P. 1
TAO Te King - Hungarian version by Weöress Sándor

TAO Te King - Hungarian version by Weöress Sándor

|Views: 3|Likes:
Published by csilla.koronka

More info:

Published by: csilla.koronka on Aug 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

Lao Ce: Tao te King

Az Út és Erény könyve
Fordította: Weöres Sándor

Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve

2

Tartalom
LAO CE: TAO TE KING...................................................................................1 TARTALOM......................................................................................................2 AZ ÚT...............................................................................................................3 AZ ERÉNY......................................................................................................19 JEGYZETEK..................................................................................................37

Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve

3

AZ ÚT

1 Az út, mely szóba-fogható, nem az öröktõl-való; a szó, mely rája-mondható, nem az örök szó. Ha neve nincs: ég s föld alapja; ha neve van: minden dolgok anyja. Ezért: aki vágytalan, a nagy titkot megfejtheti; de ha vágya van, csak a dolgokat szemlélheti. E kettõ mögött közös a forrás, csupán nevük más. Közösségük: csoda, s egyik csodától a másik felé tárul a nagy titok kapuja. 2 Mikor a szépet megismerik, felbukkan a rút is; mikor a jót megismerik, felbukkan a rossz is. Lét és nemlét szüli egymást, nehéz és könnyû megalkotja egymást, hosszú és rövid alakítja egymást, magas és mély kulcsolja egymást, sok hang összeolvasztja egymást, korábbi s késõbbi követi egymást. Ezért a bölcs sürgés nélkül mûködik, szó nélkül tanít, nézi az áramlást és hagyja, nem erõlködik, alkot, de mûvét nem birtokolja, cselekszik, de nem ragaszkodik, beteljesült mûvét nem félti, s mert magának nem õrzi, el se veszíti.

Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve

4

3 Ha nem emelik fel az okosakat, a nép közt rend és béke fakad; ha nem kell többé a ritka, drága, megszûnik a nép kirablása; ha nem a vágy uralkodik, a nép szíve megnyughatok. Ezért a bölcs a szívet kiüríti, a gyomrot teletölti, a sóvárgást gyengíti, a csontot erõsíti, hogy az emberek ne tudjanak, ne vágyjanak, az okosak veszteg maradjanak. A nem-sürgés ez és rend és békesség lesz. 4 Az út üres, de mûködését abba sose hagyja. és mélységes, mindennek õsatyja. Élét tompítja, görcseit oldja, fényét fakítja, elvegyül porba. Megfoghatatlan és mégis van. Én nem tudom, ki a szülõje, de vénebb, mint a tünemények õse. 5 Az ég és föld nem emberi: néki a dolgok, mint szalma-kutyák. A bölcs ember sem emberi: néki a lények, mint szalma-kutyák. Az ég és föld közötti tér, akár a fujtató, üres és nem szakad be, mozog és egyre több száll belõle: kell rá szó, ezernyi; jobb némán befelé figyelni.

nem õrzi magát. a szív a bensõ mélyet kövesse. ezért nem fogy belõlük az élet. de nem harcos. A csodálatos asszony kapuja ég s föld gyökere. az alantasban is jelenlevõ: a víz az út-hoz hasonló. 9 Aki tölt színültig: jobb. a tett a kellõ idõt kövesse. ezért halad. Éppígy a bölcs: hátrahúzódik. ezért teljesül saját érdeke. a szolgálat a lehetõt kövesse. Ha készséges. a beszéd a valót kövesse. Az élet a földet kövesse.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 5 6 Csodálatos asszonynak hívják: õ a völgy örök szelleme. a barátság az emberit kövesse. az uralom a rendet kövesse. Azért örök az ég s a föld. mert nem önmagukért élnek. . 7 Örök az ég és örök a föld. Így van: saját érdeke nem ûzi sose. Aki túl-élesre fen: élét hamar kicsorbítja. 8 A legfõbb jó a vízhez hasonló: mindennek hasznos. ha elõbb abbahagyja. Végtelenül munkálkodik. de nem erõszakos: nem kél zúgolódás semerre. ezért megmarad. nem fárad el sose.

E tudásból kibontakozik a sürgés-nélküli cselekedet. megalkotni és nem birtokolni. majd visszavonulni: ez az égi bölcsesség. Aki látását megtisztítja. 10 Aki teste-lelke egységét megõrzi. nyugalmasak és békességesek. hatalmaskodás nélkül vezetni: ezt kell a legnagyobb jónak nevezni. Aki természetét szelíddé simítja. mint az újszülött gyerek. hallást az öt hang tompít. 11 Harminc küllõ kerít egy kerékagyat. azt a kétség nem bontja meg. mert belül üresség rejlik: a ház ezért használható. létrehozni és nem kívánni. gõg.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 6 Arannyal. ország kormányzása nem kíván tudós elméletet. adni. rang egyszerre: mekkora szerencsétlenség! Alkotni. ékkõvel teli kamra: megõrizni senkise bírja. elkerüli a tévedéseket. Agyagból formálják az edényt. Megszülni és felnevelni. A házon ajtót-ablakot nyitnak. de benne üresség rejlik: az edény ezért használható. de köztük üresség rejlik: a kerék ezért használható. A nép megnyerése. Kincs. Ég s föld kapui nyílnak-csukódnak. egyszerû. Így hasznos a létezõ és hasznot-adó a nemlétezõ. 12 Látást az öt szín tompít. .

szégyen: mért csak félelem? Mert a dicsõséget a közemberek szorongva nyerik el. ezért neve: a legparányibb. de nem hallom. . A rang: az élet legnagyobb csapása. 13 Dicsõség. Ezért a bölcs nem a szemét. Neve: formátlan forma. Megragadnám. Dicsõség. de nem látom. neki nem a távoli kell. inkább a gyomrát tömi. de meg nem foghatom. a vágtatás. szégyen is. szégyen: egyforma félelem. tárgy-nélküli kép. és a világért élõ jóságra építhet a világ. ezért neve: nem látható. alapja sem homályos. szorongva vesztik el. Ha nincs bennem önszeretet. ugyan mi bajom lehet? Ezért: a világért élõ kiválóságra bízható a világ. ezért neve: nem hallható. A dicsõség is. névtelen. végtelen. E három titok egységbe olvad. csak puszta félelem. Hallgatom. A rang mért az élet csapása? Mert legnagyobb csapás az önszeretet. Szembetérek s nem látom arcát. vadászat megbolondít. 14 Ránézek. visszavezet a nemlétbe szüntelen. a nehezen elérhetõ mind bûnbe lódít. neve: a sötét. hanem a közeli.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 7 ízlést az öt íz tompít. Felszíne sem világos.

A béke: az élet visszatérte. az örök áramlásban körbe-halad. mint a homály. bölcs lesz. a király az eget követi. figyeltek. Nyugalmukat bizton õrizve formáltak a szennyesbõl tisztát. tartózkodtak. aki igazságos lett. Az állandóság tudása: világosság. igazságos lesz. aki bölcs lett. mélységesek voltak. mint olvadó jégen. Az állandóság nem-tudása: vakság.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 8 követem és nem látom hátát. zûrzavar. át nem derengtek. óvakodtak. 16 Ahol megvalósul a teljes üresség. mérték nélkül nem vágyakoztak. Az út-on jártak. s a kezdethez visszatér szüntelen. a kép róluk csak ennyi: mint téli folyón átkelõk. Az örök áramlással békességben. mint a vendégek. mint a völgykatlan. Mert nem lehetett õket megismerni. ott a nyugalom tisztán megmarad. mint a rönk-fa. terem. Aki az állandót ismeri. minden növekszik a maga rendjén. megelégedtek a létezõvel és újat nem alkottak. egyszerûek voltak. s mert mohók sose voltak. mint szomszédaiktól félõk. vigyáztak. Az õskor útját birtokolva s a jelenkort általa megragadva rálátni mindennek eredetére: ez az út vezetõ-füzére. de õket mélyükig nem ismerte senki. Az élet visszatérte: állandóság. Minden virul. 15 Hajdan az ihletettek ismerték a rejtõzõt és rejtettet. . ismerték az élet nyitját. A kezdethez visszatérés: a béke. király lesz.

Ha eldobják az erkölcsöt. 19 Ha eldobják az okosságot. Mutassák meg az ember-népnek az egyszerûséget. érdeme növekszik. . Mikor a hat rokon összeveszett. hogy az önzésnek. Aki hûtlen. hívet nem lel. és minden rendjén-való. nem lesznek többé tolvajok. szülõi szeretet vezeti a sokaságot. megjelent az erkölcs és méltányosság.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 9 az ég az út-at követi. a méltányosságot. munkája sikerül. a hasznosságot. az epedésnek vessenek féket. és a nép azt mondja rája: „A természet útját járja”. az épséget. 18 Mikor a nagy út-at semmibe dobták. megjelent a nagy hazudozás. felemelték. az út örökkévaló. akkor lesz a nép százszor áldott. Mikor kezdõdött az okoskodás. Három jele a kevés-bölcsességnek. Ha megszüntetik a ravaszságot. Mikor zavaros az ország. Szerették. megjelennek a hûséges szolgák. 17 A kicsinyek tudták. végül megvetették. gyermeki tisztelet. a tudósságot. betyárok. aztán rettegték. De ha ígérete szerint cselekszik. hogy vannak nagyok. megjelent a gyermeki tisztelet és szülõi szeretet.

Árny és köd. azt nem vethetjük félre büntetlen. . Az út magában-véve árny és köd.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 10 20 Hagyd el a tanultságod és meg nem bánod. 21 A hatalmas erény változatai az út-at követik. hol dolgok rejlenek. mint ünnepi lakomán. bolond szív jutott nekem! Ó. mert az õs-forrásból táplálkozom. mint az emberek. Egyedül én vagyok más. homályban én vagyok csak. Forgok az áramlásban. Ígéret és ígérgetés: mi különbség? Jó és rossz: mily különbség! De amitõl mindenki retten. csupán nekem nincs semmi sem: lám. akár a még világra-nem-hozott. nem állok a fénybe. mindenkinek van bõviben. bolondnak. Ó. nem lel szilárd helyet a lábam. Köd és árny. hol képek rejlenek. zûr! Még minden rendezetlen! Ám az emberek ragyognak folyton. Örvénylõ tenger ragad magával. Egyedül én vagyok nyugodt. sodródom. durvának csak én mutatkozom. zûrzavar! A közönséges emberek ragyognak. Mindenkinek megvan a dolga. a közönséges emberek mind szemfülesek. közönyös én vagyok csak. vagy tavasz-érkezéskor a tornyon. nincs megállásom.

Nem indul küzdelembe. Küldõje: ég s föld. még-úgy-sem az ember. a zápor nem tart egész napon át. belük: igazság. Mindennek kezdetét mint tudhatom? Csupán vele. 23 A kevés szó. a teljes: minden fölé terül. Létük: valóság. az elvénhedt újjáalakul. . ezért dicsõ. magát nem kínálja. Nem alkot maradandót az ég s föld. ezért híres. hol magvak rejlenek. A régiek megmondották: A hiányos kikerekül. 22 A hiányos kikerekül. köd. mint a természet: az erõs szél nem fúj egy reggelen át. ezért fényes. Õskortól máig nem kallódott el a neve: általa megnevezhetõ mindennek kezdete. a kevés megsokasul. a görbe kiegyenesül. Nem áll a fénybe. az üres megtelik. Ezért a bölcs az egy-egészet óvja: õ a világ példája.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 11 Mélység. a sok megzavar. Az igazi. ezért senkise gyõz felette. magát nem dicséri. Nem holmi üres szó. magát nem hirdeti. ezért vezetõ.

. kisebb nevén út-nak mondom. a magát-dicsérõ nem lesz dicsõ. Õ az ég-alattinak anyja. Aki közös az erénnyel. a vesztõ közös a veszteséggel. az út-at elnyeri. 25 Íme az õs-zûrbõl keletkezett. az erényt elnyeri. 24 A lábujjhegyre ágaskodó nem áll sokáig. a nagyot távolodónak mondom. utálkozva elkerülik. hulladék. mily üres! Magában van. Aki közös a veszteséggel. az ég és föld elõtt született: mily békés. nem változik. elmém szerint nagynak mondom.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 12 Ezért az út-on járjon az ember. Nevét nem ismerem. Ezek az út-on: rohadék. annak szavát senkise hiszi. a fénybe-álló nem lesz fényes. zavartalan mindenütt mûködik. S aki kétségben imbolyog. a magát-hirdetõ nem lesz híres. az erényes közös az erénnyel. a magát-kínáló nem lesz vezetõ. a vesztettet elnyeri. a nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig. az út-on járó rá se lép. Aki közös az út-tal. akkor közös az út-tal.

ki ajtót zárni tud. a föld az eget követi. Ezért a bölcs vigyáz az emberekre. Ezért nagy az út. elveszti alapját. teljes békében. semmit el nem vetve. senkit meg nem vetve. veszteg él. az út önnön rendjét követi. Ragyogót nem remél. a föld s a király. jó számolónak nem kell tábla. a rossz a jónak támasztója. az eltûnõt visszatérõnek mondom. zár nélkül is bezárja. aki nyugtalan. ügyel a létezõkre. szekere terhét el nem hagyja. a nyugalom a mozgás apja. ki nem bogozzák. néz a világba. kötél nélkül is megköti. Aki könnyelmû. az ég. 27 Az óvatos vándor nem hagy lábnyomot. nem lát önmagába. Aki tízezer szekér gazdája. ki csomót kötni tud. A jó a rossznak tanítója. 26 A nehéz a könnyû alapja. . az ég az út-at követi. Ez a kétszeres világosság. Az ember a földet követi. Ezért a bölcs naphosszat munkálkodva. elveszti apját. hogy ki nem nyitják.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 13 a távolodót eltûnõnek mondom. a gondos-beszédû nem kelt haragot. A világon négy nagy létezik s a király köztük az egyik.

virul egyik. Íme a legmélyebb és legsúlyosabb. erény-ben lesz tökéletes. egyszerû és természetes. állandóhoz visszatérõ. mégis õrzi rejtettségét: völgy a világon. ezért: a rendhez nem kell a had ereje. Az ég-alatti. 28 Aki tudja férfi-hatalmát.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 14 Ha nem becsülik tanítóikat. Ezért mindennek rendje-sorja: halad egyik. erõ. a bölcs él vele. kudarcot vall: ez a tapasztalat. így lesz vezetõ. Aki példa a világon. Aki hegyi-ér a világon. Aki tudja dicsõségét. követi másik. az erény-t el nem vesztette. csecsemõ marad örökre. az erény-nyel összeillõ. elveszíti. mégis õrzi nõ-lágyságát: hegyi-ér a világon. mégis õrzi feketeségét: példa a világon. sem érinti. aki megfogja. ha nem szeretik támasztóikat: olyan a legbölcsebb. Aki völgy a világon. hervad másik. mint csodálatos urna: sérteni nem szabad. . 29 Aki erõszakkal birodalmat foglal. mint a legvakabb. A természetes elhal: eszköz lesz. Aki tudja fehérségét. aki érinti.

elenyész másik. gyõz és nem kevélykedik. gyõz. de sohasem erõszakoskodik. mindenfele gyûlöletes. nagy harc után jönnek ínséges évek. Gyõz és nem kevélykedik. keletkezik egyik. nem a nemesnek eszköze. ha rákényszerül. . az ember-irtásnak örül. nem igáz le országokat hadsereggel. kerüli a hivalkodót. nem tobzódik a diadalban. kerüli a kápráztatót. gyûlöletet fakaszt az ég alatt. aki az ember-irtásnak örül. Olykor a lények már ifjan vének. gyõz és nem magasodik. mert gyõzni kényszeríttetik. háborúban jobbról a helye. A bõség balról tér be. gyengül másik. Ezért a bölcs kerüli a túláradót. gyõz. ellene szegülnek az út rendjének. 30 Aki az út-on járva urát szolgálja. hiszen õellene is fordul a dárda. Hol had vonult. gyõz és nem cifrálkodik. a jajszó jobbról tér be. a béke az õ ereje. A had a csapásnak eszköze. 31 A legszebb hadsereg is a csapás eszköze. csak akkor él vele. Az eszes: gyõz és megtorpan. Aki gyõztesként elõre-nyomul. az út-on járó nem él vele.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 15 erõsül egyik. s ha így van: korán sírba térnek. A nemesnek békében balról a helye. tövis lepi a rétet.

Az õs-egyszerûség parányi. gyász-szertartás a harci gyõzelem. aki másokat legyõz. . aki nem veszti emlékezetét: örökéletû. Aki törekszik: nincs híján akaratnak. aki érti az embereket. soha meg nem torpanva. 33 Okos. aki megelégszik: gazdag. aki önmagát legyõzi: erõs. Minden általa létezik. ismerni kell a határokat s így elkerülni a csapásokat.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 16 Balról a szárnyvezér. gyötrelem. Jelen van jobbra-balra. Mindent nevel. mely folyóba és tengerbe szakad. aki önmagát érti: ihletett. de rejtve. mint hegyi patak. Ha fejedelmek. jobbról a fõvezér: temetéssel fölér. nincsen vágya. 34 A hatalmas út szerteárad. nem parancsra. Hatalmas. Aki nem veszti természetét: hosszúéletû. mégse bírja senki leigázni. Ég s föld összecsengne-bongna. királyok megõrzik: minden önként behódol nékik. 32 Az út folytonos és névtelen. de nem irányít. Mûködik. hírt nem akarva. s mert már fellépett a név. megnyugodna. Hol fellép a rendtartás: fellép a név. és a nép mind. édes harmatot hullatna. Az út e világban. Az ember-irtás siralom.

mert kárt nem okozhat. nem látja. letöri õket a titkos természet. De épp ezt nem értik. aki lopna. mégis mindent végbevisz észrevétlen. ha elhagyja a mélyet. de nem irányít. Ha kapálóznak és intéznek. csak békét. muzsikát. nem marad meddõ. Sose hatalmaskodó. táplálékot ad a vándoroknak. ki érti. 37 Az út örök és tétlen. . aki hallgatja. 35 Aki a nagy mintát követi. amit gyengítenek. minden magától rendezõdik. nem hallja. ezért neve: nagy. A gyenge legyõzi az erõseket. vigalmat. a lágy a keményet. nyugalmat. sótlan. Minden visszatér hozzája. amit megölnének. Mikor az út-ról szólal. 36 Amit összenyomnak. Ha fejedelmek. Aki ránéz. A hal megfúl.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 17 ezért neve: kicsiny. annak hódol az ég-alatti. de nem-fogyó kincs annak. az lesz a vesztõ. Hozzája fordulnak. Az állam éles fegyvereit ne villogtassák a népnek. megerõsödik. ezért neve: hatalmas. királyok megõrzik. kiszélesedik. a szó ízetlen.

s a vágy hiánya: béke. . az ég alatt a rend teljessége.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 18 Vágytalan a titkos természet.

Ezért az út ha elvész. a belsõ tudatlanság kezdete. kényszerít a tiszteletre. A nagy erény cselekszik. 39 Íme az õs-egységben létezõk: az ég az egység által makulátlan. A tisztelet cselekszik. s mert nem viszonozzák. eredményes. a király . itt az erkölcs. Az erkölcs sürög. az erkölcs ha elvész. ezért nem jó. Minden az egységgel született. A kis erény sürög. a vezér. a szellem az egység által finom. a szeretet ha elvész. a zûrzavar kezdete. nem-cselekvéssel cselekszik. ha nem cselekszik. erõvel cselekszik. a völgy az egység által virágzó. itt az erény az erény ha elvész. itt a szeretet. Ezért az igaz ember a valódit akarja és nem a látszót. A tisztelet a hûség és bizalom hiánya. itt a tisztelet. ezért jó. a gyümölcsöt akarja és nem a virágot.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 19 AZ ERÉNY 38 A nagy erény nem jótékonykodik. erõvel cselekszik. A külsõ tudás az út virága. A szeretet cselekszik. a föld az egység által rendületlen. A kis erény jótékonykodik. a közelit akarja és nem a távolit.

. ha okos hall az út-ról. vesztüket ez okozza. a növekvõ erény lopásnak látszik.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 20 vele a világ példája lett: az egység éltet mindeneket. mint a kavics. a hatalmas erény kevésnek látszik. az egyenes út tévútnak látszik. légy egyszerû. mint a jade-kincs. a nagy tisztaság szégyennek látszik. ha durva a szellem: elkallódik. megragadja és megõrzi. megtartja. a magas erény szakadéknak látszik. Ne légy értékes. Ha nem születnek. ha tudós hall az út-ról. ha tán megérti. A régi vers ezért mondja: „A fényes út sötétnek látszik. engedés az út tulajdonsága. majd elveszíti. 41 Ha bölcs hall az út-ról. a vezéreket és királyokat ledöntik. 40 Ellentétesség az út mozgása. ha meddõ a völgy: sivatag. az alacsony a magas alapja. nem gyõz nevetni. az út-on járó eltûnni látszik. és nem errõl az út-ról esik szó. A néptömeg a nagyok alapja. hogy a sokaság a nagyok alapja. Nem nézik. Ezért az önjelölt vezérek és királyok helyükön nem szilárdak. ha nem példaképek. Ha ködös az ég: eltûnik. Az ég alatt minden a létbõl fakad s a lét a nemlétbõl fakad. ha inog a föld: elhasad. akkor elenyésznek. Ha szétszedik a fényes fogatot: belõle semmi sincs.

S e világban megvetik az önmagát-felemelõt. az önjelölt királyt. én is így látom: „A zsarnokok nem holtukkal pusztulnak el. vagy élet: melyik több? Szerzés. 44 Rang. s a láthatatlan lehelet egybeolvasztja ezeket. ami legkeményebb: mindenben fészke van a nemlétnek. 43 Az ég alatt a leggyengébbek átfúrják. több kárt szenved. Szó nélküli tanítással s a nem-cselekvés hatalmával mi sem mérkõzhet e világban. vagy vesztés: melyik túlélhetõbb? Aki sokat szerzett. a kettõ a hármat. a végtelen zengésnek hangja nincsen. sokat vesztett. .Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 21 a szín-igazság hiánynak látszik.” Ez a legfõbb tanításom. máskor gyengül. ereje a nem-cselekvésnek. az egy a kettõt. vezetõt. Nézd valamennyi létezõt: egyszer gyengül. vagy élet: melyik fõbb? Kincs. máskor erõsül. a végtelen képnek formája nincsen” Az út rejtett és neve nincsen. a három valamennyi létezõt. egyszer erõsül. A végtelen négyszögnek egy szöglete sincsen. Egyedül az út vezet és célba fut. a végtelen edény készen soha sincsen. Így látják. 42 Az út szülte az egyet. aki sokat gyûjt. mind tartalmazza a hímet és a nõt.

mint a görbe. hanem végbevisz. A mozgás a fagyot legyõzi. 47 Nem lép ki az ajtón és világot megismer. aki megtorpan. a béke a rendet megõrzi. a szellemes. A teljesség: akár az üresség.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 22 Aki megelégszik. kudarc nem éri. Ezért: aki az eléggel megelégül. a maradandóságot éli. mint az eleget nem ismerni. nem néz. mikor az ég alatt hiányzik az út: a mezõn harci mének legelnek. annál kevesebbet ismer. elégedettnek kell nevezni. mint a dadogó. Az egyenes. Nincs nagyobb csapás. az ékes szó. 45 A tökéletes: akár a tökéletlen. mennél messzebb megy. . nem néz ki az ablakon és égi út-at megismer. mint a dõre. veszély nem éri. hanem megnevez. se nagyobb veszély. Mûködése véghetetlen. a nyugvás a hevet legyõzi. nem cselekszik. Ezért a bölcs nem jár. hanem megismer. mint szerzésre törekedni. Mûködése mérhetetlen. 46 Mikor az ég alatt létezik az út: a lovak megtrágyázzák a földet.

az út-on járó csökken naponta: Csökkenés. nem sebzi meg a katona kardja. Hisz az igazaknak és hisz a hazugoknak: ez az erény bizalma. s úgy nézi a népet. 50 Megszületnek és elpusztulnak. A világot tétlen tartja kézben. Aki tevékeny. Az orrszarvú nem döfi beléje szarvát. és meghal tettei miatt megint tíz közül három. a világot nem tartja kézben. Miért? Mert a halálnak nincs rajta hatalma.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 23 48 A tanuló gyarapszik naponta. Mindent végbevisz a nem-cselekvés. Aki úrrá lesz az élet-vágyon. . A bölcs az ég alatt békében lakik. tovább-csökkenés: eredménye a nem-cselekvés. mint gyermekeit. Szíve a nép valahány szíve. orrszarvútól. sem harcban a fegyveres katonától. a halál felé megy tíz közül három. 49 A bölcsnek nincs önnön szíve. a tigris nem vágja beléje karmát. Az élet felé megy tíz közül három. Miért? Mert nem lesznek úrrá az élet-vágyon. megjegyzi az emberek mondásait. 51 Az út szül. tigristõl nem fél. Jó a jókhoz és jó a gonoszokhoz: ez az erény jósága.

újra említi az anyát. az erény táplál. De ha kinyitja kapuját. aki gyengeségét megõrzi: hatalmas-életû. s a világossághoz folyton visszatér. mert nem osztanak parancsot. az alak beteljesít. Alkot. Aki eléri az anyát. ápol. bezárja kapuját: élete végéig nyûg nélkül él. mindennél öregebb. nem éri veszély: az állandóságban él. s ha megismeri a gyermekeit. teremt.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 24 az erény táplál. de nem birtokol. nevel. érlel. mégsem oszt parancsot: legmélyebb jónak méltán nevezik. Élete végéig nem éri veszély. dajkál. magára-veszi minden baját: élete végéig gondban él. a lény alakot-ölt. Aki a parányit meglátja: éles-szemû. Ezért minden becsüli az út-at és az erény-t. de nem kérkedik. 52 Az ég alatt mindennek eredete az ég-alattiak anyja. Az út szül. megismeri a gyermekeit. 53 Ha van igaz tudásom: a nagy út-at járom. . Aki betömi oduját. Az út méltó a tiszteletre. Aki tiszta fény. s mennek természetes rendet követve. csiszol. õriz. az erény méltó a szeretetre.

nem ragadják el a sasok. Dísz-köntösben járnak. Honnan ismerem én az ég-alattit? A kevés által valamennyit. Csontja gyenge. abban valódi az erény. . fogása mégis szilárd. unokák áldoznak néki. aki fejleszti az országban. éles kardokat hordoznak. Aki az út-at fejleszti magában. a jól fogódzót le nem taszítják. egy országban a többit.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 25 s csak attól félek. 55 Aki a nagy erény-t magában hordja. abban virágzó az erény. az ég alatt a többit. aki fejleszti az ég alatt. kígyó nem csípi meg. nem támadnak rá a vadállatok. étellel-itallal be nem telnek. egy családban a többit. A nagy út sima. akár az újszülött gyerek. abban bõséges az erény. abban teljes az erény. abban kiváló az erény. izma lágy. aki fejleszti a családban. aki fejleszti a falujában. Nem ez az út-nak szelleme. de az embereket vonzzák az ösvények. 54 A talpraesettet fel nem borítják. hogy letérek. Magunkban megismerjük a többit. Fiak. a magtárak kiürülnek. Ha pompás a palota: a szántóföldek begyepesülnek. Mérges rovar. egy faluban a többit. dicsekvés a neve. fölösleges javakat halmoznak: rablás.

csupán becsülnivaló. nem károsítható. 56 A tudó nem beszél. nem jutalmazható. Mindezt honnan tudom? Íme: „Mikor az országban sok a hívság. Nem rokonítható. görcseit oldja. Aki betömi oduját. . élét tompítja. mégis életet ád. a nem-tudó beszél. mert összhangzó tökéletesen. nem magasítható. elvegyül porba: él a rejtettel azonosulva. gyarapodnak a ritkaságok. Tétlenség hódítja meg a világot. szaporodnak a nyomorúságok. mikor sok az ügyes mester. mikor a népnek fegyvere éles. s ha így van: korán sírba térnek. kiált s be nem reked. nem alacsonyítható. A szellem feszülése a szívben: makacsság. csak a háború kíván ravaszságot. Az állandóság tudása: világosság.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 26 nem ismeri hím s nõ egyesülését. sokasodnak a lázadások. nem ócsárolható. Az élet gazdagítása: vígasság. mert tiszta teljesen. Olykor a lények már ifjan vének: ellene szegülnek az út rendjének. 57 Egyenesség vezérli az országot. bezárja kapuját. Az összhang tudása: állandóság. fényét fakítja.

a törvény. de nem vakít. betyárok.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 27 mikor sok a parancs. ha békés vagyok. 59 Az emberek kormányzására s az ég szolgálatára legfõbb: a mérték. örök. melyhez korán kell kelni.” Ezért így szól a bölcs: „Ha nem cselekszem. Amit korán kell gondozni: ez az erény gazdagsága. Ha gátja nincsen: uralkodni tud. . A gazdag erény gyõzhetetlen. Mikor tevékeny a kormányzat: a népre nyomorúság támad. sûrûsödnek a tolvajok. gazdagszik a nép. megnyugszik a nép. erõs. Így nevezik: mély. gyökér. ha igényem nincsen. s a gyõzhetetlennek gátja nincsen. 60 Nagy birodalom vezetése. nem lázad. Az egyenesség ravaszságba átcsap. hol a határ? Jönnek és mennek. fény. igaz és semmit meg nem hamisít. igaz út. ha nem háborgok. meg nem állnak. egyszerû a nép. önzetlen és mást meg nem károsít. Az uralkodás anyja megmaradni tud. a jó váratlan rosszra válhat: az ember tévelyeg és mily régóta már! Ezért a bölcs egyenes és mást meg nem rövidít. Bajból szerencse így fakad és a szerencsébõl gyalázat: ki ismeri.” 58 Mikor nyugalmas a kormányzat: egyszerû a nép. Csakis a mérték. megjavul a nép.

Míg az út-on járnak az emberek. S ha szellemektõl nem jön ártalom. A nõ békével gyõzi le a hímet. békésen alája-gubbad. jók hatalma. erényeik összefonódnak. Hiába hordanak drágaköveket s hajtanak négylovas dísz-szekeret: inkább nyugton az út-at követnék. S ha nem mûvelnek csodát a szellemek. érte buzgólkodik a Három Öreg. Hajdanában . Nyájas szóból kel a tisztelet. nõsténye az ég-alattinak. nem mûvelnek csodát a szellemek. A nagy birodalom mást se kívánjon: egyesítsen és tápláljon. bûnösök oltalma. a kis ország mást se kívánjon: csatlakozzék és szolgáljon. jó példa megnyeri az embereket. a kis országok alacsonyabbak. Vagy a legubbadás szerezzen bizalmat. A nagy birodalom gubbadjon a kisebbik alá. 61 Nagy birodalom: síksági folyam. a középsõ az ég alatt. A bûnös az emberek közül mért kivetett? Hisz miatta trónol a Menny Fia. így szereznek bizalmat. Teljék be mindkettõ rendeltetése: a nagy gubbadjon a kicsinyek elébe. vagy hogy alacsonyabbak.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 28 mint apró halakból eledel sütése. így szerezzen bizalmat. 62 Az út mindenek legmélyebb alapja. a fejedelemtõl sem ér bántalom: mikor ezek ketten veszteg maradnak. nem háborítódnak az emberek.

63 Tégy tett nélkül. a gyengét összetörni könnyû. ott sok a nehéz. A nehézség az ég alatt a könnyûn alapszik. így teljesít nagyot. Nem érdemelsz bizalmat. Terebélyes fa hajszál-gyökérbõl fejlõdik. intézz intézkedés nélkül. Ahol sok a könnyû. A nagy: csupa kicsiny. Az ég alatt ez a tisztesség. A nagy megtevése kicsinnyel indul. a bûnöket megbocsátották. a sok: csupa kevés. a leendõvel kezdeni könnyû. az erõlködés mégse veti szét. 64 A nyugvót megõrizni könnyû. ha túl-sokat ígérsz. a kicsinyeket szétszórni könnyû. Gyûlöletre feleljen megbecsülés.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 29 az út-at mért követték? Mert akkor az út-at el nem tévesztették. Ezért a bölcs nem cselekszik nagyot. ezer-mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdõdik. A nehéz legyõzése könnyûvel indul. Ezért a bölcs nem kerüli a dolgok nehezét. s a nagyság az ég alatt a kicsinybõl gyarapszik. a keletkezõt formálni könnyû. békében rendet tartani könnyû. ízesíts íz nélkül. . kilenc-emeletes torony kupac földbõl emelõdik. A cselekvõ elbukik.

de aki elõre gondol a végére. mély. övé a kudarc. s mindennek ellentétes. Az erény messzi. a természetes rendet követi s erõszakkal meg nem töri. 65 Hajdan. A nagy elégedettség általa él. Aki ismeri a példát: legmélyebben erényes. Ezért a bölcs nem cselekszik és nem bukik. nem szorongat és nem veszít. Aki nagy-hamar eredményt akar. akik az út-on jártak. együgyûséggel kormányzása: az ország boldogsága. ha a nép felett akar állni. Aki e két szabályt ismeri: példás. Ezért a bölcs vágyik a vágytalanságra. mert alacsonyabb az ágya. ápolták az együgyûséget. nem sóvárog ritkaságra. Ezért a bölcs. ezért minden völgyi patak királya. Ezért az ország tudással kormányzása: az ország kirablása. a népnél lejjebb álljon. 66 A folyam s a tenger minden völgyi patak királya. nem adtak tudást a népnek. csak a tudatlantól tanul. ha a nép elõtt akar járni. ha már az együgyûségbõl kilépett. .Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 30 a szorongató veszít. csak a közös út-on vonul. Nehéz vezetni a népet. nem éri kudarc.

mérték által hatalmas vagyok. Szeretek. a vezetni-tudó alázatos: ez a nem-küzdõ erény. második a mérték harmadik a tartózkodás. de terhét nem nyögik. hát vezetõ vagyok. Három kincsemhez ragaszkodom: elsõ a szeretet. de mégse gyûlölik. Aki tapintattal vezet hadat. mérték nélkül vezérkednek. a gyõzni-tudó nem támad. az én út-am. ezáltal gyõzhetetlen. Manapság szeretet nélkül merészkednek. a természet szolgálata. tartózkodás nélkül hatalmaskodnak: ezért elpusztulnak. azért nem apad soha.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 31 az egész nép mögött járjon. ezért bátor vagyok. s nem apad soha: mert végtelen. A természet fegyverezi s a szeretet védelmezi. elöl jár. az idõben már elfogyott volna. 68 A jó hadvezér nem harcias. Hogyha fogyna. 67 Nagy. Ezért a bölcs felül áll. a szeretettel védekezõ legyõzhetetlen. visszavonulok. a jó harcos nem haragos. gyõzelmet arat. Ezért az ég-alattiak felemelik örömmel: nem küzd. . tudja egész világ. az irányító erõ.

A bölcs nem szenved. 71 Tudni a nem-tudást. ha két hadsereg összecsap. az ellenség nélküli háború. ez a legbölcsebb.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 32 az õsi vezetõ. Harcban az ellenség ócsárlása megsérti az út-at. és engem ezért nem értenek. a tetteknek királyuk van: ezt nem értik az emberek. Mégse bírják megérteni. A szavaknak õsapjuk van. nem szenved. mert megszabadult a szenvedéstõl. 70 Szavamat megérteni könnyû. nem mint a gazda: nem vonulok hüvelyknyit elõre. ezért nem szenved. Ezért a bölcs drágakövet hord darócruhában. Aki nem tudja nem-tudását. a kíméletesebb gyõzelmet arat. 69 Egy bölcs hadvezér azt mondotta: „Mint a vendég. kik megértenek: ez az én gazdagságom. az erõszak nélküli siker. Ha vannak. Aki megszabadul a szenvedéstõl. 72 Ha a nép nem fél a hatalomtól. se megfogadni. és megfogadni könnyû. szenved.” Ez a tétlen cselekvés. . inkább egy lábnyit vissza. a fegyvertelen gyõzelem.

mégis gyõzni tud. tétlen. Ha nem nyomjátok el a népet. rajt át nem hatolhatsz. 75 Miért éhezik a nép? Mert az urak adóval nyomják. 74 Ha a nép nem fél a haláltól. Ne szorítsátok ki hajlékaiból. Kétfajta bátorság: egyik hasznos. hogy a nép rettegjen a haláltól. ez a jó: megfogni. neki nem a távoli kell. megölni való. szereti magát. 73 A bátor vakmerõ halála gyászos. mégis válaszol. s aki a gyilkolást helyette végzi. A természet hálója hatalmas: bár ritka-szövésû. hanem a közeli. a bátor nem-merõ élni tud. . Ki mer? A halált örök erõ intézi. de nem szeretteti. de nem ismerteti. Ezért a bölcs ismeri magát. s azt hiszi. mégis irányít. Az égi út nem harcol. másik káros. Amazt a természet mért nem szívleli. nem hív. gyakran megsebzi kezét. nem szól. mintha elfoglalná az ácsmester helyét: aki az ácsmester helyett hasogat. nem fog megvetni titeket. ne rontsátok meg az életet. ki bírja megérteni? A bölcsnek is homályos. mégis sereget gyûjt. ki rémíthetné a halállal? Aki akarja.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 33 a hatalom akkor tökéletes.

a fölöslegeset elveszi. a puha. Az égi út a fölöslegeset elveszi. de mûvét nem birtokolja. a magasat lenyomja. Miért makacskodik a nép? Mert az urak folyvást tevékenyek. 77 Az égi út. 76 A csecsemõ: puha. erõs. a szükségeset megadja. gyenge: felülkerül. gyenge. nem így az emberi ösvény: a szükségeset elveszi. A sarjadzó fû és fa: lágy. a puha és gyenge: fakadó. Elvész a fényes hadsereg. A felnõtt fatörzs megreped. Ezért a bölcs alkot. a haldokló: kemény. A kemény és erõs: pusztuló. azért hullik-pusztul a nép. erõs: alámerül. mint az íj kifeszített íve. . cselekszik. Miért hullik-pusztul a nép? Mert az urak az élethez ragadnak. Ki bírná a fölösleget a világba önteni? Aki az út-at ismeri. a korhadó: szívós. az alacsonyat felvonja. azért makacskodik a nép. erõs. a fölöslegeset növeli. Aki nem becsüli saját életét.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 34 azért éhezik a nép. valóban az becsüli életét. erõtlen. de nem ragaszkodik. A kemény. a szükségeset megadja.

Az égi út-nak nincs sógora-komája. senki se hadakozzék. ha volnának vértek. Az erényesek az esküt tartják. s a nép kevés: bármily sok szerszám volna. mint a víz. Ezért a bölcs megesküszik. ne éljenek vele. kocsik. Ezért a bölcs azt mondja: „Aki az ország szégyenét veszi magára. ha volnának hajók. az emberek halálukig ne bolyongjanak messzire. A gyenge legyõzi az erõset. . 80 Legyen az ország kicsiny. 79 Mikor a harag elapad.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 35 bölcsességét nem fitogtatja. kardok. aki valóban felfogja. mindig a jámborokat szolgálja. Csak a töretlen béke jó. az lesz a világ királya. a lágy a keményet: az ég alatt mindenki tudja. legyen édes az ételük. az erénytelenek sutba dobják. 78 Nincs lágyabb. az lesz az ország királya. emléke mégis megmarad. hogy sohasem vádaskodik. még sincs. írás helyett az emberek fûcsomókat kötözzenek. senki se utazzék.” Az igaz szó: mint önmaga fonákja. mégis a köveket kivájja: nincs különb nála. aki az ország nyomorát veszi magára.

A bölcs ember út-ja használ. 81 Nem szép az õszinte szó. nem õszinte a szép szó. és ha átlátnak a szomszéd országba. mindent az embereknek ád és néki is jut. Az ékes-szavú nem jó. Nem ékes-szavú a jó. A bölcs nem gyûjt. és áthallatszik a kakasok kukorékolása. nem harcol.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 36 legyen ékes a ruhájuk. legyen békés a lakásuk. A tudó nem beszél. a kutyák ugatása: úgy érjék el a vénséget. nem sarcol. mindent az emberekért tesz és néki is jut. halált. A természet út-ja segít. legyen boldog a szokásuk. a nem-tudó beszél. . hogy sose jártak odaát.

Summázva: ha az emberben nincsen vágy. érzékekfelettiségének jelzésére. nem pedig a jang (férfi) elvvel. spontán mûködésével. néki a dolgok. a magyar fordítás a tao jelentései közül mindvégig a képszerûbb út-at alkalmazza.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 37 JEGYZETEK 1 Az út. „mondani” stb. a lényeg csak a vágy-nélkülinek tárul fel: ám lényeg és jelenség valójában egység. Lao-ce mûvében azonban mindig elvontabb értelmében szerepel.. Lao-ce filozófiájának alapvetõ kategóriája. Ám Lao-ce mûve költemény lévén. mindenki a mindennapi életével törõdik. Az ég és föld nem emberi . a tao metaforája. 2 3 4 5 6 Csodálatos asszonynak hívják – költõi szavak a tao megnevezésére. . Az út üres . a természettörvény elemi erejét s egyben „gyengeségét”. 8 A tao-nak a vízzel rokonítása ugyancsak Lao-ce kedvelt hasonlata. mint szalma-kutyák – minden dolog csak élettelen bábnak számít elõtte. . jin-elvûségét érzékelteti vele. „törvény”..Lao-ce kedvelt kifejezése a tao-lényeg. jelenség. A nem-cselekvés (kínaiul: vu-vej) Lao-ce egyik középponti fogalma: azt jelenti. a tao ugyanis a maga elemiségével. – a tao. akárcsak az üresség. sürgés nélkül mûködik – szó szerint: nem-cselekvéssel mûködik. Modern filozófiai nyelven a következõképp summázható: a névvel ellátható tao csak az igazi tao megjelenése. „beszélni”. amely tönkreteszi a faluközösségek parasztságát. költõi kifejezése érzékelhetetlenségének. a törvény elvontságának.A mû elsõ fejezete az egész költemény alapvetésének számít. amely mögött rejtõzik a lényeg: akinek vágyai vannak.. hogy a bölcsnek nem szabad a tao természettörvény erejével bíró mozgásába cselekvéssel beavatkoznia – ilyen értelemben fordítható nem-sürgés-nek is. „természettörvény” a filozófiai tartalma. „lágyságát”. az csak a jelenséget láthatja.a természet nem az emberek emberi elképzelése szerint való. akkor – nem lesz például kereskedelem. A tao szótári jelentései: „út”. s éppen egységük titkának a megfejtése vezet el a lényeghez. nem-cselekvés-szellemével a jin (nõi) elvvel rokon. õ a völgy örök szelleme – a völgy.

fekete. ti. d. amelyek csak akkor jelentek meg. gyermeki tisztelet és szülõi szeretet: konfuciánus erkölcsi normák. amelytõl a bölcsnek meg kell szabadulnia.az apa és fiú. természetesen nem pontosan öt színt. g és a. a faluközösségi parasztság) boldog lesz. 20 Lao-ce máskor oly magabiztos hangja e fejezetben elégikus: engem. az edény és a ház használhatósága. vörös és sárga. Költõi megérzése ez annak. 10 Ég s föld kapui nyílnak-csukódnak . – az erény (a tö) a tao attribútuma. aki egymagam értem a tao-t s átengedem magam elemi erejének.és fölérendeltségi viszonyát a patriarchális-arisztokratikus konfuciánus erkölcstan szabályozza. keserû. a kerék. bolondnak néznek az emberek. 11 A küllõk közti üresség.. . zöld. akkor a nép (ti.az „ég-alatti” jelentései: „az ország”. a hegyipatak a tao egy metaforája. a férj és feleség.. 25 Õ az ég-alattinak . 19 A fejezet értelme: ha eldobják a tudóskodást. „változatai az út-at követik”. a patriarchális morált és a haszonért ravaszkodást. s mégis ezekbõl fakad a lét. e. „a világ”.a világegyetem magától mûködik. akiknek alá.. hogy a háborítatlan õsi életforma sóvárgása a Csou korban – utópia. völgy a világon – akárcsak a hegyi patak: tao szerint élõ. az edény belsõ üressége s a ház belsõ tere: csupa nemlét. öt hangot jelent. a hat rokon . az öt íz: savanyú. „az emberek”. hanem minden külsõ vágyat. 21 A hatalmas erény. 28 hegyi-ér a világon – szó szerint: a világ számára hegyipatakká lesz. .. természetes erkölcs fog uralkodni és nem lesznek tolvajok többé.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 38 9 ez az égi bölcsesség – szó szerint ez az égi (=természeti) tao. az öt hang: c. 18 E fejezet éles támadás Konfuciusz erkölcstana ellen. öt hang stb. 12 Az öt szín: fehér. Erkölcs és méltányosság. Idegen vagyok ebben a világban – érezzük a sorok között. hiszen az õsidõk természetiségének ezek erkölcsi parancs nélkül is természetes velejárói voltak. édes és csípõs. a természettörvény megjelenítõje lesz a világ számára. sós. az idõsebb és ifjabb testvér. amikor elvetették a tao-t. ha a tao szerint akar élni. A versben az öt szín.

összeütközésbe kerül a tao-val és korai halállal elpusztul. 42 E fejezet tartalmazza Lao-ce kozmogóniáját. A kis erény – Lao-ce itt a maga tanainak nagy. a továbbiakban a szeretet. melyek kijelentik. világosan . 60 Nagy birodalom vezetése. mint apró halakból eledel sütése – ti. nem bántja a népet a fejedelem sem. de minden tíz közül három nem tud úrrá lenni a vágyain. mely a következõképp mondható el bõvebben: kezdetben volt a káosz. hogy a természet és törvénye spekulatív módon ismerhetõ meg. oly természetes dolog. pl. csak háborúkban – és temetésekkor – áll jobb oldalon a feljebbvaló. 47 E híres fejezet mondanivalója. 50 Az emberek többsége természetes módon él és hal. igazi erényét állítja szembe a konfucianizmus kis erényével. hogy a világ egysége anyagiságában van. vágyai odúját és kapuját. a tao. Ez éles támadás a konfucianizmus õsök-kultusza ellen. melyet azonban nagy gonddal és kapkodás nélkül kell végezni. csökkennek a vágyai. az erõszakos hadvezérek. nõi) és a jang (pozitív. korai halállal halnak meg. S a következõ sorok. az erkölcs és a tisztelet: a patriarkális konfuciánus morál kategóriái. s a láthatatlan lehelet egybeolvasztja ezeket – Lao-ce itt egészen közel jár ahhoz a gondolathoz. bezárja kapuját – ti. a tapasztalás csak gátolja a megismerést. Ez szülte az „egy”-et: a csi (lehelet) nevû õsanyagot: a csi-õsanyag parányi részecskék formájában örvénylett a káoszban. nem mûvelnek csodát a szellemek – azt jelenti: ha a kormányzás minden dolga a tao szerint való. 52 Aki betömi oduját. 38 A nagy erény. a földet és az embert – s ez a „három” teremtett minden egyebet.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 39 30 Olykor a lények már ifjan vének – akik a tao mûködésébe kontárkodnak. mind tartalmazza a hímet és a nõt – a létezõk ma is magukban hordják a jang és a jin erõket. Míg az úton járnak az emberek. hogy ha az õsök szellemei nem avatkoznak az emberek életébe. 48 az úton járó csökken naponta – ti. férfi) részecskék – ez a „kettõ”. míg külön nem váltak a jin (negatív. A jin és jang részecskék hozták létre az eget... amelyben azonban ott volt már a törvény. akkor a holtak szellemeinek semmi szerepük nem marad. 31 A nemesnek békében balról a helye – a szertartásos felállások alkalmával mindig a bal a tisztelet helye.

. önellátó falucskát ért ezen. 62 a Három Öreg – az uralkodó három fõembere. „Országról” beszél. 80 E híres fejezet Lao-ce eszményi faluközösségének idilli képét nyújtja. 79 Az égi útnak nincs sógora-komája – a természettörvény nem törõdik a családi hierarchiával. hogy kicsiny. amelynek õsi tespedtségét még semmi sem zavarja.Lao Ce: Tao te King – Az Út és Erény könyve 40 megragadják az õsök kultusza és a patriarchális-despotikus rendszer kapcsolatát is. de az utolsó sorokból teljesen nyilvánvaló.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->