1/ La Rambla per als  barcelonins : 2/ Recuperació d'usos ciutadans. 3/ Pacificació del Trànsit.

Vols que l'Ajuntament peatonalitzi diumenges i festius  per recuperar el passeig per a famílies i ciutadans? Vols que els dies de peatonalització s'organitzin  activitats lúdico­culturals no comercials per promoure el  retorn dels ciutadans  a la Rambla? Vols que l'Ajuntament limiti del trànsit  en tots dos sentit,  amb accés a veïns comerciants i personal autoritzat ? Vols que l'Ajuntament redueixi l'espai de terrasses per  alliberar l'espai de vianants? les parts més amples del passeig ?

4/ Recuperació d'espai públic.

5/ La Rambla com a passarel∙la  Vols que l'Ajuntament instal∙li bancs i cadires gratuïtes a 
civil.

6/Per a una Rambla en relació 
amb el seu entorn.

Vols que l'Ajuntament consideri els carrers adjacents i  paral∙lels com a part integral de la Rambla per a no  convertir­los en espai residual  (deixalles, pixats, etc) Vols que l'Ajuntament  instal∙li més lavabos públics  oberts 24 hores a la Plaça Catalunya i Colom ? Vols que l'Ajuntament  controli els grups de ciclistes que  acaparen la calçada ? Vols que l'Ajuntament prengui mesures reals pel control  del soroll nocturn provocat per  grups de persones i per  equips d'amplificació de so ? Vols que l'Ajuntament  limiti els preus abusius a la  restauració modificant la normativa si s'escau? Vols que l'Ajuntament  promogui aquelles activitats  comercials que ofereixin productes per a consum dels  ciutadans, potenciant la diversificació i els productes  locals i de qualitat  a preus raonables ? Vols que l'Ajuntament  augmenti o redueixi l'IBI  i la taxa  de residus, segons si l'activitat està dirigida o no  únicament al turisme ? Vols que l'Ajuntament implementi mesures de control  ambiental especialment dels locals que ofereixen  menjar  per emportar amb la modificació de la normativa si  s'escau ? Vols que l'Ajuntament mantingui les dues parades  d'ocellaires que es conserven modificant la legislació  vigent si s'escau ?  Vols que l'Ajuntament retiri els nous quioscos d'antics  ocellaires reconvertits en  botigues turístiques de baixa  qualitat. ? Vols que l'Ajuntament permeti que activitats com la dels  caricaturistes siguin lliures i  s'autoreguli  com en  l'actualitat ? Vols que l'Ajuntament  tanqui els apartaments turístics 

7/ Lavabos públics. 8/Usos abusius de l'espai 
públic. 

9/ Qualitat mediombiental.

10/ Preus abusius de bars i 
restaurants

11/ Diversificació de la oferta 
comercial.

12/ Incentivar l'activitat 
comercial orientada als  ciutadans

13/ Proposta ecològica

14/ Antics ocellaires.

15/  Recuperació de l'espai 
públic.

16/ Mantenir una activitat 
singular de la Rambla.

17/ Impacte del turisme. 

Apartaments Turístics.

inserits a comunitats de veïns ? Vols que l'Ajuntament  prohibeixi l'obertura de nous  hotels,  pensions, albergs, apart­hotels etc a la Rambla?

18/ Desconcentració turística. 19/ Plà d'Usos. Regulació 

Estàs en contra de què el Districte de Ciutat Vella  modifiqui el Pla d'Usos de per tal d'augmentar el número  d'establiments de pública  de places hoteleres i per augmentar el número de  concurrència.  Hotels,apartaments,restauració. llicències d'apartaments turístics?

20/ Revertir el beneficis del 
turisme als residents i no  només les molèsties.

Vols que l'Ajuntament implementi una taxa turística, que  reverteixi en els residents ? Voldries que el turisme de creuer fos repartit per  diversos punts de la ciutat ? Vols que es recuperi l'antiga foneria de canons situada al  principi de la Rambla de Santa Mònica per a usos públics  i ciutadans.? Vols que es recuperi l'Antic Teatre Principal ?

21/ Desconcentració turística. 22/ Recuperació d'edificis 

singulars abandonats de la  Rambla

23/ Recuperació d'edificis 
singulars de  La Rambla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful