Istennek és Isten gyermekeinek ajánljuk

ORVOSI ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ ELŐSZÓ BEVEZETŐ A FORDÍTÓK FIGYELMEZTETÉSEI ELSŐ RÉSZ — A K K O R ÉS M O S T 1. Új információk 2. Visszapillantás 3. Miért ezzel foglalkozunk 4. Az alapelvek áttekintése MÁSODIK RÉSZ — AZ EGÉSZSÉG ÖSSZETEVŐ E L E M E I 5. Az egészség elemeinek ismertetése 6. Levegő 7. Víz 8. Étel 9. Pihenés és alvás 10. Testmozgás 11. Napfény 12. Szeretet és szerelem 13. Tisztaság, kellemes környezet és meghitt percek HARMADIK RÉSZ — KIEMELT S Z E M P O N T O K 14. Állati eredetű termékek 15. Gyermekeinknek 16. Gyermekeinknek is joguk van az egészségre 17. Méregtelenítés — mit tegyünk válságos helyzetben 18. Gyakran elhangzó kérdések 19. Kétheti teljes testkontroll TESTKONTROLL-RECEPTEK Bevezetés Nektár és ambrózia, azaz levek és krémek Gyümölcssaláták és mártások Zöldségsaláták és salátaöntetek Zöldség, mint főfogás Levesek, szendvicsek és göngyölt falatok Burgonyából és gabonafélékből készült fogások Főtt tészták és mártásaik

7 9 13 15 17 18 23 35 39 51 52 62 80 91 102 107 145 151 168 183 184 208 217 235 244 257 265 266 270 276 280 292 301 311 320

5

Sütemények, kétszersültek, lángosok, lepények Hal és csirke Magtej, magtejes italok, fagyos finomságok KÖVETKEZTETÉSEK Válogatott magyar ételreceptek Tapasztalataim aprócska tárháza FELHASZNÁLT KIADVÁNYOK JEGYZÉKE (BIBLIOGRÁFIA)

323 326 329 333 336 355 357

ORVOSI ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
A „ T E S T K O N T R O L L " című könyv Magyarországon is nagy port vert föl. A , .Testkontroll 2" még nagyobbat fog. Évszáza­ dos hiedelmeket dönt halomra, és kemény vádbeszédet mond olyanok fölött, akik haszonszerzésből (vagy tudatlanságból) egészségünkre, életünkre törnek. Szent-Györgyi Albert mondta egy interjúban, hogy ha vala­ milyen új ötletét hangos ellenkezés fogadta, akkor tudta, jó nyomon jár, valószínűleg jelentős felfedezést tett. A „ T e s t kontroli 2" rendkívül jelentős újdonságokat tartalmaz. Szük­ ségszerűen botránykönyv. Szerzőik tetézik a bajt: igazat szólnak. A módszer ugyanis tényleg működik. Saját bőrömön is tapasztalom, hogy taná­ csaikat megfogadva korábban elképzelhetetlennek hitt szint­ re emelkedett energiám és közérzetem. Egy-két orvosi témában azonban, szerintem, túlzásba es­ nek. A radioaktív sugárzás valóban káros a testre, sok eset­ ben mégis életet ment. Kívánom, hogy j o b b gyógyeljárasok birtokában mihamarább nélkülözhetővé váljon, de ma még túlzásnak tartom merev elutasítását. Az is mellbe vágott, amikor arról olvastam, hogy csontrit­ kulásos betegnek helytelen kalciumot adni, hiszen magam is sokat írtam fel receptre. Idén nyáron Angliában járva kikér­ tem ez ügyben tapasztalt táplálkozási szakember véleményét, s ő is megerősítette a Diamond házaspár állítását. Az érvek előtt én meghajolok, de szakmai körökben azok bizonyára komoly vitát gerjesztenek majd. A szerzőházaspárral együtt én is azt javaslom, hogy ne a szavaknak higgyenek, hanem természetes ösztöneiknek és tapasztalatuknak. Próbálják megfogadni a „Testkontroll 2" tanácsait, s figyeljék meg, hogy érzik magukat. Megtippelem: remekül. Úgy legyen. Dr. Dómján László

Ez a könyv az emberi testről szól, s arról, hogy miként tudjuk gondját viselni. Olyan útmutató, amely lépésről lépésre vezeti rá az Olvasót az értelmesen gyakorlatias, egészséges életvitelre. Az egészséggel kapcsola­ tos témakörökből összefoglalja a lényegesebb ismereteket, továbbá a testedzés, a táplálkozás, a víz, a légzés, a napfény, az alvás, a szeretet, a szerelem, a nemiség és még sok egyéb dolog egészséggel összefüggő hatásáról szól. Tisztázza az Olvasóban esetleg föllelhető bizonytalanságo­ kat, és útmutatást, irányítást, önbizalmat, beavatkozási lehetőséget kí­ nál, hogy pontosan megtudjuk, mi az, amit mi, saját magunk megtehe­ tünk a lehető legjobb külső megjelenés és a lehető legjobb közérzet elérése érdekében. Senki sem fog kimaradni! Csecsemőknek és tizenéve­ seknek, szülőknek és nagyszülőknek, tehát mindenkinek BIZTONSÁ­ GOS megoldásokat kínál ez a könyv, olyanokat, amilyeneket régóta sze­ retnének megtalálni. A könyv telis-tele lesz újszerű ismeretekkel, melyek alapvetően változ­ tatják meg a testünkhöz fűződő kapcsolatot. A Testkontroll (angolul Fit for Life) megjelenése óta eltelt két esztendő folyamán, s épp hazatérve egy 17 várost értintő országos körútról, rengeteg alkalom adódott, hogy megtapasztaljuk azokat a hihetetlen eredményeket, melyeket a Test­ kontroll alkalmazásával emberek százezrei tudtak elérni. A fogyástól a bámulatos egészségjavulásig mindenre láttunk példát. Hosszú távon is működik, megszabadít gyógyszerfüggőségtől, fölöslegessé tehet állandó orvosi kezelést, lehetővé téve, hogy saját maguk oldják meg egészségügyi problémáik jelentős részét. Jobban érzik magukat, és jobban néznek ki, mint valaha, de további ismeretekre is vágynak, hogy még jobban irányít­ hassák szervezetüket. Az „önmagunkról gondoskodás" óriási előretörésének korszakában élünk. Rengeteget lehetne tanulni arról, hogy miként élhetünk egészsé r gesebben. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a világ összes gyógyeljárasa és „kezelése" sem biztosít tartós egészséget, ha mi magunk nem törek­ szünk egészségesebb életmód kialakítására. A testünkkel való visszaélé­ sek évei — dohányzás, iszákosság, egészségtelen ételek fogyasztása nyakló nélkül, a pihenés és testmozgás hiánya — kizárólag gyengíthetik az egészségünket. Az érzelmi egyensúly hiánya szintén akadályozza az egészség kialakulását. Amikor az „eredmény" már a szemmel látható betegség, akkor a gyógyszerek és műtétek csak tüneti kezelésre j ó k . A betegség okozta hibák kijavításához nekünk magunknak kell egészsége­ sebben élni. De nagyon valószínű, hogy ezzel nagyjából mindenki tisztá­ ban van. Könyvünk azt mondja el, hogyan építsünk erre a már meglévő, ösztönös fölismerésre. 9

hogy új életstílusuk nem egyszerűen a régi szokások elnyo­ mását. láthattuk. neked is. hogy ők is elérik egészséggel kapcsolatos céljaikat. és szerencsénkre a kutatásoknak olyan területével kerültünk kapcsolatba. amit nekünk. hanem érdekesen kellemes új szokások fölvételét jelenti. hogy miénk az egyetlen és a legjobb megoldás. hogy emberek ezrei 10 . amely — noha akkor teljesen új és ismeretlen volt számunkra —meghozta nekünk a gyógyulást és a kellemes közérzetet. milyen szörnyűségesen egyhangú lenne az élet változások nélkül? : Egy dolog hozhat csak újdonságot. A mi egészségvédő életfilozófiánk mindenesetre már rengeteg embernél nagy. pél­ dául a természetgyógyász. de bizonyos változtatásokra azért szükség lesz. az újdonság szórakoztató. a füvesember. Igyekszünk a szokásos életvitelhez igazodni. hogy melyik szakember véleményével tud azonosulni. Ahogy egyszer Franklin Benjámin mondotta: „ H a változásaidnak vége van. N e m állítjuk. magúnkfiaft' kell megtenni. Ezt a könyvet azért írtuk. arról manapság rengeteg ismeret kerül napvilágra. vagy a masszőr. előremutató eredményeiket. Egyikük' sem tudja azonban helyettünk elvégezni ázt. A változatosság gyönyörködtet. a csontkovács. az új felismerés. ösztönei. és nem is szabad ilyen értelembén rájuk hagyatkozni. Ahogy az első szerény változtatások meghozzák pozitív. hogy fontolóra vegyük tanácsaikat és saját megítélésünk szerint válogassunk közülük. A változás néha fájdalmas. azok aztán már ösztönözni fogják a további lépések megtételét. jelenlegi szükségletei és jövőbeni céljai szerint döntse el. Az is egyre nyilvánvalóbbá válik. A világon az egyetlen állandó dolog a változás. hogy józan esze. hogy egyre több jól képzett szakember létezik. várakozással néznek elébe mindannak. Bármelyik nyújthat hasznosat abból. korábbi tapasztalatai. problémánk jellegétől függően. az új információ.Hogy mi mindenre terjed ki az egészségesebb életmód. Ahogy az ezen területen végzett munkánk eredményeit elkezdtük mások­ kal is megosztani. Semmilyen gyógyász sem tekintendő az egészségvédelem területén egyetlen és kizárólagos szaktekintélynek. amikor mi is lázasan kerestük a megváltást. amit a j ö v ő tartogat. de az már az egyén (azaz mindenkinek saját) feladata. amelyre oly forrón áhítoztunk. Ha majd észreveszik. az akupunktúrás szakember. amit tanult." El tudják képzelni. akkor izgatottan és pozitív érzésekkel. Feladatunk az. Volt idő. így maradhat mindenki ügyének saját irányítója. a homeopata. Bármelyikük hasznunkra lehet. mégis szükséges. Ketten összesen huszonkilenc évig tanulmányoztuk az emberi test természetes szükségleteit. a pszichológus. hogy segítsünk az egészséges életmód kialakításában. Személyesen is tanúi lehettünk annak. akik segítségünkre lehetnek az „önmagunkról való gondoskodás" elérésében.szerűen bevált.

hogy mindenki tudatában lehessen a számá­ ra is nyitva álló lehetőségnek. Ezt az életmódot azoknak terveztük.tudtak javítani egészségükön az itteni ismeretek csupán egy részének alkalmazásával. A M I T M E G KELL T A N U L N I . életvidám. hogy csakis egy egészségteremtő életmód eredmé­ nyezi az oly forrón áhított egészséget. A könyv lapjain közérthetően. Olyan valami ez. de rengeteg hasznot hoz. Fő alapelv. Első könyvünk kiadása után milliók láthattak neki egészségük fejlesztésének. amiről legalább hallani kell. Ez közhely. hogy nem mindenkinek adja meg a választ. Szeretettel és tisztelettel fölajánljuk tehát ezt az egész életre szóló segédletet. csak azért. Bemutatunk egy egyszerű. Ehhez küldjük életbevágóan fontos üzenetünket: MIN­ DENRŐL. Nem gyógykezelést ajánlunk. mert értéke ki sem derülhetett. mely jó lehetőséget nyújt ahhoz. Tapasztalatunk az. ez egy új fölfogás. Igen. ami drámai módon növelni tudná életének tartamát és tartalmát. Erőt. hogy önmaguk szerezzék vissza egészségüket. Nagy kár lenne kihagyni valamit. AMI AZ EGÉSZSÉGHEZ. V A G Y AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍ­ TÁSÁHOZ SZÜKSÉGES. s nem csupán az egészség megőrzésében segít. hogy AZ E G É S Z S É G E S É L E T M Ó D NEM OLYAN MŰVÉSZET. amelyik megfelel az élet törvényeinek és szokásos föltételeinek. Egyikünk sem ismer minden választ. de máris milliókat indított el jó irányban. Szeretnénk hangsúlyozni. A megértés lehetőségét kínáljuk. ARRÓL A TERMÉSZET SZÁMUNKRA GONDOS­ KODOTT. az L E H E T Ő S É G E G Y ÚJ­ FAJTA ÉLETRE. jó egészséget és boldogságot kívánunk szeretteinknek. hogy T E L J E S MÉRTÉK­ BEN IRÁNYÍTÁSA A L Á V O N H A T J A SAJÁT EGÉSZSÉGÉT! Mindenkor és mindenki maga döntheti el. könnyen követhető életvitelt. Amit mi Önnek ajánlunk. Betegségteremtő életmód a rettegett betegséget hozza magával. meg akarja-e ragadni ezt a lehetőséget. életfogytig teljes egészség­ ben! Harvey és Marilyn D I A M O N D 11 . egy elérhetetlennek látszó célt: azt. mint szerény hozzájárulásunkat az Ön igyekezetéhez. H A N E M OLYAN ÖSZTÖNÖS ÉLETVITEL. de a betegek számára is lehetővé teszi. A M E L Y H E Z VISSZA KELL T É R N I . tehát valószínűleg Önnek is hasznára válik. hogy a leosztásban bárki saját érdekei szerint cinkelt lapokhoz jusson. igazi példává váljon. hisz senki sem kíván beteg lenni. inkább okos élettervet. Sem mi. nyilván­ való igazság. ez ellentmond sok mai tantételnek. s ehhez ma már nem férhet kétség. Lehet. mennyiségét és minőségét. Valamennyien boldogok és egészségesek szeretnénk lenni. bárki számára könnyen fölfoghatóan érzékelhetővé válik ez az alapelv! Igen. sem más. Fő az egészség. akik kontrollálni akarják egészségüket és közérzetüket. hogy ragyogó. hogy az itt bemutatandó egészséges életstí­ lus a gyakorlatban alkalmazva hihetetlen mértékben megjavíthatja a közérzetet.

hanem teljes körű útmutatást ad az emberek kezébe saját súlyuk szabályozására. hogy AZ E G É S Z S É G N E M EGYSZERŰEN A BETEGSÉG HIÁNYA. a hagyományostól meglehetősen eltérő életviteli elveken nyugszik. no meg valóban hatékony. Úgy tűnik.Aki esetleg olvasta Teskontroll című első közös könyvünket (angolul: Fit for Life). hogy sok eset­ ben ez a helyzet. így hát úgy határoztunk. A Természetes Hygiénia azt tartja. de most mégsem erről van szó. csak kicsit más címmel. melyek minden várakozásunkat felülmúlták. nagyon is sokaknak igencsak fontos dolog: a súlycsökkentésről. ha már sikerre vittünk egy olyan rendszert. Levelek ezreit kapjuk a világ minden sarkából. hogy megosszák egymással személyes „csodáik" történetét. további tőkét kovácsolni a sikerből egy újabb könyvvel. Csakhogy előbb körül kellett tapoga­ tózni. remek közérzetükkel. hogy elindítottunk egy kéthavonta megjelenő levélújságot. bejött nekik. Ugyanis ez az a könyv. amit előszörre akartunk megírni. az lehet. hogy az első könyvet nem az egészséggondozás ugyancsak terjedelmes teljes területé­ ről írjuk. akkor nyitottak lesznek az ehhez kapcsolódó. H A N E M SOKKAL INKÁBB A T E S T MŰKÖDÉSÉNEK ESZMÉNYI ÁLLAPOTA. Az emberek lefogynak." Lehet. E könyv írása előtt meg kellett bizonyosodnunk. amelyik nem tekinthető fogyó­ kúrának. mielőtt kiadhattuk volna ezt a könyvünket. továbbá ízletes ételeket nyújt. hanem annak csupán arról a tárgyköréről. amiről úgy látszott. és ami ráadásul ésszerű és könnyen alkalmazha­ tó. csaknem két évig a sikerkönyvlista élén állt. Majd. és pompásan érzik magukat újonnan megtalált. és seregnyi más országban is kinyomtatták. megkaptuk a visszajelzéseket. máris teszi a gyakran hallott megjegyzést: „ A h a . amely korábban szélesebb körben soha nem tárgyalt. vajon az emberek készek-e elfogadni egy olyan egészségóvó hozzáállást. valamint a betegségek megelőzésének teljes területére vonatkoz­ tatja magát. aki maga már minden 13 . olyan rengeteget. az egészségvédelem minden más vonatkozásáról szóló további értesülés. A Testkontroll csupán egy szála a Természetes Hygiénia tudományát jelentő szőttesnek. ami többé-kevésbé ugyanaz. No de mi is tette mindezt lehetővé? Ugyan ki lehet hajszoltabb olyan embernél. meg kellett tapasztalni az „ismeretlen vizeket". információ befogadására is. Nos. ami lehetővé teszi az olvasók számára. most megpróbálnak még egy bőrt lehúzni ugyanarról a rókáról. mely utóbbi az egészség helyreállításának és megőrzé­ sének. Amerika készen áll! A Fit for Life (magyarul: Testkontroll) már eddig sok millió példányban kelt el.

hogy a fájda­ lom.elképzelhető fogyókúrát kipróbált. Egyre több ember tűzi maga elé a célt. kihívó. hogy örömtelivé és kellemessé válik élete minden megélt napja. a Természetes Hygiénia ösvénye Önt is elvezetheti céljaihoz. provokatív lesz. azért teremtett volna minket és eme csodálatos égitestünket. ez csupán egyik közülük. sokkal többet mutat be a teljes szőttesből. hanem fájdalmak nélküli. hogy ha az egészség­ hez vezető utak mindegyikét egy sok-sok szálból álló szőttesbe összefon­ va képzeljük el. s meg is tennének mindent ennek érdekében. De. akkor a Test­ kontroll 2 olvasása előtt kimondottan tanácsos leülni. Az egészség és jó közérzet jussát megszületésünk által már megszereztük. A lehetőség íme adott. hogy lehetősé­ get nyitott számunkra a Természetes Hygiénia más területeinek ismerte­ tésére is. hogy oly sok ember szenved valamilyen testi panasztól. hogy bölcsőtől koporsóig testi kínoktól gyötrődjünk. Tévedés! Senki sem győzhet meg minket arról. biztonságos és megbízható útnak találtuk. Ez a könyv azonban. s ugyanakkor tartósan távol is tartja azt? A Testkontroll módszere sikeresen vetett véget annak. akik „ c s a k " súlyfölöslegükkel bajlódnak. Bizonyos. betegségmentes életet is teremthetünk magunknak. További eredménye volt. visszatérő fájdalmaktól. A szükséges ismeret most a kezükben van. ki végtelen és fölfoghatatlan bölcsességgel bír. mely annyira jó hatással lesz egészségére. N e m akarjuk azt sugalmazni. Állításaink jó része ugyanis a közhiedelemnek ellentmondó. ÉS A GYÓGYULÁS A SZERVEZET BIOLÓGIAI FOLYAMATA. életerős legyen. Ha a Testkontroll alkalmas volt a szemek fölnyitására. arra a helytelen következtetésre vezethet. hogy birtokában lennénk valamilyen varázsszernek! Egyáltalán nem! A hegy csúcsára több ösvény vezet. a rossz közérzet. Nemcsak karcsúságot. kellemetlenségtől. 14 . hogy az ilyen emberek százezrei­ nek folyton fogyókúrázni kelljen. ez a könyv ugyanúgy meg fogja mutatni. Ne felejtsük el. hiszen ez ÖRÖ­ KÖLT ELŐJOGUNK. N E M PEDIG A TESTTEL SZEMBEN ALKALMA­ Z A N D Ó M E S T E R K E D É S . mentessé bármiféle betegségtől. akkor a Testkontroll annak csupán egyik fonatát képvi­ selné. s most végre olyat keres. Elvégre az ÉLETTŐL LÜKTETŐ. hogy a Természetes Hygiénia a komolyabb bajokkal küszködők számára éppoly hasznos. hogy egészséges és fitt. Ráadá­ sul az ezektől való félelem is elmúlik. hogy Isten. ahogy a Testkontroll megmutatta. Az e könyvben föllelhető elvek alkalmazásával bárki könnyen magáévá teheti ezt az újfajta életvitelt. A tény. hogy bárki irányítása alá vonhatja testsúlyának alakulását. a betegség a szabvány. Ajánlott utunkat sok ezer társunkkal együtt egyszerű. SUGÁRZÓ EGÉSZ­ SÉG A T E R M É S Z E T E S LÉTÁLLAPOT. hogyan kell az egészséget ellenőrzés alatt tartani. mint a napfölkelte. a Testkontroll 2. Alapelvünk: az E G É S Z S É G M E G E N G E D E T T ÉS BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ. mint azoknak. Izgalmas időket élünk. s nem kell többé e területen sem tehetetlen áldozatként szenvedni. amely eltün­ teti a túlsúlyt.

eleve elfogult állás­ ponttól) túlnyomórészt pozitív volt. Az egyik az. de igen eredeti. a T E S T K O N T R O L L című könyv élénk érdeklődést és komoly visszhangot váltott ki a fogyni akaró magyar olvasók táborá­ ban is. nyájas olvasó. vagy a kamra ajtaján. megfordult a . Budapest 1502. Igaz. 59. közérthető módszer nálunk iss. lendületesebb életmód elérése a kitűzött cél. A visszhang (eltekintve néhány szélsőséges. folyton „nyerésben" vagyunk. természetkö­ zeli. amelyet 49. kreatívak. postán is meg lehet rendelni az alábbi címen: AGYKONTROLL. ahogy betartja a játékszabályokat. olvasmányos stílusát. de egy-két eset még nem igazi igazolás. roppant nagy sikerrel (filantrópia vagy önzés. Ennek kiküszöbölésére javasol­ juk a T E S T K O N T R O L L elveit egyetlen lapon. A pályázatra beküldött magyar receptek legjobbjainak közreadásával remélhetőleg könnyebbé válik a T E S T K O N T R O L L módszerének elsajátí­ tása. vagy talán kalandvágy. Praktikus s z e m e l ő t t tartani ezt a táblázatot. jó páran mégis épp a terjengősségét kifogásolták. Ki-ki olyan mértékben.lapjárás".) Amióta a T E S T K O N T R O L L A L foglalkozunk. Ennek orvoslására a könyv végén található receptgyűjtemény végéhez gyakorló magyar testkontrollosok receptjeit is hozzáfűztük. Felvilágosítás a fönti címen.Jelen kötet előfutára. ez az egészségközpontú.hogy az eredeti receptek ritkán praktikusak hazai háziasszonyok számára. ajánlom ennek fejlesztésére — is — a Silva-féle Agykontroll módszerét.. Ennek elsajátítására a legkön­ nyebb út egy rövid. kiállta a legmeggyőzőbb igazolást. sok magyar olvasó nagyon is élvezetesnek találta a TESTKONTROLL kissé talán bőbeszédű. (Aki kevesellné saját kreativitását. Mégis boldogan osztjuk meg mindenkivel az e téren szerzett kedvező tapasztalatokat. táblázatszerűén összefoglaló TESTKONTROLL — DIÓHÉJBAN című színes nyomtatványt. 15 . akár lefogyni szeretne a T E S T K O N T R O L L segít­ ségével. illetve a 142 57 60 budapesti telefonon kapható. Először — fordítás köz­ ben — magunkon kísérleteztünk vele.— forintos áron. Újítsanak. amiben nincs vesztes. például a hűtőszekrényen. Legyenek ezen a területen is tevékenyek. Ám erre is igaz: mindenki maga sorsának kovácsa. A rengeteg lelkes olvasói visszajelzés viszont már annak tekinthető. mert — ellentétben a kártyá­ val — a T E S T K O N T R O L L olyan remek játék. Pf. akár „csak" az egészségesebb. Persze akadtak neheztelő megjegyzések is. esetleg mindhárom indított erre). éljék ki feltaláló hajlamai­ kat. méghozzá sokezerszeresen. Ezek közül kétféle tűnik valóban megfontolandónak. amiben minden résztvevő csak nyerhet. energikusabb. a gyakorlat próbáját. 40 órás tanfolyam. tömören. Ön is a biztos nyerők közé sorolhatja máris magát. Ön.

vagy női tagja írta az adott részt. hogy az amerikai írópár férfi. A j o b b érthetőség kedvéért a magyar szövegben is föltüntettük. Továbbá más.Még néhány eligazító mondat. illetve ételreceptek mellett az eredeti angol megnevezést a magyar fordításban is föltüntettük. . idevonatkozó szakkönyvekkel való összeve­ tés megkönnyítése céljából egyes gyakorlatok.

.

még mindig csak a partok közelében hajóznánk attól való félelmünkben. amitől manapság már annyira függünk. Kellenek! Ugyan minek lennének tudósok. kellemetlenné és kibírhatatlanul unalmassá válna új és még újabb ismeretek nélkül! A folyton megújuló tudásnak köszönhető. Különös faj az ember. se kocsi. Igyekszik ellenállni annak. Szinte semmi sem lenne a folyvást megújuló tudás nélkül. viszolygás. ha nem törekednénk új ismeretek szerzésére? Mindezek után igencsak meghökkentő. akik ezt hozzák. Hát igen. aki készülékével még csak a szomszéd szobában levőkkel tudott beszélni.hogy a Wright testvérek első repülési kísérletei óta már a Holdra is eljutott az ember. ha egyszerre csak villanyáram nélkül maradnánk? És micsoda irdatlan. az próbáljon elképzelni egy olyan világot. amire legjobban vágyik. Ugyan miért? Jó kérdés. nemegyszer kíméletlen ellenkezés fogadja. a lehető legizgalmasabbal. de éppen azokat üldözzük legkíméletlenebbül. ha nem lenne tény. hogy mindez valósággá váljon. Hogy mást ne mondjak. se telefon. ez az új információ. Graham Bell első kísérletei nyomán. „ M i a fene izgalmas ennek?! Az új információ?" — sokan most bizonyára ezt mondják magukban. Aki netán kételkedne ebben. jó lenne tudni rá a választ is. A fejlődést ugyan kívánjuk. se toll. ami tökéletesen mentes mindenféle újdonságól. Nézzünk csak szét magunk körül. hogy mindig újabb és újabb ismeretek szorítják ki a régieket. se könyv. Az is igaz azonban. vagy ma már percek alatt más földrészekkel léphetünk kapcsolat­ ba. szükségünk van rájuk. jószerivel semmi sem. Az ilyenfajta izgalmak mégis elhalványulnak az új felfedezések izgalmassága mellett. hogy az új ismereteket mindig is ellenérzés. mint Nap az égen. Minden újat elvetnek. mielőtt befogadják. se lámpa. igzalmas mondjuk a foci-világbajnokság döntője. függünk tőlük. Vagy hogy tudna tovább működni a világ. se számítógép. hogy lepottyanunk a Föld pereméről. Áhítozunk utánuk. A lényeg: kínlódás lenne az élet. negatív hozzáállás. ha nem kerülnének rendszeresen napvilágra újabb és újabb ismeretek.. bizonyos. 18 . hogy az új ismeretek kiszorítják a régieket. lehet izgalmas például friss porhavon síelni. se tévé. se kályha.Kezdjük a szót valami tényleg izgalmas dologgal. Az élet ugyancsak posványossá. N e m kétséges. Mégis.. amit megszok­ tunk. csillagászati mennyiségű ismerethalmazra volt szük­ ség ahhoz.

Összefoglaló nevük . aki ne hallott volna orvosi. mert az nem az ö köreikből ered. minden újfajta. és ragaszkodtak ahhoz. hogy a táplálkozástan nem kapja meg az őt megillető fontosságot az egészségügyi képzésben. Nem mintha azok nem állták volna meg a helyüket. Az Egyesült Államok 127 orvosegyetemének alig harmada ad egyáltalán lehetőséget táplál­ kozástudományi tanulmányok folytatására. S akad-e manap­ ság. étkezéssel kapcsolatos értesülést gondolkodás nélkül. Az új ismeretek sorsára túlságosan is sokszor találó a tizenhatodik századi francia filozófus. mint amit ők tanultak és tanítottak. akik leghamarabb elismerik. hogy orákulumok. amikkel már évtizedek óta tömik a fejüket. Viharos ellenvetések érkeztek az orvostudomány egy részterü­ lete felől. főleg olyanok. A T E S T K O N T R O L L megannyi új információt tett közismertté. Vagy talán a táplálkozástudomány lenne az egyetlen olyan szakterület. Nem mintha csupa új felfedezés lett volna benne.hogy feltűnésekor bármelyik korban minden újdonság ellenállásba ütkö­ zik.' Ha az új tétel igazsága megfellebbezhe19 . hogy dörgedelmes nemtetszést váltott ki..A Tudományok". hogy továbbra is azokkal az ósdi tételekkel etessék az embereket. újféle dolgot magunkévá tenni sokak számára tilosnak tűnik. Semmel­ weis Ignácot orvostársai űzték el és kergették őrületbe. mert kézmosást akart nekik előírni boncolás és szülés levezetése között. kizárólag azért. akiknek a legnagyobb szükségük lenne rájuk.. amikor távcsöve segítségével igazolta Kopernikusz föltevését. amelyik nem szorul rá az új ismeretekből származó haszonra? Aligha! S mégis. főleg. a táplálkozástudománnyal foglalkozók részéről. valójában a Föld kering a Nap körül. rutinból támad a dietetikusok és táplálkozástudósok egy szűk csoportja. És az a leginkább észbontó a dologban. A dietetikusok és táplálkozástudósok egy része — akik azt hiszik magukról. hanem csupán azért. illetve sebészi kézmosásról műtét előtt? Az új ismeretet leggyakrabban mássága miatt támadják. hogy épp azok fejtik ki a legnagyobb ellenállást az újdonságokkal szemben. akiken sikeresen segített a T E S T K O N T R O L L . Montaigne megállapítása. arra először azt mondják: 'Valószínűleg nem igaz. miszerint csak látszólagos a Nap mozgása az égbolton. Éppen az orvosok azok. Szerencsére az orvostudomány gyakorlói közül számos támogató is akadt.Ha a tudományos világban új fölfedezést jeleznek. inkább csak újrafelfedezése­ ket tartalmazott. mások. Mégis történelmi tény. ha anyagi érdek is fűződik hozzá. Az ő szavaival élve: . vagy hogy birtokukban van a Szent Grál. legalábbis amikor az evés mikéntje kerül szóba — mégis kézből megkontrázták a T E S T K O N T R O L L állításait. s az ilyen egyetemek felén is csupán fakultatív ez a szakterület. Marilyn és j ó m a g a m sok személyes tapasztalatot gyűjtöttünk ezen a téren is az . Mást.utóbbi évek folyamán. Fölkavarja az ellustult gondolkodást. mert új dolgok voltak. Galilleit börtönbe vetették és megszégyenítették.

akkor nem próbálja vereségét ellenfele rágalmazásával leplezni. a Természetes Hygiénia egyik legnagyobb egyéniségének szavaival élve: „ A z emberi fajnak fejlődése minden lépésekor szembe kellett néznie a régi renddel. Bármilyen szakterületről legyen szó." Hát. azért fejlődés csak tudati forradalom útján jöhetett létre. ha minden egészségügyi szakemberről ilyen magas fokú jellemességet lehetne föltételezni. Ha az érvelésben marad alul. bizony áldásos lenne. annál inkább igaznak tekinthető az. s azt is tudja. Herbert M. ha már elég hosszú idő eltelt ahhoz. az igazság minden igaz próbát kiáll. és túl kellett lépnie azon. hogy mennél inkább kipróbálják. aki a hatásta­ lanságukról papol nekik. Azért óhajtja ezt. az alapos tanulmányozást. De lássuk. s ha az őszinteség hiányára fény derül. akik tőle különböző véleményen vannak. Isaac Peeples 1912-ben megjelent köny­ véből. mivel nem akar olyanban hinni. hogy még j o b b a n átvizsgálja és még alaposabban meggyőződjön róla. és vágyik arra. Illusztráció gyanánt íme egy idézet egy orvosdoktor. akkor ez a válasz: 'Igen. noha minden új fölfedezés megérdemelné legalábbis a tanulmányozást. Az alapos tanulmányozás nélküli elutasítás a legmagasabb fokú pökhendiség és nemtörődömség. hanem hálás lesz azért. ami nem igaz. része volt az adott időszak tudati fölépítményének. hogy ezek az új ismeretekkel kapcsolatos eszmefuttatások és történelmi példák hogyan érvényesek a mi esetünkre. mert váratlanul sokan tanúskodtak mellette. való­ ban fontos. akkor az nem az érvelésben elszenvedett vereség lesz. Az első reakció általában mégis az elutasítás. talán azért. s tudja. hogy a dolog fontossága is nyilvánvalóvá váljon. lehet. a szokásos hitrendszerbe nehezen illeszthető állítás kerül elő.hogy igaz. A szokásos fölfogásokkal összevetve a könyv nagyon sok gondolata kihívó. AZ E B B E N A KÖNYVBEN T A L Á L H A T Ó D O L G O K N A G Y RÉSZE ÚJONNAN ISMERTE­ T E T T I N F O R M Á C I Ó . És ha sok ember hirtelen j o b b a n kezdi érezni magát az újonnan föltárt ismere­ tek eredményeként.' Végül. H O G Y A KUTA­ T Á S T ÉS A G O N D O L K O D Á S T ÖSZTÖKÉLJÉK. hogy őszinték. mert szilár­ dan hiszi. Mivel a régi rend összetevője. Kész elfogadni." A T E S T K O N T R O L L esetében ez az ellentmondás kevésbé érvényesül­ hetett. hogy megbeszélje azt bárki más tisztességes gondolkodású emberrel. AZ ITT BEMUTATOTT ÚJ ISMERETEK A Z Z A L A SZÁNDÉKKAL K E R Ü L T E K IDE. legalábbis a tisztességes meghall­ gatás lenne a legkevesebb. hogy ráébresztették gyenge pontjára és hitének hibás voltára. akkor meg azt mondják: 'Igen. de már egyáltalán nem újdonság. ha újfajta. ellentmondásra késztető. hogy az úgy igaz.tétlen bizonyítást nyer. Az embereket először meg kellett tanítani 20 . amíg az ellenkezője ki nem derül. akkor már nem veszik komolyan azt. Shelton. de nem lényeges. „Tisztességesen gondolkodó ember azért hisz bármiben is.

mi is az. nyájas olvasó. hogy álláspontjuk elleni érveket személyük ellen elkövetett támadásként értelmezzék. vagy valamilyen. ha egy tévé-doktor. hogy azok irányítsanak az új ismeretek elfogadásában: nevezetesen ösztö­ neinkre. Nincs szükség „jól megalapozott szakértői véleményre" ahhoz. Hozzá kellett szokni a dolgok egy új szemszögből való szemléléséhez. E velünk született tulajdonságok velünk is maradnak egész életünk folyamán. akik saját megkövesedett előíté­ leteikről azt hiszik. akkor vajon elbátortalaníthatják. Ha hasznunkra van. s attól végleg megszűnnek tünetei. az orvostudományok doktora és a Természetes Hygiénia egyik atyja szavai szerint: . és térjen vissza a régire. hogy azok jól kipróbált alapelvek. továbbá logikánkra. to­ vábbá nagyon sokan vannak olyanok is. akkor ugyan mit tegyen az egyszeri ember. elhagyná-e ezeket az új étkezési szokásokat. bárki elérheti az egészséges és hosszú életet. megakadályozhatják-e őt abban az úgynevezett hatóságok? Megfélemlítési próbálkozásaikkal rávehetik-e őt arra.arra. a másik meg amazt. Meg kellett tanulniuk. és mint a legfontosabbra. . csak mert papíron „kimutatják". segítségünkre vannak. aki csupán jó közérzetre vágyik? Istenadta képességeink haszná­ latával." Vagy Russel T. Mindenki saját maga meg tudja mondani a „szakértőknek". Ha az egyik „ h a ­ tóság" ezt állítja. a T E S T K O N T R O L L alapelvei­ hez most is velünk született tulajdonságainkra fogunk hagyatkozni.A világon az egyik legbonyolultabb gyakorlati nehézség mindig is az volt. hogy hogyan lehet a régi szabályok megsértése nélkül bevezetni az új igazságokat. jó öreg józan eszünkre. hogy hagyjon föl az új módszerrel. hogy ezek az étkezési szokások hatástalanok emésztési panaszok gyógyítására? Ön. amitől aztán megint rosszabbul fogja magát érezni? Nagyon remélem. Ha valaki valami­ lyen ismeret fölhasználásával egyszerre csak határozottan jobban kezdi érezni magát. hogy Ön megmaradjon továbbra is 21 . hogy másképp lássák a dolgokat. hogy a fejlődés nem a világmindenség lerombolását jelenti. az emésztést serkentő pirulákat gyártó gyógyszergyár támogatta táplálkozási szakta­ nácsadó megpróbálná elriasztani. hogy odafigyelve ráérezzünk. akkor ugyan mi más bizonyíték kellene hatásossága igazolására? Ha egy évek óta tartó. lehetővé tette. ami leginkább szolgálná saját legjobb érdekünket." Még egyszer. vajon elhagyná-e új étkezési szokásait. hogy nem! Semmi sem igazolja jobban valaminek értékeit. mint sikere. hasonlóan az előző könyv. hogy mikor érzi magát jól. idült emésztési zavaroktól szenvedő ember egyszer csak másféle módon kezd el étkezni. amikkel Ő jónak látott fölvértezni minket. Bárki visszaszerezheti természetes képességét ön­ maga irányítására. mert az emberek nagyon is hajlanak arra. Trall. azokkal. hogy észrevegyük közérzetünk javulását. irányítanak.

és visszaszerezhettem egészségemet. amiért e leckét megtanul­ hattam. akkor arra képes is! . hogy máso­ kat is megtaníthassak egészségük irányítására. aki tökéletesen bízik abban. logi­ kánkban és j ó z a n eszünkben. fájdalmaktól és betegségektől mentes életet akar élni. hogy egészségügyi kérdésekben mások taná­ csaira hagyatkozzunk. mint amit el akarnak hitetni velünk. Pedig sokkal nagyobb képességekkel rendelkezünk ezen a téren. akkor az képes lesz közölni. hogyan váltam a saját testétől viszolygó régi énemből olyan emberré. hogy már félünk saját ösztöneinkre hallgatni. Szeretném elmondani. hogy kezdjünk j o b b a n hinni és bízni saját ösztöneinkben. Ehhez az első lépés. Ha újra rá tudunk hangolódni saját testünkre. hogy mit is kíván. Most. írás közben is hálát adok a sorsnak. hogy ha hosszú.ennek a kétmilliárd dolláros iparágnak pénzelői között? Oly mértékben rászoktattak minket arra. Forró vágy fűt.

(Magamban a Pepto Kínzói nevet adtam neki. hogy a gyomorfájást. Tüneteim a táplálékfölvétel vészes gyengeségére utaltak. Ez. hanem betegesen vézna. hogy . A megfázáshoz és az orvosságokhoz így lassan olyan érzés is társult. hogy úgy gondoltam. Meget­ tem a vacsorámat. jajistenem. Fiatal koromban borzasztó sovány is voltam. hogy egy bivalyt leterített volna. aztán jött a gyomorfájás. hogy valaha túlsúlygondokkal fogok küszködni. ahol a ellátmány tetemes része még a Második Világháborúból maradt szó szerint! Gyenge gyomromnak ezek a „maradékok" rosszabbat 23 Légie­ kapott vissza. hozzátartozik az étkezéshez. Nem is egyszerűen so­ vány. avagy a Pepto Bismolt utálom jobban. Tizennyolc és huszonkét éves korom között az Egyesült Államok rejénél szolgáltam. mitha úthenger lapított volna ki. Reggel általá­ ban négy bátyám valamelyike lelt rám. Indításnak nem túl biztató. amikor csak pár napig tüsszög. utána az édességet. és sokszor ott. Gyermekéveimtől huszonöt éves koromig minden étkezés alkalmával szörnyű gyomorfájás kínzott. alig akadt fognivaló hús a csontomon. mert ha szóltam. annyira részévé vált életemnek. köhög az ember. Hasfájá­ somtól éjjel is gyakran fölébredtem. ami egyre csak rosszabbodott. meghalok"! Köhögéskor mintha a fejemet kalapálnák és dörzspapírt rángatnának a torkomban. amire a legkevésbé sem vágytam. tettek. Ráadásul folyton meghűltem. hangosan kiabálva: „ H a r v e y már megint kint aludt!" Gyomorbántalmaimról inkább hallgattam. a mellékhelyiségben aludtam el újra.Életemet köhögéssel kezdtem. Utolsó katonaévem Vietnamban telt. Háromhetes koromban válságos állapotom miatt vissza kellett vinni a kórházba.) Nehezen tudtam eldönteni. . rögtön Pepto Bismol-kúra következett. ki kellett mennem. állan­ dóan az orromat kellett fújni. Apró újszülöttként olyan betegségem támadt. minden tünetre külön-külön. aztán kész. az ölembe tett párnán. mint kerthez a rózsa. erősebb szélben mindig kapaszkodnom kellett valami szilárdabb tárgy­ ba. (A Kleenex papírzsebkendőgyár forgalmát szerintem csak én magam több százalékponttal javíthattam. A fölirt tápszer „jóvoltából" háromhete­ sen csaknem elpusztultam.) N e m az ismert apró megfázások voltak ezek. évente többször. ötször-hatszor is. hanem úgy éreztem minden alkalommal. Adtak is rá annyi és annyiféle gyógyszert. Azokban az években mégcsak á l m o m b a n sem jutott eszembe.

amikor — alig valamivel halála előtt — hazarendeltek rendkívüli szabadságra. mint azt szerettem volna. hogy mindig is nagyon szerettem őt. És bármi is történt közöttünk. mint egy kezekkel és lábakkal rendelkező hatalmas hólyag. Ennivaló gyanánt gyakran kaptuk az úgynevezett . nagyon szeretlek." Akármit és akármennyit megettem. Utáltam a kövérségemet. Minden fölösleg & köldököm és térdem között helyezkedett el. Meg kell vallanom. hogy hetek óta není láttam eledelt. Hamarosan az egy mázsát is meghaladta a hajdani szánnivalóan vézna gyerek súlya. Sajnos ezt sohasem tudtam tudomására hozni. El is kezdtem szépen hízni. Pár hónapja léptem be a Légierőhöz. úgy néztem ki. apám halála.C" fejadagot. K Ö V É R L E T T E M ! Én. ahogyan meghalt. A többi elkeseredett sokmilliónyi amerikaihoz hasonlóan én is beszálltam hát a fogyókúrázók önismétlő körforgásába. Ezt meg is tartottam. hogy beszéljek neki iránta érzett szeretetemről. hogy ezt a legbelsőbb érzésemet most végre közölhetem vele.. mit mondok majd neki: „Édesapa.mint az éjszakai őrszolgálatok." A kórházba érve a szomorúság mellett még valami megkönnyebbülés. de biztos. Tudom. korábban hallgattam erről. valami örömhöz hasonló érzés is rám tört attól. Akinek még nem volt szerencséje hozzá (pré­ selt keksz. Nagyon megalázó érzés volt. Magam­ ban ezerszer is elismételtem. mert talán ma eszel utoljára. de most meg kell monda­ nom. én akkor is mindig őszintén és mindenképpen szerettelek. hogy meghalt. ez lesz az utolsó lehetőség. 24 . amihez hozzájutottam s belefért a számba. mert azt hitték. Hazafelé a repülőúton már tud­ tam. Bevonulásom óta nem találkoztunk. Járás közben combjaim csatázó bálnákként csattanva csapódtak egymásnak minden egyes lé­ pésnél. akit azelőtt az idegenek is folyton etetni akartak. alig ötvenhét éves ko­ rában. és buzgott bennem a vágy. Tizenéves korom végén még egy tragikus figyelmeztető jel hajtott valamilyen segítség utáni kétségbeesett kutatásra. inkább az. Évekig tartó gyomorpanaszokkal. nem volt vele olyan jó a kapcsolatom. Nem csupán az egyszerű tény. tojáspor-rántottá és „válogatott vagdalthús" konzervek „ c s o ­ magolva 1944-ben" fölirattal). majd fald vissza. az csak hálát adhat a sorsnak. gyomorrákban. egy japán sumobirkózót is megszégyenítő tempó­ ban. hogy láthassuk egymást. Leszerelésem után a háború szörnyűségeinek nyomasztó emlékei és a — még megszületésem előtt megtöltött és lezárt — zöld konzervdobozok­ ból elfogyasztott húshasé hasábok hatására az étkezéshez való hozzáállá­ som a következő lett: „ E g y é l . megfázásaim és túlsúlyom közepette valahogy nem éreztem m a g a m a világ legboldogabb emberének akkori­ ban. koplald le. az istennek sem sikerült leadnom belőle. Napi gyomorfájásaim. gyakran különböztünk össze.

hanem a rák. mielőtt gyomorrákban meghalt. mely fölhólyagosította bőrét és a mérhetetlen kínokat okozó kemoterápiás gyógyszerek áradata apámat önmaga árnyékává változtat­ ták. A műtét. rosszul lettem. akkor se harc nélkül! Bevallom. ami apámmal történt a távollétem alatti hónapokban. és engem minden áldott nap kegyetlen gyomorgörcsök kínoztak. se látni. Megkínzott. akkor sem érhetett volna nagyobb megrázkódtatás. Minden- 25 . Holtsápadt. aki már se hallani. A kezelés megfosztotta emberi méltóságától. üres emberi testté. de egyszer csak nem akartam tovább tehetetlen áldozatként várni a még rosszabbat. sírtam és hányinger tört rám. a fájdalom. hogy találkozzon veled!" Mellbe vágott. Ott álltam halványként megrázkódtatásomban. mert újra őt láttam halálos ágyán. Elfogott a harag. Ha maga az ördög a tüzes vasvilláját akarta volna mellembe döfni ott. amikor ne fájt volna a gyomrom. hogy ez megtörténhessen. a megfázásaimra. A rákövetkező években sok éjszakán riadtam föl a félelemtől elkínzot­ tan. Bármit megteszek. s gondolataim nem pályafutás. ha csak rövid időre is. Találkozásunknak csak jobbik oldala járt folyton a fejemben. Harvey van itt! Harvey jött. eldadogni neki. hogy rám is ez a sors vár. ahogy rádöbbentem. s a meg nem értés időszaka után. azt hogy szeretem őt. amit annyira akartam. Ráadásul mázsássá föl voltam fúvódva. De aztán hirtelen változás állt be. mint amikor hangosan dobogó szívvel szobájába léptem. Elegem lett. ahogy ajtajához értem. hogy könnyítsék magamon. mintha tüzes bélyegzővei égették volna oda. formátlan. sohasem tudom már elmondani. a besugárzás. Ha be is kerülök a rákstatisztikába. Lezárhatom a félreértések és csalódások éveit. alig akadt egy-két olyan — a gondolkodásra alkalmas — órám a nap folyamán. megfo­ gadtam magamban. Próbálják csak elképzelni. hogy elkerüljem a fokozódó leépülést és pusztulást. a gyomorfájásom­ ra. A rák kioltotta életét. vagy házassági tervek. megtört testének látványa bensőmig hatolt. de őszinte. nem tudtam hinni a szememnek. amelynek során eltávolították gyomrát és beleinek egy részét. az ajtó mögött. a szenvedés körül forogtak. mérges lettem mindenre. A „hasznosnak" ismert három tudományos módszer közül kipróbálták rajta mind a hármat. Egyszerűen nem voltam fölkészülve az ott elém táruló látványra. Ott vol­ tam huszonöt évesen. nem hagyom. hűséges érzésekkel telünk el egymás iránt. a fenyegető rákra. de nem tudtam semmit arról. majd eltávozott közülünk. Miért is ne? Minden tünete nálam is megvolt. a fogyókúrákra. s biztos voltam benne.Egészen izgatott lettem. Pontosan m a g a m sem tudom mitől. míg anyám — szó szerint — üvöltött a fülébe: „Irving. És ez volt az utolsó alka­ lom. átölelem. lucskosra izzadtan. Apám erős hasi fájdalmakról panaszkodott. Kitárom szerető szívemet előtte. hogy iáuiattam apámat. torkomban dobogó szívvel. ki kellett rohannom. Utolsó képem róla úgy belevésődött emlékeimbe. sc beszélni nem tudott.

a testet öltött egészség olyan ragyogó példájával. tehát az egészségről akartam tanulni. hogy vajon maguk is követik-e saját tanácsai­ kat. indulni. N e m mintha ilyenek nem lé­ teztek volna. azt mondták: „ N e m én vagyok itt a beteg. hogy a hagyományos gyógyászat nem az az út. Sejtettem. de ki hallott róluk? Lendületem csillapodott. hogy teljességgel az egészség tanul­ mányozásának szentelhessem magamat. Kórtan­ ból rengetegféle tanmenet létezett. A rendelőkben nemegyszer olyan doktorokkal kerültem szembe. mint jómagam. ha mondjuk gazdaggá szerettem volna válni. Hogyhogy. Ennek a fölfogásnak a neve: Természetes Hygiénia. Szóval így állunk! Nyilvánvaló lett. az azok az alkalmak voltak. Sokuk volt kopasz. hogy az élet visszás játékot űz velem. Ez a csodálatos ember vezetett be az egészséggondozásnak abba a fölfogásába. mikor egészségem javítása céljából orvosokhoz kezdtem járni tanácsért. Gondoltam. jobbá tette életemet.féle egyéb kötelezettséget mellőztem. mosakodás a 26 . hogy a betegségeket kell fölvenni tanulmányaim közé. S noha Santa Barbara olyan hely. hogy nagy fába vágtam a fejszémet. hanem maga'. akkor talán rám talál. hogy orvosdoktorrá leszek és majd győzedelmeskedem a rák fölött. Bejött. ahol a megfelelő tanulmányokat elvé­ gezhetném. A közületi telefonkönyvet nem üthettem föl az „Alternatív egészséggondozás" címszónál. De akárhová for­ dultam a legjobb egészségtanfolyam után érdeklődve. „ s í n r e teszem" az ügyet. életek millióit mentem meg. s jó páran dohányoztak is közülük! Ha rákérdeztem. füllel és nyitott gondolkozással utazok. de a gondolat. drámai és erélyes tetteknek kell következni. Hozzáállásom változása ellenére gyomrom továbbra is fájt. Akkori önmagamhoz hasonlóan sokuk mondhatja most: „ R e n d b e n van. tésztás bőrű. amilyet addigi életembe még nem láttam. filozófiájába. püffedt arcú. mondhatnám. csak a betegséget lehet tanulmányozni. de elszántsá­ gom megmaradt. Éreztem. mint ahogy nem a szegénységhez vezető útra lettem volna kíváncsi. Rendszeres fogmosás. ugyanúgy. mely attól fogva alapvetően megváltoztatta. mindenhol azt mondták. kiábrándultam. Olyan tanintézet után kutattam. de az egészségből semennyi! Nem akartam elhinni. Egészségre vágytam. ahol igazán elenged­ hettem volna magam a Nap sugarai alatt. Sok ezer mérföldes Egyesült Államokbeli barangolá­ som közben eljutottam Santa Barbarába. ha nyitott szemmel. de már pozitív érzések­ kel viszonyultam a dolgokhoz. mert gyomorfáj­ dalmaim hamar figyelmeztettek utazásom eredeti céljára. az egészséget meg nem? M I É R T ? Lelkesedésem kezdett alábbszállni. Megérkezésem után — szerencsémre — hamarosan találkoztam valakivel. amit keresek. Valami azt súgta. természetes a Természetes Hygiénia. jó kiindulási pontnak tűnt. alig kilencven mérföldre elin­ dulásom helyétől. amin el akarok. akik legalább annyira túlsúlyosak voltak. nem tehettem. Ami tényleg elhitette velem.

ez lenne az. de nem jött elő. El se tudják képzelni az engem akkor eltöltő örömöt és izgatottságot. mégsem volt sehol sem tanfolyam. De a Természetes Hygiénia annál is jóval több. nem igaz?" Hát nem egészen. Számomra a perdöntő az a válasz volt. nem túlzok. alkalmazása javít-e állapotomon. a helyes ételtársítás elvével. Aztán elkezdtem hozzáolvasni. olvasni kezdtem mindent. amellyel tanulmányozni. amelyek kivételesen jó közérzetet biztosítanak. átható gyomorfájás kínoz mindennap. hogy hol oktatják szabályos keretek között. sem más lehetőség tanulmányok folytatására eb­ ben a tárgykörben. vála­ szolta egyszerűen. egyszerű. amit gyomorfájásokra vonatkozó kérdésemre adott. úgyhogy hamarosan fejfájásaim. hol van a láda telis-tele csodálatos kincsekkel. könnyen belátható szabályokkal vértez föl a hosszú és tevékeny élet eléréséhez. Húsz év kínlódásának egy nap alatt vége szakadt. hogy ennél azért többről van szó. hogy apámnak hasonló bajai voltak. Elmagyaráztam neki. Imáim végre meghallgatásra találtak. s oly eleven életkedv. de egyben azt is. Igen. T E S T K O N T R O L L című könyvünkben bemutattuk a Termé­ szetes Hygiénia történetét és hátterét a fogyással és az energiaszint növelésével kapcsolatos összefüggéseiben. belemé­ lyedni a dologba és további hygiéniás szabályok alkalmazására is áttér­ tem. maga volt a megtestesült egészség: tiszta tekintet. mivel a létnek minden vonatkozásához kapcsolódik. igazolható magyarázatokat nyújt és olyan tennivalókat tanácsol. de megtud­ tam. mikor érdeklődtem. G y o m r o m aznap fájt utoljá­ ra. Ez a rendszer egyértelmű. hogy jóllehet a Természetes Hygiénia mögött már 150 év írásbeli történelem áll. szokott-e neki is fájni a hasa. valami nagyon lényeges dologra bukkantam. Megtudtam. amihez hozzájutottam a Természetes Hygiénia tárgykörében. rám is ez a sors vár. és lefogytam vagy huszonöt kilót. az egészség és a jó közérzet szempontjait figyelembe véve. jól olvassák. miközben végig jókat ettem! Maga az Éden! Mindez 1970-ben történt. érthető. amilyet rég nem tapasztaltam. sem azt a buzgalmat. megfázásaim is megszűntek. hogy majd csak jelentkezik újra. mert aki megismertetett a tárggyal. Magam sem tudtam elhinni! Mintha megmondták volna. tudtam. Csak egyetlen jó tanáccsal látott el. A Természetes Hygiénia az egészség valamennyi terüle­ tén érvényes. és valószínűleg több könyv született már ebben a tárgy­ körben. Az előző. Kezdtem hinni a módszer hatásosságában. Azóta nem szenvedek ezektől a nyavalyáktól és nem híztam vissza. Én magam sem tudtam elhinni. 27 . mint amennyit egész életem alatt el tudnék olvasni. szinte sugárzó arcbőr. találó. „Soha!".fül mögött is. hogy kiderüljön. s végül gyomorrákban halt meg. Tudtam. hogy attól tartok. Persze azt is ki akartam deríteni. Vártam. fénylő haj. hogy lassan már húsz éve kegyetlen.

Összefogtam Santa Barbarában mindazokkal. egyetlen emberként döntött arról. hogy egyetlen helyen sem tanítják? Hogyan tarthatták ezt az értékes tudást — mely olyan kincs. Nyolcévnyi független tanulás után nagy örömömre és megelégedésemre végül 1978-ban hozzáférhető lett egy. A főiskolát nem „ismerték el". elolvasva minden a tárggyal kapcsolatos könyvet. vagy természetesebb gyógymódokkal foglalkozók számára világossá vált az üzenet: „Magadévá 28 . akik ezeket az elveket alkalmazták életvitelükben. amelynek alapelve a gyógyszeres kezelés. Céljuk egy olyan. hogy mely intézmények részesüljenek a bőkezű emberbaráti adományokban a megfelelő anyagi háttér biztosítására. kizárólag férfiakból álló. s közben — nem hivatalo­ san — tanácsadással is foglalkoztam a témában. s mégis annyira ismeretlen. „tekintélyes" egészségüggyel foglalkozó felsőbb osztály megteremtése volt. tönkretegye. az 1900-as évek elején a Rockefeller és a Carnagie Alapítvány egyszer csak nagyon belekapcsolódott abba. míg a társadalom nagyobb része az egészségápolás természetesebb módjait alkalmazta. az nem vezet oda. melyek alternatív egészségtudomány oktatását is fölkínálják a hallgatók­ nak? Nos. A T E R M É S Z E T E S HYGIÉNIA Én elég szerencsés voltam. AZ ÉLET HALHATATLAN TUDOMÁNYA. noha az évek. Ő azokat a j ó m ó d ú . hogy emberbaráti adomá­ nyokhoz juttassa az egészségügyi felsőoktatás intézményeit. gyógyszerekkel főleg a j ó m ó d ú a k éltek. Hogy Amerikában miért nem ismerik el azokat az tanintézeteket.) Az egészséggondo­ zásnak akkoriban nagyon sok válfaja létezett. amelyek a kezelésnek — a Carnagie-ek és Rockefellerek által előnyben részesített — gyógyszeres változatát tekintették a követendő útnak. Az American College of Health Science (Amerikai Egészségtudományi Főiskola) az 1970-es évek végén alakult meg. Hogyan lehetséges. amit meg tudtam kaparintani.hogy út. évtizedek folyamán a hivatalos orvos­ tudomány mindent megtett. nagyobb intézeteket válogatta ki. hogy járja végig Amerikában vala­ mennyi egészségügyet is oktató tanintézetet. mint maga az élet — mind ez ideig titokban? így hát m a g a m láttam neki a Természetes Hygiénia kutatásának. hogy magam számára fölfedezzem a Ter­ mészetes Hygiéniát. hogy létezik ez az egészsé­ get biztosító módszer. elvegye hitelét. (Talán „véletlen" egybeesés. A kisebb. folytattam tanulmányaimat. és hogy melyek ne. hogy Rockefellerek abban az időben a gyógyszerüzletben is alaposan érdekeltek voltak. a Természetes Hygiénia elveit oktató teljes körű tanfolyam. aki egyetlen fölfogást képviselt. Három évvel később Los Angeles­ ben telepedtem el. Ezek után Flexner. 1909-ben a Carnagie Alapítvány megbízta Ábrahám Flexner urat. hogy elnyomja.

a szabad véleménynyilvání­ tás és a választás szabadsága végre betört az egészségügy területére is. ahova nőket is fölvettek. hogy egy népi egészség­ ügyi reformmozgalom kellős közepén járunk.teszed a mi kezelési módszerünket. noha az elmúlt húsz-harminc évben is zaklatást.) A kapuk most bezárattak min­ denki előtt.és magasabb osztályokat képviselő férfiakat kivéve. csakúgy.és Carnegie-alapítványok az egyeduralom. A Rockefeller. A rákövetkező évtizedekben a hivatalos orvosi gyógykezelés kivételével az egészségügyi ellátás minden más formáját törvényen kívül helyezték. A hasonszenvi gyógymód (homeopátia) és a bábaság intézménye törvé­ nyen kívül rekedt. a nagyközönség számára hozzáférhetőnek csakis a gyógyszeres kezelést ismerik el. feketék számára alapí­ tott egészségügyi tanintézetéből. (A Természetes Hygiénia nagyjai közül például bebörtö- 29 . Ahol küzdeni próbáltak a bezáratás ellen. köztük hatot Amerika nyolc. vagy laikus gyógyítók számára. a fehér közép. és valamennyi olyant. Azért nem a semmiből támadtak újjá ezek az alternatív lehetőségek. nők. a monopó­ lium megteremtése érdekében azt is elérték. ahogy az emberek egyre erőszakosabban keresnek újféle választ olyan gondjaikra. (Flexner jelentésében egyenesen arról panaszkodott. mint a Természetes Hygiénia. a liberalizáció. aki teljesítette a közösség ilyen elvárásait. Tucatjával zárták be az alternatív iskolákat. aki más nézeteket vallott. sőt börtönbüntetést kockáztatott az. továbbá nem óhajtották a költséges kiképzést elérhetővé tenni feketék. az Egyesült Államokban. Néhány államban újra legális lett. amelyeket a hivatalosan „ m e g ­ alapozott" orvostudomány nem tud megoldani. Az azóta hírhedtté vált 1910-es Flexner-jelentés ásta meg a többarcú egészségügy sírját itt. fejlődnek. És bár a nem orvosi egészségápolást oktató intézmé­ nyek továbbra sem tudnak állami támogatást kapni. a választás szabad lehetőségének megteremté­ sének érdekében. ami korábban törvénytelen volt. és (természetesen) továbbra sem tudják a hivatalos orvosi társadalommal elismertetni magukat. de legalább léteznek. Manapság — hál'istennek — erőteljes mozgalom bontakozik ki a szabadság. A csontková­ csokat annyira lejáratták. hogy a közhangulat nyomására a múlt században akármilyen jöttment. A Rockefeller.és Carnegie-alapítványok által kialakí­ tott új orvosi vezető réteg nem kívánt osztozni az egészségügyi ellátáson senkivel. ott vandál bandák dúltak föl mindent. A közönségnek szüksége volt rájuk. A nem bevett egészség­ ügyi ismeretek szabad áramlása világosan jelzi. vagy kihalsz!" A m i Flexner urat illeti. „faragatlan fickó" részesülhetett egészségügyi képzésben. hogy gyakorlatilag ők is törvényen kívül kerül­ tek. amik hivatalos­ nak. hogy a szövetségi és állami törvényhozó testületek olyan törvényeket fogadjanak el. ő az ilyen intézmények fönntartását teljesen fölöslegesnek tartotta. A nép óhaját a választási szabadságra eszükbe sem jutott tekintetbe venni.

N e m a „mérték­ adók" az igazság letéteményesei! A D A az American Dietetic Association. Nincsenek újító elgondolá­ saik. Mert mi is tulajdonképpen ez az A D A ? E század elején még többféle étkezési tan létezett. Herbert Sheltont. s most mégis azt állítják. Most jutottunk a hitelesség kérdéséhez. és ezzel hozzájárulni azon bajok és betegségek terjedéséhez. azok foglalkoznak legtöbbet az illetékesség kérdésével. Amikor pár hivatalos táplálkozástudós számára nyilvánvalóvá vált. Na nem. azaz az Amerikai Élelmezéstu­ dományi Egyesület rövidítése. könnyen betartható és egészséges étkezési programot nyújtani Amerika számára. amit mindenáron le akarnak gyúrni valamennyiünk torkán. hát másokat pocskondiáznak. William Benesh-t és Dr. üldözd. ahol ők. Céljuk láthatóan a tudati zavar fönntartása. az övékétől eltérő fölfogást lehetetlenné tenni a táplálkozástudomány egész terüle­ tén. noha sem törvényhozó testület őket ki nem nevezte. Szakértőivé lettek hát a ködösítésnek. fölvettek egy hi­ vatalosan hangzó nevet. ha nincs ínyedre a hír. Mivel őnekik a legkevésbé sem sikerült egyszerű. Aztán néhány hasonló fölfogasú polgár összeállt. aki hozta. hogy leplezzék saját tehetetlenségüket. Állításuk persze jellemző féligazság. akikről amúgy az orvostársada­ lom már lemondott. mondván. és azóta megpróbálnak minden. sem más módon meg nem választották őket. Mert akkor ugyanazokat az idejétmúlt. de az egész Egyesült Államokban egyedül itt szerepel tantárgyként a Természetes Hygiénia. elcsépelt legendákat kéne szajkóznom a táplálkozásról. amilyenekkel azok szoktak élni. mint nekik.) 1983 februárjában kaptam m e g a doktori címet a korábban már említett Amerikai Egészségtudományi Főiskolán. hogy én nem lehetek mérték­ adó. a „ n é g y étel­ csoport" elméletet. Világos.nözték Dr. akkor állításaim helyett engem kezdtek támadni. mivel egyre többen sikerrel alkalmazzák már őket saját. igen nagy hasznukra. viszont van jogosítványuk. csak az illetékességük. az intézmény továbbra sem „elismert". De egy szót kifelejtettek: számukra nem lehetek mértékadó. mert sikeresen kezeltek rákos betegeket. Úgy látom. hogy meg­ nehezítsék olyan újító étkezési programok térnyerését. ezért nagyon féltékenyek és fenyegetőek azokkal szem­ ben. kudarcot vallottak. amivel kapcsolatban szeret­ nék tisztázni és rögzíteni néhány tényt. hogy a T E S T K O N T R O L L című könyvemben található ismeretek veszedel­ mes voltát hiába próbálják bizonygatni. sem közlésre méltó ismereteik. ugyebár. amelyek külön­ böznek az A D A által szorgalmazottól. ásatag. s hogy eltereljék a figyelmet fiaskójukról. melyektől manapság a legtöbbet szenved Amerika. akiknek másuk nincs. Dr. akik sikereket érnek el ezen a területen. akik saját helyzetük­ ben sem biztosak. élelmezéstudomány­ ból. igazolványokat állítottak ki saját maguknak. sem gyakorlati hasznuk. Gian-Cursiót. övék az utolsó szó 30 .

ha kétségbe vonva a gravitáció létét. és az Encyklopaedia Britannica. tanácsadó volt olyan nagy vállalatoknál." Dr.joga. Megmentene-e valakit nagy­ doktori címe. akik alter­ natív ismeretek szerzésére áhítoznak. a Xerox. s támadni bárkit. bárki is a szószólója. Bear nincs egyedül a főiskola értékeinek elismerésében. noha soha nem erről van szó. Ezen a területen Bear's Guide to Non-Tradíííonal College Degrees (Bear útmutatója a hagyományostól különböző egyetemi fokozatokhoz) című könyve alapvető azok számára. lefor­ díttatta és beleépítette az orvostanhallgatók tanmenetébe ezt az „illeték31 . A „szakemberek" legkedveltebb ködösítése az illetékesség fölvetése. vagy a hagyományostól eltérő képzéssel kapcsolatosan. aki n e m tartozik közéjük. Megjegyzi. hogy ők hivatottak eldönteni. gratulálni egymásnak az illetékességért. hogy kezdetben gyanakodott. kilencedik kiadásában kritika alá veszi az Amerikai Egészségtudományi Főiskola tanmenetét. N e m tréfálok. hogy valaki „hitelt érdemlő"? John Bear tanulmányai során kiérdemelte a Ph. „A hitelesítő intézményekkel szemben az a leggyakoribb kifogás. mi mértékadó és mi nem a táplálkozástudomány bármely területén? Hason­ lít ez ahhoz. A Párizsi Orvostudományi Intézet. Tanított nagyobb egyetemeken (Iowa. SEM KEVÉSBÉ IGAZZÁ A Z IGAZSÁGOT. önmagát szervező társaság azt hiszi. de a tanterv alapos átvizsgálása után úgy találta. hogy általában lassúak a jelentős új irányzatok tudomásulvételében az alter­ natív. igazgatóként működött a Tehetséggondozó Központnál San Franciscóban. ez a szük látókörű. mert a nehézségi erő hatására ott szétlapulsz.. hogy „a tananyag átfogó és kétségtelenül értékes". tőle idézek. vajon akkor is a lakosság 90 százaléka lenne-e túlsúlyos? Vajon akkor is milliók rohanná­ nak folyton megvásárolni az újabb és újabb fogyókúrás könyveket és kiadványokat? Miféle lehetetlen dolog. amely az egyik legismertebb Európában. Hatelemis embernek is hiszünk. Bear 1974 óta a nem hagyományos fel­ sőoktatással foglalkozik. Michigan). Kutatási igazgató volt a Bell & Howell oktatási részlegénél. hogy a huszadik emeletről ne lépj az utcára. akik még soha egy sikeres hajózási manővert végre nem tudtak hajtani. Az illetékesség nem kérdés. hogy az A D A . vagyis a kandidá­ tusi címet. Az igazság mindig igaz. Berkeley. mintha egy világkörüli út előtt olyanokat kérnének föl a hajó tengerállóságának eldöntésére. noha nincs neki doktorátusa. Dr. Szeretnek körbe állni. mégis megtenné ezt a ballépést? Mert pontosabban mit is jelent az. Ha a hitelesített táplálkozás tudósok jó úton járnának. D. Bear könyvének legutóbbi. AZ „ I L L E T É K E ­ SEK" T Á M O G A T Á S A VAGY ELLENZÉSE N E M TESZI SEM IGAZABBÁ. ha azt mondja. Dr. mint a General Motors.

az amerikai „hiva­ talos körök" nem. akár olyan esetben is. fejlett technológiával bíró huszadik század végén. mi is lehetett az. de mégis praktizálni mer. akkor ez a „kuruzslás elleni" törvény pénzbüntetéssel és súlyos börtönévekkel sújtana olyan embereket. mit adnak a betegeknek. Szerencsére a kongresszus elvetette a javaslatot néhány józan gondolko­ dású ember. negyedosztá­ lyú é ü e f e m különb dolgokat kínál. ami elkerülte a figyelmüket. Ha nem így történik. Tanulmányaim korai szakaszában felbőszített. ami törvényellenessé tette volna a tanácsadást is nem ADA-tag számára. hiszen ennek ellenkezője alapos bizonyítást nyert már. Noha lenne bőven mit fejleszteni saját házuk táján. Ők értékelik a Természetes Hygiéniát. hanem mert ők nem értenek vele egyet! Igen. hogy lecsukassák. nem? De bármit is tesznek a hitelrontók. hogy őszerintük mit kéne ennünk. hogy így lelkendezett volna kórházi kezelés után: „ H á t még a kaja! Az volt aztán a valami! Szinte érdemes lenne érte újra ucfckudlli!" Pedig a kórházi étrend aztán igazán a hivatalos táplálkozástudósok keze munká­ ja! 1984—85-ben az A D A megpróbálta lobbizással keresztülvinni a tör­ vényhozásban Claude Pepper képviselő (HR-6049. semhogy kisajátítható lenne azok által. aki nem ADA-tag. C. Aki kíváncsi rá. mint mondjuk ha egy szomjha­ lállal küszködő embernek egy pohár víz megivását javasolná valaki. hogy az emberek alkalmazzák az értékes ismereteket saját egészségük érdekében. s nézze meg. mint T. Egy vidéki. nem mintha az értéktelen lenne. hogy a táplálkozástudo­ mánnyal foglalkozók komoly vizsgálatokba kezdenek. Én legalábbis senkit nem hallottam. Be akarják tiltatni a Természetes Hygiéniát.) javaslatait. mindezt a fölvilágosodott. vagy jómagam. hát látogassa meg a legközelebbi kórházat. akik megosztják mással saját jó tapasztalataikat. M s . nem említve azon ezreket. bárhogy is próbálják elterelni a figyelmet. ami sokkal fontosabb annál. mindenek fölött állóknak. mint például Maureen Kennedy-Salaman asszony közben­ járásának köszönhetően. Szó sincs róla. hiszen végül is buta dolog lenne emberek százezreinél bevált egészségjavító módszerről azt állítani. A mi hitelességünket nem a falra fölakasztható oklevelek. A T E S T K O N T R O L L sike­ re után más taktikát kell követniük. mivel az étrendszakértők nem értenek vele egyet. Fry. HR-6050 és HR-6051 sz. Ilyen óriási eredmények után azt gondolná az ember. Salaman. eszükbe sem jut! Azon fáradoznak minden erejükkel. egy olyan tárgykörben. ha a „hivatalos" körök támadták a Természetes Hygiénia tudományát. hogy nem ér semmit. Nem 32 . nem akadályozhatják meg. hanem az emberek százezreinek életében a T E S T K O N T R O L L által elért hasznos változások adják. akik saját magukat nevezték ki illetékeseknek. hogy törvényen kívül helyezzék. Érdekes.telén" fölfogást.

Életbevágóan fontos. Az iskolai ebédek az A D A jóváhagyásával készülnek.azért.hivatalos" rang. 33 . íme egy jellemző példa. ők ehelyett a National Cancer Institute (Nemzeti Rákintézet). akik viszont elégedettsé­ güknek és nagyrabecsülésüknek már látványos m ó d o n hangot adtak. Egy felől biztosak lehetnek: munkánkkal nem az A D A tetszését keres­ sük. hogy a közharag ellenére újabb törvényjavasla­ tot nyújtson be (immár HR-1581 szám alatt). illetve a cukor. mint az emberek egészségének védelme. Ugyan miért nem lép föl az érdekelt iparágakkal szemben az A D A ? Nem. hogy a választási lehetőség az egészséggondozás területén is adott legyen. Gyermekeink az iskolában olyan ennivalót kapnak. a só.vadí­ tókat". mi válik hasznára. vagy hasznos ismereteket terjeszt-e az illető. édességeket és más silány élelempótlékokat árusító automata. ami valóságos támadás gyermekeink egészsége ellen. tulajdonképpen az A D A állítja össze az étrendet. a tartósított ételek fölhasználásának csökkentésére. több gyümölcs fogyasztására. azt. mint ahogy azt mi állítjuk. minden vonatko­ zásban megállják a helyüket. hétköznapi igazságait. Miért? Mert sokkal fontosabb számukra saját hatalmuk megőrzése. Az orvosi hivatás nem lehet egy megfellebbezhe­ tetlen . sikeresen meg­ győzte Pepper képviselőt. Hogy befolyását az A D A az Egyesült Államokban megteremtse a táplál­ kozás minden területén. A tudományoknál szokásos érthetetlen kifejezésekkel leplezett titkoló­ zás távol áll a Természetes Hygiéniától.. hogy néha szabá­ lyosan csavarni lehetne belőle a zsiradékot. az American Heart Asso­ ciation (Amerikai Kardiológiai Társaság) és a National Academy of Scien­ ces (Nemzeti Tudományos Akadémia) ajánlásainak eleget tevő étkezési programot támadják. a legszigorúbb próbát is kiállják. hogy káros. amelyeket önmagának aztán mindenki saját maga igazolhat. és legalább annyira érvényesek és rendkí­ vüliek. Ha annyira kedvére van. hogy eldöntse. hanem az embereken akarunk segíteni. akkor az A D A csak foglalkozzon egyeduralmi helyzetének megóvásával. igyekszünk segíteni az embereken. . A közönség joga. Biztosak vagyunk abban. függetlenül attól. nincs semmi rejtegetnivalója. mintha mi sem történt volna. mintha nem lennének igazak. hanem azért. aki nem közülük való. mi megpróbáljuk elhárítani az általuk okozott károkat. Gyakorlatilag minden amerikai iskolában áll szénsavas . a nagyközönség na­ gyon is kész meghallani a Természetes Hygiénia egyszerű. Ezért mindenkire lecsapnak. mert az A D A nem találja őket arra érdemesnek. hogyan akarnak mindenki mást kiszorítani. sőt. hogy az e könyvben található elvek a legaprólékosabb vizsgálódást. amelyik milliókat tudott már rávenni a több zöldség. amely gyakorlatilag a korábbi törvényjavaslatokhoz hasonló hatalommal ruházta volna föl őket. S úgy találtuk. Az emberekhez akarunk szólni a mindennapi egészséggondozással kapcsolatban.

nem ír föl csodapirulákat. Marilyn személyében. legérzőbb társ. Másokon is megfigyelhettem.Nyílt. amely mindkettőnk életét megmentette. Nem. világos. csupán fölhívja a figyel­ met a természet bizonyos törvényeire. nem ajánl varázserejű panaceát palackban. Évekig kellett úszni az árral szem­ ben. Nincs titkos szere. Mindennek betetőzéseként a Gondviselés elküld­ te számomra „ é l e t e m fényét" az általam ismert legszebb. Olyan jó közérzethez jutot­ tam. hogy fordult a kocka. se kevesebbet. ahol az nem lenne logikus. hogy a Természetes Hygiénia kiállta az egyetlen igazi próbát: a gyakorlat próbáját! . legszeretőbb. megváltozott az ár iránya. amik ott is egészséget teremtenének. hogy elismertessük annak a tudásnak az értékét. könnyen érthető. A Természetes Hygiénia csak azt kívánja. külön-külön mindenki számára — se többet. mert tény. Az emberek szeme egyre j o b b a n kinyílik. amit sokáig elérhetetlennek hittem. miáltal kitűnő egészséggel ajándé­ kozhatjuk meg magunkat. Most már úgy érezzük. hogy a természet valamennyiünknek felkínálja az „életfogytig tartó egészség" lehetőségét. hogy bebizonyíthassa saját hasznosságát. A kutatás ezen területén kifejtett összes eddigi erőfeszítésem meghozta számomra az elérhető legnagyobb jutalmát. együtt küzdve a behemót rendszerrel.

gyászosak. hanem rendszeresen kibicsakló térdeim miatt. A kórtermek áporodottak. Szabályos amerikai étrenden éltem (Standard American Diet. Akkor már két évtizede kínlódtam bélgör­ csökkel. hogy félrevonulva hasra fekhessek a padlón. így kerültem oda. szúró fájásokra. Az egyetemen a társasági esemé­ nyek nagy részéről lemaradtam a bensőmet gyötrő fizikai kínok miatt. főleg fontos napok. tojást. hogy azokat soha el nem fogom felejteni. vagy nyugtatót adott a panaszokra. hogy mindkét térde­ met operálni kellett. Gyakran kénytelen voltam kimenteni magam. min kell keresztülmenniük azoknak. Az elégtelen lét­ számú. aki — lévén külföldi — csak ebben az intézetben kapott engedélyt mesterségét gyakorolni. A New York városa által alapított egyik közkórházban — mely egyben egy fontos New York-i egészségügyi oktató intézet tankórháza is — egy jónevű. moz­ gásképes betegeknek gyakran segédkezni kellett ki-be hordani az ágytá­ lat. egészséges élelmiszere­ ket árusító bolt bejáratánál. de dél-afrikai térdspecialista operált. mely rengeteg húst. Feszültté. Az ágyhoz nem kötött. rövidítve S A D ) . tejet és tejterméket tartalmaz. ahogy gondolni lehetne. de nem gyomorpanaszaim kö­ vetkeztében. hogy a betegek akár fekve átnyúlhattak szomszédjukhoz. Venice (Kali­ fornia) városában. nemtörődöm személyzet hashajtót. s amely annyira kálciumhiányossá tett. Aztán húszéves koromban kórházba kerültem. harmincegy éves ífbromban. de így ez az élmény óriási hatást gyakorolt életem későbbi folyására. 1975-ben. túldolgoztatott. melyek már tizenéves korom óta úgy ki tudtak készíteni. annyira kiütött a fájdalom. Ott. fájdalomcsil­ lapítót. Úgy éreztem. Még most is élénken emlékszem a rekeszizmom alatti égő. iskolai összejövetelek. mert erre a feladatra nem jutott elég személyzet. Ebben a közkórházban annyi ágyat zsúfoltak össze. elhur35 . vagy hasonlók alkalmával. amikor először nyílt lehetőségem Harveyval beszélgetni. aminek kapcsolataim látták kárát. Másképpen aligha tudhattam volna meg. a pázsiton üldögélve egy helyi. ingerlékennyé tettek. a kórházban aztán a szenvedésnek oly szörnyű eseteit láthattam. Műtétem alkalmat adott. akik a ma­ gánkórházi kezelést nem engedhetik meg maguknak.Beteg és kétségbeesett voltam. hogy személyes élményt szerezzek a kórházi ápolásról.

zsíros mócsingok porból készített krumplipürén. aminek akkor szemtanúja lehettem. de húszas éveim derekára (férj­ jel és két gyerekkel) az éles fájdalom állandósult. Abba is hagytam a gyógyszer szedését. gyümölcskonzerv és émelyítő. hogy hazaküld. A műtét javított az étrend rongálta térdemen. jobban. Attól kezdve már soha­ sem tudtam elfogadhatónak tekinteni ezt az egészségügyi ellátást. nyugtalan és kedélybeteg lettem. Később már ráadásul kevertem a Valiumot borral. hogy New Yorkból Los Angelesbe költöz­ zek. s kezdett nagyon kényelmetlenné válni Valium-függőségem. vizes zöldségkonzerv. szívós hússzeletek. s úgy döntött. cukros édesség. Irányfényként vonzott. követnem kell. szembántó mennyezetlámpákkal. csapdába kerültem. a gyomorfájásom meg egyszerűen kibírhatatlanná vált. Időnként azt hittem. De Harvey szeméből és napbarnított. Rendkívül zavart. először beszélhettem négyszemközt Harveyval. ahogy a sereg­ ben a postát osztják. fehér kenyér margarinnal. ha megtartják'maguk­ nak. Később hátamra is át­ terjedt. hogy a kórházi kezelés nem szolgál gyógyulásomra. Hihetetlenül elevennek és tisztának láttam! Általam soha meg nem élt könnyedséget. de nem sej tettem. Pedig talán j o b b lett volna. és hozzá a kegyetlen F Á J D A L O M ! Aztán az étkezés! Úgy hajították hozzánk az ennivalót. amit Harvey tudott. mikor a rémálomba illő szobában találtam magam. amikor 1975-ben. szinte elviselhetetlenné. ízetlen. 1971-ben lehetőségem nyílt. Ez az esemény életem egyik fordulópontja lett. hogy teljesen lenyűgözött. mint éle- 36 . szürke. A D A ! ) Hogy is lehetne bárki jobban ilyen ellátástól? Én majdnem éhenhaltam! Végül orvosom is belátta. annyira ismeretlen volt számomra. érzelmileg és lelkileg is roncsnak éreztem magamat. csökkentettem alkoholfo­ gyasztásomat. amit aztán szedtem is rendszere­ sen. Öntudatlanul már akkor elkezdtem keresni az alternatív lehetőségeket. Életem legrosszabb formájában voltam. törzsem közepe tüzet fogott! Csak a Valium nevű gyógyszer hozott némi enyhülést. (Életemben nem láttam még olyan tiszta kék szemeket.) Testem fizikailag tönkre­ ment. életörömöt sugárzott magából. Meg akartam mindent tanulni. apró. rácsos ablakok mögött. mely ennyire semmibe veszi a betegek legalapvetőbb emberi szükségleteit. más italokkal és egyéb gyógyszerekkel is. sima arcáról korábban soha nem tapasztalt tiszta sugárzás áradt felém.coltak. hogy kiheverjem az operációt és a kórházi kezelést. s tudtam. Ott már tudatosan kezdtem utánajárni az egészséggel kapcsolatos újféle elképzeléseknek. de gyomorfájdalmaim folytatódtak. hogy ezzel nagyon erős elvonási tünetek járnak. Utána három hétig nyomhattam otthon az ágyat. öt esztendőn keresztül. Igyekeztem változtatni életmódomon: finomliszt helyett áttértem a teljes gabona használatára. „Egészsége". ott a füvön üldögélve. (Kösz. Valahogy továbbkínlódtam.

de Harvey bízott benne. hogy mit várhatunk közös életünktől. akkor a sors nekünk is gondunkat viseli majd. gyertyafé­ nyes szertartáson. Rá két hónapra összeházasodtunk. az egészséges élelmi­ szereket árusító boltnál. mint ő. hogy saját táplál­ kozási programunkon élve mennyi energiám volt a terhesség ideje alatt is. miért foglalkozom ezzel az üggyel. hogy a terhes nő is érezheti j ó l és erősnek magát higiénikus étrenden. Mindkettőnket megleptek az olykor egészen különös. egy óra húsz perc alatt. ahol megismerkedtünk. hogy egészsége helyreállt. tilos volt nyilvános gyakorlása. A szertartás környezete egyértelműen jelezte. A korai évek mégis gyakran fájdalmas próbára tették erőnket és kitartásunkat. egy teljes és egészséges élet lehetőségét nyújtotta számomra. aki meg tudja válaszolni kérdéseimet. leküzdhetetlen fájdalmakkal az élet 37 . Gyakran kérdezik. Betegséggel. Változó j o b b és rosszabb időszakaim alatt soha nem szűntem csodál­ ni Harvey állhatatosságát. átadva ismereteit bárki érdeklődőnek. Én is az egészségnek azzal az önbizalommal teli belső ragyogásával szerettem volna csillogni. Fiunkat otthon szültem meg. friss gyümölcsök és zöldségek környezeté­ ben. az új „quilt" ágytakarónk foltnyi darabjainak összeillesztésén. hogy elmúlt az eddigi életemet makacsul kísérő gyomorfájásom! Három év után megint elég erősnek éreztem m a g a m gyerekvállalásra. annak ez mindennél többet érő igazolást jelentett. Attól kezdve szinte minden időnket együtt töltöttük. hogy ha a rászorulókkal megosztjuk tudásunkat és segítségükre vagyunk. Míg a TESTKONTROLL-program kifejlesztésén dolgozva egyre közelebb jutottam a vegetar(ian)izmushoz. ugyanazon a helyen. az összes kísérőrajz elké­ szítésével együtt. Akkoriban a Természetes Hygiéniát még javában elnyomták. a lehető legter­ mészetesebb körülmények között. Éreztem. Akkor még nem volt világos. egy hajnali. hogy ezek a Valium-megvonás mellékhatá­ sai. Akit egészségétől évtizedekig betegségek fosztottak meg. melyeken szinte egész addigi felnőtt életem alatt éltem. mert ez egy új élet. így az első gyerekfürdetést is én m a g a m végezhettem. Elég szűk esztendők jártak akko­ riban ránk. de megismerve őt most már tudom. ő az. Alig tudtam elhinni. Megírtam például egy teljes gyerekkönyvet. hogy megszabaduljon azoktól a szerektől. harmatos. de Harvey ennek ellenére űzte hivatását. Oly erős voltam. Az első évben szervezetem természetes méregtelenítési folyamaton esett át. Az is bebizonyosodott így. Szülés előtt egy hétig éjt nappallá téve a varrógépnél dolgoztam. Azért. hogy alig háromnegyed órával szülés után már föl tudtam kelni. hogy az már készen várhassa a drága jövevény érkezését. hogy rendíthetetlen kitartása az emberek egészsége iránt érzett elkötelezettsé­ géből fakad. hogy megtanuljam egészségemet irányítani. gyógyszerfüggőséggel. legnagyobb nyereségem az volt. nehezen magyarázható tünetek.temben bármi mást.

Harvey pedig maga ez a munka. Emiatt foglalkozom ezzel a munkával. Egyszerűen bánt a tudat. Keveseknek lehet olyan rossz az egészsége. Ő ezért teszi a dolgát. nem tudok ellenállni a készte­ tésnek. mint nekem volt. .rémálom. hogy emberek fölöslegesen szenvednek. s miután megismertem a helyes válaszokat. hogy másokkal is megosszam ezeket az ismereteket.

300 és 800 miliárd (!) közötti azon elhalt sejtek száma. az alapelvek mindig hasznosíthatók. agyonkezelt. A legfontosabbak megérdemlik tehát a megemlí­ tést. munkára kész állapotban tartsuk. az kívülről is. Kérem. már csak azért is. különben meg­ mérgeznének a szervezetünkben fölhalmozódó saját elhalt sejtjeink. 39 . mert egyszerű. ha káros anyagokkal telítődik. A belső mérgek fölszaporodásának másik fő forrása a táplálék.Valaminek a hatásosságáról a gyakorlat próbáján győződhetünk meg a legfényesebben. hogy azokat is tájékoztassuk. amit az anyagcsere egyensúly­ vesztéseként is szoktunk emlegetni. Ha belül minden rendben megy. ne higgyenek nekünk. más vonatkozásban is meg fog látszani. Az étkek. A TESTKONTROLL-étrend célja a fogyás és a magas energiaszint elérése. melyeket valamennyien jól ismerünk és általában nagyon szeretünk. hogy itt is áttekintsük a leglényegesebb alapelveket. Könnyű lesz. lényege pedig a test belsejének kitisztítása és tisztán tartása. ami betegségekhez vezethet. pontosabban ne nekünk higgyenek! Mindenki maga győződjön meg arról. fontos. de ez fordítva is igaz. Az Egyesült Államokban szokásos étrend nagyon is sok tömény. toxémia alakul ki. túlfő­ zött. mert összhangban áll a test természetes élettani működésé­ vel. melyektől testünknek minden áldott nap meg kell szabadulnia. tartósított ételt tartalmaz. Toxémia a szakszó arra a jelenségre. A beépítés és a kiválasztás közötti egyensúlyról van szó. mert nincs agyon­ bonyolítva. akik nem olvasták azt a könyvet. akkor testünk telítődik ezekkel a mérgekkel. mint amilyen tempóban szervezetünk meg tud tőlük szabadulni. ha elkoszolódik. Ha az anyagcsere közben a keletkező káros anya­ gok gyorsabban halmozódnak föl. mert nem tud j ó l működni. Mivel a szervezetbe számára használhatatlan anyagok szívódnak föl az ilyen táplálékok maradékaiból. Bármi is legyen az egészség területén elérendő cél. hogy mennyire hatásos a Természetes Hygiénia. Noha a T E S T K O N T R O L L című könyvünkben részletesen tárgyaltuk. hogy mindig tipp-topp.

a hó és a jég közös lényege is a víz. vagy a gátba épített cement. fájdalmak nélküli életre vágyik.no meg a különböző (mérgező!) adalékokból. és előnyös hatásuk azért fog rögtön megmutatkozni. (2) Az így elfogyasztott táplálékból csak nagyon kevés mérgező mara­ dék j u t a szervezetbe. aki kiábrándult a gyógyszeres kezelés kizárólagos alkalmazásából. 40 . Az elveket azért lesz oly csodásan könnyű beépíteni életvitelünkbe. a toxémia lehető legalacso­ nyabb szintjén kell tartania. Ezért javasoljuk a toxémia szintjét a lehető legala­ csonyabban tartani. Ha a szervezet a gát. állandó túltöltés mellett egy idő után a víz átcsap fölötte. (3) A testben korábban fölhalmozódott káros anyagok folyamatosan kiürülnek. akkor a tönkremenetelért nem az alapozás. Dr. tanulmányok százai igazolják. Remek fogásokat ehetünk. John H.hogy a BETEGSÉGEKNEK NEVEZETT JELENSÉ­ G E K KÖZÜL N A G Y O N SOK N E M MÁS. hogy a test mely szervén jelentkezik. Ugyanígy a toxémia is előbb-utóbb betegséghez vezet. Naponta ismétlődve. ezért fordult figyelme a Természetes Hygiénia felé. Leírta. összhangban állnak annak huszonnégy órás ritmusával. ahogy a harmat. a testi működések közül fölváltva mindig másik kerül előtérbe a nap különböző szakaszaiban. azért mindez — az elhalt sejtek hulladékával együtt — megbontja az anyagcsere-egyensúlyt. A Természetes Hygiénia saját betegein történt sikeres alkalmazása tökéletesen meggyőzte őt e módszer értékeiről. hogy a toxémia hányféle emberi betegségnek lehet gyökere. akkor könnyen elképzelhető. az eső. Ezeknek az ütemeknek meglétét senki nem vitatja. ha nem korlátozzuk. Meg­ győzően bebizonyította. annak testét tisztán. (1) Az étkezés megmarad élvezetnek. Tildén fedezte föl és írta le először a toxémia jelenségét e század húszas éveiben Toxémia Explained (Toxémia és magyarázata) című alapmüvében. hogy bármily erős is legyen a gát. kő. mert egybevágnak a test természetes szükségleteivel. MINT A SZERVEZET TERMÉSZE­ T E S TÖREKVÉSE. továbbá a toxémia mértéke a vízszint ebben a hasonlatban. attól függően. Aki hosszú. betegségmentes. A T E S T K O N T R O L L elveinek megfelelő étkezés három cél elérését bizto­ sítja. a toxémia. H O G Y MEGTISZTÍTSA MAGÁT A MÉRGEZŐ ANYA­ GOKTÓL. vagy más anyagok hibáztathatok külön-külön. hanem egyedül a túl magas vízszint. Dr. merev szabályok betartásához ragaszkodni. belülről is. Sok betegségnek a különböző tünetek alapján külön-külön nevet ad­ nak. Ha egy víztározó völgyzáró gátja egy hatalmas esőzés miatt tönkremegy a tervezettet jóval meghaladó szint fölötti feltöl­ tődés miatt. Tildén gyakorló orvos volt. úgy. nem kell lehetetlen. noha okuk legtöbbször egy. azaz toxémia kialakulásához vezet.

Mivel a kiválasztás négy szervéhez (a bélhez. Elismerem. tehát ez a kiválasztás időszaka.00 órától déli 12. Először Are Waerland svéd kutató fektette le e század negyvenes éveiben. de így igaz. a hólyaghoz. nagyjából nyolcórás szakasz ismétlődik naponta: — A táplálék fölvétele (evés és emésztés) — A táplálék földolgozása (fölszívódás. Ha a rendszeresen fölhalmozódó mérgező anyagok rendszeresen el is tudnak távozni.00 órától este 8. ezért óránként vett vérminták elemzésével arra az eredményre jutott. mikor testünk leginkább kész a táplálék fölvételére és megfelelő emésztésére. fölhasználás) — Kiválasztás (a test és a táplálék hulladékainak eltávolítása) Ez a három folyamat nem zárja ki egymást. A reggeli ébredéskor tapasztalható szájszag és nyelvlepedék is ékes bizonyíték a kiválasztás szervrendszerének fokozott működésére. majd földolgozásának. hogy egy-egy testműködés a nap mely szakaszára jellemző.00 óráig Beépülési időszak: este 8. és betegségek helyett egészség alakul ki. A fölszívódás alvás közben a leghatékonyabb. ez merész állítás. hogy hajnali négy és déli tizenkét óra között található a legtöbb anyagcse­ re-melléktermék a vérben. egyidejűleg is működhet­ nek. Ebből követ­ kezik az alábbi időbeosztás: Fölvételi időszak: déli 12. a kiválasztás időszakát megállapítania. beépülés. a tüdőhöz és a bőrhöz) a véráram juttatja el a salakanyago­ kat. ha a szervezet már megfelelt egyéb feladatainak. Elég volt közülük az egyik. egymástól jól megkü­ lönböztethető.00 óráig Akkor jó enni. a test valamennyi sejtjéből és szövetéből a véráram csak akkor tudja gond nélkül elszállítani a salakanyagokat. először a táplálék fölvételé­ nek. de a nap különböző szakaszaiban mindig másik és másik az uralkodó közülük. Nem fér kétség ahhoz. tehát csak akkor tud uralkodóvá válni. hogy a betegségmegelőzés és az egészség fönn­ tartása szempontjából a legeslegfontosabb szövetséges a kiválasztás időszaka.00 óráig Kiválasztás időszaka: reggel 4. hogy A SZERVEZET M I N D E N ÉLETTANI M Ű K Ö D É ­ SE BIZONYOS JÓL KÖRÜLHATÁROLHATÓ.Például: dr. A KIVÁ­ LASZTÁS IDŐSZAKÁNAK CÉLJA A TESTBEN TALÁLHATÓ MÉRGEZŐ 41 . Az ételek hasznosítását illetően az alábbi három. A kiválasztás az egész testet érintő folyamat. ISMÉTLŐDŐ IDŐSZAKOK ALATT MEGY VÉGBE. nem korlátozódik a bélműkö­ désre. Charles Czeisler a Harvard Egészségügyi Intézetből meggyő­ zően bebizonyította. a többinek azt már természetes sorrendben kell követni. akkor belsőnk tiszta marad.00 órától reggel 4.

Ehhez ugyanazt az anyagot alkalmazza. A betegség meghívását jelenti. vagy a légzés. de szükséges megfe­ lelő túlsúlyuk a természetes víztartalmuktól főzéssel. De sokuk csak kívülről. mint minden más tisztítási művelethez szokás. illetve más kezelés­ sel megfosztott élelmiszerekkel szemben.Egy országot egy gázálarcért!" ez lenne az első reakciónk. kioldja a vitaminokat és az ásványokat a táplálék rostjaiból. mint külsőnk ápolása. és elszállítja ezeket a testen belüli fölszívódáshoz a belek útján. Nem törekszünk ezek kizárólagosságára. kétnaponta tisztálkodik. De nem kell pánikba esni. a T E S T K O N T R O L L alapelvei az élettani tevékeny­ ségek naponta isméüődő időszakainak figyelembevételével elősegítik azok eszményi működését. mely magától megy. akik évtizedek óta nem foglalkoztak belsőjük kitisztításával! Nem csoda hát a szomorú tény. mint a pislogás. Belső szerveikben annyi káros hulladék halmozódott föl. Azért az emberek többsége — legalábbis akiket én ismerek — naponta. akinek ruházatát és bőrét fél éve nem érte víz. E kettős haszno­ sulás fontossága miatt magától értetődő és rendkívül lényegbevágó a sok zöldség és gyümölcs. mert ugyanakkor milliószámra élnek olyanok. csupán annyi segítsé­ get igényel. Hogy hogyan kerülhető el a beavatkozás.M A R A D É K O K ELTÁVOLÍTÁSA. ha beleavatkozunk. Képzeljük el magunkat olyan valakivel egy szobában. annak magyarázatára is hamarosan sor kerül. hogy megtisz­ títsa a test belsejét az ott fölhalmozódott hulladékoktól. ha nem így teszünk. (Próbálnánk csak letakarítani a kocsit mondjuk egy pizzával. Ez az anyag a VÍZ! Víz nélkül nehéz lenne bármit is tisztán tartani. önműködő folyamat ez. tehát a nagy természetes víztartalmú ételek fo­ gyasztása.) A zöldségben-gyümölcsben föllelhető víz ráadásul értékes előnyökkel is rendelkezik az egyszerű ivóvízzel szemben. Egyrészt ez a víz szállítja az értékes tápanyagokat. hogy csak az Egyesült Államokban 4000 ember hal meg naponta rákban és szívbetegségben. mint soha! Aki eddig 42 . mert ez a megfelelő részarány biztosítja az egészség létrejöttéhez és fönntartásához szükséges föltétele­ ket. Mint már említettem. hogy azok egyszerűen nem tudnak tovább működni. 1.. hogy ne akadályozzuk érvényesülését. Testünk belsejének tisztasága legalább akkora figyelmet érdemel. A táplálkozással kapcsolatban csupán három ilyen alapelv létezik. Olyan beépített. A N A G Y T E R M É S Z E T E S VÍZTARTALMÚ TÁPLÁLÉK ELVE A higiénikus fölfogás szerinti táplálkozás arra született. Másrészt ugyanez a víz — miután leadta a tápanyagokat a szervezetnek — fölveszi és kiöblíti a testből a káros salakanyagokat. kezdve a ruhamosástól a kocsimosásig. . j o b b későn...

Saját példámmal is igazolhatom. Mennél többet eszik valaki. mert a hagyományos ételek megemésztéséhez iszonyú sok energiára van szükség. hálálkodó leve­ lek ezrei még j o b b bizonyítékok. vagy hogy a víz nedves.. többre. mert a megfelelő lépések megtételéhez soha nem lehet túl késő. A M I MŰKÖDIK IS! Persze ez a közérthető. mint azt. akik képességeiknél magasabb szintű képzésben részesültek. Már természetesnek tartjuk. kijavítani és karbantartani önmagát. mielőtt továbbkerülne a vékonybélbe. hogy az elfogyasztott ételféleségek illeszkedjenek az emésztőrendszer vegyi folyamataihoz. akkor a szervezet bármikor kész kitisztítani.» . a Fit for Life (magyarul T E S T K O N T R O L L ) című könyvünk megjelenése óta az Egyesült Államok minden sarkából kapott. mondják rá. mégsem tanácsolnám senkinek. hogy a megfelelő ételtársítás két évtized emésztési panaszait szüntette meg nálam alig huszonnégy óra alatt. politikai és gazdasági érdekeik alapján? AZ A TUDOMÁNYOS. annál fáradtabb lesz. az is bátran nekiláthat. melyek közül az első és igen fontos a nagy természetes víztartalmú étkek.. tehát a friss zöldség­ gyümölcs megfelelő részaránya lesz. hogy ilyen magasságból 43 .. ha kipró­ bálja. AZ ÉTELEK M E G F E L E L Ő T Á R S Í T Á S Á N A K ELVE Alapvető követelmény az eszményien egészséges állapot eléréséhez.nem foglalkozott belsője rendszeres kimosásával. jobban mondva olyanoknak. semmi köze a gyógyszeres gyógyászathoz. E könyv lapjain ennek megtételéhez szükséges eszközöket fogunk ismertetni. általában olyanok.* . A megfelelő ételtársí­ tás épp azt biztosítja. A természet eredeti tervei szerint mintegy három óráig kellene a tápláléknak a gyomorban maradni a megfelelő emésztéshez. Bárki tapasztalhatta már. mint bár­ mi más élettani folyamathoz. hogy az ételnek ne kelljen ennél hosszabb ideig a gyomorban állomásozni. hogy a madarak röpülnek. akik soha ki nem próbálták. hogy evés után fáradttá válik. úgy az emésztőrendszer képességeinek is vannak határai. Viszont annál fontosabb alapelv a Természe­ tes Hygiénia tudományában. Az ételtársítás hatásos. egysze­ rű meghatározás túlságosan is világos egyes túlművelt koponyák számá­ ra. hogy a „ t u d o m á n y o s " jelzőt maguknak kisajátítsák. javulásról beszámoló.' " ' 2. de az 1985 júniusa. amelynek hatásosságát bárki rövid idő alatt bebizonyíthatja. Egy ismerősöm egyszer leesett a harmadik emeletről és baj nélkül túlélte. Ezt a föltételt biztosítja a megfelelő ételtársítás. Mint mindennek.-{rr<ío>'wn--í r i * . Egy nagy lószart! Honnan veszik egyesek a bátorságot. invìi fíio' ' i-tf.. „ N e m tudományos a módszer". noha igaz. Evés után azért tör ránk a fáradtság. Ha megkapja a lehetőséget.

melyek szinte garantálják az emésztési bántalmakat. A legcsekélyebb vegytani ismeretekkel rendelkezők is tudják. csak az a fontos. a csirke—galus­ ka. HA EGYIDEJŰLEG T A R T Ó Z K O D N A K A GYOMORBAN. . Miért? Nincs ennek talán valami köze ahhoz a táplálékhoz. Shirly Muldowney hivatásos autóversenyzönö 1985-ben 220 mérföldes óránkénti sebességgel [350 k m / h ] falnak vágódott. A m i az egyik ételféleséghez alkalmas. a hal—rizs. A legtöbb idült emésztési panasz az étkezés után jelentkezik. Az Egyesült Államokban évi kettőmilliárd dollár fölött költenek az emberek emésztést serkentő szerekre. halat. összevissza. íme a rövid ma­ gyarázat: A különböző ételfajták lebontásához különféle emésztőnedveket vá­ laszt ki a szervezet. s rá egy évvel már újra a versenyzésen járt az esze. a sajt—kenyér. hogy meggondolás nélkül. tészta. hogy esetleg az üzemanyaggal van a baj? Az ember emésztőrendszere táplálék emésztésére szolgál. az nem jó a másikhoz. hány ilyen ütközést lehet jó eséllyel túlélni? Ugyanígy sokan túlélik. (Ténylegesen ugyan a gyomorban csak kevés lúg termelődik. de amíg rágjuk a burgonyát. továbbá az olajos magvak lebontásához savas emésztőnedvekre v a n szükség.Na és? Egész életemben ezeket ettem ! " — mondhatják sokan. ha bármilyen társításban tömik magukba az ételeket.. azalatt az telítődik a nyálban levő lúgos emésztőnedvvel. gabonakészítmény. mint amilyen a sok különféle kenyér. ami aztán lenyelve kölcsönhatásba lép a 44 . tej és tejtermék. míg közben úgy éreztem. Fehérje (beleértve mindenféle húst. Amikor húst eszünk. állandóan tüzes kést forgatnak a hasamban. burgonya. hogy a szájukba férjen. Az ok egyszerű: valamennyi fönti társításban fehérje és keményítő került össze. hogy az elfogyasztott ételekkel van valami baj? De nem is mindig az ételekkel. a tojás—pirítós. sav választódik ki az emésztéséhez. Sőt. nem kezdenénk gyanakodni. gabona. amivel emésztőszerveiket terhelik? Vagy ép­ penséggel főleg ahhoz? Ha száz kocsit benzin helyett gázolajjal járatva mind a száz sorban bedöglik. hozzá krumplit fogyasztva pedig lúgos kémhatású emésztőnedv. Sajnos a mifelénk szokásos étkezésekben jóformán min­ dig olyan étkek kerülnek össze. mint inkább azzal. Én is. egyszerre hányjuk gallér mögé a legkülönbözőbb ételféleségeket. Helyes ez így? Nézzük csak meg. a tej—gabonakészítmény társítások. Nem látszik logikusnak. Az emberi test néha elképesztő dolgokat kibír. hogy a lúg és a sav semlegesítik egymást. Márpedig FEHÉRJE ÉS K E M É N Y Í T Ő N E M T U D HATÁSOSAN MEG­ EMÉSZTŐDNI. viszont lúgos kémhatású emésztő­ nedvek kívántatnak olyan keményítőtartalmú ételek lebontásához. ha összekerülnek. vagy bármilyen állati eredetű táplálékot).kiugráljon. de értelmes ilyeneknek szándékosan kitenni? Hány zuha­ nást. amely mint­ egy 50 tonnát tesz ki egy átlagos élet folyamán. a különféle emésztőnedvek semlegesítik is egymást. mint például a hús—krumpli.

Ezeknek valószínűleg kioperálták a józan eszüket. De ha emésztetlen marad. a Digel. mégha épp akkor rothadó táplálékkal van is tele az illető gyomra. fölfordult gyomor. melyet maga a szervezet vet ki magából. gusztustalan. hogy okádnia kellett. Valami miatt sok táplálkozástudós és étkezési szakember egyszerűen hallani sem akar arról. hogy rettenetesen bűzös. nyolc órával is „nehéznek" érezték magukat. hogy meggyőzzön egyes betonfejű. ott valami alapvető baj van. mintha valamennyiük tagadná az élettan ilyen nyilvánvaló tényeit. És milyen illata van az így előkerült tápláléknak? Kellemes. Rámutattam. mivel szerinte nincs rá tudományos tapasztalat. fölfúvódás. mint a Rolaid.gyomorban levő savval. hogy a gyomorban az étel nem képes megromlani. a Gas-X. állítva. Tudom. az emésztet­ len keményítő erjedésnek indul. hét. gáz. Nem tudom megállni. sem a vastag-. de így van! Hihetetlen. hanem ott helyben romlás­ nak indul. hogy a gyomorban az étel egyáltalán megromol­ hat. nem a nyelőcsőé. s t b „ stb. a belek felé távozni kellett volna. a Pepto Bismol. a Mylanta. Ezek mindegyike arra való. Azt meg még a legutolsó táplálkozási szakértő is tudja. Nos. Biztos föl tudnak idézni olyan étkezést. Olyan dolgok történnek ott ilyenkor. ami után még hat. hiszen szinte mindenkivel előfor­ dult már. a Tempó. hogy ez képtelenség. merthogy meg van rohad­ va. Na és mi történik akkor ott? Tudjuk.) Bizonyára ismerős élmény a hányás. kezdve a Nobel45 . sem a vékony-. akkor nem továbbítódik. és máris lehet szaladni valamelyik közismert savlekötő. étvágygerjesztő. vaskalapos „hatóságokat". hogy senki sem kívánkozna oda. Az egyik résztvevő azt állította. a magnéziumtej stb. a Gaviscon. talán épp fehérje és keményítő került össze. mielőtt a vékonybélbe továbbítódna. akkor valószínűleg valamilyen étel nem tudott idejében lebomlani. amibe én is belekeveredtem. aminek a vége gyomorégés. még ez sem elég. így a munka elvégzé­ séhez megfelelő emésztőnedv nem áll rendelkezésre a gyomorban. aminek onnan már három óra után az ellenkező irányban. Sőt. többen léptek már velünk kapcsolatba. a Gelusil. hogy nagyon is sok tudományos tapasztalat áll rendelkezésre. hogy a hányadék gyomortartalom. arról számolva be. (De nem akarom úgy beállítani a dolgot. az ételnek mintegy három órát kéne a gyomorban tölteni. vagy éppen rothadó? Hát persze. és kétségbe vonta az ételtársítás érvényességét. hogy elnyom­ ják a gyomorban rothadó és erjedő ételek okozta kellemetlen tüneteket. sem pedig a végbélé. Márpedig ha hat. vagy emésztést javító szerért. hogy ezzel kapcsolatban ne említ­ sek meg egy tudományos értekezleten elhangzott vitát. vagy nyolc órával fogyasztása után kerül napvilágra a gyomorból olyan táplá­ lék.. hogy milyen sikeresen alkalmaz­ zák gyakorlatukban ezeket az újféle ismereteket.) A két ellenkező kémhatású anyag pedig az emésztés elvégzése helyett egymással kel birokra. de még az üyen bizonyíték. Az emésztetlen fehérje rothadni kezd. az Alka Seltzer.

a megfelelő ételtársítás mindig hatásos. Jó is az! Dehát azt mondják. Nem kell éhen maradni. Hagyjuk hát meg hitükben és gyomorgörcseikben az ilyen tántoríthatatlan „szakembereket". noha elismerte. csak nem egyszerre! Burgonyára vágyik? Remek! Egyen meg föfogásként egy jókora sültkrumplit különféle zöldséggel és salátával. akik még mindig ragaszkodnak ahhoz. mint tárgyhoz nem tartozót. A gyógyszerfo­ gyasztás is ezt igazolja. rette­ netesen hizlal. rizst. De mindez elkerülhető. akik rendszeresen fogyasztják ezeket a nem kívánt ételtársításokat minden látható emésztési panasz nélkül? Hát igen. nehogy mi is hozzájuk hasonlóvá váljunk. amelyik romlásnak indul az emésztőcsatornában. Na. vagy csirkéhez) ne keményítős köretet (burgonyát. ha marhasülttel. az nagyon szeretheti a szósszal nyakon öntött tört burgonyát kétszersülttel. csak arra vigyázzunk. és finom.' akik nem hisznek az ételek megfelelő társításának elvében. Egyszerűen ki kell csak próbálni! A legközelebbi sülthöz (vagy halhoz. Lárifári. hogy sohasem hallott róla. kenyeret. De még egyszer nagyon kérem. zöldségmártással és zöldségekkel együtt fogyasztva nyugodtan élvezhetjük az ilyen „tiltott" kedvenceket. de mi van azokkal. INKÁBB SAJÁT M A G U K N A K HIGGYENEK! Bizonyítsa be ki-ki saját maga számá­ ra. úgy. hogy a Föld lapos. nem igaz! Csak akkor hizlal. vagy valamilyen más fehérjével együtt kerül a gyomorba. tész­ tát) együnk. vagy ki hogyan szereti) zöldséget. megfelelően elkészített (párolt. Klasszikus eset: „ M á r döntöttem. egészséges és hoszszú életünk veszélyeztetése nélkül. Vagy esetleg egy nagy tál finom főtt tésztára fáj az a fog? Nem gond! Készítsünk rá zöldséges mártást és fogyasszunk el hozzá egy kiadós tál salátát. együtt. ne zavarj meg tényekkel!" Lehet ezek után az ilyen embert egyáltalán komolyan venni? Dehát olyanok is akadnak. az emberi szervezet alkalmazkodóképessége olykor valóban bámu­ latos. Bárki fogyaszthatja kedvenc ételeit. hanem többféle. gőzölt. s az egészhez egy jó nagy adag vegyes salátát. Biztosak lehetnek benne. Ivan Pavlov munkásságával. az ilyen valójában csak a toxémia szintjét növeli. élvezetes is lesz. De vajon más kellemetlenségek nem zavarják az ilyen embereket? Fejfájás? Levertség? Pattanások? Hátfájás? Álmatlanság? Megfázás? Merthogy ezek is lehetnek a rossz emésztés tünetei. a rengeteg visszaélés ellenére is látszólag jól képes működni. könnyen megelőzhető. aki úttörő szerepet játszott a megfelelő ételtársítás területén is. A válogatás nélkül elfogyasztott ételek sajnos megszedik a vámot Amerika népességén. mert az csinálja a bajt. ahogy az 46 . Salátával. Viszont az az étel nem táplál. Ezt az állításomat az illető „szakértő" azonnal elvetette. sütő­ ben vagy parázs fölött sült. azaz minden étkezéshez mindenfélét. Akinek az ízlése az enyémhez hasonlít. Igazán nagyon egyszerű lesz megtenni! Egyenek egy hétig a hagyomá­ nyos módon. mert így nem terhelik fölösleges mér­ gekkel a testet.díjjal kitüntetett dr. ne higgyenek nekünk. NE NEKÜNK.

a legnagysze­ rűbb földi laboratóriumban. melyet mindenki elvégezhet saját magán. kellemes kísérletnek. a hitetlenség nem befolyásolja hatá­ sosságát. nyugodtan nézek szembe bárki kihívásának. De az igazságot az „igenek" és „ n e m e k " között ne a hitvita döntse el. az egésznek semmi köze a hithez. Látható. azaz saját testén belül. akik — hála képességeiket meghaladó képzésüknek — oly rengeteg (bár néha téves) ismerettel vannak fölvértezve. ahogy valamennyi más faj egyedének emésztőrendszere is egyformán. így azokra a táplálkozástudósokra is érvényes. ha már megtapasztaltuk a helyes ételtársítás nyújtotta előnyöket? Nem kérek többet. amit az ételek megfelelő társítása által nyerni lehet. az adott faj sajátosságai­ nak megfelelően működik. A M I M Ű K Ö ­ DIK IS! 47 . hanem a kísérlet. ugyanaz történik az egyik ember gyomrá­ ban. hogy nem párosítanak keményítőt és fehérjét ugyanannál az étkezésnél. mint a másikéban. fehérjét és keményítőt összekeverő táplálko­ zásra. Sehol sem lelhető föl olyan élettannal foglalkozó kiadvány. Visszatérnénk-e a hascsikarós étrendre. semhogy ezt beismerjék. vagy a zebrák. Megrendeléséhez e könyv elején. élettani kérdés. Ez nem hit kérdése.) A megfelelő ételtársítás elvét nem lehet kétségbe vonni. ha nem hisznek benne. A megfelelő ételtársítás elve tehát akkor is érvényesül. ez csupán fiziológiai. Aki további bizonyosságot szeretne. mindenki­ re. csak azt. életerő támad ott. ahol ezt tiszteletben tartják.) Még egyszer: AZ A T U D O M Á N Y O S .a legtöbb táplálkozástudós és étkezési szakember hangoztatja. a fordítói előszóban található az útmutató.) A második hét végére már mindenki tudni fogja. térjen vissza a harma­ dik héten a hagyományos. amely az emberek emésztőszervei közti természet adta különbségeket hirdetné. (Igaz. inkább hagynák agyonverni magu­ kat. (Érdemes ehhez beszerezni a T E S T K O N T R O L L D I Ó H É J B A N című táblá­ zatos segédletet. A világ valamennyi méhe azonos ebből a szempontból. Az embernek is úgynevezett faj specifikus. Vonatkozik-e mindenkire a megfelelő ételtársítás elve? Igen. Aztán a rá következő héten pedig úgy. mint a zsiráfok. hogy legalább egy hétig tegyék ki magukat ennek a könnyen végrehajtható. mi is az. (A legsötétebb „szakértő" sem állítja. kivétel nélkül. ha erről van szó. azaz a faj minden egyedére jellemző emésztőrendszere van. Az a hét végleg el fogja dönteni a kérdést. így működik a testünk. csakúgy. vagy a gorillák. s egészség. vagy a kenguruk. hogy veszélyes lenne a marhasült burgonya nélkül.

desszert gyanánt étkezés után fogyasztott gyümölcsök a felelősek azért a rengeteg félreértelmezésért. ásványi anyago­ kat. így csupán húsz-harminc percre van szüksége. tehát savassá válva a test toxikus terhelését növelik csupán. mivel tartalmazza saját emésztöanyagait. hogy emésztőrendszerünk hogyan viszonyul a dologhoz. ez pedig a gyümölcs. Energia­ hordozóként glükózt a szénhidrátok közül. Akár eredeti. SEMMIVEL SEM EGYÜTT ÉS SEMMIKÉP­ PEN N E M K Ö Z V E T L E N Ü L A M Á S F É L E ÉTEL U T Á N . Főtt. de jó tudni azt is. megfelelő módon történő fogyasztására. Két fontos föltételnek kell teljesülnie ahhoz. hogy a gyomron való gyors keresztüljutás érdekében a G Y Ü M Ö L C S CSAKIS ÖNMAGÁBAN FOGYASZTANDÓ ÉS KIZÁRÓLAG ÉHGYOMORRA. vízvisszatartó hatású len­ ne. a friss az egyetlen állapot. ha a gyümölcs arra kényszerül. enzimjeit. Ez így igaz. amint a gyomorba ér. ahogy a test számára a gyümölcsök páratlan értékei hasznosulni tudnak. valamint aminosavakat fehérjéi fölépítésére. hogy más. zsírsavakat. Ilyen körülmények között valóban káros lesz a hatása. A korábbiakban azt állítottam. hogy az ételnek nagyjából három óráig kell a gyomorban maradnia. V a n egy kivétel e szabály alól. vagy sűrítményből előállított gyümölcslé mind erjedésnek indul. ahonnan tápanyagai fölszívódhatnak a szervezetbe. ha szépen bekapjuk. Az étkezés közben. befőtt. túl magas kalóriatartalmú. amit a test megkívánhat önmaga fölépítéséhez és az élet fönntartásához. hogy a gyümölcs hatásosan és hatékonyan hasznosuljon. A gyümölcs az egyetlen étel.3. akkor ott nagyon hamar erjedésnek indul. vitaminokat. ugyanakkor a friss gyümölcs és a friss gyümölcs leve a lehető leghatásosabban segítik a szervezetet önma­ gát mérgező maradékoktól megtisztító munkájában. Nagyon sajátos testi föltételek szükségesek ahhoz. hizlaló. érett állapotában már mintegy előemésztett. akár gyümölcslé formájában fogyasztjuk. Emésztődésével kapcsolatban a gyümölcs rendkívüli tulajdonságokkal bír. A második fontos föltétel az. vagy az édesség. hogy a szervezet hozzájusson az élet eme lényeges építőköveihez. hogy áthaladva a gyomron a bélbe kerüljön. Az első a gyümölcs meglehetősen kényes mivolta miatt az. Tudni kell. melyek szerint a gyümölcs savképző. hosszasan emésztődő ételekkel együtt a gyomorban pihenjen. hogy csak frissen és csak érett állapotban együk. Ezért kell figyelmet fordítani helyes. amely nem kíván emésztést a gyomorban. megeszegetjük és kész. hőkezelés­ sel csírétlanított (pasztörizált). gyümölcsíz. tartósított gyümölcs. hogy a gyümölcs minden tápanyagot tartalmaz. De helyesen fogyasztva — azaz éhgyomorra és önmagában — a 48 . A GYÜMÖLCSFOGYASZTÁS HELYES MÓDJÁNAK ELVE Ezt olvasva fölmerülhet a kérdés: — Mit akar ez a pacák a helyes gyü­ mölcsfogyasztással? Az a helyes. lekvár. Ugyanis.

miszerint a reggeli a nap legfontosabb étkezése. azt talán most meglepi az alábbi állítás: A HAGYOMÁNYOS. horgostul. akkor szervezetünknek soha nem lesz alkalma egészségteremtő tevékenységének elvégzésére. (A kipróbálást is csak javasolni tudom!) Tudjuk már. a mérgező maradékokat kiürítő tevékenységének kéne előtér­ ben lenni. amikor szükség is van a sok energiára. íme egy további szolgálat. Figyeljük meg a két módszer hatása közötti különbséget. 49 . amit bárki könnyen bevesz. ami különben is pimasz arculcsapása a megfelelő ételtársítás szabályainak. naponta tesszük. mint bármely más élettani folyamat. damilostul. BŐSÉGES REGGELI FOGYASZTÁSA AZ EGYIK LEGEGÉSZSÉGTELENEBB TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁS. vagy leheveredni volt inkább kedvünk? Ébredéskor vagyunk legtevékenyebbek. miután elolvasta az alábbi magyarázatot. A megtöltött gyomor rögtön az első helyre kerül az elvégzendő föladatok sorrendjében. a kiválasztást rövidíti meg. ezáltal — törvényszerű következményként — szinte édesgetjük magunk­ hoz a különféle betegségeket. Ha rendszeresen. ha nem elég járatos az ember élettanában. húsz­ harminc percet kivárva a következő fogásig. testünknek azonnal meg kell kez­ denie az emésztést. hogy ne menjünk úszni közvetlenül étkezés után. már a korai órákban ezt az élénkítőszert vegyük magunkhoz. hogy a reggeli emésztésére így fölöslegesen elvesztegetett energia a legfontosabb élettani folyamatot. Az igazán nagy baj ráadásul az. nehezékestül. Kereskedelmi csali csu­ pán az a hírverés. bőséges reggelit. amikor a szervezet öntisztító. és fogyasszuk el a gyümölcsöt éhgyomorra. ezért alakult ki a délutáni szieszta szokása. Aki nem hiszi. Aki még nem olvasta a TESTKONTROLL című könyvet. hogy megkísérelje megemészteni a hagyományos. ami hatalmas energiát köt le.friss gyümölcs és friss gyümölcslé csak előnyös hatással lehet az egész­ ségre. hogy az emésztés több energiát igényel. Evés után ezért érzünk fáradtságot. hogy nem csoda. Vagy idézzük vissza a legutóbbi ünnepi lakomát. ezért figyelmez­ tettek gyerekkorunkban. Ehelyett mi arra pazaroljuk a rendelke­ zésre álló munkavégző képességet. majd cseréljük meg a sorrendet. de ez az az időszak. ha elpilledünk. Testünkre ez akkora föladatot ró. igazolja magának saját szervezetén. hogy hódolva az Amerika-szerte elterjedt szo­ kásnak. A reggeli éppenséggel a legfontosabb kihagyandó étkezés! E kijelentésem igazságának belátását mindenkinek saját józan megítélésére bízom. mivel a napnak ama szakaszára jut. s rohanunk a kávéfőzőhöz. melyet a gyümölcs tehet egészséges életünk tartamának és tartalmának növelése érdekében. Az utolsó falatok legyűrése után ugrálni. Né­ hány étkezésnél fogyasszunk gyümölcsöt az evés után. járjon utána.

vagy elutasíta­ nánk. ahogy a habarcs is mindenhol jelen van a ház téglái közt. hogy még j o b b a n észre lehessen venni a különbséget. Ez az igazi reggeli! Ha segíteni akarjuk — és miért ne akarnánk — szervezetünket a belső mérgező hulladékok eltávolításában. HOGY KIZÁRÓLAG FRISS GYÜMÖLCSÖT ÉS FRISS GYÜMÖLCSBŐL KÉSZÜLT GYÜMÖLCS­ LEVET FOGYASZTUNK A REGGELI ÉBREDÉSTŐL EGÉSZEN DÉLI 12 ÓRÁIG. (Magyarul: TESTKONTROLL.) 50 . AZ LESZ. A M I N E K CSAK HÓDOLNI LEHET. annál jobb!) Ha hetente csak háromszor-négyszer betartjuk. nem! (Persze mennél ritkáb­ ban sértjük meg. illetve az étkezési szabályok három alapvető elvét. Nem kell szakemberhez menni. már az is több a semminél. Aki ezen elvek alaposabb leírására is kíváncsi. A siker mindent igazolni fog. kérem tanul­ mányozza korábbi könyvünket. Szerencsére ez nem azt jelenti. mielőtt elfogadnánk. valahogy úgy. ha csak egyszer is eltérünk ettől a szabálytól. mert ezek is szerves részei az egészség építőelemeinek és a Természetes Hygiéniának. Próbáljuk ki. Nem. akkor A L E G H A S Z N O S A B B SZO­ KÁS. melynek címe: Fit for Life. mivel az jószerivel nem fogyaszt energiát az emésztéshez. Kizárólag! Bármi más ottmarad a gyomorban és hátráltatja a kiválasztás folyamatát. hogy szembetűnjön a kellemesebb közérzet. A következő héten vissza lehet térni a szokásos reggelikhez. hogy minden kárba ment.Ezért kell ébredés után csak gyümölcsöt enni. legalább egy hétig. Azért foglaltam a fentiekben össze a test élettani működésének napi három szakaszát.

.

bőrkiütéstől. Lelkesedés. ők összhangban éltek a Természettel és hatalmas ö s z t ö n ö s tudásuk tette lehetővé. hogyan 52 . az emberrel.. Az emberi test egészségre és boldogságra teremtetett. gyomorgörcsök. gyomorpanaszoktól? El lehet-e jutni a felnőttkorhoz fejfájások. mentesen középfül-gyulladástól. Talán jobbak is a mieinknél. melyek szinte elkerülhetetlenek­ nek látszanak. szaporodjanak. puhányok aligha szelídíthettek volna például lovat. hiszen elvesztették volna a csatát. Nagyon valószínű tehát. Miből állhatott ez az ösztönös tudás? Gondoljuk csak bele. hogy összhangban élhessünk a létezés hatalmas mester­ művével. ha eleink harcba szálltak volna a Természettel. meghű­ léstől. az egészséggondozásról szóló legrégibb följegyzések mintegy 3000 évesek. Mi nem is léteznénk. hogy az újabb és újabb nemzedékek fölneve­ lődjenek. Erősnek. hogy megéljenek. szeretetre alapozott kapcsolatokkal? Igen! Kérdés nem fér hozzá. pörsenéses bőr és elhízás kéretlen kísérete nélkül. csúcsán a legcsodálatraméltóbb teremtménnyel. fertőzéstől. Nem.élvezhető" mindenféle „vívmánya" nélkül. korlátlan energia. hogy igenis lehetséges.A Teremtés minden vonatkozásában lenyűgöző. hisz ők évmilliókat éltek meg a korszerű orvostudomány manapság . hogy az őseinknek már a modern orvostudomány előtt is voltak fogalmaik az egészségről. szárnyaló életöröm szükségeltetik. testben és lélekben kiegyensúlyozottan? Le lehet-e élni a felnőtt életet az ezernyi kín és fájdalom nélkül. jó közérzet. A földi lét úgy értelmes. méghozzá VALA­ M E N N Y I Ü N K SZAMÁRA LEHETSÉGES! (Marilyn D i a m o n d ) Az emberi faj évmilliók óta létezik a Földön. írott történelme alig 6000 esztendős. feszültségektől és betegségektől szabadon. kitartó­ nak és ügyesnek kellett lenniök. De lehetséges-e ez? Hogy a gyerekek a minden elképzelhető nyavalyák nélkül nőjenek föl. ha örömmel és életerő­ vel telített.

ma is példát adva a kezelés. tiszta vizet. aki megőrizte és továbbadta ezt az ősi tudást. s mindenki szorgalmasan hörpöli is ezeket a népszerű mérgeket. „A múlt században a kórházak cserzőudvarok. akár egy főpályaud­ var. tele dohányzó orvosokkal. Nyüzsgő. Robinson írja The Story of Medicine (A gyógyítás története) című művében: „ M á r a látvány előcsalta a remény első halvány mosolyát a megviselt beteg arcán". a beteggel való megfelelő bánásmód területén. e század egészségügyi reformokat szorgalmazó egyik élharcosának Rubies in the Sand (Ékkövek homok­ ban) című könyvéből. Soha el nem múló csodálat illeti az ókor gyógyító papjait. akik nem maró gyógyszerszaggal. betegekkel és látogatókkal. nyugalom helyett nyugta­ tószerekkel. a Természet által nyújtott ételeket fogyasztották. vágóhidak és hasonló. tengerre. fizikai tevékeny­ séget végeztek. tiszta vizet ittak. melyeket papok irányítottak. Büféautomaták árusítják minden emeleten a vadító szénsa­ vas „üdítőt". személyzettel. Krisztus előtt már 1500 évvel a görög kultúrterületen Aszklepiosznak templomai és gyógyító szentélyei voltak. vagy hegyekre nyíló kilátással. Manapság meg forgalmas városi központokba építik őket. A modern kórház belül sem kevésbé lármás. még ha a civilizáció annyi sok értelmetlen akadályt épített is föl Természet és ember közé. Források közelében. a vegyszerek orrfacsaró bűzével. nővérekkel. Victor W. Manapság ismét felerősödik hangjuk. napfényt. ételt. A természetes élettani szükségleteket nyújtották a gyógyulást keresők számára: üde. Régebbi elődeinkhez hasonlóan ezek a gyógyító papok is arra támasz­ kodtak. Ránk maradt szobraik sejtetik egészségőrző módszereik hatá­ sosságát és az akkor élt emberek testi egészségének magas fokát. válogatottan szép helyeken. Tudásuk örökösei mi vagyunk.éltek: szabadban. amit a Természet adott. dallamos zene lengte be szen­ télyeiket a büfégépek fülsértő csattogása helyett. csodálatos környezetet és érzelmileg fölemelő társaságot. káros kipárolgású létesítmények környezetében épültek. ismereteik valahol mélyen bennünk szunnyadnak. pagonyokban alakították ki őket. a Nappal együtt feküdtek és keltek. Ezek az akkori „közkórházak" másfél évezreden keresztül szol­ gálták az egyik legnagyszerűbb civilizáció sok százezer tagjának gyógyu­ lását. friss levegőt. alvást. arra íme egy idézet Dr. hanem virágokkal és kellemes illatszerekkel telítették a gyógyhely levegőjét és lágy. Szerencsére mindig akadt. Hogy ez mennyire elfelejtődött napjainkra. ahol az utcai forgalom „ g o n ­ doskodik" a lehető legnagyobb zajról és szén-monoxid-sűrüségről. pihenést. napfényben. Herbert M." 53 . napjaik a közösség4tapcsolatrendszerén belül teltek és főleg testi. Shleton-nak.

A szerek „mellékhatása" nem­ egyszer rosszabb. 54 . hogy megértsük és elfogadjuk mindezt. betegséget okoznak. Manapság pedig a valaha ismert leghalálo­ sabb behatást. agyvelőt. az orvostársai által ajánlott gyógymódok elképesztő hülyeségét ostorozva: „A Teremtő az égből fényt. trágyát. mint a világ bármely m á s országában. A szerveket meg úgy ültetgetik át az emberekbe. az Aszklepion-szentélyek végső hanyatlá­ sa után sorra sötétebb és sötétebb korok következtek. megfertőzött lovak gennyét. Nálunk minden idős ember­ nek átlagosan évi tizenhárom gyógyszert írnak föl. amire alkalmazzák őket. angolnát. E korszakok alatt távolodott el a gyógyítás a Természettől. a figyelmet a földön túli életre irányították. A betegeken kísérletezve most is mindenféle mérgező anyagot bevetnek. egeret. v e m h e s kanca vizeletét. állati hormonokat. de elvárják. Valóban elképesztő dolgokat műveltek és müveinek testünkkel az egészség nevében. mustárgázt használnak jelenleg is oltóanya­ gok. s ekkor kezdett terjedni fokozatosan mindenféle méreg a betegségek kezelésére. vagyis elfajulásos betegségekben! Gyermekeink 12 százalé­ ka valamilyen születési hibával j ö n világra. Évszázadokon keresztül az érvágás. fatetűt. szérumok. levegőt és vizet bocsát le teremtményei számára. fülzsírt. ionizáló sugárzást alkalmaznak a legsúlyosabb betege­ ken. Ösztöneink tiltakoznak. menstruá­ ciós váladékot. méhlepényt. A friss levegőt ellenségének kiáltották ki.Krisztus után úgy 400 körül. az emberi testet egyre inkább ellenségként tekintették. Az Egyesült Államokban több orvos és kórház található. De manapság sem sokkal jobb a helyzet! Kivonatok készülnek rothasztott majomveséből és más állati szervekből. „egészségjavítók". Még 300 évvel ezelőtt is denevérvért itattak. így próbálták visszahozni az egészséget. mirigyekből. vizeletet. a gyógyítás örve alatt. Dr.és fiatalítószerek készítéséhez és vegyszeres kúrához. Olivér Wendell Holmes írta egyszer. kígyómérget. orvosságok. mint az eredeti betegség. Az ember mindezt fullasztó odúkba zárja. mint fákat a kertbe. székletet." A századfordulón kitiltották a friss zöldséget és gyümölcsöt a kórházakból. kígyót. vért. békát. föladva az évmilliók alatt kialakult természetközpontú gyógymódokat. s feledve az ösztönös tudást. nyálat. magzatvizet. mert néhány orvos úgy vélte. A gyógyulást keresők inkább csodaszerekbe vetették bizalmukat. ugyan mitől szenvedhetett ki felebarátja. múmiaport. állati zsigeri. a köpölyözés volt a legelterjettebb gyógymód és nadályokkal szívatták a betegek vérét. koponyát. aztán tanakszik. Mégis az amerikaiak vezetik a világranglistát a degeneratív. pókot. körmöt és karmot alkalmaztak gyógyítás céljából. szépítő.

mint a fintorgáshoz. M I N D E N BETEGSÉG A TERMÉSZET T Ö R V É N Y E I N E K Á T H Á G Á S Á B Ó L E R E D . (a test szinte minden táját említeni lehetne itt). mert az a normális. hogy minél inkább szabályai szerint élünk. könnyebb. kitartóan! Szerencsére a Természet — melynek. A jó egészség velünk született jog. A M E G B O M L O T T EGÉSZ­ SÉG IGAZI OKA A B B A N REJLIK. H O G Y F I G Y E L M E N KÍVÜL HAGYJUK AZ ÉLET SZABÁLYAIT ÉS KÖVETELMÉNYEIT. mint a rossz egészségi állapotot. Igen tartós. prosztatájával van­ nak bajaik. Nyilvánvaló. 55 . mint rendkívüli körülmények terhelése elle­ nére funkcionálni. vagy figyelmen kívül hagyja a szabá­ lyokat. A szervek és szervrendszerek életerősen. Ez számukra a legegyszerűbb. pontosan. keményen. mert egyszerűbb fenntartani a jó. de méltó jutalmát — avagy büntetését — tettei szerint nyeri el. a cukorbajosokat. csupán il­ lusztrálja azt. ha egészségünk megromlik. Bármivel vissza lehet élni. Ekkor jelentkezik a beteg­ ség. Mindenki maga dönti el. bőrbetegségektől szenvednek. akik ízületi bántalmak tól. szépen. vissza lehet velük élni. A Természet olyanná alkotta testünket. A Természet tör­ vényeit meg lehet sérteni. Ebbe belegondolva arra kezd gyanakodni az ember. Ugyanakkor elképesztő a szervezet roppant alkalmazkodóképessége és ereje. Az egészséget megfelelő körül­ mények közt el se lehet kerülni. A huszadik emeltről kiugró ember sem megváltoztatja a tömegvonzás törvényét. hogy a beteg állapotot vesszük szokásosnak. mély légzés megy magától. akkor még nehezebb nem észrevenni az ellentmondást. N e m testünk és testműködésünk a ludasak abban. hogy az halálunkig képes fönntartani ezt az állapotot. vagy nagyon nagymértékű visszaélés képes csak végül megbontani az egészséget. azért meg is kell dolgozni. Ennek ellenére minden áldott nap négyezren halnak meg szívbetegségben és rákban. ha nem teszünk ellenére. Az élet természeténél fogva egészséges. úgy fognak működni. a kedélybetegeket.(Harvey Diamond) Az Egyesült Államokban az egészségügy évi kiadásai csaknem 500 milliárd (500 000 000 000) dollárra rúgnak. Lassan már oda jutottunk. ne feledjük. Az egészség önmagától megteremtődik. májával. A betegség n e m magától lesz. figyelmen kívül lehet őket hagyni. Helytelen! Az egészség legyen a mindennapi. hogy itt valami nincs rendjén. Még a mosolygáshoz is kevesebb izommunka kell. Sokszor évekig folytatódó borzasztó bánásmód ellenére is megőrzi működőképességét. de megváltoztatásuk képtelenség. de a lélegzet visszatartása már nehézségekkel jár. veséjével. Ha ehhez meg hozzávesszük a milliókat. s akiknek az emésztőrendszerével. ahogy a csillag megy az égen. A normális. törvényei az egészsé­ get pártolják. hogy a realitásokhoz igazítja cselekedeteit. mi is részei vagyunk — mellettünk áll.

embereknek is vannak biológiai szükségleteink. Az élettan törvényei­ nek megértése lesz tehát a kulcs az energikus. szempontoktól és szemléletektől függetlenül az emberi faj egyedeinek igényei állandóak. A Természet törvényei már azelőtt is léteztek. a kellemes környezet és a meghitt időszakok. alvás és szere­ tet. ugyanazok és változatlanok. a propaganda. emberek is rendelkezünk velünk született ösztönökkel. melyekkel tisztában kell lenni.annál j o b b nekünk. táplálék. egészséges és hosszú élethez. az egészség építőelemei közti összhangra. HANEM OLYAN ÖSZTÖNÖS ÉLET­ MÓD. az elemek közötti megfelelő egyensúly az eszményi. A M E L Y H E Z CSAK VISSZA KELL T É R N I ! A méh nem tanult szerkezettant. ahogy a túlhangsúlyozásuk sem vezet jóra. táplálkozástudósokat (és sokféle egymásnak el­ lentmondó tanaikat) föltalálták volna. E törvényenkívüliség miatt aztán betegséggel. korai halállal lakolunk. N e m lehet az egészségnek csupán egyik elemét vesszőparipaként kira­ gadni. a szegények számára is hozzáférhető. hiszen 56 . szomjazónak a víz a világ minden kincsénél értékesebb. DE ÉLETÜNK TÖRVÉNYEIT NEM. Ha természetes hajlamainktól nem választottak volna el a civilizált társadalom „vívmányai". hogy szerintük élhessünk. akkor ösztönösen jól gondját tudnánk viselni magunknak. AZ E G É S Z S É G E S ÉLET NEM ELSAJÁTÍTANDÓ MŰVÉSZET. s a napfény többet ér a világ bármely műremekénél. mégis tud kaptárt építeni. Mi. aki ugyan rengeteget mozog. föl. Teljességre és tartós­ ságra kell törekedni.és letűnő elméletektől. s életün­ ket a megérdemelt jó közérzetben élhetnénk le. aki csak az étrendjére figyel. de csak pénzen meg nem vásárolható. testmozgás. pihenés. A többi földi lényhez hasonlóan nekünk. A tehén is minden kémiai ismeret hiánya ellenére át tudja alakítani a füvet tejjé. SEM EZEN TÖRVÉ­ N Y E K M E G S Z E G É S É N E K K Ö V E T K E Z M É N Y E I T . különben a biológia törvényein kívül rekedünk. Nem lesz jó a közérzete annak. s a többiről megfeledkezni. HA A NAPFOLTOKAT MEG TUDJA MAGYARÁZNI. de elhanyagol minden testmozgást. víz. AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA AZ E G É S Z S É G E S ÉLETVITEL. melyekkel eleink is éltek: levegő. az étrend-specialistákat. Nem véletlen új fölfedezés. de elfelejtkezik a kellő pihenésről. KEVESET ÉR A T U D O M Á N Y . Mindezek értéke fölbecsülhetetlen. akár beteg. hogy az ember biológiai igényei. ahogy annak sem. Ugyanilyen fontos a tisztaság. nem rejtett kutatás eredménye. ráadásul az étrendje is helytelen. Az egészség elemei közül egyik sem mellőzhető tartósan. Fuldoklónak a levegő. hanem létezésünk kezdete óta bennünk meglévő tudás. A különféle és változó. szenvedéssel. nem titok. az élethez kötődnek. akár egészsé­ ges. Mik is hát ezek? Ugyanazok. mielőtt az orvosokat. a beidegzé­ sek. napfény. a kórházakat.

A Természetes Hygiénia alaptétele. Ismét saját kezünkbe kell hát venni egészségünk irányítását. kölcsönhatásuk adja erejü­ ket. Sokan elhárítjuk magunktól a felelősséget. ami könnyű. hiszen egyszerű logikával is rá lehet jönni: mérgekből nem támad egészség. most már be tudjuk építeni ezeket egy átfogó életvitelbe. Ami önmagában jelentéktelennek látszik. annak hatása megsok­ szorozódik a többi összetevő társaságában. s ha mégsem. mintha a test védtelen áldozat lenne a mindenfelől leselkedő betegségekkel szemben. Energiabőség = pazar élet. noha gyakran akkor nem jut energiához. hogy rettentő nehéz a változtatás. akkor majd a megfelelő pirula vagy injekció szépen mindent helyretesz. egészséget csak egészséges életmód eredményezhet. A változtatások igazi hatása együttesen fog csak érvénye­ sülni. Pedig csupán ösztöneinkre kéne hallgatni. testünk ugyanúgy képes önmaga gyógyítására is. hogy A G Y Ó G Y U L Á S A T E S T SAJÁT BIOLÓGIAI FOLYAMATA. AZ ENERGIA. a körülmények áldoza­ ta. Azért fontos ez. De mindez azonnal nyilvánvalóvá válik mindenki számára. Valamennyiről szó esik majd. amikor épp a legnagyobb szüksége lenne rá. Nagy tévedés! Nagyon is sokat tehetünk saját egészségünk érdeké­ ben. TEHÁT N E M A TESTRE GYAKOROLT KÜLSŐ BEHATÁS. hogy irányítás alá vonjuk energiánkat. EGÉSZSÉGES É L E T M Ó D EGÉSZSÉGET E R E D M É N Y E Z .teljes és tartós egészségre vágyunk. Némely állítás túl egyszerűnek tűnhet. Egészségesen ugyan kinek jutna eszébe például besugároztatni magát? De betegen megtesszük. amivel a testi növe- 57 . hogy ők aztán bármit kibírnak. Minden testi folyamat energiafüggő. Elhitették velünk. A levegő. ezért gyanússá válik. Épp ez a szép a Természet ajándékaiban: egyszerűek. erőszakkal a jó közérzet nem hozható létre. mert a munkavégző képesség. a víz és az étel a legfontosabbak az egészség építőelemei között. Tudatos értelmünknél sokszorta nagyobb az az intelligencia. de hosszú távon a többi is lényeges. Sajnos túlságosan is sokan ringatják magukat abba a hitbe. AZ ÉLET L É N Y E G E . erejük mégis hatalmas. hisz nélkülük elpusztulnánk. tehát a test természetes gyógyító folyamatainak is. minden élettevékenységnek energiára van szüksége. Az egészség az életmód függvénye. Ahogy egyetlen megtermékenyített petesejtből felnőtt emberré tudtunk válni. amint elkezdi alkalmazni őket magán. AZ ÉLET LÉNYEGE AZ ENERGIA (Marilyn Diamond) Miután megismerkedtünk az egészség összetevőivel.

Minden szervünk megfelelő működésének alapja a kellő energiaellátás. nem akar beugrani a motor. Betegségteremtő életmódokkal meg­ fosztjuk szervezetünket az egészség alapelemeitől. j ó l működik a gyújtás. és napsütés áll rendelkezésre. Tudom. elkövetünk mindenfélét. könnyen forog az indító. minden külső segítség nélkül létrehozza saját ma­ gát. hogy végül nem marad belőle elég a test öngyógyításához. hogy ez a test önmagát létre tudja hozni. szokatlanul hangzik. Feltöl­ tött akkumulátor mellett minden simán megy. HA HAGYJÁK. annyira hozzászoktunk. ahogy például egy vágás begyógyul. ennek útjába. Elképzelhető-e. hogy az EMBERI T E S T OLYAN REND­ SZER. szerető törődéssel körülvéve. próbálkozunk. tiszta víz. de a káros életmód annyi energiát fölél. ha elegendő friss levegő. nehéz ezt elfogadni. Még akkor sem áll meg ez a folyamat. hogy testünk gyógyítani is képes önma­ gát. Amikor ez a cél nem teljesül. hogyan tartsuk magun­ kat tisztán. Az emésztés kielégítő. akarva-akaratlanul. akár szabad szemmel is látható. Ha van elegendő energia. a motor hamar indul. béké­ ben. hogy j o b b a n legyünk. vagy valamilyen más bevett gyógymóddal. egy csont összeforr. Ha nincs elég energia. művi beavatkozásra van szüksé­ ge? Nem. ha egyes elemektől meg van fosztva. de a karbantartáshoz már külső segítségre. Testünkben is hasonló a helyzet. Ha viszont lerobbant az aksi. kellemes környezetben. az összes gyertya megfelelő szikrát ad. s bekapcsolva tisztán szól a rádió. orvossággal. az egész szervezetet behálózó idegeken keresztül. ÉS FOLYTONOSAN AZ E G É S Z S É G E S Á L L A P O T ELÉRÉSÉRE TÖREKSZIK. hogy a betegséget „kezelni" illik. akkor a test nem tud kielégítően működni. amikor megnyomják. sebészeti beavatkozással. akkor a szervek. Bármi is a gond. harsog a duda. onnan j u t el a test minden részéhez a gerincvelőn. a vérkeringés a megfelelő mérték- 58 . de tény. Az egész visszavezethető az energiára. s ha elsajátítjuk. az egészség építőelemeinek — mint nyersanyagoknak — a fölhaszná­ lásával. Az akkumulátor szolgáltatta áram nélkül a kocsi „szervei" megszűnnek működni. aztán meg el nem tudjuk képzelni. M E L Y Ö N M A G Á T MEGJAVÍTANI IS KÉPES. a légzés j ó l szelel. jó étel.kedés önműködően. a rádió­ vétel gyenge. és az abból kilépő. ugyan mitől is betegedhettünk meg. akkor csak nyöszörög az indító. a fényszórók éles fényt vetnek. Beavatkozunk. a kürt legfeljebb hörögni képes. Pedig nincs itt semmi rejtély! A megfelelően megválasztott életmód mellett a T E S T EGÉSZSÉGBEN M E G T U D J A M A G Á T ŐRIZNI. akkor rendszerint mi magunk állunk. A betegség a test energiaválsága. szervrendszerek is megfelelően tudnak működni. halványan pislognak a lámpák. a szervezet maga megoldja azt. Akár egy gépkocsi villamos hálózatát is vehetjük párhuzamként. de j o b b a n növekszünk. Az idegenergia kiindulóhelye az agy.

a beszéd. a fölvétel. ha szünetel az aktivitás. ahogy az elektromosság tökéletes magyarázata is várat még magára. megkeseredik. keringési elégtelenség. romlik a közérzet. akkor azt ugyanúgy az értelem irányítása alá vonhatjuk. ahogy a villamosmérnökök az elektromosságot. mert azok elvégzéséhez még keve­ sebb idegenergia marad. az anyagcsere folyamatai. Érthető már. Minden életműködés használ föl idegenergiát. Vagyis egyre több ilyen káros anyag gyűlik össze. hogy miért vezet a fáradtság rossz 59 . A test szövetei és nedvei tiszták. a látás. emiatt még több méreg marad a testben. aminek a testben fölhalmozódó mérgező anyagok eltávolítása lenne a dolga. Egészséges életmódot kezdünk azáltal. így a kiválasztás folyamata sem. mert a bele került ételek földolgozódás helyett romlásnak indulnak. a sejtek egészségesek.ben működik. a hallás. hogy figyelmet fordítunk energiáink fölhasználódásának mikéntjére. — valamennyi. A kimerültség. ener­ váltság azt is jelenti. és egy nagyon is ismertjelenség lép föl: a kimerültség. fölszívódás és kivá­ lasztódás. Ha ismerjük az energia eloszlásának és hasznosulásának törvényszerűségeit a szerveze­ ten belül. hogy széles körben fölhasználjuk. tápanyagellátásuk biztosított. És mit gondol­ nak. és egy általános renyhe helyzet alakul ki. ha nem törődünk az energiaellátás megfelelő szinten tartásával. ami tovább hátráltatja a többi élettevékenységet. hogy a testi folyamatok is legyengülnek. Nagyon egyszerű az egyenlet: ha több idegenergiát használunk el. akadályozott tápanyagfölvétel. tehát lénye­ gének teljes megértése nélkül is tudjuk azt hasznosítani. de ez nem akadálya annak. hatékonyan zajlanak. mint amennyit visszatoltunk. nedve megváltozik. akkor a test idegenergia­ szintje lecsökken. besavanyodik. s így önmagát erősíti az önmérgezési folyamat. csakis akkor. A testi energia ellenőrzésével egyben az egészség irányítását is kézben tartjuk. Vi­ szont. a gondolko­ dás. ha hagyjuk lemerülni az „akkut". A kimerültséggel testünk az „önmérgezés" állapotába jut. A sejtek nem jutnak hozzá a megfelelő tápanya­ gokhoz. Romlik az emésztés és a fölszívódás hatékony­ sága is. Tehát megbetegszünk! Melyik dolog tűnik hát a legfontosabbnak a folyamatban? Az idegener­ gia! De tulajdonképpen mi is az az idegenergia? Senki sem tudja ponto­ san meghatározni. a pislogástól kezdve a lélegzésen keresztül az emésztésig. De hogyan pótlódik ez az idegenergia? Alvás és pihenés által. A szervek működése nem lesz kielégítő. hogy aztán el tudjuk kerülni. a fölszívódás és a kiválasztás mind rendben. Hogyan? Tényleg egyszerű rá a magyarázat: kevés az idegenergia. Érdemes megérteni. annak valamennyi testműködés kárát látja. az evés. légzési nehézség támad. az érzékelés. mert ismerjük (vagy legalábbis a villamosmérnökök isme­ rik) hatásait és az elektomosságra vonatkozó törvényeket. üdék. semmi sem működik tisztességesen. hanyatlik az egészség. Rossz emésztés. az izommunka. :mi történik még? A test minden szövete.

A betegség azon a testrészünkön fog először jelentkezni. különben reggelre lemerül az akkumulátor. a rendszeres testmozgás­ nak. a legérzékenyebb. mert túlhaj­ totta magát. Hagyjuk el a túlzásokat. és senki nem tudja azt elvégezni helyette. a kicsapongást. Egy darabig remekül mennek a dolgok. levertnek érzi magát. EGÉSZSÉG KIZÁRÓLAG EGÉSZ­ SÉGES É L E T M Ó D B Ó L T Á M A D . nagyszerű közérzet mellett. amellyel legmostohábban bántunk. hogy mire és hogyan költjük el értékes energiáinkat. a lelkizés. kialusszuk-e magunkat? Kellemes a környezetünk. rosszul kezd kinézni. Ugyanígy ki kell kapcsolnunk testi energiánk fogyasztóit is. Vegyük sorra az egészség összetevőit. maga találja ki tennivalóját. amiről nem is sejtené az ember. hogy a tévé előtt ki tudnak kapcsolódni. gyengének érzi magát. Az éjszakai hírek is alaposan hozzájárulhatnak a kimerültség- 60 . a dőzsölést. mert erre csak ö képes. hogy megtartsuk az egyensúlyt. mint amennyi vissza tud töltődni az éjszaka során. Ilyenkor szerencsére még könnyű visszanyerni a rendes ener­ giaszintet. hogy belebetegszünk. Rengetegen hiszik. napfényhez? Kipihenjük. hogy a mérgek szintje magas. elpazarol.közérzethez? A mérgezettségi szint végül olyan magasra szökhet. Az érzelmi „elszennyeződés" szintjét is szállítsuk alacsonyra. tehát ne ekkor legyen a vendégjárás. ha nem lerobbant telepekkel akarjuk kezdeni a következő napot. izgalmak. végzünk-e elegendő testmozgást? Hozzájut-e a szervezet tiszta víz­ hez és elegendő egészséges táplálékhoz. például örökletes okok miatt a leggyengébb. Egy kimerítő hét után jöjjön el az ideje a helyes étkezésnek. a túlmunkát. tehát általában minden kerülendő. Fáradtnak. szeretet jellemzi-e kap­ csolatainkat? S mindezek az összetevő elemek egyensúlyban vannak-e? Ahol a válasz nem. Kikészül. a friss levegőn tartózkodásnak és a kiadós alvásnak. A fáradtság idültté is válhat. mert munkavégző képességünk nem korlátlan. Ez bizony alaposan vitatható! A legtöbb televíziómüsor elfáraszt. az ivászat. vagy amelyik más. ko­ lonccá válik számára az élet. aggodalmak. Ezért kell abbahagyni energiánk túlzó és értelmetlen pocsékolását. hogy be kell szüntetni az energiakifejtést? Szó sincs róla! De arra igenis oda kell figyelni. vagy a mérgelődés. de az élvezetek túlhajtását is. majd bele is betegedhet. Eleget tartózkodunk-e friss leve­ gőn. a túltáplálást. Véget ért az egészségvárás passzív korszaka. hogy mennyi energiát fölél. Azt jelentenék a föntiek. aztán hirtelen leereszt az ember. Az élethez energiafölhasználás szükséges. hogy ne használjunk el több energiát a nap folyamán. az eltúlzott érzelmek. Mindennapi életünkben sok olyan szokásnak hódolunk. érzelmileg és értelmileg egyaránt. ott mindenkire rábízom. A kocsi fényszóróját is kikapcsoljuk este. ami mértéktelen: a túlzásba vitt nemi élet. csak be kell tömni a lékeket. Az egésznak az a titka. A szervezet így jelzi. akinek elfogy az energiája.

hogy a kimerültség. amelyek alkalmasak lennének telepeink feltöltésére. vad hanghatásokkal. Pihenéshez. Tévhit. nyers kísérőszövegekkel. Vagy láttak már olyan szurkolót. mert valójában minden tevékenység fogyasztja az energiát. amelyik folyamatosan elég magasan fogja tartani az energiaszintet ahhoz. illetve az abból származó nyomott. a betegség megelőzésé­ nek legjobb módja egy értelmes életviteli terv kidolgozása. de annyit már most jegyezzünk meg. Az energia és a jó közérzet fontos kapcsolatának megértése után rátérhetünk már az egészség építőelemeinek tárgyalására.hez. hogy tartós jó egészségnek örvendhessünk. rossz közérzet. mely további zajterhelés az amúgyis zajos mindennapokhoz. Ugyan ki tagadhatná? A tv-műsorok szerves része a folyamatos beszéd. Ilyenkor tudjuk visszanyerni energiánkat. lelki békéről. hogy mit teszünk a viszonylag tevékeny­ ségszegény időszakainkban. annyi bizonyos. valamint idült állapota. hogy bármilyen aktivitás ener­ giatermelő lenne. alváshoz csend és nyugalom dukál. . alvásról. aki eDazult állapotban nézte volna végig kedvenc csapata vereségét? A legtöbb gyermekműsor is fárasztó. nyugalomról lesz még szó. Érdemes arra is odafigyelni. Pihenésről. Az egész könyv erről az értelmes életviteli tervről szól. A hirdetések meg aztán végleg csak az energia lecsapolására valók.

Noha a levegő éjjel-nappal a legelemibb szükségletünk. mi a közös minden szénsavas italban. Igaz. hogy a szén-dioxid halálos méreg. És mit gondolnak. N e m is a mennyiség­ gel. a Föld légköre csupán pár kilométer vastagságú hártya. Az ablakokat gondosan bezárták. Élelem nélkül hetekig. hanem keresni kell a friss levegőt. főleg szén-dioxid távozik a tüdőből. Manapság — szerencsére — már a legmaradibb „szakértő" sem követel kísérleteket annak bebizonyítására. inkább a minőséggel vannak gondok. seregnyi másféle melléktermékkel együtt. A test sok milliárdnyi sejtjének minde­ gyikét oxigénnel kell folyamatosan ellátni. akkor fejenként egy nagyjából húszdekás széndarab jönne össze. ez a levegő. 62 . de ez összesen mintegy 6000 milliárd tonna. hogy jut-e belőle elég. ha nem jut levegőhöz. oxigénnel telítődik. Pró­ báljunk meg — akár csak rövid időre is — megfosztani valakit az oxigénel­ látástól: azonnal kékülni kezd. különben elpusztulnánk. Szinte minden élőlény számára elengedhetetlen a levegő. amit a legrövidebb ideig tudnánk csak nélkü­ lözni. hogy egészségesebb a friss levegő. mint például a friss levegő szükséglete is nehezen érvé­ nyesülnek. mint például az Északi-sark. ahol a gázcserének nevezett folyamat lejátszódik. a vér itt megtisztul. Vitathatatlan. fáradékonyságot okoz. Talán említeni is fölösleges. a szellőzőréseket eltömték. Már 3 százalékban szén-dioxidot tartalmazó levegő is észrevehető álmosságot. Kilégzésnél. de levegő nélkül pár perc alatt végünk lenne. Már olyan távoli helyeken is találtak szennyező anyagokat a levegőben. Tudjuk.Kezdjük mindjárt azzal. hogy számunkra az oxigén a legfontosabb a levegőből. különösen az éjszakai levegőtől féltették őket. amely körülbelül 21 százalékát teszi ki. szódában. s „tudomány­ talan" nézeteik miatt megvetették azokat. mégis ingyen kapjuk. de szerencsére van belőle bőven. Némi fejlődést tehát elkönyvelhetünk. Olykor még a legnyilván­ valóbb dolgok. ital nélkül napo­ kig ki lehet húzni. Rémtörténet: még huszonöt-harminc évvel ezelőtt is sok orvos ó v t a betegeit a friss levegőtől. akik szerint a gyógyuláshoz nem kerülni. s pár perc múlva megfullad. mint az áporodott. Ha a naponta kilélegzett szén-dioxidból kivonnánk az elemi szenet. s nemigen szoktunk aggódni amiatt. Az ember két tüdejének belseje mintegy egymilliárd léghólyagot tartalmaz. még nagyobb szén-dioxid-tartalom meg egyenest vinne a sírba. s az a vér által eljut a test legtávolabbi zugába is.

Úgy vagyok ezzel mintha azt monda­ nák: — Engedd. amit szabad levegőn. ODA KELL MENNI. minden alkalmat érdemes kihasználni. hogy tüdőnk a lehető legjobb. A vidéki levegő azért tisztább. mint ételt-italt együttvéve. a növényzet oxigénné alakítja a szén-dioxidot. > Kösz. cianidok. Költői a kérdés: hol érzi magát jobban az ember. egész finomakat fogok bemosni neked. hogy legalább aránylag tiszta legyen az a levegő. miért oly káros a szennyezett levegő. Szinte hallom a bennfentes ellenvetést: — Ugyan kérem. Az egyik mellékterméke elengedhetetlen alapanyag a másik számára. A világ tengerei fölött is folyamatosan tisztul a levegő. benzol. súlyra mérve mégis több levegőt fogyasztunk.és állatvilág így látja el egymást az élethez szükséges anyagokkal az Anyatermészet csodálatos szervezésében. a szén-dioxid. Az egészség egyszerűen túl fontos ahhoz. de érdemes úgy berendezkedni. de csak kicsit. metán. A H O L A LEGJOBB A LEVEGŐ Napjainkban ugyan lehetetlen már tökéletesen tiszta levegőhöz jutni. hogy ez a mérgező gáz. Az eső átmossa azt. Érdemes hát mindent megtennünk annak érdeké ben... meg a szén-dioxidját is! AMI NEM JÓ. ebből nem kérek! Tartsa meg magának az illető a pofonjait is. hogy megajándé­ kozzuk magunkat s szeretteinket e minden kincsnél drágább holmival. hadd törüljelek képen. hogy akár csak elásítsa magát valaki a szénsavas italban lévő szén-dioxid hatására. forgalmi dugóban. 1. ammónia és így tovább.sörben? Naná. Vessük össze a zsúfolt városban eltöltött időt azzal. Ne aggódj. a többi kocsi kipufogógázait belélegezve. erdőben. Három módszert javaslok. Szabadban és a civilizációtól távolabb mindig j o b b levegő találha­ tó. nemhogy belehelni. vízparton töltünk el. akkor nekünk magunknak is lépéseket kell ehhez tenni. alig fogod érezni. salétromsav. 63 . mert a fák és egyéb növények elnyelik a szén­ dioxidot és oxigént bocsátanak ki. Igenis van választásunk! Ha a közérzetünk érdekében egészségesen akarunk élni. kénes-sav. . vagy egy erdei sétán. hogy ne az utóbbi legyen túlsúlyban. hatalmas mennyiségeket kelle­ ne ahhoz meginni. Tegyük is meg. még rágondolni is rossz. kénsav. A városok többségében a levegő kész vegyszerelegy: szén-monoxid. hogy a lehető legjobb hasznát vegyük a belélegzett levegőnek. Szerencsére a Természet rendelkezik saját eszközeivel és folyamato­ san tisztítja a levegőt. A B B Ó L KEVÉS S E M J Ó . A növény. Hihetetlennek tűnhet. legtisztább levegőhöz jusson. és viszont. Ez viszont megmagyarázza. a szemed alja is épphogy csak belekékül.. sósav és más klórvegyületek.

Különösen az úgynevezett aerob. futáshoz olyan útvonalat keressünk. ezért nagyon kérek mindenkit. A kora reggeli órák ehhez az eszményiek. Égnek áll a hajam. Pedig léteznek más. keresse az alkalmat. a levegő. T E S T M O Z G Á S A testmozgás egy ugyancsak fontos összetevője az egészségnek. Éveket adhat ezzel életéhez! 3. pedig a légzés 64 . Mindjárt más­ képp érzi magát az ember. Hová teszik az ilyenek a józan eszüket? Akkor akár a kipufogómat is bekaphatnák. Kocogáshoz. Könnyen figyelmen kívül hagyjuk. hogy közvetlenül onnan szippantsa­ nak mélyeket a tömény szén-monoxidból! Mintha valaki első osztályú ajándékjegy birtokában mégis a poggyásztérben utazna. de legalábbis a mellékutcákon keresztül. elsődleges és lényeges szükséglet az élet fönntartása szempontjából. a legfontosabb.Nyilvánvaló és rögtön le is mérhető az óriási különbség. a friss levegő kizárólag jó hatású. amelyek hosszabb időre felgyorsítják a szívverést. Láttuk. MÉLY LÉGZÉS (Marilyn Diamond) A nyugati társadalmak emberei ritkán vannak tudatában a légzés életünk más vonatkozásaira gyakorolt hatásának. ami parkon át. amikor a forgalom még nem nagy. válasszunk okosan! Akinek már szerencsére jó szokásává lett a rendszeres testmozgás. Legyünk már észnél. hogy mennél több része lehessen benne. amikor minden a lehető legtisztább. hogy sokszor a heti egyetlen pihenőna­ pot is hajlamosak vagyunk a négy fal között tölteni. betegségtől mentes élet kilátásait. mert a jó levegő áldásos hatásával csakis növelni lehet a hosszú és minőségi. Azért említem itt is. ahol a lehető legjobb hozzá a levegő. amit később még újra fogunk tárgyalni. de a test oxigénellátásában is hangsú­ lyos szerep van. a jó levegő. sokszorozza meg annak hasznát úgy. azaz oxigénegyensúlyon alapuló gyakorlatoknak. hogy azt az elérhető legtisztább levegőjű környezetben végzi. Sajnos már annyi­ ra eltávolodtunk a Természettől. ha tüdejét. mintha semmi közünk nem lenne hozzá. ha zsúfolt kocsiutak mellett kocogókat látok. vagy víz mentén vezet. egészségesebb lehetőségek is! Érdemes élni velük! 2. a gépkocsik még nem rontották el az éjszaka fölfrissült levegőt. hogy fölhívjam a figyelmet: csak ott érdemes ezeket végezni. vérét friss levegő járja át.

ha a váratlanul durva orvosi bánásmódtól megsérülnek az újszülött gerinci véredényei. az egész légzőberendezést igénybe vevő módozatot jelent. hiszen ez alapozza meg a megfelelő légzés elsajátítását az egész életre. Az állatokról lehet­ ne példát venni az ilyenkor követendő ösztönös. hátára fektetve rákényszerítik a légzésre azzal. A légzés rendesen alsó lélegzetvételekből áll. Mennél feszül­ tebb az ember. amit röviden az alábbiak szerint lehet összefoglalni. annál gyorsabb a lélegzetvétel. hogy azonnal elvág­ ják a köldökzsinórt. Ez az első sokk hozzájárulhat későbbi asztma. A kórházi gyakorlat ezzel szemben általában az. az élethez szükséges anyagot. hogy mennél hamarabb elhagyja a szülőcsator­ nát. Ha viszont — például masszí- 65 . csupán a tüdő felső fertályára kiterjedő gyors. háromnegyed óra rendkívül jelentős ebből a szempontból. hogy általában túl hamar vágják el a köldökzsinórt. A legtöbb bába tisztában is van ennek fontosságával. szerető bánásmódról. vagy más légúti betegség kifejlő­ déséhez. Arról van szó. a testből ki-be áramló életerőtjelenti. Bárki megfigyelheti. Siettetik az újszülöttet. hogy saját maga jöjjön rá a levegővétel tudományára. hogy harag vagy ijedtség kapkodó légzést okoz. míg lassan. Az addig csak testmeleggel körülvett csecsemő parányi tüdejébe hirtelen jóval hidegebb levegőt kényszerítenek be. az élethez. kapkodó légzéssel. nyugodtan elindul saját légzése. Ha leáll a légzés. szemben a szokásos. a levegő oxigénjét is. A kisbabának ezt az időt szülőanyja hasán kell eltölteni. hogy mennél gyorsab­ ban igyekeznek levezetni a szülést. noha addigi élete során ez kötötte a magzatot anyjához. kapkodó. mégis — elképesztő módon. Dehát milyen is a helyes léleg­ zetvétel? Harvey és magam egy jógastúdióban sajátítottuk el ezt a tudo­ mányt. A durva bánásmódtól az első lélegzetvétel ziháló. ami lehetővé tenné. akkor az élet is megszűnik. saját tüdejének teljes használatát. addig továbbra is szüksége v a n a köldökzsinóron érkező oxigénre is. amit azután sokunknál ugyanilyen felszínes. kapkodó lesz. Komoly érzelmi károsodá­ sok is keletkezhetnek abból. Ezért kell később bizony újratanulni a légzést is.szerves része életünknek. Noha a légzés az élethez nélkülözhetetlen tüzelőanyaggal lát el minket. ami a „felsőbbrendű" emberekből már sajnos kiveszőben van. De — sajnos túlságosan is gyakran — a hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttese is előfordul. ami aztán egész életére kihathat. ezen keresztül kapott minden. hogy az ekkor kívánatos legnagyobb fokú gyengédség helyett csapkodni kezdik az új jövevényt. ha helyesen akarjuk csinálni. Az újszülöttnek először meg kell tanulnia a légzést. a sebesség az elsődleges szempont. hogy halhassa az ismerős szívdobbanásokat. ami teljes. ziháló légzésmód követ az egész további élet folyamán. Megfosztják attól az átmeneti időtől. és főleg a nyugati világban élők — gyakran megfeledkeznek fontosságáról. A születés utáni első fél-. már a születés pillanatában.

Az egész testre. ahol a légcserének nagyjából 80%-a zajlik. Sokunknak felnőtt fejjel kell megtanulni és tudatosítani a helyes. A légzés a tudatra is közvetlen hatást gyakorol. hogy ugyanolyan őrült körülmények közt egyesek már hajukat tépik. nyugtatókkal tömik magukat. Drámai változás áll be. A gyomor és más emésztőszervek kitérnek útjából. ám születésünk körül­ ményei megfosztottak ettől. míg mások a helyzet urai tudnak maradni. Aki hosszú évekig. ellazult testi és lelki állapothoz mély. aminek egyébként önműködően kellett volna kialakulnia. Sokunk nem tanulta meg az ösztönösen helyes légzést a születés utáni mesterséges stresszhelyzet miatt. noha maguk a tüdők nem rendelkeznek izomzattal. az altest izmai is mozgásba lendül­ nek. könnyebben megbirkóznak ve­ lük. A tüdő felső része tehát csupán vésztartalék. Mindez a tüdő alsó felében játszódik le. A lehúzódó rekesz­ izom megnöveli a tüdők térfogatát. feszültek. A felső 20 százalék csak rendkívüli igénybevételkor lép működésbe.rozás közben. Helyes légzéskor a test alsó része is működik. a tüdőben ettől csökken a levegő nyomása. amit a helyes légzés elsajátítása hoz magával. Ez is magyarázza. rendesen alsó. Legtöbbünk élete ráadásul tele van a „ m o d e r n " kor szülte stresszhelyzetekkel. míg a nyugodt. Épp ellenkezőleg. a stressztűrő képességet is alapvetően megjavítja. növelni fogja a 66 . lassú légzés társul. évtizedekig helytelenül lélegzett. hasi légzést kell(ene) folytat­ nunk. a törzset a tüdők alatt keresztben lezáró boltozatos rekeszizom belégzéskor lelapul. kapkodó gondolatokkal jár. alaposabbá válik. nyugodt légzés a lelkiállapotot. akkor a légzés is lassúbbá. ha az úgynevezett „ ü s s . Felszínes. az fogja csak értékel­ ni igazán a változást. a külső stresszhelyzetek megléte ellenére. stressz esetén. hogy az őket ért kellemetlen behatások jókora részét csak maguknak köszönhetik. Felnőtt korukra emiatt már rengetegen kizárólag felső légzéssel élnek. természetes légzést. gyors levegő­ vétel feszültséggel. saját maguk miatt élték meg stresszként azokat. hiszen a légzés maga is életet jelent. vagy a napon fekve — ellazulunk. legkevésbé sem csökkenti az aktivitást. aminek kiegyenlítésére kívülről friss levegő áramlik be. s ez tovább növeli a stressz szintjét. noha csupán levegőre lenne szükségük. higgadtság egyáltalán nem vezet alacsonyabb figyelmi szinthez. ha begyakorolják a tüdő alsó részének rendszeres használatát. ezért hajlamosak vagyunk a felszínes légzésre. Idegesek. mélyebbé. A mély. Ezt a levegővételi módot megtanulva sokan rájönnek utólag. A légzés működési módját megértve máris lehet kezdeni a gyakorlást. A legszebb a dologban. hogy helyet biztosítsanak a belső szerveknek. ami ugyanebbe a káros irányba hat. hogy a mély légzésből származó nyugodtabb tudat. kifulladtak. az élet minden területére hatással lesz. vagy fuss" helyzetbe kerülünk.

Az alsó. s épp a tudatos. További előnye a hasi légzésnek (ha kell még több). más automatikus testműködéseiket is képesek lelassítani. Kilégzésnél először a felső kéz süllyedjen vissza. ami különösen hanyag. majd újabb négyig számo­ lás alatt engedjük ki a levegőt. s a köldökön fekvő csak utána. széket használva tehát egyenes háttámlájú széken üljünk. A jógik több évezredes tapasztalatok birtokában azonban a többi vegetatív folyamataikra is tudnak hatni. le kell vetkőzni a beidegzett rossz légzési szokásokat és rögtön helyettesíteni is kell őket a megfelelőkkel. tartsuk vissza a levegőt kettőig. hogy egyenes gerinccel. mély hasi légzés ehhez az egyik fontos eszközük. 67 . A belégzés alatt számoljunk lassan négyig. ahogy a mellkas fokozatosan megtelik levegővel. Ugyanakkor nélküle a fe­ szültségek és a tartós légszomj végül is megbetegítenek. a földön keresztbeve­ tett lábbal ülve pedig támasszuk hátunkat a falhoz. a teljes úgynevezett önműködő irányítást ellenőrzés alá tudják vonni. mert a felső. Napi kétpercnyi kényelmes légzéssel kezdjünk. adekvátabb tevékenységre fog serkente­ ni. és az emésztést se lehet parancsszóra leállítani. illetve túl sok feszültség. hogy megfelelően működik-e a hasi légzés. hogy elmélyítsük a légzést és meggátoljuk. Hiába utasítanánk az izzadságmirigyeket. hogy általa a szív munkája is könnyebbé válik. mely fölött bármikor és könnyedén át lehet venni a tudatos irányítást. mert a rájuk fordított idő nem veszteség. A kezek az alhason nyugszanak. stresszhatás után. mellkasi légzés kevesebb helyet hagy a lüktető szív számára. Ezzel a módszerrel lehet figyelemmel kísérni. gyakorolni is kell azt. Belégzéskor először a köldökön lévő kéz érezze a hasfal mozdulását. de fontos. inkább kiegyensúlyoz. A vegetatív idegrendszer szabályozta működések közül egyedül a légzés az. GYAKORLAT A L S Ó L É G Z É S H E Z Állva is. de nem kapcsol ki. Hanyattfekve is végezhetjk a gyakorlatot. hozzájárul az élet­ hez. rossz tartásúak számára előnyös. de hasznuk hosszú távon vitathatatlan. lazító és a szív munkáját könnyítő hatásán kívül a hasi légzés az idegrendszerre is elképesztő befolyással bír. ülve is lehet végezni. hogy újra felszínessé váljék. majd a másik is. Elsőre talán furcsa lesz.tettvágyat. majd fokozatosan növeljük az időtartamot napi öt percre. íme két kis gyakorlat ahhoz. Stresszcsökkentő. ráadásul pontosabb. hogy hagyják abba a verejtékezést. a másik valamivel följebb. Érdemes ezeket naponta végezni. Nem elég ismerni a légzés helyes módját. hasi légzés egyben kulcs a lazításhoz és a test oxigénnel való megfelelő ellátásához is. egyik a köldökön. hanem befektetés. A mély hasi légzés kitisztítja az agyat és pihentet.

számítóbb. mély légzési gyakorlat. pihentető j o b b agyfélteke irányít. A kezeket a fent leírt módon helyezzük a hasra. lazító jellegű. A kapkodó. gépiesebb bal agyfél veszi át az irányítást. ha a légzés — a gondolkodással együtt — kapkodóvá válik. A j o b b oldali inkább alkotó. akkor pedig a j o b b orrlyuk válik dominánssá. hogy mindig is így kellene lélegeznünk. amit fokozatosan napi öt percre növelünk. különösen nem a városi emberekébe. amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az agy bizonyos központjaival. napi két perccel kezdve. lazán és nyugodtan érezzük majd magunkat. Gyakorlása közben tudatosítsuk magunkban. s ugyanúgy végezzük a légzőgyakorlatokat. amelyek „rögzítik" a mellkasi légzést. hogy e gyakorlat során a levegőt az egyik oldali orrlyukon szívjuk be. s szinte önműködően kapcsolunk vissza a mély hasi légzésre. A jógik fölfedeztek egy testi ritmust. Életstílusunk billenti föl az egyensúlyt az agy két oldala között. hasi. Ez a lehető leghatásosabb. hogy megfelelő módon kitáguljon és fölemelkedjen. Ez a helyzet egyben önműködően segíti is a hasi légzést. ihlető. gyors. Lényeges. mely azonnal ellazít és meg is nyugtat. gyógyító és lazító j o b b agyféltekére jellemző tevékenységek nehezen illeszthetők a viharos amerikai életformába. Agyunk két féltekéből áll. Ez készteti majd a mellkast. Üljünk le székre. Az orrlyukak szerepe és az agyműködés közti kapcsolat felismerése révén légzőgyakorlattal segíthetünk a kívánatos egyensúly létrehozásában. Ha a számító. a levegőt pedig háromig számolva tartsuk közben vissza. amely szerint egy óra és huszonnyolc perc időköznyi váltakozással hol a jobb. Helyezzünk a gerinc alá egy hosszában összecsavart törülközőt. LÉGZÉS VÁLTOTT ORRLYUKKAL Ez a légzőgyakorlat nagyon hatásos eszköz az idegrendszer megnyug­ tatására. A két orrlyukat ujjunkkal fölváltva zárjuk. sokk elmúltával. amit csak végezni lehet. A teremtő. mind pedig a kilégzés alatt. akkor szin­ tén vezető szerephez j u t az egyik orrnyílás. míg a bal gépiesebb. de egyenes háttal. ám az ellenoldali. ihlető. Mindkét orrlyukban vannak olyan idegek. Hamarosan az fog furcsának tűnni. vagy a padlóra. 68 . tehát a bal. A gyakorlatot váltott orrlyukkal ötször-hatszor végezzük el. ami az orrlyukak szerepében is vissza­ tükröződik. hol a bal oldali agyfélteke veszi át az irányítást.esetleg olyan ijedtség. ami a csípőtől a fejtetőig ér. Ha a gyógyító. ami kellemes közérzetet eredményez. nyugati életvitelben időnk túlnyomó részében a gépies és számító bal féltekét használjuk. Lassan számoljunk hatig mind a belégzés. s jutalmul kellemesen. majd a másik oldalin fújjuk ki.

feszültséggel terhes. A j ó z a n ész is ezt diktálja: friss levegőt használj. aki megtapasztalja. Pedig ez is olyan apró intézkedés lenne. A megoldás egészen egyszerű: alvás közben legyen nyitva az ablak! Hi­ degben is. Az alvásról van szó. s az élet megér napi pár perc figyelmet. hogy ne fázzunk. Kis ötlet. káros szokásokkal rongálni tüdőnket. s hogy ne korai halállal tegyünk végére pontot. Alvás közben ugyan sok testi működés is pihen. némelyikük azonban épp ekkor kapcsol csak rá igazán.Ezt a gyakorlatot akárhányszor megismételhetjük. hogy betegségek. Emlékezzünk csak: minden kilégzéssel szén-dioxid és rengeteg más mérgező anyag távozik szervezetünkből. mind a váltott orrlyukú légzőgyakorlat elsőrangú eszköz napjaink rohanó világában. amikor csak lehet. Kérdésemre az esetek többségében azt a választ kapom. csak meg kell próbálni. amelynek haszna hatalmas. érzelmileg igénybe vevő eseményhez készülődve. s mindenki méltó is e nagyszerű élményre. amelyben ugyancsak fontos lenne a tiszta levegő. az hinni fog. ha többen alszanak ugyanabban a szobában. de mivel nincsenek vele tisztában. fölösleges fájdalmak nélkül töltsük el. vagy bármilyen más. legalább résnyire. Hat-nyolc óra alvás alatt egy zárt szoba levegőjében az oxigén rovására ugyancsak fölszaporodnak ezek a káros dolgok. Csodálatos ajándék az élet. Végzésük közben érdemes arra is gondolni. Mind a hasi. Sokkal inkább méltó arra. azért elkeserítően sok ember sajnálatos módon még ekkor is szinte belekényszeríti magába a használt. ha alvás közben megfosztjuk testünket a friss levegőtől. botorság lenne hanyagságból. hogy a légzés maga az élet. Hosszasan lehetne sorolni hasznukat. A táplálék fölszívódása és fölhasználódása bizony kárt szen­ ved. A j ó l ismert reggeli krákogás oka legtöbbször a tüdőbe került áporodott levegő. ráadásul egyre kevesebb éltető oxigén kíséretében. legföljebb eggyel több takaróra lesz majd szükség. Ismerve a levegő elsődleges élettani fontosságát. de érdemes bevezetni. vagy pláne szándékosan. Fo­ kozza a káros hatást. mert azonnal nagy haszonnal jár. túl nagy kincs ahhoz. de minek. Márpe- 69 . de ajánlatos napon­ ta legalább egyszer szerét ejteni. hogy nem szokták nyitva hagyni az ablakot éjszakai alváshoz. (Harvey Diamond) Létezik egy másik gyakori helyzet is. Különösen hasznos például fontos értekezletek előtt. áporodott levegőt. s egy idő után minden lélegzetvételnél egy részük visszajut a tüdőbe. semhogy elpazarol­ juk. Ilyen például a tápanyagok beépítésének folyamata.

Föl nem foghatom. mint közlekedési baleset­ ben. Elkeserítő. akik célja szenvedélybeteg áldozatok kinevelése. hogy szándékosan pusztítja testét? Úgy háláljuk meg Teremtőnk csodálatos ajándékát. „Dögkeselyűk. mely a testi romboláson kívül ugyanúgy káros hatással van az érzelmi. Annyira meghasonlott. naponta! Hétszer annyian. hogy ilyen pokoli pusztításnak tesszük ki? Csak az Egyesült Államokban ezrek halnak meg dohányzással kapcso­ latos betegségektől. Az Amerikai Tüdőgyógyász Szövetség egyszerűen a „halál kufárai" címmel illeti őket. szenvedést és korai halált hozó szenvedélyt. élet. 1986. hogy aztán termékeikhez béklyózhassák őket". s mintegy 75 százalékuk szenvedélyesen kötődik e gyilkos kábítószerhez". ki hogyan érez. Túl kemény szavak? Nem! Szerintem nincs rá szó. "A Taber's Medical Dictionary (orvosi szótár) a dohányt következetesen kábí­ tószernek. undok szokást. a tetterőre és az értelemre is. szeptember 30. aki amúgy a közegészség legnagyobb veszélyeztetőjének hívta a dohányzást. de engem velőig megráznak ezek az adatok. legfőbb kincsünket. életünket. a lelki életre. bűzös. v D O H Á N Y Z Á S ÉS EGÉSZSÉG? A levegő és a légzés fontosságáról szólva lehetetlen említés nélkül hagyni a dohányzás undorító.* Manapság 54 millió a dohányosok száma az Egyesült Államokban. Az Amerikai Orvosi Társaság folyóirata 1986-ban átfogó támadást indított a dohányzás ellen.és természetellenes rossz szokását. mocskos.dig a tüdő működésébe történő mindenféle beavatkozás elszívja a tetterőt és megrövidíti az életet. Hatalmas léptékű tragédiája ez az egész embe­ riségnek. Jimmy Carter. Ha valóban e szörnyű szenvedély terjesztése a céljuk. megundorodott volna az emberiség önmagá­ tól. ' Los Angeles Times. mint ahány ame­ rikai elesett a két világháborúban és Vietnamban együttvéve! Nem tu­ dom. tolakodóan bántó. hogy a világ minden sarkában megrögzött szokássá vált. eleve rossz és rettenetesen káros dolog emberek millióinak szenvedélyévé. A korábbi elnök. hogyan vált ez a tökéletesen haszontalan. akkor igazán büszkék lehetnek magukra ezek a „dögkeselyűk". hogy a dohányipar saját haszna érdekében a halál terjesztése mellett kötelezte el magát". Egyszerűen n e m áll rendelkezésre elég durva jelző méltó módon jellemez­ ni ezt a züllesztő. így titulálták a dohányipar vezetőit. 70 . mellyel eléggé el lehetne ítélni ezt az önromboló. egyszer kijelentette: „ M e g g y ő z ő d é s e m . Többen pusztulnak el évente a dohányzás miatt. narkotikumnak nevezi.

Dr. továbbá hogy a heroinhoz való kötődést könnyebb gyógyítani. Dr. érzékeny felületeit. genetikai károsodás. a szájüreg. 71 . A cigarettafüst háromezernél is több vegyi anyagot tartalmaz. fekély. Poland annak elis­ mertetésére törekszik. végtagzsibbadás. a Nemzeti Kábítószer Intézet igazgatójának véleménye szerint a dohányzáshoz való beteges kötődés lehetősége sokkal nagyobb. erősen mérgező. gyomorsavtúltengés. Paul Erlich. Bárki megfigyelheti. illetve akár a véredények teljes elzáródása. az íny. — AKROLEIN — SZÉN-MONOXID — NIKOTIN — A M M Ó N I A — HIDROGÉN-CIANID — HANGYASAV — NITROGÉN-OXIDOK — FORMALDEHID — FENOL — ACETALDEHID — K É N H I D R O G É N — PIRIDIN — M ETIL­ KLORID — PROPION-ALDEHID — METANOL — A R Z É N V E G Y Ü L E T E K Gyakorlatilag földeríthetetlen mindaz a káros hatás. A dohányfüst jóval melegebb a forró ételnél. azért legalább említést érdemelnek. William Poland. magas vércukorszint. Ezek a csípős dolgok aztán csak tovább ingerlik az ajkak. betegségek és halál okozói. akár már ötven éves kor körül. hogy csupán két ilyen vegyület minden együttes hatását kiderítsék. hörghurut. spontán vetélés. a torok kényes. heroinra. iszonytató horrortörténet: rák.Kábítószerről és szenvedélyes kötődésről hallva a legtöbb ember alkohol­ ra. Dr. a Stanford egyetem biológiaprofesszora szerint milliónyi vizsgálatra lenne szükség már ahhoz is. így nagybani pusztítást rendez a nyálka­ hártya és az ízlelőbimbók sejtjei között. hogy a dohányzás halált okozó hatása akár nyolcszorosa is lehet a túlzott alkoholfogyasztá­ sénak. magzathalál. De a már ismert dolgok puszta fölsorolása is kész rémregény. koraszülés. magas vérnyomás. Csak a jó ég tudná megmondani. az arcüreg. Újabb kutatások szerint a dohányzás az Alzheimer kór korai kialaku­ lásához is hozzájárulhat. hogy milyen mértékű egészségromlás és hány betegség tulajdonítható a dohányzásnak. heresorvadás. amelyek kínok. a dohányo­ sok sokkal több sót. vagy más hasonló veszélyes anyagra gondol. mert alig érzik az ételek saját. paprikát használnak. Hogy tetszenek ezek a kilátások? A dohánygyárosok eközben évi húszmilliárd [20'000'000'000] dollárnál is többet zsebelnek be olyan termékek eladá­ sából. mint a dohányzáshoz fűző szenvedélyt. érszűkület. a nyelv. Azt is állítja. mint alkohol vagy heroin esetében. melyet e méreg­ turmix okoz. mint bármilyen más kábítószer esetében. amelyek­ ből jó néhány hírhedetten káros. eredeti ízét. impotencia. Ráadásul a heroinfogyasztás halálos kimenetelének valószínűsége is kisebb. miszerint a dohányzás és a halálozás közti össze­ függés sokszorta veszélyesebb. meddő­ ség. szívritmuszavar és az abból következő szívelváltozások. az ízlelőbimbók érzéketlensége és életfontosságú sejtek tömeges elhalása az ajkaktól a tüdőig. szenvedések. szívbaj.

Az elmúlt tizenöt évben rengeteget kutatták a kérdést. hogy az egészségügy hadjáratot folytat a dohányzás ellen. mert nem gondoltam volna.) Nehezen tudom megemészteni. hogy ennyire káros. Hogy túl messzire mentem volna? Nem hinném.) Ma már egyértelmű. És máris itt vagyunk a passzív. (Amíg ki n e m kell operálni a dohányos gégéjét. Tudják miért? Női ajkak között fityegő cigaretta látványa egyszerűen annyira taszító. megfellebezhetetlen tény. bizonyított.Furcsa ellentmondás a cigarettahirdetésekben: talán Önök is észrevet­ ték már. az adóinkból elvett dollárok száz­ millióival támogatja a dohánytermesztést. krákogó asszony helyett persze mindig egy legjobb éveiben járó. nem? DOHÁNYZÁS MÁSODKÉZBŐL „ N e k e m ne szóljon bele senki. de azzal legalább másoknak nem ártanának. a mezőgazdasági részlege meg pénzzel. nehezen légző. Aranyos. de meglakol. ugyanakkor ugyanannak a kormánynak egy másik. hogy 72 . de másokat. Mert önmagát bárki mérgezheti. hogy bagózok-e vagy sem!". British Medical Journal. mivel ez amolyan férfias. azaz Dohányzás és Egészség Mozgalma) immár két évtizede tekintélyes szervezetétől. Urak esetében már megengedett. hogy éppen a szájában lenne a cigi..) A hölgy a bűzrudat általában — sikkes mozdulattal — a kezében tartja. ha ittasan gázol. hogy aztán beszéd helyett élete végéig a torkába épített csövecskén keresztül susog­ hasson csupán. melyekhez az e könyv írásához végzett búvár­ munka során jutottam. Az A S H (szó szerinti jelentése hamu. Természetes ellenérzé­ semen kívül íme pár tény. A fegy­ vergyűjtő szenvedély sem lehet jogos indok emberek lelövöldözésére. vonzó. valójában a dohányérdekeltségek hatalma ellen. saját ügyem. köhögő. (Belvilága már kevésbé kecsegtető: szagoltak már bele mondjuk egy reptéri hamutartó hengerbe? Illata egy hetek óta döglött kecske kipárolgásával vetekszik. ahogy az iszákos is büntetlenül berúghat ugyan (hogy egy másfajta önpusztító eltévelyedést említsek). aki föllépésével dohányzásra (is) csábít. ahhoz már nincs joga! Ugyan­ úgy. .macho" póz. kívülről ápolt külsejű nő az. hogy a hirdetők íratlan szabálya szerint ezt tilos muto­ gatni. a kényszerdohányzás kérdésénél. Akár föl is gyújthatják magukat vagy kútba ugorhatnak. az se lenne nagyobb esztelenség. (Például: Journal of the American Medical Association. Lancet. amikor az ártatlan áldozatok nyelhetik a mérget mások füstjéből. mondhatják sokan. Washingtonból kapott idevágó adatok még engem is letaglóztak. És ez így igaz. A tipikus. számtalan tanulmány jelent meg róla a világ legnevesebb orvosi lapjaiban. de dohányzó nőt soha nem mutatnak úgy. a törvény segítségével harcoló Action on Smoking and Health.

akkor tudhatjuk majd. A másodlagos. de ebben megakadályoz a szomszéd asztal felől orrunk alá kígyózó dohányfüst. szénanáthát. Statisztikákból kimutatták. a nikotin és a szén-monoxid. Ez ügyben egyedül a megbetegedés kockázatá­ nak mértéke vitatott még. V a n gyerme­ ke és mégis dohányzik? Kérem. Számomra a kényszerdohányzás gyermekekre gyakorolt gyilkos.a dohányfüst a passzív „kényszerdohányzás" útján ártatlan nem do­ hányzókon is rákot okoz. amely a dohányzásnak a magzatra gya­ korolt káros hatását bizonyítja. illetve akár 10 százaléknyival is lecsökkentheti a várható születési súlyt. Az allergiával foglalkozó orvosok is tudnának egyet-mást mondani a dohányfüst erős allergiás tüneteket (asztmát. A szülők dohányzása és a hároméves kor előtt fellépő tüdőgyulladás. „elidegeníthetetlen személyes jogait" gyakorló valaki a képünkbe fújja a füstöt. hogy az egyik legvadabb környezetkárosító vegyszerkotyvalék készül tüdőnkbe kúszni. mint a beszívott. rom­ boló hatása a legmegrázóbb. például agykárosodás. akik kizárólag mások dohányfüstjének „köszönhetik" e végzetes betegségüket. Egy környezetvé­ delmi tanulmány (amely neves szaklapban látott napvilágot) nemzetközi adatokból megállapította. kétszer annyi nikotint és ötször annyi szén-monoxidot tartalmaz. Mesés! Amikor legkö­ zelebb szeretnénk jóízűen elkölteni vendéglői vacsoránkat. amikor legközelebb egy ilyen. de koraszülés­ hez is vezethet. amely sokszor kórhá­ zi kezelésre is kárhoztat. Jusson ez eszünkbe. arcüreggyulladást) kiváltó hatásáról. A füst három legveszélyesebb összetevője a kátrány. Egy tizennégy évig tartó j a p á n megfigyelés kimutatta. hogy évente mintegy ötezren halnak meg tüdő­ rákban olyanok. E szembetűnő jelenséget a kutatók egyértel­ műen a passzív. vagy legfeljebb az ajtón kívül! A magzat a passzív dohányzás legártatlanabb áldozata. mint nem dohány­ zó férjek feleségei esetében. Utóbbi a legkártékonyabb. kényszerdohányzásnak tulajdonítják. Végtelenül elszomorító. Egyszerűen megbocsáthatatlannak tartom. illetve hörghurut is egyértelműen összefügg. ne tegye. hogy dohányo­ sok feleségeinél a tüdőrák kockázata sokkal nagyobb. A dohányzás többek közt korlátozza a fejlődő magzat megfelelő oxigénellátását. Számtalan jelentést ismer a szakirodalom. hogy egyenes arányú az összefüggés a csa­ ládtagok dohányzása és a gyermekek légúti megbetegedésének gyakori­ sága között. a kifújt cigarettafüst egységnyi térfogata kétszer annyit kátrányt. aminek súlyos következményei lehetnek. 73 .

Hát nem megérdemelnék a „minden idők legnagyobb hücpe bajnokai" címet? Hadd mutassam be egy kicsit a Dohányintézetet (Tobacco Institute) azoknak. hogy kerüljük. Asztalaikon olyan hercig táblák díszlenek. míg a demokrácia. Tőkét kovácsolnak az emberi nyomorúságból. mialatt 74 . Csupán arról van szó. A „ h ü c p e " jiddis kifejezés. akik eközben igyekeznek jó színben föltüntetni magukat. aki mondjuk téglával akarja szétloccsanta­ ni saját fejét. irgalom atyja. s még vagy húsz aktivistájuk működik ország­ szerte. hogy bepalizzák az embert. passzív dohány­ zás veszélyeire és arra intenek. hogy enyhítő körülményként vegyék figyelembe árva mivoltát. bár szerintem inkább saját hasz­ nuk csökkenése az. mint: „ K ö s z .HÍRVERÉS A Z EGÉSZSÉGTELENSÉGNEK? Bizonyára megpróbálnánk segíteni. A halál kufárai. a cselekvési szabadság véd­ nökének szerepében tetszelegnek. mint bármilyen más kábítószer. Ó. Úgy nyolcvanan lehetnek ott. próbálnak olyan embereknek látszani. mintha Hitler megbízásából azt hirdet­ nék: — Á. a jó öreg Adolf egyáltalán nem olyan rossz. ne hagyj el! Akkor talán a heroint is egész oldalas hirdetéseken kellene reklámozni? Nevetséges! PEDIG A D O H Á N Y Z Á S MÉG A HEROIN­ NÁL IS ROSSZABB! Miért lenne akkor rendjén való. még hatalmas hírverést is csapnak terjesztésére. hogy nem magát a dohány­ zást. Olyasmi ez. Washingtonban székelnek. a rák okozói. mint híresztelik. hogy gyakorolja veleszületett emberi jogát önmaga kifejezésére és megvalósítására az ő sajátos. jópofa fickók. a sajtóban és plakátokon egyaránt? Évi kétmilliárd dollárt költenek el csupán arra. hanem az ahhoz való jogot képviselik. Mindig gondosan kihangsúlyozzák. Valójában a dohányipar érdekében lobbiznak. amit igazából sajnálnak. akik esetleg még nem hallottak volna róla. beleértve a heroint is. leállítani az önpusztítást. hogy a dohányzás nagyobb veszélyeket rejt magá­ ban. egyéni módszereivel. Mi több.és anyagyilkos arra kéri bíráit. Jelentését talán az a történet magyarázza meg legjobban. Az intézet alkalmazottai amúgy vidám. de szemrebbenés nélkül megyünk el dohányzók mellett. amelyek fölhívják a figyelmet a kényszerű. noha bebizonyosodott. hogy egyesek az ijesztgetés módszerével akarják befolyásol­ ni a közvéleményt. A „sajnálkozók" meg a dohánygyárosok. a Capitol Hill közelében. amennyire csak lehet." Az „egyesek" ebben az esetben azon orvosi körökre vonatkozik. egy elegáns irodaépületben. amelyben az elvetemült apa. minket és tizenéves gyerme­ keinket. hogy országszerte kínálják a dohány­ árut. akik közmegelégedésre keményen megdolgoznak saját megélhetésükért. noha a cigarettafüst összetevői bizonyítottan egy iszonyú. hogy nem vettél levegőt. halálos baj. Képmutatásban szerintem ezt is messze fölülmúlja az alábbi hirdetés: „Sajnálatos. ha olyan embert látunk az utcasarkon.

hogy a kétezredik évre füstmentessé tegye Amerikát. ha egy köhög. s azok egyre szigorúbbak. a látás. vagy . hogy a köhögések 96 százaléka nem dohányfüst miatt esik. miután sikerült felhagyni önromboló szenvedélyükkel. hogy ön le akar szokni. 1979 óta a cigarettafogyasztás évről évre csökken az Egyesült Államokban. a bőr. Szóvivőjük hangoztatja. az is valami más okból. Magasztos célja. Mintha a gázolást nem a részeg vezető meg a száguldó kéttonás kocsi okozta volna. vagy szeretne teljesen leszokni. s fölmérések szerint a dohányzók 60—90 százaléka nagyon szeretné leg­ alább csökkenteni napi adagját. de minden egyes szerv és szervrendszer is megsínyli az így lecsökkent vérellátást. aki a dohányzást tartja az egyik leg­ veszélyesebb környezeti ártalomnak. Minden dohányos áldani fogja a napot. Szerencsénkre sokszor nyílt alkalmunk megfi­ gyelni az előnyös egészségváltozást azoknál. mondjuk az előző napi meccsre. a szív. Ha rajtam múlna. 75 . hiszen az került közvetlen kapcsolatba az áldozattal. hanem az a bolond festék a kocsin. Az emberi testben a véredények összhossza meghaladja a 150 000 kilométert. akiket repülővel utaztatnak mindenhová. ahol csak valamilyen jogi eljárás folyik a dohányzás korlátozásával kapcsolatban. hanem — például — a levegőben keringő gombaspóráktól. Szerencsére egyre kevesebben dőlnek be a ilyen propagandának. . Boldogság volt látni azt az elragadtatott örömet.Megpusszanthatod a csikkemet!". de szüksége lenne egy kis segítségre. a hallás. hogy nemcsak a végtagok. Egyre több helyen vezetnek be dohányzást korlátozó rendszabályokat. Ilyenkor illik öt­ letesen valami másra terelni a szót. a mirigyek. az Egyesült Államok vezető tisztiorvosa. egyik napról a másikra. ami sugárzott belőlük. C. Ez utóbbi különösen tetszik nekem. Tanúságtételre saját felbérelt „hitelt érdemlő szakértőkkel" rendelkez­ nek. szinte megújult életük. akik megtették ezt a bölcs lépést. Kárt szenved a máj. az agy. minthogy egészsége érdeké­ ben megpróbál leszokni. a vese. Sze­ rintük kétmillió dohányosból j ó . Ugyanakkor minden egyes cigaretta összehúzódásra ingerli ennek a hatalmas hálózatnak vala­ mennyi vérerét. Egyszóval nehéz őket komolyan venni. Az én emberem! Hadd tisztázzak még valamit. a gyomor. tehát MINDEN! Dohányosnak aligha támadhat j o b b ötlete. hát Nobel-díjat kapna dr. hogy a dohányzás okozta betegségből eredő halálnak manapság kisebb az esé­ lye. mint szóvá tenni egy-egy fullasztó köhögési rohamot. Nem j u t hozzájuk elegendő éltető oxigén. Tapintatból tilos beleavatkozni embertársaink magánügyeibe olyasmi­ vel. Az igazi baj az. Nem csoda.dohányoztam!". Két módja van a dolognak: hirtelen. Everett Koop. amikor megszabadul a halálos szenvedélyétől. Állítják. hogy dohányosok gyakran érzik végtagjaikat hidegnek. Tételezzük fel. hogy valakit egy dinoszaurusz fog laposra taposni. Átalakult. mint annak.

tej. de hatásukat csökkenteni lehet. Tudjuk. hogy testünk egészségesebb lesz. Ugye. 7 a semleges. nyugtalanság. szénsavas italok. alkohol.avagy szép fokozatosan. mint főfájás. Gyümölcs és zöldség fogyasztása ugyanis nagyban támogatja a kiválasztás folyamatát. Azt tapasztaltuk. kávé. s így a megtisztulás is időbe és némi nehézségbe kerül. az emberi test belseje enyhén lúgos kémhatású. De mást is lehet tenni az ügy érdekében. hogy semlege76 . s nem nehezék kell a süllyedő hajó megmentéséhez. hogy érdemes csökkenteni fogyasztásukat. A vér pH értéke 7. hogy hígítsa. ésszerű lesz a savas dolgok bevitelét csökkenteni erre az időszakra.35 és 7. és ez okozza az említett mellékhatásokat. Mindkét módszernek megvannak a maga eszkö­ zei és várható mellékhatásai. a nikotint. A szokásos étrend legtöbb savat termelő összevetői a hús. A következő lépés a túltengő savakkal szemben az lehet. de van más ok is: a szervezet vizet tart vissza. hogy nem érdemes savteremtő étkekkel támadni a testre.) A nikotin. a kátrány és szinte minden káros anyag a cigarettafüstben savas irányba billenti a belső pH-egyensúlyt. só. tejtermék. például az étrenddel. el fog múlni. Persze nem kötele­ ző mindet teljes mértékben száműzni az étrendből. amikor az épp savas mérgektől próbál megszabadulni? Tüzet sem lehet olajjal oltani. (A kémhatás mértékét a pH érték adja: 0 a teljesen savas. hogy a helyes úton járunk. Sokan panaszkodnak: elhíznak. tojás. de kinek-kinek csakis saját elviselhetőségi határain belül. Nem kell miatta aggódni. gabona­ készítmény (cereália).40 közötti. Biztasson mindig a tudat. Két­ ségtelen. amíg azok végleg eltávoznak a testből a kiválasztás szokásos csatornáin. csupán arról van szó. Ez az állapot attól függően tart hosszabb vagy rövidebb ideig. így valószínűleg olyan megvonási tünetek fognak föllépni. ahogy a test igyekszik végre megszabadulni tőlük. önmaga számára elviselhetőbbé tegye a fölsza­ baduló veszélyes mérgeket. végül is erős méreggel itatódott át az egész szervezet. Ezek a tünetek kényelmetlenséget okozhatnak. hogy mennyi a fölhalmozódott méreg. Mivel a testnek ilyenkor elsősorban savas jellegű mérgektől kell megszabadulnia. ha abbahagyják a dohányzást. Mennél nagyobb mérték­ ben segítjük testünket. főleg. szenvedéllyel van dolgunk. hogy az egyéntől függően egészen szélsőséges kü­ lönbségek lehetnek a leszokás mellékhatásainak mértékét illetően. A folyamatok megértéséhez hasznos lehet az alábbi kis élettani ismeret. Ne felejtsük el. a kátrányt. az alig észrevehetőtől az iszonyú kínlódásig. Érthető. ha mi magunk is segítjük a méregtelenedést. az ilyenkor szokásos súlynövekedés egy része a „lelki szükség­ letként" jelentkező pótevés eredménye. hogy jobban tudjuk majd élvezni az életet. annál hamarabb tudunk megszabadulni az átmeneti állapot kellemetlenségeitől. Leszokáskor a már lerakódott mérgek fölkavarod­ nak. lehet abban valami. 14 a teljesen lúgos.

Meg is értem. édes levelek. alkalmat ad egy fontos. evés előtt. Mindenki maga sorsának kovácsa. Nincs csodarecept. Használjuk föl a velünk született. hogy ihassak. annak ajánlom a T E S T K O N T R O L L című könyvben leírt programot. Majdnem lehetetlen rossz társításban fo­ gyasztani ezt a remek zöldséget. A zsírok semleges kémhatásúak. s legyen akkor is az. hogy dohányzik. Folyton az a jelenet jutott eszembe. Ez irányban a kis lépést is érdemes megtenni. amikor nekem ajánlották. általában szeretnének megszabadulni ettől a szokásuktól. próbálják ki. Aki ez ügyben további irányításra vágyik. de ilyen apróságok rengeteget számít­ hatnak a dohányzás elleni harcban. Csak azt tudom mondani az idegenkedőknek: sokkal j o b b a dolog. Kérem. A jó levegő egészséges. hogy egy rossz szokást. ez lesz a következő kérdés: „ A z t á n melyik az a lúgosabb étel?" Jó kérdés. ha saját egészségéről van szó. ez világos. amiben W o o d y Allén az Annié Hall című filmjében a pincértől „alfalfa csírát élesztőpürével" rendel ebédre. a dohányzást egy új. fejes saláta is. Szemem láttára is sokaknak pillanatok alatt elmulasztott (általában helytelen táplálkozásból fakadó) gyomorégést már pár szelet zeller is. Nem akarok a szakértő szerepében tetszelegni. helyett. más ételek savasak vagy lúgosak. a belső. mint amilyennek hangzik. Levegőt! Tiszta. Tehát kevesebb savas és több lúgos hatású ételt kell a méregtelenedés időszaka alatt fogyasztani. Nehéz helyzet. alatt. de egyszerű dolog közlésére: megfelelő ételtársításban fogyasztva minden nyers gyümölcs és nyers zöldség lúgos. mindenhez megy. „ C s a k nem fogok zöldségen kérődzni egész nap?". mert nagy haszonnal jár. Magam is gyakran használom éhség és főleg szomjúság csillapí­ tására akkor. a mai „szakértők" úgyis túl keveset bíznak az emberre. hogy ne maradjon „lelki ür" utána. amikor még nem telt el elég idő az előző étkezés óta ahhoz. nem kellett megtanulni. az elérhető legtisztábbat. kellemes meglepetésben fogják részesíteni önmagukat. s remek módszer arra. egészséges szokással szorítsunk ki. friss levegőt. lekötötte a savat. Ráadásul segít a dohányzás elhagyása után gyakori elhízás elleni küzdelemben is.sítjük őket lúgos ételek fogyasztásával. zöldpaprika. én is hasonlóan gondolkodtam. Fogadni mernék. hallom a méltatlan kodást. De nagyon jó ilyen célokra uborka. Érdekes. 77 . hiszen ezek a gyakorlatilag nulla fűtőértékű táplálékok a gyomorba jutva az éhet és szomjat is elverik. ezt kezdettől tudjuk. ösztö­ nös tudást a helyes életmód kialakítására! (Marilyn Diamond) A dohányosok többsége egyáltalán nem örül annak. után. utóbbinak különösen a „szíve". megszűnt a fájdalom. hogy a leglúgosabb étel egészen hétköznapi: a zeller.

ha negatív képekben jelenítjük meg a cigarettázást magunk előtt. egy földi gyehennát. szabadabbnak. Azt akkor már tudtam. önmarcango­ ló mozigépész. Az oxigénel­ vonás egy másik tünete az ingerlékenység volt. hogy agyam saját káromra folyton a kellemetlen „felvételeket" játssza vissza. nem hagytam. szinte ragyog. egyszóval. mire végeztem az első reggeli cigaret­ támmal. Állandó lelkifurdalás gyötört. mit beszélek. a dohányzással is gyilkolni magam. akkor miért ne sikerülhetne bárki másnak is? Tudom. i A dohányzás eldurvítja a testet. csomós halmazokba húzódnak össze. semmi sem teszi gyorsabban tönkre ártatlan. nem feltétlen testi szük­ ségletem. a bűz? Nem. De ebből még van menekvés! Törölni kell ezt a sötét rémképet. Most is élénken emlékszem. hogy a cigarettázás abbahagyható. Leszo­ kás után tovább növelte boldogságom. erősebbnek éreztem magam. Sikerült kézbe venni gondola­ taim irányítását. Lányok. s behelyettesíteni egy másikkal. ruháimba. benne kinek-kinek saját bugyrát. és minden vonatkozásban egészségesebb­ nek. Greg. A leszokást elkezdve elemezni kezdtem azokat a helyzeteket. nem szerettem mások előtt cigarettázni. hajamba. ebben lehet is valami. áttetszőbb lesz. s ezzel a gondolati trükkel sikerült lelkileg is megszabadulni a dohányzás kényszerétől. a kültakaró sejtjei is kemény. mikor láttam. S ha egyvalakinek már sikerült. melytől a sejtek. ebből elég" szóltam ilyenkor magamhoz. mi kárt tesznek magukban. Paradicsomi helyzet-e az. ez a kép inkább a poklot idézi. A napi első slukk mindig kényelmetlen feszültséget ébresztett gyomromban és zsigereimben. így leszokás során igyekeztem az ilyen helyzeteket is távol tartani magamtól. kisimul. Oxigénhiányt okoz. fohászkodok: bárcsak fölfognák. rágódok. s valamiféle űrt éreztem fejemben. (Na. ha dohányzó fiatalokat látok. hogy ne gyújtsak rá. mint valami őrült. legtöbbször akkor kezdem fizikailag. ha negatív érzelmek uralkodnak bennem. agyam ezzel jelezte az oxigénhiányt. milyen volt. amikor kelle- 78 . Ma már tudom. természetes szépségeteket! Segíthet leszokásnál. hogy a dohányzás elhagyásának eredményeként bőröm is megfiatalodik. merthogy volt már rá eredményes példa. amikor lelkemet is öli valami. „ L á n y o m . magam is e szenvedély rabja voltam tizenhéttől harminc éves koromig. féltékenység gyötör. Az öngyilkosság — még ha csak apránként is követi el az ember — nem szereti a nyilvános­ ságot. bajom van. ha valakinek orrán-száján dől a füst. Ráadásul undorodtam a füst ízétől és a szagától is. irigység. amikor cigaretta után nyúl az ember.de n e m reménytelen. Azóta. amely belevette magát leheletembe. Rádöbbentem. de a szenvedély még saját gyermekem kérése előtt is bezárta fülemet. sokszor szinte könyörgött. Önbecsülésem megerősödött.) Kisfiam. s gondolataimat valamilyen kellemesebb téma felé irányítottam. kezemen a bőrbe.

nem ez a Természet rendje.mes környezetben füst helyett tiszta. hogy a levegő maga az élet. 'A cigaretta utáni vágyat könnyen és akaraterő. ha esetleg rágyújtok". Még akkor sem. és ezt a pozitív képet vetítsük aztán mennél gyakrabban lelki szemeink elé. A mai naptól fogva N E M T E K I N T E M M A G A M A T D O H Á N Y Z Ó N A K . Aki le akar szokni. 1502 Telefon: 142 57 60 (Ford. az először is tudatosítsa magában. akik tudjuk. BÁRKI. További információ: Pf. HISZEN M Á R MILLIÓK MEGTETTÉK. s mindenkiére. 59 Budapest. friss levegő járja át a tüdőt. T e sem érsz keve­ sebbet náluk. megjegyzés) 79 . hogy „ T E R M É ­ SZETES ADOTTSÁGAIMBÓL EREDŐEN ÉN N E M VAGYOK D O H Á N Y O S ! A Teremtő nem arra szánta az emberi fajt. Folyamatosan tudatosítsuk ezt magunkban. hogy egyedei füstös tüdővel éljenek. ÍGY T E M A G A D IS A B B A T U D O D HAGYNI A DOHÁNYZÁST. E törekvésében mindenki számíthat szeretetteljes szurko­ lásomra. erőfeszítés nélkül kiolthatjuk magunkban a Silva-féle Agykontroll segítségével. s akkor egyre kevésbé vá­ gyunk a cigarettára*.

nem lenne állati. íme a víztartalomra vonatkozó néhány részadat ezen a hetven százalékon belül: A részarány persze nem minden. Vallásos tisztelet övezi a Gangeszt Indiában. Az ókori egyiptomiak imádták a Nílust. Az emberi test hetven százaléka víz. Minden életműködéshez vízre is szükség van. s a görögök templomokat emeltek forrásaik közelé­ ben. az emésztéstől a fölszívódáson keresztül a hasznosításig és a kiválasztá­ sig. Vagyis valamennyi esemény vizes közegben játszódik le. ez alól nincsen kivétel. Hadd említsek meg pár területet. még ha tovább ki is lehet húzni nélküle. hódolnak a víznek. A világ minden kincsénél értékesebbé válik. hogy az étel a szájba kerül egészen addig. míg munkává és szövetté. attól a perctől. a magok nem hajtanak. Manapság nem történnek 80 . Nem csoda. emberi élet sem. A víz legalább olyan fontos. gondoljunk csak egy fenye­ gető sivatagi szomjhalálra. Víz a hordozó közege minden tápanyaggal kapcsolatos folyamatnak. Nélküle a növények kiszárad­ nak. pár életműködést. A keresztelkedés is vízzel történik. hogy sok helyütt szent dolognak tekintik. a Föld egész felszíne víz nélkül csak sziklapuszta volna. amelyben a víz játssza a főszerepet. hogy szinte ingyen. s máris könnyebb lesz belátni a víz jelentősé­ gét. vérré. ha hirtelen a szükségesnél kevesebb jut belőle.Ne tévesszen meg senkit. A víz az élet egyik lényegi összetevője. mindig elegendő víz áll rendelkezésére. mint a levegő. izommá alakul át. csonttá. Víz nélkül a test bizony csak por és hamu. 1.

és viszi. Elegendő víz nélkül kiszáradna a száj. s ennek legfontosabb eszkö­ ze megint a víz. ez tartja meg puhának és simának a határoló hártyákat. a vesébe. ez akadályozza meg a túlmelegedést. húgysav és ammónia. hogy kivonja. Pár foknyi belső hőmérséklet-változás már halálos lehet! A test hőmérséklet-szabályozása tehát életbevágó. melyek legfontosabb alkotórésze a víz. amelyeket föl kell oldani. azonnal súlyos zavar támadna ezekben a folyamatokban. zsírt. Állna csak elő belső vízhiány. 5. ásványi anyagokat. mint 90 százaléka víz. a bélbe. ajándékba kapott csodákban telnek. de valamennyi belső szervre is érvényes. A viz lényegi összetevője minden sejtnek. sőt. hogy mennél hamarabb megszabaduljunk tőlük. szövetnek. amire nincs szükség. az izmok egymást tépnék. Sze­ rencsére nem így van. se köpni. Tudjuk.csodák? Hát mi az. a tüdőbe és a bőrhöz. Kenőanyag nélkül a szervek összetapadnának. hogy csak néhányat említsek azok­ ból a mérgekből. belső szerveink testnedvek tengerén úsznak. melyek a víz által valósulnak meg. minden egyes sejthez? Víz által! Vizet használ a szervezet. hogy legnagyobb részarányú összetevőjük a víz. s más életfontosságú anyagokat. a csontok elpattannának. 4. Említettük már. A vérnek több. részben a sejtek hulladékából. Szén-dioxid. Víz a test legfontosabb kenőanyaga. miként jönnek létre a test belsejében mérgező anyagok. ami kell. ha az emberi társadalom legalább meg tudná közelíteni az összhangnak ezt a magas fokát. A vese. De hogyan történik meg mindezeknek a szétosztása és elszállítása min­ den egyes szervhez. Víz juttatja el mindezt a kiválasztás szerveihez. Bizonyára sokkal kevesebb bajunk lenne. se nyelni. a fehérjeátalakítás mellékterméke­ ként nitrogén. szénhidrátot. 2. Emésztésre is képtelenek lennénk. testfolyadék­ nak. elszállítsa és a megfelelő helyeken lerakja ezeket az anyagokat. 81 . mennyire fontos. ahogy vérré válik az alma? Hétköznap­ jaink is ilyen varázslatos. s recsegne-ropogna a sok ízület. 3. össze kell gyűjteni és el kell távolítani a szervezetből. de beszélni sem tudnánk. a tüdő és a bőr útján a test állandóan vizet ad le. hisz épp az emésztőnedvek víztartalma a legmagasabb. fehér­ jét (aminosavakat). Azt is hangsúlyoztuk. a táplálék tartalmaz vitaminokat. a belek. 6. részben a táplálék lebontása során. ha nem csoda. megakadályozza a súrlódást a szövetek közt. Hát nem ügyes? Ugyanaz a víz egyszerre hozza. az épp szükséges mennyiségben és pont a kívánt időpont­ ban. hasonlóan az ember által kiagyalt hűtőrendszerekhez.

. azon belül is főleg az elmúlt pár évtizedben. mert akad. nincs üdítőbb egy pohár víznél. íme az egészen egyszerű recept ahhoz. hogy van olyan időszak is. hogy több kár lesz belőle. s nem átallanak a szomjas gyereknek is ilyeneket adni víz helyett. Fölmerül tehát a hármas kérdés: mikor. mint amennyi vizet. hogy csökkentsük 82 . Testünk napi 4-5 liter vizet ad le. s ez éppen az evés. 1. Ha ellankadunk valamilyen munka. mint haszon. amit termesztésen pótolni kell a lehető legmegfelelőbb módon. Mert meg kell említeni. AKI SZOMJAS! Sajnos mondani kell. valamint az evés utáni szomjúságot. Azt javaslom.) A szükséglet évszaktól és tevékenységtől függően váltakozik. ha már valaki iszik ilyenkor. aki úgy érzi. akkor is csak keveset. hogy idő előtt kiürüljön a gyomorból a még csak félig emésztett táplálék. elképesztő élettani eltévelyedés! Később is szó lesz még róla. ÉBREDÉSKOR. Manapság az Egyesült Államokban több szénsavas italt isznak. Az étkezés előtt ivott víz pedig megelőzi az evés közbeni. M I N D E N ÉTKEZÉS ELŐTT TÍZ PERCCEL HAJTSUNK FÖL LEG­ A L Á B B EGY P O H Á R VIZET. és aprókat kortyolva. Legnagyobb hátrányuk. hogy a kellően még meg nem rágott falatot is lenyelje az ember. aki ezzel is kivár. gyaloglás. illetve az azt követő emésztés. vagy más fizikai meg­ terhelés közben. Evés előtt kell inni. Akadhat. hogy a test vízszükségletét a megfelelő módon kielégítsük. aki ezt tagadná. 2. kára rengeteg a szénsavas italoknak. hát­ ráltatja az emésztést.Már az előzőekből is bárki számára kiviláglik a víz rendkívüli fontossá­ ga. Vagyis evés után várni kell az ivással. miközben megszabadulunk a szénsavas italokhoz kötő függőségtől is. és arra serkenti a szervezetet. hogy talán a táplálkozástudo­ mány szakértői közt sincs sok. Az étkezés közben és után fogyasztott bármilyen folyadék pedig fölhígítja a gyomornedveket. legalább úgy két órát.. mennyit és mit igyunk? Mikor? A válasz könnyű: amikor szomjasak vagyunk! (Mint az álla­ tok. Még azt is meg merem kockáztatni. Az étkezés közben ivott víz arra csábít. hogy nincs semmi előnyük! Évmillió­ kig ugyan hogy tudott meglenni ilyen italok nélkül az emberiség? Csak az írott történelem (és degenerálódás) utóbbi hatezer évében kaptunk rá ezekre. öt-tíz percen belül távozik onnan. REGGEL. Sokan meg olyan kotyvalékokkal oltják szomjukat. amikor víz ivása sem ajánlott. M I N D E N MÁS ELŐTT IGYUNK EGY PO­ H Á R VIZET. Hall­ gassunk bölcs testünk jelzésére: IGYON. amikor agyafúrtan bugyuta hirdetések agymosása eltávolította az embereket az élet ter­ mesztés forrásaitól. Micsoda perverzió. de már most leszögezhetem: haszna semmi. az üres gyomorra ivott víz ugyanis gyorsan. képtelen ilyenkor várni a vízivással.

ha jót akar. egy növényt is agyon lehet öntözni. amihez könnyű hozzájutni. annál kevesebb külön folyadékot kíván az ember mellette. zsíros. Egyes tökfilkók szerint minden embernek. mint a túlevés. ha megtudják. de a túlzott vízbevitel gondot is okozhat: elvizesíti a szöveteket. az már mind szennyezőanyag. agyonkezelt ételek hamis szomjúságérzetet gerjesztenek. Nem csupán a kiszáradás veszélyes. ami energiapazarlást jelent. nem érde­ mes olyanokra hallgatni. hőmérséklet­ től függetlenül. fölhígítja a testfolyadékokat. mégis az emberek többsége messze nem tiszta vizet iszik. Ha figyelemmel kísérjük testünk jelzéseit. a testi tevékenység mértékétől stb. Legegészségesebb szokásaink a testünkkel való összhangból erednek. hogy sós. csökkenti a vér oxigénszállító képességét. és további fémes mérgeket old magába a 83 . hányféle méreg. Ami ezen felül van. Ennyi. Csak látszat. tiszta vizet! Persze. tevékenységtől. Mindkettőnek magas a természetes víz­ tartalma. főleg melegben. Hogy milyen a tiszta víz? Ismert a vegyi képlet: H 2 0 . nemtől. A túlivásnak semmi haszna. Agyonvegyszerezik a vizet már a tisztítótelepen. alacsony természetes víztartalmú. rontja a sejtműködést. hogy a víz teljesen ártalmatlan lenne. Legtöbben azt isszák. Hát akkor végül is mennyit kell inni? Ez bizony több dologtól függ. erősen fűszeres. Egy azért biztos: mennél több vizet tartalmaz a táplálék. az úgynevezett „tisz­ tított" csapvizet. kortól. s azt kötelezően elő akarják írni mindenki számára. Bizonyára elmegy tőle a kedvük. hogy mennyi vizet is kell inni. A helyes válasz ugyanaz. s képesek leszünk megfelelően ellátni. hogy mennyit aludjunk. ugyanakkor nem hatnak károsan az emésztésre. akik hasukra csapva kiagyaltak valami lehetet­ len nagy adagot. amit értelmesen is könnyen meg lehet oldani. figyelmen kívül hagyva a tényleges szükségletet. vagy hogy mennyit lélegezzünk? Amennyit a Természet meg­ kíván. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni. ami arra a kérdésre is felelet. ahogy az se egyen fölöslegesen. Mit érdemes inni? A válasz megint könnyű: vizet. nyáron. aki nem éhes. Normális esetben a vízszükséglet kétharmadát a táplálék adja. az életmódtól. mennyi tisztátalanság található az ilyen vízben. ame­ lyen a literszámra ivott víz sem segít. Minek inna az. és a szervezet könynyen megbirkózik bizonyos túltöltéssel is. akkor rá fogunk tudni hangolódni. legalább napi nyolc pohár vizet kell innia. a táplálék jellegétől. Ilyenkor kicsit kevesebb ivással kellemesebb közérzet érhető el.a káros hatást. T ö b b ivás mel­ lett általában a kelleténél többet is izzad az ember. A túlivás éppoly veszélyes. Megoszlanak a vélemények abban a tekintetben. túlfőzött. mindenki tiszta vízre vágyik. V a n persze egy alapadag. aki nem szomjas. Remek példája ez az esztelen hozzáállásnak olyasmihez. Másik megoldás lehet az uborkaszeletek vagy zellerda­ rabkák rágcsálása ivás helyett. Fölösleges mennyiségi előírásokhoz ragaszkodni.

hogy fölsorolásukhoz külön könyv kéne. 84 . klór vegyületei. brómozzák. hogy a „csapvíz" sajnos több. Elsősorban ásványi anyagokat. a kútvíz is. mosószer. desztillált víz való. A Természet érzékeny egyensú­ lyával mit sem törődve a folyamatos környezetszennyezés ott tart. a víz maga az élet! A víz minősége meghatározza az élet minőségét is. mész. ami az elérhető legtisztább víz. fapép. idegen anyagot is. az mind haszontalan méreg. elég lesz csupán annyit megjegyezni. kén. Tisztítás címén még szűrik. gipsz. például kimutattak már DDT-t az Északi-sarkon is. vas. mint az általuk megölendő baktériumok. Vannak a vízben továbbá erősen. mérgezővé váltak. azaz desztillálással lehet tiszta vízhez jutni. nátrium. Hogy a Természetben nem található vegytiszta víz? Hogy eleink sem desztillált vizet ittak? Igaz! De tudomásul kell venni: „hála" a civilizáció­ nak. A Természet szerencsére szüntelenül folytatja a vizek lepárlását. mint tiszta víz! És ami nem víz a vízben. az összes vegyszer. hogy mindezt megtanulják." Nem. aki egészségre vágyik. n e m is beszélve a hírhedett savas esőkről. lepárlással. kicsapat­ ják. más­ képp régóta nem lenne már egy csepp egészséges víz sem a Földön. „Csapvíz" helyett bizony találóbb lenne a „vegyszerleves" elnevezés. amelye­ ket a szervezet nem tud hasznosítani. lágyítják. érveik nem állják meg helyüket. de sajnos olyan szervetlen vegyületek formájában. hogy mit enged be teste templomá­ nak szentélyébe! Tévedés azt mondani: „ U g y a n kérem. rovarirtó. amiben nincs semmi más. illetve kevésbé mérgező szervetlen ásványok. A természe­ tes táplálék. s annyiféle ipari melléktermék. Az ásványvíz. igenis igényes ebben a kérdésben. a forrásvíz. Nem érdemes az ellenvéleményekre hallgatni. noha ezek a vegyszerek gyakran veszélyesebbek. erdőket. természetes vizeink szennyezetté. réz. míg eljut a fogyasztóhoz. Aztán min­ daz. műtrágyamaradvány. ülepítik. kal­ cium. nagyon kérem. hogy manapság a világ legtávolabbi részein is találni vegyszereket a vízben. Ennek ellenére a Természetben föllelhető vizek kisebb-nagyobb mérték­ ben mindig tartalmaznak más. az legyen nagyon válogatós.csőhálózatból. festék. olaj és származékai. a víz az csak víz. Gőzéből csapatják ki és desztillált víznek nevezik azt. arzén. jódozzák és fluorozzák is a vizet. Kérem. amik a levegő szennyeződéseit kimosva elpusztítják az általuk öntözött növényeket. szóda. klórozzák. Némelyik éppenséggel nagyon is sokat. kénsav. csak víz. úgyhogy ma már csak fizikai módszerekkel. Válogassa meg. a zöldség és gyümölcs fogyasztása által megszerzett víz kiegészítésére csakis ilyen párolt. amit tisztításkor szándékosan kevernek a vízhez a mikrobák elpusz­ títására. Nem azért sorolom. sugárzó hulladék. magnézium. A vizek szokásos szennyezőanyagai közt szerepel szappan. fluor. Még az esővíz is tartalmaz oldott gázokat és porrészecskéket.

Csupán ezek nyújtják a megfelelő szerves ásványi anyagokat. Az élő sejteknek működésükhöz feltétlenül szükség van a megfelelő ásványi anyagokra. Ismerik a történetet a szobatu­ dósról és idomított bolhájáról. A szó szoros értelmében eltömődik a véredényrendszer. csak mert a kavicsot. zöldség. de A SZERVEZET AZ ÁSVÁNYOKAT CSAK SZERVES F O R M Á J U K B A N T U D J A HASZNOSÍTANI. a keringési rendszerbe lerakódik. Az anyagcseréhez elengedhetetlen az ásványi anyagok jelenléte. epekő. melyekkel a test amúgy sem tud mit kezdeni. amik csak kárt okoznának. akik képesek követ magukhoz venni. izületekbe. ahogy az autó se menne mondjuk Coca-Cola üzemanyaggal. Mégis akadnak magukat értelmesnek tartó emberek. földet porrá törték és ásványi kiegészítő anyag­ nak eladták. Az emberi szervezet az ásványokat csak ezen formájukban tudja hasznosítani. teljes gabona. az ember szervezete kizárólag olyan ásványokat tud fölhasználni. akár vízben oldva. plakk okozza. Ami a desztillált víz ásványkioldó hatását illeti. sziklát. A növény viszont képes a talajból az ásványokat fölszívni. a napfény segítségével beépíteni saját szerves anyagába. amit valaha hallottam. Ez ugyan igaz. de csak részben. Sziklát csak a mesebeli óriások esznek. hogy a desztillált víz kioldja a szervezetből az ásványi anyagokat. de föl nem használt ásványi anyag a különböző testszövetekbe. hiába üvöltik neki a parancsot. Melyek ezek a növények? Valamennyi gyümölcs. A szervezetbe juttatott. érelmesze­ sedés. életveszélyessé is válnak. de a szervetlen ásványrészecskék csak gondot okoz­ nak nekik. mag. szívbaj lehet a vége. szervekbe. amelyek a növényvilág közvetítésével már szervesültek. Minden más csak fölaprózott kő meg fém. mert a kísérletezés hatodik lépésében a tudós a bolha utolsó lábát is kitépte. Vesekő. Nem. dió és más csonthéjas gyümölcs. Bárki megmondhatja. Ugyanis csak azokat oldja ki.VÍZ ÉS Á S V Á N Y O K Az ellenzők fő érve. a fotoszintézis során létrejövő élő anyagba. amelyik parancsszóra ugrik? Illetve a végén már nem ugrik. akár ásványi kiegészítőként kínálják. ez az egyik legnagyobb értelmezési baki. sőt. az agy meszesedése. Szomorú. amely koleszterin (zsír) által megkötött ásványi anyagokból áll össze. aki ért az élettanhoz és a bioké­ miához. hogy az emberi test egyszerűen semmit sem tud kezdeni szervet­ len ásványi anyagokkal. hogy milyen kevesen vannak tisztában a szervetlen ásványok okozta kockázat­ tal. csíra. Következtetés: 85 . s e lerakódások idővel betegséget okoznak. Az „érfal rideggé válását" az a cementkemény lerakódás. csontokba. és vízzel. levegővel s annak szén-dioxidjával.

az első világháború alatt. Akik ilyen veszélyes hulladékok lerako­ dóhelyének tekintik testünket. s nem fordítva. most már isszuk a klórt. hogy hatásos legyen. az előnyös egészségügyi 86 . hogy az ember kizárólag desz­ tillált vizet fogyasszon. civil. valamint a véráram útján a káros hulladék eljut a kiválasztás szerveihez. A gyanútlan közönséggel szemben elkövetett másik orcátlan visszaélés a fluorozás. amit a sejtek már visszautasítanak. a víz csupán eszköze. katona. Akkor is ölésre használták. Csak ahhoz fér hozzá. az is egész életére megnyomorodott. Még néhány megjegyzés a víztisztítási eljárásokról. kilöknek. s aki épp csak „belekóstolt" a klórba (civilek. nő. Pozitív szerepet viszont csak a tiszta víz kap. Ez a ragacs aztán letapad a vivőerek belső oldalára és ott meszesedést. bélhez. Aztán az is egy bökkenő. Föloldódnak a veszélyes lerakódások és a nyirokutakon. fertőtlenítésre. a vízből csak a vízre van szüksége az embernek. ha kitépik mind a hat lábát. amelyik bármit is tenni tud. a szívroham. A desztillált vízzel pedig éppen a haszontalan. túl sokat foglalkozom a dologgal. Tehát már csak a klórozás szokása elegendő ok lenne arra. Kell. katonák vegyesen). ami bizony bőven akad a szokásos amerikai étrendben). arterioszklerózist okoz. A szervetlen anyagokkal telített víz csupán tehertétel a testnek. de emberölésre. aggastyán egyaránt. hogy vegyszerte­ metőnek használnak. mindig az ellenségnek próbáltak vele ártani. A klórozás a legálta­ lánosabb vegyszeres művelet." Tényleg megsüketült az a bolha? Igazából a Nap kering a Föld körül? Valóban kioldja a desztillált víz a szervezetből az ásványi anyagokat? Igen. A test az. segítség helyett értékes energiát és időt köt le. A sejtekbe beépült ásványok viszont békén maradnak. míg a szervezet próbál megszabadulni az ezúton kapott tehertől. Azóta már fejlőd­ tünk. veséhez. tüdőhöz. a hígítás akkora. s együtt egy kenőcsös állagú anyagot alkotnak. de mégsem az. hogy a csapvízben lévő klór a szervezeten belül hajlamos reakcióba lépni zsírokkal (elsősorban állati eredetű zsí­ rokkal. de mindenki ám. bőrhöz. A víz élettelen anyag. férfi. Aratott a halál. hogy egyetlen sejtet elpusztító klórmennyiséghez egy folyót kéne kiinni. de kell is. csecsemő. Tápanyagokat ne a víztől várjunk. mindez igaznak látszik. hiszen a víz közelükbe sem tud jutni." Akkor sem tesz boldoggá a gondolat. Kizárólag üzleti érdekeket szolgál. mert e gáz első nagybani alkalmazása is roppant eredményes volt. ez hatásában a legcsodálatosabb. elvégre a víz minden életjelenségben roppant fontos szerepet játszik. sőt káros szervetlen ásványok oldódnak ki a szervezetből! Ez a tiszta víz legnagyobb előnye. hogy a bolha elveszti hallását. Úgy tűnhet. ami­ nek a vége a manapság leggyilkosabb kór.„ H i t e l t érdemlően bebizonyosodott tehát. a mikrobák megölésére szolgál. igaz. nem képes cselekvésre. azt szokták erre mondani: „ U g y a n .

Kénytelen kételkedni ebben is az ember. Mi látható ott? . szétette az állatok belső szerveit. hogy Texas állam Hereford városa közelében a vízben található természetes kalcium-fluorid erősíti a fogakat. mérgező vegyület. íme a nátrium-fluorid néhány egyéb alkalmazása: patkány­ méreg. Egyes vizsgálatok arra a következtetésre jutottak. íme néhány tény azoknak. mint korábban. alumíniumtartalmú melléktermék­ kel. Az alumíniumtröszt erre nosza. ahol fluorozták a vizet. Ijesztő. Akinek kétségei lennének." Azt állítják róla. Igaz.NaF. Kiszámolták. többszörösen. Az emberi szervezetre is annyira mérge­ ző. az eladhatóság megkönnyítésére gyorsan nátrium-fluoridnak keresztelte át saját anya­ gát.és mikrobaölő szer. műanyaggyártás. s azóta az Egyesült Államok valamennyi városának árulják. Az alumí­ niumtröszt (hm. ezt kenjék a gyerek fogára a fogorvosok? 1945-ben az Egyesült Államok legnagyobb alumíniumgyárában azon kezdték törni a fejüket a szakemberek. akkor is milliókat bezsebelve lehetne megszabadulni ettől a kellemetlen anyagtól. amely a gyártás során keletkezik. mennyire elterjedtté lett mérgek használata emberi felhaszná­ lás céljára. hogy gondot jelentett az elhelyezése is.. csak valami jó fölhasználást kell hozzá kitalálni. féregirtó. mint a Kingstonban figyelemmel kísért 711 gyereknek. A por ugyanis annyira mérgező. Ez lenne tehát az „eszményi" anyag ivóvizünk „dúsí­ tására". akiket érdekel e bizonyos kutatások igaz története. ha akár egész olcsón el tudnák adni... hogy csökkenti a fugszuvasodást. így patkányméregnek remekül bevált. fertőtlenítő. cserzőanyag. Nekik 60%-kal kevesebb lyukas foguk volt. A fluorozás bevezetésének támogatására a negyvenes években végezték az első kísérleteket New York állam két városában. mivel az edény anyaga vegyi reakcióba lép a benne főzött étellel. tűzvédő bevonatok.hatására hivatkozó szokásos indokoló magyarázat egyszerűen nevetsé­ ges. fémipar.. gom­ ba. hogy azzal kezeljék a közüzemi vizeket. az üsse csak föl a lexikont a nátriumfluorid címszónál. Továbbá határozott összefüggést mutattak ki az alumínium és az Alzheimer-kór között is. hogy a világ számos országában betiltották háztartási alumíniumedények árusítását. ahol nem 87 . gyógyszeripar (naná). Az árát meg mi fizetjük. csótányirtó. hisz nem kis dolgot jelentett volna megszabadulni a fogszuvasodástól. Néhány gyanúsan elkapkodott kutatás „beigazolta" a fogakra gyakorolt „jótékony" hatást a közönség legna­ gyobb örömére. oldószerek.) jelentése szerint 817 gyereket vizsgáltak Newburgh városában. festékgyártás. Az alumíniumipar meg latba vetve tekintélyét és befo­ lyását még hasznot is csinált a veszélyes melléktermék okozta gondjából. üvegmaratás.. mint az üvegőrlemény. tűzoltókészülékek töltőanyaga. mert sajnos a fogszuvasodás most is épp oly gyakori. közpénzekből és egészségünkkel. hogy mi legyen azzal a sok ezer tonnára rúgó roppant finom porral.

a fluorozott vizű városból a vizsgálatra (az összlakossághoz képest kis számban) olyan gyerekeket választottak ki. (Morris A. a másodikból 2209-nek. szab­ ványos felirat olvasható: VIGYÁZAT! MARÓ HATÁSÚ ANYAG. 127. tudománytalan vonatkozásai is.) „ N e w b u r g h [fluorozott vizű] városában 4969 tanulót. Kezeléséhez teljesen zárt védőöltözetet kellett előírni.H. amiből az alábbi kép bontakozott ki. Ezek szerint a fluorozott víz. amelynek 88 . míg a másik helyen. de elmaradt utófölmérés helyett az állami oktatásügy vette a kezébe a dolgot. nem kényszerítenek egy egész országot olyan vegyszerrel kevert víz fogyasztására. amitől azt várták. 1958. A beígért. Hát ezt keverik be az ivásra szánt vízbe.fluorozták a vizet.S. mert a polgármester bejelentése szerint a fluor teljesen szétrágta a bronzalkatrészeket a hálózat összes vízmérőórájá­ ban. A víz fluorozásához előkészített vegyszer tartályán ez a kötelező. Meggyőzően hangzik. mint a fluorozás hiánya. C . annak veszélyes. Bealle. Fulton (New York Állam) városi tanácsa például három év után beszüntette a vezetékes víz fluorozását. a fluorozás mellé állítaniuk. s ha a köztudatban más van. A fogszuvasodás visszaszorítására sokkal j o b b és kevésbé szélsőséges módszerek létez­ nek. D . Kiderült. Az iskolaorvosokkal vizsgáltatták meg a gyerekek fogazatát. oldal. s ugyan ki menne el a helyszinre utánajárni? Valójában úgy folyt le a dolog. „ T u d o m á s u n k r a jutott a fluorozási terv többi oldala. hogy a fluorozás sokkal inkább okozója a fogszuvasodásnak. ott inkább a fogfájósokat válogatták be. Kezdetben sok fogorvost is sikerült fölültetniük. A csapvíznek alig 5%-át használják ivásra. akkor az csakis a kereskedelmi érdekek vezette szófacsarásnak az érdeme. ahol nem fluorozták. (Amerikai Közegészségügyi Szolgálat) szúrópróbáinak hatására aztán félbemaradt a dolog. míg Kingston [tiszta vizű] városában 5308 tanulót vettek vizsgálat alá. hogy Newburgh-ból. semhogy védene tőle. W a . Az első csoport­ ból 3139 gyereknek volt rossz a foga. azaz 63%—43% volt az arány. Ugyanis az egész visszafelé sült el. íme a Worcester Fogorvostestülettől egy őszinte nyilatkozat. És még fizettetnek is érte. Beígértek egy ellenőrző vizsgálatot öt évvel későbbre is. Centi vastag acéllemezen pár perc alatt átrágja magát.P. Columbia Kiadó. akiknek kevés bajuk volt a fogukkal. a bevezetése óta eltelt négy évben 50 százalékkal több fogbántalmat okozott. hogy legalább 50 százalékos javulást fog kimutatnia a fluorozott város népességében. úgyhogy a vízbe kevert fluor máshol is bőven kap alkalmat romboló hatásának kifejtésére." A tények ezek.S. N e m akadályozza meg a fogszuvasodást. Az U. Egészséges fogazat kialakulásához nincs rá szükség. T h e New Drug Story. mert levegővel keveredve már ötven milliomod arányban egy órán belül halált okoz. melyek nem szennyezik a vízkészletet.

Egy brit felmérést idézve dr. Ki a kicsit nem becsüli. ott a fluort palackozott szájvízként terjesztik. Ralph Nader szerint . a magasabb fokú higiénia és a jobb ellenőrzés eredményei. Már legalább húszmillió palackot értékesítettek. Roosevelt: „ M é r e g az ivópohár­ ban". hogy a fluorozás ügye nem pénzpolitikai kérdés! Hallottak már az AIDS nevü betegségről? Minden újság." (E. Minden korábbi támogatás egyetemek. Tömeggyilkossággal vádolható minden olyan intézmény.) ugyanezen alkalommal felhívta a figyelmet. amely a gyerekfogak legnagyobb ellensége. kiváló tudósok. okt. hogy közben meg patkányméreggel gondoskodnak gyermekeink fogazatának épségéről? A fluorozásnak a fogakra gyakorolt állítólagos áldásos hatása is erősen kétséges.) Annak. Mondjuk. old. orvosok és fogorvosok részéről érvényte­ lennek tekintendő. hogy a fluorozás lelkes támogatói miért n e m ejtenek soha egy szót sem a gyatra élelmiszerek széles kínálatáról.a fluorozás csak eltereli a köz figyelmét egy alapvetőbb kérdésről. főleg iskolákban. mert azok a fluorozásról kapott. televízió tele van vele. biokémikusok. 23.. 1981 és 1986 között 89 . rádió. John Lee orvos (Mill Walley. hogy a fluorozott víz a fogzománc foltosodását okozza. Bürke doktor 1985. Egy percig se higgyék. a Rákintézet korábbi vezető biokémikusa szerint a fluorozott víz ivásától évente legkevesebb 50 000 amerikai kap rákot. ha csak ötven centet számolnak fel darabjáért. Cal. Bürke ismertette. Dr. Elgondolkoztató. Több fogászati kutatás jutott arra az eredményre.semmi haszna. lassan már a vízcsapból is az folyik. hogy a fluorid gyilkos szer. a silány ételek fogszuvasodást okozó hatásáról. 1981.. aki még kételkedik. Fél óra alatt átlagosan hárman halnak meg fluorid okozta rákban. Ez akkor is tízmillió dollár. június 18-án tette a Környezetvédelmi Ügynök­ ség nyilvánossága előtt. Bürke. célzatosan egyoldalú tájékoztatáson alapultak. de összefüggésbe hozható emlőrákkal és petefé­ szekrákkal is. Dr." Persze a terjesztők sem hagyják annyiban a dolgot! Ahol leálltak az ivóvíz fluorozásával. fél órát fordítottak e fejezet elolvasására.. Nutrition Health Review. hogy a fluorid egyik fő okozója bizonyos születési rendellenességeknek is. N e m lenne egyszerűbb a mérgezés és a rák kockázatának növelése helyett megfelelő étrenddel védekezni a lyukas fogak ellen? Egy fogyasztói érdekekkel foglalkozó jogász. hogy Birminghamben is pár évnyi vízfluorozás hatására ugrásszerűen meg­ nőtt a rákesetek száma. Nem csupán amerikai vizsgálódásaink eredményéből vonta le következtetéseit. A fluorid elsősorban a tápcsatorna szerveiben. amelyik a fluorozást támogatja. sőt kifejezetten káros az emberre. A fluoridnak tulajdonított előnyök másból erednek. ezek az egészségesebb táplálkozás.K.. továbbá a vesében és a hólyagban okoz rákot.. Hát nem pompás. a szerve­ zetben fölhalmozódó méreg." Kemény hangvételű kijelen­ tés. „Tanulmányaink során rá kellett ébrednünk. lassan ható.

negyedmillióul pusztultak el fluoridmérgezésben. mert bizony csapvíztől hamar eltömődne. csak tiszta forrásból.tiszta" a lepárolt. Távolról sem azt mondom. megfelelő működését szándékosan ne hátráltas­ suk. megj. .-•>.-•:ritj(s. elkorrodálna a belseje.. ivásra nem ajánlott. hogy miért kenik el a fluorozás okozta számtalan halálesetet. s. Mi kárt tehet akkor a vezetékes víz a bámulnivalóan finom emberi testben? Ha már fölismerték a veszélyt. támo­ gassuk. mindenben segítsük. tönkremenne az a vasaló. testünket. Víz esetében a . Gőzölős vasalóhoz előírják a desztillált víz használatát. hogy ne figyeljünk az A I D S terjedésére.mintegy 10 000 ember halt meg A I D S következtében.) 90 . hisz a „csere" után is bőven maradnak benne ilyen-olyan ionok. ne rongáljuk.»«»! A (Figyelmeztetés: az úgynevezett ioncserélt víz a desztillált vizet legfeljebb ipari célokra helyettesítheti. Ivóvizet illetően nincs más jó választás. a desztillált vizet jelenti. Úgy gondolom. akkor elkerüléséhez tegyék is meg a helyes lépést. hogy az élettől ka­ pott legcsodálatosabb ajándékot. csakis tisztát. kötelességünk mindent megtenni. Ugyanabban az időszakban vagy huszonötször annyian. de arra azért átkozottul kíváncsi lennék.) (Ford.

amelyik nem természetes állapotú táplálékon él. nemegyszer káro­ sabb. Az amerikai közönségre kényszeritett ételek túlnyomó része annyit sem ér. amik elnyomják az egészségtelen étkezés okozta kellemetlen közérzetet. hogy minden az egészségükre válik. mi ma­ gunk leszünk az eleven elfogyasztott eledel. de ez egy­ szerűen nem kap elég figyelmet. amelyik dollárok milliárdjait költi olyan gyógyszerekre.. hogy ugyanazon étkezés alkalmával a legkülönbözőbb ételekből eszik egyszerre. amit csak lenyomnak a torkukon. Mert korábbi hízási tempómat folytatva ma úgy 300 kilót nyomnék. Az ember az egyetlen faj a Földön. Mindenki folyton eszik.. Alig találni egészséges. hogy szintén az ember az egyetlen.Hát igen. mert a legtöbb bajt. hogy élvezzem az evést. életteli és életet adó táplálékot az amerikai élelmiszeripar természetes formájából kiforgatott.. mindig is imádtam. az egyetlen igazi gyengém. melyek elsősorban a táplálék anyagaiból pótlódnak. de a legtöbb előnyt is az ennivaló révén lehet szerezni. a feldolgozott élelmiszer. azért a hosszú távú egészség szem­ pontjából kétségtelen. Bár étel nélkül hetekig is ki lehet húzni (nem úgy. legteljesebb táplálék fogyasztása a minden­ napi tevékenység legfontosabb része kellene. harsány és hazug hirdetések. gyanús kinézetű ter91 . A lehető legfrissebb. hogy legyen.) Az is kizárólag az ember szokása. félretájékoztatás. hanem a tartósított. Imádom. átlagos élethossz alatt 50—90 tonna táplálékot vesz magához az ember. Nem csoda aztán. kétes. de testsúlyomat (s vele egészségemet) a megfelelő szinten tartsam közben. mintha téglatörmeléket ennének helyette. Már csak ezért is rettenetesen boldog vagyok. az étel. hogy a táplálék minősége az elsődleges. a meghatározó tényező. értéktelen. Pedig ez távolról sem igaz. közöny és ezer más ok miatt nagyon sokan hiszik. sőt. mint víz vagy levegő nélkül). élettelen. Nem egy nukleáris világvége manapság a legnagyobb veszély. hogy megtanul­ tam úgy élni vele. Kereskedelmi érdekek. Hát ezért oly fontos ez a fejezet. (Ne jöjjön senki a háziállatok példájával! Az emberi táplá­ lékra kényszert tett állatok az emberi betegségekhez hasonló bajoktól szenvednek. Az ember sejtjeinek százmilliárdjait veszti el naponta.. ha ugyan megértem volna a mai napot.

Elintézték. amit kiöltek. nem kitalációk. értéktelen vacakokat sóznak ránk. továbbá „óriási" nye­ remények.Al-. Aztán j ö n a második lépcső. Félmillió tonnánál több vegyszert etetnek be évente az amerikaiakkal. A „feldolgozott" kifejezést akár a tönkretett szóval is helyettesíthet­ nénk. a feldolgozóüzemek tulajdonosainak meg a pénztárcája. Hogy a feldolgozott élelmiszer csak egyszerűen másféle étel lenne? Nem. befejező lépés meg a hirdetési hadjárat. „ S ö t é t erők tevékenykednek közöttünk. továbbá nedvességtartalmat növelő (vagy éppen csökken­ tő) szerek. ezeket már régóta esszük is. laboratóriumban csinált ízesítőaromák. s nem csak ócska.mékeinek áradatában. sőt. mint a CSAK T E R M É S Z E T E S A N Y A G O K FÖLHASZNÁLÁSÁVAL. tökéletes kiindulóanyagokból. Az ötödik. habosító és habzást fékező szerek. hogy kelendőbbek legyenek. A csípők kívülről. telítőanyagok. Egy jó reklámcég bármit képes eladni. Mert ezeket a kotyvalékokat el kell látni a „Természetes" fölirattal. fő­ leg műkátrányból. ismeretlen jelentésű szavak láthatók az összetevők felsorolásában. festőanyagok. mert a feldolgozás során minden hasznosat kipusztítanak az eredetileg életteli. N e m . stabilizátorok. mielőtt megírta volna döbbenetes könyvét „Fighting the Food Giants" (Harc az élelmes óriásokkal) címmel. akár kátrányt. Bár maradt volna a vegytan örökre távol az élelmiszerektől! A következő lépés még magasabb szintre röpít. tartósítószerektől. hogy az ilyen táplálék aláássa az egészsé­ get. Nagyon fontos! Többszínnyomású dobozokon harsány. A varázsszó: törvényhozás. amíg már nem is emlékeztet hajdani természetes állapotára. Stitt négy évig dolgozott két nagyobb amerikai élelmiszergyártó cégnél is. az érfalak belülről híznak tőlük kövérre. ragadhat a finomított cukortól. az már törvényesen visel­ hesse ezt a csali címkét. mindent bele! ar. kondicionálók. Első lépésben hevítik. ennyi a tartósítóipar vegyszerfölhasználása! Van ebben minden: színezékek. hogy minden termék. amikkel megpró­ bálják pótolni mindazt. A pénzünket bezsebelik. Ő tehát belülről is jól ismeri a feldolgozóipart. ott valami hiba lesz a kréta körül! Aztán j ö n a csomagolás.) Ne dőljenek be! Ha a T E R M É ­ S Z E T E S fölirat alatt gyanúsan sok szótagú. tartósítószerek. végül mesterséges vitaminok és tápszerek. emulzifikátorok. értesülései első kézből valók. textúrajavítók. de kifejezetten károsakat! Paul A. ne nevessenek. (A másik fele már csöpöghet a zsírtól. apró ajándékok. erjedésgátlók. a feldolgozott azt jelenti. ráadásul vagonszámra. főzik. a vegyszerezés. rosszabbakat. meszet is megetet az emberekkel. Céljuk táplálékunk mérgezése 92 . aprítják. gyűjtendő kuponok. Az idézet tőle származik. aminek legalább egy része eredeti állapotú élelmiszer. csak j ó l legyen tálalva. nagybetűs reklámfeliratok talmi ígéretekkel. porítják és minden egyéb lehetséges fizikai módszerrel rongálják. újramelegítik.

Stitt dolgozott. akkor evés után elmúlik az éhségérzet. S kik állnak az összeesküvés hátterében? Az élelmi­ szeripar óriásai. Álcába bújtatott. hogy elhagyva választott hivatását. hogy az igazság valahogy ki ne derüljön. míg ugyanebből a célból szándékos tervszerűséggel veszélyes. Hiába van az ember teli. szemester­ mények felpuffasztásával foglalkozott. Két hét alatt elpusztultak azok a kísérleti patkányok. most is. mennyit együnk. Ez az összeesküvés túletet. Ismerős a jelenet. az éhségközpont ilyen helyzet­ ben nem akar kikapcsolni. Kiirtják tudatunkból a saját étkezésünk iránt táplált ösztönös felelősségérzetet." Jóságos ég! Ez azt jelenti. kötődést kiépítő vegyszerek garmadával teszik még vonzóbbá a készítményt. míg így sopánkodik. amelyeket az üzem gyártmányával etettek. egyetértés. de még gondolatainkat is.olyan anyagokkal. de fontos anyagok tartós hiánya szűnni nem akaró éhséget ébreszt. hogy az egészség pusztításával szerezzék meg profitjukat. de gyakori helyzet egyáltalán nem a véletlen műve. hogy minket.és bekapcsolja. mert a szükséges anyagokhoz nem juttat hozzá. titokban irányításuk alá vonják. hangosan." „Felvilágosítás. A gyártás során tudatosan kivonják és eltávolítják a hasznos anyago­ kat. akik ránk sózzák tartalmatlan élelmiszer-készítményeiket. az emberek szenvedése és elhízása árán. mikor. abból állítottak elő különböző készítményeket. Ha a véráramban a megfelelő mennyiségben megtalálja a szükséges tápanyagokat. mindenkit szándékosan és rendszeresen mérgeznek. hogy akaratától meg­ fosztott bábként önként működjünk együtt velük saját pusztításunk­ ban. Ez az. hogy még tökéletesebbé tegyék a csapdát. haszontalan kaló­ riákkal etetnek. ami Stitt urat végül arra késztette. ahhoz hason­ lóan működik ez a szabályozó rendszer is. Ebből húznak hatalmas hasznot aztán azok. A gyár. hogy több fogyjon a termékből. mégis mindig éhes vagyok?" Nos. hogy mit tartsunk egyes élelmiszerekről. Csapdába estünk. táplálkozási szenvedély kifejlesztésével magukhoz is láncolják a fogyasztót. amelyik az étvágyat szabályozza. folyamatosan. a test további ételt kíván. míg az ellenőrző patkánycso- 93 . beleegyezés nélkül.. gyermekeinket. s azért is mindent elkövetnek. amikor valaki (esetleg mi magunk) alig pár perccel étkezés után újra valami ennivaló után kezd kutatni. az éhség megmarad. ahol Mr.. Laboratóriumi kísérleteik célja is az. noha igazából a valódi táplálék az. Lássunk egy jellemző esetet. míg ezeket a sorokat olvassák. Ahogy a gépkocsiban a termosztát nevű készülék a hűtővíz hőmérsékletének megfelelően a hűtést ki. amik egyben vegyi úton tartós kötődés. de egyben alultáplál. Éhségközpont annak az agyterületnek a neve. hogy mit. megpróbáljon fényt deríteni az igazságra. vagy magában: „ E z szörnyű! Mitől van az. amire szüksége lenne. hogy folyton eszem. ez a kiábrándító.

ez ellen tenni semmit sem lehet. (az oroszlán soha nem legel. rothadó sajt. (amelyik ráadá­ sul testi adottságaihoz nem illő nyersanyagokból készíti táplálékát). hogy mi miféle ételt nem szoktunk megenni ezen a Földön. például ragadozónak. kutya. csiga. marha­ máj. patkány. gyümölcs. bármit is mondanak a hamburgergyárosok. amelyik ehet bármit. Táplálékunk túlnyomó része főtt étel. Más szóval nyers koszton. békaláb. S miben hal meg az emberek többsége? Betegségben! A természetes halál oly ritka. A m i az ételek nyers állapotban való elfogyasztását illeti. ahogy azt a Teremtő megteremtette. a fogazat. Hacsak nem esik áldozatául valaminek. Táplálkozási szokásaik két alapvető szempontból különböz­ nek az emberétől: csak olyat fogyasztanak. bárányvelő. nem tehetek róla. háziállatokról most nincs szó!) Az ember esetében egészen más a helyzet. A gyártási eljárás (hőkezelés magas nyomáson) során tehát nem csupán elpusztultak a gabona eredetileg értékes összetevői. Mit szól mindehhez az ösztönös. hal. amit minden épeszű állat nagy ívben elkerülne. úgy. készítményt. Gabona. a bél hossza. és ne üsse bele mindenbe az orrát. amelyiket természet adta állapotban fogyasztják el. Az egyetlen nem nyers koszton élő faj. gomba. akkor a természet­ ben a vadon élő állatok élettartamuk lejártával természetes okokból múlnak ki. hogy nem is tartják számon a statisztikák. a logika? A biológiai fölépítésnek megfelelő nyers ételfajták = betegségmentes és teljes élettartam. az emésztőrendszer szerkezete. Akármit is akarnak elhitetni velünk egyes „szakértők". ha mégis inkább a szájukba tömik. hogy az ember biológiai fejlődése során növényi táplálék fogyasztásához alkalmazkodott. hát ott se jobb a helyzet. józan ész. vagy valamilyen más módon feldolgozott élelmiszer. amire biológiai fejlődésük alkalmassá tette őket. amelyiknek nincsenek biológiai korlátai? Aligha! AZ E M B E R BIOLÓGIAILAG NÖVÉNYEK FOGYASZTÁSÁHOZ ALKAL­ MAZKODOTT. és mindent csakis nyersen esznek. (Ismétlem. zöldség. hogy csupán tavaly kilencmillió dollár hasznot hajtott. ló. Mi lennénk az egyetlen faj. nem említve azt a rengeteg gyártmányt. féreg — túró. sokszorosa volt ezekének. hangya és egyéb rovarok. jobban járnának az emberek. tojás. Azt lenne nehéz megmonda­ ni. Szóval maga csak törődjön a saját dolgával. Arról nem is szólva. madár.portok élettartama a tápláléktól függően többszöröse." ELEVEN ÉTELEN ÉLVE LEHET ÉLETTELI ÉLETET ÉLNI! Eleven pedig csak az az étel. minden más állatfaj mindenféle része — benne sertésbelsőség. hanem helyettük mérgező anyagok is keletkeztek a fölpuffasztott szemekben! A főnök csak ennyit mondott: „ T u d o m . kígyó. az emésztőnedvek vegytana mind arra bizonyíték. az emberi faj egyedei közt viszont a leggyakoribb halálok a rengetegféle 94 . ha a fejükre hintenék. borjú. a testi fölépítés. a zebra soha nem eszik húst). mint emberi táplálék. ikra. ez mind szóba jön.

a tartalomés irodalomjegyzék. aki j ó t akar". és minden eredmény önműködően ösztönözni fog újabb és újabb lépések megtételére. de nagyon fontos szerepet játszik az emberek életében. épp az az amerikai tudományos csúcsintézményekből álló egyesület. az ideális­ hoz. Manapság (a „szakértők" ellenállását megtörve) már nyilvánvaló az étrend és az egészség közötti szoros kapcsolat.Á. gabonával és magokkal táplálja magát. önkínzás és önsajnálat nélkül. hogy mi a rossz és mi a jó a köznek. valamint néhány oldal felszínes átolvasása után. A kis lépés megtétele is nagy eredmény. mint az örömszerzés forrásai. Dávid Reuben bevezette a magas rosttartalmú étrenddel kapcsolatos ismereteket a köztudatba. összefüggésekből hajánál fogva kiragadott pár idézettel alátámasztva. nyersen lenne sza­ bad elfogyasztani. a kenyér. annak annál j o b b lesz. hogy mától aztán mindenki csakis eleven ételekkel. hogy az élő. Világos! Meg kell találni az alkalmas egyensúlyt. több rostot stb. akinek útmutatásra lenne szüksége.. kényszer. hagyományos étel.) alig kap többet az. Valamit azért szeretnék gyorsan leszögezni. ha távol is áll az eszményitől. hogy a hús. Márpedig erőszakot senki ne kövessen el saját magán sem. a realitás az. eleven táplálék kerüljön túlsúlyba az étrenden belül. noha tudjuk. amiért eszünk. kinek-kinek saját mértéke szerint. kevesebb koleszterint. saját külső és belső lehetőségeihez. A valóság. hogy mennél több a kikészítetlen. Az új ismeretekkel szembeni (ugye) szabványosnak tekinthető ellenszenv jegyében támad­ ták is érte vadul. Az előnyösebb táplálkozás irányába megtett változások ütemét pozitív érzelmekhez kapcsolva. amit csakis főtlenül. nem ez az egyetlen ok. hogy a tápláléknak kizárólag a biológiai adottságoknak meg­ felelő anyagokból kellene állnia. zöldséggel. ami mellett nyugodtan folyhat az élet. az étkezésnek meg kell maradni élvezetnek is. amit bírálóim szoktak lekezelően állítani. de általánosságokon kívül (például kevesebb zsírt. Ugyanakkor nagyon is ajánlott közeledni az eszményihez. amikor Dr. N e m . belső késztetése szerint mindenki szabja saját igényei­ hez. ez a pacák is azok közül való. Feleségem és magam épp 95 . a rideg tények. Erősen tagadták az étkezési szokások és az egészség közötti szoros összefüggést még alig egy évtizede is. Ez hát a mérleg két serpenyője. Sok szó esik mostanában a betegségek megelőzéséről. például az AAAS. De ne kever­ jük össze az eszményit a lehetségessel! Nem lenne reális elvárni azt. a pizza és még rengeteg más. tehát élő növényi táplálék valakinek az étrendjében.betegség valamelyike. melyeken a legjobban fizetett „szakértők" szócsűrése sem változtat. megszokott. Azt viszont igenis ki merem jelenteni. melynek feladata annak eldöntése lenne. soha nem mondtam. még mielőtt az olvasó azzal csapná le a könyvet. tehát nyers gyümölccsel. Ez nagyjából így hangzik: . feldolgozatlan. akik csak fővetlen füvet hagynának enni annak.

Az ép alma még napok múlva is kínálja magát. A szokásos főzési hőfoknak kitett mag többé nem tud kihajtani. Szokás szerint megint nem azt mondjuk. Gyümölcsöt a megfelelő módon együnk.ezen próbálunk segíteni. testiek­ lelkiek egyaránt. Pottenger 900 macskával folytatott kísérletének ered­ ményei engem mindennél jobban meggyőznek. Megöl csaknem minden enzimet. tisztább belső lesz az eredmény. de az egyiket előtte süssük meg. A főzés rontja az étel minőségét. Fogyasszunk magas víztartalmú ételeket. íme. 1. míg sült társa már rég meglottyadt. Be Your O w n Doctor (Orvosold önmagad) című könyvében dr. az aminosavakat. Nemcsak a betegségre fogékonyabb belső állapot kialakításában ludas. s ki-ki maga tapasztalja meg az eredményeket. hogy a rákos sejttenyészet virult a főtt táptalajon. A főzés az eredeti tápanyagoknak vagy 85%-át elbontja. hogy higgyenek. vagy alig emészthetővé alakítja át a fehérjék építőköveit. Minden j o b b a n kezd működni. élő táplálék (gyümölcs. amikor három évtized tapasztalatából kiindulva közvetlenül alkalmazható. hisz azok igen érzékenyek a hőre. egyszóval minden csak javul a j o b b minőségű „üzemanyag" hatására. célratörő. j o b b tápanyag­ hasznosítás. amikor saját szemünkkel láthattuk. de sok kutatómunka tanúsága sze­ rint maga is betegségeket fejleszthet ki. Tartózkodjunk a nehéz ételektől a kiválasztás és a fölszívódás naponta ismétlődő időszakai alatt. Biológiai adottságainkat szem előtt tartva növeljük az alkalmas. Francis M. Csak azt kérjük. mag. 3. hatékonyabb kiválasztás. hogy nekünk higgyenek. ha a test biológiai adottságainak megfelelő táplálékhoz jut: j o b b emésztés. Akárki elvégezheti a következő egyszerű kísérletet. de képtelen volt megélni az ugyanazon. (American Journal of 96 . 4. zöldség." Dr. úgy fognak azonnal jelentkezni az előnyös változások. 5. Ann Wigmore ezt írja: „A legizgalmasabb élmény az volt a kísérletben. Nehezen. gabona) részarányát étke­ zéseinkben. A helyes ételtársítás szerint állítsuk össze az étkezéseket. ám nyersen hagyott anyagokból készült keveréken. megerjedt mellette. tegyenek próbát. 2. konkrét tanácsokat adunk. Amint csökken étrendünkben a főtt étel aránya az eleven táplálék javára. csíra. Tegyünk az ablak­ könyöklőre ugyanabból a kosárból két szép almát.

örüljünk is neki. mint szívinfarktus. ingerlékenység. s még elvárják. BETEGSÉG C S A K ÚGY. Említettem is már. Tegyük is meg! AZ EGÉSZSÉG ELLENI LEGÚJABB T Á M A D Á S . rák. A főtt ételt fogyasztó macskák között olyan emberekre jellemző betegségek alakultak ki. hogy most meg­ próbálok mindenkit lebeszélni a főtt ételről. hogy épp az étrend a legfontosabb egészségőrző tényező. míg a főtt étel torzszülésekhez vezetett. amely ellen naponta folynak a tüntetések világszerte. korhadt fából? Milyen testet lehet építeni betegségteremtö. Hamaro­ san eljön az idő. de ma már egyre nyilvánva­ lóbb. N E M LESZ. Nem szerencse. sugárzó hulladék. hasmenés. nem ezt fogom tenni. Csalódást kell okoznom. vesebaj. Igen. mily fontos szerepe van az emberek szemében az elkészített ételnek. Következő lépés gyanánt bizonyára azt várják tőlem. hogy jó képet is vágjunk hozzá. s e macskáknak harmadik nemzedéke már teljesen terméket­ lenné. De nem érdemes erre várni. ha csak saját maguknak adják meg a választ.Orthodontics and Oral Surgery. hanem választás kérdése. De igyekszem mennél több nyers ételt fogyasztani. hisz tudom. s olyan értetlenséggel nézik korunkat. silány ételekből? Elég. és hosszabb ideig éltek. Valamikor ugyan határozottan tagadták. csak az egyik csoport nyersen. hogy rájöttem: az eszményi általában távol áll a lehetségestől. a kísérlet hasonló ered­ ményt hozott. hogy állapota mennél j o b b a n hasonlít­ son az eredetire. ugyanúgy ahogy az egészség. foghullás. Létrejön. tüdőgyulladás. Hogy erről még sosem hallottak? Akár le is fogadhattam volna. sterillé vált. Ugyanis 97 . s igyekszem főtt ételeimet is a lehető legkevesebb kezelésnek alávetni. fölösleges ettől félni. hisz már most segíthetünk magunkon és szeretteinken. a valaha kitalált leggyilkosabb valaminek. Fehér egerekkel lefolytatva. melyre aligha volt még példa a történelem folyamán. nemi eltévelyedés. míg a másik megfőzve.) A cicák mindkét csoportja ugyanazt az ételt kapta. Közben meg a föld alatti üzemeikben ezekkel sugarazzák be élelmünket. A főtt étel megszedi a maga vámját! Ezért tanácsos mennél több eleven táplálékot iktatni az étrendbe. míg a nyers ételen élőknél mindez nem következett be. mint mi most a letűnt idők furcsaságait. sőt. A BESUGÁRZÁS Nem tudom e fejezetet lezárni anélkül. hogy meg ne említeném ezt az őrületet. A nyers táplálékon nevelt cicák utódjai is egészségesek voltak. radioaktív izotópok hatásának teszik ki táplálékunkat. Milyen házat lehet építeni szúrágta. MAGÁTÓL. amikor ez mindenki számára egyértelmű lesz.

Német tudósok kimutat­ ták. vitaminok is megkapják a magukét. ha friss burgonyát kíván az ember. műszaki hiba. az Egyesült Államok Élelmiszer. De hát ott rohadjon meg az a krumpli. Még néhány tény az állítólagos biztonságról. a sugárzás a fehérjék aminosavait elbontja. titokban.és Gyógyszerhivatala biztonságosnak? Szi­ gorú ellenőrzést ígérnek ugyan. amit gyilkos sugárkezeléssel úgy tönkretettek. mint egy RAD sugárzás ér. az IAEA. az FDA. hogy a kezelt élelmiszerek csomagolóanyagából mérgező anyagok váltak ki a besugárzás hatására. ha annyira akar! Ugyan miért lenne az baj. de milyen lesz az? Hisz semmi beleszólá­ suk sincs. Ezt nevezi az FDA. Most kell megállítani. a zsírokat. hogy ez így legyen és így is maradjon. és az érzékeny enzimek. 300 RAD-nak kitett emberek fele meghal. Most még talán lehet tenni valamit ellenük. Emögött a disznóság mögött kivételesen nem az oroszok állnak. hogy az étel ép marad. ha az élelmiszer tovább tárolható a polcokon? Hogy a fogyasztó­ nak nem. mert holnap már ehetjük. hogy már a kórokozóknak sem kell? Kinek van abból haszna. hogy magunk és családunk egyszer mindenről mit sem tudva „véletlenül" sugárzó ételt fogyasszon sugárzó arccal? Vannak-e soha el nem romló berendezések? Nem fölrobbant az űrkomp is? A katasztrófa nem megtörtént Csernobilban? És a besugárzás hatására tönkrement tápanyagok? Mert csak a látszó­ lagos épség garantált. Nyugat-Németországban a vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai alapján már törvény is tiltja az élelmiszerek sugárkezelését. Krumplit. Az F D A egyik belső vizsgálata alkalmával 1982-ben 98 . amelyek gátolják a sejtosztódást. hogy érezzék a nagyságrendet: az F D A tervei szerint a zöldséget. hogy holnap már késő lesz. füveket. a W H O . mint a D O E . disznóhúst. nem olyat. 47 féle fűszert és teát már mosi rendszeresen sugárkezelésnek vetnek alá az Egyesült Államokban! A sugárzás ugyanis növeli a tárolhatóság időtartamát. amit csak akarnak. hanem olyan tekintélyes amerikai és nemzetközi szervezetek. de lehet. de a maradék is nemzőképtelenné válik. búzát. fűszereket pedig 3 000 000-val szándékoznak besugározni. annyi bizonyos! Az F D A mindig gondosan hangsúlyozza. RAD az elnyelt sugáradag mértékegysége. Csak annak érzékelte­ tésére m o n d o m el ezeket az adatokat. hacsak nem áll elő valamilyen szivárgás. bármi­ lyen mértékűt is. Hacsak?! Megéri-e a hosszabb eltarthatóság a kockázatot. lisztet. a besugárzást végrehajtók nincsenek alávetve az FDA-nak. gyakorlatilag azt tehetnek. ugyanis addigra nukleáris hulladékkal sugározták be élelmiszereink túlnyomó részét. gyümölcsöt 300 000 RAD egységgel.óriási erőfeszítéseket tesznek. a szénhidrátokból olyan anyagokat fejleszt. noha ez n e m vonatkozik a benne lévő tápanyagokra. Röntgenfelvételnél keve­ sebb. továbbá a kezelés hatására nem válik sugárzóvá. zsírsavakat káros vegyületekké alakítja át.

betegségekkel szembeni csökkent ellenállás. 1. továbbá elősegítette a rákos daganatok növekedését. az ENSZ Világegészségügyi Szervezete) enge­ délyezte a sugárkezelt élelmiszerek forgalmazását. Két orosz kísérletben is a besugárzott élelmiszerekkel etetett patkányok veséje és heréje súlyosan károsodott. Változik a termények állaga. anyagcserezavarok. Noel S o m m e r 1963—73 között lefolytatott tízéves vizsgálatsorozatának végén (melyet az Atomic Energy Comission. Hirtelen örökletes változások (mutá­ ciók). 2. de ezeknek csupán 1%-a utalt a teljes biztonságosságra. hogy például Nagy-Britanniában is tilos a módszer alkal­ mazása. szervek súlyának megváltozása. a sugárkezelt búza' elváltozásokat okozott a fehérvérsejtekben. Magyarországon 1223 lefolytatott vizsgálat közül egy sem igazolta. a besugárzott burgonyától kimutathatóan nő a halandóság. 99 . illata a besugárzás hatásá­ ra. A citrusfélék gyümölcsei fogékonyabbak lesznek betegségekre és fagyra sugárkezelés után. törpe­ növés. 3. hogy újravizsgálja és újraértékelje azokat az adatokat. mutációk jelentkeznek. Besugárzás hatására a kettévágott eper vágásfelülete nedvedzik. dr. besugárzott rizs fogyasztása zavarokat keltett az agyalapi mirigy. érbetegségek. színe. Takahashi Koséi japán orvos vette magának a fáradtságot. Az ő elemzése egyálta­ lán nem találta biztonságosnak a dolgot. a csecsemőmirigy. amelyek alapján a W H O (World Health Organisation. Sok kutatás eredménye megkérdőjelezi azt is. Indiában sugárkezelt búzát fo­ gyasztó gyerekek között kromoszómakárosodás és fehérvérüséggel páro­ suló zavarok mutatkoztak a vérben. A California at Davis Egyetem tanára. hogy a besugárzott élelmiszer fogyasztása teljesen veszélytelen lenne. a hosszabb eltarthatóságot valóban elősegíti-e az élelmiszerek sugárkeze­ lése. a szív és a tüdő működésében. a sugárkezelt hagyma növelte a halandósá­ got és ivarszervi elváltozásokat okozott. az Atomenergia-bizottság pénzelt) az alábbi következ­ tetésekre jutott. hogy az addig eltelt harminc esztendő alatt 413 vizsgálat folyt le. 4. mivel elképesztően nagy költségek­ kel lehetne csak a megfelelő számú sugárkezelő telepet megépíteni és állandó készültségben tartani. noha ez lenne egyik elsődleges célja. hogy az eredeti célt. esetleg vegyi tartó­ sítószerek használatát teszi szükségessé. növekszik egyes belső szervek súlya. íze. Nem csoda. a termékenység csökkenése. meddőség. daganatok és még sok más hasonlóan súlyos mellékhatás írható a besugárzás rovására.megállapították. ami megkérdőjelezi a kezelés hasznosságát. Az élelmiszer-besugárzás valószínűleg nem alkalmas mezőgazda­ sági termelési válság (például gyümölcslégyvész) megoldására.

terroristáknak szin­ te gyerekjáték lesz megkaparintani sugárzó anyagokat. tudatos félrevezetés. hanem életükkel.5. nem is említve egy esetleges sugárzóanyag-szivárgás tragikus balesete után szükséges „mentesítés" csillagászati összegekre rúgó költségeit. s nemcsak pén­ zükkel. s akárhonnan.. Az F D A mindent megpróbál. nemde? Már a sugárkezelés jelképét is jól kitalálták. A sugárkezelő ipar ezzel végképp saját kezébe venné önmaga „ellenőrzését". Szeretnének 100 . A besugárzás becsült költsége az élelmiszer fajtájától függően egy és hat cent kilónként. Eszelősöknek. ha besugárzással próbá­ lunk gátat vetni a rothasztó mikroorganizmusok szaporodásának. így kibújva a kötelező toxikológiai (méregtani) vizsgálatok alól. hogy „adalék" helyett „eljárás" néven nevez­ tessék a besugárzást. tönkretéve ezzel a gyönyörűen kidolgozott tervet!) 1985. hogy egyesek nem akarják azonnal és önként odatartani nyakukat a késnek. fogyasztókkal fizettetnének meg. Vagyis még arról sincs szó. El tudják képzelni. (Vérlázító. hogy sugárkezeléssel olcsóbban lehetne tartósítani. A fogyasztói érdekeket védő szervezetek elérték ugyan. ami csak fölösleges aggodalomra adna okot. késleltetve az új módszer elfogadását. ha kiépül az egész tervezett hálózat? Sugárzó anyaggal megspékelve egy hétköznapi közlekedési baleset is országos tragédiát okozhat! Ehhez meg folyamatosan kell hozni-vinni a sugárveszélyes anyagokat. amihez hozzá kell venni a berendezésekre (az adófizetők pénzéből) elpazarolt milliókat. a fizikában soha nem létezett. folyadékok. és végképp semmi esélye annak. Az egész igazi célja megszabadulni az atomenergia-hasznosítás és az atomfegyvergyártás során keletkező veszélyes sugárzó hulladéktól úgy. hogy gamma-sugárzással helyet­ tesíteni lehetne a gombaölő szereket. hogy a hatalmas költségek helyett még pénzt is fialjon egyeseknek. épp ellenkezőleg. de az F D A szerint az emberek nagy része nem értené meg a „gamma-sugárzással kezelt" kifejezést. További ravaszságuk. tulajdonképpen atom­ temető lenne rájuk a szabatos meghatározás. december 12-én az FDA sajtóközleményben nyilvánította ki szándékát. amit megint csak az egyszeri emberekkel fizettetnének meg. Szép kis kilátások. Halálfej és lábszárcsont? Dehogy! Virág! Leg­ alább hervadt virágot választottak volna. Az is kétséges. Az élelmiszer-besugárzó telep csak egy j ó l hangzó név. egészségükkel is. amit aztán velünk. akármikor kiszabadulhatnak a láthatatlanul gyilkoló radioaktív gázok. hogy a fenti kifejezés helyett a „piko-hullámokkal kezelt" feliratot kívánja használni. hogy eleven (friss) áruk esetében pár napnál tovább is meg lehetne növelni az eltarthatóságot. de legalább jobban hang­ zik. csak növelné a kiadásokat. hogy tervét megvalósítsa. Ez ugyan nem szakszerű. mi kockázatot jelent.. hogy a sugárkezelés tényét kötelező feltüntetni a kereskedelmi forgalomba kerülő ilyen élelmiszere­ ken.

Ha viszont a besugárzás hívei téved­ nének. És erről az őrültségről akkor még nem is lehetett tudomása. Átlagban napi öt új nukleáris robbanófej készül az Egyesült Államokban. sőt. például azt. De tenni. amelyik felszólításunk ellenére besugárzással tartósított élelmiszerrel foglalkozik. mint a pestisest. mert másképpen hamarosan megszűnhet a választás puszta lehetősége is. s nem tudnak mit kezdeni vele. hogy ne vásárol­ junk sugárkezelt élelmiszert. a boltot is kerüljük. „ H a az ellenzőket támogatom. 101 . Akit érdekel az ügy. De mit csináljanak az atomfegyverhez szükséges plutónium előállitása közben iszonyú mennyiségben keletke­ ző sugárzó hulladékkal. S mennél korábban. további fölvilágosítást az alábbi címen kaphat: National Coalition to Stop Food Irradiation (NCFSI). Post Office Box 5 9 — 0488. San Francisco. hogy így mesterséges igényt gerjesszenek a sugárzó hulladék „hasznosítására". akkor abban az esetben sem lesz semmi baja a gyerekem­ nek. máskülönben aligha lehet féket vetni az érdekelt befolyásos körök által támogatott fenyegetés terjedésének. California 94159-0488—USA—Telefon: (415) 5662734. amennyiben tévúton járnának." Találjanak hát végre nyitott fülekre a sugárkezelést ellenző hangok. De ne tétlenkedjünk! Miért hallgassunk a sugárzást ellenzőkre? New Jersey államban egy szülő így válaszolt erre a kérdésre. A sugárkezelésnek tehát valójában semmi köze az élelmiszerek tartósí­ tásához. Még néhány adat: a sugárzó hulladék élettartama körülbelül 250 000 esztendő: az élelmisze­ rek sugárkezeléséhez használt leggyakoribb anyagok a kobalt—60 (fele­ zési idő: öt év) és a cézium—137 (felezési idő: harminc év) izotópok. hisz ezernyi a tervbe vett telepek száma. elsősorban a cézium—137 izotóppal? Hát ezen a módon szeretnék szabályosan megetetni velünk! Mark Twain szerint két dolog biztosan végtelen: a tér és az emberi butaság. Mennél többen teszünk így. cselekedni is lehet az ügy érdekében. mert rengeteg a melléktermék. A be is vallott cél az. annál eredményesebb lesz.ilyen létesítmény közelében lakni? Pedig akkor szinte mindenkinek ez lesz a sorsa. abba belehalhat a kisfiam.

egyes alvásszaka­ szokban nemi izgalom támad. Minden ízében tehát lényegi eleme az életnek. tevékenység nélküli idő. Általában nem szoktunk sokat foglalkozni az alvással. össze- 102 . úgy hiszem. a szervek újratöltődnek. hogy eljuttassa azt a kiválasztó szerv­ rendszer csatornáiba. a víz vagy a táplálék. Az agynak csak kis része pihen. Az agyhoz képest az elképzelhető legjobb számítógép is durva. hogy helyreálljon a test életképessége. a vérnyomás. hogy valaha is föl fogjuk-e tudni fogni teljes mélységében az agy és a test közötti tökéletes együttműködést. otromba valami. ezt aligha kell bizonygatnom. (e folyamat sebessége megkétszereződik az ébrenlét óráihoz képest). A test alvás közben megújítja önmagát. amely akár csak megköze­ lítené az agy szinte végtelen képességeit. mennyiségben. ahogy a szív szivattyúja mozgatta véráram szétszállítja a tápanyagot és begyűjti az előző nap hulladékát. Az alvás a fáradtság legjobb ellenszere. elgondolni sem lehet olyan komputert. az elhalt sejtek is. csakúgy mint a levegő. Ekkor töltődik fel energiával a következő napra. hogy oxigént és tápanyagot biztosítson az agynak. Kialvatlanul egészségesnek sem érezheti magát az ember. váltakozik az érverés. ha valami megfoszt tőle. N e m csak elvesztegetett. Alvás közben gyorsabb ütemben pót­ lódnak például a szövetek. A szervezet alvás közben is keményen dolgozik. a hőmérséklet. illetve elernyednek. mint sokan hinnék. Minden testi folyamat az agy irányításával történik. hisz a legkülönbözőbb folya­ matok milliárdjait irányítja alvás közben is. A teremtés legcsodálatosabb alkotása az agy. A legjobb fiatalítószer. Az izmok felváltva feszülnek. Elsősorban az úgynevezett idegenergia pótlása zajlik ilyenkor.Életünk bő egyharmadát átalusszuk. Egyesek szerint a test kizáróla­ gos célja. elnagyolt. de ez bizony még mindig édeskevés. érzékszerveink benyomások egész világát idézik föl. Kétséges. hiszen az ébrenlét állapotában csak fogyasztjuk energiáinkat. értéke csak akkor növekszik meg igazán. Az elmúlt évtizedekben nagyon sokat sikerült kideríteni az agy működéséről. amikor naponta átlagosan 360 millió új agysejt születik. létrehozva végül is a mintegy százmilliárd sejtből álló agyat. ami elképzelhetet­ len mértékben fölülmúlja a tudatos gondolkodást. A magzati korban alakul ki. Tevékeny­ ségének legnagyobb részét a tudatalatti szinten végzi. minden szerv minden szövetének minden egyes sejtje fölött ez a legfőbb bíró.

noha nem egészen azonosak. A pihenés lényegében az energiafelhasználás lecsökkentése. Tökéletes karmestere tudatos és tudat­ talan működéseinknek. szétszórt az 103 . napi huszonnégy órában és hosszú évtizedeken keresztül. hogy ez az összeg napi egymilliárd elköltése mellett is több mint 200 esztendeig kitartana. 4. minőségben. mely így lehetővé teszi. pontosságban. egyben hatásos fiatalító eszköz is. Figyeli. tudattalan állapot. Egyetlen lélegzethez se jutnánk az agy irányítása nélkül. leülünk. 2.tettségben. Jelzések és utasítások milliárdjai száguldanak egyeidejűleg az idegpá­ lyákon az agyból és az agyhoz. Érzelmi pihenés az. az érzékszervek útján a külvilágot is állandóan figyelemmel kíséri. ami alatt a szervezet vissza tudja szerezni energiáit. ha nem akarjuk. Ilyenkor napközben is figyelmetlen. Nem csak a belsőre ügyel. amelyet az agy vezérel óraműpontossággal. gondosságban egyaránt. amikor a tudat megszabadul min­ den akaratlagos kívánságtól és tevékenységtől. De mi az a pihenés? Olyan tevékenységmentes állapot. Már ettől nagymértékben lecsökken az energiafogyasztás. Döbbe­ netesen csodálatos csupán az a csak csillagászati számokkal kifejezhető műveletmennyiség is. fölkavaró gondolatok foglalkoztatnak. szellemi pihenés az. míg szemünket is becsukjuk. hogy a test újra helyreállítsa energiaegyensúlyát. vagy a testnek a szokásosnál több méregtől kell megsza­ badítania magát. nem kell bemutatni. Érzékszervi pihenés. Tartsuk hát tiszteletben igényét a pihenésre és az alvásra. Az alvás és a pihenés sokaknak ugyanazt jelenti. fontosságát is fölösleges tovább bizonygatni. Hogy hányét? Ugyancsak sokét! A test sejtjeinek száma 75 és 100 billió körüli. Négy szintjét különböztetjük meg: 1. nem jutott rá elég idő. Fizikai pihenés egyszerűen azt jelenti. túl fárasztó volt az előző nap. Ha nem érezzük elégnek az éjszakai alvást. álmos. Mentális. vagy leheveredünk egy kis időre. ha távol tartjuk magunktól a személyes kap­ csolatainkból származó érzelmi hullámzás szélsőségeit. Előnyö­ sen befolyásolja a megjelenést. 3. fölfogja minden egyes sejt jelzését és valamennyiük működé­ sét kézben tartja. ha ezt csöndes környezetben tesszük. megszakítás nél­ kül. Hosszabb-rövidebb ideig tartó erőltetés után ugyanis akkor is kikapcsolja magát. hogy abbahagyjuk a testi tevékenységet. Az alvás mindenkinek ismerős. 75 billió (75 000 000 000 000) pénzben kifejezve annyit jelentene. annak több oka lehet.

Sokkal hasznosabb lesz pár percig nyugton. hozzájárulva az ilyen nemzetek tagjainál gyakori más káros szokások kialakulásához. kóros feszültség épp abból származik. kávét. ha erre szoknának rá. A jobb emésztés jobb tápanyagellátáshoz. a hiányzó munkavégző képes­ ség nemhogy pótlódna. Sok egészséges szokástól megfosztott minket az ipari társadalom. A LAZÍTÁS. AZ EBÉD UTÁNI SZENDERGÉS N E M A LUSTASÁG JELE. könnyebben. ha nappali szundikálásra biztatják őket. Serkentőszereket. vagy valamilyen „dilibogyót" szednek. Nem beszélve a test belső folyamataira. de még többre lesz szükség belőle a serkentő­ szerek mérgeinek eltávolításához. A sikerre törekvés. inkább lopáson. H A N E M AZ IDŐ BÖLCS ÉS HASZNOS KIHASZNÁLÁ­ SA. ahol gondolataink lecsendesedhetnek. újfajta gyilkos kórok el­ terjedéséhez vezetett. többek közt az emésztésre gyakorolt áldásos hatásról. Egy kis rendszeres szendergés nagyon sokban hozzájárulhat az egészség. így éjjel is nyugodtabban. kólát fogyasztanak. hanem szaporodik. a nap közbeni szunyóka bevett. A legközelebbi kávészünetet próbálják csak átformálni igazi kikapcso­ lódássá. rendes szokás a világ rengeteg országában? A természetben élő állatok is át­ alusszák a nap legforróbb óráit. azaz egészségrongálásra sarkall) keressünk egy nyu­ godt helyet. semhogy henyélésen. és néhány mély lélegzetet veszünk. köztük az ebéd utam sziesztától. A kávéval való önmérgezés helyett (mely csak további serkentő­ szer-fogyasztásra. az előrehaladás. Kérem. míg behunyt szemmel izmainkat ellazítjuk.ember. napközbeni szundikáláson kapják őket. Egyeseknek ijesztő lehet. amint ezt megteszi. Az idegenergia megcsapolása tovább folyik. annak csak hasznát látják. Az előnyös változásokat mindenki megtapasztalja. hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak. hogy testüket sokan teljesítőképessége végső határáig kihasználják. nyomott a hangulata. A pihenés­ sel töltött percek busásan megtérülnek a pihenéstől megemelkedett hatékonyság. a jó közérzet kialakulásához. A „sikert bármi áron" jelszó nyomása alatt úgy érzik. Aztán. j o b b fizikai erőnlét és fokozott szellemi készenlét révén. csak legalább egyszer próbálják ki. behunyt szemmel pihenni délután. teát. Tudják-e. a stressz szintjének növekedéséhez. Ennek pedig ára van! Az ilyen tüneti kezeléstől a gond nemhogy megoldódna. s az j o b b egészséghez is vezet. Pedig nagyon sok stressz. ami aztán az egészség ha­ nyatlásához. mint munkára erőszakolni magunkat reggeltől estig. mélyebben. hogy a szieszta. a munka­ mánia korszakában a szundikálás szinte megbotránkoztató szónak mi­ nősül. 104 . A szervezet elemi élettani szükségeleteit is gyakran föláldozzák a mindenható hatékonyság oltárán. A nappali alvás megelőzi a túlságos testi-lelki kifáradást. pihentetöbben tudunk majd aludni.

Az álmatlanság okainak egyike a koffein. aki húsz év kínlódás után így tudta végre az egész éjszakát átaludni gyógyszer segítsége nélkül. érdemes hát a baj igazi okát megkeresni és megszün­ tetni. hogy aludjon.) Belsőnk mérgezettsége. vagyis rengeteg embert érint az ügy. de a koffein vegyi hatása nehezíti az elalvást. mely segít a test oxigénellátásában és méregtelenítésében. Emiatt több alvásra lenne szükség. Ez mind csak tüneti kezelés. szinte csodás változást eredményezett. rosszul alvón segítene ez a tanács. Huszonnégy óra kell már ahhoz is. V a n tehát remény. a toxikus szint is erősen befolyásolja az alvás tartamát és tartalmát. Ördögi kör. Az ezen a területen eltöltött csaknem két évtized alatt százak mondták el örömmel. Legalább két óra teljen el az utolsó étkezés és a lefekvés között. az étkezésben. mennyiségét és minőségét. Az se várjon semmi jót. akik helyette altatót. így hozzájárul a j o b b alváshoz. Agyunk aligha tud kikapcsolódni. mert a káros anyagok kiszűréséből kevesebb marad a szervezetnek éjszakára. s a jó alvás az egészségnek túl fontos tényezője ahhoz. A következő fejezetben a testmozgás kerül majd terítékre. friss táplálék földolgozása a szokásosnál kevesebb testi energiát igényel. tehát nem csoda. nyugtatót szednek. hogy egyetlen csésze kávé ajzószertartalma kiürüljön a testből a vizelettel. Mennyit kell akkor aludni? Úgy fogalmaznék. a rövidebb alvás ellenére jobban ki tudja pihenni magát. mert sok nehezen. 105 . A kávé. az viszont hatékonyabb lesz. Néhány változtatás az életmódban. Akadt. hogy a T E S T K O N T R O L L alkalmazása ebben a tekintetben is annyi előnyös.Amerikában vagy ötvenmillióan szenvednek valamilyen alvászavartól. „Álmatlanság ellen legjobb aludni!" Ez nem csak bolondozás. a szénsavas üdítő. A JÓ A L V Á S LEGFONTOSABB FELTÉTELE — S HATÁSUK K Ö L C S Ö N Ö S — A JÓ ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉG. a csokoládé. s máris fölüdítő. hogy megfeledkezhetnénk róla. de szerencsére meg lehet törni. több kárral. Aki tehát ilyen ételeken él. mint haszonnal jár. hogy étkezési szokásaik megváltoztatása alvásukra is milyen jó hatást gyako­ rolt. kevesebb marad másra. Eleven. A méreg eltávolítása energiát köt le. vagy alkohol segítségé­ vel próbálnak segíteni magukon. ha közben az emésztés minden másnál több energiát fölélő feladatával kell birkóznia. Az előző fejezetben szó volt a friss levegő alvás közbeni előnyös hatásairól. (Ez alól legfeljebb a megfelelő módon. annak kevesebb alvás kell. aki álmos. tehát az éhgyomorra fogyasztott gyümölcs lehet kivétel. mind csak növeli a vér koffeinszintjét. kellemes éjszakai pihenésnek nézhetünk elébe. Az életmód és az étel minősége óriási hatással van az alvásra. fáradékonyabbak leszünk. aki teli hassal tér nyugovóra. és különösen a mély alvás létrejöttét akadályozza. mert ezek a szerek nem juttatnak igazán pihentető álomhoz.

a szükséges időtartam a körülményektől és az egyéntől függ. ivással. továbbá kellemes környezeti hatások között annyit alszik az ember. pihenésből is megadja testé­ nek azt. ami mind a betegség szálláscsinálój a. hogy az éjfél előtti órák a leghasznosabbak ebből a szempontból. Nagyszerű fordulatot vesz annak az élete. Az elérhető legjobb levegő. baja biztos nem lesz belőle. őseink a nappal együtt feküdtek. sokan még dicsekszenek is vele: „ Ö r e g e m . alvással viszont annál in­ kább. szinte divattá vált. Annál gyakoribb az ellenkezője. amelytől nem szabad megfosztani testünket se munka. Furcsa. Az alvás akkor volt elegendő. Van. a napfény. nehogy bárkinek is röstellkednie kelljen emiatt! Az alvás az élet szerves része. Rengeteg közmondás is szól erről. legjobb. víz. és az ég szerelmére. például: „ K o r á n fekszel. hogy hány órán át nyomtuk az ágyat. Gondoljunk csak bele. az öntudat visszatér. hogy a szükséges­ nél kevesebbet alszunk. se szórakozás. korán kelsz. Az ember valóban éjszakai lénynek született? Nem. Aludjunk. pótoltuk lemerült tartalékainkat és elhasználódott sejtjeinket." [Ford. a testmozgás. akinek napi négy óra elég. ha mindenki saját magán próbálja ki. kóros felszültség. Az alvás minőségét illetően az a tapasztalat. Amíg teljesül az alvás élettani célja. fáradtság. megj. s akad. levegővel általá­ ban nemigen takarékoskodnak az emberek. Márpedig ha ezek nem mennek." (Vagy a magyar változat: „ K i korán kel. amikor fölébredt. 106 . erőtlen­ ség. étel. Tulajdonképpen kizárt. aranyat lel. az. s megszabadultunk az anyagcsere káros mel­ léktermékeitől.]) Megint csak azt mondom. se más miatt. Nagy hiba! Mégis. aki alvásból. s az energiahiányt az összes testi működés megsínyli. hogy valaki túlaludja magát. addig nem számít. az aláássa az egészséget.és akkor aludt eleget. biológiai szükséglet. az emésztés és a kiválasztás is. azzal keltek. amennyire szüksége van. ami jár. rossz közérzet lesz a vége. ha alatta feltöltődtünk idegenenergiával. még nagyapáink is így éltek. aztán fölébred. amennyit kell. hogy evéssel. annak hízás. s egészséged sem hagy el. Nincs ugyanis mindenkire érvényes előírás. akinek tíz is kevés. A szervezet nem akar a kelleténél többet pihenni. de reggel hétkor már talpon voltam!" Ismerős a szöveg? Kevés alvás nem ad elég energiát. amint a test megkapta a magáét. hajnali kettőig melóztam. j ó m ó d ú és bölcs leszel.

aki akár napi három órát is örömmel eltölt testedzéssel. akik a csontozatot holt anyagnak hiszik. Nem hiszem. anyagcserét folytat. de ez személyenként és a követett életmód függvényében széles határok között váltakozhat. hiszen az elért eredménynél nincs erösebb ösztönző. tehát léleg­ zik. Egyetlen lépés megtéte­ léhez vagy 200 izom összehangolt munkájára van szükség. a csontváz és az izomzat ezt a célt szolgálja. melyekkel nem biztos. Kevésbé élünk. Nem. az emberi lét minden egyes másodpercében. tapasztalatból tudhatjuk.ebcsont beforr". élő. Csupán a láb fölemelése vagy 40 izmot megmozgat. sőt. nélkülözhetetlenségét. a testgyakorlás olyan kellemes dolog legyen. Már látszólag kevés r e n d s z e r e s mozgásnak is megmutatkoznak hasznos. Van. Az elő­ nyök megtapasztalása által a leglustábbak is hamarosan v á g y n i fognak a rendszeres. hogy mindenki tisztá­ ban van. Tévednek. képes önmaga gyógyítására is. hasznosabb lesz. de ugyanakkor ugyan­ annyi újat is előállít. hanem mindig az élmény varasának pozitív érzése serkent rá. fajtáját és mennyiségét ezen elv szem előtt tartásával célszerű megválasztani. ha sohasem bűntudat. Mindezt minden egyes másodpercben megteszi. ha inkább néhány olyan testgyakorlással kapcsolatos szempontra hívom föl a figyelmet pár sorban. számukra a Szahara sem lehetne annál riasztóbb. eleven szövet. Testünk mozgás­ ra termett. hogy a fizikai tevékenység. Épp a csontvelő az. Szerencsétlen eset.Az élet mozgás. egészségjavító hatásai. másoknak üröm a sportolás puszta gondolata is. mégpedig elképesztő tempóban. Az elérendő cél. kiadós napi testmozgásra. Annyi vörösvértest születik az 107 . ha negatív gondolatokhoz kötődik a testmozgás. Az a j ó . Vigyázni kell. amit mindig örömmel csinálunk. növekszik. ahol a vörösvértestek képződnek. Egyetlen másodperc alatt — mondjuk míg lapoznak egyet ebben a könyvben — testük átlagosan 3 000 000 vörösvértestet veszít.. hogy . amire testileglelkileg vágyunk. a csont porózus. Az emberi testben a mozgás szervrendszerét mintegy 650 vázizom és 200 csont összetett egymásra hatása működteti. az egészség érdekében meg kell találni az alkalmas egyensúlyt pihenés és mozgás között. Bizonyos mozgás iránti igény mindenkiben él. hogy oldalakon keresztül kellene bizonygat­ nom a testmozgás fontosságát. ha keveset mozgunk. hajszálerek hálózatával befonva.

Ez a három: (1) a szív és a keringés. j o b b működésében kamatozik. a vér szállítja az éltető oxigént és valamennyi tápanyagot a sejtekhez. A szív fölépítése oly tökéletes.5 milliárd alkalommal húzódik össze és ernyed el. és (3) a hajlékonyság. hogy jó karban tartsuk ezt a csodálatos motort? Igen! S a legjobb. Erősebben. illetve megnő. A helyzet az. s ugyanúgy a vér gyűjti össze tőlük a szén-dioxidot. a tüdő. ami aztán a szervek jobb ellátásában. ha idejében le nem szednék a gipszet. 108 . a test legnagyobb terhelése sem tud kárt tenni benne. amelyek haj szálvastagságú hártyája a vasnál erösebb. Az élet az erekben folytonosan áramló vértől függ. amit tehetünk a szívnek. hogy szinte elnyűhetetlen. mint gondolnánk. Egy átlagos élet során 2. A szív belső szelepei a szívbillentyűk. mégis több ideje marad kipihenni magát két szívverés között. az úgynevezett kardiovaszkuláris. s eközben összesen mintegy 280 millió liter éltető vért továbbít. ha nincs edzésben. hisz a szívbillentyűknek egy életre szólóan kell megbízhatóan zárni-nyitni. hogy rendszeres edzés alatt tartjuk. Ez erősíti. A testgyakorlás nagymértékben növeli a keringési rendszer — az erek. hogy percenként úgy öt litert szivattyúz át az ereken. ez teszi nagyobbá.átlaghosszúságú emberélet során. hogy egymáshoz kapcsolva körbeér­ nék a Földet. a legapróbb tömítési rendellenesség nélkül. ami egyértelműen az élet biztonságát szolgálja. ha használják. mint az izmoknak. nagyságához mérten teljesítménye erősen túlméretezett. más néven aerob szervrendszer. mely a magzatí kortól a halálig megállás nélkül. fáradha­ tatlanul dolgozik. edzéssel meg lehet növelni e szerv tényleges méreteit. a véráramot. a szív — hatásfokát. vagy az emberi test bármely más részének. A csont tehát él. Teljesen el is halna. Minden más izomhoz hasonlóan a szív is elsatnyul. A nagyobb űrtartalmú szív egyben erősebb és egészségesebb is. és ugyanúgy szüksége van a mozgásra. hogy a használattól megint megerősödjenek a sorvadó izmok és a csontok. ami azt jelenti. míg folytonos mozgásban tartja az élet folyását. s az anyagcsere minden egyéb mellék­ termékét. mi történik egy csonttörés után a gipszkötésben mozdulatlanságra kárhoztatott végtaggal. Gondoljunk csak arra. egyszóval az egész szervezet egészségére és teljesítményére áldásos hatással van. Méretéhez képest valószínűleg a szív a szervezet legerősebb izma. ettől tud hatáso­ sabban működni. több vért szállít. Érdemes hát mindent elkövetni. ez az öklömnyi szerv. hogy egyáltalán nem olyan kényes szerkezet. Igen. Magának a véráramnak és a vérpályák­ nak az öntisztulását is elősegíti. hogy táplálja és tisztítsa vele az egész szervezetet. Az lesz az alkalmas testgyakorlás amelyik a testi erőnlét mindhárom területére jótékony hatással bír. ez növeli hatékonyságát. de ritkábban dobban. (2) az erőfejlesztés.

ösztönös mozgásforma. Magasabb szintekre csak fokozatosan. majd egyre jobban elterjedt. mellyel a fölsorolást elkezdjük. először csak kivételezett atléták. amitől izzad.A e r o b az olyan gyakorlat. Az egyszeri ember számára egy természetesebb aerob testmozgás (például úszás. Dr. jó 109 . kosárlabda — ez mind aerob hatású. melyet magyarul „Ugrabugra" névre keresztelhetnénk. Ehhez csupán kisméretű ugróasztalra és könnyű. tönkreteszed a matracot stb. A katonai kiképzésbe még a világháború előtt bevették az ügyesség. ha rendsze­ resen műveljük. gyakorlott. Azért kezdjük ezzel. egyaránt jó erőfejlesztésre és a kardiovaszkuláris. Mit csinál a gyerek. ne felejtsük. Az „ a e r o b " gyakorlat a szó eredeti jelentésének megfelelően „oxigénnel" dúsítja az egész testet. Úszás. UGRABUGRA „Resistive Rebounding" az eredeti elvenezése annak a gyakorlatrend­ szernek. ugrókötelezés. jól összetöröd majd magad. ami elsősorban a szívet edzi. kézilabda. Ne akarjuk mindenáron a gyakorlatvezetőt utánozni már az első órán. mert nem biztos. bármelyik aerob gyakorlat mellett is döntünk. Harry Sneider fejlesztette ki a „Resistive Rebounding" nevű válto­ zatot. ha fölfedez egy rugalmas ágyat? Azonnal boldogan ugrálni kezd rajta. De a csodás hatás egyforma lesz. rengeteget csinálja. nekem is. egy. fél-. no meg roppant szórakoztató és természe­ tes. (Ne verd föl a port. tornászok számára. De a gyaloglás is az. amire testünk még nincs fölkészítve. olyasmit próbálva. amíg a legközelebbi felnőtt le nem parancsolja onnan. hogyan lehet ilyen könnyű. szívverése legalább megkétszereződik a nyugalmi állapot­ hoz képest". kocogás. nehogy hirtelen túlerőltessük magunkat. de azért jó lesz vigyázni. családomnak is. tenisz. őszinte örömmel járó testmozgás törvényes lett. amikor le fogsz esni.) Az ugróasztal fölfedezése (1936) óta ez a gyermeki. mert ez a kedvencünk. A testedzésnek ez annyira egyszerű és kényelmes változata. Az egyén izommunkájának teljesítőképessége szorosan összefügg az izmok oxigénellátásával. Az aerobic torna különböző válfajai is nagyon divatosak manapság. kerékpározás.és másfél kilós kézi súlyzók­ ra van szükség. hogy ez hasznunkra lesz. Hasznos divat. ha hosszabb ideig tart. vagy gyaloglás) hosszú távon hasznosabb lehet. Szívből tudjuk ajánlani minden­ kinek. hogy sokan el sem tudják hinni. zihál az ember. az időzítési és ütemérzék valamint a mozgás rendezettségé­ nek fejlesztése céljára. rendszeres edzéseken erősödve törekedjünk. azaz a szív és keringési rendszer edzésére. az egyensúly. jelszóval. hogy az edző a sportot hivatásból űzi. de az erőnlétre is igen jó hatást gyakorolt. s legkevesebb 20-30 percig tart.

A z . s idegsejtek. a minitrambulinoknak. hálószobában. Másik óriási előnye. A tipegő kisbabától az aggastyánig bárki igénybe veheti.móka ennyire hasznos. valamivel drágább. de nem kell félni a futóknál szokásos panaszoktól. kemény talajon végzett gyakorlat közben. Hogy miként hat? íme a magyarázat. vagy akár a hátsó udvarban. izommozgás sejtek működéséből tevődik össze. Az ugrabugra így az időjárástól is függetle­ níthető. hevesen vagy egészen kíméletesen. hogy azok minden tekintetben a lehető legtöbbet nyújtsák. általában idült. Az ugrógyakor­ latok épp az izmoknak ezt az ideghálózatát. akik átpártoltak az ugróasztalkához. de mindenkinek. hogy viszonylag kényelmesen elhelyezhető és akárhol használ­ ható az ilyen asztalka. Ugyanis a futás­ hoz hasonló erősségű aerob edzést ad. a Föld minden­ hol állandóan jelenlévő nehézségi erejét és két ellentétes változó sebessé­ gű mozgást. Persze ebben az esetben is a kipróbálás az igazi! Harry & Sarah Sneider több évtizedes munkával és kutatással dolgozta ki. míg a gondosan összeállított gyakorla' Magyarországon is több helyen árulják. bokakifordulás. Ha valaki nem találja. s nem csak élsportolóknak. illetve fékezését. a neuro-muszkuláris rend­ szert serkentik. krónikus ízületi károsodás veszélye nélkül. Ágyhoz. nincs térdfájás. hogy az „Ugrabugra" hamarosan forradalmasítani fogja a jó erőnlét. Házi mozgáslehetőségnek a kínálatból manapság alighanem az „Ugra­ bugra" a legjobb. Módszerükkel igazi újdonságot alkottak a testedzés tudományának területén. míg valaki más ugrál helyettük. visszapattanás). tolószékhez kötött betegeknek is segít. Talán nagyobb lenne a hitele. amely egysze­ rű ütemes le-föl mozgást jelent az ugróasztalon állva. ha lábukat az ugróasztalon nyugtatják. hogy gyorsan váltakozik a súlytalanság állapota (zuhanás) a nehézségi erő pillanatnyi növekedésé­ vel (lefékeződés. Az „Ugrabug­ ra" gyakorlatok hatásossága abban rejlik. erkélyen. Utóbbira példa az „egészséghinta" gyakorlat. Magas szinten szerveződött sejtek együtteséből áll minden izom. Minden ugrógyakorlat háromféle hatást hasznosít. érdeklődhet a 162-0525 budapesti telefonszámon. lábtörés. az ára is aránylag elfogadható. sípcsontsé­ rülés. kissé kényelmetlenebb lenne? Pedig lehet. a tervbe vett testmozgást nem fogja „elmosni" az eső. állította össze az alábbiakban ismertetett gyakorlatokat. Achilles-ín húzódás. méghozzá jobban. 110 ." Másik. Meglepő módon a kis ugróasztaloknak. hasonlóan vonzó tulaj­ donsága. hogy frissítő aerob élményt nyújt olyan. a „fitnesz" mozgalmat. erősnek. neuronok hálózata hangolja össze munkájukat. ha kicsit bonyolul­ tabb. Mi magunk is több volt kocogót ismerünk. barkácshelyiségben. ami bizony előfordulhat más. gyengének egyaránt. mint akármilyen más testedzési mód­ szer. a test-gyorsítását. Az idegsejtek köremüködése nélkül az izmok nem lennének képesek semmiféle erőkifejtésre.

a hátgerinc. speciális gyakorlatsorozatokat állít össze a különböző testalkatúak részé­ re. az emésztést és a kiválasztást. a derék. Sneider sikeresen kigyógyítot­ ta magát világháborús sérüléséből (csípöízülete roncsolódott) saját mód­ szere segítségével. mert hiszünk áldásos hatásuk­ ban.O. minden szerv. Mi már megtapasztaltuk előnyeit. a boka. mondjam még? Hatásukra javul a látás. bármi is legyen az a másik. annak szívből. Még azoknak is merjük ajánlani. őszintén tudjuk ajánlani. Az ugrógyakorlatok ráadásul serkentik a nyirokrendszert. P. három asztalka is van a lakás különböző részein. Hogy ez azért már sok a jóból? Majd meglátják. akik már elkötelezték magukat valamilyen más mozgásforma mellett. Arcadia. Tökéletes testi erőnlét az eredmény. Túl szép a menyasszony? Pedig tovább is van. erősí­ tik az ízületeket. Aki további felvilágosítást szeretne. önök is felfedezhetik saját maguk számára. minden egyes sejt. California 91006 — USA. a térd. izmosítanak. 111 . az ugróasztal szakértője lett. segítik a helyes testtartás kialakulását. Önöknek pedig a gyakor­ latok leírásával szeretnénk kedveskedni. a mozgás összerendezettebbé válik. mert kiegészítés gyanánt hasznuk­ ra lesz. dr. különféle betegségek esetére és egyedi testépítési célok elősegítésé­ hez. izomcsoportot. Aki pedig még csak most keres valamilyen „alaposan átmozgató" testedző módszert. minden izom edződik. mi lenne velünk nélkülük! Még ajándékként is gyakran adunk szeretteinknek ugróasztalkát.tok alaposan átmozgatják az összes izmot. Az itt közölt gyakorlatok kidolgozója.Box 3374. amit bármelyikünk bármikor használhat. Edzőként tevékenykedik. segítik az anyagcserét. mely az alábbi címen rendelhető meg: Sneider's Family Fitness. ha kipróbálták! Mi már évek óta az „Ugrabugra" módszeren élünk. erősítik a szívet. hajléko­ nyabb lesz a nyak. ja­ vítják a szövetek oxigénellátását. annak ajánljuk „ T h e Olympic Trainer" című kiváló könyvét. Már nem is tudom.

CURL — Dupla dalesz Erősíti a felkart. mindenki annyit végezze a gyakorlatokat. Bizonytalanság esetén ajánlatos orvoshoz.A tökéletes testedzés módszere mindenkinek F I G Y E L M E Z T E T É S : Az ismétlések száma csak ajánlásnak tekintendő. csak olyasmit tegyünk. az alkart. majd vissza. Ismételjük meg lucalszor. amennyi neki kényelmes. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. amelyek fájdalmat okoznak. vagy szakértő gyógytornászhoz fordulni. Emeljük a két kezet együtt a vállhoz. aminek értelmét látjuk! 1. Ne erőltessük azokat. keményíti a markolást. egyik-másik esetleg még nem. vagy egyáltalán nem alkalmas az illető testi adottságaihoz. Nem minden gyakorlat való mindenkinek. 2 Ugrabugra l / a Ugrabugra 1/b 112 . kezek tenyérrel előre a test mellett. Ne veszítsük el józan ítélőképességünket. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén.

s emeljük a súlyzókat a váll­ hoz. növeli az általános izomtónust a karban. a kart és a markolást. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén. 113 .Ugrabugra 2/a Ugrabugra 2/b 2. majd húzzuk vissza a vállhoz. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. Ismételjük egy tucatszor. Nyújtsuk ki mindkét kart együtt fölfelé. a hátat. PRESS — Nyomi Erősíti a felsőtestet. a vállat.

jót tesz a hátnak. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén. hogy az alkar vízszintesben legyen. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat.Ugrabugra 3/a Ugrabugra 3/b 3. a mellkasnak és az alkar izmainak. míg a két kéz együtt van az altest előtt. majd vissza. Ismételjük egy tucatszor. 114 . UPRIGHT R O W — Felevezés Javítja a testtartást. Emeljük fel mindkét kezet az állhoz úgy.

Nyújtsuk ki mindkét kart együtt fölfelé. a felkar simuljon a fülhöz. TRICEPS PRESS — Hátranyomi Megdolgoztatja a felkar hátoldalán található háromfejű karizmot és a vállat. 115 . Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. Ismételjük egy tucatszor. A súlyzók érintkezzenek. kocogást. vagy pattogjunk páros lábbal az ugrálóasztalka közepén. keményíti a markolást.Ugrabugra 4/a Ugrabugra 4/b 4. míg a két kezet együtt a fej mögé helyezzük. Folytassunk váltott lábú ugrálást. majd engedjük vissza a fej mögé.

116 .

kocogást. míg a két kart hajlított könyökkel fölemeljük úgy. Érintsük elöl össze a kezet és a könyököt egyszerre. az alkarok függőlegesen álljanak. erősíti és javítja a hát tartását. HIGH BENT ELBOW T O U C H — Hurrá-tartás könyöktapsival Dolgoztatja a mellkast. a kart. hogy leengednénk a kart. anélkül. Ismételjük vagy tucatszor. majd térjünk vissza a kiinduló helyzetbe. vagy pattogjunk páros lábbal az ugrálóasztalka közepén. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat.Ugrabugra 6/a Ugrabugra 6/b 6. Folytassunk váltott lábú ugrálást. 117 . a vállat. hogy a felkarok oldalt vízszin­ tesen.

118 .

119 .

míg minden lépésnél olyan magasra rántjuk a térdet. a comb. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. 120 . valamint a felsőtestet is.9. a lábikra tájékán. amilyen magasra csak tudjuk. Végezzünk helybenfutást az ugrá­ lóasztalka közepén. SPRINT KNEE HIGH — F u t ó l é p é s m a g a s t é r d d e l Megmozgatja a test minden izmát. Megállás nélkül csináljuk úgy 30—60 másodpercig. a csipő. különösen a derék.

121 .

122 .

vagy anélkül. hogy a talp végig érintkezésben maradjon az ugróasztalka ponyvájával.Ugrabugra 13 Idősebbek és gyengélkedők részére különösen ajánlott gyakorlat LYMPHATIC BOUNCE — Nyirok-birok egészséghinta Úgy hat. felgyorsítja a nyirokfolyadék áramlá­ sát. mint egy „ b e l s ő porszívó". tisztítja a nyirokrendszert és mirigyeit. lágyan hintázva az ugróasztalka közepén. Leírás: Ugráljunk páros lábbal. gyakorlottabbak öt percig csinálják. Tartsuk a kezet a test mellett. de végig ügyelve az egyenes testtartásra. markunkban homokzsák­ súlyzókkal. csak annyira. Kez­ dők egy percig. 123 . haladók háromig.

míg valaki más végzi azon ezt a gyakorlatot. mint gondolnánk! Az izomfejlesztést tanácsos tehát kiegészíteni aerob gyakorlatokkal is! Legjobb naponta váltani egymással a különböző jellegű edzéseket. hogy közben pihenésre is lehetőséget kapjon az előző nap megdolgoztatott izomcsoport. úgy. • SÚLYZÓZÁS Eltérően a korábban említett szív-keringési rendszert erősítő aerob edzéstől. így nagyobb súlynövekedéssel fog járni. melyekben kifejezetten a testsúly és az erő növeléséhez kérnek tanácsot. ha valóban izmaink fejlődésének köszönhető a kikerekedés. vagy az erőfejlesztő („Nautilus" típusú) gépek használata is. Ennek a gyakorlatnak áldásos hatásaiban az ágyhoz. azért mégis inkább az a jellemző. az izmok könnyebb súlyzók használata mellett is fönntart­ ják hajlamukat méreteik további növelésére. Nem érdemes túlhajtani a gyakorlatokat. a népesség 90 százaléka inkább veszíteni szeretne súlyából.. de a test többi szervét alig edzi. hogy az idősebbek. rengeteg olyan levelet is kapok. illetve a hamarosan sorra kerülő hajlékonyságjavító gyakorla­ toktól a súlyzózás elsősorban az izomerőt és a kitartást növeli. amelyik kapaszko­ dóval van fölszerelve. Egy fiatalember egyszer panaszkodott. valamilyen klubban. hogy fölkelés nélkül egyszerűen ráhelyezik lábukat az ugróasztalkára. Izomerő növelésére valóban nagyon hatásos. mesterséges kezeléstől mentes ételből áll. feldolgozástól. szabad súlyzókkal végzett mun­ ka. illetve a bizonytalanul egyensú­ lyozok is használhassák. Vigyázat! Erős izomzat gyenge szívvel több veszélyt hordoz magá­ ban. aki egyéni szükségleteinknek. De meg fognak lepődni. Beletarto­ zik ebbe a súlyemelés. Az izom sűrűbb. mint a háj. tanfolyamon (ilyet ma­ napság elég könnyen lehet találni). a húzódzkodás stb. .Ugyan kit érdekel?" Ezt gondol­ hatja magában most a többség. hogy az ajánlott étkezés mellett 124 . Noha a hivatásos testépítők gyakorlataik során minden súlyzóval megdolgoztatható izmukra kitér­ nek. Megéri szakértő irányítása mellett dolgozni. friss. A testméretek és a súly növelésének legjobb módszere a megfelelő táplálkozás mellett végzett súlyzózás. Nos. tolószékhez kötött emberek is részesülhetnek. a fekvőtámasz. a fölülés. ennek egészséges módja az. hiszen majdnem mindenki. egyedi adottságainknak megfelelően tudja számunkra összeállítani a végzendő gyakorlatokat. ha a súlyzózás mellett a táplálék mennél több teljes. hogy az aerob gyakorlatoktól eltérően a súlyzózás csak külön-külön hat egy-egy izomcsoportra. a hagyományos..MEGJEGYZÉS: Olyan ugróasztal is beszerezhető. ha a test hozzá tud jutni a neki megfelelő táplálékhoz.

Két oldala van. A szerve­ zet ezzel válaszol a kihívásra. hogy a fentieken kívül az illető még hosszútávfutással is foglalkozik. nem kell feltétlenül izompacsirtának látszani ahhoz. a belső elválasztású mirigyek több adrenalin nevű hormont termelnek. itt nem érvényesek az általam említett normák. egyik jobb. mégsem éri el csúeslehetöségeit a test. noha igaz. növekszik a vérnyomás. a hosszútávfutás kivétel. például egy izgalmas filmjelenet alatt. ehhez sajátos étrendre és életmódra van szükség. de be kell vallanom. amikor meg kell védenie magát..végzett rendszeres súlyzózás ellenére sem képes egy dekát sem fölszedni. stresszteremtő helyzetek özöne. s meg kell mondani. az . (Marilyn Diamond) Nagyon sokféle nyújtógyakorlat-rendszer létezik. a szervek összerándulnak. ha elhanyagoljuk nevelésének ezt a területét. mert az önműködő rendszer nem tud különbséget tenni. Tartós marad a . s havi edzésadagja többszáz kilométer. évente két-három maratoni versenyen szokott részt venni.üss vagy fuss" állapotba. elvégzendő feladat merül föl: fölgyorsul a szív. hiába súlyzózott mellette az illető. hogy lehetetlen. Az ilyen feszültségteli. hogy a veszély nem is igazi. kinyílnak a verejtékmirigyek. akár valódi. akár látszólagos. ha tudjuk. Lehetővé teszi a test finom fölépí­ tését. Értetlenül álltam a kérdés előtt. Sokunknak bizonyára túlságosan is ismerős ez a helyzet. Az alkalmas hajlékonyságnövelö edzés megdolgoztat minden izmot. a légzésről szóló részben már említettük az idegrendszer akaratunktól független részét.fölhúzott" állapot. rögzíti a feszültséget az izmokban és a szervekben. A szimpatikus oldal azonnal bekapcsol. NYÚJTÁS Lehet ragyogó a külseje. szervrendszerre. én még nem találkoz­ tam erős testfelépítésü maratoni futóval. HAJLÉKONYSÁG. a pislogástól kezdve ez az úgynevezett vegetatív idegrendszer szabályoz önműködően minden szer­ vet. Igen. Akkor is ez a folyamat játszó­ dik le. ideget. riadóhelyzetbe kerül. Egy korábbi. ha fenyegetettség. égnek áll a haj. rugalmasak legyünk. akadhat közöttük káros is. míg személyes beszélgetésünk során ki nem derült. Nem biztos. tényleg sok hasznát látjuk. mirigyre. minden testi folyamatot.. mint a másik. A légzéstől. hogy erősek. A 125 . jó hatással lesz valamenynyi szervre. a serkentő hatású szimpati­ kus és a gátló paraszimpatikus. fölborzolódnak a szőrszálak. Mi a HÁTHA J Ó G A tanítá­ sait alkalmazzuk ezen a területen.

és belégzés viszont apránként kiűzi a feszült­ séget. hogy helyreállítsa az egyensúlyt egy nagy izgalom. a végleteket összhangba hozza. légzögyakorlatokkal kiegészítve. feszült lesz az ember. egész napos munka után ösztönös mozdula­ tokkal egyenesítik ki karjukat s gerincüket a földekről hazatérő munká­ sok. Erőt meríthetünk belőle. hipertevékeny. hogy a fáradtság ásítást. „ H a " jelentése a Nap. A jóga gyógyító hatásának forrása a különböző testhelyzetekben végzett többfajta légzőgyakorlat. A Testkontroll 2 olvasói számára Alan Finger állított össze egy jóga testhelyzetekből álló gyakorlatcsokrot. Legyen elég az elegendő. arra viszont nagy szükség van. A jógában semmit sem kell túlzásba vinni. A hátha jóga olyan eszköz. de sorrendjük 126 . hogy az állatok nyújtózkodással vezetik le feszültségeiket. a serkentést és a nyugtatást. kinyújtóztat. a macska. Az embert tanulmányozva is azt látták. A jóga különböző testhelyzeteinek. sem mással. nyújtózást vált ki. a bennsőnkben állandósult stressztől.szimpatikus oldal túltengése esetén ideges. s a javulás már eközben és ezáltal elindul. Ő maga így mutatja be a jógát: „A régi jógik megfigyelték. csak annyit szabad megtenni. amennyire képesek vagyunk. nyomott kedélyüvé. „tha" a Holdat jelenti. Tehát egységessé tesz. lustává tesz. A paraszimpatikus. egyensúlyba. A jóga megismertet a léttel. ijedtség. A lélegzet visszatartásával megakadályozzuk. akaratot és határozottságot az életben való boldogu­ láshoz. sem önma­ gunkkal ne vetélkedjünk benne. mérgelödés. hogy ezekből a megfigyelésekből kiindulva a jógik elkezdték kifejleszteni nyújtózdokáson alapuló tan­ rendszerüket. megtanít megszabadulni az izmokban és szervekben rögzült feszültségtől. Évezredekkel ezelőtt kezdődött. vagy épp egy hatalmas hahota után. Egy-egy testhelyzetben igyekezni kell képességeink szerint mélyen. a „ j ó g a " pedig annyit tesz: egyesítés. Ennek az oldalnak a túltengése viszont visszahúzódóvá. gyakorlatainak ez a célja. a két ellentétes oldalt. A hátha jóga a belső összhang megteremtésének tudománya. Nyújtózás közben mindig sóhajt is az ember. hogy a légzésmód szoros kapcsolatban áll a nyújtózkodás­ sal. alaposan lélegezni. a gátló oldal föladata az. egyensúlyt. A megfelelő testhelyzettel együtt és által végzett folyamatos ki. A jóga nem verseny. a kutya is ezzel a módszerrel jut nyugalomba. A jógában kilégzéssel távolítjuk el belső feszültségeinket. Alan Finger jógaműhelyei Los Angelesben és N e w Yorkban működnek. Az itt megadott gyakorlatok egyszerűek. amely biztosítja a két oldal közötti kívánatos egyensúlyt. mert az sem kerülte el figyelmüket. hogy megnyugtasson egyegy erősebb feszültségroham végeztével. a belégzéssel pedig erősítjük a testet. megteremti a legelőnyösebb testi állapotot. hogy a feszültség eltávozzon belőlünk.

. s naponta ismételhetek. Ne végezzék azokat a gyakorlatokat. Y. aki nem biztos abban. melyek fájdalmat okoznak a gerinc alsó szakaszán. akiknek valami bajuk van a hátgerincükkel. hogy egy-egy gyakorlat alkalmas lesz-e neki. New York. hogy a test minden részét megdolgoz! ássák. 56th St. vagy szakképzett gyógytornászhoz for­ dulnia mindenkinek. hogy bizonyos jógatartások nem megfelelőek olyanoknak. 10022 Napi jógaadag F I G Y E L M E Z T E T É S : Előfordulhat." Aki többet is szeretne tudni a jógáról s j o b b a n bele kívánja vonni életvitelébe. Ajánlatos orvoshoz. N.és videofelvételeket: YOGAWORKS 145 E.révén igen hatásosak. az az alábbi címen rendelhet hang.

A gerinc az idegrendszer központi tengelye. A laza. föl a levegőbe. a medence gyakran merevvé válik. a térd és a boka csípőszélességben a padlón. THE CAT POSE — Macskapóz Rávezet a gerincalap. kilégzésnél fölfelé púposított háttal. amenynyire csak tudjuk. hajlékony csípő tartja elevenen az élet folyását a gerincoszlopban és vele az idegrendszerben.Jóga l / a Jóga 1/b 1. A gerinc mindkét irányú meghajlítását a medencétől indítsuk. Kilégzéskor púposítsuk föl a hátat. A csípő hajlítgatásával a gerinc is eljut szélső helyzeteibe. Belégzésnél a hátat lefelé ívelve fölemeljük a fejet. Ötször ismétlendő. ami aztán kihat az egész gerinc mozgékonyságára. belégzésnél lefelé ívelt. 128 . egészséges és hajlékony marad. a csípő hajlékonyságának kihasználására. míg az állat a mellhez szegve a medencét behúzzuk. az élet főútvonala. a két tenyér vállszélességben. Idősebb korban a csípő. míg a feneket az ellenkező irányba kidugjuk. Leírás: Álljunk négykézláb.

amilyenekre nem is gondolunk. Teljes talppal és tenyérrel. Leírás: Fallal szemben álljunk négykézláb.2. A sarok is maradjon a talajon! Hat nyugodt ki. egy bántóan harsány autóduda. közben érezzük a lábikrában és a combban az izmok nyúlását. a padlón maradva. ahol a legtöbb tudatalatti elfojtás rögzül. éles fékcsikorgás és hasonlók. A sátorállás nyújtja a gerincet és megfeszíti hátul a lábat a medence megmozgatásával. 129 .és a mutatóujj támaszkodjon a falnak. azok. kellemetlenségek rögzülnek a láb hátsó oldalán lévő izmokban. miközben kiegyenesítjük a térdet és a hátat úgy. hogy a törzs és a nyújtott lábak nagyjából derékszöget zárjanak be. Kiterjesztett ujjain­ kat vigyük előre a padló és a fal találkozásának hajlatába. megrázkódtatások. A kar és a fej a törzzsel egy egyenesben legyen.és belégzés idejére tartsuk meg ezt a helyzetet. kioldva azokat a feszültségeket. hogy gyanúsan hamar elfáradt a láb. Ezekből csak annyit veszünk észre. amelyek tudtunk nélkül szedik rajtunk a vámot. melyek egyébként a medencét előre és lefelé húzva hanyag testtartáshoz vezetnének. amiből aztán a rengeteg hátfájás származik. kis terpeszben. a fül belülről a felkarhoz simul. a két tenyér. a térd és a boka egymástól 10—15 cm szélességben a padlón pihen. T H E T E N T POSE — Sátorállás Kioldja a feszültséget a láb hátsó izmaiból. emeljük magasra a csípőt. a hüvelyk. Olyan apró félelmek. A „sátor" csúcsán a medence van. A sátorállás a medence lelazításával oldja a gerinc feszültségeit.

hogy előrehajlás közben még inkább a lelógatott fejbe tódul a vér. mintha félig-meddig tótágast állnánk. 130 . azzal a különbséggel.és belégzésig. körbefogva vele a szintén lelógatott fejet. Olyasmi. majd fonjuk össze a lazán lecsüngő kart. a comb feszül.3. Hatása is hasonló. Ezekre ügyelve tartsuk meg a helyzetet hat nyugodt ki. T H E RAG DOLL — Rongybaba A sátorállásnak egy szélsőségesebb változata. javítva az agy vérellátását. Leírás: Sátorállásból közelítsük a kezet a lábhoz. A medence a magasban.

Ezekkel különben nem nagyon tudnánk mit kezdeni. 131 . melyek a váll és a csípő között rögzülnek. tízet előre. a lábfejet 45-45 fokos szögben kifelé fordítva. A R M ROTATION — K a r k ö r z é s Segít megszabadulni azoktól a tudatalatti feszültségektől.4. mélyen beroggyantott térddel. Leírás: Álljunk egyméteres terpeszbe. noha ugyancsak zavaróan hatnak a tudatra. Nyújtott karral végezzünk páros karkörzést. tízet hátra.

kihúzzuk magunkat. gerincbántalmak. betegségek keletkeznek. Leírás: A párhuzamos lábfejek közt egy centi hézagot tartva állunk. de vigyázzunk. hogy ólomnehe­ zékek húzzák lefelé minden ujjúnkat. (Hárompontos alátámasztás. míg a fejtetőt és a szegycsontot egy láthatatlan erő fölfelé emeli.és kisujja alatti talprészén. Fontos tehát. amely helyes testtartásra tanít.5.) Egyenesítsük ki a láb tartását a comb elülső izmainak megfeszítésével. hogy laza állásban is egyenes testtartásban maradjunk. mint a szokásos állóhelyzet. olyan helyzet. erre fog rávezetni a póznapóz. a testsúly egyenletesen oszlik el mindkét lábfej nagy. ezzel segítve a vérkeringést. 132 . T H E POSTURE POSE — P ó z n a p ó z Alapállás. ami megnehezíti munkáját. hogy ki kell mereszteni a feneket. de megtanuljuk általa. Tartsuk ezt a helyzetet legalább 15 másod­ percig. emeljük meg a gerincet a has és a csípő enyhe behúzásával. ez nem azt jelenti. rontja az egész szervezet vérellátását. hogy álláskor kiegyenesedjünk. Persze nem ugyan­ az. A vállakat lazán tartva képzeljük. a gerinc természetellenes alakba kényszerül. illetve sarkán. a szétter­ pesztett lábujjak közül a két öregujj összeér. A többi szervvel együtt a szívnek is szűkebb hely marad a tüdők között. Görnyedten állva valamennyi szerv összenyomódik. rossz testtartást veszünk föl.

THE NECK RELEASE — Nyaklazító tekergetés A tudatos elfojtások a nyakban rögzülnék. 133 . figyelés.Jóga 6/c 6. kettőt jobbra kezdve. fölváltva kétszer-kétszer. Forgassuk az állat a vállhoz. és fölfelé. egyik oldal. mell. mindkét oldalra. Szegjük az állat jól előre. fontos elfoglaltság közben a nyak megmerevedik. amikor a fej hátrahanyatlik. Leírás: Póznapóz állásban emeljük a kart mindkét oldalra vízszintes helyzetbe. tenyérrel lefelé. Utána végezzünk fejkörzést. kettőt az ellenkező irányba. hátra sorrendben. másik oldal.

a nyakat és a mellkast előre. Végezzünk hat lassú. ezzel szabadabbá téve a szívet és tüdőt. 134 . vállszélességű terpeszben állva helyezzük mind­ két tenyeret a falra.7. így javítva a vérkeringést és az összes fontos szerv vérellátását. továbbá tágítja a mellkast. A gerincet ívesre homorítva nyomjuk hátra a csípőt. mély légzést ebben a helyzetben. A csapott válltartást és a hát görbeségét is kiküszöböli. Leírás: A faltól karnyújtásnyira. A R M E X T E N S I O N AT T H E W A L L — Karnyújtás falnál Ez az állás a vállban lévő feszültségeket lazítja. a fal felé közelítjük. míg az állat. valamivel a fej szintje fölött.

az egyenes és függőleges helyzetű hátat megtartva. 135 . a farizmot és az egész altest izmait. Maradjunk ebben a pózban hat mély lélegzetvételig. mert ezek tartják a gerincet megfelelő helyzetben. Fölegyenesed­ ve álljunk lábujjhegyre. de ezúttal lábujjhegyen állva újabb hat mély ki.8. míg csak guggoló helyzetben a sarkunkra nem ülünk.és belégzés erejéig. Teljes talppal a talajon maradva. Hat alapos lélegzetvétel után térjünk vissza a kiinduló állásba. Megint fölegye­ nesedve engedjük előre a kart vízszintes középtartásba. Kell is. amennyire csak nagyobb erőltetés nélkül meg tudjuk ezt tenni. a tenyerek összenéznek. és így álljunk újra lábujjhegyre. Mindkét kar magastartásban a fülhöz simul. de végig tartsuk meg az egyenes hátat és a behúzott feneket. olyan mélyre. majd összezárt térddel ereszkedjünk le egészen. majd újra roggyantsuk meg a térdet. Leírás: Póznapózból nyissunk 15 centi széles terpeszt. E testtájon fészkel a határozottság és az akaraterő is. hogy erősek legyenek. behúzott fenékkel roggyantsuk meg a térdet. T H E C H A I R POSE — Ülötartás Erősíti a combot. de a két lábfej maradjon párhuzamos.

de az ellenkező irányba fordulva. A bal lábfej 90 fokot. Föltárja a medencét és javít testtartási hibákon is. Hajoljon meg a bal térd derékszögben. a j o b b csupán 10 foknyit forduljon ugyanebbe az irányba. méternél nagyobb terpeszből forduljunk balra. a fejet fordítsuk a bal kar irányába. azaz a comb vízszintes helyzetbe kerül.Jóga 9 9. Nyújtsuk mindkét kart oldalt vízszintes helyzetbe. a farizmot és az egész altest izmait. W A R R I O R — Harcállás Ez a lendületes póz erősíti a combot. álló tenyérrel. majd hatot ugyanígy. 136 . Hat mély lélegzetet vegyünk ebben a testhelyzetben. minden ízületet ugyanabba az egy függőleges síkba hozva. míg a jobb láb kinyújtva hátul marad. Leírás: Jó széles.

hogy közben mindkét felkar a fülhöz simulva marad. s behúzott fenékkel hátrahajiunk. előre. 137 . Leírás: Az oldalrahajláshoz álljunk összetett lábbal. BLOWN PALM SERIES — Szélfútta pálmák Minden irányba nyújtja a gerincoszlopot és a főbb belső szerveket. Tartsuk meg a helyzetet nyolc mély lélegzetvétel idejére. a fejet hátraszegve nézzünk fölfelé az ujjak között. amenynyire csak még kényelmesen képesek vagyunk. hátra és oldalra. A térd kinyújtása közben nyomjuk a csípőt jó magasra. tenyérrel fölfelé ragadjuk meg egyik kézzel a másik csuklót. nyújtott karral hajoljunk oldalra úgy. Előrehajlásnál fogjuk meg hátulról a bokát úgy. Mindkét oldalon tartsuk meg a testhelyzetet hat-hat mély lélegzet erejéig. Hátrahajláshoz összenéző tenyérrel nyújtsuk a kart a magasba. s a hüvelykujj a talajra mutasson. míg a csípő az ellenkező irányba lendül ki. s hatszor veszünk leve­ gőt ebben a helyzetben. s magastartásban.10. hogy a könyök is a térd mögé kerüljön.

138 . ha a szemünket egy kiválasztott pontra szegezzük. kinyitja a térd és a medence ízületeit. s megismételjük az egészet az ellenkező oldalra. Utána úgy 15 centire szétnyitjuk és előrefordítjuk a tenyeret. a váll és a mellkas teljesen ellazul. amilyen magasra csak tudjuk. a far és az altest izmai dolgoznak. T H E S T O R K — Gólyaállás Ez a póz elősegíti az agy bal és j o b b fele közötti összhang létrejöttét. majd magasba lendítjük a karokat.11. Segít az egyensúlyozásban. s ebben a helyzetben újabb négy lélegzetet veszünk.és térdízületeket ugyanabba az egy függőleges síkba hozni. Lassan leereszkedünk a kiinduló helyzetbe. Zárjuk a tenyereket a mellkas előtt imádkozó tartásban. Próbáljuk a medence. Leírás: Póznapóz állásból kiindulva helyezzük a bal talpat lábujjakkal lefelé a j o b b comb belső oldalára. Tartsuk meg ezt a helyzetet négy levegővételen keresztül. Csak a comb.

de eközben a tarkó és a váll maradjon a padlón. Ez a póz a medencét is lazítja. mind a bal lábon. húzzuk föl a bal lábat annyira. A kezek lassan kússzanak följebb a törülközőn. Az összesodort törülközőt átvetjük a fölemelt „pipáló" lábfejen. Leírás: Szükség lesz hozzá egy összehajtogatott törülközőre.12. míg a térd a lehető legegyenesebben nyújtva marad. míg a jobbat függőleges helyzetbe emeljük. A lábban rögzülnek a tudatalatti elfojtások. mert oldja a farcsont alsó részén tapadó izomzat feszültségét. Üdítő megszabadulni tőlük. valamivel a lábujjak mögött. nyugodt lélegzeteket véve 15—60 másodpercig tartsuk meg a pózt mind a jobb. Feküdjünk háttal a padlóra. kilazítva a láb hátsó izmait. 139 . LYING LEG EXTENSION — Lábnyújtás f e k v e Kiűzi a lábból a feszültséget. s gyengéden meghúzogatjuk a törülköző mindkét szárát. hogy a talp a talajra simuljon. itt halmozódnak az élet sekélyes dolgai. Mély.

simuljon a bal combra. Maradjunk így hat lélegzetvé­ telre. és ismételjük meg az egészet az ellenkező oldalra. valamint az emésztőszerveket is. de közben az arc fölfelé nézzen. A j o b b talp. s a j o b b váll és kar továbbra is érintse a talajt. valamivel a térd fölött. Leírás: Hanyatt fekve nyújtsuk mindkét kart derékszögben oldalra. gyúrja az úgynevezett idegdúcokat a gerinc mindkét oldalán. s vessük keresztbe a j o b b lábat a balon. 140 . amennyire hagyja magát. A j o b b térdet bal kezünkkel finoman húzzuk a padló felé.13. MALTESE T W I S T — Máltai keresztcsavar Ez a testhelyzet a gerincoszlop teljes hosszában oldja a feszültséget. majd térjünk vissza a kiinduló helyzetbe. Csodálatos érzés így ellazulni.

Összefűzött ujjainkkal valamivel a térd alá fogva szorítsuk is oda a j o b b combot a hashoz. javítja a gerinctartást. Gyúrja és lazítja továbbá a csípőt. s két karunkkal szorítsuk a combot a hashoz további hat levegővételig. majd váltott lábbal ismételjük meg az egészet. kihajtja a bennrekedt gázokat. Hatszor vegyünk levegőt ebben a helyzetben. Következő lépésként páros lábbal végezzük a gyakorlatot. 141 . de közben tartsuk a tarkót és a vállat a padlón. lefeszített lábfejjel.14. WIND EXPELLER — Szélhajtó p ó z Gyúrja az emésztőrendszer szerveit. Leírás: Nyújtott testhelyzetben hanyatt fekve először a j o b b combot húzzuk föl a hashoz.

.. egészséges életvitellel fönntart­ ható az életerő. hogy testünk erős és ruganyos maradjon. s legtöbben ebbe bele is törődnek. az ember bizony megöregszik".^í. hasi légzést — belégzésnél a hasfal emelkedik. amikor az izmok már bemelegedtek. RELAX ON B A C K — Hanyattlazítás Leírás: . Pedig ez egyáltalán nem szükségszerű..|.j> Helyezzünk hosszában összecsavart törülközőt a gerinc alá. mondván: „ H á t igen. kilégzésnél süllyed. elősegítik a vér áramlását. A jógapózok megtanítanak emelt fővel.. A mienkhez hasonló társadalmak­ ban a feszültség legtöbbször bentmarad az emberben. Tartson a gyakorlat 2—5 percig. pusztítja bensőn­ ket. Ellazulva végezzünk alsó.15.. beteg­ ségekjönnek. Az öregedés fölgyorsul. megőrizhető a helyes testtartás. egyenesen állni.. Igyekezzünk naponta végezni ezeket a jógagyakorlatokat. de életet is az évekhez.. A korral az ember hajlamos megroskadni. Az izmok erősek maradhatnak. a feszültség az egész testet összezsugorítja. elgyengülnek az izmok. 142 . langyos zuhany után. gátolja a megfelelő vérellátást. a feszültségeket nyújtózással kiűzhetjük belőlük. A j ó g a nemcsak éveket ad az élethez. Legjobb reggeli séta. a medencé­ től a fejtetőig.

ami lehatol a gyökerekig. ötvenkét éves korában halt meg. s helyettük az élettani kívánalmaknak megfelelő módon kezdjük tartani a fejet. hogy milyen gyakorlatokat végezhetnek annak veszélye nélkül. A torna nem fogja ellensúlyozni a túl sok evés okozta károkat. javítja az erőnlétet. A testmozgás kívánatos mennyiségét végül is az egyén életmódjának egyes összetevői határozzák meg. A szakértő csontkovács (kiropraktor) kezelése mellett ez a legfontosabb lépés. hogy a rendszeres testmozgás erősíti a szervezetet. Az biztos. de étrendjében mindenféle nehéz. Egyedül a fejfájás előzi meg gyakoriságban a hátpanaszokat. Ha csak a testmozgással törődünk. megugrik a kockázat. mint fél évszázada fejlesztettek ki Angliában. nem csupán a tüneteket.HÁTFÁJÁS Országunkban milliók életét keseríti meg a hátfájás. annál bizony ugyanúgy könynyen kifejlődhet az érelmeszesedés. ahogy a test természetes módon újraszabályozza magát. Sokunk járni. Ezzel kapcsolatban talán említést érdemelne az úgynevezett „Alexander technika". A legtöbb hátfájás visszavezethető a rossz testtartásra. azoknak külön gondot jelenthet. Kivételek találhatók. a nyakat. de nem tudja kikü­ szöbölni egy egyébként egészségtelen életvitel minden káros hatását. hogy esetleg még súlyosbítsák is bajaikat. országszerte terjesztik a szakképzett „Alexander" oktatók. de még feküdni sem tud rendesen. A mód­ szer nagyszerűen ötvözi a kezelést egy remek szóbeli iránymutatással. zsíros ételek találhatók. ülni. hiába futott minden nap. a vállat és a hátat. Akik ilyesmitől szenvednek. és mostanában megint fölkapott lett. amit több. mely a tudatalattin keresztül hat. rossz testtartást és beidegződéseket. Különböző szakértők által előírt táblá­ zatok követése helyett sokkal hasznosabb megfigyelni saját testünk 143 . (Harvey Diamond) A testgyakorlás önmagában nem varázsszer. nem mindent gyógyító panacea. Szomorú példa erre Jim Fix. Fiatalon. Szíve három fontos vivőére tömődött el. akit a „futás atyja" néven is szoktak emlegetni. hogy elfelejtsük a régi. ellenállóbbá tesz betegségekkel szemben. MENNYI KELL A TESTNEVELÉSBŐL? . Elmulasztja a fájást és csodás könnyedséget teremt. igaz. az önmagában még nem fogja kizárni a betegséget. de ne bízzunk az ilyen egyedi esetekben. Ha például valaki naponta fut. s valóban a baj tényleges okát orvosolja. állni. A jó egészséghez n e m feltétlenül kell mindenkinek élsportolónak lenni. ha mellette a testmozgást is mellőzük.

Gyalogolni j ó ! Manapság. ami hosszú. Jó szívvel legfeljebb könnyű sétát tudnék ajánlani. a motorkorszakban egyre keveseb­ ben szívlelik meg ezt a bölcsességet. amikor csak alkalom adódik rá. Az itt ajánlott gyakorlatok élvezetes mintát kínálnak a rendszeres mozgás végzéséhez. magam is ismerek olyanokat. Ráadásul bűntuda­ tot ébreszt. valamint az egyre terjedő gépkocsihasználat között. Egy nagyon fontos alapszabály azért felállítható: A SEMMI NEM ELÉG. ami még nem okoz nagyobb galibát. energikus. Saját magam és sok ismerősöm tapasztalata alapján — no meg számos szakíró szerint is — a reggeli időszak tűnik a legalkalmasabbnak. De ez csak általánosság. és újra eltunyul. ezen kívül maximum néhány tényleg nagyon laza nyújtó hatású gyakorlat lehet az. az illető kedvét veszti. hiszen ha van valami a gyomorban. hogy az éjszakai nyugodalom után reggelre kelve több energia feszül az emberben. ahelyett hogy az lenne. amúgy ugyancsak szégyellt hatalmas sonkák és terjengős ülepek. A N N Á L A Z É R T T Ö B B KELL! Ha viszont már végzünk valamilyen rendszeres testmozgást. A másik fontos kérdés a mikor. ha valaki minden­ áron mozgásra vágyik rögtön evés után. akkor a szervezet elsőrendű feladatnak az emésztést tekinti. senkinek sem fog tele hassal igazán jólesni egy kemény edzés. az egész kérdés fájó ponttá válik. Annyi bizonyos. akik például a kora esti órákban tudnak csak igazán jóízűt sportolni. várva várt. Az ilyen önkísérletsorozat arra az igazságra is rádöbbent. Mindenki maga tudja legjobban eldönteni. ég és föld lesz a különbség. amikor egy kis nyújtózás ne segítene. ha mégis erre kényszerítjük testünket. kellemes időtöltés. A testmozgás alapvető biológiai szükséglet. Versengés helyett okosabb saját igényeinkre figyelve megalkotni egyéni életvitelünket. hogy a fellobbanó lelkesedésből túlhajszolt sportolás egy idő után visszaüt. 144 . kedvünkre való testmozgás. néhány napi kísérletezéssel bárki könnyen rájön. hogy neki mi a legjobb. hogy a testmozgás tanácsos ideje és az étkezések között szoros kapcsolat áll fenn.igényeit. bár a friss gyümölcs és a friss gyümölcslé ez alól kivétel. Túlerőltetjük. hogy miből és mennyi kívánatos a mi számunkra. hiszen említettük. s végül egyik feladatot sem lesz képes rendesen ellátni. de mindenképp valamennyi. Fontos ehhez a több-kevesebb. az éhgyomorra sokkal kellemesebb. örömteli élethez vezet. aminek lennie kellene. akkor az rá fog vezetni. Az eszményi az lenne. mint később. s nem marad elég munkavégző képessé­ ge másféle. ha csakis üres gyomorral sportolnánk. tehát élet­ tanilag is ez az időszak tűnik a legmegfelelőbbnek. Előfordul. tartós hiányában nem lehetséges az egészséges élet. Menjünk gyalog. alig igényelnek emésztést. Jól belegondolva tulajdonképpen nehéz elképzelni olyan napszakot. Nem is csoda. pedig szoros á kapcsolat a lazsálásra kárhoztatott. hasonlóan energiaigényes tevékenységhez.

ettől válik egyre inkább hasznunkra. vagy ha mondjuk kihúzzuk magunkat. hogy már megint nem megfelelő a tartásunk. mint a derekat dolgoztassuk. mert ráébredtünk. s közben lendületesen mozogjon a kar is! Lehajláskor ügyeljünk.) Tulajdonképpen minden mozdulat testgyakorlás is egyben. Egyenes törzzsel gyalogol­ junk és hosszú léptekkel (már csak azért is. a házimunka. leljük benne örömünket. . A mozgás az élet szerves része. még ha néha nagyon egyoldalú is. a kerti munka is az.de már akkor is tettünk valamit. Érezzük magunkat jól mozgás közben. hogy hosszabbnak látsszon a láb). n e m szabad attól idegen kényszernek tekinteni. hogy inkább a lábat. Bármilyen tevékenység. ha csak eszünkbejut testünk megdolgoztatása. ha valamit föl kell emelni! (Megelőzi a derékfájást.

barát. közvetett és közvetlen módon is. az Egyenlítő övezetében. Jószeri­ vel látni sem lehetne semmit.. Egyiptomban az egyik első szent templomvárost. ezek is hasznosítják a nap sugárzását. a mindennapi életnek is szerves. hogy fényénél lássunk. szén-dioxidot fölhasználó és éltető oxi­ gént kibocsátó folyamata. hogy sugaraiban melegedhessünk. A Nap. kedélytelenné válik. csak ennyi lenne bolygónk a Nap nélkül. Heliopoliszt a Napisten tiszteletére emel­ ték. A sarkok körüli fényszegény zóna csaknem tökéletesen élettelen. Az állatok. a test táplálásában is fontos szerepet játszik. hogy vajamilyen értelmes módon bele ne szőjük a Nappal való kapcsolatunkat. a Nap alatti életre teremtődött az ember. ahol a legtöbb a napfény. elengedhetetlen szükségünk van a napsugárra. a babiloni. A teljes. az asszír. Ott burjánzik a növényzet a leggazdagabban. óriási sziklasivatag. mellőzhetetlen része. ez a csodálatos égitest valóban minden ismert élet forrása. Évezredes kultúrák egyenesen a Teremtő megtestesülésének tartották. sötét téli időszakban: a beteg levertté. sem állatok nem népesítenék be. Tulajdonképpen nem is lenne nagyon mit. a római városokat külön napligetekkel építették. A Napot mindig is az egészség. természetes körül­ mények között sugarainak özönében végezzük tevékenységeinket.Vészes téli búskomorság" a neve annak a súlyos lelki betegségnek. az egészséges életvitel sem képzelhető el anélkül. azonnal leáll. és ember sem lenne. jéghideg. Nem csak azért kell a Nap. rideg. Sötét. a görög. A növé­ nyek legáltalánosabb testépítő. gyakorlatilag képtelen bárminek örül146 . Nem lenne rajta semmiféle élet.TIZENEGYEDIK FEJEZET NAPFÉNY (Harvey Diamond) Nehéz lenne a Földet a Nap nélkül elképzelni. mely elsősorban a sarkkörök közelében lakókat sújtja. Szinte minden ókori civilizáció tisztában volt a napsugarak egészségjavító. istenként imádták. A mindennapi élet tennivalóit a Naphoz időzítjük. sem növények nem nőnének. fényére. melegére. növények számára is nélkülözhetetlen. Nem ellenség. az élet forrásának tekintették. Nincs új a Nap alatt. tisztító hatásával is. az egyiptomi. Nap nélkül még levegőt sem tudnánk venni! . Egyébként szoká­ sos életet élő embereknél jelentkezik a hosszú. sivár. a korábbi fejezetekben már említett fotoszinté­ zis fény nélkül bizony nem működik. minden tökéletes sötétbe borulna. kietlen.

Sok ilyen fajnak ki sem fejlődik a szeme. vagy mesterséges fényben tartották őket. A fogságban szaporodó kísérleti állatoknál egy-egy új fészekalja világra jöttével mindig el kellett különíteni a hímeket a ketrec­ ben. megoldották tanulási nehézségeiket is. a fény minden hullámhosszát tartalmazó. Természetes megvilágí­ tás alatt nyugodtak voltak. hogy termé­ szetes.a fény a többi tápanyaghoz hasonló fontosságú. nem is ez jelentette az igazi meglepetést. de már nem tudott termőre fordulni. mint a sötétben tartott. különben felfalták volna utódaikat. A súlyos tüneteket ugyanis csupán a napfény hiánya. mint azok. a legegyszerűbb föladatokat sem tujda elvégezni. Russel Trall. ok nélkül is folyton sírva fakad. gyakran teljesen vakok.. Két osztályteremben teljes fényösszetételű lámpákat szerelt föl. Egyértelműen többször fordult elő ilyes­ mi a hagyományos fénycsövekkel megvilágított osztályokban. erős fehér fényű lámpával világítják meg a beteget. amelyeket közvetlen napfényhez is hozzájuttatták. ösztönös utódgondozó viselkedést mutatták. hogy a csak szórt fényt kapó növények negyedik nemzedéke kihajtott ugyan. a hímek is a természe­ tes. Több. Egyikük. Önműködő kamerákkal figyelték a romboló megnyilvánulások gyakoriságát. A NIMH (Országos Lelki Egészségügyi Intézet) kutatói nem­ csak a tünetegyüttes okára jöttek rá. Ez várható volt. A két jól megvilágított teremben több izgága. A fény élőlényekre gyakorolt hatásával sok tudományos kutató foglal­ kozik. hanem az. John Ott szerint . nyugodtabbak lettek. hipertevékeny gyerek viselkedése megváltozott. két másikban meghagyta a szokásos fénycsővilágítást. John Ott egereken és patkányokon folytatott kísérleteiben a fényhiány hatásait kutatta. erősebb héjú tojást tojik a napon nevelkedő tyúk. Sötétben élő állatok látása visszafejlődik. Egy másik kísérlet a sok közül: a csak szórt fényt kapó babnövények kevesebb termést hoztak. az emberek számára elengedhetetlen szükséglet a Nap teljes színösszetételű világossága. akik jó szerencséjükre a kórházi szobák naposabb oldalán jutnak helyhez. a Természetes Hygiénia egy korai kutatója szerint gyorsabban gyógyulnak azok a betegek. míg az ellenőrző 147 . ebihalként nő tovább. újra támadni kezdték utódaikat. Ugyanazon hímek vi­ selkedése is váltakozott ebben a tekintetben. nagyobb. Ezt a tényt a tudomány már régen és sokszorosan bebizonyította".ni. sőt. aminek sugárzása a lehető legjobban hasonlít a Nap színképére. Világosság nélkül az ebihal nem tud békává válni. attól függően. 1973-ban öt hónapig vizsgálta a megvilágítás hatását tanulókon. Ott úr embereken is folytatott megfigyeléseket. de gyógyítására is kidolgoztak egy nagyon egyszerű módszert: naponta pár óráig teljes spektrumú. a tél fényszegénysége okozza. Napfényben tartott állatoknál viszont nem jelentkezett ez a rendellenesség. műfényben nehezen kezelhetővé váltak.

hogy maga a szervezet tudja előállíta­ ni. Nagyon kell vigyázni. mely közvetlenül a bőr alatt található. ezért menekülnek a naptól. de az ibolyántúli sugaraktól való irtózás és beteges félelem sok embernél odáig fajul. hogy D-vitaminhiányuk lesz. s ebből az anyagból a túl sok épp olyan veszélyes. elvégre más a napfiirdö. ha túltápláljuk magunkat mindenféle silány étellel. Hogy mi a D-vitamin legfontosabb forrása? Eltalálták. Az egy nyáron át tartó fényszegény környezet olyan örökletes károkat okozott. Termesztés hajlamaink annyi napfény befogadására ösztönöznek.csoport babjai továbbra is bő termést hoztak. Elhízunk és megbetegszünk.V I T A M I N F O R R Á S . hogy akkor soha ne együnk? Vagy a vízbe bele is lehet fulladni! Ezek szerint ivásra. a napfény! A D-vitamin egyedi tulajdonsága. ami végül is négy év után kihaláshoz vezetett! Közismert. Azt állítják. A D-vitamin — többek között — fontos szerepet játszik a csontozat kalciumegyensúlyának kialakításában. aki mást állít. A túladagolt mesterséges D-vitamin fölborítja ezt a finom összhangot. Ergoszterin a neve annak a folyadéknak. Egy frászt! A pénzünkre utaznak. A mes-terséges. senkit sem akarok rávenni az utóbbira! Mint mindent. az angolkórt. Ez azt jelentené. ez képtelenség! Nem szabad a Napot ellenség­ nek tekinteni. hogy könnyen túla­ dagoláshoz vezethet. ami aztán mindjárt föl is szívódik a véráramba. Hiába v a n elegendő kalcium a kisgyerek szervezeté­ ben. akár egészségünk árán is! Az a legnagyobb baj a mesterséges D-vitaminnal. Nehogy félreértsenek. Napozáshoz legjobb a reggeli vagy a kora esti időszak. hogy anyagi érdekük fűződik a dologhoz. és más a valóban veszélyes leégés. de napozásból is csak annyi kell. Túlzott ez az aggódás. Mindig a lehető legnagyobb bőrfelületet napoztassuk. amikor nem annyira erősek a napsugarak. hogy a készítményekbe (például tejtermékbe) kevert kis mennyiségű szervetlen D-vitamin kielégíti a test ilyen irányú igényeit. N I N C S A N A P F É N Y N É L JOBB D . mosdásra is veszélyes és tilos? N e m . ha nem használunk semmiféle napolajat. A bőrráktól tartanak. amennyire szükségünk van. a napfürdő fontos. élelmiszerekhez adagolt D-vitamin híveivel az szokott lenni a szomorú helyzet. s jobb. hogy D-vitamin hiánya váltja ki a súlyos gyermekbetegsé­ get. s ésszerű módon érdemes élni vele. A csontok kalciumhiánya szörnyű fejlődési rendelle­ nességekhez vezet. Furcsa. mint a túl kevés. igencsak rossz szolgálatot tesz. lényegi összetevője az egészségnek. mint mindig. amikor az ipar igyekszik beavatkozni a környezet és a test szükségletei közti viszonyba. hogy értelmesen élnénk vele. D-vitamin híján nem tud beépülni a csontba. amennyi éppen szükséges. úgy a napozást is lehet túlzásba vinni ahelyett. hogy eljusson rendeltetési helyére a szervezeten belül. napvédő 148 . s amely a napfény ibolyántúli sugarainak hatására D-vitamin­ ná alakul.

kencét. a napsugarak hatást gyakorolnak az egész testre. hogy hosszú órákat töltsünk a forró napon. ugyanúgy idegenkedem a napvédő kenőcsök használatától. másrészt megzavarják a bőr faggyúmirigyeit. ha ö maga tette azt. az szerintem tökkelütött. és minden­ áron napszemüvegeket kell hordanunk. s már ez is igen hasznos. Méghogy „ p á r éve"?! Sylvester Graham 1843-ban írta meg tanulmányát „Lectures on the Science of Humán Life" (Gondola­ tok az emberi élet tudományából) címen. Amikor olyasmit olvasunk az újságban. melyben hangsúlyozza a nap­ fény fontosságát a csontok növekedése és az általános testi fejlődés szempontjából. Ezek egyrészt akadályozzák a napsugarakat áldásos hatásuk kifejtésében. még ha nem is mindig érik a teljes börfelületet a nap éltető sugarai. Ahogy nem tartom túl j ó ötletnek. nehogy aztán azzal a váddal illessenek. a lebamulás nem kizárólagos célja a napfürdőnek. HA HOSSZÚ IDEIG V A G Y U N K A NAPON. ILLETVE HA NAGYON ERŐS A NAPFÉNY. hogy „a fény sokkal nagyobb jelentőségű az ember számára.új fölfedezésekről". akik legszívesebben csak tetőtől talpig beburkol­ va. nem csupán a bőr érdekelt a napozásban. hogy annak semleges szürke legyen a színe. Ha pedig végképp nem tudunk meglenni nélküle. 1850-ben hívta föl a figyelmet Dr. A Nap fontosságának fölismerése nem újkeletű. ami normálisnak tekinthető. noha sok egészségku­ tató tartja. hogy csak akkor ér valamit egy fölfedezés. A délelőtti-kora esti időszakban. A fényt szemünkkel. Néhány szó azoknak.. tehát szó sincs . ennyihez valóban nem kell napvédő. ahol minden 149 . akik végképp rühellenék. mint azt akár csak pár éve is gondoltuk volna". azaz kevésbé erős sugárzásban napon töltött fél-egy óra az. annak jobb lesz valamilyen módon védekezni a leégéstől. tehát ne legyünk megfosztva a napfény egyik fontos összetevőjétől sem. méghozzá tökéletesen. Tisztázzuk: NAPVÉDŐKRE CSAK A K K O R VAN SZÜK­ SÉG. 1855-ben Arnold Riki gyógyhelyet alapított az Adria egyik szigetén. hogy a kórházi betegek napfényben gyorsabban gyógyulnak. arcunkkal is beisszuk. vagy éppen csirkezsírral vastagon bekenve engednék az embereket a napra. hogy semmilyen körülmények között nem szabad napra menni. hogy fénykúrát már több mint száz esztendeje javallanak. Ne feledjük. hogy csak úgy leheveredjenek és semmittevés közben napnak tegyék ki testüket. bár igaz. a szabadban végzett mindenféle tevékenység is nagyon hasznos lehet ilyen szempontból. akkor jusson eszünkbe. többek között a Természetes Hygiénia tudomá­ nyának — érdemeik szerint soha el nem ismert — úttörői. hogy könyvemmel a bőrrákot terjesztem. Russell Trall a tényre. Hadd adjak tanácsot azoknak. hogy aki nem húzódik idejében árnyékba. s azok képte­ lenek lesznek rendesen működni. azaz a teljes színtartományban szűrjön. akkor legalább — John Ott sze­ rint is — vigyázzunk arra. Aki viszont azt állítja.

. vagy holtfáradtan is ébrenlétre kényszeríteni magunkat. Megfosztani magunkat a Nap egészségadó. míg eljutnék a „ p á r évvel ezelőtti" időkig. Okosan.beteg számára napkúrát is előírt. értelmesen. az egészség többi elemével összhangban használva. a Nap is egyik nagyon fontos eleme a tökéletes egészségnek. éltető sugaraitól olyasmi lenne. Módszeréről hét könyvet is írt. Hosszan folytathatnám a sort. éhezve nem enni. mint szándékosan szomjazni.

végső soron ez mozgat mindent. hogy a szeretet hatja át valamennyi lényeges tevékenységünket. szeretet nélkül nem tud kiteljesedni. Haszontalan „játékszerek" szerzé­ sére rengeteg energiát pazarlunk. Az egészség részeként a szeretet befolyásolja az élet valamennyi területét. aki erre a sorsra jutott. akiknek „ c s a k " a megértő szó. hogy a rejtett lehetőségből mennyit valósítunk meg.. mégis szerencsétlen asszonyok. saját választásainak köszönheti. Szeretettől megfosztott cselekedetek ritkán sikeresek. akár legjobb barátunkról van éppen szó. őszinte emberi kapcsolatok fölépítésére. némi magyarázatot kell adni a szeretet természetrajzáról. Vannak szomorú példák: magányos milliomosok. tőlünk függ. mint amikor azt mondhatjuk valakinek: „Szeretlek"? Talán csak az. Pedig csak ezek tudják igazán gazdagí­ tani az életet. a boldogságtudatra hat közvetlenül. alkotásra.Szerelem. Az ember élete tapasztalatai során hozzájut anyagi javakhoz. mint kapcsolat férfi és nő között. Az emberek mégis sokkal több figyelmet fordítanak anyagi javak megszerzésére. Minden emberi viszonyban ennek is jut valamilyen szerep. Van-e szebb szó ennél? Létezik-e nagyobb boldogság. Akármilyen magasra is emel­ kedett valaki. mennyire sikeres. miből mennyit bírt megszerezni. kiüresedett tizenévesek. kocsival és minden földi jóval elhalmozott. de alig fejtünk ki energiát teljes. „ N a n á ! Szeretet az emberek közti viszonyokban. és soha nem szolgálnak valódi megelégedésre. Végül is mi a szeretet? Feltétlenül több. De bizony csak magának. hogy igazuk is van. hatalmas tettekre ösztönözhet. nem­ hogy szeretet!" Szinte hallom. hogy ki mit tudhat magáénak. tiszta szívből indíttatva.. a bensőséges kapcsolat hiányzik. Elsősorban a jó közér­ zetre. pedig nagyon gyorsan rájuk lehet unni. Miközben egyre többre törekszünk. fölékszerezett. míg ezeket a sorokat olvassák. ahogy sokan ilyesmit mormognak maguk­ ban. akik elhagyatottan halnak meg. unatkozó. kapcsolataink egyre felszínesebbé. Hogy jobban megértsük a dolgot. ez határozza meg életünk folyását. Az önérté­ kelés alapja az. értékes szőrmékbe bújt. Újra és újra rájövünk. iparmágnások. őszintén. Vi­ dámmá teheti a búslakodót. ha szeret­ teinktől halljuk vissza ugyanezt. egyre üresebbé válnak. És sajnos lehet. Szép is lenne! Az én kapcsolataim mind csak púp a hátamon! Köszönet sincs bennük. akár egy ismeretlen személyről. amelye151 .

ha osztogatjuk. csakúgy. Például épp remek a hangulatom.ket birtokolhat. békés. ökölbe szorul a kezem — oda a korábbi kellemes érzés. Akinek sikerül kapcsolataiban kipróbálnia. hozzáállás. Mindig és mindenki számára egyaránt rendelkezésre álló lehetőség. ezúttal a szó szoros értelmében is. hogy — ellentétben például a pénzzel — megmarad. ha éppen magunk vagyunk. hogy egy séta során a szépet. azt. amelyek láthatók. a szeretet útját. a csalódottság. s csak embere válogatja. nagylelkűség. szépség. szokták irigykedve mondani. az meg fogja tapasztalni a szeretet egy másik csodálatos. de ez a tudás is azok közé tartozik. ha azt választjuk. harag. tapinthatók. ugyanannyit vissza is fogunk kapni abból. Az önsajnálat is bármikor előhívható. Arról van csak szó. irigység. hogy mennyit juttat belőle magának. autó. de mindig. Abban nyilvánul meg. és tudatunkból ezt az érzést vesszük elő. de mi magunk választunk. vagyis a döntés saját kezünkben van. a tévékészülék révén. ki mikor melyiket kapcsolja be. Mindkettő jelen van. az utálat. a reménytelenség. az elhagyatottság. magá­ nyosság. laza vagyok. . HA A R R A ESIK SAJÁT VÁLASZTÁSUNK. mint egészség.Szerencsés ember. pihent. pedig a dolognak semmi köze a szerencséhez. Valaha ösztönösen tudtunk szeretni. Ezek az elvont dolgok mindig a közelünkben vannak. annyira. ital. gyűlölet. Ettől haragra lobbanok. és még sorolhatnám tovább. vagy a visszataszítót vesszük-e észre inkább. de érezhetjük akkor is. amikor megüti fülemet egy vérlázító igazságtalanság az éppen bekapcsolt tévé riportjából. ha a lehetőségekből a szeretetet választjuk. Aki mérgelődni akar. „Bumeránghatásnak" hívjuk ezt a jelenséget. De ugyanígy mi magunk döntjük el. hogy amennyi szeretetet beleviszünk egy kapcsolatba. a féltékenység. hála. nem fogy el. Érezhetjük tömegben.. hogy ő már megtanulta a szeretet bekapcsolását. előnyös tulajdonságát. Lehetne ez ugyanúgy a gyűlölet. a harag. állandóan részét alkotják az életnek. Csupán ennyi a különb­ ség. ha az adott szeretet őszinte és állhatatos. az irigység is. a méltatlankodás. A választás a miénk. A szeretet viselkedésforma. ha legelső őseink is állandó elidegenedésük- 152 . ürü­ gyet biztosan könnyen talál. erény. Vannak azonban láthatatlan. Aligha élnénk még mindig. társaságban. de a szeretet is. Csupán bele kell kapcsolódni. ahogy a Nap is egyformán süt minden emberre. ki mit választ magának. Ha n e m is azonnal. s mindig jelentkezik. elvont dolgok is. béke. melyikre hangolódik rá. kettesben. de nem utolsósorban: a szeretet. mint példá­ ul étel. amelyek kihaltak belőlünk az emberiség „fejlődése" folyamán. A magányosság is mindig egy fennáló lehetőség. ahogy A SZERETET IS FOLYTON BEKAPCSOL­ HATÓ ÉLETÜNKBE. Utoljára. amennyire mi magunk beleszőjük őket. teheti. Mi magunk kapcsoltuk be életünkbe ezt az érzelmi fordulatot. érzékelhetők. sok barátja van".

csak mi változunk gondolataink cserélődésével. akkor rossz példát mutatunk. Gondo­ lataink tudatos irányításával tartósan boldognak érezhetjük magun­ kat. fölemelök. Hacsak beléjük nevelt félelmekkel még nem riasz­ tottuk el a kisdedeket. Az ártatlan apróságok még tele vannak szeretettel. Hogy is várhatnánk el mást? Haragszom magamra. nyomasztóak. hogy hogyan? Kezdetnek tartsunk gondolat-nagyta­ karítást. Észre kell venni. Pedig nem a külvilág. derűlátók. vizsgáljuk meg lelki bensőnket. s rángatják maguk után érzelmeinket. Hogyan távolodhattunk el ennyire önmagunktól? Sokan annyira képtelenek a szeretetre. ha többnyire negatív gondo­ latok mardossák. hogy mást tegyen? 153 . az mást is arra késztet.)) Gondolataink zabolátlanul szökellnek ide-oda. Aligha nőheti ki magát valaki pozitív személyiséggé. (Napi egy-két perc csöndes elmélkedés segíthet ennek fölismerésében. kielégületlenségüket? Avagy te­ szem-e ezt én saját magammal? Akit szeretetlenség vesz körül. Szeretnénk megszakítani ezt az ördögi kört. hogy ellenőrzés alá kellene vonni. de nagyon hasznos lehet valamilyen sfresszoldó és elmefejlesztő. szeretetteljesek saját gondolataink? Vagy inkább búsak. akár többször is egyetlen percen belül. Kellemesek. önpusztítók? Vigyázat! Előbb-utóbb azzá válunk. 1502 (Ford. Különben is. ha mi magunk is folyton csak bíráljuk magunkat? Ha csak rossz szemmel tudunk a tükörbe nézni. kacagás és zokogás között. önkritikusak. meg]. ahogy testünkből is igyekszünk eltávolítani az oda nem illő. 59. hogy ilyen szemmel méregessen minket. Márpedig. mások sem fog­ nak tudni szeretni minket. Pedig az a helyzet. hogy nehéz másokat igazán szeretni.ben folyton egymás torkának estek volna. például a Silva-féle „Agykontroll" elsajátítása is. de fölmerül a kérdés. Hullámvasútként süllyedünk és emelkedünk boldogság és kétségbeesés. tudatnevelő mód­ szer. Érdeklődni lehet: 142 5760 vagy Pf. amíg magunkat sem tudjuk szeretettel elfogadni. Ugyan miért várnám el akkor mástól. Annyira. Budapest. A teljes egészség eléréséhez a lélek tisztaságára is gondot kell fordítani. ösztöneikhez közülünk ők állnak a legközelebb. s a gyerekek őszinték. ha szeretet nélkül tekintünk önmagunkra. Szeretem-e magam? Értékesnek találom-e életemet? Rajtam élik-e ki mások csalódásaikat. hogy tulajdonképpen rettenetesen bizonytalan belső egyensúlyunk. lelki mániáikat. mérgező anyagokat. akkor feltétel nélküli szeretettel fordulnak min­ denkihez. hogy saját magukkal is rosszban van­ nak. az önma­ gára is nehezen tud szeretettel gondolni. milyen bánásmódot várhatnánk másoktól. amit leginkább tartunk magunkról.

ter­ mészetesen. íme a festmény. látogassunk múzeumokat. emléke sokáig kísért. Csak így tudunk másokat elfogadni olyannak. a magunk egyedi valóságában. és nem csak a véletlennek köszönhető e lét. lelke­ sítő lehet egyetlen séta is a parkban. FOGADD EL ÖNMA­ G A D ! Ez legyen az első lépés. F O G A D D EL Ö N M A G A D . milyen értékrend alapján? Bolond kérdések! Mégis ugyanilyen természetű kérdésekkel hasonlítgat­ j u k magunkat folyton másokhoz. ahol újra érezhetjük. A Mindenható teremt­ ményeként megszülettél és élsz. még szívverésünket is. éljünk a lehető legközelebb a természethez. de nincs festője. Az elégedetlenség alapja. mint a madár. akik tudomá­ nyos alapon tagadják Isten létét. aki vagy. ligetre. Ha mégis város­ ban lakunk. HIGGYJÉL M A G A D B A N . Nehéz azokkal egyetérteni. mezőre.M I T E G Y Ü K M E G A Z ELSŐ LÉPÉST A szeretetreméltóság eléréséhez E L Ő S Z Ö R Ö N M A G A D SZERESD. feltétel nélkül. te magad. A természet nem követel meg semmit. Ugyanakkor mennyire fölemelő. sétáljunk parkokban. amilyenek ők. Egy súlyos utcai baleset idegborzoló látványa például hosszú időre lehangol. akik elvárják. A kor embere kérgessé vált. vízpartra. Minden látvány tesz valamilyen benyomást az emberre. akkor is mennél gyakrabban látogassunk el erdőbe. csak mi. Hibáztatható-e a rózsa. A f e l t é t l e n felebaráti szeretet beindítja a lélek gyógyulá­ sát. ami aztán javítani fogja a testi egészséget is. Ez az ese154 . nem más. Mintha azt mondanák. hogy önmaguk lehessenek. Szeresd magadat olyannak. A bírálattól mentes hozzáállás megnyilvánulása emberi viszonyainkban a szeretet lesz. aki önmagával már megtette ezt. meghallhatjuk saját lép­ tünket. ahol magunkra lelhetünk. senki nem bújhat ki bőréből. szárnyukat próbálgató madárfiókákat. ahol megfigyelhetjük a fészek peremén kikandikáló. ahogy azt mások elképzelik. amiért n e m lett szegfű? Értéktelenebb-e a fa. hogy a teremtésben nekünk is szerepet szántak. A nagyváros megöli az egyéniséget. Távol a tömegtől magunkra találhatunk. Valamilyen erő létrehozott minket. elszívja tetterőnket. Városon belül is. hogy megfelelj elképzeléseiknek. olya­ nok vesznek körül. hagyjuk hát el a zajos városokat. hoz­ zánk alkalmatlan szabványokhoz szeretnénk illeszkedni. mert n e m tud repülni? Ugyan miféle szempont. Az legyél. noha mindenki csak önmaga lehet. nem olyan. Ez az egyszerű üzenet: szeresd. ahogy a remekművet is művész alkotja. emberek vagyunk követelő­ zők. hogy másokhoz méregetjük magunkat. Ha tehetjük. Csak az képes mást is megszeretni. fogadd el magad. amilyenné teremtődtél. s ez a szeretet majd átáramlik másokkal való kapcsolataidba is. próbál­ j u n k kellemes élményeket gyűjteni. amint kicsit ráérünk. megengedve nekik. hogy másokat is tudjál szeretni.

mény beragyoghatja egész napunkat. Léteznek ugyanis testileg vagy lelkileg beteg emberek. hiszen olyan forradalom kellős közepén járunk. tegyük m e g a magunk kedvéért. ahelyett. mert saját maguk tehetetlenek. KÖVESSÜNK EL MINDENT. ha fontos számunkra az illető. nem szabad hagyni." Szeretteinket is ajándé­ kozzuk meg kellemes benyomásokkal. hogy a magukéval törődnének. akkor ne sajnáljuk rá az időt. képesek elvenni az ember ked­ vét mindentől. Szeretik fölhívni a figyelmet. csak a „fölfordulást" csiná­ lod. Nem nagy dolog. de még később is lelkendezve mesélünk róla. „életkedvtolvajok". milyen sokkal „tartozik" nekik. Mindezt el is lehet magyarázni neki. mert az életünket lopják az ilyen „energiarablók". leapasztják az energiáinkat. akik lecsapolják. N e m mintha az így lopott tetterőt hasznosítani tudnák. vagy az erdőn keresztül hazahajtani. amely felforgatja és újrarendezi az emberi kapcsolatokat. hogy amúgy közeli hozzátartozó. ne röstelljük megmutatni jobbik énünket. Ebben sem akarjuk 155 . vagy változtat a viselkedé­ sén. tetterő­ vel töltenek fel. mert lehet. hogy elmondhassuk magunknak: „ R e m e k fickó vagyok. a bocsánatról nem is beszélve. Rosszabb. Ha választás adódik. mert energiával. hogy mindent „elrontasz". Tetteiről ismerszik meg az „energiarabló". Még j o b b lesz kike­ rülni a hatósugarukból. hogy itt nem terem többé számára babér. Ezzel próbálkoznak. ki mennyit „köszönhet". sze­ medre hánynak. amikor csak tudjuk. bírálnak. A szeretetreméltósághoz vezető következő lépést is nekünk magunk­ nak kell megtenni. nekik is ezzel tesszük a legjobb szolgálatot. de ha akad pár perc. megérdemlem hát a j o b b bánásmódot. Ezt fölfogva vagy békén hagy. hibáit hánytorgatják fel. de pozitív élmény. valahányszor újra rázendítenek ismerős nótájukra. amire jó lesz vigyázni kapcsolataink építése közben. mielőtt megint kezdhetnék az életkedvcsapolást. hátha úgy hamarabb tér j o b b belátásra. akárki legyen is. boldogabb legyen körülöttünk a légkör. El kell ismerni. bezárt a bazár. hogy a mindennapi taposómalomból egy időre kiemeljen ez a kicsi. akik folyton nyaggatnak. Mégis föl kell vértezni magun­ kat ellene. mintha a pénzünket vennék el. Állandóan mások hiányosságait. néha túlságosan is az. maguktól nem tudnak feltöltődni életerővel. hogy ezzel is növeljük önbecsü­ lésünket. hogy elorozza tetterőn­ ket. Olyan apróságokat is hasznos megtenni. saját ma­ gunkkal kapcsolatban is. Akad azért olyasmi is. kicsit nehéz a feladat manapság. Arról is gondoskodnak. H O G Y KAPCSOLATAINK KÖLCSÖNÖSEN H A S Z N O S A K L E G Y E N E K . hogy ballépéseid soha el ne felejtődhessenek. mint a sajátjuk. Érdemes gyűjteni a kellemes benyomásokat. ugyanúgy pocsékba megy az is. Mit lehet tenni ezek ellen? Ajánlatos udvariasan megsüketülni. Ismerős ez a fajta? Ők azok. mint például az unalmas autópálya helyett a vízparti úton. Előbb-utóbb csak rájön. hogy örömtelibb.

amire senki sem vállalkozik. Ma viszont összemosódtak ezek a szerepkörök. mint ami­ lyen a nőmozgalom (Women's Movement) rengeteg égető kérdést feszeget­ tek és tisztáztak. pozitív változás. egyformán ember. s ez végül is előremutató. és hiba. férfi és nő egy­ aránt csinálhat mindent. hogy miként osszák majd meg a kicsi körüli feladatokat. j o b b a n oda tud figyelni másokra. hogy ez az. mindenki. hogy a nők nem tudják elérni a férfiak szintjét. elherdálása lenne. vagy akár az ottho­ nukban. szigorúan. a nö lágyabb. áthághatatlanul. Egyre jobban terjed az az . személyesebb kap­ csolatokra törekszünk. Gyakran a gyerekek is belépnek ebbe a csapatba. akik föladják korábbi munkájukat. Mind gyakrabban hallunk párokról. A nö ösztöneinél fogva gondoskodóbb természetű. Azt hiszem. hogy biológiailag lényegesen különböznek is egymástól. A közös cél több alkalmat ad viszonyuk építésére is. közös munkahelyen. Inkább alkalmazni igyeksze­ nek ezeket a mai kor feltételeihez. a nő inkább belsőleg erős. hogy gyereket tudnak szülni.) Ugyanakkor a nők egyedi képessége. amelyek jobban megfelelnek igényeinknek és reményeinknek. nem is lenne szabad minden régi holmival az értékeset is kihajítani az ablakon. olykor önműködően is szabályozódik: egyre több a nőies férfi. ahol egyéniségüknek j o b b a n megfelelő munkarend szerint vé­ gezhetik a dolgukat. Az öntudatra ébresztő. hogy a nőmozgalom célja a j o g kivívása mellett a női értékek elvesztegetése. olykor együtt. N e m is igazán akar fölborulni. és tejükkel táplálni tudják a csecsemőket. a közös cél bőséges lehetőséget kínál 156 . Nagyon helyes volt leszögezni végre. és részt vesznek a közös erőfeszítésben. s egyre gyakrabban találkozni férfias viselkedésű nővel.új"(?) modell. részt vállalnak a felelősségből is. ahol a férj és feleség közösen. Nem gondolnám. régi modell helyett nem mindig nyújtottak újat és követhetőt. hogy megtalálja helyét és boldogulását a nagyvilágban. ahogy a róluk való gondoskodás feladata is megoszlik. hogy férfi és nő lényegileg ugyanaz. Egyénibb. amit el szerettünk volna érni? Láthatunk azért előremutató példát is. csapatként tevékenykedik. otthon vagy a nagyvilágban. A férfi izmosabb. A csapatmunka. A zavart az okozza. őrizte a tűzhelyet. A férfi dolga az volt. míg asszonya odahaza végezte a dolgát. Egy­ szerre érnek el sikereket a munkában és az egymás közti kapcsolatban. Biztos. (Még testépítők között is igaz. mert nem tudják. hogy e g y ü t t dolgozhassanak.már szolgaian követni szüleink példáját. több lesz az egymással megosztható közös élmény. Ezek az általános tulajdonságok határozták meg a régi szerepeket. Sokan azért nem vállalnak például gyereket. egyenjogúságra törekvő mozgalmak. ha fölborul ez az egyensúly. A férfias és nőies viselkedés kiegyenlíti egymást. ha olyan elvégzendő feladat marad. A férfi külsőleg. de nem lehet elhallgatni. Férfi erre képtelen. de az elavult. olykor egymástól távol. összefogta a családot és nevelte az utódokat..

hogy mindketten akartuk. hogy megvan-e a felekben a kölcsönös kapcsolat kialakításá­ nak készsége. amíg előkészíti magában saját követ­ kező mondókáját. s mindent el kell követni. amit onnan tudok. „ N a és! Nem mindegy.egymás megismerésére. 157 . Végre nyugodtan. mindenki legfeljebb addig hallgat. 1. mert az is sokat segített. az azt jelenti. Meg szoktuk-e várni. hogy közbev ^ ö a n k . ha nem figyelnénk erre külön. Akarni kell. íme néhány módszer a kapcsolattartás javítására. Igazán hatásosak. A gyógymód nagyon egyszerű. min­ dig újabb és újabb csúcs. hogy senki sem figyel. SZERETET ÉS KAPCSOLATTARTÁS Mindenfajta emberi viszony a kapcsolattartás hiányosságai miatt indul hanyatlásnak. mert minden tekintetben közös élmény lesz. akkor nem folyton azon kell törni fejünket. Az egyre növekvő szeretet és megér­ tés.. annyira jellemző. hogy miként tartsuk magunknál a szót. Föl se tűnik már. naponta új kihívást jelent. segítésére. és változtathatnak gyenge pontjaikon. öt percig se kell figyelni egy beszélgetést. Ponto­ sabban kipróbáltuk. hogy a munka így már nem unalmas robot. hogy működőképes legyen a viszony.és mélypontokkal. nyíltan ki tudjuk fejteni gondolatainkat. a gyakoribb az. ha egyszer úgyis mindenki csinálja?" Hát épp ez az! Ha folyton csak közbevágunk. amíg a másik befejezi m o n d á n k l ó ­ ját? A tapasztalat szerint ez a ritkább. Ha figyelünk is és mindig elég teret hagyunk a beszélőnek. egymás feltétlen tiszteletben tartása lehet mindennek az eredménye. annak. Kölcsönösen. Az ilyen beszélgetés vége a kölcsönös elégedettség helyett inkább a többoldalú kiábrándulás szokott lenni. A megkettőzött akarat megsokszorozza az eredményt. A figyelmetlenség viszont aligha segíti elő egymás j o b b megértését." Ráadásul ezek a ravaszkodások se jönnek be mindig.. akkor. az időt és erőfeszítést követel. s az sem lebecsülendő. s válik üressé. Igazi próbája ez a másokra való figyelés képességé­ nek. s ezalatt valamelyik résztvevő közbe fog szólni. Izgalmasabbá és bensőségesebbé válik. Értékelhetik egymás erős oldalait. A lélegzetvételhez való időt is apró cselekkel kell kivívni. vagy épp mi nem tudjuk befejezni mondanivalónkat. Aki nem hiszi. hogy magam is kipróbáltam őket Harveyval. Ilyeneket szoktunk a beszédbe szőni: „ N a . szeretet nélkülivé. Adjunk teret. El is siklanánk fölötte. hogy élő maradjon a kapcsolat. ezt figyeld meg!" Vagy: „ É é é s . hogy jó és egyre j o b b legyen a kapcsolatunk. A kapcsolattartáshoz elhivatottságra van szükség. járjon utána! Fogadok. kincs a kölcsönös igyekvés.

ha valamelyi­ künk megfeledkezett volna erről az aranyszabályról.Söprögessünk először a magunk háza táján. bará­ tunkat rögtön ilyesmivel kezdjük traktálni: „Iszonyú ez a közlekedés. próbálják ki! 2. ami saját ingerlékenységünket is csökkentené? Gyakorlatilag ugyan­ azt mondanánk. ahol ránk váró párunkat. s itthon lehessek ebben a jó hűvös házban. A beszélgetés kellemes. Egyszerűen vonzóbbnak fognak minket találni. Be kell vallanom. szívesen veszik társaságunkat. negatív érzéseket közölve negatív érzéseket ébreszteni? Legtöbbünknél a hatásvadászat olcsó kelléke ez. barátságról. döglesztő időjárás! Nem. akkor meg fogunk lepődni. mégis egészen más. Remek mulatság. hogy milyenre állít­ j u k be saját hangulatunkat. nem lenne-e okosabb kifakadás helyett valamilyen pozitív dologgal kez­ deni. pozitív érzéseket támasztanánk ezzel a változattal: „ D e j ó . ha kell. meny­ nyire szeretünk panaszkodni. családi ügyről is esik szó. Harveyval megállapodtunk egy apró kézjelben. Figyeljük meg saját társal­ gási szokásainkat. ez a város egyszerűen kibírhatatlan!" Ilyen bevezetés után el lehet-e várni. tartalmasabb beszélgetéshez vezet. de nem biztos. Viszont. Minden tekintetben." De az egészen hétköznapi közhelyeket is meg lehet fogalmazni úgy. ha nem is tudatosul benne. és változtassunk. 158 . Beszél­ getőtársunk akkor is elégedett lesz. Kerüljük. ha minden résztvevő tudatosan törekszik is erre. hogy látlak! Alig vártam. hogy könnyű lesz. ha már sikerült. ki tudta végre beszélni magát. Ha tudatosan törekszünk a mind pozitívabb megnyilvánulásokra. Észrevették már. szórakoztató élménnyé lesz. Még nagyszerűbb az eredmény. következés­ képpen milyen mértékben javulnak majd emberi kapcsolataink. legalábbis az esetek nagy többségében. A pozitív indítás garantáltan kellemesebb. ami kellemetlen. míg a negatív kezdéssel elriaszthatunk magunktól mindenkit. esetleg éppen bosszantó dolgait hogyan is fogadjuk. másoknak is csak ajánlani tudom. ráadásul hozzá ez a lehetetlen. hogy kiszállhassak végre a kocsiból. hogy nega­ tív érzelmek helyett pozitívakat ébresszünk. hogy kellemes csevegés lesz a folytatás? Ha tényleg elegünk van mindenből. életünk fontos részévé válik. „ H á t nem szörnyű ez az időjárás?!" helyett: „ K e l l e t már ez a kis eső!" Vagy: „ S o h a nem j ö n már ez a rohadt lift?" helyett: „Legalább tudok nyújtózkodni egy kicsit. akkor kapcsolataink is jobbá válnak. amíg a lift megérkezik!" Érzékelhető a különbség? V a n tehát választásunk. ami­ vel társaságban is feltűnés nélkül figyelmeztetjük egymást. ami negatív. hogy most figyeltek rá. akár üzletről. hogy az élet apró. meghallgatták. mennyivel hatékonyabbá válnak beszélgetéseink. Hazaérünk. Egyszerűnek tűnik.

a kezet a test előtt vagy mögött összetéve beszélünk. akivel így váltunk szót. Az összefont kar például mintegy fölvértez. A testtartás tudatossága növeli a közlés komolyságát. Nem szolgálja a nyíltságot. drága felszerelés.3. ez biztosítja legjobban az energia folyamatos áramlását. Soha nem jutunk tovább. azt. reggelre kelve kezdjünk újra minden napot! Minden egyéb megoldás csak rosszabb lehet. hogy elmúlt! Már nem érhet el. Erősítheti. mintha tele kosárral mennénk vásárolni a piacra. próbálja ki mindenki saját magának! N e m kell hozzá bonyolult. el lehet felejteni. akár az odaadó figyelés. öntudatlanul is lenézzük azt. Ebben a helyzetben aligha lesz hiteles akár a rábeszélés. ha mindenhova magunk159 . testünkből folyamatosan árad az energia társunk felé. sikertelenség okozta negatív érzésektől. ahogy másoknak is megbo­ csátunk.múlt-jelen-jövő szindróma" állhat még a szeretetteli kapcsolatok szabad folyásának útjába. Testtartás. A test is közöl dolgokat. vagy mi okoztunk. Tessék hát kipróbálni! ÉLJÜNK A J E L E N B E N A . szavainkkal párhuzamosan. Kicsavart.. Testünk. A leghatásosabb testhelyzet az. Nem tudunk szabadulni korábbi viszonyainkból megmaradt kellemetlen emlékektől. akár ülünk. állandóan továbbít kiegészítő köz­ léseket. hogy minden lehetséges eszközzel javítsunk rajtuk. Az ilyen nyűgök béklyókként akadályoz­ zák céljaink elérését. amitől a mondaniva­ ló is nagyobb jelentőséget kap. Szeretnék tudni. Akkor sem tudjuk lepakolni. amikor épp új kapcsolatokra törekszünk. Míg beszélünk. vagy éppen gyengítheti a mondott szöveg hatását. amiket mi kaptunk. égető lelki sérülések­ től. akár állunk. Ugyan miben tudjuk majd hazavinni az új szerzeményeket? Tartsuk mindig észben a múlt idő legfontosabb tulajdonságát. olykor beszédesebb. Az emberi kapcsolatok elég fontosak mindenki számára ahhoz. az őszinteséget. fölös holmit cipel folyton magával a múltjából. karunkat a test mellett tartva. mégis csodás változások várhatók. Olyan ez. A múltban elkövetett hibáinkat megbocsáthatjuk magunknak is. mint a száj. Ülve a zárt boka és az ölbe tett kéz a legelőnyösebb. azzal vesződünk folyton. a másik lekicsinylését jelzi. esetleg roggyant testhelyzet aligha fogja előnyösen befolyásolni hallgatóinkat mondanivalónk befogadása iránt. csak egy kis odafigyelés. mikor mindkét lábbal szilárdan a talajra nehezedve. hogy tényleg működnek-e ezek a módszerek? Nem hisznek nekünk? Megint csak azt mondom: ne is nekünk higgyenek. Legtöbbünk sajnos rengeteg lelki kacatot. Csípőre tett kéz némán is vélt vagy valós felsőbbséget fejez ki.

Épp ellenkezőleg. hogy a Természetes Hygiénia határozottan hatással van a nemi életre is. túlságosan is tisztában vannak vele mindazok. Mostantól. megj. azóta soha senki nem panaszkodott nekünk. cigarettáról.'. boldogítóbbá tenni nemi életüket. visszaélve a mindig élénk érdeklődéssel. ettől a pillanattól kezdve bele kell szőni a szeretetet minden kapcsolatunkba. fölszabadult érzés lesz! A szeretetet lehet a legkönnyebben az élet részévé tenni. a hirdetési szakma. itt lóg a levegőben. hajnö­ vesztőről. hogy ő nem részesedhet benne. olvassa el az itt következőket. akármiről. moso­ lyogjunk mindenkire. ne vesztegessük miattuk a jelent. Világosan elmagyarázza a szexuális problémák megoldásának egyszerű módját. ha igyekszünk a jelenből a lehető legtöbbet kihozni. Még egyszer elismételném: a szeretet mindig kéznél van. annak azért mégis ajánlanám. alkoholról. akik valamit el szeretné­ nek adni. a lehető legkellemesebbé. de azoknak is igen sokat segít. a szeretet mindenkinek rendelkezésére áll. őszin­ te. illatszerről. ettől a jövő is megszépül. legyen szó kocsiról. Tegyük jobbá a jelent! Azzal kell törődni. mert biztos. mivel a jövő csak akkor lesz valósággá. Lassan már el se tudjuk vonatkoztatni mindattól. mindenki vehet belőle. Ha attól félünk. vagyis ez az életmód határozottan pozitív hatású e területen is. sok visszajelzés érkezett „javuló kapcso­ latokról . Beszéljünk. hogy mindig a jelent tegyük pozitívvá. Sötétnek látjuk a jövőt? Ennek oka szinte mindig a múlt. A jobb jövő biztosításának egyetlen módja. Kapós a dolog. hagyjuk el múltunk érzelmi limlomjait. minek késlekednénk hát vele? S ne feledjék. mi minden­ kit szeretünk! NEMISÉG N e m volt nehéz a figyelmet fölkeltenem a címszóval.kai akarjuk vinni múltunkat. Csak a jelen a miénk. Könnyítsünk hát a terhén. de aztán útjára kell ereszteni. akiknek nincsenek gondjaik. Csodás. hogy az elmúlt tíz évben. Senki se higgye. Akiben a nemiséggel kapcsolatban kérdések merülnek föl. nyúl­ j u n k érte. tudja ezt az üzlet. nyaralásról. azaz amióta szaktanácsadással foglalkozunk. amit általa próbálnak a nyakunkba sózni. lélegzetet is tiszta szívből vegyünk. viszont szeretnék jobbá. igaz-e? Nagyon sokan húztak és húznak hasznot is belőle. akkor attól az m e g is fog ismétlődni.' De hadd tegyem mindjárt hozzá. csak nyissuk meg magunkat. amikor jelenné válik.) 160 . Tanuljunk belőle. ' A témakörben rendkívül hasznos olvasmány a Magyarországon BSZO cimen megjelent könyv. amihez valamiért ragaszkodunk. (Ford. hogy a Testkontroll rossz irányba befolyásolta volna őt ebből a szempontból. hogy a jövőben meg fog ismét­ lődni.

talán még manapság sem. és alaposan össze is lett zagyválva az egész. mint a táplálkozást. mint például a táplálkozást. mely a testet szolgálja. Olykor „bestiális". Manapság meg mi történik? A nemiséget ugyanúgy túlzásba viszik. a faj fenntartási tevékenységet ugyan­ olyan szigorúan szabályozzák az öröklött ösztönök. Nem is olyan régen a nemiségről még nem illet szót ejteni. mint az evést. a tömegfogyasztás számára pornográfiává lealacsonyítva teszik vonzóvá a nemi érintkezést. mint a házastársak között a szeretet kifejezésének és az élet. A fajfenntartás ösztönökbe épített parancsa — amely oly természetes és magától értetődő a Föld minden élőlényénél — sok ember számára mára már szenvedéllyé vált. akár már a tizenéves kor kezdetén. Aztán meg a „személyes szabadság" megsértésével vádolják. igaz. minden szabályozás. Már akkori szerzői is úgy tárgyalták a nemi működést. azaz mint a teljes emberi test és lét szükségletét. az emberi faj fenntartásának eszközéről. illetve annyiban korlátozták csak. A faj fönntartásának késztetése végigkísérte az elmúlt korszakokat. üres élvezethajhászásba fordult. Nagyszüleink még jócskán ebben a felfogásban nevelkedtek. hogy a Természetes Hygiénia már korai korszakában is a legnagyobb nyíltsággal foglalkozott ezzel a kérdéskörrel is. A bün. nem a korlátozásokra fogjuk tenni most a hangsúlyt. csak azon leszünk. hanem érzéki oldalait kihangsúlyozva népszerűsítik. nem kell aggódni. nem lett volna udvarias dolog. teljes őszinteséggel n e m is beszéltek róla soha. de még ennél fiatalabb gyermekek felvilá­ gosításával is foglalkoznak. felejthetetlen hősöket és hősnőket teremtve. az alvást vagy a testmozgást. vagy az alvás.A nemiség mindig is fontos hajtóerő volt az ember számára. Mindig hangsúlyozott tisztelettel vették figyelembe. aki ezt ellenezni merészeli. Megengedetté. Annyira. tehát szükség van bizonyos fokú megértésére. Elsősorban abban a tekintetben. a szaba161 . mint termé­ szetes. megtisztítva azt az előítéletek és tévhitek pókhálójától. hogy épp a természetben élő állatok közt a legritkább bármilyen nemi kilengés. No. noha ez jókora baklövés. Igaz. ahogy az emberek viszonyultak hozzá. rendszer nélkül. biológiai szükséglethez. hogy rámutassunk néhány dolog­ ra. a korok folyamán hatalmas változásokon is átment. a tisztátalanság tudata kapcsoló­ dott hozzá. hogy egyre j o b b a n terjednek a nemi eltévelyedések. A mi társadalmunkban különben is már a tiltás a legritkább a nemi kapcsolatok területén. szinte ajánlottá lett. „állatias" jelzővel illetjük az ilyesmit. ezért annál tiszteletreméltóbb. amivel javíthatjuk e sokunk által lényegesnek tartott tevékenység minőségét. mint amilyen az evés. az élettannal foglalkozó tudósok a legjobb megmondhatói. hogy már túl messzire jutottunk egy újabb véglet. hogy megmaradjon élvezetnek és a test előnyére váljon. fegyelem. Nem lehet. Nem úgy beszélnek róla. nagy tet­ tek elvégzéséhez adott erőt.

ehelyett most a nemi felvilágosítók (akik nemegyszer hivatásos pszichológusok és pszichiáterek is egyben) egy másik szélsőséges álláspontot képviselnek. hogy megkülönböz­ tesse viszonyukat minden más emberi kapcsolattól.szerelmet és a szaporodást szolgálná. támogatásra szoruló utód gondozása. A kívánalmakat és a követelményeket azok a biológiai szükségletek fogják behatárolni.új nemi szabadságot". j o b b többel. Az e s z m é n y i valóban az lenne. Ez olyan lelki táplálék is e két lénynek. mindet ide. rendesen működő nemi­ ség magyarázata. egyszerűen n e m lenne ésszerű az ilyen elvárás. 2. túl messze esne a hétköznapok valóságától. Ugyanolyanok voltak tízezer éve. és arra is alkalmas. mint ahogy azt a nemiség kufárjai kínálják. a szaporodást. ami lehetővé tette. mint senkivel. akik életelve a „ k i s szexet. A nemiség teszi lehetővé a faj fönnmaradását. röviden. íme a helyzet. nem hajlandók kiállni a házasságtörés és a promiszkuitás.. arra hamar rásütik. melyek az emberi test­ ben nem változnak. Ahogy egyre gyakrabban nem „ a z é r t eszünk. A két eredeti cél elvész a nemiség körülötti nehezen kibogozható tudatzavarban. Az „ ú j nemi szabadság". mint amilyenek tízezer esztendő múltán lesznek. azaz a válogatás nélküli partnerváltás ellen. mennél többet és mennél többféle változatban!" jelszavakban merül 162 . Akárhogy is. ha­ nem „ a z evésért élünk-halunk". hogy éljünk". hogy álszent prűd. vagy reakciós ellenség. az azért továbbra sem változott. ami bármelyikük. védelme és tiszteletben tartása helyett. de mi nem ezt hirdetjük most sem. akik sorsukat egész életükre egymáshoz kötöt­ ték. ugyanúgy visszük túlzásba a nemi életet. hogy a nemiség egyfajta sporttá váljon. N e m ijedek meg a „szexuális forradalom" híveitől. akit a fajra jellemző tulajdonságok határoznak meg. miután kettejük közös felelőssége lesz az egyesülésükből származó. Aki bírálja ezt az . ha a szeretkezés kizárólag a . hogy mi felel meg az embernek élettanilag. hogy más szem­ szögből is megvizsgálhassuk a kérdést. meg még. olyannak. a „szexuális forradalmat". ami kapcsolatukat különle­ gessé. Az emberi lét során a nemiség két fontos feladatot tölt be: 1. illetve további személyek között létrejöhet. minden esetben két ellenkező nemű ember ivarsejtjeinek összeolvadása által. A nemiség eszközként szolgál a szerelem és a szeretet kifejezésére két olyan ember között. Az itt olvasható ismeretek csupán arra szolgálnak. egyedivé teszi számukra. a „szexuális forradalom" ellenére is mi megmaradunk embernek. több szexet.dosság felé? A társadalom számára hasznosan. mely tiszta hátteret és egészséges távlatot adna.

. Azt hiszem. Sablonos rutinná. ünnepi ebéddel. a testmozgás. hogy gyermekeim ebben a tálalásban ismerkedjenek meg a szerelemmel. A televízióműsorok hozzáállása a nemiséghez sajnos nagyon is egyér­ telmű. a játék. itt is igaz. Dehát így van ez minden más élettani tevékenységgel is. testi-lelki élményt. testileg nem alkalmasak még a szülőszerepre. s aki esetleg ösztönösen nem így gondolná. szerintem 1314 éves gyerekeknek ne a párzás legyen az időtöltés. Ez egyszerűen meghaladja képességeiket. A gyerek is beleunna. hogy tulajdonképpen ki is ö. Ha nemi kapcsolatunkban is csak a mennyi­ ség és a gyakoriság foglalkoztat. az O A P (serdülőkori terhességgel foglalkozó országos intézmény Amerikában) titkárhelyettese nyilatkozott így. mely eddig főleg a különböző terhességmegelőző fogások ismertetéséből állt. unalmas hétköznapi tevékenységgé változtat egy csodálatos. Az átlagos tévéműsor is „ s z o k á s o s nemi tevékenységnek" mutat be a testi-lelki egészségre egyaránt ártalmas és ugyancsak szélsőséges nemi viselkedésformákat. hogy a korlátlan szexuális szabadsággal és szabadosságai már rég átestünk a ló túlsó oldalára. a munka 163 . az unaloműző szórakozás. sokakat elnémít föllépésük. Ahhoz is túl fiatalok. Sugalmazásuk szerint a hűtlenség és kéjhajszolás a mindennapi élet szinte kötelező része.Az egyetlen tökéletesen biztos terhességmegelőző módszer a nemi élettől való tartózkodás. Főműsoridőben is olyan adások mennek.ki. lelki és érzelmi energiát köt le. amelyek romboló hatá­ súak. Mint mindenhol. Nem. a mértéktartás a legfontosabb a táplálkozás. . magabiztosabbá válik az egyébként is válságos serdülőkorban. akkor könnyebben megtartóztatja magát a tizenéves. hogy a túlzás a minőség rovására megy. csak zavarosabbá teszik a kérdést a különbséget tenni még nem tudó gyerekember számára. egyáltalán nem vagyok boldog attól a gondolattól. Kifejezetten egészségtelennek tartom és helytelenítem a népszerű műsorok jókora részét. A karácsonyfába is belefásulnánk. izgalmas. vidámparkkal. még 1986-ban. ha alkohollal. hogy házasság előtt nem tanácsos a nemi élet elkezdése. Biztató irányzat ez a nemi felvilágosítás szövevényében. hogy a terhességmegelözés olykor felnőtteket is próbára tevő felelősségét nyakukba vegyék. ha egész évben naponta kellene földíszíteni. s ettől gondtalanabbá." Jo A n n Gasper. Ez egyben azt is jelenti. akik hozzám hasonlóan úgy gondolják. az alvás. olyanokat. vagy valamilyen más szerrel mihamarabb megszabadul „nevetséges gátlásaitól". az érdektelenség legtöbbször emiatt jelentkezik. az a minőségnek fog ártani. Saját nevelési tapasztalataim is azt mutatják. A kielégülés elmaradása. hogy amennyiben másoktól is támogatást kap ebben. újabb és újabb kéjkiváltó módszerek kitalálása helyett ezt kellene végre megérteni. ha mindennap gyereknap lenne. az legjobban teszi. amikor még az sem világos számára. A korán megkezdett nemi élet egyszerűen túl sok testi.

amit nem helyes elpazarolni. én is meglepődve tapasztaltuk. hatásosabbá. az élet lényegi összetevője. ami a legmegfelelőbb érzelmi hát­ teret adta a nemi kapcsolathoz is. komoly emberek is szinte „versengtek" egymás figyelmébe ajánlott föl­ jegyzéseikkel arról. A Testkontrollt belsőm méregtelenítésével indítottuk. hogy életmódom milyen szoros összefüggésben áll egészségi állapotommal. a hetvenes évek elején történt ez. Elhitették például. A nemhivatalos „szexolimpia" időszakában. Méghozzá sokat. hogy feltétle­ nül elegendő energia álljon rendelkezésre. az emésztés energiafölhasználásával hasonlítható össze. filmek azt sugallják. azért ez egyben az önmegtar­ tóztatás időszaka is volt számomra. akkor nem marad elég munkavégző képesség a méregtelenítésre. A Természetes Hygiénia területén szerzett tapasztalataim saját nemi életemre is nagy hatást gyakorolt. elevenebbé válik. Ennek befejeztével a nemi kapcsolat olyan élményekhez juttatott. meg kell őrizni a legmegfele­ lőbb pillanat és a legmegfelelőbb személy számára. Amikor aztán elkezdtem alkalmazni a Természetes Hygiénia módszerét saját életvitelemben. bármelyik túlhajtásáért egészségünkkel kell fizetni. hogy a sürü és rendszeres nemi érintkezés „oldja a feszültséget". amikor meglett házaspárok. hogy a gyakoriság a férfias­ ság igazi fokmérője. és tiszta belsővel az anyagi világból szár­ mazó valamennyi érzeti élmény erősödik. hogy ki csinálja többször. hanem fo­ gyasztja a test energiáját. A nemi energia értékes ajándék. A túlhajtott nemi élet tehát toxikus állapot kialakulásához. igénye csupán a legnagyobb fogyasztó. Határozottan az a véleményem. beteg­ séghez vezethet. Nem csupán azon múlt. a „ B o b & Carol é s T e d & Alice" kor idején. hogy Harvey lett a férjem. A nemi érintkezéssel kapcsolatban sem más a helyzet. Harvey is. De talán fölösleges is magya­ ráznom. addig azt hittem.esetében is. hogy a ritka nemi élmény hátrány. csak a gyakoriság volt fontos. új emberélet támasztására képes kincs. Ha nagyon lemerítjük az energiatartalékokat. hogy az új életmód bevezetése nélkül aligha tudott volna beállni ekkora fordulat ezen a téren is. A nemi érintkezés nem termeli. hogy megszabaduljak a lerakódásoktól. tudjuk. igazi istencsapás. a kiábrándultság. A gyakoriság csak az unalom. A másik fontos tényező az lehetett. belsőnk el fog szennye­ ződni. hogy belülről is kitisztultam. semmi mást nem tartottak számon. Pedig egyáltalán nem az. nem vad teniszcsatára szokott utána kedv támadni. mely. Ennek egyik oka szerelmünk volt. ami a nemi kapcsolat élményére is vonatkozik. csodára. Csak a mennyiség számí­ tott valamit. milyen sokan számoltak be maguktól az új 164 . hatalmas változások kezdődtek. Biztosítani kellett. amit soha azelőtt nem tapasztaltam. mielőtt rájöttem volna. Korábban. könyvek. a bágyadtság okozója és semmi köze az egészséges nemi élethez. inkább alvásra.

Akadt. Próbálkoznak étrendváltoztatással. a méreggel telítettség állapotába juttatnak. az idegek erősebb érzeteket tudnak továbbítani.) Meggondolandó. az segíteni fog az alkamas nemi társ megtalálásában is. Lehet benne valami? Tiszta belsőben az érzékek sem tompulnak el. az étrendi hibákat. annál erősebb lesz a megélt nemi élmény. a pszichiáterek a megmondhatói a probléma gyakoriságának. de ez nem gyógyítja az igazi okot. amit a túlzásokért kell fizetni. a túlzásba vitt nemi tevékenységet. (Az idézett írás forrása: W. válo­ gassuk meg. eléggé becsüljük magunkat és testünknek szeretettel viseljük gondját. Dr. pihenés és testgyakorlás következtében. én legalábbis úgy vélem. William L. energiaigényes szokást. De a világon minden job­ ban fog menni így. az egészséges életmód egyik apostola szerint . melyek a toxémia. nagy adag fehérje bevitelével. A földművesek tudják: hamarabb hozza hitvány termését az a növény. társunk megfelelő lenne-e ehhez is." Túl nagy az ár. Nem egy közülük az idősebb korosztályt képviselte. illetve szellemi munka. amelyik valaminek hiányában szenved. annál inkább olyan emberek érdeklődnek majd irántunk. kreatív. L. igyekszik a fajfenntartás ösztönök paran­ csolta feladatát még pusztulása előtt ellátni.életmódra való áttérés óta gyarapodó nemi gyönyöreikről. hogy számára már örökre véget ért az érzéki örömök korszaka. Esser. így szinte magunkhoz fogjuk vonzani az igazit. de jó szolgálatot tesz a boldogság és a testi-lelki egészség megőrzésében. alkotó tett. Mennél tisztábbak és egészségesebbek vagyunk. Gyakran hormon­ kezelés a javallat. akik szintén tiszták és egészsége­ sek. továbbá az idegvégzödések mechanikai ingerlésével. hiszen a lehetőség folyton fönnáll. tisztán. Talán kissé ódivatúnak hangzik a tanács. Érezve közeli végét gyorsabban érik. hogy feltétlen bizalom épüljön ki közöttünk. nemegyszer orvosi ellátást is szükségessé téve. Ha kellően tiszteljük. vagy bármilyen teremtő. például az írás is. 1972. The Gratest Health Discovery. de ezek egyike sem hat addig. s most kiderült. Esser. és más fölösleges. Mivel nemi kapcsolatból bármikor foganhat gyerek. noha a szülők csökkent 165 . hogy a szélsőséges nemi érdeklődés nem a legyengült egészségnek a jele-e. az alvás elégtelen­ ségét. De nem fog visszatérni a rendes nemi működés. legyen az sport. Chica­ go: Natural Hygiene Press. a pihenés. tévedett. amíg az igazi okot nem veszik számításba.a túlhajtott nemi élet az életkedv és az életműködések gyors hanyatlásához vezet. A kielégítő nemi élet lényeges része a mértéktartás és az önfegyelem. aki évek óta azt hitte. aztán ajzószerekkel. vagy fizikai. ahogy fontos szerepet kap az íté­ lőképesség is. ha nem szüntetik meg a kimerülés valódi okait.. Nemi kapcsolat megkezdése előtt mindenképpen mennél jobban ismerjük meg egymást leendő társunkkal. A lélekgyógyászok. Miért pont a nemi tevékenység lenne kivétel ez alól? Mennél j o b b a testi állapot a megfelelő táplálás.

de az ilyen szülők utódja is egészségesebb lesz. vagy más vegyszer.milyen kellemetlen tünetek várhatók. ha egyébként törekednének az egészséges életmódra. hogy élet­ képesebbek lesznek. egyénenként sokszor egészen különböző. Ugyanígy az egészséges férfi testében kifejlődött hímivarsejtektől elvárható. hogy a nemző. A Természetes Hygiénia írott története számtalan olyan esetet ismer amikor meddő párok életvitelük egészségesebbé változtatása által termé­ kennyé váltak. igyek­ szik megszabadulni tőle? Saját gyakorlatunkban gyakran tapasztaltuk.életképessége sajnos az utódnemzedékekben halmozottan is öröklődhet. ame­ lyek durván beavatkoznak a test saját hormonháztartásába és annak finom egyensúlyába. mi legyen ezzel az „antibébi" tablettával. hogy az egyébként hatásos életmódváltozás nem hozta meg a várt előnyö­ ket azoknál a nőknél. Nem nyilvánvaló-e. illetve hús. Sokakat kön­ nyen megzavarhat. de az egész fajt gyengíti. Idegen anyag a testben. Az egészségesebb életmód révén fölszabaduló többletenergiát a test azonnal arra fordítja. teljes gabona.és fogamzóképesség már pár hónap alatt helyreállhat helyes táplálkozás (sok friss gyümölcs. tehát nagyobb valószínűséggel akad majd olyan közülük. mert testük belső körülményei nem megfele­ lőek ehhez a magasztos feladathoz. Esetről esetre bebizonyosodik. napfény. üde bőr. csak azért nem fogamzóképesek. amely eleget tud tenni „küldetésének". elegendő pihenés. de nem tudják. ragyogó. szinte előre meg lehetett mondani. noha lehet. A spermiumnak hosszú és küzdelmes utat kell megtennie a petesejt meg­ termékenyítéséhez. A sokféle fogamzásgátló spirállal is hasonló a helyzet. friss levegő és szeretetteli környezet hatására. a legnyakatekertebb művi beavat­ kozásnak is a hőn áhított gyermekáldás érdekében. ha nem mérgektől elszennyeződött szervezeten belül kell kínlódniuk. tej. esetleg mindkettőjük dohányzása. sőt. ami végül is nem csupán az egyedeket. hányan vetik magukat alá különféle. Tiszta. Szomorú belegondolni. A spirál eltávolítása után viszont gyorsan jelentkeznek az új életmódtól elvárt jó hatások: egészséges fogyás. olykor nagyon kellemetlen mellékhatás. A másik figyelemreméltó szempont a fogamzásgátlás. alkohol fogyasztása és hasonlók. vagy nem bevenni? A tabletták hatóanyagai általában olyan hormonok. hogy még vehemensebben próbáljon megszabadulni az idegen holmitól. Nem csoda hát a rengeteg. 166 . Az előnyös életmódváltozások nemcsak a termékenységet hozzák vissza. nyers csonthéjasok fogyasztása. tejtermék és földolgozott élel­ miszerek alapos csökkentése vagy mellőzése). test­ mozgás. például kávé. Ilyen hétköznapi ok lehet például egyikük. s a női szaporítószervek is jobban tudják ellátni feladatukat. zöldség. Bevenni. hogy a szervezet védekezni fog ellene. Kissé belegondolva könnyen érthetővé válik a dolog. egészséges belső környezetben ez könnyebb. akik ilyen fogamzásgátlót használtak.

kíméletes módja. Cincinatti. Evelyn Billings és dr. Box 111184. Ph. ráadásul sokkal élvezetesebb és mélyebb lesz az így szerzett nemi élmény. dr. akik gyermeket szeretnének. Néhány hónap alatt könnyen elsajátítható e jelek fölismerésének tudománya. Hasznos lehet az alábbi könyv is: Landrum B. érdemes megismerkedni velük.5 százalékos a megbízhatóság*. A női test egyértelműen jelzi ezt az időszakot. (További fölvilágosítás az alábbi címen kapható: Couple to Couple League. ahol az asszonyok nagy része írástudatlan: Az ovulációs módszer nagyon j ó l beillik a természetes öngondozás menetébe. Kecsegtető kilátások. melyből három a fejlődő országok közé tartozott. és arra. hogy miként értelmezzük jelzéseit. egyszerűen testünk alaposabb ismeretére tanít. Rorvik: How to Choose the Sex of Your Baby (Garden City. De létezik a fogamzásgátlásnak egy nagyon sikeres. természetes születésszabályozási módszereket több remek kiad­ vány ismerteti. a havi vérzéssel kapcsolatos nehézsé­ gek is szinte minden esetben csökkennek. hogy terhesség megelőzésére is használható.)** Mennél jobban megismerjük biológiai szükségleteinket. Shettles. amely két ausztrál orvos.: The Ovulation Method (Collegeville. ** E ragyogó. hogy mely napokon a legvalószínűbb a teherbeesés. Ohio 45211. A peteérés szakaszainak megfigyelé­ sén alapuló. Az adatokat a világ öt különböző területéről gyűjtötték. sőt. 167 . annál jobban tudunk rájuk hangolódni. Az egyedek egészségesebbé válása kihat a fajra is. Ebből származik az ovulációs születéssza­ bályozási módszer másik óriási előnye. Néhány példa: John J. Nem kivétel ez alól a nemi igény sem. úgynevezett ovulációs születésszabályozási módszer. & Dávid M. s melyek nem. Billings. USA. s hamarosan pontosan meg lehet mondani. M. természetes. melyek lesznek a biztonságos napok a szeretkezésre. Gondos alkalmazásával 98. az eljövendő nemzedékek is egyre egészségesebbek lesznek így. Merce­ des Argu Wilson: The Ovulation Method of Birth Regulation: The Latest Adván ces for Achieving or Postponing Pregnancy — Naturally (New York: Van Nostrand Reinhold Company). vegyszermentes. New York: Doubleday and Company). de olyanokon is segíthet. mely há­ rom különböző testállapot figyelésével segít a nőknek a fogamzásképes­ ség napjainak megállapításában. D. hogy a lehető legnagyobb mértékben kielégít­ hessük őket. hogy ez az egyszerű módszer roppant hatásos és könnyen elsa­ játítható. M. D. Egy másik igen hatásos. D. az E N S Z egészségügyi szervezete) által nemrég lefolytatott nagyszabású nemzetközi vizsgálat eredménye azt mutatta. természetes fogamzásgátlási lehetőség az úgynevezett Sympto-Thermal (hőmérőzésen alapuló) módszer. A W H O (World Health Organization. Fölismerhetjük e módszerrel (elsősorban naptár követésével). sőt. John Billings kutatásain alapszik. O.. * Természetes fogamzásszabályozás címen Magyarországon is kapható erről könyv. P. Minnesota: Liturgical Press)..újraéledő tettvágy és életkedv.

Azóta szerencsére sokat változott a közfelfogás. hajlakkok. akik a test belső tisztaságának fontosságára szeretnék fölhívni a figyelmet. Meddig talál mindez még süket fülekre. A köztisztasági mozgalmak az elmúlt évszázad során még az orvosi szakmát is meg tudták győzni a hygiénia fontosságáról.Tisztaság. Mégis. fogkrémek. sok esélyt nem látok. mosópo­ rok. amelyek kifejezetten mérgezőek. alkal­ mazásuk nem egyszer betegséghez vezet.és súrolószerek. Elképesztő mennyiségben használjuk föl ezeket. női „ i n t i m " illatosítóként is. hónaljtól a lábig mindenre. Sajnos sokan a külső „túlápolásával" igyekeznek pótolni a belső tisztaság hiányát. ágáló sarlatánnak. Szerencsére már milliók ismerték föl a megfelelő ételtársítás jelentőségét. porok. krémek. kencék és kenőcsök az összes elképzelhető változatban. Manapság legfeljebb a Természetes Hygiénia hívei vannak kitéve emiatt hasonló támadásoknak. szájmosók. fogpaszták. Hajmosószerek. lehelletillatosítók. alig száz­ százötven éve még kifejezetten káros fényűzésnek tartották a heti egysze­ rinél gyakoribb fürdőzést. 168 . Ennek nevében gyakran olyan anyago­ kat is bevetnek. melyek nélkül aligha boldo­ gulunk. ne kicsinyeljük hát le ezeket sem. vakságra és makacs ellenállásra a hivatalos gyógyászat részéről? Nem tudom. tisztító. arcvizek. ami a belső tisztaság legfontosabb eszköze. káros hatásúak. fogporok. hogy az újonnan fölfedezett igazságok túl szokták élni a legmegrögzöttebb elutasítóikat is. egyedül az bíztat. szagta­ lanító és izzadásgátló szórópalackok. ma már senkit nem tartanak ezért izgága. Mindhárom olyan hangsúlyos összetevője a teljes egészségnek. kellemes környezet és meghitt percek. vérzéscsillapítók. púderek. fél egészség!" Ugye ismerjük a régi szólást. TISZTASÁG „Tisztaság. Ez a test egészségének egyik legfonto­ sabb alapföltétele. Tiszta külső és tiszta belső.

De mindez egyszerűen fölösleges túlzás. amely egyértelműen veszélyes méreg. azoknak ajánl­ hatom a „ L e Crystal Naturelle" nevű. egyes hirdetések egyenesen azt sugal­ mazzák. melyeken keresztül rendesen a belső mér­ geknek kellene kiürülni. Az lesz az igazi megoldás. A fogkrémek koptatóanyagai ledörzsölik a fogzománcot. Ráadásul akkora már az illatszerek és kozmeti­ kai készítmények iránti kereslet. ha melléktermékeikkel környezetünket szennyezik. akik gyakran használnak szórópalackokat. az alumínium közvetlen összefüg­ gésbe hozható az Alzheimer-kór kialakulásával. hogy megátalkodottan piszkosak akarunk maradni. Talán azért hintjük magunkra olyan lelkiismeretes szorgalommal eze­ ket a „ c s a k külsőleg" holmikat.hála . mely természetes ásványi sókból készült. 169 . A szórópalackok. de még a közelében sem. továbbá olyan káros színezékeket és adalékanyagokat tartalmaznak. amelyeknek semmi keresnivalójuk se lenne testünkön. ami ezt eltakarhatná. sokkal inkább belülről vagyunk tisztátalanok. de velük együtt a száj hasznos baktériumait is.fejlett" civilizációnknak és „ m a g a s " kultúránknak. mint amilyen a fluorid. még rosszabb a helyzet. hogy nem is lehet igazán hibáztatni az illatszergyártókat. amennyi­ ben nem használjuk az általuk éppen népszerűsített árucikket. tégelyek olyan vegyszereket tartalmaznak. Valamennyi megvizsgált személy­ nél a sejtek rák előtti jellegzetes elváltozásokat mutattak. Hogyan? Követni kell a Testkonroll életmódot. mert csak bajt csinálnak. Olyan emberek tüdejét vizsgálták. öklömnyi kristályhoz hasonló szagtalanító követ. A test elpiszkolódott belsejéből előtörő anyagok kellemetlen bűzét kívánjuk így elnyomni. hogy nem annyira kívülről. de ez nem fogja megszüntetni az okot. tubusok. A dezodorok alumíniumkloriddal zárják el az izzadságmirigyek kijáratát. Ugyanis a belülről is tiszta testnek nincsenek kellemetlen szagú kipárolgásai. mert érezzük. a pórusokat. nem igaz? Minden ilyesmi káros lenne? Nyugodtan le is fogadhatják. Nincs annyi kölni és krém. hogy belsőnk nem elég tiszta. igen! A női intim szórópalackok például szinte kivétel nélkül talkumot is tartalmaz­ nak. áttetsző. mint gyakran az is. ami közismerten rákkeltő hatású. hogy a belélegzett permetbői az egészen apró cseppecskék a tüdőhólyagocskákon keresztül be tudnak jutni egyenesen a véráramba. Akik mégis mindenáron használni szereüiének ilyesmit.. ha tisztán tartjuk belsőnket is. Sőt. de közvetlenül a felhasználóra is ártalmas. Az ebben a furcsa. A porlasztás oly tökéletes. A DuPont laboratórium vizsgálata szerint a dezodorok és hajlakkok szórópalackjainak freon hajtógáza nem csupán a környezetre. ahogy gyártóik ránk akarják sózni készítményeiket. mert záródásra kényszerítik a bőr apró nyílásait. Visszafojt­ ják például a természetes öntisztulást. A lehelletillatosítók megölik ugyan a káros kórokozókat. ahogy azt a korábbi ötödik fejezetben már ismer­ tettük. Elvégre mi kértük.

Tápláljuk a kisbabát helyesen. Jae Duckhorn [Pasadena. és legfeljebb finom kókuszolajszappant alkalmazzunk. hogy már másnapra kicsípte a kisbaba popsiját a széklet. vagy megfürdeni. A kültakaró tisztántartására legjobb naponta meleg (de nem forró) vízben lezuhanyozni. kizárólag természetes összetevőkből készítve. Ez tényleg frissen és üdén tartja a bőrt. (Amerikában ford. Az elhalt bőr ráadásul akadályozza a bőrön keresztüli anyagcserét. az használjon tiszta kókuszolajat. Például a mandulatej készítése után visszamaradó pép al­ kalmas a test bedörzsölésére. California] levélben is megírta. Mindenféle bőrre alkalmazható. ugyanakkor n e m gátolja a bőr anyagcseréjét. tehát hátráltatja a kiválasztás roppant fontos. Intim női spray használata helyett zuhanyozzunk le két liter vízben elkevert két evőka­ nálnyi citromlé vagy almaborecet oldatával. s nem sebesedik ki.) Léteznek e g é s z e n természetes le­ hetőségek is. vagy valódi tengeri szivaccsal. Fürdessük őket meleg vízben. főleg csecsemők esetében. mandulaolaj tartalmával remekül nedve­ sítve a bőrt. tisztító folyamatát. A hajtógázas szórópalackok helyett használjunk vegyszermentes zseléket. A bőr puhaságát se kenőcsök alkalmazásával próbáljuk elérni. nem zárja el a pórusokat. Bőrük illatozni fog. A fürdésen kívül dörzsöljük át a bőrt természetes sörtéjű kefével. Az egészséges élelmiszerek terjesztésével foglalkozó Természetboltokban ilyenek is föllelhetők. míg mégegyszer átmasszírozzuk a testet szárított tökbélből készült úgynevezett „luffa" frottír-szivaccsal. friss gyümölcslével és friss gyümölcs­ csel. s ne a fogkrém műillatából. ami eltávolítja az elhalt bőrsejteket. A mentatea feszessé teszi az arcbőrt. akkor miért ne próbálkoznánk meg természetbarát változataikkal? Manapság már elég sokféle ilyen létezik. fogyaszszunk sok gyümölcsöt és zöldséget. továbbá biztonságos és gazdaságos is. (Sokaktól hallottam. a lehető legkevesebb „készít­ mény" felhasználásával. megj. az a legjobb erre a célra. gabonafélék és csont­ héjasok magjaiból készített tejjel. amelyek különben eldurvítanák a bőrfelszínt.Hatásosan megszünteti a hónalj és a láb kellemetlen szagát. Puha kefével dörzsöljük és csak tiszta vízzel öblítsük a fogat és az ínyt. inkább igyunk elegendő vizet. ez bőrük épségét is megőrzi. ha már mindenáron szükségesnek érezzük a szappanozást. s ráadásul a ruhát sem színezi el. anyatejjel. a lerakódások eltávolításához használjunk rendszeresen fogtisztító selyemfonalat. A kefés ledörzsölés után jólesik majd kiázni a zuhany alatt. A kellemes lehellet a tiszta belső­ ből eredjen. amikor tehéntejből készült tápszer­ rel etette. habokat. Ha egyszer a legtöbb testápolószer tele van vegyszerekkel. Fontos a gyakori tisztábatevés. vagy egy kád meleg vízben. Kerüljük a talkumtartalmú hintőporok használatát. Akinek ezek után még mindig hiányzik az olajos kezelés.) A test tisztántartásához is legokosabb a legtermészetesebb megoldáso170 . Hatása hosszú ideig tart.

dobjuk ki az összes mérgező és környezetszennyező tisztítószert. Boldogság fog eltölteni. amelyet oly bőkezűen agyon­ kezelünk a legkülönfélébb vegyszerekkel. ahol meghúzódhat. Az az egészséges háztartás. Az áporodott levegő leggyakoribb oka a dohányfüst és a sütőserpenyőből felszálló zsíros szagok. A konyhai tisztítószerek a legveszedelmesebbek. Lassan egy vegyi hulladéktáro­ ló sem lehetne már különb. hogy miféle veszélyes vegyszereket alkalmazunk napról napra? Pedig közülük nem egy fölösleges. hogy ennyivel is hozzá tudtunk járulni saját testünk. vagy helyettesíthető mással.kat alkalmazni. kevesebb és sokkal olcsóbb szerrel. A leghasznosabb otthoni elfoglaltság az lenne. Aztán mi mindent használunk a ház „tisztántartására"? Tisztában vagyunk-e azzal. Testünk mellett talán csak otthonunk az. KELLEMES KÖRNYEZET Az ember fészeklakó faj. de még jobb az a megoldás. hogy lehetne másképp is csinálni. Összezavarodott az értékrend. ha törődni akarunk az egészséges környezet megteremtésével. Alaposan végigolvas­ va egyik-másik címkéjét ijesztő dolgok derülnek ki — ha egyáltalán 171 . hogy oly sok embertársunk kénytelen saját otthon nélkül leélni életét. környezetünk. de egyben az egész világ méregtelenítéséhez. amit sok amerikai lakásban már bevezettek. noha az embernek eredendően tiszta környezetre és friss levegőre lenne szüksége. Kezdjük a konyhá­ val. akkor azok legfel­ jebb az egyetlen. Az egyetlen nyugodt szívvel ajánlható légfrissítő a nyitott ablak. mint egészségünknek. bagózni házon kívül lehet. Ha dohányosok élnek a házban. Sokan csak azért használják ezeket a veszedelmes anyagokat. Aztán egészségünkkel fizetjük meg az árát ennek a magunk teremtette világnak. természeténél fogva szüksége van valamilyen fedélre a feje fölött. erre kijelölt szobában hódolhassanak szenvedélyüknek. no meg pénztárcánk is előnyét látja majd. ha sikerül helyettesíteni mindezt a kockázatos. méregtartalmú és drága holmit hatásosabb. hogy nekiállunk kiselejtezni a haszontalan holmikat. A vegyszerekkel telített testápoló holmik sokkal inkább az üzletnek válnak hasznára. Szabaduljunk meg valamennyi maró hatású ruhatisztító vegyi anyagtól. Sajnálatos hibája korunknak. otthon senki nem dohányzik. saját otthonunk. Még télen is érdemes legalább résnyire nyitva tartani az ablakot a jó szellőzés érdekében. és ahol az ételek túlnyomó többsége friss gyümölcsből és zöldségből áll. Mentesítsük a kamrát és a hűtőt minden vegyszertartalmú élelmiszertől. mert egyszerűen nincsenek tisztában a kockázattal és nem tudnak arról. Közérzetünk. ahol nem dohányoz­ nak. Felejtsük el őket. További elégedettségre és lelki nyugalomra adhat okot a tudat.

aki szájon át adott mesterséges légzéssel próbálta megmenteni őt. Kockázatos kitenni magunkat nap mint nap gyilkos vegyi anyagok hatásának. olyan tisztítószereket kellene használnunk. hogy belégzésük ne legyen olyan kellemetlen.. Nosza. hogy egyáltalán szükség legyen azokra az erősen maró tisztítószerekre. Nem beszélve arról. Ehelyett ugyan­ is inkább illatosítókkal álcázzák a maró anyagok gőzeit. Maine államban. Minden belső méregtelenítési pró­ bálkozást eleve aláás. Súroláshoz használjunk szódabikarbónát. hogy egy 68 éves aszszony klórmész és ammónia keverékével gondolta megtisztítani ablakát valami makacs. Aztán meg elégedetlenkedünk. (Maró hatásukon ez ugyan mit sem változ­ tat. szennyezve ezzel az amúgy is túlter­ helt élővizeket. jóval olcsóbb. Szinte csodát tesz az ablakkal. s az élővizeket is kíméli. Anélkül fehérít. a padlóval. A lakásban a keve­ rékből fölszálló gőzök nem csak őt ölték meg. hogy így „gondoskodnak" rólunk? Lássuk csak! A tűzhelytisztítókra például nem lesz szükség. szövését. hogy felszabaduló maró páráik a levegőben maradva tovább roncsolnak. ha nem öblítettük le a szert elég alaposan. mennyi lehetőség kínálkozik egyes háztartási vegyszerek helyettesítésére sokkal kevésbé mérgező.. minden használat után. vagy a párából lecsapódott zsíros szenny a következő használat során odaég a tűzhelyhez. 172 . További veszély. íme néhány példa. ha kevesebb húsételt készítünk. Csak ezek mintegy évi 10 000 balesetet okoznak az Egyesült Államokban.föltüntetik az összetevőket és a lehetséges kockázatokat. odaragadt. amint kihűlt a tűzhely.) Hát nem aranyosak. A vécé. tojásból eredő piszoktól. hol ott egy kicsi. Az ilyen rásült lerakódás valóban szinte levakarha­ tatlan. hogy ezekben is nagyon nagy a rendkívül erősen maró lúg részaránya. Általános felülettisztító szernek remekül beválik néhány evőkanál ecet egy vödör vízben feloldva. rá­ adásul hatásosabb anyagokkal. Sokan nem is tudják. Az elpiszko­ lódás leggyakoribb oka az. amikor az egészet lezúdítjuk a csatornába. amelyek mérge­ zés nélkül tesznek köröttünk rendet. törüljük föl a fröcscsenéseket amilyen hamar csak lehet. mert kevésbé koszolódik a sütő. de azt a nőrokonát is. Fehérítőként alkalmazzunk boraxot. hogy károsítaná az anyag színét. de frissen még könnyen eltávolítható. ha közben hol itt egy kicsi.és lefolyópucoló anyagok elsősorban abban hasonlítanak a tűzhelytisztító szerekre. hogy az egyik alkalommal lecsöppent étel. de ugyancsak káros anyag j u t be a szervezetbe. 1975 novemberében történt például. Ezzel megelőzhető. hogy miért képtelenség rendes ivóvízhez jutni. T ö b b erős hatóanyag együttes hatása könnyen végzetes is lehet.

és lágyítószerekkel telítve. mert a korábbi mosószermaradvá* Amway? Ma már Magyarországon is beszerezhető! íme a reklám: „Tisztára. (Ejtsd: emvéj. Meg kell érteni. Ezzel szemben a mosópor vegyipari termék.Zsíros konyhai eszközök és edények tisztítására (ezekből ugyan ha­ marosan egyre kevesebb lesz. Luxus minőség elfogadható áron. habosító szerekkel. hiszen gabona és zöldség nem szokott olyan vastag levet ereszteni) áztatáshoz vegyünk szódabikarbóna oldatot. hogy a mosópor egyben a legjelentősebb környezetkárosító háztartási szer is. — Lefolyó eldugulása esetén öntsünk bele forró vizet. amelyek izgatják a bőrt. töltő. aki esetleg nem lenne megelégedve. mint amilyen a Shaklee és az Amway." 173 . A mosópo­ rokba kevert mesterséges enzimek gyakran okoznak asztmát. Ezután egy kis kézi gumiharanggal pumpálva már újra sza­ baddá lehet tenni a lefolyót. De bárki hozzájuthat! Hivjon és mi házhoz me­ gyünk. mint amilyen a Shaklee. mégis kézkimélő és környezetbarát háztartási tisztítószerekkel. de sokat kap.) Csak egy telefon. amelytől — lányával együtt — állandóan szenved. Elhatározta. aki e könyv elkészítésében is segédkezett. A rendszeresen ily mosószerekben mosott ruha átitatódik mesterséges szag. tovább habzik a partok mentén. Az első mosás után meglepődve látta. illetve illatosító anyagokkal. Igen. Keveset viszünk. mint Amerika! Elképesztően hatékony. Budapesten például 136 85 78. A hagyomá­ nyos szappan ugyanis egy aránylag ártalmatlan háziszer. Figyelem! Boltban nem kapható. Nem csoda. szájba jutva nemcsak csíp. Szem­ be. tejet. ettől lesznek azok egyre kevésbé élők. hogy a szokásosnál piszkosabbnak tűnt a friss ruha.) — Tűzhelytisztításhoz súrolószer gyanánt alkalmazzunk szódabikar­ bónát. A gépírónő. enzimekkel. mint amennyi kenye­ ret. hogy a mai mosópor már nem egyszerűen szappan. (Szerencsére ez a legritkább eset. áttér az A m w a y mosószer használatára. majd fél csészé­ nyi bóraxot. vagy épp habzásfékezővel. USA-áruk forin­ tért. mert visszakérheti pénzét. e rész elolvasása után beszámolt a bőrallergiáról. amit már évezredek óta használ az ember. esetleg biológiailag lebomló folyékony mosogató­ szert. — Mosogatáshoz használjunk biológiailag lembomló szereket. vagy szódabikarbónát. Csalódás kizárva. terjesztésük kizárólag az önfejlesztő ügynökhálózat útján folyik. a tüdőt. bőrkiütést és náthaszerű tüneteket.és egyéb anyagokkal. amiből többet vásárolunk. mivel sűrítményeink megfelelő hígítása vízzel már az Ön föladata lesz. ez a mosópor. tisztító-. Ezek a legjobbak! Gondolnák-e. de komoly egészségkárosodást is okozhat. vagy bármilyen más ételt? Eltalálták. mi az. Kathy Atwood. hiszen előbb-utóbb minden mosópor az élővizekbejut. vagy az Amway*.

A statikus dörzselektromosság gondját másként érdemes megoldani. Senki nem gondolhatja komolyan. amikoris eltávolítjuk mindazt. Sokan nem értik. A rovarok elleni küzdelemben hasznos a gyakoribb „nagytakarítás". Régi házban. szúnyogokra. Ezek a permetek állandóan a levegőben lengenek. az utóbbi meg különösen veszélyes. ez senki­ nek sem tesz jót. mi viszont károsodunk az irtószerektől. akkor is inkább a száraz. azaz a lehető legkevesebb műszálat.) Harmadsorban pedig ma már mindezek nagy részét biológiailag lebomló szerekkel lehet helyettesíteni. amely alkalmas szaporodásukra. ott talán túlzás célként rögtön a teljes irtást kitűzni. ha kell. melyeket oly gátlástalanul használunk manapság. Kezdhetjük mindjárt a mennyiség egyszerű csökkentésével. hogy Kathy és lánya is örökre megszabadult a bőrallergiától. a dörzselektromosság elleni készítmények és a folttisztí­ tók használatát is.nyokat nem lehet mindjárt elsőre eltávolítani. ruháink tartalmazzanak több valódi. a rovarok egy része láthatólag bármit túlél. mint amilyenek példá­ ul a Shakelee. vagy az A m w a y termékei. vagy még inkább ruhára kenve már kevés is elveszi „étvágyukat". Ugye. Jó lesz a házat mentesíteni mindenféle sugárzástól is. a citronella olaja természetes szúnyogriasztó. kevésbé ingerlik azt és hagyják. mivel haszná­ lat közben belélegezzük az oldószerek maró gőzeit. A természetes rostból készült anyagok jót tesznek a bőrnek. legyekre. porított változatokat használjuk. A nyílászárókra szerelt szúnyogháló is hatásos módszer. (Nem csoda. hogy szabadon lélegezzen. Ha mindezek ellenére mégis be kell vetni rovarirtót. A citromfű. nem szeretnének atomerőművet a szomszédban? De vajon tudják-e. hatásuk gyilkos a bogarakra. ahol már nemzedékek óta együtt él rovar és ember. mert akárhogy is mérgezünk. hogy a 174 . Az sem lényegte­ len. ha a házon kívül. ésszerűbbnek tűnhet először csak csökkenteni számukat. ők összhangban élnek a természettel.) Néhány módszerrel meg lehet valósítani ezt a csökkenést. Néhány mosás után azon­ ban a ruhák újra ragyogó tisztán kerültek ki a gépből. ha nem. melyek kevésbé mérge­ zik levegőnket gőzökkel és gázokkal. Egybehangzó fogyasztói fölmérések szerint legtöbben átlagosan a szükséges mennyiség kétszeresét hasz­ nálják! Vissza lehet szorítani a mosáshoz használt minden egyéb vegy­ szer. Sokan rendszeresen rovarirtóval kezelik lakásukat. emberekre ne lenne káros. Csótány és rokonai esetén szüntessük meg minden „ k e d v e n c gyülekezőhelyüket" a házon belül. miért ellenezzük a mikrohullámú sütőt a Testkontrollban. csak mi állunk harcban vele. melyek ingerlik a bőrt. A lakásban található szúnyogok számát alaposan korlátoz­ hatjuk. Ezt-azt azért lehet tenni a mesterséges mosószerek visszaszorítására. hogy ránk. természetes rostot. Bőrre. a lágyítók. (Elhihetik. Az első kettő káros maradékokat hagy a ruhában. ami lakásunkba vonzaná a kártevőket. a kertben felszámolunk minden helyet.

hogy mi kárt okoz a mikrohullámú sütő. ha ugyan veszi rá a fáradságot. mely fölfogná a sugárzást és figyelmeztetne az alattomos veszélyre. ahogy a gyártók és eladók elkenik a valóságot. hogy gyorsabban teszi. mondjuk a percek alatt tálai­ hatóvá tett fagyasztott csirke. de sohasem az. A. Minden főzőeljárás elvesz az étel táp­ értékéből. azaz amikor a megbetegedés valószínűsége nulla lenne. s ez benne az igazi veszély. Úgy hirdetik. sugárzó test? Azt mondják. Senki nem tudja pontosan megmondani. elsősorban az ajtó körül. Kari Morgan kutató a sugárhatás és az egészség összefüggéseit vizsgálja. s közben senki nem töri magát. tovább megyek! Nem létezik olyan. fokozza az idegkimerültséget. Mert a díjbeszedők j ö n n e k ugyan halál­ pontosan. legföljebb maga a gyártó. szürkehályoghoz vezethet. Se íze. Nem engedne ki sugárzást. nem látható.. Nem is az étel forog veszélyben. hogy az étel sugárzóvá válna. milyen veszélyt jelent a mikrohullámú sütő. Ez a szabvány vajon kit véd? Engem? Nem. Csak gyanítható. rongálja a látást. nem hallható. hogy a veszélyekre is figyel­ meztessen. A sugárkárosodás halmozódását se érezzük. különösen ve­ szélyes a magzatra. hogy biztonságos sugáradag! Dr. se bűze. sokkal inkább a gyártót! Arról nem is szólva. hogy ereszt. hanem mi magunk! Még észre sem lehet venni. mint a „ m o d e r n kényelem nélkülözhetetlen eszközét". hogy szinte semmi időt ne kelljen a főzésre fordítani. ugye. hogy egészségre ártalmas. Megéri-e a lerövidült sütésidö. Befolyásolja a szívritmus-szabályozót. hogy betartását senki nem ellenőrzi. nincs abban hasadó anyag. s már késő lesz az ok után kutatni." Nem az a gond. akkor ugyan miért látnák el drága sugárvédelemmel? A mikrohullámú sütő fölépítése hasonló a hasadó anyagok tartályai­ hoz. Halálos csöndben. Ez a fölfogás mindenkit már szinte kényszerít. alattomos su­ gárforrást tartsunk a háznál? Mert igenis veszélyesek! Ha nem lenné­ nek azok. igaz? Sőt. hogy külön szabvány foglalkozik a kiszivárgó sugárzás „elfogadható szintjének" meghatározásával. a kibocsátott sugárzás . hogy nincs olyan alacsony sugárszint. amikor jelentkeznek. Ugyan miért tartsak én otthon akár alacsony energiaszinten sugárzó holmit is? A kényelem. H.mikrohullámú sütő tulajdonképpen egy rádióaktív. Szerintem e készülékek terjedésének okai a lustaság és az. Szerinte „a hatvanas évek óta tartó mérések egyértelműen azt igazolják. ki nem tapintható. A tünetek évekig lappanghatnak. a mikrohullámú sütő esetében csak az a különbség. Dr. Frey szerint az idegrendszer a szabványban előírt szintnek már a háromszázad részét is 175 . Annyira biztos. ha tökéletes lenne. csak az holtbiztos. amelynek biztonságosan ki lehetne tenni bárkit.kis ener­ giájú és nem ionizáló"? Engem még ez sem nyugtat meg igazán. ugye n e m szoktak rendszeresen megjelenni a háznál az állami sugárzásszint-mérők önöknél sem. hogy pusztít. károsítja az érzékeny szöveteket. nincs szervünk. de. Valamennyire mindig ereszt. a tömítések men­ tén.

idegen tárgyakat a nyílások tömítéseihez.megsínyli. (Amerikában a Radio Shack forgalmaz erre szolgáló mérőeszközt. ha sugárzása hozzáadódik napjaink többi sugárterhe­ léséhez. Sötét kilátások. Tisztításra csak puha holmit használjunk. főleg a többi minket érő sugárzással együttes hatásban. amelyik megérné a nukleáris szerencsétlenség kockázatát. Ahogy tartok az atomerőművek terjedésétől világszerte. attól alig két méternyire. hogy észrevegye.) De továbbra is azt tartanám jónak. hogy a televízió sugárzása egyértel­ műen káros. ha növekszik a szivárgás. Az ICRP (Nemzetközi Sugárvédő Szervezet) adatai szerint 30 éves korig legföljebb 5 „ r e m " lehetne az összes sugárártalom. annak érdemes legalább tisztában lenni néhány fontos dologgal. rákban. Akad még. vagy más koptató hatású tisztítószer alkalmazása növelheti a kiszivárgó su­ gárzás mennyiségét. Aki ezek ellenére otthonába visz ilyen kiszámíthatatlanul kockázatos készüléket. Az 5 helyett ez 30 „ r e m " a harmincadik 176 . „ N é z z e n e k csak rám. Nincs az a kényelem. Nem sokkal halála előtt nyilatkozott így a televízió károsságának kérdésében. hogy a szerelőket is feliratokkal figyelmeztetik rá. egyik karja és másik kezének több ujja már hiányzott. A sugárzás mennyisége szaporodik színes és nagyobb képernyő esetén. amikor orra. Sohase tegyünk oda nem való. Ha maga a televízió nem is lenne káros. A sugárveszély akkora. mint az újabb keletűek. kinek a szempontjából. álla. aki fehérvérüségben haldoklik. amik az embert érik. Már az elhasználódás miatt is az öreg mikrosütök jobban szivárognak. 16 kilovolt feszültséget neveznek „biztonságosnak". Emil Grubbe neves sugárzásszakértő 1960-ban halt meg. De véleményem szerint a telvizió önmagában sem veszélytelen!" Hogy a szabványok gondoskodnak a tévé biztonságosságáról? Megint fölvetődik a kérdés. Önök hogy vannak ezzel? Gondolom nem lesz meglepő a hír. Dr. A védelem nem csak a használat során. aki többre becsüli kényelmét a kockázatnál? Annak azt javaslom. az túl sokba kerülne. a tekintetet is fordít­ suk el róla. Leg­ alábbis én. Csak a nagyközönség tájékoztatására nem futja. az űrből érkező állandó háttérsugárzás hatásán fölül még napi négy-öt óra a képernyő előtt. és amit a tévékészülékek gyártói nem vesznek számításba: kísérleti atomrobbanások. gyengülhet. ha nem támogatnánk az atomipart ilyen készülékek vásárlásával. Fémszivacs. ugyan­ úgy ódzkodok a mikrohullámú sütő térhódításától az otthonokban. orvosi röntgenvizsgálat. legalább alkalmanként ellenőrizze készüléke sugárvédelmének épségét. semleges mosóanyaggal. A legtöbb készülék jóval efölött üzemel. ne kerül­ j ü n k karnyújtásnyira se a bekapcsolt készülékhez. Tartsuk meg legalább az egy lépés távolságot. de a szállítástól is rongálódhat. Ezzel szemben átlago­ san 1 „ r e m " sugáradagot kapunk minden olyan évben. amelyikben rendszeresen nézzük a tévét. azzá válik. menthetetlenül. Vagy képzeljenek el egy kisgyereket.

Érzékszerveink még min­ dig rá tudnak hangolódni a Természet szépségeire. Az élő növények oxigénné alakítják a kilehelt széndioxidot. Hátrább a gyerekekkel! Két méter legyen a legkevesebb! Ma. annál kevesebb kárt okoz. Egy szerény virágcsokorral is be tudjuk varázsolni olykor-olykor a természet szépségét otthonunkba. akár nézi valaki akár nem! Tréfa nélkül mondom. Bolygónk legfontosabb oxigénfor­ rása az őserdők övezete. termesszünk zöldséget saját fogyasztásra.évben! Szülők hagyják. azóta nyolcszor módosították. amelyet oly mértékben irtanak. Az eltérés így is ezerszeres például a szovjet előírásokhoz képest. Ültes­ sünk fát! A fák tartják tisztán a légkört. ha a lehető legtöbbet tartózkodunk természetes világításban. fiam. Vagyis teljes a tájéko­ zatlanság. Mindez olyan beruházás pénz177 . Csak helyeselni tudom azon szülők eljárását. komolyan vannak ilyenek! A tévéből. fénycsőből. Nem csupán látványuk tölt el örömmel. ahol éjjel-nappal megy a tévé. számí­ tógépmonitorból. hisz nem olyan régi találmány e láthatatlan gyilok. senki nem lehet biztos semmiben. Vigyük be hát ezeket otthonunkba. A sejtek szaporodás közben a legérzékenyebbek erre. segítenek tisztán tartani lak­ helyünk levegőjét. A televizió nem ártatlan szórako­ zás csupán. aki így bíztatja gyerekeit: — Kapcsold ki azt a tévét. irodai fénymásológépből és ezer más mes­ terséges forrásból ránk zúduló pusztító sugárözön ellen úgy lehet a legjobban védekezni. s még csak azt sem mondják. legalább saját környezetünkben. korlátozzuk a sugárzást. ültessünk fát. Látványuk lélekemelő. idegnyugtató. figyelmeztet­ ni kell a várandós nőket a magzatukat fenyegető sugárveszélyre. minden lehetséges módon. más szempontból is érdemes együtt élni velük. üdítsük föl szobáinkat is növényekkel. ahová csak lehet. amit én itt: mennél messzebb ülsz a képernyőtől. hanem valódi veszély forrása is! Még néhány figyelemreméltó adat. amire a sejtszaporodás a legjellemzőbb. ha csak zsebkendőnyi is. menj(ünk) inkább játszani a szabadba! Őseinkhez hasonlóan. Akad­ nak például családok. Neveljünk virágot saját otthonunk díszítésére. Még többet tehetünk a házikertben. Az első sugárterhelésre vonatkozó amerikai szabvány 1968-ban jelent meg. hogy csemetéik akár órákat töltsenek a tévé előtt. a nemzedékek során halmozódó hatás még ennnyire sem ismert. a mesék és legendák tele vannak csodás virágokkal. Segítsük e folyamat ellensúlyozását. mint manapság tesszük. És ez csak az egyénre vonatkozik. Egy lehetősé­ günk van csak a védekezésre. Mind a nyolc alkalomal csökkentették a küszöbértéket. gyönyörűséges növényekkel. s épp a magzati kor az. hogy már a kétezredik esztendőben alig tizede marad meg a mostani állománynak. ha ez így megy tovább. a lehető legkisebbre. amikor száz újszülöttből átlag tizenket­ tő kisebb-nagyobb születési rendellenességgel j ö n a világra. virágokkal. természetünknél fogva is sokkal több időt kéne tölteni a szabadban.

világosabbá válik. Nagyszerű élmény megtanulni lecsendesíteni gondolatainkat. T o m p á b b (de nem fakó) tónusok meg­ nyugtatóan hatnak. nem j u t idő a nyugodt. melyek embertársainkhoz fűznek. nyugodt muzsika csodásan el tud andalítani. Nyugtalan az álom. s a csönd és az elmélkedés színe is ez. lélegzé­ sünkre. soha véget nem érő zavarosságnak tűnik. apróságok túl nagy jelentőséget kapnak. inkább fokozzuk az egészséget általa. ha a felszínen folyton szilaj hullámokat korbácsol a vihar. meleg színükkel a Naphoz hasonló hatást gyakorolják az emberre. A fehér a tudatosság magasabb szintjeire vezet. Barátságos. Mindennek csupán az az oka. éjjel-nappal zúg-zakatol tőle az agy. Ezt sem én találtam föl. amely sokkal jelentősebb. Összevissza kavargó gondolatok között könynyen irányt s arányt lehet téveszteni. A sárga és a narancs az emésztést segíti.ben és időben. A fémesen harsogó rocktól a növény is elsatnyul. de elsiklunk az élet fontos dolgai fölött. A kapkodó élet fárasztó nyűggé lesz. M E G H I T T PERCEK A mai élet tempója sokunknak túl idegesítő. A zöld érzelmeinkre. felszínessé üresednek emberi kapcsolataink. ahol életünket szemügyre vehetjük. szeretetet. aminek közvetlen haszonélvezői is mi magunk leszünk. hogy mi munkánk célja. Mintha kikapcsolnánk egy időre a számítógépet. rossz az emésztés. megszakítjuk kicsit az állan­ dóan érkező benyomások végtelen folyamát. hangos zene akár a környe­ zetszennyezés egyik válfajának is tekinthető. Jobban tudatában leszünk a kapcsolatoknak. melyek reggeltől estig zápo178 . ahogy a kemény. Ne aláássuk. szívünkre hat. A kék a levegő színe. tiszta gondolkodásra. az idegnyugtató muzsikát már Aszklépiosz gyógyító szentélyeiben is gyógyszerként hasz­ nálták az ókori görögök. A lágy. Nyugodt életvitel mellett maga az élet is könnyebben érthető. ha nyugodt. tüdőnkre lesz jó hatással. békét sugall. Minden szín más-más testi energiaközpontra hat erősebben. Pár szót a színek ránk gyakorolt hatásáról. Tudato­ san és megfelelő módon éljünk tehát a zenével is. sokban hozzásegíthet a kellemes közérzet eléréséhez. Legalább ilyen fontos a zene hatása is. Mélyre hatolhat a tekintet. az érzelmek hevesen csaponganak. mint szélcsendben a tisztavízű tó. A nyers. A vörös például a nemi érdeklődést mozgósítja. hogy túl­ telítődik a tudat. Tudatunk az a képernyő. befolyásuk erősebb. De nem lehet észrevenni a tó fenekén a megbúvó kincset. összhangot. vad színek nyers és vad érzelmeket váltanak ki. de szebben fejlődik dallamos zene hatására. Éljünk tudatosan a színekkel. Látjuk. mint gondolnánk. mint sejtenénk.

ahogy ez folyik. sőt. Szükség esetén az ember önkéntelenül is néhány mély lélegzettel szokta megnyugtatni magát. ha hámba kényszerítik. mert . Hangot is társítsunk hozzá. vagy kényelmes törökülésben közvetlenül a padlóra. ahogy egyre rendszeresebben gyakorlunk. vagy ezek „eredménye". tisztítsuk hát meg ezt az egész birodalmat az Istentől kapott szeretettel. s tisztítjuk vele tudatunkat is. míg a hátteret fülsértő zajok töltik be. ha egyszer végre leállítják a gépet. merengő elmélkedés­ nek. s mi vonuljunk máshová. önműködően. ettől ő is megtanul lenyugodni. szinte erőlködés nélkül fog menni a dolog. Ugyanilyen megkönnyebbüléshez juttathatjuk magunkat. jövet. Minden belégzésnél gondolatban szívjuk magunkba azt. vagy rábírni az atomipart.roznak ránk társaink. s egyre könnyebben. Erőltetés helyett hagyjuk. egyszerűen üljünk egyenes háttal egy székre. menet. Ostrom alatt állunk munka közben. akkor mondjuk azt. Mindenki hasznát látja a rövid. Valójában valamennyien képesek vagyunk a meghitt percek élvezetére. mint rakoncátlan kölyökkutyák a pórázon. Tegyük meg ezt most szándékosan is. A tudat alaptermészetéhez tartozik a versengés.magával a tudattal próbáljuk lecsöndesíteni a tudatot. ahogy áramlik testünkben. mint amilyen a harag. munkaadóink vagy beosztottaink felöl. Mennél j o b b a n erőszakoljuk. a kiáramló levegővel pedig mindig engedjünk ki magunkból negatív érzéseket. Felfrissít. s ezt az időt a nyugalomnak szenteljük. Az első benyomás az lesz. amit úgy hívunk.. meditációnak.. mégis csodálatos lesz meghal­ lani a hirtelen csöndet. hogy gondolataink úgy ugrálnak. Belégzéskor mintha így szólna: H O M . megújít. ha betö­ rik. gyermekeink. érezzük a levegőt. Nem szereti. hogy szeretet. Sokan azt hiszik. A nyugodt mély légzés által tisztítjuk bensőket. hadd tegye. hogy korlátozza önmagát. Figyeljük. stressz. a feszültség. kifelé és befelé. ha kordában akarják tartani.. ami kedvére van. Lelkileg is egyre nyugodtabbá válunk. Ha az így szabadon engedett gondolatok sem akarnak békén hagyni. megvilágosít. szinte részévé válik életünknek. csöndes. „A mennyek országa bennetek van". ilyesmi csupán a lélek embereinek adatik meg. a féltékenység. ha naponta pár meghitt percet teremtünk. lecsukott szemünkkel próbáljuk látni is. Lassan hozzá­ szokunk. Az ébrenlét minden órájában agyunkban megállás nélkül és nyaktörő tempóban versenyeznek a gondolatok. a gyűlölet. Nem kell hozzá nagy fölhajtás. ő maga akar folyton irányítani. amit a nyűgös gyerek­ nek szoktunk: Most nem! Helyette összpontosítsuk energiánkat a lég­ zésre. annál kevésbé engedelmeskednek. a 179 . mint lángszórót használni tűzoltásra. megerősít. Olyasmi ez. érintsük össze két tenyerünket és hunyjuk be a szemet. letisztít. meghitt. kilégzéskor meg azt mondja: SZA. E hangzásokat minden lélegzetvételnél magunkban ismételve sikerül majd figyelmen kívül hagyni elménk csalafintaságait. mintha megállás nélkül láncfűrésszel irtanák köröttünk a fákat.

A fontos csupán az. később esetleg 20—30 percet is. ha az ebédszünetet használjuk föl erre is. több szeretetet tudunk adni és kapni. hogy tizenkét perc ebben a nyugodt. ritkábban esünk túlzásba. vagy ha lefekvés előtt találunk rá alkalmat. akkor hamarosan nem fogjuk teljesnek találni a napot enélkül. Egyszer összejön. abban. nem heveskedünk fölös­ legesen. hogy hosszú időt vesz ez igénybe. mily meglepően nehéz akár csak egy percig is nyugton ülni.) Legjobb a kora reggeli órákban időt szakítani az elmélkedésre. akár éveket is. hogy mire akarunk kilyukadni? Az is j ó . A meghitt percek szeretetteljesebbé teszik életünket. hogy távlatában tudjuk látni a minket körülvevő világot. (Kis ébresztőórát is használhatunk. Pár másodpercről indulva fokozatosan növeljük az időtartamot. Lehet. hogy jobban meg tudunk felelni a mindennapi élet kihívásainak. job­ ban el tudunk fogadni másokat és minket is jobban elfogadnak. ha az időmérés gondot okozna. akkor egész napra mellénk szegődik áldásos hatása. Segítenek a tartós belső feszültség. Nos. Mintha egy hűs kút mélyén pihenne meg az ember. a mindennapi stressz elleni küzdelemben. feszül­ tek. először 5—10. míg eljutunk erre a szintre. mély tudati állapotban a test és lélek megújhodása szempontjából fölér egy egész éjszakai alvással. hogy mindennap szánjunk rá egy kis időt. Nem baj.lélelgzetvétellel együtt. a lényeg a rendszerességben rejlik. nő az önbizalmunk és teljesebbnek érezzük életünket. N e m leszünk annyira ingerültek. s abban. de az sem baj. Ha hozzászoktunk a napi pár meghitt percben a tökéletes nyugalomhoz.. megértőbbekké válunk. (A relaxáció és meditáció titkait leggyorsabban a Silva-féle Agykontroll- 180 . Tapasztalat nélkül nem is gondolnánk. hogy ment? Érthe­ tő már. Hogy nevezetesen mik is ezek a hasznok? Azt vesszük majd észre. majd akár tíz-tizenkét percre is. már várni fogja a gyakorlatot. Akkor is kényszerítsük magunkat. Kevésbé hajlunk túlkapásra. most mindjárt. ha aznap éppen egyáltalán nem sikerül elérni azt a bizonyos teljes belső nyugalmat. máskor meg nem. így agyunk szinte hozzászokik. s ez már a kezdet kezdetétől hasznunkra válik. Állítják. hogy lehetőleg mindig ugyanabban a napszakban csináljuk. az a fontos. mielőtt megten­ nénk a megfelelő lépéseket. mert legalább rájöttünk a dolog ízére. s benne önma­ gunkat. higgadtabban tudjuk megvizsgálni a tényeket. az abszolút nyugalommal. Próbáljuk csak meg. ha csak pár másodpercre sikerült most kiüríteni elménket. gondolatoktól is tökéletesen mentes állapotban. hogy naponta gyakoroljunk. Ebben a helyzetben az agy valódi pihenéshez jut. ráadásul mi magunk sem leszünk annyira követelőzőek. maradjunk nyugton az előre kitű­ zött időtartamra.. először egy­ két percre. megismerkedtünk a teljes gondolatmentesség érzésével. készségesebben fog együttműködni saját pihentetésében.

Ez aktív meditációs módszer. ami a testilelki nyugalom megteremtésén kívül rendkívül hatékony technikákat is kezünkbe ad valamennyi problémánk sikeresebb megoldásához. További információ: 142 5760.tanfolyamon lehet elsajátítani. (ford. 59.) . Budapest. megj. illetve Pf. 1502.

.

Csalás. s itt is igyekszem csak arra szorítkozni. Mégis állandóan arra intenek minket. hal. és még hosszan folytathatnám a rokon értelmű kifejezéseket. hogy azok aztán szépen meg is egyék az állati termékeket. hogyan fogadja az igazságot majd a közvélemény. üzle­ tileg is érdekelt táplálkozási „szakember" szívrohamot kapott ugyan. hogy mennyire értéktelen. mikor megtudták. mert ezek a legdrágább ételek. Noha a hús. alacsonyabb a vérnyo­ más. s a széles nagyközönség számára is kiderült. tejtermék. mellébeszélés. csökken az emésztő. aminek következtében keve­ sebb az érelmeszesedés. Csökkent a húsfogyasztás. javul az egészség. visszaszorul a köszvény. becsapás. szárnyas. Az állati eredetű ételekről egyszer már eléggé leszedtük a keresztvizet. azért szerencsére kezdünk már átlátni propagandájuk álcázó füstfüggönyén. ámítás. Pedig állati termékek túlzott fogyasztásával csak egészségünket veszélyeztetjük és halálunkat siettetjük.és tejipar által támogatott „szakértők" továbbra is elszántan védelmezik állásaikat. nem voltunk biztosak. ha az állati termékek kerül­ nek szóba. Mik lennének ezek? Hús. hókuszpókusz. Mert ilyenekkel etetik a népeket. ami onnan kimaradt.és légzőszervi bántalmak száma. Csupán egy szük részét említettem az egésznek. elhallgatás. hogy valamennyit föl lehetne használni. Hogy mi bennük a közös? Az. tojás. két fejezetet szenteltünk erre a T e s t k o n t r o l l című könyvben. ráadásul a legnehezebben emészthetők is. Több. noha már most is a testi szükséglet többszörösét tömjük magunkba. félremagyarázás. hóhányás. Jellemző rájuk a magas fehérjetartalom és a magas ár. félreveze­ tés. egészségromboló részét képezik ezek a termékek étkezéseink­ nek. hogy valaki végül is (szerintem végre) leleplezte üzelmeiket. nem akartam mindent egyben kitálalni. hogy egyre többet és többet fogyasszunk ezekből. Pedig ott visszafogtam magamat. 184 . tej. csőbe húzás.

a valóságtól való vak Elrugaszkodás. szemenszedett hazugság és statiszti­ ka. s egyre több kiadványban. de ez nem jelenti egyben. mint bárki gondolná. az „ellenség" ismertetése. Mint korábban is említettük: az eszményi felé törekedve nem szabad túllépni a lehetséges korlátait. hogy az állati termékek egy részét ésszerűen belevonjuk étkezésünkbe. akik sokmilliárdos zsíros üzle­ tüket féltik. a hús. Szinte minden betegséggel össze­ függésbe hozhatók. Még egy szempont. s ahogy semmibe veszik az emberéletet. újságcikkben kap nyilvánosságot a tény. máról hol­ napra.és tejipar számos embere bizonyára meg van győződve saját termékének ártalmatlanságáról.) Igaz.A szakirodalomban nem található idevonatkozó utalás". Van ugyanis mód arra. . és tisztában vagyok a müfölháborodás hatalmas viharával is. Még én magam sem száműztem minden állati terméket az étrendemből. szokták ki­ jelenteni. a tizenkilen­ cedik században élt neves brit miniszterelnök szerint a hazugságnak három fokozata létezik: hazugság. hogy mindenkit minden állati termék fogyasztásáról le akarok beszélni. a Fit for Life (magyarul Testkontroll) ellen indítottak. mint ahogy ezt egyértelműen ki lehetne jelenteni mondjuk a bizonyítottan csakis gyilkos mérget előállító dohányiparral kapcsolatban álló szemé­ lyekről. míg orcátlan szemforgatással jószándékukról szeretnék meggyőzni a kárvallott nagyközönséget. amin aztán nem átallanak méltatlankodni mindazok. A hivatkozási számok a szö­ vegben kapcsos zárójelben szerepelnek. az összeállított szakirodalom-jegyzékkel ennek ellenkező­ jéről szeretném meggyőzni a kedves olvasót. nem­ egyszer épp a hús. szándé185 . (Mintha maguk sem lennének tisztában cikkeik tartalmával. aminek ne tudnám minden szavát bizonyítékokkal alátámasztani. Célom csupán a figyelem fölhívása a lehetséges veszélyekre. Benjámin Disraeli. az állati termékek ellen kívánok szólni.AZ ÁLLATI T E R M É K E K MEGBETEGÍTENEK! Sokkal inkább.. De nem állítottam és nem fogok állítani semmi olyat. mielőtt továbblépnék. noha lassan már két évtizede. hiszen elég támogatással meg egy kis ügyességgel bármiről bármit ki lehet mutatni — statisztikailag. a hivatalos táplálkozástudó­ sok és étrendszakértők szaklapokban megjelent közléseivel. hogy áttértem az egészséges táplálkozásra. amit termékeikkel okoznak.és tejipar szószólóinak. Tudom mit beszélek. Nos. józannak kell maradni. Én is hangot kívánok adni méltatlankodásomnak e fejezet végén. de én azon a szándékos egészségromboló károkozáson vagyok fölháborodva. Nem állítom. bolondság lenne elvakulva. Ez egyszerűen esztelenség lenne részemről. Egyre több és nyilvánvalóbb erre a bizonyíték. amit korábbi könyvem. de bizony ők is óriási tévedésben élnek. méghozzá azonnal. Nem. nem szívesen teszem. hogy valamennyi érintettet a károkozás szándéka vezérli. Igaz.

Szó sincs erről. a koleszterin. hogy valamilyen idegen anyag. Pedig azt se tudnánk. hozzájárulnak a koszorúér-meszesedés kialakulásához. 232. és növeljük a magas természetes rosttartalmú étkek részarányát. Epekő? Oka ugyanaz a zsírjellegű melléktermék. a növények világában ismeretlen ez az anyag. 294. ami fel is használódik valamennyi testszövetben. hogy csökkentsük a zsíros. érelmeszesedés. akárki is adja. 232. amiből a legtöbb húgysav fejlődik. hogy minden állati termékben sok a koleszterin és kevés a rost. ha egy csepp koleszterin sincs a táplálék­ ban. Tehát csak a testtől idegen. vagyis alapvető tulajdonságaik eleve homlok­ egyenest ellenkeznek az ajánlással. Elképesztő az állítás? Azt meghiszem! Megelőzhetők lennének ezek a bajok? A legtelje­ sebb mértékben! Hogy ez azért már túlzás? Egy csöppet sem az! És még csak a kezdetén tartok a fölsorolásnak! Minden egészségügyi tanács. nagy koleszterintartalmú ételek fogyasztását. 165. 147. igaz? Megcáfolhatatlan tény ugyanakkor. s a szervezetben a fehérjetáp­ lálék. (98] A telített állati zsírok növelik a koleszterinszintet. míg a növényi fehérje kifejezetten csökkenti. csontritkulás. tartalmazza a kérést. (30. mielőtt az új fába vágjuk a fejszét. mert ez az egyetlen közös oka mindháromnak. amely alattomosan lopózik be a testbe. csak ez sodorja veszélybe az egészséget. csökkenteni kell az állati termékek részarányát. 299| A telített zsírok bevitelének csökken­ tésére a vérnyomás is alacsonyabbra száll. A koleszterinről ezek után azt hihet­ nénk. (981 Ez magyarázza. 2371 Az állati termékek magas víztartalma a magas vérnyomás kialakulá­ sához is hozzájárul. 3 3 9 | Alacsony koleszterinszintű népességben rendkívül ritka a szívbetegség. hogy az elérhető legnagyobb haszonra törekedve a lehető legkisebbre lehessen csökken­ teni a kockázatot. (316) A húgysav az egyik legmérgezőbb anyag. (75. ha nem ennénk állati eredetű ételeket. |350) Alacsonyabbra kéne állítani a koleszterinszintet? A recept egyszerű ehhez. mi fán teremnek. helyettük több zöldség fogyasztandó. De a test csak saját gyártmányú koleszterinnek tudja hasznát venni. 2 7 3 | Egy tízéves vizsgálatsorozat kimutatta. méghozzá sokat. Nem. Magas koleszterin-(vérzsír)szint. növelik a szívha­ lál veszélyét. Bizo­ nyára mindenki hallott már ezekről a betegségekről. amihez — hála a májnak — akkor is hozzájut.kosán behunyt szemmel kihagyni ezt a lehetőséget. Koleszterin csak az állati szövetekben lelhető föl. hogy az állati fehérje növeli a koleszterinszintet. (28. különösen a húsétel az. A húgy186 . Az állati és az emberi szervezetnek nélkülözhetet­ len igénye van rá. nézzünk körül csak jó alaposan. (52. a táplálékkal bevitt koleszterin jelent gondot a szervezet számára. hogy a hőkezelt tej rendszeres fogyasztása többféle szívbetegség oka. az ember mája mintegy napi 2000 milligrammot állít ebből elő.

Az állati termékek rákot okoznak. hogy húgysavkristályok rakódnak le az ízületekben. rémiszt. vese-. 374. 81. tehetetlenségről. noha ennek bizonyítása még nem teljes. 235. Hiába halnak meg szív­ betegségben kétszer annyian. a kérdés csupán az. 270. Puszta hallásától is nyomasztó képzetek támadnak pokoli szenvedésről. e küzdelemben károsodást is szenved. 375. méh. (59. 3891 A szervezet az ételek fehérjéivel birkózik meg a legnehezebben. (9. (31. 2231 Tejfogyasztás és ízületi gyulladás közötti egyértelmű összefüggésre mutat rá egy harminc évet átölelő skandináv fölmérés. Szerintem — a dohányzás kártevését kivéve — a rák vala­ mennyi formájának létrejöttéhez hozzájárul az állati eredetű ételek kis rost. azok magas zsírtartalma okoz. (187) Bebizonyosodott. hogy alacsony fehérjebevitel drámaian javítja a máj-. mint rákban.420! A vastagbélrák története igen jellemző eset. 170. kevés sikerrel. dülmirigy. illetve veseműködést. 337.185. 373. 10. 326. (6) A szív. {205. Kevesebb állati termék fogyasztá­ sával ez is megelőzhető. here-. 118. 94. 274. hogy a kevés zsírt. (161.(vagy más néven prosztata-). 379| 187 . 4231 A leg­ gyakoribb — és igen fájdalmas — kalciumtartalmú vesekövek oka szin­ tén a sok fehérjét tartalmazó táplálék.és nagy zsír-. Rák. Mindegyik megelőzhető és gyógyítható alacsony fehérjetartalmú étrenddel.savszint alacsony fehérjetartalmú táplálék hatására csökken. hogy milyen mértékben. 85. 407. valamint koleszterintartalma. de sok rostot tartalmazó étrend ténylegesen csökkenti az inzulinszükségletet. 207. 184. 201. 250. kegyet­ len fájdalmakról. 86. (146. (135. (27. haldoklásról.és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapota is óriási mértékben javul. 4061 A gyötrelmes fájdalmakkal j á r ó ízületi gyulladások némelyike úgy j ö n létre. mint a húgysavas vesekövekért. ijeszt. 39. fülzúgás szintén olyan baj. Ez már egyértel­ műen és sok oldalról bizonyított tény. melyekről ez már kétségtelenül bebizonyosodott: vastagbél-. Rengeteg eset igazolja.292! A húgysav felelős a köszvény és némely más ízületi betegség kialakulá­ sáért csakúgy. 183. Már maga a szó visszatetsző. félelmet kelt. Itt csak azokat a rákbetegségeket sorolom föl. 1113. mégis a ráktól sokkal jobban fél a legtöbb ember. A fülcsengés. a Természetes Hygiénia már több mint fél évszázad óta próbálja fölhívni a figyelmet az étrend és a vastagbélrák közötti összefüg­ gésre. Mi több mint egy évtizede igyekszünk. 368| Marilyn és j ó m a g a m is számtalan ilyen javulást tapasztalhattunk az elmúlt évtized folyamán.és petefészekrák. 265. melyet az állati ételek. 349. 281) Vagyis soha nem késő! Talán még elképesztőbb. 106. 213. 328. máj-. ha alaposan lecsökkentik táplálékukban a tejtermékek részará­ nyát. mell-. sok fehérje fogyasztásától megna­ gyobbodik a túlterhelt vese és máj. hogy a cukorbaj kialakulásában is jelentős szerepet játszik az állati eredetű ételek közismerten magas zsírtartalma.

illetve mit barbárságnak. s ők is állították. 249. Jó étvágyat hozzá! De említhetnék mást is. 104.Viszont mindjárt mindenki elkezdett foglalkozni az üggyel. melyik a barbárabb szokás? Azt javaslom. melynek célja. hogy „ s z é p világos" borjúhúst lehessen előállítani.. nagyon finom tud lenni! Csak szemlélet kérdése. hogy a vastagbélrák megfelelő táplálkozással megelőzhető. de ez is földi pokol a számukra. ahol a kegyetlen valóságot kell megmutatni. általában meg is kötve. {97. Szűk állásokba kényszerítik őket. Ezen a zsírtól vastag tápon tartják. Nos. Az újszülött bocikat már első nap elválasztják az anyaállattól. míg a sötétben álldogál­ nak. Az NCI (Nemzeti Rákintézet) és az A C S (Amerikai Rákszövetség) is fölhívták a figyelmet erre az összefüg­ gésre. A vágás­ ra kiszemelt borjak élettartama legföljebb négy hónap. mert ettől a bánásmódtól olyan betegek lesznek a borjak.) Az állat nem juthat semmi vashoz. hogy ki mit tart ízletes­ nek. de almot sem. (A rengeteg zsír alig várja.. kimúlnának vágás előtt. Soha meg sem ízlelheti anyja tejét. császárhús. cukor. Nem beszélve 188 . ne olvassa tovább e részt. 235. s csak azért nem tovább. de ezek a vágásra „kiválasztott" szerencsétlenek soha nem tudnak egy lépésnél messzebb­ rejutni. Hízott disznó hasi hája? Szalonna. 395) HÚSÉTELEKRŐL ÉS ELLENÜK Meg tudnának jó étvággyal enni egy kölyökkutyát? Azt mondják. hogy egyhelyt állva így gyorsabban hízzon. A hizlalásra ítélt borjú tej helyett pótlékot kap. amiből valamennyi­ re fedezhetné vasszükségletét. Mint minden kölyökál­ latnak. miután Rea­ gan elnöknél is ilyen tünetek jelentkeztek. mert így marad puha a húsuk. Ezért nem lát soha szálas takarmányt. 387. Vagy tizenöt hétig tart ez a tortúra. 182. V a n n a k tanulmányok. A szerencsétlen bocik az elérhető vasszö­ geket nyaldossák és az állást rágják kínjukban. zsír. mert képesek vagyunk fölfalni a tehenek kicsi­ nyeit. keményítő. hanem mint élő lényeket. aki kicsit is szereti az állatokat — nem ételként. hogy végül a húst elfogyasztó ember vérfalára rakódhasson le. 248. melynek összete­ vői lefölözött tej. savó. mert attól nőne a nyugtalanság. 248. Apróra vagdalt szarvasmarha? Hamburger. így a borjúnak is hatalmas a mozgásigénye. hogy ne tudjanak mozogni. fokozódna a mozgásigény. Ugyanis fényhez sem juthatnak. amelyek ezt az összefüggést egyér­ telműen igazolják. Ugyanis kénytelen leszek kegyetlen lenni ott. örökre. fasírozott. attól ugyanis nem maradna világos a húsa. 302. 388| Mások a nagy rosttar­ talmú étrend megelőző hatására szolgáltatnak bizonyítékot. {74. Miránk például azért néznek megbotrán­ kozással egyes népek. hogy félő. vitaminok és antibiotikum.

Az ember nyála bázikus kémhatású enzimet tartalmaz a növényekben található összetett szénhidrátok lebontására. nem arra születtünk. s mindjárt látható lesz a különbség. hogy emberi fehérje csak állati fehérjéből keletkezhet. ragadozó alap termesze tű lenne az ember. saját nevén is. ha nem akadna. Hasonlít­ suk össze az emberi fogazatot igazi ragadozókéval. Vagy vessük össze a testi fölépítést. Mi csak növényt. Nincs mentség. (Hot dog — magyarul hótt dög. Vagy lenne akárkinek kedve egy leölt malac kifordult beleit rágcsálni? Alkati­ lag meg aztán végképp nem vagyunk alkalmasak húsevésre. különben hamar rothadni. Emberi fehérje ugyanis — mint minden egyedi fehérje — kizárólag aminosavakból épülhet föl. noha az állati fehérje mindig is állati fehérje marad. nyáluk savas. ami az emberből hiányzik. azaz ebben a tekintetben is sokkal inkább a növényevőkhöz hasonlítunk. Kellemetlen közérzetet támasztott netán az előző pár bekezdés a nyájas olvasóban? Azért történt. hogy a legnagyobb. hogy állattete­ meket fogyasszunk. A húsevők meg tudnak szabadulni a hatalmas mennyiségű koleszterintől. ennek az értéknek többszöröse. Gyomornedvük sósavtartalma vagy tízszerese az emberének. melyeket szárnyaló képzelettel kitalált álneveken próbálnak étvágygerjesztővé tenni. de lélektanilag sem a húsevésre vagyunk beállítva. hogy az egész földkerekségen nincs olyan élettannal foglalkozó tudós. Ez annyira nyilvánvaló. A ragadozók is csupán azért képesek az elfogyasztott állati fehérjét fehérjeforrásként 189 . s rendelkeznek a veszélyes húgysav lebontására is enzimmel. a karmokat az emberi körömmel.) Az alma. Meg kell állapítanom. akkor a nyál is összefutna a szájban az előbbiek olvastán. az ember egyszerűen nem húsevésre született. a legerősebb növényevök a legkevésbé sem fehérjehiány miatt akarnak kihalni.azokról a vágóhídi hulladékokból összetákolt készítményekről. szaglani kezdene a hús. amennyiben nem fogyasztunk naponta magas fehérje­ tartalmú ételeket. A bélhossznak a törzshöz mért aránya a ragadozók­ nál mintegy három az egyhez. Kevesen képesek viszolygás nélkül saját kezűleg megölni és csorgó nyállal kibelezni állatokat. aki tagadná. Nézzenek csak bele egy cápa szájába. a mancsokat az emberi ujjakkal. gyümölcsöt. De nem hinném. míg a ragadozók nem ren­ delkeznek ilyennel. mert nem csupán élettanilag. Aligha ennénk annyi húst. zöldséget tudunk nyersen megenni. Az embernél ez jóval hosszabb. hogy bárki étvágyát sikerült volna fölébresztenem a föntiekkel. Azt a tévhitet is elültették a köztudatban. sikeresen beszélték be nekünk. hogy az igazi ragadozók nyersen eszik a húst. Ez magyarázza. az őszibarack viszont mindig vonzó marad az ember számára. hogy fehérje­ hiány fog föllépni. De különbözik a nyál és az emésztőnedvek összetétele is. Ez a töménység tényleg lebontja a húst. aki elvégzi helyettünk a dolog piszkos részét. Aztán a hűtő is elengedhetetlen. Arról nem is beszélve. Ha valóban húsevő.

Hogyan lehetséges. amelyiknek legfejlettebb az agya. s ezt a szabályt maguktól sohasem hágják át. ahogy a Természet kínálja!". aki széttép egy nyulat. húst. hogy leöblítse azt néhány korty tejjel. nekifekszik egy tehén tőgyének. Mert tehéntej kizárólag a bociknak való! Elválasztás után a tinó sem tér vissza a szopáshoz. csak azt mulasztották el hozzátenni: „a kis marhák­ nak". Nekünk sajnos nincs.) 2. hogy napi húsz órát kell aludnia. az próbáljon csak megbirkózni egy ezüsthá­ tú gorillával. Hogy mindez nem igazán étvágygerjesztő? Nos. (121) Más faj tejét fogyasztani egyszerűen ellenkezik a Természet törvényeivel. ami alól sajnos. Igaz. mindenestül. hogy épp az emberi faj. Könnyűszerrel föl tudna fordítani akár egy autót is.mert természetes hajlamaink soha nem késztetnének ilyesmire.) befalja nyersen. és mert nyersen eszik a húst. 190 . majd kiballag a legelőre. Honnan szerzi a fehérjét? Kizárólag gyümölcsből és bam­ buszlevélből! A TEJ ÉS T E J T E R M É K E K ESETE Szeretném látni azt az embert. neki van ehhez elég esze.hasznosítani. csontot. igaz. mert emésztőrendszerük alkalmas erre. annak bizony már késő lesz ezt felnőttkorban pótolni. de legalább harmincszor erősebb. épp mi nem tudjuk ezt ésszel fölérni? A tej és tejtermék megbetegít. azért találják ízléstelennek a leírást. ravaszságokkal. 1. féligazságokkal olykor megpróbálnak meggyőzni minket az ellenkezőjéről. hogy ők is mindenféle emberi betegséghez hasonló nyavalyáktól szenvednek. „ K a l c i u m . de az ember által fogságban tartott állatok is. E távoli rokonunk csak háromszor nagyobb az embernél. Az orangután alvásigénye viszont csupán napi hat óra. az ember kivétel. A fehérjék építőkövei az aminosavak. De még az oroszlánt is annyira kifárasztja a hús megemésztése. A természetes körülmények közt élő emlősök két alapvető dologban feltétlenül következetesek. Aki nem kapta meg idejében az anyatejet. mi úgy hisszük. N e m fogyasztják más faj tejét. tönkreteszi a fehérjéket. belsőségeket. A sütés-főzés ugyanis kicsapja. ha nyers is. A tej kizárólag a saját faj fiatal egyedeinek számára való. A zöldségekben és a gyümölcsökben föllelhető min­ den olyan aminosav. Elválasztás után nem fogyasztanak tejet. pláne nem tehén­ tejjel! A tehéntejtől a legtöbb ember megbetegszik. Aki kételkedne. A főtt ételen tartott ragadozók előbb-utóbb megbetegszenek. (Ez alól nemcsak az ember kivétel. kizárólag növényi táplálékon él. amire csak szükség lehet emberi fehérje föl­ építéséhez. Nem csoda. szól az ismert tejhirdetés. s szoptatós dajkának ehhez a tehenet választjuk. aggkorig tejen kell élni. (ha ugyan el tudja kapni.

kínlódik és megbetegszik tőle az ember. Dr. néha emberben is látni olyat. A Nature című (a legtekintélyesebb) tudományos folyóirat 1974. azt sem tudom. hogy a tejtermék­ fogyasztás elhagyása. mi készteti őket. {36. Walker urat. 377| A szakterület tekintélyes kutatói közül szeretnék megemlíteni két tudós orvosdoktort. de abban is. amelyikhez állítólag érte­ niük kellene. (Igaz. A táplálkozástudománnyal foglalkozó „szakértők".153.káros. 264. hisz nem újkeletü felfedezésekről van szó. szinte minden allergiá­ val foglalkozó szakkiadvány említi a tejet. Mert van még rengeteg. nem kell hozzá más. Az állati eredetű ételek (köztük a tej és tejtermékek) káros hatása évtizedek óta ismert. meghűlés. Nem tudom. július 6-i számának egyik cikke egyes sajt. köhög. elzárja a hörgőket. hogy egészségünket veszélyeztet­ ve félretájékoztatnak egy olyan szakterületen. Az újszülött borjú úgy 45 kg. Az ételek közül a tej az. senki nem gondolja komolyan. hörghurut (bronhitisz). szenvedést okoz. vagy egyszerű csökkentése megszüntetett korábbi rendszeres fejfájást. Magam is esetek százaiban tapasztaltam. A legtöbb túlérzé­ kenységi tünetet szintén a tejtermékek váltják ki. 73. hatalmas állat fölnevelésére. A tejről és tejtermékekről alkotott véleményük egybehang­ zóan lesújtó. William Ellis urat. bűnös módon. akik a tények semmibevételével a tejipar szócsöveként ennek ellenkezőjét hirdetve a tej és tejtermék fogyasztását ajánlják. N. szívpanaszok okaként több esetben egyértelműen ezek voltak felelősek. és túlságosan Is jó hatásfok­ kal. hogy már 200 éve ismert a tejfehérje fejfájást kiváltó hatása.és túróféleségekben föllelhető fehérjéket okolja a migrén létrejöttéért.) Remélem. W. de óriási mértékben visszaélnek a beléjük vetett bizalommal. aki 1985-ben természetes halállal hunyt el — 109 éves korában. Szénanátha. Ellis fölhívja a figyelmet. hogy tejtermékek fogyasztása mellett képes lehet egészséges fogyásra! De ez csupán egyike a tej hátrányos hatásainak. a lustaság. 191 . Az eddig említett bizonyítékokat továbbiakkal is kiegészíthetem. és Dr. esetleg mind együtt. a nemtö­ rődömség. aki megjelenésében félelmetesen közel jár ehhez. Hát erre való a tehéntej: nagyon rövid idő alatt nagy csontú. saját hasznukra. Mellkasi fájdalmak. s a legkevésbé sem az embernek. Ez a sűrű. arcüreggyulladás. a hozzá nem értés. Csak erre alkalmas. Kiárusítják az emberi egészsé­ get. a pénzhajhászás. krákog. aki nyolcvanas éveiben jár. Dr. orrdugulás. tapadós nyálka betakarja a finom nyálkahártyá­ kat. hol folytassam. melyek leggyakoribb kiinduló oka a tej. 37. nem csupán az ártatlan közvélemény félrevezetésében vétkesek. egyéves korára el szokta érni az egy tonnát. asztma. ami a legtöbb nyálka kiválasztására kényszeríti a szervezetet. középfülgyulladás — mind olyan betegség. csak j ó z a n ész és a tudományos szakirodalom tanulmányozása. zavarja a légutakat.

Hároméves korra már nem található rennin az emberi emésztőszervekben. váladékozó orrba. hogy élete természetes velejárója. ugyanakkor a tej a legkevésbé sem alkalmas emberi tápláléknak. hogy rendszeresen kap tápszert. Mit gondolnak. A számtalan tudományos bizonyíték és minden józan meggondolás ellenére erről a tehéncsecsemőtápról mégis sikeresen elhitették. rost ugyanakkor egyáltalán nincs benne. laktáz az egyikhez és remiin a másik­ hoz. a fogyasztókét? A tej két fontos összetevőjének. amelyek segítenek a laktóz. aminek gyógyítása nagyon egyszerű lenne.) Szerencsére könnyen és veszély nélkül erről is bárki meg­ győződhet. s a laktáz enzim termelődése is csupán keveseknél folytatódik e kor után. E természetes megoldás helyett a tejipar mellé a gyógyszeripar is gyorsan fölzárkózott. figyel­ je meg a kicsi étrendjét. rábeszéléssel és megfélemlítéssel remekül sikerült tévhiteket elterjeszteni a köztudatban. Mintha nem fogyasztanánk már 192 . saját hasznukra és a közegészség romlására. megle­ pően gyors gyógyulást. hiszen az emberiség 98 %-a „szenved" ebben a „betegségben". a tejcukor megemésztésében. ami tejében található. még kalciumforrásként sem. végülis kinek az érdekeit szolgálja mindez? A miénket. mégis hozzájut a kalciumhoz. Az úgynevezett „laktóz (tejcukor) -összeférhetetlenség" tehát nem valami különleges. kérem. Az embe­ rek szokásos ételei is elegendő kalciumhoz juttatnak. Százszámra tapasztaltunk személyesen is ilyen. (Csaknem két évtizednyi tanácsadói gyakorlatom alatt csupán egyetlen kivétellel találkoztam. most csak annyit: nem hiába költött annyit a tejipar reklámra. ilyen egyszerű módon mindkettő megszüntethető. De hadd biztosítsak mindenkit: a tehén sohasem iszik tejet. maga és gyermeke nagy hasznára. és hamarosan megszűnik a „hajlam" ezekre a panaszokra. vagyis valamennyi számításba vehető szempont­ ból nézve egészségtelen. hogy elengedhetetlen az emberiség életben maradásához. esetleg pár napig még folyni fog a kicsi orra.és koleszterintartalmú. piacra dobtak olyan vegyszereket.Akinek gyermeke gyakran betegszik meg fülfertözésben. Említettem. amíg a kis szervezet megszabadítja magát a korábbi tejfogyasztás maradékaitól. „ N a és a kalcium?". a laktóznak és a kazeinnek lebontásá­ hoz külön enzimek szükségesek. Talán lesz még egy fülgyul­ ladása. Bármibe lefogadnám. örökletes ártalom. Nem. esetleg mindkettőt. a tej magas zsír. Az ilyen kérdésekből kiderül. amiről korábban azt hittük. vagyis tej és tejtermékek fogyasztásával. sem az eldugult. Vissza fogok még térni rá. szokták ilyenkor kérdezni. Csak abba kell hagyni (vagy erőteljesen csökkenteni kell) a tehéntej itatását. a Természet törvényeinek engedelmeskedve föl kell hagyni laktáz emésztőenzimet igénylő ételek. sem a fájós fül miatti folytonos sírásba nem kell beletörődni. de utána meg fog szűnni a baj. vagy tejet az a szegény gyerek.

amelyikkel nincs kapcsolatban. Például a titokzatos eredetű szklerózis multiplex áldozatai elsősorban a világ azon részein találhatók. Már említet­ tük a kérdés világszerte ismert szakértőjét. A baj nem vezethető vissza egyetlen okra. Ember számára mindez egyszerűen emészthetetlen. 3901 Oly sok betegség függ össze a tejfogyasztással. mint anyatejen. de a tehéntej fogyasztása szinte kivétel nélkül mindig belejátszik e szörnyű és halálos betegség létrejötté­ ben. Walker urat. ahol a csecsemőket inkább tápszeren tartják. hisz épp a tej és tejtermék az.21} Az Oregon Egyetem egyik orvosa már harminc éve kevés állati fehérjét tartalmazó étrendet alkalmaz a kezeléshez. ami a nyálkahártyákra tapadva eltömíti a testet.amúgy is elegendő orvosságot: csak az Egyesült Államokban több. Talán máshonnan is isme­ rős a szó? Igen. (171. Szilárd meggyőződése. noha a Természetes Hygiénia szakértői évtizedek óta hangoztatják e módszer lehetetlenségét. {7. aki egyben a belső elválasztású mirigyrendszer kutatója is. N. pasztörizált tejből készült termékek még inkább előidé­ zik a bajt. hogy a gőgicsélő kisbaba egyik pillanatról a másikra meghalhat. 2 7 2 | A vastagbélgyulladás szintén egy rettenetesen fájdalmas betegség. A tejtermékek fogyasztása — más nagy fehérjetartalmú ételekhez hasonlóan — vastagbélgyulladást válthat ki. A korszerű feldolgozóipar „áldásai" nélkül még mindig egészséges 193 . nyúlós nyálkává áll­ nak össze. hogy a pajzsmirigy több rendellenességének. egy roppant erős faragasztót. A szembeötlő különbség okát a tej és sajt nagyobb arányú fogyasztásában találták meg. mint délen. mint 2 5 millió pirulát ó r á n k é n t ! A tej fehérje alkotórészét hívják kazeinnek. Jól hangzik? A tehéntej kazeintartalma 300 százaléka az anyatejének. 382. sokszor előfutára a vastagbélráknak. hogy a hivatásosak sem ajánlanak ilyen őrültséget. 419) Friss fölmérések azt mutatják. hogy a hőkezelt. jó nyomon járnak. például a golyva (strúma) kialakulásának közvetlen kiváltója a tehéntej kazeinje. Azt is kimutatta. {317. 1100. de drámai javulás áll be. hogy inkább azt nehéz megtalálni. A kezdeti lehurrogás és elhallgatás után ma már végre eljutottunk oda. amit elsősorban asztalosok használnak. 199. A tej és tejtermék ugyanis kifejezetten súlyosbítja a gyomorfe­ kélyt. ebből készítik a kazeinenyvet. hogy Olaszország északi részében 60 %kai több a dülmirigyrák. dr. (370) Hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttese. 280. ami sokat segít szklerózis multiplexes betegein. A kazein baktériu­ mos lebomlásának melléktermékei viszont vastag. A gyomorfekélyt sokáig tejes étrenddel akarták gyógyítani. 242. Szívszorító a puszta gondolat is. És ezt akarják megetetni velünk! Ragacsos (sajtos) szendvics és enyv(túró)gombóc. ami a legtöbb sav kiválasz­ tására késztetik a szervezetet. ha törlik ezeket az étrendből.

szója. a hasznosakat meg érintetlenül hagyja. ahol a tej egyáltalán nem járatos étel. amelyik semmitől nem riad vissza. A többi emlőshöz hasonlóan az ember is csak saját fajának tejét fogyaszta­ ná. Vagy tévedés áldozatai. munkabíró a táj népessé­ ge. McCollum professzor . élő állapotában. itt nem babra megy a játék. s azt se tovább. A pasztörizálás talán a legnagyobb létező szemfényvesztés. erős. mennyire kivételesen egészséges. megsokszorozódik. de ez most maga a valóság. E. Igazán sajnálatra méltó. A táplálék alapja ott elsősorban rizs. hogy igaznak tűnik.A táplálkozástudomány legújabb ismeretei" (The Newer Knowledge of Nutrition) című könyvének korábbi kiadásai­ ban kihangsúlyozta. sohasem élnek vele. Csontozatuk ép. Magam nem iszom tejet. amikor a mindenható dollár oltárán az áldozat az egészség. ami feltét­ lenül az ő javukra szól a tejfogyasztó népességekkel való összehasonlítás­ ban. amit a tejről elmondtam. hanem az egészségünkre! Ugyanis mindaz a rossz. vagy szélhámosok. mégis szembeötlő. akik azt állítják. amiket a Természet rendelt számunkra. hogy van már olyan bomba. s nagyon kevés tejterméket fogyasztok.ételeken élnénk. mint a csecsemőkor vége. ami egy városban csak az ellenséget öli meg. hogy időközben a National Daily Products Company (Nemzeti Tejipari Vállalat) magas fizetéssel saját szakértőjeként alkalmazta őt. kitartó. ¡336) Ez is olyan eset. mert az a furcsa természete van a hazugságnak. Ráadásul azzal vádolják ellenfeleiket. hogy lehet olyan hőkezelést alkalmazni. Ez utóbbi hazugságot mégis sokan elhiszik. mint nyersen. Azok a kitalált történetek is vérlázítóak voltak. ami a tápláléknak csak a számunkra káros összetevőit öli el. Fölhívta a figyelmet a kelet-ázsiai példára. A magas hőmér- 194 . PASZTÖRIZÁLÁS: SZÉLHÁMOSSÁG HŐKEZELÉSSEL Elhinnék-e. hogy bármilyen étel egészségesebb lenne hőkezelve. hogy a tejfogyasztás nem létszükséglete az ember­ nek. fogazatuk világviszonylatban is a legjobb. édesburgonya. hogy a professzor úr ezeket a részeket kihagyta könyvének újabb kiadásaiból. nem tartotta őket többé fontos­ nak közölni. Mint a régi cowboy-filmekben. amikor a gazfickó a törvény előtt megpróbálja saját bűneit a gáncs nélküli főhős nyakába varrni. ha elég sokan. Miért tehette? Az mindenesetre tény. bambuszrügy és más zöldség. az egész könyvet megtölthetném ellene szóló érvekkel. De hát ott van a többmilliár­ dos üzlet. ha a nyereségről van szó. olyanokon. Hát ez a helyzet a pasztörizálással is. de sértetlenül hagyja ott élő híveinket? Mert ehhez hasonló képtelenség az. amit ők maguk követnek el. de pusztán a gondolat is elképeszt. elég hangosan és elég gyakran elismétlik. hogy hasznos. természetes. V. ha még pasztőrizálják is..

A nyers tej legalább megsavanyodásával jelzi. egyre tisztátalanabb tej került a fogyasztókhoz. Ittak már egyáltalán valaha friss. pedig legin­ kább nekik lenne való a tehéntej. s nem marad más belőlük. malac megbetegszik. egy rügyet. Kutyakölyök. így tovább tárolható. nehéz. A pasztörizált tej már rég romlott lehet. pedig igazán n e m a válogatósságáról híres. a tejben is. az élelmiszergazdaság óriásává. De hőkezelés után minden elpusztul. a táplálkozástudósok. hanem borjúnak való.pasztörizált"! A pasztörizálástól a rossz tej még ugyanolyan rossz marad. hogy ki is nyerte meg ezt a csatát. észrevenni ha meg­ romlik. milyen az igazi. használhatatlan. A tejgyárosok viszont egyre szorgalmazták a hőkezelést. jóval azelőtt. közben még szállítható is. akik esetleg nem is tudják. de a tejföldolgozó iparnak a hőkezelt tej óriási lehetőséget jelent! Nem savanyodik. Alig száz év alatt a tejipar a semmiből hatalmasra növekedett. Csakhogy a piszkos ellentéte a tiszta. noha már rég nem az. vagy egyenesen kötelezővé tett pasztörizálás ellen a kezdet kezdete óta harcolnak a kelletlen fogyasztók. gyilkol! Az élő sejt lényegi összetevői az enzimek. Az ezernyolcszá­ zas évek végén hirtelen megnőtt az igény a tej iránt. amit elsősorban a pasztörizálás elterjesztésének tudhatnak be. A patkány sem szívesen fogyasztja. így aztán sokkal nagyobb a veszélye romlott tej fogyasztásának. és előbb-utóbb megbetegszik tőle. s egyre silányabb. A pasztörizálás 75 °C fölött történik. 344) Egészségünknek árt. minden lehetséges eszközzel. A pasztörizálás eredeti célja a tej tisztítása lett volna. 1336} Tíz esetből kilencben elpusztultak a felnőtt kor elérése előtt a kizárólag pasztörizált tejen nevelt borjak is. nem pedig a . de csak annak. hogy szagáról föl lehetne ismerni. nem is savanyodni. undorodott tőle.. és mellette igyekeztek megdolgozni a közvéle­ ményt. holt anyag. eljuttatható új fogyasztókhoz. ha elkezd romlani. csak éppen nem embernek. és halott étel nem adhat életet. ami természetesen has­ menéshez és más különféle betegségekhez vezetett. a kutya nem fogadja el a pasztörizált tejet. Tegyünk ki ilyen hőhatásnak egy szelet görögdinnyét. megpróbál­ ták kötelezővé is tenni. A pasztörizált egy darabig alattomosan épnek mutatja magát. (akik csak később. hogy még az íze is egészen más? A pasztörizált tej eleinte nem ízlett senkinek. illetve elhullik a pasztörizált tejtől. Pasztörizáláskor ugyanez történik a tőgymeleg tehéntej eleven tápanyagaival — mert van benne tápanyag. egy virágot. A hatóság által is rendszerint erősen támogatott. ezek 55 °C foknál tönkremennek. ezen a hőmér­ sékleten minden élő anyag elhal. majd később ráadásul rothadni kezd. hacsak nincs nagyon kiéhezve.séklet pusztít. A macska. tőgymeleg tehéntejet? Ugye. aki az eredeti tej ízéhez szokott. kismacska. mint nyers tej esetén. az emberek továbbra sem nagyon szeret­ ték. Az üzletnek tehát használ. a megfele195 . ha nem tennék tönkre ezzel az eljárás­ sal! |245. mint értéktelen. Sajnos ma már mindenki előtt nyil­ vánvaló.

itt átlago­ san egynél is kevesebb odvas fog alakult ki állatonként. William Ellis két évig folytatott kutatásokat ezen a területen. 1945-ben 450 fertőzést tulajdonítottak nyers tejnek. 10 évig végzett tanulmány bebizonyította. ami csaknem kétszerese a finomított cukor okozta odvasodási aránynak is. mi is volt tulajdonképpen az állatok tápláléka. {168| Ugyanitt arról is beszámoltak. {2111 Dr. főfájással. mint akik pasztörizáltat ittak. A harmadik. {31) Patkányokon végzett vizsgálatok azt mutatták. Dr. Egy 1933-as fölmérés szerint erőteljesebben növekedtek a nyers tejet fogyasztó gyerekek.5-re ugrott. miszerint ez az eljárás megelőzné a járványt.5 foglyuk/patkány lett ez a szám. nem egyszer halálos méreggé! A már említett 109 éves úriember. de kevés sikerrel. hogy a pasztörizált tej fogyasztása közvetlen kiváltója a szívbetegségek legtöbb válfajának.lő anyagiakkal történt „ m e g g y ő z é s " hatására álltak át az ellentáborba). illetve nyersen. hasmenéses csecsemők {2111. Diet and Salad Suggestions (Étrend és salátaajánlatok) című könyvében 12 olyan halálesetről ad hírt. de ott szándékosan nem szóltam arról. Nos. hogy a tüdőbajjal szembeni ellenál­ lás hatásosabb nyers tejjel való táplálás esetén. |257) 1982 jú­ niusában az U S A három délkeleti államában 170 hasmenéssel. Egy másik. még 1928-ból. hogy a pasztörizált tej egyértelműen sok­ kal rosszabb. A kísérleti állatok három csoportja közül az első szabvány patkánytápot kapott. N. egész életük alatt. hisz tudjuk. mert a hőkezelés elöli az életfontosságú enzimeket. lázzal. Francis M. ami közvetlenül a pasztörizált tej számlájára írható. Az ok? Pasztörizált tej. alhasi fájdalmakkal és hányingerrel j á r ó megbetegedést je­ gyeztek föl. Walker világéletében könyörtelenül küzdött a pasztőrözés ellen. s hosszú távon idült betegségek kialakulá­ sa. Dr. hőkezeléssel álcázott romlott tej forgalmazása. Pottenger 900 macskán folytatott kísérletét már említet­ tem a nyolcadik fejezetben. melyek eredményeként leszögezhette. Szépen fejlődtek. hogy a pasztörizálás egészségessé teszi a tejet. (359) A „Lancet". ugyan­ akkor 1492 megbetegedés történt pasztörizált tej miatt. de megbete­ gedtek és elhullottak. És most kapaszkodjanak meg! Ugyanaz 196 . aki pasztörizált helyett nyers tejen nevelkedett. főve. ha mindkettőt nyersen kapták. aminek következtében 5. W. hogy a fogazatra gyako­ rolt állítólagos jó hatás szintén nem állja meg a helyét. A fogyasztók korán fölismerték a pasztörizált tej hátrányait: kellemetlen íz. hús és tej. egyszerűen „szemenszedett félrevezetésnek" titulálta. a tekintélyes orvosi szaklap szerint épebb lesz annak a gyereknek a fogazata. manapság bizony elég nehezen lehet hozzájutni friss tejhez. pasztörizált tejjel táplált csoport esetében az érték 9. 1927ben a kanadai Montreal városában 533-an haltak meg pasztörizált tejtől. A következő csoportot finomított cukorral édesített tápon tartották. Azt állítják. A legkevés­ bé sem! Veszedelmes. mint a friss. ha főzve.

közvetlen fogyasztásra találta ki. apró rovar. Holott az igazság ennek épp az ellenkezője! Persze taktikájuknak része az ügyes álcázás is. az emésztőcsatornában és a legtöbb ételben is. pasztörizált tejet iszom"? Szó sincs ilyesmiről! A pasztörizált tej rombol és öl. A friss tej bizton­ ságosabb. míg a pasztörizált tejjel táplált gyerek apró maradt. v a n itt izom. hogy hőkezelt. de még inkább azzal fenyegetnek. hogy meg kell szabadítani a tejet a szalmonellától.az elkorcsosulás akkor is jelentkezett. Mintha a szalmonella valami különleges dolog volna. Inkább azt akarják bemagyarázni. elsősorban a húsok­ ban. por. amit csak el lehet képzelni. |262} A Természet minden emlős faj tejét nyers. |336| Hát ennyire „egészséges" a pasztörizált tej. Egyik érvük. amelyről kiderült. beteges volt. a nyálkahár­ tyán. Szép nagy átejtés az egész! A szalmonella szinte mindenhol jelen van körülöttünk. s el akarják hitetni: a Természet rosszul gondoskodott rólunk. hogy megbetegszünk a pasztörizálatlan tejtől. mint a pasztörizált. ha a húst nyersen kapták ugyan. Egy­ szerűen mindenkit ostobának tartanak. A tisztasággal kell elsősorban törődni! De ezt a fontos szempontot jó mélyre elásta az öncélú tejipari propaganda. A piszkos tej veszélyes. A legnagyobb fokú or­ cátlanság ez a részükről. illetve nyers tehéntejen tartott első két kisbaba egészségesen fejlődött. a szőnyegben. akár pasztörizált. korom. izzadság. őrájuk szorulunk. Csak nyers tejet és abból készült ételeket használjunk. Az anyatejen. a hőkezeléstől mindez még benne marad. és csak a tejet hökezelték számukra. hogy az egyben tiszta is. a hajban. Mindezt persze igyekeznek eltitkolni. (a megfélemlítés mindig is hatásosabb). ha már tej és tejtermék fogyasztására adjuk a fejünket. A „pasztörizált" n e m azt jelenti. csupán annyit. de észlelése talán így is elgondolkoztató. nem kötik a nagyközönség orrára. 197 . hogy szalmonellatartalma a megengedett szint huszonháromszorosa. Ráadásul a pasztörizálás egyáltalán nem jelent biztonságot a szalmonellás fertőzés ellen. Hatvanhatan betegedtek meg tőle. A pasztörizált termékben ugyanúgy lehet még szőrszál. akár nyers. olyan ellenőrzötten szabályos módon pasztörizált tejtől. trágya. „ V a n itt erő. Például 1978 októberében kitört egy szalmonellajárvány Arizona államban. Pottenger ugyan csak három csecsemő fejlődését kísérte figyelemmel. s nyolc hóna­ pos korára asztmás lett. hogy termékeik mily „egészségesek". mert hatalmas haszontól esnének el a tejipar érdekeltjei. Macskakísérleteivel pár­ huzamosan dr.

s évente vagy tizenötezren halnak meg emiatt combnyaktörésben. a csontritkulás betegségét egyre gyakrab­ ban emlegetik. Mi is ez? Mi okozza? Mit lehet tenni ellene? Vizsgáljuk meg kicsit a kérdést. apró üregeket hagyva maga után. A tejipar dollárok millióit költi csak annak elhitetésére. amennyi csak elfér a hasunkban. közkézen forgó ismeretet. Az utóbbi években a tömegtájékoz­ tató eszközök.ÉS A MÉSZ. hiába szól mellet­ te tudományos bizonyítékok garmadája. legtöbbször a tej és tejter­ mék a csontritkulás oka! T u d o m . rémisztő szörnyet csináltak belőle. Az ijesztgeté­ sek szerint akár biztosak is lehetnek abban. A KALCIUM? Biztos sokukban ez a kérdés ágaskodik most. ¡991 Mintegy négymilliárd dollár az éves forgalma annak az üzletnek. hacsak nem vesznek magukhoz naponta megfelelő mennyiségű többletkalciumot. ha ugyanakkor a tejipar nem sajnál semmi pénzt.. hiszen ki szeretne csontritkulást. egy barátságosnak szánt hátbaverés is halálos lehet. Pletykaként terjed a félretájékoztatás és a rémhír. amely a csontritkulásnak köszönheü létét. elefántot. de szúrágta fa. hogy a gátlástalanul öncélú hírverés terjesztette. csak az Egyesült Államokban tizenöt-húszmillió az érintettek száma. amikor saját szakfolyóirataik és saját kiadványaik is oly sokszor ennek ellenke­ zőjéről számolnak be. csak hogy elleplezze a dolgot. törik. szerkezete szivacsossá válik. és semmi köze a valósághoz. Az ásványok egy fehérjében gazdag anyagba ágyazva alkotják a csontokat. Jó lesz alaposan megvizsgálni minden ezzel kap­ csolatos. senkinek sem szántam ilyen sorsot. akik közül sokan tejterméket ajánlanak a csontritkulás gyógyítására. Könnyen lehet. Elvégre az üzlet az üzlet! De ami számomra valóban elképesztő. Nehéz elhinnem jóhiszeműségüket. hogy előbb-utóbb lesújt rájuk. sérülékeny csontvázat? Nem kell aggód­ ni. amitől min­ denkinek rettegnie illene. hogy megmeneküljünk ettől a veszedelemtől. bármi áron. nehéz lehet elhinni. A csontban található ásványok leggyakoribb eleme a kalcium és a foszfor. orvosi nevén oszteoporózis.újnál újabb 198 . jól megy nekik a bolt. A kalcium — különböző okok miatt — eltávozhat a csontból. mint az épnek kinéző. Ne dőljünk be! Épp az ellenkezője az igaz. Súlyos baj. a mészhiány. hogy napi ennyi meg annyi tejet kell legalább elfogyasztani ahhoz. Csontritkulás. kihulló fogakat. elsősorban idősödő hölgyeknek. fogakat. hogy egy tüsszentés is bordatörést okoz. Ez odáig fajulhat. az a táplálkozástudomány hivatásosainak hozzáállása. Szinte a semmiből egyszerre csak megrémisztett nők milliói tolonganak az . s hozzá annyi tejterméket. A kalciumpótlékok terjesztői a menny­ országban érezhetik magukat. amelyik meg akarja őrizni önmagát. épp ellenkezőleg! Vigyázat! A kalcium körül is többmilliós üzlet alakult ki. Porlik. melytől a csont törékennyé.

s a túladagolás nem segít. mint amennyi hasznot! Mi okozza a csontritkulást? A legtöbb bajhoz hasonlóan ez sem vezet­ hető vissza egyetlen okra. a túl sok kalcium a szervezetben kifejezetten veszedelmes. a szemben lerakódva zöldhályogot okoz. Egyértelműen kimutatták. Savlekötő tab letta kalciummal. 117. hogy számtalan más egészségromboló hatása mellett a dohányzás ebből a szempontból is káros. hogy a szervezet számára roppant fontos a kémhatás kényes egyensúlyá­ nak állandó fönntartása. 405. veszélytelen megelő­ ző rendszabály! Nem. Nem is csodálom. Akkor hát végül is mi okozza a mészhiányt. hogy a kalciumot a szervezet nem képes egyszerűen kiválasztani. (3091 Nem a mennyiséggel van ugyanis a gond. súlyos következményekkel. Ráadásul — a folyadékkal ellentétben — a bevitt kalciumtöbblet nemcsak kárba vész. 204. kalciumos liszt. vagy — a szó szoros értelmében — dolomit ásványból készül. ráncosítja a bőrt. hogy nem segít. 329. lassan már mindenhez kalciumot fognak adni. a vesében vesekő képződéséhez járul hozzá. ahol semmi keresnivalója. D o h á n y z á s . de okoz is komoly károkat. láthatják. hogy a többletkalcium egyszerű. ezek semlegesítésére kell a kalcium. a koleszterinnel együtt merevvé teszi az érfalakat. betegségeket hoz létre. hogy a pótlólagos kalciumbevitel még nagy adagokban sem tudja megállítani a kalcium távozását a csontokból. 90. nyomják a kalciumot. káros! A legtöbb ilyen ásványpótló készítmény csontfőzetből. egyre több élelmiszeren található „kalciummal dúsítva" varázsfölirat.és más mérgező fémvegyületeket. 143. szénsavas üdítő kalciummal. hashajtó kalciummal. Szép is lenne. ezt csilingelik országszerte a pénztárgépek. a szem. arzén-. a csontritkulást? íme néhány a lehetséges kiváltó tényezők közül. 362. A kalcium a vérzsírral. mint a lágy szövetek. amelyek erősen savasak. meszesedéshez vezet. 249. az érfalak. Arról van szó. de tudomá­ nyos tanulmányok tucatja tanúsítja. az ízületek. több tényező együttesen idéz elő csontritku­ lást. noha feketén-fehéren bizonyított. kenyér és gabonakészítmények. a belső szervek. 269. 234. 416} Gondoljunk csak bele! A többmilliárdos üzlet vidáman virágzik. etetik velünk a meszet. így gyakran tartalmaznak káros anyagokat is. higany. 260. Pedig — mindjárt el is magyarázom — az így bevitt kalciumtöbblet sokkal több bajt csinál. (108. a 199 . a bőr. a többlet csak kárba vész. van bőven. egész egyszerűen hozzá lehet jutni elegendő kalciumhoz.készítmények" után. az ízületekben rettenetes fájdalmakkal j á r ó ízületi gyulladáshoz vezet. 25. vitamintabletták kal­ ciummal. 310} Nehogy azt higgyük hát. A dohányzás révén rengeteg méreg támad a testben. (17. ólom-. sőt. ártalmatlan óvintézkedés. ezért a véráramból olyan helyekre rakódik le. ha ilyen egyszerűen lehetne gyógyítani. ahogy hiába is szeretnénk mondjuk egy liter folyadékot kétdecis pohárban fölfogni.

amit több tanulmány is tanúsít. teában. hogy helyreállítsa a megfelelő egyen­ súlyt. Ez a maró hatású anyag szinte minden eledelünkbe befészkelte már magát. amit a többi ásványi anyaggal összhangban hasznosít testünk. T ú l sok foszfor fogyasztása esetén szervezetünk a csontokból fog kalciumot elvonni a vérárammal. amelyet a legtöbb üdítőhöz gátlástalanul hozzákevernek. ami így kevésbé képes D-vitamin mozgósításá­ ra. 3541 Szeszes italok. azál­ tal. Meg kell érteni. fokozva a cson­ tokban a mészhiányt. (Hogy az üdítőkön kívül még miben találha­ tó sok foszfor? Eltalálták! Hús. a foszfor javára. így gondoskodnak rólunk a drágalátos üdítő(?) gyártóink. akiket oly könnyű szívvel itatunk ilyen kotyvalékokkal? Nos. 172. tej és tejtermék! A hús például hússzor annyi foszfort tartalmaz. s szükség esetén a szervezet a csontokból. (146) Kér még valaki hambur­ gert?) Só. de a savlekötő szerek épp a sósav semlegesítésével 200 . Kettő az egyhez lenne a helyes kalcium-foszfor arány a táplálékban. {110. Úgy készül. mint kalciumot. Az alkohol akadályozza a kalcium fölszívódását. A foszfor például szintén roppant fontos eleme az élő anyagnak." {298! Savlekötö szerek. {125} A gyomornedv sósavtartalma segíti a kal­ cium fölszívódását. nem beszélve azokról a tonnákról. továbbá számos vény nélkül kapható gyógyszernek is hatóanyaga. Mennél többet iszik valaki. illetve fönntartására. Többségük alumíniumot is tartalmaz. Kávéban. Az egyik folyóiratban az alábbi találó állításra leltem: .Az egyenlet egysze­ rű. annál nagyobb lesz a kalciumkiválasztás. Gondolják. A D-vitamin a kalcium-anyagcsere szabályozásának fontos anyaga. a fogakból is elvonja ezt az anyagot. csupán építő­ elem. a jobb habzás végett. amire azon­ nal több kalcium kiválasztásával válaszol a szervezet. (60. hogy rongálja a máját. Mennél több a só. 243) Szénsavas ü d í t ő k . hogy kénsavat foszforral kezelnek. hogy a kalcium nem önmagában hat. csokoládéban talál­ ható.. hogy tényleg ilyen maró kénsavkészítmény lesz az. szénsavas üdítőkben. Különösen sok található belőle állati eredetű termékekben. amire igazán vágyik az érzékeny emberi gyomor? Pláne gyermekeink gyomra. 354| Koffein. szervezete annál kevésbé lesz képes egészsé­ ges csontozat kiépítésére. amiket mi magunk hintünk ételeinkre. A főbűnös ebben az esetben a foszforsav nevű vegyület. különben a belső kémhatás eltolódása a savasság irányában élet­ veszélyes helyzetbe sodorna. Ez a szer megduplázza a test kalciumkiválasztását.lúgos kémhatású mész. ¡146.

352. mint az izom. tej és tejtermék megevésére. 210. egy olyan patkánykísérlet nyomán terjedt el. ami ártalmasabb. 415) A testgyakorlás a már kalciumhiányos csontot is újra egészsé­ gessé teheti. a csont anyagcseréjében is. 12761 Mi ugyanis emberek vagyunk. 120. a döntő csapás. mint az összes eddigi együttvéve. Ennek megfelelően — testsú­ lyához képest — a felnőtt patkány fehérjeszükséglete is jóval több. (119. 198. fizikai terhelés hatására a csonttömeg is nő. hogy a testmozgás erősíti a csontrendszert is. 225. 19. de rendszeres. milyen hasznos egy kevés. Igen. 250) Ráadásul régen bebizonyosodott. A tévhit. 186. Túl kevés testmozgás. 142. A csont is élő anyag. csaknem négyszerese annak. nem patkányok! A patkánynak már a teje is tízszer annyi fehérjét tartalmaz. Mivel a D-vitamin legfontosabb és legjobb forrása a napfény. hogy a napi alig 30 gramm is bőven elegendő. ámítással. 251. ha — főleg az utóbbi fél évszázad­ ban — rábeszéléssel. 313) A W H O és az R D A is elismeri ezt. ha anyagcseréje lassabb is. amely­ nek fehérjetartalma csupán két százalék. |134. 146. 250. míg hiánya gyengíti. a R D A (amerikai ajánlások étrendre) szerint ez 55 gramm. 277. A D-vitamin roppant fontos szerepet játszik az anyag­ cserében. 166. csábítással. a csontritkulás lenne az egyik legritkább betegség! Elsősorban üzleti érdekek miatt az amerikaiak testük valós szükségle­ ténél sokkal. mint az emberi anyatej. Edzéssel fejleszthető. 223. ezért nem lesz nehéz belátni. miszerint ily rengeteg fehérjére lenne szükségünk. aki rászánja az időt. 173. 249) A csontritkulás legfőbb oka. de sokkal több fehérjét fogyasztanak. mint az emberé. szép szóval és erőszakkal. hogy a valós fehérje- 201 . 175. az átlagos amerikai fogyasztás viszont 100 gramm! (53. csalással. befejező része. 1144) Legegyszerűbb az ételek megfelelő társításával szükségte­ lenné tenni minden savlekötő készítményt.hatnak. 18. Rengeteg tudományos értékű közlemény teszi kétségtelenné. Sejtik már? Valamennyi állati eredetű termék! Teljesen fölösleges lenne e fejezet további. csökkenti a csontok tömegét. minden eddigi betetőzése. 223. a (csaknem kétszeres) többlet részükről a „biztonsági ráhagyás". N e m elég. hogy csak kicsit is elmélyedjen a tárgyban. A W H O (az E N S Z egészségügyi szervezete) ajánlása a napi legkisebb fehérjemennységre 40 gramm. s aminek hibás volta azóta már sokszorosan beigazolódott. amit már majdnem egy évszázada végeztek. Kevés napfény. Ez nyilvánvaló lesz bárki számára. mindennapi napozás a csontritkulás megelőzé­ sére is. a csúcs. (12. Állati eredetű fehérje nagymértékű fogyasztása nélkül a mészhiány. megfélemlítéssel és minden egyéb elképzelhető módon nem vették volna rá a népességet annyi rengeteg hús.

annál több kalciumot veszítünk. tele olyan fontos ismeretek­ kel. hogy állati eredetű terméktől teljesen mentes étrend is minden igényt kielégít és tökéletesen megfelel az ember számára. { 1 . 228. 88. mint a Haszonállattenyésztők Nemzeti Egylete. itt lapul a gyilkos. melyek végre fölnyithatnák az emberiség szemét. 177. illetve McDougal-medicina) kötele­ ző olvasmánya kellene hogy legyen minden szakembernek. 85. noha többszörösen bebizonyosodott már. 212. Ha mégsem része­ sül tudását megillető elismerésben. 68. e kérdésbe vágó szakcikke is megjelent. Az elmúlt ötven év kutatásai egyértelműen bebizonyították. McDougal egyetemi tanár. A következő idézet mindenesetre tőle származik. 126. 249. 55 évvel később tudományos orvosi körökben mégis még mindig csak találgatják. {20| 1930-ban jelent meg az első tanulmány arról. 234. 146.. 322. de hasznos és érthető a n e m hivatásos számára is. a Hawaii Orvosegyetem tudós professzora. 49. 64. 233. 203. 209. 409| Az állati eredetű termékek és az emberi egészség (illetve betegségek. 25. hogy a nagy fehérjetar­ talmú étrend hatalmas kalciumveszteséggel és ennek megfelelően nega­ tív kalciumegyensúly kialakulásával jár. . annak oka bizonyára az. ugyan mi is lehet a mészhiányos oszteoporózis. Az aminosavak és a karbamid eltávolításához rengeteg ásványi anyagnak is ki kell ürülnie. beleértve az oszteoporózis. 405. Két könyve. 176. 2 ." Bizonyára azt kérdezik. hogy mennél több fehérjét fogyasztunk. 92. Mi is folyton ezt kérdezzük. 211.Tudományos körökben ma már egyáltalán nem vitatják a fehérjék kalciumcsökkentő hatását. 303. 112. hogy akkor miért nem olvassák el mindezt az egészségügyi hatóságok. 178. 393. 250. Könyvem kívül vagy 1600 hivatkoz­ ható. 250. a csontritkulás betegségét is) kölcsönhatásá­ val foglalkozó tudósok közt a legnagyobb élő szaktekintély — túlzás nélkül merem állítani — dr. 105. vagy a Tejtermelők Országos Szövetsége. 282. 12. hogy neve n e m szerepel olyan tekintélyes testületek fizetési jegyzékében. 167. 65. a másik óriási tévedés — amit sikeresen elhitettek velünk — meg az. John A. a csontritkulás igazi oka. 4 1 8 | És itt van a kutya elásva. 2 4 1 . 179. {17. többek közt kalciumnak! 1324) Számtalan kísérlet és tanulmány tanúsítja. |247) Ma. 122. átalakul a májban és karbamidként kivá­ lasztódik a vesén keresztül.szükséglet többszörösét tömjük magunkba. hogy a szilárd csontokat biztosító pozitív kalciummérleg elérésének legegyszerűbb és leglátványosabb eredményeket hozó étrendi módja a napi fehérjefogyasztás visszafogása. 383. 32. a McDougal's Plan és a McDougal's Medicine (McDougal-terv. hogy fehérjeforrásnak szá­ munkra az állati fehérje a legjobb.gyilkos! Mert mi fog történni azzal a rengeteg fölöslegesen bevitt fehérjével? Az emésztés során lebomlik aminosayjaira. 202 . az igazi . 191.

398) Átolvasva a fejezetet j ó m a g a m is elképedek. azokéban. A legtöbb húst a Földön az eszkimók eszik. ahol a nők aztán igazán kalciumigényes életet élnek. Ázsia és Afrika egyes országaiban. 179. 329. amit a növény a földből felszívott és már beépített szöveteibe.. Fehérjefogyasztásuk alig fele az amerikai átlagnak. 405) Természetes táplálkozá­ si szokásokat követve testünk mindig el lesz látva elegendő mésszel. fehérjebevite­ lük eléri a napi 400 grammot is. amennyi kell maga. Az állatok növények elfogyasztásával fedezik kalciumszük­ ségletüket. 397. a tehén is a lelegelt növényekből nyeri a kalciumot.. 203. 385. Hogy is van ez? Az a marha soha egy pohár tejet meg nem iszik. Ha tejfogyasztással valóban megelőzhető lenne a csontritkulás. 357. A csontritkulás a világ azon helyein a leggyakoribb. A csontritkulás is közöttük fordul elő a legnagyobb arányban az egész világon! (244| Többségük már huszonéve­ sen görnyedt.Na mész most már a. tejtermékkel mégis. 269. de egy bizonyos pont után közbeszól a józan ész. 308. mint például Nagy-Britannia. Svédország. a csontritkulás mégis (vagy épp ezért) szinte ismeretlen közöttük. 177. (231." mondanám nekik.Kimutatásokkal. a hivatásos táplálkozástudósok és étrendszakértők saját lapjában láttak napvilágot. 397) Több fölmérést is végeztek Afrika bantu lakossága közt. 25. s a legritkább ott. amik csak ront­ ják a helyzetet! (90. aggokat és cse­ csemőket egyaránt. ehhez van elég esze. USA. hogy jó sok tej fogyasztása nyújthat csak elegendő kalciumot az embernek.. S ehhez hozzájönnek a mesterséges kalciumkészítmények. Finn­ ország. akkor fogja-e úgy gyógyítani. olykor 8—10 gyereket kell világra hozniuk és valamennyit szoptatni is. s borja 203 . mégis egyre romlik a helyzet a csontritkulás terén. ennyi ellene szóló súlyos érv dacára. mintha hasonló módon járnánk el. (281. 233. statisztikával lehet csűrni-csavarni a tényeket. 396) Sok fehérjét fogyasztó népesség­ ben a csontritkulás rendkívül elterjedt betegség. 386. annyi kalciumja. csak azt a kalciumot tudja jól hasznosítani az ember. mint a világ bármely más országa. S ezek a tények az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban. 260. 386. nem folyhat az átejtés a végtelenségig. hogyan tarthatja fönn magát a tejfogyasztásba vetett hit. Csillagászati ez a mennyiség. fejenként vagy százötven kilót. 362) A nagymértékű kalciumtúlada­ golás sem csökkenti ugyanis a fehérjék kalciumrabló hatását! A csont­ ritkulás nem azért alakul ki. hogy még egyet ráhúz a kalapáccsal szándékosan? A tejjel. (357. nőket. akik továbbra sem átallják azt állítani. akkor ez a betegség lenne a legritkább Amerikában. mert kevés lenne az étrendben a kalcium! (17. A kalcium a talajból kerül a növényekbe. hisz az Egyesült Államok több tejet és tejterméket állít elő. 385. ahol a legkevesebbet. ahol a legtöbb tejterméket fogyasztják. beleértve férfiakat. . mégis van elég mesze. Kell ennél egyértelműbb bizonyíték? Ha lilára veri valaki véletlenül az ujját.

A természetes állapotú. 146. a csontokba. 179. kizárólag emberi betegség. Sőt. A túl sok kalcium megbénítja a magnézium fölszívódását is. mint magnéziumra. 336. ami már a hülyeség határát súrolja. a túl sok kalcium jelenléte önmagában egyenesen súlyosbítja a szervezet mészhiányos állapotát. 416) A fölöslegesen magas kalciumszint elnyomja a kalciumforgalmat sza­ bályozó enzim termelődését is. Csupán kétszer annyi kalciumra van szükség. tehát az ételekben található magné­ zium bevitelének növelése változatlan kalciumfölvétel mellett is javítja a szervezet kalciumegyensúlyát. ami nélkül nincs átkelés. 4 1 6 | Hatalmas hazugság. mintha az arány túlságosan messze esik a kívánatostól. helyette a lágy szövetekben rakódik le. (286| Vagy tekintsünk bele egy másik érdekes elem. így abból kevesebb lesz jelen a keringés­ ben. nyers csonthéjasok. A leveles zöldségek az ember számára könnyen hasznosítható kalcium legjobb forrásai. hogy tej és tejtermékek nélkül nem lehet hozzájutni elegendő kalciumhoz! Más faj tejét csak az ember fogyasztja. legfeljebb olyan állatokat sújt még. amiket az ember maga etet. (16. 195. de a legtöbb ember ugyancsak messze áll ettől az eszményi aránytól. sőt állítólag az embernek is az ő teje lenne a leggazdagabb kalciumforrás? Lehet. 249. ha valaki az említett összefüggések megismerése után is tejfogyasz­ tást és kalciumpótlékokat javasol a csontritkulás megelőzésére. valamint friss. 250. 146. ahol valóban alacsony a kalciumbevitel. 249. illetve aszalt gyümölcs is. magnézium segítsége nélkül az csak céltalanul kering. gabona. ugyanígy más zöldségek. Hiába van tele a test kalciummal. a kal­ ciumbevitel általában sokszorosa a magnéziuménak. vagyis a kalciumtöbblettől egyenesen romlik a kalciumanyagcsere hatékonysága. A magnézium a komp. A következő gyakran emlegetett elem a vas. csak azt 204 . (204) Ez azt jelenti. hogy adott esetben éppenséggel a kalciumbevitel csökkentése segíthet. 26. hogy kalciummal is ellásson minket? Ilyen. magok. sőt. hogy kevesebb kalcium jelenlétében a rendelkezésre álló magnézium jobban el tudja látni „szállítói" feladatát. kalciumszegény étrend mellett viszont javul. a józan ész fogalmazta kérdések hatására világcsúcsdöntő sebességgel szoktak más témára váltani a tejfogyasztás nagy tudományú hivatásos támogatói. nem jut el a csontokba. A magné­ zium segítségével szállítja a test a kalciumot a csontokhoz.számára. kiderült. s a csontritkulás is a Természetben ismeretlen. E sokváltozós. s okozza a meszesedést és számtalan más betegséget. bonyolult összefüggésben a megértés olyan hiányára utal az. ahogy azt már korábban említettük. 259. Ennek hiányával is fenye­ getnek. hogy a világ olyan részein sem jellemző a mészhiány mint betegség. a magnézium szerepé­ be. hogy a kalcium eljusson rendeltetési helyére. A magnézium elengedhetetlen a kalcium fölszívódásához. (70. akik több tej fogyasztására szeretnének minket rávenni. hogy a növényvilág mégiscsak alkalmas arra. (177) Érthető így.

természetesebb forrásai után kezdenének érdeklődni. amelylyel anyagi haszon érdekében folytatott csalásaikat leplezik. A tejipar illetékesei fölháborodásuknak adtak hangot.hallgatják el. (Magyarul: Testkontroll). RDS (légúti tünetegyüttes). s hiába fontosabb az egészség. Nem. 75. nem valószínű. sőt azt is. amiben valamennyi elfogulatlan szakértő véleménye meg­ egyezik. oldal) Ha megnézzük a hús. ( 5 — 1 0 % ) . ami ráadásul sokkal nagyobb mértékben hasznosul. a búza. mindenki döntse el saját maga. a bab és még számtalan más zöldség épp elég vasat tartalmaz. Tizenhét évnyi tapasztalatom azt sugallja. akkor könnyen rájövünk. miért nem akarják az érdekeltek észrevenni a csontritkulás és az állati eredetű termékek fogyasztása közti közvetlen összefüggést (sem). ámítással elorozza az emberek pénzét és egészsé­ gét. nagy veszteség lenne számuk­ ra. (ezek a legdrágább élelmiszerek). gyümölcs. amikor jóval továbbmenve ki kell jelentenem. (Gyermekgyógyászat). Szeretném látni mit szólnak majd most. amit a 205 . hogy szokásos módszereivel. hogy a tejtermékek nem is olyan egészségesek. ami a három éves kor alatti népesség halálozásának legfőbb okozója. Ez utóbbi oly kis mértékben épül csak be. mert azt mertem állítani. más néven hyalinmembrán betegség a neve annak a kórnak. zöldség. hogy rátér-e az egészséghez vezető útra. A választás lehetősége azonban még nyitva áll. (Pediatrics. Pénzről van szó. hogy az ellenfél magától leteszi a fegyvert. hamis hírveréssel. továbbra is mindent el fog követni. közülük 5000-nél több az egy hetet sem. csalással. micsoda gyalázkodást váltott ki előző könyvünk. csábítással. ijesztgetéssel. a Fit for Life. rengeteg pénzről! Bizony. hogy az üzleti haszon és az egészség ebben az esetben nem esik egybe. 1985. a kukorica. mint a tej vas tartalma. VISSZAVERNI A BETEGSÉGET! Említettem a korábbiakban. s a kalcium sokkal becsesebb. Szomorú. Az Egyesült Államokban évente 30 000 öt év alatti kisgyerek hal meg légúti betegségben. s ezeknek a szerencsétlen sorsú csecsemőknek mintegy fele az egy hónapos kort sem éri meg. félrevezetéssel. hogy vashiányos vérszegénység is kialakulhat a kizárólag tehéntejen tartott csecsemőben. kifejezetten veszélyes és betegségokozó mint emberi táplálék. ez olyan sarka­ latos kérdés. hogy e nemzeti tragédia legfőbb oka az a rengeteg tejtermék. magok. álcázó ködfüggöny. csonthéjasok termései iránt. a tej és a tejtermékek árait. Minden légúti betegségbe belejátszanak a tejtermékek. a leveles zöldségek. hogy a tej és tejtermék egyenesen káros. 182. kötet. mint ahogy azt híresztelik. hogy a legtöbb gyümölcs. ha a fogyasztók tömegei hirtelen elállnának termékeik vásárlásától. méghozzá nem is kevésről! Iszonyúan sok. hogy összes kirohanásuk csupán műfelháborodás.

hogy az rendesen fejlődhessen. hogy tiszta lenne az újszülött tüdeje. sem kielégületlenségre. a sebesség csupán másodlagos kérdés. hogy fogja vissza az ilyen ételféle­ ségek evését. Az ehhez szükséges vizsgálatokat és kísérleteket el lehet végezni a tejtermékek hirdetésére fordított dollármiliók apró töredékéből. hogy megtanuljuk. (a szakterület minden elfogulatlan szakértőjével összhangban). nem azt mondom. ugyanaz. Mucoprotein.nyálkafehérje" nevet adtak annak az anyagnak. sem vádaskodásra. nem akarom betiltani az állati eredetű termékeket. akik hajlandók megenni az általuk javasolt mennyiségben az ő tejtermékeiket. újra hangsúlyozom. A második csoportban már alacsonyabbak lesznek ezek a mutatók. A változások megfelelő irányá­ nak betartása a fontos. mint ami a túlzott tejtermékfogyasztás hatására szokott a nyálkahártyákra vastagon lerakódni. azaz . akár élnek. s a harmadik csoportban lesznek a legalacso­ nyabbak. és ott lesz a legmagasabb az RDSesetek százalékaránya is. ami a kisbaba apró tüdejét beborítja. Aki persze meg tudja ezt tenni. hogy azonnal és teljesen be kell szüntetni fogyasztásukat.. Semmi szükség ezzel kapcsolatban sem bűntudatra. vagy könnyedén átsiklik a dolog fölött. annak a legjobb. Állítom. s tekintse ezt az időszakot átmenetinek egy egészségesebb táplálkozási szokásrendszer elérése felé. fölkérem a tejipart. a harmadik csoport kismamái pedig semmit se fogyasszanak ezekből. emlékezzenek szavaimra. amit az RDS-ben elhunyt újszülöttek tüdejében minden eset­ ben meg lehetett találni. hogy a lehető legkevesebb kárt okozzák. Kérem. Egyben biztos vagyok: sohasem fognak megtenni semmi olyat. ami aztán ragacsos nyálkaként rakódik le a magzat kis tüdejé­ ben is. hogy szülés után meg tudja kezdeni a légzést. hogyan lehet ezeket egészségesebben belefoglalni az étkezésekbe úgy. (931 Ez a nyúlós. A tejipar vagy föl sem veszi majd a kesztyűt. ha a kismama alaposan korlátozná tej. Az előző és a mostani könyvben is szerepel majd állati termék étrendajánlatainkban. az első csoportba azokat tegyék. Ne értsenek félre. Szilárd meggyő­ ződésem. nyálkás fehérje. sem önsajnálatra. vagy e n g e m vádolnak majd meg valami egészen mással. mindez csupán kellemetlen lelki háttér megteremtésére alkalmas. a következő csoport csak a felét. Korábban tiszta légutakkal jöttek világra az újszülöttek. manapság viszont mindig kéznél kell lennie a megfelelő leszívókészüléknek a szülőszobában a kisbaba orrának és torkának kitisztításához. Osszák három egyenlő csoportra a jelentkező terhes nőket. amennyiben téved­ nék. a legkevésbé sem szolgálja az egészsé206 . Kihívom. De azt mindenkinek javaslom. ami a legkisebb mértékben is veszélyeztet­ né bevételeiket. akár halnak az ártatlan újszülöttek. hogy bizonyítsák be.várandós nők terhességük alatt magukba gyűrnek az ijesztgetések hatására.és tejtermékfogyasztását a terhesség időszakában. hogy az első csoportban fog előfordulni a legtöbb nehéz szülés. megakadályozva.

Akinek még ez sem lenne elég. szívbetegség (például szívinfarktus). a „ T e j " és az „Ártalmas hatások" címszava alatt. ha csak egy kicsit is tartanak olyan betegségektől. akikre itt hivat­ koztam. pajzsmirigybántalmak. De kérem. s évente annyi újabb jelenik meg.és vesekő. mint például rák. köszvény. mire az olyan közismert gyakorlattá válik a mindennapi életben. Ha ennyien meg tudták tenni. amit ide összegyűjtöttem. e könyv többszörösét tenné ki az esetben csupán ez az egy fejezet. akkor min­ denki képes erre. epe. amikor nekikezdtem ennek a fejezetnek. Az utóbbi csaknem húsz esztendőm alatt állati terméket alig fogyasztottam. s megszabadultam korábbi életem minden hajától. fehérvérűség. (csupán nyers tejből készített vajat és kevés tejfölt). lehet valami mindabban. az változtassa meg étrendjét mihamarább. Kövér voltam. azaz azonnal. közvetlen környezetemben tanúja lehettem hasonló „csodák" ezreinek. Akinek mégse lenne elég meggyőző mindaz. amit állítok. vagy tejterméket. s további megdöbbentő adalékokat fog találni az összesített szójegyzékben a „ H ú s " . hogy ő már rég élvezhesse az új életmód előnyeit. homloküreg-gyulladás. de az állati eredetű termékek fogyasztását mégis szorgalmazó szakembereket. Életem első huszonöt éve úgy telt. mint mondjuk a sebészek műtét előtti bemosakodása manapság. fülzúgás. érelmeszesedés. mindenképpen indítsák be a kedvező változtatásokat. céltalan. fáradt. ami szintén alig százesztendős újítás csupán. Aki viszont úgy gondolja. migrénes fejfájás. hörghurut. a nyájas olvasó is! 207 . aller­ gia. asztma. fekély. M E G J E G Y Z É S : A teljességre törekedtem. Külön kérem a magukat jóhiszeműnek valló. Az állati eredetű termékek ártalmasságáról annyi a tudományos anyag. iratkoz­ zon be a legközelebbi orvosegyetem könyvtárába. hogy mihamarabb frissítsék föl szaktudásukat. hogy naponta legalább háromszor ettem húst. ne személyemet kezdje ki. de írás közben föl kellett adnom ezt a célt. kérem. vala­ mim mindig fájt. ők bizonyára nagyon érdekfeszítőnek fogják majd találni a kifogásokat. tejet. egyik betegségből a másikba estem. magas vérnyomás magas vérzsír. címezze ellenvetéseit azon tudományos kutatók ezreinek. hogy erősen lecsökkentsék.gesebb életmód elérését. fülgyulladás vagy csontritkulás. vagy éppen teljesen abbahagyják az állati termékek fogyasztását. máj. cukorbaj. csökkentsék az állati termékek részarányát étkezéseik­ ben.(koleszterin-) szint. reuma. legalább ezen a módon. szklerózis multiplex. hogy túlzás nélkül állíthatom.és vese­ károsodás. annak tanácsolom. s bajától. De nemcsak velem történtek ilyen óriási változások.

Napjainkban kétszer annyi gyerek életét korlátozza és keseríti valamilyen idült betegség. Egy 1954-ben lefoly­ tatott erőnléti és állóképességvizsgán a gyerekek 58 százaléka nem ütötte meg a felállított mércét. életünk legnagyobb felelőssége. a bukottak részaránya 1978-ban már 86 százalék volt. A gyerekeknek a kicsattanó életerő szép példáinak kellene lenni. Megérdemli a szeretetet. Ök a j ö v ő ! Róluk gondoskodni. legravaszabb módszerekkel csábítanak. hogy előbb-utóbb beadja a derekát. Tőlünk függ. ám tegye. Feleségemmel. ami szívbetegség előjele. akkor százszor inkább fontos az a növekedésben levő szervezetnek. benne ébresztik föl a vágyat. Az ifjúság 75 százaléka túlsúlyos. a lehető legjobb testi-lelki egészségről. mint akár csak huszonöt évvel ezelőtt. Fáradhatatlanok újabb és újabb trükkök kiagyalásában. velük törődni. Végtelenül fontos és óriási ez a felelősség. pedig egyáltalán nem mindegy. gyermeke életéről van szó. 1983-ban a gyere208 . hogy a gyerek erőtől duzzadva. de a valóság sajnos egészen más. 42 százalékuk vérzsírszintje magasabb az „elfogadható" értéknél. ha az őrzésére bízott ártatlan életről.Legféltettebb kincseink gyermekeink. szíve joga. Pedig ez lesz az ára annak. hogy nem óhajtja életvitelébe beleszőni az egészség építőelemeit. s nincs szívmelengetőbb érzés. A gyerek egészsége számukra nem is téma. saját élete. A csábítás hatalmas. amelyet — úgy tűnik — állandóan fenyeget a külvilág. sőt követelésnek a szülő ne tudjon ellenállni. Ha a felnőtt úgy dönt. Marilyn-nel így gondolkozunk erről. Egyenesen a gyermeket veszik célba. egészségesen tölti-e élete legszebb. legfontosabb napjait. Nemegyszer nyomasztó és roppant fárasztó. Ha fontos a táplálék minősége a felnőtt ember számára. vagy egyik betegségből a másikba tántorogva tengeti gyermekéveit. mint a viszontkapott gyermeki szeretet. Ugyanezt a vizsgát megismételték később is. ez tetteink legfontosabb hajtóereje. A Terem­ tő ajándéka az ártatlan kisgyermek. felnőtt kora eléréséig a mi kötelességünk gondos­ kodni táplálásáról. De nincs joga ilyen könnyelműségre. hogy aztán az általuk mesterségesen szított. amit ők kínálnak. 98 százalékukban már föllel­ hető legalább egy olyan tényező. az egészségromboló termékek és szokások hivatásos terjesztői a legkifinomultabb. hogy kivé fejlődik. de makacsul kitartó gyermeki kérésnek.

hogy lás­ suk. és semmi más. az FDAnak az emberei törtek lándzsát az enyhítések mellett. A helyzet tehát roha­ mosan romlik. hogy a sós étel magas vérnyomáshoz vezethet. beteges gyermek oly gyakori. fülgyulladást. Fülük botját sem mozdították. Az a legijesztőbb. Helytelen ilyesmit könnyedén venni és a tü­ neteket valamilyen orvossággal elnyomni. elhízás. Amerika két legnagyobb bébiétel-gyártója a közvélemény kereszttüzébe került. láz. mily gátlástalanul mérgezik a j ö v ő nemzedékét saját hasznuk érde­ kében. Rák! Valami bűnt követtek el. Vagy 130 elszomorító esetből álló sorozat után. és így tovább. Végül csak 1984-ben voltak hajlandók bevezetni változtatásokat. megfázás. és semmi meg nem tudja állítani őket.kek 99 százaléka n e m tudta teljesíteni a „Presidential Physical Fitness Award" (Testi Erőnlét Elnöki Díja) követelményeit. köhögést. a Kongresszusban megpróbáltak egy új törvényt elfogadtatni. eldugult orrot. amelyiknek a közegészség óvása lenne elsődleges föladata. (fejlődé­ sük megtorpant. torokfájást. hiszen közismert. hogy már a szakértők is hétköznapinak hiszik ezt. de alaposan enyhítették a kezdetben megfogal­ mazott követelményeket. romló fogak. A legtöbb gyermekorvos „közönséges gyerekbetegségnek" nevezi a lázas meghűlést. a hatóságoktól nem kaptak határozott utasí­ tást. nyomatékos és határozott 209 . emésztési rendellenességek. Az F D A jelentése szerint is „a módosítások alapvetően a gyártók javaslatait tükrözték". amely szigorúbban szabályoz­ ta volna a csecsemőtápszerek minőségét. szép. amit velük művel­ nek. Azt mutatják. sőt meg is betegedtek a kisbabák). egészen a legszörnyűbb végkifejletig. tüdőgyulladás. gyenge látás. nekijobban megfelelő ételhez nem jut. Az okot kell megszüntetni! Hogy gyermekeink a kicsattanó egészség példái lennének? Sajnos nem ez a jellemző. hogy manapság rák okozza a legtöbb gyermekkori halálesetet. Az új törvény végül 1982 júliusában lépett életbe. a CSPI (Közérdekű Tudományos Központ) újabb. egyre több köztük az orvosi eset. Babaétel. Az élelmiszerek gyártói a tettesek. a betegségek annak következményei. íme néhány példa viselkedésük megértéséhez. Épp annak az országos intézménynek. hacsak a törvény ereje nem — én legalábbis kizárólag ebben látok némi reményt. nem ők tehetnek róla. s csak legyintenek rá! Pedig nem kellene an­ nak lennie! Ezek a „mindennapi" tünetek a test jelzései. A szerencsétlen újszülött olykor csak ezt kapja. cukorbaj. Mondhatom. csökkentsék egyes készítményeik túlzott sózását. hogy valami nincs rendben. mondván. a rákig. hogy ily szörnyen lakolnak? Nem. A gyenge. Csecsemőtápszer. Olyan betegségek dúlnak soraikban. amit a silány minőségű tápszer okozott. Az 1970-es években a Gerber és a Beechnut. hasmenést. mint szívbaj. idegkimerültség. még hosszan lehetne sorolni. Arra kérték őket.

hanem mert ehhez a leg­ könnyebb hozzájutni. cukros. s ami a test semmilyen igényének kielégítésére sem alkalmas. Senki más. így áll elő a torz helyzet. hogy szülőt és gyermeket egyaránt lépre csaljanak. ugyanakkor tápláló. amiben éppenséggel gyümölcs­ lé volt a legkevesebb. . a kereskedő számára viszont a legki­ sebb hasznot. A halott étel nem csupán csapnivaló ennivaló. hanem nagyon is sok köze van pénzhez. csakis mi magunk tudjuk megóvni szeretett gyermekeink egészségét a fenyegető legnagyobb veszedelemtől. közös fellépés szükséges. De nem akarom a reményt is elvenni. m e r t . Ilyen táplálékon szeretnék fölnevelni gyermekeiket? Nem? Pedig az élel­ miszeripar milliós hirdetései és fizetett „hiteles szakértői" mind azon fáradoznak. haszonhoz. hogy legyen mód a változtatásra. hogy olcsó és egészséges táplálékok helyett az emberek többsége inkább silány. sőt mérgező. hogy testünk számára az eleven. N e m mintha annyira jó lenne. ha velük akarunk szót érteni! Egyébként 1984.fölszólítására. Aránylag egysze­ rűen termeszthető. vagy agyonsózott „ter­ méket" gyártanak belőle. Igen. mivel ez hozza a legnagyobb hasznot. igénytelen növény. Megkövetelik a szabatosságot. mi? És egyáltalán nem egyedi esetről van szó. de silány „gyorskoszt" ételkészítmények fenyegetésétől. történelmük legmagasabb büntetését kellett kifizetniük. és zsíros.tiszta almaié" fölirattal árultak olyan mesterséges adalékokkal teli folyadékot. hogy mára már egészen elkopott a „ j u n k food" a „silány étel" kifejezés. ami nem képvisel semmi valós tápértéket. Szóval nyugodtan küldjük el csak a srácokat suliba. amit kínál­ nak. a vonzó. Annyit használtuk. 250 000 dollárt. ásványi anya- 210 . de ehhez kellő elszántság és határozott. Nézzük például a burgonyát. Következésképpen sokkal körülményesebb hozzájutni. a Pal-Pacific Poultry és a Beaumont Poultry cégekről van szó. reklámhoz. És ezt szánják ők gyermekeink táplálékául! Iskolai étkeztetés. szinte minden napra jut ilyesmi. amit jószerivel már nem is lehet eledelnek nevezni. nem is annyira egészségtelen mindaz a vacak. Határozzuk meg újra a silány étel fogalmát. hadd ehessenek ott egy kis rothadó pipit. roppant módon vigyázni kell. H o l t táplálék. ráadásul mé­ regdrága pótlékokon él. Az amerikaiak által elfogyasztott tápláléknak több mint fele ilyen étel. Furcsa ellentmondás. friss. főleg növényi táplálék hozza a legtöbb. halott valamennyi olyan étel. s hogy bebizonyítsák. értéktelen. amúgy is fekete év volt a Beechnut számára. minden sarkon árulják. mert hamis időpontot bélyegeztek termékeik bizonylatára. pedig ezt nem okos tréfára venni. 1985 januárjában két kaliforniai baromfifeldolgozó üzem működését fölfüggesztették. Ezt kínálják mindenhol. amit a földolgozás során megfosztanak minden természetes értékétől. Viccelődünk is vele. Volt már pozitív példa is! Kell. Ne maradjon ki nevük sem.

vajat. abból k i l e n c kínált sokszorosan földolgozott. zsiradékban kisütött burgonyának egy másik előrecsomagolt „leszármazottja" még. Mennyibe kerül? Legföljebb fél dollár kilója.gokban és vitaminokban gazdag. Fél dollár helyett viszont nyolc dollár kilója. s nem csupán a pénzünket. esszenciális aminosav. szénsavas üdítőt. szárítva és mélyhűtve tárolva. amit szappanfőzéshez. most akarnak megint lépre csalni a vacak édességeikkel. majd forró olajban kisütve elveszti minden értékét. No meg kukoricapehely készítéséhez. a Charlie Brown legújabb egyórás műsorát. S kiket vesznek leginkább célba hirdetéseikkel? Természetesen azokat. kezeletlen kukoricaőrleményből indultak ki. ami a földolgozással jár. 211 . A kukoricaszemeket először lúgba áztatják. Aztán forró gőzzel kezelik. John Kellogg egy vegetáriánus gyógyhelyet vezetett Battle Creek mellett. vagy további harminc összetevőt tartalmaz. mindenhonnan. ha tudná. tejet. színes zacskóba csomagolva. elvétve még öngyilkossághoz is. hogy már fiamnak is föltűnt a dolog.és tartósítószereket. tojást. Meg is jegyezte: „ U g y e . áz eredeti ár húsz-huszonötszörö­ séért tudják eladni. nyalókát. nézném vele együtt kedvenc tévésorozatát. „tiszta" ételek után kutatva ő fejlesztette ki az első cereáliát. „ c o r n flakes". csokoládét. cereáliát. vagy műselyemgyártáshoz használnak. ártatl n gyermekeinket. Ugyanennek a j o b b sorsra érdemes. s föllelhető benne mind a nyolc lényegi. fölmelegítettek és megszárítottak. Mi leszünk ezek a balekok. Lejegyeztem. Röviden ismertet­ ném. Az eredeti készítmény aránylag ártal­ matlan volt. Ugyanez a krumpli hasáb­ ra vágva. ma­ napság nevében miféle pancsolmányokat gyártanak. igaz?" CEREÁLIA (GABONAKÉSZÍTMÉNY) REGGELIRE — ÖSSZTŰZ A G Y E R E K E K EGÉSZSÉGÉRE Az 1800-as évek végén Dr. cukorral agyonédesített gyárt­ mányt. de így. magyarul „kukoricapehely" néven. kiadást. ugye valakinek meg kell fizetni azt a rengeteg vesződséget. akik legkönnyeb­ ben elcsábíthatok hazug ígéretekkel és mesterséges ízekkel. majd újabb áztatás következik. De Dr. a legkülönbözőbb vegy. Kellog azonban motollaként pörögne sírjában. a röpke egy óra alatt tizenegy hirdetéssel szakították meg az adást. Annyira túllőt­ tek a célon. amikor megetetik velünk undorító készítményeiket. akiknek fogalmuk sincs az egészséges táplálkozásról. egészségünket is elveszik. papa. Kivédhetetlenül záporoznak csábosán hazug reklámjaik. még jól meg is sózva. ugyebár. Hát igen. amivel valaha rendelkezett. ugyanabba a maró anyagba. Egészséges. Michigan államban. A minap megkért a fiam. amit folyóssá tettek.

csaknem fele. mesterséges színezékek. ami oda van írva? Nem csoda.) Érthetőbbre átszámolva kiderül. mondjuk a rengeteg különböző címkéjű doboz közül a Kellogg féle Fruit Loops gyártmány. Talán fölösleges elsorolnom.8 százalék a cukor. hogy készen álljon a vegyszeres fürdőre. (1 ounce egyenlő 28. Sajnos nem kukorica. aminek tömény változatán még a kórokozók sem élnek meg. s további 42. cukor. hanem — a hidrogénezett zsi­ radékot az avasodástól.35 grammal.2 százalék a liszt. rosttól. mesterséges. Szárítás után nagy nyomás alatt hatalmas görgökkel hengerlik laposra a pépet. ami egy ille­ delmesebb megnevezése az igencsak ártalmas telített zsiradéknak. Leginkább egy rossz vicc. Aki igazán kíváncsi a cukor gyilkos természetére. amit „gondos" kezek azért kevernek hozzá. ami alig több. Te jó ég. pontosabban 45. grammot. Tekintsünk körül egy élelmiszerboltban. míg az adagot ounce-ban adják meg. Hogy a felét sem értik annak. egy beteges. milligrammot írnak ki. nem pótolják a természetes anyagokat. vitamintól. hogy szikrát hányjon tőle az egyszerű ember szeme. Vagyis 88 százalék már eleve csak finomított cukor és finomított liszt. enzimtől. hisz szándékosan fogalmazták olyanra. ásványtól. Tehát 45. halott holmi. B H T (butilénezett hidroxitoulol) a következő. nem a fogyasztót. Mindezek használhatatlanok a szervezet számára.8 százaléka finomított fehér cukor. hanem az ezekből készített finomliszt. aminek során adalékanyagokkal és tartósítószerekkel telítik. Aztán található még só. így lesz a hajdani életteli gabonából a halál ügynöke. Azért megpróbálom lefordítani. de ételnek a legkevésbé. s csak az az élettelen anyag marad. Sok mindennek lehetne nevezni az egé­ szet. Összezagyválják már a mértékegysége­ ket is. hogy bedőljön az omladozó fal. az a vegyszer. Ebbe beletartozik némi hidrogénezett növényi olaj. szervetlen vitaminok és szervetlen ásvá­ nyok. majd pörkölik és hőkezelik. miután a „finomító" eljárás során megfosztották minden természetes értékétől. töltőanyagok.ezúttal cukros szirupban. vagy John Yudkin Sweet and Dangerous (Édes és életveszélyes) című könyvét. mint színtiszta keményítő. olvassa el William Dufty Sugár Blues (Cukorsirató). Mert senkinek kétsége ne legyen. Továbbá szerepelnek benne egyéb tartósítósze­ rek. meny­ nyi kárt okoz ez a táplálékként tökéletesen értéktelen. ahogy az új tapéta sem tudja megakadályozni. és ezt tömjük a szerencsétlen gyerekekbe minden áldott reggel? De a maradék 12 százalék is érdemel pár szót. s 212 . hogy a készítmény legfontosabb összetevője. búza és zab. kizárólag a pénzünkre utaznak. gusztustalan tréfa. ajánlom. A polcokon a cereáliakészítmények foglalják el a legtöbb helyet. hogy megóvják — ó nem. a mi kárunkra és a mi költségünkre. Nézzük meg a — törvény által szerencsére kötelezően előírt — feliratot. hogy elvegyék a kedvet az ilyen okvetetlenkedő olvasgatástól. mit is tartalmaz.

Remélhető­ leg valóban csak emlék. mert roppant kényelmes. s valószínűleg örökre szóló emlék marad. mert úgy hiszem. évi négy és félmilliárd dollárról van szó! Apró ajándékok. gyermekeink egészségének biztosításáról v a n szó. ha legfontosabb dol­ gunkról. ne eléged­ jünk meg harmadrangú. meg kell nedvesíteni. Ne vásárolják meg. az ameri­ kai Nyugati Part egyik egyetemén: kísérleti patkányok egy doboz „Fruit Loops" kukoricapelyhet kaptak. mivel ók maguk is nagyon j ó l tudják. ám értéktelen. A reklámföliratokon hirdetett „vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított" gyártmány talmi. Aztán a másik. ez lesz egyben az utolsó ilyen doboz. s a szerencsétlen áldozatok. A papírdobozt megették. olcsó trükkökkel. Bűzlik. Edward Taub mesélt egy kísérletről. ami eladja az amúgy egyáltalán nem válogatósságukról nevezetes patkányoknak sem kellő élelmiszert? A reklám. a tartalmát meghagyták! Hihetetlen? Egy szippantás. mert csak a kereslet megszűnése tud véget vetni a gyártók gyalázatos garázdálkodásának. élelmiszernek szánt. A gyomorban megalvadt tejből csak a kicsapódott túró marad ott. ha minden a nya­ kukon marad.ráadásul ócska. és meg fogják érteni a patká nyokat! Mégis mi az. mint egy vegyszerlerakat. hogy boldog. kihalnak. aminek ered­ ménye végül is nem került nyilvános közlésre. kedvenc rajzfilmfigurák a szemkápráztatóan színes dobozokon. betegségmentes gyermekkort adó étele ket készítünk számukra! Keressük a kiválót. a megfelelő étel társítás legfontosabb alapszabálya. ha a kutya sem veszi agyonreklámozott. Pár éve történt. az dugja be orrát egy frissen fölnyitott cereáliás dobozba. hogy keményítőt és fehérjét ne fogyasszunk egyszerre. A cereália meg elsősorban keményítő. A cereália önmagában ehetetlenül száraz. a gyomorban kicsapódik. az első osztályút. hogy egyáltalán le lehessen nyelni. Aki megrázóbb élményre vágyik. a kisgyerekek már lépre is mentek. a gátlástalan. A szülők közös. s tudjuk. időt takaríthatnak meg vele. hogy készítményeik semmirevaló kacatok. Mert komoly pénzről. Folyékony táplálék emésztésekor először mindig mindig a víz szívódik fel. az első szippantás orrfacsaró és gyo­ morfölforgató lesz. határozott föllépése sikeresen elűzte a kábítószerkufárokat az iskolák környékéről. Ne vásárolják meg! A szülők rendszerint azért veszik. Csak hasonló közös akció vezethet eredményre a halott ételek terjesztői ellen is. De milyen áron? És milyen időt? A gyerekek igazán megérdemlik azt az időt. valójában halott készítményeiket. egy roppant nehezen emészthető fehérje. mielőtt annak tartalmát gyermekeinek felkínálná. amit kinyitnak. halott ételutánzatokkal. De eltűnnek. hazug hirdetések. Hamis értékkel (s ráadásul kevesebbel) akarják pótolni az elpusztított eredetit. amit arra szánunk. Mivel szoktuk leönteni a cereáliát? Tejjel! De a tej lenyelve nem marad folyékony. 213 . A már említett Dr.

mert időközben teljesen kiment a fejéből. közös fellépés ellen tehetetlenek a gyártók. hogy Dr. mint ahogy azt szeretnék. kétségbe­ esett védekezésükben a legvadabb hazugságoktól sem riadnak vissza. Kétel­ kednek? N e m csodálom. amivel szegény gyerek gyomra hosszú órákig birkó­ zik. ahol Dr. (Bizonyára azért. aki hajlandó a szócsövükké válni.és a cukoripar érdekében tett tanúvallomást. hogy annyi a nyafogós. hál' Istennek kb. hogy miért is kapta annak idején az orvosi diplomát. másra már alig fog maradni.Ha ehhez még — szokás szerint — gyümölcsöt is adunk. hogy az iskola legszörnyűbb hete mindig Halloween utánra esik. valamint a Kellogg és a Nabisco vállalattól. tökéletes élelmiszer nem létezik. abból olyan pokoli keverék lesz. én sem akartam bevenni. Igaz. továbbra is veszélyesek. a 'vidám'jelző j o b b a n illik hozzá!" Kitalálnák. Stare a cereália. A gyerekek egyszerűen kibírhatatlanok. hogy egyes kísérletek szerint cukor fogyasztása m e g n y u g t a t j a az ifjúságot. V a n esély a cereáliák visszaszorítására. még bőszebb reklámhadjáratokat folytatnak. Azt mondják. harvardi tanszéke pedig jelentős és nyilvá­ nos anyagi támogatást kap a Cereália Intézettől. Victor Herbert nevű „szakértő" védelmébe vette a cukrot. 25 százalékkal csökkent a fogyasztás a hetvenes évek elejéhez képest. ez az egyik legújabb — és legképtelenebb — jelmondatuk. de nincs tápértéke? Ugyan kérem. N e m sajnálják a pénzt. 1983 szeptemberében a „ D o n a h u e Show" című népszerű tévéműsorban egy Dr. Frederick J. kitől idéztem ezeket a badarságokat? A cukoripari tröszt vezérigazgatójától.. hogy a cukor csak üres kalóriát ad. vagy a cereáliagyártók koordináló bizottságnak alel­ nökétől. hogy nem mindenki annyira buta és hiszékeny. mig meg nem tudtam. becsavarodnak az ünnep alatt befalt rengeteg édességtől!" 214 . Az alkalom egy kongresszusi meghallgatás volt. s elmondhatom. aki a Táplálkozástudományi Tanszék megalapitója a Harvard Egyetem Köz­ egészségügyi Karán. Kezdik már érteni a csíziót? Biztató azért tudni. amikor az egyik néző közbeszólt: „ T a n á r e m b e r vagyok. még az anyatej sem az.. ahol már visszaesés mutatkozik. lefizetnek bárkit. netán a cukrászcéh cégéres nagymesterétől? Egyiküktől sem! Nem hiszem. Stare tiszteletdíjakat. Ez a birkózás elveszi minden energiáját.) Tanult doktorunk épp azt fejtegette. Az elszánt. „ S z e r i n t e m az emberek kockázat nélkül megkettőzhetnék napi cukor­ fogyasztásukat. kezelhetetlen gyerek. Stare úr tette. P é l d a . hogy valaha is rájönnének! Szabad a gazda? Ezt a kijelentést Dr. Ilyen étkeztetés mellett nem csoda. Semmiképp nem nevezném a cukrot értéktelennek. „Használj igazi cukrot. ha j ó t akarsz!". e r r e a cukoripar.

az orvosok csak azért folytatják oly kitartóan a kezelést. ami nekem erről eszem­ be jut? A sír mellett két gyászoló beszélget: — De legalább nem volt komoly baj." Ez utóbbit a Természetes Hygiénia már csaknem egy évszázada hangoztatja. sőt. A The N e w England Journal of Medicine napjaink egyik legtekintélyesebb orvosi szaklapja. már születéstől kezdve. a gyógyítás hatásfoká­ nak javítására tett minden próbálkozás eredménye egy szóval értékelhe­ tő: kudarc. akkor a rákot teszik felelőssé a bekövetkezett halálért. azóta is többször bevetették. Amúgy az idézetek — gondolom — önmagukért beszélnek." ." „ H a r m i n c ö t évnyi. hogy az ember gyakran arra gyanakszik. törvénytele­ nül. általában szenzációsan tálalt gyógyulási esetek ellenére a tudomány még egyáltalán nem tart ott. másképpen számon kérnék rajtuk a rákkutatásra költött milliárdokat. persze már csak apró szedésben: a meggyógyult beteg hamarosan elhunyt tüdőgyulladásban. mint a gyógykezelés. az iraki kurdok ellen is. A gyógyulás oly ritka. mér­ gekkel. Nem. legutóbb — állítólag — Afganisztánban is. Itt van például a Los Angeles Times 1979. Ha ez a csoda megtörténik. a kutatásba ölt dollármilliárdok és az „újabb áttörésekről" időnként szárnyra kapó hí­ resztelések ellenére a helyzet egyelőre csak bonyolódik. hogy a rákkal kapcsolatos szemléletmódunk szorul alapvető változ­ tatásra. Elnevezése: „ N i t 215 . és minden esetben iszonyú pusztítást végzett.RÁK GYERMEKKORBAN Mindent meg kell tennünk a rák elkerülésére. Mustárgázt az első világháborúban alkalmaztak először. beszélnek. ha nem (ez a végkifejlet sajnos sokkal gyakoribb). ha valaki túléli ezeket a test természetes folyamatai ellenére történő durva beavatkozásokat. hogy kijelenthet­ né: a rák gyógyítható betegség." Végül: „A megelőzés sokkal ígéretesebb területnek tűnik.E kudarc okait gondosan meg kell vizsgálni. hogy tény­ leg csoda. szeptember 21-i számában olvasható az első közlés rák kemoterápiás. ami elvitte szegényt! A kutatásban elért eredményekről csak beszélnek. de könnyen lehet. Ebben jelent meg egy átfogó tanulmány. A Journal of the American Medical Association (az Amerikai Orvosi Egyesület folyóirata) 1946. Talán ismerik a rossz viccet. azaz vegyszeres kezeléséről. A rák kezelése annyira kíméletlen eszközökkel folyik. Utána.. február 2-i számának szalagcíme: K I Z Á R Ó L A G GYÓGYSZER G Y Ó G Y Í T O T T A KI A RÁKBÓL. a cikk végén. amelyik az 1950 és 85 között folytatott rákkutatás eredmé­ nyeit összegezte. s bár az 1925ös Genfi Egyezmény eltiltotta. Puszta szóbeszéd az egész. mert félnek. mert az itt-ott feltűnő egyedi. sebészeti kimetszésekkel. s elég világosan. Ebből idézek: „A rák gyógyítására tett erőfeszítések ellenére a leggyakoribb klinikai kimenet továbbra is a halál. úgy tűnik. gyilkos ionizáló sugárzással. akkor' a gyógyulást a kezelés javára írják.

rogén-mustár gyógymód". akkor aligha jutott volna bárkinek is eszébe. vegyszertől csöpögő. Ha nem állt volna rendelkezésre. hogy talán az élclap „ T ü c s ö k és bogár" rovatát olvassák. 216 . Életem legmegrázóbb olvasmánya volt. képtelenségnek tűnik. T u d o m . mint semmire sem alkal­ mas. Egy tizenéves fiú írta le halála előtt saját szörnyű élményeit egy Oncovin-kúráról. levegő. semmire sem hasznosítható. Azért említettem részletesebben a rákot és kezelését. pihenés. hogy megelőzzük magát a betegséget. bevethetetlen vegyi fegyver. Miért ne lehetne akkor javítani a gyerekek táplálkozásán? Nincs erre alkalmasabb időpont az azonnalnál! A rák elkerüléséhez a gyerek szüleitől kaphatja a legnagyobb segítsé­ get. amiket az élelmiszeripar lépten-nyomon igyekszik ránk tukmálni. hogy egészségessé tegyék. Minden (tízna­ ponként megismételt) injekció után azonnal kezdődnek és vagy nyolc órán át tartanak a mellékhatás heveny tünetei. több kiváltó oka lehet a ráknak. ugyanakkor na­ gyon veszélyes sugárzó hulladék. hogy ilyen célra próbálja meg fölhasználni. Vagyis gyógykezelés címén törvényesen hasz­ nálhatják ezt az egész világon betiltott pusztító vegyi fegyvert. Mit szólnának. hogy az étrend köztük az egyik legfontosabb. közvetlenül érbe fecskendezve adják be. Intravénásán. Ahogy egészséges embernek nem válik hasznára a mustárgáz. A kezdet kezdetétől el kell követni tehát mindent. Nehéz megbarátkozni a gondolattal. Észbontó! Oncovinnak hívják az egyik mustárgáz-hatóanyagú rákellenes szert. akár egészséges. Olyasmi ez. Tudjuk. ha az egészség építőelemeit így hirdetném: táplálék. s a szülő ezzel teheti legtöbbet gyermekéért. hogy elkerülhető legyen a mustárgázkezelés és társai. a rák születéstől kezdve fenyeget. sótól maró. testmozgás. bármily fondorlatos „szakértői" magyarázatok is kísérik. holttá feldolgozott egészségpusztító és rákkeltő ké­ szítményektől. hogy megértes­ sem álláspontom lényegét. és így tovább? Bizonyára úgy gon­ dolnák. azt sem kezdeményezte volna senki. hogy gyilkos. A gyereknek szüksége van erre a védelemre. s nem is orvosi közleményből van róla tudomásom. akár beteg valaki. Az élet fönntartásához az egészség összetevő elemei szükségeltet­ nek. mint az élelmiszerek sugárkezelése. a legtöbb gyermekhalált a rák okozza. víz. halálos mérget adnak halálos betegnek a célból. a mustár­ gázt. hogy ne is legyen rájuk soha szükség. Hosszú távon hajullás és egyéb testi-lelki bántalmak kísérik a keze­ lést. E tortúra kínszenvedéseit nem saját kútfőmből merítettem. ugyanúgy a betegnek sem tehet jót ez a gyilkos szer. mustárgáz. de kétségtelen. ha nem állt volna ott a rengeteg. A szülő tudja leginkább megvédeni őt a cukortól ragadós. hányás és pokoli rosszul­ lét.

A. hogy ilyen kérdés egyáltalán fölmerült volna ben­ nük. Vigyázat! Tudják mi lenne ez? Hamburger.A leggyakrabban fölmerülő kérdés. akik a táplálkozástudomány hivatásosaival és az étrendszakér­ tőkkel karöltve azzal a jelszóval terjesztik termékeiket. Az iskolai étkeztetéshez is egyre több köze van az élelmiszeripar gyár­ tóinak. ösztönös. amikor gyermekeinket lépten-nyomon fenyegetik az egyre nagyobb teret nyerő. hogy rákapassa. sült krumpli. több csonthéjas. (Egyesült Államok Mezőgazdasági Hivatala) egy biztató. földolgozott. rászoktas­ sa a gyerekeket vegyszeres. amióta csak belevágtunk a Test­ kontroliba ez volt: „ H o n n a n tudjam. akkor rá 217 . hogy nap mint nap. Nem csoda. több földi­ mogyoróvaj alkalmazásával följavítani a gyermekétkeztetés minőségét és csökkenteni a rákkeltő zsírok fogyasztását. reggeltől estig mást se egyenek. S. amelyet Amerika bármely városában úton-útfélen mindenhol kínálnak. D. Ismerjük a helyzetet: a feldolgozóipar azon töri magát. anélkül. mellyel őseink erős és egészséges nemzedékek tízezreit nevelték föl előttünk. utcai bódéból vagy út menti étteremben. hot dog. aki tisztában van e holt táplálékok és a megromlott egészségi állapot közti közvetlen összefüggéssel. amelyek legfőbb összetevői a mesterséges töltőanyagok és a telített zsírok! Amikor a U. Ma viszont annál több ok van az aggodalomra. halott és halálos készítményeik fogyasztásá­ ra. (nem sok sikerrel). de valójában egyenesen méregként hatnak a fejlődő szervezetre. és megpróbálta több mag. kezdemé­ nyező lépést tett. vagyis az a silány gyorskoszt. hogy olcsóbb de táplálóbb étkeket akarnak biztosítani gyermekeinknek. Az éber szülők minden erőfeszítése ellenére a hírverés folyamatosan erőlteti saját mérge­ ző gyártmányait. A kereskedelmi érdekek által befolyásolt hírverések ellentmondó ismereteket záporozó áradatában elveszítették korábbi biztonságukat. hogy mi lesz jó a gyerekemnek?" Vérzik a szívem ezekért az anyákért. ha nyugtalan a gondos szülő. biológiailag öröklött tudá­ sukat. halott ételek. amelyek csábítóak. hogy kényszeres kötődést építsen ki. pizza.

lelki fejlődést! Sokan kérdezik. Kedves Diamond Bácsi és Néni! Anyukám úgy hét hónapja vette meg a könyvüket. Natália (ő a másik húgom. Amikor kiolvas­ ták. szinte mindet. hogy mi kárt tesz ereinkben a só. például mi is. Róbert S. hogy a felnövekvő új nemzedékek erősek és egészségesek legyenek? De hogyan válhatnának erőssé. (A palacsintához búzaliszt is kell!) Vannak. de az biztos. He­ tente körülbelül egyszer megyünk oda vásárolni. hogy saját népe gyermekeit egészséges és tápláló iskolai étkeztetésben részesítse? Nem inkább azzal kellene törőd­ ni. július 28-án. Először hadd válaszoljon helyettem egy levél. amelyet egy tízéves kislány. lehet benne valami. hogy fegyveres ereje az egész világot szemmel tartsa. Mendelsohn véleménye szerint például nagyon is az. de sokan vannak. hogy ellene vannak a tejnek meg a húsnak. vagy a Baskin Robins éttermekbe. ahogy Patrícia (ötéves testvérem) szokta mondogatni. hogy palacsintasütéshez használja. hogy fönnáll egy furcsa. Ohio) 1986. Szeretettel: Gina Barlotta tízéves Tegyül föl. Edward A. ha törik. Kérdem én. íratlan „szabály". kilencéves) soha nem ette meg a zöldséget. Azt mondták. Itt. bizonyos Gina Barlotta írt. ha szakad. Nem tudom.é t r e n d alkalmas-e gyermekek táplálására. Ott inkább műtejét árulnak. (Columbus. „ d e legalább nem mindennap". Azt is elmagyarázták nekünk. (Or­ s z á g u n k két leghaladóbb szemléletű gyermekorvosa. hogy a maguk étkezési módszere az igazi. vajon a T e s t k o n t r o l l . hogy elkezdünk aszerint enni. Csak azt nem lehet tudni. meg szentjánoskenye­ ret. Néha ugyan beté­ rünk a Dunkin Donuts. a cukor. Columbus-ban v a n egy natura élelmiszerbolt. akik nagyon is így gondolják. amióta így főzünk odahaza. (kivéve a limababot). Szüleink általában nem szoktak diétás meg más ilyen fogyókúrás könyveket vásárolni. ami kimondja: márpedig a gyerekeknek mindenképpen kell húst adni. elhatározták. Taub és Dr. ha táplálkozásuk ezt nem teszi lehetővé? Az értéktelen táplálék aláássa a testi. meg a sok hús. ha arra képtelen. Még az ötéves kistestvérem is bármikor elmondja. s velem együtt bizonyára mások is: hogyan engedheti meg magának egy nemzet.kellett jönnünk. de már ő is megszerette. hogy azok is a maguk könyve szerint csinálják-e. fejből! Hosszú kocsiúton sokszor magától is mondja. A m a m a azért veszi a műtejüket. hogy a T e s t k o n t r o l l alkalmas gyerekek táplálására is. de a magukét megvették. akik nem hiszik.) Node hogyan lehet ezt összeegyeztetni a gyerek életvitelével? Az elsődle218 . Dr. ki hozza az ilyen rendelkezéseket.

Fogyasszunk brokkolit. tehát gyümölcsöt. ami a gyerek életét fenyegeti. hogy a Természetes Hygiénia már vagy nyolcvan éve hiába hangoztatja mindezt. 5. A gyermekkórházak étrendje legalábbis ezt tükrözi. Kerüljük az elhízást. zöldséget és a teljes szem fölhasználásával készült gabonakészítményeket. rostszegény. akiknek elsődleges feladata lenne a fiatalok egészségének védelme? Nem. 6. mindezekre a kérdésekre tagadó válasz adható. Együnk több nagy rosttartalmú ételt. sós vagy éppen cukros táplálék ellen. gyümölcsből ne hagyjuk ki a sötétzöld és mélysárga színűeket sem. Csökkentsük a zsiradékbevitelt. különösen ami az állati eredetű zsírokat illeti. 3. Erősen fogjuk vissza alkoholos italok fogyasztását. 4. 7. az Amerikai Étrendszövetség hatáskörébe tartozik. így 219 . karalábét. mert ezek gazdagok A-vitaminban és C-vitaminban. a rák. amit az iskolásokra erőltetnek? Hogyan áll összhangban az iskolai ebéd a rákellenes ajánlásokkal? Sehogy! Az iskolák és közkór­ házak étrendje egyaránt kizárólag az AD A. füstöléssel illetve nitrátokkal tartósított élelmiszereket. ha a fenti ajánlások korábban kerülnek széles nyilvánosságra? Ugyanakkor bizta­ tó is a helyzet. hogy a rák és az étrend egymással összefügg. Az ajánlások követése a mindennapi étrend összeállításában lecsökkenti a rákos megbetegedés valószínűségét. karfiolt is. ezek szerint kontrollálni lehet a rákot is! Csupán mindennapi gyakorlatunk áll még nagyon messze ettől. (Figyelem! Sok köhögéscsillapítónak is igen magas az alkoholtartalma!) Mind a hét fenti ajánlás megtalálható a Testkontrollban is. tartósított. Hány életet lehetett volna megmenteni. mégsem volt foganatja. Nézzük hát először az ACS. kelbimbót.ges veszedelem. Az aján­ lásokat az alábbi megjegyzéssel is szükségesnek tartották kiegészíteni: „Bizonyítékok állnak rendelkezésre. Zöldségből. az Amerikai Rákszövetség étrendre vonatkozó tanácsait. zsíros. 1. Milyen ételeket kapnak a gyerekek közétkeztetés címén? Miért nem lépnek föl komolyan az állott. vagy az élelmiszerek gyártóit védik? Fölemelik-e hangjukat a táplálkozástudósok és étrend­ szakemberek. 2." Szomorú. káposztát. Kinek az érdekeit tartják szem előtt? A fogyasztókat. Csak mérsékelten fogyasszunk sóval. de még az A D A is tesz a rák megelőzésére közrea­ dott ajánlásokra.

Csak sokakat elbizonytalanítottak a ránk zúduló ismeretözön ellentmondásai. hogy megkönnyítsem a dolgukat. amilyen hamar csak lehet. vesse azt össze még egyszer a rákellenes ajánlásokkal. különösen ami a kicsiket illeti. hogy ezek után — a tanár szervezésében — előadásokat tartottak a többi szülőnek. hogy nekünk! Mindig is világos volt. illetve teljes gabonából készült ételt. megszünteti a rossz ételtársítás miatt korábban időnként jelentkező gyomorfájásokat. Meglátja. akik most szeretnének belekezdeni gyermekük életmódjának a Testkontroll elvei szerinti megváltoztatásába. hogy ez a mi felelőssé­ günk. Először is: mindig magukon kezdjék! Mi magunk is friss gyümölccsel indítsuk a napot. akik az eredmények láttán élén­ ken kezdtek érdeklődni a „ D i a m o n d módszer" iránt. illetve saját vacsoránkról van szó. Friss gyümölccsel. a kápráztató hirdetési csalikat. s ott jól meg is állták a helyüket az azóta eltelt évek folyamán. Az se csoda. amik oly könnyen lépre vi­ szik őket. szülőké. a szellemi teljesítőké­ pességet! Ismerőseink (Dale és Martha Kirstine) két gyönyörű kislányát például már hat hét Testkontroll étkezés után — a változásoktól őszintén megle­ pődött gyógypedagógus lelkes javaslatára — a kisegítő iskolából átvették rendes iskolába. és valamennyiüknek sikerült jócskán lefogyni. Fogyasszunk kevesebb tejterméket és húst. nekünk kell közösen föllépni kicsinyeink egészségének védelmében. nem beszélve arról. Hadd adjak néhány jó tanácsot azoknak a szülőknek. s akkor is ügyeljünk az ételek helyes társítására. Gyümölcsöt csak frisset és csak éhgyomorra együnk. szülők óvhatjuk meg fiainkat és lányainkat az ételek­ ben rájuk leselkedő mindennapi veszedelmektől. ezért inkább ráhagyták a választást gyermekeikre. Javítja a testi erőnlétet. olajos mag és teljes gabona bevonására is a gyermekek étkeztetésébe a zsíros állati eredetű készítmé­ nyek helyett. ám ezzel együtt a hangulatot is. Aki — valamilyen értetlen vagy rosszindulatú sugalmazásra — még mindig kételkedne a T e s t k o n t r o l l alkalmasságában. sohasem étkezés utáni desszertként. zöldség. tésztát. a tapasztalatlan kicsiket ejtik legkönnyebben tőrbe. hogy az egész család egészségesebb lett.egyelőre csak mi. Hát persze. Ideje hát újra kézbe venni irányításukat. a kicsinált rágcsálnivalókat. nyers olajos magvakkal és zöldségszeletekkel helyettesít­ sük a cukros édességeket. továb­ bá lehetőséget ad több gyümölcs. de figyelembe véve a test élettani igényeit. akkor azért nagyritkán megengedhetünk magunknak egy 220 . azt kérem. Márpedig a halott élelmiszerek gyártói épp őket. Számukra tehát megérte a változtatás. amikor saját ebédünkről. helyette együnk főfogásként hajába sült krumplit. Elsősorban nekik találták ki álnok szemfény­ vesztéseiket. (Ha rettenetesen vágyunk rá. a Testkontroll nemcsak eleget tesz valamennyi­ nek. és — sok tanár a megmondhatója — az intelligenciát.

de aztán megszűnik a „meghűlésre való hajlam". s meglátjuk. helyettesítsük azt friss gyümölccsel illetve friss gyümölcslével. Hagyjuk abba a tehéntej itatását. Ez lesz az alkalmas időpont amikor fűt a saját siker fölött érzett lelkesedés.cukros teát. (Addig ugyan előfor­ dulhat még egy-egy ilyen jellegű megbetegedés.) Próbáljuk meg teljesen elhagyni a szénsavas italokat. s egyik napról a másikra egy teljesen új lapot szeretne nyitni. hogy a gyerekek étrendjének megváltoztatása ne parancsszó­ ra.és fejfájás. így ezzel a lehető legrosszabb szolgá­ latot tennénk magunknak is. s nem tud szeretettel. hogy ezek nélkül a vacakok nélkül is lehet élni. akik nem átallanak gyerekeket meg­ rontani saját anyagi hasznuk érdekében. hogy az újfajta étrendtől jobban érzik magukat. Fontos. aki már issza a cukros. míg fortyog benne a düh az élelmiszereket mérgekké földolgozó gátlástalan alakok ellen. amíg a kis szervezet megszabadul a tejivásból előzőleg fölhalmozódott nyálkától. pótoljuk ezeket friss gyü­ mölccsel. joghurtot. az azt is jelenti. amit meg akarunk vonni tőle. nagyon kérem. hogy bizonyos mértékig már hozzászokott mindahhoz. miután saját bőrükön ta­ pasztalják. sajtot. időt igényel tehát az ellenkező irányú változás is. amikor már ők maguk is kezdenek belelkesedni. ha valaki rögtön minden károsat meg akar szüntetni. fülgyulladás elmúlik. hogy a család többi tagját. s látják. ha már többségüket sike­ rült megvalósítani. eszi az édességeket.) Megérne egy tanulmányt a tehéntej és a szobatisztaság közti összefüg­ gés tisztázása is. aki már pár évet megélt. több lesz bennük az energia. Önmagunk átalakítása nélkül sokkal nehezebben tudnánk hatni rájuk. ne kényszer hatására történjen. Hároméves kor alatt még aránylag könnyű. egyre jobban! De addig. illetve friss gyümölcsből készített gyümölcslével. de azt is inkább délután. de figyelembe kell venni a valóság tényeit is! Ha nem újszülöttről. hanem egy átlagos amerikai srácról van szó. Egyszerű változtatások. de csodálatos javulás fog beállni a közérzetben. szénsavas „vadítókat". nem is kell egyik napról a másikra mindet bevezetni. elmarad a levertség. Ismerem ezt az érzést. a gyerekeket is fokozatosan belevonjuk a változtatásokba. eldugult orr. imádja. ha a holt ételeket kínáló éttermekbe mehet. akkor feszültséget ébreszt benne az étkezés puszta gondolata is. sőt. örömmel hozzálátni. a gyomor. gyermekeinknek is. amit a rossz ételtársítás és az émelyítő édességek okoznak. túrót. rövid idő múltán minden légzéssel kapcsolatos panasz. ha folyton-folyvást ezzel nyaggatjuk a gyereket. meg­ fázás. legyünk türelemmel! Ha a táplálkozás kérdését az eltérő akara­ tok csatájává tesszük. Megértem. úgy négy óra tájban. Akkor válik majd széppé a dolog. Semmi sem történhet egyik napról a másikra! Az is eltartott egy darabig. Saját tapasztalatom szerint ugyanis a tehéntej nélkül 221 . amíg a gyerek eljutott idáig. ha továbbra is távol tartunk tőle tejet és minden tejterméket.

ha hébe-hóba valamilyen tejes ételt készített. vagy akár együtt mind a négy. Elvégre egy nagyon aranyos. már évszázadokkal azelőtt. ám azonnal visszatért. hogy egészen kis kortól kezdve már cereáliát 222 . A tej egyszerűen nem olyan étel. szoptatás után — de kiegészítésként közben is — adhatunk a babának ízletes. Tápláljuk a kicsiket anyatejjel. Gyermekeink egészsége érdekében érdemes újra bevezetni. s a probléma megszűnt. Elolvasva Testkontroll cí­ mű könyvünket megpróbálkozott a tejmentes étrenddel. míg áttérünk a párolt zöldségekből álló táplálékra. amikor egyáltalán nem jutott tejhez. Az anyatejet friss gyümölcslével. banán vagy más friss gyümölcs hozzáadásával pedig egészséges tejturmixot keverhe­ tünk belőle. Alkalmas a magtej a szokásos tejes ételekben a tehéntej pótlására: remek fagyi készíthető belőle. „korszerű" tejipar föltalálta volna saját magát. akiknek már kezd elege lenni a pelenkázásból és az éjszakai rendszeres lepedőcseréből. napraforgó. Fölhasználható hozzá nyers mandula. Egyik első előadókörútunk alkalmával Denver városában egy igen kedves kismama arról számolt be. valamikor egy. a Természetes Hygiénia több évtizedes jó tapasztalatokkal rendelkezik a magtejekkel. Kicsinek és nagynak egyaránt hasznára válik. A könnyen hasznosítható kalcium.és hároméves kora között. Az anyatej a Természet terem­ tette legtökéletesebb táplálék minden csecsemő számára. de az amerikai indiánok is ismerték. ami alkalmas lenne az értelmi szint fokozására. A Testkont­ roll receptgyűjteményében remek példák találhatók. kevés juhar­ sziruppal (vagy mézzel) édesítve és pár szem eperrel ízesítve. hölgyeim. ami hátrál­ tatja a tanulási folyamatot. gyengébb lesz az érzetek közvetítése az idegpályákon. messze áll ez az esetleírás egy tudományos igényű kísérlettől. pedig egyáltalán nem új dologról van szó. (Az ok nem lehetett egyszerűen a tejjel bevitt többletfolyadék. Az étkezési hulladékoktól eltömődött kis testben bizonytala­ nabb. Fehérjetartal­ ma csupán 2 százalék. ha már nincs többé szüksége a szopásra. Európában. mogyoró.nevelt gyerekek sokkal könnyebben és hamarabb sajátítják el a szoba­ tisztaságot. Gyermekeim kedvence évek óta a mandulatej. Igen. olajos magvak. hogy még sohasem hallottak róla. rettentő finom. ameddig csak lehetséges! A gyerek maga meg tudja állapítani. magas tápértékű magtejeket. hogy a haszonleső. Lehet. s egyéves korára tökéletesen szobatiszta lett. csak ajánlani tudom! Ami azt a gyakorlatot illeti. hiszen a kicsi — friss gyümölcslé formájában — akkor is bőségesen kapott inni. Ázsiában. Én magam szezám­ magtejet iszom rendszeresen. Legkisebb fiam soha nem kapott egy csepp tehéntejet sem. de azért elgondolkozhatnak rajta olyan mamák. szezámmag. hogy négyéves kislánya gyakran ágyba vizel. vitamin és más ásványi anyagok remek forrása.) Tudom. Régóta használ­ j á k a magtejet Afrikában. de azért végül is kicsit butuska állat táplálására való. fehérje. könnyen elkészíthető. gabonafélék és csonthéjasok magjából készített „tejjel" és friss gyümölcs­ csel lehet kiegészíteni.

adnak a kisbabának, hadd jegyezzem meg: 18 hónapos koráig a kisbabá­ ban nem termelődik az a ptialin nevű enzim, ami a tömény keményítő lebontásához szükséges. íme egy másik ok, amiért a legtöbb kis ameri­ kainak be van dugulva az orrocskája. Kenyér, cereália, krumpli, lisztes sütemény mind hozzájárul ehhez. Tartsuk őket zöldségen és gyümöl­ csön, ameddig csak lehet, sokkal tovább megelégszenek ilyen táplálék­ kal, mint gondolnánk. Az új ételeket csak egyenként vezessük be, köztük pár nap szünettel, hogy a kicsi meg tudjon barátkozni egy-egy új ízzel. Tartsuk távol a gyerektől a keményítős, elsózott, halottá tartósított „bébiételeket". Adjunk a picinek pépes friss gyümölcsöt, míg nem nő ki elég foga a rágáshoz. Készítsünk neki péppé tört friss salátákat. Kínáljuk kevés vízzel elkevert tört avokádóval. Imádni fogják a friss, valódi izeket, s remekül fognak fejlődni. Ha már úgy látjuk, hogy főtt ételt is kaphat, akkor is friss zöldségekből, például répából, zöldbabból, cukkiniből készítsük a baba ételét, párolva és péppé törve. Kevéske vajat is hozzá lehet adni, de egyáltalán nem kötelező. Mennél később térünk rá a főtt ételre, annál j o b b a kicsinek. Túl korán kezdett főtt étellel való táplálás túlérzékenységhez, allergiához vezethet, és elhízást okoz. Ne felejtsük, az anyatej fehérjetartalma csupán 2 százalék; kerüljük hát az állati fehérje adását is, ameddig csak lehetséges. (Legjobb, ha egyáltalán nem kap.) A szükséges 2 százaléknyi fehérjéhez megfelelő adagolásban és bőven hozzájutnak a kapott zöldségből, gyümölcsből, magkészítményekből, olyan aminosavak formájában, amelyekből könynyen fel tudják építeni saját fehérjéiket. A vérrák és az állati fehérje fogyasztása bizonyítottan összefügg! Lehet, hogy néhány nagyokos ebbe is bele fog kötni, de csak azért, mert fogalmuk sincs az ember valódi élettanáról. Saját fehérjéit ugyanis nem eszi, hanem maga készíti a szervezet. Aminosavakból építi föl, amelyek bőven föllelhetők a növények­ ben. Csupán a haszonleső hírverés igyekszik mást elültetni a köztudat­ ba, s ennek — ha elhisszük — mi isszuk majd meg a levét, no meg gyer­ mekeink. A kisgyerek étrendjében is a zöldség és gyümölcs az eszményi. N e m kell sietni a magas keményítőtartalmú ételekkel, s ha elkezdjük adni, akkor is főtt burgonya (vagy yamgyökér) legyen az első. A krémes-pépes levesek is elsőrangú babaételek. Törhetünk bele kenyeret, kekszet, keverhetünk bele darát, de lehetőleg csak nyolc hónapos kor után. Nem kíván cukrot a gyerek, ha mi nem kapatjuk rá. N e m szokik rá a cukorra, ha Cola és cukrászsütemény helyett cseresznyét, áfonyát, dinynyét kínálunk neki, s akkor később sem mindig a cukrosat választja, még ha nagy néha hozzá is juthatna. Tudom, nehéz a mai életben távol tartani a gyereket mesterséges édességektől, hisz lépten-nyomon ezekbe botlunk. Nekünk sem volt könnyű, de legkisebb fiam, Beau ötéves koráig egy szem cukrot sem 223

kapott. Azóta néha hozzájut édességhez, főleg, ha vendégségbe hívják a barátaihoz, de inkább csak belekóstol, kíváncsiságból. így is előfordul, hogy másnap „nyűgösebbnek" érzi magát, s már azzal is tisztában van, hogy mitől. Három évnél idősebb gyerek esetében valamivel nehezebb lesz bevezet­ ni a változtatásokat, hisz sok mindenhez már hozzászokott erre a korra, s ezek a kötődések egyre erősebbé válnak az évek múlásával. A legna­ gyobb baj az édességekhez, a cukorhoz való ragaszkodás szokott lenni, de tapasztalatom szerint 10—12 éves korig sokat segít egy alapos, nyugodt, négyszemközti beszélgetés, amikor elmagyarázzuk a mestersé­ ges édességek és a szénsavas üdítők kártételét. Rá fogunk ébredni, a gyerekbe sokkal több j ó z a n ész szorult, mint gondoltuk volna, ha sikerül megtalálni a közös nyelvet, ha megérti, hogy szülei az ő egészségével törődve igyekeznek változtatni. Fontos, hogy az ilyen beszélgetéshez jól válasszuk meg a helyet, a hangulatot, és az időpontot, amikor mindkét fél nyugodt és laza. Nem igazán alkalmas például a kocsivezetés, amikor a mi figyelmünket leköti a forgalom, s a gyerek is csak tarkónkat láthatja a hátsó ülésről. T ö b b gyerek esetén j o b b külön-külön megbeszélni velük a dolgot, hisz az étkezési szokások nagyon is személyes ügyek. Azért ajánlom, mert nekem is ezt a taktikát kellett alkalmazni, amikor Beau fiam hatéves korában iskolába ment. Csak nézte a csillogó csoma­ golású, színpompás nyalánkságokat, üdítős palackokat maga körül, és úgy érezte, őt átejtették, valami nagyon jóból kirekesztették. Mindenek előtt tudni akarta, milyen ezeknek az íze. Szerencsére megállapodtunk férjemmel, hogy semmi olyantól nem tiltjuk el otthon, amire igazán, forrón vágyik, hogy biztonságban érezhesse magát odahaza, hogy ne szökjön, ne bújjon máshová, ha valami újdonságot ki akar próbálni. Tisztáztuk, leghőbb vágya megismerni az ismeretlen holmik ízét. Nem segített a rábeszélés, el kellett ismernünk jogát ehhez az óhajához, így másnap megkóstolhatta, amit ki akart próbálni. Pár nap múlva folytató­ dott a dolog valami újabb készítménnyel. Ez így ment heteken keresztül, míg rájöttem, hogy kezd a dolog rosszra fordulni, fiam szemem láttára lassan a cukor rabjává válik, erős kis testét megtámadja ez a veszélyes vegyület, elapasztja energiáit, kiszívja csontjaiból az ásványi anyagokat. Addigi kiegyensúlyozott kedélye olyan nyűgössé, szeszélyessé, ingerlé­ kennyé változott, amit eddig még csak más gyerekeknél tapasztaltam, nála soha. Teljesen kétségbe ejtett. Akkor ültünk le a komoly beszélgetés­ re. Úgy helyezkedtem el, hogy arcom ne legyen magasabban az övénél, s időnként megsimítottam haját, vállát, hogy szóbeli közlendőimet ezzel is megerősítsem. A társalgás nagyjából így zajlott le: — Beau, úgy látom, nagyon fölkeltették a kíváncsiságodat a sütik meg más nyalánkságok. Azt is észrevettem, hogy annyira csábítónak találod

224

mindezt, a társaidnál meg a tévében, hogy szeretnéd valamennyit kipró­ bálni. — Igen, mert mindenki nagyon odavan az ilyesmiért, és én is tudni akarom, milyen az ízük. — Eddig szó nélkül rád hagytam, s te mostanra már elég sokat kipróbáltál, így van? — Hát, igen, elég sokat. — Az utóbbi időben viszont egyre fájdalmasabb volt néznem, ahogy mindenféle vacakkal tömöd magadat. Rosszat tesz neked, mert mind tele van cukorral, s a finomított cukor méreg! Elgyengíti a csontodat, nem hagyja, hogy erős, nagy férfivá növekedj. De a cukron kívül még sok más veszélyes vegyszert is tesznek beléjük, amikről még én magam sem tudom pontosan, hogy milyen kárt is okoznak, mindenesetre biztosan rongálják agyadat, látásodat, sőt rákot idézhetnek elő, s ki tudja, még mit. A sok csoki például olyan káros, hogy meddővé tehet, nem lehet tőle gyereked, ha felnősz. Aztán azt is észrevettem, hogy megváltozott a közérzeted, hogy másképp viselkedsz, mint régebben szoktál, s aligha­ nem az édességek hatására. A nyalánkságokat mesterséges színezékek­ kel festik, s ezek közül is sok a mérgező! — Hát akkor meg minek rakják bele? — Azért, hogy vonzóbbá tegyék, kisfiam. Olyanra akarják csinálni, amin jó sok pénzt kereshetnek, nem azért foglalkoznak a gyártásukkal, hogy jót tegyenek a gyerekekkel. Nem, nagyon is rosszat tesznek a kicsiknek, s ezt azok is jól tudják, akik földolgozó üzemeikben előállítják őket. Csak az őket nem bántja, a pénz sokkal fontosabb számukra. — Hát akkor ezek rosszat akarnak! És a barátaim nem is tudnak róla... — Pontosan erről van szó, Beau. Sem a barátaid, sem a barátaid szülei nem tudják, vagy egyszerűen nem akarnak róla tudomást venni. De én tudom, mennyire károdra vannak, ezért mindig rettenetesen elszomorít, ha azt kell mondanom, hogy ehetsz ezekből a szörnyűségesen veszélyes dolgokból. Rosszul érzem magam, mert hagyom, hogy más valaki bánt­ son téged, olyanok, akik nem is ismernek,, nem is gondolnak veled. Túlságosan szeretlek ahhoz, hogy csak úgy elnézzem, hogyan akarnak megmérgezni téged. Nem hagyhatom, mégha jóízű is az a méreg, vagy ét­ vágygerjesztő, csillogó csomagolásban kínálják is. Az irántad érzett szere­ tetem az, ami arra késztet, hogy elzárjak előled minden ilyesmit. — Hát jó, akkor ezentúl nem eszek annyit. — Rendben van, kisfiam, de ha folyton kéred, akkor nemet kell majd mondanom az édességre meg minden ilyesmire. Sejted, mit jelent majd ez a „nem"? — Igen, mama, azt, hogy nagyon szeretsz! Azt hiszem, ehhez hasonló beszélgetések hatásosabbak, mint parancs­ ba kiadni a rendelkezést: márpedig csok}, az mától fogva nincs! Lehet, a 225

szívhez szóló rábeszélés nem nyújt végső megoldást egyszer és minden­ korra, mint az ukáz, de a gyermek iránt érzett szeretethez kapcsolódik, amire mindig hivatkozni lehet, hogy ő is fölfogja: a tiltással nem megvo­ násban részesítjük a gyereket, hanem adunk neki, szeretetünket mutatjuk ki általa. A gyerekek okosabbak, mint gondolnánk, könnyen megérzik és megértik ezt, mint ahogy lelkük mélyén azt is erősen sejtik, hogy nem tesz j ó t nekik a sok édesség. Néhány naturaboltban már most is föllelhetök ezek helyettesítésére ke­ vésbé káros termékek, s remélhetőleg hamarosan máshol is elterjednek a cukor nélküli édességek, sütemények, cereáliák, s a kevésbé káros bu­ borékos üdítők. Az persze nyilvánvaló, hogy az eleven ételeknél továbbra is kevesebb holt táplálékot kell fogyasztanunk még az ilyen — nem anynyira rossz — változataikból is. Tehát ezután is gyümölcs, zöldség, s ál­ talában több m a m a készítette házikoszt jelentse a nagyobb részt, s ne az előrecsomagolt pótlékok. Ezek az újfajta változatok talán kevésbé mérgezőek. Egészségesebb ételt jelez, ha a címkén például a következők valamelyi­ ke látható: vaj (a többi tejtermékhez képest ez kevés káros anyagot tartalmaz, kevésbé savcsináló, mert jószerivel színtiszta zsiradék), teljes őrlésű liszt, méz, mogyoróvaj, mandula, juharszirup, szentjánoskenyér, földimogyoró, datolya, málé (kukoricaőrlemény,) zabliszt, stb. De olvas­ suk el, pontosabban próbáljuk csak meg elolvasni egy hagyományos édesség, vagy üdítő címkéjét! Lesz abban finomított cukor, sohasem hallott nevű vegyszerek, festékek, ételszínezékek, tartósítószerek, s ezek közül — kedves szülők — egy sem nevezhető éteknek. Ezek pusztítják gyermekeinket, legtöbbször lassan, de mindig biztosan. Ha mindnyájan beszüntetjük az ilyen holmik vásárlását, s helyettük is eleven ételeket keresünk, akkor az eladók kénytelenek lesznek az igények szerint meg­ változtatni a kínálatot, vagy elmehetnek kapálni. Egy példácska arra, hogyan foglalhatja el a mesterséges, művi termék helyét az eleven, valódi táplálék. 1986-ban Beau fiammal szerepeltünk a tévé „ M e r v Griffin" show-műsorában. Merv imádja a gyerekeket, könynyen megnyerte Beau szívét is, aki így büszkén mutatta be uzsonnatás­ kájának tartalmát, közte a „cigánycsizma" nevű müzlirudat, amelynek összetevői datolya, mogyoró, földimogyoróvaj, kókusz, szentjánoskenyér, stb. Merv — varázsos mosolya kíséretében — harapott belőle, s ízlett neki. Nem csodálom, Beau is, sőt, az egész család rettenetesen szereti. Ezután számtalan levelet kaptunk. Arról érdeklődtek, hol lehet vásárolni „cigánycsizma" rudat. A cukorhoz való kötődés a legrosszabb. Ha olyan nagyobb gyerekről van szó, aki már tényleg a cukor rabjává vált, akkor elképesztően nehéz feladattal állunk szemben. Ezért aztán ha iskolás gyereket akarunk átvezetni a Testkontroll étrendre, ahhoz rengeteg megértés, türelem. 226

megbocsátás és rugalmasság szükségeltetik. Nagyon sok változtatnivaló akad. ha a gyerek már teljesen hozzászokott a szokványos amerikai étrendhez. Mi tartozik ebbe? Elsősorban zsemlyébe dugott vagdalt, azaz hamburger, aztán csirke galuskával, kenyér sajttal, pizza, étkezés utáni édességnek fagylalt és más cukros édességek, bőséges reggeli, rengeteg földolgozott, holttá kezelt élelmiszerkészítmény, ivás evés közben — egyik sem illik a Testkontroll elveihez. A gyerek étrendjébe is a lehető legtöbb valódi, teljes és élő, eleven fogást kell beiktatni. A jó példát a szülő mutassa — de csodát akkor se várjon egyik napról a másikra. Leghelyesebb a reggelivel kezdeni. Tudom, sokan úgy érzik, nem engedhetik el csemetéjüket reggel otthonról „éhesen", anélkül, hogy jó alaposan meg ne tömnék a bendőjét mindenféle földi jóval. Annyi év tévhitben élés után — miszerint a bőséges reggeli lenne a nap legfonto­ sabb étkezése — magunknak, szülőknek is igencsak nehéz átállni, nem beszélve a gyerekről. De jusson eszünkbe, a tanulóifjúság háromnegye­ de, 75 százaléka túlsúlyos! Engedjük hát, hogy a nap kiválasztási idősza­ ka alatt (hajnaltól délig) a fejlődő szervezet nyugodtan végezhesse a föla­ datát, hogy annak természetes rendje és módja szerint meg tudjon sza­ badulni a benne fölhalmozódott mérgező maradékoktól, különben elhízik és lebetegszik. Sok gyerek nem is szereti, nem is kívánja a reggelit. (Ösz­ töneik — úgy látszik — megsúgják, hogy nem válik javukra a korai nagy falatozás.) Remek, ne is erőltessük, de állapodjunk meg egy engedmény­ ben, amit nagyvonalúságunkért kérünk; kössük meg a „gyümölcsegyez­ séget"! — Rendben van, nem kell reggelizned, de helyette eszel gyümölcsöt. — Indokoljuk is meg! — A friss gyümölcs az agy legjobb üzemanyaga, délig elég erőt ad az iskolához. Ha a gyerek olyan, hogy ragaszkodik a reggelihez, akkor is gyümölccsel kezdjük a napot. Ha ezt kevesellné, akkor fél órával (esetleg húsz perccel) később kínálhatjuk már másféle étellel is, amíg rá nem érez a magasabb energiaszint kellemes ízére, amit a „csakis-gyümölcs" reggeli nyújt. De vigyázzunk,hogy ilyenkor is valódi ételeket kapjon a gyümölcs után! Jó összeállítás például két-háromféle gyümölcs, majd zeller, vagy saláta, esetleg egy marék (egy-két dekagramm) nyers mogyoró. De adhatunk frissen párolt zöldséget, vagy egy cső kukoricát — mindenesetre nagyobb hasznára lesz a gyereknek, mint a mesterséges, gyártott kukoricapehely. Egész évben tartsuk készenlétben az ehhez szükséges alapanyagokat a mélyhűtőben, zöldbabot, borsót, tejes kukoricát, hogy télire is jusson, de ne feledjük, a hosszabb hűtve tárolás is okoz némi kárt. a friss élelmisze­ rek tápanyagaiknak mintegy harmada elvész így. Ha a gyereknek már bogara lett a cereália és nem hajlandó zöldséget enni, akkor keressünk cukormentes, egészségesebb cereáliaváltozatokat, zabpelyhet, vagy da227

tolyával, mézzel édesített készítményt, s öntsük le mandulatejjel, esetleg almalével. Ezek tulajdonképpen túl nehezek reggelire, de még mindig alkalmasabbak az átmeneti időszak áthidalására, mint a még nehezeb­ ben emészthető, szokásos reggeli ételek. Egy szelet teljes őrlésű lisztből készült vagy korpás pirítós szintén megteszi, különösen a hétvége ,,éhesebb" napjain, amíg szép lassan sikerül végképp leszokni minden ilyes­ miről. De ne felejtsük, mindez addig is csak a gyümölcs illetve salátatál után jöhet. Ha már a hétvégét említem, amikor a család ünnepélyesebb reggelit szeretne, akkor kipróbálhatjuk a tojássárga helyett mandulatejbe márto­ gatott pirítóst juharsziruppal, vagy mézzel. De ekkor is az étvágygerjesz­ tő, bőséges gyümölcsöstál legyen az első, addig elő se vegyünk mást. amíg abból mindenki nem vett. Ha mi is asztalhoz ülünk, hogy együtt, közös tálból cseresznyézzünk a gyerekekkel, (persze, más friss gyü­ mölcsről is szó van), akkor hamarabb elérkezik az a nap, amikor már nem fog senki sem más ételre vágyni. Attól kezdve a kiválasztás akadály­ talanul folyhat, s mindenki megszabadulhat a belsejében lerakódott összes mérgező maradéktól. Gyümölcsreggeli után lássuk el tízóraival is a gyereket. Mit csomagol­ junk? Először is további gyümölcsöt, esetleg aszaltat, mert egyedül a gyümölcs az, ami energiafelvétel nélkül juttat friss energiához. A „csakis-gyümölcs" reggelire való áttérés átmeneti időszaka eltarthat pár napig, esetleg pár hétig is, de aztán sokkal tettrekészebb lesz a gyerek egész délelőtt. Nem húzza gyomrát nehéz reggeli, amelynek emésztése elvonná minden munkavégző képességét egyéb föladatoktól. Akit még mindig aggasztana, hogy „ m é g a végén éhenhal szegényke", az csomagol­ j o n a gyümölcs mellé egy adag nyers magot, diófélét, mandulát, mogyo­ rót, íme néhány falat Beau fiam uzsonnatáskájának tartalmából. 1. Hámozott, tisztított gyümölcs, becsomagolva, fogyasztásra előké­ szítve, fölszeletelve, esetleg egészben. Dugjuk a hőpalack (termosz) kupakjába, hogy iskolába menet ne törődjön. 2. Széles szájú hőpalack párolt vajas burgonyával töltve, kukoricasze­ mekkel, zöldborsóval, vagy zöldbabbal ízesítve, esetleg mindhárom­ mal. Előre szoktam legőzőlni egy nagyobb adag zöldséget, majd (de legfeljebb egy-két napig) a hűtőben tárolom, hogy csomagoláshoz tényleg csak föl kelljen melegíteni. Beau imádja a krumplit, és tökéletesen megelégszik egy ilyen ebéddel. (A gyerekek általában szívesen megeszik egymás után többször is azt, amit igazán szeret­ nek.) Burgonya helyett adhatunk zöldséges tésztát vagy rizst is a zöldségekhez. Más napokon, amikor Beau már kezdi unni a dolgot, akkor a hőpalack arra szolgál, hogy hidegen tartsa a fejes salátából. 228

apró paradicsomból és búzacsírából álló ebédjét, rajta kedvenc salátaöntetével, ami egyszerű zöldségleves. 3. A krumpliebéd mellé szeletelt uborkát, zellerhasábokat, vagy tisztí­ tott sárgarépát, illetve mindhármat szoktam még adni, ha saláta, vagy leves az ebédje. 4. Váratlan éhség esetére vajas pirítósból készítek számára szendvi­ cset. 5. Délutáni csemegének aszalt gyümölcsből és dióból gyűrt müzlirudat csomagolok, vagy egy adag nyers mandulát — esetleg némi finom házi süteményt. 6. Másik hőpalackba mindig adok vele desztillált vizet is, hogy ne érezzen kísértést az iskolában kapható, szénsavas vízzel hígított vacak szörpök iránt, amikor megszomjazik. Ha nem fér mindez a gyerekeknek szánt apró uzsonnatáskába, akkor szerezzünk be nagyobbat, felnőtt méretűt, vagy egy megfelelő nagyságú, hőszigetelt műanyag dobozt. Sokkal j o b b érzés több helyet elfoglaló, de egészséges ételt becsomagolni, mint kisebb térfogatú, de holt tölteléket küldeni a gyerekkel. Az első időkben gyanakvással szemlélték társai fiam tízóraiját, de Beau is érezte, hogy ő ettől valahogy ,,más" lett, mint a többiek. Megnyugtat­ tuk, hogy ez a különbség, a „másság" egyben a jobbat is jelenti, olyan egészséges ételeket, amiket nem szabad lebecsülni. Nemsokára a többiek gyűltek köré, ők nézegették sóvárogva a pirosló dinnyehasábokat, a csillogó cseresznyét, és a zöldséges-kukoricás krumplival teli hőpalack sem tűnt már nekik akkora sületlenségnek. Hamarosan azon kaptam magam, hogy külön kell csomagolnom zellerszeletet, répát és apró para­ dicsomot, amikkel fiam érdeklődő barátait szerette volna megkínálni — nem említve a korábbi „cigánycsizma" müzlirúd esetét. Kóstoló után így sóhajtott fel az egyik kis haver: — Bárcsak az én m a m á m is ilyeneket főzne! Ami az iskolai ebédet illeti, a gyerekek nem szoktak túl sokat törődni vele, megeszik, amit kapnak. Vagyis tőlünk függ, kedves szülőtársak, hogy mi kerül a hasukba. Összetett szénhidrát és keményítő a legalkal­ masabb napközi táplálék, krumpli, tészta, rizs, teljes őrlésű lisztből készült kenyér, mert — gyümölcsön kívül — csak ezekből tudnak könynyen energiához jutni a gyerekek. A magas fehérjetartalmú fogás nem igazán jó étel napközben, emésztése még megfelelő ételtársításban is túl energiaigényes, lelassítja a gyerekeket, hát még a szokásos kenyérrel 229

ahogy mi felnőttek is tesszük a kávéval. A „jóteszemdvics" remek találmány azon szokásos halott ételek eleven eledellel való helyettesítésére. amit nagyanyáink készítettek. vagy még pikánsabbá tehető hagymaszeletekkel. jó nagy paradicsomból. egyszer sütőben. Leves. konzervált. előrecsomagolt készítmények. Például én magam is rengeteg olyan srácot ismerek. 230 . Vacsorakor is figyeljünk a helyes ételtársításra.. Amikor föltűntek a fagyasz­ tott. sem galuskát. akkor nagy adag salátát és zöldségkörítést adjunk hozzá. jó sok mártással. A l k a l m a n k é n t akár olajban kisütve is megengedhető. zöldséges mártás­ sal és jó sok salátával. sok. A gyerekek rendszerint nagyon szeretik a burgonyát. folyé­ kony füszerkeverékkel. ha olykor-olykor szerettek volna egy szabad estét. akik már szívesebben esznek egy „Tomburger" „jóteszemdvicset" a szo­ kásos hamburger helyett. Kivételesen ide is leírom az elkészítés módját.együtt! Ha szendvics kell. amelyekhez a gyerekek esetleg már régóta erősen kötődnek. csalamádéval. s kenyér se kísérje a húsfalatokat. máskor krumplipürének. Kívánság szerint ízesíthetjük sómentes. Szüleinl: még olyan táplálé­ kon nőttek fői. vagy éppen káposztasaláta társaságában elfogyasztva teljes étkezést jelent. serpenyőben. konzervekre. előrecsomagolt holmikra. (Az ételleírások között találhatók „jóteszemdvicsek". Friss. De további remek . Készítsük válto­ zatosan. hogy mesterségesen fölélénkítse magát. s az egyéni alkotó ötletek­ nek is tág lehetőség nyílik ezen a területen. A tésztát és a rizst tálaljuk főfogásként. s aznap estére ne készítsünk mellé sem burgonyát. A zsemlyébe két salátalevél közé kétujjnyi vastag paradicsomszeletet teszünk. ha éhesek. ha csak kisebb paradicsom akad. akik szinte állandóan gyorséttermekbe küldik a gyerekeket. vagy apróra szeletelt salátát is. és fölébreszti a cukor utáni vágyat. vagy parázson sütve.) Rosszul társított ebéd lemeríti a gyerek energiakészletét. Ha például csirke van. esetleg olajban fonnyasztott egy-két kanálnyi fűszerezett hagymával. Óriási hiba! Minden ilyen alkalommal a halott ételek javára és saját gyermekünk kárára hozzuk a döntést. a „mélyhűtött komplett vacsora" tálakra. Még egyszer fölhívnám a figyelmet. az éppen rendelkezésre álló nyersanyagok függvényében. Hintsünk a paradicsomra csírát. nem beszélve azokról. Ugyanak­ kor tudom. A salátalevél a zsemlyét is megóvja majd az átázástól. anyáink csak kivételesen vetették be őket.félkész" ételekre. nem kell túl nagy feneket keríteni a gyerekek ellátásának. akkor készítsünk olyat.jóteszemdvics" ötletek is találhatók a Testkontroli és a Testkontroll 2 receptjei között. vagy enyhén megpirított hamburger-zsemlyét kettévágunk és megkenünk vajjal. amit bármikor megvásárolhatnak. nagyon is sok anya már teljesen ráállt a kényelmes . vagy több szeletet. ami megfelel a helyes ételtársítás alapszabályainak. meg lehet oldani aránylag egyszerűen is.

kevésbé komplikált ízösszetételek. és ehhez még az orvosi költségeket is nyugodtan hozzáadhatjuk. hogy manapság az ifjúság körében is egyre jobban terjed a rák. Az élelmiszergyártmányok­ ban megfizettetik velünk a földolgozást. a szívbetegségek. Bármikor kaphatók forró kukorica­ tortillára. az eredeti. Mindig nyerő a teljes őrlésű búzalisztből készült fokhagymás barna kenyér. Sokszor olyan felnőttesen „ízgazdag" ételeket próbálunk megkedveltet­ ni a gyerekekkel. A valódi ételek mindig jobban megérik a rájuk fordított pénzt. Ha a tartósított élelmiszerek és a sok hús helyett az évszak kínálta friss zöldség és gyümölcs beszerzésére fordítjuk a pénzt. Meg kell változtatni a gondolkodásunkat. akkor jól utánaszámolva meglepetés fog érni. a tartósítást. vagy éppen többe is. mint ahogy elsőre gondolnánk. gerezdekre bontott naranccsal. dinnyeszeletekkel a tányéron. vagy éppen cseresznyével. amiknek semmi köze a táperőhöz. amikor meghallották. s a párolt zöldbabot akár kézzel is szívesen csipegetik. néhány. amiket egyáltalán nem tudnak értékelni. A gyerekek nagyon is jól el tudnak lenni egy-egy nagy tál friss eperrel. ízlésüknek j o b b a n megfelelnek az egy­ szerűbb ételek. A valódi étel nem csupán egészségesebb. De könnyű megszerettetni velük a hajában sült burgonyát. Naponta mérgezik őket a halottá földolgozott élelmiszerekkel és az azokban adagolt végzetes vegyszerekkel. — Nem lehet. mint gyermekeink. amit adok. Legtöbbször zöldséges tésztá­ val szoktam kínálni. az utolsó morzsáig. a csomagolást. vagy paradicsomos ketchup mártással nyakon öntve tálalják neki. Egy hat év körüli kis srác gyakran megfordul nálunk. vagy avokádóval és csírával roppant ízletes és magas 231 . amit olvasztott vajba mártogathatnak. otthon készült ételt fogyaszthattak. mind csak a holttá tételhez járul hozzá. bonyolult csúcsteljesítményeit. ahogy kis gyerekek friss eperért nyúzzák anyjukat a boltban. aztán a mama megvesz valami előrecsomagolt készítményt. ami ugyanannyiba kerül. Szülei teljesen elképedtek. mint az eper. nemhogy növekednének. szilvával. Sikere van a még meleg gőzölt brokkolinak. és ezek a kórok azokban a korosztályokban pusztítanak. Néha magam is hallhatom. Friss alapanyagok kellenek hozzá. és tele vannak eleven tápanyaggal. Igaz. amelyeknek még hírből sem lenne szabad tudni ilyen nyavalyákról. de egyenesen csökkennek a háztartás kiadásai. ez lett a mindennapi gyakorlat. mert a gyerek otthon hozzá sem nyúl a főtt tésztához. a csöves kukoricát. A tápláló házi koszt készítése nem akkora ördöngösség. És ez az elsődleges oka. Szüleink még sokkal több igazi. általában sajttal.Manapság viszont ez már nem kivétel. valódi vaj és a lehető legkevesebb vegytanilag megváltoztatott étel. barackkal. de kifejezetten gazdaságosabb is! A gyerekek nem igénylik a konyhaművészet nehezen elkészíthető. ami vajjal. hússal. s mindig befalja. s az articsókát is örömmel megeszik. nagyon drága — hangzik a szokásos válasz.

Remekül be tudnak ebédelni avokádópépbe mártogatott kukoricaérmékből. hogy étkezésük ráadásul egészséges is. hogy ilyen nagy keletje lenne a dolognak. ezrével kaptuk a ." 232 . magyarul a menza főnöke) érdekes dolgokról számol be. Használjuk kedvenc salátaönteteiket. vagy olyan könnyen rávenni az étrendi változtatásokra. Az ételleírások közé igyekeztem sok olyat bevenni. Meg lehet nyerni a salátától húzódozó gyereket. s mert megérzik benne gondoskodó szán­ dékunkat. túrót. Ross úr szerint a tapasztalt szakácsok alig tudták elhinni. dióról. mert az új íz változatosságot jelent. vagy krumpliból. s akkor j o b b a n kijön az íze. amihez bőven vehetnek mártást. A legjobb. Vacsorára nagyon jól elvannak egy halom krumplipürével. félelmet keltene. s a gyerekek odalesznek értük. ha ízlik. míg befejezzük a többi tennivalót. de szeretnénk visszafogni a tejtermékek fogyasztását? Reszeljük vagy hintsük salátára. s hagyjuk. A levest is szívesen fogyasztják főételnek. N e m érdemes nagydobra verni. de a listavezető egyértelműen a gyümölcs. s így a kevesebb is elég lesz. vagy avokádós szendvicset uzsonnára. ha kevés makarónit. ha van mellé kétszersült. de még nincs kész az ebéd. A tizenéves kamaszokat már n e m lehet kényszeríteni.tápértékű harapnivaló. s más csonthéjasról is. Ross. és imádják a paradicsomos. világosan elmagyarázzuk a dolgokat. nem kell nagy betűkkel a falra vésni: „ M Á R P E D I G M O S T A N T Ó L K E Z D V E CSAK EGÉSZSÉGES ÉTELT K A P T O K ! " Gyanakvást. Kezdeményezésére választási lehetőséget adtak a diákoknak. hogyha már „éhséglázadás" fenyeget. s jóváhagyták. Ezek legyenek mindig készenlétben. „ A z édességek ugyan továbbra is kedveltek. így értékelni fogják erőfeszítésünket. Remélhetőleg más gyerek sem emel majd kifogást ellenük. a Brucknell Egyetem (Pennsylvania) étkeztetésének igazgatója (ízgazgatója. de nem árt ha mi tudjuk. De azért hadd mondjam el. . és hozzá saláta. vagy kukoricakenyér. ha a fenyegetőzés látszatát is kerülve. A gyerekeknek elég. vagy olajban sült szalmakrumplit keve­ rünk a salátájába. Henry C. amit kapnak. s „ 2 0 0 0 hallgatóból legalább 500 mindennap a vegetáriánus menüt választja a húsossal szemben". ha van hozzá jó sok nyers sárgarépa és zeller. Készítsük a főfogásokat is egysze­ rűen tésztából. amit gyerekekkel is kipróbáltattam. ellenállást váltana ki az ilyen ijesztő bejelentés. Külön termet rendeztek be ahol levesek és saláták közt lehet válogatni. Ugyanezt el lehet mondani minden nyers magról. amit tehetünk talán az. mert gyorsan beburkolják a salátát! Nagyon kedvelik a sajtot. De akkor is kapcsoljunk rá. Próbáljunk a már bevált receptek mellé hetente egy-két újat is bevezetni.Testkontrollt" dicsérő lelkes leveleket ebből a korosztá­ lyból is. akkor leültethessük őket az asztalhoz a salátával. hogy túlságosan erőltetnénk. de anélkül. rizsből. mogyoróról. hogy saját tempójuk szerint váltsanak — s ebben feltétlenül legyünk mindig segítsé­ gükre.

De miért legyenek betegek. amelyik az anyát a gyermeknevelés rovására készteti munkavállalásra. míg azok elérik az önellátó kort. amit megérdemelne. hogy meg is tegyük. Ők egészségükkel. Sokkal inkább képes más elvárásoknak is megfe­ lelni az a nő. alacsonyabb rendűnek tekintik azt a nőt. mint az. aki egyszerre próbál csinálni mindent. kimerül. mint akármilyen „hatalmas sikernek" az orvostudomány területén. Véleményem szerint nincs jövője a társadalomnak. mint a gyermekekről történő gondoskodás. Pedig a gyerekektől megtaga­ dott főzésidő könnyen elveszhet. vagy rajzórát és teniszleckét vesznek. Sokan föl sem akarják fogni a kicsik megfelelő táplálásának fontossá­ gát. teljes napot kitevő foglalatosság. Inkább vigyázzák ápolt körmű­ ket. amikor minden fiatalban föllelhető valamilyen szívbetegségnek legalább egy tünete. Amerikai anyák. aki már teljesítette ezt a kötelezettségét. vagy gyermekeink fizetik meg az árát. Nincs is más helyes választás. még ha n e m is a címlapon szok­ ták tálalni. az megbetegítheti gyermekét. halálra hajszolja magát. mint gondoskodni a faj fönntartásáról és egyedeinek egészségéről? Betegnek tartom azt a rendszert. Lenézik. ha nem muszáj? Fiatalok. nem fecsérelhetik az idejüket ilyesmire. a gyógyulá­ sáért aggódva. tehát inkább erősnek és egészségesnek kellene lenniük! Aki sajnálja erre az időt. akik pályájuk érdekében keve­ sebbet törődnek gyermekeikkel. Aligha lehet értékesebb. a kicsi betegágya mellett. 233 . hogy az anyaság hivatása elvesztette korábbi becsét. ha elhanyagolja az új nemzedékeket. amit kell. miközben lelkiismerete folyton furdalja az elmulasztottak miatt. Szomorú látni azokat a fiatal anyákat. minthogy gondjukat viseljük és megfelelően tápláljuk kicsi­ nyeinket. Amikor a gyerekek háromnegyede elhízott és rák okozza a legtöbb gyermekhalált. tipródik. Pedig mi lehetne értékesebb. akkor aligha lehet hasznosabb tevékenység. aki — termé­ szetes biológiai adottságainál és késztetésénél fogva ösztönösen — a családjáról való gondoskodást tekinti élete fő céljának.Ilyen hírnek valójában jobban lehet örülni. velünk született ösztöneink alkalmassá tesznek minket. Nincs a világon még egy ország. amik erőt adnak és megóvnak a betegségtől! Megmenthető a haza. nem érnek rá foglalkozni minden csip-csup dologgal. hogy az általa bevezetett új értékrend nemcsak haszonnal járt. és sokkal szomorúbb körülmények között. ahol ennyi silány élelmiszert etetnének meg a gyerekekkel. Ez a terület nem kapja meg azt a figyelmet. megbecsülést. hogy semelyik feladatának sem tud száz százalékban eleget tenni. a mi föladatunk gondját viselni Amerika gyermekeinek! Ehhez megvan minden nagyszerű képes­ ségünk. Azt mondják. Rettenetesen ellustultunk. örömtáncot lejthetünk! A nőmozgalom fölbecsülhetetlen vívmányainak elismerése mellett meg kell jegyezni. különben mi. olyan étele­ ket. s amiatt. A fiatalság önként is az egészség útját választja. méghozzá többszörösen. Legnagyobb kártétele.

s büszkének kell lenni arra. hogy meg is tesszük. . hogy bármi is fontosabb lehetne ennél. A gondoskodó szeretet vezérelje cselekedeteinket. meg kell tenni.ébredjünk végre föl! Ne higgyük. Meg tudjuk tenni.

hogy szüneteltessünk minden más tevékenységet. Friss energia kell. Azt kívánja. torokkaparás. Az emberi test szerencsére föl van vértezve az ilyen kimerültség okozta . és pihenjünk végre le. gyakori hőemelkedés. egyre mérgezettebb lesz. ágynak akar dönteni. A belső válságot kifelé is jelzi. hogy át szeretné venni az irányítást. Energia visszatáplálása a testbe viszont csak pihenés és alvás által történhet. állandóan eldugult orr. valamilyen idült. duzzadt. nedvező nyálkahártya. az energia. ingerlékenység. a szervezet egyre kimerültebb és egyre toxiku­ sabb. ami lehet „megfázás". krónikus tünettel.önmérgeződés" ellen is. hogy meg lehessen szabadulni az elszaporodott mérgektől. Elegendő idegenergia híján a kiválasztás szervrendszere se képes jól ellátni feladatát. nem az a gond. Minden tevé­ kenység és minden testi folyamat energiát fogyaszt. az anyagcsere káros melléktermékeinek eltávo­ lítása a kiválasztás szerveinek közreműködésével — rendes körülmények között — olyan önműködő.A test méregtelenítése. torokfájás. mert ilyenkor pontosan ennek érzi égető szükségét. Betegségtünetekkel a szó szoros értelmében le akar verni a lábunkról. krákogás. ami — önmagát rossz irányban erősítő visszacsatolásként — csak tovább rontja a helyzetet. csupán testünk egy újabb csodálatos önvédel­ mi képességének vagyunk — szenvedő — tanúi. állandóan zajló testi folyamat. oda sem kell rá figyelni. a testben fölszaporodnak a mérgező anyagok. mert a helyzet kezd életveszélyessé válni. s ez az összes többi életműködést is hátráltatja. Ilyenkor meg kell érteni. az érzelmi egyensúly kibillenése. amikor a test energiaszintje mélyre zuhan. amelyik tökéle­ tesen szabályozza önmagát. hasmenés.. létrejöhet válságos állapot. rendszeres főfájás. Hogyan? A korábbi fejezetekben már esett szó a kimerültségről. Ahogy egyetlen petesejt235 . A test így jelzi parancsoló igényét. De előfordulnak rendkívüli helyzetek. érezzük magunkat annyira rosszul. Emiatt még jobban igénybe kell venni a már amúgy is lemerült energiatartaléko­ kat. hogy „elkaptunk" valami fertőzést vagy betegséget. Az élet lényege a munkavégző képesség.

De tovább húzódik az alacsony energiaszint-okozta kellemetlen állapot. melyeket már annyiszor emlegettünk: víz. tudom. a test ugyanúgy arra is képes. magas energiaszinten élni életünket. minden tevékenység csak fogyasztja az energiát. Hogy a „ m o d e r n " élet ezt nem teszi lehetővé? Hát igen. újra meg újra. de épp ez a nagy feneség ebben a „ m o d e r n " életben! Miatta nem tudjuk a kívánt. melyek ugyanazok maradnak. hogyan történt. hacsak nem teszünk készakarva ellene.bői létrehozta önmagát. Ezek a szükségletek az egészség egyszerű. áldásos hatá­ sú egészségjavító szerek. ha kényszerítik. elsötétített szobába. az egészség érdekében. a jó víz. hogy a válság a természetes módon oldja meg önmagát. Elsősorban a pihenés és alvás ilyen. tesmozgás és pozitív érzelmi behatások. hall­ gassunk rájuk! Energiahiányra figyelmeztetnek. mivel a test nem kapta meg a lehetőséget. napfény. pihenés és alvás. Vonuljunk hát vissza egy nyugodt. tőlünk is függ. Ha hagyjuk. amikor annak legnagyobb szüksége lenne rá. Főleg a szórakoztatóipar emberei szoktak panaszkodni. akkor a tünetek rendszeresen fognak jelentkezni. hogy kipihenhesse magát! Észre se fogjuk venni. Ha semmibe vesszük. 236 . hogy megvédje magát gazdája káros túlzásaitól. Nagyon sokan egyszerűen nem akarják tudomásul venni a pihenés fontosságát. hogy az öntisztítást maradéktalanul elvégezze. hogy mennyire lesz sikeres ez az önvédelem. Ne feledjük. és pihenjük ki magunkat!. akár megbomlott az egészség. noha híven követik a Testkontroll-étrendet. levegő. de visszatér a kielégítő testi működés és a jó közérzet. valószínűleg újabb és újabb tünetekkel. az egészség szerelmére. márpedig ezen a szemléleten változtatni kell. Ezt is önműködően teszi. nem változnak. Hogyan lehet elősegíteni a méregtelenítést? Hát erről szól ez az egész könyv! Biztosítani kell a test számára alapvető biológiai szükségle­ teit. akár ép. aminek biztosítására nagyobb gondot kell fordítani a válságidőszak alatt. akkor a j ö v ő b e n kevésbé kell félni hasonló jelenségektől. amik tökéletesen mentesek minden mellék­ hatástól. Igen. Olyan örökérvényű. táplálék. márpedig energiához csak pihenés és alvás útján juthatunk! Ez — és csak ez — fogja meg­ szüntetni a válságot! Méregtelenítéskor mindenekelőtt adjuk meg tehát testünknek a lehetőséget. hogy n e m szabadulnak például a „náthájuktól". Ha jelentkeznek a kellemetlen tünetek. ahogy sejtek milliárdjainak tud egyszerre vezé­ nyelni. ha épp akkor tagadjuk meg testünktől a pihenést. amelyeket nem a „vágtató léptekkel fejlődő korszerű orvostudomány" fedezett föl — mivel ezekből nem lehetetett pénzt csinálni. a megfelelő táplálék. majd ezt követi a friss levegő. de lényeges összetevő elemei. Akad köztük egy-kettő. Ezek azok az ősrégi egészséghozó dolgok. végül a szeretetteljes emberi kapcsolatok.

mint a kisgyerekek. a munkavacsorák. mennyire elfoglalt ember vagyok? Egy-két órám is alig jut alvásra! Határidőre be kell fejezni a forgatást. ha érzik. hogy napjainkat egyre több és több nyomasztó gonddal tetézzük. fölszereljük őket a legeslegújabb műszerekkel. ha abbahagyjuk kimerültséget teremtő és fönntartó szoká­ sainkat. enerválsághoz vezet.— Mennyit pihennek? — szoktunk visszakérdezni ilyenkor. több orvosra. Elsősorban tehát nem újabb és j o b b gyógyintézetekre. Mennél többet pihenünk. normális életvitelre. 1950-ben az Amerikai Természetes Hygiénia Társaság nyilvánossága előtt mondta a következőket: „Mindenfajta túlzásba vitt tevékenység. annál hamarabb következik ez be. Ilyen okok miatt aztán tömegesen járunk a legkülönfé­ lébb szakorvosokhoz. ami szintén elengedhe­ tetlen része ennek a foglalkozásnak. re­ formorvosa. Egyre több és egyre nagyobb kórházakat építünk. figyel­ jünk jelzéseire. Herbert Shelton számára már jóval korábban is nyilvánvalóvá vált ez a jelenség. aztán ott van a rengeteg társadalmi kötelezettség. átfogóbb szociális gondoskodásra van most szükség." Az Egyesült Államok népességének magasabb egészségszintre van szüksége. Sokszor nyűgösebbek. „ k e z d lemerülni az aksi". Minden. „fejlettebb" betegellátásra.. Mindenki legyen saját maga egészséggyógyásza. különben az egész n e m sokat 237 . A mai élet inkább nevezhető kicsapongónak. hogy pihenés közben mindig elegendő friss levegő álljon rendelkezésre. Annyit.. hanem rendes. a világ legjobban képzett orvosaival és személyzetével látjuk el mindet. Csak akkor leszünk megint jól. olyanra. amennyi éppen kívána­ tos. amelyik nem tékozolja.. akkor gondoskodjunk arról is. azt testünk fogja tudomásunkra hozni. Dr. tehát meg is kell tenni. Az első változás: amikor szükség van a pihenésre. s mintha betegesen rettegnénk az ágybameneteltől. s ehhez — saját j ó l felfogott érdekünkben — változtatásokat kell bevezetnünk. mégsem tudjuk megszüntetni a köztünk dúló egyre több betegséget. Remélem. mint egész­ ségesnek. „korszerűbb" társadalombiztosítási rendszerre. hanem megőrzi. Néhányukat azért sikerült már meggyőzni. az értekezletek. maguktól visszavo­ nulnak pihenni. S ha már megtettük ezt az első fontos lépést. sikerült önöket meggyőznöm. túlmunka fáradtsághoz. — Pihenés? Hát az meg mi fán terem? El tudják képzelni. azon egyszerű oknál fova. hogy a test újra hozzájuthasson a rendes működéséhez szükséges energiához. ki-bevonulunk a kórházakba. becsben tartja az élet értékes energiáit. nem életbe vágó tevékenységet szüntessünk be. akkor azt kiérdemeltük. Éjt nappallá teszünk. akiket ágyba kellene pa­ rancsolni. s jutunk idő előtt a sírba. meg mindaz. Hogy pontosan mennyi ez a „szükséges"..

figyeljük a test jelzé­ seit. de a többiek ebből esetleg csak a gyakori tüsszögést észlelik. (Persze soha ne mulasszunk el orvoshoz fordulni. főleg az evés. pihenésre van szükség. ha mi magunk is úgy érezzük. hogy környezetünk számára is ugyanolyan nyilvánvaló a dolog. a tökéletes pihenéshez szükséges élettani feltételeket pedig tiszta víz ivása. illetve maga a friss gyümölcs és a nyers zöldség. illetve zöldség-gyümölcs fogyasztása teremti meg a legjobban. saját mérgeinket szívjuk vissza magunkba. Felejtsük el a szokásos okoskodást. hisz az orvosláshoz mindenki „ért". A tevékenység hiánya és az ágynyugalom a tudatot nyugtatja. úgyhogy pár napi könnyű étkezés egészen biztosan nem fog megártani. Kerülni kell az olyan viszonyt. fölöslegesen. sőt. levegője áporodott. Mi magunk tisztában lehetünk állapotunk átmeneti nehézségeivel. Aki kimerült. az általában magányra vágyik. ha „csak ezért" mindjárt ágynak dőlnénk. Próbál­ juk meg tehát. egyesek túlságosan is erőszako­ san papolják. hogy ők mondják meg. hogy az „ételtől leszünk erősek"! Helyette arra emlékezzünk. Túlzásba vittünk valamit. ha lehetséges. ekkor fog leghamarabb újra jelentkezni a valódi tettvágy és az igazi éhség. azaz desztillált vizet iszunk — legalább a méregtelenítés válságos időszakában. ha valóban így érez. hogy csak tökéletesen tiszta. mi történik. hogy bekapcsolja a legnagyobb energiafogyasztót. amik a legkevesebb emésztési energiát igénylik. Ennek egy teljes fejezetet szenteltünk a korábbiakban. hogy válságos esetben akár hetekig is működni tudjon evés nélkül. ha szobánk zárt. hogy erre feltétlenül szükség van!) Aszklépiosz ókori görög papjai egyik legfontosabb feladatuknak azt tekintették. Ellátnak bőven egészségügyi tanáccsal. mert arra kénysze­ ríti a testet. Fontossági sorrendben a méregtelenítés következő tényezője a tiszta víz. hogy a gyógyító szentélyeikbe betérőnek segítsenek megőriz 238 . Ilyen egy­ szerű szabályok betartása mellett a leghatékonyabb a pihenés.ér. Méregtelenítés idején étkezzünk hát könnyen. ami megcsapolja érzelmi energi­ áinkat. de nem biztos. s rosszallják. Legtöbb szokásos italunk csak további mérgekkel terheli szervezetünket. akkor ne terheljük magunkat étellel puszta megszokásból. mielőtt maga is energia forrásává válna! Testünkben elegendő munkavégző képesség halmozódott fel ahhoz. hogy a táplálék rengeteg energiát fölél. Tudjuk. hiszen méregtelenítéskor amúgy is szűkében vagyunk az energiá­ nak. A méregtelenítés következő fontos tényezője a társas kapcsolatok. noha csak kis nyugalomra lenne szükségünk. ha igazi éhség gyötör — akkor is olyan ételféleségeket válasszunk. Minden tevékenység energiát igényel. s ha nem érzünk valódi éhséget. az emész­ tést. Tudjuk már mik ezek: friss gyümölcsből vagy nyers zöldségből frissen sajtolt levek. testünk a lélegzéssel is mérgeket távolít el magából. s ez rendjén is van. Ha éhség jelentkezik — de valóban csak akkor. mit kell tenni adott esetben. Sejthet­ jük.

a maga természetes módján. De ugyan honnan veszi a bátorságot bárki. Ha számunkra kedves. valójában mégis ősrégi a módszer. sokan akkor is meghalnak az „elvárt" időpontra. az csak még j o b b a n legyengül. hogy ezt akarnám sugalmazni! Az emésztés után épp a szeretkezés az. Ismerve a pozitív. hagyjuk hát. hogy nincs esélye? Kevesek tudják legyűrni az ilyen káros. Dőreség lenne tehát ilyesmit tenni éppen akkor. az igenlő gondolkodás jelentőségét bizony furcsál­ lom. Értelme sokszo­ rosan meghaladja saját magunk. hogy testünk kikúrálja magát. Persze a szerető társaság megteremtése ilyenkor ne foglalja magába a szeretkezést is! Nehogy bárki azt higgye. A mesterséges gyógyító technikák alig párezer évesek. akiknek esetleg még lett volna valami esélyük.ni elsősorban a lelki tartását. Valaha nagyon értettünk valamit. hány olyan gyógyulásról hallottunk. amikor az orvosok már lemondtak a betegről! Az orvostörténet is tele v a n ilyen esetekkel. hogy kedvünket szegjék. az erkölcs akkoriban még sokat számított. hogy megmondja a jövőnket? Ki merészel statisztikai átlagokból egyedi sorsokat kikövetkez­ tetni? Hogyan lehet valaki olyan vakmerő. s ez egyenesen a sírba viszi őket. kulcsfontosságú. Pedig gondolataink roppant erősen befolyásolják közérzetünket. Méregtelenítés idején se hagyjuk. A szeretkezés a legszebb. azt is — barátságosan. tudatában van minden tényezőnek. Várhatóan különben sem lenne valami nagy élmény. itt az ideje hát. akikről tudjuk. Egyes betegek már a statisztikai adatok puszta hallatán még betegebbé válnak. ismeri az összes változót. Akinek megmondják. a lelki tartással — ha egyáltalán valami figyelmet is szentelnek neki. a gyógyu­ lás mindig is elsősorban biológiai folyamat volt. negatív befolyást. pozitív érzése maradhat annak. Megtudják az orvostól „túlélési esélyüket". de határozottan — tartsuk magunktól távol erre az időszakra. mikor testük amúgy is a lemerült energiakészletek miatt jutott válságos helyzetbe. a gyógyulás érdekében ez a hit mindennél fontosabb. ugye. vagy bármilyen ismerősünk ismereteit. készek segítsé­ günkre lenni. s ki meri jelenteni: az adott eset tökéletesen reménytelen? Mert. egészségesen. Bízzunk a test saját tudásában. de 239 . ami a legtöbb energiát igényli. legnagyszerűbb élményt nyújtó. Évmilliók óta élünk ezen az égitesten. hiszen enélkül aligha tudtuk volna sikeresen benépesíteni a Földet. megrendül a lesújtó hírtől. hogy azt hiszi. erősen. Szerető emberekkel vegyük körül magunkat. amikor éppen le van eresztve az ember. akinek tekintélyes tudósok tudomására hozzák. A gyógyulásba vetett hit hat. Miféle életigenlő szemlélete. A morál. Újnak tűnhet. de értetlen személy akad a környe­ zetünkben. Valamilyen formában elvetettük a sulykot. hogy a modern gyógyászok oly keveset törődnek a morállal. hogy újra birtokunkba vegyük ezt az ösztönös tudást. mikorra „várhatja" a halált.

kimerítő tevékenység. utána majd sor kerülhet a sportra is. az arc melléküregeinek elzáródása. nyes tevékenység. taknyos orr is elveheti az egész varázsát. ne vigyük túlzásba. A méregtelenítés időszakában legföljebb némi könnyű szökdelésre lehet szükség az ugróasztalon a tisztító nyirokrendszer élén­ kítésére. ki mennyire hajszolta túl. nyomott hangulat szintén kí­ sérhetik ezt az állapotot. de barátok. ügyfelek eseteiből is merítettem. mennyi méreg halmozódott föl szerve­ zetében.) A szervezet olykor egészen sajátos. amíg a test újra föl nem oldja a tápcsator­ na bevezető kapuját. Kérdés. amikor először tudatosodik bennünk az igazi okokozati összefüggés egy méregtelenítési eljárás során. akik a méregtelenítés ügyében kértek taná­ csot. föltölteni az energiatartalékokat. hogy az okot szüntetné meg több pihenéssel és kevesebb táplálkozással. ahelyett. mint az egyszerű 240 . ha kedvet érzünk hozzá. hány nap a méregtelenítés. de erre is csak akkor. ha nincs megeléged­ ve a bánásmóddal. Legyünk óvatosak a gyakorlatok újrakezdésekor. hogy az orvosok nem fogják a fentieket — szövegösszefüggésükből kiragadva — ellenem fordítani. akik részt vettek előadásainkon. tartsuk be a fokozatosság elvét. amikor látjuk. Érzelmi jelenségek. A testedzés sem ajánlott ilyenkor. Ilyenkor legjobb rögtön rátérni a zöldségre. az készüljön föl. Aki nem figyel ezekre a jelzésekre. hiszen a testmozgás is energiaigé-. A túlzott testmozgás kimerít! Sokszor kérdezik. Nehéz megmondani. s gyógyszerekkel próbálja elnyomni a tüneteket. Már egy bedugult. gyümölcsre. mint ingerlékenység. az orr. de a válság természetes leküzdéséhez legtöbbször két-három nap kell. így jelzi a test. Válság beálltakor először pihenni kell. vagy négyhetes méregtele­ nítő tanfolyamainkon. olyanokéból. gyo­ morpanasz vagy a homlok. ha lazításra és kevesebb ételre van szüksége. A mérgekkel való telítettség egyéb tünete lehet fejfájás. ki mennyire élte föl tartalékait. hosszú éveken át semmibe veszi őket. három és háromszáz óra között szinte minden előfordult már. ha már túljutott a nehezén. hogyan maradhatunk egészségesek egy kezdődő betegség tüneteinek jelentkezése esetén. hogy teste előbb-utóbb sokkal súlyosabb. hogy egyelőre nem kér több ennivalót. Ezen kívül telefonhívások és levelek ezrei állnak rendelkezésre olyanoktól. köhögés. T ö b b mint egy évtizedes ilyen irányú tapasztalatom során sokfé­ lét láttam. lezárja az étel kapuját. Tulajdonképpen egészséges jelenség. mivel sok tényezőtől függ. (Hőn remélem. illetve ezek levére. amit csak két ember adhat egymásnak. Tapasztalataimat elsősorban önmagam és családom tagjainak viselke­ déséből nyertem. Csodálatos érzés. egyedi módon jelzi. Ez lehet egyszerű torokfájás is. A test ilyenkor kemény munkában van. de jelezni fogja. hallgatók. fájdalmasabb hangnemet fog megütni az elpocsékolt energia számonkérésekor.

hogy fölül tudjon kerekedni a válságos helyzeteken? Talán érdemes megemlíteni itt a szakszerű gyógymasszázst. sem orvossággal. Mik legyenek ezek? A már említett pihenés. akár pénzről. Helytelen eljárás ilyen esetekben antihisztaminokkal fölszárítani a nyálkatermelödést. hogy ellátjuk biológiai szükségleteivel. Válaszul nagy mennyiségű nyálkát választ ki a szervezet a szennyező­ dések kitakarítására. Legtöbbször kizárólag eleven ételekből álló étrenddel jó a folytatás. „eliszapolódik". (Azért. Eleinte még a túl tartalmas. Később folytathatjuk valamivel nehezebb fogásokkal. vagy szipogás. Ha túlköltekezünk. hogy jusson belőle elegendő a tisztító folyamatok elvégzésére. köhögés. Melegben a nyers koszt. hogy a testtel együttműködve igyekezzünk energiát fölsza­ badítani. akár egészségről legyen szó. valójában csakis ő maga képes erre. de ilyenkor is csak a fokoza­ tosság elvének betartásával. a könnyű étkezés. s azokból is éppencsak eleget. Ilyen ese­ tekben a nyers és párolt zöldség keveréke ajánlott. hiszen a méregtelenítés öntisztí­ tó folyamatát támogatni kell. az alvás. hidegben inkább a nyers és párolt zöldségek keveréke. bár akadnak. a test „szennyvízkezelő telepe" sem tud rende­ sen működni. a tiszta víz ivása. Mennél nagyobb adósságba keveredünk. A kimerült testben a nyirokrendszer. nem megakadályozni! Egyes masszírozó 241 . esetleg utóbbi helyett meleg levesek ajánlhatók. kíméljük tehát az emésztőrendszert is. szokatlan cellulóztöbblet megviseli eleve gyengébb emésztőrendszerét.) Ami az étkezést illeti.krákogás. s a mosoly. A méregtelenítést nem egyszer kíséri tünetként hőemelkedés és enyhe hasmenés. a test képes önmaga egészségének helyreállítására! Sőt. Sokszor félreértelmezik ezt a jelenséget. sem mással. Lényeg az. Méregtelenítés idején pihentessük az egész testet. amit maga a szervezet hoz létre. Ne avatkozzunk hát közbe. ahogy testünk kívánja. Saját birodalmában a test a mester. Az időjárás is befolyásolja a választást. „vastagabb" salátaöntet is túlzás lehet. a méregtelenítési időszak kezdetén együk a lehető legkönnyebb ételeket. s csupán annyival segítsük. annak végül mi isszuk meg a levét. különböző gyógyszerekkel próbálják elnyomni a tüneteket. a jó kedély. ha egyszer végre neki tud látni a mé­ regtelenítésnek! Hagyjuk magára. ha már visszanyertük energiaegyensúlyunkat. vagy tovább húzódna a dolog. noha azok éppenséggel elősegítik a mérgek kiürítését. akkor a helyükben én bizony kikérném a szakorvos véleményét is. akiknek az így bevitt. mint két-három nap. Mit juttathatunk még testünknek — a folyamatos és bőséges energia­ szolgáltatás biztosításán kívül — ahhoz. azaz a lehető legkevesebbet. Ne feledjük. mint az egészség javítását elősegítő módszert. vagy zöldségleves. annál drágább árat kell fizetnünk a végén. ha nagyon aggódnánk.

Érdemes megnézetni magunkat ebből a szem­ pontból is. különben — késztetés híján — nem lesz változás. A csontkovácskezelés egyengeti a gerincet. nehogy még jobban megcsapolják az amúgy is lemerülőben lévő életfontosságú energiakészleteinket. egyaránt élvezheti ép és gyengél­ kedő! Szintén ide kívánkozik a gerincegyengetó csontkovácskezelés említése. régi. három napra szóló méregtelenítő étrend erre ad példát és némi magyarázatot. Valamennyi idegpálya a gerincen keresztül vezeti az éltető idegenergiát az agyból.) Ugyanennek az 5000 éves gyógyító módszernek egyik változata az akupunktúra gyakor­ lata. hogy emészté­ sükhöz túl sok energiát igényelnének. A gyógyhatáson kívül ezek a kezelések kellemesek is. tízkor narancslevet. Csupalé napnak is nevezhetnénk. Ráadá­ sul egészségeseknek sem ártalmasak. a belső energiaáramlási csator­ nák. úgy két-három decili­ tert kétóránként. javítja benne az idegenergia áramlását. ezeket viszont gyakrabban. E l s ő nap. mint amilyen például az úgynevezett svéd gyógy-gyúrás. M E N E T R E N D MÉREGTELENÍTÉSHEZ Méregtelenítés alatt olyan ételekre kell fordítani a figyelmet. de anélkül. Az ősi kínai tapasztalati gyógymódon. Tehát reggel nyolckor — mondjuk — sárgadinnyepürét. szerte a test minden zugába. hogy lassan visszafoglalhassák méltó helyüket az egészség megőrzéséért foly­ tatott küzdelemben. hogy tisztességesen el tudják látni feladataikat. amikor csakis friss gyü­ mölcsből facsart gyümölcslevet és nyers zöldségből sajtolt zöldséglevet veszünk magunkhoz. Egészen a legutóbbi időkig kegyetlen. délben almából és zellerből sajtolt koktélt. gyilkos támadások kereszttüzé­ ben álltak ezek és az ezekhez hasonló. bevált természetgyógyász módszerek.módszerek. mely a meridián-csomópontok tűszúrásos ingerlésével állítja helyre a test belső energiáinak megfelelő áramlását. nem indul be a javulás. más néven meridiánok rendszerének felismerésén alapul az akupresszúra orvoslási módszere. és remek közérzetet biztosítanak. Ennek könnyű változata szintén segítsé­ günkre lehet a méregtelenítés előmozdításában. elősegíti a kiválasztást. A hivatalos orvostudomány most kezdi megtűrni őket. Az alábbi. maga a vizsgálat teljesen fájdalommentes. délután 242 . a nyirokmasszázs és a reflexterápia a hulladékgyűjtő nyirokfolyadék tisztí­ tó áramlását is gyorsítja. (A mély akupresszúra túl fájdalmas és túl energiaigényes lenne erre a célra. s az idegrendszerből érkező jelekre várnak a kiválasztást végző szervek is. amelyek ellátják testünket a megfelelő tápanyagokkal.

bármelyik összetevője helyettesíthető mással. füge és szőlő. Maradjunk ágyban. amit szeletelt és hámozott ubor­ kával. s hozzá fejes saláta és zeller fogyasztható. zöldséggel folytatni. narancsgerezdek. „ . spenóttal és kar­ fiollal. az évszaknak éppen megfelelő friss termésből összeállíva. négykor vegyes zöldséglevet keverünk magunknak. Jót tehet egy meleg leves ebédre is. Ebéd: zöld saláta zöldségkockákkal. vagy egy vegyes gyümölcstál legyen. . Persze nem feltétle­ nül szükséges ilyen széles választék egy napon belül. mondjuk brokkolival. Reggeli: friss narancslé. s megint gyümölcsöt fogyasztani az éjszakai nyugodalom előtt. Jó lesz gyümölcslével kezdeni. V é g ü l este nyolckor egy almás banánkrémmel fejezzük be a napot. . Reggelink a szokásos gyümölcslé. pótlására is. például egy tál banán. amely dinnyeszeletekből és jégkockából készül. Élőétel napként lehetne röviden nevezni. . d e n e r a helyes. vacsorára is. hacsak nem táplálkozunk túl gyakran. ha testünk nem tiltakozik túl élénken az ilyen bánásmód ellen. mert ezek kivételesen kombinálhatók gyümölccsel. vagy egy péppé tört fél avokádóval tehetünk még izgalmasabbá. újszerű társításához. hatra dinnyefagyit. ha túl nagy a választék a méregtelenítés napjaiban. Vacsora: zöldséges erőleves különféle párolt zöldséggel.. tur­ mixgépben fölaprítva és összekeverve.étkezés" kiváltásá­ ra.kettőkor répaitalt. vagy bármilyen más friss gyümölcs kiváló. akár két. szopogassuk kényelmesen ízletes ita­ lainkat. . ugyanannyi tiszta vizet is ihatunk helyette. Vacsorára megint térjünk vissza a gyümölcshöz. Sőt. A fenti összeállítás csak példa. csak az is friss legyen. egy tál almaszelet. sárgarépával. M á s o d i k nap. H a r m a d i k nap. Fejes saláta is fogyasztható hozzá. három gyümölcsr vagy zöldséglé . Ebédre salátaelegyet együnk. Az étrend nagyon kevés energiánkat fogja emésztésre elhasználni. . együk tehát ugyanazt a levest ebédre is. . pihenjünk. csupán ötleteket szerettem volna adni az ízek érdekes. . vékony paradicsomszeletekkel. grapefruit (citrancs) salátaön­ tettel és paradicsomszeletekkel. 243 .

testünk arra a súlyra állította be magát. akkor szükségtelen tömeget adtunk le. Egy jó tanácsot azért ilyenkor is adhatok: az ébredés utáni első négy órában fogyasszunk kizárólag friss gyümölcsből sajtolt leveket. még egészséges súlyvesztés. ha azt szükségesnek találja. főleg izomból álló súlytöbbletre tehetünk szert. vagy magát a friss gyümölcsöt. akkor a szervezet többé-kevésbé át tudja állítani magát erre az időbeosztásra. A váltakozó időbeosztás (egyik hét nappalos. A megfelelően elvégzett belső karbantartási és tisztítási folyamatok egyenletessé válása után további súlyvesztés várható. ehhez alkalmazkodik a szervezet a legnehezebben. Ho­ gyan egyeztethető ez össze a Testkontroll menetrendjével? Noha a test természetes ciklusai a szokásos napirendben működnek a leghatásosabban. olyan hordalékkal. Határozottan j o b b a n érzem magam. Le fog adni a súlyból. Ő j o b b a n ért ehhez. de szeretnék még további kilókat is elveszíteni a súlyomból. Szerencsésen lefogytam. Tudnunk kell. hanem némi új. másik hét éjszakás) a lehető legrosszabb. egészséges. nekünk csupán a megfelelő bánásmódban kell részesíteni. 244 . Az ön esetében növelni lehet az összetett szénhidrátok arányát az étrendben. Hagyjuk. Megfelelő táplálkozás és testmozgás (ilyen célra könnyű súlyzókkal végzett gyakorlatok a legjobbak) mellett így nem a fölösleget fogjuk visszaszedni magunkra. azért mégsincs veszve minden. s mindent önműködően elvégez.Éjszakai műszakos vagyok. Vissza fogok hízni? Gyakorlatilag mindenki rendelkezik több-kevesebb fölösleggel. mi lesz a neki megfelelő súly. hogy a test saját fontossági sorrendé szerint tevékeny­ kedik. a nap nagy részét így átalszom. Ha ugyanis rendszeres az éjszakázás. így elősegíthe­ tő némi további. amennyiben ez valóban szükséges. A csak nyers. amióta Testkontroll étrenden élek. hogy maga a szervezet maga döntse el. amit jónak talált. de már túl soványnak találom magam. élőételes napokkal a test mindenesetre kibillenthető egyensúlyából. amitől j o b b lenne megszabadulnia. Ha lefogytunk.

A forró vízbe facsart citromlé szintén ízletes. Válasszuk ki valamelyiket. hogy az éhgyomorra fo­ gyasztott gyümölcs nagyon hatásos segítség a testben lerakódott mellék­ termékek eltávolításához. Lehet ezen segíteni? Az ilyen fölfúvódásnak az az egyszerű oka. A Termé­ szetes Hygiénia követői nagyon régóta alkalmazzák sikerrel. ahol szemcsés. vagy salátával eszi a gyümölcsöt.hogy a gyümölcs kölcsönhatásba lépjen a fölkavarodó mérgező anyagokkal. mivel a citrom n e m tartalmaz cukrot. Ahogy a nagytakarítás kezdetekor is fölverjük a port. Időnként fölfúj a gyümölcs. hogy rögtön lásson is hozzá a tisztításhoz. s használjuk belőle a lehető legkevesebbet.) Melyik a legjobb mesterséges édesítőszer? Én magam nem ismerek egyetlen olyan készítményt sem. s erjeszteni kezdi a gyümölcsöt. hogy fölkavarodik a mérgező üledék. meg fog szűnni. amiben ne akadna valami kivetnivaló. ü t k ö z ő k é n t megakadályozzák. hanem kipróbálni. amikor már tulajdon­ képpen nem is lenne szükség rá. hogy gyümölcs csakis önmagában fogyasztható. vegyszeres finomító kezelésen átesett cukrokhoz képest. De azonnal is lehet tenni ellene. Ezek az erősen lúgos kémhatású kiegészítő ételek semlegesítik a képződő savakat. Igazán finomak. hogy bármilyen mesterséges gyárt­ mányra fanyalodjak. ahelyett.és juharcukrot tartanak. hogy leterhelné a szervezetet. vagyis hosszabb távon önmagától oldó­ dik meg ez a gond. ha az ajánlást követve éhgyomorra eszem. hogy lássuk. a fölfúvódáshoz vezet. Akad. Arra ösztönzi a szervezetet. Akadnak reformélelmiszereket áruló boltok. A jelenség szerencsére csak átmeneti. vagy (nyers) juharszirupot használnék. amint a test sikeresen megszabadul a káros lerakódások túlnyomó részétől. Én m a g a m inkább mézet. még akkor is. valóban hatásos a fogás. Nem tartalmaz­ nak koffeint. herbáriákból jóízű főzetek készíthetők. s általában jobb minőségűek. Nem hinni kell (ebben sem). (Nem fog erjedésnek indulni sem. de — mint minden szabály esetében. ahhoz hasonlóan ez a tisztító folyamat is azzal kezdődik. 245 . úgy ez alól is — van kivétel: nyers salátalevél és/vagy zellerhasáb fogyasztása a gyümölcs mellé ilyenkor nagyon jót tesz. aki akkor is zellerrel. finomítatlan datolya. ha be tudjuk szerezni. egyszerűen az érdekes. kellemes ízhatás miatt. így megelőzhető a fölfúvódás. ami végül az említett tünethez. mint a kereskedelmi teafüvek. ami remekül helyettesítheti a szokásos reggeli forró italt. melyek kevés­ bé károsak a szokásos kereskedelmi minőségű. érdemes kipróbálni őket. Fontos szabály. anélkül.Mivel lehetne a meleg kávét. forró teát helyettesíteni? Gyógyfüvekből.

jóval több benne a kalcium súlyaránya.) 246 . Vegyük észre. nehogy hiányérzet alakuljon ki azokban. A vaj még mindig ezerszer j o b b nála. ami mostanában mifelénk is fölkapottá vált. minden esetben vajat említek. május 3. és — ellentétben a hirdetésekkel — eltömíti a vérereket. mint bármilyen mesterséges készítmény. nem a hidrogénezetteket. kálium és nátrium. magas természetes víztartamú ételek ennek a kevés zsiradéknak a lemosásában is segítségünkre lesznek.Mi a helyzet a tofu körül? A tofu régi. (Tufts University Diet and Nutrition Letter. más szemestermények. mellé vajat. s ebből követke­ zően ritkább a szívbetegség. Az állati eredetű élelmiszerek részarányának csökkentését mindig is java­ soltuk. használjunk tehát vajat az ilyen műzsírok helyett. mely — a Texas Health Science Center Egyetem kutatása szerint — egyenesen csökkenti a vér koleszterinszintjét. Persze a vajat is csak mértékletesen használjuk! Az állati termékek elhagyásával oly mértékben csökken a zsírbevitel. Hogyhogy a Testkontroll megengedi vaj és olaj használatát? Mindenekelőtt el kell mondanom. amely a tengervízből visszamarad: a sótartalom kivonása után. Görög­ országban és Olaszország déli részein — ahol sok olívaolajat fogyasztanak — jóval alacsonyabb a lakosság vérkoleszterinszintje. sohasem margarint. Eltérően más fehérjetartalmú táplálékoktól kémhatása inkább lúgos. vagy teljes őrlésű gabonából sütött kenyérfajták. B-vitaminok és E-vitamin. mint például a tehéntejben. A tofunak magas a fehérje. mint a hántolatlan barna rizs. fontos szerepe lehet az állati eredetű fehérje visszaszorításában. mint savas. Helyettük zöldség és gabona fogyasztását javasoljuk. hogy csökken a káros (például a szívbetegségek kialakulásában jelentős szerepet játszó) állati zsírok bevi­ tele. olyanokkal. foszfor. Növényi olajok közül a finomítatlan. és a túlsúlyba kerülő. Könnyen emészthető fehérje. A j ó minőségű tofut nigari segítségével teszik szilárddá. abból a folyadékból. magnézium. teljes hiányukat megsínylené a test. akik amúgy hajlandók lennének áttérni egészségesebb étkezésre. Szójabab tejéből készül. hidegen sajtoltakat ajánljuk. 1986. mint Európa többi részein. amelyekkel nehezen boldogul az emberi szervezet. de gazdag olyan anyagokban is. több mint ezer éves találmány. mint vas. (Nigari az a sűrítmény.) Gipszből nyerhető kalciumszulfátot is hasz­ nálnak erre a célra. kínai eredetű étel. miután rövid ideig forralják. Lúgossága miatt (s mivel nem tartalmazza a szójabab durva rostjait) a tofu keményítő tartalmú ételekkel társítva is fogyasztható. Különösen jó az olívaolaj. vagy az Egyesült Államokban. ami egyben azt is jelenti. A természetes dolgok általában jobbak. hogy a zsiradékok jelenléte elenged­ hetetlen az ember táplálékában. hogy egy kis vaj igazán nem ártalmas. A margarin ugyanis nagyon káros.és kalciumtartalma. ami őrölt szója áztatásakor j ö n létre.

amikor valamilyen fehérjével már megtöltöttük a hasun­ kat. „többszörösen telítetlen" növényolajból kenhető zsiradék? Hidrogénezéssel. hogy kisebb a zsír. mint a vajnak. koleszterint és kalóriát tartalmaz. A hazugság a „többszörösen telítetlen" kifejezésben rejlik. ha ujjaink közt eldörzsöl­ jük. hogy a többszörösen telítetlen zsiradék tökéletesen telítetté válik a hidrogénező eljárás hatására. a nehezen beszerezhető friss vaj pótlására. a narancs a narancsízű szörpnél. Mindezen állításoknak — bizony — egyike sem igaz. amelyik szívbetegség és rák kialakulásához vezethet. vagy rossz? A pattogatott kukorica főleg keményítő. hogy mit jelent? Nem csoda.Kevés amerikainak ízlene a saláta olajos öntet nélkül. Főzéshez vaj. mint a vaj. Az a legjobb. mint az. Legyen olyan kedves megmagyarázni. amíg meg nem szilárdul. hogy miért j o b b a hernyóselyem a műszálnál. olyan ez a kérdés. olyan zsírrá. tehát ne akkor együk. j ó . amit forró levegővel pattogattak. s lehetőleg só nélkül. de mérsékelt mennyiségeivel sokkal könnyeb­ ben megbirkózik a szervezet. használjunk hát nyugodtan belőle. hogy kevesebb lenne benne a kalória. 247 . Elegendő hidrogénnel akár betonkeménység is elérhető. Ho­ gyan lesz a folyékony. Hidrogén gázt bugyborékoltatnak rajta át. Odavagyok a pattogatott kukoricáért. aki tisztában lenne vele. mely nem olvad meg. Azt terjesztik a margarinról. mintha műanyag celluloidszemcsé­ ket morzsolgatnánk. általában az igazi a hamisítványnál? Össze se lehetne hasonlítani ezeket! A második világháború kényszerhelyzete késztette a vegyészeket a margarin kitalálására. s még védelmet is nyújtana a szívbetegségek ellen. és lehetőleg olívaolajat. s aszerint kell társítani. ugyan miért j o b b a vaj. Ugyanannyi zsírt. Fogalmuk sincs. A lényeg. amikor a véráramba jut ez a műanyag?" Sokkal jobb lesz hát egy kevés vajat használni margarin helyett. csak ne túl sokat. mint a kés vérzéscsillapításra. vagy vaj és valamilyen finomítatlan növényi olaj (például sáfrányolaj) ke­ veréke javasolható. ha a Testkontroll szabályai szerint szeretnénk étkezni. Jó az. Tőbe „Margariné" című könyvét. S nem csupán olyan. El tudják képzelni. ha egy ember akad ezerből. Érdeklődők­ nek ajánlom John H. a vaj állati termék. mint a margarin? Hát igen. amiből itt idézek: (a margarin) „vegyület. mi kárt tesz. s a szívbetegség megelőzésére a margarin legföljebb annyira alkalmas. mintha margarinról van szó.és koleszterintartalma. Ez a tény persze hiányzik a margarinok hirdetéseiből. művi termék. de az is. Olyan a tapintása és a kinézete. Igaz. a valódi gyémánt az üveg csecsebecsénél.

ismertessük vele a Test­ kontroll legfontosabb elveit. A héj darabkák — dr.Kevés vaj (nem margarin) megengedett. mint a felében mutatkozott javulás. A cukorbajosnak semmiféle étrendi változta­ tásba sem szabad belekezdenie orvosa tudta és beleegyezése nélkül! A Testkontroll már sok cukorbetegnek segített. de előfordult. USA) esete. Florida. hogy föl kellett mennie 35 egységre is. akár almaecetről. de — el kell ismerni — olyanok is jócskán akadtak. és csak éhgyomorra. Gandolfo úr nagyon tevékeny életet él. ami az étrendet illetően a legnagyobb figyelmet követeli meg. hogy valóban csökkenthető-e az inzulinadagolás. és hiába próbált meg szinte mindent. Az ecet az csak ecet. Rossz irányban befolyásolja más étkek emésztését is. hogy ki lesz ebben sikeres és ki nem. ráadásul a zöldség víztartalma át fogja segíteni a kukoricát az emésztöcsatornán. amikor a recept­ ben ecetre lenne szükség. íme a tennivalók: Értesítsük kezelőorvosunkat szándékunkról. Helyettesítsük citrom. sikeres üzletembef. Itt van például Mr. nem ennivaló. amikor orvosa diagnosztizálta cukorbaját. akár borecetről vagy bármilyen más anyagból készített ecetről is legyen szó. ahol amúgy könnyen elakadna. Hangzásra talán furcsa. grape fruit (citrancs). Cukorbeteg vagyok. vagy legalábbis jelentős mér­ tékben csökkenteni lehetett. ha uborkát. amin segíteni lehet. azaz gyümölcscukor segíthet a cukorbajon. Egyéni alkattól és az önfegyelem mértékétől függ. hogy a szokásos inzulin­ kezelés nélkül élhesse napjait. hogy kövesse gondos figye­ lemmel előmenetelünket. vagyis csak magában. hatástalanítja a nyál emésztőnedveit. Az inzulin mennyiségét csak lassan. de az orvosi felügyelet minden esetben elengedhetetlen! Az utóbbi idők kutatásai arra derítettek fényt. A cukorbaj és az inzulinkezelés derékba törte napjait. akik betegségére egyáltalán nem hatott. hogy gyümölcs kizárólag a megfelelő ételtársításban fogyasztható. az inzulinkezelést teljesen el lehetett hagyni. hogy a fruktóz. Való-e nekem a Testkontroll? A cukorbaj az a betegség. de az íze mennyei. Ki kell ezt is próbálni. Ehhez persze nyilvánvaló. Emészthetetlen. Walker is fölhívja erre a figyelmet — nehezen emészthetők. Betegsége tüneteinek elnyomására napi 15—20 egység inzulinra volt szüksége. Joe Gandolfo (Lakeland. napról­ napra fokozatosan szabad csökkenteni. vagy zellert rágcsálunk hozzá. több szak­ könyve is megjelent. Az általunk ismert eseteknek több. s kérjük meg. Rövid idő után a kezelőorvos el fogja tudni dönteni. Egy nagy cég vezetőjeként tevékenykedett. Mi a helyzet az ecettel? Az ecet erjesztéssel készül. nem tudott megszabadulni 248 . kellemes meglepetést fog okozni. vagy paradicsom levével.

De még egyszer: az orvosi felügyelet minden esetben elengedhetetlen! Mikor érdemes élesztőt enni? Majd ha fagy! Sohanapján! Nem akarok senkit sem megbántani. hogy — orvosa engedélyével — nemrég teljesen abba is hagyhatta a gyógyszerelést. Sok tejgyár mégis — titokban — így szabadul meg tőle. hogy a zeller lenne a cukorbaj elleni egyetlen varázsszer. az étrend. hogy — a zeller zöld levele az inzulin­ nak egyik fontos összetevőjét is tartalmazza. Ennek alapvetően két oka van. hogy emberi táplálékként kell értékesíteni. aztán szépen eladják nekünk. A T e s t k o n t r o l l életmód — amit lendületes életviteléhez is remekül hozzá tudott illeszteni — végre meghozta számára a várva várt javulást. Mivel a cukorbetegség savas környezetben tud igazán súlyossá fejlődni. lehet ellene tenni. Rá tudnak beszélni. különben megkaphatják a magukét!) Az inzulinkezelés tehát nem azt jelenti. (Csak ne Gandolfo úr jelenlétében tegyék. Bármi másnak inkább lehetne nevezni. Igenis van értelme próbálkozni. amerikaiak szörnyen és reménytelenül hiszékenyek vagyunk. disznókkal föletetni költséges. Itt van például a tejsavó. A törvény csak a csatornát óvja ettől az anyagtól. elterjesztik róluk. A környezetre százszor károsabb a fekáliás szennyvíznél is. súlyos bírság terhe mellett tilos tejsavót a csatornahálózatba leengedni. így végleg abbahagyhatta a kezelést. Zeller és zellerlé fogyasztá­ sával (utóbbi készítésénél természetesen a zeller levele is fölhasználandó) már egy nap után csökkenteni lehetett az inzulinadagot! A végén kifeje­ zetten rosszul érezte magát a hét egység inzulintól is. Persze. egyszerűen nevetségesnek tartják. Állatokkal. az embereket nem. Azt is tudom. kezelhetetlen hulladékait becsomagolják. mint amennyi sajt. még fizetünk is érte! Az élelmiszerfeldolgozó-ipar nehezen elhelyezhető. és így tovább. hogy annak feltétlenül életfogytig kell tartania. sokan csak legyintenek az egészre.a betegségtől. hogy mindenféle mellékterméket lenyomjunk a torkun­ kon. mert nem tud mit kezdeni ezzel az anyaggal. Először is a zeller már elégszer emlegetett — lúgos kémhatása. nem azt akarom elhitetni. Szabadföldi szikkasztása kockázatos. Mintha az egészséget helyes kis tartálykákba csomagolva csak úgy meg lehetne venni. sok volt neki. Nagyon sok más tényező is szerepet kap. Láttak már savót? Kinézésre mint a genny. Sajtgyártásnál tízszer annyi keletkezik. mint élelmiszernek. a lelki hozzáállás. hogy egészségesek. Élelmiszer gyanánt 249 . Másrészt — talán hihetetlenül hangzik. mivel veszélyez­ teti az élővizeket. sőt. dehát mi. ami oly kevés. szagra mint az okádék. A cukorbetegség fölött aratott győzelmét Gandolfo úr is elsősorban a zellernek tulajdonítja. a testmozgás. de igaz. azért több lúgos étel fogyasz­ tása eleve csökkenti a tünetek kialakulásának lehetőségét. A „zseniális" ötlet az volt. Két év alatt hét egységre tornázta le napi inzulinszükségletét.

amit ajánlanak? Csaknem minden ételreceptben adunk különböző változatokat. tehát ők is a legjobban bevált módszerhez folyamodtak: kikiáltották . (De nem ajánljuk a közönséges kereskedelmi készítményeket!) N e m szóltak külön a tojásról. s meglátják. csupán cukortartalma (!) haladja meg a benne lévő tejsavó mennyiségét. azok olyan marhák. amivel az állati eredetű élelmiszereket illették? Nem. ami épp elérhető! Leveseket — például — nagyon sokféleképpen lehet ízesíteni. viszont nyolcszor több a koleszterin a tojásban. n e m szabad hagynunk.egészséges" élelmiszernek. Hát kérem. A „natura" boltokban kapható természetes élelmiszerkészítmények közt akad jó levespor. hogy mi mindenbe tesznek belőle. ha nem tudom beszerezni mindazt a nyersanyagot. vagy csak ízesítő keverék. a melasszal is. kivételesen valamennyi szakember által támoga­ tott általános étkezési elvnek. és nem utolsó sorban hasznos megoldás található erre az ugyancsak szagló problémára is.. ilyen egyszerű. mit művel. drágáim! Tanulmányozzák csak gondosabban néhány élelmiszeripari készít­ mény címkéjét. remek. Netán kivételt képezne mindaz alól.nekünk eladhatják. ha majd elkezd „dolgozni" a hasunkban? Legyen szó akár sörélesztőről. Ugyanúgy nem felel meg annak az egységesen. kakaó. de több rost fogyasztandó. még keresni is lehet rajta. Marhákkal etették föl teherkocsiszám. s az egész eltűnt hiszékeny emberek hasában.egészségadó" tulajdonsá­ gokkal rendelkezik. Hasonló a helyzet a cukorgyártás melléktermékével. melaszról. sőt! Gyakorlatilag semmi rostot nem tartalmaz. A tojás csirkeembrió. miszerint kevesebb zsír. hogy embernek sokkal j o b b üzlet eladni. mi mindenhez adagolnak „dúsítóként" tej­ savót leleményes . vagy sugárzó anyagról. hogy az ipar a mi testünket használja veszélyes melléktermékei eltemetésére! Mi van.jóakaróink". mint minden más állati eredetű termék. mint például a marhahúsban! Persze a tojásgyá250 . savóról. Ha már a konyhát bebüdösíti. Csupán azt kellett bemesélni. A serfőzők se tudtak mit kezdeni ezzel a hulladékkal. akkor mit gondolnak. akár másról. Ezekből azt kell használni. fluoridról. levesporok. illetve leveskocka. míg rá nem jöttek. salá­ taöntet. spagettimártás. Még csecsemőtápszerekbe is! Igen. a tojás sem kivétel. margarin. az „Ovaltine" tápszernek például az a második legfontosabb összetevője. épp a beszerzési gondok áthidalására. hogy fizetnek is érte. előregyártott palacsintatészta. Levesek. és még hosszan sorolhatnám. zacskós krumplipüré. A sörélesztő a sörgyártás mellékterméke. kevesebb kolesz­ terin. s minden hulladékelhelyezési gond megoldódik. Keblemre.. hogy a melasz .

Csőrüket rendszeresen lecsípik. hogy madarak ezreit fojtogatóan szúk ketrecekbe zárják. vigyázzunk. amin ezek a szerencsétlen állatok átesnek. nehogy a legrosszabbat válassza. 251 . amelyik palackokban és kapszulákban drága pénzért árulja mindazt. Szinte mindegyikük lába kisebesedik a drótfonat padozaton. Oly körmönfontak. akik igyekeznek aztán ügyesen bebizonyítani. az is figyeljen oda pár fontos részletre.rak az ellenkezőjéről igyekszenek meggyőzni mindenkit. amik eleve csak gyenge minő­ séget érhetnek el. Minden képzeletet fölülmúl az a tortúra. annyira gyomorforgatóak. vagy keverjük salátába. megvásárolnak néhány .jónevü szakértőt". A gyártók kénytelenek lesznek meghátrálni. Nem is megyek a részletekbe. ahogy például a dohányipar védi saját érdekeit. ha a fogyasztók egységesen lépnek föl ilyen kívánalmakkal. cink. A szűk tartás annyira kiforgatja természetes viselkedésükből a tojókat. Nagy vonalakban arról van szó. de így is a lehető legkevesebbet fogyasszunk belőle. hogy így küzdjenek az élősködők ellen. hogy nem csoda. A tojástermelés 95 százaléka olyan futószalag módszerekkel tartott tyúkoktól származik. Vas. ' Teljesen meg vagyok zavarodva a különböző tápanyagokat ille­ tően. mozogni engedett madarak tojtak. hogy csak megfe­ lelő ételtársításban fogyasszuk. Honnan fogom mindezt beszerezni? Próbáljuk meg leegyszerűsíteni a dolgot. Másrészt a tojás nagyon tömény fehérje. Együk a tojást szeletelt paradicsom­ mal és uborkával. de gyakran meg is eszik egymást. és még százával a többi elengedhetetlen anyag. ami nélkül nem lehet élni — szerintük. Más fehérjetartalmú ételekkel sem ajánlatos keverni. Lefizetnek. hogy még azt is el tudnák hitetni: nem fenyeget fagy a Csomolungma csúcsán sem. így csökkenthetők a legkisebbre a káros hatások. hogy meg se tudnak fordulni.hogy nem csupán megö­ lik. esetleg készítsünk belőle zöldséges rántottát. Aki tojást fogyaszt. ahhoz hasonló piszkos módszerekkel. Ezek a legjobb módszerek tojásfogyasztáshoz. ha sokakat összezavar. s emberségesebb körülmények közt tartani a tyúkokat. Követeljük meg az olyan tojást. Néhol arzéntartalmú tápot etetnek velük. Napi 17 órát tart a mesterséges megvilágítás. hogy kevesebb kárt tegye­ nek egymásban az állandó torzsalkodások közben. hogy ezzel is szaporább tojásrakásra ösztönözzék a tyúko­ kat. mert a szervezet két különböző jellegű fehérje egyidejű emésztésével sokkal nehezebben fog tudni megbirkózni. És mindez csupán töredéke a teljes rémtörténetnek. hogy nem is olyan nagy a veszély.. (30 x 30 cm területre 4 tyúkot). mert annyira bonyolulttá tették. Évi három milliárd dollár a forgalma annak az üzletágnak. csak B-vitaminból vagy fél tucat különböző változat. amit szabad levegőt is látott. (mely méreg egy része a tojásokba is bejut).

s csak azért. hogy hosszú jegyzékeket böngészve egyenként kelljen kipipálni az egyes tételeket nap nap után. akik átestek a három fölsorolt műtét közül valamelyiken. Másrészt a növények­ nek sokkal fontosabb a levegő. arra nincs is igazán szüksége! Aki mást állít. ami kell. Igaz ez? A műtétek nagyon erős befolyással lehetnek a testsúlyra. következetes hazugság.. gyümölcsben. megfelelő táplálkozás mellett mi is könnyen hozzájutunk minden­ hez. amelyik lényegesen megnehezíti a fogyást: a méheltávolítás. hogyan sikerült mégis túlélni őseinknek az évmillió­ kat. anélkül. ami nekik a közvetlen hasznot hajtja.) Dehát ebből meg ők akarnak megélni. a húsföldolgozás és a gyógyszergyártás által terjesztett hamis propaganda keltette félelem és kuszaság az. csírában. tömegük­ nek ugyanis alig egy százalékát teszik ki a talajból fölhasznált anyagok. érvelni. s bár eredményességi mutatóink rendkívül jók. Semmilyen hiánybetegség sem fejlődhet ki abban. Minden más állítás csupán hamis propaganda. A táperö gyümölcsösökben és zöldséges kertekben rejtezik. nem vegyszerla­ boratóriumokban és nem holt állatok tetemeiben. Akad-e a Természet­ ben más teremtmény. Ezek aránya azonban — nyolc év távlatában — 252 . Még hosszan lehetne vitázni. ugyanúgy. Pedig az igazság egészen egyszerűen megfogható: az emberi test a számára szükséges tápanyagokat vagy saját maga állítja elő. Érdekes. a nap és a talajból fölszívott víz. aki a fenti módon étkezik. vagy pénztárcánkat szeretné megvágni ily módon. képtelenek az • igazság befogadására. Azért vannak eszközök. hogy a talajok nyomelemhiá­ nyosak. gondoljunk kicsit bele. melynek ilyen súlyos gondjai lennének a megfelelő tápanyagok beszerzésével? Nincs! Csak az embernek van ezzel baja. a hiszterektómia olyan elhízást okoz.. vagy a növények birodalmából tudja beszerezni. Úgy hallottam. gabonában. ha valóban lényeges elemek hiányoznának a talajból. annak vagy biológiai és élettani ismeretei hiányosak. ahogy rájöttünk erre az összefüggésre. A növény nem is tudna rendesen kifejlődni.(Csak azt tudnám. mert csinálja magának. olajos magvakban. Három olyan műtét van. a pajzsmirigyirtás és a vakbélkivétel. azért minálunk is előfordulnak kevésbé sikeres esetek. ahogy szárnyat se tud növeszteni senki. Más szóval. használjuk egyszerűen a józan eszünket. Senki sem tud száz százalékos eredményt fölmutatni. Ehelyett azt mondom. A tápszergyárosok könnyen kijelentik. Szerintem az ő ágybéli képességeik hiányosak. a méheltávolítás. Nem lesz semmilyen hiánybetegsé­ günk. amikkel csökkenteni lehet e kellemetlen utóhatást is. Az évek során több szép eredményt elértem olyanoknál. A tejipar. amit aztán soha n e m lehet lefogyni. ami nincs meg a zöldségben. Egyéni és csoportos foglalkozásaink esetében is minden résztvevőről részletes adatlapot töl­ töttünk ki.

akkor vészhelyzet áll elő. Létezik még egy fogás. a fejes saláta. ha a petefészek és/vagy a pajzsmirigy kiirtása után végképp reménytelenül fölpüffed valaki. tehát a petefészek által termelt hormon is hiányozni fog. mert lebontásuk és emésztésük több ener­ giát fogyaszt. Ha a vér szőlőcukor szintje nagyon alacsony értékre esik a cukor. ami segít a szervezeten belül a zsír elbontásában. A méhhel együtt a petefészket is el szokták távolítani egy-egy iyen nőgyógyászati . Aki ilyen műté253 . Egyrészt nem lesz többé havivérzés. de azt tényleg csak a végső esetben szabad bevetni. Ezért — szinte kivétel nélkül — minden méhirtáson átesett nőnek kezelni kell a pajzsmirigyét is. kalóriaszámláláson alapuló hagyományos fogyókúra is megengedi ezek korlátlan fogyasztását. Nekik sokkal szigorúbban be kell tartani az itt lefektetett szabályokat. melynek során zsírból állít elő szőlőcuk­ rot. Bizonyára hallottak már . amikor a tüneteket kezelik... elvégre az anyatermészet nem szokott fölösleges szervekkel ellátni. Másrészt a petefészek olyan hormont is termel. ami korábban rendszeresen kitisztí­ totta a méhet az új. de még ilyenkor sem teljesen reménytelen. az agy csak glükóz. mind a pajzsmirigyét kivették. hogy bármilyen szerv eltávolítása bizonyos hátrányos következményekkel is jár. A petefészek kiirtása szinte kivétel nélkül hatást gyakorol egy másik belső elválasztású szervre. Sok szeszély­ diéta. Tudjuk.nullakalóriás" ételeket emlegetni.kipakolás" alkalmával. érett petesejt befogadásához. mert nagyon megviselheti a szervezetet. akár egyik vese vagy tüdő eltávolításán sem töprengenek sokat. semmi mást nem tud fölhasználni. E kiválasztási csatorna megszűntével könnyebben elkezdődik az anyagcsere melléktermékeinek fölhalmozódása a testen belül. A részleges sikertelenség okait kutatva az adatlapokat is elemeztük. s a test — végtelenül bölcsen — átveszi az irányítást. Legnehezebb azoknak a helyzete. s nagyon nehéz lesz így lefogyni. a spenót és más nyers zöldség. s beindít­ ja az úgynevezett glükogenezist. hogy valamennyiükön a fenti műté­ tek valamelyikét végrehajtották. Elmagyarázom. azaz szőlőcukor üzem­ anyaggal működik. mint ami­ lyen a zeller. a pajzsmi­ rigyre. Ha nem az agyról. a szívről.nem éri el a tíz százalékot. Kiderült. mint amennyi általuk a szervezetbe került.és keményítőtartalmú táplálékok hiánya miatt. vagy a májról van szó. Jellemző esetei ezek annak a gyógymódnak. akiknek mind a méhét. Persze általában is igaz. akkor nagyon hamar kés alá kerül a beteg. A létfontosságú glükózt a szervezet más cukrok és keményítők megfelelő átalakításával biztosítja az agy számára. megváltoztatja a szokásos anyagcserefolyamatokat. A méheltávolítás esetében két összetevő is közrejátszik az elhízásban. még ha néhány sebész nem is egészen így gondolja. s nem az igazi okot keresik és szüntetik meg.

Talán furcsán hangzik. A . ha hirtelen térnénk át a szokásos táplálkozásról egy kizárólag nyers zöldségből álló étrendre. mint a műtétet. a tényleges vakbélen.. amely segíti a vastagbél tisztulását. s próbálkozzanak természetesebb gyógymóddal. s még mindig megvan a . veszélyes lenne nem figyelni rá! Ezt úgy érhetjük el. Mindent meg kell tenni ennek érdekében. aki rávette. Ismétlem. Vakbél­ nyúlvány nélküliek számára különösen fontos a vastagbél tisztántartása. Jó harminc éve. Saját esete olyan mély benyomást tett rá.. Burton úr — szerencséjére — akkoriban egy természetgyógyásszal is kapcsolatban állt. eltávolított féregnyúlvány esetén könnyebb a helyzet.vakbél" maga tehát lehet kicsiny. halassza el a műtétet. s leállna a szervezeten belül a zsir cukorrá alaku­ lása. Nyirokszerv. csak ilyen műtét után szabad alkalmazni. El kell ismerni. Alec Burton esetét. azóta • is jó egészségnek örvend. hogy abbahagyta tanulmá254 . A „nullakalóriás" fogyókúra olyan módszer. de elvesztése egyáltalán nem számít apróságnak. hogy meg ne említsem Dr. akkor már folytatni lehet az életet a Testkontroll ismert szabályai szerinti étkezéssel. Ha már szó esett a vakbélről. ha kizárólag ilyen .nullakalóriás" étkeken él. magyarul féregnyúlvány. de annál több magas természetes víztartalommal rendelkező étet fogyasztunk. akkor nem hagyhatom ki. de ez nem azt jelenti. rendszeres időközönként. a visszahízás veszélye nélkül. mint pajzs­ mirigy. A megfe­ lelő ételtársítás betartása is nagyon fontos ebből a szempontból.vakbele". Orvosi neve appendix. Ha túljutottunk a nehezén és sikerült elérni a kívánt testsúlyt. harmadé­ ves orvostanhallgatóként vakbélgyulladása támadt. A lerakó­ dott mérgező anyagokat hirtelen fölkavarva a méregtelenítés nagyon kellemetlen tünetekkel járna. Ez az oka. amit csak végső esetben. mert súlyos kínlódással jár. hogy még a friss gyümölcs is tilalmas ebben az esetben. belsőnk megtisztítását lépésről lépésre kell elvégezni. hogy félvállról lehetne venni a dolgot. hogy fiatalon. de a gyümölcs cukortartalma nagyon is alkalmas glükózforrás. koncentrált táplálékot..vakbél" valójában apró függelék a vastagbél elején.ten átesve semmilyen más módon nem tud gátat vetni az elhízásnak. s orvosai nem láttak már más lehetőséget. hogy vakbélmútét után gyakori panasz a fölfúvódás. ha kevés sűrű. illetve a székrekedés. az is sikerrel járhat. Pedig ebben az esetben a szokásos glükózforrások kikapcsolásával akarjuk kényszeríteni testünket a zsír elbontására. úgy háromóránként. ez olyan szükségintézkedés. vagy méh hiányában. vagyis csak nyers zöldségekből álló fogásokat eszik. Ezt a szigorú és kemény fegyelmet igénylő rendszert csak fokozatosan szabad fölépíteni. A . amit csak nagy körültekintés mellett szabad alkalmazni. Egyheti böjtölés és némi étrendváltoztatás után elmúlt a betegsége. hogy valaki egyik napról a másikra belevesse magát.. Az pedig végképp nem ajánlható.

ez az igény már korábban is fölmerült. Igazi nagy humanista alkat. Alan Goldhamer. Box 2328 / Bontia Springs. / Yorktown. s doktorátusát mint „csont­ kovács" és gyógymasszőr szerezte meg.nyait a hagyományos gyógyászat területén. Ralph Cinque. Box 401 / Hyde Park. OH 44136 Dr. nagyszerű egyéniség. Director / (914) 889-4141 SHRANGRI-LA HEALTH RESORT P. ahol megbízható. gondos felügyelet mellett lehet nekikezdeni egy méregtelenítési kurzusnak. Director / (707) 792-2325 SCOTT'S HEALTH RETREAT P. NY 12538 Joy Gross. Dávid J. O. O. úgyhogy tudok néhány címet adni az Egyesült Államokban. FL 33466 Dr. ahová a világ minden részéről sereglenek a betegek. és elképesztően jó gyógyu­ lási eredményeket tud fölmutatni. ahol ezt ellenőrzés mellett lehetne végezni. Manapság ő a Természetes Hygiénia egyik legragyogóbb alakja. az ő kezétől várva gyógyulásukat. Burton doktor az alábbi címen érhető el: Arcadia Health Center (T: (02) 653-1115) 31 Cobah Road / Arcadia. Box 6229 / Lakeworth. William Esser. Director / (216) 238-6930 HYGENIA HEALTH RETREAT 439 E. Director / (305) 965-4360 PAWLING HEALTH M A N O R P. Számtalan betegséget kezel. FL 33923 Frances Cheatham. Director / (512) 564-3670 ESSER'R HYGIENIC REST RANCH P. Main St. Scott. CA 9451 Dr. a detoxikálás fontosságát azt szeret­ ném megtudni. van-e olyan hely. Director / (813) 992-3811 255 . CENTER FOR CONSERVATiVE T H E R A P Y 4310 Lichau Road / Penngrove. TX 78164 Dr. O. O. megfelelő szakemberek irányítása alatt? Igen. Box 8919 / Cleveland. Tizenhat éve egy gyógyintézet igazgatója Ausztriaijában. New South Wales / 2195-Australia Ismerve a méregtelenítés.

melyre sem ebben a fejezetben. s ha figyelemmel kísérik Newsletter című rendszeres kiadványunkat. (Ugyan­ ezen a címen különböző Fit for Life ITestkontroll) rendezvények után is érdeklődhetnek. Grady Deal / (808) 332-9244 Ha akad olyan kérdés. O. Ocean Ave. Gregory Haag. írják meg.) FIT FOR LIFE 2210 Wilshire Blvd. Hawaii 96756 Dr. akkor hamarosan a választ is meg fogják találni. Box 1287 / Koloa. / Suite 118 / Santa Monica.R E G E N C Y HEALTH RESORTS 2000 S. mely után az alábbi címen lehet érdeklődni. California / USA . FL 33009 Dr. Director / (305) 454-2220 HAWAIIAN FITNESS HOLIDAY P. sem az egész könyvben nem találtak választ. / Hallandale.

Sem az önsajnálat. hogy csupán gondolatokat ébresszünk. nem elmélkedésre. Az egészségnek ezek az építőelemei nem rendkívüliek. csendes hang. ha a belső erők harcából ofykor azok a szándékok kerülnek ki 257 . Az elszántságot. a hevesebb indulatok. már az is elég ahhoz. hogy vala­ mennyi egészségre vágyó ember beleillessze azokat mindennapi életébe.. arra. mert elnyomják a hangosabb gondolatok. sem a bűntudat nem jó tanácsadó. hogy a lehető legkényelmesebben lehessen megközelíteni a célt. hogy közben ne kerüljünk ellentmondásba személyiségünk különfé­ le egyéb kívánalmaival. hogy két hét alatt szinte észrevétlenül bele lehessen szőni a hétköznapokba is. aki úgy érzi. Ez azonban még nem biztos. hogy mi helyes és mi nem. a lelkiismeret hangja azért mindig megsúgja. tulajdonképpen egy­ bevágnak testünk tényleges élettani szükségleteivel. hogy elég azok alkalma­ zásához is. de a test gyenge. az akaraterőt. De az is érthető. Úgy óvjuk egészségün­ ket. Közben ugyan egy ösztönös. Márpedig nem azért írtuk le. Nincs egyedül. különben már rég sarokba vágta volna könyvünket. Aki az olvasásban idáig eljutott. csak éppen. hogy az ismeretek birtoklása nem elegen­ dő. az nyilván forrón vágyik az egészséges életvitelre. amiről ugyan belátni már beláttuk. a lelkesedést a folyamatosan elért sikerek táplálják. amik ahhoz kelle­ nek.. A következő néhány oldalon ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.Az egészség összetevő elemei mostanra már bizonyára minden olvasó számára ismerősek. Úgy állítottuk össze a programot. akaraterő is kell mindannak megvalósításához. hogy könnyebben teljesítsük a test egészségéhez szükséges tennivalókat. de mi ezt is beleszámítottuk e kéthetes menetrend összeállításánál. hogy szükségesek az egészséges életvitelhez. hogy ne jöhessenek létre betegséget teremtő körülmények. nyilvánvaló. lelkében állandó háború dúl a jó és a rossz között. de gyakran hiába. miközben a min­ dennapi élet egyéb föladatait végezzük. hogy mindig kisebb-nagyobb különbség lesz a megvalósított és az eszményi állapot között. Ha csak ennyit tudatosítunk magunkban. hogy könnyű legyen követni. hanem nagyon is gyakorlati megvalósí­ tásra szántuk a könyvünkben bemutatott ismereteket. A lélek erős. Tisztában vagyunk azzal is.

önpusztító vágyakat is. Az egyik a „MINDENNAPI T E E N D Ő K " . Aludjunk nyitott ablaknál. mi magunk vagyunk a parancsnokok ebben a vonatkozásban is. az szereljen ablakára biztonsági láncot. a kellemes közérzet elérésében is segít. az egész világra. a „teljes egészségünkre" életmód. abban. amitől ugyan­ olyan nehézzé válik az illetéktelen behatolás. hogy ne alakuljon ki kényszerérzés. mi irányítunk. Test­ mozgás helyett a tévét néznék és sört vedelnének. hogy a légzés valóban a méregtelenítést segítse. amelyeket legalább hetente egyszer végez­ zünk el. csupán azért adtunk heten­ te egy „szabadnapot". Ha hideg van. hanem úgy. hogy jól viseljük gondját testünknek és lelkünknek. Ezt a fajta örömet éleszti ez az életmód. Az öröm belsőnkből indul ki. így elér­ hetjük. s nem csupán a mi számunkra. mit sem tördödve azzal. hogy segít a választásban. amikor tudjuk. az egész világ kibírhatóbb lesz. hogy a lehető legtöbbször azt csele­ kedjük. hogy kiirtja. Nem azzal. A Testkontroll segít kordában tartani a vad. amelyeket sokkal kevésbé érdekel az egészség. ha örömünket leljük bennük. hogy testi egészség te­ kintetében sem vagyunk másokra szorulva. hogy érezzük a szabadságot. Gyümölcs­ reggeli helyett teletömnék a bendőt péksüteménnyel és kávéval. vagy bírálja őket. hogy ezzel leromboljuk kapcsola­ tainkat. takarózzunk be jobban. 1. (Később nyugodtan lehet többször is. de akkor is legalább résnyire nyissuk ki a hálóhelyiség ablakát. Bátorítsa jobbik énünket az a fölismerés. a jobb döntések meghozatalában. 258 . Felemelő érzés. mint zárt ablaktáblák esetén. Igen. ráordítani mindenkire. hogy hetedik napon is elvégzi-e a M I N D E N N A P I T E E N D Ő K E T . MINDENNAPI T E E N D Ő K Hatásukra már két hét után figyelemreméltó javulást észlelhetünk egészségünkben és közérzetünkben. a másik a „ H E T I FÖLADATOK". Friss levegő hiá­ nyában ugyanis hamarosan visszamérgezéssé válna az éjszakai nyugo­ dalom. Üvölteni. Aki aggódik. Nem. Szórakozni szeretné­ nek. ami csak egészségtelen.győztesen. Mindenki maga döntse el. hogy egy kis levegőhöz jusson az. hogy a test közben kikészül. akinek mindez túlságo­ san nehezére esne. hogy a hetediken aztán mindent el kell követni. A tennivalókat két csoportba soroltuk. amit kell. nem bánva azt.) A heti hat nap persze nem azt jelenti. vagy sem. aminek megtétele után jó érzés tölti el az embert. Ettől minden tettünk jobbá válik. amit ajánlatos hetente legalább hat napon megvalósítani. a Testkontroll. onnan sugárzik ki környezetünkre.

mélyebb lesz tőle álmunk. hogy a szív lölmondja a szolgálatot. minden étkezés előtt öt-tíz perccel. A j o b b keringéstől bőrük színe is szebb. levertnek magukat. jobban megy a gondolkodás. utána mélyebben alszik. illetve reggel lelkesebben lát neki a napi föladatoknak. a levegőre. hátra. a nap. Elárulhatom. Lefekvés előtt is érdemes. akik annyira megkedvelték az ugróasztalkát. amikről legtöbben nem is tudnak. Nyújtózzunk közvetlenül lefekvés előtt és ébredés után. 5. hogy evés után már ne legyünk szomjasak. mint húsz perc gyaloglás — kivéve persze a szabad levegő. 3. Egy pohár víz étkezés előtt segít az étvágyat kordában tartani. kényelmesen j o b b r a . esős napokra. s a látvány változatosságának hasznait. előre. javul az agyműködés is. tisztább lesz a látás. A nap ugyan nem válik ettől jobbá. fürgén. ami már megelőzi a kiszáradást. az ebédszünet alatt.2. A napi gyaloglás olyan előnyös hatásokkal jár. és nap közben is egy-egy pohárral. de minden nap! Frissen. 4. Az ebédszüneti séta segít. majd lábujjhegyre állva próbáljuk elérni ujjunk hegyével a mennyezetet. sokan nem is tudják. balra. ugyanakkor elegendő folyadékkal lát el ah­ hoz. hasi légzést. de a munka is jobban megy. hogy megdobogtassa a szívet. 259 . Igyunk egy pohár tiszta vizet közvetlenül ébredés után. edzeni kell minden egyes nap! Ne felejtsük. váltott orrlyukkal. A rendszeres gyaloglók például á legritkább esetben szenved­ nek székrekedésben. sokakat isme­ rek. Úgy kisimítja ez a ráncokat. Az ébredéskor fölhajtott víz pedig a kiválasztást segíti. Bokros teendőink közben néha észre sem vesszük a szomjúságot. A víz számos fontos feladatot lát el a testben. így délután nemcsak a közérzet lesz kellemesebb. hogy a tartós vízhiány miatt érzik gyakran gyengének. mert a levegőztetéssel fölfrissítették. Jobban érzi magát az ember. Különösen idegesítő nap után remek kikapcsoló módszer. megtisztitja a gyomor belső felületét az esetleg még rátapadt ételmaradéktól. Könynyedén. Ez az a minimális vízmennyiség. Húsz perc „ugrabugra" ugyanolyan áldásos hatást gyakorol a szívre és a keringésre. hogy a munkahelyü­ kön is tartanak egyet. hogy a munkaidőt megszakítva ki­ mozduljunk a napra. mint vasaló a frissen mosott inget. vagy este. végezzünk hat mély. A szív a test legfontosabb izma. Reggel. A nap bármely szakában. oxigéndússá tették vérüket. vagy napközben. de minden nap. többek között „kikézbesí­ ti" az energiát a megfelelő helyekre. Jobban érzik magukat. Gyalogoljunk naponta legalább húsz percet. a legtöbb haláleset oka az. de mi lazábbak leszünk.

csukott szemmel. ami bensőnkben folyik. HETI FELADATOK Meglesz a jutalma. s megelőzi a székrekedést. ugyanakkor az egész testből kihajtja a mérgező lerakódásokat. Meggondolandó beruházás. 1. egymásnak sokszor ellentmondó kívánságokat vetít elénk. az egészség és a közérzet javulásában fog kamatozni. Kezdetben azért a heti egysze­ ri alkalomra is büszkék lehetünk. agyunk milyen különböző. Ez megerősít. hogy heti egy gyakor­ lás helyett a mindennapi elvégzendők közé kerül. arra. legkönnyebb (a X. ha mindig ugyanazt a napszakot használjuk e célokra. mert ezzel is jó szolgálatot teszünk egészségünknek. nyugodt helyen. egészséges életmódhoz való kötődés elmé­ lyítésében ezek az önmagunkra összpontosítva eltöltött percek. átszivattyúzza a nyirokrendszert. valamint a vacsora összeállítá­ sánál ügyeljünk a megfelelő ételtársításra. Később is csak akkor tegyünk bármit is gyakrabban. A reggeli nyújtózkodás utáni öt perc például nagyon alkalmas erre az önmagunkba pillantásra. a gyakorlatok soha ne okozzanak fájdalmat. Kulcsfontosságúak az új. hogy segítsenek megőrizni a fiatalságot és a hajlékonyságot. Ajógával fordul elő leggyakrabban. hogy saját lelkünkbe tekintsünk. ha valóban örömünkre szolgál. A X. hiszen nem túl drága. céljaink. szükségleteink. tárgyilagosan nézzük végig valamennyit. Nem nehéz. Étkezzünk a Testkontroll elveinek betartásával. 260 . csak gyümölcsöt. s j ó . Figyeljük. J ó g a . és az is. kényelmesen ülve egy csöndes. De vigyázzunk. kilégzéskor pedig engedjük szabadjára a negatívumokat. haszna ugyanakkor a legdrágább kincs. fejezetben ismertettünk néhány jógagyakorlatot. hogy legkevesebb öt percet. de persze gyakrabban is lehet. 6. Fordítsunk legalább napi öt percet elmélkedésre. Belégzéskor szívjuk magunkba a szeretetet. Fontos. általa jobban tudatosulnak bennünk saját egyéniségünk jellegzetességei. hogy naponta. Úgy válogattuk őket össze. ha az itt fölsoroltakat hetente legalább egyszer elvégezzük. fejezetben megtalálható) egész­ séghinta-gyakorlat is erősíti a szívet. vagy bárkinek — például zord időjárás esetére. 7. ne vigyük túlzásba. lehetősé­ geink. s az ebéd. olyan könnyű megked­ velni és annyira kellemes a hatása. képességeink. ha tényleg jólesik. Nyugodtan. Azaz délig ne együnk mást.Az „ugrabugra"-asztalkát mozgásukban korlátozott idősebbeknek is melegen tudom ajánlani. míg kívülálló szemlélőként arra összpontosítunk. Már a legegyszerűbb.

Olykor a hideg salátapép is megteszi a párolt zöldség helyett. Előtte puha kefével távolítsuk el a száraz bór leváló. annál könynyebben emészhető. amikor a magtejet. (Legföljebb azok párolják meg az ilyenkor fogyasztott zöldséget. Woodstock Valley. Miért ne vegyük hasznát. zöldpaprikán. más zöldségből legföljebb csupán csöppnyit vegyünk. vagy más magas rosttartalmú zöldséget! A hangsúly a fejes-. uborkán. vagy bármilyen m á s zöldsalátán. Ez a kis befektetés is remekül kamatozik.2. Ez az ideje a házi gyümölcsfagylalt­ nak is. (Remé­ lem. a koraesti órákban. P. de azért a hét legalább egy napján adjuk m e g a fürdésnek is a módját.) Ez azt jelenti. vagy gyü­ mölcssaláta. a nyers zöldség nem azt jelenti. töltsük meg a kádat jó forró vízzel s áztassuk tagjainkat kényelme­ sen. Heti egy nap legyen kizárólag az eleven eledel napja. Lehet. Ez legyen az a nap. ha éppen hideg az idő. Ez annyira nyil­ vánvaló. Kapcsoljunk be hangulatvilágítást. Az éjfél előtti álom a legértékesebb! Őseink is a „tyúkokkal feküdtek". hogy kipróbáljuk a Testkontroli ételreceptek közül azokat. jobban tudjuk majd értékelni. Omangod Press. kizárólag erre a célra. megosztják majd velünk sikeres készítményeik titkát!) De tudok ajánlani egy nagyon jó szakácskönyvet is. hogy a reggeli gyümölcslé. hogy marokszámra tömjük magunkba a brokkolit. hetente legalább egyszer? 3. forró fürdőt. Ezen a napon csak nyers kosztot vegyünk magunkhoz. paradicsomon. Box 64. készségesebben fogjuk betartani a Testkontroll-étrend. amik kizárólag nyers alapanyagokból készülnek. Lefekvés este kilenckor. illetve az abból készített finomságokat fogyasztjuk. Megtapasztalva ezt a nagyszerű érzést. O. U S A . melynek címe: Light Eating for Survival. a „teljes egészségünkre" életmód többi ajánlását is. Ne értsük félre a dolgot. azaz amikor leszállt a sötétség. akiknek emésztőrendszere már annyira legyöngült. (Marcia Acciardo. 4. avokádón legyen. A kellemes pihenés és a jóízű alvás képessége a Természet ajándékai. ) Az „élőétel napokon" fölgyorsul a test belső tisztulása. illetve helyette a forró mentateának. CT 06282. Remek alkalom egy ilyen „élőétel nap" arra. De alkothatunk saját magunk is új összeállításokat. Sokkal frissebben ébredünk másnap. Jó is az. Hetente egyszer vegyünk kiadós. az ebéd zöldség-. halott sejtjeit 2«! . hogy végképp nem bírják az egészen nyers táplálé­ kot. emiatt könynyebbnek. Mennél több a salátában a nagy természetes víztartalmú összetevő. boldogabbnak érezzük majd magunkat. zelleren. hogy sokuk szerint bizonyára kár erre vesztegetni a szót. de manapság bizony inkább egy gyors zuhanyozással szoktuk elintézni a tisztálkodást. lágy háttérze­ nét. a karfiolt. sárgarépán. végül gyümölcs vagy vegyes zöldsaláta dukál vacsorára. csírán.

ha hétköznapjainkat kénytelenek vagyunk szennyezett levegőjű városi kör­ nyezetben tölteni. igyunk. biztonságot adó. Nagyszerű érzés lesz! Élvezzük a fürdőt. tegyük kelle­ messé — még mielőtt mi magunk is túlságosan megöregednénk. stressz­ oldó. fák közt járkálva levezethető a hét folyamán fölgyülemlett feszültség. hogy élvezzük egymás társasá­ gát. nekünk sem tenne j ó t a remetelét. Nem a tett mértéke számít. ha valamenynyiünk megkísérli jelét mutatni a törődésnek! 7. vagy erre a célra szárított tökbélből készült spongyát. csak nagylelkűségünktől függ. pedig száz barát sem pótolja ezt a kötődést. Az ember elsődlegesen a Természet gyermeke. Tulajdonképpen természetünk része. együnk. bará­ tainkkal. Alapozó. Használjunk ehhez természetes tengeri szivacsot. a bőr kiválasztása fölélénkül. Különösen nagy szükség van erre a kikapcsolódásra. a többit. Az oxigéndús. amit már évezredek óta alkalmaznak. hogy nem várunk érte semmi viszonzást. mint kapni. akik fontosak számunkra. A feltétel nélküli szeretetteljes cselekedet nemcsak annak szerez kellemes perceket. A fürdés az egyik legkellemesebb lazító. hogy jól érezzük magunkat. betegségmegelőző módszer. szeretet formájában visszaháramlik rá. Próbáljuk megváltoztatni a szoká­ sos. hogy együtt legyünk. Az ember alapvetően társas lény. hanem annak is. lelkünket. Gondoljunk csak bele. Kiegyensúlyozza testünket. 5. Találjuk meg az alkalmakat. Mindig fölüdülés visszatérni hát oda. szükségünk van környeze­ tünkből származó benyomásokra és támogatásra. Eleink sem éltek magányos életet. Tegyünk valakivel jót. legalább negyedóráig. csak a modern életforma zsákutcája választ el tőlük. A régebbi időkben sokkal szorosabb volt a különböző nemzedékek közötti kapcsolat. 6. Különösen fontos ez ma. hány millió életet tehetünk jobbá. például szü­ leink. miszerint jobb adni. tiszta levegőben. aki adja. esetleg únt. ünnepi együttléteket családtagjainkkal. önzetlenül. mert a Természet az. Minden hét egy napján töltsünk pár órát a Természet lágy ölén. olykor iszonyúan fárasztó viszonyt velük. beszélgessünk.egész testünkről. Bőrünk pórusnyílásai így megszabadulnak minden szennyeződéstől. ha mi is adhatunk a sajátunkéból! Jussanak eszünkbe ilyenkor elsősorban az idősebbek. Néha úgy tűnik. az szinte mindegy. (Nemcsak akkor. hogy törődjünk velük. jöjjünk össze azokkal. ha ütésről van szó!) Szeretetet úgy a legjobb kapni. ahová természetes hajlamai alapján vágyódik az ember. elfelejtet­ tük a régi bölcsességet. ha csak rövid időre is. úgy. fölemelő tevékenység. némi áztatás után. majd a nedves bőrről. úgynevezett „luffa" frottírszivacsot. Töltsünk boldog. Erdei séta hetente. mert a családok 262 . növények. aki kapja.

A heti és a mindennapi teendők együttesen megsokszorozzák egymás jó hatását. Újfent kérem. baráti látogatásokat. ilyen termé­ szetesen kell gondját viselni önmagunknak. Próbálják ki maguk. Új világrészt fedezhetünk föl életünk számára. Külön-külön talán egyik pont sem látszik valami egetverő dolognak. tudatilag egyaránt. milyen nagyszerű érzés vár ránk. mert ilyen egyszerűen. Ha esetleg már leszoktunk volna erről. Legjob­ ban a gyerekek tudják élvezni és értékelni a rokoni. hanem azt szeretnénk. akkor kölcsönösen naggyá teszik egymást. nem is beszélve mindarról a csalódásról. megjavítják az élet minőségét. kevesebb az alkalom a találkozásra. ne nekünk higgyenek. Bárki megteheti! S aki most rögtön belevág. amikor egy „teljes egészségünkre" életmóddá kovácsolódnak össze. Nehéz leírni. saját bőrükön tapasztalhatják meg mindazt a jót. lekileg. ne higgyenek nekünk. papírra vetett puszta szó. ahogy egy jó balfedezet. akkor elevenítsük föl. hogy az egymásnak ellentmondó „akadémikus" elvek már jócskán összezavar­ ták. Már két hét elteltével ráérezhetnek arra a különbségre. amit a testnek a Természet törvényei szerinti tartása jelent. mert csak így derül ki és csak így válik igazán hasznunkra valódi értékük. 263 . Könnyen lehet. hogy olvasott élmény maradjon. mennél többen átéljék. amit itt suta szavakkal igyekszünk lefesteni. amit alkalmazásuk eredmé­ nyezett. érzelmileg. Nem is az. azt — mint már korábban is joggal föltételez­ tük — valószínűleg érdekli saját egészsége. hogy ki-ki maga megtapasztalja. testileg.tagjai hamar szétszóródnak. Valahogy úgy. az évek múlva is áldani fogja a mai napot. Hogyan lehetne szavakkal híven kifejezni a rózsa illatát? De nem is az a célunk. El lehet felejteni az egészet. vagy egy brilliáns középcsatár egymagában nem sokat ér. Átalakítják. s két hét után első kézből. csodás eredményük közösen jelentkezik. de ha összekerülnek egy jó csapatban. ha egyszerre alkalmaz­ zuk az egészség összes építőelemét. Aki ezt a könyvet olvassa.

.

s addig is az elérhető legtisztább vizet igyuk. mindig marad különbség az eszményi és a valóság. hogy holnaptól mindenki csak azt issza. a pozitív érzelmi benyomások esetében is. Az itt következő receptekkel kapcsolatban azt szeretném elöljáróban elmondani. melyek minden hatásos emésztést. hogy mennyire fontos a tiszta levegő. E rövid idő alatt is hatalmas változás állt be. hogy új ismereteinket nem lehet szóról szóra. E könyve elődje. De azért tegyük meg a megfelelő irányban a le­ hetőségeink szerinti lépéseket. és olyan egyszerű. Alig tizennégy hónapja jelent meg. a pihenés. Az is természetes. hogy megfelelő étel­ társításokból összeállított. sűrű levesek. hogy az elkészítés célja az eredeti értékek megtartása és bemuta­ tása. S ugyanígy legyen ez a táplálék­ kal is. amennyi tőlünk telik. Vastag. könnyű fogások. a T e s t k o n t r o l l . Újdonságokra is rábukkanhatnak. Azonban az étkezés az. helyi szokások szerint sütött kenyerek különböző teljes gabonafélékből. hogy adják. főtt tészták. gyorsan elkészíthető. Külön hangsúlyt kaptak a természetes állapotú. egészséget. mert ezek elégítik ki a test élettani. az „ ú j konyha" kezdte el ezt az irányzatot. ha lehetet­ lenség hozzáidomítani hétköznapjainkhoz. biológiai szükségle­ teit. alvás. hogy a helyes ételtársítás most is alapvető szempont volt. Hasonló a helyzet az egészség többi elemével. sajátos. ha tudunk. hiszen ezek azok a követelmények. mégsem költözhet emiatt mindenki vissza az erdőbe. annak. A Nouvelle Cousine. betűről betűre betartani. a testmozgás. amiben a legkönnyebben és amiben igazán sokat tudunk változtatni. Ehhez járulnak a vidéki. Tartósan pozitív hatása föltehetően az általa alkalmazott főzési módoknak köszönhető. te­ gyünk meg annyit.(Marilyn Diamond) Nagyon sokat számít egy új dolog esetében annak illeszthetősége. amik azért egyben laktatóak is. A víz esetében például szerezzünk be lepárlókészüléket. Ezen a területen tehetjük a legtöbbet új egész­ ségügyi ismereteink kamatoztatására a mindennapi életben. ez mégsem jelenti azt. az újfajta tudatosság általános előretörése egyszerűen bámulatos. a vágyak és a lehetőségek között. Elterjedt a friss ételek iránti igény. ugyanakkor j ó l kiegyensúlyozott recepteket adjon. házias konyhaművészet időigényesebb. jó erőnlé­ tet. kellemes közérzetet biztosító táplálkozási mód gerincét kell. hogy a desztillált víz a legtisztább. hiszen bármily nagyszerű is. mártások. de egészséges készítményei. nyers fogások is. arra törekedett. Az is egyértelmű. mámorító zamatú gyümölcslé- 266 . nem fogunk sokra menni vele. a napfény. Például hiába tudjuk.

és friss. mint a cukorevési kényszer) teljesen elfojtani. ami azért a szakácsszakma értékeit is fel tudja mutatni. hogy sokan egyszerűen csak azért idegenkednek a nyerskoszt puszta gondolatától. eleven étel. ugyanakkor kevésbé káros módon elégíthessük ki ízlésünk ilyen irányú igényeit. továbbá az állati termékek evésének valós veszélyeire. Nem egészséges semmilyen termé­ szetes testi vágyat (kivétel ez alól talán az olyan beteges kötődés. de távol álljon tőlünk minden szektásság. kánikulai napokon fogják remek ötletnek találni! 267 . Igyekszünk mindig realista. csupán pár dekát együnk. könnyen elkészíthető zöldségtálak. értéke­ sek. Harvey már hosszan ecsetelte az élő. mert még sohasem kísérelték meg. a nyerskoszt egészségjavító hatásait. nem akarjuk olvasóinkat növényevésre. hogy kielégülést nyerjen a testnek ez a kívánsága is. A sütnivaló választéka is bővül. ízük valóban lehet kellemes. a tésztafélék és a bur­ gonya újabb változatai. különben ugyancsak megfakul a „fényes" közér­ zet. Szívből ajánlom. legalább időnként egyszer próbálja ki mindenki! Adjunk egy-egy lehetőséget magunknak. egészséges étkezési mód. de nem pazarlóak. akkor nyugodtan. lelkiismeret-furdalás nélkül megengedhető olykor-olykor egy kis kiruccanás a zamatoknak erre a területére.és halreceptekre bukkannak. vegetar(ián)izmusra kényszeríteni. ha az állati eredetű élelmiszerek káros hatá­ sairól szóló korábbi fejezetek ellenére most csirke. s testünknek is.) Nem kell ezt a vágyat minden áron elfojtani. a „hithű" növényevő is megkívánhatja időnként például egy orrcsiklandozó húsétel ízét. De — húsevésről szólva — egy­ szerre csak keveset. s így valóban mindenki táplálékává válhat ez az újfajta. különösen a méregtelenítési idő­ szakok idején. Könnyen lehet. csupán felhívtuk a figyelmet a növényi táplálék előnyös voltára az élet tartama és tartalma szempontjából. mert láthatólag ez a termé­ szetes felfogás kezd most uralkodóvá válni a konyhaművészet fejlődésé­ ben. titokzatosságok nélkül. Azért adunk ilyeneket is közre. Ne értsék félre. kizárólagosság. Tanácsosnak tartjuk az ilyen élelmiszerek fogyasztásának mennél nagyobb arányú csökkentését. mivel a gazdaságosság is alapvető szempont. elvakultság. hogy legalább néhanapján él­ vezhesse a kizárólag ilyen táplálék nyújtotta előnyöket! Különösen meleg. Talán meglepetést okoz. Egyszerűen készíthető fogások. (Mert el kell ismerni. férjem. ínycsiklandozó saláták színesítik a kínálatot. hogy jóízű. A vegetar(ián)izmusra „áttért". hideg meglepetéseket találhat­ nak maguknak az édesszájúak. ahogy például az ázsiai országokban is teszik. a valóságot is figyelembe vevő szemmel nézni a világot. Remélhetőleg egyre többen lelnek rá saját ízlésük szerinti ételekre. Ha már túl nagy a kísértés. hogy meg tudjuk szeretni. Tudom. jócskán lezuhan az energiaszint. Tápláló házikoszt. Hadd tegyek ehhez néhány tanácsot saját gyakorlati tapasztalataimból én is.kombinációk.

sugárzóvá teszi a bórt. ami 268 . Úgy tudjuk leghatásosabban életvitelünk hasznos részévé tenni az „ é l ő é t e f . ami mondjuk avokádószeletekből. mert — a testből érkező jelzések hatására. Mentesít a káros feszültségtől. ilyenkor egyfolytában enni kell. mivel ebből a fajta táplálékból származik a legkevesebb testen belüli mérgező maradék. eleven étel fogyasztásának legfurcsább hatása. fáradtságérzet nélkül leszünk képesek akár órákat dolgozni. az jobban teszi. hogy élő ételekből jobb gyakran. Igaz. Vacsora este hat-hét körül. hogy csaknem teljesen elmúlik tőle az éhségérzet — ha már sikeresen túljutottunk az első napon. A nyerskoszt javít az önmérgezett. A nyers. Azonnal kiöblíti testünkből az oda nem való lerakódásokat. frissen ébredünk.Személyesen is sok nagyszerű embert ismerek. toxikus állapoton. Aki a súlycsökkentésre összpontosít. vagy némi nyers mag fogyasztható. a stressztől. melyek szerint minden szükséges tápanyag rendelke­ zésre áll — az agy éhségérző központja kikapcsol. de az egészséges embert is földobja. mert l e l k i l e g úgy érezzük.hogy megállás nélkül tömni kell a fejünket. Minden ilyenre rögtön ható gyógy­ ír. melyből mindig kipihen­ ten. délben gyümölcssaláta. sőt! Jobban. testünk nem jutott hozzá a megszokott táplálékhoz. hogy „élőéter­ napjaimon csodálatosan érzem magam. Laza. ha két étkezés közt mindig legalább három órát kihagyunk. Az egyik. ami csak kell neki. ami szinte mindenkit meglepetésként ér. Kiváló eszköz. ugyanakkor ez nem azt jelenti. akik jól elvannak főtt étel nélkül. hogy azt hisszük. mindahhoz. hogy az emésztőszervek nyugodtan el tudják végezni dolgukat. tizenegy­ kor dinnye. mint bármilyen főtt ételekből készült lakomán. nagy tál salátából és nyers zöldségből állhat. a legnagyobb forróság sem tud elbágyasztani. Egészen különlegesen mély. a szervezet élő ételekből is megkapja az összes tápanyagot. kitisztul nyomán a tekintet. Lefekvés előtt még megehetünk pár szem gyümölcsöt. lemerültek energiatartalé­ kaink. azaz nyerskosztnapon már bárki megtapasztalhatja magán az étvágy csökkenését. kellemes érzéssel tölt el. . ha némi súlyfölösleget észlelünk magunkon.kalóriafaló" zöldséget eszik. ha úgy érezzük. nyugtató álmot ad. Alig érzünk majd éhséget. de keveset venni. ha kevesebb gyümölcsöt fogyaszt. Saját tapasztalatom. vagy helyette szeletelt paradicsom és uborka. amire szüksége lenne. ha kisebb fájdalmak kínoznak. hozzá friss gyümölcslé. Az első nap jelenti ugyanis a legnagyobb megpróbáltatást. vagy fölhajthatunk egy pohár gyü­ mölcslevet. és ahelyett is több . ugyanakkor a lehető legkevesebb emésztési energia ráfordítása mellett. Három óra táján banán. Megerősödik tőle a köröm. virulnak a nyerskoszton. Például: reggel nyolckor gyümölcslé. Ez persze téveszme! Távolról sem így van. A második „élőétel-". szebben csillog a haj. Kétféle hibát azért el szoktak követni ezeken a napokon.n a p o k a t . s hatására sokkal hosszabban tudunk összpontosítani.

ez mindig ránk fér. Érdemes kipróbálni. s úgy vélem. az ehet bőven gyümölcsöt. mindhármat megérde­ meljük. (már akinek ez a célja). gyó­ gyít és megfiatalít. és nyugod­ tan rágcsálhat mogyorót. iktassunk be életünkbe egyegy csakis „élőéter-napot. Akit viszont a túlsúlykérdés nem érint. vagy más magot a zöldséghez. Ilyen étkezés mellett még az egészséges testsúlynövelés is elérhető.— emésztődése alatt — segít elégetni a testben fölhalmozódott zsírt. vagy kössünk sorba ezekből kettőt-hármat. A nyers koszt megfelelő testmozgással és pihenéssel párosítva erősít. . ha könnyű súlyzógyakorlatokat is végzünk közben. Emlékeztetőül: a rákos sejtek főtt táptalajon tudnak csak elszaporodni. a frissen elpusztulnak.

A01 T A N G E R I N E JUICE/Mandarinharmat Hagyományos citrusprésen (citoromcsavarón) is kisajtolhatjuk a man­ darint. de születhet remek aromaharmónia olyan összetételből. Helyezzük üres műanyag dobozkákba. amelyik aprítja. külön-külön. narancs. csak éppen annak káros hatású összetevői. cukor és vegyszerek nélkül. amikor bőven áll ren­ delkezésre egyszerre többféle friss alapanyag. mint az „igazi fagyi". majd a rostot is. Hogy a gyümölcslé mennyi j ó t tesz. hogy ne ütközzünk mennyiségi korlátokba. Egyes párosítások esetleg nem mindenkinek ízlenek. Ugyanehhez ter­ mészetesen más citrusféle. Szabad a pálya. tej. azaz levek és krémek Ne csak a szokásos almaié. s így válik legjobban hasznunkra. Az aránylag olcsó házi gyümölcscentrifugák elter­ jedésének köszönhetően manapság a lehetőségek szinte korlátlanok! Hasznos és élvezetes szenvedéllyé is válhat az újabb és újabb italkészít­ mények alkotása. s általában többször szoktak kérni.Nektár és ambrózia. „ledarálja" az alap­ anyagokat. arról már bőven esett szó a korábbiakban. Ilyenkor habosabb. Az alábbi összeállítások csupán javaslatok. Lassan kortyolgatva igyuk. 270 . esetenként esetleg banánpépet is tartalmaznak. ami itt éppen nem szerepel. s hogy ne kelljen túl sokat bajlódni a gép tisztántartásával. vastagabb anyagot nyerünk. lehetőleg olyan centrifugára. akkor érdemes megfelelő tartalékról is gondoskodni. a levet is kiüríti. különösen a meleg évszakokban. csak abban különböznek tőlük. a „nektárokat" és az „ambróziákat" egyaránt. vagy fagyasztott gyümölcsből készülnek. mert könnyen belelkesed­ nek. Az „ambróziák". így élvezhetjük igazán az ízeket. de (hámozás után) le lehet futtatni a gerezdeket gyümölcscentrifu­ gán is. vagy formázzuk fagylaltadagolóval. a krémek. hogy jéggel. hogy ne tö­ mődjön el a gép. Az alábbi „nektárok" kedvenc gyümölcslé-alkotásaink. mert még a szájban össze tud keveredni a nyál emésztőnedveivel. vagy grapefruit (citrancs) is használ­ ható. vagy a kifacsart narancs jusson eszünkbe. Olyan lesz tőle. ha ivólevekről esik szó. lehet kísérle­ tezni.) A gyerekek is nagyon fogják szeretni. ki lehet élni az alkotókészséget! Ha vendégeket kínálunk. (Elkészítésükhöz a megfelelő háztartási gépre is szükség lesz.

majd a meghámozott narancsgerezdeket is. friss ananász 1 jókora narancs A meghámozott ananászt hosszanti hasábokra szeletelve lefuttatjuk a gyümölcscentrifugán. ha le akarjuk futtatni a gyümölcscentrifugán. A szőlő kellemesen megédesíti az almalevet. mert a magtól enyhén kesernyés lesz a friss must. Hihe­ tetlenül finom ízt ad a vörös csemegeszőlő kisajtolt levével! A06 GRAPE-APPLE JUICE/Szölös almaié A gyümölcscentrifugához j o b b a magtalan szőlő. 271 . A05 CHERRY-GRAPE JUICE/Cseresznyés szólóié A cseresznyét (mélyhűtve) el kell tenni ehhez. vagy sajtoljuk ki az almalevet külön. vagy a már kész ananász-narancs keverékhez turmixgépben adjuk hozzá a fagyasztott eperszemeket. A04 PINEAPPLE-ORANGE-STRAWBERRY JUICE/Ananászos narancslé eperrel Ugyanúgy készíthető. csak epret is tartal­ maz. és turmixgépben keverjük össze a friss (vagy mélyhűtött) eperszemekkel. ha az fanyarabb gyümölcsfajtából készült. mert általában nem egyszerre érik a szőlővel. Tes­ tes. Még lefagyasztás előtt érdemes kimagozni. habos finomságot alkotnak együtt. mint az előző (A03) keverék. hogy ne okozzon gondot.A02 STRAWBERRY-APPLE JUICE/Epres almaié Gyümölcscentrifugán futtassuk le az almát és az epret. A03 PINEAPPLE-ORANGE JUICE/Ananászos narancslé 1 érett.

telt a dinnye két vége. Érdemes kipróbálni más (például sárga) dinnye levével házasítva is. mégis nagyon frissítő hatású ízösszeállítás. élénkpiros legyen a húsa. a legmelegebb évszakban is. de két-három napig is eláll a hűtőben. Először egy hosszabb koplalás után kóstoltam. s a többi összetevő is könnyen beszerezhető. csak egyszerűen le kell engedni a gyümölcscentrifu­ ga torkán. zamata azóta is kedves nekem. közepes nagyságú paradicsom 14 közepes méretű sárgarépa 2 szál zeller 2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 kisebb gyökér (fehérrépa) 1/2 csomó petrezselyem 1 kisebb uborka Lúgos kémhatású összetevőinek köszönhetően ez az ital semlegesíti a testben keletkező — legtöbbször savas — mérgező anyagokat. s héja nem csillog viaszosán. ha szilárd. íze is pompás. Ugyanis ez az az időszak. A 0 8 APPLE-CELERY/Zelleres almaié 6—8 db magházától megtisztított alma négyrét vágva 1 szál zellerzöldje Szokatlan. azaz méretéhez képest jó nehéz. ha világos sávok láthatók benne. Hogyan lehet a jó görögdinnyét kiválasztani? A kongó hangon kívül (ami nem is mindig biztosíték) érdemes másra is odafigyelni. Félbevágott dinnyével könnyebb a helyzet. Nyáron nálunk mindig van belőle otthon. N e m várható sok jó a dinnyétől. lédús. A 0 9 S U M M E R V E G E T A M O JUICE/Nyári vegetalé 4—6 érett. vétek kihagyni egyetlen dinnye­ évadban is.A07 W A T E R M E L O N JUICE/Görögdinnyelé Remekül oltja a szomjat. amikor érdemes gyakran fogyasztani. a magokat sem kell kipiszkálni. tömör. illetve ha a magok közt akad még fehér. alja sápadt-sárga. aztán a magunkén. sötétbarnára. ha sűrű. 272 . Jó jel. hanem kissé tompa már. hiszen ilyenkor bőven terem paradicsom. vagy feketére érett magok­ kal. Persze frissen a legjobb. Vágjuk egyszerűen hasábokra a görögdinnyét. ha gömbölyű.

hogy kidobhassuk a magokat. nemtől és életkortól függetlenül. Eszményi „babapapi". tartalmazza mind a nyolc fontos. hogy a picik egyszerűen imádják. meghámozva.. az uborkát lehámozzuk. Al 1 A L M O N D SURPRISE/Mandulalepetés 3 deciliter . akkor itt az ideje. akik mind arról számol­ nak. egy banánból 3—6 deciliter készíthető. Philip Welsh doktortól tanultam el a banántej készítését. A banántej teljes fehérje is. mexikói banánok közt válo­ gatott. A10 BANANA MILK/Banántej 1 jókora. míg egészen sima nem lesz. Igaza volt. s ráadásul olyan élő formában. Boldogan számoltam be neki a mandulatej osztat­ lan sikeréről. be.Mandulatej" (A magtejek közt ismertetjük) 3 deciliter friss narancslé 1 db szép narancs. — Na.Elkészítéséhez vágjuk négyfelé a paradicsomokat. úgynevezett eszenciális aminosavat. A petrezselymet megmossuk. A zöldpaprikákat vágjuk szintén négyfelé. kimagozva 273 . A víz utólagos adagolásával állíthatjuk be végül pontosan a kívánt sűrűséget. számtalan hálás kisgyermekes mama örömére. Finom és tápláló mindenkinek. amikor másodszor összefutottam vele egy természetes élelmisze­ reket árusító üzletben. minden répát — hámozás helyett — alaposan mossunk meg és szeljük le a végüket. hogy a banántejjel is megismertesse az embereket — mosolyodott el szélesen. míg csodálatosan tiszta szemében huncut szikrák sziporkáztak. Épp a szép pettyesre érett. hogy jobbat már kívánni sem lehetne. nem beszélve az ízéről. s a zellerrel is ugyanezt tegyük. s valamennyi alapanyagot lefuttatjuk a centrifugán. érett banán 2—4 deciliter víz ) Ugyanattól az aranyos — és kilencven-valahány éves kora ellenére csodálatosan egészséges — öregúrtól. aki korábban a mandulatej titkába is beavatott. a banántej is pompás dolog. azóta is szívesen terjesztem. Fogyasztás előtt fölrázandó! Az adott mennyiségű zöldségből nagyjából egy liter lé nyerhető. Kevés citromlé kellemesen „megbolondítja". vegyszermentes. A banánt és a vizet turmixgépben keverjük össze.

