You are on page 1of 13

BO CO THC TP CA AJINOMOTO

I./Lch s hnh thnh S ra i ca AJI-NO-MOTO


Tin s Ikeda n mn n phng Ty ln u tin ti c.
Nh khoa hc Nht Bn, tin s Kikunae Ikeda sng c hai nm hc vt l sau khi tt nghip i hc Hong gia Tokyo ti Nht Bn. Trong sut thi gian sng ti c, ng quan tm ti v ca nhiu loi thc n khc nhau m ln u tin ng c thng thc nh c chua, pho mt, mng ty v tht. Vo thi k , cc nh khoa hc tin rng ch c bn v c bn. Tuy nhin, tin s Ikeda cm thy c th c mt v c trng khc vi bn v c bn .

Tin s Ikeda khm ph ra v umami: mt v ph bin


y l mt phn trong bi trnh by ca ng c thc hin trong hi ngh quc t v ha hc ng dng ln th 8 c t chc ti Chicago nm 1912. on vn ny m t suy ngh ca ng thi k ng sng ti c. Umami:mt v ph bin Mt ngi nm th tinh t s nhn thy mt im chung trong mi v phc tp ca mng ty, c chua, pho mt v tht. Cc loi thc phm ny c mi v rt l v khng th phn loi cng vi bn mi v c bn c nh ngha l v ngt, chua, mn v ng. (Trch on bi trnh by ca tin s K. Ikeda trong hi ngh quc t v ha hc ng dng ln th 8, Chicago,1912) Sau hai nm sng ti c, Tin s Ikeda quay v Nht Bn. ng nhn thy c mt v cha c nhn bit trong cc mn n ngon, khc bit hon ton so vi bn v c bn l ngt, mn, chua v ng. ng nhn thy v ny r rt nht trong nc dng nu t to bin kh, mt mn truyn thng trong m thc Nht Bn. Sau , vo nm 1908, ng phn tch thnh phn ca to bin kh v pht hin ra rng v ny c to ra bi glutamate trong to bin. ng t tn cho v ny l umami. Trong thi gian th nghim chit xut cht glutamate t rong kombu, ng c mt bi bo c nhan Thc phm v s tiu ha do tin s Hizu Miyake vit. ng c n tng rt mnh i vi kin ca tin s Miyake rng mi v ngon kch thch tiu ha. Sau khi khm ph ra umami, ng c gng pht trin mt cht to v mi da trn glutamate.

Khi s kinh doanh bt ngt AJI-NO-MOTO


Tin s Ikeda tin tng vo s ci thin iu kin dinh dng ca ngi Nht thng qua v Umami. ng nhn thy cn phi ph bin cht dinh dng ti cc h gia nh di dng mt sn phm. Do , ng tip cn vi Saburosuke Suzuki mt nh sn xut I t, vi tng khi s mt ngnh kinh doanh gip thng mi ha tng ca ng. Nm 1909, mt nm sau khi dnh c bng sng ch, bt ngt AJI-NOMOTO c bn ra vi t cch l gia v c v Umami u tin trn th gii.

Ch trng tip th hi ngoi ngay t ban u

Mt nm sau t bn ra u tin ca sn phm, Saburosuke Suzuki bt u bn sn phm AJI-NOMOTO ti i Loan v Hn Quc nh chng minh li khng nh ca ng rng AJI-NO-MOTO thc s l mt pht minh mang tnh ton cu. Doanh thu bn hng vt trn c d kin ca ng. Sn phm nhanh chng lan rng ti cc ca hng thc phm, cc nh hng v thm ch c cc h gia nh. S vic ny thc y Saburo Suzuki, con trai ca Saburosuke i Trung Quc khi s vic kinh doanh. Nm 1916, mt vn phng chi nhnh c thnh lp ti Thng Hi. Nm tip theo sn phm vt qua bin gii Chu v thm ch mt vn phng c thnh lp ti New York. Nhng n lc khng ngng ci thin ch n ung trn khp th gii thng qua v Umami c tip ni cho n ngy nay. Qua hn 100 nm tn ti v pht trin,tp on Ajinomoto c 110 nh my sn xut 16 quc gia v vng lnh th trn th gii, hot ng trong ba lnh vc chnh l thc phm, axt amin, dc phm v cc lnh vc lin quan n sc khe vi hn 1.700 sn phm cc loi, to ra hn 30.000 vic lm v t doanh thu hn 10 t la M mi nm. Tp on Ajinomoto vi th mnh v axt amin chim hn 60% th phn trn th gii, v hin nay ang cng c v tr vng mnh trn th gii ca mnh hn na bng vic m rng v p dng cc cng ngh lin quan n axt amin trong lnh vc ln men, tinh ch, tng hp v ng dng. Vi tn ch ng gp nhng tin b quan trng trong lnh vc thc phm v sc khe trn qui m ton cu nhm mang li cuc sng tt p hn cho mi ngi, Tp on Ajinomoto v ang ng gp cho s pht trin chung ca cc nn kinh t bng cch to ra nhng sn phm p ng nhu cu tiu dng ca ngi dn trn ton th gii. Ti Vit Nam,Ajinomoto thnh lp t nm 1991vi 100% vn u t nc ngoi thuc Tp on Ajinomoto, Nht Bn vi gi tr u t ban u hn 8 triu la M. T khi thnh lp n nay, cng ty khng ngng m rng v nng cng sut sn xut cc sn phm vi tng chi ph xy dng, hot ng v pht trin th trng ln n 65 triu la M. Hin cng ty Ajinomoto Vit Nam c hai nh my: Nh my Ajinomoto Bin Ha hot ng t nm 1991 v Nh my Ajinomoto Long Thnh c a vo vn hnh t thng 9 nm 2008. Ngoi ra cng ty c 5 trung tm phn phi ln ti tnh Hi Dng, Nng, Khnh Ha, ng Nai v Cn Th cng hn 80 kho hng trn ton quc. Tng s nhn vin lm vic ti Cng ty Ajinomoto Vit Nam ln n hn 2.500 ngi. Vi s mnh gp phn mang n cho ngi tiu dng Vit Nam mt cuc sng khe mnh v hnh phc, Cng ty Ajinomoto Vit Nam lun n lc mang n nhiu chng loi sn phm gia v vi cht lng tt nht v an ton, ph hp vi khu v ca ngi Vit Nam. Nm 2011, Ajinomoto Vit Nam k nim 20 nm thnh lp cng ty. y l mt chng ng di vi rt nhiu n lc nhm khng nh v th l mt trong nhng cng ty thc phm hng u hin nay trn th trng Vit Nam.

II./Khm ph v Umami v Glutamate


Khm ph v Umami

Vo u th k 20, Gio s Kikunae Ikeda - Trng i hc Hong Gia Tokyo khm ph ra mt v c o c trong nhiu loi thc phm quen thuc, c bit l trong nhng mn n ngon. V ny khng ging vi 4 v c bn c bit n l mn, chua, ngt v ng. Sau khi tch thnh cng glutamate t to bin (konbu), ng t tn cho v mi ny l Umami. Umami c m t l v ngon hay v ngt tht v c to ra bi glutamate. Glutamate l mt trong hn 20 axt amin c tm thy trong cc thc phm t nhin v ng vai tr chnh trong vic hnh thnh nn cht m trong c th. Glutamate hin din trong hu ht cc m c v ng vai tr quan trng trong c th con ngi. Xut pht t khm ph ca Gio s Kikunae Ikeda, vo nm 1909, sn phm Bt ngt AJI-NO-MOTO ln u tin c gii thiu trn th trng, khi u cho mt thng hiu quen thuc v ni ting ti Nht Bn cng nh trn ton th gii.

Gio s Kikunae Ikeda

Umami trong m thc


Ti Vit Nam, t lu i ng b ta bit s dng nc mm tm p hoc nm nm mn n. i vi ngi Vit Nam, nc mm c coi l gia v v cng quan trng, to s m , hng v c trng, c o cho mn n Vit Nam. T cc nguyn liu nh c, tm,... qua mt thi gian p mui, cc cht m trong c tm s phn hy thnh nhiu loi axt amin khc nhau, trong hm lng glutamate l nhiu nht, cho ta v umami rt m . Rau, c l nhng nguyn liu khng th thiu trong cc mn n ca ngi Vit. Do , vi kh hu nhit i gi ma c thin nhin u i, cc loi rau, c Vit Nam rt phong ph v a dng. Nhng loi rau, c c hm lng glutamate di do nh: ci bp, ci b xi, c chua, mng ty, bp, u H Lan, nm rm,.c v umami gip Ph - mt mn n truyn thng ca Vit cho ngi Vit Nam to ra cc mn n ngon d dng hn. Nam s dng nc dng c v umami c trng Khp ba min Bc - Trung - Nam, cc mn n tuy rt khc nhau nhng u c chung c im l hu ht cc mn n u s dng nc dng. C th ni nc dng l mt trong nhng v tinh ty nht trong mn n Vit v nc dng gip to ra v ngt tht - v umami cho cc mn n. to nn loi nc dng thm ngon, c sc, ngi ta ch ngay t khu chn xng. Xng nu nc dng phi c chn t ng vt gi hoc trng thnh, c sn chc. Ngoi xng ng vt ra, tng thm v umami, ty theo mn n, ngi ta cn cho thm cc nguyn liu nh: mc kh, tm kh, s ip kh, s sng kh, nm hng kh, c ci mui, mm ruc, mm tm, mm c v nc mm,Cch

phi hp nguyn liu trn ca ngi Vit to nn cc loi nc dng m v umami, cng cc hng v c trng ht sc c sc v tinh t.

Trong m thc Trung Quc, t lu ngi ta bit s dng kho lo v umami trong cc loi nuc dng Tang nu t xng ng vt bng cch ninh lu, ht bt k cho ngt v trong s dng cho cc mn soup, lu v nc xt cc loi. Ngoi ra, Douchi v Chi l nhng sn phm ln men t u nnh, c mu en, dng ht mm, c hng v rt c trng v thng c ngi Trung Hoa s dng nh l gia v truyn thng tng thm v umami cho cc mn n.

Mn Tang ca Trung Quc

Nu nh ngi Chu u phi mt mt khong thi gian kh di ninh tht v ch bin ra mn bouillon th ngi Nht Bn ch cn khong 10 pht to ra mn nc dng dashi tuyt ho t rong bin kh (konbu), c ng v nm ng c. Dashi thng c dng b sung v umami cho cc mn luc v mn soup trong m thc ca ngi Nht Bn. B quyt tuyt vi nm chnh nguyn liu rt c trng ca ngi Nht Bn, l rong bin kh (konbu) v c ng kh (bonito). Konbu l mt loi to nu rt di do hm lng glutamate. Konbu c trng o Hokkaido, Nht Bn. Sau khi c trng hai nm, konbu di t 3 - 10m c thu Mn sp Sumashi-jiru ca Nht Bn s hoch v phi kh trn bi bin, sau c xut i bn. dng nc dng dashi Ch c loi konbu no trng 2 nm mi c thu hoch ch bin dashi. Ngoi konbu, c ng kh cn c ngi Nht s dng rt ph bin v v umami rt mnh c t inosinate trong c ng. Cng thc c bn ch bin c ng kh rt cng phu: c ng trc tin c hp, phi kh trong mt thi gian hn 6 thng, sau em xng khi v cho ln men. S kt hp gia hm lng glutamate c trong konbu v inosinate c trong bonito lm cho mn dashi c v umami c trng v rt m hn.

cc nc phng Ty, tht c coi l thc phm giu glutamate, c v umami mnh. Mt mn nc dng c ninh t tht, m v xng b cng vi rau thm v gia v c hng v v cng tuyt ho, chnh l mn bouillon ca Php. Ngoi ra, cc sn phm t b sa, ph mt, yoghurt v kem chua t b, cu v d cng ng vai tr quan trng trong vic tng hng v cho mn n, v trong cc loi thc phm ny u cha mt lng ln glutamate.

Mn bouillon ca Php

Glutamate trong thc phm

Nh chng ta bit, Umami chnh l v ca glutamate, do nhng loi thc phm no c hm lng glutamate cao s cho v umami m hn. a s cc ngun thc phm trong t nhin u c cha mt lng glutamate nht nh nh tht, c, trng, sa, cc loi hi sn, rau, c, qu, to ra cc mn n ngon, c v umami m th vic chn la nguyn liu ch bin mn n l rt quan trng.

Bng hm lng glutamate trong thc phm


Glutamate trong tht gia sc/gia Glutamate trong rau, c, mg/100g cm qu Tht b 10 Bp ci Tht heo 9 Ci b xi mg/100g 50 48

Tht g Glutamate trong hi sn S ip Cua tuyt Cua xanh Cua Hong Alaska Tm bc Glutamate trong pho mt Pho mt Emmenthal Pho mt Parmesan Pho mt Cheddar

22 C chua mg/100g Mng ty 140 Bp 19 u H Lan 43 Hnh ty 72 Khoai ty 20 Nm rm mg/100g Glutamate trong sa 308 Sa b 1680 Sa d 182 Sa m

246 49 106 106 51 10 42 mg/100g 1 4 19

III./Cc sn phm ca Ajinomoto Vit Nam


1./ Bt ngt AJI-NO-MOTO Bt ngt AJI-NO-MOTO c sn xut bng phng php ln men t nhin t ngun nguyn liu thin nhin nh mt ma ng v tinh bt khoai m. Bt ngt AJI-NO-MOTO l mt gia v thc phm c chc nng iu v lm cho thc phm ngon hn, c s dng rng ri trong ch bin mn n gia nh, nh hng v trong cng nghip ch bin thc phm. Vi kinh nghim t nm 1909 n nay, Bt ngt AJI-NO-MOTO vi hm lng glutamate tinh khit hn 99% mang n v ngon m cho thc phm. 2./ Bt ngt AJI-NO-MOTO PLUS Hn hp tng v Bt ngt AJI-NO-MOTO PLUS l hn hp gm c bt ngt AJI-NO-MOTO v 2 thnh phn ca nucleotides l Disodium 5-Inosinate (IMP) v Disodium 5-Guanylate (GMP). Hn hp tng v Bt ngt AJI-NO-MOTO PLUS l cht iu v lm tng hng v thc phm c s dng ph bin trong ch bin mn n nh hng v trong cng nghip ch bin thc phm.
Thnh phn:

Monosodium glutamate: 98% Disodium 5 - Inosinate: 1% Disodium 5 - Guanylate: 1% 3./ Ht nm Aji-ngon Ht nm Nc hm xng Aji-ngon l s kt hp tinh t gia Xng ng hm k v Xng Sn. Aji-ngon gip mn n lun thm ngon, m hn nh v Ngon t THT, Ngt t XNG. Aji-ngon rt ngon cho mi mn sp, canh, xo, p.
Thnh Phn:

ng, tinh bt, xng hm v tht, hng tht tng hp, du n, m u nnh thy phn, mui, tiu, monosodium glutamate (cht iu v 621) v cc gia v khc.
Gi tr dinh dng (10g):

Nng lng: 17,0 kcal Protit: 1,8g Lipit: 0,2g Carbonhydrat: 2,0g 4./ Gim go LISA Gim go LISA c v ln men t nhin 100% t go theo quy trnh kim sot cht lng ca Nht Bn, m bo an ton v tt cho sc khe ngi s dng. Gim go LISA vi v chua du nh v mi thm c trng, rt thch hp ch bin nc chm, trn gi, lm rau trn hoc ch bin chua. Gim go LISA chc chn l gia v khng th thiu cho gia nh bn.
Thnh phn:

Nc , go (183 g/l)

chua: 4,5%.

5./ Mayonnaise Aji-Mayo Mayonnaise Aji-Mayo, xt trng g ti, c lm t trng g ti, du ht ci v gim ln men t nhin, c v chua bo hi ha ph hp vi khu v ngi Vit, mang n v ngon tuyt vi cho nhiu mn n nh rau trn, bnh m, hi sn v tht chin (rn) hoc nng Mayonnaise Aji-Mayo, xt trng g ti, lm phong ph ba n hng ngy, ong y hnh phc gia nh!
Thnh phn:

Du ht ci, trng g ti (9.3%), gim mch nha, mui, mononatri glutamat (cht iu v 621), ng, bt m tc, axt xitric (cht iu chnh axt 330), Dinatri Etylen Diamin Tetra Axetat (cht bo qun 386).
Gi tr dinh dng:

(cho 10g) Nng lng: 72.5 kcal Protit: 0.18 g Lipit: 7.5 g Carbonhydrat: 0.5 g 6./ Nc tng LISA Nc tng u nnh LISA c lm t nguyn liu u nnh chn lc bng phng php ln men t nhin p ng cc tiu chun v sinh an ton thc phm v m bo sc khe cho ngi tiu dng. Nc tng u nnh LISA mang n mt hng v tinh t, m cho mn n. Nc tng u nnh LISA c bit thch hp dng lm nc chm, gia v, p thc n hay nm nm cho mn xo, kho,

Thnh phn:

u nnh, nc, go, mui, ng, mch nha, gim go, monosodium glutamate (cht iu v 621) v cc gia v khc,
Gi tr dinh dng (cho 100ml):

Nng lng: 86,8 kcal Protit: 8,2g Lipit: 0,0g Carbonhydrat: 13,5g 7./ Bt chin g gin Aji Quick Bt chin g gin Aji Quick l s kt hp gia gia v nm sn v bt chin kh. Aji Quick gip cc mn chin ngon hn vi v hi ho, hng thm c trng v c gin t nhin, khng lm kh cng m vn gi c v ngt, dinh dng ca nguyn liu
Aji Quick, tin li s dng v khng cn phi tm p nguyn liu hay pha bt vi nc. Aji Quick, 1 bc tuyt ngon
Thnh phn:

Bt m, mui, ng, hnh, ti, tiu, bt c ri, mononatri glutamate ( cht iu v 621)
Gi tr dinh dng (cho 100g):

Nng lng: Protit:

16,0 kcal 0,6 g

Carbonhydrat: 3,0 g

8./ Bt c ri tin dng Aji Quick Bt c ri tin dng Aji Quick l s kt hp gia bt c ri t nhin v gia v nm sn. Aji Quick tin dng cho vic nu nng v khng mt thi gian tm p cng nh nm nm v c th p dng a dng cho cc mn kho, xo, xt vi hng v c ri mi. Bt c ri tin dng Aji Quick mang n nhiu mn ngon mi, lm phong ph ba cm hng ngy. Aji Quick c ri mn, cm nh thm ngon.
Thnh phn:

Bt c ri (21,5%), bt nm, ng, tinh bt, bt sa, da, s, hnh, ti, mononatri glutamate ( cht iu v 621).
Gi tr dinh dng (10g)

Nng lng Protit Carbonhydrat

30,0 kcal 1,0 g 5,5 g

9./ C ph lon Birdy

Birdy l sn phm c ph ung lin mang phong cch hin i. c sn xut t 100% ht c ph

Robusta Vit thng hng, Birdy s mang n cho bn mt hng v c ph mi m hn, sng khoi hn, c trng cho phong cch c ph Vit Nam. C ph lon Birdy rt tin dng v c th s dng mi lc mi ni m khng mt thi gian pha ch. y cn l sn phm cht lng cao v hp v sinh c sn xut theo cng ngh tin tin t Nht Bn. Birdy hin c hai loi: Robusta C ph pha sa v Black C ph en thun Vit, d dng cho ngi tiu dng la chn.

Gi tr dinh dng (cho 100ml):

Black C ph en Thun Vit

Robusta C ph pha sa

Nng lng: 36 kcal Carbonhydrat: 8,6 g Lipit: 0 g Protit: 0,5 g Natri: 68 mg

Nng lng: 52 kcal Carbonhydrat: 10.1 g Lipit: 0,7 g Protit: 1,3 g Natri: 77 mg

IV./Cc hot ng x hi ca Ajinomoto Vit Nam


1./ Chnh sch mi trng Vi phng chm pht trin da trn mi trng bn vng, Cng ty Ajinomoto Vit Nam xy dng nh hng mi trng phn u t c s ha hp gia hot ng sn xut kinh doanh vi vic bo v v ci tin mi trng. Vi nh hng ny, Cng ty Ajinomoto Vit Nam p dng H thng Qun l mi trng EMS theo tiu chun ISO 14001:2004 v Ajinomoto Vit Nam l mt trong nhng cng ty Vit Nam u tin nhn c chng ch ISO v mi trng vo nm 2001.

H thng x l nc thi hin i ca Cng T nm 2004, Cng ty Ajinomoto Vit Nam thc hin vic ty Ajinomoto Vit Nam tng cng qun l mi trng theo hng hp nht trch nhim cng ng CSR (Corporate Social Responsibility) vi mc tiu t ra l:

Khng c tai nn (s c mi trng). Khng pht thi (ti s dng 100% cht thi, gim thiu nc thi, v cht thi rn, gim lng nhim khng kh, gim n v gim tng lng nc thi ra sng). Tit kim nng lng (tit kim in, tit kim du).

Nhn dp k nim 37 nm ngy Mi trng Th gii (5/6/1972-5/6/2009), B Ti Nguyn v Mi trng trao gii thng Thng hiu Xanh cho cc doanh nghip c n lc trong cng tc ti tin v bo v mi trng, trong c Cng ty Ajinomoto Vit Nam,. y l ln hai lin tip Cng ty c vinh d n nhn danh hiu ny v l doanh nghip duy nht hai nht hai nm lin t gii thng ny trn a bn tnh ng Nai. Vi phng chm pht trun da trn mi trng bn vng, Ajinomoto Vit Nam lun lun gn kt hot ng kinh doanh ca mnh vi trch nhim x hi v mi trng. Cng ty xy dng v p dng H thng Qun l mi trng theo tiu chun ISO 14001:2004, thc hin nhiu chng trnh ci tin v bo v mi trng nh: gim thiu nc thi, cht thi rn, gim thiu nhim khng kh, tit kim nng lng, ti s dng 100% cht thi, gip s dng hiu qu ngun ti nguyn thin nhin phc v cho hot ng sn xut, kinh doanh. ng Nguyn Ngc Hng, Ph Tng Gim c Cng ty cho bit: Khng ring Cng ty Ajinomoto Vit Nam m nguyn tc chung ca Tp on Ajinomoto trn ton cu l xem trng trch nhim cng ng, khng gy nhim mi trng. Cc nh my Ajinomoto ca Tp on trn ton th gii thng xuyn hc hi, tham kho v cp nht nhng ci tin mi nht tng cht lng sn phm v bo v mi trng. 2./ Ngy Cng dn Ajinomoto Ngy Cng Dn Ajinomoto c thc hin t nguyn hng nm vi hai chng trnh Ajinomoto & Cng ng chung tay lm sch mi trng v Ajinomoto cng ngi ngho n Tt. y l nhng hot ng hng nm rt thit thc v y ngha ca Cng ty Ajinomoto Vit Nam. Vi Chng trnh Ajinomoto & Cng ng chung tay lm sch mi trng, cc nhn vin ca Cng ty Ajinomoto Vit Nam cng b con hai khu ph 8 v 9, phng An Bnh, TP. Bin Ha, tnh ng Nai cng nhau tham gia lm sch mi trng, trng cy xanh, hay t nhng thng rc cng cng, gp phn gi gn v nng cao thc mi trng ca ngi dn. Vi tinh thn tng thn tng i, l lnh m l rch, Chng trnh Ajinomoto cng ngi ngho n Tt hng nm tng hn 1.500 phn qu cho cho nhng ngi c hon cnh kh khn cc tnh Bnh Phc, ng Nai v Thnh ph H Ch Minh, bao gm tin mt, sn phm cng ty, thc phm v nhiu vt dng cn thit khc do nhn vin Ajinomoto t nguyn ng gp.

3./ Pht trin nng nghip

Hng nm, Cng ty Ajinomoto Vit Nam s dng mt lng ln ngun nguyn liu t nng nghip nh khoai m v ma ng phc v cho hot ng sn xut. Xut pht t vic pht trin bn vng, Cng ty vn dng sng kin mi trng Chu k Sinh hc, to s n nh, bn vng cho mi trng v s cn bng trong t nhin. Vi ngun nguyn liu u vo l cc sn phm nng nghip phc v cho sn xut, bng cng ngh hin i, tin tin, Cng ty Ajinomoto Vit Nam nghin cu sn xut ra sn phm phn bn hu c sinh hc Ami-Ami phc v cho sn xut nng nghip, cung cp ngun dng cht di do s dng cho cy cng nghip, rau v nhiu loi cy trng khc, to ra nhiu sn phm cht lng cao. y li chnh l ngun nguyn liu u vo tr li phc v cho hot ng sn xut ca cng ty theo chu k sinh hc khp kn.

Cy c ph s dng phn bn hu c sinh hc AmiAmi

Vi chu k sinh hc khp kn ny, Cng ty Ajinomoto Vit Nam v ang gp phn thc y pht trin nn nng nghip trong nc, to ra hng ngn lao ng, tng thu nhp v ci thin i sng cho nng dn.

Phn bn AMI-AMI: An ton v hiu qu cao! l khng nh ca TS. Nguyn ng Ngha - Gim c Trung tm chuyn giao Tin b K thut Nng nghip, Vin KHKT Nng nghip Min Nam ti Hi tho khoa hc v cc ng dng v li ch ca phn bn hu c sinh hc AMI-AMI. Hi tho do Cng ty Ajinomoto Vit Nam t chc ti Ty Ninh vo ngy 8/1/2009 vi s tham d ca hn 40 khch mi l i din cc S KH&CN, S KH&T, S NN&PTNT, S TN&MT v ng o b con nng dn. Ti hi tho, TS. Nguyn ng Ngha trnh by nhiu kt qu nghin cu, kho nghim thc t cho thy AMI-AMI thn thin vi mi trng, cho hiu qu rt cao vi nhiu loi cy trng khc nhau v s dng cho nhiu vng t khc nhau. Bui hi tho cung cp nhng thng tin hu ch, trung thc v li ch ca phn bn hu c sinh hc AMI-AMI, ng thi hng dn cho b con nng dn nhng gii php, tin b k thut gip tng nng sut cy trng, pht trin kinh t h gia nh vi chi ph thp. Phn bn hu c sinh hc l nhn hiu sn phm chnh thc ca Cng ty Ajinomoto Vit Nam, c sn xut bng cng ngh ln men vi sinh hin i Nht Bn, t qui trnh ln men vi nguyn liu chnh l r ng v tinh bt khoai m. C th, sau khi ln men, dch ln men c tch ra thnh 2 phn: axt amin dng phc v cho sn xut thc phm v dc phm, axt glutamic sn xut bt ngt v phn khc l nc ci. Nc ci cha rt nhiu m hu c, vi sinh v thnh phn khong vi lng c trung ha, sau khi c iu chnh m, pH, cho ra thnh phm phn bn hu c sinh hc dng lng.

c mt chnh thc th trng Vit Nam, cc dng sn phm phn bn hu c sinh hc ca Cng ty Ajinomoto Vit Nam phi tri qua rt nhiu nghin cu thc nghim trn cc loi cy trng khu vc ng Nam B v ng bng sng Cu Long nh khoai m, ma, c ph, cy n qu, cy cao su Bng nhng nghin cu thc a, cc nh khoa hc thuc Vin khoa hc k thut nng nghip Min Nam, Vin nghin cu cao su, Vin nghin cu ma ng, cng i n kt lun: sn phm phn bn hu c sinh hc ca Cng ty Ajinomoto Vit Nam cho hiu qu rt cao vi nhiu loi cy trng khc nhau trn nhiu loi t khc nhau v khng gy nh hng xu n t ai v mi trng Trong nhiu nm qua, b con nng dn cc tnh ng Nai, Bnh Dng, Bnh Phc, BRVT, Bnh Thun, Lm ng, k Nng, k Lk, Ty Ninh, Long An, Tin Giang, v ang s dng phn bn phn bn hu c sinh hc AMI-AMI rt hiu qu cho nhiu loi cy trng trn cc vng t khc nhau. Khng ch c Vit Nam, phn bn hu c sinh hc AMI-AMI c Tp on Ajinomoto sn xut v tiu th nhiu quc gia nh: M, Php, Brazil, Trung Quc, Thi Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vi tn ch hot ng ng gp cho s pht trin bn vng ca nn nng nghip Vit Nam Cng ty Ajinomoto Vit Nam phn u tr thnh mt trong nhng nh cung cp hng u cc sn phm phn bn hu c sinh hc hiu qu, thn thin vi mi trng trn khp c nc. 4./Cc hot ng x hi khc Vi t cch l mt cng dn gng mu ca x hi, Ajinomoto Vit Nam xem ng gp x hi l 1 hot ng khng th tch ri vi hot ng sn xut kinh doanh.Trong nhng nm qua, Cng ty thng xuyn t chc cc hot ng t thin, gip nhng hon cnh kh khn trn khp c nc nh xy nh tnh thng, xy trng hc cho cc em hc sinh vng su, vng xa c bit, c mi dp Tt n, Cng ty li t chc chng trnh Ajinomoto cng ngi ngho n Tt, quyn gp cc vt dng, qun o c v tin ng h tng ngi ngho, ng thi n thm hi, ng vin, tr chuyn cng cc em nh m ci, ngi gi neo n, ngi khuyt tt cc trung tm bo tr x hi. Vi mong mun gp phn mang n cho cc em hc sinh ngho hiu hc c hi thay i cuc i bng chnh con ng hc tp, Qu hc bng Ajinomoto - Cho em n trng ca Cng ty Ajinomoto Vit Nam chnh thc c thnh lp t ngy 11/09/2004. Trong nhng nm qua, Cng ty Ajinomoto Vit Nam trao hn 1700 sut hc bng, vi tng tr gi hn 600 triu ng cho cc em hc sinh c hon cnh kh khn cc cp tiu hc, trung hc c s v ph thng trung hc trn a bn tnh ng Nai v 400 sut hc bng tr gi 300 triu ng cho sinh vin cc trng i hc, Cao ng trong c nc. Ngoi ra, hng nm, Qu Hc bng Ajinomoto - Cho em n trng u phi hp vi Bo Thanh Nin trao hc bng Nguyn Thi Bnh cho hc sinh ngho hiu hc, t thnh tch tt trong hc tp ti H Ni v TP. HCM. Trao nh tnh thng ti Hu (31/8/2011) Ngy 31-8-2011, Hi Lin hip Ph n (LHPN) tnh Tha Thin Hu phi hp cng Cng ty Ajinomoto Vit Nam trao tng cn nh tnh thng cho b Trn Th Tuyt (sinh nm 1936) ng ti s 23 ng Lch i, Phng c, Thnh ph Hu. Chng mt t lu, con li bn ba i lm n khp ni, ngi ph n tui v chiu ny hin ang sng neo n trong mt cn nh tm b trng trc ht sau. Gia nh b Tuyt hin vn thuc h ngho v l mt trong nhng hon cnh c bit kh khn ti phng c.

Cng trong dp ny, mt cn nh tnh thng khc cng c Hi LHPN tnh cng Cng ty Ajinomoto Vit Nam trao cho b Hong Th Mai (sinh nm 1960) ng ti thn An Gia, Th trn Sa, Huyn Qung in. Gia nh b Mai cng c hon cnh c bit kh khn. Vi ngi chng bi lit phi ngi trn xe ln, ngi ph n ny phi gnh vc vai tr tr ct trong gia nh. Mi hot ng c nhn hng ngy ca chng u do mt tay b chm lo trong khi bn thn b cng ang mang trong ngi cn bnh tim. Ni vt v cng chng cht khi gia nh li cha c c mt cn nh tht s, phi sng nng nu tm nh th h. Tng gi tr ti tr cho hai cn nh tnh thng l 50 triu ng cng qu tng v sn phm gia v ca Cng ty Ajinomoto Vit Nam.

Trao hc bng v nh tnh thng ti Qung Tr (29/8/2011) Ngy 29-8-2011, Hi Lin hip Ph n (LHPN) tnh Qung Tr phi hp cng Cng ty Ajinomoto Vit Nam trao tng cn nh tnh thng cho b H Th In (50 tui) ng ti Thn Khe Lui, X M , Huyn akrng. Gia nh b H Th In thuc din c bit kh khn ti a phng. B sng trong mt cn nh tm b cng ngi chng ang b tai bin no v con nh cn ang trong tui n trng. Bao gnh nng ln i vai ngi ph n c xem nh tr ct gia nh d bn thn b cng mt sc lao ng. Cng trong dp ny, mt cn nh tnh thng khc cng c Hi LHPN tnh cng Cng ty Ajinomoto Vit Nam trao n cho em Phan Th Kim Tuyn (sinh nm 1994) ng ti thn Tn Xun, X Triu Thng, Huyn Triu Phong. Vi hon cnh m ci b m t nh, hai ch em Tuyn phi sng nng ta vo nhau di mt mi tranh rch nt, ti sn ln lao nht m b m cn li. Cuc sng mu sinh ba i ba no khin hai em cha bao gi dm ngh n vic s c c mt mi m ng hong lm ni an c lc nghip. Ngoi hai cn nh tnh thng, Hi LHPN tnh cng n v ti tr cng trao hc bng cho 20 tr em ngho hiu hc l con em hi vin hi ph n ngho thuc cc huyn Cam L, Gio Linh v Vnh Linh. Vi mi sut hc bng tr gi 1 triu ng cng qu tng sn phm, cc em c thm s chia s vt qua nhng kh khn hin ti v tip bc trn con ng n trng vn vn cn lm gian nan. Tng gi tr ca chng trnh trao hc bng v nh tnh thng trong t ny l 70 triu ng cng qu tng l cc sn phm gia v ca Ajinomoto. V rt nhiu cc chng trnh v hot ng khc : Tng Gim c trao nh tnh thng v hc bng tnh Qung
Bnh (13/8/2011), Trao mi m tnh thng ti Huyn Sc Sn, H Ni (3/8/2011), Tng dng c hc tp cho hc sinh ngho Tr C, Tnh Tr Vinh , Xun m p cng "Ajinomoto cng ngi ngho n Tt" , Ngy vui nht ca tui gi ,Chng trnh Mn ngon mi ngy,