You are on page 1of 6

KUMPULAN 7

Terhad Tajuk Umum Tugasan

TAJUK 8.4

ISLAM DIASIA TENGGARA

(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 7)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lainlain.

ii. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.

iii. Bahan tersebut boleh dihunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

TAJUK 8.4 ISLAM DI ASIA TENGGARA

Tema / Tajuk : 8.4 Bab 7 Tingkatan 4

Soalan: Huraikan penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tenggara serta sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Peringatan ; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format

Aspek

Perincian

Markah Penuh 5 markah

PENGENALAN

Memahami latar belakang kedatangan Islam ke Asia Tenggara

1.

Pengenalan

Jelaskan latar belakang kedatangan Islam di Asia Tenggara 2. Penyebaran Islam di Asia Tenggara Huraikan pengaruh Islam di Asia Tenggara. i) Perdagangan (4 M) ii) Perkahwinan (4 M) iii)Pengislaman raja dan golongan bangsawan (4 M) iv)Kelahiran kerajaan Islam (5 M) v) Peranan pusat 30 markah

ISI DAN HURAIAN

Memahami penyebaran Islam di Asia Tenggara

kebudayaan (5 M) vi)Peranan mubaligh (5 M) vii) Keistimewaan Islam (3 M) Menganalisis pengaruh Islam di Asia Tenggara 3. Aspek pengaruh Islam di Asia Tenggara. Jelaskan aspek pengaruh Islam di Asia Tenggara. i) Pemerintahan dan pentadbiran (3 M) ii) Sistem pendidikan (3 M) iii)Bahasa dan kesusasteraan (3 M) iv)Cara hidup (2 M) v) Kesenian (2 M) vi)Ekonomi (2 M) vii) Mengaplikasi Matlamat Malaysia sebagai pusat ekonomi Islam di peringkat antarabangsa. 4.Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi Islam antarabangsa Cadangkan langkahlangkah bagi mengukuhkan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi Islam. Menilai kejayaan Malaysia dalam ekonomi antarabangsa 5.Kejayaan Malaysia dalam menjadi sebuah negara Islam contoh Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan Malaysia dalam menjadi Islam contoh Mencipta/menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran di abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran 6.Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada 10 Markah 15 markah 15 markah

15 markah

negera.

abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara (5M) Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M) 10 Markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patrioti sme daripada perkembangan negara Islam

7. Nilai-nilai Murni daripada perkembangan Islam di negera kita Nyatakan nilai-nilai murni atau ikhtibar yang diperoleh daripada perkembangan negara Islam.

KESIMPULAN Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8.Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara. Harapan untuk masa depan Islam di Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah

Soalan: Huraikan penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tenggara serta sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Soala n 1 Kod Isi dan huraian Pengenalan/latar belakang Jelaskan kedatangan Islam di Asia Tenggara Kedudukan stategik Terletak diantara China dan India Terletak di Selat Melaka Bandar pelabuhan Sriwijaya/Pasai/Perlak/Melaka/Bantam/Cirebon/Makasar/Brun ei/Pattani Mempunyai hubungan dengan pelabuhan lain Di Lautan Hindi-Mocha/Hormuz/Surat/Goa/Colombo Pantai Koromandel India Masulipatam/Pondecherry Di Laut China Selatan Canton dan Amoy di China Tiupan angin monsun Marka h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F1 H1a H1b F2 C1a F3 C3a C3b C3c F4

H4a F5 H5a F6 H6a F7 C7a F8 H8a 2 F1 F2

Menentukan masa kedatangan pedagang dari Timur dan Barat Jalan sutera Merentangi wilayah Asia Barat ke Asia Tengah dan seterusnya ke China Pusat perdagangan utama Menjadi tumpuan pedagang Melayu, Arab, China, dan India Kekayaan hasil bumi Produk pertanian/loham/hasil hutan Peranan pendakwah Pedagang Islam berdagang sambil berdakwah Mana-mana 5 x 1 Penyebaran Islam di Asia Tenggara i) Perdagangan Dakwah Islamiah disebarkan pedagang Arab, China dan India Perdagangan di pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo-China, kepulauan rempah seperti Maluku, Makasar termasuk pelabuhan di Laut Jawa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 M)

SKEMA SOLAN 5 5.Kejayaan Malaysia dalam menjadi sebuah negara Islam contoh - Halal hub -Negera wasatiah contoh -Pengurusan Tabung haji -Perbankkan Islam - Universiti Islam Antarabangsa (UIA) -OIC -Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa -Orang tengah menyelesaikan masalah di selatan Filipina dan selatan Thailand -Penyertaan Malaysia dalam pasukan pengaman anatarabangsa -Undang-undang syariah -Penubuhan SPRM dalam menangani rasuah -Penambahbaikan infrasturuktur untu kemudahan beribadat (masjid) -Pegawa-pegawai syarak masjid dinaikkan elaun -Jawatan mufti diiktiraf setaraf sebagai EXCO

-Pusat Wrisan Tamadun Islam -Pusat Islam -Muzium Kesenian Islam SKEMA SOALAN 6 6.Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara (5M) Perbezaan Undang-undang syariah di peringkat negeri. Persaingan perbankkan Islam dengan bank konvensional Penerapan tulisan jawi dan bacaan al-Quran bagi generasi muda Gejala sosial Penyalahgunaan teknologi ICT Campuran politik dalam menyelesaikan masalah rasuah Menginggalkan al-qwuran dan Sunnah (fahaman Wahabi) Ajaran sesat Golongan murtad Media Massa yang berbentuk hiburan dan berunsurkan lucah Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)

-Membincangkan dan meluluskan undang-undang syariah di peringkat parlimen/pusat -Memberikan kesedaran tentang bahaya riba -Mengadakan pertandingan /program di peringkat rendah/sekolah -Menguatkan institusi kekeluargaan -Penguatkusaan undang-undang di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Peka terhadap ajaran sesat dan murtad -Penghayatan al-Quran dan Sunnah