You are on page 1of 1

KEW.PS-4 No.

Kad: 3

KAD PETAK (Tatacara Pengurusan Stor 53) Ruj. Kawalan Stok*: Perihal Stok: Kumpulan Stok: Nombor Kod: Pros Kit Climping Tool Lokasi Stok: Makmal ICT

Bil

Tarikh

No. Ruj BTB atau No. Ruj. BPPS

Terima

Kuantiti Seunit keluar (RM) Baki dibawa kehadapan

Baki

Tandatangan Pegawai Stor

21/03/12

Belian

RM100.00

Baki dipindahkan ke hadapan

Nota: * Diisi oleh Stor Pusat/Utama sahaja BTB Borang Terimaan Barang-Barang (KEW.PS-1) BPPS Borang Pesanan Pengeluaran Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)