You are on page 1of 1

NGN HNG No&PTNT VIT NAM

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

Chi nhnh H Ni

c lp - T do - Hnh phc
H Ni, ngy 20 thng 06 nm 2012

Knh gi : Qu khch hng


Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam Chi nhnh Agribank H ni chn thnh cm n Qu khch hng tn nhim, hp tc vi chng ti trong sut thi gian va qua. Xin gi ti Qu khch hng nhng li chc tt p nht. Agribank Hanoi xin thng bo ti Qu khch hng cc chng trnh khuyn mi trong nm 2012 ca chi nhnh c th nh sau : 1. Chng trnh : Ngy vng dnh cho ch th Agribank - Thi gian thc hin: bt u t thng 7/2012 - Thi gian kt thc chng trnh: ht thng 12/2012 - i tng c hng khuyn mi: Ch th Agribank thc hin giao dch thanh ton hng ho, dch v bng th Agribank qua POS ca Agribank Hanoi ti cc n v chp nhn th ca chi nhnh. - Phm vi p dng : 01 ngy/thng (Ngy th 7 ca tun u tin hng thng) - Mc khuyn mi: Gim gi 10% trn tng gi tr ho n thanh ton hng ha, dch v. Doanh s thanh ton hng ho, dch v c hng khuyn mi ti a 10.000.000VN/khch hng/ngy khuyn mi. Mc khuyn mi ti a 1.000.000VND/khch hng/ ngy khuyn mi. Kt thc chng trnh Agribank Hanoi tng hp, i chiu s liu v chuyn tr tin khuyn mi vo ti khon cho ch th 2. Min ph pht hnh th Plus Success (Th ghi n ni a hng vng) khi khch hng ng k pht hnh th ln u ti Agribank Hanoi. Thi gian thc hin t ngy 01/07/2012 n ht ngy 31/07/2012 3. Min ph pht hnh ln u, pht hnh li th ghi n ni a (Success) khi th ht hn hiu lc i vi cn b ca cc n v tr lng qua ti khon m ti Agribank Hanoi. Thi gian thc hin t ngy 01/07/2012 n ht ngy 25/12/2012 4. Chng trnh h tr thanh ton tin in qua ti khon: Agribank Hanoi h tr 3%/ tng gi tr ho n thanh ton tin in hng thng nhng ti a khng qu 200.000 ng/thng/01khch hng i tng c hng khuyn mi: C nhn, h gia nh m ti khon v thanh ton tin in qua Agribank Hanoi ti cc cng ty in lc: ng a, Hai B Trng, Hon Kim, Cu Giy, Long Bin. Thi gian thc hin t thng 07 n ht thng 09/2012 Rt mong Qu khch hng nhit tnh tham gia chng trnh. Trn trng!

GIM C