eTwinning в помощ на учителя Обучителен трениниг с европейски eTwinning посланици

ПРОГРАМА
05 януари 2012, ЦДГ „Славейкова поляна“ - София

13.00- 13.20

Представяне дейността на
еTwinning посланиците
-

Възникване на програмата
Развитие на програмата
Переспективи

еTwinning идея за всяка възраст
13.20- 13.50

13.50- 14.30

-

Какво умеем
За смисъла от споделяне
Как да откриваме съмишленици

Как да подготвяме материали за
еTwinning проект
еTwinning екипна дейност

14.30- 15.00
15.00- 15.30

-

Как се търси партньор
Как се стартира проект
Как се развива проект

еTwinning – възможност за
квалификационни форми

Елена Лазарова, гл.експерт,
Национален институт за
обучение и квалификация, гр.
Банкя
Росица Димова
помощник- директор в 137 СОУ
„ Ангел Кънчев”-София
Росица Димова
Елена Лазарова
Росица Димова

Елена Лазарова

Място на провеждане – учителската стая на ЦДГ „Славейкова поляна“
Предварителна подготовка – тематични презентации и задачи
Необходими – лаптопи – 3 бр., фотоапарати, мултимедия, компютър с
интернет връзка /лаптопите и фотоапаратите са осигурени от посланиците,
мултимедията и компютърьт с интернет връзка са на градината/