Hematologìa

Hemoglobina: H: 130-170 g/L
M: 120-150 g/L
N: 110-135 g/L
Hematocrito: H: 0.40-0.50/L
M: 0.37-0.47/L
Eritrocitos: (cnum): H: 4.5-5.5 .
1012/L
M: 4.0-4.5.
1012/L
Leucocitos: (cnum): 5.0-10.0.
109/L
Diferencial: Stab: 0.00-0.03
Neutro: 0.55-0.65
Eosino: 0.01-0.05
Basòfilo: 0.00-0.01
Linfocitos: 0.25-0.40
Monocitos: 0.03-0.08
Eritrosedimentaciòn: H: 0-10
mm/h
M: 0-20
mm/h
Conteo de Reticulocitos: 5-15. 10-3
Conteo de Plaquetas: 150-350.
109/L
Constantes Corpusculares:
Eri-Volumen Medio (vcm): 82-92 f/L
Eri-Hemoglobina (chcm): 320-360
g/L
Hierro Sèrico: H: 16.8-29.7 umol/L
M: 14.7-26.5 umol/L
N: 10.7-21.4 umol/L
Capacidad Función. Hierro: 50-75
umol/L
Coagulación:
T. Coagulación (Lee-White) 5-10
min.
T. Sangramiento (Sabrases) 13min.
T. Retracción del coagulo 1-3 horas
T. Protrombina Control ± 3 seg
T. Trombina
Control ± 2 seg
T. P. T con caolín 30-60 seg
T. de lisis Euglobulina. Hasta 120
min
Protrombina Residual > 20 seg
Fibrinògeno 2-4 g/L
Química Sanguínea (en suero):
Glucosa (oxidasa): 3.33-5.55
mmol/L

Glucosa (Folin-Wu): 4.44-6.66
mmol/L
Urea (Berthelot): 1.67-8.33 mmol/L
Uratos (Ac. Ûrico): H: 237-362
umol/L
M: 178-327
umol/L
Fosfato: 0.6-1.6 mmol/L
Fosfolìpido: 0.8-1.6 mmol/L
Colesteroles: 3.87-6.50 mmol/L
Triglicèridos: 0.34-1.70 mmol/L
Lìpidos totales: 4.5-10 g/L
Cretinina: 44-133 umol/L
Bilirubina: Total: 8.5-17.0umol/L
Conjugada: 0.0-4.3
umol/L
Proteìnas totales: 60-80 g/l
Albùmina (método VEC): 32-50 g/L
Magnesio: 0.75-1.25mmol/L
Amonìaco: 11-88 umol/L
Calcio: 2.25-275 mmol/L
Ionograma: (na) Sodio (iòn): 135150 mmol/L
(k) Potasio (iòn): 3.55.5 mmol/L
(cl) Cloruro (iòn): 95105 mmol/L
Reserva alcalina: 2327 mmol/L
Orina: Densidad: 1.015-1.025 Kg/L
Magnesio: 2.0-6.2 mmol/L en
24h
Sodio: 174-261 mmol/L en
24h
Potasio: 64.0-89.5 mmol/L en
24h
Mercurio: 100 mmol/L en 24h
Plomo: 0.58 umol/L en 24h
Calcio: 3.7 mmol/L en 24h
Cloruro: 169-254mmol/L en
24h
Creatinina: 8.8-14.1 mmol/L
en 24h
Fosfato: 19.4-38.7 mmol/L en
24h
Proteínas: 0-0.1 g en 24h
Glucosa: 1.66 mmol/L en 24h
Urea: 333-416 mmol/L en
24h

Sedimento: Eritrocitos: 0-2
cant/camp
Leucocitos: 0.6
cant/camp
Cilindros hialinos: 0.1
cant/camp
Cilindros granulosos: 0
cant/camp
Conteo de Addis: Eritrocitos: 1.
(106/L)/m
Leucocitos: 1.
(105/L)/m
Cilindros: 0.25
5
(10 /L)/m
Cituria: Eritrocitos: 10.105/L
Leucocitos: 20.105/L
Cilindros: 0 cant/L
L.C.R: Células: 0-10 X 106/L
Cloruro: 120-130 mmol/L
Glucosa: 1.98-3.30 mmol/L
Proteínas: 0.15-0.45 g/L
Gasometría: Bicarb standar: 21-25
mmol/L
Exceso de base: ± 2.5
mmol/L
Ph S.A: 7.35-7.45
Ph S.V: 7.25-7.45
PCO2 S.A: 4.67-613
KPa
PCO2 S.V: 6.0-7.06
KPa
PO2 S.A: 12.66-13.33
KPa
PO2 S.V: 3.87-5.33
KPa
OxiHB S.A: 0.97-1.00
mol/mol
OxiHB S.V: 0.60-0.85
mol/mol
Tiroxina: 61.8-170.2 nmol/L
Triyodotironina: 0.77-3.23 nmol/L

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful