P. 1
Ce Tip de Temperament Ai

Ce Tip de Temperament Ai

|Views: 7|Likes:
Published by Ramona Vasii

More info:

Published by: Ramona Vasii on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

pe mine mie redã-mã

Ce temperament ai?
În viaþa de zi cu zi, fiecare dintre noi suntem confruntaþi cu situaþii sau cu evenimente care pun în evidenþã moduri diferite de a reacþiona. Unii sunt rapizi, prompþi, se angajeazã imediat într-o activitate, alþii sunt lenþi, fac lucrurile parcã împotriva voinþei lor; unii sunt impulsivi, nerãbdãtori, agitaþi, în timp ce alþii sunt calmi, liniºtiþi, aproape impasibili; unii sunt veseli, optimiºti, cautã mereu compania celorlalþi, alþii sunt mai posomorâþi, pesimiºti, preferã momentele de singurãtate. Toate aceste însuºiri care se referã la comportamentul exterior, la modul de manifestare ºi vorbire, la reacþiile afective ori la cantitatea de energie de care dispune o persoanã, aparþin temperamentului. Prima încercare de identificare a tipurilor temperamentale o datorãm medicilor antichitãþii, Hipocrate ºi Galenus. Ei au stabilit ca, predominanta uneia din cele patru „umori” (sânge, limfã, bila neagrã, bila galbenã) determinã temperamentul. Pe aceastã bazã ei stabilesc patru tipuri de temperament: sangvinic, flegmatic, melancolic ºi coleric. Dacã doreºti sã cunoºti cãrei tipologii temperamentale aparþii, te invitãm sã completezi chestionarul urmãtor:

1. Eºti în general un tip prietenos? te simþi bine într-un grup? a) Nu. Mã simt foarte bine singur. b) Sunt mai curând un tip singuratic, paºnic. c) Am foarte mulþi prieteni, dar nu ºtiu câþi din ei sunt sinceri... d) Sunt o persoanã foarte prietenoasã, vorbãreaþã, ataºatã grupului. 2. De obicei preferi sã lucrezi împreunã cu alþi oameni? Te simþi nefericit când eºti singur? a) Întotdeauna prefer sã lucrez singur! b) Prefer sã lucrez singur, dupã propriul ritm, calm, controlat, metodic. c) Mi-ar plãcea sã lucrez într-o echipã pe care sã o coordonez. d) Mã adaptez uºor grupurilor, îmi place sã colaborez, sã mã consult cu cineva când lucrez. 3. Îþi place noul ? Eºti interesat de tot ceea ce se petrece în jurul tãu? a) Nu mã intereseazã ce se întâmplã în jurul meu. b) Sunt mai interesat de lumea mea interioarã, decât de ce se petrece în jur. c) Vreau sã ºtiu tot ce se întâmplã în jurul meu ! d) Îmi place sã ºtiu ce se întâmplã în jurul meu, sã fiu la curent cu noutãþile. Din acest motiv am ºi

foarte mulþi prieteni. 4. Când ieºi cu un grup de prieteni, ai senzaþia cã îþi „încarci bateriile”?

6. Eºti impulsiv? Þi se întâmplã sã acþionezi ºi abia apoi sã gândeºti asupra faptei? a) Nu. Prefer mai degrabã sã nu acþionez. b) Niciodatã. Sunt un tip foarte calculat. c) Deseori. Mã las influenþat de starea de moment, de situaþie. d) Rareori. De obicei sunt atent la impactul acþiunilor mele asupra celorlalþi. 7. Vorbeºti cu uºurinþã despre tine ? Îþi exprimi pãrerile deschis, fãrã inhibiþii? a) Niciodatã nu vorbesc despre mine. b) Nu vorbesc despre mine decât persoanelor foarte apropiate, dar ºi atunci cu reþinere. c) Da. Sunt genul care „mai mult vorbesc decât ascult”. d) Da. Sunt prin definiþie un tip sociabil, vorbãreþ, deschis.

a) Nu. De obicei grupul mã inhibã. b) Depinde de atitudinea lor, dar în principiu, nu. c) Bineînþeles, mai ales dacã am ºi un rol important în grup, care-mi permite sã mã manifest. d) Da, dar îmi epuizez energia acumulatã la fel de repede pentru cã sunt genul care mã implic în orice activitate sau discuþie. 5. De obicei îþi exteriorizezi sentimentele? a) Nu spun nimãnui ce simt. b) Nu mã exteriorizez verbal în general, ºi cu greu poþi citi pe chipul meu ceea ce simt. c) Bineînþeles. Cu tendinþã de exagerare chiar. d) Sigur. Cu mare plãcere.

Interpretarea rezultatelor
Alege una din cele patru variante a, b,c sau d pentru fiecare întrebare. Dacã ai obþinut o majoritate c, aparþii temperamentului coleric. Dacã ai obþinut o majoritate d, aparþii temperamentului sangvinic. Dacã ai obþinut o majoritate b, aparþii temperamentului flegmatic. Dacã ai obþinut o majoritate a, aparþii temperamentului melancolic. Prof. Spoitu ªtefania, Nãvodari

18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->