TARIKH

27/08/201
2
(ISNIN)

28/08/201
2
(SELASA)

MASA
07.40
-08.55

07.40
-09.55

1103/1

07.40 09.25

12.3001.30
07.40 10.10

Unit Peperiksaan Dalaman(UPD)
MATEMATIK K1

1 JAM 15
MIN

BAHASA MALAYSIA
K1

Semua

2012
2 JAM 30
MIN
1 JAM 40
MIN

Semua
Pljr Islam

2 JAM 15
MIN

Semua

1103/2

BAHASA MALAYSIA
K2

2 JAM 30
MIN

Semua

1119/1

BAHASA INGGERIS
K1

1 JAM 45
MIN

Semua

1119/2

BAHASA INGGERIS
K2

2 JAM 15
MIN

Semua

1249/1

SEJARAH K1

1 JAM

Semua

1249/2

SEJARAH K2

2 JAM 30
MIN

Semua

2 JAM

Pljr Islam

2 JAM 30
MIN

Pljr Bkn
Islam

REHAT
1223/1
1225/1

PENDIDIKAN ISLAM
K1
PENDIDIKAN MORAL

CUTI HARI KEMERDEKAAN YANG KE-55 TAHUN
07.45 09.00

1511/1

SAINS K1

4531/1

FIZIK K1

1511/2

SAINS K2

4531/2

FIZIK K2

12.20 01.50

4531/3

FIZIK K3

07.40 –
09.40
07.40 –
08.55

3472/1

MATEMATIK
TAMBAHAN K1
EKONOMI ASAS K1
PEND.SENI VISUAL
K1

09.10 09.30
09.40 12.10

04/09/201
2
(SELASA)

CATATAN

REHAT

10.20 –
10.40
10.40 –
12.40
10.40 –
01.10
31/08/201
2
(JUMAAT)
03/09/201
2
(ISNIN)

TEMPOH

REHAT

09.40 10.00
10.0012.15

30/08/201
2
(KHAMIS)

MATA PELAJARAN

09.00
REHAT
JADUAL
PERCUBAAN
SPM
09.20
09.30 1449/2
MATEMATIK K2
12.00
12.101223/2
PENDIDIKAN ISLAM
01.50
K2

10.0010.20
10.20 12.50
29/08/201
2
(RABU)

KOD
KERTA
S
1449/1

09.40 -

3757/1
2611/1

REHAT

1 JAM 15
MIN
1 JAM 15
MIN
REHAT

5B,5C,5D

2 JAM 30
MIN
2 JAM 30
MIN
1 JAM 30
MIN

5B,5C,5D

2 JAM

5A

1 JAM 15
MIN

5A

5A
5A

5B,5C
5D

.......... masa dipanjangkan 10 min... MD NORDIN) .NOOR HAMIZAM SHAH B................ masa diawalkan 10 min......40 adalah masa bagi pengurusan kelas seperti mencatat kehadiran & membersihkan kelas......00 – 07.....  Guru yang bertugas sebelum rehat men atas..........  Sila rujuk jadual P&P peribada anda..  Guru yang bertugas selepas rehat men atas.Unit Peperiksaan Dalaman(UPD) JADUAL PERCUBAAN SPM 2012 MAKLUMAN  Masa menjaga kertas peperiksaan mengikut masa P&P guru masing-masing....  Sila masuk ke kelas selepas tamat waktu peperiksaan untuk satu-satu subjek..  Masa pertama 07. (EN... Disahkan oleh : ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful