PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BAB 11 : Sabah Disediakan Oleh: MOHD SYAHIR BIN OTHMAN MOHD SUHAIDI BIN MAT

JUNUH LEE PEK YING MOHD ZAIDEE BIN SAMSUDIN

BAND 1 B1D3E8 Menyenaraikan kumpulan etnik di Sabah Tentukan kumpulan etnik di sabah mengikut kaum yang betul seperti dalam gambar.

1._________________________________

3.___________________________________

2.___________________________________

4.___________________________________

BAND 2 B2D3E10 Menjelaskan latar belakang sejarah Sabah Sila jawab soalan dibawah. 1. Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan ‘ saba’ iaitu sejenis A. B. C. D. Mangga Tembikai Pisang Ubi 3. Sistem politik keultanan yang diamalkan di bahagian persisiran pantai barat dan timur Sabah telah ditadbir oleh i. ii. iii. iv. A. B. C. D. 4. Kesultanan Melaka Kesultanan Brunei Kesultanan Sulu Kesultanan Borneo I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2. Antara berikut manakah yang merupakan
bentuk pemerintahan di Sabah sebelum kurun ke – 16?

i. ii. iii. iv.
A. B. C. D.

Sistem politik kesukuan Sistem politik kedaerahan Sistem politik ketenteraan Sistem politik ketua bebas I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Mengapakah sultan Muyiddin bertindak menyerahkan timur laut Brunei kepada sultan Sulu ? A. B. C. D. Membalas jasa Pertukaran wilayah Penetapan sempadan Menerima pajakan

BAND 3 B2D3E12 Menjelaskan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sabah (UP) Sila jawab soalan dibawah.

1.

Apakah factor yang mempengaruhi kegiatan sosiobudaya masyarakat di Sabah? A. B. C. D. Kegiatan politik Kegiatan ekonomi Keadaan persekitaran Bentuk muka bumi

Senarai di atas merupakan malapetaka mengikut kepercayaan kadazan dusun. Mengapakah berlakunya bencana tersebut ? A. Kehilangan madat B. Pemerintahan kejam C. Penduduk menderhaka D. Melanggar undang-undang adat

2.

Apakah tujuan utama pendidikan tidak formal yang disampaikan kepada kanak-kanak di Sabah? A. B. C. D. Memberi kemahiran Mengeratkan hubungan Memajukan masyarakat Mengekalkan keharmonian

6. Jadual berikut menunjukkan peranan pemimpin
tempatan yang menjaga keharmonian masyarakat. Tanah Melayu Ketua Kampung Apakah X ? Sabah X

3.

Apakah tujuan pendidikan formal di Sabah ? A. B. C. D. Mewujudkan perpaduan Menjamin kesejahteraan Memperkenalkan peraturan aadat Menyampaikan pendidikan agama Islam

A. B. C. D. 7.

Majistret Orang Tua Pembesar Ketua Anak Negeri

4.

• • •

Sogit Babas Kepanasan

• •

14 Hijrah 15 Hijrah

Mengapakah perkahwinan bagi kaum Bajau lazimnya diadakan pada tarikh di atas ? A. B. C. D. Mengekalkan jodoh Mendapat rezeki Memanjangkan umur Mengelakan malapetaka Merupakan upacara memuja semangat padi semasa menanam dan menuai padi

Mengapakah ketua-ketua adat menjalankan undang-undang tersebut ? A. B. C. D. 5. Memberi pembalasan Memberi pengajaran Menjamin keadilan sosial Mengeratkan hubungan masyarakat

X 8.

• • •

Bencana alam Wabak penyakit Kemerosotan tanaman

Upacara di atas di amalkan oleh masyarakat Sabah. Apakah X ? A. B. C. D. Magunatip Monogit Kepanasan Sogit

9.

Selepas musim menuai masyarakat Kadazandusun menyambut perayaan penting

Apakah perayaan yang dimaksudkan di atas ?

A. Pesta Monogit
B. Pesta Magunatip C. Pesta Keamatan D. Pesta Maglamilami • Suling 10. Apakah tarian yang dipersembahkan oleh • Gabang masyarakat kadazandusun dalam pesta menuai ? Upacara Magavau • Sompoton

14. Apakah tujuan etnik Murut melakukan tarian Mangalang ? i. ii. iii. iv. Berpindah rumah Menyambut tetamu Meraikan pengantin Melaksana pengkebumian

A. I dan II

BAND 3 B3D3E8 Menerangkan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi kumpulan etnik di Sabah (UP) 1. A ) Pendidikan Kegiatan Sosiobudaya

• •

Contoh pendidikan Tidak formal : i. __________________,__________________

Contoh Pendidikan Formal :ii_________________,____________________.

B ) Peraturan dan Adat Resam i. Amalan undang-undang Adat bertujuan: .__________________________________________________________ ii.Amalan undang-undang adat seperti Babas, sogit dan kapanasan bertujuan ___________________________________________________________ iii.Contoh undang-undang adat di sabah ( padankan ): Adat Pertanian Maglamilami Memukul tiang rumah

Adat Perkahwinan Adat kematian C) Agama dan Kepercayaan

Monogit

• •

Kepercayaan Pagan : ( i)_____________________________________________________ Mengamalkan kepercayaan Anamisme Ketua /Orang Tua

-

Tujuan diwujudkan sistem ketua di sesebuah kampung/ orang tua (ii):_____________________________________________________________________ Tugas (iii):_____________________________________________________________________

Kadazandusun • • • • Sebilangan memeluk agama Islam Mengamalkan Kepercayaan anamisme Tuhan :(iv)______________________ Bomoh :(v)______________________

Murut • Mengamalkan Kepercayaan anamisme • Tuhan :(vi)______________________ • Bomoh :(vii)______________________

D )Kesenian ( cari 3 gambar unsure kesenian etnik Sabah melalui internet ) • • • • • • • • • Tamu Besar Tarian Muzik Kraftangan Anyaman Pertahanan diri Pertukangan Ukiran Binaan

BAND 4 B4D3E8 Mengelaskan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi mengikut kumpulan etnik di Sabah. (KPS) Berdasarkan maklumat dibawah masukkan kegiatan sosioekonomi mengikut kumpulan etnik yang betul.
Agama dan Kepercayaan : Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan Mengamalkan kepercayaan Mematuhi undang-undang adat bagi Kegiatan Keterangan anamisme mengelakan malapeta a) Menanam padi huma i. Kegiatan menanam padi huma dijalankan melalui bomoh untuk Menggunakan pertanian Meraikan Pesta Menuai _____________________ membuang kepanasan yang Meraikan perkahwinan pada 14 dan 15 dipanggil Bobohizan hari bulan hijrah ii. Padi huma di tanam di kawasan _________________ iii.Petani akan berpindah ke tempat yang baharukepercayaan mereka Mengikut selepas Mengadakan acara maglamilami tuhan adalah Kinorohingan ______________________ hingga ________ tahun ( menjamu selera dan menyaksikan Menjalankan upacara Magavau hiburan ) untuk menghormati semangat padi Memukul tiang b) Menanam padi sawah rumahKegiatan menanam padi sawah diusahakan oleh masyarakat i. apabila Mengadakan pesta berlakunya kematian _____________________ yang tinggal di lembah pantaiKaamatan barat seperti di Gunung Antulai sebagai tempat suci Mayat dibakar dalam tembikar dan __________________, ____________________, ________________, Mempercayai Aki Kopuno disimpan salam rumah selama tujuh hari dan di lembah bukit di Ranau dan Keningau berhubung dengan kuasa Bomoh ghaib dikenali sebagai Babalian. Peraturan dan adat resam :

1. Kegiatan Sosioekonomi

c) Menanam ubi

d) Memungut hasil laut

i. Masyarakat Sabah juga menanam _____, keledek, sayur-sayuran, buah-buahan, kelapa, dan menternak binatang i. Kegiatan memungut hasil laut dijalankan oleh orang ________________, _________________, dan ______________ yang tinggal di ___________________ ii. Antara hasil laut yang dipungut adalah seperti _________________ iii. Orang Bajau merupakan ____________________ dan pengutip hasil laut yang mahir i. Kegiatan menangkap ikan dijalankan oleh penduduk yang tinggal di ________________ seperti di Teluk Brunei ii. Nelayan Bajau masih menggunakan cara penangkapan ikan secara _______________________ iii. ____________________ dan _________________ adalah antara alat tradisional yang digunakan i. Kegiatan memungut sarang burung diusahakan di ___________________, dan Sandakan ii. sarang burung yang dipungut dieksport ke ____________ iii. Terdapat dua jenis sarang burung iaitu sarang burung yang berwarna ________________ dan _______________. Sarang burung berwarna putih lebih ________________ i. Kegiatan memungut hasil hutan dijalankan oleh orang ________________ yang tinggal di kawasan ____________ ii. Antara hasil hutan yang dipungut ialah ______________, ________________, dan _______________________

e) Menangkap ikan

f) Memungut sarang burung

g) Memungut hasil hutan

Kesenian: Tarian Magunatip Tarian Sumazau Tarian Limbai Tarian Mangalang

Kegiatan ekonomi : Menjalankan kegiatan penanaman padi sawah Memperdagangkan hasil laut Menjalankan kegiatan memungut hasil laut Penyelam dan pengutip hasil laut yang mahir Menjalankan aktiviti menangkap ikan Menjalankan kerja memungut hasil hutan

Memperdagangkan hasil hutan

Etnik

Kegiatan sosiobudaya

Kegiatan Sosioekonomi

1.Etnik Kadazandusun

2.Etnik Murut

3.Etnik Bajau BAND 5

B5D1E8 Sentiasa mengamalkan unsur patriotisme Berdasarkan gambar-gambar berikut, bagaimanakah kamu sebagai seorang rakyat Malaysia dapat menyemai semangat patriotisme di dalam diri.

Etnik Suluk

Etnik Murut

Etnik Bajau

Etnik Kadazandusun

1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________

BAND 6 B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS,UP) Berdasarkan gambar di bawah, bagaimanakah kita dapat mengekploitasi kepelbagaian budaya di Sabah demi kemajuan dan kemakmuran negara kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful