P. 1
Cuptor Akp 230 IX

Cuptor Akp 230 IX

|Views: 28|Likes:
Published by ucseil

More info:

Published by: ucseil on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.

qxp

3/23/09

7:52 PM

Page 9

CUPTOARE

CUPTOARE INTELIGENTE CARE FAC G|TITUL U{OR

Pentru mai multe informa]ii, vizita]i www.whirlpool.ro

9

10 . legume umplute sau produse de patiserie. injectând cantitatea potrivit\ de abur la momentul potrivit. Aburul ofer\ cea mai avansat\ metod\ de g\tit pentru orice fel de alimente.qxp 3/23/09 7:52 PM Page 10 FUNC}II AVANSATE PENTRU PERFORMAN}E EXCELENTE Cuptor cu aburi [i tehnologie Al 6-lea Sim] Whirlpool a creat cea mai avansat\ tehnologie pentru buc\t\ria dumneavoastr\ de pân\ acum: un nou cuptor multifunc]ional ce combin\ puterea aburului cu tehnologia unic\ Al 6-lea Sim]. pe[te. pui. Tehnologia unic\ Al 6-lea Sim] de la Whirlpool gestioneaz\ procesul de g\tire cu aburi în locul dumneavoastr\.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. ajutând la prepararea unor mânc\ruri gustoase. fragede [i zemoase de care s\ v\ bucura]i. Timpul de g\tire este redus cu 10% pân\ la 35 %. în func]ie de tipul de alimente: carne. tehnologia Al 6-lea Sim] men]ine temperatura ideal\ în interiorul cuptorului. Cu ajutorul senzorilor speciali. Pute]i folosi for]a natural\ a aburului [i pentru a men]ine mâncarea cald\ sau pentru a o reînc\lzi.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT. p\strându–i consisten]a original\ [i gustul de mâncare proasp\t g\tit\.

Zeci de programe auto Programele prestabilite sunt concentrate pe zece din cele mai populare categorii de alimente. În timpul g\titului. un ventilator de r\cire disperseaz\ emisiile toxice. pute]i totu[i s\ v\ bucura]i de toate posibilit\]ile oferite de un cuptor multifunc]ional. Panoul frontal include un compartiment ergonomic de tipul “push push” pentru ap\. Modul Asistat: Spune]i cuptorului ce tip de mâncare dori]i s\ g\ti]i [i ce greutate are [i automat cuptorul 11 . acest program v\ permite s\ fixa]i dumneavoastr\ în[iv\ timpul de g\tit [i temperatura cuptorului. capabil s\ re]in\ [i s\ dizolve stropii de gr\sime. Fileuri de pe[te 9. 1. iar cel\lalt cu decupaj special potrivit cu lamp\ adi]ional\ prezent\ pe partea lateral\ a cavit\]ii. Buc\]i de pui 5.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. amintindu–v\ când trebuie s\ ad\uga]i ap\. Aperitive 10.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.qxp 3/23/09 7:52 PM Page 11 TE Datorit\ senzorului unic de temperatur\. Legume 7. Buc\]i de carne 3. cuptorul [tie s\ genereze cantitatea potrivit\ de abur la momentul potrivit. Acesta este un kit compus din dou\ panouri laterale diferite. Func]ia de autocur\]are pirolitic\ realizeaz\ aceasta prin înc\lzirea cuptorului la 500°C. Cuptoare inteligente (TAD) G\tit controlat prin senzori. Modul Memo 10 re]ete prestabilite. Whirlpool a creat cuptoare care nu cap\t\ niciodat\ cruste de gr\sime [i murd\rie. Mai mult. unul cu suprafa]\ plan\. care are grij\ de toate detaliile pentru a asigura rezultate perfecte în orice moment. monitorizeaz\ constant nivelul umidit\]ii. arzând murd\ria pân\ la stadiul de cenu[\ superficial\ care poate fi cur\]at\ u[or cu un burete de vase. Pizza/Pâine 6. Tratament pentru o cur\]are u[oar\ Este ultima tehnologie aplicat\ în îngrijirea o]elului inoxidabil pentru înl\turarea cu u[urin]\ a gr\simii. dac\ alege]i s\ nu folosi]i func]ia cu abur Al 6-lea Sim]. Pui întreg 4. Carne întreag\ (Friptur\) 2. iar sistemul de comand\ interactiv ofer\ feedback constant în timpul ciclului de g\tit. amprentelor [i prafului. Cuptoarele My Chef au o memorie încorporat\ cu o capacitate de 10 re]ete care pot fi programate pentru utilizarea ulterioar\. Pute]i ob]ine acela[i rezultat opt\nd pentru kit-ul de panouri catalitice. pe durata procesului de g\tire. Acest tratament special protejeaz\ aparatura de zgârieturi [i de efectele învechirii asupra o]elului inoxidabil. În plus. Cele dou\ panouri sunt foarte u[or [i rapid de instalat. a[a încât aparatele vor ar\ta întotdeauna impecabil. Pr\jituri Modul Manual: Destinat cunosc\torilor în arta g\titului. Aceste componente catalitice se cur\]\ automat în timpul unui proces de coacere normal. aceasta însemnând c\ acest cuptor eman\ mai pu]in fum [i aburi decât un cuptor obi[nuit. Panourile sunt acoperite cu un strat special de email u[or de cur\]at. acestea având la rândul lor mai multe variante de subcategorii. CUPTOARE Cur\]are pirolitic\/catalitic\ Prin modelele Al 6-lea Sim] cu Autocur\]are Pirolitic\. va selecta parametrii de program perfec]i pentru dumneavoastr\. De asemenea. Cuptorul electric Whirlpool este similar cu a avea un buc\tar profesionist în buc\t\ria dumneavoastr\. senzorul monitorizeaz\ ace[ti parametrii [i ajusteaz\ valoarea lor dac\ este necesar pentru a garanta rezultate perfecte. Pe[te întreg 8.

Rotisorul se folose[te la realizarea unor fripturi suculente [i savuroase. Ideal\ pentru g\tirea într-un timp mai îndelungat sau pentru rumenire.qxp 3/23/09 7:52 PM Page 12 FUNC}II AVANSATE PENTRU PERFORMAN}E EXCELENTE G\tirea multifunc]ional\ Cuptoarele multifunc]ionale Whirlpool ofer\ flexibilitatea unor metode de g\tire extrem de variate. Intensitatea gr\tarului poate varia pe 5 nivele de putere. care pot fi utilizate pentru a g\ti perfect o gam\ cât mai larg\ de re]ete. astfel încât fiecare fel de mâncare s\ fie perfect rumenit. în toate col]urile cuptorului.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT. situat pe peretele din spate al cuptorului. Principalele func]ii de g\tire sunt detaliate mai jos. atât pentru buc\]ile mici cât [i pentru cele mari. Rezisten]\ inferioar\ C\ldur\ transmis\ exclusiv din partea de jos a cuptorului. asigurându-se astfel o temperatur\ omogen\ în interiorul cuptorului [i o preparare optim\ a buc\]ilor de carne de mari dimensiuni. Astfel. Func]ia static\ Combin\ înc\lzirea de sus [i jos a cuptorului pentru o g\tire tradi]ional\.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. Termoventilare Ventilatorul. Rezisten]\ superioar\ Ideal\ pentru rumenirea preparatelor la sfâr[itul programului de g\tire. f\r\ ca gustul sau aroma acestora s\ se întrep\trund\. Disponibil\ [i în combina]ie cu func]ia rotisor la modelele de cuptoare dotate cu aceast\ op]iune. iar simbolurile asociate acestora v\ vor ajuta s\ v\ orienta]i în momentul în care ve]i analiza paginile dedicate fiec\rui produs în parte. Mâncarea se g\te[te rapid (de obicei nu mai necesit\ preînc\lzire) [i în mod uniform. pentru o culoare omogen\ a dulciurilor preparate pe mai multe nivele. pute]i g\ti simultan mai multe feluri de mâncare. Ideal\ pentru utilizarea la sfâr[itul programului de g\tire pentru a rumeni partea inferioar\ a preparatelor. Poate fi folosit\ aceast\ setare împreun\ cu func]ia static\ rezisten]\ inferioar\. Grill Func]ia perfect\ pentru prepararea absolut uniform\ a c\rnii (cârna]i. comprim\ aerul în cuptor prin elementele de înc\lzire din patru direc]ii. Produse de patiserie Func]ia de ventilare care propag\ aerul în interiorul cuptorului este asociat\ cu coacerea normal\. Termoventilare cu rezisten]\ inferioar\ Turbo-Grill C\ldura puternic\ degajat\ de grill este propagat\ prin ventilare. antricoate) la gr\tar. 12 . Grill [i Rotisor Ideal\ pentru a v\ asigura c\ buc\]ile mari de carne [i cotlete sunt bine p\trunse [i rumenite uniform.

qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT. Func]ia Set\ri Decongelare Reset\ri op]iuni. Un ventilator situat în spatele cuptorului propag\ aerul în mod egal în jurul mânc\rii înghe]ate pentru a reduce timpul de dezghe]are. Poate fi combinat\ cu majoritatea func]iilor de baz\. Func]ie pentru cur\]are Preînc\lzire rapid\ De acum înainte cuptorul dumneavoastr\ va atinge temperatura dorit\ în timpul cel mai scurt prin utilizarea acestei func]ii suplimentare. Program Eco Func]ie cu economisire de energie.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. Toate cuptoarele electrice au clasa A. O setare de 35°C pentru dezghe]are [i pentru dospitul aluatului [i o setare pentru temperatura de 60°C. În acest fel se ob]ine [i o reducere semnificativ\ a consumului de energie electric\. pe un nivel.) se recomand\ s\ utiliza]i un singur nivel de coacere [i primul sau al doilea ghidaj. func]ia se dezactiveaz\ automat [i un semnal acustic indic\ trecerea automat\ a cuptorului la func]ia static\. ofer\ pe lâng\ performan]ele excep]ionale în arta culinar\ [i un nivel clasa A la capitolul consum energetic. etc. 13 . acest program î]i ofer\ posibilitatea de a g\ti în func]ie de preferin]ele tale. menit\ s\ men]in\ mâncarea cald\. adecvat\ pentru a coace f\r\ preînc\lzire. Cuptoarele dotate cu acest program sunt înso]ite [i de o carte de bucate care include re]ete europene celebre. Func]ionarea monitorizat\ de senzori electronici “Al 6-lea Sim]” Func]ia Maxi Cooking Men]inere c\ldur\ Este func]ia suplimentar\ ce permite men]inerea cald\ a mânc\rurilor dup\ g\tit pân\ la 4 ore. Nu se bazeaz\ pe c\ldur\. Func]ia Al 6-lea Sim] Dual 35°C/60°C Încorporeaz\ dou\ op]iuni pentru temperatur\. curcani. num\rat de jos. Pentru a coace buc\]i de carne de dimensiuni mari (frig\rui mari. Dup\ atingerea temperaturii dorite. cu excep]ia cuptorului AKP 120.qxp 3/23/09 7:52 PM Page 13 CUPTOARE Programul pentru Pizza [i Pâine Dezvoltat cu ajutorul unor buc\tari profesioni[ti de renume. Ac]ionare func]ii speciale Eficien]\ energetic\ A Cuptoarele Whirlpool beneficiaz\ de o izola]ie excelent\ a cavit\]ii interioare pentru a re]ine c\ldura [i a reduce durata procesului de g\tire.

convec]ie 10 func]ii Display interactiv Autocur\]are catalitic\ .op]ional Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – 3 straturi de sticl\ Op]iuni set\ri siguran]\/copii/auto-oprire/stand-by Volum cuptor 53 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .qxp 3/23/09 7:52 PM Page 14 SILVER ICE AKZ 810 IX Cuptor Electric G\tire cu Abur & Al 6–lea Sim] – Inox Antipat\ Estetic\ Silver Ice (efect de oglind\) Multifunc]ional.2 t\vi .1 gr\tar * Varianta f\r\ func]ia de g\tire cu aburi: AKZ 803 IX FUNC}II DE G|TIRE 14 .Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.

Tot în cadrul acestei func]ii sunt detectate [i eventualele deschideri de u[\ urmând ca temperatura s\ fie controlat\ si ajustat\ la nivelul optim de g\tire în func]ie de tipul fiec\rui aliment. Injectarea de abur este oprit\ continuând procesul normal de g\tire ales. Tehnologia Steam Aburul este generat de un dispozitiv special (steamer) aflat în afara cavit\]ii cuptorului.qxp 3/23/09 7:52 PM Page 15 CUPTOARE Cuptor electric AKZ 810 IX Al 6–lea Sim]: Detecteaz\ greutatea alimentului introdus [i modific\ timpul de g\tire în func]ie de aceasta. Fazele g\tirii cu abur: 1. 15 .qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT. Aburul este injectat în cavitate la temperatura setat\ (în func]ie de tipul alimentului ce se dore[te g\tit). Designul optimizat [i tehnologia avansat\ au permis pozi]ionarea unui generator de aburi (1200W) încorporat în cuptor f\r\ a compromite spa]iul sau greutatea acestuia.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. 2. Prin intermediul celor doi senzori: de temperatur\ [i de energie sunt transmise date importante cu referire la greutatea [i gradul de absorb]ie al energiei de c\tre alimentul introdus în cavitatea de g\tire.Preînc\lzirea – temperatura intern\ a cuptorului trebuie adus\ undeva în jurul valorii de 100–120°C folosind elementele electrice. În acest timp senzorul de energie detecteaz\ prin intermediul cantit\]ii de energie absorbite de c\tre aliment greutatea [i volumul acestuia urmând ca împreun\ cu senzorul de temperatura s\ comunice cu placa ce ajusteaz\ timpul [i intensitatea procesului de g\tire. 3. Func]ionare: Se selecteaz\ func]ia Al 6–lea Sim] de pe display împreun\ cu una din re]elele aferente alimentului ce se dore[te a se g\ti. Împreun\ cu un control electronic al func]iilor cuptorului acesta permite injectarea optim\ la timpul potrivit [i cantitatea de abur specific\ fiec\rei categorii de alimente Este u[or de cur\]at (func]ia nu aduce depuneri sau colect\ri nedorite de apa în cavitatea cuptorului).

convec]ie 10 func]ii Display electronic interactiv Auto–cura]are pirolitic\ Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill Power 2450W Rotisor Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – 4 straturi de sticl\ cu efect oglind\ Volum cuptor 53 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK.Pirolitic Cuptor încorporabil electric. inox Antipat\ Estetic\ Progressive Multifunc]ional.1 gr\tar FUNC}II DE G|TIRE FUNC}II DE G|TIRE 16 .qxp 3/23/09 7:52 PM Page 16 PROGRESSIVE AKZ 669/IX . convec]ie 10 func]ii Display interactiv TAD (Text Assistant Display) Programator electronic cu 3 tipuri diferite de programare: – asistat\ – 15 re]ete presetate – memo – 10 re]ete personale – tradi]ional\ Auto–cur\]are catalitic\ – op]ional panouri Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric rabatabil/2450w Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – 4 straturi de sticl\ cu efect oglind\ Volum cuptor 51 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .1 tav\ pentru scurgere gr\simi .1 gr\tar AKZ 475/IX Cuptor încorporabil electric.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT. inox Antipat\ Estetic\ Progressive Multifunc]ional.frigare pentru rotisor .2 tavi .

convec]ie 10 func]ii Display interactiv Auto–cur\]are catalitic\ Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill Iluminare interioar\ T\vi culisante Sistem “U[\–rece” – 3 straturi de sticl\ cu efect oglind\ Volum cuptor 53 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .qxp 3/23/09 7:52 PM Page 17 CUPTOARE AKZ 449/IX Cuptor încorporabil electric.2 t\vi .qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. convec]ie 10 func]ii Display interactiv Auto–cur\]are catalitic\ op]ional Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric rabatabil Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – 3 straturi de sticl\ cu efect oglind\ Volum cuptor 51 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: . inox Antipat\ Estetic\ Progressive Multifunc]ional.1 tav\ .1 gr\tar * Exist\ [i în varianta de finisare cu efect de oglind\ AKZ 447 MR FUNC}II DE G|TIRE FUNC}II DE G|TIRE 17 .1 gr\tar AKZ 447/IX Cuptor încorporabil electric Estetic\ Progressive Multifunc]ional.

inox Antipat\ Estetic\ Essence Multifunc]ional.2 t\vi .2 t\vi .Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. convec]ie 10 func]ii Afi[aj electronic Autocur\]are catalitic\ Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric rabatabil Iluminare interioar\ Butoane Push–Push T\vi telescopice Sistem “U[\–rece” – 3 straturi de sticl\ Volum cuptor 52 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .1 gr\tar FUNC}II DE G|TIRE 18 .qxp 3/23/09 7:52 PM Page 18 ESSENCE AKZ 319/IX Cuptor încorporabil electric. inox Antipat\ Estetic\ Essence Multifunc]ional.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT. convec]ie 10 func]ii Display interactiv TAD (Text Assistant Display) Programator electronic cu 3 tipuri diferite de programare: – asistat\ – 15 re]ete presetate – memo – 10 re]ete personale – tradi]ional\ Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric rabatabil Iluminare interioar\ T\vi culisante Sistem “U[\–rece” – 3 straturi de sticl\ Volum cuptor 51 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .1 gr\tar FUNC}II DE G|TIRE AKZ 223 IX Cuptor încorporabil electric.

1 gr\tar . inox Estetic\ Essence Multifunc]ional. convec]ie 7 func]ii Afi[aj electronic Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric – 2450w Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – 3 straturi de sticl\ Volum cuptor 52 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: . convec]ie 4 func]ii Timer Termostat de siguran]\ Grill electric (1.1 gr\tar AKG 644/IX Cuptor încorporabil pe gaz.1 tav\ .9 KW) Rotisor Iluminare interioar\ Volum cuptor 50 l Dimensiuni LxIxA: 600x600x550mm Accesorii: .qxp 3/23/09 7:52 PM Page 19 CUPTOARE AKZ 214 IX Cuptor încorporabil electric.1 tav\ .1 frigare rotisor FUNC}II DE G|TIRE FUNC}II DE G|TIRE 19 . inox Estetic\ Essence Multifunc]ional.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK.

inox Estetic\ Premium Multifunc]ional.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT. inox Estetic\ Premium Multifunc]ional.1 gr\tar * optional – panouri catalitice pentru func]ia auto–cur\]are .2 t\vi .Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. convec]ie 10 func]ii Butoane Push–Push Afi[aj electronic Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric rabatabil Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – 3 straturi de sticl\ Volum cuptor 51 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: . convec]ie 10 func]ii Butoane Push–Push Afi[aj electronic Autocur\]are catalitic\ Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric rabatabil T\vi culisante Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – 3 straturi de sticl\ Volum cuptor 48 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .2 t\vi .exist\ [i în variant\ de culoare neagr\ AKZ 431 NB FUNC}II DE G|TIRE AKZ 433/IX Cuptor încorporabil electric.1 gr\tar FUNC}II DE G|TIRE 20 .qxp 3/23/09 7:52 PM Page 20 PREMIUM AKZ 431/IX Cuptor încorporabil electric.

qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.1 gr\tar * op]ional.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. inox Estetic\ Premium Multifunc]ional. filtru de gr\sime – panouri catalitice pentru func]ia auto–cur\]are FUNC}II DE G|TIRE 21 .qxp 3/23/09 7:52 PM Page 21 CUPTOARE AKZ 421/IX Cuptor încorporabil electric. convec]ie 8 func]ii Butoane Push–Push Afi[aj electronic Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric rabatabil Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – 3 straturi de sticl\ Func]ie preînc\lzire – Booster Volum cuptor 51 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .2 t\vi .

convec]ie 6 func]ii Control mecanic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric rabatabil – 2500W Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – sticl\ ventilat\ Volum cuptor 51 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.2 t\vi .1 gr\tar AKP 230/IX Cuptor încorporabil electric.2 t\vi .qxp 3/23/09 7:52 PM Page 22 CONFORT PLUS AKP 239/IX Cuptor încorporabil electric.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK.1 gr\tar FUNC}II DE G|TIRE FUNC}II DE G|TIRE 22 . inox Estetic\ Confort Plus Multifunc]ional. inox Estetic\ Confort Plus Multifunc]ional. convec]ie 6 func]ii Afi[aj electronic Control electronic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric – 2500W Iluminare interioar\ Sistem “U[\–rece” – sticl\ ventilat\ Op]iuni set\ri siguran]\/copii/auto-oprire/stand-by Volum cuptor 53 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .

qxp 3/23/09 7:52 PM Page 23 CUPTOARE AKP 120/IX Cuptor încorporabil electric.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. convec]ie 4 func]ii Control mecanic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric – 2500W Rotisor Iluminare interioar\ Volum cuptor 56 l Clasa energetic\ B Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: . inox Estetic\ Confort Plus Multifunc]ional.1 frigare rotisor FUNC}II DE G|TIRE 23 .1 tav\ .1 gr\tar .qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.

2 gr\tare FUNC}II DE G|TIRE 24 .mâner cu butoane cromate Multifunc]ional.1 tav\ .qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.qxp 3/23/09 7:52 PM Page 24 TRADI}IONAL AKP 290 NA Cuptor încorporabil electric Estetic\ Rustic .Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK. convec]ie 9 func]ii Control mecanic timp/temperatur\ Termostat de siguran]\ Grill electric Iluminare interioar\ Volum cuptor 51 l Clasa energetic\ A Dimensiuni LxIxA: 595x595x564 mm Accesorii: .

qxp 3/23/09 7:52 PM Page 25 CUPTOARE 25 .qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK.

5 AKZ 810/803 IX AKZ 669 IX Silver Ice Inox 53 230 50 3500 A 0.79 50 AKZ 447/IX AKZ 433 IX AKZ 431 IX AKZ 421/01 IX Progressive Inox 5 230 50 AKP 2 Prem In 5 23 5 25 A 1.10 0.79 52.qxp 3/23/09 7:52 PM Page 26 SPECIFICA}II TEHNICE CUPTOARE 6ths+steam Produsul Estetic\ Culoare Volum cuptor (litri) Tensiune (Vol]i) Frecven]\ (Hz) Putere maxim\ absorbit\ (W) Clasa energetic\ Consum energie .99 52.9 4 Premium Inox 48 230 50 3650 Premium Inox 51 230 50 3650 A 1.Convec]ie natural\ (kWh) Consum energie .3 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1200 optional 595x595x564 36. rotisor Auto-cur\]are pirolitic\ Suprafa]a pl\cii de coacere (cm2) Panouri catalitice pentru func]ia auto-cur\]are Dimensiuni produs (LxAxI).5 A A 0.4 10 • 1200 • 1200 1200 • 595x595x564 36 10 • • • 1200 optional 595x595x564 36 10 • • • 1200 optional 595x595x564 36 8 • • • 12 595x59 3 5 • • • 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 • • • • • 4 • • • • • • • • • rabatabil rabatabil rabatabil rabatabil rabatabil • • rabatabil x x x 3 • 3 • 3 • Electronic Electronic Start / Stop • Electronic Electronic Start / Stop • 15 10 Electronic Electronic Start/Stop • Electronic Electronic Start/Stop • Electric Electric Start/Stop • Electronic Electronic Start/Stop • • 3 • Electronic Electronic Start / Stop • • 3 • Electronic Electronic Start/Stop • • 3 • 2 x Mec Elect Start / x Pirolitic Progressive Inox 53 230 50 2650 A 0.99 0.78 44 AKZ 449 IX Progressive Inox 53 230 50 2450 A 1.05 0.05 0.10 0. re]ete presetate Capacitate memorare re]ete personale Control temperatur\ Control timp Op]iuni de setare a timpului Iluminare cuptor Butoane push-push Num\r straturi de sticl\ la u[\ Display electronic Rotisor Grill Ventilator tangen]ial Termostat de siguran]\ Alimentare cu gaz Valv\ de siguran]\ pt.92 0.5 26 .qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT. Gaz Gr\tare Tav\ pt. gr\sime Frigare pt.4 10 • • • • 595x595x564 36.5 Premium Inox 51 230 51 2500 A 1.79 52.99 0.Convec]ie for]at\ (kWh) Timp de coacere la sarcin\ nominal\ (minute) Text Assisted Display Nr. 0. mm Greutate Nr.4 10 • • • 595x595x564 36.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK.99 56.79 49 TAD AKZ 475 IX Progressive Inox 51 230 50 2400 A 1. Func]ii Preînc\lzire rapid\ Static\ Rezisten]\ inferioar\ Grill + Rotisor Grill Produse patiserie (static + ventilare) Turbo-grill: Grill + ventilare Decongelare (doar ventilare cu aer rece) Termoventilare Termoventilare + înc\lzire de jos Program pentru Pizza/Pâine Dual 35/60* Eco Men]inere c\ldur\ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1200 optional 595x595x564 43 10 • • • 1 2 1 1 1 • 1200 595x595x564 43.

79 46.10 AKP 290 NA AKG 644/02 IX Cuptor rustic Negru 51 230 50 3200 A 0.qxp:catalog_WHR_2009_BUN_BT.79 46.79 56.5 AKP 239 IX Premium Inox 53 230 50 2500 A 1.92 0.99 46 AKZ 319/02 IX Essence Inox 51 230 50 2400 A 1.1 0.qxp 3/23/09 7:52 PM Page 27 CUPTOARE Electrice Gaz 1/01 IX mium ox 1 30 1 00 A 10 99 6.1 Confort Plus Inox 50 46 46 tronic tronic /Stop • • 3 • Mecanic Electronic Start / Stop x Electronic Electronic Start/Stop • • Electronic Electronic Start/Stop • • 3 • Electronic Electronic Start/Stop • Mecanic Electronic Start/Stop • Mecanic Mecanic Start • Mecanic Mecanic Start • Mecanic Mecanic Start/Stop • 2 x 3 • 3 • 2 • 2 2 3 2 • tabil x x x • • • • • rabatabil rabatabil rabatabil • • • • • • • • • • • 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 00 onal 95x564 6 8 • • • 1200 595x595x564 34 5 • • • 1200 1200 1200 1200 1200 optional 1200 595x595x564 33 4 1200 595x595x564 35 10 • • • 595x595x564 35 10 • • • 595x595x564 35 7 • 595x595x564 33 6 595x595x564 33 6 595x595x564 34 600x600x550 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 .5 AKZ 214/IX/01 Essance Inox 52 230 50 2500 A 1.1 0.Catalog_WHR_2009_BUN_BT_OKKK.5 AKP 239/02 IX Confort Plus Inox 53 230 50 2500 A 0.92 0.1 0.99 1.5 AKP 120 IX Confort Plus Inox 56 230 50 2500 B 1.5 AKP 230/02 IX Confort Plus Inox 51 230 50 2500 A 0.79 49 AKZ 223/01 IX Essence Inox 52 230 50 2500 A 1.79 56.05 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->