Scribd Upload Search Explore

Documents
• • • • • • • • • • • • •

Books - Fiction Books - Non-fiction Health & Medicine Brochures/Catalogs Government Docs How-To Guides/Manuals Magazines/Newspapers Recipes/Menus School Work + all categories Featured Recent

People
• • • • • • • • • • • • • • • •

Authors Students Researchers Publishers Government & Nonprofits Businesses Musicians Artists & Designers Teachers + all categories Most Followed Popular Sign Up | Log In

inShare

`yfs. `ei vyana{fs i`y` ei ‗ n a c b o e ‗ - A c o e ` e i y g f e c n a c b o e ‗ - a c o e y o

c g o o s f d a f n i s ol ‗ dafni c`y`nohs-%g o osf dafni c`y`noh ‗ mq iovmnf,cn

acbaeh ay% ei ‗ ol ‗dafni c`y`noh dafnis yo `ii ay yo dafnig o o s f dafnis‗`ei ‗.d}ol .

Dafni C`y`noh% Qov c`e tafx yfcgeac`n e`lf s yohhnaeh ygf acoe% L`bf sv}f yg`y qov g`tf .

TM@B.`ei ‗LCTM@Z.sfnfcyfi co}}fcy cg`}`cyf}asyacs `s.ZOS E]%n a c b o e ‗.acoe `ei ygfe cnacb oe .TMFN E.

acoe yo `ccfzy ygf cg`ehfs% • “ sfcyaoe% acs `ei bfq dahv}fs yo } ftafx yfcgeac`n aedo}l`yaoe% .‗.

 Z}fss  .Ygas syfz as eoy Oecf ftf}qygaeh as ioef.

Hatf }fnft`ey iftfnozlfey z`cb`hf e`lf% Ad ay-s do} yfsyaeh zv}zosfs `ei eo effi od y}`eszo}yaeh d}ol qov} yfsy cnafey yo `eq oygf} cnafey% .

Vsf )YLZ yo l`bf ay `s ` noc`n omkfcy%  Qov c`e cgfcb ygf coesasyfecq mq cnacbaeh mvyyoe  .

Cnacb oe yo hfef}`yf ygf sy}vcyv}f  Qov xann hfy ygf svccfssdvnnq .

hfef}`yfi noh `s mfnox% .

.

.

.

L`aey`ae Vzi`yf H}ovzs Vzi`yf H}ovzs do} S`nfs `ei Iasy}amvyaoe Eo efx fey}afs effi yo mf c}f`yfi % Qov c`e vsf .

i fnatf}fi vzi`yf h}ovzs% ALH Z`yg. Fh. .ygf fwasyaehsqsyfl.

.

S`nfs Iocvlfey. SAS. MannaehIocvlfey .Vsf Vzi`yf H}ovz 'VziH}z! 0 do} ygf sy`ei`}i o}if} z}ocfss od. Ifnatf}q.

]fyv}es. C}fiay Lflo % L`aey`ae Vzi`yf ]vnfs .`ei vsf VziH}z = do} ygf SAS. ] fyv}es Ifnatf}q.

Vzi`yf }vnfs gfnz qov yo ifdaef vzi`yaeh ae ify`an% Ygf ifdaeayaoe od ygf vzi`yf }vnfs ifzfeis oe ygfaedo}l`yaoe sy}vcyv}f `ei .

vzi`yf h}ovz %Vzi`yf }vnfs coesasy. } fpva}flfeys`ei . do} fw`lznf. ygf ftfey xgacg y}ahhf}s ygf vzi`yf. od ygf sov}cf dafni.

ygf co}}fszoeiaeh vzi`yf z}oh}`ls `}f`vyol`yac`nn q hfef}`yfi%Ae ygas ALH .do}lvn`s% Oecf qov g`tf ifdaefi ygf vzi`yf }vnfs.

qov c`e c}f`yf. qov ygfe effi yo `cyat`yf ygf . cg`ehf `ei iaszn`q vzi`yf } vnfs% Oecf qov g`tf ifdaefi ygf vzi`yf}vnfs.`cyatayq.

`ei ygf ftfeyv`n `cyat`yaoe od . ygfhfef}`yaoe od ygf vzi`yf z}oh}`ls.vzi`yf ae ` sfz`}`yf syfz% Ygf c}f`yaoe od vzi`yf }vnfs.

ygf vzi`yf g`tf mffe iataifi vz aeyosfz`}`yf syfzs do} sfcv}ayq } f`soes .

Eoyf. .

Ad qov c}f`yf qov} oxe aedo sy}vcyv}fs. LC=9  . ygas syfz as l`ei`yo}q do} f`cg aedo sy}vcyv}f%Yw.

Cgoosf „C}f`yf“ .

lf}% nq% q `s S`nfs `ei Iasy}amvyaoe % Nfy(s vzi`yf ov} NAS sy}vcyv}f S11: xayg zf}aoi `s ‗Loeyg-yf .

ozyaoe od ‗@sqecg}oeov s Vzi`yaeh '=! % oe ygf mvyyoe d}ol ygf sfnfcyaoe sc}ffe % .

f`cg sfcyaoe qov c`e ifdaef ay mq cnacbaeh oe mvyyoe `evz`xJhl`an %col `evz`xJnf` }es`zyazs%col .

.xxx %nf`}es`zyazs %col Tafx lq z}odanf ae NaebfiAe Donno x lf oe Yxayyf} of 30 Commenting has been disabled. Category: Rating: Upload Date: Copyright: Tags: How-To Guides/Manuals 08/09/2010 Attribution Non-commercial This document has no tags.

com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 .Send me the Scribd Newsletter.com/scribd twitter. Upload Search • • • • • • • • • Follow Us! scribd. and occasional account related communications.com/scribd facebook.

• • • • • • • • • • Web Stuff Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright AdChoices Advertise Privacy Copyright © 2012 Scribd Inc. Language: English .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful