Apakah perbezaan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM)?

Antara perbezaan MPK dan FM ialah: MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK)
 

FAIL MEJA (FM)

Dokumen rujukan peringkat jabatan; Ber asaskan fungsi dan bidang tugas jabatan;

Dokumen rujukan peringkat individu/jawatan;

Berasaskan tugas dan tanggungjawab individu;

 

Satu MPK untuk satu jabatan; Mengandungi maklumat menyeluruh

Satu FM bagi satu jawatan; Mengandungi maklumat/panduan untuk mengendalikan tugas yang ditetapkan bagi satu-satu jawatan.

mengenai semua aktiviti dalam jabatan. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful