P. 1
Incostient Internet Si Adolescenti Pag 87

Incostient Internet Si Adolescenti Pag 87

|Views: 45|Likes:
Published by magiclamb

More info:

Published by: magiclamb on Aug 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Revistă editată de Facultatea de Ştiin e ale Educa iei şi Asisten ă Socială, sub egida Universită ii „Aurel Vlaicu” Arad. Colegiul de redac ie: Acad. prof.univ. dr. Grozdanka Gojkov Universitatea din Belgrad, Şcoala Înaltă de la Vîrşe membru al Academiei Sârbe de Ştiin e ale Educa iei Acad. prof. univ. dr. Lizica Mihu Universitatea Aurel Vlaicu, Arad membru al Academiei Sârbe de Ştiin e ale Educa iei Acad. prof.univ. dr. Viorel Soran Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca membru al Academiei Române Prof.univ.dr. Elena Zamfir Universitatea din Bucureşti Prof. univ. Catherine Sellenet Universitatea din Nantes Psih. dr. Sabine Parmentier Diplomat în psihologie clinică a Universită ii Paris III, Doctor în lingvistică Secretar al asocia iei L’Espace d’Analyse Paris Prof. univ. dr. Anton Ilica Universitatea Aurel Vlaicu, Arad Conf. univ. dr. Olivier Douville Psihanalist şi antropolog, Universitatea Paris X Nanterre Preşedinte al Institutului de Psihanaliza Adolescentului-Paris Directorul publica iei de Psihologie clinică Dr. Didier Lauru Doctor în Psihopatologie şi Psihanaliză Medic director al CMPP Etienne Marcel Responsabil de curs la Universitatea Paris VII Prof. univ. dr. Dorel Ungurean Universitatea de Vest, Timişoara Reprezentare grafică: Coperta: Tudor Moldovan (Nebula FX – Image Agency) Colectivul redac ional: Redactor şef: Conf. univ. dr. Olga D. MOLDOVAN Redactor şef adjunct: Asist. univ. drd. Sonia Ignat Secretar de redac ie: lect. univ. dr. Mihaela Gavrilă Membri în colectivul de redac ie: as. univ.drd. Dana Bălaş-Timar as. univ.drd. Alina Costin as. univ. dr. Gabriela Kelemen lect. univ. drd. Camelia Tuhu Adresa redac iei: Str. Elena Drăgoi, nr. 2, Arad Tel.: (0257) 219 555 e-mail: agora.arad@gmail.com Fax: (0257) 219 555 ISSN: 1842 - 6840

REVISTĂ TRIMESTRIALĂ ● ASISTEN Ă SOCIALĂ PSIHOPEDAGOGIE

AGORA

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

CUPRINS:
PSIHOLOGI REPREZENTATIVI PENTRU ŞTIIN ELE EDUCA IEI Prof. univ. dr. Anton ILICA………………………………….………… INCONŞTIENTUL – CA IPOSTAZĂ A PSIHICULUI Conf. univ. dr. Olga D. MOLDOVAN…………………………………………………………. EPIDEMIOLOGIA ŞI IMPORTAN A EI ÎN CERCETAREA ŞTIIN IFICĂ Lect. univ. dr. Mihaela A. GAVRILĂ ………………………………...... VALORILE : ÎMPLINIREA ŞI INDICATORII FERICIRII Lect. univ.drd. Camelia JURCU ……………………………………… O METAANALIZĂ A METODELOR DE EVALUARE A PERSONALULUI Asist. univ. drd. Dana BĂLAŞ TIMAR…………………………............ COMPETEN ELE PROFESIEI DIDACTICE Asist. univ. drd. Evelina BALAŞ……………………………………….. CREATIVITATEA –SOLU IE ALTERNATIVĂ SAU DE BAZĂ? Prep.univ.drd. Simina Iulia DIJMĂRESCU…………………………… INFLUEN A INTERNETULUI ASUPRA ASPECTELOR COGNITIVE LA ADOLESCENT Stud. Ancu a Emanuela SÂRBUT……………………………………… DIFEREN E PSIHO-COMPORTAMENTALE ÎNTRE BĂRBA I ŞI FEMEI Stud. Angelica STEF (BERAR), Stud.Simona PETCU (MO IU)…... RELA IA DINTRE IMAGINEA DE SINE ŞI SUCCESUL ŞCOLAR LA ADOLESCEN I Stud. Ştefana-Lois HOTĂRAN………………………………………… MELOTERAPIA, FORMĂ DE INTERVEN IE ÎN ASISTAREA BOLNAVILOR ALZHEIMER Stud. Ovidiu POPICI...................................................................................... ASISTEN A SOCIALĂ A PERSOANELOR SCHIZOFRENICE Stud. Maria NERGHEŞ ……………………………………………….. CONDI IA DE VICTIMĂ A FEMEII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ Stud. Loredana LĂSTUN………………………………………………. COMUNICARE PRIN FOLCLOR Stud. Sofia COTRĂU……………………………………………………

5

26

43 49

56 69 77

87

95

99

104 110

123 133

univ. univ.... dr.. dr... drd......univ....... THE INFLUENCE OF INTERNET ON COGNITIVE ASPECTS AT ADOLESCENTS Studentă Ancu a Emanuela SÂRBUT……………………………….... MOLDOVAN……………………………… EPIDEMIOLOGY AND THEIR IMPORTANCE IN THE SCIENTIFIC STUDIES Lect.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE CONTENT: REPRESENTATIVES PSYCHOLOGISTS FOR EDUCATION SCIENCES Prof..... Camelia JURCU …………………………………… A METAANALISYS OF PERSONNEL ASSESSMENT TOOLS Asist. drd..drd..… DIDACTIC PROFESSIONAL COMPETENCES Asist..… CREATIVITY – ALTERNATIVE OR BASIS SOLUTION? Prep... univ... Maria NERGHEŞ…………………………………………….……… THE INCONSCIENT AS A PSYCHIC STATE Conf. 5 26 43 49 56 69 77 87 95 99 104 110 123 COMUNICATION BY FOLKLOR Stud. Simina Iulia DIJMĂRESCU……………………….... Mihaela A.. Dana BĂLAŞ TIMAR…………………………. univ...... Stud.. CORRELATION BETWEEN SELF IMAGE AND SCHOLAR SUCCESS AMONG TEENAGERS Stud... Olga D.... A KIND OF INTERVENTION IN ALZHEIMER ILLS ASSISTANCE Stud...... PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIORAL DIFFERENCES BETWEEN MEN AND WOMEN Stud..... univ.... Evelina BALAŞ…………………………………. Angelica STEF (BERAR).. Anton ILICA……………………………………. Loredana LĂSTUN…………………………………………….. THE SOCIAL ASSISTANCE OF SCHIZOPHRENIC PERSONS Stud....drd. Ovidiu POPICI. dr..... THE WOMAN VICTIM CONDITION IN THE CONTEMPORARY SOCIETY Stud..…… THE VALUES: THE ACHIEVENESS AND HAPPYNESS INDICATORS Lect........ Sofia COTRĂU…………………………………………… 133 .... Ştefana-Lois HOTĂRAN……………………………………… MELOTHERAPY.. GAVRILĂ…………………………....Simona PETCU (MO IU).. univ.

atunci pedagogia are de găsit modalită ile prin care învă area să fie sursă de inteligen ă şi sporită în elepciune. Cuvinte cheie: pedagogie. the motivation and so on. 6. Concep iile inneiste. univ. 9. Neisser. psihologie. Bazele psihologice ale didacticii s-au focalizat asupra procesualită ii învă ării. Albert Bandura. 2. the well known beeing the theories about the intelligence modifiability. la rândul ei. 8. Daniel Goleman. 5 . Psihologia. solicită un câmp de aplica ie şi de verificare a ideilor. Carl Ransom Rogers 7.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE PSIHOLOGI REPREZENTATIVI PENTRU ŞTIIN ELE EDUCA IEI REPRESENTATIVES PSYCHOLOGISTS FOR EDUCATION SCIENCES Prof. Dacă nu. 4. A. teorii ale procesului învă ării 1. atunci pedagogia are de identificat formule specifice de schimbare a didacticii. There are a lot of relations between psychology and pedagogy. U. Lev Semenovici Vârgotski. Dacă da. Howard Gardner.10. H. Maslow. cognitiviste ori constructiviste privind „învă area” urmăreau să dea răspuns la o ipoteză esen ială: dacă inteligen a este modificabilă. the learning processes. Jean Piaget. 3. The main contribution of the psychologists to the development of the education sciences are mentioned here. Pedagogia are nevoie de certitudini. Anton ILICA Universitatea „Aurel Vlaicu”Arad Abstract: The most representatives psychologists for the education sciences are presented in the paper. toghether with their significant works for this domain. derivate din experimente de laborator. 5. dr. Ca ştiin ă. Edward Lee Thorndike. învă are. Burrhus Frederic Skinner.

E. L. Cosmovici. „Principiile fundamentale ale învă ării” (1932) şi „Inteligen a umană” (1931) sunt contribu ii de excep ională valoare la dezvoltarea teoriilor referitoare la inteligen a umană2. Până în prezent au fost teoretizate următoarele tipuri de învă are: perceptivă. T. 2 Ion Negre -Dobridor. Ioan Neacşu etc. E. I. Tilton. Moscovici). Miclea. E. Hilgard. A. K hler. Galperin. Joi a. Sahakian. Mugny. Pavlov. ca profesor de psihologia educa iei. verbală. „Măsurarea inteligen ei” (1926). E. D. Festinger. B. socială. Zlate. Începutul secolului al XX-lea 1 J. A. Neisser. Dollard. Bruner. Vâgotski. J. Bruner. E. G. W. Sălăvăstru. C. 6 . prin rezolvarea de probleme etc. N. Bonchiş. K hler. Piaget. E. B. Iaşi. A. dovedeşte dinamism şi implicare. Nelson. hipnotică.a.1949). F. Sistematizarea modelelor de învă are identifică teorii asocia ionist behavioriste (I. M. 2005. teorii cognitiviste (W. apoi de la „inteligen ă” spre „inteligen e”. P. M. Oprea. iar volumele „Psihologia educa iei” (1910). S. Miller. 1. P. W. U. S. L. după studii universitare la Harvard. Zlate. a ob inut titlul de doctor în filosofie cu teza „Inteligen a animală” (1898). Iacob. Doise. Golu. precum şi numeroase teorii ori modele. 1874. Narens. în plus. M. Thorndike. E. iar conştiin a este o fic iune. Miclea. Problematica învă ării (şi a cunoaşterii) a constituit subiect de cercetare şi reflec ie pentru numeroşi psihologi. 15-30. pe J. J. Radu. Watson consideră comportamentul o realitatea psihologică autentică. J. motorie. dar mai ales perspectivă de noi sugestii epistemologice. de la „cogni ie” la „metacogni ie” ş. Ştiin a învă ării. W. W. Ion Ovidiu Pânişoară. latentă. G. E. Rogers. teorii constructiviste – cognitive (J. comprehensive şi consistente asupra comportamentului1. Joi a). programată. prin discriminare. Williamsburg . A desfăşurat activitate didactică la Universitatea din Columbia. A fost preocupat de determinarea „legilor învă ării”. Kelly şi al ii. R. P. Editura Polirom. S. L. iar din literatura psihologică românească pe I. Skinner). M. I-am aminti. E. EDWARD LEE THORNDIKE (n. Glasersfeld) şi sociale (L. De la teorie la practică. pp. Evolu ia teoriilor de la „idei înnăscute” la „idei construite”.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Există numeroase definiri psihologice şi pedagogice ale învă ării. Guthrie. Tolman. Pedagogia psihologică corelează într-o ac iune congruentă psihologia învă ării şi a educa iei în vederea alcătuirii unei sintactici mintale şi ac ionale. înafara celor prezenta i de noi în acest capitol.

Învă area umană. rezultă învă area.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE orientează preocupările psihopedagogilor spre o întrebare foarte incitantă: „cum înva ă omul?”. iar cea care nu asigură satisfac ie şi dezamăgeşte prin insucces determină ştergerea efectelor. 5. precum şi teoria reflexelor condi ionate a lui Pavlov. Francis Bragg şi vărul lui se jucau mult. a experimentat pentru auditorii săi într-o conferin ă. L. Thorndike. Lincoln Blacke şi unchiul său ascultau bucuroşi. referitoare la rela ia de adaptare dintre organism şi mediu. p. 2. deprinderile şi actele de gândire pot fi reduse şi explicate în termeni de situa ii/ stimuli (S). adică identificarea de noi răspunsuri la aceleaşi probleme. Apoi li s-a cerut să elaboreze răspunsurile la opt întrebări. 26. 4. Teoria lui E. Bucureşti. Alfred Duke şi sora lui lucrau trist. pe baza legăturilor dintre doi sau mai mul i neuroni. Barney Croit şi tatăl său priveau sincer. Un rol esen ial în alcătuirea conexiunilor este atribuit motivării. ducând chiar la învă area negativă. Repetarea unei situa ii care motivează formarea de conexiuni este urmată de învă are. Thorndike apreciază că omul înva ă după aceleaşi proceduri ca şi animalele. cea care stimulează „încercările succesive” pentru a construi învă area. din ce în ce mai ispititoare. care unifică aceste situa ii şi răspunsuri”3. Pe baza unor experimente efectuate pe animale. 3. Inteligen a presupune trei tipuri de abilită i: intelectuale. Edward Davis şi fratele lui discutau rar. Din conexiuni. cum ar fi cea a efectului. 1983. următorul „joc”: Au fost citite clar 10 propozi ii de 10 ori. Propozi iile au fost următoarele: 1. gra ie căreia conexiunea care oferă satisfac ie şi duce la succes încurajează învă area. iar aceasta a generat o literatură foarte bogată în teorii ale învă ării şi modele de învă are. Editura Didactică şi Pedagogică. în sensul celor sus inute de Pavlov şi behaviorişti. Edward L. Experimentările îndelungate i-au permis formularea de legi. Thorndike adoptă premisele darviniste. acestea fiind determinate de numărul conexiunilor neuronale din creier. cu atât este mai „inteligent”. răspunsuri (R) şi conexiuni (legături asociative). Cu cât un individ este capabil să realizeze mai multe conexiuni. prin intermediul unei condi ionări instrumentale: „reflexele şi instinctele. Thorndike se bazează pe ideea de conexiune şi de asociere. De pildă. 3 7 . sociale şi tehnice.

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

6. Jackson Craig şi fiul său luptau adesea. 7. Charlotte Dean şi prietena ei învă au uşor. 8. Mary Borah şi înso itoarea ei reclamau imediat. 9. Norman Foster şi mama lui cumpărau mult. 10. Alice Hanson şi profesoara ei au venit ieri.4 Întrebările, la care aşteaptau răspunsuri, după repetarea de zece ori a propozi iilor, sunt: Ce cuvânt a urmat după rar? Ce cuvânt a urmat după Lincoln? Ce cuvânt a urmat după bucuroşi? Ce cuvânt a urmat după imediat? Ce cuvânt a urmat după Mary? Ce cuvânt a urmat după sincer? Ce cuvânt a urmat după Norman Foster şi mama lui? Ce cuvânt a urmat după şi fiul său luptau adesea? N-am putea spune dacă reponden ii au învă at ceva, în sensul schimbării comportamentului, după proporia defini ie („Învă area umană constă în schimbări în natura şi comportamentul fiin elor umane”5). Dar din punct de vedere al conexiunilor şi asocia iilor neuronale, asemenea exerci ii duc la creşterea intensită ii conexiunilor, chiar dacă repetarea este adeseori plicticoasă şi nemotivantă. Thorndike a restructurat opiniile behavioriste, din perspectivă psihologică, oferind sugestii noi pentru continuarea demersului de identificare a mecanismelor care asigură învă area, proces fundamental al omului educat şi culturalizabil. Opiniile sale au fost referin e şi surse de contradic ii constructive pentru al i psihologi, fiind stimula i să găsească solu ii la ipotezele neclare. 2. Afirma ia lui JEAN PIAGET (n. 1896, Neuchâtel - 1980)6, referitoare la faptul că nici un mare pedagog nu figurează între cei care merită un loc în istoria schimbării domeniului său merită luată în considerare de contemporani: „Prima constatare care se impune când parcurgem sumarele istoriilor pedagogiei este numărul comparativ considerabil al reformatorilor pedagogiei care n-au fost educatori de meserie”. Spune apoi psihologul elve ian, Comenius a fost teolog şi filosof, Rousseau n-a predat niciodată în şcoală, Fröebel, creatorul grădini elor de copii, a fost chimist, Herbart era psiholog, Dewey a fost filosof, Montessori, Decroly, Claparède au fost medici şi ultimii doi
4 5

Ibidem, p. 35. Ibidem, p. 23. 6 Jean Piaget, Psihologie şi pedagogie (trad.), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p.14.

8

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

deopotrivă psihologi, francezul Langevin a fost fizician, iar Wallon a fost medic – psiholog. Urmează o întrebare tulburătoare: „de ce imensa cohortă a educatorilor care lucrează în lumea întreagă cu atâta devotament şi, în general, cu atâta competen ă, nu generează o elită de cercetători care să facă din pedagogie o disciplină în acelaşi timp ştiin ifică şi vie?”7. Chiar J. Piaget era de forma ie biolog, care a întreprins, pe baza metodei genetice, cercetări psihologice cu aplica ie pedagogică. Acestea s-au focalizat spre formarea şi dezvoltarea inteligen ei la copil, la explicarea func iilor mentale, a rela iei dintre gândire şi limbaj. Absolvent al Universită ii din Neuchatel (Elve ia), unde a studiat Ştiin ele naturale, ajunge la Paris, unde cunoaşte pe Alfred Binet şi Th. Simon, celebrii autori ai testului de inteligen ă. A efectuat experimente privind dezvoltarea inteligen ei, apoi a efectuat aproape şase decenii cercetări naturaliste (având ca ipoteză experimentală modul cum se dezvoltă cunoaşterea în organismul omului), din care a rezultat volumul „Epistemologia genetică” (1970)8 A mai scris: „Biologie şi cunoaştere”, „Concep ia copilului asupra lumii”, „Limbajul şi gândirea copilului”, „Psihologia copilului” etc. Continuând concep ia lui Ed. Claparède despre inteligen ă (ca proces de adaptare la noi situa ii), Jean Piaget consideră că adaptarea înseamnă asimilare (re inerea noii realită i în vechile structuri intelectuale) şi acomodare (modificarea structurilor intelectuale conform noilor realită i). Contactul individului cu realitatea se realizează progresiv, prin lărgirea sferei de cunoaştere, prin contactul tot mai amplu cu mediul înconjurător. Consideră că problema inteligen ei este cea mai importantă dintre problemele pedagogiei şcolare, întrucât dezvoltarea inteligen ei, precum şi capacitatea omului de a o dezvolta sunt sensuri de bază ale învă ării şi procesului de învă ământ. Func ia de bază a inteligen ei este de a în elege şi a inventa/descoperi realitatea, construind „structuri structurând realul”9. Ca formă a cunoaşterii, inteligen a se dezvoltă prin ac iuni ale individului asupra realită ii: „a cunoaşte înseamnă a asimila nucleul structurilor de transformări,
Ibidem, p.11. „Nu există niciodată începuturi absolute, deci totul este geneză, inclusiv construirea unei teorii noi în stadiul cel mai actual al ştiin elor”, afirmă J. Piaget, în Epistemologia genetică, Editura Dacia, Cluj, 1973, p. 7. 9 Ibidem, p.27.
8 7

9

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

structuri pe care inteligen a le elaborează întrucât este o prelungire directă a ac iunii”10. Asemenea ac iuni au efecte asupra opera iilor gândirii (de la copiere până la restructurare inventivă) în func ie de perioadele de dezvoltare ale copilului. Acestea sunt: • Perioada inteligen ei senzorio-motrică (până la 2 ani), în care se folosesc percep iile şi mişcările (excluse fiind reprezentările şi gândirea) pentru formarea unei inteligen e practice şi pentru alcătuirea unor scheme de ac iune. • Perioada inteligen ei simbolice sau semiotice (de la 2 la 7 ani) adaugă, la prima, capacitatea de a reprezenta realitatea chiar în lipsa contactului direct cu aceasta, prin intermediul unor semne diferen iate, cum ar fi limbajul. Deşi are dificultă i în internalizarea acestora, copilul şi-a deschis orizontul de cunoaştere, dincolo de corpul său într-o re ea de rela ii care depăşesc contactul direct, senzitiv şi epidermic cu realitatea înconjurătoare. • Perioada reversibilită ii operatorii (7 – 11 ani) coincide cu etapa formării reprezentărilor clare, a interiorizării, echilibrării, analizei şi sintezei dedusă din contactul cu realitatea, sursă a cunoaştere. Este vorba totuşi de o reprezentare rezultată din analiza rela iilor dintre fenomene, fapte, obiecte lipsind capacitatea ipotetică şi de reprezentare abstractă. • Perioada operatorie formală (11 - 16 ani) adaugă, la capacitatea ac iunilor inteligente, formarea opera iei de a ac iona prin ipoteze, adică „prin propozi ii din care pot fi trase consecin ele necesare fără ca subiectul să se pronun e asupra veridicită ii sau falsită ii lor înainte de a examina rezultatul acestor implica ii”11. Inteligen a operează acum în ac iuni combinatorii, conjunctive (şi/şi), disjunctive (sau/sau), ipotetice (dacă/atunci) etc. Prin urmare, inteligen a la copil se formează şi se dezvoltă în mod progresiv, de la figura ie spontană, la ac iuni senzorio-motorii, la opera ii concrete şi apoi formale. Ea ine de o maturizare organică, deşi „maturarea sistemului nervos” se cam încheie la vârsta de 15 - 16 ani. În acest proces de formare şi dezvoltare a inteligen ei operatorii, un rol esen ial îl are şcoala, dacă îşi organizează activitatea pe implicarea copiilor în experien e fizice şi experien e formale (logice). Se dă
10 11

Ibidem, p.28. Ibidem, p.32.

10

rezultând o construc ie (mintală) prin asimilarea elementelor lumii înconjurătoare şi acomodarea subiectului la această lume. Piaget în concep ia numită „constructivism”. pedagogia modernă a imaginii. După psihologul elve ian. Teoreticienii psihologi integrează „teoria psihogenezei opera iilor intelectuale” a lui J. tehnicile gândirii critice. Perioada „opera iilor concrete” coincide cu începutul şcolarizării. Inteligen a este motivată de rela ia copilului în formare cu mediul social şi fizic. alese în acest scop” 12. Altfel spus. „să fie supuse unor încercări minu ios controlate fie în şcoli de tip experimental. iar etapa „opera iilor formale” corespunde învă ământului liceal. o asimilare a datelor furnizate de mediul social. dizolvând zahărul în apă. care numărate de la stânga la dreapta şi invers constată că numărul lor este acelaşi. Alt exemplu este cel prin care copilul. fie în institu ii obişnuite. se impun promovate noi variabile: învă area activă (operatorie). Cunoaşterea este consecin a interac iunii omului cu mediu. sistemul de învă ământ trebuie să fie organizat ca atare: perioada „senzorio-motorie” este atribu ia învă ământului preşcolar. Corespunzător etapelor formării gândirii. 11 . atât de frecvente în opera ionalizarea „dispozitivelor pedagogice” actuale valorifică teoria piagetiană. constată că acesta nu dispare ci se transformă. precum şi con inutul educa iei. Piaget. restructurarea con inuturilor cunoaşterii pentru reprezentarea lor în curriculum. men ionează J. pedagogia grupurilor. conceput astfel de întemeietorul grădini elor (Fröbel) pe baza „educa iei senzoriale”. deci suma nu depinde de ordine.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE exemplu copilului căruia i se cere să înşire pietricele. p. Con inutul învă ământului. specifice fiecărui nivel organizatoric. pedagogia proiectelor.. Formarea spiritului experimental stimulează accelerarea dezvoltării structurilor mintale. cunoştin ele şi structurile noastre mintale nu sunt imuabile şi pre-formate (cum sus in inneiştii).99. Care este ecoul pedagogic al teoriei operatorie a inteligen ei. utilizarea didactică a perioadelor constituirii inteligen ei operatorii. utilizarea euristicii intuitive (sugestii didactice intuitive problematizate prin implicarea directă a copilului). care duce la modificarea structurilor cognitive. pedagogia ac iunii etc. emisă de psihologul Piaget? În organizarea procedurilor didactice. Inteligen a este o echilibrare a individului cu mediul. ci sunt construite progresiv în timpul experien elor de via ă. 12 Ibidem.

ignorând în bună parte justificarea lor psihologică (vizavi de copil) cât şi semnifica ia viitoare a valorilor sociale. adică se aplică un document curricular normativ fără o experimentare prealabilă pe eşantioane reprezentative. nu să fie ac iona i”. a organizării tezelor unice şi altele. de a fi asimilate şi re inute cerin ele diferitelor discipline didactice. planuri de învă ământ. prin intermediul unor metode şi proceduri. Ibidem. cărora conştiin a comună le atribuie o valoare oarecare”13. iar voin a şi personalitatea sunt atitudini constructive. p. care în derularea lor procedurală să ină cont de copil. 15 Ibidem. cum a fost cazul aplicării teoriei mul imilor în primar. Esen ial era pentru pedagogi să se realizeze elul învă ământului. de psihicul acestuia. deoarece „via a este constructivă.121. Pedagogii (cărora Piaget le aduce reproşuri) s-au ocupat prea mult de metode. Psihologia genetică („ştiin ă a dezvoltării mintale”) stimulează pedagogia să aibă în aten ie acele metode de educa ie care să activeze participarea directă a copiilor: „să ac ioneze. 13 14 Ibidem. În procesul de educa ie. 12 . a organizării bacalaureatului prin teste. Metodologia s-a preocupat mai mult de adaptarea procedurilor la necesită ile copilului (în func ie de etapele de dezvoltare) şi abia apoi la interesele ori ra iunea existen ei acestuia. Ce înseamnă „a educa”. Altfel spus „noile metode de educa iei ar trebui să prezinte copiilor de diferite vârste discipline de învă ământ sub forme asimilabile structurii lor şi diverselor stadii ale dezvoltării lor”15. Psihologii înşişi se îndreaptă spre activitatea pedagogică. s-ar evita situa ia din învă ământul românesc. p. intră copilul (în dezvoltarea şi devenirea sa în adult) şi valorile comunită ii. continue şi ireductibile”14.135. p. forme de evaluare. după Piaget? Educa ia este adaptarea copilului la mediul social adult. „adică a transforma constitu ia psihologică a individului în func ie de ansamblul realită ilor colective.129. iar experien a devenea o certitudine. a reducerii planurilor de învă ământ pentru gimnaziu (cu 30%?). unde se experimentează programe.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Respectând sugestia. proceduri didactice pe întregul contingent de elevi. Epistemologia lui Jean Piaget pune un acord între psihologie şi pedagogie. pentru a găsi o solu ie oportună şi eficientă problemelor învă ământului şi educa iei. intelectuale şi chiar morale. Efectele pot fi adeseori devastatoare. Era nevoie de astfel de metode.

New York – 1970). H.. Cadrul didactic are posibilitatea să dirijeze procesul de formare a structurilor cognitive şi opera ionale. I. Galperin ş. la Colegiul Brooklyn. o deprindere de a efectua mintal anumite opera ii. Studii de psihologia învă ării. Revolu ia ştiin ifică a învă ământului. somn. 17 P. 1971. I. iar altele sunt slabe. De aceea. ca o consecin ă a metodelor euristice.a. în etape. temperatură).63. Bunăoară Jerome Bruner16. ca întărire. Ideile lui Galperin s-au configurat în „teoria ac iunii mintale”. F. F. Bucureşti. La baza „piramidei” se află nevoile fiziologice. Trebuin ele umane sunt în totalitate instinctive. Editura Didactică şi Pedagogică. igienă. A. Psihologul american propune metoda instruirii programate. A efectuat experien e pe maimu e.17. în care fiecare pas nou va fi confirmat. Galperin17 formulează ipoteza următoare: „activitatea mintală reprezintă forma transformată a activită ii practice”. passim. p. constată că educa ia poate grăbi dezvoltarea copilului. Editura Didactică şi Pedagogică. Procesul educa iei intelectuale. S. Bucureşti. p. Brooklyn. 1970. P. Fromm). fără a respecta legită ile (etapele) de maturizare prin care acesta trece. Fiind îndeplinite aceste necesită i. 1970 şi Pentru o teorie a instruirii. 1975. omul se orientează spre trebuin ele de siguran a vie ii. MASLOW (n. iar concluziile sunt sintetizate în Piramida trebuin elor. cum ar 16 J. Procesul de constituire a structurilor opera ionale ale gândirii poate dirija activită ile psihice ale copilului. necesare pentru supravie uire (apă. Ac iunea mintală este deprindere. nu crede în creativitate. Bruner. dar. dar unele sunt mai puternice (cele primitive sau primare). 18 B. 3. evreu american venit din Rusia. formând o gândire algoritmică şi o structură cognitivă. Skinner justifică învă area prin teoria condi ionării operante: „a instrui nu este nimic altceva decât organizarea condi iilor de întărire în care vor învă a elevii”18. se dedică. Învă area se realizează atunci când un operant (o ac iune) este urmat de o recompensă (ca întărire). sex. după întâlnirea cu psihologii neofreudieni (Adler. hrană. dar a oferit sugestii şi căi pentru noi cercetări în domeniul psihologiei aplicate la educa ie. B. 13 . experimentând. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. aer. psihologiei umaniste. 1908. Bucureşti. Bucureşti.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Considera ia că centrul procesului instructiv-educativ este inteligen a (ca adaptare rezultată din interes) nu a convins. Skinner. a studiat avocatura.

consideră că o nouă economie şi o nouă alcătuire socială determină o concep ie productivă despre educa ie. gra ie căreia „se înva ă cum să devii o personalitate”. prin teoria zonei 14 . aderen a la religie şi împărtăşirea moralită ii. Orcha. este teoreticianul „învă ării intrinseci”. precum şi de admira ie din partea altora. adică cele personale. spontaneitate. de prietenie. se află nevoia de iubire. ci de literatură. ca profesor şi cercetător american. la mijlocul acesteia. deşi nu avea studii în specialitate. Fără afec iune şi dragoste. 4. unde se angajează la Institutul de Psihologie. va muri de tuberculoză (la 38 de ani). „Motiva ia personalită ii” (1954. simetrie) şi morale (credin ă). 1970). estetice (frumuse e. ca voin a instinctivă a omului de aşi valorifica însuşirile şi întregului lor poten ial. Fără satisfacerea unora dintre trebuin e. Penultimul palier cuprinde nevoile Eu-lui. implicarea în rezolvări de situa ii cognitive (cunoaştere şi explorare). el concepe „învă area intrinsecă”. În fine. prin creativitate. LEV SEMENOVICI VÂGOTSKI (n.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE fi securitatea fizică. După doar zece ani în domeniul psihopedagogiei. a familiei. apartenen a la familie şi grup. Acestea coincid cu atingerea stării de transcenden ă. În opera sa fundamentală. 1896. un individ devine descurajat. gra ie căreia omul trebuie să înve e să fie persoană. La al treilea nivel al piramidei trebuin elor. dar şi atitudinea de încredere şi stima de sine. apoi a învă a să fii o fiin ă umană individuală”. cum ar fi respectul venit din partea celorlal i. Pe baza teoriei piramidei motiva ionale. al cincilea nivel piramidal este alcătuit din nevoile de autorealizare. după realizarea „trebuin elor deficitare” sau o parte dintre acestea. altfel spus „a învă a să fii o persoană”. Belorusia – 1934) a ob inut licen a la Universitatea din Moscova. A. cu complexe de inferioritate. H. dorin a de libertate şi de pozi ie socială. ca procese de convie uire colectivă pentru protec ii împotriva mediului instabil. Maslow. homeostază şi aspira ie cosmică. individul devine singuratic şi anxios din punct de vedere social. Învă area intrinsecă înseamnă „a învă a să fii o fiin ă umană în general. lăsând o operă valoroasă. atât ca fiin ă umană individuală cât şi ca fiin ă umană socială.

I. cu titlul „Opere psihologice alese” (2 volume)19. deci prin colaborare. Este autorul teoriei ZPP (zona proximei dezvoltări) pe care o defineşte astfel: „distan a dintre nivelul de dezvoltare ac ională. Psihologului rus i se atribuie conceptul de „constructivism social”. căci cu sprijinul cunoştin elor. prin intermediul limbajului. iar spa iul se numeşte zona proximei dezvoltări. altfel spus „procesele dezvoltării merg în urma proceselor învă ării. Între cele două „dezvoltări” (actuală şi poten ială) se conturează activită ile de învă are. în sensul că elevul îşi construieşte învă area în colaborare cu ceilal i.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE proximei dezvoltări. „umplând” distan a dintre nivelul performan ei independente şi cel al performan ei asistate de grup sau profesor. Fiecare individ (copil) îşi construieşte în mod individual propriilor cunoştin e. Ea acoperă „distan a” dintre ceea ce este cineva şi ceea ce va să devină sub medierea socialului. I. dar şi Dezvoltarea func iilor psihice superioare (1960). Watson). Cuprinde Pedagogia psihologică (1924. 19 15 . elaborat social de înaintaşi. Dezvoltarea actuală a gândirii copilului îi permite să rezolve în mod independent problemele. Învă area se realizează prin modele şi în contextul social. 1926). care creează zona proximei dezvoltări”. Dezvoltarea poten ială a gândirii copilului îi permite să rezolve problemele date ca sarcini numai cu sprijinul altora. Crea ia sa va fi publicată în traducere românească (1972). Lev Vâgotski diferen iază nivelul dezvoltării actuale a gândirii copilului de dezvoltarea sa poten ială (necesară şi posibilă). Pavlov. are loc învă area: „învă area ra ională construită se situează în fruntea dezvoltării şi o trage după sine”. aşa cum este determinat prin rezolvarea independentă de probleme şi nivelul dezvoltării poten iale aşa cum este determinat prin rezolvarea de probleme sub îndrumarea adultului sau în colaborare cu colegi mai capabili”. Înainte de a se dezvolta gândirea copilului. Activitatea psihică presupune o interac iune cu mediul. Gra ie teoriei lui Vâgotski. sa ameliorat teoriile behavioriste (S-R). putându-se dezvolta specula iile legate de construirea învă ării şi a dezvoltării personalită ii umane. Gândirea – consecin ă a învă ării – este legată de limbaj. După el. indivizii construiesc din punct de vedere social în elegerea lor. gra ie căruia omul se transformă. P. psihicul uman nu ac ionează doar ca o suită de reflexe şi de conduita de adaptare (cf.

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE 5. A scris: „Comportamentul organismelor” (1938). Pennsylvania . BURRHUS FREDERIC SKINNER (n. scriem. aşa cum nu poate fi crezută afIrma ia că este „un psiholog cu o operă crucială”. CARL RANSOM ROGERS (n. o maşină sau pilotăm un avion”. chiar dacă nu lasă certitudinea descrierii fidele a concep iei sale despre „teoria condi ionării operante şi a instruirii programate”. vorbim. chiar dacă (sau mai ales) dispune de o cultură psihologică („Dezvoltarea persoanei”. care i-ar putea influen a op iunile. Skinner a alcătuit pentru teoriile sale despre comportament un set de legi. Este comentat pentru contribu ia sa la promovarea tehnicilor moderne şi informa ionale în învă are. la Oak Park. 1902. după care a profesat didactic la Universită ile din Minnesota. „Raport cumulativ” (1972) volum sintetic. iar instruirea programată este cel mai eficace model de „consolidare pozitivă”. Schimbarea mediului (ex. necesitând o lectură atentă. suficient de neclare. Teoria sa vizează ideea de comportament. apari ia unui nou tip de tehnologie computerizată) determină adaptarea comportamentului la noua realitate. 6. ne jucăm. Susquehanna. „Libertatea de a învă a”. care are efect asupra organismului. Învă area e „o aranjare a probabilită ilor de întărire”. 1969). dar şi negativ („consolidare negativă”). conducem o barcă. 1904. Un stimul poate fi „consolidator pozitiv” în interac iunea dintre organism şi mediu. „Despre comportament„ (1974) etc. prin care în elege o formă de „regularizare a consecin elor ambientale”. inclusiv acela referitor la faptul că „maşinile pentru educa ie” (instruirea programată) nu sunt posibile. 1961. „Ştiin a şi comportamentul uman” (1953). Deşi visase să ajungă scriitor. ne plimbăm. o formă de stimul. El leagă „consecin a” de „consolidare”. mediul creează repertoriul de bază cu care ne păstrăm echilibrul. textele sale de psihologia învă ării sunt extrem de stufoase. într-o formulare greoaie şi chiar incoerentă. Crezând în capacitatea omului de a-şi controla instinctiv propria 16 . Învă area prin condi ionare operatorie ine o un anumit tip de interac iune cu realitatea: „Prin condi ionare operatorie. inem instrumente şi unelte. S-a vorbit chiar de utopismul concep iilor skinneriene. Indiana şi Harward. Illinois – 1987) este promotorul psihologiei sociale şi umaniste.1984) a studiat psihologia la Universitatea din Harward. precum şi principiul „condi ionării operatorii”.

Ideea ine de psihologia socială.249. Pedagogia institu ională. găsind el însuşi procedurile de rezolvare. Lobront. motivată de chiar ini iativa elevului. În cadrul acestora (în care se integrează indivizi . sus inut de pedagogii M. decât o învă are organizată de adul i. adeseori a pledat pentru o „pedagogie nondirectivă”. iar schimbarea comportamentului rezultat nu este conştientizată. Editura Didactică şi Pedagogică. „transformarea institu iilor şcolare şi universitare” şi „definirea noului mediu educa ional”21. ci rela ii interumane. Editura Triade. Nu are importan ă calitatea opiniilor şi nici valoarea emo ională a celor relatate. Libertatea de a învă a. considerată microsocietate. Impunerea învă ării e receptată de elevi ca o amenin are. trebuie să le permitem să fie confrunta i cu via a şi problemele reale”20. Trăirea experien elor sociale sunt mult mai educative. 17 . Cluj-Napoca. asculta părerea celorlal i şi astfel se realizează o echilibrare emo ională. idei exprimate în amfiteatrele de la Universită ile din Ohio. care-şi pune propriile probleme.elevi. Yves Bertrand. cât rela iile stabilite şi efectul acestora asupra fiecărui participant la grup. Rogers numeşte „grupuri de întâlnire”. 1969. educa ia se realizează prin activitatea directă. Un climat stimulativ pentru cel care înva ă este asigurat prin ceea ce C. 2001. Chicago şi Michigan. gra ie căreia scopul educa iei 20 Carl Rogers. în educa ie. adul i . care vizează. Bucureşti. Carl Rogers a fost un remarcabil teoretician al psihoterapiei. intelectualizat nu este cel mai potrivit pentru a realiza comportamente. conform căreia comportamentele indivizilor nu se schimbă fără a schimba mediul de formare. De aceea. fiecare component îşi spunea opinia despre o chestiune de via ă. Asigurarea unui mediu stimulativ şi facilitarea (de tip interfa ă între elev şi con inutul învă ării) experien elor directe ale elevilor constituie atribu ia fundamentală a cadrelor didactice.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE dezvoltare. Deşi acceptă că orice educa ie este directivă. cu programe obligatorii şi re ete metodologice: „Dacă noi dorim ca elevii să înve e să devină indivizi liberi şi responsabili. care este institu ia de educa ie. Lobront. prioritar şi esen ial.272. p. Mediul de educa ie nu înseamnă material intuitiv sau mijloc de învă ământ. S-a născut astfel conceptul de „pedagogie institu ională”. 21 M.cu probleme de comunicare). singurele capabile să educe şi să perfec ioneze capacitatea de institu ionalizare a elevilor şi a grupului din care fac parte. apreciază că învă ământul magistral (predare în clase). p.

observ că nu mă interesez decât de a-mi însuşi cunoştin e şi. 8. nu pot fi comunicate altei persoane. Rogers. Le developpement de la personne. Nesemnificative. 22 Carl R. 197-198. educa ia are menirea de a forma oameni receptivi la schimbare şi modificare de comportament. 6. atât de necesară. înlăturarea examenelor şi a oricărui titlu de competen ă. iar evolu ia acesteia şi adaptarea la mediul social. fiindcă individul îşi pierde încrederea în propria sa experien ă. În consecin ă. Am ajuns la credin a că singurele cunoştin e care pot influen a comportamentul unui individ sunt cele pe care le descoperă singur şi le însuşeşte. Observ din ce în ce mai limpede că nu mă interesează decât de cunoştin ele care pot avea o influen ă semnificativă asupra comportamentului unui individ. Experien a mi-a arătat că nu pot să învă pe altul cum să înve e. care justifică „nondirectivismul”: 1. Cunoştin ele descoperite de individ. iar prin aceasta este înlăturată posibilitatea unei cunoaşteri autentice. 3. Editura Dunod. aceste adevăruri însuşite şi asimilate personal în cursul unei experien e. pp. Nondirectivismul ar însemna renun area la orice formă de învă ământ. vătămătoare. În consecin ă.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE este „func ionarea deplină a persoanei”. 1975. 7. inclusiv a diplomelor. Îmi pare că tot ce poate fi învă at de altul este relativ fără folos şi n-are decât pu ină sau n-are nici o influen ă asupra comportamentului. Rezultatele învă ământului sunt sau nesemnificative sau vătămătoare. El stabileşte opt principii pentru învă area eficientă. 4. 18 . 2. „Partea tare” a concep iei rogersiene despre învă are cuprinde un decalog al educa iei umaniste: 1. Din cele de mai sus rezultă că meseria de cadru didactic nu este de nici un folos. lucruri importante care au o influen ă asupra comportamentului meu22. pentru că nu-l ajută pe individ să-şi schimbe comportamentul. implică o permanentă modificare a comportamentului. Fiin ele umane au un poten ial înnăscut pentru învă are. 5. de preferin ă. Paris.

6. experien a poate fi percepută în mod diferit. Învă area care implică o schimbare în dezvoltarea fiecăruia – în perceperea sinelui – este amenin ătoare şi tinde să fie respinsă (două păreri pot coexista în mod deschis. iar învă area poate începe. Bandura realizează o legătură între copil ca personalitate. de a-i da acestuia posibilitatea de a-şi alege programul personal de învă are şi dreptul de a i se respecta particularită ile individuale şi de vârstă. când autocritica şi evaluarea primează. contradictoriu. din punct de vedere social. 3. Învă area semnificativă se realizează atunci când materia respectivă este percepută de elev/ student ca având o anumită relevan ă pentru scopurile sale. indiferent de atitudinea lor politică. Cel mai folositor tip de învă are. 7. şi între individ ca membru al comunită ii. creativitatea şi încrederea în sine sunt toate facilitate. Prin activitatea sa ştiin ifică (expusă în volumele „Agresiunea în adolescen ă” (1959). îl constituie învă area procesului de învă are. unde ob ine titlul de profesor. Acele învă ări care amenin ă sinele sunt percepute şi asimilate mult mai uşor. 7. Canada) a urmat studii de psihologie la Universitatea Columbia şi s-a perfec ionat la Universitatea din Iowa şi Stanford. Dar. ale cărui libertă i individuale trebuie respectate. nondirectivismul în educa ie a atras aten ia asupra necesită ii de a centra învă area pe elev. continua deschidere către experien ă şi acceptarea procesului de schimbare a sinelui. 5. Învă area este uşurată când elevul/ studentul participă la proces. în lumea modernă. 1925. Când amenin area sinelui este scăzută.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE 2. 10. A. O mare parte a învă ării semnificative se dobândeşte prin ac iune. când amenin ările externe sunt minime. care implică întreaga persoană a celui care înva ă –sentimentele şi intelectul – este cea mai durabilă şi cuprinzătoare. 4. ale cărei 19 . 9. Concep ia absolutistă a pedagogiei nondirective (între inută de doctrina deşcolarizării a lui Ivan Illich) nu a putut căpăta sus inere din partea societă ilor. Învă area voluntară. Interdependen a. ALBERT BANDURA (n. „Învă area socială şi dezvoltarea personalită ii” (1963) „Principalele modificări în teoria beharioristă” (1969). economică ori culturală fa ă de formarea tinerilor. 8. iar evaluarea altora are o importan ă secundară. iar învă ătura duce la o schimbare a personalită ii).

condi ionare clasică. 1946. Acestea aşteaptă o întărire externă (pozitivă sau negativă). etichetant). O învă are observa ională se bazează pe patru procese: aten ia (pentru recunoaşterea şi diferen ierea. cu o imita ie. ci este asimilarea unui comportament inovator. în mod extins. (afirmă A. ci pe conştientizarea răspunsurilor de intărire. poate prin repeti ie a evenimentelor modelatoare. inând cont de procesele psihice pe care copilul/ tânărul le implică în rela ia sa cu mediul social. 8.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE reguli. „Când o persoană. Bandura într-un postulat al său). şocant pentru 23 Ibidem. ca „înclinare instinctuală”. Psihologul A. verbal. observă comportamentul unui model fără să reproducă în mod instantaneu răspunsurile. adaptând modelul la propria sa personalitate. ob inând doctoratul în ştiin ele comportamentale. demonstrează că schimbările comportamentale produse prin condi ionarea instrumentală. p. California) se simte excelent în rândul ziariştilor. în mod preponderent. abordând tematici legate de comportamentul uman şi de func iile neuronale. în timp ce ele apar doar în forma reprezenta ionale”. derivat din comportamentul observat al semenilor. ducând la o învă are observa ională sau socială. 20 . adică de confirmarea propriului comportament de către modelele identificate în societate. reproducerea comportamentală (posedarea aptitudinii. A fost profesor la Universitatea din Harvard. Bandura a încercat să depăşească behaviorismul clasic privind învă area. Învă area capătă. „Cercetările lui Bandura. Principalul său volum este intitulat. un rol esen ial îl are modelul. mediate cognitiv”. extinc ie şi pedeapsă sunt. trebuie respectate. Comportamentul ameliorat pe baza unor influen e modelatoare este consecin a unor schimbări de natură psihologică. În procesul învă ării. a comportamentului) şi motiva ia/ întărirea (recunoaşterea performan ei realizate cu satisfac ie). Stockton. pentru observarea discriminatorie a modelului). afirmă Ion Negre -Dobridor şi IonOvidiu Pânişoară23. care vor fi reprezentate simbolic.68. reten ia (adică re inerea. atributul social: învă area socială. Învă area socială pe bază de modele exemplare nu coincide cu un mimetism. nou. DANIEL GOLEMAN (n. de asemenea. acesta poate dobândi răspunsurile modelate. Învă area nu se bazează exclusiv pe reac ii de răspuns la stimulii diverşi (conform behaviorismului).

stabilind şi o clasificare pe bază de coeficientul de inteligen ă: sub 20 – idiot. „Inteligen a emo ională” (1995). O minte plină de cunoştin e. Daniel Goleman (1916) se declară nemul umit de efectele acestei amprente. nu asigură în mod necondi ionat performan e profesionale. Goleman şi al ii au constatat că nu există o concordan ă între indivizii cu IQ şi EQ. D. precum şi de irelevan a testului IQ. în diferite situa ii.. EQ poate explica de ce un copil cu IQ ridicat nu are satisfac ia unei vie i împlinite. satisfac ii sociale şi nu este o condi ie fundamentală a creativită ii. exprimate în cinci competen e de bază: conştiin a de sine. până la 140 – extrem de inteligent. psihologul francez Alfred Binet. 1939. Ce este IQ? La începutul secolului trecut. 21 . iar peste 140 – savant. Aceasta poate fi măsurată prin teste specifice.Q nu sunt întotdeauna relevante pentru reuşita în via ă şi de ce coeficientul de inteligen ă marchează definitiv via a individului? Prin urmare. Psihologul american combate virtu ile coeficientului de inteligen ă (I. până la 90 – inteligen ă mediocră. cu inteligen ă medie. D. Inteligen a emo ională (EQ) ar fi atât o completare. sintagma care defineşte „caracterul. care determină stare de emotivitate a individului. motiva ia. precum şi modalitatea de administrare a propriilor emo ii. ob inându-se un coeficient emo ional (EQ). Mai mult. singurul care. au conceput un test pentru determinarea inteligen ei. împreună cu Theodore Simon. care propune formula IQ = 100 X Vârsta mintală/ vârsta biologică. perseveren a etc. s-a crezut. personalitatea şi blânde ea”. până la 70 – cretin. Goleman îşi alcătuieşte teoria în laboratoare (folosind şi inspira ia în analiza şi interpretarea datelor). Mai apoi. până la 80 – deficient mintal. stăpânirea emo iilor. Emo iile inteligente (sau inteligen a emo ională) sunt func ii ale creierului. adică afectiv. WECHSLER concepe un test pentru adul i. dezvoltând sintagma inteligen ă socială pe care o converteşte în conceptual de inteligen ă emo ională (EI).STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE adep ii terminologiei logice. motiva ie. asigură realizările în profesiune şi chiar autoritatea socială. numit Scala de Inteligen ă BinetSimon. apoi stăpânirea de sine. pornind de la o ipoteză: de ce testele I. Se consideră că IQ măsoară inteligen a nativă care nu se modifică în decursul vie ii.Q). până la 110 – normal. empatia şi capacitatea de rela ionare. până la 49 – imbecil. D. cât şi o reflec ie a IQ. chiar dacă acestea sunt sistematizate. Aceasta a fost perfec ionată de Lewis Terman. până la 120 – foarte inteligent. însuşiri fundamentale pentru asigurarea unui echilibru emo ional.

motiva ia (orientarea sentimentelor spre realizarea scopurilor). până la un anumit punct. memorie. de o restructurare a proiectului institu ional privind formarea copilului şi tânărului. fiind educabilă: „orice om are o inteligen ă cognitivă şi una emo ională. fiind nevoie de un învă ământ dublat de educa ia sentimentală şi emo ională. Se citează chiar o replică a lui Hamlet: „noroc de cei ce-mbină bine chibzuieli şi patimi”. motivare. Inteligen a25 nu rămâne Daniel Goleman. H. o capacitate de gândire abstractă şi de a în elege complexitatea ideilor. de „emo ii inteligente”. aceste portrete se contopesc”24. la minte şi inimă. omul are disponibilitate pentru învă area alfabetului emo ional printr-o „şcolarizare a emo iilor”. ambi ie. precum şi de gândirea pozitivă ori de contaminarea emo ională. administrarea sentimentelor în vederea integrării oportune a omului în procesul dezvoltării sociale. Editura Curtea Veche. prin urmare. empatia (descifrarea sentimentelor celorlal i şi adaptarea la ele) şi abilită i sociale (rela ionarea şi influen area celorlal i). nu asigură performan a scontată. de autodisciplină. perseverentă. centrat pe acumularea de cunoştin e. socială şi educa ională. Concep ia psihologică a lui Daniel Goleman constituie o nouă provocare pentru procedurile formale de educa ie. Inteligen a emo ională. voin a de autodepăşire. Un învă ământ academic. santinelă. În fine. Bucureşti. inteligen a emo ională poate fi ameliorată.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Inteligen a emo ională pozitivă angajează atitudini metacognitive. Dacă inteligen a cognitivă (mintală) este neschimbată de-a lungul întregii vie i. inteligen ă emo ionale”. Inteligen a a fost definită ca o abilitate de adaptare. D. Se înva ă o via ă emo ională. referindu-se la ra iune şi sentiment. pentru că emo iile ne dirijează comportamentul.64. iar „cartea sa a marcat o revolu ie uluitoare în psihologie prin analiza importan ei covârşitoare a emo iilor în dezvoltare personalită ii umane”. care să încludă şi altceva decât traseele disciplinare ale ştiin elor cunoaşterii. Goleman vorbeşte de „creierul emo ional” de „blocaj. 2001. tenacitate în realizarea unor idei şi împlinire profesională. p. conştiin a de sine (cunoaşterea propriilor sentimente). Ea are cinci componente sau aptitudini: autoreglarea (capacitatea de controlare a propriei emo ionalită i). Gardner consideră inteligen a „o capacitate de a procesa (prelucra) un anumit tip de informa ie care se găseşte în biologia şi 25 24 22 . de robirea de patimi şi de viduri sentimentale. În cartea amintită. Ideile lui Goleman contribuie complementar la perfec ionare a personalită ii.

Pennsylvania) s-a format la Universitatea americană Harward. iar ideile sale au revolu ionat teoriile privind învă area. în cadrul proiectului „Smart School” şi „Atlas” (11 şcoli). În urma cercetărilor sale. de calcul şi opera ii. 23 . ci constituie o înzestrare a individului. incluzând cercetători din diferite domenii. Volumele sunt consecin a unor aplica ii ale teoriei inteligen elor multiple. interlegere (legături între oameni). Medicul HOWARD GARDNER (n.muzicală (abilitatea de a percepe a sunetelor armonioase. Gardner pleacă de la ipoteza că Mozart.logico-matematică (abilitate de sinteză. compara ie şi selec ie. psihologia învă ării nu mai vorbeşte de inteligen ă ci de inteligen e. Goleman îşi concepe teoria inteligen ei emo ionale pe care o alătură celei mintale. care se pot combina în ceea ce numeşte inteligen a umană. A Reader” (1993) „Inteligen e multiple/ noi orizonturi” (2006) şi „Tratat de răzgândire” (2008). 9. intelligere (a rela iona. The Theory in Practice. de a avea „ureche muzicală”). când H. Cercetările experimentale de psihologie şi neurologie au fost efectuate în cadrul Proiectului Zero. Scranton. la Şcoala de Educa ie de la Harward. a învă a limbaje diferite). . ini iat în 1967. D. Cuvântul „inteligen ă” derivă din lat. A scris: „Frames of Mind” (1983. al cărui director este. unde este profesor. deşi conceptul – care înseamnă abilitate de în elegere mintală a complexită ii ideilor – a rămas singularizat până în anul 1980. de a vorbi în public.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE doar o func ie a creierului. având mai multe înfă işări şi grade de exprimare. lucrare pe care o va dezvolta în „Multiple Intelligence. a organiza) şi lat. psihologia umană”. Picasso şi matematicianul Bernoulli au avut modele diferite de gândire în procesul lor de crea ie. El consideră că există următoarele inteligen e: . Defineşte astfel inteligen a: „capacitatea de a rezolva probleme ori de a produce bunuri cu o anumită valoare într-un context cultural sau colectiv determinat”.lingvistică (abilită i de a utiliza limbajul vorbit şi scris. . Gardner elaborează modelul inteligen elor multiple. Consideră că este nevoie de a demonstra că omul dispune de mai multe tipuri de inteligen ă. Scopul proiectului a fost determinarea rela iei dintre artă şi educa ie. Abia după 1990. de a cânta şi compune. 1943. a scrie texte. de problematizări).

sub forma rezolvării diferen iate a problemelor.spa ială (abilitate de proiec ie simbolică. religioase şi spiritualiste)26. a publicat lucrarea „Psihologia cognitivă”. Zlate. Nu s-a spus ultimul cuvânt în domeniul „inteligen elor”. care. COGNITIVISMUL se revendică de la ULRICH NEISSER (n. din persuasiunea celorlal i vizavi de ideile sinelui. dar pluralizarea conceptului a deschis o rută nouă de cercetare asupra proceselor cognitive şi emo ionale ale omului. .existen ială (capacitatea de a efectua opera ii intelectuale complexe. judecata. Ultima este prezentată în „Tratat de răzgândire”.kinestezică (abilitatea de mişcare şi de folosire a motricită ii). . specializarea emisferelor cerebrale: 24 . de reprezentare plastică şi de viziune arhitecturală). ca devenire şi personalizare. în care precizează că „sistemul cognitiv este unul de prelucrare a informa iilor. ra ionarea. inferen a. cauzalitatea) activate conştient pentru prelucrarea informa iilor: analizează „procesările la care este supusă informa ia între inputul senzorial şi outputul motor sau 26 Neurobiologul american ROGER W. .naturalistă (abilitate de rela ionare cu mediul înconjurător. Efectele pedagogice ale TIM (teoria inteligen elor multiple) confirmă valabilitatea lor. sugerând didacticii proceduri spectaculoase. . în 1967. bazându-se pe capacitatea de interferen ă dintre suflet şi minte. 10. Kiel).1928. în 1981.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE . scheme şi prelucrări cognitive” (M. congruente cu interdisciplinaritatea şi cu abordarea globală a disciplinelor de învă ământ. „Sistemul cognitiv” cuprinde procese psihice (gândirea. 1999). cu vie uitoarele şi plantele). pe baza unor procedee imaginative. . o compatibilitate derivată din răzgândire. Ar fi astfel nouă tipuri de abilită i pe care le are personalitatea omului spre a răspunde rezolvărilor de probleme de via ă.interpersonală şi socială (capacitatea/ abilitatea de a-i în elege pe ceilal i şi de rela ionare cu aceştia). de a avea o imagine de sine autonomă). care conduce la sisteme filosofice.intrapersonală (abilitatea de a forma din sine un model. semnelor şi simbolurilor pe baza activării arhitecturii care îi este specifică şi compusă din reprezentări. SPEARRY a demonstrat.

Procesul de educa ie avea (şi încă are) nevoie de certitudini. Miron Ionescu vorbea de o tendin ă nouă în didactică. de autoevaluarea posibilită ilor şi a rezultatelor ob inute. Cognitivismul a atras aten ia asupra necesită ii deplasării accentului de pe CE înva ă cineva pe CUM înva ă. volitive. Editura Universită ii Aurel Vlaicu. Actualmente. Arad. Din punct de vedere didactic procesările informa ionale implică participarea directă a elevului la cunoaştere. Pe traseul S – R are loc o procesare a informa iilor-stimul la nivelul gândirii. care oferă o bogată bibliografie de specialitate. a alegerii deliberate a unor căi optime. Demersurile psihologilor şi ale pedagogilor de a-şi pune ideile şi teoriile într-un mariaj au asigurat învă ământului şi sistemelor de educa ie suporturi justificative. Miclea. care concepe învă area prin prisma rela iei directe dintre Stimulul extern şi Răspunsul comportamental. În acest proces de învă are. motiva ionale. Istoria ideilor şi doctrinelor pedagogice. a cogni iei. 25 . ale elevilor/ studen ilor şi aspectele pedagogice ale adaptării acestora la cerin ele societă ii. omul investeşte proceduri afective. Fragment din volumul Anton Ilica. Pedagogia psihologică este un domeniu extrem de incitant pentru că realizează o congruen ă între particularită ile individuale. 1999). care se referă la capacitatea de selectare a mijloacelor şi reprezentărilor. care îşi organizează propriile experien e de învă are. Efectele acestora se vădesc în îmbunătă irea experien elor didactice cât şi în sugestiile pe care le oferă cercetătorilor fenomenului educa ional. aptitudinale. Aceste considerente a generat conceptul de metacogni ie. întrucât. în învă are.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE comportamental” (M. deci este o învă are centrată pe elev. adică identificarea unor instrumente care să măsoare cât mai exact „produsele” învă ării. nu pot fi absolutizate procesele psihice (asemuite cu principiul de func ionare a maşinilor informa ionale). şi anume necesitatea unei didactometrii proprii. găsind strategiile cele mai potrivite şi mai eficiente pentru a ajunge la rezolvarea problemelor. Cognitivismul corectează teoria asocia ionistă. cognitive şi volitive. pedagogia formulează cerin ele sub formă de comportamente care să poată fi măsurate. 2009. CONCLUZIE.

în principal. în legătură cu care pozi iile de negare sau de afirmare abundă în literatura de specialitate. Than are approached: the waz in which zhe inconscient concept impose itself in psychology. El desprindea două niveluri ale conştiin ei: . Olga D. Melanie Klein. 26 . identitate. Jung. Afirmarea inconştientului se sprijină. Inconştientul constituie cel mai controversat nivel de organizare a vie ii psihice. rela ii conştient-inconştient. underying the colective inconscient and the cognitive inconscient. dr.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE INCONŞTIENTUL – CA IPOSTAZĂ A PSIHICULUI THE INCONSCIENT AS A PSYCHIC STATE Conf. pe concep ia lui Freud. conştient. inconştient cerebral.In the final of the paper the zherapies derived from the relation conscient-inconscient are mentioned. Adler. tradi ionala credea că între conştient şi psihism există a priori sinonimie. the nature and the roles of the inconscient. inconştient colectiv. dar nu şi în mod necesar cunoscut.nivelul conştiin ei nereflexive (înglobează experien a trăită). the definition. Sartre afirma că tot ceea ce se întâmplă în individ este conştient. MOLDOVAN Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad Abstract: A travel in the history of the inconscient concept is made bz the author in this paper. Psihanaliza nu face altceva decât să explice cum se face trecerea de la un nivel la altul. univ. Cuvinte cheie: inconştient. el nu există.nivelul conştiin ei reflexive. care a elaborat o concep ie structurată cu privire la con inutul şi rolul inconştientului în via a psihică a individului. din moment ce un fenomen inconştient nu poate nici să fie trecut. . Psihiatria germană admitea că. inconştient cognitiv. remainded the greatest specialists in the inconscient problems: Freud. Negarea şi afirmarea inconştientului Psihologia academică. nici să treacă prin conştiin ă. the different inconscient types.

omogenizarea vie ii psihice. mai târziu. 2. Schopenhauer). cercetările experimentale efectuate după 1880 de şcoala de la Salpetriere (Charcot) sau de cea de la Nancy (Berheim) au constituit solul fertil în care şi-a găsit începuturile. „Voin a este profesorul. acesta fiind prezent în percep ii. o unitate în multiplicitate. Din „Filosofia inconştientului” două idei sunt importante: 1. afirmarea inconştientului presupune în elegerea faptului că via a psihică reprezintă o structură compusă şi complexă. 27 ..STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE În psihologia cognitivă s-a lansat conceptul de „inconştient cognitiv”. Hegel. care se află într-o competi ie poten iala cu renăscuta fascina ie a conştiin ei” (Hunt). omul însăşi fiind o voin ă fără conştiin ă. „Redescoperirea unei… cogni ii inconştiente este o parte a celei de-a doua revolu ii în cadrul ştiin ei cognitiviste. în ra ionamente. considera ia că prin natura sa inconştientul este ira ional. . De asemenea.Filosofia inconştientului” (Hartman) a creat o ambian ă favorabilă recunoaşterii inconştientului.a doua idee va avea o mai mare răspândire. iar intelectul sevitorul”.ideea se conturează la Schopenhauer în lucrarea „Lumea ca voin ă şi reprezentare” (1819). el guvernează sentimentele. în formularea conceptelor. Din cele două tendin e s-a impus ultima. Carl-Gustav Carus considerând că „via a psihică conştientă îşi are cheia în regiunea inconştientului”. Consecin ele acestor atitudini fa ă de inconştient sunt diferite: negarea inconştientului echivalează cu uniformizarea. Impunerea inconştientului în psihologie Investiga iile şi cercetările directe asupra inconştientului au fost precedate de „lansarea” filosofică a no iunii respective de către marii metafizicienii germani din epoca postkantiană (Schelling. .Pentru E. în care voin a reprezenta o for ă ira ională şi activă. inconştientul reprezintă o adevărată for ă ce guvernează întreaga via ă a individului . psihanaliza. ea nedispunând de structuri şi organizări calitativ diferite. . von Hartman atât via a organică cât şi cea spirituală (psihică) sunt dominate de inconştient. în el îşi au sursa descoperirile geniale. dar aceasta impunere a cunoscut un proces lung şi anevoios.

„calitatea” de a fi inconştiente o au nu numai amintirile. celelalte două inconştientul nerefulat). Sandor Ferenczi. Bleuler şi Jung. Omul dispune de o tendin ă importantă de 28 . ca o calitate psihică. psihismul inconştientului este determinat de voin a de putere şi de sentimentul de inferioritate acestea fiind mecanismele compensatoare fie ale unor deficien e fizice. practic. incapabilă de a sintetiza ansamblul vie ii psihice. o parte a Eului. Binet şi Janet. şi nu doar un simplu „automatism psihic”. multiplicarea zonelor ce se sustrag conştiin ei. ca un automatism psihic. În jurul concep iei lui Freud asupra inconştientului s-a păstrat multă vreme tăcere. trecerea de la interpretarea inconştientului ca substantiv ce desemnează faptele mintale refulate la interpretarea lui ca adjectiv. Zlate considera că principalele merite ale lui Freud în investigarea inconştientului sunt: descoperirea unui inconştient dinamic. conflictual şi tensional. Pentru Adler. cum apărea el la Janet.primul reprezentând inconştientul refulat. Supraeul.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Primele rezultate ale cercetărilor medicale făcute în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea asupra isteriei. considerarea inconştientului ca fiind profund. ceea ce înseamnă că proprietatea. pe care am putea-o denumi postfreudiană. Inconştientul apărea ca o slăbiciune a Eului şi a conştiin ei. Freud va fi cel care va da o definire şi o fundamentare ştiin ifică inconştientului. Începe să se contureze şi primele diziden e ceea ce face ca cercetările asupra inconştientului să intre într-o nouă etapă. ci şi mecanismele de refulare sau ceea ce porneşte de la Supraeu. ea trezeşte curiozitatea şi interesul medicilor şi al psihologilor. al cărei preşedinte a fost la început Jung. psihiatrul american Morton Prince. ca o deficien ă psihologică. Freud vorbind. abisal. hipnotismului. În 1910 lua fiin ă Asocia ia Psihanalitică Interna ională. corelativ procesului refulării. somnambulismului şi chiar disocierii personalită ii au conturat mult mai bine premisele unei psihologii a inconştientului. unele fenomene scăpându-i de sub focarul analizei. Ernest Jones încep să utilizeze metodele lui Freud. vedeau în inconştient reversul conştiin ei. fie ale inferiorită ii reale sau presupuse ale Eului. despre existen a a trei tipuri de inconştient (Sinele sau inconştientul propriu-zis. Cu timpul însă.

aşa încât dezvoltarea lui psihică se datorează luptei ce are loc la nivel inconştient între o tendin ă negativă (sentimentul de inferioritate) şi o tendin ă pozitivă (sentimentul de superioritate). aceasta din urmă fiind orientată spre compensare. acesta din urmă născându-se cu el. conform celor 2 orientări ale psihismmului – extraversiune şi introversiune. Jung. Freud avea în vedere existen a în inconştientul fiecărui individ a unor elemente ce se regăsesc în orice inconştient (complexul lui Oedip). Jung introduce conceptul de inconştient colectiv interpretat ca o zonă profundă nonindividuală. Când vorbea de inconştientul colectiv. Anna Freud. lărgeşte sfera no iunii de inconştient individual considerând libidoul ca fiind. Totuşi din diversitatea lor cercetările psihanalitice exprimă dificultatea conceperii într-o manieră unitară a inconştientului. spre sine şi spre lume. după opinia lui grupul dând ocazia membrilor săi de a trăi inconştientul în realizarea proiectelor refulate. 29 . compensarea joacă acelaşi rol pe care îl avea refularea la Freud. inconştientul colectiv este preexistent individului. vorbind despre un inconştient colectiv. Inconştientul colectiv con ine imagini ancestrale care somnolează în zonele profunde ale inconştientului numite de Jung – arhetipuri – şi oferă individului posibilitatea de a avea acces la „sufletul istoriei colective” sau la Dumnezeu şi Diavol.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE superioritate. inclusiv instinctul de putere. Francoise Dalto propune o tratare a inconştientului dintr-o perspectivă foarte extinsă. Didier Anzieu a introdus conceptul de inconştient de grup. Pages extinde inconştientul nu numai la grupuri ci şi la organiza ii. Adler cade în aceeaşi greşeala ca şi Freud: absolutizarea acestui mecanism. Melanie Klein. În realitate. La Jung. Daniel Lagache. Jacques Lacan au adus contribu ii importante în teoria inconştientului. Mai recent. influen at de Adler. supraindividuală a psihicului. ambele mecanisme pot fi la fel de utile pentru via a psihică a individului. pe de o parte constituit din ansamblul instinctelor dominante. în Fran a a început să prindă contur o psihologie socială clinică de inspira ie psihanalitică. iar pe de altă parte ca fiind orientat în 2 direc ii opuse: centriped şi centrifug. În concep ia lui Adler.

rol de energizare şi dinamizare a întregii vie i psihice a individului. • Inconştientul are o func ionalitate mai pu in previzibilă. ca ira ional cu efecte dezorganizatoare şi inhibitive asupra vie ii psihice. considerându-l doar rezervorul tendin elor înfrânate. infrastructura câmpului conştiin ei şi formele primitive ale existen ei persoanei sunt sisteme de for e care constituie inconştientul. tendin ele). Inconştientul apare ca haos. frustrate. • Din faptul că inconştientul este considerat deseori o infrastructură marginală şi confuză a vie ii psihice nu trebuie să deducem că el ar avea numai un rol negativ. virtuală (deprinderile. actele ratate. Inconştientul este cel care exprimă lapsusurile. înăbuşite.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Definirea inconştientului Freud a definit inconştientul într-o manieră restrictivă şi exclusivistă. În defini iile mai vechi ale inconştientului accentuarea unui element se asocia cu ignorarea alteia. ci faptul că aduce o altă ordine. Ca un Alterego. pseudoamneziile. insistând mai mult asupra rolului său în ansamblul vie ii psihice. foarte personală. • Din faptul că inconştientul se manifestă impulsiv sau spontan nu trebuie să se tragă concluzia că structurile sale nu sunt suficient de bine conturate. dar el nu este lipsit de organizare ci dispune de o altă organizare. Psihologia contemporană defineşte inconştientul într-o manieră extensivă şi pozitivă ca fiind o forma iune psihică ce cuprinde tendin ele ascunse. Experien a psihisomatică inconştientă. o desfăşurare mai haotică. ca inând chiar de patologia mintală. etc. el neagă ordinea impusă de conştiin ă. Această defini ie lasă pe din afară fenomenele psihice aflate în aceleaşi stadiu. conflictele emo ionale generate de resorturile intime ale personalită ii. Al i autori definesc inconştientul dintr-o manieră negativă. dar aceasta nu înseamnă dezordine. însă în stare latentă. Janet: „un act este inconştient fa ă de cutare opera ie de ordin mai înalt”. adică ordinea propriei sale subiectivită i. refulate. visele. faptele de memorie. 30 . Inconştientul are următoarele roluri: .

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE rol de facilitare a procesului creator. a doua teză „este mai sensibilă la tranzi iile şi la medierile introduse de către limbaj între sistemul pulsional şi conştiin ă… Aceasta înseamnă a spune că inconştientul este structurat ca un limbaj şi că se poate comunica cu el. învăluit în mit. Natura inconştientului Se pune întrebarea: este inconştientul de natură pur afectivă aşa cum credea Freud ? La această concluzie au ajuns şi analizele comparative făcute între conştiin ă şi inconştient. ra ională. El trebuie interpretat ca fiind preponderent afectiv. din percep ii interne sau fantasme. Inconştientul este constituit din imagini sau cuvinte ? Ey arată că au fost formulate două teze divergente: 1. din evenimentele cristalizate ale preistoriei individului. Acest fapt a fost bine sesizat de Jung care considera că arhetipurile. o nouă întrebare se ridică. 2. spontan. vis. nelăsând-o neinfluen ată în nici una dintre ipostazele sale existen iale normale sau patologice. 31 - . prima reflectă gândirea lui Freud din etapa sa esen ială. imagini condensate şi colective. contribuind la realizarea unor combinări şi recombinări spontane. cea a naturii şi cea a rolului inconştientului în ansamblul vie ii individului. însă cu condi ia de a-l auzi”. Inconştientul face parte integrantă din fiin a umană. prin organizare specifică se emancipează conştiin a. Daca inconştientul cuprinde şi elemente de natură cognitivă. critică. pe când cel de-al doilea ca afectiv. prin faptul că este principalul depozitar al programelor informa ionale şi al tensiunilor motiva ionale pe baza cărora. deşi instinctive. când inconştientul era considerat autonom.rol de asigurare a unită ii Eului. prima apărând ca reflexivă. Ideea structurării inconştientului ca un limbaj va fi preluată de Lacan. Aşa cum conştiin a nu este exclusiv ra ională. legenda. Natura şi rolurile inconştientului Primele două tipuri de defini ii ale inconştientului au ridicat implicit două mari probleme. sunt deopotrivă apropiate de sentiment şi de idee. . nici inconştientul nu poate fi exclusiv afectiv. scăpând oricăror formulări care au loc în constiin ă sau în preconştient şi apărând ca format exclusiv de imagini (investite libidinal).

Implicarea inconştientului în procesarea informa iilor.altul format din faptele psihice refulate.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Rolurile inconştientului Pu ini au fost autorii care au subliniat rolul şi valoarea pozitivă a inconştientului în raport cu conduitele şi comportamentele individului. Tocmai de aceea el poate servi omului drept „ghid fără seamăn”. . Inconştientul creează combina ii subliminale care sunt cu mult superioare combina iilor conştiente prin fine ea şi importan a lor. în solu ionarea problemelor. credea că inconştientul este chiar superior conştientului. Tipuri de inconştient Inconştientul este diferit în manifestările sale.unul latent sau preconştient care cuprinde stările psihice susceptibile de a deveni conştiente. le-a redus la două forme fundamentale: . Cei mai numeroşi autori subliniază rolul negativ. Imagina ia este limbajul universal al inconştientuliu. Foarte curând a început să se vorbească de variate tipuri sau moduri.inconştientul adaptativ tot cu două subdiviziuni: inconştientul automatic şi cel afectiv. colective şi rasiale. etc). Func iile esen iale ale inconştientului constau în repararea şi sus inerea opera iilor spiritului şi în eliberarea gândirii pentru a deveni aptă de rezolvarea altor sarcini şi probleme. Dwelshauvers vorbea de mai multe tipuri de inconştient. Freud deosebea trei tipuri de inconştient: . ancestrale. Jung. Psihologia transpersonală acordă inconştientului un loc şi un rol de prim ordin. Stanislav Groff implică inconştientul în cele mai neobişnuite experien e transpersonale (embrionare şi fetale. chiar în actele de crea ie a devenit un fapt comun în psihologia contemporană. Ralea care s-a referit la clasificarea acestui autor. . filogenetice. 32 . În ultimul timp asemenea părere a început să cedeze. deoarece el con ine toată în elepciunea ce i-a fost conferită prin experien a a nenumărate secole. cu subdiviziunea în inconştient fiziologic şi cel psihic.al treilea constituind partea cea mai importantă a Eului ideal. Frances Vaughan considera că inconştientul este elementul central al intui iei şi al imagina iei.inconştientul func ional. turbulent al inconştientului. .

Formularea şi argumentarea teoretică şi chiar experimentală a existen ei inconştientului cerebral a condus la redimensionarea viziunii 33 . Diferen ierile dintre tipurile sau modurile de inconştient provin din felul în care este rezolvată problema naturii inconştientului şi cea a rolului acestuia în via a psihică. longitidinală). automat. medic englez. modelul inconştientului cerebral. deosebea trei forme ale inconştientului şi anume: inconştientul abisal. După Secenov există trei categorii de mişcări involuntare: . Cei care studiau via a psihică.pur spinale. • Inconştientul cerebral Filosofia prin Schopenhauer. au avansat ideea potrivit căreia o mare parte a cerebra iei este în realitate automată şi inconştientă. ca în cazul pasiunilor. este cazul gândirii care dispune de capacitatea de a înfrâna ultima verigă a unui reflex. .STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Pavelcu utilizând criteriul dimensiunilor vie ii sufleteşti (verticală. normală sau patologică. ca şi extinderea de la măduva spinării la creier a proceselor reflexe au constituit modalită ile care au impus no iunea de inconştient cerebral. pe care l-am putea numi reflex. psihopatologia pe cel al inconştientului ereditar. William Carpenter a introdus no iunea de „cerebra ie inconştientă”.slăbite sau oprite. care se produc în timpul somnului. în eleasă în termeni opuşi evolu iei. În esen ă. . În lucrarea rusului Secenov „Reflexele creierului” găsim o extindere a reflexelor în explicarea celor mai complexe fenomene psihice. au propus modelul inconştientului filosofic. Unificarea func ională a axei cerebro-spinale. inconştientul cerebral este inconştientul fiziologic. Hartman şi Nietzsche. Un alt autor va ajunge la concluzia că bolile psihice sunt boli ale creierului. vorbea despre creier ca fiind supus „legilor ac iunii reflexe”. Ideea continuită ii func ionale a sistemului nervos de la măduva spinării la emisferele cerebrale va fi dusă mai departe de Jackson care va explica bolile mintale prin disolu ia cerebrală. Thomas Laycock. atunci când creierul nu ac ionează. periferic şi temporal. care intră în func iune fără ca individul să-şi dea seama dar care afectează via a psihică conştientă.consolidate. iar neurofiziologia. orizontală.

. inconştientul personal este alcătuit din complexe. ba ine chiar de lumea animală în general. prin exagerarea rolului afectivită ii. spirituală. Inconştientul colectiv se caracterizează după Le Bon prin: . Conştientul este reprezentat de Eu. materială. constituind de fapt substratul oricărui psihism individual. . . Jung a avansat pentru prima dată ideea inconştientului colectiv în cartea sa „Metamorfoze şi simboluri ale libidoului”. format din gânduri.moralitate joasă.dispari ia vie ii cerebrale şi preponderen a celei medulare. percep ii. cel colectiv este de natură pur psihică. în 1911 şi 1912. amintiri. mobilitate.intoleran ă. fiecare complex fiind legat de câte un arhetip. ca o înzestrare ereditară cu posibilită i de reprezentare. care. dar au pătruns totuşi cândva în psihic. ele fiind comune mai multor indivizi (complexul lui Oedip). Pentru Freud inconştientul colectiv cuprinde elemente ce se regăsesc în orice inconştient individual. După Jung. conştiin a. apărută în două păr i. deoarece 34 . • acele con inuturi ce sunt de fapt percep ii senzoriale. . care datorită prea slabei lor intensită i nu au ajuns niciodată în conştient. prin reducerea acestuia la via a psihică a primitivilor sau a copiilor. Pentru Gustabe Le Bon inconştientul colectiv (al mul imilor) este caracterizat prin inhibi ia colectivă a func ionării intelectuale. fie pentru că li s-a retras conştien a (refulare). autoritarism şi conservatorism. care constă din: • acele con inuturi care au devenit inconştiente. sugestibilitate şi credulitate.exagerare şi simplism în sentimente.impulsivitate. sentimente. fie pentru că şiau pierdut intensitatea şi au căzut astfel în uitare.dispari ia psihicului indivizilor.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE asupra vie ii psihice a individului. . ci general uman. • Inconştientul colectiv Dacă inconştientul cerebral era de natură fiziologică. nu este individual. prezentă întotdeauna şi oriunde lăsând loc şi timp şi pentru manifestările inconştiente. iritabilitate. o inconştientul colectiv. psihicul se compune din trei niveluri: o conştientul o inconştientul personal.

constituind „moştenirea arhaică a umanită ii. • Într-un fel el este o imagine eternă. realizarea lui se produce de-a lungul vie ii individului. . iar mai târziu arhetipuri. Arhetipurile sunt „structuri psihice identice. „suflet atemporal şi general”. deoarece produce toate adaptările şi orientările momentane.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE complexele sunt după Jung. Anima şi animus apar ca mijlocitori între conştient şi inconştient. Ele nu sunt structuri pur psihice. o altă lume după cum spune Jung. Inconştientul colectiv con ine arhetipurile şi Sinele. Chiar dacă arhetipul este codificat în inconştient colectiv. Aceste imagini sunt mitice. vise sau viziuni 35 . în fiecare structură cerebrală individuală”. . ci structuri func ionale duale: structuri psihice şi structuri nervoase. animus (imaginea colectivă a bărbatului în psihologia femeii). Arhetipală şi moştenită este doar predispozi ia de a avea anumite experien e şi nu experien a însăşi. anima (imaginea colectivă a femeii în psihologia bărba ilor). ca răspuns la evenimentele externe sau interne. comune tuturor”. care apare ca un fenomen efemer. Jung face distinc ia dintre arhetip şi imaginea arhetipală (ideile şi comportamentele pe care le generează arhetipurile în sine). momentane. care renaşte mereu. personificări ale arhetipurilor. despre lume. „sediment al istoriei lumii”. formate ca urmare a atrocită ilor săvârşite de oameni de-a lungul timpului).Ce este inconştientul? • Jung răspunde: „sfera moştenirii psihice”.Con inutul inconştientului colectiv Con inuturile autentice al inconştientului colectiv sunt reprezentate de ceea ce Jung a numit la început „imagini primordiale”. • „Inconştientul colectiv este acea imensă zestre spirituală ereditară. spre deosebire de conştient. o lume în oglindă care se contrapune imaginii noastre conştiente. rezultată din evolu ia omenirii. modalită i în care arhetipurile se manifestă în psihicul unei persoane. Cele mai cunoscute arhetipuri sunt: persona. umbra (partea diabolică sau sadică a psihicului. • Inconştientul colectiv este un strat abisal al structurii psihice. sunt şi simbolice. deoarece exprimă consonan a subiectului care trăieşte experien a cu obiectul ce-i prilejuieşte experien a. iar „dacă sunt personifica i în fantezii.

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE constituie o ocazie de a în elege câte ceva din ceea ce până acum a fost inconştient”. Rolul inconştientului colectiv este chiar mai mare decât al conştientului. na ionalitate. din întuneric. recunoaşterea semantică. în general. clasa socială. Rămânea de demonstrat că există o serie de procese implicite. localizare geografică. chiar sieşi ascuns”. şi prin faptul că este depozitarul experien ei cumulate a strămoşilor noştri. limbajul sunt capabile de exprimare independentă în oricare dintre sistemele conştiin ei? Faptul că oamenii conştientizează con inutul şi produsele prelucrărilor informa ionale şi nu procesele. Inconştientul colectiv mijloceşte realizarea „lumii unitare” a psihicului uman. Acesta este contextul. a fost intuită mai de mult chiar de Pierre Janet (1915). în special. Inconştientul colectiv ini iază. ac ionează ca un ghid şi este esen ial pentru supravie uire. influen ând comportamentele şi conduitele conştiente ale oamenilor. dar ac ionează cu atât mai puternic din interior. opera iile care au loc şi conduc spre o anumită finalitate nu mai trebuia demonstrat. problematic şi experimental totodată. Studiind „procesarea” şi „prelucrarea” informa iilor. inconştiente. controlează şi mijloceşte trăirile şi manifestările comportamentale tipice tuturor oamenilor. Existen a unui inconştient nepulsional. în care s-a format no iunea de inconştient cognitiv. datorită căreia el poate „exercita puternice influen e psihice care nu se manifestă deschis la suprafa a lumii. înseamnă că ele nu există? procesele implicate în prelucrarea informa iilor: percep ia. interesat de studiul 36 . fiind invizibile pentru cel care nu supune îndeajuns criticii imaginea sa momentană asupra lumii. care se produc pe durata prelucrărilor şi care se convertesc în produse conştiente. cognitiviştii au formulat o serie de întrebări: în timpul prelucrării informa iilor sau la finalul ei oamenii conştientizează doar produsele prelucrării sau şi procesele care au condus spre ob inerea acestor produse? dacă ei nu conştientizează procesele de prelucrare. Imaginea inconştientă (arhetipul) dispune de o energie proprie. asupra noastră. indiferent de epoca istorică. deci nefreudian. rămânându-şi astfel. şi de psihologia cognitivă. • Inconştientul cognitiv No iunea de inconştient cognitiv a fost lansată de cognitivişti.

Afirma că inconştientul cognitiv trebuie considerat ca un proces pe cale de conştientizare şi care. este capabil de o anumită formă de reflec ie în interiorul conştiin ei în desfăşurare. între cele două forma iuni psihice există şi diferen ieri mai profunde. calitative. ascultarea dihotică.” Concluzia lui Hunt sugerează existen a doar a unor diferen ieri minimale. O serie de constatări ob inute în cercetările experimentale (realizarea simultană a procesărilor inconştiente ale asocia iilor semantice. în fapt. explorând adâncimea proceselor inconştientului cu ajutorul a trei paradigme experimentale (percep ia subliminală. La întrebarea: „Este inconştientul cognitiv capabil de analize profunde?”. investiga ia neuropsihică). Inconştientul cognitiv apare ca înscriindu-se într-un continumm singular al devenirii conştiente şi mai ales ca fiind inseparabil de procesul devenirii conştiente. Inconştientul cognitiv este o parte a unei tendin e inerente de a deveni conştiente sau un aspect al unei preconştiin e care se va dezvălui într-o conştiin ă implicită. analizând dovezile experimentale aduse de aceşti autori. răspunsurile formulate sunt neconcordante. consideră însă că ele nu sunt suficiente şi că. Atunci când se 37 . S-ar putea să nu existe nici o capacitate cognitivă inconştientă care să nu fie pe cale de a deveni conştientă şi nici o conştiin ă care să nu emeargă din stadii preliminare. de grad. a conştiin ei) sunt aduse drept argumente în favoarea considerării inconştientului cognitiv ca fiind consubstan ial cu conştiin a.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE stărilor de disociere a conştiin ei. în anumite condi ii. Un autor vorbea chiar de „bazele inconştiente ale comportamentului voluntar”. între conştient şi inconştient. nivelurile analizelor care au loc inconştient sunt superficiale. El îşi punea întrebarea: „Inconştientul cognitiv: sistem separat sau protoconştiin ă?”. După Zlate. controlată de context. Hunt: „Conştientul şi inconştientul cognitiv apar ca două fe e ale unei dimensiuni comune a devenirii conştiente. El este un fel de protoconştiin ă subterană care stă la baza ini ierii unor decizii şi ac iuni voluntare. O dată cu apari ia şi dezvoltarea psihologiei cognitive urma să se aducă o fundamentare teoretică şi experimentală noului tip de inconştient. Hirst: „A determina caracterul acestui inconştient cognitiv reprezintă un efort major pentru ştiin a cognitivă”. în mod normal inaccesibile total unei conştientizări autoreferen iale. comparativ cu focalizarea secven ială. Hirst.Unii cognitivişti cred că da.

De regulă. Inconştientul poate func iona şi atunci când structurile conştiente sunt destrămate. nivelul analizelor este limitat la activarea trăsăturilor fizice (forma literelor într-un cuvânt sau chiar o serie de caracteristici ortografice. în ciuda unei relative independen e func ionale a celor două niveluri structural-func ionale ale psihicului. În func ie de diversele ipostaze ale manifestărilor comportamentale apar inătoare individului. în măsura în care o permite pragul. exceptând cazurile când produsele procesului emerg cel pu in la periferia conştiin ei”. cum se întâmplă în cazurile patologice. existen ială şi ac ională a lor o reprezintă interac iunea şi interdependen a lor.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE defineşte inconştientul cognitiv utilizând pragurile (criteriile) obiective (valoarea minimă pe care trebuie să o de ină stimulul pentru a fi recep ionat). conştient este 38 . se autodestramă. Aceasta înseamnă că ceea ce la un moment dat este conştient la un alt moment dat poate deveni inconştient. Procesele inteligibile încep a fi posibile doar pe măsura ce oamenii încep a fi conştien i. fără de care însăşi integritatea SPU este pusă în pericol. starea normală. Concluzia autorului este elocventă: „Procesările inconştiente apar fără dubiu. Fiecare dintre cele două niveluri de organizare structural-func ională a psihicului îşi are propriile sale con inuturi. mecanisme şi legită i proprii care nu pot fi reduse unele la altele. de unde îşi trage seva. Conştientul şi inconştientul sunt momente func ionale inseparabile ale psihicului uman. ele analizează informa iile primite de la un nivel superficial. În felul acesta nu numai că problema nu era solu ionată. Între conştient şi inconştient există în mod curent rela ii dinamice vitale. conştientul şi inconştientul vor fi coordonate şi alternante prin praguri mobile. firească. Rela ia dintre conştient şi inconştient Probleme generale Rela ia dintre conştient şi inconştient a fost cel mai adesea abordată fie prin: • opozi ia metafizică a celor două niveluri de organizare structural-func ională a psihicului. • reduc ia simplist-mecanicistă a unuia la altul. în lipsa inconştientului. fiecare dintre ele ac ionează independent unul de altul. Totuşi. În anumite limite. dar nu în elesul cuvântului). Dar conştientul. totuşi. dar nu se creau nici măcar premisele solu ionării ei.

Atunci când una sau alta dintre aceste forme de echilibrare este perturbată. se perturbă întregul sistem psihic uman. pe când inconştientul este acel con inut psihic care contrazice experien a individului. a 39 . 2. Aşadar. Inconştientul activează. nu neapărat toate. Schimburile şi transformările sunt continue şi reciproce: inconştientul preia sarcinile fixate conştient şi le prelucrează în maniera sa specifică. când ca mecanism de sistematizare şi valorizare a structurilor inconştientului. modifică descărcările energeticoinforma ionale ale conştientului. Con inuturile psihice conştiente se stochează în inconştient. în timp ce unele con inuturi ale conştientului provin din inconştient. în conştient. între conştient şi inconştient nu există o simplă suprapunere de faze energetice sau o simplă succesiune de fenomene întâmplătoare. Ele nu sunt însă inactive. a suprema iei conştientului sau. atât ca o coechilibrare internă a nivelurilor de organizare structural-func ionalăa a psihicului. le tensionează în func ie de împrejurări. ci rela ii logic integrate unui proces de reglare psihocomportamentală. în virtutea acestui fapt el fiind respins. dimpotrivă. Conştientul restric ionează şi stabilizează inconştientul. Tipurile de rela ii între conştient şi inconştient Există trei tipuri de rela ii: circulare. • Rela iile circulare dintre conştient şi inconştient constau în faptul că oricare dintre con inuturile conştientului trece în inconştient. pentru că în urma germina iei să treacă din nou. ci le înso esc pe cele conştiente. Conştiin a apare când ca un factor declanşator al comportamentului uman. independente unele de altele. de subordonare integrativă şi de echilibrare. Reglarea apare sub două aspecte: 1. conştientul captează rezultatele unor asemenea prelucrări. Ey afirma că inconştientul face parte din fiin a noastră conştientă. este corpul ei.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ceea ce se acordă cu experien a individului şi îi foloseşte în planul activită ii. Multe dintre structurile inconştiente sunt generate de activarea conştientă. ca o echilibrare a sistemului psihic cu solicitările externe. • Rela iile de subordonare integrativă dintre conştient şi inconştient presupun subordonarea şi dominarea unuia de către celalalt. Sensul acestei subordonări se repercutează asupra valorii comportamentului.

în cel de-al doilea caz de degradarea lui. (stările de a ipire. dar nu este recunoscut) au optat pentru o viziune existen ială asupra conştiin ei capabile de unitate. în elege. într-un caz fiind vorba despre înăl area omului.dominarea conştientului de către inconştient (inconştientul îşi impune. direct sau indirect. stăpâneşte impulsurile inconştientului. În dinamica vitală a conştientului şi inconştientului principalul sistem de referin ă rămâne conştiin a deoarece prin intermediul ei omul reproduce în mod adecvat realitatea. cum ar fi Perl-Goodman. ea însăşi fiind unificatoare. şi numai în virtutea acestui fapt el îşi poate conduce şi regla corespunzător conduita. . ca în cazul psihozelor). Al i autori. spontaneitate). descriind inconştientul existen ial (ceea ce este trăit. în stările patologice care presupun o răsturnare a raporturilor fireşti. inconştientul devenind principalul reglator al conduitei. • Rela iile de echilibrare dintre conştient şi inconştient presupun realizarea unui uşor balans între cele două stări. Rela iile de subordonare integrativă iau două forme distincte: .STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE omniprezen ei inconştientului.dominarea inconştientului de către conştient (conştientul prin ac iunile şi opera iile lui proprii schi ează. Aceste tipuri de rela ii sunt ilustrate ce ceea ce Wolman numea prin termenul de „protoconştient”. aceste rela ii apar cu precădere în stările de afect. Este necesar să consemnăm. nici total inconştient. de reverie. care a descris inconştientul dinamic construind un edificiu teoretic ce prevede despăr irea dintre conştient şi inconştient. aşa cum este ea. Freud. de transă creatoare. a făcut apel la cura psihanalitică în calitate de tehnică terapeutică. tendin ele. fără predominan a vădită a unora sau altora dintre ele. „subordonarea organică a inconştientului fa ă de conştient’’. deoarece numai în felul acesta vom ajunge în posesia conştiin ei morale şi vom evita pierderea libertă ii adusă de dezorganizarea fiin ei conştiente odată cu maladiile mintale. for ele lui agresoare. Practic este vorba despre acele stări psihice în cadrul cărora individul nu este nici total conştient. Terapii derivate din rela iile „conştient – inconştient” Modul de concepere a conştientului şi inconştientului şi mai ales a rela iilor dintre ele stă la baza diferitelor forme de psihoterapii. şi au propus terapia existen ială. mai ales unele dintre pornirile lui care vin în contradic ie cu valorile sociale unanim acceptate). 40 . sus inea Ey.

trecutul se reconstituie în prezent.. Bibliografie: • Brătescu G.. Bucureşti • Freud S. fapt ce implică un fel de conştiin ă.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE În timp ce psihanaliştii freudieni şi keinieni favorizează divanul. în sensul de a fi fiin ă deschisă). Freud şi psihanaliza în România.. Bucureşti • Parmentier. psihologia umanistă (accentul cade pe valorile înalte ale omului: creativitate. analiza existen ială (cu încercarea de a pătrunde în lumea experien ei pacientului). conştiin a de sine). (2008). vol 1-16. Editura Trei. Editura Armand Colin. (1996). . Noua formă de psihoterapie promovează câteva idei importante: . Comprendre Melanie Klein. Mai recent s-a propus o nouă formă de psihoterapie.. Paris 41 . Opere. Bucureşti • Enăchescu.semnifica iile emerg din interac iunea intrapsihicinterpersonal. care încearcă sa sintetizeze alte patru tipuri de cercetări: filosofia existen ei (care porneşte de la ideea existen ei omului. Iaşi • Fred. S.. psihanaliza umanistă (accent pe angoasa alegerii ca determinant al nevrozei. (2009). poten ial uman. . visul. Ea este interesată de maniera în care Eul se dezvoltă şi îşi construieşte propria sa experien ă concretă traversând contactul. . Mediarex. Editura Humanitas. Cinci lec ii de psihanaliză. Editura Polirom. limbajul şi rela ia terapeutică. S. (2007). (1994). nevroza fiind exerci iul unei voin e restric ionate). şi anume psihoterapia fenomenologică existen ială. libertate. C.reaua-credină ine locul inconştientului.transferul devine ocazia întâlnirii. Tratat de psihanaliză şi psihoterapie. terapeu ii existen ialişti preferă rela ia fa ă în fa ă. pe rolul proiectelor şi anticipărilor în raport cu prezentul sau pe voin a ca element esen ial în trecerea de la dorin ă la decizie şi ac iune creatoare.

(2003). Itinerar de psihanaliză. Editura Trei. Editura Funda iei Genera ia. Bucureşti 42 . Psihanaliza. Doctrina lui Freud.D. I. (2007). Introducere în psihanaliza freudiană şi postfreudiană..STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE • • • Popescu.. Editura Semne. (2005). Bucureşti Zamfirescu V. Bucureşti Şandor Vera.

dar cu precădere în medicina socială (4. cu aplicarea rezultatelor în scopul controlului problemelor de sănătate publică. . rela iile dintre factorii de risc şi boală. statistică.tendin ele sau evolu ia în timp a patologiei sau a factorilor de risc în popula ie. the transmission route.caracteristicile personale ale indivizilor lotului de studiu. dr. Epidemiologia prezintă o largă aplicabilitate în toate domeniile medicale. Cu ajutorul acestei ştiin e statistico-medicale se explică etiologia diverselor patologii. 1960). studii de prevalen ă. Mihaela A. relation between risk factors and disease. GAVRILĂ Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad Abstract: Epidemiology is statistical and medical science which explicates the varied ethiology of pathology.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE EPIDEMIOLOGIA ŞI IMPORTAN A EI ÎN CERCETAREA ŞTIIN IFICĂ EPIDEMIOLOGY AND THEIR IMPORTANCE IN THE SCIENTIFIC STUDIES Lector univ. modul lor de transmitere. With these notions we can make a prediction about the number and population distributions of diseases. for scientific studies. se poate realiza o predic ie a numărului şi a distribu iei 43 . Every element is very useful to realising the prevention programs and for the best management of health services to the population.factorul geografic (spa ial). screening Epidemiologia reprezintă ştiin a care studiază distribu ia şi determinan ii bolii în popula iile umane (Mac Mahon. . Cuvinte cheie: epidemiologie. 5). Distribu ia bolilor şi/sau a factorilor de risc din punct de vedere epidemiologic se descrie func ie de: . Last în 1983 o defineşte ca studiul distribu iei şi determinan ilor stărilor şi evenimentelor din popula ii diferite.

.raport: numărul cazurilor din totalul lotului la numărător.studiul observa ional: în care subiec ii sunt doar observa i. caracteristicile fiind notate şi analizate. 3): .procent: numărul cazurilor din totalul lotului la numărător.studiul prospectiv: evenimentele apar după începerea studiului. fără acea caracteristică. 44 . simbol %. . . la un moment specific de timp. . ca elemente de cercetare ştiin ifică. În continuare sunt reda i cei mai utiliza i termeni de specialitate specifici studiilor epidemiologice (1.studiul analitic are o ipoteză de lucru stabilită anterior.rata de risc: numărul de cazuri de boală prezente într-o popula ie statistic specifică din totalul indivizilor din acea popula ie.studiul descriptiv este fără ipoteză de lucru. identifică doar distribu ii după caracteristici de timp/loc/persoană (caseseries). studiul analitic. la un moment specific. pe care încearcă să o demonstreze. Toate aceste elemente sunt deosebit de utile în realizarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor şi de îmbunătă ire a managementului serviciilor de sănătate în cazul popula iei studiate. la un moment specific. unde cazurile nu sunt incluse în numitor. func ie de o caracteristică. 2. unde cazurile sunt incluse în numitor. Actualmente utilitatea epidemiologiei se regăseşte în domeniul bolilor infecto-parazitare în ările în curs de dezvoltare şi în domeniul bolilor cronice pentru ările dezvoltate (cu indicatori crescu i ai bunăstării şi ai dezvoltării umane). .studiul retrospectiv: evenimentele au apărut înainte de începerea studiului. împăr it la numărul de cazuri de boală prezente într-o popula ie statistic specifică din totalul indivizilor din acea popula ie.rata: numărul de cazuri de boală prezente într-o popula ie statistic specifică din totalul indivizilor din acea popula ie. compară grupuri de indivizi pentru a stabili dacă riscul de boală este diferit la expuşi fa ă de cei neexpuşi la factorul de interes şi presupus cauzal. .distribu ie: modul în care o afec iune/parazit/fenomen este prezent în popula ia receptivă. .STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE bolilor într-o popula ie. . .

adică procedura prin care se decide dacă o ipoteză despre distribu ia unei variabile trebuie să fie respinsă sau acceptată. evaluarea validită ii statistice a unei asocieri. test de semnifica ie statistică. varian a indică scala valorilor. indicând cum este posibil ca valorile probabile să se răspândească în jurul valorii aşteptate. calculată de toate testele de semnifica ie statistică. colec ie de modele statistice şi a procedurilor asociate pentru a compara mediile prin împăr irea (ruperea) varian ei în diferite păr i. Dacă valoarea p>0. analizarea rezultatelor pentru a aprecia dacă ele pot fi generalizabile. semnifica ia statistică permite estimarea probabilită ii unei asocieri observate între variabilele independente/variabilele dependente dacă ipoteza nulă nu ar fi cea adevărată. conven ional. iar între factori să nu existe rela ie. pentru cercetarea medicală. analiza varian ei ANOVA. devia ie standard.05 sau egală înseamnă că fenomenul are semnifica ie statistică. valoarea p reflectă probabilitatea ca un efect observat să fie extrem doar datorită întâmplării deci ipoteza nulă să fie adevărată. 45 .STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE - - - - varian a unei măsuri randomizate (echivalentul unei distribu ii probabilistice) este măsura dispersiei sale statistice. fiind rădăcina pătrată a varian ei. nivelul semnifica iei statistice se stabileşte prin valoarea lui p. prin diferen ierea variabilei independente/variabila dependentă. Varian a unei variabile real evaluate prin randomizare reprezintă momentul central. dar poate fi uneori şi al doilea moment cumulat. iar şansa se consideră o explica ie pu in probabilă a asocierii constatate. determinarea măsurii în care fiecare factor contribuie la dezvoltarea bolii. Acolo unde valorile aşteptate arată loca ia distribu iei. Ea dă într-o formă standard indica ii asupra posibilei devia ii de la medie.05 se consideră că şansa nu poate fi exclusă ca explica ie probabilă şi constatările se consideră nesemnificative statistic. ipoteza nulă afirmă lipsa asocierii între cauză şi efect. adică o măsură mai uşor de în eles decât varian a. ipoteza alternativă afirmă existen a unei asocieri între factorul investigat şi efectul înregistrat. valoarea lui p<0.

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE semnifica ia statistică a unei asocieri între cauză şi efect (expunere şi boală) nu este echivalentă cu semnifica ia clinică sau biologică. subiectivă. 46 - . o asociere poate fi statistic semnificativă. Informa iile pe care le furnizează IC reflectă asocierea statistic semnificativă la un nivel specificat şi efectul mărimii eşantionului care se apreciază prin lărgimea intervalului de confiden ă.IC 95% = interval de încredere 95%. presupunând că între grupurile de studiu există diferen ă statistic semnificativă. Deoarece în studiul morbidită ii există întotdeauna o diferen ă între recunoaşterea manifestă.intervalul de încredere sau de confiden ă (IC) este intervalul calculat cu o probabilitate dată de 95% ca fiind valoarea reală a unei variabile astfel încât o medie.puterea statistică a unui studiu se defineşte ca probabilitatea de respingere a ipotezei nule. .asocia ia epidemiologică exprimă rela ia dintre două categorii diferite de evenimente medicale.Mean = medie. aplicarea testelor de semnifica ie statistică şi stabilirea intervalului de încredere. cunoscută şi nivelul real al afectării unei popula ii se apelează întotdeauna în aprecierea rezultatelor la calcularea erorii medii (eroarea standard). respectiv factori de risc – boală. . adică lipsa unei semnifica ii statistice nu înseamnă neapărat că asocierea nu poate să fie una de tip cauză-efect.Std.epidemia reprezintă apari ia într-o popula ie a unui număr de evenimente medicale cu o frecven ă superioară frecven ei aşteptate.cohorta este un grup de persoane care au cel pu in un item comun şi care rămân în acelaşi context. diagnosticată. Dev. propor ie sau rată să fie con inută în acest interval. declarată. în condi iile în care există o diferen ă reală. Screening-ul şi studiile de prevalen ă reprezintă metode de cercetare statistico-medicală care apar in ca instrumente de lucru epidemiologiei. . înregistrată. .frecvency = frecven ă. . dar fără semnifica ie clinică şi invers. .inferen a este o generalizare de tip cauzal într-o patologie. = devia ie standard. . . . .

managerial. anchetele din gospodării). Screening-ul reprezintă aplicarea unui ansamblu de procedee şi tehnici de investiga ie asupra unui grup popula ional. anomalii sau a unui factor de risc (5). .scopul formulat explicit în toate domeniile (administrativ. Realizarea unui test tip screening se face prin anchete tip interviu sau chestionar de completat (comportamente. . să producă indicatori de măsurare a stării de sănătatea popula iei.evaluarea unor ac iuni şi programe de sănătate. Calită ile probelor de screening sunt reprezentate de către facilitatea şi inofensivitatea tehnicilor şi metodelor care trebuie să fie 47 . se pot observa atât expunerea cât şi rezultatul ei. Scopul lor este de a determina prezen a bolii. . Condi iile necesare pentru realizarea unei anchete de prevalen ă (a unui examen medical de masă) sunt (5): .instrument de planificare şi programare sanitară. metodologia anchetei şi criteriile de evaluare ale ac iunii să fie bine puse la punct.prescriptiv (profilaxia secundară). .diagnosticul stării de sănătate a unei colectivită i umane. . . să determine distribu ia factorilor de risc în popula ie şi concomitent prezen a sau asocia ia bolii (cauzalitatea). prin determinarea prevalen ei unei boli sau a unui factor de risc. să fie ieftine şi să intească mai multe boli.determinarea existen ei unor asocia ii epidemiologice. pentru tratarea lor).STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Studiile de prevalen ă sunt examene medicale ce se realizează într-un interval scurt de timp. Scopul investiga iei tip screening este: . asupra unui grup popula ional bine definit. pentru identificarea de prezum ie a unei boli.concordan a cu nevoile reale din teritoriu.organizarea ac iunii. . iar popula ia să fie pregătită în prealabil.men inerea sănătă ii şi prevenirea bolilor în profilaxia primară. . a incapacită ii sau a unor caracteristici personale. Limitele lor sunt reprezentate de către distorsiunile rezultate din procesul de memorie a intervieva ilor şi a intervievatorului (perioada de recuren ă să nu depăşească 2-4 săptămâni) şi prin anchete medicale care este obligatoriu să fie realizate în condi ii standard.să beneficieze de resurse disponibile. prescriptiv: identificarea unor bolnavi.

în Biblioteca Dezvoltării Comunitare1. Teza de doctorat. (2008). cu o validitate corespunzătoare (identifică corect ceea ce trebuie).N. Grivu. cu o valoare predictivă bună.L. O. (2008). Gavrilă A. UMF „Victor Babeş”.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ieftine. Nemira.F. Gavrilă-Ardelean V. • • • 48 . Ed... (2007). S. Sociologia sănătă ii şi a bolii.. O. şi colab. S. acceptate de popula ie. Timişoara. Editura Universită ii „Aurel Vlaicu”. o fiabilitate bună. Waldpress. Mirton. M. M... Medicina Dentară Comunitară. Rădulescu.. Gavrilă-Ardelean M. Arad. Timişoara.. un randament crescut... Dezvoltarea comunitară. Timişoara. Ed. (2002).. Bibliografie: • • Gavrilă A. Ed. (1996). Ursoniu. Grivu. Medicină Socială.

apreciere. Cuvinte cheie: fericire.drd.una a ştiin ei sociale şi asisten ei sociale.o perspectivă filozofică . calitatea vie ii. Acest concept este de genul conceptelor care. indicatori. întrebări.Perspectiva filozofică re ine două concep ii despre fericire din antichitatea greacă: una a lui Democrit – satisfac ia fa ă de via ă. asisten ă socială.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE VALORILE : ÎMPLINIREA ŞI INDICATORII FERICIRII THE VALUES: THE ACHIEVENESS AND HAPPYNESS INDICATORS Lect. Ruut Veenhoven de la Departamentul de Sociologie al Universită ii Erasmus din Roterdam. dacă nu vagi. relationship. univ. până la urmă. Alt concept care s-ar înscrie în aceeaşi categorie ar fi conceptul „vie ii”. în care este implicată aprecierea individului fa ă de propria sa 49 . indică trei perspective din unghiul cărora se va constitui această defini ie: . Camelia JURCU Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad Abstract: The present study alms to evidence gender diferences in happiness perception on multiple dimensions: competence. În cazul unor no iuni precum „fericirea” sau „via a” se poate vorbi de încercări de conceptualizare mai mult sau mai pu in reuşite. în căutarea unei defini ii a fericirii pe baza căreia să stabilească o metodologie de măsurare şi un set de indicatori ai acesteia. situarea într-o paradigmă sau alta. . împlinire. La începutul planului de monitorizare a calită ii vie ii elaborat de Funda ia Europoană pentru Îmbunătă irea Condi iilor de Muncă şi Via ă (2003) se specifică faptul că definirea calită ii vie ii este relativă la etosul cultural european. autonomy. cel pu in cu un domeniu de cuprindere extrem de larg şi cu o margine asociativă imprevizibilă.una a sim ului comun . Necesarul delimitării conceptului de fericire înseamnă. satisfac ie.

natural.. Defini ia lui Veenhoven se va apropia de acest ultim gen. În S. sunt clasificate ca defini ii „subiective” (se observă legătura cu Democrit). se impune din ce în ce mai mult concep ia democritică. Începând cu secolele XVII-XVIII.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE via ă.A. Defini ia lui Veenhoven va încerca să cuprindă o raportare la arii culturale diverse. afecte şi emo ii. c) defini ii de genul „Fericirea este o satisfac ie fa ă de via ă. s-ar putea spune. Defini ia lui Veenhoven se va ancora în această concep ie. Din perspectiva sim ului comun. Veenhoven face referire la trei genuri de defini ii: a) defini ii de genul „ Fericirea este satisfac a experimentată de cineva în raport cu mediul său social” (studiile lui Robert Putnam în Bowling alone (2000) sunt relevante în această privin ă) sau „Fericirea este o emo ie particulară. iar 68% dintre studen ii olandezi. Din perspectiva asisten ei sociale . Veenhoven relevă faptul că studii făcute în spa ii culturale diferite implică percerperi alternative ale fericirii. Analiza făcută pune în eviden ă două dimensiuni importante ale fericirii: . sunt defini ii „obiective” ale fericirii care spun mai curând ce trebuie să faci ca să fi fericit (se observă legătura cu Aristotel). sunt dominate de concep ia aristotelică.U. cuvântul este cel mai adesea asociat cu o „stare plăcută”. ca o sumă de plăceri. într-o cercetare făcută de Veenhoven însuşi. 50 . totală şi justificată” par să înglobeze ambele aspecte de obiectiv/subiectiv. stări subiective de plăcere sau neplăcere pe care individul le experimentează. deoarece va accentua caracterul subiectiv al fericirii. durabilă. cu un accent hotărât pe partea subiectivă. şi una aristotelică – posesia bunurilor supreme. b) defini ii de genul „Fericirea este eliberarea semnificativă a energiei către un el important”. definesc fericirea ca o stare relativ continuuă de mul umire. Cei mai mul i studen i din Danemarca asociază fericirea cu o schimbare dinamică spre o condi ie mai bună. Cele două concep ii devin paradigme ale fericirii în cultura europeană. chiar şi Renaşterea. Este o evaluare generală făcută de individ a tuturor experien elor sale afective plăcute sau neplăcute din trecutul recent”. Evul Mediu. odată cu empirismul britanic şi definirea fericirii utilitar.dimensiunea afectivă.

Redifinirea calită ii vie ii în Monitoring Quality of Life (2003) înglobează aspectele obiective legate de condi iile de via ă şi aspectele subiective legată de perceperea subiectivă a acestora la care se adaugă posibilită ile pe care indivizii le au în direc ionarea activă şi conştientă a propriilor vie i. Mul umirea este măsura în care un individ percepe că aspira iile sale sunt realizate. etc. un an sau o via ă întreagă. mai mult sau mai pu in. Nivelul hedonic de afect este măsura în care afectele pe care o persoană le experimentează au un caracter plăcut. 51 - . mul umire sau nemul umire. Se vorbeşte despre această componentă numai atunci când individul şi-a dezvoltat dorin e conştiente şi si-a făcut o ideee despre realizarea lor. Veenhoven distinge în continuare două componente ale fericirii. oamenii tind să folosească. Cu toate acestea. cantitatea de servicii din domeniile sănătă ii şi educa iei.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE o dimensiune cognitivă care intervine în aprecierea individuală a fericirii. Din aceste două abordări pot rezulta judecă i diferite ale vie ii ca întreg. două surse distincte de informa ie: afectele şi gândurile lor”. mai ales când fericirea se urmăreşte pe o mai lungă perioadă de timp.. În vremea în care Veenhoven îşi definitivează lucrarea Conditions of happiness (1984). După cum spune „Când evaluează nivelul de satisfac ie fa ă de propria lor via ă. În virtutea acestor considerente. Din acest punct de vedere. Cele două nivele sunt: nivelul hedonic de afect (hedonic de la „hedone”plăcere) şi mul umirea (sau satisfac ia). prosperitatea economică (venitul na ional. Un individ poate recunoaşte că se „se simte bine” cea mai mare parte a timpului şi poate conchide de asemenea că via a nu îi aduce tot ceea ce „îşi doreşte”. de exemplu. Individul evaluează cognitiv starea lui de fericire sau nefericire. Veenhoven dă următoarea defini ie a fericirii: măsura în care un individ îşi apreciază favorabil calitatea generală a vie ii sale ca întreg. Nivelul hedonic de afect poate fi apreciat de-a lungul unor perioade diferite de timp: o oră. Sintagma de „calitate a vie ii” din componen a defini iei nu trebuie echivalată cu „fericirea”. În această defini ie se insistă pe aspectul subiectiv. no iuni care concentrându-se pe aspectul social au mai degrabă un sens obiectiv legat de. calitatea vie ii era echivalată cu „bunăstarea” sau „nivelul de trai”. ideea că un individ poate fi fericit fără un minimum de resurse este un non-sens. calitatea vie ii are semnifica ie doar în ipoteza unui standard al condi iilor obiective de existen ă. venitul salarial). calitatea vie ii redefinită astfel tot nu se suprapune cu defini ia lui Veenhoven: în opinia funda iei. o săptămână.

U. b) deschise – permit adresatului să răspundă la întrebări cu propriile sale răspunsuri. „Via a mea ar putea fi mult mai fericită decât acum” cu răspunsuri „acord/dezacord”. Veenhoven delimitează trei seturi de domenii de indicatori: indicatori ai fericirii generale. Oameni din contexte culturale diferite pot da răspunsuri diferite (cum s-a arătat la începutul lucrării. indicatori ai nivelului hedonic de afect şi indicatori ai mul umirii.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Pe baza defini iei şi ale componentelor fericirii. Dat fiind scopul lucrării. Întrebări închise Veenhoven începe cu genul de întrebări care. Indicatori ai fericirii prin întrebări directe Întrebările directe la rândul lor pot fi: a) închise – care presupun că adresatul va alege dintr-un set prestabilit de răspunsuri. Irelevan a indicatorului fericirii generale bazat pe această întrebare rezultă tocmai din faptul comparării: individul nu-şi evaluează via a personală ca atare ci diferen a pe care o percepe între satisfac ia fa ă de via a sa şi satisfac ia altora fa ă de vie ile lor. eşti mai fericit sau mai pu in fericit?” cu o scală de apreciere de cinci nivele. s-ar gândi mai degrabă la o stare plăcută. un tonus ridicat?. mul umire?. Întrebarea în această formă ar avea puternice conota ii afective. în opinia sa. Veenhoven stabileşte întrebarea adresată indivizilor. dar mult mai fericit decât ceilal i pe care îi consideră neferici i. Întrebările pot fi directe sau indirecte. Aceasta nu implică faptul că ar fi nefericit. În plus. Mul umirea s52 . Indicatori ai fericirii generale Ca instrument al măsurării. cei din S. concentrarea va fi numai pe indicatori ai fericirii generale. S-ar putea ca cineva să nu fie atât de fericit pe cât şi-a dorit. pe când nord-europenii la starea de mul umire) făcând imposibilă compararea interculturală. Indicatorul nu ar fi relevant. individul se poate considera nefericit.A. Metolodologia întrebării poate lua şi un alt aspect: întrebări adresate cunoscu ilor unui individ pentru aprecierea fericirii acestuia (ratings by others). sunt cel mai pu in relevante pentru aprecierea fericirii: „Comparându-te cu al ii de aceeaşi vârstă. nivel hedonic de afect?. „Cât te sim i de fericit?” nu se poate şti ideea interlocutorului despre fericire: beatitudine?.

ai putea spune că eşti: foarte satisfăcut/mai degrabă satisfăcut/nesatisfăcut. Din punctul de vedere al întrebărilor directe închise.i sănătatea. ci a anumitor aspecte pe care cercetătorul le consideră importante pentru o via ă fericită (aplica ie Anexă). deşi o persoană răspunde pozitiv la aceste seturi de întebări. O altă dificultate rezidă din faptul că utilizând cuvântul „fericire” în cazul unei persoane care s-a resemnat cu soarta sa. dar să nu se bucure într-adevăr de via ă. este că se poate verifica mult mai bine dacă se vorbeşte într-adevăr despre fericire.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ar putea referi la succesul pe care cineva îl are în aproprierea elurilor şi stereotipurilor de „realizare” corespunzătoare vărstei şi sexului. Veenhoven acceptă ca valide următoarele tipuri: „Cum te sim i cu via a ta ca întreg?” „Cât eşti de mul umit de via a ta în aceste zile?” ambele cu răspunsuri pe mai multe nivele între „încântat/oribil” sau „foarte satisfăcut/complet nesatisfăcut. definite de societate. Foarte importantă este precizarea instruc iunilor pentru analiza con inuturilor răspunsurilor. în care individul răspunde cu propriile sale cuvinte despre fericirea sa. Din perspectiva lui Veenhoven. ai putea spune că ai educa ia pe care ai dorit-o? Da/aproape/nu. ai putea spune că eşti: foarte satisfăcut/mai degrabă satisfăcut/nesatisfăcut. De exemplu: 1) Gândindu-te la locuin a ta. Indicatori ai fericirii prin întrebări indirecte Adresatului nu i se cere evaluarea vie i ca atare. 3) Gândindu-te la educa ia pe care o ai. 4) Considerând oportunită ile de a avansa în via ă. Cei mai mul i cercetători consideră că oamenii răspund întrebărilor detaliate mai sincer decât întrebărilor privind fericirea ca întreg. Întrebări deschise Avantajul acestor întrebări. aceasta ar fi: bună/nu prea bună/rea. ale religiei sau politicii. 53 . le-ai putea judeca în felul următor: suficiente/nu prea bune/insuficiente 5) Considerându. 2) Gîndindu-te la situa ia ta financiară. criticile acestei metode sunt de patru feluri: Întâi. aceasta să răspundă pozitiv. s-ar putea să fie nefericită deoarece experimentează mari probleme pe dimensiunile. Se lucrează cu seturi de întrebări. Nivelul de fericire se evaluează prin scoruri însumate. Dezavantajul este cantitatea mare de muncă în analiza răspunsurilor şi factorul de subiectivitate al analizantului. de exemplu.

atunci sănătatea este un corelativ al fericirii. Atreia obiec iune – importan a aspectelor particulare variază în timp şi cu cultura. În lucrarea Correlates of happiness (1994). pot să nu fie căsătorite.etc. În sfârşit. munca este pre uită diferit în contexte culturale diferite. nu s-a făcut nici o cercetare de acest fel. de exemplu. A patra obiec iune – nu toate aspectele evaluării se aplică cu nacesitate. Au fost întreba i prieteni. aprecierea fericirii altora depinde de nivelul propriei noastre fericiri. De exemplu. vorbea despre idealul realizării muncii ca necesitate existen ială fundamentală. 54 . De exemplu. pe direc ia marxistă. Oameni ferici i nu este necesar să se comporte ca ferici i. până la data apari iei lucrării Conditions of happiness. Măsurile culturale ale unui spa iu geografic adesea cu greu pot fi aplicate altuia. Un alt neajuns este că adesea oamenii au grijă să-şi ascundă sentimentele de nefericire. Totuşi. Totuşi. cunoştin e. Este de aşteptat ca indivizii să fie mult mai sinceri şi deschişi în circumstan ele obişnuite ale vie ii lor decât în decorul formal al unui interviu. Cătălin Zamfir în Un sociolog despre: muncă şi satisfac ie. Veenhoven vorbeşte de aşa numi ii „corelativi ai fericirii” pe care îi defineşte (pag 115) ca fiind acele fenomene susceptibile de a înso i şi condi iona fericirea. dacă se observă că individul fericit este de regulă mai sănătos decât individul nefericit. S-au făcut în schimb cercetări indirecte. Indicatori ai fericirii unui individ prin măsurarea din evaluări făcute de al ii(ratings by others) O metodă de a aprecia fericirea unui individ este monitorizarea acestuia în rutina sa zilnică. să nu aibă o slujbă sau un venit. S-au constatat însă corela ii slabe între aprecierile exerioare şi propriile aprecieri ale individului. Persoanele intervievate. aprecierile cunoscu ilor se pot îndrepta mai degrabă spre condi iile obiective de via ă ale individului şi nu aprecierea fericirii propriu-zise a acestuia. ai unui individ X care aveau ocazia să-l observe în circumstan ele sale de rutină. Putnam face observa ia că este o mare probabilitate ca persoanele căsătorite să fie mai fericite decât cele necăsătorite.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE A doua obiec iune – fericirea implică o apreciere din partea persoanei înseşi. De asemenea. Este pu in probabil că în spa iile care nu au o tradi ie cultural-religioasă în direc ia valorificării supreme a muncii s-ar realiza prea curând acest ideal.

În plus. astfel de indicatori sunt distribui i pe şase domenii: via ă personală. prin unele cercetări. Reidel Publishing Company. AA Dordecht (Holland): 1989. temeri ale popula iei. Întrebările sunt de genul „Cum aprecia i locuin a dumneavoastră?” sau „Cât de mult sunte i de mul umit de via a politică din ară?” sau „Cât de mul umit sunte i de locul de muncă?”. via ă profesională. Este pu in probabil însă (Veenhoven s-ar opune cu vehemen ă acestui aspect) că fericirea ar avea caracterul unui bun public. aprecierea ar fi susceptibilă de toate tipurile de obiec iuni specificate de Veenhoven la „Indicatori ai fericirii prin întrebări indirecte”. de totalitatea rela iilor sociale pe care le are şi în care este implicat un individ. de exemplu. fericirea este individuală. E pu in probabil că abordarea cantitativă s-ar suprapune întru totul (dacă s-ar suprapune la urma urmei) aprecierii subiective. etc. să observe că unul dintre cei mai puternici corelativi ai fericirii este capitalul social al unui individ care condi ionează atât fericirea cât şi sănătatea. de exemplu. 2-83 ● Zamfir. Setul de indicatori din Calitatea vie ii în România poate fi folosit pentru măsurarea fericirii individuale. condi ii de via ă. În Calitatea vie ii în România. iar aprecierea ei are o tentă mai mult subiectivă. Calculul s-ar putea face pentru o comunitate rezultând un indicator al fericirii generale comunitare. Indicatorii de calitate a vie ii pot fi considera i tot atâtea reflectări la nivelul măsurătorilor a corelativilor fericirii.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Robert Putnam ajunge. fumatul sau sedentarismul. cu răspunsuri pe patru-cinci nivele de la foarte negativ la foarte pozitiv. în mare. pp. În spiritul abordării de până acum. Prin însumarea indicatorilor s-ar putea ob ine un indicator al fericirii generale (sau un indice când metoda de calcul este alta decât însumarea) luându-se în considerare ponderi diferite ale indicatorilor. D. Bibliografie: ● Veenhoven. Cătălin – Un sociolog despre: muncă şi satisfac ie. 1980 55 . Ed.Ruut – Conditions of happiness. Politică. Capitalul social este reprezentat. Lipsa acestui capital ar fi un factor de risc pentru sănătate mai mare decât. Bucureşti. mediu politic. mediu social. E greu de stabilit o pondere a indicatorilor valabilă pentru oricare individ.

Cuvinte cheie: metaanaliză. inventories. intrarea în programe de promovare (ucenicie. transfer. These include traditional knowledge and ability tests. and projective instruments. competen e 1. All assessment tools used to make employment decisions. the term test will be used as a generic term to refer to any instrument or procedure that samples behavior or performance. subjective procedures. or objectivity. dar nu se limitează la angajare. In this guide. Dana BĂLAŞ TIMAR Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad Abstract: Any test or procedure used to measure an individual's employment or career-related qualifications and interests can be considered a personnel assessment tool.1. regardless of their format. Ce este evaluarea personalului? Evaluarea personalului se referă la orice metodă de colectare a informa ilor despre indivizi cu scopul de a lua o decizie privind selec ia de personal. reten ie. univ. Selec ia deciziilor include. are subject to professional and legal standards. instrumente de evaluare a personalului. drd. Selec ia unor candida i califica i reprezintă un pas critic în construirea unei for e de muncă talentate şi ataşate. Assessment tools used solely for career exploration or counseling are usually not held to the same legal standards. both the evaluation of a resume and the use of a highly standardized achievement test must comply with applicable laws. training şi dezvoltarea carierei). There are many types of personnel assessment tools. sprijinind o cultură organiza ională eficientă şi intensificând performan a de ansamblu a organiza iei. For example. 56 . level of standardization.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE O METAANALIZĂ A METODELOR DE EVALUARE A PERSONALULUI A METAANALISYS OF PERSONNEL ASSESSMENT TOOLS Asist. promovare. plasare.

Aceste considera ii includ fişele de descriere ale postului. personalul disponibil. un instrument de evaluare reprezintă orice test sau procedeu administrat indivizilor cu scopul de a evalua competen ele rela ionale de un anumit post. cantitatea nu garantează calitatea. Precizia cu care scorurile primate în urma evaluării pot fi utile în predic ia performan ei performan ei reprezintă calitatea cea mai importantă a instrumentului de evaluare. Procesul de evaluare eficientă a personalului devine o prioritate deoarece utilizând corect instrumentele de evaluare. Aceasta asigură faptul că timpul petrecut atât cu aplican ii cât şi cu angaja ii companiei 57 . se va reduce nivelul erorilor în luarea deciziilor de angajare. resursele financiare. Acest proces are ca scop identificarea sarcinilor specifice ale muncii şi competen ele necesare pentru atingerea performan ei profesionale. rezolvarea problemelor) sunt identifica i prin intermediul analizei muncii. numărul de pozi ii vacante şi natura şi complexitatea muncii aferente posturilor vacante. Nu toate instrumentele de evaluare sunt potrivite în evaluarea fiecărui post sau context organiza ional.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE În timp ce mul i candida i pot aplica pentru un anumit post. Companiile trebuie să aibă în vedere o multitudine de factori în determinarea celei mai potrivite strategii de evaluare pentru fiecare context ocupa ional în parte. îmbunătă ind astfel percep ia impar ialită ii procesului de evaluare. interesele sau compatibilitatea profesională. Instrumentele de evaluare optime permit companiilor să se focalizeze asupra anumitor competen e şi priceperi ce trebuiesc solicitate candida ilor pe post. Procedura de evaluare poate fi un instrument eficient din punct de vedere al costurilor implicate în micşorarea numărului masiv de aplica ii pe post. 1998). Instrumentul de evaluare poate face de asemenea procesul decizional de selec ie mai eficient datorită costurilor mai scăzute şi a timpului salvat privind evaluarea candida ilor ale căror calificări nu se potrivesc cu cele de care are nevoie organiza ia. Bazând evaluarea personalului pe rezultatele analizei muncii se realizează legătura între cerin ele ocupa ionale şi instrumentele de evaluare a personalului întrun mod mult mai concis. O evaluare eficientă a personalului implică o abordare sistematică de colectare a informa iilor în legătură cu calificările profesionale ale aplican ilor. În general. Factorii care contribuie la performan a profesională (comunicarea orală. definind validitatea predictivă a sa (Schmidt şi Hunter.

creşterea numărului de referin e şi reducerea riscului de eroare a sistemului de selec ie intern al companiei. competen ele tehnice devin mai specifice în momentul în care sunt asociate anumitor cunoştin e sau abilită i particulare unui anumit post. amintind: promovarea unei imagini pozitive a companiei. Analiza muncii identifică sarcinile muncii.” Competen ele specifică “modul” de execu ie al sarcinilor de lucru. utilizarea instrumentelor de evaluare rela ionate contextului muncii oferă rezultate mai favorabile în ceea ce priveşte reac iile aplican ilor fa ă de întreg procesul de selec ie.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE adaugă un plus de validitate deciziilor privind angajarea de personal. Astfel de percep ii au consecin e durabile pentru companie. rolurile şi responsabilită ile ocupantului postului. În plus. cu un grad crescut al satisfac iei lor de recunoaşterea meritelor lor profesionale în cadrul companiei. Competen ele generale reflectă aptitudinile cognitive şi sociale (rezolvarea de probleme. O bună evaluare va asigura de asemenea angaja ii loiali şi dedica i companiei. precum şi competen ele necesare 58 . şi alte caracteristici pe care un individ trebuie să le de ină în îndeplinirea performantă a rolurilor muncii sau func iilor profesionale. 2000). sau chiar scăderea reputa iei companiei. Adep ii psihologiei organiza ionale definesc competen a ca “Un model măsurabil de cunoştin e. aptitudini. abilită i interpersonale) cerute de prestarea performantă a muncii în cadrul mai multor ocupa ii. Competen ele tind să fie ori generale ori tehnice. Unele greşeli ale selec iei de personal pot avea repercusiuni asupra imaginii companiei. Consecin a unei singure greşeli în procesul de selec iei poate crea probleme unui întreg departament din cadrul organiza iei. creşterea probabilită ii candidatului de a accepta oferta de muncă. Pe de altă parte. cum ar fi reclamări primate din partea clien ilor. Au fost dezvoltate o multitudine de studii profesionale cu scopul de a identifica competen ele specifice ale mai multor ocupa ii. nivel crescut a fluctua iei de personal. comportamente. Aceste competen e sunt regăsite în standardele profesionale avizate de CNFP România. abilită i. sau de ce anume are nevoie o persoană pentru a îndeplinii performant sarcinile de muncă (Shipmann. creşterea gradului de absenteism. creşterea numărului de accidente în muncă. reducerea calită ii muncii. Erorile derivate din procesul de selec ie au atât influen e practice cât şi financiare asupra organiza iilor. Competen ele reprezintă evaluarea unitară a persoanei.

Incidentele critice (exemple de comportamente de muncă productive şi neproductive) sunt de asemenea dezvoltate cu scopul de a descrie func iile esen iale ale muncii. Persoana poate îndeplini direct acea muncă sau o poate superviza. 59 . Termenul de “expert în probleme de muncă” (SME) este acordat tuturor celor care au experien ă directă în muncă şi sunt familiari cu toate sarcinile specifice de muncă. În selec ia şi evaluarea unui instrument de evaluare. având în vedere construirea unui sistem de selec ie eficient al personalului. Fidelitatea. (2) validitatea. SME ar trebui să aprecieze importan a sarcinilor de lucru şi a competen elor raportându-se la îndeplinirea performantă a muncii. Dacă abilită ile dactilografice ale unui candidat sunt reevaluate la un anumit interval de timp. competen e şi con inutul instrumentului de evaluare sunt necesare în asigurarea unei strategii legale şi profesionale de evaluare şi selec ie a personalului. (3) tehnologia implicată.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE performan ei în muncă. trebuie să se ină cont de un număr de factori cum ar fi : (1) fidelitatea. Fidelitatea unei evaluări este demonstrată de consisten a scorurilor aceluiaşi candidat dintre momentul examinării şi reexaminării prin intermediul aceleiaşi probe (un test al abilită ilor dactilografice). (4)contextul legal şi (5) validitatea primară/reac iile candida ilor. aceste erori derivă din varia iile: • stării mentale sau fizice ale aplicantului (de exemplu nivelul de motivare al candida ilor. resursele utilizate pentru a fi performant şi contextul (sau situa ia) în care ocupantul poate deveni performant. Termenul se referă la consisten ă. sau erorilor de evaluare. SME trebuie să furnizeze informa ii clare şi să comunice eficient ideile sale. În mod obişnuit. Fidelitatea reflectă măsura în care aceste diferen e între scoruri se datorează fie modificării competen ei fie întâmplării. Realizarea analizei muncii implică adunarea informa iilor de către specialiştii în resurse umane. scorurile (cuvinte pe minut) primite ar putea fi diferite. În cele ce urmează ne vom opri asupra acestor problematici. Nici una din procedurile de evaluare nu demonstrează o fidelitate perfectă. analiza muncii demonstrează legătura strânsă dintre sarcinile de lucru şi competen ele necesare pentru a executa acele sarcini. Astfel. Documentarea procesului de analiză a muncii şi legătura dintre sarcinile de lucru. starea de vigilen ă sau anxietatea din timpul testării).

Poten ialul utilizator ar trebui să consulte toate informa iile privind fidelitatea pentru fiecare instrument de evaluare înaintă să decidă pe care îl va aplica. În practică. scorurile ob inute se datorează întotdeauna şi anumitor greşeli. • procedurilor de scorare (de exemplu scoruri care evaluează performan a candida ilor în urma interviului. Scopul unei evaluări eficiente este minimizarea posibilelor surselor de eroare. este ştiin ific acceptată o fidelitate mai mare de . În cazul în care candidatul aplică la ambele companii şi primeşte scoruri diferite. cu atât fidelitatea este mai crescută. O fidelitate de 1. folosirea calculatorului sau a altor resurse). cu cât suma erorilor este mai mică. unde 0 înseamnă că rezultatele se datorează în totalitate erorilor. Manualul de utilizare al testului sau alte informa ii care atestă aplicabilitatea unei metode specifice de evaluare trebuie să con ină detalii privind fidelitatea şi modalitatea în care a fost stabilită. factori vizuali distractivi).STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE administrării evaluării (de exemplu instruc iunile primate de candida i.00. De exemplu.00 semnifică faptul că punctajele nu se datorează erorilor întâmplătoare. Pentru majoritatea instrumentelor de evaluare. Importan a practică a fidelită ii scorurilor primite la evaluare constă în faptul că acestea sunt folosite direct în luarea de decizii importante privind candida ii. Ca regulă generală. Fidelitatea este de asemenea importantă în alegerea instrumentului de evaluare având un scop clar. limite de timp. • condi iilor de măsurare (de exemplu luminozitatea. testelor scrise). nivelul zgomotului. simulărilor din cadrul centrelor de evaluare. Decizia de a angaja un candidat ar putea depinde mai mult de fidelitatea evaluării decât de propriile lui abilită i şi aptitudini. fiind mai scăzută de 1. temperatura. Fidelitatea este exprimată ca un număr zecimal pozitiv variind între 0 şi 1. O evaluare care eşuează în oferirea de scoruri corecte pentru aceleaşi persoane examinate în contextul aceloraşi condi ii de aplicare nu poate reprezenta un instrument predictiv asupra performan ei în • 60 . Fidelitatea reprezintă de asemenea un factor cheie în evaluarea validită ii unui instrument de evaluare.00. proba nu este fidelă. presupunând că două companii utilizează aceeaşi versiune a testului de evaluare a corectitudinii scrierii în selec ia de secretare de nivel începător.70.

Când sunt folosite mai multe instrumente de selec ie. deoarece o probă care nu oferă informa ii folositoare despre cum va executa o anumită persoană sarcinile de muncă nu prezintă valoare pentru organiza ie. O corela ie de 1. coeficien ii de validitate ai unei singure evaluări rareori depăşesc .50. Validitatea reprezintă problema centrală în momentul deciderii asupra aplicării unui instrument de evaluare.00) indică faptul că două variabile (de exemplu punctajele testului şi aprecierea performan ei în muncă) se află într-o rela ie semnificativă. Există mai multe tipuri de validitate. În cazul în care instrumentele de evaluare măsoară diferi i factori lega i de muncă (de exemplu abilitatea cognitivă şi onestitatea) fiecare instrument va furniza informa ii unice despre capacită ile candida ilor de a îndeplini cu succes sarcinile de muncă.30 sau mai mare este în general considerat semnificativ (Biddle. Un coeficient de validitate de . atunci validitatea predictivă este necesară pentru a demonstra faptul că scorurile primite la testul de personalitate sunt asociate performan ei ulterioare în muncă. Validitatea se referă la rela ia dintre performan ele în cadrul unei evaluări şi performan a în muncă.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE muncă. Stabilirea tipul de validitate celui mai adecvat depinde de utilizarea metodei de evaluare în luarea unei decizii de angajare. Fidelitatea este deosebit de importantă deoarece poate limita validitatea. Într-un asemenea caz. Dacă se doreşte ca un test de personalitate să prevadă succesul în muncă a unui candidat pentru un post în domeniul rela iei cu publicul. De exemplu. instrumentele pot prezice mai exact performan ele în muncă ale candida ilor decât oricare alt instrument folosit singur. dacă o probă de lucru este elaborată astfel încât să imite sarcinilor actuale de muncă. se ia în considerare validitatea combinată a probelor. Folosite împreună.00. este corect a prevedea performan ele în muncă ale fiecărui candidat în baza rezultatelor unui singur test de evaluare. O corela ie de 0 indică faptul că între două variabile nu există rela ii statistice semnificative. Cea mai frecvent utilizată măsură a validită ii predictive este reprezentată de corela ie (sau validitate).00 (sau -1. 2005). Validitatea. validitatea de con inut este necesară pentru a stabili corela ia dintre con inutul testului cu contextul muncii derivat din analiza muncii. În practică. Coeficien ii de corela ie variază între 0 şi 1. Validitatea incrementală este important a fi studiată 61 . Cantitatea de validitate predictivă pe care o adaugă un instrument fa ă de altul se referă la validitatea incrementală a instrumentului.

sau în ce măsură se raportează cumulat la performan a în muncă. cele două metode au o validitate estimată de .51 iar probele de lucru au o validitate estimată de . Aşa cum instrumentele de evaluare diferă în ceea ce priveşte fidelitatea.63 . acesta poate adăuga semnifica ie în predic ia performan ei în muncă în momentul în care este alăturat altui instrument de evaluare.54 . o creştere procentuală de 24% fa ă de utilizarea testului de abilită i cognitive singur. testele de abilită i cognitive au o validitate estimată de .54.63. ele se deosebesc de asemenea şi privite din perspectiva validită ii.63 . Ultima coloană arată creşterea procentuală a validită ii rezultate din combinarea instrumentului de evaluare cu un test de abilită ii cognitive. De exemplu.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE deoarece chiar şi în cazul în care un instrument de evaluare are validitate scăzută utilizat singur. Tabelul nr.51 . Testele de abilită i cognitive sunt folosite ca puncte de reper deoarece ele se numără printre cele mai pu in preten ioase metode în administrare şi cele mai valide pentru o largă gamă de profesii. 1: Valabilitatea unor diverse instrumente de evaluare singure şi în combina ie Metoda de evaluare Validitatea probei utilizate singură Validitate incrementală (combinată) Creşterea % a validită ii în urma combinării instrumentului cu abilitatea cognitivă 24% 24% Teste de abilită i cognitive generale Probe de lucru Interviuri structurate 62 . Combinate.51 . Următorul tabel furnizează validită ile estimate ale unor diferite metode de evaluare a predic iei performan ei în muncă (reprezentate de coeficientul de validitate) precum şi valabilitatea incrementală datorată combinării fiecăreia dintre metode cu un test de abilită i cognitive generale. A doua coloană cuprinde corela ia dintre instrumentele de evaluare combinate şi performan a în muncă.

Cu toate acestea.58 14% realizărilor * Teste de .60 18% conştiinciozitate Verificarea .38 . acesta poate fi perceput ca “fad” de către candida i.37 .10 .10 .57 12% referin elor Ani de experien ă în .65 27% integritate/onestitate Interviuri .53 4% Date biografice .41 .52 2% *Abordată ca şi metoda consisten ei comportamentale în Schmidt şi Hunter (1998). deoarece tehnologia înlătură elementul uman din procesul de evaluare. astfel că este cel mai bine aplicată în situa ii în care nu este nevoie de interven ia prioritară a factorului uman. Tehnologia poate de asemenea învinge distan a şi oferă companiilor posibilitatea de a recruta un număr mai mare de candida i.31 .55 8% nestructurate Centre de evaluare .45 .35 .26 .18 . Tehnologia disponibilă este un alt factor în determinarea unui instrument de evaluare convenabil. Companiile care primesc un volum mare de aplica ii în urma anun urilor de recrutare pot beneficia de folosirea tehnologiei în scopul filtrării candida ilor.48 . datorită faptului că acestea necesită în mod tradi ional o evaluare 63 .52 2% Interese .58 14% profesionale Eviden e ale .52 2% Teste de .11 .52 2% a experien ei Ani de studiu . Tehnologia nu ar trebui folosită în cadrul deciziei de selec ie finale.54 6% muncă Evaluarea studiilor şi . ca de exemplu colectarea aplica iilor sau vizualizarea CV-urilor candida ilor. cum ar fi de exemplu vizualizarea CV-urilor sau teste biografic online.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Teste de cunoştin e .

. propor ia raportului celor două rate de selec ie este 80 %.se notează dacă rezultatul este 80% sau mai mare. bazat pe diferen e subgrupale. Conform regulii 80%.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE individualizată şi de profunzime a candidatului (Chapman şi Webster. ei nu sunt singurii care sunt evalua i – compania este evaluată în aceeaşi măsură.50%). Companiile sunt încurajate să aleagă strategiile de evaluare astfel încât să minimizeze impactul advers. În calcularea impactului advers. Procedura de evaluare care demonstrează impact advers asupra unui grup trebuie să rela ioneze semnificativ cu postul (validă). 2003). Calitatea interac iunii dintre candidat şi reprezentan ii companiei poate afecta de asemenea reac iile candidatului. Impresiile lor pot fi de asemenea influen ate de credin a că li s-au creat sau nu suficiente oportunită i pentru a-şi expune competen ele lor legate de post. Când este descoperit impactul advers. Companiile care folosesc proceduri de evaluare extenuante îşi pot îndepărta to i candida ii. Oferim un exemplu în care rata de selec ie pentru femei este 40% şi pentru bărba i este 50%. procedura de evaluare trebuie să demonstreze corela ie cu postul şi cu scopul de aplicare. creştere salarială) pot fi deschisă criticilor impactului advers. Când candida ii participă într-un proces de evaluare.dividerea grupului cu rata de selec ie cea mai scăzută (femei 40%) cu grupul cu rata cea mai crescută (bărba i . Este important a vedea faptul că 64 . . iar rata de selec ie a femeilor nu este diferită semnificativ de cea a bărba ilor.în acest caz. se recurge la următorii paşi: . promovare. Impactul advers este un concept legal folosit în determinarea existen ei sau nu a unei rate de selec ie diferită între două grupuri în urma aplicării unui instrument de evaluare. În acest caz. Grupurile sunt definite de obicei în func ie de gen (bărba i compara i cu femei) sau etnie (români compara i cu alte na ionalită i). Orice procedură de evaluare folosită pentru a face o decizie de angajare (de exemplu selec ie. astfel existen a impactului advers nu este probată. Candida ii care completează o procedură de evaluare pleacă cu diferite impresii despre validitatea primară şi despre impar ialitatea întregului proces de evaluare. dividerea 40% cu 50% (care este egal cu 80%). impactul advers nu este indicat atâta timp cât propor ia raportului este 80 % sau mai mare. Cea mai utilizată metodă este raportarea la 80%. Literatura de specialitate oferă o varietate de abordări statistice pentru evaluarea impactului advers.

În cazul în care pentru ocuparea unui post există la îndemână doar două săptămâni. omi ând al i candida i care dispun de un poten ial crescut în alte domenii. Folosirea unei singure variante va conduce la identificarea candida ilor performan i într-un domeniu specific. în ce ordine ar trebui introduse? Există un număr de evaluatori antrena i. De exemplu. În încercarea de a găsi răspunsuri la aceste întrebări. de la prima etapă. Un aspect deosebit de important este reprezentat de numărul de instrumente de evaluare ce vor fi incluse în proces. Eşecul unui proces de selec ie poate fi foarte costisitor pentru companie.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE aplican ii utilizează procesul de evaluare cu scopul de a aduna informa ii despre acea companie. până la ultima. unii candida i care excelează la testele scrise pot fi prea tensiona i pentru a 65 . deoarece oamenii au tendin a de a răspunde diferit la diferite metode de evaluare. Dacă se aproximează primirea a mii de aplica ii (bazate pe experien a proiectelor anterioare). va fi nevoie de dezvoltarea unui mecanism eficient de vizualizare (screening) care să nu consume mult timp. Utilizarea unei varietă i se instrumente de evaluare duce la îmbunătă irea validită ii procesului şi oferirea de informa ii asupra anumitor aspecte privind predic ia performan ei în muncă a aplicantului. urmează structurarea întregului proces de selec ie a personalului. şi câ i anume (de exemplu pentru conducerea interviurilor)? Care este numărul aproximativ de candidaturi ce vor fi primite? Care este prioritatea limită de timp pentru ocuparea pozi iilor vacante? De exemplu. atunci un proces de lungă durată cu multe etape nu va fi fezabil. Designul unei strategi de evaluare ar trebui să înceapă cu o recenzie a competen elor critice identificate în urma analizei muncii. în special dacă aplica ii valoroşi se vor îndrepta spre alte companii. Odată ce s-a decis asupra ce urmează a fi evaluat. vor trebui excluse unele dintre cele mai costisitoare metode ca de exemplu centrele de evaluare sau probele de lucru. este bine de a avea în vedere întregul proces de selec ie. Evaluând candida ii prin intermediul mai multor metode se reduce riscul erorilor. dacă bugetul este strâns. Designul unui proces de selec ie trebuie să se adreseze următoarelor întrebări: Care sunt resursele financiare disponibile Ce instrument(e) de evaluare va fi selectat? Dacă folosesc instrumente multiple.

66 . f) primirea feedback-ului din partea angaja ilor (cei selecta i şi cei respinşi) în cadrul procesului de selec ie. c) candida ilor trebuie să li se ofere prilejul de a pune întrebări despre post şi procesul selec iei. în momentul în care există mai pu ini candida i de evaluat. în timp ce al ii care suferă de anxietate de testare să creeze o impresie foarte bună la interviu. Un studiu de validitate verifică faptul că aplican ii care ob in scoruri bune vor fi performan i în muncă şi vor contribui la succesul organiza ional. Cea mai pu in costisitoare metodă de evaluare este scăderea numărului total de aplican i. Pentru asigurarea faptului că aplican ii percep echitatea procesului de selec ie: a) candida ilor trebuie să li se ofere o descriere realistă a postului înainte de a parcurge etapele procesului de selec ie. care sunt aceste competen e şi în ce etapă a procesului de selec ie trebuie integrate. Procedurile mai laborioase şi mai costisitoare pot fi introduse în etapele finale. abordarea strategică a procesului de selec ie va trebui să distingă care dintre metodele de evaluare surprinde cel mai bine competen ele. sensibilitate şi impar ialitate în timpul procesului de selec ie. Astfel. ce anume evaluează şi de ce aceste competen e sunt importante în procesul muncii. Acestea este cel mai uşor de realizat prin adoptarea unui sistem de evaluare şi proces decizional standardizat. e) oferirea feedback-ului în urma procesului decizional de selec ie într-o manieră diplomată.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE crea o impresie bună la interviu. d) candida ii trebuie trata i cu respect. Companiile sunt încurajate să standardizeze şi să documenteze procesul de evaluare prin următorii paşi: To i indivizii trebuie trata i în mod egal. b) candida ii trebuie să primească informa ii despre motivul utilizării instrumentelor de selec ie. Un alt avantaj al folosirii unei varietă i de metode de evaluare este o multiplă perspectivă de abordare a candida ilor. Standardizarea se referă la uniformizarea procesului cu scopul de a asigura colectarea aceloraşi informa ii despre fiecare persoană iar aceste informa ii sunt utilizate într-o manieră identică în deciziile de selec ie. Instrumentul de selec ie trebuie să fie bazat pe o analiză a muncii recentă şi dispune de argumente puternice de validitate.

. 197-215. 113-120. International Journal of Selection and Assessment. C. S. & Raymond. Hersen (Eds. Burlington. Bibliografie: • Arthur.. findings. R.. • Biddle. E. & Caruso. Personnel Psychology. P. J. Salovey. D. & Gruys. and selection processes for job candidates. (2003).. B. • Frost. J. • Mayer. D. C.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Toate persoanele implicate în procesul selec iei (administratori. McNelly. N. The use of technologies in the recruiting. R. Emotional intelligence: Theory. Hersen (Eds. P. S.. Adverse Impact and Test Validation: A Practitioner’s Guide to Valid and Defensible Employment Testing. Comprehensive handbook of psychological assessment. (2002). In J. (2005). and implications. 11. interievatori.. L.) • Dineen.. S. Lerner. Journal of Personality and Social Psychology. A meta-analysis of the criterion-related validity of assessment center dimensions. P... Thornton. Rivers. & Webster. • Caldwell. Thomas & M. C. Ten classic assessment center errors: Challenges to selection validity.). A. D. A web of applicant attraction: Person-organization fit in the context of web-based recruitment. & Salovey. screening. (2004). 73-88. E. NJ: John Wiley & Sons. 67 . 32(1). W. M. Relating emotional abilities to social functioning: A comparison of self-report and performance measures of emotional intelligence. Ash. (2004).. D. A. 780-795... M. • Chapman. G. In J. N. C. Hoboken. M. 15. S. J. 125154. E. 87(4). (2003). D. VT: Gower Publishing. Psychological Inquiry. (2004).. T. evaluatori) trebuie să în eleagă şi să î i asume rolurile şi responsabilită ile lor. & Sackett. Jr. (2003).. Integrity testing in the workplace. 91. Journal of Applied Psychology.. R. S. Public Personnel Management. & Edens. • Cullen. R. The psychological assessment of emotional intelligence. A. 723-734. P. 56. Day. Shiffman. (2006). Thomas & M. • Brackett.

(2003). Journal of Applied Psychology. L. 29(2). 162-173. D. Cronin. & Wiechmann. J... & Hunter. • Schmitt. M. NY: John Wiley & Sons. General mental ability in the world of work: Occupational attainment and job performance. E. Journal of Management. Ingerick. & Tam.. • Schmidt. Inc... 68 . K. Controversy and consensus regarding the use of cognitive ability testing in organizations. P. 660-671. 231-258. 86(1). N. The construct-related validity of assessment center ratings: A review and meta-analysis of the role of methodological factors.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE • Murphy. (2004). & Winfred. J. Personnel selection and employee performance. A. New York. J.. • Woehr. D. Cortina. M. 88(4). A.. R. (2003). F. B. (2003). Journal of Personality & Social Psychology.

Acest 69 . pot fi măsurate pe baza unor standarde de performan ă. Ştefan. reorganizânduse în permanen ă. opera ional. afectivatitudinal. aşezate între cunoştin e.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE COMPETEN ELE PROFESIEI DIDACTICE DIDACTIC PROFESSIONAL COMPETENCES Asist. S. În general. această componentă atitudinal . Evelina BALAŞ Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad. 2005. Parry. drd. operare şi transfer al achizi iilor. p. nonformale şi informale” (M. competen e Competen a într-un anumit domeniu cuprinde cunoştin e („a şti”). conativ. „Competen ele sunt structuri complexe. în contexte formale. univ. atitudini şi abilită i şi au următoarele caracteristici: asigură realizarea rolurilor şi responsabilită ilor asumate. Abstract: This article is based on a theoretical approach to issues of general and specific competences necessary to be develop by the future teachers. cu valoare opera ională. Cuvinte cheie: competen e psihopedagogice. through the initial training and continuing education. pregătire ini ială generale. dobândirea şi dezvoltarea acestor competen e fiind un proces continuu. pot fi dezvoltate prin învă are” (V. 1998). competen a presupune „ansambluri integrate de capacită i şi abilită i de aplicare. p. În orice domeniu.B. Chiş.57). precum şi atitudini şi valori („a fi”). p. 136 după. cunoştin ele şi capacită ile pe care le de ine un individ consolidându-se şi îmbogă indu-se. pe măsura creşterii experien ei profesionale. priceperi şi deprinderi („a şti cum”). corelează cu performan a în activitate. Ionescu. priceperilor şi deprinderilor dobândite. profesie se vorbeşte despre un sistem de competen e generale şi specifice. Competen a reprezintă „un poten ial cognitiv. utilizarea în mod func ional a cunoştin elor.valorică a competen ei făcând din persoana în cauză un expert. care se manifestă cu succes atunci când situa ia o cere” (M. care permit desfăşurarea eficientă a unei activită i. 2003. instrumentală.93). învă ător. 2006.

învă area continuă. rolurile didactice schimbându-se şi diversificându-se. valorizarea con inuturilor. evaluare. desfăşurare. structurat pe mai multe nivele: a) competen e de bază: comunicativitatea. de modalitatea în care acestea sunt pregătite şi formate pentru realizarea idealului educa ional. Astfel că. 2005). să adapteze con inuturile la specificul dezvoltării psihointelectuale stadiale a 70 . prognoză.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE sistem al competen elor profesionale reprezintă standardul acceptabil pentru exercitarea unei anumite profesii. capacitate managerială (diagnoză. organizare. sistemele de pregătire ini ială şi formare continuă în cadrul tuturor profesilor. decizie.11). re-evaluare. Astfel că.şi cros-curriculare. deoarece de activitatea şi mai ales de rezultatele cadrelor didactice depinde progresul social şi economic. Gliga. proiectare. Atunci când vorbim despre educa ie. cercetarea şi inovarea praxisului educa ional. a determinat şi o schimbare de viziune asupra profesiei didactice. Societatea contemporană. reglare). în colaborare cu Institutul de Ştiin e ale Educa iei şi Centrul Na ional de Formare şi Perfec ionare a Cadrelor Didactice din învă ământul profesional au elaborat un „inventar” al competen elor necesare profesiei didactice. p. să surprindă valen ele formative şi educative ale con inuturilor. Societatea contemporană are aşteptări ridicate de la profesori. sistemul de pregătire ini ială şi continuă trebuie să aibă în vedere „înzestrarea ” cadrului didactic cu competen ele necesare pentru dezvoltarea şi furnizarea con inutului educa ional adecvat „prezentului”. trans. Chiş. atât programele de pregătire ini ială cât şi cele de formare continuă „trebuie să aducă mereu profesorilor informa ie actualizată de specialitate şi educa ională şi să anticipeze solu ii posibile şi valabile pentru situa iile noi pe care societatea modernă le dezvoltă şi care vor influen a comportamentul elevilor şi al actorilor sociali în general” (L. cunoaşterea elevului. sunt responsabile cu formarea acestui sistem de competen e profesionale (V. utilizarea tehnologiilor informa ionale computerizate. Ministerul Educa iei şi Cercetării. 2002. să realizeze corela ii intra-. în permanentă schimbare. empatia. Totodată. este necesar să subliniem faptul că asigurarea calită ii şi eficien ei procesului de învă ământ este indiscutabil legată de resursele umane implicate. creativitatea etc b) competen e de specialitate: să asimileze şi să performeze con inutul ştiin ific propriu disciplinelor de învă ământ predate şi metodologia aferentă lor.

V. teoria comunicării. Întradevăr. a investiga procesul educa ional cu scop ameliorativ etc. Ele trebuie completate de cunoştin e psihopedagogice şi metodice pentru ca profesorul să poată ac iona cu succes asupra pregătirii şi educării elevului. orientarea în domeniul respectiv) şi dobândirea de competen e metodice şi psihopedagogice. sociologia. să stimuleze dezvoltarea maximală a poten ialului fiecărui copil prin “prelucrarea” con inuturilor. simpla cunoaştere a unui domeniu nu „te face” profesor. să promoveze învă area proactivă. activiza grupul în realizarea unor scopuri comune etc. a elabora şi implementa proiecte educa ionale. de părin i. creatoare. psihologie socială. politici educa ionale. logica. pregătirea ini ială a cadrelor didactice urmăreşte două aspecte complementare: dobândirea de competen e în specialitate (asimilarea de cunoştin e într-un anumit domeniu. doar cunoştin ele de specialitate nu sunt suficiente pentru a se transforma în mesaj educa ional. p. deoarece ele sunt asociate una alteia în exercitarea profesiei” (M. a personaliza con inuturile ştiin elor educa iei şi psihologiei în contexte educa ionale determinate. anticipativă. Chiş.autoevalua. a evalua . deontologia. de autoevaluare şi autoreglare etc. metodologia. a proiecta demersul curricular şi extra-curricular pe diferite perioade de timp. a motiva. psihologia vârstelor). comunicare. pentru a avea capacitatea de a transforma cunoştin ele ştiin ifice în mesaje didactice autentice. Prin urmare. a manifesta comportament empatic. 1992. teoria informa iei. a prelucra. gândire critică. 206). de rezolvare a situa iilor problemă. societală.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE elevilor. participativă. a dezvolta rela ii pozitive în interiorul grupurilor. „Separarea formării academice de specialitate de cea psihopedagogică este contraindicată. teatrologia. Ionescu. de cadre didactice. Această pregătire metodică îl va ajuta pe profesor să facă fa ă eficient 71 . adapta şi dezvolta conceptele educa ionale spre aplicarea lor în situa ii specifice. să dezvolte con inuturi şi strategii de învă are etc c) competen e psihopedagogice şi metodice: a cunoaşte. managementul didactic şi educativ. convergentă. divergentă. didactica cognitivă. alte ştiin e umaniste neconven ionale) şi psihologiei (psihologie generală. d) competen e psihorela ionale: a organiza şi comunica cu grupul de elevi. în elege şi aplica con inutul ştiin elor educa iei (pedagogia. a conduce procesul educa ional astfel încât să formeze capacită i de cooperare. flexibilă şi creatoare. teoria valorilor. transforma..

27). „Cultura” psihopedagogică trebuie deci să includă cunoştin e de psihologie (în special psihologia vârstelor). p. etc. Un bun specialist nu este întotdeauna şi un bun educator. obiectivitate. sprijinite de un ansamblu de priceperi şi deprinderi practice. duc la educarea şi formarea unui bun educator. Dacă în cazul altor profesii se vorbeşte despre buni specialişti. ducând la desfăşurarea eficientă a de demersului educa ional. pe baza cunoaşterii aprofundate a legită ilor şi determinărilor fenomenelor educative. Competen a didactică sau pedagogică suportă multiple defini ii. 2002. precum şi a unor priceperi şi deprinderi practice. iubire fa ă de copii şi pasiune pentru educa ia acestora. toate acestea. 1981). este capacitatea unei persoane de a realiza. în vederea atingerii obiectivelor educative fixate de un sistem şcolar determinat (Mialaret. „pregătirea cadrelor didactice pentru a fi capabile de presta ii superioare presupunând şi însuşirea cunoştin elor pedagogice cu privire la copil şi educa ia sa. 13). codificare şi exprimare sub forma comportamentelor educa ionale. p. principialitate. în cazul profesiei didactice eficien a nu mai poate fi redusă doar la cunoaşterea şi stăpânirea domeniului de specialitate. în urmare studiilor universitare şi a formării profesionale continue. iar în sens restrâns. astfel: • în sens larg.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE situa iilor cu care se va confrunta în practica educa ională. Diaconu. totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice (M. în literatura de specialitate. Bineîn eles că acestea trebuie completate şi desăvârşite de existen a unei calită i a personalită ii cadrului didactic. solicitate de desfăşurarea ac iunii educa ionale” (I. competen a didactică joacă rol de instrument de unificare. metodice. situa ii care in de proiectarea. demnitate. Albulescu. 1999. • este aptitudinea de a se conduce după exigen ele unui rol dat. pedagogie. didactica / metodica specialită ii. la un anumit nivel de performan ă. este capacitatea unui educator de a se pronun a asupra unei probleme pedagogice. organizarea. conducerea şi evaluarea procesului instructiv-educativ. răbdare. cum ar fi: spirit de creativitate. • situată la intersec ia pregătirii culturale şi ştiin ifice de specialitate a profesorului. calm. Numai îmbinarea competen elor de specialitate cu competen ele psihopedagogice. a stabilită ii datelor 72 .

Chiş. • presupune ansamblul competen elor care alcătuiesc repertoriul abilită ilor de predare şi sus in adaptarea conduitei pedagogice la situa iile şcolare concrete (V. competen a legată de performan ă (prin care profesorii dovedesc nu numai că ştiu. are un rol important tocmai datorită faptului că are menirea de a oferi un caracter ştiin ific con inuturilor predate. p. Acest program are la bază un set de cinci competen e: competen e cognitive (abilită ile intelectuale şi cunoştin ele care sunt aşteptate din partea unui profesor). 397). 2005. utilizarea tehnicilor informa ionale) şi mai ales competen ele pedagogice pentru ca actul predării-învă ării să fie eficient. Din perspectiva managementului con inuturilor educa ionale. metodica predării disciplinelor de specialitate. în literatura de specialitate. Competen ele psihosociale. p. dezvoltată. competen ele afective (atitudini). 1988). când în SUA programul CBTE (Competency based teacher education – Formarea profesorilor pe bază de competen e) urmărea analiza profesionalizării în domeniul educa iei. Competen a pedagogică este stimulată. Problematica competen elor pedagogice de bază a apărut în anii 1960-1970. practică pedagogică şi mai apoi. un bun specialist este şi un bun dascăl. adică stăpânirea unui nivel ridicat a cunoştin elor dintr-un anumit domeniu al cunoaşterii. criteriile de evaluare). în urma acumulării experien ei didactice. însă. psihologia vârstelor. Competen a de specialitate. 2006. Este necesar să intervină acele competen e de bază (abilită i de comunicare. competen a exploratorie (care vizează nivelul practicii pedagogice. Stănculescu. • până la un anumit punct competen a pedagogică se identifică cu aptitudinea pedagogică. empatie. pe lângă cunoaşterea şi capacitatea de a efectua corect ceea ce-şi propune (E. spre deosebire de aptitudine. a învă a practic despre învă are). ea presupunând şi rezultatele activită ii. psihorela ionale in de organizarea colectivului clasei de elevi.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE personalită ii celui afiliat la status-ul şi rolul de profesor (Mitrofan . de necesitatea optimizării rela iilor interumane. competen a are o sferă de cuprindere mai mare. creativitate. 113) etc. desăvârşită în timpul pregătirii profesionale prin cursuri de psihologia educa iei. Însă nu întotdeauna un bun profesionist. competen a de a produce modificări decelabile asupra elevilor (efectele măsurabile. este prezentat şi modelul structural al 73 . dar şi că pot utiliza ceea ce ştiu). pedagogie.

Bocoş. pp. acurate ea în predare. pe de altă parte. pentru a se putea dezvolta a cunoaştere a pedagogiei con inuturilor cât mai solidă şi mai sistematică” (M. p. la anumite competen e multidisciplinare / pluridisciplinare / interdisciplinare. 412) consideră că pe lângă sistemul competen elor de specialitate. exersarea rolului activ al elevului. Barnett şi Hodson (2001). didacticii disciplinei şi managementul clasei de elevi. urmărindu-se în principal competen e de prelucrare a con inuturilor pentru a putea fi transmise într-o manieră accesibilă elevilor. calitatea interac iunilor pedagogice. competen e de cunoaştere şi valorificare a cunoştin elor empirice ale elevilor. Vasile Chiş (2005.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE competen elor pe trei dimensiuni. 2. considerând că acestea trebuie să cuprindă: comunicarea adecvată a con inututilor şi organizarea lor logică. competen e de comunicare eficientă şi construire a mesajelor didactice având în vedere diferitele stilurile învă are ale elevilor.p. p. a psihologiei vârstelor (în vederea adaptării strategiilor didactice şi particularită ile educabililor). structurarea şi esen ializarea con inuturilor şi a sarcinilor de învă are. Crengu a Oprea (2006. precum şi distribu ia aten iei în clasă. 2007. psihologiei educa iei. identifică domeniile de competen ă profesională. îmbinarea abordării teoretice cu aplica iile practice. „nu sunt suficiente nici o bună cunoaştere a disciplinei. referindu-se pe de o parte la stăpânirea de către cadrul didactic a informa iilor. Concluzionând. 3. în urma analizei comportamentale a presta iei didactice. cu referire la cunoaşterea problematicii pedagogice generale. Cunoaşterea pedagogiei con inuturilor. ci este necesară o interrela ionare a celor două categorii. evaluarea şi feed-back-ul formativ. Din perspectiva învă ării interactive. nici o bună cunoaştere a pedagogiei generale. Bacoş. inând cont de nivelul de dezvoltare al elevilor şi fără a distorsiona logica ştiin ei. În aceeaşi ordine de idei. Acest model vizează: 1. 2007. 197). tehnicilor şi limbajului propriu disciplinei şi. Cunoaşterea disciplinei. p. Cunoaşterea / pregătirea pedagogică generală. 193-197). psihopedagogice şi psihosociale. Hill (2003) (după M. precum şi competen e de identificare şi depăşire a dificultă ilor de învă are pe care le pot întâmpina elevii. Brenon. Cocking şi Bransford (2000). promovat de Shulman (1987). cadrul didactic trebuie să de ină şi competen a energizantă (capacitatea de a-i face pe elevi să-şi dorească 74 . 61-62).

Revista de pedagogie”. I. Cluj-Napoca • Dumitru.. în literatura de specialitate. se consideră că în urma reformei organizării studiilor universitare. Cluj-Napoca 75 . competen a organizatorică. noi. Timisoara • Gliga... Bucureşti • Ionescu.. p. M. Presa Universitară Clujeană. (2002). Educa ie şi învă are. Ed. (1992). Ansamblul competen elor men ionate şi a trăsăturilor de personalitate necesare educatorului duc la „măiestria pedagogică”. Didactica disciplinelor socio-umane. accentul trebuie să fie pus şi pe alte competen e specifice.p. toate acestea putând fi (auto)formate şi (auto)dezvoltate la nivel de sistem. (1999).. (2005). precum şi la considerarea profesiei didactice ca „artă” sau „ştiin ă”.. Instruc ie şi Educa ie. M.10 • Ionescu. Aspecte psihoindividuale. însă ajungându-se la concluzia că activitatea instructiveducativă realizată de profesori este „ştiin ă-aplicată făcută cu artă” (I.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE să se implice în activitate). 439). îl transformă în artist în meseria sa.. Ed. Ed. nr. în . competen a empatică. M.. I... Eurostampa. Totodată. precum şi competen a interrela ională. (capacitatea de a răspunde jocului elevilor prin joc). De altfel. 2005. modele.). competen a de consiliere a elevilor şi de diferen iere a instruirii. competen a de (auto)organizare a studiului /învă ării. competen a ludică. orientări. (2001). Albulescu. Bibliografie: • Albulescu. Pedagogia contemporană. cum ar fi: (după I. (2003). Ed. Al. Paradigme.Napoca • Chiş. Al. 318-320) competen a exploratorie. măiestrie care-l face pe cadrul didactic mai mult decât un profesionist. psihosociale şi manageriale. Inova ia şi difuziunea ei în practica şcolară. Presa Universitară Clujeană. (2007). Pedagogia pentru competen e. strategii. (coord. reflexivă. Consiliul Na ional pentru Pregătirea Profesorilor. Cluj-Napoca • Bocoş. Casa Căr ii de Ştiin ă. Ed. Dumitru. metacognitivă. V. Maciuc. Cluj. Napoca Star. Didactica disciplinelor pedagogice. Standarde profesionale pentru profesia didactică. p. în literatura pedagogică se fac multiple referiri la „educatorul de profesie” şi „educatorul de voca ie”. L. M. 2001.

. Curriculum pedagogic.. Lexicon pedagogic. (coord). C. Schimbari de paradigmă în ştiin ele educa iei.. în Cristea. în Cristea. Personalitatea elevului şi a profesorului. (2006). F. (coord). Competen ele profesorului în învă area interactiv-creativă. Bucureşti Ştefan. Ed. EDP. Curriculum pedagogic. M. I. Risoprint.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE • • • • Maciuc.. Ed. Cluj-Napoca Oprea. Bucureşti 76 .. EDP. în Voiculescu. (2006). E. (2006). (2005). Bucureşti Stănciulescu. (coord). S... Nevoia de profesori reflexivi şi profesionalizarea didactică.. S. Mecanisme integrative ale învă ării şcolare. L. Aramis.

mizerie. complexită ii interdependen elor la toate nivelurile şi în timp. bruierea perspectivelor. solu ie. but first of all new creation. in education. aceste crize au un caracter cvasi-planetar. religion. afectate solidar în func ie de schimburile şi complemnetarită ile care există între ele. Traversând frontierele. univ. legate de o perturbare profundă a contextului.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE CREATIVITATEA –SOLU IE ALTERNATIVĂ SAU DE BAZĂ? CREATIVITY – ALTERNATIVE OR BASIS SOLUTION? Prep. and in almost every aspect of our lifes. criza în sânul guvernului…. politica. Creativity is not just the acceptance and consumption of new. Cuvinte cheie: criza socială. Simina Iulia DIJMĂRESCU Universitatea Aurel Vlaicu din ARAD Abstract: Individual crises and social crises marked individually.drd. umilin ă. technology. creativitate. Dacă efectele le vedem foarte bine (disensiuni. cauzele sunt mai pu in clare fiind atribuite răsturnării raporturilor de for e. devalorizarea ideologiilor). criza pie ei. La nivel planetar. blocuri întregi de na iuni căzându-le victimă. crizele apar deja ca fatalită i istorice şi sociale. pierzându-se controlul asupra a ceea ce înainte părea să facă parte din ordinea lucrurilor. To live in such a world requires a high degree of adaptation and bravery which is linked in large measure to creativity. tehnica creativă Criza mondială. economia. at work or in family. munca ce sunt în consecin ă afectate. criza locurilor de muncă. conflicte armate.sunt largile sectoare ale vie ii sociale. The contemporary society compared with the previous is caracterized by radical changes that happen in manner of life. 77 . Termenul de criză trimite la o ruptură a dinamicilor şi echilibrelor anterioare şi la o incapacitate de a regulariza sau stabiliza mişcarea pentru a regăsi o dinamică fiabilă. in science. there is an interference between the psychological and social.

psihologici şi sociali) care pot favoriza sau stânjeni dezvoltarea conduitelor. în tehnologie. pâna la inadaptarea gravă. Prin orginea ei. După C. în educa ie. În etapele dezvoltării sale. unii autori considerându-le o evolu ie normală a fiin ei umane. un popor cu un nivel scăzut al creativită ii. se caracterizează prin schimbări radicale care se petrec în conduită. la conduite superioare. Dar acest proces este complex şi de durată. În condi iile ratei actuale a progresului ştiin ei. Ele pot constitui pentru subiect. ocazia de a descoperi noi capacita i de adaptare şi de crea ie. în religie şi în aproape orice aspect al vie ii noastre. natura umană este creatoare. ci în primul rând crearea noului. atunci 78 . cu o cultură limitată nu va putea rezolva eficient problemele cu care se confruntă.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Această dereglare masivă antrenează dezintegrarea sistemelor sociale sau dezadaptarea unor straturi întregi de popula ie. caracteristică bolnavului mental. sociale. comparativ cu cele anterioare. tehnicii şi culturii. corespunzând unor stadii sau faze ale dezvoltării sale genetice. Dacă oamenii nu vor realiza idei noi şi originale în adaptarea lor la mediu. ceea ce presupune extinderea şi perfec ionarea continuă a rela iilor cu mediul. incapacită ii de a întelege realitatea şi de a avea comportamente adecvate. ca orice fenomen complex. inferioare. A trai într-o asemenea lume presupune un înalt grad de adaptare şi de curaj care este legat în mare masură de creativitate. În plan psihologic. poate să prezinte o mul ime de grade: de la adaptarea superioară. comportamente care la rîndul lor asigură supravie uirea. el fiind condi ionat de factori multipli (biologici. individul străbate drumul umanizării. Creativitatea nu inseamnă doar receptarea şi consumul de nou. deoarece goliciunea interioară corespunde unei apatii exterioare. Rogers. Societatea contemporană. al ridicării de la conduite primare. proprie personalită ii echilibrate. Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizare în interiorul propriei fiin e. în ştiin ă. adaptarea creativă naturală pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ine pasul cu schimbarea caleidoscopică a lumii sale. Adaptarea. Crizele legate de dezvoltarea normală a fiin ei umane provoacă schimbări psihice care participă la evolu ia individului. la locul de muncă sau în familie. crizele au accep iuni mai clare.

a aduce la via ă. este imaginativ. A fi creativ înseamnă a crea ceva nou. inovativ. ci şi prin crea ie (N. să contribuie la bunul mers al activită ii 3. a produce. utilitatea – priveşte în special rezultatele ac iunii. solu ii. îndrăzne e sunt oarecum tolera i • În industrie. conformişti. considerându-se că este de preferat să asiguri o educa ie cât mai completă decât să dezvol i o gândire originală şi creativă • În ştiin ă sunt aprecia i mai mult oamenii erudi i.are în vedere caracterul economic al performan ei.se referă la numarul mare de idei. Omul se justifică pe sine în fa a Creatorului nu numai prin ispăşire. etc. a genera. însa totuşi chiar şi în societă ile avansate ştiin ific şi tehnic se pot aduce numeroase critici culturii şi educa iei: • În educa ie se tinde spre formarea unor oameni conformişti. eficien a . existând tendin a spre conformitate şi stereotipie Termenul de creativitate a fost introdus în psihologie de G.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE popoarele lor nu ar mai fi competitive în plan interna ional. Ca forma iune psihică creativitatea se caracterizeză prin următoarele calită i: 1. în prezent existând sute de modalită i prin care este definită creativitatea. original şi adecvat realită ii. a cauza. lucrări de specialitate. randamentul ac iunii 79 . crea ia este rezervată unor categorii de personal-manager. cei creativi care formulează ipoteze noi. tehnică şi cultură. Întrecerea dintre ări se va deplasa din planul militar în cel al crea iei umane. şef de departament cercetare • În familie şi via a personală creativitatea nu este bine vazută. inventiv.Allport pentru a desemna o forma iune de personalitate. care trebuie să fie folositoare. se consideră că într-un viitor nu prea îndepărtat eroi vor fi autorii celor mai îndrăzne e şi valoroase realizări în stiin ă. productivitatea .W. Creativitatea este o nevoie socială care asigură supravie uirea unui popor.Berdiaev). A crea insemna: a face să existe. 2. deschizător de drumuri. De aceea. Creativ este cel care se carcterizează prin originalitate şi expresivitate.

presupune elegan ă şi deosebită eficacitate a metodelor de rezolvare. calificarea. Picasso. care să permită surprinderea fenomenului la întregul său nivel de complexitate şi deschide această perspectivă analizând stadiul vie ii unor personalită i creatoare cu realizări remacabile. deci sunt unice.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE 4. modelul structural al creativită ii incluzând următoarele componente: 1. sunt considerate originale rezultatele creativită ii care apar o singură dată într-o colectivitate. a solu iilor sau produselor. gradul de specializare în domeniul respectiv 2. idelor. motiva ie intrinsecă Robert W. Weisberg (1986) consideră că studiile despre creativitate pot fi grupate în două mari direc ii şi anume. ingeniozitatea . Eliot. Există lucruri foarte noi (recent elaborate) care pot să aibă un grad mare de originalitate. Einstein. valoarea produselor activită ii creatoare – trebuie să prezinte însemnătate din punct de vedere teoretic sau practic.se referă la distan a în timp a lucrărilor. creativitatea reprezintă doar o “rezolvare de probleme în trepte”sau o “gândire creativă evolutivă”. originalitatea . După acest autor. unele bazate pe observa ii empirice (mituri) şi altele care rezultă din cercetări experimentale. de necontestat: Freud. Stravinski. 7. Prima teorie pe care o prezentăm este cea a Teresei Amabile (1983) care consideră că adoptarea deciziilor. Gandhi. De obicei. Graham. În literatura de specialitate sunt dezvoltate şi dezbătute o serie de teorii ale creativită ii.se apreciază prin raritatea ideilor. 6. Gardner conturează un cadru teoretic general de analiză a creativită ii pe următoarele nivele: ● nivel subpersonal ● nivel personal ● nivel intrapersonal ● nivel multipersonal 80 . să fie recunoscută şi respectată în plan social 5. noutatea . abilită i creative 3. În 1993 Gardner se declara în favoarea abordării creativită ii dîntr-o perspectivă holistă. atât întrun domeniu profesional cât şi în via a cotidiană implică deseori creativitatea.

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE O altă teorie care apare în domeniul creativită ii este cea a lui Sternberg şi Davidson (1995) consacrata insight-ului şi importan ei acestuia pentru crea ie. Ideală pentru creativitate este acea stare de relaxare care poate duce la visare cu ochii deschisi. Termenul de insight înseamnă “vedere în interior”. Dincolo de această limită. ca şi eficien a şi creativitatea. gradul de intensitate sau de implicare a persoanei în activitatea creatoare. de a deveni ceea ce este poten ial. 81 . O altă motiva ie este cea de împlinire a omului şi acesta este primul lucru care se poate observa într-un act creator. să dea raspunsuri mai pu in interesante. Împlinirea creatoare poate să implice efort voluntar. Motiva ia fiziologică este solidă. Atunci când este supus unei presiuni. iar pe de altă parte de nivelurile de energie şi de atitudinile celor din jurul nostru. Acesta nevoie de relaxare pentru a fi creativ nu înseamnă somnolen ă. probleme prezente. care pot să aibă un efect negativ asupra creativită ii. Ea este influen ată pe de o parte de ambian a fizică.căile neuronale ce sunt deja bine trasate. Creativitatea este una dintre activită ile creierului şi pare să fie foarte dependentă de energia mentală.seeing inside semnifica ie care îl aproprie de un alt termen controversat. insight în eles ca structură preinventivă moment de construc ie a preprezentărilor mentale necesare pentru rezolvarea unor probleme şi insight conceput ca structură explorativă legată de cautarea şi apari ia ideilor noi. Creativitatea. Nu putem face o analiză a creativită ii fără a discuta de motiva ia ei. de o împăr ire a activită ii în segmente care nu depasesc 45 de minute dintr-o ora. Lucrul sub presiune obligă creierul să folosească treaseele rapide . ca toate celelalte activita i mentale este stimulată de fragmentare. având forme variate: insight ca rezolvare de probleme descoperite. aşa–zisa “putere a voin ei”. intui ie. însă definitoriu pentru ea este gradul de absorb ie. Acest insight este implicat în creativitate. Principalul motiv al creativită ii îl constituie tendin a omului de a se actualiza pe sine. Este adevărat şi faptul că sub presiune corpul eliberează substan e chimice de tipul adrenalinei. creierul tinde să meargă pe cărările bătute. silind creierul să lucreze prea repede şi în acelasi timp. concentrarea scade.

. Veti descoperi ca din fiecare raspuns se poate ob ine prezentarea unei probleme în forma “cum să. 82 . Tehnicile şi exercitiile sunt aranjate în secven e. Creativitatea nu este o jucarie frumoasă. este nevoie de prezentarea unei probleme. noi ne vom opri doar la unele dintre aceste secven e şi anume: clarificarea problemei.. Nota i răspunsul ob inut. În încercarea de a găsi o solu ie creativă la o problemă este esen ial să existe o imagine clară a acelei probleme. De ce? Pentru că nu vreau să cheltuiesc prea mult timp cu scrierea car ii. utilizată pentru a afla problema reală de dincolo de prezentarea problemei.. Repeta i procedeul când primi i răspunsul următor şi continua i până ce sim i i că a i ajuns într-un punct mort sau până ce devine de-a dreptul plictisitor. Să zicem că problema este cum să scrii mai repede o carte.” Întreba i “de ce” în legatură cu prezentarea ini ială a problemei. “de ce ar fi aceasta o problemă?” sau “de ce o considera i aşa?”. ideală ar fi o problemă reală pe care o are cineva din grup – exprima i-o în forma “cum să. Unele dintre ele sunt zone de explorare mult mai fertile decât problema originala. aşa cum apare ea. În mod normal este nevoie de 5-20 de minute pentru fiecare. Cu alte cuvinte. fiecare cuprinzând mai multe elemente. În literatura domeniului sunt prezentate numeroase astfel de secven e.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE În ceea ce urmează vom încerca o abordare pragmatică a creativită ii. Tehnici utilizate : -tehnica “busola” -tehnica”harta obstacolelor” -exercitiu “apa şi vin” -tehnica “destina ia” -exercitiu “intervale de lucru şi pauze” Busola Este o tehnică de stabilire a direc iei. Pentru a ob ine rezultate. ci un factor de supravie uire. Şi se poate continua aşa multa vreme.”. De ce? Pentru că vreau sa petrec mai mult timp cu familia. mai precis vom prezenta o serie de tehnici şi exerci ii de dezvoltare a capacită ii creatoare. oricare ar fi el şi apoi cerceta i răspunsul însuşi întrebând din nou “de ce?”..

care vă fac să o în elege i mai bine pe cea al cărei răspuns îl cauta i. Cele mai multe dintre obstacolele înşirate pot fi exprimate în forma “cum să. Scrie i rezultatul pe coala din dreapta. folosind aceeaşi factori ca şi în descrierea obiectivului... Avem doua sticle. Pe masură ce se foloseşte tehnica creşte capacitatea de a descoperi “de ce-uri” care se deosebesc în mod subtil unele de celelalte şi nu par să se repete. pute i spune cum va arăta lumea din care ea a dispărut. vă elibera i mintea şi vă pute i gândi la un singur lucru odată. Pe coala din stânga descrie i situa ia actuală. Dacă le aşterne i pe hârtie. Unele poate fi repetarea pozi iei de pornire – nu contează.. Adesea în procesul de crea ie se produc mai multe idei decât este nevoie şi se folosesc doar câteva. una cu apă şi cealalta cu vin. poate fi cineva care să aibă păreri diferite în privin a punctului de sosire sau chiar a punctului de plecare. ci a unui fluid. ceea ce îmbunăta eşte mult rezultatele. Este important să le re ine i. Apa şi vin În acest scurt exercitiu de dezvoltare a gândirii nu este vorba despre limpezirea unei probleme.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Rezultatul acestei tehnici este o modalitate foarte eficienta de a gasi noi întrebări şi direc ii din care să fie atacată problema.. Este greu să re ine i în minte imediat toate elementele. Dacă este vorba despre un produs. De asemenea. Rezista i tenta iei de a sări direct la obstacole. Rezultatul acestei tehnici: se vor ob ine probabil mai multe enunturi de tipul “cum să. Harta obstacolelor Pentru această tehnică este nevoie de trei panouri cu coli mari de hârtie. face parte din regulile jocului. Care dintre următoarele aser iuni trebuie să fie adevarată pentru a face posibil acest lucru: 83 . arăta i unde sunte i acum. Nu este nimic rău în asta. Pe coala din mijloc scrie i obstacolele din calea ob inerii rezultatului. Turnăm o măsura de vin în sticla cu apă. când exercitiul se face în grup. adesea pozi ia de plecare fiind ea însăşi un obstacol. La sfârşit este la fel de multă apă în vin cât vin este în apă. Mai întâi se schi ează obiectivul pe care îl ave i. Acestea alcătuiesc prezentări de probleme paralele. Apoi turnam aceeaşi măsura din sticla cu apă înapoi în cea cu vin. Dacă este vorba despre o problemă.”. pute i prezenta caracteristicile lui şi avantajele pentru clien i. Descrieti în fraze concise ceea ce doriti sa realizati şi cum vor arăta lucrurile atunci când ati reuşit.” decât vă trebuie.

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

- sticlele sunt de aceeaşi mărime; - apa şi vinul sunt complet amestecate după ce s-a turnat o măsură în sticla cu apă; - vinul şi apa trebuie sa fie complet amestecate după ce s-a turnat măsura înapoi în sticla cu vin; - vinul are aceeaşi densitate cu apa; - apa şi vinul pot fi amestecate; ...sau este imposibil sa fim siguri că este exact la fel de multa apă în vin cât este vin în apă? Nu merge i mai departe până nu încerca i să da i un răspuns. Ultima şansa să da i un răspuns. De fapt, nici una dintre condi iile de mai sus nu trebuie să fie adevărată – întotdeauna va fi exact la fel de mult vin în apă câtă apă în vin. Rezultatul: observa i cum vă poate distrage aten ia de la faptele reale felul în care este formulată problema. Chiar dacă a i dat răspunsul corect, există posibilitatea ca formularea să vă fi derutat. Uneori, reformularea problemei este esen ială pentru acumularea de cunoştiin e şi stimularea creativită ii. Destina ia Cea mai bună prezentare a unei probleme (sau a necesită ii de a gasi o idee) este de obicei un enun de tipul “cum să...”. Acest enun este înrudit cu destina ia unei călătorii. Este punctul B atunci când călătorim de la A la B. Adesea ne confruntam cu problema găsirii unei căi pentru a ajunge acolo dar ştim sigur ca B este locul în care vrem să ajungem. Tehnica de fa ă este o ocazie de a pune întrebări în privinta acestei pozi ii. De fapt, “tehnica” este un cuvânt prea puternic. Destina ia este pur şi simplu actul de a ne întreba dacă avem cu adevărat nevoie să realizam acel “cum să...”, dacă nu cumva o altă destina ie este la fel de bună sau chiar mai bună. Intervale de lucru şi pauze Cu to ii am fost în această situa ie. Trebuia să redactăm un articol sau să dăm un examen. Timpul era scurt şi trebuia să asimilam şi să transformăm în cunoştiin e o cantitate uriaşă de informa ie. Aşa că 84

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

citeam până tarziu, împiedicam pleoapele să ni se închidă bând cafea după cafea şi nu ne opream aproape deloc. Din păcate, ştie toată lumea că aceasta nu este o modalitate prea bună de a acumula informa ii. Ceea ce re inem dispare după un timp, în vreme ce fragmentarea perioadei în intervale cu pauze scurte face să se re ină mai multe. Nu există o lungime magică a intervalelor (se poate afla încercând mai multe variante), dar în general sunt de 15 minute până la o ora cu o pauză de 5 minute pentru a se reface capacitatea de memorare. În cele câteva minute destinate acestui exerci iu nu vă ocupa i de acumularea de informa ii. Lua i o sarcină pe care o ave i deja (sau născoci i una anume), şi trasa i în linii mari o schemă a intervalelor de lucru şi a pauzelor. Nu uita i să folosi i schema prima data când ve i avea acest tip de activitate. Suntem tenta i să nu ne oprim câtă vreme totul merge bine. Acest lucru poate fi valabil pentru munca pur productivă dar nu se potriveşte în situa iile în care scopul este să învă ăm şi să asimilam informa ii. Oricat de bine par să se desfăşoare lucrurile, capacită ii noastre de memorare îi sunt de folos pauzele. Pauza trebuie să fie ceva complet diferit, implicând un alt tip de utilizare a min ii. Ideale sunt ieşirea la aer curat câteva minute şi destinderea. Rezultatul: fragmentarea în intervale de lucru este foarte rezonabilă dar este în firea omului să se năpustească şi să se straduiască să-şi atinga rapid scopul, mai ales sub presiune. Adesea este nevoie de o planificare strictă pentru a reuşi să facem însăşi fragmentarea. Creativitatea nu e ceva ce poate fi învă at dar este cu siguran ă ceva ce poate fi exersat şi dezvoltat. În func ie de capacită ile noastre de utilizare a cunoştin elor şi de memorare, ne îmbogă im stocul de idei din care răsar concepte noi. Iar mecanismele creierului func ionează în aşa fel încât practica dobândită în crearea de noi conexiuni facilitează din ce în ce mai mult generarea de idei. Suntem îndeajuns de creativi pentru a ne folosi creativitatea ca solu ie alternativă sau de bază?

85

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

Bibliografie: ● Anderson, J.R. (2000). Cognitive psychology and its implications. Worth Publishers. ● Barus-Michel, J., (1998), Crize - abordarea psihosocială clinică, Polirom,Iasi ● Birch, P., Clegg, B., (2003), Creativitatea - 150 de tehnici şi exerci ii, Polirom,Iasi ● Buzan, T.,Buzan,B., (2000), The mind map book, BBC, Londra ● de Bono,E., (1993), Serious creativity, HarperCollins, Londra ● Feldman, D.H. (1999). The Development of Creativity, Sternberg ● Finke, R.; Ward, T.B. & Smith, S.M. (1992). Creative cognition: Theory, research, and applications. MIT Press. ● Gardner,M.,(2001), The colossal book of mathematics, Norton ● Roco,M.,(2004), Creativitatea şi inteligen a emo ională, Polirom,Iasi ● www.cul.co.uk/crashcourse ● http://en.wikipedia.org/wiki/Creativity

86

aolescent. influen ă. anul III. din cadrul Universită ii “Aurel Vlaicu” Arad.” Based on this statement. în data de 24 aprilie 2009.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE INFLUEN A INTERNETULUI ASUPRA ASPECTELOR COGNITIVE LA ADOLESCENT• THE INFLUENCE OF INTERNET ON COGNITIVE ASPECTS AT ADOLESCENTS Studentă Ancu a Emanuela SÂRBUT. Internetul problemă de actualitate Orice lucru nou apărut trebuie studiat. Psihopedagogie Specială Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad Abstract: „The computer and televison make learning easyer. sec iunea Psihopedagogie Specială. Cuvinte cheie: internet. 87 . it develops mental activities. organizată de Facultatea de Ştiin e ale Educa iei şi Asisten ă Socială. I want to show once again what scientists have discovered already. intitulată “Problematica actuală a Asisten ei sociale. dar în acelaşi timp îi şi • Lucrarea a ob inut Premiul I la Sesiunea de comunicări ştiin ifice studen eşti EFAstud. Psihopedagogiei şi Educa iei”. In this article. the majority of parents are used to let their children in front of a computer screen from an early age. sau necesită o evaluare amănun ită a efectelor pozitive sau negative ale acestuia. gives information. I. O problemă suscită în zilele noastre numeroase rezisten e. computer. and if we want our children to have the best we should give them much more then material thing. They make a generation of people much more endowed. internet has an unfavorable influence on human brain. What we should understand is that wealthyness is as bad as bareness.

Adep ii cei mai radicali ai internetului in mereu acelaşi discurs: pentru a putea beneficia de toate promisiunile con inute în noile re ele de comunica ie. Nu de fotografia unei oglinzi ci de un cadran umplut cu un material tipografic care reflectă imaginea. atât pentru companiile comerciale şi universită i. să îi despartă pe oameni şi să îi scutească de orice contact direct. a acelei persoane care a avut cea mai mare influen ă în bine sau în rău. Începând din 1990. orice rela ie. sub oglindă –“Da. cei care au căutat la tarabe revista Time au avut parte de o surpriză: o mare parte din coperta 1 era ocupată de o oglindă. în 1992 era conectat calculatorul cu numărul 1000000. Tu. lăsând în urmă tot ceea ce se opune creşterii conştiin ei colective. cât şi pentru persoanele particulare care folosesc calculatoarele acasă. el trebuie să accepte să i se transfere majoritatea activită ilor realizate astfel până acum. Con inutul „vechii lumi” trebuie răsturnat în „noua lume”. o fotografie a “Personalită ii Anului”. apoi mărimea internetului s-a dublat cam în fiecare an. Pentru prima dată în istoria omenirii sub influen a noilor credin e din informa ie. Bine ai venit în lumea ta”. în luna decembrie . Textul care se putea citi . Prestigioasa revistă Time şi-a făcut o tradi ie din a publica pe copertă 1. Creşterea numărului de calculatoare conectate la internet a devenit exponen ială astfel încât în 1990 internetul cuprindea 300000 de calculatoare. La sfârşitul lui 2006. re eaua ob inută prin interconectarea mai multor re ele de tipuri diferite a fost deschisă pentru toată lumea. transparen a şi reunificarea cunoştin ei. În practică. toate aceste convingeri converg spre un punct unic:pe viitor orice comunica ie. asupra cursului istoriei în anul respectiv. serviciile de informare Gopher în 1991. pentru a accede la noua lume în care însfârşit omul se va realiza. am făcut o re ea de comunica ie în stare. 88 . dacă era împinsă la ultima limită. sau şi mai bine se va depăşi. apoi un nou protocol lansat de re eaua Ipng pentru transmisii de date şi voce precum şi de imagini care asigură securitatea informa iei. Tu controlezi Epoca Informa iei.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE fascineazăpe mul i dintre contemporanii noştri prin două aspecte radical diferite:problema întâlnirii directe şi aceea a separării. ca de exemplu. Re elei I s-au adăugat noi servicii. orice întâlnire trebuie să treacă prin re ea.

a comunicării de tip Instant Messenger conduc treptat şi uneori fără a conştientiza fenomenul la dependen a de Internet. sau cu persone necunoscute. probabil aten ia si preocuparea acestora ar fi fost direc ionate către o altă activitate. Internetul pe de o parte facilitează comunicarea.în ceea ce-i priveşte pe cei maturi. Problema internetului vis-à-vis de copii şi influen a acestuia asupra lor a mai fost studiată la noi în ara de către Agen ia de Strategii Guvernamentale. Internetul a evoluat mult în cele trei decenii de existen ă1. consider că este foarte important să aflăm cum afectează acesta aspectele cognitive la adolescen i. lucrurile se complica. concentrat permanent pe activită ile informatizate va ignora ceea ce-l înconjoară. dacă nu ar fi fost Internetul. Efectele televiziunii asupra mintii umane 89 . Deoarece. un indicativ pentru o depresie accentuată. pentru ei înşişi. Necesitatea utilizării Internetului la muncă. conduce la o izolare socială pe care individul o resimte şi care ii acutizeză nevoia de refugiu. potrivit specialiştilor. apoi aşa-zisă relaxare prin intermediul jocurilor online. care a arătat într-un studiu realizat în 2007 ca 60% dintre copiii intervieva i utilizează internetul frecvent şi locul întâi în locul preferin elor îl are comunicarea acestora pe internet. respectiv legătura cu persoane aflate la distan ă. Psihologii trag un semnal de alarmă asupra numărului în creştere a adolescen ilor deprima i. Potrivit ultimului Barometru de Opinie Publica realizat de Gallup. iar 16% 1 Georghe . Este adevărat că posibilitatea apari iei unor manifestări cu caracter de boală apare în special la persone care sunt predispuse la a avea manifestări cu caracter dependent. internetul în Romania este relativ un instrument nou la îndemâna tuturor şi în plină popularizare. Folosirea obsesivă a Internetului este. însă această comunicare este una superficială. şi în spe a de Internet. Dacă în cazul copiilor se pot impune restric ii de utilizare. Dependen a de calculator. Individul. se va îndepărta de persoanele din jur şi astfel va ajunge treptat la depresie. ci.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Un rol foarte important în dezvoltarea internetului revine faptului că accesul la documenta ie a fost liber. Prin urmare. 27% din românii cu vârsta de peste 18 ani de in un PC.Virgiliu. mai précis. explicând că tinerii nu reprezintă un pericol pentru societate.

în schimbul unei comuniuni universale în-sfârşit pacificate. Din fericire în acea vreme acei tineri au renun at la obsesia lor dupa ce au căzut la examene. Însa care este controlul asupra acestei probleme astăzi cand lururile par să fi scăpat de sub control. programatorii au construit jocuri atractive. Unele şcoli au încercat să înlăture ceea ce administra ia a denumit „abuz de utilizare a re elei de computere”. cu utilizatori multiplii. În ceea ce priveste efectul internetului asupra educa iei şi comportamentului copiilor. Toate avantajele comunicării. puterea.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE au acces la internet acasa. În mediul rural se găsesc doar 10% din utilizatorii de PC-uri. bărba ii mai mult decât femeile. inadecvarea asumată şi distrac ia. Jocurile pe calculator au devenit de asemenea adevărate prăpăstii ale timpului.sau au abandonat din proprie dorin ă acest obicei ce devenise dăunător pentru ei. copilul face ce vrea şi când vrea. Se pare că acordăm în medie 1 ora şi 40 de minute zilnic navigării pe internet. Utilizatorul frecvent de internet are sub 24 de ani (73%) şi studii superioare (76%). răzbunarea. Internetul va aduce în fine liniştea într-o lume agitată. una din ra iunile ascunse cele mai active ale succesului său actual. accesul la internet fiind mult mai scăzut. să închidă fiecare individ în bula sa. Internetul reprezintă ceea ce se poate numii “educa ie libertină”. Efectele Televiziunii Asupra Min ii Umane 90 . Internetul capătă o valoare tot mai mare iar utilizarea sa de către adolecen i şi preadolescen i este tot mai frecventă. care nu vede cum altfel ar purea ajunge la pace 2 Virgiliu Georghe . În unele şcoli s-a remascat o diminuare semnificativă a notelor printre cei care îşi petreceau cea mai mare parte în fa a calculatorului. fără riscurile comunicării. Este exact contrariul a ceea ce ar trebuii să fie. Cultul internetului nu îşi propune altceva decât să prelungească la extreme linia de convergen ă. În perioada "marilor probleme existen iale". ideiile sunt împăr ite. comportamentele greşite au cinci scopuri majore: aten ia. iată poate promisiunea majoră. când adolescen ii îşi formează personalitatea imitând modelele preluate din familie sau din mass-media. Dar aceşti foarte pasiona i tineri în domeniul computerelor erau obseda i de munca lor fiind extrem de greu de oprit. perfec ionându-le aşa încât jucătprii sa fie ferici i explorându-le şi interac ionând între ei. Virgiliu Georghe2 în lucrarea sa “Efectele televiziunii supra min ii umane” este de părere ca “cea mai multă informa ie accesată prin internet nu are context în ceea ce priveşte copilul.

„Modelele de emisie alfa. înregistrate în zona occipitală. sau fără orientare. Toate studiile constată apari ia unei anomalii neurologice în timpul privitului la televizor sau a calculatorului. iar undele alfa dispar.6 şi 13. trebuie făcută următoare precizare: undele beta care au frecven ă mai mare-între 14 şi 30 Hz-apar în creier pe parcursu proceselor de gândire. acomodare sau când are loc un proces de căutare de informa ie. de decizie. Orice orientare spre lumea exterioară creşte frecven a undelor cerebrale şi blochează emisia undelor alfa.6 Hz. nu eşti conştient de lumea din afara imaginior tale. atunci când mintea este concentrată asupta unei sarcini.cu o puternică predominan ă a spectrului undelor alfa. apreciază dr. către cele mai lente –undele alfa si teta. dispar în momentul în care o persoană dă comenzi vizuale cum ar fi concentrare. pe parcursul acestei lucrări. în majoritatea stărilor de veghe. dar eşti într-o stare cu totul pasivă. De exemplu.sunt cele care definesc starea de somn uşor şi anumite stări meditative.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE II. de analiză. se fac referiri la tipurile de activitate electronică corticală.6 si 7. cu o frecven ă înaltă. S-a dovedit că emisfera sângă amor eşte şi lasă emisfera dreaptă să îndeplinească toate activită ile cognitive.6 Hz . pare să suspende aten ia. Undele alfa apar în momentul în care nu te orientezi spre ceva anume. si observă ceva în afara sa. Aşadar în loc să antreneze atentia calculatorul si ideea de static in fa a ecranului. apar în creier pe perioada somnului pround.Schimbări produse de calculator asupra dezvoltării creierului Deoarece în mai multe rânduri. cele mai lente-4-5. şi anume o inhibare a activită ii emisferei stângi a creierului. undele teta – 5. dinspre undele beta. imediat are loc o creştere a frecven ei undelor cerebrale beta. care îi reduce extrem de mult activitatea. emisfera stângă este regiunea critică pentru 91 .9 Hz domină activitatea corticală în momentul în care perosana se află într-o stare de relaxare. Cuvântul potrivit pentru starea alfa este „în afara spa iului”.Peper. activită i oarecare. Când o persoană se concentrează vizual sau se orientează catre ceva indiferent ce. iar undele delta. Po i să stai pe spate şi să ai nişte imagini în minte. undele alfa cu o frecven ă cuprinsă între 7. ce caracterizează stările mentale sau activitatea creierului. Pe parcursul vizionării tv sau a unei activită i statice in fa a unui ecran de calculator. Acest fapt poate avea consecin e din cele mai grave pentru dezvoltarea şi sănătatea creierului. măsurătorile au indicat o deplasare a vârfului spectrului de activitate electică corticală.

fenomen ce se manifestă pe parcursul unei activită i statice în fa a unui ecran fie de televizor fie de calculator. de analiză. logică. concomitent cu întreruperea partială a pun ii dintre cele doua emisfere. Emisfera dreaptă procesează informa i în întregul ei. Pe de-o parte vizionarea generează unde alfa şi pe de altă parte activitatea solicită unde beta. subminând concomtent ritmul cerebral beta ce caracterizează procesele gândirii logice şi analitice sau în general gândirea activă. Pe parcursul folosirii computerului. identificare şi ordonare. desfăşurându-se cu un consum mult mai mare de energie nervoasă şi cu riscul epuizării mult mai rapide a creierului.creierul trebuie să facă un eform mai mare decât în mod obişnuit pentru a putea birui iner ia hipnotică în care îl introduc imaginile de pe ecran. Parte dreaptă tratează datele primiteîn mod necritic: nu descompune. favorizează deschiderea por ilor subconştientului şi înscrierea cu putere a imaginilor transmise. procesul gândirii să fie mult îngreunat. nu decodează informa iile în par ile ei componente. inhibă activitatea emisferei stângi şi a cortexului prefrontal şi slăbeşte comunicarea interemisferică realizată prin puntea corpul calos. atunci când ne aflăm cu ochii lipi i de ecran. aflat într-o stare mentală pasivă este pus în situa ia de a absorbi o cantitate uriaşă de informa ii. determinând răspunsuri mai degrabă emo ionale decât ra ionale. în timp ce emisfera dreaptă răspunde de actele emo ionale. Transferul activită ii creierului de pe emisfera stângă pe emisfera dreaptă. conduce la o anomalie neurologică în contextul în care creierul.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE organizarea. instinctive. constituie un factor de stres pentru creierul uman. indiferent de utilizarea sa. analiza şi judecata datelor primite. Din această cauză în momentul în care utilizăm calculatorul pentru un proces ce solicită gândirea. 3 92 . Prin urmare calculatorul. logice3. de gândire simbolică. În schimb. spre exemplu pentru tehnoredactare Este cunoscut faptul că emisfera cerebrală stângă se ocupă de procesele ce in de gândire conştientă. Aceasta face ca. Imaginea de pe ecranul monitorului printr-o actiune de natură hipnotică împinge creierul într-o stare electrică de tip alfa.în adâncurile acestuia. ecranul acestuia. Aceste fenomene pot avea o intensitatemai mică decât în cazul televizorului atunci când calculatorul este folosit.

• Eysenk. ( 2000). prin urmare. J. În multe studii se constată că for a hipnotică si apari ia dependen ei în cazul internetului şi a jocurilor video sunt mult mai puternice decât în cel a vizionării TV. Efectele televiziunii asupra min ii umane. factorii agravan i sunt schimbarea rapidă a cadrelor şi suscitarea cu putere a emo iilor şi a instinctelor. 93 . cu atât oamenii se simt mai pu in dispuşi şi capabili să ducă o via ă normală.. Editura Teora. • Gheorghe V. fie de cele suscitate de violen a fic ională a jocurilor video.. Cu cât mintea este mai puternic captivată în această lume fic ională. Efectele televiziunii asupra min ii umane) Bibliografie: • Campbell. Pune. la generarea unor disfunc ii corticale. căci şi acestea subminează activitatea emisferei stângi şi blochează implicarea cortexului prefrontal. R. constituie un alt factor de agravare.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE sau pot fi mult mai proeminente când sunt apelate jocurile video sau anumite loca ii pe internet. Funda ia Tradi ia Românească. îndeosebi în cazul celor deja dependen i. fie că este vorba de cele produse de materialele erotice care abundă în lumea internetului. S. Editura Aqua Forte. Bucureşti. Editura Evanghelismos. Southern. chiar şi să-şi mai procure hrană şi să mai mânânce. Bucureşti. (2003). Emo iile puternice. Descifrarea comportamentului uman. ajung să petreacă nop i şi zile întregi pe internet.Cluj Napoca. „ Să în elegem adevărul şi să găsim solu ii pentru a ieşii din criza în care ne-a adus modul de via ă bolnav pe care îl impune societatea”( Virgiliu Gheorghe.i mintea cu massmedia. Mul i. Starea de plăcere şi de putere pe care o induce lumea internetului. Dependen a de internet este comparabilă cu cea generată de droguri. stresează şi copleşesc mintea prin mul imea informa iilor pe care acesta trebuie să le proceseze într-un timp foarte scurt şi ca atare. este uşor identificabilă de psihologi cu stările experimentale de consumatorii de droguri. Efectele tehnice surprind ..( 2005). contribuie la inhibarea activită ii cerebrale în re elele neuronale amintite anterior şi. renun âd la orice altă activitate. în general studen i şi tinerii.. De fapt.

Schwartz. W. Zoller. (coord.)....( 1998). ( 1999). Editura Agape.. Editura Universită ii “Aurel Vlaicu”.( 2008). Psihologia Copilului. Gh. Editura Univers şi Image. Când imaginea suprimă cuvântul.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE • • • Pierre Bruelle. Miturile Secolului XX. Moldovan O.D. Arad. Bucureşti 94 . Kelemen G.

femei. Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad Abstract: Although almost everybody admits that men are different from women. între bărba i şi femei. • 95 . but there might exist some cultural factors that favour these characteristics. Ei sus in punctul de vedere coform căruia. adding that if one of the features is more or less universal. în ce constau aceste deosebiri. O serie de cercetători sus in că există diferen e comportamentale înnăscute. anul I Psihopedagogie specială. Al i cercetători. Some other scientists do not agree with this reason. it is still unclear for the most of them what those differences are. este totuşi neclar. Psihopedagogiei şi Educa iei”. nu înseamnă în Lucrarea a ob inut Premiul II la Sesiunea de comunicări ştiin ifice studen eşti EFA-stud. în timp ce femeilor li se cere să fie pasive sau mai blânde în anumite culturi decât în altele. it doesn’t neccesary mean it has biological origin.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE DIFEREN E PSIHO-COMPORTAMENTALE ÎNTRE BĂRBA I ŞI FEMEI• PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIORAL DIFFERENCES BETWEEN MEN AND WOMEN Studente: Angelica STEF (BERAR). identitate de gen Deşi aproape toată lumea este de acord că bărba ii se deosebesc de femei. sec iunea Psihopedagogie Specială. din cadrul Universită ii “Aurel Vlaicu” Arad. Ei adaugă că dacă o trăsătură este mai mult sau mai putin universală. bărba i. nu sunt însă de acord cu acest argument. Simona PETCUT (MOTIU). There are scintests that promote these inherent behavioral differences between men and women that appear in some measures in every culture. organizată de Facultatea de Ştiin e ale Educa iei şi Asisten ă Socială. intitulată “Problematica actuală a Asisten ei sociale. pentru cei mai mul i. nivelul agresivită ii masculine variază mult în func ie de cultură. într-o oarecare măsură. Cuvinte cheie: diferen e de gen. care apar. în toate culturile şi că descoperirile sociologiei duc în această direc ie. în data de 24 aprilie 2009.

În asemenea momente. în timp ce ele se simt uşurate vorbind despre probleme. cu găsirea unor solu ii. pentru a se descurca. cu atât se vor sim i mai bine. ea simte instinctiv nevoia de a vorbi despre sentimentele ei şi aceasta o face să se simtă mai bine. în majoritatea culturilor. Bărba ii devin din ce în ce mai concentra i şi închişi. Privind din aceasta perspectivă. Aşa cum un bărbat este satisfăcut rezolvând detaliile unei probleme. Celelalte probleme şi obliga ii rămân pe planul doi. nevoile bărba ilor diferă de cele ale femeilor. prin expunerea la modele şi învă are socială a identită ii feminine şi masculine. răspund. probleme viitoare. dar ele gândesc. în timp ce femeile sunt tot mai copleşite şi implicate sufleteşte. pot exista factori culturali generali care generează asemenea caracteristici. diferen ele de comportament bărba i/femei se produc. ci mai degrabă să se descarce explicându-se şi aşteptânde-se să fie în eleasă. Cu cât vorbesc şi analizează mai mult. În astfel de momente. percep. Cele două sexe comunică diferit. Aşa de exemplu. el devenind uneori distant. femeile vorbesc despre probleme trecute. Pentru a se sim i mai bine. a feminită ii şi masculinită ii . uituc şi preocupat. o persoană în care are încerdere şi va discuta pe îndelete problemele ei curente. el se va retrage în vizuina gândurilor sale şi se va concentra asupra rezolvării unei probleme anume. Cercetări riguroase de laborator au confirmat ideea ce există la nivelul reprezentărilor colective. iubesc şi apreciază în mod diferit Una dintre cele mai mari diferen e referitoare la sexe.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE mod distinct că are origine biologică. simt. Când un bărbat este supus stresului. mai ales. probleme ipotetice şi chiar despre probleme fără solu ie . prin urmare ele nu pot să ia parte la vânătoare sau război. o alege pe cea mai urgentă sau pe cea mai dificilă. femeile petrec o bună parte din timp îngrijind copiii. iar bărba ii posedă tendin e biologice fundamentale cum ar fi agresivitatea. tot aşa femeia este satisfăcută vorbind despre detaliile problemelor ei. Ei se simt mai bine rezolvând probleme. este felul în care fiecare reac ionează la stres. va căuta. că femeile au o mult mai ascu ită “intui ie”. se ajunge la tensiuni inutile în rela iile dintre sexe. pentru un timp nu va mai fi prezent pentru nimic altceva. Când o femeie este supusă stresului. Se concentrează atât de mult asupra acesteia. reac ionează. Neîn elegând aceste diferen e. De obicei. tendin e care le lipsesc femeilor. încât. Ele decodează mult mai bine şi mai uşor conduita şi 96 . Nu este preocupată. neapărat.

cât şi feminitatea. Cu toate că în zilele noastre distan a socială şi de putere dintre bărbat şi femeie s-a redus considerabil în toate sferele activită ii umane (muncă. perpetuate. interesul pentru necazul rudelor. înscrise în căr ile fundamentale ale diferitelor religii şi astfel. decât bărba ii. în societatea contemporană asimetria carieră profesională (bărbat) . mişcările corpului şi tonul vocii stările sufleteşti (cum ar fi fericirea. restaurant etc. unde rolul dominant al bărbatului este decretat ca o axiomă. şcoală. pe pregătirea băie ilor pentru o carieră profesională avantajoasă.carieră familială (femeie) este tot mai mult încălcată. Rămâne de văzut în ce măsură alte tipuri de comportament prosocial. aşa cum conştiin a comună înregistrează şi după cum indică şi unele cercetări care validează ideea. situa ii de ajutorare a unui necunoscut aflat în dificultate în locuri publice (stradă. încă destul de mult. ponderea diferită a hormonilor (în 97 . constatându-se că ele arată. investiga iile clasice de laborator nu au identificat diferen e semnificative de gender. o inclina ie mai pronun ată a bărba ilor de a sări în ajutor.). masă musculară. cum ar fi grija fa ă de copii. ajutorarea bătrânilor şi a bolnavilor. reale sau nu. de durată.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE comunicarea nonverbală. Privitor la comportamentul de ajutorare. de exemplu. dezgustul.). citesc cu mai mare acurate e din expresiile fe ei. politică etc. femeile prezintă un mai mare suport social pentru semenii lor. În orice caz. Un factor important al acceptării de sine îl constituie “a fi mul umit cu ceea ce sunt” şi a accepta însuşirile pe care le posedă individual. cum se întâmplă. iar a fetelor pentru una maritală de succes. greutate. majoritatea. structură cromozomială specifică. Socializarea se concentrează. în concep ia iudaico-creştină. Problema în acest caz este însă că asemenea studii vizează. familie. situa ii ce pretind interven ie imediată şi îndeobşte fizică. prioritar. frica. oboseala). Acumularea de cercetări experimentale de teren şi observa ionale (comportament în contexte naturale) a permis o metaanaliza a unui număr de 172 de studii (Eagly & Crowly. atât masculinitatea. via a socială şi politică continuă să fie centrată pe bărbat. într-un fel spectaculoasă şi eroică. Supunerea femeii fa ă de bărbat este mult mai drastică în fundamentalismul islamic spre exemplu. vecinilor şi prietenilor sunt propor ional mai frecvente şi intense la femei. caracteristici ce se mulează mai bine pe stereotipul de bărbat. Se pare că da. 1986). în unele zone. Desigur. diferen ele bărbat-femeie au fost teoretizate. justi ie. Decalajele de înăl ime.

(1998). Ceea ce trebuie în eles este că acceptarea acestor diferen e nu înseamnă a pune problema în termeni de superioritate şi inferioritate. În concluzie. Petroman. lateralitatea diferen iată a creierului la bărbat şi femeie putând fi responsabilă pentru decalajul de performan e cognitive. P. Bibliografie: • • • • Allport. Editura “Eurobit”. în general. faptul că femeia naşte şi alăptează.W. estrogen şi testosteron). toate acestea au efect directe asupra unor activită i şi comportamente sociale. Editura Tehnica. Timişoara Gray. Psihologia dezvoltării. E. Mens are from Mars.D. A. (2000).STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE particular. la locul de muncă sau în societate. ci de complementaritate. (1991). (2005). Bucureşti Drăgan. deosebiri în fiziologia şi biochimia creierului. G. Women are from Venus. I. părin i-copii). Psihologie generală. Bucureşti 98 .P. Bucureşti Birch. J. Cromozomul y este în legătură cu agresiunea... Structura şi dezvoltarea personalită ii. este foarte important să se conştientizeze aceste diferen e existente între cele două sexe. evitânduse eventuale conflicte între sexe cu implica ii în via a de familie (so so ie. Editura “Vremea”.

sinele. în data de 24 aprilie 2009.J. imaginea de sine. De aceea. se caracterizează prin trecerea de la copilărie spre maturitate şi integrare în societatea adultă. Perioada adolescen ei repune problemele dezvoltării conştiin ei de sine datorită: modificărilor ce survin în sistemul general de cerin e ce se manifestă fa ă de adolescent. Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad Abstract: In this article. Lucrarea a ob inut Premiul III la Sesiunea de comunicări ştiin ifice studen eşti EFA-stud. profesionale.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE RELA IA DINTRE IMAGINEA DE SINE ŞI SUCCESUL ŞCOLAR LA ADOLESCEN I• CORRELATION BETWEEN SELF IMAGE AND SCHOLAR SUCCESS AMONG TEENAGERS Stud. Psihopedagogiei şi Educa iei”. Adolescen a. specifică pentru a doua etapă a vie ii omului. E vorba de intensificarea percep iei de sine referitor la propria-i imagine corporală. organizată de Facultatea de Ştiin e ale Educa iei şi Asisten ă Socială. Psihopedagogie Specială. rolului şi statutului sexual şi mai ales a celui social. identificarea sensului. identificarea şi conştiin a egoului. This has a direct influence upon scholar results. 1973) cu solicitările ei sociale. Ştefana-Lois HOTĂRAN an III. dezvoltarea conştiin ei de sine se complică. schimbărilor prin care trece personalitatea cu structurile şi substructurile sale. Scholar success can be influenced by a variety of things and throughout this adolescence period. adolescen a este perioada "naşterii în maturitate" (J. Se spune că. sucesul şcolar. the author shows the relation that exists between the scholar success and self-image throughout a difficult period. Cuvinte cheie: adolescen ă. Russeau. • 99 . sec iunea Psihopedagogie Specială. intitulată “Problematica actuală a Asisten ei sociale. self image is very important. din cadrul Universită ii “Aurel Vlaicu” Arad. familiale.

fiind la această vârstă înso ite nu rareori şi de ceea ce clasic se numea „criza juvenilă”. conceptul de sine (self) s-a cristalizat ca reprezentând în esen ă „colec ia de crezuri despre noi înşine”. în spe ă de părin i şi educatori. Mai mult. Conceptul de sine poate fi tratat ca schemă mentală centrată a sinelui. El se dovedeşte a fi ini iator şi emnator de judecă i şi ac iuni către cilal i şi către lumea din afară. o scrutare de mai mare profunzime a psihicului nostru şi dorin a vie de a ni-l explica. preocuparile ardente de a-şi defini propriul eu. în general. rela iile cu ceilal i. cu cine şi cu ce se identifică (autoidentificarea) şi cum sunt identifica i din exterior (heteroidentificarea). ea a devenit obiectiv principal al ac iunilor psihopedagogice. Con inutul specific a ceea ce ştim şi credem despre noi înşine este diderit de la individ la individ. 100 . conceptul de sine ca schemă influen ează profund procesarea. dar şi stările interne. ca fază a dezvoltării. la cele care trăiesc în acelaşi areal cultural. locul şi rostul lui în lume. el fiin ând concomitent ca subiect şi obiect al reflec iilor despre calită ile personale. Deoarece stima (şi încrederea) de sine este un element-cheie al sistemului personalită ii şi al comportamentelor interpersonale şi sociale ale indivizilor. resim ită cu acuitate nu numai de tinerii în devenire. dar şi receptor a ceea ce vine din exterior. Datorita numeroaselor şi variatelor feedback-uri au loc perpetue ajustări între autoidentitate şi heteroidentitate. Dar aten ia acordată analizei propriei persoane este determinată şi de evenimente exterioare şi poate fi uşor indusă. Aceasta nu trebuie confundată cu egocentrismul în perceperea şi în elegerea realită ii înconjurătoare specific copiilor. esen a sau identificarea lui. atfel spus imaginea pe care o avem noi despre proproa persoană. inclusiv prin prezen a unei oglinzi. cel pu in. Sinele înglobează şi rezultatele autoobesrva iilor şi autoanalizelor. ci şi de adul i. însă cercetările indică faptul că structura de ansamblu a respectivului con inut este cvasicomună. a camerei video sau pur şi simplu prin îndemnul de a te gândi la tine însu i. Focalizarea pe sine reprezintă concentrarea aten iei asupra individului însuşi. Focalizarea pe sine cunoaşte o creştere remarcabilă în preadolescen ă şi adolescen ă. el însemnând modul în care ne categotizăm conduitele exterioare.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE În literatura de specialitate. De regulă indivizilor nu le convine să constate o distan ă mare între ce cred ei despre ei că sunt. stocarea şi utilizarea datelor informa ionale ce nu se referă la persoana noastră.

în elaborarea ei intervenind masiv scara valorilor personale şi eul dorit. teoretică şi practică. dar. 1999). criza de originalitate. la rândul lui. inclusiv pregătirea pentru activitatea profesională. Percep ia de sine se poate manifesta ca negativă în cazul progresului şcolar slab sau a inadaptării şcolare (Cosmovici. având deci toate şansele de a o privi şi considera cu mare îngăduin ă. În genere. Iacob. unei clase şi profesori se constituie forme de feed-back complexe. În orice caz tinerii cu stimă de sine înaltă şi cu bună acceptan ă în colectiv primesc sarcinii sociale sau şcolare cu expecta ie pozitivă. Imaginea de sine însuşi este puternic afectată de aspira iile şi idealurile noastre. Aceasta. în acelaşi timp. pentru că se percepe pe sine cu nemul umire. nu vor să se exprime ca să nu greşească sau să supere pe al ii. adolescentul se îndoieşte de sine. intelingente. capabile să ia decizii şi să se adapteze rapid la situa ii noi. În această optică se manifestă teribilismele. Între elevii. atractiv şi respectat. agresivitatea verbală şi uneori chiar fizică. prieteni etc. de-a distorsiona percep ia în favoarea unei imagini pozitive. Ei îşi sus in întotdeauna opiniile cu fermitate. acesta din urmă consemnând. creative.) fa ă de noi. aceştia au mai pu ine probleme personale. iar uneori chiar şi actele delincvente. se crede mai pu in inteligent. Tinerii care au stimă de sine scăzută nu manifestă ini iative. cu încredere. În cazul în care adolescentul este o autoconştiin ă mai înaltă decât atitudinea evaluativă a altora despre sine se simte izolat. care să le permită în viitor integrarea socio-profesională şi realizarea unei personalită i productive. fiindcă nimic nu ne este mai apropiat decât fiin a proprie. Tipul fundamental de activitate pentru perioada adolescen ei rămâne învă area şi instruirea. felul în care percepem aşteptările persoanelor semnificative (părin i. Succesul şcolar trebuie analizat din perspectiva ob inerii de către elevi a unui randament şcolar superior. dar în acelaşi timp ac ionează adeseori împotriva 101 . deoarece modul în care el este privit de colegi şi de profesori afectează structurarea autoconştiin ei. receptive fa ă de schimbări.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Cu privire la imaginea propriei persoane suntem puşi în fa a unui oarecare paradox: avem toate condi iile să ne cunoaştem cât mai bine. depresiv şi se zbate în a găsi forme de exprimare care să aducă acceptarea şi admira ia. creşterea la paroxism a opozabilită ii. nimic nu ne este mai drag decât această fiin ă. Nemul umit de înfă işarea sa.

procesul de autoidentificare rămâne deschis. chiar dacă nu cu acelaşi înveliş lingvistic. Baron 1994) Important este să se identifice cauzele mai de adâncime al unei stime de sine scăzute şi de a întrevedea şi oferi posibilită ile concrete de realizare de sine. aşteptări slabe cu privire la posibilită ile sale de a ob ine note foarte bune. De pildă. precum şi în cele intelectuale. au fost mai ridicate. Pe de altă parte. Întrucât în adolescen ă percep ia de sine se modifică şi se corectează mereu. sportivii cu o înaltă încredere în posibilită ile lor atletice s-au dovedit mai perseveren i şi capabili de efort la antrenament decât cei cu o joasă eficacitate de sine. precum şi comfortul său psihic depind de atribuirea pe care o face. că între eficacitatea de sine şi performan ă există o corela ie pozitivă. Un elev poate să explice nota proastă pe care tocmai a primit-o punând-o pe seama uneia din aceste cause. b) a-i face pe oameni şi în special pe tineri. principalul instrument de apropiere a succesului şi de a acorda un suport (psiho)social şi educa ional suplimentar celor cu performan e şcolare reduse. comună de altfel. Percep ia de sine alimentează ideea de sine. 102 . Sunt diferite programe care vizează creşterea de oportunită i prin care indivizii să se poată realiza în sectoare considerate de ei importante. un elev înclinat să facă mereu atribuiri interne pentru nereuşitele sale din clasă va avea o stimă de sine slabă şi. Este evident că el se va sim i împăcat cu sine şi stima de sine îi va fi menajată dacă va invoca o cauză externă şi stabilă. Trebuie să observăm că performan ele sale şcolare viitoare. nu doar în cel şcolar-academic. la scară statistică. în egală măsură. să în eleagă că educa ia (şcolarizarea) este totuşi. Ideea de bază este că se ob ine o stimă de sine crescută prin performan e efective în domeniii relevante pentru diferi i membri ai unei societă i. Se pare că explica ia este legată şi de faptul că sentimentul de încredere în propria eficien ă produce substan e biochimice endogene care anihilează oboseala şi durerea provocată de eforturi fizice prelungite. Au probleme personale legate de dificultă ile lor.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE normei tocmai pentru că vor să atragă aten ia. (Bandura. Mediocritatea este şi ea o formă a insuccesului şcolar. Două strategii de masă sunt productive îm acest sens: a) a încuraja societatea să recunoască meritele şi beneficiile competen elor în diverse sectoare şi activită i. Numeroase studii au atestat ideea. deopotrivă în activită ile fizice. Şi performan ele.

J. despre felul în care sinele se analizează şi judecă.) şi nici ceea ce clasic se în elege prin motova ia umană (motive conştiente şi inconştiente. (1999). Sinele şi cunoaşterea lui. Conceptul cheie în acst sens este cel de eficacitate de sine (self-efficacy). la faptul dacă este în stare sau nu să rezolve anumite sarcini. Iaşi.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Nu s-a discutat despre performan e ca atare (aptitudini. Timişoara 103 . care desemnează concep ia şi evaluarea individului cu privire la abilită ile sale. ca şi numeroasele studii experimentale şi de teren. Organizational Application of Social Cognitive Theory. să-i atingă scopurile propuse. un factor important în ob inerea de succese.. (1998). abilită i. Editura Polirom • Munteanu A. aşa cum arată via a de zi cu zi. Editura Polirom. A. dacă e adevărată spusa „dacă vrei. organizarea timpului etc. o vei face”. şi anume „dacă crezi că vei reuşi. Psihologie şcolară.(1973). efort. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Augusta. ci despre reflec ia persoanelor în legătură cu toate acestea. Australian Journal of Management • Rousseau. Încrederea în propria eficien ă reprezintă. fiindcă. Iacob Lumini a. Emile sau despre educa ie. să înfrunte şi să depăşească anumite dificultă i şi obstacole. etc).Teme actuale de psihosociologie. Bibliografie: • Cosmovici A. Psihologia copilului şi a adolescentului. (1988). • Bandura. po i”. în competarea ei vine şi cealaltă.J. Bucureşti • Ili P. (2001). bazale şi superioare.

tendency to leave-getting lost. delirium. physical exercises. sec iunea Asisten ă Socială. boredom.Specifical behaviourol disorders in Alzheimer’s disease are: loneliness. screaming. language breakdown. intitulată “Problematica actuală a Asisten ei sociale. confusion. anxiety. Cuvinte cheie: boală Alzheimer. din cadrul Universită ii “Aurel Vlaicu” Arad. inteligenta. Psihopedagogiei şi Educa iei”. în data de 24 aprilie 2009. The most commonly recognised symtom is memory loss. irritability and aggresion. An II. physical aggresivity. structural activities. limbajul şi comportamentul. • • Lucrarea a ob inut Premiul I la Sesiunea de comunicări ştiin ifice studen eşti EFAstud. capacitatea de judecată. Ovidiu POPICI. Asisten ă Socială Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad Abstract: Alzheimer’s disease is the most common form of dementia. simptomatologie. FORMĂ DE INTERVEN IE ÎN ASISTAREA BOLNAVILOR ALZHEIMER• MELOTHERAPY. sleeping disorders. For all of them exists also non-pharmacological interventions like: distracting attention. demen ă. aphaty. 104 . that playng Mozart to their subjects increases their spatial-temporal reasoning. Această boală reprezintă forma cea mai comună de declin mental sau demen ă la persoanele în vârstă. depression. boală specifică vârstei a III-a Boala Alzheimer este o boală degenerativă care afectează zone ale creierului ce controlează memoria.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE MELOTERAPIA. gardening and music therapy. meloterapie Boala Alzheimer. Music therapy is an interpersonal process in which the therapist uses music to help patients to improve or meintain their health. A KIND OF INTERVENTION IN ALZHEIMER ILLS ASSISTANCE Stud.The cause of Alzheimer’s disease are not well understood. The “Mozart Effect” is the name attribuited to psychologists findings in 1993. organizată de Facultatea de Ştiin e ale Educa iei şi Asisten ă Socială. psychosis.

dar numai unii dintre aceştia vor dezvolta boala Alzheimer. Simptomele variază pe masură ce boala progresează.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Boala Alzheimer este o afec iune mai gravă decât pierderea moderată a memoriei ce apare la persoanele în vârstă. Membrii familiei şi prietenii apropia i observa primii manifestările bolii. plictiseala. anxietatea. de modificări de comportament. Câteva din deteriorările produse la nivelul anumitor zone ale creierului sunt legate de pierderea de mesageri chimici ai neuronilor (neurotransmi ători) în principal acetilcolina. de gândire sau de personalitate. ipetele. Anumite studii au sugerat că zincul şi aluminiul ar avea un rol în declanşarea bolii. Persoanele apropiate. interpretării ceasului sau condusul maşinii. uitarea evenimentelor recente. de obicei membrii familiei observă modificările la început. Nu se cunoaşte cu siguran ă cauza ce provoacă boala Alzheimer. În fazele incipiente ale bolii persoana se poate comporta normal în societate. pierderea abilita ii de a gândi corect şi abilita i de a efectua activită ile zilnice. Exemple ale pierderii memoriei cauzate de boala Alzheimer includ uitarea unei experien e în totalitate. deşi aceste modificari pot fi sesizate şi de bolnavi. ce permite neuronilor să func ioneze normal. trebuie să îndemne persoana spre consultul unui specialist. În cazul în care apar pierderi de memorie este indicat să se consulte un medic specialist. dar acestea nu au fost sus inute prin dovezi care să sus ină aceste teorii. uitarea identită ii unei persoane în totalitate. de personalitate. tulburări de 105 . apatia. psihoza. Tulburările comportamentale specifice bolii Alzheimer sunt: singurătatea. depresia. Semnele de demen ă ca dificultă ile de gândire sau amintire a anumitor lucruri sau probleme în activită ile cotidiene. riscul de a face această boală este mai mare în cazul persoanelor ce au un membru al familiei bolnav de Alzheimer. Boala Alzheimer este înso ită deasemenea. dar este posibil să existe mai mul i factori cauzatori. Pierderea memoriei este de cele mai multe ori prima manifestare a bolii Alzheimer. de genul uitarea faptului că a lasat aragazul deschis. Deşi majoritatea pacien ilor cu boala Alzheimer nu au în istoricul familial antecedente. În cele mai multe cazuri se asociază şi cu tulburări de comportament. Multe persoane în vârstă se îngrijorează atunci când apar pierderile de memorie cu toate că episoade de pierdere a memoriei pe termen scurt la persoanele în vârstă de 60-70 de ani este un lucru obişnuit.

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE somn. Ca instrument de dezvoltare personală. durere cronică.Păstrarea rutinelor. sortarea de obiecte pe categorii după criterii simple (de ex. se intră în contact cu sinele şi se tratează diverse probleme de sănătate (anxietate. meloterapeutul poate alege una din cele două forme ale terapiei: meloterapia activă – constă în practica unui instrument. nu avem nevoie de cultură muzicală! În func ie de personalitatea. şerve ele sau prosoape după culori) .Activită i structurate (de ex. agresivitatea fizică. mobilitate) şi socio-afective.Grădinăritul. • Meloterapia. jocuri de grup) . formă de relaxare şi reducere a stresului în cazul bolnavilor Alzheimer În meloterapie. coordonare. meloterapia receptivă – ascultarea muzicii poate stimula energia creativă şi poate contribui la creşterea capacită ii de concentrare şi a memoriei. sunetele şi ritmul devin instrumente cu ajutorul cărora se dezvoltă creativitatea. În plus. . tendin a de a pleca şi rătăcirea. comportamente autoagresive. dezinhibi ia sexuală. muzica este un factor important care ajuta la relaxare şi la reducerea stresului. psihomotorii (agilitate. delirul. sau terapia prin muzică. uneori uitate sau ascunse cu mult timp în urmă. .Contactul cu animalele .Distragerea aten iei.) Datorită efectului său asupra sistemului nervos central. .Exerci ii fizice . 106 .Activită i nestructurate: plimbări. hipertensiune. colectarea de obiecte inutile. memorie). dificultă i de învă are etc. muzica contribuie la creşterea capacită ilor cognitive (aten ie. . pentru a ob ine beneficiile oferite de meloterapie. . compunerea de melodii. aplica iile sale terapeutice au fost extinse cu timpul. În managementul tulburărilor comportamentale pot fi utilizate cu succes o serie de interven ii nonfarmacologice ca de exemplu: . . executarea de mişcări ritmice pe sunetele muzicii şi favorizează. . .Meloterapie sau terapia prin muzică. în special exprimarea sinelui. de afec iunile şi de obiectivele pacien ilor. Muzica scoate la iveală emo ii. Deşi la inceput meloterapia a fost utilizată cu precadere în psihoterapie.Terapia prin expunere la lumină .

supuşi audi iilor mozartiene. analgezice şi euforice. Abilitatea de a se orienta spa io-temporal şi capacitatea de a învă a sunt mult îmbunătă ite în cazul celor care ascultă Mozart. Dar.contribuie la calmarea durerilor favorizând diminuarea percep iei durerii şi creşterea toleran ei la aceasta. înca din 1993. atât în sălile de concerte.. În ceea ce priveşte copiii.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Muzica s-a dovedit deosebit de eficientă pentru scoaterea din izolare a persoanelor cu probleme de comunicare. la pacien ii cu dificultă i respiratorii sau probleme cardiace). În urma studiilor efectuate în laborator. care are proprietă i calmante. pacien ii cu Alzheimer. cercetările au eviden iat faptul că anumite piese muzicale. creierul îşi sporeşte capacită ile intelectuale.reduce anxietatea provocată de proceduri medicale diverse (de exemplu. . dar şi la ceilal i membri ai familiei. ameliorarea stării de spirit şi a calită ii vie ii. al căror număr scade în mod evident după aplicarea meloterapiei ( Pearce. spun psihologii care au denumit acest efect. Datorită efectului său fiziologic. „Efectul Mozart”. Efectele benefice ale terapiei prin muzică – o mai bună relaxare. au suferit o ameliorare a capacită ilor de a se orienta şi de a comunica cu cei din jur. cercetătorii au descoperit că sonatele compozitorului austriac Mozart stimuleaza legaturile între neuroni. . În ultimii ani. cât şi în laboratoare? Psihologii care şi-au pus aceste întrebări au descoperit că. cum este cazul sonatei pentru două piane. 2007). evaluarea măsurii în care aceste efecte pot fi atribuite în mod direct meloterapiei este dificil de făcut. (studiile au pus în eviden ă o 107 . o muzică relaxantă poate atenua durerea şi anxietatea micşorând nivelul de cortizol (un hormon asociat cu stresul) şi eliberând endorfina. au un efect benefic în cazul crizelor de epilepsie. terapia prin muzică poate reduce anxietatea înainte de o interven ie chirurgicală sau în momentul separării de părin i. oamenii de ştiin ă sunt de acord că meloterapia: . În general. În experimentele clinice. diminuarea anxietă ii – au fost puse în eviden ă de numeroase studii. ascultând crea iile unuia dintre cele mai mari genii ale muzicii. N. în Do major (K448). De ce Mozart? De ce incită crea ia acestui compozitor.ameliorează starea de spirit .lucru observat la pacien ii interna i în spital. Una din explica iile efectului Mozart ar fi aceea că ritmul compozi iilor sale reproduce ritmurile ciclice proprii celulelor creierului.

sau că poate lua locul unui program bine structurat de îngrijire şi de tratament medical.reduce unele simptome ale depresiei. de exemplu. Pentru ca efectul muzicii să fie binefăcător.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE reducere a simptomelor dureroase asociate cu artrita reumatoida. mul i îşi păstrează capacitatea de a-şi aminti de melodii din copilăria lor. . Deasemenea. Conform rezultatelor studiilor clinice efectuate asupra persoanelor în varstă. În plus.contribuie la ameliorarea performan elor fizice şi cognitive. în timpul unor momente dificile din zi. Faptul de a cânta o melodie cunoscută din copilărie poate ajuta pentru a uşura agita ia. poate diminua numărul trezirilor. artroza. Mai degrabă. ea poate stimula dezvoltarea limbajului. sociale şi încurajează conexiunile celui atins de boală. cum ar fi cazul în care apune soarele sau atunci când au loc anumite schimbări care ar putea produce tulburări . 108 . meloterapia a fost utilizată chiar şi în timpul interven iilor chirurgicale sau a altor proceduri medicale). muzicoterapia completează alte forme de tratament. Este cunoscut faptul că mai multe case de îngrijire medicală şi spitale includ în activitatea cu pacien ii muzică terapeutică. şi se dovedesc liniştitoare. durerea de spate sau de cap. care este cunoscută şi plăcută pentru persoana bolnavă. Ea este benefică şi pentru realizarea sarcinilor cognitive. . Meloterapia asociată cu exerci iile fizice poate diminua senza iile de dificultate care apar uneori şi creşte toleran a la efort. deoarece stimulează dezvoltarea limbajului. Nimeni nu sugerează faptul că muzica poate inversa ravagiile bolii Alzheimer. S-a observat că vechi teme muzicale preferate pot stârni emo ii şi amintiri. . poate ameliora calitatea somnului şi creşte durata sa. care nu poate recunoaşte chiar şi o persoană dragă aşezată în picioare în fa a lor. poate fi mângâietor şi liniştitor pentru o persoană cu boala Alzheimer. durerea cronică. meloterapia poate facilita adormirea. unele sfaturi privind meloterapia includ : Alegerea melodiilor sau muzica. Efectele liniştitoare ale muzicii – instrumentale sau vocale – au fost observate la toate categoriile de vârste.favorizează un somn mai profund şi mai liniştit. În timp ce persoanele cu Alzheimer pierd abilitatea de a vorbi sau a recunoaşte pe cei dragi şi că boala evoluează într-un inexorabil declin.

(2007). înainte de culcare. muzica poate oferi o alternativă a modului de comunicare pentru persoanele cu boala Alzheimer. în timp ce o piesă optimistă poate fi potrivită pentru o aniversare specială sărbătorească.org • www:musicoterapie.. să cânte împreună sau să utilizeze chiar un instrument muzical. Clinical Applications of Music Therapy in Psychiatry • **** Help for caregivers – Departament of Social Change and Mental Health. Dar este necesar să se evite muzica care ar putea fi prea puternică sau întreruptă de reclame zgomotoase. Să aplaude. chiar şi muzică live pot fi benefice. Prin urmare. programe de radio. Inside Alzheimer’s – Forrason Press.World Health Organization-Geneva 1994 • www:alz. Oprirea televizorului şi închiderea uşilor sau perdelelor pentru a evita supra-stimularea.ro • www:mozarteffect. prea multă stimulare poate provoca confuzie şi agita ie. chiar şi atunci când capacitatea lor de a se exprima şi interpreta limba a scăzut în mod semnificativ. CD-uri.org • www:musictherapy. • Wigram.com 109 . Bibliografie: • Pearce. Alegerea muzicii pentru a crea starea de spirit specifică: muzica liniştitoare poate fi potrivită. N. T.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Benzi. Jos de Backer (2006)..

is capabile to understand better himself and the world's order . predominant pozitive. • 110 . cunoscute ca idei delirante. percep ia şi sim ul identită ii. caracterizată prin dezorganizare profundă a gândirii şi afectivită ii. pierderea interesului fa ă de al i oameni şi de lumea din afară. marcată de episoade de intensificare a simptomelor psihotice. sec iunea Asisten ă Socială. Ea are o mare evolu ie cronică. Psihopedagogiei şi Educa iei”. delimitată astfel de E. intitulată “Problematica actuală a Asisten ei sociale. Accordind to Socrate and Platon. ce se desfăşoară pe fundalul sindromului negativ. din cadrul Universită ii “Aurel Vlaicu” Arad. cum ar fi auzirea unor voci sau exprimarea unor convingeri ferme anormale.simptome. care produc o Lucrarea a ob inut Premiul II la Sesiunea de comunicări ştiin ifice studen eşti EFA-stud. Bleuler (1911). Studiile OMS arată că sunt afectate 45 milioane de oamnei din întreaga lume. dar de intensitate variabilă. organizată de Facultatea de Ştiin e ale Educa iei şi Asisten ă Socială. afectând limbajul. Cuvinte cheie: schizofrenie.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ASISTEN A SOCIALĂ A PERSOANELOR SCHIZOFRENICE• THE SOCIAL ASSISTANCE OF SCHIZOPHRENIC PERSONS Stud.tulburări. trough his intelligence.terapii Schizofrenia este o tulburare psihotică. Include adesea experien e psihotice. adesea progredientă. Începe la o vârstă tânără şi poate afecta func ionarea persoanei prin pierderea unor abilită i dobândite anterior. Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad Abstract: Man is the supreme creation of God. Grupa schizofreniilor. Maria NERGHEŞ Anul I Asisten ă Socială. when disfunctions interfears. în data de 24 aprilie 2009. reuneşte afec iuni psihiatrice grave ale vârstei tinere. man. ra ionamentul. sindrom. constant ca prezen ă.

autism. fiind cunoscută şi sub numele de hebefrenie grefată. perseverare). stupoare. automatism mintal şi bizarerii. autism şi bizarerii. Schizofrenia simplă caracterizată prin: sărăcie până la totala pustiire a vie ii psihice. Majoritatea specialiştilor sunt de acord în a recunoaşte din punct de vedere psihopatologic. Schizofrenia paranoidă al cărei tablou clinico-psihiatric este caracterizat prin prezen a unui sindrom delirant-halucinator destul de bine sistematizat. Schizofrenia grefată este acel tablou clinic de alură schizofrenică. sărăcie afectivă. Schizofrenia ipohondriacă este caracterizată prin existen a unui delir ipohondriac asociat cu cenestopatii şi o stare de anxietate. 6. precocitate. sărăcie afectivă. îngustarea sferei intereselor. existen a a două grupe principale de tulburări 111 . 3. autism. contestat de unii specialişti. negativism. tulburări afective. Schizofrenia hebefrenică cu următoarele caracteristici psihopatologice: tulburări afective de tip maniacal. tendin ă la preocupări abstracte. preocupări ipohondriace.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE modificare profundă. bizarerii. elemente din sfera manifestărilor isterice. îngustarea sferei intereselor. stereotipii. sărăcie afectivă. stare de disforie. ini iativei şi energiei psihice. Formele pseudonevrotice ale schizofreniei cuprind în tabloul lor clinic elemente astenice. bizarerii şi tendin ă la izolare morbidă. mixte sau atipice cu un tablou psihopatologic care cuprinde scăderea aten iei. 9. preocupări obsesive. depresie şi anxietate. Sunt cunoscute mai multe clasificări ale schizofreniei şi mai multe forme clinice. 7. inadecvate vârstei şi nivelului de instruc ie intelectuală. care apare după 40 – 45 ani. dezvoltându-se pe fondum mintal al unei oligofrenii. Schizofrenia tardivă. în sensul acesta identificând nouă forme ale schizofreniei: 1. 8. are un aspect clinico-nosologic discutabil. 2. Schizofrenia catatonică caracterizată prin următoarele manifestări psihopatologice: tulburări din seria sindromului catatonic (agita ie. Formele recurente sau periodice ale schizofreniei. 5. comportament verbal moriatic. Constantin Enăchescu propune o clasificare care are un caractercât mai cuprizător atât teoretic cât şi practic. cu caracter intermitent. idei delirante ipohondriace. 4. de durată şi cu serioase consecin e pentru personalitatea bolnavului. imobilitate.

Minkowski). mimetism b. în sfera schizofrenieie: simptomele esen iale. voin ă. cenestezice sau fenomene de automatism mintal. afectivitate. Simptomele inconstante: a. având următoarele caracteristici: • Incoeren ă. negativism. Un loc aparte în această categorie de tulburări îl reprezintă fenomenele de automatism mintal sau „sindromul Kandinski-Clérambault” reunind 112 . b. • Dedublarea personalită ii. caracterizată în primul rând. manieristă. comportament) şi care se manifestă prin următoarele: • Inhibi ie. apatie II.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE cu valoare simptomatică. blocaj. sugestibilitate. • Pasivitate. • Activitate impulsivă sau stereotipă. fragmentare. În domeniu vie ii afective remarcăm dezinteres. şi anume: Tulburările de gândire sunt reprezentate prin prezen a la această categorie de bolnavi a ideilor delirante multiple. negativism. teatrală. tendin e. • Tulburări de comportament c. Delir. constante şi simptomele inconstante. Simptomele esen iale. stereotipă sau automată. ludică. din punct de vedere psihopatologic printr-un mare polimorfism al tulburărilor sale. Disocierea între Eul bolnavului şi lumea externă. Schizofrenia se caracterizează. • Pasivitate. prin pierderea contactului vital cu realitatea şi polarizarea exclusivă a bolnavului pe via a sa interioară. etc. I. Sindromul catatonic reprezentat prin: • Inhibi ie. Disocia ia intrapsihică ce constă în pierderea armoniei şi a continuită ii oricărei activită i psihice în toate domeniile (gândire. de „închidere în sine patologică” (E. • Organizare paralogică de tipul gândirii onirice. • Activitate impulsivă sau explozivă. etc. cu tematică de urmărire. influien ă. de regulă nesistematizate. limbaj. constante: a. sugestibilitate şi mimetism. iner ie. Halucina ii auditive. blocaj. realizând forma de existen ă autistă.

Comunicarea şi rela ia cu lumea exterioară bolnavului sunt şi acestea alterate. manierisme. Tot aici trebuie incluse şi tulburările de schemă corporală şi tulburările imaginii de sine ale bolnavului. Tulburările de percep ie sunt constante şi presupun halucina ii auditive sau cenestezice penibile. încât unii autori au numit schizofrenia „demen a apato-abulică” deşi acest termen nu desemnează decât un sector psihopatologic al acestei psihoze. lipsa de orientare către un scop precis. • Heautoscopia sau impresia unei imagini „a dublului său” în afară. La acestea se mai adaugă tulburările de limbaj (schizofazia şi glosolalia) precum şi alte tulburări de expresie (scris. halucina ii auditive şi automatisme motorii şi senzitive. Ele au un mare polimorfism şi constau din următoarele: • Grimase. desen. 113 . amenin ătoare. Prezintă ambivalen ă afectivă sau răceală. pierderea ini iativei. postura catatonică şi negativism motor. • Fenomene de tranzitivitate. Ele constau în afectivitate pletă. Abulia este atât frecventă şi vizibilă. • Halucina ii autoscopice externe. • Dedublarea personalită ii cu tulburări de imagine corporală şi de identitate a Eului personal. Se observă apatie. Conştiin a de sine este alterată profund prin pierderea de către bolnav a limitelor propriului Eu. de factură autistă. mimică). rigiditate catatonică. Minkowski a vorbit despre „pierderea contactului vital cu realitate”. Tulburările din seria psihomotoare sunt de regulă reunite în sindromul catatonic şi constau în stupoare catatonică. manifestă o formă particulară de „închidere în sine” patologică. Tulburările afective sunt frecvente şi specifice în cursul evolu iei clinice a schizofreniei. Tulburările de personalitate ale bolnavilor schizofrenici sunt constante şi specifice.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE tulburări de gândire şi de limbaj interior. bizarerii. pierderea interesului pentru propria persoană şi pentru sensul existen ei sale. abulie. ştearsă sau inadecvată. Bolnavul schizofren se izolează. Se men ionează o stare de perplexitate în legătură cu propria identitate. cu un caracter ostil şi injurios la adresa bolnavului. O altă caracteristică afectată este voin a.

O problemă de diagnostic spinoasă apare atunci când semnele psihotice persistă mai mult timp. Diferite studii situează frecven a tulburărilor mintale asociate cu toxicomani şi alcoolism între 55 şi 100% din cazuri.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Halucina ii endoscopice. cannabice. conceptul de adic ie este interesant pentru a în elege aceste fenomene care nu se limitează la o dependen ă clasică. Conduitele adictive grevează evolu ia şi prognosticul bolii. ei consideră că aceste adic ii au o influen ă asupra bolii schizofrenice. care afectează semnificativ evolu ia unei schizofrenii. unui prim bufeu delirant schizofrenic. la patologia schizofrenică. sau în cele cauzate de alte halucinogene. dificultatea constă în a diferen ia un abuz de substan e. în măsura în care declanşarea simptomelor psihotice acute din timpul unui consum excesiv de droguri nu ar părea posibil decât la subiectul vulnerabil. atunci când utilizarea drogurilor nu s-a repetat. Interesul medical pentru farmacopsihoze pare să fie indus de modelele experimentale ale psihozelor. Toxicomania poate astfel să mascheze debutul bolii şi să reprezinte un debut insidios sau acut. În majoritatea cazurilor. Se admite posibilitatea apari iei unei stări psihotice acute în timpul utilizării produselor psihoactive. asociat altor semne clinice. Din alt punct de vedere se remarcă o prevalen ă a tulburărilor legate de utilizarea psihotropelor pe durata întregii vie i de aproximativ 30% la schizofreni. de o reac ie psihotică generată de un abuz de toxice. dar nu pot constitui cauza ei. Studiile referitoare la 114 • . de exemplu sub forma unei personalită i schizotipale. se poate suspecta apari ia unei stări psihotice cronice. Farmacopsihoza trebuie nuan ată. iar de al ii foarte apropiată de schizofrenia paranoidă (în special după utilizare de amfetamine şi de LSD). pretextând că nu se ia în considerare sensibilitatea individuală la produse şi caracterul premorbid al personalită ii utilizatorului. această stare e considerată de unii ca fiind asemănătoare clinic cu bufeele confuzo-onirice. în func ie de popula iile studiate. Acestea din urmă relevă cel mai adesea abuzuri manifestate. Astfel se întâmplă în cazurile de psihoze amfetaminice. Comorbiditate psihozelor şi în special schizofreniei şi comportamentelor toxicomane este frecventă. mai degrabă decât o intoxica ie. Din acest motiv. Al i psihiatri recuză acest concept de farmacopsihoză. favorizând recăderile. La subiec ii cărora nu li s-a diagnosticat anterior schizofrenia şi la care semnele persistă peste perioada obişnuită de ac iune a drogurilor.

Terapia psihosocială. alcool. Subiectul schizofren prezintă o atrac ie foarte mare pentru produsele psihostimulante. multe droguri adictive au chiar ele un efect deficitar care se adaugă celui propriu patologiei. Studii epidemiologice recente confirmă această comorbiditate: 70% dintre subiec ii schizofreni sunt depende i de tutun şi 50% de alcool sau droguri ilegale. continuarea studiilor.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE motivele consumului arată dorin a de a lupta împotriva depresiei. droguri ilegale în special cannabis şi cocaină). însă posibilită ile de evocare trebuie să nuan eze această constatare. Interven ia în schizofrenie Terapiile psihosociale Terapia sau interven ia la nivel psihosocial facilitează adaptarea persoanelor diagnosticate cu schizofrenie sau care au depăşit episodul psihotic acut la cerin ele vie ii de zi cu zi. Dependen a pentru aceste substan e poate apărea în orice moment al al evolu iei procesului psihopatologic şi uneori chiar îl poate preceda. Problema raportului de cauzalitate între toxicomanii şi schizofrenie este complexă. Abordarea cea mai eficientă este cea care integrează farmacoterapia şi interven ia la nivel psihosocial. precum nivelul socio-economic scăzut. în timp ce pe simptomele pozitive au un efect mai degrabă agravant. men inerea locului de muncă. Consumul excesiv de produse toxice precede frecvent simptomele psihotice. în special pe cele negative. De multe ori este dificilă reconstituirea cronologiei apari iei conduitelor toxicomane în raport cu simptomele schizofreniei. Se poate de altfel emite ipoteza conform căreia abuzul de toxice constituie pentru subiectul vulnerabil o formă de automedica ie. influen a favorabilă a produselor toxice asupra simptomelor negative şi asupra simptomelor secundare tratamentului neuroleptic. favorizând reconstruc ia propriei vie i şi chiar a propriei identită i. traiul independent. Terapiile psihosociale 115 . a anxietă ii şi a semnelor deficitare ale psihozelor. Observa iile clinice simple permit constatarea că pacien ii schizofreni sunt expuşi la o comorbiditate toxicomană (nicotină. înso ită de medica ia adecvată reduce numărul internărilor. severitatea simptomelor şi suferin a asociată acestora. chiar dacă utilizate pe o perioadă mai lungă. care au efecte benefice pe numite simptome. toxicul ajutând provizoriu la ameliorarea inhibi iei psihosociale întâlnită în stările prepsihotice. Nivelul înalt de comorbiditate reflectă influen a multiplilor factori de risc implica i: vulnerabilitatea genetică. factorii psihosociali.

ci si preferintelor pacientului. Intensitatea interven iilor terapeutice trebuie să fie în acord cu nevoia de sprijin pentru atingerea acestor obiective personale. Prin aceste interventii. fapt ce pune bazele în elegerii. visele şi planurile persoanei cu schizofrenie. Psihoeduca ia 116 . familia acesteia şi echipa terapeutică. calitatea vietii si complianta la tratament. interven ia la nivel familial. si sunt probabil o componenta esentiala a tratamentului. interven ie în criză şi sus inere intensivă. Efectul includerii terapiilor psihosociale în planul terapeutic nu este deloc neglijabil. Dacă urmarea strictă a tratamentului medicamentos reduce riscul de recidivă la jumătate (40-50% într-o perioadă 2 ani). empatiei şi încrederii. Terapia cognitivă b. Într-o tulburare care afectează persoana pe termen lung cea mai importantă componentă a tratamentului este alian a terapeutică. Pentru cei mai mul i ea se reduce cu timpul. care se adreseaza schizofreniei. Deciziile de orientare terapeutica si sociala au un caracter colaborativ si sunt adaptate nu numai nevoilor. Antrenamentul abilită ilor sociale c. Interventiile psihosociale joaca un rol-cheie in programele terapeutice complexe. Terapiile psihosociale includ: a. În primul an după episodul psihotic acut interven ia este mai intensivă. Al ii vor continua să necesite monitorizare permanentă. stabilită între persoana bolnavă. cresc calitatea vie ii şi oferă sprijinul necesar persoanelor cu schizofrenie şi familiilor lor. Dezvoltarea unor politici comunitare si a unor tehnici de interventie psihosociala a largit sfera de interes in tratamentul schizofreniei. În cadrul acestei alian e atât familia cât şi echipa terapeutică pot afla despre preocupările. ingrediente esen iale ale succesului terapeutic.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE îmbunătă esc performan a la şcoală sau la locul de muncă. sau antrenamentul abilită ilor sociale reduce acest risc cu 65-75% într-o perioadă de 2 ani. se imbunatateste nivelul global de functionare. Persoanele cu schizofrenie trebuie încurajate să stabilească scopuri şi să evalueze în mod constant şi realist progresele realizate. Interven ia familială d.

terapeutul si clientul colaborează pentru a găsi o explica ie comună asupra problemelor clientului şi pentru a identifica felul in care aceste probleme ii afecteaza gandurile. pentru a func iona independent şi a contracara disperarea sau alte simptome psihologice 3. Scopul terapiei este cresterea abilitatii clientilor de a utiliza eficient informa ia din realitate (percep ia evenimentelor. ce şi-a demonstrate eficien a în tratamentul a unei varietă i mare de probleme de sănătate mintală. Exagerararile pot inrautati felul in care o persoana se simte si o pot constrange sa reactioneze in moduri care mentin suferinta in loc sa o usureze. Terapia cognitivă şi-a demonstrat eficien a şi în reducerea severită ii simptomelor care. a propriei persoane sau a celorla i) pentru gasi singuri solutii pentru problemele lor. Terapia cognitivă 1. emotiile si viata de zi cu zi. felul in care oamenii se percep si se judeca pe ei insisi se modifica. In terapia comportamentala si cognitiva. asa cum se modifica si felul in care sunt percepute lucrurile si evenimentele. cel pu in par ial. Pe durata unei suferinte psihice. comportamentul. La ce ajută? În cazul schizofreniei. clientul si terapeutul cad de acord asupra unui numar 117 . erau rezistente la tratamentul medicamentos. rezultate favorabile au fost ob inute în controlul simptomelor positive şi combaterea depresiei. In mod obisnuit. Numarul de sedinte necesare va fi diferit in functie de natura si severitatea problemei pentru care se prezinta acesta. 2. sedintele sunt saptamanale. Dupa incheierea tratamentului.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE a. Ce este? Terapia cognitivă reprezintă o formă de psihoterapie de scurtă durată. Cum se realizează? Terapia este conceputa sa dureze un numar de sedinte stabilit in prealabil de terapeut impreuna cu clientul. Acestea tind sa fie exagerate. Principiul de baza al TCC s-ar putea rezuma astfel: ceea ce GANDESC oamenii influenteaza modul in care se SIMT din punct de vedere emotional si ceea ce FAC. dureaza o ora iar numarul lor mediu este intre 10 si 15 dar acest numar poate fi considerabil mai mare sau mai mic.

când şi cum se schimbă subiectul sau cum să î i dai seama dacă celălalt este interesat de ceea ce ai tu de spus. de a exercita roluri precum student. 3. la cumpărături. b. Cu AAS se poate învă a sau se pot redobândi abilită i de comunicare precum: ini ierea unei discu ii cu o persoană familiară sau necunoscută. găsirea de subiecte de conversa ie de interes comun. a ramâne la subiect. antrenează si men in izolarea sociala şi deteriorarea rela iilor familiale si a contactelor sociale. La ce ajută? O problemă importantă a persoanelor diagnosticate cu schizofrenie o reprezintă deteriorarea func ionării sociale – dificultă ile de a stabili şi men ine rela ii interpersonale.Premisa fundamentală a AAS este că abilită ile de rela ionare interpersonală necesită integrarea fină şi armonizarea unei combina ii de comportamente simple: • comportament non-verbal (expresia fetei. spatiate in timp (ex. Cum se realizează? AAS se desfăşoară în şedin e individuale sau de grup 118 . cu rolul de a mentine progresul obtinut. la servici. o sedinta pe luna). de a identifica şi realiza activită i de tip recreativ. Deficitele în plan senzorial şi cognitiv au o influen ă negativă (interferează cu) asupra dezvoltarii naturale. privirea interlocutorului în ochi. la şcoală etc): AAS asigura îmbunătă irea rela iilor interpersonale şi implicit favorizează integrarea socială şi dezvoltarea încrederii in sine. Prin ASS se înva ă interpretarea corectă a semnalelor şi a comportamentului interlocutorului şi cum se poate descurca cu succes într-o varietate de situa ii sociale (la medic. părinte sau angajat. discurs coerent si adecvat situatiei) • echilibru interactiv (latenta raspunsului. exercitarii şi îmbunătă irii competentelor sociale în cadrul relatiilor interpersonale si astfel. contact vizual) • trasaturi paralingvistice (intensitatea vocii si emotiile exprimate) • continut verbal (de ex. timpul alocat vorbirii) 2. Ce este? Antrenamentul abilită ilor sociale (AAS) este o formă de terapie comportamentală care adresează dificultă ile de rela ionare şi func ionare socială. Antrenamentul abilită ilor sociale 1.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE limitat de sedinte de urmarire a evolutiei. de a se auto-îngriji. gesturi.

sau în grup. Asump iile interven iilor în plan familial sunt: . . Ce este ? Această interven ie presupune educarea membrilor familiei cu privire la diagnosticul de schizofrenie şi tratamentul disponibil.învă area unor tehnici de management a situa iilor de criză şi de a oferi sprijin mutual. . Familia reprezintă. pentru mai multe familii o dată.schizofrenia este o boală. . Persoana cu schizofrenie 119 . . familiile persoanelor cu schizofrenie .îmbunătă irea abilită ilor de comunicare.cu sus inere adecvată familia poate ac iona ca agent terapeutic. oferirea de solu ii la comportamente sau situa ii problematice în care este implicată ruda bolnavă şi învă area unor tehnici de management a situa iilor de criză. .învă area unor strategii de management eficient al stresului. pentru fiecare familie în parte.dobândesc o mai bună în elegere a suferin ei rudei lor. prin reducerea stresului şi armonizarea rela iilor familiale.schizofrenia nu este determinată de mediul familial – rela ii conflictuale. 3. inclusiv detectarea semnelor precoce. 2. un important agent terapeutic şi un aliat în lupta cu boala. Interven ia familială favorizează: . . Prin acest tip de interven ie. Ea poate avea loc acasă.învă area unor strategii eficiente de a face dificultă ilor bolii. .pot oferi sprijin în mod mai eficient. greşeli de educa ie. un adjuvant al tratamentului medicamentos.îşi pot îmbunătă i rela ia cu însăşi persoana în suferin ă. La ce ajută? Studiile arată că interven iile în plan familial pot întârzia sau preveni recăderile.învă area unor strategii de prevenire a recăderilor. alături de beneficiar şi specialişti. Interven ia Familială 1.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE c. în mediul familial sau în cadru institu ional (de exemplu la spital sau la Centrul de Sănătate Mintală).interven iile familiale sunt o componentă a planului terapeutic.pot depăşi sentimentele de vinovă ie şi autoacuzare. . . . Cum se realizează? Interven ăia familială se poate realiza individual. de asemenea. un membru important al echipei terapeutice.

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

poate, op ional, să participe la şedinte, în func ie de disponibilitate şi stadiul bolii în care se află. d. Psihoeduca ia 1. Ce este? Psihoeduca ia reprezintă un mod sistematic, structurat, didactic de informare cu privire la boală şi tratamentul disponibil. 2. La ce ajută? Implicarea persoanei în realizarea planului terapeutic ce îi este adresat va fi cu mult mai activă dacă ea a fost implicată, în prealabil, în elaborarea lui şi a în eles importan a fiecărei componente care a fost specificată acolo. Prin intermediul psihoeduca iei beneficiarii şi familiile lor dobândesc informa ii cu privire la boală şi cauzele acesteia, tratamentul disponibil şi strategiile terapeutice recomandate, rolul planului terapeutic în reducerea simptomatologiei şi în realizarea obiectivelor, viselor personale, felul în care boala le poate influen a rela iile interpersonale, abilitatea de a gestiona stresul, de a rezolva probleme, de a lua decizii sau planurile de viitor. Dacă profesioniştii de in expertiza tehnică, când vine vorba de via a personală, de experien a subiectivă a bolii, exper i sunt beneficiarii (exper i prin experien ă). Participarea lor activă în calitate de parteneri, membri cu drepturi depline în cadrul echipei terapeutice creează premisele auto-determinării, redobândirii controlului asupra propriei vie i şi suferin e. 3. Cum se realizează? Psihoeduca ia se poate realiza şi individual, dar cel mai frecvent este un proces care are loc în grup. Cuprinde un număr finit, specificat de sesiuni de instruire, al căror con inut este cuprins în manuale şi caiete pentru participan i. Ca în orice proces de învă are, prezen a şi participarea activă la cât mai multe sesiuni este mult mai benefică, decât ascultarea unei singure prelegeri sau lectura unei căr i. Concluzii Reabilitarea psihosocială se referă la un spectru de programe adresate persoanelor cu tulburări psihice cronice, vizând inducerea sănătă ii mai degrabă, decât reducerea simptomelor. Aceste programe sunt destinate să dezvolte sau să întărească – să recupereze - abilită ile individuale necesare satisfacerii necesită ilor personale şi traiului activ şi independent în comunitate, precum: igiena 120

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

personală, administrarea veniturilor proprii, îngrijirea locuin ei, mersul pe stradă, utilizarea transportului în comun, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, socializarea, identificarea şi men inerea unui loc de muncă şi/sau a unor activită i de tip recreativ. Reabilitarea psihosociala are la bază convingerea că orice om, oricât de bolnav poate fi recuperat! În consecin ă, vizează reinstaurarea speran ei şi deschiderea por ilor recuperării personale, cu acceptarea şi surmontarea bolii şi limitărilor acesteia. Practica eficientă a reabilitării presupune -existen a unui echilibru între optimism şi realism -abilitatea de a tolera incertitudinile, - abilitateatea de a men ine vie curiozitatea – deschiderea fa ă de nou şi de schimbare - speran a. Dimensiunile recuperării în cazul schizofreniei: 1. remisia semnelor şi simptomelor psihotice pozitive şi negative; 2. desfăşurarea unei activită i de tip ocupa ional sau educa ional într-un cadru natural; 3. trai independent fără supervizarea administrării bugetului, îngrijirii personale şi administrării medica iei; 4. desfăşurarea unor activită i sociale cu prietenii; 5. rela ii şi contacte familiale cordiale; 6. activită i de tip recreativ în cadrul natural; 7. rezisten ă la stres, capacitatea de a rezolva probleme sau de a răspunde adecvat la provocările vie ii de zi cu zi; 8. percep ia subiectivă a vie ii ca fiind satisfăcătoare; 9. încredere în sine şi stabilitatea identită ii de sine; 10. participare la via a comunită ii, asumarea responsabilită ilor civice. Bibliografie: • Allport, G., (1991), Structura si dezvoltarea personalită ii, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti • Birch, A., & Hayward, S. (1999). Diferen e interindividuale, Editura Tehnică, Bucureşti • Belciugăteanu,C., (1963), Caracterul şi bolile psihice, Bucureşti • Ionescu,G., (1973), Introducere în psihologia medicală, Ed.Ştiin ifică, Bucureşti 121

STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE

• • •

Dobrescu, I., (2003), Psihiatria copilului şi a adolescentului, ghid practic, Editura Medicală, Bucureşti Enăchescu, C., (2001), Tratat de psihopatologie, edi ia a II-a, Editura Tehnică, Bucureşti Marcelli, D.,Braconnier, A., (2006), Tratat de psihopatologia adolescen ei, Editura Funda iei Genera ia, Bucureşti

122

materiale sau morale ale unei ac iuni sau inac iuni criminale. to forms of violent.The woman had to pay in time. physically and psychologically traumatizing. intitulată “Problematica actuală a Asisten ei sociale. Conceptul de victimologie derivă din latină – “victima” şi “logos” – şi reprezintă ştiin a victimei. • 123 . existând anumite categorii de persoane care au o probabilitate mai mare de a fi victime a infrac iunii. from aggressive forms easier. many variations of humiliation. Psihopedagogiei şi Educa iei”. prin victimă în elegem orice persoană umană care suferă direct sau indirect consecin ele fizice. din cadrul Universită ii “Aurel Vlaicu” Arad. and all following as a result of socio-cultural norms who are accepted and promoted by groups of belonging. femeie. în data de 24 aprilie 2009. societate În societatea contemporană milioane de oameni sunt victimiza i prin infrac iuni. from one stage to another. Loredana LĂSTUN An II Asisten ă Socială Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad Abstract: The woman belongs to the category of persons with a high vulnerability of the victim. Legisla ia română nu ne furnizează în mod direct defini iile Lucrarea a ob inut Premiul III la Sesiunea de comunicări ştiin ifice studen eşti EFA-stud. Astăzi.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE CONDI IA DE VICTIMĂ A FEMEII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ• THE WOMAN VICTIM CONDITION IN THE CONTEMPORARY SOCIETY Stud. sec iunea Asisten ă Socială. viol. organizată de Facultatea de Ştiin e ale Educa iei şi Asisten ă Socială. violen ă domestică. În antichitate victima era considerată fiin a vie sacrificată unei zeită i. opprobrium and even abuse. Forms of victimization in which women have been subjected depend on various type of culture. Cuvinte cheie: victimă. given its by constitutional and bio-psychobehavioral characteristic.

. chiar dacă cu ponderi diferite. în consecin ă.diferen ele mari interindividuale în grupurile de victime în ceea ce priveşte responsabilită ile şi rolul jucat în comiterea infrac iunii.marea diversitate a infrac iunilor şi. cu scopul de a ob ine de la ea sau de la o ter ă persoană informa ii sau dovezi. până la formele violente. de la forme mai uşor agresive. Dificultă ile de care se lovesc încercările de clasificare a victimelor sunt nenumărate şi le putem sintetiza astfel: .. tuturor categoriilor de variabile: vârstă. Această situa ie este valabilă pentru femeile tinere. Femeia a trebuit să suporte de-a lungul timpului multe variante de umilire. cu un statut economic ridicat apar ac iuni infrac ionale motivate material. Femeia face parte din categoria persoanelor ce prezintă un grad mare de vulnerabilitate victimală. Violen a domestică este văzută de către Organiza ia Mondială Contra Torturii în raportul din 1999 drept o formă de tortură şi conceptul juridic interna ional al torturii este definit ca: “… orice act prin care sunt produse inten ionat unei persoane o durere sau o suferin ă acută. apar mai ales în cazul infrac iunilor de ordin sexual.victimele apar in. pregătire socioprofesională.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE de victimă şi agresor. desconsiderare şi chiar maltratare şi toate acestea ca urmare a unor norme socio-culturale acceptate şi promovate de grupurile şi macrogrupurile de apartenen ă. spre exemplu. în cazul femeilor în vârstă. a categoriilor de victime. . sex. pregătire culturală. rol – status social. Formele de victimizare la care a fost supusă femeia au variat de la o cultură la alta. se utilizează cu predilec ie no iunea de “autor” sau de “făptuitor”. de a o intimida sau a face presiuni asupra ei sau a unei ter e persoane. fizică sau mentală. Cercetătorii se opresc cu predilec ie asupra a două forme de victimizare a femeii şi anume: violen a domestică şi violen a de natură sexuală. Femeile ca victimă. pentru a o pedepsi pentru un act pe care persoana sau o persoană ter ă l-a comis sau se bănuieşte doar că l-a comis. cât despre no iunea de victimă se preferă mai degrabă enumerarea valorilor care sunt puse ăn pericol prin ac iunea sau inac iunea infrac ională. rol – status economic etc. 124 . fizic şi psihic traumatizante. de la o etapă la alta. În Codul Penal. date fiind caracteristicile sale bioconstitu ionale şi psihocomportamentale. sau pentru oricare alt motiv bazat pe o formă de discriminare.

Raportul O.M. violen a domestică are ca mecanisme de producere: lovituri cu palma sau pumnul. Violen a domestică este un fenomen social care poate fi asociat cu o maladie socială. b) există inten ia de a provoca suferin ă. Se poate spune că suferin a mentală este cea mai periculoasă. fizică sau mentală.T. argumentează ideea că violen a domestică este o formă de torturare a femeii şi se bazează pe cinci elemente principale: a) tortura constă într-o durere sau suferin ă acută. Conştientizarea acestei situa ii determină la victimă autoculpabilizarea şi căutarea de solu ii pentru a preveni noi incidente violente. de a intimida. Cu toate acestea.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE de orice fel. Sub aspectul manifestărilor fizice. În situa iile de violen ă domestică există.C. căci victimele sunt amenin ate. Agresorul impune victimei izolare socială. arsuri sau chiar împuşcare. este vorba mai de grabă de ceea ce îşi imaginează bărbatul despre comportamentul femeii şi nu despre acte reale. Această toleran ă se leagă de sentimentele de onoare rănită. Aceste suferin e fizice sunt acompaniate constant de cele psihologice. manipulate. victima se află la bunul plac al agresorului şi fără putin ă de apărare. provocate de comportamentul nepotrivit al partenerei. private adesea de resurse economice. c) are scopul de a pedepsi . îmbrânciri. gelozie. înjunghiere. violen a domestică a intrat în 125 . când această durere sau suferin ă sunt provocate de un agent al unei func ii publice sau o persoană ac ionând în postură oficială sau la instigarea unei astfel de persoane sau cu consim ământul ei expres sau tacit”. cu mici diferen e. deoarece este constantă şi este provocată de ideea ca în orice moment. e) nu înseamnă tortură durerea sau suferin a rezultând din sanc iuni legitime. furie ale bărbatului. Prin violen a domestică bărbatul încearcă să induăa intimidare şi frică. o toleran ă fa ă de asemenea acte. De cele mai multe ori violen ele împotriva partenerei sunt bine gândite. strangulare. acte de răzbunare planificate deliberat şi se bazează pe o atitudine constantă de dominare a bărbatului asupra femeii. cu piciorul. men inând femeia într-o pozi ie subordonată. cu diverse obiecte. de a face presiuni asupra persoanei. d) de regulă autorită ile tolerează actul violent. chiar şi fa ă de membrii familiei pentru ca aceştia să nu afle suferin ele la care este supusă. muşcături. Adesea.

crede ca înnebuneşte. este considerată infrac iune şi se pedepseşte conform dispozi iilor Codului Penal. 1991) şi abia acum s-a acceptat necesitatea unei politici şi a serviciilor sociale adecvate. . în func ie de durata rela iei şi.).creşterea consumului de droguri şi alcool. specialişti pregăti i şi conştientizarea pericolului. psihotic). c) violul prin aşa-zisele abuzuri de situa ie. 126 .pierderea încrederii în sine. compasiune. b) violul prin constrângere morala. În 1982. infidelitatea so iei sau suspiciuni ale so ului privind fidelitatea conjugală. pierderea interesului pentru activită i sau persoane. devenind violentă cu aceştia. . Gustav Nass arăta că putem vorbi despre viol atunci când o persoană. gelozie. . legi. . Amprentele violen ei suportate de femeia victimă apar în câteva trăsături mai mult sau mai pu in persistente. După Mina Minovici există patru categorii de violen ă de natură sexuală asupra femeii: a) reducerea la neputin ă a victimei prin for ă brutală. retrăirea evenimentului traumatizant. migrene etc.poate apărea comportamentul de deplasare a furiei pe copii. a valorii de sine şi a sim ământului de control. pierderea identită ii.stres ridicat şi frică – pot apărea boli psihosomatice (ulcer. amuzament şi chiar iritare. disociere în situa ii care reamintesc trauma. denumită cel mai adesea de către limbajul cotidian. Cauzele violen ei domestice pot fi multiple: conflicte intraconjugale.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE aten ia specialiştilor drept o problemă de sănătate publică de pu in timp (Koop. în acelaşi timp de propria fragilitate psihică şi pot fi: .neglijen a personală – igienă şi nutri ie. Majoritatea victimelor violen ei domestice dezvoltă sindromul de stres posttraumatic caracterizat prin: sentimentul de izolare şi neputin ă. . Violen a de natură sexuală. cât şi de către comunitate ca un subiect de ruşine. . prin aplicarea for ei fizice sau a unei presiuni psihice paralizează capacitatea de apărare a demnită ii sexuale a altei fiin e şi prin aceasta face posibilă agresarea sexuală a victimei. violen a în familie continuă fără să fie privită atât de către specialişti.se pot agrava bolile cronice (boli coronariene. astm etc.). alcolism sau boală psihică (psihopat. Până la a exista servicii. viol. alertă crescută şi incapacitate de relaxare.

“ruşinarea”. O explica ie ar fi aceea că victima unui viol comis de către o cunoştin ă este inhibată în a face plângere organelor judiciare. apoi de către organele judiciare. agresiunea sexuală a femeii a fost incriminată încă din primele legiuiri. Violul poate fi comis de către un străin sau de către cineva care s-a aflat înainte de viol într-o rela ie cu victima. În prezent. Pravila bisericească spunea: “cel ce va strica o copilă mai înainte până nu va ajunge la vârsta ei prelege. Pravilele lui Matei Basarab men ionau ca delicte sexuale: siluirea. Apare astfel o posibilitate de clasificare a victimelor violului: . absen a for elor poli ieneşti etc. ignorarea poten ialului victimizant al unor locuri.) şi ce in de mediu (locuri pustii. precum şi tratamentul consecin elor (mai ales psihologice).). Cauzele violului pot fi clasificate în două categorii: . Dincolo de diversitatea de concep ii sociale privind categoriile de acte victimizante comise asupra femeii în toate societă ile care s-au perindat în istoria omenirii. iar dacă violatorul era tatăl fecioarei. aceluia să i se taie nasul”. cercetarea efectelor acestuia.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE d) violul la persoane feminine cu stări patologice fizice şi mentale. să-şi piardă jumătate din averea lui. cât şi pentru alte ramuri ştiin ifice care încearcă descoperirea cauzelor violului. violul prezintă interes atât pentru ştiin a penală. Conform specialiştilor. violul comis de către străini atinge un procent mai mare decât cel comis de către persoane cunoscute de către victima. actul social este subiect de interpretare în primul rând de către victimă şi violator.cauze imputabile victimei: inuta provocatoare. intoxica ie alcoolică etc. Dacă era logodită. să-l bată şi să-l izgonească din locul lui”. Cel mai frecvent. ispăşirea pedepsei se făcea prin moartea autorului (1359). violul este comis asupra tinerelor adolescente şi tinerelor nemăritate. 127 . . atitudine ofensatoare sau provocatoare. “acela ce va face silă vreunei fecioare şi îi va strica fecioria. pedeapsa creştea.victima propriu-zisă (total nevinovată): străini pândind în umbra unei alei întunecate.cauze exterioare ale victimei: ce in de natura agresorului (tulburări psihice de natură patologică. În dreptul românesc. iar de va fi sărac. violul este cea mai gravă formă de agresare a femeii. Siluirea fecioarei era pedepsită foarte dur. pedepsele fiind foarte aspre. În cazul violului. violul etc.

În ceea ce priveşte momentele imediat următoare comiterii agresiunii. apari ia unor coşmaruri. 2) Faza de reorganizare (de lungă durată) înso ită de o serie de manifestări şi tulburări cum ar fi: modificarea activită ii de deplasare. iar apoi declară că a fost violată. zâmbete necontrolate. alcătuit din diverse reac ii comportamentale. 2) Efecte sociale: reac ia socială în legătură cu persoana agresorului şi reac ia socială în legătură cu victima. în primul rând datorită efectelor traumatizante ale faptei antisociale. cât şi în ceea ce priveşte desfăşurarea rela iilor sociale ale acesteia. iritabilitate gastro-intestinală. apari ia unor fobii diverse etc. producerea unui avort acidental şi prezentarea unor leziuni corporale. migrene şi oboseală. reac ii isterice etc. instalarea stării de graviditate. rezultă că violul reprezintă o categorie de acte victimizante cu implica ii grave şi multiple atât asupra persoanei victimei. autoacuzarea etc.). 3) Efecte psihologice la nivelul persoanei victimei: consecin e pe termen scurt (anxietate. Indiferent de statutul social al victimei sau de nivelul de pregătire al acesteia. reac ia somatică (leziuni corporale. so ul 128 - . violul este resim it ca o adevărată dramă.) şi reac ia emo ională (teamă. un calm pretins etc. Din cele prezentate până aici. încordare. Din acest punct de vedere un efect secundar al violului îl reprezintă destrămarea familiei.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE victima care consimte (par ial vinovată): o femeie acceptă să fie condusă cu maşina acasă. Acest sindrom cuprinde două faze: 1) Faza acută de dezorganizare cu următoarele tipuri de reac ii: reac ia de impact (crize de plâns. subapreciere. instalarea unor complexe. tulburări genito-urinare etc. insomnie etc. tulburări ale somnului. depresie. . Efectele violului pot fi cuprinse în trei categorii: 1) Efecte biologice: moartea victimei. neîncredere. somatice şi psihologice. iar mai apoi teamă şi nelinişte. dorin a de răzbunare.).cazul “femeii răzbunătoare”: femeia doreşte să se răzbune pe partener şi îşi convinge fiica să declare că au fost violate de cel în cauza. Ulterior poate apărea sindromul traumatic postvictimal.). sentimentele victimei sunt de şoc.) şi consecin e pe termen lung (sentimente de teamă şi furie.

a făcut-o mai sigură de ea şi mai în siguran ă. ajutându-l să în eleagă lucrurile fără cuvinte. Foarte rar. Cel mai adesea. i se prescrie o medica ie pentru a o linişti. Despre femeia care este bătută. şi nu pentru ea. Whitman. este etichetată. 4) Pentru evaluarea sucesului interven iei este necesar să ştim în ce măsură interven ia a scos victima din izolare. care reprezintă o resursă. conştiente. O comunitate în eleaptă nu-şi poate permite pierderea unui individ. popular se spune că este “nebună” şi deci. 3) În orice fel se intervine. eviden iază principiile de bază pentru interven ia în cazul femeii victimizate: 1) Să nu provocăm durere în plus victimei. interven ia profesionistă trebuie să se realizeze împreună cu victima. iar personalul care se ocupă de ea în serviciile la care face apel o consideră responsabilă pentru ceea ce i se întâmplă. numai comunicarea sinceră poate să vindece. aşadar nu se decide pentru victima. un psihoterapeut american. Capacitatea empatică intră în profilul psihoterapeutului ca o trăsătură de bază. Trebuia evitată psihiatrizarea situa iilor de violen ă domestică. în cazurile în care femeia este sever maltratată sau chiar ucisă de către partener se spune şi despre acesta că este nebun.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE victimei punând în sarcina femeii vina (nejustificată) de a fi provocat violul. văzute pe termen lung. când femeia victimă caută ajutor. 2) Să găsim strategii de interven ie care să fortifice victima şi să determine schimbări sociale pozitive în via a acesteia. dar în acord cu satisfacerea nevoii ei imediate. individul trebuie să atingă două mari inte: să fie capabil de o via ă autonomă şi să fie capabil să crească noile genera ii. ci se respectă deciziile şi i se oferă sprijinul pentru ca ea să poate decide. că merită să fie astfel pedepsită de partener. Femeile victime care ajung în serviciile medicale sau de protec ie socială au parte adesea de o atitudine critică. specializat în interven ii cu victime şi agresori. Construirea autonomiei este un proces a cărui durată şi grad de dificultate depinde 129 . Orice interven ie necesită obiective precise. fixate într-un plan de interven ie care să atingă toate laturile vie ii femeii victimă. Comunicarea cu victima maltratării nu se poate face decât pe baza empatiei. Pentru a reprezenta o resursă. În 1988. de judecare şi blamare din partea celor chema i să le vină în sprijin.

A nu-i da acest ajutor. Serviciile de reabilitare vizează în special sănătatea fizică şi mentală. tratamente medicale pentru a răspunde aspectelor de sănătate compromise. Rezumând cele trei tipuri de interven ie. Elementele specifice sunt: identificarea şi validarea cazurilor. înseamnă a neglija esen a rela iei violente în care ea este bătută. a tendin elor de a se îngriji. Preven ia secundară se instituie în cazurile indentificate şi are ca obiectiv interven ia cât mai rapidă şi mai adecvată. prin schimarea unor comportamente ce in de mediul în care apar cazurile. Din punct de vedere medical se poate vorbi despre preven ie primară. preven ie. Preven ia primară urmăreşte scăderea numărului de cazuri de femei. în timp ce serviciile de suport sunt re ele de sprijin care se constituie în jurul femeii victimă. Semnul reabilitarii femeii victimă este considerat a fi reapari ia cochetăriei. reabilitare şi sprijin trebuie să func ioneze ca un întreg pentru a vindeca. a preocupărilor pentru cum arată şi cum se comportă cu ceilal i. evaluarea aspectelor de evaluare mentală. mai întâi structurăm cunoştinte. captivă. cu acest scop precis. documentarea cazului atent şi discret.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE de severitatea şi cronicitatea simptomelor care alcătuiesc sindromul femeii victimă. secundară şi ter iară. victime ale violen ei domestice şi sexuale. Violen a asupra femeii este o problemă de sănătate a persoanei. dar este în acelaşi timp şi o problemă de sănătate sociala. putem spune că. Ca ac iuni imediate se impun: educarea comunită ii pentru a face o recunoaştere de rutină a fenomenului. Toate tipurile de servicii: caritate. victimizată. evaluarea gradului de siguran ă a victimei care a fost salvată din rela ia abuzivă. standarde profesionale. pentru a asista în procesul de reabilitare. Preven ia ter iară se realizează prin interven ia organiza iilor şi organismelor abilitate să dezvolte servicii de specialitate care să ac ioneze la confluen a cu alte servicii tangente situa iilor de violen ă domestică şi maltratare. referirea cazului spre aplicarea legii dacă este necesar şi referirea către serviciile comunitare specializate. norme de interven ie. Există un singur mod adecvat de interven ie în cazul femeii victimă: interven ia cu scopul de a o sprijini să iasă din rela ia violentă în care este înlăn uită. a atrage aten ia asupra posibilelor riscuri şi consecin e. evaluarea gradului de risc/siguran ă. cu care să antrenăm specialiştii care ulterior vor interveni pentru a crea servicii speciale conectate la resursele 130 .

Victimologie şi psihologie victimală. (1994). îndrăzneală. respectiv. Bucureşti • Neam u G. spirit de organizare. D. Iaşi • Legea 217/22 mai 2003 – pentru prevenirea şi combaterea violen ei în familie (M. Violen a intrafamilială.. independe ă. Transformările sociale şi modificările în plan etno-cultural au ac ionat profund asupra feminită ii şi. exercitarea de profesii şi asumarea unor roluri care apar ineau bărba ilor.. an 2.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE comunită ii şi pentru a promova legi care să faciliteze interven iile în favoare victimei. în sensul că feminitatea a câştigat şi câştigă pe linia unor caracteristici comportamentale: ini iativă. au redus distan ele şi divergen ele dintre feminitate şi masculinitate.. atitudini şi aptitudini de conducere. for ă.. Dinuica. Bucuresti • Butoi Badea.. nr. T. 367/ 29 mai 2003 131 . Editura Polirom. Cuza”.. asupra schimbării rolului femeii în societate precum şi a raporturilor dintre feminitate şi masculinitate.O. I. Analele Academiei de Poli ie “Al. Tratat de asisten ă socială. şi col.) (2003). Voinea. Cucerirea unor drepturi egale cu bărbatul. (coord. M. acesul femeilor la şcolarizare şi cultură. Editura Pinguin Book. (2008). D. Bibliografie: • Alexandru.

III. Folclor – comunicare – educa ie. All our artists (writers. comunicare. fairytales with the songs and dances of our country. I. popor. dascăl. I started my folklore”course” to make my pupils get familiar with our proverbs . Preocupările cadrului didactic în vederea receptării valorilor folclorice prin procesul instructiv educativ la clasele I-IV. that’s why any serious educational system will start from the old tradional wisdom to the new modern pedagogy. sayings. studentă anul I PPP Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad Abstract: Along our entire history. Conceptul de comunicare a) Emi ător Mesaj Cale Receptor II. painters) are interested to express in their work the folklore feature of the people they represent Because folklore is an attitude I assumed myself the aim to create an optional subject of folklore starting from the children folklore.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE COMUNICARE PRIN FOLCLOR COMUNICATION BY FOLKLORE Institutor Sofia Cotrău. Folclorul –matricea spirituală a românită ii. composers. Cuvinte cheie: folclor. Between folklore and pedagogy there is a strong connection. şcolară. I know that now they feel closer to the spiritual profile of our nation and for me this the best reward. 132 . extraşcolară.riddles. the Romanian family educated (even when they didn’t go to school) his children not letting them to forget the tradition.

.Am vroit să pătrundem în “uitarea” românească.” C.calea de transmitere (prin viu grai.Cum altfel am putea da folosin ă vie cuvintelor? Dar dacă în orice cuvînt există o parte de uitare. Modalită i de valorificare a comunicării verbale din folclor . învă a şi participa activ. .eventualele bruiaje – amprenta modernismului. dar trebuie făcut cu adevărat bun. culegeri de folclor.pregătirea emi ătorului. ritualuri). NOICA 133 . trebuie răsbunat. Importan a studierii folclorului în comunicarea educa ională cu şcolarul mic . “Numai în cuvintele limbii tale se întâmplă să.obiective urmărite de învă ător prin integrarea şi valorificarea elementelor de folclor în procesul instructiv-educativ. influen a mediului. casete audio . muncile. VI. etc). VII. . colorestica. estetica formei).pregătirea receptorului şi stimularea plăcerii de a asculta. . .pacifist.melodia (sonoritatea instrumentelor.Ce stă sub ea poate fi bun. .moral. .mişcarea (dansul.gestica.transmiterea valorilor crea iei populare în vederea inoculării şi perpetuării matricei spirituale romanesti. .cadrul în care apare interpretul sau protagonistul momentului folcloric. . Comunicarea în microsocialul clasei în ora de folclor . mimica.valorificarea elementelor de folclor în diferite forme de organizare a activită ii cu elevii.aspect fizic (portul.i aminteşti de lucruri pe care nu le-ai învă at niciodată.video.forme ale folclorului acceptate la vârsta şcolarului mic. C.mesaj patriotic.optimist.D-uri. Iar aceasta e actul de cultură: să înve i noutatea ca şi cum s-ar ivi din tine.Căci orice cuvânt este o uitare şi în aproape oricare s-au îngropat în elesuri de care nu mai ştii. este totuşi vorba de uitarea noastră şi ea devine propria-ne amintire. Comunicarea nonverbală a folclorului . acceptarea kitschului ca valoare.interna ionalist. . ritmul).metode şi procedee de transmitere a valorilor folclorului. V.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE IV. .

în acelaşi timp. ale vie ii noastre ca oameni. Comunicarea. o cale de comunicare şi de mesajul ce urmează a fi emis pentru a fi receptat. prin implicarea activă a elevului. Comunicarea didactică este o comunicare complexă. obişnuite şi neobişnuite. pentru a-i în elege subîn elesurile. dar mai ales este necesar ca mesajele emi ătorului cu cele ale receptorului să se intersecteze. Eficacitatea comunicării depinde în primul rând de calită ile transmisiei. “Cuminecarea este de ceva”. de natură să ofere con inuturi exprimate cu ajutorul limbajului oral şi scris şi comunicare neverbală. constituită din stări afective.” “Cuminecarea e de date. între oameni încape cuminecare.Omul se subân elege cu câinele său. Deci. de ce nu ne-am împărtăşi din trupul şi sângele limbii noastre. educa ie şi dezvoltare. Noica ne dă comunicarea dintre om şi un animal. dar şi în societă ile oricât de deschise încape cuminecarea. după cum ştim. spune Noica. cuminecarea e de subîn elesuri. Pentru ca o comunicare să aibă loc. dar mai ales pătrunderea receptorului. Această conexiune inversă. în procesul de învă ământ comunicarea trebuie să fie bilaterală. de nivelul dezvoltării psihice a receptorului. reac ii emo ionale. un RECEPTOR. a vie ii şi societă ii. NOICA o numeşte în lucrarea ”Cuvânt împreună despre rostirea românească”. componentă vitală a procesului de predare-învă are. pentru situa iile de tot felul. Cu alte cuvinte.” Ca exemplu. de un EMI ĂTOR. atitudini exprimate prin limbaje neverbalizate. CUMINECARE. Cuvântul cuminecare nu numai că poate fi al limbii obişnuite. ca: imagini. care sunt deopotrivă comunicare şi cuminecare ? 134 . în universul închis pe care-l crea femeia se cumineca. este nevoie. În sat se cumineca. Cu atât mai mult. dar exprimă cel mai bine ce este o limbă ea însăşi: o formă de comunicare. putănd fi comunicare verbală. a culturii. generează învă are. expresii. dar şi a emi ătorului în adâncurile mesajului. de participarea lui activă în procesul comunicării. spune el. să aibă ceva comun. gesturi. nu doar comunică. deci cuminecă. de existen a unei permanenete conexiuni inverse în contextul comunicării. ”cuminecarea e în sânul a ceva. de semnifica ii şi în elesuri.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE I.

interesându-ne cum simte şi gândeşte el sub influen a ideilor. Densuşianu afirma că cercetarea folclorului trebuie să ne ducă la cunoaşterea felului propriu de a sim i al unui popor.Numai printr-o bună comunicare va putea să-l 135 . dar şi în concordan ă cu cerin ele şi preocupările elevilor. orice sistem educa ional care se respectă.Pentru ca această oră să fie cât mai eficientă. dascălul are marea misiune de a-l face pe elev să comunice cu folclorul. conceptul de folclor este greşit în eles. să fie implicat în conservarea şi transmiterea lor. când folclorul este pus pe un plan lăturalnic în via a şi activitatea de zi cu zi a tinerilor sau şi mai rău. rela iile dintre genera ii. munca. folclor şi istorie…De aceea. există obligativitatea includerii unei ore de op ional pe săptămână. va porni de la în elepciunea populară pe care o va incumba pedagogiei actuale.folclor şi literatură. la cunoaşterea vie ii lui sufleteşti. va fi mereu la îndemâna educatorului. Pornind de la simpla defini ie întâlnită în Dic ionarul Explicativ al Limbii Române. O. şcoala poporului. putem spune că prin folclor în elegem totalitatea produc iilor artistice create şi răspândite de popor. Între folclor şi pedagogie există o strânsă legătură. op ionalul trebuie ales şi în func ie de aptitudinile dascălului. Şcoala este institu ia în care elevul trebuie să acumuleze un bagaj de cunoştin e şi în ceea ce priveşte originea lui ca individ. în urma Reformei învă ământului.Acest op ional deschide noi perspective creativită ii la nivelul practicii şcolare. alături de învă ământul popular. precum şi ceea ce ne poate spune din impresiile zilnice. În zilele noastre. aşa cum există între folclor şi religie. folclor şi psihologie. tradi iile. condi iile social-istorice. ştiin a care studiază aceste crea ii. să cunoască tradi iile şi obiceiurile poporului său. rela iile dintre oameni.Din experien a poporului nostru rezultă că rela iile de familie. o păstrau vie. oferindu-i un bagat material educativ şi idei despre educa ie. După cum ştim. bătrânii şi în elep ii satului erau aceia care nu lăsau tradi ia să se piardă. III. supersti iilor moştenite din trecut. mediul geografic şi cultural în care trăieşte omul-educă. oral. Folclorul. obiceiurile. credin elor. Familia ancestrală românească şi-a educat copiii şi în vremea când aceştia nu aveau posibilitatea să urmeze o şcoală. bunicii.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE II.

pentru început. mai târziu putem comunica elevului despre faptul că poporul a dorit mereu în comunitate “oameni de omenie”. emi ătorul trebuie să-i stimuleze plăcerea de a asculta. Pentru ca elevul să poată pătrunde în lumea basmului. specii ale folclorului literar. despre prietenie şi rela iile cu colegii. despre faptul că trebuie să ascultăm sfatul părin ilor. dar în acelaşi timp realizează o formă de cunoaştere a lumii. păstrându-l nealterat şi respingând altera iile care i se aduc. oferă elevului modele atitudinale pozitive. atât în lupta cu duşmanii. despre consecin ele suportate de leneşi. Cimiliturile sunt alte mijloace educative. zicători şi ghicitori. respectând particularită ile de vârstă ale elevului. despre muncă şi însemnătatea ei.“O vorbă bătrânească e cât o şcoală domnească”. IV. să-i în eleagă învă ăturile. de pâine nu duce dor”. balade şi snoave se eviden iază dreptul la răsplată al celor vrednici. inând seama de poten ialul său intelectual şi de mediul social din care provine. al concursului. În basme.cu tact. altuia nu face”. viteji şi cinsti i. “Omul harnic muncitor. iar dacă elevul va în elege din basm despre victoria binelui asupra răului. al culegerilor de folclor.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE facă pe elev să-i pătrundă mesajele. prilej de joc. Pentru a putea comunica elevului despre vasta arie pe care se întinde folclorul. “de ispravă” . crea ii populare care ne înva ă despre când şi cum să învă ăm-“Omul în copilărie lesne-nva ă oricefie. cât şi în domeniul creării marilor frumuse i de artă. de a învă a şi de a participa activ. destoinicia. dascălul va trebui să-şi propună un plan de ac iune. Folclorul prin literatura populară. emi ătorul va comunica prin joc. în elepciunea şi spiritul de jertfă. deplin înzestra i sufleteşte şi fizic. va întări calitatea comunicării. de amuzament. Prin intermediul jocului.“Prietenul la nevoie se cunoaşte” . al bunicilor.“Leneşul mai mult aleargă”. “cu frica lui Dumnezeu” . 136 . cultivă spiritul de observa ie şi puterea de discernământ. ”Ce ie nu.i place. comunicând cât apreciază omul din popor hărnicia.“Munca cu silin ă preface orice fiin ă”.“Bate fierul până-i cald . prin viu grai sau cu sprijinul casetelor audio-video. despre proverbe. Asfel . lucru pe care elevii îl vor afla şi din basmele prezentate de emi ător şi apoi discutate sau lecturate de către ei şi apoi interpretate.

se poate dezbate cu elevii: aspectul fizic al personajului. bocitoarele. semnifica ia mişcărilor. cântec. vizită la muzee. desen. la botez. multe metode. lectură. de Paşte. stropitul fetelor. am încercat să familiarizez elevii cu no iuni folclorice. pădure – haiducie. religie. au lărgit orizontul cunoaşterii la elevi. până la educa ia tradi ională pe care copilul o primeşte şi în familie. ritmul. geografie. de Anul Nou. Începând cu literatura populară. dezvoltarea vorbirii. ritualul îmbrăcării miresei. 137 . lucru manual. muzică. Astfel. port popular. În această lucrare. tradi ii. dans. procedee. şezători. melodia – sonoritatea instrumentelor. oferirea oului roşu. continuând cu obiceiuri. însă la fel de multe au rămas nescrise. comunicarea.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Tot în orele de folclor. la clacă. educa ie moral-civică. muncile. despre datinile şi obiceiurile poporului român ce se practică cu anumite ocazii. istorie. priză la mâini = unirea. vizionări de spectacole. care bineîn eles. jucătorii. dar trăiesc prin noi. Referindu-ne până acum mai mult la comunicarea verbală a folclorului. elevii vor învă a despre cântecele de leagăn. precum şi prezen a folclorului în lec ii.dansul. muzică. punându-se accent pe estetica lucrăturii-. trezindu-le totodată şi interesul pentru a cunoaşte cât mai multe despre crea ia populară spirituală şi materială a poporului din care fac parte. trebuie să amintim şi ceea ce este specia comunicării nonverbale a acestuia. tehnici populare. mimica – măştile. am inclus elemente de folclor în orele de citire. al interpretului de folclor-se discută păr i componente ale costumului popular. bucurie. Aceste activită i extraşcolare cu tentă folclorică. gestica . încercând să demonstrez cu ce anume contribuie folclorul la educarea tinerei genera ii şi cum trebuie să ne folosim noi. comuniunea. V. educa ie fizică şi în cadrul activită ilor extraşcolare: cercuri de folclor. obiceiuri şi credin e străvechi au fost amintite. dascălii de aceste resurse oferite de tradi ional ca metodologii ale învă ării. sărbători: de Crăciun.ridicarea bra elor = victorie asupra duşmanului. prispă = casa părintească. cadrul în care apare interpretul sau protagoniştii momentului folcloric – câmp înflorit = dragoste. serbări şcolare. nuntă sau înmormântare.

C. E. (1994). L. (1975). Editura Humanitas.STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE ● STUDII ŞI ARTICOLE Bibliografie: ● Programe şcolare pentru învă ământul primar. (1998). Bucureşti ● Densuşianu. Bucuresti 138 .. (1996). Vechi cântece şi tradi ii populare româneşti. (1982). Bucureşti ● Noica. Editura Minerva... Bucureşti ● Comişel. Editura Muzicală. Bucureşti ● Blaga. Cuvânt împreună despre rostirea românească. Spa iul mioritic. Folclorul copiilor. Editura Humanitas. N..

căr i pentru recenzii. la un rând jumătate. to use only a fragment of sended texts. de a utiliza în func ie de suportul disponibil doar fragmente din textele trimise. The articles.AGORA Revistă trimestrială de psihopedagogie şi asisten ă socială Materialele nepublicate nu se înapoiază. in extreme cases. Redac ia îşi rezervă dreptul de a corecta eventuale erori şi. and to all professionals interested. Autorii îşi asumă răspunderea pentru con inutul şi provenien a materialelor publicate în revistă. and any other letters will be send on theeditorial office adresse. Informa ii suplimentare pe site-ul: www. în cazuri extreme. or by e-mail: agora. precum şi cuvinte cheie.arad@gmail. the authors will mention the unit where they are working. The editorial office reservs its right to correct the eventual errors and. ca document ataşat.arad@gmail. Each text must respect the following requirements: a short abstract in English. Fiecare text va avea un scurt rezumat în limba engleză.com as attached document. Textele dactilografiate.com. sau orice altă coresponden ă vor fi trimise pe adresa redac iei. Autorii vor specifica func ia pe care o de in şi unitatea la care lucrează.. key words. The quarterly review adress itsself to the students whom are following study programmes of psychopedagogy and social work.agora-arad. Articolele trebuie să aibă între 6 şi 10 pagini în format A4.agora-arad-ro . books for reviewing. pot fi trimise pe adresa de e-mail: agora. and the scientific or administrativ degrees or titles. The authors must assume their responsability for the contents of published materials in the review.ro AGORA Psychopedagogy and social work quarterly review The unpublished materials are not returned. Titlul va fi tradus şi în limba engleză. the title in english and in the article language. More informations on the site www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->