You are on page 1of 4

PGRPE-2012 : SHORT-LISTED CANDIDATES FOR TS/QHF : ADVANCED ELECTRONIC SYSTEMS : CSIR-CEERI, PILANI

S.NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 REG. NO. 9130 NAME GENDER Male Male Female Male Male Female Male Female Female Female Female Female Female Female Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male CAT OBC GEN GEN GEN OBC GEN GEN OBC GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN OBC GEN OBC GEN DOB BRANCH UNIVERSITY ICFAI SASTRA CSJMU VTU SLIET SMU CSJMU SLIET SOAU MMU SLIET VSSUT SLIET MJPRU MANIPAL SLIET SLIET LPU SLIET JMI NIT-DGP NIT-PATNA SOAU ANDHRA CSJMU NIT-JSR ICFAI ICFAI SHIATS VTU YEAR 2012 2011 2011 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2012 2012 2011 2012 2011 STATUS Awaited Passout Passout Awaited Awaited Passout Awaited Awaited Passout Awaited Awaited Awaited Passout Passout Passout Passout Awaited Awaited Awaited Passout Passout Awaited Passout Passout Awaited Passout Awaited Passout Passout Passout CGPA/ GATE GATE GATE % SUBJ SCORE YEAR 9.83 9.81 9.81 9.79 9.76 9.76 9.72 9.71 9.71 9.70 9.69 9.65 9.65 9.60 9.60 9.58 9.54 9.54 9.53 9.51 9.50 9.49 9.48 9.48 9.48 9.48 9.45 9.45 9.45 9.44 EC Null EC Null EC EC EC EC EC Null CS EC EC Null EE Null EC CS Null EC EC EC Null EC CS Null EC Null Null Null 368 0 507 0 327 561 585 482 416 0 420 489 374 0 503 0 482 407 0 601 717 20 0 543 470 0 347 0 0 0 2012 Null 2011 Null 2011 2012 2012 2012 2012 Null 2012 2012 2011 Null 2012 Null 2012 2012 Null 2011 2012 2012 Null 2012 2012 Null 2011 Null Null Null TS QHF TS TS QHF TS TS QHF TS QHF TS TS QHF TS QHF TS TS TS TS TS QHF TS TS TS TS TS TS QHF TS TS TS QHF TS TS TS QHF TS TS QHF TS TS TS QHF

20540 KAUSHAL KISHORE ANKIT KUMAR SINHA 12571 RUCHITA BAJPAI 14227 GOKUL B. S. 7301 GAJENDRA KUMAR SINGH 12432 YESHVI SAHAY 13481 SATYAM SRIVASTAVA 17788 AMBUL PRAKASH 22359 SHELLY AGGARWAL 25659 VINEET KAUR BACHHAL 22864 MEENAKSHI 13283 DEVASHREE TRIPATHY 9787 8247 7390 RICHA PRIYA SHIVAM ANAND VAISH SHUBHAM CHANDRA VERMA 11288 KHUSHBOO SINGH 11826 PUJA JHA 25081 VISHALDEEP SINGH 18280 KANCHAN SINGH 20001 MD YASSER NIHAL SIDDIQUI 15119 BAIBHAB CHATTERJEE 11455 MAMTA PRADHAN 8722 ANSHUMAN BEHERA 26877 CHAGANTI ATHREYA 25261 RAJESH KUMAR PANDEY 11252 RAJIV KUMAR RAI 11534 RAMANAND SAGAR SANGAM 26556 RISHABH BANSAL 20927 SHWETIMA 24141 SHIVAYOGI SALIMATH

29/08/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 15/07/1990 Computer Science/Engineering 28/07/1988 Electronics/ECE/EIE/EEE 28/11/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 11/04/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 30/08/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 28/11/1988 Electronics/ECE/EIE/EEE 25/08/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 19/02/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 03/01/1992 Computer Science/Engineering 19/08/1989 Computer Science/Engineering 20/11/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 17/01/1988 Electronics/ECE/EIE/EEE 15/11/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 14/12/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 16/09/1985 Instrumentation Engineering 28/02/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 09/09/1990 Computer Science/Engineering 31/07/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 27/03/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 16/04/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 20/02/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 07/10/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 21/06/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 19/07/1988 Computer Science/Engineering 26/08/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 15/07/1988 Electronics/ECE/EIE/EEE 05/09/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 04/11/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 19/08/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

18023 ANUMEHA CHOURASIA 9619 7125 7201 HARSH VARDHAN JHA NIDHI KHANNA SARAVANA MURTHY P 18528 KARRI NAGARAJU 12084 ANANYA ROYCHOWDHURY 23187 SUBASH KUMAR SINGH 17210 ANJU KANSAL 26921 TALLAM PRAVEEN KUMAR 22648 OJASVI GARG 8435 9247 ANSHU KUMAR ARNAB GHOSH 12053 RAJAT SAPRA 15009 VIPUL JAIN 15400 LEENA P MARKOSE 14923 AJAY TIWARI 7453 8181 7435 ATTA SWETHA THOTHADRI KRISHNA B GAURAV AGRAWAL

Female Male Male Female Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male

GEN GEN OBC GEN GEN GEN OBC GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN OBC GEN GEN GEN

12/01/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 24/08/1989 Electrical Engineering 18/06/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 21/07/1991 Computer Science/Engineering 14/01/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 17/06/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 14/04/1988 Electrical Engineering 16/12/1991 Computer Science/Engineering 06/08/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 07/09/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 15/11/1987 Computer Science/Engineering 10/01/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 17/09/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 11/06/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 19/07/1990 Electrical Engineering 28/08/1990 Electrical Engineering 06/03/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 30/08/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 10/06/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 18/10/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 15/08/1991 Electrical Engineering 20/07/1986 Computer Science/Engineering 15/01/1989 Computer Science/Engineering 18/09/1988 Electronics/ECE/EIE/EEE 02/05/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 05/05/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 07/06/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 17/12/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 12/05/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 20/08/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 09/06/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 15/12/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 24/08/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 03/07/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE

MGRU JMI ANDHRA CHITKARA NIT-JSR ANNA CUSAT DCRUST JNTU-A UPTU RGPV GBTU JADAVPUR MANIT-BHOPAL NIT-CALICUT NIT-RAIPUR ANDHRA JNTU-H JNTU-A RTU NIT-W CSVTU KUK NIT-ROURKELA NIT-TRICHY BRANIT-J CSVTU JNTU-K SVU ANDHRA ANNA SVU WBUT GBTU

2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2012 2012 2011 2012 2012 2011 2011

Awaited Awaited Passout Passout Passout Passout Passout Awaited Passout Passout Passout Awaited Awaited Passout Awaited Passout Passout Passout Passout Passout Passout Passout Passout Passout Passout Awaited Passout Passout Awaited Passout Awaited Passout Awaited Passout

9.43 9.43 9.43 9.43 9.42 9.41 79.97 8.60 82.97 70.90 73.30 79.81 9.00 7.94 9.29 8.04 8.41 70.00 76.90 73.53 8.55 81.81 70.72 8.68 8.12 8.06 7.83 73.85 8.92 8.01 8.70 8.85 7.80 72.50

EC EE EE CS Null EE EE CS EE EC CS EC EC EC EE EE EC EC EC EC EE CS CS IN EC EC EC EC EC EC EC EE EC EE

21.33 461 989 266 0 439 857 847 845 843 834 825 819 819 818 815 813 807 807 801 799 798 793 786 783 783 777 771 765 765 765 761 756 755

2012 2012 2012 2012 Null 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2012

TS TS QHF TS QHF TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS QHF TS TS TS TS TS TS QHF TS TS TS TS QHF TS QHF TS TS QHF TS

25142 VIJAYA KUMAR K 26056 GULLAPUDI LSNVA VINAY KUMAR 27060 DEEPAK KUMAR 23065 ANSHUL ARORA 14414 NIKHIL VATSA 19268 DANIEL SANJU ANTONY 14635 NANCY 9969 RAHUL AGRAWAL 21747 PASUPUREDDY VIJAYA KUMAR 18592 CHANDA VENKATA SAI KUMAR REDDY 7502 9129 9282 RAPARLA MALLIKARJUNA RAO SENTHIL KUMAR R NAJNIN ISLAM

26634 NAINAR GURUSRINIVAS 17868 SAURABH PANDEY

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

13582 ANAND ABHISHEK 22313 JYOTI PRAKASH SAHOO 8662 8978 SANDEEP V NAIR PRINCE BALUNI 21513 MOHIT SINGLA 16479 AMIT AGARWAL 15964 HARIPRIYA V. K. 8158 8522 7366 8927 MANISH KUMAR VISHWAKARMA RAHUL R. AMANDEEP MODDAL RAMESH PRASAD

Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Female Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male

GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN OBC GEN SC/UR SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC ST ST ST ST ST ST ST ST ST

12/01/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 27/06/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 18/11/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 10/10/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 16/08/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 04/02/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 15/04/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 14/09/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 16/09/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 22/01/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 31/07/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 18/12/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 20/01/1987 Electronics/ECE/EIE/EEE 14/02/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 18/09/1989 Computer Science/Engineering 03/11/1991 Computer Science/Engineering 17/03/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 01/01/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 15/03/1985 Electronics/ECE/EIE/EEE 29/10/1988 Electronics/ECE/EIE/EEE 29/08/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 08/11/1988 Computer Science/Engineering 09/04/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 28/01/1990 Computer Science/Engineering 14/06/1987 Electronics/ECE/EIE/EEE 19/04/1988 Computer Science/Engineering 12/05/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 06/11/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 08/07/1988 Computer Science/Engineering 28/09/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 21/05/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 25/07/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 12/01/1988 Electronics/ECE/EIE/EEE

GGSIPU NIT-ROURKELA CALICUT THAPAR GGSIPU NIT-KKR CALICUT GKU CUSAT SLIET NIT-PATNA ANNA SLIET CSVTU NIT-KKR MJPRU MGU MDU NIT-KKR RTU VNIT-NAGPUR BIT-MESRA JNTU-H GBTU GGSIPU VSSUT ANDHRA NAGALAND ANNA VTU JNTU-A JNTU-H MDU

2011 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2012 2011 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2012

Passout Passout Passout Awaited Awaited Passout Passout Awaited Passout Awaited Passout Passout Awaited Passout Passout Awaited Passout Passout Passout Passout Passout Awaited Passout Awaited Passout Passout Passout Awaited Passout Passout Passout Passout Passout Passout

74.80 8.67 70.83 9.21 84.18 8.71 78.43 81.30 79.73 9.66 9.13 9.06 8.90 8.73 8.61 8.58 85.92 7.00 7.05 82.50 7.39 7.00 72.34 75.30 70.34 8.38 8.02 7.91 7.79 7.78 80.00 79.10 78.00 7.66

EC IN EE EC EC EC EC EC EC EC EC Null Null EC CS CS Null IN EC EC EE CS EC CS EC Null EE Null Null Null EC EC Null CS

753 744 743 741 737 735 735 735 735 284 567 0 0 308 429 316 0 558 518 518 464 448 433 429 416 0 371 0 0 0 374 350 0 434

2012 2012 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Null Null 2011 2012 2012 Null 2012 2012 2012 2011 2012 2011 2012 2012 Null 2012 Null Null Null 2012 2012 Null 2012

TS TS TS TS TS TS QHF TS TS TS TS TS TS TS QHF TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS

15879 MALARVILI 12558 SUBHASH KUMAR RAM 17751 VIKAS KUMAR KAUSHAL 14343 SANJEEV KUMAR 8080 7895 RAJENDRA KUMAR R. NEETHU

19218 AMIT KUMAR 22395 MANISH KUMAR 26551 MUKESH KUMAR CHHICHHOLIA 24910 RAJU MESHRAM 9227 AMOD RANJAN 26866 BONTHU VENKATESH 23970 ROHIT ANAND 9652 SOMDUTT 16743 ROSLY 20484 BANOTHU NAGARAJU NAIK 15577 SHASINLO KHING 11040 MOHANKUMAR S 25619 RATNAMALA 18269 GUDURU LAKSHMI SHIREESHA 12123 LUNAVATH DEVSINGH 8755 BHARAT PARSHAD 17262 RAJESH AWASIYA

11/12/1989 Computer Science/Engineering MANIT-BHOPAL

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

19148 AMRENDRA KUMAR ORAON 19104 MAHESH MEENA 9146 DEEPAK KUMAR 21152 GOPU MAHESH 22203 MOHD KASHIF ZIA ANSARI 15910 CHAVAN SUYOG MADHUKAR 10219 SANDESH SAHU 24895 PRABHAT KUMAR 24772 BIBUNENDU SUNDAR MEHER 19444 BRAJENDRA SINGH 13856 B. SAI KIRAN 14241 PAWAN KUMAR TIWARI 8894 8964 PANATULA SASIDHAR AKSHAY RASTOGI

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male

ST ST PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH GEN GEN GEN GEN GEN OBC GEN GEN

02/03/1990 Computer Science/Engineering 18/12/1989 Mechanical Engineering 10/09/1991 Computer Science/Engineering 02/06/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 07/11/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 28/03/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE 03/11/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 03/01/1989 Computer Science/Engineering 24/12/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 15/03/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 09/05/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 30/07/1991 Computer Science/Engineering 10/01/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 12/02/1991 Computer Science/Engineering 01/01/1990 Electrical Engineering 11/12/1988 Electronics/ECE/EIE/EEE 26/03/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 30/05/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 25/08/1989 Electronics/ECE/EIE/EEE 14/06/1990 Electronics/ECE/EIE/EEE 29/03/1991 Electronics/ECE/EIE/EEE

NIT-CALICUT IIITDM PRIST ANDHRA JMI BRATU MANIT-BHOPAL NIT-PATNA BPUT CCSU JNTU-H GBTU JNTU-A BITS-PILANI IIT-BHU BITS-PILANI BITS-PILANI BITS-PILANI BITS-PILANI BITS-PILANI BITS-PILANI

2012 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2011 2012 2012

Awaited Awaited Passout Passout Awaited Awaited Passout Passout Awaited Passout Passout Awaited Passout Awaited Passout Passout Passout Passout Passout Awaited Awaited

7.00 7.30 9.07 8.35 8.12 7.43 7.40 7.19 7.02 74.54 72.17 71.97 70.07 9.32 8.43 8.19 8.04 7.82 7.82 7.79 7.58

CS ME CS EC EC EC EC Null Null Null Null Null EC CS EE EC EC Null EC Null EE

402 359 171 386 260 11.67 218 0 0 0 0 0 633 602 521 711 579 0 633 0 485

2012 2012 2012 2011 2012 2012 2011 Null Null Null Null Null 2012 2012 2012 2012 2012 Null 2012 Null 2012

TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS QHF TS QHF TS QHF TS TS QHF TS QHF

22637 ASHISH PATEL 11947 SIDDHARTH MOHAN 7100 7584 7480 SOUMENDU SINHA NITHIN RAVEENDRAN VIKAS RANJAN 23337 MANU GHULYANI

20417 VINAY KUMAR BURUGU