CHESTIONARUL „DOMINANTE MOTIVAŢIONALE” Nume________________Prenume___________________Vîrsta__________Data______ Instrucţiuni: Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi apreciaţi măsura în care sînteţi de acord

sau în dezacord cu ele, utilizînd următoarea scală: 1 – niciodată de acord; 2 – foarte rar de acord, 3– uneori de acord; 4– indecis, 5 - deseori de acord; 6– foarte des de acord; 7 - întotdeauna deacord.

1. Sînt cel care stimulează, impune o dinamică în grupul cu care lucrez. Am iniţiativă atunci cînd sînt necesare anumite schimbări în organizarea activităţilor Profesionale. Consider că în munca mea trebuie să-mi asum o serie de responsabilităţi. Obţin rezultate mai bune cînd organizez şi conduc eu o activitate. Mă preocupă asimilarea ultimelor informaţii din domeniul în care lucrez. E important pentru mine să cunosc cît mai multe în domeniul în care lucrez. Consider că ceea ce fac trebuie să fac cu un maximum de competenţă şi de corectitudine. 9. În domeniul profesional consider că sînt capabil să iau decizii cu luciditate. 10. Îmi place să lucrez într -un colectiv unit şi armonios. 11. În desfăşurarea activităţii profesionale îmi place să mă implic în sarcini care presupun muncaîn echipă. 12. Îmi place să menţin o atmosferă plăcută în cadrul grupului cu care lucrez. 13. E important pentru mine să-mi pot realiza munca cu plăcere. 14. Consider că în zilele noastre e bine să faci economii. 15. Prefer o slujbă care mă face să mă simt în siguranţă. 16. E important să am o slujbă care să-mi ofere siguranţa zilei de mîine. 17. Pentru mine este important să am un salariu cu care să-mi acopăr cheltuielile. 18. Îmi asumresponsabilităţi legate de organizarea activităţilor profesionale. 19. Cred că sînt capabil să pornesc şi să conduc propria mea afacere. 20. Sînt capabil să-mi asum responsabilităţi majore în mai mare măsură decît alţii. 21. Am curajul să-mi asum riscul pe 22. care îl impun anumite situaţii. 23. Îmi cunosc foarte bine atribuţiile şi fac tot posibilul să le îndeplinesc cu maximum de eficienţă. 24. Sînt capabil să analizez o situaţie sau o problemă, cîntărind avantajele şi dezavantajele soluţiilor propuse. 25. În domeniul profesional, deciziile trebuie luate cu mare obiectivitate. 26. Pentru mine este important să rezolv orice problemă cu care mă confrunt. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Iau parte cu plăcere la acţiunile pe care le desfăşor cu tot colectivul. Pentru mine sînt foarte importante relaţiile cu colegii 29. .Îmi planific riguros salariul pentru a-mi ajunge pînă la următorul. Mesele regulate şi odihna sînt esenţiale pentru mine. 35. 32. 31.27. 33. . de serviciu. Este important pentru mine să am ceva economii aparte pentru „zile negre". Muncesc mai bine cînd colaborez cu ceilalţi. 34. 28. Îmi place ca în mediul în care lucrez să fie armonie. 30. Muncesc mai bine atunci cînd nu există probleme de ordin familial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful