,I

~RIRUCNIK

ZA

'ORPORATIVNOG "ACHIAVELLIJA

v.

Naslov izvornika:

The Mafia Manage.r A Guide To The Corporate Machiavelli

© Curtis L. Johnson 1991.,.1996.
Hrvarsko izdanje: Menadzer Roland Veble na mafiiaski nacin

© Nakladnik:
Za nakladnika:

Veble commerce

Urednica: Svietlana Veble Prevela: Branka Lucaric Lektura: Danijela Zitkovit,
Priprema NOf. Zagreb Zagreb

v.

Obrada teksta: Veble commerce,

za tisak: D.S.M .. GRAFIKA,

Menadzer

Zagreb,200S.

Sva prava pridrzana. Reproduciranje ove publikaciie u cielini, dielomieno iii nil.bilo koii drugi nacin, bile kojim sredstvima nije dopllsteno bez prethodne suglasnosti nakladnika. ISBN 953·6458·80-2

na mafiiaski nacin
Prirucnik za korporativnOg Machiavelliia

eIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveueilisna knjiroica - Zagreb UDK 65.012.4(0.35)(0:82·7) 65.0 13~035)(0: 82-7)

v.
1:11

Menadzer na rnafiiaski naciu : prirucnik korporativnog MachiaveiJija / V. ; <prevela Brsnka Lllcaric>.· Zagreb : Veble commerce, Z005.

Prijevcd diela. The mafia manager. - V. je pseudonim n epozna 109 au cora,

ISBN 953-6458-80-2
I. Menadzel'i •• Nacela vodenia II. VOdSlvO -- Karakteristike 4S01B(}67

VEBLE

"Ma tho bio, pot pisani v: nudi saujete Iwje je opasna odbiti. » -Playboy "Sablastan, bmtalna duhooi: uoid u poslmmi svYet. Smatrajte to prenoienjem ideje 0 Uspjeinosti u poslu bez osobita truda s potpisom Kum."
- The Washington Post

Posueceno Rockyju, Spikeu i Charlieju

-ALCAPONE .Lijepom rijecju ipiStoljem moiete postici mnogo viSe nego samo lijepom rijelju.

Upravljanje sobom IJll1zcnje 5 7 II "'nponie 1IH'd5ka politika 1'\1 no 15 26 29 33 42 44 I' nblerni 11111'vi janie vremenom IIIHlo~enje odluka l'lljnl.Sadrzaj llvotl l'l'vi dio .Upravljanje drugima "1I'u~1i vanie I'j lid J kapetani SIIVII.llnik 57 59 66 68 70 72 I'lIjlll(:'1I I'lhirilvik " Iljl~nv(ldo IX 74 .tlji Nl'prijucelji MllliillSke mudrice 47 49 I1rUKi dio .

U gorliivoi.'oznicavoj potrazi za svoiim zlatnim vrcem (moci i II esrizem koji uz njega idu).jmibiciozniii i energicniii ad konkurenIt:.i bez obzira jeste li privatIIi poduzetnik ili na uzlaznoj korporacijskoj putanji uapredovanje i zadrzavanie na vrhu oduvijek je 99 101 102 Treci dio .Titule 7S 76 Povisice Privrzenost Tipovi Rukovodenje Rjesavanie Otpustanje sukoba medu djelatnicima 78 80 85 92 94 Krada Pritezanie remena Produktivnost Propisi Mafijrikc mudrice 96 97 Uvod cz obzira na profesiiu . hr ni ti ga od navala takmaca i usavrsavati gao • 11(1 x . Da biste pronasli to mjestc. Zivite s Temelina 124 12S 126 128 131 134 136 Uzor Obiteljski Mafijaske aranzmani mudrice vukuvirna i naucit cete zavijati . ako ne . tajna uspjeha moze se svesti na sliede: Pronadite u sustavu mjesto gdje mozete upravI "I i drugima.II sve morate biti sretni . I)Lilljece s naslijedenim bogatstvom.i nemilosrdni. A zelite li velik uspieh u svjetskim razmierima. UI. pronadete svoje mjesto. ambiciozai muskarci i II • su IIjih. morate biti inI II~ ntniji.Ostalo Ciljevi Prava priroda Kapitalizam Bogatas! Konkurentska borba poslovania 107 109 111 113 115 117 I ilu vrlo vazna stvar za sve koji se ne zadovoljavaju I ukim zaradivanjem za zivot. morate ga znati zaIIi. gdjekad M. tezili znanju onih koji su postigli uspjeh pri- Pregovaranie Sastanci Mem1)randumi Dobavljaci Lazliivci Cuvanje tajne 121 123 Menadser na mafijaski nacin po prvi put pruza kvu posebnu vrst znania.

Menadzer na rnafijaski naiin po prvi put u jednoj knjizi sazima znanje i pouke bescutnih sefova cija je genijalnost U organiziranju i upravljanju doprinijela profitabilnosti i razvoiu daleko vise nego brutalna moe i pribiegavanie nasilju prostih..kao sto je dobro poznato svim uspiesnim menadzerima . Ovi radovi po2 drobno govore utvrdivanje 0 povrsnim stvarirna i sluze sarno za pogresaka. najunosnijib kartela u povijesti kapitalizma .) nemilosrdni. jednog od najvecih teoreticara primjene moci. imate potporu jos mocniiih sponzora. ovi planovi akcija i biseri savjeta prikazani su onakvima kakvi doista jesu: kao odraz pronicavog razumijevanja ljudske prirode. oni ce upoznati vas. U zamjenu za vasu spremnost i usluge. morate bid ostroumni J (op '1. One dod use prenose konvencionalne mudrosti koie su . Banda i jos mnogo drugih naziva. proizlazi iz stecenog iskustva. ne bas svima. U tim stvarima postoji razumijevanje: vi cinite usluge i provodite u djelo odredene dodijeljene yam zadace. Syndicate. Ni u jednome od tekstova nikada nije predstavljeno sljedece: prociscena mudrost ljudi koji su upravljali jednim od naivecih. koje su ujedno dio standardnog nastavuog programa na rnagisteriju za menadzment.pcstojano pogresne. Dio njihova menadzerskog talenta je mazda priroden. Za razliku od drugih knjiga 0 nacelima dobrog poslovanja. Na taj se nacin uzdizere. Gansteri. I uzdizete. U vecini takvih kniiga najcesce se ponavljaju teorije uvriiezene kao nepobitne cinjenice u korporacijskim krugovima i medu akademicarima. znate sto treba uciniti.Mnogi ce se borii i .ili konvencionalna mudrost priznatih strucnjaka. slozenom poslovnom svijetu jest da je vecina onih koji se uspiju uspeti do samog vrha viesta u upravljanju drugima. Upoznat cere liude koje valia poznavati u tom svijetu. Postoji mnogo kniiga koje istrazuju i analiziraju tehnike menadzmenta uspjesnih direktora korporacija i poslovnih tajkuna. vjerovati vam i korisriti vas kao sto vi koristite njih.1 vn 'Illjcslo j 'I' takvi polozaii velikodusno nugmduiu posicdefku. neobrazovanih gangstera . Zaiednicka nit koja se proteze kroz vecinu prica o velikom uspjehu u bescutnom... Umjesto pukog prenosenja takozvanog zlocinackog nacina razmislianja. La Cosa Nostra. od uspjesnih. a sto nije moguce i znate koliki je vas udio u tome. a dio je nedvojbeno odraz silne inteligencije svoistvene nekima. U MenadZeru '!lZ rnafijaski naCin dakako cuiemo odjek Machiavellija. Upravo je Machiavelli. Da biste ga zadrzali. Menadzer na mafijaSki naiin nije rnlacenje prazne slame (popraceno krainie dosadnim i cesto besmislenirn slucaievima) nego jezgrovito prezentiranje pragmatizma i filozofije vodenia na ko[oj je utemeljeno i vodeno "niiemo carstvo" kroz stoljeca ekspanzije i uspjeha. autor VIadara (II principe) najglasovitije do sada napisane ra3 .organiziranim kriminalom ili kako ga jos nazivaiu Mafija.

kao uostalom i u proslosti. Sroga ie neophodno nauditi kako ne bid dobar i to znan]e upotrijebiti Hi no.I sprave 0 upravlinn]u I d. 4 . I kao sto ie "U visinama je toplije neIjudi u dolinama. Iii.To osobito znaju ~ iii bi trebali znati ~ stanovnici Sjedinjenih Americkih Drzava ako se osvrnu na drugu polovicu proslog stolieca i pogledaju u buducnost.nmvni~1 VII. na vrhu ima mnogo mjesta ~ no nikada dovoljno da sjednete. Kad usvojite lekcije iz Menadsera na mafijaski nacin naucit cere temeljnu istinu: Ako razmisljate i ponasate se isklju- U·pravljanje sobom opazio filozof Nietzsche: go ~to to pretpostavljaiu zimi. dostici cete vrh. osobito u Kaesto svi znamo. Danasnji svijet. Zavirite u bilo koji dio MenadZera na mafijaski nacin i naci cere koristan savje€.. dok aksiorni i strategije ne postanu instinktivnim diielom vaseg' uprav- Prvi dio liackog mehanizma ~ kako za korporaciisko uspinianie tako i za primjenu u jednako perfidnom svijetuu cielini." I civo za osobnu dobrobit." Uovorn vodicu do uspjeha vratitcemo se Machiavellijevoj mudrosti obiavlienoi u djelima Vladar i Discorsi. usmjeren je na pohlepu i strah . vise puta. sukladno zahtjevima situaciie. knjigu citajte dosliedno i polagano. na ova] je naein savietovao talijsnskc vlndlll'C Mcdicijc: "Covjek koii zeli od dobrote u IIVcnHl nnprnvltl profesiiu nuzno mora nastradati mcdu tolikima koji nisu dobri.

Ulazenje Najbolii nacin za ulazenje u nai posao jest rodenjem. Mafija vuce podrijetlo sa Sicilije 7 . jeta s jasno odredenom hijerarhijom clanova usmje. p. iako biste za brze napredovanje u korporacijskome tijelu ili hijerarhijskom poretku. Stvari.sarno ste upleteni s njimaysaveznik.obredno uvedeni u posao/bratovstinu/obiteli . no prije napredovanja morat cete se dokazati. renih na jedan jedini cilj: profit. Upali ste ako yam je otac izuceni clan i kumuje vasem clanstvu. Trebali biste imati barem reputaciju nemilordna tikvana ili surova snagatora na ulici iii u drustvu. bratic. stric. trebali imati dojmljiv dosje s ranijim postignucirna. prijatelj iii poznanik takoder mogu iamciti za vas ako su clanovi bratovstine. bez zaziranja od uporabe bilo kakvih sredstava za ostvarenje ipo. vecanie tog profita. sogor.) konfederacija zlocinackih obitelji diljem svi. A sve dok niste istinski usli . Brat. i niposto punopravan clan Ove Nase Vjerojatno znate da je Nasa stvar (Cosa Nostra op.

Na medunarodnom razbora u trgovinskim planu smo trenutacno pothvatima jaki na Siciliii. dotjerajte nadopune koje saliete poslije intervjua . Specijalizirali va i odrzavanie smo se za zastitu. jepljeno udrugama.. i kvantitetu osobine clanstvima priu vrlo je brzo presla na 1930. a nastala je kao patriotska. osobito za transi dalje ne. bez obzira bila ona zasluzena ili ne.) Doznaite sto je vise moguce 0 buducim poslodavcima i koristite to znanje u svakoj prilici koja vam se pruza tern. upotrijebite fini papir. iz razmatranja da te blagom pohvalom. oko godine izvanakademskim aktivnostima. cionalisticka kriminal. glavni izvrsitelj poslova podzemlja. su isti. Malo razmetljivosti nece skoditi.to znaci. Ako su konkurenti sposobni pojedinci. Ukrasite kuverte u kojima saljete biografiju s dokumentima. Sve to lijepo srocite u nakicenu bio8 . na kvalitetu te karakterne odlikovanjima. kojega se pocinjete uspinjati prema vrhu 6. organizacija. pravi posao. kontaktirate njuna. Ako znate nesto osobe eliminirate 0 akcije ukoje bi se mogla pokusati umijesati drzava.obrazovanje. svoje zase da ih pretvorite u vrliu razgovoru za da ih se pobrinite mjetljive mane. U prepisci koja slijedi rukopisom dodaite koju osobnu recenicu ispod potpisa. ali sarno za sebe. 110 na- grafiju. a stvorio ju je (potkrihono- U Sjedinjenim Drzavarna je svoj sadasnii oblik poprimila nadimkom Chicago.zakonitog korporacijskog/poslovnog sviieta .on se uopce ne razlikuje puno od Nase stvari (osim sto se kod nas moze! povuci tek kad se pozdravis sa zivotom). To je drzi da nase da im se obracate pismenim pu- telefonom iIi osobno razgovarate s Nasa Stvar.je li to dovoljno dobro? A mozda i nije. Nazalosr. na ovai ih nacin uvijek mozete za9 osobnost. zakon ponekad aktivnosti nisu u skladu s propisima.) i solidarnost. ako slucaino postanu predmetom prijam na posao. Pribiljezite za sebe. Morate pronaci svoje mjesto pod sun cern s . Pripremite Sto znaci "mafija"? Zauzima se za cast. eliminiraiuci njihov izvor. odmazdu Kao akronim mogia bi znaciti Udruga talijanskih majki i oceva . s naglaskom jasnjih postignuca. besprijekorno oblikovana slova. Johnny Torrio s "Lisac''. ali prosirujemo misiju na poticanje u Rusiji. odnosno da su protuzakoni teo Sto se rice Vase Srvari . nagradama. Za dobivanje svoje jake strane . Temelji . (T orrio je doyen Al Caponea u rarnim djelatnostima i slicnim ako ste netom zavrsili skolovanie). U meduvremenu uklonite CU Nasoj Stvari cesto pomazemo ljudima pri uklanjanju glavnih mana.to znaznanja.od prije pet stoljeca. rjesavanje spororeda na tdistima. koje bi kasnije valjalo imati za suradnike. iskustvo. takva posla odmjerite potencijalnim smislite takmacima nacin za mjesto na koje se natjecete. veze.

valja imati moralkurve i ponasanje ucitel]a plesa. Drugim rijecima. malo vise na hijerarhijskoj Kad osigurate zelieno radno mjesto. kao i u svakom drugom poslu.biti dupelisci . svecenika. Prekomjerno ulizivanie moze postati pretierana poljupcem srnrti. iskusna i pouzdana savjetnika. Upamtite: drzite 06 otvorene.. a i tada sukladno nJegovu stajalistu. To znaci. a nikad se ne zna . Dakako. rasporak zakopcan. pusite u isti rog iIi propadate. Nikada . obrazuite se promarranjem stvarnag svijeta. steknite potrebne viestine. a vi napredujete tih je imperativa sve manie dok napokon ne postanete momak kojemu se ulizuju sto je (pretpostavljivo) vas cilj kao sto je (kad malo bol]e razmislim) na ovaj ili onaj nacin cili svima nama.) Kad se kapo razmece. u n . a usta zatvorena.posliri karl se popnete Ijestvici. no kako vrijeme prolazi.patrona. rabina. 'pi~ Pravila za pocernike su jednostavna i u vaso] i u nasoj stvari: USIa drzite zatvorena. Malo Ijubaznosti ne kosta mnogo. (Nikada ne drzite sebi podredenoga onoga koji nije naucio poslusati. zaustavite se i znojite se. uceniem sto je to i kako se u njemu ponasaju i reagiraju pravi liudi. priie nego sto uzmognete zapovijedati morate svladati poslusnost. kad Sve ovo je izreceno s namjerom ternih crta koje hi yam mogle srnetati. kao sto je netko opazio u vezi s necim drugim. Dok ste mladi. No. Kad se kapo spo- Oblikuire se. s kapom govorite iskliucivo kad Na sastancima yam se obrati. oei otvorene. uljudnost jest krajnja neugladenost. Kaponje Svatko na pocetku kariiere treba pokroviteljstvo kapa . pocetnici trebaiu. nemojte pretjer~nom poslusnosti izazvati sumniicavost svoga kapa. da shvatite. posaljite sma zahvalnosti svim drugim potencijalnim poslodavcima s kojima see hili u kontaktu. Kad se kapo uzbudi. To ce u pocetku zahtijevati lakse. smjeskajte se (najmanje to). ce biti svc ste u podredenu polozaiu.osobuo ako je raj podredeni sobna osoba.. ponasajte se kao pedredeni. i cinite sve sto yam kazu.sto znaci. no kasnije smlie. otklonite sto je moguce vise karakvelik naper.

sestricne. ne morate ga isticati. sluzavke. ili ponudite vjeku u podrucnom co- Svladajte umijece po- . No. Postoji talijanska uzreeica: "Tratta con quelli ehe sana miglio de ti e !agli". 12 gresan lokal. Drugim riiecima. niie vazno koga. no za sada je on vas kapo. (Izmedu sebe. i poduzetan lupez. tako dugo dok ostajete pokorni. njegovim suradnici- ih ako ih posjedujete . in fondo. bez dvoumljenja. vidi. Ako su potrebne dodatne infor- Pokazite mu da ste ostrouman sposoban u provodeniu frkavajte s njim ili njegovima. ako yam se posreci da ozenite kapovu kcerku ili blisku rodakinju odavno dobili njegovo dopustenie On je imao svoju karijeru. nikada ne kupujte istom mjesru gdje nabavljate kruh. da vas podrzava. tvrtkama iii institucijama tom. Sto se vas tice. Otkrijte. On je vazan za vasu buducnost i morate mu pokazati da to razumijete i cijenite. zar ne? Mentori imaju autoritet i moe (upravo ono vi. pa meso na sposoban. da joj uputite makar samo ceznutliiv pogled i telefonski poziv .dakako nakon sto ste najprije potvrdeno u ne- postovanie. od svega.ostavite njegove zene na rniru . To macije. Budite sigurni da ste razumjeli sto yam je gazda zapovjedio prije negoli poletite obaviti zadatak. Ako je covjek kojemu ste odgovorni slijedite njegov primjer. neka yam pomogne (Ako prince- Ti ljudi imaju bic i upotriiebit ce ga u vasu korist ako za njih obavliate prljave poslove. Nije vasno kako su ih stekli i zasluzuju Ii . Ni jedan zadatak koji yam daje nije previse jadan iIi krvav (u politike tvrtke. ponudite je definiciia vaseg odnosa s mentorom. nitko drugi ne moze). Sto ako premlatite krivog tipa. .opet samo ako vas to upita ili ako su od presudne vaznosti. on ce to uciniti sam. kurve. kceri. pohranite te informacije za kasniju osobnu uporabu. liubavnicu. iii nekog slicnog tome. ali . vici. vi ste sluga lenskog gospodara. Sto cere uciniti kasnije u karijeri ako yam se spletom okolnosti mentor s pocetka rada II kompaniji isprijecr na putu napredovanja? Maknut cete ga. dopustite mu meraforicnom smislu) da biste ga se kolebali prihvatiti. obojiea su za posvojeni grad dragi Bog.da ponovimo . finaneira. podupirite ga. prizelikujete).mozete se mirne duse smatrati sreckovicem. koja otprilike znaci: "Druii se s boLjima od sebe i platit ces'llisoku cijenu". da vam bude uzor.imaju ih. sro koliko navrata tijekom nekoliko tjedana. ali se ne zapod njegovom zasti- ma.protivnom smite. ili dignete u zrak ponizuciienu krivom uredu? 13 rnogli upotrijebiti iezgrovttu izreku jednoga od nai"Veni. tko je tko i sto je sto. ne mora uvijek biti u pravu. A naivazniie medutim. pak trebate ozeniti takozvanu Mafijasku zu. Al Caponeov mentor u Chicagu bio je Johnny Torrio. tajnice.suprugu. necakinie. da vas stiti. Morate mu izraziti .") glasovitijih svoiih sunarodnjaka: Ako je kapo kojemu se javljate buffone.

