LATIHAN AKU SMART 5 (TING 2

)

NAMA : TINGKATAN : BAB 5
1.

Sabah menjadi tumpuan pedagang-pedagang Barat sejak abad ke-19. Apakah faktorfaktor yang menyebabkan keadaan ini? I II III IV A B C D Kedudukan strategik Pusat perdagangan antarabangsa Kekayaan hasil bumi Pemerintahan yang cekap I dan II I dan III II dan III III dan IV

( L=1 )

2.

Mengapakan Sultan Brunei telah menyerahkan Pantai Timur dan Utara Sabah kepada Sultan Sulu? A B C D Membalas jasa Mematuhi perjanjian Tewas dalam peperangan Sebagai hadiah perkahwinan puterinya

( L=2 )

3.

Pada tahun 1865, Sultan Brunei telah memberi konsesi tanah di Sabah kepada wakil Amerika Syarikat untuk tempoh 10 tahun Konsesi ini diberikan kepada? A B C D T.B. Harris C.L. Moses J.W. Torrey Von Overbeck

( L=1 )

4.

Gebenor Labuan, W.H. Treacher telah bersetuju Overbeck memperbaharui tempoh pajakan daripada Sultan Brunei Berdasarkan maklumat di atas, apakah syarat yang ditetapkan bagi bantuan yang diberikan? A B C D W.H. Treaher mendapat sebahagian hasil cukai Overbeck bersetuju membayar cukai kepada Sultan Brunei Syarikat yang ditubuhkan dimiliki bersama W.H.Treacher Syarikat yang ditubuhkan diletakkan dibawah kekuasaan British

( L=3 )

mr_maxis04@yahoo.com

1

LATIHAN AKU SMART 5 (TING 2) 5.

Bagaimanakah kawasan dari Sibuku hingga ke Teluk Kimanis di Sabah dimiliki oleh Syarikat Overbeck dan Dent pada tahun 1877 A B C D Melalui pajakan daripada Sultan Brunei Melalui perjanjian dengan Sultan Brunei Melalui peperangan dengan Sultan Brunei Melalui campur tangan dalam hal ehwal di Brunei

( L=1 )

6.

Dent telah menubuhkan Persatuan Sementara Borneo Utara British Bhd. Saham dijualkan kepada rakyat British untuk menambahkan modal perniagaan Berdasarkan pernyataan di atas apakah langkah yang diambil untuk memperkukuh dan memajukan perniagaan? A B C D Mendapat naungan Kerajaan British Menandatangani perjanjian dengan Sultan Brunei Menjual saham kepada saudagar Negeri-negeri Selat Berusaha mendapat Piagam Diraja daripada Kerajaan British

( L=3 )

7.

Pada tahun 1881 Kerajaan British telah menganugerahkan Piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Bhd (SBUB). Apakah kesan terpenting penganugerahan tersebut? A B C D SBUB berkuasa mentadbir Sabah SBUB berjaya mengaut keuntungan yang banyak SBUB menjadi syarikat perdagangan yang penting SBUB bertindak menjadi agen perdagangan di timur

( L=3 )

8.

Pada tahun 1881 Kerajaan British telah menganugerahkan Piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Bhd (SBUB). Apakah faedah yang diperoleh Kerajaan British dengan penganugerahan Piagam kepada SBUB I II III IV A B C D Memperluas pengaruh di Sabah Menempatkan penasihat di Sabah Menghalang kuasa Barat lain bertapak di Sabah Dapat bersaing dengan James Brooke I dan II I dan III II dan III III dan IV

( L=3 )

mr_maxis04@yahoo.com

2

LATIHAN AKU SMART 5 (TING 2) 9.

Tahun 1888 Perjanjian Perlindungan Borneo Utara Apakah faedah perjanjian tersebut kepada Kerajaan British? I II III IV A B C D Dapat menguasai ekonomi Sabah Sabah menjadi naungannya Bertanggungjawab terhadap hal ehwal luar Sabah Bertanggungjawab terhadap pertahanan Sabah I dan II I dan III II dan III III dan IV

( L=2 )

10.

Di antara berikut yang manakah merupakan syarat pemberian Piagam kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Bhd? I II III IV A B C D Mesti menerima penasihat British Tidak boleh menyerahkan wilayah tanpa persetujuan kerajaan British Memelihara agama adat resam dan undang-undang penduduk tempatan Memerintah dengan adil dan saksama I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

( L=1 )

Badan X Ditubuhkan pada tahun 1883 Bertanggunjawab membantu Gabenor 11. Siapakan yang menganggotai badan X? I II III IV A B C D
( L=3 )

Residen Setiausaha kerajaan Bendahari Ketua pasukan keselamatan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

mr_maxis04@yahoo.com

3

LATIHAN AKU SMART 5 (TING 2)

• • •

Berperanan sebagai majistret Pemungut cukai Bendahari daerah

12. Senarai di atas merujuk kepada tugas-tugas A B C D
( L=1 )

Residen Pegawai daerah Ketua kampung Setiausaha kerajaan

13.

Siapakah yang mengetuai pemerintahan Syarikat Borneo Utara British di Sabah? A B C D Residen Gabenor Pesuruhjaya Tinggi Setiausaha kerajaan

( L=1 )

14.

Pegawai daerah adalah ketua pentadbir di peringkat daerah. Siapakah yang menjawat jawatan ini? A B C D Ketua anak Negeri Pemimpin daerah tersebut Pegawai Berbangsa Eropah Pemimpin kaum Bumiputera

( L=2 )

Membantu pegawai daerah dalam pentadbiran Diberi surat kuasa oleh Syarikat Borneo Utara British Terdiri daripada orang tempatan 15. Senarai di atas berkaitan dengan A B C D
( L=3 )

Pegawai Eropah Ketua Anak Negeri Pemimpin tempatan Timbalan Pegawai Daerah

16.

Syarikat Borneo Utara British mengekalkan penglibatan pribumi dalam pentadbiran di peringkat daerah dan kampung kerana I II III IV Memahami adat dan budaya tempatan Tidak diminati oleh pegawai Eropah Mengahadapi masalah kewangan Dinyatakan dalam perjanjian

mr_maxis04@yahoo.com

4

LATIHAN AKU SMART 5 (TING 2)

A B C D
( L=2 )

I dan II I dan III II dan III III dan IV

17.

Kes-kes yang berkaitan dengan Hukum Adat dan Undang-undang Islam dibicarakan oleh A B C D Mahkamah Rendah Mahkamah Penghulu Mahkamah Majistret Mahkamah Anak Negeri

( L=2 )

18.

Apakah bentuk undang-undang yang dilaksanakan oleh Syarikat Borneo Utara British di Sabah?

I II III IV A B C D
( L=1 )

Undang-Undang Barat Undang-Undang Tempatan Undang-Undang Islam Undang-Undang Adat I dan II I dan III II dan III III dan IV

Bertujuan meninggikan martabat serta kewibawaan ketuaketua pribumi 19. Maklumat di atas berkaitan dengan

A B C D
( L=3 )

Mahkamah Penghulu Mahkamah Majistret Mahkamah Tempatan Mahkamah Anak Negeri

mr_maxis04@yahoo.com

5

LATIHAN AKU SMART 5 (TING 2)

20.

Syarikat Borneo Utara British menguasai Sabah untuk membolot kekayaan ekonominya. Apakah hasil tradisional yang di eksploitasi?

I II III IV

Sirip ikan yu Sagu Trepang Antimoni

A B C D
( L=2 )

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

X
Hasil eksport yang menguntungkan Eksport pada 1926 bernilai 125,000 dolar 21. X ialah A B C D
( L=1 )

Abaka Kelapa Sarang Burung Gambir Hitam

22.

Syarikat Borneo Utara British memaksa penduduk tempatan menambahkan hasil keluaran tradisional dan hasil jualan ini dikenakan cukai. Apakah tujuan langkah ini? A B C D Untuk mengatasi masalah kewangan Untuk mengaut keuntungan yang tinggi Untuk memperkenalkan tanaman komersial Untuk mengawal kewangan penduduk tempatan

( L=3 )

23.

Penduduk Sabah bersusah payah serta bekerja keras namum tidak dapat menikmati keuntungan malah menghadapi kesukaran hidup. Apakah punca keadaan ini? A B C D Pertanian sara diri Kemelesetan ekonomi Dibebani pelbagai cukai Kekurangan hasil pengeluaran

( L=3 )

mr_maxis04@yahoo.com

6

LATIHAN AKU SMART 5 (TING 2) 24.

Apakah faktor terpenting yang membolehkan pembukaan lebih banyak ladang-ladang getah di Beufort, Jesselton dan Tenom? A B C D Galakan kerajaan Tanah yang subur Buruh yang cukup Pembinaan landasan kereta api

( L=2 )

25.

Mutu tembakau Sabah diiktiraf sebagai yang terbaik di dunia. Apakah langkah yang diambil Syarikat Borneo Utara British untuk menggalakkan tanaman tembakau? A B C D Memberikan subsidi tanah Mengecualikan cukai eksport Membina lebih banyak kilang Membawa masuk lebih banyak buruh asing

( L=3 )

26.

Mengapakah pembinaan jalan raya di Sabah tertumpu di bandar-bandar besar? A B C D Desakan penduduk setempat Bilangan penduduk yang ramai Merupakan kawasan kegiatan ekonomi Mempunyai bentuk muka bumi yang baik

( L=2 )

27.

Sandakan berkembang maju sebagai bandar terpenting di Sabah. Apakah peranannya? I II III IV A B C D Pusat pentadbiran Pusat pembalakan Pusat perlombongan Pelabuhan antarabangsa I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

( L=1 )

28.

Bandar Jesselton turut dikenali sebagai? I II III IV Api-Api Singga Mata Diasuka Elopura

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV

mr_maxis04@yahoo.com

7

LATIHAN AKU SMART 5 (TING 2)

D II, III dan IV
( L=2 )

• •

Bandar X Pelabuhan terkenal di Pantai Timur Sabah Eksport utamanya ialah Getah, Abaka, mutiara dan kayu balak

29. Bandar X ialah A B C D
( L=2 )

Kudat Tawau Sandakan Lahad Datu

30.

Mengapakah Syarikat Borneo Utara British hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah sahaja di Sabah? I II III IV A B C D Kurang sambutan Kekurangan wang Tidak mengutungkan Kekurangan tenaga pengajar I dan II I dan III II dan III III dan IV

mr_maxis04@yahoo.com

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful