You are on page 1of 1

Progmatik Haftalk Ders Datm Programnn Genel zellikleri Progmatik Haftalk Ders Datm Program Galip Atlgan tarafndan

yazlmtr.Progmatik Haftalk Ders Datm Programnn Genel zellikleri1... Kullanm kolayl . Biraz deneyimli bilgisayar kullanclar eitim almadanbile Progmatik Haftalk Ders Datm programn kullanabilirler.2... Hz . Progmatik Trkiyenin en hzl Haftalk Ders Datm Programdr.3... Denetim . Otomatik olarak yaplan program tamamen dene timiniz altndagerekleir. Ayarlarda hangi koullarda program olumasn istemi iseniz ok o u l l a r d a p r o g r a m o l u u r . P r o g m a t i k r e t m e n p r o g r a m l a r n d a d e r s l e r arasnda sizin belirlediinizden fazla boluklar vermez.4... Homojenlik . B t n s n f l a r d a d e r s l e r a y n y e r l e t i r m e b i i m i d z e n i n d e yerleir. rnein Matematik Dersinin yerleme biimini 2 + 1 + 1 biiminde v e r m i s e n i z b t n s n f l a r d a 2 + 1 + 1 b i i m i n d e y e r l e i r . 2 + 2 e k l i n d e vermiseniz btn snflarda 2 + 2 eklinde yerleir.5.. Derslik . Eitim -retimi Laboratuvar, Atlye v.b. eitim odalarnda verilen dersler iin derslik tanmlayabilirsiniz.6.. Ortak (Birletirilmi) Snf . B i d e n F a z l a S n f n b a z d e r s l e r i a y n g n v e saate gelecek ekilde ortak (birletirilmi) snflar oluturabilirsiniz.