MANUAL DE REPARAţII

DACIA
MR 526-1 MECANICĂ MOTOR: F8Q CUTIE VITEZE: JH1 COD TAPV: B41G, B41E, B41F

Metodele de reparaţii prescrise de constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data editării documentului. Ele sunt susceptibile de modificări, aduse de cons tructor la fabricaţia diferitelor ansamble, subansamble sau accesorii ale automobilelor sale. Toate drepturile de autor sunt rezervate SC Automobile Dacia SA. Reproducerea sau traducerea chiar parţială a prezentului document este interzisă fără autorizaţia scrisă a societăţii AUTOMOBILE DACIA S.A.

Ref: 6001999072

MAI 2004

Versiune: română

0 01

Generalităţi vehicule
CARACTERISTICI 01-1 01-2

Pompa de ul i e ................................................... 10-40 Garnitură etanșare arbore cotit spre distribuţie ... 10-41 Suport multifuncţional ..................................... 10-42

Motor - Ambreiaj - Cutie de viteze ................. Identificare automobil ......................................

11

SISTEMDISTRIBUŢIE 11-1 11-5

02

MIJLOACE DE RIDICARE 02-1 02-2

Curea distribuţie ............................................... Garnitură de chiulasă .......................................

Cric rulant - Suporţi reglabili .......................... Elevator cu prindere sub caroserie .................

12

AMESTEC CARBURANT 12-1 12-2

03

REMORCARE 03-1

Colector admisie ................................................ Colector evacuare .............................................

Toate tipurile .....................................................

13

ALIMENTARE POMPE

04

LUBREFIAN INGRE ŢI DIENŢI .............................................................. 04-1

Condiţii

05

GOLIRE UMPLERE 05-1 05-2 05-3

Motor .................................................................. Cutie de viteze ................................................... Direcţie asistată .................................................

07

V ALORIȘIREGLAJE 07-1 07-2 07-3 07-4 07-5 07-6 07-7 07-8 07-9

Dimensiuni ......................................................... Mase (kg) ........................................................... Capacitate - calităţi ........................................... Tensiune curele accesorii .................................. Roţi, Pneuri................................................................ Frâne ......................................................................... Dimensiuni sub caroserie ................................. Valorile de cont ol ale unghiurilor r punţii faţă ......................................................... Valorile de cont ol ale unghiurilor r punţii spate ........................................................

Întrerupere carburant în caz de ș c ........................ 13-1 o Caracteristici .............................................................. 13-2 Particularităţi ...................................................... 13-4 Reguli de curăţ nie ................................................. 13-6 e . Amplasare elemente.................................................. 13-8 Funcţionare ............................................................. 13-10 . Martor injecţie ...................................................... 13-12 Funcţia antidemaraj ..... ............................................ 13-13 . Turaţie ralanti ........................................................... 13-14 . Comadă pre-pos tîncălzire ....................................... 13-15 . Injectoare ...... ....................................................... 13-17 Electrovana de debit scăzut și electrovana stop ... 13-18 Electrovana de debit mărit și electrovana de avans .................................................................... 13-20 Conector pompă injecţie .................................... 13-22 . Pompă injecţie ............. ...................................... 13-24 . Calaj pompă de inj cţie ........................................... 13-27 e . Filtru carburant ......................................................... 13-29 . Gestiune centralizată temperatură apă (G.C.T.A) ............................................................. 13-30 Captor pedală accel raţie ......................................... 13-31 e Diagnosticare - Generalităţi .................................... 13-32 . Diagnosticare - Int rpretare defecte ........................ 13-34 e Diagnosticare - Aj tor ............................................... 13-66 u Diagnosticare - C ontrol de conform itate ................. 13-67 Algoritm localizare pană .. ........................................ 13-70

1 10

Motor și periferice
ANSAMBLU MOTOR 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-10 10-11 10-12 10-13 10-18 10-19 10-39

14

ANTIPOLUARE 14-1 14-2

Ingredienţi ......................................................... Identificare ......................................................... Consumul de ul i e ............................................... Presiune ulei ............................................................. . Grup motopropulsor ......................................... Separare motor - cutie de viteze ............................. . Înlocuire motor echipat standard ........................... . Cupluri de strângere ......................................... Caracteristici ..................................................... S.D.V. speciale neces ......................................... are . Demontare - R emontare .................................... Carter inferior ...................................................

Reaspiraţie vaporiulei ............................................. . Recirculare gaze eșapament (E.G.R.) ...................... .

16

ALTERNATOR - DEMAROR 16-1 16-6

Alternator .......................................................... Demaror .............................................................

19

SISTEM DE RĂCIRE - EȘAP AMENT REZERVOR CARBURANT

3 30

Șasiu
GENERALITĂ ţI

Caracteristici................................................................. 19-1 Golire - Um plere - Purj .......................................... 19-2 are . Control ...... ................................................................... 19-3 Schema circuitului de răci e r ................................ 19-4 Pompa de apă ..................................................... 19-5 Radiator răcire ............................................................ 19-6 . GMV răcire ........ ........................................................... 19-7 Diagnosticare - i terpretare defecte ........................ 19-8 n Ansamblu eșapament ................................................ 19-9 . Bușon umplere .... ......................................................... 19-12 Golire rezervor ..... ........................................................ 19-13 Rezervor carburant..................................................... 19-14 Schema circuitului carburant.................................... 19-16 Schema rezervor ... ....................................................... 19-17 Ansamblu aspiraţie-Transmiţător nivel carburant . 19-18 Suspensie motor ...... .................................................... 19-21

Schema de principiu general a circuitului de frânare .......................................... Cupluri de strângere (în daNm) ........................ Componenţa și dimensiunile principalelor elemente ale sistemului de frânar e ................... Diagnosticare sistem frânare ............................ Racorduri și canalizaţii de frână ...................... Lichid de frână .................................................... Purjarea ci cuitului de frânare.. r ................................ Influenţele unghiurilor ...................................... Principiul de control al unghiurilor.......................... Controlul și reglarea punţii faţă .......................

30-1 30-2 30-6 30-7 30-12 30-13 30-14 30-16 30-17 30-18

31

ELEMENTELEPUNţILOR AţĂ F 31-1 31-2 31-5 31-6 31-7 31-9 31-10 31-12 31-13 31-15 31-16 31-17 31-18 31-20 31-21

2 20

Transmisii
AMBREIAJ 20-1 20-2 20-5 20-6

Identificare ......................................................... Diagnosticare ..................................................... Mecanism - Disc ambreiaj ................................ Volant motor ......................................................

21

CUTIEDE VITEZE MECANICĂ

Secţiune ............................................................... 21-1 Identificare ......................................................... 21-2 Cupluri de stângere ............................................... 21-3 r . Rapoarte ............................................................. 21-4 Capacităţi,Lubrefi nţi.............................................. 21-5 a Particularităţi .................................................... 21-6 Ingredienţi................................................................. 21-7 . Piese cu înlocuire s istematică.................................. 21-8 SDV-uri speciale necesare .................................. 21-9 Demontare cutie viteze ...................................... 21-10 Înlocuire garnitură etanșare planetară (pe automobil) .................................. 21-30 Înlocuire sincronizator și pinion viteza a 5-a (pe aut omobil) ...................................... 21-32 .

Caracteristici ...................................................... Braţ suspensie .................................................... Cuzineţi elastici braţ suspensie ....................... Rotulă suspensie ................................................. Garnituri (plăcuţe) de frână ............................. Verificare uzură garnituri (plăcuţe) frână ........... Etrierul de frână ................................................ Disc frână .......................................................... Portfuzetă .......................................................... Rulment portfuzet (35 x 6 x 3 ă 5 5) .................... Suspensie faţă .................................................... Amortizor, arc .................................................... Ansamblul arc ș amortizor i .............................. Bară antiruliu ..................................................... Suport GMP ......................................................

33

ELEMENTE PUN LE ţILOR SP TE A

Caracteristici ....................................................... 33-1 Punte spate ........................................................ 33-2 Suspensie spate ................................................... 33-4 Amortizor ............................................................ 33-5 Arc .......................................................................... 33-6 Tambur frână ..................................................... 33-7 Cilindru receptor ................................................ 33-8 Saboţii de frână ................................................. 33-10 Rulment .............................................................. 33-13

29

TRANSMISIE

Transmisie transversală faţă ........................... 29-1 Ansamblu burduf – rulment ............................ 29-4 Burduf către roată ............................................ 29-7 Burduf către cutia de viteze ............................. 29-12 Burduf către roată ............................................ 29-15

35

ROţI ȘI PNEUR I 35-1 35–4

Caracteristici ..................................................... Echilibrarea roţ lor i ...........................................

36

ANSAMBLU DIRECţE I 36-1 36-3

Bielete curotulă axială ............................................ . Caseta de direcţie manuală ...............................

Palier antizgomot .............................................. 36-4 Burduf.......................................................................... 36-5 Împingătorul casetei de direcţie ....................... 36-6 Generalităţi direcţie asistată ................................... 36-7 Caseta de direcţie asistată ................................. 36-8 Împingătorul casetei de direcţie asistată ......... 36-11 Pompa direcţiei asistate .................................... 36-12 Coloană de direcţie ............................................. 36–14

37

COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE 37-1 37-3 37-7 37-8 37-9 37-10 37-12 37-13 37-15 37-17 37-19 37-20 37-22 37-23

Pompa de frână ................................................ Servofrână ......................................................... Filtru aer - clapetă de reţinere a servofrânei ...................................................... Pompa de vid ..... ...................................................... . Frâna de m - regl re ............................................ ână a Levier comandă frână de mână ........................ Cabluri secundare frână de mână .................... Flexibile de frână ............................................... Limitatorul de frânare ....................................... Comandă viteze ................................................. Pedale ambreiaj și frână ................................... Cablu ambreiaj ........................................................... Suport pedalier .................................................. Comandă acceleraţie .........................................

CARACTERISTICI Motor - Ambreiaj - Cutie de viteze

01

MOTOR TIP AUTOMOBIL TIP B 41 G B 41 E B 41 F

TIP TIP CUTIE CILINDREE AMBREIAJ DE VITEZE (cm3)
1870 200 CPOV 3700 JH1 - 055

F8Q-636

IDENTIFICARE TIP AUTOMOBIL B 41 : Tip caroserie (5 uși) : Cod proiect

G,E,F : Indice motorizare G - EURO 96 E - EURO 00 F - 1504

01 - 1

01

CARACTERISTICI Identificare automobil
AMPLASARE PLACĂ DE IDENTIFICARE AUTOMOBIL

Placade identificareesteamplasatăîn interio automobilului pe stâlp mijloc dreap - zona A. rul ul ta PLACADE IDENTIFICARE tip autocolantare configuraţia prezentată mai jos, cu două zone distinctecare prezintădate de identificare constructor și date de identificare tipAPV.

A B C D E F G H I J

DATE IDENTIFICARE CONSTRUCTOR A. Nume constructor B. Număr de recepţiecomunitară sau număr de omologare C. Număr de identificare D. Masamaximăautorizatăa automobilului încărcat E. Sarcină totalărulantă autorizată F. Sarcina maximă pepunte faţă G. Sarcina maximăpe punte spate H. Inscripţie adiţională I. Inscripţie dată de fabricaţie J. Număr de lot

DATE DE IDENTIFICARE APV 1.1. Cod tip auto APV 1.2. Număr de fabricaţie 2.1. Cod nivel de echipare 2.2. Cod adiţional de definiţie serie limitată 2.3. Cod adiţional de definiţie serie specială 3.1. Cod culoare caroserie 3.2. Cod îmbrăcămintescaune 3.3. Cod armonie interioară 4.1. Cod definiţietehnică 4.2. Cod echipare opţionale

01 - 2

7 caractere 2..2 Număr de fabricaţie .6 caractere Exemplu: HARMO1 4.3 Cod armonie interioară .3 .nivel motorizare 2.9 caractere ExempluACFK_MRTV A .6 caractere Exemplu: 01 1A. Cod îmbrăcăminte scaune.. E2.Suspensie normală C .tipul caroseriei 41 . TE01B. 3.1 Cod nivelde echipare .1 Cod tip auto APV . 021B.Ţări cu climat temperat F . E1..Fără antibl caj al roţilo (fă ABS) o r ră 01 . E1P.6 caractere Exemplu:DRAP01.Fără prefiltru M .6 caractere Exemplu: SAN913 3. DRAP02..cod proiect E . 4.6 caractere Exemplu: SAN513 3.6 caractere Exemplu de placă ovală completă: 1.2 Cod adiţional de definiţie serie limitată .Direcţie mecanică R .1 Cod definiţie tehnică .2.1 Cod culoare caroserie ..2 Cod echipare opţionale .3 Cod adiţional de definiţie serie specială .CARACTERISTICI Identificare automobil 01 SEMNIFICAţIA SIMBOLURILOR 1.Fără amortizoare variabile T .4 caractere ExempluB 41 E care simbolizează: B .3 caractere Exemplu:E0.Climatizare K ..Fără corector de asieta V . E2P 2.

Suporţi reglabili 02 Semn de securitate(precauţiiparticulare a se respecta în momentulunei intervenţii) S. Pentru poziţionarea suporţilor reglabili în CRIC RULANT LATERAL zonele de spate ale automobilului se va ridica automobilul din lateralcu ajutorulcricu rulan lui t. Se ia sprijin subbavolet la nivelul ușii faţă și se poziţioneazătabla închidere planșeu în canalul calei.V.MIJLOACE DE RIDICARE Cric rulant . . construcţie.D.1 . 02 . Suporţii reglabili se pot poziţiona sub Se interzice ridicarea automobilului automobil în două moduri: folosind alte puncte de sprijin(braţe suspensie.) decât cele prevăzute prin ridicareaautomobiluluicu cricul din dotare.sub reazemelesituateîn spateleîntăriturilor.sub ranforsările(întăritu prevăzu pentru rile) te punţi etc. Acest tip de cric rulant utilizează duliile (suportul) Cha 408-01 sau Cha 408-02 echipate cu cala Cha 280-02. .-uri necesare Cha 280-02 Cală adaptabilă pe cric rulant Cha 408-01 Dulieadaptabilă pe cric rulant Cha 408-02 Dulieadaptabilă pe cric rulant Utilizar unui cricrulan implică ea t SUPORţI REGLABILI întrebuinţareaobligatorie a suporţilor reglabili. Pentru a ridica partea din faţă sau partea din spatea automobiluluivor folosi aceleași puncte de sprijin prevăzutepentru utilizarea criculuidin dotare.

CAZUL DEMONTĂRII DE ORGANE MECANICE Când dotarea nu permite folosirea elevatoarelor cu patru coloane se pot folosi elevator le e cu două coloane. 2.02 MIJLOACE DE RIDICARE Elevator cu prindere sub caroserie SEMN DE SECURITATE Cazuri de luat în considerare: 1. CAZUL PARTIC ULAR DE DEMONTAR E-REMONTARE GRU P MOTOPROPULSOR În acestcaz precis.2 . SPATE FAţĂ Acesteasunt plasateobligatoriu la dreapta punctelorde sprijin al criculuidin dotareși trebuie înclichetateîn ferestrele practicateîn tabla de închidereplanșeu.caroseria automobiluluiva trebui solidarizatăcu braţele elevatorului cu două coloane folosind patine speciale. caz în care se plaseazăpatine de ridicaresub tabla închidere planșeula nivelul punctelorde sprijin al cricului din dotare. 02 .

Punctelede remorcare faţă sau spate. dintr-un șanţ (groapă). sau pentru a ridica direct sau indirect automobilul pe o platformă de transport. Ele nu pot servi în nici un caz pentru scoaterea (prin tragere) a automobilului avariat. se utilizează numai pentru remorcarea automobilelor pe roţi.1 . prin tractare.REMORCARE Toate tipurile 03 ATENţIE! NICIODATĂ NU SE VOR FOLOSI CA PUNCTE DE REMORCARE ARBORII DE TRANSMISIE (PLANETARELE). FAţĂ (dreapta) SPATE (stânga) 03 .

pinion.LUBREFIANŢI .I. simering (casetă direcţie) Burduf bieletăde direcţie Cabluri secundare frână mână Balamaleuși.1 . transmisiedreapta ArticulaţieG. transmisie Unsoare MOLYKOTE 33M Burduf protecţiebieletăcomandă viteze Tampon fixare pe bara antiruliu Axe levier comandă frână de mână Cremalieră.INGREDIENŢI Condiţii 04 PRODUSUL LOC DE UTILIZARE UNGERE (GRESARE) Unsoare OLISTA LONG TIME 3EP R100137188 Tub ghidare. capotă.E. hayon Unsoare UM 185 Li2M Vaselinăalbă (Teroson) 04 . furcă debreiere Unsoare ELF CARDREXA RNT2 ArticulaţieG.

INGREDIENŢI Condiţii PRODUSUL ETANȘARE LOC DE UTILIZARE LOCTITE 518 Asamblare cartere cutie viteze Filet contactor mers înapoi LOCTITE 5900 (RHODORSEAL 5661) Pastă de etanșare Wurth Kit DURCISSEUR Mastic ROMTIX 1308 Capac palier numărul 1 arbore cotit Capace palier (1) și (5) arbore cu came Eșapame nt Capac palier numărul (1) arbore cotit Zonă îmbinări elementedin tablă Mastic TERODICHT elastic Cheder parbriz.2 .04 LUBREFIANŢI . hayon LIPIRE LOCTITE243 (FRENET ANCH) Șurub fulie arbore cotit Șuruburi volant motor Șurub arbore secundarcutie viteze Bieletă dedirecţie Șuruburi de fixare furcă etrier frână CURĂţIRE LOCTITE7200 METALLREINIGER (DECAPJOINT) Suprafeţepiesedin aluminiu FIXAMED R58 04 .

1 .UMPLERE Motor 05 S.Cheie: MOT 1018 Golire:bușon (2) Umplere: bușon (1) 2 05 .GOLIRE .D.V.-uri necesare .

-uri necesare .V.05 Golire:bușon (2) GOLIRE UMPLERE Cutie de viteze S.2 .D.Cheie: MOT 1018 Umplere: bușon (1) 1 05.

Se porneștemotorul se acţionezăîncet volanul în cele două sensuri astfel încât cremaliera să efectuezeo cursă dublă completă. În vedereaumplerii circuituluicu ulei.UMPLERE Direcţie asistată 05 ATENŢIE! Pentru u mplere și completare se va utiliza numai Ulei DACIA di n clasa DEXRON II D.3 .MAXI. UMPLEREACIRCUITULUI Se umple rezervorul cu ulei. ce trebuiesă fieîntre reperele MINI . 05 . Se reface nivelul în rezervor până la nivelul MAXI. se acţioneazăîncet volanul în cele două sensuri astfel încât cremaliera să efectueze o cursă dublă completă. Se verifică nivelul de ulei din rezervor și se completeazădupă caz.GOLIRE . Capacitate circuit: 1litru. CONTROLUL NIVELULUI La fiecare 10 000 km parcurși se va verificanivelul uleiului din rezervor.

VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni 07 Dimensiuni exterioare (mm) Lungime totală Lăţime totală Înălţime totală * gol * Încărcat (greutatea totală maxim autorizată) Ampatament * în gol * în sarcină G= 4083 1664 H = 1379 1329 A = 2476 2479 Ecartament faţă. măsurat la nivelul solului: în gol în sarcină Ecartament spate măsurat la nivelul solului Garda la sol (K) * gol * încărcat E= 1429 1428 1348 F= 120 07 -1 .

9 D R5A717 1085 642 443 750 800 1460 720 732 450 Versiu ne Tip automobil Masa automobilîn ordine de Total Faţă mers Spate Faţă Sarcina maximăpe punte Spate Masă maximă autorizată a Total Faţă automobiluluiîncărcat Spate Masă maximă remorcabilă (remorca fără sistem de frânare) Masă maximă remorcabilă (remorca cu sistem de frânare) Masă totală rulantă autorizată Încărcarea maximă pe cârligul de remorcare Masa cârligului de remorcare R5A71D 1085 642 443 R5A71T 1085 642 443 1460 728 732 1460 728 732 800 2260 40 20 07 .07 VALORI ȘI REGLAJE Mase (kg) 1.2 .

API GL 5 4. ACEA B3 API CF Uleicutieviteze DACIA OIL EXTRAGEAR Lichid de frână Lichid de răcire SAE 75 W 80 W.Calităţi 07 CAPACITATE (l) (aproximativă ) DENUMIRE CALITATE Ulei motorDACIA OIL DIESEL SAE 10 W 40.VALORI ȘI REGLAJE Capacitate .5 SAE J 1703 DOT 4 50% antigel GLACEOL RX tip D 50% apă distilată DEXRON II D 0.6* 3.450 6 1 Uleicircuit direcţieasistată *Se va ajusta la jojă 07 -3 .

uri speciale necesare Aparat pentru măsurare tensiune curele Valoarea de întindere curea accesorii este: 142 .Arbore cotit B . Se montează cureaua nouă.D.se reajusteazădacă este cazul NOTĂ: O curea demontează nu se va remonta. A . Se întinde cureaua până la obţinerea tensiunii de montaj preconizată.Alternator E .V. se va înlocui.Pompă direcţie asistată . Se blocheazăîntinzăto rul.pentru automobilele cu direcţie asistată Metoda de tensionare curea accesorii Întindereacurelei se face cu motorul rece (temperaturamediuluiambiant).pentru automobilelefără direcţie asistată 167 .167 Hz . Se plasează capul de lectură al aparatului MOT 1505 în zona de măsurare și se verifică dacă valoarea tensiunii curelei se regăsește în toleranţa tensiunii de montaj. .Punct de control tensiune Automobilele cu DA Automobilele fără DA B B E E A A D 07 .170 Hz .Pompă apă D . Se rotește motorul trei ture de arbore cotit.07 MOT 1505 VALORI ȘI REGLAJE Tensiune curea accesorii S.4 .

0/2. se va ţine cont de acesstă creștere.0.2 2.0/2.0/2.0/2.Bătaiaaxialăa roţii: maxim1 mm . În cazul când se face controlul presiuniipneului imediatdupă rulajul automobilului. 07 -5 .2 2.5B134CH46 Pneuri 165 / 65R14 165 / 70R13 Presiune de umflare (bari) (1) Faţă Spate Gol/Sarcină Gol/Sarcină 2.1 2.5J144 CH43 5. se produce o creșter a temperaturii pneului careimplicitduce la creșterea e presiunii din pneu cu 0.5 daNm .Cuplu de strângere al șuruburilor roţilor: 7.VALORI ȘI REGLAJE Roţi. Pneuri 07 Automobil B 41 G B 41 E B 41 F Roţi 5.1 (1) Utilizândîncărcarea maximă. .2 .Bătaiaradialăroţii: maxim1 mm În timpul rulajului.3 bari faţă de valorile prescrise. cu roţile pe sol.

5 mm deasupra niturilor SAE J 1703 DOT 4 Lichid de frână 07 .03 Spate - Grosimea garniturilor (mm) Automobil Normal B 41 G B 41 E B 41 F 14 Faţă Minim 7 Spate Normal 5 Minim 0.6 .07 VALORI ȘI REGLAJE Frâne Lăţimea discurilor și diametrul tamburilor (mm) Automobil Normal B 41 G B 41 E B 41 F 20 Faţă Minim 19 Spate Normal 228 Minim 229 Bătaia axială maximă a discului Faţă 0.

H4 .se măsoară între axa articulaţiei elastice a braţului punţii spate și sol. H2 .VALORI ȘI REGLAJE Dimensiuni sub caroserie 07 DIMENSIUNI SUB CAROSERIE CE CONDIţIONEAZĂ OPERAţIILE DE CONTROL ȘI REGLAJ A UNGHIURILOR DIRECţIEI H1. 07 -7 .se măsoară în axa roţii faţă.se măsoară între faţa inferioară a suportului GMP. H5 . respectiv în axa roţii spate.

H2 = .H2 = .H2 = 105 98 91 85 78 71 64 Nereglabil PARALELISMUL TOTAL La gol Reglabil prin rotirea tirantului bieletei de direcţie La gol BLOCAJULARTICULAŢIILOR ELASTICE - - 07 .H2 = .H2 = .8 .H2 = 100 90 80 70 60 Nereglabil CAROSAJ H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 .H2 = .H2 = 105 98 91 85 78 71 64 Nereglabil PIVOT H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 .H2 = .H2 = .H2 = .H2 = .H2 = .H2 = .H2 = .H2 = .H2 = .H2 = .H2 = .07 VALORI ȘI REGLAJE Valorile de control ale unghiurilor punţii faţă UNGHIURI FUGĂ VALORI 0 0 03' 0 020' 0 036' ± 30' 0 053' 1 010' Diferenţa dreapta / stânga maxim = 10 -00 16' -0010' -0002' 0 006' ± 30' 0 015' 0 024' 0 035' Diferenţa dreapta stânga maxim = 10 130 36' 13025' 13014' 13003' ±30' 12050' 12038' 12024' Diferenţa dreapta / stânga maxim = 10 Deschidere 0 010' ± 10' (pentru o roată 0005' ± 05') POZIţIA AUTOM OBIL REGLA JE H5 H5 H5 H5 H5 .

Metoda constructorului . 6. nu permitepoziţionarea automobilului corect orizontal. grad de uzură). Arie (suprafaţa de control). 3. Roţi. 07 -9 . Articulaţii . Suspen .se verifică starea cuzineţilorelastici. Bătaia axială și radială a roţilor .9 mm ± 1 mm La gol Nereglabil BLOCAJULARTICULAţIILOR ELASTICE La gol OPERAŢII PRELIMINARE CE TREBUIE RESPECTATE ÎNAINTE DE VERIFICAREA UNGHIURILOR DIRECŢIEI 1. prezentarea cotelor sub caroserie. pneuri. Ea va fi compensată cu aparatele de lecturare. O uzură pronunţată ni.VALORI ȘI REGLAJE Valorile de control ale unghiurilor punţii spate 07 UNGHIURI CAROSAJ VALORI POZIţIA AUTOM OBIL REGLA JE 00 30' ± 10' La gol Nereglabil PARALEL ISM (Pentru două roţi) Închidere 00 30' ± 10' 2.nu trebuie să depășească 1 mm. repartiţiaîncărcăturilor pe punţi.arcurilorși simetria înălţimilorsub caroserie. jocurile în rulmenţiipunţilor faţă și spate. sie e 4.fiecare constructor de automobile dă condiţiile de control. 2. în ordine de mers.ea trebuie să fie cât mai orizontalposibil. 5.se verifică starea amortizoar lor.se verifică existenţa (din punct de vedere al echipării) aceluiași tip de roţi și pneuri pentru amble punţi (dimensiu presiune de umflare. jocul rotulelor de suspensie și direcţie.

1 .Șuruburi capace biele.Șuruburile de fixare volant motor.Ghidurile de supate. . . .Toate garniturile de etanșare. . capac palier numărul (1)arbore cotit ULEI 10W40 ACEA B3 API CF LOCTITE243 LOCTITE7200 METALLREINIGER KIT DURCISSEUR Ungere piese la montaj Șuruburi fixarevolant Curăţire chiulasă pe suprafaţa de așezare a garniturii Etanșare capac palier numărul (1) arbore cotit Capacitateulei motor: 4.Șurub fulie arbore cu came. 10 . . . .Șuruburi capace palier arbore cotit.ANSAMBLU MOTOR Ingredienţi 10 TIP LOCTITE5900 (RHODORSEAL 5661) UTILIZARE Capace palier (1) și (5) arbore cu came.Șurub fulie arbore cotit.Șuruburilede chiulasă.6 litri (cu filtru) Calitate ulei motor utilizat: Dacia Oil Diesel 10W40 ACEA B3 API CF Piesele care se înlocuiesc atunci când aceste au fost demontate: .

2 .codul pentru uzina de montaj 10 .litera de omologare a motorului D . A B D E 000 0 0 00 0 000000 G F A .seria de fabricaţie a motorului G .5 Marcajul de identificare motor este realizat prin gravare pe blocul motor.10 Tip automobil COD AUTO B 41 G B 41 E B 41 F Cod VDS R 5A 71D R 5A 717 R 5A 71T ANSAMBLU MOTOR Identificare Motor Cutie viteze JH1-055 Cilindree Alezaj Cursă (cm3) (mm) (mm) Raport volumic F8Q-636 1870 80 93 21.tipul motorului B .indice motor F .codul de identitate E .

M.V și după o stabilizare de 15 minute. Se completeazăla nivelulmaxim.) Se verificănivelul uleiului la jojă. Se verifică nivelul de ulei la jojă.ANSAMBLU MOTOR Consumul de ulei 10 MĂSURARE CONSUM ULEI a) Completare ulei la nivel maxim Aceastăoperaţie trebuie să se facă cu motorul cald (o rotaţiede G.3 . c) Reumplere la nivel maxim Operaţia se face cu motorul cald (o rotaţie de G. d) Măsurare consum de ulei CONSUMUL DE ULEI = Cantitateade ulei completată(litri) km (în mii) 10 . .M.) e de 15 minute pentru ca uleiul să se scurgă completîn carterul inferior. Se sigilează bușoanele de golire și umplere (se marchează cu vopsea bușoanele) pentru a putea verifica mai târziu că acesteanu au fost demontate.V și după o stabilizar . b) Rulaj client Cereţi clientuluisă efectueze un rulaj de aproximativ 2000km sau până când uleiul atinge nivelulminim. Se completeazăla nivelulmaxim. Se noteazăcantitateade ulei și kilometrajul parcurs după completarea la nivel maxim.

5 bari la 3000 rotaţii / minut.4 .2 bari la 1000 rotaţii / minut. 10 .05. 3. Valoarea presiuniitrebuie să fie: 1.10 MOT 836 .05 ANSAMBLU MOTOR Presiune ulei S. 80 Pentru motorul F8Q se utilizeazăcomponenteleB + F din trusapentru măsurare presiuneulei MOT 836 .-uri speciale necesare Trusă pentru măsurare presiune ulei CONTROL Verificarea presiuniide ulei trebuie să se efectuezecu motorul cald (aproximativ °C).D.V.

scutul motor. Se golește: DEMONTARE . . . Se demontează: . .roţile faţă.capota motor. .2 10.1 10 Demontarea și remontarea grupului motopropulsor se realizează pe la partea superioară a compartimentului motor cu ajutorul unui dispozitiv de ridicare mobil.ansamblu filtru de aer.1 6. cu două coloane.7 2.uleiul din motor dacă este necesar. (automobilelecu direcţieasistată).2 3.bieletainferioară (1).5 2.piuliţele de fixare tub de coborâre pe colector evacuare. 1 10 . . .bateria. .uleiul din circuitul de direcţieasistată .5 2. .7 6.circuitul de răcire pe la conducta de Se așează automobilulpe o punte elevatoare intrare pompă apă.bateri rt e Piuliţă fixare bieletă pe suport traversă direcţie Șurub fixare bieletă inferioară pe carter CV Șurub fixare bară comandă pe bieletă CV Conductă de înaltă presiune pe pompa DA 6.5 .uleiul din cutia de viteze. Se demontează: .ANSAMBLU MOTOR Grup motopropulsor CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi fixare suport dreapta pe motor Piuliţă fixare tampon hidroelastic Piuliţă fixare tampon elastic stânga Șuruburi roţi Șuruburi fixaresupo GMP.2 7.conducta de intrare filtru aer.

. . .10 ANSAMBLU MOTOR Grup motopropulsor . . .conectorul captorului de viteză.cablul de acceleraţie (7) de la captorul de poziţie pedală acceleraţie (8). .conectorul(3) de la unitateaelectronică de control injecţie (se trage clapeta (4) și apoi se decuplează).se demonteazăpiuliţafuzetei. Se debranșează cu ajutorul cleștelui pentru transmisia planetară de pe pinionul planetar al cutieide viteze. . Se decuplează: . Se basculează portfuzeta și se extrage Se demonteazăecranul protecţie baterie.6 .firele de masă de pe cutia de viteze.se demontează ansamblul etrier frână.se demontează ansamblul etrier frână .conectorul de la filtrul de motorină. .se basculează portfuzeta și se demonteazătransmisiaplanetară.se demontează cele două șuruburi de fixare amortizorpe portfuzetă. Se debranșează: 10 .conectorul GMV răcire. Se demontează cutia cu siguranţe din coliere elastice MOT 1202-01: compartimentul motor. Se decuplează transmisia planetară dreapta astfel: .conectorul releu de preîncălzirebujii. Se demontează transmisiaplanetară stânga astfel: . .se demonteazășuruburile de fixare transmisieplanetară pe cutia de viteze.se demontează cele două șuruburi (2) de fixare amortizor pe portfuzetă.conectorul contactorului de mers înapoi. lui .conectorul senzorului de șoc. Se debranșeazăcablajulmotor de cablaju l faţă. 4 3 Se debranșează: . .

furtunurilede la radiator. 10 Se demontează cablul de comandă ambreiaj de la cutia de viteze.conducta de înaltă presiune de la pompa de direcţie asistată. se declipsează conductele de carburant din clipsurile de fixare.furtunurile de la suportul termostat.racordul de alimentare carburant (A) și racordul de retur (B). .furtunurile de la vasul de degazare. Se demonteazășurubul de legătură dintre bara de comandă a vitezelor și bieleta de comandă a cutieide viteze. . Se demontează: .vasul de degazare. .ANSAMBLU MOTOR Grup motopropulsor . .furtunurile de la rezervorul de ulei pentru direcţie asistată cu ajutorul cleștelui MOT 1202-01. 10 . .7 .

2 4 Se susţine grupul motopropulsor prin intermediul celor doi suporţi de ridicare cu un dispozitiv de ridicare mobil (macara mobilă). Se scoategrupul motopropulsorși se așează pe un suport.conectorul senzorului de temperatură aer (3).8 . .10 ANSAMBLU MOTOR Grup motopropulsor Se demonteazăcele patru șurubu de fixare ri a suportului GMP . 10 . Se debranșează: .baterie și piuliţa (5) a tamponuluielastic. .conectorul senzorului de temperatură apă (2). .racordul (1) al servofrânei de la pompa de vid.conectorul EGR (4). 5 Se declipsează cablul pentru reglaj far dreapta și se poziţioneazăpe lângă caroserie. 3 1 Se demontează piuliţa tamponului hidroelastic(în partea dreaptă).

umplereacu ulei a motoruluiși cutieide viteze. NOTĂ: La fiecare operaţie care necesită debranșarea bateriei.9 .umplerea și purjarea circuitului de răcire (vezi capitolul19 “Umplereși purjare”). Se efectuează: . 10 . .umplerea circuitului pentru direcţie asistată (vezi capitolul 05 “Golire . .pentru automobileleechipatecu direcţie asistată. Se strâng șuruburile și piuliţelela cuplu.ANSAMBLU MOTOR Grup motopropulsor 10 REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţiile de la demontare.Umplere” circuit direcţie asistată) . la rebranșarea acesteia introduceţi codul radio care este înscris pe factura de cumpărare a automobilului. Se reglează cursa furcii de comandă ambreiaj (vezi capitolul 37 “Reglare comandă ambreiaj”).

2 1 REMON TARE Se executăîn ordine inversă operaţiilorde la demontare. Se demonteazăfixarea cablajuluimotor pe cutia de viteze.4 4. Se debranșeazăconectorul electric (2) al contactorului de mers înapoi. Se demonteazădemarorul. Se demonteazășuruburile și piuliţelede asamblare motor cutie de viteze.șuruburi M10 .90 .șuruburi M10 .10 ANSAMBLU MOTOR Separare motor .4 2.4 4.35 0.piuliţe M10 . Se strâng șuruburile și piuliţelela cuplu.1 DEMON ATARE Se demonteazășuruburile de fixare a senzorului de turaţie (1). 10 .cutie de viteze CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Senzor turaţie Șurub fixare demaror Fixare cutie viteze pe motor: .8 4. Se desfac legăturile electrice ale demarorului.10 .

Se verifică starea radiatorului de răcire. 10 .alternatorulși suportul acestuia. Se curăţă vasele de degazare și se verifică supapa acestuia. .joja de ulei și ghidul său. . Se verifică satrea furtunurilorcircuituluide răcire. . . Se verifică vizualstarea colectoruluide admisieși a colectoruluide evacuare(în specialsuprafaţa de asamblare cu chiulasa). .ANSAMBLU MOTOR Înlocuire motor echipat standard PREGĂTIRE MOTOR UZAT PENTRU RETUR Motorul uzat trebuie curăţat și golit (de ulei și lichid de răcire). . . Se înlocuieștetermostatul. Se va utilizanumai uleiul specificat de producător. Se face umplereacu ulei a motorului(seajusteazăla jojă). .galetulde întindere curea distribuţie. Se înlocuiescdacă acestea suntuzate sau deteriorate.pompa de apă. Colierelede fixare trebu să fieîn perfectă satre pentru a asigura etanșeitateacircuiului ie t de răcire. . Se face umpelerea și purjarea circuituluide răcire conform metodeidescrise în capitolul 19 “Umplere.pompa de injecţie.11 . . .fulia și pinionul arborelui cotit.conductelede înaltăpresiune.injectoareleși bujiilede preîncălzire.manocontactul de ulei. Se curăţă sau se înlocuiește dacă este cazul. .cutia termostatului. . .filtrul de aer. Se înlocuieștedacă este necesar. Se înlocuieștegarnitura colectorilor.carterele de distribuţie.purjare circuit răcire”.cureaua accesorii și întinzătorulacesteia.disculși mecanismulambreiaj. . .pinionul arborelui.volantul motor. .filtrul de ulei. Se va utiliza numai tipul de lichid de răcire specificat de producător.pompa de vacuum și vana EGR. . . REMON TARE Se curăţă compartimentulmotor înaintede montarea motorului nou. DEMONTARE 10 Se lasă pe motorul uzat sau alăturat în cutia de retur.colectorul admisieși colectorul de evacuare.

.............................................................4 Conducte alimentare injectoare (înaltă presiune) .................................... 4....5 ÷ 2 Șuruburi fixare demaror .. 6..... 5 10 ............................2 Șuruburi capace palier arbore cu came .................................... 1........8 ..7 Fixare filtru aer ................................................................................ 2.piuliţă M 8 .........5 ÷ 5 Șuruburi capace palier .....................................................................................................................................................................piuliţă M 10 ...........................................................5 Șuruburi carter inferior ........................1...................5 Piuliţă galet întindere curea distribuţie ..........evacuare ......................... 1............................................................................................piuliţă M 10 .................................. 2 Fixare E.....................4 Șuruburi fixare mecanism ambreiaj .........................................10 ANSAMBLU MOTOR Cupluri de strângere CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Fixare alternator automobilefără DA .................. 1...............................5 Șuruburi fixare suport pompă DA ........................................................... 2.............................................................. 0..................................................... 5....................... ...5 Șurub fulie arbore cotit ..........................................................................................................8 Fixare tub gaze pe colector evacuare .................................8 Șurub pinion arbore cu came ............................................... 1................................................ 2.......................................G..... 4............................. 0.........................................................9 automobile cu DA ................................................................................................2 ÷ 1.............. 5 ÷ 5.................... 2 Șuruburi fixare pompă ulei ....................... 2 Șuruburi volant motor ............................................................R........ 5 Piuliţe capac chiulasă ....................................................................... 3.....................5 Piuliţă fulie pompă injecţie .......................................................................................piuliţă M 8 ..............5 Fixare pompă injecţie .................... 3..5 Șuruburi capace biele ..............................................8 Portinjectoare .... 1........................................ 4... 4........................................................4 ...............................2 + 115° ± 15° Șuruburi fixare pompă apă ...............................................................6 Șuruburi fulie pompă apă ................................................ 2.............12 .5 Fixare colectori admisie ...........................................................9 Fixare conductă pompă apă .................2 ÷ 2........ 7 Bujii preîncălzire ..................

se va respecta metoda descrisă la capitolul 10 “Demontare Remontare”.unghiul canalului (α) în raport cu chiulasa: α = 35ϒ. C. Reperajul (R) pentru grosime garnitură chiulasăestevizibil și cu chiulasamontată.04 mm. B.613 mm se foloseșteo garnitură prevăzută cu 2 găuri de identificare.2 mm.5 mm. CAMERE TURBULENţĂ .5±0.767 mm se folosește o garnitură prevăzută cu 3 găuride identificare. variază în funcţie de supraînălţarea maximă a pistoan astfel: elor A.diametrul(d) al locașuluidin chiulasă: d = 37. pentru o supraînălţare cuprinsă între 0. Deformaţiamaximăa planului garniturii este de 0.05 mm.767 mm (inclusiv) se foloseșteo garnitură prevăzutăcu o gaură de identificare. Chiulasa nu se restrânge. E = 1. pentru o supraînălţare mai mică de 0. NOTĂ: Găurile pentru r eperare grosime garnitură se găsesc într-o zonă de 25 mm în raport cu marginea garniturii. Înălţimeachiulasei =159.613 mm (inclusiv) și0.01 ÷ 0. E = 1. E = 1. GARNITURA DE CHIULASĂ Grosimeagarnituriide chiulasă(E) utilizată.5 mm. Chiulasa nu se rectifică. pentru o supraînălţare mai mare de 0. Strângere chiulasă. .13 .6 mm. nu se va lua în considerare nici o altă gaură situată în afara acestei zone.supraînălţarea în raport cu chiulasa: y = 0. .4 mm.ANSAMBLU MOTOR Caracteristici 10 CHIULAS Ă Chiulasa este din aluminiuși este prevăzută cu camere de turbulenţă. 10 .

97 ± 0.09 mm.admisie .admisie . .admisie . Notă: Nu se va lua în considerare decât supraînălţarea maximă.pistoane. . .arbore cotit.evacuare 8 mm 120° 90° 35.evacuare: 0.8 mm 36.carter cilindri. . În celelalte cazuri.1 mm 31.evacuare Lăţimea feţei de etanșare (X) Diametrul exterior (D) . 10 . se va recalcula obligatoriu grosimea garniturii de chiulasă în funcţie de supraînălţarea pistoanelor.evacuare Diametrul talerului .10 ANSAMBLU MOTOR Caracteristici Încazul înlocuiriiunuia dintreurmă-toarele elemente: . SUPAPE SCAUNE SUPAPE Unghiul feţei de etanșare (α) .2 ± 0. se va înlocui garnitura de chiulasă cu alta de aceiași grosime.admisie: 0.85 ± 0.5 ± 0.evacuare 120° 90° 1.biele.admisie .6 mm Diametrul tijeisupapei Unghiul feţei de etanșare: .14 .09 mm.8 mm 32.1 mm Retragerea supapelorîn raportcu planul garnitu de chiulasă: rii .

9 mm 13.05 mm.reparaţie mm Lungimeasub o sarcină de: 23 ± 2 daN 70.reparaţie (reperat cu 2 canale) 13.25 mm Alezajul din chiulasă pentru ghid .5 mm 12.40 ± 0.numai cu motorul rece.admisie: 0.30 mm Poziţia ghidurilor în raport cu planul garniturii (A) 43.ANSAMBLU MOTOR Caracteristici 10 ARCURI SUPAPE GHIDURI SUPAPE Ghidurile supapelor sunt identice pentru admisie și evacuare.5 ± 3. Reglarea jocului termic se realizeazăprin înlocuirea tacheţilor. Valorilejocului termicsunt: . montat în chiulasă.2 mm Diametru exterior .15 . antrenat de către cureaua de distribuţie. Lungimea în stare liberă 47. Camele arborelui acţionează supapele prin intermediul tacheţilo r.77 mm 4 mm 21.05 ÷ 0.nominal .9 mm 27. Ele sunt prevăzute cu simeringuripentru etanșare tije supape.4 mm 25.nominal 13 mm .13 5 Diagrama de distribuţie ADA ÎÎA ADE ÎÎE .4° 10 .20 ± 0. Diametru interior 8 mm Sunt identicepentru admisieși evacuare.evacuare: 0. .05 mm. A Joc axial (mm) Număr de paliere 0.5 daN Lungime spire lipite Diametrul spirei 37.20 Diametrul interior ARBORELE CU CAME Motorul este echipat cu un arbore cu came în cap.2° 45° 45° .

04 PISTOANE Ca piesă schimb există o singură clasă (M). Diametrul pistoanelor (D) se măsoară la distanţa A=60 mm faţă de capul pistonului.3 24 SEGMENţI Există (ca piese schimb) 24 clase de tacheţi cu grosimea (y) cuprinsă între 7. Ele sunt menţinuteaxial cu ajutorul unor siguranţe.550 și 8. cu fantele decalate la 120°. D = 80 mm. Top 10 . -0. Diametru exterior al tacheţilor: 35 -0.16 .Segmentul de ungere 2 2 3 Montajul segmenţilor se face cu reperul “TOP” spre capul pistonului.025 în 0. Grosime (mm) .Segmentulde etanșare .01 mm.025 mm.150mm.Segmentul de compresie . Sensul de montaj al pistoanelor: cu camera de turbulenţă spre filtrul de ulei. Lungime (mm) Diametrul interior (mm) Diametrul exterior (mm) 63 13. TACHEţII Pentru realizarea joculuitermic (x) se alege tachetulcu grosimea(y) corespunzătoare.10 ANSAMBLU MOTOR Caracteristici BOLţURI Suntmontateliberîn bielă și în piston. Grosimea (y) crește din 0.

.. Bucșile nu se înlocuiesc. Presiuneulei minimă la 80 °C (bari): .1.40 mm.22 ÷ 0.3. .. 10 ...795 ± 0.. 54.020.2 bari Se verifică: -jocul (A) (mm): .......17 .. 2.02 / +0 Joc axial (mm) 0.antrenatăprin lanţ de arborele cotit..jocul (B) (mm): .2 ...maxim 0.minim 0.45 Arborele cotit nu se rectifică.la 3000 rot/min .100.la 1000 rot/min . Se utilizează un creion care nu se șterge. Piciorul bieleiestebucșat.07 ÷ 0....5 Presiunea de deschidere a supapelor răcitoarelor pentru pistoane: 2.085. ..minim 0.. ...maxim 0... POMPADE ULEI 10 ARBORE COTIT Număr paliere Diametrulnominal al palierelor (mm) 5 Estede tipul cu roţi dinţate..35 2.240.........40....30.. 2.23 Grosime semicuzineţi axiali (mm) 2.. NOTĂ: Nu se folosesc poansoane pentru reperarea bielelor și capacelor de bielă..2± 0.01 Diametrulnominal al manetoanelor (mm) 48+0.ANSAMBLU MOTOR Caracteristici BIELE Jocul lateral al bielei: 0.

10 NR.18 . CRT. ANSAMBLU MOTOR S.V.D.-uri speciale necesare DENUMIRE COD SERVICE REPER DACIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cheie bușon carter u lei Dispozitiv montare garn itură etanș re arbore cu came a Dispozitiv montaregarnitură etanșare arborecotitspre volant motor Dispozitiv montare garni tură etanș re arbore coti spre di tribuţie a t s Clește pentru coliere elastice Suport comparator Placă pentru măsurarea supraînălţării pistoanelor Cheie demontare remontare portinjectoare Tijă pentru cal motor aj Clește pentru demontare simeringuri supape Aparat pentru verificare tensiune curele Dispozitiv de menţinere fulie pompă i jecţie n Sector imobilizare volant Dispozitiv blocare pi ion distribuţie n Tijă pentrucalaj pompă injecţi EPIC e Moletă pentru cal pompă i jecţie EPIC aj n Extractor fule pompă i jecţie i n Dispozitiv susţinere GMP Chei filtru ulei Dispozitiv pentrudemontarerăcitoare pi toane s Dispozitiv pentrumontare răcioare pi toane t s Dispozitiv pentrumontare răcioare pi toane t s (se utilizează cu MOT 1516) MOT 1018 1001101800 MOT 988-02 1001098802 MOT 991-01 1001099101 MOT 990-03 1001099003 MOT 1202-01 1001120201 MOT 251-01 1001025101 MOT 252-01 1001025201 MOT 997-01 1001099701 MOT 1054 1001105400 MOT 1335 1001133500 MOT 1505 1001150500 MOT 1200-01 1001120001 MOT 582 1001058200 MOT 799-01 1001079901 MOT 1520 1001152000 MOT 1522 1001152200 MOT 1525 1001152500 MOT 547 1001054700 MOT 555 1001055500 MOT 1485-01 1001148501 MOT 1516 1001151600 MOT 1516-01 1001151601 23 24 25 26 Dispozitiv pentru montare cuzineţi biele Dispozitiv pentru montare cuzineţi paliere Cheie pentru demontar remont condu înaltă presiune e are cte Suport porti jectoare pen demontar și taraj injectoare n tru e MOT 1492 1001149200 MOT 1493 1001149300 MOT 1566 1001156600 MOT 101 1-01 1001101101 10 .

ANSAMBLU MOTOR Demontare .Remontare CHIULAS Ă 10 10 .19 .

. .Se demontează cureaua de distribuţie (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”).Se goleșteuleiul din motor.conductele de alimentare injectoare.filtrul de aer.Remontare .alternatorul. . . .capaculde chiulasă.Se demontează: .10 DEMON TARE ANSAMBLU MOTOR Demontare . . Se demontează: . . . i rul .bridele de ridicare motor. .pinionul arborelui cu came.carterele de distribuţie. Se demontează șuruburile de fixare chiulasă.pompa de vid.furtunurile de la sistemul de recirculare vapori ulei. Se demontează chiulasa fără a o roti (chiulasaestecentratăprin intermediul a două bucși (C)). . .capaculde chiulasă. Se demontează: .colectorul de admisie și colectorul de evacuare. 10 .Se goleștelichidul de răcire.fisele de alimentare bujii incandescente. .20 .carterul superior distribuţie. .cureauaalternatoruluși întinzăto ei. cu ajutorul dispozitivului de blocare MOT 799-01. -pompa de injecţie (vezi capitolul 13 “Pompa de injecţie”).

bujiilede preîncălzire.suportul termostatului. se așteaptăcirca 10 minute. după care se curăţă cu ajutorul unei spatulede lemn. Se aplică produsul pe suprafaţa de curăţat. ATENţIE! Evitaţi introducerea corpurilor străine în canalizaţiile de ulei. . .injectoarele cu ajutorul dispozitivului MOT 997-01.21 Se demontează: .Remontare 10 . Pentru obţinerea unei strângeri corecte a șuruburilor de chiulasă.se va scoatecu ajutorul unei seringi uleiul ce se poate găsi în găurile de fixarea chiulasei. Estefoarte importantsă nu se zgârie chiulasa pe suprafaţa de așezare a garniturii.supapele. .ANSAMBLU MOTOR Demontare . MOT 997-01 . În timpul acesteioperaţii se vor folosi mănuși de protecţie. . Riscaţi obturarea canalizaţiilor și în consecinţă deteriorarea rapidă a arborelui cu came.tacheţii (se vor repera în raport cu chiulasa). Pentru a îndepărta eventualele resturi de garnitură rămase lipite se va folosi produsul LOCTITE 7200 Metallreiniger.arborele cu came. . 5 4 3 2 1 Se demontează: .arcurile supapelor.simeringurilesupapelo cu ajutorulcleștelui r MOT 1335. . Se demontează capacele palier ale arborelui cu came (acestea se vor repera înaintede demontare-ordine și sens). 10 .camerele de turbulenţă.

admisie: 0. Chiulasa nu se rectifică.22 .calotele superioare (5). .simeringurile supapelor (1) cu ajutorul unei chei tubulare de 12 mm.supapele (2). Se monteazăîn ordine: . .85 ± 0.97 ± 0. Se ung piesele cu ulei de motor.05 mm.Se așează supapele noi și se verifică cu ajutorul dispozitivului MOT 251-01 și MOT 252-01 retragerea supapelorîn raport cu planul garniturii: . 4 1 3 5 6 .evacuare: 0. Deformaţiamaximăadmisă:0.arcurile de supapă (4) (sunt identice pentru admisieși evacuare).09 mm. MOT 251-01 MOT 252-01 2 10 .09 mm. . .calotele inferioare (3). .10 ANSAMBLU MOTOR Demontare .semiconurile (6). . Se reperează supapele în raport cu chiulasa. REMONTARE Se rodează supapele pescaunelelor.Remontare Verificarea planeităţii chiulasei se face cu ajutorul unei rigle și a unui set de lere.

Se montează bujiile de preîncălzire și se strâng la cuplu (1.01 ÷ 0. 7 Se verifică cu ajutorul dispozitivelorMOT 251-01 și MOT 252-01 supraînălţarea acestora: x = 0. MOT 252-01 MOT 251-01 Se montează port-injectoarele și sestrâng la cuplu (6. Rondelele antiflacără (9) și garniturile(2) se vor înlocui după fiecare demontare a portinjectoarelor. Se monteazăsuportul termostat. Se montează rondelele antiflacără (9) respectând orientarea lor.04 mm.23 .5 ÷ 2 daNm).Remontare 10 Se monteazăcamerele de turbulenţă (7).5 daNm). 9 2 10 .ANSAMBLU MOTOR Demontare .5 ÷ 7.

150 mm. Supapele cilindrului în balans Supapele cilindrului care se verifică 1 3 4 2 4 2 1 3 Se compară valorile obţinute la măsurare cu valorile de referinţă: . Se repetă operaţia pentru tacheţii la care Pentru măsurarea cotei (y) se va utilizaplaca jocul supapelor este în afara toleranţei. . MOT 252-01. 10 .10 ANSAMBLU MOTOR Demontare . Cota (y) variază din 0.evacuare: 0. Se pune la zero ceasul comparator.Remontare REGLAREA JOCULUI TERMIC Se realizează numai cu motorul rece.05 mm. 24 clase). Se introduce tachetul și se măsoară cota (y). Dacă jocul (x) nu este conform se înlocuie tachetul respectiv cu altul cu grosimea (y) corespunzătoare. un suport cu talpă magnetică și Se aleg tacheţii corespunzători conform un ceas comparator cu precizia de măsurare de catalogului de piese schimb.20 ± 0.05 mm.550 la 8.40 ± 0.025 în 0.001 mm.admisie: 0.24 . MOT 252-01 Se ridică palpatorul comparatorului (fără a modificapoziţiaansamblulu i). 0. Pentru reglareajocului supapelor(x) se folosește metoda numită “în balans”(supapele cilindrului la sfârșit evacuare și început admisie).025 mm Cota (y) corespunde claseitachetului(există de la 7.

Remontare 10 Se montează: .arborele cu came.05 și 0.capacele palier ale arborelui cu came ţinând cont de reperarea făcutăla demontare. Se monteazăîn continuare: . 3 2 .25 . 5 1 Se poziţionează pistoanele astfel încât nici unul dintre el să nu f e la pu ctul mort superior e i n pentru a evia contactul cu supapele în timpul t strângerii capacelor arborelui cu came (semnul pentru calaj de pe pinionul arborelui cotit să fie în poziţie orizontală). Pe capacele palier (1) și (5) se aplică un strat subţire de RHODORSEAL 5661 în zonele indicateîn desen.13 mm. .garnitura de etanșare a arborelui cu came cu ajutorul dispozitivului MOT 988-02. MOT 988-02 10 .ANSAMBLU MOTOR Demontare .pompa de vacuum (2) și garnitura sa (3). Se strâng progresiv șuruburilecapacelor palier ale arborelui cu came la cuplu (2 daNm). Se verificăjocul axial al arborelui cu came care trebuie să fie cuprins între 0.

10 ANSAMBLU MOTOR Demontare -Remontare . .pompa de injecţie . după care se strâng la 2. .26 . se strâng șuruburile la cuplu (2.5 daNm.5 daNm (vezi capitolul 13 “Pompa de injecţie”). .se strânge șurubul acestuia(4) la un cuplu de 5 daNm.suportul pompei de injecţie. MOT 1200-01 10 .pinionul pompei de injecţie.pinionul arborelui cu came .se imobilizează cu dispozitivul MOT 1200-01 și se strânge piuliţaacestuia la 5.5 daNm). .se apropie șuruburile cu mâna progresiv. 4 .conductele injectoarelor.capacul chiulasei.

ANSAMBLU MOTOR Demontare .Remontare 10 CARTER CILINDRI 10 .27 .

galetulde rulare curea distribuţie. are . -lanţul și pinionul de antren pompă ulei.Remontare CARTER CILINDRI . .ambreiajul. ATENţIE! Nu se vor folosi poansoane pentru reperarea bielelor și capacelor de bielă pentru a evita apariţia amorselor de fisuri.28 .carterul inferior.carterul de protecţie inferioară a curelei de distribuţie. Se reperează capacele de bielă în raport cu corpul bielelor.fulie pompă apă. . .pompa de apă.conducta deintrare pompă apă.suportul garniturii de etanșare arbore cotit. -volantul motor (se imobilizeazăcu ajutorul dispozitiv MOT 582). .pompa de ulei (se demonteazăcele două șuruburi de fixare și se basculează) . . . Se demontează: . Se va utiliza un creion care nu se șterge.pinionul arborelui cotit. 10 . ului . .filtrulde uleicu ajutorul cheiiMOT 555.10 DEMON TARE ANSAMBLU MOTOR Demontare .

. ÎNLOCUIRE RĂCITOAREPISTOANE DEMONT ARERĂCIT OARE . 10 .Remontare 10 Se demontează: . axul fiind montat liberîn pistonși bielă. numărul 1 spre volant).ANSAMBLU MOTOR Demontare .simering palierulu numărul1. NOTĂ: Bila (4) nu trebuie scoasă pentru a împiedica intrarea șpanului în circuitul de ulei. .capacelede palier și cuzineţii. Se extrag siguranţele de menţinere ax piston și se demontează bielele.cuzineţiide pe carterul cilindri. Se demonteazăsegmenţii. . .se găureșterăcitorul (1) cu un burghiu φ 7 mm. 1 .capacelede bielă și cuzineţii.ansamblulpistoane. ul i .biele (se reperează pistoaneleîn raport cu cilindrii.29 .arborele cotit și cuzineţiipentrureglarea joculuiaxial. 2 3 4 Se îndepărteazăresturile de șpan cu ajutorul uneipensule.se extrage opritorul (2) și resortul (3) .

10 .Remontare Se înfiletează dispozitivul MOT 1485-01în răcitor și se extrage răcitorul. Se strâng șuruburile (1). Se monteazăplaca (3) a dispozitiv MOT ului 1516-01 pe carterul cilindri și se centrează cu ajutorulcentrorului (2). Se presează răcitorul până când umărul (5) al tijei de presare vine în contact cu placa (3). MOT 1485-01 2 1 3 Se introduce răcitorul în tija diospozitivului. MONTARE RĂCITOARE PISTOANE Montarea răcitoarelor se face cu ajutorul dispozitivului MOT 1516-01. capătul (4) se va orienta către centrul cilindrului. MOT 1516-01 4 NOTĂ: Atenţie la poziţionarea răcitorului.10 ANSAMBLU MOTOR Demontare . apoi se scoate centrorul.30 .

Remontare 10 REMON TARE 5 3 Se curăţă suprafeţele garniturilor de pe carterul cilindri și canalizaţiile de ungere din arborele cotit.ANSAMBLU MOTOR Demontare . Se montează suportul de cuzinetîn fanta (3) a dispozitivului. 3 Atenţie laorientarea răcitoarelor! 2 Se alege suportulde cuzinet (1) corespunzător motorului indicatîn poziţia(2). Se așeazăbiela pe dispozitiv astfelîncât partea inferioară (4) a piciorului bieleisă fie în contact cu pionul de centrare.31 . Cuzineţii de bielă sunt identiciși nu au pinten. 4 A: orientarearăcitoarelorpentru cilindri2 și 4. B: orientarea răcitoarelor pentru cilindrii 1 și 3. Pentru montarea acestora este necesară utilizarea dispozitivului MOT 1492. 10 .

Se deplasează suportul cuzinet în sensul săgeţii până când cuzinetul tamponează în capac.32 .10 ANSAMBLU MOTOR Demontare . apoi se montează cuzinetul(7) pe suportulsău. Se procedează în același mod și pentru celelalte biele. 7 6 Se deplasează suportul cuzinet (în sensul săgeţii)până când cuzinetul tamponează în bielă. 10 . 5 Se așeazăcapaculde bielă pe suportastfel încât acesta să tamponezeîn cei doi cepi (6).Remontare Se așeazăcuzinetul(5) pe suportul cuzinetca în desenul următor. Pentru montarea cuzineţilor capacelor de bielă se procedeazăîn felulurmător: Se asamblează pistoanele cu bolţurile și bielele.

Remontare 10 Se monteazăsiguranţelede menţinere ax piston. MOT 1493 Se așeazădispozitiv MOT 1493 pe carterul ul cilindri.segmentul decompresie (1) cu reperul “TOP” în sus. Se unge cu ulei ansamblul segmenţi-pistonbielă șise monteazăîn carterul cilindri astfelîncât camera de turbulenţă să fie spre filtrul de ulei. . .33 . Cuzineţiide palier nu au pinten.segmentulde etanșeitate (2) cu reperul “TOP” în sus.segmentulde ungere (3). MOT 1493 10 . Se poziţionează segmenţii (decalaţi la 120° ) iar fanta segmentului de ungere se va afla în dreptulunui plin al canalului său. Notă: Siguranţele de menţinere ax piston se vor înlocui după fiecare demontare. Pentru montarea cuzineţilor de palier se foloseștedispozitivulMOT 1493. Se monteazăîn ordine segmenţiipe piston: .ANSAMBLU MOTOR Demontare . Cuzineţii de palier care se montează în carterulcilindri sunt prevăzuţi cu găuri de ungere. Se interzice ajus tarea fantei segmenţilor.

40.5 daNm).capaculpalier numărul (2) și se strânge la cuplu (6. 2. b) Injectarea de silicon Kitul necesar pentru această operaţie cuprinde o seringă de 50 ml și un tub de DURCISSEUR de 5 ml. Se monteazăcuzinetul în dispozitiv.5 daNm).Dacă grosimea canalului este mai mare decât 5 mm se va utiliza o garnitură cu grosimeade 6 mm.34 . 2. Pentru etanșarea palierului numărul (1) se poate utilizadouă soluţii: a) Montarea de garnituri . A B Se montează capacelede palier (3). apoi se apasăcuzinetulîn punctul (A) până când acesta tamponeazădispozitivulMOT 1493 în punctul (B).1 mm.5 ÷ 5 daNm.35. j = 0. . Se montează arborele cotit uns cu ulei și cuzineţi axiali(lapalierul numărul2).Dacă grosimea canalului este mai micăsauegală cu 5 mmse va utiliza o garnitură cu grosimea de 5. 10 . Garniturile se vor monta cu canalul către exterior. Cuzineţiiaxiali pot avea: 2.45 mm. Se verifică jocul axial (j) al arborelui cotit. . Se așeazădispozi ivulMOT 1493 pe capacul t palier .Remontare Se monteazăcuzinetulîn dispozitivulMOT 1493 apoi se apasăcuzinetul în punctul (A)până când acestatamponeazăîn dispozitivîn punctul (B).23 mm.10 ANSAMBLU MOTOR Demontare .capacelede bielă și se strâng la 4. i Se montează: .07 ÷ 0. (4) și (5) și se strâng la cuplu (6. 2.30.

A Se aplică un strat subţire de RHODORSEAL 5661 pe suprafeţele (B) ale carterului cilindri. Se curăţă și se degresează cu diluant suprafeţele (A) de pe carterul cilindri și de pe capacul palier. B B Se monteazăcapacul palier numărul (1) și se strânge la un cuplu de 6. Se introduce amestecul în seringă și se injecteazăușor în canalelecapacului palier astfel încât să se realizeze o etanșare perfectă între acestași carterul cilindri.5 daNm.ANSAMBLU MOTOR Demontare . 10 . după care se îndepărtează surplusul.35 . Se aș teaptă până ce ames tecul s e polimerizează. Se amestecă 30 ml de RHODORSEAL 5661 cu o treime din tubul de întăritor DURCISSEUR până la obţinereaunui amestec omogen.Remontare 10 IMPORTANT: Injectarea trebuie făcută în aproximativ 5 minute pen tru a împiedica polimerizarea amestecului în seringă.

pompa de apă și se strâng șuruburile de fixare la un cuplu de 1. . în partea distribuţiei.10 ANSAMBLU MOTOR Demontare .Remontare Se verifică rotirea arborelui cotit.36 . Se unge cu ulei garnitura de etanșare a arborelui cotit spre distribuţie. Se montează pompa de ulei și se strâng șuruburile de fixare la un cuplu de 2 ÷ 2. Se monteazăsuportul cu o garnitură nouă. MOT 991-01 MOT 990-03 Se monteazăpinionul și lanţul de antrenare pompă ulei. Se montează: . 10 . Se montează garnitura de etanșare cu ajutorul dispozitivului MOT 990-03.6 daNm. Se verifică.fulia pompei de apă și se strâng șurubu rile de fixare la un cuplu de 2 daNm. Se verifică existenţa bucșilor de centrare pompă ulei.5 daNm. Se montează garnitura de etanșare de pe palierul numărul 1 cu ajutorul dispozitivului MOT 991-01. prezenţa bucșilorde centrare ale suportului simeringului arboreluicotit.

Se monteazăcarterul inferior prevăzut cu o garnitu nouă.conducta de intrare pompă apă echipată cu o garnitură nouă: . . Pentru a determina grosimea garniturii se măsoară supraînălţarea pistoanelor cu ajutorul dispozitivelorMOT 251-01 și MOT 252-01. .se strâng șuruburileacestuia ră la cuplu (1. Se montează volantul și se imobilizează cu MOT 582. . Se curăţă capul pistoanelor de calamină.ANSAMBLU MOTOR Demontare .37 . se va recalcula obligatoriu grosimea garnitur ii de chiulasă în funcţie de supraînălţarea pistoanelor. în sensul de funcţionare. . Se montează: . Notă: Se va respecta aliniamentul carterului inferior și carter ulu i cil indrii pe suprafaţa de asamblare cu cutieia de viteze pentr u a evita deteriorarea carterului ambreiaj. Se rotește arborele cotit.galetulde întindere curea distribuţie.pinionul arborelui cotit. Se măsoară supraînălţarea pistonului.carterul de protecţieinferioară a curelei de distribuţie. și se aduce pistonul numărul 1 la punctul mort superior. În celelalte cazuri se va înlocui garnitura de chiulasă cu alta identică.5 daNm).Remontare Se unge filetulșuruburilorde fixare volant cu LOCTITE 243. Se demonteazăsecto dinţat MOT 582.biele. rul Se montează ambreiajul (vezi capitolul 20 “Ambreiaj”) și se strâng șuruburile de fixare ale acestuia la cuplu de 2 daNm. NOTĂ: În cazul înlocuirii unuia din următoarele elemente: . REMONT ARECHIULASĂ 10 Se montează: .carter cilindri. 10 . Se repetă operaţiași pentru celelaltepistoane. MOT 582 Se strâng șuruburile la cuplu (5 ÷ 5.bucșilede centrare chiulasă. . .5 daNm).arbore cotit.garniturade chiulasă.2 ÷ 1. .filtrul de ulei.piston.

Se tensioneză cureaua alternatorului la 127 ± 5 Hz (vezi capitolul 16 “Alternator”).7 daNm. Se face calajul pompei de injecţie (vezi capitolul 13 “Calaj pompă injecţie”). se strânge șurubul acesteia la 2 daNm apoi la un unghi de 115° ± 15°.5 daNm apoi la un unghi de 213° ± 7°.613 mm se va utiliza o garnitură prevăzută cu două găuri de identificare (grosime1. se strâng șuruburile la 2. .613 mm (inclusiv)și 0.carterele de distribuţie.6 mm). Se așteaptătrei minute. Se centrează chiulasa pe cele două bucși de centrare. Se strâng șuruburile de chiulasăla 3 daNm apoi laun unghi de 80° ± 4° în ordinea precizatăîn desen. pentru a evita contactul cu supapele lor . .fulia arborelui cotit. se va utiliza o garnitură prevăzută cu trei găuri (grosime 1. 10 .alternatorul și cureauaalternatorului.38 .mai mare decât 0.mai mică decât 0. 5-6. Se monteazăîn continuare: . 7-8. Se monteazăși se strâng la cuplu șuruburile de chiulasă unse cu ulei după următoarea metodă: METODA DE STRÂNGERE A CHIULASEI 1. Chiulasa nu se restrânge. 2. STRÂNGERE CHIULASĂ Se desfac șuruburile 1 și 2 până la eliberarea totală după care se strâng la 2.767 mm (inclusiv)se va utilizao garnitură prevăzută cu o gaură de identificare (grosime1. Se procedează în acelașimod pentru grupurile de șuruburi: 3-4. pentru a elimina erorile cauzate de bascularea pistonului. .767 mm.5 mm). IMPORTANT: NU SE VA LUA ÎN CONSIDERARE DECÂT SUPRAÎNĂLţAREA MAXIMĂ.10 ANSAMBLU MOTOR Demontare . .Remontare NOTĂ: Măsurătorile trebuie efectuate pe axa longitudinală a motorului. .4 mm). Pentru o supraînălţare maximăa pistonului: .colectorii de admisie și evacuare.cuprinsă între 0. 9-10.PRETASAREA GARNITURII Se montează cureaua de distribuţie și se tensionează la 61 ± 5 Hz (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”). Se strânge obligatoriu piuliţa galetului întinzătorla5 daNm. Se aduc pistoanele la jumătatea cursei.

....... 10 ..5 Pentru demontarea carterului inferior estenecesară demontarea grupului motopropulsor... Se demonteazășuruburilede fixarecarter inferior. DEMONTARE Se demonteazăgrupul motopropulsor (vezi capitolul 10 “Grupmotopropulsor”... Se monteazăcarterul inferior echipatcu o garnitură nouă..... REMON TARE Se curăţă carterul inferior și suprafaţa de așezare garnitură pe carterul cilindrii........ 1....39 . Se executăcelelalte operaţii în ordine inversă demontării..ANSAMBLU MOTOR Carter inferior 10 CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi de fixare carter inferior .........

.......... 2 ÷ 2......5 bari.40 ...cele două șuruburi de fixare pompă ulei pe carter cilindri. Se face umplerea cu ulei motor..5 DEMON TARE Se demontează: ..carterul inferior (vezi capitolul 10 “Carter inferior”)....... REMONTARE Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare.......10 ANSAMBLU MOTOR Pompa de ulei CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi de fixare pompă ulei . . se scoate lanţulde antrenare de pe pinion și se demontează pompa. Se basculează pompa de ulei.la 1000 rot/mim ....... Se verifică presiuneauleiului la 80 °C: .... Se demontează capaculpompei de ulei...... Se verifică jocul pinioanelordin pompa de ulei (vezicapitolul 10 “Caracteristici”).. 10 ..... 3....2 bari....la 3000 rot/min . 1. ...

10 . Se montează garnitura de etanșare nouă cu ajutorul dispozitivului MOT 990-03.9 MOT 990-03 ÎNLOCUIRE GARNITURĂ DEMONTARE Se demontează cureaua de distribuţie (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”).ANSAMBLU MOTOR Garnitură etanșare arbore cotit spre distribuţie 10 S.D. REMONTARE Se montează cureaua de distribuţie (vezi metoda descrisă în capitolul 11 “Curea distribuţie”). Se scoategarnitura de etanșare a arborelui cotit.uri speciale necesare MOT 1054 MOT 990-03 MOT 1505 Tijă pentru calaj motor Dispozitiv pentru montare garnitură etanșare arbore cotit spre distribuţie Aparat pentru măsurare tensiune curele CUP LURI STRÂNERE (daNm) DE G Șurub fulie arbore cotit Piuliţă galet întindere curea distribuţie Șurub fixare alternator (M8) 2+ 115°±15° 5 1. Înainte de montare se va unge garnitura de etanșare cu ulei de motor.V. Se demontează pinionul de pe arborele cotit. .41 .

șuruburile de fixare a suportului multifu ncţional. Se strâng la cuplu șuruburile de fixare suport multifuncţional(4. Se demontează: .4 REMON TARE DEMON TARE Se așează automobilulpe o punte elevatoare cu două coloane.alternatorul (vezi capitolul 16 “Alternator”). 10 .alternatorul (vezi capitolul 16 “Alternator”).42 .4 daNm). Se demontează: . .10 ANSAMBLU MOTOR Suport multifuncţional Numai pentru automobileleechipate cu direcţie asistată.pompa pentru direcţie asistată (vezi capitolul 36 “Pompă direcţie asistată”). Se remonteazăcelelalteelemen în ordine te inversădemontării. . Se debranșeazăbateria.suportulmultifuncţional. .pompa pentru direcţie asistată (vezi capitolul 36 “Pompă direcţie asistată”). CUP LURI STRÂNERE (daNm) DE G Șuruburi fixare suport 4. Se remontează: . Se monteazăsuportul multifuncţional.

5 11 Tijă pentru calaj motor Aparat pentru măsurare tensiune curele C DEMON TARE Se așează vehicululpe o punte elevatoare cu două coloane. Se demontează rota dreapta faţă. Se roteștearborele cotit în sensorar privit dinspre distribuţie pentru a alinia reperul de pe pinionul arborelui cu came în fereastra de calaj(C).SISTEM DISTRIBUţIE Curea distribuţie S. jumătate de dinte înainte de alinierea Se demonteazăsuportul motor dreapta. Semontează tijapentrucalajmotor MOT1054.7 7.D.V.-uri speciale necesare MOT 1054 MOT 1505 CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șurub fulie arbore cotit Piuliţă galet întinzător Șurub fixare tirant lateral Piuliţă fixare tirant lateral 2 + 115° 5 2. Se debranșeazăbateria. 11 . MOT 1054 Se demontează cureaua accesorii (vezi capitolul 16 “Alternator”). reperului de pe fulia arborelui cu came cu reperul din fereastra de calaj pentru a evita intr oducerea tijei în tr-o gaură de echilibrare arbore cotit.1 . Se demontează tirantul lateral dreapta și carenajul de protecţie al roţii. Se montează dispozitivul MOT 547 de Notă: susţinere parte faţă motor între cadru și Începeţi să apăsaţi asupra tijei cu o carterul cilindri.

REMON TARE Tensionarea curelei se face cu motorul rece. Cureaua are marcate trei repere pe exterior și un reper pe interior pentru calaj. Se aliniază apoi reperele de pe pinionul arborelui cu came și pinionul pompei de injecţie cu reperele corespunzătoare de pe curea. Se verifică dacă tijaMOT 1054 estemontată corect.carterele de distribuţie.reperul de pe partea interioară este în dreptul unui reper exterior. la temperatura mediului ambiant. NOTĂ: O deșurubare mai mult de o rotaţie a piuliţei galetului întinzător poate antrena căderea acestuia de pe șurubul de pivotare. SISTEM DISTRIBUţIE Curea distribuţie Se aliniazăreperul interior de pe curea cu reperul de pe pinionul arboreluicotit.fulia arborelui cotit. . Se montează o curea de distribuţie nouă respectând sensul de rotaţie indicat prin săgeţi pe spatele curelei.2 . NOTĂ: Efectuaţi cu ajutorul unui creion un reperaj pe carterul interior în dreptul reperului de pe fulia arborelui cu came Se demonteazăgaletulîntinzătorși se scoate cureaua de distribuţie.11 Se demontează: . 11 .

Începeţi să apăsaţi asupra tijei cu o jumătate de dinte înainte de alinierea reperului de pe fulia arborelui cu came cu reperul efectuat pe carterul interior pentru a evita introducerea tijei într-o gaură de echilibrare arbore cotit. Se întinde cureaua până la obţinerea valoriiT1 = 68 ± 3 Hz.SISTEM DISTRIBUţIE Curea distribuţie Se întinde cureaua de distribuţie înfiletând un șurub(A) în carterul interior de distribuţie. Se blocheazăgaletulîntinzător. Se scoate tija MOT 1054. 11 . 11 Se face să vibreze cureaua cu ajutorul unui deget. Măsurătoarea este validată de un “bip” al aparatului.3 . Se plasează unul dintre cei doi captori (a) sau (b) ai capului de lectură al aparatului MOT 1505 la o distanţă x=5÷ 10 mm de curea în poziţiaindicatăîn figură. x a b 1 2 Măsurarea se poate realiza pe oricare din feţele (1) sau (2) ale curelei cu condiţia ca cei doi captori să nu se găsească simultanîn faţa cureleiîn timpul măsurării. Se deblocheazăgaletulîntinzător. Se rotește motorul patru ture de arbore cotit Se repoziţionează distribuţia la punctul mort superior și se fixeazăcu tija MOT 1054.

Se face calajul pompeide injecţie (vezi capitolul 13 “Calaj Pompă Injecţie”): Se remonteazăcelelalteelementeîn ordinea inversădemontării. riscânddeteriorarea motorului. Se strânge obligatoriu piuliţagaletuluiîntinzătorla5 daNm. 11 . Se monteazăși se tensionează cur aua accesorii (vezi capitolul 16 “Alternator”). Se remonteazăfulia arborelui cotit și se strânge obligatoriu șurubul acesteiala un cuplu de 2 daNm plus un unghi de 115° ± 15°.4 . e NOTĂ: O curea demontată nu se va remonta. În caz contrar se poate desface.11 SISTEM DISTRIBUţIE Curea distribuţie NOTĂ: Reperul (1) de pe pinionul arborelui cotit trebuie să fie decalat cu un dinte la stânga faţă de axa verticală a motorului. se va înlocui.

.fișelede alimentare bujii de preîncălzire.conectorul rezistenţei pentru încălzire motorină de la filtrul de motorină.uri speciale necesare MOT 1054 MOT 1505 MOT 1202-01 Tijă pentru calaj motor Aparat măsuraretensiune curele Clește pentru coliere elastice Cheie pentru strângere unghiulară CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Piuliţă galet întinzător Șurub fulie arbore cotit DEMON TARE 5 2+115°±15° . . .5 . Se debranșeazăbateria.piuliţele de fixare tub coborâre pe colector evacuare. ă .G. Se goleștecircuitu de răcire pe la conducta l de intrare pompă apă.racordul de intrare aer. .se declipsează conductele de carburant de pe cutia filtru aer.se debranșează conectorul (2) al electrovanei E. Se așează vehicululpe o punte elevatoare cu două coloane.conectorul pompei de injecţie (5). 11 .racordul (1) al pompei de vid. Se debranșează: . conectorul (3) al senzorului de temperatură aer și conectorul (4) al senzorului temperatur apă.racordul pentru recirculare vapori ulei.V.SISTEM DISTRIBUţIE Garnitura de chiulasă 11 S. . .R.furtunurile de la cutia termostatului.racordurile tur și retur carburant în (A) și (B). Se demontează cureaua de distribuţie (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”). Se demontează: . . .se demonteazăansamblufiltru aer.D. .

. deoarece aceasta este centrată prin două bucși (C).întinzătorulcureleide antrenare alternator și se basculeazăalternatorul. Chiulasa nu se va roti.șurubu chiulasei. Se ridică chiulasaîndepărtândușorpartea inferioară a carterului de distribuţie superior.11 SISTEM DISTRIBUţIE Garnitura de chiulasă Se demontează suportul conductei de retur carburant (6) Se slăbescșuruburile de fixare carter protecţie curea distribuţie pentru a facilita demontarea chiulasei. 6 Se demontează: .6 . rile 11 .

introducereade corpuri străine în canalizaţiilede ulei poate determina obturarea acestora și în consecinţă provoacă o deteriorare rapidă a arborelui cu came. se așteaptăcirca 10 minute. REMON TARE Se monteazăo garniturăde chiulasănouă corespunzătoare identică cucea demontată (cu acelașinumăr de găuri de identificare). Se poziţionează OBLIGATORIU pistoanele astfel încât nici unul să nu fie la punctul mort superior pentru a evita contactul cu supapele în timpulstrângerii chiulasei. Se centrează chiulasa pe cele două bucși de centrare. Este important să nu se zgârie chiulasa pe suprafaţa de așezare a garniturii. Pentru a îndepărta eventualele resturi de garnitură rămase lipite. după care se curăţă cu ajutorul unei spatulede lemn. Aceasta este centrată prin două bucși de centrare (C).7 . Se aplică produsul pe suprafaţa de curăţat. Deformaţiamaximăadmisă:0. Se verificăplaneitateachiulaseicu ajutorul unei rigle și un set de lere. se va folosi produsul LOCTITE 7200 Metallreiniger.05 mm. În timpul operaţiei de curăţire se va purta mănuși de protecţie.SISTEM DISTRIBUţIE Garnitura de chiulasă 11 Se protejează canalizaţiile de ulei pentru a evita pătrundereade impurităţi(corpuristrăine). 11 .

Înainte de montare se va unge filetul și capul șuruburilor cu ulei de motor. . Se monteazăcureaua accesorii (vezi capitolul 16 “Alternator”) 11 . 5-6. Chiulasa nu se restrânge.Se strâng șuruburile 1-2 la 2. 3-4. -Se repetă operaţia de desfacere și strângere pentru grupurile de șuruburi 3-4. 78 și 9-10.Se desfac șuruburile 1-2 până la eliberarea totală. 7-8 și 9-10. STRÂNGERE Strângerea chiulasei se efectuează succesiv pentru grupurile de șuruburi 1-2. e CHIULASĂ 2. . NOTĂ: Pentru obţinerea unei strângeri corecte a șuruburilor de chiulasă. se va scoate uleiul ce se poate găsi în găurile de fixare chiulasă. Se umple și se purjeazăcircuitul de răcire (vezi capitolul 19 “Umplere.8 .Purjare”). cu ajutorul unei seringi.apoi la 80° ± 4° în ordinea de mai jos. PRETASAREA GARNITURII Se strâng toate șuruburile la 3 daNm. Se executăcelelalteoperaţii de remontare în ordine inversă demontării. 5-6.11 Se strânge chiulasaastfel: SISTEM DISTRIBUţIE Garnitura de chiulasă 1. Se așteaptătrei minute. Se montează cureaua de distribuţie (vezi capitolul 11 “Curea distribuţie”).5 daNm. timp de stabilizar . apoi la 213° ± 7°.

conectorul senzorului de temperatură aer . Se declipsează conductelede carburant de pe carcasa filtru aer (1).R. Se debranșeazăbateria.1 . Se demonteazăcele trei piuliţeși șurubul de fixarea carcaseifiltrului de aer (2) pe colectorul de admisie.9 Se așează vehicululpe un elevatorcu două coloane.conectorul E.conectorul senzorului temperatură apă. . Se îndepărteazăansamblu filtru aer. .. Se demontează șur bul de fixare carcasăfiltru aer pe suportul de ridicare motor.AMESTEC CARBURANT Colector admisie 12 CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Piuliţe fixare colectori Fixare filtru aer Șuruburi flanșă tub gaze evacuare DEMON TARE 2. Se demontează pe dedesupt cele două piuliţe defixare tub coborâre pe colector evacuare.G.7 0.8 1. l 1 2 3 4 12 . Se debranșează racordul de recirculare vapori ulei. u Se debranșează : .

Se executăîn ordine inversă operaţile dela demontare. A C B REMON TARE C Se strâng piuliţelede fixare a celor doi colectori la cuplu (2.2 . 12 . Se recuperează rondelele. Se înlocuiescși se poziţioneazăcorect garniturile (3) și (4).piuliţele(B) de fixare inferioară a colectorilor.piuliţele(A) de fixare superioară colectoradmisie și colector evacuare.piuliţele(C) de fixare a colectorului de evacuare. Se demonteazăcei doi colectori (admisieși evacuare). . . Se înlocuieștegarnitura dintre tubul de coborâre și colectorul de evacuare.12 AMESTEC CARBURANT Colector evacuare Se demonteazăsuportul furtunului retur motorină fixat pe carterul de distribuţie. Se demonteazăcu ajutorul unei chei cu clichetși al unui prelungitor: .7 daNm). Se demontează tubul de recirculare gaze eșapamentși se separă cei doi colectori.

injecţie.C. realizându-se repoziţionarea bilei pe locașulei. carburant și nici să creeze înaltapresiune. este suficient să se apese pe acesta în partea superioară. În caz de șoc bila senzorului de șoc părăsește locașul său și astfel se realizează întreruperea alimentării (+) a releuluiinjecţieprin intermediul căruia sunt alimentate:U. 13 . ROL Senzorul de șoc are rolul de a întrerupe alimentarea cu carburantîn cazul producerii unui accidentși în consecinţăevitarea unui incendiu datorat scurgerilorde carburant.ALIMENTARE POMPĂ Întrerupere carburant în caz de șoc 13 NOTĂ : Numai automobilele ce respectă norma de depoluare EU 00 sunt echipate cu senzor șoc.R. FUNCţIONARE Senzorul de șoc (1) este situat în compartimentulmotor.G. fiind montat pe coloana amortizor stânga.1 .E. Risculproducerii unui incendiu datoratproiecţieide motorină esteastfel exclus. REPUNEREA ÎN FUNCţIONARE A SENZORULUI DE ȘOC Pentru repunerea în funcţionare a senzorului de șoc.(recircularegaze eșapament) Astfel pompa nu mai poate aspira .pompa de injecţieși electrovana E.

electrovană de avans.P.055 F8Q Turaţie (rot/min) Ralanti 825 ± 50 Opacitate fum Maximălegală 2.5 m-1 (64%) Maximă(în gol) Maximă(în sarcină) Valoare de omologare 5175 ± 50 Denumire 4600 ± 100 1.I. Pompă rotativăelectronică echipatăcu: .captor poziţie camă deavans (nedemontabil).injectoare LUCAS LCR 67354 Strângere port-injector: 7 daNm Strângere port-injectorpe chiulasă:7daNm 13 .E.C.electrovană de debit mărit.90 căi Injectoare LUCAS RDNOSDC 6751 H Taraj: 125 ÷ 140 bari Port .2 .0 m-1 (33%) Particularităţi Pompă de injecţie LUCAS DIESELE. .captor poziţie axială a rotorului (de debit) (nedemontabil).1 Ω Captor de poziţie camă avans Rezistenţa: 52 ± 4 Ω Captor de poziţie sertar de debit Rezistenţa: 41 ± 4 Ω Captor temperatură motorină Integrat în pompă Rezistenţa: 2716 ± 60 Ω la 20 °C Calculatorinjecţie Unitatede control electronic (U.electrovană stop .39 ± 0.C. Calaj pompă Calaj cu ajutorul tijei MOT 1520 Electrovană de debit mărit Rezistenţa: 31 ± 2 Ω Electrovană de debit scăzut Rezistenţa: 31 ± 2 Ω Electrovană de avans Rezistenţa: 31 ± 2 Ω Electrovană stop Rezistenţa: 1. . . . .5/1 Normă de depoluare 1504 EU 96 EU 00 JH1.) .13 Automobil Cutie de viteze B41 F B41 G B41 E ALIMENTARE POMPĂ Caracteristici Motor Tip Indice Alezaj Cursă Cilindree Raport (mm) (mm) (cm3 ) compresie 636 80 93 1870 21.electrovană de debit scăzut.

6 Ω Cuplu de strângere: 2 daNm CTS Potenţiometru cu pistădublă MGI Rezistenţa ∪ 760 Ω la 20 °C Inclus în calculator PIERBURG Vană electrică cu volet inclusși captor de poziţie Rezistenţă vană: 8 ± 0.5 mm lungime: 300 mm NAGARES BED /7-12 Comandat de U.R.G. injecţie BERU Rezistenţa: 0.E.3 . Temperatura (°C) ± 1° Senzor temperatură aer (Rezistenţaîn Ohmi) Senzor temperatură apă (Rezistenţaîn Ohmi) -10 25 50 857  763 850  773 80 325  292 290  275 10454  8623 2175  1928 13588 11332 2364  2140 13 .ALIMENTARE POMPĂ Caracteristici 13 Denumire Conducte de refulare Particularităţi φ exterior: 6 mm φ interior: 2.5 Ω la 20 °C Rezistenţă captor: 4 KΩ la 20 °C Releupreîncă lzire Bujiide preîncălzire Potenţiometru acceleraţie Senzor turaţie motor Senzor presiuneabsolută Vană E.C.

C.P. comandă electrovanele.I. Ele sunt amplasate la partea superioară a pompei .13 ALIMENTARE POMPĂ Particularităţi Pompa E. .captorul de poziţieaxială arotorului (de debit) (nedemontabil)(E). (Unitate de Control Electronic). B C F A E D 13 .C..C. după care.captorul de poziţieunghiulară a camei(de avans) (nedemontabil)(F). în funcţie de aceste calcule.E. . . esteconectatăla un calculatorde injecţiedenumit U. Cei doi captori. Calculatorul U. .electrovana de debit scăzut (C).electrovana de debit mărit (B).G. Electrovana de debit mărit și electrovana de avans sunt nedisociabile(fac corp comun) și nu se pot separa.I.P.R.electrovana de avans (A). Acesta efectuează calculul de avans și debit. Pe pompă sunt amplasateurmătoarele elemente: .E. Ele sunt amplasateîn partea inferioară a pompei (în partea din spate). . injecţie comandă deasemenea și recircularea gazelor de eșapament(E. Electrovana de debit scăzut și electrovana stop fac corp comun și nu se pot separa. Acest lucru nu se pote realiza decât pe un banc de injecţie. nu se pot demonta deoarece este indispensabilă memorizarea poziţiilorlor în calculatorul de injecţie. Înainte și în timpul oricărei intervenţii asupra sistemuluiE.I. se vor respectaregulilede curăţenie. de avans și de debit. .C.).sonda de temperatură motorină (situatăîn corpul pompei.C. nedemontabilă) .4 .P.electrovana stop (D). (Control Injecţie Programat Electronic) este o pompă de injecţie distributivă de tip electronic. Pompa de injecţieE.

În timpul reparaţieisau demontării pompei de injecţie.5 . După luarea contactului. de retur și de înaltăpresiunetrebuie astupatecu obturatoarenoi corespunzătoare pentru a evita pătrunderea impurităţilorîn circuitul de injecţie.ALIMENTARE POMPĂ Particularităţi 13 După fiecareintervenţieasuprasistemulu de injecţie se porneștemotorul. motorul mai poate funcţiona 1-2 s până la oprire. racordurile de alimentare. 13 .se lasăsă funcţioneze i la ralantiși se verifică să nu existescurgeri de motorină.

REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ÎNAINTEAORICĂREI INTERVENŢIIASUPRASISTEMULUI DE INJECŢIE • Se asigură existenţa bușoanelorde obturare racorduri. .13 ALIMENTARE POMPĂ Reguli de curăţenie REGULI DE CURĂţENIE CE TREBUIE RESPECTATE OBLIGATORIU ÎN CAZULUNEI INTERVENţII ASUPRASISTEMULUI DE INJECţIE E. .Astfel. • Se vor curăţacu diluant.C.P. Pătrunderea agenţilorde poluare în sistemul de injecţie poatedetermina: . umiditatea poate stagna în conectori și poate crea probleme de legătură electrică.pieselece urmeazăa fi demontate..P.tifon.6 . . 13 .vopseaua. În plus. REGULI DE CURĂţENIE CE TREBUIE RESPECTATE ÎNAINTE DE ORICE DESCHIDERE A CIRCUITULUI DE CARBURANT • Utilizar unui diluant nou la fiecare intervenţie (un diluant uzat conţine impurităţi).C.corpurile străine (ca de exemplu părul).fibre de: carton. (Control Injecţie Programat Electronic) este foarte sensibil la agenţii de poluare.deteriorarea sau distrugerea sistemului E. ea • Utilizarea. Toate intervenţiilepost-vânz lasistemulde injecţietrebuie să fierealizate în condiţii perfecte are de curăţenie.urile care se utilizeazăprecum și bancul de lucru ce va fi utilizat. Bușoanele sunt de unică folosinţă. pensulă. • Se asigură existenţa unor lavete de curăţire care nu lasă scame.V .D.griparea sau neetanșeitateaunui element. ATENŢIE! Se interzice curăţirea motorului cu jet de apă de înaltă presiune.I. S. pieselesunt ferite de impurităţi. pentru stocarea pieselorcare se demontează. .P.particulele de praf din aerul ambiant. hârtie.Saciisunt de unică folosinţă.I. Se interzice utilizarea de tifon sau laveteobișnuite care se scămoșează și poat provoca pătrunderea de agenţi poluanţi în circuitul de carburant. Sistemul E. la fiecare intervenţie. . datorită riscului de deteriorare a conectorilor. • Se asigură existenţaunor sacidin plastic. a unei pensulecurate și în bună stare.C.ce se pot închide ermeticde mai multe ori. cu ajutorul unei pensule. Aceastaînseamnăcă nici o impuritate(câtde mică) nu a pătruns în sistemîn timpul demontării sau în circuite prin racordurile de carburant. îmbrăcăminte.I.așchiilemetalicesau plastice. Agenţipoluanţi pot fi: .

• Toate elementele sistemului de injecţie demontate trebuie stocate într-un sac de plastic ermetic. aerul ambiant este un factor de poluare. • Se vor utilizanumai mănușide protecţiedin LATEX.pentru a evita pătrunderea impurităţilor(mizeriei) în circuit. • Saciiutilizaţipentru stocarea pieselor se vor închide ermetic.după ce orificiileacestora au fost obturate cu bușoane.înainteși în timpul intervenţieidacă estenecesar.a diluantului și a tifo nului obișnuit. 13 .ALIMENTARE POMPĂ Reguli de curăţenie 13 • Se suflă cu aer comprimat părţile curăţate.chiar dacă vor fi redeschișila puţin timp după aceea. Bușoanele sunt de unică folosinţă. acesta nu se va scoate din ambalaj decât atunci când se va monta.7 . se vor astupa obligatoriu cu bușoane racordurile circuitului. • Se spalămâinile. • După deschiderea circuitului de alimentare se interzice utilizarea pensulei. • În cazul înlocuirii unui element cu altul nou. REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN TIMPUL INTERVENţIEI • Imediat dupădeschiderea circuitului de alimentare.

Captor poziţie pedală acceleraţie 5.13 ALIMENTARE POMPĂ Amplasare elemente 1. Electrovane de debit mărit și de avans 12. Pompă de injecţie E. Filtru carburant 9.C. Senzor temperatură aer admis 3.P. Calculator U.E. 13. injecţie 6. Electrovană E.G. Releu preîncălzire 8.I. Electrovane de debit scăzut și stop 11. Senzor turaţie motor 10.8 . Releu injecţie 7.C. Filtru aer 2. (recirculare gaze eșapament) 4.R. Senzor temperatură lichid de răcire 13 .

Electrovană E. Potenţiometru poziţie pedală acceleraţie 7. Releu preîncălzire 10. Electrovane de debit scăzut și stop 11.ALIMENTARE POMPĂ Amplasare elemente 13 11 10 14 2.G. Senzor temperatură lichid răcire 14.R. Orificiul tijeide calaj pompă injecţie 13 . Electrovane de debit mărit și de avans 13.9 . Senzor temperatură aer admis 3. (recirculare gaze eșapament) 4.

debitul esteajustatsau tăiat(oprit) conform parametrilor de referinţă memoraţi.C. .E.poziţiade oprire maximăa rotorului. Funcţionarenormală Debitulde motorină estemodificat corespunzător de calculatorprin intermediul electrova nelor de debit mărit și debit scăzut.C.aflaţi în contactcu un inel cu came. Fazelede funcţionareale motorului sunt următoarele: Predemaraj (înainte de pornire) De la punerea contactulu și până la pornireamotorului sistemulefectuează o serie de verificări: i .calculatorul lui.P.E. Cele două electrovane. La acceleraţii sau deceleraţii bruște.E.injecţiecomandă o anumită poziţiea rotorului pompei și alimentarea electrovanei stop. U.10 . Demaraj (pornire motor) În timpul pornirii motorului (antrenării de către demaror).numită presiune de transfer. . Inelul cu came.funcţionarea electrovanei de avans. U.C.determină debutul și durata fazei de injecţie. este o pompă de tip distribuitor rotativ.funcţionarea electrovanelor de debit mărit și debit scăzut.modificând începutul deplasării pistoanelorplonjoare. U. apoi în corpul pompei este adusă la o anumităpresiune. Captorul de poziţionare axialărotor (de debit)informeazăîn permanenţăcalculatorul asupra cantităţiide motorină injectată.E.care determină cilindrul care se alimentează. injecţieverifică în permanenţărezultateleobţinute și efectueazăcorecţiile necesare. Motorina estetrimisăapoi către partea distributivă a pompei. .C. injecţieva comanda acţionarea electrovanelorcorespunzătoare.de debit mărit și debit scăzut.poziţiade oprire minimăa pistonuluide avans.I. permit modificar acesteicurse și deci ea a cantităţii de motorină injectată. Captorul de poziţieal acesteicame informeazăîn permanenţăcalculatorul asuprapoziţieide început a injecţiei. injecţieefectuează în permanenţă controlul parametrilor transmiși de senzoriisistemu În funcţie de aceștiparametriși de valorile de referinţă memorizate. Pompa de injecţie E.C. prelucrat cu precizie. U. Această funcţie este asigurată de un piston rotativ.C. 13 .Cu ajutorul electrovanei de avans.E.13 ALIMENTARE POMPĂ Funcţionare Calculatorul U. Realizarea presiuniide transfer se face prin intermediul pistonașelorplonjoareantrenate prin galeţi. injecţie determină poziţiaacestuiinel cu came. Cursa pistoanelorplonjoare defineștecantitatea de motorină injectatăcătre fiecare cilindru. Motorina este aspirată prin pompa de alime ntare.

apoi controleazăevoluţiaturaţieimotorului.E.ALIMENTARE POMPĂ Funcţionare 13 Opriremotor Atunci când se ia contactul. 13 . injecţieacţionează electrovana de debit scăzutpână la oprirea motorului.C.C. Dacăturaţia nu scade brusc. U.E.11 . injecţie comandă închiderea electrovanei stop. U.

C.12 . . . .C.potenţiometrului de poziţie pedală acceleraţie.defect de alimentare U.defectarea dispozitivuluide memorie internă a pompei. Cauze posibile de aprindere a martorului de injecţie . . .la punerea contactului. . după care se reaprinde punând în evidenţădefectul.defecţiuniale: . .U. martorul de injecţie se aprinde și stă aprins în timpul fazei de preîncălzireapoi se stinge.în cazul unui defect la sistemul de injecţie.martorul se aprinde.E. apoi se stingepentru un timp foarte scurt. 13 . .electrovanei de debit mărit.captorului de poziţie camă. injecţie.electrovanei stop. Dacăun defect esteprezent chiarde lapunerea contactului.E.senzor turaţie defect.martorul se aprinde câteva secunde în timpul fazei de preîncălzire.13 ALIMENTARE POMPĂ Martor injecţie FUNCŢIONARE MARTOR INJECŢIE (PREÎNCĂLZIRE) Martorul de injecţie(luminos)aflat pe tabloul de bord se aprinde în următoarele situaţii: .electrovanei de debit scăzut. injecţie sau pompă injecţie. .

VERIFICARE FUNCţIONARE ANTIDEMARAJ Se scoate cheia din contact. este suficientsă se pună contactulpentru câtevasecunde. iar după 10 s martorul antidemaraj trebuie să clipească rar (o clipire pe secundă).ALIMENTARE POMPĂ Funcţia antidemaraj 13 Calculatorul de injecţietrebuie să aibă obligatoriu memorat codul antidemaraj pentru a funcţiona. 13 . Pentru aceasta.13 .acestava trebui să memoreze codul antidemaraj apoi se verifică dacă funcţia antidemaraj este operaţională. În cazul înlocuirii calculatorului. pentru verificarea imposibilităţiide pornire motor se va consultacapitolul 82 “Antidemaraj”. (Pentru detalii vezi capitolul 82 “Antidemaraj”). ÎNLOCUIRE CALCULATOR INJECţIE Calculatoarele de injecţie noi sunt livrate necodate.

turaţia de ralantiestemărită.14 . cu atât corecţiaeste mai mare. Cu cât tensiunea este mai mică. turaţia de ralanti este menţinutăla 1000 rot/min. Dacă ambele piste ale captorului pedalei de acceleraţie sunt defecte. CORECţIA TURAţIEI DE RALANTIÎN CAZUL UNEI DEFECţIUNI LA POTENţIOMETRU Dacă una din pistele captorului pedalei de acceleraţie este defectă. turaţia de ralanti este menţinutăla 1300 rot/min.13 ALIMENTARE POMPĂ Turaţie ralanti CORECţIA TURAţIEI DE RALANTI ÎN FUNCţIE DE TEMPERATURAAPEI Pentru o temperaturăa lichidului de răcire de -23 °C. 13 . Turaţia de ralantise poate stabilizala maxim 900 rot/min. Pentru aceasta. atunci când bateria este slab încărcată. Corecţiaeste deci variabilăși începe atunci când tensiuneabateriei scade sub 12 V . datorită punerii în funcţiune a unor consumatori. turaţiade ralanti estemărită și menţinută la 900 rot/min. permiţând astfel creșterea turaţieialternatorului și în consecinţăcreșterea tensiuniibateriei. CORECţIA ÎN FUNCţIE DE BILANţUL ELECTRIC Această corecţieare ca scop compensarea căderii de tensiune.

e PRINCIPIUL DE FUNCţIONARE PRE-POSTÎNCĂ LZIRE 1. 3. 13 . Preîncălzirevariabilă 2.“Preîncălzire” a.15 . Preîncălzirefixă După stingerea martorului. bujiile rămân alimentate un timp fix de 15 s.ALIMENTARE POMPĂ Comadă pre-postîncălzire 13 Funcţiade pre-postîncălzir este gestionatăprin releul de preîncălzire. t timp (s) Pentr u turaţia de ralanti fără acţionarea pedalei de accelera ţie 180 T . Demaraj (Pornire) Bujiilesunt alimentate în timpul pornirii (acţionăriidemarorului). Punerea contactului . atmosferică.“Postîncălzire” În această fază bujiile sunt alimentate Timpul de aprindere al martoruluiluminos și de alimentare a bujiilor este funcţie de continuuîn funcţie de temperaturalichidului temperatura lichiduluide răcire și de presiunea de răcire și de poziţia sertarului de debit. b.20 0 20 40 60 Temperatu lichidului de ra răcire (°C) În nici un caz timpul de aprind a martorului ere de injecţie nu poate să depășească 15 s. Motor pornit .

13 ALIMENTARE POMPĂ Comandă pre-postîncălzire Dacăsenzorul de temperaturălichid de răcire estedefect. i a În nici un caz bujiile nu pot fi alimentate mai mult de 180 s.16 . bujiilesunt alimentateca urmare a unei temporizăr calculateîn funcţie de temperatur aerului. 13 .

. ce ar putea provoca defecte de funcţionare.ALIMENTARE POMPĂ Injectoare 13 CUPLURIDESTRÂNGERE (daNm) REMON TARE Port injectoare pe chiulasă Piuliţe conducte înaltă presiune DEMON TARE 7 2.conductelede înaltăpresiune.injectoarele. Se monteazăpiuliţelede fixare conducte. Obligatoriu se vor astupa orificiile de alimen și vârfu injectoarelo cu bușoane. Se strâng la cuplu: . Se montează: . Se înlocuiesc rondelele antiflacără și garniturile de etanșare de sub injectoare.conductele. Se pornește și se lasă să funcţioneze motorulla ralantipentrua verificadacă există scurgeri de motorină.injectoarele. . 13 . tare rile r Luaţi măsuri de protecţie pentru a preveni proiecţia de motorină asupra părţilor electrice. . Se demontează: .conductele de înaltăpresiune.5 RESPECTAţI C U S TRIC TEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Se debranșează bateria.17 .injectoarele.

13 . ATENţIE! Miezul electrovanei stop nu este solidar cu electrovana.C. Se desfac șuruburile de fixare a conectorului electric de pe suportul conector. RESPEC TAţI CU S TRICTEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Se debranșează: .13 ALIMENTARE POMPĂ Electrovana de debit scăzut și electrovana stop CUPLURI DE STRÂNGERE Șuruburi fixare electrovane Piuliţe conducte înaltă presiune 6 ±0. .2 daNm Se reperează poziţia firelor în conector.P.I. și nu pot fi înlocuiteseparat. La fel se procedează și pentru curăţarea pompei de injecţie.18 .bateria. DEMONTARE ELECTROV ANE DE DEBIT SCĂZUT ȘI STOP Aceste electrovane sunt situate la partea inferioară a pompei de injecţie E. în plus el este împins de un resort montat în spatele său. ATENţIE LA CURĂţENIE! Se demontează blocul electrovanelor și suportul din plastic. Se deșurubează cele patru șuruburi de fixare bloc electrovane pe suportelectrovane începând cu șuruburileexterioar e. fără a utiliza detergenţi sau suflarea cu aer. Se curăţă suprafeţele de așezare ale electrovanelor cu ajutorulunei lavete de curăţare care nu lasă scame.6 Nm 2.conectorul electric al pompei. Se scot cele trei garnituri.5±0. Se demontează din conector firele electrovanelor de debit scăzutși stop (roșu /alb și albastru /alb) (vezi capitolul 13 “Conector pompă”).

19 . 13 . Se așează electrovanele și suportul în dreptul locașurilor acestora. Se strâng cele patru șuruburi la cuplu (6 ± 0. Se înfileteazăsimultancele două șuruburi de fixare interioară fără a le strânge. Se așeazăgarniturile noi pe capacul pompei. În cazul înlocuirii electrovanei stop. Se porneșteși se lasă să funcţionezemotorul la ralanti.Pentru a le menţine la locul lor.6 Nm). se va avea în vedere să se înlocuiască cu alta identică (cu același reper). Se înșurubează și cele două șuruburi de fixare exterioară a electrovanelor.pentru a verifica dacă existăscurgeri de motorină. garniturile se vor înmuia în motorin ă. miezulsau resortul electrovanei stop). Pentru celelalte operaţii de remontare. se procedeazăîn sens invers demontării. capitolul 13 “Conector pompă”). NOTĂ: Miezul electrovanei stop este împerecheat cu corpul acesteia.ALIMENTARE POMPĂ Electrovana de debit scăzut și electrovana stop 13 REMON TARE Se înlocuiesc garniturile uzate cu altele noi. Atenţie la remontarea fișelor și a conectorului (se remontează mai întâi fișele în piesa intermediarăpentrua se asigura o bună înclichetar apoi se remonteazărestulconectorului (vezi e.în așa fel încât electrovanele să se așeze pe corpul pompei . menţinându-le cu mâna (atenţiesă nu cadă garniturile.

bateria.conectorul electric al pompei.I. Se scot din conector cele patru fișe ale electrovanelor (vezi capitolul 13 “Conector pompă”). Se desfac cele patru șuruburi de menţinere bloc electrovane. ATENţIE LA CURĂţENIE! Se demontează blocul electrovanelor și se scot cele patru garnituri. Se noteazăpoziţialor în conector. . RESPEC TAţI CU S TRICTEţE REGULILE DE CURĂţENIE! 13 . și nu pot fi înlocuiteseparat.C.13 ALIMENTARE POMPĂ Electrovana de debit mărit și electrovana de avans CUPLURIDESTRÂN GERE(Nm) Șuruburi de fixare electrovane DEMON TAREELEC TROV ANĂ DEDEBITMĂRIT ȘI ELECTROV ANĂ DEA VANS 6± 0.6 Electrov de debit măritși elect ovana ana r de avans sunt situateîn partea superioară a pompei de injecţie E. Se desfac șuruburile de fixare a conectorului electric de pe suportul conector.20 . începându-se cu șuruburile exterioare. Se debranșează: .P.

13 .apoi cele exterioare. apoi se strâng la cuplu. REMONTARE Se înlocuiesc garniturile uzate cu altele noi. Se înșurubează cele patru șuruburi de fixareelectrovane. Nu se vor curăţa cu detergenţi și nu se vor sufla cu aer suprafeţelede așezare ale garniturilor pe pompă sau pe electrovane. 13 “Conector pompă”). Pentru celelalte operaţii de remontare. Se porneșteși se lasăsă funcţionezemotorul la ralantipentru a verifica dacă existăscurgeri de motorină. Se poziţioneazăblocul electrovanelor și se strâng șuruburile interioare. se procedeazăîn sens invers demontării.ALIMENTARE POMPĂ Electrovana de debit mărit și electrovana de avans 13 Se curăţă suprafeţele deașezare ale electrovanelor cu ajutorul unor lavete de curăţare care nu lasăscame. Se așează garniturile noi pe corpul pompei (nu se vor așezape electrovane). Atenţiela remontareafișelo și conectorulu (seremontează maiîntâifișeleîn piesaintermediară r i pentru a se asigura o bună înclichetar apoi se remonteazărestul conectorului) (vezi capitolul e.21 .

E C D Se introduc fișele(E) (seîmping fișelepână la blocare.agrafa albă de menţinerea cablajului (C).placa intermediară cu fișe (B). . .piesa intermediară (D). după care se trage ușor de acestea pentru a asigura o bună fixare). . .D.agrafa albă de menţinere a cablajului(C). .piesa intermediară (D). . Se repoziţionează ansamblul în portconectorul negru (A).fișele (E) eliberând pintenii blocare cu ajutorul dispozitivului ELE 1044-01 și trăg ând simultande fir.22 .V. Se demonteazăîn ordine: .uri necesare ELE 1044-01 Dispozitiv de demontare clipsuri conectori DEMONTARE CONECTOR POMPĂ INJECţIE REMON TARE RESPECTAţI CU STRIC TEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Se demontează cele două șuruburi de fixare conector pe pompă injecţie.placa intermediară cu fișe (B).13 ALIMENTARE POMPĂ Conector pompă injecţie S. Se remontează: . Se deblocheazăpinteniide blocare (1) și se extrage conectorul asamblat din portconectorul negru (A). B 1 A 13 . Se monteazăcele două șuruburi de fixare conector pe pompa injecţie.

erde V Alb-Albastru Comandă electrovană de debit scăzut Ecranaj - 13 . Reperare Reperare Reperare la către către pompă cablaj calculator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13 15 30 14 12 51 67 36 60 + AVC 89 90 9 Funcţie fir Culoare fir Verde Semnal captor de poziţie sertar de avans Declanșare captor de poziţie sertar de avans Roșu Declanșare captor de poziţie sertar de debit Roșu Comandă electrovană stop Alb.23 .oșu R Alimentare electrovană de avans Alb.erde V Alimentare el ctrovană dedebi scăzut e t Alb-Albastru Comandă electrovană de a vans Alb.ALIMENTARE POMPĂ Conector pompă injecţie 13 Reperare (poziţionare) fișe.oșu R Semnal captor de poziţie sertar de debit Galben Alb Compensare captor de poziţie sertar de debit Legătură memorie pompă Portocaliu Fir comun temperatură motorină și memorie pompă Albastru Temperatură motorină în pompă Maro Comandă eectrovană dedebi mărt l t i Alb-Negr u Alb-Negr u Alimentare electrovană de de it mărt b i Alimentare el ctrovană s e top Alb.

REMONTARE Se așează șuruburile de fixare a pompei la locullor. situate în spatelefuliei de antrenare. Se șterg resturile (urmele) de motorină cu ajutorul unei lavete de curăţare care nu lasă scame.șuruburilede fixare a pompei. se va respecta metoda de demontare remontare suport spate. . Se remontează placa de închidere și se strâng șuruburilela cuplu. Se poziţionează suportulspateși se înfiletează șuruburilepână la apropiere.13 CUPLUR D STRÂNGERE I E (daNm) ALIMENTARE POMPĂ Pompă injecţie ÎNLOCUIRE SUPORT SPATE POMPĂ INJECţIE 0. DEMON TARE Se demontează suportul spate. Se strâng la cuplu: .3 Placă de î chidere n Suport spate pompă njecţie i NOTĂ: În cazul înlocuirii chiulasei.2 ± 0.55 ± 0. descrisă mai jos. ÎNLOCUIRE GARNITURĂ PLACĂ ÎNCHIDERE RESPECTAţI CU STR ICTEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Se debranșează bateria. Se înlocuie garnitura.șuruburile suportului spate. Se demonteazășuruburile de fixare placă închidere (P).24 .05 2. înainte dea demonta șuruburile de fixare a pompei. 13 .

5 2. Se debranșează conectorul electric al pompei.conductelede înaltăpresiune. Se demonteazăpiuliţade fixare fulie. . MOT 1200-01 MOT 1525 MOT 1054 13 .3 0.carterul fuliei pompei.S.3 0. tare Se obturează cu bușoane toate canalizaţiile deschise. Se fixează motorul la punctul mort superior (P.6 0.D.2 2. Se demontează: .uri necesare Dispozitiv de menţinere fulie Tijă pentru calaj motor Tijă pentru calaj pompă injecţie Moletă pentru calaj pompă injecţie Extractor fulie CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Piuliţe conducte injectoare Șuruburi suport spate Șuruburi fixare pompă Piuliţă fulie 2.5 5. . .V.5 ± ± ± ± 0.) cu ajutorul tijei MOT 1054 (vezi capitolul 11 “ Curea distribuţie”).25 .5 DEMON TARE RESPECTAţI CU S TRICTEţE REGULILE DE CURĂţENIE! Se debranșează bateria.ALIMENTARE POMPĂ Pompă injecţie 13 MOT 1200-01 MOT 1054 MOT 1520 MOT 1522 MOT 1525 S.conductele de alimen și retur motorină.suportul spate al pompei de injecţie. Se montează dispozitivul MOT 1200-01 pentru blocarea fuliei pompei.M. .

Porniţi și lăsaţi să funcţionezemotorul la ralantipentru a verifica dacă există scurgeri de motorină. tija MOT 1520 se va păstra curată și în bună stare. IMPORTANT: În mod obligatoriu. REMON TARE Se înlocuie garnitura torică de pe axul de antrenare al pompei. se strâng la cuplu. ATENŢIE! Strângerea șuruburilor de fixare a pompei este importantă. Se desfac cele trei șuruburi de fixare pompă (printre braţelefuliei) . 13 . Se pune pompa într-un sac de plastic etanș pentru a se feri de impurităţi. Se poziţionează tija de calaj pompă rotind arborele pompei cu ajutorul moletei MOT 1522 (vezicapitolul 13 “Calaj pompă”). Se strâng lacuplu șuruburilede fixa pompă. Se montează conductele de înaltă presiune. Se face calajul pompei de injecţie (vezi capitolul 13 “Calaj pompă”) ATENŢIE! Nu uitaţi să scoateţi tija motorului și tija de calaj pompă.26 . Se înfiletează toate șuruburilecu mâna apoi se strâng la cuplu. Se poziţionează și se înfiletează (fără a se strânge) șuruburile de fixare a suportului spate. Se remontează pompa de injecţie . re apoi șuruburile de fixare a suportului spate.13 ALIMENTARE POMPĂ Pompă injecţie Se montează dispozitivul MOT 1525 și se depreseazăfulia de pe axul pompei. Seînfilete cu mâna piuliţele apoi ază . Se înfiletea cu mâna (fără a se strânge) cele ză trei șuruburi de fixare pompă pe suportulsău. Se demontează pompa de injecţie după ce se des fac toate ș uruburile de fixare.

ATENŢIE! Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului de rotaţie. MOT 1200-01 MOT 1054 MOT 1522 MOT 1520 13 .S.uri necesare Dispozitiv de menţinere fulie Tijă pentru calaj motor Tijă pentru calaj pompă injecţie Moletă pentru calaj pompă injecţie Extractor fulie Se desface piuliţa arborelui de antrenare pompă injecţie. Se depresează fulia de pe axul pompei cu ajutorul extractorului de fulie MOT 1525. Se demonteazăextractorul MOT 1525. Se demontează carterul fuliei pompei de injecţie.5 ± 0. Se aduce motorul la punctul mort superior (P.M.V.ALIMENTARE POMPĂ Calaj pompă injecţie 13 MOT 1200-01 MOT 1054 MOT 1520 MOT 1522 MOT 1525 CUPLUR DESTRÂN I GERE Piuliţă fulie pompă Obturator ocaș tijă l calajpompă CALAJ P OMPĂ INJECţIE S.27 . MOT 1200-01 MOT 1525 5. Se montează moleta de calaj MOT1522 în capătularborelui de antrenare pompă.) și se blochează înaceastă poziţiecu ajutorul tijei MOT 1054. Se fixează dispozitivul de blocare fulie pompă injecţie MOT 1200-01. .5 daNm 5N m Un control al calajului pompei necesită efectuarea unui calaj complet al acesteia.D.

A IMPORTANT: Obligatoriu. tija imobilizeazăarborele pompei. Se monteazăbușoanele orificiil r de calaj. MOT 1520 13 . Se scoate moleta MOT 1522. Se pornește și se lasă să funcţioneze motorulla ralantipentrua verificadacă există scurgeri de motorină. o Se remontează capacul pinionului pompei de injecţie. Se scot tijele MOT 1054 de la motor și MOT 1520 de la pompa de injecţie. punctul în care tija de calaj intră mai mult în pompă concomitentcu rotirea axului pompei de injecţie.28 . Se demontează dispozitivul de blocare MOT 1200-01. Se rotește axul pompei în sensul său de rotaţie acţionând asupra moletei MOT 1522. Se înlătură bușonul orificiuluide calajde pe pompă.13 ALIMENTARE POMPĂ Calaj pompă injecţie Se așează un vas colectorsub pompă pentru recuperarea motorinei. Se interzice acţionarea șuruburilor(A). înfiletândușor tija MOT 1520. pentru imobilizarea pinionului. ATENŢIE! Orice deșurubare a unuia dintre aceste șuruburi necesită trecerea pompei la bancul de reparaţii. tijele MOT 1520 și MOT 1054 se vor păstra curate și în bună stare. ATENŢIE! În racorduri și în pompa de injecţie se află o cantitate importantă de motorină. În această poziţie. Se caută. ATENŢIE! Nu uit aţi să scoateţi tijele de imobilizare motor și pompă de injecţie. pentru obţinerea poziţiei de calaj (gaura din arborele pompei trebuie să ajungă în dreptul orificiului de calaj). În poziţia obţinută se strânge piuliţa de pe arborele de antrenare al pompei.

IMPORTANT Se reperează poziţiacapacului filtrului în raport cu corpul acestuia. . Se va realiza reamorsarea circuitului de carburant pe la bușonul (5) cu ajutorul pompei de amorsare. 13 . Se debranșeazăde la filtru: . Se va avea grijă să nu se obtureze sau deterioreze conductele de carburant.29 .conducta de alimentare carburant (3). DEMONTARE RESPECTAŢI CU STRICTEŢE REGULILE DE CURĂŢENIE Se demontează șurubul (4) și se scoate elementul filtrant. l Acesta este demontabil. Este necesară purjarea periodică ( în cadrul reviziilor programate) sau ori de câte ori este nevoie. Se va respecta obligatoriu poziţiaracordu rilor pe filtru. pe dublură aripăpartefaţă dreapta.ALIMENTARE POMPĂ Filtru carburant 13 Filtrul de carburant esteamplasatîn compartimentu motor.conducta de alimentare pompă de injecţie (2).permiţând înlocuirea elementuluifiltrant.conectorul rezistenţei de încălzire motorină (1). REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţiilede la demontare.a apei din filtrulde motorinăpe labușonul de purjare (6). Filtrul conţine și o rezistenţă pentruîncălzireamotorinei. . Se demontează filtrul de carburant prin declipsare de pe suportul său.

13 ALIMENTARE POMPĂ Gestiune centralizată temperatură apă (G.C.) injecţie informaţiidespre evoluţia temperaturii apei. . injecţie.E.E. Martorul se aprinde atunci când temperatura apei depășește 105 °C.V pornește dacă temperatura .C.M. e . în partea din spate a chiulasei. apei depășește 99 °C și se oprește atunci când temperatura scade sub 96 °C.A) AMPLASARESENZORTEMPERA TURĂ APĂ FUNCţIONARE Senzorul de temperatură apă (244) furnizează calculatorului (U. În funcţie de temperatura apei U.C. injecţiecomandă: .T.motoventilatorul de răcire.sistemulde recircular gaze eșapa-ment.C. • G.sistemul de injecţie.E. 13 . Senzorul de temperatură apă (244) este montat în cutia termostatului. MARTOR TEMPERATURĂAPĂ Acest martor este comandat de către U.30 .aprinderea martorului de alertă temperatură apă situat pe tabloul de bord. .

Se demonteazăcutia captoruluide pe ecranul protecţieibateriei. 13 . Masă pista 1 5. Alimentare 5 V pista 1 DEMON TARE Se demontează .31 . Se verifică obligatoriu funcţionarea captorul cu testerul CLIP. captorul este comercializat numai asamblat cu cutia acestuia. Alimentare 5 V pista 2 4. 1 3 5 4 6 2 Ω Rezistenţa pistelor: 1. NOTĂ: Un defect al uneia din cele 2 piste ale captorului de poziţie pedală acceleraţie va determina modificarea turaţiei de ralanti sau de fun cţionare (vezi c apitolul 13 “Corecţia turaţiei de ralanti”). Semnal pista 2 2. Masă pista 2 6. Ca piesă de schimb. Semnal pista 1 3.bateria. .5 KΩ.ALIMENTARE POMPĂ Captor pedală acceleraţie 13 Dispun pini: ere 1.UCE injecţie. REMONTARE Se procedeazăîn sens invers demontării. Se desface cablul de acceleraţie de la cutie.7 ± 0.

Efectuaţi controlul de conformitate (pun ere în evidenţă a eventualelor disfuncţionalităţi încă nedeclarate de autodiagnosticarea sistemului) și aplicarea diagnosticărilorasociate. . ETAPELE DIAGNOSTICĂRII .32 .Tester SAGEM CLIP.Exploatarea arboreluide localizarea defecţiunii. Dacă un defect este interpretat atunci când el este declarat “memorat”.Testerul CLIP Tehnic. . defect prezent sau defect memorat). Efectuaţi același demers atunci când testerul CLIP declară un defect ca fiind “memorat” și el nu este interpretat în documentaţie decât ca defect “prezent”. e r . .Multimetru. Tipul de memorare al unui defect va fi luat în considerare la începerea diagnosticării. deoarece defectul nu mai este prezent pe vehicul. având varianta de diagnosticare VDIAG 09.variantă diagnosticare.Citirea și respectarea instrucţiunilorde lucru prezentateîn documentaţiadiagnosticar e.Identificare informaţiiîn documentul “Diagnosticar ” corespunzăto sistemuluiinjecţie. Pentru efectuarea diagnosticării acestui sistem de injecţie diesel este necesar să utilizaţi următoarele: . .număr program.Citireadefectelormemoratede calculatorul injecţie. i OBSERVAţIE: Fiecare defect este interpretat pentru un tip de memorizare particular (defect prezent.Branșarea testerului CLIP la prizadiagnosticare pentruidentificarea tipului calcula torului de injecţie. . condiţiile de aplicare a diagnosticării sunt menţionate la “Recomandări”. defect memorat. urmată de punerea acestuia. 13 . Etapele de control descrise pentru tratarea fiecărui defect nu se vor aplica pe vehicul decât dacă defectul declarat de CLIP este interpretat în document pentru tipul său de memorare. ca urmare a interpretării rezultatelor. UTILAJE NECESARE PENTRU EFECTUAREA C ONTROLULUI Ș I INTERVENţIILOR: .Schema electrică funcţională a automobilului respectiv. . . în cazulîn care problema persistă.Nota Tehnică diagnosticare. efectuaţi pașii descriși la diagnosticare pentru a controla circuitul electric al elementului incriminat.13 ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . bornierul cu 90 căi ( ELE 1497).Generalităţi Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă calculatoarelor DCU 3R.Validarea efectuării reparaţiei (eliminarea cauzei defecţiunii). Atunci când condiţiile nu sunt satisfăcute.cu ajutorul teste ruluiCLIPși identificarea cauzelorcu ajutorul capitolulu “Interpretarea defectelor”. după ce se ia contactul. .

În acest caz. 1DEF.aplicaţicondiţiilede confirmarea prezenţei reale a penei. DEF sau CO. și dacă defectul este interpretatla diagnosticare atunci când estenumai “memorat”.33 . PARTICULARITĂţILE DIAGNOSTICĂRII Calculatorul de injecţie diesel LUCAS DCU 3R furnizează oinformaţie“tip defect” ( CO 01...0 pentru un defect memorat). menţionate la “Recomandări” în rubrica “Condiţii de aplicare a diagnosticării asupra unui defect memorat”. ea 13 .Bornier cu 90 căi . aplicarea acestei recomandări va permite vizualizarea informaţiei “tip de pană” pe ecranul testerului CLIP și astfel va fi aplicatădiagnosticar acelei pene. .) pentrumajoritateadefectelorprezente.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . iar condiţiile de a o lua în considerare nu sunt realizate ( imposibilitatea obţinerii 1.Generalităţi 13 .ELE 1497. chiar dacă pana este prezentă.Aceastăinformaţiese limiteazăsistematic la “DEFECT” atunci când unul din aceste defecte este declarat ca fiind memorat. Dacăpana este prezentă.

dacă este necesar. DUPĂ Efectuaţi o probă de drum urmată de un control cu testerul CLIP.34 .Interpretare defecte DF001 prezent Calculator RECOMANDĂRI Fără Înlocuiţi calculatorul (U.C.13 ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .) injecţie. configuraţia calculatorului nou în raport cu opţiunile prezente pe vehicul (consultaţi capitolul “Ajutor” pentru această intervenţie). Modificaţi. REPARAţIE 13 .E.

Reparaţi dacă este necesar. DEF : Temperatura măsurată prea mică 2.450 ohmi la 80°C ).Rezistenţa la 20°C: 2500 ± 100 ohmi (300 . DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură apă la conectorul său. Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură apă la conectorul acestuia.Interpretare defecte 13 DF002 prezent Circuit senzor temperatură apă 1.35 . DEF : Temperatura măsurată prea mare Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE 1497 pentru orice intervenţie RECOMANDĂRI la conectorul calculatorului injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de +12 volţi a legăturii între : pin 34 calculator injecţie —› pin 3 senzor temperatură apă Verificaţi continuitatea pe traseul electric: pin 66 calculator injecţie —› pin 2 senzor temperatură apă 2.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . 13 . DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un c ontrol al conexiunilor senzorului temperatură apă. Efectuaţi un control al sistemului de conectare la nivelul calculatorului. Înlocuiţi senzorul dacă este defect (circuit deschis sau în afara toleranţelor). 1. Efectuaţi un control al conexiunilor calculatorului injecţie. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. Înlocuiţi senzorul dacă este defect (scurtcircuit sau în afara toleranţelor). Verificaţi izolarea faţă de masă între : pin 34 calculator injecţie —› pin 3 senzor temperatură apă Verificaţi dacă circuitul senzorului este în scurtcircuit (scurtcircuit cablaj între pinii 34 și 66 ai conectorului calculatorului). DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un c ontrol al conectorului senzorului temperatură apă.

13 . Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte DF003 prezent Circuit potenţiometru acceleraţie 1. RECOMANDĂRI Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE.DEF / 2. Reparaţi dacă este necesar. 2. 5. Verificaţi izolarea faţă de +12 volţi a legăturii între : pin 37 calculator injecţie —› pin 1 potenţiometru acceleraţie. 8.DEF : Tensiunea măsurată la pista 1 prea mare. 2 prea mare. pin 42 calculator injecţie —› pin 3 potenţiometru acceleraţie (2. Verificaţi apoi izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 41 calculator injecţie —› pin 6 potenţiometru acceleraţie (5 volţi potenţiometru).1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. 2 prea mică.DEF : Tensiunea măsurată la pista 2 prea mare.DEF : Valoarea tensiunii de referinţă nr. înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie. 3.Reparaţi dacă este necesar.DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control la c onectorul potenţiometrului acceleraţie și la c onectorul calculatorului. 1. Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări.DEF : Tensiunea măsurată la pista 1 prea mică.13 ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . 6.DEF : Valoarea tensiunii de referinţă nr. 4.36 .DEF : Măsurare pista 2 prea mică / pista 1. Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări. 7.DEF : Măsurare pista 1 prea mică / pista 2. tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o probă de drum. înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie. DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control la conector potenţiometru acceleraţie. 3.5 volţi potenţiometru). La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie.DEF : Tensiunea măsurată la pista 2 prea mică.

Reparaţi dacă este necesar. DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control la conector potenţiometru acceleraţie. pin 61 calculator injecţie —› pin 4 potenţiometru acceleraţie (masă pistă 1 potenţiometru).37 . La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. Reparaţi dacă este necesar. Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o probă de drum. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie.Interpretare defecte 13 DF003 continuare 4. Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de masă a legăturii între : pin 37 calculator injecţie —› pin 1 potenţiometru acceleraţie. înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie.Reparaţi dacă este necesar. înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie. 13 . 5. Verificaţi izolarea faţă de +12 volţi a legăturii între : pin 8 calculator injecţie —› pin 2 potenţiometru acceleraţie. Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări. Verificaţi apoi izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 62 calculator injecţie —› pin 5 potenţiometru acceleraţie (masă pistă 2 potenţiometru). Verificaţi continuitatea pe traseul electric : pin 61 calculator injecţie —› pin 4 potenţiometru acceleraţie Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări. DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un c ontrol al conectorului pote nţiometrului acceleraţie. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi apoi izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 41 calculator injecţie —› pin 6 potenţiometru acceleraţie (5 volţi potenţiometru).

13 .38 . Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un c ontrol al conectorului pote nţiometrului acceleraţie. tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o probă de drum. Verificaţi apoi izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 62 calculator injecţie —›pin 5 potenţiometru acceleraţie(masa pista 2 potenţiometru). Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de masă a legăturii între : pin 8 calculator injecţie —›pin 2 potenţiometru acceleraţie. pin 61 calculator injecţie —›pin 4 potenţiometru acceleraţie (masa pista 1 potenţiometru). Reparaţi dacă este necesar. Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări.13 DF003 continuare ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. Verificaţi continuitatea legăturii între : pin 41 calculator injecţie —›pin 6 potenţiometru acceleraţie. înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie.Interpretare defecte 6. Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie.

l ţ Dacă există 7. de asemenea. tensiunea între bornele 3 și 5 ale conectorului acestuia.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . Verificaţi. Verificaţi.85 volţi ? NU Efectuaţi un control la conectorului caculatorului injecie.39 .DEF : Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de +12 volţi a legăturii între : pin 42 calculator injecţie —› pin 3 potenţiometru acceleraţie.15 și 2. DEF / 8. Înlocuiţi calculatorul dacă izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 37 calculator injecţie —› pin 1 potenţiometru acceleraţie (alimentare și cablaj corecte) . DUPĂ REPARAţIE 13 . de asemenea. Căutaţi din nou un eventual scurtcircuit al pistei 2 a potenţiometrului între : pin 3 potenţiometru —›pin 5 potenţiometru acceleraţie Dacă există 8. DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un c ontrol al conectorului potenţiometrului acceleraţie. Verificaţi.Interpretare defecte 13 DF003 continuare 7. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. Reparaţi dacă este necesar. Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. Tensiunea măsurată este între 2. continuitatea legăturii între : pin 62 calculator injecţie —› pin 5 potenţiometru acceleraţie DA Înlocuiţi potenţiometrul acceleraţie dacă tensiunea este nulă între bornele 1 și 5 ale conectorului acestuia (alimentare controlată corect).DEF : Verificaţi izolarea faţă de masă a legăturii între : pin 42 calculator injecţie —› pin 3 potenţiometru acceleraţie. de asemenea. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 62 calculator injecţie —›pin 5 potenţiometru acceleraţie (masa pistei 2 a potenţiometrului). Debranșaţi potenţiometrul acceleraţie și măsuraţi cu contactul pus. Reparaţi dacă estenecesar. izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 41 calculator injecţie —› pin 6 potentiometru acceleraţie (+ 5 volţi potenţiometru).

13
DF012 prezent

ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare - Interpretare defecte

Tensiune baterie 1.DEF : Tensiune baterie prea mică. 2.DEF : Tensiune baterie prea mare.

ontrol complet al circuitului RECOMANDĂRI Particularităţi : Efectuaţi, eventual, un c de încărcare cu ajutorul testerului CLIP.

Efectuaţi intervenţiile necesare pentru a obţine o tensiune corectă de alimentare a calculatorului : 6 volţi < tensiune de funcţionare < 16,5 volţi. - Controlaţi încărcarea bateriei. - Controlaţi circuitul de încărcare. - Controlaţi strângerea și starea bornelor bateriei. - Controlaţi legătura electrică la masă a calculatorului.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 40

ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF014 prezent sau memorat

Circuit electrovană stop DEF : Defect memorat. 1.DEF : Electrovană stop defectă 2.DEF : Defecţiune funcţională a electrovanei stop

Condiţie de aplicare a diagnosticului la defecţiune memorată : Defectul este declarat prezent în timpul fazei de demaraj. RECOMANDĂRI Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. 1. DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control la conectorul pompei injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei stop între pinii 4 și 11 ai conectorului pompei. Înlocuiţi electrovana stop dacă rezistenţa acesteia nu este de 1,4 ± 0,7 ohmi. Efectuaţi un control al conectorului calculatorului. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 30 calculator injecţie —› pin 11 conector pompă. Verificaţi prezenţa alimentării + După contact la pinul 4 al conectorului pompei.

2. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control la conectorul pompei. Reparaţi dacă este necesar. Debranșaţi conectorul pompei, puneţi contactul si măsuraţi tensiunea la pinul 11 al conectorului. * Dacă tensiunea nu este între 9 - 10 volţi, luaţi contactul si controlaţi urmatoarele : - Starea conectorului calculatorului injecţie. - Izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 30 calculator injecţie —› pin 11 conector pompă. TRIC» verificând osc ilaţia tensiunii între - 10 volţi tensiune la baterie în timpul pilotajului. 9 și a Dacă ciclul de pilotaj se efectuează corect, înlocuiţi electrovana stop (problemă mecanică / șpan). Dacă ciclul de pilotaj nu este vizualizat, înlocuiţi calculatorul injecţie.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o proba de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 41

13
DF015 prezent sau memorat

ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare - Interpretare defecte

Antidemaraj.

Condiţia de aplicare a diagnosticului pentru defect memorat : RECOMA NDĂRI Aplicaţi diagnosticul dacă defectul este prezent sau memorat. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.

Efectuaţi un control al funcţiei antidemaraj. Verificaţi / efectuaţi procedura validare antidemaraj pentru cele două chei. Dacă defecţiunea persistă, verificaţi continuitatea și izolarea legăturii între : pin 20 calculator injecţie —› pin A6 de la U.C.E. decodor.

DUPĂ REPARAţIE

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 42

ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF017 prezent sau memorat

Circuit releu injecţie 1.DEF : Alimentare permanentă (releul nu întrerupe alimentarea). 2.DEF : Releul întrerupe alimentarea prea devreme, nu realizează menţinerea alimentării.

RECOMANDĂRI 1. DEF

Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului releului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Încercaţi cu un alt releu (notaţi defectele memorate, înlocuiţi releul, ștergeţi defectele memorate, luaţi contactul și așteptaţi 10 secunde, citiţi eventualele defecte memotare). Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: pin 82 calculator injecţie —› conector releu (masă bobină). Asiguraţi izolarea în raport cu + baterie a legăturii între : pinii 76 și 77 calculator injecţie —› conector releu (ieșire +12 volţi). Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări, înloc calculatorul (consultaţi capitolul uiţi “Ajutor” pentru această intervenţie). 2. DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un c ontrol al conectorului releului inje cţie. Remediaţi dacă este necesar. Încercaţi cu un alt releu (notaţi defectele memorate, înlocuiţi releul, ștergeţi defectele memorate, luaţi contactul și așteptaţi 10 secunde, citiţi eventualele defecte memorate). Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea legăturii între : pinii 76 și 77 calculator injecţie —› conector releu (masă putere) și control stare cablaj. Verificaţi continuitatea legăturii între : pin 82 calculator injecţie —› conector releu (ieșire bobină) control stare cablaj. Dacă defecţiunea persistă după aceste verificări, înlocuiţi calculatorul (consultaţi capitolul “Ajutor” pentru această intervenţie).

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ apoi efectuaţi o probă de drum. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 43

13
DF021 prezent

ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare - Interpretare defecte

Circuit captor temperatură carburant. 1.DEF : Temperatura măsurată foarte mică. 2.DEF : Temperatura măsurată foarte mare. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. RECOMANDĂRI Fără

RECOMANDĂ RI

1. DEF

Efectuaţi un control la conectorul pompei injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa captorului temperatură carburant la conectorul pompei între pinii 6 si 7. Înlocuiţi captatorul dacă este defect (circuit deschis). Valoare recomandată : 2716 ± 60 ohmi la 25°C. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 36 calculator injecţie —› pin 6 conector pompă.

2. DEF

RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un control al conectorului captorului de temperatură carburant. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa captorului temperatură carburant la conectorul acestuia. Înlocuiţi captorul dacă este defect (scurtcircuit ). Efectuaţi un control al conectorului calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 36 calculator injecţie —› pin 6 captor temperatură carburant. Verificaţi dacă circuitul captorului se află în scurtcircuit.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul DUPĂ REPARAţIE apoi efectuaţi o probă de drum. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 44

ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare - Interpretare defecte

13

DF022 prezent

Circuit senzor temperatură aer 1.DEF : Temperatura măsurată prea mică. 2.DEF : Temperatura măsurată prea mare .

Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE.1497 pentru orice RECOMAND ĂRI intervenţie la conectorul calculatorului. Rezistenţa la 20°C : 2500 ± 100 ohmi (1070 - 1270 ohmi la 40°C). 1. DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un c ontrol al conectorului senzorului temperatură aer. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură aer la conectorul acestuia. Înlocuiţi senzorul dacă este defect (circuit deschis). Efectuaţi un control la calculatorul injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între pin 4 calculator injecţie —› pin 1 senzor temperatură aer. Verificaţi continuitatea legăturii între : pin 65 calculator injecţie —› pin 2 senzor temperatură aer 2. DEF RECOMANDĂRI Fără

Efectuaţi un c ontrol al conectorului senzorului temperatură aer. Remediaţi dacă este ne cesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură aer la conectorul acestuia.Înlocuiţi senzorul dacă este defect (scurtcircuit). Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 4 calculator injecţie —> pin 1 senzor temperatură aer Verificaţi dacă circuitul senzorului se află în scurtcircuit.

Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie, tăiaţi contactul apoi DUPĂ efectuaţi o proba de drum. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.

13 - 45

DEF : 5.13 DF023 memorat ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .DEF REC OMAN DĂRI Defect de semnal senzor turaţie. izolarea între aceste legături. Eventual. Măsuraţi rezistenţa senzorului turaţie la conectorul acestuia. 4. Remediaţi dacă este necesar.46 . 1497 pentru orice intervenţie la nivelul conectorului calculatorului injecţie. luaţi în considerare starea și conformitatea volantei motor (ca urmare a unei înlocuiri sau demontări la vehicule cu kilometraj foarte mic). de asemenea. Condiţie de aplicare a di gonsticului la defect memorat : a Defectul devine declarat prezent dacă se efectuează o probă de demaraj RECOMANDĂRI motor. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. c Verificaţi. 1. supraveghind ecranul care indică defecţiunile. Efectuaţi un control al conectorului senzorului turaţie. Decelerare motor prea mare. Verificaţi continuitatea și izolarea legăturilor urmatoare între : pin 1 calculator injecţie —› pin B senzor turaţie. DEF REC OMAN DĂRI Absenţa sau pierderea semnalului senzor turaţie. de asemenea. Efectuaţi un control vizual al stării generale a cablajului și a circuitului cablajului senzorului turaţie. Ștergeţi defectele memorate de cal ulatorul injecţie. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. Remediaţi dacă este necesar. Înlocuiţi senzorul dacă este defect (valoare recomandată : circa 650 .700 ohmi).DEF / 2. pentru eventualitatea unor microrupturi sau parazitaj.DEF / 3.DEF : 4. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. 13 .DEF : 3. izolarea între aceste legături. Măsuraţi rezistenţa senzorului turaţie la conectorul acestuia. ancrasare…). Înlocuiţi senzorul dacă este defect (valoare recomandată: circa 650 .700ohmi) . Nu există semnal turaţie la demaraj. Nu există semnal turaţie cu motorul mergând.Interpretare defecte Circuit senzor turaţie motor DEF : 1. Verificaţi continuitatea (absenţa rezistenţelor parazite) si izolaţia legăturilor între : pin 1 calculator injecţie —› pin B senzor turaţie. tăiaţi contactul apoi efectuaţi c DUPĂ o proba de drum. c Verificaţi. Remediaţi dacă este necesar.DEF : 2. Remediaţi dacă este necesar.DEF : Defect memorat. DEF / 5. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. 1 pin 74 cal ulator injecţie —› pin A senzor turaţie. Acelerare motor prea mare. 1 pin 74 cal ulator injecţie —› pin A senzor turaţie. Măsurare imposibilă a semnalului turaţie. Demontaţi senzorul turaţie și verificaţi starea lui (deformare. Efectuaţi un control al conectorului senzorului turaţie.

configuraţia calculatorului nou în raport cu opţiunileprezente pe vehicul (consultaţi capitolul “Ajutor” pentru această intervenţie). RECOMAND ĂRI Fără Înlocuiţi calculatorul injecţie. 1. DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. Modificaţi. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. 2. dacă este necesar.Interpretare defecte 13 DF024 prezent Circuit senzor presiune atmosferică.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .DEF : Presiune măsurată prea mare. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. 13 .47 .DEF : Presiune măsurată prea mică.

2. Înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G. cu testerul CLIP r . Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legaturii între : pin 59 cal ulator injecţie —›pin 5 electrovană E.R.Interpretare defecte Circuit electrovană EGR.. 1. este de 8 ± 0.R. t CC.G. CO.1 : S curtcircuit la +12 volţi (defect memorat).R. ct 3. 13 .R. Înlocuiţi ansamblul Electrovană E. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. CC.48 . atunci aplicaţi diagnosticul pentru DEF.R. CO. Dacă nu exista confirmarea defectului. . / captator poziţie vană E.R. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 volţi a legăturii între : pin 59 cal ulator injecţie —›pin 5 electrovană E. al stării « Comandă Electrovană E.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă (defect prezent).G. Remediaţi dacă este necesar.G.G.G. 1497 pentru orice intervenţie la nivelul conectorului calculatorului injecţie. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. între pinii 1 și 5 ai conectorului...5 ohmi.R în poziţie închisă (defec memorat).13 DF027 prezent sau memorat ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .G.R. Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa electrovanei E. Efectuaţi un control conectorul calculatorului injecţie.R.R.G.G.0 RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului electrovanei E.5 ohmi..DEF : Poziţie electrovană în afara limitei înalte (defe prezent).R.DEF : Control buclă poziţionare el ctrovană EGR (defect memorat) e 4.. Remediaţi dacă este necesar. între pinii 1 și 5 ai conectorului acestuia. t Condiţii de apl care a di gnosticului la defect memorat : i a Defectul devine declarat prezent ca urmare a lansării comenzii actuator “Electrovană E.R. / captator de poziţie vană EGR dacă rezistenţa măsurată nu este de 8 ± 0.” sau a porni ii motorului și controlul.R.G. Măsuraţi rezistenţa electrovanei E. Remediaţi dacă este necesar. c Verificaţi prezenţa alimentării + După contac la pinul 1 al electrovanei E.DEF : Calibrare E.G dacă rezistenţa măsurată nu . » (condiţii motor: temperatură aer RECOMANDĂRI > 15° și temperatură apă > 15°). tăiaţi contactul apoi efectuaţi o proba de drum. DEF : Defect memorat.DEF : Poziţie electrovană în afara limitei joase (defect prezent).G.G.1 RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului electrovanei E. c DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie.

R.R. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. / captator de poziţie vană E. Remediaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie.G. efectuaţi înlocuirea ansamblului electrovană E.R. izolarea acestei legături în raport cu legătura între : pin 39 cal ulator injecţie —› pin 2 electrovană E. (+ 5 volţi potenţiometru) c Dacă defec “CIRC tul UIT ELECTROV ANĂ E.G.G.49 . DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o proba de drum. c pin 63 cal ulator injecţie —›pin 4 electrovană E.. Remediaţi dacă este necesar. (consultaţi “Manualul de Reparaţii” pentru această intervenţie). (consultaţi ”Manualul de Reparaţii” pentru această intervenţie)..Interpretare defecte 13 DF027 continuare 1. .G...” re.R.R.” reapare. DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului electrovanei E. 2. / captator de poziţie vană E.G. Remediaţi dacă este necesar.R. c Verificaţi continuitatea legăturii între : pin 39 cal ulator injecţie —›pin 2 electrovană E. DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului electrovanei E. c Verificaţi. Remediaţi dacă este necesar.G.G.G. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. de asemenea.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . c Dacă defectul “CIRCUIT ELECTROVANĂ E.G.R.R.G.R reapa înlocuiţi ansamblul Electrovană E.R.G.. Verificaţi continuitatea și izolaţia legăturii între : pin 35 cal ulator injecţie —›pin 6 electrovană E. 13 .G...G. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 35 cal ulator injecţie —›pin 6 electrovană E.R.R.R.

R. REPARAţIE La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. ». * Dacă vana rămîne blocată. / captator de poziţie vană E...Dacă rezistenţa nu este bună. Dacă demontarea nu este posibilă. ţ . Verificaţi dacă vana este blocată. fară să deterioraţi axul sau supapele vanei.R. DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control la conectorul calculatorului.. măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie vană E.G.50 .13 DF027 continuare ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .G.R ».G. apoi extrageţi electrovana împingînd-o prin interior. Remediaţi dacă este necesar. demontaţi electrovana. DEF RECOMANDĂRI Fără Ștergeţi defectele memorate de calculator.G.Dacă este blocată în poziţia închis (oxidare pe scaunul supapelor electrovanei): Încercaţi să deblocaţi vana./ captator de poziţie vană E. Curăţaţi dacă este necesar. Ștergeţi defectele memorate de cal ulatorul injecţie.Dacă este blocată în poziţie intermediară : Înlocuiţi ansamblul Electrovană E.R.R.G. teptaţi să s vizualizeze com e anda electrovanei E. u Înlocuiţi ansamblul electrovană E. / captator de poziţie vană E. .G. controlaţi cablajul și conectorii cablajului. Dacă valoarea măsurată nu este bună.R. scoateţi filtrul de aer.R. direct între pinii 2 și 4 ai conectorului E. Dacă valoarea măsurată este corectă. Măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie vană E.G.R. / captator de poziţie vană E.Interpretare defecte 3. . (condiţie motor : temperatura aerului >15° și temperatura apei >15°) Dacă defectul reapare. înlocuiţi ansamblul Electrovană E.. înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G. tăiaţi contactul apoi efectuaţi c DUPĂ o proba de drum. Aș .G. înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G.Dacă rezistenţa este corectă. * Dacă vana se deblochează.R. .G.R.R .G. în cazul în care sunt probleme de funcţionare. / captator de pozi ie vană E. între pinii 63 și 39 ai conectorului calculatorului (rezistenţa teoretică = 4 kohmi ± 40 %). Porniţi motorul și controlaţi cu testerul CLIP starea « COMANDĂ ELECTROVANĂ E.G.G.R.G. 4.R. (vana blocată). rebranșaţi conectorul electrovanei și efectuaţi mai multe pilotaje ale vanei prin comanda act ator « ELECTROVANĂ E.R.R.R .. 13 .G.

R.R. între pinii 1 și 5 ai conectorului acesteia. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.R. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului.R.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .G.R. Remediaţi dacă este necesar.G. Remediaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13 DF027 continuare DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control la conectorul Electrovană E. pin 39calculator injecţie —› pin 2 electrovană E.G.G.G. DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie.G.R. dacă valoarea măsurată nu este de 8 ± 0.G. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o proba de drum.R. Verificaţi continuitatea și izolarea legăturii între: pin 59 calculator injecţie —› pin 5 electrovană E. 13 .G. Măsuraţi rezistenţa Electrovanei E. pin 63 calculator injecţie —› pin 4 electrovană E.5 Ω.R.51 . între pinii 63 și 39 ai conectorului calculatorului (rezistenţa teoretică = 4 kΩ ± 40 %). Masuraţi rezistenţa captatorului de poziţie vană E.R. pin 35 calculator injecţie —› pin 6 electrovană E. Înlocuiţi ansamblul Electrovană E.G. / captator de poziţie vană E..

La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Dacă defectul persistă după aceste verificări. atunci aplicaţi diagnosticarea lui CC.V.13 DF 048 prezent sau memorat ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . 13 .V.M. înlocuiţi releul G.52 . 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.M. CO.1 : Scurtcircuit la +12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Dacă defectul reapare memorat ca urmare a: Ștergere defecte memorate și RE COM ANDĂRIComanda actuator “grup motoventilator VITEZĂ MICĂ”.1 RECOMANDĂRI Fără Măsuraţi rezistenţa bobinei releului G. Verificaţi prezenţa alimentării +12 Volţi la pinul 1 al releului G..0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC. situat în cutia siguranţe motor. CC.MV. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 53 calculator injecţie —> pin 2 al releului G. DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. 0 RECOMANDĂRI Fără Măsuraţi rezistenţa bobinei releului G.M.Interpretare defecte Circuit grup motoventilator răcire DEF : Defect memorat CO..M. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa nu este de ordinul a 65 Ω.. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o proba de drum.V. Efectuaţi un control la conectorul releului G. Particularităţi :Utilizaţi bornierul ELE.V. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 53 calculator injecţie —> pin 2 al releului GMV.1..V.M. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa nu este de ordinul a 65 Ω.

RECOMANDĂRI Fără Înlocuiţi calculatorul injecţie. 13 . La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. Modificaţi dacă este necesar configuraţia calculatorului nou. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .Interpretare defecte 13 DF053 prezent Circuit de protecţie. în raport de opţiunile prezente pe vehicul (consultaţi capitolul “Ajutor” pentru această intervenţie).53 .

Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Reparaţi dacă este necesar. RECOMANDĂR I Fără Efectuaţi un control la conectorul pompei. DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de ca lculatorul injecţie. Înlocuiţi pompa dacă defecţiunea persistă. reluaţi toate verificările.54 . 13 . Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor următoare între: pin 51 calculator injecţie —> pin 8 al conectorului pompei pin 67 calculator injecţie —> pin 7 al conectorului pompei. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum.13 DF054 prezent ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. Dacă controalele efectuate prima dată nu permit localizarea originii luării în consideraţie a defecţiunii “CIRCUIT MEMORIE POMPĂ” și dacă această defecţiune ramîne declarată prezentă de testerul CLIP. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.Interpretare defecte Circuit memorie pompă.

. Efectuaţi intervenţiile necesare.Interpretare defecte 13 DF056 prezent sau memorat Circuit comandă releu preîncălzire bujii. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Remediaţi dacă este necesar. 1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.Prezenţa alimentării +După contact între pinii A1 și A2 ai conectorului cu 6 pini.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . Remediaţi dacă este necesar.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC. atunci aplicaţi diagnosticarea lui CC. Particularităţi :Utilizaţi bornierul ELE. RECOMANDĂRI CO. 0 RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al celor doi conectori ai releului preîncălzire bujii. CC.55 .1 : Scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Dacă defectul reapare memorat ca urmare a: Ștergere defecte me mora te și Coma nda a ctua tor « RELE U DE PREÎNCĂLZIRE ». La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. 13 . DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de ca lculatorul injecţie.Prezenţa alimentării +Înainte de contact la pinul 2 al conectorului cu trei căi (siguranţa 70A). DEF : Defect memorat CO. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 52 calculator injecţie —› pin B1 conector cu șase pini al releului preîncălzire. 1 RECOMANDĂRI Fără Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 52 calculator injecţie —> pin B1 conector cu șase pini al releului preîncălzire. Debransaţi conectorul cu 6 căi al releului preîncălzire și verificaţi alimentarea acestuia: .1.

rel aţi ansamblul de u verificări.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie.56 . Remediaţi dacă este necesar.DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului potenţiometrului acceleraţie.DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului vanei E. Remediaţi dacă este necesar.13 DF058 prezent ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .R. Efectuaţi un control al conectorului pompei.G. Efectuaţi un control al conectorului vanei E.R. Înlocuiţi calculatorul dacă defecţiunea persistă.R.. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie.. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. 13 . Remediaţi dacă este necesar. 2. Căutaţi încă o dat ă un eventual scurtcircuit al pistei potenţiometrului vanei între pinii 2 și 4. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie.Interpretare defecte Tensiune de referinţă a captorilor (+ 5 volţi) 1.G. RECOMANDĂRI 1. c DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturilor următoare între : pin 41 calculator injecţie —› pin 6 conector potenţiometru acceleraţie pin 39 cal ulator injecţie —› pin 2 conector vană E.DEF.. c Dacă verificările efectuate prima dată nupermit localizarea originii luării în considerare a defe ţiunii c “TENSIUNE DE REFER INŢĂ A CAPTORILOR” ș dacă defe i cţiunea pers istă.G. : Tensiunea de referinţa a captorilor prea mare. Căutaţi încă o dată un eventual scurtcircuit al pistei 1 a potenţiometrului între pinii 4 și 6.R.DEF : Tensiunea de re ferinţa a captorilor prea mică. 2. Remediaţi dacă este necesar. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. c pin 12 cal ulator injecţie —› pin 9 conector pompă c pin 13 cal ulator injecţie —› pin 13 conector pompă c pin 14 calculator injecţie —› pin 10 conector pompă pin 15 cal ulator injecţie —› pin 12 conector pompă. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a l găturilor următoare între : e pin 41 calculator injecţie —› pin 6 conector potenţiometru acceleraţie pin 39 cal ulator injecţie —› pin 2 conector vană E.G. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum.

Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 89 cal ulator injecţie —› pin 3 conector pompă. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Înlocuiţi electrovana de avans dacă rezistenţa nu este de ordinul a 30 ± 2 ohmi. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC. DEF : Defect memorat CO. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 89 cal ulator injecţie —› pin 3 conector pompă. Înlocuiţi electrovana de avans dacă rezistenţa acesteia nu este de ordinul a 30 ± 2 ohmi.1 : Scurt ircuit la +12 volţi c 1. Remediaţi dacă este necesar.DEF. 1497 pentru orice intervenţie al conectorului calculatorului injecţie. atunci aplicaţi diagnosticul DEF / 3. 0 RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului pompei. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. Utilizaţi bornierul ELE. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum.DEF : Poziţionare defectuoasă a camei 4. CC.Interpretare defecte 13 DF059 prezent sau memorat Circuit de avans. Ștergeţi pur si simplu defectele memorate. 13 . c DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de avans între pinii 3 și 4 ai conectorului pompei. F RE MAN RI Particularităţi : Nu se va ţine cont de această defecţiune dacă circuitul de CO DĂ carburant a fost reamorsat folosind mecanismul de amorsare (situat lîngă filtrul motorină) și contact pus. CO. Condiţii de apl care a di gnosticului la defect me i a morat: Dacă defec reapare tul prezent sau memorat ca urmare a : Ștergere defecte memorate și Probă de drum .DEF : Poziţie cam în afara lmitei înalte ă i 3.DEF : Poziţie camă în afara imitei joase l 2.DE / 4.57 . c Verificaţi prezenţa alimentării +După contact la pin 4 al conectorului pompei. 1 RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului pompei.DEF : Incoerenţă între poziţia măsurată și opritorul mecanic. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de avans între pinii 3 și 4 ai conectorului pompei. Remediaţi dacă este necesar.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . Remediaţi dacă este necesar.

Remediaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie între pinii 13 și 12 ai conectorului pompei.DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului pompei. Remediaţi dacă este necesar. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum.58 . Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 12 calculator injecţie —› pin 9 conector pompă. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 15 calculator injecţie —› pin 12 conector pompă DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. Înlocuiţi pompa dacă rezistenţa nu este de ordinul a 52 ±4 ohmi. Remediaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 14 calculator injecţie —› pin 10 conector pompă.DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului pompei.Interpretare defecte 1. 2.13 DF059 continuare ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . 13 . Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 13 calculator injecţie —› pin 13 conector pompă. Remediaţi dacă este necesar. Înlocuiţi pompa dacă rezistenţa nu este de ordinul a 52 ± 4 ohmi. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. Măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie între pinii 13 și 12 ai conectorului pompei.

La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.Interpretare defecte 13 DF059 continuare DEF / 3. Reparaţi dacă este necesar. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. Efectuaţi o măsurare a rezistenţei de linie a legăturii între : pin 13 calculator injecţie —> pin 13 conector pompă. Înlocuiţi pompa dacă defecţiunea persistă. DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie.DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului pompei.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar.59 . Înlocuiţi electrovana de avans dacă rezistenţa nu este de ordinul a 30 ± 2 ohmi.2 ohmi). Măsuraţi rezistenţa captatorului de poziţie între pinii 12 și 13 ai conectorului pompei. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de avans între pinii 3 și 4 ai conectorului pompei. Efectuaţi intervenţiile necesare în caz că rezistenţa este anormal de ridicată (dacă rezistenţa > 0. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului.DEF / 4. 13 . Înlocuiţi pompa dacă rezistenţa nu este de ordinul a 52 ± 4 ohmi.

Interpretare defecte Circuit bujii pr încălzire. înainte de a deveni memorat. Verificaţi continuitatea și izolările legăturii între : pin 49 calculator injecţie —> pin C1 conector releu preîncălzire.13 DF061 prezent sau memorat ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . . La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. Demaraţi motorul și menţineţi la relanti. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control al celor doi conectori ai releului preîncălzire bujii. Reconectaţi calculatorul și releul preîncălzire. Activaţi comanda actuatorului « RELEU DE PREÎNCĂLZIRE » urmărind tensiunea pe bujiile de preîncălzire. e Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Defectul reapare prezent timp de 30 secunde ca urmare a punerii RECOMANDĂRI sub contact.Dacă ciclul de pilotaj este vizualizat. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. Verificaţi continuitatea și iz olarea în raport cu masa a cablurilor de alimentare a bujiilor preîncălzire. înlocuiţi releul de preîncălzire. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de ca lculatorul injecţie. Efectuaţi intervenţiile necesare.Dacă ciclul de pilotaj nu este vizualizat. controlaţi și înlocuiţi bujia / bujiile defectă(e). tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. Particularitaţi : Utilizaţi bornierul ELE. . 13 . Verificaţi alimentarea releului preîncălzire : prezenţa alimentării +După contact între pinii A1 și A2 ai conectorului cu 6 căi și a alimentării +Înainte de contact la pinul 2 al conectorului cu 3 pini (siguranţa 70A).60 .

DEF : Defect memorat la actuatorul de debit + 1. verificând trecerea de la o tensiune de 9 .ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .Dacă pilotajul se efectuează corect. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. 13 .Interpretare defecte Circuit actuator de debit carburant. Valoare teoretică : 30 ± 2 ohmi la 20°C. * Dacă tensiunea măsurată nu este de ordinul a 9 . atunci aplicaţi diagnosticul CC.CO. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de debit (-) la conectorul pompei între pinii 2 și 4.DEF Condiţii de aplicare a di gnosticului la defect memorat: Dacă defectul a reapare memorat ca urmare a : Ștergere defecte memorate și comanda actuatorului “ACTUATOR DE DEBIT 1” sau faza de demaraj a RE COM ANDĂRImotorului.Continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 90 cal ulator injecţie —› pin 2 conector pompă.1. Înlocuiţi electrovana dacă este defectă (scurtcircuit). Verificaţi izolarea în raport cu 12 volţi a legăturii între : pin 90 cal ulator injecţie —› pin 2 conector pompă. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de debit (-) la nivelul conectorului pompei între pinii 2 și 4 .CC. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. 0 RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului pompei. Valoare teoretică : 30 ± 2 ohmi la 20°C.Prezenţa alimentării + După con tact la pinul 4 al conectorului pompei. 1 RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului pompei. 1. c DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. 1.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă 2. puneţi contactul și măsuraţi tensiunea la pinul 2 al conectorului. Asiguraţi prezenţa alimentării + După contact la pinul 4 al conectorului pompei. .CC.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. Particularităţi : Utilizaţi sistemul de borne ELE.Starea conectorului calculatorului injecţie. * Dacă t nsiunea măsurată este de ordinul a9 .CO.10 v utilizaţi comanda act atorului « ACTUATOR e olţi u DE DEBIT 1 ».Dacă pilotajul nu este vizualizat. înlocuiţi calculatorul injecţie.1 : Scurtcircuit la + 12 vol i ţ 13 DF065 prezent sau memorat 1.DEF : Defect memorat la actuatorul de debit – 2. .0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă 1.1 : Scurtcircuit la + 12 vol i ţ 2. Remediaţi dacă este necesar.10 volţi la tensiunea bateriei în timpul pilotajului. Remediaţi dacă este necesar. Debranșaţi conectorul pompei. înlocuiţi electrovana de debit (-).CO. .10 volţi tăiaţi contactul și efectuaţi următoarele verificări: .CC. 1.61 . c . La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. Înlocuiţi electrovana dacă este defectă (circuit deschis).

înlocuiţi calculatorul de injecţie. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de debit (+) la conectorul pompei între pinii 5 și 4. .10 volţi utilizaţi comanda actuatorului « ACTUATOR DE DEBIT 2 » verificând trecerea de la o tensiune de 9 . Valoare teoretică : 30 ± 2 oh la 20°C. Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a l găturii între : e pin 60 cal ulator injecţie —> pin 5 conector pompă. * Dacă tensiunea nu este de ordinul a 9 . Efectuaţi un control al conectorului pompei. 1 RECOMANDĂRI Defect la electrovana de debit (+). Înlocuiţi electrovana dacă este defectă (circuit deschis). Valoare teoretică : 30 ± 2 oh la 20°C mi Efectuaţi un control la conectorul calculatorului injecţie. mi Debranșaţi conectorul pompei.Continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între: pin 60 cal ulator injecţie —> pin 5 conector pompă c .62 .10 voli tăiaţi contactul și efectuaţi următoarele verificări: ţ . Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE.Starea conectorului calculatorului injecţie. 2. 1497pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. înlocuiţi electrovana de debit +. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de debit (+) la conectorul pompei între pinii 5 și 4.Dacă pilotajul nu este vizualizat. 2.DEF Condiţie de aplicare a di gnosticului la defect me a morat: Dacă defectul reapare memorat ca urmare a : Ștergere defect memorat și comanda actuatorului « ACTUATOR DE DEBIT 2 ». Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar.CC.Prezenţa opţiunii + După contact la pinul 4 al conectorului pompei. 0 RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului pompei. atunci aplicaţi RE COM ANDĂRIdiagnosticul 2.CO.Interpretare defecte 2. Înlocuiţi electrovana dacă este defectă (scurtcircuit).10 volţi la tensiunea bateriei în timpul pilotajului. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.13 DF065 continuare ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . * Dacă tensiunea este de ordinul a 9 .CO. puneţi contactul și măsuraţi tensiunea la pinul 5 al conectorului.Dacă pilotajul se efectuează corect. c DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie.0. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. 13 . . . Asiguraţi prezenţa opţiunii +După contact la pinul 4 al conectorului pompei.

DEF / 4.63 . c Dacă verificările efectuate prima dată nu permit localizarea originii defecţiunii “CIRCUIT DEBIT CARBURANT” și dacă aces defect ramâne decl rat prezent în urma diagnosticării cu testerul CLIP t a .DEF : Pierderea controlului buclei de debit carburant Prioritate la tratarea în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului « DF 065 sau DF 023 » dacă sunt declarate prezente sau memorate. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE.Între pinii 9 și 10 : 200 ± 30 ohmi. Remediaţi dacă este necesar. . Măsuraţi rezistenţele între pinii următori ai conectorului pompei : . Înlocuiţi pompa dacă valoarea/valorile măsurate sunt incorecte.Rulare. Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Defectul reapare prezent sau memorizat ca urmare a: RE COM ANDĂRI .Interpretare defecte 13 DF066 prezent sau memorat Poziţie actuator de debit carburant DEF : Defect memorat 1.Între pinii 10 și 12 : 41. aplicaţi atunci diagnosticul DEF / 2. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturilor următoare între : pin 12 cal ulator injecţie —› pin 9 conector pompă. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP. c Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 13 cal ulator injecţie —› pin 13 conector pompă.Ștergere defecte mem ș comanda actuatorului « ACTUA DEDEBIT orate i TOR 1 » și « ACTUATOR DE DEBIT 2 » sau . c pin 14 cal ulator injecţie —› pin 10 conector pompă.DEF : Defect captor poziţie rotor de debit 2.Între pinii 12 și 13 : 52 ± 4 oh mi. realizînd o decelerare (frîna motor la ridicarea piciorului de pe pedala acceleraţie) mai mult de 4 sec. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi calculatorul injecţie dacă defectul persistă.3 ± 4 ohmi .Fază demaraj motor sau . c pin 15 cal ulator injecţie —› pin 12 conector pompă.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie.DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un control al conectorului pompei. 13 . reluaţi ansamblul de verificări. .DEF / 3. 1.DEF : Incoerenţ între poziţia rotorului și opritor maxim a 4.DEF. Aceste defecte pot fi memorate în timpul unei funcţionări defectoase a senzorului turaţie (de confirmat în faza de demaraj).DEF : Incoerenţă între poziţia rotorului și opritor minim 3.ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . Un blocaj al captorului rotor de debit poate fi cauzat de o curea de distribuţie prea întinsă. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum.

3 ± 4 ohmi. Măsuraţi rezistenţele între căile următoare ale conectorului calculatorului injecţie: .DEF / 3.Între pinii 10 și 9 : 200 ± 30ohmi. pin 15 calculator injecţie —> pin 12 conector pompă. reluaţi ansamblul verificărilor. Înlocuiţi pompa dacă defecţiunea persistă. Remediaţi dacă este necesar.Interpretare defecte DEF / 2.Între pinii 10 și 12 : 41. Debranșaţi calculatorul.Între pinii 14 și 15 : 41. Rezistenţele măsurate sunt corecte ? Da Nu Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. . DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de calculatorul injecţie. 13 . c pin 14 calculator injecţie —> pin 10 conector pompă. . La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.Între pinii 14 și 12 : 200 ± 30ohmi. Efectuaţi un control la conectorul calculatorului. apoi măsuraţi rezistenţele între pinii următori : . Efectuaţi un control al conectorului pompei.DEF RECOMANDĂRI Fără Efectuaţi un controlal conectorului pompei și a s tării cablajului înt e conect rul pompei și ansamblul r o electrovanelor.3 ± 4 ohmi. Efectuaţi o măsurare a rezistenţei de linie la următoarele legături : pin 12 cal ulator injecţie —> pin 9 conector pompă. Înlocuiţi pompa dacă valoarea/valorile măsurată(e) este incorectă(e).13 DF066 continuare ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . Dacă verificările efectuate prima dată nu permit localizarea originii defecţiunii “CIRCUIT DEBIT CARBURANT” și acest defect ramâne declarat prezent în condiţiile definite la “ Recomandări” .DEF / 4. Înlocuiţi piesele defecte. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. Selecţionaţi succesiv comenzile actuatorilor « ACTUATOR DE DEBIT 1 » și « ACTUATOR DE DEBIT 2 » și verificaţi auditiv funcţionarea electrovanelor (bătăi regulate). Reparaţi dacă este necesar.64 .

Interpretare defecte 13 DF0103 prezent sau memorat Circuit martor preîncălzire și defect injecţie DEF : Defect memorat CO. Particularităţi : Utilizaţi bornierul ELE. CC.1497 pentru orice intervenţie la conectorul calculatorului injecţie. Efectuaţi un control al becului martorului de preîncălzire (scurtcircuit al becului) DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectele memorate de ca lculatorul injecţie. Verificaţi continuitatea și izolarea în raport cu masa a legăturii între : pin 24 calculator injecţie —> martor preîncălzire / defect injecţie al tabloului de bord.1.1 : Scurtcircuit la + 12 volţi Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: Dacă defectul reapare memorat ca urmare a : Ștergere defecte RECOMANDĂRI me mora te și c oma nda ac tuatorului « M ARTOR PREÎNCĂLZIRE ». 1 RECOMANDĂRI Fără Verificaţi izolarea în raport cu +12 volţi a legăturii între : pin 24 calculator injecţie —› martor preîncălzire / defect injecţie al tabloului de bord. tăiaţi contactul apoi efectuaţi o probă de drum. atunci aplicaţi diagnosticul lui CC.65 . 13 .ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . La sfârșitul intervenţiei efectuaţi un control cu testerul CLIP.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC. Efectuaţi un c ontrol la conectorul calculatorului și la conectorii tabloului de bord. 0 RECOMANDĂRI Fără Verificaţi starea becului martor preîncălzire și prezenţa opţiunii + După contact la acest martor. CO.

. .Puneţi contactul și așteptaţi 15 secunde (timp de transfer de date în memoria pompei). .Înlocuiţi pompa.Contactul trebuie să fie luat. .66 . .Luaţi contactul și așteptaţi 10 secunde (pierdere comunicare).Porniţi motorul și asiguraţi-vă că nu există nici o defecţiune.Luaţi contactul și apoi așteptaţi 10 secunde (pierdere comunicare). ÎNLOCUIREA POMPEI DE INJECŢIE Pentru înlocuirea pompei de injecţie procedaţi în felul următor : . . .Înlocuiţi calculatorul injecţie.Puneţi contactul și asiguraţi-vă de funcţionarea martorului preîncălzire.Efectuaţi o încercare de pornire a motorului (activarea funcţiei preîncălzire). . .Puneţi contactul și așteptaţi 15 secunde (timp de transfer de date în memoria pompei) . Nu va îngrijoraţi de lipsa aprinderii martorului de preîncălzire.Verificaţi dacă configurarea calculatorului a fost corect efectuată. .Contactul trebuie să fie luat.Puneţi contactul și apoi puneţi în funcţiune testerul CLIP.Luaţi contactul și asteptaţi 10 secunde (pierdere comunicare) .Porniţi motorul și asiguraţi-vă că nu există nici o defecţiune.Branșaţi testerul CLIP la priza diagnosticare și la bateria vehiculului. . 13 . .Ajutor ÎNLOCUI E CALCULA R TOR INJECŢ (sau ca urmare a unei rep IE rogram ) ări Pentru înlocuirea calculatorului injecţie procedaţi în felul următor : .Efectuaţi configurarea calculatorului în funcţie de nivelul de echipare al vehiculului. .13 ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare . .Luaţi contactul și așteptaţi 10 secunde (pierdere comunicare).

2 V În caz de probl mă e consultaţi diagnosticul acestui parametru. ET 004 : Martor defect injecţie 3 Martor tablou de bord ET 008 : M artor supraîncălzire Stare neconfi mată r Nimic de semnalat Stare neconfi mată r Aprins câteva secunde la punerea contactului ET 044 : Activarea a cel puţin unui « mod degradat ».ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .8 < X < 13.Control de conformitate 13 RECOMANDĂRI Ordine Funcţie Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după efectuarea unui control complet cu testerul CLIP (lipsă defecte).10° < X < 140°C PR 002 :Temperatură apă PR 003 :Temperatură aer . Nimic de semnalat 4 Absenţă defecte ET 045 : Reducere performanţe motor ET 040 : Motor pornit Stări neconfirmate 5 Stare confirmată la motor pornit Nimic de semnalat Captor temperatură motorină 6 Senzor de temperatură apă Senzor de temperatură aer PR 001 :Temperatură motorină .32° < X < 140°C În caz de probleme consultaţi diagnosticul acestor parametri . Stare/Parametru Vizualizare și observaţii Diagnostic 1 ET 051 : Motorul nu Stare confirmată se învârte sub contact PR 004 : T ensiune alimentare calculator Nimic de semnalat 2 Tensiune baterie 11.67 .32° < X < 140°C 13 .

9 Funcţionare E. consultaţi diagnosticul acestei comenzi.G.R. ET 021 : Comandă electrovană E. este activ În caz de probl mă e consultaţi diagnosticul acestei stări 10 Senzor turaţie PR 006 : Turaţie motor Turaţie motor (tr/ min) : X75 = 875 tr/min PR 060 : Măsurare poziţie rotor În caz de probl mă e consultaţi diagnosticul acestui parametru.R . În caz de problemă.68 .G. 13 Electrovane de debit Comandă : actuator de debit 1 (debit -) Comandă : actuator de debit 2 (debit +) Trebuie să se audă mișcarea rimică a t actuatorilor. Stare/Parametru Vizualizare și observaţii Diagnostic Ordine Funcţie 7 Potenţiometru acceleraţie 4 % < X < 96 % PR 008 : Tensiune potenţiometru pista P1 4 % < X < 56 % PR 009 : Tensiune potenţiometru pista P2 În caz de probleme consultaţi diagnosticul acestui parametru. consultaţi diagnosticul acestei comenzi. 13 . În caz de probl mă e consultaţi diagnosticul acestui parametru.G. PR024 :RCO electrovană EGR Stare confirmată conform funcţionării X = / = 0% cînd E.Control de conformitate Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după efectuarea unui control complet cu testerul CLIP (lipsă defecte). 8 Senzor presiune atmosferică PR 016 : Presiune atmosferică 420 mbar < X < 1070 mbar În caz de probl mă e consultaţi diagnosticul acestui parametru.13 RECOMANDĂRI ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .R. 11 Funcţionare pompă injecţie 250 us < X < 800 us us = Unităţi SEEM 12 Grup motoventilator Comandă : grup motoventilator Trebuie să se audă grupul motoventilator mergând În caz de problemă.

consultaţi diagnosticul acestei comenzi.69 .ALIMENTARE POMPĂ Diagnosticare .Control de conformitate 13 RECOMANDĂRI Ordine Funcţie Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după efectuarea unui control complet cu teserul CLIP (lipsă defecte). 15 Electrovana stop Comanda : stop electric Trebuie să se audă mișcarea rimică a t actuatorului În caz de problemă. Stare/Parametru Vizualizare și observaţii Trebuie să se audă mișcarea rimică a t actuatorului Diagnostic 14 Electrovana de avans Comanda : actuator de avans În caz de probl mă e consultaţi diagnosticul acestei comenzi. 13 .

IMPOSIBILI TATEACOMUNICĂR CALCULA II TORINJ ECŢIE TESTER - ALP 1 PROBLEME DE DEMARAJ (motorul porneșe sau pornește cu diicultate) nu t f ALP 2 PROBLEME DE RELANTI (relanti instabil) ALP 3 ACCELERARE SAU DECELERARE INTEMPESTIVE ( mers cu întreruperi al motorului) ALP 4 ÎNTRER UPERIÎNFUNCŢION AREAMOTORULU I ALP 5 OPRIRE MOTOR ALP 6 ZGOMOT MOTOR ALP 7 FUM ALP 8 LISĂPERF ORMAN ŢE ALP 9 COMSUM CARBURANT ALP 10 13 .13 ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană RECOMANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului complet cu testerul CLIP.70 .

.C. este posibil ca un cal ulator defect să perturbe liniile de diagnosticare c K șiL. Verificaţi dacă priza de diagnosticare a vehiculului este corect alimentată: .71 .Alimentarea + După contact pinul 81.ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană 13 ALP 1 IMPOSIBILITA COMUNICĂR CALCULA TEA II TORINJ ECŢIE-TESTER RE MANDĂRI Fără CO Asiguraţi-vă că testerul nu este cauza defecţiunii. înlocuiţi calculatorul injecţie t (consultaţi capitolul “Ajutor” înainte de efectuarea acestei intervenţii). nu se poate stabili comunicarea.Între pin 33 conector calculator injecţie și pin 7 priză diagnosticare.Alimentarea + Înainte de contact la pinul 16. DUPĂ REPARAţIE După stabilirea dialogului reparaţi eventualele defecţiuni detectate. 13 .E.Alimentarea + 12 volţi După releul injecţie la pinii 76 și 77. . după acese verificări.Între pin 3 conector calculator injecţie și pin 15 priză diagnosticare. la . .Prezanţa legăturii la Masă la pinii 78 și 79. Verificaţi prezenţa și starea siguranţei fuzibile de alimentare a calculatorului injecţie (siguranţa 7. încercând să comunicaţi cu un calculator de pe un alt vehicul. Verificaţi continuitatea și izolarea liniilor de legătură între priza diagnosticare și calculator injecţie: .Prezanţa legăturii la Masă la pinul 5. Dacă testerul funcţionează corect și dacă com unicarea nu poate fi stabilită cu ni i un c alt calculator al vehiculului . Verificaţi branșarea conectorului calculatorului și starea conectorului acestuia. Dacă nici acum. l Măsuraţi tensiuna bateriei și efectuaţi intervenţiile necesare pentru a obţine o tensi une corespunzatoare (7 volţi < U baterie < 16 volţi). antidemaraj) pentru a-l localiza pe ce defect. Verificaţi corecta alimentare a ca lculatorului: . Debranșaţi succesiv celelalte calculatoare (U.5 A) situată în cutia siguranţe motor.

Verificaţi funcţionarea preîncălzirii (cu ajutorul testerului CLIP). calajul pompei injecţie. înlocuiţi releul preîncălzire. . controlaţi circuitele de alimentare cu carburant (ale pompei și ale injectoarelor). 13 . Dacă problema persistă. Utilizaţi comanda actuatorului « RELEU PREÎNCĂLZIRE » ș verificaţi prezenţa tensiunii la bujiile de preî călzire. Dacă testerul nu arată nici o defecţiune. i n . starea siguranţei fuzibile de 70 A situată în cutia siguranţe motor. .6 ± 0. verificaţi continuitatea traseului electric între bujii și releul preîncălzire.Dacă alimentarea nu este realizată decât pe un grup de bujii.Dacă ni i o bujie nueste alimentată. controlaţi rezistenţa bujiilor.Dacă defectul persistă. care trebuie să fie între 0.72 . compresie motor…) DUPĂ REPARAţIE Efectuaţi o probă de drum. Controlaţi. conectorii acestora fiind debranșaţi. asigurati-vă ca această problemă să nu fie legată de o defecţiune a sistemului antidemaraj. Reparaţi eventualele defecţiuni detectate. . jocuri la supape. v c erificaţi branșarea conect rului cutrei căi alreleului p o reîncălzire. Dacă este necesar efectuaţi un control complet al motorului (viteza de antrenare a demarorului.Dacă există alimentare la bujii. starea injectoarelor.1 ohmi . apoi un control cu testerul CLIP.13 ALP 2 ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană PROBLEME DE DEMARAJ (motorul nu pornește sau pornește cu dificultate) RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO complet cu testerul CLIP. de asemenea.

) Verificaţi volanta motorului.R. DUPĂ REPARAţIE Efectuaţi o probă de drum.73 . circuitul de evacuare și circuitul de alimentare cu carburant. 13 . Dacă nici o defecţiune nu este declarată de testerul CLIP. starea injectoarelor.G. Controlaţi : absenţa colmatării. apoi un control cu testerul CLIP.. Reparaţi eventualeledefecţiuni detectate.ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană 13 ALP 3 PROBLEME DE RELANTI olului complet RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea contr CO cu testerul CLIP. Controlaţi conformitatea carburantului.. Branșaţi testerul CLIP pentru a lansa verificarea volantei motor și urmaţi indicaţiile. efectuaţi un c ontrol complet al motorului ( calajul pompei. a neetanșeităţilor pe circuitul de admisie aer. compresie motor. Dacă problema persistă. .. asiguraţi-vă că problema nu este legată de un blocaj mecanic al poziţiei vanei E.

Dacă problema persistă. a neetanșeităţilor pe circuitul de admisie aer. Controlaţi : absenţa colmatării. 13 . apoi un control cu testerul CLIP.74 . Verificaţi absenţa reaspirării de vapori de ulei.) DUPĂ REPARAţIE Efectuaţi o probă de drum. pompă injecţie. efectuaţi un control complet al motorului (injectoare. volantă motor. .13 ALP 4 ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană ACCELERARE SAU DECELERARE INTEMPESTIVE ( mers cu întreruperi al motorului ) RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO complet cu testerul CLIP. Reparaţi eventualele defecţiuni detectate. circuitul de evacuare și circuitul de alimentare cu carburant. Controlaţi conformitatea carburantului...

ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană 13 ALP 5 ÎNTREPRINDERI ÎN FUNCŢIONAREA MOTORULUI RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO complet cu testerul CLIP.injectoarele. .conformitatea carburantului. .75 . apoi un control cu testerul CLIP.absenţa prizelor de aer importante. . DUPĂ REPARAţIE Efectuaţi o probă de drum. Se va controla: . 13 .calajulpompei de injecţie.absenţacolmatăriicircuitului de aer. circuitu de alimen și circuitului de carburant. Reparaţi eventualeledefecţiuni detectate. lui tare .

absenţacolmatăriicircuitului de aer. Se va controla: . 13 .alimentare + 12 V după punerea contactuluila pinul 81 al calculatorului de injecţie. .pompa de injecţie. Reparaţi eventualeledefecţiuni detectate. apoi un control cu testerul CLIP.76 . .injectoarele.absenţa pierderilor de carburant. lui tare . .motorul.13 ALP 6 ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană OPRIRE MOTOR RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO complet cu testerul CLIP. . DUPĂ REPARAţIE Efectuaţi o probă de drum. circuitu de alimen și circuitului de carburant.

absenţa prizelor de aer.injectoarele.precamerele de combustie. apoi un control cu testerul CLIP.ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană 13 ALP 7 ZGOMAT MOTOR RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO complet cu testerul CLIP. . . DUPĂ REPARAţIE Efectuaţi o probă de drum. . . Reparaţi eventualeledefecţiuni detectate.77 .motorul. 13 .bujiilede preîncălzire. . Se va controla: . .pompa de injecţie.calajulpompei de injecţie.

. .13 ALP 8 FUM ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO complet cu testerul CLIP.78 . apoi un control cu testerul CLIP. DUPĂ REPARAţIE Efectuaţi o probă de drum. Se va controla: .motorul.pompa de injecţie.calajulpompei de injecţie. 13 .absenţa prizelor de aer. .injectoarele. Reparaţi eventualeledefecţiuni detectate. .bujiilede preîncălzire. .

conformitatea carburantului.79 .compresia motorului. DUPĂ REPARAţIE Efectuaţi o probă de drum.pompa de injecţie. Reparaţi eventualeledefecţiuni detectate.absenţa piederilor de carburant și a prizelor de aer. 13 . lui tare .bujiilede preîncălzire. apoi un control cu testerul CLIP. .calajulpompei de injecţie. . .injectoarele.ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană 13 ALP 9 LIPSĂ PERFORMANŢE RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO complet cu testerul CLIP. Se va controla: . . . circuitu de alimen și circuitului de carburant. .absenţacolmatăriicircuitului de aer.

condiţiide exploatare a automobilului.filtrulde motorină.injectoarele. DUPĂ REPARAţIE Efectuaţi o probă de drum. Reparaţi eventualeledefecţiuni detectate.80 . . . 13 .filtrul de aer.13 ALP 10 ALIMENTARE POMPĂ Algoritm localizare pană CONSUM CARBURANT RE MANDĂRI Nu utilizaţi aceste informaţii decât după efectuarea controlului CO completcu testerul CLIP. Se va controla: . . apoi un control cu testerul CLIP.

ANTIPOLUARE Reaspiraţie vapori ulei 14 SCHEMA CIRCUITULUI 4 3 2 1 1. circuitul de reaspiraţie vapori ulei trebuie să fie menţinutcurat și în stare bună. 14 . Colector admisie CONTROL Pentru a garanta o bună funcţionare a sistemuluiantipoluare. Motor 2. Cutie filtru aer 4.1 . Decantorulei 3.

Electrovană E.R.R.G. injecţie 3. U. Se demonteazăansamblulfiltru aer. Se demontează șuruburile de fixare electrovană pe colectorul admisie.14 ANTIPOLUARE Recirculare gaze eșapament (E.G. Sondă temperatură lichid de răcire DEMONTARE ELECTROV ANĂ E.) SCHEMA CIRCUITULUI 3 6 1 5 2 4 1.R.E. Se debranșează conectorul (1) al electrovanei E. Colector admisie 4.R. Se strâng șuruburile de fixare electrovană la un cuplu de 0. estemontatăîn colectorul ana de admisie. REMON TARE 1 Se execută în ordine inversă operaţiilor de la demontare.C.2 . Motor 2. DEMON TARE Se debranșeazăbateria.G.G. Electrov E. 6.R.8 daNm. Colector evacuare 5.G. 14 .

14 . în cazul e defectăriiunuia din următoareleelemen te: • senzor de temperatură lichid de răcire.O. 5. 6 5 1 4 2 1. injecţieefectuează în permanenţă un test de cunoaștere a poziţiei voletului electrovanei E.R) 14 PRINCIPIUL DE FUNCţIONARE Electrovana este comandată printr-un semnal R.C. este determinată de următoriiparametri: . injecţie.R.R.E.G. e 2. • electrovană E. permite modificarea deschiderii vanei și în consecinţă. • electrovană debit mărit sau electrovană debit scăzut. estealimentatătimpde 30 s după pornire dacă condiţiile enumerate mai sus nu sunt îndeplinite. . . 6.3 .R.temperatura lichidului de răcire este sub 15 °C sau peste 120 °C. esteapoi nealimentată 30 s la fiecare revenire la relanti. . U. . . Pentru recircularea gazelor de eșapament la relanti este necesar ca vehiculul să depășească 10 km/h.C.R.E.temperatura aerului este sub 15 °C sau peste 60 °C. Electrovana E.turaţia motorului.G.R.G. • senzor de temperatură aer.temperaturalichiduluide răcire.dacă parametrii turaţie/sarcină motor depășesc o anumită valoare impusă de cartograme din memoria calculatorului.E.G.O.G. E.C. 4. Electrovana E.presiuneaatmosferică. . Ieșire captor. a cantităţii de gaze de eșapamen deviatecătre colectorul t de admisie. . • captor presiuneatmosferică. Semnalul R.presiunea atmosferică este sub 890 mbari.G.R. Alimentar solenoid.tensiunea bateriei este sub 10 V. .G. emis de U. CONDIţII DE FUNCţIONARE Activarea electrovanei E. Alimentare captor. .C.poziţia pedalei de acceleraţie.R.temperatura aerului.C.ANTIPOLUARE Recirculare gaze eșapament (E. estenealimentatădacă: . U.tensiuneabateriei. injecţi nu comandă E. Masă captor. Masă solenoid.G.

când se pune contactul.defectarea regulatorului de tensiune.martorul luminosse aprinde.) INTENSITTE(A) A INTENSITATE 75A 1000 2000 3000 4000 46 68 71 72 FUNCţIONARE . .conexiunile electrice ale alternatorului și martorului de pe tabloul de bord să fie bine realiza te. TURAţIE MOTOR(rot/min. 16 .5 V . care trebuie să funcţionezeastfel: .după ce se porneștemotorul. martorul se stinge.ALTERNATOR . becul trebuie să se aprindă). Martorul se aprinde în timpul funcţionăriimotorului Acesta indică un defect de încărcare a cărui cauză poate fi: . atunci acestaindică un defectde încărcare.636 ALTERNATOR VALEO A 11 VI 88 CONTROL După 15 minute de încălzire sub o tensiune de 13.să nu fie ars becul martorului luminos(când circuitul estepus la masă.defectarea alternatorului (rotor. întreruperea conductorului de încărcare branșat la alternator. stator.DEMAROR Alternator 16 IDENTIFICARE MOTOR F8Q .dacă martorul se reaprindeîn timpul funcţionării motorului.1 . . .diode sau perii).DIAGNOSTICARE Aceste vehiculesunt echipate cu alternatoare cu ventilaţie internă.ruperea curelei de antrenare alternator. . . cu regulator de tensiune încorporat și martor încărcare la tabloul de bord. CĂUTAREAINCIDENTELOR Martorul luminos nu se aprinde la punereacontactului În acestcaz se verifică următoarele: .

16 .2 .dar martorul luminos funcţioneazăcorect Dacătensiuneareglatăeste mai mică de 13.8V.o diodă arsă. Această tensiune trebuie să fie cuprinsă între 13.o fază întreruptă. tensiuneatrebuie să rămână între 13. Se branșeazămaximum de consumatori. . Se pornește motorul și se turează până când acul voltmetrului se stabilizează pe tensiunea reglată .5 Vși 14. ATENŢIE! În cazul în care se sudează cu arc electric pe vehicul.5 V se verifică alternatorul.16 ALTERNATOR .5 V și 14.8 V.DEMAROR Alternator Clientul reclamă un defect de încărcare.uzuracolectorului. . CONTROLUL TENSIUNII Se conecteazăun voltmetru la bornele bateriei și se citește valoarea tensiuniiacesteia. Defectul poate proveni de la: . se va debranșa în mod obligatoriu bateria și alternatorul.

Se monteazăcleșteleampermetric directpe cablul de încărcare(+permanent)alalternato rului.7 V .3 V .8 V .rezultă căbateria este descărcată. care trebuie furnizată de alternator tuturor consumatorilor aflaţi în funcţiune 16 .măsurarea.D.măsurarea tensiuniibaterieicu contactulluat. Montarea lui nu necesită debranșarea bateriei. u cu și fără consumatori electrici. fărăconsumatori. NOTĂ: Cleștele ampermetric este de tip inductiv 0 ÷ 500 A.DEMAROR Alternator 16 DIAGNOSTICARE S.trebuie verificat curentul de încărcare al alternatorului în raport cu caracteristicile sale: INTENSITATE (A) MOTOR F8Q 75 55 Intensitate nominală Intensitate minimă.tensiuneareglată< 12. cu maximum de consumatori.8 V . . .rezultăcă există un defect de încărcare. având orientatăsăgeata spre alternator.V. .3 . -uri necesare Tester CLIP-SAGEM Accesorii pentru măsurători fizice CONTROLUL CIRCUITULUI DE ÎNCĂRCARE Testerul CLIP-SAGEMpermitecontrolul alternatorulu măsurândtensiunea șicurent l debitat i.tensiunea reglată < 13.ALTERNATOR .rezultăcă regulatorul este defect.tensiunea bateriei (fără consumatori) < 12.fără consumatori.rezultăcă regulatorul este defect. . Cu consumat ri: o . a tensiuniireglateși a curentului debitat. a tensiuniireglateși a curentului debitat.tensiunea reglată > 14.măsurarea. Măsurătorile se efectueazăîn trei etape: . Valorile obţinute în urmamăsurătorilorconduc la următoarele interpretări: . Fără consumato ri: .2 V sau curentul de încărcare < 2 A . permiţând astfel conservarea datelor memorate și a valorilor de adaptare din calculatorul de injecţie.tensiunea reglată > 14.

Dacăcurentul măsurat este corect și tensiuneareglată esteprea mică.). 16 .uzura alternatorului(perii colectoare. se vor verifica: .conexiunile bateriei.vehiculul are prea mulţi consumatori electrici.16 ALTERNATOR . .bateria este descărcată. . cauza poate fi: . .4 . etc.tresa de masă dintre cutia de viteze și lonjeronul stânga.DEMAROR Alternator Dacăcurentul măsurat esteprea mic.tensiuneacurelei de antrenare. .

șurub M 8 .2. 16 .V.4 daNm . 1 2 3 Se demonteazăsuportul (A). Se demontează șurubul (2) de fixare inferioarăalternator și se scoatealternatorul. atunci când acestea funcţionează cu zgomot la pornirea la rece. A Se efectueazăîn ordine inversă operaţiile de la demontare. Se slăbesc șuruburile (1) și (2) de fixare alternator.9 daNm automobilele cudirecţie asistată .8 daNm .4. Se detensionează cureaua accesorii prin acţionarea șurubului (3) și se demontează cureaua.D.5 .șurub M10 .1.3. Întinderea curelei se realize cu ajutorul ază șurubului (3) (șuruburile de fixare alternator fiind slăbite).ALTERNATOR .șurub M10 .DEMAROR Alternator 16 S.șuruburile de fixare a suportului (A)la cuplu de 2. -uri necesare MOT 1505 DEMON TARE Aparat pentru măsurare tensiune curea REMON TARE Se așează vehiculul pe un elevator cu două coloane.pentru automobilele cu direcţieasistată Se strâng la cuplu: .piuliţele(1) și (2) de fixare alternator: automobilele fără direcţie asistată .5 daNm. Valorile de întindere cureaaccesorii sunt: 142-167 Hz . Se tensionează cureaua accesorii (vezi capitolul 07 “Tensiune curea accesorii”).5 daNm Notă: Se va înlocui cureaua accesorii la automobilele cu direcţie asistată. . după care se strâng piuliţele(1) și (2).șurub M 8 .pentru automobilele fără direcţieasistată 167-170 Hz . Se debranșeazăbateria și conexiunile electrice ale alternato rului.

demaror blocat = curentul absorbit este foarte ridicat. .6 . .uri necesare Tester CLIP-TEHNIC Diagnosticar a demarorului constăîn măsurarea tensiuniibateriei și a intensităţii curentului e absorbit în faza de demaraj (pornire). 16 . Anomaliilede funcţionare ce pot fi evidenţiatesunt următoarele: . Pentru efectuarea măsurătorilor necesară antrenareamotorulu cu demarorul.DEMAROR Demaror IDENTIFICARE MOTOR F8Q .D.defect de solenoid = curentul absorbit este foarte scăzut. Pentru aceasta se scoate releul de injecţie situat în cutia de siguranţe din compartimentul motor. împiedicând este i însă pornireamotorului.defect de baterie = cădere mare de tensiune pe demaror în faza pornirii motorului.V.636 DEMAROR BOSCH A001111593 DIAGNOSTICARE S. .16 ALTERNATOR . NOTĂ: După efectuarea acestor verificări ștergeţi cu testerul CLIP eventualele defecte memorate de calculator.

Se debranșează cablajul electric de la demaror. Se demonteazăscutul motor. Se ridică automobilul cu elevatorul. i REMON TARE Se verifică existenţa bucșei de centrare demaror.4 0. 16 .7 . Se scoate demarorul prin partea inferioară a compartimentulu motor. Se demonteazăfiltrul de aer.8 DEMON TARE Se așează automobilulpe un elevatorcu două coloane. Se executăîn ordine inversă operaţiilede la demontare. Se scoate ecranul de protecţie demaror (acesta este clipsat pe demaror). Se debranșeazăbateria. Se strâng șuruburile și piuliţelela cuplu. Se demonteazășuruburile de fixare demaror.ALTERNATOR .DEMAROR Demaror 16 CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi fixare demaror Fixare filtru aer 4.

5 19 .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Caracteristici CALITATE ȘI CANTIT ATE LICHID DE RĂCIRE MOTOR CANTIT ATE*(lit i) r CALITATE 19 F8Q .SISTEM DE RĂCIRE . . TERMOSTA T TIPMOTOR ÎNCEP DESCHIDERE UT (°C) SFÂR ȘIT DESCHI ERE (°C) C D URSĂ(mm) F8Q 89 101 7.protecţie până la -440 C+/-2 pentru ţări foarte reci (50% antigel).protecţie până la -33 0C+/-2 pentru ţări temperate și reci (48% antigel).1 .636 6 GLACEOL RX (tip D) Utilizaţi numai lichid de răcire * Amestec:antigel concentrat + apă demineralizată Particularităţi: .

/min.2 . menţinându-l la 2500 rot. Se verifică dacă nivelul lichidului în vasul de degazare esteîn vecinătateareperului “Max”.. timp necesarpentru degazare automată./min. Se ajusteazănivelul în vasul de expansiune.Umplere . PURJARE Se lasă să funcţioneze motorul timp de zece minute la 2500 rot. Se strânge șurubul de purjare în momentul în care lichidulse scurge în jet continuu. până la pornirea motoventilatorului. pentru scurgerea cât mai completăa lichidului de răcire. 19 . timp de aproximativpatru minute.Purjare GOLIRE Se demonteazăbușonul vasuluide degazare. Se porneștemotorul. Se deschide șurubul de purjare și se debranșează racordul canalizaţie răcire. Se închide bușonul vasuluide degazare.19 SISTEM DE RĂCIRE . motorul având temperatura mediului ambiant. UMPLERE Se deschide șurubul de purjare. Restrângeţi bușonul vasului de degazare cu motorul cald. în punctul cel mai de jos (cel de la conducta de intrare pompă de apă pentru golire motor și furtunul inferior radiator pentru golire radiator). NOTĂ: Nu se deschide șurubul de purjare cu motorul în funcţiune.EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Golire . Se umple circuitulprin orificiulvasuluide degazare.

1.S. 554 .3 . 554 . M. 554 . Presiunea nu trebuie să scadă. ul 554 . în caz contrar se caută scurgerea. 554-07 19 Adaptor Adaptor Trusă pentru controluletanșeităţii circuitului de răcire 2. 554-06 M.S. 554-01 M.se lasăsă funcţioneze până se încălzește.S. aceasta trebuie să se stabilizezela valoarea de taraj a supapei1.07 înzestrat cu adaptorul M. 19 .07.2 bar). după care se oprește. VERIFICARE TARAJ SUPAPĂ Se montează dispozitivul M. apoi se deșurubează aparatul și se monteazăsupapa vasului de degazare echipată cu o garnitură nouă.D.S.EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Control S. Se pompează pentru a crea presiune în circu it.SISTEM DE RĂCIRE . CONTROL ETANȘEITATE CIRCUIT Se montează adaptorul M.1 bar decât valoarea de taraj a supapei (1.2 bar cu o toleranţă de ± 0. Se branșeazăla adaptor dispozitiv M.S.01 în locul supapeivasuluide degazare. Se deșurubează progresiv racordul dispozitiv prin decompresar a circuitului ului e de răcire. Se oprește pomparea la o valoare mai mică cu 0. Se porneștemotorul.S.V .1 bar.S.uri speciale necesare .06 și se reface presiunea în circuit.

Suport termostat 6. Radiator 3. Vas degazare 4.EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Schema circuitului de răcire 2 1 3 T X R 6 5 7 4 1.Robinet încălzire . Ajutaj φ 3 7. Motor 2. Șurub purjare .Termostat .4 .Senzor temperatură apă 19 .Pompă apă T R X .19 SISTEM DE RĂCIRE .Purjă . Radiator încălzire 5.

MOT 1202 .tirantul și carenajul lateral. .cureaua accesorii.roată stânga faţă.5 .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Pompa de apă S. 19 . Se aplică produsul pe suprafeţelede curăţat. .șurubul (1) și se basculeazăalternatorul.uri necesare .D. Se goleștecircuitu de răcire pe la conducta l de intrare apă.fulia arborelui cotit (A).01 MOT 1505 CUPLURI DE STRÂNGERE ( daNm ) Șurubur pompă apă i Șuruburi fulie pompă a pă Șurub fulie arbore cotit DEMON TARE 1. se lasă circa 10 minute. În timpul executării acestei operaţii se vor folosi mănușide protecţie.V . Se montează pompa de apă echipată cu o garnitură nouă. Se montează și se întinde cureaua accesorii cu ajutorul dispozitivului MOT 1505 (vezi metoda descrisă în capitolul 16 “Alternator”). . C 1 CURĂţIRE Este foarte important să nu se zgârie piesele din aluminiu pe suprafeţele de așezare a garnitu r.6 2 2+115°±15° 19 Clește pentru coliere elastice Aparat pentru măsurare tensiune curele Se așează automobilulpe un elevator cu două coloane. Se demontează: . apoi se curăţă cu ajutorulunei spatuledin lemn. Se umple și se purjează circuitul de răcirecu lichid de răcire tip D “GLACEOL RX” (vezi capitolul 19 “Umplere-purjare”). .fulia pompei de apă (B).carterul pompei de injecţie (C). rilo Pentru dizolvarea particulelor de garnitură rămaselipitese va utilizaprodusul “LOCTITE 7200 Metallreiniger”. Se debranșeazăbateria. . Seexecută înordineinversăoperaţiiledelademontare. .SISTEM DE RĂCIRE . REMON TARE A B Se demonteazășuruburilede fixarepompă apă și se scoate pompa.

Se demontează furtunurile de la radiator cu ajutorul cleștelui pentru coliere elastice MOT 1202-01 și se recuperează lichidul de răcire. Se obturează furtunurile de la radiator cu obturatorul MOT 453. Se demontează conducta intrare aer de pe ecranul bateriei. Se eliberează cu atenţie GMV-ul răcire din cele patru clipsuri de fixare pe radiator. Se declipseazăcablajul din clipsurile(2) și (3).cu sprijinîn suporţiielasticiinferiori și se fixează în suporţii de pe traversa superioară radiator.19 SISTEM DE RĂCIRE . 1 Se demonteazăradiatorul din suporţiilaterali de fixare pe traversa superioară radiator. Se efectuează umplerea și purjarea circuitului de răcire (vezi capitolul 19 “Umplerepurjare”) NOTĂ: La montaj se vor alinia marcajele de pe furtunurile și piesele conjugate. Se debranșeazăconectorul GMV-ului (1). 3 2 Se eliberează radiatorulde pe tampoanele inferioare de sprijin și se recuperează lichidul de răcire din radiator.EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Radiator răcire SDV-uri speciale necesare MOT 1202 .01 MOT 453 Clește pentru coliere elastice Obturator furtunuri DEMON TARE Se debranșeazăbateria. REMON TARE Se monteazăradiatorul pe automobil. 19 .6 .

SISTEM DE RĂCIRE . Se scoate conducta intrare aer din fixarea de pe ecranul bateriei. Se debranșeazăconectorul GMV-ului (1) Se declipseazăcablajuldin clipsurile (2) și (3).din punctele desusţinere (4). Se scoate cu atenţie ansamblul GMV răcire de pe radiator. Se montează conducta intrare aer.ceas electronic. În cazul în care automobilul esteechipatcu radio-casetofon programabil. REMON TARE Se verifică starea eliceiventilatorului. Se monteazăcu atenţie ansamblul GMV în punctelede susţinere (4). Se verifică funcţionarea GMV-ului: se pornește motorul automobilului și se debranșează conectorulsenzorului temperatură apă. 2 1 3 4 4 19 .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT GMV răcire 19 DEMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei. etc. a electromoto ruluiGMV .7 . Se branșeazăconectorul GMV-ului (1) și se clipseazăîn clipsul(3) și apoi în clipsul(2). acestea se vor reprograma înainte de a înapoia automobilul clientului.GMV-ul trebuie să pornească. Se branșeazăborna (-) a bateriei.Se rebranșeazăconectorul senzorului temperatură apă apoi cu ajutorul testerului CLIP se șterge defectul memorat aferent senzorului temperaturăapă.

Trebuie căutată cauza distrugerii acestuia înaintea montarii unui nou calculator de injecţie. GMV răcire funcţionează? Nu Se verifică releul de comandă GMV răcire.Estebună? l Se înlocuieștesenzorultemperatur Da ă apă. Da Se porneștemotorul automobilului. . . . Sunt conforme? Da Se înlocuieșteUCE injecţie. injecţie.interpretare defecte GMV RĂCIRE NU FUNCŢIONEAZĂ Nu Se verifică siguranţa F01 din compartimentu motor.19 Se înlocuiește siguranţa F01. Remediaţi.pin B2 conector senzor temperatură apă pin 13 U. Nu Se înlocuieșteansamblu l GMV răcire. Cablajul este defect.pin B1 conector senzor temperatură apă pin 73 U. Este bun? Da Da Existătensiune12V între pinii 1 și 2 ai conectorului G.pin 2 conector releu comandă GMV răcire pin 8 UCE injecţie. SISTEM DE RĂCIRE .pin 1 conector GMV răcire masa automobilului.pin 5 conector releu de comandă GMV răcire pin 2 conector GMV răcire.pin 1 conector releu comandă GMV răcire pin D5 conector releu actuato ri.EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Diagnosticare . injecţie. .pin 3 conector releu comandă GMV răcire ieșire siguranţă F01.C.M.8 . 19 .V .E. Se verifică continuitateași rezistenţa faţă de masaautomobilulu între: i .E. Se opreștemotorul automobilului.C. . răcire? Nu Se înlocuieștereleul comandă GMV răcire. ATENŢIE! Distrugerea calculatorului de injecţie este probabil datorată unui șoc electric. Se debranșează senzorul temperatură apă. .

19 . cu pastă de etanșare Wurth. Cuplul de strângere piuliţe fixare tub coborâre pe flanșa colectorului de evacuare este 2 daNm. REMON TARE Se va asigura o etanșeitate perfectă între elementele ansamblului eșapament.camera detentă (0. Se slăbesc piuliţele colierului de fixare (2) și se scoate detentorul asamblat prin rotire ușoară și tragere către înainte. Cuplul de strângere întreamortizor și detentor: 3. Se demonteazăcele două piuliţe(6) de fixarea tubului de coborârepe cele două prezoane de pe flanșacolectorului de evacuare.EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Ansamblu eșapament 19 ATENŢIE! Tubul de coborâre în funcţiune atinge temperaturi ridicate și în consecinţă nu trebuie să vină în contact cu materiale inflamabile care ar conduce la autoaprinderea acestora. DEMON TARE Pentru demontareaansambluluiamortizorzgomot (1) se ridică automobilul pe un elevato și r se execută operaţiile: Se slăbescpiuliţele(2) ale colierului de fixaredintre detentorul (3) și amortizorulde zgomot (1). pe lungimea zonei de îmbinare(pe interior)între amortizorulde zgomot .5 daNm. Cuplul de strângere între tubul de coborâre și detentor: 2.SISTEM DE RĂCIRE . Se demontează colierul (4) și se decuplează tubul de coborâre asamblat de detentorul asamblat.6 daNm. Se eliberează ansamblulamortizorzgomot. Se demonteazăcei trei suporţii elasticiai detentorului asamblat.013 kg). Elementelevor fi asamblateavând temperaturamediului ambiant. Se demontează cei trei suporţi elasticide fixareai amortizoruluide zgomot. Pentru demontarea ansambluluitub coborâre (5) se efectuează următoarele operaţii: Se demonteazăscutul motor. Pentru demontarea detentorului asamblat(3) se executăoperaţiile: Se demontează colierul (4) și se decupleazădetentorul asamblatde tubul coborâre.în partea din spate.9 . pe caroserie. Se scoate tubul coborâre. Convertorul catalitic se va feri de șocuri mecanice.

. fără însă a le strânge.se va urmării ordinea următoarelor operaţii: .se strâng piuliţele defixare tub coborâre pe flanșa galeriei de evacuare. fără a strânge șurubul de legătură cu aceasta. NOTĂ: Se înlocuiește garnitura eșapament între tubul de coborâre și colector . .se strânge șurubul de legătură cu camera detentă.EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Ansamblu eșapament PARTICULARITĂţI CU PRIVIRE LA REMONTAREA EȘAPAMENTULUI (TUB COBORÂRE CU CATALIZATOR) Pentru a evita eventualeleprobleme legatede scăpări de gaze sau ruperea eșapamentului.se montează tubul coborâre pe flanșagaleriei de evacuare.la fiecare intervenţie.se monteazăcamera detentă. 19 .19 SISTEM DE RĂCIRE .10 . utilizând piuliţelede fixare. .

SISTEM DE RĂCIRE .11 .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Ansamblu eșapament 19 19 .

12 .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Bușon umplere Rezervorul carburantare un bușon de umplere de tip etanșcu cheie. 19 .19 SISTEM DE RĂCIRE .

EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Golire rezervor 19 UTILAJESPECIALIZATE NECESARE Pompă pneumatică golire rezervorcarburant Clește pentru coliere clic GOLIREREZERVOR Absenţapompei electrice de carburant în versiuneaDIESEL impune utilizarea unei pompe pneumaticepentru golirea rezervorului de carburant.SISTEM DE RĂCIRE . Se debranșează racordul de ieșire (2) și se branșeazăpe acestafurtunul de la pompa pneumatică. Se demonteazăcapaculvizitare rezervor. Se debranșează conectorul (1) de alimentare ansamblu aspiraţie.13 . 19 . Pentru a goli rezervorul de carburant se procedeazăîn felul următor: Se debranșează bateria. 2 1 Se golește rezervorul de carburant (2).

Se ridică automobilulpe un elevatorcu două coloane. Se demontează ansamblulpompă carburant prin demontarea piuliţei de fixare. Se debranșeazăbateria. Se scoate roata de rezervă și se eliberează suportul acesteia. NOTĂ: La remontare pe fiecare din filetele celor două șuruburi spate se va aplica cantitatea de 2 grame Fixamed M28.min 7 daNm. Se eliberează rezervorul de carburant împreună cu racordulaerisire. Colierul clic (1) este de tip CAILLAU E465. Cuplul de strângere șuruburi de fixare rezervor carburant pe caroserie estede 2.14 .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Rezervor carburant DEMON TARE Se golește rezervorul carburant (4). Se debranșează conectorul electric al ansamb lului pompă carbu racordulconductei rant de alimentare carburantși racordulconductei de retur. ului REMON TARE Se efectueazăîn ordineinversăoperaţiilor de la demontare. pentru a realiza securitatea strângerii. cu ajutorul dispozitiv MOT 1397. Se demonteazăcapaculvizitare rezervor din cele trei șuruburi de fixare. 19 . Se demonteazăecranultermic(5) din cele trei agrafe de menţinere. Se demonteazăcolierul (1) de fixare manșon gură umplere pe gura umplere inferioară.19 SISTEM DE RĂCIRE . Se demonteazăcele 4 șuruburi (6) de fixare rezervor carburant pe caroserie. apoi menţinut în poziţiabasculată. Se scoate covorul portbagaj. se declipsează colierul (3) al conductei de aerisire pe gura umplere superioară.1 daNm. iarpentrustrângereapiuliţeide fixare ansamblu pompă carburant .

Se goleșterezervorul de carburant prin gura de umplerecu ajutorul unei pompepneumatice sau electrice de golire. Se demontează bușonul rezervorului de carburant. filetul celor două șuruburi spate de fixare rezervor se vor unge înainte de montare cu Fixamed M28 (cantitate necesară . Se demonteazășurub urile (1) de fixare gură umplere superioar ă.2 grame). Se demontează: . Se ridică automobilul cu elevatorul. Se strâng la cuplu șuruburile de fixare rezervor carburant (2. . Se demonteazăcelepatrușurub de fixare uri rezervor carburant.ansamblulpompă carburant (6).SISTEM DE RĂCIRE .a nu fuma și de a nu apropia obiecte incadescente în zona de lucru. Se coboară ușor rezervorul și s e debranșează: . Se extrage racordul aerisire pe deasupra traversei rezervor și se demonteazărezervorul.conducta de reaspiraţie vaporibenzină (pentrumotoarebenzină).EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Rezervor carburant 19 Automobilefara trapa de vizitare CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) 1 2 Șuruburi de fixare rezervor carburant 2.a proteja zonele sensibile de scurgerile de carburant. .ecranul de protecţie (3).conectorul cablaj.15 . . REMONTARE Se executăîn ordine inversă operaţiilede la demontare. Se înlocuieștecolierul de unică folosinţă(5) cu un colier de strângere “CAILLAU”. . DEMONTARE 5 Se așea ză automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. .a se feri de proiecţiile decarburant la debranșarea racordurilor de carburant.1 6 4 3 IMPORTANT: În timpul aces tei operaţii es te imperativ de: . Se debranșează borna (-) a bateriei.conducta de retur carburant (pentru motoare Diesel) . Se demonteazăcolierul (2) de fixare racord aerisire (4) pe gura de umplere. .colierul (5) de fixare gura de umplere pe rezervor.conducta de alimentare carburant. 19 . .1 daNm).

16 .19 SISTEM DE RĂCIRE .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Schema circuitului carburant 4 2 3 1 1 2 3 4 Conductă tur Conductă retur Agrafă fixaretubulatură Rezervor carburant 19 .

17 .SISTEM DE RĂCIRE .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Schema rezervor 19 3 1 E 1 Conductă aerisire 2 Supapă securitate 3 Restrictor E Orificiu de evacuare aerîn timpul umplerii F Volum de aer care permite carburantului să se dilate R Orificiucarburant V Volum carburant maxim admis 19 .

19 SISTEM DE RĂCIRE . 1 – de a se proteja de eventualele scăpări de 2 carburant. REMON TARE Cu ajutorul dispozitivului MOT 1397 se C Se montează ansamblul aspiraţie pe rezervor. sau a circuitului de alimentare cu carburant este absolutnecesar: – de a nu fuma. Pentru aceasta: – se debranșează bateria. după ce în prealabilse marchează pe rezervorul carburant poziţia săgeţii care există pe capacul pompei (la 45° stânga faţă 19 .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Ansamblul aspiraţie . la demontarea acesteia. IMPORT ANT În timpul intervenţiilorasupra rezervorului Se eliberează ansamblulaspiraţie. astfel încât săgea de pe piuliţă.18 . A B demontează piuliţa (1) de fixare ansamblu aspiraţie (2). sau a apropia obiecte incandescenteîn zona de lucru. datorate presiuniirezidualerămase pe canalizaţie. – se debranșează racordurile rapide (A) și (C) al conductei de alimentare carburant respectivreturulcarburantulu i. Se strânge piuliţa cu ajutorul cheii MOT 1397. Garnitura va avea aceeași culoare cu cea demontată. – se demonteazășuruburile de fixarecapac vizitare rezervorcarburant. DEMON TARE Pentru demontareaansamblu aspiraţienu lui estenecesară demontarearezervorului.la finalu ta l strângerii să corespundă cu săgeata de pe ansamblul aspiraţie (aceasta asigură cuplul minim necesarrealizăriietanșeităţii). Se montează o nouă piuliţă și o nouă garnitu ră. NOTĂ: După fiecare demontare se va înlocui obligatoriu piuliţa și garnitura acesteia. respectând marcajul făcut la demontare (la 45° spre stânga faţă vehicul).Transmiţător nivel carburant SDV-uri speciale necesare MOT 1397 Cheie pentru demontare piuliţă ansamblu pompă aspiraţie CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Piuliţă fixare ansamblu pompă aspiraţie 7 vehicul). – se debranșează conectorul electric (B) de alimentare ansambluaspiraţie. accesul fiindrealizatprin portbagajulautomobilului.

u Se strânge piuliţa cu ajutorul cheii MOT 1397 până când săgeata (3) de pe piuliţă va fi aliniatăcu reperele de pe rezervor și ansamblu pompă. Se poziţioneazăpiuliţași se strânge cu mâna la maximum posibil împiedicând rotirea ansambl luipompă. 2 ATENŢIE! La demontarea piuliţei se va avea grijă ca ansamblul pompă carburant să nu fie antrenat în rotaţie cu piuliţa. Se demonteazăpiuliţade fixareansamblu pompă carburant cu ajutorulcheiiMOT 1397.a nu fuma și de a nu apropia obiecte incadescente în zona de lucru. DEMONTARE Se demontează rezervorul de carburant. ceea ce ar putea determina deformarea tijei plutitorului și implicit indicarea eronată a nivelului de carburant.a pro te ja zonele sensibile de scurgerile de carburant. . . IMPORTANT În timpul acestei operaţii este imperativ de: .1 7 19 Cheie pentru demontare-remontare ansamblupompă Notă: Dacă se estimează că până la montarea ansamblului pompă pe rezervor va trece un timp mai mare de o oră. pentru a evita orice deformaţie.a se feri de proiecţiile de carburant datorate presiunii reziduale din canalizaţiile de carburant. Garnitura va avea aceeiași culoare cu cea demontată.19 . REMONTARE Pentru demontarea ansamblului pompă c ar burant e ste ne ce sară de montar e a rezervorului de carburant.EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Ansamblul aspiraţie . 3 1 19 . Se lasă să se scurgă carburantul din ansamblul pompă. Se înlocuieștegarniturade etanșare ansamblu pompă carburant.SISTEM DE RĂCIRE . se va remonta piuliţa pe rezervor. Se montează ansamblul pompă carburant astfel încât săgeata (1) de pe ansamblu pompă carburant să corespundă cu săgeata (2) de pe rezervor.Transmiţător nivel carburant Automobilele fără trapă de vizitare SDV-uri speciale necesare MOT 1397 CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi de fi are rezervor carburant x Piuliţă fixare ansamblu pompă 2. Se demontează a nsamblul pompă carburant.

20 .19 SISTEM DE RĂCIRE . Înlocuirea acestuianecesităînlocuireaîntregului ansambluaspiraţie 19 .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Ansamblul aspiraţie . situat în rezervorul de carburant.Transmiţător nivel carburant Transmiţătorul nivel carburant este montat peansamblul aspiraţie.

2 6.SISTEM DE RĂCIRE .2 10.1 6.5 6.1 3.7 6.21 .2 2.1 2.2 6.5 19 .EȘAPAMENT REZERVOR CARBURANT Suspensie motor 19 CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) 2.2 10.

Ambreiaj monodiscuscat cu comandă prin cablu. . 20 .Mecanismambreiaj cu arc diafragmă.Rulment de presiune cu bile aflate în contact permanent cu diafragma (forţă de apăsare constantă).8 mm V: Verde R: Roșu G: Gri Tip automobil Tip motor Mecanism B41G B41E B41F F8Q G V R D G R V 200 CPOV 3700 E CARACTERISTICI .AMBREIAJ Identificare 20 Disc 26 caneluri D = 200 mm E = 6.1 . .Disc ambreiaj cu butuc elastic. .

20 . în poziţia ambreiat. Nu Eliberarea este corectă? Da Se verificăreglajul levieru de comandă lui (se reglează dacăeste necesar).se măsoară distanţa între partea superioară a furcii și suportul cabluluiambreiaj. (Se remedia dacă este ză necesar). Se verifică cursa furcii de debreiere ( vezi metoda descrisă mai jos). METODA DE CONTROL “CURSĂ FURCĂ DEBREIERE” Cu ajutorul unei rigle: . Se înlocuieșteambreiajul.2 .20 AMBREIAJ Diagnosticare PROBLEME DE CUPLARE VITEZE Se verifică eliberarea discului de ambreiaj (vezi metoda de control descrisă mai jos). . . METODA DE CONTROL “ELIBERARE DISC” Verificarea se face la ralanti cu motorul cald.se măsoară distanţa între partea superioară a furcii și suportul cabluluiambreiaj.se așteaptă trei secunde. . .revenirea pedalei. .se debreiază. Se verifică: . Problemă internă în cutia de viteze (se remediazăcutia de viteze). Dacăincidentulpersistă.cablul de comandă. Cursa furcii este corectă? Nu Probleme la pedala de comandă ambreiaj.se calculeazădiferenţa între cele două valori(cursaactivăa furcii)și se compară cu valoarea de referinţă (29 ± 1mm). în poziţia debreiat.se cuplează mersul înapoi (cuplarea trebuie să se facă fără zgomot). Da .

Dacăincidentulpersistă. Dacănu existăscurgeri. Dacăincidentulpersistă. Se verificăstrângereași starea suporţilor motorului și cutieide viteze(se remediază dacă este cazul). Se verifică comanda ambreiajului (se remediazădacă este cazul).3 . Se remediazădacă este cazul. Dacăincidentulpersistă. Se verificăregi ulde ralan (instabilsau m ti incorect).AMBREIAJ Diagnosticare 20 EFECT DE TREPIDAţIE Se verifică dacă există scurgeri de ulei la nivelul carcasei ambreiajului. Se elimină scurgerea de uleiși se înlocuie discul de ambreiaj dacă este necesar. 20 . Se înlocuie ambreiajul.

Dacăincidentulpersistă. 20 .4 . Se verificăregi ulde relan (instabilsau m ti incorect). Dacăincidentulpersistă. Se elimină scurgerea de uleiși se înlocuie discul de ambreiaj dacă este necesar. Dacănu existăscurgeri. Se remediazădacă este cazul.20 AMBREIAJ Diagnosticare ZGOMOT LA LIBER (zgomot înfundat și regulat în funcţie de regimul motorului) Se verifică dacă există scurgeri de ulei la nivelul carcasei ambreiajului. Se verificăstrângereași starea suporţilor motorului și cutieide viteze(se remediază dacă este cazul). Se înlocuie ambreiajul.

D.etanșeitatea la nivelul garniturii de etanșare a arborelui cotit. .uzura volantului motor și a plăcii mecanismului. Se verifică culisarea discului pe arborele ambreiaj. -uri necesare MOT 582 Sector de imobilizare volant REMON TARE CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburifixare m ecanis ambreiaj m DEMON TARE 2 Se degresează suprafaţa de fricţiune a volantului motor. MOT 582 Se controleazăvizual: . Se demontează mecanismul și discul de ambreiaj.articulaţia furcii. Semontează discul ambreiajului (cuproeminenţa (A)a butucului cătrevolantulmotor). Se verifică culisarea rulmentului de presiune pe tubul de ghidare. .tubul de ghidare rulment. . Se demontează șuruburile de fixare a mecanismului ambreiaj. 20 .V. lui.uzura ghidului rulmentuluide presiune si a furcii de comandă. .Disc ambreiaj ÎN LOC UIRE 20 Această operaţie se efectuează dupădemontarea grupului motopropulsor și separarea cutiei de viteze de motor. Se înșurub progresiv“înstea”șurub ează urile de fixare a mecanismu apoi se strânglacuplu. Se unge cu unsoare OLISTA LONG TIME 3EPR100 137188: . Se demontează sectorul de oprire MOT 582.starea coroanei demarorului. A Se monteazăsectorul de oprire MOT 582. Se centrează discul de ambreiaj cuajutorul centroruluilivratîn colecţiaambreiaj. Se monteazămecanismulambreiaj.5 . . .starea canelurilor arborelui ambreiaj.AMBREIAJ Mecanism . Se înlocuiesc piesele defecte și se curăţă canelurile arborelui ambreiaj. S.patinele furcii de debreiere. .starea rulmentuluidin capătularborelui cotit.

S.D. Se curăţă filetulgăurilordin arborelecotit cu un tifon uscat. separarea cutieide vitezede motor și demontarea ambreiajului.V. Se degresează suprafeţele de așezare a volantului pe arborele cotit. -uri necesare MOT 582 Sector de imobilizare volant CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) 5 ÷ 5.20 AMBREIAJ Volant motor ÎNLOCUIRE Această operaţie se efectuează după demontarea grupului motopropulsor de pe automobil. Se demontează sectorul MOT 582.6 . Se monteazăvolantul motor cu șuruburi noi (filetul șuruburilor va fi uns cu LOCTITE 243). Se strâng șuruburile la cuplu. 20 . Se demonteazășuruburilede fixare volant. Șuruburile nu se refolosesc. Se demonteazăvolantul motor. .5 REMON TARE Șuruburi volant DEMON TARE Se monteazăsectorul de oprire MOT 582.

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 - 055 Secţiune

21

21 - 1

21

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Identificare CV JH1 - 055

A - tipul cutiei de viteze B - indicele cutiei C - seria de fabricaţie D - codul pentru uzina de montaj

A

B

000 0
D

000 000000
C

21 - 2

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 - 055 Cupluri de strângere

21

CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi fixare carter mecanisme pe carter ambreiaj-diferenţial Șurub arbore secundar Piuliţă arboreprimar Șuruburi fixare capac spate Bușon de golire ulei Contactor pentru mers înapoi Șuruburi fixare ansamblu burduf-capac transmisiestânga Șuruburi fixare cutie viteze pe carter motor ( M10-90) Șuruburi fixare cutie viteze pe carter motor ( M10-35) Piuliţe fixare cutie viteze pe motor Șurub fixare element blocare ”LOCTOU” Șuruburi fixare senzor turaţie pe carter ambreiaj Șuruburi fixare ansamblu ax comandă Șurub fixare suport cablu ambreiaj 2,5 7 19 2,5 2,5 2,5 2,5 4,4 2,1 4,4 0,5 0,8 2 4,8

21 - 3

21

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ
Rapoarte

CV JH1 - 055

INDICE CV JH1-055

AUTOMOBIL TRANSMISIE ANGRENARE PRINCIPALĂ KILOMETRAJ B41G 16/55 21/19 B41E B41F

TREAPTĂ VITEZĂ NR. DINţI RAPORT

I

II

III

IV

V

M.I.

37/11 41/22 37/28 35/34 31/39 39/11 3,363 1,836 1,321 1,029 0,795 3,545

21 - 4

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 - 055
Capacităţi, Lubrefianţi

21

Ulei utilizat: Dacia Extragear 75W - 80W; API GL5. Cantitatea deulei necesară funcţionării cutiei este de 3,5 l. Ungerea pieselorcutieide vitezese realizeazăprin balbotare. Controlulnivelului de ulei se face pe la bușonul de umplere A.

A

A

21 - 5

21

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ
Particularităţi

CV JH1 - 055

Grila de viteze este identică cu cea de la cutiile de viteze montate pe automobilele Dacia SupeRNova.

1

3

5

2

4

R

Pentru cuplarea treptei de mers înapoi, se aduce levierul schimbătorului de viteze la liber, după care se cuplează la fel ca în oricare altă treaptă de viteze. Sincronizatoarele sunt de tip BORG - WARNER. Ansamblurile butuc sincronizator - balador și butuc sincronizator - arbore sunt realizatedin pieseîmperecheate. Butucii sincronizatori sunt montaţi liberi pe arborele secundar și sunt menţinuţi axialprin siguranţe de blocare de tip inel. Cuplul cilindric al diferenţialuluinu este reglabil. Ansambluldiferenţial se reazemăpe carterele cutieide vitezeprin intermediul rulmenţilorcu bile. Reazemul arborelui primar și secundar în partea dinspre ambreiaj se face prin intermediul rulmenţilor cu role, care intră în contact direct cu arborele (rulmenţii nu au inel interior, rolul acestuiafiind preluat de arbori.) Pinionulde mers înapoi estelivrat montat pe ax.

21 - 6

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 .055 Ingredienţi 21 TIP UTILIZARE Loctite 518 Asamblare cartere Filet contactor mers înapoi Loctite FRENBLOC Șurub arbore secundar 21 .7 .

piuliţaarboreluiprimar. 21 .garniturile torice.garniturile de etanșare. . . .055 Piesele următoare.siguranţeleexterioare ale rulmenţilorde pe arborele primar și secundar. .ineleleopritoare. .8 .bucșa de sub pinionul treptei a 5-a.21 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Piese cu înlocuire sistematică CV JH1 . .știfturile elastice. se înlocuiescdacă au fost demontate: .

945 C.V.V.V.diferenţial C.demontarea știfturilor elastice C.V. 551 C. 946 C.remontare rulmenţi din carter mecanisme Dispozitiv pentru montarea .V. 949 DENUMIRE Corp extractor rulmenţi Mandrin pentru montare simering pinion planetar Mandrin pentru montare siguranţă Dispozitiv demontare . 1059 Set bucși demontare-remontare rulmenţi diferenţial C. 552 Extractor rulment arbore secundar din carterul ambreiaj .V.V. 553 C.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 . 1175 Șurub pentru montare pinion fix a-V-a C.9 .V. 1162 Mandrin pentru înlocuire bucși palier ax comandă C.V. 560 Dispozitiv demontare-remontare palier arbore ambreiaj 1002055300 Bucșă depresare ansamblu diferenţial 1002055400 Set dornuri pentru demontare-remontare știft blocare ax mers înapoi 1002056000 21 .V. 1170 Extractor butuc trepta a-V-a C.V.V.V.V. 31-01 Set dornuri demontare-remontare știfturi elastice C.V. 554 C. 1000 Extractor pinion fix viteza a-V-a de pe arborele secundar C. 22-01 C.055 SDV-uri speciale necesare 21 REPER DACIA 1002216401 1002094500 1002094600 1002055100 1002094900 1002100000 1002105900 1002117000 1002117500 1002055200 1002259401 1002116200 COD SERVICE C.

1 2 Se cuplează treapta 1-a de vitezecu levierul de comandă și viteza a 5-a prin deplasarea manualăa furcii vitezeia 5-a .055 ATENŢIE! Demontarea și verificarea pieselor trebuie să se efectueze pe o suprafaţă placată cu cauciuc sau plastic moale. Înainte de demonatarea cutiei de pe automobil se golește uleiul din cutia de viteze. Se demontează șuruburile de fixare ale capacului. u i 21 .furca debreiere (1).21 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze CV JH1 .rulmentulde presiune(2). . DEMON TARE Se demontează: .șuruburile situate în interiorul carteruluiambreiaj. deoarece acest capac conţine un canal de ungeresituat în alezaj l arborelu primar. . Se demonteazăpiuliţade pe arborele primar și șurubul de pe arborele secundar. Se extrage capacul spate al cutiei astfel încât suprafaţa de așezare a capacului să rămână paralelă cu suprafaţa conjugată a cutiei.10 .

V.V. Sedemonteazăcontactorul demersînapoi (A). 1170. bucșa interioară a pinionului. 21 .V.V. 1000 și a corpului extractor C. Se demontează pinionul fix viteza a 5-a cu ajutorul extractorului C. 22-01. 1170 C.055 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze 21 Se demontează cu ajutorul dornului C. 1000 Se demonteazăinelul sincron al treptei a 5-a. pinionul și rondela de sprijin a acestuia. 22-01 C.V.V.V. Se demonteazăfurca și baladorul treptei a 5-a. Se demontează șuruburile exterioare de fixareale carterului mecanisme. C.11 . 31-01 știftul elastic al treptei a 5-a .CV JH1 . Se aduce cutia de vitezela liber după care se cuplează treapta a 3-a. Se extrag butucul sincronizatorului trep e tei a 5-a cu extractorul C.

Se demonteză axul de comandă mers înapoi și viteza a 5-a.055 A Pentrua recuperabileleși arcurilede zăvorâre ale axelor 1-2 și 3-4 se folosescdoi magneţi plasaţiîn orificiileC. Se scoate știftul furcii 3-4 cu ajutorul dispozitivului C.21 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze CV JH1 . C. 21 .12 .V. Se demonteazăansamblu arbore secundar l împreună cu axul și furca1-2. 949 Se trage de axul de comandă spreexterior și se separă carterele.V. 949 și se demontează ansamblulax și furcă3-4.

pentru a nu cădea celelalte pinioane.pinionul treptei a 1-a în jos.V.V. 560 21 . Se recuperează știfturile de zăvorâre (A) și (B) ale axelor de comandă.13 . 560.055 Demontare cutie viteze 21 Se așeazăarborele secundarvertical.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 . A B Se scoatearboreleprimarîmpreună cu axul și pinionul de mers înapoi. Se demonteazăștiftul elasticde fixare ax mers înapoi cu ajutoruldornuluiC. C.

21

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze CV JH1 - 055

ARBORELE PRIMAR Arborele primar nu se repară și nu se reglează. Arborele are un canal (B) pentru ungerea pinionului liber vitezaa -V-a. Se curăţă canalul de ungerealtreptei a-V-a. Simeringul din faţaarborelui și galeţiirulmen tuluisunt în contact directcu arborele. Se verifică starea suprafeţei arborelui în zona de lucru (A) a simeringului, iar dacă acesta prezintărizuri sau defecte de aspect se va înlocui.

ÎNLOCUIREA RULMENţILOR DE PE ARBORELE PRIMAR Rulmenţiide pe arborele primar sunt montaţiliber pe acesta. Avem două tipuride rulmenţi: - unul cilindric cu bile presatîn carterul mecanisme; - unul cilindric cu role presat în carterul ambreiaj -diferenţial împreună cu simeringul arborelui ambreiaj NOTĂ: Înlocuirea rulmenţilor se face numai cu rulmenţi identici cu cei de origine.

21 - 14

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 - 055 Demontare cutie viteze

21

DEMONT AREARULMEN TULUIDINCAR TERUL MECAN ISME

Se lărgeșteinelul de siguranţă al rulmen tului (inelul opritor) cu ajutorulunui cleștede siguranţe după care se extrage rulmentul din carter prin batere cu ciocanul spre interiorul carterului mecanisme,cu ajutoruldispozitivului C.V. 551.
C.V. 551

REMONT AREARULMEN TULUIDINCAR TERUL MECAN ISME

Se înlocuiește siguranţa rulmentuluicu una nouă după care aceastase introduce în canalul său din carterul mecanisme astfel încâtsă se respecte poziţia sa în raport cu carterul (siguranţa prezintă un umăr). Se preseazărulmentuldinspreexteriorul carteruluimecanismespre interiorul acestuiapânăce siguranţa cade în canalulpracticatpe inelul exterior al rulmentului. Montajulrulmentulu se face cu ajutorul dispozitivulu C.V. 551. i i

21 - 15

21

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze CV JH1 - 055

DEMONT AREARULMENTULUIDIN CARTERUL AMBREIAJ- DIFERENţ AL I Se demontează palierul arborelui ambreiaj spre partea opusă ambreiajului cu ajutorul dispozitiv C.V. 553. ului Se va asigura că dispozitivulestebine fixatla depresarea rulmentului. REMONT AREARULMENTUL DINCARTERUL UI AMBREIAJ- DIFERENţIAL La remontare se folosește același dispozitivC.V. 553 ca și lademontare, sensulde montare al rulmentului fiindspre ambreiaj.
C.V. 553

21 - 16

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 - 055 Demontare cutie viteze
ARBORELE SECUNDAR DEZASAMBLAREA ARBORELUI SECUNDAR

21

Dezasamblarea arborelui secundar se face începând dinspre treapta a IV-a. Se demonteazăelementeleîn ordinea următoare: 1. - rondela de sprijin ; 2. - pinion treapta a IV-a ; 3. - inel sincronizator ; 4. - sincronizator trepteleIII - IV; 5. - inelul de oprire ; 6. - rondela canelată ; 7. - inel sincronizator ; 8. - pinion treapta a III-a ; 9. - rondela canelată ; 10. - inelul de oprire ; 11. - rondela canelată ; 12. - pinion treapta a II-a ; 13. - rondela canelată; 14. - inelul de oprire; 15. - inel sincronizator ; 16. - sincronizator trepteleI -II; 17. - inel sincronizator ; 18. - pinion treapta I .

21 - 17

21

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze CV JH1 - 055

Inelelede oprire se vor înlocui după fiecare demontare. Pentru demontarea și montarea inelelor de oprire se utilizează pe de o parte un clește de siguranţe pentrua îndepărtacapeteleși pe partea opusă un cleștecu vârf plat pentru ca inelelede oprire să nu se rupă.

REASAMBLAREA ARBORELUI SECUNDAR Înainte de reasamblar arborelui secundarse face controlul pieselorastfel: ea - danturilepinioanelorși craboţilor nu trebuiesă prezinteciobituri sau uzurăexcesivă; - se va asigura ca suprafeţelede lucru ale arborilorși suprafeţele interioar ale pinioanelo e r nu prezintănici o urmă de gripare sau de uzură anormală. La reasamblare canalele de ungere practicate în arborele secundar se vor curăţa și toate pieselecomponenteale arborelui se preung. Se va ţine cont de faptul că butucii sincronizatorilor sunt împerecheaţi cu baladoarele. Se recomandăreperarea poziţiei baladoarelor în raport cu butucii. Inelele opritoare se vor înlocui după fiecare demontare. Reasamblar arborelui secundarse face în ordineinversădezasamblări. ea i

21 - 18

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 - 055 Demontare cutie viteze
ÎNLOCUIRE RULMENţI ARBORE SECUNDAR

21

Rulmentul arboreluisecundardin carterul mecanismeesteidenticcu cel de pe arborele primar fapt pentru care demontarea și remontarea acestuia se face la fel ca la arborele primar. Demontarea și montarea rulmentului în carterul ambreiaj se realizează cu dispozitivul C.V. 552.
C.V. 552

Se sertizează rulmentulcu ajutorul unui dorn (punctator) în patru puncte echidistantepe un diametru de 55 mm. x = 0,9 ÷ 1,3 mm

NOTĂ: La demontarea rulmentului din carterul ambreiaj - diferenţial, deflectorul situat în spatele rulmentului se va deteriora, fiind necesară înlocuirea acestuia cu unul nou (acesta asigură ungerea interioară a arborelui secundar).

21 - 19

diferenţialprin intermediul a doi rulmenţi cilindrici cu bile de dimensiuni diferite. dintre care una face corp comun cu laleauatransmisiei planetare). Coroana transmisieiprincipaleeste asamblatăprin fretare pe carcasadiferenţialului. Se înlătură inelul zero (1) de pe arborele planetardreapta după carecu ajutorulunui extractor de știfturi și un ciocan se lovește ușor garnitura de etanșare (2) pentru a o face să pivoteze.21 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze Diferenţialul CV JH1 . DEMONTAREA D IFERENţIALULUI Această operaţie se efectuează după separarea carterelor. Se trage cu grijă simeringul prin dreptul porţiunii canelatea pinionului planetarpentru a nu deteriora canelurile.055 Diferenţialul este de tip simplu (cu doi sateliţi și două roţi planetare. Acest diferenţialse reazemăîn carterul ambreiaj . Cei doi rulmenţisunt presaţiîn carterul ambreiaj . 21 .diferenţial.20 .

21 . 554 (bucșa va apăsa pe cutia diferenţialului). 5 21 . se poziţionează cu partea concavă spre coroană.concavă (6). Se demonteazăansambluldiferenţialla o presă cu ajutorul bucșei C.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 .055 Demontare cutie viteze 21 Se extrage cu ajutorul unui clește de siguranţe siguranţa opritoare (A) de pe carcasa diferenţialului(se va apăsa pe carterul ambreiaj pentru a elibera siguranţa). REMONTAREA D IFERENţIALULUI Remontarea ansambluluidiferenţial se realizează în ordine inversă operaţieide demontare. cu observaţia că distanţierul ce se montează între suprafaţa laterală a coroanei și rulmentul de reazem. De pe exteriorul carcaseidiferenţialuluise demonteazăcoroana tahometrului (8).V. Se demontează rondela distanţieră (5) și rondela elastică .

Se remontează siguranţa de menţinere rulm ent. caja C a acestuia trebuie să fie orientată către partea opusă a coroanei diferenţialului.V.055 Pentru extragerea rulmentului mare (7) .22 .V. către interiorul carterului ambreiaj . 21 . Pentru presarea acestui rulment în carterul ambreiaj se folosește dispozitivul C.diferenţial. 1059 cu care se apasă pe inelul exterior al rulm entului. al diferenţialului din carterul ambreiaj . La remontarea celuilalt rulment (10) .21 DEMON TARE CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze ÎNLOCUIRE RULMENţI DIFERENţIAL CV JH1 . 1059 c u c a re se a pasă pe ine lul e xterior a l rulmentului.V. 7 REMON TARE C. Pentru demontarea celuilalt rulment (10) se extrage mai întâi siguranţa (9) după care se apasă cu o presă pe rulment prin intermediul unui manșon cu diametrul exterior de 50 mm.diferenţial se folosește o baretă metalică profilată pe care să apasă prin intermediul unui prelungitor la o presă. Pentru presare se folosește manșonul cu diametrul de 65 mm al dispozitivului C. 1059 În cazul rulmentului (7) va trebui să avem caja acestuia C orientată spre partea opusă coroanei diferenţialului.

cu ajutorul dispozitivulu C. i Se monteazăprotectorul (A) uns cu ulei pe pinionul planetar și se poziţionează simeringul (C) uns cu ulei cu ajutoruldispozitivulu (B).055 Demontare cutie viteze 21 MONTAREA ANSAMBLULUI DIFERENţIAL ÎN CARTERULAMBREIAJ Se introduce prin presare ansamblul diferenţialîn carter după care se monteazăpe arborele planetarsiguranţa opritoare (3) cu ajutorul dispozitivuluiC.V. 946. i 21 .V.23 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 . 945 și a protectorului (A). Remontarea simeringului planetar (C) se face după ce acesta a fost uns cu ulei. Se roteșteansambluldiferenţialși se verifică rotirea pinionului tahometru.

Zăvorârea axelor de comandă se face cu ajutorul unor role cilindrice montate în carterul ambreiaj . iar culisarea lor pe paliere să se facă liber. MÎ 1-2 3-4 5 21 . Asigurarea axelor furcii de comandăse face prin intermediul bilelor și arcurilor plasate în orificiilepracticateîn carterul mecanisme. Suprafeţelefurcilorîn contact cu gulerele baladoarelornu trebuiesă prezintedeformaţiiși nici uzuri.21 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze CV JH1 .055 Comenzi interne Axelecomenzii interne nu trebuie să prezintenici o deformare sau uzură pe frezările pentru bilelede zăvorâre.24 . fără joc excesiv.diferenţial.

25 .(A). Se strâng șuruburilede fixare ansambluax comandă la un cuplu de 2 daNm. Înainte de montare bucșa va fi unsă cu ulei. Axul de comandă esteprevăzutcu un element de blocare ”LOCTOU” . Se scoateștiftul elastical levierului de selecţie (C). după ce toate piesele au fost unse cu ulei. fixat pe carter.5 mm. Remontarea se face în ordine inversă operaţiilorde demontare. Etanșeitatea este asigurată de către garnitura torică (B). REMONT AREAX DECOMAND Ă La remontarea comenziise va înlocui știftul degetuluide selecţiecu unul nou. Pentru înlocuirea bucșeipalier a axului de comandă se va utilizadispozitivu CV 1162 sau un l tub cu diametrul exterior de 16.CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 . după care se demontează șuruburile de fixare și se retrage ansamblulax de comandă.055 Demontare cutie viteze 21 DEMONT AREAX DECOMAND Ă Această operaţie se efectuează după separarea carterelor. 21 .

diferenţial.ansamblulax și pinion de mersînapoi (B) ridicând ușor arboreleprimar. l Se rotește coroana și arborele secundar până când capătul arborelui secundarintră în rulment. Cu axul1-2 la liber se montează: . Se așează axul și furca 1-2 asamblate pe baladorul 1-2 de pe arborele secundar.26 . . Se monteazărola de blocarea axului 1/2 (A).V.055 Suprafeţele de asamblare trebuie să fie plane(micileimperfecţiuni pot fi elimin cu ate ajutorulunei pile fine).se monteazăștiftul furcii3-4 cu ajutorul dispozitiv C. A B 21 . Se iau cei doi abori (primar și secundar) împreună cu furca și axul 1-2 și se poziţionează în acelașitimpîn carteru ambreiaj.ansamblulsincronizato 3-4 împreună r cu axul și furca3-4.21 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze Asamblare cartere CV JH1 . .axul de comandă pentru viteza a 5-a și mers înapoi (A). 949 ului Se monteazărola de blocare a axului viteza a 5-a (B). Se monteazăîn continuare: .

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 . după montarea carterulu i mecanisme din cauz a polimerizării LOCTITE 518. Se cuplează treapta a 3-a de viteze Se montează resortul și bila de zăvorâre vitezaa 5-a în carterul mecanisme. Se monteazășuruburile de fixareși se strân g la cuplu de 2. Se comprimă bila de zăvorâre și se monteazăcarterul mecanisme. 560. 21 . Se asigură poziţionarea corectă a celor două bucși de centrare și a magnetului.27 . se asigură (se verifică) că racordulde aerisire nu este deteriorat sau obturat. NOTĂ: Strângere a la cuplu la toate șuruburile trebuie să se facă în cel mult 30 min.055 Demontare cutie viteze 21 Se monteazăștiftul elastic de fixare ax mers înapoi cu dornul C. Se recuperează axele false. În plus.5 daNm după ce se rotește arborele primar pentru a asigura o așezare corectă a rulmenţilor. Se monteazăresorturile și bilele de zăvorâre 1-2 și 3-4în carterul mecanisme. Se controlează poziţionarea colectorului de ungere a vitezei5 și a racordului de aerisire.V. Se depune un cordon continuu de LOCTITE 518 pe planul garniturii dintre carterul ambreiaj și carterul mecanisme.apoi se introdu c axele false Acu diametrul de 13 mm.

pinionul liber viteza a 5-a echipat cu inelul său de sincronizare. se montează șurubul arborelui secundar uns . Se monteazăpiuliţașișurubul șisestrân la cuplu: g Se demontează dispozitivul C.055 Se montează pinionul fix viteza a 5-a pe Se cupleazăviteza1 cu levieru de viteze și viteza l arborele secundar cu ajutorul dispozitivului a-5-a culisând furcavitezei a-5-a pe axul său.28 . 1175 și . cu 3 picături de LOCTITE 243.piuliţă arbore primar: 19 daNm. . .șurub arbore secundar: 7 daNm.furca împreună cu baladorulviteza a 5-a. C.V.bucșa de sub pinion. C.V. 1175. Se montează știftul furcii vitezei a 5-a cu ajutorul dornului C.V. fanta știftului să fie orientatăcătre capaculspate.V. C. Se aduce cutia de viteze la liber.21 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Demontare cutie viteze CV JH1 . .rondela de sprijin(cu faţa mai mare către pinion). Respectaţisensulde montaj. 31-01 21 .butucul viteza a 5-a echipat cu resortul său.V. 1175 Pe arborele primar se remonteazăîn ordine: . . 31-01.

Se monteazăfurca de comandă ambreiaj și rulmentulde presiune. 21 .CUTIE DE VITEZE MECANICĂ CV JH1 . Se verifică cuplarea corectă a vitezelor.29 . Se monteazăcapaculspatecu canalulA în arborele primar și colectorulde ungereîn canalul B de aducere a uleiuluiși se strâng șuruburilela cuplu de 2.5 daNm. Se monteazăcontactorul de mers înapoi.055 Demontare cutie viteze 21 Montaţio garnitură torică nouă pentru a se asigura etanșeitatea capaculuispate.

Se scoate garnitura de etanșare cu ajutorul unui clește. după care.30 . 21 .V. ului Se montează protectorul (A) uns cu ulei pe pinionul planetarși se poziţionează garnitura (C) cu ajutorul dispozitivului (B).carenajul roţii.055 Mandrin montare garnitură etanșare planetară CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Piuliţă fixare amortizor pe portfuzetă Șuruburi fixare roată Bușon golire ulei DEMON TARE 7. 945.piuliţele (1) de fixare amortizor pe portfuzetă. .V. Se unge cu ulei de cutie noua garnitura de etanșare. 945 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Înlocuire garnitură etanșare planetară (pe automobil) SDV-uri SPECI ALE NECESARE CV JH1 .5 7. Se demontează roata dreapta faţă.5 2.21 C. cu ajutorulunui dorn de știfturi și un ciocan se lovește ușor garnitura de etanșare pentru a o face să pivotezeîn locașulsău. Se demontează: .5 Se înlătură inelul “0” de pe pinionul planetar. Se monteazăgarnitura de etanșare cu ajutorul dispozitiv C. având grijă să nu se deterioreze canelurile pinionuluiplanetar. Se așează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. Se goleșteuleiul din cutia de viteze. REMON TARE 1 Se basculeazăportfuzeta și se decuplează transmisiaplanetară de cutia de viteze.

Se face umplerea cu ulei a cutieide viteze. Se executăîn ordine inversă operaţiilede la demontare.055 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Înlocuire garnitură etanșare planetară (pe automobil) 21 Se poziţioneazăși se monteazătransmisia planetară pe pinionul planetar. Se strâng șuruburile și piuliţelela cuplu. 21 .31 . Se verifică etanșeitateacutieide viteze.CV JH1 .

055 SDV-uri SPECI ALE NECESARE C.V.V.V. deoarece capacul este prevăzut cu un canal de ungere (A) care intră în arborele primar. Se cuplează treapta 1-a de viteze. Se cupleazătreapta a 5-a de vitezecu mâna. 1 21 . Se demonteazăștiftul elastical furcii viteza a 5-a cu ajutorul dornului C. 22-01 C. 1000 C.32 . 31-01 C. Se demontează: . Se așează automobilul pe o punte elevatoare cu două coloane. Se demontează roata stânga faţă.5 2.5 2.V.V. 1175 Corp extractor rulmenţi Set dornuri pentru știfturi elastice Extractor pinion fix viteza a 5-a Extractor butuc viteza a 5-a Șurub pentru montare pinion fix viteza a 5-a Cupluri de strângere (daNm) Piuliţă arbore primar Șurub arbore secundar Șuruburi fixare roată Șuruburi fixare capac spate Bușon golire ulei DEMON TARE 19 7 7.V. Se goleșteuleiul din cutia de viteze. Se debranșează conectorul contactorului de mers înapoi.5 Se scoate capacul spate pe direcţia axei orizontale a cutiei de viteze. 1170 C.piuliţa de pe arborele primar și șurubul de pe arborele secundar. Se demontează șuruburile de fixare a capaculuispate. Se demonteazătirantul (1) . 31-01. .21 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Înlocuire sincronizator și pinion viteza a 5-a (pe automobil) CV JH1 .furca și baladorul vitezeia 5-a.

V.33 . i 1175. 21 .V.V.055 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Înlocuire sincronizator și pinion viteza a 5-a (pe automobil) 21 C. 1170. 1170 C.V.V. 1175. 1000 REMON TARE Se aduce cutia la liber. Se demontează pinionul fix viteza a 5-a cu ajutorul extractorului C.CV JH1 . 1175 Se demonteazăansamblulvitezaa 5-a. extractor C. 31-01 C.V.V.V 1000 și a corpului .V. 22-01 C.V. 22-01. lui Se monteazășurubul arborelui secundar. Se extrage butucul sincronizatorului cu ajutorul extractor C. Se pun trei picături de Loctite 243 pe filetul șurubu arborelui secundar. C. Se demonteazădispozitivulC. ului Se monteazăpe arborelesecundar pinionul fix vitezaa 5-a cu ajutoruldispozitivulu C.

31-01.34 . .bucșa de sub pinion. Se strâng șuruburile și piuliţelela cuplu.21 CUTIE DE VITEZE MECANICĂ Înlocuire sincronizator și pinion viteza a 5-a (pe automobil) CV JH1 . Se cuplează viteza a 1-a cu levierul de comandă și vitezaa 5-a glisândcu mîna furca viteza a5-a pe axul său.șurubul arborelui secundar: 7 daNm Se monteazăștiftul furcii vitezei a 5-a cu ajutorul dornului C. Se strâng șuruburile capacului spate la un cuplu de 2. Se montează roata faţă dreapta.055 Pe arborele primar se monteazăîn ordine: .pinionul liberviteza 5-a echipat cu inelul său de sincronizare. Se branșează conectorul contactorului de mers înapoi. 21 . 31-01 Se verifică cuplarea corectă a treptelor de viteză. Se verifică etanșeitateacutieide viteze.rondela de sprijin (cu faţa mare către pinion). C.V. Se face umplerea cu ulei a cutieide viteze. Se monteazăo garnitură toricănouă pentrua asigura etanșeitateacapaculuispate.piuliţaarborelui primar.5 daNm. . .piuliţaarborelui primar: 19 daNm .V. Se monteazăcei doi tiranţi. Se strâng la cuplu: . Fantaștiftului va fi orientatăcătre capacul spate.furca împreună cu baladorul viteza a 5a. . Se montează capaculspate cu canalul(A) în arboreleprimar și colectorulde ungereîn canalul (B) de aducere a uleiului. Se aduce cutiade viteze laliberși severifică cuplarea tuturor treptelor de viteză.

piuliţarotulei de direcţie. partea către roată.5 7. 29 . Se demontează roţile.5 4 RO 604-01 PF 476 DEMONTARE PARTEACĂTRE ROA – TĂ Se slăbescșuruburileroţii stânga. . șuruburi fixare portfuzetă pe amortizor Șurub fixare furc etrier pe portfuzetă ă Piuliţă rotulă direcţie 28 2. Se deșurubează piuliţatransmisieicu ajutorul dispozitivu RO 604-01. lui Se demontează: . -o Se demonteazătransmisia.rotula direcţiedin portfuzetă utilizândextractorul PF 476. .D.5 6.șuruburile de fixareportfuzetă de piciorul amortizorului. Se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane.V.-uri necesare Imobilizatorbutuc Extractor rotule CUPLURIDESTRÂNGERE (daN/m) Piuliţă transmisie Șurub fixare ansamblu capac bur uf pe cuti de viteze d a Șurub fixare roţi Piuliţe.1 . Se împinge transmisiaîn portfuzetăînclinând pe aceastadin urmă.TRANSMISIE Transmisie transversală faţă 29 S.5 10. Se demonteazășuruburilede prindere ansamblufrână disc de pe portfuzetă.

se extrage laleauatransmisieidin arborele planetar.29 Partea dreaptă: TRANSMISIE Transmisie transversală faţă DEMONT ARE–PARTEACĂTRECUTIA VITEZE DE Datorită soluţieiadoptate de constructor.2 .partea cătrecutia de viteze. Demontarea transmisiei. Partea stângă: Se golește de ulei cutia de viteze. Se demontează: . partea către cutia de viteze.se face prin deplasare axială .transmisia. .cele trei șuruburi de fixare ansamblucapac burduf pe cutia de viteze. legăturatransmisiei(laleauatransmisiei)cu arborele planetaral cutiei de vitezese facenumai prin intermediulcanelurilor. 29 .

P ARTEA CĂTREROA TĂ Pentru cele două părţi Se cupleazătransmisia(fuzeta) în portfuzetă. Se cupleazăarticulaţia a transmisiei(laleau pe arborele planetaral cutieide viteze(pozi ia GI a) ţ transmisieicât mai orizontal posibil).3 . Se apasăde mai multe ori pe pedala de frână pentru ca pistonul etrierului să vină în contactcu plăcuţele de frână.PARTEACĂTRECUTIA VITEZE DE Partea stângă Se cuplează articulaţia a transmisieiîn cutia de viteze(poziţia transmisieicât mai orizontal GI posibil). Se monteazăcele trei șuruburi de fixare ansamblucapac burduf pe cutia de viteze. Partea dreaptă Se unge alezajul lalelei (zona canelată)și arboreleplanetaral cutiade vitezecu uleide transmisie. REMONT ARE. Se remonteazăfrâna disc ansamblu. ea trebuie să intre liber astfel încât zona filetată a fuzetei să permită punerea la loc a piuliţeitransmisiei.TRANSMISIE Transmisie transversală faţă 29 REMONT ARE. Se vor respectacuplurile de strângere impuse. Se efectueazăreumplerea cu ulei a cutieide viteze. 29 . Se procedeazăîn continuare în sens invers ca la demontare.

29 TRANSMISIE Ansamblu burduf – rulment ARTICULAţIACĂTRE CUTIA DE VITEZE .V. folosind un clește special pentru inele de acesttip.Burduf 3. 29 .Arbore de transmisie DEMON TARE NOTĂ: Inte rzis a s e u tiliza dilu ant pen tru curăţirea pieselor componente.GI S.Deflector 6.Rulment 4. Se desface inelul de blocare din canalul practicat pe arborele de transmisie.4 .-uri necesare Mandrin de montaj rulment pe arbore Clește montare colier PF 1331 PF 1256 Transmisie stânga 1.D.Capac fixare burduf 5.Inel de blocare 7.Tripodăasamblată 2.

efortul de presare trebuie să fie constant (nu se vor folosi lovituri de ciocan). Se demonteazăansamb burduf rulm lul ent deflector în aceeașimanieră ca și tripoda.Transmisie stânga TRANSMISIE Ansamblu burduf – rulment 29 Cu ajutorul unei prese (hidraulică/ pneumatică) se extrage tripoda asamblată sprijinind-o pe un extractor de tip FACOM U 53G.rulmentultrebuie să fiepresatpentru obţinerea cotei L=118 ± 0.2 mm. tea Aceastăcotă esteobţinutafolosinddispozitivul PF 1331 când extremitatea sa este la nivelul capătul i arboreluiîn momentul montării. La depresare se vor proteja galeţiitripodei. u G PF 1331 IMPORT ANT: Pentru a evita deformaţiile rulmentului care conţine o garnitură de etanșare (simering). Înainte de extragere se reperează poziţia tripodei faţăde capătularborelui de transmisie.5 . REMON TARE Pentru a fi în poziţie pe arborele de transmisie. între partea din spate a rulmentului și extremita arborelui. 29 .

6 . Efortul de presare al tripodei ansamblupe zona canelată acapătuluiarborelui. va fi asigurată pe canalul G practicatpe arbore. cu un dispozitiv de tipul F ACOM U 53G (faţă plană către burduf) pentru a evita deteriorările deflector în partea dinspre roată. va fi cuprins între 60 ÷ 600 daN. G 29 .29 TRANSMISIE Ansamblu burduf – rulment Transmisie stânga Menţinerea transmisiei pe presă. Se represează tripoda asamblată pe arborele de transmisie ţinând cont de marcajele de la depresare. de ambelepărţi. ului Efortul de presare al rulmentului pe arbore de transmisie are valoarea σ = 100 ÷700 daN. Se repune inelul de blocare pentru arbore în canalulpracticatpe arborele de transmisie.

Coliere menţinere 6. NOTĂ: AVEţI GRIJĂ SĂ NU DEFORMAţI BRAŢELE STELEI DE REŢINERE LA DEMONTARE . Se înlătură unsoarea existentă.7 . Se desface legătura dintre arborele de transmisieși carcasa fuzetei ridi ândunul câte .Transmisie stânga TRANSMISIE Burduf către roată ARTICULAţIA CĂTRE ROATĂ – GE S. Se reperează una din pistele de rulare ale arboreluifuncţie de galetulcorespunzător cu care a lucrat marcând cu un punctator pe exteriorul carcasei. respectivpe arbore. Se taie și se înlătură burduful deteriorat.Burduf protector din cauciuc DEMON TARE Se demontează cele două coliere de menţinere de pe burduf cu ajutorul a două tije S (vezi schema) . c unul braţele stelei de reţinere din cele trei amprente practicate pe petalele lalelei arborelui. -uri necesare 29 Dispozitiv de înlocuit burduf articulaţie GE 86 PF 537-04 1.Tripodă către roată 4. V. 29 . Se recuperează ciuperca și arcul din tripoda către roată.Carcasăfuzetă ansamblu 2.Arbore lalea 5. D.Stea de reţinere 3.

Se obturează extremitateamică a burdufului. întreaga suprafaţă exterioară a dispozitivului PF 537-04 și partea interioară a burdufului (maiales parteacu diametrulmai mic) pentru a favoriza alunecarea. i PF 537-04 Se prinde transmisia în poziţie înclinată într-o menghină cu bacuri moi pentru a se evita deformarea arborelui. Se cuplează dispozitivul PF 537-04 cu laleauaarborelui de transmisie. se unge din abundenţă cu ulei de transmisie automatică sau unsoare ELF CARDREXA RNT 2. 29 .29 TRANSMISIE Burduf către roată Transmisie stânga REMON TARE Montarea noului burduf impune utilizarea dispozitivulu PF 537-04.8 .

Se aduce burduful cât maiaproape posibil de partea cilindrică a dispozitivuluiși se lasă să revină până la jumătatea cursei. 29 . Cînd alunecarea devine ușoară. Se introduce burduful cu diametrul mic pe dispozitivu PF 537-04. se trece burduful pesteparteacilindricăa dispozitivului.9 . operaţia executându-se fără oprire.Transmisie stânga TRANSMISIE Burduf către roată 29 Se prinde cu o mână burduful (în zona cu diametrul mic) ce urmeazăa se monta. Se acţionezăcu putere (cu ambele mâini). Se recomandă execuţia acestei operaţii de mai multe ori (maximum 5) . l Burduful trebuie dispus pe dispozitivastfel încât să se întindăprimul pliu. alternativîn lungul axei dispozitivului (având grijă să nu se îngrămădeascăprimul pliu).

10 . Montarea celorlalte două braţe ale stelei de reţinere se va efectua cu ajutorul unei șurubelniţea cărei extremitate va fi modificată conform desenului (A= 5 mm. Se repartizeazădoza de unsoare în burduf și în carcasafuzetei. Se verifică funcţionarea articulaţiei la mână. S Se introduce arborele de transmisie în carcasa fuzetei. Se poziţionează steaua de reţinere (S). poziţionându-l funcţie de marcajele date la demontare (cei trei galeţi pătrunzînd în cele trei piste de rulare ale arborelui). Se aduc galeţii către centru. NOTĂ: Este obligatoriu să se respecte volumul și tipul de unsoare prescris. Se basculează ușor arborele de transmisie. tip ELF CARDREXA RNT 2. pentru a cupla un braţ al stelei de reţinere în amprenta arborelui de transmisie și se apasă pentru centrarea corectă. Se pune resortul și ciuperca în alezajul tripodei. Asiguraţi-vă că braţelesteleide reţinere sunt bine așezateîn amprentele arborelui. fiecarebraţal săufiind la bisecto areleunghiurilor formate de braţele tripodei. 29 . B = 3 mm). Niciun punct dur nu trebuie să existe. 21+˙ cl.29 TRANSMISIE Burduf către roată Transmisie stânga Se prinde carcasafuzeteiîntr-o menghină cu bacuri moi.

între burduf și arborele de transmisie în scopul de a doza cantitatea de aer.11 . cu ajutorulcelor două tije folositeși la operaţia de demontare. 29 . Se monteazăcele două coliere. Se introduce o tijă cu capătul rotunjit. respectiv pe tubul arborelui de transmisie.Transmisie stânga TRANSMISIE Burduf către roată 29 Se poziţionează cele două taloaneale burdufului în canalele carcasei fuzetei.

Coliere menţinere DEMON TARE Se taie colierul de menţinere burduf pe arbore.12 . Lalea 2. având grijă să nu se zgârâie laleaua în zona de montaj cu burduful.29 TRANSMISIE Burduf către cutia de viteze ARTICULAţIACĂTRE CUTIA DE VITEZE – GI Transmisie dreapta 1. Burduf de cauciuc 5. Tripodă 3. Inel de blocare 4. 29 . Se taie cu fierăstrăulcolierulmenţinere burduf pe lalea.

Transmisie dreapta TRANSMISIE Burduf către cutia de viteze 29 Se taie burduful. Se demonteazăinelul de blocare. Nu se utilizeazăniciodatădiluant pentru a spălapiesele componente.13 . NOTĂ: Demontarea tripodei din lalea se face cu ușurinţă deoarece. laleaua nu are aripioare de reţinere. 29 . Se înlătură maximum de unsoare.

Se fixează și se montează tripoda în poziţiareperată lademontare.se extrage tripoda asamblatăsprijinind-o pe un extractor de tip FACOM U53G. Alungiţi sau comprimaţi burduful până se obţine cota A = 190 mm (între extremitatea burdufului și extremitatea carcasei lalea). din această poziţie se extrage tija și se remontează colierele.29 TRANSMISIE Burduf către cutia de viteze Transmisie dreapta Cu ajutorul unei prese( hidraulice/pneumatice). REMON TARE Se unge arborele de transmisie pentru a facilita punerea la loc a burdufului de protecţie (poziţionând burduful cu diametrul mai mic pe arborele transmisiei) . Se poziţioneazăcorect burduful în locașulcarcasei lalea. 29 . Se repartizează cantitatea de unsoare în burduf și în carcasa lalea.14 . Se efectueazătrei puncte de sertizare la 120° C prin refularea metalulu canelurilorarborelui i tran smisiei. Se introduce o tijă cucapăt rotunjit între burduf și carcasa lalea. pentru a doza cantitatea de aer conţinutăîn interiorul burdufului. La depresare se vor proteja galeţii tripodei.

Arbore lalea 5.15 . Stea de reţinere 3.Transmisie dreapta TRANSMISIE Burduf către roată 29 ARTICULAţIA CĂTRE ROATĂ – GE 1. Se poziţioneazătaloaneleburdufuluiîn canalelecarcaseifuzetei. Carcasă fuzetă asamblată 2. transmisiestânga). Se înlătură unsoarea existentă. Tripodă către roată 4. Se repartizează doza de unsoare pentru articulaţiaGE. Burduf protectordin cauciuc DEMON TARE Se demonteazăcele două coliere de menţinere cu ajutorul a două tije (vezi metoda descrisă la demontare articulaţieGE. Coliere menţinere 6. Pentru înlocuirea burdufului de protecţie al articulaţiei GE este necesar a se demonta – remonta pieselearticulaţiei GI (vezi metoda descrisă anterior). Se introduce burduful de protecţieal articulaţiei GE. REMON TARE Se unge tija arborelui de transmisiecu unsoare. 29 .respectivpe tubul arborelui de transmisie și se montează colierele (vezi metoda descrisă la montare burduf articulaţiaGE. Se taie și se înlătură burduful deteriorat.

FRÂNARE ÎN PARALELCU LIMITATOR DE FRÂNĂ SCHEMA SISTEMULUI HIDRAULIC DE FRÂNARE ÎN PARALEL CU CIRCUIT BY-PASS Circuit frână faţă Circuit frână spate 30 .1 . iar frânele spate cu tamburi. amplificator de frânare. Discurile de frână sunt ventilate.GENERALITĂţI Schema de principiu general a circuitului de frânare 30 AutomobileleDACIA SOLENZA. Frânele faţă sunt cu discuri. limitator de presiune în scopul evitării blocării roţilor spate. sunt echipatecu sistem de frânare hidraulic. pompă de frână cu dublu circuit by-pass.

2 30 .7.2 .30 GENERALITĂţI Cupluri de strângere (în daNm) SEMIPUNTE FAţĂ Punte faţă 6 2 10..5 28 5 1.5 6..4 10.5 7.5 2.7 4 7.

Punte faţă GENERALITĂţI Cupluri de strângere (în daNm) SEMIPUNTE FAţĂ 30 10.7 30 .2 2.5 6.3 .7 2.

30 GENERALITĂţI Cupluri de strângere (în daNm) Punte spate PUNTE SPATE 12 22 7.5 30 .4 .5 8.5 3.

Punte spate GENERALITĂţI Cupluri de strângere (în daNm) 30 PUNTE SPATE 1.45 2 7.5 12 30 .5 .

6 .04 mm 20 mm 19 mm 14 mm 7 mm Φ 22 mm Φ 228 mm Φ 229 mm 40 mm 5 mm 0.8 mm 30 .5 mm 20.6 mm fărăalertănivel pentrucircuit în paralel 177.30 Frâne faţă GENERALITĂţI Componenţa și dimensiunile principalelor elemente ale sistemului de frânare -diametrulalezaju etrierului lui -diametruldisculu de frână i -bătaiaaxială a disculuimăsurată la Φ 215 -grosimeamaximăa disculuide frână -grosimeaminimăa disculu de frână i -grosimeaplăcuţeide frână (inclusiv suportul) -grosimeaminimăa plăcuţeide frână(inclusiv suportul) Frâne spate -diametrul alezaju cilindrului recept r lui o -diametrul tamburului nou -diametrul tamburului după rectificare -lăţimeagarniturilor de frânare ale saboţilor -grosimeagarniturilorde frânare ale saboţilor -înălţimeaminimăadmisăa garniturilor de frânare ale saboţilordeasupra niturilor Pompa centrală de frână -diametrulalezaju lui Rezervorlichid frână Limitator de presiune Servofrână master vac 7" Φ 54 mm Φ 235 mm 0.

La intrarea în servofrână depresiuneaeste cea impusă? Da 1 Nu 30 . respectivla pompa de vid ( colectoradmisie ). Nu Se verifică: -integritatea tubului de depresiune. . Regimul motorului se schimbăla frânare? Da Se înlocuieșteservofrâna ( membrana spartă ).respectiva clapeteide reţinere.GENERALITĂţI Diagnosticare sistem frânare Pedală dură: la frânare se depune un efort ridicat pentru o decelerare mică. I. DEFECT: PEDALĂ DURĂ 30 Axul de legătură dintrefurca servofrâneiși pedală este gripat? Nu Da Se înlocuiește:axul. pedala sau furcaservofrânei.7 .etanșările tubului de depresiune la servofrână. Nu Pedala de frână este dură din când în când? Da Se înlocuieșteservofrâna ( membrana spartă ).

30 GENERALITĂţI Diagnosticare sistem frânare I. Da Plăcuţele de frână. Nu Se demontează etrierul sau cilindrul de frână ? Pistoaneleetrierelor. .8 .neconforme cu recomandările constructorului ( nu s-au folositPieseSchimb de Origine). respectiva cilindrilor de frână culisează corect în alezaj? Nu Se înlocuiescpieseledefecte (cu PieseSchimb de Origine). 30 . DEFECT: PEDALĂ DURĂ ( continuare ) 1 Esteaplatisat (strivit)unul din tuburile rigidede frână? Da Se înlocuieștetubul rigid în cauză. .unsuroase. respectivgarniturile de frână ale saboţilor sunt în stare bună? Nu Se înlocuiesc plăcuţele de frână.lucioase. respectiv saboţii de frână (vezi cazurile de mai jos). STOP Garniturile de frână se înlocuiesc atunci când sunt: .

Nu Se înlocuiește pompa de frână. deoarece garnitura de presiune( etanșeitate) între circuitul primar și circuitul secundarestedefectă.9 . DEFECT: PEDALĂ LUNGĂ La frânare. Se face o încercare cu motorul oprit. după ce în prealabilse efectueazăcinci apăsări succesivepe pedala de frână (pentru a se vida servofrâna). pedala de frână se înfundă lent. STOP 30 . Nivelul lichidului de frână este scăzutîn raport cu cel impus? Da Se localizează și se repară sau se înlocuiește reperul la care se constată pierdere de lichid de frână.GENERALITĂţI Diagnosticare sistem frânare 30 II.

Cu automobilul în rulare: Încercarea de interpretare: raport cursă pedală/deceleraţie 2.Defect de asistare . EFECT CONSTANT LA PEDALĂ CAUZE POSIBILE .Canalizaţie rigidă strangulată (turtită) . Reglajulautomatic: cablu de frână de mână foarte întins. . Cu automobilul staţionat. Pedalădură: Efortul ridicatpentru decelerare mică. înainte de a lua în considerare rezultatul încercării.Scurgere internă în circuitul de frânare . . Pedală la planșeu Încercarea se efectuează cu automobilul staţionatși motorul oprit. 30 .Prezenţa aerului în circuit: purjare defectuoasă . . Pedalălungă Încercarea se va efectua cu automobilul staţionatși cu motorul oprit. NOTĂ: Este necesar să se efectueze cinci apăsări succesive pe pedala de frână pentru a vida servofrâna înainte de a se lua în considerare rezultatul încercării.unsuroase. Pedală elastică Pentru diagnosticare se va analiza un incidentunde utilizarea a fost normală și se vor face două încercări: 1.care încălzesc. frânare prelungită cu pedală cu apăsare constantă. înainte de a lua în considerare rezultatul încercării.30 EFECTE GENERALITĂţI Diagnosticare sistem frânare I.Piston gripat . -Lichidde frână având temperaturaridicată.Uzură importantă și asimetrică a garniturilorde frână -Garda prea mare între tija de împingere a servofrânei și pompa de frână -Lichidde frână având temperatură ridicată -Scurgere hidraulică(se verifică etanșeitatea componentelorsistemuluide frânare) -Defecte ale garniturilor de etanșeitate ale celor două circuite ale pompei de frână.care se lipesc de disc (neconforme). NOTĂ: Se efectuează cinci apăsări succesive pe pedala de fr ână pentru a se vida servofrân a.10 . .Pierdere de lichid din rezervor (scurgere exterioară de lichid din circuitulde frânare).Garnituri frână: . motorul oprit: Încercarea complementară de apăsare a pedaleide frână: Se efectuează cinci apăsări succesive pe pedale de frânare ca să se videze servofrâna.

Frânele care încălzesc 30 . Reglaj automat: cablu de frână mână foarte întins. nepermiţând revenirea în repaos a pistoanelor pompei de frână (pompa de frână rămâne sub presiune). -Reglaj defectuos al comenzii frânei de mână. . .Garniturile de frână uzate neuniforme (detalonate). direcţia (se va deviază (trage) către stânga /dreapta verifica).Suspensia punţii faţă. . -Tubulatură rigidăstrangulată (turtită). Depor la frânare .Garnituri de frână ușor unse.Depunerea anormală de particule pe discurile de frână (oxidareaîntre garnituri și disc). NOTĂ: Retrapajul automatic se efectuează cu ajutorul pedalei de frână. dacă nu este tensiune anormală în cablul de frână de mână la repaos (frâna de mână neacţionată).uzură. presiune de umflare. -Pistoane gripate sau care revin greoi. . -Garda hidraulică a pompei de frână insuficientă. .Resort de readucere (resort rapel). .Piston gripat. . . EFECT CONSTANT LA COMPORTAMENT EFECTE Frâne care nu realizează spaţiul de frânareimpus 30 Frâne care vibrează CAUZE POSIBILE .canalizaţie rigidă strangulată (turtită). La frânare automobilul (partea faţă) .Piston gripat.Lăţimea discurilor de frână neconstantă.Anvelope (pneumatice) .Discuri de frână cu fulaj mare.11 . -Gripaj al cablurilor comenzii frânei de mână.GENERALITĂţI Diagnosticare sistem frânare II. .Arcuri cu caracteristici modificate.

IDENTIFICAREA PIESELOR Forma ambutisată a tuburilor de oţel (A) A Forma lungimilorfiletatepe elemente(B) B Racorduri de tubulatură (C) C 30 .12 . limitator. etriere. cilindri frână. se realizeazăprin intermediul racordurilorfiletatecu pas metric.30 GENERALITĂţI Racorduri și canalizaţii de frână Legătura dintre tubulaturile de frână și pompa de frână.

în acesttimp nivelul în rezervor nu trebuie să coboare sub marcajul MINI. COMPLET AREA NIVELULUI Uzura plăcuţelor de frână și a saboţilor de frână provoacă o scădere progresivă a nivelului lichidului de frână în rezervorul său.necompatibilecu noul lichid. LICHIDE DE FRÂNĂ OMOLOGATE Amesteculîn circuitu de frânarea două lichide de frână diferite poate antrena riscuri importante l datorateîn principaldeteriorării garniturilor. Este inutil de a compensa această scădere. chiarși în cazul i unei utilizări intensivea frânelor (zona montană). esteimperativ a se folosi numai lichid de frână recomandat de către constructor și anume: SAE J 1703 DOT 4. 30 .fapt care face necesară înlocuirea completă după o perioadă de timp sau spaţiu parcurs (4 ani sau 60 000 km parcurși). Lichidelede frână suferă în toate cazurileo ușoarădegradare în cursulutilizării printr-o ușoară absorţie de umiditate. Pentru a evita astfel de riscuri.Evident. nivelul se va restabiliîn momentul schimbării plăcuţelorși saboţilorde frână.13 .GENERALITĂţI Lichid de frână 30 PERIODICITATEA DE SCHIMB A LICHIDULUI DE FRÂNĂ Modul de realizare a frânelor ce echipează automobilele Dacia și în special a frânelor cu discuriventilatepermite diminuarea lamaxim a risculu de vaporizarea lichidului. datorităbuneirăciri a discului.

iar cealaltăva face aerisirea la punctelede purjare. ·În timpul operaţiei de aerisire. Etrier roată stânga faţă. Pompă centrală de frână. -se eliberează ușor pedala de frână.30 GENERALITĂţI Purjarea circuitului de frânare Existenţaaerului în circuitul hidraulic este sesizabilăprintr-o deplasare elastică a pedaleide frână.Acestlucru estemai evident în situaţiamotorului pornit. .P. numai lichid de frânăSAE J 1703 DOT. 30 . uneori chiarpână la planșeu.14 .se apasă moderat pe pedala de frână. Se va respecta cuplu de strângere al contactorului ICP pe pompă. MOD DE LUCRU Se plasează capătulunui tub transpar pe șurubul de purjare. NOTĂ: Lichidul de frână rezultat în timpul efectuării operaţiei de purjare NU SE VA REUTILIZA decât după 48 ore. RECOMANDĂRI DE ORDIN GENERAL ·Se va utilizapentru completare sau înlocuire totală. Observaţie: Înainte de începerea operaţiei se va demonta de la pompă contactorul I. Operaţie se repetă până la dispariţia totală a bulelor de aer. ·În cazul înlocuirii totale a lichidului de frână este necesar a se spăla instalaţia cu alcool industrial. -se strânge șurubul de purjare. o persoană va sta pe locul conducătorului auto pentru a apăsa pe pedala de frână.. 3. 6. Cilindru frână roată spate dreapta. pentru a evita introducerea bulelor de aer în circuitul hidraulic. un tub de plastictransparent. Circuit by . nivelul lichidul de frână nu trebuie să scadă sub reperul de MINI al rezervorului. care va fi remontatla terminarea operaţiei. 4. procedându astfel: -se .pass prin purjă pompă centrală.se desface șurubul de purjare menţinân du-sepedala de frână apăsatăla sfârșitulcursei. Etrier roată drepta faţă. având un vas de aproximativ 500 ml. 5. Se procedeazăsimilarpentru toate punctelede purjare ale sistemuluide frânare Pe întregul parcurs al operaţieide purjare trebuie avut în vedere existenţalichiduluide frână în rezervorulpompei. 2. Este important a se respecta ordinea următoare a punctelor de purjare: 1. Pentru executarea lucrării. și lichid de frână pentru completare.C.. cu pedala de frână neacţionată. iar celălaltcapăt al tubului se ent scufundată într-un vas cu lichid. Cilindru frână roată spate stânga.

GENERALITĂţI Purjarea circuitului de frânare 30 CONDIţII DE LUCRU Automobilul se află pe sol în poziţiasemiâncărcat punte spate. și se menţine constantă. Se aplică o forţă de apăsare la pedală. l După ce s-aupurjatcircuitelefaţă și spate.se verifică vizual toate elementele sistemuluide frânare. În cazul apariţiei neetanșeităţii.15 . timp deaproximativ 30 secunde. 30 . VERIFICAREA ETANȘEITĂţII SISTEMULUI DE FRÂNARE Automobilu va avea motorulpornit la ralanti. se înlătură neetanșeitateași se reiau operaţiilede mai sus. nu trebuie să apară nici o deplasare a pedalei de frână.se verificădacănivelul lichidului de frânăîn rezervo r se află între marcajele MAXI și MINI.

în raport cu starea sa iniţială. instabilitate înviraj. CAROSAJUL Ieșirea din câmpul de toleranţă a carosajului roţii stânga sau roţii dreapta poate antrena: . stabilităţiiși prevenirii uzurii anormale a pneurilor automobilelor. Este denotat: . uzura anormală a pneurilor (apare uzura accentuatăa pneului în cauză). PARALELISM Acest reglaj are o mică importanţăasupra comportamentuluirutier al automobilului. Un automobil care a parcurs un numărmare de kilometri.o deschidere accentuatăantreneazăo uzură a marginilor interioare a pneurilor. . va avea cote subcaroserie mai mici decât un automobil nou. UNGHIUL DE FUGĂ O diferenţă mai mare de 10 între unghiul de fugă de pe partea dreaptă și partea stângă are ca efect: . i 30 . diferite cote sub caroserie și locurile unde aceste valori trebuie relevate.16 . atunci când controlul se face la gol.30 GENERALITĂţI Influenţele unghiurilor Influenţa diferitelorunghiuri asupra ţinutei de drum. direcţiedură. DIMENSIUNI (COTE) SUB CAROSERIE Acesteainfluienţeazăîn mod deosebitdiferiteleunghiuri ale geometriei direcţiei.o închidereaccentuatăduce la uzura marginilorexterioare a pneurilor.devierea de la traiectorie care trebuie corijată din volan. Acestaeste motivul pentru care unii constructori de automobile indică.uzura marginii exterioare sau interioare a pneurilor (carosaj pozitiv sau negativexcesiv).direcţiatrage către partea unde unghiul de carosaj este mai accentuat (asimetrie). Alţi constructori recomand comprimar suspen cu dispozitiv speciale(specifice)sau repartiţia ă ea siei e încărcărilor în diferitelelocuri. are loc o deviere de la traiectorie care trebuie corijatădin volan (apare uzura acentuatăa pneului în cauză). Acesteprocedee diferite(ca mod de aplicare)au ca finalitateneutralizar acoborâriisuspensiei e automobilulu care a rulat un număr important de kilometrii. .

– jocurile în rotule. Articulaţii: – starea cuzineţilorelasticiși palierelor elastice.va fi necesar să se verifice punctele următoareși să se înlăture eventualeleneconformităţi: 1. 30 . – presiunede umflare. 5. Controlulroţilor și pneurilor privind: – tip și dimensiune. 2. repartiţia încărcăturilor pe punţi. 4.GENERALITĂţI Principiul de control al unghiurilor 30 VERIFICĂRI PRELIMINARE Înainte de a se proceda la controlul unghiurilor direcţiei. Metodaconstructorului:fiecare constructor de vehiculedă condiţiilede control. – jocurile în coloana volan. Bătaia radială și axială a roţilor (compensarea se va face cu ajutorul aparatelor de lecturare). prezentarea cotelor sub caroserie.17 . – grad de uzură. Simetria dimensiunilorsub caroserie (starea suspensiei). 3. – jocurile în rulmenţi.

se asigură că roţile faţă sunt dispuse pentru mersul în linie dreaptă. e . VERIFICAREAȘI REGLAREAREPARTIţIEI Se verifică simetria cotei ”X” a bieletelor.de pivot. Modificarea acestorunghiuri nu apareîn exploatare decât în urmaunui accident. .așezarea automobilului pe platourile pivotante. paralelismul) are repercursiuni nu însemnat asupravaloriicelorlalteunghiuri e de pe cealaltăparte (ughiul de fugă fiind cel cu influienţă mai mare). .asigurareafrânăriiautomobilului. modificarea unuia dintre unghiuri de pe o parte (de cădere.încercarea suspensieipentru reașezar a automobiluluila înălţimeasa liberă.18 . Citirea valorii ”A” pe scala gradată.30 GENERALITĂţI Controlul și reglarea punţii faţă ORDINEA CRONOLOGICĂ A OPERAţIILOR Datorită concepţiei geometrice a punţii faţă. Pentru controlul unghiurilor punţii faţă este important de a se respectaordinea următoare: .fixarea aparateloroptice la automobilul respectândinstrucţiunile constructorului. . 30 .

30 . Caz 2: Simetria cotei ”X” este incorectă .GENERALITĂţI Controlul și reglarea punţii faţă 30 Caz 1: Simetria cotei ”X” este corectă .unghiul de cădere. Valoare parte stânga: A = 10.se citește valoarea ”A” pe fiecare parte. .valoarea ”A” este egal repartizată pe ambele părţi. . stabilindu-se valoarea pentru fiecare parte.paralelismul.unghiulde pivot. . se însumează. Se controleazăîn ordine: .19 . Exemplu: Valoare parte dreapta: A= 16. se face media aritmetică.unghiul de fugă. În aceastăpoziţie se fixează platourile pivotantela zero. Se intervine asupra tirantului bieletelorde direcţierestabilindaceeași valoare pentru ambele părţi: A = 13. 26 : 2 = 13. 16 + 10 = 26.

30 GENERALITĂţI Controlul și reglarea punţii faţă Reglare paralelism Se slăbește contrapiuliţa(1) menţinân tubul d capătuluibieletei(2) în poziţiefixă. Se acţione asupratubului capătuluibieletei ază având în vedere sensul de rotaţie al acestuia pentru obţinerea convergenţei sau divergenţei și că o rotaţie completă a acestuia conduce la o deplasare axialăde 1. 2.20 .5 mm. 30 . După obţinerea paralelismului corect se strânge contrapiuliţa la un cuplu de 5 daNm. PARALELISM CRT. REP ARTIţIE CORECţ ACETREBUIE I EFECTUA TĂ 1. apoi se reglează paralelismul(vezi cazul 2). INCORECT CORECTĂ Se regleazăparalelismul la aceeașivaloare pe partea stângăși pe parteadreptă asigurândaceeașivaloare ”A” pe ambele părţi. 3. 2 1 Pot exista trei situaţii: NR. INCORECT INCORECTĂ Se efectueazăîn primul rând. repa a pentru a echilibra rtiţi valoarea ”A” pe fiecare parte. CORECT INCORECTĂ Se efectueazăacelașinumăr de rotaţiiale tubului capătuluibieletei atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă până se obţine aceeași valoare ”A”.

cuzineţi Înălţimi puncte control: .dimensiuni . spate): .echilibrar e Caracteristicile de mai sus sunt corespunzătoare 30 Joc articulaţii: .21 .simetrie NU DA Corectarea defecţiunilor Devierea persistă NU Control terminat DA Control geometrie punte faţă Devierea persistă NU Control terminat DA Controlaţi paralelismul pu nţii spate și aliniamentul A 30 .GENERALITĂţI Controlul și reglarea punţii faţă DIAGNOSTICARE DEVIEREASPRE STÂNGASAU SPRE DREAPTA LAVITEZĂSTABILIZATĂ Se efectueazăcontroalelepreliminar : e Roţi: (faţă.tipuri .presiune .

22 .30 GENERALITĂţI Controlul și reglarea punţii faţă Diagnosticare A DA Reglajul punţi corect NU Control terminat Înlocuire elemente defecte Devierea persistă NU DA Control terminat Permutaţi roţile până la echilibrarea devierii LEGENDĂ: De controlat Operaţii efectuate 30 .

.0 5. Articulaţiilebraţului semipunţiifaţă sunt realizateprin cuzinetelastic(la partea către șasiu)și rotulă de suspensie (la partea către roată).7 7. CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șurub fixare roată Piuliţe axe braţ suspensie Piuliţa șurubului de împănare rotulă Piuliţa șurubului de îmbinare a portfuzetei cu amortizorul Piuliţă transmisie Piuliţă rotulă direcţie Șuruburi de fixare bară antiruliu Șuruburi de fixare barete Șuruburi fixare rotulă suspensie pe braţ Șuruburi fixare disc pe butuc Piuliţă blocare pipă bieletă ..5 28.5 1. inegali cu articulaţii tripode homocinetice.. concepute pentru suspensia de tip Mc Pherson .4 5.2 10.0 31 . Butucul roţiise asambleazăîn portfuzetă prin intermediul unui rulment etanș.5 6.5 10. Transmiterea mișcării laroţi se realizeazăcu ajutorula doi arboriplanetari. Discurile de frânăsunt ventilate.7.ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Caracteristici 31 Punteafaţă se compune din două semipunţiarticulatecu roţiindependente.0 4.1 .0 4.0 2.capăt bieletă asamblat Corp articulaţie capăt bieletă asamblat .cremalieră 7.

remontare sunt identice pentru ambele semipunţi (cu precizarea că la partea din dreapta este prevăzut o baretă. . . axele defixare braţ pe suport GMP și bareta (baretele). Se ridică automobilulcu un elevatorcu 2 coloane.2 . .2 4. Se slăbesc șuruburile de fixare roţi faţă.5 10. iar la partea din stânga sunt prevăzute două barete).șurubul fixare superioară baretă de dubluraaripă stânga/dreapta.5 6.5 2.0 7. Se demontează cele două roţi. DEMON TARE Se debranșeazăbateria.. 1 2 31 .braţele.. Se demonteazășuruburile de fixare(1) a barei antiruliu pe braţelesuspensiei. Se degajeazăbara antiruliu.7.7 NOTĂ Operaţiile de demontare .piuliţele (3).31 ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Braţ suspensie CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi fixare roţi Piuliţe axe braţ suspensie Piuliţa șurubului împănarerotulă Șuruburi paliere bară antiruliu Piuliţe șuruburi fixare rotulă la braţ Șuruburi de fixare barete 7.piuliţași șurubul de împănare (2) al rotulei de suspensie pe portfuzetă. Se demontează: .

în interiorul acestora se va doza 1 g de unsoare tip MOYKOTE 33 MEDIUM. prin strângerea la cuplu a șuruburilor. se strâng șurubu lacupluimpus. . La remontarea axelor braţului de suspensie. i Se monteazăroţilor. se vor folosi piuliţe cu autofrânare noi.remontareabarei antiruliuprin strângerea la cuplu a șuruburilorde fixare . apoi cu automobilul pe roţise continuă rile cu: .(4) la parteasuperioară.strângereapiuliţeloraxelor braţului și fixareabaretei(baretelor) .montarea rotuleiîn portfuzetă. Se executăoperaţiile în ordinea următoare: .fixarea braţului pe suportul GMP fără a se strânge la cuplu piuliţele axelor (3).fixarea șurubulu de împănare rotulăși strângerea piuliţeiacestuiala cuplu. .3 . 31 .ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Braţ suspensie 31 REMON TARE NOTĂ: Se va asigura prezenţa plachetei de protecţie (A) pe axa rotulei de suspensie. 3 A NOTĂ: La remontare tampoanele de fixare pe bara antiruliu.

4 . PARTEADREAPTĂ PARTEA STÂNGĂ 31 .31 ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Braţ suspensie Montarea axelor de fixare braţ pe cadru și a baretelor diferă de la partea stângă la partea dreaptă.

Se demonteazăcel de-al doilea cuzinetși se procedeazăîn aceeașimanieră ca cea prezentată mai sus.4.F. Operaţia se execută la o presă ( cu o acţionare mecanică / manuală). pentru a păstra cota A = 239 ± 0. evitând lovirea cu ciocanul. φ Montarea cuzineţilorelasticise executăcu ajutorul dispozitivuluiPF 601. Se remontează noul cuzinet având în vedere respectarea cotei A = 239 ± 0. 31 .F. cu apăsare continuă pe bucșa exterioară. 602 Dispozitiv montare cuzineţi Extractor cuzineţi ÎNLOCUIRE Pentru a păstra centrajul cuzineţilor în raport cu axa braţului. utilizândun tub cu diamet ul r exterior de 31 mm. Se demonteazăunul din cuzineţicu ajutoruldispozitivuluiPF 602.V.-uri necesare P.ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Cuzineţi elastici braţ suspensie 31 S.5 .aceștiavor fi înlocuiţiunul după altul. φ 31 A NOTĂ: Cuzineţii elastici se vor monta pe braţul suspensiei prin presare.D.4. 601 P.

REMON TARE NOTĂ: Se va asigura prezenţa plachetei de protecţie (A) pe axa rotulei de suspensie. Se deșurubează piuliţele (3) de fixare a axelor braţului.șuruburile (4) de fixare a rotulei pe braţ. fără demontarea acestora. ÎNLOCUIRE BURDUF PROTECţIE Se demonteazăburduful deteriorat.rotula de suspensie. Se procedează în continuare în același mod ca la remontarea braţului suspensiei respectându-se cuplurile de strângere.31 DEMON TARE ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Rotulă suspensie Se procedeazăîn același mod ca pentru demontarea braţului suspensiei. se va înlocui obligatoriu braţul de suspensie. 31 . Se monteazănoul burduf pe rotulă. Se curăţă rotula în zona acoperită de burduf(pivotul și corpul rotulei). Se dozează aproximativ 3g unsoare cu MOS2 în noul burduf. . Se montează rotula suspensie pebraţ. NOTĂ: La demontarea rotulei suspensie de pe braţ se va verifica vizual dacă găurile corespondente din braţul suspensie sunt ovalizate. Se așează pe burduf cu ajutorul unui fir rezistent.colierul B.6 A B . prin intermediul celor două șuruburi de fixare(4) și se strâng piuliţeleacestora la cuplu prescris. apoi colierul A(Φ19). 3 4 A Se demontează de pe braţ: . Dacă prezintă ovalizare.

arcurile de menţinere de pe garniturile de frână(plăcuţe). Se ridică automobilulcu ajutorul unui elevator cu două coloane. Se scot: -garniturile de frână (plăcuţele)din locașurile din furcă (asamblatecu aceastase vor afla arcurile de menţinere). Se demontează roata faţă.ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Garnituri (plăcuţe) de frână S.7 . s e recomandă curăţarea acestor suprafeţe pentru a evita zgomotul (scârţâitul) la acţionarea frânei de serviciu. . prin glisarea acestora. 1 31 . Se detașează ansamblul etrier din furcă împreună cu racordul flexib il.-uri necesare FR 500 Împingător piston 31 NOTĂ: Pentru menţinerea eficacităţii frânării. Uzura neuniformă a unei plăcuţe. Se vor folosi ca piese de schimb. plăcuţe de frână marca TEXTAR.penele. adaos de material. . mai ales în canalul din mijlocul garn itur ii (plăcuţei). Dacă garniturilede frână (plăcuţele) nu sunt uzate complet dar prezintă pe suprafaţa de fricţiu ne. Se scot: . NOTĂ: Este interzis a se acţiona pedala de frână după ce etrierele au fost demontate de pe furcă.V.siguranţelepenelor (1). înlocuirea garniturilor (plăcuţelor) se va face numai în set complet. conduc la schimbarea setului.D. DEMONTARE Se slăbesc șuruburile de fixare roată faţă. sau diferenţe de uzură între plăcuţa interioară și exterioară mai mari de 10% din minimul ferodoului rămas.

31 ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Garnituri (plăcuţe) de frână REMONTARE Se împinge pistonul etrieruluiîn alezajulacestuiacu ajutorul dispozitiv FR 500. ului FR 500 Se remontează: .arcurile de menţinere pe garniturile de frână.garniturilede frână (plăcuţele) în locașuriledin furcă. Se montează roţile.8 .etrierul. . Se coboară automobilulde pe elevator.asamblatecu arcurile de menţinere. în vederea aduceriiîn contacta pistonulu etrier cu i garniturilede frână (plăcuţele). . . șuruburile de fixare roţi faţă. Se strâng la cuplul prescris. 31 . Se apasăde mai multe ori pedala de frână.penele și siguranţelelor.

atunci când protuberanţa (P) de pe etrierul (2) ocupă poziţia dată în detaliul“D” faţă de mijloculcanalului“C” de pe furcă (1). faţă de marcajul (C) de pe furcă. 31 .9 . frâna faţă este de tip frână disc ventilată cu etrier flotant și furcă (1) fixată prin șuruburi de port fuzetă. Garniturile de frână (3) (plăcuţelede frână) sunt de tip “TEXTAR”fără mortor uzură.ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Verificare uzură garnituri (plăcuţe) frână 31 Constructiv. Se consideră uzură maximă pentru garniturile (plăcuţele) de frână și se impune înlocuirea obligatorie a acestora. Verificare uzurii lor se face prin compararea poziţiei marcajului (P) de pe etrier.

Prinintermed unei lamelese scoategarnitura iul de etanșare din locașul practicat în alezajul etrieru lui. Se extrage pistonuletrierului folosind o cală de lemn și o sursă de aer comprimat. Se demonteazăroata.etrier 1. NOTĂ: Înainte de remontarea pe furcă se verifică etanșeitatea etrierului asamblat. montarea realizând u-se în ordine inversădemontării.31 ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Etrierul de frână REPARARE CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi roată 7.5 Șurub racord tubulatură rigidă pe flexibil faţă 1. Se scoate garnitura de protecţie. NOTĂ: În cazul în care este necesar a se demonta furca etrier se demontează șuruburile de fixare pe furca etrier. Se ridică automobilul cu ajutorul unui elevatorcu două coloane.se înlocuiesccele defecte. Se deșurub ează racordu canalizaţi i rigide l e de pe racordulflexibil și se scoate ansamblul etrier. Se scot siguranţeleși peneleetrier. La remontarea furcii se vor înlocui șaibele Grower.7 DEMON TARE Se slăbescșuruburile de fixare roatăfaţă.5 daNm. șuruburile vor fi strânse la un cuplu de 6. Se curăţă pieselecu alcool.10 .5 Șurub purjă 1 Tub flexibil . după care se vor etanșa cu FIXAMED R58. 31 . Se scoate lichidulde frână din rezervor. se suflă cu aerpână la uscare.după ce în prealabiltoate pieseleau fost unse cu lichid de frână.

Se introduce o cală de lemn pentru a nu permiteieșirea pistonului. Se crează în etrier o presiune de 0.umplereaetrierului cu lichid de frână în scopul ușurării purjăriisistemuluide frânare.garniturasau corpul etrier. se va înlocui pistonul. Se reface proba de etanșeitate. Dacăetrierul prezintăscăpări de aer pe lângă piston se recurge la demontarea acestuia. VERIFICARE ETANȘEITATE ETRIER Se branșează la etrier un manometru racordat la o sursă de aer comprimat.purjarea sistemuluide frânare. După caz.11 . Se verifică etanșeitateala diverse presiunifără a depășipresiunea de 2 bari. 31 . .ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Etrierul de frână REMON TARE 31 Se efectueazăîn ordinea inversă demontării.3 bari. Se manevrează de câtevaori pistonulpentru a eliminaaerul din locașulde etanșare. Se scufundă etrierul într-o cuvă cu alcool. executând u-se în plus: .

se strângșuruburile(A)la cuplu.Înainte de remontare se verifică: .Grosimeaminimăadmisă:19 mm . Se remontează: .disculpe butuc prin intermediul celor două șuruburi cu cap înecat (B) și se strâng la cuplu.Bătaia axială maximă admisă 0.starea tuburilor flexibile de frână.4 Piuliţă fuzetă roată faţă 28. Se demontează: .starea garniturilor de frână și se înlocuiesc dacă este necesar . . Se apasă de câteva ori pe pedala de frână pentru a aduce pistonul în contactcu garniturile de frână (plăcuţele).04 mm pe diametrul de Φ 215 CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șurub fixare furcă etrier pe portfuzetă 6.roata. .5 Șurub fixare disc pe butuc 1.0 Șuruburi roată 7. NOTĂ În cazul înlocuirii discului de frână.5 DEMON TARE Se slăbescșuruburile de fixare roatăfaţă. Se ridică automobilul cu ajutorul unui elevatorcu două coloane.frâna disc ansamblată pe portfuzetă. .șuruburile cu cap înecat (B) ce fixeazădisculde frână pe butuc. B REMON TARE A Se demonteazădisculde frână. este obligatoriu înlocu irea plăcuţ elor (garniturilor) de frână (marca TEXTAR). . 31 . . O uzură mai mare sau o neregularitatemai accentuatăa suprafeţelorde frânare ale disculuide frână va conduce în mod obligatoriu la înlocuirea acestuia.31 ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Disc frână NOTĂ: Discurile de frână nu sunt rectificabile.12 .șuruburile (A) de fixare ansamblu frână disc pe portfuzetă.

roata. .piuliţa transmisiei.ansamblufrânădisc împreună cu racordu l flex ibil.se eliminăportfuzeta.0 Piuliţă transmisie 28. Se demontează: .V .se depresează rotula de direcţie folosind extractor PF476.butucul din portfuzetă cu ajutorul extractorului PF 600.D. .5 Piuliţa șurubului de îmbinare portfuzetă cu piciorul amortizorului 10.5 Piuliţă rotulă direcţie 4.se demonteazăcele douășuruburi ce fixează portfuzeta de piciorul amortizorului. PF 476 31 .se demontează șur bul de împănare u rotulă suspensie. .portfuzetă.uri necesare Extractor discbutuc Extractor rotulă direcţie CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) 31 PF600 PF476 PF 600 Șurub fixare roată 7.2 DEMON TARE Se slăbesc șuruburile de fixare roată faţă. .0 Șurub fixare furcă pe portfuzeta 6.se demonteazăpiuliţarotulei bieletei de direcţie. . Se continuă cu demontarea portfuzetei respectân du-se ordinea operaţiilor : . ul .ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Portfuzetă S.13 .5 Piuliţa șurubului de împănare a rotulei cu portfuzetă 6. Se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane. .

31 . după ce.canelurile fuzeteiau fost gresate.31 REMON TARE ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Portfuzetă NOTĂ: Înainte de remontare se va verifica starea rulmentului. Se poziţionează și se asamblează portfuzeta împreună cu ansamblul disc . în prealabil.butuc reluând operaţiileîn ordine inversă. care se va înlocui dacă unsoarea a curs.14 .

folosind o bucșă cu diametrul interior Φ36 mm și exterior Φ40 mm. Φ 50 Ansamb portfuzetă. pentru a realiza montajul corect și a nu deteriora rulmentul. inelul de siguranţa (inel pentru alezaj)din interiorulportfuzetei .15 . NOTĂ: Operaţia se va executa astfel încât bucșa să nu se sprijine pe rondela de sprijin rulment. Folosindo presă se extrage rulmentulbiconic cu ajutorul unei o bucși avânddiametrulexterior Φ 50 mm. Se monteazăinelul de siguranţăîn canalul din alezajulportfuzetei. 31 . Se scoate. Se presează rulmentul în portfuzetă prin intermediul unei bucșe cu diametrul Φ63 mm.rulm se va așeza lul ent deasuprabutucului și după centrarearondelei de sprijin se presează rulmentul pe butuc.ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Rulment portfuzetă (35 x 65 x 35) DEMON TARE 31 Se demontează portfuzeta (vezi metoda “Demontareportfuzetă”). Se sprijinăportfuzetape o bucșă cu diametrul interior Φ67 mm. Φ 64 NOTĂ: La înlocuir ea rulme ntulu i se va înlocui obligatoriu ș i distan ţieru l acestuia (A). Se continuă cu montarea portfuzetei ansamblu pe automobil (vezi metoda “Remontare portfuzetă”) Φ 40 Φ 40 Φ 36 Φ 67 REMON TARE A Se introduce în portfuzetă rondela de sprijin rulment.

..4 7.7 daN m 4 daNm 28 daNm 7.5 daNm 6.2 31 .5 daNm 2.31 6 daNm 2 daNm ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Suspensie faţă SECţIUNE TRANSVERSALĂ 10.7..16 .5 daNm 10.5 daN m 5 1.

În consecinţă este necesar ca înainte de montarea pe automobil să se efectueze amorsarea amortizoarelor prin deplasarea alternativă (în sus și în jos) a tijeiamortizorului. Taler superior 5. Piuliţăfixare superioară 2.5 Șuruburi fixare superioară amortizor 2 31 1 3 4 Depozitarea amortizoarelor se face în poziţie orizontală. poziţiasa fiind verticală. Taler inferior 7. Șurub fixare inferioară 3. Arc AMORTIZOR CUPLU DE STRÂNGERE (daNm) Piuliţă tijă amortizor 6 Piuliţe fixare inferioară amortizor 10. În aceste condiţii este posibil ca amortizoarele care funcţionează vertical să se dezamorseze. 5 2 6 7 1. 31 .1+ 0. Rulment axial Diametrul spirei arcului punţilor faţă este de Ø 13.08 mm. Bloc filtrant 4.17 . Tampon șoc 6.ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Amortizor. -0 NOTĂ: Asiguraţi-vă că arcurile fiecărei punţi au aceleași caracteristici.

amortizor.șuruburile (1) fixare portfuzetă de piciorul amortizo rului.roata. . SEPARARE ARC DE AMORTIZOR Se așazăamortizorul în suportulamortizor (4) din placa de bază (3) a dispozitivului SUS600.18 . Se așează arcul pe axul (2) al dispozitivului SUS.D. 1 Se scoate ansamblul arc . u Se demonteazăpiuliţade fixare superioară a amortizorului cu cheia combinată SUS. 31 . Se comprimă arculprin strângerea alternativ ă a piuliţelor(9) până se ridică de pe talerulinferior al amortizorul i.31 ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Ansamblul arc și amortizor DEMONTARE ANSAMBLU ARC -AMORTIZO DEPEAUTOTURISM R S.V. -șuruburile de fixare superioară (2) a amortizoruluipe caroserie.600. Se așazătalerul de comprimare (7) pe blocul filtran al arculuiși se poziţionează tijelecu gheare t (8) pe penultimaspiră inferioarăa arcului.talerul superiorși arcul. Se decomprimăarcul prin acţionarea manivelei(1) și se scoatede pe axul (2) blocul filtrant al amortizorului.-uri necesare Dispozitiv SUS 600 Cheie combinată SUS 601 2 Se slăbesc șuruburile de fixare roată faţă. Se pune pe ax bucșa de fricţiune (6). apăsând pe braţul inferior pentru a evita ca amortizorul să vină în contact cu burduful tran smisiei. Se slăbesc alternativ piuliţele (9) și se scoate talerul (7) și tijele cu gheare (8).601. Se scoate arcul. distanţierul (5) și se strânge manivela (1) până când bucșa de fricţiune (6) vine în contactcu blocul filtrant al amortizorului. Se ridică automobilul cu un elevator cu două coloane. Se demontează: .

ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Ansamblu arc și amortizor

31

REMONTARE ANSAMBLU ARC - AMORTIZOR PE AUTOTURISM Se așază arcul pe axul (2) al dispozitivuluiSUS 600. Se poziţioneazăpe arctalerul superior și blocul filtrantal amortizorului. Se așeză pe ax bucșa de fricţiune(6) și distanţierul (5). Se comprimă arcul cu ajutorulmanivelei(1). Se poziţioneaz pe bloculfiltrantal amortizorului, talerul de comprimare (7) și se poziţione ă ază tijelecu gheare (8) pe penultimaspiră inferioară a arcului. Se strâng piuliţele(9) până când ghearele tijelor(2) vin în contactferm cu spira arcului. Se desface manivela (1)și se scoate arcul comprimat de pe axul (2). Se așezăamortizorul în suportul(4). Se așezăpe amortizorrulmentul axial,talerul inferior, tamponul șoc și arcul. Se montează piuliţade fixare superioară a amortizorului cu cheia combinatăSUS 601 și se strânge la cuplu. Se slăbesc piuliţele (9) și se scoate talerul (7) cu tijele (8). Se monteazăansamblularc - amortizorpe autoturismîn ordine inversă demontării. 2 5 1 6

3

31 - 19

31

ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Bară antiruliu
BARĂ ANTIRULIU FAţĂ Diametrul (mm) Φ 24

CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi cleme fixare cuzineţi elastici pe lonjeron Șuruburi cleme fixare bucși pe braţ DEMON TARE

4 4

Se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane. Se desfac: - șuruburile de prindere clemepe suport GMP și se scot tampoanelede fixare; - șuruburile de prindere cleme pe braţ și se scot bucșile de reazem. Se demonteazăbara antiruliu. Se verifică starea tampoanelorde fixare și a bucșilorde reazem. Se înlocuiesc reperele care prezintădefecte. 1 4 3 2
1. Tampon fixare pe bra ţ 2. Clemă prindere pe barţ 3. Clemă prindere pe suport GMP 4. Bucșa de rea zem REMON TARE

Se monteazăbucșilede reazemși tampoanelede fixare pe baraantiruliu. Se monteazăbara antiruliu asamblată atât pe braţe câtși pe suportul GMP. Se coboară automobilulcu roţile pe sol. Se strân la cuplu șuruburile clemelor de prindere bucși reazempe suportulGMPcât șișuruburile g clemelor de prindere bară pe braţele de suspensie. Poziţionareabucșilor reazempe bara antiruliuse va facecu fanta (A) către șuruburile prindere clemede suportul GMP .

A

1

31 - 20

ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Suport GMP

31
7,5

CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi fixare roţi Șuruburi fixare inferioară amortizor faţă cu braţul portfuzetei Șuruburi de fi are superioară barete x Șuruburi fixare bieletă antibasculare cu suport trave direcţie rsă Șurub de legătură ax infer coloană ior direcţie-ax pinion casetă direcţie

10,5 2,7 6,2 2,1

ATENţIE! Demontara șuruburilor și piuliţelor punţilor faţă, implică înlocuirea lor obligatorie și strângerea la cuplurile impuse.

DEMON TARE

Se debranșează bateria. Se demontează: - șurubul de legătură ax inferior coloană direcţie-ax pinion casetă direcţie; - piuliţele fixare ecran termic pe colector evacuare și se scoateecranul termic; - prezoanele fixare tub coborâre - colector evacuare. Se slăbesc șuruburile roţilor punţilor faţă. Se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane.

Se demonteazăscutul motor. Se goleștede ulei circuitul direcţieasistată (vezi capitolul 05). Se golește de ulei cutia de viteze (vezi capitolul05). Se demontează: – bara parașoc faţă (vezi capitolul 55); – carenajele roţilor faţă stânga/dreapta (vezi captolul 56); – fixările superioare barete de legătură suport GMP- caroserie; – fixările superioare ale baretelor absorţie șoc, (barete legătură axe braţe suspensiecaroserie); – etrierele de frână de pe furcă și se suspendăetrierele; – colier de legătură tub coborâre - camera detentă și se scoate tubul de coborâre.

31 - 21

31

ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Suport GMP
- fixărileclemelortubului de joasă presiune direcţie asistată (pe partea stângă);

Se fixeazăun suport de organe sub suportul GMP și se demontează: - șurubul de legătură bieletăantibasculare - cutie viteze; Se slăbește șurubul de legătură bieletă antibasculare - suport traversă casetă de direcţieși se basculeaz bieletaantibascular ă e în jos.

- șuruburile fixare ansambluburduf - rulment articulaţie G.I. transmieie stânga pe cutia de viteze; - fixare inferioară a radiatorului răcire, pe ambele părţi;

- fixărileclemelo tubuluide înaltăpresiun r e direcţie asistată (pe partea dreaptă); - atât de pe partea stângă cât și de pe partea dreaptă, șuruburile fixare inferioară amortizare faţă - braţe portfuzetă; - transmisiastânga din cutia de viteze; - transmisiadreaptă din cutia de viteze. Se coboară cu atenţiesuportul de organe către sol. Se demonteazășuruburilede fixarea suportulu i GMP de lonjeroane atât la partea din faţă cât și la partea din spate.

31 - 22

ELEMENTELE PUNţILOR FAţĂ Suport GMP
REMON TARE

31

Se efectueazăîn sens invers demontării, respectândcuplurile de strângere. În cazul în care se monteazăo casetă de direcţie nouă, se va efectua reglajulparalelismului, respectându-se procedura de reglaj paralelism prezentatăanterior.

31 - 23

ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Caracteristici

33

Punteaspateestealcătuitădintr-o osie având un profilde torsiune în formă de “U” de care se sudează braţele. Pentru îmbunătăţirea stabilităţii transversale și a rezistenţeila oboseală a traversei, puntea este echipatăcu o bară stabilizatoare de diametru Φ 21 mm. Bara este încastrată prin sudură la ambelecapete în braţelelaterale ale punţii. Legătura axei cu șasiulse realizeazăprin intermediulcuzineţilorelastici,a arcurilorelicoid ale și a amortizoarelor telescopicecu dublu efect. Tamburul și butucul formează corp comun și se montează pe fuzetă prin intermediul unui rulment biconic etanș.

33 - 1

Se împingamortizoarele în sus. Se ridică automobilul cu un elevatorcu două coloane.uri necesare Clește extragerebușon tambur Extractorbutuc Clește demon tare arc readucere saboţi Protectori saboţi Clește menţinere pistoane cilindrii receptori Cheie dinamometri ă c Suport ceascomparator RO441 PF600 FR03 FR09 FR05A MOT30 RO541A CUPLURIDESTRÂNGERE (daNm ) Șurub fixare roată Piuliţă fixare osie Piuliţă fixare picior amortizor Piuliţă ax cuzinet elastic braţ osie spate Șurub racord tubulatură ri idă frână g Șurub purjă 7. Se demontează roţile spate. 33 .5 1. după ce în prealabilambeleapărătoride braţe au fost demontate. Se verifică starea cuzineţilorelastici. Se demonteazăcomplet puntea spate. Se debranșează cele două șuruburi racord ale tubulaturii rigide de frână din cilindrii receptori. Se demonteazăarcurile. Se desfac legăturile cablului secundar din levierelefrânămână și se demontează cablul din platourilede frână.5 12 7. Se demontează suportul tijeide acţionare a limitatorului de frână de pe braţul din dreapta punţii. Se demonteazătamburii de frână. Se goleștede lichid instalaţia de frânare. B Se demonteazășuruburile (B) de legătură dintre braţelepunţii spate și șasiu.2 .V .5 12. DEMON TARE Se slăbesc șuruburile de fixare roţi spate.0 1.33 ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Punte spate S.D.0 A Se demontează șuruburile (A) de fixare inferioară a amortizoarelorcu puntea spate.

Se montează roţile spate. Se centrează cuzineţiibraţelor în dreptul suporţilor șasiului. 33 . Se reglează jocul la tija de acţionare a limitatorului (vezi capitolul37 . NOTĂ: Jocul axial maxim admis la rulment este de 0. Se reumple cu lichid circuitulde frânare.“Reglare limitator frână”).3 . se coboară automobilul pesol. Se regleazăcablul frână de mână.05 mm. Se comprimă puntea astfel încât arcurilespatesă se sprijine pe taler și se monteazășuruburile de fixareinferioară amortizoar . Se strâng șuruburile de fixare roţi spatela cuplul prescris. Se verifică jocul axial maxim admisal rulmentuluifolosind un ceas comparator și suportul RO541A. Se remonteazăarcurile.montându-se fără a se strânge la cuplu piuliţelecu șuruburilece asambleazăpuntea de șasiu.ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Punte spate 33 REMON TARE Înainte de remontare se ung cu unsoare șuruburile de fixare inferioarăamortizor-punte spate respectiv șuruburile de legătură braţe punte spate . e Se strâng la cuplu prescris șuruburilede legătură. Se procedeazăîn continuare în sensinvers demontării.șasiu. Se purjeazăcircuitul de frânare.

33 ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Suspensie spate SECţIUNE LONGITUDINALĂ 33 .4 .

să se efectueze amorsarea amortizoarelor prin deplasarea alternativă(în sus și în jos) a tijeiamortizorului în poziţieverticală.35 2 3 NOTĂ Depozitarea amortizoarelor se face în poziţie orizontală. Se demonteazăpiuliţele de fixare superioară (1) (prin portbagaj). Piuliţefixare superioară 2. Se demontează roţile spate.5 1.ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Amortizor 33 1 CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Piuliţă fixare inferioară amortiz or Piuliţă fixare superioară amortizor 7.să se dezamorseze. 33 . Se slăbesc șuruburile roţilor spate. DEMON TARE Se scoate protectorul amortizor (2). În aceste condiţii este posibil ca amortizoarele care funcţionează vertical. respectându-se cuplurile de strângere prescrise.5 . Se demonteazăamortizorul. Se demonteazășurubul de fixare interioară (4). În consecinţă este necesar ca înainte de montare pe autoturism. 4 1. Tampon superior 4. Șurub fixare inferioară. Protector 3. Se ridică autotomobilulcu un elevatorcu două coloane. REMON TARE Se execută operaţiile în ordinea inversă demontării.

Se execută operaţiile în ordinea inversă demontării. Se demontează roata.33 ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Arc S.5 Diametrul spirei arcului punţii spate este de φ 16+0. pentru menţinerea arcului în stare comprimată.6 . Se slăbesc șuruburile roţii în partea unde se executădemontarea. -0 DEMON TARE REMON TARE Se așeazăbridelede blocareale dispozitiv ului SUS 600. Se apasă puntea și se scoate arcul.V .uri necesare .D.5 Piuliţă fixare inferioară amortizor 7. Se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane. NOTĂ: Asigur aţi-vă că arcuri le ce s e montează pe punte au aceleaș i caracteristici. 33 . Se demontează piuliţa și șurubul fixare inferioarăamortizor.08 mm. Dispozitiv SUS 600 CUPLURIDESTRÂNGERE (daNm ) Șurub fixare roată 7.

D.rondela sprijin rulmentși piuliţafuzeteistrângându-lela cuplu.frâna de mână (vezi capitolul 37 “Comenzi”). . rectificarea unuia antrenează obligatoriu aceeașioperaţie și pentru celălalt.uri necesare Clește extragere bușon Extractor tambur CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) RO441 PF600 Șurub fixare roată Piuliţa fuzetei DEMON TARE 7.saboţii prin aplicări repetate aunei forţe asupra pedalei defrână.bușonul tamburului.tamburul cu ajutorulextracto ruluiPF600 . Se reglează: . . . destinzându-se cablurile secundare.5 22 Se demonteazăroata.ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Tambur frână 33 Cei doi tamburi de frână trebuind să fie de același diametru. .piuliţași rondela sprijin rulment.V . S. REMON TARE Se curăţă tamburul și platoul de frână cu ajutorul unui curăţitor (aspirator) pentrufrână. Se monteazăroata și se strâng șuruburile la cuplul prescris. Se demontează: . Se montează: . 33 .tamburul.7 . Se trece o șurubelniţă prin gaura de fixare roată din tambur și se acţionează asupra sectorului dinţat desfăcând angrenarea acestuia cu levierul de reglaj. Se eliberează frâna de mână. Se extrag bușonul din tambur utilizân cleștele e d de extragere RO441.

5 1 Se slăbesc șuruburile de fixare roată spate.se scoate cilindrul receptor frână.-uri necesare Clește demontare arc readucere saboţi Clește extragere bușon CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) FR03 RO441 Șurub fixare roată Piuliţa fuzetă roată spate Șurubpurjă Șurub racordtubulatură rigidăfrână Șurub fixare cilindru pe platou DEMON TARE 7. Se execută operaţiile în sens invers demontării. . Automobilul așezat pe un elevator cu două coloane.bușonul tamburului. .33 ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Cilindru receptor S.D. .V.tamburul de frână. . A Se verifică starea garniturilor de frână ale saboţilor.8 .roata.cele două șuruburi de fixare a cilindrului receptor pe platoul de frână. se demontează: . Se distanţează saboţii de frână.arcul superior de readucere al saboţilor folosindcleșteleFR03. 33 . . REMON TARE Se curăţă tamburul și platoul de frână ansamblucu ajutorul unui curăţitor(aspirator) pentru frână. Se deșurubează: .5 22 1 1.racordul tubulaturii rigidede pe cilindrul receptor cu ajutorul unei chei fixe.

Se verificăcalitateasuprafeţeialezajul i cilindrului. Se monteazătamburul frână roată.șurubul de purjă. Se montează roata. Se coboară automobilulpe sol. oriceurmăde uzare.jocul rulmentulu punţii spate. . Se verifică deplasarea ușoară a pistoanelo asamblateîn alezajulcilindrului. i Dacăelemen componente sunt în stare bună. Se purjeazăcircuitul de frânare. Se purjeazăcircuitul de frânare (vezi capitolu 30).frâna de mână (vezi capitolul37). În caz contrar acestease vor înlocui.ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Cilindru receptor Se reglează: . Se demontează: .pistoaneleφ 22 asamblatecu garniturile de presiuneși burdufurile protectoare.9 . Se verifică reglajulfrâneide mână. 33 . .saboţii prin aplicarea repetată a unei forţe pe pedala de frână. i . r Se monteazăcilindrul receptor pe platou. l REPARARE DEMON TARE 33 Se demonteazăcilindrul receptor de pe automobil. acestease ung cu lichid de frânăși se montează tele în ordinea inversădemontării. u conduce laînlocuireacilindrulu asamblat. zgârieturi sauoxidare. Se strâng șuruburile roţii la cuplul prescris.

Se bascul ază levierul de reglaj (C) până când e acesta vine în contact cu fuzeta roată spate.cele două arcuri de menţinere (R) a saboţilor pe platou cu o tijă cilindrică (T). Se îndepărtează saboţii de platou. Se scoate arcul superior de readucere al saboţilorfolosind cleștele FR 03. Se demontează: .5 22 Cu ajutorul cleșteluiFR 05 A se imobiliz ează pistonașelecilindrului de frână. R R T R C 33 . Se eliberează capătul cablului frâneide mână din levierulfrânei mână.10 .33 ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Saboţii de frână S.V . .niciodată nu se montează saboţia căror garnituri de frânăsunt de mărci și calităţidiferite.D.uri necesare Clește extragere bușon Clește demontare arc readucere saboţi Clește menţinere pistoane cilindru frână CUPLU DESTRÂNGERE RI (daNm) RO441 FR03 FR05A Șuruburi roată Piuliţă fuzetă roată spate DEMON TARE 7. Înlocuirea saboţilorde frână trebuie să se facă în set complet.tamburul de frână (vezi paragraful corespondent).

Se scoate sabotul (faţă) de compresie. C B Se aduce levierul de reglaj în poziţiainiţială. Se rotește sabotul compresie cu 90°. NOTĂ: Reglarea dispozitivului de preluare automată a jocului depinde de tensionarea arcului (E) prins în tre sabotul spate și bieletă. apoi cel de întindere.7 ÷ 0. Se măsoară cota H = 0. Se demonteazăarcul inferior.ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Saboţii de frână 33 Se desface legătura bieletei (B) de levierul de reglaj (C). Dacă cota H nu este corectă. se înlocuiesc arcul bieletei (E) și arcurile de readucere a saboţilor. 33 . REMON TARE Se execută operaţiile în sens invers demontării. între bieletă și sabotul faţă.9 mm.11 H .

starea uzurii garniturii saboţilorde frână.12 . 33 . – se viziteazăprin fereastra de vizitare. se recurge la înlocuirea saboţilor de frână (vezi paragrafulcorespondent). Dacă se constată că uzura este pronunţată. – se demonteazăobturatorul de cauciucal ferestrei de vizitare din platoul de frână.33 ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Saboţi de frână Verificarea uzurii garniturilor saboţilor de frână se poate face și fără a demonta tamburii de frână. În acestsens: – se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane.

DEMON TARE Se demontează: .jocul axial: 0 la0.tamburul.uri necesare Clește extragere bușon Extractor tambur CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Piuliţă fuzetă roată spate Șuruburi roată 22 7.bușonul tamburului utilizândcleștelede extragere RO441. . Φ 38 Φ 65 33 .5 RO441 PF600 CONTROL Se verificăcu ajutorul unui comparatorfixat pe tambur.rulmentulcu ajutorul unui tub Φ38 mm.siguranţa pentru alezaj.D. Dacă este necesar.13 .V .ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Rulment 33 S. Se demonteazădin tambur: . . pentru extragerea inelului interior al rulmentului rămas pe fuzetă se va utilizaextractorul CV 28 A.piuliţăfuzete roată spate. .05 mm maxim după montare și strângere la un cuplu de 22 daNm.

tamburul pe fuzeta care în prealabila fost unsă cu unsoare. . se monteazărulmentul pânăla contactulcu suprafaţade sprijindin tambur (cu mare atenţie astfelîncât să nu se deterioreze inelul de etanșare iar forţa de presare să fie constantă pe tot parcursul operaţiei). 33 .frâna de mână (vezi capitolul 37 “Comenzile Elementelor Mecanice”). Se remontează: . .5 nouă și se strânge la cuplu prescris.o siguranţă nouă. Se reglează: .saboţii prin aplicarea repetată a unei forţe pe pedala de frână.14 . .33 REMON TARE ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Rulment Cu ajutorul unui tub cu diametrul exterior Φ 51 mm și a unei prese.bușonul tamburului.o piuliţă M20 x 1. .

cuzinetul uzat. La presare se va respecta cota A = 30 mm.ELEMENTELE PUNţILOR SPATE Rulment 33 ÎNLOCUIRE CUZINEţI ELASTICI Se demontează cu ajutorul uneiprese. Se preseazăcuzinetulnou. 33 . 30 NOTĂ: Pentru montarea cuzinetului elastic se va utiliza dispozitivul PS 701.15 . du-seo bucșăcu diametrul exterior: D = 39 mm.utilizân . iar pentru demontare extractorul PS 700.

P1 G1 P2 G2 35 . .marcaj ștanţat.ROŢI ȘI PNEURI Caracteristici 35 ROŢI Marcajul de identificare al roţilor se prezintăsub două forme: . Tipul jantei A B C D E F Lăţimea Profilul Diametrul nominal Numărul Profilul de Deportul jantei bordurii al jantei punctelor acrosaj al (în mm) (în inch) jantei (în inch) de fixare pneului 5.1 .5 J B 14 13 4 4 CH CH 43 46 5. ale Acest marcaj poate fi: . El permite cunoașterea principalelorcriterii dimension ale roţilor.5 5. pentru roţile din aluminiu.marcaj din turnare.pentru roţile dintablă.Simplificat Exemplu: 5.5 B 13 4CH 46 Găurile de fixare ale roţilor sunt dispuse pe diametrul de 100 mm.5 J 14 4CH 43 5.5 J 14 4 CH 43. Bătaia axială maximă: se măsoară în punctele P1 și P2 . Bătaia radială maximă: se măsoară în puncteleG1și G2 .5 J 14. sau .Complet Exemplu: 5.

65 .79 .R .raportulînălţime/lăţime (h/l).indicelede viteză.structura radială .indicele de sarcină . procentual 4 5 6 3 .35 ROŢI ȘI PNEURI Caracteristici PNEURI Exemple de marcaj de identificare: 165/65 R 14 79 T 165 1 / 65 2 R 4 14 5 79 6 T 3 1 2 . (1) .14 .maxim190 km/h 35 .2 .165 . el corespunde cu cel al jantei.diametrul interior (φ) exprimat în inch.lăţimea pneului în mm. .T .

se va ţine l cont de această creștere.PNEURI Tip automobil Roată Bătaie Cuplu de axială/ strângere radială al șuruburilor roată (mm) roţii (daNm) 0.0/2.1 *roată de aluminiu În timpul rulajuluise produce o creștere a temperaturii pneului care implicitduce la creșterea presiunii din pneu cu 0.5 Pneu Presiune de umflare la rece (bari) faţă spate Gol/Sarcină Gol/Sarcină SOLENZA 5. În cazul în care se face controlu presiuniipneului imediat după rulajul automobilului.0/2.5 7.0/2.5J14* 5.2 .2/0.3 bari.8 0.2/0.0/2.2 165/70R13 2.ROŢI ȘI PNEURI Caracteristici 35 Km/h 170 180 190 200 210 240 240 Câteva simboluride viteză: Viteză maximă R S T U H V ZR mai mare de Tipuride sructură: Radială :R ROţI.1 2.2 2.3 . faţă de valorile prescrise.0. 35 .8 7.5B13 165/65R14 2.

35 ROŢI ȘI PNEURI Echilibrarea roţilor MASE DE ECHILIBRARE Se utilizeazăexclusivmaselede echilibrarefurnizateca piesede schimb.mase de echilibrat pentru jante din tablă B .4 . A .cu fixare prin cleme încorporate în masă.mase de echilibrat pentru jante din aliaj de aluminiu A B 35 .

pipa bieletei. s Se deșurubeazăpiuliţa rotulei de direcţie. 36 . lui REMON TARE Se pune LOCTITE243 (aproxim 2 ml) ativ pe filetulrotulei axiale. . DEMON TARE 36 5 5. Se extrage rotula de direcţie din braţul portfuzeteicu ajutoruldispozitiv TAV 476.1 .3 4 7. Se deblochează și se deșurubează rotula axialăcu ajutoruldispozitivu DIR 1305-01. pentru a preregla paralelismul la remontare.D. Se demontează roata faţă pe partea unde se face intervenţia.burduful. NOTĂ: Atunci când se efectuează această operaţie. Se deblochează contrapiuliţa reglaj paraleli m. . Se strânge la cuplu rotula axială(5 daNm) cu ajutorul dispozitivuluiDIR 1305-01.-uri necesare TAV 476 Extractor rotule DIR 1306 Dispozitiv de blocare cremalieră casetă direcţie DIR 1305-01 Dispozitiv de demontare-remontare rotulă axială CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Rotulă axială Contrapiuliţă reglaj paralelism Piuliţa rotulă direcţie Șuruburi fixare roată Se pune vehiculul pe un elevator cu două coloane.5 ATENŢIE Aveţi grijă să nu deterioraţi burduful. caseta de direcţie este montată pe vehicul. ului Se demontează: . Se blocheazăcremaliera în raport cu caseta de direcţiecu dispozitivul DIR 1306 în partea către pinion. Se debranșează bateria începând cu borna negativă.ANSAMBLU DIRECţIE Bieletă cu rotulă axială S. . Se reperează poziţia piuliţei reglaj paralelismcu ajutorul unui marker.pipa bieleteireperând numărulde spire de filet.V .colierul de menţinere burduf. Se remonteazărotula axială.

Se verifică geometria trenului rulant faţă. . .contrapiuliţa. Se strâng la cuplu: . b Se poziţionează burduful în canalul său de pe carter și se monteazăcolierul de plastic.cremalieră.36 ANSAMBLU DIRECţIE Bieletă cu rotulă axială Atenţie! Se strânge cu mâna unul din burdufuri pentru a se controla umflarea celuilalt. Se branșează rotula de direcţie în braţul portfuzetei. Valorile de control ale unghiurilorpunţii faţă). 36 .piuliţa rotulei dedirecţie (4 daNm). Se branșează bateria începând cu borna pozitivă. . Se înșurubează pipa bieletei în tija rotulei axiale respectând numărul de spire de filet reperate la demontare. . . .șuruburile roţilor (7. Se aduce direcţia la punctul mediu (roţile punţii faţă dispuse în linie dreaptă) să se echili reze aerulîn burdufuri și interiorulcasetei.interiorul burdufului (în partea de asamblare cu rotula axială).rotula axială.pipa bieletei.colierul de menţinere.contrapiuliţa reglaj paralelism (5. Se pune un strat subţire de unsoare tip LiCaPb tip II cu MoS2 pe: . se reglează paralelismul dacă aceasta se impune (vezicapitolul 07-Valori și reglaje. .burduful. astfel este cert că aerul circulă bine în interiorul casetei.2 .5 daNm).3 daNm). Se remontează: . Se coboară automobilulde pe elevator.

5 4 5 2. REMON TARE Se procedeazăîn sens invers ca la demontare. Se extrag rotulelede direcţiedin portfuzetă cu ajutorul dispozitivului(PF 476).ax pinio n Dopul filetat al împingătorului casetei de direcţie DEMON TARE 7. Se demontează roţile faţă. Se demontează: -șurubul de legătură dintrearticulaţiacardanică și axul pinionului caseteide direcţie. Se degajează caseta de direcţie.V . Se vor respectacuplurile de strângere impuse.3 . Se ridică automobilulpe elevato r. În compartimentul motor : Se taie colierul de menţinere al burdufului de cauciuc și se împinge acesta către tablier.1 1 Se debranșează bateria începând cu borna negativă. Se controlează și se reglează dacă este necesar paralelismul roţilor.ANSAMBLU DIRECţIE Caseta de direcţie manuală 36 S.D. -șuruburile de fixare casetă direcţie pe traversă. pipele bieletelorse vor monta în portfuzete în poziţiilereperate la demontare. Când estenecesar să se montezeo casetă de direcţienouă.-uri necesare PF 476 Extractor rotule CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi roţi Piuliţa rotulă direcţie Șuruburi fixare casetă direcţie pe traversă Șurub legătură articulaţie cardanică . 36 .

Se demontează roata de pe partea dreaptă.colierul de menţinere al burdufuluipe carter. REMON TARE Se curăţă cu atenţie atât cremaliera cât și alezajul carterului unde se va monta palierul antizgomot. A A A 36 . Se roteștevolanul către stânga până când cremalier iese în afara palierului. cremaliera se deplasează spre stânga. Se montează noul palierantizgomot. Pe partea dreaptă: Se demontează : .36 DEMON TARE ANSAMBLU DIRECţIE Palier antizgomot Se debranșează bateria începând cu borna negativă. Se unge cu unsoarea MoS2 noul palier antizgomot. Se scoatepalierul antizgomot(uzat) cu ajutorulunei șurubelniţe.bieleta de direcţie dreapta. .colierul de menţinere burduf. Se controlează și se reglează dacă este necesar paralelismul roţilor. Se ridică automobilulpe elevato r. a Se remontează : .4 . Se rotește volanul către dreapta (cursă completă).bieleta de direcţie.burduful de protecţiepe carterul casetei. poziţionându-se proeminenţele (A)în locașelelor din carter. . .

NOTĂ: Se aduce direcţia în poziţia de mers în linie dreaptă a roţilor punţii faţă. MONT AJULBURD UFULU I Montajul se realizează cu un dispozitiv sub formă de con care se poziţionează pe rotula axialăpentru a ușuraalunecarea și a evita deteriorarea burdufului. (punctul mediu al direcţiei) pentru a se asigura echilibrul aerului in interiorul casetei. 36 .ANSAMBLU DIRECţIE Burduf 36 NOTĂ: Un burduf deteriorat se va înlocui obligatoriu cu unul nou. Se pune pe suprafaţa exterioară a conului un strat subţire de unsoare tip UM 185 Li2 pentru a ușura alunecarea. Se monteazăun colier (nou) de menţinere burduf pe carterul casetei de direcţie.5 .

Verificarea și reglajul jocului la împing ător Se realizeazăreglajulîmpingătorului ţinând seama atât de uzura cremalierei cât și a împingătorului. după care se asigură prin sertizare (ștemui e) în zona"S".31 mm. (punctul mediu al direcţiei).se poziţionează palpatorul unui ceas 3.în care se înregistrează valoarea minimă pe cadranulceas ului. pinion.36 ANSAMBLU DIRECţIE Împingătorul casetei de direcţie Notă : Se face verificarea funcţională și se Când se percep zgomote în zona împingătorului casetei de direcţie este controlează în rulaj dacă volanul revine la poziţia de mers în linie dreaptă a direcţiei obligatoriu să se efectueze reglajul acestuia. 2. -se regleazăceasul comparator la "0". 36 .Determinareazgomotului(bătăii) Se prinde cu mâna cremaliera la partea unde se află împingătorul și se controlează jocul transversal (de sus în jos): acesta nu trebuie să depășească0. Împingăto r minim. .Arc comparatorpe partea cilindricăa cremalierei (în 4.Inel"O" . Reglareajocului laîmpingător se faceîn punctul de joc radial minim prin rotireadopului fileta (4) t la un cuplu de 1±0.s e rotește pinionul pe toată cursa cremaliereiși se determină punctulde abatere(joc radial) minimă.Un joc urmatde un zgomot (bătaie)determinăîn exploatare(rulaj)un zgomot în zona împingătorului. suprafaţa interioară a dopului filetat. simering ă și arcul împingătorului.2 daNm și deșurubare ˘ rotaţii.6 .31 mm. r Se repartizeazăla montaj 23±5cm3 unsoare UM185Li2 pentru:cremalier .Dop filetat parteaopusă danturii) în zona ieșiriicremalieeidin r carter (partea spre pinion). astfel: -se aducecremaliera în zona de joc radial 1. 2. -cu ajutorul unei chei fixe de 17 mm se rotește cremaliera din capătul opus până când împingătorul este în contact cu dopul filetat (se constat o creștere mare a efortuluila cheie pentru ă o deplasare redusă citită pe ceasul comparator). 1. -se citeștevaloarea pe care o indică ceasul comparator și se compară cu valoarea impusă nu trebuie sădepășească 0.

Conducte rigide 9. Camere de lucru casetă direcţie 7 Principiul de funcţionareal sistemuluiDirecţiei Asistată Constant (DAC). NOTĂ: Direcţia nu se va ţine bracată la maxim. Conductă joasăpresiune 5.ANSAMBLU DIRECţIE Generalităţi direcţie asistată 36 DIRECţIAASISTA CONSTANT TĂ -DAC 8 9 36054 1. Pompa direcţieiasistate( ) furnizeazăcontinuu în circuit. Pompa direcţiei asistate 2. un debit regulat de fluid (ulei)hidraulic oricare ar fi regimul de turaţie al motorului. Caseta direcţiei asistate 3. Rezervorulei 6. Conductă înaltăpresiune 4. Curea accesorii 8. mai mu de 45 secunde la o viteză de rotaţie lt a motorului mai mare de 2500 rot/min (riscaţi deteriorarea pompei de direcţie asistată). 36 .7 . constă în asistar ea hidrauli ă a direcţiei prin traversareafluidului (uleiu hidraulic printr-unsertar(cele două camere c lui) (9) din caseta de direcţie)cu dublu efect și printr-o valva rotativă(6). Valvă rotativă 7. care distribuie uleiul prin cele două conducte (8) către caseta de direcţie (2) funcţie de sensul de bracaj al roţilor directoare. prin intermediulco 1 nductei de înaltă presiune(3). În acestcaz sistemul poartă denumirea generică de “Sistem cu Centru Deschis”. deoarece pompa esteantrenată permanent de cureaua accesorii (7).

.V .8 3 2.D.8 . . pe GMV ă Racord conductă înaltă presiune pe caseta D. (vezi capitolul Baterie). DEMON TARE 0. Șuruburi roţi Piuliţa rotulă direcţie Șuruburi fixare casetă direcţie pe traversă Șuruburi fixare bride conducte pe suport GMP Șuruburi fixare bride pe suporţi casetă direcţie Racord conductă joasă presiune pe casetă D. Se ridică automobilulpe elevato r.36 ANSAMBLU DIRECţIE Caseta de direcţie asistată S. PF 476 1 36 .A.1 7.rotulele de direcţie cu ajutorul extractorului de rotule (PF 476).bateria.A.șurubul de legătură(1) dintre articulaţia cardanică și axul pinionului caseteide direcţie.-uri necesare MOT 453 PF 476 Obturatorfurtunuri Extractor rotule CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șurub fixare conduct alimentare D. Se demontează : . Se demontează: .A.4 2.1 Se așează automobilulpe elevator.scutulmotor.5 4 5 0. Se aduce direcţa la punctul mediu (roţile punţii faţă dispuse în linie dreaptă).

-conductade joasă presiune (în prealabil demontându-se colierul de menţinere).ANSAMBLU DIRECţIE Caseta de direcţie asistată Se obturează cele două conducteflexibile (alimentare și joasă presiune) cu ajutorul obturatoarelor (MOT 453).fixarea clemelor de menţinere a conductei de joasă presiune. 2 -racordurile conductelor de înaltă și joasă presiune de la caseta de direcţie. 36 MOT 453 Se demontează: . evitând pătrunderea impurităţilor.9 . NOTĂ: După demontare conductele de înaltă și josă presiu ne se poziţionează cu șur ubur ile racord în jos . 36 . 3 Se demontează colierul central (2) al eșapamentu și bieletaantibascu (3) de pe lui lare suportul traversei și de pe cutia de viteze. Se împinge tubul de coborâre către faţa automobilului.

Notă: Este interzis a se demonta de pe caseta de direcţie asistată. Se completeazănivelul uleiului în reze rvor.eșapamentul. -bateria. conductele dintre valva de rotaţie și camerele de lucru.bieletăantibascular . Se degajează caseta de direcţie prin partea dreaptă a automobilului (parteacătre distribuţie). Se repetă operaţia cu motorul pornit (pompa de direcţie este în funcţiune). . . Notă: Nivelul uleiului în rezervor trebuie să se situeze între reperele MINI și MAXI. Atenţie! Fixarea conductelor de înaltă și joasă presiune pe valva de rotaţie se va face astfel încât acestea să nu taloneze pe caroserie. Se controleazăși se regleazăparalelismul roţilor dacă este necesar. REMON TARE poziţiareperată la demontare).36 4 ANSAMBLU DIRECţIE Caseta de direcţie asistată 4 4 4 Se demontează cele patru șuruburi de fixare (4) casetă direcţie pe traversă.articulaţia cardanică cu axul pinionului casetei de direcţie (se va respecta obligatoriu 36 . -roţile. Se remontează cu respectarea obligatorie a cuplurilorde strângere : -caseta de direcţie.10 . -conductele de înaltăși joasă presiune (se retrag obturatoarele conductelor). -rotulele bieletelor de direcţie în braţele porfuzetelor. Se reumple circuitu hidraulic (rezervorul l plin). e . astfel încât cremaliera să efectueze o cursă dublă completă. Se acţionează volanul (motor oprit) în cele două sensuri de rotaţie. -colierele de fixarea tubulaturii.

La partea către împingător: Se demontează colierul fixare burduf pe carterul casetei de direcţie. Se controleazăîn rulaj. 2. 1. ATENţIE! Nu înșurubaţi piuliţa de reglaj mai mult de 3 dinţi.ANSAMBLU DIRECţIE Împingătorul casetei de direcţie asistată REGLAJ NOTĂ: Cînd se percep zgomote în zon a împingătorului casetei de direcţie este obligatoriu să se efectueze reglajul acestuia. Se poziţioneazăburduful pe carterul casetei de direcţie și se montează un colier de fixare nou.Reglaj Se îndreaptă (redresează) ștemuirile (A) ale gulerului piuliţeide reglaj(1). Se prinde cu mâna tija cremalierei și se verifică jocul transversal (de sus în jos). Se coboară automobilul de pe elevator cu roţile pe sol. A 36 Se verifică deplasarea liberăa cremalierei pe toată lungimea cursei.dacă volanul revine la punctul de mijlocal direcţiei.11 . Se împinge burduful către bieleta de direcţie. Determinareazgomotului(bătăii) Se ridică automobilulpe un elevator. Reglajul jocului dintre cremalieră și împingător se face în punctul de joc radial minim prin înșurubarea piuliţeide reglaj(1). asigurându-se astfel împotriva defiletării. determină în exploatare un zgomot de împingător. Un joc urmat de un zgomot (bătaie). Se sertizează gulerul piuliţeide reglaj în cele două crestături opuse (A) ale carterului casetei de direcţie. 1 A 36 .

Se regleazătensiun curelei(vezicapitolul ea Tensiune curea accesorii). fulie pe butuc și se extrage fulia. pompă pe suport: (1). CUPLUR DE STR I ÂNGER (daNm) E Șuruburi fixare pompă D. i Racordîna presiune pompă D. Se strâng la cuplu șuruburile (1) și (2) (2. Atenţie! Se va respecta obligatoriu ordinea de strângere a șuruburilor de fixare pompă DA pe suport (1-2-3). Se demontează roata faţă dreapta. Se demonteazăcarenajul faţăroată dreapta. maxim dreapta.V. Se debranșează bateria începând cu borna negativă. Se strânge la cuplu șurubul (3) (2.5 Se demonteazăcele trei șuruburi de fixare daNm).(2) și (3).12 .D. Se goleștede uleiul circuiul direcţieiasistate t REMON TARE debranșând conducta de alimentare de la Se procedeazăîn sens invers demontarii. Șuruburi fixare ful e pompă D.0 2.A.A. Se strâng șuruburile de fixare pompă pe Se debranșează de la pompă conducta de suportastfel: înaltăpresiune. Se ridică automobilulpe un elevator. Se brachează roţile faţă. Se face umplerea circuitului DA (vezi capitolul Golire umplere) respectând procedura de purjare. 3 Se demontează cureaua accesorii (vezi capitolulAlternator). 36 . Se prestrâng șuruburile (1) și (2). ltă pe DEMON TARE 2.36 ANSAMBLU DIRECţIE Pompa direcţiei asistate S. Se montează ocurea de accesorii nouă.A. Se demonteazăcele trei șuruburi de fixare Se prestrânge șurubul (3).1 2 Se poziţionează automobilul pe un elevator.5 1. Se demonteazăscutul motor. pompa DA.-uri necesare 1 MOT453 Obturator furtun ri u DIR 1083-01 Dispozitiv remontare butoc fulie pompă DA PS 1094 Dispozitiv extragere bu fulie tuc pompăD.A.5daNm).

A .13 . 1083-01 NOTĂ: Înlociurea butucului pompei DA se va face la bancul de lucru. Se fixeazăbraţeledispozitivului (PS 1094) pe butuc. Se acoperă în prealabil axul cu un strat subţire de unsoare tip UM185 Li 2 pentru a facilitaremonta rea. 1 NOTĂ: Se intercalează un șurub (1) între axul pompei și tija de împingere a dispozitivului de depresare.ANSAMBLU DIRECţIE Pompa direcţiei asistate 36 Dir. folosind SDVurile descrise în continuare. ÎNLOCUIRE BUTUC Se prinde pompa în menghinăla bancul de lucru.06 mm 36 . Se depresează butucul. PS 1094 2 Se poziţionează butuculnou pe axul pompei și se preseazăcu ajutorul dispozitivului(DIR 1083-01).Butuc B .Pompă direcţie asistată Se presează butucul pe axul pompei respectând cota X = 38. NOTĂ: Se va intercala între dispozitivul DIR 1083-01 și butuc un distanţier (2) de circa 25 mm lungime.

mecanismu antivol.lumini. cu ajutorul unei chei cu cap “stea”formă” L”. 36 . Pentru automobileleechipate cu radio: . cap “stea”.4 2.perna volan fixată prin clipsare.14 7 Se debranșeazăconectorii: . .se demontează radio din suport și i se debranșeazăconectorii.volanul (1).șurubul fixare volan pe axul superior al coloanei de direcţie. Se rabate planșabord parte superioară către parbriz. ștergător parbriz. . Se demontează șuruburile de fixare (8) planșă bord parte superioară de planșă bord parte inferioară.36 ANSAMBLU DIRECţIE Coloană de direcţie CUPL URI DESTRÂNGE (daNm) RE Șurub fixare volan direcţie Șurub fixare coloană direcţie pe post conducere Șurub legătură ax inferior coloană de direcţie-ax pinion casetă DEMON TARE 4.1 Se debranșează bateria începând cu borna negativă. Se demontează: . 7 9 8 Se demonteazăcele două șuruburi de fixare laterală (7) a planșeibord parte superioară.1 2. Se slăbește șurubul (5) și se demontează . Se dezagrafează planșa bord partea superioară din punctele(9). nu înainte de a se asigura că roţile punţii faţă sunt dispuseîn linie dreaptă 10 (direcţiala punctul mediu). . lui . Se dezagrafeazăcele 3 puncte de fixare (10) planșă bord parte superioară de pe traversă inferioară parbriz. cu ajutorul unei chei cu comanda sub volan (6) de pe axul superior al coloaneide direcţie.semicochilele(2) și (3) fixate între ele prin trei șuruburi (4) de coloana de direcţie.

36 .ANSAMBLU DIRECţIE Coloană de direcţie Pentru automobilele echip ate cu închidere centralizată : .15 . În compartimentul motor : Se demontează piuliţele de fixare vas expansiun se deplaseazăvasul astfel încât să e. Sedemontează șuruburilede fixaretabloubord.se debranșează conectorul închidere centralizată. Se demontează tabloul de bord (12). Se demontează tubul de aeraj atât de la aeratorul lateral stânga cât și de la grupul de clima tizare. 36 Se demontează șurubul de legătură. 13 13 12 Se demontează cele 4 șuruburi (14) ce fixează coloana direcţie de postul de conducere la partea inferioară. 11 Se demontează bucșa antidemaraj (11). se poată avea accesla șurubu de legăturădintre l ax pinion casetă direcţie și capul cardanic al axului inferiorcoloană de direcţie. reperându-se poziţiaîmbinării. În habitaclu: Se demontează cele 2 șuruburi (13) ce fixează coloana direcţie de postul de conducere la partea superioară. Se debranșează cei patru conectori ai tablouluide bord. 14 14 14 14 Se degajează coloana de direcţie trăgând în prealabilburduful de etanșare de pe tablier.

Se taie firul de sfoară. Se fixeazăîn poziţiareperată la demontare șurubul de legăturădintre axul inferior coloană direcţie și axul pinionului casetei. i având în prealabil legate cu un fir de sfoară. Se va respecta cuplul de strângere pentru șurub fixare volan (4. Coloana direcţie asistată Se trece cuplajulcardanic al axului inferior Particularităţi ale montajului coloanei cât și burduful de protecţe pringaura din tablier. Se revineîn compartimentul motor pentrua strân la cuplu impus șurub de legătură dintre ge ul axulinferiorcoloană direcţie și axulpinionului casetei. În habitaclu Se fixează și se strâng la cuplu cele șase șuruburi fixare coloană direcţie pe postul de conducerere.4 daNm). Se schimb șurub fixare volan după fiecare ă ul demontare. fără a-l strânge la cuplu. 36 . remontarea se efectuează în ordine inversă operaţiilor de la 1. de direcţie Poziţia de mers în linie dreaptă se asigură atât capul cuplajului cardanic cât și urechile prin poziţionarea unică a volanului pe axul burdufului.16 . În ambelevariantese continuă cu: În compartimentul motor Se poziţionează capul cuplajulcardanic al axului inferior coloană direcţie pe axul pinionului casete i. Se va avea grijă ca la montarea tabloului de prin gaura din tablier. Coloana direcţie manuală Se trece cuplajulcardanic al axului inferior demontare. bord să se branșeze corespunzător conectorii Se poziţioneazăburduful pe tablier. se poziţionează burduful pe tablier. coloanei. electrici. 2.36 REMONTARE ANSAMBLU DIRECţIE Coloană de direcţie Pentru restul pieselor.

COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Pompa de frână 37 CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Racordtubulatură rigidă Piuliţă fixare pompă frână pe servofrână Contactor I.cele două piuliţe de fixare a pompei pe servofrână. Se scoate lichidulde frână din rezervor.5 1.P. (indicator cădere presiune) Șurub aerisire 0. Se desface rezervorul de lichid de frânăde pe pompa de frână(prevenin scurgerilede lichid).1 . . d Se demontează: .C.7 1 Se debranșeazăbateria. 37 .6 DEMON TARE 1.șuruburile racord ale tubulaturii rigide de pe pompa de frână și se reperează poziţia lor.

.C.C.se demontează contactorul I. Se controlează lungimeatijei de împingere a servofrânei. . IMPORTANT: Contactorul I. 37 .2 . NOTĂ: În caz de avarie la unul din elementele sistemului de frânare se procedează astfel: .P..C.2 mm și se corectează dacă este necesar. Subansamblul I.P.se remediază defecţiunea.37 REMON TARE COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Pompa de frână Se executăoperaţiileîn sensinvers demontării.se montează contactorul I. . După asamblarea pompei cu rezervorul și umplerea cu lichid frână nu trebuie să apară nici o scurgere în planul de separaţie dintre cele două elemente. cota X=9-0.C.P -lui se montează după purjarea circuitului de frână. nu este reparabil.se purjează circuitul de frânare. .P.

DEMON TARE Se debranșeazăbateria.sunt clapeta de aer și rondela filtran tă.3 . Singurelerepere din componenţaservofrânei care pot fi înlocuite. frânarea realizându-se numai prin circuitul rămas în funcţiune.7 1.Vac 7" este un amplificator de frânare destinat reducerii efortului cu care acţioneazăconducătorul auto asupra pedaleide frână. OBSERVAţIE: În cazul defectării unui circuit.COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Servofrână CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Piuliţă fixare pompă frână pe servofrână Piuliţă fixare servofrână pe tablier 1.7 37 SERVOFRÂNA MASTER VAC 7" Servofrâna Master . ATENţIE! Servofrâna nu este reparabilă. Se goleșterezervorul de lichid de frână. 37 . cursa pedalei va fi mai mare.

P. . Cota L se măsoară între axa găurii furcii de cuplare și suprafaţa de sprijin a servofrânei pe tablier.C.5 mm.se acţionează asupra furcii de cuplare (C) până se obţine cota L= 107.C. Se branșează conectorul electric la contactorul I. Se purjeazăcircuitul de frână.C.37 COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Servofrână Se debranșează șuruburile racord ale conductelor rigide de frână de la pompa centrală de frână. 2) Reglajul tijei (P2) de împingere (partea dinspre pedala de frână).axul de legătură (1) dintre furca de cuplare și pedală. Se debranșează tubulatura de depresiune de la servofrână.P.se blocheazăcontrapiuliţa (E). . Se demontează contactorul I. de pe pompa centrală de frână. pentru a obţine cota L= 107.P.piuliţele defixare a s rvofrânei pe t blier e a .se deblochează contrapiuliţa (E). 1) Reglajul tijei(P1) de ieșire (partea dinspre pompa centrală de frână ce se realizează acţionând piuliţa care face corp comun cu tija.7 -0.C.4 .P. Se debranșează conectorul electric de la contactorul I. . REMON TARE Înainte de remontare se verifică și dacă este necesarse fac următoarele reglaje: P2 1 Se demontează: .7 -0. Se demontează pompa centrală de pe servofrână. Operaţia de remontare se efectuează în sens invers operaţieide demontare. Se monteazăcontactorul I. 37 . Această cotă semăsoară între extremitatea tijei de ieșire și suprafaţa de sprijin a pompei pe servofrână.2 mm. pentru a obţine cota X= 9-0. care se realizează astfel: . Se scoate servofrâna.5 mm.

clapeta de reţinere pe servofrână iar racordul înclichetabilla pompa de vid. La celălalt capăt al tubulaturii se montează racordulînclichetab (4). Se recuperează ansamblul (1). 3 2 5 Se realizează montajul pe automobil al ansambluluiMOT1311-01: MOT 1311-01 3 T 6 4 1 Prin intermediul racordului în “T” se asamblează tubulatura folosită pentru control depresiune cu manometrul. realizânde-se ansamblul(2).tub flexibil. prin intermediul racordului 5.V . MOT 1311-01 Trusă pentru control presiune/depresiune CONTROLUL ETANȘEITĂţII ATENţIE! Verificarea etanșeităţii servofrânei se realizează pe automobil cu circuitul de depresiune în stare de funcţionare (motorul pornit). .D.COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Servofrâna 37 S. il 37 . demontând colierul cu strângere cu șurub clic (5). ansamblul(1).5 . Se demonteazătubul de depresiuneasamblat cu clapeta de reţinere.uri speciale necesare . clapeta de reţinere . Etanșarea dintre racordul 5 și ansamblul (1) se asigură prin intermediul unui colier cu strângere cu șurub (3). La unul din capeteletubulaturiiansamblului (2) se cuplează.

37 COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Servofrâna NOTĂ: Robinetul de închidere /deschidere (6) trebuie să fie către pompa de vid.la clapeta de reţinere a servofrânei (se înlocuiește clapeta). e Dacădepresiunea scade cu mai mult de 33 mbarr (25 mm Hg) în 15 secunde înseamnă că existăo pierdere fie: . se ridică turaţia la 2000 rot/min. . Se închide robinetul (6) de închidere/deschider. Se porneștemotorul.la membrana servofrânei (seînlocuieșteservofrâna). După trei secunde depresiuneatrebuie să fie de 700 mbari. 37 .6 .

7 . E 37 . A REMON TARE F Se verifică starea garniturii clapetei și se înlocuieșteaceasta dacă se impune. Se monteazăservofrâna pe automobil. DEMON TARE Se demontează s ervofrâna de pe automobil.contrapiuliţa.rondela filtrantă nouă. Se montează: . Se slă bește contrapiuliţa E și se demontează : .clapetă de reţinere a servofrânei ÎNLOCUIRE RONDELĂ FILTRANTĂ DEMON TARE 37 ÎNLOCUIRE CLAPETĂ AER Aceas tă operaţie se execută fără demontarea servofrâneide pe autoturism. Se monteazănoua garnitură a clapetei. Se scoate rondela filtrantă F. Se fixeazăși se monteazăclapeta de aer. . Se strânge contrapiuliţa E pe furca de cuplare.furca de cuplare.7-0.5 mm. . REMON TARE Se debranșează legătura tubului de depresiune cu clapetade aer a servofrânei. . Se branșează tubul de depresiune. Se scoate garnitura clapetei. Se demonteazăsupapa prin rotire și tragere. Se regleazăcota L=107.furca de cuplare.COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Filtru aer .contrapiuliţa. Se purjeazăcircuitul de frânare.

37 DEMON TARE COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Pompa de vid Se debranșeazăbateria. 2 2 1 REMON TARE Se procedeazăîn sens invers ca la demontare. Se demonteazăansamblulfiltru de aer. Se debranșează de la pompa de vid racordul înclichetabil(1) al tubului de depresiune. Se demonteazăpompa de vid.8 . 37 . Se demontează cele douășuruburi (2) de fixare pompă vid pe chiulasă.

atunci când s-au înlocuit saboţii de frână sau cablurile secundare. Reglajultrebuie efectuatastfel încât să se asigure o cursă de minim 12 dinţi a levierului de comandă până la blocarea roţilor. 37 .9 .reglare 37 Reglajulfrânei de mână se executăcu automobilulridicatpe un elevatorcu două coloane. Se strânge piuliţa(1) până când garniturile saboţilorvin în contactlejer cu tamburul. Se coboară automobilulde pe elevator. NOTĂ: Operaţia se execută obligatoriu.COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Frâna de mână . Se eliberează levierul de comandă al frânei de mână (poziţia neacţionat).

Se declipsează tija (3) din palierul (4). 3 4 5 2 1 Se coboară automobilulde pe elevatorși în interior se demontează: .șezut l. Se eliberează levierul de comandă al frânei de mână.10 . poziţianeacţionat. Se scot capetelecablurilor secundaredin locașurile palonierului. Se detașează furca palonier (5) de pe axul tijeide ieșire (3) defiletândpiuliţa cu autoblocare (1) și se scoate șaiba semisferică (2). u .37 COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Levier comandă frână de mână CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Șuruburi fixare comandă frână mână pe planșeul central 1.fixarea inferioară a garnisajelorstânga/dreapta de stâlpiimijloc. .2 DEMONTARE Se debranșează bateria. 37 . Se suspendă automobilulpe un elevatorcu două coloane.clipsurile fixare covor în zona laterală spate. Se deplasează scaunele faţă pe glisiere către spate și se demontează șurubul (6) de fixare a comenziifrâneide mână pe planșeul central.

șuruburile fixare inferioară centuri. Se deplaseazăscaunelepe glisiere către faţă și se demontează: .șuruburile fixare închizători centuri faţă și se îndepărtează acestea.11 . Operaţia de remontarese efectueazăîn sens invers operaţieide demontare.COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Levier comandă frână de mână 37 Se debranșeazăconectorul frânei de mână (9). REMON TARE Axele se vor unge cu unsoare UM 185 Li2M. cu următoarea observaţie: pe conturul carcasei inferioare a ansambluluilevier comandă frână de mână se va aplicaun cordon de mastic. Se scoate ansamblul frânei de mână (10). Se detașează carcasa super ioară a frânei de mână (8). Se va reface reglajulfrânei de mână. . 37 . Se rabate covorul habitaclu spre scaunele faţă. Se demontează șurubul (7) de fixare a comenziifrâneide mână pe planșeul central.

Se scot cablurile secundare. Se demontează tamburii de frână (vezi Se reglează cursa levierului de comandă capitolul 33. frână mână. Se slăbesc șuruburilede fixare a roţilor spate. de ieșire defiletând piuliţa cu autoblocare Remontarea se efectuează în sens invers (M12x1. Se eliberează levierul comandă frână de mână (poziţia neacţionat).37 COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Cabluri secundare frână de mână CABLURI SECUNDARE .-uri speciale necesare Ro 441 Clește capac tambur roată Fr.“Elementele punţilor spate”).5 22.12 . Se scot capetele cablurilor secundare din locașurile palonierulu i. Se regleazăjocul tamburului (vezi capitolul Se demontează cele două roţi. 37 . CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șurub fixare roată Piuliţa fuzetei DEMON TARE 7.0 Se debranșează bateria. Se demontează oprito arele tecii din platourile de frână. 33 .D. Se suspendă automobilu pe un elevatorcu l REMON TARE două coloane.ÎNLOCUIRE S. 600 Extractor butuc Se scot opritoarele cablurilorsecundare de pe planșeu. demontării.“Elementele punţilor spate”).V.25) și se scoate șaiba semisferică. Se unge cablul secundar cu uns oare Se detașează furca palonier de pe axul tijei UM 185 Li2M.

estenecesara se respectaurmătoareaordine a operaţiil r. tele o precum și fixarea opritorului (1) pe flexibil.13 . 37 . e DEMON TARE Se deșurubează racordul(1) al canalizăriirigide (6) de pe tubul flexibil (2) până în momentul în care arcul (3) s-a destinseliberându-se astfel zona hexagonală (4) din suportul de menţinere (5).7 1.COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Flexibile de frână 37 CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) X (flexibil pe etrier) Y (șurubul racord al canalizaţiei rigide pe flexibil) 1. i pentru caflexibilul de frânăsă nu fiemontat torsionat (răsucit)și pentru a evita talonareacu elemen caroseriei. măsurată de la legătura șurubului racord al canalizaţi i rigide cu flexibilul.REMONTAREA UNUI RECEPTOR SAU AL UNUI FLEXIBIL DE FRÂNĂ Din raţiun de securitate.5 1 135 ± 2 PRECAUţII IMPUSE A SE RESPECTA LA DEMONTAREA . la cota de 135 ± 2 mm.

astfel încât acesta să nu fie montat răsucit. respectându-se cuplul de strângere impus. 37 . Se purjează circuitul de frână. REMON TARE Se asambleazăetrierul cu furca etrier. Tuburile flexibile trebuie să fie strânse la cuplu cu tuburile rigide atunci când puntea faţă respectăcondiţiile: . Se monteazăpenele etrier și se strânge la cuplu impus tubul flexibil pe etrier.37 COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Flexibile de frână Se demonteazătubul flexibil din etrierși apoi din legătura cu tubul rigid.roţi simetrice (suspensie montată).puntea faţă în linie dreaptă.14 . Se montează arcul (3) și racordul tubului rigid pe flexibil. . OBSERVAţIE: Se poziţionează zona hexagonală (4) a flexibilului în suportul de menţinere (5).

Se scoate ansamblul suport limitatordin fixarea de pe caroserie. Se purjeazăcircuitul de frânare. Se demonteazălevierul de acţionare (3). Se demonteazășuruburileracord (1) ale tubulaturiirigide de pe limitator. CUPLURI DE STRÂNGERE (daNm) Piuliţe fixare ansamblu suportlimitator pe caroserie1 Șuruburi racordtub rigidpe limitator 1. Se regleazălimitatorul.levierul de acţionare . Se demonteazălimitatorul de pe suport.5 DEMON TARE Se golește de lichid instalaţiade frânare. Se demontează piuliţele(2) de fixare suport limitatorpe caroserie.resp rd ectându-se cuplurilede strângereimpuse. .COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Limitatorul de frânare 37 NOTĂ: Limitatorul de frână nu este reparabil. 37 .șuruburile fixare limitatorpe suport.șuruburi raco aletubulaturiirigide pe limitator. . 2 3 1 REMON TARE Se remontează: .piuliţelefixare ansamblulimitatorsuportpe caroserie. Se ridică automobilulcu un elevatorcu două coloane.15 .

5 mm.V. 37 . Se acţionează capultijei (B): .5 D B A C Se verifică de mai multe ori presiunea de limitare obţinută pe cilindrii roţilor spate care trebuie să fie cuprinsă între 28-30 bari. CUPLURIDESTR ÂNGERE (daNm) Piuliţă de reglaj 0. L 0.deșurubându-l faţă de tija de acţionare (C) pentru creșterea presiunii în circuitul spate . Se deșurubează piuliţa de reglaj (A) pentru a o îndepărta de capul tijei de acţionare (B). Se strânge la cuplu (0. Se purjeazămanometrul.automobilulpe roţi. .37 COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Limitator de frânare REGLARE LIMITATOR DE FRÂNARE PENTRU SISTEMUL DE FRÂNARE ÎN PARALEL S. Se acţionează pedala de frână pentru a se putea citi de mai multe ori presiunea de limitare obţinută pe cilindrii roţilor spate.16 .înșurubându-l faţă de tija de acţionare (C) pentru scăderea presiunii în circuitul spate. .15 METODA DE REGLAJ Se monteazăla șurubul de purjare al unui cilindru de roată spate raco flexibil aldispozitivului rdul FR 501.D.o persoană la bord.-uri speciale necesare FR 501 Dispozitiv purjare Condiţii impuse: .portbagajul gol. Se demonteazămanometrul și se purjeazăcircuitul de frânare.15daNm) piuliţa de reglaj (A) solidarizând-o capul tijeide acţionare cu (B) astfel încât între capul pârghiei și levierul (D) să fie asigurată garda L = 0.

17 . cu unsoare MOLYKOTE 33M. 37 . ATENţIE! Strângerea șurubului (5) de legătură dintre bara de comandă și levierul de comandă se va realiza după reglarea comenzii cutiei de viteze. Se introduce în burduful de protecţieaproximativ 10ml de unsoare. Se demontează în automobilcele patru piuliţe(2) de fixare a cutieide comandă.V.1.2.7 daNm .piuliţele (2) de fixare cutie comandă-----------------------------------1. Se demonteazăansamblulcutie (3) și levier comandă viteze. 2 3 5 4 1 REMON TARE Remontarea se efectueazăîn ordineinversă demontării. Se demonteazăsuporţii de fixare consolă centrală.COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Comandă viteze DEMON TARE 37 Demontarea levierului de schimbare a treptelor de viteze se efectuează după demontarea consoleicentrale (vezi capitolul 58.șurubul (4) de legătură al barei de comandă cu bieleta C. Se demonteazăsub automobilbara de comandă (1).2 daNm Se gresează piesele din articulaţia bară comandă – bieletă C.șurubul (5) de legătură al barei de comandă cu levierul de comandă---.V. Se strâng la cuplu: .“Accesorii interioare”).2 daNm .-----------.

bara de comandă sau ansamblul levier.D. Se cuplează bara de comandă cu capătullevierului de comandă.37 COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Comandæ viteze S. Se poziţioneazălevierul de vitezeîn locașuldispozitivuluiși se fixeazăîn această poziţiecu mânerul dispozitivului.cutie de comandă.se demontează grupul motopropulsor. Se demonteazădispozitivulCV 550 de pe cutia de comandă.2 daNm.V . r l Se monteazădispozitivulCV 550 pe ansamblullevier. Se strânge șurubul (1) de fixare al barei pe levier la cuplu 1.18 .se constată defecţiunide tipul: imposibilitatea cuplării sau decuplarea necomandatăa treptelor de viteze. 37 . blocarea într-o treaptă de viteze. Pentru reglarea comenziivitezelo se utilizeazădispozitivu CV 550.-uri speciale necesare CV 550 Dispozitiv reglaj timonerie REGLARE COMANDĂ VITEZE Se efectuează după montareagrupului motopropulsor și ansamblu levier – cutie de comandă lui ori de câte ori: . .cutie de comandă. Se verifică cuplarea vitezelor.

Se eliberează pedala ambreiaj (5) împreună cu bucșa (4).axul pedalier(10).“Reglarecomandă ambreiaj”). .COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Pedale ambreiaj și frână PEDALĂ AMBREIAJ DEMON TARE 37 Se eliberează cablul ambreiaj din cama de acţionare (6) a pedalei(după ce s-a eliberat de la furca de comandă ambreiaj). REMON TARE Remontarea pedalei ambreiaj și frână se face în ordine inversădemontării. Se împinge axul pedalier(10) în sensulsăgeţii. Se reglează comanda ambreiaj (vezi capitolul37 .pedala frână (12) împreună cu bucșile (13) și (11).arcul acţionare (7) (care estefixat cu un capăt pe pedala ambreiaj. Se demonteazăsiguranţa opritor (1) împreună cu rondelele(2) și (3).axul (14) care face legătura între pedala frână și furca de legătură servofrânăși bucșa (17). 37 .19 .bucșile(8) și (9). PEDALA FRÂNĂ Se demontează: . . iar cu celălaltcapăt pe suportul pedalier(18)). . .splintul(16) împreună cu rondela (15). .

2 3 1 În habitaclu : . Se regleazăcomanda ambreiaj. 15 37 .se strânge piuliţa (3) pe capătul cablului ambreiaj până se obţine o cursă de 29 ± 1 mm la furca de debreiere prin acţionarea pedaleiambreiaj.se dezagrafează cablu ambreiaj de pe se procedeazăastfel: caroserie.se eliberează cablul ambreiaj (1) de la furca de comandă ambreiaj.37 COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Cablu ambreiaj CUPLURIDESTRÂNGERE (Nm) Contrapiuliţă cablu ambrei j a DEMON TARE 8 REMON TARE Se execută în ordine inversă operaţiile de la demontare. .se eliberează cablu ambreiaj (1) din cama de acţionare a pedalei ambreiaj și se declipsează de pe suportul pedalier(4).20 . 1 4 . În compartimen motor: tul REGLARE COMANDĂ AMBREIAJ . -se introduce o cală pentruasigurareajocului de 15 mm între pedală și suportul pedalier(4). Pentru reglarea cursei pedaleide ambreiaj .se strânge contrapiuliţa(2) la un cuplu de 8 Nm.

1 REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţiilorde la demontare. Se regleazăcomanda ambreiaj (vezi capitolul 37 .21 . Se demonteazătamponul (1).COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Cablu ambreiaj 37 ÎNLOCUIRE TAMPON CABLU AMBREIAJ DEMON TARE Se demonteazăpiuliţași contrapiuliţade la capătulcabluluiambreiaj.“Reglarecomană ambreiaj”). 37 .

servofrâna (vezi “Demontare Remontare servofrână”).conectorii contactorului stop.37 DEMON TARE COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Suport pedalier Se debranșează: .contactorul stop (6). REMON TARE Se efectueazăîn ordineinversă operaţiile de la demontare. 37 . Se reglează comanda ambreiaj (vezi capitolul 37 “Reglare comandă ambreiaj”) . . . . .pedala frână (5). . Se eliberează suportul pedalier.piuliţele (1) de fixare suport pedalier pe tablier.pedala ambreiaj (4). . .bateria.șurubul (2) care fixează suportul pedalier de suportul sudat al traversei post conducere. Se demontează: . Se verifică funcţionarea contactorului stop.cablu ambreiaj (3) din cama de acţionare a pedalei (după ce s-a eliberat de la furca de comandă ambreiaj).22 .

6 1 REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţiilede la demontare. care se obţine prin apăsarea pedaleipână la talonarea ei pe limitatorul (4).înainte deînchiderea lagărului se vor gresa părţile de contact cu pedala și se verifică dacă rotirea pedaleiîn lagăr se face fără zgomote sau blocări. Se demontezăpiuliţa (2) de fixare lagăr și se degajează pedala.8 daNm.COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Comandă acceleraţie PEDALĂ ACCELERAţIE 37 CUPL URIDESTRÂNGE (da RE Nm) Piuliţă fixare lagăr pedală DEMON TARE 0. 37 . . având în vedere următoarele: . .cuplul de strângere al piuliţei de fixare lagăr pedală este de 0.8 Se declipseazăcablul de la pedala de acceleraţie (3) prin comprimarea harponului (5).se reglează cursa pedalei la poziţia “maxim” a clapetei.23 .

24 .37 DEMON TARE COMENZILE ELEMENTELOR MECANICE Comandă acceleraţie CABLUL DE ACCELERAţIE În habitaclu: Se declipseazăcablu de la pedala acceleraţiei (3) prin comprimarea harponului. 37 . În aceastăpoziţiereglajul lungimii cablului esterealizat. În compartimentul motor: Se declipsează capaculcaptorului pedală acceleraţie (6) și se eliberează cablu de la captorul pedală acceleraţie. REMON TARE Se fixeazăcablu mai întâi la captorul pedaleiacceleraţie. Se dezagrafează cabluacceleraţie (1). după care se clipseazăcelălaltcapăt la braţul pedalei. După fixarea cabluluide acceleraţie se apasă pe pedală până la talonarea pe limitatorul (4) (2-3 acţionări).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful