Resene naloge iz Fizike 1 za srednje sole

2 zvezek

Primed resevanja osnovnih nalog. Nekatera poglavja iz knjige so zajeta ze v kombinacijskih nalogah iz prvega zvezka in tu nimajo ponovitve Z osnovnimi nalogami, naprimer sile na klancu. gibanje na klancu. Vsi primeri niso cisto osnovni, arnpak naeelno so v 2 zvezku manj zahtevni primeri, kar pa je tudi individualno odvisno kaj komu bolj lezi. Osnovna naloga praviloma, toda redko zajema izkljucno 1 poglavje Zaradi boljse predstavljivosti snovi je vecje stevilo nalog iz gibalne kolicine,

=

O;S, -10.

3

SV,

S

100dr 10~m2.. 1el:: 10-. 1= 10-,z dmJ':!Il10-~ {t11.".,)3
2

1hQ"

=

{pS=: (0-,6 S ;

='

ur"

m.3

®

A vf~ I'lPVo Z.,' (Qzela!r; ( 5:: 10 kll?) V c-;'.;-~ (I ~I~), AI flO'? '(S.,) V~'5"~/sh/'lr6ff;o j (\4 -: 1(Ja/~)1 . drtt.! cit?! (52) ~C1' 5 /','/roF.7& (\.Q'::6t7k~\ K 0/( K.5'V71 :>1-41' f OPP /"'QZ4dY/ s: "'IT >2.. ,2 TI'
=:

s-

70

k"l

v:; ;;; 10CJ
V,l -=-

R:> i. :: -J h
=?

T

7;~

~

r

S"
~Q

=

S""1 .;- ~2

=-- V-1, X
>"n?@

1- ~

(i --) X
C~5

TIJ ~
X

npzt:~l1kCJ o.r:/d'/i'- cas %

Vrek'
VGI'z/

Il1r~

voZiyf.-. zV? 5'/'/170;7'0 V2 (t -.x ) ,
,

100.)( f 6'0(1.--X)

S-1

L;tJx:::'
::!

$4, ... , ;(

t- X

425

10
tire

S'1:: ~ -

~.)(' = ~. ~ lS;:

'1[70.

q 25 :::25'kM

;:: 0,7S tire

~S KIJ1
.

-

C7,

Q

\IV. ~

a, )(
=:

tt lX. 0 /Y r18. N2. c!!1. ~ 110 ~ -r, eM I
•~

~3

.,.... 0 or» (O.,;jU -

0

-.--~

2Y"CI1? h

-2..

os-la// c;Or/m1?rl-_
u

OS'I7C7tJlll'h
.

a9'k;z:-

>

Prt'm~r/

rC7C l/

Ilan(4 I

S

.•

p~tJre5bml '

b>.jtty.ze
~

.kZe

1~ ~2 d(R7{J3~) -121' % ~ (~1) _
32 c/tZf (2,1J)

X
X

eee~
=~
~
=

/~
X-1-~ .c:

rCl((£.ql7cYt>j~

/JQPQK

6

.~ 12 .,1141,( f. .9,.32

131' 61-

a, ~3

h (2,22)

d=t::::

--11, t6 de}

£.

t l1;l1- f-S,i3 + 1tr,30

Gr~Clf'~~rrr?c4CJ~'

-

eLY

(:~,{,2)

1¥.,Jo ~
AX 1f.faX::

x%:

elliS)

{-1'X q~5=_k... (.if _ >

)(

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful