Obsah 3

Vážené dámy,
vážení pánové,
vážení pekaři a cukráři,
7
ARTOS CZ, spol. s r.o. 16, 17
ATEKO a.s. 41
9 Abecední rejstřík
frma adresa internet telefon strana
BRANOPAC CZ s.r.o. 30
Bratři Horákové s.r.o. 35
CARLA spol. s r.o. obálka
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o.
18
České a slovenské odborné
nakladatelství, spol. s r.o.
19
DESTILA s.r.o. 37
FIALA - PRAHA s.r.o. 42
FRANĚK v.o.s. 35
GLIMEK Distribuce spol. s r.o.
40
HANA CZ s.r.o. 35
J 4 s.r.o. 30
K + S CZ a.s. 35
KOMI spol. s r.o. 34
10 Abecední rejstřík
KOMY ČR s.r.o. 37
KONTINUA, spol. s r.o. 20
KORNFEIL spol. s r.o. 21
LASTRO - Miroslav Lapiš
Potravinářské stroje
42
LIBERECKÉ STROJÍRNY s.r.o.
31
Mantler CZ s.r.o. 22
Menšík Jaroslav 42
MITOP, a. s. 42
Mlýn a krupárna
MRSKOŠ, s.r.o.
31
MOREX, spol. s r.o. 36
NETTO Electronics s.r.o. 34
NORDservis s.r.o. 32
NOVICOM Praha s.r.o. 23
11 Abecední rejstřík
frma adresa internet telefon strana
OMEGA CZ spol. s r.o. 24
Pekařské stroje Václav Ouda 32
PEKASS s.r.o. obálka
PERFO LINEA a.s. 41
PETER HEINZ s.r.o. 36
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o.
25
PROBAEQ, s.r.o. 37
REPOZ s.r.o. 42
ROLLOMAT, spol. s r.o. 40
Solné mlýny, a.s. 36
STAP BRNO
Strojírna trávníček
41
TEN ART s.r.o. 26
THS servis Pardubice s.r.o.
27
12 Abecední rejstřík
frma adresa internet telefon strana
TOPOS a.s. 33
UNIKO 37
UNIMILLS-MIX s.r.o. 33
UNITA - Pavel Tacl 36
ÚZPI 34
VAMIX ČR, org. složka 28
VEŠO - INTERIER CZ, s.r.o. 37
ZEELANDIA spol. s r.o. 29
13 Abecední rejstřík
15
ARTOS CZ, spol. s r. o.
Svět pekařských technologií
MARATON 145
a 200
MARATON
SILVERLINE
PŘEKLAPĚČ DÍŽÍ
ZHA
KLIMAAGREGÁT
AKA 11
ELETTRODRAGO MULTIDROP KRÁJEČKA
40/11
MYČKA PŘEPRAVEK
VENKOVNÍ NEREZOVÁ SILA TREVIROVÁ SILA DÁVKOVÁNÍ
MIKROSUROVIN
www.artos.cz
PARTA-U
PO REPASI
TWL
PO REPASI
FORTUNA
PO REPASI
KRÁJEČKA NA KNEDLE
PO REPASI
ROHLÍKOVACÍ STROJ
PO REPASI
GLOBUS-U
PO REPASI
www.artos.cz
ARTOS, to je 100% kvalita.
ARTOS, to je mobilita, rychlost, zručnost.
ARTOS, to jsou statisíce kilometrů najetých
při plnění Vašich přání.
ARTOS, to je hledání cest k novým řešením.
ARTOS, to je Váš svět pekařských
technologií.
CS GOSTOL
TRADING BRNO
Kompletní dodávky pro potravinářský
průmysl - PEKÁRNY, CUKRÁRNY, GASTRO
THERMO HAUSER
z plničky koblih a dávkovače o
z speciální nože, palety
z rádla, RUK-CUK, špachtle
z ošatky všech tvarů a velikost
z sáčky PVC tzv. „na jeden den
z formy, formičky, vykrajovátka
z karty všech tvarů a proveden
z IZO BOX na přepravu potrav
z teploměry
z papír na pečení
z mísy, speciální nádoby, odmě
z zdobicí špičky a sáčky všech velikostí a provedení
PROGRAM PRO PEKAŘE
na vál, nože, vlažovky, rukavice,
ařská pravítka, karty, plničky
oblih, palety, trezírovací sáčky
a špičky, odměrky, válečky, formy
CS GOSTOL TRADING s.r.o., Zábrdovická 15/16, 615 00 BRNO
tel./fax: 545 216 142, tel.: 545 216 143–5, e-mail: cs.gostol@quick.cz
www. s v e t p e c e n i . c z
oký sortiment
álních pomů
vání marcipánu a fondánu.
JEDLÉ TISKY – DECOJET PHOTO
Multifunkční zařízení pro jedlé tisky. DECOJET
PHOTO tiskne, zvětšuje a klonuje. DECOJET
PHOTO je opatřen černou a barevnou patronou,
ke stroji můžete připojit Váš foto
použít paměťovou kartu.
z Všechny plastické komponenty
jsou vhodné pro styk s potravinou
z Připojení přes USB 2.0, nebo USB
(USB kabel není součástí dodávky)
z Kompatibilní paměťové karty formá
– CompactFlash1, Microdriver, Sm
Media, SecurDigital, MultiMedia, M
Stisk, xD- Picture cards
z Velikost 28×46×35 cm
z Váha 7,5 kg
MARTELLATO
z formy na čokoládové pralinky z formy na šlehačkové dorty z
formy na semifreda z formy na petit-fours z kostice na opracování
marcipánu z lampy a jiná zařízení pro práci s karamelem z pečné
fólie zstojany pro zdobení dortů zSILICON FLEX - pečné formy
z špičkové dortové sady „ICE SKULPTURY“
ŠLEHAČE KITCHEN AID
Výkonné, krásné a nehlučné mixe-
ry určené pro šlehání, hnětení
a míchání ve velkých i v menších
provozech, kuchyních, restau-
racích, hotelech, pekárnách
a cukrárnách. Včetně široké
nabídky příslušenství.
WILTON
Rozsáhlý sortiment pomůcek a dekorací firmy
WILTON - americké stojany, přízdoby, barvy, formy, knihy.
Moučné hospodářství
z variabilně rozměrové řešení sil
pro konkrétní prostor z bezúdrž-
bová speciální trevírová tkanina
schválená pro styk s potravinami
z čeřící systém spolu s vyprazdňo-
vacím zařízením umožňuje doko-
nalý pohyb mouky
z kompletní ates-
tová dokumentace
– doklad o shodě, CE atest, ATEX
z ekonomická varianta moučného
hospodářství znově také sila nere-
zová a hliníková
PROGRAM
PRO CUKRÁŘE
18
Roční předplatné: 872 Kč, pro studenty tt , yy pedagogy a členy AHR ČR 458 Kč.
Vy VV dává České a slovenské odborné nakladatelstv tt í, spol. s.r. rr o, Drt rr inova 10, 150 21 Praha 5
Pře řř dplatné: Po PP sts tt erv rr is, oddělení pře řř dplatného, Po PP děbra rr dská 39, 190 00 Pra rr ha 9, fa ff x: 284 011 847, bezplatná info ff linka: 800 10 44 10, e-mail: postabo.prs rr tc@cpost.cz
Nerozlučné duo odborných časopisů za 1 cenu!
WWW.FOODSERVICE.CZ
WWW.MINUTKA.CZ
Pravdivost
řeči našich
čísel
OVĚŘUJE
Nabízíme:
kompletní sortiment zlepšujících přípravků a směsí pro pekaře a cukráře
přípravky a směsi „na míru“ dle individuálních potřeb
mražené polotovary k dopečení (nekynuté, kynuté a předpečené)
mražené pečivo a minipečivo pro hotely
mražené dorty
moderní technologie a osvědčené postupy
teoretická školení v moderním školicím středisku
praktické ukázky ve zkušební pekárně
kvalitní technologický servis
Celý systém řízení kvality je certifikován dle ISO 9001:2000
KONTINUA, spol. s r.o., Lhotecká 5, 250 01 STARÁ BOLESLAV
tel.: 326 373 040-8, fax: 326 373 042, e-mail: kontinua@kontinua.cz, www.kontinua.cz
...pečte s námi
Z dobrého
TO
nejlepší.
... stačí vyzkoušet !
MANTLER CZ s.r.o.
Cukrovarská 33, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE
tel.: +420 283 930 144, fax: +420 283 932 148
e-mail: info@mantler.cz, www.mantler.cz
• výhradní zastoupení společností Komplet Mantler, D´arbo
• suroviny a technologický servis pro pekaře a cukráře
• velkoobchod potravinami
Již dlouhou řadu let Vám dodáváme
suroviny, které mají vel-
mi jednoduché použití
a poskytujeme tu nejlepší
záruku v oblasti kvality.
Mezinárodní působnost
naší firmy neustále při-
náší nové trendy v oblasti pekárenství
a cukrárenství.
Všem našim zákazníkům zajišťuje-
me po celé ČR technologický servis
a poradenství ...
• směsi na vícezrnné, celozrnné a funkční
pečivo a chleby
• směsi a přípravky na běžné pečivo
a bagety
• směsi a přípravky na chléb
• speciality a kořenový chléb
• BIO suroviny
• cukrářské přípravky, náplně, krémy
• ovocné polotovary
• posypové materiály (sezam, slunečnice,
len)
• krémové a tažné margaríny, fritovací
tuky
• široký sójový program (sójové mouky,
krupice, drť, vločky)
• bezlepková směs
• produkty pro gastronomii
• technologický servis
• zavádění výroby
• receptury na míru
• pekařské pomůcky
• strojní zařízení
22 MANTLER
24 OMEGA
PFAHNL BACKMITTEL, spol. s r.o. • Na Lánech 764 • 570 01 Litomyšl
tel. 461 612 405 • fax: 461 612 404 • e-mail: pfahnl@pfahnl.cz • www.pfahnl.cz
VYSOKÁ KVALITA VAŠICH VÝROBKŮ
CESTY K NOVÝM ZÁKAZNÍKŮM
kařs řř kých BIO - produkktů
VÁMI PROVĚŘENÁ KVALITA
avý, Nevlhhnoucí cukr Schnee
š ič á K blih
CESTY
K NOVÝM
ZÁKAZNÍKŮM
V
Á
M
I P
R
O
V
Ě
Ř
E
N
Á
KVALITA
stroje pro pekárny a cukrárny
TEN ĔRT spcl. s r. c.
|
BĒezchcrská 253
|
261 01 PĒíbram víí
|
0eská republika
tel.. +420 318 635 425
|
fax. +420 318 635 426
|
e-mail. tenart6tenart.cz
www.tenart.cz
aČe a slehaČe
azené
sky, baeetky)
a rchlíky
Strc|e na dĎlení a tvarcvání
chlebcvéhc tĎsta EBEPHĔPD
icdické dĎliČ EBE
linky
ciabattu CĔN
Ĕutcmatické a mechanické rczvalc
strc|e, krá|ecí strc|e PDLLMĔT!C
Sila na mcuku a kcmple
ná hcspcdáĒs 5
cí bcx
a PMDSEL
Kcntinuální pĒedkynárny
a fritézy na kcblihy DLM
acicnární fritézy na k VĔM
Hcrkcvzdusné pece prc cbchcdy
a supermarkety KE DFF
RctaČní pece BĔKE DFF
Ční a sázecí pece vČetnĎ
E!N
rky, struncvky a rctaČní lisy
senky M!MĔC, CĔPL
déry na plnĎné v CND5TĔ
a ch Ĕ
Strc|e a linky na tyČinky (erissini) M!N!PĔN
inky na baeety BEP
MyČky náĒadí Ĕ
Kcntinuální myČky pĒep Z!NS
0istiČky KD PUT
scvaČe vcdy D
Hcrizcntální balicí strc|e P!N
Strc|e na míchání krémĆ
výrcbu zmrzliny PPD
Spi
prc chlazení, mrazení i ky L!T
cxcvé, sázecí a prĆbĎ
ter U
Pclcautcmatické a autcmatické linky na krá|ení
balení pekaĒských vý P5 MĔK
Strc|e na krá|ení dcrtĆ a peČiva KPU
Strc|e na výrcbu ledcvé tĒístĎ FU
THS servis Pardubice s.r.o. • Doubravice 46 • 533 54 Pardubice •
tel./fax: 46 630 12 14 • mobil: 608 977 281, 608 977 284 • www.ths-servis.cz • e-mail: ths-servis@ths-servis.cz
rohlíkovací a houskovací stroje, osazovací zařízení pečících plechů
VÝROBCE A DODAVATEL PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
průběžné pásové pece typ PPC
Zařízení pro výrobu běžného pečiva
automatické děličky těsta typ DT – Multimat
průběžné závěsné rohlíkové
kynárny
předkynárny
27 THS SERVIS PARDUBICE
Co u nás najdete?
i Od margarínů pro pekaře a cukráře... až po hotové výrobky.
i Je tedy pouze na vás, jak rychlý způsob přípravy si zvolíte.
i Katalog výrobků naleznete na www.vamix.cz
Výrobce a distributor mraženého pečiva,
margarínů a tuků pro Českou republiku
a Slovensko
Vamix ČR, org. složka
Bělohorská 95, 169 00 Praha 6
tel.: 224 390 959-60, fax: 224 390 965
zázn.: 224 390 982
29 ZEELANDIA
ZASTOUPENÍ PRO PRODEJ V ČR A SR:
NABÍZÍ
30 BRANOPAC CZ, J4
31 LIBERECKÉ STROJÍRNY, MLÝN A KRUPÁRNA MRSKOŠ

Kompletní moučné hospodářství, s pneumatickou
dopravou mouky.

Rozměry sil jsou variabilní pro konkrétní prostor na
provozovně.

Standardně dodáváme tenzometrické váhy s digitálním
panelem, kde je možné nastavit dávkování receptur,
systém hlídání minimálního stavu mouky, kompletní
evidenci příjmu a výdeje mouky.
Hluboká 2, 410 02 Lovosice, tel: 724 040 408, fax: 416 535 266, e-mail: sila@seznam.cz

Na přání je možné vybavit tenzometrickým
vážením sil pro kontrolu dovezené mouky.

Provádíme také montáže, rekonstrukce
a modernizace moučného hospodářství.
32 NORDSERVIS, PEKAŘSKÉ STROJE VÁCLAV OUDA
33 TOPOS, UNIMILLS-MIX
Robustní váhy SOEHNLE a ISHIDA pro pekařské provozy
DÁLE NABÍZÍME:
Kompletní dodávky včetně instalace. Rychlý servis pomocí spolupracujících firem po celé ČR i SR.
Zemědělská a potravinářská knihovna
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Tel.: 227 010 415, fax: 227 010 114
ÚZPI – Zemědělská a potravinářská knihovna
34 KOMI, NETTO ELECTRONICS, ÚZPI
Český výrobce a dodavatel chladicích zařízení nabízí
Chladicí skříně CHS a KOMBI v objemech
600-2300 l
Chladicí vitríny VK a VP
Zchlazovače a zmrazovače ve velkém rozsahu
Chladicí a mrazicí boxy z PU panelů
Chladicí jednotky ZANOTTI, regálové systémy
Izolační skříně pro kynárny
Sídlo firmy:
Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou
Tel.: 315 619 102-3
Fax: 315 619 999
E-mail: prodej@horak-bros.com
Obchodně-technické oddělení:
Plzeňská 59, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 314 759
Fax: 257 314 758
E-mail: oto@horak-bros.com
FRANÌK v.o.s.
z veškeré suroviny pro pekaře a cukráře z
z zlepšující přípravky IREKS ENZYMA s.r.o. z
z balicí stroje frmy TECHNOLOGY s.r.o. z
z široký sortiment páskovací techniky z
z obalové fólie všeho druhu,
provedení s potiskem i bez potisku z
z pásky do strojních i ručních páskovacích strojů z
z spony do ručních páskovačů z
z fólie teplem smrštitelné z
z PP sáčky z
z přepravky na cukrářské a pekařské výrobky z
z pracovní a technické pomůcky pro pekaře a cukráře z
z poradenské služby z
z technologický servis z
z rozvoz na místo určení zdarma z
www. franek. cz www. franek. cz
OBCHODNĚ-TECHNICKÉ SLUŽBY
PRO PEKAŘE A CUKRÁŘE
Vedení
společnosti:
Sklad surovin
a pomocného materiálu:
Šumavská 26
370 01 České Budějovice
tel.: 386 460 232
fax: 386 460 226
e-mail: frk.ots@volny.cz
Sosní 200 - Lišov
373 73 Štěpánovice
tel.: 387 984 916
fax: 386 460 226
e-mail: frk.sosni@volny.cz
KVALITNÍ VAKUOVÁ
A KAMENNÁ SÙL
KVALITNÍ VAKUOVÁ
A KAMENNÁ SÙL
od
Balení v 50 a 25 kg PE pytlích dodáváme k odbìrateli v krátkých
dodacích lhùtách pøímými závozy z Nìmecka nebo z našich skladù
v republice.
‹ Potravináøskou
vakuovou
a kamennou sùl
s jódem i bez jódu
(v široké na bíd ce
zr ni tos tí)
‹ Potravináøskou
va ku o vou sùl
na preclíky
tzv. „ne vlh nou cí“
K+S CZ a.s.
Novodvorská 1010/14 B, 142 00 Praha 4 - Lhotka
tel.: 261 342 474–9, fax: 261 342 251
NABÍZÍME:
NABÍZÍME:
35 BRATŘI HORÁKOVÉ, FRANĚK, HANA CZ, K+S CZ
Vám nabízejí široký sortiment kvalitních jedlých solí
v požadovaném druhu, zrnitosti a balení a dalších přísad.
Základem nabídky je:
Kamenná a vakuová sůl s jodem i bez jodu
Kamenná sůl hrubá
Pekařská kompaktní sůl (nevlhnoucí)
Mák, kmín a len
Bramborový škrob.
Solné mlýny, a.s.
Sladkovského 234/47
779 11 Olomouc-Holice
tel.: 587 421 222, fax: 585 311 839
e-mail: obchod@solnemlyny.cz
www.solnemlyny.cz
36 MOREX, SOLNÉ MLÝNY OLOMOUC, PETER HEINZ, UNITA
plechy rovné,
vlnité bagetové
z plného materiálu
nebo děrované.
tel.: 582 808 794, fax: 582 808 798, e-mail: probaeq@probaeq.cz
37 DESTILA, KOMY ČR, PROBAEQ, UNIKO, VEŠO INTERIER
39
40 GLIMEK DISTRIBUCE, ROLLOMAT
Aparáty TEchnologie KOnstrukce
pro chemickou, potravináøskou a chladicí techniku
VYRÁBÍ A DODÁVÁ:
Resslova 956, 501 01 Hradec Králové
tel.: p. Šśastný 495 844 301
tel.: ústøedna 495 844 111
fax: 495 213 203, e-mail: ateko@ateko.cz
www.ateko.cz
• Dávkovaèe a smìšovaèe vody
pro dížové i kontinuální provozy
• Dávkovaèe potravináøského oleje
- velký výbìr typù od 40.000,- Kè
- úpravy dle pøání zákazníka
- možnost dálkového ovládání nebo komunikace s PC
- vysoká spolehlivost
VYRÁBÍME A NABÍZÍME:
Pekařské parní pece Plynofikace parních pecí Melanžery dvouválcové Melanžery
tříválcové Drtič čerstvého chleba Dělička těsta AT26 Kráječe chleba stolní 9–25 mm
Mlýnky na strouhanku Nerezové stoličkové vařiče 9 kW Tyčinkové strojky Plničky
koblih Pekařské plechy Náhradní díly k mísicím strojům Peka Ostatní zařízení pekáren
a cukráren
OPRAVUJEME:
Pekařské parní pece všech typů a velikostí vč. všech náhradních dílů Mísící stroje
všech typů Melanžery Rohlíkové stroje
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA:
Zajistíme úspory plynu při provozu parních pecí Drtič čerstvého chleba
www.pekarskestroje.cz e-mail:stap-brno@seznam.cz
41 STAP BRNO, ATEKO, PERFO LINEA
FIALA - PRAHA s.r.o.
Vrchlického 5, 150 00 Praha 5, tel.: 257 214 408
Mlýnská 15, 602 00 Brno, tel.: 543 254 965
www.fialapraha.cz, e-mail: fiala@fialapraha.cz
Široká nabídka nejkvalitnìjších surovin
pro cukráøskou výrobu.
Velký výbìr pomùcek a drobných zaøízení
pro cukráøe a pekaøe.
JAROSLAV MENŠÍK, autorizovaný technik
Akátová 1781/1, 664 51 Šlapanice u Brna
, ý ,
tel.: 511 13 33 13, mobil: 777 29 80 60
p
e-mail: projekce.mensik@volny.cz
Jaroslav Menšík, projekce pro výstavbu nových a modernizaci
stávajících malých i velkých pekáren a cukráren. Služby: vypracování
technologických projektù pro pekárny a cukrárny, zajištìní kompletní
projektové dokumentace pro územní øízení, stavební povolení
a pro provádìní stavby. Zajištìní dodávek technologického zaøízení.
REPOZ s.r.o.
Støíbrná 139, 500 09 Hradec Králové
tel.: 605 981 386, fax: 495 428 106
e-mail: repoz@volny.cz
výroba a oprava rohlíkovacích strojù, dìlièek tìsta
a èistièek plechù. Opravy i výmìnou.
42 MITOP, LASTRO, FIALA - PRAHA, JAROSLAV MENŠÍK, REPOZ
43
pekserv.cz
1.01 Pekařské a cukrářské pece a jejich příslušenství
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
J 4 s.r.o. 495 581 139 30
KORNFEIL spol. s r.o. 518 309 623 21
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PERFO LINEA a.s. 469 603 112 41
STAP BRNO - Strojírna Trávníček 777 195 779 41
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
1.02 Dělicí a tužicí stroje
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
DESTILA, s.r.o. 545 531 330 37
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
REPOZ s.r.o. 605 981 386 42
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
THS servis Pardubice s.r.o. 608 977 281 27
1.03 Vykulovací a vyvalovací stroje
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
DESTILA, s.r.o. 545 531 330 37
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
LIBERECKÉ STROJÍRNY s.r.o. 602 439 252 31
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
STAP BRNO - Strojírna Trávníček 777 195 779 41
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
1.04 Rohlíkové stroje
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
LIBERECKÉ STROJÍRNY s.r.o. 602 439 252 31
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PROBAEQ, s.r.o. 582 808 794 37
REPOZ s.r.o. 605 981 386 42
ROLLOMAT spol. s r.o. 377 222 298 40
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
THS servis Pardubice s.r.o. 608 977 281 27
TOPOS a.s. 412 354 435 33
1.05 Houskovače
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
LIBERECKÉ STROJÍRNY s.r.o. 602 439 252 31
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
THS servis Pardubice s.r.o. 608 977 281 27
TOPOS a.s. 412 354 435 33
1.06 Stroje na tvarování pšeničných vek
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
REPOZ s.r.o. 605 981 386 42
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
TOPOS a.s. 412 354 435 33
1.07 Kynárny
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
KOMY ČR s.r.o. 606 634 930 37
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
LIBERECKÉ STROJÍRNY s.r.o. 602 439 252 31
MITOP, a.s. 487 862 241 42
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PROBAEQ, s.r.o. 582 808 794 37
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
THS servis Pardubice s.r.o. 608 977 281 27
TOPOS a.s. 412 354 435 33
UNIKO 485 148 849 37
1.08 Výrobní linky do pekáren
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
J 4 s.r.o. 495 581 139 30
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
LIBERECKÉ STROJÍRNY s.r.o. 602 439 252 31
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PROBAEQ, s.r.o. 582 808 794 37
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
THS servis Pardubice s.r.o. 608 977 281 27
TOPOS a.s. 412 354 435 33
1.09 Mísicí a šlehací stroje na těsta, překlápěče díží
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
DESTILA, s.r.o. 545 531 330 37
Skupinový rejstřík 45
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
TOPOS a.s. 412 354 435 33
1.10 Výrobníky pekařských těst a kvasů
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
TOPOS a.s. 412 354 435 33
1.11 Kontinuální linky na výrobu pekařských těst a kvasů
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
TOPOS a.s. 412 354 435 33
1.12 Stroje a zařízení pro skladování a dopravu pekařských
surovin
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pekařské stroje Václav Ouda 724 040 408 32
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
1.13 Zařízení pro vážení a dávkování surovin
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
NETTO Electronics s.r.o. 271 001 860 34
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pekařské stroje Václav Ouda 724 040 408 32
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
TOPOS a.s. 412 354 435 33
1.14 Prosévací zařízení
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pekařské stroje Václav Ouda 724 040 408 32
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
TOPOS a.s. 412 354 435 33
1.15 Moučné linky
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pekařské stroje Václav Ouda 724 040 408 32
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
1.16 Směšovače vody
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pekařské stroje Václav Ouda 724 040 408 32
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
1.17 Vyvíječe páry
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
KOMY ČR s.r.o. 606 634 930 37
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
1.18 Ohřevná zařízení
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
1.19 Průmyslové mixéry suchých směsí
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
1.20 Sušicí zařízení
KOMY ČR s.r.o. 606 634 930 37
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
1.21 Vakuové potahování

1.22 Granulace

46 Skupinový rejstřík
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
2.01 Pražicí stroje
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
2.02 Drticí a odslupkovací stroje

2.03 Zařízení na mletí surovin
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
STAP BRNO - Strojírna Trávníček 777 195 779 41
2.04 Temperovací stroje
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
2.05 Varná zařízení
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
2.06 Tabulovací stroje
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
2.07 Stroje a zařízení na výrobu jemného a cukrářského pečiva
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PERFO LINEA a.s. 469 603 112 41
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
2.08 Stroje a zařízení na výrobu trvanlivého pečiva
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PERFO LINEA a.s. 469 603 112 41
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
2.09 Stroje na výrobu listového těsta
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
2.10 Smažicí zařízení
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
KOMY ČR s.r.o. 606 634 930 37
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MITOP, a.s. 487 862 241 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. 461 612 405 25
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
2.11 Průmyslové mixéry suchých směsí
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
2.12 Vakuové potahování
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
2.13 Granulace
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
2.14 Mlýnky na suroviny
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
2.15 Linky na výrobu vaflí a oplatek
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
2.16 Pomůcky pro cukrářskou výrobu
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. 461 612 405 25
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
47 Skupinový rejstřík
3.00 Stroje a zařízení na výrobu těstovin
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
ATEKO a.s. 495 844 306 41
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
4.01 Pekařské vozíky
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
KOMY ČR s.r.o. 606 634 930 37
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
4.02 Nerezové stoly
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
KOMY ČR s.r.o. 606 634 930 37
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
4.03 Pečicí plechy
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
KOMY ČR s.r.o. 606 634 930 37
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PERFO LINEA a.s. 469 603 112 41
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. 461 612 405 25
PROBAEQ, s.r.o. 582 808 794 37
STAP BRNO - Strojírna Trávníček 777 195 779 41
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
THS servis Pardubice s.r.o. 608 977 281 27
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
4.04 Ošatky
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MITOP, a.s. 487 862 241 42
MOREX, spol. s r.o. 573 370 115 36
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. 461 612 405 25
UNIKO 485 148 849 37
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
5.00 Mlýnské stroje a ostatní stroje pro mlýny
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
6.00 Sila
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pekařské stroje Václav Ouda 724 040 408 32
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
7.01 Mouky
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
Mantler CZ s.r.o. 737 246 081 22
Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. 376 512 617 31
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. 461 612 405 25
UNIMILLS-MIX s.r.o. 315 722 440 33
7.02 Pekařské droždí
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
VAMIX ČR, org. složka 224 390 948 28
7.03 Kypřicí přípravky
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
Mantler CZ s.r.o. 737 246 081 22
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
UNIMILLS-MIX s.r.o. 315 722 440 33
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
7.04 Šlehačka Š
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
7.05 Ořechy pro pekařskou a cukrářskou výrobu
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
Mantler CZ s.r.o. 737 246 081 22
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
48 Skupinový rejstřík
7.06 Mák
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
Mantler CZ s.r.o. 737 246 081 22
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Solné mlýny, a.s. 587 421 223 36
UNIMILLS-MIX s.r.o. 315 722 440 33
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
7.07 Koření pro pekaře a cukráře
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
7.08 Aromáty pro pekařskou a cukrářskou výrobu
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
7.09 Barviva pro pekařskou a cukrářskou výrobu
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
7.10 Pojiva pro pekařskou a cukrářskou výrobu
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
7.11 Stabilizátory pro pekařskou a cukrářskou výrobu
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
Mantler CZ s.r.o. 737 246 081 22
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
7.12 Ovocné komponenty
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
Mantler CZ s.r.o. 737 246 081 22
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
VAMIX ČR, org. složka 224 390 948 28
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
7.13 Suroviny a polotovary z kakaa a čokolády
CARLA spol. s r.o. 499 628 811 obálka
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
7.14 Tuky
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
Mantler CZ s.r.o. 737 246 081 22
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. 461 612 405 25
VAMIX ČR, org. složka 224 390 948 28
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
7.15 Polotovary na zdobení cukrářských výrobků
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
VAMIX ČR, org. složka 224 390 948 28
7.16 Práškové přípravky na výrobu krémů
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
VAMIX ČR, org. složka 224 390 948 28
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
7.17 Enzymy
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
7.18 Vitamíny
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
7.19 Pekařské a cukrářské suroviny a přísady jiné
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
49 Skupinový rejstřík
Mantler CZ s.r.o. 737 246 081 22
Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. 376 512 617 31
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. 461 612 405 25
UNIMILLS-MIX s.r.o. 315 722 440 33
VAMIX ČR, org. složka 224 390 948 28
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
7.20 Pečicí papíry, košíčky a formy
BRANOPAC CZ s.r.o. 518 328 035 30
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. 461 612 405 25
7.21 Papíry na zmrazování a pečení potravin
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
7.22 Podložky pod dorty
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
7.23 Dekorační předměty pro cukráře
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
NOVICOM Praha s.r.o. 244 402 654 23
7.24 Vaječné polotovary
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
ZEELANDIA spol. s r.o. 381 791 823 29
7.25 Sůl
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
K + S CZ a.s. 261 341 604 35
KONTINUA, spol. s r.o. 607 743 400 20
Solné mlýny, a.s. 587 421 223 36
8.01 Pečicí papíry, košíčky a formy do mikrovlnné trouby
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
BRANOPAC CZ s.r.o. 518 328 035 30
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
8.02 Papíry na zmrazení těsta

8.03 Papíry na pečení zmrazených výrobků
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
8.04 Ozdobné papírové dečky a podložky
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
8.05 Interiéry potravinářských prodejen
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MOREX, spol. s r.o. 573 370 115 36
VEŠO - INTERIER CZ, s.r.o. 606 645 545 37
8.06 Zařízení prodejen
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MOREX, spol. s r.o. 573 370 115 36
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
VEŠO - INTERIER CZ, s.r.o. 606 645 545 37
8.07 Zařízení skladů
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
9.01 Mycí stroje přepravek a pracovních pomůcek
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
KOMI spol. s r.o. 602 211 775 34
KOMY ČR s.r.o. 606 634 930 37
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
9.02 Profesionální mycí prostředky pro mycí stroje
KOMY ČR s.r.o. 606 634 930 37
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
10.00 Úklidové prostředky mechanické

11.01 Kompletní vybavení pro malokapacitní pekárny
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
50 Skupinový rejstřík
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TOPOS a.s. 412 354 435 33
11.02 Kompletní vybavení pro velkokapacitní pekárny
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
NORDservis s.r.o. 482 770 332 32
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TOPOS a.s. 412 354 435 33
11.03 Kompletní vybavení pro cukrářskou výrobu
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
11.04 Servis strojů a zařízení pro pekárny a cukrárny
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
GLIMEK Distribuce spol. s r.o. 224 256 639 40
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
Pekařské stroje Václav Ouda 724 040 408 32
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PROBAEQ, s.r.o. 582 808 794 37
TOPOS a.s. 412 354 435 33
11.05 Poradenská služba
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
FIALA - PRAHA s.r.o. 257 222 630 42
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
Menšík Jaroslav 777 298 060 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PETER HEINZ s.r.o. 602 784 659 36
Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. 461 612 405 25
TOPOS a.s. 412 354 435 33
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
ÚZPI 227 010 111 34
11.06 Komplexní obchodně technické služby
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TOPOS a.s. 412 354 435 33
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
Menšík Jaroslav 777 298 060 42
OMEGA CZ spol. s r.o. 281 021 420 24
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
12.00 Vybavení a doplňky pro zaměstnance
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
13.00 Užitkové automobily

14.00 Chladicí a mrazicí zařízení
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
Bratři Horákové s.r.o. 315 619 102 35
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
UNITA - Pavel Tacl 465 622 225 36
15.00 Obalová technika
ARTOS CZ, spol. s r.o. 777 787 261 16, 17
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
TEN ART, s.r.o. 318 635 425 26
16.00 Obaly
FRANĚK v.o.s. 386 460 232 35
HANA CZ s.r.o. 777 028 305 35
LASTRO - Miroslav Lapiš 558 432 936 42
MITOP, a.s. 487 862 241 42
STAP BRNO - Strojírna Trávníček 777 195 779 41
17.00 Výpočetní technika včetně software

18.00 Odborné publikace
CS GOSTOL TRADING spol. s r.o. 545 216 142 18
České a slovenské odborné nakl. 227 018 426 19
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
19.00 Jiné
PEKASS s.r.o. 602 436 618 obálka
PETER HEINZ s.r.o. 602 784 659 36
ÚZPI 227 010 111 34
51 Skupinový rejstřík
Vydavatel: BYSTŘICKÝ A SPOL., s r.o.
Bartolomějské nám. 45, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 511 511 040, fax: 518 326 970
e-mail: post@bystricky.cz
www.bystricky.cz • www.pekserv.cz
Produkce inzerce: Bc. Jana Uřičářová
Grafická úprava: Mirka Šarová, Martin Joch
Ilustrační fotografie: Martin Joch
Žádnou část této publikace není dovoleno reprodukovat, ukládat v informačních systémech nebo jinak komerčně využívat
bez souhlasu vydavatele.
Kvalita fotoreprodukcí v inzertní části je závislá na materiálu dodaném inzerenty.
53 Tiráž
Naše firma má více než 16letou tradici v oboru webdesignérských a grafických prací.
V současné době v těchto oblastech nabízíme svým zákazníkům následující služby:
KONTAKT:
Sídlo firmy na Moravě
BYSTŘICKÝ A SPOL., s.r.o.
Bartolomějské náměstí 45
698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: +420 511 511 040
Fax: +420 518 326 970
post@bystricky.cz
Sídlo firmy v Praze
BYSTŘICKÝ A SPOL., s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4
Tel.: +420 221 221 146-7
GRAFIKA A DESIGN:
∙ sazba, příprava pro tisk a tisk (knihy, publikace, katalogy, letáky, ... )
∙ elektronická média (CD, DVD, ...)
∙ inzerce
∙ signmaking a reklamní plochy
WEBDESIGN:
∙ vytváření nových prezentací, registrace domén
∙ re-design stávajících stránek
∙ obohacení prezentace o aplikace (shop, cms, b2b, b2c, objednávky, kalkulace, ... )
∙ hosting www stránek
∙ registrace a správa domén
∙ internetová reklama
∙ základní optimalizace pro vyhledávače
PROMĚŇTE SVÉ
INTERNETOVÉ VÝDAJE V ZISK!
WEBDESIGN
Komunikujte se svými zákazníky
profesionálně.
Dokážeme vám nabídnout vše,
co potřebujete pro rozvoj e-business.
Navrhneme a zpracujeme vaši
internetovou prezentaci.
Unikátní webdesign s důrazem
na kreativitu a efektivnost řešení.
www.bystricky.cz 511 511 040
web telefon
PEKASS s. r. o. , Bezruéova 5, 301 00 Pl zeÿ, t el . : 377 235 972, f ax: 377 235 863, mobi l : 602 436 618
I èO 48365629, DI è CZ48365629 pekass@pekass. cz www.pekass.cz
projekty - komplexy · linky - stroje · servis · repase · ostatní a levn÷jší stroje · pąíslušenství
d÷liéky, stroje a linky
na chleba
repase pąíslušenství
d÷liéky a linky na b÷žné peéivo
rozvalovaée a linky
na jemné peéivo
pece do obchodu
ąezaéky chleba
rohlíkovaée
systémy mražení
rotaéní
nejmenší na 230 V
prčmyslové
do obchodu
• chladiée vody
• sm÷šovaée
• fritézy
• plniéky
• šlehaée
• trezírky
• ostatní stroje
• levn÷jší stroje
aut omat i z ované l i nky
pr oj ekt y - kompl exy
ostatní stroje
Stopkynárna GVA: režim -20°C/+45°C automat plný
Stopkynárna GUV: režim -20°C/+15°C zmrazení/roztávání
vážení surovin komplexy mísíren
dávkování
mikrokomponent
hn÷taée
pevná díž
Econo
nejprodávan÷jší
na trhu
spodní
vyprazdÿování
hn÷taée
pojízdná díž
+ kvasomat + bigbagy + roztoky
Condo
etážové pece