You are on page 1of 11

PANDUAN PENULISAN KERJA KURSUS PENDEK (KKP) SABK KDPM 2007 Tajuk : Penyelewengan akidah di Malaysia. 1.

Kandungan KKP hendaklah disusun seperti berikut Kulit depan kerja kursus Halaman pengakuan Halaman judul Penghargaan Senarai kandungan Kerangka utama penulisan Rujukan Borang kolaborasi 2. Kulit hadapan ( maklumat yang perlu diletakkan pada bahagian kulit depan telah pun dinyatakan dalam soalan tugasan yang diberikan pada anda semasa hari terakhir interaksi 18 Disember yang lalu- (rujuk lampiran A). 3. Bentuk yang perlu disediakan bagi perkara2 berikut, sila rujuk lampiran : Halaman pengakuan (rujuk lampiran B) Halaman judul (rujuk lampiran C) Penghargaan (rujuk lampiran D) Senarai kandungan (rujuk lampiran E) Rujukan - contoh menulis rujukan : Nama penulis (Hassan Baharom,Mustaffa Dakian ) tahun penerbitan ,tajuk buku,penerbit dan tempat diterbitkan ditulis seperti berikut : 1. Bahrom,H (2007), Menjana Sumber Kewangan Masjid Pemangkin Pembangunan Ekonomi Ummah,Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. 2. Dakian ,M.,(2005) Ajaran sesat di malaysia .1st Edition,Prin-Ad Sdn.Bhd. Kuala Lumpur.. 3. Utusan Malaysia ,Sabtu 16 jun 2007.( jika sumber dari akhbar) 4. http://www.ipda.com ( jika sumber dari internet) Borang kolaborasi,diletakkan pada bahagian paling belakang, sila rujuk lampiran G sebagai panduan .sediakan dalam bentuk tulisan tangan ,jangan letakkan tarikh.

4. Kerangka utama penulisan KKP hendaklah mengandungi bahagian - bahagian Berikut (i) Pendahuluan, (sebagai contoh dinyatakan pada bahagian ini ) - Senario yang berlaku di Malaysia - Definisi penyelewengan - Definisi Akidah - dan sebagainya. (ii) Topik /sub topic yang berkaitan ( contoh) 2.0 Sebab sebab berlakunya penyelwengan akidah di Malaysia 2.1 Kelemahan penguatkuasaan ( huraian ) 2.2 Sikap Umat Islam sendiri (huraian 2.3 dll. 3.0 Contoh contoh tindakan yang ditakrifkan sebagai penyelwengan 3.1 Mempertikai perkara utama dalam agama (huraian) 3.2 Melakukan aktiviti pemujaan ( Huraian) 3.3 dll 3.0 Langkah menangani penyelewengan akidah di Malaysia 3.1 Tindakan tegas ( huraian ) 3.2 Kerjasama Pelbagai Pihak ( huraian ) 3.3 dll. (iii) Rumusan /Cadangan (iv) Penulisan Refleksi Penulisan refleksi adalah suatu respons terhadap pengalaman bagi tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualiti diri . Biasanya ia boleh dibahagikan kepada pengalaman terpilih, pembelajaran daripada penganlaman dan peningkatan kualiti diri. Sila lihat lampiran F sebagai panduan .

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

LAMPIRAN D

LAMPIRAN E

LAMPIRAN F : Contoh penulisan refleksi tentang pengurusan bilik darjah.

la

LAMPIRAN A

LAMPIRAN G