Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1
M BIDANG/AKTIVITI / TEMA /TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN MURID

Persepsi Estetik
Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema Alam Benda 01 Tajuk Rumahku Jenis Media : Alat Pembaris Bahan Kertas lukisan Pensel warna EMK : Kreatif dan Inovatif * rujuk modul 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni. 1.1 Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan- lurus dan melengkung (olahan garisan yang menghasilkan rupa. 1.1.1.2Rupa – organik dan geometri 1.1.1.3Warna – premier dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Imbanganruang 1.1.2.2 Kepelbagaian - garisan

Aplikasi Seni
1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.2.1.1 Alatanpembaris 1.2.1.2 Bahankertas lukisan, pensel, pensel warna 1.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik Lukisan

Ekspresi Kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni( garisan, warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

Apresiasi Seni
1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

1 karya Rumahku ’.

1

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah
RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1

M

BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni
2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.2.1.1 Alat – berus, palet,daun 2.2.1.2 Bahankertas lukisan, warna tempera,warna poster 2.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – Capan

Ekspresi Kreatif
2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif. 2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan.

Apresiasi Seni
2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 2.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

KONTRAK LATIHAN MURID

Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 02 Tajuk Hiasan Bekas Alat Tulis Jenis Media : Alat Berus,palet,daun Bahan Kertas lukisan, warna air, bekas alat tulis EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul

1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.

2.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1.1 unsur seni 2.1.1.1Rupa- organik 2.1.1.2Jalinan – tampak dan sentuh 2.1.1.3Warna – premier dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Harmoniulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan – dalam alam semulajadi

1karya”Hiasan Bekas Alat Tulis”

2

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1

M

BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni
3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahankertas warna, gam, kotak,pen marker,pensel 3.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik – Membentuk

Ekspresi Kreatif
3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya. 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

Apresiasi Seni
3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 3.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

KONTRAK LATIHAN MURID

Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 03 Tajuk Bas Jenis Media : Alat Gunting Bahan Kertas warna,gam,kotak ,pen marker,pensel EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan

1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.

3.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.1.1 unsur seni 3.1.1.1Rupageometri 3.1.1.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.1.3Warna – premier dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri

1 ”Model Bas”

3

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1

M

BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni
4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2.1.1 Alat gunting 4.2.1.2 Bahanbahan ganti : kertas warna, reben, gam 4.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2.2.1 Teknik – Anyaman Kelarai -Mata Bilis

Ekspresi Kreatif
4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 4.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.

Apresiasi Seni
4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 4.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

KONTRAK LATIHAN MURID

Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Benda 04 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat gunting Bahan Bahan ganti Kertas lukisan, reben, gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul

1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.

4.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1Rupageometri 4.1.1.2 Garisan – lurus dan selari 4.1.1.3 Warna – premier 4.1.1.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa

1 ”Hiasan Dinding”

4

warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif 1.2 Bahankertas lukisan.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 Harmoni – warna.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1Garisan.2 Prinsip rekaan 1. palet.3.3.2.2. 1.2 Penegasan – warna 1 karya ’Buahbuahan tempatan ” 5 . surat khabar Bahan Kertas lukisan. warna poster 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. surat khabar lama 1.2.2Rupa – organik 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.1.3 Warna – premier dan sekunder 1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. bentuk 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2Mengetahui penggunaan media.1.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1 Teknik Catan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1 Alat-berus lukian. Apresiasi terhadap karya seni.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1.palet. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1. 1.2.1.1.1 Murid dapat mengenal.1 unsur seni 1.3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Semulajadi 05 Tajuk Buah-Buahan Tempatan Jenis Media : Alat berus.4.1.4.2.1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.

warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 06 1.1.2.1.1.rawak 1 pembalut buku 6 .2.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1 Murid dapat mengenal.2 Menghasilkan corak teknikrenjisan & percikan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2 Kontra – warna 2. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Renjisan & Percikan Tema Alam Semulajadi Tajuk Pembalut Buku/ Pembalut hadiah Jenis Media : Alat Berus gigi.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.1.1.1Rupa. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.4.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Bahankertas lukisan.2 Prinsip rekaan 2.1 unsur seni 2. palet 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.1. Apresiasi Seni 2.1.1 Harmonirupa 2.1 Alat-berus. 2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3.1 Teknik – renjisan dan percikan Ekspresi Kreatif 2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2. 2. warna poster.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.2.1.3Warna – premier dan sekunder 2.2Mengetahui penggunaan media. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.2.2.4.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.4.organik 2.2. 2. Apresiasi terhadap karya seni.2Jalinan – tampak 2.1.3. 2.2.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.palet Bahan Kertas lukisan.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Ritma & pergerakkan .1.

menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 3. pen marker 3.2.2Mengetahui penggunaan media. Apresiasi terhadap karya seni. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. 3. 3.3.2.2.1 Imbangan semetri 1 karya origami 7 . kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.1.3.1.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.4.1.4.2 Prinsip rekaan 3. pen marker EMK : Kreatif dan Inovatif 1.1.2.2 Bahankertas warna.3Warna – premier dan sekunder 3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.3.4.1 Teknik – origami Ekspresi Kreatif 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.1 unsur seni 3. 3.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.2.1.1 Alat-tiada 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 07 Tajuk Kapal Kertas Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. 3.2.1 Murid dapat mengenal.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1Rupageometri 3.

2.1Rupaorganik & geometri 4.2 Prinsip rekaan 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2. Apresiasi terhadap karya seni.2.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.1.1.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.4.1.1 Unsur seni 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3. 4.1.2Mengetahui penggunaan media.3 Warna – premier. pensel kertas lukisan gambar wau EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 08 1.2. 4. Apresiasi Seni 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4. sekunder & tertier 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 8 . 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.4.1 Alat –Acuan wau bulan 4. pensil warna 4.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Imbangan simetri Murid dapat menghasil karya”Wau Bulan”.2. 4.2 Bahanpensil.1.1.2 Garisan – melengkung 4.1 Kontra – warna 4.3.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau lukisan Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat -acuan wau bulan Bahan Pensel warna.1.4.2.4 Jalinan – tampak 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.1 Murid dapat mengenal. 4.1 Teknik – Lukisan Ekspresi Kreatif 4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1.

1.2Mengetahui penggunaan media.1. Apresiasi terhadap karya seni.1.1.1 Teknik Capan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.2.1.1 unsur seni 1. 1. 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1. palet. 1. jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Bahankertas lukisan & warna 1.2 Prinsip rekaan 1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1. warna 1. 9 .2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. pelepah pisang.2.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 09 Tajuk Pokok Bunga Jenis Media : Alat Berus warna.2.1.2Rupa – organik 1. kacang bendi.1 Harmoni – bentuk.2.4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Kepelbagaian – variasi & gaya 1 karya ’ Pokok Bunga ’.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.palet.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.2.2. pelepah pisang. 1.1 Murid dapat mengenal.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. rupa.2.1.3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3.1 Alatberus.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3Jalinan tampak 1.1. bawang Bahan Kertas lukisan.kacang bendi. bawang 1.1Garisan.lurus dan melengkung 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.

2. 1 Alat – acuan bentukbentuk geometri 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. oil pastel EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Kesatuan bentuk 1 pembalut hadiah 10 . 2.1.1 Teknik – Lukisan( corak terancang) Ekspresi Kreatif 2.1.4.2.1.1Rupageometri 2.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1.2.1 unsur seni 2. krayon.3.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.4.2 Garisan – bersilang 2.1.1.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Bahankrayon. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2. 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3 Warna – premier dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2. segitiga Bahan Kertas lukisan.2Mengetahui penggunaan media.1 Kontra warna 2.1 Murid dapat mengenal.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2. 2.2 Menghasilkan corak teknik lukisan. Apresiasi terhadap karya seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Lukisan Tema Alam Benda 10 Tajuk Pembalut hadiah (corak geometri) Jenis Media : Alat Acuan bentuk geometri-spera. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.kertas lukisan. 2.4. 2. Apresiasi Seni 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1. segiempat. 2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.

2 Bahankertas warna.2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.4.1.2 Prinsip rekaan 3.3.1 Murid dapat mengenal.2.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1 unsur seni 3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3. 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1 Alat –tiada 3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3. kertas A4 EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.3Warna – premier dan sekunder 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. kertas A4 3.2.1. 3. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.4. Apresiasi terhadap karya seni.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.4.2.1.1 Imbangan semetri 1 model ’katak” 11 .4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 11 Tajuk Kakapal terbang Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna .2.3.4.2.2Mengetahui penggunaan media. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.1. 3.1Rupageometri 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1.1.2. 3. 3.

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.3 Warna – premier & sekunder 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.3. Apresiasi terhadap karya seni.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1.1 Murid dapat mengenal.2 Bahan ganti -kertas warna.1.1.2.2 Prinsip rekaan 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 4.1 Unsur seni 4.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa 1 karya anyaman 12 . menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1.4.1.2.2. kertas warna.2.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyamankelarai Tema Alam Benda Tajuk Rama-rama Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas lukisan. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3.4.1.2.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2 Garisan – lurus 4.1.2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1. gam 4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya. 4.4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.1.1 Alat gunting 4.1Rupa.1. gam EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 12 1.2Mengetahui penggunaan media.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.organik 4. 4. 4. Apresiasi Seni 4.

1. tertier 1.1.2.2.2.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.sekunder.3. Apresiasi terhadap karya seni.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Kolaj Tema Alam Benda 13 Tajuk Rumahku Jenis Media : Alat Gunting Bahan Kertas warna.3. 1.2 Prinsip rekaan 1.1. bentuk. gam .4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1. kertas lukisan EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.1.1 Harmoni – rupa.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.4.1 Alat-gunting 1.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. warna 1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semulajadi 1 karya teknik kolaj Rumahku 13 .3.1.1.2. 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.2 Bahan – kertas lukisan.3 Warna – premier.1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.1 Murid dapat mengenal.1Garisan. 1.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.2. 1.1.2Mengetahui penggunaan media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 unsur seni 1.1 Teknik kolaj Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2Rupa – organik & geometri 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1. kertas warna 1.1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.

palet.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.4.2Mengetahui penggunaan media.2 Prinsip rekaan 2.2 Warna – premier dan sekunder 2.berus. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.palet.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2.1 Harmonirupa.2 Menghasilkan corak teknik titisan Apresiasi Seni 2.2.1.1 Murid dapat mengenal. warna poster 2.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Titisan Tema Alam Semulajadi 14 Tajuk Pembalut Hadiah Jenis Media : Alat Berus.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.rawak 1 pembalut hadiah 14 .1.1.2. Bahan Kertas lukisan. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Ritma & pergerakkan .1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.1 Teknik – Titisan (tidak terancang) Ekspresi Kreatif 2.1 Jalinan – tampak 2. 2.2.2. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.4. 2.4.1 Alat.1 unsur seni 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1. 2. 2. 2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.3.1. warna 2. 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2. Apresiasi terhadap karya seni.1.2 Bahankertas lukisan.1.

3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. pensil warna 3.1.3.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2. 3.2 Bahankertas.1.1Rupageometri 3.3. pen marker.1. 3.4.1.4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 Imbangan semetri Murid dapat menghasil karya ” Baju Kemeja” 15 . kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1 Murid dapat mengenal.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.3Warna – premier dan sekunder 3.2Bentuk – konkrit 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.2 Prinsip rekaan 3.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.2.2. 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 15 Tajuk Baju Kemeja Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas.4. pensil warna EMK : Kreatif dan Inovatif 1.1 Teknik – origami Ekspresi Kreatif 3.1 Alat-tiada 3.2.1.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Apresiasi terhadap karya seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 3.2.1. pen marker.1 unsur seni 3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.4. 3.2Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2.

1.3.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.1 Kontra – warna 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2. sekunder & tertier 4. gam.2 Imbangan simetri 1 karya wau bulan teknik kolaj 16 .4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau Kolaj Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat gunting Bahan kertas warna.2.1 Teknik – kolaj Ekspresi Kreatif 4.1.1.4. 4. Apresiasi Seni 4.3 Warna – premier.2.gam.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.2Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Bahankertas warna. bahan potostat EMK : Kreatif dan Inovatif 16 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 4.1Rupaorganik & geometri 4.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.1.4.3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.4.2 Garisan – melengkung 4.1 Alat – gunting 4.1. 4.2.1.2 Prinsip rekaan 4.2.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.4. 4.2. bahan potostat.1.1.1.1 Unsur seni 4.1.1 Murid dapat mengenal. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) 2.1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. Apresiasi terhadap karya seni. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4. 4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.

menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1. bahan fotostat EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2Mengetahui penggunaan media.2. zig-zag.1. 1.3. 1.2Rupa – organik 1.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Alat-tiada 1. 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1. 1.3Warna – premier.2 Prinsip rekaan 1.4.1 Pergerakan beralun 1. beralun & putus-putus. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1. krayon.1.1Garisanlurus.krayon.2 Bahanbahan fotostat.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 unsur seni 1.2.1 Teknik Lukisan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1. Apresiasi terhadap karya seni.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1 Murid dapat mengenal.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema Alam Semulajadi 17 Tajuk Buah-buahan Jenis Media : Bahan Pensil waran.2.1. melengkung.2 Harmoni – susunan bulu 1 lukisan ”Buahbuahan” 17 .1Mengenal dan menyatakan jenis media 1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. sekundur 1.2.1.4.1. 1.2.2 Menggunakan unsur seni( garisan dan rupa) dalam penghasilan karya 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.1. pensel warna.

1.warna tempera.2 Kesatuan – dalam alam semulajadi 1 corak hiasan alas pinggan 18 .1 Bahankertas lukisan.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.daun 2.1.4.1.2 Menghasilkan corak teknik capan.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Apresiasi terhadap karya seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Capan Tema Alam Benda 18 Tajuk Alas pinggan Jenis Media : Alat Berus.2.1 Murid dapat mengenal.1.2 Prinsip rekaan 2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1.1. 2.2.1 unsur seni 2. palet.2Mengetahui penggunaan media. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.3. warna air.3.2. Apresiasi Seni 2.2 Alat – berus.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.4. 2. 2.1 Harmoniulangan atau susunan yang seimbang 2. 2.bawang .1Rupa. plastik liminate.4.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3Warna – premier dan sekunder 2.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1. 2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.organik 2.1.2.1 Teknik – Capan Ekspresi Kreatif 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif. warna poster. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2. EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.1.palet.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.2Jalinan – tampak dan sentuh 2.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. mesin liminate Bahan Kertas lukisan.2. 2.

1.1.kotak EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. pensil. 3.2.4.1. 3. gam.2.1. 3.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.2 Bahankertas warna.1.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.gam.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1. 3.2.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.2Mengetahui penggunaan media.gunting 3.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.4.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1. Apresiasi terhadap karya seni. kotak 3.2.1.2Bentuk – 3D (konkrit) 3. 3.1 Murid dapat mengenal.1 unsur seni 3.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 19 Tajuk Rumah Jenis Media : Alat Pen marker.3Warna – premier dan sekunder 3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.1 Teknik – Membentuk Ekspresi Kreatif 3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1Rupageometri 3.3. gunting Bahan Kertas warna. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3. 3.1 Imbangan semetri 1 karya ”Model Rumah” 19 .2 Prinsip rekaan 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.3.1 Alat – pen marker.

4.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4. 4.2.1 Alat gunting 4.1.1.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1. Apresiasi terhadap karya seni.3. 20 .2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.2 Prinsip rekaan 4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1.4.4.1.1 Murid dapat mengenal. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3.2 Garisan – lurus dan selari 4.2.2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2Mengetahui penggunaan media. gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.3 Warna – premier 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.1.1. 4.1.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa 1 ”Hiasan Dinding” dari teknik anyaman.1 Unsur seni 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1. Apresiasi Seni 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 4. 4. gam 4.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Benda 20 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat gunting Bahan : bahan ganti Kertas lukisan.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1Rupageometri 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.4.2 Bahanbahan ganti:kertas warna.2.4. kertas warna.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.

1. 1 Alat – berus warna.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.2 Prinsip rekaan 1. surat khabar Bahan Kertas lukisan yang difotostat.3.3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. surat khabar lama 1.1 Murid dapat mengenal. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. palet.1 Harmoni – dalam alam semulajadi 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.3 Warna – premier dan sekunder 1.2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.2.2 Penegasan – dapat menarik perhatian Murid dapat menghasil sebuah karya siap”BuahBuahan Tempatan” 21 .1Garisan. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.4. warna poster 1. wana poster EMK : Kreatif dan Inovatif 1. 1.3Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.2 Menggunakan unsur seni( garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Semulajadi 21 Tajuk Upin-Ipin Jenis Media : Alat berus. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1 Teknik Catan Ekspresi Kreatif 1.2.palet.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.2Rupa – organik 1.1.4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.1 unsur seni 1.2.2.2 Bahankertas lukisan.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1. 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1.1.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.2.2Mengetahui penggunaan media. Apresiasi terhadap karya seni.2.1.1.1.4.2.

2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 2.2. warna tempera.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.2Jalinan – tampak 2.2 Kontra – warna 2.3 Ritma & pergerakkan .1.1.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.1 unsur seni 2.2.2 Menghasilkan corak teknikrenjisan & percikan. Apresiasi terhadap karya seni.1 Teknik – Renjisan dan percikan Ekspresi Kreatif 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.1.2.2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1Rupa.rawak 1”Penanda Buku” 22 .daun Bahan Kertas lukisan.2 Prinsip rekaan 2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1.1. 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. palet 2.1 Murid dapat mengenal.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Renjisan & Percikan Tema Alam Benda Tajuk Penanda Buku Jenis Media : Alat Berus gigi.1.1 3 Alat – berus. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 22 1.4.3.palet.2Mengetahui penggunaan media.1.2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.warna poster.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.4.3Warna – premier dan sekunder 2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2.2.1.1.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.3.1 Harmonibentuk 2.4.organik 2. 2. 2. 2. Apresiasi Seni 2.2 Bahankertas lukisan.

3. 3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.4.1 Murid dapat mengenal.2.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.1. 3.2 Bahankertas warna.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.2.2 Prinsip rekaan 3.1Rupageometri 3. Apresiasi terhadap karya seni.1.3.2.3.1. pen marker 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2Mengetahui penggunaan media.2.1 Alat-tiada 3.4.3Warna – premier dan sekunder 3.2. pen marker EMK : Kreatif dan Inovatif 1.4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 23 Tajuk Kapal Kertas Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna. 3.1.1 Imbangan semetri 1”Kapal Kertas” 23 . teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1 unsur seni 3.1.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.1.1.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.2 Garisan – melengkung 4.3.1.4.1 Alat – 4.1Rupaorganik & geometri 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 24 1.1.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. sekunder & tertier 4.2 Bahanpensil. 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau – mewarna Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat tiada Bahan Pensil warna.4.2.2 Prinsip rekaan 4. pensil warna. 24 .gambar fotostat wau bulan 4. 4.2.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1 Kontra – warna 4.2.2.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja. Apresiasi terhadap karya seni.2. pensil’ gambar fotostat wau bulan.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. 4.1 Unsur seni 4. 4. Apresiasi Seni 4.1 Teknik – Lukisan Ekspresi Kreatif 4.1.4 Jalinan – tampak 4.3 Warna – premier. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.1.2Mengetahui penggunaan media.2.1 Murid dapat mengenal.3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.1.1.2 Imbangan simetri 1karya”Wau Bulan”. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2.

4.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. pelepah batang pisang Bahan Kertas lukisan.4. 25 .1.1 Teknik Capan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.bawang 1.1.2.2.1.2.1 unsur seni 1.2.3Jalinan tampak 1.2.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. 1.lurus dan melengkung 1.2 Kepelbagaian – variasi & gaya 1 karya’ Pokok Bunga ’.2 Menggunakan unsur seni( garisan.2. rupa. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.1. pelepah pisang.kacang bendi.3.kentang.1 Murid dapat mengenal.2Mengetahui penggunaan media.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 25 Tajuk Pokok bunga Jenis Media : Alat Berus warna.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. bendi.1 Harmoni – bentuk.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Apresiasi terhadap karya seni.3. jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 1.3 Alat – berus.1Garisan.2Rupa – organik 1.2. kentang. palet.1.4.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.3. warna 1.2.1.2 Prinsip rekaan 1. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2 Bahankertas lukisan & warna 1.palet. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

1 Teknik – Lukisan( corak terancang) Ekspresi Kreatif 2.2 Garisan – bersilang 2.2 Imbangan bentuk 1 karya ”Hiasan Dinding” 26 . kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2Mengetahui penggunaan media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1. krayon.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.4.1 Alat –acuan bentuk bungan.1Rupageometri 2.1.2.2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pensel warna 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.2. 2. 2.1.1 Kontra warna 2.2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Bahankertas lukisan. gunting.1. krayon.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.1 unsur seni 2. Apresiasi terhadap karya seni.3 Warna – premier dan sekunder 2. Apresiasi Seni 2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.4.2 Menghasilkan corak teknik lukisan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.3.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1. pensel warna EMK : Kreatif dan Inovatif 1.1 Murid dapat mengenal. 2.2. 2.4.2.1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Lukisan Tema Alam Benda 26 Tajuk Hiasan Dinding (motif-huruf) Jenis Media : Alat Acuan bentuk bunga. 2.2 Prinsip rekaan 2.1.1.1.gunting Bahan Kertas lukisan.3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. 2.

3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.1 Murid dapat mengenal.2Mengetahui penggunaan media. gunting Bahan Kertas warna.1 unsur seni 3.3.4.1 Alat – pen marker.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 27 Tajuk Lori Jenis Media : Alat Pen marker.3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2.gunting 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. kotak 3.1.1Rupageometri 3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3. Apresiasi terhadap karya seni.gam.1.2.1.3Warna – premier dan sekunder 3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.2.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3. gam.2 Bahankertas warna.1.1.4. 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.kotak EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1. 3.1. pensil. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1. 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.2.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.1 Teknik – Membentuk Ekspresi Kreatif 3. 3.1 Imbangan semetri Murid dapat menghasil sebuah ”Model Lori Mainan” 27 .

4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Semula jadi 28 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas lukisan. kertas bergambar (majalah).1.1.1 Unsur seni 4.1 Murid dapat mengenal.2Mengetahui penggunaan media.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1. gam EMK : Kreatif dan Inovatif 1.2.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.4. 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Warna – premier & sekunder 4.2. 28 .3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. Apresiasi Seni 4.1. 4.1 Alat gunting 4.1 Ritma & pergerakkan – ritma beralun Murid dapat menghasil ”Ikan” dari teknik anyaman.1.2 Prinsip rekaan 4.1Rupa.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4. gam 4.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.3. 4. 4.3.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.1.4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.2 Bahankertas warna. Apresiasi terhadap karya seni.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.4.organik 4.2 Garisan – beralun 4.1.4.1.2.

2 Menggunakan unsur seni( garisan.1.1.1 Alat .1Garisan.1 Harmoni – rupa.2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. warna 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1. tertier 1.1.1 Murid dapat mengenal. 1.2 Bahankertas lukisan. 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.2 Kesatuan – pelbagai unsur alamsemulajadi 1 karya kolaj ”Bunga Raya” 29 .2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1. Apresiasi terhadap karya seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Kolaj Tema Alam Semulajadi 29 Tajuk Bunga raya Jenis Media : Alat Tiada Bahan Kertas warna.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.sekunder.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawan *rujuk modul 1. 1.3 Warna – premier. 1.gam 1.4.1 Teknik kolaj Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 unsur seni 1.2 Prinsip rekaan 1.2.3.2Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.2.1.1. kertas warna.2Rupa – organik & geometri 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1.3.4.1.tiada 1.2. bentuk.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.4.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

palet.2. 2.1.2 Bahankertas lukisan. 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 30 1.3.2 Ritma & pergerakkan .1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.2Mengetahui penggunaan media.2 Warna – premier dan sekunder 2.1 Jalinan – tampak 2.3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.1 Harmonibentuk 2.1.2.4.1. 2.1 Murid dapat mengenal.2.palet.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Menghasilkan corak teknik titisan Apresiasi Seni 2.1.1 Alat – berus.1. Warna poster 2.2.rawak 1 hiasan dinding 30 . kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 unsur seni 2. Apresiasi terhadap karya seni.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Renjisan & Percikan Tema Alam Semulajadi Tajuk Hiasan dinding Jenis Media : Alat Berus. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2 Prinsip rekaan 2.4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 2.1.2. 2. 2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. Bahan Kertas lukisan.1 Teknik – Titisan (tidak terancang) Ekspresi Kreatif 2.2.

pen marker.1.2.2Bentuk – konkrit 3. Apresiasi terhadap karya seni. pensil warna 3.2 Prinsip rekaan 3.3Warna – premier dan sekunder 3.2.2.4.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3. 3.1Rupageometri 3. 3.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.3.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. pen marker. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.1.1 Bahankertas. 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3. 3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.4.1. 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Semula Jadi 31 Tajuk Kucing Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas.1.3.4.1 Murid dapat mengenal.2Mengetahui penggunaan media.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.2.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1 Imbangan semetri 1 origami burung 31 .1 unsur seni 3. 3. pensil warna. EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

2. sekunder & tertier 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1 Unsur seni 4. 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.3.4.1.2.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2. 4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1 Alat – gunting 4.2 Prinsip rekaan 4.2 Bahankertas warna 4.4.1 Kontra – warna 4.2 Garisan – melengkung 4.1.1.1. gambar wau bulan EMK : Kreatif dan Inovatif 32 1. 4.1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Apresiasi Seni 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3.2. gam.2.1.1 Murid dapat mengenal.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.1.4.1.2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.2.2.2 Imbangan simetri Murid dapat menghasil karya”Wau Bulan” dengan teknik gunting dan tampal. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1 Teknik – kolaj Ekspresi Kreatif 4.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 32 .1.1. Apresiasi terhadap karya seni.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2Mengetahui penggunaan media.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau Kolaj Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas warna.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1Rupaorganik & geometri 4.3 Warna – premier.

1.3Warna – premier dan sekunder 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2 Menggunakan unsur seni( garisan.lurus dan melengkung (olahan garisan yang menghasilkan rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Benda 33 Tajuk Pokok Jenis Media : Alat Pensil Warna.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.2.3.tiada 1.2Rupa – organik dan geometri 1.1 Murid dapat mengenal.2 Kepelbagaian – garisan. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Prinsip rekaan 1.2. pembaris Bahan Kertas lukisan EMK : Kreatif dan Inovatif 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1. 1.1. krayon 1.1.2 Bahankertas lukisan. warna 1 karya pemandang an ”Pokok” 33 . 1. Pensel warna.1 Alat .1.2.4. 1.1.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.4.1. Apresiasi terhadap karya seni.1Garisan.1 unsur seni 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.1.2.1 Teknik Lukisan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.1 Imbanganruang 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.2Mengetahui penggunaan media.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.4.2.2.1.3.1. 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.3. palet. Apresiasi terhadap karya seni.1. 2.kentang.1. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. 2. bawang Bahan Kertas lukisan.2Jalinan – tampak dan sentuh 2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2.1.1 Alat –berus.2 Prinsip rekaan 2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.ubu kentang.1.4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Murid dapat mengenal.2.2 Bahanwarna poster / tempera kertas lukisan.2.1 Harmoniulangan atau susunan yang seimbang 2.palet.2.3Warna – premier dan sekunder 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.1Rupa.3. Apresiasi Seni 2.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1 Teknik – Capan Ekspresi Kreatif 2. bawang 2. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 34 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat Berus.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2. 2.4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1.1.2 Kesatuan – dalam alam semulajadi 1 hiasan dinding teknik capan 34 .2.4. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1.1 unsur seni 2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.organik 2.2Mengetahui penggunaan media.2 Menghasilkan corak teknik capan.2.

pensil.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.4. 3. 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.3.1 Murid dapat mengenal.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.gam.2.1 Alat – pen marker.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2. gam.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.1 unsur seni 3.4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3. 3.2.1.1.2Mengetahui penggunaan media.1.3.1.4. gunting Bahan Kertas warna. 3.2 Prinsip rekaan 3. kotak 3.3.1.gunting 3.1.2 Bahankertas warna.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 35 Tajuk Beluncas Jenis Media : Alat Pen marker.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3. 3.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 3.kotak EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.3Warna – premier dan sekunder 3.1 Imbangan semetri Murid dapat menghasil ”Model Beluncas” 35 .1.1 Teknik – Membentuk Ekspresi Kreatif 3.1Rupageometri 3. Apresiasi terhadap karya seni.

4.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.2. gam 4.2.1.2.3 Warna – premier 4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Benda 36 Tajuk Hiasan Dinding/Ketupat Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas lukisan.1.2 Bahankertas warna. 4.2 Prinsip rekaan 4. 4.4.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. Apresiasi Seni 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2Mengetahui penggunaan media.1.2.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4.1.2 Garisan – lurus dan selari 4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4. 36 .4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.1 Murid dapat mengenal.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1. 4.4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4. Apresiasi terhadap karya seni.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa Murid dapat menghasil ”Hiasan Dinding” dari teknik anyaman.1 Alat gunting 4. gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.1.2.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.3.2.1.1.1 Unsur seni 4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.4.1Rupageometri 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4. 4.1.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3. reben. reben.1.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. palet. wana poster EMK : Kreatif dan Inovatif 1.1. 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.palet.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.2.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Semulajadi 37 Tajuk Buah betik Jenis Media : Alat berus.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Alat – berus warna.1. Bahan Kertas lukisan.2.1 Murid dapat mengenal.2 Penegasan – dapat menarik perhatian 1 karya lukisan ”Buah betik” 37 .2 Prinsip rekaan 1.4.2 Bahankertas lukisan.2. 1.1. 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.2.2Mengetahui penggunaan media. 1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.2.1 Teknik Catan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.3.4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.3.2.3.1.1 Kontra – warna 1.1Garisan.2. Apresiasi terhadap karya seni.3 Warna – premier dan sekunder 1.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.1 unsur seni 1.1.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1. surat khabar lama 1. 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.2Rupa – organik 1.

3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1. 2. palet 2.1 Murid dapat mengenal.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.1.1.2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2. 2.2.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Titisan Tema Alam Benda 38 Tajuk Pembalut Buku Jenis Media : Alat Berus.1Rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2Mengetahui penggunaan media. Apresiasi Seni 2. palet Bahan Kertas lukisan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.4.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2.1 Harmonibentuk 2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1..1.2.3Warna – premier dan sekunder 2.2 Kontra – warna 2.2.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.2.4.organik 2.1.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 2.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.rawak 1 ”Pembalut Buku” 38 . 2.1.2.2 Bahankertas lukisan.2.2.3.1 Alat – berus.2Jalinan – tampak 2.1 Teknik – Titisan Ekspresi Kreatif 2.1 unsur seni 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.warna poster / tempera 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. Apresiasi terhadap karya seni.2 Prinsip rekaan 2.3.3 Ritma & pergerakkan .Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.1.2 Menghasilkan corak teknikrenjisan & percikan. 2.

4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.3Warna – premier dan sekunder 3.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.2Bahankertas warna.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya seni.1.4. 3.1.1.3.1Rupageometri 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 39 Tajuk Ikan Bawal Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna.2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.1 unsur seni 3.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3. pen marker EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2.1.1 Murid dapat mengenal. 3.2.4.tiada 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Ala.1. 3.3.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2Bentuk – 3D (konkrit) 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. 3.2.2. pen marker 3.1 Imbangan semetri 1 karya ’Ikan Bawal” 39 .1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.4.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 3.2Mengetahui penggunaan media.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.2 Prinsip rekaan 3.3.2.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.1 Teknik – Lukisan Ekspresi Kreatif 4.4. pensil.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.3.4.2 Bahanpensil.4.2. Apresiasi terhadap karya seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau mewarna Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan (puzle wau) 40 Jenis Media : Alat gunting Bahan Pensil warna.1.2 Prinsip rekaan 4.2. gam 4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1. 40 .1.2 Garisan – melengkung 4.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Apresiasi Seni 4.1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1Rupaorganik & geometri 4.1 Murid dapat mengenal.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1. 4. 4.2.1 Alat – gunting 4. sekunder & tertier 4.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Warna – premier.2.2.1.2.3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. 4.1 Unsur seni 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. pensil warna.4 Jalinan – tampak 4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. kertas lukisan.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.2Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.2 Imbangan simetri Murid dapat menghasil karya”Wau Bulan”.2.1.4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4. 4. puzzle wau bulan.puzzle wau bulan. gam EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2.1.1 Kontra – warna 4.

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful