You are on page 1of 6

KONSEP PERGERAKAN

DISEDIAKAN OLEH PENSYARAH

: JOANNE TAN YI WEN NADZIRAH BT. ABD. RASHID : PN. ZAHARA BT. ABD. MANAP

Kesedaran Tubuh Badan

Perhubungan

Konsep Pergerakan

Kesedaran Ruang

Beban

Kesedaran Tubuh Badan


Kesedaran tubuh badan bermaksud tubuh badan yang boleh melakukan pelbagai bentuk. Contoh aktiviti: memusingkan badan, menggerakkan tangan ke belakang, berdiri menggunakan sebelah kaki dan lain-lain lagi.

Kesedaran Ruang
Ruang adalah melibatkan lokasi, arah, aras , laluan, dan ekstensi. Contoh aktiviti : passing bola ke atas, bawah, kiran dan kanan(arah), berjalan lurus atau zig-zag(laluan) dan lain-lain lagi.

Beban
Beban bermaksud kelajuan sesuatu pergerakan berdasarkan kepada sesuatu kekuatan. Beban diukur mengikut masa(cepat/lambat), gaya(kuat/ringan) dan aliran(terikat/bebas).

Perhubungan
Konsep pergerakan asas yang keempat pula ialah perhubungan. Dimana ia berkait antara hubungan dengan objek dan juga manusia.
Antara hubungan dengan objek adalah seperti atas dan bawah, dekat dan jauh, keliling, sisi, bertemu dan berpisah. Hubungan dengan manusia pula seperti memimpin dan ikut, cermin dan padan, solo, berpasangan dan berkumpulan.
http://kumpulan4a.blogspot.com/2010/03/pergerakan-asas-merupakan-proses-bagi.html