BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ

I – TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ 1. Sự ra đời và của sản phẩm bảo hiểm LKĐT Bảo hiểm là một hoạt động dịch vụ tài chính, thông qua đó một cá nhân hay một tổ chức có quyền được hưởng bồi thường hoặc chi trả tiền bảo hiểm nếu rủi ro hay sự kiện bảo hiểm xảy ra nhờ vào khoản đóng góp phí bảo hiểm cho mình hay cho người thứ ba. Khoản tiền bồi thường hoặc chi trả này do một tổ chức đảm nhận, tổ chức này có trách nhiệm trước rủi ro hay sự kiện bảo hiểm và bù trừ chúng theo quy luật thống kê (Trích giáo trình Bảo hiểm – NXB ĐH Kinh tế quốc dân). Bảo hiểm có vai trò quan trọng trong đời sống, mỗi gia đình đều nên mua bảo hiểm, hoặc ít nhất là bảo hiểm cho người trụ cột trong gia đình. Nhưng lý do chính khiến người ta đôi khi không muốn mua bảo hiểm đó là: lợi nhuận do bảo hiểm đem lại thường thấp. Mục đích chính của bảo hiểm là sự bảo vệ và đề phòng rủi ro chứ không phải là đầu tư. Cùng với việc cung cấp các sản phẩm truyền thống, các công ty BHNT luôn tìm hiểu và thiết kế các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ở những quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển, các công ty BHNT biết rằng khách hàng không chỉ có nhu cầu bảo vệ, tích lũy, mà còn có nhu cầu đầu tư. Mặc dù đã có nhiều kênh để đầu tư nhưng khách hàng cũng muốn có thêm một kênh đầu tư mới thông qua các công ty BHNT. Nhận ra được điều này, các công ty bảo hiểm đã cho ra đời sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đầu tư. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đã được thị trường thế giới biết đến cách đây hơn 30 năm. Trước tiên là tại các nước có thị trường chứng khoán phát triển như châu Âu, Bắc Mỹ. Tại thị trường châu Á, sản phẩm này cũng rất phổ biến và trở thành xu thế mới từ những năm 1990. Ở Việt Nam, cuối năm 2006 đầu năm 2007 khi thị trường chứng khoán bật dậy, hoạt động tương đối ổn định thì nhu cầu được bảo vệ của nhà đầu tư là rất cần thiết. Ngay sau đó, nhiều công ty quản lý quỹ cũng như các công ty BHNT trong và ngoài nước lên kế hoạch để sẵn sàng nhập cuộc. Page | 1

. sự biến động của thị trường tài chính và tiền tệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu tư thực tế của Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Người đi mua bảo hiểm có quyền lựa chọn phần phí mình nộp vào trong danh mục đầu tư nào và có thể được thay đổi danh mục đầu tư. Bảo hiểm liên kết đầu tư là dòng sản phẩm mang nhiều tiện ích. . Phí bảo hiểm đóng sẽ được chia làm 2 phần: . Đặc điểm và phân loại Bảo hiểm LKĐT là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có khả năng thỏa mãn 2 nhu cầu của khách hàng là được bảo vệ và tham gia đầu tư. Định nghĩa Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư – ILP (Investment Linked Product) là một giải pháp tài chính linh hoạt cung cấp cho bạn sự bảo vệ vốn có của sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ. chiếm tỷ lệ nhỏ trong phí bảo hiểm. Do có liên quan đến các yếu tố đầu tư. Điều này không thể thực hiện được nếu bên mua bảo hiểm tự mình thực hiện đầu tư vào cổ phiếu. Tại Việt Nam. trái phiếu. 3. qua đó thực hiện phân tán rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. trung bình.Phần một dùng để dành cho bảo hiểm nhân thọ.. bên mua bảo hiểm có thể đầu tư vào nhiều danh mục đầu tư khác nhau. đồng thời mang đến một tiềm năng tích lũy tài sản cao thông qua các cơ hội đầu tư. bên mua bảo hiểm còn được hưởng dịch vụ đầu tư chuyên nghiệp từ các công quản lý quỹ. Page | 2 . Đáng chú ý.2. vừa được bảo hiểm vừa có thể thực hiện mục tiêu đầu tư: được chủ động lựa chọn các quỹ đầu tư và phân bổ phần phí bảo hiểm dành cho đầu tư tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro của mình. thấp và gần như không có rủi ro). tương đối cao. với một số phí bảo hiểm nhỏ .Phần 2 để tham gia đầu tư trong các quỹ đầu tư chuyên nghiệp và được chia thành các danh mục đầu tư (với các mức độ rủi ro là cao. bảo hiểm LKĐT được triển khai dưới 2 hình thức: bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Hơn thế nữa.

được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư.Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư.Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bộ Tài chính đã đưa ra góp ý về 1 dự thảo thông tư hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm. . Trong đó có nêu: Bảo hiểm liên kết đơn vị (unit linked) là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư và có các đặc điểm sau: .Bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm của mình để mua các đơn vị của các quỹ liên kết đơn vị do doanh nghiệp bảo hiểm thành lập. Bảo hiểm liên kết chung Quyết định số 96/2007/QĐ-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chính thức cho phép triển khai một loại hình sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới tại Việt Nam.Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm. tuy nhiên đầu năm 2012. . . . đó là bảo hiểm liên kết chung (universal life) với các đặc điểm: . Tài sản của quỹ liên kết chung không phân chia mà xác định chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm được liên kết. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm.  Bảo hiểm liên kết đơn vị Hiện vẫn chưa có một loại văn bản pháp luật nào quy định về sản phẩm này. * Quỹ liên kết chung: là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và là một phần của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm. Page | 3 . Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

 Rủi ro: * Rủi ro về tài chính: Mặc dù đối với loại hợp đồng LKĐT thì rủi ro đầu tư do chủ hợp đồng quyết định nhưng trong tình hình cạnh tranh trên thị trường. Như vậy. các công ty thường thêm vào một số quyền lợi trong hợp đồng vì thế các công ty vẫn giữ lại một phần rủi ro đầu tư. Một số rủi ro về tài chính có thế xuất phát từ các quyền lợi như: Page | 4 .Hiệu ứng “phí kép”: Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ LKĐT thì phí quản lý tài sản đầu tư thấp hơn (so với hợp đồng tham gia chia lãi truyền thống ) và lợi ích từ việc thiết lập biên khả năng thanh toán thấp nên chi phí thấp hơn (tỷ suất sinh lợi cao hơn). . nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính luôn có những biến động và các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường là dài hạn.Hiệu quả sử dụng vốn. .* Quỹ liên kết đơn vị: là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị và là một phần của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm. 4. Những yêu cầu về khả năng thanh toán (các nước châu Âu yêu cầu biên khả năng thanh toán là 4% dự phòng toán học cộng 0.3% số tiền rủi ro). những người mong muốn có được tỷ suất sinh lợi cao hơn so với việc lấy lợi tức từ các hợp đồng tham gia chia lãi truyền thống rồi đầu tư vào các quỹ tương hỗ. trong khi đó những yêu cầu đặt ra với hợp đồng LKĐT là thấp hơn (1% giá trị quỹ cộng với 0. VN cũng yêu cầu như vậy với những hợp đồng từ 10 năm trở lên.Chuyển giao rủi ro đầu tư cho các chủ hợp đồng: Các công ty bảo hiểm nhân thọ ngày càng thấy khó khăn hơn trong việc đảm bảo các khoản lợi tức đã cam kết với chủ hợp đồng. các công ty bảo hiểm nhân thọ có khả năng thu hút nhiều khách hàng mới. Lợi ích và rủi ro của bảo hiểm LKĐT a) Đối với công ty bảo hiểm nhân thọ:  Lợi ích: . Chính vì vậy tỷ trọng sản phẩm LKĐT nhiều sẽ có yêu cầu về biên khả năng thanh toán thấp hơn. vì vậy tỷ suất sinh lợi trên vốn sẽ cao hơn.3% tổng số tiền rủi ro (sum at risk).

.Quyền đảm bảo tích lũy tối thiểu (GMAB – Guaranteed Minimum Accumulation Benefit): công ty bảo hiểm sẽ bị rủi ro khi mức cam kết tối thiểu cao hơn giá trị tích lũy tại thời điểm thanh toán quyền lợi. Trong dài hạn thì điều này cũng là rủi ro đối với các công ty bảo hiểm. . Đối với quyền Page | 5 .Chính sách thuế: Các hợp đồng yêu cầu thời hạn hợp đồng tối thiểu và quyền lợi tử vong để được hưởng ưu đãi về thuế.Quyền đảm bảo giá trị giải ước tối thiểu (GMWB – Guaranteed Minimum Withdraw Benefit): cho phép chủ hợp đồng có thể nhận được một tỷ lệ trên số phí đã đóng. khi đó chủ hợp đồng được tham gia trực tiếp vào thị trường vốn sôi động. * Rủi ro trong quá trình hoạt động: Phụ thuộc vào tình hình thị trường tài chính. .Tăng sự lựa chọn các kênh đầu tư của khách hàng: Điều này phù hợp đối với các thị trường vốn có sự phát triển. lợi tức và và thu nhập đầu tư trong thời hạn hợp đồng được miễn thuế. trong khi đó STBH tử vong được đảm bảo và ổn định. . phí quản lý tài sản đầu tư và những thay đổi trong chính sách hưu trí. b) Đối với khách hàng  Lợi ích: . khi đó không căn cứ vào giá trị của các khoản mục đầu tư. . Ở một số quốc gia.. Tuy nhiên quyền lợi khi nhận thì coi như thu nhập chịu thuế (hoặc được giảm tỉ lệ thuế). giá trị các khoản đầu tư và tỷ lệ hủy hợp đồng cao hơn (vì không ràng buộc điều kiện tham gia chia lãi) * Rủi ro do quy định của pháp luật: Những quy định liên quan về chính sách thuế. chủ hợp đồng có thể chuyển sang một loại hình niên kim với tỷ lệ thỏa thuận trước.Quyền đảm bảo chi trả niên kim trong một thời hạn nhất định.Quyền nhận giá trị giải ước: các công ty sẽ gánh chịu rủi ro đối với những hợp đồng không tính phí giải ước khi đã thanh toán các khoản chi phí ký kết hợp đồng ban đầu. .Quyền đảm bảo STBH tử vong tối thiểu (GMDB – Guaranteed Minimum Death Benefit): Công ty bảo hiểm sẽ đương đầu với rủi ro này khi tính phí bảo hiểm rủi ro tử vong điều chỉnh theo thời gian.Quyền đảm bảo chuyển đổi niên kim: với các hợp đồng đáo hạn.

Công ty bảo hiểm không thể đảm bảo hoạt động đầu tư luôn đúng và sinh lời.Về điều kiện pháp lý: Phần lớn các quốc gia trên thế giới (Mỹ. Khi tham gia sản phẩm này. Trong các quy định này có nêu rõ về điều kiện triển khai. Kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm LKĐT Bảo hiểm LKĐT đã có mặt trên thị trường tài chính thế giới khoảng 40 năm tại châu Á khoảng những năm đầu thập kỷ 90.. tiêu chuẩn và điều kiện đối với đại lý bán sản phẩm báo hiểm liên kết đầu tư. bảo vệ người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên. Chẳng hạn về tiêu chuẩn và điều kiện đối với đại lý bán sản phẩm này. Malaysia.. khách hàng – nhà đầu tư cũng phải đối mặt với khả năng thua lỗ trong đầu tư. thị trường vốn và sự hiểu biết của dân chúng mà quy định của mỗi nước sẽ khác nhau. đi kèm với lợi nhuận cao là rủi ro cao. thủ tục phê chuẩn. việc triển khai có hiệu quá loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư cần phải đáp ứng một hệ thống các điều kiện về mặt pháp lý..  Rủi ro: Bảo hiểm LKĐT hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với bảo hiểm nhân thọ truyền thống. 5..v. quản trị doanh nghiệp.lợi tử vong đảm bảo khi chủ hợp đồng chết trước khi hết hạn hợp đồng. khi đó công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi tử vong hoặc giá trị tích lũy cộng với quyền lợi tử vong tối thiểu. thị trường tài chính . tiêu chuẩn đại lý v. Do tính chất đặc thù của loại hình bảo hiểm LKĐT để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường. Canada. Trung Quốc.chứng khoán. tài liệu minh họa bán hàng..) đều ban hành các quy định riêng về việc triển khai loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư.. cơ quan quản lý bảo hiểm của Malaysia quy định đại lý bảo hiểm phải được cấp chứng chỉ kinh Page | 6 . chế độ công bố thông tin. Singapore.Tính minh bạch: Đối với các hợp đồng tham gia chia lãi truyển thống thì việc xác định khoản mục đầu tư hoặc thu nhập đầu tư sẽ không rõ ràng và minh bạch bằng hợp đồng LKĐT.Khả năng chuyển đổi khoản mục đầu tư giữa các quỹ: Các công ty bảo hiểm cho phép các chủ hợp đồng chuyển đổi danh mục một số lần nhất định mà không tính phí phụ trội. Cụ thể như sau: . . Tùy thuộc vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm. phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ. .

Còn với cơ quan quán lý bảo hiểm Trung Quốc. minh bạch với khách hàng và cơ quan quản lý. Ngoài ra.. theo thông lệ quốc tế. một hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư vừa được coi là một hợp đồng bảo hiểm. . Ngoài ra. một đại lý bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư cần đáp ứng các điều kiện: Có ít nhất một năm kinh nghiệm bán hàng. Ngoài ra. đại lý bảo hiểm muốn bán sản phẩm bảo hiểm này thì ngoài việc tuân thủ các quy định về kinh doanh bảo hiểm còn phải tuân thủ các quy định về đầu tư chứng khoán (như dùng kỷ sản phẩm với Ủy ban chứng khoán. các doanh nghiệp bảo hiếm.Về hệ thống của doanh nghiệp bảo hiểm: Trước hết doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập cơ chế thông tin công khai. tình hình kinh tế vĩ mô ổn định. Tuy nhiên.Về môi trường kinh tế . ở giai đoạn mới triển khai loại hình bảo hiểm này. có chứng chỉ kinh doanh chứng khoán. vừa được coi là một chứng khoán.. Hiệp hội Bảo hiểm Malaysia cấp chứng chỉ và doanh nghiệp bảo hiếm tổ chức đào tạo đại lý. người dân am hiểu về loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư. và không bị kỷ luật trong quá trình hoạt động. có đội ngũ nhân viên có trình độ và kinh nghiệm về bảo hiểm và đầu tư. . đã tham dự khoá huấn luyện riêng về bảo hiểm liên kết đầu tư. Một khi thị trường vốn phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm đa dạng hoá danh mục đầu tư của các quỹ. Với một cuộc sống ở xã hội phát triển. nhu cầu bảo vệ.doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư theo cơ chế phân công trách nhiệm như sau: Học viện Bảo hiểm Malaysia (MII) tổ chức thi. dân cư có thu nhập cao và ổn định. cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm thường đưa ra những giới hạn nhất định về danh mục đầu tư nhằm quản lý đầu tư một cách thận trọng nhất. tiết kiệm và đầu tư của người dân càng tăng cao..). Bên cạnh đó doanh nghiệp bảo hiểm phải có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đầu tư. Do đó. doanh nghiệp còn phải có mạng lưới phân Page | 7 ..xã hội: Thị trường vốn phát triển được coi là điều kiện không thể thiếu đế đảm bảo cho việc xác định chính xác giá trị của các tài sản đầu tư tại các quỹ liên kết tại bất kỳ thời điểm nào. cũng là những điều kiện cần thiết đế triển khai loại hình bảo hiểm này có hiệu quả. ở một số nước. từ đó tăng tính hấp dẫn của sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

việc tham gia bảo hiểm nhân thọ tạo ra cho người tham gia một suy nghĩ rằng đây không phải là là giải pháp đem lại nhiều lợi ích so với các loại hình tiết kiệm. chứng chỉ quỹ niêm yết tăng nhanh nhưng chưa thật sự đang dạng và phong phú. hiện vẫn còn thiếu các loại quỹ đầu tư. Bên cạnh đó. đầu tư khác (mặc dù vẫn biết đặc tính quan trọng của bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ). Một người sức khỏe bình thường và còn ở độ tuổi làm việc sung mãn thường có xu hướng nghĩ rằng xác suất tử vong bất ngờ hay rủi ro có liên quan đến sức khỏe. chứng khoán.2007 đã khiến cho nhiều người nghĩ đến sự ra đời và phát triển của loại hình bảo hiểm LKĐT.phối sản phẩm phát triển. đó là góc nhìn của người mua bảo hiểm về phí bảo hiểm. tính mạng của mình sẽ nằm ở mức thấp. và vì vậy tạo ra tâm lý “định giá thấp” những khoản “lời”. nhất là quỹ đầu tư ủy thác. Mặt khác. 1. và đánh giá thấp thu nhập từ tương lai do việc phân tách các dòng tiền này vào các “tài khoản tưởng tượng” (mental account) kiểu như vậy trong tâm trí khiến cho bảo hiểm nhân thọ (dù có yếu tố đầu tư) có vị thế thấp hơn các loại hình đầu tư thuần túy khác. Người tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ có xu hướng đưa phí bảo hiểm vào khoản mục “bị mất. bị lỗ” trong hiện tại. tức những khoản chi trả nhận được trong tương lai (cho cả hai trường hợp có xảy ra rủi ro cho họ và họ được bồi thường. II – THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BHLKĐT Ở Việt Nam. . Tuy nhiên có những trở ngại khiến cho việc triển khai loại hình này rất khó trong thời gian ngắn sắp tới.Quan niệm của người tham gia về bảo hiểm thương mại: Nhìn từ góc độ tài chính hành vi. thống kê và xử lý số liệu hiện đại. Số lượng cổ phiếu. . đô Page | 8 . tập trung chủ yếu ở các thành phố. hiểu biết của người dân về tài chính. Những trở ngại khi sản phẩm bảo hiểm LKĐT mới được triển khai Sự phát triển của thị trường chứng khoán những năm 2006 . và kỳ vọng ở sự thành công này rất lớn. hệ thống lưu trữ thông tin. hay trong trường hợp hợp đồng đáo hạn).Mức độ phát triển của thị trường chứng khoán: Thị trường chứng khoán VN chưa phát triển đến mức là nền tảng cho sự ra đời của loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư. vì thế bắt đầu hình thành một ý nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra cho mình. và đầu tư có bài bản còn rất ít. Đánh giá cao những điều bị mất trong hiện tại.

Các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp dù vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường về số lượng hợp đồng còn duy trì hiệu lực (87. (Tham khảo Tạp chí phát triển kinh tế số 7/2008) 2. còn dòng bảo hiểm hỗn hợp chỉ tăng nhẹ 2%. các sản phẩm bảo hiểm đầu tư đang thu hút sự quan tâm của Page | 9 . Trong đó. . Lợi thế của các công ty BHNT là cơ sở kỹ thuật thống kê. Thị trường bảo hiểm và thị trường tài chính ở các nước phát triển đi trước Việt Nam rất xa nhưng tỷ trọng sản phẩm của các công ty BHNT phần lớn vẫn là các sản phẩm mang tính bảo vệ cao như tử kỳ. thời gian vừa qua thị trường chứng khoán VN liên tục sụt giảm. rằng sản phẩm liên kết đầu tư là tất yếu ở VN.thị lớn. Sự phát triển của bảo hiểm liên kết đầu tư Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. điều này chắc chắn là rào cản rất lớn cho việc triển khai dòng sản phẩm này. nhưng số lượng hợp đồng khai thác mới chỉ còn chiếm 61. nhóm sản phẩm bảo hiểm đầu tư (bao gồm Bảo hiểm liên kết chung và Bảo hiểm liên kết đơn vị) có tốc độ tăng trưởng cao nhất với mức 78%. trọn đời và tai nạn sức khỏe. kỳ vọng về sự thành công của loại hình bảo hiểm LKĐT trong giai đoạn này là không khả quan. trong 9 tháng đầu năm 2009.2%. có một kế hoạch đầu tư tài chính dài hạn và kinh nghiệm quản lý rủi ro liên quan đến tính mạng và sức khỏe của con người vẫn sẽ là lợi thế so với các định chế tài chính khác. số lượng hợp đồng bảo hiểm mới phát hành tăng 13% so với cùng kỳ. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã nhận thấy được quy luật phát triển. Và thực tế đến năm 2008 chỉ có một công ty BHNT triển khai dòng sản phẩm này với kết quả không mấy khả quan. “niềm tin” về thị trường bị sụt giảm nghiêm trọng. Điều này cho thấy. Không những thế.6%). ngân hàng đầu tư … với sản phẩm đa dạng. Vì vậy lượng “khách hàng tiềm năng’ của loại hình bảo hiểm này chắc chắc rất hạn chế. Như vậy. tiện lợi và hấp dẫn. quỹ đầu tư. và một khi đã xuất hiện thì sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của thị trường chứng khoán. Thế mạnh của các công ty BHNT vẫn sẽ là cung cấp sự bảo vệ. tiếp theo là Bảo hiểm tử kỳ với mức tăng khoảng 20%.Áp lực cạnh tranh: Nếu triển khai được nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ này thì các sản phẩm cũng sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các định chế tài chính khác như công ty chứng khoán.

thời gian tới. các sản phẩm bảo hiểm dạng này chiếm khoảng 31%. tiếp theo là các sản phẩm bảo hiểm đầu tư với 37. dù đang rất phát triển nhưng lượng hợp đồng mới của các sản phẩm thuộc nhóm bảo hiểm đầu tư tại một số DN bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa vượt qua được các sản phẩm bảo hiểm truyền thống. đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông Takashi Fujii. Và tùy vào nhu cầu. để theo kịp nhu cầu đang gia tăng của khách hàng.khách hàng và đội ngũ đại lý bảo hiểm nhân thọ. Thực tế. Giám đốc Maketing Korea Life. còn ở Hồng Kông là 39%. Theo ông Phạm Trường Khánh. sản phẩm thuộc dòng liên kết chung sẽ là một trong những sản phẩm chủ lực của các công ty bảo hiểm. hỗn hợptích lũy (endowment).5% trong tổng số hợp đồng khai thác mới. bảo Page | 10 . Các sản phẩm bảo hiểm đầu tư. "Ở thị trường Việt Nam. nhưng thực tế số lượng hợp đồng bảo hiểm đầu tư mới được ký kết tại Việt Nam chỉ chiếm 16. Vì thế. thu nhập và cả kiến thức về bảo hiểm của khách hàng.8%. các sản phẩm bảo hiểm trọn đời đang dẫn đầu thị phần với 40%. Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam nhận định. một số sản phẩm mang nặng tính chất tiết kiệm như Bảo hiểm hỗn hợp và Bảo hiểm sinh kỳ sẽ dần dần nhường chỗ cho những sản phẩm có tính bảo vệ và tính linh hoạt cao. mà các đại lý bảo hiểm sẽ tư vấn những dòng bảo hiểm phù hợp nhất. Nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành cho thấy. không có giá trị hoàn lại và chỉ bảo vệ trong khoảng thời gian ngắn. theo sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ. tại Hoa Kỳ. Mặc dù đã hòa cùng xu thế phát triển chung của thị trường bảo hiểm thế giới. các công ty bảo hiểm nhân thọ đang đặc biệt quan tâm đến việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới theo hướng gia tăng các quyền lợi bảo vệ và mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn khác nhau". cùng với những sản phẩm truyền thống.2% và các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 22. ông Khánh nói. liên kết chung (universal life)… Bảo hiểm tử kỳ mang tính bảo vệ thuần túy. thị trường sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam tuy đa dạng nhưng đều được thiết kế dựa trên những dòng sản phẩm cơ bản như tử kỳ (term life). Sự đón nhận nhiệt tình những dòng bảo hiểm mới từ khách hàng Việt Nam cũng nằm trong xu thế phát triển chung của thị trường bảo hiểm. trong phân khúc bảo hiểm nhân thọ cá nhân. ở Trung Quốc. Trong khi đó.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam tuy phát triển sau so với nhiều nước trên thế giới. thị trường vẫn còn đang bỏ ngỏ phân khúc Bảo hiểm niên kim Annuity (nhằm giúp người tham gia bảo hiểm yên tâm hơn về tuổi già với quyền lợi nhận tiền bảo hiểm theo định kỳ). độ tuổi được bảo vệ. Page | 11 . các DN trong ngành cũng còn e ngại về mức độ rủi ro của sản phẩm. vì thiếu số liệu thống kê cho công tác định phí. Thị phần của các công ty bảo hiểm đối với nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư (số liệu năm 2011)  Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung: Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đạt 629 tỷ đồng tương ứng với 82. Lãnh đạo cấp cao một DN bảo hiểm nhân thọ chia sẻ.926 hợp đồng). Các DN bảo hiểm nhân thọ đều dựa trên những dòng sản phẩm này để thiết kế ra những sản phẩm cho đơn vị mình và đặt những tên gọi khác nhau.806 hợp đồng (tăng 61.05% và về số lượng hợp đồng khai thác với tỷ lệ 24. mặc dù đang tồn tại nhu cầu khá lớn từ khách hàng. Tuy nhiên. không phải công ty ông không nghĩ đến phân khúc này. nhưng việc cập nhật các dòng sản phẩm bảo hiểm mới được đánh giá là khá nhanh và đầy đủ.2 tỷ đồng với tỷ lệ 34. Tuy tên gọi khác nhau nhưng nếu thuộc cùng dòng. với cách đóng phí cố định theo định kỳ và cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian ngắn. có thể chỉ khác nhau ở giới hạn độ tuổi tham gia. các sản phẩm đó sẽ có những đặc điểm cơ bản giống nhau. (Nguồn: Ngọc Lan – ĐTCK Online) 3. Trong đó:  Bảo Việt dẫn đầu thị trường về thị phần doanh thu phí đạt 214. mức lãi suất… Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng. Ngoài ra.hiểm hỗn hợp có giá trị hoàn lại và thiên về giá trị tiết kiệm. bảo hiểm liên kết chung cho phép đóng phí linh hoạt và tích hợp được các ưu điểm của tất cả các dòng sản phẩm khác trong một sản phẩm.06% (19.71% về doanh thu phí và 41% về số lượng hợp đồng khai thác mới so với cùng kỳ năm trước). phổ biến là 10 15 năm. nhưng còn e ngại vì thiếu thông tư hướng dẫn cụ thể từ Bộ Tài chính liên quan đến việc phát triển các sản phẩm niên kim.

4 tỷ đồng.  Manulife chiếm 2. An Page | 12 2 3 .048% thị phần với 43 hợp đồng.69% với 1.293 hợp đồng).45% thị phần với 19. Trong đó Manulife khai thác được 2.96% với 2.7 tỷ đồng. Prudential và Manulife. tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của dòng sản phẩm này đạt 26. Bảng thống kê các sản phẩm bảo hiểm LKĐT của một số công ty bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam (tháng 3/2012) STT Tên công ty bảo hiểm Bảo hiểm liên kết chung Bảo hiểm liên kết đơn vị 1 Tổng Công ty Bảo hiểm An phát bảo gia.37% với 977 hợp đồng. 4.567). An phát Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo hưng gia. ACE vươn lên đứng thứ 2 thị trường về thị phần chiếm 23. Trong tháng 5.608 hợp đồng. An phát trọn Việt) đời Công ty TNHH bảo hiểm An tâm hưng thịnh. là hai doanh nghiệp được triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.  Dai-ichi chiếm 19. Prudential khai thác được 313 hợp đồng tương đương 7.34% và đứng thứ 3 về số lượng hợp đồng (19. Hiện nay.  Korea Life chiếm 1.  Prevoir chiếm 0. An nhân thọ Dai-ichi Việt Nam tâm sức khỏe (Dai-ichi) Công ty TNHH bảo hiểm An phúc trọn đời.148 hợp đồng. Prudential chiếm 0.1 tỷ đồng tương đương với 2.805 hợp đồng (tăng 190% về doanh thu và số lư ợng hợp đồng tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái).  Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị: Trong 5 tháng đầu năm 2011 sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có bước phát triển mạnh mẽ.08% thị phần và đứng thứ 2 thị trường về số lượng hợp đồng (19.  AIA chiếm 18.244 hợp đồng.492 hợp đồng tương đương với 18.

cổ đông thiểu số. nhanh nhạy hơn và đề ra những quy tắc cho hoạt động bảo hiểm. Giải pháp về phía các doanh nghiệp bảo hiểm Page | 13 . công khai.nhân thọ AIA Việt Nam phúc trọn đời nâng cao (AIA) 4 Công ty TNHH Manulife Maxx . đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. tăng cường công tác giám sát. Đồng thời. Có khá nhiều điều cần phải tăng cường hơn nữa trong thời gian tới như: kiểm tra. kiểm soát nội bộ. đào tạo nguồn nhân lực. minh bạch. Giải pháp về phía nhà nước Đối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm là Bộ Tài chính. Chính sách về bảo hiểm phải rõ ràng. Hiệp hội Bảo hiểm cần nhạy bén. giám sát tính độc lập của hội đồng quản trị. 2.Phú Bảo gia Đầu tư 5 6 7 III – GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN BHLKĐT Ở Việt Nam. kiểm soát rủi ro. Ngoài ra. Vụ Bảo hiểm. công bố thông tin. Cần phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm thực thi những quy tắc đạo đức nghề nghiệp.Phúc Lộc Maxx Phúc Gia Trường (Việt Nam) (Manulife) Thịnh Vượng Thọ Công ty TNHH bảo hiểm An Khang Đắc Lộc Trọn nhân thọ Hàn Quốc (Việt Đời Nam) (KLI) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam Bình An Phát Lộc (Prevoir) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Phú-Toàn Gia An Phúc Nam (Prudential) PRUlink . cưỡng chế của cơ quan quản lý đối với hoạt động bảo hiểm. minh bạch tài chính kế toán. cần phải tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. 1. giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp phải thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ để cùng nhau nắm bắt thông tin.

… để hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân về tính ưu việt của sản phẩm bảo hiểm này. Đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với nhiều mức lợi nhuận khác nhau. vì đó cũng là kênh truyền thông của công ty ra thị trường.Các doanh nghiệp bảo hiểm cần nâng cao hình ảnh của mình trên thị trường Việt Nam bằng cách thực hiện tốt công tác quảng cáo. việc đầu tư phát triển trang web riêng mang phong cách chuyên nghiệp của từng công ty bảo hiểm rất quan trọng. áp dụng tối đa công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực quản lý và tác nghiệp. Page | 14 . nhiều lĩnh vực đầu tư khác nhau. Đầu tư đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. tuyên truyền và tư vấn về bảo hiểm nói chung và sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư nói riêng. Trong thời đại công nghệ hiện nay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful