Αθήνα 02/08/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην
έρευνα και εκμετάλλευση των Υδρογονανθράκων στην χώρα μας, δηλαδή:
- Διαγωνισμοί ανοικτής πόρτας (open door),
- Διαγωνισμός σεισμικών μη αποκλειστικής χρήσης (non exclusive seismics),
- ΑΟΖ κλπ…
… είναι υποχρεωμένο να παρέμβει και να λάβει θέση, ενημερώνοντας κατ' αρχάς τον
Ελληνικό Λαό και στην συνέχεια την Πολιτεία και την υπεύθυνη Κυβέρνηση στο σύνολό της.
Υπουργοί, αξιωματούχοι και διάφοροι άλλοι συνεχίζουν και κάνουν ανακοινώσεις, θέλοντας
να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις για την έρευνα και εκμετάλλευση Υ/Α στον
Ελληνικό χώρο, με την ίδια λανθασμένη τακτική. Μια τακτική την οποία κληροδότησαν και
στην νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, μαζί με την παλαιά ομάδα των κομματικών φίλων, με
αποτέλεσμα να προκαλούν το Δημόσιο αίσθημα, για κάποιους λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν.
Τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετούνται; Του Ελληνικού Δημοσίου;
Η χώρα μας και ο λαός μας βρίσκονται σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση και πρέπει το
γρηγορότερο δυνατό να φύγουμε από την κρίση αυτή. Κατά συνέπεια, και η έρευνα για τους
Υ/Α πρέπει να οδηγείται προς την σωστή κατεύθυνση, με άξονες το δημόσιο συμφέρον και
τη διαφάνεια.
Η Κυβέρνηση στο σύνολό της και ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένοι να παρέμβουν και να
θεσμοθετήσουν στην σωστή βάση την μεθόδευση και τις ενέργειες που απαιτούνται.
Συγκεκριμένα έχουμε να παρατηρήσουμε:
1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (open door) στις περιοχές των Ιωαννίνων,
Κατακόλου και Δυτικού Πατραϊκού κόλπου.
Το ΥΠΕΚΑ εξαντλώντας όλα τα χρονικά περιθώρια που είχε για τις απαιτούμενες ενέργειες
πρόχειρα και χωρίς βάθος υποδομής κατάφερε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες του
διαγωνισμού με αποτέλεσμα να υποβληθούν οι γνωστές 11 προσφορές.

Την ίδια μέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, τα ΜΜΕ κατακλύστηκαν
από διθυραμβικές δηλώσεις πρώην υπουργών και άλλων, για την μεγάλη επιτυχία του
διαγωνισμού, για την συμμετοχή περισσοτέρων ενδιαφερομένων εταιριών από αυτές που
παρουσιάσθηκαν στο πρώτο γύρο παραχωρήσεων το 1996, για την συμμετοχή “πετρελαϊκών
κολοσσών” και για το τεράστιο ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς.
Το ΕΛΛΙΝΥ έκανε μια ακτινογραφία των εταιριών που έχουν λάβει μέρος και η βασική
διαπίστωση που γίνεται, είναι ότι οι μεγαλύτερες πετρελαιοεταιρίες που λαμβάνουν μέρος
στον διαγωνισμό είναι τα ΕΛ.ΠΕ., η Edison International SPA, η Melrose Resources Plc., και η
Energean Oil & Gas. Πιο αναλυτικά:
α. Η εταιρία ΕΛ.ΠΕ. A.E. διαθέτει εξειδίκευση στη διύλιση και εμπορία πετρελαίου
κυρίως, αλλά εν μέρει και στην έρευνα Υ/Α, ενώ από το 2008 η πώληση των περιοχών της
στη Λιβύη, η συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της στην Αίγυπτο όπως και οι δηλώσεις προ
καιρού του Δ/ντος Συμβούλου της περί μη ύπαρξης επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον
Όμιλο για έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, καθώς και η πρόσφατη αποδυνάμωση
του επιστημονικού δυναμικού της με πρόγραμμα στοχευμένης αποχώρησης εξειδικευμένου
προσωπικού, αποδεικνύει ότι η Εταιρία δεν σκέπτονταν πρωτοβουλίες σχετικές με το
upstraem. Εξ’ άλλου, η ΕΛ.ΠΕ., ενώ από το 1998 μέχρι το 2007 είχε στη διάθεσή της σχεδόν
όλες τις παραχωρήσεις της Ελλάδας, δεν έκανε κανένα βήμα για την αξιοποίηση τους.
Ξαφνικά σήμερα παρουσιάζεται να διεκδικεί την συμμετοχή της σε δύο περιοχές και μάλιστα
στην μία σαν διαχειριστής (operator). Επί πλέον διαθέτει σειρά στοιχείων (γεωλογικά,
γεωφυσικά, γεωτρητικά και άλλα ερευνητικά δεδομένα), τα οποία κεφαλαιοποιεί,
προτάσσοντας το πλεονέκτημα αυτό σε συνεργασία με τρίτους.
Κατά την γνώμη μας, το δήθεν ενδιαφέρον της για το άνοιγμα της αγοράς Υ/Α, έχει
προβληματίσει πολλούς σε ότι αφορά την ειλικρίνεια και την πραγματική πρόθεση. Εάν
πράγματι υπήρχε το ενδιαφέρον, θα είχε δραστηριοποιηθεί στις περιοχές του Θρακικού
πελάγους στις οποίες είχε και έχει ακόμη δικαιώματα, ειδικά δυτικά της Θάσου που δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι η δήθεν κινητικότητα σκοπεύει στην άνοδο της
χρηματιστηριακής αξίας ενόψει πώλησης ποσοστού της και του ποσοστού της ΔΕΠΑ.
β. Η εταιρία Edison International SPA, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του
Α’ εξαμήνου του 2011 είχε έσοδα (EBITDA) από την δραστηριότητα των Υ/Α ύψους 180
εκατομ. € με επενδύσεις στην έρευνα 7 εκατομ. €. Η πορεία της έρευνας και παραγωγής
στους Υ/Α ήταν θετική, με αύξηση 14% στην παραγωγή φυσικού αερίου, αποτελεί δε
στρατηγικό σύμμαχο της ΕΛ.ΠΕ. με κύριο άξονα την ηλεκτροπαραγωγή. Σε διεθνές επίπεδο η
εταιρία έχει σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία στην έρευνα – παραγωγή φυσικού αερίου και
ανάπτυξης σχετικών υποδομών (αποθήκευση κλπ.). συμμετέχει σε παραχωρήσεις στην
Αίγυπτο, Ιταλία και αλλού με συνολική παραγωγή 45-48000 ισοδ βαρ/ημερα.
γ. Η εταιρία Melrose Resources Plc. διαθέτει ερευνητικές άδειες σε Γαλλία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία και Αίγυπτο ενώ η ημερήσια παραγωγή της σε πετρέλαιο (net
oil production) για το 2012 προβλέπεται σε 28.000 βαρ/ημέρα (ισοδύναμα βαρέλια
πετρελαίου). Πρόκειται για εταιρία μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεγάλες ανάγκες σε
χρηματοδότηση για εξυπηρέτηση των ερευνών, ενώ η μετοχή και τα οικονομικά της
ευνοούνται από τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου.
Η εταιρία, μετά την αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου της, αναζητεί χώρες που μπορούν
να προσφέρουν ουσιαστικές ευκαιρίες και ανάληψη περιοχών με μικρότερες οικονομικές η
συμβατικές δεσμεύσεις.

Η παραγωγή της προέρχεται κυρίως από την Αίγυπτο, όπου τα κόστη εξόρυξης είναι
ιδιαίτερα χαμηλά, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρίας απουσιάζει
εντελώς η αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της.
δ. Η εταιρία Energean Oil & Gas αντιπροσωπεύει ένα Ελληνικό επενδυτικό
κεφάλαιο, με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην
Ελλάδα στον χώρο των υδρογονανθράκων. Είναι μια εταιρεία έρευνας και παραγωγής Υ/Α με
δραστηριότητες στο Β. Αιγαίο, στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική (Αίγυπτος). Είναι ο
μοναδικός (με 100% δικαιώματα) διαχειριστής Υ/Α στην Ελλάδα, στο Β. Αιγαίο στις περιοχές
ανάπτυξης του κοιτάσματος πετρελαίου του Πρίνου και του κοιτάσματος φυσικού αερίου της
Ν. Καβάλας με παραγωγή 2000 βαρ/ημέρα περίπου.
Διαθέτει θετικό ιστορικό στη διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. Έχει
σημαντική εμπειρία παραγωγής Υ/Α στον ελλαδικό χώρο ήδη από το 1981 με την ανάπτυξη
των θαλασσίων εξεδρών άντλησης και των χερσαίων εγκαταστάσεων στην ξηρά
(αποθήκευση, φόρτωση, αποθείωση).
ε. Η εταιρία Schlumberger είναι διεθνής κολοσσός αλλά όμως στον χώρο της
παροχής υπηρεσιών στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, χωρίς να
αναλαμβάνει συνήθως το ρίσκο της επένδυσης.
Πρόκειται για μια εταιρία ταυτισμένη με το αντικείμενο αυτό και στον διαγωνισμό “open
door” συμμετέχει ως στρατηγικός τεχνικός εταίρος με το σχήμα της Energean Oil & Gas. Απ'
ότι φαίνεται η εταιρία ενδιαφέρεται έντονα για την εγχώρια αγορά και φημολογείται ότι η
συμμετοχή της έχει αντικείμενο και ουσία. Η παρουσία της, έστω και με αυτήν την μορφή
συμμετοχής, ίσως να έχει ενδιαφέρουσα εξέλιξη ανάλογα με τον ρόλο που θα έχει
συμφωνηθεί και θα κληθεί να αναλάβει.
στ. Η εταιρία Petra Petroleum είναι Καναδικών συμφερόντων και μεσαίας
κεφαλαιοποίησης, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Τορόντο με κύριο προσανατολισμό
ερευνών τις χώρες της Μεσογείου και της Βορείου Αφρικής (Κύπρο, Λίβανο, Ισπανία,
Ελλάδα, Αίγυπτο), ενώ συμμετείχε και στον αντίστοιχο γύρο παραχωρήσεων της Κυπριακής
Δημοκρατίας (Β' γύρος).
Στην στρατηγική της εταιρίας εντάσσεται η έρευνα σε ανεξερεύνητες περιοχές όπως η
Ελλάδα, ενώ δεν διαθέτει εμπειρία στην παραγωγή πετρελαίου.
ζ. Η εταιρία Arctic Hunter Energy Inc. έχει έδρα το Βανκούβερ του Καναδά, είναι
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, με κύριο γεωγραφικό προσανατολισμό δράσης την Βόρειο
Αμερική. Πρόκειται για πολύ μικρή εταιρία με κεφαλαιοποίηση (market cap) 1,9 εκατ.
δολάρια.
Αυτή τη στιγμή έχει ποσοστό επί της παραγωγής πετρελαίου (heavy oil) από τρείς
γεωτρήσεις, 32 βαρ/ημέρα με στόχο να ξεπεράσει τα 500 βαρ/ημέρα για το 2012.
Η έλλειψη αναφοράς σε μελλοντικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για διεθνή επέκταση,
δημιουργεί πραγματικά ερωτηματικά για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό.
η. Η εταιρία K.O Enterprise Inc. της οποίας τα ακριβή στοιχεία θα περιέχονται
στον σχετικό φάκελο της προσφοράς, παρ’ όλες τις προσπάθειες που κάναμε, δεν
διαπιστώσαμε άλλη παρουσία στο Internet, που αποτυπώνεται ως εξής (εάν δεν πρόκειται
περί συνωνυμίας):

Company Name:
K.O.ENTERPRISE INC.
Business Owner:
Ken Otani
Employees:
5 - 10 People
Main markets:
North America South America Eastern Europe Southeast Asia Africa Oceania Mid East
Eastern Asia Western Europe
Business Type:
Trading Company, Distributor/Wholesaler
Product/Service:
Building Material, Stone, Hardware, Beverages
Website:
http://www.t19.com/corp-659225.html
Address:
2-42-10 minaminakayama izumiku, sendai, miyagi, Japan
Telephone:
81-22-3763066
Fax:81-22-3763077

θ. Η εταιρία Chariot Oil & Gas Ltd ιδρύθηκε από τον Κυπριακής καταγωγής Άδωνη
Πουρούλη, γνωστό για την ενασχόλησή του με τα διαμάντια στην Ν. Αφρική.
Είναι προσανατολισμένη στην Αφρικανική Ήπειρο και σήμερα είναι κάτοχος τεσσάρων
αδειών (οκτώ οικόπεδα) και διαχειριστής στην Ναμίμπια έχοντας καταθέσει επενδυτικό
πρόγραμμα 108 εκατ. δολ. για θαλάσσιες έρευνες υδρογονανθράκων. Η εταιρία προσπαθεί
να συνεργασθεί με μεγάλες εταιρίες μέσω συμφωνιών αγοραπωλησίας μεριδίων (farm out).
Πέρα από την ενασχόληση της με τα διαμάντια η εταιρία δεν φαίνεται να έχει δεσμεύσεις
αλλά ούτε από κάπου προκύπτει ότι έχει παραγωγή υδρογονανθράκων, δηλώνει όμως ότι
έχει καλή αντίληψη της αγοράς υδρογονανθράκων.
ι. Η εταιρία Trojan Oil & Gas δημιουργήθηκε το 2010, είναι εταιρία βρετανικών
συμφερόντων με κύριο μέτοχο τον γεωλόγο Michel Seymour με μακρόχρονη εμπειρία,
ενδιαφέρον και γνώση της γεωλογίας της Ελλάδας. Θεωρείται επιτυχημένος γεωλόγος και
επιχειρηματίας έχοντας δημιουργήσει, αναπτύξει και πουλήσει στην συνέχεια εταιρίες, αλλά
και συνδέσει το όνομά του με ανακαλύψεις.
Σήμερα η εταιρία δραστηριοποιείται στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και της Ανατολικής
Μεσογείου στον τομέα της έρευνας. Στην εταιρία συμμετέχουν και οι Richard Stabbins και
Raymond Godson επίσης με μακρόχρονη εμπειρία. Η ενασχόληση του κ.Seymour στην
Ελλάδα χρονολογείται από τις αρχές του 1990.
κ. Η εταιρία Grekoil Energy Ventures Ltd. ενδιαφέρεται για την περιοχή του
Κατακόλου και πρόκειται για αυτό που λέμε κοινοπραξία σκοπού. Δημιουργήθηκε με στόχο
να διεκδικήσει την περιοχή και εκ πρώτης όψεως είναι αδύνατον – χωρίς δηλαδή να
προηγηθεί το άνοιγμα των προσφορών – να διαπιστωθεί η ταυτότητα, η γνώση και η
επάρκεια των συμμετεχόντων.
Οι όποιες προσπάθειες για μεγαλύτερη ενημέρωση για την εταιρία αυτή απέβησαν άκαρπες.
Πιθανόν οι στόχοι της εταιρίας αυτής να μην εστιάζονται στην έρευνα και παραγωγή
υδρογονανθράκων.

Τέλος ενδεικτικά αναφέρουμε στοιχεία παραγωγής γνωστών μεγάλων εταιριών που
χαρακτηρίζονται αντικειμενικά κολοσσοί.

Οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες (2003)
Βάσει παραγωγής (εκατομ. βαρ/ημέρα):
1. Exxon Mobil (USA) 2,542
2. Royal Dutch Shell (UK/Neth) 2,220
3. Chevron Texaco (USA) 1,959
4. British Petroleum Amoco (UK) 1,931
5. Yukos (Russia) 1,507
6. Total Fina Elf (France) 1,454
7. Lukoil (Russia) 1,200
8. ConocoPhillips (USA) 1,019
9. Surgutneftegas (Russia) 0,884
10.
ENI (Italy) 0,857

Βάσει αποθεμάτων (δισεκατομ. βαρέλια):
1. Lukoil (Russia) 17,360
2. Yukos (Russia) 17,281
3. Gazprom (Russia) 14,902
4. Exxon Mobil (USA) 12,312
5. Royal Dutch Shell (UK/Neth) 9,469
6. Chevron Texaco (USA) 8,710
7. British Petroleum Amoco (UK) 8,376
8. Tyumen (Russia) 7,300
9. Total Fina Elf (France) 6,961
10.
Surgutneftegas (Russia) 6,642

Από μια σύγκριση προκύπτει ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες στον διαγωνισμό και
συγκεκριμένα 3-4 εξ αυτών, είναι μεσαίου προς μικρού η ελαχίστου μεγέθους. Για τις άλλες
δεν μπορεί να γίνει λόγος.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό να αναφερθεί, σε αντίθεση με αυτά που ανακοινώθηκαν, ότι το
1996 που έγινε ο πρώτος γύρος παραχωρήσεων στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν 13 εταιρίες
μεταξύ των οποίων οι: British Gas, Shell International, Agip SpA, Anshutz, Triton Resources
Ltd., Enterprise κ.α. εκ των οποίων μία όχι τόσο γνωστή όπως η Enterprise είχε παραγωγή
300.000 βαρ./ημέρα!
Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να σταματήσουν οι μεγαλοστομίες και να λεχθεί η αλήθεια ώστε να
εξυπηρετηθεί το Δημόσιο και όχι το ατομικό συμφέρον...
Κατά την γνώμη μας, παρ’ όλο που η τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει τα 100 δολ/βαρελι, ο
διαγωνισμός αυτός δεν είχε την αναμενόμενη προσέλευση μεγάλων εταιριών και αυτό
οφείλεται μεταξύ άλλων και στους εξής λόγους:

Υπήρχε έλλειψη στρατηγικού σχεδίου παραχωρήσεων στην Δυτική Ελλάδα και
έλλειψη έρευνας των διεθνών αγορών.

Δεν δημιουργήθηκαν ευρύτερες περιοχές “οικόπεδα” ώστε να δελεάσουν και να
αποτελέσουν κίνητρο για συμμετοχή μεγαλύτερων και περισσότερων εταιριών.

Δεν υπήρξε προκαταρκτικό lobbying και καλλιέργεια δημοσίων σχέσεων και επαφών
ώστε να προετοιμασθεί το έδαφος για τις περιοχές αυτές. Αντίθετα, παρατηρείται
επιπολαιότητα και πλημμελής γνώση των διαδικασιών για τα οποία γίνεται προσπάθεια να
καλυφθούν από μια πρωτοφανή επικοινωνιακή προβολή, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται και
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Δεν υπήρξε συμμετοχή και πάλι στις διαδικασίες των ειδικών Ελλήνων επιστημόνων
που στο παρελθόν είχαν κάνει τα ίδια πράγματα με επιτυχία. Η αναλογία τους σε διάφορες
επιτροπές ήταν μικρότερη του 1% με πλειοψηφία καθηγητών Πανεπιστημίων και άλλων
αξιόλογων επιστημόνων, που όμως στον τομέα αυτόν δεν έχουν καμία πρακτική εμπειρία.

Διαπιστώνεται ελαστικότητα των προϋποθέσεων συμμετοχής και επιλογής των
εταιριών.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το ΥΠΕΚΑ, συνεχίζοντας την παράδοση του σχηματισμού “δημοκρατικών” και πολυπληθών
επιτροπών, δεν απέφυγε και στην περίπτωση αυτήν να δημιουργήσει μια επιτροπή 21
ατόμων! (17 μέλη + 4 αναπληρωματικά) για την αξιολόγηση των προσφορών.
Πιστεύουμε ότι το μέγεθος αλλά και η σύνθεση των ατόμων που την συγκροτούν,
αποτελούν μια πρωτόγνωρη περίπτωση στα χρονικά της έρευνας και παραγωγής Υ/Α.
Τα άτομα είναι πάρα πολλά, (η Κύπρος είχε σχηματίσει ανάλογη επιτροπή με περίπου 4
άτομα συν σύμβουλο), που μόνο για να συντονιστούν και να συνεδριάσουν θα χρειασθούν
μεγάλη γραφειοκρατική υποστήριξη και χρόνο, σήμερα που το ζητούμενο είναι η λήψη
γρήγορων και σωστών αποφάσεων.
Υπάρχει ήδη η εμπειρία από τις άλλες επιτροπές και τα forum του ΥΠΕΚΑ, οι οποίες δεν
λειτούργησαν περισσότερο από 1-2 φορές και άλλες που κατέληξαν σε παρωδία.
Κατά δεύτερο λόγο, από όλα τα άτομα που είναι στην επιτροπή, μόνο 1-2 άτομα έχουν
αποδεδειγμένη σχέση με το αντικείμενο.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μέχρι τώρα το ΥΠΕΚΑ έχει δημιουργήσει συνολικά για το
θέμα των ερευνών πετρελαίου 7 επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν 60 άτομα. Από αυτά οι
50 δεν έχουν εμπειρία ερευνών πετρελαίου ενώ από τα υπόλοιπα 10 μόνο 3-4 έχουν
αποδεδειγμένη και συνεχή εμπειρία σε πραγματικά έργα. Πιο αναλυτικά στοιχεία είναι στη
διάθεση του ΕΛΛΙΝΥ.
Αναρωτιέται κανείς, γιατί ενώ υπάρχουν τόσοι επιστήμονες Έλληνες και στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό που ήδη γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις εργασίες γιατί τις έχουν
ξανακάνει, όχι μόνο δεν τους κάλεσε κανείς, αλλά διαπιστώνεται και μια συστηματική
προσπάθεια διαβολής και απαξίωσής τους.
Στις σχηματιζόμενες επιτροπές φαίνεται ότι συμμετέχουν πολλές φορές οι ίδιοι, δίνοντας την
εντύπωση ότι το ευρύ θέμα της έρευνας και αξιοποίησης των υδρογονανθράκων στην χώρα
μας είναι μια κλειστή οικογενειακή υπόθεση, ή υπόθεση συμφερόντων και όχι μια
αξιοκρατική διαδικασία.
Το θέμα είναι σοβαρό και σύντομα θα γίνει σοβαρότερο όταν θα ακολουθήσουν οι
διαδικασίες των διαπραγματεύσεων, των συμβάσεων, αλλά και της τεχνικής, οικονομικής και
νομικής παρακολούθησης της εκτέλεσης των εργασιών από τους ξένους εργολάβους.
Ποιές είναι οι κόκκινες γραμμές από Ελληνικής πλευράς;
Η εμπειρία του Πρίνου και της AGIP που είχαμε στην Ελλάδα μπορεί πράγματι να μας διδάξει
πολλά.
Σε ότι αφορά στις διαπραγματεύσεις, είναι ευρέως γνωστό ότι οι περιοχές αυτές (Ήπειρος,
Κατάκολο, Πατραϊκός), είναι ήδη επιστημονικά γνωστές, με αρκετά γεωλογικά, γεωφυσικά
και γεωτρητικά δεδομένα και οι Εταιρίες τα γνωρίζουν αυτά.
Άρα ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η επίσπευση της φάσης του γεωτρητικού
προγράμματος, ώστε να προσδιορισθεί, κατά το δυνατόν, το πετρελαϊκό δυναμικό των
περιοχών.
Ευχόμαστε ότι όλα αυτά δεν θα είναι πρόσχημα και δεν θα δημιουργήσουν επιπλέον
καθυστερήσεις στη έρευνα και εκμετάλλευση του πετρελαϊκού δυναμικού της χώρας στις
άλλες ελπιδοφόρες περιοχές της ΝΑ Κρήτης, στο Αιγαίο και στην ΝΑ Μεσόγειο.

3. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Non exclusive seismics)
Ο διαγωνισμός αυτός έχει λήξει τον Μάρτιο του 2012 και η επιτροπή αξιολόγησης
απαρτίζεται στο μεγαλύτερο μέρος πάλι από τα ίδια άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί στο
παρελθόν με το αντικείμενο (πλην ενός), πόσο μάλλον με τις διαδικασίες αυτές που μαζί με
τα πολλά οφέλη κρύβουν και πολλούς κινδύνους. Από δημοσιεύματα φαίνεται ότι μετά από
μια περίοδο διακοπής, λόγω των εκλογών, ενεργοποιείται η επιτροπή εκ νέου για νέα
αξιολόγηση και επαφές με 4 από τις 8 εταιρίες που έλαβαν μέρος.
Το ερώτημα παραμένει. Γιατί δεν αξιοποιούνται οι Έλληνες επιστήμονες που έχουν εργαστεί
στο παρελθόν, έχουν κάνει με επιτυχία για το Κράτος διαπραγματεύσεις και έχουν αναλάβει
επίβλεψη των εργασιών με μεγάλη επιτυχία. Μήπως επειδή δεν βρίσκονται σε ένα στενό
πυρήνα συνεργατών του Καθηγητή κ. Μανιάτη, ή υπάρχει κάτι άλλο; Την πολιτική αυτή την
ασπάζεται και ο νέος Υπουργός Καθηγητής κ. Λιβιεράτος;
Σήμερα τις αντίστοιχες αρμοδιότητες στην έρευνα των Υ/Α αναλαμβάνει για πρώτη φορά ο
Υπουργός (Καθηγητής γεωδαισίας στο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης) ενώ μέχρι χθες ήταν
αρμοδιότητα Υφυπουργού. Είναι όλα αυτά τυχαία;
Είναι περιττό να επαναλάβουμε τις άστοχες δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ, ότι η
περιοχή του Αιγαίου και της Ν.Α. Μεσογείου είναι “διακεκαυμένες περιοχές” και “ασαφές
τοπίο“ και όποιος θα επενδύσει εκεί αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο.
Στην Κύπρο ήταν μικρότερο το ρίσκο η είχε προετοιμαστεί κατάλληλα το περιβάλλον ώστε
να μειωθεί αυτό;
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων είναι παρόν και παρακολουθεί και αυτόν τον
διαγωνισμό, ο οποίος μπορεί να κρύβει πολλές εκπλήξεις.
Επισημαίνεται πάντως ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να δεσμευτούν ιδιαίτερα πολύτιμες
ελπιδοφόρες περιοχές για περαιτέρω έρευνα όπως η Ν. Κρήτη.
Εμείς σαν ΕΛΛΙΝΥ προτείναμε στο ΥΠΕΚΑ την βοήθεια μας, με όρους διαφάνειας,
αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας.
Το Υπουργείο αντίθετα, όχι μόνον αδιαφόρησε αλλά και προσπάθησε να υπονομεύσει την
προσφορά αυτή, είτε διαβάλλοντας μας, είτε επιλέγοντας κατά το δοκούν μεμονωμένα
άτομα - μέλη μας αλλά και άλλους που αρνήθηκαν αυτήν την συμμετοχή.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά, καθώς και την πορεία
των διαδικασιών και θα εκφράζουμε δημόσιο λόγο ενημερώνοντας τον Ελληνικό Λαό.

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ - ΑΟΖ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων έχει ταχθεί απόλυτα σύμφωνο με τις διαδικασίες
θέσπισης και αργότερα, μετά από διαπραγματεύσεις, οριοθέτησης της ΑΟΖ στην χώρα μας.
Όχι μόνο για τις σημαντικές εθνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται, αλλά και διότι αποτελεί ένα
βασικό εργαλείο στο σχεδιασμό και την προκήρυξη ερευνητικών οικοπέδων σε ελπιδοφόρα
πεδία για την ανεύρεση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Είναι αυτονόητο,
ότι όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουν με προσεκτικά και στέρεα βήματα, με κοινό Εθνικό
σχέδιο και με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τους όρους της UNCLOS 82.
Είμαστε μια νησιώτικη χώρα που η τελική οριοθέτηση της ΑΟΖ θα μας δώσει συγκριτικό
στρατηγικό πλεονέκτημα, που με κάθε τρόπο πρέπει να στηρίξουμε και να
χρησιμοποιήσουμε κάτω από μια δύσκολη αλλά ευνοϊκή για τα συμφέροντά μας διεθνή
συγκυρία, ιδιαίτερα στον τομέα των υδρογονανθράκων, γιατί θα εξασφαλίσει ένα σταθερό
και νόμιμο περιβάλλον, που είναι απαραίτητο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Η Ελλάδα πρέπει να μπει στο ενεργειακό γίγνεσθαι της περιοχής ώστε να ενισχυθεί ό
γεωπολιτικός και γεωστρατηγικός της ρόλος. Δεν πρέπει άλλωστε να διαφεύγει της προσοχής
μας ότι η Ελληνική ΑΟΖ είναι και Ευρωπαϊκή ΑΟΖ.
Όλα αυτά και πολλά άλλα που δεν γράφονται… θελήσαμε να τα παρουσιάσουμε στον νέο
ΥΠΕΚΑ κ. Ε. Λιβιεράτο με 2 επιστολές που του στείλαμε στις 26&27/06/2012 και είναι
ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΛΛΙΝΥ (www.elliny.gr/info.htm#who).
Δυστυχώς, για μια τέτοια συνάντηση που θεωρούμε επείγουσα, σοβαρή και χρήσιμη, το
γραφείο του κ. ΥΠΕΚΑ μας παρέπεμψε για συνάντηση σε “μερικές εβδομάδες”. Τα πράγματα
όμως δεν μπορούν να περιμένουν τόσο πολύ και πιστεύουμε ότι, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, ο
κ. Υπουργός πρέπει να τα γνωρίζει αυτά από τώρα, έστω και αν δεν είναι αυτός ο
ενδεδειγμένος τρόπος που θα θέλαμε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful