1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Οριζόντια
2.
3.
6.
9.
10.

Θεά που είχε ιερό ελάφι.
Ήταν οι Στυµφαλίδες.
Ανεπιθύµητη αλληλογραφία.
Ανέθεσε στον Ηρακλή τους δώδεκα άθλους.
Έτσι λέγονταν η βασίλισσα των Αµαζόνων.

Κάθετα
1.
4.
5.
7.
8.

Αυτά τα δεδοµένα, δεν πρέπει να τα δηµοσιοποιούµε
στο ∆ιαδίκτυο.
Άτοµο που αποκτά παράνοµη πρόσβαση σε έναν
υπολογιστή.
Εκτός από τον ιό και το δούρειο ίππο, είναι και αυτό
κακόβουλο λογισµικό.
Έτσι έλεγαν το σκύλο του Γηρυόνη.
Βασιλιάς της Θράκης, που είχε τέσσερα
ανθρωποφάγα άλογα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful