You are on page 1of 1

2 SETA PELVIC TILT 15-20 I 2 SETA SUPERMEN 8-10. DO BROJA 2 X 20 I 2 X 10. ZATIM PRECI NA ADVANCED.