You are on page 1of 6

Pansy khun mt xinh p ca thin thn Loi hoa m ngy nay chng ta bit n vi ci tn pansy - mnh danh l "khun

n mt ca thin thn" - c ngun gc t hoa violet 3 mu. Vo nm 1810, ng T. Thompson lai to Viola lutea vi Viola altaica v to ra loi hoa m hin gi chng ta gi l Pansy. Hoa pansy c rt nhiu Vit Nam, c bit l Lt vi rt nhiu mu sc rc r. T rt lu ri ngi ta cho rng hoa Pansy c mt mi lin h rt c bit vi tnh yu. Thin thn Punk thin thn hoa pansy c kh nng dng th dung dch chit xut t nhng g tinh tu nht ca bng hoa lm cho mt ngi yu say m mt sinh vt sng u tin m h gp ( , th c ai bt lm sao c ci dung dch y khng nh :D ) Vit Nam, pansy c coi l loi hoa ca t tng. Tng mi ngi mt on th m t thch nhng chng bt ca ai: Ta gi cho ngi nhn dp u nm Mt o pansy vng nh tia nng Xin hy gi li cho ta Mt ngh ca ngi Pansy c trng t ht. Gieo ht vo ma thu, khi thi tit m p hoc vo ma xun khi thi tit mt m. Ht hoa pansy rt kho. C th gieo trng trong nh mt cch d dng v sau mang cy con ra vn trng khi cy con cao khong 2,5 -> 5 cm. Trc khi trng cy nh ti nc cho t tht m v sau khi trng ti dung dch c cha cc cht dinh dng cn thit cho cy t nht 1 ln/tun. Pansy l cy a sng. Hy ct ta kch thch sinh trng (nhng trong ti liu gc khng ni r ct ta phn no, khng l ct ta ngn?). C th trng pansy trong cc chu trang tr hoc trng quanh vn. Tn Png x c ngun gc t t pense trong ting Php , c ngha l ngha hoc s thanh thn ca tri tim , do biu tng ca n trong ngn ng lai hoa l vt k nim hoc em (anh) chim gi mi ngh ca ti. y l loi hoa c mu sc rt a dng v tng phn nhau rt d thng vi nhng cnh ng nh nhung ng mt .Nhng cnh hoa png-x chnh l s hai nim , William Shakespeare vit v m t hoa Png x nh th vi mu trng sa nguyn thu cho n khi n b trng mi tn ca thn Cupid nhm bn vo Diana , cho nn gi y n cn l mu tm ca vt thng tnh yu Gi tng em hoa Png x ti tr Vng nh nh dng tm ta mn m K nim a v khc ht du m Bng nh sao r rng v ro rt Nhng gic m hoang nhng ngy t nht Tic nui v b hoi nim khn ngui Vi Png-x xin c ni cng ngi Hoa thanh thn mt tri tim thi s

Hoa khi gi mt hng v suy ngh Hy nhn v trao yu qu ngt ngo ( Theo sarah Dowdney ) S thanh thn ca tri tim Ta nng tr tng i tm tn hoa Bao nhiu cu chuyn chia xa Thnh tn ca ni bun v tnh yu. Posted: Fri Feb 13, 2004 3:37 am Post subject: Th cho ngy Valentine

Violet Em nhan sc trong thng ngy h o Kip hoa ri lng l sng v thng Hng ph dim ch l trong thong chc V khim cung em th hin trong i. (Trch Hamlet - William Shakespeare)

Panse Ta gi cho ngi vo dp du nm Nhng a panse Vng rc nh tia nng, tm ngt nh tri m Nhng a hoa nh nhung... V hy gi li cho ta mt ngh ca ngi. (khng bit tn tc gi) (?)

Hoa Sng Nh bng sng gi trn v du dng ca n. V e p np vo lng h. Cng vy, em yu i, hy np vo lng anh. V tan bin trong anh. (Alfred, Lord Tennyson (1809 - 1892) )

Hoa Loa Kn V trong nh bc sng lung linh Nhng a Loa kn trang nghim ng Nh nhng n tu trinh bch, ngc ng Trong li kinh cu nguyn Nh ra nhng ln hi thanh khit Khin khng trung tr nn thnh thin V hng hoa trn ngp mn m, thm ngt. (V Danh)