drugima tesko . kroz mjesece. Ne zaboravi te. kad stvar sazrije ili nerko podivlja. Isto taka. No.stavljanja pitanja. A mazda taj-i-tai iednostavno nestane kao da [e propao u zemlju iIi pak u oblaku dima.no uvijek ie potrebno. A onda. iznose dugovanja. mora se popeti. i nekoli- Stvar ie u tome da priie nego sto se uopce kvalificirate za osobnogsofera toga-i-toga (sto yam daje pravo za daljnja unapredenja). igranja golfa. takvi dokumenti cesto zavrsavaju kao prvarazredno pisrneno sviedocanstvo na sudeniima nesretnim smoklianima kakvim zasigurno ne biste htjeli postati. Kad se penjete uz piramidu. ili u privatni staneic ili.to znaci.a prijarna. zar ne? Uradska polilika :tJ nasem se poslu politika stvara uz salicu kave.a da biste dosli II izbor morate prod vatreno krstenje . morate postati punopra vni Clan Ove N ase Stvari . bilo gdje. uglavnom u druzeniu . Ina njibovhn kostnrima. gdjekada i godine nevezana cavrljanj. povjerliive dogovore. sva ki kapo . bilo kako. u Iovu.ba~ kao i vi . covjek koji haec ubrari plod.imena.morao je poceri na samome dnu i svi stoje na rameoima gorostasa. pogreba. a sam taj-i-tai se nekamo povukao. adrese. nekima je to lako. recimo vozac toga-i-toga presao je na mjesto suvozaca i na polozai toga-i-toga u organizaciii. na svoie imanje u predgradu gdje ima mnogo vise otvorena prostora i trave za igru s unucima. stvari se pociniu dogadati. ulicnu tu14 IS . zajedno sa svojim automobilora cinom comparesa. rijekorn svadbenih Dok se okrenete. iedrenia iii kockanja. ne zapisuite nista okrivljavajuce . ako je imao srece. uspiniete se po hrpama kostiiu.uglavnorn.

budite strpljiviprezivliavaite. beroniranja u podmorju. a morate znati za njega/nju da biste se znali obraniti.vase ili nase srvari _ vam. a aka to 16 putem glasina. sigurni da ste u krivu. planirajte. U vas em poslovaniu kreiranie politike vjerojamo pocinie oko ureda]a za hladenje vade u hodnicima. bas kao i svi osral! bijedni pocetnic]. Da biste postali rnenadZer . Doznat cete to nuzno je iasno i same jedno etaialiste: U svakom trenutku. Sudjelovanje u kreiraniu uredske politike u srni- U takvim bi kvi- zovima i vasa supljoglava tetka oborila s nogu julija da ce vasa tetka ikada slu prezivliavania baratati osrricom u borbi s nozevirna.cnjavu koju slijedi terenski posao na zbrinjavanju otpada (odvodni iSceznuca. ili "Pun sam novih ideja" iii "Ucirn iz vlastitih pogresaka" iii "Volim komunicirati s Iiudima".. moze biti jednako razoran. Ishod. ucinit cere upra- cosi dire). budite strpliivi .arenu u kojo] cere se prekaljivati. u zahodima ili na kakvome pojilu poslije radnog vremena -uglavnom u druzenju . vierovali vi to Hi ne. da biste pobijedili. Kako ste prom? . iii onaj nacin.uvijek..se u pocetku maze cinitieks~ tremnim. teo Svakako se pobrinite da ispravite ili ugusite svaku glasinu iIi aluziju koia se povezuje s varna.promatrajre. maze otrpjeti zlo nikada nece vidieti dobro. Ali s druge strane. Uviiek postoji harem jedan liubazan uredski kolega koii vreba prigodu da vas unisti . budite Prije nego postanete spremni za velika unapredenja tike. medutim. No dobro. postoji opcepriznata misao vodilia koiutrebate sliiediti j kad se uzdignete je takoder trebate prilagoditi od politizis sebi): Da bi- ranis 03 prizernnoi razini do njegova prosudivania vrha (i [U slusaite i govarite malo. a potom munjevito udariste prezivieli.je Ii taka? A priie negoli izgovorite: "Niie to za mene". Niiu se "tocno" . Cezars. Ie na jednu jedinu najvazulju aktivnost u koju tete biti ukliuceni tiickom svoga napredovania. Maida ste vee rjesaval] koji ad kvizova u samopomocnom prilogu nedieljnih novina ili kojeg fabloida iz kojega biste trebali doznati imate li muda za menadzera. vrebate pravu priliku samo za sebe."nerocno" pitanja tipa "Lako donosim odluke".tili ste. Sta nas vraca na uredsku poIiriku. ucinite odluci na svoj potez.per kanali. a mala je vieroiarnosr nema kraja. Nema razloga. prijedimo na kreiranje uredske poli- Shva. valia unistiti.. Uredska politika je taina i prljava i nikada ioi u svome poslu. tko ne . potom se pripazite i uCinite mu one sto bi on ucinio varna. '17 to priie nego sto se . znaci da nekoga voto.no u mnogo kracem vremenskom razdoblju nego kod nas. Glede raktike.. Zaboravite. koio] menadzmenr ueriietko nalikuje. svakako cere proci provjeru na ova.

ne ponasaite se otkaceno. a tiiekom i posliie toga pada tisuce prilika ceka da ih iskoristite. Velike rvrtke . moire se oblaciti upadljivo ali budite srdacni se ni u jedni sa 8U- nacin prikazali veeine kompanija bliska prijateljstva drugacije od svojih sitnicav. jest da . i dalje paradiraite sto izvlaci vrhunsko rukovodstvo). VcCinu borbi ccte pozeljeti propustiti. 19 voliavaiu. Uosta10m. U svemu. Vjerujte. Poput svake tajnice i vi ste lako zamjenjiv dio. Sto se maj- radnika. uklopite se. prilikom priSlusaite i ucite. Stalno imamo posla s nji- rna. u meduvremenu prijateljski postupaire sa Mozda vam na trenutacnoi zite nisu na odgovarajuci vrhunski menadzment lian. u bil kakvu uredsku to u tome ima za Ustvari. Aka i kazu istinu onima dolje.No. ne odskacite. Drugim rijeCima. Ova dva pi tanja trebala bi vam biti provo dell'acido. zenom ili dostavljacem u svakoj postojeco] uredsko] kliki. 18 . himben. pakostan sa svima. kratkovidan.s vaseg staialista. Boze sacuvai. Potpisite peticiiu u interesu tajnica i lako mozete prekinuti obecavaiucu kariieru: vlasti- niskih) povisica (u odnosu na ono Cinite to s osmi- tu. razini gdje se nalakoliko je sarnovoi ne- svakim muskarcem. to vise razotkriva golu guzicu. Ne- izbjezivo glup. ne ukliucujuci nu. vjerujte da je to puka slucajnost. jednim kolegom. proba na kiselnsl. S nasega i njihova (vepitanje poslovanjem? se ukljucivat. Naivise rukovodstvo. like tvrtke).korporacije koje se sepire poput panna . cak ni povremeno i ne raspredaite price 0 svom divljem i razuzdanom zivotu posliie radnog vremena. Ne sklapaite dugorocna. tragajuci za svojom velikorn pri- M zete to doduse smatrati jed- nom od manjih zivotnih ncpravdi. pa S[O ako namjcravaiu cainicama reorganizirati stanku za rucak pa 8U e tainice uzbunile zbog takva samovoljna uplitanja u niihove zivote? Kakve to veze ima s varna? Najvise sto mozete [edne od tih tvrtki. nije svaka krijesnica pozar. Ne zaboravite. sro je tvrtka starija i veca. s obzirom na bilo kakav angafrnan. a re k p l t m:" Mi uvijek upozoravamo u nasoi zemlji b z da pronad cdgovore koji vas zado- svoje liude na opasnosti u ovome poslu: smrt iii sudionistvo.kako da to nazovemo =umiruce i is- prazno okruzenie. Primjerice: ?". U pravilu. uciniti ako ste djelatnik podnosite likom. pad senilnih careva stalno je na pomolu. I nemojte dobra za men njih?" j mun vise penie. to je neje kakve veze ima postenje sljedbenika s posteniia . prezivljavaite. Trpite. zahvaliuiuci vecini glavesi- politidku borbu bez da se zapitate: "810 je utome na Nasa Srvar izgleda kao kongregacija Majke Tereze. strpljenje je najsigurnije mania (bijedno oruzje lovaca. no na ovoj razini u svojoj poslovnoj karijeri imajte na umu da se tvrtci zivo fucka i za vas.ne kazuju vam nista drugo doli lazi. Upamtite. pritaiite se.

(Nespremnost cuju . u Naso] Stvari. mozete iscijediti iz nekoga.vi i po cijenu lazi). dobit cete barem jedan proosuden na neuspjeh. radni dnevnik u koji zapi ujete sve svoje zavrsene projekte ste njima ustedieli iii kroz njih doprinijeli nju tvrtke.aka zelite biti govnar . a ono sto ne mozete niti kupiti ili i koliko poslova- Mozda cete zbog radnog dnevnika dobiti tek neznatnu povisicu (jamacno nikada zapaniuiuca predenja). sto je vas zapisnik proteklih projekta. skutrku s vremenom svojih zadataka i onih tudih putern njihovi pliaiuci bodove. cak mi je spominjao 21 da na proljece . Sro vise saveznika. 10m. ucvrscuiuci saveznistva gdje je god moguce. nista ne ide na papir u preobliku. ko. Imaite na umu da se isplati (iIi yam se 20 sta pusiona. Dakako.liznu na projektu ili nacin zaobilaznim proiekti padnu u vase ruke.da ja ne snam sto si radio sese rnjeseci?") U najboljem saljire pretpostavljenome izvjesce nakon dovrsenog larnih obavijesti unutar rvrtke ili ohrabrujucih canja visokog rukovodstva. Ustvari. To nam se dogada svima..je ukorijenjena' Tijekom uspinjanja dobra vojnika. ili se posk. osim pappagallova ponovno svoj posao poput U meduvremenu. Naivise rukoditelja srednjeg djelatnika. zasigurno sa svih strana.jehom iii . kako . od neprida da- pa cak i ad vasih sefova. Loza kojom se raglasine yam je krajnje informacija (nakon deset puta pouzdaniji pouzdan od cirkuobecesto uklonite vljenome? ("Sto umisljas . a dostupnost informacijama za vas je od presudnog znacenja. ne bi slusali. sto (iz nedokuciva rukovodstvo Najvise rukovodstvo rek toliko da ostane pisani trag i da mul razloga) skriva ono sto zna (cak i njoj polaskate pretpostavkom poznatljivu obavljajte da zna citati.. (Dakaizmeta. Ono sto ne mozete kupiti. iii neutralaca.da rukovodiosobina naivisih gada. sutite. . Uostaako ne pljuska pretpostaslucaiu. [asno vam je. Cijekt bez pokrica.obavlianjem na neki tajnovit telia. a jos tesce nema pojma ?ito smislja srednjeg ranga (iako to tainice rukovoranga uvijek znaju). hvataiuci vasi ljudi . unaprijed kad zapadnu u guzvu. Do te mjere da ne slusaju ni same sebe). po- momaka (isto vrijedi za cure) jest osiguranje stalnog dotoka informacija spredaju uredske izvor dostupnih pljevu). Razlog da igrate ulogu ia-sam-samo-jedan-od- zahtjevu za povisicom. mozete ukrasti (pripazite ukrasti.vodite radni dnevnik (po preporuci brojnih kniiga samopomoci ga kao opravdanje na ternu kako uspjeti) i podastrite vraca milo za drago) dobaviti informaciiu jatelja. uredska vodstvo u vecini kompanija potpuno je izolirano od a cak i kad bi irn netko rekao sto se doda slusaiu .) politika. Ako postoii bilo kakav nacin na svijetu da prebacite raj projekt na nekog drugog ("Jim je oduvijek bio zainteresiran za to. metaforicki. vas ne uhvate). unaili ce yam objesiti kantu na rep. to vise izvora informaciia.

no cak i ako je netko vrstan veslac cuje brzice kako se razhijaju Napustili ste periferiju 0 stijenje. Ustrajan branitelj je kategorija koad svojih brojnih razlicitih dojavnailo- periferiii kamo su ju Casni Liudi visoko ciiene. U meduvrernenu tvrtki zna za ucinkovitosr sebe. da. Na kraju odlaze podvijena repa. Drugim rijecima. od face koja Yam je uvaljala mucak. 0 nize 1 sr dnje rukovodstvo osobnih uspjeha. na hiierarhiisko] ne pripadate ni jednoj kliki. nak led. Uzmimo da ste netom proveli tri mjeseca na privremenom radu u podrujnici 113 navlacenie na ta- na ~rugu stranu i sepirenje . ako ne vidite konacni ishod.) Po povratku. izazvali (uglavnom ne osobno) neprijateljstvo nije bilo nicega osirn namiestenika stanje izazvalo pravne komplikacije. upomo poslom. vi bombardirate kratkim ustvari je na ko LO i osam godina staza). no tamo koji su primali stoga je vasa zaodlaska. prebjegavanje na njegov vase] obiizdrzavate ad najvifih do najnizlh saveznisrvu. bez priiatelia. stoga ali zado- vijeda 0 Varna i vasim sposobnostima luzbenim cirkularnim su i oni nasli zaposlenje negdje drugdje.namjerava upisati tecaj radi usavrsavanja").i uprav da imare svc konce u rukarna . No. osrvariti d bitak . racun. (Ovu informaprema prirodi izrecene lazi i vas poslali da napravite gdje stoluju dugogodisn]! Nekoliko mladih istku u luzbi marketings i toga preplaceni balasti.dakako. ali simpatizirare a vima . liivaca.i vodi brigu telji dok cucite umjesto njega i hrabro kaznu . ucinire To ste postigli jajuci odobrenje vedre primjedbe zatrpavajuci ih poslom i odbi- to. uspjelim. ljudi bilo bi dovolino. voljni jer ste uspiesno obavili zadacu. U Nasoj Stvari. te mi- praveci kiselo lice na njihove katkada (izvjestaceno) preopterecenosti jenjajuci upute i krajnje rokove za dovrsenje poslova. kad se cini Gazde: ziva muka. za dodatnu 0 radnu snagu. Gazda yam pomaze u usavrsavaniu uz vasu aktivnu suradnju . daca hila postignuce placu cekajuci mirovinu te bi njihovo izravno otpunjihova dragovoljnog 22 ciiu ne dobivate uvijek izravno. Nekoliko izdrzljivijih na koje naletite stavljate na pokusno vrijeme (jedan od niih je imao dvadeset da] te sve ad sebe na promicanju Polucit cere neku sitnu korist: ako nista drugo. u Iiestvici. ste kao zvijezda koja uzlazi u svome odjelu. s iavno prikazivanje prijateliskim nekima II see odnosima s vecinom ljudi u uredu. Kapo pripoonima iznad pismima. osjecaj obveze (bod) odozgor.velika je vieroiatnost da cete otkriti tko su yam neprljatelii.pogotovo kad nemate izbora). mozete pokupiti potreb23 . ali se na kraju isplati. (Ponekad je belie prihvatiti poraz nego radite na tome da se u cijeloj vase jedinice. doznaiete gicniieg suparnika vjestitelj pretvaralo. pokaze li se pokusaj nezadatka. no cak i kad je iznacinu na kojije prikazana.znaci odbijate cinkarenie. (Takvi zadaei pomalo podsieeaju na nas odlazak u cuzu umjesto . sada. uvaljajte to drugome.

breicima. Nemoj nikome reci. te da je tom Iazliivom.vi u svakom slucaju posjedujete "kopiju" pisma odbijanja. Naprotiv. Il huon tiempo perra .'1. djelovali. ako ne. Oprez: ste tu mogu- prilikom predocujere kopiju svoga pisma XYZ-u Vas rival [e mozda galarndzija patuljasta rasta.sve u svoje vrijeme. predvidjeli cnost i pripravili se za nju. dokazivali da ne prezate ni pred cim.ne informaciie). ponasali jatelj. "Zarnislite . 24 kojom 25 . pomalo osvajali tereo. Dan kasnije dolazi do suocenja u uredu direktora. covjece! Stvari se dogadaju. ali rnu nikada niste dali do znania da rako mislite njegov ego. Pocinjete 0 u koiemu odlucno odbacujete niihovu ponudu. samozivi cretino.malo po malo . posliednje vrijeme djeluje krajnje iscrpljeno? Stalno se pitarn da mozda nije preopterecen poslorn. Hej. skresemo ga do samoga dna. (Ta. coup de grace namiestalika povjerljivom dupeliscu (Iasici koja vas je slagala): "Zbilja mi je ovdje dosta svega. nije vazno . ko biste se ponasali da su yam ju uputili. SveiedJayevu no zadivliuie njegova beskrajna privrzenost.sve kao nehotice u uredsku mrefu upucavate intrige tipa: "Ne cim Ii yarn se da ie Jay 1. Unatoc svemu .ne vieruite ni u sto i cuvaire se svega. sefu nabacuiete: osoblje u zadnjem projektu." "Ne znam je Ii istina. ali doprlo mi je do usiju da je Jay dobio sjajnu ponudu naci zamienu za njega!" A zajednickorn Jaya iznevjerilo od XYZ-a. Mano a mana . samodopadnom i samozivom cretinu receno da ne spada u vrstu ljudi kakve tvrtka zeli u svojim redovima. skupliali bodove (koii ce uvijek dobro doci). Teske cemo "Ocigledno je zniavaniem osim ako se djelatnika moze spasiti.jedan djelatnik pokusava osakatiti drugog.) Nekoliko dana kasnije doznaiete od direktorove tainice da ie Jay pozvan u ured direktora i strogo kaznien zbog pomanjkanja "timskog duha". hraniliste se kao da rnu zelite biti priprije nego sto vas ri- s protuudarcima val stigne napraviti prvi potez. ponizavali se. sivkaste koze. slusali ste.) Dakle. k tome jos izmisljotinarna!" (U Nasoj Stvari se uglavnom ne bakcemo ka- njemu. ali s prvim sljedeci mjesec prelazim u XYZ!' Trcecim korakom Jay odnosi povierljivu vijest direkroru odjela ~ kao potvrdenu cinienicu." I na kraju. s vrecicama ispod cciiu. Uostalom.

predvode pohlepa i strah. starinski nacin. Ako kuca gori. razbijati im jaja. Ono sea narn pripada je sve sto mozemo uzeti . Brinite se za svoj posao. a s bracom kao da su yam neznanci. ga? . pr ko mur. N ' volimo Ijttdima ~inj ti nazao. u mnogo slucaieva dajcrnu ljudima puno lov da bisrno srekli priiatelie.i je ciiena veca od kupovne.i smo neg U. propisuje iudu. zar ne? Hvala 26 . Ljudi r d s liudirna i za liude na temelju sta: nl: vrijednosti .u tome ie cijela srvar.. uzmite zlicu s dugackom J drskom.. nema dvoibe da cete daleko dogurati. Ako mozete iskreno i uvierliivo hiniti postenie. udarati ih nagoO) II dUpC13. Reagiraju na poticaj i izazove. ugrijte se. Njihova liudska priroda je predvidljiva. Ima Ii . ustajte jos ranije. nema yam pomoci na Neka od temeljnih naiela biznisa jesu: Posluite s neznancima kao da su yam braca.Bogu da su ljudi ipak ljudi. nerna nikakvih problema. Senata iIi Ako je lonae uskipio. tog [U1I1 'ri~kij' d toga? Mi jednostavno hoccmo du bud • po nu~im QJ1dakad to zelimo. I nikada ne postupaite prema dobivenom poslovnom savietu. N e dijelite poslovne savjete ako yam to ne donosi bile kojih vladinih orgunizacija. I' 'I". godina PI' k K ngresa. Pouzdani partneri i suradnici mozda zele da . h miti pnli::'v . Trazena povna je veca nego sto je placena. Kako je do§lo do l dobit i osobni interes. Najvamiia srvar u vasim poslovnim odnosima jest da ste na glasu zbog postenia. .uka svuda. priiateliu. da smo danas mnogo j~I<3i. Mi irnamo prste pono ~to l1C posjcdujemo zorom nij vriicdn iIi nemamo pod nadguhljenia vremena. Za ime svijeta. Zlatno pravilo u poslovanju glasi: Naimocniii pravila igre i kupi zlato. Na debar. Sacica moci vrijedi deset puta vise od vagona pravienosti. Ako se pak zufrkuvate s numa. Ako susjed ustaje rano. dakako. no imaite na oku ostala uspjesna poslovanja. [amcim [I. Posao POBoa Mufijc ui tinu j 'Sl po a . propadnete. a da ne potrazite drugo i trece mislienje. Jos uvijek vjeruju u negdasnie vrijednosti. Aka 10 osoba shvat! i suradujc. Prije mnogo i dan nd naslh J' rnudr rekao: "Moeni. stoga budite na oprezu. smrskati im koljena. a ku- zadrzati. Medu njima.

U u tavu slobodnog poduzetnisrva j 1 vrijeme vje aju male. Dakako. Z3vrsavate u skripcu. aka vam s neba pada sliiva. nasih predaka ili. problemi obicno zahtijevaju Vasi naiveci problemi ce uvijek potjecati od ljudi. Medutim. taj i nade . no uz strpljenje na kraju ce se sami po sebi rijesiti eak najozbiliniji i najokorjeliji problemi.samorjesavanic je toliko neodredeno i seze u daleku buducnost da cete ga pozeljeti izbjeci i pokusati uzeti stvari u svoje ruke. veliki lopovi ci- Problemi Moze potrajati.jednako kao u svim drugim vizionarskim suvremenim pothvatima . otvorite usta.. temeljna pravila vrlo visoka: solidarnost. odmazda. nastavite . Uza sve to nasa cast. ako ste previse uspjesni. neprijateljskih Steta je §to su neka od nasih prijateljskih iii pothvata zacrsil. ipak ponekad radije ne bi ) nije Ii tako? Nemoite nikada temeljiti planove na postizaniu najboljeg moguceg cilia. ekstremni ekstremna riesenia.istovre• . Onaj koji trazi.jest preuzimanje ili jedinjenje s drugim uspjesnim poduzetnistvima. no ako se ostvari pozdravite ga dobrodoslicom -. s vremenom se svi problemi rjesavaju sami. bankrotorn ciljane tvrtke. Cijelo vriieme cete na ledima imati otisak mete. [este li culi za nepriiateljska preuzimania posiova? Mi smo tome utrli put. Ako ste pak neuspiesni.Tuzno. ali istinito. A neki od direktora tvrtki 0 kojima se radi skoncali su zivot ne retnirn slucajem. Kod velikih problema utvrdite naigore moguce ishode. Mi po- stovanje zaradujemo. Imajte sve ovo 11a umu dok se uspinjete ljestvarna uspjeha.) Trend u nasern poslovanju . Nerijetko se to postize tek nakon zestokih supamickih borbi.. vlastima upadate u oci. cesto . (Ne jedan Iuzer u nasem posiu uredno je krenuo putem ka uspjehu i doslovce zavrsio ispod njega. kao sto je to bilo iz vremena 28 29 . Drugim rijecima. Ako ih mozete podnijeti.-nakon sto se ispitali svaku njegovu stranu. h '0 meno nastoieci izbjeci one najgore moguce IS 0 e.osobito u slucaiu velikih problema . Dobijesa. Svjesni smo da za nas BU nema pravde osim ak ju provedemo silom.

da su mu privrzeni. reporteCikaskirn na straOni koji U odredenom prije uhicenja je bilo s hramom kad se Samson docepao njegovih stupova. Budite davatelj . Dakle.uostalom. Znajte da mozete kupiti prijatelje i saveznike. (Sarno nemoite carobniadite ih zahtjevima dvije vrste ljudi: oni koji uzimaju mito i ani koji ga daju. (Nepriiatelie dobijete zabadava. ne toliko zbog dobre place koliko zbog toga jer znaiu sto ih moze snaci ako izneviere . cak manipulirati. Stoga sam svoiu organizaciju hu. no kad su u pitaniu liudi llajcesce ie moguce nevidliivo upravljati niima. . obveza. dok razraduiete manipulacije pazite da se u njih ne zapetljate toliko da lazete sebe. Accardo i drugi nasi. U gotovo svakom tekstu nje" kljuc za upravljanje vanje problema. da ih oddi na liniji.) Ima srvari u zivotu koje su izvan nase kontrole. pobrinite se da svi znaiu koja je pouka. Postoje." povjerenje. uskracivania place do reskih tjelesnih ozljeda problema bati- izrekao ie- i osakacenja na kraiu .) Neposredno poreznih Ogrankom: ru objasnio 0 menadzmentu pronaci cete vrlo ozbiljna uvjerenja daje "postovaljudima. To medutim ne pali uvijek. Kad nekoga upotrebljavate kao primier. Razviite cijeli spektar reakcija na ljudske prebleme. To znaci. osvrnite se na proslost. 30 ha. Oni koii rade sa mene su odani. a i neki nezavisni koje smo tolerirali . Strah je naivisi oblik postovanja. Kazni jednoga.bili su carobnjaci za organizaciju i upravljanje. Prilagosvojih okolnosti. to ie istina: zbog izbjegavanja ie jednome upravljao utemeljio shvatite. Genovese. Gdjekad takav neuspjeh moze cijelu obiteli iIi instituciju. Sietite se sto ponavljati niihove pogreske. Problemi dakako. IIi kao sto je to vrlo prikladno dan od nasih: "Govna nisu ruze''. Uljepsajte njihove metode. Costello. nemojte misliti da cete ga dobiti i za dorucak. njihova organizacijskog genija? Jedno i sarno jedno: njihovi su ih se ljudi plasili jednako kao i neprijatelji. s Ijudima se ponekad rjesavaiu grubo. (A time i za riesasmislu. Barem do stanovite mjere. voj~ nike i casnike.) Sto je bio kljue njihova menadzerskog stva. sarno U trazeniu rjesenja za pretezak problem. molim da me pravilno rade sa mnom ne boje se nieega. . mudar menadzer ce uviiek usredotociti svoje napore da mu ljudi budu sretni i dobro potkupljeni. gluhi. Capone.samo figurativno. in fonda.svih mogucih vrsta mita. pouci stotinu. niiemi i sliiepi . Uputno je zavaravati druge. ali ne i sebe. Terrio. a kada ne upali ponekad uzrokuje divovsku upropastiti Iomljavu. No. Aka ga pojedete za veceru. Al Capone kako ie uspjesno "Ljudi koji ne postuiu nista boje se stra- Lekcija u tome jednako vrijedi za druge kao i za djelatnika koii je zabludio. od ocinskog razgovora preko Zueljivog prekoravania.rjesavanje 31 . ad pamtivijeka. Luciano.

ljudi ~ ieste li ikada slusali snimke koie pustaju na sudskim razumietisto posrupcima? Kako mozerno sami 0 mumljamo [edan drugome? Osmislite cemu go""\ sifrant taka da sudovi ne mogu dokuciti zaboraviti da vi znate 0 vorimo. ili veci dio to maze postati. . De reze. Potucanje po rupama i mlaeen]e prazne slame takoder je rad. Meautim. No. Istina biti praznog hoda. lokalne. ruku na srce. Upravljanje vremenom Radite pametnije. bilo sto.) Naravno dai u nasem poslu'moze zu u poslovnu zgradu. mora imati ogranicenja. drzavne. Liudise spoticu 0 kamenje. nas posao cesto izmedu dvaju nesto zahtiieva dosadno se to vriierne tracenie vremena zadataka. ne 0 planine. Ucinite nesto da isplati. Citajte iii proucavajte samopomoci drugo osim popularnih gledaite videokazete casopisa. Slusaite kasete ili ili kako da pomo- gnetesebi. (Ali. nemojre eernu ie rijec. kaznjavanje kao rjesenje. ~ogreska koju su nacinili riasi predci bila je u krivim procjenama ponukanim onim naprosto Ijudskim i klasicnim uzrokom: tastinom. federalne iii upravnog .nanjem. Mazda je tako i kad vas. okruzne. Stvar je u tome daucinite 32 33 nesto. iedino sto ne moramo stancati kartice na ulaje. Valia izbjegavati povecavan]e problema upetljavanjem konkurencije iii policije ~ odbora. a onda pricajte sto god hocete. . Pobrinite se da drugi rade za vassto vise mogu.

a niti dugorocnc to Uostalom.OSLm sjedenja u klubu s kartama u ruei. razbiiania glava. se ili propasti? A i kolegama. te ni cemu drugom. okupljalista. pri[etnje.klub. Ucinite jednako. rna. posje- energije i obavliaite posao u to vrijeme. obavljamo u praisto. teretana.nastojimo obavliati srvari u pravo vriieme. Na taj nacin parkirarno tako da blokiramo drugo ciljeve. Ako nesto bas morate obaviti u vrijeme koje varna ne odgovara. nadite za sebetakav Odaberite posao. Ne gubimo vrijeme da bi nekog tipa grubo obradivali za bijedne dvije stotke. Neke od nasih osriovnih strategija za ustedu vremenu su: Uvijek vozilo. prebijanja. podrucie djelovanja i shvatite svoje prepreke i sanse. razmetanja komadima. povecava slavu njegovih pretpostavljenih. Najbolje sto mozete uloziti u svoj posao jest vrijerne. posvuda. potom odredite doba dana iIi noci kada imate naivise moliteljima. mlad . omiljena Uvijek irnarno rezervnu odjecu na mjestima ko.covjek koji zeli napredovati naci ce u njoj za svoje slobodno vrijeme produktivan posao Prokoji pobuduje pozornost. hrani tastinu. Rasporedujte vito. upoznaite strategije. Sastavljanje ra34 uvijek imamo cism odjecu i ne moramo tratiti vriie3S . okliznuti su i svakodnevne rna priCinjavaju teski jad. Ne cinimo sami nista sto mozemo platiti. Sve to ima svoje mjesto i uctivost nalaze da tome trabunjate sa svojim prijateljima 0 sto Hi tko ce se pojaviti. planiranje. Po- greske u nasem poslu mogu zavrsiti smrcu ill zarvorom. titeljima samo u to vrijeme kad smo naibolji. Niti minutu maksimalno prije ili kratki. Procijenite ga. ada se cak ni ne oznoje. Zasto da se pojavimo rano na sastancima iii sjednicama pa cekarno druge? Pustamo ih da cekaju na nas. jednokratan tko zna povaljenim cin. utierivanje novca. [edna- ko je lose ne imati vremena kao i ne iskoristiti osmisljeno. ne cinite nista drugo nego d~ se pojavite i prorniienite termin. puni dzepove. budite govorite ama bas nista. Neki medu nam~ podesavaiu rucne satove deset minuta unazad. hvalisanja jeftinim uspiesi0 sporeda ne smije biti nepromjenliiv. Imamo odvjetnike koji zaraduiu mnogo vise. ga uobicaiene muke koje nam svi- no ne bez konca i kraja. Ophodnje. ne kasnije. Osim ako su nam pretpostavljeni. U tom slucaju smo bezuvjetno ja redovito posjecujemo tocni. Mi se sastajemo s poslovnim partnerima. smjeskanja prijateljima i/ili nepriiateliima vom trenutku. liiene ljude. ljubavnicin stan. planirajte i koristite ucinko- Buduci da nasa struka privlaci ambiciozne. iznuditi ili narediti nekome drugom da ucini. stoga smo na oprezu . upravljanje vrerneImajte na umu da ucinkovito nom nije kruto postavljanje sablona.

inaee prazna ured- ugla. upravljanje kao i u slucaiu ostalih vrsta upravljavremenom se moze svesti na zdrav svojirn vreme- sro nije za sefove. priiatelje. Aka Cinite uslugu podredenome. a onda sve ostalo. posao je na prvome mjestu. ustvari osmilljavate vrijeme. tjedne i tjedne svake godine kada ne morate ra36 ska prostorija u vasoj poslovnoj zgradi . tada to cinite sarno kad ste vraski dobro i spremni za to. usmjerenja i slicno. pogotovo ako SInO podredeni. ukljucivsi i vriieme koje provadite u igracnicama. Tri osnovna pravila ucinkovitog menom jesu: 1. svodenia prekida i nenajavljena upadanja na minimum. U svakorn trenutku dana i noci mofe zazvoniti telefon kli smo vee da radite pametnije.radnog prostora" kao doprinosa upravljanju vremenom. za pojacanje odlucnosti. Podijelite ih jos vise. vlastiti posao. Idealan najbolje radni prostor nom. cinite to na brzinu. Problem je u tome da biste mogli provesti punu godinu dana sarno u pripremama da ih zapocnete primjenjivati. pajkane iIi vladu. Predlozene strategije postaju vrlo komplicirane [er se cini da dodaju dvadeset i peri sat vasemu danu. Posroje razlicite vrste vremena. eva i nekoliko sitnica za primjenu ondje gdje vi radite. No. potrebno varn je uglavnom sarno sest sati rada je svaki onaj u kojemu UCinkovito upravljanje vremenom znaci maksimalno iskoristavanje svake minute rada . presvukli. Nacinite popis poslova. nja. Nista se ne smije Isprijeciti na putu. Kad morate ciniti nesto Predavaci na serninarirna 0 upravljanju zalazu se za stvaranje "idealnog . ne zaboravljajte nacela. Kad nesto valja ucinit: za muriake iIi vladu. Uz navedena osnovna nacela ucinkovitog upravlianja vremenom. poslavne partnere. Medutim. kradu ili odlazak kuci da bismo se diti. cinite to onda kad ne: mozete poduzeti da biste to izbjegli. za stvaranje "spokoinog" vrernena. Aka imamo kakav sporedni. Makar imali slobodan dan ili godisnji odmor. a vi se osjecate ugodno. Posljednie bi trebao biti eilj ucinkovitog ljanja vrernenom upravRe- za svakoga osim radoholicara. ne teze. osnovna razum. ucinite to. kuhinjski racuna da osigurate sate svaki dan i dane svaki tje-: dan. i raj dolazi na drugo mjesto. obiteli. Povjerite ih drugima. no bez prenista tierane zurbe.vodenje radite. cak ni toliko svaki dan. neornetanog vrernena.me na kupovinu. U igracnicama provodite dan po dan. na raspolaganju smo dvadeset i cetiri sara dnevno. U nasem poslu. 3. Ako znate kako upravljati dnevno. To moze biti separe u kaficu iza stol u vasoi kuci. 2. 37 .gdje god su ornetanja i prekidi najmanji. podredene. cak ni supruga iii djevajka. upravliania vre- i moramo u akciiu. Kad obavljate nesto za sefa.

i idealan radni prostor i svoje "spokojno" vrijeme.prvi mafiiasi u Sjedinjenim faze postali su pretierano varna. slijedi raspodiela poslova. Uzmite blok i preko sredine papira povucite valja nai' okomitu crtu. preinacavati.bolje reci "stvorili" . redoslijedom njihove ocigledne vaznosti. poslova. teodrediti strategiie i taktike uvijek imajuci na umu raspoloziva sredstva i moguce rizike. vrernenskom poslove. Oba postupka cin. 38 Kao i prije. To su do odredene tocke znali i zalizani Mustache Peteovi .. pre. prioritete dodieljuiuci gdje se to cini razurnnim zadatke drugima . Za programiranie je ciljeve. Takoder je to urnjetnost energija naiiaca. kao sto smo spomenuli masti maha. To je ucinkovistranicu za taj dan (unistivsi nom ad milijun dolara. jednokratni niranje. bas kao ni dugorocno plapodlijezu stalnim prilagodBudite t1ekDrzacilieve. Sastavite na slican nacin popis poslova za cijeli tjedan. Imajte na umu sto smo vee rekli: prograrniranje niie krut. 39 . oba stupca.. Ovo je pouka. Valja najprije procijeniti prepreke i izglede. kojim slijedom. koje valja obaviti U odredenorn skupa zadataka okviru. te jednu za dngorocne Ii meso. gdje. Tako dolazite do plana aktivnosti. vise drugima. kvalitativno i planiranje morate znati svoPretpostavidugorofni J i kvantitativno.. Sljedeci korak jest da u desni stupac ubiljezite povjeru poslova drugima gdje god je to moguce. RaspodijeIili raspodjeliujuci iIi potrebnim. Otkrili ste . sukladno zivotnim okolnostima. praviti hitnosti. procienjivati iu. Dodijelili ste zadatke sebi. prekasno je traziti sol kad ste poje- CU gornjem desnom uglu upisite dakoju sarno vi razumijete). da nisu poOcijenite i ponovno procijenite rno da sebi postavite sliedeci grandiozan plan: Umirovljenje sa ietrdeset godina zivota i usteaevi- Cinite to dok varn urn ne sugerira trebna dodatna zaduzenia. pristigli izravno iz staroga kraja. njihovoj isplativosti te dvije opcije. Mozete zapoceti vee danas.. niti revizije programa.) U rubriku s lijeve strane upisitesto (stenografijom procjenjujuci rangirajuci im prioritete. Potom srnisljate izvedbeni plan: tko je zaduzen za sto.kad yam ie prije.vas ce urn poceti planirati i nuditi rjesenja za probleme. sibilni. Surra cete provjeriti sto je obavljeno rasporedivati i zapoceti novu dvostupacnu staru).Odabravsi vrijeme dana . Obavili ste programiranje. ste poslove. dodjeljujuci tum. Mustache Peteovi su odavno mrrvi i pokopani. s cime i na koji nacin. zadatke sukladno barna.ili noci . no poslije te zadovoljni razvojem stvari u niihovu korist pa su zaboravili . Iznenadenje! nite na to mjesto uz salicu kaye ili caja i pustite . sjed- to upravljanje raspodjeljivanja vremenom.

" Sastanak zavrsen. prijeteu zatvorena. Vrlo malo ljudi ce zbog vlastita ponosa da ste to ucinili.jos vruca informacija ravno iz slusalice). Zatvorena vrata vaseg ureda ne sprjecavaju rna i pregradenim vam to odgovara. kad gO. Uspije li se netko od slufbenika nasilno probiti pokraj nie i nenajavljeno zaviriti unutra s pitanjem: "Zauzeti ste?".d sireci veselje i strahopostovanje otkrivaiuci tko kome. Aka sugoNista. no ipak zelite prekinuti upravo imate zakazani sastanak. a vi ste vee doznali sto yam treba. a sad moram rijesiti neke stvari. doulazak samo onima koje zelite vidjeti u ste nedavno primijenili tu taktiku sa istim vornikom. privucite pap ire s ruba stola nakratka se udubite u niih i recite: "Hvala liiepa.j'1. medu djelatnicima. iskusajte sutnju. skim i cim prizvukom u glasu odgovarate: "Dal" Ako se ipak sastanete s nekim od djelatnika svome uredu koji misli da vam ima stosta reci iIi je naprosto blebeta1o. niti bi to smjela. Ne odgovarajte. doznaiuci kako disu. dajte svojoj tajniei irnena ljudi s kojima zelite razgovarati Cim nazovu (neka popis bude kratak) i uputu da ad ostalih pozivatelja biljesi peruke. Zamislimo da radite u organizaciji koja ad vas vieruiuci da je krivnja telefonske kompanije. da po miloj volji svrljate hodniciuredskim prostorima. Pozivatelii kojima se ne javite nazvat ce ponovno. Ako vam je pozivatelj vazan. 40 zasto. Aka bas niste osoba koja radije sarna odgovara na sve telefonske pozive (neki menadzeri to vole . Uskoro ce pozivatelj sam nervozno prekinuti smiernu konverzaciju. Otprilike u isto vrijeme svakoga dana sjednite i uzvratite pozive koje smatrate vaznima kao i one koje zelite. krai se ne nazire). jednooeoma zahtijeva da postuiete radno vrijeme ad devet do pet. Kad uzvratite poziv. Vasa tainica je cuvarica. recite da vas. mozda jedno i drugo. a rijeci s drugog kraja zice teku poput bujice (znaci. razgovor. 41 . Umjetnost upravljanja vremenom u ovom slucaju jest da drzite vrata svoje kancelarije pustaiuci vrijeme kad ih zelite vidjeti. spustite slusalicu i nazovite povjerovali drugi broj.

ukljucivsi i svoga constglierea. imajuCi na 42 Prije donosenia s Drugim rijecima. porazgovarajte sa svoiirn saviemikom. Da rezimiramo pitanie donosenia odluka. prirodu problema. (Obratite pozornosr da je ovo tema na KOjU se stalno vracamo u nasem poslu. Osvrnite se unatrag sarno radi procjene rezultata i izvlacenja spoznaja za buducu uporabu. Savjetujte se s drugima. I 43 . kod donosenja odluke. Medutim. ako i nakon svega morate donijeti krivu odluku. Vjerojatno bi bilo korektno pretpostaviti da kazna za pogresku u vasem poslu nije toliko drasticna. a onda ucinite po svome. Podsvijest ce uciniti svoje i. to maze znaciti smrt iIi zatvor. Prikupite sto bolje informacije. prikupite informacije. Provjerite ih drugima. Pretresite podatke s drugim mudracima. Alternative grade. to jest Cinjenica na koju se oslanja osoba koja "ima muda" za donosenie odluka. ucinite sto cinimo svi mi .) Kod manje vaznih odluka. Usrvari. analizirajte ih. zbroiite negativne i pozitivne Cimbenike. u vecini slucajeva djeluje. Istina je. otkrivajte. bez da na njoj radire svjesno. idete astrologu da yam kaze sto treba uciniri. recimo. Na neko vrijerne potpuno izbacite problem iz glave. no vjerovali iIi ne. i njihove moguce posljedice ili na"'~ da Potom saslusajte rnisljenja ostalib. zvuci jednako lose kao da.vasa iIi nasa stvar: prebacite neuspieh na nekog drugog i hitro odmjerite odgovaraiuci ispravak i/ili kaznu. pustite podsvijest odradi svoje . iznevieri Ii vas hrabrost u odlucnom trenutku. Donosenje odluka vazne menadzerske odluke prikupite sto je vise rnoguce najboljih raspolozivih informacija . ispitajte i razmotrite sljedece: 1. Karakteristicnu 3. pa se u procjenjivanju svake odluke u iednadzbu mora ugraditi i taj cimbenik smrt-iIi-zatvar. sastavite scenarij s najgorim mogucim ishodom.i donesite odluku. 2. prepoznaite problem. ali bas uvijek cuvajte srecke. consigliereom. najcesce ee se prava odluka nametnuti sarna od sebe.per cosi dire. posravite rnoguca rjesenja i pokusajte predvidjeti njihove posliedice.dogurat ce do samoga vrha u svakom poslu. Nakon toga donesite odluku na temelju instinkta.umu da za svako mazda posroji i mozda ne. prirodni nagon da u pravome trenutku ucini pravu stvar . Cinjenice Hi sve sto se takvim cini.cak i ako ih morate iznuditi od nekoga _ i pazljivo ih proucire. I uvijek. Na kraju. Covjek koji ima muda . velike ili male. Promislite 0 niima.

suprotno. poludebila. Mozete li kupiti neciie prijatelistvo prijateljima vi. zujala. brbljazeljni da izbjegnu opasnosr. Mi medutirn preporucuiemo oprez. i pohlepsteceno kupojom . oni se otkriju vrlo rano. N eprivrzenost prijateljstva s krvnom novcem. .. ali uz dl+~an prepreka djecom. u dobru i zlu . mozda nikada nece doci nema pomoci osim da to prepoznate sve i ponasate se sukladno situaciji. fino alla fescia. u poslu? A ako se ikada dogodi da se grubomorate znat cete njegova kretanja i navike. utoliko vise sto je to obicno bez ikakva rezultata. Nemojte im reci niti kako yam je lose45 44 . pijanaca. Pravi mafioso nema prijatelja. licemjerni. stoga poduzrnite nuzne mjere predostroznosti. koliko yarn doiIi ce vas osuditi za Iiubav prema novcu i moci uvi"Nista osobno.nece vam vjerovati. to je genetski problem." yam reci zbog cega: "Nista osobno. ovisnika i izdajnika. sve dok ste im od koristi.do tog testa. Nikada ne govorite prijateliima bro ide . No. ali ne dok ih ne Sve testirate... Problem s prijateljima jest njihova otvorenost.. padne zasluzeni dio idiota. Do tada nikada ne mozete biti.Prave prijatelje cere prepoznati. sto uvelike olaksava svaku akciiu koju cere mozda trebati poduzeti protiv njega. Svoju neogranicenu jek ce obiasniavati radi se 0 poslu. radi se istom recenicom: poslu. bogata iIi siromasna. obracunavati s njima." brkati vezom. i njihovoj vrijednosti i odanost? rekao Evo sto je prije petsto godina Machiavelli ° za vodu: "[er za liude se opcenito moze reci da su nezahvalni. Te sirote duse negoli se dugo i bucno posuduj novae priiateljima." na kraju ce vas iznevjeriti i u lice 0 poslu. potpuno su vasi . valida. pa ne mozete racunati da ce yam Neki bi savjetovali: teljima iIi njihovom ne ulazite u posao s priianiti ne posuduj od njih.sigurni. treba vise zaliti i zbrinjavati. Nista osobno. ni za zaradom. kako. razmetanje. .Prijatelji mojte nisu nikada toliko vazni kao obitelj. kuplieno je. kretena. radi se 0 Ako im dopustite. priiateljsrvo posluziti II stisci. Neki bi savjetovali: ne neizbjezno. dainmozete kupiti razlicitim svoje povjerenje nikom drugom.osim iznimaka.Tu dok stvari za vas idu dobro. Prijatelje Obitelj je vjecna. brojna iIi ne. ne poklanjaiuci Prijalelji . No. sarno interese. svaku obitelj doTo je ali ne i osigurano. Zbog cega bi sitno prijateljstvobilo razracunati s prijateljem.

Prijatelji koje steknete nakon sto ste dospjeli na vrh. Njega valja uni- stiti po kratkom postupku i terneljito. ina da volite svoie saveznike. Ne mislite? Cak je i Isus Krist imao mnogo. 47 je covjek bez kvaliteta. otvarate mogucnost velikim problemima. trebali biste imati sve potrebne prijatelje. koji vasu nesrecu mogu shvatiti kao znak za udarac. Nije nu- Neprijatelji Ddite priiatelie blizu. Do preuzimanja viseg rukovodeceg polozaja. Sto se dogada neprijateljima steni? Pogledajte Japan i Njemacku. Postoji dobra stvar u vezi sa zakletim teljem: Znate tko je 00. koji nisu uni- Covjek bez neprijatelja neprijatelja. Priboiavaite Trazite se svojih neprijatelia.. Vise ce varn trebati saveznici. jos blize. dvostruko su sumnjivi. Naiopasniii pazzo .njega ne mozete urazumiti. mnogo . inacece poceti smisliati osvetu. ne boii se smrti i iivahno mu se fucka za Iiude koji su mu bliski. I nemojte ishitreno povierovati u sve sto vam priiatelji kazu 0 vasim nepriiateliima. ako ih s~ne mjestineprijabojite.likovat ce i proslijediti vijest vasim nepriiaretjima. a neprijatelje neprijateli jest ludak. Isto vrijedi i za veliki okrsai s bilo kojim neprijateliem: morate ga unistiti . cak i u sebi. nepriiatelje na nepredvidljivim rna: ispod i u vlastitom krevetu. poviiest je puna odgovarajucih primjera.

" Vatra se moze sakriti. ali pomaze. No. upamtite. prjpazi da ne udaris sama sebe. J edno Onome 48 zrno nece napuniti vrecu. Mnogo je bolje da te nepriiatelii smatraju ludim. tko raspiruje vatru skacu iskre u oci. 49 .Uvijek mislite najgore 0 svojim neprijateljima. moras udariti nekoga kad pobjesnis. Ako ne mozes pobijediti postenom borbom. Hi unajmi trecega da se bori umjesto tebe. puno. zapisuj jos manje. nego pametnim i racionalnim. Vjdbaj Ako izgovoriti: {tNe znam". odmazda je rijetko cete pogrijesiti. jelo koje najbolje prija hladno. dim ne. govori malo. Maliiaske mudrice Svijet Misli pripada strpliivom Covjeku. bori se prljavo.

) Ako covjeku moras nauditi. Znaj gdje su. No. (2. N e pokusavaj izmijeniti svoje neprijatelje. odmah ce pomisliti da su nadmocniii. Onaj v tko odgovara za druge. nastoj ih drzati pod nadzorom. zatvori usta . ne postoji.) sposobnosti svoga protivnika. Podciieni napola pozitivne procjene. mudrost utvrdenu tradicijama. svi koii hrcu. Nista ni za "Kad si liut.da pomisle kako su ti ravni. oruzie nema krvi. daj mnogo. budi kratak. ne vrijedi manie nego obecanje. protivnika. N ikada Prilika Nisra ne podcjenjuj tri stvari: (1. nemoj se razbiesniti. je zaboraviti. (Takoder je dobro poznato da svinja s dva gospodara ubrzo skapa od gladi. Obecaj malo. 50 sto. v Sutnja Dvostruko precijeni negativne procjene za svaki pothvat. lito misle i kome vjeruju. ucini to toliko surovo da se ne moras plasiti njegove osvete. ie jedini nacin da sacuvas tajnu. potom ucini ono sto je PQtrebno. koja oponasa galeba se utopi. To znaci.a otvori oci. Cak i mis odrzava tri rupe. moras lagati. Nesto sto se ne zna moguce ako ne upotrijebis Objasui sebi sto bi htio. Onai koii sluzi dva gospodara mora jednome lagati.Glad pretvara kruh u kolac.ili prijateljima . (3. Radije razrezi cipelu nego da te zulja. otvaraj usta i novcanik. Ne treba ih niti precie- cini lopova. placa ceh. grah u biftek.) grarnzljivost njivati. Ne spavaju Ako Dopustili li svoiim neprijateljima . rascisti stvari. a onda ie Slucajnost Oprezno Prouci Vrana izbjegavaj.) lukavost protivnika. 51 . lopov koji nema priliku ukrasti smatra sebe casnim coviekom.

(Ne zna se hoces li mazda i ti jednoga dana biti primoran pribjeci toi vjestini. Stabla koja se dubinu rijeke. To Je neizbjezan gubitak. Prenagljivanje 'V je maika nesrece. Bog ce dati . Nem oj s obje noge provjeravati Ddi se onega sto najbolje znas. casnik u ulicnim ophodnjama i sam odraduje neke od prljavih poslova. presaduju rijetko napreduju.ali ti se moras opskrbiti pocne davati. r= " Oni koji ne mogu ciniti onako kako bi htjeli moraju ciniti ono sto mogu.i druga . Kad levis ribu cesto izgubi] mamac. 52 dok On ne Nikada ne osuduj tude smicalice. je tisucu udaraca za zabijanje cavIa u covieka. Ne navlaci nevolju dok ti ne dade sarna. Nesta sto nije moguce izliieciti. Prihvati upozorenja drugih za svoje osobno dobra. ponajprije . kad dozrije otpast ce sama. ponikni vrlo. Osiguraj sebi da mazes ciniti ana sto hoces ili ne postavljaj to sebi kao cilj. iz njezine rupe uviiek izvlaci rukom drugog P otrebno mraku. N e upozoravaj druge. Neki porazi su bolji nego pobjede.Najbolja obrana ad izdainika jest izdaja.i treca. jednog Covjeka ne vrijedi kaliko njegova Nuzda krsi sve zakone. nazalosr neke su pobjede gore nego porazi. N emoj Zmiju brati zelenu iabuku. Covieka koji se zeli objesiti uvijek mozes dovesti do omce. uvierivsi se da njegovi podredeni znaju za to. I zadrzi tu gorku uspomenu do trenutka osvete.) u poslu je prva stvar . P ametan Ugled niti gatovina. valja trpjeti. Ako si do guse upao medu aligatreba isusiti mocvaru. Ako si primoran pasti na koljena. vrlo nisko. 53 Odvaznast U tvrdi prioritete: tore.

ali naredbe trebaju biti jednostavne. Ako ne mozes pobijediti. -- -- T voj neprijatelj Krepani nije nikada toliko mocan kakvim Tisucu ga ddis. To drugim rijecima znaci. pobrini se da neprijatelj plati preuvelicanu cijenu za svoiu pobjedu. ru. Kad oklada.) Do- Stvaraj slozene planove prema potrebi . Na sviietu ne postoji "bezazlen" neprijatelj. Dopusti protivniku da ti pomogne. pusti to. da cak i kuckin sin moze biti od koristi. prisan s nekolicinom.. pobrini se da je ulozeni novae u tvojim rukama. dovoljan ie jedan neprijatelj. di. Ruzna djevojka ce se uvijek smijati tvojim doskoeicama. Nisi ni ti.-----. 54 S5 . pristupacan a prijateljski mnogima. konj je najbolji prijatelj gladnom lesina- prijatelja ti nije dovoljno. (Iedan ad nacina na koji ti neprijatelj maze pomoci jest da dopusti da ga odaju njegovi "visi" instinkti. samo sa saCicom lju- Sarno budala ne maze sakriti svoju mudrost. Budi uctiv sa svima.-------Sve na svijetu jest qui pro quo. Najsigurniji oklop jest udaljenost.

.Drugi dio Upravljanje drugima . of ..

bez obzira na niihove mane .i veci troskovi. iIi izravnih intervjua. rna moraiu bid ljudi vrhunskih 59 II . Mnogo zaposlenika.Zap8sljavanje Kad pocnete upravliati ljudima. Nije nuzno da imate brojnu obitelj s mnostvom snagatora i Iivriranih slugu. dakako.zasigurno vise nego se dalo naslutiti iz njihovih zivotopisa. sto imate rna- nje zaposlenika doziviet cete manje izdaia ili razocarania. s ljudirna . cere morati zaposljavati ljude. maimun u smokingu i dalje je majmun. Medutim. (Samohvala. To ce u pravilu biti iznenadenje. Znamo dakako. Usrvari.) Ipak. nije preporuka. a 0 njirna ce ovisiti glavnina vaseg' menadzerskog uspjeha. da jedan debar momak vrijedi daleko vise nego stotinu glupana. jer cere otkriti (tim liudi koje sre zaposlili pocnu raditi za vas) da je vecina ljudi nesposobnija nego sto ste to ocekivali . vasi zaposlenici na kliucnim polozaiikvaliteta. prije ili kasniie.morate raditi. mnogo izdaia i razocaranja .

niegove reakcije zivotopis i citajte neku jer cere na taj nacin lakse prosuditi nice). obaspite kandidata ova radno mjesto i zbog cega se smatra kvalificiranim za posao.Za uistinu odgovoran posao. Stavite mu to do znanja na fin nacin. bez obzira koliko bi za vasu organizaciju va individualna Znaiuci znanja i iskustva. rezulta- od kandidata pitanjima preciznost u odgovorirna. niposto nemojte zaposliti nekoga tko je . posjednite kandidata pokraj sebe umiesto sucelice. Buodgovore. mozete pri zaposljavanju "zbog cega"? i "kako"? da mu priporno- gnete u odgovorima. tu otprilike pre- odnosu. prekidajuci ga sarno odredenim pitanjima ("kako"? trenui "zbog cega"]'). upitaite ga zbog cega zeli Nemojte zaposliti vise ad . svakako ga se otarasite. Medutim. Koristite se ukliucuje druge (sto jest slucaj kod vecine poslova. stovise. iz vlastitog). logicnosti. Pustite da se prodaje do mile volje. tacno u radnom mijenjati posao.) Za posao od vitalna znacaia nemojte angazirati vrhunskog strucnjaka. on ie glup.takve sitga mrsteci se povremeno kao da ste proniknuli zitivnorn gledistu umjesto iskustvu. Zahtijevajte trazim"). i ucinkovitost zelite od vreradaju pitanje kao da pokusavate _ naglasavaiuci mo vrpoljiti. Naposljetku. ako je moguce. to je zasigurno lose glediste. eventualno. Recite mu da vas i svakako cete ga 61 opcenite (dakle. (vrpoljenie. ostavite kandidatima mena da razmisle dite odredeni u ispitivanju. Ponavljaite posljednju recenicu odgovora na to odgonetnuti moguee neako je kandidat poruke. Prirnjerice. . cak i onih za koje se trazi veliko tehnicko vrsio skolovanje. valjalo bi razmisliti da ga otpisete. Uzmite u ruke njegov/njezin ociglednu prijevaru. potom izlozite zahtieve posla koji nudite teskoce. bez obzira na zadivljujuce suradnje s drugima. kakvu umjesnost 0 ceskati po lieu dok isticete teskoce u poslu. i nikada ne bile ucinkovite njihozaposljavajte ljubavni par iii muza i zenu. dat na sarnorn pocetku prvog razgovora pita za visinu place. Neodredenosti vasim pitanjirna na tu temu.netom zateo Zaposlite osobu koja je vee pokazala sposobnost za manje presudne dati prednost poako vas kandiposlove.dva dana iz istog kucanstva (osim. beskorisne) 60 ishodu . strucniaci brinu se sarno svo- i visini honorara. Cije obavljanje umijece). Glede strategije samog intervjua. odvracanje po gleda. s nadom da ste njime dovoljno uzdrmalikandidata. gutanje . bez obzira na dojrnljive pre0 eim zavrsite tai dio glumatapitanjima zbog cega zeli nia. Osim ako ne ustraje na dijalogu ("Oduvijek sam uzivao u grubim poslovima cekaiu drugi kandidati. (To je moguce otkriti na bezbroj nacina. Ako se kandidat pocne recimrstiti ili s ociglednom zabrinutoscu Prije nego nekoga zaposlite obavit cete razgovor. Ambiciozni jim referencama staje njihova briga.upravo to i 0 osobe koju cete zaposliti.

obavijestiti pozdravljate

za koji dan. Ako ste prilicno sigurni da naglas dok se s njime kako yam se cini da je prekvaliradno mjesto - i pozelite mu koji je U poslu,

Neka obavlia posao za koji se natiecao,

pa cemo postavite

ga vise ne zelite vidjeti, razmisljajte ficiran za ponudeno

vidieti sto ce se dogoditi.
U razgovoru nekoliko hrporetskih

° rnogucern

zaposlenju

svaku srecu u budu6em zivotu. Isto taka, otarasite se svakog kandidata pun pitanja a mogucnostima napredovanja U svakom slucaiu, zakliucuite

problema s kojima se kandidat

moze suceliti u poslu i upitajte ga kako bi se s njima nosio. Prode Ii test, nacinite ponudu i zaposlite gao Aka ne, vratite se u ured i planiraite razgovor sa slje-

Nije pun samo toga i iamacno yam nije potreban. razgovor eim ste otkrili sto vas zanima, bilo to nakon pet ili pedeset minuta.

decim na popisu najprikladnijih
Vecina ce kandidata biti drugog razgovora, otkrivajuci

kandidata. opusteniia tiiekom vise svoje prave crte

cini vriiednim jos jednog razgovora, provjerite mu poslovne preporuke i radKad vam se kandidat nu knjizicu. Ne nasjedajte na osobne preporuke. siti. Medutim, ih kontaktirate Naravno da nece navesti nikoga tko bi ga mogao usoako slucajno poznajete jednu iii vise ne okliievajte da jer mozete doci do korisnih inferosoba koje su mu dale preporuke,

osobnosti, osobito tijekom zaiednickog rucka. Ponasanie i razgovor za stolom kazuiu puno 0 osobi.
(Vino govori sve.) Jasno je da trazire kvaliteru, ali cere ipak, mozda posve nehoticno, prepoznati zaposliti i nekoliko nesposobnja0

koviea. Ustvari, ima kandidata kao nesposobne.

koje u isti cas mozete Unatoc tome, ovisno moZda

prirodi posia za koji ih angazirate,

cere po-

maciia. Izdvoiite najboljeg kandidata za ponovni razgovor, po mogucnosti uz rucak, i u tom susretu ga
priklijestite svim pitanjima koja su yam se ucinila laznim ili napuhanim u njegovoj biografiji i radno-

zeljeti da ih poblize upoznate - jednako kao sto cete

pozelieti da unaprijedite neke priiasnie nespbsobnjakovice iz nizih u vise redove. U svakoj radnoj organizaciji postoje rupe koje svaki smoklian maze sasvim dobra popuniti, stu. Pol a namjestenika a da ne ugrozi bilo 8to kad te usluzne djelatnosti su krekoje zezne stvar, a to ce svakako uciniti, (Pogledaite Poteni - posve uobicajen postotak u svakoj velikoj organizaciii - osorni u ophodenju lazi neuredno s musterijarna im naidu ... a posta svejedno prolazi. Razlog sto proi kojekako nije medutim u poludebil63

me iskustvu. Riiese li se dvoibe, stvarne ili umisljene, na vase zadovoljstvo, uzmite kandidata u radni odnos. Zaposlire ga; nema obecanja 0 skorasniim povisicama, unapredenjima ili prosirenju odgovornosti, Kandidar ce dobiti ana sto zasluzuje; nitkokuglu kao iamstvo. pa cak ni vi - nema kristalnu
62

nim dielarnicirna Razlog se

te goleme "usluzne"

organizaciie,

ganizaciju nkoliko se u kakvom okrsaju ikada ukaze potreba za zrtvom. Nista osobno. Niie potrebno naglasavati (jer to i tako cinite na vlastitu odgovornost) kako nikada ne treba zaposliti osobu suprotna spola nadeiuci se buducoj erotskoj nagradi, osim U slucaju da se mozete zadovoljiti samo gledanjem. tome? No, je .li se itko od nas zaustavio na

maze pripisati najvisem rukovodstvu koje

je u 100 posto slucajeva sastavljeno od preplacenih prodavaea magle.) Ako vas zujac ozbiljno zafrkne stvar, pozovite ga na stranu i ucetiri oka ga izgrdite na pasia kola. Poslije toga ce uciniti sve da bi se popravio i dokazao (najcesce pronalazi i angazira sposobno srvorenje koje umjesto njegaobavlja posao), U obicaienim okolnostima pak, zujac-u-stalnorn-radnom-odnosu

ne moze napraviti vecustetu nego slijepi konj u praznoi staii,
No, zasto biste uopce zaposlili - cak unapredivali i dobra placali lakrdijasa? Posroje valjani razlozi: takva ce yam osoba biti jedan od najprivrzeniiih sljedbenika, Odana iz zahvalnosti sto ste joj osiguraIi posao (i prihod), a potom ju zadrzali cak i kad je postalo jasno da ne zadovoljava - te odana iz straha da ju u bilo kojem trenutku mozete istjerati zbog nesposobnosti. Potrebna mu je vasa podrska da hi vaso] trpeljiopstao: postoji iskliucivo zahvaliuiuci vosti .. najpouzdanijim izvjestiteliem
0

Zbog svoje odanosti, zuiac ce se pokazati i vasim uredskim intrigau kojerna i drugim korisnim dobit, Takva osoba maze dobro dod kao pratnia i- ah, da - moguce iu ie htvovati bez velika gubitka za or64 glasinama, podruciu

mn njegovo zaposliavanie vieroiatno donosi naivecu

65

datke, obilato ih nagradite slove.

i zadaite im jos teze po-

Nemojte kritizirati preko svake miere, a ponajmanje javno. Prije svake pokude uputite nekoliko rijeci pohvale. Vecina vasih piesaka nije svjesna vlastitih vriiednosti (ili, ako hocete, vlastite inferiornosti). Vi im, uglavnom preko svojih ulicnih kapetana, morate dati do znanja da nesto vrijede. Pobrinite se da su im zadaci koje pred njih postavljate od velike vaznosti. Potrebno je da zele obaviti dodijeljene poslove i moraju biti ponosni na sebe kad ih odrade. Ustvari, u poslu koji obavljaju za vas moraju naci smisao svoga zivota. Radi toga ih morate hvaliti kad to zavrijede (ponekad i ako ne), a oni ce se zalagati za vas uspjeh. Hvalite svoie kapetane u prisutnosti drugih. Narast ce u svojim ocima i smatrati se milienicima. Ostavite kapetane u uvjerenju da su sve obavili sami, ne dopustite ipak, da zaborave da ste vi 1zdali nalog. Dajte svojim kapetanima posve jasne, detaljne upute i tocno im stavite do znania koja ce biti nagrada za uspjesno obavljen posao. Nemoite im, medutim, otkrivati cijeli plan bilo kojega pothvata. Bu-duci da nitko od pjesaka i kapetana ne zna sve, uvelike ce ovisiti
0

Pleiaci i kapetani
Izdaja je prisutna u zivotima. vecine liudi stoga je, da je sve ostalo izjednaceno, pri-

uz pretpostavku

vrzenost najvaznija odlika koju valja traziti kod pje-

I
I I I

saka i kapetana. Jedina osoba kojoj mozete potpuno vjerovati - ikada i pod bilo kojim okolnostima ste vi sarni. (Sebi dakle, mozetevierovati meno poklonite Incite), Iza privrzenosti kompetentnost. (i povremenog slijedi sposobnost, umiesnost povjerenje drugima, - jeda privreako tako od-

i

Unapredujte

samo sposobne

ljude

zujaca), Sposobne ljude pronalazite

stavljajuci ih na kusnju, Moraju dokazati da se ne ustezu, a potom prijeci na sliedece, teze zadatke koje cete im dodijeliti. Usavrsivsi kompetentnost odabrane nekolicine, i zatim hvalite ih na jos teze zazadajte im najteze poslove, ali poslove za koie smatrate da su kadri obaviti uspjesno, pouzdanje kod djeteta. Promaknite
66

varna. kao

niihov uspjeh, na isti nacin 'na koji gradimo samo-

Ponasajte se prema piesacima i kapetanima prema svojoj djeci.
67

savietovati suprotno opcepriznatoj mudrosti jer . stancira od vasih trenutacnih velikih Consigliere vam u tome pornaze. Suprot- no tomu. savjetodarazi u U nacelu. pravilu biti vrlo dobar savjet i uvijek vriiedi razmotriti njegove velike prednosti. netko na koga se mozete osloniti. maze pomoci u prepoznavanju blema.vaseg prvog savjetnika izaberite osobu s velikim iskustvom i prakticnim pri odabiru svjetonazorirna. netko tko vas savietuje. kao i od vaseg emocionalnog njihova rjesavanju jer krajnja odgovornost gova (niti ima naivecu moe i autoritetrto na varna. nekoga kome vjerujete. ali svejedno nezainteresiran.kao osoba s velikim iskustvom i prakticnim svjetonazorima .zna da ono sto svi drugi smatraju istinitim tocno.) Consigliere vas takoder pretpostavki maze osloboditi krivih jer je. savjet koji dobijete od svog consiglierea ce u Savjetnik Naibolji saviet vas tjera na razmisljanie. Venire a piu miti consigili znacii'postati boritiji". na neki nacin. te u njihovu analiziranju nije njeje takoder constgliere vam i riesavaniu.Potpuno zainteresiran. (U prirode velikih pro- okviru sitnijih obveza consigliere moze rjesavati manie razmirice unutar organizacije. Zbog toga. Dakako. vrlo los savjet od vrlo dobrih prijatelja. i ispravnim jednostavno ne moze biti vac. nije na njemu. 68 69 . On se diproblema angazmana briga.) Buduci da je distanciran. nezainteresiran. Obicno ce vas consiglierea . Najbolji consigliere vas tjera na promisljanje i postavlianje pitanja. consigliere je vas rezonator. opet stoga sto krajnja odgovornost Moguce je da dobijete lossavjet od dobrih prijatelja.

Romanticna branjena. izuzev dugorocnih nije upucena pouzdanih planova (u cjelini) koie joj ne zelite ponego vi. 0 poslavanju zna sve sto i vi. Od presudnog go konkurenti de zadovoljna. 0 tjelohranitelj. K tome uredskih govorkania vjeriti. a u mnage aspekte poslovania bit ce detali- ie bliska izvorima i manipuliranja uredskom politikom. maze vas unistiti brze neili savezni propisi. Nikada. dakako. te ce vam se pokazati dobrim i tocnim izvorom informacija. general i uza sve to potpuno ovisna vaso] velikodusnosti i dobraj volji za njezino financiisko i psiholosko dobra. diplomat. Dodijelite 70 iaj poeasni' naslov 71 . ali bas nikada ne trazite da kuha kavu. kao i do- bru placu. strogo za- Taj'oica Vasa hi vam tajnica. u najmanju ruku. je znacaia za uspjeh vasih poslovnih planova i aka pozeli. Vasa tajnica mora biti dostoiniia povjerenja nego vasa supruga. veza s niom [e. trebala biti vratar. Narucite kavu taka da ju unese i popije s varna.odgovornost i autoritet koji mu pripadaju. Trudite se da buNiezino nepriiatelistvo je posliednia stvar koja vam treba.

naporan osobni i poslovni zivot. netko u njoj pornisli da je potreban sef kadrovske trebali re- sluzbe. koii pocinie bez iskustva) uputno ie istaknuti biti puko trckaranje da ce niegovi/niezini prvi zadaci i vecina teoretskog znanja s faSavietujte ga da te prve rad- kulteta nije primjenjiva. Niposto im ne doradnih mjebi trepustajte da pisu oglase za popunjavanje stajte da intervjuiraju bali regrutirati kandidate. No. Nikada im ne dopuMenadzeri i zaposljavati svoje ljude.zdusno prihvati siajnih zamisli 0 poboljsanju poslo- vanja. recite mu da drzi jezik za zubima. Recite mu da se 72 73 . premda mu se cini da vecina suradnika vodi dosadan. zene i muskarci s fakultetskom naobrazbom su u nepovoljnu polozaju: govorili su im da nesto znaju i ani vjeruju u to. sefovi odjela gube vezu sa svojim djelatnicirna . Da ne razgovarate s diplomcem kljuncem u Naso] Stvari. mi te lekcije ucimo na ulici. upozorenja Ako ga nema Mafija. barem u pocetku. sra iIi rade selekciju kandidata.to je opasna situacija.zelinima Naglasite da tajnice i ostalo pornocno osoblje u vaso] organizaciji spadaju medu najvazniie saveznike koje moze steci. Ako imate nekoga tko obavlja tehnicki dioposla. jer su vee iskusane i pokazale se po. zasto biste ga imali vi? postane toliko velika da eim vasa organizacija nego sa zuwave vrste ne bi Kadrovik hila potrebna. ne zadatke obavi s voljom ina vriierne bez obzira sto se smatra da su ispod njegova nivoa. I savietujte mu da se pokusa uklopiti. pobrinite se da na tome i ostane. Kad sami zaposlite nekoga da radi izravno za vas (u dobi od dvadeset i koje. Drugim rijecima. Menadzeribi grutirati i zaposljavati svoie Ijude.

angazirajte pomoenike koji bi rado zasjeli na njeno mjesto. preznojavanje i smradovi koji prate takve poslove. niti jedan nije htio biti podreden . Neki promatraci Mafije tvrde da je titula "sef nad sefovima" ukinuta radi ljubornore i neprijateljstava koje je izazivala medu glavesinama obitelji. cesce kontroliraite knjige. Time se ublazava lluka. lltule Titule su silno vazne. Ako nema posla za vise nego jednog djelatnika.pohvalama. (Radnik na odrzavaniu kanalizacijskih ciievi tako postaie "sanitarni tehnicar~). tocku pri pregovaranju. potpuno nepotkupljiva. Vazni klijenti zele razgovarati s "nekim iz up rave" . Nerijetko ce se ambiciozan djelatnik porniriti 1 s manjom povisicom aka uz unapredenje ide kitniasta tirula. jednoglasno. krajnje privrzena. aka nicim drugim. Ako ima dovoljno posla za dvoje iIi vise djelatnika. krajnje iskrena i povrh svega. Mozete to iskoristiti kao polaznu prepun izmisljotina.or~da uterneljenje nacionalne komisije prema nacelu jedan coviek.Knjigovoda Sarno jedna osoba u vaso] organizaciii mora biti krajnje postena. 74 7S . Ukljucite se. Zbog toga banke i reklamne agencije imaiu toliko potpredsjednika. Isto vrijedi i za vaznije osobe unutar tvrtke. To je osoba koja vodi brigu 0 knjigovodstvu kompanije (i vasem osobnom knjigovodstvu). Svi su sefovi zelieli biti u istome rangu. Svijet je prepun izmisljotina. Dobra ju placajte i cesto nagradujte . Svijet je Nazivi radnih mjesta se mogu iskoristiti i kao eufemizrni za neizbjezne fizicke i neugodne poslove koje valja obaviti.

komisiia yam diktira kontrolor. Stavite im do znanja da po76 77 . dajte mu povisimarliive. prislucaievima djelatmaksiizvanredan dakle u posebnim vasa. Kad yam prigovaraju potplaceni recite im da im honorarni posao. prema iskljucivo povisicu. Ustvari. Neki djelatnici nikada nece biti zadovoljni bez da su obzira koliko zaradivali. radisne. Ako dje1atnik zavreduie. se da je djelatnik sviestan vase velimita placa koje dionicari. uz puna radno vrijeme koje provode kod vas. Pobrinite likodusnosti u slucaju premasaia kreditori.ticete takav dodatni angazman uz uviet da neutjece na ucinak u stalnom poslu. Organizacija nema nista protiv aka njezini zaposlenici rade poslice sa strane kako bl pobolisali primanja pod uvjetom da to prethodno odo- Povislce Uvedite godisniu reviziju prema kojoj se ucinkosukladno unaprijed utvrdeza maksimalnu bri naivise rukovodstvo. vitost posla procjenjuje nom limitu postotka koji ieodreden eu nakon godisnie reviziie. ili neka druga mracna sila za koju tvrdite da nadzire vase poslovanie. procjeni nik maze dobiti povisicu i iznad odredenog muma. moze pomoci da sastave kraj s krajem. Jasoo je da valja nsgraditi vrzene dielatnike.

78 79 vazite u ko- . ali nikada dvojbeno). prilikom zadaeima koje ste im dodijelili. (Mladi tukci cesto se pretvaraju u stare purane). nagradujuci ih kad uspiju." I posljednja. uvijek ste u pravu za ljude u svojoj organizaciji. rist te osobe i nemojte brzati. A vi. Ako "ne uspiju" u zadatku koji ste im dodijelili moguce je da su okolnosti bile nesavladive . procjenjivanja drugih njegujete dobit tamo gdje i buduci da rade na njihova postignu- obzira protivi li vam se netko izvana iii. Cak i ako je vas pjesak u krivu. u pravu je: . ca morate biti posteni. nakon sto sre donijeli odluku s kojom se ne slaze kakav miadi tukae iii stari puran u vasoj organizaciji. bez Privrzenost Svi ljudi rade za viastiti interes. a vecina njih zna sto je to (cesto krivo. Vas je zadatak da ih navedete da svoie interese poistovjete s vasima.iii ste mozda pogrijesili u proejeni 'situacije. Sve dok definitivno ne odlucite otpustiti podredenoga zbog njegove nesposobnosti. Privrzenost im kako je njihova je reciprocno.vas dvoiica to rascistite kasnije. Iziednacivanie No. kao sef.. Cinite to kaznjavajuci pokazuiuci vasa. ih kad pogrijese. vazna napomena: Svatko u uaio] organizaciji je uvijek u pravu ako mu se suprotstavi netko izvana.

Vas ne zanima razpomocnika i pjesaka. Pametni i ambiciozni Prvi tip . vas iskljucivo ti sto dalje bez obzira u koju drugu kategoriju pripaljigavci. znaci Ima je svih mogucih vrsta . ali lijeni . razumljive up ute. Postoje ljudi koji su skloni izljevima srdzbe. nalazimo cetiri vrste pjesaka u svakoj organizaciji. dakle.obicno ne znaju da kradu dane i eeskaju bradu ili vice versa. a trenutacno najbolje rjesenje za vas. rezultati: ani govore sami kapetana. Nitko. nikada. (Ovo trzisno pravilo jednako vrijedi za bracne situaciie i ljubavne pustolovine). mjesavinama dene osnovne tipove. napuhani egomanijaci. a nikad nista ne naprave? Izbacite ih. no postotak ipak rijetko premasuje 50 posto u bilo kojoj organizaciji. izbor je vas. od koje valia bjeza- Postoii jedna kategorija. imaju pune ruke posla. Ima dana kad ce yam se ciniti da tri cetvrtine vasih pjesaka gube vrijeme i dane. U konacnici vjerojarno dobro za njih. To su primjerice cmizdravci.sto U odre- da ju ne razumijete.Maknite povlastica. snajperisti. ne znaci da ljudska bica ne mozemo svrstati o niiansama. zuiaci i uvlakaci. U osnovi. neambiciozni) ali lijeni i pojedinostima. brbljavci. usijane glave. za- . mrzovoljni su.) uvijek ima naimanie desetak ljudi koji jednako dobro mogu obaviti posao. ali lijeni (znaci. Radi se 0 ne morate zaposliti nikaga skim je tesko suradivati ili cak ako se ceslia na nacin koji yam se ne svida. 2. To je jedna od menadzerskih lipUli Ako vas ljudska priroda ponekad ne zbuni. Pametni. dakle. To su: 1. sveznadarom koji vas iritira. Ako irn daiete jednostavne. Nema nikakve potrebe da se gnjavite sa. 3. odugovlace.) Nitko ne zaposljava nekoga za bilo sto osim da zaradi novae zahvaliuiuci necemu sto zna. I (2. Glupi. ali ambiciozni 4. recimo. ako ne vodimo previse racuna Upamtite: (1. 80 poslove. a obicno se krece oko 25 do 30 pasta. To su u pravilu snagatori.glupi. zuiaci ce dobro obavljati svakodnevne 81 Postoje mnoge druge varijacije tipova (kategorije osobnosti) koje vas ne moraju zanimati.ljudi daju. ga sputa. osim ako su posebno nadareni za odredene vrste poslova i kojih vjecni tome da se mozete otarasiti nakon obavljena posla. Glupi. to su slatkoriecivi metljivo brbljanje Zanimaju za sebe.

obicno cete ga otkriti na malim stvarima. niti ih prenaglasena (cesto slab a prikrivena tastina) cini omiljenima medu podredenima. Tome se medutim ne treba cudiri jer je svaki ambiciozancoviek u osnovi nelojalan . Primiienite tada nacelo "himben u iednome. To je pogreska.ali ambiciozni stavljaiu gnoj na iagode dok se vecina nas zadovoliava slagom i secerom. nazalost nernaiu dovolino bistrine da prikriju sveie ambicije dok ne dode vrijeme za pray] perez bez nepotrebnog ornetanja rada organizacije.moze (unatoc urodeno] tuposti) . Z. ali lijene i pokussvaiu izbjeCi njihova zaposljavanie Hi zadriavanje u tvrtki. Morate se pobrinuti raju.i premasuju marljiv rad i njihova iskonsku tupost. vladati. svaka organizsciia da svojataju pravo na strucnost i prihvacaju zadatke ko.glupi. ali lijeni . Imate li srecu da dummschlau nije dovoljno lukav.biti prepreden . Znate to i sami 0 sebi. Prema tome. Glupi.Takve tipove Nijemei ZOVU dummschlau: glup-prepreden. Srecorn.. no nedostaje im crude. Mnogi menadzeri napornima smatraju pametne.pametni. a prouzrocio ga je djelatnik ovoga tipa . ~Ii lijen piesak) . Oni . ierce vas priie iii kasniie izdati. II (pola iii manje od pola naknade za povecanjefivotdielatnipornanjkad. sposobnih rukovoditelia.otieraite ga bez razmislian ja. TreCi tip . ali ambiciozni. ali ambiciozan piesak (jednako kao glup. ali ambiciozni . Zacudo (a mozda i nije tako eudno) consigliere neriietko pripada tome tipu. zar ne? Glupi. mogu biti korisni nju boliih.pametni. Cetvrti i posliednji su pametni i ambiciozni. Do neke mjere ovaj tip dielatnika moze biti koristan buduci da se silno trude kako bi vam se dodvorili.ti Ijudi ne bi dati lipu da promatraju kako mrav slaze tonu sijena. ali Iijeni . Vasno upozorenje: Glup. Uza sve to su toliko nesigurni da ne prolaze dobro kod snaznih. Drugi tip .zelja mu ie maknuti osobu iznad sebe.obavit ce glavninu slozeniiih poslova u vasoi organizaciii. da ih vasi pornocnici stalno tie- Znaci da ih stalno treba poticati pa ce djelovati. Niih samo treba motivirati siljatim stapom. To je rip kojemu 83 zaposliava u velikom broiu. (Zato su idealni za dousnike).moguce je prepoznati po cinjenici da yam on/ona neprestano laska. himben u svernu" i poduzmite odgovarajuce akeije. ali ce naci iglu u tom stogu ako ustreba. ali ima po- . Takav je pjesak vrlo opasan u organizaciji i kad ga otkrijete valja ga ukloniri.elja im je nadzirati. eim se pojavi prvi problem ove vrste. takoder im nedostaje postojana privrzenost. Naposljetku. uza sve podilazenie. Nedostaje mu unutarnji tencijal za dobra savjetnika. Tocku u kojoj prestaju biti korisni dosezu kad ih samoljublje natiera 82 plamen da pretvori njegov mozak u osobnu snagu.dovotini s povreraenom nih troskova) i bitce povisicem u znak priznanja vam naiprivrzeniii ier ih.

test je vasih ciljeva.test vasepovjerenja i pouzda- ga uspjeha nije u iz~radivanju nosti. smirene. nadarene. bolje vrline koje su mozda posjedovali sve dok se. odvazne. Rijetko cete susresti osobu koja je cisti predstavnik jednoga od cetiri tipa. barem neki. Prije dodjeljivanja okolnostirna preporuke i potpuno i osoblju koje ce odraditi posao. zadovoljstvo odnos. no trudite se da pronadete pribliznosti. koje se ne grabe za autoritet ako mu ga date. saznajte cinjenice jasne upute s prepoznatljivim sto je moguce manje. osoda supostaroj sicilijanskoj poslovici. U idealnom slucaiu. energicne. prizelikujete da za vas rade osobe koje su yam duboko odane. ljudi su iskusali razlicite stilove zapovijedanja bnim prirnjerom. moe. Naredujte 84 . ili jednostavno izdavanjern zapovijedi. nacin. a unistava ostale. 85 0 zanemari duznost. koje se ne razmecu svojim postignucima. neposredne. pravu ste: to ste vi. U svakorn slucaiu. ali znaiu upotrijebiti Rukuvulenie Prema zda jest. [asno je da vecina zena i muskaraca predstavlja mjesavinu sva cetiri tipa. koje su casne. prijateljskim N aravno da necete pronaci takve uzorne tipove. Kao osobe mogu biti nepopustljivi iii sutljivi. koje imaju iza sebe niz obavljenih iii premasenih cilieva. Dajte Oni kojima se to ne dogodi su cista iznimka.upravljanja liudima . To je daleko najpouzdaniji Kod zapovijedanja i naiucinkovitiii . a karnoli sebi. koje kao da ne poznaiu ljubomoru.postupanja dopustanjem druzenjem s podredenima: podredenima s podredenima.cisti. uvecava svijest 0 vlastitoj vrijednosti. osjetljivi iii neusiljeni. Ma- zapovijedanja je slade nego seksualni djeluju. U ciljevima. osiecai vlastite velicinisu pretvorili u samodovoljni ne . kreativne. . koje ne razmisliaiu u prvome redu 0 sebi nego 0 ciljevima organizacije (kakve ste zacrtali). Unapredenje ce yam sarno po sebi reci vise 0 osobi jer moe na Ijudska bica djeluje poput raka. sveobuhvatni ego. osobe najblize idealnima jesu one koje promicete. niti u nastojanju ostvarivanje uspjesnost da vas ljudi zavole. ucavanjem. no kakvi god bili . ne propustaiuci ga nagraditi i promaknuti kada uspije.dodjeljujete sve teze zadatke.uspijevaju obaviti zadane poslove i donose uspjeh organizaciji. ozbiljni iii prijazni. Test njihova uspjeha jest obavljena posla. Ne dopustite osoblju da zadatka.

ovisnost bi- 10 koie vrste. Ne zelite da zabusavaiu. iii djeca prozivliavaiu nackih kriza . Nikada ne prihvacajte povjerljiva priopcenja 0 pretpostavljenome iz usta podredenoga. Zbog toga . Budite spremni na izdaju od strane bilo kojega elana vaseg osoblja. uspjesnih polagano. u poeetku to maze pobuditi naklonost. zbog toga vole izravnim. Svaki dan na- naicesce bili upravo takve grube. prornislieno.. ali na kraju ce . Cinj. ier su im ocevi Nemojte biti odvec bliski sa svojim podredenirna. upamtite i ovo: Sto vise govorite.odluciti da se zastiti. govori tiho. precesto hvaliti njihov uspjeh. Ako kanire javno kritizirati neuspjehe. Odgovaraite na pitanja sve dok niie zelite postici i nikada se fie ispri- Vrlocesto zene .budno pazite na uemkovitost. ostrim rijecima znatisto im je ciniti. Ukazite im postovanie kako biste izvukli maksimum truda da ga opravdaju. osobito o nih.izazvati prezir. >- sto zelite postici. a vecina dievoicica voli i postuie svoje oceve cak i kad izrastu u zene. li da izdaisrvo zaboravite svoju ulogu vode. ttl sve vrste mladeosobu i njezinu mena- Stablo cesto pada vrlo blizn jabuke. stalno im morate ponavljati kako su dobri ili bi mogii postati. Svaku izdaiu morate kazniti sto je moguce brze i vidljivije. puhavajte. Jednoga dana ce mozda isti taj dielamik postati povjerenik sefa. u koje imate najviSe povjerenja.vole da s njirna postupate grublje nego s muskarcima. ako saznate da netko od vasih pje- sska iii kapetana ima obiteljskih problema . Stoga napuhavajte. kroz duze razdoblie. autoritatativne osobe. Naposlietku. Nadasve postuiu snagu. ne treba medutim..sviestansro vamje rekao .zavezi kad razgovaras Imajte medutirn na umu da ce se vojska kad-tad pobuniti ako ste previse ljubazni. Ta se sposobnost moze nauciti i trebalo hi niome ovladati.Kad govorite morate mati zbog cega govorite potpuno iasnosto cavajte. 86 sa mnam!") '87 Ne brinite da ce vas . Sve su to ljudi koji vode bitke za vas.enica jest da yecina profesionalnih dzera. Dopustite prode nekainjeno. Morate naglasavati njihovu vrsnost i koliko vam znaci to sto Cine za vas.varna podredene .bracna neviera. no ne zaboravite da ani nisu donovi. Cak i djelatnik nainizega ranga u vasoi organizaciji ima utiecai na nekoga. cak grubi prema clanovima svoga osoblia. Ima situaciia kad cere morati biti osorni.poput svake druge bliskosti . kleptomanija. kritiziraite cijelu grupu. Bez obzira na kvalitetu vaseg osoblja. Budite grubi i spremno ce slijedir! vase naredbe. a onda moze . Vecina Iiudi Iiubaznost drzi slaboscu. Ovo je dvostruko istinito kad su u pitaniu zene. ("Ti . ne izdvaiaite pojedince. Tihi govor prisiliava ljude da slusaiu. No. liudi manic slusaju. alkoholizam..

tko sto iIi unapredenje se sto manje. Kad jasete brzog i odmore89 . ne vjerujte u pohvale podredenih.prihvati nove zamisli). Stcga. svoiim planovima onoliko koliko je potrebno rijeci. u sporu izmedu kad sluzbeno ne ce se problem znati. nastojte biti ljubazni i susretljivi. Ako ie rekao da ce to je i ucinio.zbog toga ogovarati.) Budite dosljedni. vecorn ucinkovitoscu naicesce ce rezultirati Ako medu osobljem imate grupu koja dosljedno ostvaruje visoku produktivnost i dosljedno uspjesno se i tako brzo obavlja sve zadatke ni za sto na svijetu ju nemojte razbijati. povremeno kao taktiku izviesca. . Medutim.iIi im ne recite nista. Osoblje ce se prije ili kasnije podijeliti Natjecanje dobiva (veci budzet. Neka vas upoznaju kao covjeka od Harrya Cohna. vas unistiti. rijesiti sam po sebi.vi ste gazda. (Ovo niposto ne znaci da cere ih nahuskati produktivnoscu. po vodi morate znati gdje su tko je vee stvorio odluku bez obzira na ishod. Registrirajte tko se protivi. a iz uredskih traceva doznat cere vise nego iz sluzbenih Pokusajte biti krainie iskreni prema svome osoblju. terenci medusobno borbu). Za njih glupost postaie mudrost jer ste ju vi izgovorili . ne uplicete u inZelire da se vasi na ne diraite ih da vas ne bi dirali. Stoga je najbolje da se ishitreno zanima "timski rad" vasegosoblja. I tako vas zapravo. Vas je zadatak da ni jedna od ovih borbi ne ometa ostvarenje ciljeva organizacije. Tu yam nost. Promatrajte namjeravate hodati tko reagira bez predrasuda. tko se s kime povezuje. cak niti pokusati.) Na sastancima neka netko drugi iznosi vase nainovije zamisli. zadobiti terne sukobe medu osobljem. S vremenom ma svoga osoblja. Motrite reakcije ostalog osoblja. Ako opasne zapreke. postovali kao covieka od riieci. povisicu u grupe. . postoji mnogo toga sro n? zelite stoga svedite na minina vas radni sto1. Kazite im istinu o. Smirujte igru. ne natiecu za vasu pazniu i naklo- IIi ce u sva- kom slucaju tako govoriti. da obave svoj posao . Sve u svemu. rivalstvo consigliere moze biti izvrstan korektor.svoju nekonzekventnost da protresete samodopadnost upotrijebite u redovi- mum izvjesca koja se upucuju Osim ako se bas zelite opredijeliti grupa. ne morate znate nista vjerojatno 0 se izjasniavati problemu. tko podrzava.barem . vase ce osoblje svaki vas po stupak smatrati znakom genijalnosti. Kad postanete glavni. Informacije su za vas od presudne vaznosti. barem ne sluzbeno. 88 Ako znaju da ~e vasu paznju i naklonost medu osobljem u poslu. Na izviestan nacin. (Primjerice. se da ugodite sto [emoguce suprotstavljajte Potrudite vecem broju djelatnika. ako za prevlast nikada ne prestaje . u sirokim krugosvejedno su osim virna omrazenog cara filmske industrije. Vecina ih nece vise nastojati da yam ugode. Carolija takvih kombinacija raspliniuie sarna po sebi. Ogovaraju vas i bez toga.

Medutim. naravno. Kad dodieljujete tvrtki za konzalting ja konzultanata partnerima zadatak nekome. U vecini slucaieva posao se na raj nacin obavlja bolje. U pravilu. nemojte nikome naredivati da nesto uradi. Dajte zadatak osobi koja se dobrovoljno za to javi. mnogo je bolji jedan los· general nego dva dobra generala).i nikakvo odstupanje od krajnjih ciljeva. [asite ga dok se ne zamori. a moguce je da otkrijete perspektivnog terenca kojega bi inace previdjeli. Ako situacija dopusta. Ako to ne cinite. dok i puni razumijevania oni ne dodu na red. Mutivodama Ako ste pritisnuli daite im da dokazu ili ne dokazu svoju vrijednost. Objasnite . u menadzmentu dodijelite huskati ga iskliucivo toi osobi. no nikakvoodstupanie od dogovorena roka . dodijelite posao jednoj osobi. ce vrlo brzo prestati razmisljati i djelovati iscrdodieliuite nairiskantniie zadatke i pljujuci vas budzet. a patom joj dajte ovlastenia i potrebna stva za njihova ostvarenje. a daiuci vrlo malo za uzvrat. Dakle. Sudite prema rezultatima. (Teorijest da ce borba za prestiz uroditi bolje obavljenim poslom i otkriti boljeg covieka. budite otvoreni prema ostalima. prebacujte dinci podredene s jednog zadatka na drugi. poje- Dopustite naivecu mogucu slobodu odlucivanja i izbora sredstava.nog konja necete sjasiti i voditi ga za uzde. ciljeve. jedan dio osoblja. iz grupe u grupu. kao sto je jednom prigodom iziavio Napoleon. 90 sred- . 91 .bez valjana razloga . Nemojte prema preporuei nekih dvije medu osobe jednu protiv druge daobave istu stvar.

Prociienite vriiednost dviiu osoba za vas posao. Ako su vam iednako vrijedni. "Ne mozemo drzati maikoji se zali vic 0 covieku muna u kuCi! Gdje ce spavati?" "s nama. otarasite se one koja yam manje vrijedi. ispricajte onome koii je donie kuci majmuna da mu pomogne u sredivaniu dvorista.koba meilu djelatnic·ima Recimo da ste zaposlili osobu eija strucnost vam je potrebna." "S nama! A kako cemo sa smradom?" "Naviknut ce se. No. Nakon miesec ili dva dolazi vam se pozeliti stari djelatnik s koiim novak mora suradivati. ako se dielatnik koii se zali ne osmjehne. otarasite ga se ierce se neprilike nastaviti.Daljnja rasprava je nepotrebna. Zena mu je na to rekla da je poludio. Ako vrijeme pokaze da te dvije osobe ne mogu biti zajedno. Ako je vriiednost neiednaka. uputite osobu koja se zalila da pokusa rijesiti nesuglasia. I' Hjesavanie su." 92 93 . makar pokajnieki.

ciljanu osobu pozvati u svoi ured na razgovor u cetiri oka.tvorenih vrata. vjerojatno ste postigli zelieno.toganisu bili upozoreni. ako i zbog otpustanja. ako se coviek kojega se zelite riiesiti 'Irati za svoj radni stol. Aka se iz bilo kojeg razloga niti jedan ad predlozenih nacina ne pokaze djelotvornim. ostaje iza za. ohrabrujuce . Ostra i neprekidna kritika (tako da ju mogu cuti kolege) povezana s ponizavajucim naredbama i zadacima ubrzo ce natjerati ponosnu osobu na dragovoljan otkaz. sjeda. Stoga je prije "rnekog udarca" uputno staviti zrtvu na probni rok . U tom slucaiu je momak dobro prosao. No. mjesec. Mnogo jednostavniji. Kad se pripremate posaljite odgovaraiuce odredene nesposobnosti osobe da obavlja posao na prave adrese . stara vremena dovoljna je bila sarno jednikakvo obrazlozenie za crveni diekon- na recenica: "Vase usluge nam vise nisu potrebne". U dobra karton.dva tiedna. To 0 cemu razgovarate.trlja dlanovima koljena i pise ostavku.ako je potrebno ne mogu biti otpusteni i primjerak da ljudi na njegovu adresu. Sudovi potvrduju Iatnik ne moze biti zakonski otpusten dobar radni ucinak. devedeset dana mozete sirom otvoriti vrata i reci zbogom. uvijek moiete. dakako. latnici tuze svoie bivse poslodavce nog iii svojevoljnog cept posao-kao-pravo-na-vlasnistvo Otpusteni zbog nepravedsto znaci da diesve dok ima otkaza. memoran- kada dode do sudskog postupka nekoga maknuti. nedvojbeno bf ga skratili za glavu. a jednako ucinkovit nacin 01pustanje da se nekoga rijesite bez da mu date otkaz jest tehnika salijetanja-ponizavanja.tako nece moci reci da nije bila upozorena. Akoste mentirati odlucili nekoga otpustiti pocnite dokunjegov los ucinak u pisanom obliku.i ustraseno . Neki suci upozoravaju radi loseg ucinka ako prije 94 95 . Na kraiu probnog razdoblja . Nije bilo potrebno Danas je to nesto kompliciranije. dume 0 moci cere isto opravdati na sudu. Da je kojim slucaiem imao veze s Nasom Stvari i pravio bilo kakve probleme oko odlaska.

Svakako otkrijte tko su i drzite ih na oku ~ ponekad sitan lopov ohrabren pokusava prerasti u krupnog lopova. No. koje smatrate (sa svim ispravcima postavite na vidljivo miesto u uredu za pritezanje 97 taka da ga mogu vidjeti svi vasi dielatnici i napajati se odusevljenjem 96 remena. eliminiraj- strogu kontrolu inventara i tropo fazama za sredljlvu. iaca ucinkovitost. . ali skova. No. Ujedinite te druge. pocnite ad sebe. finaneijske troskove taka da Zacijelu organizaciju. cima je laksepodnijeti je i pobrinite morate smaniiti troskove. sve do uredskog pribora. Skresite svoja primanja i troskove reprezentaei-"' se da ta vijest "proeuri" 0 stva tako da na kraiu Pocnite smanjivati timpocnite tome zna ciiela tvrtka. stovise pripornaze gospodarstvu. Dakle.Kraila N eki ad vasih djelatnika ce vas potkradati. uspjehom znaci da ste podbacili vi i vama podredeni. nemojte se uzrujavati ako ima nekolicina sitnih kradljivaca u vasoi organizaeiji. napadati rasipnost i besponeke poslove. kemiiskihi obicnih olovaka. postanskih maraka i slicnih uredskih sitnica povecava zadovoljstvo poslorn. To je u ljudskoj prirodi pa racunajte s time. Nametnite Nacinite Ako i kada uhvatite velikog lop ova u svojoj organizaciji stavite ga na stup sramote. ima i onih Pritezanje remena Ukoliko vasa organizaciia mora pritegnuti l remen. osobno ispitate i analizirate nemilosrdno trebno trosenie. Nista ne moze posluziti kao bolji primjer odvracania od zlocina kao spoznaja da ce prekrsitelja snaci brza i ostra kazna. ako koji smatraiu da krada spojnica. Djelatnizrtvu ako znaju da gazda cini iz racunovodisto. program uCinkovitu organizaeiju Isti taj program prirnjerenim) i sliiepo ga se pridrzavaite.

Imajte medutim. njihov rad planiran. pobrinite se da svatko razumije sustinu programa za smanienie troskova: Aka vi De prezivite. Ne ocekuite to niti od ljudi koii rade za vas. Utvrdite 0 cemu se radio Mozda eete otkriti da rukovoditelji srednieg ranga pokusavaiu napredovati preopterecujuci svoj kadar.sve to potkrijepljeno programom Doge u dupe na razini eijele tvrtke. a cilievi posve iasni . na umu da cak ni stroi nerna stopostorni ucinak. Takva praksa bi se mogla svima obiti 0 glavu. 99 . Ako valli Ijudi cesto rade prekovremeno znaci da vas iii zele impresionirati ili ne mogu dovrsiti poslove tijekorn redovnih radnih sati. Produktivnost Povecana produktivnost ne mora nuzno podrazumijevati brzi rad i vise radnih sati. Drugirn riiecima. vasi dielatnici besposlicarev trabunjaju i saniare trideset minuta u svakome satu. ukliucuiuci 98 i vas. Prodnkrivnost rada u organizaciii mozete poboljsati taka da vodite racuna da su radni dani vasih djelatnika dobra organizirani. Prema procjenarna neucinkovitost djelatnika iznosi cak SO posto.Naposljetku. nece niti ani.

Nemojte poticati prekovremeni rad. Svaki propis je samo arbitrarna granica koja ceka da ju prekorace poduzetni Iiudi. Propisi Vasoj organizaciji je potreban pisani pravilnik za politiku troskova. to bolje. sto manje propisa. Poslije toga. 100 101 . Moze se pokazati da su vasi najbolji ljudi upravo oni koji krse propise. Recite liudima da ce vas se naibolie dojmiti aka posao obave u za to predvideno vrijeme i podu kuci na odmor.

dobiven novae je dvaput sladi nego Povremeno v budi strpliiv s budalama. Pripremanie v je majka srece. Orao Ako postovanje. bogatoj obecanjima mnogi su pomrli od U za svo duzno ca. Ali nikada ne raspravljaj s numa. Zelja za liubavliu ili zelja za novcem uzrok je svih nasih pogresaka. 103 . klizite brzo. druge prema onome sto 0 njima "T renutak strpljenja. strijela nikada se ne vraca.Ne prosudujte pricaiu. zestica unistava pijan- Mafljaske mudrlce Radije magarac koji nosi nego konj koji zbaeuje. cak i onda kada mislis da strada jer je otvorila usta. svi su Ijudi dobrocudni. 102 N i jedan muskarac ne voli vrlinu koliko voli zenu. lagodnost deset godina. Riba Odapeta Dok ne trazis pomoc. mozda ces nauciti nesto valjano. ste na tankom ledu. je zivot puka sreca. ne Iovi muhe. Zene se opiru u zelji da ih osvojite. dobro placa ima dobru uslugu. Veliki bubanj zvuci dobro sarno iz daljine. U zemlji gladi. Cijeli ga miienias. nije moguce dobro naostriti. is to tako i neki muskarci. Los celik Na prijevaru zaradeni. Tko Svaki livrirani sluga ima u ormaru svileno sefovsko odiielo.

djevicanstvu cesce je razlog znatizelja opatica uvijek lose govori 0 svome samoIzg. Odbjegla stanu. ali ne i cud.bez obzira u koga ili sto . Ne postoji Kad rjesenje s kojim su svi zadovoljni. Zaljubljen coviek .gubi ponos. upoznajes tekkad posranecasnik. bogati lopov prolazi kao gospodin. trazi zenu . poDopusti cijeli nikome. Sve se vraca. ima dovoljno svega oko nas: dovoljno za uzdrzavanie. sve se placa . U losoi Uviiek situaciji ponasaj se kao da su stvari gore nego sto jesu. dovoljno za kradu . Odaberi lijek koji ih ima najmanje. znaci da si to ti. Mnogo Od petnaest Ako secini Kal'O laskavaca barem cetrnaest ih laze. treba napraviti rez. no malo tko ponese mamac. V uk rnijenja .iii muskarca. dio drugome. 105 . uvjeri Zrtvu da sikirurg. Ako u prvih pola sata za stolom ne uoCis tko je na nisanu. v Sacica srece vrijedi vise nego vagon mudrosti.uz uvjet da se prvi docepas svega. Vjeruj covieku. moli se Bogu. Ta spoznaja pomaze u postupanju s podredenima i neprijateljima. U oluii. dane postoji riesenje za problem.ubljenom nego Ijubav. Mnogi Vojnika bi pecali. vecini da vlada sarno u grupama po jedan. Sutliiva budala se izdaje za mudraca. makar i u prljavoj vrecici. riieci. a time i razum. daie dio svoga plana jednome. v. U dobroj situaciji uopce se ne zamaraj cinjenicama. Prije upoznas deset zemalja nego neke ljude. dlaku. mnogo lazi. dovoljno za nagradivanje.Novae je dobrodosao. Svaki lijek za losu situaciju ima lase nuspojave. ali veslaj prema obali. 104 ' a taj si ti. ne zakletvi.ali nikada na vriieme.

Liepota je u tome sto za pobjedu ne moras imati najbolju kombinaciju.iii te moze pregaziti kamion. OBtalo Ako ima dovoljno vremena nista se nece ostvariti.tebe ce dopasti sarno jedna. Nikada ne brini za surra.. Tre6i dio Sentimentalnost ie za naivne.Obicno manipuliranje ljudima . U pokeru ima 2 598 960 mogucnosti od pet karata dodijeljenih igracima .ili dogadajima nije dovoljno . 106 . nasliiedis milijun dolara i pregazi te kamion. Dobar Iijek je uvijek gorak. Hi pak. Surra mozes naslijediti milijun dolara .Naibitniji je timing.

grupe.. Iz toga proizlazi da ie za uspjesno poslovanje organizacije potrebna diktatura jedne osobe . Ne mogu niti upravni odbori. Diktatura jest jedina vrsta potpuno ucinkovite vlasti u radnoj organizaciji . da sve imate pod nadzerom . dobri meduljudski odnosi medu podredenima to ne mogu postici.dakle. Vo~ Iontiranie. nikada tamo necete stici .. Bez usmierenia. Ako buducnost prepustite slucaju. potpuna dominaciia. Premalo ljudi postuje ovo pravilo . In fonda. 109 . vas cilj je bila moe.i dozivljava krah. da se dignete na sam vrh.Cilievi Ako ne znate kamo idete. organizacija upada u kaos i anarhiju . velika [e vjerojatnost dace posljedica biti besciljno lutanie i propast. Toje takoder cili organizacije kojom upravljate: potpuna kontrola. mnoge razlicite osobnosri. u javnim parkovima nema nigdje spomenika clanovima upravnih odbora.kao ni na bilo koje drugo miesto.vas. Od samog pocetka je vas osobni cili bio da preuzmete odgovornost.

i ponovno djelovati. Kao i u zaKonitom svijetu. obavljati prilagodbe morate upravljati. U takoder se poTo zna- poslovanja. varate udovice i njihovu djecu. Ako ne ocekuiete usluge od svojih protivnika nikada se necete razocarati. Ukratko. rna koliko se to zvalo zakonitim. Morate pripremiri planove za svoie podciniene. mi smo organizacija 10pova. nas glavni cilj jest III . utemeljiti zapoviedni lanac. lazete. prijevarom dolazite do nekretnina. Na bilo koji moguci nacin. plja- ckate banke i stedno kreditne udruge. re oseke i plime borbe. Morate odrediti ciljeve organizacije. raspodijeliti zadatke: tko sto radi. Mi u Nasoi Stvari razmisliamo svakom drugom vaznorn segmentu klapamo sa svijetom zakonitog na isti nacin. U ram ste. odrediti organizacijsku politiku.Da biste ostvarili raj eilj na varna je da procijenite problerne. procjenjivati ucinak. mike i sanse. ispostavljate kamatarite. raspored koji ste smislili nije nepromjenljiv. dakako uz krainie rokove. Isto tako ce se miienjati s rastom i opadanjem snage vase opozieije. te kojim sliiedom. Prava priroda poslovanja poput svih ostalih muskaraca." U zakonitom poslovnom svijetu na varanje musterija se ne gleda poprijeko sve dok vas ne uhvate. gdje i kada. mozete i nastaviti Sve je do- bro samo da vas ne uhvate. ona je jedina stvar. mjenice na nesigurnoj nabraiati. jedSvrha Nase Stvari jest zarada. i potom smislite strategije za riesavanje problema. bez obzira koji. Medutim. [ednostavno zadovoljavam potrazniu. bez obzira kakav. Morate racunati da prvi trebate protivnika oboriti s nogu i ucinite to. Pobieda nije najbolja stvar. raspodijeliti poslove. Bit ce podlozan promjenama sukladno promjenama financijskog stanja u organizaciii. da se previse 110 ne hvalimo. postaviti kontrolu. ci. Kao sto je Al Capone izjavio davne 1926: "]a sam nako kao i vasim uspiesima i neuspjesima. svodenie rizika na minimum i iskoristavanje dobrih prilika. To isto vrijedi ako operusate klijente. osnovi. Da niie tako nitko ne bi biliezio rezultate. Tako je i kod vas.

Upravo to su i znacajke Mafijina earstva koje je davnih 1930-tih u Sjedinienim Drzavama utemeljio Johnny Torrio i koje cvate ios i danas. kapi talizmom ili kako god hocete. trudite se eliminirati konkurenciju. bez biranja sredstava. Morgan jesu cvrsta.u miru ili ratu . Sve navedeno 0 nama i 0 pravoj prirodi posla trebali biste upamtiti.sklopiti dogovor s konkurentima 0 podjeli trzista na odvojene teritorijalne monopole. Pokaze Ii se to nemogucim. kad zelite povecati ciienu svome proizvodu. Sindikat zlocina i kapitalisticki kartel (ukljujuci i verziju megakonglomeraeija) iesu jedno te isto.eliminiranje konkurencije. Znacajke financijskog i industrijskog carstva koje je prije vise od sto godina izgradio J. Dakako. 112 113 . Stoga. izjavu Abrahama Lineolna iz godine 1837: " Kapitalisti u nacelu djeluju skladno i sporazumno da bi opljackali narod". nazivali ga arnerikanizmom. cili kapitalizma je dalje boga. mi cemo . ucinkovita organizacija s centralnom upravom. U svakoj organizaeiji . tko bi se nadmetao 8 Lirtcolnom? Per quanto. premda bi se misljenie mozda moglo izraziti malo suptilnije. No.pomanjkanje skrupula donosi znacajne prednosti. Ako yam se ne svida izjava Al Caponea. P.cenie ljudi koji imaju novae za ulaganje (drugim rijecima.jednako kao i rukovoditelji u zakonitom svijetu . Zbog toga bogati klinci obicno imaju dobro mislienje a ocevima koji im u nasljede ostavljaju velik imetak. pruza svakome ad nas velike mogucnosti sarno ako ga zgrabimo objema rukama i izvucemo iz njega maksimum". te razvijanje podjele interesa medu konkurentima sto je dovelo do sindikata koji su odredivali ciiene i proizvodnju. To je ujedno razlog zbog kojega je u kapitalizmu bolje biti bogat nego siromasan. Kapitalisticki sustav ciiena funkcionira kroz potrazniu i ponudu na konkurentnim trzistima. ier ce yam to saznanje pomoci da se otarasite skrupula koje vas sarno ometaju u potrazi za uspjehom. pljackanje naroda jest istinska priroda poslovanja. nudirno yam glediste jednako istaknuta govornika iz zakonitog sviieta. vee bogatih). Kapitalizam Kao sto ie Big Al izjavio godine 1929: "Nas americki susta v.

zabranjuje jednako bogatima kao i siromasnima da spavaju po klupama u parku. Gotovo svi bogatasi su naslijedili svoie bogatstvo i drze da im to bogatstvo pripada po bozanskom pravu. Bogom dana . Odrastaiu duboko vjerujuci (uzivljavajuCi se) u svoiu prirodenu superiornost (jer Bog tako kaze). Bogatasi nas da zakon. Mozete biti bogati ne znajuci kako postati mocni (no ne mozete bid mocni bez novca). poput njihova bogatstva. bogatima uopce ne pada na pamet. (Niihov novae i 114 115 U vjeravaju . Sve dok ham ne dugujete novae. iako nam to ne govore (no lmamo svakodnevna svjedecanstva). U svakom drugom pogledu. Vieruiu takoder da je siromastvo. Zapravo.Mi u Naso] Stvari silno volimo kapitalizam. i u drugim stvarima smo dobri Ijudi. te im stoga nedostaie bilo kakvo suosjecanie (i svaka empatija) za sve koji posjeduju manie svjetskih dobara nego oni. To znaci. u svoioi velieansrvenoi nepristranosti. Pomisao da im lazemo.otuda za njih sliiedi zakliucak da su svi koji imaju manje nego oni automatski i manie vrijedni. zakon popusta bogstima. varamo ih iii krademo ih. lava nikada ne ide u zatvor.

. igrao nogomet kao da je to sport bez tjelesnog dodira. compare. te se valja ponasati sukladno tome.gotovo u pravilu je bezveznjak. saveznike i ios zanimlji- Ovcu mozete sisati mnogo puta. Ford. U svakoj borbi trazite pobjedu koja je u sustini rat. Postoje stotine milijuna onih manje-bogatih i.. rivala i neprijatelja. Union Carbide. supcina. potpuno drugacijorn od vasih uobicajenih protivnika.nekretnine pripadaiu im po bozanskome pravu). Ra- di toga stvaraju zanimljive vije protivnike. da pojasnimo. jednu unutar organizaeije prorivala i neprijatelja. Capisci? Upamtite da se najpovoljnije prilike uvijek kriju u poslovima u kojima se dere sirotinja. iii harem ne one superbogate. Ovo je sarno upozorenje na cinjenicu da cete. Razmotrite dugorocni uspjeh kompanija kao sto su Firestone. on ~ bogatun . ako se ikada nadete u svadi s tvrtkom na cijem je celu osoba rodena u izobilju. Du Pont.krvoprolica. General Mo- Konkurenlska borba T ijekom cijele karijere biti cere angazirani u dvije drugu izvan orgaUklju- konkurentske tiv tamosnjih borbe. Cijeli je zivot. a kad ste jednom unutra. ukupno. daleko vise se moze nakupiti od tih milijuna. bogatas je medutim. hiezin je cilj unistenje 116 117 . ceni ste u zivot. imati posla s cudnorn vrstorn zvijeri. Ovdje vrijede rijeci koje je izgovorio pruski vojni teoreticar von Clausewitz: "Dohrodusni Jjudi ce naravno. U objema bitkamacijena je moe. pomisliti da postoji neki ostrouman nacin da se neprijatelj razoruza iIi porazi bez velikog . oderati ju mozete samo jednom . Koliko god to dobro zvucalo. neprijateljPrus je takoder rekao: "Bitka je jedina ucinkovita snaga u ratu. tors. Ne novae. Stjeran u skripac. nizacije protiv njezinih nema uzmicanja. nego moe. to je zabluda koju valja razotkriti: rat je toliko opasan posao da su pogreske kao posljediea Ijubaznosti upravo najgore. cudan stvor: mozete ga sisati i oderati koliko puta hocete. stovise zamisljaju da je to pravi cilj umjetnosti ratovanja.

isplativog Kod sklapanja medu porazenima boji.skih snaga kao sredstvo Ispada da unistenie ostvarenja viseg cilja ..djelima koja zelite da ucini kako bi sam sebe uhvatio u zamku i unistio seraditi ce za vas. Pobjednik koji na kraju partije odnese najvise novca. kad je neprijatelj porazen. A . a kako ie prvi cesto nedovoljan. ako bas hocete da vas netko voli. Vasi neprijatelii unutar pokusavate i izvan organizacije prate kako ih unistiti i vrIo vjerojatno sebe srnatraju da yam naude. gdjekad je cak i nepozeljno. i:ete nastaviti sarno na svoj nacin. Prednost koju time postizete uglavnom ie ta da vas se neprijatelj zna koliko ste opasni iii djelotvorni Pustite da neprijatelj na kusnju. skresite ih. snaga lezi u po- Prije svake borbe u bilo kojemu ratu izracunajte gubitke koje si mozete priustiti. To je srnisao izreke "tinite ono sto vi rnislite da treba uciniti". Kao sto rekosmo. namece se potreba pribiegavaniu drugorn". morate sklopiti cvrsti mir s njim iii s prezivjelirna. Ako mu smjestite tako da se cini kako ce nekim djelima dobiti . U smisljanju strategija ipoduzimanju akcija . ima ios nesto 8tO biste trebali znati: u borbama za vlast nije moguce naci moral. a drugi silom. Satta voce. na tome se u krajnjoj liniji zasnivaju svi planovi". nema rnorala u borbama za vlast. Vojnicka poslovica glasi: "Ne salji pojacanje u izgubljenu bitku". a drugim zivotinje. No. Uostalom. Za one koji ne sudjeluju drzite ispravnim u sukobu se ono sto vi no vi momoze ciniti pogresnim. Ako je za to potrebno varati i lagati. Ako se gubici priblizavaju dopustenima u samoj borbi. s naglaskorn navi. Ne pa ce vas staviti je igrac spremni platiti za uspjeh? No. Za pobjednika je to najtezi dio posla. Premda je vasa namjera u svakome ratu potpuno unistiti opoziciiu. onda varaite i lazite. Prvim s sluze ljudi. odradi lavovski dio posla umiesto vas.trebali biste nastojati da neprijate1ja izbacite iz ravnoteze. unistenja okrutno ponasanje s ciljem potpuna opozicije . te ih lisiti svih ovlasti iii ih toliko 119 . U svakom slucaju. Stara pokeraska izreka glasi: "Ne ula- neprijateljskih zadini svih vojnih akcija. utoliko gore za one koji varn se suprotstavljaju. uzmimo Machiavellijev savjet na ism temu: "Valja znati da postoje dva nacina takmicenja. a protiv sebe sarna.. pobjednik nije igrac koji zgrce hrpu novca.mozda to nije cijena koju ste zi u lose karte u ruei". Blefiraite pa neka se zamisli. Ako ie taj put krvav i barbarski.silorn ili prijevarom . Krvavo. jedan po zakonu. kupite psica. to nije uviiek moguce. U bor- cestitima u svojim pokusajima bama za vlast bi se vase prosudbe trebale temeljiti iskliucivo na osobnirn interesima i pronalazenju sto je moguce izravnijeg puta do cilja. 118 i skladnog mira valja pronaci one koji bi kasnije mogli traziti odmazdu. finocom i u rukavicarna jos nitko nije dosao do saga u vlastitu uredu.

oslabiti da yam vise nikada ne mogu predstavljati prijetnju. Nikada ne odajte koje cere kane odigrati. Vas protivnik ce se mozda zamoriti nakon duzeg vrernena i biti spreman na ustupke. cak yam dobrovoljno nuditi usluge iii daljnje ustupke koii premasuiu dopre do mozga. cak ce zahvalnost mozda izrazavati na sva ust a . miieniaire temu. upravliati. biti zahvalni. nemoite kovati grandiozne planove iii stavljati zahtjeve dok vam. no nemojte netremice gledati u njega. te vise nego ikada rukovoditi . Vecina Ijudi(i svi psi) smatraiu zurenje neprijaznim. to znaci. Bit ce puzavo podlozni.znaci. Ako yam pritisne slabu tocku. i (2. Kad steizvojevali ratmorate se zastititi od dvije stvari: (1. da kakva god bila snaga protivnikova polozaia (karte u ruci). Ne samo sto cete izmoriti protivnika vee ce sigurno nekiargument iii naoko ustupak naci pukotinu u njegovu oklopu. Nastojte sebe ne smatrati manje odgovornim zbog toga sto imate mnogo vise moci. Tiiekom razgovora u cetiri oka nemojte zuriti protivniku u oci. I dalje rnorate odgovarati pred samim soborn. Iskoristite tu slabost u potpunosti .priie nego sto im Razvlaeite pregovore sve dok mislite da imate mogucnost dobiti sto zelite. jer sre borbu priveli kraju.) podmitliive tendencije dodatne moci koju ste osvojili. a svejedno treba svim silama 120 121 Pregovaranie . jer kao sto rete Machiavelli: "Covjek nikada ne srnije otkriti svoie namiere. Budite strpljivi. ne kane u ruci. Svako toliko ga pogledajte ga u oci da naglasite misao. cak prijetecim cinom. U svome izlaganju upotrijebite svaki argument kojega se mozete sietiti . Igrajte na covieka.) euforiie nadahnute pobjedom. i vasa najsmjelija ocekivanja. igraite na protivnikove slabosti kao osobe (covjek). Neki od porazenih ce yam.je razmisljanje zamaglieno osjecajima trijumfa. glupavo.i stalno ih ponavliajte.

Kada vi predsjedavate sjednicom. . 123 . dakle i vecim udjelom u podjeli na polovicu razlike u nagodbi. To ce u konacnici rezultirati visorn ponudom vaseg protivnika. postaju moogo jednostavniji.iii nacin koii se cini izlazom .stremiti k ostvarenju svojih zelja. ljudi reagiraju iz straha. ustvari svi poslovi. tek kad imate oruzje u ruci mozete njime ciniti sto vas ie volja". a drugo pojacava mrzniu prema varna i cini ga upornijim u nastojanjirna davas povrijedi". u vasem interesu. jedno ga nairne. Ako mu ne dopustite izlaz . Kao 8tO je Machiavelli rekao: "Drzim velikom mudroscu kad se ljudi ustegnu od prijetnji i uvredljivih rijeci. To nece trajati dugo. kad ju shvatite. Ljudi reagiraju iz pohlepe. cak i nesvjesno. Podijelite bezvrijedno. se zamarati sitnicama. Neka vasa tajnica pise zapisnik kojima prisusrvujete na sastancima ga cim izgubi nit.tesko cete ga pridobiti da dieluie. Nikada he pori Cite otvoreni ustupak -no cinite ih sto je manie rnoguce. 122 i proslijedi ga svima koii su preuzeli obveze iii trebaju krenuti u akciju. Zapocnite visoko i ostanite na tome.i/i1i na Saslanci Pruzite protivniku mnogo izlaza. Apsolutno temeljno pravilo u pregovaranju jest da protivniku morate barem prividno dopustiti barem jedan izlaz . a damu pritom ne kazete da ga njime kanite ubiti.nacin da sacuva obraz . Prekinite navljati. ostalo zadrzite. Nemojte prijetiti. treba odrzavati sa sudionicima kraju radnoga dana. Dovoljno je zamoliti covjeka da preda oruzje. poenu poSastanak je zavrsen kad se sudionici u stoiecem polozaiu . Hvala Bogu za liudsku prirodu. To je ljudska priroda. Ona ce znati kad vam treba dati bilieske da provjerite rezultate. jer ni jedno niti drugo ni na koji nacin ne umanjuje snagu nepriiatelja. svi pregovori.postizuci pritorn da cini upravo ono sto od njega zelite. tjerana oprez. slusajte sarno dok govornik ima sto za reci. Nemoite Sve osim sastanaka na najvisoj razini.

124 125 . Stalno poslovanje s istim ljudima zbog nab ave roba i usluga njih dovodi do samozadovolistva. Na taj nacin ujedna sprjecavate da vas dielatnik za nabavu potajno dogovara poslove s provizijam za sebe. Dodatna a vas do ovisnosti. Polovie a ostalih [e barem dvosrruko duza nego lito je porrebno. Dobavljaci svoje podredene da cesto miieniaiu dobavljace za vasu tvrtku. redovnog mijenjanja dobavprednost dever od sto napisanih Uputite liaca jest u tome da vasa tvrtka ima korist jer svaki novi dobavliac daje povoljniju ponudu da bi dobio posao. Opce pravilo jest da nikada ne stavljate na papir nista osim opcenitih informacija. I nikada ne pisite strogo povjerljiv memorandum.Memorandumi Devedeset memorandurna ne sadrze informaciju vrijednu paznje.

Vrijedi prouciti i reklame. drzavnike i politicare. potencijalnih cu "detektora lazi" nije siaina zamisao. slicno. mucanje.sto i jest. vjest lazac ce tocno znati u kojem ce omjeru izmijesati cinienice i izmisliotine. Niti je ispitivanje ucinkovito kod internih istraga. vjezbanja i beskonacnog terenskog rada u nairazliciti- LazlJlvci Dobar lazac ce yam gledati u 06 i govoriti "sindroma Pinocchija".iljivca. Neki su ljudi rodeni lazljivci s patoloskom ce se zasigurno pricaju. Postoji dobro pripremljena laz na jednom kraju spektra i spontana laz na drugom dobar lazljivac je vjest U obje. Uvijek pretpostavite da protivnik laze. jasnim glasom. S druge strane. Dajte im dovoljno vremena i ti otkriti. Dobar lazljivac se rada s tim darom ili moze razviti umjetnost nakon mnogih godina ucenia. Tjeskoba i srdzba mogu uzrokovati Provjeravanje podrhtavanja zaposlenika igle koja pomoispisuje grafikon sto se tumaci kao lazi. snaodno- jim okolnostima. ljudi bez savjesti. Takoder postoje razliciti stupnjevi istine i izrnisljotine. Cuvajte se ljudi koji mnogo la127 je vrlo cesto simptom kompulzivnog 126 . neku djecu . kao i domace. Testovi poligrafom i uredajem za analizu stresa u glasu su u njihovu slucaiu beskorisni. strane. tesko gutanje i potre- bom da izvrcu istinu. ne samo zbog obmanjivih tvrdnji nego i zbog lukavog izostavljanja. to crvenjenje. Los lazac ce ponavliati odredene recenice kao da ih je naucio napamet .oni nude kline za stil i sadrzaj. emocionalni i nepokvareni ljudi mogu "pasti" na poligrafskom testu i kada govore istinu. Najbolji lazljivci su sociopati. trgovce. Proucavajte majstore opsjene. no kome hi koristio test kiselinom za potvrdivanie pretpostavke? znim. Kod dobrog lazliivca ne ocekuite manifestacije sno treptanje. odredene odvjetnike.

iii na podu. formule. proizvodne vor 0 tehnike. 129 .rastavom. Ponekad tajne neke organizacije upravo bodu oci posjetitelja: izlozene na ogIasnim plocama.koje podnose poslodavci prekrsili povjerljivih zaposlenika odavanjem bezuvjetno inforrnacija. nema poslovanja. Nemojte stavljati kombinaeiju Ne kazujte nista svojojzeni.ljubavnika) u Ne govorite nista dieci. kos za smece nije siguran. Ne mozete u potpunosti vierliivih informacija. cak i u snu. muzu. Nabavite sef s bravom na kojoj se sifra moze miieniati. dendan ili rodendan nasumicno bliske osobe. u krevetu. Negovorite nikome vise nego sto trebaju znati. u dizalu. Tajne se odaju i na druge nacine.[es bivseg bracnog zeIji za osvetom. Ako treba zastititi vazne tajne vase tvrtke ~ marketinske planove. Jedan ad tri braka u danasnje vrijeme zavrsava. Nema takva bijesa kao sto je 128 niti 7-4-7-6. nema vlade koja moze sacuvati tajnu. Cuva'nle taine Sve pomalo izbija na vidielo. N abavi te do bru sjeckalicu za papir. Ne dogovarajte poslove na javnim miestima. ostavljene kod uredaja za kopiranje. Cdce mijenjajte bt- i nepredvidliivo. Vazno je u takvim slucajekradljivce virna da poslodavac podnese tuzbu. Ijubavnici ili Ijubavniku. u cekaonici kod lijecnika. Nema osobe. svedete naminimum: sprijeciti curenje pono ima nekoliko nacina da ih na komadicima papira u kosu za otpatke N emojte raditi puno duplikata kljuceva za ormarice s vaznim spisima ili sefove. Nemojte za kombinaciju koristiti svoj robrojeva. Liudi razgovaraju . protiv bivsih povierenje njih nekoliko godina sve je veci broj tuzbi. u kaficu. Posljedica neoprezna razgovora? Moguce otkrivanje najskrivenijih tajni vase kompanije . uz mnogo publiciteta. tako da zastrasi druge potencijalne rajni u kompaniji. ad- resare i slicno ~ natjerajte djelatnike da potpisu ugopovierljivosti konkurenciji. no imaju ulogu odbijanja. kojim se obvezuju da tajne nece Takvi ugovori nisu posvuda U posljedkoji su strogo otkriti pravovaljani.sto bi vas moglo kostati mnogo novea.u podzemnoj zelieznici. Drzite rezervne kliuceve u svome dzepu i kod kuce. druga (iii bivseg .

ali vi ste u ratu. taino.------------------~ Nemojte davati mnogo informacija svojim partnerima. najupuceniji poslova podzemlja Nasoj Stvari ostaje Johnny Torio. uomo segreto. Pomno pratite Ijude koii ulaze u vas poslovni prostor radi usluga odrzavanja iii kakvih dostava. daje hladnokrvno' svijetom. To je klasican nacin prodiranja i vasi neprijatelji ce ga pokusati iskoristiti... time biste spijunu iii spijunima dali vremena dapoduzmu protumjere.Mafije Utjelovljenje vjeruju u tih vrlina cast. pomoci vam da osigurate okruzenie od upada uljeza. l30 Uzor Kaosto u nvo. I jos nesto: ako je jedan od vasih kapetana zaduzen za vasu osobnu spijunsku mrezu. Strpljiv coviek je coviek koji vlada. iznad svega uomo di pazienza (strpljiv covjek). postojan u svemu. Svatko voli tracati i makar ljudi s kojima posluiete ne moraju posjedovatikriticne informaciie.izravno naiboljoj agenciji privatnih istrafitelja koiu mozete pronaci. ostroumni konkurenti ~ nalik paleontolozima ~ mogu sloziti veliku tajnu od nekoliko sitnih fragmenata. Smite i obratite se . i upozoriti vas na vanjske neprijatelje. Mozda ce potraiati i odnijeti vam hrpu novca. Johnny Torrio ie ponajprije prilici bio naiblize pravom geniju kakvog ova zemlja bio uomo di panza (doslovce. no. mozda yam ie miliie da dopustite neprijateljskim spiiunima da nastave sa spiiunazom ~ i snabdijevati ih krivim informacijama. terenci. pronaci iznevjeritelje u vasoj kompaniji (aka postoie). opisao ga je ovako: "Kao organizator Torrio i administrator je ostao nenadon je po svoj masan u analima americkog kriminala. Herbert kronicar Johnny cikaskog kriminala. nije jos imala". Naravno. Oni ce ukloniti prisluskivace iz vasih ureda. obicno u svadi.".. odmazdu i solidarnost. Ako tajne iz vase organizacije cure redovito. coviek koji zna zadrzati stvari za sebe (duboko u utrobi).. vit. on planira i 131 . Asbury. Nema potrebu za Krasi ga unutarnja snaga koja mu drzanje jer on ceka. covjek trbuha). provjerite da obavijesti koje yam donosi ne idu na odredeni nacin u prilog niegovim vlastitim omiljenim proiektima. sam vee objasnio. a vi niste locirali izvor. povucen coviek. On je nepokolebljiv. Drzi se po strani. Ne govorite nista 0 svojim sumnjama. s vanjskim pretvaranjem. ocigledno na sustavnoj osnovi. mozda bi stvar trebalo prepustiti privatnoj istraziteljskoj tvrtki ili privatnom detektivu.~---------------------------.

koje cagu. ostrouman. no kao lider je bio daleko ucinkovitiji i. Mafiji Pamti sve za mogucu primienu. tom. te koji ne povecava vlastito bogatstvo dobro- zi- vot je sazdan od rad.a i samoodricanja. Svjestan Necete mnogo pogriiesiti ako vlastiti stil rukovodenja oblikujete prema uzoru na Johnnyja Torria. njegovih ideja i energije. Prepreden je.sustavu koji je 133 sustavu kriminala 132 . ne vrline. Proucava niihovo ponasanje. a sto vjerojatno protivnici ceka prosudujuci niihove drugih. prase u Brooklynu. Inace vjesto manevrira Iznad svega. . dania i samokontrole. On nije slav an kao sjajan Capone.osim ako je u pitanju nesto od izuzetne vaznosti. Cijelinjegov misliat. kad ima naivece sanse za uci na primjeni sto on ie da do- stvoren terneljem SAD-a. sro ie vazno i to mu daje dostoa sve navede- ianstvo i donosi postovanje. slabosti.napada sarno u trenutku uspjeh. vjerovanjem ili plemenitoscu.i im moze upaliti. posjedovao u golemim kolicinama. a kad je odlazio iz grada kolege su ga toliko postovale da je. ternacionalnom pola stoljeca kasnije diskretno postao jedan od najvazniiih i najbogatijih ljudi u in. zna samopouz- Ne trazi sukobe. dakako uz inteligenciju. izbjegava ih prema cilju. Dok njegovi onore postize onaj koji je otvoren. brojnih propusta Johnny Torrio je Ucio je iz maloje pocinio u Chi- i pogresaka.uspjesniji. procjenjuje skakucu i vrpolje se od nestrpljenja. Sve ovo cini i njegovu muzevnost. nece. predlozivsi na usvajanje jedan po jedan potez koji su za relativno kratko vrijeme doveli do osnivanja Nacionalne godina Johnny Torrio Mafije SAD·a (OrganizaciSa sedam slijepo je je potopio ocuhovo je) de facto postao consiglie te organizacije.

A ipak.bez pogovora. Neka sastavi predbracni ugovor iz kojega se jasno vidi sto tko dobiva u slucaiu. [asno je da ce vas brak biti drugaciji. nista vise. Supruga treba znati sarno ono sto zelite da se zna . Kad yam voljena osoba kaze: "Kako moze~ biti takav materijalist i traziti da potpisern ovaj ugovor? Zar me ne volis?" vi odgovarate: "[asno da te volim. brakovi mafiiasa nisu nikada prijedlog 50:50. nikadane ocekuje da obiteljski problemi imaju vazniie mjesto od posla. nadite odvjetnika koji je strucnjak za bracno pravo i razvode.razvoda. radi vase karijere. 0 cemu razmisljate. preporucio bih da jednako kao u mafiiaskim brakovima vasa bracna druzica bude osoba uvjerena da je najbolje sto god vi ucinili. No. Ima samo blijedu (aka ikakvu) predodzbu 134 imati puno opsezniji ugovor. ovisno 0 vasoi skrbi za buducnost i vasemu umiiecu." Da~ako. Mala. Njezin djelokrug su kuca i djeca. ponajmanje srdita na vas. Supruga ne bi trebala biti zahtjevna i svadljiva. sto ste radili. Zalosno je domacinstvo u kojemu kokos kukurice. jedva poznaje njegove poslovne partnere. Supruga vas nikada ne bi smjela pitati gdje ste bili. a pijetao suti. a na varna je i na vasem odvjetniku da to sredite.i zadovoljiti se time.. moji kreditori i odvjetnici insistiraju na ovakvu dogovoru.godisniem prihodu.. unaprijed utvrdena pausalna svota drzat ce vaseg bracnog drug a i pohlepnog odvjetnika daleko od vaseg posla. potpisi sva cetiri primierka. A ipak . Vi spadate u zakonito drustvo. Potpuno je razumljivo da cete s bracnim drugom Obiteliski aranzmani Kakve veze ima brak s vasim poslom? Svakakve iii nikakve. koja ce uciniti sve sto zahtijevate . Bilo bi pozeljno da brak nema nikakve veze s vasim poslom. Finito! a njegovu 135 . koja (zbog toga) nece zahtijevati da ju ukljucite u odlucivanje nego ce prihvatiti sve sto odlucite. Zena ne zna nista 0 poslovima svoga supruga. Prije svecanog obecanja. Malim te. a velika je vjerojatnost da vi hocete. knjiga i bankovnih racuna.

da vam se Na muci Priprema Supruga se poznaju junaci. Da biste brze zavrsili. budite strpljivi. je majka srece.tek cere tada otkriti prave prijatelje.a onda se mnozi. ako se izjalove . daite protivniku mo- U vijek v dode trenutak za naplatu duga. ne zurite. Ako je cekic jedini alat kojega imate. nemarna muskarca je skoro udovica.Ako ste nakovanj. Kad se cini da ste se nagodili. ako ste cekic. Ne ocekujte 10- gikom i razboritoscu. mogu sarno krenuti na bolje. Zla sreca dolazi jedna po jedna . budite spremni na rat. Kad je lokot u vasim rukama. da se ljudi u poslovima rukovode Malijaske mudrice Svaki problem ima dvije strane. a potom nas izdaje. gucnost izlaza. Cim ste se nagodili. Radi mira. smionost je otac. 136 Ne stvarajte Ne ucite vojnike svim svojim umijecima ne bi obilo oglavu. neprijatelje ako to nije nuzno. gubite. stvari stoje da ne moze biti gore. Pogresan Kad odabir obicno se cini razumnijim. udarite. svi ce vam biti prijatelji. Dol). Sporazumi se sklapaju da bi se krsili. yam planovi uspijevaju. Sreca je na strani jakih. Sreca se s~ijesi. svi su problemi nalik cavlima. 137 . ucinili ste korak ka pobjedi.

U darite Ni jedna Zivjeti po tudoj volji je za neke nuzda.• porazi takoder. vjerujte kupujemo sadasnjoscu. a za vecinu sreca.se Postupaite kao s priiateliem. hinite da ga se plane mozemo pogrijesiti.no oni s poja- kriza nije tako teska kakvom ju mozemo zamisliti. Us u kupusu Buducnost bolja je nego kupus bez mesa. Gnjev Dovoljno je vjetar koji gasi sviiecu razuma. Nitko ne umire dvaput. moru svi su liudi braca . N esreca uvijek dolazi kroz vrata koja su joj bila otvorena. 139 . mu kao sto biste vjerovalineznancu. ne mozete ju upoznati. nabrusite DOZ. gU Uolujnome som za spasavanie mozda nisu spremni da ga dijele s drugima . brojni heroji. Ravnaite se po tome. prevarili neprijatelja. nikada niste na ulici. Pobjede uvijek privremene. Poslije Ako pobjede. prvi pa cete udariti i zadnji. Pustite pse da spavaju osim ako na uzici nemate lava. najgorom praksorn. P oslije rata pojavljuju. pustite da Da biste site. Mirne vode mozda skrivaiu rnorske pse. je moguce potkupiti s neznancem raznim valutama. 138 Saroo budala odustaje pred ciljem. nije gozba . Kad zavrsi.to je uvijek samo dovoljno. protivnika da prica. N e postoji v takvo sto kao sto je ieftin politicar. precijene vasu glupost nego N ajbolje U sutnji teorije vrlo cesto rezultiraju . Pustite Liude prica ios.Bolje je da neprijatelji vasu ostroumnost. za mnoge potreba.

Strah secesto prikriva hrabroseu. je njegovoj mladosti: puna U lovu pustite Starost orla jednaka opasnosti . tame si. Nikada nesuglasice se mogu razriiesiti medu pla- ne vezujte psa sviniskim crijevorn. da divljac dode k varna. ••• A coviekova kolijevka lezi u njegovu grobu. Kamo 140 .Mnoge htama. ali ih nemojte vrijedati. Neprijatelj razenim. Basta. god isao. Varajte je najopasniji onda kada se doimlie po- bogatase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful