P. 1
TAJUK 1

TAJUK 1

|Views: 895|Likes:
Published by Syesyoli Jizad

More info:

Published by: Syesyoli Jizad on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

RBT 3117

TAJUK 1- 3 JAM 1. 1.1 1.1.1

Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

ANALISIS KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Definisi kurikulum

Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum? bawah;

Mari kita teliti maksud terminologi di

Perkataan kurikulum dalam bahasa Latin mempunyai kata akar ‟curere’ yang maksud ‟Lalauan‟ atau ‟jejak‟ dan membawa maksudnya „jurusan‟ seperti dalam rangkaian kata „jurusan peperangan‟. Jika kita lihat dari perkataan kurikulum dalam bahasa Inggeris memngandungi pergertian ‟jelmaan‟ atau ‟metamorfosis’ Mari kita lihat maksud berikutnya; Kurikulum bermaksud; ”dalam perbendaharaan kata pendidikan Inggeris sebagai jurusan pengajian yang diikuti di sekolah”. (Kliebard, 1982 ) Kurikulum ialah…….. “semua pengalaman yang dipelajari di bawah panduan guru.” (Caswell & Campbell, 1993) Kurikulum ialah........... ”proses pembinaan semula pengetahuan dan pengelaman, dibina secara sistematik di bawah penyeliaan sekolah atau unversiti, untuk membolehkan pelajar meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka” (Tanner & Tanner, 1980) Kurikulum ialah ……. “mengandungi pengalaman kanak-kanak yang berterusan di bawah panduan sekolah .” (Shepherd dan Ragan, 1992) Kurikulum bermaksud; “mengandungi program yang terancang dan seluruh pengalaman yan dipelajari oleh kanakkanak.” (Eisner, 1993) Kurikulum sebagai pengalaman; ”semua pengelaman yang dirancangkan dan dikemukakan oleh pihak sekolah di mana pengelaman tersebut diutarakan untuk membimbing murid memperolehi hasil pembelajaran yang ditetapkan terlebih dahulu menurut kadar keupayaan masing-masing dengan keadaan yang paling baik sekali.” (Neagley & Evans, 1967) Kurikulum sebagai usaha; ”Usaha meyeluruh yang dirancangkan oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperolehi hasil pembelajaran yang telah ditentukan.” (Inlow, 1966) ”menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keaaan yang terbuka kepada penilitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik.” (Stenhouse, 1975)

1

RBT 3117

Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

Kurikulum sebagai rancangan; ”rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh berbagai-bagai tujuan menyeluruh dan objektif spsifik yang berkaitan dengannya.” (Sayloy & Alexander, 1974) Kurikulum sebagai objektif; ”kurikulum tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh murid dalam situasi pembelajaran tetapi ia menitikberatkan perkara yang akan dipelajari atau dapat dilakukan oleh mereka sebagai kesan yang dilakukan oleh mereka.” (Johnson, 1967 ) Kurikulum sebagai isi mata pelajaran; ”dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang akan diajarkan dan pada hakikatnya apa-apa sahaja yang di ajar di sekolah merupakan kandungan matapelajaran yang diajarkan menerusi berbagai matapelajaran, berbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan.” ( Beauchamp, 1968 ) Kurikulum sebagai unsur kebudayaan; ”pilihan daripada berbagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri segajat, nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya.” ( Burtonwood, 1961 )

Kurikulum sebagai pembinaan insan; ”pengetahuan dan pengalaman yang dibina semula oleh pelajar dibentuk dengan bersistem di bawah naungan sekolah untuk mempertingkatkan kemajuan pelajar mengawal pengetahuan dan pengalaman sendiri dimana realitinya kurikulum mengaitkan proses pembinaan pengetahuan dan pengalaman pelajar dengan kebolehannya memperbaiki kawalan terhadap pengetahuan dan pengalaman sendiri.” ( Tanner & Tanner 1980 )

Kurikulum Kebangsaan ”….. Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi rohani, jasmani, mental dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.” Akta Pendidikan 1996 [Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 ]

2

E. mengemukakan definisi kurikulum sebagai “. kegiatan kokurikulum) memiliki pengaruh yang signifikan untuk pembentukan individu pelajar yang menyeluruh dan untuk mencapai keberkesanan dari kurikulum Konsep asas adalah penting untuk dijadikan landasan bagi perancangan kurikulum. penggunaan dan kepentingan kuriulum iaitu : 3 .2 Konsep dan jenis kurikulum Finch & Crunkilton (1984).. (1971) mengusulkan lima konsep atau orentasi kurikulum yang boleh digunakan untuk memahami pendekatan. Eisner. dan Vallance. kelab. iaitu bahawa fokus utama kurikulum adalah pelajar dan yang kedua bahawa bahgian dari kurikulum tidak hanya mata pelajaran akan tetapi semua aktiviti (olahraga..1. E. W. as the sum of the learning activities and experiences that a student has under the auspices or direction of the school” Dari definisi tersebut terdapat dua bahagian yang harus diperhatikan.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 1.

rumpun bangsa dan budaya yang mengikat antara satu sama lain. data dan kegiatan Pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu Kaedah dan cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka belajar dan membawa mereka ke arah yang dikehendaki.Kurikulum yang digunakan dalam bilik darjah Kurikulum Tersembunyi -Pekara-perkara yang diajar dalam bilik darjah tetapi tidak terdapat dalam kurikulum rasmi Kurikulum Nol . Kedatangan Portugis dan Belanda di Melaka selama 200 tahun tidak meninggalkan kesan dalam perkembangan pendidikan. Penerusan tahun 5 & 6 bagi sekolah yang telah memulakan terlebih dahulu.KH diperkenalkan secara rasmi pada tahun 4 di semua sekolah rendah.RBT 3117      Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Perkembangan proses kognitif Kurikulum sebagai teknologi Kurikulum sebagai pengalaman pengguna Menstruktur masyarakat Akademik risionalisme Jika kita lihat dari sudut pandangan Islam pula berdasarkan kepada konsep kurikulum dimana menurut Hassan Lenggulung (1991) kurikulum mempunyai empat unsur utama berdasarkan pendapat Omar AlSyaibani iaitu:     Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum itu Pengetahuan tentang maklumat. negara wujud sebagai negara kecil dan terasing satu sama lain dari segi politik dan pemerintah.Hanya agama. Kanak-kanak diajar berladang/bersawah/pertukangan kayu dan logam seperti mengukir/membuat keris/anyaman dan lain-lain 1989 .Subjek yang tidak diajar Ko-kurikulum .3 Sejarah perkembangan KHSR Sebelum penjajah barat. 4 .Pengalaman terancang di luar bilik darjah 1.Kemahiran manupalatif 1000 buah sekolah rendah 1992 .Kurikulum yang terdapat dalam dokumen rasmi Kurikulum Operasi . Pendidikan masyarakat – pengajian al-quran dan pendidikan agama islam – diajar selepas solat dan tidak rasmi.KH manupalatif di 3000 buah sekolah 1993 .1. Jenis Kurikulum      Kurikulum Rasmi .KHSR di 100 buah sekolah rendah 1991 .

KHSR dapat membantu murid memenuhi naluri ingin tahu dan ingin mencuba khususnya mengenai alatan. Dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan murid berpeluang mengamalkan budaya kerja yang baik seperti mengutamakan keselamatan. bahan kitar semula. Kemahiran dalam Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membolehkan murid mengeluarkan idea yang kreatif.Kecenderungan Mereka Cipta. Melalui mata pelajaran ini juga sikap yang positif di kalangan murid dapat dipupuk. Murid menjalankan aktiviti mengenal bentuk-bentuk asas. Aktiviti ini juga memberi peluang kepada murid mengamalkan sikap pengguna yang bijak. Mata pelajaran ini digubal untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui penguasaan kemahiran praktis dan pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. bertanggungjawab dan berdisiplin. logam. Murid juga berpeluang menjalankan aktiviti jual beli. bahan dan mesin yang ada di sekeliling mereka. melakar. reka bentuk dan perniagaan. kemahiran praktis berasaskan reka bentuk dan teknologi serta keusahawanan didedahkan kepada murid melalui mata pelajaran ini.Dari segi perkembangan individu.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 1. murid berupaya menyenggara serta membaiki kerosakan kecil pada alatan. Dalam mata pelajaran ini tumpuan utama adalah kepada penguasaan kemahiran dalam Bidang Reka Bentuk dan Teknologi serta Perniagaan dan Keusahawanan. Ini memberi peluang kepada murid untuk mencuba. inovatif dan inventif. menanam dan menjaga tumbuhan hiasan. mereka cipta. bekerja secara bersistematik. mesin mudah dan perabot. Semangat Keusahawanan 5 . Kesemua ini akan menyumbang kepada hasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. mengubah suai.Sebagai langkah awal bagi melahirkan masyarakat yang cenderung ke arah ini. Bidang Perniagaan dan Keusahawanan pula menitikberatkan unsur-unsur keusahawanan semasa menjalankan aktiviti jual-beli.2 Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pengenalan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) adalah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang diajarpada Tahap II. bekerjasama. Matlamat Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah bertujuan membolehkan murid memperoleh kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologi keusahawanan. Di samping itu. Oleh itu usaha yang dibuat melalui pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat peka terhadap perkembangan teknologi dan berupaya menangani cabaran. memelihara ikan hiasan serta menanam sayur-sayuran. Selain itu KHSR juga dapat memberikan murid ruang untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti di samping mendedahkan dan menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. Murid juga dilatih menjahit. dan pengenalan komponen elektrik dan elektronik. dan aspek pengurusan diri supaya mereka dapat menjalankan kerjabuat-sendiri serta cenderung mereka cipta dan berurusniaga Kemahiran Teknologi. Pembentukan sebuah masyarakat yang berorientasikan teknologi dan keusahawanan ini adalah selaras dengan hasrat negara dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi dan keusahawnan yang pesat pada masa ini. mengendali dan meneliti pelbagai hasil teknologi yang sesuai dengan perkembangan intelek mereka. Mata pelajaran ini juga memberi murid kesedaran tentang perlunya menjaga alam sekitar dan penghargaan terhadap kerja dalam bidang kejuruteraan. memahami fungsi produk serta menghasilkan projek dengan menggunakan pelbagai bahan seperti kayu. membaiki pakaian.

Menyenggara bahagian bangunan.2. Merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan. Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. 7. 8. Mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. 4. 14.1 Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid: 1. kreatif dan inventif. perkakas. 9. Mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang. dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul Mengenal pasti dan membezakan diantara litar siri dan selari Menghasilkan projek elektrik Menyenggaraan alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya Menghasilkan tanaman hiasan Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual Merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan Menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik Mengira harga jualan dan untung Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. 2. 9. 11. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. 4. 5. 2. 6. 6. 10. 12. beberapa tajuk Kemahiran Hidup Sekolah Rendah telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus. Perubahan Kandungan Dari segi kandungan. Nilai murni. 7. Mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara. Mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak. Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 adalah untuk membolehkan murid: 1. 3. 5. 8. 3. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kurikulum ini masih menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi. Menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk Membuka dan memasang produk untuk mengenal pasti fungsi komponen Menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan Logam Memilih alatan. 1. 6 . Menghasilkan projek ikan hiasan. elemen „Kreativiti dan Reka Cipta‟ ditambah. 13. Terdapat dua bidang dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang „Reka Bentuk dan Teknologi‟ dan „Perniagaan dan Keusahawanan‟. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik.

Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 6 adalah untuk membolehkan murid: 1. 6. Menyusun atur barang untuk persediaan jualan. Mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran 7. 1.2. murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan serta penghasilan projek elektrik. Murid juga merancang penyediaan jualan dengan menerapkan etika jualan semasa aktiviti jual beli. inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 10. Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot. Menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik. Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan sumber bekalan.2. Memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam. Mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil. Perniagaan dan Keusahawanan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan mengenai amalan perniagaan dan keusahawanan. Murid turut didedahkan cara membuat promosi jualan. 2. murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerja penyenggaraan alatan yang telah digunakan. 8.3 Penekanan dan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Penekanan 7 . 5. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana. 13. Reka Bentuk dan Teknologi 2. Mereka bentuk dan menghasilkan katalog untuk mempromosi barang. melayan pelanggan dan merekod jual beli dengan lebih sistematik. 1. Merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak 12. 3. Di samping itu. 9. Mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan. 12. Mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek. Amalan untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberi penekanan. Tahun 5 dan Tahun 6 Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang iaitu : 1. Mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai. Menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. yakin diri. Menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. 11. Perniagaan dan Keusahawanan Reka Bentuk dan Teknologi Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan projek yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk.2 Organisasi kandungan Organisasi Kandungan Tahun 4. Amalan untuk memupuk nilai dan sikap seperti berdikari. Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. Mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik. Mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen 11. 4. Untuk tujuan ini. 10.

menghasilkan tumbuhan hiasan . Guru tidak seharusnya menyampaikan pengetahuan secara tersendiri atau terasing daripada aktiviti murid. Contohnya dalam proses mereka bentuk. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai kaedah seperti tunjuk cara. alatan tangan dan bahan yang diperlukan 7. Guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang terbuka supaya kaedah ini dapat digunakan dengan berkesan untuk menggalakan pembelajaran yang lebih mencabar.membuat lakaran bentuk-bentuk asas . Antara bahan tersebut termasuklah rotan. murid mengkaji keadaan yang sedia ada. buluh. Menghubung kait bentuk asas dalam aktiviti membina bentuk produk 3.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pembelajaran Kemahiran Hidup merupakan pembelajaran melalui pengalaman. Penggunaan bahan ini dapat menjimatkan kos di samping dapat menanamkan sifat jimat cermat dan inovatif kepada murid. Menjana idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan projek 6. bekerja tanpa membazir. mencari alternatif. Pemilihan kaedah bergantung kepada beberapa faktor iaitu objektif pelajaran. bercerita. guru tidak seharusnya bergantung hanya pada bahan yang dibeli sahaja.mereka bentuk dan penghasilan projek . Bahan terbuang dan mudah didapati di persekitaran hendaklah dikenal pasti dan digunakan seberapa banyak yang boleh. bol dan nat.mengusahaniaga barang Murid perlu didedahkan kepada pengetahuan yang berkualiti dengan kemahiran yang hendak dikuasai. kajian. Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi kemahiran : . simulasi. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana daya imaginasi.mengenal pasti dan membezakan litar elektrik . Membuat keputusan.menyenggara dan membaik pulih alatan . Menjana idea kreatif dan inovatif 4. Mata pelajaran ini juga mementingkan pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari. Unsur penting Kajian Masa Depan harus diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk merangsang daya intelek dan mengupaya murid untuk menghasilkan produk yang dapat memanfaatkan dan memberi sumbangan ke arah menentukan hala tuju masa depan. Mentafsir lukisan kerja 5. dan taraf kebolehan murid. alas bebola dan roda. Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan dalam Bidang Pembelajaran "Reka Bentuk dan Teknologi" termasuk : 1. reja kayu. tinjuan dan lawatan boleh digunakan mengikut kesesuaian keadaan. Dengan ini murid akan lebih sedar kepada sumber yang ada di sekeililing mereka dan berupaya menggunakannya untuk mendapat faedah. Membezakan bentuk-bentuk asas dalam pesekitaran 2. sumbang saran. bahagian atau komponen mesin yang sudah digunakan lagi seperti skru. dan berminat menjalankan kerja-buat-sendiri. memilih projek. Penggunan Bahan Terbuang Dalam menjalankan aktiviti atau membuat projek. botol plastik. kotak. main peranan. kreativiti murid perlu dijanakan dan diperkembangkan. Mengkelaskan jenis tanaman hiasan. kemudahan. reja paip plastik.inovatif. membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan produk yang berkenaan 8 . kreatif. cengkerang. Kaedah Kajian Masa Depan Murid Kemahiran Hidup juga perlu mengembangkan daya berfikir secara kritis dan kreatif ke arah membentuk masa depan yang lebih sempurna. permainan. Murid melakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh digunakan dalam kehidupan hariannya. saiz kelas. temu bual.

Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubung kait dengan amalan dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan pembelajaraan lebih bermakna. dan nilai hasil kerja Aktiviti yang dicadangkan dalam buku huraian sukatan merupakan aktiviti contoh untuk membolehkan murid menguasai kemahiran. bersedia menerima kritikan membina. Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang relevan harus merentasi aktiviti yang dikendalikan.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di samping itu murid juga boleh menjangka dan meramalkan kesan atau impak produk baru mereka dalam senario masa depan. Guru hendaklah memastikan bahawa : 9 . dan kebolehan murid. berkomunikasi dengan baik. memberi dorongan kepada orang lain yang menemui kegagalan. pemilihan dan pemprosesan maklumat.Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk. nilai murni dan sikap positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan. menjalin persahabatan. harus diberi penekanan dalam semua projek yang dihasilkan.2. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Murid perlu digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran mereka terutamanya dalam pengumpulan. bilangan murid. menggunakan perisian. Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh diperkembangkan seperti melayari laman web. belajar secara koperatif dan bekerja secara kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dengan rakan sebaya perlu juga diterapkan semasa pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek.4 Pengendalian aktiviti dan Penilaian Pengendalian aktiviti Selaras dengan penekanan mata pelajaran ini kepada penguasaan kemahiran. 1. beberapa faktor harus diambil kira oleh guru seperti jumlah alatan dan bahan. Dalam pemilihan aktiviti. Pada ketika yang lain gabungan beberapa aktiviti dijalankan untuk menghasilkan projek. Kadang kala aktiviti ini dijalankan secara tersendiri. pencapaiannya hendaklah dibuat melalui aktiviti. Aktiviti boleh dibuat secara individu atau secara kumpulan. menyeronokkan dan berguna kepada murid. Dengan cara ini. Murid juga digalakkan mereka cipta projek secara individu atau secara kumpulan dengan persetujuan guru. Pengendalian aktiviti dicadangkan mengikut peringkat berikut: Perancangan  merancang aktiviti atau projek. CD-ROM dan pengkalan data serta berkomunikasi secara elektronik. Kemahiran interpersonal seperti menghargai pendapat dan usaha orang lain. masa. berfikiran terbuka. bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supaya menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid.pengetahuan.  merancang bahan dan alatan  merancang kaedah pengajaran Penyampaian      motivasi tunjuk cara kemahiran arahan aktiviti pelaksanaan penyeliaan dan bimbingan Penilaian   dapatan dari segi kemahiran.

Sebaliknya penilaian itu hendaklah menekankan sama ada seseorang murid telah menguasi aspek yang dinilai itu atau belum.    mengemaskan alatan dan bahan yang telah digunakan membersihkan alatan dan menentukan bilangannya cukup sebelum disimpan . menanda pada kenyataan. Penilaian yang dijalankan oleh guru perlu dicatatkan. Lima dan Enam ditunjukkan dalam jadual Pemetaan di bawah . Senarai semak adalah satu contoh merekod maklumat penilaian. Guru boleh mencatat dengan cara mencatat kenyataan.2. 1. guru hendaklah memastikan murid :      sentiasa mengamalkan langkah keselamatan diri dan orang lain. Masa untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ialah dua waktu seminggu dan minit dalam sewaktu ialah tiga puluh minit. Penilaian yang dijalankan tidak seharusnya menekankan konsep lulus atau tidak lulus. dan bahan memilih alatan dan bahan yang sesuai dan menggunakannya dengan betul dan cermat sedar tentang kos alatan dan bahan serta menggunakannya secara tidak membazir menjalankan kerja mengikut turutan yang betul . serta nilai dan sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan projek yang dijalankan oleh mereka. Penilaian bagi mata pelajaran ini boleh dijalankan melalui pemerhatian. Contohnya unit Reka Bentuk dan Penghasilan Projek digabungkan dengan unit Baik Pulih dan Penyenggaraan. pengetahuan.5 Pemetaan dan kesinambungan Kandungan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Empat . dan membersihkan tempat kerja dan diri. perlakuan. Tujuan tindakan susulan adalah untuk memastikan murid akan terus maju. amalan. murid mengadakan perbincangan tentang cara menggunakan alatan dan bahan serta langkah menjalankan kerja. Guru boleh menilai tahap penguasaan dan pencapaian murid dari segi kemahiran. Di akhir setiap pelajaran guru hendaklah memastikan murid .RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah     murid yang ditempatkan dalam kumpulan terdiri daripada murid yang pelbagai kebolehan aktiviti yang dipilih seboleh-bolehnya dapat diselesaikan dalam dua waktu pengajaran termasuk waktu untuk murid mengemas alatan dan tempat kerja aktiviti yang dirancangkan sebaikbaiknya terdiri daripada gabungan dengan unit lain. Maklumat daripada penilaian yang berterusan ini akan dapat membantu guru mengatasi kelemahan pelajar serta mengukuhkan dan mempertingkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran melalui tindakan susulan yang dijalankan oleh guru. Penilaian Penilaian adalah sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian yang dijalankan hendaklah mencakupi semua objektif pengajaran dan pembelajaran. dan memberi gred. lisan dan penulisan Ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh murid sama ada melalui proses kerja atau hasil kerja murid. 10 . alatan. Semasa murid menjalankan kerja. Penilaian yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam buku rekod mengajar dan rekod profil. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan perancangan pengajaran. Penilaian juga seharusnya tidak menekankan perbandingan pencapaian antara seorang murid dengan seorang murid yang lain. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya penilaian dijalankan secara berterusan. dan menggunakan alatan dan bahan dengan tidak membiarkannya bersepah-sepah.

Penyenggaraan alatan tangan Penyenggaraan bahagian bangunan Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada perabot 11 . b. Reka Bentuk dan Teknologi TAHUN 4 27 1 √ √ 8 √ √ TAHUN 5 27 TAHUN 6 27 1. d.1 Keselamatan Dan Organisasi Bengkel a. b.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN 1. e. Pengenalan kreativiti Kajian reka bentuk dan kefungsian produk Penyelesaian masalah Penghasilan projek reka cipta Pendokumentasian 7 7 √ √ √ √ √ 1.4 Elektrik dan Elektronik a. c. Peraturan keselamatan Organisasi bengkel 1. b. b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula 1. Penghasilan projek elektrik Penghasilan projek elektronik 5 √ 5 √ 4 √ √ 1 √ √ √ √ 1 √ 5 4 5 1. c.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek a. d.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan a.2 Kreativiti dan Reka Cipta a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam b.

Pengenalan b. b. Membaiki pakaian Penghasilan artikel 1. Menyediakan barang jualan 2.7 Tanaman Hiasan a. Perniagaan dan keusahawanan 2.3 Mempromosi Jualan 12 .2 Merancang dan Menyediakan Jualan a. c. Pemungutan hasil 2. Membuat rancangan jualan b. b. Penanaman dan penjagaan c.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 2 √ √ 8 √ √ √ √ 8 √ √ √ 8 √ √ √ 8 2 √ √ √ 2 √ √ 1 √ √ √ √ 8 8 TAHUN 6 2 1. Pengenalan Pemilihan biji benih Penanaman Penjagaan 1.9 Tanaman Sayuran a. Penyediaan bekas c. Kumpulan sasaran b.8 Ikan Hiasan a.6 Jahitan a. Pengurusan 1. Sumber bekalan 2.1 Barang jualan a. Jenis barang yang sesuai dijual c. Penyediaan tapak b. d.

4 Mengurus Jualan a. bidang pembelajaran. dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Mengira untung atau rugi 2. Merekod pendapatan dan perbelanjaan c. Menyusun atur barang 2.5 Merekod Jualan a. Merancang perbelanjaan 2.2. Mendapatkan maklumat barang b. Risiko dan cara mengurangkannya 2. Hasil Pembelajaran dan cadangan Aktiviti) Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran. Hasil Pembelajaran. Dalam lajur dua dinyatakan mengenai hasilpembelajaran. Merekod barang b. Mendapatkan pesanan c. Melayan pelanggan b.8 Sikap Pengguna Yang Bijak a. Promosi melalui poster c.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 √ √ √ 1 √ √ √ 2 √ √ √ 2 √ √ 1 √ 2 √ √ 35 35 35 2 1 TAHUN 5 TAHUN 6 a. Unit. Promosi melalui katalog 2. Merekod pendapatan dan perbelanjaan b. Bidang.7 Risiko Dalam Perniagaan a.6 Mengurus Perbelanjaan Diri a. Etika perniagaan dan hak pengguna JUMLAH 1. keluasan dan kedalaman skop setiap unit 13 . Tajuk. unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. Unit dan Hasil Pembelajaran Dalam lajur pertama.6 Format Huraian (Bidang. Promosi melalui pembungkusan b.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Lajur ketiga. teratur dan selamat  Pengenalan kepada kit pertolongan cemas  Murid perlu melaporkan kepada guru jika berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan  Mencatat rekod kemalangan kecil dan kecederaan dalam buku rekod kecederaan  Memberi penerangan mengenai cara memadamkan kebakaran PERINGATAN :  Carta peraturan keselamatan hendaklah 14 . Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Contoh huraian untuk Tahun Empat diperincikan seperti di bawah. (Rujuk Huraian Sukatan KH untuk maklumat lanjut) ) Bidang/Unit/ Topik Pembelajaran Bidang Pembelajaran : 1. Peraturan keselamatan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaaran Aras 1  Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti  Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat Guru menerangkan dan membincangkan :  Langkah keselamatan  Cara menyimpan alatan dan bahan secara tersusun. Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. Reka Bentuk dan Teknologi 1.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid. Dengan ini kekompleksian pembelajaran meningkat dari Aras 1 ke Aras 3.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2.

3 Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Jadual Subseksyen 18(2) Kurikulum Kebangsaan  berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara  untuk memperkembang potensi individu secara menyeluruh  melahirkan w rganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.berakhlak mulia. 15 . berketrampilan. bertanggungjaw ab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri     memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama kurikulum dan peperiksaan yang sama pendidikan yang pelbagai dan komprehensif/ menyeluruh memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran  Perlunya perubahan panitia mata pelajaran.  Pihak sekolah dikehendaki menubuh dan memperkemaskan lagi panitia mengikut panduan yang disediakan. ekonomi dan politik selaras dengan prinsip Rukunegara  Mata pelajaran Teras Dalam Kurikulum Kebangsaan Kuasa Nazir     bertanggungjawab memastikan taraf pengajaran yang memuaskan memeriksa institusi pendidikan mengikut tempoh yang sesuai menjalankan kewajipan lain sebagaimana yang diarahkan oleh menteri memberi nasihat ke atas pengurusan institusi pendidikan dan kepada guru-guru berhubung dengan kaedah pengajaran Apakah Surat Pekeliling Ikhtisas Yang Masih Diguna Pakai Dalam Pengurusan Kurikulum Di Sekolah? Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dipamerkan di dalam bengkel Rawatan lanjut bagi kecederaan perlulah dirujuk kepada doktor di hospital atau klinik yang berdekatan  1. sosial.

1/98 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah  Guru Kanan Seni Perusahaan diperuntukkan waktu menyelenggara makmal sebanyak empat waktu seminggu yang diambil sebagai waktu bagi menjalankan tugas ini.  Barang permainan Robot Kit yang digunakan perlu memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran  Rekod pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja iaitu Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian.RBT 3117 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/92 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993  Pelaksanaan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah mulai sesi 1992/93 di Tahun 4.4 1. Apakah yang dikatakan dengan inovasi dalam kurikulum? 16 . inovasi ini boleh juga dikatakan sebagai sesuatu pembaharuan untuk menjadikan sesuatu itu lebih baik dan berkesan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pelaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi? Menurut Kamus Dewan. sistem. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. inovasi ialah “ sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah baru.16/1988 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1.  Peruntukan masa ialah 2 waktu seminggu (30 minit x 2).  Gunakan peruntukan perkapita Kemahiran Hidup & Reka Cipta. Perdagangan dan Keusahawanan. 1. Sains Pertanian dan Sains Rumah Tangga. edisi keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1988  Mengganti pengajaran mata pelajaran elektif Seni Perusahaan. adat dan lain – lain yang baru” dan dengan kata lainnya. 3/98 Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit di Sekolah Menengah  Sebagai alat bantu mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup & Reka Cipta.  Disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa.4.

Pembaharuan neomobilistik ini membawa unsur atau elemen pembaharuan kepada kurikulum. pertukaran guru besar dari sekolah A ke sekolah B kerana guru besarnya telah besara. Dengan kata lain. pembelajarannya hanya tertumpu pada akedemik sahaja. tetapi ia berubah dari segi teknik dan alat yang digunakan bersesuaian dengan perkembangan dan permintaan semasa dan akan datang. tetapi juga akan belajar mengenai akhlak. antaranya ialah mungkin terdapat persepsi baru mengenai fungsi dan objektif pendidikan. ini membawa maksud. pembaharuan homeostatik ini membawa perubahan yang bersifat kebiasaan. Walaupun ia mempunyai ciri dan sifat yang sama. isi kurikulum. pendekatan dan penyusunan isi. Jenis – jenis inovasi Homeostatik. memasukkkan teori pendidikan. serta kaedah pengajaran serta penilaian kurikulum juga mengalami perubahan. Sebagai contoh. Dalam masyarakat moden hari ini. ia wujud berdasarkan faktor – faktor luaran seperti perkembangan ilmu dan penemuan teori serta prinsip yang baru. afektif dan juga kerohanian pelajar. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai perkara. kurikulum sebelumnya mungkin hanya mempunyai fungsi untuk mengembangkan mental atau kognitif pelajar – pelajar sahaja. Perkembangan yang berlaku dalam masyarakat memerlukan beberapa pembaharuan kepada kurikulum yang telah dibentuk. Perkembangan. Neomobilistik. Sebagai contoh.eleman pembaharuan yang bermakna. Sebagai contoh. Metamorphistik Wujud disebabkan oleh kemasukkan idea – idea baru atau pengenalan idea – idea baru kepada kurikulum. Sebagai contoh. Metamorphistik membawa perubahan yang sangat besar kepada kurikulum sehingga sebahagian besar elemen – elemen dalam kurikulum akan ditukar. Perubahan perkembangan ini membawa pendedahan kepada proses dan bentuk pengajaran yang baru dan sesuai dengan keperluan negara yang berkehendakkan modal insan yang berkualiti. Adalah pembaharuan yang dibuat tanpa memasukkan elemen . Dengan penemuan – penemuan baru ini. Perubahan dalam fungsi dan objektif ini menyebabkan kurikulum yang telah dibentuk itu akan mengalami perubahan yang menyeluruh. teori pengurusan serta pegunaan teknologi yang baru dalam pendidikan supaya pendidikan itu menjadi lebih berkualiti. Perubahan bentuk ini adalah penting untuk mendapat pengiktirafan antarabangsa dalam era globalisasi. ini membawa maksud. agama dan juga bersukan. 17 . Ia merangkumi rasional dan objektifnya. kemahiran manipulatif dan kemahiran tingkah laku merupakan ciri – ciri penting pelajar yang perlu dilahirkan dalam sesuatu sistem pendidikan. Tetapi pada masa sekarang.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Inovasi dalam kurikulum ialah kurikulum yang sedia ada akan diperbaharui supaya kurikulum itu akan menjadi lebih berkesan lagi dengan cara memasukkan elemen – elemen baru yang tidak terdapat pada kurikulum yang terdahulu. mata pelajaran seni perusahaan telah digantikan dengan mata pelajaran teknik dan vokasional yang lebih menepati kehendak dan keperluan masyarakat dan negara. wujud keperluan untuk melaksanakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan mengembangkan psikomotor. ia perlulah diambil kira dan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum yang sedia ada bagi membolehkan ia selari dengan keadaan semasa serta lebih memberi faedah kepada pelajar. pelajar bukan hanya belajar untuk meningkatkan akedemik sahaja.

Untuk projek pendidikan seperti ini. Idea – idea perubahan ini dicetuskan setelah mereka melihat. Daripada kumpulan peringkat pertengahan: 18 . Pembaharuan dalam bidang kurikulum tidak akan berlaku dengan sendirinya.RBT 3117 1. diwujudkan projek pendidikan seperti mewujudkan sekolah wawasan dan bestari untuk mewujudkan suasana yang diimpikan.4. latihan pengajaran dan pembelajaran supaya pelaksanaanya dapat dijalankan dengan berkesan. ekonomi. Ketua pengarah pendidikan dan pengarah pendidikan.     Perubahan semasa dalam keperluan negara dari aspek industri. teknologi dan moral telah memberi impak dalam pendidikan negara. menyedari dan berfikir bahawa kurikulum yang sedia ada itu sudah kurang berkesan. kemahiran hidup dan pendidikan bahasa merupakan disiplin ilmu yang sentiasa diberi perhatian oleh masyarakat. politik. pelbagai keperluan perlu diadakan seperti peralatan. iaitu terdiri daripada Menteri Pendidikan. Integrasi Nasional     Dalam negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Pada umumnya. menggunakan teknologi dengan berkesan dan berkomunikasi dengan lancar Kemahiran – kemahiran ini penting untuk menjamin kehidupan yang harmoni dan sejahtera terutamanya dalam masyarakat majmuk dan juga supaya masyarakat Malaysia dapat bersaing dengan masyarakat antarabangsa. iaitu. Keperluan mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral. Ia mungkin disebabkan oleh isi kurikulum tersebut sudah tidak relevan lagi dengan keperluan semasa. ia memerlukan pencetusan idea – idea baru oleh golongan – golongan tertentu untuk menggerakkannya. semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan perlu proaktif dan peka dengan perubahan semasa dan menerima dengan rasional tanggungjawab untuk berubah. kestabilan dan keamanan negara.  Pencetus idea bagi mewujudkan pembaharuan. Maka. Daripada kumpulan peringkat atasan. Perkembanga Pendidikan Global  Pelbagai penemuan dan penciptaan baru dalam pelbagai bidang ilmu yang terdapat di muka dunia ini telah menuntut supaya pendidikan di negara kita bergerak dengan lebih pantas supaya ilmu yang diperturunkan kepada anak bangsa terus relevan dengan keperluan semasa dan dapat memberikan manfaat kepada mereka pada masa yang akan datang. Untuk menyaingi proses perkembangan ini.2 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pembangunan dan pemupukan pemikiran dalam inovasi kurikulum Perubahan Semasa Yang Mempengaruhi Kurikulum Keperluan Negara. terdapat 4 kumpulan pencetus pembaharuan. Ia menjadi penting kerana semua mata pelajaran ini adalah bertujuan untuk melahirkan satu masyarakat yang serba lengkap dari segi berinteraksi dengan baik. Sesuatu pendekatan yang baru perlu dipelajari dan dikuasai oleh mereka yang terlibat dengan program tersebut dari masa ke semasa. integrasi nasional memainkan peranan penting untuk kemajuan. pengurusan. pendidikan teknologi maklumat.

Secara Dalaman Kurikulum mesti releven di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan. kelemahan . iaitu terdiri kumpulan sasaran ataupun penerima kurikulum dan dikenali sebagai pelajar. dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. didalamnya mencakupi perencanaan.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Iaitu terdiri daripada kumpulan guru. penerapan dan penilaian. Terdapat lima prinsip perkembangan kurikulum iaitu. pihak yang terlibat perlulah memberi perhatian yang sewajarnya supaya kurikulum yang ingin diterapkan di kalangan pelajar ini berguna serta memberi faedah kepada mereka Prinsip pengembangan dan inovasi kurikulum Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. pegawai pendidikan dan sebagainya. mereka meminta supaya pihak yang bertanggungjawab supaya mengubah cara pelajar – pelajar ini dilatih di IPT supaya dapat menepati keperluan pekerjaan dan supaya mereka ini tidak perlu dilatih semula oleh majikan. pensyarah. serta kemampuan dan latar bekang para pendidik 19 . lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya. tidak hanya melibatkan orang yang berkait langsung dengan dunia pendidikan saja. strategi. memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan keadaan tempat dan waktu yang selalu berkembang. Penerapan Kurikulum atau implementasi kurikulum berusaha memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. seperti ahli politik. Secara luara releven dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan serta tuntutan perkembangan masyarakat 2. Apabila menerima rungutan dan desakan seperti ini. selain daripada golongan dalam dunia pendidikan yang boleh mencetuskan pembaharuan. Prinsip releven. Dalam pengembangan kurikulum. namun di dalamnya melibatkan banyak orang. 1. idea – idea pembaharuan juga boleh dicetuskan oleh golongan dari luar sistem pendidikan. berkemungkinan para pendidik tidak akan dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan sempurna Daripada kumpulan peringkat bawahan. dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes. Pencetus perubahan dari luar. pengetua. Kumpulan ini mengesyorkan pembaharuan adalah berdasarkan pengalaman mereka sebagai golongan pendidik yang merasakan bahawa terdapat beberapa kelemahan yang wujud dalam sistem pendidikan atau kurikulum. Oleh itu. pengusaha. Dalam pengembangan kurikulum. pihak swasta seperti syarikat firma dan sebagainya Sebagai contoh: Pihak swasta misalnya telah mendapati bahawa pelajar lepasan institut pendidikan tinggi di negara kita kebanyakkannya tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang mereka harapkan untuk menggalas tugas yang mereka pertanggungjawabkan kepada pelajar lepasan Universiti ini. iaitu terdiri dari golongan ibu – bapa. Penilaian kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaedah-kaedah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. organisasi dan penilaian). serta ahli masyarakat lainnya yang merasa mempunyai kepentingan dengan pendidikan. para pendidik . bahan. tingkat pencapaian program-program yang telah direncanakan. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan pendidik. dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.kelemahan yang wujud ini bagi mereka perlu diperbaiki segera dan jika tidak. Prinsip fleksibiliti.

Prinsip efisyen. kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang membazir. 4. TAMAT TAJUK 1 20 . baik secara vertikal. maupun antara tahap pendidikan dengan jenis pekerjaan. antara tingkat tahap pendidikan. baik secara kualiti maupun kuantiti. 5.RBT 3117 Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan. cermat dan tepat sehingga hasilnya berkesan. Prinsip Kesinambungan . maupun secara horizontal. baik yang di dalam tingkat kelas. pengembangan kurikulum dapat mengoptimakan waktu. Prinsip efektif. dan sumbersumber lain yang ada secara optimal. yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum. kos.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->