ínyderítő alkotásokra ösztönözhet. hogy mennyire lédúsak a fölhasznált gyümölcsök. hogy hívogató legyen. Alkalmas például érkező vacsoravendégek kínálására. (mert csak hidegen az igazi).és gyümölcsle­ vet is sajtolni. attól függően. s gondot okoz. Öntsük puncsostálba. Díszíteni is lehet. új. amíg mindenki megérkezik. Mindez úgy egy. amivel egyformán jól lehet zöldség. amikor egyszerre sok gyümölcs beérik. A mennyiségek két személyre szólnak. Akkor érdemes nagy mennyiségben „gyártani" ezeket az „ambróziákat". A 1 3 ORANGE FREEZE/Fagykrémes narancsolat 3 deciliter friss narancslé 2 db fagyasztott banán 4—6 szem érett datolya. pár perc alatt simára keverjük. másfél litert tesz ki.Valamennyi összetevőt turmixgépbe tesszük. hogy mit is kezdjen vele az ember. A narancsból hagyományos citruspréssel csavarjuk ki a levet és azt a banánnal együtt turmixgépben keverjük simára. A 1 2 T R O P I C A L AMBROSIA/Délszaki hulla-hopp ambrózia Már ez az egy finomság is megéri az ajánlott gyümölcscentrifuga beszerzését. olyanét. 1 kg hasábra vágott görögdinnyebél 1 /2 kg hasábra vágott sárgadinnye (például kantalupdinnye) bele 1/2 kg vörös csemegeszőlő 6—8 db narancs 1/2 kg hasábra vágott ananászbél 30 dkg kimagozott sárgabarack 25 dkg kimagozott szilva 1 db érett banán A banán és a narancs kivételével futtassunk le minden egyebet a centrifugán. A rendelkezésre álló anyagok és a szárnyaló képzelet ezen a területen is csodás. Az egészet jól záró edénybe összeöntve tegyük a hűtőbe. Néhány tálca — görögdinnyeléből fagyasztott — j é g k o c k á v a l tartsuk hidegen. kimagozva 1—2 deciliter tört j é g A narancslevet és a datolyát turmixgépben keverjük simára. például friss. majd 274 . zöld mentalevéllel. hogy tálalás előtt kockázat nélkül föl lehessen rázni. majd leszűrjük.

friss vagy mélyhűtött. mintegy fél litert tesz ki. friss. habos péppé. majd hozzáadjuk a jeget és a datolyaszilvát. Azonnal tálalható.vwj"fe rn ': • A datolyát és a narancslevet simára keverjük a turmixgépben. Ősz végén néha Magyarországon is kapható. Három adagot tesz ki. í n . míg sűrű péppé össze nem áll. fojtós.dí. pépesen puha a húsa. Az adag egyszemélyes. ha érett. nyéllel. A14 MELÓN SMOOTHIE/Hideg dinnyekrém 1 ¡1 kg dinnyebél (bármilyen sárga-. Két személynek (talán) elég lesz az adag. 275 . de egyáltalán n e m ajánlott a méregtelenítés időszakában) Turmixban kell összekeverni sima. vagy 6—8 nyalóka készíthető ennyiből. másnéven kákiszilva.adjuk hozzá a jeget és a banánt. Bele lehet fagyasztani üres nyalókaformába is. ázsiai datolyaszilva. vagy görögdinnye alkalmas) 3—4 db jégkocka (tetszés szerint. * (Diospyros kaki).. török nevén. Paradicsom nagyságú. narancsszín haja alatt érdekes zamatú.Í M xaál nyíri l 3 i r í i _ . ami „hurma". s keverjük tovább. A15 ICY MELÓN SMOOTHIE/Jéghideg di-dinnyekrém 1 /4 kg görögdinnyebél. de éretlenül fanyar. habos péppé. persimmon. nagyon érett 6—8 jégkocka 3—4 puha datolya. Japán nemzeti gyümölcse. (Görögdinnye esetén nem is muszáj kipiszkálni a magokat. annál sűrűbb a krém. A16 PERSIMMON SHOOTHIE/Fagycsók (datolyaszilva jéggé puszilva) 1/2 liter friss narancslé 2 közepes datolyaszilva*. (bármelyik fajta jó lesz). Börszerü. U J vjbimV] . kimagozva lólte . Turmixban kell a kétféle dinnyét összekeverni sima. vagy mélyhűtött 1/4 kg sárgadinnyebél.^p < . Mennél több a fagyasztott gyümölcs részaránya. így szopogatva fogyasztható.) Az adag egyszemélyes.

M E L O N B E R R Y SALAD W I T H HONEYLOUPE SHERBET / Vegyes gyümölcssaláta dinnyeserbettel Kétféle sárgadinnye szükségeltetik hozzá. körülbelül másfél centi átmérőjű dinnyegömböcskéket. falásnyi darabokra vágva 36 db dinnyebélgömböcske kantalupdinnyéböl 2 szép őszibarack. Az adott mennyiségek két „virágtál" összeállítására elegendők. úgy. hogy gömbönként vájjuk ki a ket­ tészelt sárgadinnye húsát a hajából. B02 M A N G O . Remek étvágygerjesztő első fogás. majd futtassuk le a fagyasztott dinnyét a gyümölcscentrifugán. Rendezzük el a friss gyümölcsöt egyenlő adagokban hat kistányérra. s közepébe helyezzük a dinnyegömböket és a kettészelt szőlőszemeket.Gyümölcssaláták és mártások B01 PEACH-MELON F L O W E R B O W L S / Dinnyebibés-szölöszirmos baracktál 2 db nyolcrét vágott őszibarack 3/4—1 kg dinnyebélgömböcske két különböző sárgadinnyéből Pár szem hosszában kettészelt (lehetőleg magtalan) fehér és piros szőlőszem. egy ripacsos hajú. de ne a szűrő. illetve egy kantalup típusú. amire a mélyen barázdált forma és a sárga színű hús a jellemző. A mentalevelekkel még teljesebbé tehetjük a „virág" látszatát. N é h á n y friss mentalevél A nyeles. A gyümölcsös kehelybe (vagy tá­ nyérba) virágformát ügyeskedünk az összetevőkből: a barackszeletekből — a „virág" szirmai gyanánt — kört alkotunk. amivel könnyen el lehet készíteni az apró. mindegyik 12-rét szeletelve 12 szem eper lecsumázva és hosszában kettészelve 2 db sárgabelű (például Bartlett) körte lehámozva és 12-rét vágva 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb turkesztáni típusú sárgadinnyéből 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb kantalup típusú sárgadinnyéből A mennyiségek hat személyre szólnak. éles szélű félgömb „karalábéfúró" az alkalmas konyhai eszköz. hanem a teli betétet 276 . 6 szelet (úgy másfél centi vastag) turkesztáni dinnye. zöldbelü turkesztáni típusú.

illetve egy kantalup típusú. míg a többi fogáson befejezzük az utolsó simításo­ kat. egy ripacsos hajú. Egy egész ebédet kitesz. A fenti mennyiségekből 3—4 adagra futja. teljes. gabonamentes „gabonakészítmény" könnyű és édes. vagy rétegezzük a különbö­ ző színű összetevőket adagonként üvegkelyhekbe.használjuk ehhez. remek reggeli lehet olyan gyereknek. lehetőleg mag nélküli 15 dkg áfonya 1/2 papája lehámozva. A csevegés tárgya — érdemes megfigyelni. hogy csevegés közben elcsemegézze­ nek rajta a látogatók. vagy B07 sorszámú) gyümölcsmártások valamelyikével. Öntsük nyakon mindegyik gyümölcsadagot egyegy merőkanál jeges dinnyepéppel. aki nem elégszik meg a puszta gyümölccsel. mielőtt iskolába indulna. szinte bizonyosan — a felszolgált étvágygerjesztő gyümölcsfogás lesz! — Ez az étkezés utáni édesség. B06. jeges dinnyepépet nyerünk. B03 FRUIT F O R LIFE SALAD / Egzotikus „Testkontroll" gyümölcssaláta Kétféle sárgadinnye szükségeltetik ehhez is. így nem válik külön a rost. vagy alkalmas valamilyen bőséges. kimagozva és kockára vágva 1 mangó lehámozva és kockára darabolva 15 dkg mazsola vízbe áztatva Helyezzük az összes gyümölcsöt egy tálba. csak mi előételnek kínáljuk — szoktam magyarázni. B04 COCONUT-APPLE GRANOLA / Kókuszos-almás gyomorvigasztaló Ez a mennyei. 1/2 turkesztáni dinnyéből készült dinnyebélgömböcskék 1/4 kantalupdinnyéböl készült dinnyebélgömböcskék 30 dkg vörös csemegeszőlő. amire a mélyen baráz­ dált forma és a sárga színű hús a jellemző. 277 . s máris kész a hihetetlenül finom nyalánkság. Elké­ szítéséhez jó szolgálatot tesz. és sima. vendégváró vacsora első fogásának. zöldbelű turkesztáni típusú. szeretne „ v a l a m i mást is". ha van odahaza valamilyen háztartasi ro­ botgép. majd öntsük nyakon az itt következő (B05.

Ezután hűtsük le. és addig keverjük. 1 kg friss eper 2 evőkanál juharszirup (esetleg méz) 18 db friss mentalevél tisztára mosva. Kívánságra az egészre kókuszreszelék is hinthető. A fagyasztott epret futtassuk le a gyümölcscentrifuga szűrés nélküli „tele" betétjén.1 db jókora alma lehámozva és kimagozva. Tálaláshoz töltsük a mentás eperpépet négy lapos kehelybe és helyezzünk mindegyik kehely közepére a fagyos. és az egészet keverjük alaposan össze. Az almalét ízlés szerinti mennyiségben adagoljuk közben bele. majd szárazra törülgetve 1/2 deciliter frissen facsart narancslé 1 kg fagyasztott eper 2 evőkanál kóku szbélreszelék (ízlés szerint) Rakjunk félre négy szép szemet a friss eperből. sima péppé össze nem áll. Díszítsük a tálakat a maradék eperszelettel és mentalevéllel. A mennyiségek négy személyre szólnak. majd a juharszirupot és a fahéjat is. A mennyiségek két személyre szólnak. másik felét ledarálva adjuk hozzá. vagy kenjük szét fémpengével. 278 . a golden fajta a legjobb ehhez 1 marékra való friss kókuszbél 1 evőkanálnyi ribizli 10 dkg mandulabél 2 teáskanál juharszirup (esetleg méz) 1/2 teáskanál fahéj 2—4 evőkanál friss almaié Aprítsuk apróra a géppel az almát. amíg el nem j ö n a tálalás ideje. A mandula egyik felét vékonyra szeletelve. a narancslé és 10 db mentalevél társaságában. sűrű eperserbetből. A félretett eperszemeket éles késsel átvágjuk vékony szeletekre és tartsuk a hűtőben. a kókuszbelet és a ribizlit. hogy végül is sűrű serbetet nyerjünk. majd a többit tegyük egy turmixgép kelyhébe a juharszirup. míg egyenletes. B05 STRAWBERRY-MINT SOUP / Epres mentamártás Nagyon finom előételként egy hosszabb vacsora kezdetén. de teljes élőétel-ebédet ad például a „Kókuszos-almás gyomorvigasztaló" (B04) társaságában.

ízlés szerint A gyümölcslevet és a kesudiót turmixgépben simára el kell dolgozni.B06 CASHEW-APRICOT SAUCE / Kesu kajszi gyümölcsszósz 2 deciliter narancslé vagy görögdinnyéié. A mennyiségek négy adagra szólnak. érett banán. utóbbi esetleg sárgadinnyelével vegyesen 5 dkg nyers kesudió (beszerzési nehézség esetén más nyers maggal. ha ezzel a mártással leöntjük. ami beszerzési nehézség esetén gyömbérrel is pótolható Helyezzük valamennyi összetevőt turmixgépbe. s azt addig járassuk. B07 BANANA-PEACH SAUCE / Banán-barack gyümölcsmártás 1 szép. s csak ezután adjuk hozzá a barackot és az édesítőt. valamint a szerecsen diót. izgalmas ízösszetételek. Bármilyen gyümölcssaláta (például a B03 jelű . Bármilyen gyümölcssaláta (például a B03 jelű „Testkontroli" gyümölcs saláta) mellé adható új. kimagozva Kevés frissen reszelt szerecsendió. A megfelelő állag eléréséhez szükség lehet még további 1 /2 deciliter folyadékra. ha mind a banán. míg az egész egyenletessé nem válik. 279 . ízlés szerint. mind pedig a barack a mélyhűtőből került elő. míg a pép egyenletessé nem válik. érdekes zamatkompoziciók kipróbálásához. kimagozva 2 teáskanál juharszirup (esetleg méz) édesítéshez Kevés frissen reszelt szerecsendió.Testkontroll" gyümölcssaláta) új ízekkel gazdagodik. ízlés szerint Kevés kardamom (Elettaria cardamomum). vagy akár a sárgabarack magjával is helyettesíthető) 4 db friss (vagy fagyasztott) kajszibarack. nyersen vagy lefagyasztva 1/2 deciliter friss narancslé vagy mazsoláié (mely beáztatott mazsolából nyerhető) 1 db friss (vagy fagyasztott) őszibarack. Addig kell tovább keverni. például mandulával.

meghámozva és fölkockázva 280 . földarabolva 1 arasznyi melegházi kígyóuborka. borsó. ízlés dolga. a zellerrel lenyomatva segíthetjük. különféle bab-. A legismer­ tebb az alfalfa hajtás. csíra már nem elérhetetlen (vagy ha nem akad megfelelő üzlet a közelben. a hajdina. ha fejenként egy fél avokádót is adunk hozzá. latinul Trigonella foenumgraecum) és a retek hajtása meglehetősen csípős. A legkönnyebben emészthető hajtások az alfalfa. s üdítő változatosságot hoz a szokásos saláták közé. Hihetet­ lenül jóízű ebéd. C02 FIT F O R LIFE S P R O U T SALAD / „TestkontroU" csírasaláta . A mennyiségek két személyre szólnak. hogy az egész jó alaposan elkeveredjen.Zöldségsaláták és salátaöntetek C O I B L E N D E D SALAD / Salátaturmix 2 db közepes nagyságú paradicsom 8 cm hosszú uborkadarab. majd hozzáadjuk az uborkát és a paprikát. míg azok is pépessé nem válnak. 1/2 liternyi kettőbe tört hajdinahajtás 1/2 liternyi kettőbe tört napraforgócsíra 1/4 liternyi babcsíra 1/4 liternyi lencsecsíra 1/4—1/2 liternyi alfalfa hajtás 1 db j ó k o r a paradicsom. de terjed a hozzá hasonló (csak nagyobb levelű) vörösherecsíra is. illetve hámozva. magunk is hajtathatunk). a napraforgó és a lencse csírája. de étkezési célra használnak többek között szója-. ha a szokásos szabadföldi 1 db kisebb zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 szép szál zeller 5-6 salátalevél Először a paradicsomot aprítjuk folyékonnyá a turmixgépben. A görögszéna (fenugreek. hámozatlanul. ha vékonyhajú melegházi fajta. fűszeres ízű. A friss hajtás.és búzacsírát is. Ezután a salátalevelek következnek. hogy meg tudjuk-e szeretni ezeket. Minden összetevőt földarabolva még további 1-2 percig járassuk a gépet. ha megakadnának.

hogy minden j ó l összekeveredjen. C03 EASY LIMESTONE LETTUCE SALAD W I T H BASIL-GARLIC DRESSING / Saláta bazsalikomos-fokhagymás öntettel A fejes salátának többféle változata létezik. más néven mandulanéz (C16 jelű) vagy egyszerű majonéz 1 kevés frissen tört bors. ízlés szerint 1 evőkanál friss bazsalikom (Ocimum basalicum) apróra vagdalva Salátástál alján habverővel dolgozzuk össze az olajat a citromlével. ízlés szerint 1 fej saláta 1 evőkanál mandulamártás. Még egyszer alaposan mozgassuk át. a tépősaláta stb. 3 teáskanál olívaolaj 2 teáskanál friss citromlé 1 kisebb gerezd fokhagyma elkenve 1/2 teáskanál csípős Dijon. vagy sómentes sópótló fűszer.(dizsoni) mustár 1 csipet só. majd az egészet újra jó alaposan átmozgatjuk. Salátatálban rázogatással keverjük össze alaposan a különböző csíra­ féléket. majd rácsorgatjuk a csírakeverékre. a mustárral és a sóval. Az esetleg valamivel magasabb ár ellenére is érdemes váltogatni a különböző változatokat. ha azt használjuk). 281 . majd adjuk hozzá a megmosott és falatnyi darabok­ ra tört salátaleveleket a mandulanézhez (vagy a majonézhez.SALÁTAÖNTET 1 db nagy avokádó 1/2—1 deciliter víz 1 teáskanál friss citromlé 1/2 mokkáskanál kömény (Cuminum cyminum. továbbá hintsük rá a fűszereket. míg hozzáadjuk a vizet. A mennyiség 2-3 személynek lesz elegendő. Az adott mennyiség 2-3 adagra futja. Végül hozzáadjuk a paradicsomot és az uborkát. a borsot és a bazsalikomot. Az avokádóból kézzel vagy géppel sima pépet készítünk. a citromlevet és a fűszereket. nehogy ráun­ junk az egyforma ízre. azaz „római" kömény) Kevés fűszerezett só. például a hosszú. ízlés szerint. nehogy belefásuljunk ebbe a remek ételfajtába. fodros levelű kötözősaláta.

sárgarépa. 282 . adjuk hozzá a majonézt és a mustárt.(dizsoni) mustár 1 teáskanál friss citromlé Kevés fűszerezett só vagy sómentes sópótló fűszer. sima krémmé nem válik a salátaöntet. milyen mennyei az íze. zeller. ízlés szerint 3 teáskanál víz 3/4 liter hajdinahajtás 1/2 liter napraforgócsíra 1/4 liter alfalfahajtás 2 db teljesörlésü gabonából készült csapati (búzalepény) vagy tortilla (ku koricalepény) Salátástál alján villával törjük péppé az avokádót. salátatálcán Saját ízlés (és a lehetőségek) szerint összeválogatott zöldségek. majd törjük bele a salátába. Száraz serpenyőben melegítsük meg a csapatit (illetve tortillát). hintsünk rá alfalfahajtást. míg megpuhul. uborka. míg sürü. például paradicsom. zöldpaprika. azt takarjuk be a zöldségvagdalékkal. majd — késsel vagy robotgéppel — metéljük mindet apróra. Senki el nem hinné. majd külön az alfalfahajtást is. Az adag kétszemélyes. C05 S O F T L E T T U C E T A C O S W I T H A V O C A D O DRASSING / Vegyes friss zöldségaprólék avokádóval. hogy a csapatidarabokat is átitassa a fűszeres salátaöntet. cukkini stb. Tisztára mosott salátalevél köze­ pére helyezzünk egy szelet avokádót. amíg meg nem kóstolta. s végül locsoljuk le ( C l 5 jelű) „friss fűszeres avokádóöntettel". a sót és a vizet.C04 S P R O U T SALAD S U N S E T PLAZA / Vacsoracsemege csírasaláta 1 közepes nagyságú avokádó 2 teáskanál majonéz 1 teáskanál csípős Díjon. A hajdinahajtást és a napraforgócsírát kíméletesen darabokra tördelve adjuk hozzá az elkészült salátaöntethez. illetve hámozzuk meg a zöldségeket. Néhány levél az épp rendelkezésre álló salátaféléből Avokádószeletek Alfalfahajtás Tisztítsuk. Jó alaposan mozgassuk át az egészet. majd fölverés közben adagoljuk hozzá a citromle­ vet.

1 gerezd fokhagyma 3 evőkanál olívaolaj Worcestershire szósz.vagy hajdinahajtás 1 evőkanál apróra vagdalt zeller 1 deciliter hosszúszálú répareszelék 1 deciliter vékony csíkokra vágott pirospaprika 1 deciliter hosszúszálú tökreszelék 1 deciliter hosszúszálú cukkinireszelék 1. levelenként lemosva és tiszta ruhán (vagy salátacentrifugával) megszárítva 283 . akár el is hagyható 1 csipet tengeri só. de kíméltesen. amely a távolkeleti különlegességeket árusító üzletekben lelhető fel). ízlés szerint 1-2 evőkanál friss citromlé 1 tábla nori (préselt tengeri moszat. s mozgassuk át még egyszer alaposan. sem mandulamártást nem haszná­ lunk hozzá.C06 S U M M E R GREEK SALAD W I T H SEVEN-HERB DRESSING / Görög nyári saláta hetedhét-fűszeres salátaöntettel 3/4 liternyi (körülbelül fél fej) salátalevél. ha sem sajtot. majd öntsük rá a salátaöntetet. ízlés szerint 1/2 mokkáskanál sómentes sópótló ízesítő (Spikes-féle). C07 CAESAR SALAD / Császársaláta Figyeljünk itt is az ételek megfelelő társításának elvére. Két kiadós adagra futja.5 deciliter (C17 jelű) „hetedhét-fűszeres salátaöntet" 20 dkg összemorzsolt túró vagy reszelt sajt Elegyítsük el valamennyi összetevőt egy salátástálba. de a saláta íze akkor is fenséges lesz. ízlés szerint 1 kisebb fej fejes saláta. ízlés szerint alkalmazandó. akkor ne tegyük bele a kenyérkockát. lehetőleg 2-3 különböző fejes saláta fajtából 1/4 liternyi friss spenót 1 db közepes méretű paradicsom fölkockázva 15-20 szem zöld vagy fekete olajbogyó 10-15 dkg uborka fölkockázva 1 marék alfalfa. hintsük rá a túrót. Ha sajttal készítjük. Mandulamártás haszná­ lata esetén éppenséggel beletehetjük a kenyérkockát is.

A noritáblát 1 -2 másodpercig láng (vagy villamos főzőlap) fölé tartva megmelegítjük. vagy a mandulanézt a kenyérkockákkal. eldörzsölve vagy 2-3 darabra szelve Aprítsuk a kenyeret körülbelül másfél centiméter élhosszúságú kockákra. más néven . majd kis darabkákra törve beletesszük a salátaöntetbe. ami bármilyen alkalmi étkezést csak ünnepélyesebbé tesz. s összehasonlíthatatlanul j o b b a készen kaphatónál. míg enyhén ropogós lesz. 1 karéj teljesőrlésü lisztből készült kenyér 2 teáskanál vaj vagy olívaolaj 1 gerezd fokhagyma. Az adag 2-3 személyre szól.Mandulanéz" (C16 jelű).2 evőkanál mandulamártás. C09 L I M E S T O N E A N D LAMB'S LETTUCE SALAD / Madár-fejessaláta Ez a legzsengébb. Hozzáadjuk a sót és a sómentes ízesítőt. Serpenyőben melegítsük föl a zsiradékot és adjuk hozzá a fok­ hagymát. A madársaláta. ugyanakkor rendkívül ízgazdag zöldsaláta. Az utolsó átmozgatás előtt még hozzáadjuk a parmezánsajtot. Közepes lángon tartva a zsiradék hamarosan átveszi a fokhagy­ ma ízét. A salátaleveleket úgy keverjük bele a tálba. másnéven „ m a c h e " (Varianella locusta) apró leveles. „vúsztör") szószt. lágy ízű zöld nö- 284 . s meghintjük a törött borssal. gyak­ ran forgatva. hogy falásnyi darabokra tépkedjük. Az adag kétszemélyes. miközben a levélerek vastagabb részeit félredobjuk. A villával kihalásszuk belőle s kidobjuk a fokhagy­ madarabokat. eldob­ hatjuk. amíg fekete színe zöldre változik. majd villával (vagy habverővel) alaposan összedolgozuk az olajjal.. A kenyérkockákat a fokhagymás zsiradékban megpirítjuk. További erőteljes keverés mellett hozzáadjuk a Worcestershire (ejtése kb. vagy parmezán sajt (utóbbi esetben mellözük a kenyérkockákat) 1-2 deciliter (C08 jelű) „ F o k h a g y m á s kenyérkocka" Frissen őrölt bors. a cit­ romlevet és a mustárt. ízlés szerint A fokhagymát villával törjük össze a salátástál alján. ekkor a nagyobb fokhagymadarabokat már kivehetjük. C08 GARLIC C R O U T O N S /Fokhagymás kenyérkocka Igazán könnyű elkészíteni. majd még egyszer alaposan átforgatjuk az egészet.

s csurgassuk rá a fentiek szerint előkészített salátára. magyarul borsikafü. érdekesebb ízükkel meghálálják az ártöbbletet. majd kisebb adagonként szárítsuk is meg. mert a legki­ sebb kíméletlenségtől is fonnyadni kezdenek. a fűszeres sót és a mustárt. majd tegyük félre. Ekkor a salátaleve­ lekről először csöpögtessük le a vizet. Óvatosan mossuk tisztára a zöld leveleket. kettészelve 2 teáskanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. Az itt közölt Dijon-(dizsoni) salátaöntet inkább kiemeli. mivel ez az a saláta. ízlés szerint (például a „Trocomare" nevű készítmény) 1 teáskanál csípős Dijon. mely kifejezetten elegáns aromahatást ad minden salátakölte­ ménynek. ami kiválóan . azaz más növényből kivont olaj. amíg a salátakészítésben rájuk kerül a sor. 2 fej fejes saláta 10 dkg madársaláta 1/2 deciliter (meg még két evőkanálnyi) legfinomabb olívaolaj 1 kisebb gerezd fokhagyma. (ehhez használhatunk salátacentri­ fugát is). melyek csak abban közösek. miközben a madársaláta nyalábjait összefogó rövid gyökérrészt eltávolítjuk. Kíméletesen. A mennyiségek 4 adagra szólnak. semmint elnyomja az uralkodónak szánt eredeti zamatokat.(dizsoni) mustár 1 teáskanál apróra metélt friss savory. aurescens) általában drágábbak. de finomabb szö­ vetszerkezetükkel. s addig is helyezzük hideg vízben a hűtőszekrénybe mindet. alkalmas méregtelenítéshez. 285 . hogy az érzékeny zöldsalátákat a megfelelő gondossággal kezeljük. majd villával alaposan verjük föl. végül távolítsuk el belőle a fokhagymadarabkákat. C I O GREENS A N D SHREDED V E G E T A B L E S / Zöldséges zöldsaláta Egyszemélyes adagot adunk meg. Háromféle salátaöntet-ötletet is adunk hozzá. más néven csombor(d) (Satureja hortensis) Áztassuk be a kettészelt fokhagymagerezdet az olajba. Adjuk hozzá a fokhagymás olajhoz a citromlevet. de alaposan mozgassuk át az egészet. hogy min­ denhová eljusson az ízesítés.vény. azaz a kizárólag élőétel napokra. utána kíméletesen tördeljük bele valamennyit a salátástálba. Az elkészítés során mindvégig fordítsunk figyelmet arra. A fejes saláták közül a drágább fajták (például a tépősaláta — Lactuta sativa var. hogy a levelek külön­ váljanak. hogy nincs bennük „idegen".

286 . de alaposan összerázzuk vele. ízesítőnek alkal­ mazzuk valamelyiket az alábbi ( C l l . de annak alapanyagaként is jól fölhasználható. az egészet alaposan átmozgat­ ni. majd kíméletesen. salátával? Tökéletes az ízösszhang! Az ételek megfelelő társításnak sza­ bályát sem hágjuk át. zellert vagy éppenséggel spe­ nótot adunk hozzá. egyenletes péppé. de próbálták-e valaha. C12 C A R R O T JUICE DRESSING / Répaléöntet salátához A frissen sajtolt sárgarépáié már önmagában is nagyszerű salátaöntet. paradicsomot. C12 és C13 jelű) olajmentes salá­ taöntetek közül. fölkockázva 1 deciliter apró zellerszelet 1 közepes nagyságú avokádó fele. s már kész is a remek salátatál. a zellert és az avokádót. C l l GRAPEFRUIT JUICE DRESSING / Citrancslé salátaöntet A citromlé szinte kínálja magát olajmentes salátaöntet alapanyaga­ ként. ha kevés más zöldséget. lereszelve (úgy 3-4 decilitert tesz ki) Törjük falásnyi darabokra a salátaleveleket. s turmixgépben jól eldolgozzuk azt a répáié alappal. amíg az egész össze nem áll sima. majd adjuk hozzá a para­ dicsomot.12 db salátalevél (lehetőleg két különböző fajta fejes salátából) 1 jókora paradicsom. végül a (kézzel vagy a háztartási robotgép megfelelő pengéjével) finomra reszelt répát. például avokádót. uborkát. meghámozva és fölkockázva (tetszés szerint) 2 jókora sárgarépa. C13 B L E N D E D V E G E T A B L E DRESSING / Salátaöntet turmixolt zöldségből 2 db kisebb paradicsom 1 szál zeller 1/2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika Addig turmixoljuk valamennyi zöldséget együtt. A fenti (C10 jelű) salátára például egyszerűen csak rá kell csorgat­ ni fél deciliter frissen facsart citrancslevet. hiszen a citrancslének egészen csekély a cukortar­ talma. milyen lehet a grapefruit. magyarul citrancs. amit aztán ráborítunk a salátára.

3 deciliter víz 2 evőkanál olívaolaj (vagy pórsáfrány. hozzáadjuk az olajat és a sót. hétköznapi saláta. időnként állítsuk le a motort.) Tovább turmixoljuk. C15 AVOCADO DRESSING W I T H FRESH H E R B S / Frissfűszeres avokádóöntet 1 db közepes méretű avokádó Körülbelül 1. 287 . 1 fej finom fejes saláta 2 evőkanál olívaolaj 1/2 mokkáskanál tengeri só Frissen tört bors. a fokhagymát és a citromlevet is belekeverjük. Ezután a borsot. amit a benne úszkáló fűszerdarabkák zöldre pettyeznek. Nagyjából 2 decilitert tesz ki. esetleg szölömagolaj) 1 teáskanálnyi friss savory (Satureja hortensis). péppé zúzva (például kés lapjával) 1 evőkanál frissen facsart citromlé Falásnyi darabokra tördeljük a salátaleveleket egy megfelelő méretű salátástálban. hogy valamilyen puha eszközzel. ami elég egy nagy tál salátára is.C14 FRENCH BUTTER LETTUCE SALAD / Franciás fejes saláta Egyszerű. más néven olajözön — Carthamus tinctorius — olaja. a fűszere­ ket. Ha szükséges. magyarul borsikafü vagy csombor(d) apróra metélt levele 2 közepes nagyságú apróra vágott bazsalikomlevél (Ocimum basalicum) 1/2 mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. akkor adjuk hozzá az olajat. Például nyers zöldségszeleteket is belemártogathatunk.1-1. majd j ó l átmozgatjuk az egészet. például fakanállal letoljuk a kehely faláról a fölcsapódott avokádódarabkákat. míg az egész krémes péppé nem válik. az ízesített sót és a citromlevet. Szinte bármilyen fogás mellé alkalmas kiegészítőnek. Ez a könnyű és ízletes keverék nemcsak salátaöntetnek j ó . s újra alaposan összerázzuk a salátát. de azokból csak fél mokkáskanálnyi kell. ízlés szerint 1 kisebb fokhagymagerezd. ízlés szerint (például a „Trocomare" nevű készítmény) 1 evőkanál frissen facsart citromlé Turmixgéppel dolgozzuk simára az avokádót a vízzel. Amikor már egyenletes a keverék. (Szárított fűszerek is megteszik.

C16 D I A M O N D ' S A L M O N A I S E / G y é m á n t m e t s z é s ü mandulanéz Ez a hihetetlenül finom majonézpótlék lesz csak majd az igazi ízélmény! Mivel alapja mandulakrém. a kocsonyásodás folyama­ tát olyan jelentéktelennek tünö tényezők is befolyásolhatják. mint a majonéz elkészítése után. ezért sokkal könnyebb és kevébé olajos. Például azt. tojásos majonéz amúgy is már megalkuvás a helyes ételtársítás szabályaival. amivel aránylag könnyen megtehetjük. A mandulanézzel nincs ilyen gond. könnyen ki lehet belőle pattintani a magot. hogy a fölhasználás időpontjára már elérje a kívánatos szobahőmérsékle­ tet. A megtisztított mandulaszemek bőrét le kell húzni. vízbe téve. Ettől fellazul a bőre. majd kiemeljük. néha még nekem sem. Harvey feladata. amihez csak hasz­ náljuk. mind könnyű emészthetőség szempontjából. A majonézkészítés általános szabályait azért a mandulanéz összeállítá­ sakor is be kell tartani. bátran használhatjuk. még ha csupán ízesítőnek alkalmazzuk is. egészen vékony sugárban szabad hozzáönteni. Ne keserítsen el senkit az esetleges „sikertelenség". A gyerekek is szívesen segítenek. A különbséget már abból észre lehet venni. szórakoztató játéknak találják a pöckölődést. mert egy-két napig így is eláll a hűtőszekrényben. hogy valamennyi összetevőnek egyforma hőmérsékleten. Vagyis megéri a bajlódást. mert amúgy elkészítése kissé időigényes. nem min­ dig sikerül tökéletesre. nagyon rövid időre. A hagyományos.) Előre is meg lehet tisztítani a mandulát. mert a kevésbé szépre sikerűit mandulanéz zamata és élettani hatása ugyanúgy kitűnő. salátát. A mandulanéz íze átmenetet képez a majonéz és a krémsajt között. mint pél­ dául a levegő nedvességtartalma. csupán egy percre a forrásban levő vízbe dobjuk a mandulát. hogy sokkal könnyebb elmosogatni a keverőedényt a . Igaz. akkor viszont érdemes nagyobb adagot elkészíteni. . Hétvégén talán könnyebb időt szakítani rá. 288 . ami a hűtőszekrény­ ben kitart a következő vasárnapig. Blansírozásnak hívják azt a módszert. amíg a hétvégi sportösszefoglalót nézi a tévében. hogy fazékban vizet melegítünk. (Nálunk ez férjem. ezért nagyszerűen földob minden szendvicset. Az eredmény minden várakozást fölül fog múlni mind ízharmónia. de ne felejtsük el idejében elővenni. Abból áll. de ugyanúgy más ételnek (például nyers zöldségszeleteknek vagy bizonyos tésztaféleségeknek) belemártogatásához is remek. Aztán szigo­ rúan ragaszkodni kell az előírt mennyiségekhez. Végül az olajat folyama­ tos keverés közben és csak nagyon lassan. szobahőmérsékleten kell lennie. mint tojássárgát is tartalmazó rokona.mandula­ néz" mandulamártás.

) Amikor a keverék így már nem tud több olajat fölvenni. ez a művelet kissé kockázatos. így több olajat tudunk belekényszeríteni. Vegyük ki a turmixkehely fedője közepén található kis ada­ golónyílás dugóját. (Ha nehezen forogna a penge. azaz el is hagyható) 4-6 deciliter olívaolaj (vagy pórsáfrány. a sót. és rövid időre indítsuk el újra a gépet. nehogy hozzáérjen a közben nagy fordulatszámon forgó turmixpengéhez! A végső állag akkor j ó . Ennél a pontnál vegyük le a turmixkehely fedőjét. és egy kanállal segítsük a maradék olaj elkeveredését. ha mindjárt abban a lefedhető edényben keverjük össze. tehát egy szűk liternyi mandulanéz készíthető.. Az állásban az ízek csak még j o b b a n összeérnek. amitől sűrűbbé.. s a hűtőben tartani. ízlés szerint Csipetnyi cayenne-i bors (ízlés szerint. hogy mindig kéznél legyen. ha valahol a hagyományos majonéz és a krémsajt sűrűsége közötti. a legmagasabb sebességfokozaton. akkor adjuk hozzá a fokhagymát. ízlés szerint (például a . a citromlevet és a borsot. akkor az olajtöbblet elkezd összegyűlni egy különálló cseppben az örvénylő massza tetején. Letakart tartályban egy hétig is eltartható a hűtőszekrényben. (Hacsak hamarabb lába nem kél.) Az adott mennyi­ ségekből 8-10 deciliter. amiben a jégszek­ rényben.) Ha kész a sima mandulakrém. balesetveszélyes! Nem szabad mélyre meríteni a kanalat.Spikes" készítmény) 2-3 evőkanál frissen facsart citromlé Frissen őrölt törött bors. vastagabbá válik a készítmény. Vigyázat.. 1 1 1 1 1 C17 SEVEN-HERB DRESSING / Hetedhét-fűszeres salátaöntet Annyira jó ízű ez a salátaöntet. Legjobb. s a gépet magas fordulatszámon járatva cseppenként adagolva kezdjük el az olaj bekeverését. akkor 1—2 evőkanál további víz hozzáadásával megkönnyíthetjük járását. 289 . más néven olajözön — Carthamus tinctorius — olaja) A mandulát és a vizet addig keverjük a turmixgépben. hajából kipattintott mandulamag deciliter tisztított vagy desztillált víz kisebb fokhagymadarab (negyed mokkáskanálnyi) mokkáskanál tengeri só (ízlés szerint. hogy érdemes egyszerre nagyobb mennyiséget csinálni belőle. (Ennek hatására a penge egyre szabadabban pörög majd.deciliter. amíg az egész sűrű péppé nem áll össze. azaz el is hagyható) mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer.tárolni akarjuk.

ízlés szerint Valamennyi összetevőt egy edénybe téve villával fölverjük. ízlés szerint 1 teáskanál mustár 1 evőkanál majonéz vagy „mandulanéz" (C16 jelű) C18 T A R R A G O N C R E A M DRESSING / Tejszínes salátaöntet tárkonnyal 0. más néven démutka (Thymus vulgáris) 1 mokkáskanál szárított oregano. C 1 9 R E G E N T O F FIJI FRENCH DRESSING / Fidzsi fincsi salátaöntet Ausztráliai „ T E S T K O N T R O L L " kőrútunk alkalmával rövid időre megpi­ hentünk a Déli Csendes-óceán eme paradicsomában is.6 deciliter avokádóolaj vagy olívaolaj 2 evőkanál sűrű tejszín 1 evőkanál apróra metélt friss tárkony vagy 1 teáskanál szárított tárkony (Artemisia dracunculus) 1 gerezd fokhagyma. magyarul cigánypetrezselyem (Coriandrium sativum) 1 mokkáskanál tengeri só vagy fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. de egybevágtak 290 . melyek nem csupán nagyon finomak voltak. összetörve vagy egészen péppé zúzva evőkanál olívaolaj evőkanál frissen facsart lé citromból vagy zöld citromból mokkáskanál szárított chervil. magyarul turbolya (Anthriscus cerefolium) 1 mokkáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) 1 mokkáskanál szárított kakukkfű. A Regent szálló konyhafőnöke.1 5 2 1 gerezd fokhagyma. míg az egész sűrű krémmé alakul. péppé zúzva 1/2 mokkáskanál tengeri só 1-2 evőkanál friss citromlé Frissen őrölt törött bors. más néven szurokfü (Origanum vulgere) 1 mokkáskanál savory. magyarul borsikafü vagy csombor(d) (Satureja hortensis) 1/2 mokkáskanál koriander. T h o m a s Brossmer remekbe szabott fogásokkal kényezte­ tett minket. Az adott mennyiség nagyjából négy fej salátához elegendő.

291 .Spike". a fenti sorrendben. vagy több. köztük e salátaöntetét is. jó például a „Hugli" gyártmány) 2 fej apróra vágott vereshagyma 1/2 liter majonéz. Tegyük a majonézt (vagy a „mandulanézt") egy jókora tálba. Érdemes nagyobb mennyiségben készíteni. ízlés szerint Jó alaposan keverjük össze egymással valamennyi összetevőt.mandulanéz" (C16 jelű) 1-2 evőkanál Dijon-(dizsoni) mustár Frissen tört fehérbors. vagy „ H e r b a m a r e " ) .. hogy — a hűtőben tárolva — kitartson néhány napig.a megfelelő ételtársítás szabályaival is. vagy még inkább .mandulanéz" (C16 jelű) 1 deciliter tejföl 1 kisebb csokor apróra metélt kapor 1/2 mokkáskanál bazsalikom Sómentes sópótló fűszer (például . azaz akár el is hagyható 1 evőkanál frissen facsart citromlé. amíg a majonéz teljesen föl nem oldódik. és szűrjük le. hogy olvasóimmal is ismertessem. ahhoz is hozzájárult. s főzzük további 40 percig. Adjuk hozzá a mustárt. folyama­ tos kavarás közben öntsük bele lassan a lehűtött folyadékot. 1 liter zöldségeröleves (el lehet készíteni két megfelelő zöldségleveskockából. sőt.. Az adott mennyiség két nagy tál salátához elég. majd hagyjuk lehűlni. adjuk hozzá a hagymát. a borsot. a tengeri sót és a citromlevet. ízlés szerint. zárható edény­ ben. C20 THOUSAND ISLAND DRESSING / Ezersziget salátaöntet 1 deciliter majonéz.. ízlés szerint Forraljuk föl a zöldséglevest. amit most meg is teszek. Ráadásul szívesen megosztotta velünk néhány rendkívüli receptje titkát. vagy még inkább . Tárolni hűtőszekrényben kell.

Az időnkénti megforgatáshoz célszerű fogóol­ lót használni. majd lassú tűzön pároljuk tovább. a csúcsrüggyel egyetemben). A vízben föloldott levesporhoz (vagy leveskockához) tegyük hozzá a zsályát. míg a zöldség vajpuha lesz. lefedhető edényben. (amúgy csodálatos a bébicukkini íze. így kezdetben saját leve is elég. és a párolólé besűrű­ södik. akkor a felnőtt cukkini is megteszi. De cukkini helyett használható más zsenge zöldség is. 15—60 percig. Ez lehet például sült sütőtökgaluska és articsóka vala­ milyen franciás öntettel készült salátával. D02 CHINESE ZUCCHINI / Cuk-kínai 1 jókora gerezd fokhagyma. aminek még érintetlen a csúcshajtása. s helyez­ zük bele a hagymát. s hozzá vajjal megkent pirított kenyér teljes őrlésű gabonából. valamint a cukkinit. lehetőleg vastagabb falú. amit tálaláskor a cukkini mellé adhatunk. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1/8 liter erőleves (zöldségből készítve) 292 . 1/2 kilónyi bébicukkini. ha csak szárított zsálya (Salvia officinalis) áll rendelkezésre Metsszük le a szár felőli cukkinivégeket. Melegítsük föl a zsiradékokat megfelelő méretű. mint főfogás D01 BRAISED C O U R G E T T E S / Párolt bébicukkini Ha nem lehet olyan cuki kis bébicukkinit beszerezni.Zöldség. csücsrüggyel együtt 1 evőkanál vaj 1 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál apróra metélt vereshagyma 1/2 zöldségleves leveskocka vagy 1 púpozott teáskanál zöldséglevespor 2 deciliter víz 1 evőkanál apróra metélt friss zsályalevél vagy 1/4 mokkáskanálnyi. s öntsük a párolóedénybe. más néven salátakatáng (Cichorium endivia). Közepes tűzön pároljuk. összezúzva 2 evőkanál étolaj. például olajözön. csak ebben az esetben kétszer annyit lében és kétszer annyi ideig kell párolni. Az adag háromszemélyes. csakúgy. mint a többi itt javasolt köretet. például endívia.

mozgas­ suk meg. egy további deciliter zöldséglé kíséreté­ ben. A wokban fakanál helyett általában az edény rázogatásával keverjük az ételt. s ekkor adjuk hozzá az egész előkevert zöldséglevet. utána tegyük bele a második (a maradék) evőkanál olajat.2 teáskanál mirin. A mennyiség 3-4 személyre elég. Pár percig nagy lángon hevítsük elő az üres wokot. ahogy őtőle kaptam.. Ezután j ö n a fokhagymás olaj. amíg a cukkini épphogy megpuhul és világoszöld színre vált. A tört fokhagyma az egyik evőkanál olajjal eldolgozva legyen kéznél. Hintsük meg egy-egy kanállal a zöldségléből. ahogy a leve besürüsödik. Fogadják olyan szeretettel. átlós metszésekkel kisujjnyi vastagságú szeletekre vágva • • . ami rizsből készült keleti — Japán — 2 1 1 6 édesítőszer vagy helyette egy teáskanál méz evőkanál könnyű szójaszósz teáskanál pirított szezámmagolaj evőkanál (kukorica) keményítő 1 deciliter vízben föloldva db közepes méretű cukkini. Úgy csináljuk. de természetesen a tönköket sem dobjuk el 1 kisebb fej apróra vágott vereshagyma 1/8 liter (azaz egy nagy csokor) apróra metélt petrezselyem 1 /2 deciliter apróra vagdalt zöldpaprika (ízlés szerint) 2 evőkanál vaj 293 . Úgy irányítsuk a cukkiniszeleteket a forró olajban. szeletelésre. majd mozgassuk meg. Addig forgassuk. vagy rizsből készült j a p á n . s rá azonnal a cukkini. aztán a keményítőlével együtt még egyszer forgassuk át. de meg ne tudjon barnulni. továbbá a kemé­ nyítőt a vízzel. D03 STUFFED M U S H R O O M FRANCESCA / Töltött g o m b a Franciska módra Édesanyám receptje ez az egyszerű. ha oda akar kapni. hogy az előfőzött vermicelli tésztát hozzáöntjük a wok-edényben lévő cukkinihoz. méricskélésre már nem marad idő mellette. a kínai wokban a főzés gyors. mert a keleti ételekhez használt gömbölyű edényben. a szójaszósszal és a szezámmagolajjal. mégis ízletes étel. ferde. 12 db jól megtermett gombakalap. Legjobban valamilyen rizs illik hozzá. : ! Mindent készítsünk jól elő. ugyanígy előre keverjük össze a zöldséglevest az édesítőszerrel.vermicelli". hogy az edény belső falát az olaj mindenhol befogja. hogy a fokhagyma mindenhol érje őket.

Krumpli. a petrezselymet és a zöldpaprikát. zöldbab. adjuk hozzá a hagymát. a gombavagdalékot. köretként 3-4 adagra futja. a citromlevet. a sót és a borsot. Nagyon jól fog esni például egy-egy nyers koszton eltöltött élőétel-nap után egy tál ilyen egyszerű.1 teáskanál citromlé 1 deciliter teljes őrlésű gabonából készült finom zsemlemorzsa 1/2 mokkáskanál szurokfű (Origanum vulgare) 1/2 mokkáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) 1/2 mokkáskanál koriander (Coriandrum sativum) Mossuk és szárítsuk meg a gombafejeket. akár el is hagyható) Frissen őrölt törött bors (ízlés szerint. Nagyon finom étel. Rakjuk át a karfiolt egy megfelelő nagyságú edénybe. míg késheggyel könnyen meg lehet szúrni. Jól összedolgozzuk az egészet. A maradék egy kanál vajból egy-egy pöttyöt teszünk mindegyikre. majd pároljuk. D04 EASY C A U L I F L O W E R I T A L I A N O / Olaszos egyszerű karfiol Karfiol helyett gyakorlatilag bármilyen más zöldség is állhatna a cím­ ben. a lehetőségek száma szinte végtelen. Főfogásként 1 -2 személyes étel. míg megpuhul. Olvasszunk meg egy evőkanál vajat egy közepes nagyságú edény­ ben. a zsemlemorzsát és a fűszereket. úgy 200 °C hőmérsékleten. zöldborsó. elkészítése pedig jóformán gyerekjáték. akár el is hagyható) Gőzölőedénybe helyezve 7—10 percig jól puhítsuk meg a karfiolt forrásban levő víz gőzében. Adjuk hozzá az olajat. négyrét vágva. zeller. s hőálló üvegtálban 20 percig sütjük kis lángon. hány személynek is lesz elegendő a 12 gombafej. így nehéz megjó­ solni. s metéljük föl a gombaszára­ kat. szárától megtisztítva és „rózsája" diónyi darabokra bontva 1 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál frissen facsart citromlé Egy csipet tengeri só (ízlés szerint. olaszos zöldség. Ezután tesszük bele a citromlevet. majd az egészet jó alaposan mozgassuk át. s bontsuk még kisebb darabokra. 294 . 1 fej karfiol. s a gombakalapokba töltjük. cukkini. sok mindenhez alkalmas ugyanis ez az elkészítési mód.

hogy a kevergetést abbahagy­ nánk. tehát még idejében tegyük bele a spárgát is. D06 SWEET CARROTS A U NATUREL / Répatermészet édesítve 1 /2 kg sárgarépa (nagyjából 6-7 közepes répának felel meg) 2-3 evőkanál vaj 1 teáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) Tengeri só és frissen őrölt törött bors. Végül adjuk hozzá a citromlét és a szójaszószt. es rövid ideig együtt süssük tovább. összetörve (nagyjából 1 teáskanálnyi) teáskanál frissen facsart citromlé 1 evőkanál szójaszósz (lehetőleg csökkentett nátriumtartalmú) Frissen őrölt törött bors (ízlés szerint) Vágjuk föl a megtisztított spárgát egycentis darabokra. Phoenix. s végül lelocsoljuk a juharsziruppal. s hideg víz alá tartva „ m e g eddzük". D07 BEVERLY BARNEY'S ITALIAN ZUCCHINI / B. hogy a megfelelő 295 . hogy meg is barnuljon. tovább­ fejlesztettem szokásos receptjeimet olyanná. majd kivesszük. Arizona.D05 MINUTE ASPARAGUS / Rövid spárga 1 4 1 1 kg spárga evőkanál vaj jókora fokhagymagerezd. olaszos cukkinija A recept szerzője (Beverly Barney. és „blansírozzuk". hogy lobogva forró vízbe tesszük. míg a répa meg nem puhul. USA) volt olyan kedves megosztani velem. annyira ne pirítsuk meg. A vajat serpenyőben fölolvasztjuk. anélkül. ráhinjük a bazsalikomot és a többi fűszert is. B. majd rakjuk fedeles cseréptálba. Azt írja: „Megismerkedve a T E S T K O N T R O L L életmóddal. vagy még hosszabb hasábokra). lecsepegtetjük. ami abból áll. illetve velünk saját fejlesztésű készítményének titkát. ha hosszában hasítjuk kisujjnyi. A fedél ráhelyezése előtt a vajat kis halmokban a répára kenjük. Óvatosan mozgas­ suk át. körülbelül egv percig. míg — ízlés szerint — borssal ízesítjük. Nem túl meleg (nagyjából 200 °C-os) sütőben addig sütjük lefedve. de vigyázzunk. folyamatos kevergetés köz ben hozzáadjuk a fokhagymát. ízlés szerint 2 evőkanál juharszirup (helyettesíthető mézzel) Tisztítsuk meg a répát és vágjuk félujjnyi vastag karikákra (még előkelőbb a hatás. Az adott mennyiség 4-6 személynek elegendő.

ételtársítás szabályait is kielégítsék. 10 évvel fiatalabbnak érzem ma­ gam! Köszönöm!" Módszerét mindenkinek csak ajánlani tudom, csakúgy, mint ezt a receptjét, amivel megkönnyíti valamennyiünk dolgát. Mi is köszönjük, kedves Beverly! 1,5 kg cukkini, kefével lemosva 1 / 2 deciliter (kicsit esetleg több) étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1 /4 liter (azaz úgy két nagy csokor) apróra metélt friss petrezselyem 1 deciliter apróra metélt friss bazsalikomlevél (Ocimum basilicum) 2 gerezd fokhagyma, összetörve, vagy péppé zúzva Frissen őrölt fehérbors (ízlés szerint) A végeket lemetszve hasítsuk a cukkinikat kisujjnyi vastag hosszanti csíkokra. Jó nagy serpenyőben forrósítsuk föl az olajat, tegyük bele a cukkinit az összes többi alapanyaggal együtt, s lefedve pároljuk, amíg enyhén ropogósra puhul. Közben még egy-két kanál olajat hozzáadha­ tunk, ha szükségesnek látjuk. 6-8 személy részére elég ez az adag.

D 0 8 S W E E T A N D S O U R R E D CABBAGE / Savanyún-édes vöröskáposzta 1 kisebb fej vöröskáposzta, fölvágva (nagyjából 2 , 5 liter) 3 evőkanál vaj 2 - 3 fej (úgy 1/8 liter) vékony karikára vágott lila- vagy vereshagyma 3 evőkanál méz 3 evőkanál frissen facsart citromlé 1 mokkáskanál tengeri só Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint A csíkokra szabdalt káposztát 10 percre tegyük hideg vízbe. A vajat lefedhető zománcedénybe téve olvasszuk föl, pirítsuk meg benne a hagy­ mát, de csak míg üveges nem lesz. A káposztát az áztatóvízből kivéve úgy, nedvesen helyezzük az edénybe, aztán födjük le, és lassú tűzön 10 percig puhítsuk. Ezalatt keverjük össze a mézet a citromlével, tegyük bele a sót, majd öntsük rá a káposztára, és keverjük el benne. Nagyon lassú tűzön pároljuk tovább, vagy egy órát. Időnként hozzáönthetünk kevéske forró vizet, ha a káposzta túlságosan ki találna száradni. Ha viszont a végére túl nedves maradna, akkor főzzük még kicsit tovább, de fedő nélkül. Az 296

így elkészült étel tovább ízesíthető még borssal, tengeri sóval, vagy sómentes sópótló fűszerrel, ha szükségesnek találjuk. Az adag 4 szemé­ lyes. Mivel lehet együtt fogyasztani? íme egy ajánlat: Jégbe hűtött uborkaleves (E06) Görög nyári saláta (C06) B. B. olaszos cukkinija (D07) Tejszínes törtburgonya mártással (F02) Savanyún-édes vöröskáposzta (D08, azaz éppen ez)

D09 B A R B E C U E D V E G E T A B L E K E B A B S / Pácolt rablózöldség parázson pirítva Ezek az ízletes és egészséges falatok egyaránt alkalmasak étvágyger­ jesztőnek és előételnek, s állófogadáshoz éppúgy, mint asztalnál felszol­ gált vacsorához. Az ízgazdag páclé az evéshez közvetlenül is fölhasznál­ ható, ha abba mártogatjuk a sült „rablózöldség" hasábokat. Páclé 1/2 deciliter olívaolaj 1/2 deciliter (kicsit esetleg több) étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja, vagy avokádóolaj 1 evőkanál pirított szezámmagolaj 2 evőkanál frissen facsart citromlé 2 evőkanál „tamari" mártás (ízlés szerint, el is hagyható) 2 evőkanál Worcetershire mártás (legjobb a „Robbie's" féle)' 1 teáskanál szárított vagy két evőkanál frissen apróra metélt szurokfü (Origanum vulgare) 2 teáskanál szárított vagy két evőkanál frissen apróra metélt savory, magyarul borsikafü vagy csombor(d) (Satureja hortensis) 1 mokkáskanál szárított vagy egy evőkanál frissen apróra metélt rozmaring (Rosmarinus officinalis) 2 teáskanál szárított, vagy két evőkanál frissen apróra metélt bazsalikom (ocimum basilicum) Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint. Sütni való zöldség 6 db közepes nagyságú padlizsán, más néven tojásgyümölcs, meghámozva, földarabolva 12 szem apró újburgonya, elögözölve 15 percig, illetve addig, míg éppen kezd puhulni 297

1 db húsos paradicsompaprika, fölszeletelve 1 db húsos zöldpaprika, fölszeletelve 12 db gomba, kettévágva 12 db articsóka közepe, „szíve" 4 db kisebb cukkini, kétujjnyi darabokra szelve, (de használha­ tunk helyette apró, zsenge tököt, vagy bármi más, sütésre alkalmas zöldséget) Az úgynevezett j a p á n padlizsán j o b b sütés céljára, mert kevésbé kese­ rű és kisebb; így hámozás után elég, ha kétujjnyi vastag szeletekre vágjuk, s máris mehet a páclébe. A szokásos padlizsánt aprítsuk kétujj­ nyi kockákra, sózzuk be, fél órát hagyjuk állni, majd öblítsük és csepeg­ tessük is le, így elmúlik kesernyés mellékíze. Ha épp nincs újkrumpli, akkor nyugodtan használhatunk rendes burgonyát; válogassuk ki a kisebb gumókat, amiket aztán rövid gőzölés után — szükség szerint — kettőbe vagy négybe vágunk. A páclevet csak össze kell keverni, majd a lapos tálba helyezett, alkalmas méretűre kockázott zöldségre önteni, úgy, hogy valamennyi zöldséghasábot érje. Takarjuk le a tálat, s pár óráig tegyük a hűtőbe, hogy az ízek j ó l összeérhessenek. (Mennél tovább áll, annál zamatosabb lesz.) A tálat közben meg is lehet kavargatni egyszer-kétszer. Aztán tűzzük a zöldségdarabokat alkalmas nyársra, például hurkapál­ cára, ha előételként fogjuk kínálni, vagy fogpiszkálóra, ha csupán étvágy­ gerjesztő feladatot szánunk ennek a fogásnak. Közepes parázs fölött, közben gyakran forgatva és időnként a páclével kenegetve, 15—20 percnyi sütés elég a zöldségeknek. Könnyen megjárhatjuk, ha egy-egy hurkapálcára többféle zöldséget teszünk, mert a különböző zöldségek különböző sütési időt igényelhetnek. Tehát ajánlatosabb ugyanazt a zöldséget tenni egy-egy nyársra, és sütés után az elkészült darabokat a nyársról azonnal lehúzni, s inkább tálcán kínálni, amíg meleg. Saját páclevén kívül adhatunk mellé más mártásokat is a mártogatáshoz, például metélőhagymás tejfelt, s ezenkívül még zöld salátát valamilyen egyszerű salátaöntettel. A felhasználás módjától függően az adott menynyiség 4—8 személy számára lesz elegendő.

D10 CRISPY B R O C C O L I W I T H GARLIC / Fokhagymás brokkoliropogós 2 csokor (úgy fél liter) brokkoli 2 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 2-3 j ó l megtermett fokhagymagerezd, ki mennyire fokhagymásán szereti 298

1,5 deciliter erőleves zöldségből 2 evőkanál könnyű szójaszósz 1 evőkanál sötét (alacsony nátriumtartalmú) szójaszósz 1 teáskanál mirin (rizsből készült keleti, j a p á n édesítőszer) vagy helyette egy teáskanál méz 1 teáskanál pirított szezámmagolaj 2 teáskanál (kukorica)keményítö 1 deciliter vízben föloldva, amibe 1 teáskanál étolajat is elkeverünk Metsszük ki a brokkoli vastagabb szárrészeit, s tegyük félre egyéb célokra. Ehhez az ételhez csak a fodros leveleket használjuk, úgy 5 cm hosszú szárrésszel, ezeket vágjuk ujjnyi széles hosszanti csíkokra. Gőzölőedényben forrásban levő víz fölött puhítsuk úgy három percig, majd helyezzük konyharuhára, hűlni. Készítsük elő a mártást, hogy kéznél legyen, amikor szükség lesz rá; kisebb edényben törjük össze a fokhagymát és keverjük el egy evőkanál olajjal. Egy másik edényben elegyítsük a zöldséglevest, a kétféle szója­ szószt és az édesítőt. A vízzel és olajjal elkevert keményítő is legyen a kezünk ügyében, amikor nekilátunk a főzésnek. Pár percig nagy lángon üresen hevítsük elő a gömbölyű keleti főző­ edényt, a wokot, utána tegyük bele a második (a maradék) evőkanál olajat, majd mozgassuk meg, hogy az edény belső falát az olaj mindenhol befogja. Rögtön ezután j ö n a fokhagymás olaj és a brokkoli. Rázogatva kezdjük el keverni a wokot, méghozzá azonnal, nehogy a fokhagyma odakapjon, s egészen addig, amíg — pár perc alatt — a brokkolit teljesen bevonja az olaj. Ekkor beleöntjük a szójaszószos keveréket, valamint a keményítős sürítőlét, s tovább rázzuk az edényt, míg a megvastagodott, világos aranybarnára pirult mártás valamennyi brokkoliszeletet be nem fogja. Chow mein udon (kínai főtt metélttésztafajta) illik hozzá, bazsalikomos vajjal, s valamilyen fejes saláta. Az adag 4 személyes.

D l 1 BRAISED GREEN BEANS / Puhára párolt pirított zöldbab Alig fél óra kell az egész ebéd elkészítéséhez, beleértve ezt az egyszerű módon párolt, de igazán ízletes zöldbabfogást és a hozzá illó tört burgo­ nyát is, amihez a mártást a bab párolóleve adja. Érdemes a gyerekeket is belevonni a főzésbe; a feladat nem túl bonyolult, ugyanakkor a közös munkálkodás öröm, s utána egészen más lesz az ebédhez való hozzáállás — pontosabban ülés — is. Bevásárláskor lehetőleg vékony, fiatal babot vegyünk, a vastagabb, testesebb zöldbab rendszerint nagyon szálkás is.

299

A pároláshoz használjunk lefedhető, és nehezebb, vastag falú serpenyőt, különben túl hamar el talál forrni a párolólé. 1 zöldségleves leveskocka, vagy 1 evőkanál porított zöldséglé (nagyon alkalmas a sómentes „ B e m a r d Jensen's" féle) 1/2 liter víz 2 evőkanál vaj 1/2 evőkanál olívaolaj 1 teáskanál apróra metélt mogyoróhagyma (Allium ascalonicum) 1/2 kg zsenge zöldbab, leszálkázva és kettévágva 1/2 mokkáskanál szárított zsálya (Salvia offi cinalis), vagy néhány zöld levél zsálya, ha akad friss is a háznál 1/4 mokkáskanál szárított kakukkfű, más néven démutka (Thymus vulgáris), illetve 2 mokkáskanál, ha friss 1/4 mokkáskanál szárított szurokfü, (Origanum vulgare), illetve 2 mokkáskanál, ha friss Oldjuk föl a zöldségport, valamint a fűszereket a vízben, illetve olvaszszuk meg a vajat (az olajat is hozzáadva) a serpenyőben. A felforrósított zsiradékon közepes lángon pirítsuk meg kissé a mogyoróhagymát, épp­ hogy üvegesre puhítva, de semmiképp sem ropogósra. Adjuk hozzá a babot, s kavargatás közben pirítsuk, míg a bab felszíne enyhén megsül. Ettől j o b b a n benne marad eredeti leve, de azért vigyázzunk, le ne barnul­ j o n . Amikor kellően megpirult, akkor öntsük hozzá a zöldséglevet, várjuk meg, míg fölforr, majd lassú tűzön, fedő alatt pároljuk még vagy húsz percig, míg a párolólé felére fogy. Ekkor kivesszük belőle a babot, és tovább forraljuk, míg a lé megint felére nem csökken, s tálaláskor így besűrítve öntjük újra a babra, de ez a második sűrítési művelet elmarad­ hat, ha a főzőlevet tört burgonyához, vagy valamilyen főtt tésztához, galuskához adjuk, mint mártást. A mennyiség három személyre elég.

300

Levesek, szendvicsek és göngyölt falatok

E01 CHINESE CORN SOUP / Kínai kukoricaleves Percek alatt összeüthető, remek étel, a gyerekek mind imádják. Na­ gyon jó szolgálatot tesz, különösen méregtelenítési időszakokban. 1 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1/2 deciliter apróra metélt zöldhagyma 2 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle) 2 teáskanál zöldséges „csirkéié" 1 liter víz 1 liter frissen morzsolt, vagy mélyhűtött kukoricaszem 1 mokkáskanál szezámmagolaj 1 teáskanál könnyű szójaszósz 1 teáskanál (alacsony sótartalmú) sötét szójaszósz 1 mokkáskanál mirin (rizsből készült, keleti — j a p á n — édesítőszer) vagy ugyanennyi méz 1/2 mokkáskanál kínai „ötfűszer" keverék 1 /4 mokkáskanál pirított gyömbér (Zingiber officináié) 1 csomó zöld mangoldlevél (Beta vulgáris cicla, magyarul leveles fehérrépa), esetleg a kínai „bok choy" zöldje, háromujjnyi darabokra szelve 1 púpozott teáskanál (kukorica)keményítö, esetleg nyílgyökérből (Maranta arundinacea) készült erötáplálék, 2 teáskanál hideg vízben föloldva, (ízlés szerint, akár el is hagyható) A gömbölyű kínai főzőedény, a w o k lesz igazán alkalmas ennek a levesnek az elkészítéséhez is. Az üres edényt pár percig — - nagylángon — • elő kell hevíteni, majd rögtön az étolaj beleöntése után a zöldhagymát is adjuk hozzá. Röviddel később tegyük bele a zöldségízesítőt és a zöldség­ levet, s az edényt lefedve tartalmát forraljuk föl. Amikor forr, adjuk hozzá a kukoricát, a szezámmagolajat és az édesí­ tőt, majd a kínai „ötfűszer" keveréket és a gyömbért. Forraljuk tovább, míg a leveles zöldet is beletesszük, s az kezd összeesni. Ekkor öntjük bele a kevés vízzel elkevert keményítőt, ha úgy döntöt­ tünk, hogy azt is használunk, s pár percig tovább rotyogtatjuk, míg a leves kellően be nem sűrűsödik. Az adott mennyiség 4 tányér levesre elegendő.

301

E02 C R E A M O F ROMAINE A N D C U C U M B E R SOUP / Fejes­ uborkasalátaleves A leves burgonyás változata igazán jól fog jönni például a méregtelení­ tés harmadik napján, mert a kevés krumpli laktatóssá teszi, a leves mégsem fekszi meg a gyomrot. Azoknak is j ó t tesz, akiknek esetleg emésztési gondokat okoz a szokásos módon fogyasztott fejes saláta. 1 szép fej fejes saláta, alaposan lemosva 1 j ó k o r a melegházi uborka, vagy 2 kisebb szabadföldi, meghámozva 1 evőkanál vaj 1 teáskanál olívaolaj 1 kisebb fej lila-, vagy vereshagyma, kockára fölvágva 1 deciliter apróra metélt zellerlevél 12 deciliter víz 1 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle) 1 sómentes zöldségleves leveskocka 2 db közepes nagyságú krumpli, meghámozva és fölkockázva, vagy helyette 4 evőkanál sűrű tejszín A salátát tördeljük nagyobb darabokra, a meghámozott uborkát vágjuk fél centi vastag szeletekre. A leveses fazékban olvasszuk föl a vajat, adjuk hozzá a hagymát, az uborkát, a salátát, s az egészet jól keverjük el. Végül a zeller zöldjét is tegyük bele, s addig folytassuk a keverést, míg a zöldségek kezdenek összeesni. Ekkor öntsük a fazékba a vizet, az ízesítőket és a leveskockát. Fölforral­ juk, és beletesszük a burgonyát. Ha halas, vagy csirkés vacsorához szánjuk, akkor krumpli helyett tejszínt használjunk, de csak a főzés végén. 30 perc fedő alatti, lassú tűzön történő főzés után turmixgépben, vagy még inkább edénybe meríthető háztartási robotgéppel aprózzuk föl a benne levőket, hogy a leves egyenletes péppé váljon. Utána újramelegít­ jük, de már nem forraljuk. Ekkor kell belekeverni a tejszínt is, ha amellett döntöttünk. 4-5 tányérra futja.

E03 G R E E N SOUP W I T H FRESH H E R B S / Frissfüszeres zöldleves 1 közepes vereshagyma, kockára vágva 1 csomag zöldhagyma, karikára vágva 3 szál zeller fölszeletelve 1 j ó k o r a sárgarépa, ám fölaprózva 302

amíg a limabab is megpuhul. fölmetélve A leves gyorsan. Jól megy hozzá — például — a teljes gabonából készült pirítós. fölmetélve 2 evőkanál friss borsikafü. s akkor is finom marad. míg a zöldségek színe kezd világosabb árnyalatba fordulni. más néven démutka (Thymus vulgáris) 1/2 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 3 liter viz 1/4 kg mélyhűtött spenót. E04 COUNTRY CARROT SOUP / Falusias répáslé 1 fej vereshagyma 2 szál zellerszár 303 . a zöldhagymát. valamint a cukkinit. s ha főzés közben gyakran kevergetjük. Gyakorta megkavarva pár percig így főzzük. s nagyon j ó l kijön az íze. Még további 5 percig kell főzni. fél centi vastag karikára vágva 1 kisebb fej kínai ( „ n a p a " ) káposzta vékony csíkokra szabdalva 1 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle. a kakukkfű. könnyen elkészíthető. más néven csombor(d) (Satureja hortensis). s ha újra forr. Fölforraljuk. tehát a zöldséges ízesítőt és a csombort. kétujjnyi darabokra vágva 1/4 mélyhűtött (például „Fordhook") limabab (Phaseolus limensis) 3 evőkanál zöldségleves vagy zöldséges csirkeleves 1 mokkáskanál kakukkfű. ha mélyhűtött). majd hozzáadjuk a csíkokra szabdalt kínai káposztát és a maradék vizet. a zsálya és másfél liter vízből. a zellerzöldet és a répát. ha onnan vesszük elő melegíteni. fölvágva 2 db közepes méretű cukkini. s jól el is keverjük benne. Az adag bőséges. (vagy ennek megfelelő mennyiségű csokor a frissből). Ekkor hozzáadjuk a kétféle babot. de az egész fözésidő ne legyen több 25 percnél. a hagymát. . Jó nagy leveseslábosban először a vajat olvasztjuk föl. hanem részletekben. s ahhoz adjuk a földarabolt zöldséget. vagy egy zöldségleveskocka 2 evőkanál friss bazsalikomlevél (Ocimum basilicum). ha a vizet nem egyszerre zúdítjuk bele. de mélyhűtőben is nagyon jól eltartható.2 evőkanál vaj 1/4 kg mélyhűtött zöldbab (ami frissből nagyjából 1/2 liternek felel meg). akkor az összes többi nyersanyagot. fedő nélkül. belekeverjük a spenótot (amit előtte érde­ mes kisebb hasábokra tördelni. ba­ zsalikomot is. Szorgalmasan kavargatva 2-3 percig pirítjuk. Ezután következik a zöldséglé.

míg a különböző zöldségek jól el nem keverednek. (Készítik barnarizs­ ből is. avagy vörös színű miszó Míg a víz fölforr. amit elsősorban levesek alapanyagának használnak. 4—6 tányérra futja. Tálalható forrón is. Főzés végén besűríthetjük 2 kanál tejszínnel. akkor turmixgépben. hogy a leves egyenletes péppé váljon. ízlés szerint Daraboljuk föl a hagymát és a zellert. de ezután már ne forraljuk.1 evőkanál vaj 6 közepes nagyságú sárgarépa 1 csomag (mintegy másfél deciliter) petrezselyem Viz. sárga. E05 MISO A N D V E G E T A B L E S / Zöldséges (szó a) miszóleves A miszó olyan — már egyre több helyen beszerezhető — szójapaszta. 20 percig elögözölve 2 db kisebb nyári (zöld) tök 1 db sárga tök 2 db kisebb cukkini 2 db közepes méretű vagy 1 db nagyobb sárgarépa. ugyanígy a kétféle tököt. Ekkor kell belekeverni a tejszínt is. hogy ujjnyival ellepje a zöldséget. továbbá szeleteljük csíkokra a „ b o k choy" (illetve a káposzta) levelét. szükség szerinti mennyiségben 1-2 db zöldségleves leveskocka Sómentes sópótló fűszer (például „Herbmare"). de már nem forraljuk. s lassú tűzön. 1. ha laktatósabbra akarjuk csinálni. vagy még inkább edénybe meríthető háztartási robotgéppel aprózzuk föl a benne levőket. s kissé pirítsuk is meg. azalatt hámozzuk meg a krumplit és vágjuk hasábra. 20 percig elögözölve 1 közepes nagyságú „ b o k choy".5 liter víz 2 db közepes méretű újkrumpli. Ha krémlevest kívánunk készíteni belőle. Utána újramelegít­ jük. Szorgos kavargatás közben tegyük a fazékba az időköz­ ben durvára reszelt répát. ha amellett döntöttünk. a cukkinit és a sárgarépát is. Közepes nagyságú lábosban olvasszuk föl a vajat. adjuk hozzá a fölvágott hagymát és zellert. majd annyi vizet öntsünk rá. enyhén sós jellegű. fedő alatt tovább főzzük még egy órát. Minden anyagot te304 . de hidegen is. vagy helyette 1/4 fej káposzta 1 evőkanál piros. lágy zamata fölöslegessé tesz más ízesítőket. továbbá a finomra metélt petrezselymet is. Kellemes. fölforraljuk. Beledobjuk a leveskockát és a fűszert. de az kevésbé elterjedt).

majd adjuk hozzá a zöldséglét. apróra metélve 1 mokkáskanál szárított kapor (Anethum graveolens) vagy 2 evőkanál friss kaporlevél. Lassú tűzön.5 deciliter (kb. míg a tök meg nem puhul. ízlés szerint A (kézi. s puhítsuk üvegesre. kimagozva (ha szükséges). lehámozva. vagy 1 evőkanál friss tárkonylevél. jéghidegen kell tálalni. tejszín nem csupán jó ízt ad a levesnek. tegyük bele a hagymát. s addig keverjük. Én például a parázson pirított pácolt rablózöldség (D09 a jele) mellé szoktam ezt a levest készíteni.5 liter erőleves zöldségből 1 mokkáskanál fűszerezett só vagy sómentes sópótló fűszer. Nagyon jó bevezetőnek. Egy-egy mentale305 . karikára vágva 3 evőkanál vaj 3.5 deciliternyi mogyoróhagyma.és hagymakarikákkal. lefödve rotyogtassuk még vagy tíz percig. s ezután már ne tegyük újra a tűzre. Fedő alatt lassú tűzön főzzük tovább. Jégszekrényben hűtsük egészen hidegre. de kifejezetten laktatóssá is teszi.gyünk bele a lobogó vízbe. Olvasszuk föl a vajat a leveseslábosban. a tárkonyt és a kaprot. ízlés szerint 1/2 mokkáskanál szárított tárkony (Artemisia dracunculus). Gyakori kevergetés mellett pár percig pároljuk az uborkát és a krumplit a hagymás zsiradékon. m e g h á m o z v a és ujjnyi darabokra kockázva 1. (ekkor adjuk hozzá a borsot is). 1/4 kg) burgonya. E06 CHILLED C U C U M B E R SOUP / Jégbe hűtött uborkaleves A tejföl. mert így. Az adott anyagmennyiség 3 személyre szól. díszítésére. illetve addig. de természetesen ekkor sem maradhat el a nagy adag friss saláta. ha az utána következő fogások főleg zöldségből állnak. A tejszínt és a tejfölt habverővel habarjuk bele. a fűszerezett sót. amíg a krumpli megpuhul. míg a miszó teljesen föloldó­ dik. a tetején nyers uborka. tehát 20—25 percig. és vékonyra fölszeletelve 1. 3 db jól megtermett uborka. hogy a robotgéppel (vagy a mixerben) sima krém­ levessé lehessen átalakítani. majd hagyjuk kicsit lehűlni. vagy gépi) szeletelés után tegyünk félre egy evőkanálnyi hagy­ makarikát és egy marék uborkaszeletet az elkészült leves későbbi csino­ s í t á s á r a . apróra metélve 1/2 deciliter tejszín 1/2 deciliter tejföl Frissen őrölt törött bors.

és az egészet dolgozzuk el simára. adjuk hozzá az avokádót. nyers vagy enyhén megpirított ham­ burger-zsemlyét kettévágunk.3 deciliter deciliter deciliter deciliter deciliter fölkockázott fölkockázott fölkockázott fölkockázott fölkockázott A zöld zellert. megkenjük vajjal. Hintsünk a paradicsomra csírát. s az egyéni 306 . Az ilyen „burgerek" csodálatos ízélményt nyújthatnak. jó nagy paradi­ csomból. 3 adagra futja. A sa­ látalevél a zsemlyét is megóvja az átázástól. s betétként minden kehelyre tegyünk 2 púpozott evőkanállal a fölkockázott zöldségek keveré­ kéből. esetleg majonézzel. A zsemlébe két saláta­ levél közé kétujjnyi vastag paradicsomszeletet teszünk. ízletes leves. al­ kalmas erre például a „ S p i k e " féle gyártmány. vagy még jobb. a zöldpaprikát és az uborkát futtassuk le a gyümölcs­ centrifugán. vagy 1—2 evőkanál­ nyi. vagy több szeletet. E08 T O M B U R G E R S / Jóteszemdvics burgerek Teljes őrlésű gabonából készült. olajban fonnyasztott. Kíván­ ságra meghinthetjük valamilyen sómentes sópótló füszerkeverékkel.3 1. vagy 2 db kisebb avokádó. 6 adagot tesznek ki a fenti mennyiségek.vél a levesestányérok (vagy kelyhek) tetején még kellemesebb külcsint és belbecsét biztosít. fűszerezett hagymát.3 1. meghámozva és kimagozva Betét paradicsom paradicsompaprika uborka.3 1. ha „ m a n d u l a n é z " (C16jelű) mártással. vagy egy fél hámozatlan üvegházi uborka 1 db zöldpaprika 1 db nagy. meghámozva zeller avokádó 1. Tálaláskor merjük nagyméretű kelyhekbe. vagy éppen ká­ posztasaláta társaságában elfogyasztva teljes étkezést biztosít. ízlés szerint tehetünk rá még karikára vágott vékony lilahagymaszeleteket. esetleg csalamádét. Az így nyert zöldes zöldséglevet öntsük a turmixgép kelyhé­ be. ha csak kisebb paradicsom akad. vagy vékony csíkokra szabdalt salátát is. majd hűtsűk le. E07 A V O C A D O G A Z P A C H O / Avokádós zöldségkehely 6 szál zeller 1 db közepes méretű hámozott uborka.3 1.

Töltött para­ dicsom (vagy articsóka) készítéséhez is remek. de el is hagyható) 1 deciliter „mandulanéz" mártás (C16 jelű). vagy bármi más Alfalfa hajtás. Ez a mennyiség egy személyre szól.alkotó ötleteknek is tág lehetőség nyílik ezen a területen. Ezzel kész is a csodakrém. vagy vaj 1/2 avokádó. s tegyük rá a csírát. hogy nem csupán egészségesebb. „Spikes" féle. de csak annyira. vagy fölaprózott fejes salátalevél Száraz serpenyőben melegítsük föl a tortillát. 4—6 szeletre vágva Sómentes sópótló ízesítő. de pirítósra kenve még fino­ mabb is azoknál. kenhető teljes őrlésű gabonából készül pirítósra. például „Spike" 1/2 mokkáskanál tengeri só 1/2 mokkáskanál oregano. sőt. esetleg majonéz A puhára gőzölt karfiolt törjük össze. Tegyünk két szelet avokádót a közepére. az éppen rendelkezésre álló nyersanyagok függvényében. az sem túlzás. hintsük be a fűszerrel. magyarul szurokfü (Origanum vulgare) 1/4 mokkáskanál szárított mustármag (ízlés szerint. puhára gőzölve 2 evőkanál citromlé 1/2 mokkáskanál sópótló füszerkeverék. akinek ne ízlett volna. vagy „mandulanéz" mártás (C16 jelű). ne kapjon oda. Igazi kedvenc. s csavarjuk föl. csírával. 1 kisebb karfiol. ne váljon ropogóssá. néhány paradicsomszelettel és csíra­ hintéssel kiegészítve. illetve a salátát. és a többi nyersanyagot hozzáad­ va az egészet jól dolgozzuk el. még nem találkoztam senkivel sem. reszelt répával és apróra kockázott paradicsommal vegyest. 307 . E10 AVOTILLAS / Avokádós kukoricalepény 2—3 kukoricatortilla Majonéz. hogy megpuhuljon. vagy mustár. A fenti mennyiség 3—4 személynek elég. vagy tölthetjük „ p i t a " lepény belsejébe. mint a palacsintát. E09 CAULIFLOWER SANDWICH FILLING / Karfiolos szendvicskrém Tojáskrém vagy halpaszta pótlására nagyszerűen megfelel.

gőzön puhítva és fölaprítva 3 evőkanál. esetleg majonéz 2 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál citromlé 8 db. jóteszemdvics" lesz. akár el is hagyható) 2 evőkanál finomra reszelt sárgarépa 2 evőkanál vékonyra gyalult vöröskáposzta 2 evőkanál vékonyra gyalult sárgabélü tök 1/2 deciliter fonnyasztott hagyma.. ízlés szerint (elkészítésének leírása e recept után található) 1 db pita. kézhez álló. 1/4 liter brokkoli 1. az olajjal és a citromlével. a Long Beach-nél horgonyzó „ Q u e e n Mary" fedélzetén rendeztünk. . Újdonság volt számukra.köröm közül" ehető szendvics készíthető. lehetőleg különböző fajtájú fejes salátákból 1/4 liter alfalfa hajtás 1/4 liter fölkockázott paradicsom 3/4 liter kukoricaszem. A lepényeket forrósítsuk meg.5 deciliter karfiol (ízlés szerint. jóteszemdvicset" pusztított el percek alatt. vagy „mandulanéz" mártás (C16 jelű) 3 falatnyi kapros csalamádé 1.E l 1 MEXICALI G O O D W I C H fVEGERITO) / Mexikói jóteszemdvics 2 liternyi fölszabdalt fejes salátalevél. amiről aztán már szinte lehetetlen leszokni. Ezután négy oldalát középre hajtva készítsünk borí­ tékhoz hasonló batyut a tortillákból. A 8 lepényből 8 . E12 N E W Y O R K G O O D W I C H / Keleti parti jóteszemdvics Akár hiszik. a 750 résztvevő több mint 1600 ilyen . teljes őrlésű búzából 1 evőkanál majonéz. teljes őrlésű búzából sült „tortillaszerü" lepény Keverjük j ó l össze valamennyi zöldséget az ízesítővel.3 deciliter brokkoli. vagy csapati lepény. akár nem. hogy töltelékük ne cseppenjen le.5 deciliter alfalfa hajtás 308 . amit Kaliforniában. vagy tortilla. ezzel a zöldségösszeállítással olyan remek. gőzön puhítva 1. majd kenjük rájuk a zöldséges krémet. Egyik szemináriumonkon. de meglátni és megszeretni — no meg megenni — csupán pillanatok müve volt. sültekhez való folyékony füszerkeverék (például „Barbara's Barbecue Sauce") 3 evőkanál „mandulanéz" mártás (C16 jelű). a majonézzel.5 deciliternyi vékony csíkokra vágott fejes salátalevél 1.

s csak addig pirítjuk benne a hagymát. amit óvatosan apróra tördelt karfiolrózsa darabkákkal rakunk körbe. persze csak akkor. majd egy helyen megmetszeni. akár el is hagyható) A zöldségek előkészítése A brokkolit vékony csíkokra szabdaljuk. karikára vágva 1/2 evőkanál sültekhez való folyékony füszerkeverék (például „Hain". míg a hagyma kissé megfonnyad. akár 2-3 napig is. hogy a „ z s e b e " könnyen nyíljon. Erre jöjjön a csalamádé. 1 kisebb fej vereshagyma. nagyon jó lesz mindenféle zöldségleves följavítására. vagy tortilla lepényt alkalmazunk. de csak annyira. s meghintjük a sópótló fűszerrel. míg puhulni kezd.a. ne váljon ropogóssá. Az esetleges maradékot sem kell kidobni. a káposztával és a tökkel jó alaposan összekeverjük. de a másik 309 . s addig pirítjuk tovább. (így elkészítve a hűtőben is eláll. de csak a fodros levél és a rövid felső szárrész fölhasználásával. amibe aztán minden mást bele lehet rámolni. A brokkolit és a karfiolt 5 percig forrásban lévő víz gőzében kell puhítani. Ekkor hozzáöntjük a fűszeres mártást. és tálalásig beborítjuk a műanyag­ fóliával. s helyezzük konyhai műanyagfóliára. ha szükséges. majd egy további réteg a reszelt zöldsé­ gekből. réjjávai. például olajözön.2 szelet avokádó (tetszés szerint. hajói elrejtjük szem elől. Ha csapatit. Egy fej hagyma 3—4 jóteszemdvicshez elég. azt j o b b pár percig forró sütőbe helyezve fölmele­ gíteni. amit salátával. a vágásnál húzzuk kissé hátrább a műanyagot.) Tálaláskor a csomagoló műanyag fóliával együtt vágjuk kettőbe a te­ kercset. azt először a mandulanézzel (vagy majonézzel) kenjük meg. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaj. Ha pitát használunk. amikor kész. akár el is hagyható) Egy csipet tengeri só. vagy „Robbie's Barbecue Sauce") Kisebb serpenyőben fölforrósítjuk az olajat. így megpuhul. mielőtt . csírával és avokádóval takarunk be. Az utolsó réteg a fonnyasztott hagyma legyen. majd a közepére egy réteg brokkolit terítünk. vagy valamilyen sómentes sópótló fűszer (tetszés szerint. hogy ne kapjon oda. vagy csapatit. A jóteszemdvics összeállítása: Száraz serpenyőben forrósítsuk meg a tortillát. Fonnyasztott h a g y m a jóteszemdvicshez 2 evőkanál étolaj. Szorosra fölcsavarjuk.

egyszer­ re két szemben lévő oldaláról kezdve a sodrást. (hacsak valahogy véletlenül lába nem kél). Műanyag fóliába csoma­ golva pár napig eláll a hűtőben. hogy ne kapjon oda.végénél hagyjuk érintetlenül. sültekhez való folyékony fűszerkeverék (tetszés szerint. ha úgy kívánjuk. de bizony többet is megeszik ebből. majd rétegezzük rá az avokádószeleteket. Rakjuk körbe a tortillát a gőzölt brokkolifodrokkal. de csupán annyira. 1 db teljes őrlésű gabonából készült tortilla 1 evőkanál majonéz. akár el is hagyható) Száraz serpenyőben forrósítsuk meg a tortillát. a csalamádét. de rögtön is fogyasztható.5 deciliter alfalfa hajtás Pár falatnyi kapros csalamádé 1 maréknyi vékony csíkokra vágott fejes salátalevél Egy csipet tengeri só vagy valamilyen sómentes sópótló fűszer (tetszés szerint. Csavarjuk föl szorosan. nehogy a zöldséges betét elcsöpögjön. A mennyiségek egy szendvicsre szólnak. 310 . mintegy 2 deciliter 1/4 közepes avokádó. fölszeletelve 1. aki éhes.A. D O O D W I C H / Nyugati parti jóteszemdvics Alapvetően abban különbözik a keleti parti jóteszemdvicstől. vagy kettős tekerccsé. de el is hagyható) Néhány vékony brokkolifodor. hogy Los Angeles környékén mi a-rengeteg hagyma helyett is inkább avokádót használunk. Hintsük meg egy csipet tengeri sóval. míg épp csak megpu­ hul. Kenjük be az egészet a mandulanéz mártással (vagy a majo­ nézzel). ne váljon ropogóssá. hajlékonnyá válik. az alfalfa hajtást. Jó étvágyat! E 1 3 T H E L. mint a palcsintát. vagy mandulanéz mártás ( C l 6 jelű) 2 evőkanál. és öntsük a közepére a folyékony fűszerkeveréket. úgy 5 centisre vágva. s végül a csíkokra szabdalt fejes salátalevelet.

majd fölforraljuk. magyarul szurokfülevéí (Origanum vulgare) 1 teáskanál csípős (Dijon-i) mustár Az újkrumplit forrásban levő víz gőzében annyira puhítsuk meg. vagy sómentes sópótló fűszer Frissen őrölt törött bors. ízlés szerint A kockára vágott burgonyát nagyméretű fazékba helyezzük. zöldjével együtt 1 babérlevél 1 jókora fokhagymagerezd 4 evőkanál vaj 1/2 deciliter tejszín 1 mokkáskanál tengeri só. szobahőmérsékleten is. utána hintsük meg a sófűszerrel és a szurokfüvei. Szűrő­ kanállal merjük ki a krumplit. F02 CREAMY MASHED POTATOES / Tejszínes törtburgonya. mártással 8—10 db kisebb krumpli. adjuk hozzá a mustárt is. Belerakjuk a zellert. majd vágjuk fél centi vastag szeletekre. de hűtve is finom. s annyi hideg vizet teszünk rá. a babért és a fokhagymát is. míg a krumpli megpuhul. friss oregano. hogy éppen ellepje. s utána fedő alatt lassú tűzön további húsz percig-fél óráig forraljuk. míg késheggyel könnyen megszúrható lesz. alaposan megmosva 6 evőkanál finom olívaolaj 1 evőkanál frissen facsart citromlé Kevés fűszeres só. Tálalható melegen is. Keverjük össze az olívaolajat és a citromlét. Hagyjuk kissé lehűlni. de a főzővízből 1 decilitert tartsunk meg a 311 . és keverjük meg jól az egészet.Burgonyából és gabonafélékből készült fogások F01 COLD N E W POTATOES IN OLIVE OIL W I T H FRESH O R E G A N O / Szurokfűszeres újkrumplisaláta 6 db közepes nagyságú újkrumpli. ami nagyjából 20 perc gőzölést jelent. vagy sómentes sópótló fűszer 2 evőkanál apróra metélt. s öntsük a még meleg burgonyaszeletekre. A mennyiség 3—4 személyre szól. meghámozva és kétujjnyi darabokra fölkockázva 1 szál zeller.

míg a mártás mennyisége körülbelül 2 deciliternyire besűrűsödik.megfelelő állag beállításához. a babért és a fokhagymát. és nagy lángon. Fölforraljuk. a fűszeres zöldséglevet. B e m a r d Jensen's Natural Vegetable Seasoning"). amíg elég simává válik. Tört krumpli mellé mennyei ez a szósz. A maradékot se dobjuk ki. szorgos kavargatás közben addig pirítsuk. míg barnulni kezd. karikára vágva 3. míg közben alaposan elkeveredik a vajas tejszínnel. ha eltávolítjuk belőle a zellert. Tegyük hozá a krumplit. s a közben hozzáadott fűszerekkel is. vagy tárkonyos sülthagymamártást (F03 jelű). .) Olvasszuk meg a vajat. majd melegítsük. a mennyiség két adagot tesz ki. Adhatunk hozzá puhára párolt pirított zöldbabot ( D l 1 jelű). mártások alapanyagaként. F04 BROILED POTATO SLICES / Roston aranyozott burgonyaérmék 2 db nagyra nőtt újkrumpli 3 evőkanál olvasztott vaj 312 . öntsük rá a tejszínt. például olajözön. Ekkor adjuk hozzá a vizet. Ekkor adjuk hozá a félretett főzöle­ vet a megfelelő sűrűség eléréséhez. Figyelem! A tört krumplit frissen kell tálalni. majd lassú tűzön addig párologtat­ juk. tegyük bele a hagy­ mát. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja.5 deciliter víz 2 teáskanál fűszeres zöldséglé ( p é l d á u l . vagy 1 zöldségeröleves kocka (például „Hugli Vegetale Bouillon") 1 /2 mokkáskanál tárkony (Artemiosia dracunculus) 1/4 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 1 csipet őrölt szerecsendió 1 /2 mokkáskanál turbolya (Anthriscus cerefolium) Nagyméretű serpenyőben forrósítsuk föl az olajat. F03 B U R N T ONÍON GRAVY WITH T A R R A G O N / Tárkonyos sülthagymamártás 1 evőkanál étolaj. esetleg szölömagolaj 1 jól megtermett vereshagyma. de semmiképp ne forraljuk föl. Addig kavarjuk. s kézzel. (A többi főzölevet is föl lehet használni levesek. vagy géppel törjük össze. s az összes többi fűszert is. mert az állástól megkemé­ nyedik. mert alkalmas krémlevesek sűrítésé­ re.

Az adagolás 4 személyre szól. a törött borssal. zöldséggőzőlő edényben. a szurokfű felével. tartalmát keverjük át. friss oregano. de előtte csökkentsük le a sütő hőmérsék­ letét 150 °C-ra. (például „Spike". majd további 20 percig süssük még. F05 ROAST POTATOES BONNE F E M M E (WITH ROSEMARY) / Rozmaringos krumplisült jóasszony módra 1 3 1 2 kg aprószemú újkrumpli evőkanál vaj evőkanál olívaolaj teáskanál apróra metélt. ízlés szerint. Vágjuk a burgonyát körülbelül egy centis kockákra. és süssük így 15 percig. majd vágjunk ketté minden szemet. friss fűszerekkel. 20—25 percig puhítsuk az alaposan megmosott. és előmelegített sütőben 15—20 percig sütjük. (vigyázat. A sütőből kivéve keverjük össze a maradék vajjal és a félretett. Vegyük ki az edényt. vagy „Herbamare"). Mártogatáshoz adjunk mellé valamilyen mártást is. hogy minden fél krumpli tetején maradjon egy csinos kis sapka. Tálaláskor adhatunk mellé párolt bébicukkinit (D01 jelű). amíg annyira meg­ puhul. hogy csak részben fedjék egymást.Valamilyen sómentes sópótló fűszer. s ne halomban álljanak. Tűzálló tál. s aranybarna színt nyernek. hogy késheggyel meg lehet szúrni. 313 . Hagyjuk kissé lehűlni. s vágjuk vékony hosszanti szeletekre. Kenjük meg olvasztott vajjal. ízlés szerint Alaposan sikáljuk le a krumplit. kíméletesen ke­ verjük el 2 evőkanál vajjal. vagy valamilyen salátát. Az olajban sült krumpli kiváltására adhatjuk ezt az ételt. hintsük rá a fűszerezést. míg az érmék enyhén ropogóssá válnak. Az adott mennyiség 2—4 személynek elég. főleg a gyerekek imádják. a fűszeres sóval. lesúrolt krumplit forrásban levő víz gőzében. forró). az olívaolajjal. például (C09 jelű) madár-fejes salátát vajjal megkent csöves kukoricával. a fölmetélt rozmaring felével. magyarul szurokfülevél (Origanum vulgare) 1 mokkáskanál friss rozmaringlevél (Rosmarinus officinalis) apróra metélve Kevés fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. s csak annyira húzzuk le a haját. majd tűzálló tálban helyezzük 220 °C hőmérsékletre előmelegített sütőbe. vagy tepsi fenekére fektessük le a szeleteket. ízlés szerint Frissen őrölt törött bors.

a „kínvát" tartották igazán nagyra a háromból. a metionin és a cisztein. majd apró cseppenként loccsantsuk rá az olajat. s elkészítése is könnyű. aki hozzá tud jutni. jól hasznosul. A burgonya és a kukorica mellett ez a harmadik olyan tápláléknövény. illetve tök egyszerre beleférjen. úgyhogy ez a fogás nagyon alkalmas. többféle vitaminnak.F06 S T E A M E D POTATOES A N D V E G E T A B L E S IN ÖLTVE OIL / Begőzölt zöldségek krumplival. de a naturaboltok által újra divatba hozott gabonafélével. például egy méregtelenítési időszak befejező szakaszában. és hosszában négyrét szeljük. olívaolajban Az olívaolaj is és a gőzön puhított zöldség is kifejezetten elősegíti az öntisztító kiválasztási folyamatot. 2 étkezésre elég. mint a lizin. Ebből kevés is rengeteg. A „kínva" gazdag. ízlés szerint Nagyságuktól függően négybe. íze remek. Kockázzuk föl a répát és a többi zöldséget is. „anyagabona" névvel illették. Olyan fehérjeépítő aminosavak találhatók benne nagy menynyiségben. mégis kiegyensúlyozott forrása keményítőnek. illetve a tengeri sóval. vagy hatba vágjuk a burgonyaszeme­ ket. rostnak. Tálra kirakva rendezzük el a falásnyi darabokra vágott zöldséget étvágygerjesztő lát­ vánnyá. melyet az amerikai indián kultúra adott az emberiségnek. Nagyjából 20 perc gőzölést igényel. és szívesen kísérlete­ zik ezzel az A n d o k indiánjaitól származó ősrégi. A répát lehámozzuk. Hámozzuk meg és kockázzuk föl a krumplit. 4 db kisebb vagy 2 nagyobb szem burgonya 2 db közepes méretű sárgarépa 2 db közepes nagyságú cukkini 2 db közepes nyáritök 2 db közepes sárgabelű tök 5 evőkanál olívaolaj Kevés sómentes sópótló fűszer vagy tengeri só. Az inkák leginkább épp ezt. főzés közben saját térfogata ötszörösére duz314 . Ugyanakkor kifejezetten könnyű étel. míg minden kellően megpuhul. s rendkívül magas fehérjetartalma könnyen felszívódik. cukornak. és végül hintsük meg a sópótló fűszerre]. hogy a felvágott zöldség és az egészben hagyott cukkini. Jó nagy gőzölőedényre lesz szükség. mégis változatos ételeket lehet előállítani belőle. szervesült ásványi anyagoknak. amik más gabonafélék­ ben csak jóval kisebb mennyiségben fordulnak elő. F07 Q U I N O A / Kínvakása Annak szánom ezt a receptet. növényi zsira­ déknak.

vagy valamilyen más mártást. Legjobb finom szűrőben. például olajözön. míg a főzővíz fölszívódik. 1/4 liter „kínva" 1/2 liter víz 1 csipet só. Felforraljuk. hogy keserves kínnal jár. s a kölesszemek megduzzadnak. Vajjal. és gőzölt vegyes zöldség köleská­ sával. majd lassú tűzön. fedő alatt tovább főzzük. és szoptatós anyáknak is melegen ajánlott. üvegessé színeződnek. fedő alatt főzzük még vagy 15 percig. ízlés szerint A „kínva" főzéséről elterjedt. pedig pofon­ egyszerű. hogy földolgozás előtt hideg vízben nagyon alaposan megmosandó. Gyakori keverés közben forraljuk újra föl. a vajat és a sót. mert a testbe jutva egyáltalán nem késztet savtermelésre. majd lassú tűzön. amíg a gabona az egész vizet fölszívja. A mennyiség 4—6 személynek elég. F08 MILLET / Köles (Panicum miliaceum) Az eszményi gabona tulajdonképpen épp a köles. (A barnarizs például „ c s u p á n " háromszorosára.) A tápanyagokban gazdag „kínva" különösen kívánatos kisgyerekeknek. adjuk hozzá a kölest. Lecsepegtetés után közepes nagyságú edénybe rakjuk. úgy 10—15 percig. folyó víz alatt rázogatva átöblíteni. (Ilyen szempontból is j ó l fizet. Tehetünk rá még vajat. F09 EASY BROCCOLI PILÁF / Egyszerű rizsesbrokkoli 3 evőkanál étolaj. Tökéletes étkezést biztosít például valamilyen friss saláta. a fözővízzel és a sóval egyetemben.zad.) 1/2 liter víz 1/4 liter köles 1 evőkanál vaj 1 mokkáskanál só Forraljuk föl a vizet. aki csak megkós­ tolja. különben kesernyés marad az íze. s ízlés szerint tengeri sóval vagy sómentes sópótló fűszerrel gazdagítható. s a fehér szemek áttetszővé. csak az a titka. De mindenki megszereti. vagy vízzel telt fazékba helyezve kézzel óvatosan megdolgozni a víz alatt. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 315 .

1 mokkáskanál k ö m é n y m a g (Cuminum cyminum, „római kömény") 1 teáskanál mustármag (tetszés szerint, el is hagyható) 1 teáskanál koriander (Coriandrum sativum) 1 teáskanál kurkuma, magyarul sárga gyömbérgyökér (Curcuma domestica) 1 /2 mokkáskanál őrölt fahéj (Cinnamomum ve rum), tetszés szerint 2 db babérlevél (Laurus nobilis) 1 teáskanál péppé zúzott fokhagyma 1,5 deciliter apróra szeldelt vereshagyma 1 csomó brokkoli, levele fodrokra szedve, a szárak lehajazva, és egy centis darabokra szeletelve 3/4 liter rizs, gőzben puhítva, lehetőleg barnarizs 1 db kisebb citrom frissen kifacsart leve (2—3 teáskanálnyi) 1 teáskanál tengeri só Nagyméretű, lefedhető serpenyőben hevítsük föl az olajat. Kissé sercegtessük meg benne a köményt és a mustármagot, keverjük bele a koriandert, a kurkumát, a fahéjat és a babért, a fokhagymát és a hagymát is, s addig kevergessük, amíg a hagyma megpuhul, és éppen barnulni kezd. Ekkor tesszük bele a brokkolit, s közepes lángon tartva 5 további percig kavargatjuk. Öntsünk hozzá egy deciliter vizet, s lassú tűzön addig pároljuk az egészet, míg a brokkoli megpuhul. (Ez nagyjából 5 percet vesz igénybe.) Levesszük a tűzről, beletesszük az előgőzölt rizst, s rendszeres időközönként addig kavargatjuk, amíg kissé ki nem hűlt. Ekkor belecsavarjuk a citromot, megsózzuk, s még egyszer átmozgatjuk. A mennyiségek 5-6 személyre szólnak.

F10 P O T A T O B U R E K / Burgonyás öreg böreg A csöreg-böreg balkáni eredetű ételféleség, könnyen készíthető és nagyon j ó , de igazán csak forrón finom. Alkalmas étvágygerjesztő falatká­ nak, de remek kiegészítője lehet levesnek, salátának, párolt zöldségnek, és az önkiszolgáló büféasztalokon is főszerepet szokott kivívni magának. Félkész tésztáját — mely szintén balkáni származású — általában előre gyűrják-nyűjtják, s a téglalap alakú, csaknem rétestészta vékonyságú leveleket boltban árulják. A tészta neve görögösen „phyllo", törökösen ,,yufka", s ma már nem csupán a balkáni országokban, hanem a világ egyre több helyén lehet üzletben is megvásárolni, mint előkészített alap­ anyagot további földolgozás céljára.

316

4 db jó nagyra nőtt burgonya, meghámozva és durvára lereszelve 1 fej kisebb vereshagyma, apróra metélve 1 mokkáskanál tengeri só Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint 2 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1 csomag (kb 1/2 kg) „phyllo" leveles tészta 1,2 deciliter olvasztott vaj A reszelt krumpliból (az erre alkalmas konyhai eszközzel, vagy annak híján konyharuhába téve) facsarjuk ki a nedvességet, majd megfelelő méretű tálban-keverjük össze a hagymával, s ízesítjük sóval, borssal. Adjuk hozzá az olajat is, és dolgozzuk el benne jól. (Igyekezzünk, mert a reszelt burgonya hamar elszíneződik.) Egy „phyllo" tésztalevelet rövidebb oldalával magunk felé fordítva a munkaasztalra teritünk. (A többit addig is takarjuk le enyhén nedves konyharuhával, nehogy kiszáradjanak.) A tésztalevél alsó harmadát hajt­ suk föl, kenjük meg vajjal. A fölhajtott (kettős rétegű) területen tereges­ sünk szét egy marokravalót a töltelékből, a szélek kétujjnyi üresen hagyott részét borítsuk a töltelékre, s az egészet továbbhengergetve készítsünk belőle lapos tekercset. A két végét is hajtsuk vissza, s úgy helyezzük a tekercset vajjal vékonyan bekent, lapos tepsibe, hogy a tésztalap illesztése ne látszódjon, alulra kerüljön, majd rögtön vajazzuk meg a böreg tetejét is. Keresztirányban 4—6 helyen metsszünk bele a böregtekercsbe, attól függően, hogy kisebb étvágygerjesztő falatként szándékozzuk-e kínálni, vagy az étkezés főfogásának. Hasonló módon készítsük a további teker­ cseket, míg el nem fogy a töltelék. (Ennyi nyersanyagból 9—10 tekercs szokott összejönni.) Amikor valamennyi tekercs bevajazva készen áll, akkor — még sütés előtt — permetezzük be őket kevés vízzel vagy ásványvízzel, majd helyez­ zük a tepsit az előmelegített sütőbe. A sütés 220 °C hőmérsékleten nagyjából 20—25 percig tartson, míg a böreg aranybarnára nem pirul. Sütés alatt is kenjük meg mégegyszer a tésztát olvasztott vajjal. Vegyük ki a sütőből, amikor kész, és éles késsel válasszuk el a böregadagokat egymástól a korábbi bemetszések mentén, majd tálaljuk rögtön, mert nincs, aki ne forrón szeretné. Még néhány jó tanács a „ p h y l l o " fölhasználásához. Ne akkor próbáljuk ki, amikor díszes vendégsereget várunk, j o b b előtte magunkon begyako­ rolni a bánásmódot, s csak akkor előrukkolni vele nagyobb társaság előtt is, ha már biztosak lehetünk az eredményben. A vékony tészta könnyen kiszárad, ezért munka közben is tartsuk letakarva kissé nedves konyharuhával. De az sem j ó , ha nagyon vizes az

317

a konyharuha, mert akkor meg ragadós lesz tőle a tészta, és nem lehet egymástól elválasztani a leveleket. Azonnal takarjuk vissza a maradék tésztát, amint leválasztottunk egy levelet. A kiterített egyetlen réteg ráadásul még gyorsabban szárad, ezért rögtön kenjük meg az olvasztott vajjal, különben nem fogunk tudni dol­ gozni vele, hajtogatáskor reped, törik. Kezdetben ne sajnáljuk, ha egy-két levél kárba vész, elszakad, kilyu­ kad, míg magunktól rá n e m jövünk a dolog csínjára-bínjára. Aztán a „ p h y l l o " tészta sem mindig egyforma, hol ilyenre, hol olyanra sikerül. N e m gond, egy-egy félkilós csomagban általában úgyis több levél szokott lenni, mint amit fölhasznál az ember, van benne tartalék.

F I 1 D O L M A S (STUFFED GRAPE LEAVES) / Töltött szölőlevéldolma Ez a finom falat is a Közel-Kelet tájairól származik. Receptjei gyakran előírnak fenyömagot is; én egyszerűen kihagyom belőle, hogy megelőz­ zem a nem megfelelő ételtársításból eredő gondokat. Egész kevés ribizlit is szoktak beletenni a töltelékbe. Az én emésztésemnek ez nem okoz gondot, de aki úgy gondolja, hogy inkább szigorúan ragaszkodik a szabályokhoz, az a ribizlit is kihagyhatja. A dolma hidegkonyhai étel, a hűtőben — zárt edényben — pár napig eltartható, így egy-két nappal előre is elkészíthető, ami nem megvetendő előny mondjuk egy nagyobb vendégjárás előkészületei közepette. Az előkezelt szőlőleveleket itt-ott boltban is meg lehet vásárolni, de elkészítésének magunk is nekiláthatunk. így legalább biztosak lehetünk, hogy nincs benne tartósítószer, hisz mi csináltuk, mi nem raktunk bele. Pár percre sós citromos vízbe kell áztatni az enyhén előgőzölt, váloga­ tottan szép, friss szőlőleveleket. (Az áztatólébe tegyünk egy gerezd fok­ hagymát is.) Lezárt befőttesüvegben, gondosan rétegezve, hidegen tartva hosszabb ideig is elállnak így előkészítve. • Használat előtt hideg vízzel öblítsük le a leveleket, hogy a só nagyobb része lemosódjon, majd konyharuhára, vagy papírtörölközőre fektetve szárítsuk meg őket. 9 evőkanál olívaolaj 1 kisebb fej vereshagyma, apróra metélve 1 teáskanál szárított kapor 4 evőkanál aszalt ribizli 1 teáskanál frissen őrölt szerecsendió 1/2 mokkáskanál kardamom (Elettaria cardamomum) 1/2 liter gőzben főtt, kevés vajjal készült sótlan rizs (legjobb erre a fehér „basmati" fajta)

318

30—35 db előkezelt szőlőlevél 1 db zöldcitrom (vagy egyszerűen citrom) leve, ami úgy 2—3 evőkanálnyi Víz Néhány vékony citromszelet 2—3 babérlevél Nagyméretű serpenyőben forrósítsunk föl 5 evőkanálnyival az olajból. Tegyük bele a hagymát és süssük, míg üveges lesz, de ne kezdjen el barnulni. (Ezt akár egy kanálnyi víz beleöntésével is egyszerűen meg lehet előzni.) Ekkor adjuk hozzá a kaporport, az aszalt ribizlit, a szere­ csendiót és a kardamomot, majd levesszük a tűzről és jól elkeverjük a közben főtt rizzsel. Vegyük elő a szőlőlevelet, s helyezzünk mindegyikre 1 -2 evőkanálnyit a töltelékből, a levél nagyságától függően. (A levélnyelet le kell csípni, ha még rajta lenne a levélen.) A levélnyél helyétől indulva óvatosan göngyöl­ j ü k bele a szőlőlevélbe a tölteléket, vigyázva, hogy oldalt ki ne folyjon. Az apró tekercseket helyezzük tűzálló tálba. A sütésre másnap is sor kerül­ het, csak addig hűtőben tartandó. Keverjük össze a citromlevet a maradék 4 evőkanál olajjal, s annyi vizet adjunk hozzá, hogy 1/4 litert tegyen ki, majd a keveréket öntsük rá a dolmatekercsekre. Helyezzünk a tetejükre citromszeleteket és néhány babérlevelet, s a maradék szőlőlevelekkel is betakarhatjuk a tálat, majd terítsünk rá alufóliát is lazán. Nagyjából 45 percig kell sütni, úgy 180 °C körüli hőmérsékletű, nem túl meleg sütőben, mialatt leve csaknem teljesen fölszívódik. (Vigyázat! Azért ne szárítsuk ki túlságosan!) Körülbelül 30 étvágygerjesztő, ízletes dolma az eredmény. Van, aki forrón szereti, de általában hidegen fogyasztják. Én így is, úgy is melegen tudom ajánlani mindenkinek.

319

Főtt tészták és mártásaik

G01 QUICK FRESH T O M A T O SAUCE F O R PASTA / Egészségmártás friss paradicsomból Tudjuk, a paradicsom rengeteg szokásos mártás, szósz, ,,kecsáp" alapanyaga, de a főzéstől alapvetően megváltoztatja természetét, erősen savassá válik e frissen még nagyon is egészséges zöldség. A dilemma megszüntetésére szinte kínálja magát az egyszerű, de nagyszerű megol­ dás, a friss paradicsomból hidegen készített mártás, mint ez is itt. Önthetjük főtt tésztára, rizsre, mennyei az íze. Elkészítését leegyszerűsíti és meggyorsítja, ha a daraboláshoz valamilyen kézhez álló háztartási gép is akad. 2 evőkanál olívaolaj 1 kisebb fej vereshagyma 1 közepes nagyságú, érett friss paradicsom Fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer, (például ..Herbmare"). ízlés szerint Közepes méretű, lefedhető serpenyőben forrósítsuk föl az olajat, s pirítsuk meg rajta a fölvágott hagymát. A fokhagymát is zúzzuk össze, adjuk hozzá a hagymához, s azt is süssük kicsit, majd tegyük a serpenyő­ be a fölaprózott répát és zellert is. Alapos keverés után hintsük a finomra metélt petrezselyem- és bazsalikomzöldet a többi zöldségre, a leves­ kockával együtt öntsük az edénybe a vizet, fedjük le, és lassú tűzön főzzük úgy 15 percig, amíg a répa és a zeller is megpuhul, majd vegyük le az edényt a tűzről és hagyjuk kihűlni. Míg a többi zöldség hűl, azalatt készítsük elő a paradicsomot. Forró, lobogó vízbe dobjuk, de épp csak fél percre, hogy a haját könnyen le lehessen húzni kézzel. Aprításhoz ezután már nincs is szükség gépre (attól a paradicsomlé amúgy is túl habos, sápadt lenne), a hámozott pa­ radicsomot kézzel is szétnyomkodhatjuk, ahogy a megfelelő méretű tálba helyezzük, s értékes levéből így egy csepp sem vész el, csak figyelem és kis ügyesség dolga. A főtt zöldséget hozzákeverjük a tört paradicsomhoz, s közben — ízlés szerint — meghintjük a fűszeres sóval. Az adag 2—3 személynek elég.

320

G02 M U S H R O O M SAUCE W I T H GARLIC, OIL A N D PARSLEY / Fokhagymás-petrezselymes gombamártás 1,5 dkg fűszeres ízü szárított gomba 1/2 kg friss gomba 1,2 deciliter olívaolaj 2 teáskanál péppé zúzott fokhagyma 3 evőkanál finomra metélt friss petrezselyem Tengeri só és frissen őrölt törött bors, ízlés szerint A szárított gombát áztassuk be annyi meleg vízbe, hogy az ellepje azt, úgy fél órára, illetve amíg megpuhul. Szeleteljük föl vékonyra a friss gombát, mely így nagyjából 1,5 litert tesz ki. A megpuhult szárított gombát metéljük közepesen finomra, de áztatóvizét ne öntsük ki, hanem vásznon, vagy sűrű szitán szűrjük el. A puhára ázott, fölaprózott szárított gombát és leszűrt áztatólevét tegyük kisebb edénybe, forraljuk föl, és addig tartsuk lassú tűzön, míg a folyadék elpárolog. Közben egy másik serpenyőben forrósítsuk meg az olajat, s egész kicsit pirítsuk meg benne a fokhagymapépet, majd adjuk hozzá a petrezselymet és a friss gombát, s egy percnyi további pirítás után az előkészített szárított gombát is. Ekkor tegyük bele a fűszereket is, és addig tartsuk lassú tűzön, míg a gombaié elpárolog. Ennyi mártás 3-4 tányér főtt tészta ízesítéséhez ele­ gendő. Maga a főtt tészta lehet a kínai ,,lo mein", a j a p á n ,,soba", de készülhet bármilyen más frissen gyúrt vagy száraztésztából is.

G03 PESTO G E N O V E S E / „Pesto" génuamártás A legtöbb „ p e s t o " recept általában valamilyen sajtot, legtöbbször par-mezánt ír elő, de úgy találtam, hogy a sajt ízét pótolhatjuk a fűszerek, illetve a fenyőmag mennyiségének megváltoztatásával, tehát sajtmente­ sen is lehet kellemes ízű. De a fenyőmag sem annyira fontos, el is hagyhatja, aki ennyire sem akarja áthágni a megfelelő ételtársítás szabá­ lyait. Mindenesetre ez a „ p e s t o " mártás fenyőmaggal együtt is sokkal egészségesebb, mint a szokásosak, a darált hússal és főtt paradicsommal készültek, s egy kis zamatváltozatosságnak sem megvetendő. A „ p e s t o " nem csak főtt tésztához j ó , adható zöldségre, például párolt karfiolra is. Nem kell belőle sok, ebből kevéssel is sokra jutunk. 4 gerezd közepes nagyságú gerezd fokhagyma 1/2 liter friss bazsalikomlevél (Ocium basilicum) 2 púpozott evőkanál fenyömag 0,8 deciliter olívaolaj 321

Már nagy fordulaton járjon az aprítógép acélpengéje, amikor a fokhagy­ magerezdeket beledobjuk, hogy kellően földarabolja, majd a bazsalikom­ levelet és a fenyőmagot is a gép kelyhébe borítjuk. A gép kése azalatt is pörögjön, míg az olajat vékony sugárban hozzáadjuk. Az olajból két evőkanálnyit tartsunk meg, amit csak akkor öntünk a tetejére, ha már a gépből átraktuk az elkészült mártást a szorosan záródó tárolóedénybe. Ez a mennyiség nagyjából két decilitert tesz ki. Fölhasználási példa: főzzük meg a spagettit, a makarónit, vagy bármi­ lyen más, ízlés szerinti tésztát, s tegyünk félre fél decilitert a főzővízből. A leszűrt főtt tésztában kavarjunk el egy evőkanál vajat. 3-4 személynek elég tésztaadaghoz (ami szűk fél kg) egy deciliter „ p e s t o " szükséges, amit úgy kell előkészíteni, hogy kisebb edényben hozzáöntjük a félretett fél deciliter főzővizet, s kavargatás közben forrásig melegítjük, épp csak addig, míg bugyborékolni kezd, de n e m forraljuk. Ekkor ráöntjük a vajjal elkevert, még meleg tésztára. Kevés sóval, borssal tovább ízesíthető az étel, ha szükséges.

G04 PASTA W I T H B U T T E R A N D FRESH HERBS / Frissfűszeres vajasmetélt 1/2 kg „jinejo" nudli, barnarizs, „soba", ,,chow mein udon", vagy bármilyen más, tetszés szerinti főtt tészta 2 evőkanál vaj 2 evőkanál olívaolaj Kevés tengeri só, vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint 0,8 deciliternyi friss bazsalikom (Osimum basilicum), oregano (Origanum vulare, magyarul szurokfü), vagy borsikafü, más néven csombor(d) (Satureja hortensis), apróra metélve. Forraljunk föl pár liter vizet a megfelelő méretű tésztafőző lábosban. A tésztát adagonként tegyük bele a lobogó vízbe, hogy eközben is forrásban tudjon maradni, s főzzük tovább a fölhasznált tésztaféleség használati útmutatója szerint. Tésztaszűrőn csepegtessük le, s azon forrón keverjük el a vajjal, az olívaolajjal és a fűszerekkel. Az így elkészített tészta 4—6 személy részére elegendő, s remek kiegészítő salátához, leveshez, de párolt vagy parázson, roston sült zöldséghez is.

322

lángosok. 25 percig kell sütni nem túl meleg. el is hagyható) Áztassuk a korpát forró vízbe. Megfelelő méretű serpe­ nyőt választva hozzá. el is hagyható) 1. Vigyázzunk. és pirítsuk benne aranybarnára a bemártott kenyérszeleteket. 180 "C hőmérsékletű sütőben. kétszersültek. A megsült szeleteket előmelegített tálra helyezve vaj darabkákkal díszitjük. nehogy a vaj közben megbarnuljon. s melegen. 323 . A kenyeret szeljük (kissé átlós vágással) félkaréjokra. el is hagyható) 1/4 liter elöáztatott mazsola (ízlés szerint. ne le­ gyen túl magas a láng. hökezeletlen író vagy víz 2 tojás (nem feltétlenül szükséges. a lisztbe pedig keverjük el a sütőport. Az adag kettőnek szól. majd melegített juharszirupot (vagy mézet) csepegtetünk rá. a vajat közepes lángon olvasszuk meg.Sütemények. ebédre imádják a gyerekek. vagy 2 deciliter tejszín és 1/2 deciliter víz keveréke 1 púpozott mokkáskanál fahéj 1/2 mokkáskanál szerecsendió 4 karéj teljesörlésü gabonából sütött vagy lisztmentes kenyér 3 evőkanál vaj a sütéshez. mert így a legfinomabb. vajjal tálaljuk. s mártsuk bele ebbe a folyadékba. lepények H01FRENCH T O A S T W I T H MAPLE SYRUP / Kétszersült édeske 1/4 liter mandulatej. De kihűlve sem szokott ránk romlani. Adjuk mindet hozzá az áztatott korpához. s összedolgozás közben keverjük bele a mazsolát is. H02 BLUE RIBBON BRAN MUFFINS / Mézes korpakalács 3/4 liter korpa 1/4 liter vízbe áztatva 1 / 4 liter méz 1 /2 liter nyers. a tojással és az olajjal. Hatszor három téglalapra vágjuk. Tízóraira.3 deciliter napraforgóolaj 3/4 liter teljes őrlésű búzaliszt 5 mokkáskanál sütöszóda 1 mokkáskanál tengeri só (ízlés szerint. és további vaj a befejezéshez Melegített juharszörp vagy ennek híján méz A mandulatejbe (vagy helyette a vizezett tejszínbe) keverjük bele a fahéjat és a szerecsendiót. Keverjük össze a mézet az íróval.

majd villával veknivé dolgozzuk össze.H03 H E R B E D BUTTERMILK BISCUITS / Háromfüszeres kétszersült 4. és pogácsaszaggatóval. vagy megfelelő átmérőjű. és 12—15 percig sütjük a 230 °C hőfokra előmelegített sütőben. Tegyük hozzá a vajat. Mérés előtt szitáljuk át a lisztet. majd készítsünk mélyedést a keverék közepébe. hőkezeletlen író vagy víz 1 teáskanál méz 2 evőkanál korpa (nem feltétlenül kell. körülbelül 10 cm átmérőjű korongokat vágunk belőle. Vaj ázott lapos tepsire rakjuk ki. (Ha nem teszünk bele korpát. vagy bár­ milyen más zöldségfogás mellé. vagy nyújtófával centi vastagságúra lapítjuk. amit aztán lisztezett gyúródeszkán egy-két percig kézzel gyúrunk-dagasztunk tovább. belisztezett peremű üvegpohárral jókora. majd mégegyszer. Körülbelül 16 kétszersültkarika j ö n ki a fenti mennyiségből. H 0 4 ONION S C O N E S / Hagymás lepénylángos 1/2 liter rétesliszt teljes őrlésű búzából 1 mokkáskanál tengeri só 4 mokkáskanál sütőpor 4 mokkáskanál sütöszóda 1/2 deciliter hideg teavaj. akkor 1/6 résszel kevesebb író is elég. késsel fölforgácsolva 1 teáskanál juharszirup vagy helyette méz (el is hagyható) 1. ki is hagyható) 3 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 2 mokkáskanál rozmaring (Rosmarinus officinalis) 3 mokkáskanál kakukkfű vagy démutka (Thymus vulgaris) A sütőt 230 °C hőmérsékletűre kell előmelegíteni.3 deciliter apróra kockázott hagyma 1 tojás 2 deciliter tejszín. miután a sót. Izgalmas és ízletes kenyérpótló kísérő salátához. zöldbabhoz. apró darabokban. a sütőport és a sütöszódát is belekevertük. ahová a mézzel kevert írót öntjük. Az egyenletesre eldolgozott tésztát tenyérrel tapicskolva.2 deciliter rétesliszt teljes őrlésű búzából 1 mokkáskanál só 4 mokkáskanál sütőpor 1 mokkáskanál sütöszóda 5 evőkanál vaj 2 deciliter nyers.) Hintsük rá a korpát és a fűszereket. s további 1/2 deciliter az ecseteléshez 324 .

Mérés előtt szitáljuk át a lisztet, majd még egyszer, miután a sót, a sütőport és a sütőszódát is belekevertük. Tegyük hozzá a vajforgácsot, készítsünk mélyedést a keverék közepébe, ahová a mézet és a hagymát, továbbá a külön edényben fölvert tojásos tejszínt tesszük. Villával dolgoz­ zuk össze a tésztát kissé ragadós, de j ó l gyúrható veknivé, amit aztán lisztezett gyúródeszkán fél percig kézzel gyúrunk-dagasztunk tovább. Az egyenletesre eldolgozott tésztát tenyérrel tapicskolva téglalap alakban centi vastagságúra lapítjuk, és pogácsaszaggatóval vagy megfelelő átmé­ rőjű, belisztezett peremű üvegpohárral jókora, körülbelül 10 cm átmérő­ jű korongokat vágunk belőle. A maradékot mégegyszer gyúrjuk át, s abból is hasonló módon készítsünk ugyanolyan korongokat. A tésztakorongok tetejét ecseteljük be a maradék tejszínnel és 12—15 perc alatt süssük meg őket aranybarnára, előmelegített sütőben, 400 °C körüli hőfokon. Körülbelül 12 lepénylángost adnak ki a föltüntetett mennyiségek. Ez a sült tészta megnyugtatóan könnyű és ínycsiklandóan finom kenyérpótló kísérő leveshez, salátaebédhez.

Hal és csirke

101 F L O U N D E R IN LEMON-DILL SAUCE / Kapros lepényhal 3 evőkanál vaj 1 evőkanál apróra metélt friss kapor (Anethum graveolens), vagy 1 púpozott mokkáskanál szárított kaporpor 1 evőkanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só, tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint 1 szál közepes nagyságú zöldhagyma, vékonyra karikázva 1/2 kg filézett halszelet, legjobb a lepényhal, de alkalmas bármilyen más fehér halhús is Pár citromszelet a díszítéshez A vajat, a kaprot, a citromlevet, a sót és a zöldhagymát közepes lángon — alkalmanként meg-megkavargatva — melegítsük föl együtt egy jó nagy serpenyőben. Erre a vajas keverékre tesszük a halszeleteket. További 8— 10 percig fedő alatt pároljuk, s közben időnként meglocsolgatjuk a piruló halszeleteket egy-egy kanállal a párolóléböl. Villaheggyel ellenőrizzük, hogy kellően megpuhult-e. Tálaláskor előmelegített tányérra tesszük a halat, saját levével leöntjük, s citromkarikákkal díszítjük. Az adag 4 személyes.

102 MEQUITE-GRILLED SWORDFISH BEVERLY HILLS / Kaliforniai kardhal roston 6 evőkanál olívaolaj 2 gerezd péppé zúzott fokhagyma 2 evőkanál apróra metélt friss petrezselyem vagy 2 teáskanál szárított 2 evőkanál apróra metélt friss borsikafü, más néven csombor(d) (Satureja hortensis), vagy 1 teáskanál szárított 1 evőkanál apróra metélt friss turbolya (Anthriscus cerefolium), vagy 1 teáskanál szárított 2 teáskanál őrölt koriander (Coriandrum sativum) 2 teáskanál frissen facsart citrom, vagy zöldcitrom leve 1 db j ó k o r a paradicsom meghámozva, kimagozva és fölkockázva Sómentes sópótló fűszer, vagy tengeri só, ízlés szerint

326

4 db egyenként 15—20 dkg körüli súlyú, 3—4 ujjnyi vastag tengeri halszelet, kicsontozva és lenyúzva, például kardhal, tonhal, makréla, tengeri süllő Az olívaolaj kétharmadába, azaz 4 evőkanálnyiba, kézzel, turmixgéppel vagy más konyhai eszközzel jól belekeverjük a fokhagymát és a fűszere­ ket, s az utolsó pár másodpercben hozzáöntjük a citromlevet is, majd végül meghintjük sóval, borssal, s félretesszük á keveréket, míg nekiké­ szülődünk a sütésnek. A maradék olajjal alul-fölül megkenjük a halszeleteket és a rostsütő rácsát is, majd parázs fölött megpirítjuk a hal mindkét oldalát. A sütésidő a szelet vastagságától függ, 2-3 percet számoljunk minden halcentimé­ terre. Kétszer kenjük meg a halat az előkészített fűszeres olajjal, először sütés kezdetén, s másodszor félidőben, akkor, amikor megfordítjuk a szeleteket. Négy előmelegített tányér közepére tegyünk egy keveset a fűszeres olajból, majd mindegyikbe fektessünk egy-egy megsült halszeletet, s a maradék keveréket öntsük a tetejükre. Gőzben párolt spárgát, vagy szintén egyszerűen elkészített zöldbabot adhatunk mellé, no meg sok salátát, így hagyjuk, hogy a fűszeres sülthalaroma kellően érvényesül­ hessen. A halszeletek és a tányérok számának megfelelően az adagot négy személyre szántuk.

103 WARM CHICKEN A N D BROCCOLI SALAD / Icipici pipicicificnik brokkolisalátában 2 db szép nagy, lenyúzott csirkemell 1 gerezd fokhagyma 1 fej vershagyma egészben, megtisztítva 1/2 liter zöldség-eröleves 1 l'l liternyi kisebb brokkolifodrokból 2 ágacska friss rozmaring (Rosmarinus officinalis), vagy egy csipetnyi szárított 1,3 deciliter „fidzsi fincsi" salátaöntet (C19 jelű) A csirkemelleket kettévágjuk, s közepes nagyságú lábasba helyezve melléjük tesszük a fokhagymát, a hagymát és annyi zöldséglét, ami épp befedi a húst. Forrásba hozzuk a folyadékot, majd lecsöndesített, lassú tűzön, fedő alatt tovább főzzük, úgy 20 percig, amíg a csirke megpuhul. Míg a csirke fő, azalatt készítsük elő a brokkolit. A gőzölöedénybe először a rozmaringágakat tesszük bele, majd a brokkolifodrokat, s forró

327

víz fölött gőzöljük, de csak addig, amíg a brokkoli éppen csak megeresz­ kedik, s színe világosabb zöldre vált. A csirkét a főzőléből kiemelve, még melegen, vágjuk föl falatnyi dara­ bokra. (A főzőlét majd inkább öntsük ki, mert túlságosan savassá vált már az újrafölhasználáshoz.) A csirkedarabokat összerázzuk a gőzölt brokkolival, majd a salátaöntettel, és — ízlés szerint — őrölt fehérborssal is ízesítjük. Tálalható jegelve, de forrón is, ki hogyan szereti. Az adott mennyiség 4 adagot tesz ki.

104 LEMON-DILL CHICKEN / Kaporgálós csirke 3 evőkanál vaj 1 evőkanál apróra metélt friss kapor vagy 1 csapott teáskanál szárított kaporpor 1 evőkanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só, tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint 1 szál közepes nagyságú zöldhagyma, vékonyra karikázva 1/2 kg lenyúzott csirkemell, mindegyik kicsontozva és négybe vágva. Ez a fogás nagyon hasonlít a „ k a p r o s lepényhaF (101 jelű) receptjére, csak éppen kétszer annyi ideig kell a tűzön tartani. A vajat, a kaprot, a citromlevet, a sót és a zöldhagymát közepes lángon — alkalmanként meg-megkavargatva — melegítsük föl együtt egy jó nagy serpenyőben. Erre a vajas keverékre tesszük a csirkedarabokat. További 8—10 percig fedő alatt pároljuk, s közben időnként meglocsolgatjuk a piruló csirkemell negyedeket egy-egy kanállal a párolóléből, majd meg­ fordítjuk a húst, s másik oldalát ugyanígy sütögetjük, ugyancsak 8—10 percig. Villaheggyel ellenőrizzük, hogy kellően megpuhult-e. Előmelegí­ tett tálon rendezzük el a húst, és saját levével öntsük le. Az adag 4 személyes.

328

Magtej, magtejes italok, fagyos finomságok

J01 NUT A N D SEED MILKS / Magból készített tejek Mandula, szezámmag, napraforgó, kesudió, ezek valamilyen keveréke, vagy bámilyen más olajos mag fölhasználható magtej készítéséhez ezen recept szerint. A kész tej 1—2 napig hűtőszekrényben tárolható, de természetesen azon frissiben a legjobb. Víz helyett használjunk jég­ kockát, ha hidegen szeretjük, és az elkészítés után nincs türelmünk kivárni, míg lehűl. Ha a hűtőből vesszük elő, akkor használat előtt jól rázzuk föl, mert állás közben a sűrűje leülepszik. 1,3 deciliter „meztelen" mandula, vagy hántolatlan szezámmag 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hőkezele tlen) méz, ízlés szerint, de el is hagyható 1/2 liter víz, esetleg több, attól függően, milyen a kívánt sűrűség A mandulaszemek ,,levetkőztetésére" először „blansírozni" kell, ami azt jelenti, hogy egy percre lobogó, forró vízbe vetjük a mandulát, majd utána kivesszük, s lecsepegtetjük. Az ettől meglazult bőrből már könynyen kipattintható a „meztelen" mandula. Az elkészítendő magot pár órára — vagy esetleg fél napra is — érdemes vízbe áztatni, de ez nem feltétlenül szükséges. A szűrőt előre béleljük ki szűrőpapírral. A turmixgép kelyhébe tegyük bele a magot, s az édesítő­ szert és a víz felét, úgy 1/4 litert. Addig járassuk a gépet a legnagyobb fordulaton, míg egyenletes péppé válik a mag és a víz, s csak ezután keverjük bele a többi vizet, annyit, hogy a kívánt sűrűséget elérjük. Még néhány percig keverjük együtt tovább, aztán szűrjük le. Ha túl sok pép marad a szűrőn, az annak a jele, hogy tovább kellett volna járatni a turmixgépet. De ez sem tragédia, a szűrőn fönnakadt pép — víz hozzá­ adásával — újra fölhasználható további magtejkészítéséhez. Ennyi mag­ ból körülbelül 1 liter magtej készíthető.

J02 DATE OR STRAWBERRY-ALMOND M I L K S H A K E / Datolyás, illetve ivófagyi mandulatejböl 1/4 liter „friss mandulatej" (J03 jelű) 2 mélyhűtött banán 6 szem kimagozott datolya vagy 6 szem friss (esetleg lefagyasztott) eper 329

A mandulatejet a gyümölcsökkel együtt addig keverjük a turmixgép­ ben, amíg folyékony krémmé verődik. Aki kevésbé sűrűn szereti, az csak egy banánt használjon föl. A mennyiség egy mixerkehelynyi. Ha megnyerte a tetszést ez a fagyos finomság (a gyerekek egyszerűen megörülnek érte, de a felnőtteket sem szokta hidegen hagyni), akkor érdemes lesz állandóan mélyhűtött banánt tartani a háznál. Ezek a folyékony fagyik táplálók, és nagyon jól helyettesítik a fagylaltból és tejből kevert „milksék" készítményeket, meg a különböző fehérjetápokból csi­ nált italokat.

J03 FRESH A L M O N D MILK / Friss mandulatej A mandulatej és más, magokból készült tejpótlék nem új találmány, évszázadok óta ismert mind Európában, mind Ázsiában, mind az ameri­ kai indiánok között. Manapság is széles körben alkalmazzák világszerte, mint könnyen emészthető, egészséges pótszert a tehéntej helyett. A mandulából, vagy szezámmagból készült magtej csodás ízén felül egyben elsőrangú, könnyen fölszívódó és gazdag kalciumforrás is. 1/2 deciliter „meztelen" mandulamag 1/4 liter víz 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint, de el is hagyható A mandulaszemek „levetkőztetésére" először ,,blansírozni" kell, ami azt jelenti, hogy egy percre lobogó, forró vízbe vetjük a mandulát, majd utána kivesszük, s lecsepegtetjük. Az ettől meglazult bőrből már könynyen kipattintható a „meztelen" mandula. Mint minden magtej, ez a friss mandulatej is turmixgépben készíthető a legkönnyebben. A „ruhátlan" mandulaszemeket a hideg vízzel együtt 23 percig járatjuk a gép kelyhében, a legmagasabb fordulatfokozaton, amíg vastag, fehér, tejszerű folyadékká nem válik. Finom szitán vagy vászonon szűrjük le, ha rögtön meg akarjuk inni. Ha túl sok pép maradt a szűrőn, az annak jele, hogy tovább kellett volna járatni a turmixgépet. De nem kell rajta kiakadni, a szűrőn fönnakadt pép — víz hozzáadásával — újra fölhasználható további magtejkészítéséhez. Nem szükséges a szű­ rés, elhagyható, ha a magtejet ivófagyi készítésére akarjuk fölhasználni. Bármelyik ivófagyi ragyogóan alkalmas gyümölcsnap vagy más „élőé­ tel-nap" kiegészítőjeként, de nem tanácsolt, ha azon a napon már főtt ételt is ettünk, vagy fogunk enni.

330

J04 BANANA SHAKE DIVINE / Banános olimpuszi ivófagyi 1 /4 liter mandulatej (J03 jelű) 2-3 db mélyhűtött banán, nagyságtól és a kívánt sűrűségtől függően 2 teáskanál juharszirup, vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint 1/4 mokkáskanál frissen reszelt szerecsendió, más néven muskátdió (Myristica fragrans) A mandulatejet beleöntjük a turmixgép kelyhébe, hozzá — a penge forgása közben — adagonként a fagyasztott banánt, míg a kívánt sűrűsé­ get elérjük, végül az édesítőt és a szerecsendiót is beletesszük, rövid ideig még járatjuk a gépet, s máris tálalható. Egy jó nagy keverőkelyhet tesz ki a mennyiség.

J05 CAROB SHAKE / Szentjánoskenyeres ivófagyi 1/4 liter magtej mandulából vagy szezámmagból (J03 jelű) 2 db mélyhűtött banán 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint 1 evőkanál szentjánoskenyérpor, cukrozás nélküli, pirítva porítva Turmixgépben keverjük össze a mandulatejet a többi alkotórésszel, s az egészet rémesen krémesre keverjük. Egy, esetleg két személynek jut belőle.

J06 RAINBOW CREAM / Trópusigyümölcsös szivárványöntet Kell hozzá a már többször emlegetett gyümölcscentrifuga, de ez megint olyan mennyei finomság, ami egymaga megéri ezt a beruházást. 4 deciliternyi fölkockázva mélyhűtött gyümölcshús, mangó és papaya 12 szem fagyasztott eper 2 db mélyhűtött banán A gyümölcscentrifugát ,,teli", szűrés nélküli betéttel szereljük, tehát nem kell szétválasztani a folyékony alkotórészt a rostostól. A fent mega-

331

s mivel nincs benne magtej. ezért — a helyes gyümölcsfogyasztás szabályainak betartása mellett — bármelyik napon fogyasztható. Gyümölcssaláta-öntetnek is megfelelő. s a harmadik hoppon marad. . a valóság ránk cáfol. de lehet. s máris tálalható. Három személyre számoltuk ki az adago­ lást.dott sorrendben lefuttatjuk a gépen a fagyasztott gyümölcsöket.

hogy nem csupán az értékes és az értéktelen különválasztása jelent gondot. hogy aztán . Az Egyesült Államokban több az orvos. hogy másokat j o b b egészséghez segítsenek. mintha kizárólagos j o g u k lenne 333 . mert végül n e m csupán pénzünk. hogy tulajdonképen mire van szükségünk.. A legkisebb rendellenesség esetén orvoshoz tanácsolnak. hogy aztán kényükre­ kedvükre manipulálhassanak minket. amit tudni kellene és amit tudni lehet. s legtöbbször nagyon magas ez az ár. a gondolatok. de egyál­ talán nem takarékos hálózata. Most azonban a lehetőségek egészen új világa támad föl szemünk előtt. Már ezért is roppant fontos lenne. rendkívül pénzigényes vállalkozás egészsé­ gesnek lenni Amerikában. Aki kicsit is foglalkozott az egészségüggyel. kivizsgálásokra. Ki akarnak rekeszteni a döntésből. akik érdekeltek abban. A különféle elméletek és nézetek zsákutcái között vergődve a többségnek teljesen zavarosak a képzetei. ha azt szeretnénk megtudni. de vajon képesek is vagyunk rá? N e m könnyen. méregdrá­ ga orvosi vizsgálatokra. ne egymásra acsarkodjanak. hiába van szó éppen saját egészségünkről. Ehelyett kötelezővé kéne tenni az információk. miszerint az egészség megőrzésére mi magunk nem vagyunk képesek. A felelősséget kiveszik saját kezünkből. Sokan mégis úgy viselkednek. kérdezősködés nélkül kövesse mindenki a doktor előírá­ sait.Következtetések (Harvey és Marilyn Diamond) Kezünkbe akarjuk venni egészségünk irányítását is. a legnagyobb tudás is csupán apró töredéke mindannak. Elhitetik velünk. a kórház. Az egész szakterület tulajdonképpen meglehetősen kezdetleges fokon tart. Az árát viszont velünk fizettetik meg. de egészségünk is oda lesz. s elvárják. hogy egyes csoportok ne törekedjenek kizárólagosságra. Az egészet megfejeli a betegbiztosítás követhetetlenül bonyolult. Úgy tűnik. ne egymás kezéből próbálják kicsavarni a munkát. ez kétségtelen. A drága vizsgálatok kimenetele általában — szintén nem kevéssé költséges — gyógykezelés. mintha csakis ők ismernék a helyes irányt. hogy másokra szorulunk. amerikaiak évente félbillió (500 000 000 000) dollárnál többet költünk az egészségügyre. fölsülés oda vezetett. Tovább bonyolítja a helyzetet az a minden irányból j ö v ő sugalmazás. kórházakra. Hogy mekkora ez az ár? Csak mi. mi is kell nekünk. Ezen csoportok egyikét sem mi választottuk meg egészségügyi kérdé­ sek legfelsőbb döntőbíráinak. a teóriák szabad áramlását mindazok között. az tudja. Akarjuk.vakon". mint a világ bármelyik m á s országában. A rengeteg csalódás. a pazarló egészségügyi program. mégis mi vezetünk az elfajulásos (degeneratív) betegségek gyakoriságában.

hogy még a Teskontroll hívei sincsenek mindig tisztában — például — a meg­ felelő ételtársítás szabályaival. de ez nem azt jeleni.) Ugyanezen a címen. ami amúgy bizonyára remek. tojással. de egyáltalán n e m tettek minket boldoggá. például a hűtő. vagy a kamra ajtajára fölerősítve. Finom lehet. 59 Budapest 1502. Százával érkeztek a jobb­ nál j o b b ételötletek. Nem lehetett viszont mit kezdeni olyan recepttel. de azért egészen háttérbe mégsem szoríthatjuk azt! Az se garancia a Testkontroll elveinek érvényesülésére. a kivétel erősíti a szabályt. remek Testkontroll recepteket azokból a levelekből válogattuk össze.Válogatott magyar életreceptek Az alábbiakban közreadott.— forintos áron postán is megrendelhető. ami liszt mellett jó sok diót is tartalmaz vagy éppen gyümölcsöt sütöttek bele. de nem felel meg Testkontroll alapelveinek. majd pohárszámra adagolt tejföllel jól nyakonönteni. hogy szinte mindent szalonná­ val kellene zamatossá tenni. melyekből itt csak a legjobb változatot mutajuk be. amely mindig kéznél lesz. illetve a 142-57-60 budapesti telefonon lehet érdeklődni Testkontroll tanfolyamainkról. A beküldött anyagban természetesen sok „selejt" is akadt. magyar származású. például ahol kellett. s amit csak lehet. Ezekre a Testkontroll tanfolyamokra elsősorban azok jelentkezését várjuk. az alábbi címen: A G Y K O N T R O L L G M K . amelyek a közeljövőben indul­ nak. Kisebb változtatásokat saját szakállunkra is végeztünk. amelyek az 1992 elején meghirdetett nyilvános pályázatra futottak be. Példá­ ul a helyes ételtársításban elfogyasztott halétel vagy sok salátával kísért zöldséges csirke egészségesebb vacsora lehet. mert arra engednek következtetni. Pf. ha valaki kizárólag növényi eredetű alapanyagokat használ egy-egy ételhez. Számos azonos vagy nagyon hasonló receptet kaptunk. túróval kellene elkészíteni! Olykor­ olykor ugyan eltérhetünk a szigorúan vett előírásoktól. akik biztosabban akarnak eligazodni ezen a területen. további 336 . (Egységes 49. ott a természetesebb vajat javasoltuk a mesterséges margarin helyett. csak éppen a Testkontrollhoz nincs köze. Az újabb és újabb fogások kiötlésében nagyszerűen ki lehet élni alkotókészségünket. ha szem előtt tartjuk. A Testkontroll alapelveit — úgy látszik — időnként érdemes fölelevení­ teni. Az ilyen ételleírások ugyan egyszerűsítették a válogatást. mint mondjuk egy olyan édes sütemény. Ehhez remek segédeszköz a már korábban is említett TESTKONT­ R O L L D I Ó H É J B A N című színes táblázat.

Legjobb délig csak gyümölcsöt és friss gyümölcs levét fogyasztani. hogy — fogyás és egészségjavítás. 337 .tájékoztatásra. A zsiradék j ó l megy zöldséghez és keményítőtartalmú ételekhez. — Együnk salátát minden nap. boldog és örömteli eseménnyé. vagy éppen támogatásra van szükségük. feldolgozatlan alapanya­ gokat használjunk. — Ügyeljünk a megfelelő ételtársítás szabályaira. legfontosabb alapvelvekből: — Csakis friss. Emlékeztetőül azért álljon itt is néhány az egyszerűen követhető. Fehérje és keményítő együtt a gyomorban könnyen romlásnak indul. újabb ismeretekre vágynak. akik meg kívánják beszélni egymással a Testkontroll gyakorlásában szerzett tapasztalataikat. érett és természetes állapotú gyümölcs fogyasztása ajánlott. — Ételkészítéshez lehetőleg csak friss. s hozzá legfeljebb más gyümölcs való. — Tegyük az étkezést egészséges. illetve életük minőségének javítása céljából — belevágjanak életvitelük ily módon történő átalakításába. — Gyümölcs csak éhgyomorra j ó . Biztosítsuk a magas természetes víztartalmú ételek túlsúlyát minden étkezésnél. tiszta. de nehezíti a fehérje emésztődését.

bunyósfagyi 1 db érett banán 10 dkg mélyhűtött málna vagy más harmonizáló izű gyümölcs Hökezeletlen ikrás méz az édesítésre. Turmixgépben kell simára keverni az egészet. Fogyásának hála alacsonyabb súlycsoportba került. tehát pótlására kitalálta ezt az egyszerű és egészséges válto­ zatot. O. ráöntjük a gyümölcslevet. de ez egészen el is hagyható Egy édesszájú. robbanékonyságából bármit is veszített volna. fürgeségéből. Kedvenc csemegéjéről. hogy erejéből. hogy a legkeményebb jobbhorogtól sem fekszik ki jobban az ember. így — saját beszámolója szerint — könnyedén nyeri sorra a mérkőzéseit. tálba tesszük. ízlés szerinti mennyiségben. megszórjuk a fahéjjal. felszeleteljük. Győr) 1 db alma 1 db körte 1 db barack 2 db szilva 1/2 mokkáskanál fahéj 2-3 evőkanál frissen facsart narancslé vagy almaié A gyümölcsöket megmossuk. azért nem akart lemondani. hiszen télen-nyáron rendelkezésre állnak a szükséges alapanyagok. de keményöklű bokszolótól származik a recept. Az év bármely szakában készíthető. a fagylaltról. könnyedén összekeverjük. mivel a belekerült fagyasztott gyümölcs azonnal gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről. anélkül. 338 . Fölér egy kiütéses győzelemmel! K02 Egyszerű gyümölcssaláta (Terka. Az íze pedig oly mennyei. s máris fogyasztható. és leg­ alább 10 percre a hűtőbe tesszük.Gyümölcs-csinálmányok éhgyomorra KOI Pécsi K. aki sikeresen lefogyott a Testkontroll segítségével. sőt. ener­ giaszintje érezhetően növekedett ez alatt.

vagy gépi daráló torkába beleférjenek. Külsőre teljesen olyan masszát kapunk így.K03 Téli gyümölcssaláta (Bindis Gyula. kimagozott cseresznye. vagy szegfűszeg Az érett.és sárgabarack. egres. eper. és daráljuk le. .) Méz Őrölt fahéj. Gyula) Fagyasztott gyümölcsök (például hámozott banán. majd hajszálvékony szeletekre vágjuk a gyümölcsöt. A gyümölcsöket a mézzel és a citromlével egy tálban alaposan összekeverjük. 339 . majd akkora adagokban fagyasszuk le. szőlő. K04 Gyümölcsfagyi (Tóth Imréné. tisztított gyümölcsöt mélyhűtés előtt a kívánt fűszerrel (vagy fűszerekkel) — és ha szükséges hozzá. sárgadinnyebél stb. csak éppen sokkal finomabbat. mint a .valódi" fagylalt. s tálalás előtt legalább egy órára a hűtőbe dugjuk. kimagozott szilva. A megtisztított mandarint és narancsot gerez­ dekre bontjuk. akkor csak vegyünk elő egy adagot. akkor egy kevés mézzel is — keverjük össze. málna. Keszthely) 1/2 kg alma 3 db mandarin 2 db narancs 2 db kiwi 2 db banán 3—4 evőkanál méz > *t re 1 evőkanál frissen facsart citromlé Az almát meghámozzuk. magházát eltávolítjuk. vagy vaníliadarabkák. hogy a háztartás­ ban található kézi. A banánt és a meghámozott kiwit is vékony szeletekre vágjuk. Amikor egy jó fagyira vágyunk. kimagozott őszi.

akkor hideg vízben áztassuk ki. melynek fogyasztása nem igazán ajánlott. a kínai kelt (vagy a káposztalevelet) és az ubor­ kát. amíg teljesen semleges lesz az íze. Gyula) 1 liter zöldség-eröleves 1-2 kisebb g u m ó zeller. Ezekkel csak 1 percig forraljuk a levest. s a szójaszószt a citromlével. A savanyúkáposztát kever­ j ü k össze a paprikalekvárral. 340 . Szerencsére ehhez a recepthez csak kevés kell belőle. A zellerzöldet metéljük apróra. zöldjével együtt 4-5 db g o m b a 1 db kisebbfajta uborka 2 evőkanál savanyúság. Ha savanyúkáposzta-levelet használunk. beletesszük a zellert. A rákhúst villával törjük össze. mivel á sava­ nyúkáposzta erjesztett étel. Közvetlenül tálalás előtt szórjuk a tetejére a zöldhagymát. és vágjuk vékony csíkokra.Levesek és szendvicsek L01 „Majdnemkinai" savanyún-erös leves (Tóth Imréné. mert főzés közben erre nem jut idő. például vecsési káposzta 1 csipet csilipor 1 mokkáskanál csípős paprikalekvár 2 evőkanál szójaszósz 1 egész citrom frissen kicsavart leve 5 dkg mélyhűtött tisztított rákhús 1—2 szál zöldhagyma 1 levél kiáztatott savanyúkáposzta. Ekkor hozzáadjuk a szójaszószt. A zellergumót vágjuk gyufaszálnyi csíkokra. Elkészítjük a zöldség-erőlevest. v a g y l kínai kel levelének vastag nyele A leves Testkontroll szempontjából is csak „majdnem". s forrástól számítva 5 percig együtt főzzük. a rákhúst és a káposztát. esetleg helyettesíthetjük — szintén apróra metélt — petrezselyemmel. a gombát. majd a csiliport is keverjük bele. az uborkát gyaluljuk vékony karikákra. A zöldhagymát és a kínai kel levélnyelét is szeletel­ j ü k föl vékony karikákra. a gombát vékonyan szeleteljük föl. Mindent készítsünk elő tálkákba.

ahogyan a hagyományos húslevest készítjük. Gyula) Sárgarépa apró kockára. úgy. ha szükséges. magostul 1-2 szál petrezselyem 1 szál zellerzöld A hozzávalókból levest főzünk. a levest leszűrjük. majd a kész. Ezalatt a paradicsomot meghámozzuk és összetörjük. Hús vagy tejföl helyett alaposan megmosott és lecsurgatott rizst is főzhetünk a levesbe. amit a megfőtt zöldséglevesbe keve­ rünk. A zöldsége- 341 . Tovább savanyíthatjuk friss citrom­ lével. vagy karikára vágva Petrezselyemgyökér (fehérrépa) apró kockára. vagy tejföllel. de a lestyán az igazi) 4-5 db paradicsom Kevés frissen facsart citromlé A paradicsom és a citromlé kivételével a hozzávalókból levest főzünk. Gyula) Sárgarépa Petrezselyemgyökér Zeller 1 kisebb fej vereshagyma 1 gerezd fokhagyma Csipetnyi tengeri só Csipetnyi reszelt szerecsendió Csipetnyi kurkuma Néhány borsszem Kevés törött bors 1 kisebb tök bele. vagy hússal. vagy rizzsel (Tóth Imréné. vagy karikára vágva Sovány. Hús helyett tehetünk bele tejfölt. és már kissé kihűlt leveshez keverjük. L03 Tökéletes hamis húsleves tökbélböl (Tóth Imréné. közvetlenül a paradicsom és a citromlé hozzáadása előtt.L02 Csorbaleves. hogy kellemesen savanykás legyen. Amikor a zöldségek megfőttek. lebörözött baromfihús Néhány szem egész bors Kevés törött bors 1 csipet tengeri só 1 gerezd fokhagyma 1 kisebb fej apróra vágott vereshagyma Lestyánlevél (zellerzölddel helyettesíthetjük.

és nyers zöldfélé­ vel (retekkel. s hagyjuk kissé kiszikkadni. apróra metélve Csipetnyi tengeri só. vagy zellerzöldje. elmorzsoljuk. annál színesebb lesz a kenye­ rünk. majd a masszát visszatöltjük a kivájt kenyérbe. úgy hogy levágjuk egyik pilléjét. A zöldségekből pörköltet készítünk. a körözötthöz hasonlóan. vagy „hétfűszer keverék". de ezeket le kell reszelni. ízlés szerint A kenyeret előző nap készítjük elő. uborka. hogy könnyebben lehes­ sen szeletelni. A puha tökhúst alkalmas háztartási géppel pépesítjük.vagy káposztalevélre tálalhatjuk. (Mennél többféle zöldséget használtunk. cékla stb.) Ezután tegyük néhány órára hűtőszekrénybe. lédús zöldségek (például sárgarépa. és a fenti fűsze­ rekkel ízesítjük. zsenge tök 1 evőkanál reszelt vereshagyma Csipetnyi só Csipetnyi őrölt pirospaprika A tököt meghámozzuk. a kenyérbelet kikaparjuk. belét. Még egészségesebb étel nyerhető kizárólag nyers. s húsát megpároljuk. 344 . ízlés szerint Csipetnyi kurkuma. Salátával. Gyula) 1 db kisebb. paradicsommal) köríthetjük. A kihűlt zöldségpörköltbe belekeverjük az elmorzsolt kenyérbelet. hogy a kenyérbéllel képlékeny masszát alkossanak.) fölhasználásával. utáníze­ sítjük. meghintve a kívánt ízesítőkkel. amihez — díszítésnek — apróra kockázott paradicsomot és zöldpaprikát is keverhe­ tünk. L09 Magyaros tökpüré (Tóth Imréné. magját kikaparjuk. ha szükséges. vagy kenyérre kenve ehetjük.1 csokor petrezselyem vagy kapor. ízlés szerint Csipetnyi borsikafű. Saláta. Ételdobozban is könnyen szál­ lítható.

különben elhagyandó A paradicsomot négybe vágjuk. és kíméletesen a zöldséges rizzsel elvegyítjük. a fejessalátát laskára tépkedjük. Budapest) 15 dkg rizs. Az apróra metélt petrezselyemmel tálalás előtt hintsük meg. a citromlével és a törött borssal. zöldjével együtt 1 csokor apróra metélt petrezselyem vagy kapor 1 citrom frissen kifacsart leve 3 evőkanál salátaolaj 1 evőkanál mustár Csipetnyi tengeri só Csipetnyi curry (ejtése: „köri") 1 mokkáskanál méz (ízlés szerint. Kecskemét) 4 db paradicsom 10 dkg gomba 1 közepes nagyságú kígyóuborka 1/2 fej fejes saláta 1 csokor petrezselyem 1 evőkanál olívaolaj 2 evőkanál frissen facsart citromlé Csipetnyi törött bors 2 darab főtt tojás fehérje. lehetőleg barnarizs 1 zacskó „Mirelit" mexikói vegyes zöldség 3 szál újhagyma. A többi hozzávalóból salátaöntetet készítünk. továbbá a petrezselyemmel (vagy kaporral). el is hagyható) A rizst és a zöldséget külön-külön megpároljuk. majd óvatosan össze­ keverjük a fölkarikázott újhagymával. (Ne fogyasszuk fehérjetartalmú étellel együtt!) 345 . ha nem eszünk hozzá mást. Fogyasztás előtt tanácsos néhány óráig hűtőben „érlelni". Önálló étkezés­ ként is megállja helyét. majd a fentieket salátás­ tálban lazán összekeverjük az olajjal.Saláták MO1 Vegyes saláta (Cserny Zsuzsa. a gombát és az uborkát vékonyra fölszeleteljük. M02 Rizses zöldségsaláta (Sólyom Mariann. ha — például — főtt tojásfehérjét karikázunk rá.

s csakis önmagában fogyasztva. de el is hagyható A megmosott. és tálalás előtt beleforgatjuk a salátába. fölaprítva 20 dkg friss tehéntúró. laskára tépkedve 1 db kígyóuborka. akkor csak magában fogyaszthatjuk. fölkarikázva 2 db paradicsom. Budapest) 1 fej fejes saláta.M 0 8 Gazdag saláta (Konczné Vízi Emma. fölkarikázva 1 db hegyes zöldpaprika. apróra vágva Csipetnyi tengeri só Csipetnyi törött bors 4 evőkanál salátaolaj 4 szem olajbogyó. előkészített zöldségeket tálba tesszük. Budapest) 2 db zöldpaprika húsa. A tehéntúrót összekeverjük az olajjal. könnyű nyári vacsora.) M 0 9 Vitaminos túrósaláta (Sólyom Mariann. vékonyre szeletelve Fejes káposzta. cikkekre vágva 1 csomó hónapos retek. M 1 0 Zöldpaprikás káposztasaláta melegen (Tóth Imréné. a paradicsomcikkeket a tetején elrendezzük. fűszerezzük. karikára szeletelve 1 csomó újhagyma. (Ha beletesszük a tehéntúrót is. villával szétmorzsolva 2 deciliter kefir A paradicsom kivételével az előkészített hozzávalókat salátástálban összekeverjük. fölkarikázva 4 db paradicsom cikkekre vágva Csipetnyi tengeri só 1 csokor petrezselyem (vagy kapor) apróra metélve 25 dkg friss tehéntúró. és ízesítjük az olajbogyóval. Jól lehűtve. Gyula) Zöldpaprika húsa. A metélőhagymát a tetejére hintjük. csíkokra szabdalva 1-2 evőkanál étolaj Csipetnyi köripor (curry) 348 . karikára vágva 1 csomag metélőhagyma. kockára vágva 2 szál újhagyma zöldjével együtt.

és magas hőfo­ kon — folytonos rázogatva-kavarás mellett — tovább sütjük. és — a só kivételével — a fűszereket pár pillanatig sütjük benne. Csak fogyasztás előtt sózzuk (ha egyáltalán sózzuk).Csipetnyi őrölt gyömbér Csipetnyi fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer Az olajat fölforrósítjuk. majd hozzáadjuk a zöldségeket. különben a káposzta sok levet enged. . de még nem is puha. Amikor a káposzta már nem csípős. hanem kellemesen ropogós. akkor tálalhatjuk.

az egészet összekeverjük. Ezután beletesszük a kölest.5 deciliter vízzel felöntve mérsékelt lángon. más néven csombor(d) 1 evőkanál tejföl A burgonya felét mély tál aljára elterítjük. ráöntjük a burgonyára. N02 Kölesrizottó (Tóth Edina. a karfiolt és a brokkolit megpároljuk és félretesszük. fedő alatt puhára főzzük. és né­ hány óráig a hűtőben „érleljük". majd befedjük a maradék burgonyával. és körülbelül 2. a zöldpaprikát és a paradicsomot. fölkarikázva 3 evőkanál frissen facsart citromlé 1 teáskanál mustár Csipetnyi tengeri só Csipetnyi borsikafü. fodraira bontva 10 dkg karfiol. Hozzáadjuk az előre megpárolt és lecsöpögtetett zöldséget. fölé rétegezzük a hagymát. vékonyra fölszeletelve 1 db vereshagyma. végül meghintjük a petrezselyemmel. apróra kockázva 2 db zöldpaprika húsa. fölcsíkozva 20 dkg köles 1 evőkanál étolaj Csipetnyi tengeri só 1 csokor apróra vágott petrezselyem A zöldborsót. Budapest) 10 dkg zöldborsó 10 dkg brokkoli. A többi hozzávalóból mártást készítünk.Föfogások N01 Hideg rakott burgonya (Gál Endréné. hámozva és fölkarikázva 1 fej vereshagyma. a zöldpaprikát és a gombát. Az olajon megfuttatjuk a hagymát. Csurgó) 1 kg hajában főtt (lehetőleg aprószemü) burgonya. 350 . rózsáira szedve 10 dkg gomba. fölkarikázva 2 db paradicsom. apróra kockázva 1 db zöldpaprika húsa. és pár percig pirítjuk. és máris tálalható.

ízlés szerint. először hosszában nyolcrét. valamint kevéske tengeri só és víz. Néhány bevált keverési arány galus­ katésztához: — Finomliszt és búzadara 5:1 arányú keveréke. Ezután már nem tesszük tűzre! Tojásmentes galuskával tálalható. zsenge cukkini 9 evőkanál teljesörlésű liszt 3 evőkanál sárgaborsóliszt Sómentes sópótló füszerkeverék Csipetnyi tengeri só Szójaliszt a bundázáshoz Étolaj a sütéshez 351 . (A cukkinit héjastól daraboljuk. s csak ekkor keverjük hozzá az összetört paradi­ csomot. Győr) 1 közepes méretű. Kissé hűlni hagyjuk. valamint kevéske tengeri só és víz N04 Bundás cukkini (Erzsike és Terka. — Finomliszt és szójaliszt: 5:1 arányú keveréke. Györ) 80 dkg cukkini 2 db közepes nagyságú vereshagyma 1-2 db édes csöves pirospaprika (vagy zöldpaprika) 1 db paradicsom. egészben 3 evőkanál étolaj 2 gerezd fokhagyma. valamint kevéske tengeri só és víz — Rétesliszt. valamint a szójalisztből és tejfölből készült habarást. a fokhagymát és a belétől megtisztított. majd a karikára vágott csöves paprikával még egy kicsit sütjük. péppé zúzva 1 teáskanál szójaliszt 3 evőkanál tejföl.N03 Magyaros cukkinipaprikás (Terka. ízlés szerint A kockára vágott hagymát az olajon megfuttatjuk. s azután szeleteljük keresztben. A tűzről levéve beleteszszük a fűszereket.) Kevés vízzel fedő alatt körülbe­ lül 20 percig pároljuk. de el is hagyható 1 csipet tengeri só Kevés őrölt pirospaprika. összetörve 1 db körömnyi babérlevél 5-6 szem bors. félujjnyi vastag cukkiniszeletekét. meghámozva.

a sóval és a finomra metélt petrezselyemmel összekeverve megkenjük a cukkinik belsejét. 5—6 percig kevergetjük. majd a palacsintatész­ tában megforgatjuk. (Salátához még fölhasználhatjuk. és dúsítjuk a tejföllel (vagy a liszttel sűrít­ j ü k ) . s alufóliával lefedve körülbelül 40 percig sütjük. hosszában kettévágjuk. Ezután az apróra vágott hagymát megfuttatjuk a maradék olajon. finomra reszelt gárgarépát és a vékonyra fölszeletelt gombát. A szeleteket meghintjük a fűszerkeverékkel. majd ízesítjük 2 fűszerekkel. fölkarikázva 4 gerezd péppé zúzott fokhagyma 3 evőkanál étolaj 352 . kibelezzük. hogy sűrű palacsintatésztát nyerjünk. és állni hagyjuk. először szójalisztben. amíg a liszteket összekeverjük annyi vízzel és kevéske tengeri sóval. meghámozva és fölkarikázva 30 dkg gomba. N06 Spanyol burgonya (Konczné Vizi Emma. és forró olajban mérsékelt tűzön kisütjük. Budapest) 60 dkg burgonya.) N05 Töltött cukkini (Konczné Vizi Emma) 2 db cukkini 20 dkg g o m b a 2 db zöldpaprika 2 db közepes nagyságú sárgarépa 1 fej vereshagyma 3 gerezd péppé zúzott fokhagyma 2 evőkanál étolaj Csipetnyi tengeri só 1 mokkáskanál majoranna 1 csokor petrezselyem 1 mokkáskanál őrölt pirospaprika 1-2 evőkanál tejföl vagy helyette ugyanannyi liszt A cukkinit megmossuk. Ezt a tölteléket tesszük 2Z előkészített fél cukkinibe.A megmosott cukkini végeit leszeljük. ha szükséges. A cukkiniszeleteket leitatjuk.) Az olaj felét a péppé zúzott fokhagymá­ val. majd hajastól félujjnyi vastag szeletekre vágjuk. hozzáadjuk a vékony csíkokra szabdalt zöldpaprikát. és kivájjuk a belét. {Vajban megforgatott petrezselymes burgonya illik hozzá. fölszeletelve 1 nagy fej vereshagyma.

a hagymát és a sárga­ répát fölkockázzuk. s végül rálocsoljuk a maradék olajat. Tetejére tesszük a fokhagymát. Tálaláskor nagy adag salátát adjunk mellé. és sütőlemezre téve mérsékelt lángon 30—40 percig sütjük. N08 Céklasült (Cserny Zsuzsa. meghintjük a fűszerek­ kel. Kecskemét) A céklát — a burgonyához hasonlóan — sütni is lehet. íze vetekszik a sült krumpliéval. közben időnként meg. majd hozzáadjuk a kelt és a répát. Budapest) 1 2 1 3 1 1 1 fej kelkáposzta db sárgarépa fej vereshagynia gerezd fokhagyma evőkanál vaj csipet tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer mokkáskanál őrölt köménymag A kelkáposztát megmossuk és csíkokra vágjuk. illetve étkezésre is. majd fedő alatt készre pároljuk. Ehhez 5-6 db közepes nagyságú céklagumót alaposan megmosunk. és körülbelül 1. Belekeverjük a fokhagymát. akkor rövid időre hideg vízbe tesszük. N07 Kelfözelék (Konczné Vizi Emma. Amikor megsült. s elterítjük benne a burgonyát. Gyula) 3/4 rész „ G r a h a m " liszt 1/4 rész kukoricaliszt Csipetnyi tengeri só Apróra kockázott vegyes zöldség Étolaj a sütéshez .megkavargatva.Csipetnyi tengeri só Kevés törött bors Kiolajozunk egy tűzálló tálat. A vajon megfuttatjuk a hagymát. mintegy 20 percig. a fűszereket. N09 Zöldséges palacsinta (Tóth Imréné. hogy a héja könnyen leváljon. s ugyanúgy fölhasználható salátákhoz. a fokhagymát péppé zúzzuk. a gombát. végül a hagymát. Alufóliával lefedve sütőben körülbelül 50 perc alatt puhára pároljuk.5 deciliter vizet.

a „szívét" fel­ aprózzuk.í. de hidegen is finom. A palacsintasütőt vékonyan olajozzuk ki. és a tekercs köré hintjük. Ekkor meghintjük a fűszerekkel. 354 . akár hidegen fogyasztjuk. . s réteshez hasonlóan összetekerve olajozott tűzálló tálba helyezzük. akár forrón. az sárgarépa. Evéskor esetleg megkenhetjük majonézzel (vagy mandulanézzel) is. Gyula) Lebőrözött. ! . N 1 2 Csirkegulyás (Tóth Imréné. majd belekeverjük a fölkockázott vegyes zöldsé­ get. N. míg a hús kifehéredik. apróra vágva. s a burgonyából — hagyományos m ó d o n — petrezselymes vagy hagymás krumplit készí­ tünk. ráhalmozzuk az előkészített krumplit. Orosháza) 1 kisebb fej kelkáposzta vagy édeskáposzta 1/2 kg főtt vagy sütőben sült krumpli 1 fej vereshagyma vagy 1 csokor petrezselyem Csipetnyi tengeri só 1-2 evőkanál étolaj • i • . A megpárolt káposztaleveleket — némi átfedéssel — sorba rakjuk.M. Aki kedveli a különleges ízeket. vagy lereszelve Kevés pirospaprika Csipetnyi tengeri só Csipetnyi törött bors 1-2 evőkanál étolaj A fölforrósított olajban rövid ideig kevergetve pirítjuk a zöldségeket. és süssük meg a palacsin­ tát a hagyományos módon.. de nagy tál salátát feltétlenül kínáljunk hozzá. és sütjük pár percig. karfiol.iü lik. nagy leveleit kissé megpároljuk. illetve gomba fölhasználásával is készíthet tölteléket. majd'hozzáadjuk a húst.L. barna rizzsel vagy kölessel keverve. rövid ideig állni hagyjuk. ín h • ' '>. kicsontozott és fölkockázott baromfihús Kockára vágott s«u f i -oam dűfsXhi Iram aaíJÍJsTa fnloiBq tarjai <r»n aqon-aain m>vli >ín > vas' Kockára vágott petrezselyemgyökér 1 db vereshagyma.0 Burgonyás káposztatekercs (Molnár Ibolya. A káposzta maradékát. Valamilyen nyers zöldségekből álló saláta ajánlott mellé. pasztinák.A lisztekből — vízzel — közepes sűrűségű palacsintatésztát keverünk. s kevés vízzel puhára pároljuk. • • I CII A káposzta külső. Melegen tálalható. . Forró sütőben átsütjük. .

mintha esetleg örökre elriasztanánk őket? 355 . — igaz. ha a tálalásnak megadjuk a módját. s azt hittem. Esetleg még inkább hipphopp meg lehet pirítani. Vajon mi haszna szárma­ zik a kedves olvasónak abból. semmi sincs veszve. A testkontrollos étkezés szabályait kicsit szigorúbban betartva ugyanis ismét átélhettem a fogyás gyönyörteli folyamatát. — Sose erőltessük a testkontrollos étkezést. Eleinte ez ugyan a legkevésbé sem töltött el szo­ morúsággal. csak félig-meddig — mindent tudok. Minden reggel új nap kezdődik. Hasznosabb. minden reggel újra várnak a gyümölcsök és zöldségek éltető nedvei. Azóta tapasztalataim köre egyre szélesedett. könnyen elképzelhető. s bizony a kisfiú születése után karcsúnak nem éppen voltam mondható. mert harmadik gyermekemet várva eléggé természetesnek tűnt. Különösen gyermekeink­ kel érdemes szelíden bánni. amikor — ó. Többet ér egy jó hangulatban elfogyasztott rakott krumpli száz egészséges. hogy majd felnőtt korára válik a gyermek az egészséges étkezés lelkes hívévé. remélve. — Ezzel szemben nem árt. Saját tapasztalataim szerint ez könnyen új bűnökre viheti az embert. hogy a Testkontroll „ é l ő s éltető" vizeire eveztem. másnap reggel már ne a múlt vétkeit sirassuk. különös tekintettel arra az időszakra. Soha. hogy bátorságot meríthet: van visszaút. fájdalom — a derekam is szélesedésnek indult. ez történt. Ha nem erőszakoskodunk. ha az ételeknek j ó l hangzó fantá­ zianevet találunk ki. Külö­ nösen. A család elcsábítására nagyszerű fogás. ám fanyalogva. — Minden reggel új nap kezdődik. Boldogan osztottam meg bölcsességemet a nyájas olvasóval. ha az új napon ránk váró gyönyörűségeket színezgetjük. s így újult erővel vethetjük magunkat az almákra és a sárgarépákra. Az éppen otthon található zöldségeket hipp-hopp össze lehet keverni nyersen salátának. ha látja szülei jó példáját. És ha előző este — urambocsá' — egy adag somlói galuska kevésbé éltető nedveit szívtuk magunkba.Immáron több. ha hízásom kínos történetébe beavatom? Csak annyi. Következzenek tehát egy-egy sorban az elmúlt két év tapasztalatai. — Nem kell a főzésből túl nagy ügyet csinálni. még mindig jobb. Ugye. hogy így kevesebb buk­ tatóba botlik majd az egészséges étkezés csodáinak felfedezése közben. De éppen ezért éberségem alábbhagyott. Vagy épp ilyen hipp-hopp meg lehet párolni. ko­ moly. hathónapos gyakorlat állt már hátam mögött. mi tudható. mint két év is eltelt azóta. Mert bevallom. Mikor az előző könyv fordításába kezdtem. esetleg dacosan fogadott salátánál.

1 8 4 3 . A b e m a t h y ." 231. S e p t . D . 1 9 7 2 . 4. Press. 1 9 8 1 . . 3 4 . Agres. C o n n e c t i c u t : O m a n g o d P r e s s . Omangod Medicine Scandinavia. B o s t o n : D . W e t h e r s f i e l d . B o s t o n : J o h n P ." 2 .D.. Lancet. "Diet and the Geographical Distribution o f Multiple Sclerosis. 7. M . R . p p . Light Eating for Survival. Accraido. et al. 1 9 7 2 . the D u p l i c a t e P o r t i o n S a m p l i n g T e c h n i q u e . p . A b r a m o w s k i . Abdulla. O c t . M. M . 1 8 5 9 . 9 8 0 . 2 5 . D . 1 9 2 . Nov. Mohammed. P . J e w e t t & C o . Connecticut: 6. V o l . . 3. L . P h . Chemical Analyses of Diets U s i n g 2. Chicago: Inter-Direc- A l c o t t . field. Bernard W . V o l . Press. ' ' 1973. . 1978. . Marcia M . Forty Years in the Wilderness of Pills and Powders. American Journal of Clinical Nutrition. 1972. Your Health. "Acta. 5. etal. 1 7 8 . Ted. p . et al. 1061. tion 9. 10. N o v . . N a t a l . Wethers- rica: Essence of Health. 1 9 7 4 . 136. . S . 8. " American Journal o f Clinical Nutrition. . V o l . Agranoff.1. O . The Teacher of Health and the Laws of the Human Constitution. Your Food. "Nutrient Intake and Health Status of Vegans. p. 2 4 6 4 . Fruitarian Diet and Physical Rejuvenation. 2. . 445 . 3 5 8 . p . " L a c k o f R e s p o n s e t o A m i n o A c i d S u p p l e m e n t s b y P t e a d o l e s c e n t G i r l s . Fruitarian Healing System. K i n g & C o . S o u t h A f 1976. V o l . p. W i l l i a m A .

M i l k P r o t e i n . p . Evangelos. 1982. B a n n a . " 370. 3 8 6 . Eat Your Way to Glowing Health. 1 9 8 2 . 18. Allergies to Milk. M . Ph. . 15. 2 5 . 3. ence. L e x i n g t o n . #17. 20. "Response to an of N o n Barnard. 3 2 .. Nutrition and Cancer: Cause and Prevention. The Happy Truth About Protein.446 / BIBLIOGRAPHY 11. 1978. p . p . calcuria: A L o n g . Magic 1956. Addison-Wesley Publishing Co. "Dietary Protein and Calcium 36. N u t r i t i o n and D i g e s t i o n . O c t . 31.. R ." . A t h e r o s c l e r o s i s . " M u l t i p l e S c l e r o s i s a n d Archives of Neurology. G. . "Inhibition of Life Science Health System. p. ' ' 8 9 . Medicine. Menlo Park. 1 9 7 8 . 2 4 . Proceedings 9th International Congress of NutriMyth. J u l y / A u g . We Should Not Eat #33. 1 9 3 . " F u r t h e r Evidence i n the Case A g a i n s t Heated . Bartlett. 1957. 12. B a c h .. TheAlexanderTechnique. 7 . of Cholesterol Degree of Saturation o f the System. ucts. M . & Neurological Abnormalities. Diabetic Patients Intensive Program of Diet and E x e r c i s e .D. Texas: Life Science Health System. Diabetes Care. Ph. 4 . 1 9 8 2 . Inc.\o\. e t at. Campbell. Eating for Life. A m e r i c a n C a n c e r S o c i e t y .T e r m S t u d y . 1 0 4 2 . p. Status o f L o n g T e r m Vegetarian W o m e n . W ." 695. . Anderson. "Prevention of Involutional Vol. Joseph T . W i l f r e d . and C o l i n T . 28. 3 4 . " W h y We Should A u s t i n . A i r m a n . 1 9 7 4 . A f f in the D i e t o n S e r u m Cholesterol in M a n . 14. 38. Diagnoses. Atkinson. . etal. "Aluminum Exposure 39. " C o w ' s M i l k Allergy: Pathand Management. 1975. Kentucky. D . Ph. dt tion ( M e x i c o ) . June 1982. "Independence Allen. No." 21. Bonnie M.. Animal Products in Any F o r m . M . A p r i l 1 9 7 9 . J u n e 1 9 8 1 . 1946. 1 1 8 4 . p. . F r y . M i s s o u r i : Good L i f e Publications. N o v . A Special Report. California: 26. York: Warner sophical P u b l i s h e r s . . Annals of Internal Medicine. p. S e p t . N e w & Stratton. D . Allard. W h y 1982. 3 1 ." Ufe Sci30. Insulin De- 24. b y T . C . Alter. " American Journal of Clin- ical Nutrition. P h . . V o l . 2 . J. S a m i L . p. 1 2 1 . N o . p ." InWheaton. of e t al. e t al. 5 . 1 9 7 6 . p. Annand. etal. Arroyave. Aloia. 1 9 7 2 . M . ence Health System. 22. "Lesson Anderson. New York: Ronald Press. " letter. Altchuler. 1 9 8 4 . " ton. J. . Atlanta Journal. 1 . "Update o f H C F Diet R e s u l t s . V o l . 16. V o l . 1983. 1 9 6 4 ." Manifestations. " W h y W e Should Not Eat Meat. p. Hannah. l Yoga and You. 1 9 8 3 . 4 3 . J o h n F . V o l . " Journal of the College of General Practitioners. pendent R. S a n Jose. A n d r e w s . Balance Young Calcium 4 1 . E d w a r d . W h o m ? " A l o i a . D . A u s t i n . 27. 7 4 1 . C. V o l . 1 0 4 . " E x e r c i s e and S k e l e t a l H e a l t h . Baron. M . Anderson. B a r l o w . Samuel. V o l . Banna. BIBLIOGRAPHY I 447 e t al. Sept. 1974. M. A p p l e t o n . D .. John F . D . A l e u n d r o u . T e x a s : L i f e Sci- Not Eat Animal Prod Austin. Heal Thyself. Scott B . 1984. . 35. Dr. ogenesis. 4 . L o n d o n : D a n i e l . 34. . 2 9 . 17. 3 . 2 9 .D. Nutrition. 33. Norman. 1946. .. 29. V o l . Sami L . V o l . 1 9 8 2 . James. California: Medical Microbiology. 1 . Austin. B o n e L o s s by E x e r c i s e . 32. D . "Protein-Induced Lindsay H . V o l ." 267. Chander Rekha. Cleveland: 19.. A r t h u r D . 1982. 3 4 . Journal of Nutrition. " p. 23. " American JourHCF Newso f the Fat " E x e r c i s e and Its Beneficent R o l e i n nal of Clinical Nutrition. "Nutritive Values of Dietary Proteins: For Nutrition and Cancer. ternational Clinical Nutrition Review. 1973. . N e w B o o k s . M . 200. Lesson #32. World Publishing Co. T e x a s : L i f e Science. York: Grune Loss: A Review. V o l . 1 9 8 1 . 1976. Illinois: Theo- 37.D. T e x a s : L i f e Science. Steven I 356. ' ' In: The Life Science Health Austin. " E f f e c t of Protein Men Given 500mg Intake on 40. Anand. Nutrition Research. "The Iron and Zinc Christananda Publishing Co. Advances i n Pediatrics. Donald T . p . 104. Vol. T e x a s : L i f e Science. A n a t o x i n Initiated Preneoplasmic L i v e r L e s i o n s b y L o w D i Hyper etary P r o t e i n . Nathaniel. LesLife Science. .. V o l . and e t al. V o l . S c . Calcium Daily. p.D. 25. The Milk Industry. " son 13. et al. Lesson #33. 1980. " Journal of the American Geriatric Society. Milton. Allen. 4 . J a n / J u n e 1 9 7 4 . American Journal o f Clinical Nutrition. Effects V o l .

1986. . Clarksburg. P h . V o l . Magazine Corp. Gloucestershire. The Salt Conspiracy. tf Drug Story. 1985. P h . M o r r i s A . Bien. Edward J . "Rheumatoid Arthritis in a Rural South African Population. p. Creative Thinking. R. 1967. 47. Arthritis munity. Rejuvenation Through Dietetic Sex Control. N o v . D. New York: American Express 1984. 46. L y n n J . Food Is Your Best Medicine. Essence of Health. . M .C. Bernard. ' ' The New England Journal o f Medicine. H e n r y G. N o v ." 1 9 7 5 . S o u t h Africa: The Best of Food & Wine. Gloucestershire. . V o l . John. Eat Your Way to Better Health. 1975. Annals of the Rheumatic Diseases. California: T e n Speed Press. P. Edward. -West Virginia: Saucerian. Vol. 167. Ohio: Williams & Wilkins. Bell. D . " P r o t e i n s i n the D i e t . # S . 2 9 9 . B e n t o n . Spanish Fork. p. Bauman. E n - gland: C o o m h e S p r i n g s P r e s s . 58. 1 9 7 8 . Sex. 50. . " L o w Prevalence of Rheumatoid Survey in a Rural Com- Prevalence Journal of Rheumatology. in Palmer. G. " T h e H o i lister. 1 9 8 3 . 55. Raymond W . D . New York: 48. e t at. Natal. 1969. 1958. Bear's Guide to Non-Traditional College Degrees. England: Coombe B e n n i o n . 1 0 . 9th Edition. Textbook of Physiology and Biochemistry. Press.. A u s t i n . 1974. Hornet's Nest. . Relation of Dietary Nitrogen . Random House. ew 44 — 45.448 I BIBLIOGRAPHY 42. 34. 59. Bear. Berkeley. D . The Best of Food & Wine 1986 Collection. New York: Amer1986.S t a y W e l l Publications. G r u n d y . Califor- nia: Get W e l l . Victoria. The Drug Story. Chinese: e t al.: Columbia Publishing Co. I & II. Washington. Beiler. 136. " Life Science Health Vol. 1965. Bennett." 11. 1978. John G. M i k e . p. 53. 51. Baltimore. And/Or Press... et at. Food & Wine Magazine Corp. Springs 52. 1221. 4th E d . p. 56. 49. ' ' R i s k F a c t o r s f o r the D e v e l o p m e n t o f C h o l e l i t h i a s i s i n M a n . 1982. California: 43. 57. System. . D . ican E x p r e s s Food & Wine B i d w e l l . Beighton. M . Utah: The 1949. Bealle. Berkeley. Lesson 54. The Holistic Health Handbook. T e x a s : L i f e Science. Beasley. 1959. and S c o t t M .

2 1 . e t al. 1972. Press. M. Rebman Company. "Polyunsaturated Fat. M . e t al. French Gourmet Vegetarian Cookbook.. Emmaus. Journal of Nutrition. D . 74. Clark. e t al. 66. Vol. J u l y 1 9 8 5 . 6 1 . " The Healthview V o l . L e o F . A d u l t R a t i n T e r m s o f the P r o t e i n Contained i n E g g . N e w Y o r k : 1908. B r o i t m a n . Hereward. Cancer. Vol. " B o n e Disease i n Alcohol Vol. California: Celestial A r t s . F . A n n e M . New 1968. Natural Food Cookbook. 69. D. Effect of Dietary Fiber on B l o o d Pressure and B l o o d L i p i d C o n c e n t r a t i o n . 60. Pennsylvania: Rodale Press. Samuel. Vitality. Bricklin. Simin. p. March 82. E m m a u s . L o s A n g e l e s : T i m e s M i r r o r N e w Canaan. 71. 1981. P . Buisseret. 87. California: Wilshire Book Co. V o l . Virginia: T i m e . B o n d . 89. 4 9 1 . D . Billings. Husbands." Y o r k : Pocket B o o k s . F e b . p . Press. 1 9 6 8 . 1985." p. " 7 7 . B a l t i m o r e . . Denis P .. 1964. P. P h . Maryland: Penguin. H i l l . and C h a r l e s R a g a n .. "Prevention of Early Post Christiansen. p. Claus. M . Brooks. P h . Hygienic Review. Buscaglia. Vol. Healing. N e w Y o r k : Fawcett. 5 . The Complete Vegetarian Cookbook.5 .. p. 8 8 . Alec. 1 1 . 68.BIBLIOGRAPHY I 449 C o n s u m p t i o n l o the R a t e o f U r i c A c i d S y n t h e s i s i n N o r m a l and Gouty M e n ." Vol. Vital Facts About Food. 35.. . R . . D . Mokelhumne H i l l . H a r r y C . " M i l k S u r p l u s Continues to G r o w as Price 6 3 .L i f e Books. 1986. Emanuel. 2 7 4 . 8 2 7 . 103. 3 5 . John J. 7 6 . Bolourchi. M. 92. p. 1923. M i l k and S p y F l o u r . S p r i n g 1978. 75. Bircher-Benner. Con- B l u m e . . 3 4 . 1977. B i k l e . p. . Rosine. " E x p e r i m e n t a l Evidence of Dietary Fac- B r i c k e r . 4 .D . pp. " 1 9 4 7 . . 85. 67. V o l . Journal of Clinical Investigations. Nov. R. e t al. 1963. . California: Health Research. " E f f e c t o f M a g n e s i u m o n C a l c i u m M e t a b o l i s m i n M a n . 4 2 . Carter. p." American Cancer Society.D. Ph. Elaine. 14. B r i s c o e . 1 9 6 6 . M . 1 . " Journal. N e w York: Warner Books. Allergy in Children. D . A u g . Biser. July 1985. " M i l k . Cancer Research. Slack Inc. March 1980. 1974. and R i c e . " P r o t e i n . 65. 2 7 3 . F e b . N o . 9 1 . P h . P h . Eating Your Way to Health. p. " T h e Truth About M i l k . Abuse. 7 7 8 . 1975. Vol. M a y 1 .D. " Vol. necticut: St. D . A u g . B u r s t y n . . M i l d r e d L . 1975. 1973. Com. p. 64. 70. . Helen E . . Petersburg Times. F . D . Collegeville. Clark. Diet and Disease. Claire. . Carroll. 1984. D . W . Lancet. " V o l . " 450 I BIBLIOGRAPHY tension in Rabbits. B u r k i t t . . Mark. 26. W. Karen. " C o m m o n Manifestations of C o w ' s M i l k 1 0 . Menopausal Bone L o s s : Controlled 2-Year Study in Normal Females. 1 4 . Fasting and Nutrition. " F a t Induced Hyper- American Journal of Clinical Nutrition. P h . view. Kenneth K. Climbs Even Higher. 3374. M i l k . California: Health Research. p. 8 1 . Carque. 1972. P h . p . Otto. Annals of Internal Medicine. " Nutrition Action. 78. 1 9 . G . 40. " British Medical H u m a n Subjects Fed Combinations of Wheat. P h . Edgar Cayce on The Practical Encyclopedia of Natural Heal1976. M a r y E l l e n . 702. 1 9 8 2 Rational Diet. 2 4 5 5 . M. 1 9 7 8 . " W h e a t F l o u r as a Source Keats. 1 9 8 0 . Millbrae. Alexandria. Minnesota: T h e Liturgical Press. 1 . 83. Nutrition Health ReM. . Cardiovascular Research. 1976. ing. J u n e 3 . Ringsdork. and D . 1 . Dan. 1 . 79. Loving Each Other. Nov. The Natural Food of Man. 90. e t al. 80. " S o m e Diseases Characteristic o f M o d e r n W e s t e r n C i v i l i z a t i o n . July/Dec. July 1973. American Journal of Clinical Nutrition. Dr. D ." 304. S e l w y n A . Daniel D . V o l . Pennsylvania: Rodale Cholesterol and L a r g e B o w e l T u m o r i g e n e s i s . C . D . Breads. S . . 73. . J u l y Bus 9 to Paradise. " . . and W i l l i a m McGarey. 1 9 8 7 . R . Burton. 1975. Cheraskin. N o v . . 72. . Carrington. " N i t r o g e n Balances of A d u l t Beans. " T h e P r o t e i n R e q u i r e m e n t o f the 86. European Journal of Clinical Investigation. V o l .D." lywood. D . 1974 York: 3 2 . N e w The Ovulation Method. tors and H o r m o n e Dependent Cancers. p. N o r t h H o l o f Protein for Adult Subjects. V o l . Carmichael. 62. The History of Natural HyMokelhumne giene. V o l . 185. Newsletter. 1 9 5 3 . Cancer Facts and Figures. 84. . " T h e Case Against Meat and D a i r y .. 1 9 7 3 . C . 14. ' ' American Journal o f Clinical Nutrition. and J .

: National Academy Press." Journal of Applied Physiology. 1 . e t al. Is Cocarcinogen 104. 75. Lancet. F. O c t . 1 9 7 6 . p . V o l ." Preventative Med- icine. 1 9 8 4 . Consumption. 1 9 7 9 ." p. Sailing School. John A . p . Cruse. Nutrition and 1982. 1982. 101. p. Assembly of L i f e Sciences National Research Council. 2086. 7 9 9 . 1 2 . V o l . The Barefoot Gourmet. " P r e n a t a l O r i g i n o f the R e s p i r a t o r y Distress Syndrome ( R O S ) ot Premature Infants. 1979. 3387." B i l e A c i d E x c r e t i o n . Norman. 1 1 8 4 . Internal Medical News. Committee on Diet. April 7. 2 5 2 . p. B a l t i m o r e : L i e b a et al. June 19. Allan S. in the Factors Cancer. Diet." Proceedings National Academy of Science p. 96. Coombs. 1 9 8 4 . 4 9 . "Eating T o o Renal S t o n e s . McLaughlan..BIBLIOGRAPHY 93. Books. 2 6 2 . W. A. H. Cot Death: I s the Modified Hypothesis an 1 . 1982. C. Lancet. Cummings. "The Effect of Meat Protein and D i e t a r y F i b e r o n C o l o n i c F u n c t i o n and M e t a b o l i s m . . . 1 3 8 8 . New York: Bantam Crowley. N o v . 1978. 1978. "Milk IgA Precipitins. Vol. and P . Collin. Jerry. p. W a s h i n g t o n . Cousins. " C o n s e n s u s C o n f e r e n c e : O s t e o p o r o s i s . Vol. Anaphalaxis " T h e Enigma of Ex- 100. 1 9 7 9 . New York: Offshore The Mirror of Light. 99. 1979. 103.. 1959. 97. . 2 7 . Colgate. The Fine Art of Garnishing. N u t r i t i o n and Cancer: London: Stuart & Watkins. 98. (USA). Immune Complexes and Deficiency. Lancet. R. 94. Peter. Doris. Clements. V o l . 105. " 1. planation f o r S o m e C a s e s ? " p. tion. "Lymphomas and Animal Protein 1979. Connor. 102. R. J. Rodney. Coe. Inc. M a r c h 1 9 5 8 . "Dietary Cholesterol Vol. f o r Human Colon Cancer. V o l . 1 2 . Cunningham. " Journal of the American Medical Association. D .. 451 etal. and C a l c i u m A b s o r p - American Journal of Clinical Nutrition. C . M u c h Meat Called M a j o r Cause o f V o l . " T h e Key Role of Nutritional Pievention o f Coronary Heart Disease. 2 . p. 106. V o l ." 107. 3 2 . 95.The Healing Heart. C h a n g e s in Bowel Habit. 7 5 2 . N e w Y o r k : A v o n . Circulating Cunningham-Rundles. 1. Anatomv of an Illness.

110." V o l . H. P l a s m a . 1 3 4 . agement. Janus. M a r j o r i e W i n n . 3 8 . Anchor Books. Random Why Your Child is Hyper-Active. 114. M . 134. D . D y e r . V o l . 2 9 . " T h e N e w York: Collier Books. Carlton. 1966. Esser. P h . Biological Mechanism of Aging. " E f f e c t of Prolonged BedV o l . p. Lessons 1-7. 1980. . p. A m i n o A c i d s and Vol. Physiological Economy of V D . V o l . Los Angeles Times. BIBLIOGRAPHY I 453 Springfield. Press. III. Fredericks. Jour. 136. 117. Carter. rest o n B o n e M i n e r a l . " Nutrition Review. Steve. Herbert A . D o l e . p. Public D o n a l d s o n . J. N i t r o g e n M e t a b o l i s m . M. D . J u n e 12. M o n t r e a l . W i l l i a m L . V o l . 1974. C h a r l e s . 1 9 8 2 . p . N e w Y o r k : P o c k e t . 1189. A p r i l 3 0 . "Diet for the Prevention and Treatment of Cancer. 119. F a t h m a n . " M e d i c a t i o n s and B o n e L o s s . Guillermo F e b . Romana. I l l . 1 7 6 . 116. T e x a s : L i f e Science. A u s t i n . New York: 133. Postgraduate Medicine. 1969. " 1984. D e c . " U t i l i z a t i o n of Wheat by 136. C. The Anthropology of Eating. S c . P h . D r e y f u s s . V o l . Fruits. Johanna T . . e t al. Austin. 130. . Journal of the American Medical Association. Curtis. ers. . 1973. Lise. 1973. D . 122. . Harry W . 137. J u n e 1 9 8 5 . dren? 125. p.D. 1983. 1 8 1 . " Nutrition and Lack o f O b e s i t y . V o l . Status of 140. D r . ard M a r e k . E h r e n r e i c h . 3 5 . O c t . # 4 2 1 . Alexandria. Journal of Clinical Investigation. 1974. 18. The Common Sense Guide to a New Way 131. J r . Fritch. Santa Monica. 120. D . July/Dec 1981. 1071. 1 9 7 9 . N e w York: Rich 123. 113. Boston: Houghton Mifflin C o . 126. S u s a n H i l l y a r d . Clinical and Metabolic S t u d i e s o f Patients o n the R i c e . 7 4 . "Osteoporosis ofthe Slender Smoker Vertebral Cortex in Compression Relation to Fractures Post and Loss of Metacarpal Smoking Vol 124. 9 6 9 . V o l . " Archives of Internal Medicine. High Energy Methods. and D o r i s Fathman. Dauphin. L i f e Science. 1970. 1979. 1978. wives & Nurses. 6 6 . J o h n . Lancet. N e w York: T h e Feminist Derrick. J u l y . M . V o l .F r u i t Diet. . 1 9 1 4 . 1983. Illinois: 109. Old Westbury. . p. Metabolism. DeVries. Albert J . 128. 2 0 4 . C. Diamond. George. Diet Principles and Prac- . C. Barbara. 1983. Live Foods. Canada E d w a r d s . March 1976. D . Thomas. and Deirdre E n g l i s h . Center for Science in the 1 9 5 0 . e t al. "Plan to Cut Milk Surplus Isn't WorkMarch 5. " Vol. 1985. "Fasting and Post- American Journal of Clinical Nutrition. Virginia: T i m e . M . " American Journal of Clinical Nutrition. p . . 3 5 . Peter. David R. D . 5 . What Do You Really Want for Your ChilN e w York: William Morrow. Deaf Smith Country Cookbook. Prentice-Hall. 1766. S a n d y . Fraser. The Household Pollutants Guide.D. Chicago: " K i d n e y S t o n e Disease: E v a l u a t i o n and Medical Man- Natural Hygiene Press. Editions 112. F r y . Fletcher C. . 24. F o r d . . ing. with It." The House. 127. California: Ehret Literature Publishing. Englewood Cliffs. p. . 5 4 . mont. Adult Man: Lipids. " Herald of Health. Journal of Nutrition. Menopausal Cigarette E a s t m a n . and W i l l i a m C . Marilyn. 1972. Knock. "Dietary Treatment of Hypertension. and M a r y F . Daniel]. " M a j o r i t y o f the W o r l d ' s P o p u l a t i o n S u f f e r s Allergic Reactions to M i l k . 1 . Health Review. Lopez." 115. p. Cecile H .D. 298. 1984. De Du N. 121. Dwyer. " 1 9 8 0 . " p. B e n F . e t al. . 1980. F a r n s w o r t h . and George Armelagos. W a y n e . 138. Beau- of Eating. 129. e t al. Arthritis: Don't Learn to Live New York: Interest. T . Recettes Naturiste. F a r b . Superior Foods.4 5 2 / BIBLIOGRAPHY 108. Los Angeles Times." N e w York: Grosset & Dunlap. D . prandial Plasma Free A m i n o Acids of Infants and C h i l d r e n Witches. " D i e t and S t r e s s i n V a s c u l a r D i s e a s e . 1974. 135. D ' A d a m o . p." N e w Jersey: 115. V e g e t a r i a n C h i l d r e n . "Nutritional S e p t . 1 9 6 1 . p. 3 7 . M . Mid- C o n s u m i n g Exclusive Potato P r o t e i n .L i f e Books. T e x a s : 1976. Vigor Regained. et al. 139.. Super Food for Super Health. V i n c e n t P . 1 9 . M. 118. Gifts from Eykis. 1981. One Man's Food. 111. 1 9 7 8 . " D i e t a n d U r i n a r y C a l c u l i . Dictionary of Man's Foods. F e b . 1 9 8 3 . Feingold. California: Golden G l o w Publish132.S e p t .

L i f e Science. tralia: A n g u s & R o b e r t s o n . 2 6 . D . 1976. R o b e r t P . Haurylewicz. 1 9 7 7 . " Austin. Philadelphia: L e a & Febiger. D'Arcy. Gewanter. 145. Guyton. V o l . "Ulcers. D . Science News. Gaskin. Hegsted. Robert M . American Journal of Clinical Nutrition. 9 7 . " Nutrition Reports International. 171./Oct. "Mammary Tumorigenesis by High Dietary Protein in R a t s . o f Vegetable N e w York: Bounty 141. Phosphorus A Passion for Vegetables. plementation M . LesLife Science. 1 9 8 2 . 153. Saunders. 2 2 . Sept. 163. W . p. 2 1 . 7 8 0 . William Morrow. . Lancet. and Maurice E . . Texas: Life 162. Shils. G r o s s . 1981. 151. R o b e r t s . Great Salads and Vegetables. 166. J. of All-Vegetable " L y s i n e and M e t h i o n i n e S u p Diets for Human Adults. #76. 1980. G a l e . 1980. p. 173. Sept. M a y 1 9 6 8 . 4 6 . 7 9 3 . House. 1984. Sydney. 154. Jeremy P. 1977.. p. The Nutrition Detective. B. Chicago: et al. V o l ." India: Navajiuan Press. " T h e Prevention o f Pulmonary 149. Science. 175." Digestive Dis- 143. M . D . P h . D. "Effect BIBLIOGRAPHY I 455 Gray's Anatomy. Mahatma. 155. 158. B . . 168. A r t h u r C . Glaser. D . Greenberger. H e n r y . A u g . Guidance Textbook of Medical Physiology. Fuchs. . 1975." 1 9 3 7 . D . John. . " P r o t e i n and Hardening of the Arteries. in Health and Disease. 140. Susan. 1961. . P h . The Curse of Cooking. N e w Y o r k : Vik- ciation Journal. V o l . T e x a s : 1974. 1965. Gainer. V o l . p. 5th E d . 1 9 8 2 . Medical Makeover. N e w York: Random American Journal of Clinical Nutrition. . phia: Saunders College P u b l i s h i n g . 1972. Ten170. . 1981. 9. p. 1980. Tarcher. p . Life Science 152. " E f f e c t s of Nitrogen. 1983. N. ." Canadian Medical Asso1 9 6 7 . 1983." nessee: T h e B o o k P u b l i s h i n g C o . Supplementation. P h . 2 3 . p. " Goodhart. Harper. Allergy: Clinical V o l .Modern Nutrition 174. Ronald. Austin. The Life Science Health System. 1981. N e w York: 167. eases. . 553. The Greatest Health Discovery. Hart. Hazard. 3 6 . Phila- 1974. Ph. D. D r . N o v . M. Philadelphia: W . Graham. M . Physiology of the Body. D . " C a l c i u m N u t r i t i o n and B o n e H e a l t h in the The Body Is the Hero. Gandhi. Philadel. -III. Summertown. 156. Texas: L i f e Science. N o v . L o s Angeles: Physiology of the Human Body. A u s t i n . Lesson #72. and Animal Protein The Great Water Controversy. V o l . 1949.. 144. Picture and Familial Incidence. 9 9 . F R C P . N e w York: L y l e Stuart. p. 1973. . The Myth of Medicine. 1982. Texas: A u s t i n . "Rheumatic Diseases. The Vegetarian Child. Mohan-Mala. ing Press. " S o m e Implications o f A m i n o Acid E . Austin. Hegsted. Texas: 164.M. Sylvester. Ina May. M . 3 5 2 . A u s t i n . 502. Philadelphia: Saunders Publishing Co. D. Gray. 1970. e t al. The Revelation of Health. Austin.P. E r v i n J. Omar V . 1983. son 172. Life Science Health System. A u s t i n . 157. Spiritual Midwifery. Lea & Febiger. Lessons I Texas: Life Science. L i f e Science. day. V o l . 1979. Robert. William Morrow. The Dlctocrats. . Heart Facts. 1 9 7 1 . Philadelphia: . 9 8 6 . . "Milk Health System. The Wonderful World of Walking. Science. 9 4 5 . e t al. Garrison. Giller. Science. 147. M . 165. p . 1974 Texas: Life 160. Elderly. N e w York: a n d C a f f e i n e o n C a l c i u m B a l a n c e i n W o m e n . 148. . N a n K . Modern Nutrition in Health and Disease. " Journal of Laboratory and Clinical Medicine. May 8. " M i n i m u m Protein Requirements of A d u l t s . Garner. 1986.4 5 4 / BIBLIOGRAPHY tices for Perfect Health. . H e a n e y . N e w Y o r k : American Heart Association. 1 0 9 3 . 1985." . American Journal o f Clinical Nutrition. Chicago: B o o k s for T o - 169. Natural Hygiene Press. " Physiology of the Body. J o y . D i e t s o n Chronic Hepatic Encephalopathy. 150. A. 1 9 8 2 . 1964. Saunders." 159. Gerrard. Aus- Tuberculosis Among Adults in England. Books. .D. 176. B i l l . 2 1 . T e x a s : L i f e . 142. delphia: W. Vera. 1984. 146. 161. p. a n d M .

184. ada: Provoker Press. Digestion. New York: Random Disease of Fiber Vol. 123. T e h r a n : A r s h a v i r . Alexandria. E . 5 6 . "Protein Requirements Journal of Laboratory and Clinical Medicine. 39. H u n t e r . 2 8 9 . p. Hilton. Perfect Health. Hegsted. . p. . 191. H o w e . N o v . " 3817. p. 2 3 1 6 . " 183. " Journal of nl Nutrition.4 5 6 / BIBLIOGRAPHY Journal of Nutrition. 9. The Human Machine. Heritage. American Journal of Clinical Nutrition 559. Cancer Research. Can 1972. H . Jim. D . " E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s and B r e a s t and Pros tate C a n c e r . Books. Hegsted. 190.D. Howell. 2 6 1 . 1 ." D. V o l . W . 1 9 8 1 . " V o l . . March 1946. etal. cer. 1 1 . "Nitrogen Requirement o f Nor m a l M e n o n a D i e t o f P r o t e i n H y d r o l y s a t e E n r i c h e d w i t h the L i m i t i n g Essential A m i n o A c i d s . 189. M a y / A u g . House. D . " N i t r o g e n R e t e n t i o n o f A d u l t from Combinations of Rice. p. Jan. 1 9 5 5 . p. V o l . p. etal. Consumer Beware: Your Food and Whai ' . Hoffman. . etal. Young e t al. V o l . O n t a r i o . P h . May/Aug. 186. 181. 4 1 . p . 1 9 3 3 / 1 9 3 4 . " T h e Physiological Activation o f Insulin Clinical Science. Beatrice T . Ph. Adults. June 192. 2 5 . Jean M . Hotema. Nitrogen M i l k .D. Virginia: T i m e . Hill. 1 9 7 4 . T . Journal of Nutrition. M. Hill. 1951. " 44. 1 9 6 7 etal. I l l . M." June 180. 1 1 6 . 1980. Mo kelhumne H i l l . P. H . Vol. William S . 553. "Colon Cancer: A Eat Your Heart Out. 1 9 8 6 . and W h e a t . 1820. South Africa: Es- sence o f H e a l t h . 1 . Hightower. Cancer. P . V o l Maren. Vol Protein and Amino Acid Requirements in Early Life University Press. n o date i n b o o k . p H i l l . Holt. Fed Six Grams of Raw Eating. April 185. Hovannessian. M. 5 5 5 .. 1971. 177. Men " U r i n a r y C a l c i u m and C a l c i u m as Affected by Level of Protein Baland 3 1 . e t al. Ford. Composition and Facts about Foods.. P h . 1981. M. 193. . 187. p. 1960. V o l . D ." " D i e t and E n d o c r i n e R e l a t e d Can 1 9 7 7 . A. Hegsted. Sept. H i n s w o r t h .L i f e York: Hors d'Oeuvres. 1976. Natal. 178. California: Health Research. 182. 1969. " C a l c i u m and O s t e o p o r o s i s .. Peter. Depiction or of Dietary E x c e s s . 179. V o l . ance in Phosphorus Intake. Journal ofNutrition. p. New 188. p.

212. lesson 1982. e t al." F o r m s of M i l k on Gastric-Acid Secretions. James C . 195. of Health. e t al. Chisholm. 194. 2 2 . 1 9 8 4 . 1971. Siri V . E . on Urinary and Fecal Amazing New Health System. Frank J. V o l . Golden Path to Rejuvenation. 7. p. 1 N e w York: Bantam. Kulvinskas. 40g V o l . " T h e Effect of Various Pa213. Ivan. ical Nutrition." 205. 9 1 . D C . Osteoporosis: What It Is. D . . Kazimierz. N e w Y o r k : A u s t i n . Zane R . Diet and Living on Air. How to Prevent It. N e w Y o r k : Vintage. 5 5 3 . 1983. D . " L o w P r o t e i n and Essence of Health. 2 0 1 . Krok. B S . . 5 8 6 . Knapp. . tal. 4 1 . Minnesota: D r . tein Requirements o f M a n . 101. tients w i t h Duodenal Ulcer and Normal S u b j e c t s . Love Is Letting Go of Fear. Hatha Yoga. Lesson #32. M a y 1982. M. The Metabolic Wiz- "Vitamins: o f W h o l e Potatoes in H u m a n N u t r i t i o n . Survival into the 21st Century. F e b . Africa: 222. S o u t h 1974.. K i m e . Kempner. 1 9 6 6 . N a n c y E . . Sunlight. Studies in American Journal of Clinical Nutrition. Living on the Earth. in "Controlled the Comparison of Chronic # 9 . and 197. 223. Natal. V o l . p. Immerman. M . R o b i n A . Fruit. " E f f e c t of L e v e l of Protein Intake and Calcium Retention of Essence of Health. N a t a l .D. p. I r w i n . 1964. Calcium Formula for Long Life. 1933. " American Journal of ClinAniela Klein. Alicia B . e t al. Morris. i n Acute Leukemia in C h i l d r e n . 200.-. T e x a s : L i f e Science. J. Illich. p How to Treat the Sick Without 215. 385. Constance. M . 199. 6 . H u r . Stanislaw V o l . D . "Determination L o s Angeles: Siri 224. North Carolina Medical Journal. e t al. 196. Health Publications. Essence of Health. p. J u n e 1 9 7 3 . 6 1 . 1981. Nitrogen Balance H u r d . " Life Science Health System. 1 9 7 0 . N o . How to Stop It. June 1968. et al. Ved Kaur Khalsa. p. 100. Kon. 218. California: World 211. Experiment Jampolsky. Vol. 2 5 8 . Kopple. H e r r Heidelberg. . ' Life Science Health System. Medical Nemesis. V o l . Alan M. M. the Food and Medicine for Man. p. Purine Free Diet . M i l k and the E f f e c t s o f P a s t e u r i z a t i o n o n S o m e o f the tritional Properties of M i l k . and R o s a l i e H u r d . . 458 I BIBLIOGRAPHY Nitrogenous Factor in C o m Protein for Nitrogen Retention in H u m a n A d u l t s . " 1 9 6 5 . 1975. S o u t h 1964. " March 1 9 7 1 . Isabel. D. 8 4 . Polish Medical Journal. Kies. M . et al. H u r d . 1976. p. Victoras. 2 1 . Andrew F . 1979. S o u t h Africa: Essence of Health. p. of First Limiting erstield. N a t a l . " Ohio Agriculture 307. Vol. i n Infant. A u s t i n . N a South Africa: Essence of Health. Phillip E . F r a n k J . . 5. M. "Compensation o f Renal Metabolic Health. F e d C e r e a l P r o t e i n s . Conscious Cookery. S t a t i o n B u l l e t i n # 5 1 8 . Laurel. July/ Essence of Health.D. M. David. Penryn. 206. 1967. D . . . 5 . M . 1 9 2 8 . S o u t h A f r i c a : 1977. . J o h n s o n . Protein Diets Treatment Uremia. Journal of Allergy. 216. 2 6 . e t al.BIBLIOGRAPHY I 457 Been Done to It. . March 1968. e t al. " T h e Value & M r s . N e w Y o r k : P i n n a c l e ." 226. Journal of Nutrition. " T h e Clinical Vol. Ippoliti. May/Aug. 203. " V o l . 5 5 8 . B . Walter." 1 9 4 5 . K . p. . K r a u s s . A u s t i n . V o l . Journal of Nutrition. Food Reform—Our Desperate Need." Dec. " S t u d i e s o n the N u t r i t i o n a l V a l u e o f Nu- Medicine. Importance of Hypo219. Weth- Khalsa. "Growth and Vol. 86. Jackson & C o . 1 8 7 3 . Journal of Nutrition. Gerald G . Kalikowski. T e x a s : L i f e Science. Betty. . Africa: 217. Natal. p. 1975. D . Kamen. Korenblat. Ten Talents 1968. 208. . S o u t h Africa: Essence . N a t a l . Africa: 220.D. P h . nal. N e w Y o r k : S i m o n & S c h u s t e r . Young Adult Males. .. . 1 9 7 2 . California: Celestial A r t s . 1976. 198. Dysfunction. W. 1975. Health Truths Eternal. "A Conspectus of Research on P r o - " I m m u n e Responses o f Human A d u l t s A f t e r O r a l and Parenteral E x p o s u r e t o B o v i n e S e r u m Albumin. magnesemia. 350. Juan. " Biochemical Jour of 20g and ards o f L i f e Processes. 204. M D . 210. 214. 1978. John. Jackson. " Annals of Internal Medicine.. 1425. Dr. D a n s v i l l e . 2 2 1 . Surgery. " O s t e o p o r o s i s : T h e K e y t o A g i n g . p. 202. Connecticut: Omangod P r e s s . M a r c h 1 9 7 6 . Natal. 209. 2 8 6 . 207. South Berkeley. Jan.

Lewinnek." 93-119. "A Vegan Regimen with Reduced Lindahl./Feb. by V o l . "Every Day Is a Gift When 1. p. 50. 1 9 7 3 . 2 4 . Artery New York: 237. New York: Alfred 227. M. al. M. Leaf. E. . A. O c t . . Longwood. Knopf. " Vol. New York: Alfred Leonardo. Lotzof. Helen M Nutrition Review's Present Knowledge in Nutrition. 5 2 . 230. T h e Nutrition Foundation. p. 1966. Knopf. National Geographic. "The 1979. Cancer and Other Diseases from Meat. 233. Santa Monica. e t al. 1317. Fat-Free Agents on Growth of TransVol. et. 1 9 7 3 . Men Fed Rice "Nitrogen Retention of Y o u n g Supplementary Chicken. 1 1 . 1982. parative George Analysis o f the Epidemiology Clinical Orthopedics and Related Research. 1969. 25. Linkswiler. p.. ' ' British JourAdult Males nal of Nutrition. L. V o l .. 1980. p. 1981. M. and V o l . M e d i c a t i o n i n the T r e a t m e n t o f H y p e r t e n s i o n . Pyramid. p. Liftman.BIBLIOGRAPHY I 459 225. 235.D. Vol. 333.D. Diet and 4th E d . 1 5 2 ." Medical Journal of Australia. " Jan. M a r c h 1 9 7 1 . Charles P. 35. L e m l i n . Retention Protein of Young "Calcium Level of and of Calcium Intake. 318. 238. Linkswiler." California: 231. J u n e 3 0 . . Blanche. Hypocholesteremic plantable T u m o r s . 1976. Vegetarian Pleasures. Alexander.D. Chung-Ja. V o l . 228. 29. L e B o y e r . Cancer Chemotherapy Report. Birth Without Violence." Without American Journal of Clinical Nutrition. Knopf. 1 9 7 4 . William. 226. Clinical Research. With or e t al. J u l y 1 9 8 4 . Olov. Lawrence Power. 229. Jeanne. p. 1975. p. " D a i r y P r o d u c e and C o r o n a r y Disease. Poisons in Your Food. 1986." Transcript New York Academy of Science. " E f f e c t of Cholesterol-Free. pp. 236. 5/6/7. 1 . Loving Hands. "Dietary Fat A g - gravates A c t i v e R h e u m a t o i d A r t h r i t i s . Nov. L . 3 6 . 754. as Affected H. Lee. Lucas. Significance and a C o m of Hip Fractures. 232. New Y o r k . Ph. Frederick A. Leaves of Healing. New York: Alfred A. V o l . You Are Over 100. 234.

McConnell. 8 7 . and Elizabeth Ph. 1 9 7 6 . G e o f f r e y . / F e b . Al- bion. p. 241. M c D o u g a l l .D. 243. 244. . McBean. 242. California: Freestone Publishing Co. The Poisoned Needle. 1 9 8 1 .D. c e r . P h . Complete Middle East Cookbook. 1974. The McDougall Plan. 245. p . . Tess. M e d v i n . M a r k s . McGraw-Hill. 2. D . 1974. Idaho: T h e Caxton Printers L t d . 1930. Margen. R. p. . of Gastrointestinal Can- 249." pp. . " S t u d i e s in Calcium Metabolism. p. Mac A r t h u r . California: 246.'* Nutrition Research. 4 8 3 . 1982. 27. Robertson. J o h n A . Jeannine O. Calcium phorus.. " Unnecessary Supplements. p . Magnesium. Vol. S o d i u m and Potassium in Healthy Y o u n g Fe- males. McClellan. Richard Z . 1974. . " B o n e M i n e r a l Content o f North Alaskan E s k i m o s . S a n F r a n c i s c o : C h r o n i c l e B o o k s . V o l . 231-254. M . 240. M c N a i r . "A V o l . . 10. Prenatal Yoga and Natural Birth. 248. . " " V i t a m i n s and C u r e s . etal. N e w Y o r k : Charles S c r i b n e r ' s S o n s . 5 8 4 . the Calciuretic E f f e c t o f D i e t a r y P r o t e i n . 1984. L i n d a K . Donald S . 24. D . Ancient Greece in Modern America 1943. 2 7 . 250. " American Journal of Clinical Mokelhumne Hill Nutrition. Robert. . M . New Jersey: New Century Publishers. Effect of Dietary Caffeine on U r i n a r y Excretion of Calcium. V o l . J a n . New York: Caldwell. D .. McCarter. " Clinics i n Gastroenterology.460 / BIBLIOGRAPHY 239. McLaren. Ph. 1983." p. e t al. 13. Sept. . Eleanor. . Power Food. Journal of Biological Chemistry. P i s c a tawav. " Lancet. 253. pp. Health Reporter. S . ' ' American Journal The Precious Met Wise. 1975 M a s s e y . Health Research. McCarter. N e w Jer sey: N e w C e n t u r y P u b l i s h e r s . 1985. 1986. James. Australia: Angus & 1986. Mallos. and K e v i n J . 1 9 7 4 .. 93. 4 3 . Metabolism Diets with a and Phos- o f the of Nitrogen. Cold Pasta. J u n e 1 9 7 4 . 251. e t al. Sydney. Mazess. 669. " T h e Great Protein F i a s c o . S . 254. P h D "Other Statement o n V i t a m i n s . Study W a l t e r S . 9 1 6 . 247. P i s c a t a w a y . " P r o l o n g e d Meat V o l . 1 1 . John R . July 252. 5 . and W i l l i a m K . McDougall's Medicine. B . B e a n y als of Medicine. "The of Clinical Nutrition. "Genetic Aspects V o l .

C h i c a g o : C o n t e m p o r a r y B o o k s . Laura. erines. Y o r k : Fawcett Nishizuka.C. " 597. F . National Washington. 5 5 1 . " M o v e m e n t o f the S m a l l I n t e s t i n e s . Marga Publications." 244. 1974. 1972. J u n e 2 0 . P . Provoker Press.R.A. Joseph F . . 1980. Your Body Is Your Bes: Doctor. and G . Jen-old M. D. V o l . Morash. Jan Heretic. 1106. Mosby. 263. Robert S . " Oct. C. N e w 1984. sulin in Hypertriglyceridemia. B. B a r b a r a . M a m m a r y Cancer and relates.. 283. 1982. 1969. Medicine and Science in Sporh and Exercise. . Thomas B . Salley. O w e n S . 1979. Medical 282. Postgraduate Medical Journal. Respiratory Allergy. March 8. M . 1979. D . J u n e 1 9 8 5 . P .BIBLIOGRAPHY I 461 255." 264. R . 1 . Nov Parke. California: Sweetlight B o o k s . . a n d H .. A Critical S i m i Valley. Alexandria. V o l . Yasuaki. D . V o l . 27. My Experiences with Living Food. . New York. and G u y M o u n t . 1914 1980. 1103. Benedict L u s t . 1 9 8 0 . 288. trition Health Review. " R h e u m a t o i d A r t h r i t i s and F o o d : A Case S t u d y Lancet. 286. Pearce. American Journal of Med icine. R . D . 17. 1977. O c t . 1972. " C a l c i u m S u p p l e m e n t a t i o n and P o s t Pasta. . 284. Magical Child. S o u t h Shi- 279. "Fai Confessions of a Medical Nutrition Health Review #37. O c t .D. Marian. Morbidity & Mortality Weekly Report. 268. 1 9 8 5 . Lancet. e t al. New York: E . '*Milk Facts. 285. O'Brien.P.C. Olefsky. "Infant Feeding and New York: Center for Disease 278. p. M. A . L . C o n n e c t i c u t : K e a t s . Muktananda. 1 . Virginia: T i m e . 1978. Pasley. N e w C a n a a n . 256. 273. L o u i s : C Society. p . People's Desk References. 270. What's Wrong with Eating Meat? D e n v e r in P o s t Menopausal W o m e n . P a r h a r a . p. and A t h e r o s c l e r o s i s . 54. Mendelsohn. Growth. M e l v i n . Patrick. 2 1 8 . N e w Y o r k : S a m u e l W e i s e r . 86. Vol.: The Incredible Machine. 1978. B . 257. M. 2 2 . A. Canada: Preventative Medicine. Coles. " P e t s V u l n e r a b l e t o H u m a n A i l m e n t s . 277. P a g e . Moore. A . 1 9 5 7 . Vol. C ." Milk Industry Foundation.D. p D i g e s t i o n . N e w Y o r k : W a m e r B o o k s . J u n e 1 9 7 8 . 2 3 4 . II. 325. V o l . ' ' Colorado: Ananda E . I & Arcadia.. R . O n t a r i o . 258.. Oyster. 16. M i l k and S u d d e n D e a t h in I n f a n c y . M. I n c . 2. . Menopausal Bone L o s s . Newman. "Physicai Activity and Osteoporosis e t al. to Parish. 7 . Cristine. Paterson. M. Why I Don't Eat Meat. Chronic Renal F a i l u r e . M. 1 . . " N u t r i t i o n and H e a l t h . "Biological Influence o f F a t Intake o n Experimental Cor287. M . Nahas. Vol. 1 9 7 2 . W. Quest for T r u t h Oregon: Publications. New York: Journal of Biological Chemistry. O r a g e . L . British Medical Journal. British Medical Journal. Murray. 265. M a r . " 1 9 8 6 . 17. " 373. Mammary Tissue: Nolfi. J a n e H . American Journal of Medical Science. 462 I BIBLIOGRAPHY 272. R . California T e n Speed P r e s s . Alfred A. National V. 274. " 19. J. W." 1974. S t . California: 269. 1 9 7 4 . "Hypersensitivity Vol. Montagna. 1 9 7 1 . " Clinical p. D F . p.A. p Vol. vaya. Trans American Vol.D. " T h e Evaluation of Bone Density Findings in 276. 1 6 . V o l .S. " Nup.V. p. R . 275. Berkeley. V . L . " 11th ed. A. N o . p . Nainah 280. 1946-1947. Make Your Juicer Your Drugstore. . andG. 262. Welcome You All With Syda Foundation-Om Lent. Nilas. 6 . L. Working Pregnant. 289. Hughes. Lancet. Physiology. P ... Ontario: Provoker Press. Geographic Society. Swami. S t . " A m i n o A c i d s i n N u t r i t i o n and V o l . 1 9 8 1 . On Love. 5 7 . 1 9 8 4 . B.R. e t al. Lake Oswego. e t al. B. The Victory Garden Cookbook. "Dietary Treatment of 1 9 8 6 . ." p. E . N o r m a l P o p u l a t i o n s and O s t e o p o r o s i s . 267. E l . Osbom. Modesto. C . Dutton. 261. 281. 1986.C. M .Sc. A b r a m s . ¡28. M. Joseph C h i l t o n . Ruby. p. Geographic D. Nasset. V o l . How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor. P a u l s e n ." 271. M . / Fallsburg. 260. p. 4 9 7 . 259. M . 2027 Cath 1961. 266.L i f e Books. Atlanta. 1 9 8 4 .M. Climatological Association. Nancy. 1 9 6 0 . V o l . Knopf. The Too of Cooking. . Lee T. A. 3 5 . Control. "Calcium Requirements in Man: 1980. " R e a p p r a i s a l o f the R o l e o f I n Not for Innocent Ears. B l o o d Coagulation. Review. Mar. 1982.. . 8 . P a r r e t t e .

. p. 1984. Simon & Schuster. Jr. Ramtha. Pixley. V o l .. Magical Child Matures. 1 9 7 1 . . 2 4 . tion o f W h e a t and N i t r o g e n Retention in C h i l d r e n . 290. "Lysine Supplementa- etal. M a y 15. e t al. D. Vinodini.BIBLIOGRAPHY I 463 289. M. P r o s s e r . 2 9 1 . 299. Facial Processed Structure "The Milk Effects on the Vitamin Dental 296. p. 4 2 . Eastsound. 1985. 1978. Pike. "Research Yields Surprises About Early Human Diets. Callan. and Ralph Lancet.. view. J u n e 1 9 8 5 . 1979. Randolph. P . 293. The Road Less Traveled. " 2 7 . " M e t a b o l i c E p i d e m i o l o g y Cancer..C. A l e x a n d r i a . N e w Y o r k : D e l a c o r t e P r e s s . Callanetics. N e w York: William Morrow. A u g . Dutton. Puska. 1 9 8 3 . 302. 4 . P e l l e t i e r . "Age at Onset of L u n g Cancer: Mar. Moss. Foods and F. Vegetarianism on Devel- opment o f Gall Stones in W o m e n . 304. e t al. Ramtha. Peck. 300. M . Theron G." The New York Times. P i n k n e y . P h ." 2832. 1985. W. Bandaru S .. V o l . " P r o t e i n and Salt: Calcium T h i e v e s . 1986. Comparative Animal Physiology. . O c t . 1961. 1 9 7 8 .D. B. M. 3 5 . American Journal of Orthodontics and Oral Surgery. 61. 295. 2 . C. . 301. Reddy. 292. Ph. Healthy People in Unhealthy Places: Stress and Fitness at Work. D . p. Significance in R e l a t i o n to E f f e c t o f S m o k i n g . o f Heated. 2 n d e d . Boyce. Poultry. " Vol. ' 298." J a n 1/8. Scott. C . 1979. 1965. Reddy. D . "Controlled Randomized Effect o f Dietary Fat o n Blood Pressure. Pottenger. N e w Y o r k : L i p p i n c o t t / Crowell. 1 9 7 8 . New York: 291.H. American Journal o f Clinical Nutrition. V i r g i n i a : T i m e . M D . D 11 British Medical Journal. Rensberger. 1 9 4 6 . 303.D. Washington: Sovereignty Inc. 297. 1984. Pekka. Ph.. July 6. et al. ' ' p. Finoa. Vol. Nutrition Health ReTrial o f the 1. M. S t . o f Large Bowel Cancer.L i f e B o o k s . of Experimental A n i m a l s . Saunders.D. " Louis: W. K e n n e t h R . 294. New York: E . M . 1246. p. D e c . An Alternative Approach to Allergies. . p . V o l . "Effect of Lancet.

5 . S . p. / J u n e 1 9 8 0 . . p. p. 328. J a n .L i f e B o o k s . 1985. "Are Humans Meat 313.A. " 314. Scharffenberg. R ü s . Sally A. 318. " 1983. V o l . Texas: D r . " Nutrition Health Review. : Government Printing Office. These Were the Sioux. " P o t e n t i a l T o x i c i t y D u e t o D o l o m i t e and B o n e V o l . 316. Shelton. p . " 135. Cook-Less Book. The Natural Birth Control Book. Due to M i l k M D . and A l f o n s e T . Roberts. 268. R o u s e . e t al.D. delphia: 315. William 1975. 630. Sheiton's Health School. 5 .. . 1934. V o l . Schell. 311. Principles of Natural Hygiene. and M a r i o n R . C a n a d a : P r o v o k e r Press. S h a h . Eaters?" o f A d u l t M a n — T h e R o l e o f the N i t r o g e n I n t a k e . Vegetarian jects. P . Salads. Morrow. 1 9 8 7 .D. John A . 1 9 7 9 . et al. . C . I I . T e x a s : Word Books. San Antonio. F. P h i l a Aquarian Research Foundation. Sheiton's Health School. S. V o l . . B r i d g e p o r t . 327. Rose. 1980. 7 6 . Alexandria.C. The Story of Medicine. Schuman. A r t . California: 335." 310. V o l . / D e c . 333. Man's Pristine Way of San Antonio. A u s t i n . 339. . S h e l t o n s Health School. 329. 5 5 6 . Prevent Post Menopausal Bone L o s s ? " 309. tate C a n c e r i n B l a c k s . 1982. Hygiene Press. " T h e R o l e o f A f f l u e n c e and D i e t i n the Gen- Dietary Goals for the United States. 338. D . New York: William 336. 1981. Southern Medical Journal. The Hygienic System. 1979. p . Becker. H. Human Life. Joseph D . 322. M . 1969. 308. 332. " Seminar Arthritis Rheumatoid. " D i e t a r y C a l c i u m and 1. Sept. R i c h a r d s . Exercise. 334. S . and R o s e m a r y F a r r e n . . Connecticut: Allergy. Classic Indian Cooking. 563. The Be Happy Attitudes. . M D . California: Woodridge Press. D . & I I I . B r u c e M . 323. M . Aug. Its Culture and Hygiene. Everything You Always Wanted to Know About Nutrition. 2 9 . M. " T h e Digestion of M i l k . M. Life. Mandel. . . 320. 2 1 7 . Orville. Journal of Biological Chemistry. Ma\ . A u g . "Does Calcium Supplementation 326. I I . I . Diet: " B l o o d Pressure L o w e r i n g Effect of a Trial 1/8. 331. April 4. Preventative Medicine. . R o b e r t . T e x a s : L i f e Science. R o s e n b l u m . . V o l . Its Philosophy and Laws. "Acute Ischemic Colitis Vol. Ph. The Natural Cure of Cancer. J a n . April 330. . 1971. 1979. in Normotensive Sub- Hygienic Review. R o b i n s o n . W a s h i n g t o n . Antonio. 1971. 1980. N e w Y o r k : D e l l . Home Bakebook of Natural Bread* 1961 Santa Texas: D r .andJ. 1 9 7 1 . p. B e nie. 1 9 8 3 . Chicago: Natural Hygiene Press. meal.. " T h e Amino Acid Requirements U . 312." Annals of Allergy. Idiopathic Hypercalciuria. 1964." 307. N e w Y o r k : T h e esis o f Calcium-Containing Stones. New York: Random House. a g n o s i s and T h e r a p y . M o Health Research. 1981. Lesson #88.. Jan. Pennsylvania: Stackpole. Archives of Internal Medicine. 1 7 3 . Lancet. 1 . Sandra and B r u c e . H a r r i s b u r g . 321. Virginia: T i m e . "Pathogenesis R o t h s c h i l d . Journal of Nutrition. 324. D . R e u b e n . 319.. Vol. Texas: D r . 9. 1 1 0 . S a n A n t o n i o . "Epidemiology of ProsV o l . 1 9 5 5 . BIBLIOGRAPHY I 465 Modern Meat. Natural Sahni. V e r a . 2 2 . Robertson. W. S e l e c t C o m m i t t e e o n N u t r i t i o n and H u m a n N e e d s . 306. and Cookies. 3 0 5 . 1972. Texas: D r . O n t a r i o . Mari. The New England Journal o f Medicine. N e w Y o r k : A v o n . N o v . 1968. L. Controlled Vol. V a l e r i e . 1968. D a v i d . e t al. San Antonio. 1973. o f R h e u m a t o i d A r t h r i t i s : A V a s c u l a r H y p o t h e s i s ." 317. 1935. I a n L . p . " T h e D i e t a r y D i l e m m a . W a c o . V o l . S c h u l l e r . p . Problems with Meat. . S a n d l e r . Barbara. R . "Studies on the Mechanism and of Protein-Induced Hypercalciuria in Older Men Women. R i c h t e r . Forteschritte der Urologie and Nephrologie. Shapiro. J a n . Julie. 1 2 . Natural Hygiene." p. 786. Human Beauty.A. 29. S h e l t o n s Health School. Texas: Dr. Lancet. M a s i . . 1 1 . . 1977. S e n ate. " 1980. 1 9 8 4 . S a n S h e l t o n s Health School. 1943. New York: Signet. 1 9 8 2 . p . 3 1 6 . Sacca. Schuette. Jay R. 1 9 7 9 . Sandoz. . 1984. 337. M. U . I r m a S . et al. .'' New Home Library. V o l . C. 1 9 8 3 . Herbert The Life Science Health System. The Hygienic Care of Children.4 6 4 / BIBLIOGRAPHY 305. R o m b a u e r . V i c t o r . 325. Joy of Cooking. kelhumne H i l l . J . "Osteoporosis: Evaluation of DiVol. 9 9 7 . p.

S. N e w D e l h i . 60. Henry C . " S o y b e a n P r o t e i n D i e t i n the T r e a t m e n t o f T y p e II Hyperdipoproteinemia. R . 351. 1 9 8 1 . a n d M . 26. . New York: Effect of Heat Treatment on the N u t r i t i v e of Ultra-High V a l u e o f M i l k f o r the Y o u n g Calf: Temperature Treatment and of T h e Effect Pasteuriza- tion. V o l . Connecticut: Natural Animal Factories. Katherine B . N o v . 4 2 2 . Shelton's Health School. Books. R . Rubies in the Sand.4 6 6 / BIBLIOGRAPHY 340. 1980. Jeff." 350. p. Doubleday..L i f e B o o k s . 356. Vol. e t al. San Antonio. 1966. L . L i f e Society. Viking." Medical Science of Sports and Exercise. . 1 The Frugal Gourmet. 1983. " T h e Garden City. Lancet. San Antonio. J u n e 1 9 8 5 . 349. and David M.D. M . ' S m o k i n g . Bridgeport. Charan." 403. Essentials of Nutrition. . F e b . 1951. 1 3 . A l e x a n d r i a . 342. 4 t h ed. . p . S i r t o r i . e t al. Texas: Dr. Reach for Fitness. 1957. Inder. F . Swami. India: R . A l c o h o l and B o n e Degeneration. Everett for L . 355. New 343. Superior Nutrition. "Physical B o m b a y . 5. 1986. S i n g h . British Medical Journal. Nutrition Health Review. B . 1 9 5 5 . C . . Tke Master Answers. . Jr. V i r g i n i a : T i m e . V o l . Sivamanda. 1 . S i m m o n s . Rangoon. India: Divine 352- Smith. Lancet. . 341. R . 1 4 . F . S i n g e r . P . Solomon. " 1977. Richard. Feb. New York: New 346. E " L o w . C . . . "Rheumatic Disorders . Bone Activity in and Calcium Modalities Mineral Increase Aged Women. p. York: Macmillan. D . Shelton's Health School. Sherman. 3 5 . 348. 1. 1961. V o l . New York: William Mor- 1984. 275. and J i m M a s o n . Hygiene Press. How to Choose the Sex of Your Baby. M . Texas: Dr. S . R . Shillam. K. V o l . 4 . 1957. 345. row.F a t D i e t and T h e r a p e u t i c D o s e s o f I n s u l i n i n Diabetes Mellitus. S m i t h . Shippen. Men of Medicine. Satsang Beas. S . Snacks & Sandwiches. p. 1 9 6 0 . S i n g h . P e t e r . BhagavadGita. M D . ' ' 1980. M. P . W . 1 0 . etal. B . C. 1984. . 353. p. 354. Shettles. Landrum Rorvik. 344. F . New York: Warner 347.

Etiology of Inner Ear Disease.S. 1. California: 367. FAQ United Nations Sweeny. S. e t al. J. . 1983. Knopf. ComJoint Surgery. 1 9 0 0 3 5 9 . . V o l . .1 5 . 1963.L i f e B o o k s . V o l . John H .. 1 4 2 . 1 9 7 9 . 2 8 . and Pal O s v a t h . Huang Su-Huei. 2 8 . F e b . V i r g i n i a : T i m e . 1 9 7 0 . D e n v e r : J .: Dietary Goals for the U. J o h n H . 8 1 7 . 1 6 .. York: Alfred A. Denver. Milk and Cancer in Italy. M R . 2 . Statement on Program Status the Before Subcommittee Nutrition. N e w Y o r k : F r e d e r i c k U n g a r P u b Truswell. Natural Studervant. " V o l . Vegetarian Cookbook. V o l . Southern California Dental Association Journal. S p r i n g f i e l d . Shirley J . Food in History. " C a n c e r . " lishing Co. 2 1 1 . 362. R . . 4 6 0 . .P. Roy L . 1 0 . M .BIBLIOGRAPHY I 467 i n the S o u t h A f r i c a n N e g r o . 1 8 5 .. Julian P r e s s . " Journal of Bone and 374. Acta Allergol. D . p. Influence 385. T a n n a h i l l . Club b e c o m e s Philosophy of Health i n V o l . Vol. et al. 377. 364. p . Tommori. Government M. 1 9 8 0 . 3 7 6 . and Helga SensiChil- Laryngoscope. 1854. Arthur C. "Dietary Factors T h a t etal. R. 1 2 .D. 363. R u s s e l l T . T r o p . 5 0 B . D . 380. Food Balance Sheets: 1979-1981 Average. and M . Canada: P r o v o k e r P r e s s . Nov. New South African Medical Journal. 2 8 8 . V o l . Taiwan: The New Engla'id Journal of Medicine." 49. rado: Health Research. "Multiple Sclerosis: T w e n t y Years on L o w Fat Diet. alence Vol.D. ." Nov. 1926. p . T i l d e n . Huang. Con379. " P o s t Menopausal " H y p e r l i p o p r o t e i n e m i a s i n the O n t a r i o . Ph.U. V o l . T a i p e i . V o l . . . p . " Clinical Re- The Hydropathic Encyclopedia. 7 9 1 . You Don't Have to Be Sick. " Journal of the American Medical Association. p. L a o . 1 9 6 2 . 1 9 2 7 . " A Stuffed Club. Battle Creek. 1983. 368. 23. p . tivity dren. 4. . T z u . 1 8 . British Medical Journal. "Increased Preva Serum Choles3 8 1 . J a m e s T . The Vegetarian Epicure. H .D. Lehotzky. 3 7 . p .. R h e u m a t o i d A r t h r i t i s and A n kylosing Spondylitis. Thomas. N e w Y o r k : S t e i n 1981. Books I & II. 468 I BIBLIOGRAPHY 372. Hunza: Adventures in a Land of Paradise. Archives of Neurology. voked by M i l k . and Fracture of the Femoral 373. 1961. 1984. M. p. Jack D . I. A l s o r e f e r e n c e s i n V o l s . Preparation.C. 3 . Stewart. Swank. M.D. New York: Stroud. R . Jan. Office o f the Health Reformer. of Cow's "Study Frequency Milk Stevenson. 2 6 3 . 384. S p e n c e r . 2 1 a l s o c o n t a i n r e f e r e n c e s t o c a n c e r . Environmental 1982. Su-Huei. .. Food and Agriculture Organization. Richard A. p. Nutrition on and Cancer Senate & Day. V o l . 386. in Men Ingesting Please Don't Smoke in Our House. p .. 1 0 . Menlo Park. search. 585. 85. M." 11. terol L o w e r i n g D i e t . " T h e N u t r i t i v e V a l u e o f American Journal of Clinical Nutrition. Fowlers & Wells. 9. the F a m i l i e s o f M i l k . 388. Soups. Lane Publishing. Anna. 4 . 387. 383. A Stuffed No. . V o l . p . 1975. 371. 1 9 6 8 . 1976. "Obesity. 6 3 9 . Food: Its Composition. Spenser. P . Sept. Vol.D. V o l . Aug. M . p 3 6 6 . . 1 9 8 6 . J u l y 1 9 7 3 . . 1 9 7 3 . V o l . 5 3 . Tilden. 1292. R e a y . 369. Talamini. the D e x t r o s e T o l e r a n c e T e s t . I l l i n o i s : of Health V o l s . Rome. M. Charles T h o m a s Publishers. p . L. 1 9 1 6 . U n i t e d States Senate Report: Washington. M . 1977. of Choletithiasis L . Solomon. Upton." Production Yearbook. Hajnalka Marton. A . "Ulcerative Colitis Pro- Chinese Appetizers and Garnishes. 361. 1960. "Comprehensive Michigan: trol and Its Effect on Rheumatoid A r t h r i t i s . " Vol. the Director National Cancer Institute o f the Diet. C P . F e b . Chicago: Hygiene Press. Osteoporosis Regular R e v i e w . M . 1972. D . 2 4 . 28/Sept.D. 1 9 6 3 . July 26. D. Printing Office. T o b e . Jr. 347. British Medical Journal. 1 9 . The Intestinal Tract. The Hygienic System." 378. p. The . Philosophy 3 6 0 . 1 . A l e x a n d r i a . 285. " Archives of Internal MediRequirements: Council on cine. bination . Truelove. . p .. C. D . in J . 3 1 . 4 0 . 1 9 8 4 . 6/7/8. Colo- "Osteoporosis N e c k i n t h e S o u t h A f r i c a n B a n t u . Maize Protein for M a n . 1872. 375. Tao Teh King. " 154. 370. 5 8 8 . 382. M. British Journal o f Cancer.A l l e r g i c and A s t h m a t i c 107. 8 1 8 . V o l . 2 8 . Trail. 365. . S u n s e t International. Toxemia Explained. 1972. p. N e w York: 1 9 7 3 .. . 357. C. Jan. p. Whitehead. 1 9 0 1 . o f the 1971. 1 9 6 1 . " S y m p o s i u m on Human Calcium F o o d s a n d N u t r i t i o n . M. 3 5 8 .

ifornia: Pacific P r e s s P u b l i s h i n g Association. 1971. N . L o w Intakes B e Supplemented?'' 397. R a q u e l . 3 5 . 6 7 3 . # 1 . M N e w York: S i m o n & Schuster. Lancet. Journal o f American Dietetic Association. "Calcium & Co. on "Nutrition and Acta University Carolina Medica. N e w o f the Colon. J u l i a n M . 391. 1949. & Co. Ann. Woolsey. and Jean C a r p e r . 412. N e w York: Become Younger. V o l . w i t h Special Reference to Intakes o f Fat and F i b e r . Nutrition Health Review. H. 390. V o l . 389. 1 9 6 5 . British Medical Journal. W . Arizona: 420. N e w Jer- American Journal of Clinical Nutrition. J a c q u e l i n e . Mountain V i e w . M. "Osteoporosis and Calcium Deficiency. 1 9 6 5 . Diet and Salad Suggestions. V o l . 1 9 7 2 . Walker. White. Be Your Own Doctor. . V o l . Alexander. F r a n c i s . Oct. Phoenix. . Maine: N e w England Eclectic P u b l i s h e r s . and B o n e . p. 9 . and A l o i s Zapletal. W h i t a k e r . M . Woodside Vibrant Health. " Nutrition Health Review. Raymond H . Fresh Vegetables and Fruit Juices. " p. 1 6 2 9 . P h o e - . Spring 1983. W e l c h . P . " F e b . 407. 1 9 8 4 .. 42. p. 13. Human Diets. 3 8 5 . John Vegetables.Sc. Retention Nutrition Review. & Co. Wachman.. 1 9 7 6 . W i l d e r . Arizona: 402. . Arizona: Ruth O'Sullivan Woodside M.D. D e c . 2 0 7 . 1978. 409. p. . p.Sc. 408. 3 2 7 . Norwalk Press. p. Review & Herald Publishing. 411. . Walker. D.. Vol. 1 6 ." Alexander R. 394. Bemstein. June 1985. 3 3 ..: Meat on the Menu..D. and H e r m a n E . 2. 1981. Alan. Phoenix. Clinical Science. . 5 6 . Alexandria. Vol. " V o l . Arizona: 418. C P . 2 . Natural Weight Control. p. 3 5 .. 399. V o l . and Daniel D. Nutrition and Forestry. " T h e Dietary Environment and Cancer. Water Can Undermine Your Health. p . " T h e H u m a n Requirement of Calcium: Should view. D . . sey: 414. " D i e t and O s t e o p o r o s i s . 1968. 1973.. " T h e Influence of N u m e r o u s Preg- W i l l i a m s o n . e t al." 395. Reversing Heart Disease. R. p. 1985. 2 5 . M R . K a r e l . 4 7 0 / BIBLIOGRAPHY nix. O c t . 393. 3 . D . 1971. 392. History of Medicine.BIBLIOGRAPHY I 469 Committee on 1972. J u n e 1 9 8 5 . Health Institute. Phoenix. Breast. "Osteoporosis: nancies and L a c t a t i o n s o n B o n e D i m e n s i o n s i n S o u t h A f r i c a n Bantu and Caucasian M o t h e r s . 9 5 8 . Beware of the Food You Eat. 1 9 7 2 . Y e r u s h a m y .D. 1979. p. D. in the Adult Walker. 7 1 . Ralph. Washington. Arizona: O ' S u l 421. "Sensibilization of Guinea Agriculture.. livan 404. Dr. Recipes for Longer Life. Raquel. 1979.. "Fat Woodside . 406. 400. 1 9 8 0 .D. Who Needs It? 1974. Vanecek. " W h o l e Milk Linked with Cancer. M . 2 9 . . M. p . " Journal of Have a Nutrition. The Silent T h i e f of Body V o l . " C o l o n Cancer and D i e t 410. . ardous to Your Health. e l al.L i f e B o o k s . 396. Eating May Be HazB. Ph. ." 138. M a y 1 9 7 2 . 1 9 7 7 . 1972. Winter. "Does Dietary Therapy Mackin/ie. 413. Nutrition Health ReBoston: Hippocrates American Journal of Clinical Nutrition. J u l y 1 7 . 1 8 9 . e : al. 1 0 2 . Ellen G. Wright. P h o e n i x . Virginia: T i m e . 3 8 . 398. Counsels on Health. D. 1974. "Research Yields Surprises About Early M a y 15. Norwalk Press. Mechanisms Bearing Causes of Cancer V e r r e t t . Walser. N e w Y o r k : F a w c e t t . D . Bulletin NewYork Academy o f Medicine. 405. 2 . P h . Ari419. Phoenix. New York Times. American Journal o f Clinical Nutrition. Pigs w i t h C o w ' s M i l k as a Model of Sudden Death in Infants and C h i l d r e n . M a r . N e w Sharon. " U r i n a r y C a l c i u m and Dietary P r o t e i n . 1974. " York: Warner Books. 1 2 9 7 . J . " 1 9 6 7 . Cal1923. V o l . ' ' 1417. H i l l e b o e . Amnion. trolled Therapeutic T r i a l of Various Diets in Ulcerative Colitis. Prostate and S t o m a c h . 415. . May 4 . 1 9 8 0 . 1901." Norwalk Press.Phil. Cancer—On the V o l . W y n d e r . 1978. . 416..C. Wigmore. "A ConD.. V o l . p. Avery . ical Nutrition. O'Sullivan 403. P. V o l . " p. A. e t al. Signet. Vol." Publishing Group. E . M. J u l y 1 9 8 0 . . 5 1 8 . 417. . J u l y / D e c . R o l e in the P r e d i a l y s i s P a t i e n t ? " American Journal of ClinB S . H u m a n M a l e as A f f e c t e d b y P r o t e i n I n t a k e . zona: 4 0 1 . " E x e r c i s e and A c t i v i t y f o r B o n e H e a l t h . W a y n e . Walker. Walker. Weisburger. p . Ruth.

" Proceedings of the 9th International Congress of Nutrition ( M e x i c o ) . p. 1 . p. " D i e t a n d G o u t . Zollner. J u l y 1 5 . 13. 1 9 5 7 . Y u d k i n . M . N e w Y o r k : B a n tam. J o h n .BIBLIOGRAPHY I 471 i n t h e D i e t a n d M o r t a l i t y f r o m H e a r t D i s e a s e . Sweet and Dangerous. V o l . 1972. D . r . V o l . 5 7 . 1 9 7 2 . 2 3 4 3 . 12. " New York State Journal of Medicine. N . 267.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful