P. 1
Informatica 10-11

Informatica 10-11

|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Florica Nicoleta Benea on Aug 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINłE Domeniul: INFORMATICĂ Specializarea INFORMATICĂ Forma de învăŃământ: ZI Durata programului de studiu: 3 ani

Valabil din anul univ. 2010 - 2011 începând cu anul I

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT Anul de studiu I Cod Discipline
DISCIPLINE OBLIGATORII UO.ST.I.I.F.01.01 UO.ST.I.I.F.01.02 UO.ST.I.I.F.01.03 UO.ST.I.I.C.01.04 UO.ST.I.I.C.01.05 UO.ST.I.I.C.01.06 UO.ST.I.I.C.01.07
Tip

Semestrul I C S L
2 2 2 2 2 10 1 2 2 1 6 2 2 1 1 6

Total

Felul verif

Credite

ore

Algoritmi şi structuri de date Programare procedurală Arhitectura sistemelor de calcul Analiză matematică I Algebră I Limba engleză I Sport I TOTAL

DF DF DF DC DC DC DC

70 56 42 56 56 14 14 308

Ex Ex Cv Cv Ex Cv Cv

6 6 6 5 5 1 1 30

Cod

Discipline
DISCIPLINE OBLIGATORII

Tip

Semestrul II C S L
2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 2 2 1 5

Total

Felul verif

Credite

Ore

UO.ST.I.I.F.02.01 UO.ST.I.I.F.02.02 UO.ST.I.I.C.02.03 UO.ST.I.I.C.02.04 UO.ST.I.I.F.02.05 UO.ST.I.I.C.02.06 UO.ST.I.I.C.02.07

Sisteme de operare Programare orientată pe obiecte Analiză matematică II Algebră II Logică matematică Limba engleză II Sport II TOTAL

DF DF DC DC DF DC DC

56 56 56 56 56 14 14 308

Ex Ex Cv Ex Cv Cv Cv

6 6 5 5 6 1 1 30

Legendă: DF-disciplină fundamentală, DS- disciplină de specialitate, DC- disciplină complementară

RECTOR Prof.univ.dr. Cornel Crăciun Antal

DECAN Prof.univ.dr. Sanda Monica Filip
Pagina 1 din 5

ST.S.C.04.UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINłE Domeniul: INFORMATICĂ Specializarea INFORMATICĂ Forma de învăŃământ: ZI Durata programului de studiu: 3 ani PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT ANUL II Cod Discipline DISCIPLINE OBLIGATORII UO.I.I.04.I.ST.ST.04.F.ST. Cornel Crăciun Antal DECAN Prof.ST.C.04.univ.I.I.S.I.09 Proiectarea interfeŃelor grafice Birotică TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE DF 2 10 3 1 2 9 - 56 368 28 Cv 6 30 UO.ST.I.03.ST.ST.08 UO.01 UO.02 UO.03 UO.ST.ST.ST.I.03 UO.I.disciplină complementară RECTOR Prof.03.ST.S.2011 începând cu anul I Semestrul III C S L 2 2 2 2 2 10 2 1 3 2 2 2 2 1 9 Total Felul verif Credite ore Geometrie computaŃională Introducere în criptografie Baze de date Calcul numeric ProbabilităŃi şi statistică Limba engleză III Sport III TOTAL DS DF DF DF DC DC DC 56 56 56 56 56 14 14 308 Ex Cv Ex Ex Ex Cv Cv 6 5 6 6 5 1 1 30 Cod Discipline Tip Semestrul IV C S L 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 Total Felul Cre- ore verif dite DISCIPLINE OBLIGATORII UO. 2010 .disciplină de specialitate.ST.dr.I.I. DS.04.univ.I.04.F.C.I.I.05 UO.I.ST.I.04.02 UO.F.I.I.I.F.C.06 UO.04. DC. Sanda Monica Filip Pagina 2 din 5 .04 UO.I.04 UO.04.03.03.04.dr.I.I.I.F.ST.ST.F.I.I.03.07 Tip Valabil din anul univ.03.03.I.10 Istoria ştiinŃei DC 1 Cv 2 Legendă: DF-disciplină fundamentală.I.07 Limbaje formale şi automate Sisteme de gestiune a bazelor de date Tehnici avansate de programare Medii vizuale de programare Practica Limba engleză IV Sport IV Pachet opŃional 1 DF DF DS DS DS DC DC 56 56 56 56 60 14 14 Ex Ex Ex Ex Cv Cv Cv 4 5 5 5 3 1 1 DISCIPLINE OPTIONALE UO.I.S.I.06 UO.I.I.I.01 UO.C.ST.I.F.I.05 UO.C.

05.I.I.ST. ore Felul Ver Credite DISCIPLINE OBLIGATORII UO.04 UO.I.I.I.I.05.I.I.F.ST.S.05.04 Algoritmica grafurilor Managementul proiectelor informatice InteligenŃă artificială Elaborarea lucrării de licenŃă DISCIPLINE OPłIONALE Pachet opŃional 4 DF DS DF DS 2 2 2 - - 2 2 2 2 48 48 48 24 Ex Ex Ex Cv 5 5 5 3 UO.I.I.I.06. Sanda Monica Filip Pagina 3 din 5 .05.S.S.I.06.S.I.ST.I.ST.I.02 UO. Cornel Crăciun Antal DECAN Prof.univ.F.05.06 Sisteme de operare distribuite UO.02 UO.I.I.03 UO.I.S.ST.I.I.I.S.ST.I.I.06.06.ST.I.06.I.I.ST.06.09 Software matematic DC 1 - 2 36 Cv 3 RECTOR Prof. ore Felul Ver Credite DISCIPLINE OBLIGATORII UO.I.2011 începând cu anul I PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT ANUL III Cod Discipline Tip C Semestrul V S L Tot.ST.05.S.I.05 Calcul paralel Grafică pe calculator Pachet opŃional 3 UO.I.dr.dr.S. 2010 .ST.ST.08 Dezvoltarea aplicaŃiilor WEB Tehnici multimedia Pachet opŃional 5 DS 2 - 2 48 Cv 6 Securitatea informaŃiei Sisteme fuzzy aplicate în prelucrarea imaginilor DS 2 - 2 12 48 264 Ex 6 30 TOTAL 10 DISCIPLINE FACULTATIVE UO.univ.06 UO.S.06.UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINłE Domeniul: INFORMATICĂ Specializarea INFORMATICĂ Forma de învăŃământ: ZI Durata programului de studiu: 3 ani Valabil din anul univ.ST.S.07 Prelucrarea imaginilor TOTAL DS 2 - 2 56 Cv 6 DS 2 10 - 2 10 56 280 Ex 6 30 Cod Discipline Tip Semestrul VI C S L Tot.05.I.01 UO.07 UO.F.C.03 Programare distribuită Tehnologii WEB ReŃele de calculatoare DISCIPLINE OPłIONALE Pachet opŃional 2 DF DF DF 2 2 2 - 2 2 2 56 56 56 Ex Ex Ex 6 6 6 UO.I.ST.ST.ST.06.F.01 UO.06.I.ST.05 UO.F.

2011 începând cu anul I I. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPłIONALE Din fiecare pachet de două discipline opŃionale studentul alege una care devine obligatorie.50 % (38. Pentru ocuparea unui post didactic (învăŃământul gimnazial. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPłIONALE ANUL Anul I Anul II Anul III SEMESTRUL I 22 22 20 SEMESTRUL II 22 22 22 IV. Pentru obŃinerea certificatului.UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINłE Domeniul: Informatică Specializarea: Informatică Forma de învăŃământ: zi Durata programului de studiu: 3 ani Valabil din anul univ. 2010 . Practica se desfăşoară în laboratoarele facultăŃii şi în unităŃi economice de profil. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni) Anul ActivităŃi didactice Sem.64% (68/134. CERINłE PENTRU OBłINEREA DIPLOMEI DE LICENłĂ •150 credite la disciplinele obligatorii • 30 credite la disciplinele opŃionale • 3 credite practica • 10 credite alocate examenului de licenŃă În cazul examenului de licenŃă se acordă: N1 credite pentru proba „CunoştinŃe fundamentale şi de specialitate” N2 credite pentru proba „SusŃinerea lucrării de licenŃă” N1 + N2 = 10 Dacă examenul de licenŃă constă dintr-o singură probă (ex. II.28) raport curs/aplicaŃii: 60/71 V. II 14 14 14 14 14 12 iarnă 3 3 3 Sesiuni de examene vară restanŃe 3 3 3 3 3 3 Practică iarnă 2 2 2 VacanŃa primăvara 1 1 1 vară 10 8 - Anul I Anul II Anul III 2 - *Practica se organizează pe baza unor programe elaborate în catedre şi aprobate în Consiliul FacultăŃii. I Sem.85% (28/134. pe baza unor convenŃii de practică.28) Discipline de specialitate 28.28/134. liceal sau superior) absolventul trebuie să posede Certificatul de absolvire eliberat de către Departamentul pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic. absolventul trebuie să dobândească creditele aferente disciplinelor de la Modulul Psiho-pedagogic. LEGENDĂ: DC discipline complementare DF discipline fundamentale DS discipline de specialitate Pagina 4 din 5 . PONDEREA DISCIPLINELOR DIN CATEGORIILE OBLIGATORII + OPłIONALE: • • • • Discipline fundamentale 50. III.28) Discipline complementare 20. SusŃinerea lucrării de licenŃă) aceasta va fi creditată cu 10 credite.

Baze de date. RECTOR DECAN Prof. • Elaborarea lucrării de licenŃă 12 x 2 ore = 24 ore.VI. .Capacitatea de a utiliza şi întreŃine softuri educaŃionale pentru învăŃământul primar şi gimnazial. dr. sisteme de gestiune a bazelor de date.Însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecŃionare în informatică. Cornel Crăciun Antal Prof.Capacitatea de instruire în tehnologia informaŃiei la nivelul învăŃământului primar şi gimnazial. reŃele de calculatoare. dr. VII. proiecta şi dezvolta programe folosind limbaje de programare: Limbaje procedurale. . COMPETENłE DOBÂNDITE DE ABSOLVENłI: . univ. Sanda Monica Filip Pagina 5 din 5 . . semestrul VI. univ. Limbaje orientate pe obiecte. EXAMENUL DE LICENłĂ • Comunicarea temei lucrării de licenŃă : semestrul IV. utiliza şi administra sisteme de calcul. .Capacitatea de a utiliza şi întreŃine produse program. februarie. .Capacitatea de a specifica. Metodologii şi platforme de dezvoltare. • SusŃinerea lucrării de licenŃă: sesiunea iulie.Capacitatea de a opera. Limbaje declarative.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->