Среща на българските eTwinning посланици

21 - 22 юли 2011, гр. София

ПРОГРАМА
21 юли 2011, гр. София
14:00-18:00

Пристигане на участниците

Пристигане и настаняване на
участниците в хотела

20:00

Вечеря

Вечеря в ресторанта на хотела

ПРОГРАМА
22 юли 2011, гр. София
08:00-09:00

Закуска

В ресторанта на хотела

09:00-10:30

Работна среща

Обсъждане на изпълнението на
програмата на eTwinning зa 2011.

10:30 – 11:00

Кафе пауза

11:00-12:00

Работна среща

Обсъждане на изпълнението на
програмата на eTwinning зa 2011

12:00-12:30

Обобщение и формулиране на бъдещата
работна програма

Финализиране на срещата на
българските eTwinning посланици;
формулиране на програма до края
на 2011

12:30-13:30

Обяд

14:00

Отпътуване на участниците

Почивка

Център за развитие на човешките ресурси
София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3
тел.: +359 2 915 50 10, факс: +359 2 915 50 49
e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http//www.hrdc.bg