You are on page 1of 81

osho-sessizligi_dinlemek.

txt

sessizligi_dinlemek Evrim Basamanda Yeni nsan ? NDEKLER Kapak Sunu sel Devrim Bolua Giri: Meditasyonun Gizi lahi Olana Giden Adm: Seks, Sevgi ve Dua Kklere Dn: Kundalini Yoga Byme Yolunda Bir Engel: Ezoterik Oyunlar Ryalarn Psikolojisi Yedi Bedeni Amak Olumak ve Olu Bilginin Yanltcl lahi Olana Alan Pencereler Doru Sorgulama Mantk ile Mantkszlk Arasnda Denge Kurmak ? Sayfada Ara SUNU Evrim, bilincin gelime srecidir. Aalar talardan daha bilinlidir; hayvanlar aalardan, insanlar hayvanlardan, Budalar insanlardan daha bilinlidir. Budalk, sa bilinci ve aydnlanma ayn anlamdadr: bilincin tamamen gelimesi. Madde tamamen bilinsizdir; bir Buda ise tamamen bilinlidir. nsan ikisi arasndadr, ne o, ne de tekidir; bolukta bir yerdedir. Artk hayvan deildir ama henz bir Tanr da deildir. Artk "olduu" deildir ama henz "olabilecei" olmamtr. Osho, "Bilinsiz evrim insanla sona erer ve bilinli evrim balar" diyor. "Ama bilinli evrim belirli bir insanla balamaz. Ancak balamay setiinizde balar." Yaam devinim demektir. Olduumuz yerde kalmamz imkanszdr. Ya daha yksek bir bilin dzeyine doru evrim geiririz ya da gerileriz. Seim bizimdir. Semememiz sz konusu deildir, sememek bile bir seimdir. ou insan hilii seer. Bu, bilinsizlie dntr. Bunu alkol ve uyuturucular, ar alma, seks ya da duyularn uyarlmas yoluyla yaparlar. Pek az kii daha yksek bir bilin dzeyine doru yolculuk yapmay Sayfa 1

osho-sessizligi_dinlemek.txt seer. te Osho'nun bu kitabnda hitap ettii kiiler bunlar. Osho, ie Bat psikolojisinin bittii yerden balyor. Freud'un, Jung'un ve "potansiyel insan" anlaynn tesine gidiyor. Freud'un psikolojisi hasta insann psikolojisi ise; Maslow'unki salkl insann psikolojisi ise, Osho'nun psikolojisi de aydnlanmann, Budaln psikolojisidir. Osho yalnzca aydnlanm bir usta deil, ayn zamanda usta bir psikologdur. Osho varlmzn katmanlarn birer birer soyuyor ve iimizdeki gizli derinlikleri ortaya karyor. Fizikselden yola karak adm adm fiziksel tesine gidiyor. Bilinenden yola karak bilinmeyene ulayor. Bizi bulunduumuz yerden alyor ve olabileceimiz yere gtryor. Osho, "Bu psikolojik konu deildir" diyor; "daha ok bir varolma konusudur. Akl sal meselesi deil, ruhsal byme meselesidir. Ne yaptnz deil; ne olduunuzdur." Osho'nun bu sylevlerinde anlatt yeni insann yaratlmasdr. Tm abalar Budaln geliebilecei bir ortam yaratmak yolundadr. Bunun olmas iin de, insan btnl iinde kabul etmemiz gerektiini syler. Ne mantk inkar edilmeli ne de mantkszlk; ne zeka ne de duygular; ne bilimsel olan ne de dinsel. nsan akmaya devam etmeli, sv olmal, bir kutuptan dierine gidebilmeli. "Zihin mantkl, aklc bir biimde eitilmelidir" diyor, "ama ayn srete aklc olmayan (non-rational) meditasyon eitimi de grmeli." Mantk ve duygular ayn anda eitilmeli. phe olmal ama inan da olmal... Ne mantksz reddeden geliebilir ne de mant reddeden. Bir btn olarak gelimeden geliemezsiniz." Osho bir filozof deil. Syledikleri ile beyinlerimizi daha fazla bilgi ile doldurmay amalamyor. Szlerinin amac bizleri szcklerin tesindekini direkt olarak deneyimlemeye, isel bir devrime, potansiyelimizin tamamen farknda olmaya itmek. Potansiyelimizin tohumlarna doru... Ma Satya Bharti ? Sayfada Ara 1 sel Devrim

nsann evrim yolunda, gelecekte bir zamanda, tam aydnlanmaya ulamas mmkn m? nsan bugn hangi noktada? Doal, otomatik evrim insanla sona erer. nsan bilinsiz evrimin son rndr. nsanla bilinli evrim balar. Gz nne alnmas gereken pek ok nokta var. Bir kere, bilinsiz evrim mekanik ve doaldr, kendi kendine oluur. Bu evrim sonucu, bilin oluur. Ama bilin olutuu anda bilinsiz evrim sona erer nk amacna ulamtr. Bilinsiz evrime bilin ortaya kncaya kadar gereksinim vardr. nsan bilinli hale geldi. Bir anlamda doay at! Artk doa hibir ey yapamaz, doal evrimle ulalmas mmkn olan son rn olumutur. imdi insan gelimeye ya da gelimemeye karar vermekte zgr. kinci nokta ise, bilinsiz evrimin toptan olmasdr. Ama evrim bilinli hale gelir gelmez bireyselleir. Hibir toptan, otomatik evrim insandan daha ileri gidemez. Bilin bireysellii yaratr. Bilin evriminden nce bireysellik yoktu, yalnzca trler vard. Evrim henz bilinsizken, otomatiktir. Hibir belirsizlik iermez. Her ey sebep sonu ilikisine gre olur; varolu mekanik ve kesindir. Ama insan bilinlendiinde ortaya belirsizlik kt. Artk hibir eyde kesinlik yok. Evrim olabilir de olmayabilir de. Potansiyel var ama seim tmyle her bireyin kendi elinde. te bu yzden anksiyete (endie) insana has bir fenomendir. Bilinli insandan nce anksiyete yoktur nk Sayfa 2

osho-sessizligi_dinlemek.txt seim yoktur. Her ey olmas gerektii gibi olur. Seim olmadndan seen de yoktur, seen olmad iin de anksiyete yoktur. Ortada anksiyete duyacak kim var ki? Kim gerginlik hissedecek? Seim olanaklar ortaya ktnda, anksiyete bir glge gibi takip eder. Artk her eyin seilmesi gerekir, her ey bilinli bir aba gerektirir. Sorumlu tek banza sizsiniz. Baaramazsanz, baaramazsnz. Baarrsanz, baarrsnz. Her ey sizin sorumluluunuzdadr. Ve her seim bir anlamda nihaidir. Geri dn yoktur, onu unutamazsnz, seileni seilmemi hale getiremezsiniz. Seiminiz kaderiniz olur. Sizinle kalr, bir paranz olur; onu inkar edemezsiniz. Ama semek her zaman bir kumardr. Her seim karanlkta yaplr nk hibir ey kesin deildir. nsan bu yzden anksiyete eker. liklerine kadar anksiyete iindedir. Aclar "olmak m olmamak m?" ile balar. Yapmak m yapmamak m? Bunu mu yapmal, yoksa unu mu? "Sememek" mmkn deildir. Semediinizde sememeyi seiyorsunuz demektir ki, bu da bir seimdir. Onun iin semeye zorunlusunuz, sememe zgrlnz yok. Sememek de herhangi baka bir seim kadar etkilidir. nsandaki onur, vakar, gzellik ve grkem, bilinli olmasndan kaynaklanr. Ne var ki, bu bilin ayn zamanda ar bir yktr. Bilinle birlikte, insann grkemi de yk de ortaya kar. Att her adm bu ikisi arasndadr. nsanla birlikte seim ve bilinli birey ortaya kar. Evrimi yaayabilirsiniz ama evriminiz bireysel bir eylem olacaktr. Evrim geirerek bir Buda olabilirsiniz ya da olamazsnz. Seim sizindir. Evrimin iki tr vardr: Toplu evrim ve bireysel, bilinli evrim. "Evrim" denince akla nce toplu, bilinsiz bir geliim geliyor. Bu nedenle bence insandan sz ederken "devrim" szcn kullanmak daha doru. Devrim insanla mmkndr. Devrim szc, benim burada kullandm anlam ile, evrim yolunda bilinli, bireysel bir abay tanmlar. Bireye zirveye kma ykmll getirir. Kendi evriminizden yalnzca siz sorumlusunuz. Normalde insan kendi evriminin sorumluundan ve seim zgrlnden kamak ister. zgrlkten ok korkar. Esir olduunuzda yaamnzn sorumluluu asla sizin deildir; sorumlu bir bakasdr. Yani bir anlamda esaret rahat bir durumdur. Yk yoktur. Bu balamda esaret zgrlktr; bilinli seim yapmaktan zgr olmaktr. Tamamen zgrletiiniz an kendi seimlerinizi kendiniz yapmak zorundasnz. Kimse sizi bir ey yapmaya zorlamyor. Tm seenekler size ak. te o zaman zihinsel atma balar. Bylece zgrlkten korkmaya balarsnz. Faizm gibi ideolojilerin ekiciliinin bir nedeni de bireysel zgrlkten ve bireysel sorumluluktan bir ka yolu salamalardr. Sorumluluun yk bireyden alnmtr; sorumlu toplum olmutur. Bir ey yolunda gitmediinde her zaman devleti, dzeni sulayabilirsiniz. nsan toplumsal yapnn bir paras haline gelir. Ama faizm, bireysel zgrl reddetmekle insan evrimini de reddetmi olur. Bu, evrimin sunduu en byk olasln, insann tam deiimi frsatnn karlmasdr. Byle olduunda en yksei baarma olasl yok edilir. Gerilersiniz, yeniden hayvanlar gibi olursunuz. Bana gre daha fazla evrim ancak kiisel sorumluluk ile mmkndr. Yalnz siz sorumlusunuz! Bu sorumluluk aslnda mthi bir ltuftur. Bu bireysel sorumluluun getirdii aba sonunda insan farkndala gtrr. Bilinsiz evrimin eski kalplar bizim amzdan artk sona erdi. Ona geri dnebilirsiniz ama onun iinde kalamazsnz. nsan bilinlendi, bilinli kalmak zorunda. Baka aresi yok. Aurobindo gibi filozoflar insanlara harika ka yollar sunuyor. Toplu evrimin hala mmkn olduunu sylyorlar. lahi olan gelecek ve herkes aydnlanacak. Ama bana gre bu mmkn deil. Mmkn gibi grnse bile, demez. Bireysel abanz olmadan aydnlandnzda, o aydnlanmann deeri yoktur. abalarnz talandran vecdi size veremez. Olaan grnecektir, tpk gzleriniz, elleriniz ve solunum sisteminiz gibi. Bunlar da byk ltuflardr ama kimse onlarn deerini takdir etmez. Gnn birinde siz de byle bir aydnlanma ile yeniden doabilirsiniz, tpk Aurobindo'nun vaat ettii gibi, ne var ki, bu hibir deer tamayacaktr. Pek ok ey kazanm olacaksnz ama onlar abasz elde etmi olacanz Sayfa 3

osho-sessizligi_dinlemek.txt iin sizin iin bir anlam ifade etmeyecekler. nemini gremeyeceksiniz. Bilinli aba arttr. Baar, yolunda gsterilen aba kadar nemli deildir. Onu anlaml ve nemli klan o abalardr. Benim grme gre ilahi bir ltuf olarak toplu ve bilinsiz aydnlanma, yalnzca imkansz deil ayn zamanda anlamszdr da. Aydnlanma iin ura vermelisiniz. Elde edeceiniz mutluluu grme, hissetme ve elinizde tutma kapasitesini harcadnz abalarla yaratrsnz. Bilinsiz evrim insanla noktalanr ve bilinli evrim (devrim) balar. Bilinli evrim belirli bir insanla balamaz. Yalnzca onu balatmay setiinizde balar. Ama ou insan gibi balatmay semezseniz ok gergin bir durumda kalrsnz. Gnmzde insanln durumu yle: Gidilecek hibir yer yok, baarlacak hibir ey yok. Artk bilinli bir aba olmadan hibir ey baarlamaz. Bilinsizlik dzeyine geri dnemezsiniz. O kap kapand. O kpr ykld. Evrimi bilinli bir biimde semek byk bir maceradr. nsann yaayabilecei yegane maceradr. Ona giden yol tehlikelerle doludur; yle de olmas gerekir. Hatalar yaplacaktr, baarszlklar olacaktr nk kesin olan hibir ey yoktur. Bu durum zihinde gerginlik yaratr. Nerede olduunuzu, nereye doru gitmekte olduunuzu bilemezsiniz. Kimliiniz kaybolmutur. Bu durum yle bir noktaya gelebilir ki, intihar eilimi duyarsnz. ntihar insana has bir fenomendir; insann seim sahibi olmas ile ortaya kmtr. Hayvanlar intihar etmezler nk lm bilinli olarak semek onlar iin imkanszdr. Doum bilinsizdir, lm de bilinsizdir. Ama insana gelince -cahil insana, evrim srecinin iinde olmayan insana- bir ey mmkn hale gelir: lm seebilme yetisi. Doumunuz sizin seiminiz deildir. Doumunuz bilinsiz evrimin elindedir. Aslnda doumunuz bir insan eylemi bile deildir. Doasnda hayvansaldr nk sizin seiminiz deildir. nsanlk ancak seebilmekle balar. Ama lmnz seebilirsiniz. Bu karar verilebilir bir eylemdir. Bu yzden intihar kesinlikle insana has bir zelliktir. Ve bilinli evrimi semezseniz intihar semeniz iin her trl olaslk mevcut olur. Dorudan intihar etmeye cesaret edemeyebilirsiniz ama yava, uzatlm bir intihar srecinden geersiniz; lm beklerken oyalandnz bir sre. Kendi evriminizden hi kimseyi sorumlu tutamazsnz. Bunu kabullenmek sizi glendirir. Byme ve evrim yoluna girersiniz. Yaammzn, kendi evrimimizin sorumluluundan kamak iin tanrlar yaratrz, gurulara snrz. Sorumluluu stmzden atmak isteriz. Bir tanry ya da bir guruyu kabul edemiyorsak o zaman alkol ya da uyuturucularla, bizi bilinsiz yapacak herhangi bir eyle sorumluluktan kamaya alrz. Ama bu ka abalar gln ve ocukadr. Sorunu yalnzca erteler, zm getirmez. lene dek erteleyebilirsiniz ama sorun yine olduu yerde durur. Yeni doumunuz da ayn yoldan devam eder. Yalnz kendinizin sorumlu olduunuzun bir kez farkna vardktan sonra artk hibir bilinsizlik araclyla ka yoktur. Kamaya alrsanz aptallk edersiniz nk sorumluluk evrim iin byk bir frsattr. Bu abalarla bir ey yaratlabilir, yeni bir ey oluabilir. Farknda olmak, her eyin size bal olduunu bilmektir. Tanrnz bile size baldr nk o sizin hayalinizde yaratlmtr. Her ey sonuta size baldr ve tek sorumlu sizsiniz. Bahanelerinizi duyacak kimse de yoktur, bavurabileceiniz bir mahkeme de. Btn sorumluluk sizin omuzlarnzdadr. Ve yalnzsnz, son derece kesin bir biimde yalnzsnz. Bunu ok iyi kavramalsnz. Bir kii bilinlendii anda yalnz olur. Bilinciniz ve farkndalnz ne kadar artarsa o kadar yalnzsnz. Bu gerekten, toplum, e dost, tandklar, ilikiler ve kalabalklar yoluyla kaamazsnz. Ondan kamayn! O mthi bir fenomendir; tm bilinli evrimin amac buydu. Bilin artk yle bir noktaya geldi ki, artk siz yalnz olduunuzu biliyorsunuz. Ve aydnlanmaya ancak yalnzlk iinde ulaabilirsiniz. Yalnzlk duygusunu kastetmiyorum. Yalnzlk duygusu yalnzlktan kaarken duyduumuz, yalnz olmay kabullenmeye hazr olmadmz zaman hissettiimiz bir duygudur. Yalnzl kabullenemezseniz kendinizi yalnz hissedersiniz. O zaman kalabaln iine girersiniz ya da kendinizi unutmak iin bir yolla kendinizi Sayfa 4

osho-sessizligi_dinlemek.txt uyuturursunuz. Yalnzlk kendi unutma sihrini yaratr. Eer tmyle yalnz olabilirseniz, sadece bir an bile yalnz olabilirseniz, ego lr, "ben" lr. Patlarsnz ve yok olursunuz. Ego yalnz kalamaz, yalnzca bakalar ile ilikisi araclyla var olabilir. Yalnz olduunuzda ise bir mucize gerekleir. Ego zayflar. Artk varln daha fazla srdremez. Yani yalnz olabilme yrekliliini gsterdiinizde yava yava egosuz hale gelirsiniz. Yalnz olmak ok bilinli ve bilerek yaplan bir harekettir. ntihardan bile daha bilerek yaplr; nk ego yalnzlkta varolamaz ama intiharda olabilir. Bencil insanlarda intihar eilimi daha fazladr. ntihar daima baka insanlarla ilintilidir. Asla bir yalnzlk hareketi deildir. ntihar, egoya zarar vermez. Aksine ego daha da vurgulanr. Daha gl olarak yeniden doacaktr. Yalnzlkta ise ego paralanr. liki kuraca hibir ey bulamaz, bu yzden yaayamaz. Dolaysyla yalnz olmaya, mutlak yalnzla hazrsanz (kamadan ve gerilemeden, sadece yalnzl olduu gibi kabul ederek) bu sizin iin byk bir frsat olur. O zaman iinde byk bir potansiyel tayan bir tohum olursunuz. Ama tohumun byyp bir bitki olmak iin kendini yok etmesi gerektiini unutmayn. Ego bir tohumdur, bir potansiyeldir. O paralandnda ilahi olan doar. lahi olan "ben" deildir, "Tanr" da deildir; tekliktir, olandr. Yalnz olmakla o teklie ularsnz. Bu tekliin, bir oluun yerine sahtelerini koyabilirsiniz. Hindular Bir olur, Hristiyanlar Bir olur, Mslmanlar Bir olur; Hindistan Birdir, in Birdir. Bunlar yalnzca Tekliin, gerek "Bir" oluun yerine geen eylerdir. Teklik ancak yalnz olmakla olur. Bir kalabalk kendine Tek diyebilir ama Teklik daima bir eyin ztt olmaldr. Kalabalk sizinle birlikte olduu iin kendinizi rahat hissedersiniz. Artk sorumluluk sizde deildir. Tek banza camiyi yakmazsnz, tapna ykmazsnz ama kalabaln bir paras olarak bunu yapabilirsiniz nk bundan bireysel olarak siz sorumlu olmayacaksnz. Sorumlu herkestir, bu yzden kimse sorumlu deildir. Burada bireysel bilin mevcut deildir, yalnz grup bilinci vardr. Kalabaln iinde geriler ve hayvanlarsnz. Kalabalk teklik duygusunun sahtesidir. Tek olan, durumunun, bir insan olarak sorumluluunun, insan olmann getirdii zor grevlerin farkndadr ve bunlarn yerine sahtelerini semez. Gereklerle olduklar gibi yaar, hayaller yaratmaz. Dininiz ve politik ideolojileriniz yalnzca hayallerden ibarettir ve yarattklar tek olma duygusu hayalidir. Teklik ancak egosuzlukta gerekleir. Ego ise yalnzca, siz tamamen yalnz olduunuzda lr. Tmyle yalnz olduunuzda aslnda yalnz deilsinizdir. O an patlama andr. Sonsuzlua doru patlarsnz. te bu, yalnzca bu, evrimdir. Ben buna devrim diyorum nk bilinsiz deildir. Egolu ya da egosuz olabilirsiniz; seim sizindir. Yalnz olmak yegane gerek devrimdir. ok byk cesaret gerektirir. Bir Buda yalnzdr, bir sa ya da Mahavir de yalnzdr. Bu, ailelerini, dnyay terk ettikleri anlamna gelmez. yle grnr ama yle deildir. Bir eyleri olumsuz anlamda terk etmediler. Yaptklar eylem ok olumluydu; yalnzla ynelmekti. Terk etmiyorlard. Mutlak yalnzl aryorlard. Btn araylar insann yalnz olduu o patlama an iindir. Yalnzlkta mutlak mutluluk vardr. Ancak o zaman aydnlanma baarlabilir. Yalnz olamyoruz, bakalar da yalnz olamyor. Bu yzden gruplar, aileleri, toplumlar ve uluslar yaratrz. Btn uluslar, btn aileler ve btn gruplar kalabalklardan, yalnz olacak kadar cesaret sahibi olamayanlardan oluur. Gerek cesaret yalnz olma cesaretidir. Yalnz olduunuzun ve baka trl olamayacanzn bilinli olarak farknda olmaktr. ster kendinizi aldatrsnz, ister bu gerekle yaarsnz. Kendinizi aldatmay yaamlar boyu srdrebilirsiniz ama yalnzca ksr bir dngnn iinde yolculuk etmi olursunuz. Ancak yalnz olduunuz gereini kabul ettiinizde bu dng krlr ve siz merkeze yerleirsiniz. Bu ilahi olann, btnln, kutsal olann merkezidir. Her insann bu durumu hak etmi olarak doaca bir a dnemiyorum. Bu mmkn deil. Bilinlilik Sayfa 5

osho-sessizligi_dinlemek.txt bireyseldir. Yalnz bilinsizlik toptandr. nsanlar birey olduklarnda bilinli duruma geldiler. Bu anlamda insanlk yoktur, yalnz bireyler halinde insanlar vardr. Her insan kendi bireyselliini anlamal ve bunun sorumluluunu stlenmelidir. Yalnzl kabul etmek iin ilk yapmamz gereken ey onunla yaamay renmektir. Hayaller yaratmamalyz, yoksa gerei asla bilemeyiz. Hayaller yaratlm, yanstlm, gelitirilmi gereklerdir ve asl gerei grmenizi engeller. Yalnz olduunuz gerei (bilgisi) ile yaayn. O zaman bu bilgi ile aranzda hibir hayal olmaz ve gerek size aklanr. Bilinen her eyin derinliklerine baktnzda gerei bulursunuz. Bu nedenle sorumluluunuzu, yalnz olduunuzu bilerek yaayn. Bu gerekle yaayabilirseniz patlama gerekleir. Zor bir yoldur ama yegane yol odur. Zorluklar aarak, bu gerei kabul ederek patlama noktasna ularsnz. Mutlak mutluluk ancak o zaman gelir. Hazr biimde elinize verilirse, onu siz kazanmadnz iin deerini yitirir. Mutlak mutluu hissetme kapasiteniz olmaz. Bu kapasite ise disiplinle oluur. Kendi sorumluluunuzu tmyle stlendiinizde disiplinli olmaktan baka seeneiniz yoktur. Bu disiplin sizin dnzdan gelen zorlayc bir ey deildir. erden gelir. Tadnz tm sorumluluk nedeni ile her admnz disiplin iinde atarsnz. Artk sorumsuzca tek bir szck bile edemezsiniz. Yalnz olduunuzun farkndaysanz, bakalarnn acsn da fark edersiniz. O zaman tek bir sorumsuz eylem yapamazsnz nk sadece kendi adnza deil bakalar adna da sorumluluk duyarsnz. Yalnz olduunuz gerei ile yaayabiliyorsanz, herkesin yalnz olduunu da bilirsiniz. Bu durumda oul babasnn yalnz olduunu bilir, kadn kocasnn yalnz olduunu, koca da karsnn yalnz olduunu. Bunu bir kere kavradktan sonra efkatli, sevecen olmamak mmkn deildir. Gereklerle yaamak yegane yogadr, yegane retidir. nsann durumunu tamamen kavradnzda kendinizin efendisi olursunuz. Bu, dnya nimetlerinden, zevklerinden elini eteini ekmek anlamnda nefsinize hakim olmak deildir. Zorlama yoktur, irkin deildir. Olmas gerekenin yalnz bu olduunu hissedersiniz, baka trl davranmanz mmkn deildir. O zaman nesneleri reddedersiniz, sahiplenmez olursunuz. Sahip olma drts yalnz olamama drtsdr. Yalnz olamayan yannda bir eyler ister. Ama baka insanlarn eliine gvenilmez. O zaman da eyann elii istenir. Bir ele yaamak zordur; bir araba ile yaamak o kadar zor deildir. Bylece sahiplenme duygusu nesnelere ynelir. nsanlar objelere dntrmeye bile alabilirsiniz. Onlar kiiliklerini, bireyselliklerini kaybedecekleri kalplara sokmaya urarsnz. Bir e bir objedir, bir kii deil. Kendi yalnzlnzn farkna vardnzda bakalarnn da yalnzln fark edersiniz. O zaman baka bir insana sahip olmaya almann onun varlna tecavz demek olduunu kavrarsnz. Ama sahiplenmeyi asla somut biimde reddetmezsiniz, bunu her eyi terk ederek yapmazsnz nk reddetmek yalnzlnzn olumsuz glgesidir. Yalnzlk size sahiplenmemeyi retir. te o zaman bir kar ya da koca deil, bir sevgili olursunuz. Sahiplenmeme, efkati ve kendine hakimiyeti getirir; masumlarsnz. Hayatn gereklerini inkar ettiinizde masum olamazsnz; yalnzca kurnazlarsnz. Hem kendinizi hem de bakalarn aldatrsnz. Ama gerei olduu gibi yaamaya cesaret edebilirseniz, masumlarsnz. Bu masumiyet gelitirilmi bir ey deildir. Siz masumiyetin kendisisiniz. Bence, tm baarlmas gereken masum olmaktr. Masum olun, o zaman ilahi olan size daima mutlulukla akacaktr. Masumiyet, alabilme kapasitesidir, ilahi olann bir paras olmaktr. Masum olun, misafiriniz gelecektir. Ev sahibi olun! Masumiyet oluturulamaz nk bir eyi oluturma gereksinimden doar; hesapldr. Ama masumiyet asla hesaplanamaz, bu imkanszdr. Masum olmak gerek farkndaln zirvesine ulamaktr. Ama gerek masumiyetin yolu bilinli devrimden geer; asla toplu bilinsiz evrimle baarlamaz. nsan yalnzdr. Hayat, adn verdiimiz srete cenneti ya da cehennemi, yaam ya da lm, cokuyu ya da eziyeti semekte zgrdr. Sayfa 6

osho-sessizligi_dinlemek.txt Sartre bir yerde yle yazm: "nsan zgr olmaya mahkumdur." ster cehennemi seersiniz, ister cenneti. zgrlk iki eyden birini seebilmek demektir. Yalnz cenneti seebilme olananz varsa bu bir seim olmaz. Cehennem seenei olmadan cenneti semek cehennemin ta kendisidir. Seim ya o ya bu demektir. Yalnzca iyi olan semekte zgr olduunuz anlamna gelmez. yle olduunda zgrlk yok demektir. Yanl bir seim yaptnzda zgrlk lanete dnr; doru seim yaptnzda mutluluk olur. zgrlnz lanete ya da mutlulua dntrmek ise sizin elinizdedir. Seim sorumluluu tmyle sizindir. Eer hazrsanz, iinizin derinliklerinde yeni bir boyut alabilir: Devrim boyutu. Evrim sona erdi. imdi onun tesindekine sizi amak iin bir devrime gereksinim var. Bu, bireysel bir devrimdir. sel bir devrimdir. ? Sayfada Ara 2 Bolua Giri: Meditasyonun Gizi

Meditasyon Nedir? Meditasyon Hintlilere has bir metot deildir. Basit anlamyla bir teknik de deildir. Onu renemezsiniz. O bir gelimedir; tm yaamnzdan gelen, tm yaamnzn gelimesidir. Meditasyon, olduunuz eye eklenebilen bir ey deildir. Size, ancak temel bir deiim ile, bir mutasyonla gelebilir. O bir iek amadr; bir bymedir. Meditasyona doru bymelisiniz. Kiiliin tmyle iek amas doru anlalmaldr. Aksi halde insan kendisi ile oyunlar oynayabilir, zihinsel numaralar ile kendini oyalayabilir. stelik de o kadar ok oyun var ki! Aldatlrsnz, hibir kazancnz olmaz ama gerek anlamda hibir zarar da grmezsiniz. Meditasyonun -onu bir metot olarak ele alrsanz- birtakm hileler, numaralar ierdiini dnmek temelde yanltr. nsan zihinsel oyunlar oynamaya baladnda zihin yozlamaya balar. Zihin doas asndan meditatif deildir. Meditasyonun olumas iin tm zihnin deimesi gerekir. Peki zihnin doas nedir? Nasl alr? Zihin her eyi srekli szcklere dntrr. Szckleri bilirsiniz, dili bilirsiniz ve dnmenin kavramsal yapsn bilirsiniz ama bu dnmek deildir. Tam aksine dnmekten kamaktr. Bir iek grr ve onu szcklere dntrrsnz. Sokakta bir adam grrsnz, onu szcklere dntrrsnz. Zihin var olan her eyi szcklere dntrebilir. Ondan sonra da szckler birer engel haline gelir. Her eyin srekli szcklere dntrlmesi, szckler eklinde var edilmesi meditatif zihni engeller. Bu nedenle meditatif bir zihin oluturmann ilk adm her eyi srekli szcklere dntrdnz fark etmek ve bunu durdurmaktr. Grdklerinizi yalnzca grn; szcklere dkmeyin. Var olduklarnn farknda olun ama onlar szcklere dntrmeyin. Brakn eyler ve insanlar dil olmadan var olsunlar. Bu yapmas mmkn olmayan bir ey deildir, aksine doaldr. Doal olmayan u andaki durumdur ama ona o kadar almz ki, o kadar mekanik bir hale gelmi ki, deneyimleri srekli szcklere dntrdmzn artk farknda deiliz. Gn doumu orada. Onu grdnz an ile szcklere dntrdnz an arasnda geen zamann farknda bile deilsiniz. Gnei gryorsunuz, hissediyorsunuz ve annda onu szselletiriyorsunuz. Arada geen sre gzden kayor. Gnein domasnn bir szck olmadn anlamak gerekir. O bir olgudur, bir olandr. Zihin yaananlar otomatik olarak szselletirir. O zaman szckler sizinle yaanlan arasna girer. Meditasyon szckler olmakszn yaamak demektir. Bazen kendiliinden oluur. Ak olduunuzda varln hissettiiniz ey lisan deildir. ki ak birbirleri ile yakn ilikiye girdiklerinde sessizdirler. Bu, ifade edecekleri bir ey yok anlamna gelmez. Tam aksine ifade edilecek ok fazla ey vardr. Ama szckler asla ortaya Sayfa 7

osho-sessizligi_dinlemek.txt kmaz; kamaz. Onlar ancak ak bittiinde gelir. ki ak hi sessiz kalamyorsa bu akn ld anlamna gelir. Akn geride brakt boluu szcklerle dolduruyorlar demektir. Ak yaarken szckler orada olamaz nk akn varl o derece gldr, o derece ie iler ki dilin ve szcklerin engeli alr. Zaten genelde bu engeli yalnz ak aar. Meditasyon akn en yksek noktaya ulamasdr; tek bir insana deil, tm var olana duyulan akn. Bana gre meditasyon sizi evreleyen tm varlklarla canl bir ilikidir. Her duruma ak olabiliyorsanz, o zaman meditasyon halindesiniz. Bu bir zihinsel hile de deildir. Zihni hareketsizletirme metodu da deildir. Zihnin nasl altn ok iyi anlamay gerektirir. Szselletirme, var olan szcklere dntrme alkanlnzn farkna vardnzda kendiliinden bir boluk oluur. Bu boluk kavray bir glge gibi izler. Sorun nasl meditasyon halinde olacanz deil, neden meditasyon halinde olmadnz sorusuna yant bulmaktr. Meditasyonun kendisi negatif bir eydir. Size bir ey eklemez; size eklenmi eyleri olumsuzlar. Dil olmadan toplum var olamaz. Toplumun dile gereksinimi vardr ama varoluun yoktur. Dil olmadan yaamalsnz demiyorum. Onu kullanmak zorundasnz. Ama szselletirmenin mekaniini ap kapatabilmelisiniz. Toplumsal bir varlk olarak yaadnz srece dilin mekaniine gereksinmeniz var ama varolula ba baa kaldnzda onu susturmanz gerekir. Susturamazsanz, srer gider ve onu durduramazsnz. O zaman onun esiri olursunuz. Zihin bir ara olmaldr, patron deil. Zihin patron olduunda ortada meditatif olmama durumu vardr. Siz, sizin bilinciniz patron olduunda, meditatif durum ortaya kar. Bu yzden meditasyon zihnin ileyi mekanizmalarn kontrol altna almaktr. Zihin, yani beynin szsel ileyii nihai bir ey deildir. Siz onun tesindesiniz; varolu onun tesindedir; varolu dilin tesindedir. Bilin varolu ile birletiinde en derin anlamda fikir alverii ortaya kar ki, ite bu meditasyondur. Dil bir kenara braklmaldr. Onu bastrmanz ya da tmyle ortadan kaldrmanz sylemiyorum. Yalnzca gnn yirmi drt saati sren bir alkanlnz olmamas gerekir diyorum. Yrmek iin bacaklarnz hareket ettirmelisiniz. Ama oturduunuzda da bacaklarnz yry hareketine devam ediyorsa, delirmisinizdir. Onlar durdurabilmelisiniz. Ayn ekilde, kimse ile konumazken dil orada olmamal. O bir iletiim tekniidir. Siz bir kimse ile iletiim halinde deilken orada olmamaldr. Bunu yapabiliyorsanz, meditasyona doru byyebilirsiniz. Meditasyon bir byme eylemidir, bir teknik deildir. Bir teknik her zaman iin l bir eydir ama bir eylem her zaman yaayan bir eydir. Byr ve geliir. Dil gereklidir ama her an onun iinde kalmamalsnz. Hibir eyi szselletirmeden, yalnzca varolduunuz anlar olmal. Bu, bitkisellemek anlamna gelmez. Bilinciniz hep oradadr. Ve daha da keskin, daha da canldr; nk dil bilinci kreltir. Dil tekrarcdr, bu yzden can sknts yaratr. Varolu asla kendini tekrarlamaz. Her gl yeni bir gldr, batan aa yenidir. Daha nce hi varolmamtr, bir daha da olmayacaktr. Ama biz ona gl dediimiz zaman "gl" szc bir tekrardr. Her zaman vard ve her zaman da varolacaktr. Gl adlandrdnzda yeni olan eski bir szckle ldrm oldunuz. Varolu daima gentir, oysa dil daima yaldr. Dil yoluyla varolutan, yaamdan kam olursunuz nk dil ldr. Dilin iine ne kadar girerseniz o kadar l, o kadar krelmi olursunuz. Bir bilgin tamamen ldr nk o dil ve szcklerden baka bir ey deildir. Sartre otobiyografisine "Szckler" adn verdi. Biz szcklerin iinde yaarz. Yani, yaamayz. Sonuta elimizde biriktirilmi bir dizi szckten baka bir ey kalmaz. Szckler fotoraflara benzer. Canl bir eyi grp onun resmini ekersiniz. Fotoraf ldr. l fotoraflardan bir albm oluturursunuz. Meditasyonun iinde yaamam bir kii l bir albm gibidir. inde yalnz szel resimler, l anlar vardr. Hibir ey, hibir zaman yaanmamtr; her ey yalnzca szselletirilmitir. Sayfa 8

osho-sessizligi_dinlemek.txt Meditasyon tam anlam ile yaamaktr ama ancak sessiz olduunuzda tam anlamyla yaayabilirsiniz. Sessiz olun demekle bilinsiz olun demek istemiyorum. Sessiz ve bilinsiz olabilirsiniz; ama bu yaayan bir sessizlik deildir. Yine asl noktay kardnz. Mantralar aracl ile kendinizi hipnotize edebilirsiniz. Yalnzca tek bir kelimeyi tekrar ederek zihninizde yle bir can sknts yaratrsnz ki, zihniniz uykuya dalar. Uyur ve bilinsiz hale geersiniz. "Ram-Ram-Ram" diye tekrarlayp durursanz zihniniz uyur. O zaman dil engeli ortadan kalkar ama o srada siz de artk bilinsizsiniz. Meditasyon ortada dil olmamas demektir ama siz bilinli olmalsnz. Yoksa var olann tm ile tam bir iletiim sz konusu olamaz. Ne mantralarn yarar olur ne de ahenkle tekrarlanan szcklerin. Oto-hipnoz meditasyon deildir. Tam aksine oto-hipnotik durumda olmak bir gerilemedir. Dilin tesine geemez, gerisine der. Bu nedenle mantralar ve btn bu teknikleri brakn. Szcklerin orada olmad anlarn var olmasna izin verin. Bir mantray tekrarlayarak szcklerden kurtulamazsnz nk bu ilem iin de szckler kullanlr. Szckler aracl ile dilden kamanz mmkn deildir. yleyse ne yapmal? Gerekte, anlamaktan baka yapabileceiniz bir ey yok. Yapabileceiniz ey yalnzca sizin bulunduunuz yerden gelebilir. Zihniniz karksa (kaos iindeyse) meditasyon durumunda deilsiniz, zihniniz sessiz deil. Bu yzden sizden kaynaklanacak her ey daha fazla karklk yaratacaktr. imdi yaplabilecek tek ey beynin nasl altnn farknda olmaya balamaktr. Hepsi bu kadar; yalnzca farknda olun. Farkndaln szcklerle hibir ilgisi yoktur. O varoluu bir eylemdir, zihinsel bir ilem deildir. Onun iin ilk yaplacak ey farknda olmaktr. Zihinsel faaliyetlerinizin ve beyninizin nasl altnn farknda olun. Zihnin ileyiinin farknda olduunuz an, siz zihin olmaktan karsnz; uzaktan gzlemleyen bir tank, bir gzlemci olursunuz. Farkndalnz arttka yaanan ile szckler arasndaki boluun daha fazla farkna varacaksnz. Boluklar hep oradadr ama siz onlarn o kadar farknda deilsiniz ki, asla grnmezler. ki szck arasnda ne kadar minik, ne kadar fark edilemez olsa da, daima bir boluk vardr. Yoksa iki szck, iki szck olarak kalamazd; bir olurlard. Mzikte iki nota arasnda daima bir boluk, bir sessizlik vardr. Aralarnda bir boluk olmasayd iki ayr szck ya da iki ayr nota olmazlard. Sessizlik her zaman oradadr ama kimse onun farknda deildir, ona dikkat etmez, onu hissetmez. Farkndalk arttka zihin yavalar. Bu orant hep mevcuttur. Farkndalnz ne kadar az ise, zihniniz o kadar hzl alr. Zihniniz daha ok farknda olduka almas yavalar ve dnceler arasndaki boluklar byr. te o zaman onlar grebilirsiniz. Bu tpk bir film gibidir. Projektr cihaz yavalaynca iki kare arasndaki boluu grebilirsiniz. Elimi kaldrrken, bu hareketi binlerce karede ekmek gerekir. Her biri ayr bir fotoraf olacaktr. Bu binlerce ayr resim gznzn nnden boluklar gremeyeceiniz bir hzla geerse, o zaman elimi kaldrm bir hareket olarak grebilirsiniz. Ama ar oynatlrsa boluklar grlebilir. Zihin de tpk bir film gibidir. Boluklar oradadr. Zihninize ne kadar dikkat ederseniz onlar o kadar ok grebilirsiniz. Tpk bir Getalt (Getalt: Tm paralarndan farkl olan ve paralarnn hibirinde var olmayan zelliklere sahip bulunan btn .n.) resmi gibidir; ayn anda iki belirgin imaj ieren bir resim. ki imaj da grebilirsiniz ama ayn anda deil. Yal bir kadn resmi de olabilir, gen bir kadn resmi de olabilir. Ama bir tanesine odaklandnzda dierini gremezsiniz. tekine odaklandnzda birinciyi kaybedersiniz. ki imaj grdnzden son derece emin bile olsanz, ikisini ayn anda gremezsiniz. Zihinde de ayn ey olur. Szckleri gryorsanz boluklar, boluklar gryorsanz szckleri gremezsiniz. Her boluu bir szck, her szc de bir boluk takip eder ama ikisini ayn anda grmeniz mmkn deildir. Boluklara odaklandnzda szckler kaybolur ve meditasyona geersiniz. Yalnzca szcklere odaklanm bir bilin meditatif olmayan bir bilintir. Yalnzca boluklara odaklanm zihin ise meditatiftir. Boluklarn farkndayken szckler kaybolur. Dikkatle izlerseniz, szcklerin orada olmadn, yalnz boluk olduunu grrsnz. ki szck arasndaki fark anlayabilirsiniz ama iki boluk arasndaki fark anlayamazsnz. Szckler her zaman Sayfa 9

osho-sessizligi_dinlemek.txt ouldur, boluk her zaman tekildir. Boluklar birleir ve tek bir boluk haline gelirler. Meditasyon bolua odaklanmaktr. O zaman btn Getalt deiir. Bilinmesi gereken bir ey daha var. Getalt resmine bakarken dikkatiniz yal kadna odaklanmsa teki resmi gremezsiniz. Ama ona odaklanmaya devam ederseniz, tm dikkatinizle yal kadna odaklanmay srdrrseniz, yal kadnn aniden kaybolup dier resmin ortaya kt bir an gelecektir. Neden byle oluyor? nk zihin ok uzun bir sre bir yere odaklanamaz. Deiiklik gerekir ya da zihin uyur. Bu ikisinden baka bir olaslk yoktur. Tek bir eye odaklanmay srdrdnzde zihniniz uykuya dalar. Sabit kalamaz; o bir srekliliktir, yaayan bir eydir. Zihninizin sklmasna izin verirseniz, odaklandnz eyin tekdzeliinden kaar. O zaman yaamn ryalarda srdrr. Bu, Mahesh Yogi tarz meditasyondur. Skunet ierir, insan tazeler, beden salnza ve zihinsel dengenize katkda bulunur ama meditasyon bu deildir. Ayn ey oto hipnoz ile de yaplabilir. Hinte'deki mantra szcnn anlam telkindir, baka bir ey deil. Bunu meditasyon sanmak ciddi bir hata olur. nk deildir. Buna inandnz srece gerek meditasyonu arayamazsnz. Bu tip uygulamalar ve bunlarn propagandasn yapanlar gerekten zararl oluyorlar. Bunlarla yalnzca kendinizi psikolojik olarak uyuturursunuz. Dolaysyla hibir mantra ya da baka iteleyici szck kullanmayn. Sadece szcklerin farknda olun, zihniniz otomatik olarak boluklara odaklanacaktr. Szcklerle zdeleirseniz bir szckten tekine atlarsnz ve boluu yitirirsiniz. Bir sonraki szck odaklanacak yeni bir eydir. Zihin deimesini srdrr; odak deiir. Ama szcklerle zdelemediiniz zaman siz sadece bir tank olursunuz. Uzaktan, ilgisizce szcklerin geiini seyredersiniz. O zaman odak tmyle deiir ve boluun farkna varrsnz. Bu sokakta insanlarn geiini seyretmek gibi bir eydir; bir insan geti, dieri henz grnmedi. Bir boluk olur; sokak botur. zliyorsanz, boluu tanrsnz. Boluu tanr tanmaz da iine girersiniz; kendinizi onun iine atlam bulursunuz. O, dipsiz bir kuyudur. Son derece huzur verici, son derece bilinlendiricidir. Boluun iinde olmak meditasyondur, deiimdir. Artk dile gereksinim yoktur; dili bir kenara brakrsnz. Bu brakma bilinlidir. Sessizliin, sonsuz sessizliin, farkndasnzdr. Onun bir paras haline gelirsiniz, onunla bir olursunuz. Dipsiz kuyuyu "teki" olarak deil, kendiniz olarak alglarsnz. Bilirsiniz ama imdi siz bilgisiniz. Boluu izlersiniz ama artk izleyen izlenmektedir. Szckler ve dnceler sz konusu olduunda siz yalnzca izleyicisisiniz. Onlardan ayrsnz, bir tanksnz ve onlar, "teki." Szckler olmadnda siz boluksunuz ama yine de bunun farkndasnz. Sizinle boluun arasnda, bilin ile varolu arasnda artk bir engel kalmamtr. Engel olan szcklerdi. imdi varolu durumundasnz. Bu meditasyondur: Varolula bir olmak, tmyle onun iinde ama hala bilincinde olmak. Ztlk buradadr, paradoks budur. Hem bilinli hem de onunla bir olduunuz bir durum yaadnz. Genelde bir eyin bilincinde olduumuzda, o ey teki olur. Bir eyle zdeletiimizde o ey teki olmaz. Ama artk bilinli deilizdir (rnein fkeliyken ya da seks yaparken). Ancak bilinsizken onunla bir olabiliriz. Seksin bu kadar ekici olmasnn nedeni, bir an iin bir olunabilmesidir. Ama o anda siz bilinsizsiniz. Bilinsizlii istersiniz nk bir olmay istiyorsunuz. Ama bir olmay istedike daha da bilinli olursunuz. O zaman seksin mutluluunu duyamazsnz nk o mutluluk bilinsizlikten kaynaklanyordu. Bir haz annda bilinsiz hale gelebilirsiniz. Bilinciniz bir kenara atlmtr. Bir an iin dipsiz kuyudaydnz ama bilinsizdiniz. Bu hali aradka daha da kaybedersiniz. Sonunda yine seksin iinde olduunuz bir zaman gelir ve artk bilinsizlik an olumaz. Dipsiz kuyu yitirilmitir, mutluluk yitirilmitir. O zaman eylem aptalca bir hale gelir. Yalnzca mekanik bir boalmadr, hibir spiritel yn yoktur. Yalnzca bilinsiz bir olmay biliriz. Meditasyon ise bilinli bir olutur. Cinselliin aksi kutbudur. Seks bir kutuptur (bilinsiz bir olma), meditasyon teki kutuptur (bilinli bir olma). Seks bir olmann en alak dzeyidir, meditasyon ise zirvesi. Aradaki fark bilinliliktir. Bat artk meditasyona ilgi duyuyor nk seksin ekicilii kalmad. Bir toplum cinsellii bastrmadnda, ardndan meditasyon gelir nk kstlanmam cinsellik seksin romantizmi ve bysn yok eder, seksin Sayfa 10

osho-sessizligi_dinlemek.txt spiritel yn lr. Seks fazlas ile yaanyor ama onun iinde bilinsiz olmay srdremiyorsunuz. Cinselliin bastrld bir toplum cinsel olmaya devam eder ama kstlanmam, zgr bir toplum sonsuza dek cinsel kalamaz. Bunun almas gerekir. Bu yzden bir toplum cinselse, meditasyona ilgi balar. Bana gre seks asndan zgr olmak bir toplum iin araya doru atlan ilk admdr. Kukusuz aray bir kere ortaya ktnda -Dou'da olduu gibi- smrlebilir de. Gurular bulunabilir; ithal edilebilir. Ve ediliyorlar. Ama o gurulardan yalnz bir takm numaralar, hileler renilebilir. Anlay yaamdan, yaamaktan kaynaklanr. Verilemez, aktarlamaz. Ben size anlaym veremem, yalnzca ondan sz edebilirim. Onu kendiniz bulmalsnz. Yaamn iine dalmanz gerekiyor. Hata yapmanz, baarsz olmanz, pek ok hayal krkl yaamanz gerekiyor. Ama meditasyona giden yol hatalardan, d krklklarndan ve gerekten yaayanlarla karlamaktan geer. Bu yzden onun bir byme olduunu sylyorum. Anladklarnz bir bakasndan salyorsanz bu anlay entelektel dzeyde kalr. Bu yzden Krishnamurti'nin sizden yapmanz istediini yapmanz mmkn deil. O imkansz yapmanz istiyor. "Beni entelektel dzeyde anlamayn" diyor oysa bir baka insandan, entelektel kavraytan bakasn alamazsnz. Bu nedenle Krishnamurti'nin abalar anlamsz kalmtr. Syledii otantiktir ama karsndakilerden entelektel anlaytan tesini istediinde imkansz istemitir. Ama entelektel kavray da yeterli olabilir. Benim sylediklerimi entelektel dzeyde anlayabiliyorsanz, sylenmeyeni de anlayabilirsiniz. Boluklar da anlayabilirsiniz, sylemediklerimi, syleyemediklerimi. Kavray ilk admda entelektel olacaktr nk zeka bir kapdr. Asla spiritel olamaz. Spiritellik iteki bir mihraptr. Sizinle yalnz entelektel biimde iletiim kurabilirim. Sylediklerimi gerekten anlyorsanz o zaman sylenmeyen hissedilebilir. Szckler olmadan iletiim kuramam ama ben szckleri kullandm kadar sessizlii de kullanyorum. Her ikisinin de farknda olmak zorundasnz. Yalnzca szckler anlaldnda olan iletiim deildir. Ancak boluklarn da farknda olduunuzda tam iletiim olur. nsann bir yerlerden balamas gerekir. Her balang sahte bir balangtr ama gene de balanmaldr. Sahte balanglarla, karanlkta, el yordam ile kap bulunur. Yalnz gerek balangc bulduunda balamay bekleyen, hibir zaman balayamaz. Doru yne doru sahte bir adm bile bir admdr, bir balangtr. Dilin, szcklerin ayn zamanda da boluklarn farknda olmanz bu yzden sylyorum. Bilinli bir aba harcamadan boluklarn farkna vardnz anlar olacaktr. Bu, ilahi olanla, varolula karlamadr. Bu karlama olduunda, ondan kamayn. Onunla olun. En bata korkutucu olabilir; bu kanlmaz. Bilinmeyenle yz yze gelinince korku ortaya kar nk bilinmeyen lmdr. Bu nedenle boluk karsnda lmn size yaklamakta olduunu hissedersiniz. yleyse l olun! Onun iinde olun, boluun iinde tamamen ln. Yeniden canlandrlacaksnz. Sessizlik iinde lmnz yaadnzda hayat yeniden canlanr. Ve siz ilk kez gerekten yaarsnz. te bunun iin meditasyon bana gre bir metot deil bir ilemdir; bir teknik deil, bir kavraytr. retilemez, ancak yolu gsterilebilir. Meditasyon konusunda bilgilendirilemezsiniz nk hibir bilgi aslnda bilgi deildir; dardan gelen bir eydir. Meditasyon ise iinizin derinliklerinden gelir. Bu yzden aratrn, arayan olun, mrit deil. O zaman bir gurunun deil, yaamn tmnn mridi olursunuz. O zaman yalnzca szckler reniyor olmazsnz. Spiritel reti szcklerden deil boluklardan ve her an sizi evreleyen sessizliklerden gelir. Kalabalk iinde, markette, pazarda bile oradadrlar. Sessizlikleri, onlarn iindeki ve dndaki boluklar arayn ve bir gn meditasyon iinde olduunuzu greceksiniz. Meditasyon size gelir. Her zaman gelir; siz onu getirtemezsiniz. Ama onu aramak gerekir; nk yalnz aray iindeyken ona ak ve savunmasz olursunuz. Ona ev sahiplii yaparsnz. Misafir meditasyondur. Onu davet eder ve beklersiniz. Hazr olan, arayan ve ak olan herkese gelir. Ama onu bir yerlerden renmeyin yoksa oyuna gelirsiniz. Zihin hep kolay olan ister. Bu konudaki smrler Sayfa 11

osho-sessizligi_dinlemek.txt de bundan kaynaklanr. Ortaya gurular ve guruluk kar ve spiritel yaam zehirler. En tehlikeli insan bir bakasnn spiritel arayn kullanandr. Birisi sizin tm malnz, paranz alarsa bu o kadar nemli deildir, size ihanet ettiyse bunun da fazla nemi yoktur, ama bir kii sizin meditasyonu, ilahi olan ve vecdi araynzda sizi kandrrsa hatta yalnzca oyalarsa bile, bu ok byk bir gnahtr ve affedilemez. Ama bu yaplyor. Bu yzden uyank olun ve hi kimseye, "Meditasyon nedir? Nasl yapabilirim?" diye sormayn. Bunun yerine ne gibi engeller olduunu sorun. nsanlarn neden srekli meditasyon halinde olmadklarn, bymenin nerede durdurulduunu, aksakln nerede olduunu sorun. Ve bir guru aramayn nk gurular zarar verir. Size hazr reeteler verenler dost deil dmandr. Karanlkta el yordam ile arayn. Baka yapacak bir ey yoktur. Karanlkta aray size, sizi karanlktan kurtaracak kavray getirecektir. "Gerek, zgrlktr." Bu zgrl kavrayn. Gerein yolu hep kavraytan geer. Bu, karlatnz ve tandnz bir ey deildir; gelierek ulatnz bir eydir. Onun iin kavrayn peinde olun nk ne kadar ok eyi kavrayabilirseniz geree o kadar yaklarsnz. Sonunda hi bilinmeyen, beklenmeyen, nceden kestirilemeyen bir anda kavray en st noktasna vardnda, kendinizi o dipsiz kuyunun iinde bulursunuz. Artk siz yoksunuz, meditasyon var. Meditasyon sizin daha "fazlanz" deildir, hep sizin tenizdedir. Dipsiz kuyudayken meditasyon vardr. Orada ego yoktur, siz de yoksunuz. "Olmak" var. Tanr'ya gre din budur; nihai varolutur. Aslnda btn dinlerin, btn araylarn zdr ama bir yerlerde hazr sizi bekliyor deildir. Bu yzden "aradn bende var" diyen herkese kar uyank olun. Karanlklar iinde araynza devam edin ve baarszlklardan korkmayn. Onlar kabullenin ama ayn hatalar tekrarlamayn. Gerei ararken yanllar yapan insan daima affedilir. Bu varoluun derinliklerinden gelen bir vaattir. ? Sayfada Ara 3 lahi Olana Giden Adm: Seks, Sevgi ve Dua

Ltfen cinsel enerjinin spiritel anlamn aklayn. Seksi nasl yceltebilir ve spiritel hale getirebiliriz? Seks yapmay, ak yapmay nasl meditasyona evirebilir ve bir st bilin dzeyine kacak bir basamak haline getirebiliriz? Seks enerjisi diye bir ey yoktur. Bir enerji vardr ve hep ayndr. Seks enerjinin boaltm ve kullanm yollarndan biridir. Tek bir yaam enerjisi vardr ama pek ok ekilde ortaya kabilir. Seks bunlardan bir tanesidir. Yaam enerjisi biyolojik olduunda seks enerjisi haline gelir. Seks yalnzca yaam enerjisinin bir uygulanma biimidir. Bu nedenle yceltilmesi sz konusu olamaz. Yaam enerjisi baka bir yne aktnda seks olmaz ama bu yceltme deil, dnmdr. Seks yaam enerjisinin doal ve biyolojik akdr ve onun en alt dzeyde kullanmdr. Doaldr nk yaam o olmadan var olamaz. En alt dzeydedir nk zirve deil temeldir. Seks her ey olduunda, tm yaam ziyan edilmi olur. Bu bir temel attktan sonra stne ev ina etmek yerine st ste temeller atmaya benzer. Seks yalnzca yaam enerjisini daha yksek bir biime dntrme frsatdr. Bu yolda gittii srece her ey yolundadr ama seks her ey olursa, yaam enerjisinin tek k yolu olursa, o zaman ykc hale gelir. Seks yalnzca bir yoldur, ama deil. Yollar ise yalnzca amalar baarlyorsa anlamldr. nsan yolu ktye kullanrsa ama yok edilmi olur. Seks hayatn merkezi haline gelmise (ki artk yle oldu) yollar amalara dnr. Seks yaamn biyolojik ilevini yerine getirir, onu srdrr. O bir yoldur, ama olmamaldr. Ama haline geldii anda Sayfa 12

osho-sessizligi_dinlemek.txt spiritel boyutu yitirilir. Ama seks meditatif hale gelirse ite o zaman spiritel boyuta ynelir. Bir basamak, bir srama tahtas olur. Yceltmeye gerek yoktur nk enerji ne cinseldir ne de spiritel. Enerji daima doaldr. Tek bana isimsizdir. Akt kapya gre isim alr. Bu isim enerjinin deil, onun ald biimin addr. "Cinsel enerji" dediinizde bu enerjinin seks yoluyla boaltld biyolojik kapnn ad olur. Ayn enerji ilahi olana doru aktnda spiritel enerji olur. Enerjinin kendisi ntrdr. Biyolojik olarak ifade edildiinde sekstir. Duygusal olarak ifade edildiinde sevgi olur, nefret olur, fke olur. Entelektel olarak ifade edildiinde bilim olur, edebiyat olur. Beden iinde hareket ederken fiziksel, zihin iinde hareket ederken zihinsel olur. Aradaki farklar enerjinin farkll deil, kullan biimlerinin farklldr. Bu yzden "seks enerjisinin yceltilmesi" terimi yanltr. Seks yolu kullanlmadnda enerji yeniden saf haline dner. Enerji her zaman saftr. lahi kap yoluyla kullanldnda spiritel olur ama bunun da yine enerjinin bir kullan biimi olmasndan baka bir anlam yoktur. "Yceltme" szc ok kt armlara neden oluyor. Yceltme konusundaki btn teoriler bastrma teorileridir. "Seksin yceltilmesi" terimini kullandnz anda onun dman oluyorsunuz. Bu szckler mahkumiyet kararnz veriyor. Seks konusunda ne yaplacan soruyorsunuz. Sekse dorudan yaplan her ey bir bastrmadr. Dolayl olarak yaplabilecek yegane ey ise aklnz seks enerjisine takmamak ve ilahi olana giden kapy aramaktr. O geit aldnda iinizdeki tm enerjiler oraya doru akar. Seks onlarn iinde erir. Bir st dzey mutluluk olasl ortaya ktnda alt dzey mutluluklar nemini yitirir. Solar ve yok olurlar. Onlar bastrmak ya da onlarla savamak zorunda deilsiniz. Kendiliklerinden erirler. Seks yceltilmez, alr. Seks ile yaplan negatif herhangi bir eylem enerjiyi dntrmez. Tam aksine, iinizde ykc bir atma yaratr. Bir enerji ile savatnzda, kendinizle savarsnz. Kazanan olmaz. Kazandnz sanrsnz ama seks kazanmtr. Bu hep byledir. Seks olmad zamanlar onu kontrol ettiinizi dnrsnz. Hemen ardndan yine seksin ekimini hissedersiniz ve kazandnz sandnz her eyi yitirirsiniz. Hi kimse kendi enerjisi ile savap kazanamaz. Enerjilerinize baka bir ey, daha fazla mutluluk veren bir ey iin gereksinim varsa, seks yok olur. Enerji yceltilmi deildir, siz ona bir ey yapm deilsiniz. ok daha byk mutlulua giden bir kap almtr ve enerji kendiliinden ona doru akmaya balar. Avularnzda talar tarken karnza birden prlantalar karsa talar drdnzn farknda bile olmazsnz. Sanki onlar hi tamamsnz gibi, kendiliklerinden yere dklrler. Onlar reddediinizi hatrlamazsnz. Bu bir eyler yceltildi demek deildir. Daha byk bir mutluluk kayna size ald ve daha dk dzeydeki kaynaklar kendiliinden yere dkld. Bu o kadar otomatik bir olgudur ki sekse kar bir tavr iinde olmak gerekmez. Her eit enerjiye kar yaptnz her ey olumsuzdur. Gerek ve olumlu eylemin seks ile ilgisi bile yoktur; meditasyon ile ilgilidir. Seksin gitmi olduunu fark etmezsiniz bile. Yalnzca yeni gelenin iinde erimitir. Yceltme irkin bir kelimedir. Dmanlk ve atma anlamlarn ierir. Seks olduu gibi kabul edilmelidir. O yalnzca yaamn devamna biyolojik bir temel oluturur. Ona spiritel ya da anti-spiritel anlamlar yklemeyin. Gereini olduu gibi kavramanz yeterli. Seksi biyolojik bir gerek olarak kabullendiinizde artk onun zerinde kafa yormazsnz. Ancak spiritel bir anlam kazandnda onu dnrsnz. Onun iin ona bir anlam yklemeyin, evresinde bir felsefe oluturmayn. Yalnzca gerekleri grn. Onunla ilgili ya da ona kar bir ey yapmayn. Brakn olduu gibi olsun. Onun normal olduunu kabul edin ve ona kar anormal bir tutum iine girmeyin. Elleriniz ve gzleriniz olduu gibi cinselliiniz de var. Ellerinize ve gzlerinize kar olmazsnz; sekse kar da. O zaman da seks konusunda ne yapmal sorusu nemini yitirir. Seks -yolu- ile var oldunuz ve seksle dourmak Sayfa 13

osho-sessizligi_dinlemek.txt zere programlandnz. Byk bir srekliliin bir parassnz. Bedeniniz lecek, bu yzden yerine geecek baka bir beden yaratmak zere programland. lm kesin bir gerektir. Seksin bu kadar byk bir drt olmasnn nedeni budur. Sonsuza dek burada olmayacaksnz, yleyse yeni bir beden, bir benzeriniz sizin yerinizi almal. Seks son derece nemlidir nk tm doa onun zerinde srar eder. Yoksa insan varln srdremezdi. stee bal bir ey olsayd yeryznde kimse kalmazd. Son derece drtc, zorlayc ve youn bir itkidir nk doa tamamen onun yanndadr. O olmadan yaam var olamaz. Seks istee bal olmad ve ok doal, ok zorunlu olduu iin dini aray iinde olanlar iin ok nemlidir. Bir kiinin iindeki yaam enerjisinin ilahi olana ulap ulamadnn bir lt haline gelmitir. Bir insann ilahi olanla karlap karlamadn biz bilemeyiz -onun prlantalar olup olmadn kesin olarak bilemeyeceimiz gibi- ama bir kiinin bir yere ta atp atmadn kesinlikle biliriz nk talar tanrz. Ayn ekilde, seksi tandmz iin bir insann onu ap amadn anlayabiliriz. Seks o kadar gl bir drtdr ki ilahiye ulamadan onu amak mmkn deildir. Brahmacharya bu yzden birinin ilahiye ulap ulamadnn lt olmutur. O kii iin artk seks, normal insanlar iin tad anlamda, yoktur. Bu seksi terk etmekle ilahi olana varrsnz demek deildir. Aksini dnmek yanlg olur. Prlantalar bulan talar yere atar ama tersini yapmaz. Talarnz frlatp atabilirsiniz ama bu, bunun tesinde bir eyler baardnz anlamna gelmez. Bu durumda ikisi arasnda bir yerdesinizdir. Zihniniz bastrlmtr, alm deil. Seks, iinizi bir cehenneme dntrene kadar fokurdar durur. Bu seksin tesine gemek deildir. Seks bastrldnda irkin, hastalkl, nrotik bir eye dnr. Sapknlk olur. Sekse kar -gya- dinsel bu tutum sapkn bir cinsellik ve cinsel ynden tmyle nrotik toplumlar yaratt. Ben buna karym. Seks biyolojik bir gerektir, yanl bir ey deildir. Bu yzden onunla savamayn; yoksa sapkn hale gelir ve sapkn cinsellik ileri doru bir adm deildir. Normalin altna dmtr; delilie doru bir admdr. Seks ok fazla bastrldnda, artk daha fazla ertelenemez hale gelir ve patlar; bu patlamada siz kaybolursunuz. Siz insan zelliklerinin tmsnz, tm olaslklarsnz. Cinsellik gerei salkldr ama ar derecede bastrldnda salksz hale gelir. lahi olana normalden yola kmak ok kolaydr ama nrotik bir zihinle yola ktnzda ar bir tutku oluur, o yolda ilerlemek mmkn olmaz. lk nce salkl ve normal olmalsnz. Seks daha sonra, en sonunda alabilir. yleyse yaplmas gereken nedir? Seksi tanyn! Onu bilinli olarak yaayn! Yeni bir kap amann srr budur. Cinsellie bilinsizce dalarsanz yalnzca biyolojik evrimin ellerinde bir ara olursunuz; ama seks eyleminde bilinli olabilirseniz bu bilinlilik derin bir meditasyona dnr. Seks eylemi o kadar kendiliinden oluan ve drtc bir eydir ki onun iindeyken bilinli olmak ok zordur ama imkansz deildir. Bunu baarabildiinizde hayatta hibir eylemi bilinsizce yapmazsnz nk hibir eylem seks kadar youn deildir. Seks eylemi srasnda bilinli olabilirseniz, lm srasnda bile bilinli olabilirsiniz. Seksin ve lmn younluklar birbirine paralel ve eittir. Ayn noktaya gelirsiniz. Bu yzden sekste bilinli olabildiinizde ok byk bir eyi baarm olursunuz. Bunun deeri llemez. Bu nedenle seksi meditasyon iin kullann. Onunla savamayn, ona kar kmayn. Doa ile savaamazsnz. Siz onun bir parassnz. Sekse kar dostluk ve anlay dolu bir tutum iinde olmalsnz. O sizinle doa arasndaki en derin diyalogdur. Gerekte seks kadn ve erkek arasnda bir diyalog deildir. Erkein kadn, kadnn erkek aracl ile doa ile diyalogudur. Bir an iin kozmik akn, gksel uyumun iinde, btnle bir olursunuz. Bylece erkek ve kadn birbirleri aracl ile doyuma ular. Sayfa 14

osho-sessizligi_dinlemek.txt Erkek btn deildir, kadn da btn deildir. Bir btnn iki parasdrlar. Bu yzden seks eylemi ile birletiklerinde her eyin en derin doas ile, Tao ile uyum iine girerler. Bu uyum yeni bir varln doumu olabilir; siz seksi bilinle yaamadnzda, baka bir ey olmas da mmkn deildir. Ama bilinliyseniz, seks sizin doumunuz olabilir. Bu spiritel doumdur. "kinci kez" doarsnz. Seks eylemine bilinli olarak katldnz an onun tan olursunuz. Tan olduunuz anda ise seksi aarsnz nk ona tanklk etmek sizi zgr brakr. Artk drt ortadan kalkmtr, bilinsizce katlmyorsunuz. Artk yalnzca bir bedenden ibaret olmadnz bilirsiniz. Tankln gc size onun tesinde bir eyi gstermitir. "tesi"ni ancak onun iinde olduunuzda bilebilirsiniz. Yzeysel bir karlama deildir. arda pazarlk ederken bilinciniz fazla derinlere inmez nk yzeysel bir ey yapyorsunuz. nsanlar asndan ilerindeki derinliklere tanklk edebilmelerinin tek yolu genellikle seks eylemidir. Seks yolu ile meditasyona ne kadar girerseniz cinsellik de nemini o kadar yitirir. Meditasyon seksin iinden byr ve bu byyn iinden bir kap alr, seks solar, yok olur. Bu yceltme deildir. Kuruyan yapraklarn aatan dklmesi gibi bir eydir. Dklen yapraklardan aacn asla haberi olmaz. Ayn ekilde sizin de seksin mekanik drtsnn yok olduundan haberiniz olmaz. Seksi kullanarak meditasyonu yaratn; seksi bir meditasyon objesi yapn. Ona bir tapnak muamelesi yapn. O zaman onu aar ve deiim geirirsiniz. Seks gitmi olacak ama bastrlm ya da yceltilmi olmayacak. Yalnzca nemsiz, anlamsz hale gelecek. Siz byyp onu atnz. Artk sizin iin bir anlam kalmad. Bu tpk bir ocuun bymesi gibidir. Artk oyuncaklarn anlam kalmamtr. ocuk hibir eyi yceltmi ya da bastrm deildir; olgunlamtr. Artk oyuncaklar onun iin anlamsz ve ocukadr. ocuk artk ocuka deildir. Ayn ekilde meditasyon yaptka seks size daha az ekici gelecektir. Zamanla, kendiliinden, seksi yceltmek iin bilinli bir aba harcamadan enerji yeni bir yne akmaya balayacaktr. Seks yoluyla akan enerji artk meditasyon yolu ile akmaktadr. Ve bu yolda aktnda ilahi kap alr. Bir nokta daha var: "Seks" ve "ak-sevgi" szcklerini kullandnz. Genelde bu ikisini birbiri ile ilgisi varm gibi kullanrz. Fakat, byle bir iliki yoktur. Sevgi ancak seks gittiinde gelir. Bundan nceki ak yalnzca bir kur yapmadan, n sevimeden ileri gitmez. Sadece sekse ortam hazrlar. Bir giri, bir nszdr. ki insan arasnda ne kadar fazla seks olursa ak da o kadar azalr; nk nsze gerek kalmaz. Birbirine ak iki kii arasnda seks olmadnda akn romantizmi yaanr. Seks iin iine girdii an ak yok olur. Seks ok anidir. Ve iddet ierir. n sevimeye, nsze gereksinimi vardr. Bizim bildiimiz ak seksin plak gerei iin bir giysiden ibarettir. Ak dediiniz eyin derinliklerine bakarsanz orada seksin sramaya hazr beklediini grrsnz. Ak konuurken seks hazrlanr. Seksle birlikte dndmz bu gya ak yalnzca bir giritir. Seks gelirse bir kenara atlr. Evliliin romantik ak kesin biimde ldrmesi bu yzdendir. ki insan birbirini ve n sevimeyi tandktan sonra ak gereksiz hale gelir. Gerek ak, gerek sevgi bir giri blm deildir. O bir rayihadr. Seksten nce deil, sonra gelir. Bir nsz deil, son szdr. Seksi yaadktan sonra einize sevgi ve efkat duyuyorsanz ak geliir. Ve meditasyon yapyorsanz sevgi ve efkat duyarsnz. Seks eylemi ile meditasyon yapyorsanz o zaman partneriniz yalnzca sizin fiziksel zevklerinizin bir arac olmayacaktr. kiniz de derin meditasyona ulatnz iin birbirinize kran duyacaksnz. Seks ile meditasyon yaptnz iin aranzda yepyeni bir arkadalk doacaktr nk birbiriniz araclyla doa ile bir oldunuz. Gerekliin bilinmeyen derinliklerine baktnz. Partnerinize, ekilen aclara, araya, bir baka insana, bir baka yolcuya, karanlklar iinde yolunu arayan bir dosta sevgi ve efkat duyacaksnz. Seks yalnz meditatif olduunda arkasnda bir rayiha brakr. n sevime duygusu yerine bir olgunluk, bir byme, bir meditatif farkndalk hissedersiniz. Ak, sevgiyi o zaman bilirsiniz. Ak kran, dostluk ve efkatin Sayfa 15

osho-sessizligi_dinlemek.txt karmdr. Byle bir sevgi olutuunda seksi aarsnz. Ak ve sevgi seks yolu ile ortaya kar ama onun tesine geer. Tpk bir iek gibi, kklerde oluur ama onlar aar. Ve bunun geri dn yoktur. Ya ak vardr ya seks. Zaten gerek ak tanmann bir yolu da budur. Seks bir yumurtann kabuu gibidir, iinden ak kar. kt anda ise kabuk krlp bir kenara atlr. Seks ancak meditasyon olduunda sevgiye ular. Olmadnda ise tekrarlanp duran ve can skan bir ey haline gelir. Birbirinize kran duymazsnz. Kendinizi aldatlm hissedersiniz. Partnerinize dman olursunuz; bir ihtiya haline gelen seks yolu ile size hkmediyordur. Seks olmadan yaayamadnz iin onun klesi oldunuz. Klesi olduunuz birine kar ise asla dostluk duyamazsnz. kiniz de ayn duygular iinde olursunuz; ikinize gre de dieri efendidir. Bu inkar edilir ve seks tekrarlanr durur; rutin hale gelir. Seks partnerinizle kavga edersiniz, sonra barrsnz. Yine kavga eder, yine barrsnz. Buradaki ak uyum salama arac olmaktan teye gitmez. Sevgi ve efkat olmad iin dost olamazsnz. Bunun yerine zalimlik ve iddet vardr; aldatldnz. Bir kle oldunuz. Seks, aka ve sevgiye dnemeyecek. Seksin iinde yolculuk edin! Ondan korkmayn nk korku ile hibir yere varlmaz. Korkulacak tek ey korkunun kendisidir. Seksten korkmayn ve onunla savamayn nk bu da bir tr korkudur. "Ka ya da sava", bunlar korkunun iki yoludur. Onun iin seksi olduu gibi kabul edin. Onu derinliine yaayn, tmyle bilin, anlayn, onunla meditasyon yapn; onu byle aarsnz. Yeni bir kap alr. Hi bilinmeyenin, hi duyulmamn iine, yeni bir boyuta girersiniz ve byk bir mutluluk size akar. O kadar byk bir mutluluk duyacaksnz ki seks nemini yitirip kendiliinden yok olacak. Artk enerjiniz o yne akmaz. Enerji daima mutlulua doru akar. Sekste mutluluk vardr, enerji ona doru akar. Daha fazla bir mutluluk; seksi ap tesine geen, ok daha doyurucu, ok daha derin ve byk bir mutluluk istediinizde enerji kendiliinden sekse doru akmay brakacaktr. Seks meditasyon olduunda akn iei aar. Bu da ilahi olana doru giditir. Ak bu yzden ilahidir. Akn ieinin olduu yere dua gelir. Bu kesindir. Artk ilahi olandan fazla uzakta deilsiniz. Yuvaya yaklatnz. imdi ak ile meditasyon yapmaya balayn. kinci adm budur. Ak ortaya kt anda meditasyonun derinliklerine daln, onun farknda olun. Sekste bedenler buluur, akta ruhlar buluur. Yine de bu iki kiinin bulumadr. imdi ak seksi grdnz gibi grmeye aln. Tam iletiimi, isel bulumay, isel cinsel birlemeyi grn. O zaman ak bile aacaksnz ve duaya ulaacaksnz. te kap bu duadr. Dua da bir bulumadr ama iki kiinin bulumas deil, sizinle Btn Olan arasndaki iletiimdir. Bir kii olan "teki" braklmtr. Artk siz ve kii olmayan teki; tm varolu vardr. Dua da bir bulumadr, bu yzden sonunda o da almaldr. Duada dua eden ve ilahi olan birbirinden farkldr. Bhakta ile Osho farkldrlar ama dua hala bir bulumadr. Meera ya da Theresa bu yzden dualarn tanmlarken cinsel terimler kullanabiliyorlard. Dua srasnda meditasyon yaplmaldr. Siz yine tank, izleyici olmalsnz. Btn olanla aranzdaki iletiimi gzlemleyin. Bu en hassas farkndal gerektirir. Btnle aranzdaki bulumann farknda olabilirseniz, ite o zaman hem kendinizi hem de btn olan aabilirsiniz. O zaman btn sizsiniz. Ve bu btnlkte ikilik yoktur; yalnz teklik vardr. Seks, ak ve dua bu teklii araytr. Hasreti duyulan budur; seks srasnda bile hasreti duyulan bu tek olutur. Mutluluk size gelir nk bir an iin tek olmusunuzdur. Seks derinleip ak olur, ak derinleir dua olur ve dua derinleip her eyin tmyle almas ve nihai teklik olur. Derinlere inme daima meditasyon yolu ile olur. Yntem hep ayndr. Dzeyler, boyutlar ve aamalar deiir ama yntem ayndr. Seksi kazyn, altnda ak bulursunuz. Akn derinliklerine inin, duaya gelirsiniz. Duann derinliklerinde ise tek olua varrsnz. Bu teklik btndr, bu teklik mutlak mutluluktur, bu teklik vecddir. Sayfa 16

osho-sessizligi_dinlemek.txt te bu yzden sava bir tutum iine girilmemelidir. Her gerein iinde ilahi olan mevcuttur. Tannmasn zorlatran giysilerle rtnm olabilir ama siz onu soymalsnz. Soyduka altndan baka giysiler de kabilir. Soymaya devam edin. Tek oluu tm plakl ile grnceye kadar tatmin olamazsnz. Gereksinmeniz karlanamaz. plak teklie, giysisiz, rtnmemi teklie ulatnz an onunla bir olursunuz nk plak olan tandnzda onun siz olduunu bilirsiniz. Aslnda herkes bakalarnda kendini arar. nsan kendi evini bakalarnn evlerinin kaplarn alarak bulur. Gerek soyunduu an siz onunla bir olursunuz nk aranzdaki engel yalnzca giysilerdi. Bu nedenle siz soyunmadan gerei soyamazsnz. Meditasyon bu yzden ifte etkili bir silahtr: Hem gerei hem sizi soyar. kiniz de plak hale gelirsiniz. Tam plaklk, tam boluk gerekletii anda siz tek olursunuz. Ben sekse kar deilim. Bu seksten yanaym anlamna gelmiyor. Onun derinliklerine dalarak onun tesine gemekten yanaym. tesi daima oradadr ama sradan yzeysel sekste derine inilemez. Bunu yapabilirseniz ilahi olana kran duyacaksnz nk seks yoluyla bir kap alr. Ama yzeysel sekste ok daha yce bir eyin aslnda ok yaknnda olduunuzu asla kavrayamazsnz. Bizler o kadar kurnazz ki, seksten sonra deil, nce gelen sahte ak yarattk. Sahte olduu iin sekste doyuma ulanca akn bittiini hissediyoruz. O ak yalnzca bir nszd ve artk ilevini yitirdi. Ama gerek ak seksin tesindedir; onun arkasnda saklanr. Onun iine daln, dindarca meditasyon yapn, o zaman onu srekli yaamaya balayacaksnz. Ben aka kar deilim ama aktan yana da deilim. Onu da amanz gerekiyor. Onunla meditasyon yapn; tesine gein. Burada meditasyon derken tam bir uyanklk ve farkndalkla akn iinden gemeyi kastediyorum. Bu kr ve bilinsiz bir gei olmamal. Orada byk bir mutluluk mevcuttur ama gzleriniz kapal ise onu karabilirsiniz. Gzleriniz akken seks sizi tekliin yoluna gtrebilir. Bir damla bir okyanus haline gelebilir. Bu her damlann en byk arzusudur. Her eylemde, her istekte bu arzuyu grebilirsiniz. Onu kefedin ve peinden gidin. Bu mthi bir maceradr! Bizler gnmzde bilinsizce yayoruz ama hi olmazsa bu maceray yaayabiliriz. ok aba gerekir ama imkansz deildir. Bir sa, bir Buda, bir Mahavir iin bu mmkn oldu. Herkes iin de olabilir. Seksi bu farkndalkla, bu duyarllkla yaadnzda onu aarsnz. Bu asla yceltme olmayacak. Onu atnzda ortada ne seks kalacak ne de bir yceltme. Ak, dua ve teklik olacak. Akn aamas vardr: Fiziksel ak, ruhsal ak ve spiritel ak. Bu ald zaman ilahi olana varlr. sa, "Tanr sevgidir" dediinde Tanr'nn mmkn olan en iyi tanmn yapmt nk Tanr'ya giden yolda bilebileceimiz en son ey aktr. Bunun tesinde bilinmeyen yatar ki, bilinmeyen tanmlanamaz. lahi olan ancak en son gerekletirebileceimiz ey olan ak ile sezebiliriz. Akn bu aamasndan sonra hibir deneyim yaanmaz nk deneyimleyecek biri yoktur. Damla okyanus olmutur! Adm adm ilerleyin ama iinizde ferahlk olsun. Gerginlik yok, savamak yok. Yalnz uyank ve farknda olun yeter. Yaamn karanlk gecesindeki yegane k farkndalktr. Bu kla onun iinden gein, her kesini aratrn. Her yer ilahidir, bu yzden hibir eye kar olmayn. Ama hibir yerde kalmayn. Hep teye gein nk sizi hep daha byk mutluluklar bekliyor. Yolculuk srmeli. Yaknnzda seks varsa, seksi kullann. Ak varsa, ak kullann. Yceltme, bastrma, savama gibi terimlerle dnmeyin. lahi olan, her eyin arkasnda gizli olabilir, bu yzden kar koymayn, savamayn. Hibir eyden kamayn. Aslnda O her eyin arkasndadr. Bu nedenle her neredeyseniz grdnz en yakn kapdan girin. Byle yol alacaksnz. Bir yerde kalp duraanlamayn nk yaam her yerdedir. sa, "Tanr her tan altndadr" der, ama siz yalnz talar gryorsunuz. Talam zihninizi deitirmelisiniz. Seksi bir dman olarak grdnzde o bir ta haline gelir. O zaman arkasn gremezsiniz nk saydam deildir. Onu kullann, onunla meditasyon yapn, o zaman tpk bir cam gibi saydamlar. Arkasn grr ve cam unutursunuz. Yalnz camn arkasndaki hatrlanr. Sayfa 17

osho-sessizligi_dinlemek.txt Saydamlaan her ey kaybolur. Onun iin seksi talatrmayn, saydamlatrn. ? Sayfada Ara 4 Kklere Dn: Kundalini Yoga

Kundalini yoga nedir ve Bat'ya nasl yardm edebilir? Sizin geleneksel ve kontroll metotlar dnda Kundalini'yi uyandrma ynteminiz nedir? Varolu enerjidir, enerjinin pek ok biimde devinimidir. Kundalini insann varolu enerjisi, yani insan bedeninin ve ruhunun odaklanm enerjisidir. Enerji ortaya kabilir de kmayabilir de. Tohumda kalabilir ya da bir biim alarak grnebilir. Her enerji ya tohum halindedir ya da biim almtr. Kundalini sizin btn potansiyelinizdir. Ama yine de bir tohumdur, bir potansiyeldir. Kundalini'yi uyandrmak potansiyelinizi gerekletirmektir. Bu yzden ilk nce Kundalini'nin benzeri olmayan, esiz bir ey olmadn anlamak gerekir. Yalnzca enerjinin insanda olan biimidir. Ama genelde ok kk bir paras alr. Ve o kk para bile uyumla almaz; atma iindedir. te azap budur. Enerjiniz uyumlu ilev grdnde mutluluu yaarsnz ama atyorsa -kendi kendisi ile savayorsa- o zaman son derece mutsuz olursunuz. Neden enerjinin tm bir potansiyelden ibarettir, neden tm kullanlmyor? nk gnlk yaamda tmne gereksinim yoktur. Yalnz gerektii zaman gerektii kadar kullanlr. Gnlk yaamda onu gerektirecek zorluklar yoktur. Bu yzden son derece kk bir blm ortaya kar. Bu kk para bile gnlk yaamnzda btnlenme olmad iin uyumsuzdur. Gereksinimleriniz atr. Toplumun sizden istedii eyler ile igdlerinizin gerektirdikleri zttr. Toplumun, ahlak kurallarnn dayattklar ile kiisel gereksinimleriniz farkldr. Bu atmalar insann uyumlu bir btn olmasn nler. Bunlar insan paralar haline getirir. Sabah bir ey gerekir, leden sonra baka bir ey. Einiz sizden bir ey ister, anneniz bambaka bir ey. Bylece gnlk yaamnzda srekli birbiri ile atan taleplerle baa kmaya alrsnz. Enerjinizin kullanlan o kck paras da kendi kendisi ile atma iine der. Bunun dnda ikinci bir atma daha olmaktadr: ortaya kan enerji ile her an atma iinde olan henz kullanlmayan enerji. Potansiyel ortaya kmaya abaladka aa kan blm onu bastrr. Psikolojik terimlerle sylemek gerekirse, bilinalt daima bilinst ile atr. Bilinst bilinaltna hkmetmeye alr nk onun her an ortaya kma tehlikesi olduunu bilir. Bilin kontrol altndadr, bilinalt ise deildir. O patlad an gvenliiniz yok olur. Onu kontrol edemezsiniz. te bilinstnn tm korkusu budur. Ortaya kan enerji ile kmak isteyen enerji arasndaki bu atma atmalarn en bydr. Bu iki atma yznden uyum iinde deilsiniz. Uyum iinde olmadnzda ise enerjiniz size kar olur. Enerjinin hareket etmeye ihtiyac vardr. Hareket ise her zaman kullanlmayann kullanlmasdr, tohumdan aaca, karanlktan a doru giditir. Bu devinim ve uyum ancak bask olmadnda gerekleebilir. Aksi halde kendi enerjiniz sizin dmannz haline gelir. Kendi iinizde paralara blnrsnz. Tek kiilik bir kalabalk olursunuz. O zaman da tek deil, ok olursunuz. te gnmzde insanlarn durumu budur. Ama byle olmamal. irkinliklerin ve aclarn nedeni budur. Sayfa 18

osho-sessizligi_dinlemek.txt Mutluluk ve gzellik, yalnz yaam enerjiniz devinim halindeyken mmkndr; kolayca, rahata, bastrlmam, kstlanmam, btnlenmi, paralanmam biimde hareket ederken. Kendisi ile atma iinde olmadan, tek ve organik bir btn olarak. Kundalini yalnzca enerjinizin bu uyumlu btnle ulamasnn teknik tanmdr. Tm enerjinizin sizin iin, bir yanda olarak organik biimde uyum iinde ortaya kmasdr. te o zaman bir dnm gerekleir -ei olmayan ve bilinmeyen bir dnm. Enerjiler attka siz onlar boaltmak istersiniz nk ancak onlar dar atnca kendinizi rahat hissedersiniz. Ama onlar her boalttnzda yaam enerjiniz, canllnz aa ya da dar doru hareket eder. Aa doru hareket, darya dorudur, yukar doru hareket ise ieri dorudur. Enerjileriniz yukar ktka, ieri girer, aa indike dar kar. Bu yzden atan enerjilerinizi dar atmanz sizi rahatlatr ama bu, yaamnz para para, blm blp frlatp atmanz olur. Bu intihardr. Yaam enerjisi uyumlu bir btn haline gelmedii ve ak ieri doru olmad srece bizler intihar etmekteyiz. Enerjinizi boalttnzda duyduunuz rahatlama anlk olmak zorundadr nk siz srekli bir enerji kaynasnz. Enerji yeniden birikir, yeniden ondan kurtulmak zorunda kalrsnz. Zevk adyla bildiiniz duygu yalnzca atan enerjilerin dar atlmasdr, bir ykten kurtulmaktr. Daima negatiftir, asla pozitif deildir. Ama mutluluk pozitiftir. Yalnz enerjileriniz doyuma ulatnda gelir. Enerjileriniz dar atlmayp da ie doru iek atnda onlarla atmak yerine onlarla birleirsiniz. O zaman ieri doru bir ak olur. Bu sonsuz bir harekettir. Gittike derinleir. Derinletike de daha fazla mutluluk ve vecd getirir. zetle, enerjinin gidebilecei iki yn var. Birincisi yalnzca bir rahatlama, size ar gelen enerjilerin dar atlmas. Burada enerji kullanlmyor, yaratclk yok. Bu durum anti-Kundalini'dir. nsanlarn normal durumu budur. Enerji merkezden da doru hareket eder nk bu sizin gittiiniz yndr. Kundalini ise bunun tam aksidir. Gler, enerjiler dtan merkeze doru hareket eder. eri doru hareket byk mutluluk getirir. Dar doru olan ise hem mutluluk hem de mutsuzluk getirir. Getirdii mutluluk anlktr ama mutsuzluk kalcdr. Mutluluk yalnz boluklar srasnda hissedilir. Yalnz mitlendiinizde, beklentileriniz olduunda boluk vardr ama gerekte sonu hep mutsuzluktur. Mutluluk beklentidedir, umuttadr, arzu etmektedir, hayal kurmaktadr. Yalnz yknz attnzda hissedilir. Bu mutluluk tmyle negatiftir. Gerek mutluluk deildir. Yalnzca mutsuzluun yokluudur. Bu yokluk mutluluk sanlr. Srekli yeni enerjiler retiyorsunuz. Yaamn anlam budur: Yeni yaam enerjileri yaratmay srdrme kapasitesi. Bu kapasite sona erdiinde lsnz. te paradoks buradadr: Enerjiler retip durursunuz ama onlarla ne yapacanz bilemezsiniz. Bu yzden rettiinizi dar atarsnz, retmediiniz zaman ok mutsuz olursunuz. Yaam gc retilmediinde hemen hasta olursunuz ama retildiinde de hasta olursunuz. Birincisinde hastaln nedeni kendinizi zayf hissetmenizdir, ikincisinde ise rettiiniz enerjilerin size yk olmasdr. Onlar uyumlu hale getiremiyor, yaratcla ve mutlulua dntremiyorsunuz. rettiinizi ne yapacanz bilemediiniz iin frlatp atarsnz. Sonra yenilerini yaratrsnz. Bu ok samadr ama insan yaam dediimizde genellikle bu samal kastederiz. Seksin bu kadar nem kazanmas bu yzdendir; nk enerjinizden kurtulmann bir yoludur. Bir toplum zenginletike daha fazla enerji yaratma kaynaklarna sahip olursunuz. O zaman cinsellik daha da vurgulanr nk kurtulmanz gereken daha fazla gerginlik vardr. Yeterince zeki ve duyarl bir insansanz bu durumun samalnn, anlamszlnn farkna varrsnz. Bunun sonucunda yaamnzn bir amac olmadn dnrsnz. Siz yalnzca enerjiler yaratp sonra onlar dar boaltan bir ara msnz? Bunun anlam nedir? Byle var olmaya gerek var m? Bir insan ne kadar duyarl ise bildiimiz anlamda yaam ona o kadar anlamsz gelir. Kundalini, bu sama durumu deitirip, anlaml klmak demektir. Kundalini Bilimi, anlalmas en zor Sayfa 19

osho-sessizligi_dinlemek.txt bilimlerdendir. Fiziksel bilimler de enerji ile ilgilenir ama onlarn stnde durduu ruhsal deil maddesel enerjidir. Yoga ruhsal enerji ile ilgilenir. Metafizik olann, akn olann bilimidir. Tpk maddesel enerji gibi ruhsal enerji de hem yaratc hem de zararl ve ykc olabilir; kullanlrsa yaratc, kullanlmazsa ykc olur. Ama yaratc olmayan biimde de kullanlabilir. Onu yaratc hale getirmek iin, nce potansiyelinizin yalnz bir blmn gerekletirmemeniz gerektiini anlamanz gerekir. Kk bir blm gerekleir ve geri kalan kullanlmazsa buna yaratclk denemez. Potansiyelinizin tm kullanlmaldr. Bunu yapmann, potansiyelinizi uyandrmann yntemleri vardr. O uyuyor, tpk bir ylan gibi. Bu yzden ona ylan gc, uyuyan ylan anlamna gelen Kundalini ad verilmitir. Hi uyuyan bir ylan grdnz m? te tpk yledir. reklenmitir. Hi hareket etmez. Ama kuyruunun zerinde dimdik de durabilir. Enerjisini kullanarak dikilir. Sembol olarak ylann kullanlma nedeni budur. Sizin yaam enerjiniz de reklenmi, uyuyor. Ama dikleebilir; uyanabilir ve tm potansiyeli gerekleebilir. O zaman siz de deieceksiniz. Yaam ve lm yalnzca enerjinin iki durumudur. Yaam, enerjinin ilev grmesi, lm ise grmemesidir. Yaam, enerjinin uyank olmasdr. lm ise onun yeniden uykuya dalmasdr. Enerjinizin kullanlan blm sizin hayatnzdr. Geri kalan ise sanki hi yokmu gibi uyuyor. Ama uyandrlabilir. Kundalini yoga bunu yapmann pek ok metodunu ierir. rnein, pranayama (nefes kontrol) bu uyuyan enerjiyi drtmenin bir yoludur. Nefes almak sizin yaam enerjiniz -prananz- orijinal hayat kaynanz ile gerek varoluunuz arasnda bir kprdr. Potansiyel ile gerekleen arasndaki kprdr. Nefes alp verme sisteminizi deitirdiinizde tm enerji sisteminiz deiir. Uykuda da nefesiniz deiir. Uyannca da deiir. fkeliyken, ak olduunuzda, cinsel arzular iindeyken farkl farkldr. Her duygusal durumda farkl bir yaam gc devrededir, bu nedenle soluk alp vermeniz deiiktir. Kzgnken ya da tehlike iindeyken -saldrmak ya da kendinizi korumak zorundaysanz- eperlerde daha fazla enerjiye gereksinim olur. Enerji hzla merkezden d kenarlara akar. Seks eylemi srasnda byk miktarda enerji harcand iin seksten sonra yorgun dersiniz. Ama sevgi dolu bir an yaadktan sonra yorgunluk duymazsnz. Aksine kendinizi tazelenmi hissedersiniz. Dua ettikten sonra da ayn duygular vardr. Neden byle oluyor? Sevgi dolu anlar yaanrken eperlerde enerji gereksinimi olmaz nk tehlikede deilsiniz. Gevek ve rahat bir durumdasnz, bu yzden enerji ie doru akyor. e aktnda tazelenirsiniz. Derin nefesler alp verdikten sonra da byle olur nk enerji yine ie akmaktadr. Canlanrsnz, rahatlarsnz, kendinizi iyi hissedersiniz. Bir ey daha olur: enerji ieri akarken nefes alnz deiir. Rahat, ritmik ve uyumludur. Nefesinizi hi hissetmediiniz anlar olacaktr, durmu sanrsnz. O derece hafifler! Enerji gereksinimi olmad iin soluk alp verme durur. "Samadhi" yani vecd iindeyken insan soluunun tmyle durduunu grr. Enerji dar akmazken nefes almak gerekli deildir. Pranayama yoluyla iinizdeki bu potansiyel enerji sistematik olarak uyandrlr. Bu asanas (Yoga pozisyonlar) ile de yaplabilir nk bedeninizin her noktas enerji kayna ile balantldr. Buda'nn kulland pozisyonun ad padmasan yani lotus pozisyonudur. Bu en az enerji gerektiren pozisyonlardan biridir. Dik oturduunuzda bu oturu o kadar dengelidir ki yeryz ile birleirsiniz. Yerekimi etkili deildir. Elleriniz ve ayaklarnz kapal devre oluturacak biimdeyse hayat elektrii bir ember iinde hareket eder. Enerji daireseldir, dar atlmaz. Enerji dar hep parmaklardan, el ya da ayaklardan kar. Ama dairesel bir biimden dar akamaz. Bu yzden kadnlar erkeklerden daha dayankl olurlar ve daha uzun yaarlar. Beden ne kadar yuvarlaksa dar o kadar az enerji akar. Sayfa 20

osho-sessizligi_dinlemek.txt Seksten sonra kadnlar bitkin dmez nk cinsel organlar yuvarlak ve emicidir. Cinsel organlarnn biimi nedeni ile daha fazla enerjileri dar akt iin sekste erkekler daha fazla yorulur. Dar atlan yalnz biyolojik deil, ayn zamanda ruhsal enerjidir. Padmasanda btn enerji k noktalar birlemitir bylece enerji ierde kalr. Ayaklar st ste atlmtr, eller ayaklara, ayaklar ise cinsel merkeze dokunur. Bu pozisyonda enerji dar akmad iin insan bedenini tmyle unutabilir. Gzler de ya yar ya da tam kapal ve gz bebekleri hareketsizdir, nk gzler enerjinin en fazla dar kt noktalardan biridir. Rya grrken bile gzler hareketli olduundan dar kan enerji vardr. Ryasz uyku srasnda gzler hareketsiz olduu iin tm enerji ieri akar. Asanas, pranayama gibi, enerjilerin ieri akmasn salayan pek ok yntem vardr. eri aktklarnda bir olurlar nk merkezde birden fazla olmalar mmkn deildir. Bu yzden ne kadar fazla enerji ieri akarsa o kadar uyum ortaya kar. atmalar biter. Merkezde atma yoktur. Btnn organik birleimi vardr. Mutluluk duyulmasnn nedeni budur. Bir ey daha: Asanas ve pranayama beden iin son derece yararl ve nemlidir ama yalnzca fiziksel adan. Zihninizde atmalar varsa pek fazla yararl olamazlar nk aslnda zihin ve beden iki ayr ey deildir. Tek bir eyin iki parasdrlar. Siz zihin ve bedenden olumuyorsunuz; Siz zihin/bedensiniz. Psiko/somatik ya da somato/psikosunuz. Zihin ve bedenden iki ayr eymi gibi sz ederiz ama bunlar tek bir enerjinin iki kutbudur. Beden somuttur, zihin deildir ama enerji ayndr. nsan her iki kutuptan ilev grmelidir. Beden iin hatha yoga vardr: asanas, pranayama, vb. Zihin iin raja yoga ve dier yogalar bulunur. Beden ve zihin tek bir enerjidir. rnein kzgnken nefes alnz kontrol edebilirseniz fkeniz geer. Ritmik nefes alp vermeyi srdrebilirseniz fkeniz sizi yenemez. Ayn ekilde seks drtsn de yenebilirsiniz. Var olmaya devam eder ama ortaya kmaz. Kimse onun orada olduunu anlamaz, siz bile. Yani seks bastrlabilir. Ama seksin fkesi hep orada olacaktr. Beden onu bastrmtr ama ierde, aynen durmaktadr. Hem beden hem zihin zerinde allmaldr. Beden yoga ile, zihin farkndalkla eitilir. Yogay uyguladka daha fazla farkndala gereksinmeniz olur nk her ey gittike daha belirsizleir. fkenizin farknda olursunuz nk bu somut bir eydir. Ama pranayama yapyorsanz fkenin farknda olmak iin daha fazla farkndala ve duyarlla ihtiyacnz olacak nk fkeniz artk daha az belirli hale gelmitir. Beden artk fke ile ibirlii yapmamaktadr, bu nedenle fkenin fiziksel belirtileri yoktur. Kii, farknda olma teknikleri ile yoga metotlarn birlikte uygularsa farkndaln ok daha derin boyutlarn deneyimler. Aksi halde yalnzca somut olann farknda olur. Somutu deitirip belirgin olmayan deitirmezseniz bir ikilem iinde kalrsnz. atma kendini baka bir biimde gsterir. Yoga yararldr ama iin yalnz bir blmdr. Dier blm Buda'nn "farknda olmak" dediidir. Bedeninizin ritmik ve ibirlii iinde olmas iin yoga yapn. Ayn zamanda farknda olma egzersizleri de yapmalsnz. Yogada nefes alp veriinizi deitirmeniz gerekecek. Soluunuzun farknda olun. Yalnzca farknda olun. Ancak nefes alp veriinizin farknda olabildiinizde dncelerinizin farknda olabilirsiniz. Dncelerinin direkt olarak farknda olmaya alanlar bunu baaramaz. Bu son derece zordur. Nefesinizi bir an durdurabilirseniz, dnmeniz de durur. Dnme biiminiz karksa, nefesiniz de kark olur. Nefes alma dncelerinizi aynen yanstr. Buda anapanasatiden sz eder; soluun giri ve knn yogadaki farkndalndan. "Buradan balayn" der. Ve bu doru balang noktasdr. Asla dnce eyleminden balamayn. Dnmenin farknda olmak zihni deitirir; asanas ve pranayama bedeni deitirir. Daha sonra zihnin ve bedenin hibir atma olmadan bir olduu an gelir. Onlar e zamanl olduu zaman artk siz ne zihinsiniz ne de beden. lk kez kendinizi ben olarak bilirsiniz. teye getiniz. Sayfa 21

osho-sessizligi_dinlemek.txt teye ancak atma olmadnda geebilirsiniz. Beden ve zihnin atma olmakszn bir olduu o uyum annda siz ikisini de aarsnz. Artk ikisi de deilsiniz. Bir anlamda hibir eysiniz: hi-ey. Yaln bilinsiniz. Bu bir eyin bilincinde olmak anlamnda deildir, siz farkndaln kendisisiniz. Bir eyin farknda olmadan farknda olu, bir eyin bilincinde olmadan bilinli olu, patlama andr. Potansiyeliniz gerekleir. Yeni bir boyuta girersiniz: nihai olana. Btn dinlerin amac budur. Bu nihai boyuta ulamann birok yolu vardr. Bu Kundalini de olabilir, bir bakas da; nemi yoktur. Kundalini yalnzca bir szcktr. Baka bir szck kullanabilirsiniz. Ama Kundalini szcnn anlatt u ya da bu ekilde enerjinin ieri akmas orada mevcut olacaktr. Bu ieri ak yegane devrimdir, yegane zgrlktr. Bu olmadnda cehennemler yaratmaya devam edersiniz nk dar doru ktka kendinizden uzaklarsnz. Kendinizden ayr kaldka da daha fazla hastalkl olmaya mahkumsunuz. Kundalini tm yaamn asl kaynadr ama ok eitli ekillerde onunla balantnz kesilmi durumda. Bu da sizi kendinize yabanclatryor ve evinize nasl dneceinizi bilemiyorsunuz. Bu geri dnn ad yogadr. nsann dnm konusunda Kundalini yoga en stn bilimdir. Bana geleneksel yntemler sistematikken, benim yntemimin neden karmak olduunu sordunuz. Geleneksel metotlarn sistematik olmalarnn nedeni eski alardaki insanlar iin gelitirilmi olmalardr. Modern insan ok yeni bir fenomendir. Hibir geleneksel metot olduu gibi kullanlamaz nk modern insan daha nce ortada yoktu. Yani geleneksel yntemler etkinliklerini yitirdi denebilir. rnein, beden o kadar deiti ki. Artk Patanjali'nin yoga sistemini gelitirdii zamanlardaki gibi doal deil, son derece farkl. O kadar uyuturulmu durumda ki hibir geleneksel yntem ona yardm edemez. Gemite hatha yogilere her trl ila yasakt, kesinlikle izin verilmezdi nk kimyasal deiiklikler yalnz yntemleri zorlatrmakla kalmaz, ayn zamanda zararldr da. Gnmzde ise tm ortam yapay hale geldi: hava, su, toplum, yaam koullar. Hibir ey doal deil. Dnyaya yapay biimde geliyorsunuz, yle geliiyorsunuz. Bu yzden geleneksel metotlar bugn artk zararl. Modern aa gre deitirilmeleri gerekiyor. Bir ey daha: Zihnin nitelii de temelde deiti. Patanjali'nin zamannda, insan kiiliinin temeli beyin deildi; kalpti. Ondan nce ise kalp bile deildi. Daha aalarda, gbek ukurunun yaknndayd. Hatha yoga kiilik merkezi gbeindeki insanlar iin yararl ve anlaml olacak yntemler gelitirmiti. Sonra merkez kalp oldu. Bhakti yoga ancak o zaman kullanlabildi. Bhakti yoga kiilik merkezi gbek ukurundan kalbe getii iin ortaada oluturuldu. Bir metot uyguland kiiye gre deitirilmelidir. imdi bhakti bile geersiz. Artk merkez beyin. Krishnamurti'ninki gibi yntemler bu nedenle tutuluyor. Gerekte hibir metoda, teknie gerek yok. Yalnzca anlay yeterli. Ama bu yalnzca szel, entelektel anlay ise, hibir ey deimez, hibir ey dnmez. Yine bilgi birikiminden baka bir ey elde edilemez. Ben geleneksel metotlar yerine karmak metotlar kullanyorum, nk bunlar merkezi beyinden aalara itmede ok yararl oluyor. Merkez sistematik metotlarla aaya itilemez nk sistemletirme beyinsel bir itir. Sistematik metotlarla beyin glendirilir, daha fazla enerji yklenir. Karmak metotlarla beyin etkisiz hale getirilir. Ona yapacak bir i kalmaz. Bu metot o kadar karmaktr ki merkez otomatik olarak beyinden kalbe doru itilir. Bu yzden ilk nce bilin merkezini beyinden kalbe tamak iin karmak metotlara gereksinim vardr. Sonra kalbi yknden ve bastrlmlndan kurtarmak ve onu amak iin arnma gerekir. Kalp hafiflediinde bilin merkezi daha da aalara kayar; gbek ukuruna gelir. Gbek ukuru canllk kaynadr, her eyin, bedenin ve zihnin kaynakland tohumun kaynadr. Karmak metodu kullanyorum nk sistematik metodoloji uygulandnda beyin bunu alp kendi arac olarak kullanr. "Bhajan" szcklerinin ahenkli tekrar da artk ie yaramaz nk kalp o kadar arlk altnda ki bunlarla iek aamaz. Bu ahenkli tekrarlar onun iin yalnzca bir ka olur, dua da onun iin bir ka yoludur. Sayfa 22

osho-sessizligi_dinlemek.txt Kalp o kadar bastrlm ki dua ile de alamaz. Duann derinliklerine gerekten dalabilen tek bir kiiye bile rastlamadm. Sevgi imkansz hale geldii iin dua da imkansz oldu. Bilin aadaki kaynaa, kklere itilmelidir. Ancak o zaman deiim olasl ortaya kar. Siz karmaa ve kaos iindeyken beynin almas durur. rnein, araba kullanrken nnze aniden birisi ktnda ok hzl tepki verirsiniz. Bu beynin ii olamaz. Beynin zamana ihtiyac vardr. Ne yaplmas ve ne yaplmamas gerektiini dnmesi gerekir. te bu yzden bir kaza olaslnda frene bastnzda gbek ukurunuzun evresinde bir takm duygular hissedersiniz, sanki mideniz tepki veriyordur. Kaza olasl yznden bilinciniz gbek ukurunuza inmitir. Kaza nceden kestirilebilseydi beyin onunla baa kabilirdi. Ama kaza nceden bilinmeyen bir eydir. Bir Zen keiine, "Nerenden dnrsn?" diye sorsanz, ellerini midesinin stne koyar. Batllar ilk kez Japon keileri ile karlatklarnda bunu hi anlayamamlard. "Ne samalk! Midenden nasl dnebilirsin?" Ama Zen'in yant ok anlamldr. Bilin bedendeki her merkezi kullanabilir ve orijinal kaynaa en yakn merkez gbek ukurudur. En uzak olan ise beyindir. Bu yzden yaam enerjisi dar akyorsa, bilin merkezi beyin olacaktr. eri aktnda gbek ukuru merkez olur. Karmak metotlar bilinci kklerine doru itmek iin gereklidir nk deiim ancak kklerde mmkndr. Aksi halde szselletirmeyi srdrrsnz ve deiim olmaz. Neyin doru olduunu bilmek yeterli deildir. Kkleri deitirmelisiniz, yoksa deiemezsiniz. Bir kii neyin doru olduunu biliyor ama o konuda bir ey yapamyorsa son derece gerginleir. Anlyor ama yapamyor. Anlay ancak gbek ukurundan, kklerden geldiinde bir anlam tar. Beyinde anlamak deiim getirmez. "Nihai olan" beyin yoluyla bilinemez nk beyninizle yaadnzda geldiiniz yer olan kklerinizle atma halindesiniz. Tm sorununuz gbek ukurunuzdan uzaklam olmanz. Siz oradan dodunuz ve oradan leceksiniz. nsann kklerine dnmesi gerekir ama bunu yapmak ok zor olduundan byk abalar gerekir. Kundalini yoga yaam enerjisi ve onun ieri ak ile ilgilidir. Bedeni ve zihni teye gemenin mmkn olaca bir noktaya getirir. O zaman her ey deiir. Beden deiir, zihin deiir, yaam deiir. O artk yalnzca yaamdr. At arabas yararldr ama artk ona gereksinim yok. imdi otomobil kullanyorsunuz. At arabas ile kullandnz yntemler otomobil ile ie yaramaz. Geleneksel metotlar ok eski olduklar ve gemite pek ok insana yararl olduklar iin ekici geliyor. Artk bizim iimize yaramyor olabilirler ama Buda'nn, Mahavir'in, Patanjali'nin ya da Krishna'nn iine yaradlar. O zamanlar iin anlamlydlar. Artk anlamlarn yitirdiler ama Buda onlarla baarl olduu iin hala geerli olduklar dnlyor. Geleneksel yntemler yanls yle diyor: "Buda onlar kullanarak baarya ulatysa, ben neden ulaamayaym?" Ama artk her ey tmyle farkl. Btn ortam, btn dnce-kresi deiti. Her metot belirli bir durumda, belirli bir insan, belirli bir zihin iin uygundur. Krishnamurti ise tamamen farkl bir uta. O tm metotlar reddediyor. Ama bunu yapmak iin Buda'y da reddetmesi gerekir. Buda'y reddetmiyorsanz, onun metotlarn da reddedemezsiniz. Bunlar ar ulardaki dnceler. Arlklar her zaman yanltr. Bir yanla kar kmak iin onun tam aksi noktasnda yer alamazsnz nk o ar u da yanl olacaktr. Gerek daima ortalarda yer alr. Bu nedenle bana gre eski metotlar ie yaramyor demek hibir metot ie yaramaz demek deildir. Yalnzca metotlarn deitirilmesi gerekir anlamna gelir. Hi metot kullanmamak bile bir metottur. Birisi iin tek yntem bu olabilir. Burada genelleme yaplamaz. Gereklerde genelleme yapldnda gerek olmaktan kar, yanl olurlar. Bylece bir ey kullanldnda ya da bir ey sylendiinde o belirli bir insana hitap eder, baka birine deil. Bu da gnmzde zor bir hale geldi. Eskiden retmen ve mrit arasnda daima teke tek bir iliki olurdu. Bu, Sayfa 23

osho-sessizligi_dinlemek.txt kiisel bir iliki ve kiisel bir iletiimdi. Gnmzde bu artk kiisel olmaktan kt. Kalabalklara hitap ediliyor, bu yzden genelleme yaplmak zorunlu oluyor. Ama genelletirilen gerekler yanltr. Ancak bir kiiye yneltildiinde anlaml olurlar. Bu sorunla her gn karlayorum. Gelip bana bir ey sorarsanz yantm yalnz sizin iin olur, bir bakas iin deil. Bir baka gn baka birisi bir soru sorar, yantm yine o kiiye zeldir. ki yantm birbiri ile eliiyor olabilir nk o sorular soran insanlar birbirine zt olabilir. Bu yzden size yardm edebilmem iin yalnz size hitap etmeliyim. O zaman da ayr ayr kiilere sylediim eylerde elikiler olur. Genelleme yaparak konuan kii sylediklerinde tutarl olabilir ama gerek yanla dnr. Kukusuz gerek ebedidir -asla ne yeni ne de eskidir- ama gerek anlaytr, sondur. Ona ulama yollar ise her kii iin baka bakadr. Modern insan o kadar deiti ki yeni yntemlere, yeni yollara ihtiyac var. Karmak metotlar ona yardmc olur nk modern insann kendisi karmaktr. Ondaki bu karmaa, bu isyan aslnda baka eylere kardr; beden zihne ve onun eziciliine kardr. Yoga terimleri ile sylersek kalp merkezinin ve gbek ukuru merkezinin beyne kar isyandr. Bu merkezler beyne kardr nk beyin insan ruhunu tmyle tekeli altna alm durumda. Buna artk daha fazla izin verilemez. niversiteler bu yzden isyan odaklar haline geldi. Bu bir rastlant deildir. Toplumu organik bir beden olarak dnrseniz, niversiteler onun ba, beynidir. Modern zihin asi olduu iin karmak metotlara eilim duyar. Dinamik Meditasyon, merkezi beyinden uzaklatrr. O zaman kii asla asi olmaz nk isyan nedeni ortadan kalkmtr, artk huzurludur. Bana gre meditasyon yalnz, kii iin bir kurtulu yolu, onun deiim arac deildir, ayn zamanda btn toplumu deitirir. nsan ya intihar edecek ya da enerjisini dntrecek. ? Sayfada Ara 5 Byme Yolunda Bir Engel: Ezoterik Oyunlar

Beden ile zihin, madde ve bilin, fiziksel ve spiritel arasnda snr var mdr? Beden ve zihni ap nasl spiritel bilince ularz? nce beden ve zihin arasnda bir snr olduu dncesinin tmyle yanl olduunu bilmelisiniz. Byle bir snrdan yola karsanz hibir yere varamazsnz. Yanl bir balang olur. Hibir sonu kmaz nk atlan her admn kendi evrim mant vardr. Birinci adm ikincisi izler, ikinciyi nc vb. Mantksal bir sralama vardr. lk adm attnz an bir anlamda tm seimleri yapm olursunuz. lk adm sonuncudan daha nemlidir. Balangcn sonutan daha nemli olduu gibi; nk sonu bir semeredir, bir bymedir. Ama bizler balanglar ve kullanlan yollarla deil hep sonularla ilgileniriz. Sonu o kadar nemli bir hale geldi ki, tohumu, yani balangc gzden kardk. Bu durumda rya grmeyi srdrebiliriz ama geree ulaamayz. Varolu blnm deildir; blnmeler yalnzca zihindedir; zihnin iinde bulunduu hapishanede. Ama zihnin baka trl davranmas mmkn deildir. Zihin zt kutuplardaki iki eyi bir olarak ele alamaz. Zihin mutlaka tutarl olmak zorundadr. Karanln ve n nasl ayn ey olduklarn kavrayamaz. Tutarsz ve paradoksaldr. Sayfa 24

osho-sessizligi_dinlemek.txt Zihin ztlklar yaratmak zorundadr; Tanr ve eytan, yaam ve lm, sevgi ve nefret. Sevgi ile nefreti tek bir enerji olarak nasl dnebilirsiniz? Bylece zihin bunlar bler, ayrr. Ona gre nefret sevginin kartdr, sevgi de nefretin. Artk tutarl olduunuza gre iiniz rahat edebilir. Blmek zihnin iine gelir ama gereklik bu deildir. Kendinizi de ikiye blmek sizin iinize gelir: beden ve siz. Ama bu blmeyi yaptnz anda yanl adm da atm olursunuz. Geri dnp ilk adm deitirmeden hibir yere varamazsnz nk yanl bir adm ondan sonraki yanl admlara yol aar. yleyse batan doru balayn. Bedeniniz ve sizin bir olduunuzu bilin. Varolu iin bir yeterlidir. Kendinizi ikiye blmek yapay bir eydir. Gerekte siz bir olduunuzu daima hissedersiniz ama bunu dnmeye baladnzda sorunlar ortaya kar. Bedeniniz ac ekerken, o anda iki ayr ey olduunuzu asla dnmezsiniz. Ancak ac getikten sonra blmeyi yaparsnz. Anda blnme yoktur. rnein birisi gsnze bir haner dayasa, o anda blnme yoktur. O kiinin sizin bedeninizi ldreceini dnmezsiniz; sizi ldreceini dnrsnz. Ancak daha sonralar, o an bir an olduunda blmeyi yapabilirsiniz, olayn olduu anda deil. Hissettiiniz zaman, birlii hissedersiniz. Dndnz zaman blmeye balarsnz. Eer siz beden deilseniz, bir atma balar ve ego yara alr. "Patron kim? Ben mi, beden mi?" Bedeni bastrmaya alrsnz. Bedeni bastrdnzda ise kendinizi bastryorsunuz. Beden ile savatnzda kendinizle savayorsunuz. Ortaya bunun gibi pek ok karmaa kar. Ne kadar urasanz da bedeni bask altna alamazsnz. Sa elim sol elimi nasl basks altna alabilir? "ki" gibi grnyorlar ama ilerinden ayn enerji akyor. Ayr olsayd o zaman yalnz bastrma deil tmyle ortadan kaldrmak bile mmkn olurdu. Ama ikisinin iinden de ayn enerji akarken bu yaplabilir mi? Bu yalnzca bir kandrma olmaktan ileri gitmez. Sa elimi sol elimin zerine koyup bastrabilirim ve sa elimin kazandn dnebilirim ama sol elimi kaldrdm an onu durdurabilecek bir ey yoktur. te oynadmz oyun budur ve srer gider. Bazen siz cinsellii bastrrsnz, bazen de cinsellik sizi bastrr. Bu bir ksr dng haline gelir. Seksi asla bastramazsnz. Baka bir biime dntrebilirsiniz ama asla bastramazsnz. Bedeniniz ile kendinizi ayr alglamak bastrmaya yol aar. Bu yzden deiim istiyorsanz blmeyi brakmalsnz. Deiim ancak "btn olan" "btn" olarak alglamakla balayabilir. Bastrma istei, btnn paralara blnebileceini sanmaktan ileri gelir. ki elimin de bana ait olduunu bilirken bir tanesini bastrmaya almak samadr. Bu yoldaki abalar da sama olur nk kim kimi bastryor? Bedeniniz ile bar iinde olduunuzda atacanz ilk adm doru adm olacaktr. Blmeler, bastrmalar olmayacaktr. Kendinizi bedeninizden ayrdnzda bunu baka eyler izler. Bedeni ne kadar bastrrsanz o kadar mutsuz olursunuz nk bastrma imkanszdr. Bir anlk atekes oluturulabilir ama hemen arkasndan yine yenik dersiniz. Mutsuzluunuz arttka blnme de artar. Bedeniniz ile aranzdaki uurum derinleir. Ona gittike daha fazla dman olmaya balarsnz. Beden ok gl olduu iin onu bastramadnz dnrsnz. O zaman da, "yleyse onunla daha iddetli savamalym!" dersiniz. te bu nedenle her eyin kendine has bir mant olduunu syledim. Yanl bir varsaymdan yola karsanz onun mant iinde sonuna kadar gidebilirsiniz ama hibir yere varm olmazsnz. Her atma bir baka atmaya yol aar. Zihin, "Beden gl, ben ise zayfm, onu bastrmak iin daha fazla aba harcamalym" ya da "Bedenimi zayflatmalym" diye dnr. nsann kendine kat bir ekilde hakim olma yolunda gsterdii tm abalarn amac bedeni zayf drmektir. Ama bedeniniz zayfladka siz zayflarsnz. Bedeniniz ve sizin aranzdaki g oran greceli olarak hep ayn kalr. Zayf dtnzde bozgun duygusu yaarsnz nk artk daha kolay yeniliyorsunuz. Ve bu konuda yapabileceiniz bir ey de yok. Zayfladka bedeni yenmeniz daha zorlayor, bu yzden onunla daha fazla savamalsnz. Demek ki renmeniz gereken ilk ey blnme kavram ile dnmemeniz. Bu -fiziksel ile spiritel, maddesel ile zihinsel arasndaki- blnme szel bir yanllktan baka bir ey deildir. Btn bu samalk dilden Sayfa 25

osho-sessizligi_dinlemek.txt kaynakland. rnein bana bir ey sylediinizde "evet" ya da "hayr" demek zorundaym. Ntr kalamam. "Evet" her zaman kesindir, "hayr" da yle. Hibir dilde ntr bir szck yoktur. Bu yzden De Bono, "po" diye yeni bir szck icat etti. "Po"nun ntr anlamda kullanlan bir szck olmas gerektiini sylyor. Anlam: "fade ettiiniz dncenizi duydum. Ne 'hayr' ne de 'evet' diyorum." "Po" dediinizde btn olaslklar deiir. "Po" De Bono'nun hypothesis (varsaym) ya da possibility (olaslk) ya da poetry (iir) szcnden esinlenerek yaratt yapay bir kelimedir. inde hibir deerlendirme, reddetme, takdir, katlma ya da kar kma anlam tamaz. Birisi size hakaret ediyorsa ona yalnzca "po" deyin. Sonra iinizdeki deiiklie dikkat edin. Tek bir szck o kadar byk bir deiiklik yapabilir ki! "Po" dediinizde, "Seni duydum. imdi senin bana kar tutumunu biliyorum. Hakl olabilirsin; haksz da olabilirsin. Bir deerlendirme yapmyorum" diyorsunuz. Dil blnmeler yaratr. Byk dnrler bile olmayan eyleri szsel olarak yaratrlar. Onlara, "zihin nedir?" diye sorsanz, "madde deildir" derler. "Madde nedir?" deseniz, "zihin deildir" derler. Ne maddeyi ne de zihni aklayabilirler. Zihni madde ile, maddeyi zihinle tanmlarlar. Kkler aklanamadan kalr. Bu ok samadr ama "Bilmiyorum. Bu konuda bir ey bilinmiyor" demek daha iyi olmaz m? "Zihin madde deildir" dediimizde -sanki bir eyler tanmlanm gibi- rahatlarz. Oysa hibir ey tanmlanmamtr. Zihin ve madde iki bilinmezdir ama "bilmiyorum" demek egoyu incitir. Blndmzde hakknda hibir ey bilmediimiz konularda uzman olduumuzu sanrz. Felsefenin yzde doksan dil tarafndan yaratlr. Farkl diller farkl felsefeler yaratr. Bu nedenle dili deitirdiinizde felsefe de deiir. Felsefenin baka dillere evrilememesinin nedeni budur. Bilim her zaman baka dillere evrilebilir, felsefe evrilemez. iirin evrilmesi daha da zordur. Dili deitirdiinizde o ruh, o tat kaybolur. O tat, szcklerin uyumuna ve kullanmna baldr; evrilemez. Blnme ile balanmamasn tekrarlyorum. Ancak ondan sonra ie disiplinle sarlabilirsiniz. "Ben birim" kavram ile balayn demiyorum. Yine de bir kavramla balamanz gerekiyor. Cehaletten yola kn. Alakgnll bir "bilmiyorum"la balayn. Beden ve zihin ayrdr diye dnebilirsiniz ya da tam kartnda yer alarak "Ben birim. Beden ve zihin benim" diyebilirsiniz. Ama bu bile ayrlk varsaymndan yola kmaktr. "Bir" diyorsunuz ama ikilik (dualite) hissediyorsunuz. kilik duygusuna birlikle kar kyorsunuz. Bu kar kma bile rtl bir bastrmadr. Onun iin ie ikilik iermeyen bir felsefe (advait) ile balayn. Varolu ile balayn, kavramlar ile deil. Derin, kavramlatrlmam bir bilinlilik ile balayn. te doru balang dediim budur. Var olan hissetmeye aln. "Bir" ya da "iki", "u" ya da "bu" demeyin, ne olduunu hissedin. Ve yalnzca zihin, kavramlar, felsefeler ve doktrinler orada olmadnda -yani dilin yokluunda- gerekten hissedebilirsiniz. Dil olmad zaman siz varoluun iindesiniz. Dil olduunda ise zihnin iindesiniz. Deiik bir dille deiik bir zihniniz olur. O kadar ok dil var ki... yalnz dil anlamnda deil, ayn zamanda politik ve dini anlamda. Yanmda oturan bir komnist aslnda benimle deil, o baka bir dilin iinde yayor. teki tarafmda karmaya inanan biri oturuyor. Onunla komnist asla buluamazlar. Aralarnda bir diyalog olmas mmkn deildir nk ayn dili konumuyorlar. Ayn szckleri kullanyor olabilirler ama yine de birbirlerinin ne dediini anlayamazlar. Farkl evrenlerde yayorlar. Dil yznden herkes farkl evrenlerde yayor. Dil olmadnda ortak bir diliniz; varolu var. Meditasyondan kastm budur; zel dil dnyanzdan kn ve szsel olmayan varolua girin. Bedeni ve zihni ayr tutanlar her zaman sekse kardr. Bunun bedeni genelde seksin szsel olmamas ve hepimizin bildii doal bir varolma biimi olmasdr. Dile hi gerek yoktur. Sekste dili kullanrsanz onun derinliklerine asla inemezsiniz. Bu yzden sizin beden olmadnz savunanlarn sekse kar olmalar kanlmazdr nk seks kesinlikle blnemeyen bir btnlktr. Szsel bir dnyada yaamayn. Varoluun iine derinlemesine daln. Bu yolda istediiniz arac kullann ama Sayfa 26

osho-sessizligi_dinlemek.txt tekrar tekrar szsel olmayan dzeye, bilinlilik dzeyine dnn. Szsel olmayan varolula yaayn. O aalarla, kularla, gkyz ile, gnele, bulutlarla, yamurla her yerdedir. Bunu yaptka ikiliin kart olmayan teklii daha fazla hissedeceksiniz. Bu teklik iki eyin birleiminden olumuyor. Anakarann bir ada ile su yzeyinin ok altnda birlemesidir. Bu ikisi zaten birdi. Yalnzca yzeyden iki ayr ey gibi grnyorlard. te dil bu yzeydir. Btn dil tipleri (dini, politik) yzeydedirler. Szsel olmayan varoluta yaadnzda, matematiksel deil, varoluu "birin" iindesiniz. Bu nedenle kelime oyunlar oynamaya kalkmayn: "Beden ve zihin blnmtr", "beden ve zihin birdir." Brakn bunlar! lgin olabilirler ama yararszdrlar. Gerei ierseler bile bu szsel bir gerektir. Onlardan ne renebilirsiniz ki? Zihniniz binlerce yldr bu oyunu oynuyor ama bu ocukadr. Ne kadar ciddiyetle oynarsanz oynayn, her kelime oyunu ocukadr. Gnlk yaam balamnda dil yararldr ama onunla varoluun derinliklerine inemezsiniz nk o boyutlar szsel deildir. Dil yalnzca bir oyundur. Szsel ile szsel olmayan arasnda baz balantlar buluyorsanz nemli bir srr zdnz sanmayn. Balantlar size nemli gelebilir ama deillerdir. Zihniniz bilinli olarak onlar yaratt iin vardrlar. nsan zihinleri temelde ayndr, bu nedenle onun yaratt her ey de temelde ayn olacaktr. rnein, "mother" (anne) szc pek ok dilde benzeir. Bunun nedeni ma sesinin her ocuun en kolay kard ilk ses olmasdr. Bir nemi yoktur. Bir sesi szcklere dntrrsnz ama ses yine yalnzca sestir. ocuk ma sesini karr ama siz onu bir szck olarak duyarsnz. Szckler arasndaki benzerlikler ve kartlklardan birok anlam kartyorsunuz. Byk bir szck okyanusu yaratmay srdrp sonsuz benzerlikler bulabilir ve bundan zevk alabilirsiniz. yi bir oyundur ama yine oyundur. Bunu unutmayn. Yoksa neyin oyun neyin gerek olduunu kartrr ve gerei gzden kaybedebilirsiniz. Bu delilie giden yoldur. Szcklerle daha fazla ilgilendike aralarnda daha fazla balantlar kefeder, onlar temel alan koskoca felsefeler oluturabilirsiniz. Benim demek istediim, bu oyundan holanyorsanz, oynayn ama kendinizi aldatmayn. Aldatlabilirsiniz. Bu kendinizi kaptrabileceiniz bir oyundur ama bouna enerji kaybdr. nsanlar diller arasnda pek ok benzerlikler olduundan btn dillerin temelde tek bir dilden trediini sanrlar. Aslnda bu benzerlikler eskiden tek bir ortak dil olmasndan deil, insanlarn zihinlerinin birbirine benzemesinden kaynaklanr. Btn dnyada insanlar fkelendiklerinde ayn sesleri karrlar; ak olduklarnda ayn sesleri karrlar. Bu da benzer szcklerin olumasna neden olur. Ama bunu ciddiye almayn nk iinde kaybolabilirsiniz. nemli baz noktalar kefetseniz bile bu spiritel aray iinde olan birisinin hibir iine yaramaz. Zihin doas gerei, bir eyi sorutururken ie nyarglarla balar. Ben Mslmanlarn kt olduklar kansndaysam srekli bu dncemi destekleyecek kantlar bulurum, sonunda da fikrimi ispatlarm. Sonra bir Mslman'la karlatmda onda kusurlar bulmaya balarm. Kimse de bana hatal olduumu syleyemez nk "kantlarm" var. Bir baka kiinin ise bunun tam kart bir nyargs olabilir. Ona gre Mslman'n anlam "iyi adam" ise, ayn Mslman'la o karlatnda onda iyiliin gstergelerini bulacaktr. yi ve kt birbirinin kart deildir; birlikte vardrlar. nsann ikisini de olma olasl vardr, bu yzden hangisini aryorsanz onu bulabilirsiniz. nsan baz durumlarda iyi, baz durumlarda kt olur. Onu yarglamanz durumu nasl tanmladnza ve bak anza baldr. Bir eyin kt olduunu dnyorsanz o ey kt olacaktr. Belirli bir biimde davranmay kt bulduunuzda o davran kt olur. Biz burada oturmu konuurken aramzdan biri uyuya kalrsa ve siz bunun kt bir ey olduunu dnyorsanz, o zaman ktdr. Ama gerekte hibir ey iyi deildir; hibir ey de kt deildir. Deiik dncede birisi sizin kt bulduunuzu iyi bulur. Bir kiinin arkadalar ile sohbet ederken uyuya kalmasnn bir zgrlk belirtisi olduunu dnyorsa, bunu iyi bulur. A. S. Neill'in, Summerhill adl okulunda yapt bir deneyi okudum. Bu okulda tam zgrlk vard. Kendisi Sayfa 27

osho-sessizligi_dinlemek.txt okulun mdrln yapyordu ama hibir disiplin uygulanmazd. Bir gn retmenlerden biri ok hasta oluyor ve Neill ocuklara ok uslu olmalarn ve gece retmeni rahatsz etmemelerini sylyor. Ama gece ocuklar hasta retmenin odasnn yan banda kavga etmeye balyorlar. Neill yukar kyor. ocuklar birisinin geldiini duyunca, hemen kavgay kesip ders kitaplarn ayorlar. Neill bir pencereden odann iine bakyor. Yatmaya hazrlanyormu gibi yapan ocuklardan biri onu gryor. Arkadalarna, "Gelen yalnzca Neill'mi, sessiz olmamza gerek yok" diyor ve kavgaya yeniden balyorlar. stelik Neill mdr! Neill olayn sonunda yle not almt: "Benden hi korkmamalar ve 'tamam, yalnzca Neill'mi demeleri beni son derece mutlu etti." Neill kendini mutlu hissetmi; byle bir eyin ondan baka bir mdr mutlu edeceini hi sanmyorum. Asla! Tarihte byle bir mdr olmamtr. te her ey sizin bak anza, durumlar ve olaylar nasl tanmladnza bal. Her zaman neyi aryorsak onu buluruz. Gerek bir ciddiyetle aradnzda her eyi bulabilirsiniz. Bu yzden aklnz belirli bir eyi bulmaya takarak ie balamayn. Aratran bir zihin bir eyi aratrmaz, yalnzca aratrr; nyargsz ve belirli bir eyi bulmay amalamadan. Bir eyleri bulma nedenimiz onlar aryor olmamzdr. ncil'deki Babil Kulesi yksnn anlam, insanlarn konumaya balad an blndkleridir. yk insanlarn deiik dillerle konumaya balamalar deil, konumaya balamalar hakkndadr. Konuulduu anda karmaa balar. Aznzdan bir ey kt anda blnrsnz. Birlik yalnz sessizliktedir. Pek ok insan bir eyler arayarak yaamlarn ziyan etmilerdir. Bir eyi ciddiye aldnzda hayatnz ziyan etmeniz iten bile deildir. Kelimelerle oynamak egoyu yle besler ki tm mrnz bunu yaparak geirebilirsiniz. lgin, iyi ve elendirici bir oyundur, tamam ama spiritel aray iinde olan birisine hibir yarar yoktur. Spiritel aray bir oyun deildir. Ayn oyun rakamlarla da oynanabilir. Balantlar kurabilirsiniz: haftada neden yedi gn, mzikte yedi nota ve yedi tane kre var vb. Neden hep yedi rakam karmza kyor? O zaman bunun evresinde bir felsefe oluturabilirsiniz ama bu sizin hayal gcnzn bir rn olmaktan teye gitmeyecektir. Bazen bu iler ok masum bir biimde balar. rnein say saymann nasl baladn bir dnn. Btn dnyada say ilemi ilk kez insann parmaklar ile balad. Dokuz tam saynn ortaya kmasnn tek nedeni insann on parma olmasdr. On limit kabul edildi. Bu yeterliydi nk bunu tekrarlamak yeterliydi. Bu nedenle imdi tm dnyada on tamsay var. Dokuz zerinde anlama salandktan sonra dokuz tam saynn stne ya da altna nasl inileceine karar vermek zor oldu. Ama daha az da kullanlabilir. Dokuz yalnzca bir alkanlktr. Leibnitz yalnzca tam say kulland: 1, 2 ve 3. Her problem dokuz tam say ile olduu kadar tam say ile de zlebilir. Einstein sadece iki tam say kulland: 1 ve 2. O zaman say sayma yle olur; 1, 2, 10, 11... Bize sekiz tane boluk var gibi grnr ama boluk yoktur; o boluk aslnda zihinlerimizdedir. n ikiden sonra gelmesi gerektiine bir kere inanmz. Zorunluluk diye bir ey yoktur yine de aklmz kartrp durur. ki art ikinin daima drt edeceini dnrz ama onun iinden kaynaklanan, doal bir zorunluluk yoktur. kili sistemi kullandnzda 2 art 2 ileminin sonucu 11 olur. Ama o zaman "11" ve "4" ayn anlama gelir. ki art iki iskemle drt iskemle ya da on bir iskemle eder diyebilirsiniz. Fakat hangi sistemi kullanrsanz kullann, varolu asndan iskemlelerin says ayn kalr. Her eye bir neden bulabilirsiniz -neden haftada yedi gn var, neden kadnlar yirmi sekiz gnde bir yumurtlar, neden yedi temel nota var, neden yedi tane kre mevcut? Bunlarn bazlarnn arkasnda gerek nedenler bile olabilir. rnein "menses" szc ay anlamna gelir. Aylarn kadnlarn ayba periyodlarna gre saylmaya balanm olmas mmkndr nk bu sre yirmi sekiz gndr. Bu bir ayn getiini anlamak iin kolay bir yntemdi. Sayfa 28

osho-sessizligi_dinlemek.txt Karnzn "menses"i baladnda bir ay getiini anlardnz. Ya da aylar gkteki aya gre sayarsnz. Ama o zaman "bir ay" dediimiz sre otuz gn olur. Ay on be gn byr, on be gn klr. Bu iki dnemin toplam otuz gn eder. Aylar aya gre saptyoruz ama regl periyoduna ya da Vens'e gre hesaplarsak yirmi sekiz gn olurlar. Bir ay yedier gnlk drt hafta olarak dnerek bu karkl zebiliriz. Bunu baka eyler otomatik olarak takip eder. Anlatmak istediim buydu: Her eyin kendi mant vardr. Yedi gnlk haftada karar kldktan sonra baka eylerde de yediler bulursunuz. Yedi nemli ve sihirli bir rakam haline gelir. Aslnda deildir tabii. Ya tm yaam sihirlidir ya da deildir. Bunlar yalnzca hayal oyunlardr. Byle oyunlar oynaynca pek ok beklenmedik rastlantlar ortaya kar. Dnya o kadar byk, o kadar snrszdr ve her saniye o kadar ok olay olur ki, rastlantlar kanlmaz. Bu rastlantlar birikince o denli uzun bir liste olutururlar ki artk ikna olursunuz. "Neden hep yedi rakam ortaya kyor? Bunda bir gizem var" demeye balarsnz. Aslnda tek gizem zihninizin rastlantlar grp onlar mantkl bir biimde yorumlamaya almasdr. Gurdjieff insann Ay'n yiyecei olduunu sylemi. Bu son derece mantkl. Bu da mantkl olmann ne kadar aptalca bir ey olduunu kantlyor. Yaamdaki her ey bir baka ey iin iyidir, bu nedenle Gurdjieff byk bir yaratclkla u fikri retmi: nsan neden bir baka eyin yiyecei olmasn? Bundan yola km ve sormu; "nsan neyin yiyeceidir?" Soru mantkl deil mi? nsan yiyen gne olamaz nk gnein nlar baka eylerin yiyeceidir; rnein bitkilerin. yle olsayd insan baka trlerin daha altnda yer alrd. Bu olamaz nk insan en st dzey hayvandr. Demek ki insan gnein yiyecei deil. Ayn bizimle ilikisi daha gizemli ama Gurdjieff'in syledii ekilde deil. Bu gizemli balant kadnlarn periyodlar ile ilgili. Gel git olaylar yani denizin ilerleyip ekilme hareketi ile balants var. Daha fazla insan dolunayda akln kaybediyormu gibi gzkyor. Lunatik (deli) szc de buradan tredi. (Luna: Ay) Ay insann zihnini hep hipnotize etti. Gurdjieff, "nsan Ayn yiyecei olmal nk yiyecek yiyen tarafndan kolaylkla hipnotize edilir" diyor. Hayvanlar, zellikle ylanlar kurbanlarn nce hipnotize ederler. Kurban hareket edemez hale gelir ve yenir. Bu, Gurdjieff'in grd bir baka rastlant. airler, deliler, dnyadan elini eteini ekenler, dnrler hep ay tarafndan etkilenen yani hipnotize edilen kiilerdir. yleyse bunda bir i var. Demek ki insan bir yiyecek! Bu fikirle oynayabilirsiniz. Gurdjieff'inki gibi retici bir beyin her eyi bir mantk dizisine sokabilir. Gurdjieff byle bir dahiydi, her eyi yle bir dzenlerdi ki -ne kadar sama olursa olsunlar- mantkl ve anlaml gzkrlerdi. Bir teoriyi ortaya koyar ve birok balant ve kant bulabilirdi. Her sistem-yapc kendi savn kantlamak, gerei arptmak iin bir mantk bulur. Geree bal kalmak isteyenler sistemler yaratamazlar. rnein ben asla bir sistem yaratmam nk bence bu yolda aba gstermek bile yanltr. Elde edeceklerim yalnz gerein kk paralar olur, tm deil. Boluklar, balantszlklar ortaya kar. Bir noktadan dierine sramak zorunda kalrm. Bir sistem yaratmak ok kolaydr nk boluklar hayal gc ile doldurulabilir. O zaman grnte ak, net ve mantkl olur. Ama mantk yrttke varolu kaynandan uzaklalr. Daha fazlasn bildike boluklarn doldurulamayacan anlarsnz. Varolu asla duraan ve tutarl olamaz, asla. Oysa bir sistemin tutarl olmas gerekir. Bu yzden hibir sistem varoluu aklayamaz. nsanlar varoluu aklamak iin her sistem yarattklarnda (Hindistan'da, Yunanistan'da, in'de olduu gibi) oyunlar da yarattlar. lk adm doru kabul ettiinizde sistem mkemmel grnr. Kabul etmezseniz tm grkemli grnne karn sistem yklr. Bu grkemli yap aslnda bir hayal gc egzersizidir. yidir. iirsel ve gzeldir. Ama bir sistem varolu hakknda kesin doruya ulatn iddia ederse, iddet ierir ve ykc olur. Gzel olmasna gzeldir ama bu yalnzca iirsel bir gzelliktir. Gurdjieff baz gerek krntlarna iaret ediyor. Ama bir teori bir iki krnt zerine ina edilemeyecei iin o da Sayfa 29

osho-sessizligi_dinlemek.txt pek ok kk gerek parasn bir araya getirdi. Bunlardan anlaml bir sistem yaratmaya alt. Boluklar doldurmaya balad. Ne var ki, boluklar doldurduka gerei yitirdi. Sonuta bu doldurulmu boluklar yznden btn sistemi ykld. retmeninin kiiliinin etkisi altnda olan bir kii onun teorisindeki boluklar fark etmeyebilir. Oysa retmenden etkilenmeyenler yalnzca boluklar grrler ve gerek paracklarn grmezler. Mritleri iin Buda, Buda'dr (aydnlanm bir kii) ama dierlerinin kafasn kartrr nk onlar sadece boluu grrler. Boluklar birbirleri ile birletirirseniz, bu ykc bir ey olur. Ama gerek paracklarn birletirdiinizde bu deiiminize temel oluturur. Gerek kk paralardan olumak zorundadr. O derece snrszdr ki snrl bir zihinle tmn kavramak mmkn deildir. Bunda srar ederseniz aklnz karrsnz, zihninizin tesine geersiniz. Ama bir sistem yarattnzda aklnz karma tehlikesi yoktur nk boluklar zihniniz doldurur. Sistemi oturtur ve ak bir hale getirirsiniz. Etkileyici, mantkl ve anlalabilir olur ama hepsi o kadar. Aslnda size bundan daha fazlas gereklidir: Sizi deitirecek g ve enerji. Bu gc ise yalnzca gerek paralarn grebilirseniz elde edersiniz. Zihin pek ok sistem, pek ok metot gelitirir. yle der: "Yaadm hayat biimini terk edersem daha stn bir eye ulaacam." Bu ok samadr. Ama zihin yine de Tibet'te bir yerlerde, Meru Pravat'ta bir yerlerde "gerek bir eyin" olduuna inanmay srdrr. Kalpte ise atma vardr: Oraya nasl ulamal? Oradaki statlarla nasl temasa gemeli? Zihin daima bir eyleri baka bir yerlerde arar; asla imdide ve burada deil. Zihin hibir zaman burada deildir. Her teori insanlara cazip gelir: "Meru Danda gerek bir ey imdi oluyor! Oraya git, statlar bul ve dei!" Byle eylerin kurban olmayn. Baz gereklere dayanyor olsalar da inanmayn. Birisi size bir eyin gerek olduunu sylyor ama ona kaplma nedeniniz yanl. Gerek imdi ve burada; sizinle. Onun zerinde kendi banza aln. nsan Meru Dana da gidebilir ama sonuta yine kendine dnmek zorundadr. En sonunda Meru Dann da, Tibet'in de burada olduunu fark eder: "Burada, benim iimde. Bense baka her yerde arayp durmuum..." Bir sistem ne kadar mantkl olursa o kadar kolay yklr ve mantksz olanla yzlemek zorunlu olur. Ama mantkszla karlat an zihin sarslmaya balar. Bu yzden sistemlerle uramayn. Yalnzca imdinin ve bu ann iine srayn. ? Sayfada Ara 6 Ryalarn Psikolojisi

Ryalar derken tam olarak neyi kastettiinizi aklar msnz? Bizim yedi tane bedenimiz vardr: 1) Fiziksel, 2) Eterik, 3) Astral, 4) Zihinsel, 5) Spiritel, 6) Kozmik, 7) Nirvanik. Her bedenin rya tipi farkldr. Batda fiziksel beden bilin, eterik beden bilinalt, astral beden ise toplu bilin olarak bilinir. Fiziksel beden kendi ryalarn yaratr. Mideniz bozulduysa belirli bir rya oluturulur. Salkszsanz, ateiniz varsa fiziksel beden yine buna gre ryalar yaratr. Kesin olan bir ey vardr: Rya bir rahatszlktan doar. Ryalar fiziksel rahatszlktan olduu kadar d etkenlerle de ortaya kabilir. Uyurken bacaklarnza slak bir kuma deiyorsa ryanzda bir nehiri getiinizi grebilirsiniz. Yastnz gsnzn zerindeyse birisinin stnze oturduunu ya da zerinize bir ta dtn grebilirsiniz. Bunlar fiziksel bedenin ryalardr. Eterik (ikinci) beden kendine zg biimde rya grr. Bu eterik ryalar Bat psikolojisinde pek ok karmaaya Sayfa 30

osho-sessizligi_dinlemek.txt neden oldu. Freud yanld ve bunlarn bastrlm arzulardan kaynaklandn sand. Bastrlm arzulardan doan ryalar vardr ama bu ryalar ilk bedene aittir, fizikseldirler. Fiziksel arzular bastrdysanz, rnein oru tuttuysanz, ryanzda kendinizi kahvalt ederken grebilirsiniz. Ya da seksi bastrdysanz, ryanzda seksel fanteziler yaayabilirsiniz ama bu ryalar ilk bedene aittir. Eterik beden, psikolojik soruturmalarn dnda kalmtr. Bu yzden bu ryalar ilk bedene, yani fiziksel bedene aitmi gibi yorumlanr. Bunun sonucunda ortaya byk bir karmaa kyor. Eterik beden ryalarda yolculuklar yapabilir. Bedeninizi kolayca terk edebilirsiniz. Bu deneyimi ancak bir rya olarak anmsarsnz ama bu fiziksel bedenin grd bir rya gibi deildir. Siz uyurken eterik bedeniniz kp gidebilir. Fiziksel bedeniniz olduu yerde kalr ama eterik bedeniniz uzayda yolculuk yapabilir. O, mekanla kstl deildir. Onun iin mesafe kavram da yoktur. Bunu anlayamayanlar, eterik bedenin varln kavrayamayanlar bunu bilinsizliin yaratt bir olgu olarak dnebilirler. O zaman onlara gre psikolojik anlamda rya grmek "bilinsizce" olur. Yanl; byle deildir. Bunlar fiziksel etkenler sonucu grlen ryalar kadar bilinlidir ama farkl bir boyutta bilinlilik sz konusudur. Eterik bedeninizin farknda olduunuzda o boyuttaki rya bilinli hale gelir. Fiziksel ryalar d etkenlerle oluturulabildii gibi eterik ryalar da bilerek yaratlabilir. Eterik vizyonlar, ryalar yaratmann bir yolu mantra yntemidir. Belirli bir mantra ya da belirli bir nada (eterik merkezde duyulan, tekrarlanan bir szck) eterik ryalar yaratabilir. Pek ok metot vardr. Ses bunlardan yalnzca biridir. Sufiler, eterik vizyonlar yaratmak iin parfm kullanrlard. Belirli bir parfm belirli bir rya yaratabilir. Renkler de yardmc olur. Leadbeater (lk teozofik hareketin balatcs olan bu kii Krishnamurti'nin eitiminde nemli bir rol oynamt) bir keresinde bir "mavilik" ryas grmt -yalnzca mavilik ama mavinin belirli bir tonunda. Yllar sren aratrmalar sonucunda bu ton, bir talyan dkkannda bulundu -tam o tonda mavi kadife bir kumata. Daha sonra o kadife bakalarnda eterik ryalarn yaratlmasnda kullanld. Ayn ekilde, bir kii derin meditasyon halindeyken bir takm renkler grr; hi bilinmeyen parfmler yani gzel kokular, sesler ve mzik duyar ve hissederse, bunlar da eterik bedenin ryalardr. Spiritel vizyon denilen eyler eterik bedenin olgulardr; eterik ryalardan baka bir ey deildirler. Mritlerinin karsnda beliriveren gurular aslnda eterik yolculuk yapyorlar, eterik ryalar gryorlar. Ama bizler zihnin yalnz tek bir fiziksel boyuttaki varln aratrdmz iin bu ryalar ya fiziksel dilde yorumluyoruz ya hi ilgilenmiyoruz ya da bilinaltna itiyoruz. Bir eyin bilinaltna ait olduunu sylediimizde aslnda onun hakknda bir ey bilmediimizi sylyoruz. Gerekte yaptmz bir aldatmacadan baka bir ey deil. Hibir ey bilinsizce yaplmaz. Her ey ya bilinlidir ya da bilincin daha derin bir boyutunda olur. Fiziksele gre eterik bilinsizdir; eterik iin ise astral. "Bilin" bilinen demektir; "bilinsiz" ise -henz- bilinmeyen. Bir de astral ryalar var. Astral ryalarnzda daha nceki yaamlarnza dnersiniz. Bu nc boyutta rya grmektir. Bazen sradan bir ryada hem eterik bir blm hem de astral bir blm bulunabilir. Rya o zaman kark bir hal alr, zmleyemezsiniz. Ayn anda var olan yedi tane bedeniniz olduu iin bazen boyutlar birbirinin iine girebilir ve anlamanz mmkn olmaz. Demek ki sradan ryalarn iinde bile kk kk eterik ve astral blmler olabiliyor. lk beden, yani fiziksel olan ne zamanda ne de mekanda yolculuk eder. Bulunduunuz zaman ve fiziksel durum iinde kalmak zorundasnz. Diyelim ki saat gecenin onu. Fiziksel bedeniniz ancak orada rya grebilir, teye geemez. Eterik bedeninizin iindeyseniz mekanda yolculuk edebilirsiniz ama zamanda edemezsiniz. Her yere gidebilirsiniz ama saat hala gecenin onudur. Yalnzca mekanda yolculuk yapabilirsiniz. Astral, yani nc boyutta ise hem zamanda hem de mekanda yolculuk yapabilirsiniz. Astral beden iin zaman bir snr deildir ama yalnz gemie gidebilir. Gelecee gidemez. Astral zihin amipten insana kadar sonsuz sayda gemilere gidebilir. Jung ekol astral zihne toplu bilin der. Bu sizin gemi yaamlarnzn tarihesidir. Bunlar bazen sradan ryalara da szarlar ama genellikle bu hastalkl durumlarda olur. Bir kii akl hastas ise normalde birbirinden Sayfa 31

osho-sessizligi_dinlemek.txt ayr olan ilk beden karmtr. Ryalarnda gemi yaamlarn grr ama kimse ona inanmaz. Zaten kendisi de inanmaz, yalnzca bir rya der geer. Aslnda bu fiziksel deil, astral boyut ryalardr. Ve Astral ryalar ok anlaml ve nemlidir. Ama nc beden yalnzca gemi hakknda ryalar grebilir, gelecekte neler olacan gremez. Drdnc beden zihinseldir. Hem gelecee hem de gemie yolculuk yapabilir. Ortada bir tehlike varsa sradan bir kii bile gelecei grebilir. Sevdiiniz, yaknnz olan bir kii lmek zereyse bu mesaj size sradan bir ryada da iletilebilir. Baka rya boyutlarn ve baka olaslklar bilmediiniz iin mesaj size sradan bir ryada iletilmitir. Fakat bu rya ak seik olmaz nk onun sradan ryalarnza girmeden nce amas gereken engeller vardr. Her engelde baz blmler taklr kalr, bir eyler deiir. Her bedenin kendine zg sembolleri vardr. Bu yzden bir rya bir bedenden dierine geerken bu semboller getii bedenin diline tercme edilir. Bunun sonucunda her ey anlalmaz bir hale gelir. Drdnc bedende ak seik bir biimde rya grmekteyseniz -baka bir bedenden deil dorudan bu bedenden kaynaklanan bir rya- o zaman gelecei grebilirsiniz. Ama yalnz kendi geleceinizi; baka birinin gelecei size kapaldr. Drdnc beden iin gemi ve gelecek imdidir. Gemi ve gelecek "imdi"de birlemitir. Her ey imdi haline gelmitir. imdi, gemie gider. Gelecee giden de "imdi"dir. Gemi ve gelecek yoktur ama zaman yine de mevcuttur. Zaman, "imdi" olarak bile hala akan bir zamandr. Hala zihninizi odaklamak zorundasnz. Gelecee doru bakabilirsiniz; ama ancak zihninizi o yne doru odakladnzda. O zaman gemi ve gelecek bir sre iin ortadan kalkar. Gelecee odaklandnzda imdi ve gemi olmaz. Gemii, gelecei ve imdiyi grebilirsiniz ama birlikte deil. Ve yalnz kendi kiisel ryalarnz grebilirsiniz nk onlar, size ait olan "onlar"dr. Beinci, yani spiritel beden kiisel boyutun ve zaman boyutunun snrlarn aar. Artk sonsuzluktasnz. Rya sizin deil, tm varoluun gemii hakkndadr. Gelecei kapsamaz. Btn mitolojiler bu beinci bedenden kaynaklanmtr. Hepsi ayndr. Semboller deiiktir, ykler biraz farkldr ama ister Hristiyan, ister Hindu, ister Musevi ve ister Msr mitolojisi olsun birbirleri ile paraleldir. Dnyann nasl yaratldn anlatanlar temelde birbirinin ayndr. rnein byk tufann yks dnyann her yerinde mevcuttur. Bu tufann izleri ve kantlar yok ama mitolojilerde yer alyor. Beinci zihinde, yani spiritel bedende onun kaytlar var. Bu zihin byk tufan ryasnda grebiliyor. inizin derinliklerine indike ryalar daha fazla gereklik kazanr. Fiziksel ryalarn da kendi gereklikleri vardr ama bu kadar gerek deillerdir. Eterik daha gerektir, astral ise ondan daha fazla gerektir. Zihinsel geree yaklar ve sonunda beinci bedende ryalarnz tmyle gereki olur. Gerei bilmenin yolu budur. Buna rya ad vermek doru deildir. Yine de ryadr nk objektif gerek yoktur. Kendi iinde objektiftir ama sbjektif bir deneyimdir. Beinci bedenlerini gerekletirmi iki kii birlikte rya grebilir. Beinci bedenden nce bu mmkn deildir. Normalde ortak bir rya grlemez ama beinci bedenden sonra ok sayda insan ayn ryay grebilir. Ryalar bylece -bir anlamda-objektif hale gelir. Kyaslamalar yaplabilir. Beinci bedenle rya gren pek ok insann ayn mitolojileri bilmelerinin nedeni budur. O mitolojileri yaratan tek bir kii deildir. Belirli ekollerin ve geleneklerin ortak almas ile ortaya karlar. Bylece, beinci tip ryalar ok daha gerekidir. lk drt tip kiisel olduklarndan bir anlamda gerek deildir; ikinci bir kii tarafndan paylalamaz; fantezi ya da gerek olup olmad kantlanamaz. Fantezi sizin rettiiniz bir eydir. Rya ise varlnn farkna vardnz bir deneyimdir. Derine indike rya daha inanlr olur, daha az hayal gc ierir. Daha objektif, daha gerek olur. Btn teolojik kavramlar beinci beden tarafndan yaratlr. Dilleri, terminolojileri, kavramlar farkldr ama temelde ayndrlar. Onlar beinci beden ryalardr. Bu konuda syleyebileceim bu kadar... Sayfa 32

osho-sessizligi_dinlemek.txt Altnc, yani kozmik bedende, bilin/bilinalt, madde/zihin eiini aarsnz. Ortada hibir belirginlik kalmaz. Altnc bedenin ryalar kozmos hakkndadr. Bilinlilik eiinden teye getiinizde bilinsiz dnya da bilinli hale gelir. Artk her ey canl ve bilinlidir. Madde dediimiz ey bile artk bilinliliin bir paras olur. Altnc bedende kozmik mitolojinin ryalar grlr. Kiisel olan, bilinci, zaman ve mekan atnz ama dil hala vardr; bir eylere iaret eder, bir eyleri gsterir. Altnc tip ryalarda Brahma'nn, Maya'nn teorileri, teklik ve sonsuzluk teorileri deneyimlenir. En yce sistemleri ve dinleri yaratanlar bu kozmik boyutta rya grenlerdir. Altnc zihnin ryalar varolu ryalardr, olmay ryalar deildir. Pozitif varolu yaanr. Yine de bir olmay korkusu mevcuttur. Zihin ve madde birlemitir ama varolu ile olmay, olmak ile olmamak hala ayrdr. te sonuncu engel budur. Yedinci, nirvanik beden ise pozitifin tesine, hilie srar. Onun kendine zg ryalar vardr. Bunlar varolmay, hilik ve boluk ryalardr. Evet arkada braklmtr. Artk hayr bile hayr deildir; hilik hibir ey demek deildir; hibir ey daha da sonsuzdur. Pozitifin snrlar olmas gerekir, o sonsuz olamaz. Yalnzca negatif snrszdr. Yedinci bedenin ryalarnda semboller, formlar yoktur. Var olan formsuzdur. Ses yoktur, sesi olmayan vardr; mutlak sessizlik hkm srer. Bu ryalar mutlaktr, sonsuzdur. Yedi bedenin her birinin kendine zg ryalar vardr. Ama ryalarn bu yedi boyutu bile yedi tip gerei anlamaya engel oluturabilir. Fiziksel bedeniniz gerek olan tanr ve onun ryasn grr. Yemek yemeniz bir gerekliktir ama aken ryanzda yemek yediinizi grmeniz gereklik deildir. Rya, gerek yiyecein yerine gemitir. Fiziksel bedenin kendine zg gerei ve ryalar vardr. Fiziksel beden bu iki farkl ekilde de iler ve bu iki ayr ilev birbirinden ok farkldr. Siz merkeze yaklatka -iine girdiiniz beden ykseldike-rya ile gerek birbirine daha fazla yaklar. Tpk bir emberin snrlarndan merkeze uzanan izgilerin merkez noktasna doru birbirine yaklamas gibi. Ayn ekilde fiziksel bedeni emberin zerinde dnrsek, onun ryalar ile gerekleri birbirinden son derece uzak noktalardadr. Onun ryalar yalnzca fantezilerdir. Eterik bedende bu mesafe o kadar fazla deildir. Gerek ile rya birbirine yaklamtr. Bu yzden ikisini ayrmak gleir. Fiziksel bedende neyin rya neyin gerek olduunu kesinlikle bilirsiniz. Yine de eterik ryalarda bu fark anlalr. Yaptnz eterik yolculuk gerekse, bu siz uyankken olur. Fark anlamak iin eterik bedende uyanmanz gerekir. Eterik bedende uyank kalabilmenin yollar vardr. Japa (bir mantrann tekrarlanmas) gibi isel metotlar d dnya ile balantnz keser. Uykuya dalarsanz, srekli tekrarlamalar hipnotik bir uyku durumu yaratr. O zaman rya grmeye balarsnz. Ama japa srasnda uyank kalrsanz gerein de farkndasnz demektir. nc beden olan astral ile bu fark anlamak daha gleir nk gerek ile rya birbirine iyice yaklamtr. Yalnzca astral ryalarn deil, gerek astral bedenin farkna vardnzda ise lm korkusunu aarsnz. O snrdan sonra insan, lmszlnn farkna varr. Ama astral deneyim gerek deil de rya ise, o zaman sizi byk bir lm korkusu sarar. te, gerek ile rya arasndaki fark kesin olarak anlamanza yarayacak olan nokta budur: lm korkusu. Ruhun lmsz olduuna kendini inandran bir kii astral bedende neyin gerek ve neyin astral rya olduunu anlayamaz. lmszle inanmamak gerekir; onu bilmek gerekir. Ama bilmeden nce kiinin bu konuda pheleri, ikilemleri olmaldr. Ancak o zaman gerekten biliyor musunuz, yoksa kendinizi mi inandryorsunuz, anlarsnz. Ruhun lmszlne inanyorsanz, bu inancnz astral zihninize de yansr. Bu konuda ryalar grmeye balarsnz ama bunlar rya olmaktan teye gemez. Ama inancnz yok, yalnzca -ne bulacanz bilmeden, nyargsz biimde- byk bir bilme, renme ve aratrma arzunuz varsa, ite o zaman fark kavrarsnz. Bu yzden ruhun lmszln, gemi yaamlar yaandn inanlar nedeni ile kabul edenler astral boyutta gerei bilemeden yalnzca rya grrler. Sayfa 33

osho-sessizligi_dinlemek.txt Drdnc -zihinsel- bedende rya ile gerek birbirine komudur. Birbirlerine o denli benzerler ki onlar kartrmak ok kolaydr. Zihinsel beden gerek kadar gereki ryalar grebilir. Byle ryalar oluturmann metotlar da vardr; yoga ve tantrik metotlar ve dierleri gibi. Yalnzlk ve karanlk iinde yaayan, oru tutan kiiler bu drdnc tip zihinsel ryalar yaratabilirler. Bunlar bizi evreleyen gereklerden daha gerek grnebilir. Drdnc bedende zihin tmyle yaratcdr. Maddesel snrlar ve hibir nesnellikle kstl deildir; her eyi tam bir zgrlk iinde yaratr. airler, ressamlar bu drdnc tip ryalar iinde yaarlar, tm sanat eserleri drdnc tip ryalarda retilir. Bu boyutta rya grebilenler byk sanatlar olabilirler, ama bilen kii olmazlar. Drdnc bedende kii zihnin yaratt her eyin tam anlam ile farknda olmaldr. Hibir eyi yanstmamaldr aksi halde yanstmalar kanlmazdr. Hibir eyi dilememelidir, aksi halde o dilek gerekleebilir; bunun iin her olanak mevcuttur. Dilek gerekleecektir. Hatta yalnzca isel olarak deil, dta da gerekleecektir. Drdnc bedende zihin son derece gldr, son derece berraktr nk drdnc beden zihin iin en son snaktr. Bunun tesinde, zihnin olmad boyut balar. Zihin drdnc bedenden kaynakland iin istediiniz her eyi yaratabilirsiniz. nsan kendine srekli olarak arzunun, hayal gcnn, imgelerin, gurularn ve Tanr'nn olmadn hatrlatmak zorundadr. Aksi halde bunlarn tm sizin tarafnzdan yaratlacaktr. Yaratc siz olursunuz! Onlar grmek o derece mutluluk vericidir ki onlar yaratmaktan kendinizi alkoymak ok zordur. Sadhakann -arayann- nndeki son engel ite budur. Bunu aabilirse daha fazla engelle karlamayacaktr. Kendinizin drdnc bedende yalnzca bir gzleyici olduunuzu unutmazsanz, o zaman neyin gerek olduunu bilirsiniz. Yoksa ryalar grmeye devam edersiniz. Hibir gerek bu ryalarla yaramaz. O kadar coku duyarsnz ki, hibir coku onunla kyaslanamaz. Bu yzden insan, duyulan vecdin, mutluluun ve ne eit imgeler grdnn srekli farknda olmaldr. Bir imge ortaya kt an, drdnc zihin ondan bir rya oluturmaya balar. Bir imgeyi bir dieri izler ve ryaya kaplrsnz. Drdnc tip ryalar ancak onlarn yalnzca bir gzlemcisi, bir tan olarak kalabildiinizde nlenebilir. Gzlemci olmak ok nemlidir nk ortada bir rya olduunda siz onunla zdeleirsiniz. Drdnc bedende zdelemek, rya grmekle eit anlamdadr. Bu boyutta geree giden yol gzlemci zihinden geer. Beinci bedende gerek ile rya bir olur. Her ikilik ortadan kalkmtr. Artk hibir farkndalk sz konusu deildir. Farknda deilken bile farknda olmadnzn farknda olursunuz. Ryalar artk gerein bir yansmas olmutur. kisi arasnda fark vardr ama ayrm yoktur. Aynadaki yansmama baktmda ben ve yansmam aynyz ama farklyz. Ben gereim, yansmam ise deil. Beinci zihin eitli kavramlar yarattnda kendini tandn sanabilir nk aynadaki yansmasn grmtr. Kendini tanr ama gerekte olduu gibi deil, yalnzca yansmasnda grd gibi. Tek fark budur ama bu ayn zamanda tehlikeli bir eydir. Tehlike, yansmann size yeterli gelmesi ve aynada grdnz gerek olarak kabul etmeniz olasldr. Bu, beinci beden asndan gerek bir tehlike oluturmaz; altnc beden iin tehlikelidir. Kendinizi yalnzca aynada grdyseniz, beincinin snrn ap altncya geemezsiniz. Bir aynann iinden hibir yere geemezsiniz. Bu yzden beincide taklp kalm pek ok insan vardr. Sonsuz sayda ruhun olduunu ve her ruhun ayr bir kiilii olduunu syleyenler bu insanlardr. Kendilerini tanm ve bilmilerdir; ama ayna aracl ile, dorudan deil. Bu ayna nereden kaynaklanyor? Oluturulan baz kavramlardan: "Ben ruhum. lmsz ve ebedi. lmn ve doumun tesindeyim." Kendini ruh olarak alglamak -bili olmadan- aynay yaratr. Kendinizi olduunuz gibi bilmez, kavramlarnzn aynasnda grdnz gibi bilirsiniz. Bunun yle farkna varabilirsiniz: Bilgi size bir ayna aracl ile geliyorsa, bu bir ryadr. Dorudan geliyorsa o zaman gerektir. Tek fark budur ama bu ok nemli bir farktr, arkada braktnz bedenlerle deil, henz ulamanz gereken bedenlerle ilgilidir. Peki, kii beinci bedende rya m gryor yoksa yaadklar gerek mi, nasl anlayacak? Bunun tek bir yolu var: tm kutsal kitaplar bir kenara brakn. Tm felsefeleri terk edin. Ortada bir guru da olmamal, yoksa o Sayfa 34

osho-sessizligi_dinlemek.txt guru aynanz olur. Bu noktadan itibaren tamamen yalnzsnz. Hibir rehberiniz olmamal, yoksa o rehber bir ayna haline gelir. Bu noktadan sonra tam ve mutlak bir yalnzlk vardr. Yalnzlk duygusu deil; tek banalk. Yalnzlk duygusu hep bakalar ile, tek banalk ise kiinin kendisi ile ilintilidir. Benimle baka hi kimse arasnda bir ba olmadnda yalnzlk duyarm ama ben olduumda tek banaym. Artk kii her anlamda tek bana olmaldr; Ne szckler, ne kavramlar, ne Hristiyanlk, ne Hinduizm olmakszn; Buda, sa, Krishna ve Mahavir olmakszn. Kii artk tek bana olmaldr, yoksa var olan her ey bir ayna haline gelir; ok sevilen, ok deerli ama ok tehlikeli bir ayna. Tamamen yalnz olduunuzda yansyabileceiniz hibir ey yoktur. Bu yzden beinci beden meditasyon demektir. Bunun anlam hibir zihinselliin olmad mutlak yalnzlktr, zihinsizliktir. Zihin de bir ayna olacandan ortada zihin ve dnme olmamaldr. Altnc bedende ayna yoktur. imdi yalnz kozmik olan vardr. Siz kayboldunuz. Artk yoksunuz; rya gren yok oldu. Ama rya gren olmadan da rya var olabilir. Rya gren olmadan rya mevcut olduunda ise bu zgn gereklik gibi gelir. Bir zihin bir dnen yoktur, bir yoktur. O zaman ne biliniyorsa, o bilinir. O, bilginiz haline gelir. Yaratl hakkndaki mitolojiler ortaya kar. Gznzn nnden geerler. Siz duraansnz. Her ey gelip gemektedir. Onlar yarglayacak, rya grecek kimse yoktur. Ama olmayan bir akl hala var. Yok edilmi bir zihin hala var, kiisel olarak deil kozmik btnlk olarak. Siz yoksunuz ama Brahma var. Bu yzden btn alemin Brahma'nn grd bir rya olduunu sylerler. Btn bu dnya bir ryadr, bir mayadr. Ama bu her eyin, tmn bir ryasdr. Kiisel bir rya deildir. Ryay gren tmdr, siz deilsiniz. Artk tek ayrm ryann pozitif olup olmaddr. Pozitif ise bir hayaldir, bir ryadr nk nihai bir biimde var olan yalnz negatiftir. Her ey bu biimsizliin bir paras olduunda, her ey orijinal kaynana dndnde, her ey vardr ve ayn zamanda da yoktur. Geriye kalan tek faktr pozitiftir. Almas gerekir. te bu nedenle altnc bedende pozitif kaybolursa, yedinciye girersiniz. Altncnn gerei yedinciye alan kapdr. Ortada pozitif hibir ey yoksa -ne mitoloji ne de bir imge- rya terk edilmitir. Artk yalnzca olan vardr; olduu gibi. Artk varolutan baka hibir ey yoktur. eyler yoktur, yalnzca kaynak vardr. Aa yoktur ama tohum vardr. Bu tip zihne ulaanlar buna tohumlu samadhi (samadhi sabeej) adn verdiler. Her ey yitirilmitir, her ey orijinal kaynana, kozmik tohuma dnmtr. Ama tohumda bile rya grmek mmkndr. Bu yzden tohumun da yok edilmesi gerekir. Yedincide ne rya ne de gerek mevcuttur. Ancak rya grmek mmkn olduu srece gerek bir eyi grebilirsiniz. Rya grlemiyorsa ne gerek ne de hayal var olabilir. Bu yzden yedinci merkezdir. Artk rya ve gerek bir oldular. kisi arasnda bir fark kalmad. Hilii ya bilirsiniz ya da ryasn grrsnz ama hilik hep ayn kalr. Ryamda sizi gryorsam bu hayal kapsamna girer. Karmdaysanz ve sizi gryorsam bu gerektir. Ama ryamda sizin yokluunuzu gryorsam ya da siz karmda yokken yokluunuzu gryorsam, bu ikisi arasnda bir fark yoktur. Ryanzda herhangi bir eyin yokluunu grdnzde bu rya gerek yokluun kendisi ile ayn olur. Ancak pozitif anlamda gerek bir fark mevcuttur. Yani altnc bedene kadar farkllk vardr. Yedinci bedende yalnzca hilik hkm srer. Tohum bile yoktur. Bu nirbeej samadhi, yani tohumsuz samadhidir. Artk rya grmek mmkn deildir. zetle, yedi tip rya ve yedi tip gerek vardr. Bunlar birbirinin iine szarlar. Bu da insann akln son derece kartrr. Ama bu yedisini birbirinden ayrabilirseniz, bu konuda bir kesinlie varrsanz, sonu ok iyi olur. Psikoloji hala ryalar konusunda ok yetersiz kalyor. Tm bilinen fiziksel, bazen de ruhsal yn. Ama ruhsal yn bile fiziksel nedenlerle aklanyor. Jung, Freud'dan biraz daha derine indi ama o da insan beynini mitolojik ve dini alardan ele ald. Yine de Sayfa 35

osho-sessizligi_dinlemek.txt tohumu anlad. Bat psikoloji biliminin gelimesi Freud'un deil, Jung'un ilkeleri ile mmkndr. Freud bir ncyd ama bir nc kendi bulularna taklp kalrsa gelimenin nnde bir engel haline gelir. Artk Freud'un modas geti ama Bat psikolojisi hala onun balatt akma taklp kalm durumda. Artk Freud tarihe gmlmeli. Psikolojinin ileri gtrlmesi gerekiyor. Amerika'da ryalar hakknda laboratuar teknikleri yoluyla bilgi edinilmeye allyor. Bu alanda pek ok laboratuar var ama hepsi de yalnzca fiziksel yntemler kullanyor. Ryalarn tamamen anlalabilmesi iin yoga, tantra ve bilinmeyeni inceleyen dier yntemlerin eitimi yaplmaldr. Her tip ryaya paralel bir tip gerek vardr. Maya ve illzyonlar dnyas btn ile bilinemedii zaman gerei bilmek de olanakszdr. Bu szlerimi bir sistem, bir teori olarak alglamayn. Bunlar yalnzca bir balang noktas olarak aln ve bilinli bir zihinle rya grmeye balayn. Ancak ryalarnzda bilinli olduunuzda gerei bilebilirsiniz. Bizler, fiziksel bedenlerimiz iinde bile bilinli deiliz. Ancak bedenimizde bir yer hastalandnda onun farknda oluyoruz. Oysa ki insan salklyken de bedeninin farknda olmaldr. Hastalk srasnda onun farknda olmak acil bir durum nleminden baka bir ey deildir. Bu da zaten bedenin doasndan gelir. Zihniniz bedeninizin hastalkl parasnn farknda olur, bylece onu iyiletirmeye eilir. Ama iyiletii anda onu tekrar unutursunuz. Bedeninizin almasnn, derindeki hislerinin, mziinin ve sessizliinin farknda olmalsnz. Beden bazen sessiz, bazen grltl, bazen de gevemi durumdadr. Her durumdaki duygular birbirinden o kadar farkldr ki, onlarn farknda olmamak bir kayptr. Uyumaya baladnzda, sabah uyanrken bedeninizde kolayca fark edilmeyen sessiz deiiklikler olur. Bunlarn farknda olmalsnz. Sabahlar uyandnzda gzlerinizi hemen amayn. Uykunuz bittiinde bedeninizin farknda olun. Gzlerinizi kapal tutun. Neler oluyor? inizde byk deiiklikler olumakta. Uyku sizi terk ediyor, uyanklk geliyor. Sabahlar gnein douunu grdnz ama bedeninizin douunu hi grmediniz. Bu dou da ok gzeldir. Bedeninizin de bir sabah ve bir akam var. Buna Sandhya denir; dnm, deiim an. Uyumaya baladnzda neler olduunu sessizce izleyin. Uyku size geliyor. Bunun farkna varn! Ancak byle fiziksel bedeninizin farknda olabilir ve fiziksel ryann ne olduunu anlayabilirsiniz. O zaman sabah olduunda hangi ryann fiziksel, hangisinin fiziksel olmadn anlarsnz. Derindeki duygular, ihtiyalar ve bedeninizin ritmini tanrsanz, onlar ryalarnza yansdnda kullandklar dili anlayabilirsiniz. Bizler kendi bedenimizin dilini bilmiyoruz. Bedenin kendine has bir bilgelii vardr. Binlerce ve binlerce yllk deneyime sahiptir. Benim bedenim annemin, babamn, onlarn anne ve babasnn ve tm atalarmn deneyimlerini tayor. Bedenimdeki tohumun yzyllarca sren gelimesini biliyor. Ve onun kendi dili var. Sabah uyandnzda fiziksel rya ile fiziksel olmayan ayrt edebilmek iin o dili anlamalsnz. te ancak o zaman yeni bir olasln yolu alr, eterik bedeninizin farkna varabilirsiniz; ancak o zaman -daha nce deil-daha derinleirsiniz. Daha derin dzeylerdeki ses, koku ve klarn farknda olursunuz. Yrrken, yryenin ruhsal beden deil, fiziksel beden olduunun farknda olursunuz. Aradaki fark son derece belirgindir. Yemek yerken ruhsal bedenin deil, fiziksel bedenin yediini fark edersiniz. Ruhsal alklar, ruhsal susuzluklar, ruhsal arzular da vardr ama bunlar ancak fiziksel bedeni tmyle tandnzda hissedilebilir. Rya grmek ok nemli bir konudur; hala kefedilmemi, bilinmeyen, gizemli bir konu. Gizli bilgilerin bir blm ryalar hakkndadr. Ama artk gizli olan her eyin aa karlmasnn vakti geldi. u ana kadar gizlenenler gizli kalmaya devam ederse artk tehlikeli olacaklar. Gemite baz eylerin gizli kalmas gerekiyordu nk bilgi, cehaletin eline dtnde tehlikeli olur. Batda bilim konusunda olan budur. Artk bilim insanlar bunu anladlar. Bu yzden gizli bilimler yaratma peindeler. Politikaclar nkleer silahlan renmemeliydiler. Yeni keifler gizli kalmal. Bilgilerin aklanmasnn tehlikeli olmayaca zaman beklemeliyiz. Bu da, insann yeterince gelimi olaca zamandr. Ayn ekilde ruhsal alanda da eskiden Douda pek ok ey biliniyordu. Ama bu bilgiler cahil insanlarn eline dtnde tehlikeli olacaklard. Bu yzden anahtar gizlendi. Bilgiler gizlendi, gizem dnyasna sakland. Sayfa 36

osho-sessizligi_dinlemek.txt Kiiden kiiye byk ihtiyatla aktarld. Ama artk bilimdeki ilerlemeler nedeniyle onlarn aklanmas gerekiyor. Ruhsal ve gizemli gerekler sakl kald srece bilim tehlikeli olacak. Ruhsal bilgiler ile bilim baa ba gitmeli. Ryalar gizem boyutunun en nemli unsurlarndan biridir. Bu konuda farkndalnz gelitirmeye balamanz iin bir eyler anlattm ama tm bilgileri aklamadm. Bu ne gerekliydi ne de bir yarar olurdu. Bu nedenle bolukta braktm noktalar oldu. Bu yola girdiinizde o boluklar kendiliinden dolacak. Ben yalnzca en st katmana deindim. Bu sizin bu konuda bir teori gelitirmeniz iin yeterli deil; ama balamanza yeterli. ? Sayfada Ara 7 Yedi Bedeni Amak

Yedi bedenimiz olduunu sylediniz; eterik beden, zihinsel beden gibi. Hint dilini Bat psikolojisine uyarlamak bazen zor oluyor. Bizim Bat'da byle kavramlarmz yok. Dolaysyla bu farkl bedenleri dilimize nasl evirebiliriz? Spiritel szc sorun deil ama eterik szc nasl evrilecek? Ya astral? Bu sorunu nasl zmleyebiliriz? Szckler evrilebilir; ama sizin bakmadnz kaynaklarn yardm ile. Yzeysel bilinlilik aratrmalarnda Jung Freud'dan daha iyiydi ama Jung'un almalar da yalnzca bir balangt. Bilgi paracklarndan bir eyler karlabilir, sonra da bu paracklar birletirebilirsiniz. stelik ne sylediysem sizin terminolojinizi kullanarak syledim. Bat dilinde olmayan tek bir terim kullandm: Nirvanik. Dier alt szck -fiziksel, eterik, astral, zihinsel, spiritel ve kozmik- Hint dilinden alnma deildir. Yedincisinden Bat'da hi sz edilmez. Onu bilen kimse olmadndan deil, anlatlamaz olduu iin. Bu terimler size sorun yaratyorsa, onlarn yerine "birinci" "ikinci" "nc" szcklerini kullanabilirsiniz. Onlar sfatlar ve terimlerle tanmlamaya almayn; yalnzca tanmlayn. Bu yeterlidir. Hangi szcklerin kullanld nemli deildir. Bu konuya pek ok adan yaklaabilirsiniz. Ryalarla ilgili Freud'un, Jung'un ve Adler'in terimleri kullanlabilir. Onlarn bilin diye adlandrd birinci bedendir. Bilinalt dedikleri -tam olarak deil ama yaklak- ikinci bedendir. Toplu bilin adn verdikleri -yine tam olarak deil ama yakn- nc bedendir. Kullanlacak ortak terimler bulunamadnda yenileri yaratlabilir. Bu daha da iyidir nk yeni szckler eski kavramlar artrmaz. O zaman daha iyi anlalr. Eterik, gkyz ve uzayla ilgili anlamna gelir. Astral en kk, sukshma, sonuncu, atomik, maddenin varoluunun sona erdii noktada var olan demektir. Zihinsel szcnde bir sorun yok. Kozmikte de yle. Sonunda yedinciye geldik: Nirvanik. Nirvanik tamamen yok olma, mutlak boluk anlamna gelir. Artk tohum bile yoktur; her ey yok olmutur. Bu szcn linguistik anlam "alevin sndrlmesi"dir. Alev snmtr; k sndrlmtr. Byle olduunda nereye gittiini soramazsnz. Yalnzca varoluu sona ermitir. te Nirvana alevin snmesidir. Artk o hibir yerde deildir, ya da her yerdedir. Belirli bir varolu noktas, zaman ya da an yoktur. Artk o boluun kendisidir, zamann kendisidir. Varolutur ya da varolmamaktr; fark etmez nk o her yerdedir, iki terimi de kullanabilirsiniz. Bir yerdeyse, her yerde olamaz, her yerde ise bir yerde olamaz. Bu yzden hibir yer ile her yer ayn anlamdadr. Demek ki yedinci beden iin nirvanik szcn kullanmalsnz nk yerine geebilecek daha iyi bir szck yok. Szckler tek bana bir anlam tamazlar. Yalnz deneyimlerin anlamlar vardr. Bu yedi bedenden bazlarn deneyimlediyseniz sizin iin anlamlar olabilir. Her boyutta size yardmc olacak yntemler mevcuttur. Sayfa 37

osho-sessizligi_dinlemek.txt nce fizikselden balayn. O zaman dier aamalar size ak olacaktr. lk beden stnde altnz anda ikinci size grnecektir. Onun iin fizikselden balayn. Her annn farknda olun. Yalnzca da dnk bir farkndalk deil. Bedeninizin iten de farknda olabilirsiniz. Dardan grnd ekli ile elimin farknda olabilirim ama isel bir duygu da vardr. Gzlerimi kapattmda elimi gremem ama orada bir eyin var olduunu hissederim. Onun iin bedeninizin yalnzca dtan grnnn farknda olmakla kalmayn. Bu sizi ie gtremez. sel duygu ok farkldr. Bedeninizi iten hissettiinizde hayatnzda ilk kez bedeninizin iinde olmann nasl bir ey olduunu anlayacaksnz. Ona yalnzca dardan baktnzda onun gizlerini renemezsiniz. Ancak d hatlarn, bakalarna nasl grndn bilirsiniz. Elimi siz de benim grdm gibi grrsnz. Bu objektif bir eydir. Onun var olduu bilgisini benimle paylarsnz. Ama elime bu ekilde bakldnda isel olarak tannamaz. Ortak bir mal olmutur. Siz de onu benim bildiim kadar iyi bilebilirsiniz. Elimi ancak iten grdmde o paylalamaz bir biimde benim olur. Siz onun ierden nasl grndn bilemezsiniz. Bunu yalnz ben bilebilirim. Bildiimiz bedenimiz bizim bedenimiz deildir. O herkesin objektif bir biimde bildii bedendir. Bir doktorun bir laboratuarda incelediinde grddr. Asl beden o deildir. sellie giden yol yalnz kiisel ve zel biimde bilmektir, herkesle ortak olarak bilmek deil. Fizyolojinin ya da psikolojinin bedenimiz hakknda isel bilgiler edinememesinin nedeni budur; onlar dardan gzlemler, bu yzden yalnz fiziksel bedeni bilirler. Bu pek ok ikilemlere neden olur. Bir kii kendisinin iten gzel olduunu hisseder ama bizler onu d grnnn irkin olduuna inanmaya zorlayabiliriz. Biz toplum olarak bu dncede olduumuzda o da bunu kabullenebilir. Ama iinin irkin olduunu dnen kimse yoktur. ten yalnz gzellik duygusu gelir. Bu dtan duygu aslnda gerek bir duygu deildir. Yalnzca bir moda, dardan empoze edilmi bir kriterdir. Bir topluma gre gzel olan bir kii baka bir toplumun bak asna gre irkin olabilir. Tarihin bir dneminde gzel saylan bir kii baka bir dnemde irkin grlebilir. Ama iteki duygular hep gzellikle ilgilidir. Bu yzden d kriterler olmasa irkinlik de olmazd. Toplumsal olarak paylatmz bir gzellik ve irkinlik imaj vardr. Gzellik ve irkinlik kavramlar olmasnn nedeni budur. Hepimiz kr olsaydk irkin insan olmazd, herkes gzel olurdu. Demek ki ilk adm bedeni iten hissetmek. Beden deiik durumlarda deiik isel duygular tar. Bunlar ak olduunuzda, nefret hissettiinizde farkl farkldr. Buda'ya gre, "Sevgi gzelliktir" nk o sevdii zaman gzel olduunu isel olarak hissediyor. Ortada nefret, fke, kskanlk olduunda iinizde kendinizi irkin hissetmenize neden olan bir eyler olur. Bylece deiik durum ve dnceler deiik duygulara yol aar. Kendinizi tembel hissederken baka, aktif hissederken baka, uykunuz geldiinde baka duygular ortaya kar. Aradaki farklar ok iyi bilinmelidir. Ancak o zaman bedeninizin i yaamn tanyabilirsiniz. Ancak o zaman isel tarihinizi; ocukluunuzun, genliinizin ve yallk dneminizin corafyasn bilirsiniz. nsan bedenine tmyle iten bakabildii an, ikinci beden de otomatik olarak grnr. Bu ikinci beden artk dardan da grlebilir. Birinci bedeninizi iinizden biliyorsanz, ikinci bedeni de dardan bilirsiniz. Birinci beden ikinci bedeni asla dardan bilemez ama ierden baktnzda onun d yzn grebilirsiniz. Her bedenin bir i bir de d olmak zere iki boyutu vardr. Tpk bir duvarn biri ie biri da bakan iki yz olduu gibi. Her bedeni evreleyen iki duvar olduu iin birinci bedene ierden bakarken, ikinci bedenin de dardan farkna varrsnz. imdi siz arada bir yerdesiniz; birinci bedenin ii ile ikincinin d arasnda. kinci, yani eterik beden youn bir dumana benzer. inden rahatlkla geebilirsiniz ama saydam deildir. Onun iinden darya bakamazsnz. lk beden katdr. kinci bedenin biimi tpk birincisi gibidir ama o kat deildir. lk beden ldnde ikincisi on gn daha hayatta kalr. Sizinle birlikte yolculuk yapar. On gn sonra o da lr. Buhar olup dalr. Yaarken ikinci bedenin farkna varabilmiseniz, bunu da izleyebilirsiniz. kinci bedeniniz bedeninizden dar kabilir. Meditasyon yaparken bazen aa yukar hareket eder. Siz o Sayfa 38

osho-sessizligi_dinlemek.txt zaman yerekimi ortadan kalkm, yeryzn terk etmisiniz gibi bir his duyarsnz. Ama gzlerinizi atnzda yerde olduunuzu grrsnz; zaten oradan hi ayrlmadnz. Yukar kan ikinci bedeninizdi nk onun iin yerekimi mevcut deildir. Bu yzden ikinci bedeni tandnz an fiziksel bedeninizin bilmedii bir zgrlk duyarsnz. Artk bedeninizden kp, sonra geri dnebilirsiniz. kinci beden deneyimleri yaamak iin ikinci aama budur. Ve metot hi de zor deildir. Yalnzca bedeninizden kmay isteyin; ve ite dardasnz. stein kendisi, bu istein gereklemesidir. kinci bedenin bunun iin hibir aba sarf etmesi gerekmez nk onun iin yerekimi yoktur. Birinci beden iin bu byle deildir. Gittiiniz bir yerden evinize dnmek istediinizde yerekimi ile savamak zorundasnz. Ama ortada yerekimi olmadnda basite istemek yeterli olur. steiniz gerekleiverir. Hipnozda iin iinde olan eterik bedendir. Birincinin burada hibir rol yoktur. rnein hipnoterapist size kr olduunuzu sylerse gzlerinizde hibir sorun olmamasna karn artk gremezsiniz; yalnzca kr olduunuza inandnz iin. Burada etki altnda kalan, telkini alan eterik bedendir. Derin bir transa girdiinizde ikinci beden etkilenir. Salkl bir insana, "sen fellisin" dendiinde yryemez. Bir hipnoterapist ok kesin bir dille konumaldr. Ortada hi phe olmamaldr. "Kr olmu gibisin" derse ie yaramaz. te ayn bu ekilde ikinci beden yalnzca, "bedenin dndaym" der. Sadece bedeninizden kmay isterseniz, hemen karsnz. Normal uyku birinci bedene aittir. Gn boyu alma, stres ve gerginlikler yznden yorulan o olduu iin, gn sonunda geveyen de odur. Hipnozda uyuyan ikinci bedendir. O uyuduunda onunla istediinizi yapabilirsiniz. Hastalandnz zaman, hangi hastalk olursa olsun, bunun yzde yetmi bei ikinci bedende balam ve oradan birinciye gemitir. kinci beden telkine o kadar aktr ki, tp birinci snf rencilerinin zerinde altklar hastala yakalandklar ok grlr. rnein konu ba ars ise, farknda olmadan ilerine dnp, "Benim de bam aryor mu? Bende de ayn belirtiler var m?" diye sorarlar. e dnmek eterik bedeni etkilediinden, telkin alr ve ba ars yaratlr. Doum sancs birinciye deil, ikinci bedene aittir. Bu nedenle hipnozla tamamen sancsz doum yaplabilir. Kadnlarn hi doum sancs ekmedii ilkel toplumlar vardr nk o kadnlarn kafalarnda bu kavram yoktur. Ne var ki her toplumun ortak telkinleri vardr ve bunlar o toplumdaki her bireyin beklentisi haline gelir. Hipnoz altnda ac duyulmaz. Hipnoz altnda her trl ameliyat acsz yaplabilir nk ikinci beden ac olmayaca telkini aldnda ac olmaz. Ben her trl acnn olduu kadar her trl hazzn da ikinci bedende olutuuna ve birinciye getiine kesinlikle inanyorum. Telkin deitiinde ac veren her neyse zevk verebilir. Tabii bunun tersi de mmkn. Telkini deitirin, eterik zihni deitirin, her ey deiir. Yalnzca bunun olumasn kesin biimde isteyin. stemek ve yaptrmak arasndaki fark kesinliktir. Bir eyi tmyle, kesinlikle ve btn benliinizle istediinizde bu irade, yaptrma gc olur. Fiziksel bedeninizden kmay kesin biimde istediinizde bunu yapabilirsiniz. te ancak o zaman ikinci bedeni ierden grebilirsiniz. Fiziksel bedeninizden ktnzda artk birinci ile ikincinin arasnda deilsiniz; ikincinin iindesiniz. Birinci beden yok. imdi ikinci bedeni ierden gryorsunuz; tpk birinci bedeni ierden grm olduunuz gibi. Onun isel almasnn, mekanizmasnn, isel yaamnn farknda olun. lk deneyimde bunu yapmak zordur ama sonralar hep iki beden iinde olacaksnz; hem birincinin, hem de ikincinin. Dikkatiniz daima iki dzeye, iki boyuta evrili olacak. kinci bedenin iine girdiiniz an nc, yani astral bedenin dnda olacaksnz. Astral sz konusu olduunda irade bile gereksizdir. Sadece onun iine girme isteinin var olmas yeterlidir. Artk tmyle ya da kesinlikle istemek gerekmez. ine girmek istiyorsanz, girebilirsiniz. Astral beden de tpk ikinci gibi dumana benzer ama saydamdr. Bu yzden onun dna ulatnz an kendinizi iinde bulursunuz. Snrlar saydam ve grnmez olduundan darda m yoksa ierde mi olduunuzu bile bilemezsiniz. Sayfa 39

osho-sessizligi_dinlemek.txt Astral beden de ilk iki bedenin llerindedir. Beinci bedene kadar boyutlar ayn kalr. erik deiir ama byklk ayndr. Altnc bedende boyut kozmik olur. Yedincide ise artk ne l ne boyut vardr; kozmik boyut bile olmaz. Drdnc bedenin hibir duvar yoktur. nc bedenin iinden itibaren saydam bir duvar bile mevcut deildir. Yalnzca "duvarsz" bir snr bulunur. Bu nedenle iine girmekte hibir zorluk yoktur, hibir metot gerekmez. ncye ulaan drdncye kolaylkla girer. Ama drdncden teye gitmek ilkini amak kadar zordur nk artk zihinsel beden ortadan kalkmtr. Beinci spiritel bedendir. Burada da bir duvar vardr ama birinci ve ikinci beden arasndaki duvar anlamnda deildir. Bu duvar iki farkl boyutu birbirinden ayrr. lk drt beden ayn boyutta bulunur. Snrlar yataydr. imdi ise dikey. Bu yzden drdnc ile beinci arasndaki duvar daha ncekilerden daha byktr. Bunun nedeni bizlerin normalde dikeyi deil yatay grmeye alk olmamzdr. Drdnc bedenden sonra ise hareket aa bir dzeyden yukar dorudur. Artk ierden dar deil aadan yukar gidilir. Yukar bakmay renmeden beinciye ulaamazsnz. Zihin hep aa doru bakar; tpk su gibi aa doru akar. Yoga bu yzden zihnin karsndadr. Suyun, hibir spiritel sistemin simgesi olmamasnn nedeni budur. Ate ise pek ok sistemin simgesidir. Ate yukar kar, asla aa inmez. Bu yzden drdnc bedenden beinciye kmann sembol atetir. nsan daima yukar bakmaldr, aa bakmay brakmaldr. Yukar doru nasl baklr? Bunu yapmann yolu nedir? Meditasyon srasnda gzlerin yukar, ajna chakra'ya bakmas gerektiini duymusunuzdur. (Ajna chakra: iki kan arasnda, nc gz diye bilinen alan). Gzler kafatasnzn iini grmek istercesine yukar doru odaklanmaldr. Burada gzler yalnzca semboliktir. Aslnda vizyon kastedilmektedir. Vizyonumuz, grme duyumuzun organ olan gzlerle ilgilidir. Bunun nedeni isel vizyonda bile gzlerin ara olmasdr. Gzlerinizi yukar evirdiinizde vizyonunuz da yukar odaklanr. Raja yoga drdnc bedenle balar. Yalnz hatha yoga birinci bedene aittir. Geri kalan yogalar baka bir yerde balar. Teozofi ikinci bedenden, dier sistemler ise ncden balar. nsanlk drdnc bedene doru ilerledike pek ok kii buradan balayabilecek. Ama bunun koulu daha nceki yaamlarda ilk bedeni geebilmi olmaktr. Baz insanlar gemi yaamlarnda ilk bedeni ap amadklarn bilmeden raja yogay kitaplardan, swamilerden ya da gurulardan renip uygulamaya alyor. Bu kiiler hayal krklna uramaya mahkumdur nk drdncden balanamaz. lk nn geilmi olmas arttr. Drdncye ulamak ancak byle mmkn olur. Drdnc asla balang olamayacak bir bedendir. Drt yoga vardr: birinci beden iin hatha yoga, ikinci iin mantra yoga, nc iin bhakti yoga, drdnc iin ise raja yoga. ok eskilerde herkesin birinci beden ile balamas gerekiyordu. Gnmzde ise ok eitli insanlar var. Bir kii daha nceki bir yaamda ikinci bedene gelmi olabiliyor. Bir bakas ncye, vb. Ama ryalar sz konusu olunca birinci bedenden balamak arttr. Ancak o zaman iin tm kapsamn ve spektrumunu kavrayabilirsiniz. Sonuta, drdnc bedende bilinciniz ate gibi olmal, yani yukar gitmeli. Yukar gidip gitmediini anlamann pek ok yolu vardr. rnein aklnz sekse doru gidiyorsa bu suyun aa doru akmas gibidir nk seks merkezi aadadr. Drdnc bedende gzlerinizi yukar evirmelisiniz, aa deil. Bilincin yukar doru gitmesi iin ie gzlerin altnda deil, stndeki bir merkezden balamak gerekir. Gzlerin yukarsnda bunun yaplabilecei tek bir merkez vardr: ajna chakra. ki gz birden yukar, nc gze dorultulmaldr. nc gz eitli ekillerde bilinir. Hindistan'da bakire bir kz ile evli bir kadn, nc gz zerinde renkli bir boya ile yaplan bir iaretle anlalr. Bakire doal olarak aadaki seks merkezine bakar ama evlendikten sonra yukar bakmaldr. Artk anne olmas gerektiinden yolculuu yukar, cinselliin olmad yere dorudur -ya da cinsellik tesine. Kadna yukar bakmas gerektiini hatrlatmak iin nc gz zerine renkli iaret, bir tika yaplr. Alnlarda tilak denen iaretler 'sannyasin'ler, tapnanlar gibi eitli tip kiiler tarafndan kullanlr ve pek ok tip Sayfa 40

osho-sessizligi_dinlemek.txt ve renkleri ardr. Bir chandan (sandal aac ezmesi) kullanmak da mmkndr. Gzleriniz nc gze bakmaya balad an o merkezde byk bir ate oluur. Bir yanma hissi duyarsnz. Bu nc gzn almakta olduunun iaretidir. Orasn serin tutmak gerekir. Hindistan'da bu amala sandal aac kullanlr. Bu ezme yalnz serinlik vermekle kalmaz, ayn zamanda nc beden ve onu amakla ilgili bir kokusu da vardr. Bu serinletici parfm ve konulduu nokta dikkati yukar eker, srekli nc gz hatrlatr. Gzlerinizi kapatsanz ve ben parmamla nc gz noktanza dokunsam, aslnda sizin nc gznze dokunuyor olmam ama siz yine de onu hissetmeye balarsnz. Bu kadarck bir basn, parmak ucu ile bu kadar hafif bir dokunu bile yeterlidir. Bu yzden serin ve gzel kokulu bir dokunu dikkatinizin srekli nc gze ekilmesine yeter. zetle, drdnc bedenden gemek iin tek bir teknik, tek bir metot vardr: yukar bakmak. Shirshasan (Amuda kalkmak), bedenin ters durmas da gzler genelde aa bakt iin bir metot olarak kullanlrd. Amuda kalktnzda gzleriniz yine aa bakyor olacak ama artk yukar aa olmutur. Enerjinizin aa doru ak yukar evrilmitir. Baz insanlarn meditasyon yaparken sebebini bilmeden ters pozisyonlar almalarnn sebebi budur. Byle yapnca enerjinin ak ynn deitirir. Zihinleri aa aka o kadar almtr ki, enerjinin yn deitiinde rahatszlk duyarlar. O zaman shirshasan pozisyonu alrlar ve rahatlarlar nk enerji yeniden aa doru akmaya balamtr. Tabii enerji aslnda aa deil, merkezlerinize, yani akralarnza gre yukar doru akmaktadr. Bylece shirshasan drdnc bedenden beinciye gei metodu olarak kullanld. Aklda tutulmas gereken esas ey yukar bakmaktr. Bu ratak (gzleri bir nesneye dikmek), gnee odaklanmak gibi ok eitli yollar ile de yaplabilir. Yine de en iyisi bunu iten yapmaktr. Yalnzca gzlerinizi kapatn! Tabii nce ilk drt beden almaldr. Aksi halde bunun bir yarar olmaz. nsann akl karabilir, eitli akl hastalklarna neden olabilir nk btn sistem altst olur. Drt beden aa bakyor ama isel zihniniz yukar bakyorsa bunun izofreni ile sonulanmas ok olasdr. Bence izofreninin asl nedeni de budur. Bu yzden sradan psikoloji izofreniyi zmleyemiyor. izofrenik zihin ayn anda iki ayr yne bakan zihindir: darda durup ieri bakar; darda durup yukar bakar. Sisteminiz tmyle uyum iinde olmaldr. Fiziksel bedeninizi ierden tanmyorsanz, bilinciniz aa dnktr. Bu salkldr, uyum vardr. Dar doru hareket eden bir zihni asla yukar evirmeye almamalsnz. Yoksa blnme, yani izofreni ortaya kar. Uygarlklarmz, dinlerimiz insanlarn ift kiilikli olmalarnn balca nedenleridir. Mutlak uyumla ilgilenmemilerdir. Daha kendi fiziksel bedenlerine bile girememi kiilere yukar kma metotlar reten retmenler var. Metot ie yaramaya baladnda kiinin yars yukar doru karken dier yars bedenin dnda kalr. O zaman bu ikisi ayrlr, blnme olur. O insan iki kii olur; bazen biri, bazen teki; Jekyll ve Hyde. Bir insann ayn anda yedi kiilii olmas bile mmkndr. Bu durumda blnme tamamlanmtr. Yedi farkl enerji haline gelmitir. Bir paras aa doru hareket ederek birinci bedende kalr. Bir para ikinci, bir para ise nc ile birliktedir. Bir para yukar doru gider, baka bir para baka bir yne. Artk kiinin merkezi kalmamtr. Gurdjieff byle bir insan efendisi olmayan bir eve benzetiyor. Yedi hizmeti var ve her biri kendinin evin efendisi olduunu iddia ediyor. Kimse bunun aksini savunamyor nk efendi evde deil. Kap alndnda kapya en yakn hizmeti ayor ve evin efendisi o oluyor. Ertesi gn, bir baka hizmeti kapy ayor ve evin efendisi olduunu sylyor. Bir izofrenin merkezi yoktur. Ve hepimiz bu durumdayz! Topluma uyum salamz, hepsi o kadar. Aramzda yalnz derece farklar var. Efendi ya uyuyor ya da evde yok ve her para evin sahibinin kendisi olduunu iddia ediyor. Cinsel drtler ortaya ktnda, efendi seks oluyor. lml olduunuz, aileniz, dininiz, her ey inkar ediliyor. Seks evin mutlak sahibi haline geliyor. Sonra, seks drts bittiinde kargaa balyor. Mantnz ii ele alyor ve "efendi benim" diyor. Artk mantk btn evi ele geirip seksi eve almyor. Sayfa 41

osho-sessizligi_dinlemek.txt Tm paralar srayla evin tmn ele geiriyor. fke duyulduunda efendi o oluyor. Artk ne mantk ne bilinlilik ortada. Kimse fkenin nne geemiyor. te bu yzden birbirimizi anlayamyoruz. Sevecen bir kii fkeleniyor ve aniden sevgi ortadan kayboluyor. Biz de o kii gerekten sevecen mi deil mi anlayamyoruz. Sevgi yalnzca bir hizmetkard. fke de yle. Efendi yok. Bu yzden normalde bakalarna gvenemiyoruz nk o efendi deil. Her an hizmetkarlardan biri idareyi ele alabilir. O hi kimse; o bir btn deil. zetle sylemek istediim; ilk drt bedenden gemeden yukar bakma teknikleri uygulanmamaldr. Yoksa almas imkansz blnmeler oluur ve yeniden balamak iin bir sonraki yaamnza kadar beklemek zorunda kalrsnz. Batan balayan teknikler uygulamak gerekir. nceki yaamlarnzda ilk bedeni amsanz, onlar tekrar gemeniz an meselesi. Hibir zorluk ekmezsiniz. Blgeyi tanyorsunuz, yolu biliyorsunuz. Hemen karnza karlar. Onlar tanyorsunuz ve onlar atnz! O zaman ilerleyebilirsiniz. Benim srar ettiim konu herkesin birinci bedenden balamas gerektii. Herkesin! Drdnc bedeni amak ok nemli bir aamadr. O ana kadar insandnz. Artk insanst oldunuz. Birinci bedende yalnzca hayvandnz. Ancak ikinci bedende insan ortaya kar. Ve ancak drdncde tmyle iek aar. Uygarlk asla drdncden ileri gidemedi. Drdncnn tesi insan tesidir. Bir Buda, bir Mahavir, bir Krishna insan tesidir. Onlar insanstdr. Yukar bak drdnc bedenden yukar sramaktr. Birinci bedenime dardan bakarken ben yalnzca insan olma olasl olan bir hayvandm. Bir hayvanla aramdaki tek fark, ben insan olabilirim, o olamaz. Ama ikimiz de insann altndayz. Yalnz benim insan olma kapasitem var. kinci bedenden sonra insann iek amas balar. Drdnc bedendeki bir kii bile bize insanst gelir. Oysa deildir. Bir Einstein'n ya da bir Voltaire'in insanst olduunu dnyoruz ama deiller. Onlar tamamen iek am insanlar ve bizden stnler. Ama insann stnde deiller. Yalnz bir Buda, bir Krishna ya da bir Zerdt insan tesidir. Yukar bakarak, bilinlerini drdnc bedenin stne ararak zihnin snrlarn getiler; zihinsel bedeni atlar. Dini ve ahlaki yklerde anlalmas gereken semboller var. Peygamberler yukar baktlar ve kendilerine yukardan bir eyler indiini sylediler. Biz bunu fiziksel anlamda aldk bylece Tanr'y gkyzne yerletirdik. Bize gre yukar gkyzdr, aa ise topran alt katmanlardr. Tabii bu yorumumuz nedeni ile sembolleri anlamam olduk. Peygamberler yukar bakarken gkyzne bakmyordu; ajna chakra'ya bakyordu. Kendilerine yukardan bir eyler indiini sylerken doru sylyordu ama ne var ki yukarnn anlam bizim iin farkl. Zerdt her resminde yukar bakarken grlr. Gzleri asla aa dnk deildir. lahi olan ilk kez yukar bakarken grd. lahi olan ona bir ate halinde geldi. Perslerin atee tapmalarnn nedeni budur. Bu ate kavram ajna chakra'dan gelir. Yukar baktnzda o nokta ok snr, sanki her ey yanyormu gibi gelir. Bu yanma duygusu dnmnze neden olur. Alt varlnz yanyor ve bitiyor ve bir st varlk douyor. "Ateten gemek" deyiminin anlam budur. Beinci bedenden sonra baka bir yere, baka bir boyuta yolculuunuz devam eder. Birinci bedenden drdncye kadar hareket dardan ieri dorudur; drdncden beinciye ise aadan yukarya. Beinciden sonra egodan egonun yok olmasna doru gidilir. Artk dar, ieri, aa ya da yukar kavramlar kalmamtr. Artk "ben" ve "bensizlik" vardr ki bu konu bir merkezin var olup olmamas ile ilgilidir. nsan beinci bedene kadar merkezsizdir -paralara blnmtr. Ancak beinciden sonra bir merkez, btnlk, teklik vardr. Ama merkez ego haline gelir. Artk daha fazla ilerlemenin nndeki engel bu ego olacaktr. O ana kadar ilerlemeye yardm eden her adm artk ayaa taklan bir ey olmutur. Gemi olduunuz her kpry terk etmeniz gerekiyor. Size geiinizde yardm etti, yardmcnz oldu ama ona tutunmaya devam ederseniz, engeliniz olur. Beinci bedene kadar bir merkez oluturulmas gerekiyordu. Gurdjieff beincideki bu merkezi bir kristalleme olarak tanmlyor. Artk hizmetkarlar yok; efendi idareyi ele ald; uyand; geri geldi. Artk bir efendi var ve hizmetkarlar ekildiler, sustular. Beinci bedene girdiinizde kristalleme gerekleti ama daha ileri gitmek iin bu kristalleme de yok edilmeli, Sayfa 42

osho-sessizligi_dinlemek.txt yeniden kaybedilmelidir. Bolua, kozmie salverilmelidir. Yalnz sahip olan kaybedebilir, bu yzden beinci bedenden nce egosuzluktan sz edilemez, yanl ve sama olur. Egonuz yoksa, onu nasl yok edebilirsiniz? Ya da pek ok egonuz olduunu syleyebilirsiniz nk her hizmetkarn ayr bir egosu vardr. ok-egolu, ok-kiilikli, ok-ruhlusunuz; tek bir ego deilsiniz. Egoyu kaybedemezsiniz nk ona sahip deilsiniz. Zengin bir adam mallarndan vazgeebilir ama hibir eyi olmayan fakir bir adam bunu yapamaz. Vazgeebilecei, kaybedebilecei hibir eyi yoktur. Ama bunu yapabileceklerini sanan fakir adamlar var. Zengin kaybetmekten korkar nk kaybedecek bir eyleri vardr; fakir her an her eyden vazgemeye hazrdr. Hazrdr ama vazgeecei hibir eyi yoktur. Beinci beden en zengin bedendir. Bir insann toplayabilecei her eyi biriktirmitir. Beinci, insanln zirvesidir. Sevginin, efkatin, deer tayan her eyin zirvesidir. Tm dikenler dklmtr. imdi iein de dklme zaman gelmitir. Artk yalnzca gzel koku, parfm kalacak, iek yok olacak. Altnc parfm boyutudur, kozmik parfmn boyutu. iek yok, merkez yok. ember var ama merkez yok. Her eyin merkez haline geldiini de syleyebiliriz, merkezin yok olduunu da. Yalnzca her yne serbeste yaylma duygusu var. Blnme yok, ayrlma yok; bireyin "ben" ve "bensizlik", "ben" ve "teki"ne blnmesi yok. Hibir blnme yok. Demek ki birey iki ekilde yok olabiliyor: izofrenik olarak alt kiiliklere blnerek, bir de kozmik biimde, yani nihai olann iinde kaybolarak. Daha byn, en byn, Brahma'nn iinde, sonsuz boluun iinde kaybolarak. Artk iek yok, varolan yalnz parfm. iek de bir engeldir ama yalnz parfm varolduunda, varolan mkemmeldir. Artk bir kaynak yok, onun iin lemez. lmszdr. Bir kayna olan her ey bir gn lr ama artk iek olmad iin kaynak da yok. Parfm yaratlmad iin ne lm ne de snrlar var. nnde hibir engel yok. Sonsuza ve tesine kadar gider. zetlersek, beinci bedende artk aa, yukar, yana doru, ieri, dar yok. Sorun ego sahibi olmak ya da olmamak. Ve ego, kurtulmas en zor olandr. Beinci bedene kadar ego sorun olmaz nk buraya kadar baarlanlar egoyu doyurur. Kimse izofrenik olmak istemez. Herkes kristallemi bir kiilik sahibi olmak ister. Bu yzden her sadhaka, her aray beinci bedene kadar gelebilir. Beinci bedenden sonra hibir metot yoktur nk her eit metot ego ile ilgilidir. Bir metot kullandnzda ego glenir. Bu yzden beinci bedenden teye gitmek isteyenler iin bir metot sz konusu olamaz. Metotsuzluk, tekniksizlik sz konusudur. Beinciye kadar bir metot kullanabilirsiniz ama ondan sonra bu imkanszdr nk kullanc kaybolmutur. Herhangi bir ey kullandnzda kullanc glenir. Egosu kristalleir; kristalin ekirdei haline gelir. Bu nedenle beinci bedende kalanlar sonsuz ruhlarn olduunu sylerler. Her ruhu bir atom olarak dnrler. ki atom bir araya gelemez. Kaplar, pencereleri yoktur; kendilerinden baka her eye kapaldrlar. Egonun pencereleri yoktur. Leibnitz'in bunun iin kulland bir szck var: monad. Beinci bedende kalanlar (monadlar), penceresiz atomlar haline gelirler. Artk yalnzsnz, yalnzsnz ve yalnzsnz. Kukusuz bu kristallemi egonun yok edilmesi gerekir. Metot olmakszn nasl yok edilecek? Hibir yol yokken onun tesine nasl geilecek? Ondan nasl kalr? Kap yok. Zen rahipleri kapsz geitten sz eder. Artk geit de yok ama yine onu amak gerekiyor. yleyse ne yapmal? lk adm: kristalleme ile zdelemeyin. Yalnzca bu kapal "ben" evinin farknda olun. Yalnzca onun farknda olun -hibir ey yapmayn- ve bir patlama olacak! Kendinizi onun tesinde bulacaksnz. Bir Zen yks vardr. Bir kaz yumurtas bir ienin iine konmu. Kaz yumurtadan kyor ve bymeye balyor ama ienin az ok kk olduu iin dar kamyor. Kazn bymesi sryor ve artk ienin iinde yaayamaz hale geliyor. imdi, kaz kurtarmak iin ieyi krmak gerekiyor yoksa kaz lecek. retmenleri arayya soruyor: "Ne yapmal? Biz kaz da ieyi de kaybetmek istemiyoruz. kisi de kurtulmal. Bunu nasl yapabiliriz?" Bu beinci bedenin sorusudur. k yolu yok ve kaz byyor, kristalleme tamamlannca ne yapmal? Sayfa 43

osho-sessizligi_dinlemek.txt Aray bir odaya kapanyor ve dnmeye balyor. Ne yapmal? Yalnzca iki zm grnyor. Ya ie krlacak ve kaz kurtulacak ya da kaz lme terk edilip ie kurtulacak. Aray uzun uzun dnyor. Aklna baz zmler geliyor ama hibirinin uygulanamayacan gryor. retmeni ona gitmesini ve dnmeyi srdrmesini sylyor. Aray gnlerce ve gecelerce dnyor ama bir zm bulamyor. En sonunda dncenin yok olduu bir an geliyor. Bararak dar kyor, "Eureka! Kaz dar kt!" retmeni nasl diye bile sormuyor, nk sorunun tmyle sama olduunu biliyor. Beinci bedenden ileri gitmek iin insan kristallemenin farknda olmal (kaz darda!) Sizin de kendinizi darda bulacanz an, "ben"in yok olduu andr. Kristalleme kazanlm ve kaybedilmitir. Beinci iin kristalleme (merkez, ego) ok nemliydi. Bir geit, bir kpr olarak ok gerekliydi. Yoksa beinci beden geilemezdi. Ama artk ona ihtiya kalmad. Drdncden gemeden beinciye ulamay baaran insanlar vardr. Pek ok zenginlik edinen bir kii bir anlamda kristallemitir. Ama kristalleme beinci bedendedir. nceki drt beden onunla uyum iinde deilse bu bir hastalk haline gelir. Mahavir ve Buda da kristallemilerdi ama onlarnki farklyd. Hepimiz egoyu tatmin etme peindeyiz nk iimizin derinliklerinde beinci bedene ulama arzusu yatyor. Ama kestirme bir yol seersek, sonunda kayboluruz. En kestirme yol ise zenginlik, g ve politikadr. Ego tatmin olur ama bu sahte bir kristallemedir. Benliiniz tmyle uyum iinde deildir. Ayanzda bir nasr kmas ve sonra kristallemesi gibidir. Sahte kristallemedir, anormal bir byme, bir hastalktr. Kaz beinciden kt, yani altncdasnz. Beinciden altncya giden yol ok gizemlidir. Beinciye kadar bilimsel metotlar kullanlabilir; yoga yararldr. Ama ondan sonra bu anlamsz bir ey olur nk yoga bir metodoloji, bilimsel bir tekniktir. Beincide Zen ok yararldr. Beinciden altncya gitme metodudur. Zen Japonya'da geliti ama balang yeri Hindistan'dr. Kkleri yogaya dayanr. Yoga geliti ve Zen oldu. Zen Bat'da ok tutuluyor nk Batl egosu bir anlamda kristallemitir. Batllar dnyann efendileridir; her eyleri var. Ama egolar yanl yoldan kristalleti. lk drt beden alarak olumad. Zen bu yzden orada popler ama yarar olamaz nk kristalleme yanl. Gurdjieff Bat iin ok daha yararl nk ilk bedenden balayp beinciye gtryor. O da beinciden sonra yardmc olamyor. Onun teknikleri ile doru kristallemeyi gerekletirebilirsiniz. Zen Bat'da ok moda oldu nk kkleri orada deil; ok uzun bir srete Dou'da gelitirildi. Hatha Yoga ile balad ve Buda ile en yksek noktasna ulat. Bu binlerce ve binlerce yl boyunca dii zihnin, alc zihnin alak gnlll, pozitif eylem yapmak yerine zihnin her eye ak tutulmas ile oldu. Dou her zaman dii oldu. Bat ise erkektir, yani saldrgan ve pozitif. Dou ak ve alcdr. Zen'in Dou'da ie yaramasnn nedeni dier metotlarn ilk drt beden ile ilgili olmasdr. Bu ilk drt Zen'in fkrabilecei kkleri oluturdu. Gnmzde Japonya'da Zen neredeyse anlamsz hale geldi. Bunun nedeni Japonya'nn tamamen Batllamasdr. Bir zamanlar Japonlar dnyann en alak gnll insanlarydlar. Artk bu alak gnlllkleri bir ovdan ibaret. z, ekirdein bir paras olmaktan kt. Bylece Zen Japonya'dan kalkp Bat'ya yerleti. Ne var ki burada tutulmasnn nedeni, egonun sahte kristallemesi. Beinci bedenden altncya kadar Zen son derece yardmcdr. Yalnz o zaman, ne nce ne de daha sonra. Dier bedenler asndan tmyle yararsz, hatta zararldr. lkokulda niversite dersleri vermeye benzer. Beinci bedenden nce Zen kullanlrsa satori deneyimi yaanr. Satori sahte samadhi'dir. Drdnc (zihinsel) bedende satori iinizde gzellik duygular ve dinginlik oluturur. Daha sanatsal, estetie daha yatkn olursunuz. Fakat kristallemeye yardm etmez. Sizi drdnc bedenden beinciye gtrmez. Zen ancak kristalleme sonras ie yarar. Kaz ieden kmtr, "nasl" olmadan. Zen bu noktada balar; pek ok baka metotlar kullanldktan sonra. Bir ressam gzleri kapal resim yapabilir; bu bir oyun gibi grnr. Bir Sayfa 44

osho-sessizligi_dinlemek.txt aktr rol yaparken hi de rol yapyor gibi grnmeyebilir. Ne var ki bunlar uzun yllar boyu zorlu almalarn sonucudur. Artk aktr son derece rahattr ama bu rahatlk bir gnde kazanlmad. Yrrken bunu nasl yaptmz hi fark etmeyiz. Birisi bize nasl yrdmz sorsa, "yryorum ite, bunun nasl yok" deriz. Ama "nasl" bebeklikte renilmitir. Bebee yrmenin metodu olamayacan m rettiniz? Ona "haydi yr!" m dediniz? Bu ok sama olurdu. O bunu anlamazd. Krishnamurti bunu yapyor. Bebek beyinli yetikinlere, "Yryebilirsin. Haydi yr!" diyor. nsanlar onu dinleyince byleniyorlar, ok holarna gidiyor. ok kolay! Hibir metot olmadan "yrmek". yle olsayd herkes "yryebilirdi". Krishnamurti de Bat'da bu yzden ok popler oldu. Hatha yogann, mantra yogann, bhakti yogann, raja yogann ya da tantrann ne kadar emek, ne kadar zaman gerektirdiine ve ne kadar zor olduuna bir bakn. Yzyllar boyunca, bir sr yaam ve zorlu abalar... Ama insanlar beklemek istemiyor. Kestirme bir yol, hzl bir forml olmal. Onun iin Krishnamurti onlar ekiyor. "Haydi yr" diyor, "dorudan Tanr'nn iine gireceksin. Hibir metot yok." Ama metotsuzluk ok zor bir yntemdir. Rol yapmyor gibi rol yapmak, konumuyor gibi konumak, zahmetsizce yrmek ancak ok uzun ve zorlu abalar sonucunda baarlabilir. alma ve aba gereklidir, baka trl olmaz. Ama onlarn da bir snr vardr. Bu snr beinci bedendir. Beinciden altncya geite onlara gerek yoktur. Yoksa hibir yere gidemezsiniz; kaz asla dar kamaz. Hintli yogilerin sorunu budur. Beinciyi amak onlar iin ok zor nk onlar metot bamlsdr. Metotlarla hipnotize olmu durumdalar. Hep metotlarla altlar. Beinciye kadar ak biimde belirlenmi bilimsel metotlar uygulayarak rahata yol aldlar. aba gerekiyordu, onlar da o abay gsterebiliyorlard! Ne kadar zor olursa olsun, onlar iin sorun deildi. Ama sra beinciye gelince, metotlar dnyasndan metotsuzluk dnyasna gemeleri gerekti. O zaman ne yapacaklarn ardlar. Durdular, yere kp oturdular. Bylece pek ok aray iin beinci son nokta oldu. Bu yzden yedi deil, be bedenden bahsederler. Beincide kalanlar bunun sonuncu olduunu sanyorlar. Oysa ki bu son deil, yeni bir balangtr. Artk birey olmaktan birey olmamaya gemenin zaman gelmitir. Burada Zen ya da onun gibi zahmetsiz metotlar ie yarayabilir. Zazen hibir ey yapmadan yalnzca oturmak anlamna gelir. Normal insann bunu anlamas mmkn deildir. Hibir ey yapmadan oturmak! Bu nasl olur? Bir Ghandi bunu anlar. "Tekerleimi evireceim" dedi, "Bir eyler yapmal. Benim yaptm eylem de benim duam, benim meditasyonum." Ona gre yapmamak yapmaktr. Beinciden altncya giderken yapmamak eyleminin kendine zg bir boyutu, bir cokusu, kendisi ve ayarlamalar vardr. Daha nce anlalamaz. Altncdan yedinciye geite metotsuzluk bile yoktur. Metot beincide yok olmutu. Altncda ise metotsuzluk yok oldu. Bir gn kendinizi ylece, yedincide buluverdiniz. Kozmos bile yok oldu. Var olan yalnzca hilik. Kendiliinden oluuverir. Bu oluum altncdan yedinciye geie aittir. Oluturulmamtr, bilinmeyendir. Oluturulmad iin daha nce olup bitenlerle ilgisi yoktur; onlarn devam deildir. Oluturulsayd ortada bir devamllk olmas gerekirdi o zaman da varlk yok olamazd -yedincide bile. Yedinci mutlak yokluktur: Nirvana, boluk, varolmamak. Varolmaktan olmamaya geite devamlln olmas mmkn deildir. Oluturulmayan bir sramadr. Yoksa altnc bedene benzerdi. te bu yzden altncdan yedinciye geiten sz etmek bile mmkn deildir. O bir devamszlk olgusudur, bir boluktur. Bir ey vard, imdi bir ey var. Bu ikisi arasnda bir balant yok. Bir eyin varolmas sona erdi, bir ey balad. Bir misafirin bir kapdan karken dier bir kapdan baka bir misafirin girmesi gibi bir ey. Birinin kmas ile tekinin girmesi arasnda bir balant yok. Yedinci beden nihai bedendir nk artk oluturulan, yaratlan dnyay arkada braktnz. Yaratltan nce var olan ve yok olutan sonra da var olacak olan orijinal kaynaa vardnz. zetle, altncdan yedinciye metotsuzluk bile yoktur. Hibir ey yardmc olamaz; her ey engel olabilir. Kozmikten hilie gei bir olgudur; oluturulmam, hazrlanmam, talep edilmemitir. Bu ok ani olur. Yalnz bir ey unutulmamaldr: altncya tutunup kalmayn. Bu yedinciye gemenizi engeller. Sayfa 45

osho-sessizligi_dinlemek.txt Yedinciye gemenin pozitif bir yolu yoktur ama negatif engeller olabilir. Brahma'ya, kozmosa taklp kalabilirsiniz. "Oraya vardm!" diyebilirsiniz. Yedinciye ulatklarn syleyenler ulamayanlardr. "Biliyorum" diyenler altncda kalr. Yalnzca bir Buda altncy geti nk "bilmiyorum" dedi. Nihai sorular yantlamay reddetti. "Hi kimse bilmiyor" dedi, "Hi kimse de bilmedi." Buda anlalamad. "Hayr" dediler, "retmenlerimiz bildi. Onlar Olan'n Brahma olduunu sylediler." Ama Buda yedinci bedenden sz ediyordu. Hibir retmen yedinciyi bildiini syleyemez nk bunu syledii anda onu kaybeder. Onu bir kez bilince, onu bildiinizi syleyemezsiniz. Altnc bedene kadar her ey sembollerle ifade edilebilir ama yedinci iin bir sembol mevcut deildir. O yalnzca bir boluktan ibarettir. in'de tamamen bo bir tapnak var. inde hibir ey yok; ne bir resim, ne bir yaz, hibir ey. Yalnzca bombo duvarlar. Rahip bile tapnan dnda kalyor ve "bir rahip tapnan iinde olamaz, ancak dnda durabilir" diyor. O rahibe, tapnan Tanrsnn nerede olduunu sorarsanz, "te, bakn!" diyor. Gsterdii yerde boluktan baka bir ey yok. Hi kimse de yok. O, "Bakn! te! u anda Burada!" diyor. Ama orada yalnzca plak, bo bir tapnak var. Objeler ararsanz altncdan yedinciye geemezsiniz. Negatif hazrlklar vardr. Negatif bir zihin gerekir. Hibir eyi arzulamayan bir zihin. Moksha'y, kurtuluu, Nirvanay bile, gerei bile aramayan bir zihin. Hibir eyi beklemeyen hatta Tanr'y, Brahma'y bile beklemeyen bir zihin. Hibir istek, arzu ve beklenti tamadan yalnzca olan. Yalnzca olmak. te o zaman yedinci ortaya kar... ve kozmos bile artk yok olmutur. Yedinciye aamalarla ularsnz. Fizikselden balayn ve eterie doru aln. Sonra astral, zihinsel ve spiritel. Beinciye kadar alabilirsiniz. Beinciden sonra yalnzca farknda olun. Orada yapmak nemini yitirir. nemli olan bilinliliktir. Ve en sonunda altncdan yedinciye geerken bilinlilik bile nemini yitirir. Yalnz olu, olmak vardr. te tohumlarmzn potansiyeli budur. Olabileceimiz budur. ? Sayfada Ara 8 Olumak ve Olu

Bize yedi bedenin gerginliklerini ve rahatlamalarn anlatr msnz ltfen? Tm gerginliklerin esas kayna oluum srecidir. nsan srekli bir eyler olmak ister. Kimse kendinden memnun deildir, kendini rahat hissetmez. Olan varlk kabul edilmez, inkar edilir. Baka bir ey ideal olarak grlr ve o olunmak istenir. Bylece olduunuz ile olmak istediiniz arasnda srekli bir gerginlik olur. Bir ey olmak istiyorsunuz. Gerginliin anlam olduunuzdan memnun olmadnz ve olmadnz bir ey olmak istediinizdir. Bu ikisi arasnda gerginlik yaratlr. Ne olmak istediinizin nemi yoktur. Zengin, nl, gl, hatta zgr, bamsz, ilahi, lmsz olmay, ilahi kurtuluu, moksha'y isteseniz bile yine gerginlik olacaktr. Arzu edilen her ey gelecekte olabilecek bir eydir, u anda olduunuzun kartdr, bu da gerginlik yaratr. Seilen ideale ulamak ne kadar imkanszsa, gerginlik de o kadar fazla olur. Bu yzden materyalist bir insan dindar birine gre daha az gergindir nk dindar kii imkansz, ok uzaktaki hedefi arzulamaktadr. Hedefle arasndaki mesafe o kadar fazladr ki aray ancak gerginlik doldurabilir. Gerginlik ne olduunuz ile olmak istediiniz arasndaki boluktur, uurumdur. Uurum ne kadar bykse, gerginlik de o kadar byk olur. Kkse kk olur. Arada hi boluk yoksa kendinizden memnunsunuz. Demek ki zihniniz anda, imdide yayor. Ortada hibir gerginlik nedeni yok. Kendiniz kendinizle rahatsnz. Tao'nun iindesiniz. Benim dnceme gre siz dindarsnz; dharma'nn iindesiniz. (Dharma: doa yasas, evrensel spiritel yasa.) Sayfa 46

osho-sessizligi_dinlemek.txt Aradaki boluun pek ok katmanlar olabilir. Arzu fizikselse, gerginlik de fiziksel olur. Belirli bir beden, belirli bir biim, fiziksel boyutta olduunuzun dnda bir ey istiyorsanz, o zaman fiziksel bedeninizde gerginlik duyarsnz. Daha gzel olmak istediniz; bedeniniz gerginleti. Gerginlik nce bedeninizde yani fizikselde balar ama devam ederse, azalmazsa, daha derinlere inerek dier katmanlara da srayabilir. Arzu ettiiniz psiik glere sahip olmaksa, gerginlik psiik dzeyde balar ve oradan yaylr. Bu yaylma tpk bir gle ta atmaya benzer. Ta bir noktaya der ama oluturduu titreimler sonsuza kadar yaylr. Bunun gibi gerginlik yedi bedenin herhangi birinde balayabilir ama orijinal kaynak hep ayndr: Bulunulan durum ile arzulanan durum arasndaki boluk. Ancak kendimizi tmyle olduumuz gibi kabullendiimizde gerginlik olmaz. Toptan kabullenme bir mucizedir, yegane mucizedir. Kendini olduu gibi, tamamen kabul etmi bir kiiye rast gelmek yegane artc eydir. Varoluun kendisi gerginliin yokluudur. Gerginlik hep varsaymsal, ortada olmayan olaslklardan kaynaklanr. "imdi"de gerginlik yoktur; gerginlik hep gelecekle ilgilidir. Hayal gc tarafndan yaratlr. Kendinizi olduunuzdan baka trl hayal edersiniz. Hayal edilen bu potansiyel gerginlik oluturur. Bu yzden kiinin hayal gc ne kadar genise, o kadar fazla gerginlik olasl vardr. Hayal gc ykc hale gelmitir. Hayal gc yapc ve yaratc da olabilir. Tm hayal gcnz imdiye, u ana odaklanmsa, varoluunuzu bir iir gibi grmeye balarsnz. Hayal gcnz bir arzu, istek yaratmyor; onu yaamak iin kullanyorsunuz. imdide yaamak gerginliin tesindedir. Hayvanlar gergin deildir, aalar gergin deildir nk hayal gleri yoktur. Gerginliin altndadrlar, ayn zamanda da tesinde. Gerginlikleri bir potansiyel olarak kalr, gereklemez. Onlar evrim srecindeler. Onlarn da benliklerinde gerginliin patlayaca ve gelecei arzulayacaklar bir an gelecek. Bu kesindir. Hayal gc bir gn mutlaka aktif hale gelir. Hayal gcnn ilk aktifletii konu gelecektir. mgeler yaratmaya balarsnz ve bu imgelerin gerekle balants olmamas daha da fazla imge retmenize yol aar. Ama yaanan an ile hayal gcnn bir ilgisi olamaz. u an hakknda nasl hayal kurabilirsiniz? Buna gerek yoktur. Bu ok iyi anlalmas gereken bir noktadr. Bilinli olarak "imdi"de olabilirseniz hayaller iinde yaamazsnz. O zaman hayal gc "imdi"yi yaratmakta zgr kalr. Tek gereken doru biimde odaklanmaktr. Hayal gc gerek olana odaklanrsa yaratmaya balar. Bu yaratma herhangi bir ekilde olabilir. Bir airseniz, iirler yaratrsnz. iir gelecei zlemez; imdinin bir ifadesidir. Ressamsanz, resimler ortaya kar. Bu resimler hayal ettiiniz eylerin deil, bildiiniz ve yaadnz eylerin resimleri olacaktr. Hayal gcnzn iinde yaamadnzda, "imdi" size verilecektir. Onu ister ifade edersiniz, ister sessiz kalrsnz. Ama bu sessizlik l bir sessizlik deil, zerinde allm bir sessizliktir. O da u ann bir ifadesidir. O an o kadar derindir ki ancak sessizlik aracl ile ifade edilebilir. Onu ifade etmek iin iir yeterli deildir, resim yeterli deildir. Sessizlikten baka hibir ey onu anlatamaz. Bu sessizlik negatif bir ey deil, aksine pozitif bir iek amadr. inizde bir ey yeerdi, sessizliin iei at ve tm yaadklarnz onun aracl ile anlatlyor. Anlalmas gereken ikinci bir nokta daha var. imdi yaanan ann hayal gc aracl ile ifade edilmesi, ne gelecein hayal edilmesidir ne de gemie tepkidir. Yaanan hibir deneyimin ifadesi deildir. O deneyimin -olduu gibi, yaadnz gibi- deneyimlenmesidir. Yaanm bir deneyim deil, onu yaamann deneyimlenmesidir. yleyse deneyimleriniz ile deneyimlemeniz ayr iki ey deildir. yleyse ortada ressam yok. Deneyimlemenin kendisi resim olmutur; deneyimleme kendini ifade etmitir. Yaratc siz deilsiniz. Siz yaratclksnz, yaayan bir enerjisiniz. Siz bir air deilsiniz; siz iirsiniz. Deneyim ne gemiten ne de gelecekten geliyor. Ann kendisi sonsuzluk olmutur ve her ey ondan gelir; bu bir iek atr. Bu iek amann yedi katman vardr, tpk gerginliin yedi katman olduu gibi. Her bedenin iinde mevcuttur. rnein fiziksel dzeyde olutuysa, ok farkl bir anlamda gzel olursunuz. Bu gzellik biimin deil, biimi olmayann, grnenin deil grnmeyenin gzelliidir. Bedeninizde bu "gerginlik yokluunu" hissettiinizde Sayfa 47

osho-sessizligi_dinlemek.txt daha nce hi duymadnz pozitif bir iyi olma hissi ve dinginlik duyarsnz. Negatif iyi olma durumlar da vardr; hasta olmadmzda salkl olduumuzu sylememiz anlamnda negatif. Bu salk yalnzca hastaln kartdr. Hibir pozitif yn yoktur. Ortada hastalk yoktur, o kadar. Bu saln tbbi tanmdr. Ama saln da pozitif bir boyutu vardr, yalnzca hastaln yokluundan ibaret deildir; saln varldr. Bedeninizin gergin olmamas ancak an be an yaamakla mmkndr. Bir ey yerken o an sonsuz olmusa ne gemi ne de gelecek vardr. Tm var olan yeme eylemidir. O anda siz bir ey yapmyorsunuz, siz o eylem oldunuz. Gerginlik yok, bedeniniz mutlu. Cinsel birleme halindeyseniz ve seks yalnzca cinsel gerginliin giderilmesi amac ile deil, sevginin pozitif bir ifadesi olarak yaplyorsa -o an tam ve btn bir ansa ve siz tamamen o ann iindeyseniz- o zaman bedeninizde pozitif bir iyi olma hissi duyarsnz. Kouyorsanz ve koma eylemi varoluunuzun tm haline gelmise, siz, hissettiiniz duygulardan ayr deilseniz, onlarla birlemiseniz, o duygular olmusanz, gelecek yoksa, bu komann bir amac yoksa, ama komann kendisiyse; o zaman pozitif iyi olmann ne olduunu bilirsiniz. O zaman bedeninizde gerginlik yoktur. Fiziksel boyutta gerginliin olmad bir an yaadnz. Ayn ey yedi beden iin de geerlidir. lk bedende gerginliin olmad anlar yaamak kolaydr nk bu beden iin iki durum olduunu biliyoruz: hastalk (pozitif bir rahatszlk) ve negatif tanmyla iyi olmak (hastaln yokluu). Bunu bildiimize gre nc bir olasl da dnebiliriz. O da pozitif iyi olmaktr (salk). Ama ikinci, yani eterik bedende gerginliin yokluunu anlamak biraz daha zordur nk bunun hakknda hibir bilginiz yok. Yine de baz eyler anlalabilir. Ryalar temelde eterik bedenle ilgilidir. Bu yzden genelde ryalardan sz ettiimizde bu bedenin ryalarndan sz ederiz. Ama fiziksel bedeniniz gerginlik iinde yayorsa o zaman bu bedeniniz tarafndan da pek ok rya yaratlacaktr. rnein karnnz asa ya da oru tutuyorsanz, buna uygun bir rya grrsnz. Bu fiziksel ryadr. Eterik bedenle ilgisi yoktur. Eterik bedenin de kendine zg gerginlikleri vardr. Eterik bedeni yalnzca ryalarmzdan tanyoruz. Bu nedenle eterik beden gerginse ryalar kabuslara dnr, gerginlik peinizi brakmaz; artk ryanzda bile gergin olursunuz. Eterik bedenin ilk gerginlii arzularnzn gereklemesi konusundadr. Hepimiz akla ilgili ryalar grrz. Seks fizikseldir; ak deildir. Akn fiziksel bedenle hibir ilgisi yoktur, o eterik bedenle ilgilidir. Ama ona ait arzularmz gereklemezse fiziksel beden de ac eker. Fiziksel bedeninizin arzular olduu gibi eterik bedeninizin de arzular ve kendine gre aln duyduu eyler vardr. Beslenmesi gerekir, besini ise aktr. Hepimiz akla ilgili ryalar grrz ama hibirimiz ak deiliz. Herkes akn nasl olmas gerektii hakknda ryalar grr ve herkes bu konuda hayal krkl iindedir. zntler iinde kvranarak ya gelecek ya da gemile ilgili ryalar gryoruz ama hibirimiz gerekten sevmiyoruz. Eterik bedenin baka gerginlikleri de vardr ama ak bunlarn iinde en anlalr olandr. u ann iinde sevebilirseniz, eterik bedendeki gerginlik yok olur. Ne var ki sevmek iin gelecekle ilgili koullarnz, talepleriniz ve beklentileriniz varsa sevemezsiniz. Yaadnz u an tanmlanamaz; neyse odur. Ama gelecekten beklentileriniz olabilir. Nasl olmas gerektiini tasarlayabilirsiniz. Akta da byle yapp, "yle olmal", "byle olmal" diyoruz. Oysa iinde olduunuz u anda sevebilmek iin sevginiz koulsuz ve beklentisiz olmaldr. Ayn zamanda, yalnz tek bir insan seviyorsanz yine asla imdide, u anda sevemezsiniz. Sevginiz bir iliki ise, yani ruhsal bir durum deilse yine imdide sevemezsiniz nk bu da bir kouldur. Ben yalnz sizi sevdiimi sylyorsam, o zaman siz yanmda olmadnzda ben sevginin iinde deilim demektir. Gnn yirmi saati sevmiyorum, sonra tek bir saat, sizinle birlikteyken seviyorum. Bu mmkn deil! Bir an akn iinde, sonraki an dnda olamazsnz. Salklysam, yirmi drt saat salklymdr. Bir saat iin salkl, geri kalan yirmi saat salksz olunmaz. Sayfa 48

osho-sessizligi_dinlemek.txt Salk bir iliki deildir; bir durumdur. Ak iki insan arasndaki ilikinin ad deildir. O sizin kendi iinizdeki bir ruh halidir. Seviyorsanz, herkesi seviyorsunuz demektir. Hem yalnzca insanlar deil, her eyi. Tek banza olduunuzda, yannzda kimse yokken de seviyor olmalsnz. Bu tpk nefes almak gibi bir eydir. Yalnz siz yanmdayken nefes almaya yemin edersem, bu lm olur. Nefes almak bir iliki deildir, hibir iliki ile balants yoktur. te eterik beden iin ak tpk nefes almak gibidir. Ak onun nefesidir. Demek ki siz ya seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz. nsanln yaratt sevme biimi ok tehlikelidir. Hastalklar bile bu szde ak denen ey kadar zararl deil. Bu yanl sevgi kavram yznden tm insanlk hastalkl. Sevginizin objesine balantl olmadan seviyorsanz ve sevecenseniz eterik bedeniniz kendini iyi hisseder, pozitif bir rahatlk iindedir. Kabuslar grlmez. Ryalar iir olur. O zaman ikinci bedeninizde bir eyler oluur ve bu eylerin parfm yalnz sizi deil, bakalarn da sarar. Nereye giderseniz gidin, aknzn gzel kokusunu yayarsnz. Kukusuz bunun yansmasn, karln da alrsnz. Gerek ak egonun bir ilevi deildir. Ego hep g peindedir. Bu yzden akta bile -aknz gerek olmad, yalnzca egonuzun bir paras olduu iin- ego zor kullanr. Sevgimiz bir savaa dnr. Baba oul, anne kz, kar koca sevgili deillerdir. Biz onlar dmana evirdik. Srekli birbirleri ile savarlar. Ancak savamadklarnda aralarnda sevgi olduunu syleriz. Bu negatif bir tanmlamadr. ki atma arasnda bir boluk, bir atekes ve bar srecidir. Ama gerekte iki sava arasnda bar olmas mmkn deildir. Bu bir sonraki savan hazrlk dnemidir. Kar koca arasnda bar yoktur, ak yoktur. Bizim ak, sevgi dediimiz yalnzca bir sonraki kavga iin hazrlk yaplan bir sretir. ki hastalk arasnda geen zaman salk sandmz gibi iki kavga arasndakinin de sevgi olduunu dnyoruz. Oysa ki bu yalnzca kavgada bir aradr. Yirmi drt saat kavga edemezsiniz, arada bir dmannz sevmeniz gerekir. Akn bir iliki iinde var olmas mmkn deildir, o bir ruh halidir. Ancak o zaman eterik bedeniniz gever, rahatlar. Ak ve sevgiyi bildiimizi sandmz iin eterik bedenin baka gerginliklerinden deil, aktan sz ettim. nc beden astral bedendir. Onun da kendi gerginlikleri vardr. Bunlar yalnz imdiki yaamnzla deil, daha ncekilerle de ilgilidir. nc bedenin gerginliklerine, gemite olduunuz, arzu ettiiniz her eyin birikimi neden olur. Binlerce ve binlerce yaam ve onlarda tekrarlanan arzularnzn tm astral bedeninizdedir. Ve srekli arzu duyuyordunuz ve duyuyorsunuz! Neyi arzuladnzn nemi yok. Arzu orada. Astral beden, tm arzularnzn, isteklerinizin ve hasretlerinizin depoland bedendir. Bu yzden benliinizin en gergin parasdr. Meditasyon yaparken astral gerginlikleri fark edersiniz nk meditasyon nc bedende balar. Baz insanlar bana gelip, "meditasyon yapmaya baladmdan beri gerginlikler artt" der. Aslnda onlar artmamtr ama siz onlarn imdi farkna vardnz. Daha nce var olduklarn bile bilmiyordunuz. Astral gerginlikler pek ok gemi yaamn kokusunu tadklarndan, szcklerle tanmlanamazlar. Anlalamazlar. Yalnzca yaanr ve bilinirler. Arzu etmenin kendisi de bir gerginliktir. Bir ey arzu etmediimiz bir an yoktur. Arzu etmemeyi arzu edenler bile vardr. Sonunda i tam bir samala dnr. Arzusuzluu nc astral bedende arzu edebilirsiniz. Gerekte en gl arzu da budur. Bu, olmak istediiniz ile olduunuz arasndaki en byk boluu yaratabilir. Onun iin arzularnz olduklar gibi kabul edin. Pek ok gemi yaamnzda pek ok arzularnz olduunu bilin. Saysz istekleriniz oldu ve bunlar birikti. Onlar kabullenin, onlarla mcadele etmeyin, arzulara kar arzular yaratmayn. Yalnzca kabul edin. Onlarla dolu olduunuzu bilin ve geveyin. O zaman astral bedeninizdeki gerginlik ortadan kalkar. inizdeki sonsuz arzular birikimini onlara kar arzular yaratmadan kabul edebilirseniz, bir arzular ordusu (tm gemi yaamlarnz) iinde yaayabilirseniz ve onlar olduklar gibi kabul edebilirseniz; bu tmyle bir kabulleni olursa, o zaman btn birikim yok olur. Onlar ancak olmayan bir eylerin arzu edildii bir ortamda Sayfa 49

osho-sessizligi_dinlemek.txt yaayabilirler. Neyin arzu edildiinin hibir nemi yoktur. Arzusuzluk arzu edildiinde bile arzu ortam oluur. Arzuyu kabullendiinizde arzusuzluk an oluur. Arzunuzu olduu gibi kabul ettiniz. Artk arzu edilen ey ortadan kalkt; arzu yok oldu. Astral bedeniniz rahatlad. Drdnc bedene doru ilerleyebilirsiniz. Aslnda her eyi olduu gibi kabul etmelisiniz. Drdnc beden zihinsel bedendir. Astral beden iin arzular neyse, zihinsel beden iin dnceler odur. elikili dncelerin byk birikimi iinde her bir dnce kendini bu birikimin btn olarak ortaya atar, sizi ele geirir. Bylece drdnc bedendeki gerginliin yaratcs dnceler olur. Dncelerden arnm olma durumu -uykuda ya da bilin deil, ama dnce olmadan bilinli olmak- drdnc bedenin salnn tanmdr. Ama hem bilinli olmak hem de dnmemek nasl mmkn olur? Her saniye yeni dnceler yaratlr. Her saniye gemiinize ait bir ey imdideki bir eyle atr. Eskiden komnisttiniz, imdi ise Katoliksiniz ama gemi hala orada. Katolik olabilirsiniz ama komnistliinizden syrlamazsnz; o daima iinizde kalr. Dncelerinizi deitirebilirsiniz ama eskileri hep iinizde bir yerlerde beklerler. Onlar asla hi var olmam hale getiremezsiniz. inize kk salarlar, bilinaltnza yerleirler. Onlar bir kenara atm olduunuz iin ortaya kamazlar ama srekli frsat kollarlar. Bekledikleri frsat bir an ortaya kacaktr! Yirmi drt saat iinde bile komnist olduunuz bir an olur sonra yine Katolik olursunuz. Bu hep byle srer gider, sonu ise karmaadr. Zihinsel bedenin gerginlii bu karmaadr. elikili dnceler, fikirler, deneyimler, beklentiler sizi akl karm bir hale getirir. Karm bir akl bu karkl amaya abalarsa ancak daha fazla karklk yaratr. Byle bir ortamda ise karkl gidermenin imkan yoktur. Sizin aklnz kark. Spiritel aray buna yeni bir boyut daha ekliyor. Bir guru ile karlatnz, sonra bir baka guru ile, daha sonra bir bakas ile. Her biri size yeni bir karklk getirdi. Eski karklklarn hepsi orada duruyor ve onlara durmadan yenileri ekleniyor. Tmarhaneye dndnz. te drdnc bedende olup bitenler bunlar. Bu durumdan nasl kurtulursunuz? Bunun aresi bir dnceyi, kartna tercih ederek dncelerden kurtulmaya almamaktr. Hibirini reddetmeyin. Dindar dnceler uruna komnizmi reddetmeyin. Ateizm uruna Tanr'y reddetmeyin. Dndnz her eyi kabullendiinizde aralarnda bir seim yapma zorunluluunun getirdii gerginlik ortadan kalkar. Seimler yapmay srdrrseniz, gerginlii artrmaya devam edersiniz. Farkndalk seimsiz olmaldr. Tm dncelerinizin, aklnzn tm karklnn farknda olmalsnz. Bunun farkna vardnz an, hepsinin gereksiz bir karmaadan ibaret olduunu anlayacaksnz. Seim yapmanz gerekmiyor; gereken tmn frlatp atmak. Bunun yalnzca bir karmaa olduunu kavradnzda frlatp atmak son derece kolaydr. Demek ki zihninizin tmnn farknda olmalsnz. Seim yapmayn; seimsiz olun. "Ben ateistim", "ben dindarm" demeyin. "Ben Hristiyan'm" ya da "Ben Mslman'm" demeyin. Semeyin. Yalnz bazen ateist, bazen dindar, bazen Hristiyan bazen komnist, bazen aziz bazen gnahkar olduunuzun farknda olun. Baz zamanlar bir ideoloji size ekici gelir, dier zamanlar bir bakas ama bunlar geici heveslerden baka bir ey deildir. Bunlarn tamamen farknda olun. Zihninizin almasnn tamamen farknda olduunuz an kiiliin ortadan kalkt andr. O zaman siz zihninizle tanmlanmyorsunuz. Kendinizi ilk kez bir zihin olarak deil, bir bilin olarak gryorsunuz. Zihnin kendisi sizin iin bir obje haline geldi. Tpk baka insanlarn, evinizdeki eyalarn farknda olduunuz gibi zihninizin ve onun ileyiinin farkna vardnz. Artk zihninizle zdelemeyen bir farkndalk iindesiniz. Zihinsel bedenin sknts onunla zdelememizden ileri gelir. Bedeniniz hastalandnda birisi size hasta olduunuzu sylese alnmazsnz; ama size aklnzda bir hastalk olduunu syleseler, "deliriyorsun galiba" deseler ok alnrsnz. Neden? Sayfa 50

osho-sessizligi_dinlemek.txt Size "bedenin hasta grnyor" dendiinde size ilgi gsterildiini dnrsnz. Akl hastalnz olduundan sz edilirse -zihninizde bir arza var, nrotiksiniz denirse- alnr, gcenirsiniz nk bedeninizle zdelemezsiniz ama zihninizle kendinizi bir sayarsnz. nsann kendisini bedeninden ayr dnmesi kolaydr. "Bu benim elim" dersiniz ama "ite u benim zihnim" diyemezsiniz nk "zihnim demek ben demek" diye dnrsnz. Sizin bedeniniz zerinde yaplacak bir ameliyata izin verirsiniz ama zihninizde buna izin vermezsiniz. "Hayr, bu kadar ok fazla! zgrlm yitiririm!" dersiniz. Zihinle o kadar zdelemiiz ki, o biz olmu. Bunun nedeni onun tesinde bir ey bilmememiz. Bedenin tesinde bir ey olduunu biliyoruz: zihin. Bunun iin bedenle zdelemiyoruz. Ama zihnin tesini bilmiyoruz. Ancak dncelerin farknda olabildiinizde zihnin bir ileyi, bir birikim, bir mekanizma, bir depo, gemiteki deneyimlerinizi, rendiklerinizi, bilgilerinizi saklayan bir bilgisayar olduunu anlarsnz. O, siz deil. Onsuz olabilirsiniz. zerinde ameliyat yaplabilir, deitirilebilir, karlp atlabilir. Gnmzde bir sr yeni olaslklar ortaya kt. Gnn birinde zihniniz bile bir bakasna nakledilebilecek. Tpk kalp naklinde olduu gibi er ge hafza katmanlar da nakledilecek. O zaman bir kii ldnde tmyle lm olmayacak. Hi olmazsa hafza kurtarlp bir yeni doana nakledilebilecek. O ocuk len kiinin tm anlarn tayacak. Yaamad deneyimlerden sz edecek ve "ben bunlar bildim" diyecek. Bu tehlikeli grnyor ve kiiliimiz yok olaca iin buna izin vermeyebiliriz. Biz zihinlerimiziz! Ama bence bu olaslkta ok byk potansiyel var. Bundan yeni bir insanlk doabilir. Gerekte zihnin farknda olmamz mmkn nk o, biz deil; o, "ben" deil. Zihnim de ayn bbreim gibi bedenimin bir paras. Bana yeni bir bbrek takldnda yine ayn insan olarak kalacam. Hibir ey deimi olmayacak. Ayn ekilde bana nakledilmi yeni zihnimle de bir deiiklik olmadan eskiden olduum insan olarak yaamma devam edebilirim. Zihin de bir mekanizmadr. Gerginlii yaratan onunla zdelemektir. zetle, drdnc bedende farkndalk, salk; farknda olmamak ise hastalktr. Farkndalk gerginliin yokluu, aksi ise gerginliktir. Dnceleriniz ve onlarla kendinizi bir sanmanz yznden dncelerinizin iinde yaamay srdryorsunuz bu da sizinle asl varlnz arasnda bir duvar oluturuyor. Uzanp dokunabileceiniz bir iek var ama siz onun hakknda dnmekte olduunuzdan onu asla tanyamayacaksnz. iek lp gidecek ama siz hala onu dnmeyi srdreceksiniz. Dnmek sizinle onu deneyimlemek arasnda bir tl perde oluturdu. Saydam ama yeterince deil; yalnzca bir saydamlk illzyonu. Diyelim ki, beni dinliyorsunuz; sylediklerimi dnyorsanz, beni gerekten dinlemiyorsunuz demektir. Dinlemeyi brakmsnz. Szlerimin ya ilerisine ya da gerisine gitmisiniz; benimle deilsiniz. Zihninizde ya gemi tekrarlanmakta ya da gemiten yanstlan gelecek. Her ikisi de benim sylediklerim deil. Szlerimi kelimesi kelimesine tekrarlayabilirsiniz. Mekanizmanz onlar kaydediyor. "Sizi dinlemiyorsam sylediklerinizi nasl aynen tekrarlayabildim?" dersiniz. Ama bir teyp beni iitemez. Zihniniz tpk bir makine gibi alr. Siz orada olabilirsiniz de, olmayabilirsiniz de. Size ihtiya yok. Dnrken ayn zamanda dinleyebilirsiniz. Zihin -drdnc beden, zihinsel beden- bir engel haline geldi. Sizinle olan arasnda bir engel var. Yaayabileceiniz bir deneyime dokunduunuz an geri ekiliyorsunuz. Bir eyi grmeye geliyorsunuz ama geri gidiyorsunuz. Elinizi elimin iine alyorum. Bu gerek bir olgudur ama siz orada olmayabilirsiniz. Onu kardnz. Bildiniz, -dokundunuz ve deneyimlediniz- ama siz aslnda dncelerinizin iindeydiniz. Bu yzden insan drdnc bedende dncelerinin tmsel olarak farknda olmaldr. Semek deil, karar vermek deil, yarglamak deil, yalnzca farknda olmak. Farknda olduunuzda zdelemezsiniz. Bu da zihnin gerginliini yok eden eydir. Beinci beden spiritel bedendir. Bu bedendeki yegane gerginliin ad cehalettir; insann kendini bilmeyi cehaleti. Var olduunuz her an kendinizi bilmediinizi ok iyi bilirsiniz. Tm yaamnz boyunca bir sr eyler yaparsnz, bir sr eyler baarrsnz ama kendini tanmama olgusu hep sizinledir. Hep srtnzdadr, onu ne Sayfa 51

osho-sessizligi_dinlemek.txt kadar unutmaya alrsanz aln, ondan ne kadar kamaya urarsanz uran o sizin daimi yoldanzdr. Kendi cehaletinizden kaamazsnz; bilmediinizi biliyorsunuz. Beinci boyuttaki hastalk budur. Delphi'de bir tapnan duvarndaki, "Kendini tan" yazs beinci bedenle ilgilidir. Onu yazanlar bu beden zerinde alyorlard. Sokrat bu szckleri ok tekrarlad. O da beinci bedenle ilgili konuuyordu. Beinci beden iin atma gyana (kendini tanma) yegane bilgidir. Mahavir, "nsan kendini bildiinde her eyi bilir" demiti. Bu doru deildir. Kendimizi bilince her eyi bilemeyiz ama bunun aksi dorudur. Kendimizi bilmiyorsak baka hibir eyi bilemeyiz. Her eyi biliyor olsam bile, kendimi bilmedikten sonra ne yarar olur? En temel, en nihai olan kendimi bilmeden nasl bilebilirim? Bu mmkn deildir. Beinci bedende gerginlik, bili ile cehalet arasndadr. Dikkat edin, "bili ile cehalet" diyorum, "bilgi ile cehalet" demiyorum. Bilgi kitaplardan edinilebilir, bili ise her yerden. Bu ikisini kartran pek ok insan var. Bili her zaman sizinledir. Bir kiiden dierine aktarlamaz. Yalnz bilgi aktarlabilir. Kitaplar bilgi aktarr, bili deil. Size sizin ilahi, atman olduunuzu syleyebilirler ama bu bili deildir. Bu eit bilgiye taklp kalrsanz ortaya byk bir gerginlik kar. Bu aktarlm sahte bilginin, bu dn bilginin yan sra cehalet de orada olacaktr. Cahil olacaksnz ama bildiinizi sanacaksnz. O zaman byk gerginlik olacak. Cahil olmak ve bunu ok iyi bilerek, "ben cahil bir adamm" demek ok daha iyidir. Bu durumda yine gerginlik vardr ama o kadar fazla deildir. Bakalarndan edindiiniz bilgilerle kendinizi kandrmazsanz kendi iinizde araylara giriirsiniz ve bilmek mmkn olur. Siz, olduunuz iin, ne olursanz olun varsnz. Bu inkar edilemez. Bir ey daha var: Siz bilen bir kiisiniz. Bildiiniz yalnzca baka insanlar ya da illzyonlar olabilir, bildikleriniz doru olmayabilir ama biliyorsunuz. yleyse iki eyin varl kesin: Var olduunuz ve bilinciniz. Ama bir nc ey eksik. nsann temel potansiyeli boyutta alglanr: Var olmak, bilinlilik ve vecd. Varoluun kendisi olduumuzu biliyoruz. Bilen bir kii olduumuzu da biliyoruz -bilinliliin kendisiyiz. Yalnz vecd eksik. Ama iinizde aratrdnzda onu da bileceksiniz; O orada. Vecd, varoluun cokusu orada. Onu bildiinizde kendinizi tamamen bilirsiniz: var olduunuzu, bilinliliinizi, vecdinizi. Vecdi tanmadan kendinizi tanyamazsnz nk kendinden kaan insan onu hissedemez. Tm yaamlarmz kendimizden kamakla geiyor. Baka insanlar bu kata bize yardmc olduklar iin bizim iin nemliler. Bunun iin bakalarna bamlyz. Dindar olduumuzda bile, yarattmz Tanr o bakas oluyor. Demek ki beinci aamada insan kendi iinde kendini aramal. Bu bir aray deil, "aray iinde var olmak"tr. Size ancak beinci bedene kadar gereksinim var. Beincinin tesinde her ey kolayca ve kendiliinden olur. Altncs kozmik bedendir. Burada gerginlik, sizinle -birey olma duygularnz, snrllnz- snrsz kozmos arasndadr. Beincide bile spiritel bedeninizin iindesiniz; bir kiisiniz. O "kii" altnc iin gerginlik nedenidir. Bu yzden kozmos ile gerginlik olmadan var olmak, onunla uyumlu olmak iin birey olmay terk etmelisiniz. "Kim kendini kaybederse kendini bulur." Bu cmle altnc bedenle ilgilidir. Beinciye kadar anlalamaz ve mantksz gelir ama altncdan sonra tek mantkl olaslk budur: kendini kaybetmek. Kendimizi zenginletirdik, kristalletirdik. Kristalleme, benlik ve kiilik beinci bedene kadar tanmaldr; ama kii olarak kalmakta srar eden beincide kalr. Ruhun kendi kiilii olduunu ve bu bireyselliin her eyden zgrleildii bir ortamda bile sreceini syleyen her sistem beincide durur. Byle bir sistemde Tanr kavram olmaz; gerekli deildir. Tanr kavram ancak altnc bedenle gelir. "Tanr", kozmik kiilik ya da daha iyisi kozmik kiiliksizlik demektir. Burada var olan "ben" deildir, iimde benim var olmam mmkn klan her eyin tmdr. Ben yalnzca bir noktaym, sonsuz varolu zincirlerinin yalnzca bir halkasym. Yarn gne domazsa ben olmayacam. Varlm sona erecek, ate snecek. Ben gne var olduu iin varm. O benden ok uzakta ama yine de benimle balants var. Yeryz de pek ok gezegenin ld gibi lrse ben de yaayamam nk yaamm Sayfa 52

osho-sessizligi_dinlemek.txt yeryz yaamdr. Her ey bir varolu zinciri iindedir. Bizler ada deiliz, okyanusuz. Altnc bedende bireysellik duygusu okyanus olma duygusu iindeki yegane gerginliktir. Okyanus olma duygusu, snr balangc ve sonu olmayan, ben deil biz olma duygusudur. Ve bu "biz" her eyi ierir. Yalnzca kiileri deil, yalnzca organik varlklar deil, var olan her eyi. "Biz" varoluun kendisi demektir. Demek ki altncdaki gerginlik "ben"dir. "Ben"i nasl yok edebilirsiniz, egonuzu nasl ortadan kaldrabilirsiniz? Bunu imdi anlayamazsnz ama beinciye ulamay baarabildiinizde bu ok kolay olacak. Bu, oyuncan ok seven ve ondan nasl vazgeeceini bilemeyen bir ocuun durumuna benzer. Ama ocukluu sona erer ermez oyuncan kaldrp atar. Bir daha ona dnmez. Beinci bedene kadar ego ok nemlidir ama onun tesinde bir ocuun eskiden oynad bir oyuncak gibi olur. Kolayca frlatp atarsnz. Ancak beinci bedene ani bir aydnlanma ile deil de ar ar ulatysanz zorluk ekersiniz. O zaman altncda "ben"i kaldrp atmak g gelir. Bu yzden beinciden sonra yaanan ani aamalar daha yardmc olur. Beinciye kadar yava yava ilerlemek daha kolaydr ama ondan sonra yavalk insana engel olur. zetle, altncdaki gerginlik kiilikle okyanus bilinci arasndadr. Bir damla su okyanus haline gelmek iin kendini yok etmelidir. Gerekte kendini kaybetmez ama o damlann bak asndan bu byledir. Halbuki tam aksine damla kaybolduu an okyanus kazanlr. Damla kendini kaybetmedi; okyanus oldu. Yedinci beden nirvanik bedendir. Bu bedendeki gerginlik varolu ile varolmay arasndadr. Altncda aray kendini kaybetti, varoluunu deil. Yine var, birey olarak deil ama kozmik bir varlk olarak. Varolu hala orada. Altncda sona eren felsefe ve sistemler vardr. Bunlar Tanr'da ya da mokshada (zgrlkte) sona erer. Yedinci, varoluu bile varolmayn iinde kaybetmek demektir. Kendini kaybetmek anlamna gelmez. Var olan yokluk haline gelir. O zaman tm varoluun kt ve sonra geri dnd kaynaa gelirsiniz. Varolu oradan kaynaklanr; varolmay oraya geri dner. Varolu yalnzca bir sretir; sona ermelidir. Gecenin gndz takip ettii gibi, varoluun ardndan varolmay gelir; varolmay varolu izler. Mutlak bilgiye ulamak istiyorsanz varolmaytan kamamalsnz. Dngnn tamamn bilmek istiyorsanz var olmayan olmalsnz. Kozmik bile bir btn deildir nk varolmay onun tesindedir. Tanr bile btn deildir. Tanr yalnzca Brahma'nn bir parasdr; Tanr Brahman deildir. Brahman tm n ve tm karanln birleimi anlamna gelir. Tanr lm deildir; O, yalnzca hayattr. Tanr varolmay deildir; yalnzca varolutur; Tanr yalnzca ktr. Varln tmnn yalnz bir parasdr, tm deildir. Tm bilmek hibir ey olmak demektir. Yalnzca hilik btnl bilebilir. Yedinci beden iin btnlk hiliktir, hilik ise yegane btnlktr. te yedinci bedenin gerginlikleri bunlardr. Her ey fiziksel ile balar. Fiziksel bedenin gerginliklerini, rahatlamasn, iyi olma durumunu anlayabiliyorsanz, yedinci bedene doru rahata ilerleyebilirsiniz. Birinci bedende kendini rahat hissetmek ikinciye bir basamak oluturur. kincide rahatlk duyduunuzda -gerginliin mevcut olmad eterik bir an yaadnzda- ncye doru adm atlmtr. Her bedende bu kendini iyi hissetme duygusu ile birlikte bir sonraki kap otomatik olarak alr. Ama ilk bedende yenik derseniz daha sonraki kaplar amak ok gleir, hatta imkansz olur. Onun iin ilk bedenden balayn ve dier bedenleri hi dnmeyin. Fiziksel bedeni tam olarak yaayn, birdenbire nnzde yeni bir kap aldn greceksiniz. Sonra oradan devam edin. Sakn dier bedenleri aklnza getirmeyin, bu kafanz kartrr ve gerginlik yaratr. Bu yzden u ana kadar anlattklarmn hepsini unutun! ? Sayfada Ara 9 Sayfa 53

osho-sessizligi_dinlemek.txt Bilginin Yanltcl

Osho, sizin retileriniz ve doktrininiz nelerdir? Ben bir doktrin retmiyorum. Doktrin retmek anlamszdr. Ben bir filozof deilim; zihnim felsefi deil. Felsefe insan hibir yere gtremez, gtremedi de. Dnen, sorular soran zihin renemez. Bir sr doktrin mevcut. Ama her doktrin bir uydurmadr. nsanlarn yaratt bir kurgudur. Bir keif deil bir icattr. nsan beyni sonsuz sistemler ve doktrinler yaratacak kapasitededir. Ne var ki gerei teoriler yolu ile bilmek imkanszdr. Tka basa bilgilerle dolmu bir zihin cahil kalmaya mahkumdur. Aydnlanma bilginin bittii noktada gelir. ki olaslk vardr: Ya bir ey zerinde dnrz ya da ona varoluu yoldan yaklarz. Bir insan ne kadar ok dnrse, bulunduu yerden ve andan o kadar uzaklar. Bir eyin zerinde dnmek onunla temas yitirmek demektir. te bu yzden benim retim anti-doktrinsel, anti-felsefi ve anti-speklatif deneyimdir. Olmak, yalnzca olmaktr. Ak ve korunmasz bir biimde her eyle bir olmak. Ben buna meditasyon diyorum. Bilgi insan yalnzca kurgulara, yanstmalara gtrr. Geree ulamann bir arac olamaz. Ama gerei bir kere yakaladnzda bilgi bir iletiim, bilmeyen bir kii ile o bilgiyi paylama arac olabilir. Ancak o zaman doktrinler, teoriler ve dil ie yarar. Yine de yetersizdirler. Sonuta yanltc olmaya mahkumdurlar. Varoluu yaklamla bilinen hibir ey tmyle ifade edilemez. Bildiimi ifade ettiim an o, szckler halinde size ular ama anlam geride kalr. Size ulaan l bir szcktr. Bir bakma anlamszdr nk asl anlam deneyimin kendisindedir. Demek ki bilgi bir ifade arac olabilir ama bilmenin bir yolu olamaz. Bilen bir zihin bir engeldir nk bildiinizde alakgnll olamazsnz. Bilgi ile dolu olduunuzda iinizde bilinmeyene yer kalmaz. Zihin bo olmaldr, boluk olmaldr, tpk bir rahim gibi tmyle alc olmaldr. Bilgi sizin gemiinizdir. O renmi olduunuzdur; hafzanzdr, birikiminizdir, malnzdr. Birikim ise bir engeldir, sizinle yeni olann, bilinmeyenin arasna girer. Bilinmeyene ak olabilmek iin alakgnll olmalsnz. nsan cehaletinin srekli farknda olmaldr. Her zaman bilinmeyen bir eyler olduunu bilmelidir. Anlara, bilgilere, kitaplara, teorilere, doktrinlere ve dogmalara dayanan bir zihin egoist olur, alakgnll olamaz. Size alakgnlll bilgi deil ancak sonsuz bilinmeyenler getirebilir. Demek ki hafza bir kenara braklmal. Anlarnz olmamal demiyorum ama bir deneyimin yaand anda hafza orada olmamal. O an ak, savunmasz bir zihne gereksinim var. Bu bombo olma, boluk an meditasyon, dhyana'dr. Deneyimin kendisi doktrin haline gelmez mi? Deneyim bakalarna ancak negatif olarak aktarlabilir. Onun ne olduunu anlatamam, ne olmadn da anlatamam. Dil ancak onun ne olmadn ifade edebilir. Dilin onun ne olduunu ifade edemediini sylerken bile onu ifade etmekteyim. Hibir doktrinin geerli olmadn sylediimde, bu benim doktrinim oluyor. Ortaya bir ey atyor deilim; bir eyi inkar ediyorum. Hayr denebilir; evet denemez. Evet yaanmaldr. Bilgiden geriye bir inan kalmsa bu inan bolua, meditasyona ulamay engelleyecektir. nsan ilk nce gemiin, bilinenlerin, zihindeki bilgilerin bo olduunu kavramaldr. Bilinmeyene, geree ulamakta bilgi yararszdr. Ya renmi olduunuz bilgilerle zdeleirsiniz ya da onlar izleyen bir tank olursunuz. zdeletiinizde, siz Sayfa 54

osho-sessizligi_dinlemek.txt ve hafzanzdakiler bir olursunuz. Ama aksi durumda -anlarnza uzaktan bakyorsanz, onlardan ayrysanz, zdelemiyorsanz- kendinizin anlarnzdan farkl bir ey olduunuzun farkna varrsnz. Bu farkndalk bilinmeyene giden yoldur. Bilgilerinizin bir izleyicisi, bir tan olduka (kendinizi bilen olarak grmedike) egonuzun bu bilgileri ele geirme olasl azalr. Siz anlarnzdan ayr bir varlk olduka, onlar yalnzca bir toz birikintisi olarak kalr. Onlar deneyimlediiniz ve zihninizin bir paras olan eylerdir ama bilinciniz farkl bir eydir. Anmsayan anmsanandan, bilen bilinenden farkldr. Bu ayrm ak seik yapabildiiniz oranda bolua yaklarsnz. Sizinle bilinmeyenin arasna giren anlardan kurtulursunuz. Bolua ulalabilir ama boluk oluturulamaz. Oluturursanz, bu eski zihniniz, bilgileriniz tarafndan yaplmtr. Bu yzden onu oluturmann bir metodu yoktur. Metot dediimiz ancak bilgi birikiminden kar. Metot kullanyorsanz bu, eski zihninizin devam olur. Ama bilinmeyen size bir devamllk olarak gelmez. Ancak devamszln yaratt bir boluk olarak gelir. te o zaman bilinenin, bildiklerinizin tesindedir. Bu yzden burada metot, metodoloji olamaz. Yalnz "ben ve birikimim ayr eyleriz" bilinci olabilir. Bu kavranrsa, boluu oluturmaya da gerek kalmaz. stenen oldu! Siz boluksunuz! Hem de bu konuda hibir ey yapmanza gerek kalmadan. Boluu yaratamazsnz. Yaratlan bir boluk boluk olmaz. O yalnzca sizin yarattnz bir eydir. Sizin yarattnz bir ey ise asla hilik, boluk olamaz nk onun snrlar olacaktr. Onu siz yarattnz, bu yzden o sizden fazla, sizin zihninizin tesinde bir ey olamaz. Boluu oluturamazsnz. Ancak onun alcs olabilirsiniz. Onu almaya ise yalnz negatif biimde hazrlanabilirsiniz. Bu hazrlk rendiiniz, bildiiniz her eyin bo ve anlamsz olduunu bilmek ve onlardan ayr olmak anlamndadr. Yalnz bu farkndalk ve bu dnce tarz sizi o rktc, o her an var olan bolua atabilir. Artk sizinle onun arasnda bir engel kalmad. O an ile birletiniz, sonsuzlukla, snrsz olanla bir oldunuz. O an bilgiye dntrdnz saniye, o da hafzanzn bir paras haline gelir ve kaybolur. Onun iin kimse "bildim" diyemez. nsan onu ne kadar deneyimlerse deneyimlesin, bilinmeyen bilinmeyen olarak kalr. Onun cazibesi, gzellii ve ekicilii hep ayn kalr. Bilme eylemi sonsuza dek srer. Bu yzden kimse "oraya ulatm" diyemez. Byle syleyen yine anlar ve bilgi kalplarna geri dner. O zaman o kii lr. Bilginin akland an lm andr. Yaam sona erer. Yaam hep bilinmeyenden gelir, bilinmeyene doru gider. teden gelir ve teye yol alr. te bu nedenle bana gre gerek dindar bir insan bildiini iddia eden deildir. Bilgiye ulatn iddia eden kii bir teolog, bir filozof olabilir ama asla bir dindar olamaz. Bir zihin dindar olduunda nihai gizemi, cehaletin sonsuz cokusunu ve vecdini kabullenir. Meditasyon, yani boluk an oluturulamaz ve yanstlamaz. Zihninizi durduramazsnz. Bunu yapyorsanz ya onu uyuturmu ya da hipnotize etmisiniz ama bu boluk deildir. Boluk gelir; asla yaratlamaz, asla getirilemez. Bu yzden hibir metot retmem. Metotlar, teknikler ve doktrinler sz konusu olduunda ben bir retmen deilim. Bizi ikna ettiniz. Oluan bu kanmz deneyime nasl dntrebiliriz? Bunun nasl yoktur nk nasl sorusu bir metodu ima eder. Yalnzca bir uyan vardr. Beni dinlerken iinizde bir eyler uyanyorsa, o deneyimi yaarsnz; bunu hissedersiniz. Ben sizi ikna etmeye almyorum. Entelektel dzeyde ikna olmak gerek anlamda ikna olmak deildir. Ben yalnzca baz eyleri size aktarmaya alyorum. Sylediklerimle neden ikna oldunuz? Bunun iki nedeni olabilir: Ya ileri srdm fikirler sizi ikna etti ya da sylediim eylerin sizin de gerekleriniz olduunu grdnz. Benim fikirlerim sizin de kanlarnz haline geliyorsa, o zaman nasl sorusunu sorarsnz. Ama sylediklerimi deneyimliyorsanz, gerekliklerini iinizde hissediyorsanz, o zaman o bilgi benden ayr bir eydir. Ben size hibir bilgi salamyorum. Btn olan, ben Sayfa 55

osho-sessizligi_dinlemek.txt konuurken deneyimlediklerinizdir. Zeka ikna olduunda "nasl?" der. "Bunu yapmann yolu nedir?" Bilmek ister. Ama ben size hibir doktrin vermiyorum. Yalnzca kendi deneyimlerimi anlatyorum. Hafzann bir birikim olduunu -l olduunu, gemiin bir tortusu olduunu-sylediimde onun gemiin sizde brakt bir para olduunu ama sizin ondan ayr bir ey olduunuzu anlatmaya alyorum. Sylediklerimi iinizde hissediyorsanz, kendinizle anlarnz (bilinliliiniz ve hafzanz) arasndaki mesafeyi biraz olsun grebiliyorsanz ite bu, burada ve imdi olandr. Bir ey oldu ve bu bir ey ard ardna her saniye size gelmeyi srdrebilir. Bu bir metot aracl ile deil, farkndalnz ve kendinizi srekli bu konuda uyarmanz ile mmkn olur. Artk bilinliliin bilincinizin ieriinden farkl olduunu biliyorsunuz. Bu (art arda) -yrrken, konuurken, yerken, uyurken- anlk farkndalklar haline gelirse o zaman bir ey olur. Zihnin yalnzca bir bilgisayar, anlar biriktiren bir mekanizma olduunu ve sizin bir paranz olmadn aklnzdan karmazsanz o zaman srf bu farkndalk bile bu bir eyin size olmasn salar. Ne zaman, nasl ve nerede olaca hi bilinmez. Farkndalk ise srdke derinleen bir eydir. Bu kendiliinden olur. Zekadan kalbe, isel zihninize geer. Yava yava bilinstnden bilinaltna kayar. Ve sonunda bir gn tmyle uyanrsnz; bir ey olmutur, yapay olarak oluturulmamtr, hatrlamann bir yan rndr. Hibir doktrin buna neden olmamtr. Siz iinizdeki bir geree uyandnz, iinizde bir vizyon grdnz. Bir ey iinizin derinliklerine girdi. O, zaman asla tahmin edilemez, bilinemez an, bir patlama gibi gelir. Artk siz yoksunuz. Zeka yok, hafza yok, mantk yok. Yalnz bilinlilik var: Hiliin, boluun bilinci. Ve bu boluk bilgidir. Ama bambaka bir balamdaki bilgi. Artk bilen ve bilinen yok. Yalnz varoluu bili var. Boluun iinde ne vardr? Boluk nedir? Bunlar anlatlamaz. Yalnzca ona gei tanmlanabilir. fade edilebilen bu gei bir metot olarak alglanmamaldr. Ortada uygulanacak bir ey yok. Hazrlk olarak nerebileceiniz belirli bir yaam biimi var m? Farknda olduunuz an tm yaamnz, tm yaam biiminiz deiir. Ama bu deiiklikler size gelir, bu konuda pratik yaplmamaldr. Bu ey iin pratik yapmaya baladnzda o tad nemi yitirir. Bunun iin, deiim size kendiliinden gelmeli. Tm yaplmas gereken boluu arzu edemeyeceinizi kavramaktr. Bu szlerdeki eliki varoluu bir elikidir. Onu arzulayamazsnz nk o arzu eski zihninizden, bilgilerinizden gelir. Btn yapabileceiniz ne olduunuzun farknda olmaktr. Bunu yapabildiiniz an bir blnme, bir ayrlma meydana gelir. imdi benliinizin bir blm artk geri kalan blm ile zdelemiyor. O zaman iki blm ortaya kar: Biri hafza, zihin, dieri ise bilinlilik, altmandr. Beni dinlerken ayn zamanda kendi isel zihninizi de dinlemek zorundasnz. Bu daima byledir. Benim sylediklerim, sizdeki "ben"in, sizin bilgilerinizin ve birikiminizin bir paras oluyor. Bilgi daha fazla bilgi ister, nasl, metodu arar. Bir metot gsterildiinde ise bu da bilgi birikiminizin bir paras olur. Sizdeki "ben" glenir, daha bilinebilir hale gelir. Ben, sizdeki "ben"i vurgulamyorum, benden sz etmiyorum nk o zaman iletiim birlemeye yol amaz. Bir tartma olarak kalr, diyaloga dnmez. Ortada "ben" olmadnda diyalog olur. Siz buradasnz ve sizdeki "ben" yoksa, ite o zaman nasl sorusu ortaya kmaz. Sylediklerim ya gerek ya da gerek d, ya doru ya da bir hokus pokus doktrin olarak kabul edilir. Benim tm amacm bir ortam yaratmak. Bunu ya konuarak, ya sessiz kalarak ya da aklnz kartrarak yaparm. stediim "ben"inizin iinizden kmas ve sizdeki "ben"in tesine gemesi. Bunu baarmak iin eitli ortamlar oluturmaya alyorum. Sayfa 56

osho-sessizligi_dinlemek.txt te bu da o ortamlardan biri. Size sama sapan eyler sylyorum. Bir eyi baarmaktan sz ediyorum ama her trl metodu reddediyorum. Samalk deil mi bu? Nasl hem bir eyi syleyip sonra da onun sylenemez olduunu syleyebiliyorum? Ama bu samaln kendisi bir ortam yaratyor. Sizi ikna edersem bu ortam yaratlmaz. Nasl? Bunun yolu nedir? sorularn sormay srdrrsnz. Ben de bunun belirli bir yolu olmadn yineleyip, dnmden sz etmeyi srdrrm. O zaman durum yle mantkszlar ki, aklnz tatmin olmaz. te ancak o zaman telerden bir ey devreye girebilir. Her an deiik ortamlar yaratrm. Entelektel kiiler iin ortam samalktr. Farkndalk ancak devamll kesen bir durum yaratldnda gelir. Durumun samal ve mantkszl bir boluk yaratr ve kiisel farkndaln bak asn geersiz klar. Buda'nn yaamndan bir yk aklma geliyor. Bir sabah Buda bir kye gelir. Kye girerken birisi ona, "Ben Yce'ye inanan bir kiiyim" der, "Ltfen bana Tanr'nn var olup olmadn syle." Buda ok kesin bir tavrla, "Tanr yoktur" der. "Hibir zaman olmad, hibir zaman da olmayacak. Sen neler samalyorsun?" Adam yklr, ama ite ortam yaratlmtr. leden sonra baka bir adam Buda'ya gelir ve "Ben ateistim" der, "Tanr'ya inanmam. Gerekten bir Tanr var m? Ne dersin?" Buda, "Yalnz Tanr var" der, "Ondan baka olan bir ey yoktur." O adam da yklr. Akam olduunda nc bir adam gelir ve Buda'ya, "Ben bir agnostikim" der, "Ne inanyorum, ne inanmyorum. Ne dersin? Bir Tanr var m?" Buda hibir ey sylemez. Adam yklr. Ama Buda'nn hep yannda dolaan bir rahip olan Anand daha da fazla yklmtr. Sabahleyin Buda "Tanr yoktur" dedi, leden sonra, "Olan yalnz Tanrdr" dedi, akam ise sessiz kald. O gece Anand Buda'ya, "Uyumadan nce ltfen sorumu yantla" der. "Btn huzurumu kardn! Aklm o kadar kart ki ne dneceimi bilemez oldum! O sama ve elikili yantlarn anlam neydi?" Buda, "O yantlarn hibiri sana verilmedi. Neden onlar dinledin?" der. "Onlar o sorular soranlara verildi. Yantlarn seni rahatsz etmesi iyi bir ey. Senin yantn da bu." Demek ki ortamlar yaratlabiliyor. Bir Zen rahibi onlar kendi tarznda yaratr. Sizi odasndan ite kaka karabilir ya da size bir tokat atabilir. Bu ok sama grnr. Ona bir ey sorarsnz, o baka bir eyi yantlar. Birisi, "Bunu yapmann yolu nedir?" der ama Zen rahibinin yantnn yol ile hibir ilgisi yoktur. "Nehre bak!" diyebilir ya da "Aaca bak! Ne kadar yksek!" Bu samalktr. Zihin devamllk ister. Samalklardan korkar. Mantkszdan, bilinmeyenden korkar. Ne var ki gerek, zekann bir yan rn deildir. Ne bir tmevarm, ne bir tmdengelimdir. Mantkl deildir; bir sonu deildir. Size hibir ey aktarmyorum. Yaptm yalnzca durumlar, ortamlar yaratmak. Ancak o zaman anlatlamaz olan anlatlabilir. Onun iin nasl diye sormayn. Yalnzca olun. Yapabilirseniz farknda olun, farknda olamyorsanz, farknda olmadnzn farknda olun. Olan grmeye aln. Gremiyorsanz, gremediinizi grn; o zaman o ey olacak, her zaman olur. "Sama bir durum yaratmak" demekle insann bir ekilde sarslmas gerektiini mi kastediyorsunuz? Sonu ne olur? nsanlar zaten yeterince sarsnt ve rahatszlk iinde. Bu nedenle artk bu durumlar ile zdelemi ve barm durumdalar. Rahatszlklar alkanlk haline geldi. Hepimiz zaten sarslmz! Sarslmadan gerei bilmek imkanszdr. Rahatszlk normal olduundan ben sizi rahatsz ettiimde rahatszlnz rahatsz oluyor. O zaman bu rahatszlk ntrleiyor. lk kez sakinleiyorsunuz. Sama bir durum yaratmaktan sz ettiimde bundan amacm bir sonu Sayfa 57

osho-sessizligi_dinlemek.txt elde etmek deil, iletilmez olan iletmek. "Sonu ne olur?" diyorsunuz. Sylenenler gerek olarak kabul edilmedii srece, bir sonutan sz edilebilir. O yalnzca sembolik, iirsel ve mitolojik bir anlamda alglanmaldr. Bence her dini kitap bir mitolojidir ve deneyimi yaam bir kiinin anlatt her ey de bu balamda gerek ddr. O gerek deildir, bir gstergedir. Geree ulamak iin unutulmas gerekir. tesinde yalnz sessizliin var olduu snr iaret eden szck vardr. Bunlar sat/chit/anand: varolu, bilinlilik, vecd. Tek bir deneyim vardr ama onu bir kavram haline getirirken bu szce bleriz. Bu tam varoluta (sat), bu btnlkte, yalnzsnz. Ne "u"sunuz, ne de "bu". Hibir eyle tanmlanamazsnz. Yalnzca varsnz. kincisi bilinliliktir (chit). Bu bilinli zihin anlamnda deildir. Bilinli zihin daha stn bir bilincin yalnz kk bir parasdr. Normalde bilinliyken, bir eyin bilincinde oluruz. Bilinlilik objektiftir; bir ey hakkndadr. Chit ise saf bilinliliktir; hibir eyin bilincinde olmadan. Ortada bir obje yoktur. Bu bilin hibir eye yneltilmemitir. Sonsuz ve ardr. Sonuncusu anand, yani vecddir. Mutluluk deil, sevin deil, vecd. Mutluluk kavram, iinde mutsuzluu -onun ansn ve kartn- da ierir. Sevinte de bir miktar gerginlik, rahatlatlmas ve sakinletirilmesi gereken bir ey vardr. Vecd ise iinde mutsuzluktan hibir iz tamayan mutluluktur. evresinde dipsiz bir kuyu olmayan sevintir. Gerginlik iermeyen mutluluktur. Vecd en utaki sevin ile en utaki zntnn tam arasnda bir noktadadr. Bu teye geme, ama noktasdr. Onda hem zntnn derinlii, hem de sevincin zirvesi vardr. Sevinte ykseli vardr ama zntnn derinlii yoktur. zntnn ise dipsiz kuyular kadar derinlii vardr ama zirvesi yoktur. Vecd'de her ikisi de olduundan ikisini de aar. Yalnz orta nokta iki utaki arln tesine aabilme noktas olabilir. Bu szck, sat/chit/ananda, bunun snrlardr. Bu deneyim hakknda bunlardan daha fazla sylenebilecek bir ey yok. fade edilemeyene gei snr ancak bu szcklerle anlatlabilir. Bu bir son deil, yalnzca balangtr. Satchitanand yalnzca bir terimdir, gerek deil. Bu akldan hi karlmamaldr ve hi unutulmamaldr. Ama zihin unutur, o zaman da satchitanand bir gerek haline gelir. Onun evresinde teoriler, doktrinler olutururuz ve zihin kapanr. O zaman teye srama mmkn olmaz. Bu Hindistan'da da byle oldu. Bu szcn evresinde koskoca bir gelenek oluturuldu. Ama gerek satchitanand deildir; gerek onun tesindedir. Ancak bu kadar szcklere dntrlebiliyor. Bir metafor olarak alglanmaldr. Tm dini kitaplarn dili semboliktir. Doas gerei ifade edilemeyenin szcklere dklmesidir. Ben bile satchitanand terimini kullanmay sevmiyorum nk zihin ne olacan kavrad an soruturmaya ve isteklerde bulunmaya balyor. Satchitanand' istiyor, o zaman retmenler ortaya kp bu istei mantralar, teknikler ve metotlarla karlyorlar. Her talep karlanabilir, bu yzden sama bir talep sama eylerle karlanr. Guruluk ve btn teolojiler byle yaratld. Nihai olan ama edinmemeye dikkat etmek gerekir. Dilekte bulunmayn, bir eyi edinmeyi amalamayn ve yolculuunuza bir var noktas tayin etmeyin. O u anda, burada, farknda olabilirsek o patlama gerekleir. Zaten ok yaknmzda. O bizim en yakn komumuz ama biz hep uzaktakini arzu ediyoruz. Yan bamzda duruyor ve biz haclara gidiyoruz. Bir glge gibi bizi izliyor ama gzlerimiz uzaklarda olduundan onu gremiyoruz. Yaam varoluun iinde olmak zorundadr. Lao Tzu'nun bir sz vardr: "Ararsan yitirirsin. Arama, bulursun." ? Sayfada Ara Sayfa 58

osho-sessizligi_dinlemek.txt 10 lahi Olana Alan Pencereler

Hint felsefesinde nihai gerein tanm, gerek (satyam), gzellik (sundram) ve iyilik (shivam) olarak yaplyor. Bunlar Tanr'nn zellikleri midir? Bunlar Tanr'nn vasflar deil, bizim Tanr'y deneyimleme biimlerimizdir. lahi zellikler deildir; bizim alglamalarmzdr. lahi olan bilmek mmkn deildir. O ya her zelliin birleimidir ya da hibir zellik tamaz. Ama insan beyninin yaps gerei ilahi olan, pencere aracl ile deneyimlenebilir. O'nu birazck olsun grebilmek ya gzellik ya gerek ya da iyilik penceresinden olur. Bu boyut insan zihnine zgdr. Bunlar bizim kstlamalarmzdr. Bize bir ereve verilmi; ilahi olann erevesi yoktur. rnein bir pencereden gkyzn grebiliriz. O pencere gkyzn evreleyen bir ereve gibi grnr ama gerekte gkyznn erevesi yoktur. O sonsuzdur. te gzellik, gerek ve iyilik de ilahi olana bu ekilde bir ereve oluturur. nsan kiilii katmandan oluur. Zeka basknsa, ilahi olan gerek klnda, gerek olarak grlr. Entelektel yaklam gerek penceresini, gerek erevesini yaratr. Zihin duygusalsa -kii geree kafas ile deil de kalbi ile yaklayorsa- o zaman ilahi olan gzellik haline gelir. Ona bu iirsel nitelik sizin tarafnzdan verilmitir. Yalnzca bir erevedir. Kiilik ne duygusal ne de entelektel ise o zaman ereve iyilik olur. Hindistan'da ilahi olan iin terim kullanrz. Bhakti yoga, duygusal tipin inan biimidir. Tanr gzellik olarak grlr. Jnana yoga, bilgi yoludur. Tanr gereklik olarak grlr. Karma yoga ise eylem yoludur. Ona gre Tanr iyiliktir. Tanr (God) szc iyilik szcnden tremitir. Bu Tanr iin en fazla kullanlan szcktr nk insanln byk ounluu aktif, yani eylemseldir, entelektel ya da duygusal olanlarn says ok azdr. Eylemsel yaklam Tanry "iyi olan" yapar. Tabii her eyin bir zddnn olmas gerektiinden Tanr iyilik, eytan ise ktlk olarak alglanr. Eylemsel zihin eytan ktln simgesi olarak, duygusal zihin irkin, entelektel zihin ise gerek olmayan, sahte ve hayal rn olarak alglar. Bu zellik "gerek, iyilik ve gzellik" aslnda erevesi olmayan ilahi olana insanlarn koyduu erevelerdir. Bunlar O'nun zellikleri deildir. nsan zihni O'na drdnc bir boyuttan bakabilseydi, bu boyut da onun bir zellii haline gelecekti. lahi olanda iyilik zelliinin bulunmadn sylemek istemiyorum. Sylemek istediim bu zelliin bizim tarafmzdan seildii, bizim tarafmzdan grld. nsan var olmasayd ilahi olan iyi, gzel ya da gerek olmayacakt. Olduu gibi var olmaya devam edecekti ama bizim verdiimiz bu zellikleri olmayacakt. Bunlar yalnzca insann alglama biimleridir. lahi olan baka zelliklerle de alglyor olabilirdik. Hayvanlarn da O'nu alglayp alglamadn ya da bir ey alglayp alglamadklarn bilmiyoruz. Bir kiinin zihni baskn olarak entelektel ise, Tanr'nn nasl gzel olduunu anlayamaz. Bu ona son derece yabanc bir kavramdr. Bir air gerein gzellikten te bir anlam tayamayacan dnr. Ona gre bunun baka bir anlam olamaz. Gerek gzelliktir; geri kalan her ey yalnzca entelekteldir. Bir air, bir ressam ve dnyay kalbinin penceresinden gren biri iin gzellik olmadan gerek plak kalr. Bylece entelektel zihin ile duygusal zihin birbirlerini anlayamaz. Bu yzden dnyada bu kadar ok yanl anlamalar ve bu kadar eitli kavramlar mevcut. Tek bir kavramn tm insanlk tarafndan benimsenmesi mmkn deil. Tanr sizin kendi kavramlarnz iindedir. Tanry tanmladnzda siz de o tanmn bir parassnz. O tanm sizden kaynaklanyor; gerekte Tanr tanmlanamaz olandr. O'na bu pencereden bakanlar O'na bir anlamda kendi tanmlamalarn yklemi olurlar. Sayfa 59

osho-sessizligi_dinlemek.txt Kiiliinin bu katmann am birisi iin ilahi olan grmenin drdnc bir yolu vardr. Biz buna ksaca turiya (drdnc) diyoruz. Bu bilin durumunda ne entelektel, ne duygusal ne de eylemselsinizdir. Gkyzne bir pencereden bakmyorsunuz. Evinizden dar ktnz ve erevelenmemi bir gkyzne bakyorsunuz. Bu tip bilinlilie ulaan, dier nn kstlamalarn anlayabilir. Onlarn birbirlerini neden anlamadklarn grebilir. Ayn zamanda gzellik, gerek ve iyiliin temelde paralel kavramlar olduunu bilir. Yalnzca drdnc tip anlayabilir ve hogrl olabilir. Dier tip srekli atacaktr. Btn dinler bu kategorinin birine girer. Ve srekli birbirleri ile atrlar. Buda'nn bu atmalarn iinde yer almas mmkn deildir. O drdnc tiptir. "Bunlarn hepsi samadr" der, "lahi zellikler deil, pencereler konusunda kavga ediyorsunuz. Hangi pencereden bakarsanz bakn gkyz hep ayndr." Demek ki bunlar ilahi zellikler deil, bizim onlar alglay biimlerimizdir! Pencerelerimizi yok edebilseydik, ilahi olann zellik tesi, nirguna olduunu grebilirdik. Ancak o zaman zelliklerin tesine geerdik ve iin iine insanlarn yansmalar girmezdi; ama o zaman da bir eyleri szcklere dkmek son derece gleirdi. lahi olan iin her sylenen ancak pencereler aracl ile sylenebiliyor. Bu yzden sylenen hibir ey gerekte gkyznn kendisi hakknda deil. Pencerelerin tesinden bakabildiimizde gkyz o kadar byk, o kadar snrszdr ki, tanmlanamaz; tm szckler geersiz, tm teoriler yetersiz kalr. Demek ki drdnc boyuttan bakan daima sessiz kalandr. lahi olann tanmlar hep ilk tipten gelir. Drdnc bu konuda konusayd, kulland terimler bize sama, mantksz ve tutarsz gelirdi. elikilerle dolu olurdu. Bu elikilerle bize bir eyleri gstermek isterdi -sylemek deil, gstermek. Wittgenstein bu ayrm yapmtr. O, baz gereklerin szcklerle ifade edilebileceini, bazlarnn ise yalnzca gsterilebileceini syler. Bir ey ancak baka eylerle birlikte olduunda tanmlanabilir. Baka eylerle balantldr, kyaslanabilir. rnein bir masann iskemle olmadn gvenle syleyebiliyoruz. Onu, baka bir eyi referans alarak tanmlayabiliyoruz. Bir balang ve bir biti snr var. O snrdan sonra baka bir ey balar. Aslnda tanmlanan yalnz bu snr. Tanm, bir baka eyin balad snr anlamna gelir. Ama ilahi olan hakknda bir ey sylemek mmkn deildir. O her eydir, bu yzden snrlar yoktur. Onun tesinde bir baka eyin balad bir snra sahip deildir. "Bir baka ey" yoktur. Snrlar olmadndan tanmlanamaz. Drdnc boyuttan bakan yalnz gsterebilir, yalnz iaret edebilir. Bu nedenle hep gizemli gelir. O en gereki olandr nk insan alglamas ile kstl deildir. Btn byk azizler iaret etmilerdir; bir ey sylememilerdir. Buda, Mahavir ya da Krishna iin bu fark etmez. Onlar bir ey sylemiyor; yalnz bir eyleri gsteriyorlar; gkteki ay gsteren bir parmak gibi. Ne var ki o parmaa taklp kalmanz tehlikesi de her zaman mevcut. Parman bir anlam yoktur; o baka bir eyi gsteriyor. Gznz ona taklp kalmamal. Ay grmek istiyorsanz parma tmyle aklnzdan karmalsnz. lahi olan grmekteki en byk glk budur. areti grrsnz ve gerein o olduunu dnrsnz. Asl ama yok olur gider. O parmak ay deildir. kisi son derece farkldr. Ay parmakla gsterilebilir ama gzler parmakta kalmamal. Bir Hristiyan ncil'i unutamaz, bir Hindu Gita'y unutamaz. Bylece ama yok oluyor. Her ey amasz, anlamsz ve bir anlamda din kart haline geliyor. nsan ilahi olana yaklamnda kendi zihninin farknda olmaldr. O'na zihinle yaklaldnda O, zihnin rengini alr. O'na arada zihin olmadan, siz olmadan, insan olmadan yaklarsanz; O'na bir boluk, bir hilik olarak yaklarsanz; hibir nyarg ve belirli bir eyle karlama beklentisi tamadan yaklarsanz, o zaman ilahi olann nitelik tesi varln grrsnz. Baka trls mmkn deildir. Aksi halde O'na yklenen tm zellikler insan penceresi ile ilgili olur. Gkyzn grmek iin pencerelere ihtiyacmz olmadn m sylyorsunuz? Evet. Pencereden bakmak hi bakmamaktan daha iyidir ama erevesiz gkyz ile kyaslanamaz. Sayfa 60

osho-sessizligi_dinlemek.txt nsan gkyzne penceresiz bakmak iin odadan nasl kar? Pencerenin iinden geerek kabilirsiniz, yalnz pencerede kalmamaya dikkat edin. Yoksa pencere hep orada olur. Onu arkanzda brakmalsnz. inden geilip almaldr. Gkyzne ulaldnda artk szckler olmuyor -odaya geri dnnceye kadar. yleyse... Evet, insan geri dnebilir ama artk ayn kii deildir. ekli olmayan, sonsuzu grmtr. Artk pencereden bile baktnda onu erevesiz grr. Pencere artk onu aldatamaz. Pencere kapansa ve oda karartlsa bile o sonsuz gkyznn orada olduu bilir. Artk tekrar ayn insan olamaz. Sonsuzu bildiinizde, siz de sonsuz olursunuz. Bizler bildiklerimiz, hissettiklerimizden ibaretiz. Snrsz ve snrszl grdkten sonra siz de bir bakma sonsuzlarsnz. Bir eyi bilmek o olmaktr. Sevgiyi bilmek sevgi olmaktr; duay bilmek dua olmaktr; ilahi olan bilmek ilahi olmaktr. Bilmek gerekletirmektir; bilmek olmaktr. Bu durumda pencere birleip, bir olur mu? Hayr. Her biri olduu gibi kalr. Deien pencere deil, sizsiniz. Kii duygusal ise yine o pencereden girip kar ama artk teki pencereleri inkar etmez. Onlara kar kmaz. Bakalarn anlar. teki pencerelerin de ayn gkyzne aldn bilir. Gkyznn altnda durduunuzda teki pencerelerin de ayn eve ait olduunu grrsnz. Artk isterseniz dier pencerelere de gidebilirsiniz. Ya da gitmezsiniz. Bu size bal. Aslnda baka bir pencereye gitmenize gerek yok. Bir tanesi yeter. Ramakrishna gibi, biri oralardan grnenin de ayn gkyz olup olmadn anlamak iin tekileri de dolaabilir. Bu, kiiye kalm bir eydir. Ama gerekten buna gereksinim yoktur. Gkyzn bilmek yeterlidir. Ama meraklanp aratrmak isteyerek teki pencerelerden bakanlar olur. Ama gkyzn bir kez bildikten sonra insan artk teki pencereleri yani teki yaklamlar inkar etmez. Onlarn da ayn eye aldn onaylar. Bu nedenle gkyzn bilen kii "dindar" olur, asla mezhepi olmaz. Mezhepi zihin pencerenin arkasnda kalr, "dindar" zihnin tesine geer. Gkyzn gren biri dolaabilir, dier pencerelere gidebilir. Sonsuz sayda pencereler vardr. Szn ettiklerim ana tiptir. Pek ok birleim olasdr. Her bilinlilik iin, her insan iin ayr bir pencere mi vardr? Evet. Herkes ilahi olana kendi penceresinden ular. Ve her pencere temelde bir dierinden farkldr ve saylar sonsuzdur. Her insann kendine zg bir mezhebi vardr. ki Hristiyan birbirinin ayn deildir. kisi arasndaki fark Hristiyanlkla Hinduizm arasndaki fark kadar byktr. Gkyzn bir kere bildikten sonra tm farkllklarn eve ait olduunu anlarsnz. Onlar asla size ait deildir. inde yaadnz, iinden dar baktnz, aracl ile hissettiiniz eve aittir, size deil. Gkyznn altnda durduunuzda sizin de onun bir paras olduunuzu anlarsnz. Tek farknz sizin duvarlar iinde yayor olmanzdr. Evden grlen gkyz ile dndan grnen arasnda bir fark yoktur. Dar ktmzda aramzdaki duvarlarn gerek olmadn anlarz. Duvarlar bile gkyz iin engel oluturmaz, onu blmez. Yalnzca blnmlk grnts verir: bu benim evim, u senin evin. Benim evimden grnen gkyz bana ait, seninkinden grnen ise sana. Ama gkyzn gerekten tanynca arada bir fark kalmaz. Bireyler arasnda da fark kalmaz. Dalgalar kaybolmu ve yalnzca okyanus kalmtr. Evinize yine dnersiniz ama artk sizin de gkyznden farknz kalmamtr. Gkyzne ulap sonra bu kavramla geri dnm pek az Hristiyan var galiba. Birka tane var. Aziz Francis, Eckhart, Bhme.... Onlar bize gkyznn ayn gkyz olduunu sylemediler deil mi? Sayfa 61

osho-sessizligi_dinlemek.txt Syleyemezlerdi. Gkyz hep aynyd ama onlar onu ayn ekilde anlatamazlard. Anlatmlarn farkl olmas kanlmazdr ama anlatlan ayndr. Anlatlan bilmeyenler iin o anlatlanlar her ey olacaktr. O zaman farkllklar keskinleir. Aslnda semeli bir anlatm olmutur. Btn anlatlamaz. Anlatldnda lr. Aziz Francis, ancak Aziz Francis'in anlatabileceklerini anlatt. O, bakasnn anlatt gibi anlatamaz nk anlatlan gkyznden gelmiyor. Anlatan kiiden, onun hafzasndan, alm olduu eitimden, deneyimlerinden, kulland szcklerden, dilden, mezhebinden, yani yaayandan geliyor. Bu yzden gerei Aziz Francis'in anlatmas mmkn deildi nk o zaman kiisel bir ey olurdu. Bu anlatm ya toplu olur ya da tmyle baarsz. Ben kendi kiisel dilimde anlatsam kimse anlamaz. Gkyzn deneyimlediimde bunu toplumla birlikte yaamadm. O bili annda tmyle yalnzdm. Dil yoktu; szckler yoktu. Ama yaadm bakalarna aktarrken onlara yaamadklar bir eyi anlatyorum. Onlarn diliyle konumam gerekiyor. Bildiimi bilmeden nceki dilimi kullanmalym. Aziz Francis Hristiyan dilinde konuur. Bence dinler farkl dillerden baka bir ey deildir. Hristiyanlk da sa'dan kaynaklanan bir dildir. Hinduizm bir baka dildir; Budizm baka. Ama fark daima dil farkllnn tesine gemez. Ne var ki insan yaanan deneyimi deil de yalnzca dili bilirse o zaman, o fark ok byk olur. sa, "Tanr'nn krall" dedi nk dinleyenlerin anlamad bir dille konuuyordu. "Krallk" szcn bazlar anlad, bazlar anlamad. Ardndan armha gerilme geldi. "Tanr'nn krall" szcn anlamayanlar yeryznde bir krallktan sz edildiini sandlar. Ama sa Buda'nn szcklerini kullanamazd. Buda asla "krallk" szcn kullanmazd. Aradaki bu farklln pek ok nedeni vardr. sa fakir bir aileden geliyordu, dili fakir bir adamn diliydi. Fakir biri iin "krallk" szc ok anlamldr ama Buda iin bunun hibir nemi yoktu nk o bir prensti. "Krallk" szc sa iin anlaml, Buda iin ise anlamszd. Buda sonradan bir dilenci oldu, sa ise kral. Bu kanlmazd. Bir eyin aksi kutbu anlam kazanr. Bilinmeyen kutup bilinenin ifadesi olur. Buda iin dilenmek en bilinmeyen eydi. Onun iin bilinmeyenin, dilencinin biimini ald. Onun asndan bhikku (dilenci) en anlaml szlk haline geldi. Bhikku szc Hindistan'da hi kullanlmaz nk orada ok fazla dilenci bulunur. Onun yerine biz swami (efendi) szcn kullanrz. Bir kii sannyasin olduunda, yani tm maln mlkn reddettiinde bir swami, bir efendi olur. Ama Buda bunu yaptnda bir bhikku, dilenci oldu. Buda iin bu szck sa iin tayamayaca bir anlam tayordu. sa ancak Yahudi kltrnden dn ald terimlerle konuabilirdi. O dilde ufak tefek baz deiiklikler yapabiliyordu, ama dilin tmn deitiremezdi nk o zaman kimse onu anlamazd. Yani sa bir bakma Hristiyan deildi. Aziz Francis'in ortaya kt ada Hristiyan kltr artk kendi dilini gelitirmiti. Bu balamda Aziz Francis sa'dan daha Hristiyan'd. sa hep Yahudi olarak kald, tm yaam Yahudi yaam biimiydi. Baka trl olmas da mmkn deildi. Bir Hristiyan olarak domusanz, Hristiyanlk size bir ey ifade etmeyecektir, size dokunamaz. Onun hakknda ne kadar ok ey bilirseniz size o kadar anlamsz gelecektir. Gizem kaybolmutur. Bir Hristiyan'a Hindu dini daha anlaml, daha nemli gelir nk onun asndan o bilinmeyen olduundan, bilinmeyenin ifadesi olabilir. Ben bir insann doutan edindii dinde kalmamas taraftarym. Doduunda ona mal edilen tutum ve inanlar bir noktaya gelince inkar edilmelidir. Yoksa gerek macera asla balayamaz. nsan doduu an bulunduu noktada kalmamal. Bilinmeyen snrlara doru ilerlemeli ve bunun cokusunu hissetmeli. Bazen en iyi anladmz dndmz eyi anlayamayz. Bir Hristiyan Hristiyanl anladn sanr. Bu da bir engel oluturur. Bir Budist Budizm'i anladn sanr nk onu bilmektedir ama bu zan onun engeli olur. Yalnz bilinmeyen insan eker, yalnz bilinmeyenin mknatsl gizemi vardr. Sayfa 62

osho-sessizligi_dinlemek.txt nsan doduu ortamn koullarn amaldr. Hristiyan ya da Hindu olarak domu olabilirsiniz. Orada taklp kalmayn. Dini adan yeniden domalsnz. Bilinmeyene gidin. te heyecan bundadr. Keif gezisi balad. Dinler bu anlamda misafirperverdir. Bakalarnn da iine yaramal, bakalarn da kabul etmelidirler. Bir Hristiyan, bir Hindu ya da bir Musevi din deitirmenin heyecann tatmaldr. Bu deiim ve heyecan dnme ortam hazrlar. Ne zaman birisi Bat'dan Dou'ya gelse onun iin yeni bir eyler balar. Dou o kadar farkldr ki onu bildik kategorilere koyamazsnz. Alk olduunuz her eyden o kadar deiiktir ki onu anlamak istiyorsanz kendiniz deimek zorundasnz. Ayn ey Dou'dan Bat'ya giden biri iin de geerlidir. Bu deiim, olmas gerekli bir eydir. Bunun olmas iin de insann kendini amas gerekir. Deiimi yaratacak olan bilinmeyen, bildik olmayandr. Biz Hindistan'da Hristiyanlk gibi dinler yaratmayz. Bir Teoloji, bir Vatikan, bir Kilise oluturmayz. Doulu zihni temelde mantkszdr, bu yzden kaos yaratmaya eilimlidir. Kiiseldir, organize olamaz. Bir Katolik rahip ise bambaka bir kalptadr. O bir organizasyonun paras olmak zere eitilir. Hiyerari iinde bir yeri vardr. Ve bu sistem alr. Bir kurum, bir hiyerari mantk ierir; Hristiyanlk bu yzden dnyaya yaylabildi. Hinduizm hi kimseyi ekmeye, dinini deitirtmeye almaz. Bir kii kendiliinden bile dnm olsa Hinduizm bundan rahatszlk duyar. O baka dinlerden olanlar kendine dndrmek istemeyen, organize olmayan bir dindir. Katoliklikte olduu anlamda rahiplik sistemi yoktur. Bir Hindu keii, yalnzca serbeste ve babo dolaan bir bireydir. Hibir hiyerarinin, hibir sistemin paras deildir. Hibir anlamda kk yoktur. D dnya asndan bu yaklam kesinlikle baarsz olmaya mahkumdur ama insann isel derinlii asndan baarya ulamas kesindir. Vivekananda Hristiyanla byk ilgi duyuyordu. Katolik rahiplerin sistemini temel alarak Ramakrishna sistemini yaratt. Bu Dou iin son derece yabanc, tamamen Bat'ya zg bir eydi. Nasl Vivekananda'nn Batl olduunu sylyorsam, ayn ekilde Eckhart'n ve Aziz Francis'in de Doulu olduunu sylyorum; onlar temelde Dou'ya ait. sa da Dou'ya aitti ama Hristiyanlk Dou'ya deil Bat'ya aittir. sa temelde Douluydu, kilise kart, organizasyon kartyd; eliki de buradayd. Batl zihni mantk, tutarllk, sistem ve savlar balamnda dnr. Fazla derine inemez; yzeyde kalr. Kapsaml olabilir ama younlaamaz. Demek ki organize dinler nmzde bir perde oluturuyor. Gkyzn grebilmemiz iin ortadan kalkmalar gerekiyor. Evet. Onlar pencereyi kapatan perdelerdir, engellerdir. Batl zihnin Doulu zihin kadar geniledii zaman gelecek mi? Batl zihin bilimde ok baarl oldu ama dinsel bilinlilikte baarl olamaz. Dinsel bir zihin Bat'da bile olusa bu zihin yine de Douludur. Eckhart'n, Bhme'nin zihinleri Dou niteliklerini tar. Dou'da oluan bilimsel bir zihin ise gerekte Batldr. Dou ve Bat szcklerini corafik anlamda kullanmyorum. "Bat" Aristo ekolu, "Dou" ise Aristo kart anlamna geliyor. "Bat" denge, "Dou" ise denge yokluu demektir. "Bat" rasyonel, "Dou" ise mantkszdr. Tertullian Bat'nn en Doulu zihinlerinden birine sahipti. "Tanr'ya inanmak mmkn olmad iin O'na inanyorum" dedi. "O'na inanmak sama olduu iin inanyorum." Bu Dounun temel yaklamdr: nanlmaz, sama olduu iin. Bat'da kimse bunu syleyemez. Orada bir eye mantkl olduu iin inanlr. Yoksa bu yalnzca iman ya da batl inan olur. Dou zihni tayan Eckhart, "Mmkn olana inandnzda, bu inan deildir" der. "Bir sava inandnzda, bu Sayfa 63

osho-sessizligi_dinlemek.txt din deildir. Bunlar bilimin paralardr. Ancak "olamayacaa" inandnzda zihnin tesinde bir eylere ularsnz." Bu Batl bir kavram deildir. Dou'ya aittir. Eckhart bu yzden Douludur. te yandan Konfys Batl bir zihindir. Batllar Konfys' anlayabilirler ama Lao Tzu'yu anlayamazlar. Lao Tzu, "Yalnzca mantksal olmakla aptallk ediyorsunuz" der. "Mantkl ve tutarl olmak yeterli deildir. Mantksz olann k noktalar vardr. Bir kii ancak hem mantkl hem de mantksz olduunda mantkldr." Tamamen mantkl bir kii asla mantkl olamaz. Mantk kendi iinde mantkszln karanlk kelerini tar. ocuk rahmin karanlndan doar. Bir iek topran karanlklarndaki kklerinden kar. Karanlk inkar edilmemelidir, temel odur. O en nemli, en hayat veren eydir. Bat'nn dnyaya katks bilimdir, din deil. Dou ise ancak dini verebilir, bilim ya da teknoloji deil. Bu ikisinin arasndaki fark ve birbirlerini nasl tamamladklarn grebildiimizde daha iyi bir dnya kltr ortaya kacaktr. Bilim gerektiinde Bat'ya gidin ama Bat'nn yaratt hibir din bir teoloji olmaktan ileri gidemez. Bat'da Tanr'nn varln ispatlamak iin kendinize kantlar gsterirsiniz, savlar ileri srersiniz. Tanr'nn varln ispatlayacak kantlar m! Bu Dou'da dnlemez bir eydir. Bu abann kendisi tmyle anlamszdr. Kantlanan bir ey Tanr olamaz, ancak bilimsel bir sonu olur. Dou'da biz Tanr'nn "kantlanamaz olan" olduunu syleriz. Kantlardan skldnzda deneyimin iine srayn: lahi olann iine atlayn. Dou zihnindeki bilimsellik nasl sahteyse, Bat zihnindeki din de sahtedir. Sizler Bat'da yalnz engin bir teoloji yarattnz, din gelenei deil. Ayn ekilde bizler de Dou'da ne zaman bilim yapmaya girisek ortaya bilim insanlar deil, yalnz teknisyenler kyor. Bunlar "nasl yapldn" biliyor, yeniliki ve yaratc olamyor. Bu yzden Dou'ya Batl bir zihinle yaklamayn yoksa her eyi yanl anlarsnz. Sonra da bu yanl anlamay anlay olarak tarsnz. Dou'da ise bunun tam tersi bir tutum vardr. Bu iki kart tutum birbirini tamamlaycdr -dii ve erkek gibi. Dou zihni diidir; Bat zihni ise erkek. Bat zihni saldrgandr. Mantn saldrgan ve iddete eilimli olmas kanlmazdr. Din alcdr, tpk bir kadn gibi. Tanr ancak alnabilir; asla kefedilemez ya da icat edilemez. Kii bir kadn gibi olmaldr: tmyle alc, ak ve yalnzca bekleyen. Meditasyondan kastm budur: Ak olmak ve beklemek. Ramakrishna, bhakti yaklamnn amz iin en uygunu olduunu sylyor. Bu doru mu? Hayr. Ramakrishna, bhakti yogann en iyi yaklam olduunu syledi nk ona uyan buydu. Bu onun gkyzne kt pencereydi. Belirli bir a iin belirli bir yaklam diye kavram olamaz. alar balamnda dnemeyiz. Yzyllar kendine has zellikleri ile yaanr. Bizler de adamz gibi grnrz ama olmayabiliriz. Ben yirmi yzyl geride yayor olabilirim. Hibir ey tam anlamyla gemi kapsamna girmez. Birisi iin o imdidir. Hibir ey tam anlam ile gelecekte deildir. Bir kii iin gemitir, bir dieri iin henz gelmemitir. Onun iin alarla ilgili kategoriler oluturamayz. Ramakrishna tam bir dindardr. Tanr'ya dua ve sevgi ile, duygu ile ulat. O bunu byle yapt iin herkes iin de geerli olduunu dnd. Bakalarna bunun zor gelebilecei aklna gelmedi. Ne kadar iyi niyetli olursak olalm, bakalarn kendi deneyimlerimizin altnda grrz. Ramakrishna iin de bhakti yoga yegane yoldu: Tanr'ya giden yol. alar balamnda dnmek istiyorsak, amzn en entelektel, en bilimsel, en teknolojik -en az dindar- ve en az duygusal a olduunu syleyebiliriz. Ramakrishna'nn syledikleri evresindekiler ve onun iin doruydu ama Ramakrishna hibir zaman dnyann byk blmn etkileyemedi. Onun syledikleri ky iin, bilimsel ve teknik olmayan zihin iin geerliydi. O bir kylyd. Eitimsizdi, dnyay tanmamt. Onun iin ky dilinde konuuyordu. Bugnk gnleri tahmin etmesi mmkn deildi. O, temelde zekann hibir nem tamad ve duygunun her ey olduu ky dnyasnda yayordu. Syledikleri, yaad dnya asndan geerliydi ama bugnk dnya iin geerli deil. Sayfa 64

osho-sessizligi_dinlemek.txt Bu tip her zaman var olmutur: Entelektel tip, eylemsel tip ve duygusal tip. Bunlarn arasnda hep bir denge mevcuttur, tpk dii ve erkek arasnda olduu gibi. Bu denge bazen bozulsa da bu uzun srmez, yeniden yerine gelir. Sizler Bat'da bu dengeyi yitirdiniz. Zeka baskn faktr oldu. Ramakrishna, "Bu an yolu Tanr'ya ballk yoludur" dediinde bu sizin hounuza gidiyor nk dengeyi yitirdiniz. Ama Vivekananda bunun tam zddn sylyor. Dou dengeyi yitirdiinden Vivekananda da entelektellik baskn. Bunun amac arl dengelemek. Bir anlamda gerekli. Ramakrishna duygusal tipti, ba mridi ise entelektel tip. Byle olmas gerekiyordu. Bu dii ile erkein birlemesidir. Ramakrishna kesinlikle diiydi: saldrganl yoktu, alcyd. Seks yalnzca biyolojik deildir; her yerde, her eyde seks vardr. Kutuplarn var olduu her alanda seks mevcuttur ve kartlar birbirini eker. Vivekananda'nn bir entelektele ekim duymas mmkn deildi nk o kar kutupta deildi. Bengal'de entelektel devler vard. Gidip onlar ziyaret eder ve eli bo dnerdi. Onlara ekim duymazd. Ramakrishna'da ise hi entelektellik yoktu. O Vivekananda'nn olmad her ey, ayn zamanda arad her eydi. Vivekananda Ramakrishna'nn tam zddyd. Bu yzden onun Ramakrishna adna rettikleri Ramakrishna'nn retilerinin ruhuna aykryd. Bu nedenle Ramakrishna'ya Vivekananda aracl ile ulaan bir kii aslnda asla ona ulam olmaz. Vivekananda'nn Ramakrishna'y yorumu onu anlayan bir yorum deildir nk bu yorum zt kutuptan geliyor. "Vivekananda olmasayd, Ramakrishna'y anlamamz mmkn olmazd" diyenler bir bakma doru sylyorlar. O olmasayd dnya Ramakrishna'y bilmeyecekti. Ama onun aracl ile bilinen Ramakrishna temelde sahte. Onun yanl bir yorumu. Bunun nedeni bu ikisinin zt tipler olmalar. Ramakrishna asla tartmazd, Vivekananda ise tartmacyd. Ramakrishna cahildi, Vivekananda bilgili bir adamd. Onun Ramakrishna hakknda syledikleri kendi aynasndan yansyordu. Ramakrishna'nn gerek syledikleri deildi. Olamazd. Bu her an byle oluyor ve byle olmaya devam edecek. Buda kendi ztt kiileri kendine ekiyor. Mahavir ve sa spiritel olarak kar cinsten olanlar ekerler. Sonra bu ztlar sistemi, dzeni yaratr. Onlar yorumlar. Bu mritler arptc olanlardr. Ne var ki bu kanlmazdr. ? Sayfada Ara 11 Doru Sorgulama Teorik sorular sormayn. Teoriler zmden ok karmaa getirir. Teoriler olmasayd, daha az sorun olurdu. Onlar ne sorunlar zmler ne de sorular yantlar. Tam aksine, sorular yaratrlar. Felsefi sorular da sormayn. Felsefi sorular soru gibi grnseler de deildir. Bu nedenle yantlar yoktur. Bir soru gerekten soruysa, yantlanabilir ama deilse dildeki bir karklk olmaktan teye gitmez. Felsefe yzyllardr yantlar veriyor ama sorular yine ayn kalyor. Felsefi bir soruya bir yant verdiinizde o gerek bir yant deil, nk sorunun kendisi sahte. O soru doas nedeni ile yantlanamaz. Metafiziksel sorular da sormayn. rnein dnyay kim yaratt diye sorarsanz, bu soru yantlanamaz. Samadr. Bu metafiziksel sorularn gerek sorular olmad anlamna gelmez ama yantlanamaz sorulardr. zmlenebilirler ama yantlanamazlar. Kiisel, zel, varoluu sorular sorun. nsan ne sorduunun farknda olmal. Gerekten sizin iin bir anlam tayor mu? Yantlanrsa sizin iin yeni bir boyut mu alacak? Varlnza bir katks olacak m, varlnzda herhangi bir deiime neden olacak m? Yalnz bu tip sorular dinseldir. Sayfa 65

osho-sessizligi_dinlemek.txt Din sorunlarla ilgilenir, sorularla deil. Bir soru meraktan kaynaklanabilir ama bir sorun zel ve kiiseldir. Bir soru sizin dnzda bir eydir, sorun ise sizsiniz. Onun iin bir ey sormadan nce derine inin, zel ve kiisel, aklnz kartran, sizin de iinde olduunuz bir ey sorun. Ancak o zaman yardm grebilirsiniz. Kaderimiz nceden mi belirleniyor? Bu kiisel deil, felsefi bir soru. Kaderimiz nceden hem belirlendi hem de belirlenmedi. Hem evet hem hayr. Ve bu iki yant da yaam konusundaki her soru iin geerlidir. Bir bakma nceden belirlenmitir. Sizde, fiziksel, zihinsel ne varsa hepsi nceden belirlendi. Yine de iinizde srekli belirlenmemi nceden kestirilemeyecek bir ey var. Bu ey sizin bilinliliinizdir. Bedeniniz ve maddesel varlnz ile zdelemiseniz, etki ve tepki yasas sizin iin ayn oranda geerli olur. O zaman siz bir makinesiniz. Ama bedensel ve zihinsel anlamda maddesel varl ile zdelememi bir kiiyseniz, kendinizi bunlardan ayr, farkl, tede ve onlar am hissediyorsanz, bu nceden belirlenmemi bir eydir. Bilinlilik zgrlk demektir; madde kleliktir. Demek ki her ey kendinizi nasl tanmladnza bal. "Ben yalnzca bir bedenim" diyorsanz, o zaman sizinle ilgili her ey tmyle nceden belirlenmitir. Ben yalnzca bir bedenim diyenin kaderinin nceden izilmemi olmas mmkn deildir. Genelde bilinlilik diye bir eyin varlna inanmayanlar kadere de inanmazlar. Buna karn dindar ve bilinlilie inanan kiiler kaderlerinin nceden belirlenmi olduuna inanr. Bu sylediklerim ok elikili gelebilir ama yine de bu byledir. Bilinlilii bilen zgrl bilir. Bu nedenle yalnzca spiritel bir kii kader diye bir ey yoktur diyebilir. Bu farkndala ancak bedeniniz ile kendinizi tamamen ayr dndnzde ularsnz. Yalnz maddesel bir varlk olduunuzu dnyorsanz zgr olmanz mmkn deildir. Madde olduunda zgrlk olamaz. Madde zgrleemeyecek ey anlamna gelir. Etki ve tepki yasasna uymak zorundadr. Tam bilinlilie ulam, aydnlanm kii etki tepki yasasnn tmyle dndadr. Tm varl nceden kestirilemez bir nitelik kazanmtr. Onun hakknda hibir tahminde bulunamazsnz. O, anlk yaar; varoluu atomiktir. Sizin yaamnz ise, her halkas gemi tarafndan belirlenen bir zincir gibi srp gider. Geleceiniz, gerek gelecek deildir; yalnzca gemiin bir yan rndr. Geleceinizi belirleyen, ona biim veren ve koullandran gemiinizdir. Geleceiniz bu anlamda nceden belirlenmi durumda. Skinner'e gre insan da her ey gibi nceden kestirilebilen bir varlk. nsann geleceini tahmin etmedeki tek zorluk gemiinin tam olarak bilinememesi. Onun gemiinin tm detaylarn bilebildiiniz an geleceini de tm detaylar ile grebilirsiniz. zerinde alt kiiler Skinner'in hakl olduunu gsterdi. Yzlerce insan zerinde deneyler yapt ve hepsinin mekanik varlklar olduklarn, ilerinde zgrlk denebilecek bir eyin yaamadn grd. Ne var ki bu almalar snrl kalyor. Buda'nn deney yapabilecei bir laboratuar yoktu. Bir kii bile zgrse, bir kii bile mekanik ve kestirilebilir deilse, Skinner'in teorisi btnyle yklr. Btn insanlk tarihinde tek bir kii bile zgr ve tahmin dysa, o zaman insan potansiyel olarak zgrdr ve tahmin ddr. zgrlk potansiyeli tamamen, sizin bedeninizi mi yoksa bilinlilii mi vurguladnza baldr. Eer siz yalnzca yaamn d akna kaplm gidiyorsanz, o zaman sizinle ilgili her ey nceden belirlenmitir. Yoksa siz ayn zamanda isel bir varlk msnz? nceden formle edilmi bir yant vermeyin. "Ben ruhum" demeyin. inizde bir eyin varln hissetmiyorsanz drst olun. Bu drstlk bilinliliin isel zgrlne giden ilk basamak olacaktr. inizin derinliklerine indiinizde oradaki her eyin yalnzca darnn bir paras olduunu greceksiniz. Bedeniniz d dnyadan geliyor, dnceleriniz dardan geliyor, kiiliiniz bile size bakalar tarafndan verildi. Bu yzden bakalarnn sizin hakknzda dndklerinden bu kadar korkuyorsunuz nk kontrolnz tmyle Sayfa 66

osho-sessizligi_dinlemek.txt onlarn elinde. Her an fikirlerini deitirebilirler. Benliiniz, bedeniniz ve dncelerinizi size dars veriyor. yleyse ierde ne var? Siz dardan gelenlerin bir sr katmanndan oluuyorsunuz. Siz bu dardan gelen benlikle zdeletiiniz srece her eyiniz nceden belirlenmi durumda. Dardan gelen her eye kar uyank olun ve onunla zdelemeyin. Bylece darnn yok olduu bir an gelecek. Kendinizi bir bolukta bulacaksnz. O boluk dar ile ieri arasnda bir geit, bir kapdr. Boluktan, bo olmaktan o denli korkuyorsunuz ki dardan gelen o birikime smsk tutunuyorsunuz. O birikimle zdelemeyi brakacak ve bolukta kalabilecek kadar yrekli olmalsnz. Yeterince cesur olamadnzda dar kp bir eylere tutunursunuz, boluu onunla doldurursunuz. Ama o bolukta olma an meditasyondur. Yeterince yrekliyseniz o anda kalrsnz ve ok ksa zamanda tm varlnz kendiliinden ie dner. Darda tutunacak bir ey kalmadnda kendi iinize dnersiniz. O zaman, kendiniz olduunu sandnz her eyi aan bir ey olduunuzu ilk kez anlarsnz. Artk olutan farkl bir eysiniz; oldunuz, varlksnz. O varlk zgrdr, hibir ey onun geleceini belirleyemez. Bu mutlak zgrlktr. Hibir etki tepki mmkn deildir. Davranlarnz gemiteki davranlarnzdan kaynaklanyor. A, B'yi oluturacak ortam hazrlad; B ise C'nin olutuu ortam. Eylemleriniz gemie bal ve bu ba balangsz bir balangtan, sonu olmayan sonsuzlua kadar uzanyor. Sizin yaamnz belirleyen yalnz sizin eylemleriniz deil. Annenizin, babanzn eylemleri de sizinkilerle devam ediyor, iinde yaadnz toplum, tarihiniz, daha nce olmu her ey bir ekilde u anda yaptnzla balantl. Filizlenen tm tarih sizinle iek ayor. Davrannzla daha nce olmu olan her eyin balants varsa, bu davrann nceden belirlenmi olduu ok aktr. Bu, resmin tmnn yalnz minik bir parasdr. Tarih ok byk bir yaamsal gtr, kiisel bir eylem ise onun ok kk bir parasdr. Marks bunu yle anlatyor: "Toplum koullarn belirleyen bilinlilik deildir. O bilinci toplum belirler. Byk toplumlar yaratanlar byk adamlar deildir. Byk toplumlar byk adamlar yaratr." Bir bakma da hakldr nk eylemlerinizin kayna siz deilsiniz. Onlar tm tarih tarafndan belirleniyor. Siz yalnzca onlar yerine getiriyorsunuz. Biyolojik hcreleriniz tm evrim sreci tarafndan ortaya karld. yleyse iinizdeki bu hcreler baka bir kiiyi oluturabilir. Babann siz olduunuzu sanabilirsiniz ama yalnzca tm biyolojik evrimin zerinde sahnelendii ve eylemlerinizi ynlendirdii bir basamakt. Babas olduunu sandnz daha nceden yaratlmt nk o, sizin tenizdedir. O sizin araclnzla sren tm evrimdir. Bu, eylemlerin gemi eylemlerle balantsnn bir tr. Ama kii aydnlandnda yeni bir fenomen olumaya balar. Eylemler artk gemile ilintili deildir. Artk her eylem yalnz o kiinin bilinliliine baldr. Aydnlanm kii bu yzden tahmin tesi kiidir. Skinner gemi eylemleriniz bilindiinde gelecek eylemlerinizin de bilinebileceini ileri sryor. Eski bir ataszn kullanyor ve "Bir at suya gtrebilirsiniz ama onu imeye zorlayamazsnz" diyor. Bu yanl. Zorlayabilirsiniz. yle bir ortam yaratrsnz ki, at su imeye mecbur kalr. At zorlanabiliyorsa, siz de zorlanabilirsiniz nk eylemlerinize iinde bulunduunuz koullar neden oluyor. Ama bir Buda'y nehre getirebilseniz bile, onu su imeye zorlayamazsnz. Zorladka, bu daha imkanszlar. Hibir s ona su iirtemez. Binlerce gnein scakl onu yaksa bile imez. Bir Buda'nn eylemleri baka bir yerden kaynaklanr. Baka eylemlerle deil, ondaki bilinlilik ile ilintilidir. te bu yzden davranlarnzda bilinli olmanz vurguluyorum. O zaman hibir eyleminiz gemi bir eylemin devam olmaz. zgrsnz. imdi gerek eylemler yapyorsunuz ve artk hi kimse sizin ne yapacanz nceden kestiremez. Alkanlklar matematikseldir; kendilerini tekrarlar. Bir eyi ne kadar ok tekrar ederseniz, o kadar ustalarsnz. Usta olunduunda ise artk bilinlilik gerekmez. Bir kii daktilo yazmada ustaysa artk hibir aba harcamyor demektir. Onun iin daktiloda yazmak bilinlilik gerektirmez. Baka bir eyler dnrken bile daktiloda yaz yazabilir. Yazan bedendir; kiiye ihtiya yoktur. Ustalk bir eyde hata yapmayacak bir kesinlie Sayfa 67

osho-sessizligi_dinlemek.txt ulamak demektir. zgrlkte ise yanl yapmak her zaman olasdr. Bir makine hata yapmaz. Hata yapmak iin bilinli olmak gerekir. Demek ki eylemleriniz gemi eylem zincirinizin bir halkas. Genlik anz ocukluunuzu iinde tar; genliiniz yallk dneminizi, doumunuz lmnz belirler. Her ey nceden belirlenmitir. Buda, "Etkiyi yaratrsanz, tepki onu izleyecektir" demiti. Bu her eyin nceden belirlendii bir etki ve tepki dnyasdr. Tam bir bilinlilikle hareket ettiinizde ise durum ok farkldr. O zaman her ey anlktr. Bilinlilik akcdr, duraan deildir. Bu durumda yaamn kendisi deiim iindedir. Yaayan bir eydir. Srekli geniler, gittike daha yeni, daha taze ve daha gen olur. O zaman davranlarnz iten, kendiliinden oluacaktr. Aklma bir Zen yks geldi. Bir Zen stad rencisine bir soru sorar. Ald yant tam verilmesi gereken yanttr. Ertesi gn usta yine ayn soruyu sorar. renci, "Ama ben bu soruyu dn yantlamtm" der. stat, "imdi yine soruyorum" der. renci yine ayn yant verir. stat, "Bilmiyorsun!" der. renci, "Ama dn de ayn yant vermitim ve siz de banzla onaylamtnz. Ben de bunu yantmn doru olduu eklinde yorumladm. Neden imdi fikrinizi deitirdiniz?" der. Usta yle der: "Yinelenebilen hibir ey senden gelmez. Yant sana hafzandan geldi, bilincinden deil. Gerekten bilseydin yantn farkl olurdu nk dnden beri pek ok ey deiti. Ben dn sana soruyu sorduum zamanki kii deilim. Durum tmyle deiik. Sen de farklsn ama yantn ayn. Ayn yant verip vermeyeceini grmek iin sana o soruyu tekrar sordum. Gerekte hibir ey tekrarlanamaz." Ne kadar canlysanz, o kadar az tekrarc olursunuz. Yalnz bir l tutarl olabilir. Yaamak tutarsz olmaktr; yaam zgrlktr. zgrlk tutarl olamaz. Neyle tutarl olacak? Yalnz gemile tutarl olabilirsiniz. Aydnlanm bir kii yalnz bilinci ile tutarldr, asla gemii ile deil. Tmyle o an yaptnn iindedir. Geride ve darda brakt hibir ey yoktur. Bir sonraki an o yapt bitmitir ve bilinci yeniden taptazedir. Karna hangi durum karsa ksn bilinlilik iindedir ama her eylemi mutlak zgrlk iinde yapar. Her seferinde ilk kezmi gibi, o durumu ilk kez yayormuasna. Sorunuza bu yzden hem evet hem hayr yantn verdim. Bu size bal; sizin bir bilin mi yoksa bir birikim, bedensel bir varlk m olduunuza bal. Bilinlilik zgrlk getirir. Bilim madde hakknda ne kadar ok ey renirse dnya da o kadar tutsak haline gelir. Maddenin tm fenomeni etki ve tepkidir. "u" olursa "bu" olur diyorsanz, o zaman her ey nceden bilinebilir. Bu yzyl sona ermeden insanln geleceinin pek ok alanda belirlendiini greceiz. Olabilecek en byk felaket nkleer bir savatr. Ykmdan baka bir sonucu olamaz. Gerek felaket ise psikoloji biliminden kaynaklanacak. nsan tmyle kontrol etmeyi renecekler. Bizler bilinli olmadmz iin belirli bir biimde davranmaya ynlendirilebiliriz. u anda olduumuz gibi olduumuz iin, her eyimiz nceden belirlenmi durumda. Birisi Hindu, bir dieri Hristiyan. Bu kaderdir, zgrlk deil. Ebeveynler bunu belirlemi. Toplum hala belirliyor. Bir kii doktor, bir dieri mhendis oldu. Artk davranlar belirlendi. Davranlarmz srekli kontrol ediliyor ama bunun metotlar hala ok ilkel. Gelecekte bulunacak yeni teknikler davranlarmz o derece belirleyebilecek ki, artk kimse bir ruha sahip olduunu syleyemeyecek. Her tepki bir ynlendirme sonucu olduunda ruhun ne anlam kalr? Tepkileriniz bedeninizdeki kimyasallar tarafndan da belirlenebilir. Alkol aldnzda davranlarnz deiik olur. Bir zamanlar en st aamadaki tantra teknii uyuturucu almak ve bilinli kalmakt. Kii, bilincini kaybetmesi iin her trl koul varken bilinli kalabilirse, o zaman tantraya gre aydnlanm oluyordu. Bedenin kimyasal durumu bilincinizi etkileyebiliyorsa, o zaman bilinliliin anlam nedir? Bir ine bilincinizi Sayfa 68

osho-sessizligi_dinlemek.txt yitirmenize neden olabiliyorsa, bunun anlam nedir? Demek ki o kimyasal ila sizin bilincinizden daha gl. Tantraya gre her uyuturucunun tesine gemek ve bilinli kalmak mmkn. Uyarc veriliyor ama tepki yok. Seks kimyasal bir fenomendir. Belirli bir hormonun belirli bir miktar cinsel arzular uyandrr. Siz arzu olursunuz. Beden kimyasallarnz eski dzeyine dndnde pimanlk duyabilirsiniz ama bu anlamszdr. O hormonlar yeniden ortaya ktnda yine cinsel istek duyacaksnz. Bu nedenle tantra seksle de deneyler yapt. Tmyle cinsel bir ortamda cinsel istek duymuyorsanz, o zaman siz zgrsnz. Bedeninizdeki kimyasallar ap arkanzda braktnz. Beden orada ama siz deilsiniz. fke de yalnzca kimyann eseridir. Kimyagerler yakn gelecekte sizi fkelenmez ya da cinsel istek duymaz hale getirecekler. Ama yine bir Buda olmayacaksnz. Buda fkelenemez deildi. fke kapasitesine sahipti ama fke duygusunun etkisini almyordu. Beden kimyasallarnz kontrol altna alnabildiinde fkelenemez olacaksnz. fke duygusuna neden olan kimyasallar olmaynca fkenin etkisi de olmayacak. Ya da seks hormonlarnz bedeninizden alnabilir, o zaman cinselliiniz olmayacak. Ama asl nokta cinsel ya da fkeli olup olmadnz deil, ortada farkndalnz gerektiren bir durumun nasl farknda olacanz; yalnz bilinsizlik ortamnda ortaya kan bir durumun nasl bilincinde olacanz. Byle bir durumla karlatnzda onun zerinde meditasyon yapn. Kskanlk hissediyorsanz onun zerinde meditasyon yapn. Tam zamandr. Beden kimyasallarnz alyor. Bilincinizi yitirmenize, lgn gibi davranmanza neden olacaklar. imdi bilinli olun. Brakn kskanlk duygusu olduu yerde kalsn ama bilinli olun, onu yalnzca gzlemleyin, yalnzca bir tank olun. fke duygusu varsa, onun bir gzlemcisi olun; seks varsa onun gzlemcisi olun. inizde her ne oluyorsa brakn olsun ve var olan durum zerinde meditasyon yapmaya balayn. Zamanla, farkndalnz arttka, davranlarnzn dnzdan bir ey tarafndan belirlenme olasl azalacak. zgr olacaksnz. Moksha, zgrlk, bundan baka bir ey deildir, bir bilincin artk hibir eyin kaderini belirleyemeyecei kadar zgrlemesidir. lahi ak nedir? Aydnlanm bir insan ak nasl yaar? nce sorunun kendisini ele alalm. Bunu sormay epey beklemi olmalsnz. u anda km olamaz, bunu nceden hazrlamsnz. Sorulmay bekliyor ve sizi zorluyormu. Bunu hazrlayan bilinciniz deil, hafzanz. Bilinli olsaydnz, bu ann iinde olsaydnz bu soru ortaya kmazd. Anlattklarm dinliyor olsaydnz bu soruyu sormanz mmkn olmazd. inizde bu soru mevcutken benim sylediim hibir eyi duymanz mmkn deildi. Zihinde srekli bir sorunun var olmas gerginlik yaratr, bu gerginlik yznden de burada olamazsnz. Bu nedenle bilinciniz zgr davranamyor. Bunu anladysanz, imdi sorunuza gelebiliriz. Sorunun kendisi iyi bir soru ama onu dnen zihin hastalkl. Farkndalk her an mevcut olmal, yalnz eylemde deil, her soruda, her harekette. Parmam kaldrdmda bu sadece bir alkanlk sonucu olabilir. O zaman ben bedenimin hakimi deilim. Ama u anda bilincimde olan bir eyin ifadesi olduunda, bu ok farkl. Bir Hristiyan rahibin her hareketi nceden belirlenmi, ona retilmitir. Ben bir zamanlar bir Hristiyan ilahiyat fakltesindeydim. O okulda be yl geirdikten sonra ilahiyat doktoras alnyor. Ne sama bir ey! lahiyat doktoru olmak! Ne aptallk! Her konuda eitiliyorlard; krsde nasl durulur, vaaza nasl balanr, nasl ilahi sylenir, dinleyicilere nasl baklr, nerede susulur, nerede boluk braklr, ara verilir gibi. Her konuda! Bu aptalca hazrlklar terk edilmeli. Bunlara izin verilmemeli. Bunlar ok yanl eyler. Onun iin bu ann iinde, imdide olun. Hibir eyi nceden belirlemeyin. inizde o sorunun varlnn zihninizin kapsn srekli vurduunun farknda olun. Siz o soru yznden beni hi duyamyordunuz! Ben sorunuz zerinde konumaya baladmda ise zihniniz bir baka soru yaratacak. Yine kardnz. Bunlar sadece size sylyor deilim. Bu herkes iin geerli. imdi soruya gelelim: Ak her zaman ilahidir. Onun iin "ilahi ak" terimi anlamszdr. Ak varsa, ilahidir ama Sayfa 69

osho-sessizligi_dinlemek.txt zihin kurnazdr. Zihin der ki; "Akn ne olduunu biliyoruz. Bilmediimiz ilahi akn ne olduu." Biz akn ne olduunu bile bilmiyoruz. O en gizemli eylerden biridir. Hakknda pek ok ey sylenir ama asla yaanmaz. Bu, zihnimizin bize oynad bir oyundur. Yaayamadmz bir ey hakknda konuuruz. Edebiyat, mzik, iir, dans; her ey akn evresinde dner. Ak gerekten yaasaydk onun zerinde bu kadar ok konumazdk. Bu kadar ok konumamz bile ortada ak olmadn gsteriyor. Konuarak, dille, sembollerle, sanatla onun var olduu illzyonunu yaratyoruz. Ak tanmam biri tanm birinden daha gzel ak iirleri yazabilir nk ondaki boluk daha derindir. Doldurulmas gerekir. Bir baka ey akn yerini almal. nce akn ne olduunu anlamal nk ilahi akn ne olduu sorulduunda akn bilindii varsaym akla geliyor. Ama ak bilinmiyor. Ak diye bilinen bir baka ey. Gereine ulamadan nce sahtesini tanmak gerekiyor. Ak diye bilinen yalnzca birine tutulmaktr. O kii tmyle sizin olduunda o ak ksa srede lecektir. Arada engeller varsa ve sevdiinizi elde edemezseniz o zaman aknz artar. Engeller ne kadar fazlaysa, ak o kadar youn hissedersiniz. Ama anz kazandnzda aknz abucak lr. Bir eyi isteyip de elde edemediinizde o isteiniz oalr. nnze engeller ktka, egonuz bu konuda bir eyler yapmak ihtiyacn duyar. Bu bir ego sorunu haline gelir. Elde edemedike gerginleirsiniz. Kendinizi daha ok ak hissedersiniz. Ak dediiniz ite bu gerginliktir. Bu yzden balay biter bitmez ak eskimitir; hatta daha nce. Ak sandnz ak deildi. Yalnzca egonun bir kiiye vurulmas, tutulmasyd; bir ego gerginliiydi; bir abalama, bir atmayd. Eski insan toplumlar ok kurnazd. Akn bitmemesini salayacak yntemler gelitirdiler. Bir erkek karsn uzun sre gremezse ilgisi uyanr, gerginlik ortaya kar. O zaman o adam bir mr boyu bir kadnla kalabilir. Ne var ki Bat'da artk evlilik kurumu mevcut olamaz. Bu, Bat zihni daha az cinseldir anlamna gelmiyor. Bat'da birisine tutulma duygusunun younlamasna izin verilmiyor. Seks o kadar kolay elde edilebiliyor ki evlilik artk yaayamaz. Byle bir zgrlk ortamnda ak da yaayamaz. Bir toplum cinsellik asndan tamamyla zgrse, yalnzca seks yaayabilir. Tutulmann br yz de can skntsdr. Birisine ak olup da onu elde edemezseniz, aknz derinleir. Elde ettiinizde ise bkmaya balarsnz, can sknts duyarsnz. Bu durumla ilgili pek ok ztlk mevcuttur: tutulma/sklma, ekilme/tiksinme, ak/nefret. Tutulduunuzda bir ekim, bir ak hissedersiniz. Sklmaya balaynca da tiksinti ve nefret duyarsnz. Hibir tutulma, ekilme gerekten ak olamaz nk ardndan tiksintinin gelmesi kanlmazdr. Duygularnzn kartlarnn olumasn nlemek iin ve eer istiyorsanz, bu tutulmann, vurulmann bitmemesi iin, nnde engeller oluturmalsnz. Gnlk gerginlikler yaratmalsnz. O zaman bu duygunuz devaml olur. Akn nnde engeller yaratan o kadim sistem byle dodu. Ne var ki bir sre sonra bunu da yapmanz mmkn olmayacak. Evlilik lecek, aknz da lecek ama seks tek bana ayakta duramaz, aksi halde ok mekanik bir hale gelir. Neitzche Tanr'nn ldn syledi. Bu yzylda asl lecek olan sekstir. nsanlarn cinselliklerinin yok olacan sylemiyorum. Cinsel olmaya devam edecekler ama cinselliin ar derecede vurgulanmas sona erecek. Seks dier her ey gibi sradan bir ey olarak alglanacak; i yapmak, yemek yemek gibi rnein. Artk anlaml bir ey olmayacak. Zaten onu yalnz evresinde oluturan engeller anlaml klyordu. Sizin ak dediiniz ak deildir, yalnzca ertelenmi sekstir. yleyse ak nedir? Akn seksle hibir ilgisi yoktur. in iinde seks olabilir de olmayabilir de. Bu durumda bile akla hibir ilgisi yoktur, bambaka bir eydir. Bana gre ak meditatif zihnin bir yan rndr. Seksle deil, dhyana ile, meditasyonla balantldr. iniz ne kadar sessiz olursa kendinizi o kadar rahat ve doyumlu hissedersiniz. Ayn zamanda varlnzn yeni bir ifadesi ortaya kar. Sevmeye balarsnz. Bu sevgi belirli bir kiiye kar deil, baka bir eye duyulan sevgidir. Birisini de sevebilirsiniz ama bu baka bir eydir. Gerekten sevmeye balarsnz. Bu sevgi sizin yaam biiminiz haline gelir ve asla tiksintiye dnmez nk bu tutulma deildir. Sayfa 70

osho-sessizligi_dinlemek.txt Bu ayrmn ok iyi farknda olmalsnz. Normalde birine ak olduunuzda aslnda ondan sevgi istiyorsunuz; sizden ona sevgi gitmiyor. Hissettiiniz ondan size gelecek bir sevginin beklentisidir. Bu yzden ak sahiplenicidir. Ondan bir eyler almak iin birisine sahip olursunuz. Ama benim szn ettiim ak ne sahiplenicidir ne de bir beklentisi vardr. O, yalnzca sizin bir davran biiminizdir. O kadar sevgi dolu, o kadar sessiz hale gelirsiniz ki, sessizliiniz bakalarna ular. fke duyduunuzda fkeniz bakalarna ular. Nefret duyduunuzda ise nefretiniz. Ak olduunuzda, aknzn bakalarna ulatn hissedersiniz ama bu durumda gvenilir deilsiniz. Bir an ortada ak vardr, hemen ardndan yerini nefret alr. Nefret akn kart deildir; onun bir paras, bir devamdr. Birisini sevmiseniz, ondan nefret edeceksiniz. Bunu kabul edecek kadar cesaretiniz olmayabilir ama yine de ondan nefret edersiniz. Aklar beraberken srekli atma iindedirler. Ayr olduklarnda birbirlerine ak arklar syleyebilirler ama birlikteyken hep kavga ederler. Beraber yaayamazlar; ayr da kalamazlar. Ak olunan uzaktaysa ona tutkunluk duyulur, iki ak birbirlerine kar yeniden ak duyarlar. Ama a yanndayken tutkunluk yerini yeniden nefrete brakr. Benim szn ettiim akta artk o kadar sessizsinizdir ki ortada ne fke, ne tutkunluk ne de tiksinti olabilir. Hibir eye odaklanm deilsiniz. Ak ortadan kayboldu; kendinizle babaasnz. Bu yalnzln iinden ak size bir rayiha gibi ular. Birisinin akn istemek ok irkin bir eydir. Bir bakasna baml olmak, ondan bir eyler istemek her zaman bamllk, ac ve atma yaratr. Kii kendine yetmelidir. Benim meditasyon dediim bir insann kendi kendine yetme durumudur. Bir ember gibi yalnz ve btnlemi olursunuz. Mandala tamamlanmtr. Sizin yaptnz ise mandalalay bakalar ile tamamlamaktr; kadn erkekle, erkek ise kadnla. ki izginin birletii baz anlar olabilir ama daha o iki kii bulumadan ayrlk balar. Ancak ak sizin iinizde domaya baladnda mkemmel bir ember -kendi kendine yeten bir btn- olursunuz. O zaman yan banzda olan her eyi seversiniz. Bu asla bir eylem, sizin yaptnz bir ey deildir. Artk sizin tm varlnz, gerek benliiniz aktr. Ak sizin iinizden akar. Bu duruma ulam birine, "Beni seviyor musun?" diye sorduunuzda buna yant vermesi zordur. "Seni seviyorum" diyemez nk bu onun asndan bir eylem deildir. "Seni sevmiyorum" da diyemez nk sever. Gerekte o sevginin kendisidir. Bu sevgi ise ancak benim szn ettiim tr zgrlkle gelir. zgrlk sizin duyduunuz, sevgi ise bakalarnn size kar duyduu histir. inizde meditasyon olduunda kendinizi tmyle zgr hissedersiniz. Bu zgrlk isel bir duygudur; bakalar tarafndan alglanamaz. Bazen davranlarnz bakalar iin baz zorluklar yaratr nk size neler olduunu anlayamazlar. Bir anlamda onlar iin sorun haline gelirsiniz nk davranlarnz nceden kestirilemez. Artk hakknzda hibir ey bilinmiyor. imdi ne yapacaksnz? Ne syleyeceksiniz? Bunlar kimse bilemiyor. evrenizdeki herkes belirli bir rahatszlk duyar. Sizin yannzda kendilerini rahat hissedemezler nk her an her eyi yapabilirsiniz, yani siz l deilsiniz. Onlar, hi byle bir ey hissetmedikleri iin sizin zgrlnz kavrayamazlar. Bu zgrl asla bilmemilerdir; aramamlardr bile. O kadar ok biimlerde bamldrlar ki, zgrln ne olduunu anlayamazlar. Kafesler iinde yaarlar, gkyzn bilmezler. Bu yzden onlara gkyznden sz etseniz bile bir sonu alamazsnz. Ama sevginizi hissedebilirler nk onlarn da istedii zaten sevgidir. Kafeslerinin ve bamllklarnn iinde bile sevgiyi aryorlard. nsanlara ve nesnelere olan tm bamllklarn zaten bu sevgi araylar yznden yarattlar. Demek ki bir insan zgr olabildiinde onun sevgisi, ak hissedilebiliyor. Ama evresindekiler bu ak ak olarak deil de, efkat olarak hissederler nk o insandaki bu duygu heyecan iermez. Her yana o kadar yaylr ki bir scaklk tamaz. Ilk bile deildir. Heyecan yoktur. O duygu yalnzca vardr, o kadar. Heyecan gelip geicidir, srekli olamaz. Bu yzden Buda'nn aknda heyecan ortaya karsa onun yeniden nefrete doru gitmesi gerekir. Heyecan bu nedenle olamaz. nileri klar, doruk noktalar yoktur. Olan yalnzca Aktr. Sizler onu Karuna, yani efkat olarak alglarsnz. Sayfa 71

osho-sessizligi_dinlemek.txt zgrlk dardan hissedilemez; yalnzca ak hissedilebiIir; o da efkat olarak. Bu, insanlk tarihinde anlalmas en zor fenomenlerden biri olmutur. Aydnlanm birinin zgrl evresinde rahatszlk, ak ise efkat hissettirir. Toplumun bu insanlar konusunda her zaman ikilem iinde olmasnn nedeni budur. sa'nn yalnzca yaratt rahatszl hisseden, efkati hissetmeyen insanlar vardr. Bunlar kiilikleri duraan, varlkl ve toplumda nemli kiilerdir. Onlarn efkate gereksinimi yoktur. Onlar aka, sevgiye, sala, zenginlie, saygya, yani her eye sahip olduklarn zannederler. sa "olur" ve her eye sahip olduunu dnenler rahatszlk hissederler. Bu nedenle onun karsnda yer alrlar. Ama "Sahip olmayanlar" sa'nn yanndadr nk onlar onun efkatini duyumsayabilir. Onlarn aka ihtiyac vardr. Onlar hi kimse sevmemiti ama bu adam seviyor. Onlar sa'dan rahatsz olmazlar nk ne korkacak ne de kaybedecek bir eyleri var. Bir sa ldnde onun efkatini herkes alglar nk artk rahatszlk ortadan kalkmtr. Varlkllar bile onun efkatini hisseder, ona tapnr. Ama yaarken o bir asiydi. Asiydi nk zgrd. Onun asi olmasnn sebebi toplumda yanl bir eyler olmas deildir. Bu eit asilik yalnzca politiktir. Toplum deiince bu asiler topluma uygun kiiler haline gelirler. Ama Bir sa her zaman iin asidir. Hibir durum ve koul ondaki isyan bastramaz nk o hibir eye ve hi kimseye kar isyan etmiyor. Ondaki asilik, bilincinin zgr olmasndan kaynaklanyor. nne kan her engele isyan ediyor. Asilik onun ruhunda. Bu yzden bugn sa kp gelse, Hristiyanlar ondan rahatsz olur. Artk onlar dzenin bir paras oldular. Ve sa bugn yine pazar yerine gelse, onlarn sahip olduu her eyi krp dker. sa ile Vatikan'n, Kilise'nin var olmas mmkn deil. Kilise ancak sa olmadnda var olabiliyor. Aydnlanm her retmen asidir ama ondan kaynaklanan gelenek asla asi olamaz. O gelenek onun asilii, onun zgrl ile hi ilgilenmez. Tek ilgilendii onun efkatidir, akdr. Ama o zaman da o gelenek ksr olur. Ak, zgrlk ve isyan olmadan var olamaz. Onun kadar zgr olamadka, bir Buda gibi sevemezsiniz. Bir Budist rahibi yalnzca efkatli olmaya alr. efkat ksrdr, iktidarszdr nk zgrlk orada deildir. Kaynak zgrlktr. Mahavir efkatlidir ama bir Jain rahibi deildir. O yalnzca hi iddet iermeyen biimde ve efkatli davranyor; gerekten efkatli deil. O kurnazdr. Onun efkatinde ve bunu sergileyiinde bile bir kurnazlk vardr. Ortada efkat yok nk zgrlk yok. nsan bilincinde zgrlk varolduu zaman, zgrlk ierden, ak ise dardan alglanabilir. Bu ak, bu efkat, hem akn hem de nefretin olmaydr. kilik tmyle yok olmutur. Ne ekilme, ne itilme; ne tutku ne de tiksinti vardr. Bu yzden zgr ve seven birisi ile olduunuzda, ondaki ak alp alamamak size baldr. Size ne kadar sevgi verebileceim bana bal bir ey deil; bu sizin bu akn ne kadarn alabileceinize baldr. Normalde ak onu verene baldr; verir ya da vermez. Ama benim szn ettiim akn verenle ilgisi yoktur. O tmyle aktr ve her an vermektedir. Ortada kimse yokken bile ondan ak yaylr. Aknn ieinin amas srer. Bu tpk ldeki bir iek gibidir. Onun atn ve rayihasnn evreye yayldn kimse bilmez ama o yine de bunu srdrr; vermeye devam eder. Bu hi kimseye verilmiyor, yalnzca veriliyor. iek de orada, rayihas da. Yaknndan birinin geip gememesinin hibir nemi yok. Geen biri olur ve o kii duyarl biri ise verileni alabilir. Ama tmyle l ve duyarszsa, orada bir iek olduunun farkna bile varamaz. Ak var olduunda, onu alp almamak size kalmtr. Yalnz ak olmadnda, karnzdaki size onu verebilir ya da vermekten kanabilir. Ak ve efkat var olduunda ilahi olan ile olmayan arasnda bir ayrm yoktur. Ak ilahidir. Tanr aktr. ? Sayfada Ara 12 Sayfa 72

osho-sessizligi_dinlemek.txt Mantk ile Mantkszlk Arasnda Denge Kurmak

Sizce Bat genlii en ok nelere kar kyor ve neden Bat'da pek ok gen insan Dou dinleri ve felsefesine kar gittike daha fazla ilgi duyuyor? Zihin pek ok elikiler ieren bir eydir ve zt kutuplar ilkesine gre alr. Mantkl dnen blm, dier blm daima inkar eder. Mantk ileyiinde eliki yoktur ama zihnin alma tarz byle deildir. Mantk dorusal alr, zihin ise kartlarla. Diyelim ki zihnin nnde iki olaslk var; kzgn olmak ya da sessiz kalmak. fke duyabiliyorsanz bu, dier uta olamayacanz anlamna gelmez. Cannz skkn ve sinirliyseniz, bu sessiz olamazsnz demek deildir. Zihin almasn iki ynde de srdrr. Sevgiyi hissedebiliyorsanz, ayn zamanda nefret dolu da olabilirsiniz. Bunlardan biri tekini inkar etmez. Ne var ki sevgi duymaya baladnzda nefret etme kapasiteniz olmadn dnmeye balarsnz. O zaman nefret iinizde birikmeye balar. Sevginiz doruk noktasna ktnda, her ey parampara olur. Nefretin derinliklerine dersiniz. Byle ileyen yalnz mantksal zihin deildir, toplumun da yapt budur. Bat, mantksal dnmenin doruuna ulat. Artk mantksz blmn intikam saati geldi. Mantksz blme kendini ifade etme ans tannmad. O da elli yldr pek ok yoldan intikamn alyor; resim, iir, tiyatro, edebiyat, felsefe gibi. Ve imdi de yaamn kendisi yoluyla. Bu adan genliin kar kmas aslnda zihnin mantksz blmnn ar mantkl blmne isyandr. Dou Bat'ya yardmc olabilir nk Dou, zihninin mantksz blm ile yaar. O da bunun doruuna ulam durumda. Artk Dou'daki gen insan dinden daha ok komnizmle, mantksz yaam biiminden ok mantkl dnce biimi ile ilgileniyor. Bana kalrsa artk sarkacn yn deiiyor. Gn getike Dou Bat gibi, Bat da Dou gibi olacak. Zihnin bir blm ne zaman doruk noktasna ulasa, aksi ynde ilerlemeye balarsnz. Tarihte hep byle olmutur. te bu nedenle artk Bat'da meditasyon daha fazla anlam kazanacak. iir ve sanat yeni bir nem kazanrken bilim geri ekilecek. Modern Bat genlii teknoloji ve bilimin dnda yer alacak. Bu doaldr. Arlklarn otomatik olarak dengelenmesidir. Bizler iki kutbu bnyesinde birletirmi bir kiilik gelitirmeyi henz ne Dou'da ne de Bat'da baarabildik. Hep zihnin yalnz bir blmn setik ve tekini alk iinde braktk. Bu durumda onun isyan etmesi kanlmazdr. Oluturmaya altmz her ey paralanacak ve zihin teki kutba ynelecek. Bu tarih boyunca oldu; diyalektik buydu. imdi Bat iin meditasyon, dnmekten daha nemli olacak nk meditasyonun anlam dnmemektir. Zen daha ekici gelecek, Budizm daha ekici gelecek, yoga daha ekici gelecek. Btn bunlar yaama mantksz yaklam biimleridir. Kavramsallatrmann, teorilerin, teolojilerin stnde durmazlar. Dnmenin deil, byk bir hazla varoluun derinliklerine dalmay vurgularlar. Bence teknoloji, zihni ne kadar fazla eline geirirse, kart kutbun ortaya kmas o kadar fazla ihtimal dahilindedir. Bat'daki gen insanlarn isyan ok anlaml ve nemli. Bu tarihi bir deiim noktasdr, tm bir bilin deiimidir. Artk Bat'da hibir ey eskisi gibi devam edemez. Bat imdi baka bir ynde ilerlemek zorunda. Gnmzde Bat byk bir zenginlik iinde yayor. Daha nce bireyler zengindi ama artk tm toplum zengin. Bir toplum zenginletiinde ise zengin olmak anlamn yitirir. Bunun ancak fakir bir toplum iin anlam vardr. Yine de fakir bir toplumda bile bir kii gerekten zengin olduunda can sknts ekmeye balar. Bu kii ne kadar duyarlysa, o kadar abuk sklr. Buda da ok sklmt. Onun iin her eyden vazgeti; her eyi terk etti. Modern genlik, bo bir zenginlik yznden can sknts iinde. Genler bu yzden toplumu terk ediyorlar ve tm toplum fakirleinceye kadar da terk etmeye devam edecekler. Bu terk etme, bu her eyden vazgeme ancak zengin bir toplumda grlebilir. Bunda arla gidildiinde toplum geriler. O zaman da teknoloji Sayfa 73

osho-sessizligi_dinlemek.txt ilerlemez. Bat'da bu oluumlar devam ederse, o da Dou'nun bugnk haline gelecek. Dou'daki insanlar ise teki ar uca gidiyorlar. Tpk Bat'daki gibi bir toplum yaratacaklar. Dou Bat'ya, Bat Dou'ya dnyor ama hastalk ayn kalyor. Bence bu hastaln ad dengesizliktir, bir eyi kabullenip, tekini inkar etmektir. Bizler asla insan zihninin kendi btnl iinde iek amasna izin vermedik. Hep bir parasn dierine tercih edip tekini inkar ettik. Tm ac ve skntlar bundan dodu. Bu yzden ben ne Dou'dan ne de Bat'dan yanaym. kisine de karym nk iki tutum da eksik. Ne Dou ne de Bat tercih edilmelidir nk ikisinin yaklam da baarsz oldu. Dou, dini, Bat ise teknolojiyi tercih ettii iin baaramad. kisini birden semeden bu ksr dngden klamaz. Bir arlktan tekine gidebiliriz. Japonya'da Budizm'den sz ettiinizde hibir gen insan sizi dinlemeye hazr deildir. Onlar teknolojiyi dinliyor, sizler ise Zen Budizmi ile ilgileniyorsunuz. Hindistan'da yeni kuak dinle hi ilgilenmiyor. Ekonomi, politika, teknoloji, mhendislik, bilimle, din hari her eyle ilgileniyor. Batl genlik dinle, Doulu genlik bilimle ilgileniyor. Bu yalnzca yk bir ar utan dierine aktarmaktr. Ayn yanlg hkm sryor. Ben btnlenmi zihinle ilgileniyorum, ne Doulu ne de Batl olan bir zihinle. Yalnzca insani, global bir zihinle ilgileniyorum. Zihnin yalnz bir blm ile yaamak kolaydr ama iki parasn da yaamak istiyorsanz, yaam biiminiz ok tutarsz olmak zorundadr. Bu tutarszlk yzeysel anlamdadr kukusuz. inizin derinliklerinde tutarllk ve spiritel uyum olacaktr. nsan kart kutbu da bir paras haline getirmedii srece spiritel adan fakir kalr. Bunu yaptnda ise zengin olur. Siz yalnzca bir sanatysanz ve bilimsel zihniniz yoksa sanatnz fakir kalmaya mahkumdur. Zenginlik ancak iki kart da orada olduunda gelir. Odada yalnz erkekler varsa, bir eksiklik vardr. Kadnlar ieri girince o oda spiritel adan zengin olur. Artk iki zt kutup da orada. Btnlk daha da byr. Zihin duraan olmamaldr. Bir matematiki sanat dnyasna girebildiinde zenginleir. Zihni bulunduu yerden baka bir yere gidebilecek ve geri dnebilecek kadar zgrse, o daha zengin bir matematiki olacaktr. Kartn aracl ile ortaya bir melez kar. Her eye farkl bir adan bakmaya balarsnz. Tm bak anz zenginleir. Dinsel bir zihne sahip bir kii bilimsel eitim alabilir; bilimsel bir zihin dini retiler edinebilir. Bunun olamamas iin hibir neden gremiyorum. Aksine, bir zihin birinden dierine gidip gelebiliyorsa daha canl hale gelir. Bence meditasyonun anlam her yne alabildiince gidebilme yetisidir, bir yere taklp kalmama zgrldr. rnein; ben ok fazla mantksal hale gelirsem iiri anlama kapasitem olmaz. Mantk benim iin bir taknt olur. O zaman bir iir dinlediimde manta taklp kaldm iin o iir bana sama gelir. Aslnda sama deildir ama takntm yznden bana yle grnr. Mantn bak asndan iir gerekten samadr. te yandan, iire taklp kalmsam mantn yalnzca ilevsel ve derinlii olmayan bir ey olduunu dnrm nk ona kapalym. Bir parann inkar edilmesi tarih boyu srm bir tutumdur. Dnyann her yerinde her dnem, her ulus ve her kltr, her zaman paralardan birini tercih edip onun evresinde bir kiilik oluturmutur. Bu kiilik zayf ve ok eksiktir. Ne Dou, ne Bat, ne de Gney spiritellik asndan zengindir. Olamazlar da. Zenginlik ztlarn birliinden, i diyalektikten kaynaklanr. Bence ne Dou tercih edilmeye deer ne de Bat. Deiik nitelikte bir zihin benimsenmeli. Bu nitelikten kastm kiinin bir seim yapmakszn, kendisi ile bark olmasdr. Aa byr. Onun, biri hari tm dallarn kesebilir ve tek ynde bymesini salayabiliriz. Bu ok fakir, ok irkin ve sonuta byk skntlar ekmeye mahkum bir aa olacaktr nk bir dal tek bana byyemez. Ancak aile ortamnda, teki dallarn arasnda byyebilir. Tek bana braklan bu daln kmaz bir sokaa ulaaca ve artk daha fazla byme olanann kalmayaca an mutlaka gelecektir. Bir aacn gerekten bymesi iin her ynde bymesine izin verilmelidir. Ancak o zaman zengin ve gl olabilir. nsan ruhu da tpk bir aa gibi her yne doru gelimelidir. Zt ynlere doru byyemeyeceimiz inanc artk terk edilmelidir. Gerekte ancak zt ynlere doru byrsek byrz. Bizler hep bir insann bir konuda uzmanlamas, yani tek bir ynde gelimesi gerektiini savunup durduk. Halbuki byle olduunda irkin bir ey ortaya kyor. Tek bir ynde byyen kii her ynden eksik bir kii haline geliyor. Tek bir dal oluyor, aa deil. stelik bu tek daln bile fakir olmas kanlmaz. Sayfa 74

osho-sessizligi_dinlemek.txt Bizler zihnin yalnzca dallarn kesmekle kalmadk; kklerini de budadk. Ancak tek bir kke ve tek bir dala izin veriyoruz. Bylece dnyann her yerinde spiritel adan alktan lmek zere insanlar yetitirdik. Bu Dou'da da, Bat'da da ayn. Tabii bunun sonucunda Dou'dakiler Bat'ya, Bat'dakiler Dou'ya ilgi duyuyor nk insana kendinde olmayan ekici gelir. Bedenin ihtiyalarndan dolay Dou Bat'ya ilgi duymaya balad. Bat'ya Dounun ekici gelmesinin nedeni ise ruhun ihtiyalar. Ama her ikisi yer deitirse, deiik tutumlar benimsese bile hastalk yine ayn kalacak. Bu, yer deitirme ile zmlenebilecek bir sorun deil. zm tm bak asn deitirmek. Bizler insann tmn asla kabul etmedik. Dnyann bir yerlerinde cinsellik kabul edilmiyor, bir yerinde ise duygular. Baka bir yerde dnyay kabul etmiyorlar. Her eyin insana zg olduunu knamadan, yarglamadan kabul edecek ve insann her yne doru bymesine izin verecek kadar gl deiliz. Zt ynlere doru ne kadar fazla byrseniz, bymeniz, isel bolluk ve zenginliiniz o derece byk olur. Tm bak amz deimeli. Gemiten gelecee doru gitmeliyiz -Dou'dan Bat'ya, Bat'dan Dou'ya, bir imdiden teki imdiye deil. Paralara blnmemiz gittike o kadar artt ki, sorun ok vahim bir hale geldi. fkemi kabul edemiyorum, cinselliimi kabul edemiyorum, bedenimi kabul edemiyorum. Btnlm kabul edemiyorum. Mutlaka bir eylerin inkar edilip atlmas gerekiyor. "u" kt, "bu" gnah. Hi durmadan dallarm kesmek zorundaym. ok yaknda artk bir aa, yaayan bir ey olmayacam. Bu arada bana ok dehet veren bir ey var; bu da, var olduklarn inkar ettiim dallarmn yeniden karma kabilecei, yeniden byyebilecei korkusu. Bu korku bende daima mevcut. Artk her eyden korkar oldum. Hastalk yerleti: bu bir hzn, bir lm. Hayatlarn yarm yaayanlar, hayattan ok lme yakndrlar. nsan potansiyelinin tm kabul edilmelidir. Hibir tutarszlk ve eliki duygusu olmakszn kii kendi iinde zirveye kadar kmaldr. Gerek fkeyi duyamyorsanz sevecen de olamazsnz. Ne var ki u ana kadar bu dnce geerliydi. Bir insan fke duyamad oranda sevecendir diye dndk. Peki ama aacn bir duvara yaslanm olduunu varsayn. O duvar yznden dallar byyemez. Bu duvar toplum ve onun koullar olabilir. Bu durumda aa nasl byyecek? Pek ok duvar vardr. Ama o duvarlar yaratan aalardr, bakalar deil. Aalar duvarlara destek olarak onlar ayakta tutar. Desteklerini ektikleri an o duvarlar ufalanp yklr. Bizi evreleyen duvarlar, insan zihninin tutumu yznden bizler yarattk. rnein; ocuumuza, fkelendiinde sevecen olamayacan syleyerek fke duymamay retiriz. Bylece onun evresinde fkesini bastrmasn syleyen duvarlar oluturmu oluruz. ocuun fkesini bastrmasnn, sevme kapasitesini yok ettiinin farkna varmayz. fke ve sevgi, birbiri ile badamaz iki ey deildir. Onlar ayn aacn dallardr. Birini keserseniz dieri fakirleir nk besleyici z su her daln iinden geer. ocuunuzu iyi bir yaama gerekten hazrlamak istiyorsanz, ona gerek anlamda fke duymay retin. "fkelenme" demeyin. "fkelendiinde, gerekten, tmyle fkelen. fkenden dolay sululuk duyma" deyin. Ona doru biimde fkelenmeyi retin. Doru zamanlarda, gerek anlamda fkelenebilmeli. Yanl zamanda fkelenmemeli. Ayn ey sevgi iin de geerlidir. Doru zaman geldiinde gerekten sevebilmeli; zaman yanlsa sevmemeli. Bu sevgi ile fke arasnda deil, doru ile yanl, gerek ile gerek olmayan arasnda seim yapmaktr. fke ifade edilmelidir. ocuk, gerekten fkeli olduunda gzeldir; enerji ve yaamn ani bir parlamasdr. fkeyi ldrdnzde yaam ldrrsnz. ocuk gsz, kudretsiz kalr. Tm yaam boyunca canl olamaz; hareket eden bir ceset olur. Srekli duvarlar oluturan kavramlar, tutumlar ve ideolojiler yaratp duruyoruz. Bu duvarlar yalnz bizim eserimiz. Farkndal yakaladmz an kaybolurlar. Onlarn varl bize baldr. Varsayalm ki aa (kii) temelde zrl (engelli). Bu durumda deiemez. Deimek istemediinden deil, elinde olmadndan. O zaman ne olacak? Sayfa 75

osho-sessizligi_dinlemek.txt zrller sorun deildir. Toplumun tm canl olduunda onlar iyiletirebiliriz. Onlar analiz edebiliriz, onlara yardm edebiliriz. Ama onlarn aresizliklerinde bile toplumun rol vardr. rnein bir fahienin olu bizim ahlak anlaymz yznden engellidir. Hi sorumlu olmad bir durum yznden derinden sululuk duyar. Annesinin sokak kadn olmasnda onun ne suu var? Ne yapabilirdi ki? Ne var ki toplum bu ocua farkl davranr. Cinsellie kar tutumumuzu deitirmedike o bir sokak kadnn olu olmaktan dolay sululuk duymaya devam edecektir. Evlilik kutsal sayld srece fahielik gnah olarak kalacak. Ama fahielik evlilik yznden var. Evlilik sisteminin bir paras. nsan zihni gz nne alnrsa, srekli bir iliki doal kabul edilmez. Bir kii ayn kiiyle ebediyen birlikte olmaya yalnz yasalar yle gerektiriyorsa devam eder. Bu bir yasa olmamal. Bugn birini seviyorsam yarn da onu sevmem gerektii bana yasa tarafndan art koulmamal. Bu doann getirdii bir ykmllk deildir. Akn yarn da mevcut olmasn gerektiren doal bir yasa yok. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ne kadar zorlarsanz o kadar imkansz hale gelir. te o zaman arka kapdan fahielik ieri girer. Toplum zgr ilikilere izin verinceye kadar fahielii sona erdiremeyiz. Bir iliki sryorsa, kendinizi iyi hissedersiniz; egonuz kendini iyi hisseder. Egonuzu tatmin edersiniz -siz sadk bir esiniz ve fahielik knanmaldr. yleyse bir fahienin olunun da knanmas gerekir. O hastalkl bir kii olarak alglanr. Tabii kurald durumlar da vardr. Birisinde bedensel ya da psikolojik bir hastalk varsa ona yardm etmek, iyiletirmeye almak isteriz. Ama toplumdaki hastalklarn yzde doksan dokuzunu biz yaratyoruz. Yzde biri ise zaten sorun deildir. Toplumun yzde doksan dokuzu deiirse, yzde bir de ister istemez etkilenecektir. Zihnimizin bedenimizi ne oranda etkiledii henz bilinmiyor. Bu konuda daha fazla bilgi edindike ne kadar az ey bildiimizi anlyoruz. Bedeninizdeki pek ok hastalk yalnzca zihniniz onlar yaratt iin ortaya km olabilir. Zihin zgr olmad srece insan hastaln gerekten bedenden kaynaklanp kaynaklanmadn bilemez. Pek ok hastalk yalnzca insanlara zg fenomenlerdir. Bunlar hayvanlarda grlmez. Onlar daha salkldr. Daha az hastalkl, daha az irkindirler. nsann da daha salkl, daha gzel olmamas iin bir neden yoktur. Bu, on bin yldr zihnimizin ald eitimden kaynaklanyor olabilir. Ama siz de bu kalbn bir paras olduka bunun farkna bile varamazsnz. Pek ok fiziksel hastalk sakat bir zihinden kaynaklanr. Ve biz herkesin zihnini sakatlyoruz! ocuun yaamndaki ilk yedi yl en nemli olanlardr. Bu srete zihni sakatlarsanz sonradan deiim ok g olur. Ama biz yine de onu sakatlamay srdryoruz, hem de vicdanmz rahat olarak! Psikoloji ilmi zihnin derinliklerine indike, ebeveynlerin, retmenlerin ve dzenin bilmeden iledikleri sular daha fazla ortaya kyor. Onlar da bir nceki kuan kurbanlar. ster istemez hastal bir sonrakilere geiriyorlar. Ama artk yeni bir olaslk var. lk kez, zellikle Bat'da, insan srekli gnlk yaamsal gereksinimlerinin peinde komak zorunda deil. Artk zihin asndan yeni olaslklar deneyebiliriz. Gemite bu mmkn deildi nk bedensel ihtiyalar karlanamyordu ve kiiye ar bir yk oluyorlard. Ama artk yeni olanaklarmz var. Kkl bir devrimin eiinde yayoruz; insanlk tarihinde daha nce hi grlmemi bir devrimin. Artk bilinte bir devrim yapmak mmkn. Bilme ve anlama olanaklarmz ok daha fazla ve deiebiliriz. ok zamana ihtiyacmz var ama bu yeni frsat da nmzde. Cesaretimiz varsa, gerekli yreklilii gsterebilirsek bu frsat geree dnebilir. Burada tm insanln gelecei sz konusu; ya gerileyeceiz ya da yeni bir gelecee ulaacaz. Bu nc bir dnya sava, komnizm ya da kapitalizm meselesi deildir. Artk bunlar gncel sorunlar deil, gemite kald. Yeni bir bunalmla kar karyayz. Ya yeni bir bilince gereksinimiz olduuna karar verip bu yolda aba gstereceiz ya da eski kalplarn iine deceiz. Gerilemek de olas. Bir krizle karlatnda zihin gerileme eilimi gsterir. Karnza ne zaman yzleemeyeceiniz bir ey ksa, gerilersiniz. rnein evinizde yangn ktnda panikler, ocuk gibi Sayfa 76

osho-sessizligi_dinlemek.txt davranmaya balarsnz. Oysa eviniz yanarken daha olgun, daha anlay sahibi olmanz ve daha fazla bir farkndalkla davranmanz gerekir. Ama siz be alt yalarnza geri dner ve kendiniz iin daha ok tehlike yaratacak davranlar gsterirsiniz. Ac bir olaslk da udur; yeni bir insan yaratmay denediimizde bizim iin ok yeni bir durumla karlaacaz ve bu durumda gerileyebiliriz. Gerilemeyi tleyen peygamberler bile vardr. Gemiin geri gelmesini isterler: "Gemite bir altn a yaand. O zamana dn!" Bence bu intihardr. Ne kadar zor ve tehlikeli olsa da gitmemiz gereken yer gelecektir. Yaam gelecee doru ilerlemelidir. Yeni bir yaam biimi bulmamz gerek. Ben bunun gerekleebileceinden mitliyim. Bu oluumun beii de Bat olacaktr nk Dou Bat'nn yz yl nceki halinden baka bir ey deil. Hayatta kalmak ve geimini salamak gibi sorunlar Douyu eziyor ama Bat bunlardan zgr. Batl genler bana geldiklerinde onlarn ilerleyebileceklerinin ya da gerileyebileceklerinin farkndaymdr. O ana kadar, bir anlamda gerilemiler, ocuk gibi ilkelce davranmlardr. Bu iyi bir ey deil. syan etmeleri iyi ama ilkel bir insan gibi deil, yeni tr bir insan gibi davranmalar gerekiyor. Yeni bilinlilik olaslklarn kendi ilerinde kendileri yaratmallar. Bunu yapmak yerine kendilerini uyuturmay seiyorlar. Uyuturucular ilkel zihni her zaman bylemi, hipnotize etmitir. Bat'da toplum dna denler ilkel insanlar gibi davranmaya baladnda bu bir isyan deil, bir tepki ve gerilemedir. Yeni insann davranlarn benimsemeleri gerekiyor. Btnlenmi, kresel bir bilinlilie doru ilerlemeleri ve insann sahip olduu tm elikili potansiyelleri kabullenmeleri gerekir. Hayvanlarla insanlar arasndaki fark, hayvanlarn belirli, insanlarn ise snrsz olaslklara sahip olmasdr. Ama bunlar yalnzca olaslklardr. nsan byyebilir ama bu byme iin aba gerekir. Dnyann her yerinde bu amala merkezler amalyz. Zihin mantkl bir biimde eitilmelidir ama ayn zamanda mantk iermeyen meditasyonu da renmelidir. Mant eitmek uruna duygular harcanmamaldr. phe olduu kadar inan da olmaldr. Hi phe duymadan inanmak, inan olmadan phe duymak kolaydr. Ama artk bu basit formller ie yaramyor. Artk, salkl, srekli phe duymann, hem sorgulayc hem de gvenen bir zihin oluturmann zaman geldi. zmz pheden imana, imandan pheye gidip gelebilmeli. Tarafsz aratrma iin insan pheci, sorgulayc ve ihtiyatl olmak zorundadr. Bununla ilintili bir baka boyut daha vardr ki orada ipularn veren gvendir, phe deil. Yine de her ikisine de gereksinim vardr. Sorun zt kutuplar ayn anda yaratabilmektir. Benim ilgilendiim bu. Her eyden phe duymay srdreceim. man oluturmay da srdreceim. Bunun temelinde bir eliki grmyorum nk benim iin nemli olan devinim, bir kutuptan dierine doru hareket etmektir. Bir kutupta taklp kaldka her ey zorlar. rnein Bat'da aktif olmak yanlssnz ama rahat uyuyamazsnz. Uyurken zihninizin aktif durumdan hareketsizlie gemesi gerekir ama bunu yapamaz; almaya devam eder. Uyumak iin haplar almak zorunda kalrsnz. Ama bu zoraki bir uykudur, sizi dinlendirmez. Yapaydr. Derinlerde karmaa srer. Uyku kabusa dnr. Dou'da ise bunun tam tersidir. Dou ok rahat uyuyabilir ama aktif olamaz. Doulu zihin sabahlar bile uyuuk, uykuludur. Asrlardr rahat uyumaktan baka bir ey yapmamtr. Sizlerse pek ok ey yaptnz ama rahatszlk/hastalk yarattnz. Uyuyamyorsunuz bile! Bu yzden zihnin aktif olmaya oldua kadar hareketsiz kalmak iin de eitilmesi gerektiini sylyorum. En nemlisi devinime eitilmesi gerekir, bylece her ikisi arasnda gidip gelebilirsiniz. Zihin bu ynde eitilebilir. Herhangi bir aktiviteden bir an iinde hareketsizlie geebilir. Sizinle saatlerce konuabilirim ve bir an sonra hibir konumann olmad derin bir isel sessizlie geebilirim. Siz de iinizde bunu yaratamadnz srece byyemezsiniz. sel kutuplar arasnda derin bir uyuma izin verilmelidir. Ztlar arasnda gidi geli olmazsa insann aray biter. lerleyemezsiniz. Gnmzde Dou da, Bat da bitmi durumda. kisinin gr alarn takas edebilirsiniz ama Sayfa 77

osho-sessizligi_dinlemek.txt bir iki asr sonra ayn sorun yine ortaya kar. Bir davran bir dieri ile deitirdiinizde bir ember iinde hareket ediyor olursunuz. Peki ama her eyi olduu gibi kabullenmek gerekiyorsa, insan yaamnda ynelmesi gereken doru amalarn hangileri olduunu nasl bilecek? Amalar aramann kendisi mantksal bir ilemdir. Gelecek akl yrtme yznden vardr. Bu yzden hayvanlar iin ne gelecek ne de amalar vardr. Yaarlar ama ortada bir ama yoktur. dealleri yaratan akl yrtmedir; gelecei de o yaratr. Asl sorun hangi amacn doru olduu deildir; ama sahibi olmann gerekip gerekmediidir. Yeni kuak bu soruyu soruyor. Ne var ki bir amacnz olduu an yaamdan uzaklamaya balarsnz. Hayatnz amalarnza gre biimlendirmeye koyulursunuz. "imdi" anlamn yitirmeye balar, yorulup gelecee uydurulmas gerekir. Amaca odaklanan zihin mantkldr. Yaama odaklanm zihin ise mantk iermeyen zihindir. Demek ki sorun, doru amalar bulmak deil; mantn zihnin tek odakland olgu olmamasdr. Mantk ama sahibi olmak zorundadr. Onlar olmakszn var olamaz, ama bu her eye hkmetmemelidir; bymenin yalnzca bir dal olmaldr. Mantk olmaldr, bu bir gereksinimdir ama insan zihninin ama sahibi olamayan, hayvanlar ya da ocuklar gibi yalnzca var olan bo bir blm de vardr. O yalnz imdi ve burada yaayabilir. Bu bo, bu akl yrtmeyen blm, hayat, sevgiyi, sanat ok daha derinden deneyimler. Onun gelecee doru gitmeye ihtiyac yoktur. Onun iin "imdi" ve "buradann" ok derinlerine inebilir. Mantk gereklidir ama bu blm de gelitirilmelidir. ok derin dindar kiilikleri olan bilim insanlar olmutur. Bu iki ekilde olabilir: Ya bu iki yn arasnda derin bir uyum vardr ya da uyum olmakszn biri kapannca teki alr. Ben bir bilim insan olabilirim, sonra bu kiiliimi bir kenara brakp kiliseye gidip dua edebilirim. O zaman dua eden bilim insan deildir. Bu gerek bir uyum saylmaz, aksine kesin bir blnmedir. Bilim insan ile dua eden arasnda isel bir diyalog yoktur. Bilim insan kiliseye hi uramamtr bile. Bu kii laboratuarna geri dndnde ise dindar insan ortada yoktur. kisi birbirinden kesin biimde ayrdrlar, karlamazlar. Byle bir insanda uyum deil blnme gzlersiniz. Syledii baz szler yznden kendini sulu hisseder. indeki bilim insan dindar adamn kabul edemeyecei eyler syler. Pek ok bilim insan izofren bir yaam srdrmtr; iki zt paradan olumutur. Ben buna uyum demem. Benim uyumdan kastm bir utan tekine, ikisini de asla kapatmadan gidip gelebilmektir. O zaman bilim insan da dua etmeye, dindar adam da laboratuara gidebilir. Aralarnda blnme, uurum olmaz. Aksi halde iki kii olursunuz. Genelde bizler pek ok kiiyiz; ok kiilikliyiz. Bir tanesi ile zdeleiriz, sonra vites deitirip baka bir ey oluruz. Bu vites deitirmek uyum demek deildir. Benliinizde byk bir gerginlik yaratr. Bir sr kimlikle kendinizi rahat hissetmeniz mmkn deildir. Blnmemi, bir kutuptan dierine gidip gelebilen bir bilinlilik ancak insann bir btn olduu kavramn kabul ettiinizde, zt ular ve elikileri inkar etmediinizde baarlabilir. phe, bilim insannn iinin bir parasdr. nan da bir ayr paradr. Bu ikisi bir eyin deiik ynlerine bakar. Bu nedenle bilim insan laboratuarnda dua edebilir; bunda yanl bir taraf yoktur. phe onun iinin bir paras, ii iin gerekli bir aratr; inan da yle. Bunda hibir eliki yoktur. nsan birinden dierine kolayca, yumuaka gidebildiinde, bu gidi geli fark edilmez bile. Hareket ediyorsunuz ama hareketi hissetmiyorsunuz. Hareket ancak bir engelle karlanca hissedilir. Derin bir uyum halinde hissedilmez. Bir ey daha: "Dou" ve "Bat" derken Bat'da Doulu, Dou'da da Batl zihinlerin olmadn sylemek istemiyorum. Kastettiim genel anlamda Dou ve Bat. Aslnda dnyann corafi olarak deil de psikolojik olarak blgelere ayrld bir tarih yazmalyz. O zaman Dou'da Bat'nn, Bat'da da Dou'nun pek ok yn olduu belli olur. Bat'da her iki akmn da olmadn sylyor deilim. Demek istediim, Bat'daki genel eilim, gnmze dek Sayfa 78

osho-sessizligi_dinlemek.txt dinde bile mantksal gelime ynnde olmutur. Kilisenin bu kadar hakim duruma gelmesinin nedeni budur. sa akl yrtc biri deildi ama Aziz Paul ok bilimsel bir zihne sahipti. Hristiyanlk Aziz Paul'a aittir, sa'ya deil. sa gibi anarik yapda birisi ile bu kadar byk bir organizasyon mmkn olamazd. sa Douluydu -Aziz Paul ise Batl. Bilim ile Kilise hep atmtr. kisi de mantksaldr. kisi de din fenomenini aklc hale getirme yolunda abalamtr. Kilisenin yenilmesi kanlmazd nk dini fenomenler mantksal deildir. Din sz konusu olduunda akl yrtme ie yaramaz. Bu nedenle Kilise bilim karsnda yenilgiye urad. Dou'da din ile bilim arasnda atma olmad nk orada din asla mantksal olmaya almad. Bu ikisi ayn kategoriye girmedii iin atmadlar. Din nasl aklc olabilir? Bunun nedeni dinin kendisi deildir. Ama din kurumsallatnda bu durum ortaya kar. Bir Buda ya da bir sa herhangi bir ideal peinde deildir. Hayatlarn an be an yaarlar. Kendilerine zg bir biimde vahi aalar gibi byrler. Sonra bu vahi aalar onlarn mritlerinin idealleri haline gelir. Mritlerin kalplara, seimlere, gereklere, kstlamalara ihtiyalar vardr. Din iki blmden oluur: Birincisi an yaayan, ok dindar bir kiiliktir. kincisi ise, ideale uygun kurallar, dogmalar ve disiplin yaratan takipilerdir. O zaman Budistler iin bir ideal var olur; "Buda gibi olunmal." Ve bastrmalar, kstlanmalar yaratlr. deal olabilmek iin kendinizi pek ok biimde ykmanz gerekir. Bir taklit (imitasyon) olmalsnz. Bence bu bir sutur. Dindar bir kiilik ok gzeldir ama dini kurallar yalnzca mantksaldr; akl yrtmenin akl d bir fenomenle yz yze gelmesinden baka bir ey deildir. Buda'nn zihni mantksal deil miydi? O son derece aklcyd ama son derece mantk d boluklara da sahipti. Mantksz olanla da kendini rahat hissediyordu. Bizim Buda kavrammz gerek Buda'y deil, ondan sonraki gelenekleri yanstr. Gerek Buda bambaka bir olguydu. Elimizden baka bir ey gelmediinden, Buda'ya Budistler yoluyla ulamak zorundayz. Onlar iki bin yllk bir gelenek yarattlar ve Buda'y ok mantkl bir hale dntrdler. O, yle deildi. Varoluun en derin biimde iindeyken olamazd da. Birok zaman mantksz olmanz gerekir. Ve bir Buda, olur da! Ama bunu kavrayabilmek iin koskoca bir gelenei bir kenara atmamz ve Buda'y dorudan tanmamz gerekir. Bu ok g bir eydir ama yaplabilir. Mantkl bir insanla konuurken o, farknda olmadan mantk d her eyi grmezden gelir. Ama konutuunuz kii bir airse, ayn cmle, ayn szckler onun iin baka bir anlam tar. Mantkl bir kii szcklerin iirselliini gremez. air dnyay baka bir biimde grr. Onun iin her szck farkl renk tonlar tar. Bir iirin hibir tartma ve savla ilintisi yoktur. Buda'nn yz ona bakan her insan iin farkl farkldr. Buda Hindistan'da her trl mantkszln hkm srd bir dnemde yaad: Vedalar, Upanishadlar, btn mistik olgular. Btn bunlara ok iddetli kar klar oldu. zellikle Buda'nn bulunduu Bihar'da. Buda karizmatik ve hipnotize ediciydi. nsanlar ondan etkileniyordu. Ama Buda'nn yorumlanmasnn aklc olmas kanlmazd. Buda tarihin baka bir dneminde, mistisizme kar klmayan bir blgede yaam olsayd bir entelektel deil, yce bir mistik olarak grlecekti. Onun bilinen yz belirli bir dnemin tarihine aittir. Benim Buda hakknda grm onun temelde mantkl olmad ynndedir. Nirvana kavram tmyle mistik bir kavramdr. O, Upanishadlardan bile daha mistikti nk onlar ne kadar mistik grnrlerse grnsnler yine de kendilerine zg bir akl yrtcle sahiptirler. Upanishadlar ruh gnden sz ederler. Buda ruh olmakszn bir ruh gnden sz etti. Upanishadlar da zgrlemekten sz ederler ama siz yine orada Sayfa 79

osho-sessizligi_dinlemek.txt olacaksnz, yoksa her ey anlamsz olur derler. Nihai varolu halinde "ben" orada olmazsa o zaman tm abalar boa kar, mantksz olur. Buda ise abann kendiliinden olumas gerektiini ve sizin orada olmayacanz syledi. Olan yalnzca hilik olacak. Bu kavram daha mistiktir. nsanlarn gerilemesinden sz ettiinizde, toplum tarafndan yaratlm, kabul gren bir imaja kyasla bir gerilemeyi mi kastediyorsunuz? Bir imaja gre deil, baka bir ey gre. ocuk gibi davranyorlar derken, bymediklerini sylemek istedim. Geriliyorlar, hareketleri geriye doru. Yoksa kafamda uymalar gereken bir imaj yok. Byme kavram var ama ulalmas gereken bir imaj yok. Aslnda insanlarn belirli bir imaja uymamalar gerektiini dnrm. Benim dediim onlarn gelecee doru bymek yerine, gemie doru gerilemekte olduklar. Kafamda bir aacn nasl bymesini istediim ile ilgili bir imaj yok. Ama o aa bymeli; gerilememeli. Bu bir byme ya da gerileme meselesidir, bir imaj meselesi deil. Geriliyorlar derken, onlarn ar mantksal bir topluma tepki gsterdiklerini sylyorum. Bu tepkide kart ar uca gidiyorlar. Bu da ayn ekilde yanl. Mantk zmsenmeli, dlanmamal. Onu bir kenara atarsanz, mantk d olmay dlamakla yaplan ayn hatay yapm olursunuz. Viktorya dnemi tek boyutlu, yalnzca bir maskeden ibaret olan bir insan tipi yaratt. inde yaayan bir ey yoktu. O bir tutumlar, davranlar kalbyd. Bir varlktan ok bir yzd. Bunu mmkn klan her eyin ltnn mantk olmasna izin vermemiz oldu. Aklc olmayan, anarik ve karmak olan her ey dland, bastrld. imdi anarik dal intikam alyor. Yapabilecei iki ey var; yaratc da olabilir, ykc da. Ykc ise gerileme olur. O zaman yine ayn tarzda intikam alr; inkar yoluyla. Mantksal yn inkar eder. Sizler de tpk ocuklar gibi olursunuz: olgunlamam. Anarik yn, yaratc olduunda bu hatay yapmaz. Mantk d olann yan sra aklcl da zmser. te o zaman varlk tmyle bymeye balar. Ne mantkszlk inkar edilmitir, ne de mantn bymekte oluu. Tmyle bymeden byyemezsiniz. Sonuta ben bymekten sz ediyorum. Byyp ne olunaca konusunda kafamda bir imaj yok. Batl zihnin pek ok sorunu Hristiyanlktaki gnah-sululuk kavramlarndan kaynaklanmyor mu? Evet. Bu kanlmazd. Gnah kavram ok deiik bir bilin hali yaratr. Dou zihninde bu kavrama rastlanmaz. Bunun yerini cehalet kavram almtr. Dou'da tm ktlklerin anas gnah deil cehalettir. Ktlk cahil olduunuz iin vardr. Bu nedenle, sorun sululuk deil disiplindir. Daha fazla farknda, daha kavrayc ve bilgili olmanz gerekir. Dou'da bilgi dnmdr. Dnmn arac ise meditasyondur. Hristiyanlkta merkezde gnah vardr. stelik bu yalnzca sizin gnahnz deildir. Tm insanln ilk gnahdr. Gnah kavram zerinizde ar bir yktr. Bu ise sululuk duygusu ve gerginlik yaratr. Bu yzden Hristiyanlk gerek meditatif teknikler gelitiremez. Gnahla savamak iin ne yapmalsnz? Drst ahlakl olmal ve dua etmelisiniz! Dou'da On Emir gibi bir olgu yoktur. Ar bir ahlaklk da bulunmaz. Bylece Dou'nun sorunlar Bat'nnkilerden farkldr. Bat insannn sorunu sululuktur. lerinin derinliklerinde kendilerini sulu hissederler. syan etmi olanlar bile bu sululuu duyar. Bu psikolojik bir sorundur ve varlkla deil, zihinle balantldr. lk yaplmas gereken bu sululuk duygusunun braklmasdr. Bat'da bu yzden psikanaliz ve gnah karma vardr. Dou'da olmamasnn nedeni orada bunlara gereksinim duyulmamasdr. Bat'da gnah karmak zorundasnz. Ancak o zaman benliinizi saran sululuk duygusundan kurtulabilirsiniz. Ya da psikanalize girerek o duyguyu dar atarsnz. Ama hibir zaman tmyle dar atlamaz nk kavram hala yaamaktadr. O zaman sululuk duygular yeniden birikmeye balar. Demek ki gnah karmak ya da psikanaliz geici arelerdir. Tekrar tekrar gnah karmanz gerekecek. Onlar kabul edilmi, yerlemi bir eye kar yalnzca geici zmlerdir. Hastaln asl kayna -gnah kavram- kabul edilmitir bir kere. Dou'da ise bu psikolojik bir sorun deildir. Bir varolu sorunudur. Konu akl sal deil, ruhsal bymedir. Ruhsal adan bymelisiniz ki her eyin daha fazla farknda olabilesiniz. Davranlarnz deitirmeniz Sayfa 80

osho-sessizligi_dinlemek.txt gerekmez. Deitirmeniz gereken bilin halinizdir. Davranlar bundan sonra deiir. Hristiyanlk ise davranlarnzla ilgilenir. Ama davran dsal bir eydir. Sorun ne yaptnz deil, ne olduunuzdur. Davranlarnz deitirip durmakla gerekte hibir eyi deitirmi olmazsnz. Siz ayn kalrsnz. Dnzdan bir aziz olabilirsiniz ama iinizde yine ayn varlk olarak kalrsnz. Bana gelen Batllarn sorunu, davranlar hakknda duyduklar sululuktur. Onlar daha derin bir sorunun -zihinle, canla deil, varlkla ilgili sorunun- farkna vardrabilmek iin ok uramam gerekiyor. Budizm ve Jainizm de sululuk yaratmtr. Ayn eit deil, ok farkl bir sululuk. zellikle Jainler ok derin bir deersizlik duygusu yarattlar. Burada gnah kavram olmadndan Hristiyanlktaki anlam ile sululuk yoktur. Onun yerine eer belirli eyleri aamazsanz deersiz ve aa mevkide olduunuz kavram vardr. Bu aalk olma duygusu ise tpk sululuk duygusu gibi etki yapar. Jainler de hibir meditatif teknik gelitirmediler. Yalnzca farkl formller yarattlar: "unu yap", "bunu yap", "unu yapma"; her ey davran biimlerine odaklanm durumda. Bir Jain keii davranlar asndan mkemmeldir ama z asndan ok fakirdir. Tpk bir kukla gibi davranr. Jainizm bu yzden l bir eydir. Budizm bu adan bakldnda l deildir nk onda vurgulanan farkl bir eydir. Budizmin etik yn meditatif ynnn bir rn, bir sonucudur. Davrann deitirilmesi gerekiyorsa ve deitirilirse, bu yalnzca meditasyona yarar getirir, o kadar. Hristiyanln ve Jainizmin aksine tek bana bir anlam tamaz. Bu dinlerde iyi davranyorsanz, iyisinizdir. Budizmde bu byle deildir. sel olarak deimeniz gerekir. yi davranmak yararl olur ama merkez meditasyondur. Sonuta bu arasnda yalnz Budistlerde derin meditasyon vardr. Baka hibir eyin yardm olmadan meditasyon yapabiliyorsanz o zaman dierlerini bir kenara atabilirsiniz. Ama Hinduizm daha da derindir. Hinduizmin tantra gibi pek ok farkl boyutlarda geliebilmesinin nedeni budur. Sizin gnah dediiniz bile tantrada olumlu anlamda kullanlabilir. Hinduizm bir bakma ok salkldr. Ayn zamanda da dzensiz ve karmaa yaratc (kaotik) olduu inkar edilemez. Salkl olan her ey karmaktr; sistematize edilemez. -&-

Sayfa 81