JODOROWSKY

M(lBIUS

JODOROWSKV - MIEBIUS
\

CTA. DE SAN VICENTE. 28 MADRID

EUROCOMIC

iCOO ! &l-UP." H li~/ Q .

COMO". C0Q1\t?c5~ j UN I It:::N00 AUt-! a.S-H ". II 00 . 5~Vr\DO.".

. T .. I ~ i All.. JOIn!! ".~"AN~! G?'RABO... 5u ic... YA I vuav~ ~ er: .i~ M~tW~ .. HaA.. ~\.. . . 6Ll~i~i~-rt:" c.

.

.

(CX::Wi'~.-A MIJ\...iI!:>~ Qi. .A CVl--f'A W VA -rRII.J BA5il--ieco..fA~ABI\ QlJ~ NIM.()MA.. ~1A \'ID ~o~EO 1<e::lA\Ci6~ e::t. 'f \.2f \.~A A MroiA{. .tflCE' lIB AV~t·I\J~1 i IS)(P\. CU'/O I\OI.Nf_lfORM/lC. PJ:'!l5ABA QV~ -o -Ie-MfA l. NiM I3j.(CA-r~ \-\i'5l0\<iA..n-rvD O~ DAI<~D~~il-" '" I' 1\ r. Weoi5 11OWv! ~I<~I' ...A ve:: 'OU1ci! Mr\6 QV~ BA?Jf<A .:EO VO"".rueo tI~o ur... V ~f l--AN'Ul A f'1"1<'5~i1<'MS 1St-rr<.Z-A Of'.B~I\ '5vf'~ QUillQ ~ U»I\ \-lOW. CI\Bf'.A " .QUi\NI\J~ O~SAPAR.-:78.~ Vi~A.

i No ~RA ~. I.'!VCflO 1 ~i~O A~Go f'rol< .

EL BAILE DEL INCA .

.

.

' a OTRA ..~ ABU12l2iCO. GIl2i GtJ'Z..i .JI\S OC cc:t:::A . i NO Pe~OAR a.

l~~/ .' I AB~iGAOO".efb. .' n.. MIN eiE-fl".OUEQiDA..DE.5r.iOH. i DiViNO! I-lA Ee'fACC> OA GU::liO 60TAR ell CilbA i ~OIA..

.

.

.

.

.

SU OFIDITAD MAYOR .

.

.

' -.5iC)N QUE.lA t..i A~DA..e.Uf.e. 11K'A ARRIBA ..Mf HACiA 'f 6610 ~O 86 I'cx::o I! IStlGO ~A BXI"f:?AFlA DE- FU6t<7A. ?ur:.5 e..t<o LAlMiNO'50 ! iMA<e..<iUD COMO U~ lh-n::£.. . .-S V8QDAD! iiE3RiUD/!' . . it .

.

.

e. .tos ~A CAtAf5 l....uf>f?· C¥'I UtIA 5O~f:'I2E5CI •.5 A.

.

.

.

.'". . ... JO{lI " PAKec€.. . DiFCO~ _- : _.!\505iACOl. i ~O iEMA5 'fA ~ADA.. . .5 i~I".. i 50Y -«:t..

TECNICAS TECNOS .

! ".'" .. ". 'fA 5A6E.61"o VUE-WE CADA I/£? MAS fQECt/E. i E. " HABrA HASTP\ UN PA JAf<t) ~ Q LOIE. HORMiB!)N. L1NO Ge eeos CCMO ~Of<OS IX. ME- ee.N~! i AYER. LOS lLAMAIIl"..l ClANa5 "iNA. . DOS UNA MUJE-R COt{ COWf'Y'1NA~ VE:Rre6RAt£5.U£6O i OIRA MU-(lCiO.

AU N/\ E-OffDiS De:.PAI<AR IDS Di5liNTbS C!>!<GANOS PResier-no QUE-COI'lOuc. ell VA f"UNCic!:tl e." .6 6E..CUeRPO.L.e DE.MAQ\l(IlA DE.5f~RiCA. FOk'MA E.

.

.

.

N .

.

.

-. z:o~ f'1<'ECiSl\MtJ.3 iDiO(ABC7 ...Y ie-RA NAOA iWCO' eow HORMiG6tol. C!<E€-S RoM~ U~ O:<i5lAL..[. iSOB QUE. .lt:QtoI BU~O~ I GUAl<DiANEa.. ..11 ARA14A§ UNA PRJYE.CCiC)N ft'CA i.05 f\M. i AotlQUE..5". iNOS MAS HOLOG1<ACl=2e&. JA! . JA! '" i JA. JA. ClARO.PUEBlAN Mi ACUARia 1'10 1& A~1'3tlE. fBRO ~r i JA.

RO ACCPlACO 'fO ~AUR ElSie 1QAeAJ(io"... AlE. AHDRA LO I1ARE:::. RsMEDio -?" PERo HOBiERA ~e.ul2RE ALGa A Mi Hi JD.€> 'I iAMF()CO E:8<.. c QUe..LA GitJDAD lecNQS . 0' (£l@DTIDLPJmO OS .e oc..... fOR CAN1AR. COSER AU-IvA A Ni~e{jt4 OitlE. 05 MA1"O A I.. i5i 100051 .

A Sifl1i'CiDIJ ... OOMiAADA! i to GIllE:.i (. of!:</ Que .COMPle'fAMeNfE. M.

.

1RAMA- DE.. P\\~ MM~~ VEJ?5E. ft)Kf.ZII_t o A f'ASAf< CO Mfi.0TA fbR DifD::. K'~Ma> tV~.. 5£ Y .. \A:-sli\-lO A CE£W~i\QSft A Ofg) BN.':iJVA91b? "lOCO e.ft\RA W~ R\I«(ER~ LA Me(ALAIICH/I.8AaA.:t" i ~OB l\ilD~ VA~ ca. oe:.

' EdIcI6n: RotuIlcl6n: Federico arC> HUMANOIOES ASOCIAD06 • PARIS 2. A.EL INeAL NEGRO JORCIAOWSKY-MOEBIUS 1.tnda • M8drld Printed In Spein • ImpI'MO en &pelle .: M·2e828-1983 • ISBN: 84-88004-28-4 LITOPRINT. • Fuem.' EdIcIOn: 1888 '"3 D. S.L.

.. . . 675 PTAS. III ~ ..'1 . ... . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful