PERANAN ZAKAT MEMBANGUNKAN UMAT

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

• Daya penggerak umat Islam berusaha gigih mencari rezeki halal. .HIKMAT ZAKAT • Dapat membantu umat Islam meningkatkan ekonomi. • Membantu pelajar Islam melanjutkan pelajaran. • Menanam kan semangat ingin bantu membantu.

• Membentuk diri sentiasa bersyukur. • Melahirkan insan sentiasa berusaha. . • Menghidupkan semangat tolong menolong dalam masyarakat. • Menjalin hubungan baik antara kaya dengan miskin.HIKMAT ZAKAT • Menghindar diri dari memakan harta orang lain.

INSTITUSI PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA • Majlis Hal Ehwal Islam Negeri bertanggungjawab menguruskan harta dan kewangan Islam. . • Sekarang setiap negeri telah mengswastakan pengurusan zakat kepada pusat-pusat zakat. • Jabatan yang bertannggungjawab menguruskannya ialah Baitul Mal Negeri.

Selangor – Pusat Pungutan Zakat.PUSAT ZAKAT • • • • • Pahang .Pusat Kutipan Zakat. . PP – Pusat Zakat PP. Wilayah – Baitul Mal. Melaka – Pusat Zakat Melaka.

Jawab Soalan Berikut : • Nyatakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi harta-harta berikut : a. Hasil padi 3000 gantang dari hasil tanaman menggunakan kaedah dan air percuma. 35 ekor lembu. . c. b. 120 ekor kambing.

Berapakah wang zakat yang perlu dikeluarkannya. . Isteri RM3000 3. Anak seorang RM400 4. Beliau ada 4 anak . 5. Tabung Haji RM1200. Ibu RM1200. Diri RM5000 2. Perbelanjaan perlu ditolak : 1.000.SOALAN TAMBAHAN • Ramie mendapat gaji tahunan RM 27.

Berapa kadar zakatnya. Beliau mengusahakan padi dengan kos pertanian serta membayar upah pekerja.SOALAN TAMBAHAN • Rashid menuai hasil padinya dengan kadar 6500 gantang. .

Berapakah kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari harta tersebut? .SOALAN TAMBAHAN • Sukarno menjumpai harta rikaz emas sejumlah 3500 gram.

000. Wang tunai ditangan RM5000. Berapa kadar zakat yang patut dibayarnya. .000.Jumlah hutang pembeli yang dijamin membayar ialah RM5000. Harga modalnya berjumlah RM10.SOALAN ZAKAT PERNIAGAAN • Bakar memilik barang runcit bernilai RM15.

Berapakah kadar zakat yang wajib dikeluar oleh beliau? .SOALAN ZAKAT TERNAKAN • Zairul memilik 600 ekor kambing dalam kandang ternakannya.

• Siti mempunyai rantai leher 25 gram. gelang kaki 25 gram. Berapa kadar zakat perlu dikeluarkannya. .SOALAN ZAKAT EMAS & PERAK • ZAKI MEMILIK 590 GRAM PERAK. gelang 40 gram. Berapa kadar zakatnya. cincin 2 gram. Kesemuanya beliau pakai setiap hari.

ZAKAT SIMPANAN • Suhaimi memiliki wang simpanan sejumlah RM10. Genap setahun beliau memiliki berapa RM? Berapa kadar zakat dikenakan setelah cukup haulnya setahun? . • Mierah Menyimpan wang di BIMB sejumlah RM25. • Amy menyimpan wang di CBC bank sejumlah RM3000 sebulan.500.000.

• Emma menyimpan sejumlah 6890 gram perak dalam peti besinya.PENGIRAAN ZAKAT LAGI • Nizam memelihara sejumlah 160 ekor unta di Arab Saudi. Berapa kadar zakatnya bila genap setahun? . • Rauf memelihara sejumlah 160 ekor kerbau di Seberang Chenor.Berapa kadar zakatnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful