GHID PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIILOR SITUATE ÎN MEDII AGRESIVE

Indicativ GM 017-2003 Înlocuieşte PC1/3-96
Cuprins * PREVEDERI GENERALE * PRINCIPII PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR SITUATE ÎN MEDII AGRESIVE * URMĂRIREA CURENTĂ * URMĂRIREA SPECIALA * PREVEDERI SPECIALE * Anexa 1 - Fişa sintetică privind construcţia şi procesele/instalaţiile tehnologice * Anexa 2 - Fişa privind urmărirea evoluţiei parametrilor tehnologici1 * Anexa 3 - Fişa evenimentelor produse la instalaţiile/echipamentele tehnologice din hală, clădire * Anexa 4 - Fişa evenimentelor produse la elementele de construcţii din hală, clădiri

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Obiect şi domeniu de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid are ca obiect stabilirea condiţiilor şi modului de desfăşurare a activităţilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive, inclusiv a celor care au suferit intervenţii anterioare, în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru menţinerea performanţelor privind siguranţa şi funcţionalitatea, în condiţii de eficienţă maximă. Ghidul este elaborat pe baza prevederilor art. 38 al Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor (denumit în continuare Regulament), pentru categoriile de construcţii a căror exploatare are loc în medii agresive, prin acestea înţelegând: a. construcţiile, de orice natură (industriale, edilitare ş.a.) în care se desfăşoară procese tehnologice de natură chimică producând medii agresive; b. construcţiile aflate în zona de influenţă a surselor de poluare cu agenţi agresivi datoraţi proceselor tehnologice; c. construcţiile aflate în zone cu medii agresive naturale (mediu marin, pământuri sărăturoase ş.a.). 1.1.2. Ghidul cuprinde prevederi legate de specificul activităţilor de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive, referitoare la: a. agresivitatea mediului, determinată în principal de caracteristicile mediului agresiv (interior şi exterior), de particularităţile proceselor tehnologice care se desfăşoară în interiorul construcţiei şi de modul de funcţionare a utilajelor/instalaţiilor tehnologice, inclusiv a celor de captare, neutralizare şi evacuare a agenţilor agresivi; b. modificarea stării protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţii (structurale şi nestructurale) şi a instalaţiilor aferente construcţiilor (partea exterioară); c. modificarea stării materialelor/elementelor, cauzate de acţiunea corozivă a mediului. 1.1.3. Prevederile ghidului se aplică tuturor categoriilor de construcţii supuse acţiunii, mediilor agresive, indiferent de natura fondurilor din care au fost construite şi a proprietăţii. 1.1.4. Prin urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive se urmăreşte depistarea, prin activităţi sistematice şi consecvente, a degradărilor sistemelor de protecţie, precum şi a elementelor construcţiei, permiţând luarea unor măsuri de intervenţie eficiente prin: i. ii. întreţinere şi reparare curentă, în fazele incipiente de degradare, cu costuri mult mai reduse decât cele necesitate pentru expertizare şi intervenţii în cazul constatării cu întârziere a unor degradări avansate, extinse; prevenirea producerii unor avarii, prin măsuri imediate, , provizorii, în cazul instituirii activităţilor de urmărire a comportării la construcţii vechi, degradate, aflate în exploatare.

pe baza consultărilor cu proiectantul: . construcţii. observaţiile şi decizia proiectantului cu privire la menţinerea/modificarea instrucţiunilor de urmărire curentă şi. Acesta va fi întocmit de proiectant. urmărirea comportării efectuându-se pe baza unui program minimal stabilit de proiectant pentru satisfacerea exigenţelor privind cel puţin siguranţa publică şi a mediului.documentaţia tehnică necesară (cartea tehnică a construcruţiei. constituind capitolul D din cartea tehnică a construcţiei (conform prevederilor Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.1.2.5. ca surse ale mediului agresiv şi cauze ale degradărilor construcţiei. Termenii de specialitate privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor sunt definiţi în Normativul P 130-99. 1. să fie stabilite de proiectant. în principal. 1. instalaţii tehnologi). proprietarul va asigura efectuarea urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor prin contracte de prestări servicii cu personal de specialitate care îndeplineşte condiţiile conform prevederilor legale aplicabile. precum şi proprietarilor/utilizatorilor unor astfel de construcţii. 1. prevăzute de proiectant). 1.2.1. urmând ca instrucţiunile de urmărire curentă/proiectul de urmărire specială pentru flecare obiect . ii. rezultate din prevederile documentelor tehnice care se aplică în cazul construcţiilor în cauză. Terminologie 1. . proiectul de urmărire specială a construcţiei.1. Responsabilitatea principală privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive revine proprietarului/utilizatorului construcţiei. în formele minime de organizare. Ghidul se adresează în principal specialiştilor/experţilor din unităţile de proiectare şi din institutele/laboratoarele specializate în activităţi de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive. b şi c).6. 2. cât şi la instalaţiile şi utilajele tehnologice. cunoscută. privind urmărirea curentă şi urmărirea specială (dacă este cazul). În cazul construcţiilor civile şi social-culturale aflate în medii agresive (conform pct.1. în funcţie de situaţia concretă. Notă: Prezentul ghid conţine prevederi-cadru. 1. Toate datele privind urmărirea comportării în exploatare se vor constitui într-un dosar întocmit pentru fiecare obiect de construcţie şi denumit „Dosarul urmăririi comportării construcţiei". Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor) situate în medii agresive se va realiza în echipă.Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţiile se referă atât la construcţie. precum şi propunerea unor eventuale intervenţii. anexa nr. întocmite la intervalele stabilite.personalul de specialitate. de agresivitatea mediului şi de amploarea programului de urmărire a comportării acestora.de construcţie. rapoartele periodice. .6 privind Cartea tehnică a construcţiei) şi cuprinde cel puţin următoarele: i. instruit corespunzător. prin stabilire programului de urmărire. Responsabilitatea proprietarului se menţine şi după ieşirea din uz a construcţiei.2. instrucţiunile/proiectul privind urmărirea comportării acelor construcţii. aceasta trebuie să cuprindă. a proiectului de urmărire specială. 1.7.mijloacele necesare. direct sau prin contract cu personal competent: colaborarea cu un proiectant de specialitate. 1. reglementările tehnice în domeniu. dacă este cazul. 1. În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizaţi şi următorii termeni specifici: . la comanda proprietarului/utilizatorului. fişă sintetică privind construcţia şi procesele/instalaţiile tehnologice. de colective pluridisciplinare de specialişti (specialişti în coroziune. Proprietarul/utilizatorul se va organiza în mod corespunzător pentru desfăşurarea acestor activităţi. desfăşurarea activităţilor necesare.1.8. care va asigura: i. instrucţiunile de urmărire curentă a construcţiilor prevăzute în proiectele de execuţie şi.1. în funcţie de importanţa şi caracteristicile construcţiilor. până la terminarea etapelor privind postutilizarea ei. aducerea la zi a acestuia şi analizarea rapoartelor periodice care conţin rezultatul activităţilor urmărire. care trebuie să supervizeze şi să decidă asupra desfăşurării acestei activităţi şi a unor eventuale intervenţii.2.1. ii. după caz.

2.Lege privind calitatea în construcţii. Acoperiri prin vopsire.      agent agresiv (coroziv): factor de mediu ce acţionează distructiv asupra construcţiei sau a diverselor sale părţi componente.. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse la acţiunea mediilor agresive specifice industriei textile.Ghid de proiectare.Ghid de proiectare. 137/1995 . SR EN 24624 . SR ISO 4628/1 .Vopsele şi lacuri. 10/1995 . Încercarea la tracţiune. Încercarea la caroiaj.Ghid de proiectare. GP 048 . P 130 . 12. 7. GP 029 . 14. 16.. NP 039 . intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a)industria cărnii. execuţie. GP 031 . Legea nr. 5. 6. exploatare (urmărire. 766/1997). în ansamblu. Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente (aprobat prin HGR nr. 15. execuţie. 3. 19. 18. 17. [top] . intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b)industria vinului şi a berii . intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor (aprobat prin HGR nr. mediu agresiv (coroziv): mediu care conţine unul sau mai mulţi agenţi agresivi (corozivi). exploatare şi intervenţiei pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în mediii agresive specifice industriei de celuloză şi hârtie.Lege privind protecţia mediului. oţel) şi mediul său înconjurător. 766/1997). Metode de verificare. GP 035 . GP 032 . 1. 11. 10. Regulament privind urmărirea comportării în exploatare. 6 . execuţie. oţel) pentru a o proteja împotriva coroziunii. SR ISO 2808 . STAS 8009 . sistem de protecţie anticorozivă: ansamblu de straturi de protecţie aplicate pe o suprafaţă suport (beton.Vopsele şi lacuri. 273/1994). Determinarea grosimii peliculei. SR ISO 2409 .Vopsele şi lacuri. Evaluarea degradării suprafeţelor vopsite. a mediului înconjurător sau a sistemului constituit din cei doi factori: degradare datorită coroziunii: efect al coroziunii considerat dăunător pentru materialul de construcţie sau construcţie. provocând degradarea (coroziunea) materialelor de construcţie: clasă de agresivitate: caracteristică tehnică măsurabilă a intensităţii acţiunii mediului agresiv asupra materialului de construcţie: coroziune: interacţiune fizico-chimică între un material de construcţie (beton.Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor.Ghid de proiectare.Normativ privind criteriile de performanţă pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive industriale. situate în medii agresive.Vopsele şi lacuri. 9..Ghid de proiectare.Ghid de proiectare. 13.execuţie şi exploatare (urmărire.Ghid de proiectare. intervenţii) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor din oţel. GP 030 . 8. execuţie şi exploatare (urmărire. Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor (aprobat prin HGR nr. GP 047 . care conduce la modificarea proprietăţilor materialului şi adeseori la degradarea funcţională a acestuia. Legea nr. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane. Referinţe 1.Protecţia suprafeţelor metalice. exploatare şi intervenţii) pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice. 4.3.

precum şi ale materialelor/elementelor structurale şi nestructurale. înregistrare şi valorificare a unor date şi informaţii specifice. la construcţii în exploatare. ale mediului interior şi exterior. este o activitate sistematică de culegere. iii. prin examinare\(observare) directă. depind de următorii factori: . ventilaţii). siguranţa şi funcţionalitatea. care arată evoluţia stării construcţiei sub aspectul performanţelor privind. sub aspectul agresivităţii.a. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive se realizează sub ambele forme prevăzute de Regulament. natura şi intensitatea agresivităţii mediului .4. iv.). seismic ridicat. unele caracteristici ale materialelor/elementelor structurale. ale protecţiilor anticorozive.la evoluţia unor anumite caracteristici (parametri). se referă la următoarele elemente specifice: i. Urmărirea curentă este o activitate sistematică. la construcţii noi realizate cu materiale/elemente cu sensibilitate mare la coroziune (spre exemplu structuri pe cabluri la bazine de înot sau mediu marin. După ieşirea din serviciu a construcţiei. Intervalele se stabilesc atât pentru urmărirea curentă. solicitări mecanice deosebite (de intensitate mare. inclusiv starea factorilor agravanţi (instalaţii proprii.6. vârsta construcţiei: existenţa unor factori agravanţi în ceea ce priveşte construcţia: defecte/degradări. 2. intervenţii anterioare. soluţii constructive ş. i. în medii agresive. 2.2. v. 2. cu character permanent. PRINCIPII PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR SITUATE ÎN MEDII AGRESIVE 2.). Intervalele de efectuare a activităţilor de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive. analize şi determinări efectuate asupra unor caracteristici/parametri ai proceselor/instalaţiilor tehnologice. cât şi urmărirea specială. conform prevederilor acestuia: a) urmărirea curentă..a. atât urmărirea curentă. Urmărirea specială se efectuează suplimentar faţă de urmărirea curentă. urmărirea comportării în exploatare. conform unui program stabilit de proiectant pentru perioada de postutilizare a construcţiei. b. cu evoluţie periculoasă : care au suferit degradări/avarii.a. pe care nu o exclude. realizată cu personal de specialitate şi mijloace adecvate. 2.3. starea protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţii.5. iv. . grad. 2. determinante pentru starea construcţiei. la construcţii noi. hidroizolaţii. urmărirea comportării continuă. de regulă: a.2. în principal. ii. în principal. pe baza instrucţiunilor stabilite de proiectant. pentru a depista sursele care determină existenţa/depăşirea unor limite ale agresivităţii mediului (dacă este cazul). ii. care se referă . c. cât şi pentru urmărirea specială.a. b) urmărirea specială. unii parametri ai proceselor/instalaţiilor tehnologice. amplasarea pe terenuri dificile ş. evoluţia stării instalaţiilor/proceselor tehnologice sub aspectul riscului producerii/intensificării agresivităţii mediului. dinamice ş. alcătuirea (materiale.de regulă . Urmărirea specială este o activitate sistematică de investigaţii specifice. Această enumerare nu exclude instituirea urmăririi speciale alte categorii de construcţii situate în medii agresive. prin care se realizează obiectivele prevăzute în proiectul de urmărire specială. În cazul construcţiilor situate în medii agresive. cu caracter permanent sau temporar. elemente din beton precomprimat ş. Ea se desfăşoară pe toată durata de serviciu a construcţiei şi se realizează. întocmit de proiectant. măsurări. care vor fi exploatate în medii agresive încadrate în clasa de agresivitate medie sau puternică.1. Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate. cu personal specializat şi mijloace tehnice adecvate. rezultate din examinarea (observarea) vizuală. prin care se constată şi se consemnează starea generală a construcţiei. precum şi a parametrilor legaţi de agresivitatea mediului. Urmărirea specială a construcţiilor situate în medii agresive se instituie. măsurări şi analize cu mijloace de uz curent. iii.) construcţiei. caracteristicile principale ale mediului (interiori/ exterior).

Independent de faptul că o asemenea activitate se realizează în cadrul exploatării tehnologice. care sunt o cauză majoră a degradării prin coroziune a construcţiilor. (ii) şi (iv).6. d. în special având în vedere evoluţia factorilor de la punctele (i). a instrucţiunilor de urmărire curentă şi a proiectului de urmărire specială. 27. d. depistarea şi semnalarea defecţiunilor apărute la utilajele şi instalaţiile tehnologice.. modalităţile în care va acţiona proprietarul/utilizatorul. a zonelor defavorizate: în care se produce condens. stropiri sau stagnări de soluţii/şlamuri agresive. de regulă prin reducerea lor. legătura cu o unitate de proiectare de specialitate şi elaborarea. Urmărirea unor parametri semnificativi ai proceselor/ instalaţiilor tehnologice este. datele respective se vor culege şi consemna şi prin sistemul adoptat pentru urmărirea comportării în exploatare a construcţiei. scurgeri. producerii unor accideţite/avarii privind construcţia.1. precum şi a intervenţiilor necesare pentru remedierea defectelor/degradărilor constatate în urma activităţilor de urmărire a comportării. în cartea tehnică a construcţiei. dacă este cazul.5. 1. iv). 2. 2. 3.). utilizatorul/ proprietarul construcţiei va numi un responsabil.a. identificarea cauzelor unor degradări apărute datorită unei utilizări necorespunzătoare a construcţiei (în ceea ce priveşte mediul agresiv. şocuri etc).Intervalele stabilite iniţial vor putea fi modificate pe parcursul existenţei construcţiei.7. efectuarea urmăririi comportării construcţiei.7. (ii).5. e. identificarea şi examinarea cu atenţie a zonelor „sensibile" ale structurii. apariţiei unor situaţii neprevăzute în programul de urmărire. ii. tasări. prin personal propriu sau.8.. [top] 3. iv. execuţia şi exploatarea acestora (inclusiv privind intervenţiile asupra construcţiilor). determinarea parametrilor care caracterizează mediul agresiv (conform pct. precum şi la instalaţiile de ventilare. pornind de la datele biografice privind proiectarea. 3. stagnări de aer impurificat. prin prestare de servicii de către personal de specialitate care îndeplineşte condiţiile conform prevederilor legale aplicabile. 3. discontinuu) ş. . depuneri de pulberi agresive. vi. a zonelor în care aceştia apar cel mai frecvent şi la concentraţia maximă. b. 3. protecţiile ş. URMĂRIREA CURENTĂ 3. sunt: i. Obiectivele urmăririi curente a construcţiilor situate în medii agresive. Pentru organizarea desfăşurării activităţilor de urmărire a comportării construcţiilor situate în medii agresive. în mod explicit. cu avizul proiectantului.1. intenţiei de modificare în ceea ce priveşte construcţia sau procesele/instalaţiile tehnologice. deosebit de importantă şi necesară. cartea tehnică a construcţiei. Urmărirea curentă în ceea ce priveşte procesele/instalaţiile tehnologice face parte din tehnologia de fabricaţie şi va fi avută în vedere. cu obligaţii de ambele părţi. de captare.de către proiectant. neventilat. iii. închideri. care să asigure: a. v. 2. procesele/instalaţiile tehnologice sau mediul ambiant natural. (i). c.). 2. atingerii unor limite maxime prevăzute în programul de urmărire. Urmărirea curentă are ca scop identificarea modificărilor privind starea construcţiilor faţă de starea iniţială.9. considerată bună şi consemată. neutralizare şi evacuare a gazelor şi apelor reziduale. (ii) şi (v)). în principal prin consultări cu proiectantul. c. precum şi regimul de acţiune a agenţilor agresivi (continuu. incendii. precum şi includerea documentelor aferente în cartea tehnică a construcţiei.4) şi ale materialelor/elementelor structurale şi nestructurale (conform pct. depistarea din timp şi semnalarea unor defecte şi degradări ale protecţiilor anticorozive (conform pct. pentru a depista posibilele surse de agresivitate (conform punctelor 2.. de către proiectant. în cazurile: a. păstrarea evidenţei privind activităţile de urmărire a comportării şi a rezultatelor acestora şi a documentelor.2. b. în majoritatea cazurilor.a. hidroizolaţii ş.a. Se recomandă ca desfăşurarea activităţilor şi personalul stabilit pentru activităţile de urmărire a comportării construcţiei să fie agreat şi. produse de acţiunea corozivă şi/sau alte acţiuni. 3. în cadrul urmăririi comportării construcţiei. Se vor prevedea. după caz. întocmirea/completarea cărţii tehnice a construcţiei. supuse acţiunii agenţilor agresivi sau unor acţiuni neobişnuite survenite pe durata de serviciu a construcţiei (seisme. în urma recepţiei lucrărilor. programarea şi urmărirea realizării deciziilor proiectantului (pct. instalaţiile/ utilajele.3). stabilirea şi localizarea surselor de agenţi agresivi.

umiditatea şi temperatura mediului înconjurător . Urmărirea curentă în ceea ce priveşte protecţiile anticorozive (pelicule. Datele respective se vor consemna în Cartea tehnică a construcţiei. solubilitatea gazelor în apă . mase de şpaclu. Valorile parametrilor caracteristici pentru agenţii agresivi sunt cele măsurate/determinate la nivelul elementelor de construcţii (în special la acoperiş/tavane şi pardoseli) şi nu cele de la nivelul respirator al omului. . la construcţiile aflate în exploatare. presiunea sau viteza de circulaţie a lichidului pe suprafaţa elementului .a. conform normelor de protecţia muncii . 3. dispersia .a. ) aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. fenomene de umezire-uscare. pe baza prevederilor acestui ghid.1.2. Totodată. în general. concentraţia substanţelor agresive . concentraţia gazelor agresive .3. pentru a stabili starea construcţiei şi caracteristicile mediului agresiv în care aceasta se află. activităţile de urmărire curentă se instituie.3. condens. placaje/ zidării) . temperatura . solubilitatea în apă . intervalele de măsurare.. însoleiere.a.1. 3.a … c. mase de şpaclu. exfoliere (pelicule. (c) – pentru medii solide (pulberi. modul/metoda de măsurare/analiză.3. de către personalul specializat din laboratoarele proprii de analize chimice/ toxicologice (când se dispune de dotările respective) sau prin laboratoarele specializate în astfel de determinări/ măsurări . baze. se întocmeşte/completează fişa construcţiei (anexa 1). 3. 3. stabilit de proiectant pentru fiecare obiect de construcţie în parte.a … c) se determină/ măsoară la intervalele stabilite de asemenea. pierderea luciului (pelicule. a instalaţiilor/proceselor tehnologice adăpostite. mărimile măsurate. 3. măsurate. pH-ul soluţiei . temperatura aerului . aerosoli) : • • • • • • • natura mediilor solide . topituri. mase de şpaclu) .3. 3.3.4. dacă este cazul. se vor preciza : parametrii mediului agresiv care se măsoară. termice . concentraţia substanţelor chimice în soluţie . de laboratoarele de toxicologie. 3. prin grija proprietarului/ utilizatorului. băşicare (pelicule. Parametrii stabiliţi pentru agenţii agresivi din interiorul/ exteriorul construcţiei (prevăzuţi la pct. 3. se urmăreşte aprecierea modificării acesteia. locul/zona în care se vor face măsurări/determinări.În cazul în care. higroscopicitatea .4. săruri) . umiditatea reletivă a aerului . ) .4. îngheţ-dezgheţ ş. limitele admise/de control ş. precipitaţii ) : • • • • • natura lichidelor (acizi. construcţiilor (partea exterioară). Urmărirea curentă în ceea ce priveşte mediul agresiv se realizează prin măsurări şi analize/determinări periodice privind principalii parametrii care determină agresivitatea mediului asupra elementelor de construcţie : (a) – pentru medii gazoase : • • • • • natuta gazelor agresive . În afara parametrilor enumeraţi la pct.3. 3.a. mase de şpaclu) . prin :     schimbarea culorii (pentru toate sistemele) . se va preciza durata şi modul de contact al agenţilor agresivi cu elementele de construcţii şi se va avea în vedere acţiunea factorilor climatici specifici (intensitatea şi direcţia vântului. acestea vor începe cu o investigare a construcţiei şi. placje/zidării ş.) . (b) – pentru medii lichide (soluţii.3.3. Prin examinarea vizuală a stării protecţiilor anticorozive. pH-ul soluţiei rezultate în urma dizolvării/reacţiei substanţelor agresive . realizată prin examinare vizuală şi măsurări/determinări simple asupra principalelor caracteristici ale protecţiilor şi are ca scop depistarea din timp a unor defecte iniţiale ale acestora şi a unor degradări produse de acţiunea corozivă a mediului şi / sau ale acţiunii (mecanice. În instrucţiunile tehnice de urmărire curentă.

. consemnându-se orice detaliu de natură a depista eventuale degradări: fisuri. neventitate. zidării) conform prevederilor din Normativul C 56. În cazul unor elemente sensibile la acţiunea mediului agresiv. 3. şi 3. de tipul celor prezentate în seria de standarde SR ISO 4628. zone corodate.a. 3. datorită prezenţei unor utilaje tehnologice sau dificultăţii accesului. prin examinare vizuală şi ciocănire uşoară.1. Determinarea aderenţei protecţiilor anticorozive la suprafaţa suport se face prin : a. zone sfărâmicioase. 3. zonele în care se produce condens (uşi.4.a. şuruburi slăbite sau lipsă ş. eflorescenţelor. pete. se vor lua măsuri pentru asigurarea accesului şi a posibilităţii efectuării directe a examinării/determinărilor . în urma precizărilor proiectantulu b. realizată prin examinare directă şi măsurări/determinări simple asupra unor caracteristici ale acestora are ca scop depistarea din timp a unor defecte şi degradări produse de acţiunea corozivă a mediului şi/sau alte acţiuni.). în cazul betonului (tencuielii) şi zidăriei: segregări.a. pentru mase de şpaclu şi placaje/e/zidării.a.2. precum şi în cazul apariţiei unor degradări vizibile în asemenea zone inaccesibile. comparare cu etaloane ilustrative. a armăturilor fără acoperire cu beton ş.4. armături corodate ş. În cazurile în care anumite porţiuni ale structurii nu sunt accesibile. mase de şpaclu. existenţa decolorărilor.4..3. cantitate) se face prin: a. 3. placaje.6. Urmărirea curentă în ceea ce priveşte materialele/ elementele structurale şi nestructurale fără o protecţie specială. protecţia se va reface local cu acelaşi sistem de protecţie care a fost aplicat iniţial sau cu unul compatibil cu acesta.) Se vor examina cu atenţie deosebită zonele mai expuse degradărilor produse de acţiunea agresivă a mediului. ciocănire (pentru mase de şpaclu. După efectuarea determinărilor prin metode distructive (pct. degajări tehnologice ş.4. degradarea elementelor de îmbinare (suduri fisurate. . porţiuni tăiate/lipsă. luminatoare cu stagnări de aer cu conţinut de gaze. metoda grilei (pentru pelicule). cristalizărilor de săruri. rezervoare. placaje/zidării): degradarea protecţiei şi apariţia produşilor de coroziune ai oţelului/betonului pe suprafaţa protecţiei (pentru toate sistemele). vapori.4. şi anume:       partea dinspre nord a construcţiei. 3.  desprinderea de pe suprafaţa suport (pelicule. autoclave. dimensiune. ) zonele din jarul utilajelor ce funcţionează la temperaturi şi presiuni ridicate (cuptoare.4. Determinarea întăririi/înmuierii şi a continuităţii materialelor din rosturile placajelor/zidăriilor anticorozive şi a protecţiilor din mase de şpaclu. scurgeri de apă sau alte lichide ş. unghiurile dintre elemente. b. exfolieri. 3.5. prezenţa defectelor/degradărilor. fisuri.4.. spărturi. conform prevederilor din SR ISO 2409 şi Normativul C 56. cu scurgeri de uleiuri ş. pentru pelicule.5.a.5. 3. intrândurile. reactoare ş. fisuri. 3. 3. umezirilor locale.3. suspensii de agenţi agresivi.a. se efectuează conform prevederilor din Normativul C 56 .2. care vor fi puse la dispoziţia personalului care efectuează urmăriri de către proprietar/utilizator. se urmăreşte:       aprecierea modificării suprafeţei betonului (tencuielii) sau oţelului.a. conform prevederilor din STAS 10219. Evaluarea calitativă şi cantitativă a defectelor/degradărilor constatate (intensitate. Prin examinarea vizuală a stării elementelor de construcţii. scurgerilor.a.4. zonele cu surse de coroziune constant ridicată (în vecinătatea unor bazine-băi. existenţa petelor de rugină.4. cu materiale având agremente tehnice valabile. în cazul oţelului: deformări locale. se vor face observaţii de la distanţă (prin iluminare corespunzătoare şi prin folosirea binoclului).4. Determinarea grosimii acoperirilor de protecţie anticorozivă (pelicule) se efectuează (în cazul în care nu este consemnată în cartea tehnică a construcţiei) prin metode nedistructive sau distructive. ) zonele din jurul utilajelor care produc vibraţii. armături aparente.

prin măsurarea unor distanţe/unghiuri (iii) în cazul elementelor din zidărie : a. 4 ani de exploatare) 1 … 2 ani 6 luni (după max. dar nu la construcţii cu o vechime de peste 20 ani: . integritatea prinderilor mecanice (şuruburi. 5 ani de exploatare) 2 … 3 ani 1 an (după max. prin măsurarea mărimii deschiderii şi întinderii acestora . Intervalele de urmărire curentă2 Clasa de agresivitate a mediului1 Agresivitate foarete slabă (I) prin examinare vizuală prin măsurări. integritatea tencuielii. iar pentru construcţiile din otel. 3 ani de exploatare) 6 luni … 1 an 3 … 6 luni (după max. urmărirea evoluţiei fisurilor.3. urmărirea evoluţiei fisurilor. mediu):  intervalele pot fi mărite dacă la două examinări/măsurări succesive nu se constată degradări semnificative. 3. urmărirea apariţiei evoluţia unor deplasări relative la reazeme. în conformitate cu prevederile din ghidul GP 035. vârsta.a.2. se urmăreşte punerea în evidenţă a unor degradări.5. Intervalele de efectuare a urmăririi curente se stabilesc în funcţie de tipul construcţiei. nituri) prin ciocănire şi/sau verificarea prin strângere c. existenţa unor agenţi agresivi cu acţiune specifică asupra materialelor/elementelor de construcţii. comipactitatea betonului şi aderenţa tencuielii aplicate pe suprafaţa elementelor. integritatea suprafeţelor (în general acoperite prin vopsire) prin ciocănire b. agresivitatea mediului. 2 ani de exploatare) Agresivitate slabă (II) Agresivitate medie (III) Agresivitate puternică (IV) 1 Clasa de agresivitate a mediilor pentru construcţiile din beton armat şi beton precomprimat se apreciază în conformitate cu prevederile din ghidul GP 047. prin ciocănire şi/sau sclerometrare (conform prevederilor bin Normativul C 26) b. conform tabelului 1 .6. în fază incipientă. Prim măsurări/determinări simple. având în vedere : (i) în cazul elementelor din beton : a. Intervalele de urmărire curentă a construcţiilor în funcţie de agresivitatea mediului Tabelul 1. cărămizilor şi mortarului din rosturi prin ciocănire b. 2 Intervalele recomandate sunt orientative şi pot fi modificate (mărite sau micşorate) în funcţie de condiţiile concrete pentru fiecare caz în parte (construcţie. nivelul de degradare a construcţiei ş. analize/determinări simple 3 … 5 ani 1 an (după max. prin măsurarea mărimii deschiderii şi întinderii acestora (ii) în cazul elementelor metalice : a.

pe baza unui proiect întocmit de un proiectant de specialitate. Urmărirea specială se realizează cu metode şi mijloace tehnice specifice. interpretare şi analizare a datelor. obiectul urmăririi speciale (caracteristicile/ mărimile supuse determinărilor/măsurărilor. se stabilesc de proiectant. care cuprind toate datele privind urmărirea curenta la intervalul stabilit.a. cât şi construcţia: golirea/oprirea unor utilaje/instalaţii periculoase. pentru construcţiile situate în medii agresive conţinând compuşi pe bază de azotaţi. Urmărirea specială se instituie fie numai pentru o parte. 4.3.  intervalele se iau pentru o clasă de agresivitate superioară. natura materialelor utilizate la realizarea structurii construcţiei. în urma acestei analize şi a verificărilor. în funcţie de următoarele criterii: a. care va cuprinde:        datele pentru identificarea construcţiei. criterii de apreciere. interzicerea accesului în zonă ş. descărcarea unor elemente de construcţie.2.). fie pentru întreaga construcţie care face obiectul urmăririi comportării. sprijiniri provizorii. sulfaţi sau alţi compuşi similari cu acţiune specifica. d. va informa în scris utilizatorul/proprietarul construcţiei şi Inspectoratul de Stat în Construcţii. în principal: a. complexă şi periculoasă asupra materialelor struclurale.7. fişa sintetică a obiectului de construcţie care cuprinde principalele date de identificare şi instrucţiunile de urmărire curentă (parametrii. precum şi de prezentare a rezultatelor. în cazurile în care acestea prezintă deficienţe prelungite de funcţionare. zonele şi punctele supuse observării detaliate sau unor măsurări/determinări. precum şi pentru construcţiile/elementele din beton precomprimat . limite şi condiţionări ş.8. precum şi punctele şi condiţiile de determinare/măsurare. precum şi a eficienţei măsurilor de remediere aplicate. modul de întocmire a documentelor şi modele ale acestora. Obiectivele urmăririi speciale a comportării construcţiilor situate în medii agresive sunt.a. modul de prelucrare. clor. ii. intervalele pot fi micşorate pentru construcţiile la care degradările afectează durabilitatea unor elemente/îmbinări. măsurile organizatorice necesare pentru realizarea acţiunii. evaluarea durabilităţii unor elemente/zone. În cazul în care. în special sub aspectele: i. URMĂRIREA SPECIALA 4. cunoscute ca fiind sensibile la acţiunea anumitor medii agresive. 3. termene). modul de valorificare/utilizare a rezultatelor. făcând şi propuneri de soluţii în acest sens. rapoartele periodice întocmite de către responsabilii specialist care efectuează urmărirea curentă. Dosarul urmăririi curente a comportării construcţiei va cuprinde (modele privind aceste documente sunt date în anexa 1): i. supravegherea unor parametri/caracteristici ale elementelor/construcţiei. în cazul producerii unor avarii. Obiectivele urmăririi speciale. evaluarea influenţei proceselor tehnologice asupra poluării mediului înconjurător. supravegherea surselor de mediu agresiv determinate de procesele/instalaţiile tehnologice. În urma analizării rapoartelor periodice. despre necesitatea unor asemenea măsuri provizorii. chiar fără a afecta iminent rezistenţa şi stabilitatea construcţiei. pentru fiecare construcţie în parte. . precum şi detalii privind efectuarea acestora). metodele şi mijloacele de realizare. c. 3. b. [top] 4. rezultă că sunt necesare măsuri provizorii pentru prevenirea unor accidente sau avarii iminente. sensibilităţii Ia acţiunea mediului agresiv respectiv. precum şi orice alte observaţii considerate necesare. Aceste măsuri pot avea ca obiect atât procesele/instalaţiile tehnologice. 4.1. proiectantul va Iua decizia cu privire la menţinerea/modificarea programului de urmărire curentă şi va propune eventuale intervenţii (soluţii. după caz.

obiective şi modalităţi de efectuare privind urmărirea specială. puşi sub tensiune b) . 4.Determinarea. care nu apare evidentă ca urmare a urmăririi curente : • coroziunea fisurantă sub tensiune a oţelului şi armăturii .a. în zonele cu mediul cel mai agresiv. determinată pe baza rezultatelor urmăririi curente sau a investigării la instituirea acesteia (conform pct.ii. a) .4. Obiectivul Elavuarea riscului de declanşare a unei sporirii sau modificări : • a naturii mediului agresiv datorită proceselor/ instalaţiilor tehnologice .2. 1. • Elavuarea riscului de manifestare a coroziunii insidioase. în zonele cu mediul cel mai agresiv. a) – Expunerea. natura şi clasa de agresivitate a mediului. sensibili la coroziune fisurantă. oboseala corozivă a oţelului şi armăturii . comportării. se poate pune în evidenţă apariţia unei modificări a caracteristicilor de rigiditate determinate de o asemenea coroziune insidioasă a elementelor structurale şi nestructurale cu care acestea conlucrează.. a unor caracteristici dinamice (in principal frecvenţa proprie şi fracţiunea din amortizarea critică) ale elementelor de construcţie (spre exemplu planşee. existenţa unor antecedente (avarii. ferme de acoperiş) sau ale construcţiei în ansamblu. măsurate în zone în care se manifestă pregnant aceste caracteristici. 1. şi urmărirea comportării unor probe martor de Modalitatea de efectuare Determinarea periodică a unor parametrii ai proceselor/ instalaţiilor tehnologice care pot pune în evidenţă sporirea sau modificarea caracteristicilor respective .2).) care determină o atenţie sporită faţă de aspectele durabilităţii.Expunerea. consolidări ş. şi urmărirea comportării unor martori din oţel. Prin analiza bazată pe compararea determinărilor. • Evaluarea riscului de coroziune a betonului prin expansiune în medii agresive specifice: . precum şi gradul de risc estimat în funcţionarea instalaţiilor sau desfăşurarea proceselor tehnologice poluante. cu caracter de exemplificare. periodică. 3. al. grinzi de rulare. a unor solicitări deosebite (spre exemplu vibraţii) . În tabelul 2 se dau. Tabelul 2.

NH4+) în betonul elementelor de construcţie/probelor martor. c) .  5. executant) atât sub aspectul prevederii anticipate a unor situaţii posibile. cât şi prin luarea unor măsuri care să facă posibile activităţile de urmărire curentă şi urmărire specială la toate elementele (structurale şi nestructurale) care trebuie să facă obiectul acestor activităţi.5.  5. 4. în special pentru elementele şi zonele greu accesibile ale structurii. detalii şi precizări privind urmărirea curentă şi obligaţiile proprietarului/utilizatorului. 1. • • sulfaţi. Condiţii specifice la executarea construcţiei:  consemnarea în documente scrise şi păstrarea acestora pentru a fi incluse în cartea tehnică a construcţiei.beton. protecţiile anticorozive şi materialele/elementele structurale şi nestructurale.4. valorificarea experienţei rezultate din activităţile de urmărire a comportării construcţiilor privind mediul agresiv. precum şi a celor privind recepţia lucrărilor ascunse. mediul agresiv. PREVEDERI SPECIALE 5.7. Dosarul urmăririi speciale a obiectului de construcţie va cuprinde toate documentele menţionate la pct. termene). proiectantul va lua decizia cu privire la menţinerea/modificarea proiectului de urmărire specială şi va propune eventuale intervenţii (soluţii.Determinarea. protecţiile anticorozive şi materialele/elementele structurale şi nestructurale. particulare. mediului şi construcţiei.Determinarea. b) . NO3. 4. care vor trebui asigurate/realizate de către proprietar/utilizator: . În funcţie de situaţiile concrete. În urma analizării rapoartelor periodice. realizarea detaliilor de execuţie privind posibilităţile de acces pentru urmărirea curentă şi specială şi întreţinere. 4. utilizator. cu personal specializat. [top] 5.6. vor stabili şi detalia metodele şi metodologiile necesare pentru urmărirea specială a comportării construcţiilor situate în medii agresive. specifice . a concentraţiei ionilor agresivi (SO42-. împreună cu specialişti în domeniul coroziunii. periodică.2. precum şi a activităţilor care decurg în urma analizei şi interpretării rezultatelor urmăririi. Aceste activităţi se vor realiza de regulă prin contractarea lucrărilor de către utilizator/proprietar. proiectant.. Utilizatorul/proprietarul va organiza desfăşurarea activităţii de urmărire specială. conform proiectului. Prevederi şi măsuri care trebuie avute în vedere în mod special la proiectare :       încadrarea construcţiei în clasa de importanţă corespunzătoare .1. încadrarea mediului agresiv în clasa de agresivitate corespunzătoare. a tuturor datelor privind calitatea materialelor/elementelor structurale şi nestructurale a protecţiilor anticorozive folosite. 5. detalii şi precizări privind urmărirea specială. periodică. 4.3. prevederea posibilităţilor de acces pentru urmărirea curentă şi urmărirea specială.8. proiectantul. adoptarea unor soluţii constructive. Condiţii pentru perioada de exploatare. referitoare la procesele/instalaţiile tehnologice.7. a rezistenţei la compresiune a betonului probelor martor. Urmărirea comportării construcţiilor situate în medii agresive necesită o atenţie sporită din partea factorilor interesaţi (investitor/proprietar. materiale şi forme/secţiuni ale elementelor/structurii şi protecţii anticorozive care să asigure o comportare corespunzătoare în medii agresive. azotaţi.

2. 2. 2. Date de proiectare şi execuţie. condens ş. profilul. deşeuri/reziduuri).2. lichidă şi solidă. (sub)produse. prevăzute prin reglementările legale. compoziţia şi concentraţia agenţilor agresivi (limite de variaţie .) 3.a.3. cu precizarea naturii şi caracteristicilor substanţelor chimice utilizate (materii prime. deschiderea şi poziţia fisurii ş. localizarea. cu respectarea prevederilor legale. eventual alţi specialişti (în coroziune. tehnologie ş. mod de realizare (monolit/prefabricat) ş. încadrare în planul general pentru identificare. completată cu toate documentele necesare.min. 3.a. număr proiect/an.a. exterior) şi modificări ale acestora. cu proiectantul de specialitate şi. 2.1.1. modul şi durata lor de acţiune etc). umiditatea relativă a aerului. 1. obiectul observaţiilor vizuale. Date generale 1.  asigurarea mijloacelor necesare (personal.  contractarea asistenţei tehnice din partea unui institute/laborator de specialitate pentru realizarea urmăririi speciale a comportării construcţiilor. traseul.. Proiectant/firma de proiectare. locul şi modul de efectuare a unor determinări. . inclusiv modificările survenite. alte tipuri de fisuri. după caz.5.  realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite de proiectant.2. temperatură. Programul urmăririi curente: data. 2. simbol. starea de coroziune a armăturii sau a elementelor/profilelor din oţel (eventual determinarea reducerii secţiunii). elemente structurale denumire. pH-ul. anul dării în exploatare. Condiţii de mediu: natura şi concentraţia agenţilor agresivi in stare gazoasă. fonduri ş. [top] ANEXA 1 Fişa sintetică privind construcţia şi procesele/instalaţiile tehnologice 1. secţiuni caracteristice. secţia/ serviciul. din care să rezulte alcătuirea constructivă (în general). în termenii prevăzuţi. umiditate. conform proiectului. 3.1. Construcţia: destinaţia. numărul lor).a. inclusiv modificările survenite.a. contractarea. Condiţii de mediu (interior. dimensiuni principale. Condiţii specifice de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice: descrierea procesului tehnologic. şi valori accidentale). existenţa şi aducerea la zi a instrucţiunilor şi proiectelor. natura.).  realizarea activităţilor de urmărire curentă şi a întreţinerii curente. Utilizator/proprietar : denumirea unităţii. a activităţilor necesare pentru realizarea urmăririi comportării construcţiilor. Detalii privind urmărirea curentă a comportării în exploatare şi intervenţii (program.4.). starea betonului (prin examinare vizuală sau determinată prin măsurări).). factori climatici. temperatura. intervale întreţineri.a. 2. starea de fisurare (fisuri provocate de coroziunea betonului/armăturii. instalaţii şi echipamente. privind urmărirea curentă şi specială. schemă. reparaţii ş. Structura de rezistenţă tip de structură. Protecţii anticorozive propuse şi cele realizate pentru elementele de construcţii./max.   existenţa cărţii tehnice a construcţiei. Se face referire la:     starea protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafaţa elementelor de construcţii (prin examinare vizuală sau determinată prin măsurări). 2. criterii şi limite.

3. Acţiuni mecanice accidentale. făcându-se menţiune despre luarea la cunoştinţă în coloana “ Observaţii “ . [top] ANEXA 2 Fişa privind urmărirea evoluţiei parametrilor tehnologici1 Valori Valori prevăzute înregistrate3 în proiect Parametrii2 • • • temperatură umiditate relativă a aerului agenţi agresivi (noxe) în stare Observaţii . înlocuiri de utilaje. 4. precum şi hidroizolaţiile (subterane şi la acoperişuri) . 4. Se vor face menţiuni exprese privind instalaţiile/condiţiile de ventilaţie.lichidă . crt. precum şi în cazurile de accidente/avarii produse în instalaţiile/utilajele tehnologice. 2 Lista parametrilori şi valorile acestora sunt indicate şi se vor stabili de proiectant prin programul de urmărire curentă În cazul depăşirii valorilor prevăzute în proiect. [top] 3 ANEXA 3 Fişa evenimentelor produse la instalaţiile/echipamentele tehnologice din hală. clădire Nr. Întreţinerea/refacerea protecţiilor anticorozive.4.solidă • • pH alţi parametri Constatator 1 Fişa se va completa la intervalele prevăzute în programul de urmărire curentă elaborat de proiectant .3. Degradări constatate pe parcursul exploatării. Intervenţii asupra construcţiilor şi instalaţiilor aferente 4. Specificarea şi localizarea elementelor/instalaţiilor şi a intervenţiilor realizate . 3.1. se va înştiinţa conducerea unităţii.2.gazoasă . avarii. Evenimentul1 şi localizarea producerii lui Principalele2 acţiuni asupra construcţiei Data producerii Data remedierii Parametrii după remediere .

precum şi trimiterea la buletine de analiză cu determinări cantitative . 2 1 Se notează şi felul acţiunii (vibraţie.a. inclusiv accidente tehnologice . precum şi date cantitative privind mărimea degradării . mergând până la avarii) . clădiri Data producerii Durata Măsuri de intervenţie Data realizării Nr.) locul/elementele aferente.. vizibilă a elementelor de construcţie datorată unor cauze naturale sau acţiuni umane. 2 Se notează natura şi felul degradării. locul/elementele aferente. [top] ANEXA 4 Fişa evenimentelor produse la elementele de construcţii din hală. scăpări de abur sau substanţe corozive ş.a.Durata Prin eveniment se înţelege orice dereglare a funcţionării normale care poate produce acţiuni neluate în considerare la proiectare (vibraţii. crt. vapori de…ş. Evenimentul1 şi localizarea producerii lui Principalele2 degradări observate 1 Prin eveniment se înţelege o acţiune care a avut ca efect o degradare semnificativă. temperature.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.