INTERAKSI GEN

• EKSPRESI GEN • INTERAKSI ANTARA GEN • EPISTASI

EKSPRESI GEN
GEN

DNA
Transkripsi

RNA
Translasi

POLIPEPTIDA

INTERAKSI 2 GEN
GEN A (A, a) dan GEN B (B, b)

A
DNA

a

B

b

RNA
POLIPEPTIDA Fenotip

EPISTASI-HIPOSTASI
EPISTASI gen yang “menutupi”/”menghalangi” gen lain yang bukan alelnya HIPOSTASI gen yang “tertutupi”/”terhalangi” oleh gen lain yang bukan alelnya

C + B c + B
Gen/alel mana yang epistasi?

C + c +

b b

Epistasi Dominan

Epistasi Resesif

Gen/alel mana yang hipostasi?

EPISTASI DOMINAN

B

b

A

a

EPISTASI DOMINAN

B

b

Alel mana yang epistasi?

A

a

Tentukan perbandingan fenotip hasil persilangan AaBB X aaBb

EPISTASI RESESIF

C

c

A

a

EPISTASI RESESIF

C

a

Alel mana yang epistasi?

A

c

Tentukan perbandingan fenotip hasil persilangan AaCC X aaCc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful