P. 1
Analiza Matematica - TEORIE

Analiza Matematica - TEORIE

|Views: 37|Likes:
Published by agent206

More info:

Published by: agent206 on Aug 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

GHEORGHE PROCOPIUC

ANALIZ
˘
A
MATEMATIC
˘
A
IAS¸I, 2002
Cuprins
1 ELEMENTE DE TEORIA SPAT¸IILOR METRICE 6
1.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.1 Elemente de teoria teoria mult ¸imilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.2 Not ¸iunea de aplicat ¸ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Definit ¸ia spat ¸iului metric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3 Mult ¸imi de puncte dintr-un spat ¸iu metric . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1 Spat ¸ii liniare normate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Mult ¸imea numerelor reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4.1 Mult ¸imi m˘arginite de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4.2 Intervale ¸si vecin˘at˘at ¸i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5 Spat ¸iul R
n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.6 Funct ¸ii cu valori ˆın R
m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 S¸IRURI S¸I SERII 18
2.1 S¸iruri de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2 S¸iruri ˆın spat ¸ii metrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Principiul contract ¸iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4 S¸iruri ˆın R
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.5 Serii de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5.1 Serii convergente. Propriet˘at ¸i generale . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5.2 Serii cu termeni pozitivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.5.3 Serii cu termeni oarecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.6 Serii ˆın R
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3 LIMITE DE FUNCT¸II 38
3.1 Limita unei funct ¸ii reale de o variabil˘a real˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.1 Limita ˆıntr-un punct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.2 Propriet˘at ¸i ale limitei unei funct ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2 Limita unei funct ¸ii vectoriale de o variabil˘a real˘a . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3 Limita unei funct ¸ii de o variabil˘a vectorial˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4 FUNCT¸II CONTINUE 42
4.1 Continuitatea funct ¸iilor reale de o variabil˘a real˘a . . . . . . . . . . . . . . 42
4.1.1 Continuitatea ˆıntr-un punct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.1.2 Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 3
4.1.3 Continuitatea uniform˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 Continuitatea funct ¸iilor vectoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.1 Continuitatea ˆıntr-un punct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.2 Continuitatea uniform˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5 DERIVATE S¸I DIFERENT¸IALE 48
5.1 Derivata ¸si diferent ¸iala funct ¸iilor de o variabil˘a . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.1.1 Derivata ¸si diferent ¸iala unei funct ¸ii reale de o variabil˘a real˘a . . . . 48
5.1.2 Derivata ¸si diferent ¸iala unei funct ¸ii vectoriale de o variabil˘a real˘a . 49
5.1.3 Derivate ¸si diferent ¸iale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.1.4 Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor derivabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.2 Derivatele ¸si diferent ¸iala funct ¸iilor de n variabile . . . . . . . . . . . . . . 59
5.2.1 Derivatele part ¸iale ¸si diferent ¸iala funct ¸iilor reale de n variabile . . 59
5.2.2 Derivate part ¸iale ¸si diferent ¸iala funct ¸iilor vectoriale de n variabile . 63
5.2.3 Derivate part ¸iale ¸si diferent ¸iale de ordin superior . . . . . . . . . . 64
5.2.4 Derivatele part ¸iale ¸si diferent ¸ialele funct ¸iilor compuse . . . . . . . 66
5.2.5 Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor diferent ¸iabile . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6 FUNCT¸II DEFINITE IMPLICIT 73
6.1 Funct ¸ii definite implicit de o ecuat ¸ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.1.1 Funct ¸ii reale de o variabil˘a real˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.1.2 Funct ¸ii reale de n variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.2 Funct ¸ii definite implicit de un sistem de ecuat ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.3 Transform˘ari punctuale. Derivarea funct ¸iilor inverse . . . . . . . . . . . . 77
6.4 Dependent ¸˘a ¸si independent ¸˘a funct ¸ional˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.5 Schimb˘ari de variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.5.1 Schimbarea variabilelor independente . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.5.2 Schimb˘ari de variabile independente ¸si funct ¸ii . . . . . . . . . . . . 81
7 EXTREME PENTRU FUNCT¸II DE MAI MULTE VARIABILE 83
7.1 Puncte de extrem pentru funct ¸ii de mai multe variabile . . . . . . . . . . 83
7.2 Extreme pentru funct ¸ii definite implicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.3 Extreme condit ¸ionate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
8 S¸IRURI S¸I SERII DE FUNCT¸II 90
8.1 S¸iruri de funct ¸ii reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
8.1.1 S¸iruri de funct ¸ii. Mult ¸imea de convergent ¸˘a . . . . . . . . . . . . . 90
8.1.2 Funct ¸ia limit˘a a unui ¸sir de funct ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
8.1.3 Convergent ¸a simpl˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.1.4 Convergent ¸a uniform˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.1.5 Propriet˘at ¸i ale ¸sirurilor uniform convergente . . . . . . . . . . . . . 92
8.2 Serii de funct ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.2.1 Serii de funct ¸ii. Mult ¸imea de convergent ¸˘a . . . . . . . . . . . . . . 94
8.2.2 Convergent ¸a simpl˘a a unei serii de funct ¸ii . . . . . . . . . . . . . . 94
8.2.3 Convergent ¸a uniform˘a a unei serii de funct ¸ii . . . . . . . . . . . . . 95
8.2.4 Propriet˘at ¸i ale seriilor uniform convergente . . . . . . . . . . . . . 96
8.3 Serii de puteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 4
8.4 Serii Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
9 INTEGRALA RIEMANN S¸I EXTINDERI 100
9.1 Primitive. Integrala nedefinit˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9.2 Calculul primitivelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9.2.1 Integrala sumei ¸si produsului cu o constant˘a . . . . . . . . . . . . . 101
9.2.2 Integrarea prin p˘art ¸i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9.2.3 Schimbarea de variabil˘a ˆın integrala nedefinit˘a . . . . . . . . . . . 102
9.2.4 Integrarea prin recurent ¸˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
9.3 Integrarea funct ¸iilor rat ¸ionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9.3.1 Integrale reductibile la integrale din funct ¸ii rat ¸ionale . . . . . . . . 105
9.4 Integrala definit˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
9.4.1 Sume integrale Riemann. Integrabilitate . . . . . . . . . . . . . . . 107
9.4.2 Sume Darboux. Criteriu de integrabilitate . . . . . . . . . . . . . . 110
9.4.3 Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor integrabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9.4.4 Formule de medie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
9.4.5 Existent ¸a primitivelor funct ¸iilor continue . . . . . . . . . . . . . . 114
9.4.6 Metode de calcul a integralelor definite . . . . . . . . . . . . . . . . 115
9.5 Integrale improprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
9.6 Integrale care depind de un parametru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
9.6.1 Trecerea la limit˘a sub semnul integral . . . . . . . . . . . . . . . . 121
9.6.2 Derivarea integralelor care depind de un parametru . . . . . . . . . 122
10 INTEGRALE CURBILINII 124
10.1 Not ¸iuni de teoria curbelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
10.2 Lungimea unui arc de curb˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
10.3 Integrale curbilinii de primul tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
10.4 Integrale curbilinii de tipul al doilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
10.5 Independent ¸a de drum a integralelor curbilinii . . . . . . . . . . . . . . . . 130
10.6 Not ¸iuni elementare de teoria cˆampului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
10.7 Orientarea curbelor ¸si domeniilor plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
10.8 Calculul ariei cu ajutorul integralei curbilinii . . . . . . . . . . . . . . . . 133
11 INTEGRALE MULTIPLE 135
11.1 Integrala dubl˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
11.1.1 Definit ¸ia integralei duble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
11.1.2 Sume Darboux. Criteriu de integrabilitate . . . . . . . . . . . . . . 136
11.1.3 Reducerea integralei duble la integrale simple iterate . . . . . . . . 137
11.1.4 Formula lui Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
11.1.5 Schimbarea de variabile ˆın integrala dubl˘a . . . . . . . . . . . . . . 141
11.2 Integrala de suprafat ¸˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
11.2.1 Not ¸iuni de teoria suprafet ¸elor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
11.2.2 Aria suprafet ¸elor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
11.2.3 Integrala de suprafat ¸˘a de primul tip . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
11.2.4 Integrala de suprafat ¸˘a de tipul al doilea . . . . . . . . . . . . . . . 146
11.2.5 Formula lui Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 5
11.3 Integrala tripl˘a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
11.3.1 Definit ¸ia integralei triple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
11.3.2 Sume Darboux. Criteriu de integrabilitate . . . . . . . . . . . . . . 151
11.3.3 Reducerea integralei triple la integrale iterate . . . . . . . . . . . . 152
11.3.4 Formula lui Gauss-Ostrogradski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
11.3.5 Schimbarea de variabile ˆın integrala tripl˘a . . . . . . . . . . . . . . 155
12 ECUAT¸II DIFERENT¸IALE ORDINARE 157
12.1 Ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordinul I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
12.1.1 Ecuat ¸ii diferent ¸iale. Solut ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
12.1.2 Interpretarea geometric˘a a unei ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordinul ˆıntˆai 158
12.1.3 Condit ¸ii init ¸iale. Problema lui Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . 159
12.1.4 Ecuat ¸ii diferent ¸iale explicite, integrabile prin metode elementare . 159
12.1.5 Alte ecuat ¸ii de ordinul ˆıntˆai, integrabile prin metode elementare . 166
12.1.6 Teorema de existent ¸˘a ¸si unicitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
12.2 Ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
12.2.1 Solut ¸ia general˘a. Solut ¸ii particulare . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
12.2.2 Integrale intermediare. Integrale prime . . . . . . . . . . . . . . . . 174
12.2.3 Condit ¸ii init ¸iale. Problema lui Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . 175
12.2.4 Ecuat ¸ii de ordin superior integrabile prin cuadraturi . . . . . . . . 175
12.2.5 Ecuat ¸ii c˘arora li se poate mic¸sora ordinul . . . . . . . . . . . . . . 178
13 ECUAT¸II S¸I SISTEME DIFERENT¸IALE LINIARE 181
13.1 Sisteme diferent ¸iale liniare de ordinul I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
13.2 Sisteme diferent ¸iale liniare omogene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
13.3 Sisteme diferent ¸iale liniare neomogene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
13.4 Sisteme diferent ¸iale liniare cu coeficient ¸i constant ¸i . . . . . . . . . . . . . 186
13.5 Ecuat ¸ii diferent ¸iale liniare de ordinul n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
13.6 Ecuat ¸ii de ordinul n cu coeficient ¸i constant ¸i . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
13.6.1 Ecuat ¸ia caracteristic˘a are r˘ad˘acini distincte . . . . . . . . . . . . . 193
13.6.2 Ecuat ¸ia caracteristic˘a are r˘ad˘acini multiple . . . . . . . . . . . . . 193
13.7 Ecuat ¸ia lui Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Capitolul 1
ELEMENTE DE TEORIA
SPAT¸IILOR METRICE
1.1 Introducere
1.1.1 Elemente de teoria teoria mult ¸imilor
Not ¸iunea de mult ¸ime este o not ¸iune primar˘a. O mut ¸ime X este precizat˘a fie prin in-
dicarea elementelor sale, X = ¦x
1
, x
2
, . . . , x
n
¦, fie prin indicarea unei propriet˘at ¸i P ce
caracterizeaz˘a elementele mult ¸imii, X = ¦x[ x are proprietatea P¦.
Dac˘a x este element al mult ¸imii X scriem x ∈ X, dac˘a x nu este element al mult ¸imii
X scriem x / ∈ X.
Mult ¸imile X ¸si Y sunt egale dac˘a sunt formate din acelea¸si elemente. Deci
X = Y pentru x ∈ X ⇐⇒x ∈ Y.
A este submult ¸ime sau parte a mult ¸imii X ¸si se noteaz˘a A ⊂ X sau X ⊃ A, dac˘a
x ∈ A =⇒ x ∈ X.
Evident c˘a X = Y d.d. X ⊂ Y ¸si Y ⊂ X.
Mult ¸imea care nu cont ¸ine nici un element se nume¸ste mult ¸imea vid˘a, se noteaz˘a cu ∅
¸si este submult ¸ime a oric˘arei mult ¸imi X.
Mult ¸imea p˘art ¸ilor unei mult ¸imi X se noteaz˘a T(X).
Fie A ¸si B dou˘a mult ¸imi oarecare. Mult ¸imea A ∪ B = ¦x [ x ∈ A sau x ∈ B¦ se
nume¸ste reuniunea mult ¸imilor A ¸si B, iar mult ¸imea A ∩ B = ¦x [ x ∈ A ¸si x ∈ B¦ se
nume¸ste intersect ¸ia mult ¸imilor A ¸si B.
Mult ¸imile A ¸si B se numesc disjuncte dac˘a A ∩ B = ∅. Mult ¸imea A ¸ B = ¦x [ x ∈
A ¸si x / ∈ B¦ se nume¸ste diferent ¸a mult ¸imilor A ¸si B, ˆın aceast˘a ordine. Dac˘a B ⊂ A,
diferent ¸a A ¸ B se noteaz˘a (
A
B ¸si se nume¸ste complementara mult ¸imii B relativ˘a la
mult ¸imea A.
6
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 7
Prin produs cartezian al mult ¸inilor A
1
, A
2
, . . . , A
n
, ˆın aceast˘a ordine, ˆınt ¸elegem mul-
t ¸imea sistemelor ordonate de n elemente (n-uple) (a
1
, a
2
, . . . , a
n
) cu a
i
∈ A
i
, i = 1, n,
adic˘a
A
1
A
2
A
n
= ¦(a
1
, a
2
, . . . , a
n
), a
i
∈ A
i
, i = 1, n¦.
Elementele (a
1
, a
2
, . . . , a
n
) ¸si (b
1
, b
2
, . . . , b
n
) sunt egale dac˘a a
i
= b
i
, i = 1, n.
Dac˘a A
i
= A, i = 1, n, se folose¸ste notat ¸ia AA A = A
n
.
1.1.2 Not ¸iunea de aplicat ¸ie
Fie X ¸si Y dou˘a mult ¸imi nevide. Se nume¸ste aplicat ¸ie f a mult ¸imii X ˆın mult ¸imea Y
o corespondent ¸˘ a prin care fiec˘arui element x ∈ X i se asociaz˘a ˆın mod unic un element
y ∈ Y .
Orice aplicat ¸ie f : X → Y trebuie conceput˘a ca ansamblul format din trei elemente:
mult ¸imea X numit˘a mult ¸imea de definit ¸ie, mult ¸imea Y numit˘a mult ¸imea ˆın care f ia
valori ¸si legea de corespondent ¸˘a f.
Dac˘a y ∈ Y corespunde elementului x ∈ X, atunci not˘am y = f(x) sau x → f(x).
In acest caz y se nume¸ste imaginea lui x prin f sau valoarea aplicat ¸iei f ˆın x, iar x se
nume¸ste contraimaginea sau imaginea invers˘a a lui y prin f.
Pentru not ¸iunea de aplicat ¸ie se mai utilizeaz˘a denumirile de funct ¸ie, transformare,
operator, sau funct ¸ional˘a.
Mult ¸imea aplicat ¸iilor definite pe X cu valori ˆın Y se noteaz˘a cu T(X, Y ).
Aplicat ¸iile f
1
, f
2
∈ T(X, Y ) se numesc egale, f
1
= f
2
, dac˘a f
1
(x) = f
2
(x), ∀x ∈ X.
Fie aplicat ¸ia f : X → Y ¸si A ⊂ X, B ⊂ Y . Mult ¸imea
f(A) = ¦y = f(x) [ x ∈ A¦ = ¦y ∈ Y [ ∃ x ∈ X, y = f(x)¦ ⊂ Y
se nume¸ste imaginea mult ¸imii A prin f, iar mult ¸imea
f
−1
(B) = ¦x ∈ X [ f(x) ∈ B¦ ⊂ X
se nume¸ste contraimaginea mult ¸imii B prin f. Dac˘a B = ¦y¦ se folose¸ste notat ¸ia
f
−1
(y) = f
−1
(¦y¦), adic˘a f
−1
(y) = ¦x ∈ X [ f(x) = y¦ ⊂ X.
Mult ¸imea G
f
= ¦(x, f(x)) [ x ∈ X¦ ⊂ XY se nume¸ste graficul aplicat ¸iei f : X → Y .
Aplicat ¸ia f : X →Y se nume¸ste injectiv˘a dac˘a
∀ x
1
, x
2
∈ X, x
1
,= x
2
=⇒ f(x
1
) ,= f(x
2
),
care este echivalent˘a cu implicat ¸ia f(x
1
) = f(x
2
) =⇒ x
1
= x
2
.
Aplicat ¸ia f : X → Y este injectiv˘a dac˘a pentru orice y ∈ Y , mult ¸imea f
−1
(y) cont ¸ine
cel mult un element.
Aplicat ¸ia f : X → Y se nume¸ste surjectiv˘a sau aplicat ¸ie a lui X pe Y dac˘a f(X) = Y ,
adic˘a dac˘a oricare ar fi y ∈ Y , exist˘a x ∈ X a.ˆı. f(x) = y.
Aplicat ¸ia f : X → Y se nume¸ste bijectiv˘a dac˘a este injectiv˘a ¸si surjectiv˘a.
Fie aplicat ¸iile f : X → Y ¸si g : Y → Z. Aplicat ¸ia g ◦ f : X → Z definit˘a prin
(g◦f)(x) = g(f(x)), pentru orice x ∈ X, se nume¸ste compunerea sau produsul aplicat ¸iilor
f ¸si g, ˆın aceast˘a ordine.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 8
Dac˘a f : X → Y , g : Y → Z ¸si h : Z → U, atunci h ◦ (g ◦ f) = (h ◦ g) ◦ f, deci
compunerea aplicat ¸iilor este asociativ˘a.
Aplicat ¸ia 1
X
: X → X (sau i : X → X) definit˘a prin 1
X
(x) = x, pentru orice x ∈ X,
se nume¸ste aplicat ¸ia identic˘a a mult ¸imii X.
Aplicat ¸ia f : X → Y se nume¸ste inversabil˘a dac˘a exist˘a aplicat ¸ia f
−1
: Y → X,
numit˘a inversa lui f, a.ˆı.
f
−1
◦ f = 1
X
, f ◦ f
−1
= 1
Y
. (1.1)
Teorema 1.1 O aplicat ¸ie inversabil˘a are invers˘a unic˘a.
S˘a presupunem c˘a ar exista dou˘a aplicat ¸ii f
−1
1
, f
−1
2
: Y → X care satisfac condit ¸iile
(1.1). Atunci
f
−1
1
= 1
X
◦ f
−1
2
= (f
−1
1
◦ f) ◦ f
−1
2
= f
−1
1
◦ (f ◦ f
−1
2
) = f
−1
1
◦ 1
Y
= f
−1
1
.
Teorema 1.2 Aplicat ¸ia f : X →Y este inversabil˘a d.d. este bijectiv˘a.
Necesitatea. Dac˘a f este inversabil˘a ¸si f
−1
este inversa sa, are loc (1.1). Cu
(1.1)
1
avem c˘a
∀ x
1
, x
2
∈ X : f(x
1
) = f(x
2
) ⇒ (f
−1
◦ f)(x
1
) = (f
−1
◦ f)(x
2
) ⇒x
1
= x
2
.
Deci f este injectiv˘a.
Aplicat ¸ia f este ¸si surjectiv˘a deoarece, din (1.1)
2
avem
y = 1
Y
(y) = (f ◦ f
−1
)(y) = f(f
−1
(y)), ∀ y ∈ Y,
de unde rezult˘a c˘a orice y ∈ Y este imaginea unui element x ∈ X. Acest element este
x = f
−1
(y).
Suficient ¸a. Fie f : X → Y o aplicat ¸ie bijectiv˘a. Definim aplicat ¸ia f
−1
: Y → X
prin condit ¸ia
x = f
−1
(y) ⇔ y = f(x), x ∈ X, y ∈ Y. (1.2)
Aplicat ¸ia f
−1
este bine definit˘a deoarece f este injectiv˘a ¸si surjectiv˘a. In plus, avem
f
−1
(f(x)) = x, ∀ x ∈ X, ∀ y ∈ Y,
adic˘a aplicat ¸ia definit˘a prin (1.2) satisface (1.1), ¸si t ¸inˆand seama de Teorema 1.1, rezult˘a
c˘a aceasta este inversa aplicat ¸ei f.
O aplicat ¸ie f : N → X se nume¸ste ¸sir de elemente din X. Se noteaz˘a x
n
= f(n) ¸si se
nume¸ste termen general al ¸sirului. Un ¸sir este bine determinat de termenul s˘au general.
Vom nota un ¸sir prin (x
n
)
n∈N
sau simplu (x
n
).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 9
1.2 Definit ¸ia spat ¸iului metric
Fie X o mult ¸ime nevid˘a.
Teorema 1.3 Aplicat ¸ia d : X X → R se nume¸ste metric˘a sau distant ¸˘a pe X dac˘a
satisface urm˘atoarele propriet˘at ¸i, numite axiomele metricii:
1
o
. d(x, y) ≥ 0, ∀ x, y ∈ X ¸si d(x, y) = 0 d.d. x = y,
2
o
. d(x, y) = d(y, x), ∀ x, y ∈ X,
3
o
. d(x, y) ≤ d(x, z) +d(z, y), ∀ x, y, z ∈ X.
O mult ¸ime X pe care s-a definit o metric˘a se nume¸ste spat ¸iu metric, (X, d).
Elementele unui spat ¸iu metric se numesc puncte.
Exemplul 1.1 Aplicat ¸ia d : RR → R definit˘a prin
d(x, y) = [x −y[, ∀ x, y ∈ R
este o metric˘a pe R. Deci (R, d) este un spat ¸iu metric.
Exemplul 1.2 Mult ¸imea Q a numerelor rat ¸ionale ˆımpreun˘a cu aplicat ¸ia d(x, y) = [x−y[
este un spat ¸iu metric.
Exemplul 1.3 Pe mult ¸imea C a numerelor complexe, aplicat ¸ia
d(z
1
, z
2
) = [z
1
−z
2
[ =
_
(x
1
−x
2
)
2
+ (y
1
−y
2
)
2
, ∀ z
k
= x
k
+iy
k
∈ C
este o distant ¸˘a. Deci (C, d) este un spat ¸iu metric.
Exemplul 1.4 Mult ¸imea punctelor spat ¸iului fizic ˆınzestrat˘a cu aplicat ¸ia care asociaz˘ a
fiec˘arei perechi P ¸si Q de puncte distant ¸a d(P, Q) dintre cele dou˘a puncte este o metric˘a.
Dac˘a pe X se definesc metricele d
1
¸si d
2
, atunci (X, d
1
) ¸si (X, d
2
) sunt spat ¸ii metrice
distincte.
Metricele d
1
¸si d
2
se numesc echivalente dac˘a exist˘a a, b ∈ R, 0 < a ≤ b a.ˆı.
ad
1
(x, y) ≤ d
2
(x, y) ≤ bd
1
(x, y), ∀ x, y ∈ X.
1.3 Mult ¸imi de puncte dintr-un spat ¸iu metric
Fie (X, d) un spat ¸iu metric, x
0
∈ X ¸si ε > 0. Se nume¸ste sfer˘a deschis˘a cu centrul ˆın
x
0
¸si de raz˘a ε, mult ¸imea
S(x
0
, ε) = ¦x ∈ X [ d(x, x
0
) < ε¦.
Se nume¸ste sfer˘a ˆınchis˘a cu centrul ˆın x
0
¸si de raz˘a ε, mult ¸imea
S(x
0
, ε) = ¦x ∈ X [ d(x, x
0
) ≤ ε¦.
Exemplul 1.5 In (R, d), sfera deschis˘a
S(x
0
, ε) = ¦x ∈ R [ d(x, x
0
) = [x −x
0
[ < ε¦
este intervalul deschis (x
0
−ε, x
0
+ε).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 10
Exemplul 1.6 In spat ¸iul metric al punctelor din plan unde d(P, Q) este distant ¸a dintre
punctele P ¸si Q ale planului, sfera deschis˘a S(P
0
, ε) este mult ¸imea punctelor din inte-
riorul cercului cu centrul ˆın P
0
¸si de raz˘a ε, iar sfera ˆınchis˘a S(x
0
, ε) este format˘a din
mult ¸imea punctelor din S(x
0
, ε) la care se adaug˘a punctele de pe cercul cu centrul ˆın P
0
¸si de raz˘a ε.
Exemplul 1.7 In spat ¸iul fizic, S(x
0
, ε) este format˘a din mult ¸imea punctelor situate ˆın
interiorul sferei cu centrul ˆın P
0
¸si raz˘a ε.
Denumirea general˘a de sfer˘a pentru mult ¸imea S(x
0
, ε) dintr-un spat ¸iu metric ˆı¸si are
originea ˆın acest exemplu.
Se nume¸ste vecin˘atate a punctului x
0
∈ X orice mult ¸ime V ⊂ X care cont ¸ine o sfer˘a
deschis˘a cu centrul ˆın x
0
. Prin urmare, V este vecin˘atate a lui x
0
dac˘a exist˘a ε > 0 a.ˆı.
S(x
0
, ε) ⊂ V .
Orice sfer˘a deschis˘a S(x
0
, ε) este vecin˘atate a lui x
0
.
O mult ¸ime A ⊂ X este m˘arginit˘a dac˘a exist˘a o sfer˘a ˆınchis˘a care cont ¸ine pe A, adic˘a
∃ x
0
∈ X, ∃ M > 0 pentru care A ⊂ S(x
0
, M),
ceea ce este echivalent cu
∃ x
0
∈ X, ∃ M > 0 pentru care d(x, x
0
) ≤ M, ∀ x ∈ A.
Punctul x ∈ A se nume¸ste punct interior al mult ¸imii A dac˘a exist˘a o vecin˘atate V a
lui x inclus˘a ˆın A, V ⊂ A.
T¸ inˆand seama de definit ¸ia vecin˘at˘at ¸ii unui punct, rezult˘a c˘a x este punct interior al
mult ¸imii A dac˘a exist˘a ε > 0 a.ˆı. S(x
0
, ε) ⊂ A.
Mult ¸imea punctelor interioare ale mult ¸imii A se nume¸ste interiorul lui A ¸si se noteaz˘a
cu Int A.
O mult ¸ime format˘a numai din puncte interioare se nume¸ste mult ¸ime deschis˘a. Deci
A este deschis˘a dac˘a A = Int A.
Sferele deschise sunt mult ¸imi deschise. O mult ¸ime deschis˘a este vecin˘atate pentru
orice punct al ei. Intreg spat ¸iul X este o mult ¸ime deschis˘a.
Un punct interior complementarei mult ¸imii A se nume¸ste punct exterior lui A iar
Int (A se nume¸ste exteriorul lui A.
Punctul x ∈ X se nume¸ste punct aderent al mult ¸imii A dac˘a orice vecin˘atate V a sa
cont ¸ine cel put ¸in un punct din A, adic˘a V ∩ A ,= ∅.
Orice punct x ∈ A este punct aderent al mult ¸imii A. Un punct x aderent al lui A
poate sau nu s˘a apart ¸in˘a mult ¸imii A.
Mult ¸imea punctelor aderente ale lui A se nume¸ste aderent ¸a sau ˆınchiderea lui A ¸si se
noteaz˘a cu A.
O mult ¸ime care ˆı¸si cont ¸ine toate punctele aderente se nume¸ste mult ¸ime ˆınchis˘a. Deci
A este o mult ¸ime ˆınchis˘a dac˘a A = A.
Sferele ˆınchise sunt mult ¸imi ˆınchise. Intreg spat ¸iul este o mult ¸ime ˆınchis˘a.
Punctul x ∈ X se nume¸ste punct de acumulare al mult ¸imii A dac˘a orice vecin˘atate
V a sa cont ¸ine cel put ¸in un punct din A, diferit de x, adic˘a V ∩ (A¸ ¦x¦) ,= ∅.
O mult ¸ime format˘a din puncte de acumulare se nume¸ste mult ¸ime perfect˘a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 11
Punctul x ∈ A se nume¸ste punct izolat al mult ¸imii A dac˘a nu este punct de acumulare
al mult ¸imii A, adic˘a dac˘a exist˘a o vecin˘atate V a sa a.ˆı. V ∩ (A¸ ¦x¦) = ∅.
O mult ¸ime format˘a numai din puncte izolate se nume¸ste mult ¸ime discret˘a.
Orice punct de acumulare este punct aderent. Orice punct aderent al unei mult ¸imi
A care nu apart ¸ine lui A este punct de acumulare al lui A.
Orice vecin˘atate a unui punct de acumulare al mult ¸imii A cont ¸ine o infinitate de
puncte din A. De aici rezult˘a c˘a o mult ¸ime care are un punct de acumulare este o
mult ¸ime infinit˘a ¸si deci mult ¸imile finite nu au puncte de acumulare. Nu toate mult ¸imile
infinite au ˆıns˘a puncte de acumulare. De exemplu, mult ¸imea N a numerelor naturale nu
are puncte de acumulare.
Teorema 1.4 Mult ¸imea A este ˆınchis˘a d.d. ˆı¸si cont ¸ine toate punctele de acumulare.
Dac˘a A este ˆınchis˘a ˆı¸si cont ¸ine punctele aderente. Cum orice punct de acumulare
este punct aderent, rezult˘a c˘a Aˆı¸si cont ¸ine toate punctele de acumulare.
Reciproc, dac˘a Aˆı¸si cont ¸ine toate punctele de acumulare, atunci orice punct aderent
este ˆın A. Dac˘a ar exista un punct aderent al lui A care ar fi din A, el ar fi punct de
acumulare pentru A ¸si deci A nu ¸si-ar cont ¸ine toate punctele de acumulare. Contradict ¸ie.
Deci A este ˆınchis˘a.
Punctul x ∈ A se nume¸ste punct frontier˘a al mult ¸imii A dac˘a orice vecin˘atate V a sa
cont ¸ine atˆat puncte din A cˆat ¸si puncte din complementara lui A.
Un punct frontier˘a este punct aderent atˆat pentru mult ¸imea A cˆat ¸si pentru (A.
Mult ¸imea punctelor frontier˘a ale mult ¸imii A se nume¸ste frontiera lui A ¸si se noteaz˘a
cu Fr A sau ∂A.
1.3.1 Spat ¸ii liniare normate
Fie V un spat ¸iu liniar peste corpul K (R sau C).
Definit ¸ia 1.1 Aplicat ¸ia [[[[ : V →R se nume¸ste norm˘a pe V dac˘a satisface urm˘atoarele
axiome:
1
o
. [[x[[ ≥ 0, ∀ x ∈ V ¸si [[x[[ = 0 d.d. x = 0,
2
o
. [[αx[[ = [α[ [[x[[, ∀ α ∈ K, ∀ x ∈ V ,
3
o
. [[x +y[[ ≤ [[x[[ +[[y[[, ∀ x, y ∈ V .
Num˘arul real nenegativ [[x[[ se nume¸ste norma vectorului x.
Un spat ¸iu liniar pe care s-a definit o nom˘a se nume¸ste spat ¸iu liniar normat.
Dac˘a (V, [[ [[) este un spat ¸iu normat, aplicat ¸ia d : V V →R,
d(x, y) = [[x −y[[, ∀ x, y ∈ V,
define¸ste o metric˘a pe V , numit˘a metrica indus˘a de norm˘a.
Fie V un spat ¸iu liniar real. O aplicat ¸ie a lui V V ˆın R se nume¸ste produs scalar pe
V dac˘a satisface urm˘atoarele axiome:
1. x x ≥ 0, ∀ x ∈ V ¸si x x = 0 d.d. x = 0,
2. x y = y x, ∀ x, y ∈ V ,
3. (αx) y = α(x y), ∀ α ∈ R, ∀ x, y ∈ V ,
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 12
4. (x +y) z = x z +y z, ∀ x, y, z ∈ V .
Num˘arul real x y se nume¸ste produsul scalar al vectorilor x ¸si y. Se noteaz˘a cu
x
2
= x x.
Un spat ¸iu liniar real pe care s-a definit un produs scalar se nume¸ste spat ¸iu euclidian
sau spat ¸iu prehilbertian. Se noteaz˘a cu E.
Teorema 1.5 (Inegalitatea lui Schwarz-Cauchy) Pentru orice x, y ∈ E avem
[x y[ ≤

x
2

_
y
2
. (1.3)
Dac˘a x = 0 sau y = 0, cum x 0 = 0, 0 y = 0, (1.3) este adev˘arat˘a. Pentru
x, y ∈ E, x ,= 0, oricare ar fi λ ∈ R avem
(λx +y)
2
= x
2
λ
2
+ 2(x y)λ +y
2
≥ 0, (1.4)
care are loc d.d. (x y)
2
−x
2
y
2
≤ 0, echivalent˘a cu (1.3).
Teorema 1.6 (Inegalitatea lui Minkowski) Pentru orice x, y ∈ E avem
_
(x +y)
2


x
2
+
_
y
2
. (1.5)
Folosind inegalitatea (1.3) putem scrie
(x +y)
2
= x
2
+ 2(x y) +y
2
≤ x
2
+ 2

x
2
_
y
2
+y
2
= (

x
2
+
_
y
2
)
2
,
de unde obt ¸inem (1.5).
Aplicat ¸ia [[ [[ : E → R, definit˘a prin
[[x[[ =

x
2
, ∀ x ∈ E (1.6)
este o norm˘a pe E. Ea se nume¸ste norma indus˘a de produsul scalar sau norma euclidian˘a.
Un spat ¸iu euclidian este deci un spat ¸iu liniar normat, cu norma indus˘a de produsul
scalar.
Norma euclidian˘a pe E induce metrica d : E E → R,
d(x, y) = [[x −y[[ =
_
(x −y)
2
, (1.7)
care se nume¸ste metrica euclidian˘a. Deci un spat ¸iu euclidian este un spat ¸iu metric, cu
metrica euclidian˘a.
Cu notat ¸ia (1.6), inegalit˘at ¸ile lui Cauchy ¸si Minkowski se scriu
[x y[ ≤ [[x[[ [[y[[, ∀ x, y ∈ E,
[[x +y[[ ≤ [[x[[ +[[y[[, ∀ x, y ∈ E.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 13
1.4 Mult ¸imea numerelor reale
In raport cu operat ¸iile de adunare ¸si ˆınmult ¸ire R formeaz˘a un corp comutativ. In
raport cu acelea¸si dou˘a operat ¸ii R formeaz˘a un spat ¸iu liniar real. Mult ¸imea R poate fi
organizat˘a ca spat ¸iu metric.
Fie x un num˘ar real. Se nume¸ste valoare absolut˘a sau modul al num˘arului real x
num˘arul [x[ definit prin
[x[ =
_
_
_
x, x > 0,
0, x = 0,
−x, x < 0.
Funct ¸ia modul are urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
1
o
. [x[ ≥ 0, ∀ x ∈ R ¸si [x[ = 0 d.d. x = 0,
2
o
. [x +y[ ≤ [x[ +[y[, ∀ x, y ∈ R,
3
o
. [xy[ = [x[ [y[, ∀ x, y ∈ R,
4
o
. [x[ < ε d.d. −ε < x < ε.
Din 1
o
, 2
o
¸si 3
o
rezult˘a c˘a funct ¸ia modul este o norm˘a pe spat ¸iul liniar real R. Deci
R este un spat ¸iu liniar normat. Aplicat ¸ia d : RR → R definit˘a prin
d(x, y) = [x −y[, ∀ x, y ∈ R,
determin˘a pe R o metric˘a. In raport cu aceast˘a metric˘a R formeaz˘a un spat ¸iu metric.
1.4.1 Mult ¸imi m˘arginite de numere reale
Fie A o mult ¸ime nevid˘a de numere reale. Spunem c˘a A este m˘arginit˘ a superior sau
majorat˘a dac˘a exist˘a un num˘ar real b a.ˆı. x ≤ b, pentru orice x ∈ A. Num˘arul b se
nume¸ste majorant al mult ¸imii A.
Not ¸iunea de mult ¸ime majorat˘a se poate defini ¸si pentru mult ¸imi de numere rat ¸ionale.
Ceea ce deosebe¸ste mult ¸imea R de mult ¸imea Q a numerelor rat ¸ionale este axioma lui
Cantor a marginii superioare, care st˘a la baza obt ¸inerii tuturor rezultatelor profunde ale
analizei matematice ¸si pe care o enunt ¸˘am mai jos.
Axioma lui Cantor. Orice mult ¸ime nevid˘a majorat˘a A ⊂ R admite un cel mai mic
majorant.
Cel mai mic majorant al mult ¸imii majorate A se nume¸ste marginea superioar˘a a lui
A sau supremum de A ¸si se noteaz˘a sup A.
Exemplul 1.8 S˘a consider˘am mult ¸imea A = ¦x ∈ Q [ x
2
≤ 3¦. Mult ¸imea A, ca
submult ¸ime a lui R, este majorat˘a, de exemplu de 2, dar ¸si de aproximat ¸iile succesive prin
adaos ale lui

3: 1, 8, 1, 74, 1, 733 etc. precum ¸si de

3. Conform axiomei lui Cantor
A admite un cel mai mic majorant. Se poate ar˘ata c˘a sup A =

3. Ca submult ¸ime a
lui Q, are numerele de mai sus ca majorant ¸i, cu except ¸ia lui

3 care nu apart ¸ine lui Q.
Deci ea nu admite un cel mai mic majorant num˘ar rat ¸ional.
Num˘arul real M este marginea superioar˘a a mult ¸imii A, M = sup A, dac˘a M este
majorant al mult ¸imii A ¸si este cel mai mic majorant. De unde teorema care urmeaz˘a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 14
Teorema 1.7 (de caracterizare a marginii superioare) Num˘arul M = sup A d.d.
1
o
. x ≤ M, ∀ x ∈ A (M este majorant al mult ¸imii A),
2
o
. ∀ ε > 0, ∃ x
ε
∈ A a.ˆı. x
ε
> M − ε (orice num˘ar mai mic decˆat M nu este
majorant al lui A).
Spunem c˘a mult ¸imea A de numere reale este m˘arginit˘ a inferior sau minorat˘a dac˘a
exist˘a un num˘ ar real a a.ˆı. a ≤ x, pentru orice x ∈ A. Num˘arul a se nume¸ste minorant
al mult ¸imii A.
Folosind axioma lui Cantor se poate stabili urm˘atoarea
Teorema 1.8 Orice mult ¸ime nevid˘a minorat˘a A ⊂ R admite un cel mai mare minorant.
Cel mai mare minorant al mult ¸imii minorate A se nume¸ste marginea inferioar˘a a lui
A sau infimum de A ¸si se noteaz˘a inf A.
Num˘arul real m este marginea inferioar˘a a mult ¸imii A, m = inf A, dac˘a m este
minorant al mult ¸imii A ¸si este cel mai mare minorant. De unde teorema:
Teorema 1.9 (de caracterizare a marginii inferioare) Num˘arul m = inf A d.d.
1
o
. m ≤ x, ∀ x ∈ A (m este minorant al mult ¸imii A),
2
o
. ∀ ε > 0, ∃ x
ε
∈ A a.ˆı. x
ε
< m + ε (orice num˘ar mai mare decˆat m nu este
minorant al lui A).
O mult ¸ime A ⊂ R se nume¸ste m˘arginit˘ a dac˘a este majorat˘a ¸si minorat˘a, adic˘a dac˘a
exist˘a numerele reale a ¸si b a.ˆı. a ≤ x ≤ b, pentru orice x ∈ A.
Dac˘a A este m˘arginit˘a atunci exist˘a sup A ¸si inf A ¸si inf A ≤ x ≤ sup A, pentru orice
x ∈ A. Mult ¸imea A const˘a dintr-un singur element d.d. inf A = sup A.
Un majorant al mult ¸imii A care apart ¸ine lui A se nume¸ste cel mai mare element al
mult ¸imii A. Un minorant al mult ¸imii A care apart ¸ine lui A se nume¸ste cel mai mic
element al mult ¸imii A. Aceste elemente, dac˘a exist˘a, sunt unice.
Dac˘a sup A ∈ A atunci este cel mai mare element al mult ¸imii A. Dac˘a inf A ∈ A
atunci este cel mai mic element al mult ¸imii A. Se poate ˆıntˆampla ca o mult ¸ime A s˘a nu
aib˘a cel mai mare sau/¸si cel mai mic element. Spre exemplu mult ¸imea A¦1/n, n ∈ N¦
nu are cel mai mic element deoarece inf A = 0 / ∈ A.
O mult ¸ime A ⊂ R nemajorat˘a sau/¸si neminorat˘a se nume¸ste mult ¸ime nem˘arginit˘a.
Teorema 1.10 Dac˘a A ⊂ R atunci:
1
o
. A este m˘arginit˘a d.d. exist˘a M > 0 a.ˆı. [x[ ≤ M, ∀ x ∈ A.
2
o
. A este nem˘arginit˘a d.d. ∀ M > 0 exist˘a un x
M
∈ A a.ˆı. [x
M
[ > M.
Prezentarea unitar˘a a unor rezultate fundamentale ale analizei matematice impune
introducerea simbolurilor −∞ ¸si +∞, numite minus infinit ¸si respectiv, plus infinit.
Mult ¸imea R = R∪ ¦−∞, +∞¦ se nume¸ste dreapta real˘a ˆıncheiat˘a.
Operat ¸iile algebrice definite pe R se extind numai part ¸ial la R. Urm˘atoarele operat ¸ii
nu sunt definite pe R:
∞−∞, 0 ∞,
0
0
,


, 0
0
, ∞
0
, 1

.
Acestea se numesc operat ¸ii f˘ar˘a sens sau cazuri de nedeterminare.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 15
1.4.2 Intervale ¸si vecin˘at˘at ¸i
Fie a, b ∈ R, a < b. Numim intervale m˘arginite mult ¸imile:
1) (a, b) = ¦x ∈ R [ a < x < b¦ - interval deschis;
2) [a, b) = ¦x ∈ R [ a ≤ x < b¦ - interval ˆınchis la stˆanga, deschis la dreapta;
3) (a, b] = ¦x ∈ R [ a ≤ x < b¦ - interval deschis la stˆanga, ˆınchis la dreapta;
4) [a, b] = ¦x ∈ R [ a ≤ x ≤ b¦ - interval ˆınchis sau segment.
Numim intervale nem˘arginite mult ¸imile:
1) (a, ∞) = ¦x ∈ R [ x > a¦ - semidreapt˘a deschis˘a nem˘arginit˘a la dreapta;
2) [a, ∞) = ¦x ∈ R [ x ≥ a¦ - semidreapt˘a ˆınchis˘a, nem˘arginit˘a la dreapta;
3) (−∞, b) = ¦x ∈ R [ x < b¦ - semidreapt˘a deschis˘a nem˘arginit˘a la stˆanga;
4) (−∞, b] = ¦x ∈ R [ x ≤ b¦ - semidreapt˘a ˆınchis˘a, nem˘arginit˘a la stˆanga.
Dreapta real˘a este de asemenea interval nem˘arginit.
Fie x
0
∈ R. Se nume¸ste vecin˘atate a lui x
0
orice mult ¸ime V ⊂ R care cont ¸ine un
interval deschis la care apart ¸ine punctul x
0
, x
0
∈ (a, b) ⊂ V . In particular, orice interval
deschis (a, b) care cont ¸ine pe x
0
este vecin˘atate a lui x
0
.
O vecin˘atate a lui x
0
de forma (x
0
− ε, x
0
+ ε), cu ε > 0, se nume¸ste vecin˘atate
simetric˘a a lui x
0
. Orice vecin˘atate a lui x
0
cont ¸ine o vecin˘atate simetric˘a.
Se nume¸ste vecin˘atate a lui +∞ orice mult ¸ime V de numere reale care cont ¸ine o
semidreapt˘a (a, +∞). Se nume¸ste vecin˘atate a lui −∞ orice mult ¸ime V de numere reale
care cont ¸ine o semidreapt˘a (−∞, b).
1.5 Spat ¸iul R
n
Se noteaz˘a cu R
n
produsul cartezian al mult ¸imii R cu ea ˆıns˘a¸si de n ori, adic˘a
R
n
= RR R = ¦x = (x
1,
x
2
, . . . , x
n
), x
i
∈ R, i = 1, n¦.
Mult ¸imea R
n
poate fi organizat˘a ca spat ¸iu liniar real.
Dou˘a elemente x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
), y = (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) din R
n
sunt egale, x = y,
d.d. x
i
= y
i
, i = 1, n.
Definim operat ¸ia de adunare ˆın R
n
prin
∀ x, y ∈ R
n
, x +y = (x
1
+y
1
, x
2
+y
2
, . . . , x
n
+y
n
) ∈ R
n
¸si operat ¸ia de ˆınmult ¸ire cu scalari prin
∀ α ∈ R, ∀ x ∈ R
n
, αx = (αx
1
, αx
2
, . . . , αx
n
) ∈ R
n
.
Elementul nul din R
n
este 0 = (0, 0, . . . , 0), iar opusul lui x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) este
elementul −x = (−x
1
, −x
2
, . . . , −x
n
). Se verific˘a u¸sor restul axiomelor. Deci R
n
este un spat ¸iu liniar real numit spat ¸iul liniar real n-dimensional, elementele sale x =
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) le vom numi vectori. Numerele x
1
, x
2
, . . ., x
n
se numesc componentele
sau coordonatele vectorului x.
Aplicat ¸ia
x y = x
1
y
1
+x
2
y
2
+ +x
n
y
n
=
n

k=1
x
k
y
k
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 16
este un produs scalar pe R
n
¸si deci R
n
este un spat ¸iu euclidian numit spat ¸iul euclidial
n-dimensional.
Dup˘a (1.6), norma indus˘a de produsul scalar va fi dat˘a de
[[x[[ =

x
2
=
¸
¸
¸
_
n

k=1
x
2
k
. (1.8)
Deci R
n
este un spat ¸iu liniar normat.
Inegalit˘at ¸ile lui Cauchy ¸si Minkowski se transcriu
[
n

k=1
x
k
y
k
[ ≤
¸
¸
¸
_
n

k=1
x
2
k

¸
¸
¸
_
n

k=1
y
2
k
,
¸
¸
¸
_
n

k=1
(x
k
+y
k
)
2

¸
¸
¸
_
n

k=1
x
2
k
+
¸
¸
¸
_
n

k=1
y
2
k
.
Se verific˘a u¸sor c˘a aplicat ¸iile
[[x[[
1
= max¦[x
1
[, [x
2
[, . . . , [x
n
[¦, [[x[[
2
= [x
1
[ +[x
2
[ + +[x
n
[,
sunt de asemenea norme pe R
n
, echivalente cu norma (1.8).
Dup˘a (1.7), metrica euclidian˘a pe R
n
va fi dat˘a de
d(x, y) = [[x −y[[ =
¸
¸
¸
_
n

k=1
(x
k
−y
k
)
2
.
In concluzie, R
n
este un spat ¸iu metric.
Sfera deschis˘a cu centrul ˆın x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) ¸si raz˘a ε este mult ¸imea
S(x
0
, ε) = ¦x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∈ R
n
,
¸
¸
¸
_
n

k=1
(x
k
−x
0
k
)
2
< ε¦.
Aplicat ¸iile δ, ∆ : R
n
R
n
→ R, δ(x, y) =
n

k=1
[x
k
− y
k
[, ∆(x, y) = max
k=1,n
[x
k
− y
k
[
sunt metrici pe R
n
echivalente cu metrica euclidian˘a.
1.6 Funct ¸ii cu valori ˆın R
m
Fie E o mult ¸ime nevid˘a oarecare. O aplicat ¸ie a mult ¸imii E ˆın R, f : E → R, se
nume¸ste funct ¸ie real˘ a, iar o aplicat ¸ie a mult ¸imii E ˆın R
m
, m ≥ 2, f : E → R
m
, se
nume¸ste funct ¸ie vectorial˘a.
Prin funct ¸ia vectorial˘a f , oric˘arui element x ∈ E i se ata¸seaz˘a ˆın mod unic elementul
y = (y
1
, y
2
, . . . , y
m
) ∈ R
m
, y = f (x).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 17
Fie f (x) = (f
1
(x), f
2
(x), . . . , f
m
(x)), pentru orice x ∈ E. Rezult˘a c˘a funct ¸ia vectorial˘a
f define¸ste ˆın mod unic m funct ¸ii f
k
: E → R, k = 1, m, numite funct ¸ii componente ale
funct ¸iei f .
Funct ¸ia f : R → R, ˆın care E ⊂ R, se nume¸ste funct ¸ie real˘a de o variabil˘a real˘a.
Num˘arul real x ∈ E are ca imagine prin f num˘arul real y = f(x).
Funct ¸ia f : E → R, ˆın care E ⊂ R
n
, n ≥ 2, se nume¸ste funct ¸ie real˘a de o variabil˘a
vectorial˘a sau funct ¸ie real˘ a de n variabile reale. Vectorul x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∈ R
n
are
ca imagine prin f num˘arul real y = f(x) = f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
).
Funct ¸ia f : E → R
m
, ˆın care E ⊂ R se nume¸ste funct ¸ie vectorial˘a de o variabil˘a
real˘a. Num˘arul real x ∈ E are ca imagine prin f vectorul y = f (x) ∈ R
m
. Funct ¸iile
componente sunt m funct ¸ii reale de o variabil˘a real˘a y
k
= f
k
(x), k = 1, m.
Funct ¸ia f : E →R
m
, ˆın care E ⊂ R
n
, n ≥ 2, se nume¸ste funct ¸ie vectorial˘a de o vari-
abil˘a vectorial˘a sau funct ¸ie vectorial˘a de n variabile reale. Vectorul x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∈
R
n
are ca imagine vectorul y = f (x) ∈ R
m
. Funct ¸iile componente sunt m funct ¸ii reale
de o variabil˘a vectorial˘a sau de n variabile reale y
i
= f
i
(x) = f
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), i = 1, m.
Numim grafic al funct ¸iei f mult ¸imea
G
f
= ¦(x, y) ∈ R
n
R
m
[ x ∈ E ⊂ R
n
, y = f (x) ∈ R
m
¦.
Numim curb˘a ˆın R
n
mult ¸imea Γ = ¦x ∈ R
n
[ x = f (t), t ∈ I ⊂ R¦, ˆın care I este
un interval al axei reale, iar funct ¸ia f satisface anumite condit ¸ii. Ecuat ¸ia x = f (t) se
nume¸ste ecuat ¸ia vectorial˘a a curbei. Ea implic˘a egalit˘at ¸ile x
i
= f
i
(t), i = 1, n, numite
ecuat ¸iile parametrice ale curbei. Variabila t se nume¸ste parametru pe curba Γ.
Fie E ⊂ R
n
, funct ¸ia f : E → R
m
, F = f (E) ⊂ R
m
¸si funct ¸ia g : F → R
p
. Funct ¸ia
g◦f : E →R
p
definit˘a prin z = (g◦f )(x) = g(f (x)), pentru orice x ∈ E, este compunerea
sau produsul funct ¸iilor f ¸si g, ¸si are componentele
z
j
= g
j
(f
i
(x
i
, . . . , x
n
), . . . , f
m
(x
i
, . . . , x
n
)), j = 1, p.
Fie E, F ⊂ R
n
. O aplicat ¸ie biunivoc˘a f : E → F se nume¸ste transformare punctual˘a
a mult ¸imii E pe mult ¸imea F. Pentru fiecare x ∈ E, y = f (x) ∈ F. Dac˘a x = (x
1
, . . . , x
n
)
¸si y = (y
1
, . . . , y
n
), egalitatea vectorial˘a y = f (x) este echivalent˘a cu egalit˘at ¸ile
y
i
= f
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), i = 1, n,
numite ecuat ¸iile transform˘arii.
Deoarece f este biunivoc˘a rezult˘a c˘a f (E) = F. Aplicat ¸ia f
−1
: F → E se nume¸ste
transformarea punctual˘a invers˘a transform˘arii f , dac˘a f
−1
(y) = x d.d. f (x) = y.
Se noteaz˘a cu T(E, R
m
) mult ¸imea funct ¸iilor definite pe E cu valori ˆın R
m
. In raport
cu operat ¸iile de adunare ¸si ˆınmult ¸ire a funct ¸iilor, T(E, R
m
) formeaz˘a un spat ¸iu liniar
real.
Aplicat ¸ia definit˘a pe T(E, R
m
) cu valori ˆın R prin [[f [[ = sup
x∈E
[[f (x)[[, pentru
orice f ∈ T(E, R
m
), este o norm˘a pe T(E, R
m
), numit˘a norma convergent ¸ei uniforme.
Deci T(E, R
m
) este un spat ¸iu liniar normat. Not˘am cu ρ metrica indus˘a de norm˘a:
ρ = [[f −g[[ = sup
x∈E
[[f (x) −g(x)[[, ∀ f , g ∈ T(E, R
m
),
numit˘a metrica convergent ¸ei uniforme. Deci T(E, R
m
) este un spat ¸iu metric.
Capitolul 2
S¸IRURI S¸I SERII
2.1 S¸iruri de numere reale
Un ¸sir de numere reale este o funct ¸ie f : N → R. Se noteaz˘a cu x
n
= f(n) ¸si se
nume¸ste termenul de rang n al ¸sirului. Vom nota un ¸sir prin (x
n
)
n∈N
sau (x
n
).
Definit ¸ia 2.1 Spunem c˘a ¸sirul (x
n
) are limita x ∈
¯
R ¸si scriem lim
n→∞
x
n
= x sau x
n
→ x,
dac˘a oricare ar fi V o vecin˘atate a lui x, exist˘a num˘arul natural N = N(V ) a.ˆı. pentru
orice n > N : x
n
∈ V .
Aceast˘a definit ¸ie poate fi formulat˘a ¸si astfel:
Definit ¸ia 2.2 S¸irul x
n
are limita x ∈
¯
R dac˘a ˆın afara oric˘arei vecin˘at˘at ¸i V a lui x se
afl˘a cel mult un num˘ar finit de termeni ai ¸sirului, num˘ar ce depinde de vecin˘atatea V .
Deoarece ¸sirurile de numere reale au fost studiate ˆın liceu, ˆın cele ce urmeaz˘a vom
formula principalele rezultate f˘ar˘a a relua demonstrat ¸iile.
Teorema 2.1 Fie (x
n
) un ¸sir de numere reale.
1
o
. Dac˘a (x
n
) are limit˘a atunci limita sa este unic˘a.
2
o
. Dac˘a (x
n
) are limita x atunci orice sub ¸sir al s˘au are limita x.
3
o
. Dac˘a ˆıntr-un ¸sir cu limit˘a schimb˘am ordinea termenilor, ad˘aug˘ am sau suprim˘am
un num˘ar finit de termeni, obt ¸inem un ¸sir avˆand aceea¸si limit˘a.
In consecint ¸˘a, dac˘a (x
n
) are un sub¸sir f˘ar˘a limit˘a sau dac˘a (x
n
) are dou˘a sub¸siruri cu
limite diferite, atunci (x
n
) nu are limit˘a.
S¸irurile f˘ar˘a limit˘a se numesc oscilante. S¸irurile cu limit˘a finit˘a se numesc convergente.
S¸irurile care nu sunt convergente se numesc divergente. Deci, un ¸sir este divergent dac˘a
nu are limit˘a sau are limit˘a dar aceasta este −∞ sau +∞.
Teorema 2.2 (de caracerizare a limitei) Fie (x
n
) un ¸sir de numere reale.
1
0
. S¸irul (x
n
) este convergent ¸si are limita x ∈ R d.d. oricare ar fi ε > 0, exist˘a un
N(ε) ∈ N a.ˆı. d(x, x
n
) = [x
n
−x[ < ε, pentru orice n > N.
18
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 19
S¸IRURI
INFINIT
˘
A
FINIT
˘
A
CONVERGENTE
DIVERGENTE
CU LIMIT
˘
A
F
˘
AR
˘
A LIMIT
˘
A (OSCILANTE)
2
0
. S¸irul (x
n
) are limita −∞ d.d. oricare ar fi ε > 0, exist˘a un N(ε) ∈ N a.ˆı.
x
n
< −ε, pentru orice n > N.
3
0
. S¸irul (x
n
) are limita +∞ d.d. oricare ar fi ε > 0, exist˘a un N(ε) ∈ N a.ˆı. x
n
> ε,
pentru orice n > N.
Teorema 2.3 (Operat ¸ii cu ¸siruri care au limit˘a)
1
0
. Dac˘a ¸sirurile (x
n
) ¸si (y
n
) au limit˘a ¸si suma limitelor are sens, atunci ¸sirul sum˘a
(x
n
+y
n
) are limit˘a ¸si
lim
n→∞
(x
n
+y
n
) = lim
n→∞
x
n
+ lim
n→∞
y
n
.
2
0
. Dac˘a ¸sirurile (x
n
) ¸si (y
n
) au limit˘a ¸si produsul limitelor are sens, atunci ¸sirul
produs (x
n
y
n
) are limit˘a ¸si
lim
n→∞
(x
n
y
n
) = ( lim
n→∞
x
n
)( lim
n→∞
y
n
).
In particular, dac˘a (y
n
) este ¸sirul constant, y
n
= λ ,= 0, pentru orice n ∈ N, atunci
lim
n→∞
(λx
n
) = λ( lim
n→∞
x
n
).
3
0
. Dac˘a ¸sirurile (x
n
) ¸si (y
n
) au limit˘a, y
n
,= 0, ¸si cˆatul limitelor are sens, atunci
¸sirul cˆat (x
n
/y
n
) are limit˘a ¸si
lim
n→∞
x
n
y
n
=
lim
n→∞
x
n
lim
n→∞
y
n
.
4
0
. Dac˘a ¸sirurile (a
n
) ¸si (x
n
) au limit˘a, a
n
> 0, a
n
→ a, x
n
→ x ¸si a
x
are sens,
atunci ¸sirul (a
xn
n
) are limit˘a ¸si
lim
n→∞
a
xn
n
= a
x
.
Teorema 2.4 (Criterii de existent ¸˘a a limitei) Fie (x
n
) un ¸sir de numere reale.
1
0
. (Criteriul major˘arii) dac˘a pentru un x ∈ R exist˘a un ¸sir (α
n
) de numere nene-
gative, α
n
→ 0, a.ˆı. d(x, x
n
) = [x
n
−x[ ≤ α
n
, pentru orice n ∈ N, atunci x
n
→x.
2
0
. Dac˘a exist˘a ¸sirul (y
n
), y
n
→ −∞, a.ˆı. x
n
≤ y
n
, pentru orice n ∈ N, atunci
x
n
→−∞.
3
0
. Dac˘a exist˘a ¸sirul (y
n
), y
n
→ +∞, a.ˆı. x
n
≥ y
n
, pentru orice n ∈ N, atunci
x
n
→ +∞.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 20
S¸irul de numere reale (x
n
) se nume¸ste m˘arginit dac˘a mult ¸imea ¦x
n
[ n ∈ N¦ a valorilor
sale este m˘arginit˘a. Deci (x
n
) este m˘arginit dac˘a exist˘a M > 0 a.ˆı. [x
n
[ ≤ M, pentru
orice n ∈ N.
S¸irul (x
n
) se nume¸ste nem˘arginit dac˘a mult ¸imea ¦x
n
[ n ∈ N¦ este nem˘arginit˘a, adic˘a
dac˘a oricare ar fi M > 0 exist˘a un n
M
∈ N, a.ˆı. [x
n
M
[ > M.
Teorema 2.5 (Propriet˘ at ¸i ale ¸sirurilor convergente)
1
0
. S¸irul x
n
→x d.d. ¸sirul d(x, x
n
) = [x
n
−x[ → 0.
2
0
. Dac˘a ¸sirul x
n
→ x, atunci ¸sirul [x
n
[ → [x[. Reciproca nu este adev˘arat˘a decˆ at ˆın
cazul x = 0.
3
0
. Orice ¸sir convergent este m˘arginit. Reciproca nu este adev˘arat˘a. Exist˘a ¸siruri
m˘arginite care nu sunt convergente. Un ¸sir nem˘arginit este divergent.
4
0
. Dac˘a x
n
→ 0 ¸si (y
n
) este m˘arginit, atunci x
n
y
n
→0.
5
0
. Orice sub¸sir al unui ¸sir convergent este convergent ¸si are aceea¸si limit˘a.
6
0
. Dac˘a (x
n
) ¸si (y
n
) sunt ¸siruri convergente, x
n
→x ¸si y
n
→ y, iar x
n
≤ y
n
, pentru
orice n ∈ N, atunci x ≤ y.
7
0
. Dac˘a ¸sirurile (x
n
), (y
n
), (z
n
) satisfac pentru orice n ∈ N condit ¸ia x
n
≤ y
n
≤ z
n
,
iar (x
n
) ¸si (z
n
) sunt convergente ¸si au aceea¸si limit˘a x, atunci (y
n
) este convergent ¸si
are limita x.
S¸irul de numere reale (x
n
) se nume¸ste cresc˘ator dac˘a x
n
≤ x
n+1
, pentru orice n ∈ N.
S¸irul (x
n
) se nume¸ste descresc˘ator dac˘a x
n
≥ x
n+1
, pentru orice n ∈ N. Un ¸sir cresc˘ator
sau descresc˘ator se nume¸ste monoton.
Teorema 2.6 (Existent ¸a limitei unui ¸sir monoton)
1
0
. Un ¸sir monoton ¸si m˘arginit este convergent.
2
0
. Un ¸sir cresc˘ator ¸si nem˘arginit superior are limita +∞.
3
0
. Un ¸sir descresc˘ator ¸si nem˘arginit inferior are limita −∞.
Un ¸sir monoton este ¸sir cu limit˘a. Dac˘a (x
n
) este cresc˘ator, limx
n
= sup¦x
n
[ n ∈ N¦,
iar dac˘a (x
n
) este descresc˘ator atunci limx
n
= inf¦x
n
[ n ∈ N¦.
Teorema 2.7 (Lema intervalelor ˆınchise, Cantor) Dac˘a (I
n
), I
n
= [a
n
, b
n
], este
un ¸sir de intervale ˆınchise de numere reale care satisfac condit ¸ia I
n+1
⊂ I
n
, pentru orice
n ∈ N, atunci intersect ¸ia lor este nevid˘a. Dac˘a, ˆın plus, lim
n→∞
(b
n
− a
n
) = 0, atunci
intersect ¸ia const˘a dintr-un singur punct.
Teorema 2.8 (Lema lui Cesaro) Un ¸sir m˘arginit de numere reale cont ¸ine un sub¸sir
convergent.
S¸irul de numere reale (x
n
) se nume¸ste ¸sir fundamental sau ¸sir Cauchy dac˘a
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care d(x
n
, x
m
) = [x
m
−x
n
[ < ε, ∀ n, m > N. (2.1)
Aceast˘a definit ¸ie este echivalent˘a cu urm˘atoarea:
S¸irul de numere reale (x
n
) se nume¸ste sir fundamental sau ¸sir Cauchy dac˘a
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care d(x
n
, x
n+p
) = [x
n+p
−x
n
[ < ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N.
(2.2)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 21
Teorema 2.9 Orice ¸sir fundamental este m˘arginit.
Dac˘a (x
n
) este ¸sir fundamental, din (2.2), pentru ε = 1, rezult˘a c˘a
[x
m
−x
n
[ < 1 ∀ m, n > N = N(1),
de unde, pentru n = N + 1, obt ¸inem
[x
n
[ = [(x
n
−x
N+1
) +x
N+1
[ ≤ [x
n
−x
N+1
[ +[x
N+1
[ < 1 +[x
N+1
[, ∀ n ∈ N.
Fie M = max¦[x
1
[, [x
2
[, . . . , [x
N
[, 1 + [x
N+1
[¦ > 0. Atunci [x
n
[ ≤ M, pentru orice
n ∈ N ¸si deci (x
n
) este m˘arginit.
Teorema 2.10 (Criteriul lui Cauchy) Un ¸sir de numere reale este convergent d.d.
este ¸sir Cauchy.
Necesitatea. Dac˘a (x
n
) este convergent la x, oricare ar fi ε > 0, exist˘a un N(ε) ∈ N
a.ˆı. [x
n
−x[ < ε/2, pentru orice n > N. De aici rezult˘a c˘a pentru orice m, n > N putem
scrie
[x
m
−x
n
[ ≤ [x
m
−x[ +[x
n
−x[ <
ε
2
+
ε
2
= ε
¸si deci (x
n
) este un ¸sir Cauchy.
Suficient ¸a. Dac˘a (x
n
) este un ¸sir Cauchy, din teorema precedent˘a rezult˘a c˘a este
m˘arginit, iar din Lema lui Cesaro rezult˘a c˘a (x
n
) cont ¸ine un sub¸sir convergent. Fie acesta
(x
n
k
)
k∈N
¸si fie x limita sa. Deoarece x
n
k
→ x
∀ ε > 0, ∃ K(ε) ∈ N pentru care [x
n
k
−x[ <
ε
2
, ∀ n
k
> K.
Pe de alt˘a parte, deoarece (x
n
) este ¸sir Cauchy
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care [x
n
−x
m
[ <
ε
2
, ∀ n, m > N.
Fie N

= max¦N, K¦. Pentru n, n
k
> N

putem scrie
[x
n
−x
n
k
[ <
ε
2
, [x
n
k
−x[ <
ε
2
,
de unde rezult˘a
[x
n
−x[ ≤ [x
n
−x
n
k
[ +[x
n
k
−x[ <
ε
2
+
ε
2
= ε, ∀ n > N

,
deci ¸sirul (x
n
) converge la x.
2.2 S¸iruri ˆın spat ¸ii metrice
Fie (X, d) un spat ¸iu metric ¸si (x
n
) un ¸sir de puncte din X.
Definit ¸ia 2.3 Spunem c˘a ¸sirul (x
n
) converge la x ∈ X dac˘a oricare ar fi o vecin˘atate
V a lui x, exist˘a un N(V ) ∈ N a.ˆı. pentru orice n > N, x
n
∈ V .
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 22
Prin urmare, x
n
→ x dac˘a
∀ V (x), ∃ N(V ) ∈ N pentru care n > N ⇒ x
n
∈ V (x). (2.3)
Punctul x se nume¸ste limita ¸sirului (x
n
) ¸si se noteaz˘a
lim
n→∞
x
n
= x sau x
n
→ x.
Aceast˘a definit ¸ie este echivalent˘a cu urm˘atoarea:
Definit ¸ia 2.4 S¸irul (x
n
) este convergent la x dac˘a ˆın afara oric˘arei vecin˘at˘at ¸i a punc-
tului x se afl˘a un num˘ar finit de termeni ai ¸sirului (x
n
).
S¸irul (x
n
) se nume¸ste divergent dac˘a nu este convergent.
Teorema 2.11 Condit ¸ia necesar˘a ¸si suficient˘a ca x
n
→ x este ca
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care n > N =⇒ d(x, x
n
) < ε. (2.4)
Dac˘a x
n
→ x, fie, pentru un ε > 0 arbitrar, V (x) = S(x, ε). Din (2.3) rezult˘a
atunci (2.4), deoarece x
n
∈ S(x, ε) este echivalent˘a cu d(x, x
n
) < ε.
Reciproc, oric˘arei vecin˘at˘at ¸i V (x) ˆıi corespunde un ε > 0 a.ˆı. S(x, ε) ⊂ V (x). Din
(2.4) rezult˘a atunci c˘a pentru n > N, x
n
∈ S(x, ε) ¸si deci x
n
∈ V (x), adic˘a x
n
→ x.
S¸irul (x
n
) se nume¸ste m˘arginit dac˘a mult ¸imea valorilor sale este m˘arginit˘a.
Teorema 2.12 (Propriet˘at ¸i ale ¸sirurilor convergente)
1
0
. Limita unui ¸sir convergent este unic˘a.
2
0
. x
n
→ x d.d. d(x, x
n
) → 0.
3
0
. (Criteriul major˘arii) Dac˘a exist˘a un x ∈ X ¸si un ¸sir de numere reale (α
n
),
α
n
→ 0, a.ˆı. d(x, x
n
) ≤ α
n
, pentru orice n > N, atunci x
n
→ x.
4
0
. Orice sub¸sir al unui ¸sir convergent este convergent.
5
0
. Un ¸sir convergent este m˘arginit. Reciproca nu este adev˘arat˘a.
S¸irul (x
n
), x
n
∈ (X, d), se nume¸ste ¸sir fundamental sau ¸sir Cauchy dac˘a
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care d(x
n
, x
m
) < ε, ∀ n, m > N. (2.5)
sau echivalent:
S¸irul (x
n
) se nume¸ste ¸sir fundamental sau ¸sir Cauchy dac˘a
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care d(x
n
, x
n+p
) < ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N. (2.6)
Teorema 2.13 Orice ¸sir fundamental este m˘arginit.
Dac˘a (x
n
) este ¸sir fundamental, din (2.6) pentru ε = 1 rezult˘a c˘a
d(x
n
, x
n+p
) < 1, ∀ n ≥ N, N = N(1), p = 1, 2, . . . .
In particular, pentru n = N, obt ¸inem
d(x
N
, x
N+p
) < 1, p = 1, 2, . . .
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 23
Fie M = max¦d(x
N
, x
1
), d(x
N
, x
2
), . . . , d(x
N
, x
N−1
), 1¦. Rezult˘a atunci c˘a
d(x
N
, x
n
) ≤ M, ∀ n ∈ N
¸si deci ¸sirul este m˘arginit.
Reciproca teoremei nu este adev˘arat˘a.
Teorema 2.14 Orice ¸sir convergent este ¸sir fundamental.
Dac˘a x
n
→ x, ∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N a.ˆı. n > N =⇒ d(x.x
n
) < ε/2. De aici rezult˘a
c˘a
d(x
n
, x
m
) ≤ d(x, x
n
) +d(x, x
m
) <
ε
2
+
ε
2
= ε, ∀ n, m > N,
adic˘a (x
n
) este ¸sir Cauchy.
Reciproca acestei teoreme nu este adev˘arat˘a. Exist˘a spat ¸ii metrice ˆın care nu orice
¸sir Cauchy este ¸sir convergent.
Exemplul 2.1 Fie (Q, d) spat ¸iul metric al numerelor rat ¸ionale, ˆın care d(x, y) = [x−y[,
pentru orice x, y ∈ Q. S¸irul (x
n
), x
n
= (1 + 1/n)
n
∈ Q, n ∈ N, este un ¸sir Cauchy
deoarece (x
n
) considerat ca ¸sir de numere reale este convergent, x
n
→ e. Dar e / ∈ Q.
Deci, de¸si (x
n
) este un ¸sir fundamental de numere din Q, el nu are limit˘a ˆın Q.
Un spat ¸iu metric ˆın care orice ¸sir Cauchy este convergent se nume¸ste spat ¸iu metric
complet.
Exemplul 2.2 Din Teorema 2.10 (Criteriul lui Cauchy) rezult˘a c˘a mult ¸imea R a nu-
merelor reale este un spat ¸iu metric complet.
Exemplul 2.3 Mult ¸imea Q a numerelor rat ¸ionale nu este spat ¸iu metric complet.
O mult ¸ime A de puncte dintr-un spat ¸iu metric se nume¸ste compact˘ a dac˘a orice ¸sir de
puncte din A cont ¸ine un sub¸sir convergent la un punct din A.
Exemplul 2.4 Un interval m˘arginit ¸si ˆınchis [a, b] de numere reale este o mult ¸ime com-
pact˘a, conform Lemei lui Cesaro.
Teorema 2.15 O mult ¸ime A ⊂ X compact˘a este m˘arginit˘a ¸si ˆınchis˘ a.
Reciproca acestei teoreme nu este adev˘arat˘a. Exist˘a spat ¸ii metrice ˆın care nu orice
mult ¸ime m˘argint˘a ¸si ˆınchis˘a este compact˘a.
Teorema 2.16 Orice spat ¸iu metric compact este complet.
Avem de ar˘atat c˘a ˆıntr-un spat ¸iu metric compact este adev˘arat˘a reciproca Teo-
remei 2.14, adic˘a orice ¸sir fundamental de puncte dintr-un spat ¸iu metric compact este
convergent.
Dac˘a (x
n
) este un ¸sir Cauchy de puncte din spat ¸iul metric compact X, (x
n
) cont ¸ine
un sub¸sir convergent. Fie acesta (x
n
k
)
k∈N
¸si fie x ∈ X limita sa. Deoarece x
n
k
→x
∀ ε > 0, ∃ K(ε) ∈ N pentru care d(x, x
n
k
) <
ε
2
, ∀n
k
> K.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 24
Pe de alt˘a parte, deoarece (x
n
) este ¸sir Cauchy
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care d(x
n
, x
m
) <
ε
2
, ∀n, m > N.
Fie N

= max¦N, K¦. Pentru n, n
k
> N

putem scrie
d(x
n
, x
n
k
) <
ε
2
, d(x, x
n
k
) <
ε
2
,
de unde rezult˘a
d(x, x
n
) ≤ d(x, x
n
k
) +d(x
n
, x
n
k
) <
ε
2
+
ε
2
= ε, ∀ n > N

,
deci ¸sirul (x
n
) converge la x.
Un spat ¸iu liniar normat (V, [[ [[) se nume¸ste spat ¸iu Banach dac˘a este spat ¸iu metric
complet ˆın raport cu metrica indus˘a de norm˘a.
Un spat ¸iu euclidian complet ˆın metrica euclidian˘a se nume¸ste spat ¸iu Hilbert.
2.3 Principiul contract ¸iei
Definit ¸ia 2.5 Aplicat ¸ia ϕ : X → X, a spat ¸iului metric X pe el ˆınsu¸si, se nume¸ste
contract ¸ie a lui X dac˘a exist˘a q ∈ (0, 1) a.ˆı.
d(ϕ(x), ϕ(y)) ≤ q d(x, y), ∀x, y ∈ X. (2.7)
Num˘arul q se nume¸ste coeficient de contract ¸ie.
Definit ¸ia 2.6 Punctul ξ ∈ X se nume¸ste punct fix al aplicat ¸iei ϕ : X → X dac˘a
ϕ(ξ) = ξ.
Deci un punct fix al aplicat ¸iei ϕ este o solut ¸ie a ecuat ¸iei ϕ(x) = x.
Teorema 2.17 (Principiul contract ¸iei) O contract ¸ie a unui spat ¸iu metric complet
(X, d) are un punct fix ¸si numai unul.
Unicitatea. Dac˘a ξ
1
¸si ξ
2
sunt puncte fixe ale contract ¸iei ϕ, adic˘a ϕ(ξ
1
) = ξ
1
¸si
ϕ(ξ
2
) = ξ
2
, atunci
0 ≤ d(ξ
1
, ξ
2
) = d(ϕ(ξ
1
), ϕ(ξ
2
)) ≤ q d(ξ
1
, ξ
2
).
De aici obt ¸inem c˘a (1 − q) d(ξ
1
, ξ
2
) ≤ 0, ceea ce implic˘a d(ξ
1
, ξ
2
) = 0, echivalent cu
ξ
1
= ξ
2
.
Existent ¸a. Pornind de la un x
0
∈ X arbitrar, construim ¸sirul
x
0
, x
1
= ϕ(x
0
) , . . . , x
n
= ϕ(x
n−1
), . . . .
Acest ¸sir se nume¸ste ¸sirul aproximat ¸iilor succesive, x
0
se nume¸ste aproximat ¸ia de ordinul
zero sau punctul de start, iar x
n
se nume¸ste aproximat ¸ia de ordinul n.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 25
Fie δ = d(x
0
, x
1
). Dac˘a δ = 0, atunci x
0
= x
1
= ϕ(x
0
), adic˘a x
0
este punctul fix
al aplicat ¸iei ϕ ¸si demonstrat ¸ia este ˆıncheiat˘a. S˘a presupunem c˘a δ > 0. Atunci, pentru
orice n ∈ N are loc inegalitatea
d(x
n
, x
n+1
) ≤ q
n
δ.
Intr-adev˘ar, pentru n = 0 este adev˘arat˘a. Procedˆand prin induct ¸ie, g˘asim c˘a
d(x
n+1
, x
n+2
) = d(ϕ(x
n
), ϕ(x
n+1
)) ≤ q d(x
n
, x
n+1
) ≤ q
n+1
δ.
S¸irul (x
n
) este convergent. In adev˘ar, folosind inegalitatea triunghiular˘a ¸si inegali-
tatea precedent˘a, pentru p ∈ N arbitrar putem scrie succesiv
d(x
n
, x
n+p
) ≤ d(x
n
, x
n+1
) +d(x
n+1
, x
n+p
) ≤
≤ d(x
n
, x
n+1
) +d(x
n+1
, x
n+2
) + +d(x
n+p−1
, x
n+p
) ≤
≤ δq
n
(1 +q +q
2
+ +q
p−1
) =
1 −q
n
1 −q
<
δ
1 −q
q
n
.
A¸sadar
d(x
n
, x
n+p
) <
δ
1 −q
q
n
, ∀n ∈ N, ∀n ∈ N. (2.8)
Deoarece q
n
→ 0, ¸sirul (x
n
) este ¸sir Cauchy. X fiind spat ¸iu metric complet, rezult˘a c˘a
(x
n
) este convergent. Fie ξ limita sa, adic˘a
lim
n→∞
x
n
= ξ sau lim
n→∞
d(ξ, x
n
) = 0.
Punctul ξ este punct fix al contract ¸iei ϕ. In adev˘ar, din (2.7) rezult˘a c˘a ϕ este o
aplicat ¸ie continu˘a, deoarece din y → x urmeaz˘a ϕ(y) →ϕ(x). Avem atunci
ϕ(ξ) = ϕ( lim
n→∞
x
n
) = lim
n→∞
x
n+1
= ξ, deci ϕ(ξ) = ξ.
Teorema precedent˘a se mai nume¸ste ¸si teorema de punct fix a lui Banach. Metoda
de demonstrat ¸ie folosit˘a se nume¸ste metoda aproximat ¸iilor succesive. Ea ne permite s˘a
aproxim˘am solut ¸ia exact˘a cu x
n
. Pentru estimarea erorii metodei, s˘a facem ˆın (2.8),
pentru n fixat, p →∞, obt ¸inem
d(ξ, x
n
) <
δ
1 −q
q
n
, ∀n ∈ N.
2.4 S¸iruri ˆın R
p
Un ¸sir de vectori (x
n
)
∈N
din R
p
, x
n
= (x
n
1
, x
n
2
, . . . , x
n
p
), pentru orice n ∈ N, deter-
min˘a ˆın mod unic ¸sirurile de numere reale (x
n
k
)
n∈N
, k = 1, p. Acestea se numesc ¸sirurile
componente ale ¸sirului de vectori (x
n
).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 26
Leg˘atura dintre ¸sirul de vectori (x
n
) ¸si ¸sirurile componente (x
n
k
)
n∈N
, k = 1, p, este
dat˘a de teorema urm˘atoare.
Teorema 2.18 Fie (x
n
) un ¸sir de vectori din R
p
.
1
0
. S¸irul de vectori (x
n
) este m˘arginit d.d. ¸sirurile componente (x
n
k
)
n∈N
, k = 1, p
sunt m˘arginite.
2
0
. S¸irul de vectori (x
n
) converge la x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
p
) ∈ R
p
d.d. x
n
k
→ x
0
k
,
k = 1, p, cˆand n →∞.
3
0
. S¸irul de vectori (x
n
) este ¸sir Cauchy d.d. ¸sirurile (x
n
k
)
n∈N
, k = 1, p sunt ¸siruri
Cauchy.
Studiul ¸sirurilor de vectori din R
p
se reduce la studiul ¸sirurilor componente.
Propriet˘at ¸ile 2
0
¸si 3
0
din teorema precedent˘a arat˘a c˘a spat ¸iul R
p
este un spat ¸iu metric
complet ˆın metrica euclidian˘a, adic˘a un spat ¸iu Hilbert.
Teorema 2.19 (Lema lui Cesaro) Un ¸sir m˘arginit din R
p
cont ¸ne un sub¸sir conver-
gent.
Teorema 2.20 Mult ¸imea A ⊂ R
p
este compact˘a d.d. este m˘arginit˘a ¸si ˆınchis˘a.
Mult ¸imea A fiind compact˘a, dup˘a Teorema 2.15 este m˘arginit˘a ¸si ˆınchis˘a.
Reciproc, fie (x
n
) un ¸sir de vectori din A. Mult ¸imea A fiind m˘arginit˘a, ¸sirl (x
n
) este
m˘arginit. Deci, dup˘a Lema lui Cesaro, cont ¸ine un sub¸sir convergent. Limita acestui
sub¸sir este ˆın A deoarece A este ˆınchis˘a. Prin urmare, orice ¸sir de vectori din A cont ¸ine
un sub¸sir convergent la un vector din A, adic˘a A este compact˘a.
2.5 Serii de numere reale
2.5.1 Serii convergente. Propriet˘at ¸i generale
Fie (a
n
) un ¸sir de numere reale ¸si (s
n
) ¸sirul
s
1
= a
1
, s
2
= a
1
+a
2
, . . . , s
n
= a
1
+a
2
+ +a
n
, . . . (2.9)
Perechea de ¸siruri ((a
n
), (s
n
)) se nume¸ste serie de numere reale ¸si se noteaz˘a
a
1
+a
2
+ +a
n
+ sau

n=1
a
n
sau

a
n
. (2.10)
S¸irul (a
n
) se nume¸ste ¸sirul termenilor seriei, iar ¸sirul (s
n
) se nume¸ste ¸sirul sumelor
part ¸iale.
Din definit ¸ia precedent˘a rezult˘a c˘a seria (2.10) determin˘a ˆın mod unic ¸sirul (s
n
) al
sumelor part ¸iale. Reciproc, dat ¸sirul (s
n
), exist˘a o serie care are ca ¸sir al sumelor part ¸iale
¸sirul (s
n
). Termenul general al ¸sirului termenilor acestei serii este a
n
= s
n
−s
n−1
¸si deci
aceast˘a serie este
s
1
+ (s
2
−s
1
) + + (s
n
−s
n−1
) + (2.11)
¸si se nume¸ste seria telescopic˘a a ¸sirului (s
n
).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 27
Aceast˘a leg˘atur˘a dintre ¸siruri ¸si serii justific˘a o mare parte a definit ¸iilor care urmeaz˘a.
Seria

a
n
este convergent˘a ¸si are suma s, dac˘a ¸sirul (s
n
) este convergent ¸si are limita
s. In acest caz scriem

n=1
a
n
= s = lim
n→∞
n

k=1
a
k
. (2.12)
Seria

a
n
este divergent˘a dac˘a ¸sirul (s
n
) este divergent. Dac˘a s
n
→ ±∞ spunem c˘a
suma seriei este ±∞. Dac˘a (s
n
) nu are limit˘a se spune c˘a seria este oscilant˘a.
Din definit ¸ia precedent˘a ¸si Teorema 2.2 rezult˘a
Teorema 2.21 Seria

a
n
este convergent˘a la s d.d.
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care [s
n
−s[ < ε, ∀ n > N. (2.13)
T¸ inˆand seama de observat ¸ia precedent˘a, rezult˘a c˘a un ¸sir (s
n
) este convergent ¸si are
limita s d.d. seria telescopic˘a (2.11) este convergent˘a ¸si are limita s.
Teorema 2.22 (Criteriul general al lui Cauchy) Seria

a
n
este convergent˘ a d.d.
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care [a
n+1
+a
n+2
+ +a
n+p
[ < ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N.
(2.14)
Dac˘a (s
n
) este ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei, atunci pentru orice n, p ∈ N putem
scrie
s
n+p
−s
n
= a
n+1
+a
n+2
+ +a
n+p
.
Seria

a
n
este convergent˘a d.d. ¸sirul (s
n
) este convergent. Dar (s
n
) este convergent
d.d. este ¸sir fundamenal, adic˘a
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care [s
n+p
−s
n
[ < ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N.
Inlocuind aici diferent ¸a s
n+p
−s
n
cu expresia precedent˘a obt ¸inem (2.14).
Consecint ¸a 2.1 Dac˘a pentru seria

a
n
se poate indica un ¸sir de numere pozitive (α
n
),
α
n
→ 0 ¸si un num˘ar natural N a.ˆı.
[a
n+1
+a
n+2
+ +a
n+p
[ < α
n
, ∀ n > N, ∀ p ∈ N,
atunci seria

a
n
este convergent˘a.
Prin natura unei serii ˆınt ¸elegem caracterul ei de a fi convergent˘a sau divergent˘a.
Natura unei serii coincide cu natura ¸sirului sumelor ei part ¸iale.
Exemplul 2.5 Seria
1
1 2
+
1
2 3
+ +
1
n(n + 1)
+ =

n=1
1
n(n + 1)
este convergent˘a ¸si s = 1. In adev˘ar,
s
n
=
1
1 2
+
1
2 3
+ +
1
n(n + 1)
=
n

k=1
_
1
k

1
k + 1
_
= 1 −
1
n + 1
→ 1.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 28
Exemplul 2.6 Seria
1 +
1
2
+
1
3
+ +
1
n
+ =

n=1
1
n
se nume¸ste seria armonic˘a, deoarece pentru n ≥ 2, a
n
este media armonic˘a a termenilor
vecini a
n−1
¸si a
n+1
. Aceast˘a serie este divergent˘a ¸si are suma +∞. In adev˘ar, ¸sirul (s
n
)
al sumelor part ¸iale este strict cresc˘ator ¸si divergent, deoarece
[s
2n
−s
n
[ =
1
n + 1
+
1
n + 2
+ +
1
2n

1
2
,
ceea ce arat˘a c˘a (s
n
) ne este ¸sir fundamental. Deci lims
n
= +∞.
Exemplul 2.7 Seria
1 −1 + 1 −1 + + (−1)
n−1
+ =

n=1
(−1)
n−1
este divergent˘a. Ea este o serie oscilant˘a deoarece ¸sirul (s
n
) al sumelor part ¸iale este ¸sirul
oscilant: 1, 0, 1, 0, . . ..
Exemplul 2.8 Seria
1 +q +q
2
+ +q
n−1
+ =

n=1
q
n−1
, q ∈ R
se nume¸ste seria geometric˘a deoarece ¸sirul (a
n
), a
n
= q
n−1
, este o progresie geometric˘a
cu rat ¸ia q. Natura acestei serii depinde de valorile lui q. S¸irul sumelor part ¸iale are
termenul general
s
n
= 1 +q +q
2
+ +q
n−1
=
_
1−q
n
1−q
, q ,= 1,
n, q = 1.
Obt ¸inem
lim
n→∞
s
n
=
_
1
1−q
, [q[ < 1,
+∞, q ≥ 1.
Pentru q ≤ −1 ¸sirul (s
n
) nu are limit˘a. Astfel, seria geometric˘a cu rat ¸ia q este conver-
gent˘a pentru [q[ < 1 ¸si are suma 1/(1 −q) ¸si divergent˘a pentru [q[ ≥ 1.
Fie seriile (A)

a
n
¸si (B)

b
n
¸si λ un num˘ar real.
Numim sum˘a a seriilor (A) ¸si (B) seria

(a
n
+ b
n
). Numim produs al seriei (A) cu
scalarul λ seria

(λa
n
). Deci:

n=1
a
n
+

n=1
b
n
=

n=1
(a
n
+b
n
), λ

n=1
a
n
=

n=1
(λa
n
).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 29
Teorema 2.23 Dac˘a seriile (A) ¸si (B) sunt convergente, avˆand sumele s ¸si respectiv σ,
atunci
1
0
. Seria

(λa
n
+µb
n
) este convergent˘ a ¸si are suma λs +µσ, oeicare ar fi λ, µ ∈ R.
2
0
. Dac˘a a
n
≤ b
n
, pentru orice n ∈ N, atunci s ≤ σ.
1
0
. Fie (s
n
) ¸si respectiv (σ
n
) ¸sirurile sumelor part ¸iale ale celor dou˘a serii ¸si S
n
=
λs
n
+µσ
n
. Atunci
lim
n→∞
S
n
= lim
n→∞
(λs
n
+µσ
n
) = λ lim
n→∞
s
n
+µ lim
n→∞
σ
n
= λs +µσ.
2
0
. Din a
n
≤ b
n
urmeaz˘a s
n
≤ σ
n
, pentru orice n ∈ N, de unde prin trecere la limit˘a
rezult˘a s ≤ σ.
Teorema 2.24 1
0
. Dac˘a ˆıntr-o serie se schimb˘a ordinea unui num˘ar finit de termeni,
se obt ¸ine o serie care are aceea¸si natur˘a cu seria dat˘a. Dac˘a seria dat˘a are sum˘a, seria
obt ¸inut˘a are aceea¸si sum˘a.
2
0
. Dac˘a la o serie se adaug˘a sau se ˆınl˘atur˘a un num˘ar finit de termeni, seria obt ¸inut˘a
are aceea¸si natur˘a cu seria dat˘a. Dac˘a seria dat˘a este convergent˘ a, sumele celor dou˘a
serii, ˆın general, nu coincid. Dac˘a seria dat˘a este divergent˘ a cu suma ±∞, seria obt ¸inut˘a
are suma ±∞.
3
0
. Dac˘a termenii unei serii, cu suma finit˘a sau infinit˘a, se asociaz˘a ˆın grupe a¸sa
fel ˆıncˆat fiecare grup˘a s˘a cont ¸in˘a un num˘ar finit de termeni consecutivi ¸si fiecare termen
s˘a apart ¸in˘a la o singur˘a grup˘a, atunci seria ce are ca termen general suma termenilor
dintr-o grup˘a are aceea¸si natur˘a ¸si aceea¸si sum˘a cu seria dat˘a.
1
0
. Prin schimbarea ordinii unui num˘ar finit de termeni ai seriei, se modific˘a un
num˘ar finit de termeni ai ¸sirului sumelor sale part ¸iale, ceea ce nu modific˘a natura sa.
2
0
. Prin ad˘augarea sau ˆınl˘aturarea unui num˘ar finit de termeni, ¸sirul sumelor part ¸iale
se modific˘a cu o cantitate constant˘a (suma termenilor ad˘augat ¸i sau ˆınl˘aturat ¸i), deci
natura sa nu se modific˘a. Dac˘a acest ¸sir este convergent, limita sa se modific˘a cu aceast˘a
cantitate constant˘a.
3
0
. S¸irul sumelor part ¸iale ale seriei obt ¸inute este un sub¸sir al ¸sirului sumelor part ¸iale
ale seriei date ¸si deci are aceea¸si natur˘a ¸si limit˘a cu aceasta.
Fie

a
n
o serie convergent˘a ¸si s suma sa. Num˘arul
r
n
= s −s
n
=

k=n+1
a
k
, n ∈ N,
se nume¸ste restul de ordinul n al seriei convergente

a
n
, iar (r
n
) se nume¸ste ¸sirul
resturilor seriei. S¸irul resturilor seriei este convergent la zero.
Teorema 2.25 1
0
. S¸irul sumelor part ¸iale ale unei serii convergente este m˘arginit.
2
0
. S¸irul termenilor unei serii convergente este convergent la zero.
3
0
. Dac˘a ¸sirul termenilor unei serii nu converge la zero, atunci seria este divergent˘a.
1
0
. O serie este convergent˘a dac˘a ¸sirul sumelor sale part ¸iale este convergent, deci
m˘arginit.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 30
2
0
. Afirmat ¸ia rezult˘a din egalitatea a
n
= s
n
−s
n−1
, pentru orice n > 1.
3
0
. Rezult˘a prin reducere la absurd, t ¸inˆand seama de 2
0
.
Reciprocile afirmat ¸iilor 2
0
¸si 3
0
nu sunt adev˘arate.
Studiul seriilor comport˘a dou˘a probleme: stabilirea naturii unei serii ¸si, ˆın caz de
convergent ¸˘a, calculul sumei. In cele ce urmeaz˘a vom stabili cˆateva criterii (condit ¸ii
suficiente) de convergent ¸˘a.
2.5.2 Serii cu termeni pozitivi
Definit ¸ia 2.7 O serie se nume¸ste serie cu termeni pozitivi dac˘a, ˆıncepˆand cu un anumit
rang, tot ¸i termenii s˘ai sunt pozitivi.
T¸ inˆand seama de Teorema 2.24, se poate considera c˘a seria

a
n
este cu termeni
pozitivi dac˘a a
n
> 0, pentru orice n ∈ N.
S¸irul sumelor part ¸iale ale unei serii cu termeni pozitivi este monoton cresc˘ator.
Teorema 2.26 (Criteriul monotoniei) Dac˘a ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei cu ter-
meni pozitivi

a
n
este m˘arginit, seria este convergent˘a, iar dac˘a este nem˘arginit, seria
este divergent˘ a.
S¸irul (s
n
) fiind monoton ¸si m˘arginit este convergent.
Teorema 2.27 (Criteriul comparat ¸iei) Fie (A)

a
n
¸si (B)

b
n
dou˘a serii cu ter-
meni pozitivi. Dac˘a exist˘a un num˘ar natural N a.ˆı. a
n
≤ b
n
, pentru orice n > N,
atunci:
- dac˘a seria (B) este convergent˘a ¸si seria (A) este convergent˘a;
- dac˘a seria (A) este divergent˘a ¸si seria (B) este divergent˘ a.
Fie (s
n
) ¸si respectiv (σ
n
) ¸sirurile sumelor part ¸iale ale celor dou˘a serii. Din a
n
≤ b
n
urmeaz˘a s
n
≤ σ
n
, pentru orice n > N.
Dac˘a seria (B) este convergent˘a , (σ
n
) este m˘arginit, deci, dup˘a criteriul monotoniei,
seria (A) este convergent˘a.
Dac˘a seria (A) este divergent˘a, (s
n
) este nem˘arginit. Din inegalitatea precedent˘a
rezult˘a c˘a ¸si (σ
n
) este nem˘arginit, deci seria (B) este divergent˘a.
Teorema 2.28 (Criteriul de condensare, Cauchy) Fie (A)

a
n
o serie cu termeni
pozitivi. Dac˘a ¸sirul (a
n
) este descresc˘ator, seria (A) are aceea¸si natur˘a cu seria (D)

2
n
a
2
n.
T¸ inˆand seama e punctul 3
0
al Teoremei 2.24, seria (A) are aceea¸si natur˘a cu seriile
(B)

n=1
b
n
= (a
1
+a
2
) + (a
3
+a
4
) + (a
5
+a
6
+a
7
+a
8
) +
cu b
1
= a
1
+a
2
, b
n
= a
2
n−1
+1
+ +a
2
n pentru orice n ≥ 2 ¸si
(C)

n=0
c
n
= a
1
+ (a
2
+a
3
) + (a
4
+a
5
+a
6
+a
7
) +
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 31
cu c
n
= a
2
n +a
2
n
+1
+ +a
2
n+1
−1
, pentru orice n ≥ 0.
Deoarece ¸sirul (a
n
) este descresc˘ator, avem inegalit˘at ¸ile
(b) b
n

1
2
(2
n
a
2
n), (c) c
n
≤ 2
n
a
2
n, ∀ n ≥ 1.
Aplic˘am criteriul comparat ¸iei. Dac˘a seria (A), deci ¸si (B) este convergent˘a, din (b)
rezult˘a c˘a seria (D) este convergent˘a. Dac˘a seria (A), deci ¸si seria (C) este divergent˘a,
din (c) rezult˘a c˘a seria (D) este divergnt˘a.
Reciproc, dac˘a seria (D) este convergent˘a, din (b) rezult˘a c˘a seria (C), deci ¸si seria
(A) este convergent˘a. Dac˘a seria (D) este divergent˘a, din (b) rezult˘a c˘a seria (B), deci
¸si (A) este divergent˘a.
Exemplul 2.9 Seria

n=1
1
n
α
, α ∈ R, numit˘a seria lui Riemann sau seria armonic˘a
generalizat˘a este:
- convergent˘a pentru α > 1;
- divergent˘a pentru α ≤ 1.
Intr-adev˘ar, dac˘a α ≤ 0, seria este divergent˘a deoarece ¸sirul termenilor ei nu converge
la zero.
Dac˘a α > 0, ¸sirul cu termenul general a
n
= 1/n
α
este descresc˘ator ¸si deci seria lui
Riemann are aceea¸si natur˘a cu seria

n=1
2
n

1
(2
n
)
α
=

n=1
_
1
2
α−1
_
n
,
care este o serie geometric˘a cu rat ¸ia q = 2
1−α
> 0, convergent˘a dac˘a q = 2
1−α
< 1,
adic˘a α > 1, ¸si divergent˘a dac˘a q = 2
1−α
≥ 1, adic˘a α ≤ 1.
Teorema 2.29 (Criteriul r˘ad˘acinii, Cauchy) Fie

a
n
o serie cu termeni pozitivi.
Dac˘a exist˘a un num˘ar natural N a.ˆı.
- pentru orice n > N,
n

a
n
≤ q < 1, seria este convergent˘ a;
- pentru orice n > N,
n

a
n
≥ q ≥ 1, seria este divergent˘a.
Aplic˘am criteriul comparat ¸iei. In primul caz, din enunt ¸ avem c˘a a
n
≤ q
n
, iar seria

q
n
, cu 0 < q < 1 este convergent˘a. Deci seria

a
n
este convergent˘a. In cazul al doilea,
a
n
≥ q
n
, iar seria

q
n
, cu q ≥ 1 este divergent˘a. Deci seria

a
n
este divergent˘a.
Teorema 2.30 (Criteriul r˘ad˘acinii cu limit˘a) Fie seria cu termeni pozitivi

a
n
pentru care exista˘a lim
n→∞
n

a
n
= λ :
- dac˘a λ < 1, seria este convergent˘a;
- dac˘a λ > 1, seria este divergent˘a;
- dac˘a λ = 1, caz de dubiu.
Din definit ¸ia limitei rezult˘a c˘a pentru orice ε > 0, exist˘a un N ∈ N a.ˆı.
λ −ε <
n

a
n
< λ +ε.
Dac˘a λ < 1 putem g˘asi un ε > 0 a.ˆı. q = λ +ε < 1, adic˘a a
n
< q
n
, cu q < 1 ¸si deci seria
este convergent˘a. Dac˘a λ > 1 putem g˘asi un ε > 0 a.ˆı. q = λ −ε > 1, adic˘a a
n
> q
n
, cu
q > 1 ¸si deci seria este divergent˘a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 32
Exemplul 2.10 Seria cu termenul general a
n
=
_
n+1
2n−1
_
n
este convergent˘a, c˘aci
lim
n→∞
n

a
n
= lim
n→∞
n
¸
_
n + 1
2n −1
_
n
= lim
n→∞
n + 1
2n −1
=
1
2
< 1.
Teorema 2.31 (Criteriul raportului, d

Alembert) Fie

a
n
o serie cu termeni poz-
itivi. Dac˘a exist˘a un num˘ar natural N a.ˆı.
- pentru orice n > N:
an+1
an
≤ q < 1, seria este convergent˘a;
- pentru orice n > N:
an+1
an
≥ q ≥ 1, seria este divergent˘a.
F˘ar˘a a restrˆange generalitatea putem presupune c˘a inegalit˘at ¸ile din enunt ¸ sunt
adev˘arate pentru n ≥ 1 ¸si s˘a observ˘am c˘a
a
n
=
a
n
a
n−1

a
n−1
a
n−2

a
2
a
1
a
1
.
In primul caz, din enunt ¸ ¸si egalitatea precedent˘a avem c˘a a
n
≤ a
1
q
n−1
, iar seria

q
n−1
,
cu 0 < q < 1 este convergent˘a. Deci seria

a
n
este convergent˘a. In cazul al doilea,
a
n
≥ a
1
q
n−1
, iar seria

q
n−1
, cu q ≥ 1 este divergent˘a. Deci seria

a
n
este divergent˘a.

Teorema 2.32 (Criteriul raportului cu limit˘a) Fie seria cu termeni pozitivi

a
n
pentru care exist˘a lim
n→∞
an+1
an
= λ :
- dac˘a λ < 1, seria este convergent˘a;
- dac˘a λ > 1, seria este divergent˘a;
- dac˘a λ = 1, caz de dubiu.
Se demonstreaz˘a la fel ca la criteriul r˘ad˘acinii.
Exemplul 2.11 Seria

n=0
1
n!
este convergent˘a, c˘aci
a
n+1
a
n
=
n!
(n + 1)!
=
1
n + 1

1
2
< 1, n ≥ 1.
Suma acestei serii este e = 2, 7182818 . . .
Teorema 2.33 (Criteriul lui Kummer) Fie

a
n
o serie cu termeni pozitivi. Dac˘a
exist˘a un ¸sir de numere pozitive (k
n
) ¸si un num˘ar natural N a.ˆı.
- pentru orice n > N: k
n

an
an+1
−k
n+1
≥ λ > 0, atunci seria

a
n
este convergent˘a;
- pentru orice n > N: k
n

an
an+1
− k
n+1
≤ λ ≤ 0, iar seria

1
kn
este divergent˘a,
atunci seria

a
n
este divergent˘a.
F˘ar˘a a restrˆange generalitatea putem presupune c˘a inegelit˘at ¸ile din enunt ¸ sunt
adev˘arate pentru n ≥ 1. In primul caz, inegalitatea din enunt ¸ se mai scrie
k
n
a
n
−k
n+1
a
n+1
≥ λa
n+1
> 0,
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 33
de unde rezult˘a c˘a ¸sirul (k
n
a
n
) este monoton descresc˘ator ¸si m˘arginit inferior de 0, deci
convergent. Fie limita sa. Prin urmare, seria cu termenul general
b
n
= k
n
a
n
−k
n+1
a
n+1
este convergent˘a ¸si are suma k
1
a
1
− . Cum λ > 0, inegalitatea precedent˘a se mai scrie
a
n+1

1
λ
b
n
. Aplicˆand criteriul comparat ¸iei, deducem c˘a seria

a
n
este convergent˘a.
In cazul al doilea, din inegalitatea din enunt ¸ obt ¸inem k
n
a
n
≤ k
n+1
a
n+1
, adic˘a ¸sirul k
n
a
n
este monoton cresc˘ator, deci k
n
a
n
≥ k
1
a
1
sau a
n
≥ k
1
a
1

1
kn
, pentru orice n ≥ 1. Cum
seria

1
kn
este divergent˘a, deducem c˘a seria

a
n
este divergent˘a.
In cazul particular k
n
= n ¸si λ = r −1 se obt ¸ine:
Teorema 2.34 (Criteriul lui Raabe ¸si Duhamel) Fie

a
n
o serie cu termeni poz-
itivi. Dac˘a exist˘a un num˘ar natural N a.ˆı.
- pentru orice n > N: n
_
an
an+1
−1
_
≥ r > 1, atunci seria

a
n
este convergent˘a;
- pentru orice n > N: n
_
an
an+1
−1
_
≤ r ≤ 1, atunci seria

a
n
este divergent˘a.
Teorema 2.35 (Criteriul lui Raabe ¸si Duhamel cu limit˘a) Fie

a
n
o serie cu
termeni pozitivi pentru care exist˘a lim
n→∞
n
_
an
an+1
−1
_
= λ :
- dac˘a λ > 1, seria este convergent˘a;
- dac˘a λ < 1, seria este divergent˘a;
- dac˘a λ = 1, caz de dubiu.
Se demonstreaz˘a la fel ca la criteriul r˘ad˘acinii.
Criteriul lui Raabe ¸si Duham el se aplic˘a, ˆın general, ˆın cazul ˆın care criteriul lui
d

Alembert d˘a dubiu.
2.5.3 Serii cu termeni oarecare
O serie cu termeni oarecare are o infinitate de termeni pozitivi ¸si o infinitate de termeni
negativi.
O serie care are tot ¸i termenii negativi, cu except ¸ia unui num˘ar finit, prin ˆınmult ¸ire
cu −1 devine o serie cu termeni pozitivi.
Definit ¸ia 2.8 Seria cu termeni oarecare

a
n
se nume¸ste absolut convergent˘a dac˘a
seria

[a
n
[ este convergent˘a.
Teorema 2.36 Dac˘a seria

a
n
este absolut convergent˘a, atunci ea este convergent˘ a ¸si
¸
¸
¸
¸
¸

n=1
a
n
¸
¸
¸
¸
¸

n=1
[a
n
[. (2.15)
Seria modulelor fiind convergent˘a, conform criteriului lui Cauchy,
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care
p

k=1
[a
n+k
[ < ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 34
Dar
¸
¸
¸
¸
p

k=1
a
n+k
¸
¸
¸
¸

p

k=1
[a
n+k
[, pentru orice n, k ∈ N. De unde deducem c˘a seria

a
n
satisface criteriul lui Cauchy. Trecˆand la limit˘a ˆın inegalitatea
¸
¸
¸
¸
¸
n

k=1
a
k
¸
¸
¸
¸
¸

n

k=1
[a
k
[
se obt ¸ine (2.15).
Reciproca teoremei precedente nu este adev˘arat˘a. exist˘a serii convergente f˘ar˘a ca
seria modulelor s˘a fie convergent˘a. Spre exemplu, dup˘a cum vom vedea mai tˆarziu, seria

n=1
(−1)
n−1
1
n
,
numit˘a seria armonic˘a alternant˘a, este o serie convergent˘a, de¸si seria modulelor, adic˘a
seria armonic˘a, este divergent˘a.
Definit ¸ia 2.9 O serie convergent˘a care nu este absolut convergent˘a se nume¸ste semi-
convergent˘a sau simplu convergent˘a.
Seria modulelor unei serii date este o serie cu termeni pozitivi. Criteriile de convergen-
t ¸˘a pentru serii cu termeni pozitivi se pot folosi ¸si pentru stabilirea absolutei convergent ¸e
a unei serii oarecare. Dac˘a o serie nu este absolut convergent˘a ea poate fi convergent˘a
sau divergent˘a. D˘am ˆın continuare un criteriu de convergent ¸˘a pentru serii cu termeni
oarecare.
Teorema 2.37 (Criteriul lui Abel-Dirichlet) Seria

α
n
a
n
este convergent˘a dac˘a

n
) este un ¸sir de numere reale pozitive monoton descresc˘ ator ¸si α
n
→ 0, iar
s
n
= a
1
+a
2
+ +a
n
este m˘arginit, adic˘a [s
n
[ ≤ M, pentru orice n ∈ N.
Ar˘at˘am c˘a seria

α
n
a
n
satisface criteriul general al lui Cauchy. deoarece a
n+k
=
s
n+k
−s
n+k−1
, putem scrie
p

k=1
α
n+k
a
n+k
=
p

k=1
α
n+k
(s
n+k
−s
n+k−1
) =
= −α
n+1
s
n
+
p−1

k=1

n+k
−α
n+k+1
)s
n+k

n+p
s
n+p
.
Dar [s
n
[ ≤ M ¸si (α
n
) este monoton descresc˘ator, α
n+k
−α
n+k+1
> 0. Prin urmare,
¸
¸
¸
¸
¸
p

k=1
α
n+k
a
n+k
¸
¸
¸
¸
¸
≤ Mα
n+1
+M(α
n+1
−α
n+p
) +Mα
n+p
= 2M α
n+1
< ε,
deoarece α
n
→0.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 35
Exemplul 2.12 Seria

sin nx
n
α
este convergent˘a pentru α > 0. In adev˘ar, pentru α > 0,
¸srul α
n
=
1
n
α
este monoton descresc˘ator la zero, iar
s
n
=
n

k=1
sinkx =
1
sin
x
2
sin
nx
2
sin
(n + 1)x
2
,
pentru x ,= 2kπ, cu k num˘ar ˆıntreg. De unde,
[s
n
[ ≤
1
[ sin
x
2
[
,
adic˘a (s
n
) este m˘arginit.
Definit ¸ia 2.10 Se nume¸ste serie alternant˘a o serie de forma
α
1
−α
2

3
−α
4
+ + (−1)
n+1
α
n
+ ,
ˆın care tot ¸i α
n
sunt numere reale pozitive.
Teorema 2.38 (Criteriul lui Leibniz) O serie alternant˘a este convergent˘a dac˘a ¸sirul

n
) este monoton descresc˘ ator ¸si α
n
→ 0.
Aplic˘am criteriul lui Abel-Dirichlet. S¸irul (α
n
) satisface condit ¸iile cerute de acest
criteriu, iar a
n
= (−1)
n+1
, ˆıncˆat (s
n
) este ¸sirul: 1, 0, 1, 0, . . ., evident m˘arginit.
Exemplul 2.13 Seria armonic˘a generalizat˘a (sau seria lui Riemann) alternat˘a

n=1
(−1)
n+1
1
n
α
ˆın care 0 < α ≤ 1 este simplu convergent˘a.
In adev˘ar, ¸sirul (
1
n
α
) cu α > 0 este monoton descresc˘ator la zero. Dup˘a criteriul lui
Leibniz seria este convergent˘a. Pentru α > 1 seria este absolut convergent˘a. In concluzie,
pentru 0 < α ≤ 1 seria lui Riemann alternat˘a este simplu convergent˘ a.
2.6 Serii ˆın R
p
In R
p
sunt definite sumele finite de vectori, datorit˘a structurii de spat ¸iu liniar, cˆat ¸si
limitele ¸sirurilor de vectori, datorit˘a structurii de spat ¸iu normat.
Definit ¸ia convergent ¸ei unei serii de vectori din R
p
este complet analoag˘a definit ¸iei
convergent ¸ei unei serii de numere reale.
Fie (a
n
) un ¸sir de vectori din R
p
¸si (s
n
) ¸sirul
s
1
= a
1
, s
2
= a
1
+a
2
, . . . , s
n
= a
1
+a
2
+ +a
n
, . . . (2.16)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 36
Perechea de ¸siruri ((a
n
), (s
n
)) se nume¸ste serie de de vectori din R
p
¸si se noteaz˘a
a
1
+a
2
+ +a
n
+ sau

n=1
a
n
sau

a
n
. (2.17)
S¸irul (a
n
) se nume¸ste ¸sirul termenilor seriei, iar ¸sirul (s
n
) se nume¸ste ¸sirul sumelor
part ¸iale.
Seria

a
n
este convergent˘a ¸si are ca sum˘a vectorul s ∈ R
p
, dac˘a ¸sirul (s
n
) este
convergent ¸si are limita s. In acest caz scriem

n=1
a
n
= s = lim
n→∞
n

k=1
a
k
. (2.18)
Seria

a
n
este divergent˘a dac˘a ¸sirul (s
n
) este divergent.
Deoarece convergent ¸a unui ¸sir de vectori din R
p
se reduce la convergent ¸a celor p
¸siruri componente, urmeaz˘a c˘a seria de vectori

a
n
, ˆın care a
n
= (a
n
1
, a
n
2
, . . . , a
n
p
) este
convergent˘a d.d. seriile de numere reale

a
n
k
, k = 1, p, sunt convergente.
Multe din rezultatele obt ¸inute pentru serii de numere reale se ment ¸in ¸si pentru serii
de vectori.
Teorema 2.39 (Criteriul general al lui Cauchy) Seria

a
n
este convergent˘a d.d.
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care [[a
n+1
+a
n+2
+ +a
n+p
[[ < ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N.
(2.19)
Dac˘a (s
n
) este ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei, atunci pentru orice n, p ∈ N putem
scrie
s
n+p
−s
n
= a
n+1
+a
n+2
+ +a
n+p
.
Seria

a
n
este convergent˘a d.d. ¸sirul (s
n
) este convergent. Dar (s
n
) este convergent
d.d. este ¸sir fundamenal, adic˘a
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care [[s
n+p
−s
n
[[ < ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N.
Inlocuind aici diferent ¸a s
n+p
−s
n
cu expresia precedent˘a, obt ¸inem (2.19).
Definit ¸ia 2.11 Seria de vectori

a
n
se nume¸ste convergent˘a ˆın norm˘a dac˘a seria

[[a
n
[[ (seria normelor) este convergent˘a.
Teorema 2.40 Dac˘a seria

a
n
este convergent˘a ˆın norm˘a, atunci ea este convergent˘a
¸si
_
_
_
_
_

n=1
a
n
_
_
_
_
_

n=1
|a
n
| . (2.20)
Seria normelor fiind convergent˘a, conform criteriului lui Cauchy,
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care
p

k=1
[[a
n+k
[[ < ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 37
Dar _
_
_
_
_
p

k=1
a
n+k
_
_
_
_
_

p

k=1
[[a
n+k
[[,
pentru orice n, k ∈ N. De unde deducem c˘a seria

a
n
satisface criteriul lui Cauchy.
Trecˆand la limit˘a ˆın inegalitatea
_
_
_
_
_
n

k=1
a
k
_
_
_
_
_

n

k=1
[[a
k
[[
se obt ¸ine (2.20).
Teorema 2.41 (Criteriul major˘arii) Dac˘a pentru seria de vectori

a
n
exist˘a o serie
de numere reale pozitive

α
n
, convergent˘a ¸si a.ˆı. [[a
n
[[ ≤ α
n
, pentru orice n ∈ N, atunci
seria

a
n
este convergent˘a.
Pentru demonstrat ¸ie se folose¸ste teorema precedent˘a ¸si criteriul comparat ¸iei de la
serii cu termeni pozitivi.
Capitolul 3
LIMITE DE FUNCT¸II
3.1 Limita unei funct ¸ii reale de o variabil˘a real˘a
3.1.1 Limita ˆıntr-un punct
Fie f : E → R ¸si x
0
un punct de acumulare al mult ¸imii E.
Definit ¸ia 3.1 Spunem c˘a num˘arul real l este limita funct ¸iei f ˆın punctul x
0
dac˘a pentru
orice vecin˘atate U a lui l exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
a.ˆı. oricare ar fi x ,= x
0
, x ∈ V ∩E,
s˘a avem f(x) ∈ U ¸si scriem
lim
x→x0
f(x) = l.
Punctul x
0
poate s˘a nu apart ¸in˘a mult ¸imii E, dar trebuie s˘a fie punct de acumulare
pentru E. Atˆ at x
0
cˆat ¸si l pot fi finite sau infinite, vecin˘at˘at ¸ile V ¸si U fiind definite
corespunz˘ator.
Dac˘a x
0
¸si l sunt finite, defint ¸ia precedent˘a este echivalent˘a cu definit ¸ia care urmeaz˘a:
Definit ¸ia 3.2 Spunem c˘a num˘arul real l este limita funct ¸iei f ˆın punctul x
0
dac˘a pentru
orice ε > 0 exist˘a un num˘ar δ(ε) > 0 a.ˆı. oricare ar fi x ∈ E pentru care [x − x
0
[ < δ,
s˘a avem [f(x) −l[ < ε.
Definit ¸ia limitei unei funct ¸ii ˆıntr-un punct poate fi formulat˘a ¸si cu ajutorul ¸sirurilor.
Definit ¸ia 3.3 Spunem c˘a num˘arul real l este limita funct ¸iei f ˆın punctul x
0
dac˘a pentru
orice ¸sir (x
n
), x
n
∈ E, x ,= x
0
, convergent la x
0
, ¸sirul corespunz˘ator al valorilor funct ¸iei
(f(x
n
)) este convergent la l.
3.1.2 Propriet˘at ¸i ale limitei unei funct ¸ii
Deoarece limita unei funct ¸ii ˆıntr-un punct se poate defini cu ajutorul limitei unui ¸sir, o
parte dintre propriet˘at ¸ile limitelor ¸sirurilor sunt valabile ¸si pentru limite de funct ¸ii.
Fie f
1
, f
2
:→ R, dou˘a funct ¸ii definite pe E ⊂ R ¸si x
0
un punct de acumulare al
mult ¸imii E.
38
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 39
Teorema 3.1 Dac˘a funct ¸iile f
1
¸si f
2
au limite ˆın punctul x
0
, finite sau infinite ¸si:
1. dac˘a suma limitelor are sens, atunci funct ¸ia sum˘a f
1
+f
2
are limit˘a ˆın punctul x
0
¸si
lim
x→x0
(f
1
(x) +f
2
(x)) = lim
x→x0
f
1
(x) + lim
x→x0
f
2
(x);
2. dac˘a produsul limitelor are sens, atunci funct ¸ia produs f
1
f
2
are limit˘a ˆın punctul
x
0
¸si
lim
x→x0
(f
1
(x) f
2
(x)) = lim
x→x0
f
1
(x) lim
x→x0
f
2
(x);
3. dac˘a cˆatul limitelor are sens, atunci funct ¸ia cˆat f
1
/f
2
are limit˘a ˆın punctul x
0
¸si
lim
x→x0
f
1
(x)
f
2
(x)
=
lim
x→x0
f
1
(x)
lim
x→x0
f
2
(x)
;
4. dac˘a limita lui f
1
la puterea limila lui f
2
are sens, atunci funct ¸ia f
f2
1
are limit˘a ˆın
punctul x
0
¸si
lim
x→x0
(f
1
(x))
f2(x)
=
_
lim
x→x0
f
1
(x)
_
lim
x→x
0
f2
(x)
.
Teorema 3.2 Fie u : E → F ¸si f :→ R dou˘a funct ¸ii ¸si x
0
un punct de acumulare al
mult ¸imii E, pentru care exist˘a lim
x→x0
u(x) = u
0
, u
0
punct de acumulare al mult ¸imii F.
Dac˘a exist˘a lim
u→u0
f(u) = l, atunci funct ¸ia compus˘a f ◦ u : E → R are limit˘a ˆın punctul
x
0
¸si
lim
x→x0
(f ◦ u)(x) = l.
Funct ¸ia u avˆand limita u
0
ˆın punctul x
0
, urmeaz˘a c˘a pentru orice ¸sir (x
n
) convergent
la x
0
, ¸sirul (u
n
), cu u
n
= u(x
n
), este convergent la u
0
Funct ¸ia f avˆand limita l ˆın punctul
u
0
, urmeaz˘a c˘a ¸sirul cu termenul general
f(n
n
) = f(u(x
n
)) = (f ◦ u)(x
n
)
este convergent la l.
Pentru ¸siruri, criteriul lui Cauchy ne permite s˘a studiem convergent ¸a unui ¸sir f˘ar˘a a
fi implicat˘a limita acestuia. Definit ¸ia limitei unei funct ¸ii cu ajutorul ¸sirurilor ne permite
s˘a transpunem acest criteriu ¸si la funct ¸ii.
Teorema 3.3 (Criteriul lui Cauchy-Bolzano) Funct ¸ia f are limit˘a ˆın punctul x
0
d.d. oricare ar fi ε > 0 exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
a.ˆı. pentru orice x, x

,= x
0
,
x, x

∈ V ∩ E, s˘a avem [f(x) −f(x

)[ < ε.
Necesitatea. S˘a presupunem c˘a f(x) → l cˆand x → x
0
, Deci, oricare ar fi ε > 0,
exist˘a un δ(ε) > 0 a.ˆı. pentru orice x, x

∈ V = (x
0
−δ, x
0
+δ) s˘a avem
[f(x) −l[ < ε, [f(x

) −l[ < ε,
de unde,
[f(x) −f(x

)[ < [f(x) −l[ +[f(x

) −l[ < 2ε.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 40
Suficient ¸a. Fie (x
n
) un ¸sir, x
n
∈ E, x
n
,= x
0
, x
n
→ x
0
. Conform ipotezei, pentru
orice ε > 0 exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
a.ˆı. pentru x, x

,= x
0
, x, x

∈ V ∩ E, s˘a avem
[f(x) −f(x

)[ < ε.
S¸irul (x
n
) fiind convergent la x
0
, exist˘a un N(ε) a.ˆı. pentru n, m > N, x
n
, x
m
∈ V
¸si deci [f(x
n
) − f(x
m
)[ < ε. Prin urmare, ¸sirul (f(x
n
)) este un ¸sir Cauchy de numere
reale ¸si deci are limit˘a. Cum ¸sirul (x
n
) este arbitrar, deducem c˘a funct ¸ia f are limit˘a ˆın
punctul x
0
.
3.2 Limita unei funct ¸ii vectoriale de o variabil˘a real˘a
Fie f : E →R
m
, E ⊂ R ¸si x
0
un punct de acumulare al mult ¸imii E.
Definit ¸ia 3.4 Spunem c˘a vectorul l = (l
1
, l
2
, . . . , l
m
) ∈ R
m
este limita funct ¸iei f ˆın
punctul x
0
dac˘a pentru orice ε > 0 exist˘a un num˘ar δ(ε) > 0 a.ˆı. oricare ar fi x ∈ E
pentru care [x −x
0
[ < δ, s˘a avem
[[f (x) −l[[ =
¸
¸
¸
_
m

k=1
(f
k
(x) −l
k
)
2
< ε
¸si scriem lim
x→x0
f (x) = l.
Teorema 3.4 O funct ¸ie vectorial˘a are limit˘a ˆıntr-un punct d.d. funct ¸iile sale compo-
nente au limite ˆın acel punct, adic˘a
lim
x→x0
f (x) = l ⇔ lim
x→x0
f
k
(x) = l
k
, k = 1, m.
Teorema rezult˘a din dubla inegalitate
[f
k
(x) −l
k
[ ≤ [[f (x) −l[[ ≤
m

i=1
[f
i
(x) −l
i
[, k = 1, m
¸si definit ¸ia precedent˘a.
Aceast˘a teorem˘a reduce studiul limitei unei funct ¸ii vectoriale la studiul limitelor a m
funct ¸ii reale.
Teorema 3.5 Dac˘a funct ¸iile f
1
, f
2
: E → R
m
au limite ˆın punctul x
0
, atunci:
lim
x→x0

1
f
1
(x) +λ
2
f
2
(x)) = λ
1
lim
x→x0
f
1
(x) +λ
2
lim
x→x0
f
2
(x), ∀ λ
1
, λ
2
∈ R,
lim
x→x0
(f
1
(x) f
2
(x)) = lim
x→x0
f
1
(x) lim
x→x0
f
2
(x).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 41
3.3 Limita unei funct ¸ii de o variabil˘a vectorial˘a
Fie f : E → R, E ⊂ R
n
, o funct ¸ie real˘a ¸si x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) un punct de
acumulare al mult ¸imii E.
Definit ¸ia 3.5 Spunem c˘a num˘arul real l este limita funct ¸iei f ˆın punctul x
0
dac˘a pentru
orice ε > 0 exist˘a un num˘ar δ(ε) > 0 a.ˆı. oricare ar fi x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∈ E pentru
care
[[x −x
0
[[ =
¸
¸
¸
_
n

i=1
(x
i
−x
0
i
)
2
< δ,
s˘a avem [f(x) −l[ < ε ¸si scriem
lim
x→x0
f(x) = l.
Fie f : E → R
m
, E ⊂ R
n
, o funct ¸ie vectorial˘a ¸si x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) un punct de
acumulare al mult ¸imii E.
Definit ¸ia 3.6 Spunem c˘a vectorul l = (l
1
, l
2
, . . . , l
m
) ∈ R
m
este limita funct ¸iei f ˆın
punctul x
0
dac˘a pentru orice ε > 0 exist˘a un num˘ar δ(ε) > 0 a.ˆı. oricare ar fi x ∈ E
pentru care [[x −x
0
[[ < δ, s˘a avem [[f (x) −l[[ < ε ¸si scriem lim
x→x0
f (x) = l.
Teorema 3.4 r˘amˆane valabil˘a ¸si ˆın cazul funct ¸iilor vectoriale de o variabil˘a vectorial˘a.
Teorema 3.6 O funct ¸ie vectorial˘a are limit˘a ˆıntr-un punct d.d. funct ¸iile sale compo-
nente au limite ˆın acel punct, adic˘a
lim
x→x
0
f (x) = l ⇔ lim
x→x0
f
k
(x) = l
k
, k = 1, m.
Capitolul 4
FUNCT¸II CONTINUE
4.1 Continuitatea funct ¸iilor reale de o variabil˘a real˘a
4.1.1 Continuitatea ˆıntr-un punct
Fie f : E → R, E ⊂ R, o funct ¸ie real˘a ¸si x
0
∈ E.
Definit ¸ia 4.1 Spunem c˘a funct ¸ia f este continu˘a ˆın punctul x
0
dac˘a oricare ar fi U o
vecin˘ atate a lui f(x
0
), exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
, a.ˆı. pentru orice x ∈ V ∩ E, s˘a
avem f(x) ∈ U.
Vecin˘atatea V depinde de vecin˘atatea U. In problema continuit˘at ¸ii se cerceteaz˘a
comportarea funct ¸iei ˆın vecin˘atatea punctului x
0
fat ¸˘a de valoarea funct ¸iei ˆın punctul x
0
,
deci x
0
trebuie s˘a apart ¸in˘a mult ¸imii de definit ¸ie a funct ¸iei.
Funct ¸ia este continu˘a ˆın punctul x
0
dac˘a la valori ale variabilei x vecine de x
0
funct ¸ia
ia valori oricˆat de apropiate de valoarea funct ¸iei ˆın punctul x
0
. Nu se pune problema
continuit˘at ¸ii ˆın punctele +∞ ¸si −∞ ¸si nici ˆın punctele ˆın care valoarea funct ¸iei devine
infinit˘a. Intr-un punct izolat x
0
∈ E funct ¸ia f este continu˘a, deoarece ˆın definit ¸ia conti-
nuit˘at ¸ii nu se cere (ca la definit ¸ia limitei ˆıntr-un punct) ca x
0
s˘a fie punct de acumulare
al lui E.
Un punct x
0
ˆın care funct ¸ia este continu˘a se nume¸ste punct de continuitate pentru
funct ¸ia f.
Definit ¸ia precedent˘a este echivalent˘a cu urm˘atoarea definit ¸ie:
Definit ¸ia 4.2 Spunem c˘a funct ¸ia f este continu˘a ˆın punctul x
0
dac˘a pentru orice ε > 0
exist˘a un num˘ar δ(ε) > 0 a.ˆı. oricare ar fi x ∈ E pentru care [x − x
0
[ < δ, s˘a avem
[f(x) −f(x
0
)[ < ε.
In cazul ˆın care x
0
∈ E este punct de acumulare pentru E, continuitatea ˆın punctul
x
0
se poate defini cu ajutorul limitei.
42
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 43
Definit ¸ia 4.3 Spunem c˘a funct ¸ia f este continu˘a ˆın punctul x
0
, punct de acumulare
pentru E, dac˘a f are limit˘a ˆın x
0
¸si aceasta este egal˘a cu f(x
0
), adic˘a
lim
x→x0
f(x) = f(x
0
).
Deoarece f este continu˘a ˆın orice punct izolat din E, problema continuit˘at ¸ii se pune
numai ˆın punctele de acumulare ale lui E. Dac˘a f nu este continu˘a ˆın x
0
, spunem c˘a
funct ¸ia f este discontinu˘ a ˆın punctul x
0
, iar x
0
se nume¸ste punct de discontinuitate.
Funct ¸ia f este continu˘a pe o mult ¸ime A ⊂ E dac˘a este continu˘a ˆın fiecare punct al
mult ¸imii A, adic˘a
Definit ¸ia 4.4 Spunem c˘a funct ¸ia f este continu˘a pe A ⊂ E dac˘a pentru orice x ∈ A
¸si pentru orice ε > 0 exist˘a un num˘ar δ(ε, x) > 0 a.ˆı. oricare ar fi x

∈ E pentru care
[x

−x[ < δ, s˘a avem [f(x

) −f(x)[ < ε.
4.1.2 Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor continue
Operat ¸ii cu funct ¸ii continue
Din definit ¸ia continuit˘at ¸ii cu ajutorul ¸sirurilor ¸si propriet˘at ¸ile operat ¸iilor cu ¸siruri rezult˘a:
Teorema 4.1 Dac˘a funct ¸iile f, g : E →R sunt continue ˆın punctul x
0
, atunci:
1. funct ¸ia f +g este continu˘a ˆın x
0
;
2. funct ¸ia f g este continu˘a ˆın x
0
;
3. dac˘a g(x
0
) ,= 0, funct ¸ia f/g este continu˘a ˆın x
0
.
Continuitatea funct ¸iei compuse
Teorema 4.2 Fie u : E → F ¸si f : F → R. Dac˘a funct ¸ia u este continu˘a ˆın punctul
x
0
∈ E ¸si f este continu˘a ˆın punctul u
0
= u(x
0
) ∈ F, atunci funct ¸ia compus˘a f ◦ u :
E →R este continu˘a ˆın punctul x
0
.
Deoarece funct ¸ia u este continu˘a ˆın x
0
, pentru orice ¸sir (x
n
), x
n
∈ E, convergent la
x
0
, ¸sirul (u
n
), u
n
= u(x
n
), din F este convergent la u
0
. Funct ¸ia f fiind continu˘a ˆın u
0
,
¸sirul (f(u
n
)) este convergent la f(u
0
). Deci f(u(x
n
)) → f(u(x
0
)).
Propriet˘at ¸i locale ale funct ¸iilor continue
Teorema 4.3 Dac˘a f este continu˘ a ˆın x
0
¸si f(x
0
) ,= 0, exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
a.ˆı. pentru orice x ∈ V ∩ E s˘a avem f(x) f(x
0
) > 0.
S˘a presupunem c˘a f(x
0
) > 0 ¸si fie ε =
1
2
f(x
0
). Din definit ¸ia continuit˘at ¸ii, rezult˘a c˘a
exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
a.ˆı. pentru orice x ∈ V ∩E avem [f(x) −f(x
0
)[ <
1
2
f(x
0
),
de unde f(x) >
1
2
f(x
0
) > 0. Dac˘a f(x
0
) < 0, lu˘am ε = −
1
2
f(x
0
).
Din demonstrat ¸ia teoremei precedente rezult˘a
Teorema 4.4 Dac˘a f este continu˘a ˆın x
0
exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
ˆın care f este
m˘arginit˘a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 44
Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor continue pe un interval ˆınchis ¸si m˘arginit
Teorema 4.5 (Prima teorem˘a lui Weierstrass) O funct ¸ia continu˘a pe un interval
ˆınchis ¸si m˘arginit [a, b] este m˘arginit˘a pe [a, b].
Demonstrat ¸ie prin reducere la absurd. S˘a presupunem c˘a funct ¸ia f : [a, b] → R,
continu˘a pe [a, b], nu ar fi m˘arginit˘a pe [a, b]. Deci, pentru orice num˘ar M > 0 exist˘a un
punct ξ
M
∈ [a, b] a.ˆı. [f(ξ
M
)[ > M. S˘a lu˘am M = n. Urmeaz˘a c˘a pentru orice n ∈ N
exist˘a un ξ
n
= ξ
n
[a, b] a.ˆı. [f(ξ
n
)[ > n.
Intervalul [a, b] fiind m˘arginit ¸si ˆınchis, ¸sirul (ξ
n
) este m˘arginit ¸si—conform lemei lui
Cesaro—se poate extrage un sub¸sir (ξ
n
k
) convergent la un punct ξ ∈ [a, b]. Funct ¸ia fiind
continu˘a pe [a, b] este continu˘a ¸si ˆın ξ, deci f(ξ
n
) → f(ξ). Ins˘a din [f(ξ
n
k
)[ > n
k
deducem
c˘a pentru k →∞, [f(ξ
n
k
)[ →∞. Contradict ¸ie.
Teorema 4.6 (Adoua teorem˘a a lui Weierstrass) O funct ¸ie continu˘a pe un interval
ˆınchis ¸si m˘arginit [a, b] ˆı¸si atinge marginile pe [a, b].
Funct ¸ia f : [a, b] → R, fiind continu˘a pe [a, b], dup˘a teorema precedent˘a este
m˘arginit˘a pe [a, b], deci exist˘a numerele m ¸si M a.ˆı. m ≤ f(x) ≤ M, unde m este
marginea inferioar˘a ¸si M marginea superioar˘a a valorilor funct ¸iei f pe [a, b]. S˘a ar˘at˘am
c˘a exist˘a un punct ξ ∈ [a, b] ˆın care f(ξ) = m.
Demonstrat ¸ie prin reducere la absurd. S˘a presupunem c˘a ˆın nici un punct din [a, b]
funct ¸ia f nu ia valoarea m. Atunci, dup˘a definit ¸ia marginii inferioare, urmeaz˘a c˘a f(x)−
m > 0 pe [a, b] ¸si deci funct ¸ia f
1
(x) =
1
f(x)−m
este continu˘a ¸si pozitiv˘a pe [a, b]. Prin
urmare, conform teoremei precedente, f
1
este m˘arginit˘a pe [a, b], deci exist˘a un M
1
> 0
a.ˆı. f
1
(x) ≤ M
1
, de unde rezult˘a c˘a m +
1
M1
≤ f(x), adic˘a m nu ar mai fi maginea
inferioar˘a a valorilor funct ¸iei f pe [a, b]. Contradict ¸ie.
In mod asem˘an˘ator se demonstreaz˘a existent ¸a unui punct ˆın care f ia valoarea M.
Teorema 4.7 Dac˘a o funct ¸ie continu˘a pe un interval ˆınchis ¸si m˘arginit [a, b] ia valori
de semne contrare la capetele intervalului, adic˘a f(a) f(b) < 0, atunci exist˘a cel put ¸in
un punct x
0
∈ (a, b) a.ˆı. f(x
0
) = 0.
S˘a presupunem c˘a f(a) < 0, f(b) > 0 ¸si fie x
1
+
a+b
2
mijlocul lui [a, b]. Dac˘a
f(x
1
) = 0, x
1
este punctul c˘autat. In caz contrar, not˘am cu [a
1
, b
1
] acela dintre intervalele
[a, x
1
] sau [x
1
, b] pentru care f(a
1
) < 0, f(b
1
) > 0 ¸si fie x
2
=
a1+b1
2
mijlocul lui [a
1
, b
1
].
Dac˘a f(x
2
) = 0, x
2
este punctul c˘autat. In caz contrar, not˘am cu [a
2
, b
2
] acele dintre
intervalele [a
1
, x
2
] sau [x
2
, b
1
] pentru care f(a
2
) < 0, f(b
2
) > 0. Continuˆand ˆın acest
mod, obt ¸inem un ¸sir de intervale m˘arginite ¸si ˆınchise I
n
= [a
n
, b
n
] cu I
n+1
⊂ I
n
¸si
b
n
− a
n
=
b−a
2
n
→ 0. Din Lema lui Cesaro rezult˘a c˘a

n=1
I
n
= ¦x
0
¦, punctul x
0
fiind
limita comun˘a a celor dou˘a ¸siruri (a
n
) ¸si (b
n
) ¸si x
0
∈ [a, b]. Deoarece f(a
n
) < 0, f(b
n
) > 0
¸si f este continu˘a, trecˆand la limit˘a pentru n → ∞, urmeaz˘a c˘a f(x
0
) ≤ 0 ¸si f(x
0
) ≥ 0,
ceea ce conduce la f(x
0
) = 0.
Teorema 4.8 O funct ¸ie continu˘a pe un interval ˆınchis ¸si m˘arginit [a, b] ia cel put ¸in o
dat˘a toate valorile cuprinse ˆıntre marginea inferioar˘a m ¸si marginea superioar˘a M a
valorilor sale pe [a, b].
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 45
Fie α ∈ (m, M). Funct ¸ia g(x) = f(x) − α este continu˘a pe [a, b]. Dac˘a ξ
m
¸si ξ
M
sunt punctele pentru care f(ξ
m
) = m ¸si f(ξ
M
) = M, avem g(ξ
m
) < 0, g(ξ
M
) > 0. Deci
exist˘a un punct x
0
cuprins ˆıntre ξ
m
¸si ξ
M
a.ˆı. g(x
0
) = 0, adic˘a f(x
0
) = α.
Proprietatea pus˘aˆın evident ¸˘aˆın aceast˘a teorem˘a se nume¸ste proprietatea lui Darboux.
4.1.3 Continuitatea uniform˘a
Definit ¸ia 4.5 Spunem c˘a funct ¸ia f : E → R este uniform continu˘a pe E dac˘a oricare
ar fi ε > 0 exist˘a un num˘ar δ(ε) > 0 a.ˆı. pentru orice x, x

∈ E pentru care [x −x

[ < δ,
s˘a avem [f(x) −f(x

)[ < ε.
Exemplul 4.1 Funct ¸ia f(x) = x
3
, x ∈ [1, 3] este uniform continu˘a pe [1, 3]. Intr-adev˘ar,
[f(x) −f(x

)[ = [x −x

[ (x
2
+xx

+x
2
) < 27 [x −x

[ < ε,
pentru orice x, x

∈ [1, 3] pentru care [x −x

[ < δ(ε), cu δ(ε) = 27/ε.
Dac˘a ˆın definit ¸ia precedent˘a p˘astr˘am pe x

∈ E fix, obt ¸inem definit ¸ia continuit˘at ¸ii
funct ¸iei f pe E. Deci o funct ¸ie uniform continu˘a pe mult ¸imea E este continu˘a pe E.
Reciproca nu este adev˘arat˘a.
Teorema 4.9 O funct ¸ie continu˘a pe un interval ˆınchis ¸si m˘arginit (compact) este uni-
form continu˘a pe acel interval.
Demonstrat ¸ie prin reducere la absurd. S˘a presupunem c˘a funct ¸ia f : [a, b] → R,
continu˘a pe [a, b], nu ar fi uniform continu˘a pe [a, b]. Rezult˘a atunci c˘a exist˘a un ε
0
> 0
a.ˆı. pentru orice δ > 0 exist˘a punctele x
δ
, x

δ
∈ [a, b] cu [x
δ
− x

δ
[ < δ pentru care
[f(x
δ
) −f(x

δ
)[ ≥ ε
0
.
S˘a lu˘am δ =
1
n
. Obt ¸inem astfel dou˘a ¸siruri de puncte (x
n
), (x

n
) din [a, b] cu propri-
etatea c˘a pentru orice n ∈ N avem [x
n
−x

n
[ <
1
n
¸si [f(x
δ
) −f(x

δ
)[ ≥ ε
0
.
Intervalul [a, b] fiind m˘arginit, ¸sirul (x
n
) este m˘arginit ¸si—conform Lemei lui Cesaro—
admite un sub¸sir (x
n
k
) convergent. Fie x
0
limita sa. deoarece [x
n
k
− x

n
k
[ <
1
n
k
→ 0,
urmeaz˘a c˘a sub¸sirul (x

n
k
) al lui (x

n
) este de asemenea convergent la x
0
. Intervalul [a, b]
fiind ˆınchis, x
0
∈ [a, b]. Funct ¸ia f fiind continu˘a pe [a, b], deci ¸si ˆın x
0
, avem
lim
k→∞
f(x
n
k
) = f(x
0
), lim
k→∞
f(x

n
k
) = f(x
0
),
de unde 0 ≥ ε
0
. Contradict ¸ie. Rezult˘a c˘a f este uniform continu˘a pe [a, b].
O condit ¸ie suficient˘a de uniform˘a continuitate este dat˘a de urm˘atoarea teorem˘a.
Teorema 4.10 Dac˘a pentru orice x, x

∈ E exist˘a un num˘ar L > 0 a.ˆı.
[f(x) −f(x

)[ < L[x −x

[, (4.1)
atunci funct ¸ia f este uniform continu˘ a pe E.
Intr-adev˘ ar, pentru δ(ε) =
ε
L
, inegalitatea [x −x

[ < δ implic˘a inegalitatea [f(x) −
f(x

)[ < ε.
Condit ¸ia (4.1) se nume¸ste condit ¸ia lui Lipschitz.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 46
4.2 Continuitatea funct ¸iilor vectoriale
4.2.1 Continuitatea ˆıntr-un punct
Fie f : E →R
m
, E ⊂ R
n
, o funct ¸ie vectorial˘a ¸si x
0
∈ E.
Definit ¸ia 4.6 Spunem c˘a funct ¸ia f este continu˘a ˆın punctul x
0
dac˘a pentru orice ε > 0
exist˘a un num˘ar δ(ε) > 0 a.ˆı. oricare ar fi x ∈ E pentru care [[x − x
0
[[ < δ, s˘a avem
[[f (x) −f (x
0
)[[ < ε.
In cazul ˆın care x
0
∈ E este punct de acumulare pentru E, continuitatea ˆın punctul
x
0
se poate defini cu ajutorul limitei.
Definit ¸ia 4.7 Spunem c˘a funct ¸ia f este continu˘a ˆın punctul x
0
, punct de acumulare
pentru E, dac˘a f are limit˘a ˆın x
0
¸si aceasta este egal˘a cu f (x
0
), adic˘a
lim
x→x0
f (x) = f (x
0
), sau lim
x→x0
[[f (x) −f (x
0
)[[ = 0.
Teorema 4.11 Funct ¸ia f : E → R
m
, f = (f
1
, f
2
, . . . , f
m
), este continu˘a ˆın punctul x
0
d.d. funct ¸iile componente f
k
E →R, k = 1, m, sunt continue ˆın x
0
.
Din inegalit˘at ¸ile
[f
k
(x) −f
k
(x
0
)[ ≤ [[f (x) −f (x
0
)[[ ≤
m

i=1
[f
i
(x) −f
i
(x
0
)[, k = 1, m,
avem implicat ¸iile
[[f (x) −f (x
0
)[[ < ε ⇒[f
k
(x) −f
k
(x
0
)[ < ε, k = 1, m,
[f
i
(x) −f
i
(x
0
)[ <
ε
m
, i = 1, m ⇒[[f (x) −f (x
0
)[[ < ε.
Urm˘atoarele propriet˘at ¸i, stabilite pentru funct ¸ii reale de o variabil˘a real˘a, se ment ¸in
¸si pentru funct ¸ii vectoriale de o variabil˘a vectorial˘a:
1. Dac˘a f este continu˘a ˆın punctul x
0
exist˘a o vecin˘atate a punctului x
0
ˆın care
funct ¸ia este m˘arginit˘a.
2. Dac˘a f este continu˘a ˆın punctul x
0
, atunci funct ¸ia [[f [[ este continu˘a ˆın punctul
x
0
. Reciproca nu este adev˘arat˘a.
3. Dac˘a f ¸si g sunt continue ˆın punctul x
0
, atunci f +g, λf , f g sunt continue ˆın
punctul x
0
.
4. Fie f : E → R
m
, E ⊂ R
n
, F = f (E) ⊂ R
m
¸si g : F → R
p
. Dac˘a funct ¸ia f este
continu˘a ˆın punctul x
0
∈ E ¸si g este continu˘a ˆın punctul y
0
= f (x
0
) ∈ F, atunci funct ¸ia
compus˘a g ◦ f : E → R
p
este continu˘a ˆın punctul x
0
.
5. Dac˘a f este continu˘a ˆın punctul x
0
¸si f (x
0
) , = 0, atunci exist˘a o vecin˘atate V a
punctului x
0
a.ˆı. pentru orice x ∈ V ∩ E s˘a avem f (x) , = 0.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 47
4.2.2 Continuitatea uniform˘a
Definit ¸ia 4.8 Spunem c˘a funct ¸ia f : E → R
m
este uniform continu˘a pe E dac˘a oricare
ar fi ε > 0 exist˘a un num˘ar δ(ε) > 0 a.ˆı. pentru orice x, x

∈ E pentru care [[x−x

[[ < δ,
s˘a avem [[f (x) −f (x

)[[ < ε.
Teorema 4.12 Funct ¸ia f : E → R
m
, f = (f
1
, f
2
, . . . , f
m
), este uniform continu˘a pe E
d.d. funct ¸iile componente f
k
E →R, k = 1, m, sunt uniform continu˘a pe E.
Din inegalit˘at ¸ile
[f
k
(x) −f
k
(x

)[ ≤ [[f (x) −f (x

)[[ ≤
m

i=1
[f
i
(x) −f
i
(x

)[, k = 1, m,
avem implicat ¸iile
[[f (x) −f (x

)[[ < ε ⇒[f
k
(x) −f
k
(x

)[ < ε, k = 1, m,
[f
i
(x) −f
i
(x

)[ <
ε
m
, i = 1, m ⇒[[f (x) −f (x

)[[ < ε.
Teorema 4.13 O funct ¸ie vectorial˘a continu˘a pe o mult ¸ime E compact˘a (m˘arginit˘a ¸si
ˆınchis˘a) din R
n
este uniform continu˘a pe E.
Capitolul 5
DERIVATE S¸I
DIFERENT¸IALE
5.1 Derivata ¸si diferent ¸iala funct ¸iilor de o variabil˘a
5.1.1 Derivata ¸si diferent ¸iala unei funct ¸ii reale de o variabil˘a
real˘a
Fie f : E → R, E ⊂ R, o funct ¸ie real˘a ¸si x
0
∈ E un punct de acumulare al mult ¸imii E.
Definit ¸ia 5.1 Spunem c˘a funct ¸ia f este derivabil˘a ˆın punctul x
0
dac˘a exist˘a ¸si este
finit˘a limita ˆın x
0
a funct ¸iei
R
x0
(x) =
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
, x ∈ E ¸ ¦x
0
¦.
Dac˘a f este derivabil˘a ˆın x
0
, limita finit˘a a funct ¸iei R
x0
se nume¸ste derivata funct ¸iei f
ˆın x
0
¸si se noteaz˘a cu f

(x
0
):
f

(x
0
) = lim
x→x0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
.
Dac˘a limita funct ¸iei R
x0
este infinit˘a, atunci funct ¸ia f nu este derivabil˘a ˆın x
0
. Dac˘a
limita funct ¸iei R
x0
este ±∞ se spune c˘a f are derivata ±∞ˆın x
0
.
Definit ¸ia 5.2 Spunem c˘a funct ¸ia f : E → R este diferent ¸iabil˘a ˆın punctul x
0
∈ E, punct
de acumulare pentru E, dac˘a exist˘a num˘arul A ∈ R ¸si funct ¸ia α : E → R satisf˘acˆand
condit ¸ia lim
x→x0
α(x) = α(x
0
) = 0 a.ˆı.
f(x) −f(x
0
) = A(x −x
0
) +α(x) (x −x
0
), ∀ x ∈ E,
sau, cu x −x
0
= h
f(x
0
+h) −f(x
0
) = Ah +α(x
0
+h) h, ∀ x
0
+h ∈ E.
48
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 49
Dac˘a f este diferent ¸iabil˘ a ˆın x
0
, aplicat ¸ia
h −→Ah, ∀ h ∈ R,
se nume¸ste diferent ¸iala funct ¸iei f ˆın x
0
¸si se noteaz˘a
df(x
0
) = df(x
0
; h) = Ah.
Pentru funct ¸ia identic˘a i : R → R, definit˘a prin i(x) = x, oricare ar fi x
0
∈ R are loc
identitatea
i(x) −i(x
0
) = 1 h + 0 h, ∀ h ∈ R,
care arat˘a c˘a funct ¸ia identic˘a este diferent ¸iabil˘a ˆın orice punct x
0
∈ R ¸si di(x
0
) =
di(x
0
; h) = h, ∀ h ∈ R. Deoarece diferent ¸iala funct ¸iei identice este aceea¸si ˆın orice punct
din R, ea se noteaz˘a
di(x) = dx = h (5.1)
¸si se nume¸ste diferent ¸iala variabilei independente.
5.1.2 Derivata ¸si diferent ¸iala unei funct ¸ii vectoriale de o variabil˘a
real˘a
Fie f : E → R
m
, E ⊂ R, o funct ¸ie vectorial˘a ¸si x
0
∈ E un punct de acumulare al
mult ¸imea E.
Definit ¸ia 5.3 Spunem c˘a funct ¸ia f este derivabil˘a ˆın punctul x
0
dac˘a funct ¸ia
R
x0
(x) =
f (x) −f (x
0
)
x −x
0
, x ∈ E ¸ ¦x
0
¦,
are limit˘a ˆın x
0
¸si aceasta apart ¸ine lui R
m
.
Dac˘a f este derivabil˘a ˆın x
0
, limita funct ¸iei R
x0
se nume¸ste derivata funct ¸iei f ˆın x
0
¸si se noteaz˘a cu f

(x
0
):
f

(x
0
) = lim
x→x0
f (x) −f (x
0
)
x −x
0
. (5.2)
Teorema 5.1 Funct ¸ia vectorial˘a f = (f
1
, f
2
, . . . , f
m
) este derivabil˘a ˆın x
0
d.d. funct ¸iile
componente f
k
, k = 1, m, sunt derivabile ˆın x
0
. In acest caz
f

(x
0
) = (f

1
(x
0
), f

2
(x
0
), . . . , f

m
(x
0
)).
Teorema rezult˘a din
f (x) −f (x
0
)
x −x
0
=
_
f
1
(x) −f
1
(x
0
)
x −x
0
,
f
2
(x) −f
2
(x
0
)
x −x
0
, . . . ,
f
m
(x) −f
m
(x
0
)
x −x
0
_
¸si faptul c˘a o funct ¸ie vectorial˘a are limit˘a ˆıntr-un punct d.d. funct ¸iile componente au
limit˘a ˆın acel punct.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 50
Definit ¸ia 5.4 Spunem c˘a funct ¸ia f este diferent ¸iabil˘a ˆın punctul x
0
∈ E, punct de acu-
mulare pentru E, dac˘a exist˘a vectorul A = (A
1
, A
2
, . . . , A
m
) ∈ R
m
¸si funct ¸ia vectorial˘a
α : E → R
m
satisf˘acˆand condit ¸ia lim
x→x0
α(x) = α(x
0
) = 0 a.ˆı.
f (x) −f (x
0
) = A(x −x
0
) +α(x) (x −x
0
), ∀ x ∈ E, (5.3)
sau, cu x −x
0
= h
f (x
0
+h) −f (x
0
) = Ah +α(x
0
+h) h, ∀ x
0
+h ∈ E. (5.4)
Dac˘a f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
, aplicat ¸ia liniar˘a df (x
0
) : R → R
n
,
h −→ Ah, ∀ h ∈ R,
se nume¸ste diferent ¸iala funct ¸iei f ˆın x
0
:
df (x
0
) = df (x
0
; h) = Ah. (5.5)
In baza lui (5.5) putem scrie (5.3), respectiv (5.4), astfel
f (x) −f (x
0
) = df (x
0
; x −x
0
) +α(x) (x −x
0
), ∀ x ∈ E, (5.6)
f (x
0
+h) −f (x
0
) = df (x
0
; h) +α(x
0
+h) h, ∀x
0
+h ∈ E. (5.7)
Diferent ¸iabilitatea funct ¸iei f ˆın x
0
atrage continuitatea ei ˆın x
0
, deoarece din (5.3)
urmeaz˘a
lim
x→x0
f (x) = f (x
0
).
Deoarece (5.3) este echivalent˘a cu
f
k
(x) −f
k
(x
0
) = A
k
(x −x
0
) +α
k
(x) (x −x
0
), ∀ x ∈ E, k = 1, m,
rezult˘a c˘a funct ¸ia vectorial˘a f = (f
1
, f
2
, . . . , f
m
) este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
d.d. funct ¸iile
componente f
k
, k = 1, m, sunt diferent ¸iabile ˆın x
0
. In acest caz
df (x
0
) = (df
1
(x
0
), df
2
(x
0
), . . . , df
m
(x
0
)).
Teorema 5.2 Funct ¸ia f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
d.d. este derivabil˘a ˆın x
0
. Dac˘a f este
diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
, atunci pentru orice h ∈ R avem
df (x
0
; h) = f

(x
0
) h. (5.8)
Dac˘a f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
are loc (5.3), de unde deducem
lim
x→x0
f (x) −f (x
0
)
x −x
0
= A ∈ R
m
,
adic˘a f este derivabil˘a ˆın x
0
¸si f

(x
0
) = A. Luˆand A = f

(x
0
) ˆın (5.5) obt ¸inem (5.8).
Reciproc, dac˘a f este derivabil˘a ˆın x
0
are loc (5.2). Construim funct ¸ia α : E → R
m
,
prin
α =
_
f (x)−f (x0)
x−x0
, x ∈ E ¸ ¦x
0
¦
0, x = x
0
.
(5.9)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 51
Atunci, (5.2) este echivalent˘a cu lim
x→x0
α(x) = α(x
0
) = 0. Pe de alt˘a parte, din (5.9) avem
f (x) −f (x
0
) = A(x −x
0
) +α(x) (x −x
0
), ∀ x ∈ E ¸ ¦x
0
¦.
Deoarece α(x
0
) = 0, rezult˘a c˘a egalitatea precedent˘a are loc ¸si pentru x = x
0
. A¸sadar f
satisface (5.3) cu A = f

(x
0
), deci este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
.
Cu (5.1), relat ¸ia (5.8) se mai scrie
df (x
0
) = f

(x
0
) dx, de unde f

(x
0
) =
df (x
0
)
dx
.
Teorema precedent˘a se ment ¸ine ¸si pentru cazul funct ¸iilor reale ¸si
df(x
0
) = f

(x
0
) dx, de unde f

(x
0
) =
df(x
0
)
dx
.
Diferent ¸a f (x) −f (x
0
) se nume¸ste cre¸sterea funct ¸iei f ˆın x
0
corespunz˘atoare cre¸sterii
h = x −x
0
a variabilei independente ˆın x
0
.
Presupunem cunoscute derivatele funct ¸iilor elementare, precum ¸si regulile de derivare
a funct ¸iilor reale de o variabil˘a real˘a. Utilizˆand aceste reguli ¸si teoremele 5.1 ¸si 5.2 rezult˘a
teorema urm˘atoare.
Teorema 5.3 Dac˘a funct ¸ia scalar˘a ϕ : E → R ¸si funct ¸iile vectoriale f , g : E → R
m
,
E ⊂ R, sunt diferent ¸iabile ˆın x
0
∈ E, atunci:
1
0
. Funct ¸ia ϕf este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
¸si d(ϕf ) = ϕdf +f dϕ.
2
0
. Funct ¸ia λf +µg este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
, oricare ar fi λ, µ ∈ R ¸si d(λf +µg) =λdf +
µdg.
3
0
. Produsul scalar al funct ¸iilor f ¸si g, adic˘a funct ¸ia f g, este o funct ¸ie diferent ¸iabil˘a
¸si
d(f g) =df g +f dg.
Definit ¸ia 5.5 Funct ¸ia f : E → R
m
este derivabil˘a pe mult ¸imea A ⊂ E dac˘a este deriv-
abil˘a ˆın orice punct x ∈ A. Funct ¸ia f

: E → R
m
se nume¸ste funct ¸ia derivat˘a a funct ¸iei
f sau, mai simplu, derivata lui f pe A.
5.1.3 Derivate ¸si diferent ¸iale de ordin superior
Fie f : E → R, E ⊂ R, o funct ¸ie real˘a, f

: A → R, A ⊂ E, derivata funct ¸iei f ¸si x
0
∈ A
un punct de acumulare pentru A.
Definit ¸ia 5.6 Spunem c˘a funct ¸ia f este de dou˘a ori derivabil˘a ˆın x
0
dac˘a funct ¸ia f

este derivabil˘a ˆın x
0
. In acest caz, (f

)

(x
0
) se nume¸ste derivata a doua a funct ¸iei f ˆın
x
0
¸si se noteaz˘a f

(x
0
). Deci
f

(x
0
) = (f

)

(x
0
) sau
d
2
f
dx
2
(x
0
) =
d
dx
_
df
dx
_
(x
0
).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 52
Procedˆand prin recurent ¸˘a, spunem c˘a f este de k ori derivabil˘a ˆın x
0
dac˘a f
(k−1)
este
derivabil˘a ˆın x
0
. Deci
f
(k)
(x
0
) = (f
(k−1)
)

(x
0
) sau
d
k
f
dx
k
(x
0
) =
d
dx
_
d
k−1
f
dx
k−1
_
(x
0
).
Cˆand afirm˘am c˘a f este de k ori derivabil˘aˆın x
0
subˆınt ¸elegem c˘a f are toate derivatele
pˆan˘a la ordinul k −1 inclusiv, pe o vecin˘atate a lui x
0
¸si c˘a derivata de ordinul k −1 este
derivabil˘a ˆın x
0
.
Funct ¸ia f se nume¸ste infinit derivabil˘a ˆın x
0
dac˘a admite derivat˘a de orice ordin ˆın
acest punct. Funct ¸iile elementare sunt infinit derivabile ˆın orice punct interior mult ¸imii
lor de definit ¸ie.
Definit ¸ia 5.7 Spunem c˘a funct ¸ia f este de dou˘a ori diferent ¸iabil˘a ˆın punctul x
0
dac˘a
funct ¸ia df(x; h) = f

(x) h este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
oricare ar fi h ∈ R. Dac˘a f este de
dou˘a ori diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
atunci aplicat ¸ia
d
2
f(x
0
; h) = d(df)(x
0
; h) = d(f

h)(x
0
; h) = (f

h)

(x
0
) h = f

(x
0
) h
2
se nume¸ste diferent ¸iala a doua a funct ¸iei f ˆın x
0
.
Funct ¸ia f este de k ori diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
dac˘a diferent ¸iala de ordinul k−1 a funct ¸iei
f, adic˘a d
k−1
f(x; h) = f
(k−1)
(x) h
k−1
este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
pentru orice h ∈ R. In
acest caz, aplicat ¸ia
d
k
f(x
0
; h) = d(d
k−1
f)(x
0
; h) = d(f
(k−1)
h)(x
0
; h) = (f
(k−1)
h)

(x
0
) h = f
(k)
(x
0
) h
k
se nume¸ste diferent ¸iala de ordinul k a funct ¸iei f ˆın x
0
.
Funct ¸ia f este de k ori diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
d.d. f este de k ori derivabil˘a ˆın x
0
.
Deoarece h = dx, putem scrie d
k
f(x
0
) = f
(k)
(x
0
) dx
k
.
Definit ¸ia 5.8 Funct ¸ia f : I → R se nume¸ste de clas˘a C
k
pe intervalul I dac˘a f are
toate derivatele pˆan˘a la ordinul k pe I ¸si derivata de ordinul k este continu˘a pe I.
Mult ¸imea funct ¸iilor de clas˘a C
k
pe I se noteaza C
k
(I). Prin C
0
(I) = C(I) se ˆınt ¸elege
mult ¸imea funct ¸iiloe continue pr I. Prin C

(I) se noteaz˘a mult ¸imea funct ¸iilor infinit
derivabile pe I.
In mod asem˘an˘ator se definesc derivatele ¸si diferent ¸ialele de ordin superior ale unei
funct ¸ii vectoriale f .
Funct ¸ia vectorial˘a f = (f
1
, f
2
, . . . , f
m
) este de k ori derivabil˘a (diferent ¸iabil˘a) ˆın x
0
d.d. funct ¸iile componente f
k
, k = 1, m, sunt de k ori derivabile (diferent ¸iabile) ˆın x
0
¸si
avem
f
(k)
(x
0
) = (f
(k)
1
(x
0
), f
(k)
2
(x
0
), . . . , f
(k)
m
(x
0
)),
d
k
f (x
0
) = (d
k
f
1
(x
0
), d
k
f
2
(x
0
), . . . , d
k
f
m
(x
0
)).
Evident c˘a
d
k
f (x
0
) = f
(k)
(x
0
) dx
k
. (5.10)
Spunem c˘a funct ¸ia vectorial˘a f = (f
1
, f
2
, . . . , f
m
) este de clas˘a C
k
pe I ¸si scriem
f ∈ C
k
(I) dac˘a f
i
∈ C
k
(I), i = 1, m.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 53
Teorema 5.4 (Formula lui Leibniz) Dac˘a f , g ∈ C
n
(I), n ∈ N, atunci f g ∈ C
n
(I)
¸si are loc formula
(f g)
(n)
(x) =
n

k=0
C
k
n
f
(n−k)
(x) g
(k)
(x), ∀ x ∈ I. (5.11)
Demonstrat ¸ie prin induct ¸ie dup˘a n.
Inmult ¸ind (5.11) cu dx
n
¸si avˆand ˆın vedere (5.10), obt ¸inem
d
n
(f g)(x) =
n

k=0
C
k
n
d
n−k
f (x) d
k
g(x), ∀ x ∈ I.
5.1.4 Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor derivabile
Multe dintre propriet˘at ¸ile funct ¸iilor derivabile de o variabil˘a real˘a sunt cunoscute din
liceu. Pentru a u¸sura expunerea rezultatelor noi, trecem totu¸si ˆın revist˘a unele dintre
aceste propriet˘at ¸i.
Puncte de extrem. Teorema lui Fermat
Fie f : E → R, E ⊂ R.
Definit ¸ia 5.9 Punctul x
0
∈ E se nume¸ste punct de extrem local sau relativ al funct ¸iei f
dac˘a exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
a.ˆı. diferent ¸a f(x) −f(x
0
) s˘a p˘astreze semn constant
pentru orice x ∈ V ∩ E. Dac˘a:
f(x) −f(x
0
) ≤ 0, ∀ x ∈ V ∩ E, x
0
este punct de maxim local,
f(x) −f(x
0
) ≥ 0, ∀ x ∈ V ∩ E, x
0
este punct de minim local.
Dac˘a diferent ¸a f(x) −f(x
0
) p˘astreaz˘a semn constant pentru orce x ∈ E, atunci x
0
se
nume¸ste punct de extrem absolut. Orice punct de extrem absolut este punct de extrem
relativ. Reciproca nu este adev˘arat˘a.
Teorema 5.5 (Teorema lui Fermat) Fie f : I → R, definit˘a pe intervalul I ⊂ R
¸si x
0
un punct de extrem interior lui I. Dac˘a funct ¸ia f este derivabil˘a ˆın x
0
, atunci
f

(x
0
) = 0.
Teorema lui Fermat este o condit ¸ie necesar˘a de extrem.
Definit ¸ia 5.10 Un punct x
0
∈ I se nume¸ste punct stat ¸ionar sau punct critic al funct ¸iei
f dac˘a f este derivabil˘a ˆın x
0
¸si f

(x
0
) = 0.
Teorema lui Fermat afirm˘a c˘a punctele de extrem ale unei funct ¸ii derivabile sunt
puncte stat ¸ionare.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 54
Teoremele lui Rolle, Lagrange ¸si Cauchy
Teorema 5.6 (Teorema lui Rolle) Fie f : [a, b] → R. Dac˘a:
1. f este continu˘a pe [a, b],
2. f este derivabil˘a pe (a, b),
3. f(a) = f(b),
atunci exist˘a un punct c ∈ (a, b) a.ˆı. f

(c) = 0.
Teorema 5.7 (Teorema lui Lagrange) Fie f : [a, b] →R. Dac˘a:
1. f este continu˘a pe [a, b],
2. f este derivabil˘a pe (a, b),
atunci exist˘a un punct c ∈ (a, b) a.ˆı. f(b) −f(a) = f

(c) (b −a) = df(c; b −a).
Teoremele lui Rolle ¸si Lagrange afirm˘a numai existent ¸a punctului c ∈ (a, b), f˘ar˘a nici
o precizare asupra unicit˘at ¸ii acestuia.
Din teorema lui Lagrange rezult˘a c˘a dac˘a f : I → R este derivabil˘a pe I, atunci
oricare ar fi x
1
, x
2
∈ I, x
1
,= x
2
, exist˘a ξ de forma ξ = x
1
+θ(x
2
−x
1
), cu θ ∈ (0, 1), a.ˆı.
f(x
1
) −f(x
2
) = (x
1
−x
2
) f

(ξ).
In particular, dac˘a a, a +h ∈ I, avem
f(a +h) = f(a) = h f

(ξ), ξ = a +θh, θ ∈ (0, 1).
Teorema 5.7 se nume¸ste prima teorem˘a de medie a calculului diferent ¸ial sau teorema
cre¸sterilor finite.
Consecint ¸a 5.1 Dac˘a f : I → R este derivavil˘a pe I ⊂ R ¸si f

(x) = 0 pe I, atunci f
este constant˘a pe I.
De aici rezult˘a c˘a dac˘a f, g : I → R sunt derivabile pe I ⊂ R ¸si f

(x) = g

(x) pe I,
atunci f ¸si g difer˘a printr-o constant˘a pe I.
Urm˘atoarea teorem˘a generalizeaz˘a teorema lui Lagrange la cazul funct ¸iilor vectoriale
de o variabil˘a real˘a.
Teorema 5.8 Dac˘a dunct ¸ia f : [a, b] → R
m
este continu˘a pe [a, b] ¸si derivabil˘a pe (a, b),
atunci exist˘a un punct c ∈ (a, b) a.ˆı.
[[f (b) −f (a)[[ ≤ [[f

(c)[[ (b −a). (5.12)
Dac˘a f (b) = f (a), inegalitatea (5.12) are loc pentru orice punct c ∈ (a, b). S˘a
presupunem c˘a f (b) ,= f (a). Definim funct ¸ia real˘a
ϕ(x) = (f (b) = f (a)) f (x), x ∈ [a, b].
Funct ¸ia ϕ satisface ipotezele teoremei lui Lagrange ¸si deci exist˘a un punct c ∈ (a, b) a.i.
ϕ(b) −ϕ(a) = ϕ

(c) (b −a). Deoarece
ϕ(b) −ϕ(a) = (f (b) −f (a))
2
= [[f (b) −f (a)[[
2
, ϕ

(c) = (f (b) −f (a)) f

(c),
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 55
obt ¸inem
[[f (b) −f (a)[[
2
= (f (b) −f (a)) f

(c) (b −a).
Dar, folosind inegalitatea lui Schwarz-Cauchy, g˘asim
(f (b) −f (a)) f

(c) ≤ [[f (b) −f (a)[[ [[f

(c)[[,
cu care, dup˘a simplificare prin [[f (b) −f (a)[[ obt ¸inem (5.12).
Teorema 5.9 (Teorema lui Cauchy) Fie funct ¸iile f, g : [a, b] → R. Dac˘a:
1. f ¸si g sunt continue pe [a, b],
2. f ¸si g sunt derivabile pe (a, b),
3. g

(x) ,= 0, x ∈ (a, b),
atunci g(a) ,= g(b) ¸si exist˘a un punct c ∈ (a, b) a.ˆı.
f(b) −f(a)
g(b) −g(a)
=
f

(c)
g

(c)
.
Aceast˘a teorem˘a se nume¸ste a doua teorem˘a de medie a calculului diferent ¸ial.
Teorema 5.10 (Teorema lui Darboux) dac˘a funct ¸ia f este derivabil˘a pe I, atunci f

are proprietatea lui Darboux pe I (adic˘a nu poate trece de la o valoare la alta f˘ar˘a a trece
prin toate valorile intermediare).
Teorema 5.11 (Regula lui l

Hospital) Fie f, g : [a, b] → R ¸si x
0
∈ [a, b]. Dac˘a:
1. f ¸si g sunt derivabile pe (a, b) ¸ ¦x
0
¦ ¸si continue ˆın x
0
,
2. f(x
0
) = 0, g(x
0
) = 0,
3. g

(x) ,= 0 ˆıntr-o vecin˘atate a lui x
0
,
4. exist˘a lim
x→x0
f

(x)
g

(x)
= λ,
atunci exist˘a ¸si lim
x→x0
f(x)
g(x)
= λ.
Formula lui Taylor pentru funct ¸ii de o variabil˘a
Definit ¸ia 5.11 Fie f : I → R o funct ¸ie de n ori derivabil˘a ˆın punctul x
0
∈ I. Polinomul
T
n
(x) = f(x
0
) +
1
1!
f

(x
0
)(x −x
0
) +
1
2!
f

(x
0
)(x −x
0
)
2
+ +
1
n!
f
(n)
(x
0
)(x −x
0
)
n
=
n

k=0
1
k!
f
(k)
(x
0
)(x −x
0
)
k
=
n

k=0
1
k!
d
k
f(x
0
; x −x
0
)
se nume¸ste polinomul lui Taylor de gradul n al funct ¸iei f ˆın punctul x
0
.
Funct ¸ia R
n
(x) = f(x) − T
n
(x), x ∈ I, se nume¸ste restul lui Taylor de ordinul n al
funct ¸iei f ˆın punctul x
0
. Din egalitatea precedent˘a avem
f(x) = T
n
(x) +R
n
(x), ∀ x ∈ I,
care se nume¸ste formula lui Taylor de ordinul n a funct ¸iei f ˆın punctul x
0
.
Deoarece lim
x→x0
R
n
(x) = 0, pentru valori ale lui x sufucient de apropiate de x
0
, poli-
nomul T
n
(x) aproximeaz˘a pe f(x), adic˘a f(x) ≈ T
n
(x).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 56
Teorema 5.12 (Formula lui Taylor) Fie f : I → R o funct ¸ie de n +1 ori derivabil˘a
pe I ¸si p ∈ N. Oricare ar fi x, x
0
∈ I, x , = x
0
, exist˘a un punct ξ cuprins ˆıntre x
0
¸si x,
adic˘a de forma ξ = x
0
+θ(x −x
0
), θ ∈ (0, 1), a.ˆı. s˘a avem
f(x) =
n

k=0
1
k!
f
(k)
(x
0
)(x −x
0
)
k
+
(x −x
0
)
p
(x −ξ)
n−p+1
n! p
f
(n+1)
(ξ). (5.13)
Pentru orice p ∈ N, x, x
0
∈ I, x , = x
0
, numere fixate, num˘arul A ∈ R satisf˘acˆand
condit ¸ia
(a) f(x) = f(x
0
) +
1
1!
f

(x
0
)(x −x
0
) + +
1
n!
f
(n)
(x
0
)(x −x
0
)
n
+ (x −x
0
)
p
A
este unic determinat.
Pentru a dovedi (5.13) r˘amˆane s˘a ar˘at˘am c˘a
(b) A =
f
(n+1)
(ξ)
n! p
(x −x
0
)
n−p+1
.
In acest scop s˘a condider˘am funct ¸ia ϕ : I → R, definit˘a prin
ϕ(t) = f(t) +
1
1!
f

(t)(x −t) + +
1
n!
f
(n)
(t)(x −t)
n
+ (x −t)
p
A,
ˆın care A safisface (a).
Funct ¸ia ϕ este derivabil˘a pe I deoarece f este de n+1 ori derivabil˘a pe I. Pe de alt˘a
parte, avˆand ˆın vedere (a), g˘asim c˘a ϕ(x
0
) = ϕ(x) = f(x). A¸sadar, funct ¸ia ϕ satisface
condit ¸iilor teoremei lui Rolle pe [x
0
, x] ¸si deci exist˘a un punct ξ ∈ (x
0
, x) a.ˆı. ϕ

(ξ) = 0.
Dar
ϕ

(t) =
1
n!
f
(n+1)
(t)(x −t)
n
−p(x −t)
p−1
A
¸si deci A are expresia (b), c.c.t.d.
Restul din formula (5.13) se nume¸ste restul lui Sch¨omlich
R
n
(x) =
(x −x
0
)
p
(x −ξ)
n−p+1
n! p
f
(n+1)
(ξ), p ∈ N.
Cazuri particulare
1. Dac˘a lu˘am p = 1, obt ¸inem
R
n
(x) =
(x −x
0
)
n+1
n!
(1 −θ)
n
f
(n+1)
(ξ), ξ = x
0
+θ(x −x
0
), θ ∈ (0, 1),
care se nume¸ste restul lui Cauchy.
2. Dac˘a lu˘am p = n + 1, obt ¸inem
R
n
(x) =
(x −x
0
)
n+1
n!
f
(n+1)
(ξ), ξ = x
0
+θ(x −x
0
), θ ∈ (0, 1),
care se nume¸ste restul lui Lagrange.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 57
Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange se scrie
f(x) = f(x
0
)+
1
1!
f

(x
0
)(x−x
0
)+ +
1
n!
f
(n)
(x
0
)(x−x
0
)
n
+
1
(n + 1)!
f
(n+1)
(ξ)(x−x
0
)
n+1
=
n

k=0
1
k!
d
k
f(x
0
; x −x
0
) +
1
(n + 1)!
d
n+1
f(ξ; x −x
0
), ξ = x
0
+θ(x −x
0
), θ ∈ (0, 1).
Luˆand x −x
0
= h, putem scrie ˆınc˘a formula lui Taylor sub forma
f(x
0
+h) = f(x
0
) +
1
1!
f

(x
0
) h + +
1
n!
f
(n)
(x
0
) h
n
+
1
(n + 1)!
f
(n+1)
(ξ) h
n+1
=
=
n

k=0
1
k!
d
k
f(x
0
; h) +
1
(n + 1)!
d
n+1
f(ξ; h), ξ = x
0
+θ h, θ ∈ (0, 1).
Dac˘a 0 ∈ ¸si lu˘am x
0
= 0, obt ¸inem
f(x) = f(0) +
1
1!
f

(0) x + +
1
n!
f
(n)
(0) x
n
+
1
(n + 1)!
f
(n+1)
(θx) x
n+1
=
=
n

k=0
1
k!
d
k
f(0; x) +
1
(n + 1)!
d
n+1
f(θx; x), θ ∈ (0, 1),
care se nume¸ste formula lui Mac-Laurin.
Exemplul 5.1 Funct ¸ia f(x) = sin x, x ∈ R, are dezvoltarea Mac-Laurin
sin x =
n

k=1
(−1)
k−1
x
2k−1
(2k −1)!
+
x
2n
(2n)!
sin(θx), θ ∈ (0, 1).
Exemplul 5.2 Funct ¸ia f(x) = cos x, x ∈ R, are dezvoltarea Mac-Laurin
cos x =
n

k=0
(−1)
k
x
2k
(2k)!
+
x
2n+1
(2n + 1)!
cos(θx), θ ∈ (0, 1).
Exemplul 5.3 Funct ¸ia f(x) = ln(1 +x), x ∈ (−1, ∞), are dezvoltarea Mac-Laurin
ln(1 +x) =
n

k=1
(−1)
k−1
x
k
k
+ (−1)
n
x
n+1
(n + 1)(1 +θx)
n+1
, θ ∈ (0, 1).
Exemplul 5.4 Funct ¸ia f(x) = (1 + x)
α
, x ∈ (−1, ∞), α ∈ R, are dezvoltarea Mac-
Laurin
(1 +x)
α
= 1 +
n

k=1
α(α −1) (α −k + 1)
k!
x
k
+
α(α −1) (α −n)
(n + 1)!
x
n+1
(1 +θx)
α−n+1
,
cu θ ∈ (0, 1).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 58
Formula lui Taylor pentru funct ¸ii vectoriale de o variabil˘a
Dac˘a funct ¸ia vetorial˘a f : I → R
m
, f = (f
1
, f
2
, . . . , f
m
), este de n + 1 ori derivabil˘a ˆın
x
0
∈ I atunci pentru fiecare component˘a f
i
, i = 1, m, putem scrie
f
i
(x) =
n

k=0
1
k!
f
(k)
i
(x
0
)(x −x
0
)
k
+R
n
i
(x), i = 1, m,
care sunt echivalente cu
f (x) =
n

k=0
1
k!
f
(k)
(x
0
)(x −x
0
)
k
+R
n
(x),
cu R
n
(x) = (R
n
1
(x), R
n
2
(x), . . . , R
n
m
(x)), unde
R
n
i
(x) =
1
(n + 1)!
f
(n+1)
i

i
)(x −x
0
)
n+1
, ξ
i
= x
0

i
(x −x
0
), θ
i
∈ (0, 1), i = 1, m,
care reprezint˘a formula lui Taylor pentru funct ¸ia vectorial˘a f cu restul lui Lagrange.
Condit ¸ii suficiente de extrem pentru funct ¸ii de o variabil˘a
Teorema 5.13 Fie f : I → R o funct ¸ie de n ori derivabil˘a ˆıntr-o vecin˘ atate a punctului
x
0
, interior lui I, ˆın care
f

(x
0
) = f

(x
0
) = . . . = f
(n−1)
(x
0
) = 0, f
(n)
(x
0
) , = 0, n ≥ 2,
atunci:
1. Dac˘a n = 2m, m ∈ N, punctul x
0
este punct de extrem al funct ¸iei f ¸si anume:
- punct de maxim dac˘a f
(n)
(x
0
) < 0,
- punct de minim dac˘a f
(n)
(x
0
) > 0;
2. Dac˘a n = 2m−1, m ∈ N, punctul x
0
nu este punct de extrem.
Inipotezele teoremei, formula lui Taylor cu restul lui Lagrange se scrie
f(x) −f(x
0
) =
(x −x
0
)
n
n!
f
(n)
(ξ), ξ = x
0
+θ(x −x
0
), θ ∈ (0, 1).
Cum f
(n)
(x
0
) ,= 0, exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
ˆın care f
(n)
(x
0
) f
(n)
(x) > 0.
1. Dac˘a n = 2m, m ∈ N, atunci diferent ¸a f(x) − f(x
0
) are semnul lui f
(n)
(x
0
),
deoarece (x − x
0
)
n
≥ 0. Deci x
0
este punct de extrem: de maxim dac˘a f
(n)
(x
0
) < 0 ¸si
de minim dac˘a f
(n)
(x
0
) > 0.
2. Dac˘a n = 2m−1, m ∈ N, atunci (x −x
0
)
n
este negativ pentru x < x
0
¸si pozitiv
pentru x > x
0
. Punctul x
0
nu este punct de extrem deoarece nu exist˘a nici o vecin˘atate
a lui x
0
pe care diferent ¸a f(x) −f(x
0
) s˘a p˘astreze semn constant.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 59
5.2 Derivatele ¸si diferent ¸iala funct ¸iilor de n variabile
5.2.1 Derivatele part ¸iale ¸si diferent ¸iala funct ¸iilor reale de n vari-
abile
Fie f : E → R, E ⊂ R
2
, f = f(x, y) o funct ¸ie real˘a de dou˘a variabile ¸si x
0
= (x
0
, y
0
) un
punct interior lui E.
Definit ¸ia 5.12 Spunem c˘a funct ¸ia f este derivabil˘a part ¸ial ˆın punctul (x
0
, y
0
) ˆın raport
cu variabila x dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a
lim
x→x0
f(x, y
0
) −f(x
0
, y
0
)
x −x
0
.
Limita ˆıns˘a¸si se nume¸ste derivata part ¸ial˘a a funct ¸iei f ˆın punctul (x
0
, y
0
) ˆın raport
cu x ¸si se noteaz˘a prin
f

x
(x
0
, y
0
) sau
∂f
∂x
(x
0
, y
0
).
Spunem c˘a funct ¸ia f este derivabil˘a part ¸ial ˆın punctul (x
0
, y
0
) ˆın raport cu variabila
y dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a
lim
y→y0
f(x
0
, y) −f(x
0
, y
0
)
y −y
0
.
Limita ˆıns˘ a¸si se nume¸ste derivata part ¸ial˘a a funct ¸iei f ˆın punctul (x
0
, y
0
) ˆın raport
cu y ¸si se noteaz˘a prin
f

y
(x
0
, y
0
) sau
∂f
∂y
(x
0
, y
0
).
Din definit ¸ie rezult˘a c˘a atunci cˆand deriv˘amˆın raport cu x, variabila y este considerat˘a
constant˘a ¸si deriv˘am ca ¸si cum am avea o funct ¸ie de singura variabil˘a x. O observat ¸ie
asem˘am˘atoare, cu schimbarea rolului variabilelor, are loc ¸si ˆın privint ¸a derivatei ˆın raport
cu y.
Exemplul 5.5 Funct ¸ia f(x, y) = ln(x
2
+y
2
), (x, y) ∈ R
2
¸¦(0, 0)¦ are derivatele part ¸iale
∂f
∂x
(x, y) =
2x
x
2
+y
2
,
∂f
∂y
(x, y) =
2y
x
2
+y
2
.
Fie acum f : E → R, E ⊂ R
n
, f = f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) o funct ¸ie real˘a de n variabile ¸si
x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) un punct interior al lui E.
Definit ¸ia 5.13 Spunem c˘a funct ¸ia f este derivabil˘a part ¸ial ˆın punctul x
0
ˆın raport cu
variabila x
k
dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a
lim
x
k
→x
0
k
f(x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
k−1
, x
k
, x
0
k+1
, . . . , x
0
n
) −f(x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
)
x
k
−x
0
k
.
Limita ˆıns˘a¸si se nume¸ste derivata part ¸ial˘a a funct ¸iei f ˆın punctul x
0
ˆın raport cu
variabila x
k
¸si se noteaz˘a prin
f

x
k
(x
0
) sau
∂f
∂x
k
(x
0
).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 60
Derivata part ¸ial˘aˆın raport cu x
k
a funct ¸iei f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) se obt ¸ine derivˆand funct ¸ia
f privit˘a ca funct ¸ie numai de variabila x
k
, celelalte variabile fiind considerate constante.
De aici rezult˘a c˘a regulile de calcul ale derivatelor part ¸iale sunt acelea¸si cu cele ale
derivatelor funct ¸iilor de o variabil˘a.
O funct ¸ie f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) poate avea, ˆıntr-un punct x
0
, cel mult n derivate part ¸iale.
Fie din nou f : E → R, E ⊂ R
2
, f = f(x, y) o funct ¸ie real˘a de dou˘a variabile ¸si
x
0
= (x
0
, y
0
) un punct interior lui E.
Definit ¸ia 5.14 Spunem c˘a funct ¸ia f este diferent ¸iabil˘a ˆın punctul x
0
, punct de acumu-
lare pentru E, dac˘a exist˘a vectorul A = (A, B) ∈ R
2
¸si funct ¸ia α : E → R satisf˘acˆand
condit ¸ia lim
x→x
0
α(x, y) = α(x
0
, y
0
) = 0 a.ˆı.
f(x, y) −f(x
0
, y
0
) = A(x −x
0
) +B(y −y
0
) +α(x, y) [[x −x
0
[[, ∀ x ∈ E,
sau, cu x −x
0
= h, y −y
0
= k, adic˘a x −x
0
= h,
f(x
0
+h, y
0
+k) −f(x
0
, y
0
) = Ah +Bk +α(x
0
+h, y
0
+k) [[h[[, ∀ x
0
+h ∈ E, (5.14)
Dac˘a f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
, aplicat ¸ia liniar˘a
h → A h = Ah +Bk, ∀ h = (h, k) ∈ R
2
,
se nume¸ste diferent ¸iala funct ¸iei f ˆın punctul x
0
¸si se noteaz˘a
df(x
0
, y
0
) = df(x
0
, y
0
; h, k) = Ah +Bk. (5.15)
Pentru funct ¸iile p : R
2
→ R
2
¸si q : R
2
→ R
2
, definite prin p(x, y) = x, q(x, y) = y,
oricare ar fi (x
0
, y
0
) ∈ R
2
, au loc inegalit˘at ¸ile
p(x, y) −p(x
0
, y
0
) = h + 0 [[h[[, q(x, y) −q(x
0
, y
0
) = k + 0 [[h[[, ∀ h ∈ R
2
,
care arat˘a c˘a funct ¸iile p ¸si q sunt diferent ¸iabile ˆın orice punct x
0
∈ R
2
¸si dp(x
0
, y
0
) =
dp(x
0
, y
0
; h, k) = h, dq(x
0
, y
0
) = dq(x
0
, y
0
; h, k) = k. Deoarece diferent ¸ialele funct ¸iilor p
¸si q sunt acelea¸si ˆın orice punct din R
2
, ele se noteaz˘a
dp(x, y) = dx = h, dq(x, y) = dy = k (5.16)
¸si se numesc diferent ¸ialele variabilelor independente.
Fie acum f : E → R, E ⊂ R
n
, f = f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) o funct ¸ie real˘a de n variabile ¸si
x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) un punct interior lui E.
Definit ¸ia 5.15 Spunem c˘a funct ¸ia f este diferent ¸iabil˘a ˆın punctul x
0
, punct de acumu-
lare pentru E, dac˘a exist˘a vectorul A = (A
1
, A
2
, . . . , A
n
) ∈ R
n
¸si funct ¸ia α : E → R
satisf˘acˆ and condit ¸ia lim
x→x0
α(x) = α(x
0
) = 0 a.ˆı.
f(x) −f(x
0
) = A(x −x
0
) +α(x) [[x −x
0
[[, ∀ x ∈ E,
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 61
sau, cu x −x
0
= h,
f(x
0
+h) −f(x
0
) = A h+α(x
0
+h) [[h[[, ∀ x
0
+h ∈ E.
Dac˘a f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
, aplicat ¸ia liniar˘a
h → A h =
n

i=1
A
i
h
i
, ∀ h = (h
1
, h
2
, . . . , h
n
) ∈ R
n
,
se nume¸ste diferent ¸iala funct ¸iei f ˆın punctul x
0
¸si se noteaz˘ a
df(x
0
) = df(x
0
; h) = A h =
n

i=1
A
i
h
i
.
Dac˘a ˆın definit ¸ia precedent˘a facem pe x → x
0
, rezult˘a c˘a o funct ¸ie diferent ¸iabil˘a
ˆıntr-un punct este continu˘a ˆın acel punct.
Pentru funct ¸iile p
i
: R
n
→ R
n
, definite prin p
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = x
i
, i = 1, n, oricare
ar fi (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) ∈ R
n
, au loc inegalit˘at ¸ile
p
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) −p(x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) = h
i
+ 0 [[h[[, ∀ h ∈ R
n
,
care arat˘a c˘a funct ¸iile p
i
sunt diferent ¸iabile ˆın orice punct x
0
∈ R
n
¸si dp
i
(x
0
) =
dp(x
0
; h) = h
i
. Deoarece diferent ¸ialele funct ¸iilor p
i
sunt acelea¸si ˆın orice punct din
R
n
, ele se noteaz˘a
dp(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = dx
i
= h
i
, (5.17)
¸si se numesc diferent ¸ialele variabilelor independente.
Teorema 5.14 Dac˘a funct ¸ia f este diferent ¸iabil˘a ˆın punctul x
0
atunci exist˘a toate de-
rivatele part ¸iale ˆın x
0
¸si
df(x
0
) =
n

i=1
∂f
∂x
i
(x
0
) dx
i
. (5.18)
S˘a presupunem c˘a f este o funct ¸ie de dou˘a variabile. Dac˘a funct ¸ia f este diferent ¸i-
abil˘a ˆın punctul x
0
atunci are loc (5.14). Luˆand aici k = 0, ˆımp˘art ¸ind prin h ¸si trecˆand
la limit˘a pentru h → 0, apoi luˆand h = 0, ˆımp˘art ¸ind prin k ¸si trecˆand la limit˘a pentru
k → 0, obt ¸inem
lim
h→0
f(x
0
+h, y
0
) −f(x
0
, y
0
)
h
= A, lim
k→0
f(x
0
, y
0
+k) −f(x
0
, y
0
)
k
= B,
de unde deducem c˘a exist˘a derivatele part ¸iale ale funct ¸iei f ˆın x
0
¸si
A =
∂f
∂x
(x
0
), B =
∂f
∂y
(x
0
).
Inlocuind A ¸si Bˆın (5.15) ¸si t ¸inˆand seama de (5.16), obt ¸inem pentru diferent ¸iala funct ¸iei
f ˆın x
0
expresia
df(x
0
) =
∂f
∂x
(x
0
) dx +
∂f
∂y
(x
0
) dy.
Existent ¸a derivatelor part ¸iale ˆıntr-un punct nu implic˘a diferent ¸iabilitatea funct ¸iei ˆın
acel punct ¸si nici continuitatea funct ¸iei ˆın acel punct.
Teorema care urmeaz˘a precizeaz˘a condit ¸ii suficiente de diferent ¸iabilitate a funct ¸iei f.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 62
Teorema 5.15 Dac˘a funct ¸ia f are toate derivatele part ¸iale pe sfera S(x
0
; δ) ⊂ E ¸si
acestea sunt continue ˆın x
0
, atunci f este diferent ¸iabil˘ a ˆın x
0
.
S˘a presupunem c˘a f este o funct ¸ie de dou˘a variabile. Pentru orice x = (x, y) ∈
S(x
0
; δ) avem
f(x, y) −f(x
0
, y
0
) = [f(x, y) −f(x
0
, y)] + [f(x
0
, y) −f(x
0
, y
0
)]
¸si aplicˆand teorema lui Lagrange ˆın fiecare parantez˘a, g˘asim
f(x, y) −f(x
0
, y) = f

x
(ξ, y) (x −x
0
), ξ ∈ (x
0
, x),
f(x
0
, y) −f(x
0
, y
0
) = f

y
(x
0
, η) (y −y
0
), η ∈ (y
0
, y),
deci
f(x, y) −f(x
0
, y
0
) = f

x
(x
0
, y
0
) (x −x
0
) +f

y
(x
0
, y
0
) (y −y
0
)+
[f

x
(ξ, y) −f

x
(x
0
, y
0
)](x −x
0
) + [f

y
(x
0
, η) −f

y
(x
0
, y
0
)](y −y
0
),
adic˘a
f(x, y) −f(x
0
, y
0
) = f

x
(x
0
, y
0
) (x −x
0
) +f

y
(x
0
, y
0
) (y −y
0
) +α(x, y) [[x −x
0
[[,
cu
α(x) =
1
[[x −x
0
[[
_
[f

x
(ξ, y) −f

x
(x
0
, y
0
)](x −x
0
) + [f

y
(x
0
, η) −f

y
(x
0
, y
0
)](y −y
0
)
_
,
pentru x ,= x
0
¸si α(x
0
) = 0.
S˘a ar˘at˘am c˘a α(x) → 0 cˆand x → x
0
, Din [x − x
0
[, [y − y
0
[ ≤ [[x −x
0
[[ ¸si datorit˘a
continuit˘at ¸ii derivatelor part ¸iale ˆın S(x
0
; δ), avem
[α(x)[ ≤ [f

x
(ξ, y) −f

x
(x
0
, y
0
)[ +[f

y
(x
0
, η) −f

y
(x
0
, y
0
)](y −y
0
)[ → 0,
deoarece (ξ, η) ¸si (x
0
, η) → (x
0
, y
0
) cˆand x → x
0
.
Aplicat ¸ia
d =

∂x
1
dx
1
+

∂x
2
dx
2
+ +

∂x
n
dx
n
,
prin care se asociaz˘a fiec˘arei funct ¸ii diferent ¸iabile f diferent ¸iala sa ˆın x
0
, se nume¸ste
operatorul de diferent ¸iere.
Se verific˘a imediat urm˘atoarele reguli de diferent ¸iere:
d(λf +µg) = λdf +µdg, ∀ λ, µ ∈ R,
d(fg) = g df +f dg,
d
_
f
g
_
=
g df −f dg
g
2
, g(x) , =0.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 63
5.2.2 Derivate part ¸iale ¸si diferent ¸iala funct ¸iilor vectoriale de n
variabile
Fie f : E → R
m
, E ⊂ R
n
, f = f (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) o funct ¸ie vectorial˘a de n variabile ¸si
x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) un punct interior al lui E.
Definit ¸ia 5.16 Spunem c˘a funct ¸ia f este derivabil˘a part ¸ial ˆın punctul x
0
ˆın raport cu
variabila x
k
dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a
lim
x
k
→x
0
k
f (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
k−1
, x
k
, x
0
k+1
, . . . , x
0
n
) −f (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
)
x
k
−x
0
k
.
Limita ˆıns˘a¸si se nume¸ste derivata part ¸ial˘a a funct ¸iei f ˆın punctul x
0
ˆın raport cu
variabila x
k
¸si se noteaz˘a prin
f

x
k
(x
0
) sau
∂f
∂x
k
(x
0
).
Teorema 5.16 Funct ¸ia vectorial˘a f = (f
1
, f
2
, . . . , f
m
) este derivabil˘a part ¸ial ˆın punctul
x
0
ˆın raport cu variabila x
k
d.d. funct ¸iile componente f
i
, i = 1, m, sunt derivabile part ¸ial
x
0
ˆın raport cu variabila x
k
.
Afirmat ¸ia rezult˘a din faptul c˘a raportul incrementar al funct ¸iei vectoriale f ˆın x
0
ˆın raport cu x
k
are drept componente rapoartele incrementare ale funct ¸iilor componente
f
i
ˆın x
0
ˆın raport cu x
k
.
Definit ¸ia 5.17 Spunem c˘a funct ¸ia f este diferent ¸iabil˘a ˆın punctul x
0
, punct de acu-
mulare penrtu E, dac˘a exist˘a matricea A = (A
ij
) ∈ /
m×n
(R) ¸si funct ¸ia vectorial˘a
α : E →R
m
, α = (α
1
, α
2
, . . . , α
m
), satisf˘acˆand condit ¸ia lim
x→x
0
α(x) = α(x
0
) = 0 a.ˆı.
f (x) −f (x
0
) = A(x −x
0
) +α(x) [[x −x
0
[[, ∀ x ∈ E,
sau, cu x −x
0
= h,
f (x
0
+h) −f (x
0
) = A h +α(x
0
+h) [[h[[, ∀ x
0
+h ∈ E. (5.19)
Fie A
j
=
t
(A
1j
, A
2j
, . . . , A
mj
), j = 1, n, vectorii din R
m
ce au drept componente
coloanele matricei A. Dac˘a f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
, aplicat ¸ia liniar˘a df (x
0
) : R
n

R
m
,
h →A h =
n

j=1
A
j
h
j
, ∀ h = (h
1
, h
2
, . . . , h
n
) ∈ R
n
,
se nume¸ste diferent ¸iala funct ¸iei f ˆın punctul x
0
:
df (x
0
) = df (x
0
; h) = A h =
n

j=1
A
j
h
j
. (5.20)
Teorema 5.17 Funct ¸ia vectorial˘a f = (f
1
, f
2
, . . . , f
m
) este diferent ¸iabil˘a ˆın punctul x
0
d.d. funct ¸iile componente f
i
, i = 1, m, sunt diferent ¸iabile ˆın x
0
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 64
Afirmat ¸ia rezult˘a din faptul c˘a egalitatea vectorial˘a (5.19) este echivalent˘a cu
egalit˘at ¸ile
f
i
(x
0
+h) −f
i
(x
0
) =
n

j=1
A
ij
h
j

i
(x
0
+h) [[h[[, ∀ x
0
+h ∈ E, i = 1, m.
Egalitatea vectorial˘a (5.20) se scrie pe componente
df
i
(x
0
) = df
i
(x
0
; h) =
n

j=1
A
ij
h
j
, i = 1, m.
Din Teorema 5.14 rezult˘a atunci c˘a dac˘a f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
, funct ¸iile f
i
au
toate derivatele part ¸iale ˆın x
0
¸si
df
i
(x
0
) =
n

j=1
∂f
i
∂x
j
(x
0
) dx
j
, i = 1, m.
5.2.3 Derivate part ¸iale ¸si diferent ¸iale de ordin superior
Fie f : E → R, E ⊂ R
2
, f = f(x, y) o funct ¸ie real˘a de dou˘a variabile derivabil˘a part ¸ial
ˆın raport fiecare variabil˘a x ¸si y, ˆın punctele interioare ale lui E.
Definit ¸ia 5.18 Dac˘a funct ¸iile f

x
¸si f

y
sunt derivabile part ¸ial ˆın raport cu x ¸si y, deri-
vatele lor part ¸iale se numesc derivate part ¸iale de ordinul doi ale funct ¸iei f ¸si se noteaz˘ a:

2
f
∂x
2
=

∂x
_
∂f
∂x
_
,

2
f
∂y∂x
=

∂y
_
∂f
∂x
_
,

2
f
∂x∂y
=

∂x
_
∂f
∂y
_
,

2
f
∂y
2
=

∂y
_
∂f
∂y
_
.
Deci o funct ¸ie de dou˘a variabile poate avea patru derivate part ¸iale de odinul doi.
In general, o funct ¸ie de n variabile f = f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) are n
2
derivate part ¸iale de
ordinul doi:

2
f
∂x
i
∂x
j
=

∂x
i
_
∂f
∂x
j
_
, i, j = 1, n.
Derivatele part ¸iale ∂
2
f/∂x∂y ¸si ∂
2
f/∂y∂x (numite ¸si derivate part ¸iale mixte), ˆın
general, nu sunt egale. Teorema care urmeaz˘a stabile¸ste condit ¸ii suficiente ca derivatele
part ¸iale mixte ale unei funct ¸ii s˘a fie egale.
Teorema 5.18 (Teoreme lui Schwarz) Dac˘a funct ¸ia f are derivate part ¸iale mixte de
ordinul doi ˆıntr-o vecin˘atate V a unui punct (x, y) din interiorul lui E ¸si acestea sunt
continue ˆın (x, y), atunci

2
f
∂x∂y
(x, y) =

2
f
∂x∂y
(x, y). (5.21)
Fie h = (h, k) ∈ R
2
a.ˆı. x +h ∈ V . Pentru t ∈ [0, 1] pentru care x+th ∈ V ,
definim funct ¸iile
ϕ(t) = f(x +ht, y +k) −f(x +ht, y), ψ(t) = f(x +h, y +kt) −f(x, y +kt).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 65
Se constat˘a imediat c˘a ϕ(1) − ϕ(0) = ψ(1) − ψ(0). Aplicˆand teorema lui Lagrange
funct ¸iilor ϕ ¸si ψ pe intervalul [0, 1], g˘asim
(a) ϕ


1
) = ψ


2
), θ
1
, θ
2
∈ (0, 1),
de unde
_
∂f
∂x
(x +hθ
1
, y +k) −
∂f
∂x
(x +hθ
1
, y)
_
h =
_
∂f
∂y
(x +h, y +kθ
2
) −
∂f
∂y
(x, y +kθ
2
)
_
k.
Printr-o nou˘a aplicare a teoremei lui Lagrange funct ¸iilor
∂f
∂x
(x +hθ
1
, y +kt),
∂f
∂y
(x +ht, y +kθ
2
), t ∈ [0, 1],
obt ¸inem

2
f
∂y∂x
(x +hθ
1
, y +kθ
3
) =

2
f
∂x∂y
(x +hθ
4
, y +kθ
2
), θ
3
, θ
4
∈ (0, 1).
Trecˆand la limit˘a pentru (h, k) →(0, 0) ¸si t ¸inˆand seama c˘a derivatele part ¸iale mixte sunt
continue ˆın (x, y) rezult˘a (5.21).
Rezultatul se ment ¸ine ¸si pentru derivatele de ordin superior

n+m
f
∂x
n
∂y
m
(x, y) =

n+m
f
∂y
m
∂x
n
(x, y).
Teorema r˘amˆane adev˘arat˘a ¸si pentru funct ¸ii reale sau vectoriale de n variabile.
Fie f : E → R, E ⊂ R
2
, f = f(x, y) o funct ¸ie real˘a de dou˘a variabile diferent ¸iabil˘a
ˆın punctele interioare ale lui E.
Definit ¸ia 5.19 Spunem c˘a funct ¸ia f este de dou˘a ori diferent ¸iabil˘a ˆın punctul (x, y)
dac˘a funct ¸ia df(x, y; h, k) este diferent ¸iabil˘a ˆın (x, y) oricare ar fi (h, k) ∈ R
2
. Dac˘a f
este de dou˘a ori diferent ¸iabil˘a ˆın (x, y), atunci aplicat ¸ia
d
2
f(x, y; h, k) = d(df)(x, y; h.k) =

2
f
∂x
2
(x, y) h
2
+ 2

2
f
∂x∂y
(x, y) hk +

2
f
∂y
2
(x, y) k
2
se nume¸ste diferent ¸iala a doua a funct ¸iei f ˆın (x, y).
Deoarece h = dx ¸si k = dy, diferent ¸iala a doua se mai scrie
d
2
f(x, y) =

2
f
∂x
2
(x, y) dx
2
+ 2

2
f
∂x∂y
(x, y) dxdy +

2
f
∂y
2
(x, y) dy
2
.
Operatorul
d
2
=
_

∂x
dx +

∂y
dy
_
(2)
=

2
∂x
2
dx
2
+ 2

2
∂x∂y
dxdy +

2
∂y
2
dy
2
se nume¸ste operatorul de diferent ¸iere de ordinul doi.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 66
Dac˘a funct ¸ia f are toate derivatele part ¸iale de ordinul p ¸si acestea sunt continue,
funct ¸ia f este de p ori diferent ¸iabil˘a ˆın (x, y) ¸si diferent ¸iala de ordinul p este dat˘a de
d
p
f =
_

∂x
dx +

∂y
dy
_
(p)
f =
p

k=0
C
k
p

p
f
∂x
p−k
∂y
k
dx
p−k
dy
k
.
Pentru funct ¸ii reale sau vectoriale de n variabile, diferent ¸iala de ordinul p se define¸ste ˆın
mod asem˘an˘ator
d
p
f =
_

∂x
1
dx
1
+

∂x
2
dx
2
+ +

∂x
n
dx
n
_
(p)
f.
Fie D o mult ¸ime deschis˘a din R
n
.
Definit ¸ia 5.20 Funct ¸ia f : D → R se nume¸ste de clas˘a C
k
pe D dac˘a f are toate
derivatele part ¸iale pˆan˘a la ordinul k pe D ¸si derivatele de ordinul k sunt continue pe D.
Mult ¸imea funct ¸iilor de clas˘a C
k
pe D se noteaz˘a C
k
(D). Prin C
0
(D) = C(D) se
ˆınt ¸elege mult ¸imea funct ¸iilor continue pe D.
5.2.4 Derivatele part ¸iale ¸si diferent ¸ialele funct ¸iilor compuse
Teorema 5.19 Dac˘a funct ¸iile u, v : I → R, I ⊂ R, au derivate continue pe I, iar
funct ¸ia f : E → R, E ⊂ R
2
, are derivate part ¸iale continue pe E, atunci funct ¸ia compus˘a
F : I → R, F(x) = f(u(x), v(x)), pentru orice x ∈ I, are derivat˘a continu˘ a pe I, dat˘a
de
dF
dx
=
∂f
∂u
du
dx
+
∂f
∂v
dv
dx
. (5.22)
Fie x
0
∈ I ¸si u
0
= u(x
0
), v
0
= v(x
0
). Aplicˆand teorema lui Lagrange, putem scrie
f(u, v) −f(u
0
, v
0
) = [f(u, v) −f(u
0
, v)] + [f(u
0
, v) −f(u
0
, v
0
)] =
= f

u
(u
ξ
, v)(u −u
0
) +f

v
(u
0
, v
ξ
)(v −v
0
),
cu u
ξ
∈ (u
0
, u), v
ξ
∈ (v
0
, v) ¸si
u −u
0
= u(x) −u(x
0
) = u


u
)(x −x
0
), v −v
0
= v(x) −v(x
0
) = v


v
)(x −x
0
),
cu ξ
u
, ξ
v
∈ (x
0
, x). Rezult˘a
F(x) −F(x
0
)
x −x
0
=
f(u, v) −f(u
0
, v
0
)
x −x
0
= f

u
(u
ξ
, v) u


u
) +f

v
(u
0
, v
ξ
) v


v
).
Trecˆand la limit˘a pentru x → x
0
, cum ξ
u
, ξ
v
→ x
0
¸si toate funct ¸iile sunt continue,
obt ¸inem
F

(x
0
) = f

u
(u
0
, v
0
) u

(x
0
) +f

v
(u
0
, v
0
) v

(x
0
).
Cum x
0
este arbitrar ales ˆın I, rezult˘a (5.22).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 67
Inmult ¸ind (5.22) cu dx ¸si t ¸inˆand seama c˘a du = u

(x) dx, dv = v

(x) dx, g˘asim c˘a
dF =
∂f
∂u
du +
∂f
∂v
dv.
In mod asem˘an˘ator, pentru funct ¸ia F(x) = f(u
1
(x), u
2
(x), . . . , u
n
(x)) avem urm˘a-
toarea regul˘a de derivare
dF
dx
=
∂f
∂u
1
du
1
dx
+
∂f
∂u
2
du
2
dx
+ +
∂f
∂u
n
du
n
dx
,
iar diferent ¸iala va fi dat˘a de
dF =
∂f
∂u
1
du
1
+
∂f
∂u
2
du
2
+ +
∂f
∂u
n
du
n
.
Rezultatele obt ¸inute se ment ¸in ¸si pentru funct ¸iile vectoriale.
Exemplul 5.6 Fie F(x) = f(x + ln x, 1 +x
3
), x > 0. Punem u = x + ln x, v = 1 +x
3
.
Avem
F

(x) =
∂f
∂u
u

+
∂f
∂v
v

=
∂f
∂u
_
1 +
1
x
_
+ 3x
2
∂f
∂v
.
Definit ¸ia 5.21 Funct ¸ia f : E → R, E ⊂ R
n
, se nume¸ste omogen˘a de gradul m dac˘a
f(tx
1
, tx
2
, . . . , tx
n
) = t
m
f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
),
pentru orice (x
1
, x
2
, . . . , x
n
), (tx
1
, tx
2
, . . . , tx
n
) ∈ E.
Dac˘a deriv˘am aceast˘a relat ¸ie ˆın raport cu t ¸si facem apoi t = 1, obt ¸inem
x
1
∂f
∂x
1
+x
2
∂f
∂x
2
+ +x
n
∂f
∂x
n
= mf(x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
numit˘a relat ¸ia lui Euler.
Derivatele ¸si diferent ¸ialele de ordin superior se calculeaz˘a ˆın mod asem˘an˘ator.
Astfel, dac˘a funct ¸ia f(u, v) are derivate part ¸iale de ordinul doi continue ˆın E ¸si funct ¸iile
u(x) ¸si v(x) au derivate de ordinul doi continue pe I, atunci funct ¸ia F(x) = f(u(x), v(x))
este de dou˘a ori derivabil˘a pe I ¸si
d
2
F
dx
2
=
d
dx
_
∂f
∂u
du
dx
+
∂f
∂v
dv
dx
_
=
=
_

2
f
∂u
2
du
dx
+

2
f
∂u∂v
dv
dx
_
du
dx
+
_

2
f
∂v∂u
du
dx
+

2
f
∂v
2
dv
dx
_
dv
dx
+
∂f
∂u
d
2
u
dx
2
+
∂f
∂v
d
2
v
dx
2
,
iar diferent ¸iala a doua
d
2
F =

2
f
∂u
2
d
2
u + 2

2
f
∂u∂v
dudv +

2
f
∂v
2
d
2
v +
∂f
∂u
d
2
u +
∂f
∂v
d
2
v.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 68
Teorema 5.20 Dac˘a funct ¸iile u, v : D → R, D ⊂ R
2
, u = u(x, y), v = v(x, y), au
derivate part ¸iale continue pe D, iar funct ¸ia f : E → R, E ⊂ R
2
, f = f(u, v), are derivate
part ¸iale continue pe E, atunci funct ¸ia compus˘a F : D → R, F(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)),
pentru orice (x, y) ∈ D, are derivate part ¸iale continue pe D, date de
∂F
∂x
=
∂f
∂u
∂u
∂x
+
∂f
∂v
∂v
∂x
,
∂F
∂y
=
∂f
∂u
∂u
∂y
+
∂f
∂v
∂v
∂y
. (5.23)
Afirmat ¸ia rezult˘a din teorema precedent˘a, deoarece la derivarea part ¸ial˘a ˆın raport
cu o variabil˘a cealalt˘a variabil˘a este ment ¸inut˘a constant˘a, deci F se consider˘a funct ¸ie
numai de o variabil˘a.
Deoarece diferent ¸iala funct ¸iei F(x, y) este dat˘a de
dF =
∂F
∂x
dx +
∂F
∂y
dy,
t ¸inˆand seama de (5.23) obt ¸inem
dF =
_
∂f
∂u
∂u
∂x
+
∂f
∂v
∂v
∂x
_
dx +
_
∂f
∂u
∂u
∂y
+
∂f
∂v
∂v
∂y
_
dy,
de unde rezult˘a
dF =
∂f
∂u
du +
∂f
∂v
dv, cu : du =
∂u
∂x
dx +
∂u
∂y
dy, dv =
∂v
∂x
dx +
∂v
∂y
dy.
Exemplul 5.7 Fie funct ¸ia F(x, y) = f(x + y, x
2
+ y
2
). Punem u = x + y, v = x
2
+ y
2
¸si obt ¸inem pentru derivatele part ¸iale
∂F
∂x
=
∂f
∂u
+ 2x
∂f
∂v
,
∂F
∂y
=
∂f
∂u
+ 2y
∂f
∂v
,
iar pentru diferent ¸ial˘a
dF =
∂f
∂u
du +
∂f
∂v
dv =
∂f
∂u
(dx +dy) +
∂f
∂v
(2xdx + 2y dy).
Derivatele part ¸iale ¸si diferent ¸ialele de ordin superior se calculeaz˘a ˆın mod
asem˘an˘ator

2
F
∂x
2
=

∂x
_
∂f
∂u
∂u
∂x
+
∂f
∂v
∂v
∂x
_
=
=
_

2
f
∂u
2
∂u
∂x
+

2
f
∂u∂v
∂v
∂x
_
∂u
∂x
+
_

2
f
∂v∂u
∂u
∂x
+

2
f
∂v
2
∂v
∂x
_
∂v
∂x
+
∂f
∂u

2
u
∂x
2
+
∂f
∂v

2
v
∂x
2
,

2
F
∂x∂y
=

∂y
_
∂f
∂u
∂u
∂x
+
∂f
∂v
∂v
∂x
_
=
=
_

2
f
∂u
2
∂u
∂y
+

2
f
∂u∂v
∂v
∂y
_
∂u
∂x
+
_

2
f
∂v∂u
∂u
∂y
+

2
f
∂v
2
∂v
∂y
_
∂v
∂x
+
∂f
∂u

2
u
∂x∂y
+
∂f
∂v

2
v
∂x∂y
,

2
F
∂y
2
=

∂y
_
∂f
∂u
∂u
∂y
+
∂f
∂v
∂v
∂y
_
=
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 69
=
_

2
f
∂u
2
∂u
∂y
+

2
f
∂u∂v
∂v
∂y
_
∂u
∂y
+
_

2
f
∂v∂u
∂u
∂y
+

2
f
∂v
2
∂v
∂y
_
∂v
∂y
+
∂f
∂u

2
u
∂y
2
+
∂f
∂v

2
v
∂y
2
.
Pentru diferent ¸iala a doua avem
d
2
F =

2
F
∂x
2
dx
2
+ 2

2
F
∂x∂y
dxdy +

2
F
∂y
2
dy
2
,
ˆın care derivatele part ¸iale sunt date de expresiile precedente, sau
d
2
F =

2
f
∂u
2
du
2
+ 2

2
f
∂u∂v
dudv +

2
f
∂v
2
dv
2
+
∂f
∂u
d
2
u +
∂f
∂v
d
2
v,
ˆın care du ¸si dv au expresiile scrise mai sus, iar pentru d
2
u ¸si d
2
v avem
d
2
u =

2
u
∂x
2
dx
2
+ 2

2
u
∂x∂y
dxdy +

2
u
∂y
2
dy
2
, d
2
v =

2
v
∂x
2
dx
2
+ 2

2
v
∂x∂y
dxdy +

2
v
∂y
2
dy
2
.
Pentru funct ¸ii de mai multe variabile avem o teorem˘a asem˘an˘atoare.
Teorema 5.21 Dac˘a funct ¸iile u
k
: D → R, D ⊂ R
n
, u
k
= u
k
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), k = 1, p,
au derivate part ¸iale continue pe D, iar funct ¸ia f : E → R, E ⊂ R
p
,f = f(u
1
, u
2
, . . . , u
p
),
are derivate part ¸iale continue pe E, atunci funct ¸ia compus˘a F : D → R,
F(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = f(u
1
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), u
2
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), . . . , u
p
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
)),
pentru orice (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∈ D, are derivate part ¸iale continue pe D, date de
∂F
∂x
i
=
∂f
∂u
1
∂u
1
∂x
i
+
∂f
∂u
2
∂u
2
∂x
i
+ +
∂f
∂u
p
∂u
p
∂x
i
, i = 1, n. (5.24)
Diferent ¸iala funct ¸iei F este dat˘a de
dF =
∂F
∂x
1
dx
1
+
∂F
∂x
2
dx
2
+ +
∂F
∂x
n
dx
n
,
ˆın care derivatele part ¸iale au expresiile precedente, sau
dF =
∂f
∂u
1
du
1
+
∂f
∂u
2
du
2
+ +
∂f
∂u
p
du
p
,
cu
du
k
=
∂u
k
∂x
1
dx
1
+
∂u
k
∂x
2
dx
2
+ +
∂u
k
∂x
n
dx
n
, k = 1, p.
5.2.5 Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor diferent ¸iabile
Teorema lui Lagrange pentru funct ¸ii de n variabile
Fie a = (a
1
, a
2
, . . . , a
n
), b = (b
1
, b
2
, . . . , b
n
) ∈ R
n
.
Definit ¸ia 5.22 Numim segment ˆınchis cu extremit˘at ¸ile ˆın punctele a ¸si b, mult ¸imea
punctelor x ∈ R
n
de forma: x = a +t(b −a), t ∈ [0, 1].
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 70
Teorema 5.22 Fie f : [a, b] → R, [a, b] ⊂ R
n
. Dac˘a f este continu˘a pe [a, b] ¸si
diferent ¸iabil˘a pe (a, b), atunci exist˘a un punct c ∈(a, b) a.ˆı.
f(b) −f(a) =
n

i=1
∂f
∂x
i
(c) (b
i
−a
i
).
Consider˘am funct ¸ia F : [0, 1] → R, F(t) = f(a +t(b −a)), care satisface condit ¸iile
teoremei lui Lagrange pe intervalul [0, 1]. Exist˘a deci un punct θ ∈ (0, 1) a.ˆı. F(1) −
F(0) = F

(θ). Dar F(0) = f(a), F(1) = f(b) ¸si
F

(θ) =
n

i=1
∂f
∂x
i
(c) (b
i
−a
i
), c = a +θ(b −a) ∈ (a, b).
Formula lui Taylor pentru funct ¸ii de mai multe variabile
Fie f : E → R, E ⊂ R
2
, o funct ¸ie de dou˘a variabile, derivabil˘a de n + 1 ori pe E ¸si
(x
0
, y
0
) un punct interior lui E. Pentru (x, y) ∈ E, consider˘am funct ¸ia F : [0, 1] → R,
F(t) = f(x
0
+t(x −x
0
), y
0
+t(y −y
0
)). Funct ¸ia F este de n + 1 ori derivabil˘a pe [0, 1].
Aplicˆand formula lui Taylor funct ¸iei F pe [0, 1], avem
F(1) = F(0) +
1
1!
F

(0) +
1
2!
F

(0) + +
1
n!
F
(n)
(0) +R
n
(1),
cu
R
n
(1) =
1
(n + 1)!
F
(n+1)
(θ), θ ∈ (0, 1).
Ins˘a F(1) = f(x, y) ¸si F(0) = f(x
0
, y
0
). Pentru calculul derivatelor funct ¸iei F(t) folosim
formula de derivare a funct ¸iilor compuse. Deoarece F(t) = f(x(t), y(t)), cu x(t) =
x
0
+ (x −x
0
) t ¸si y(t) = y
0
+ (y −y
0
) t, avem
d
k
F(t) =
_

∂x
dx +

∂y
dy
_
(k)
f(x(t), y(t)).
Deci
d
k
F(t) =
_
(x −x
0
)

∂x
+ (y −y
0
)

∂y
_
(k)
f(x(t), y(t)) dt
k
.
De unde
d
k
F
dt
k
(t) =
_
(x −x
0
)

∂x
+ (y −y
0
)

∂y
_
(k)
f(x(t), y(t)).
Pentru t = 0 obt ¸inem
F
(k)
(0) =
_
(x −x
0
)

∂x
+ (y −y
0
)

∂y
_
(k)
f(x
0
, y
0
).
Cu acest rezultat, formula lui Taylor pentru funct ¸ia f(x, y) ˆın punctul (x
0
, y
0
) se scrie
f(x, y) = f(x
0
, y
0
) +
1
1!
_
(x −x
0
)

∂x
+ (y −y
0
)

∂y
_
f(x
0
, y
0
)+
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 71
+ +
1
n!
_
(x −x
0
)

∂x
+ (y −y
0
)

∂y
_
(n)
f(x
0
, y
0
) +R
n
(x, y),
cu
R
n
(x, y) =
1
(n + 1)!
_
(x −x
0
)

∂x
+ (y −y
0
)

∂y
_
(n+1)
f(x
0
+θ(x −x
0
), y
0
+θ(y −y
0
)),
ˆın care θ ∈ (0, 1). Polinomul
T
n
(x, y) = f(x
0
, y
0
) +
1
1!
_
(x −x
0
)

∂x
+ (y −y
0
)

∂y
_
f(x
0
, y
0
)+
+ +
1
n!
_
(x −x
0
)

∂x
+ (y −y
0
)

∂y
_
(n)
f(x
0
, y
0
)
se nume¸ste polinomul Taylor de gradul n asociat funct ¸iei f ˆın punctul (x
0
, y
0
), care se
mai scrie
T
n
(x, y) = f(x
0
, y
0
) +
1
1!
_
∂f
∂x
(x
0
, y
0
)(x −x
0
) +
∂f
∂y
(x
0
, y
0
)(y −y
0
)
_
+
+
1
2!
_

2
f
∂x
2
(x
0
, y
0
)(x −x
0
)
2
+ 2

2
f
∂x∂y
(x
0
, y
0
)(x −x
0
)(y −y
0
) +

2
f
∂y
2
(x
0
, y
0
)(y −y
0
)
2
_
+
+ +
1
n!
n

k=0
C
k
n

n
f
∂x
n−k
∂y
k
(x
0
, y
0
)(x −x
0
)
n−k
(y −y
0
)
k
.
Fie acum f : E →R, E ⊂ R
n
, o funct ¸ie de n variabile, derivabil˘a de p+1 ori pe E ¸si
x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) un punct interior lui E. In mod asem˘an˘ator ca la funct ¸ii de dou˘a
variabile se demonstreaz˘a c˘a pentru orice x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ∈ E are loc formula
f(x) = f(x
0
) +
p

k=1
1
k!
_
n

i=1
(x
i
−x
0
i
)

∂x
i
_
(k)
f(x
0
) +R
p
(x),
cu
R
p
(x) =
1
(p + 1)!
_
n

i=1
(x
i
−x
0
i
)

∂x
i
_
(p+1)
f(x
0
+θ(x −x
0
)), θ ∈ (0, 1),
numit˘a formula lui Taylor pentru funct ¸ii de n variabile.
Exemplul 5.8 Polinomul Taylor de gradul 3 asociat funct ¸iei f(x, y) =
_
x
2
+y
2
ˆın
punctul (1, 1) este
T
3
(x, y) =

2 +
1
1!
1

2
[(x −1) +(y −1)] +
1
2!
1
2

2
[(x −1)
2
+2(x −1)(y −1) +(y −1)
2
]−

1
3!
1
4

2
[(x −1)
3
−(x −1)
2
(y −1) −(x −1)(y −1)
2
+ (y −1)
3
].
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 72
Exemplul 5.9 Polinomul Taylor de gradul n asociat funct ¸iei f(x, y) = e
x+y
ˆın punctul
(1, −1) este
T
n
(x, y) = 1 +
n

k=1
1
k!
[(x −1) + (y + 1)]
k
=
n

k=0
k

i=0
1
i!(k −i)!
(x −1)
k−i
(y + 1)
i
.
Exemplul 5.10 S˘a se g˘aseasc˘a o valoare aproximativ˘a a num˘arului (1, 1)
1,2
.
Polinomul Taylor de gradul 3 asociat funct ¸iei f(x, y) = x
y
, x > 0, y > 0, ˆın punctul
(1, 1) este
T
3
(x, y) = 1 +
1
1!
(x −1) +
1
2!
[2(x −1)(y −1)] +
1
3!
[3(x −1)
2
(y −1)].
Putem atunci scrie f(1, 1; 1, 2) ≈ T
3
(1, 1; 1, 2) = 0, 1021.
Capitolul 6
FUNCT¸II DEFINITE
IMPLICIT
6.1 Funct ¸ii definite implicit de o ecuat ¸ie
6.1.1 Funct ¸ii reale de o variabil˘a real˘a
Fie dat˘a ecuat ¸ia
F(x; y) = 0, (6.1)
ˆın care F este o funct ¸ie real˘a definit˘a pe o mult ¸ime E ⊂ R
2
.
Definit ¸ia 6.1 O funct ¸ie y = f(x) definit˘a pe o mult ¸ime A ⊂ R se nume¸ste solut ¸ie
a ecuat ¸iei (6.1) pe mult ¸imea A dac˘a F(x; f(x)) = 0, pentru orice x ∈ A, pentru care
(x; f(x)) ∈ E.
Ecuat ¸ia (6.1) poate avea pe mult ¸imea A mai multe solut ¸ii sau nici una, dup˘a cum
rezult˘a din urm˘atoarele exemple.
Exemplul 6.1 Ecuat ¸ia x
2
+y
2
−1 = 0 are ˆın raport cu y o infinitate de solut ¸ii definite
pe mult ¸imea A = [−1, +1].
Intr-adev˘ar, pentru orice α, β ∈ [−1, +1], cu α ≤ β, funct ¸iile
f(x) =
_ √
1 −x
2
, x ∈ [α, β],


1 −x
2
, x ∈ [−1, +1] ¸ [α, β],
f(x) =
_


1 −x
2
, x ∈ [α, β],

1 −x
2
, x ∈ [−1, +1] ¸ [α, β],
sunt solut ¸ii ale ecuat ¸iei x
2
+y
2
−1 = 0. Aceste solut ¸ii sunt funct ¸ii discontinue ˆın punctele
x = α ¸si x = β, pentru α, β ∈ (−1, +1). Numai pentru α = −1 ¸si β = +1 se obt ¸in funct ¸ii
continue pe A:
f
1
(x) =
_
1 −x
2
, f
2
(x) = −
_
1 −x
2
, x ∈ [α, β].
73
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 74
Dac˘a pe lˆang˘a continuitate cerem ca solut ¸iile s˘a satisfac˘a ¸si condit ¸ia f(0) = 1, din
mult ¸imea solut ¸iilor ecuat ¸iei x
2
+ y
2
− 1 = 0, r˘amˆane numai funct ¸ia f
1
. Adic˘a, ecuat ¸ia
are o singur˘a solut ¸ie, funct ¸ie continu˘a pe [−1, +1] care pentru x
0
= 0 ia valoarea y
0
= 1.
Exemplul 6.2 Ecuat ¸ia x
2
+y
2
+ 1 = 0 nu are nici o solut ¸ie real˘a, oricare ar fi x ∈ R.
Definit ¸ia 6.2 O funct ¸ie y = f(x), solut ¸ie a ecuat ¸iei (6.1), se nume¸ste funct ¸ie definit˘a
implicit de ecuat ¸ia (6.1).
Condit ¸iile ˆın care ecuat ¸ia (6.1) define¸ste implicit funct ¸ia f, precum ¸si propriet˘at ¸ile
acesteia sunt precizate de teorema care urmeaz˘a.
Teorema 6.1 Fie F : E → R, une E ⊂ R
2
este o mult ¸ime deschis˘a ¸si (x
0
, y
0
) ∈ E.
Dac˘a:
F ∈ C
1
(E), F(x
0
; y
0
) = 0, F

y
(x
0
; y
0
) , = 0,
atunci exist˘a o vecin˘atate U a lui x
0
, o vecin˘atate V a lui y
0
¸si o funct ¸ie f : U → V ,
y = f(x), f ∈ C
1
(U) a.ˆı. F(x; f(x)) = 0, pentru orice x ∈ U, f(x
0
) = y
0
¸si
f

(x
0
) = −
F

x
(x; f(x))
F

y
(x; f(x))
, x ∈ U. (6.2)
Funct ¸ia F

y
(x; y) este diferit˘a de zero ˆın (x
0
; y
0
) ¸si continu˘a ˆın acest punct. Exist˘a
deci o vecin˘atate a punctului (x
0
; y
0
) ˆın care F

y
(x; y) ,= 0. Putem presupune c˘a F

y
(x; y) >
0, ˆın aceast˘a vecin˘atate.
Funct ¸ia F(x
0
; y), de variabila y, are derivata pozitiv˘a ˆıntr-o vecin˘atate V = (α, β) a
lui y
0
, deci este strict cresc˘atoare pe V . Deoarece se anuleaz˘a ˆın punctul y
0
, urmeaz˘a c˘a
F(x
0
; α) < 0 ¸si F(x
0
; β) > 0.
Funct ¸ia F(x; α), de variabila x, este continu˘a ˆın punctul x
0
¸si F(x
0
; α) < 0. Exist˘a
deci o vecin˘atate U
α
a lui x
0
a.ˆı. F(x; α) < 0, pentru orice x ∈ U
α
.
Funct ¸ia F(x; β), de variabila x, este continu˘a ˆın punctul x
0
¸si F(x
0
; β) > 0. Exist˘a
deci o vecin˘atate U
β
a lui x
0
a.ˆı. F(x; β) > 0, pentru orice x ∈ U
β
.
Fie U = U
α
∩ U
β
. Pentru orice x ∈ U, avem: F(x; α) < 0 ¸si F(x; β) > 0. Funct ¸ia
F(x; y), ca funct ¸ie de y, este strict cresc˘atoare pe [α, β], continu˘a pe [α, β] ¸si are valori
de semne contrare ˆın extremit˘at ¸ile intervalului. Exist˘a atunci un punct ¸si numai unul
y = f(x) ∈ (α, β) a.ˆı. F(x; f(x)) = 0.
Deoarece F(x
0
; y
0
) = 0, punctului x
0
∈ U ˆıi corespunde punctul y
0
∈ (α, β), adic˘a
f(x
0
) = y
0
.
Funct ¸ia f este continu˘a pe U. Intr-adev˘ar, pentru orice x, x + h ∈ U, putem scrie:
F(x; f(x)) = 0 ¸si F(x + h; f(x + h)) = 0. Funct ¸ia F fiind continu˘a pe E, deducem
prin trecere la limit˘a ˆın a doua egalitate c˘a F(x; lim
h→0
f(x + h)) = 0. De aici g˘asim c˘a
lim
h→0
f(x +h) = f(x).
Notˆand apoi cu k = f(x +h) −f(x) = f(x +h) −y, putem scrie
F(x +h; f(x +h)) −F(x; f(x)) = F(x +h; y +k) −F(x; y) = 0,
sau
[F(x +h; y +k) −F(x; y +k)] + [F(x; y +k) −F(x; y)] = 0.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 75
Aplicˆand teorema cre¸sterilor finite deducem
F

x
(ξ; y +k) h +F

y
(x; η) k = 0, ξ ∈ (x, x +h), η ∈ (y, y +k).
T¸ inˆand seama de expresia lui k, ˆımp˘art ¸ind prin h g˘asim
F

x
(ξ; y +k) +F

y
(x; η)
f(x +h) −f(x)
h
= 0.
Trecˆand la limit˘a pentru h → 0, cum derivatele part ¸iale ale funct ¸iei F sunt continue,
rezult˘a c˘a f este derivabil˘a ¸si are loc (6.2).
Dac˘a deriv˘am identitatea F(x; f(x)) = 0 dup˘a regula de derivare a unei funct ¸ii com-
puse, avem
F

x
(x; f(x)) +F

y
(x; f(x)) f

(x) = 0,
de unde se deduce (6.2).
Aceast˘a observat ¸ie ne permite s˘a calcul˘am derivata de ordinul doi a funct ¸iei f ˆın
ipoteza c˘a F ∈ C
2
(E). Derivˆand din nou ultima egalitate, avem
F

xx
+F

xy
f

(x) + [F

yx
+F

yy
f

(x)] f

(x) +F

y
f

(x) = 0,
de unde, t ¸inˆand seama de (6.2), rezult˘a
f

(x) = −
F
2
y
F

xx
−2F

x
F

y
F

xy
+F
2
x
F

yy
F
3
y
.
6.1.2 Funct ¸ii reale de n variabile
Fie dat˘a ecuat ¸ia
F(x; y) = 0, deci F(x
1
, x
2
, . . . , x
n
; y) = 0, (6.3)
ˆın care x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) ¸si F este o funct ¸ie real˘a definit˘a pe o mult ¸ime E ⊂ R
n+1
.
Definit ¸ia 6.3 O funct ¸ie y = f(x) = f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) definit˘a pe o mult ¸ime A ⊂ R
n
se
nume¸ste solut ¸ie a ecuat ¸iei (6.3) pe mult ¸imea A dac˘a F(x; f(x)) = 0, pentru orice x ∈ A,
pentru care (x; f(x)) ∈ E.
Teorema 6.2 Fie F : E → R, une E ⊂ R
n+1
este o mult ¸ime deschis˘a ¸si (x
0
, y
0
) ∈ E.
Dac˘a:
F ∈ C
1
(E), F(x
0
; y
0
) = 0, F

y
(x
0
; y
0
) ,= 0,
atunci exist˘a o vecin˘atate U a lui x
0
, o vecin˘atate V a lui y
0
¸si o funct ¸ie f : U → V ,
y = f(x), f ∈ C
1
(U) a.ˆı. F(x; f(x)) = 0, pentru orice x ∈ U, f(x
0
) = y
0
¸si
∂f
∂x
k
(x
0
) = −
F

x
k
(x; f(x))
F

y
(x; f(x))
, x ∈ U. (6.4)
Demonstrat ¸ia urmeaz˘a acelea¸si etape cu cea din teorema precedent˘a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 76
6.2 Funct ¸ii definite implicit de un sistem de ecuat ¸ii
Fie dat˘a ecuat ¸ia vectorial˘a
F(x; y) = 0, (6.5)
ˆın care x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
), y = (y
1
, . . . , y
m
) ¸si F = (F
1
, F
2
, . . . , F
m
) este o funct ¸ie
vectorial˘a definit˘a pe o mult ¸ime E ⊂ R
n+m
.
Definit ¸ia 6.4 O funct ¸ie y = f (x) definit˘a pe o mult ¸ime A ⊂ R
n
se nume¸ste solut ¸ie
a ecuat ¸iei (6.5) pe mult ¸imea A dac˘a F(x; f (x)) = 0, pentru orice x ∈ A, pentru care
(x; f (x)) ∈ E.
Ecuat ¸ia vectorial˘a (6.5) este echivalen˘a cu sistemul
F
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
; y
1
, y
2
, . . . , y
m
) = 0, i = 1, m. (6.6)
iar egalitatea y = f (x) este echivalent˘a cu y
i
= f
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), i = 1, m.
Definit ¸ia 6.5 Numim determinant funct ¸ional sau jacobianul funct ¸iilor F
1
, F
2
, . . . , F
m
ˆın raport cu variabilele y
1
, y
2
, . . . , y
m
, determinantul ce are drept linii derivatele part ¸iale
ale funct ¸iilor F
i
ˆın raport cu variabilele y
j
, i, j = 1, m, adic˘a
D(F
1
, F
2
, . . . , F
m
)
D(y
1
, y
2
, . . . , y
m
)
=
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
∂F1
∂y1
∂F1
∂y2
. . .
∂F1
∂ym
∂F2
∂y1
∂F
2
∂y2
. . .
∂F
2
∂ym
. . . . . . . . . . . .
∂Fm
∂y1
∂Fm
∂y2
. . .
∂Fm
∂ym
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
.
Teoremele precedente pot fi extinse ¸si la acest caz. D˘am, f˘ar˘a demonstrat ¸ie aceast˘a
teorem˘a.
Teorema 6.3 Fie F : E → R
m
, une E ⊂ R
n+m
este o mult ¸ime deschis˘a ¸si (x
0
, y
0
) ∈ E.
Dac˘a:
F ∈ C
1
(E), F(x
0
; y
0
) = 0,
D(F
1
, F
2
, . . . , F
m
)
D(y
1
, y
2
, . . . , y
m
)
(x
0
; y
0
) ,= 0,
atunci exist˘a o vecin˘atate U a lui x
0
, o vecin˘atate V a lui y
0
¸si o funct ¸ie f : U → V ,
y = f (x), f ∈ C
1
(U) a.ˆı. F(x; f (x)) = 0, pentru orice x ∈ U, f (x
0
) = y
0
¸si pentru
fiecare k = 1, n, derivatele finct ¸iilor f
1
, f
2
, . . . , f
m
ˆın raport cu variabila x
k
sunt solut ¸ii
ale sistemului algebric liniar
m

i=1
∂F
j
∂y
i
(x; f (x))
∂f
i
∂x
k
(x) +
∂F
j
∂x
k
(x; f (x)) = 0, j = 1, m. (6.7)
Exemplul 6.3 Sistemul
_
F(x, y; u, v) = u +v −x −y = 0,
G(x, y; u, v) = xu +yv −1 = 0,
pentru x ,= y, define¸ste pe u ¸si v ca funct ¸ii de x ¸si y. Pentru a calcula derivatele part ¸iale
ale funct ¸iilor u = u(x, y) ¸si v = v(x, y), deriv˘am cele dou˘a ecuat ¸ii ˆın raport cu x ¸si apoi
cu y. Se obt ¸in sistemele liniare
_
u
x
+v
x
= 1,
xu
x
+yv
x
= −u,
_
u
y
+v
y
= 1,
xu
y
+yv
y
= −v,
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 77
al c˘aror determinant este
D(F, G)
D(u, v)
=
¸
¸
¸
¸
1 1
x y
¸
¸
¸
¸
= u −x , = 0.
Aplicˆand regula lui Cramer se obt ¸ine
u
x
=
y +u
y −x
, v
x
= −
x +u
y −x
, u
y
=
y +v
y −x
, v
y
= −
x +v
y −x
.
6.3 Transform˘ari punctuale. Derivarea funct ¸iilor in-
verse
Numim transformare punctual˘a pe R
n
orice funct ¸ie f : E → F,
y = f (x), (6.8)
ˆın care E ⊂ R
n
, F = f (E) ⊂ R
n
, sau pe componente
y
i
= f
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), i = 1, n. (6.9)
Definit ¸ia 6.6 Spunem c˘a transformarea punctual˘a f este o transformare regulat˘a ˆın
punctul x
0
∈ E dac˘a exist˘a ¸si sunt continue toate derivatele part ¸iale ∂f
i
/∂x
k
, i, k = 1, n,
pe o vecin˘atate a lui x
0
¸si
J(x
0
) =
D(f
1
, f
2
, . . . , f
n
)
D(x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
(x
0
) , = 0.
O transformare regulat˘a ˆın punctul x
0
este diferent ¸iabil˘a ¸si deci continu˘a ˆın x
0
. Ja-
cobianul J(x
0
) al unei transform˘ari regulate ˆıntr-o vecin˘atate a punctului x
0
p˘astreaz˘a
semn constant pe acea vecin˘atate.
Teorema 6.4 Dac˘a transformarea f este regulat˘ a ˆın punctul x
0
∈ E ¸si y
0
= f (x
0
),
atunci exist˘a o vecin˘ atate U ⊂ E a lui x
0
¸si o vecin˘atate V ⊂ E a lui y
0
a.ˆı. restrict ¸ia
transform˘arii f la vecin˘atatea U, adic˘a funct ¸ia f : U → V , este o biject ¸ie a lui U pe V ,
deci inversabil˘a pe U ¸si inversa sa, aplicat ¸ia g : V → U,
x = g(y), deci x
k
= g
k
(y
1
, y
2
, . . . , y
n
), k = 1, n,
satisface condit ¸ia g(x
0
) = x
0
¸si este o transformare regulat˘a ˆın y
0
.
Pentru fiecare j = 1, n, derivatele part ¸iale ∂g
k
/∂y
j
(y
0
), k = 1, n, sunt solut ¸iile sis-
temelor algebrice liniare
n

k=1
∂f
i
∂x
k
(x
0
)
∂g
k
∂y
j
(y
0
) = δ
ij
, (6.10)
iar jacobianul transform˘arii inverse este
D(g
1
, g
2
, . . . , g
n
)
D(y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
=
1
J(x
0
)
. (6.11)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 78
Aplic˘am teorema funct ¸iilor definite implicit ecuat ¸iei vectoriale ˆın necunoscuta x
0
:
F(x; y) = f (x) −y = 0.
A¸sdar, exist˘a vecin˘at˘at ¸ile V a lui y
0
, U a lui x
0
¸si funct ¸ia g : V → U, x = g(y),
satisf˘acˆand condit ¸iilor g(y
0
) = x
0
¸si F(g(y); y) = 0, adic˘a f (g(y)) = y, pentru orice y ∈
V , sau pe componente
f
i
(g
1
(y
1
, y
2
, . . . , y
n
), g
2
(y
1
, y
2
, . . . , y
n
), . . . , g
n
(y
1
, y
2
, . . . , y
n
)) = y
i
, i = 1, n. (6.12)
Aceasta ˆınseamn˘a c˘a restrict ¸ia lui f la U este bijectiv˘a ¸si g este inversa acestei restrict ¸ii.
Conform aceleia¸si teoreme, funct ¸ia g este diferent ¸iabil˘a ˆın y
0
. Aplicˆand teorema de
derivare a funct ¸iilor compuse, derivˆand part ¸ial membru cu membru identit˘at ¸ile (6.12) ˆın
raport cu y
j
ˆın punctul y
0
, obt ¸inem sistemele liniare (6.10). Toate aceste sisteme au ca
determinant J(x
0
) ,= 0, deci admit solut ¸ie unic˘a. Matriceal, egalit˘at ¸ile (6.10) exprim˘a
faptul c˘a produsul a dou˘a matrice p˘atratice de ordinul n este egal cu matricea unitate.
Luˆand determinant ¸ii ambilor membri deducem
D(f
1
, f
2
, . . . , f
n
)
D(x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
(x
0
)
D(g
1
, g
2
, . . . , g
n
)
D(y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
(y
0
) = 1,
de unde (6.11).
Exemplul 6.4 Fie (x, y) coordonatele unui punct din R
2
. Numim coordonate polare
ale acestui punct perechea (r, ϕ), cu r ∈ [0, ∞), ϕ ∈ [0, 2π), legat˘a de perechea (x, y) prin
x = r cos ϕ, y = r sin ϕ, (6.13)
relat ¸ii care definesc o transformare punctual˘a ˆın R
2
. Determinantul funct ¸ional al trans-
form˘arii este
D(x, y)
D(r, ϕ)
=
¸
¸
¸
¸
cos ϕ −r sinϕ
sin ϕ r cos ϕ
¸
¸
¸
¸
= r.
Deci ˆın orice punct cu except ¸ia originii, transformarea (6.13) este regulat˘a ¸si inversa ei
este
r =
_
x
2
+y
2
, tgϕ =
y
x
.
Exemplul 6.5 Fie (x, y, z) coordonatele unui punct din R
3
. Numim coordonate cilin-
drice ale acestui punct tripletul (r, ϕ, z), cu r ∈ [0, ∞), ϕ ∈ [0, 2π), z ∈ (−∞, ∞), legat
de (x, y, z) prin
x = r cos ϕ, y = r sin ϕ, z = z, (6.14)
relat ¸ii care definesc o transformare punctual˘a ˆın R
3
. Determinantul funct ¸ional al trans-
form˘arii este
D(x, y, z)
D(r, ϕ, z)
=
¸
¸
¸
¸
¸
¸
cos ϕ −r sin ϕ 0
sin ϕ r cos ϕ 0
0 0 1
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= r.
Deci ˆın orice punct cu except ¸ia celor de pe axa Oz, transformarea (6.14) este regulat˘ a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 79
Exemplul 6.6 Fie (x, y, z) coordonatele unui punct din R
3
. Numim coordonate sferice
ale acestui punct tripletul (r, θ, ϕ), cu r ∈ [0, ∞), θ ∈ [0, π], ϕ ∈ [0, 2π], legat de (x, y, z)
prin
x = r sinθ cos ϕ, y = r sin θ sin ϕ, z = r cos θ, (6.15)
relat ¸ii care definesc o transformare punctual˘a ˆın R
3
. Determinantul funct ¸ional al trans-
form˘arii este
D(x, y, z)
D(r, ϕ, z)
=
¸
¸
¸
¸
¸
¸
sin θ cos ϕ r cos θ cos ϕ −r sin θ sin ϕ
sin θ sinϕ r cos θ sin ϕ r sin θ cos ϕ
cos θ −r sin θ 0
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= r
2
sin θ.
Deci ˆın orice punct cu except ¸ia celor de pe axa Oz, transformarea (6.15) este regulat˘ a.
6.4 Dependent ¸˘a ¸si independent ¸˘a funct ¸ional˘a
Fie funct ¸iile f, f
1
, f
2
, . . . , f
m
: D → R, D ⊂ R
n
.
Spunem c˘a funct ¸ia f depinde de funct ¸iile f
1
, f
2
, . . . , f
m
pe D, dac˘a exist˘a o funct ¸ie
F : E → R, E ⊂ R
m
, a.ˆı.
f(x) = F(f
1
(x), f
2
(x), . . . , f
m
(x)), ∀ x ∈ D.
Definit ¸ia 6.7 Sistemul de funct ¸ii ¦f
1
, f
2
, . . . , f
m
¦ se nume¸ste funct ¸ional dependent pe
D dac˘a cel put ¸in una din funct ¸iile sistemului depinde de celelalte.
Sistemul de funct ¸ii ¦f
1
, f
2
, . . . , f
m
¦ se nume¸ste funct ¸ional independent pe D dac˘a
nici una din funct ¸iile sistemului nu depinde de celelalte.
Teorema 6.5 Dac˘a sistemul de funct ¸ii ¦f
1
, f
2
, . . . , f
m
¦ este funct ¸ional dependent pe D
¸si funct ¸iile f
1
, f
2
, . . . , f
m
sunt diferent ¸iabile pe D, atunci
rg
_
∂f
i
∂x
k
(x)
_
< m, x ∈D.
Deoarece sistemul de funct ¸ii ¦f
1
, f
2
, . . . , f
m
¦ este funct ¸ional dependent pe D, cel
put ¸in una din funct ¸iile sistemului, fie aceasta f
m
, depinde de celelalte. Prin urmare,
avem
f
m
(x) = F(f
1
(x), f
2
(x), . . . , f
m−1
(x)), ∀ x ∈ D,
unde F este o funct ¸ie diferent ¸iabil˘a. Derivˆandˆın raport cu x
i
relat ¸ia precedent˘a, obt ¸inem
∂f
m
∂x
i
=
m−1

k=1
∂F
∂y
k
(f
1
(x), f
2
(x), . . . , f
m−1
(x))
∂f
k
∂x
i
(x), i = 1, n,
care arat˘a c˘a linia m a matricei (∂f
i
/∂x
k
) este o combinat ¸ie liniar˘a de celelalte m− 1
linii ale ei ¸si deci
rg
_
∂f
i
∂x
k
(x)
_
≤ m−1 < m, x ∈D.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 80
Consecint ¸a 6.1 Dac˘a ˆıntr-un punct x
0
∈ D avem
rg
_
∂f
i
∂x
k
(x
0
)
_
= m,
atunci sistemul de funct ¸ii ¦f
1
, f
2
, . . . , f
m
¦ este funct ¸ional independent pe D.
Mai general, dac˘a funct ¸iile f
1
, f
2
, . . . , f
m
sunt diferent ¸iabile pe D ¸si
rg
_
∂f
i
∂x
k
(x
0
)
_
= r ≤ m,
atunci exist˘a o vecin˘atate V a punctului x
0
pe care r dintre funct ¸iile f
1
, f
2
, . . . , f
m
sunt
funct ¸ional independente.
Exemplul 6.7 Funct ¸iile f
1
(x, y) = x − y, f
2
(x, y) = xy ¸si f
3
(x, y) = x
2
+ y
2
sunt
funct ¸ional dependente deoarece f
3
= f
2
1
+ 2f
2
.
6.5 Schimb˘ari de variabile
Rezolvarea multor probleme de analiz˘a matematic˘a ˆın care sunt implicate expresii ce
cont ¸in funct ¸ii de una sau mai multe variabile ¸si derivate ale acestora devine uneori mai
simpl˘a dac˘a se efectueaz˘a o schimbare a variabilelor independente sau chiar a funct ¸iilor.
In cele ce urmeaz˘a vom analiza modul cum se modific˘a aceste expresii la schimbarea
variabilelor.
6.5.1 Schimbarea variabilelor independente
Cazul funct ¸iilor de o variabil˘a
Fie dat˘a funct ¸ia y = y(x), x ∈ E, E ⊂ R, de n ori derivabil˘a pe E, ¸si fie expresia
F
_
x, y,
dy
dx
,
d
2
y
dx
2
, . . .
_
.
Fie ˆınc˘a x = ϕ(t), t ∈ I ⊂ R, o transformare regulat˘a pe I, deci cu ϕ

(t) , = 0 pe
I. Presupunem c˘a ϕ este de n ori derivabil˘a pe I. Efectuˆand schimbarea de variabil˘a
x = ϕ(t), y devine o funct ¸ie de t: y = y(ϕ(t)) = f(t), iar expresia F ia forma
G
_
t, y,
dy
dt
,
d
2
y
dt
2
, . . .
_
.
Este deci necesar s˘a calcul˘am derivatele funct ¸iei y ˆın raport cu x ˆın funct ¸ie de derivatele
sale ˆın raport cu t. Dup˘a regula de derivare a funct ¸iilor compuse, avem
dy
dt
=
dy
dx
dx
dt
= ϕ

(t)
dy
dx
, de unde,
dy
dx
=
1
ϕ

(t)
dy
dt
.
Inlocuind aici pe y prin dy/dx obt ¸inem
d
2
y
dx
2
=
d
dx
_
dy
dx
_
=
1
ϕ

(t)
d
dt
_
1
ϕ

(t)
dy
dt
_
=
1
ϕ
3
(t)
_
ϕ

(t)
d
2
y
dt
2
−ϕ

(t)
dy
dt
_
.
In mod asem˘an˘ator se obt ¸in derivatele de ordin superior.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 81
Cazul funct ¸iilor de dou˘a variabile
Fie dat˘a funct ¸ia z = z(x, y), (x, y) ∈ E, E ⊂ R
2
, de n ori derivabil˘a pe E, ¸si fie expresia
F
_
x, y, z,
∂z
∂x
,
∂z
∂y
,

2
z
∂x
2
,

2
z
∂x∂y
,

2
z
∂y
2
, . . .
_
.
Fie ˆınc˘a x = ϕ(u, v), y = ψ(u, v), (u, v) ∈ D ⊂ R
2
, o transformare regulat˘a pe D,
deci cu
D(ϕ,ψ)
D(u,v)
,= 0 pe D. Presupunem c˘a ϕ ¸si ψ sunt de n ori diferent ¸iabile pe D.
Efectuˆand schimbarea de variabile x = ϕ(u, v), y = ψ(u, v), z devine o funct ¸ie de u ¸si v:
z = z(ϕ(u, v), ψ(u, v)) = f(u, v), iar expresia F ia forma
G
_
u, v, z,
∂z
∂u
,
∂z
∂v
,

2
z
∂u
2
,

2
z
∂u∂v
,

2
z
∂v
2
, . . .
_
.
Este deci necesar s˘a calcul˘am derivatele part ¸iale ale funct ¸iei z ˆın raport cu x si y ˆın
funct ¸ie de derivatele sale part ¸iale ˆın raport cu u ¸si v. Dup˘a regula de derivare a funct ¸iilor
compuse, avem
∂z
∂u
=
∂z
∂x
ϕ

u
+
∂z
∂y
ψ

u
,
∂z
∂v
=
∂z
∂x
ϕ

v
+
∂z
∂y
ψ

v
,
de unde
∂z
∂x
=
1
D(ϕ,ψ)
D(u,v)
_
ψ

v
∂z
∂u
−ψ

u
∂z
∂v
_
,
∂z
∂y
=
1
D(ϕ,ψ)
D(u,v)
_
−ϕ

v
∂z
∂u

u
∂z
∂v
_
.
Inlociund aici z prin ∂z/∂x ¸si ∂z/∂y obt ¸inem derivatele part ¸iale de ordinul doi etc.
Exemplul 6.8 Funct ¸ia z = z(x, y) satisface ecuat ¸ia
∆z =

2
z
∂x
2
+

2
z
∂y
2
= 0.
Prin trecere la coordonatele polare (r, θ): x = r cos θ, y = r sin θ, z devine o funct ¸ie de r
¸si θ ¸si satisface ecuat ¸ia
∆z =

2
z
∂r
2
+
1
r
2

2
z
∂θ
2
+
1
r
∂z
∂r
= 0.
6.5.2 Schimb˘ari de variabile independente ¸si funct ¸ii
Cazul funct ¸iilor de o variabil˘a
Fie dat˘a funct ¸ia y = y(x), x ∈ E, E ⊂ R, de n ori derivabil˘a pe E, ¸si fie expresia
F
_
x, y,
dy
dx
,
d
2
y
dx
2
, . . .
_
.
Fie ˆınc˘a x = ϕ(u, v), y = ψ(u, v), (u, v) ∈ D ⊂ R
2
, o transformare regulat˘a pe D.
Presupunem c˘a ϕ ¸si ψ sunt de n ori diferent ¸iabile pe D. Efectuˆand schimbarea de
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 82
variabile x = ϕ(u, v), y = ψ(u, v), y = y(x) devine ψ(u, v) = y(ϕ(u, v)), care define¸ste o
funct ¸ie v = v(u), iar expresia F ia forma
G
_
u, v,
dv
du
,
d
2
v
du
2
, . . .
_
.
Este deci necesar s˘a calcul˘am derivatele funct ¸iei y ˆın raport cu x ˆın funct ¸ie de derivatele
funct ¸iei v ˆın raport cu u. Dup˘a regula de derivare a funct ¸iilor compuse, avem
ψ

u

v
dv
du
=
dy
dx
_
ϕ

u

v
dv
du
_
,
de unde, pentru ϕ

u

v
(dv/du) ,= 0, obt ¸inem
dy
dx
=
ψ

u

v
dv
du
ϕ

u

v
dv
du
.
Printr-o nou˘a derivare se obt ¸ine derivata de ordinul doi etc.
Cazul funct ¸iilor de dou˘a variabile
Fie dat˘a funct ¸ia z = z(x, y), (x, y) ∈ E, E ⊂ R
2
, de n ori derivabil˘a pe E, ¸si fie expresia
F
_
x, y, z,
∂z
∂x
,
∂z
∂y
,

2
z
∂x
2
,

2
z
∂x∂y
,

2
z
∂y
2
, . . .
_
.
Fie ˆınc˘a
x = ϕ(u, v, w), y = ψ(u, v, w), z = χ(u, v, w), (u, v, w) ∈ D ⊂ R
3
,
o transformare regulat˘a pe D. Presupunem c˘a ϕ, ψ ¸si χ sunt de n ori diferent ¸iabile pe
D. Efectuˆand schimbarea de variabile x = ϕ(u, v, w), y = ψ(u, v, w), z = χ(u, v, w), z =
z(x, y) devine χ(u, v, w) = z(ϕ(u, v, w), ψ(u, v, w)), care define¸ste o funct ¸ie w = w(u, v),
iar expresia F ia forma
G
_
u, v, w,
∂w
∂u
,
∂w
∂v
,

2
w
∂u
2
,

2
w
∂u∂v
,

2
w
∂v
2
, . . .
_
.
Este deci necesar s˘a calcul˘am derivatele part ¸iale ale funct ¸iei z ˆın raport cu x si y ˆın
funct ¸ie de derivatele sale part ¸iale ale funct ¸iei w ˆın raport cu u ¸si v. Dup˘a regula de
derivare a funct ¸iilor compuse, avem
ψ

u

w
∂w
∂u
=
∂z
∂x
_
ϕ

u

w
∂w
∂u
_
+
∂z
∂y
_
ψ

u

w
∂w
∂u
_
,
ψ

v

w
∂w
∂v
=
∂z
∂x
_
ϕ

v

w
∂w
∂v
_
+
∂z
∂y
_
ψ

v

w
∂w
∂v
_
.
Prin rezolvarea acestui sistem se obt ¸in derivatele ∂z/∂x ¸si∂z/∂y. Printr-o nou˘a derivare
a sistemului precedent obt ¸inem derivatele de ordinul doi etc.
Capitolul 7
EXTREME PENTRU
FUNCT¸II DE MAI MULTE
VARIABILE
7.1 Puncte de extrem pentru funct ¸ii de mai multe
variabile
Fie f : E → R, E ⊂ R
n
.
Definit ¸ia 7.1 Punctul x
0
∈ E se nume¸ste punct de extrem local sau relativ al funct ¸iei f
dac˘a exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
a.ˆı. diferent ¸a f(x) −f(x
0
) s˘a p˘astreze semn constant
pentru orice x ∈ V ∩ E. Dac˘a:
f(x) −f(x
0
) ≤ 0, ∀ x ∈ V ∩ E, x
0
este punct de maxim local,
f(x) −f(x
0
) ≥ 0, ∀ x ∈ V ∩ E, x
0
este punct de minim local.
Dac˘a diferent ¸a f(x)−f(x
0
) p˘astreaz˘a semn constant pentru orice x ∈ E, atunci x
0
se
nume¸ste punct de extrem absolut. Orice punct de extrem absolut este punct de extrem
local. Reciproca nu este adev˘arat˘a.
Teorema 7.1 (Teorema lui Fermat) Dac˘a x
0
este punct de extrem pentru funct ¸ia f
¸si f are toate derivatele part ¸iale ˆın x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
), atunci
∂f
∂x
i
(x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) = 0, i = 1, n. (7.1)
Fie F
i
(t) = f(x
0
1
, . . . , x
0
i−1
, x
0
i
+ t, x
0
i+1
, . . . , x
0
n
), i = 1, n. Dac˘a x
0
este punct de
extrem pentru funct ¸ia f, atunci diferent ¸a f(x) − f(x
0
) p˘astrez˘a semn constant, deci ¸si
F
i
(t) −F
i
(0) p˘astrez˘a semn constant, ca atare t = 0 este punct de extrem pentru F
i
. In
consecint ¸˘a, conform teoremei lui Fermat, F

i
(0) = 0, i = 1, n, ceea ce implic˘a (7.1).
83
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 84
Teorema lui Fermat precizeaz˘a condit ¸ii necesare de extrem.
Un punct x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) ∈ E pentru care are loc (7.1), adic˘a o solut ¸ie a
sistemului
∂f
∂x
i
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = 0, i = 1, n (7.2)
se nume¸ste punct stat ¸ionar sau punct critic al funct ¸iei f.
Teorema lui Fermat afirm˘a c˘a punctele de extrem ale unei funct ¸ii sunt puncte stat ¸io-
nare. Reciproca afirmat ¸iei nu este adev˘arat˘a. De exemplu, originea este punct stat ¸ionar
pentru funct ¸ia f(x, y) = x
2
−y
2
, deoarece f

x
(0, 0) = 0 ¸si f

y
(0, 0) = 0, dar nu este punct
de extrem deoarece f(x, y) −f(0, 0) = x
2
−y
2
nu are semn constant ˆın nici o vecin˘atate
a originii.
Un punct stat ¸ionar care nu este punct de extrem se nume¸ste punct ¸sa.
Dac˘a f este diferent ¸iabil˘a ˆın x
0
, punct de extrem pentru f, atunci df(x
0
) = 0.
Teorema care urmeaz˘a pune ˆın evident ¸˘a condit ¸ii suficiente ca un punct stat ¸ionar s˘a
fie punct de extrem.
S˘a presupunem c˘a f are derivate part ¸iale de ordinul doi ˆın punctul x
0
. Not˘am cu
A
ij
=

2
f
∂x
i
∂x
j
(x
0
), i, j = 1, n, ∆
p
=
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
A
11
A
12
. . . A
1p
A
21
A
22
. . . A
2p
. . . . . . . . . . . .
A
p1
A
p2
. . . A
pp
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
, p = 1, n.
Teorema 7.2 Fie f : E → R, E ⊂ R
n
, f ∈ C
2
(E) ¸si x
0
un punct stat ¸ionar al funct ¸iei
f, interior lui E. Atunci:
1. dac˘a ∆
p
> 0, p = 1, n, x
0
este punct de minim,
2. dac˘a (−1)
p

p
> 0, p = 1, n, x
0
este punct de maxim,
3. dac˘a rg (A
ij
) = r < n ¸si ∆
p
> 0 (respectiv (−1)
p

p
> 0), p = 1, r, nu putem
decide asupra naturii punctului x
0
cu ajutorul derivatelor part ¸iale de ordinul doi,
4. dac˘a ∆
p
nu sunt nici ˆın unul din cazurile precedente, x
0
nu este punct de extrem.
Presupunem c˘a f este o funct ¸ie de dou˘a variabile f(x, y) ¸si (x
0
, y
0
) fiind un punct
stat ¸ionar al acesteia, not˘am
A =

2
f
∂x
2
(x
0
, y
0
), B =

2
f
∂x∂y
(x
0
, y
0
), C =

2
f
∂y
2
(x
0
, y
0
).
Avem de demonstrat c˘a:
1. dac˘a ∆
1
= A > 0 ¸si ∆
2
= AC −B
2
> 0, (x
0
, y
0
) este punct de minim,
2. dac˘a ∆
1
= A < 0 ¸si ∆
2
= AC −B
2
> 0, (x
0
, y
0
) este punct de maxim,
3. dac˘a ∆
2
= AC − B
2
= 0, nu putem decide asupra naturii punctului (x
0
, y
0
) cu
ajutorul derivatelor part ¸iale de ordinul doi,
4. dac˘a ∆
2
= AC −B
2
< 0, (x
0
, y
0
) nu este punct de extrem.
Scriem formula lui Taylor de ordinul ˆıntˆai. Deoarece (x
0
, y
0
) este un punct stat ¸ionar
∂f
∂x
(x
0
, y
0
) = 0,
∂f
∂y
(x
0
, y
0
) = 0
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 85
¸si notˆand x −x
0
= h, y −y
0
= k, avem
f(x, y) −f(x
0
, y
0
) =
1
2!
_

2
f
∂x
2
(ξ, η) h
2
+ 2

2
f
∂x∂y
(ξ, η) hk +

2
f
∂y
2
(ξ, η) k
2
_
=
1
2!
_
Ah
2
+ 2Bhk +C k
2
+α(h, k) k
2
¸
,
ˆın care α(h, k) → 0 cˆand h → 0, k → 0, derivatele part ¸iale de ordinul doi fiind continue.
Rezult˘a c˘a exist˘a o vecin˘atate a punctului (x
0
, y
0
) ˆın care semnul diferent ¸ei f(x, y) −
f(x
0
, y
0
) este dat de diferent ¸iala a doua ˆın (x
0
, y
0
): d
2
f(x
0
, y
0
) = Ah
2
+ 2Bhk +C k
2
.
1. Deoarece A > 0 ¸si AC −B
2
> 0, trinomul ˆın h/k, A(h/k)
2
+2Bh/k +C, admite
un minim
m = −
B
2
−AC
A
=

2

1
> 0,
Fie V o vecin˘atate a lui (x
0
, y
0
) ˆın care [α(h, k)[ < m. Pentru orice (x, y) ∈ V , putem
scrie
f(x, y) −f(x
0
, y
0
) ≥
1
2
[m+α(h, k)] k
2
≥ 0.
Deci (x
0
, y
0
) este un punct de minim. Cazul 2. se trateaz˘a ˆın mod asem˘an˘ator.
3. Dac˘a B
2
−AC = 0 ¸si A ,= 0, atunci
d
2
f(x
0
, y
0
) =
1
A
(Ah +Bk)
2
,
iar dac˘a A = 0, d
2
f(x
0
, y
0
) = C k
2
, de unde deducem c˘a d
2
f(x
0
, y
0
) = 0 ˆın punctele
dreptei Ah + Bk = 0, respectiv k = 0. Deci nu putem decide asupra naturii punctului
(x
0
, y
0
) cu ajutorul derivatelor part ¸iale de ordinul doi.
4. Dac˘a B
2
− AC > 0, atunci d
2
f(x
0
, y
0
) nu p˘astreaz˘a semn constant ˆın nici o
vecin˘atate a punctului (x
0
, y
0
).
Exemplul 7.1 S˘a determin˘am punctele de extrem ale funct ¸iei f(x, y) = x
3
+ 3xy
2

15x −12y, (x, y) ∈ R
2
.
Punctele stat ¸ionare sunt solut ¸iile sistemului
∂f
∂x
= 3(x
2
+y
2
−5) = 0,
∂f
∂x
= 6(xy −2) = 0,
adic˘a: (2, 1), (−2, −1), (1, 2), (−1, −2). Derivatele de ordinul doi sunt

2
f
∂x
2
= 6x,

2
f
∂x∂y
= 6y,

2
f
∂y
2
= 6x.
In punctul (2, 1), ∆
1
= 12 > 0, ∆
2
= 108 > 0, (2, 1) este un punct de minim, f(2, 1) =
−28. In punctul (−2, −1), ∆
1
= −12 < 0, ∆
2
= 108 > 0, (−2, −1) este un punct de
maxim, f(−2, −1) = 28. In punctele (1, 2), (−1, −2), ∆
2
= −108 < 0. Nu sunt puncte
de extrem.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 86
7.2 Extreme pentru funct ¸ii definite implicit
Teorema 7.3 Fie f : E → R, E ⊂ R
n
, y = f(x), o funct ¸ie definit˘a implicit de ecuat ¸ia
F(x; y) = 0. (7.3)
Punctul x
0
∈ E este punct stat ¸ionar al funct ¸iei f d.d. punctul (x
0
, y
0
), cu y
0
= f(x
0
),
este solut ¸ie a sistemului
∂F
∂x
i
(x; y) = 0, F(x; y) = 0, i = 1, n, (7.4)
Deoarece
∂F
∂x
i
(x; y) +
∂F
∂y
(x; y)
∂f
∂x
i
(x) = 0, cu y = f(x), (7.5)
rezult˘a c˘a ∂f/∂x
i
(x
0
) = 0, i = 1, n, d.d. punctul (x
0
, y
0
) este solut ¸ie a sistemului (7.4).

Pentru a determina punctele de extrem ale funct ¸iei f definit˘a implicit de ecuat ¸ia (7.3),
se rezolv˘a sistemul (7.4) de n + 1 ecuat ¸ii ˆın necunoscutele x
1
, x
2
, . . . , x
n
, y.
Dac˘a (x
0
, y
0
) este o solut ¸ie a sistemului (7.4), atunci x
0
este un punct stat ¸ionar al
funct ¸iei f ¸si y
0
= f(x
0
).
Pentru a vedea care dintre punctele stat ¸ionare ale funct ¸iei f sunt puncte de extrem,
s˘a presupunem c˘a f este de dou˘a ori diferent ¸iabil˘a pe E.
Derivˆand (7.5) ˆın raport cu x
j
, obt ¸inem

2
F
∂x
i
∂x
j
+

2
F
∂x
j
∂y
∂f
∂x
i
+
∂F
∂y

2
f
∂x
i
∂x
j
+
∂F
∂y

2
f
∂x
i
∂x
j
+

2
F
∂x
i
∂y
∂f
∂x
j
+

2
F
∂y
2
∂f
∂x
i
∂f
∂x
j
= 0.
Dac˘a x
0
este un punct stat ¸ionar pentru f, atunci f/∂x
i
(x
0
) = 0 ¸si din relat ¸ia prece-
dent˘a rezult˘a
A
ij
=

2
f
∂x
i
∂x
j
(x
0
) = −
1
∂F
∂y
(x
0
; y
0
)

2
F
∂x
i
∂x
j
(x
0
; y
0
).
Aplicˆand acum Teorema (7.2), putem stabili natura punctului stat ¸ionar x
0
.
7.3 Extreme condit ¸ionate
In practic˘a apar uneori ¸si probleme care nu se pot ˆıncadra ˆın teoria prezentat˘a pˆan˘a
aici. De exemplu: s˘a se determine aria maxim˘a a unui dreptunghi dac˘a perimetrul s˘au are
o valoare constant˘a, sau s˘a se determine volumul maxim al unui paralelipiped dac˘a suma
muchiilor sale ¸si aria total˘a au valori constante. In aceste probleme se cere determinarea
valorilor extreme ale unei funct ¸ii de mai multe variabile, dac˘a acestea satisfac un num˘ar
de condit ¸ii date.
Fie F : E → R, E ⊂ R
n
, n ≥ 2, y = F(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), o funct ¸ie real˘a ¸si
G
j
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = 0, j = 1, m, (7.6)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 87
un sistem de m < n ecuat ¸ii, funct ¸iile G
j
: E → R fiind funct ¸ional independente pe E.
Definit ¸ia 7.2 Punctul x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) ∈ E se nume¸ste punct de extrem al funct ¸iei
F condit ¸ionat de sistemul (7.6) dac˘a este punct de extrem pentru F ¸si solut ¸ie a sistemului
(7.6).
Deoarece, ˆın acest caz, se caut˘a extremele funct ¸iei F pe mult ¸imea punctelor x ∈ E
ale c˘aror coordonate x
1
, x
2
, . . . , x
n
sunt legate ˆıntre ele prin cele m ecuat ¸ii (7.6) (leg˘aturi
ˆıntre variabilele x
1
, x
2
, . . . , x
n
), extremele condit ¸ionate se mai numesc extreme cu leg˘aturi.
Extremele funct ¸iei F definite ˆın paragraful precedent le vom numi extreme libere sau
extreme necondit ¸ionate.
Un punct de extrem condit ¸ionat este un punct de extrem liber, dar nu orice punct de
extrem liber este punct de extrem condit ¸ionat.
Problema determin˘arii extremelor funct ¸iei F, condit ¸ionate de sistemul (7.6) se poate
reduce la o problem˘a de extrem liber prin introducerea funct ¸iei lui Lagrange:
L(x; λ) = F(x) +λ
1
G
1
(x) +λ
2
G
2
(x) + +λ
m
G
m
(x), ∀ (x; λ) ∈ E R
m
,
cu λ = (λ
1
, λ
2
, . . . , λ
m
). Scalarii λ
1
, λ
2
, . . . , λ
m
se numesc multiplicatorii lui Lagrange.
S˘a observ˘am c˘a funct ¸iile F ¸si L iau acelea¸si valori ˆın toare punctele care satisfac
sistemul (7.6).
Teorema 7.4 Fie x
0
un punct de extrem al func;tiei F condit ¸ionat de sistemul (7.6).
Dac˘a funct ¸iile F ¸si G
i
, i = 1, m, sunt de clas˘a C
1
pe E ¸si
rg
_
∂G
i
∂x
j
_
(x
0
) = m, (7.7)
atunci exist˘a λ
0
= (λ
0
1
, λ
0
2
, . . . , λ
0
m
) ∈ R
m
a.ˆı. punctul (x
0
; λ
0
) ∈ E R
m
s˘a fie punct
stat ¸ionar al funct ¸iei L(x, λ), adic˘a solut ¸ie a sistemului de n +m ecuat ¸ii
∂L
∂x
i
(x; λ) =
∂F
∂x
i
(x) +λ
1
∂G
1
∂x
i
(x) + +λ
m
∂G
m
∂x
i
(x) = 0, i = 1, n, (7.8)
∂L
∂λ
j
(x; λ) = G
j
(x) = 0, j = 1, m
ˆın n +m necunoscute x
1
, x
2
, . . . , x
n
; λ
1
, λ
2
, . . . , λ
m
.
Presupunem m = 1. Sistemul (7.6) se reduce atunci la ecuat ¸ia
G(x
1
, x
2
, . . . , x
n−1
; x
n
) = 0, cu
∂G
∂x
n
(x
0
) ,= 0, G(x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n−1
; x
0
n
) = 0.
Conform teoremei funct ¸iilor definite implicit, exist˘a funct ¸ia x
n
= g(x
1
, x
2
, . . . , x
n−1
),
definit˘a ˆıntr-o vecin˘atate a punctului (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n−1
) a.ˆı. g(x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n−1
) = x
0
n
¸si
G(x
1
, x
2
, . . . , x
n−1
; g(x
1
, x
2
, . . . , x
n−1
)) = 0.
Inlocuind ˆın F(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) pe x
n
, obt ¸inem funct ¸ia
f(x
1
, x
2
, . . . , x
n−1
) = F(x
1
, x
2
, . . . , x
n−1
; g(x
1
, x
2
, . . . , x
n−1
)),
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 88
pentru care x

0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n−1
) este un extrem liber, deci
∂f
∂x
j
(x

0
) = 0, j = 1, n −1,
de unde, t ¸inˆand seama de definit ¸ia lui f deducem
∂F
∂x
j
(x
0
) +
∂F
∂x
n
(x
0
)
∂g
∂x
j
(x

0
) = 0, j = 1, n −1,
ˆın care derivatele funct ¸iei g se obt ¸in din
∂G
∂x
j
(x
0
) +
∂G
∂x
n
(x
0
)
∂g
∂x
j
(x

0
) = 0, j = 1, n −1.
Prin eliminarea derivatelor funct ¸iei g, condit ¸iile de extrem pentru funct ¸ia f se pot scrie
sub forma

∂F
∂xj
(x
0
)
∂G
∂xj
(x
0
)
= −
∂F
∂xn
(x
0
)
∂G
∂xn
(x
0
)
= λ
0
, j = 1, n −1.
De aici deducem
∂L
∂x
j
(x
0
; λ
0
) =
∂F
∂x
j
(x
0
) +λ
0
∂G
∂x
j
(x
0
) = 0, j = 1, n.
Orice solut ¸ie (x
0
; λ
0
) a sistemului (7.8) se nume¸ste punct stat ¸ionar al funct ¸iei lui La-
grange, iar x
0
punct stat ¸ionar condit ¸ionat al funct ¸iei F. Punctele de extrem condit ¸ionat
ale funct ¸iei F se g˘asesc printre punctele stat ¸ionare condit ¸ionate.
Pentru a stabili care dintre punctele stat ¸ionare condit ¸ionate ale funct ¸iei F sunt puncte
de extrem condit ¸ionat, vom da ˆın continuare condit ¸ii suficiente de extrem condit ¸ionat.
S˘a presupunem c˘a funct ¸iile F ¸si G
j
, i = 1, m, sunt de clas˘a C
2
pe E ¸si fie (x
0
; λ
0
)
un punct stat ¸ionar al funct ¸iei lui Lagrange. Punctul stat ¸ionar condit ¸ionat x
0
este punct
de extrem condit ¸ionat pentru funct ¸ia F dac˘a diferent ¸a F(x) − F(x
0
) p˘astreaz˘a semn
constant pentru orice x, solut ¸ie a sistemului (7.6), dintr-o vecin˘atate a punctului x
0
.
Not˘am cu Φ(x) = L(x; λ
0
). S˘a observ˘am c˘a pentru orice solut ¸ie a sistemului (7.6)
F(x) − F(x
0
) = Φ(x) − Φ(x
0
). Deoarece dΦ(x
0
) = 0, semnul diferent ¸ei Φ(x) − Φ(x
0
),
ˆıntr-o vecin˘atate a punctului x
0
este dat de diferent ¸iala a doua
d
2
Φ(x
0
) =
n

i,j=1

2
Φ
∂x
i
∂x
j
(x
0
) dx
i
dx
j
,
ˆın care ˆıns˘a diferent ¸ialele dx
i
nu sunt independente. Intr-adev˘ar, diferent ¸iind sistemul
(7.6) ˆın x
0
, avem
∂G
j
∂x
1
(x
0
) dx
1
+
∂G
j
∂x
2
(x
0
) dx
2
+ +
∂G
j
∂x
n
(x
0
) dx
n
= 0, j = 1, m,
care este un sistem algebric liniar de m ecuat ¸ii cu n necunoscute: dx
1
, dx
2
, . . . , dx
n
.
In ipoteza (7.7), putem exprima m dintre diferent ¸ialele dx
i
, de exemplu, primele m ˆın
funct ¸ie de celelalte n −m. Inlocuindu-le ˆın expresia lui d
2
Φ(x
0
), obt ¸inem
d
2
Φ(x
0
) =
n−m

i,j=1
A
ij
dx
m+i
dx
m+j
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 89
Cu A
ij
astfel determinat ¸i se aplic˘a Teorema 7.2, care precizeaz˘a condit ¸ii suficiente de
extrem.
Capitolul 8
S¸IRURI S¸I SERII DE
FUNCT¸II
8.1 S¸iruri de funct ¸ii reale
8.1.1 S¸iruri de funct ¸ii. Mult ¸imea de convergent ¸˘a
Fie E ⊂ R ¸si T(E, R) mult ¸imea funct ¸iilor definite pe E cu valori ˆın R. Un ¸sir (f
n
)
n∈N
,
cu f
n
∈ T(E, R) se nume¸ste ¸sir de funct ¸ii reale.
Definit ¸ia 8.1 Un punct x
0
∈ E se nume¸ste punct de convergent ¸˘a al ¸sirului de funct ¸ii
(f
n
) dac˘a ¸sirul numeric (f
n
(x
0
)) este convergent.
Mult ¸imea punctelor de convergnt ¸˘a ale ¸sirului de funct ¸ii (f
n
) se nume¸ste mult ¸imea de
convergent ¸˘a a ¸sirului (f
n
).
Exemplul 8.1 S¸irul de funct ¸ii (f
n
), cu f
n
=
sin x
n
2
+1
, x ∈ R, are mult ¸imea de convergent ¸˘a
R.
8.1.2 Funct ¸ia limit˘a a unui ¸sir de funct ¸ii
Fie (f
n
) un ¸sir de funct ¸ii definite pe E ¸si A ⊂ E mult ¸imea de convergent ¸˘a a ¸sirului.
Funct ¸ia f : A →R, definit˘a prin
f(x) = lim
n→∞
f
n
(x), x ∈ A,
se nume¸ste funct ¸ia limit˘a pe mult ¸imea A a ¸sirului (f
n
).
Exemplul 8.2 S¸irul de funct ¸ii f
n
(x) =
n
2
x
2
+1
n
2
+1
, x ∈ R, are mult ¸imea de convergent ¸˘ a R
¸si pentru orice x ∈ R, funct ¸ia limit˘a a ¸sirului este f(x) = x
2
.
90
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 91
8.1.3 Convergent ¸a simpl˘a
Fie (f
n
) un ¸sir de funct ¸ii pe E ⊂ R.
Definit ¸ia 8.2 Spunem c˘a ¸sirul de funct ¸ii (f
n
) este simplu (punctual) convergent pe E
c˘atre funct ¸ia f, dac˘a
∀ x ∈ E, ∀ ε > 0, ∃ N(ε, x) pentru care [(f
n
) −f(x)[ < ε, ∀ n > N. (8.1)
Din definit ¸ie rezult˘a c˘a num˘arul N depinde atˆat de ε cˆat ¸si de x.
Exemplul 8.3 S¸irul de funct ¸ii f
n
(x) =
x
2
n+1
, x ∈ R, este simplu convergent pe R c˘atre
f(x) = 0.
Intr-adev˘ar,
x
2
n+1
< ε d.d. n >
x
2
−ε
ε
. Deci
N(ε, x) =
_ _
x
2
−ε
ε
_
, ε < x
2
,
0, ε ≥ x
2
.
8.1.4 Convergent ¸a uniform˘a
Definit ¸ia 8.3 Spunem c˘a ¸sirul de funct ¸ii (f
n
) este uniform convergent pe E c˘atre funct ¸ia
f dac˘a
∀ ε > 0, ∃ N(ε, x) pentru care [(f
n
) −f(x)[ < ε, ∀ n > N, ∀ x ∈ E. (8.2)
In definit ¸ia uniformei convergent ¸e, num˘arul N depinde numai de ε ¸si este acela¸si
pentru orice x ∈ E.
Un ¸sir de funct ¸ii uniform convergent este ¸si simplu convergent. Reciproca nu este, ˆın
general, adev˘arat˘a.
Exemplul 8.4 S¸irul de funct ¸ii f
n
(x) =
cos nx
n
2
+1
, x ∈ [0, π], este uniform convergent c˘atre
f(x) = 0.
Intr-adev˘ar,
¸
¸
¸
cos nx
n
2
+1
¸
¸
¸ < ε dac˘a
1
n
2
+1
< ε, adic˘a d.d. n
2
>
1−ε
ε
. Deci
N(ε) =
_ _
1−ε
ε
¸
, ε < 1,
0, ε ≥ 1.
Un criteriu de convergent ¸˘a uniform˘a este dat de urm˘atoarea
Teorema 8.1 S¸irul de funct ¸ii (f
n
) definite pe E converge uniform pe E la funct ¸ia f
dac˘a exist˘a un ¸sir (a
n
) de numere pozitive, convergent c˘atre zero, a.ˆı.
∀ n ∈ N, [f
n
(x) −f(x)[ ≤ a
n
, ∀ x ∈ E.
Deoarece ¸sirul (a
n
) are limita 0,
∀ ε > 0, ∃ N(ε) pentru care a
n
< ε, ∀ n > N.
Prin urmare, [f
n
(x) −f(x)[ < ε, ∀ n > N, ∀ x ∈ E, deci (f
n
) este uniform convergent pe
R c˘atre f(x) = 0.
Exemplul 8.5 S¸irul de funct ¸ii f
n
(x) =
sin nx
n
α
, x ∈ R cu α > 0, este uniform convergent
pe R c˘atre f(x) = 0.
Intr-adev˘ar,
¸
¸
sin nx
n
α
¸
¸

1
n
α
→ 0.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 92
8.1.5 Propriet˘at ¸i ale ¸sirurilor uniform convergente
In leg˘atur˘a cu ¸sirurile de funct ¸ii uniform convergente vom demonstra trei teoreme privind
continuitatea, derivabilitatea ¸si integrabilitatea funct ¸iei limit˘a.
Teorema 8.2 Fie (f
n
) un ¸sir de funct ¸ii uniform convergente pe E la funct ¸ia f. Dac˘a
toate funct ¸iile f
n
sunt continue ˆın punctul x
0
∈ E, atunci funct ¸ia limit˘a f este continu˘a
ˆın punctul x
0
.
Deoarece ¸sirul (f
n
) este uniform convergent pe E, are loc (8.2) pentru orice x ∈ E.
In particular, avem ¸si [f
n
(x) −f
n
(x
0
)[ < ε.
Funct ¸ia f
n
(x) fiind continu˘a ˆın punctul x
0
, exist˘a o vecin˘atate V a lui x
0
a.ˆı. pentru
x ∈ V ∩ E s˘a avem [f
n
(x) −f
n
(x
0
)[ < ε. Dar
[f(x) −f(x
0
)[ ≤ [f(x) −f
n
(x)[ +[f
n
(x) −f
n
(x
0
)[ +[f
n
(x
0
) −f(x
0
)[ < 3ε,
pentru orice x ∈ V ∩ E, ceea ce dovede¸ste continuitatea funct ¸iei f ˆın punctul x
0
.
Consecint ¸a 8.1 Limita unui ¸sir (f
n
) de funct ¸ii continue pe E, uniform convergent pe
E, este o funct ¸ie continu˘ a pe E.
Exemplul 8.6 S¸irul de funct ¸ii f
n
(x) =
n
3
x
4
+1
n
3
+1
, x ∈ [0, 1] este uniform convergent c˘atre
funct ¸ia f(x) = x
4
, x ∈ [0, 1].
Teorema 8.3 Fie (f
n
) un ¸sir de funct ¸ii uniform convergente pe intervalul m˘arginit I ⊂
E c˘atre funct ¸ia f. Dac˘a toate funct ¸iile f
n
au derivate continue pe I ¸si ¸sirul de funct ¸ii
(f

n
), al derivatelor funct ¸iilor f
n
, este uniform convergent c˘atre o funct ¸ie g pe intervalul
I, atunci funct ¸ia limit˘a f este derivabil˘a pe I ¸si f

(x) = g(x), pentru orice x ∈ I.
Fie x
0
∈ I. S˘a ar˘at˘am c˘a f este derivabil˘a ˆın x
0
¸si f

(x
0
) = g(x
0
).
S¸irul de funct ¸ii (f

n
) fiind u.c. pe I la g, urmeaz˘a c˘a ¸sirul (f

n
(x
0
)) este convergent,
deci
(a) ∀ ε > 0, ∃ N
1
(ε) ∈ N pentru care ∀ n > N
1
, [f

n
(x
0
) −g(x
0
)[ < ε, ∀ x
0
∈ I.
Funct ¸ia f
n
(x), pentru orice n ∈ N, avˆand derivat˘a continu˘a ˆın punctul x
0
, exist˘a o
vecin˘atate V a lui x
0
a.ˆı. pentru ε > 0, ales mai sus, s˘a avem
(b)
¸
¸
¸
¸
f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0
−f

n
(x
0
)
¸
¸
¸
¸
< ε, ∀ x ∈ V.
Pe de alt˘a parte, pentru orice m, n ∈ N, putem scrie
¸
¸
¸
¸
f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0

f
m
(x) −f
m
(x
0
)
x −x
0
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
(f
n
(x) −f
m
(x)) −(f
n
(x
0
) −f
m
(x
0
))
x −x
0
¸
¸
¸
¸
=
= [f

n
(ξ) −f

m
(ξ)[,
cu ξ cuprins ˆıntre x
0
¸si x, dup˘a cum rezult˘a aplicˆand teorema lui Lagrange funct ¸iei
f
n
(x)−f
m
(x). Dar ¸sirul (f

n
(ξ)) este convergent, deci dup˘a criteriul general al lui Cauchy
pentru ¸siruri, exist˘a N
2
(ε) ∈ N a.ˆı.
[f

n
(ξ) −f

m
(ξ)[ < ε, ∀ n, m > N
2
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 93
In consecint ¸˘a, pentru orice x ∈ I, avem
¸
¸
¸
¸
f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0

f
m
(x) −f
m
(x
0
)
x −x
0
¸
¸
¸
¸
< ε, ∀ n, m > N
2
.
F˘acˆand aici m →∞, rezult˘a
(c)
¸
¸
¸
¸
f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0

f(x) −f(x
0
)
x −x
0
¸
¸
¸
¸
< ε, ∀ n > N
2
.
Fie acum N = max¦N
1
, N
2
¦. Atunci, pentru orice n > N ¸si orice x ∈, din (a), (b) ¸si (c),
urmeaz˘a ¸
¸
¸
¸
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
−g(x
0
)
¸
¸
¸
¸


¸
¸
¸
¸
f(x) −f(x
0
)
x −x
0

f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0
¸
¸
¸
¸
+
¸
¸
¸
¸
f
n
(x) −f
n
(x
0
)
x −x
0
−f

n
(x
0
)
¸
¸
¸
¸
+[f

n
(x
0
) −g(x
0
)[ < 3ε.
Prin urmare,
lim
x→x0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
= g(x
0
), ∀ x
0
∈ I.
Deci f este derivabil˘a pe I ¸si f

(x) = g(x), pentru orice x ∈ I.
Un ¸sir (f
n
) poate fi u.c. c˘atre f, cu (f
n
) ¸si f derivabile, f˘ar˘a ca ¸sirul (f

n
) s˘a fie u.c.
Exemplul 8.7 S¸irul f
n
(x) =
sin
2
nx
n+1
, x ∈ [0, π], este u.c. c˘atre funct ¸ia f(x) = 0.
Funct ¸iile f
n
¸si f sunt derivabile pe [0, π], ˆıns˘a ¸sirul derivatelor f

n
(x) =
1
n+1
sin 2nx
nu este convergent pe [0, π].
Intr-adev˘ar, pentru x = π/4 ¸sirul f

n
(π/4)) este divergent.
Teorema 8.4 Fie (f
n
) un ¸sir de funct ¸ii uniform convergente pe intervalul [a, b] ⊂ E
c˘atre funct ¸ia f. Dac˘a toate funct ¸iile f
n
sunt continue pe [a, b], atunci
lim
n→∞
_
b
a
f
n
(x) dx =
_
b
a
_
lim
n→∞
f
n
(x)
_
dx =
_
b
a
f(x) dx.
S¸irul (f
n
) fiind u.c. pe [a, b] c˘atre funct ¸ia f,
∀ ε > 0, ∃ N(ε) pentru care [f
n
(x) −f(x)[ < ε, ∀ n > N, ∀ x ∈ [a, b].
Pe de alt˘a parte, funct ¸iile f
n
(x) fiind continue, dup˘a Teorema 8.2, funct ¸ia f(x) este
continu˘a pe [a, b]. Deci putem scrie
¸
¸
¸
¸
¸
_
b
a
f
n
(x) dx −
_
b
a
f(x) dx
¸
¸
¸
¸
¸

_
b
a
[f
n
(x) −f(x)[ dx < ε(b −a), ∀ n > N,
deci
lim
n→∞
_
b
a
f
n
(x) dx =
_
b
a
f(x) dx.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 94
8.2 Serii de funct ¸ii
8.2.1 Serii de funct ¸ii. Mult ¸imea de convergent ¸˘a
Fie f
n
∈ T(E, R) un ¸sir de funct ¸ii reale ¸si s
n
∈ T(E, R) ¸sirul definit prin
s
n
= f
1
+f
2
+ +f
n
=
n

k=1
f
k
, n ∈ N.
Definit ¸ia 8.4 Perechea de ¸siruri ((f
n
), (s
n
)) se nume¸ste serie de funct ¸ii reale ¸si se
noteaz˘a
f
1
+f
2
+ +f
n
+ =

n=1
f
n
. (8.3)
S¸irul (s
n
) se nume¸ste ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei.
Definit ¸ia 8.5 Un punct x
0
∈ E se nume¸ste punct de convergent ¸˘a al seriei (8.3) dac˘a se-
ria numeric˘a

n=1
f
n
(x
0
) este convergent˘a. Mult ¸imea punctelor de convergent ¸˘ a se nume¸ste
mult ¸imea de convergent ¸˘a a seriei de funct ¸ii.
Mult ¸imea de convergent ¸˘a a seriei de funct ¸ii (8.3) coincide cu mult ¸imea de convergent ¸˘a
a ¸sirului de funct ¸ii (s
n
) a sumelor part ¸iale ale seriei.
Exemplul 8.8 Dat ¸sirul de funct ¸ii f
n
(x) = x
n
, x ∈ R, n ∈ N, form˘am seria de funct ¸ii
1 +x +x
2
+ +x
n
+ .
Deoarece ¸sirul de funct ¸ii s
n
(x) = 1+x+x
2
+ +x
n−1
este convergent pentru x ∈ (−1, 1),
rezult˘a c˘a seria este convergent˘a pe (−1, 1).
8.2.2 Convergent ¸a simpl˘a a unei serii de funct ¸ii
Definit ¸ia 8.6 Spunem c˘a seria de funct ¸ii

n=1
f
n
este simplu (punctual) convergent˘a pe
E c˘atre funct ¸ia f dac˘a ¸sirul sumelor sale part ¸iale (s
n
) este simplu convergent c˘atre f pe
E. Funct ¸ia f se nume¸ste suma seriei

n=1
f
n
pe E.
Folosind definit ¸ia cu ε a convergent ¸ei ¸sirului (s
n
) la funct ¸ia f pe E, avem urm˘atoarea
definit ¸ie echivalent˘a.
Definit ¸ia 8.7 Seria de funct ¸ii

n=1
f
n
este simplu (punctual) convergent˘a pe E c˘atre
funct ¸ia f dac˘a
∀ x ∈ E, ∀ ε > 0, ∃ N(ε, x) ∈ N pentru care
¸
¸
¸
¸
¸
n

k=1
f
k
(x) −f(x)
¸
¸
¸
¸
¸
< ε, ∀ n > N. (8.4)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 95
Exemplul 8.9 Seria de funct ¸ii

n=1
x
n−1
este simplu convergent˘a pe (−1, 1) la funct ¸ia
f(x) =
1
1−x
, deoarece
[s
n
(x) −f(x)[ =
¸
¸
¸
¸
1 −x
n
1 −x

1
1 −x
¸
¸
¸
¸
=
[x[
n
1 −x
→ 0
pentru [x[ < 1.
8.2.3 Convergent ¸a uniform˘a a unei serii de funct ¸ii
Definit ¸ia 8.8 Spunem c˘a seria de funct ¸ii

n=1
f
n
este uniform convergent˘a pe E c˘atre
funct ¸ia f dac˘a ¸sirul sumelor sale part ¸iale (s
n
) este uniform convergent c˘atre f pe E,
adic˘a dac˘a
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care
¸
¸
¸
¸
¸
n

k=1
f
k
(x) −f(x)
¸
¸
¸
¸
¸
< ε, ∀ n > N, ∀ x ∈ E.
Un criteriu de uniform˘a convergent ¸˘a este dat de urm˘atoarea teorem˘a.
Teorema 8.5 (Criteriul lui Weierstrass) Seria de funct ¸ii

n=1
f
n
este uniform con-
vergent˘a pe E c˘atre funct ¸ia f dac˘a exist˘a seria

n=1
a
n
de numere pozitive, convergent˘a,
a.ˆı.
∀ n ∈ N, [f
n
(x)[ ≤ a
n
, ∀ x ∈ E.
Pentru orice p ∈ N avem
[s
n+p
(x) −s
n
(x)[ =
¸
¸
¸
¸
¸
p

k=1
f
n+k
(x)
¸
¸
¸
¸
¸

p

k=1
[f
n+k
(x)[ ≤
p

k=1
a
n+k
,
pentru orice n ∈ N ¸si orice x ∈ E. Seria

n=1
a
n
fiind convergent˘a,
∀ ε > 0, ∃ N(ε) ∈ N pentru care
p

k=1
a
n+k
< ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N,
de unde rezult˘a
[s
n+p
(x) −s
n
(x)[ < ε, ∀ n > N, ∀ p ∈ N, ∀ x ∈ E,
adic˘a ¸sirul (s
n
) este uniform convergent pe E, deci

n=1
f
n
este u.c. pe E.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 96
8.2.4 Propriet˘at ¸i ale seriilor uniform convergente
In leg˘atur˘a cu seriile de funct ¸ii uniform convergente vom demonstra trei teoreme privind
continuitatea, derivabilitatea ¸si integrabilitatea funct ¸iei sum˘a.
Teorema 8.6 Fie

n=1
f
n
o serie de funct ¸ii uniform convergent˘ a pe E la funct ¸ia f. Dac˘a
toate funct ¸iile f
n
sunt continue pe E, atunci funct ¸ia sum˘a f este continu˘a pe E.
Deoarece toate funct ¸iile f
n
sunt continue pe E, sumele part ¸iale s
n
= f
1
+f
2
+ +f
n
sunt funct ¸ii continue pe E. Conform Teoremei 8.2, de la ¸siruri uniform convergente, limita
f este continu˘a pe E.
Teorema 8.7 Fie

n=1
f
n
o serie de funct ¸ii uniform convergent˘a pe intervalul I ⊂ E la
funct ¸ia f. Dac˘a toate funct ¸iile f
n
au derivate continue pe I ¸si seria de funct ¸ii

n=1
f

n
este uniform convergent˘a c˘atre o funct ¸ie g pe intervalul I, atunci funct ¸ia sum˘a f este
derivabil˘a pe I ¸si f

(x) = g(x), pentru orice x ∈ I.
S¸irul sumelor part ¸iale ale seriei

n=1
f
n
este u.c. pe I la funct ¸ia f. S¸irul sumelor
part ¸iale ale seriei

n=1
f
n
este u.c. pe I la funct ¸ia g. Conform Teoremei 8.3, de la ¸siruri
de funct ¸ii, funct ¸ia f este derivabil˘a ¸si derivata sa este g.
Teorema 8.8 Fie

n=1
f
n
o serie de funct ¸ii uniform convergent˘a pe intervalul [a, b] la
funct ¸ia f. Dac˘a toate funct ¸iile f
n
sunt continue pe [a, b], atunci
_
b
a
f(x) dx =
_
b
a
f
1
(x) dx +
_
b
a
f
2
(x) dx + +
_
b
a
f
n
(x) dx + . (8.5)
Deoarece funct ¸iile f
n
sunt continue pe [a, b], funct ¸iile s
n
= f
1
+ f
2
+ + f
n
sunt
funct ¸ii continue pe [a, b], deci integrabile pe [a, b]. Fie
σ
n
=
_
b
a
s
n
(x) dx =
_
b
a
f
1
(x) dx +
_
b
a
f
2
(x) dx + +
_
b
a
f
n
(x) dx.
Seria de funct ¸ii

n=1
f
n
fiind uniform convergent˘a pe [a, b] la f, dup˘a Teorema 8.4, de la
¸siruri de funct ¸ii, f este integrabil˘a pe [a, b] ¸si
lim
n→∞
_
b
a
s
n
(x) dx =
_
b
a
f(x) dx,
sau
lim
n→∞
σ
n
=
_
b
a
f(x) dx,
deci seria

n=1
_
b
a
f
n
(x) dx al c˘arei ¸sir al sumelor part ¸iale este σ
n
este o serie numeric˘a
convergent˘a ¸si are loc (8.5).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 97
8.3 Serii de puteri
Definit ¸ia 8.9 Se nume¸ste serie de puteri o serie de funct ¸ii

n=1
f
n
, unde f
n
(x) = a
n
(x−
a)
n
, cu a, a
n
∈ R.
A¸sadar, forma general˘a a unei serii de puteri este:
a
0
+a
1
(x −a) + +a
n
(x −a)
n
+ =

n=0
a
n
(x −a)
n
. (8.6)
O serie de puteri este unic determinat˘a de num˘arul a ¸si ¸sirul a
n
. Prin trecerea lui x −a
ˆın x, studiul seriei (8.6) se reduce la studiul seriei de puteri ale lui x,
a
0
+a
1
x + +a
n
x
n
+ =

n=0
a
n
x
n
. (8.7)
Lema 8.1 (Lema lui Abel) 1. Dac˘a seria de puteri (8.7) este convergent˘a ˆın punctul
x
0
, = 0, atunci ea este absolut convergent˘a pentru orice x ∈ R cu [x[ < [x
0
[.
2. Dac˘a seria de puteri (8.7) este divergent˘ a ˆın punctul x
0
,= 0, atunci ea este
divergent˘a pentru orice x ∈ R cu [x[ > [x
0
[.
Pentru x = 0 seria se reduce la a
0
¸si este , evident, convergent˘a.
1. Dac˘a seria este convergent˘a ˆın punctul x
0
,= 0, atunci lim
n→∞
a
n
x
n
0
= 0 ¸si deci exist˘a
M > 0 a.ˆı. [a
n
x
n
0
[ ≤ M, pentru orice n ∈ N. Dar, pentru orice x ∈ R cu [x[ < [x
0
[,
avem
[a
n
x
n
[ ≤ [a
n
x
n
0
[
¸
¸
¸
¸
x
x
0
¸
¸
¸
¸
n
≤ M
¸
¸
¸
¸
x
x
0
¸
¸
¸
¸
n
.
Deoarece [x/x
0
[ < 1, rezult˘a c˘a seria geometric˘a

n=0
¸
¸
¸
x
x0
¸
¸
¸
n
este o serie majorant˘a conver-
gent˘a pentru seria (8.7), deci aceasta este convergent˘a.
2. Demonstrat ¸ie prin reducere la absurd. Presupunem c˘a ar exista un punct x
1
∈ R,
cu [x
1
[ > [x
0
[ a.ˆı. seria (8.7) s˘a fie convergent˘a. Atunci, dup˘a prima parte a teoremei,
seria ar fi convergent˘a pentru orice x ∈ R cu [x[ < [x
1
[, deci ¸si pentru x
0
. Contradict ¸ie.

Teorema 8.9 (Existent ¸˘a razei de convergent ¸˘a) Oricare ar fi seria de puteri (8.7),
exist˘a ¸si este unic determinat num˘arul real r ≥ 0 (r poate fi ¸si +∞) a.ˆı.
1. seria este absolut convergent˘a pe intervalul (−r, r),
2. seria este divergent˘a pe(−∞, −r) ∪ (r, +∞).
Fie A ⊂ R mult ¸imea de convergent ¸˘a a seriei (8.7) ¸si fie r = sup¦[x[, x ∈ A¦. Dac˘a
r = 0, atunci A = ¦0¦ ¸si singurul punct de convergent ¸˘a al seriei este x = 0. Dac˘a
r > 0, atunci pentru orice x ∈ (−r, r), adic˘a pentru care [x[ < r, exist˘a un x
0
∈ A a.ˆı.
[x[ < [x
0
[ < r[ ¸si din teorema precedent˘a rezult˘a c˘a seria este convergent˘a ˆın punctul x.
Deci r satisface condit ¸ia 1.
Num˘arul r satisface ¸si condit ¸ia 2 c˘aci dac˘a ar exista un x
0
∈ A a.ˆı. [x
0
[ > r pentru
orice x
0
∈ A, aceasta ar contrazice definit ¸ia lui r.
Unicitatea num˘arului r rezult˘a din unicitatea marginii superioare a unei mult ¸imi.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 98
Teorema 8.10 (Calculul razei de convergent ¸˘a) Dac˘a ρ = lim
n→∞
n
_
[a
n
[, atunci
r =
_
_
_
+∞, ρ = 0,
1
ρ
, 0 < ρ < ∞,
0, ρ = ∞.
este raza de convergent ¸˘a a seriei (8.7).
Pentru fiecare x fixat aplic˘am seriei (8.7) criteriul r˘ad˘acinii de la serii numerice.
Avem
lim
n→∞
n
_
[a
n
[ [x[
n
= [x[
n
_
[a
n
[ = [x[ ρ = λ.
Dac˘a ρ = 0, atunci λ = 0 < 1, pentru orice x ∈ R ¸si seria este absolut convergent˘a
pe R.
Dac˘a 0 < ρ < ∞, seria este absolut convergent˘a pentru λ = [x[ ρ < 1, adic˘a pentru
toate valorile lui x pentru care [x[ <
1
ρ
¸si este divergent˘a pentru λ = [x[ ρ > 1, adic˘a
pentru [x[ >
1
ρ
.
Dac˘a ρ = ∞, atunci λ = ∞, pentru orice x , = 0 ¸si deci seria este divergent˘a pentru
orice x ,= 0, adic˘a r = 0.
S˘a observ˘am c˘a dac˘a 0 < ρ < ∞, seria este absolut convergent˘a pe (−r, r) ¸si diver-
gent˘a pe (−∞, −r) ∪ (r, +∞), dar nu cunoa¸stem natura sa ˆın extremit˘at ¸ile intervalului
de convergent ¸˘a.
Teorema 8.11 (Teorema lui Abel) Dac˘a seria de puteri

n=0
a
n
x
n
este convergent˘a ˆın
punctul x = r > 0 atunci, pentru orice α ∈ (0, r), ea este uniform convergent˘a pe [−α, r].
Dac˘a seria este convergent˘aˆın punctul x = r > 0 atunci ea este uniform convergent˘a
pe [0, r]. Aceasta deoarece
a
n
x
n
= a
n
r
n

_
x
r
_
n
¸si seria

a
n
r
n
este convergent˘a iar ¸sirul
_
x
r
_
n
, cu x ∈ (0, r) este monoton descresc˘ator
la zero (criteriul lui Abel).
Pentru α ∈ (0, r) seria

[a
n

n
este o serie majorant˘a convergent˘a a seriei (8.7) pe
intervalul [−α, 0). Deci seria (8.7) este absolut ¸si uniform convergent˘a pe acest interval.

Teorema 8.12 1. Produsul unei serii cu un num˘ar real nenul are aceea¸si raz˘a de con-
vergent ¸˘a cu seria init ¸ial˘a.
2. Dac˘a dou˘a serii au razele de convergent ¸˘ a r
1
¸si r
2
, atunci seria sum˘a are raza de
convergent ¸˘a r ≥ min¦r
1
, r
2
¦.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 99
8.4 Serii Taylor
Fie f : I → R o funct ¸ie indefinit derivabil˘a ˆın punctul x
0
∈ I. Formula lui Taylor
pentru funct ¸ia f ˆın punctul x
0
se scrie
f(x) = f(x
0
) +
x −x
0
1!
f

(x
0
) + +
(x −x
0
)
n
n!
f
(n)
(x
0
) +R
n
(x), x ∈ I.
Dac˘a ¸sirul R
n
(x) este convergent c˘atre zero, adic˘a lim
n→∞
R
n
(x) = 0, pentru x ∈ A ⊂ I,
atunci seria
f(x
0
) +
x −x
0
1!
f

(x
0
) + +
(x −x
0
)
n
n!
f
(n)
(x
0
) + , x ∈ A, (8.8)
numit˘a seria Taylor a funct ¸iei f ˆın punctul x
0
, este convergent˘a c˘atre f(x), deci
f(x) = f(x
0
) +
x −x
0
1!
f

(x
0
) + +
(x −x
0
)
n
n!
f
(n)
(x
0
) + , x ∈ A. (8.9)
Formula (8.9) se nume¸ste formula de dezvoltare a funct ¸iei f ˆın serie Taylor ˆın jurul
punctului x
0
.
Se observ˘a c˘a seria (8.8) este convergent˘a pentru x = x
0
. O condit ¸ie suficient˘a de
existent ¸˘a a unei mult ¸imi de convergent ¸˘a este dat˘a de teorema care urmeaz˘a.
Teorema 8.13 Seria Taylor a funct ¸iei f este convergent˘ a ˆıntr-o vecin˘atate V a punctu-
lui x
0
dac˘a derivatele de orice ordin f
(n)
sunt egal m˘arginite pe V , adic˘a [f
(n)
(x)[ ≤ M,
M > 0, pentru orice x ∈ V ¸si orice num˘ar natural n.
Restul R
n
(x), sub forma lui Lagrange, se scrie
R
n
(x) =
(x −x
0
)
n+1
(n + 1)!
f
(n+1)
(ξ), ξ ∈ (x
0
, x),
deci
[R
n
(x)[ ≤
¸
¸
¸
¸
(x −x
0
)
n+1
(n + 1)!
¸
¸
¸
¸
M,
ˆıns˘a [R
n
(x)[ → 0 cˆand n →∞, deoarece seria cu termenul general a
n
=
¸
¸
¸
(x−x0)
n+1
(n+1)!
¸
¸
¸ este
convergent˘a pentru orice x ∈ R. Intr-adev˘ar,
lim
n→∞
a
n+1
a
n
= lim
n→∞
¸
¸
¸
¸
x −x
0
n + 1
¸
¸
¸
¸
= 0.
Dac˘a ˆın (8.8) lu˘am x
0
= 0, seria care se obt ¸ine se nume¸ste seria lui Mac-Laurin:
f(x) = f(0) +
x
1!
f

(0) +
x
2
2!
f

(0) + +
x
n
n!
f
(n)
(0) + , x ∈ A.
Capitolul 9
INTEGRALA RIEMANN S¸I
EXTINDERI
9.1 Primitive. Integrala nedefinit˘a
Fie I un interval oarecare (m˘arginit sau nem˘arginit, ˆınchis sau deschis) al axei reale
¸si f : I →R.
Definit ¸ia 9.1 Se nume¸ste primitiv˘a a funct ¸iei f pe intervalul I, o funct ¸ie F : I → R,
derivabil˘a pe I, care satisface condit ¸ia
F

(x) = f(x), ∀x ∈ I. (9.1)
Din definit ¸ie rezult˘a c˘a funct ¸ia ¸si primitiva ei sunt definite pe un interval ce nu se
reduce la un punct ¸si nu pe o reuniune de intervale sau alt tip de mult ¸ime de numere
reale.
Cˆand spunem c˘a funct ¸ia F(x) este primitiva funct ¸iei f(x), f˘ar˘a a indica intervalul I,
atunci se subˆınt ¸elege c˘a I este orice interval pe care funct ¸ia f este definit˘a.
Teorema 9.1 Dac˘a F(x) este o primitiv˘a a funct ¸iei f(x) pe intervalul I, atunci funct ¸ia
F(x) + C este de asemenea o primitiv˘a a funct ¸iei f. Dac˘a F(x) ¸si Φ(x) sunt dou˘a
primitive ale funct ¸iei f pe intervalul I, atunci Φ(x) −F(x) = C, oricare ar fi x ∈ I.
Deoarece (F(x) + C)

= f(x), rezult˘a c˘a F(x) + C este o primitiv˘a a funct ¸iei f.
Pe de alt˘a parte, deoarece F(x) ¸si Φ(x) sunt primitive ale funct ¸iei f(x) pe intervalul I,
rezult˘a c˘a (Φ(x) −F(x))

= 0. Cum I este interval, deducem c˘a Φ(x) −F(x) = C.
Din aceast˘a teorem˘a rezult˘a c˘a dac˘a funct ¸ia f admite o primitiv˘a atunci ea admite
o infinitate de primitive; dac˘a F(x) este o primitiv˘a a funct ¸iei f(x), atunci orice alt˘a
primitiv˘a este de forma F(x) + C. Spunem c˘a primitiva unei funct ¸ii se determin˘a pˆan˘a
la o constant˘a aditiv˘a.
Definit ¸ia 9.2 Se nume¸ste integral˘a nedefinit˘a a funct ¸iei f : I → R, mult ¸imea tuturor
primitivelor funct ¸iei f pe intervalul I.
100
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 101
Integrala nedefinit˘a a funct ¸iei f se noteaz˘a cu simbolul
_
f(x) dx. Din teorema prece-
dent˘a rezult˘a c˘a dac˘a F(x) este o primitiv˘a oarecare a funct ¸iei f(x) pe intervalul I,
atunci _
f(x) dx = F(x) +C, C ∈ R. (9.2)
Din definit ¸ie ¸si expresia (9.2), rezult˘a urm˘atoarele propriet˘at ¸i imediate ale integralei
nedefinite:
d
__
f(x) dx
_
= f(x) dx,
d
dx
__
f(x) dx
_
= f(x), (9.3)
_
dF(x) = F(x) +C,
_
F

(x) dx = F(x) +C. (9.4)
In leg˘atur˘a cu primitivele unei funct ¸ii se pun urm˘atoarele probleme:
- care sunt clasele de funct ¸ii ce admit primitive;
- dac˘a o funct ¸ie admite primitive, cum se determin˘a ele.
In ceea ce prive¸ste prima problem˘a afirm˘am c˘a: orice funct ¸ie continu˘a admite primi-
tive. Demonstrat ¸ia va fi dat˘a ˆın capitolul urm˘ator. Ne vom ocupa numai de primitivele
funct ¸iilor continue.
In leg˘atur˘a cu a doua problem˘a, preciz˘am c˘a ne va preocupa determinarea primitivelor
acelor funct ¸ii pentru care primitivele pot fi exprimate sub form˘a finit˘a, adic˘a pot fi
exprimate cu ajutorul unui num˘ar finit de operat ¸ii aritmetice sau operat ¸ii de compunere
a funct ¸iilor elementare.
Exist˘a ¸si funct ¸ii continue ale c˘aror primitive nu pot fi exprimate sub form˘a finit˘a. De
exemplu:
e
−x
2
, sinx
2
, cos x
2
,
sin x
x
n
,
cos x
x
n
,
1
ln x
,
e
x
x
, etc.
9.2 Calculul primitivelor
9.2.1 Integrala sumei ¸si produsului cu o constant˘a
Dac˘a funct ¸iile f ¸si g au primitive pe intervalul I, atunci funct ¸ia f +g are primitive pe I
¸si
_
(f(x) +g(x)) dx =
_
f(x) dx +
_
g(x) dx. (9.5)
Dac˘a funct ¸ia f are primitive pe intervalul I ¸si α ∈ R, atunci funct ¸ia αf are primitive
pe I ¸si
_
αf(x) dx = α
_
f(x) dx. (9.6)
9.2.2 Integrarea prin p˘art ¸i
Teorema 9.2 Dac˘a funct ¸iile u ¸si v, definite pe intervalul I, au derivate continue pe I,
atunci _
uv

dx = uv −
_
u

v dx. (9.7)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 102
Deoarece (uv)

= u

v +uv

¸si deci uv

= (uv)

−u

v, t ¸inˆand seama de (9.4), rezult˘a
(9.7), numit˘a ¸si formula de integrare prin p˘art ¸i.
Dac˘a presupunem c˘a funct ¸iile u ¸si v, definite pe intervalul I, au derivate continue
pˆan˘a la ordinul n + 1 inclusiv, atunci are loc formula
_
uv
(n+1)
dx = uv
(n)
−u

v
(n−1)
+ + (−1)
n
u
(n)
v + (−1)
(n+1)
_
u
(n+1)
v dx, (9.8)
numit˘a ¸si formula generalizat˘ a de integrare prin p˘art ¸i.
9.2.3 Schimbarea de variabil˘a ˆın integrala nedefinit˘a
Teorema 9.3 Fie I ¸si J dou˘a intervale ¸si funct ¸iile u : I → J, f : J → R. Dac˘a
funct ¸ia u are derivat˘a continu˘a pe I, f este continu˘ a pe J, iar F este o primitiv˘a a
funct ¸iei f, adic˘a are loc (9.2), atunci funct ¸ia compus˘a F ◦ u : I → R, definit˘a prin
(F ◦ u)(t) = F(u(t)), este o primitiv˘a a funct ¸iei f(u(t)) u

(t) pe I ¸si deci
_
f(u(t)) u

(t) dt = F(u(t)) +C. (9.9)
Deoarece funct ¸iile F ¸si u sunt derivabile, funct ¸ia F ◦ u este derivabil˘a ¸si avem
d
dt
F(u(t)) =
dF
dx
(u(t)) u

(t).
Cum F

(x) = f(x), rezult˘a c˘a
d
dt
F(u(t)) = f(u(t)) u

(t),
de unde (9.9).
Teorema precedent˘a st˘a la baza metodei schimb˘arii de variabil˘a (metoda substitut ¸iei)
ˆın integrala nedefinit˘a. Ea se folose¸ste de fapt pentru g˘asirea primitivelor funct ¸iei f(x)
pe J atunci cˆand, ˆın urma substitut ¸iei x = u(t), este mai u¸sor de g˘asit o primitiv˘a a
funct ¸iei f(u(t))u

(t) pe I. Dac˘a Φ(t) este o primitiv˘a a funct ¸iei f(u(t))u

(t), atunci
F(u(t)) = Φ(t) +C
0
. (9.10)
Aceast˘a relat ¸ie ne permite s˘a determin˘am pe F(x). Pentru aceasta presupunem c˘a funct ¸ia
u : I → J este inversabil˘a, adic˘a exist˘a funct ¸ia u
−1
: J → I, t = u
−1
(x). Inlocuind ˆın
(9.10), g˘asim
F(x) = Φ(u
−1
(x)) +C
0
.
Exemplul 9.1 Prin schimbarea de variabil˘a x = t +a obt ¸inem
I =
_
dx
x −a
= ln [x −a[ +C.
Exemplul 9.2 Prin schimbarea de variabil˘a x = t +a obt ¸inem
I =
_
dx
(x −a)
n
= −
1
n −1

1
(x −a)
n−1
+C.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 103
Exemplul 9.3 Se d˘a integrala
I =
_
dx
x
2
−2ax +b
, a
2
−b < 0.
Deoarece x
2
− 2ax + b = (x − a)
2
+ α
2
cu α =

b −a
2
, prin schimbarea de variabil˘a
x = αt +a, obt ¸inem
I =
1
α
_
dt
t
2
+ 1
=
1
α
arctg t +C =
1
α
arctg
x −a
α
+C.
9.2.4 Integrarea prin recurent ¸˘a
In multe cazuri funct ¸ia de integrat depinde nu numai de argumentul s˘au ci ¸si de un
num˘ar natural n. Se poate ˆıntˆampla ca aplicˆand metoda de integrare prin p˘art ¸i s˘a
obt ¸inem o integral˘a de aceea¸si form˘a dar pentru o valoarea a lui n mai mic˘a cu cel put ¸in
o unitate. Continuˆand ˆın acest mod, dup˘a un num˘ar finit de pa¸si ajungem la una din
integralele imediate. O asemenea metod˘a de calcul a integralelor se nume¸ste integrarea
prin recurent ¸˘a. Vom ilustra aceast˘a metod˘a prin cˆateva exemple.
Exemplul 9.4 Fie integrala
I
n
=
_
dt
(t
2
+ 1)
n
, n ∈ N.
Integrˆand prin p˘art ¸i, avem
I
n
=
t
(t
2
+ 1)
n

_
t d
_
1
(t
2
+ 1)
n
_
=
t
(t
2
+ 1)
n
+ 2n
_
t
2
(t
2
+ 1)
n+1
dt.
De unde
I
n+1
(t) =
1
2n
t
(t
2
+ 1)
n
+
2n −1
2n
I
n
(t), cu I
1
(t) = arctg t +C.
Exemplul 9.5 Fie integrala
J
n
(x) =
_
Ax +B
(x
2
−2ax +b)
n
dx, a
2
−b < 0, n ∈ N.
Dup˘a transform˘ ari evidente, g˘asim
J
n
(x) =
A
2
_
2(x −a)
(x
2
−2ax +b)
n
dx + (Aa +B)
_
dx
(x
2
−2ax +b)
n
.
Pentru n = 1 obt ¸inem
J
1
(x) =
A
2
ln(x
2
−2ax +b) +
Aa +B
α
arctg
x −a
α
+c, α =
_
b −a
2
.
Pentru n > 1, s˘a efectu˘am ˆın integrala a doua schimbarea de variabil˘a x = αt + a, cu
α =

b −a
2
. Avem
_
dx
(x
2
−2ax +b)
n
=
_
dx
[(x −a)
2

2
]
n
=
1
α
2n−1
I
n
(t),
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 104
ˆın care I
n
(t) este integrala din exercit ¸iul precedent. Prin urmare
J
n
(x) =
A
2(1 −n)
1
(x
2
−2ax +b)
n−1
+
Aa +B
α
2n−1
I
n
_
x −a
α
_
.
9.3 Integrarea funct ¸iilor rat ¸ionale
O clas˘a important˘a de funct ¸ii ale c˘aror primitive se pot exprima sub form˘a finit˘a este
clasa funct ¸iilor rat ¸ionale. Prin funct ¸ie rat ¸ional˘a se ˆınt ¸elege o funct ¸ie de forma
R(x) =
P(x)
Q(x)
, (9.11)
unde P(x) ¸si Q(x) sunt polinoame reale.
Asemenea funct ¸ii sunt definite pe reuniuni de intervale ¸si sunt continue pe tot dome-
niul de definit ¸ie. Vom presupune c˘a P(x) ¸si Q(x) nu au factori comuni.
F˘ar˘a a restrˆange generalitatea putem presupune c˘a
grad P(x) < grad Q(x). (9.12)
In caz contrar, f˘acˆand ˆımp˘art ¸irea, avem
P(x)
Q(x)
= C(x) +
P
1
(x)
Q(x)
, grad P
1
(x) < grad Q(x). (9.13)
Va fi atunci suficient s˘a ne ocup˘am de integrarea funct ¸iilor rat ¸ionale de forma (9.11)
cu condit ¸ia (9.12). Presupunem c˘a grad Q(x) = n.
Dac˘a a
i
, i = 1, r, sunt r˘ad˘acinile reale, de ordinele de multiplicitate n
i
¸si α
k
± iβ
k
,
k = 1, s, sunt r˘ad˘acinile complexe de ordinele de multiplicitate m
k
, ale ecuat ¸iei Q(x) = 0,
atunci Q(x) se poate factoriza sub forma
Q(x) = a
0
(x −a
1
)
n1
(x −a
r
)
nr
(x
2
−2p
1
x +q
1
)
m1
(x
2
−2p
s
x +q
s
)
ms
, (9.14)
unde n
1
+ +n
r
+ 2(m
1
+ +m
s
) = n, iar α
k
±iβ
k
sunt r˘ad˘acinile ecuat ¸iei
x
2
−2p
k
x +q
k
= 0, cu p
2
k
−q
k
< 0.
Vom numi fract ¸ii simple funct ¸iile rat ¸ionale de forma
A
(x −a)
n
,
Mx +N
(x
2
−2px +q)
m
,
unde A, M, N, a, p, q ∈ R cu p
2
−q < 0, n, m ∈ N.
Orice funct ¸ie rat ¸ional˘a de forma (9.11) se poate reprezenta ˆın mod unic sub forma
unei sume finite de fract ¸ii simple.
Cˆand se cunoa¸ste descompunerea (9.14) a polinomului Q(x), pentru scrierea funct ¸iei
rat ¸ionale R(x) ca sum˘a de fract ¸ii simple trebuie s˘a t ¸inem seama de urm˘atoarele:
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 105
a). Prezent ¸a unui factor de forma (x − a)
n
ˆın (9.14) furnizeaz˘a ˆın descompunere o
sum˘a de fract ¸ii simple de forma
A
1
x −a
+
A
2
(x −a)
2
+ +
A
n
(x −a)
n
. (9.15)
b). Prezent ¸a unui factor de forma (x
2
−2px+q)
m
ˆın (9.14) furnizeaz˘aˆın descompunere
o sum˘a de fract ¸ii simple de forma
M
1
x +N
1
x
2
−2px +q
+
M
2
x +N
2
(x
2
−2px +q)
2
+ +
M
m
x +N
m
(x
2
−2px +q)
m
. (9.16)
Coeficient ¸ii A
i
, M
k
, N
k
se pot determina prin metoda coeficient ¸ilor nedeterminat ¸i.
Rezult˘a c˘a integrarea funct ¸iilor rat ¸ionale se reduce la integrarea fract ¸iilor simple.
Integrarea acestora s-a f˘acut ˆın exemplele precedente.
9.3.1 Integrale reductibile la integrale din funct ¸ii rat ¸ionale
Prin funct ¸ie rat ¸ional˘a ˆın variabilele x, y ˆınt ¸elegem o funct ¸ie de forma
R(x, y) =
P(x, y)
Q(x, y)
,
unde P(x, y) ¸si Q(x, y) sunt polinoame ˆın variabilele x ¸si y.
A). Primitive de forma
_
R(sin x, cos x) dx.
Efectuˆand schimbarea de variabil˘a t = tg
x
2
, adic˘a x = 2arctg t, t ∈ R, integrala devine
_
R(sin x, cos x) dx = 2
_
R
_
2t
1 +t
2
,
1 −t
2
1 +t
2
_
dt
1 +t
2
.
Dac˘a integrala se poate scrie sub una din formele
_
f(sin x) cos xdx,
_
f(cos x) sin xdx,
_
f(tg x) dx,
sunt de preferat substitut ¸iile t = sin x, t = cos x, t = tg x, respectiv.
B). Primitive de forma
_
R
_
x,
n
_
ax +b
cx +d
_
dx.
Presupunem c˘a ad −bc ,= 0, c˘aci ˆın caz contrar
ax +b
cx +d
= k.
Cu ajutorul schimb˘arii de variabil˘a
t =
n
_
ax +b
cx +d
, x =
dt
n
−b
a −ct
n
,
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 106
obt ¸inem
_
R
_
x,
n
_
ax +b
cx +d
_
dx = n(ad −bc)
_
R
_
dt
n
−b
a −ct
n
, t
_
t
n−1
(a −ct
n
)
2
dt.
C). Primitive de forma
_
R(x,
_
ax
2
+bx +c) dx.
Presupunem c˘a trinomul ax
2
+ bx + c ia valori pozitive pe un anumit interval ¸si c˘a
b
2
−4ac ,= 0.
Integralele de aceast˘a form˘a se reduc la primitive din funct ¸ii rat ¸ionale ˆın urma unei
substitut ¸ii Euler.
1. Dac˘a a > 0 se poate face schimbarea de variabil˘a
_
ax
2
+bx +c = x

a +t, x =
t
2
−c
b −2t

a
.
Obt ¸inem
_
R
_
x,
_
ax
2
+bx +c
_
dx =
= −2
_
R
_
t
2
−c
b −2t

a
, −
t
2

a −bt +c

a
b −2t

a
_
t
2

a −bt +c

a
(b −2t

a)
2
dt.
2. Dac˘a c ≥ 0 se poate face schimbarea de variabil˘a
_
ax
2
+bx +c = xt +

c, x =
2t

c −b
a −t
2
.
Obt ¸inem
_
R
_
x,
_
ax
2
+bx +c
_
dx =
= 2
_
R
_
2t

c −b
a −t
2
,
t
2

c −bt +a

c
a −t
2
_
t
2

c −bt +a

c
(a −t
2
)
2
dt.
3. Dac˘a a < 0 ¸si c < 0 avem b
2
− 4ac > 0, c˘aci altfel ax
2
+ bx + c < 0 pentru orice
x ∈ R. Fie x
1
¸si x
2
r˘ad˘acinile reale ale ecuat ¸iei ax
2
+bx +c = 0. Atunci
ax
2
+bx +c = a(x −x
1
)(x −x
2
).
Efectuˆand substitut ¸ia
_
a(x −x
1
)(x −x
2
) = t(x −x
1
),
rezult˘a
_
R
_
x,
_
ax
2
+bx +c
_
dx = 2a(x
2
−x
1
)
_
R
_
ax
2
−x
1
t
2
a −t
2
,
a(x
2
−x
1
)
a −t
2
_
dt
(a −t
2
)
2
.
D). Integrale binome.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 107
Prin integrale binome ˆınt ¸elegem integralele de forma
I =
_
x
m
(ax
n
+b)
p
dx, (9.17)
unde m, n, p sunt numere rat ¸ionale. Cebˆa¸sev a demonstrat c˘a exist˘a numai trei cazuri ˆın
care o integral˘a binom˘a se poate reduce la o integral˘a dintr-o funct ¸ie rat ¸ional˘a.
S˘a efectu˘am ˆın integrala (9.17) schimbarea de variabil˘a x
n
= t, adic˘a x = t
1/n
.
Obt ¸inem
I =
1
n
_
t
m+1
n
−1
(at +b)
p
dt =
1
n
_
t
m+1
n
+p−1
_
at +b
t
_
p
dt. (9.18)
Cele trei cazuri ˆın care integrala binom˘a I se reduce la o integral˘a dintr-o funct ¸ie
rat ¸ional˘a sunt:
1. Dac˘a p este ˆıntreg ¸si
m+1
n
=
r
s
, cu r ¸si s numere ˆıntregi, se efectueaz˘a schimbarea de
variabil˘a t = u
s
.
2. Dac˘a p nu este ˆıntreg, dar
m+1
n
este ˆıntreg, p =
r
s
cu r ¸si s numere ˆıntregi, se
efectueaz˘a schimbarea de variabil˘a at +b = u
s
.
3. Dac˘a p nu este ˆıntreg,
m+1
n
nu este ˆıntreg, dar
m+1
n
+ p este ˆıntreg, p =
r
s
cu r ¸si s
numere ˆıntregi, se efectueaz˘a schimbarea de variabil˘a
at+b
t
= u
s
.
9.4 Integrala definit˘a
9.4.1 Sume integrale Riemann. Integrabilitate
Fie [a, b], a < b, un interval ˆınchis ¸si m˘arginit al axei reale. O mult ¸ime finit˘a ¸si ordonat˘a
de puncte
∆ = ¦x
0
, x
1
, . . . , x
n
¦ ⊂ [a, b], a = x
0
< x
1
< < x
n
= b,
determin˘a o diviziune sau o partit ¸ie a intervalului [a, b]. Punctele x
0
, x
1
, . . . , x
n
se numesc
puncte de diviziune ale diviziunii ∆. Fiecare interval [x
i−1
, x
i
], i = ø1, n, se nume¸ste
interval part ¸ial al diviziunii ∆. Dac˘a not˘am cu δx
i
= x
i
− x
i−1
lungimea unui interval
part ¸ial al diviziunii, avem
b −a =
n

i=1
δx
i
.
Definit ¸ia 9.3 Se nume¸ste norm˘a a diviziunii ∆ num˘arul ν = ν(∆) = max
i
δx
i
, adic˘a
lungimea celui mai mare interval al diviziunii ∆.
Fie (∆
n
) un ¸sir de diviziuni ale intervalului [a, b] ¸si (ν
n
) ¸sirul normelor acestora,
ν
n
= ν(∆
n
), n ∈ N.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 108
Definit ¸ia 9.4 Spunem c˘a ¸sirul (∆
n
) este un ¸sir normal de diviziuni ale intervalului [a, b]
dac˘a lim
n→∞
ν
n
= 0.
Fie f : [a, b] → R o funct ¸ie definit˘a pe intervalul ˆınchis ¸si m˘arginit [a, b], ∆ o diviziune
a intervalului [a, b] ¸si ξ
i
∈ [x
i−1
, x
i
], i = 1, n.
Definit ¸ia 9.5 Se nume¸ste sum˘a integral˘a Riemann a funct ¸iei f corespunz˘atoare diviz-
iunii ∆ ¸si unei alegeri date a punctelor intermediare ξ
i
, num˘arul σ = σ

(f) definit
prin
σ = σ

(f) =
n

i=1
f(ξ
i
) δx
i
.
Deoarece exist˘a o infinitate de diviziuni ale unui interval [a, b] ¸si pentru fiecare di-
viziune exist˘a o infinitate de moduri de alegere a punctelor intermediare ξ
i
, rezult˘a c˘a
pentru o funct ¸ie f mult ¸imea sumelor integrale Riemann este o mult ¸ime infinit˘a.
Sumele Riemann au urm˘atoarele propriet˘at ¸i:
1. Suma Riemann a funct ¸iei constante f(x) = c, x ∈ [a, b] este
σ

(c) =
n

i=1
c δx
i
= c
n

i=1
δx
i
= c(b −a).
2. Dac˘a f, g : [a, b] →R ¸si α, β sunt constante arbitrare, avem σ

(αf +βg) = ασ

(f)+
βσ

(g).
3. Dac˘a f, g : [a, b] → R ¸si f(x) ≤ g(x), ∀x ∈ [a, b], atunci σ

(f) ≤ σ

(g). In
particular, dac˘a f(x) ≥ 0, ∀x ∈ [a, b], atunci σ

(f) ≥ 0.
4. Pentru orice funct ¸ie f : [a, b] → R, avem [σ

(f)[ ≤ σ

([f[).
Definit ¸ia 9.6 Num˘arul finit I se nume¸ste limita sumelor integrale σ

(f) cˆand norma
diviziunii tinde la zero, dac˘a oricare ar fi ε > 0, exist˘a un δ(ε) > 0 a.ˆı. pentru orice
diviziune ∆ a c˘arei norm˘a ν(∆) < δ(ε) ¸si pentru orice alegere a punctelor intermediare,
s˘a avem


(f) −I[ < ε.
Scriem atunci
I = lim
ν→0
σ

(f) = lim
ν→0
n

i=1
f(ξ
i
) δx
i
.
Se poate demonstra c˘a definit ¸ia precedent˘a este echivalent˘a cu definit ¸ia urm˘atoare:
Definit ¸ia 9.7 Num˘arul finit I se nume¸ste limita sumelor integrale σ

(f) cˆand norma
diviziunii tinde la zero, dac˘a pentru orice ¸sir normal de diviziuni (∆
n
), ¸sirul corespun-
z˘ator al sumelor integrale σ
n
= σ
∆n
(f) este convergent la I, adic˘a
lim
n→∞
σ
n
= I,
pentru orice alegere a punctelor intermediare ξ
i
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 109
Dac˘a exist˘a num˘arul I spunem c˘a funct ¸ia f este integrabil˘a (ˆın sens Riemann) pe
[a, b], iar I se nume¸ste integrala definit˘a sau integrala Riemann a funct ¸iei f pe [a, b] ¸si se
noteaz˘a
I(f) =
_
b
a
f(x) dx.
Numerele a ¸si b se numesc limite de integrare, funct ¸ia f funct ¸ia de integrat sau inte-
grand, iar x variabil˘a de integrare.
Exemplul 9.6 Funct ¸ia f(x) = c, x ∈ [a, b], este integrabil˘a ¸si
_
b
a
c dx = c(b −a).
Dac˘a funct ¸ia f este pozitiv˘a, atunci suma Riemann σ

(f) reprezint˘a suma ariilor
dreptunghiurilor de baz˘a x
i
− x
i−1
¸si de ˆın˘alt ¸ime f(ξ
i
). Deci σ

(f) aproximeaz˘a aria
mult ¸imii din plan
D
y
= ¦(x, y) ∈ R
2
[ a ≤ x ≤ b, 0 ≤ y ≤ f(x)¦,
delimitat˘a de axa Ox, graficul funct ¸iei f ¸si dreptele x = a, x = b. Se poate ar˘ata c˘a dac˘a
f este continu˘a, atunci mult ¸imea D
y
are arie ¸si
A(D
y
) =
_
b
a
f(x) dx.
Mai general, dac˘a f, g : [a, b] → R sunt dou˘a funct ¸ii continue ¸si f(x) ≤ g(x) pe [a, b],
atunci mult ¸imea
D
y
= ¦(x, y) ∈ R
2
[ a ≤ x ≤ b, f(x) ≤ y ≤ g(x)¦,
cuprins˘a ˆıntre graficele funct ¸iilor f, g ¸si dreptele x = a, x = b, are arie ¸si
A(D
y
) =
_
b
a
[g(x) −f(x)] dx.
Teorema 9.4 Num˘arul I(f) asociat unei funct ¸ii f pe intervalul [a, b] este unic determi-
nat.
Prin reducere la absurd. [I
1
−I
2
[ < [I
1
−σ[ +[σ −I
2
[ <
ε
2
+
ε
2
= ε.
Teorema 9.5 Orice funct ¸ie f : [a, b] →R, integrabil˘a pe [a, b], este m˘arginit˘a pe [a, b].
Deoarece f este integrabil˘a pe [a, b], rezult˘a c˘a exist˘a I cu proprietatea c˘a lui ε = 1
ˆıi corespunde un δ > 0 a.ˆı.


(f) −I[ < 1, (9.19)
oricare ar fi diviziunea ∆ cu ν(∆) < δ ¸si oricare ar fi punctele intermediare ξ
i
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 110
Fie ∆ o asemenea diviziune. Este suficient s˘a ar˘at˘am c˘a f este m˘arginit˘a pe fiecare
interval [x
k−1
, x
k
], k = 1, n. In acest scop, pentru x ∈ [x
k−1
, x
k
], arbitrar, consider˘am
urm˘atorul sistem de puncte intermediare
ξ
i
= x
i
, deci i ,= k, ξ
k
= x.
Atunci, din (9.19) avem
[f(x) δx
k
+

i=k
f(x
i
) δx
i
−I[ < 1,
de unde
[f(x)[ ≤ M
k
, cu M
k
=
1
δx
k
(1 +[

i =k
f(x
i
) δx
i
[ +[I[) > 0.
Luˆand M = max
_
M
k
, k = 1, n
_
, obt ¸inem [f(x)[ ≤ M, ∀x ∈ [a, b].
Consecint ¸a 9.1 O funct ¸ie nem˘arginit˘a pe un interval ˆınchis nu este integrabil˘a pe acel
interval.
Reciproca teoremei nu este adev˘arat˘a. Exist˘a funct ¸ii m˘arginite pe un interval ˆınchis
¸si m˘arginit [a, b], f˘ar˘a a fi integrabile pe acel interval.
9.4.2 Sume Darboux. Criteriu de integrabilitate
Fie f : [a, b] → R o funct ¸ie m˘arginit˘a ¸si ∆ o diviziune a intervalului [a, b]. Deoarece f
este m˘arginit˘a pe [a, b], ea este m˘arginit˘a pe orice interval part ¸ial [x
i−1
, x
i
]. Exist˘a deci
numerele
m = inf f(x), M = sup f(x), x ∈ [a, b],
m
i
= inf f(x), M
i
= sup f(x), x ∈ [x
i−1
, x
i
],
care se g˘asesc ˆın relat ¸ia
m ≤ m
i
≤ f(x) ≤ M
i
≤ M, ∀x ∈ [x
i−1
, x
i
]. (9.20)
Definit ¸ia 9.8 Sumele
s = s

(f) =
n

i=1
m
i
δx
i
, S = S

(f) =
n

i=1
M
i
δx
i
(9.21)
se numesc sume integrale Darboux (s - inferioar˘a, S - superioar˘a) ale funct ¸iei f cores-
punz˘atoare diviziunii ∆.
Pentru o diviziune dat˘a ∆ se pot forma o infinitate de sume Riemann σ

, dar numai
o singur˘a sum˘a Darboux inferioar˘a s

¸si o singur˘a sum˘a Darboux superioar˘a S

; ˆın plus,
pentru orice diviziune ∆, avem
m(b −a) ≤ s

≤ σ

≤ S

≤ M(b −a). (9.22)
In adev˘ar, oricare ar fi ξ
i
∈ [x
i−1
, x
i
], avem
m ≤ m
i
≤ f(ξ
i
) ≤ M
i
≤ M,
de unde, prin ˆınmult ¸ire cu δx
i
¸si sumare dup˘a i, obt ¸inem (9.22).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 111
Teorema 9.6 (Criteriul de integrabilitate) Condit ¸ia necesar˘a ¸si suficient˘a ca func-
t ¸ia f : [a, b] → R s˘a fie integrabil˘a pe [a, b] este ca oricare ar fi ε > 0 s˘a existe un δ(ε) > 0
s.ˆı.
S

(f) −s

(f) < ε, (9.23)
pentru orice diviziune ∆ a c˘arei norm˘a ν(∆) < δ.
Condit ¸ia (9.23) se poate scrie ¸si sub forma
lim
ν→0
(S

−s

) = 0.
Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe [a, b], atunci pentru orice ¸sir normal de diviziuni,
¸sirurile (s
n
), (S
n
) ¸si (σ
n
) sunt convergente ¸si au aceea¸si limit˘a I. S¸irurile (s
n
), (S
n
) ¸si

n
) aproximeaz˘a integrala, ¸sirul (s
n
) prin lips˘a, iar ¸sirul (S
n
) prin adaos.
Aplicˆand criteriul de integrabilitate vom g˘asi unele clase de funct ¸ii integrabile.
Teorema 9.7 Orice funct ¸ie f : [a, b] →R continu˘ a pe [a, b] este integrabil˘a pe [a, b].
Deoarece f este continu˘a pe intervalul ˆınchis ¸si m˘arginit [a, b] rezult˘a c˘a ea este
uniform continu˘a pe [a, b]. Prin urmare, oricare ar fi ε > 0 exist˘a un δ(ε) > 0 a.ˆı. pentru
orice x, x

∈ [a, b] pentru care [x −x

[ < δ,
[f(x) −f(x

)[ <
ε
b −a
.
Fie acum ∆ o diviziune a intervalului [a, b] avˆand norma ν(∆) < δ ¸si [x
i−1
, x
i
],
i = ø1, n, subintervalele part ¸iale ale diviziunii.
Deoarece f este continu˘a pe [a, b], ea este continu˘a pe orice subinterval [x
i−1
, x
i
].
Dup˘a a doua teorem˘a a lui Weierstrass, rezult˘a c˘a exist˘a x
m
i
¸si x
M
i
ˆın [x
i−1
, x
i
] a.ˆı.
m
i
= f(x
m
i
), M
i
= f(x
M
i
).
Prin urmare
S

−s

=
n

i=1
(M
i
−m
i
) δx
i
=
n

i=1
(f(x
M
i
) −f(x
m
i
)) δx
i
.
Deoarece ν(∆) < δ, rezult˘a c˘a δx
i
< δ(ε) ¸si deci, cu atˆat mai mult [x
M
i
− x
m
i
[ < δ(ε).
Pentru asemenea puncte avem f(x
M
i
) −f(x
m
i
) <
ε
b−a
¸si deci
S

−s

<
ε
b −a
n

i=1
δx
i
= ε.
Continuitatea este suficient˘a dar nu necesar˘a pentru integrabilitate. Exist˘a funct ¸ii
discontinue pe [a, b] care sunt integrabile pe [a, b]. Astfel, funct ¸iile monotone pot avea
discontinuit˘at ¸i dar sunt integrabile.
Teorema 9.8 O funct ¸ie monoton˘a pe [a, b] este integrabil˘a pe [a, b].
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 112
Dac˘a f este constant˘a pe [a, b] ea este integrabil˘a. Vom presupune c˘a funct ¸ia
monoton˘a f : [a, b] → R este diferit˘a de o constant˘a ¸si deci f(a) ,= f(b). O funct ¸ie
monoton˘a pe [a, b] este m˘arginit˘a pe [a, b] c˘aci mult ¸imea valorilor ei este cuprins˘a ˆıntre
f(a) ¸si f(b). S˘a presupunem c˘a f este monoton cresc˘atoare.
Fie ∆ o diviziune a lui [a, b] ¸si [x
i−1
, x
i
], i = ø1, n, subintervalele part ¸iale ale diviziunii.
Deoarece f este cresc˘atoare, avem
m = f(a) = f(x
0
), m
i
= f(x
i−1
), M
i
= f(x
i
), M = f(b) = f(x
n
).
Fie ε > 0 ¸si δ(ε) =
ε
M−m
. Pentru orice diviziune ∆ a c˘arei norm˘a ν(∆) <
ε
M−m
, avem
S

−s

=
n

i=1
(M
i
−m
i
) δx
i
=
n

i=1
(f(x
i
) −f(x
i−1
)) δx
i

ε
M −m
n

i=1
(f(x
i
) −f(x
i−1
)).
Deci, S

−s

≤ ε ¸si dup˘a criteriul de integrabilitate, funct ¸ia f este integrabil˘a pe [a, b].

9.4.3 Propriet˘at ¸i ale funct ¸iilor integrabile
1. Dac˘a f este integrabil˘a pe [a, b] atunci f este integrabil˘a ¸si pe [b, a] ¸si
_
b
a
f(x) dx = −
_
a
b
f(x) dx. (9.24)
Pentru b = a avem atunci
_
a
a
f(x) dx = 0.
2. Dac˘a f ¸si g sunt integrabile pe [a, b] ¸si α, β ∈ R sunt constante arbitrare, atunci
funct ¸ia αf +βg este integrabil˘a pe [a, b] ¸si
_
b
a
(αf(x) +βg(x)) dx = α
_
b
a
f(x) dx +β
_
b
a
g(x) dx. (9.25)
3. Dac˘a f ¸si g sunt integrabile pe [a, b], atunci
f(x) ≤ g(x), x ∈ [a, b] =⇒
_
b
a
f(x) dx ≤
_
b
a
g(x) dx. (9.26)
4. Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe [a, b], atunci funct ¸ia [f[ este integrabil˘a pe [a, b] ¸si
¸
¸
¸
¸
¸
_
b
a
f(x) dx
¸
¸
¸
¸
¸

_
b
a
[f(x)[ dx, a < b.
5. Dac˘a f ¸si g sunt integrabile pe [a, b], atunci funct ¸ia f g este integrabil˘a pe [a, b].
6. Dac˘a f este integrabil˘a pe [a, b], f(x) ,= 0 pe [a, b] ¸si
1
f(x)
este m˘arginit˘a pe [a, b],
atunci funct ¸ia
1
f(x)
este integrabil˘a pe [a, b].
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 113
7. Dac˘a f este integrabil˘a pe [a, b], atunci ea este integrabil˘a pe orice subinterval ˆınchis
¸si m˘arginit [α, β] ⊂ [a, b].
8. Dac˘a f este integrabil˘a pe [a, c] ¸si [c, b], atunci este integrabil˘a pe [a, b] ¸si avem
_
b
a
f(x) dx =
_
c
a
f(x) dx +
_
b
c
f(x) dx.
O funct ¸ie f se nume¸ste continu˘a pe port ¸iuni pe [a, b] dac˘a exist˘a o diviziune a inter-
valului [a, b],
a = x
0
< x
i
< < x
n
= b
a.ˆı. f este continu˘a pe intervalele deschise (x
k−1
, x
k
), k = ø1, n, are limitele laterale
finite f(x
0
+ 0), f(x
1
− 0), f(x
1
+ 0), . . . ,f(x
n
− 0) ¸si ia valori arbitrare ˆın capetele
subintervalelor [x
k−1
, x
k
], k = ø1, n.
9. Orice funct ¸ie continu˘a pe port ¸iuni pe intervalul [a, b] este integrabil˘a pe [a, b].
9.4.4 Formule de medie
Teorema 9.9 Fie f ¸si g dou˘a funct ¸ii integrabile pe [a, b] ¸si m, M marginile inferioar˘a
¸si superioar˘a a valorilor funct ¸iei f pe [a, b]. Dac˘a g(x) p˘astraz˘ a semn constant pe [a, b]
atunci exist˘a num˘arul µ ∈ [m, M] a.ˆı.
_
b
a
f(x)g(x) dx = µ
_
b
a
g(x) dx. (9.27)
Din m ≤ f(x) ≤ M pentru orice x ∈ [a, b], presupunˆand g(x) ≥ 0 pe [a, b], rezult˘a
mg(x) ≤ f(x)g(x) ≤ Mg(x), ∀x ∈ [a, b].
Cum f ¸si g sunt integrabile pe [a, b], produsul f(x) g(x) este o funct ¸ie integrabil˘a pe
[a, b] ¸si dup˘a proprietatea 3. rezult˘a
m
_
b
a
g(x) dx ≤
_
b
a
f(x)g(x) dx ≤ M
_
b
a
g(x) dx. (9.28)
Deoarece g(x) ≥ 0 urmeaz˘a c˘a
_
b
a
g(x) dx ≥ 0. Dac˘a
_
b
a
g(x) dx = 0 din (9.28) rezult˘a c˘a
_
b
a
f(x)g(x) dx = 0
¸si deci (9.27) are loc oricare ar fi µ. Dac˘a ˆıns˘a
_
b
a
g(x) dx > 0, ˆımp˘art ¸ind prin
_
b
a
g(x) dx,
(9.28) devine
m ≤ µ ≤ M, cu µ =
_
b
a
f(x)g(x) dx
_
b
a
g(x) dx
.
Formula (9.27) se nume¸ste prima formul˘a de medie sub form˘a general˘ a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 114
Dac˘a sunt ˆındeplinite condit ¸iile teoremei precedente ¸si ˆın plus f este continu˘a pe [a, b],
atunci exist˘a ξ ∈ [a, b] a.ˆı.
_
b
a
f(x)g(x) dx = f(ξ)
_
b
a
g(x) dx. (9.29)
In adev˘ar, ˆın acest caz exist˘a ξ ∈ [a, b] a.ˆı. f(ξ) = µ, deoarece m ≤ µ ≤ M.
Dac˘a ˆın teorema precedent˘a lu˘am g(x) = 1, (9.27) devine
_
b
a
f(x) dx = µ(b −a), (9.30)
iar dac˘a ˆın plus f este continu˘a, atunci exist˘a ξ ∈ [a, b] a.ˆı.
_
b
a
f(x) dx = f(ξ)(b −a). (9.31)
Formula (9.30) se nume¸ste prima formul˘a de medie.
9.4.5 Existent ¸a primitivelor funct ¸iilor continue
Fie f : [a, b] → R o funct ¸ie integrabil˘a pe [a, b]. Deoarece f este integrabil˘a pe orice
subinterval [c, x], c, x ∈ [a, b], definim funct ¸ia F : [a, b] → R prin
F(x) =
_
x
c
f(t) dt. (9.32)
Funct ¸ia F se mai nume¸ste integral˘a cu limita superioar˘ a variabil˘a sau integrala definit˘a
ca funct ¸ie de limita superioar˘a.
Teorema 9.10 Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe [a, b] atunci funct ¸ia F este uniform
continu˘a pe [a, b].
Deoarece f este integrabil˘a pe [a, b] este m˘arginit˘a pe [a, b], deci exist˘a un M > 0
a.ˆı. [f(x)[ ≤ M pe [a, b]. Dar pentru orice x, x

∈ [a, b] putem scrie
F(x) −F(x

) =
_
x
c
f(t) dt −
_
x

c
f(t) dt =
_
x
c
f(t) dt +
_
c
x

f(t) dt =
_
x
x

f(t) dt.
De aici rezult˘a
[F(x) −F(x

)[ = [
_
x
x

f(t) dt[ ≤ [
_
x
x

[f(t)[ dt[ ≤ M[x −x

[
¸si folosind definit ¸ia continuit˘at ¸ii uniforme rezult˘a concluzia teoremei.
Teorema 9.11 (Existent ¸a primitivelor funct ¸iilor continue) Orice funct ¸ie real˘a
f : [a, b] → R continu˘a pe [a, b] admite primitive pe [a, b]. Una dintre aceste primitive
este funct ¸ia (9.32).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 115
Fie x arbitrar din [a, b] ¸si h a.ˆı. x +h ∈ [a, b]. Avem
F(x +h) −F(x)
h
=
1
h
_
_
x+h
c
f(t) dt −
_
x
c
f(t) dt
_
=
1
h
_
x+h
x
f(t) dt.
Aplicˆand teorema de medie rezult˘a c˘a exist˘a ξ ∈ [x, x +h] sau ξ ∈ [x +h, x] a.ˆı.
_
x+h
x
f(t) dt = h f(ξ).
Prin urmare
F(x +h) −F(x)
h
= f(ξ).
Deoarece pentru h → 0, ξ → x ¸si f este continu˘a pe [a, b], rezult˘a c˘a lim
h→0
f(ξ) = f(x).
Deci exist˘a
lim
h→0
F(x +h) −F(x)
h
= f(x),
adic˘a F este derivabil˘a ¸si F

(x) = f(x).
Prin aceast˘a teorem˘a am dovedit c˘a derivata integralei definite ca funct ¸ie de limita
superioar˘a este funct ¸ia de sub semnul de integral˘a
d
dx
_
x
c
f(t) dt = f(x).
9.4.6 Metode de calcul a integralelor definite
Teorema 9.12 (Formula fundamental˘a a calculului integral) Dac˘a funct ¸ia f :
[a, b] → R este continu˘a pe [a, b] ¸si Φ(x) este o primitiv˘a a ei pe [a, b] atunci
_
b
a
f(x) dx = Φ(b) −Φ(a). (9.33)
Fie Φ(x) o primitiv˘a a lui f(x) pe [a, b]. Dup˘a teorema precedent˘a,
F(x) =
_
x
c
f(t) dt
este de asemenea o primitiv˘a a lui f(x) pe [a, b] ¸si deci
Φ(x) =
_
x
c
f(t) dt +C.
Atunci
Φ(b) −Φ(a) =
_
c
a
f(t) dt +
_
b
c
f(t) dt =
_
b
a
f(t) dt.
A¸sadar, pentru calculul integralei definite a funct ¸iei f(x) este suficient s˘a cunoa¸stem
o primitiv˘a a funct ¸iei f(x).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 116
Formula (9.33) se nume¸ste formula fundamental˘a a calculului integral sau formula lui
Leibniz-Newton. Num˘arul Φ(b) − Φ(a) se noteaz˘a Φ(x)[
b
a
, ˆıncˆat formula (9.33) se mai
scrie
_
b
a
f(x) dx = Φ(x)[
b
a
. (9.34)
Teorema 9.13 (Formula schimb˘arii de variabil˘a) Dac˘a:
1. funct ¸ia f : [a, b] → R este continu˘a pe [a, b],
2. funct ¸ia ϕ : [α, β] → [a, b] are derivat˘a continu˘a pe [α, β] ¸si ϕ(α) = a, ϕ(β) = b,
atunci are loc formula
_
b
a
f(x) dx =
_
β
α
f(ϕ(t)) ϕ

(t) dt. (9.35)
Deoarece f(x) este continu˘a pe [a, b] ea are primitive pe [a, b]. De asemenea funct ¸ia
f(ϕ(t)) ϕ

(t) fiind continu˘a pe [α, β] are primitive pe [α, β]. Dac˘a F(x) este o primitiv˘a
a lui f(x) pe [a, b] atunci F(ϕ(t)) este o primitiv˘a a funct ¸iei f(ϕ(t)) ϕ

(t) pe [α, β].
Aplicˆand formula lui Leibniz-Newton, avem
_
β
α
f(ϕ(t))ϕ

(t) dt = F(ϕ(β)) −F(ϕ(α)) = F(b) −F(a) =
_
b
a
f(x) dx.
Teorema 9.14 (Formula de integrare prin p˘art ¸i) Dac˘a u ¸si v au derivate continue
pe [a, b], atunci are loc formula
_
b
a
uv

dx = uv[
b
a

_
b
a
u

v dx. (9.36)
Deoarece uv

= (uv)

−u

v rezult˘a c˘a
_
b
a
uv

dx =
_
b
a
(uv)

dx −
_
b
a
u

v dx = uv[
b
a

_
b
a
u

v dx.
Formula (9.36) se mai scrie ¸si sub forma
_
b
a
udv = uv[
b
a

_
b
a
v du. (9.37)
Formula (9.36) sau (9.37) se nume¸ste formula de integrare prin p˘art ¸i.
O generalizare a teoremei precedente este teorema:
Teorema 9.15 Dac˘a u ¸si v au derivate pˆan˘a la ordinul n + 1 continue pe [a, b], atunci
are loc formula
_
b
a
uv
(n+1)
dx = [uv
(n)
−u

v
(n−1)
+ +(−1)
n
u
(n)
v][
b
a
+(−1)
n+1
_
b
a
u
(n+1)
v dx. (9.38)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 117
O aplicat ¸ie important˘a a formulei (9.38) este dat˘a de:
Teorema 9.16 Dac˘a f are derivate pˆan˘a la ordinul n + 1 continue pe [a, b], atunci are
loc formula
f(b) = f(a) +
b −a
1!
f

(a) + +
(b −a)
n
n!
f
(n)
(a) +
1
n!
_
b
a
(b −x)
n
f
(n+1)
(x) dx. (9.39)
Formula (9.39) se obt ¸ine luˆand ˆın (9.38) u(x) =
(b−x)
n
n!
¸si v(x) = f(x) ¸si t ¸inˆand
seama c˘a
u
(k)
(x) = (−1)
k
(b −x)
n−k)
(n −k)!
, k = 1, n, u
(n+1)
(x) = 0. ed
Inlocuind aici pe b cu x ¸si pe a cu x
0
avem
f(x) = f(x
0
)+
x −x
0
1!
f

(x
0
)+ +
(x −x
0
)
n
n!
f
(n)
(x
0
)+
1
n!
_
x
x0
(x−t)
n
f
(n+1)
(t) dt, (9.40)
care este formula lui Taylor cu restul sub form˘a integral˘ a.
9.5 Integrale improprii
Pˆan˘a aici, studiind integrala definit˘a, am presupus c˘a intervalul [a, b] este m˘arginit
¸si funct ¸ia f(x) m˘arginit˘a pe [a, b]. Exist˘a probleme care necesit˘a extinderea not ¸iunii de
integral˘a definit˘a, cerˆand fie ca intervalul de integrare s˘a fie nem˘arginit, fie ca funct ¸ia s˘a
fie nem˘arginit˘a.
Fie f : [a, +∞) → R o funct ¸ie integrabil˘a pe orice interval m˘arginit [a, t] ⊂ [a, +∞).
Not˘am
F(t) =
_
t
a
f(x) dx.
Definit ¸ia 9.9 Dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a lim
t→∞
F(t) spunem c˘a funct ¸ia f este integrabil˘a
pe [a, +∞) ¸si scriem
_

a
f(x) dx = lim
t→∞
F(t) (9.41)
¸si o vom numi integral˘a improprie de spet ¸a ˆıntˆai.
In acest caz spunem c˘a

_
a
f(x) dx este convergent˘a.
Dac˘a funct ¸ia F(t) nu are limit˘a pentru t →∞ sau dac˘a lim
t→∞
[F(t)[ = ∞ spunem c˘a
integrala este divergent˘a.
Exemplul 9.7 Integrala

_
a
1
x
α
dx, a > 0,
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 118
este convergent˘a pentru α > 1 ¸si divergent˘a pentru α ≤ 1.
In adev˘ar, avem
F(t) =
_
t
a
dx
x
α
=
_
1
1−α
_
1
t
α−1

1
a
α−1
¸
, α , = 1,
ln t −lna, α = 1
¸si deci
lim
t→∞
F(t) =
_
1
α−1
1
a
α−1
, α > 1,
+∞, α ≤ 1.
Analog se definesc ¸si integralele
b
_
−∞
f(x) dx,
+∞
_
−∞
f(x) dx.
Fie Φ(x) o primitiv˘a a funct ¸iei f(x) pe [a, ∞). Aplicˆand formula lui Leibniz-Newton
pe intervalul [a, t], putem scrie
F(t) =
_
t
a
f(x) dx = Φ(t) −Φ(a).
Rezult˘a de aici c˘a integrala este convergent˘a d.d. exist˘a ¸si este finit˘a lim
t→∞
Φ(t). Notˆand
Φ(+∞) = lim
x→∞
Φ(x) putem scrie
_

a
f(x) dx = Φ(+∞) −Φ(a) = Φ(x)[

a
,
care se nume¸ste formula lui Leibniz-Newton pentru intrgrale improprii de spet ¸a ˆıntˆai.
Fie f : [a, b) → R o funct ¸ie integrabil˘a pe orice interval m˘arginit [a, t], a < t < b ¸si
lim
x→b−0
[f(x)[ = +∞. Not˘am
F(t) =
_
t
a
f(x) dx.
Definit ¸ia 9.10 Dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a lim
t→b−0
F(t) spunem c˘a funct ¸ia f este integrabil˘a
pe [a, b] ¸si scriem
_
b
a
f(x) dx = lim
t→b−0
F(t)
¸si o vom numi integral˘a improprie de spet ¸a a doua.
In acest caz spunem c˘a
b
_
a
f(x) dx este convergent˘a.
Dac˘a funct ¸ia F(t) nu are limit˘a pentru t → b −0 sau dac˘a lim
t→b−0
[F(t)[ = ∞ spunem
c˘a integrala este divergent˘a.
In aceast˘a situat ¸ie punctul b se nume¸ste punct singular.
Exemplul 9.8 Integrala
b
_
a
dx
(b −x)
α
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 119
este convergent˘a pentru α < 1 ¸si divergent˘a pentru α ≥ 1. Punctul b este punct singular.
In adev˘ar, avem
F(t) =
_
t
a
dx
(b −x)
α
=
_

1
1−α
_
1
(b−t)
α−1

1
(b−a)
α−1
_
, α ,= 1,
−ln(b −t) + ln(b −a), α = 1
¸si deci
lim
t→b−0
F(t) =
_
1
1−α
1
(b−a)
α−1
, α < 1,
+∞, α ≥ 1.
Analog se definesc ¸si integralele
_
b
a
f(x) dx, cu lim
x→a+0
[f(x)[ = +∞,
_
b
a
f(x) dx, cu lim
x→a+0
[f(x)[ = +∞, lim
x→b−0
[f(x)[ = +∞.
Formula lui Leibniz-Newton r˘amˆane adev˘arat˘a ¸si pentru integrale improprii de spet ¸a
a doua dac˘a exist˘a ¸si sunt finite lim
t→b−0
Φ(t), respectiv lim
t→a+0
Φ(t).
Din cele de mai sus rezult˘a c˘a studiul integralelor improprii se reduce la cercetarea
limitei funct ¸iei
F(t) =
_
t
a
f(x) dx,
la +∞ pentru integrale improprii de spet ¸a ˆıntˆai ¸si la stˆanga lui b pentru integrale impro-
prii de spet ¸a a doua.
Teorema 9.17 (Criteriul lui Cauchy-Bolzano) Condit ¸ia necesar˘a ¸si suficient˘a ca
integrala improprie
_
b
a
f(x) dx,
avˆand numai pe b ca punct singular, s˘a fie convergent˘a este ca oricare ar fi ε > 0 s˘a
existe un A ∈ [a, b) a.ˆı. pentru orice t, t

∈ (A, b) s˘a avem
¸
¸
¸
¸
¸
_
t

t
f(x) dx
¸
¸
¸
¸
¸
< ε.
Deoarece ¸
¸
¸
¸
¸
_
t

t
f(x) dx
¸
¸
¸
¸
¸
< [F(t

) −F(t)[,
teorema este o consecint ¸˘a a teoremei lui Cauchy-Bolzano de caracterizare a funct ¸iilor cu
limit˘a finit˘a pentru t →b −0 (b = +∞ sau finit).
Definit ¸ia 9.11 Integrala improprie
b
_
a
f(x) dx, cu b = +∞ sau finit, se nume¸ste absolut
convergent˘a dac˘a integrala improprie
b
_
a
[f(x)[ dx este convergent˘a. In acest caz spunem
c˘a f este absolut integrabil˘a pe [a, b).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 120
Teorema 9.18 Dac˘a integrala improprie
b
_
a
f(x) dx este absolut convergent˘a atunci ea
este convergent˘ a.
Pentru orice t, t

∈ (a, b) avem
¸
¸
¸
¸
¸
_
t

t
f(x) dx
¸
¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
¸
_
t

t
[f(x)[ dx
¸
¸
¸
¸
¸
¸si concluzia teoremei rezult˘a t ¸inˆand seama de teorema precedent˘a.
Reciproca teoremei nu este adev˘arat˘a. Exist˘a integrale improprii care sunt conver-
gente f˘ar˘a a fi absolut convergente.
Definit ¸ia 9.12 Integrala improprie
b
_
a
f(x) dx se nume¸ste semiconvergent˘a dac˘a ea este
convergent˘a dar nu este absolut convergent˘a.
Teorema 9.19 (Criteriul de comparat ¸ie) Fie integrala improprie
_
b
a
f(x) dx,
avˆand numai pe b ca punct singular, cu b = +∞ sau finit.
a). Dac˘a exist˘a un A ∈ [a, b) a.ˆı. [f(x)[ ≤ g(x) pentru orice x ∈ (A, b) ¸si dac˘a integrala
b
_
a
g(x) dx este convergent˘a, atunci ¸si integrala
b
_
a
f(x) dx este convergent˘a.
b). Dac˘a exist˘a un A ∈ [a, b) a.ˆı. f(x) ≥ h(x) ≥ 0 pentru orice x ∈ (A, b) ¸si dac˘a
integrala
b
_
a
h(x) dx este divergent˘a, atunci ¸si integrala
b
_
a
f(x) dx este divergent˘a.
a). Deoarece pentru orice t, t

∈ [a, b) cu A < t < t

avem
_
t

t
[f(x)[ dx ≤
_
t

t
g(x) dx,
aplicˆand criteriul lui Cauchy-Bolzano t ¸inˆand seama c˘a integrala
b
_
a
g(x) dx este conver-
gent˘a, rezult˘a c˘a integrala
b
_
a
[f(x)[ dx este convergent˘a, adic˘a integrala
b
_
a
f(x) dx este
absolut convergent˘a ¸si deci convergent˘a.
b). Dac˘a presupunem c˘a integrala
b
_
a
f(x) dx este convergent˘a, dup˘a partea a). a teo-
remei, ar rezulta c˘a integrala
b
_
a
h(x) dx este convergent˘a. Se ajunge astfel la contradict ¸ie.

GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 121
Consecint ¸a 9.2 Fie integrala improprie de spet ¸a ˆıntˆai
_

a
f(x) dx.
a). Dac˘a exist˘a un α > 1 ¸si un A ∈ [a, +∞) a.ˆı. [f(x)[x
α
≤ M, pentru orice x ∈
(A, +∞) atunci integrala este absolut convergent˘ a.
b). Dac˘a exist˘a un α ≤ 1 ¸si un A ∈ [a, +∞) a.ˆı. f(x)x
α
≥ m > 0, pentru orice
x ∈ (A, +∞) atunci integrala este divergent˘a.
Consecint ¸a 9.3 Fie integrala improprie de spet ¸a a doua
_
b
a
f(x) dx, avˆand pe b ca punct
singular.
a). Dac˘a exist˘a un α < 1 ¸si un A ∈ [a, b) a.ˆı. [f(x)[(b − x)
α
≤ M, pentru orice
x ∈ (A, b) atunci integrala este absolut convergent˘a.
b). Dac˘a exist˘a un α ≥ 1 ¸si un A ∈ [a, b) a.ˆı. f(x)(b − x)
α
≥ m > 0, pentru orice
x ∈ (A, b) atunci integrala este divergent˘a.
Exemplul 9.9 (Integrala lui Euler de prima spet ¸˘a) Fie integrala
B(p, q) =
_
1
0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx, p, q ∈ R.
Integrala este convergent˘a pentru p > 0 ¸si q > 0 ¸si divergent˘a pentru p ≤ 0 sau q ≤ 0.
Exemplul 9.10 (Integrala lui Euler de spet ¸a a doua) Fie integrala
Γ(p) =
_

0
x
p−1
e
−x
dx, p ∈ R.
Integrala este convergent˘a pentru p > 0 ¸si divergent˘a pentru p ≤ 0.
9.6 Integrale care depind de un parametru
9.6.1 Trecerea la limit˘a sub semnul integral
Integralele de forma
I(y) =
_
b
a
f(x, y) dx, J(y) =
_
b(y)
a(y)
f(x, y) dx
se numesc integrale care depind de un parametru. Funct ¸ia f(x, y), definit˘a pe o mult ¸ime
[a, b] E, unde E ⊂ R, este integrabil˘a pe [a, b] pentru orice y ∈ E ¸si a(y), b(y) sunt
funct ¸ii definite pe E.
Fie y
0
un punct de acumulare al mult ¸imii E ¸si fie
g(x) = lim
y→y0
f(x, y), ∀x ∈ [a, b].
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 122
Definit ¸ia 9.13 Spunem c˘a funct ¸ia g este limita uniform˘a pe [a, b] a funct ¸iei f cˆand
y → y
0
dac˘a
∀ε > 0, ∃δ(ε) > 0 pentru care [f(x, y) −g(x)[ < ε cu [y −y
0
[ < δ, ∀x ∈ [a, b].
Teorema care urmeaz˘a ne d˘a regula de intervertire a operat ¸iei de integrare cu operat ¸ia
de trecere la limit˘a.
Teorema 9.20 Dac˘a g este limita uniform˘a pe [a, b] a funct ¸iei f ¸si f este continu˘a pe
[a, b] oricare ar fi y ∈ E, atunci
lim
y→y0
_
b
a
f(x, y) dx =
_
b
a
_
lim
y→y0
f(x, y)
_
dx. (9.42)
Funct ¸ia g(x) este continu˘a pe [a, b]. Intr-adev˘ar, pentru orice ¸sir (y
n
), y
n
∈ E,
y
n
→ y
0
, ¸sirul (f
n
), f
n
(x) = f(x, y
n
) este un ¸sir uniform convergent pe [a, b] la funct ¸ia
g(x). Dup˘a teorema referitoare la continuitatea ¸sirurilor de funct ¸ii uniform convergente,
rezult˘a atunci c˘a g(x) este continu˘a pe [a, b] ¸si deci integrabil˘a pe [a, b].
Deoarece g este limita uniform˘a pe [a, b] a funct ¸iei f, rezult˘a c˘a
¸
¸
¸
¸
¸
_
b
a
f(x, y) dx −
_
b
a
g(x) dx
¸
¸
¸
¸
¸

_
b
a
[f(x, y) −g(x)[ dx < ε(b −a), pentru [y −y
0
[ < δ,
de unde (9.42).
9.6.2 Derivarea integralelor care depind de un parametru
Teorema 9.21 Fie f : D → R, unde D = [α, β] [c, d] ⊂ R
2
. Dac˘a funct ¸ia f(x, y) este
continu˘a ¸si are derivat˘a part ¸ial˘a ˆın raport cu y continu˘a pe D, iar funct ¸iile a, b : [c, d] →
[α, β] au derivate continue pe [c, d], atunci funct ¸ia J : [c, d] → R este derivabil˘a pe [c, d]
¸si
J

(y) =
_
b(y)
a(y)
f

y
(x, y) dx +b

(y)f(b(y), y) −a

(y)f(a(y), y). (9.43)
Fie y
0
∈ [c, d]. Ar˘at˘am c˘a J este derivabil˘a ˆın y
0
¸si are loc (9.43) pentru y = y
0
. S˘a
not˘am a(y) = a, b(y) = b, a(y
0
) = a
0
, b(y
0
) = b
0
¸si s˘a observ˘am c˘a
J(y) =
_
b0
a0
f(x, y) dx +
_
b
b0
f(x, y) dx −
_
a
a0
f(x, y) dx, J(y
0
) =
_
b0
a0
f(x, y
0
) dx.
Deci:
(a)
J(y) −J(y
0
)
y −y
0
= .
=
_
b0
a
0
f(x, y) −f(x, y
0
)
y −y
0
dx +
1
y −y
0
_
b
b0
f(x, y) dx −
1
y −y
0
_
a
a0
f(x, y) dx.
Ne vom ocupa pe rˆand de fiecare din integralele din membrul drept.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 123
Aplicˆand teorema lui Lagrange funct ¸iei f, ca funct ¸ie de variabila y, avem
f(x, y) −f(x, y
0
)
y −y
0
= f

y
(x, y
0
+η), [η[ < [y −y
0
[.
Funct ¸ia f

y
(x, y) fiind uniform continu˘a pe D, urmeaz˘a c˘a pentru orice ε > 0 exist˘a un
δ(ε) > 0 a.ˆı.
¸
¸
¸
¸
f(x, y) −f(x, y
0
)
y −y
0
−f

y
(x, y
0
)
¸
¸
¸
¸
= [f

y
(x, y
0
+η) −f

y
(x, y
0
)[ < ε, pentru [y −y
0
[ < δ
¸si pentru orice x ∈ [a
0
, b
0
], deci funct ¸ia
f(x, y) −f(x, y
0
)
y −y
0
converge uniform pe [a
0
, b
0
] la f

y
(x, y
0
) cˆand y → y
0
. Conform teoremei precedente
(b) lim
y→y0
_
b0
a
0
f(x, y) −f(x, y
0
)
y −y
0
dx =
_
b0
a0
_
lim
y→y0
f(x, y) −f(x, y
0
)
y −y
0
_
dx =
_
b0
a0
f

y
(x, y
0
)dx.
Aplicˆand teorema de medie celei de a doua integrale, avem
1
y −y
0
_
b
b0
f(x, y) dx =
b(y) −b(y
0
)
y −y
0
f(b(y
0
) +ξ), y), [ξ[ < [b −b
0
[
¸si la limit˘a
(c) lim
y→y0
1
y −y
0
_
b
b0
f(x, y) dx = b

(y
0
)f(b(y
0
), y
0
),
deoarece b este derivabil˘a pe [c, d] ¸si f este continu˘a pe D.
Asem˘an˘ator, g˘asim
(d) lim
y→y0
1
y −y
0
_
a
a0
f(x, y) dx = a

(y
0
)f(a(y
0
), y
0
).
Din (a), (b), (c) ¸si (d) rezult˘a (9.43).
Capitolul 10
INTEGRALE CURBILINII
10.1 Not ¸iuni de teoria curbelor
Reamintim c˘a dac˘a x, y, z sunt trei funct ¸ii continue pe un interval I ⊂ R, mult ¸imea
Γ a punctelor M ∈ R
3
de coordonate (x(t), y(t), z(t)), t ∈ I, se nume¸ste curb˘a continu˘a,
iar
x = x(t), y = y(t), z = z(t), t ∈ I (10.1)
se numesc ecuat ¸iile parametrice ale curbei Γ, t este parametrul pe curb˘a. Dac˘a raport˘am
pe R
3
la un reper ortonormat ¦O, i, j, k¦, ˆın care i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1),
¸si r este vectorul de pozit ¸ie al punctului M ∈ Γ fat ¸˘a de O, ecuat ¸iile (10.1) se pot scrie
sub forma
r = r(t) = x(t)i +y(t)j +z(t)k, t ∈ I. (10.2)
In acest mod, curba Γ este imaginea intervalului I prin funct ¸ia vectorial˘a (10.2).
Dac˘a z(t) = 0, atunci
x = x(t), y = y(t), t ∈ I (10.3)
sau
r = r(t) = x(t)i +y(t)j, t ∈ I. (10.4)
reprezint˘a o curb˘a plan˘a, situat˘a ˆın planul Oxy.
Pe o curb˘a putem stabili dou˘a sensuri de parcurs. A orienta curba ˆınseamn˘a a alege
un sens de parcurs pe ea; o astfel de curb˘a o vom numi orientat˘a. Unul din sensurile
de parcurs ˆıl vom numi pozitiv, iar cel˘alalt negativ. In general, se alege ca sens pozitiv
sensul de deplasare a punctului M(t) pe curb˘a cˆand t cre¸ste.
Partea din curba Γ format˘a din punctele M(t) cu t ∈ [a, b] ⊂ I se nume¸ste arc de
curb˘a continu˘a sau drum cu origineaˆın punctul A(a) ¸si extremitateaˆın punctul B(b). Un
drum se nume¸ste cu tangent˘a continu˘ a dac˘a funct ¸iile x(t), y(t), z(t) au derivate continue
pe [a, b].
Punctul M
0
(t
0
) se nume¸ste punct singular al curbei Γ dac˘a r

(t
0
) = 0. Un drum
cu tangent˘a continu˘a se nume¸ste drum neted dac˘a nu are puncte singulare. Un drum
124
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 125
se nume¸ste part ¸ial neted sau neted pe port ¸iuni dac˘a este reuniunea unui num˘ar finit de
drumuri netede.
10.2 Lungimea unui arc de curb˘a
Fie Γ un drum cu extremit˘at ¸ile A(a) ¸si B(b) (cu A = B dac˘a drumul este ˆınchis,
orientat ˆın sensul de cre¸stere a parametrului t ∈ [a, b].
Pe drumul Γ alegem punctele A = M
0
, M
1
, . . . , M
i−1
, M
i
, . . . , M
n
= B,
ˆın ordinea dictat˘a de orientarea lui Γ. Spunem c˘a punctele M
i
, i = 0, n, definesc o
diviziune a lui Γ, pe care o vom nota cu ∆
Γ
. Vom numi norm˘a a diviziunii ∆
Γ
num˘arul
ν
Γ
= ν(∆
Γ
) = max
i=1,n
d(M
i−1
, M
i
).
Diviziunea ∆
Γ
a lui Γ determin˘a o diviziune ∆ a lui [a, b]:
a = t
0
< t
1
< . . . < t
i−1
< t
i
< . . . < t
n
= b, (10.5)
cu norma ν = ν(∆) = max
i=1,n
(t
i
−t
i−1
) ¸si reciproc. S˘a observ˘am c˘a ν → 0 implic˘a ν
Γ
→ 0.
Reciproca fiind adev˘arat˘a numai pentru drumuri deschise.
Diviziunea ∆
Γ
a lui Γ define¸ste o linie poligonal˘a AM
1
M
2
. . . M
i−1
M
i
. . . B, ˆınscris˘a
ˆın Γ a c˘arei lungime este


=
n

i=1
d(M
i−1
, M
i
). (10.6)
Deoarece M
i
(x(t
i
), y(t
i
), z(t
i
)), avem


=
n

i=1
_
(x(t
i
) −x(t
i−1
))
2
+ (y(t
i
) −y(t
i−1
))
2
+ (z(t
i
) −z(t
i−1
))
2
. (10.7)
Definit ¸ia 10.1 Drumul Γ se nume¸ste rectificabil dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a limita lungi-
milor

a liniilor poligonale ˆınscrise ˆın Γ cˆand norma diviziunii tinde la zero. Num˘arul
L = lim
ν→0


(10.8)
se nume¸ste atunci lungimea drumului Γ.
Teorema 10.1 Orice drum Γ cu tangent˘a continu˘a este rectificabil ¸si lungimea lui este
dat˘a de
L =
_
b
a
[[r

(t)[[ dt. (10.9)
Aplicˆand teorema lui Lagrange funct ¸iilor x(t), y(t) ¸si z(t) pe intervalul [t
i−1
, t
i
],

se mai scrie


=
n

i=1
_
x

2

x
i
) +y

2

y
i
) +z

2

z
i
) (t
i
−t
i−1
),
cu θ
x
i
, θ
y
i
, θ
z
i
∈ (x
i−1
, x
i
). Fie, pe de alt˘a parte, σ

suma Riemann a funct ¸iei
f(t) =
_
x

2
(t) +y

2
(t) +z

2
(t)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 126
corespunz˘atoare diviziunii ∆ ¸si punctelor intermediare θ
i
∈ [x
i−1
, x
i
], adic˘a
σ

=
n

i=1
_
x

2

i
) +y

2

i
) +z

2

i
) (t
i
−t
i−1
).
Deoarece f(t) este integrabil˘a pe [a, b],
lim
ν→0
σ

=
_
b
a
_
x

2
(t) +y

2
(t) +z

2
(t) dt.
Dar lim
ν→0


= lim
ν→0
σ

¸si deci
L =
_
b
a
_
x

2
(t) +y

2
(t) +z

2
(t) dt.
Fie M(t) ∈ Γ ¸si s(t) lungimea arcului de curb˘a

AM. Atunci
s(t) =
_
t
a
[[r

(τ)[[ dτ.
de unde s

(t) = [[r

(t)[[ ¸si deci
ds = [[r

(t)[[ dt =
_
x

2
(t) +y

2
(t) +z

2
(t) dt.
ds se nume¸ste element de arc al curbei Γ.
10.3 Integrale curbilinii de primul tip
Fie Γ =

AB un arc de curb˘a neted˘a pe port ¸iuni, dat˘a prin ecuat ¸iile parametrice (10.1)
¸si f(M) = f(x, y, z) o funct ¸ie definit˘a pe arcul

AB.
Fie ˆınc˘a ∆
Γ
o diviziune a arcului

AB, ∆ diviziunea corespunz˘atoare a intervalului
[a, b], P
i

i
) ∈

M
i−1
M
i
, cu τ
i
∈ [t
i−1
, t
i
], i = ø1, n, puncte intermediare ale diviziunii ∆
Γ
¸si s
i
lungimea arcului

M
i−1
M
i
s
i
=
_
ti
ti−1
_
x

2
(t) +y

2
(t) +z

2
(t) dt. (10.10)
Definit ¸ia 10.2 Se nume¸ste sum˘a integral˘a a funct ¸iei f, corespunz˘atoare diviziunii ∆
Γ
a arcului

AB ¸si punctelor intermediare P
i
, suma
σ
∆Γ
(f) =
n

i=1
f(P
i
) s
i
=
n

i=1
f(x(τ
i
), y(τ
i
), z(τ
i
)) s
i
. (10.11)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 127
Definit ¸ia 10.3 Spunem c˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe

AB dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a
lim
νΓ→0
σ
∆Γ
(f) = I,
oricare ar fi punctele intermediare P
i
.
Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe

AB atunci I se nume¸ste integrala curbilinie de
primul tip a funct ¸iei f pe

AB ¸si scriem
I =
_

AB
f(M) ds =
_

AB
f(x, y, z) ds.
Prin urmare
_

AB
f(x, y, z) ds = lim
νΓ→0
n

i=1
f(x(τ
i
), y(τ
i
), z(τ
i
)) s
i
. (10.12)
Teorema care urmeaz˘a d˘a leg˘atura ˆıntre integrala curbilinie de primul tip ¸si integrala
Riemann.
Teorema 10.2 Dac˘a funct ¸ia f(x(t), y(t), z(t)) este integrabil˘a pe intervalul [a, b], atunci
funct ¸ia f(x, y, z) este integrabil˘a pe

AB ¸si
_

AB
f(x, y, z) ds =
_
b
a
f(x(t), y(t), z(t))
_
x

2
(t) +y

2
(t) +z

2
(t) dt. (10.13)
Deoarece arcul

AB este neted pe port ¸iuni, funct ¸iile x(t), y(t), z(t) sunt continue ¸si
au derivate continue [a, b]. Aplicˆand atunci teorema de medie integralei (10.10), obt ¸inem
s
i
=
_
x

2

i
) +y

2

i
) +z

2

i
) (t
i
−t
i−1
), cu θ
i
∈ [t
i−1
, t
i
]. Putem scrie deci
σ
∆Γ
(f) =
n

i=1
f(x(τ
i
), y(τ
i
), z(τ
i
))
_
x

2

i
) +y

2

i
) +z

2

i
) (t
i
−t
i−1
). (10.14)
Consider˘am funct ¸ia Φ(t) = f(x(t), y(t), z(t))
_
x

2
(t) +y

2
(t) +z

2
(t), definit˘a pe [a, b],
integrabil˘a pe [a, b] ¸si fie σ

suma sa Riemann corespunz˘atoare diviziunii ∆ ¸si punctelor
intermediare τ
i
. Avem c˘a lim
νΓ→0
σ
∆Γ
= lim
ν→0
σ

, de unde (10.13).
Interpretarea geometric˘a a integralei curbilinii
Fie f(M) = f(x, y) ¸si

AB un arc de curb˘a plan˘a, dat prin ecuat ¸iile parametrice (10.3).
S˘a consider˘am suprafat ¸a cilindric˘a avˆand curba directoare

AB ¸si generatoarele paralele
cu axa Oz. Pe aceast˘a suprafat ¸˘a s˘a consider˘am curba neted˘a pe port ¸iuni

A

B

, de ecuat ¸ii
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 128
parametrice x = x(t), y = y(t), z = f(x(t), y(t)), t ∈ I. Atunci,
_

AB
f(x, y) ds este tocmai
aria port ¸iunii din suprafat ¸a cilindric˘a cuprins˘a ˆıntre generatoarele AA

, BB

¸si arcele de
curb˘a

AB,

A

B

.
10.4 Integrale curbilinii de tipul al doilea
Fie

AB un arc de curb˘a neted˘a, dat prin ecuat ¸iile (10.1), orientat˘a de la A la B, ˆın sensul
de cre¸stere a parametrului t de la a la b. Fie ∆
Γ
o diviziune a arcului

AB ¸si M
i
(x
i
, y
i
, z
i
),
cu x
i
= x(t
i
), y
i
= y(t
i
), z
i
= z(t
i
), punctele diviziunii ¸si P
i

i
, η
i
, ζ
i
), cu ξ
i
= x(τ
i
),
η
i
= y(τ
i
), ζ
i
= z(τ
i
), puncte intermediare. Proiect ¸iile segmentului orientat [M
i−1
M
i
] pe
axele de coordonate Ox, Oy, Oz, sunt segmentele orientate [x
i−1
, x
i
], [y
i−1
, y
i
] ¸si respectiv
[z
i−1
, z
i
]. Aceste segmente sunt ˆın acela¸si timp proiect ¸iile arcului orientat

M
i−1
M
i
pe
cele trei axe. Fie ˆınc˘a f(M) = f(x, y, z) o funct ¸ie definit˘a pe arcul

AB.
Definit ¸ia 10.4 Se nume¸ste sum˘a integral˘a ˆın raport cu x a funct ¸iei f, corespunz˘atoare
diviziunii ∆
Γ
a arcului

AB ¸si punctelor intermediare P
i
, suma
σ
x
∆Γ
(f) =
n

i=1
f(P
i
) (x
i
−x
i−1
) =
n

i=1
f(ξ
i
, η
i
, ζ
i
) (x
i
−x
i−1
). (10.15)
Definit ¸ia 10.5 Spunem c˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe

AB ˆın raport cu x dac˘a exist˘a
¸si este finit˘a
lim
νΓ→0
σ
x
∆Γ
(f) = I
x
,
oricare ar fi punctele intermediare P
i
.
Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe

AB ˆın raport cu x, atunci I
x
se nume¸ste integrala
curbilinie de tipul al doilea ˆın raport cu x a funct ¸iei f pe

AB ¸si scriem
_

AB
f(x, y, z) dx = lim
νΓ→0
n

i=1
f(ξ
i
, η
i
, ζ
i
) (x
i
−x
i−1
). (10.16)
In mod analog putem forma sumele integrale ale funct ¸iei f ˆın raport cu y ¸si ˆın raport
cu z:
σ
y
∆Γ
(f) =
n

i=1
f(P
i
) (y
i
−y
i−1
), σ
z
∆Γ
(f) =
n

i=1
f(P
i
) (z
i
−z
i−1
)
¸si putem defini integralele curbilinii de tipul al doilea ale funct ¸iei f ˆın raport cu y ¸si ˆın
raport cu z:
_

AB
f(x, y, z) dy = lim
νΓ→0
n

i=1
f(ξ
i
, η
i
, ζ
i
) (y
i
−y
i−1
),
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 129
_

AB
f(x, y, z) dz = lim
νΓ→0
n

i=1
f(ξ
i
, η
i
, ζ
i
) (z
i
−z
i−1
).
Teorema 10.3 Dac˘a funct ¸ia f(x(t), y(t), z(t)) este integrabil˘a pe [a, b], iar

AB este un
arc neted, atunci funct ¸ia f(x, y, z) este integrabil˘a pe

AB ˆın raport cu x ¸si
_

AB
f(x, y, z) dx =
_
b
a
f(x(t), y(t), z(t))x

(t) dt. (10.17)
Aplicˆand teorema lui Lagrange funct ¸iei x(t), suma integral˘a (10.15) se mai scrie
σ
x
∆Γ
(f) =
n

i=1
f(x(τ
i
), y(τ
i
), z(τ
i
))x


i
)(t
i
−t
i−1
),
cu θ
i
∈ (t
i−1
, t
i
). Consider˘am apoi funct ¸ia Φ(t) = f(x(t), y(t), z(t))x

(t), definit˘a pe [a, b],
integrabil˘a pe [a, b] ¸si fie σ
x

suma sa Riemann corespunz˘atoare diviziunii ∆ ¸si punctelor
intermediare τ
i
. Avem c˘a lim
νΓ→0
σ
x
∆Γ
= lim
ν→0
σ
x

, de unde (10.17).
In mod asem˘an˘ator se arat˘a c˘a
_

AB
f(x, y, z) dy =
_
b
a
f(x(t), y(t), z(t))y

(t) dt,
_

AB
f(x, y, z) dz =
_
b
a
f(x(t), y(t), z(t))z

(t) dt.
Dac˘a arcul

AB este un segment de dreapt˘a paralel cu axa Oz atunci
_

AB
f(x, y, z) dx = 0,
_

AB
f(x, y, z) dy = 0, etc.
Integrala curbilinie de tipul al doilea de form˘a general˘a
Fie

AB un arc de curb˘a neted˘a pe port ¸iuni ¸si trei funct ¸ii P(M), Q(M), R(M) definite
pe arcul

AB, P integrabil˘a pe

AB ˆın raport cu x, Qˆın raport cu y ¸si R ˆın raport cu z.
Prin integral˘a curbilinie de tipul al doilea de form˘a general˘a ˆınt ¸elegem expresia
I =
_

AB
P dx +Qdy +Rdz =
_

AB
P(M) dx +
_

AB
Q(M) dy +
_

AB
R(M) dz. (10.18)
Uneori este comod s˘a scriem integrala curbilinie de tipul al doilea sub form˘a vectorial˘a.
Fie F(x, y, z) = P(x, y, z) i+Q(x, y, z) j+R(x, y, z) k o funct ¸ie vectorial˘a definit˘a pe arcul
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 130

AB. Deoarece dr = i dx + j dy + kdz, urmeaz˘a c˘a P dx + Qdy + Rdz = F dr ¸si deci
(10.18) se scrie sub forma
I =
_

AB
F dr. (10.19)
Fie τ = dr/ds versorul tangentei la curb˘a, orientat ˆın sensul cre¸sterii parametrului s.
Avem atunci urm˘atoarea leg˘atur˘a ˆıntre integrala curbilinie de tipul al doilea de form˘a
general˘a ¸si integrala curbilinie de primul tip:
I =
_

AB
F dr =
_

AB
F τ ds. (10.20)
10.5 Independent ¸a de drum a integralelor curbilinii
Definit ¸ia 10.6 O mult ¸ime de puncte din plan sau spat ¸iu se nume¸ste conex˘a dac˘a orice
dou˘a puncte ale ei pot fi unite printr-un arc de curb˘a complet cont ¸inut ˆın mult ¸ime.
Definit ¸ia 10.7 O mult ¸ime deschis˘a ¸si conex˘a se nume¸ste domeniu.
Definit ¸ia 10.8 O mult ¸ime de puncte din plan sau spat ¸iu se nume¸ste convex˘a dac˘a orice
dou˘a puncte ale ei pot fi unite printr-un segment de dreapt˘a complet cont ¸inut ˆın mult ¸ime.
Orice mult ¸ime convex˘a este ¸si conex˘a. Reciproca nu este adev˘arat˘a. Exist˘a mult ¸imi
conexe care nu sunt convexe.
Definit ¸ia 10.9 Un domeniu plan D se nume¸ste simplu conex, dac˘a oricare ar fi curba
ˆınchis˘a Γ din D, mult ¸imea plan˘a m˘arginit˘a de Γ este inclus˘a ˆın D.
Un domeniu D din spat ¸iu se nume¸ste simplu conex, dac˘a oricare ar fi curba ˆınchis˘a
Γ din D, exist˘a cel put ¸in o suprafat ¸˘a S m˘arginit˘a de Γ, situat˘a ˆın ˆıntregime ˆın D.
Un domeniu care nu este simplu conex se nume¸ste multiplu conex.
Fie D ⊂ R
3
un domeniu ¸si P(M), Q(M), R(M) trei funct ¸ii definite pe D.
Definit ¸ia 10.10 Spunem c˘a integrala curbilinie
I =
_

AB
P dx +Qdy +Rdz (10.21)
unde

AB este un drum ˆın D, este independent˘a de drum ˆın D dac˘a, oricare ar fi A, B ∈
D ¸si oricare ar fi arcele netede pe port ¸iuni Γ
1
¸si Γ
2
situate ˆın D cu extremit˘atile ˆın A ¸si
B, avˆand aceea¸si orientare, avem
_
Γ1
P dx +Qdy +Rdz =
_
Γ2
P dx +Qdy +Rdz. (10.22)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 131
Teorema 10.4 Condit ¸ia necesar˘a ¸si suficient˘a ca integrala I s˘a fie independent˘a de
drum ˆın D este ca oricare ar fi drumul ˆınchis C, neted pe port ¸iuni, cont ¸inut ˆın D s˘a
avem _
C
P dx +Qdy +Rdz = 0. (10.23)
Necesitatea. Presupunem I independent˘a de drum pe D. Fie C un contur ˆınchis
cont ¸inut ˆın D ¸si A, B ∈ C. Not˘am cu Γ
1
¸si Γ
2
arcele determinate de punctele A ¸si B pe
C, avˆand aceea¸si orientare (de ex. de la A la B). Atunci
_
AΓ1B
P dx +Qdy +Rdz =
_
AΓ2B
P dx +Qdy +Rdz.
Deoarece C = AΓ
1
B ∪ BΓ
2
A, rezult˘a (10.23).
Suficient ¸a. Presupunem c˘a are loc (10.23). Fie Γ
1
¸si Γ
2
dou˘a arce situate ˆın D cu
extremit˘atile ˆın A ¸si B, avˆand aceea¸si orientare. Deoarece AΓ
1
B∪BΓ
2
A = C din (10.23)
rezult˘a (10.22).
Propriet˘at ¸ile integralei curbilinii I depind de propriet˘at ¸ile expresiei diferent ¸iale P dx+
Qdy +Rdz.
Definit ¸ia 10.11 Spunem c˘a expresia diferent ¸ial˘ a P dx +Qdy +Rdz este o diferent ¸ial˘a
exact˘a pe D, dac˘a exist˘a o funct ¸ie U(x, y, z), diferent ¸iabil˘a pe D, a.ˆı.
dU(x, y, z) = P(x, y, z) dx +Q(x, y, z) dy +R(x, y, z) dz. (10.24)
Funct ¸ia U se nume¸ste primitiva expresiei diferent ¸iale P dx +Qdy +Rdz.
Teorema 10.5 Fie P, Q, R trei funct ¸ii continue pe D. Integrala I este independent˘a de
drum pe D d.d. P dx +Qdy +Rdz este o diferent ¸ial˘a exact˘a pe D.
Necesitatea. Presupunem I independent˘a de drum pe D. Fie

AM un drum ˆın D
¸si
U(x, y, z) =
_

AM
P dx +Qdy +Rdz.
Dac˘a x = x(τ), y = y(τ), z = z(τ), τ ∈ [a, t] este o reprezentare parametric˘a a arcului

AM, atunci
U(t) =
_
t
a
(P(τ)x

(τ) +Q(τ)y

(τ) +R(τ)z

(τ)) dt,
de unde, prin derivare, U

(t) = P(t)x

(t) +Q(t)y

(t) +R(t)z

(t) sau dU = P dx +Qdy +
Rdz.
Suficient ¸a. Dac˘a P dx +Qdy +Rdz este o diferent ¸ial˘a exact˘a, rezult˘a c˘a
∂U
∂x
= P,
∂U
∂y
= Q,
∂U
∂z
= R (10.25)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 132
¸si deci pentru orice arc

AB din D, putem scrie
I =
_

AB
∂U
∂x
dx +
∂U
∂y
dy +
∂U
∂z
dz =
=
_
b
a
_
∂U
∂x
(t)x

(t) +
∂U
∂y
(t)y

(t) +
∂U
∂z
(t)z

(t)
_
dt =
_
b
a
U

(t) dt = U(t)[
b
a
,
adic˘a I nu depinde de drum.
Din (10.25) rezult˘a c˘a dac˘a I este independent˘a de drumˆın D atunci funct ¸iile P, Q, R
satisfac condit ¸iile
∂P
∂y
=
∂Q
∂x
,
∂Q
∂z
=
∂R
∂y
,
∂R
∂x
=
∂P
∂z
. (10.26)
Se poate ar˘ata c˘a dac˘a domeniul D este simplu conex, atunci este adev˘arat˘a ¸si reciproca
afirmat ¸iei precedente.
10.6 Not ¸iuni elementare de teoria cˆampului
Definit ¸ia 10.12 Se nume¸ste cˆamp scalar pe domeniul D o funct ¸ie real˘a U(x, y, z) defi-
nit˘a pe D.
Dac˘a U(x, y, z) are derivate part ¸iale pe D, atunci vectorul
grad U =
∂U
∂x
i +
∂U
∂y
j +
∂U
∂z
k (10.27)
se nume¸ste gradientul cˆampului scalar U.
Dac˘a funct ¸ia U este diferent ¸iabil˘a atunci dU = grad U dr.
Definit ¸ia 10.13 Se nume¸ste cˆamp vectorial pe domeniul D o funct ¸ie vectorial˘a F(x, y, z)
definit˘a pe D.
Definit ¸ia 10.14 Cˆampul vectorial F(x, y, z) se nume¸ste cˆamp potent ¸ial dac˘a exist˘a un
cˆampul scalar U(x, y, z) a.ˆı. F(x, y, z) = grad U(x, y, z). In acest caz, funct ¸ia U, numit˘a
potent ¸ialul lui F = (P, Q, R), este primitiva expresiei diferent ¸iale F dr = P dx+Qdy +
Rdz.
Definit ¸ia 10.15 Se nume¸ste divergent ¸˘a a cˆampului vectorial F = (P, Q, R), cˆampul
scalar
div F =
∂P
∂x
+
∂Q
∂y
+
∂R
∂z
.
Un cˆamp vectorial se nume¸ste solenoidal dac˘a div F = 0.
Definit ¸ia 10.16 Se nume¸ste rotor al cˆampului vectorial F = (P, Q, R), cˆampul vectorial
rot F =
_
∂R
∂y

∂Q
∂z
_
i +
_
∂P
∂z

∂R
∂x
_
j +
_
∂Q
∂x

∂P
∂y
_
k =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
i j k

∂x

∂y

∂z
P Q R
¸
¸
¸
¸
¸
¸
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 133
Definit ¸ia 10.17 Se nume¸ste circulat ¸ia cˆampului vectorial F = (P, Q, R) pe arcul

AB,
integrala I =
_

AB
F dr.
Dac˘a F este un cˆamp potent ¸ial atunci rot F = 0. Dac˘a domeniul D este simplu conex,
atunci este adev˘arat˘a ¸si afirmat ¸ia reciproc˘a.
Pentru ca integrala I s˘a fie independent˘a de drum pe D este necesar, iar dac˘a D este
simplu conex, este ¸si suficient ca rot F = 0.
10.7 Orientarea curbelor ¸si domeniilor plane
Fie Π un plan raportat la reperul cartezian ortonomat ¦O, i, j¦ orientat drept. Spunem
ˆın acest caz c˘a planul Π este orientat pozitiv. Versorul k = i j este versorul normalei
la fat ¸a pozitiv˘a a planului Π, iar −k este versorul normalei la fat ¸a negativ˘a. Un plan
orientat pozitiv ˆıl vom nota Oxy.
Un contur ˆınchis C din planul Π se nume¸ste orientat pozitiv dac˘a un observator
perpendicular pe plan, ˆın direct ¸ia normalei pozitive la plan, care se mi¸sc˘a pe conturul C,
vede mereu ˆın stˆanga lui domeniul D m˘arginit de conturul C. In acest caz spunem c˘a
domeniul D este orientat pozitiv.
Dac˘a domeniul D este multiplu conex, adic˘a frontiera lui este format˘a din mai multe
contururi ˆınchise, orientarea pozitiv˘a se define¸ste ca mai sus pe fiecare din contururile
ˆınchise care alc˘atuiesc frontiera lui.
10.8 Calculul ariei cu ajutorul integralei curbilinii
Fie D
y
un domeniu compact definit prin D
y
= ¦(x, y), ϕ(x) ≤ y ≤ ψ(x), x ∈ [a, b]¦,
unde ϕ ¸si ψ sunt funct ¸ii continue pe [a, b] ¸si ϕ(x) < ψ(x) pentru x ∈ (a, b). Vom numi
un asemenea domeniu simplu ˆın raport cu axa Oy.
Un domeniu D
x
, compact, definit prin D
x
= ¦(x, y), ϕ(y) ≤ x ≤ ψ(y), y ∈ [c, d]¦, se
nume¸ste simplu ˆın raport cu axa Ox.
Un domeniu plan poate fi simplu ¸si ˆın raport cu Ox ¸si ˆın raport cu Oy.
Fie C conturul ˆınchis, orientat pozitiv, ce m˘argine¸ste domeniul D
y
, presupus simplu
ˆın raport cu axa Oy, A, A

¸si B, B

punctele ˆın care dreptele x = a ¸si respectiv x = b
ˆıntˆalnesc curbele y = ϕ(x), y = ψ(x). Atunci C =

AB ∪

BB

B

A

A

A.
S˘a calcul˘am integrala curbilinie
_
C
y dx =
_

AB
y dx+
_

BB

y dx+
_

B

A

y dx+
_

A

A
y dx. Ins˘a
_

BB

y dx =
_

A

A
y dx = 0,
_

AB
y dx =
_
b
a
ϕ(x) dx,
_

B

A

y dx =
_
a
b
ψ(x) dx.
Prin urmare
_
C
y dx =
_
b
a
ϕ(x) dx +
_
a
b
ψ(x) dx = −
_
b
a
[ψ(x) − ϕ(x)] dx. Deci aria dome-
niului D
y
este dat˘a de / = −
_
C
y dx. Pentru domenii simple ˆın raport cu Ox, se poate
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 134
ar˘ata c˘a / =
_
C
xdy. Formule de acest tip au loc pentru orice domenii D m˘arginite de
una sau mai multe curbe continue ¸si ˆınchise. In astfel de cazuri se utilizeaz˘a formula ce
rezult˘a din acestea
/ =
1
2
_
C
xdy −y dx,
integrala curbilinie fiind luat˘a pe frontiera conturului C, care m˘argine¸ste domeniul D,
orientat ˆın sens pozitiv.
Capitolul 11
INTEGRALE MULTIPLE
11.1 Integrala dubl˘a
11.1.1 Definit ¸ia integralei duble
Fie D o mult ¸ime de puncte din plan sau spat ¸iu.
Definit ¸ia 11.1 Numim diametru al mult ¸imii D, marginea superioar˘a a distant ¸elor din-
tre punctele ei. Mult ¸imea D este m˘arginit˘a dac˘a ¸si numai dac˘a diametrul s˘au este finit.
Fie D un domeniu plan ˆınchis ¸si m˘arginit, de arie Ω.
Definit ¸ia 11.2 Numim diviziune ∆ a domeniului D o mult ¸ime finit˘a de submult ¸imi ale
lui D f˘ar˘a puncte interioare comune, a c˘aror reuniune este D,
∆ = ¦D
1
, D
2
, . . . , D
n
¦ ⊂ D,
cu
n

i=1
D
i
= D. D
i
se numesc elementele diviziunii ∆.
Fie d
i
= max¦d(P, Q), P, Q ∈ D
i
¦ diametrul mult ¸imii D
i
, i = 1, n.
Definit ¸ia 11.3 Numim norm˘a a diviziunii ∆ num˘arul ν = ν(∆) = max¦d
i
, i = 1, n¦.
Not˘am cu ω
i
aria elementului D
i
al diviziunii ∆, cu
n

i=1
ω
i
= Ω ¸si cu P
i

i
, η
i
) ∈ D
i
, i =
1, n, puncte arbitrare, numite puncte intermediare ale diviziunii ∆. Fie ˆınc˘a f : D → R.
Definit ¸ia 11.4 Se nume¸ste sum˘a integral˘a Riemann a funct ¸iei f, corespunz˘atoare di-
viziunii ∆ a domeniului D ¸si punctelor intermediare P
i
, suma
σ

(f) =
n

i=1
f(P
i
) ω
i
=
n

i=1
f(ξ
i
, η
i
) ω
i
. (11.1)
135
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 136
Definit ¸ia 11.5 Num˘arul finit I se nume¸ste limita sumelor integrale σ

(f) cˆand norma
diviziunii tinde la zero, dac˘a oricare ar fi ε > 0, exist˘a un δ(ε) > 0 a.ˆı. pentru orice
diviziune ∆ a c˘arei norm˘a ν(∆) < δ(ε) ¸si pentru orice alegere a punctelor intermediare,
s˘a avem [σ

(f) −I[ < ε.
Scriem atunci
I = lim
ν→0
σ

(f) = lim
ν→0
n

i=1
f(ξ
i
, η
i
) ω
i
.
Dac˘a exist˘a num˘arul I spunem c˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe D, iar I se nume¸ste
integrala dubl˘a a funct ¸iei f pe D ¸si se noteaz˘a
I(f) =
__
D
f(x, y) dxdy.
Exemplul 11.1 Dac˘a f(x, y) = C pe D, atunci
σ

(f) =
n

i=1
C ω
i
= C
n

i=1
ω
i
= CΩ,
¸si deci
__
D
C dxdy = CΩ.
Se poate demonstra c˘a orice funct ¸ie integrabil˘a pe D este m˘arginit˘a pe D.
11.1.2 Sume Darboux. Criteriu de integrabilitate
Fie f : D → R o funct ¸ie m˘arginit˘a ¸si ∆ o diviziune a domeniului D. Deoarece f este
m˘arginit˘a pe D, ea este m˘arginit˘a pe orice element D
i
al diviziunii. Exist˘a deci numerele
m = inf f(x, y), M = sup f(x, y), (x, y) ∈ D,
m
i
= inf f(x, y), M
i
= sup f(x, y), (x, y) ∈ D
i
,
care se g˘asesc ˆın relat ¸ia
m ≤ m
i
≤ f(x, y) ≤ M
i
≤ M, ∀(x, y) ∈ D
i
.
Definit ¸ia 11.6 Sumele
s = s

(f) =
n

i=1
m
i
ω
i
, S = S

(f) =
n

i=1
M
i
ω
i
se numesc sume integrale Darboux (s - inferioar˘a, S - superioar˘a) ale funct ¸iei f cores-
punz˘atoare diviziunii ∆.
Sumele Darboux au propriet˘at ¸i asem˘an˘atoare sumelor Darboux definite pentru inte-
grala simpl˘a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 137
Teorema 11.1 (Criteriul de integrabilitate) Condit ¸ia necesar˘ a ¸si suficient˘a ca func-
t ¸ia f : D → R s˘a fie integrabil˘a pe D este ca oricare ar fi ε > 0 s˘a existe un δ(ε) > 0
a.ˆı.
S

(f) −s

(f) < ε, (11.2)
pentru orice diviziune ∆ a c˘arei norm˘a ν(∆) < δ.
Aplicˆand criteriul de integrabilitate putem pune ˆın evident ¸˘a clase de funct ¸ii integra-
bile.
Teorema 11.2 Orice funct ¸ie f : D → R continu˘a pe D este integrabil˘a pe D.
Propriet˘at ¸ile funct ¸iilor integrabile pe D sunt analoage propriet˘at ¸ilor funct ¸iilor inte-
grabile pe [a, b]. Semnal˘am aici doar teorema de medie
Teorema 11.3 Fie f o funct ¸ie integrabil˘a pe D ¸si m, M marginile inferioar˘ a ¸si supe-
rioar˘a a valorilor funct ¸iei f pe D. Exist˘a atunci num˘arul µ ∈ [m, M] a.ˆı.
__
D
f(x, y) dxdy = µΩ.
Dac˘a f este continu˘a pe D, atunci exist˘a punctul P(ξ, η) ∈ D a.ˆı. f(ξ, η) = µ. In
acest caz avem urm˘atoarea formul˘a de medie
__
D
f(x, y) dxdy = f(ξ, η)Ω.
Dac˘a f(x, y) = 1 pe D din formula precedent˘a g˘asim
Ω =
__
D
dxdy =
__
D
dω,
formul˘a care d˘a expresia ariei domeniului D cu ajutorul integralei duble. Aici dω = dxdy
se nume¸ste element de arie ˆın coordonate carteziene.
11.1.3 Reducerea integralei duble la integrale simple iterate
Cazul domeniului dreptunghiular
Teorema 11.4 Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe dreptunghiul
D = ¦(x, y), a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d¦
¸si pentru orice x ∈ [a, b], exist˘a integrala simpl˘a
I(x) =
d
_
c
f(x, y) dy,
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 138
atunci exist˘a ¸si integrala iterat˘a
b
_
a
I(x) dx ¸si are loc egalitatea
__
D
f(x, y) dxdy =
b
_
a
I(x) dx =
b
_
a
dx
d
_
c
f(x, y) dy. (11.3)
Cazul domeniului oarecare
Vom considera mai ˆıntˆai cazul unui domeniu D
y
simplu ˆın raport cu axa Oy
D
y
= ¦(x, y), ϕ(x) ≤ y ≤ ψ(x), x ∈ [a, b]¦,
unde ϕ ¸si ψ sunt funct ¸ii continue pe [a, b] ¸si ϕ(x) < ψ(x) pentru x ∈ (a, b).
Teorema 11.5 Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe domeniul D
y
¸si pentru orice x ∈ [a, b],
exist˘a integrala simpl˘a
I(x) =
ψ(x)
_
ϕ(x)
f(x, y) dy,
atunci exist˘a ¸si integrala iterat˘ a
b
_
a
I(x) dx ¸si are loc egalitatea
__
Dy
f(x, y) dxdy =
b
_
a
I(x) dx =
b
_
a
dx
ψ(x)
_
ϕ(x)
f(x, y) dy. (11.4)
Fie c = inf ϕ(x), d = sup ψ(x), x ∈ [a, b] ¸si dreptunghiul
D = ¦(x, y), a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d¦.
Definim pe D funct ¸ia f(x, y) prin
f(x, y) =
_
f(x, y), (x, y) ∈ D
y
,
0, (x, y) ∈ D ¸ D
y
,
Evident c˘a __
D
y
f(x, y) dxdy =
__
D
f(x, y) dxdy. (11.5)
Pentru x fixat din [a, b] avem
f(x, y) =
_
_
_
0, y ∈ [c, ϕ(x)),
f(x, y), y ∈ [ϕ(x), ψ(x)],
0, y ∈ (ψ(x), d].
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 139
Deoarece pentru fiecare x fixat din [a, b] exist˘a integrala I(x), rezult˘a c˘a exist˘a ¸si integrala
I(x) =
d
_
c
f(x, y) dy =
ψ(x)
_
ϕ(x)
f(x, y) dy = I(x).
Atunci, dup˘a (11.3)
__
D
f(x, y) dxdy =
b
_
a
I(x) dx =
b
_
a
dx
ψ(x)
_
ϕ(x)
f(x, y) dy. (11.6)
Din (11.5) ¸si (11.6) rezult˘a (11.4).
S˘a schimb˘am rolul variabilelor x ¸si y ˆın teorema precedent˘a, adic˘a s˘a presupunem c˘a
domeniul de integrat este simplu ˆın raport cu axa Ox
D
x
= ¦(x, y), ϕ(y) ≤ x ≤ ψ(y), y ∈ [c, d]¦,
unde ϕ ¸si ψ sunt funct ¸ii continue pe [c, d] ¸si ϕ(y) < ψ(y) pentru y ∈ (c, d).
Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe domeniul D
x
¸si pentru orice y ∈ [c, d], exist˘a
integrala simp˘a J(y) =
ψ(y)
_
ϕ(y)
f(x, y) dx, atunci exist˘a ¸si integrala iterat˘a
d
_
c
J(y) dy ¸si are
loc egalitatea
__
Dx
f(x, y) dxdy =
d
_
c
J(y) dy =
d
_
c
dy
ψ(y)
_
ϕ(y)
f(x, y) dx. (11.7)
Dac˘a domeniul de integrat D nu este simplu ˆın raport cu nici una dintre axe, se
ˆımparte ˆın subdomenii simple ¸si se aplic˘a formulele precedente.
Interpretarea geometric˘a a integralei duble
Dac˘a f(x, y) ≥ 0, (x, y) ∈ D, deoarece produsul f(P
i
) ω
i
este volumul unui cilindru
drept cu baza D
i
¸si ˆın˘alt ¸imea egal˘a cu f(P
i
), integrala dubl˘a pe D din funct ¸ia f(x, y)
este tocmai volumul corpului delimitat de cilindrul cu generatoarele paralele cu axa Oz
avˆand drept curb˘a directoare frontiera domeniului D, planul Oxy ¸si suprafat ¸a z = f(x, y),
(x, y) ∈ D, adic˘a
1 =
__
D
f(x, y) dxdy.
11.1.4 Formula lui Green
Vom studia acum leg˘atura dintre integrala dubl˘a pe un domeniu compact ¸si integrala
curbilinie pe frontiera acelui domeniu.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 140
Teorema 11.6 (Formula lui Green) Dac˘a P(x, y) ¸si Q(x, y) sunt dou˘a funct ¸ii con-
tinue pe domeniul plan D, orientat, m˘arginit de curba C, Q are derivat˘a part ¸ial˘a ˆın
raport cu x, iar P are derivat˘a part ¸ial˘a ˆın raport cu y, continue pe D, atunci
_
C
P dx +Qdy =
__
D
_
∂Q
∂x

∂P
∂y
_
dxdy. (11.8)
Consider˘am pentru ˆınceput cazul unui domeniu simplu ˆın raport cu axa Oy
D
y
= ¦(x, y), ϕ(x) ≤ y ≤ ψ(x), x ∈ [a, b]¦,
unde ϕ ¸si ψ sunt funct ¸ii continue pe [a, b] ¸si ϕ(x) < ψ(x) pentru x ∈ (a, b). Presupunem
acest domeniu orientat pozitiv. Fie
C =

AB ∪

BB

B

A

A

A
frontiera sa descris˘a ˆın sens direct.
Deoarece P(x, y) este continu˘a pe D
y
, cu derivat˘a part ¸ial˘a ˆın raport cu y continu˘a
pe D
y
, avem
__
D
y
∂P
∂y
dxdy =
b
_
a
dx
ψ(x)
_
ϕ(x)
∂P
∂y
dy =
b
_
a
[P(x, ψ(x)) −P(x, ϕ(x))] dx =
=
b
_
a
P(x, ψ(x)) dx −
b
_
a
P(x, ϕ(x)) dx = −
_
_
_
_

B

A

P(x, y) dx +
_

AB
P(x, y) dx
_
_
_.
Dar integralele pe segmentele BB

¸si A

A, paralele cu axa Oy sunt nule. Obt ¸inem
__
Dy
∂P
∂y
dxdy = −
_
C
P(x, y) dx.
Aceast˘a formul˘a r˘amˆane valabil˘a ¸si pentru un domeniu D oarecare, simplu sau multiplu
conex, care poate fi descompus ˆıntr-un num˘ar finit de domenii simple ˆın raport cu Oy
__
D
∂P
∂y
dxdy = −
_
C
P(x, y) dx.
Analog se arat˘a c˘a dac˘a D este un domeniu ˆınchis cu frontier˘a neted˘a, iar Q(x, y)
este o funct ¸ie continu˘a pe D ¸si are derivat˘a part ¸ial˘a ˆın raport cu x continu˘a pe D, atunci
__
D
∂Q
∂x
dxdy =
_
C
Q(x, y) dy.
Adunˆand membru cu membru ultimele dou˘a relat ¸ii obt ¸inem (11.8).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 141
Dac˘a u, v : D → R sunt dou˘a funct ¸ii continue pe D care au derivate part ¸iale continue
ˆın raport cu x continue pe D, atunci luˆand ˆın formula lui Green P = 0 ¸si Q = u v,
obt ¸inem
__
D
u
∂v
∂x
dxdy =
_
C
uv dy −
__
D
v
∂u
∂x
dxdy,
numit˘a formula de integrare prin p˘art ¸i ˆın integrala dubl˘a.
11.1.5 Schimbarea de variabile ˆın integrala dubl˘a
S˘a analiz˘am mai ˆıntˆai modul cum se transform˘a un domeniu plan printr-o transformare
punctual˘a a lui R
2
.
Fie D, domeniul plan m˘arginit de o curb˘a C, imaginea domeniului D

, m˘arginit de
curba C

, prin transformarea punctual˘a regulat˘a
_
x = x(ξ, η),
y = y(ξ, η),
(ξ, η) ∈ D

, (11.9)
cu jacobianul
J(ξ, η) =
D(x, y)
D(ξ, η)
, = 0, (ξ, η) ∈ D

.
Definit ¸ia 11.7 Spunem c˘a transformarea domeniului D

ˆın domeniul D este direct˘a
dac˘a unui punct care se deplaseaz˘a pe C

ˆın sens direct ˆıi corespunde prin (11.9) un
punct care se deplaseaz˘a pe C ˆın sens direct. In caz contrar spunem c˘a transformarea
este invers˘a.
Teorema 11.7 Dac˘a jacobianul J(ξ, η) > 0 ˆın D

, transformarea punctual˘a (11.9) este
direct˘ a.
Aria Ω a domeniului D este dat˘a de
Ω =
__
D
dxdy =
_
C
xdy,
conturul C fiind parcurs ˆın sens direct.
S˘a calcul˘am transformata acestei integrale prin (11.9)
Ω =
_
C

x(ξ, η)
_
∂y
∂ξ
dξ +
∂y
∂η

_
=
_
C

x
∂y
∂ξ
dξ +x
∂y
∂η
dη =
=
__
D

_

∂ξ
_
x
∂y
∂η
_


∂η
_
x
∂y
∂ξ
__
dξdη =
__
D

J(ξ, η) dξdη.
De aici rezult˘a c˘a dac˘a J(ξ, η) > 0, pentru ca Ω > 0 este necesar s˘a parcurgem conturul
C

ˆın sens direct, deci transformarea este direct˘a.
Dac˘a aplic˘am formula de medie ultimei integrale duble, obt ¸inem
Ω = [J(ξ
0
, η
0
)[ Ω

, (ξ
0
, η
0
) ∈ D

, (11.10)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 142
unde Ω

=
__
D

dξdη este aria domeniului D

.
Putem acum deduce formula schimb˘arii de variabile ˆın integrala dubl˘a. Fie ∆

o
diviziune a domeniului D

c˘areia, prin transformarea (11.9) ˆıi corespunde diviziunea ∆ a
domeniului D. Dac˘a ω
i
¸si ω

i
sunt ariile elementelor D
i
¸si respectiv D

i
, cu (11.10) avem
ω
i
= [J(ξ
i
, η
i
)[ ω

i
, (ξ
i
, η
i
) ∈ D

i
, (11.11)
pentru i = 1, n.
Dac˘a not˘am cu
_
x
i
= x(ξ
i
, η
i
),
y
i
= y(ξ
i
, η
i
),
(x
i
, y
i
) ∈ D
i
,
avem egalitatea
n

i=1
f(x
i
, y
i

i
=
n

i=1
f(x(ξ
i
, η
i
), y(ξ
i
, η
i
)) [J(ξ
i
, η
i
)[ ω

i
. (11.12)
Trecˆand aici la limit˘a pentru ν

= ν(∆

) → 0, ceea ce implic˘a ν = ν(∆) → 0, obt ¸inem
__
D
f(x, y) dxdy =
__
D

f(x(ξ, η), y(ξ, η)) [J(ξ, η)[ dξdη,
care este formula schimb˘arii de variabile ˆın integrala dubl˘a.
11.2 Integrala de suprafat ¸˘a
11.2.1 Not ¸iuni de teoria suprafet ¸elor
Fie D un domeniu ˆın planul Oxy ¸si f : D → R o funct ¸ie cu derivate continue pe D.
Mult ¸imea Σ = ¦(x, y, z), z = f(x, y), (x, y) ∈ D¦ se nume¸ste suprafat ¸˘a neted˘ a. Spunem
c˘a
z = f(x, y), (x, y) ∈ D, (11.13)
este ecuat ¸ia explicit˘a a suprafet ¸ei Σ.
Spunem c˘a suprafat ¸a Σ admite o reprezentare parametric˘a regulat˘a dac˘a punctele sale
(x, y, z) pot fi reprezentate sub forma
_
_
_
x = x(u, v),
y = y(u, v),
z = z(u, v),
(u, v) ∈ ∆ (11.14)
unde ∆ ⊂ R
2
este un domeniu plan, iar funct ¸iile x, y, z admit derivate part ¸iale continue
pe ∆ care satisfac condit ¸ia
A
2
+B
2
+C
2
> 0, (u, v) ∈ ∆, (11.15)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 143
unde
A =
D(y, z)
D(u, v)
, B =
D(z, x)
D(u, v)
, C =
D(x, y)
D(u, v)
.
Dac˘a reprezentarea parametric˘a (11.14) stabile¸ste o corespondent ¸˘a biunivoc˘a ˆıntre punc-
tele (u, v) ∈ ∆ ¸si punctele (x, y, z) ∈ Σ, atunci suprafat ¸a Σ este o suprafat ¸˘a neted˘a.
Ecuat ¸iile (11.14) se pot scrie ¸si sub form˘a vectorial˘a
r = r(u, v) = x(u, v)i +y(u, v)j +z(u, v)k, (u, v) ∈ ∆. (11.16)
Vectorii
r
u
=
∂r
∂u
, r
v
=
∂r
∂v
sunt vectorii tangentelor la curbele v = const ¸si u = const ˆın punctul de coordonate
parametrice (u, v). Condit ¸ia (11.15) exprim˘a faptul c˘a vectorii r
u
¸si r
v
nu sunt coliniari
ˆın nici un punct al suprafet ¸ei.
Normala la suprafat ¸˘a are direct ¸ia vectorului
N = r
u
r
v
= Ai +Bj +Ck (11.17)
¸si deci versorii normalei sunt dat ¸i de
n =
r
u
r
v
±[[r
u
r
v
[[
=
Ai +Bj +Ck
±

A
2
+B
2
+C
2
. (11.18)
Prin alegerea unuia din cei doi versori ai normalei, orient˘am suprafat ¸a alegˆand una dintre
fet ¸ele sale ca fiind fat ¸a pozitiv˘a.
Dac˘a α, β, γ sunt unghiurile dintre versorul n al normalei la fat ¸a pozitiv˘a a suprafet ¸ei
¸si versorii i, j, k ai axelor, atunci
n = i cos α +j cos β +kcos γ.
Orice suprafat ¸˘a definit˘a printr-o reprezentare explicit˘a, de forma (11.13) este o su-
prafat ¸˘a cu dou˘a fet ¸e. Pentru o astfel de suprafat ¸˘a se alege de obicei ca fat ¸˘a pozitiv˘a fat ¸a
superioar˘a a suprafet ¸ei ˆın raport cu planul Oxy, adic˘a aceea pentru care versorul n al
normalei ˆıntr-un punct al suprafet ¸ei face un unghi ascut ¸it cu axa Oz, deci cos γ > 0,
avˆand deci cosinii directori ai normalei
cos α =
−p
_
1 +p
2
+q
2
, cos β =
−q
_
1 +p
2
+q
2
, cos γ =
1
_
1 +p
2
+q
2
, (11.19)
unde p = ∂f/∂x, q = ∂f/∂y (notat ¸iile lui Monge).
Orice suprafat ¸˘a neted˘a ˆınchis˘a este o suprafat ¸˘a cu dou˘a fet ¸e. Pentru o astfel de
suprafat ¸˘a se alege de obicei ca fat ¸˘a pozitiv˘a fat ¸a exterioar˘a a suprafet ¸ei, adic˘a aceea
pentru care versorul normalei la suprafat ¸˘a esteˆındreptat spre exteriorul corpului m˘arginit
de suprafat ¸˘a.
Fie C o curb˘a ˆınchis˘a (contur) ce m˘argine¸ste suprafat ¸a Σ. Un sens de parcurs al
conturului C se nume¸ste pozitiv sau coerent cu orientarea suprafet ¸ei dac˘a un observator
situat pe suprafat ¸˘a, ˆın direct ¸ia ¸si sensul normalei la suprafat ¸˘a, care se mi¸sc˘a ˆın acest
sens, vede suprafat ¸a ˆın stˆanga lui.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 144
11.2.2 Aria suprafet ¸elor
Fie Σ o suprafat ¸˘a neted˘a definit˘a prin ecuat ¸ia explicit˘a
z = f(x, y), (x, y) ∈ D, (11.20)
unde D este un domeniu m˘arginit din planul Oxy.
Fie ¦D
1
, D
2
, . . . , D
n
¦ o diviziune a domeniului D, M
i

i
, η
i
) un punct arbitrar din
D
i
¸si P
i

i
, η
i
, f(ξ
i
, η
i
)) punctul corespunz˘ator de pe Σ.
In punctul P
i
∈ Σ construim planul tangent. Cilindrul cu generatoarele paralele cu
axa Oz ¸si curb˘a directoarea frontiera elementului D
i
taie pe planul tangent o port ¸iune
plan˘a de suprafat ¸˘a de arie S
i
. Dac˘a ω
i
este aria lui D
i
atunci
ω
i
= S
i
[ cos γ(P
i
)[, sau S
i
=
_
1 +p
2
+q
2
[
Mi
ω
i
, (11.21)
unde γ(P
i
) este unghiul dintre normala la suprafat ¸˘a ˆın P
i
¸si axa Oz.
Aria suprafet ¸ei Σ este atunci definit˘a prin
S = lim
ν→0
n

i=1
S
i
= lim
ν→0
n

i=1
_
1 +p
2
+q
2
¸
¸
¸
Mi
ω
i
, (11.22)
unde ν este norma diviziunii domeniului D. Rezult˘a c˘a
S =
__
D
_
1 +p
2
+q
2
dxdy. (11.23)
Expresia
dS =
_
1 +p
2
+q
2
dxdy =
1
[ cos γ[
dxdy,
se nume¸ste element de arie pe suprafat ¸a Σ ˆın coordonate carteziene.
Dac˘a suprafat ¸a Σ este dat˘a printr-o reprezentare parametric˘a
r = r(u, v), (u, v) ∈ ∆,
atunci
S =
__

_
A
2
+B
2
+C
2
dudv =
__

[[r
u
r
v
[[ dudv,
iar elementul de arie are expresia
dS =
_
A
2
+B
2
+C
2
dudv = [[r
u
r
v
[[ dudv.
11.2.3 Integrala de suprafat ¸˘a de primul tip
Fie suprafat ¸a Σ dat˘a prin reprezentarea parametric˘a
r = r(u, v) = x(u, v)i +y(u, v)j +z(u, v)k, (u, v) ∈ ∆, (11.24)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 145
unde ∆ este un domeniu plan m˘arginit, iar funct ¸iile x, y, z au derivate part ¸iale continue
pe ∆ ¸si satisfac condit ¸ia
[[r
u
r
v
[[ > 0, (u, v) ∈ ∆.
Fie ¦δ
1
, δ
2
, . . . , δ
n
¦ o diviziune a domeniului ∆, avˆand norma ν ¸si fie ω
i
aria
elementului δ
i
. Acestei diviziuni a domeniului ∆ˆıi corespunde prin reprezentarea (11.24)
o diviziune a suprafet ¸ei Σ: ¦σ
1
, σ
2
, . . . , σ
n
¦ ¸si fie S
i
aria elementului σ
i
. Elementul
σ
i
este la rˆandul lui o suprafat ¸˘a neted˘a reprezentat˘a parametric prin ecuat ¸iile (11.24) cu
(u, v) ∈ δ
i
. Aria sa este dat˘a de
S
i
=
__
δi
[[r
u
r
v
[[ dudv. (11.25)
Fie F(x, y, z) o funct ¸ie definit˘a pe Σ, P
i
(x
i
, y
i
, z
i
) un punct arbitrar din σ
i
¸si M
i
(u
i
, v
i
)
punctul corespunz˘ator din δ
i
, i = 1, n:
x
i
= x(u
i
, v
i
), y
i
= y(u
i
, v
i
), z
i
= z(u
i
, v
i
).
Definit ¸ia 11.8 Numim sum˘a integral˘a a funct ¸iei F pe suprafat ¸a Σ suma
σ(F) =
n

i=1
F(P
i
)S
i
=
n

i=1
F(x
i
, y
i
, z
i
)S
i
. (11.26)
Definit ¸ia 11.9 Spunem c˘a funct ¸ia F este integrabil˘a pe Σ dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a
I = lim
ν→0
σ(F) (11.27)
¸si aceasta este independent˘a de alegerea punctelor P
i
. Num˘arul I se nume¸ste integrala
de suprafat ¸˘a de primul tip a funct ¸iei F pe Σ ¸si scriem
__
Σ
F(x, y, z) dS = lim
ν→0
n

i=1
F(x
i
, y
i
, z
i
)S
i
. (11.28)
Teorema 11.8 Dac˘a funct ¸ia F(x, y, z) este continu˘ a pe Σ atunci ea este integrabil˘a pe
Σ ¸si
__
Σ
F(x, y, z) dS =
__

F(x(u, v), y(u, v), z(u, v))[[r
u
r
v
[[ dudv. (11.29)
Aplicˆand teorema de medie integralei duble (11.25), rezult˘a
S
i
= [[r
u
r
v
[[
Mi
ω
i
.
Prin urmare, putem scrie
σ(F) =
n

i=1
F(P
i
)S
i
=
n

i=1
F(x(M
i
), y(M
i
), z(M
i
))[[r
u
r
v
[[
Mi
ω
i
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 146
Fie, pe de alt˘a parte
σ(Ψ) =
n

i=1
Ψ(M
i

i
=
n

i=1
F(x(M
i
), y(M
i
), z(M
i
))[[r
u
r
v
[[
Mi
ω
i
,
suma integral˘a a funct ¸iei
Ψ(u, v) = F(x(u, v), y(u, v), z(u, v))[[r
u
(u, v) r
v
(u, v)[[,
definit˘a pe ∆, corespunz˘atoare punctelor intermediare M
i
(u
i
, v
i
) ∈ δ
i
. Funct ¸ia Ψ fiind
continu˘a pe ∆ este integrabil˘a pe ∆ ¸si deci avem
lim
ν→0
σ(F) = lim
ν→0
σ(Ψ),
de unde (11.29).
Dac˘a suprafat ¸a Σ este dat˘a prin ecuat ¸ia explicit˘a z = f(x, y), (x, y) ∈ D, funct ¸ia f
avˆand derivate part ¸iale continue pe D, iar F fiind continu˘a pe Σ, formula (11.29) devine
__
Σ
F(x, y, z) dS =
__
D
F(x, y, f(x, y))
_
1 +p
2
+q
2
dxdy. (11.30)
11.2.4 Integrala de suprafat ¸˘a de tipul al doilea
Fie suprafat ¸a Σ dat˘a prin reprezentarea parametric˘a
r = r(u, v) = x(u, v)i +y(u, v)j +z(u, v)k, (u, v) ∈ ∆, (11.31)
unde ∆ este un domeniu plan m˘arginit, iar funct ¸iile x, y, z au derivate part ¸iale continue
pe ∆. Vom presupune c˘a determinant ¸ii funct ¸ionali A, B, C nu se anuleaz˘a ˆın ∆.
Presupunem c˘a suprafat ¸a Σ este orientat˘a, avˆand ca fat ¸˘a pozitiv˘a fat ¸a superioar˘a ˆın
raport cu planul Oxy, adic˘a aceea pentru care versorul n al normalei ˆıntr-un punct al
suprafet ¸ei face un unghi ascut ¸it cu axa Oz.
Fie D proiect ¸ia suprafet ¸ei Σ ˆın planul Oxy. Presupunem c˘a domeniul plan D este
orientat. Fie ¦D
1
, D
2
, . . . , D
n
¦ o diviziune a domeniului D, M
i

i
, η
i
) un punct
arbitrar din D
i
¸si P
i

i
, η
i
, ζ
i
) punctul corespunz˘ator de pe Σ.
In punctul P
i
∈ Σ construim planul tangent. Cilindrul cu generatoarele paralele cu
axa Oz ¸si curb˘a directoarea frontiera elementului D
i
taie pe planul tangent o port ¸iune
plan˘a de suprafat ¸˘a de arie S
i
. Dac˘a ω
i
este aria lui D
i
atunci ω
i
= S
i
[ cos γ
i
[, unde
γ
i
= γ(P
i
) este unghiul dintre normala la suprafat ¸˘a ˆın P
i
¸si axa Oz. Fie ˆınc˘a F(x, y, z)
o funct ¸ie definit˘a pe Σ.
Definit ¸ia 11.10 Se nume¸ste sum˘a integral˘a ˆın raport cu planul z = 0 a funct ¸iei F, pe
suprafat ¸a Σ, suma
σ
z
=
n

i=1
F(P
i
) ω
i
=
n

i=1
F(ξ
i
, η
i
, ζ
i
) ω
i
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 147
Definit ¸ia 11.11 Spunem c˘a funct ¸ia F este integrabil˘a pe Σ ˆın raport cu planul z = 0
dac˘a exist˘a ¸si este finit˘a
lim
ν→0
σ
z
= I
z
,
oricare ar fi punctele intermediare P
i
.
Dac˘a funct ¸ia F este integrabil˘a pe Σ ˆın raport cu planul z = 0, atunci I
z
se nume¸ste
integrala de suprafat ¸˘a de tipul al doilea ˆın raport cu planul z = 0 a funct ¸iei F pe Σ ¸si
scriem
__
Σ
F(x, y, z) dxdy = lim
ν→0
n

i=1
F(ξ
i
, η
i
, ζ
i
) ω
i
.
Deoarece ω
i
= S
i
[ cos γ
i
[, putem scrie
σ
z
=
n

i=1
F(ξ
i
, η
i
, ζ
i
)[ cos γ
i
[ S
i
,
de unde prin trecere la limit˘a pentru ν →0, rezult˘a
__
Σ
F(x, y, z) dxdy =
__
Σ
F(x, y, z)[ cos γ[ dS, (11.32)
care exprim˘a leg˘atura ˆıntre integrala de suprafat ¸˘a de tipul al doilea ˆın raport cu planul
z = 0 ¸si integrala de suprafat ¸˘a de primul tip.
Dac˘a suprafat ¸a Σ este dat˘a prin reprezentarea parametric˘a (11.31), atunci
cos γ =
C
±

A
2
+B
2
+C
2
=
1
±[[r
u
r
v
[[

D(x, y)
D(u, v)
.
Dac˘a funct ¸ia F este continu˘a pe Σ, atunci dup˘a (11.29)
__
Σ
F(x, y, z) dxdy = ±
__

F(x(u, v), y(u, v), z(u, v))
D(x, y)
D(u, v)
dudv,
cu + dac˘a Σ ¸si ∆ au aceea¸si orientare ¸si cu − dac˘a Σ ¸si ∆ au orient˘ari diferite.
Dac˘a suprafat ¸a Σ este dat˘a prin ecuat ¸ia explicit˘a z = f(x, y), (x, y) ∈ D, formula
precedent˘a devine
__
Σ
F(x, y, z) dxdy = ±
__
D
F(x, y, f(x, y)) dxdy,
cu + dac˘a Σ ¸si D au aceea¸si orientare ¸si cu − dac˘a Σ ¸si D au orient˘ari diferite.
In mod asem˘an˘ator se definesc integralele de suprafat ¸˘a de tipul al doilea ˆın raport cu
planele x = 0 ¸si y = 0 ale funct ¸iei F pe Σ ¸si
__
Σ
F(x, y, z) dydz =
__
Σ
F(x, y, z)[ cos α[ dS,
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 148
__
Σ
F(x, y, z) dzdx =
__
Σ
F(x, y, z)[ cos β[ dS.
Dac˘a funct ¸ia F este continu˘a pe Σ, atunci dup˘a (11.29)
__
Σ
F(x, y, z) dydz = ±
__

F(x(u, v), y(u, v), z(u, v))
D(y, z)
D(u, v)
dudv,
__
Σ
F(x, y, z) dzdx = ±
__

F(x(u, v), y(u, v), z(u, v))
D(z, x)
D(u, v)
dudv,
cu + dac˘a Σ ¸si ∆ au aceea¸si orientare ¸si cu − dac˘a Σ ¸si ∆ au orient˘ari diferite.
Integrala de suprafat ¸˘a de tipul al doilea de form˘a general˘a
Fie Σ o suprafat ¸˘a neted˘a ¸si P(M), Q(M), R(M) trei funct ¸ii definite pe suprafat ¸a Σ, P
integrabil˘a pe Σˆın raport cu planul x = 0, Qˆın raport cu planul y = 0 ¸si Rˆın raport cu
planul z = 0.
Prin integral˘a de suprafat ¸˘a de tipul al doilea de form˘a general˘a ˆınt ¸elegem expresia
__
Σ
P dydz +Qdzdx +Rdxdy =
__
Σ
P dydz +
__
Σ
Qdzdx +
__
Σ
Rdxdy. (11.33)
Uneori este comod s˘a scriem integrala de suprafat ¸˘a de tipul al doilea sub form˘a
vectorial˘a. Fie
F(x, y, z) = P(x, y, z)i +Q(x, y, z)j +R(x, y, z)k
o funct ¸ie vectorial˘a definit˘a pe suprafat ¸a Σ. Deoarece,
n = i cos α +j cos β +kcos γ,
dac˘a Σ ¸si ∆ au aceea¸si orientare, atunci
__
Σ
P dydz +Qdzdx +Rdxdy =
__
Σ
(P cos α +Qcos β +Rcos γ) dS,
adic˘a __
Σ
P dydz +Qdzdx +Rdxdy =
__
Σ
F ndS,
care reprezint˘a fluxul cˆampului vectorial F prin suprafat ¸a Σ.
11.2.5 Formula lui Stokes
Formula lui Stokes exprim˘a o leg˘atur˘a ˆıntre integrala de suprafat ¸˘a ¸si integrala curbilinie
pe frontiera acestei suprafet ¸e. Aceast˘a formul˘a generalizeaz˘a formula lui Green.
Fie
F(x, y, z) = P(x, y, z)i +Q(x, y, z)j +R(x, y, z)k
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 149
o cˆamp vectorial definit pe suprafat ¸a Σ, pentru care exist˘a cˆampul vectorial
rot F =
_
∂R
∂y

∂Q
∂z
_
i +
_
∂P
∂z

∂R
∂x
_
j +
_
∂Q
∂x

∂P
∂y
_
k.
Teorema 11.9 (Formula lui Stokes) Fluxul cˆampului vectorial rot F prin suprafat ¸a
Σ este egal cu circulat ¸ia cˆampului vectorial F pe conturul Γ ce m˘argine¸ste suprafat ¸a Σ,
avˆand orientarea coerent˘a cu orientarea suprafet ¸ei, adic˘a
__
Σ
(n rot F) dS =
_
Γ
F dr. (11.34)
Avem de ar˘atat c˘a _
Γ
P dx +Qdy +Rdz =
=
__
Σ
_
∂R
∂y

∂Q
∂z
_
dydz +
_
∂P
∂z

∂R
∂x
_
dzdx +
_
∂Q
∂x

∂P
∂y
_
dxdy.
Fie suprafat ¸a Σ dat˘a prin ecuat ¸ia explicit˘a
z = f(x, y), (x, y) ∈ D,
unde D este proiect ¸ia suprafat ¸ei Σ ˆın planul Oxy. Fie C (frontiera domeniului D)
proiect ¸ia frontierei Γ ˆın planul Oxy. Vom presupune c˘a orientarea conturului C este cea
impus˘a de orientarea lui Γ, coerent˘a cu orientarea suprafat ¸ei Σ, avˆand versorul normalei
la fat ¸a pozitiv˘a a lui Σ dat de (11.19). Atunci
∂f
∂y
= q = −
cos β
cos γ
. (11.35)
S˘a transform˘am pentru ˆınceput primul termen din integrala curbilinie
I
x
=
_
Γ
P(x, y, z) dx =
_
Γ
P(x, y, f(x, y)) dx =
_
C
P(x, y, f(x, y)) dx.
Aplicˆand ultimei integrale formula lui Green, obt ¸inem
I
x
= −
__
D

∂y
P(x, y, f(x, y)) dxdy = −
__
D
_
∂P
∂y
+
∂P
∂z
∂f
∂y
_
dxdy,
sau, t ¸inˆand seama de (11.35)
I
x
= −
__
D
_
∂P
∂y

∂P
∂z
cos β
cos γ
_
dxdy,
care provine din integrala de suprafat ¸˘a
I
x
= −
__
Σ
_
∂P
∂y

∂P
∂z
cos β
cos γ
_
cos γ dS.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 150
Deci
I
x
=
_
Γ
P dx =
__
Σ
_
∂P
∂z
cos β −
∂P
∂y
cos γ
_
dS
¸si ˆın mod asem˘an˘ator obt ¸inem
I
y
=
_
Γ
Qdy =
__
Σ
_
∂Q
∂x
cos γ −
∂Q
∂z
cos α
_
dS,
I
z
=
_
Γ
Rdz =
__
Σ
_
∂R
∂y
cos α −
∂R
∂x
cos β
_
dS.
Adunˆand membru cu membru ultimele trei formule obt ¸inem (11.34).
Demonstrat ¸ia formulei lui Stokes s-a f˘acut ˆın ipoteza c˘a suprafat ¸a orientat˘a Σ se
poate proiecta biunivoc pe fiecare din planele de coordonate, iar frontiera sa este o curb˘a
neted˘a. Teorema r˘amˆane ˆıns˘a valabil˘a ¸si ˆın cazul general al unei suprafet ¸e netede pe
port ¸iuni avˆand frontiera neted˘a pe port ¸iuni.
Formula lui Stokes cont ¸ine ca un caz particular formula lui Green. Dac˘a Σ este
domeniul plan orientat de contur Γ situat ˆın planul z = 0, atunci cos α = 0, cos β = 0 ¸si
cos γ = 1, care ˆınlocuite ˆın (11.34) ne conduc la formula lui Green.
11.3 Integrala tripl˘a
11.3.1 Definit ¸ia integralei triple
Fie V o domeniu spat ¸ial m˘arginit, de volum 1. Numim diviziune ∆ a domeniului V o
mult ¸ime finit˘a de submult ¸imi ale lui V f˘ar˘a puncte interioare comune, a c˘aror reuniune
este V
∆ = ¦V
1
, V
2
, . . . , V
n
¦ ⊂ V,
n
_
i=1
V
i
= V.
V
i
se numesc elementele diviziunii ∆.
Fie d
i
= max¦d(P, Q), P, Q ∈ V
i
¦ diametrul mult ¸imii V
i
, i = 1, n. Numim norm˘a a
diviziunii ∆ num˘arul ν = ν(∆) = max¦d
i
, i = 1, n¦. Not˘am cu τ
i
volumul elementului
V
i
al diviziunii ∆, cu
n

i=1
τ
i
= 1 ¸si cu P
i
(x
i
, y
i
, z
i
) ∈ V
i
, i = 1, n, puncte arbitrare, numite
puncte intermediare ale diviziunii ∆. Fie ˆınc˘a f : V → R.
Definit ¸ia 11.12 Se nume¸ste sum˘a integral˘a Riemann a funct ¸iei f, corespunz˘atoare di-
viziunii ∆ a domeniului V ¸si punctelor intermediare P
i
, suma
σ

(f) =
n

i=1
f(P
i
) τ
i
=
n

i=1
f(x
i
, y
i
, z
i
) τ
i
. (11.36)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 151
Definit ¸ia 11.13 Num˘arul finit I se nume¸ste limita sumelor integrale σ

(f) cˆand norma
diviziunii tinde la zero, dac˘a oricare ar fi ε > 0, exist˘a un δ(ε) > 0 a.ˆı. pentru orice
diviziune ∆ a c˘arei norm˘a ν(∆) < δ(ε) ¸si pentru orice alegere a punctelor intermediare,
s˘a avem


(f) −I[ < ε.
Scriem atunci
I = lim
ν→0
σ

(f) = lim
ν→0
n

i=1
f(x
i
, y
i
, z
i
) τ
i
.
Dac˘a exist˘a num˘arul I spunem c˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe V , iar I se nume¸ste
integrala tripl˘a a funct ¸iei f pe V ¸si se noteaz˘a
I(f) =
__
V
_
f(x, y, z) dxdydz.
Exemplul 11.2 Dac˘a f(x, y, z) = C pe V , atunci
σ

(f) =
n

i=1
C τ
i
= C
n

i=1
τ
i
= C1,
¸si deci
__
V
_
C dxdydz = C1.
Se poate demonstra c˘a orice funct ¸ie integrabil˘a pe V este m˘arginit˘a pe V .
11.3.2 Sume Darboux. Criteriu de integrabilitate
Fie f : V → R o funct ¸ie m˘arginit˘a ¸si ∆ o diviziune a domeniului V . Deoarece f este
m˘arginit˘a pe V , ea este m˘arginit˘a pe orice element V
i
al diviziunii. Exist˘a deci numerele
m = inf f(x, y, z), M = sup f(x, y, z), (x, y, z) ∈ V,
m
i
= inf f(x, y, z), M
i
= sup f(x, y, z), (x, y, z) ∈ V
i
,
care se g˘asesc ˆın relat ¸ia
m ≤ m
i
≤ f(x, y, z) ≤ M
i
≤ M, ∀(x, y, z) ∈ V
i
.
Definit ¸ia 11.14 Sumele
s = s

(f) =
n

i=1
m
i
τ
i
, S = S

(f) =
n

i=1
M
i
τ
i
se numesc sume integrale Darboux (s - inferioar˘a, S - superioar˘a) ale funct ¸iei f cores-
punz˘atoare diviziunii ∆.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 152
Sumele Darboux au propriet˘at ¸i asem˘an˘atoare sumelor Darboux definite pentru inte-
grala simpl˘a.
Teorema 11.10 (Criteriul de integrabilitate) Condit ¸ia necesar˘a ¸si suficient˘a ca funct ¸ia
f : V → R s˘a fie integrabil˘a pe V este ca oricare ar fi ε > 0 s˘a existe un δ(ε) > 0 a.ˆı.
S

(f) −s

(f) < ε, (11.37)
pentru orice diviziune ∆ a c˘arei norm˘a ν(∆) < δ.
Aplicˆand criteriul de integrabilitate putem pune ˆın evident ¸˘a clase de funct ¸ii integra-
bile.
Teorema 11.11 Orice funct ¸ie f : V →R continu˘a pe V este integrabil˘a pe V .
Propriet˘at ¸ile funct ¸iilor integrabile pe V sunt analoage propriet˘at ¸ilor funct ¸iilor inte-
grabile pe [a, b]. Semnal˘am aici doar teorema de medie
Teorema 11.12 Fie f o funct ¸ie integrabil˘ a pe V ¸si m, M marginile inferioar˘a ¸si supe-
rioar˘a a valorilor funct ¸iei f pe V . Exist˘a atunci num˘arul µ ∈ [m, M] a.ˆı.
__
V
_
f(x, y, z) dxdydz = µ1.
Dac˘a f este continu˘a pe V , atunci exist˘a punctul P(ξ, η, ζ) ∈ V a.ˆı. f(ξ, η, ζ) = µ.
In acest caz avem urm˘atoarea formul˘a de medie
__
V
_
f(x, y, z) dxdydz = f(ξ, η, ζ)1.
Dac˘a f(x, y, z) = 1 pe V din formula precedent˘a g˘asim
1 =
__
V
_
dxdydz =
__
V
_
dτ,
formul˘a care d˘a expresia volumului domeniului V cu ajutorul integralei triple. Aici
dτ = dxdydz se nume¸ste element de volum ˆın coordonate carteziene.
11.3.3 Reducerea integralei triple la integrale iterate
Cazul domeniului paralelipipedic
Teorema 11.13 Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe paralelipipedul
V = ¦(x, y, z), a
1
≤ x ≤ a
2
, b
1
≤ y ≤ b
2
c
1
≤ z ≤ c
2
¦
¸si pentru orice
(x, y) ∈ D = ¦(x, y), a
1
≤ x ≤ a
2
, b
1
≤ y ≤ b
2
¦,
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 153
exist˘a integrala simpl˘a
I(x, y) =
c2
_
c1
f(x, y, z) dz,
atunci exist˘a ¸si integrala iterat˘a
__
D
I(x, y) dxdy ¸si are loc egalitatea
__
V
_
f(x, y, z) dxdydz =
__
D
I(x, y) dxdy =
__
D
dxdy
c
2
_
c1
f(x, y, z) dz. (11.38)
Cazul domeniului oarecare
Vom considera mai ˆıntˆai cazul unui domeniu V
z
simplu ˆın raport cu axa Oz
V
z
= ¦(x, y, z), ϕ(x, y) ≤ z ≤ ψ(x, y), (x, y) ∈ D
z
¦,
unde ϕ ¸si ψ sunt funct ¸ii continue pe D
z
, unde D
z
este proiect ¸ia domeniului V
z
pe planul
z = 0.
Teorema 11.14 Dac˘a funct ¸ia f este integrabil˘a pe domeniul V
z
¸si pentru orice (x, y) ∈
D
z
, exist˘a integrala simpl˘a
I(x, y) =
ψ(x,y)
_
ϕ(x,y)
f(x, y, z) dz,
atunci exist˘a ¸si integrala iterat˘a
__
Dz
I(x, y) dxdy ¸si are loc egalitatea
__
Vz
_
f(x, y, z) dxdydz =
__
Dz
I(x, y) dxdy =
__
Dz
dxdy
ψ(x,y)
_
ϕ(x,y)
f(x, y, z) dz. (11.39)
Dac˘a domeniul de integrat V nu este simplu ˆın raport cu nici una dintre axe, se
ˆımparte ˆın subdomenii simple ¸si se aplic˘a formulele precedente.
11.3.4 Formula lui Gauss-Ostrogradski
Vom studia acum leg˘atura dintre integrala tripl˘a pe un domeniu compact ¸si integrala de
suprafat ¸˘a pe frontiera acelui domeniu.
Fie
F(x, y, z) = P(x, y, z)i +Q(x, y, z)j +R(x, y, z)k
o cˆamp vectorial definit pe domeniul V m˘arginit de suprafat ¸a Σ, pentru care exist˘a
cˆampul scalar
div F =
∂P
∂x
+
∂Q
∂y
+
∂R
∂z
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 154
Teorema 11.15 (Formula divergent ¸ei) Dac˘a funct ¸iile P, Q, R ¸si cˆampul scalar div F
sunt continue pe V , atunci
__
V
_
(div F) dτ =
__
Σ
(F n) dS, (11.40)
unde n este versorul normalei exterioare la Σ.
Avem de ar˘atat c˘a
__
V
_ _
∂P
∂x
+
∂Q
∂y
+
∂R
∂z
_
dxdydz =
__
Σ
(P cos α +Qcos β +Rcos γ) dS.
Consider˘am cazul unui domeniu simplu ˆın raport cu axa Oz
V = ¦(x, y, z), ϕ(x, y) ≤ z ≤ ψ(x, y), (x, y) ∈ D
z
¦,
unde ϕ ¸si ψ sunt funct ¸ii continue pe D
z
, unde D
z
este proiect ¸ia domeniului V pe planul
z = 0. S˘a evalu˘am al treilea termen folosind formula de calcul a integralei triple
__
V
_
∂R
∂z
dxdydz =
__
Dz
dxdy
ψ(x,y)
_
ϕ(x,y)
∂R
∂z
dz =
=
__
Dz
R(x, y, ψ(x, y)) dxdy −
__
D
z
R(x, y, ϕ(x, y)) dxdy.
S˘a observ˘am c˘a suprafat ¸a Σ care m˘argine¸ste domeniul V se poate scrie: Σ = Σ
i
∪Σ
s
∪Σ
l
,
ˆın care Σ
i
¸si Σ
s
sunt fat ¸a inferioar˘a ¸si fat ¸a superioar˘a, iar Σ
l
fat ¸a lateral˘a. Deoarece pe
fat ¸a superioar˘a cos γ > 0, pe fat ¸a inferioar˘a cos γ < 0, iar pe fat ¸a lateral˘a cos γ = 0,
t ¸inˆand seama de formula de calcul a integralei de suprafat ¸˘a de tipul al doilea, avem
__
V
_
∂R
∂z
dxdydz =
__
Σs
Rdxdy +
__
Σi
Rdxdy +
__
Σ
l
Rdxdy =
__
Σ
Rdxdy
¸si deci
__
V
_
∂R
∂z
dxdydz =
__
Σ
Rcos γ dS,
care nu este altceva decˆat formala divergent ¸ei pentru cˆampul vectorial F = Rk, cores-
punz˘atoare domeniului V simplu ˆın raport cu axa Oz. Aceast˘a formul˘a este adev˘arat˘a
¸si pentru un domeniu V care poate fi ˆımp˘art ¸it ˆıntr-un num˘ar finit de domenii simple ˆın
raport cu axa Oz.
Dac˘a V este un domeniu ce se poate descompune ˆıntr-un num˘ar finit de domenii
simple ˆın raport cu axa Ox, iar P(x, y, z) este o funct ¸ie continu˘a, cu derivat˘a part ¸ial˘a ˆın
raport cu x, continu˘a pe V , atunci
__
V
_
∂P
∂x
dxdydz =
__
Σ
P cos αdS.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 155
Dac˘a V este un domeniu ce se poate descompune ˆıntr-un num˘ar finit de domenii simple
ˆın raport cu axa Oy, iar Q(x, y, z) este o funct ¸ie continu˘a, cu derivat˘a part ¸ial˘a ˆın raport
cu y, continu˘a pe V , atunci
__
V
_
∂Q
∂y
dxdydz =
__
Σ
P cos β dS.
Prin urmare, dac˘a V este un domeniu ce se poate descompune ˆıntr-un num˘ar finit de
domenii simple ˆın raport cu toate axele, adunˆand ultimele trei relat ¸ii obt ¸inem (11.40).
Dac˘a u, v : V → R sunt dou˘a funct ¸ii continue pe V care au derivate part ¸iale continue
ˆın raport cu x continue pe V , atunci luˆand ˆın formula lui Gauss-Ostrogradski P = u v
¸si Q = R = 0, obt ¸inem
__
V
_
u
∂v
∂x
dxdydz =
__
Σ
uv dydz −
__
V
_
v
∂u
∂x
dxdydz,
numit˘a formula de integrare prin p˘art ¸i ˆın integrala tripl˘a.
11.3.5 Schimbarea de variabile ˆın integrala tripl˘a
Fie V un domeniu spat ¸ial m˘arginit ¸si V

imaginea sa prin transformarea punctual˘a reg-
ulat˘a _
_
_
x = x(ξ, η, ζ),
y = y(ξ, η, ζ),
z = z(ξ, η, ζ),
(ξ, η, ζ) ∈ V

, (11.41)
cu jacobianul
J(ξ, η, ζ) =
D(x, y, z)
D(ξ, η, ζ)
,= 0, (ξ, η, ζ) ∈ V

.
Se poate ar˘ata ca ¸si la integrala dubl˘a c˘a dac˘a 1 =
__
V
_
dxdydz, este volumul domeniului
V , atunci
1 =
__
V

_
[J(ξ, η, ζ)[ dξdηdζ.
Dac˘a aplic˘am formula de medie ultimei integrale, obt ¸inem
1 = [J(ξ
0
, η
0
, ζ
0
)[ 1

, (ξ
0
, η
0
, ζ
0
) ∈ V

, (11.42)
unde
1

=
__
V

_
dξdηdζ
este volumul domeniului V

.
Fie ∆

o diviziune a domeniului V

c˘areia, prin transformarea (11.41) ˆıi corespunde
diviziunea ∆ a domeniului V . Dac˘a τ
i
¸si τ

i
sunt volumele elementelor V
i
¸si respectiv V

i
,
cu (11.42) avem
τ
i
= [J(ξ
i
, η
i
, ζ
i
)[ τ

i
, (ξ
i
, η
i
, ζ
i
) ∈ V

i
, (11.43)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 156
pentru i = 1, n.
Dac˘a not˘am cu _
_
_
x
i
= x(ξ
i
, η
i
, ζ
i
),
y
i
= y(ξ
i
, η
i
, ζ
i
),
z
i
= z(ξ
i
, η
i
, ζ
i
),
(x
i
, y
i
, z
i
) ∈ V
i
,
avem egalitatea
n

i=1
f(x
i
, y
i
, z
i

i
=
n

i=1
f(x(ξ
i
, η
i
, ζ
i
), y(ξ
i
, η
i
, ζ
i
), z(ξ
i
, η
i
, ζ
i
)) [J(ξ
i
, η
i
, ζ
i
)[ τ

i
. (11.44)
Trecˆand aici la limit˘a pentru ν

= ν(∆

) → 0, ceea ce implic˘a ν = ν(∆) → 0, obt ¸inem
__
V
_
f(x, y, z) dxdydz =
__
V

_
f(x(ξ, η, ζ), y(ξ, η, ζ), z(ξ, η, ζ)) [J(ξ, η, ζ)[ dξdηdζ,
care este formula schimb˘arii de variabile ˆın integrala tripl˘a.
Exemplul 11.3 S˘a se calculeze integrala
I =
__
V
_
x
x
2
+y
2
+z
2
+a
2
dxdydz,
unde
V = ¦(x, y, z) [ x
2
+y
2
+z
2
≤ R
2
, x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0¦.
Trecem la coordonate sferice:
_
_
_
x = r sin θ cos ϕ,
y = r sin θ sin ϕ,
z = r cos θ,
(r, θ, ϕ) ∈ [0, R]
_
0,
π
2
_

_
0,
π
2
_
.
Se g˘ase¸ste
dxdy dz = r
2
sin θ dr dθ dϕ
¸si deci
I =
_ π
2
0

_ π
2
0

_
R
0
r
3
sin
2
θ cos ϕ
r
2
+a
2
dr.
Efectuˆ and calculule se obt ¸ine
I =
π
8
_
R
2
+a
2
ln
a
2
a
2
+R
2
_
.
Capitolul 12
ECUAT¸II DIFERENT¸IALE
ORDINARE
12.1 Ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordinul I
12.1.1 Ecuat ¸ii diferent ¸iale. Solut ¸ii
Definit ¸ia 12.1 Se numesc ecuat ¸ii diferent ¸iale ecuat ¸iile ale c˘aror necunoscute sunt func-
t ¸ii de una sau mai multe variabile, ˆın care intr˘a atˆat funct ¸iile cˆat ¸si derivate ale lor.
Dac˘a funct ¸iile necunoscute depind de mai multe variabile, ecuat ¸iile se numesc ecuat ¸ii
cu derivate part ¸iale; ˆın caz contrar, adic˘a dac˘a funct ¸iile necunoscute depind de o sin-
gur˘a variabil˘a independent˘a, ecuat ¸iile se numesc ecuat ¸ii diferent ¸iale ordinare. In cele ce
urmeaz˘a ne vom ocupa de acestea din urm˘a.
Deoarece ˆın numeroase aplicat ¸ii fizice variabila independent˘a este timpul care se
noteaz˘a cu t, vom utiliza ¸si noi aceast˘a notat ¸ie. Funct ¸iile necunoscute vor fi notate
cu x, y, z etc. Derivatele acestora ˆın raport cu t le vom nota x

, x

, . . . , x
(n)
.
Definit ¸ia 12.2 Fie F(t, x, x

, . . . , x
(n)
) o funct ¸ie real˘ a avˆand drept argumente variabila
real˘a t ∈ [a, b] ¸si funct ¸ia real˘a x ˆımpreun˘a cu derivatele ei x

, x

, . . . , x
(n)
. Relat ¸ia
F(t, x, x

, . . . , x
(n)
) = 0 (12.1)
se nume¸ste ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a de ordinul n dac˘a se cere s˘a se determine funct ¸iile x =
x(t), definite pe intervalul [a, b], avˆand derivate pˆan˘ a la ordinul n inclusiv ˆın orice punct
al intervalului [a, b] a.ˆı. s˘a avem
F(t, x(t), x

(t), . . . , x
(n)
(t)) = 0, ∀t ∈ [a, b].
Funct ¸iile reale x(t) care ˆındeplinesc condit ¸iile precedente se numesc solut ¸ii ale ecuat ¸iei
diferent ¸iale (12.1).
157
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 158
Dac˘a n = 1 obt ¸inem ecuat ¸iile diferent ¸iale de ordinul ˆıntˆai, care sunt, conform definit ¸iei
precedente, de forma implicit˘a
F(t, x, x

) = 0 (12.2)
sau sub forma explicit˘a
x

= f(t, x). (12.3)
Exemplul 12.1 Ecuat ¸ia x

= x+t este o ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a de ordinul ˆıntˆai. O solut ¸ie
a acestei ecuat ¸ii este x(t) = e
t
−t −1, t ∈ R. Funct ¸ia x(t) = Ce
t
−t −1, unde C este o
constant˘a arbitrar˘a, reprezint˘a o familie de solut ¸ii ale ecuat ¸iei date.
Exemplul 12.2 Ecuat ¸ia x

− x = t, t ∈ R este o ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a de ordinul doi.
Funct ¸ia x(t) = C
1
e
t
+ C
2
e
−t
− t, t ∈ R, cu C
1
¸si C
2
constante arbitrare, reprezint˘a o
familie de solut ¸ii ale ecuat ¸iei date.
In continuare ne vom ocupa numai de ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordinul ˆıntˆai. Din exem-
plele prezentate se vede c˘a ecuat ¸iile diferent ¸iale admit familii de solut ¸ii care depind de
constante arbitrare. Pentru ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordinul ˆıntˆai aceste familii depind de
o singur˘a constant˘a arbitrar˘a.
Definit ¸ia 12.3 Spunem c˘a funct ¸ia x = x(t, C) este solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei diferen-
t ¸iale de ordinul ˆıntˆ ai (12.2) dac˘a x = x(t, C) este o solut ¸ie a ecuat ¸iei (12.2) ¸si dac˘a prin
particularizarea constantei C obt ¸inem orice solut ¸ie a ecuat ¸iei (12.2).
Solut ¸ia general˘a a unei ecuat ¸ii diferent ¸iale se mai nume¸ste ¸si integrala general˘a a
ecuat ¸iei considerate.
Definit ¸ia 12.4 Se nume¸ste solut ¸ie particular˘a a ecuat ¸iei (12.2) o solut ¸ie x = x(t),
t ∈ [a, b], care se obt ¸ine din solut ¸ia general˘a dˆand constantei C o valoare particular˘a.
Exemplul 12.3 Ecuat ¸ia x = tx

+ (x

)
2
are solut ¸ia general˘a x(t) = Ct + C
2
, t ∈ R.
Solut ¸ia x(t) = t + 1 este o solut ¸ie particular˘a care se obt ¸ine pentru C = 1.
O solut ¸ie a ecuat ¸iei diferent ¸iale (12.2) care nu cont ¸ine o constant˘a arbitrar˘a nu este
ˆın mod necesar o solut ¸ie particular˘a. O astfel de solut ¸ie se nume¸ste solut ¸ie singular˘a.
Exemplul 12.4 Funct ¸ia x(t) = −
1
4
t
2
, t ∈ R este o solut ¸ie a ecuat ¸iei diferent ¸iale din
exemplul precedent, dar nu este o solut ¸ie particular˘a deoarece nu se obt ¸ine din solut ¸ia
general˘a prin particularizarea constantei C. Este deci o solut ¸ie singular˘a.
Graficul unei solut ¸ii a unei ecuat ¸ii diferent ¸iale este o curb˘a plan˘a numit˘a curb˘a inte-
gral˘a.
12.1.2 Interpretarea geometric˘a a unei ecuat ¸ii diferent ¸iale de or-
dinul ˆıntˆai
S˘a consider˘am ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a sub form˘a explicit˘a (12.3), funct ¸ia f fiind definit˘a
ˆıntr-un domeniu D ⊂ R
2
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 159
Fiec˘arui punct (t
0
, x
0
) ∈ D ˆıi corespunde o direct ¸ie de coeficient unghiular x

0
=
f(t
0
, x
0
). Prin urmare ecuat ¸ia x

= f(t, x) asociaz˘a fiec˘arui punct M
0
(t
0
, x
0
) o direct ¸ie
v(1, f(t
0
, x
0
)). Dac˘a x = x(t), (t, x) ∈ D este o solut ¸ie a ecuat ¸iei (12.3), fiec˘arui punct
M(t, x(t)) ∈ D i se asociaz˘a direct ¸ia v(1, f(t, x(t))). Graficul solut ¸iei x = x(t) este deci
curba integral˘a din D care are proprietatea c˘a ˆın fiecare punct al ei, tangenta la curb˘a
are direct ¸ia v.
Problema integr˘arii ecuat ¸iei (12.3) ˆın D revine la g˘asirea curbelor integrale din D cu
proprietatea c˘a ˆın fiecare punct al lor sunt tangente cˆampului de direct ¸ii v(1, f(t, x)).
Exemplul 12.5 Ecuat ¸ia x

= 1, t ∈ R, define¸ste cˆampul de direct ¸ii v(1, 1) paralel cu
prima bisectoare a axelor. Curbele integrale sunt drepte paralele cu aceast˘a bisectoare.
Ecuat ¸ia lor este x(t) = t + C, t ∈ R, unde C este o constant˘a arbitrar˘a. Orice paralel˘a
la prima bisectoare este o curb˘a integral˘a particular˘a.
12.1.3 Condit ¸ii init ¸iale. Problema lui Cauchy
Problema determin˘arii solut ¸iei ecuat ¸iei diferent ¸iale (12.3) care pentru t = t
0
ia valoarea
x = x
0
, deci al c˘arei grafic trece prin punctul (t
0
, x
0
), se nume¸ste problema lui Cauchy,
iar condit ¸ia ca x(t
0
) = x
0
se nume¸ste condit ¸ie init ¸ial˘ a.
Exemplul 12.6 Fie ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a x

= f(t), cu f o funct ¸ie continu˘a pe [a, b].
Solut ¸ia ei general˘a este dat˘a de
x(t) =
_
t
t0
f(t) dt +C,
unde t
0
∈ [a, b], iar C este o constant˘a arbitrar˘a. Solut ¸ia care satisface condit ¸ia init ¸ial˘a
x(t
0
) = x
0
, x
0
∈ R, este
x(t) = x
0
+
_
t
t0
f(t) dt.
De aici rezult˘a c˘a pentru orice punct (t
0
, x
0
) ∈ [a, b] R exist˘a o solut ¸ie unic˘a care
satisface condit ¸ia x(t
0
) = x
0
, sau, altfel spus, prin orice punct din [a, b] R ⊂ R
2
, trece
o curb˘a integral˘a a ecuat ¸iei x

= f(t) ¸si numai una.
12.1.4 Ecuat ¸ii diferent ¸iale explicite, integrabile prin metode ele-
mentare
1. Ecuat ¸ii diferent ¸iale care provin din anularea unei diferent ¸iale exacte
S˘a consider˘am ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a de ordinul ˆıntˆai sub forma simetric˘a
P(t, x) dt +Q(t, x) dx = 0, (12.4)
P ¸si Q fiind funct ¸ii continue, cu derivate part ¸iale continue pe un domeniu D ⊂ R
2
.
S˘a observ˘am mai ˆıntˆai c˘a orice ecuat ¸ie x

= f(t, x) se poate pune sub form˘a (12.4) cu
−P/Q = f.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 160
Teorema 12.1 Dac˘a funct ¸iile P(t, x) ¸si Q(t, x) au derivate part ¸iale continue ˆın dome-
niul D ⊂ R
2
, care verific˘a pentru orice (t, x) ∈ D relat ¸ia
∂P
∂x
=
∂Q
∂t
, (12.5)
integrala general˘a a ecuat ¸iei (12.4) este dat˘a de
_
t
t0
P(τ, x
0
) dτ +
_
x
x0
Q(t, ξ) dξ = C, (t
0
, x
0
) ∈ D. (12.6)
Deoarece funct ¸iile P ¸si Q satisfac condit ¸ia (12.5), expresia diferent ¸ial˘a P(t, x) dt +
Q(t, x) dx este o diferent ¸ial˘a exact˘a, adic˘a exist˘a funct ¸ia F(t, x), diferent ¸iabil˘a ˆın D a.ˆı.
dF(t, x) = P(t, x) dt +Q(t, x) dx, (12.7)
sau
∂F
∂t
= P(t, x),
∂F
∂x
= Q(t, x), ∀(t, x) ∈ D.
Integrˆand ecuat ¸ia a doua ˆın raport cu x avem F(t, x) =
_
x
x0
Q(t, ξ) dξ + G(t). Inlocuind
ˆın prima ecuat ¸ie ¸si t ¸inˆand seama de (12.5), g˘asim
_
x
x0
∂P
∂ξ
(t, ξ) dξ +G

(t) = P(t, x),
de unde rezult˘a G(t) =
_
t
t0
P(τ, x
0
) dτ ¸si deci
F(t, x) =
_
t
t0
P(τ, x
0
) dτ +
_
x
x0
Q(t, ξ) dξ.
Cu F(t, x) astfel determinat˘a, integrala general˘a a ecuat ¸iei (12.4) este dat˘a de F(t, x) =
C, cum rezult˘a din (12.7).
Integrala general˘a (12.6) se obt ¸ine prin dou˘a operat ¸ii de integrare numite ¸si cuadraturi.
Ea define¸ste solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei (12.4) sub form˘a implicit˘a.
Exemplul 12.7 S˘a se integreze ecuat ¸ia (t
2
−x
2
) dt −2txdx = 0 ¸si apoi s˘a se determine
curba integral˘a care trece prin punctul (1, 1).
Avem P(t, x) = t
2
− x
2
, Q(t, x) = −2tx ¸si P
x
= Q
t
= −2x, deci membrul stˆang al
ecuat ¸iei date este o diferent ¸ial˘a exact˘a. Atunci integrala general˘a este dat˘a de
_
t
t0

2
−x
2
0
) dτ −2
_
x
x0
tξ dξ = C, (t
0
, x
0
) ∈ D.
sau
1
3
t
3
− tx
2
= C. Solut ¸ia particutar˘a care satisface condit ¸ia init ¸ial˘a dat˘a este t
3

3tx
2
+ 2 = 0.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 161
2. Ecuat ¸ii cu variabile separate
Fie ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a P(t) dt + Q(x) dx = 0, unde P(t) este derivabil˘a pe [a, b] ¸si
Q(x) este derivabil˘a pe [c, d]. Funct ¸iile P ¸si Q satisfac condit ¸ia (12.5) pentru orice
(t, x) ∈ [a, b] [c, d]. O astfel de ecuat ¸ie se nume¸ste cu variabile separate ¸si integrala sa
general˘a este dat˘a, dup˘a (12.6), de
_
t
t0
P(τ) dτ +
_
x
x0
Q(ξ) dξ = C,
cu (t
0
, x
0
) ∈ [a, b] [c, d].
Exemplul 12.8 S˘a se determine solut ¸ia ecuat ¸iei (x
2
+ 1) dt + (2t + 1)x
2
dx = 0, care
trece prin punctul (1, 0). Putem separa variabilele
1
2t + 1
dt +
x
2
x
2
+ 1
dx = 0,
cu solut ¸ia general˘a ln (2t + 1)
2
+ x − arctg x = C. Solut ¸ia particular˘a care satisface
condit ¸ia dat˘a este ln (2t + 1)
2
+x −arctg x = ln 6.
O ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a de ordinul ˆıntˆai de forma x

= f(t) g(x) este o ecuat ¸ie cu
variabile separabile. Intr-adev˘ar, ea poate fi pus˘a sub forma
f(t) dt −
1
g(x)
dx = 0.
3. Metoda factorului integrant
Fie ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a
P(t, x) dt +Q(t, x) dx = 0, (12.8)
P ¸si Q fiind funct ¸ii continue, cu derivate part ¸iale continue pe un domeniu D ⊂ R
2
.
Dac˘a P dt + Qdx nu este o diferent ¸ial˘a exact˘a ˆın D, ne propunem s˘a determin˘am o
funct ¸ie µ(t, x) a.ˆı. expresia µ(P dt +Qdx) s˘a fie o diferent ¸ial˘a exact˘a ˆın D. Trebuie deci
s˘a avem

∂x
(µP) =

∂t
(µQ), sau µ
_
∂Q
∂t

∂P
∂x
_
+Q
∂µ
∂t
−P
∂µ
∂x
= 0. (12.9)
Definit ¸ia 12.5 Funct ¸ia µ(t, x), definit˘a ˆın D ¸si cu derivate part ¸iale continue ˆın D, care
verific˘a ecuat ¸ia (12.9), se nume¸ste factor integrant al ecuat ¸iei (12.8).
Ecuat ¸ia (12.9) este o ecuat ¸ie cu derivate part ¸iale pentru funct ¸ia µ(t, x). Dup˘a cum se
va vedea mai tˆarziu, integrarea ei revine la integrarea ecuat ¸iei (12.8). Dar aici nu avem
nevoie de solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei (12.9), ci doar de o solut ¸ie particular˘a a acesteia ¸si
ˆın anumite cazuri determinarea unei astfel de solut ¸ii este posibil˘a.
De exemplu, dac˘a c˘aut˘am un factor integrant µ(t), funct ¸ie numai de t, ecuat ¸ia (12.9)
devine
1
µ

dt
=
1
Q
_
∂P
∂x

∂Q
∂t
_
(12.10)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 162
¸si determinarea lui µ este posibil˘a dac˘a membrul drept al ecuat ¸iei (12.10) este funct ¸ie
numai de t.
Intr-adev˘ar, ˆın acest caz ˆın ecuat ¸ia (12.10) variabilele se separ˘a ¸si obt ¸inem pe µ
printr-o cuadratur˘a
ln µ =
_
1
Q
_
∂P
∂x

∂Q
∂t
_
dt.
In mod asem˘an˘ator, dac˘a c˘aut˘am un factor integrant µ(x), funct ¸ie numai de x, ecuat ¸ia
(12.9) devine
1
µ

dx
=
1
P
_
∂Q
∂t

∂P
∂x
_
(12.11)
¸si determinarea lui µ este posibil˘a dac˘a membrul drept al ecuat ¸iei (12.11) este funct ¸ie
numai de x.
In acest caz, obt ¸inem
lnµ =
_
1
P
_
∂Q
∂t

∂P
∂x
_
dx.
Exemplul 12.9 S˘a se integreze ecuat ¸ia (t
3
sin x − 2x) dt + (t
4
cos x + t) dx = 0. Avem
P
x
= t
3
cos x −2, Q
t
= 4t
3
cos x + 1 ¸si deci
1
Q
_
∂P
∂x

∂Q
∂t
_
= −
3
t
este funct ¸ie numai de t. Ca atare avem
1
µ

dt
= −
3
t
¸si o solut ¸ie particular˘a este µ =
1
t
3
.
Inmult ¸ind ecuat ¸ia cu µ, obt ¸inem
_
sin x −
2x
t
3
_
dt +
_
t cos x +
1
t
2
_
dx = 0
a c˘arei solut ¸ie general˘a este t sin x +
x
t
2
= C.
4. Ecuat ¸ii omogene
Ecuat ¸iile diferent ¸iale de forma
dx
dt
=
P(t, x)
Q(t, x)
,
unde P(t, x) ¸si Q(t, x) sunt funct ¸ii omogene ˆın t ¸si x de acela¸si grad m se numesc ecuat ¸ii
diferent ¸iale omogene. Deoarece
P(t, x) = t
m
P(1,
x
t
), Q(t, x) = t
m
Q(1,
x
t
),
ecuat ¸ia se poate pune sub forma
dx
dt
= f(
x
t
). (12.12)
Prin schimbarea de funct ¸ie x = ty ecuat ¸ia (12.12) se transform˘aˆıntr-o ecuat ¸ie cu variabile
separabile. Intr-adev˘ar, deoarece x

= ty

+y ecuat ¸ia devine ty

+y = f(y), sau separˆand
variabilele
dy
f(y) −y
=
dt
t
, (12.13)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 163
care este o ecuat ¸ie cu variabile separate. Dac˘a f este continu˘a ¸si f(y) −y ,= 0, integrˆand
obt ¸inem
ln [t[ +C =
_
dy
f(y) −y
= Φ(y)
¸si solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei (12.12) este
ln [t[ +C = Φ(
x
t
). (12.14)
Dac˘a y
0
este o r˘ad˘acin˘a a ecuat ¸iei f(y) −y = 0, atunci y(t) = y
0
este o solut ¸ie a ecuat ¸iei
ty

+y = f(y), deci x(t) = y
0
t este o solut ¸ie singular˘a a ecuat ¸iei (12.12).
Exemplul 12.10 S˘a se g˘aseasc˘a solut ¸ia ecuat ¸iei t
2
+2x
2
= txx

, care satisface condit ¸ia
init ¸ial˘a x(1) = 2.
Cu schimbarea de variabil˘a x = ty, ecuat ¸ia devine
ydy
1 +y
2
=
dt
t
,
cu solut ¸ia general˘a t = C
_
1 +y
2
. Inlocuind pe y, avem t
2
= C

t
2
+x
2
. Condit ¸ia
init ¸ial˘a determin˘a pe C =
1

5
. Solut ¸ia particular˘a c˘autat˘a este t
2

5 =

t
2
+x
2
.
5. Ecuat ¸ii reductibile la ecuat ¸ii omogene
S˘a consider˘am o ecuat ¸ie de forma
dx
dt
= f
_
at +bx +c
a

t +b

x +c

_
(12.15)
unde a, b, c, a

, b

, c

sunt constante.
a). Dac˘a c
2
+ (c

)
2
= 0, (12.15) este o ecuat ¸ie omogen˘a. Cu substitut ¸ia x = ty se
separ˘a variabilele.
b). Dac˘a c
2
+ (c

)
2
> 0 ¸si ab

−a

b ,= 0, dreptele
at +bx +c = 0, a

t +b

x +c

= 0
se intersecteaz˘a ˆıntr-un punct (t
0
, x
0
). Prin schimb˘arile de variabil˘a independent˘a ¸si de
funct ¸ie τ = t −t
0
, ξ = x −x
0
, ecuat ¸ia devine


= f
_
aτ +bξ
a

τ +b

ξ

_
care este o ecuat ¸ie omogen˘a.
c). Dac˘a c
2
+ (c

)
2
> 0 ¸si ab

−a

b = 0, rezult˘a
a

a
=
b

b
= k ¸si deci
dx
dt
= f
_
at +bx +c
k(at +bx) +c

_
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 164
Prin schimbarea de funct ¸ie at + bx = y ecuat ¸ia (12.15) se transform˘a ˆıntr-o ecuat ¸ie cu
variabile separabile. Intr-adev˘ar, deoarece bx

= y

− a, separˆand variabilele ecuat ¸ia
devine
dy
bf
_
y+c
ky+c

_
+a
= dt.
Dac˘a bf
_
y+c
ky+c

_
+a ,= 0, prin integrare obt ¸inem
t +C =
_
dy
bf
_
y+c
ky+c

_
+a
= Φ(y).
Revenind la variabilele init ¸iale, solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei (12.15) va fi dat˘a implicit prin:
t +C = Φ(at +bx).
6. Ecuat ¸ii liniare de ordinul ˆıntˆai
O ecuat ¸ie de forma
dx
dt
= a(t)x +b(t), (12.16)
unde a(t) ¸si b(t) sunt funct ¸ii continue pe un interval I, se nume¸ste ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a
liniar˘a de ordinul ˆıntˆai.
Dac˘a b(t) ≡ 0 ecuat ¸ia se nume¸ste omogen˘a
dx
dt
= a(t)x.
S˘a integr˘am mai ˆıntˆai ecuat ¸ia omogen˘a, care este o ecuat ¸ie cu variabile separabile. Intr-
adev˘ar, putem scrie
dx
x
= a(t) dt,
de unde
ln [x[ =
_
t
t0
a(τ) dτ + ln [C[,
sau
x(t) = C exp
_
t
t0
a(τ) dτ, t ∈ I,
cu t
0
∈ I, fixat, reprezint˘a solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei omogene. Dac˘a not˘am cu
x
0
(t) = exp
_
t
t0
a(τ) dτ,
o solut ¸ie particular˘a a ecuat ¸iei omogene, atunci solut ¸ia sa general˘a se scrie
x(t) = Cx
0
(t).
Teorema 12.2 Solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei liniare neomogene este suma dintre solut ¸ia
general˘a a ecuat ¸iei liniare omogene corespunz˘atoare ¸si o solut ¸ie particular˘a a ecuat ¸iei
neomogene.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 165
Fie x

(t) o solut ¸ie particular˘a a ecuat ¸iei neomogene ¸si y(t) = x(t) − x

(t). Avem
c˘a y

(t) = x

(t) −(x

)

(t) sau y

(t) = a(t)(x(t) −x

(t)), adic˘a y

(t) = a(t)y(t). Deci, y(t)
este solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei omogene y(t) = Cx
0
(t). Incˆat
x(t) = Cx
0
(t) +x

(t).
O solut ¸ie particular˘a a ecuat ¸iei neomogene se poate obt ¸ine prin metoda variat ¸iei
constantelor. Aceasta const˘a ˆın a c˘auta o solut ¸ie de forma solut ¸iei generale a ecuat ¸iei
omogene, ˆın care constanta C se ˆınlocuie¸ste printr-o funct ¸ie u(t)
x

(t) = u(t)x
0
(t). (12.17)
Inlocuind ˆın ecuat ¸ia (12.16) g˘asim (x

0
(t) − a(t)x
0
(t))u + x
0
(t)u

= b(t). Cum x
0
este
solut ¸ie a ecuat ¸iei omogene, r˘amˆane, pentru determinarea funct ¸iei u, ecuat ¸ia
x
0
(t)u

= b(t).
O solut ¸ie a acestei ecuat ¸ii este
u(t) =
_
t
t0
b(s)
x
0
(s)
ds,
care ˆınlocuit˘a ˆın (12.17) ne conduce la solut ¸ia particular˘a
x

(t) = x
0
(t)
_
t
t0
b(s)
x
0
(s)
ds.
Solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei neomogene se scrie atunci
x(t) = Cx
0
(t) +x
0
(t)
_
t
t0
b(s)
x
0
(s)
ds.
Geometric, ea reprezint˘a o familie de curbe ce depinde liniar de constanta arbitrar˘a C.
Exemplul 12.11 S˘a se integreze ecuat ¸ia liniar˘a neomogen˘a x

= xtg t + cos t, pentru
t ∈ R¸ ¦
π
2
+nπ¦.
Ecuat ¸ia omogen˘a corespunz˘atoare, x

= xtg t, are solut ¸ia general˘a
x(t) = C
1
cos t
, t ∈ R¸
_
π
2
+nπ
_
.
C˘aut˘am pentru ecuat ¸ia neomogen˘a o solut ¸ie particular˘a de forma
x

(t) = u(t)
1
cos t
.
Se obt ¸ine pentru u ecuat ¸ia u

= cos
2
t, de unde u(t) =
1
2
t+
1
4
sin 2t. In consecint ¸˘a, solut ¸ia
general˘a a ecuat ¸iei date este
x(t) = C
1
cos t
+ (
1
2
t +
1
4
sin 2t)
1
cos t
, t ∈ R ¸
_
π
2
+nπ
_
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 166
7. Ecuat ¸ii de ordinul ˆıntˆai reductibile la ecuat ¸ii liniare
a). Ecuat ¸ia Bernoulli este o ecuat ¸ie de forma
x

= a(t)x +b(t)x
α
, α ∈ R¸ ¦0, 1¦. (12.18)
Prin schimbarea de funct ¸ie x
1−α
= y, ecuat ¸ia Bernoulli se transform˘a ˆıntr-o ecuat ¸ie
liniar˘a. Intr-adev˘ar, cum (1 −α)x
−α
x

= y

, ˆınlocuind ˆın (12.18) obt ¸inem
y

= (1 −α)a(t)y + (1 −α)b(t),
care este o ecuat ¸ie liniar˘a.
b). Ecuat ¸ia Riccati este o ecuat ¸ie de forma
x

= a(t)x
2
+b(t)x +c(t). (12.19)
Dac˘a se cunoa¸ste o solut ¸ie particular˘a x

(t) a ecuat ¸iei Riccati, prin schimbarea de funct ¸ie
x = x

+
1
y
, ecuat ¸ia (12.19) se transform˘a ˆıntr-o ecuat ¸ie liniar˘a. Intr-adev˘ar, cum x

=
(x

)


1
y
2
y

, ecuat ¸ia (12.19) devine
(x

)


1
y
2
y

= a(t)
_
x

+
1
y
_
2
+b(t)
_
x

+
1
y
_
+c(t).
De unde, t ¸inˆand seam˘a c˘a x

este solut ¸ie, obt ¸inem
y

= −(2x

(t)a(t) +b(t))y +a(t),
care este o ecuat ¸ie liniar˘a.
8. Ecuat ¸ii algebrice ˆın x

Fie ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a
a
0
(t, x)(x

)
n
+a
1
(t, x)(x

)
n−1
+ +a
n−1
(t, x)x

+a
n
(t, x) = 0, (12.20)
care se obt ¸ine prin anularea unui polinom ˆın x

cu coeficient ¸ii a
k
(t, x) funct ¸ii continue ¸si
a
0
(t, x) ,= 0.
Considerat˘a ca ecuat ¸ie algebric˘aˆın x

, (12.20) are n r˘ad˘acini f
k
(t, x), k = 1, n. Fiecare
r˘ad˘acin˘a real˘a ne d˘a o ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a de forma x

= f(t, x). Orice solut ¸ie a unei
astfel de ecuat ¸ii este solut ¸ie a ecuat ¸iei (12.20).
12.1.5 Alte ecuat ¸ii de ordinul ˆıntˆai, integrabile prin metode ele-
mentare
1. Ecuat ¸ia x = f(x

)
Dac˘a f este o funct ¸ie cu derivat˘a continu˘a, solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei x = f(x

) este
dat˘a parametric de
t =
_
1
p
f

(p) dp +C, x = f(p).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 167
Intr-adev˘ar, s˘a punem x

= p ¸si s˘a lu˘am pe p ca variabil˘a independent˘a. Avem
x = f(p), dx = f

(p) dp, dt =
1
p
dx =
1
p
f

(p) dp,
de unde obt ¸inem pe t ca funct ¸ie de p printr-o cuadratur˘a.
Exemplul 12.12 S˘a se integreze ecuat ¸ia
x = a
n
(x

)
n
+a
n−1
(x

)
n−1
+ +a
1
x

+a
0
.
Punem x

= p. Atunci dx = p dt, dt =
1
p
dx, de unde
t =
_
1
p
(na
n
p
n−1
+ (n −1)a
n−1
p
n−2
+ +a
1
) dp.
Solut ¸ia general˘a este dat˘a de
_
t =
n
n−1
a
n
p
n−1
+
n−1
n−2
a
n−1
p
n−2
+ +a
2
p +a
1
ln p +C,
x = a
n
p
n
+a
n−1
p
n−1
+ +a
1
p +a
0
, p > 0.
2. Ecuat ¸ia F(x, x

) = 0
Integrarea ecuat ¸iei F(x, x

) = 0 se reduce la o cuadratur˘a dac˘a se cunoa¸ste o reprezentare
parametric˘a a curbei F(u, v) = 0, anume u = ϕ(τ), v = ψ(τ), τ ∈ [a, b].
Intr-adev˘ar, dac˘a ϕ ¸si ψ sunt continue, iar ϕ are derivat˘a continu˘a pe [a, b], putem
scrie x = ϕ(τ), x

= ψ(τ), τ ∈ [a, b] ¸si deci
dx

= ϕ

(τ), dt =
1
ψ(τ)
ϕ

(τ) dτ,
ˆıncˆat integrala general˘a este dat˘a parametric de
t =
_
1
ψ(τ)
ϕ

(τ) dτ +C, x = ϕ(τ).
3. Ecuat ¸ia t = f(x

)
Dac˘a f este o funct ¸ie cu derivat˘a continu˘a, solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei t = f(x

) este dat˘a
parametric de
t = f(p), x =
_
pf

(p) dp +C.
Intr-adev˘ar, s˘a punem x

= p ¸si s˘a lu˘am pe p ca variabil˘a independent˘a. Avem
t = f(p), dt = f

(p) dp, dx = p dt = pf

(p) dp,
de unde obt ¸inem pe x ca funct ¸ie de p printr-o cuadratur˘a.
Exemplul 12.13 S˘a se integreze ecuat ¸ia t = 2x

+ e
x

. Punem x

= p. Atunci t =
2p +e
p
, dx = p dt = (2p +pe
p
) dp. Solut ¸ia general˘a este dat˘a de
t = 2p +e
p
, x = p
2
+ (p −1)e
p
+C.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 168
4. Ecuat ¸ia F(t, x

) = 0
Integrarea ecuat ¸iei F(t, x

) = 0 se reduce la o cuadratur˘a dac˘a se cunoa¸ste o reprezentare
parametric˘a a curbei F(u, v) = 0, anume u = ϕ(τ), v = ψ(τ), τ ∈ [a, b].
Intr-adev˘ar, dac˘a ϕ ¸si ψ sunt continue, iar ϕ are derivat˘a continu˘a pe [a, b], putem
scrie t = ϕ(τ),
dx
dt
= ψ(τ), τ ∈ [a, b] ¸si deci
dx = ϕ

(τ)ψ(τ) dτ,
ˆıncˆat integrala general˘a este dat˘a parametric de
t = ϕ(τ), x =
_
ψ(τ)ϕ

(τ) dτ +C.
5. Ecuat ¸ia Lagrange
Se nume¸ste ecuat ¸ie Lagrange o ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a de forma
A(x

)t +B(x

)x +C(x

) = 0,
cu A, B, C funct ¸ii continue, cu derivate de ordinul ˆıntˆai continue pe un interval [a, b].
Dac˘a B(x

) , = 0, ecuat ¸ia Lagrange se poate scrie sub forma
x = ϕ(x

)t +ψ(x

).
Integrarea ecuat ¸iei Lagrange se reduce la integrarea unei ecuat ¸ii liniare. Intr-adev˘ar,
dac˘a not˘am x

= p, avem x = ϕ(p)t +ψ(p). Deriv˘am ˆın raport cu t ¸si t ¸inem seama c˘a p
este funct ¸ie de t:
p −ϕ(p) = [ϕ

(p)t +ψ

(p)]
dp
dt
, (12.21)
de unde, pentru p −ϕ(p) ,= 0, rezult˘a
dt
dp
=
ϕ

(p)
p −ϕ(p)
t +
ψ

(p)
p −ϕ(p)
,
care este o ecuat ¸ie liniar˘a ˆın t ca funct ¸ie necunoscut˘a ¸si p ca variabil˘a independent˘a.
Prin integrarea acesteia obt ¸inem pe t ca funct ¸ie de p, care ˆımpreun˘a cu x = ϕ(p)t +ψ(p)
determin˘a integrala general˘a sub form˘a parametric˘a.
Dac˘a p = p
0
este o r˘ad˘acin˘a a ecuat ¸iei p −ϕ(p) = 0, atunci p(t) = p
0
este o solut ¸ie a
ecuat ¸iei (12.21) ¸si deci x = p
0
t + ψ(p
0
) este o solut ¸ie singular˘a a ecuat ¸iei lui Lagrange.
Evident, vom avea atˆatea solut ¸ii particulare cˆate r˘ad˘acini are ecuat ¸ia p −ϕ(p) = 0.
Exemplul 12.14 S˘a se integreze ecuat ¸ia x = 2tx

+ (x

)
2
. Punem x

= p. Atunci
x = 2tp +p
2
¸si diferent ¸iem: dx = 2p dt + 2t dp + 2p dp. Dar dx = p dt ¸si deci
dt
dp
= −
2
p
t −1,
care este o ecuat ¸ie liniar˘a, a c˘arei solut ¸ie general˘a, pentru p ,= 0, este t =
C
p
2

p
3
, ˆıncˆat
solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei date se scrie
t =
C
p
2

p
3
, x =
2C
p
+
p
2
3
, p ∈ R¸ ¦0¦.
Pentru p = 0 se obt ¸ine x(t) ≡ 0, care este o solut ¸ie singular˘a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 169
6. Ecuat ¸ia Clairaut
Se nume¸ste ecuat ¸ie Clairaut o ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a de forma
x = tx

+ψ(x

).
unde ψ este o funct ¸ie cu derivat˘a continu˘a pe un interval [a, b].
Ecuat ¸ia Clairaut este o ecuat ¸ie Lagrange particular˘a, anume cu ϕ(p) = p. Pentru
integrarea ei proced˘am la fel ca pentru integrarea ecuat ¸iei Lagrange. Inlocuim x

= p,
x = tp+ψ(p), apoi deriv˘amˆın raport cu t ¸si t ¸inem seama c˘a p este funct ¸ie de t. Obt ¸inem
(t +ψ

(p))
dp
dt
= 0.
Avem dou˘a posibilit˘at ¸i. Sau
dp
dt
= 0, p = C ¸si deci x(t) = Ct +ψ(C) este solut ¸ia general˘a
a ecuat ¸iei Clairaut. Sau t +ψ

(p) = 0, care ne conduce la solut ¸ia singular˘a
t = −ψ

(p), x = −pψ

(p) +ψ(p).
Exemplul 12.15 S˘a se integreze ecuat ¸ia x = tx

+ (x

)
n
. Punem x

= p ¸si derivˆand
obt ¸inem: p = tp

+ p + np
n−1
p

sau p

(t + np
n−1
) = 0. Avem: p

= 0, p = C, care
d˘a solut ¸ia gereral˘a x(t) = Ct + C
n
. Sau t = −np
n−1
, x = (1 − n)p
n
, care reprezint˘a o
integral˘a singular˘a.
7. Ecuat ¸ia x = f(t, x

)
Notˆand x

= p, avem x = f(t, p) ¸si deriv˘amˆın raport cu t, t ¸inˆand seama c˘a p este funct ¸ie
de t. Obt ¸inem
p =
∂f
∂t
+
∂f
∂p

dp
dt
,
de unde putem explicita pe dp/dt. Dac˘a aceast˘a ecuat ¸ie poate fi integrat˘a ¸si p = ϕ(t, C)
este solut ¸ia sa general˘a, atunci x(t) = f(t, ϕ(t, C)) este solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei date.
Exemplul 12.16 S˘a se integreze ecuat ¸ia
(x

)
2
+tx

+ 3x +t
2
= 0.
Punem x

= p, avem p
2
+tp+3x+t
2
= 0. Deriv˘amˆın raport cu t: 2pp

+p+tp

+3p+2t = 0
sau (2p + 1)(p

+ 2) = 0. Din p

= −2 urmeaz˘a p = −2t +C, de unde solut ¸ia general˘a
x(t) = −
1
3
[t
2
+t(C −2t) + (C −2t)
2
], t ∈ R.
Apoi t = −2p ¸si x = −p
2
, care reprezint˘a o integral˘a singular˘a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 170
8. Ecuat ¸ia t = f(x, x

)
Notˆand x

= p, avem t = f(x, p) ¸si deriv˘am ˆın raport cu x, considerˆand pe t ¸si p ca
funct ¸ii de x. Obt ¸inem
1
p
=
∂f
∂x
+
∂f
∂p

dp
dx
.
Dac˘a putem integra aceast˘a ecuat ¸ie ¸si p = ϕ(x, C) este solut ¸ia sa general˘a, atunci t(x) =
f(x, ϕ(x, C)) este solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei date.
Exemplul 12.17 S˘a se integreze ecuat ¸ia t =
1
x

x + (x

)
n
. Punem x

= p, avem t =
1
p
x +p
n
. Deriv˘am ˆın raport cu x. Obt ¸inem
dp
dx
(np
n−1

1
p
2
) = 0.
Deci
dp
dx
= 0, p = C, de unde solut ¸ia general˘a t(x) =
1
C
x + C
n
, sau x = np
n+1
,
t = (n + 1)p
n
, care reprezint˘a o integral˘a singular˘a.
12.1.6 Teorema de existent ¸˘a ¸si unicitate
In cele ce urmeaz˘a vom stabili condit ¸iile ˆın care problema lui Cauchy pentru o ecuat ¸ie
diferent ¸ial˘a de ordinul ˆıntˆai are solut ¸ie unic˘a ¸si vom da un mijloc de construct ¸ie efectiv˘a
a acestei solut ¸ii.
Fie ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a de ordinul ˆıntˆai
x

= f(t, x), (12.22)
cu condit ¸ia init ¸ial˘a
x(t
0
) = x
0
. (12.23)
Teorema 12.3 Dac˘a:
a). funct ¸ia f(t, x) este continu˘a pe domeniul ˆınchis D, definit prin
D = ¦(t, x) ∈ R
2
[t −t
0
[ ≤ a, [x −x
0
[ ≤ b¦
b). pentru orice (t, x
1
), (t, x
2
) ∈ D, funct ¸ia f(t, x) satisface inegalitatea
[f(t, x
1
) −f(t, x
2
)[ < L[x
1
−x
2
[, L > 0,
numit˘a condit ¸ia lui Lipschitz, atunci exist˘a un num˘ar real pozitiv h ≤ a ¸si o singur˘a
funct ¸ie x = x(t) definit˘a ¸si derivabil˘a pe intervalul [t
0
− h, t
0
+ h], solut ¸ie a ecuat ¸iei
(12.22) pe intervalul [t
0
−h, t
0
+h] ¸si care satisface condit ¸ia init ¸ial˘a (12.23).
Funct ¸ia f(t, x) este continu˘a pe domeniul ˆınchis D, deci este m˘arginit˘a pe D. Fie
M > 0, a.ˆı.
[f(t, x)[ ≤ M, (t, x) ∈ D.
Lu˘am h = min ¦a, b/M¦ ¸si fie I = [t
0
−h, t
0
+h].
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 171
Pentru determinarea solut ¸iei vom folosi metoda aproximat ¸iilor succesive. Metoda
const˘a din a construi un ¸sir de funct ¸ii
x
0
, x
1
(t), . . . , x
n
(t), . . .
care converge ˆın mod uniform pe I c˘atre o funct ¸ie care ˆındepline¸ste condit ¸iile din enunt ¸ul
teoremei.
Primul termen al ¸sirului ˆıl lu˘am x
0
¸si se nume¸ste aproximat ¸ia de ordinul zero. Al
doilea termen al ¸sirului de funct ¸ii, numit ¸si aproximat ¸ia de ordinul ˆıntˆai, ˆıl definim prin
x
1
(t) = x
0
+
_
t
t0
f(t, x
0
) dt, t ∈ I,
aproximat ¸ia de ordinul doi prin
x
2
(t) = x
0
+
_
t
t0
f(t, x
1
(t)) dt, t ∈ I
¸si ˆın general, aproximat ¸ia de ordinul n, prin
x
n
(t) = x
0
+
_
t
t0
f(t, x
n−1
(t)) dt, t ∈ I. (12.24)
S¸irul de funct ¸ii astfel definit are urm˘atoarele propriet˘at ¸i
1. Toate funct ¸iile x
n
(t), n = 1, 2, 3, . . . satisfac condit ¸ia init ¸ial˘a x
n
(t
0
) = x
0
.
2. Tot ¸i termenii ¸sirului sunt funct ¸ii continue pe intervalul I. Intr-adev˘ar, f este
continu˘a pe D, deci toate integralele care intervin sunt funct ¸ii continue pe I.
3. Pentru orice n ∈ N, x
n
(t) ∈ [x
0
−b, x
0
+b], pentru t ∈ [t
0
−h, t
0
+h].
Demonstrat ¸ie prin induct ¸ie. Deoarece [f(t, x
0
)[ ≤ M, avem
[x
1
−x
0
[ =
¸
¸
¸
¸
_
t
t0
f(t, x
0
) dt
¸
¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸
_
t
t0
[f(t, x
0
)[ dt
¸
¸
¸
¸
≤ M[t −t
0
[ ≤ Mh ≤ b.
S˘a presupunem c˘a aproximat ¸ia de ordinul n−1 ˆındepline¸ste aceast˘a condit ¸ie, deci x
n−1

[x
0
−b, x
0
+b]. Atunci [f(t, x
n−1
)[ ≤ M ¸si putem scrie
[x
n
−x
0
[ =
¸
¸
¸
¸
_
t
t0
f(t, x
n−1
) dt
¸
¸
¸
¸
≤ M[t −t
0
[ ≤ Mh ≤ b,
prin urmare, pentru t ∈ I toate aproximat ¸iile apart ¸in intervalului [x
0
−b, x
0
+b].
Vom ar˘ata acum c˘a ¸sirul de funct ¸ii (x
n
(t)) converge uniform pe intervalul I la o
funct ¸ie x(t) cˆand n →∞. Convergent ¸a acestui ¸sir este echivalent˘a cu convergent ¸a seriei
de funct ¸ii
x
0
+ (x
1
−x
0
) + (x
2
−x
1
) + + (x
n
−x
n−1
) + , (12.25)
deoarece ¸sirul sumelor part ¸iale ale seriei (12.25) este tocmai ¸sirul (x
n
).
Pentru a ar˘ata c˘a seria (12.25) este uniform convergent˘a pe I este suficient s˘a ar˘at˘am
c˘a ea este majorat˘a de o serie numeric˘a cu termeni pozitivi convergent˘a. Mai precis, vom
ar˘ata c˘a pentru orice t ∈ I,
[x
n
(t) −x
n−1
(t)[ ≤ M L
n−1

[t −t
0
[
n
n!
, n ∈ N. (12.26)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 172
Demonstrat ¸ie prin induct ¸ie. Avem
[x
1
(t) −x
0
[ =
¸
¸
¸
¸
_
t
t0
f(t, x
0
) dt
¸
¸
¸
¸
≤ M[t −t
0
[,
deci pentru n = 1 inegalitatea (12.26) este verificat˘a. Presupunem c˘a ea este adev˘arat˘a
pentru n −1, adic˘a
[x
n−1
(t) −x
n−2
(t)[ ≤ M L
n−2

[t −t
0
[
n−1
(n −1)!
(12.27)
¸si ar˘at˘am c˘a este adev˘arat˘a ¸si pentru n. Avem
[x
n
(t) −x
n−1
(t)[ ≤
¸
¸
¸
¸
_
t
t0
[f(t, x
n−1
) −f(t, x
n−2
)] dt
¸
¸
¸
¸
¸si dac˘a folosim condit ¸ia lui Lipschitz ¸si inegalitatea (12.27), g˘asim
[x
n
(t) −x
n−1
(t)[ ≤ L
¸
¸
¸
¸
_
t
t0
[x
n−1
−x
n−2
[ dt
¸
¸
¸
¸
≤ L
¸
¸
¸
¸
_
t
t
0
ML
n−2
[t −t
0
[
n−1
(n −1)!
dt
¸
¸
¸
¸
,
de unde (12.26).
Deoarece [t −t
0
[ ≤ h, avem majorarea
[x
n
(t) −x
n−1
(t)[ ≤
M
L

(Lh)
n
n!
, t ∈ I,
de unde rezult˘a c˘a seria (12.25) este absolut ¸si uniform convergent˘a pe I, deoarece seria
numeric˘a

1
M
L

(Lh)
n
n!
este convergent˘a. Intr-adev˘ar, folosind criteriul raportului avem
lim
n→∞
a
n+1
a
n
= lim
n→∞
Lh
n + 1
= 0.
Se poate observa c˘a avem efectiv

1
M
L

(Lh)
n
n!
=
M
L
(e
Lh
−1).
Rezult˘a de aici c˘a ¸sirul aproximat ¸iilor succesive are ca limit˘a o funct ¸ie continu˘a pe I
x(t) = lim
n→∞
x
n
(t).
Trecˆand la limit˘a ˆın relat ¸ia de recurent ¸˘a (12.24), g˘asim c˘a
x(t) = x
0
+
_
t
t0
f(τ, x(τ)) dτ, t ∈ I. (12.28)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 173
Derivˆand (12.28) ˆın raport cu t, obt ¸inem
x

(t) = f(t, x(t)), t ∈ I,
de unde deducem c˘a funct ¸ia x = x(t) este solut ¸ie pe I a ecuat ¸iei diferent ¸iale (12.22). Ea
verific˘a ¸si condit ¸ia init ¸ial˘a (12.23), cum rezult˘a din (12.28).
Unicitatea solut ¸iei rezult˘a din unicitatea limitei unui ¸sir convergent.
Funct ¸iile x
n
(t) constituie aproximat ¸ii ale solut ¸iei x(t), care sunt cu atˆat mai apropiate
de x(t) cu cˆat n este mai mare. Deci metoda folosit˘a ˆın demonstrt ¸ia precedent˘a, numit˘a
metoda aproximat ¸iilor succesive, d˘a ¸si un procedeu de aproximare a solut ¸iei ecuat ¸iei
diferent ¸iale (12.22) care trece printr-un punct dat (t
0
, x
0
), adic˘a un procedeu de rezolvare
a problemei lui Cauchy.
12.2 Ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordin superior
12.2.1 Solut ¸ia general˘a. Solut ¸ii particulare
Fie ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a
F(t, x, x

, . . . , x
(n)
) = 0. (12.29)
Ordinul maxim al derivatei care figureaz˘a ˆın (12.29) se nume¸ste ordinul ecuat ¸iei diferen-
t ¸iale (12.29). Dac˘a n ≥ 2 spunem c˘a ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a este de ordin superior.
Reamintim c˘a funct ¸iile x = x(t), definite pe intervalul [a, b], avˆand derivate pˆan˘a
la ordinul n inclusiv ˆın orice punct al intervalului [a, b] se nume¸ste solut ¸ie a ecuat ¸iei
diferent ¸iale (12.29) pe intervalul [a, b] dac˘a
F(t, x(t), x

(t), . . . , x
(n)
(t)) = 0, ∀t ∈ [a, b].
Exemplul 12.18 Ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a de ordinul trei
x

−x

+x

−x = 0
admite solut ¸iile x
1
(t) = e
t
, x
2
(t) = cos t, x
3
(t) = sin t. Ecuat ¸ia admite ¸si solut ¸ia
x(t) = C
1
e
t
+C
2
cos t +C
3
sint, t ∈ R,
unde C
1
, C
2
, C
3
sunt constante arbitrare.
Din exemplul precedent se vede c˘a solut ¸iile unei ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordin superior
pot depinde de constante arbitrare.
Definit ¸ia 12.6 Funct ¸ia x = x(t, C
1
, C
2
, . . . , C
n
) este solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei dife-
rent ¸iale (12.29) ˆın domeniul D ⊂ R
2
, dac˘a este solut ¸ie a ecuat ¸iei (12.29) ¸si dac˘a prin
alegerea convenabil˘a a constantelor se transform˘a ˆın orice solut ¸ie a ecuat ¸iei (12.29) al
c˘arei grafic se afl˘a ˆın D.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 174
Solut ¸ia general˘a a unei ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordinul n poate fi scris˘a ¸si sub form˘a
implicit˘a
Φ(t, x, C
1
, C
2
, . . . , C
n
) = 0.
De obicei, unei relat ¸ii de aceast˘a form˘a i se d˘a denumirea de integrala general˘a a ecuat ¸iei
diferent ¸iale de ordinul n.
Solut ¸ia general˘a a unei ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordinul n poate fi scris˘a ¸si sub form˘a
parametric˘a
t = ϕ(τ, C
1
, C
2
, . . . , C
n
), x = ψ(τ, C
1
, C
2
, . . . , C
n
).
Definit ¸ia 12.7 Numim solut ¸ie particular˘a a ecuat ¸iei (12.29) orice funct ¸ie x = x(t),
t ∈ [a, b], (t, x) ∈ D ⊂ R
2
, care se obt ¸ine din solut ¸ia general˘ a dˆand valori particulare
constantelor C
1
, C
2
, . . . , C
n
.
Graficul unei solut ¸ii particular˘a a ecuat ¸iei (12.29) este o curb˘a plan˘a numit˘a curb˘a
integral˘a.
Exemplul 12.19 Ecuat ¸ia x

+x = t are solut ¸ia general˘a x(t) = C
1
cos t +C
2
sin t +t,
t ∈ R. Funct ¸ia x(t) = cos t + t este o solut ¸ie particular˘a care se obt ¸ine din solut ¸ia
general˘a pentru C
1
= 1 ¸si C
2
= 0.
Solut ¸ia general˘a a unei ecuat ¸ii diferent ¸iale de ordinul n depinde de n constante arbi-
trare.
12.2.2 Integrale intermediare. Integrale prime
Fie dat˘a ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a de ordinul n
F(t, x, x

, . . . , x
(n)
) = 0 (12.30)
¸si fie
Φ(t, x, C
1
, C
2
, . . . , C
n
) = 0 (12.31)
integrala sa general˘a. Dac˘a deriv˘am relat ¸ia (12.31) de n −k ori ¸si elimin˘am ˆıntre aceste
n −k + 1 relat ¸ii constantele C
k+1
, C
k+2
, . . . , C
n
, obt ¸inem o relat ¸ie de forma
Ψ(t, x, x

, . . . , x
(n−k)
C
1
, C
2
, . . . , C
k
) = 0. (12.32)
Definit ¸ia 12.8 Se nume¸ste integral˘a intermediar˘a a ecuat ¸iei (12.30) o ecuat ¸ie diferent ¸i-
al˘a de ordinul n−k, de forma (12.32), care cont ¸ine k ≥ 1 constante arbitrare ¸si care este
verificat˘a de integrala general˘ a (12.31) a ecuat ¸iei (12.30). In particular, pentru k = 1,
(12.32) se nume¸ste integral˘a prim˘a.
Cunoa¸sterea unei integrale intermediare simplific˘a rezolvarea ecuat ¸iei diferent ¸iale
init ¸iale. Dac˘a (12.32) este o integral˘a intermediar˘a a ecuat ¸iei (12.30), atunci integrarea
ecuat ¸iei (12.30) se reduce la integrarea ecuat ¸iei (12.32), care este o ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a
de ordinul n −k.
Intr-adev˘ar, integrala general˘a a ecuat ¸iei (12.32) cont ¸ine n −k constante arbitrare ¸si
dac˘a ad˘aug˘am la acestea cele k constante care intr˘a ˆın structura ecuat ¸iei (12.32), solut ¸ia
g˘asit˘a va cont ¸ine n constante arbitrare, deci va fi integrala general˘a a ecuat ¸iei (12.30).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 175
In particular, cunoa¸sterea a n integrale prime distincte ale ecuat ¸iei (12.30)
Ψ
i
(t, x, x

, . . . , x
(n−1)
C
i
) = 0, i = 1, n (12.33)
este echivalent˘ a cu cunoa¸sterea solut ¸iei generale a ecuat ¸iei (12.30), deoarece din sistemul
(12.33) putem obt ¸ine pe x, x

, . . . , x
(n−1)
ˆın funct ¸ie de t, C
1
, C
2
, . . . , C
n
, de unde, ˆın
particular, rezult˘a x = x(t, C
1
, C
2
, . . . , C
n
), adic˘a solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei (12.30).
12.2.3 Condit ¸ii init ¸iale. Problema lui Cauchy
In multe probleme care conduc la rezolvarea unei ecuat ¸ii diferent ¸iale de forma (12.30)
nu este necesar s˘a cunoa¸stem solut ¸ia general˘a ci doar o anumit˘a solut ¸ie, care s˘a satisfac˘a
anumite condit ¸ii, numite condit ¸ii init ¸iale ¸si care o determin˘a ˆın mod unic.
In general, se cere o solut ¸ie a ecuat ¸iei (12.30) cu proprietatea c˘a pentru t = t
0
, x ¸si
derivatele sale pˆan˘a la ordinul n −1 iau valori date
x(t
0
) = x
0
, x

(t
0
) = x

0
, . . . , x
(n−1)
(t
0
) = x
n−1
0
. (12.34)
Problema determin˘arii solut ¸iei x(t) care satisface condit ¸iile init ¸iale (12.34) se nume¸ste
problema lui Cauchy.
12.2.4 Ecuat ¸ii de ordin superior integrabile prin cuadraturi
1. Ecuat ¸ia x
(n)
= 0
Este cea mai simpl˘a ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a de ordinul n. Prin n cuadraturi succesive obt ¸inem
solut ¸ia general˘a sub forma
x(t) =
C
1
(n −1)!
t
n−1
+
C
2
(n −2)!
t
n−2
+ +
C
n−1
1!
t +C
n
,
adic˘a un polinom arbitrar de gradul n −1.
Exemplul 12.20 S˘a se g˘aseasc˘a solut ¸ia ecuat ¸iei x
(5)
= 0, care satisface condit ¸iile init ¸i-
ale:
x(0) = 1, x

(0) = 0, x

(0) = −1, x
(3)
(0) = 0, x
(4)
(0) = 1.
Solut ¸ia general˘a este
x(t) =
C
1
4!
t
4
+
C
2
3!
t
3
+
C
3
2!
t
2
+
C
4
1!
t +C
5
.
Condit ¸iile init ¸iale precizate conduc la solut ¸ia particular˘a
x(t) =
1
24
t
4

1
2
t
2
+ 1, t ∈ R.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 176
2. Ecuat ¸ia x
(n)
= f(t)
Dac˘a f este continu˘a pe intervalul [a, b], solut ¸ia general˘a a acestei ecuat ¸ii se poate pune
sub forma
x(t) =
1
(n −1)!
_
t
t0
(t −τ)
n−1
f(τ) dτ +
C
1
(n −1)!
t
n−1
+ +
C
n−1
1!
t +C
n
,
cu t
0
∈ [a, b].
Intr-adev˘ar, ecuat ¸ia se mai scrie (x
(n−1)
)

= f(t), de unde, prin cuadraturi succesive,
avem
x
(n−1)
=
_
t
t0
f(t) dt +C
1
,
x
(n−2)
=
_
t
t0
dt
_
t
t0
f(t) dt +C
1
(t −t
0
) +C
2
,

x =
_
t
t0
dt
_
t
t0
dt
_
t
t0
f(t) dt +
C1
(n−1)!
t
n−1
+ +
Cn−1
1!
t +C
n
.
R˘amˆane de ar˘atat c˘a
_
t
t0
dt
_
t
t0
dt
_
t
t0
f(t) dt =
1
(n −1)!
_
t
t0
(t −τ)
n−1
f(τ) dτ. (12.35)
Prin induct ¸ie dup˘a n. Pentru n = 2, avem
_
t
t0
dt
_
t
t0
f(t) dt =
_
t
t0

_
θ
t0
f(τ) dτ =
_
t
t0
[
_
θ
t0
f(τ) dτ] dθ =
__
D
f(τ) dθ dτ,
unde D este triunghiul din planul θτ m˘arginit de dreptele τ = θ, θ = t ¸si τ = t
0
.
Inversˆand ordinea de integrare, putem scrie
__
D
f(τ) dθ dτ =
_
t
t0
[
_
t
τ
f(τ) dθ] dτ =
_
t
t0
(t −τ)f(τ) dτ.
Deci formula (12.35) este adev˘arat˘a pentru n = 2. Presupunem (12.35) adev˘arat˘a pentru
n−1 ¸si ar˘at˘am c˘a este adev˘arat˘a pentru n. Din (12.35) pentru n trecut ˆın n−1, integrˆand
ˆın raport cu t avem
_
t
t0
dt
_
t
t
0
dt
_
t
t0
f(t) dt =
1
(n −2)!
_
t
t0
dt
_
t
t0
(t −τ)
n−2
f(τ) dτ =
1
(n −2)!
_
t
t0

_
θ
t0
(θ −τ)
n−2
f(τ) dτ =
1
(n −2)!
__
D
(θ −τ)
n−2
f(τ) dθ dτ =
1
(n −2)!
_
t
t
0

_
t
τ
(θ −τ)
n−2
f(τ) dθ =
1
(n −1)!
_
t
t
0
(t −τ)
n−1
f(τ) dτ.
Deci formula este adev˘arat˘a pentru orice n.
Exemplul 12.21 S˘a se determine solut ¸ia ecuat ¸iei x

= sin t, care satisface condit ¸iile
init ¸iale x(0) = 1, x

(0) = −1, x

(0) = 0. Prin trei integr˘ari succesive obt ¸inem solut ¸ia
general˘a
x(t) = cos t +
1
2
C
1
t
2
+C
2
t +C
3
.
Solut ¸ia problemei lui Cauchy este x(t) = cos t +t
2
−t.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 177
3. Ecuat ¸ia F(t, x
(n)
) = 0
Dac˘a se cunoa¸ste o reprezentare parametric˘a a curbei F(u, v) = 0 ¸si anume u = ϕ(τ),
v = ψ(τ), cu ϕ ¸si ψ funct ¸ii continue ¸si ϕ cu derivat˘a continu˘a pe [a, b], atunci integrala
general˘a pe [a, b] a ecuat ¸iei diferent ¸iale se obt ¸ine prin n cuadraturi.
Intr-adev˘ar, luˆand t = ϕ(τ), x
(n)
= ψ(τ), avem dt = ϕ

(τ) dτ, dx
(n−1)
= ψ(τ) dt =
ψ(τ)ϕ

(τ) dτ. De unde obt ¸inem printr-o cuadratur˘a
x
(n−1)
=
_
ψ(τ)ϕ

(τ) dτ +C
1
= Ψ
1
(τ) +C
1
.
Apoi dx
(n−2)
= (Ψ
1
(τ) +C
1
) dt = (Ψ
1
(τ) +C
1

(τ) dτ. De unde
x
(n−2)
=
_
Ψ
1
(τ)ϕ

(τ) dτ +C
1
ϕ(τ) +C
2
= Ψ
2
(τ) +C
1
ϕ(τ) +C
2
.
Repetˆand operat ¸ia de n ori, obt ¸inem solut ¸ia sub form˘a parametric˘a
t = ϕ(τ), x = Ψ
n
(τ) +P
n−1
(ϕ(τ)),
ˆın care P
n−1
este un polinom de gradul n −1 ˆın ϕ(τ).
Dac˘a ecuat ¸ia poate fi explicitat˘a ˆın raport cu t, adic˘a putem obt ¸ine t = f(x
(n)
),
atunci o reprezentare parametric˘a este dat˘a de x
(n)
= τ, t = f(τ).
Exemplul 12.22 S˘a se g˘aseasc˘ a solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei t = x

+ ln x

. Punem
x

= τ, t = τ + ln τ. Avem dx

= τ dt = τ(1 +
1
τ
) τ. Se obt ¸ine solut ¸ia general˘a
t = τ + ln τ, x =
1
6
τ
3
+
3
4
τ
2
+C
1
(τ + ln τ) +C
2
.
4. Ecuat ¸ia F(x
(n−1)
, x
(n)
) = 0
Dac˘a se cunoa¸ste o reprezentare parametric˘a a curbei F(u, v) = 0 ¸si anume u = ϕ(τ),
v = ψ(τ), cu ϕ ¸si ψ funct ¸ii continue ¸si ϕ cu derivat˘a continu˘a pe [a, b], atunci integrala
general˘a pe [a, b] a ecuat ¸iei diferent ¸iale se obt ¸ine prin n cuadraturi.
Intr-adev˘ar, luˆand x
(n−1)
= ϕ(τ), x
(n)
= ψ(τ), avem dx
(n−1)
= ϕ

(τ) dτ, dx
(n−1)
=
ψ(τ) dt. De unde dt =
ϕ

(τ)
ψ(τ)
dτ ¸si printr-o cuadratur˘a obt ¸inem
t =
_
ϕ

(τ)
ψ(τ)
dτ +C
1
= Ψ(τ) +C
1
, x
(n−1)
= ϕ(τ),
A¸sadar am redus problema la cazul precedent.
Exemplul 12.23 S˘a se integreze ecuat ¸ia x
(3)
x
(4)
= −1. O reprezentare parametric˘a
este x
(3)
= τ, x
(4)
= −
1
τ
, τ ,= 0. Obt ¸inem dx
(3)
= dτ, dx
(3)
= −
1
τ
dt, deci dt = −τ dτ.
Se obt ¸ine solut ¸ia general˘a
t = −
1
2
τ
2
+C
1
, x = −
1
105
τ
7
+
1
8
C
1
τ
4

1
2
C
2
τ
2
+C
3
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 178
5. Ecuat ¸ia F(x
(n−2)
, x
(n)
) = 0
Dac˘a se cunoa¸ste o reprezentare parametric˘a a curbei F(u, v) = 0 ¸si anume u = ϕ(τ),
v = ψ(τ), cu ϕ ¸si ψ funct ¸ii continue ¸si ϕ cu derivat˘a continu˘a pe [a, b], atunci integrala
general˘a pe [a, b] a ecuat ¸iei diferent ¸iale se obt ¸ine prin n cuadraturi.
Intr-adev˘ar, luˆand x
(n−2)
= ϕ(τ), x
(n)
= ψ(τ), din dx
(n−1)
= x
(n)
dt, dx
(n−2)
=
x
(n−1)
dt, prin eliminarea lui dt g˘asim
x
(n−1)
dx
(n−1)
= x
(n)
dx
(n−2)
= ϕ

(τ)ψ(τ) dτ,
de unde
x
(n−1)
=
¸
2
_
ϕ

(τ)ψ(τ) dτ +C
1
, x
(n−2)
= ϕ(τ).
A¸sadar am redus problema la cazul precedent.
12.2.5 Ecuat ¸ii c˘arora li se poate mic¸sora ordinul
1. Ecuat ¸ia F(t, x
(k)
, x
(k+1)
, . . . , x
(n)
) = 0
Ecuat ¸ia se transform˘a ˆıntr-o ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a de ordinul n − k prin schimbarea de
funct ¸ie x
(k)
= u. Derivˆand ¸si ˆınlocuind obt ¸inem ecuat ¸ia
F(t, u, u

, . . . , u
(n−k)
) = 0.
Dac˘a aceast˘a ecuat ¸ie poate fi integrat˘a, sulut ¸ia sa general˘a va fi de forma
u(t) = ϕ(t, C
1
, . . . , C
n−k
).
Integrarea ecuat ¸iei date se reduce atunci la integrarea ecuat ¸iei de ordinul k:
x
(k)
= ϕ(t, C
1
, . . . , C
n−k
).
Exemplul 12.24 In ecuat ¸ia
x
(n)
sin t −x
(n−1)
cos t + 1 = 0,
punem x
(n−1)
= u ¸si ecuat ¸ia se transform˘a ˆıntr-o ecuat ¸ie liniar˘a ˆın u:
u

sin t −ucos t + 1 = 0.
2. Ecuat ¸ia F(x, x

, . . . , x
(n)
) = 0
Prin schimbarea de funct ¸ie x

= p, luˆand pe x ca variabil˘a independent˘a, reducem ordinul
ecuat ¸iei date cu o unitate. Obt ¸inem succesiv
dx
dt
= p,
d
2
x
dt
2
=
d
dt
_
dx
dt
_
=
dp
dt
=
dp
dx
p,
d
3
x
dt
3
=
d
dt
_
d
2
x
dt
2
_
=
d
dt
_
p
dp
dx
_
=
d
dx
_
p
dp
dx
_
p = p
_
dp
dx
_
2
+p
2
d
2
p
dx
2
.
Se observ˘a c˘a derivatele
d
k
x
dt
k
se exprim˘a cu ajutorul lui p,
dp
dt
, . . . ,
d
k−1
p
dx
k−1
. Inlocuite ˆın
ecuat ¸ie ne conduc la o ecuat ¸ie de ordinul n −1 ˆın funct ¸ia p de variabila independent˘a x.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 179
Exemplul 12.25 S˘a se integreze ecuat ¸ia
xx

−(x

)
2
= x
2
.
Punem x

= p, x

= p
dp
dx
¸si obt ¸inem ecuat ¸ia
xp
dp
dx
= p
2
+x
2
,
care este o ecuat ¸ie omogen˘a.
4. Ecuat ¸ia F(t, x, x

, . . . , x
(n)
) = 0 omogen˘a ˆın x, x

, . . . , x
(n)
Ecuat ¸ia fiind omogen˘a ˆın x, x

, . . . , x
(n)
, se poate pune sub forma
F(t,
x

x
, . . . ,
x
(n)
x
) = 0.
Cu schimbarea de funct ¸ie
x

x
= u, obt ¸inem succesiv
x

= xu, x

= x(u
2
+u

), x

= x(u
3
+ 3uu

+u

).
Se observ˘a c˘a
x
(k)
x
se exprim˘a ˆın funct ¸ie de u, u

, . . . , u
(k−1)
, care ˆınlocuite ˆın ecuat ¸ie ne
conduc la o ecuat ¸ie de ordinul n −1 ˆın u.
Exemplul 12.26 S˘a se integreze ecuat ¸ia
txx

+t(x

)
2
−xx

= 0.
Este o ecuat ¸ie omogen˘a ˆın x, x

, x

. Cu schimbarea de funct ¸ie
x

x
= u, obt ¸inem
u


1
t
u + 2u
2
= 0
care este o ecuat ¸ie Bernoulli.
4. Ecuat ¸ia F(t, x,
dx
dt
, . . . ,
d
n
x
dt
n
) = 0 omogen˘a ˆın t, x, dt, dx, . . . , d
n
x
Fiind omogen˘a ˆın toate argumentele se poate pune sub forma
F
_
x
t
,
dx
dt
,
td
2
x
dt
2
, . . . ,
t
n−1
d
n
x
dt
n
_
= 0.
Prin schimbarea de funct ¸ie
x
t
= u ¸si schimbarea de variabil˘a independent˘a t = e
τ
, se
transform˘a ˆıntr-o ecuat ¸ie c˘areia i se poate reduce ordinul cu o unitate. Obt ¸inem succesiv
x
t
= u,
dx
dt
= u

+u, t
d
2
x
dt
2
= u

+u

.
Se observ˘a c˘a produsele t
k−1 d
k
x
dt
k
nu cont ¸in decˆat pe u ¸si derivatele sale ˆın raport cu τ
pˆan˘a la ordinul k, ˆıncˆat ecuat ¸ia devine
F(u, u

+u, u

+u

, . . .) = 0,
care este o ecuat ¸ie ce nu cont ¸ine explicit variabila independent˘a, de forma studiat˘a la
punctul 2., deci c˘areia i se poate reduce ordinul cu o unitate.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 180
Exemplul 12.27 Ecuat ¸ia
t
2
xx

+t
2
(x

)
2
−5txx

+ 4x
2
= 0
este omogen˘a de ordinul 4. Imp˘art ¸ind prin t
2
se poate pune sub forma
x
t
tx

+ (x

)
2
−5
x
t
x

+ 4
_
x
t
_
2
= 0.
Punem t = e
τ
, x = tu ¸si ecuat ¸ia devine
uu

+ (u

)
2
−2uu

= 0.
Luˆand acum u

= p obt ¸inem ecuat ¸ia liniar˘a
dp
du
+
1
u
p −2 = 0.
5. Ecuat ¸ia F(x, tx

, t
2
x

, . . . , t
n
x
(n)
) = 0
Prin schimbarea de variabil˘a independent˘a t = e
τ
, obt ¸inem o ecuat ¸ie c˘areia i se poate
reduce ordinul cu o unitate. Obt ¸inem
tx

=
dx

, t
2
x

=
d
2
x

2

dx

.
Se observ˘a c˘a t
k
x
(k)
se exprim˘a ˆın funct ¸ie numai de
dx

, . . . ,
d
k
x
dt
k
. Prin urmare ecuat ¸ia
ia forma
F
_
x,
dx

,
d
2
x

2

dx

, . . .
_
= 0,
ˆın care nu apare explicit τ. Punem
dx

= p ¸si lu˘am pe x ca variabil˘a independent˘a. Se
reduce astfel ordinul ecuat ¸iei cu o unitate.
Capitolul 13
ECUAT¸II S¸I SISTEME
DIFERENT¸IALE LINIARE
Studiul ecuat ¸iilor ¸si sistemelor de ecuat ¸ii diferent ¸iale liniare ofer˘a exemplul unei teorii
ˆınchegate, bazat˘a pe metodele ¸si rezultatele algebrei liniare.
13.1 Sisteme diferent ¸iale liniare de ordinul I
Un sistem de ecuat ¸ii diferent ¸iale liniare de ordinul ˆıntˆai este de forma:
x

i
=
n

j=1
a
ij
(t)x
j
+b
i
(t), i = 1, n, t ∈ I, (13.1)
unde a
ij
¸si b
i
sunt funct ¸ii reale continue pe un interval I ⊂ R. Sistemul (13.1) se nume¸ste
neomogen. Dac˘a b
i
≡ 0, i = 1, n, atunci sistemul ia forma:
x

i
=
n

j=1
a
ij
(t)x
j
, i = 1, n, t ∈ I (13.2)
¸si se nume¸ste omogen.
Prin solut ¸ie a sistemului diferent ¸ial (13.1) se ˆınt ¸elege un sistem de funct ¸ii
¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦, t ∈ I,
continuu diferent ¸iabile pe intervalul I care verific˘a ecuat ¸iile (13.1) pe acest interval, adic˘a:
x

i
(t) =
n

j=1
a
ij
(t)x
j
(t) +b
i
(t), ∀t ∈ I, i = 1, n.
In general, mult ¸imea solut ¸iilor sistemului (13.1) este infinit˘a ¸si o vom numi solut ¸ie
general˘a. O solut ¸ie particular˘ a a sistemului se poate obt ¸ine impunˆand anumite condit ¸ii.
181
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 182
Cel mai uzual tip de condit ¸ii ˆıl constituie condit ¸iile init ¸iale:
x
1
(t
0
) = x
0
1
, x
2
(t
0
) = x
0
2
, . . . , x
n
(t
0
) = x
0
n
, (13.3)
unde t
0
∈ I ¸si (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
) ∈ R
n
sunt date ¸si se numesc valori init ¸iale.
Prin problem˘a Cauchy asociat˘a sistemului (13.1) se ˆınt ¸elege determinarea unei solut ¸ii
x
i
= x
i
(t), i = 1, n (13.4)
a sistemului (13.1) care s˘a verifice condit ¸iile init ¸iale (13.3).
Din punct de vedere geometric, o solut ¸ie a sistemului (13.1) reprezint˘a parametric o
curb˘a ˆın spat ¸iul R
n
, numit˘a curb˘a integral˘a a sistemului (13.1).
Fie matricea A(t) = [[a
ij
(t)[[, p˘atratic˘a de ordinul n ¸si vectorii din R
n
:
x(t) = (x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)), b(t) = (b
1
(t), b
2
(t), . . . , b
n
(t)), x
0
= (x
0
1
, x
0
2
, . . . , x
0
n
).
Fie ˆınc˘a aplicat ¸ia T = T(t; x), liniar˘a ˆın x, definit˘a ˆın baza canonic˘a din R
n
, prin
T(t; e
j
) =
n

i=1
a
ij
(t)e
i
. Atunci sistemul (13.1) se poate scrie sub forma vectorial˘a:
x

= T(t; x) +b(t), t ∈ I, (13.5)
iar condit ¸iile init ¸iale (13.3):
x(t
0
) = x
0
. (13.6)
Teorema 13.1 Oricare ar fi punctul t
0
∈ I ¸si oricare ar fi vectorul x
0
∈ R
n
, exist˘a
o singur˘a solut ¸ie x = x(t) a sistemului liniar (13.5), definit˘a pe ˆıntreg intervalul I ¸si
satisf˘acˆand condit ¸ia init ¸ial˘a (13.6).
Pentru t
0
∈ I fixat, construim aproximat ¸iile succesive:
x
0
(t) = x
0
, x
k+1
(t) = x
0
+
t
_
t
0
T(t; x
k
(t)) dt +
t
_
t0
b(t) dt, t ∈ I (13.7)
¸si ar˘at˘am c˘a ¸sirul ¦x
k
(t)¦
k∈N
converge uniform pe I la solut ¸ia c˘autat˘a.
In adev˘ar, notˆand cu f (t, x) = T(t; x) +b(t), avem pentru t ∈ I ¸si x oarecare
[[f (t, x) −f (t, y)[[ ≤ L[[x −y[[,
unde L = sup [[A(t)[[, pentru t ∈ I. Prin norma unei matrici ˆınt ¸elegem tot norma
euclidian˘a, adic˘a r˘ad˘acina p˘atrat˘a din suma p˘atratelor tuturor elementelor sale. Dac˘a
not˘am cu M = sup [[x
1
(t) −x
0
[[, pentru t ∈ I, vom g˘asi majorarea
[[x
k+1
(t) −x
k
(t)[[ ≤ M
(L[t −t
0
[)
k
k!
, k = 0, 1, 2, 3, . . .
care atrage convergent ¸a uniform˘a pe I a ¸sirului ¦x
k
(t)¦ la solut ¸ia c˘autat˘a.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 183
13.2 Sisteme diferent ¸iale liniare omogene
Vom studia pentru ˆınceput sistemul diferent ¸ial omogen (13.2), care sub form˘a vecto-
rial˘a se mai scrie
x

= T(t; x), t ∈ I. (13.8)
Teorema 13.2 Dac˘a x
1
(t) ¸si x
2
(t) sunt dou˘a solut ¸ii particulare ale sistemului omogen
(13.8) ¸si α
1
, α
2
∈ R, atunci α
1
x
1
(t) +α
2
x
2
(t) este de asemenea solut ¸ie.
Cum x
1
(t) ¸si x
2
(t) sunt solut ¸ii, putem scrie

1
x
1
(t) +α
2
x
2
(t)]

= T(t; α
1
x
1
(t) +α
2
x
2
(t)).
Teorema 13.3 Mult ¸imea solut ¸iilor sistemului omogen (13.8) formeaz˘a un spat ¸iu vecto-
rial de dimensiune n.
C˘a mult ¸imea solut ¸iilor sistemului (13.8) formeaz˘a un spat ¸iu vectorial rezult˘a din
Teorema 13.2. Pentru a demonstra c˘a dimensiunea acestui spat ¸iu este n vom ar˘ata c˘a
exist˘a un izomorfism ˆıntre spat ¸iul S al solut ¸iilor sistemului (13.8) ¸si spat ¸iul R
n
. Pentru
aceasta introducem aplicat ¸ia Γ : S → R
n
definit˘a prin Γ(x) = x(t
0
), pentru t
0
∈ I
fixat. Evident c˘a Γ este o aplicat ¸ie liniar˘a. Din Teorema 13.1 de existent ¸˘a ¸si unicitate
a solut ¸iei problemei lui Cauchy asociat˘a sistemului (13.8) rezult˘a c˘a Γ este surjectiv˘a
(adic˘a Γ(S) = R
n
) ¸si injectiv˘a (adic˘a ker Γ = ¦0¦). Prin urmare, Γ este un izomorfism
al spat ¸iului S pe R
n
. Deci, dimS = dimR
n
= n.
Din Teorema 13.3 rezult˘a c˘a spat ¸iul S al solut ¸iilor sistemului (13.8) admite o baz˘a
format˘a din n elemente. Fie ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ o astfel de baz˘a, adic˘a un sistem de
n solut ¸ii ale sistemului (13.8), liniar independente pe I.
Orice sistem de n solut ¸ii ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ liniar independente ale sistemului
(13.8) se nume¸ste sistem fundamental de solut ¸ii.
Matricea X(t), p˘atratic˘a de ordinul n, ce are drept coloane coordonatele celor n
vectori solut ¸ii,
X(t) = [x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)], t ∈ I,
se nume¸ste matrice fundamental˘a. Deoarece [x
k
(t)]

= T(t; x
k
(t)), pentru k = 1, n,
rezult˘a c˘a matricea X(t) este solut ¸ie a ecuat ¸iei diferent ¸iale matriceale
X

(t) = A(t)X(t), t ∈ I. (13.9)
(S-a notat cu X

(t) matricea format˘a din derivatele elementelor matricii X(t)). Evident,
matricea fundamental˘a nu este unic˘a.
Fiind dat un sistem de n solut ¸ii ale sistemului (13.8), se nume¸ste wronskianul acestui
sistem, notat cu W(t), determinantul
W(t) = det X(t). (13.10)
Teorema 13.4 Dac˘a exist˘a un t
0
∈ I a.ˆı. W(t
0
) = 0, atunci W(t) = 0 pentru orice
t ∈ I.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 184
Deoarece W(t
0
) = 0, ˆıntre coloanele determinantului (13.10), pentru t = t
0
, exist˘a
o relat ¸ie de dependent ¸˘a liniar˘a, deci exist˘a scalarii λ
1
, λ
2
, . . . , λ
n
∈ R, nu tot ¸i nuli, a.ˆı.
λ
1
x
1
(t
0
) +λ
2
x
2
(t
0
) +. . . +λ
n
x
n
(t
0
) = 0.
Cu ace¸sti λ
i
form˘am combinat ¸ia liniar˘a
x(t) = λ
1
x
1
(t) +λ
2
x
2
(t) +. . . +λ
n
x
n
(t), t ∈ I.
Observ˘am c˘a x(t) astfel definit este o solut ¸ie a sistemului (13.8) ¸si x(t
0
) = 0. Dar din
Teorema 13.1, care asigur˘a unicitatea solut ¸iei problemei lui Cauchy pentru sistemul (13.8)
cu condit ¸ia init ¸ial˘a x(t
0
) = 0, rezult˘a c˘a x(t) = 0 pentru orice t ∈ I, adic˘a ˆıntre coloanele
determinantului (13.10) exist˘a o relat ¸ie de dependent ¸˘a liniar˘a pentru orice t ∈ I ¸si deci
W(t) = 0 pentru orice t ∈ I.
Teorema 13.5 Sistemul de solut ¸ii ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ este fundamental d.d. exist˘a
un t
0
∈ I a.ˆı. W(t
0
) ,= 0.
Dac˘a sistemul ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ este fundamental el este liniar indepen-
dent pe I, deci pentru t
0
arbitrar din I, vectorii x
1
(t
0
), x
2
(t
0
), . . . , x
n
(t
0
) sunt liniar
independent ¸i ¸si ˆın consecint ¸˘a W(t
0
) ,= 0.
Reciproc, dac˘a exist˘a un t
0
∈ I a.ˆı. W(t
0
) ,= 0, dup˘a Teorema 13.4, W(t) ,= 0 pentru
orice t ∈ I, deci sistemul ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ este liniar independent pe I, adic˘a este
sistem fundamental.
Din teoremele precedente rezult˘a:
Teorema 13.6 Dac˘a ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ este un sistem de n solut ¸ii ale sistemu-
lui (13.8) pentru care exist˘a un t
0
∈ I a.ˆı. W(t
0
) ,= 0, atunci acesta este un sistem
fundametal de solut ¸ii pentru (13.8) ¸si solut ¸ia sa general˘a este de forma
x(t) = c
1
x
1
(t) +c
2
x
2
(t) +. . . +c
n
x
n
(t) = X(t) c, t ∈ I,
ˆın care c = (c
1
, c
2
, . . . , c
n
) este un vector arbitrar din R
n
.
Exemplul 13.1 Sistemul
x

=
4
t
x −
4
t
2
y, y

= 2 x −
1
t
y
admite solut ¸iile particulare: x
1
(t) = 1, y
1
(t) = t ¸si x
2
(t) = 2t
2
, y
2
(t) = t
3
, t ∈ (0, ∞).
Deoarece W(t) = −t
3
, = 0, cele dou˘a solut ¸ii formeaz˘a un sistem fundametal de solut ¸ii
pentru sistemul dat ¸si deci solut ¸ia general˘a este
x(t) = c
1
+ 2c
2
t
2
, y(t) = c
1
t +c
2
t
3
.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 185
13.3 Sisteme diferent ¸iale liniare neomogene
Vom studia acum sistemul diferent ¸ial neomogen
x

= T(t; x) +b(t), t ∈ I. (13.11)
Un prim rezultat se refer˘a la structura mult ¸imii solut ¸iilor.
Teorema 13.7 Fie X(t) o matrice fundamental˘a a sistemului omogen corespunz˘ator
(13.8) ¸si x

(t) o solut ¸ie particular˘a a sistemului neomogen (13.11). Solut ¸ia general˘a a
sistemului neomogen este suma dintre solut ¸ia general˘a a sistemului omogen ¸si o solut ¸ie
particular˘ a a sistemului neomogen, adic˘a
x(t) = X(t) c +x

(t), t ∈ I, (13.12)
unde c ∈ R
n
este un vector arbitrar.
Fie x(t) o solut ¸ie a sistemului neomogen. Punem y(t) = x(t) −x

(t). Avem
y

= x

−x

= T(t; x) +b −(T(t; x

) +b) = T(t; x −x

) = T(t; y),
deci y(t) este solut ¸ia general˘a a sistemului omogen, adic˘a y(t) = X(t) c, c ∈ R
n
¸si deci
are loc (13.12).
Teorema 13.8 (Metoda variat ¸iei constantelor) Fie X(t) o matrice fundamental˘a a
sistemului omogen (13.8). Atunci o solut ¸ie particular˘a a sistemului neomogen (13.11)
este
x

(t) = X(t) u(t) = u
1
(t)x
1
(t) +u
2
(t)x
2
(t) + +u
n
(t)x
n
(t), (13.13)
unde funct ¸ia u : I → R
n
este dat˘a, pˆan˘a la un vector constant aditiv, de
u

(t) = X
−1
(t)b(t), t ∈ I. (13.14)
C˘aut˘am o solut ¸ie particular˘a pentru sistemul neomogen de forma solut ¸iei generale a
sistemului omogen, ˆın care vectorul c ˆıl presupunem o funct ¸ie u(t), deci de forma (13.13).
Derivˆand ¸si ˆınlocuind ˆın (13.11), se obt ¸ine
X

(t) u(t) +X(t) u

(t) = A(t)X(t) u(t) +b(t),
care ˆımpreun˘a cu (13.9) d˘a X(t) u

(t) = b(t). Dar W(t) ,= 0, deci exist˘a X
−1
(t), ˆıncˆat
u

(t) = X
−1
(t) b(t), t ∈ I.
Din (13.12), (13.13) ¸si (13.14) rezult˘a c˘a solut ¸ia problemei lui Cauchy pentru sistemul
(13.11) cu condit ¸ia init ¸ial˘a x(t
0
) = x
0
este
x(t) = X(t)X
−1
(t
0
) x
0
+
t
_
t0
X(t)X
−1
(s) b(s) ds, t ∈ I. (13.15)
Matricea U(t, s) = X(t)X
−1
(s) se nume¸ste matricea de tranzit ¸ie a sistemului.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 186
Exemplul 13.2 Fie sistemul liniar neomogen
x

=
4
t
x −
4
t
2
y +
1
t
, y

= 2 x −
1
t
y +t, t ∈ (0, ∞).
A¸sa cum am v˘avut, solut ¸ia general˘a a sistemului omogen corespunz˘ator este
x(t) = c
1
+ 2c
2
t
2
, y(t) = c
1
t +c
2
t
3
.
C˘aut˘am pentru sistemul neomogen o solut ¸ie particular˘ a de forma
x

(t) = u(t) + 2t
2
v(t), y(t) = t u(t) +t
3
v(t).
Derivˆand ¸si ˆınlocuind ˆın sistem, obt ¸inem
u

+ 2t
2
v

=
1
t
, u

+t
3
v

= t,
sau, rezolvˆand ˆın privint ¸a lui u

¸si v

:
u

= 2 −
1
t
, v

= −
1
t
2
+
1
t
3
,
de unde, prin integrare
u(t) = 2t −ln t, v(t) =
1
t

1
2t
2
.
Inlocuind ˆın x

(t) ¸si y

(t), obt ¸inem solut ¸ia particular˘a a sistemului neomogen
x

(t) = 4t −1 −ln t, y

(t) = 3t
2

1
2
t −t ln t
¸si deci solut ¸ia general˘a a sistemului neomogen este
x(t) = c
1
+ 2c
2
t
2
+ 4t −1 −ln t, y(t) = c
1
t +c
2
t
3
+ 3t
2

1
2
t −t ln t, t > 0.
Problema cea mai dificil˘a ˆın rezolvarea unui sistem liniar o constituie determinarea
unui sistem fundamental de solut ¸ii.
In cele ce urmeaz˘a vom ar˘ata c˘a ˆın cazul particular cˆand matricea A a sistemului este
o matrice constant˘a, problema determin˘arii unui sistem fundamental de solut ¸ii se reduce
la o problem˘a de algebr˘a liniar˘a ¸si anume la determinarea valorilor proprii ¸si a vectorilor
proprii ai matricii A.
13.4 Sisteme diferent ¸iale liniare cu coeficient ¸i con-
stant ¸i
Consider˘am sistemul diferent ¸ial liniar omogen cu coeficient ¸i constant ¸i
x

= T( x), t ∈ R, (13.16)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 187
unde A = [[a
ij
[[ ∈ /(R) este o matrice p˘atratic˘a cu elemente constante.
Aplicat ¸ia T : R
n
→ R
n
definit˘a prin T(e
j
) =
n

i=1
a
ij
e
i
, j = 1, n, este o transformare
liniar˘a pe R
n
.
Teorema 13.9 Funct ¸ia x : R → R
n
, definit˘a prin
x(t) = ue
λt
, t ∈ R, (13.17)
este o solut ¸ie a sistemului (13.16) d.d. λ este valoare proprie a transform˘ arii liniare T,
iar u vector propriu corespunz˘ator.
Derivˆand (13.17) ¸si ˆınlocuind ˆın (13.16), obt ¸inem
T(u) = λu. (13.18)
Deci λ trebuie s˘a fie valoare proprie pentru T, iar u vector propriu corespunz˘ator.
Reciproc, dac˘a u este vector propriu al transform˘arii liniare T corespunz˘ator valorii
proprii λ, atunci are loc (13.18), de unde prin ˆınmult ¸ire cu e
λt
, g˘asim c˘a x(t) dat de
(13.17) este solut ¸ie a sistemului (13.16).
Pentru a obt ¸ine solut ¸ia general˘a a sistumului (13.16) sunt necesare n solut ¸ii liniar
independente, care ˆın general nu pot fi toate de forma (13.17) deoarece nu orice transfor-
mare liniar˘a poate fi adus˘a la expresia canonic˘a.
Teorema 13.10 Dac˘a transformarea liniar˘a T poate fi adus˘a la expresia canonic˘a, adic˘a
exist˘a n vectori proprii u
1
, u
2
, . . . , u
n
liniar independent ¸i, corespunz˘atori valorilor
proprii λ
1
, λ
2
, . . ., λ
n
nu neap˘arat distincte, atunci funct ¸iile
x
1
(t) = u
1
e
λ1t
, x
2
(t) = u
2
e
λ2t
, . . . , x
n
(t) = u
n
e
λnt
, t ∈ R (13.19)
formeaz˘a un sistem fundamental de solut ¸ii pentru sistemul diferent ¸ial (13.16).
Prin ipotez˘a sistemul ¦u
1
, u
2
, . . . , u
n
¦ de vectori din R
n
formeaz˘a o baz˘a ˆın R
n
ˆın
care matricea transform˘arii T are forma diagonal˘a diag¦λ
1
, λ
2
, . . . , λ
n
¦, deci
T(u
k
) = λ
k
u
k
, k = 1, n. (13.20)
Conform teoremei precedente, funct ¸iile (13.19) sunt solut ¸ii ale sistemului (13.16). Pentru
a forma un sistem fundamental de solut ¸ii este necesar s˘a fie liniar independente. Fie deci
combinat ¸ia liniar˘a
α
1
x
1
(t) +α
2
x
2
(t) + +α
n
x
n
(t) = 0, t ∈ R.
T¸ inˆand seama de (13.19), urmeaz˘a
α
1
u
1
e
λ1t

2
u
2
e
λ2t
+ +α
n
u
n
e
λnt
= 0, t ∈ R.
Deoarece ¦u
1
, u
2
, . . . , u
n
¦ formeaz˘a o baz˘a ˆın R
n
, rezult˘a c˘a egalitatea precedent˘a are
loc numai dac˘a α
1
= 0, α
2
= 0, . . . , α
n
= 0 ¸si deci vectorii x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t) sunt
liniar independent ¸i.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 188
Exemplul 13.3 S˘a determin˘am solut ¸ia general˘a a sistemului
x

= 3y −4z, y

= −z, z

= −2x +y.
Matricea transform˘arii liniare asociate este
A =
_
_
0 3 −4
0 0 −1
−2 1 0
_
_
.
Ecuat ¸ia caracteristic˘a a transform˘arii liniare T este λ
3
− 7λ − 6 = 0, cu r˘ad˘acinile
λ
1
= −1, λ
2
= −2, λ
3
= 3, simple. Deci transformarea T poate fi adus˘a la expresia
canonic˘a. Vectorii proprii corespunz˘atori sunt
u
1
= (1, 1, 1), u
2
= (5, 2, 4), u
3
= (5, 1, −3).
Deci funct ¸iile
x
1
(t) = e
−t
(1, 1, 1), x
2
(t) = e
−2t
(5, 2, 4), x
3
(t) = e
3t
(5, 1, −3)
formeaz˘a un sistem fundamental de solut ¸ii. Solut ¸ia general˘a a sistemului se scrie atunci
_
_
_
x(t) = c
1
e
−t
+ 5c
2
e
−2t
+ 5c
3
e
3t
,
y(t) = c
1
e
−t
+ 2c
2
e
−2t
+ c
3
e
3t
, t ∈ R.
z(t) = c
1
e
−t
+ 4c
2
e
−2t
−3c
3
e
3t
,
Dac˘a ecuat ¸ia caracteristic˘a admite o r˘ad˘acin˘a complex˘a λ
1
, atunci λ
2
= λ
1
, conjugata
sa complex˘a, este de asemenea o r˘ad˘acin˘a. Vectorii proprii corespunz˘atori vor avea
coordonate complex conjugate. Deoarece e

= cos θ +i sin θ ¸si deci
1
2
(e

+e
−iθ
) = cos θ,
1
2i
(e

−e
−iθ
) = sin θ,
putem ˆınlocui solut ¸iile complexe corespunz˘atoare x
1
(t), x
2
(t) (complex conjugate) prin
solut ¸ii reale, efectuˆand schimbarea
y
1
(t) =
1
2
(x
1
(t) +x
2
(t)), y
2
(t) =
1
2i
(x
1
(t) −x
2
(t)).
Exemplul 13.4 S˘a determin˘am solut ¸ia general˘a a sistemului
x

= y, y

= −x.
Ecuat ¸ia caracteristic˘a este λ
2
+ 1 = 0 ¸si deci λ
1
= i, λ
2
= −i, iar vectorii proprii
corespunz˘atori u
1
= (1, i), u
2
= (1, −i). Un sistem fundamental de solut ¸ii (complexe) va

x
1
(t) = (e
it
, ie
it
), x
2
(t) = (e
−it
, −ie
−it
).
Prin schimbarea precedent˘a, obt ¸inem sistemul fundamental de solut ¸ii (reale)
y
1
(t) = (cos t, −sin t), y
2
(t) = (sin t, cos t),
ˆıncˆat, solut ¸ia general˘ a a sistemului diferent ¸ial dat se va scrie
x(t) = c
1
cos t +c
2
sin t, y(t) = −c
1
sin t +c
2
cos t.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 189
Dac˘a transformarea liniar˘a T nu poate fi adus˘a la expresia canonic˘a ¸si λ este o valoare
proprie multipl˘ a de ordinul m, atunci se poate c˘auta o solut ¸ie de forma
x(t) = P
m−1
(t)e
λt
, t ∈ R
unde P
m−1
(t) este un vector ale c˘arui coordonate sunt polinoame de grad cel mult m−1.
Dac˘a λ
1
, λ
2
, . . ., λ
s
sunt valorile proprii ale transform˘arii liniare T ¸si m
1
, m
2
, . . ., m
s
ordinele lor de multiplicitate, cu m
1
+ m
2
+ . . . + m
s
= n, solut ¸ia general˘a a sistemului
(13.16) va fi de forma
x(t) =
s

k=1
P
m
k
−1
(t)e
λ
k
t
, t ∈ R
unde P
m
k
−1
(t) sunt vectori ale c˘aror coordonate sunt polinoame de grad cel mult m
k
−1,
k = 1, s. Coeficient ¸ii acestor polinoame se determin˘a prin identificare, ˆın funct ¸ie de n
dintre ei, ale¸si drept constante arbitrare.
Acest mod de a obt ¸ine solut ¸ia general˘a a sistemului se nume¸ste metoda coeficient ¸ilor
nedeterminat ¸i.
Exemplul 13.5 S˘a determin˘am solut ¸ia general˘a a sistemului
x

= y, y

= −x + 2y.
Ecuat ¸ia caracteristic˘a este (λ − 1)
2
= 0 ¸si deci λ
1
= 1, cu m
1
= 2, iar vectorul pro-
priu corespunz˘ator u
1
= (1, 1). Transformarea liniar˘a T nu poate fi adus˘a la expresia
canonic˘a. C˘aut˘am atunci solut ¸ia general˘a sub forma
x(t) = (a +bt)e
t
, y(t) = (c +dt)e
t
.
Derivˆand ¸si ˆınlocuind ˆın sistem, obt ¸inem pentru a, b, c, d sistemul: a + b = c, b = d,
a − c + d = 0, b − 2c + d = 0, care este compatibil dublu nedeterminat. Luˆand a = c
1
,
b = c
2
, g˘asim c = c
1
+c
2
, d = c
2
a.ˆı. solut ¸ia general˘a va fi
x(t) = (c
1
+c
2
t)e
t
, y(t) = (c
1
+c
2
+c
2
t)e
t
.
13.5 Ecuat ¸ii diferent ¸iale liniare de ordinul n
S˘a consider˘am ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a liniar˘a de ordinul n, neomogen˘a
x
(n)
+a
1
(t)x
(n−1)
+ +a
n
(t)x = f(t), t ∈ I (13.21)
¸si ecuat ¸ia omogen˘a asociat˘a
x
(n)
+a
1
(t)x
(n−1)
+ +a
n
(t)x = 0, t ∈ I (13.22)
unde a
i
(t), i = 1, n ¸si f(t) sunt funct ¸ii continue pe intervalul I.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 190
Ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a (13.21) (respectiv (13.22)) se reduce la un sistem diferent ¸ial de
ordinul I. Asociem funct ¸iei necunoscute x, funct ¸ia vectorial˘a x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) prin
relat ¸iile
x
1
= x, x
2
= x

, x
3
= x

, . . . , x
n
= x
(n−1)
. (13.23)
Cu aceast˘a substitut ¸ie, ecuat ¸ia neomogen˘a (13.21) este echivalent˘a cu urm˘atorul sistem
diferent ¸ial liniar de ordinul ˆıntˆai
_
x

i
= x
i+1
, i = 1, n −1,
x

n
= −a
n
(t)x
1
− −a
1
(t)x
n
+f(t).
(13.24)
Mai precis, aplicat ¸ia Λ definit˘a prin x = Λ(x) = (x, x

, . . . , x
(n−1)
) este un izomorfism
ˆıntre mult ¸imea solut ¸iilor ecuat ¸iei (13.21) ¸si mult ¸imea solut ¸iilor sistemului (13.24).
Ecuat ¸iei omogene (13.22) ˆıi corespunde prin izomorfismul Λ sistemul liniar omogen
_
x

i
= x
i+1
, i = 1, n −1,
x

n
= −a
n
(t)x
1
− −a
1
(t)x
n
.
(13.25)
Din teorema de existent ¸˘a ¸si unicitate a solut ¸iei pentru sisteme diferent ¸iale, rezult˘a:
Teorema 13.11 Oricare ar fi t
0
∈ I ¸si oricare ar fi (x
0
, x

0
, . . . , x
(n−1)
) din R
n
exist˘a o
singur˘a solut ¸ie x = x(t) a ecuat ¸iei (13.21), definit˘a pe ˆıntreg intervalul I ¸si care satisface
condit ¸iile init ¸iale
x(t
0
) = x
0
, x

(t
0
) = x

0
, . . . , x
(n−1)
(t
0
) = x
(n−1)
0
. (13.26)
Conform Teoremei 13.3 de la sisteme diferent ¸iale avem:
Teorema 13.12 Mult ¸imea solut ¸iilor ecuat ¸iei omogene (13.22) formeaz˘a un spat ¸iu vec-
torial de dimensiune n.
Fie ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ o baz˘a ˆın acest spat ¸iu, adic˘a n solut ¸ii liniar independente
ale ecuat ¸iei (13.22). Ca ¸si ˆın cazul sistemelor diferent ¸iale liniare, un sistem format din n
solut ¸ii liniar independente ale ecuat ¸iei (13.22) ˆıl vom numi sistem fundamental de solut ¸ii.
Cum prin izomorfismul Λ fiec˘arei solut ¸ii x(t) a ecuat ¸iei omogeneˆıi corespunde o solut ¸ie
x(t) = (x(t), x

(t), . . . , x
(n−1)
(t))
a sistemului omogen, sistemului de solut ¸ii ¦x
1
, x
2
, . . . , x
n
¦ ˆıi corespunde matricea
X(t) =
_
¸
¸
_
x
1
x
2
. . . x
n
(x
1
)

(x
2
)

. . . (x
n
)

. . . . . . . . . . . .
(x
1
)
(n−1)
(x
2
)
(n−1)
. . . (x
n
)
(n−1)
_
¸
¸
_
. (13.27)
Fie ˆınc˘a W(t) = det X(t) wronskianul sistemului de solut ¸ii. Din Teorema 13.5 deducem
atunci:
Teorema 13.13 Sistemul de solut ¸ii ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ este fundamental d.d. exis-
t˘a un t
0
∈ I a.ˆı. W(t
0
) ,= 0.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 191
In final, obt ¸inem din Teorema 13.6:
Teorema 13.14 Fie ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ este un sistem fundamental de solut ¸ii pen-
tru ecuat ¸ia (13.22), atunci solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei (13.22) este
x(t) = c
1
x
1
(t) +c
2
x
2
(t) + +c
n
x
n
(t), t ∈ I, (13.28)
unde c
1
, c
2
, . . . , c
n
sunt constante arbitrare.
Exemplul 13.6 Ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a x

+a
2
x = 0, a ∈ R¸ ¦0¦ admite solut ¸iile x
1
(t) =
cos at, x
2
(t) = sin at. Wronskianul sistemului ¦x
1
(t), x
2
(t)¦ este
W(t) =
¸
¸
¸
¸
cos at sin at
−a sin at a cos at
¸
¸
¸
¸
= a ,= 0.
Deci ¦x
1
(t), x
2
(t)¦ formeaz˘a un sistem fundamental de solut ¸ii pentru ecuat ¸ia dat˘a, iar
solut ¸ia ei general˘ a este
x(t) = c
1
cos at +c
2
sin at, t ∈ R.
cu c
1
, c
2
constante arbitrare.
Din Teorema 13.7 de la sisteme liniare neomogene, rezult˘a c˘a solut ¸ia general˘a a
ecuat ¸iei liniare neomogene de ordinul n, este de forma
x(t) = c
1
x
1
(t) +c
2
x
2
(t) + +c
n
x
n
(t) +x

(t), t ∈ I, (13.29)
unde ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ este un sistem fundamental de solut ¸ii pentru ecuat ¸ia omo-
gen˘a asociat˘a, iar x

(t) este o solut ¸ie particular˘a a ecuat ¸iei neomogene.
O solut ¸ie particular˘a pentru ecuat ¸ia neomogen˘a se poate c˘auta prin metoda variat ¸iei
constantelor deja utilizat˘a pentru sisteme; vom lua deci x

(t) de forma
x

(t) = u
1
(t)x
1
(t) +u
2
(t)x
2
(t) + +u
n
(t)x
n
(t), (13.30)
ˆın care ¦x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)¦ este un sistem fundamental de solut ¸ii pentru ecuat ¸ia
omogen˘a, iar u(t) = (u
1
(t), u
2
(t), . . . , u
n
(t)) este o solut ¸ie a sistemului (13.14)
X(t) u

(t) = b(t), (13.31)
cu b(t) = (0, 0, . . . , f(t)), dup˘a cum rezult˘a din (13.24), adic˘a
_
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
_
x
1
u

1
+x
2
u

2
+ +x
n
u

n
= 0
(x
1
)

u

1
+ (x
2
)

u

2
+ + (x
n
)

u

n
= 0

(x
1
)
(n−2)
u

1
+ (x
2
)
(n−2)
u

2
+ + (x
n
)
(n−2)
u

n
= 0
(x
1
)
(n−1)
u

1
+ (x
2
)
(n−1)
u

2
+ + (x
n
)
(n−1)
u

n
= f(t)
(13.32)
Deoarece det X(t) = W(t) ,= 0 pe I, sistemul (13.32) determin˘a ˆın mod unic funct ¸ia
u

(t). Solut ¸ia sa se scrie
u

(t) = X
−1
(t)b(t). (13.33)
De unde se determin˘a atunci u(t) pˆan˘a la un vector c arbitrar.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 192
Exemplul 13.7 Fie ecuat ¸ia x

+a
2
x = cos at, a ∈ R¸ ¦0¦. Solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei
omogene asociate este
x(t) = c
1
cos at +c
2
sin at, t ∈ R.
C˘aut˘am o solut ¸ie particular˘a pentru ecuat ¸ia neomogen˘a sub forma
x

(t) = u
1
(t) cos at +u
2
(t) sin at, t ∈ R.
ˆın care u

1
(t) ¸si u

2
(t) verific˘a sistemul
u

1
cos at +u

2
sin at = 0, −au

1
sin at +au

2
cos at = cos at.
Rezult˘a
u

1
= −
1
2a
sin 2at, u

2
=
1
2a
(1 + cos 2at).
De unde, pˆan˘a la constante aditive arbitrare, obt ¸inem
u
1
(t) =
1
4a
2
cos 2at, u
2
(t) =
1
2a
t +
1
4a
2
sin 2at.
Avem deci solut ¸ia particular˘a
x

(t) =
1
4a
2
cos at +
1
2a
t sin at, t ∈ R.
Solut ¸ia general˘ a a ecuat ¸iei date se scrie atunci
x(t) = c
1
cos at +c
2
sin at +
1
4a
2
cos at +
1
2a
t sin at, t ∈ R.
cu c
1
, c
2
constante arbitrare. Solut ¸ia problemei lui Cauchy cu condit ¸iile init ¸iale x(π/a) =
0, x

(π/a) = −π/2a, cum c
1
= −
1
4a
2
, c
2
= 0, este x(t) =
t
2a
sin at.
13.6 Ecuat ¸ii de ordinul n cu coeficient ¸i constant ¸i
O ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a liniar˘a
L
n
(x) = a
0
x
(n)
+a
1
x
(n−1)
+ +a
n−1
x

+a
n
x = 0, a
0
, = 0 (13.34)
unde a
i
, i = 0, n sunt constante reale, este o ecuat ¸ie de ordinul n, cu coeficient ¸i constant ¸i,
omogen˘a.
Pentru aceast˘a clas˘a de ecuat ¸ii putem determina totdeauna un sistem fundamental
de solut ¸ii.
C˘aut˘am o solut ¸ie de forma x = e
rt
. Deoarece x
(k)
= r
k
e
rt
, ˆınlocuind ˆın ecuat ¸ia
(13.34) obt ¸inem e
rt
K
n
(r) = 0, unde
K
n
(r) = a
0
r
n
+a
1
r
n−1
+ +a
n−1
r +a
n
= 0. (13.35)
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 193
Prin urmare, num˘arul r (real sau complex) trebuie s˘a fie r˘ad˘acin˘a a ecuat ¸iei algebrice
(13.35) pe care o vom numi ecuat ¸ia caracteristic˘a a ecuat ¸iei diferent ¸iale (13.34).
In cele ce urmeaz˘a vom analiza modul ˆın care se poate obt ¸ine un sistem fundamental
de solut ¸ii ˆın funct ¸ie de natura r˘ad˘acinilor ecuat ¸iei caracteristice.
13.6.1 Ecuat ¸ia caracteristic˘a are r˘ad˘acini distincte
Teorema 13.15 Dac˘a ecuat ¸ia caracteristic˘a are r˘ad˘acinile simple r
1
, r
2
, . . . , r
n
, atunci
solut ¸iile particulare
x
1
(t) = e
r1t
, x
2
(t) = e
r2t
, . . . , x
n
(t) = e
rnt
, (13.36)
formeaz˘a un sistem fundamental de solut ¸ii ale ecuat ¸iei (13.34).
C˘a funct ¸iile (13.36) sunt solut ¸ii rezult˘a din teorema precedent˘a. Wronskianul acestui
sistem de solut ¸ii este
W(t) = exp t(
n

k=1
r
k
)
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
1 1 . . . 1
r
1
r
2
. . . r
n
. . . . . . . . . . . .
r
n−1
1
r
n−1
2
. . . r
n−1
n
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
= exp
_
t(
n

k=1
r
k
)
_

1≤j<i≤n
(r
i
−r
j
) ,= 0,
deoarece r
i
,= r
j
pentru i , = j. Deci solut ¸iile (13.36) formeaz˘a un sistem fundamental de
solut ¸ii.
Dac˘a toate r˘ad˘acinile ecuat ¸iei caracteristice sunt reale, atunci solut ¸ia general˘a a
ecuat ¸iei diferent ¸iale (13.34) este de forma
x(t) = c
1
e
r1t
+c
2
e
r2t
+ +c
n
e
rnt
, t ∈ R. (13.37)
Dac˘a ecuat ¸ia caracteristic˘a are o r˘ad˘acin˘a complex˘a r = α +iβ, atunci ¸si r = α −iβ
este r˘ad˘acin˘a, ¸si solut ¸iile cu valori complexe
e
(α+iβ)t
= e
αt
(cos βt +i sin βt), e
(α−iβ)t
= e
αt
(cos βt −i sinβt),
pot fi ˆınlocuite ˆın (13.37) prin solut ¸iile cu valori reale
1
2
(e
(α+iβ)t
+e
(α−iβ)t
) = e
αt
cos βt,
1
2i
(e
(α+iβ)t
−e
(α−iβ)t
) = e
αt
sin βt.
13.6.2 Ecuat ¸ia caracteristic˘a are r˘ad˘acini multiple
Teorema 13.16 Dac˘a ecuat ¸ia caracteristic˘a (13.35) are r˘ad˘acina multipl˘a r = α, de
ordinul de multiplicitate m+ 1, atunci funct ¸iile
x
p
(t) = t
p
e
αt
, t ∈ R, p = 0, m,
sunt solut ¸ii liniar independente ale ecuat ¸iei (13.34).
Pentru orice t ∈ R ¸si r real sau complex, are loc identitatea
L
n
(e
rt
) = e
rt
K
n
(t).
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 194
S˘a deriv˘am aceast˘a identitate de p ori ˆın raport cu r, p = 1, m,
[L
n
(e
rt
)]
(p)
r
= [e
rt
K
n
(t)]
(p)
r
.
S˘a observ˘am c˘a operatorul L
n
comut˘a cu derivata ˆın raport cu r deoarece L
n
este un
operator liniar cu coeficient ¸i constant ¸i, iar e
rt
are derivate de orice ordin continue. In
membrul drept vom aplica regula lui Leibniz de derivare a unui produs. Putem deci scrie
L
n
(t
p
e
rt
) = e
rt
[t
p
K
n
(r) +C
1
p
t
p−1
K

n
(r) + +C
p
p
K
(p)
n
(r)]. (13.38)
Pe de alt˘a parte, dac˘a r = α este r˘ad˘acina multipl˘a, de ordinul de multiplicitate m + 1,
a ecuat ¸iei caracteristice K
n
(r) = 0, atunci
K
n
(α) = 0, K

n
(α) = 0, . . . , K
(m)
n
(α) = 0, K
(m+1)
n
(α) ,= 0. (13.39)
Din (13.38) rezult˘a atunci c˘a L
n
(t
p
e
αt
) = 0, pentru p = 0, m.
Solut ¸iile t
p
e
αt
, p = 0, m, sunt liniar independente pe R deoarece funct ¸iile t
p
, p = 0, m,
sunt liniar independente pe R.
Dac˘a r˘ad˘acina r = α a ecuat ¸iei caracteristice este real˘a, atunci contribut ¸ia ei la solut ¸ia
general˘a a ecuat ¸iei diferent ¸iale (13.34) este de forma
x(t) = (c
0
+c
1
t + +c
m
t
m
)e
αt
, t ∈ R. (13.40)
Dac˘a ecuat ¸ia caracteristic˘a are o r˘ad˘acin˘a complex˘a r = α +iβ, atunci ¸si r = α −iβ
este r˘ad˘acin˘a, ¸si solut ¸iile cu valori complexe
t
p
e
(α+iβ)t
= t
p
e
αt
(cos βt +i sinβt), t
p
e
(α−iβ)t
= t
p
e
αt
(cos βt −i sin βt),
pot fi ˆınlocuite prin solut ¸iile cu valori reale
1
2
t
p
(e
(α+iβ)t
+e
(α−iβ)t
) = t
p
e
αt
cos βt,
1
2i
t
p
(e
(α+iβ)t
−e
(α−iβ)t
) = t
p
e
αt
sinβt,
cu p = 0, m, contribut ¸ia acestei r˘ad˘acini la solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei diferent ¸iale (13.34)
fiind de forma
x(t) = (
m

p=0
c
p
t
p
)e
αt
cos βt + (
m

p=0
c

p
t
p
)e
αt
sin βt.
Pentru determinarea unei solut ¸ii particulare a ecuat ¸iei neomogene
L
n
(x) = a
0
x
(n)
+a
1
x
(n−1)
+ +a
n−1
x

+a
n
x = f(t),
putem folosi metoda variat ¸iei constantelor.
Exemplul 13.8 S˘a se integreze ecuat ¸ia
x

+x =
1
cos t
, t ∈ R¸ ¦kπ +
π
2
¦.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 195
Ecuat ¸ia omogen˘a x

+ x = 0 are ecuat ¸ia caracteristic˘a r
2
+ 1 = 0, cu r˘ad˘acinile r
1
= i,
r
2
= −i. Solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei omogene este deci
x(t) = c
1
cos t +c
2
sin t.
C˘aut˘am o solut ¸ie particular˘ a pentru ecuat ¸ia neomogen˘a sub forma
x

(t) = u
1
(t) cos t +u
2
(t) sin t,
cu
u

1
cos t +u

2
sint = 0, −u

1
sin t +u

2
cos t =
1
cos t
,
de unde u

1
= −tg t, u

2
= 1 ¸si deci
u
1
(t) = ln [ cos t[,
u
2
(t) = t,
ˆıncˆat, solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei neomogene va fi
x(t) = c
1
cos t +c
2
sin t + cos t ln [ cos t[ +t sin t.
In unele cazuri particulare putem g˘asi o solut ¸ie particular˘a, prin identificare, f˘ar˘a a
apela la metoda variat ¸iei constantelor. Un astfel de caz este cel ˆın care termenul liber al
ecuat ¸iei neomogene este de forma
f(t) = P
m
(t)e
αt
cos βt +Q
m
(t)e
αt
sin βt,
unde P
m
(t) ¸si Q
m
(t) sunt polinoame, m = max¦grad P
m
(t), grad Q
m
(t)¦.
In acest caz se poate c˘auta o solut ¸ie particular˘a de forma
x

(t) = P

m
(t)e
αt
cos βt +Q

m
(t)e
αt
sin βt,
ˆın care P

m
(t) ¸si Q

m
(t) sunt polinoame de grad cel mult m, ai c˘aror coeficient ¸i se determin˘a
prin identificare.
Dac˘a r = α + iβ este r˘ad˘acin˘a a ecuat ¸iei caracteristice, de ordin de multiplicitate p,
atunci, pentru a fi posibil˘a identificarea, solut ¸ia particular˘a se caut˘a de forma
x

(t) = t
p
P

m
(t)e
αt
cos βt +t
p
Q

m
(t)e
αt
sinβt.
Exemplul 13.9 S˘a se g˘aseasc˘a solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei
x
IV
+ 2x

+ 5x

+ 8x

+ 4x = 40e
−t
+ cos t.
Ecuat ¸ia caracteristic˘a r
4
+2r
3
+5r
2
+8r +4 = 0 are r˘ad˘acinile r
1
= r
2
= −1 ¸si r
3
= 2i,
r
4
= −2i. Solut ¸ia general˘ a a ecuat ¸iei omogene se scrie
x(t) = (c
1
+c
2
t)e
−t
+c
3
cos 2t +c
4
sin 2t, t ∈ R.
Deoarece r = −1 este r˘ad˘acin˘a dubl˘a pentru ecuat ¸ia caracteristic˘a, vom c˘auta o solut ¸ie
particular˘a de forma
x

(t) = At
2
e
−t
+Bcos t +C sint.
Introducˆand ˆın ecuat ¸ie ¸si identificˆand coeficient ¸ii, se g˘ase¸ste A = 4, B = 0, C = 1/6 ¸si
deci solut ¸ia general˘a a ecuat ¸iei neomogene va fi
x(t) = (c
1
+c
2
t)e
−t
+c
3
cos 2t +c
4
sin 2t + 4t
2
e
−t
+
1
6
sin t, t ∈ R.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 196
13.7 Ecuat ¸ia lui Euler
O ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a liniar˘a de ordinul n de forma
a
0
t
n
x
(n)
+a
1
t
n−1
x
(n−1)
+ +a
n−1
tx

+a
n
x = f(t), (13.41)
cu a
i
, i = 0, n constante reale, se nume¸ste ecuat ¸ia lui Euler.
Prin schimbarea de variabil˘a independent˘a [t[ = e
τ
, ecuat ¸ia (13.41) se transform˘a
ˆıntr-o ecuat ¸ie diferent ¸ial˘a liniar˘a cu coeficient ¸i constant ¸i.
Intr-adev˘ar, luˆand, pentru t > 0, t = e
τ
, g˘asim
tx

=
dx

, t
2
x

=
d
2
x

2

dx

, . . .
adic˘a, t
k
x
(k)
este o combinat ¸ie liniar˘a cu coeficient ¸i constant ¸i de derivatele pˆan˘a la ordinul
k ale funct ¸iei xˆın raport cu τ. Inlocuindˆın (13.41) obt ¸inem o ecuat ¸ie liniar˘a cu coeficient ¸i
constant ¸i, de forma
b
0
d
n
x

n
+b
1
d
n−1
x

n−1
+ +b
n−1
dx

+b
n
x = f(e
τ
). (13.42)
Pentru t < 0 se ajunge la acela¸si rezultat.
Ecuat ¸ia omogen˘a corespunz˘atoare ecuat ¸iei (13.42) admite solut ¸ii de forma e
ατ
, unde
r = α este o r˘ad˘acin˘a a ecuat ¸iei caracteristice. Revenind la ecuat ¸ia init ¸ial˘a ¸si observˆand
c˘a e
ατ
= (e
τ
)
α
= [t[
α
, deducem c˘a ecuat ¸ia Euler omogen˘a admite solut ¸ii de forma [t[
α
.
C˘autˆand pentru ecuat ¸ia Euler omogen˘a o solut ¸ie de forma
x(t) = A[t[
r
, A ,= 0,
g˘asim ecuat ¸ia caracteristic˘a a ecuat ¸iei Euler
K
n
(r) = a
0
r(r −1) (r −n + 1) + +a
n−1
r +a
n
= 0.
Fie r
1
, r
2
, . . . , r
n
r˘ad˘acinile ecuat ¸iei caracteristice. In funct ¸ie de ordinele de multi-
plicitate ¸si natura acestor r˘ad˘acini, se determin˘a, la fel ca la ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a liniar˘a
cu coeficient ¸i constant ¸i, un sistem fundamental de solut ¸ii.
Dac˘a toate r˘ad˘acinile ecuat ¸iei caracteristice sunt reale, atunci solut ¸ia general˘a a
ecuat ¸iei diferent ¸iale (13.41) este de forma
x(t) = c
1
[t[
r1
+c
2
[t[
r2
+ +c
n
[t[
rn
, t ∈ R¸ ¦0¦.
Dac˘a ecuat ¸ia caracteristic˘a are o r˘ad˘acin˘a simpl˘a complex˘a r = α + iβ, atunci ¸si
r = α −iβ este r˘ad˘acin˘a, ¸si lor le corespund solut ¸iile cu valori reale
[t[
α
cos(β ln [t[), [t[
α
sin(β ln [t[).
Dac˘a r = α este r˘ad˘acin˘a real˘a de ordinul de multiplicitate m+1 a ecuat ¸iei caracte-
ristice, atunci contribut ¸ia ei la solut ¸ia general˘a este de forma
x(t) = (c
0
+c
1
ln [t[ + +c
m
ln
m
[t[)[t[
α
, t ∈ R¸ ¦0¦.
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 197
Dac˘a ecuat ¸ia caracteristic˘a are o r˘ad˘acin˘a complex˘a r = α +iβ, de ordinul de multi-
plicitate m + 1, atunci ¸si r = α − iβ este r˘ad˘acin˘a de acela¸si ordin de multiplicitate, ¸si
contribut ¸ia acestor r˘ad˘acini la solut ¸ia general˘a este de forma
x(t) = (
m

p=0
c
p
ln
p
[t[)[t[
α
cos(β ln [t[) + (
m

p=0
c

p
ln
p
[t[)[t[
α
sin(β ln [t[).
Pentru determinarea unei solut ¸ii particulare a ecuat ¸iei Euler neomogene putem folosi
metoda variat ¸iei constantelor.
Bibliografie
[1] Lia Aram˘ a, T. Morozanu, Culegere de probleme de calcul diferent ¸ial ¸si integral,
Vol. I, Editura Tehnic˘a, Bucure¸sti, 1967.
[2] V. Barbu, Ecuat ¸ii diferent ¸iale, Editura Junimea, Ia¸si, 1985.
[3] G. N. Berman, A Problem Book in Mathematical Analysis, Mir Publishers,
Moscow,1980.
[4] Gh. Bucur, E. Cˆ ampu, S. G˘ ain˘ a, Culegere de probleme de calcul diferent ¸ial ¸si
integral, Vol. II ¸si III, Editura Tehnic˘a, Bucure¸sti, 1967.
[5] I. Burdujan, Elemente de algebr˘a liniar˘a ¸si geometrie analitic˘a, Rotaprint IPI,
1982.
[6] N. Calistru, Gh. Ciobanu, Curs de analiz˘a matematic˘a, Rotaprint IPI, 1988.
[7] G. Chilov, Analyse math´ematique,
´
Editions Mir, Moscou, 1984.
[8] S. Chirit¸˘ a, Probleme de matematici superioare, Editura Didactic˘a ¸si pedagogic˘a,
Bucure¸sti, 1989.
[9] A. Corduneanu, Ecuat ¸ii diferent ¸iale cu aplicat ¸ii ˆın electrotehnic˘a, Editura FA-
CLA, Timi¸soara, 1981.
[10] A. Corduneanu, A. L. Pletea, Not ¸iuni de teoria ecuat ¸iilor diferent ¸iale, Editura
MATRIX ROM, Bucure¸sti, 1999.
[11] B. Demidovich, Problems in mathematical analysis, Mir Publishers, Moscow, 1981.
[12] N. Donciu, D. Flondor, Analiz˘a matematic˘a. Culegere de probleme, Editura
ALL, Bucure¸sti, 1993.
[13] N. Gheorghiu, T. Precupanu, Analiz˘ a matematic˘a, Editura Didactic˘a ¸si peda-
gogic˘a, Bucure¸sti, 1979.
[14] M. Krasnov, A. Kiselev, G. Makarenko, E. Shihin, Mathematical Analysis
for Engineers, Vol. I and II, Mir Publishers, Mosvow, 1990.
[15] V. A. Kudryavtsev and B. P. Demidovich, A Brief Course of Higher Mathe-
matics, Mir Publishers, Moscow, 1978.
198
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 199
[16] Gh. Moros ¸anu, Ecuat ¸ii diferent ¸iale. Aplicat ¸ii, Editura Academiei, Bucure¸sti, 1989.
[17] C. P. Nicolescu, Teste de analiz˘a matematic˘a, Editura Albatros, Bucure¸sti, 1984.
[18] M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, Analiz˘a matematic˘a, Vol. I, Editura
Didactic˘a ¸si pedagogic˘a, Bucure¸sti, 1966
[19] Gh. Procopiuc, Matematic˘a, Univ. Tehnic˘a “Gh. Asachi” Ia¸si, 1999.
[20] Gh. Procopiuc, Gh. Slabu, M. Ispas, Matematic˘a, teorie ¸si aplicat ¸ii, Editura
“Gh. Asachi” Ia¸si, 2001.
[21] M. Ros ¸culet¸, Analiz˘a matematic˘a, Editura Didactic˘a ¸si pedagogic˘a, Bucure¸sti,
1984.
[22] Ioan A. Rus, Paraschiva Pavel, Gh. Micula, B. B. Ionescu, Probleme de
ecuat ¸ii diferent ¸iale ¸si cu derivate part ¸iale, Editura Didactic˘a ¸si pedagogic˘a, Bu-
cure¸sti, 1982.
[23] A. A. Shestakov, A Course of Higher Mathematics, Mir Publishers, Moskow,
1990.
[24] Gh. Siret¸chi, Calcul diferent ¸ial ¸si integral, Vol. 1, Not ¸iuni fundamentale, Ed. ¸st.
¸si Encicl., Bucure¸sti, 1985.
[25] Gh. Siret¸chi, Calcul diferent ¸ial ¸si integral, Vol. 2, Exercit ¸ii, Ed. S¸t. ¸si Encicl.,
Bucure¸sti, 1985.
[26] Rodica Tudorache, Culegere de probleme de analiz˘a matematic˘a, Vol. I, Calculul
diferent ¸ial, Univ. Tehnic˘a “Gh. Asachi” Ia¸si, 2000.
[27] Rodica Tudorache, Culegere de probleme de analiz˘a matematic˘a, Vol. II, Calculul
integral, Univ. Tehnic˘a. “Gh. Asachi” Ia¸si, 2001.
Index
aplicat ¸ie, 7
injectiv˘a, 7
invers˘a, 8
surjectiv˘a, 7
contract ¸ie, 24
criteriul
de integrabilitate, 137
lui Cauchy, 21
derivata
part ¸ial˘a, 59
unei funct ¸ii reale, 48
unei funct ¸ii vectoriale, 49
determinant funct ¸ional, 76
diametru
unei mult ¸imi, 135
diferent ¸iala, 60
unei funct ¸ii reale, 49
unei funct ¸ii vectoriale, 50
ecuat ¸ia diferent ¸ial˘a liniar˘a de ordinul n,
189
cu coeficient ¸i constant ¸i, 192
ecuat ¸ia caracteristic˘a, 193
metoda variat ¸iei constantelor, 191
sistem fundamental de solut ¸ii, 190
wronskianul, 190
ecuat ¸ii diferent ¸iale, 157
condit ¸ie init ¸ial˘a, 159
de ordin superior, 173
de ordinul I, 158
integral˘a intermediar˘a, 174
integral˘a prim˘a, 174
metoda aproximat ¸iilor succesive, 171
ordinare, 157
problema lui Cauchy, 159, 175
solut ¸ia general˘a, 158, 173
solut ¸ie particular˘a, 158, 174
formula
de medie, 152
divergent ¸ei, 154
lui Green, 140
lui Leibniz-Newton, 116
lui Mac Laurin, 57
lui Stokes, 149
lui Taylor, 55, 58, 70
funct ¸ia lui Lagrange, 87
funct ¸ie
continu˘a, 42
continu˘a pe port ¸iuni, 113
definit˘a implicit, 74
derivabil˘a, 48, 49
diferent ¸iabil˘a, 48, 50, 60
omogen˘a, 67
real˘a, 16
uniform continu˘a, 45
vectorial˘a, 16
funct ¸ii
funct ¸ional dependente, 79
funct ¸ional independente, 79
integrala
curbilinie
de form˘a general˘a, 130
de primul tip, 127
de tipul al doilea, 128
de suprafat ¸˘a
de primul tip, 145
de tiput al doilea, 147
definite, 109
dubl˘a, 136
improprie
de spet ¸a a II-a, 118
de spet ¸a I, 117
200
GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZ
˘
A MATEMATIC
˘
A 201
nedefinit˘a, 100
tripl˘a, 151
limita
unei funct ¸ii, 38
reale, 38
vectoriale, 40
unui ¸sir, 18
metric˘a, 9
euclidian˘a, 16
mult ¸ime
de convergent ¸˘a, 90
deschis˘a, 10
m˘arginit˘a, 10
operatorul de diferent ¸iere, 62
polinomul lui Taylor, 55, 71
primitiv˘a, 100
produs
cartezian, 7
scalar, 11
proprietatea lui Darboux, 45
punct
aderent, 10
de acumulare, 10
de continuitate, 42
de convergent ¸˘a, 90
de discontinuitate, 43
de extrem, 58, 83
condit ¸ionat, 87
fix, 24
frontier˘a, 11
interior, 10
stat ¸ionar, 84
reguli de diferent ¸iere, 62
relat ¸ia li Euler, 67
serie
absolut convergnt˘a, 33
alternant˘a, 35
armonic˘a, 28
armonic˘a alternant˘a, 34
armonic˘a generalizat˘a, 31
convergent˘a, 27
convergent˘a ˆın norm˘a, 36
cu termeni oarecare, 33
cu termeni pozitivi, 30
de funct ¸ii, 94
de funct ¸ii uniform convergente, 95
de numere reale, 26
de puteri, 97
divergent˘a, 27
geometric˘a, 28
Mac-Laurin, 99
oscilant˘a, 27
semiconvergent˘a, 34
Taylor, 99
telescopic˘a, 27
sir, 8
al aproximat ¸iilor succesive, 25
Cauchy, 20
convergent, 18
cresc˘ator, 20
de funct ¸ii reale, 90
de numere reale, 18
descresc˘ator, 20
divergent, 18
fundamental, 20
m˘arginit, 20
monoton, 20
nem˘arginit, 20
oscilant, 18
sisteme diferent ¸iale liniare, 181
cu coeficient ¸i constant ¸i, 186
neomogene, 181
omogene, 181
problema lui Cauchy, 182
sistem fundamental de solut ¸ii, 183
solut ¸ia general˘a, 181
solut ¸ie particular˘a, 181
valori init ¸iale, 182
spat ¸iu
liniar, 11
metric, 9
complet, 23
prehilbertian, 12
transformare
punctual˘a, 17
regulat˘a, 77

Cuprins
1 ELEMENTE DE TEORIA SPATIILOR METRICE ¸ 1.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Elemente de teoria teoria multimilor . . . . . . ¸ 1.1.2 Notiunea de aplicatie . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 1.2 Definitia spatiului metric . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 1.3 Multimi de puncte dintr-un spatiu metric . . . . . . . ¸ ¸ 1.3.1 Spatii liniare normate . . . . . . . . . . . . . . ¸ 1.4 Multimea numerelor reale . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 1.4.1 Multimi m˘rginite de numere reale . . . . . . . ¸ a 1.4.2 Intervale ¸i vecin˘t˘¸i . . . . . . . . . . . . . . s a at 1.5 Spatiul Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 1.6 Functii cu valori ˆ Rm . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ın 2 SIRURI SI SERII ¸ ¸ 2.1 Siruri de numere reale . . . . . . . . . . . . . ¸ 2.2 Siruri ˆ spatii metrice . . . . . . . . . . . . . ¸ ın ¸ 2.3 Principiul contractiei . . . . . . . . . . . . . . ¸ 2.4 Siruri ˆ Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ın 2.5 Serii de numere reale . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1 Serii convergente. Propriet˘¸i generale at 2.5.2 Serii cu termeni pozitivi . . . . . . . . 2.5.3 Serii cu termeni oarecare . . . . . . . 2.6 Serii ˆ Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 7 9 9 11 13 13 15 15 16 18 18 21 24 25 26 26 30 33 35 38 38 38 38 40 41

3 LIMITE DE FUNCTII ¸ 3.1 Limita unei functii reale de o variabil˘ real˘ . . . ¸ a a 3.1.1 Limita ˆ ıntr-un punct . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Propriet˘¸i ale limitei unei functii . . . . . at ¸ 3.2 Limita unei functii vectoriale de o variabil˘ real˘ ¸ a a 3.3 Limita unei functii de o variabil˘ vectorial˘ . . . ¸ a a

4 FUNCTII CONTINUE ¸ 42 4.1 Continuitatea functiilor reale de o variabil˘ real˘ . . . . . . . . . . . . . . 42 ¸ a a 4.1.1 Continuitatea ˆ ıntr-un punct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.1.2 Propriet˘¸i ale functiilor continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 at ¸ 2

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA 4.1.3 Continuitatea uniform˘ . . a Continuitatea functiilor vectoriale . ¸ 4.2.1 Continuitatea ˆ ıntr-un punct 4.2.2 Continuitatea uniform˘ . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 45 46 46 47 48 48 48 49 51 53 59 59 63 64 66 69 73 73 73 75 76 77 79 80 80 81

4.2

5 DERIVATE SI DIFERENTIALE ¸ ¸ 5.1 Derivata ¸i diferentiala functiilor de o variabil˘ . . . . . . . . . . . . . . s ¸ ¸ a 5.1.1 Derivata ¸i diferentiala unei functii reale de o variabil˘ real˘ . . . s ¸ ¸ a a 5.1.2 Derivata ¸i diferentiala unei functii vectoriale de o variabil˘ real˘ s ¸ ¸ a a 5.1.3 Derivate ¸i diferentiale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . s ¸ 5.1.4 Propriet˘¸i ale functiilor derivabile . . . . . . . . . . . . . . . . . at ¸ 5.2 Derivatele ¸i diferentiala functiilor de n variabile . . . . . . . . . . . . . s ¸ ¸ 5.2.1 Derivatele partiale ¸i diferentiala functiilor reale de n variabile . ¸ s ¸ ¸ 5.2.2 Derivate partiale ¸i diferentiala functiilor vectoriale de n variabile ¸ s ¸ ¸ 5.2.3 Derivate partiale ¸i diferentiale de ordin superior . . . . . . . . . ¸ s ¸ 5.2.4 Derivatele partiale ¸i diferentialele functiilor compuse . . . . . . ¸ s ¸ ¸ 5.2.5 Propriet˘¸i ale functiilor diferentiabile . . . . . . . . . . . . . . . at ¸ ¸ 6 FUNCTII DEFINITE IMPLICIT ¸ 6.1 Functii definite implicit de o ecuatie . . . . . . . . . ¸ ¸ 6.1.1 Functii reale de o variabil˘ real˘ . . . . . . . ¸ a a 6.1.2 Functii reale de n variabile . . . . . . . . . . ¸ 6.2 Functii definite implicit de un sistem de ecuatii . . . ¸ ¸ 6.3 Transform˘ri punctuale. Derivarea functiilor inverse a ¸ 6.4 Dependent˘ ¸i independent˘ functional˘ . . . . . . . ¸a s ¸a ¸ a 6.5 Schimb˘ri de variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . a 6.5.1 Schimbarea variabilelor independente . . . . . 6.5.2 Schimb˘ri de variabile independente ¸i functii a s ¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 EXTREME PENTRU FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE ¸ 83 7.1 Puncte de extrem pentru functii de mai multe variabile . . . . . . . . . . 83 ¸ 7.2 Extreme pentru functii definite implicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ¸ 7.3 Extreme conditionate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ¸ 8 SIRURI SI SERII DE FUNCTII ¸ ¸ ¸ 8.1 Siruri de functii reale . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 8.1.1 Siruri de functii. Multimea de convergent˘ ¸ ¸ ¸ ¸a 8.1.2 Functia limit˘ a unui ¸ir de functii . . . . . ¸ a s ¸ 8.1.3 Convergenta simpl˘ . . . . . . . . . . . . . ¸ a 8.1.4 Convergenta uniform˘ . . . . . . . . . . . . ¸ a 8.1.5 Propriet˘¸i ale ¸irurilor uniform convergente at s 8.2 Serii de functii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 8.2.1 Serii de functii. Multimea de convergent˘ . ¸ ¸ ¸a 8.2.2 Convergenta simpl˘ a unei serii de functii . ¸ a ¸ 8.2.3 Convergenta uniform˘ a unei serii de functii ¸ a ¸ 8.2.4 Propriet˘¸i ale seriilor uniform convergente at 8.3 Serii de puteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 90 90 90 91 91 92 94 94 94 95 96 97

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA 8.4 Serii Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 99 100 100 101 101 101 102 103 104 105 107 107 110 112 113 114 115 117 121 121 122 124 124 125 126 128 130 132 133 133 135 135 135 136 137 139 141 142 142 144 144 146 148

9 INTEGRALA RIEMANN SI EXTINDERI ¸ 9.1 Primitive. Integrala nedefinit˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . a 9.2 Calculul primitivelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Integrala sumei ¸i produsului cu o constant˘ . . . . . s a 9.2.2 Integrarea prin p˘rti . . . . . . . . . . . . . . . . . . a¸ 9.2.3 Schimbarea de variabil˘ ˆ integrala nedefinit˘ . . . a ın a 9.2.4 Integrarea prin recurent˘ . . . . . . . . . . . . . . . ¸a 9.3 Integrarea functiilor rationale . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 9.3.1 Integrale reductibile la integrale din functii rationale ¸ ¸ 9.4 Integrala definit˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 9.4.1 Sume integrale Riemann. Integrabilitate . . . . . . . 9.4.2 Sume Darboux. Criteriu de integrabilitate . . . . . . 9.4.3 Propriet˘¸i ale functiilor integrabile . . . . . . . . . at ¸ 9.4.4 Formule de medie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.5 Existenta primitivelor functiilor continue . . . . . . ¸ ¸ 9.4.6 Metode de calcul a integralelor definite . . . . . . . . 9.5 Integrale improprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Integrale care depind de un parametru . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Trecerea la limit˘ sub semnul integral . . . . . . . . a 9.6.2 Derivarea integralelor care depind de un parametru . 10 INTEGRALE CURBILINII 10.1 Notiuni de teoria curbelor . . . . . . . . . . . . ¸ 10.2 Lungimea unui arc de curb˘ . . . . . . . . . . . a 10.3 Integrale curbilinii de primul tip . . . . . . . . 10.4 Integrale curbilinii de tipul al doilea . . . . . . 10.5 Independenta de drum a integralelor curbilinii . ¸ 10.6 Notiuni elementare de teoria cˆmpului . . . . . ¸ a 10.7 Orientarea curbelor ¸i domeniilor plane . . . . . s 10.8 Calculul ariei cu ajutorul integralei curbilinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 INTEGRALE MULTIPLE 11.1 Integrala dubl˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 11.1.1 Definitia integralei duble . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 11.1.2 Sume Darboux. Criteriu de integrabilitate . . . . . . 11.1.3 Reducerea integralei duble la integrale simple iterate 11.1.4 Formula lui Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.5 Schimbarea de variabile ˆ integrala dubl˘ . . . . . . ın a 11.2 Integrala de suprafat˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸a 11.2.1 Notiuni de teoria suprafetelor . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 11.2.2 Aria suprafetelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 11.2.3 Integrala de suprafat˘ de primul tip . . . . . . . . . ¸a 11.2.4 Integrala de suprafat˘ de tipul al doilea . . . . . . . ¸a 11.2.5 Formula lui Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA 11.3 Integrala tripl˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 11.3.1 Definitia integralei triple . . . . . . . . . . . . ¸ 11.3.2 Sume Darboux. Criteriu de integrabilitate . . 11.3.3 Reducerea integralei triple la integrale iterate 11.3.4 Formula lui Gauss-Ostrogradski . . . . . . . . 11.3.5 Schimbarea de variabile ˆ integrala tripl˘ . . ın a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 150 150 151 152 153 155 157 157 157 158 159 159 166 170 173 173 174 175 175 178 181 181 183 185 186 189 192 193 193 196

12 ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE ¸ ¸ 12.1 Ecuatii diferentiale de ordinul I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 12.1.1 Ecuatii diferentiale. Solutii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ ¸ 12.1.2 Interpretarea geometric˘ a unei ecuatii diferentiale de ordinul ˆ ai a ¸ ¸ ıntˆ 12.1.3 Conditii initiale. Problema lui Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 12.1.4 Ecuatii diferentiale explicite, integrabile prin metode elementare . ¸ ¸ 12.1.5 Alte ecuatii de ordinul ˆ ai, integrabile prin metode elementare . ¸ ıntˆ 12.1.6 Teorema de existent˘ ¸i unicitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸a s 12.2 Ecuatii diferentiale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 12.2.1 Solutia general˘. Solutii particulare . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ a ¸ 12.2.2 Integrale intermediare. Integrale prime . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3 Conditii initiale. Problema lui Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 12.2.4 Ecuatii de ordin superior integrabile prin cuadraturi . . . . . . . . ¸ 12.2.5 Ecuatii c˘rora li se poate mic¸ora ordinul . . . . . . . . . . . . . . ¸ a s 13 ECUATII SI SISTEME DIFERENTIALE LINIARE ¸ ¸ ¸ 13.1 Sisteme diferentiale liniare de ordinul I . . . . . . . . . . ¸ 13.2 Sisteme diferentiale liniare omogene . . . . . . . . . . . ¸ 13.3 Sisteme diferentiale liniare neomogene . . . . . . . . . . ¸ 13.4 Sisteme diferentiale liniare cu coeficienti constanti . . . ¸ ¸ ¸ 13.5 Ecuatii diferentiale liniare de ordinul n . . . . . . . . . . ¸ ¸ ¸ ¸ 13.6 Ecuatii de ordinul n cu coeficienti constanti . . . . . . . ¸ 13.6.1 Ecuatia caracteristic˘ are r˘d˘cini distincte . . . ¸ a a a 13.6.2 Ecuatia caracteristic˘ are r˘d˘cini multiple . . . ¸ a a a 13.7 Ecuatia lui Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolul 1

ELEMENTE DE TEORIA SPATIILOR METRICE ¸

1.1
1.1.1

Introducere
Elemente de teoria teoria multimilor ¸

Notiunea de multime este o notiune primar˘. O mutime X este precizat˘ fie prin in¸ ¸ ¸ a ¸ a at dicarea elementelor sale, X = {x1 , x2 , . . . , xn }, fie prin indicarea unei propriet˘¸i P ce caracterizeaz˘ elementele multimii, X = {x | x are proprietatea P }. a ¸ ¸ a ¸ Dac˘ x este element al multimii X scriem x ∈ X, dac˘ x nu este element al multimii a X scriem x ∈ X. / Multimile X ¸i Y sunt egale dac˘ sunt formate din acelea¸i elemente. Deci ¸ s a s X=Y pentru x ∈ X ⇐⇒ x ∈ Y.

¸ A este submultime sau parte a multimii X ¸i se noteaz˘ A ⊂ X sau X ⊃ A, dac˘ ¸ s a a x ∈ A =⇒ x ∈ X. Evident c˘ X = Y d.d. X ⊂ Y ¸i Y ⊂ X. a s Multimea care nu contine nici un element se nume¸te multimea vid˘, se noteaz˘ cu ∅ ¸ ¸ s ¸ a a ¸i este submultime a oric˘rei multimi X. s ¸ a ¸ Multimea p˘rtilor unei multimi X se noteaz˘ P(X). ¸ a¸ ¸ a Fie A ¸i B dou˘ multimi oarecare. Multimea A ∪ B = {x | x ∈ A sau x ∈ B} se a ¸ ¸ s s s nume¸te reuniunea multimilor A ¸i B, iar multimea A ∩ B = {x | x ∈ A ¸i x ∈ B} se s ¸ ¸ ¸ ¸ nume¸te intersectia multimilor A ¸i B. s s Multimile A ¸i B se numesc disjuncte dac˘ A ∩ B = ∅. Multimea A \ B = {x | x ∈ ¸ s a ¸ A ¸i x ∈ B} se nume¸te diferenta multimilor A ¸i B, ˆ aceast˘ ordine. Dac˘ B ⊂ A, s / s ¸ ¸ s ın a a diferenta A \ B se noteaz˘ CA B ¸i se nume¸te complementara multimii B relativ˘ la ¸ a s s ¸ a multimea A. ¸

6

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA

7

¸ Prin produs cartezian al multinilor A1 , A2 , . . . , An , ˆ aceast˘ ordine, ˆ ¸elegem mulın a ınt ¸imea sistemelor ordonate de n elemente (n-uple) (a1 , a2 , . . . , an ) cu ai ∈ Ai , i = 1, n, t adic˘ a A1 × A2 × · · · × An = {(a1 , a2 , . . . , an ), ai ∈ Ai , i = 1, n}. s Elementele (a1 , a2 , . . . , an ) ¸i (b1 , b2 , . . . , bn ) sunt egale dac˘ ai = bi , i = 1, n. a Dac˘ Ai = A, i = 1, n, se folose¸te notatia A × A × · · · × A = An . a s ¸

1.1.2

Notiunea de aplicatie ¸ ¸

Fie X ¸i Y dou˘ multimi nevide. Se nume¸te aplicatie f a multimii X ˆ multimea Y ın ¸ s a ¸ s ¸ ¸ o corespondenta prin care fiec˘rui element x ∈ X i se asociaz˘ ˆ mod unic un element ¸˘ a a ın y ∈Y. Orice aplicatie f : X → Y trebuie conceput˘ ca ansamblul format din trei elemente: ¸ a ¸ ¸ a ¸ ın multimea X numit˘ multimea de definitie, multimea Y numit˘ multimea ˆ care f ia ¸ a ¸ valori ¸i legea de corespondent˘ f . s ¸a Dac˘ y ∈ Y corespunde elementului x ∈ X, atunci not˘m y = f (x) sau x → f (x). a a ın In acest caz y se nume¸te imaginea lui x prin f sau valoarea aplicatiei f ˆ x, iar x se s ¸ nume¸te contraimaginea sau imaginea invers˘ a lui y prin f . s a Pentru notiunea de aplicatie se mai utilizeaz˘ denumirile de functie, transformare, ¸ ¸ a ¸ ¸ a operator, sau functional˘. Multimea aplicatiilor definite pe X cu valori ˆ Y se noteaz˘ cu F(X, Y ). ¸ ¸ ın a Aplicatiile f1 , f2 ∈ F(X, Y ) se numesc egale, f1 = f2 , dac˘ f1 (x) = f2 (x), ∀x ∈ X. ¸ a Fie aplicatia f : X → Y ¸i A ⊂ X, B ⊂ Y . Multimea ¸ s ¸ f (A) = {y = f (x) | x ∈ A} = {y ∈ Y | ∃ x ∈ X, y = f (x)} ⊂ Y ¸ ¸ se nume¸te imaginea multimii A prin f , iar multimea s f −1 (B) = {x ∈ X | f (x) ∈ B} ⊂ X se nume¸te contraimaginea multimii B prin f . Dac˘ B = {y} se folose¸te notatia s s ¸ ¸ a f −1 (y) = f −1 ({y}), adic˘ f −1 (y) = {x ∈ X | f (x) = y} ⊂ X. a ¸ Multimea Gf = {(x, f (x)) | x ∈ X} ⊂ X×Y se nume¸te graficul aplicatiei f : X → Y . ¸ s a a Aplicatia f : X → Y se nume¸te injectiv˘ dac˘ ¸ s ∀ x1 , x2 ∈ X, x1 = x2 =⇒ f (x1 ) = f (x2 ), care este echivalent˘ cu implicatia f (x1 ) = f (x2 ) =⇒ x1 = x2 . a ¸ ¸ Aplicatia f : X → Y este injectiv˘ dac˘ pentru orice y ∈ Y , multimea f −1 (y) contine ¸ a a ¸ cel mult un element. a ¸ a Aplicatia f : X → Y se nume¸te surjectiv˘ sau aplicatie a lui X pe Y dac˘ f (X) = Y , ¸ s adic˘ dac˘ oricare ar fi y ∈ Y , exist˘ x ∈ X a.ˆ f (x) = y. a a a ı. Aplicatia f : X → Y se nume¸te bijectiv˘ dac˘ este injectiv˘ ¸i surjectiv˘. ¸ s a a as a Fie aplicatiile f : X → Y ¸i g : Y → Z. Aplicatia g ◦ f : X → Z definit˘ prin ¸ s ¸ a (g◦f )(x) = g(f (x)), pentru orice x ∈ X, se nume¸te compunerea sau produsul aplicatiilor s ¸ ın a f ¸i g, ˆ aceast˘ ordine. s

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA

8

Dac˘ f : X → Y , g : Y → Z ¸i h : Z → U , atunci h ◦ (g ◦ f ) = (h ◦ g) ◦ f , deci a s compunerea aplicatiilor este asociativ˘. ¸ a a Aplicatia 1X : X → X (sau i : X → X) definit˘ prin 1X (x) = x, pentru orice x ∈ X, ¸ se nume¸te aplicatia identic˘ a multimii X. s ¸ a ¸ Aplicatia f : X → Y se nume¸te inversabil˘ dac˘ exist˘ aplicatia f −1 : Y → X, ¸ a a ¸ s a numit˘ inversa lui f , a.ˆ a ı. f −1 ◦ f = 1X , f ◦ f −1 = 1Y . Teorema 1.1 O aplicatie inversabil˘ are invers˘ unic˘. ¸ a a a S˘ presupunem c˘ ar exista dou˘ aplicatii f1 , f2 : Y → X care satisfac conditiile a a a ¸ −1 −1 ¸ (1.1). Atunci
−1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 f1 = 1X ◦ f2 = (f1 ◦ f ) ◦ f2 = f1 ◦ (f ◦ f2 ) = f1 ◦ 1Y = f1 .

(1.1)

a a Teorema 1.2 Aplicatia f : X → Y este inversabil˘ d.d. este bijectiv˘. ¸ a a s Necesitatea. Dac˘ f este inversabil˘ ¸i f −1 este inversa sa, are loc (1.1). Cu (1.1)1 avem c˘ a ∀ x1 , x2 ∈ X : f (x1 ) = f (x2 ) ⇒ (f −1 ◦ f )(x1 ) = (f −1 ◦ f )(x2 ) ⇒ x1 = x2 . Deci f este injectiv˘. a s a Aplicatia f este ¸i surjectiv˘ deoarece, din (1.1)2 avem ¸ y = 1Y (y) = (f ◦ f −1 )(y) = f (f −1 (y)), ∀ y ∈ Y, de unde rezult˘ c˘ orice y ∈ Y este imaginea unui element x ∈ X. Acest element este a a x = f −1 (y). Suficienta. Fie f : X → Y o aplicatie bijectiv˘. Definim aplicatia f −1 : Y → X ¸ ¸ a ¸ prin conditia ¸ x = f −1 (y) ⇔ y = f (x), x ∈ X, y ∈ Y. (1.2) a as a Aplicatia f −1 este bine definit˘ deoarece f este injectiv˘ ¸i surjectiv˘. In plus, avem ¸ f −1 (f (x)) = x, ∀ x ∈ X, ∀ y ∈ Y, s t a a adic˘ aplicatia definit˘ prin (1.2) satisface (1.1), ¸i ¸inˆnd seama de Teorema 1.1, rezult˘ a ¸ a c˘ aceasta este inversa aplicatei f . a ¸ s s a s O aplicatie f : N → X se nume¸te ¸ir de elemente din X. Se noteaz˘ xn = f (n) ¸i se ¸ nume¸te termen general al ¸irului. Un ¸ir este bine determinat de termenul s˘u general. s s s a Vom nota un ¸ir prin (xn )n∈N sau simplu (xn ). s

sfera deschis˘ a S(x0 . multimea a ın s a ¸ S(x0 .2 Multimea Q a numerelor rationale ˆ ¸ ¸ ımpreun˘ cu aplicatia d(x. d). ε) = {x ∈ X | d(x. 3o . y ∈ R ¸ este o metric˘ pe R. d(x. y) ≤ d2 (x. numite axiomele metricii: a at 1o .3 Pe multimea C a numerelor complexe. b ∈ R. ad1 (x. Metricele d1 ¸i d2 se numesc echivalente dac˘ exist˘ a.d.ˆ s a a ı. Se nume¸te sfer˘ deschis˘ cu centrul ˆ s x0 ¸i de raz˘ ε. 1. s 2o . ε) = {x ∈ R | d(x. x = y. y ∈ X ¸i d(x. d) este un spatiu metric. y) = |x−y| a ¸ este un spatiu metric. ∀ zk = xk + iyk ∈ C este o distant˘. atunci (X. ∀ x. z2 ) = |z1 − z2 | = (x1 − x2 )2 + (y1 − y2 )2 . d). y ∈ X. ∀ x. x0 ) ≤ ε}. y) ≥ 0.3 Multimi de puncte dintr-un spatiu metric ¸ ¸ ¸ s a a ın Fie (X. aplicatia ¸ d(z1 . Se nume¸te sfer˘ ˆ s a ınchis˘ cu centrul ˆ x0 ¸i de raz˘ ε.1 Aplicatia d : R × R → R definit˘ prin ¸ d(x.4 Multimea punctelor spatiului fizic ˆ ¸ ¸ ınzestrat˘ cu aplicatia care asociaz˘ a ¸ a s a a fiec˘rei perechi P ¸i Q de puncte distanta d(P. ∀ x. d) un spatiu metric.ANALIZA MATEMATICA 9 1.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . x). Exemplul 1. ¸ a Teorema 1. y) ≤ bd1 (x. ¸ ¸ Exemplul 1. d2 ) sunt spatii metrice a distincte. 0 < a ≤ b a.2 Definitia spatiului metric ¸ ¸ Fie X o multime nevid˘. ¸ a Exemplul 1. y ∈ X. y) = |x − y|. ¸a ¸ Exemplul 1. y) = d(y. d1 ) ¸i (X. Deci (C. O multime X pe care s-a definit o metric˘ se nume¸te spatiu metric. y) = 0 d. y).5 In (R. x0 ) < ε}. z) + d(z. y). a ¸ s s ¸ Dac˘ pe X se definesc metricele d1 ¸i d2 . d) este un spatiu metric. y) ≤ d(x. multimea ¸ s a S(x0 . d(x. Q) dintre cele dou˘ puncte este o metric˘. x0 ) = |x − x0 | < ε} este intervalul deschis (x0 − ε. y. ∀ x. Deci (R. a Exemplul 1.3 Aplicatia d : X × X → R se nume¸te metric˘ sau distant˘ pe X dac˘ ¸ a ¸a a s satisface urm˘toarele propriet˘¸i. . x0 ∈ X ¸i ε > 0. x0 + ε). z ∈ X. (X. d(x. ¸ a s ¸ Elementele unui spatiu metric se numesc puncte. ε) = {x ∈ X | d(x. ∀ x.

rezult˘ c˘ x este punct interior al ¸ a ¸ a at a a multimii A dac˘ exist˘ ε > 0 a. ε) ⊂ A. a O multime care ˆsi contine toate punctele aderente se nume¸te multime ˆ ¸ ı¸ ¸ s ¸ ınchis˘. Punctul x ∈ X se nume¸te punct aderent al multimii A dac˘ orice vecin˘tate V a sa s a a ¸ contine cel putin un punct din A. ε) este format˘ din multimea punctelor situate ˆ ¸ a ¸ ın s a interiorul sferei cu centrul ˆ P0 ¸i raz˘ ε. ε) este vecin˘tate a lui x0 . ¸ ¸ a Orice punct x ∈ A este punct aderent al multimii A. S(x0 . ε) ⊂ V . O multime deschis˘ este vecin˘tate pentru ¸ ¸ a a orice punct al ei.7 In spatiul fizic. ε) este format˘ din a a a ın multimea punctelor din S(x0 . a S(x0 .ˆ S(x0 . ın Se nume¸te vecin˘tate a punctului x0 ∈ X orice multime V ⊂ X care contine o sfer˘ s a ¸ ¸ a deschis˘ cu centrul ˆ x0 . a ¸ a ¸ s ınchiderea lui A ¸i se Multimea punctelor aderente ale lui A se nume¸te aderenta sau ˆ ¸ ¸ s noteaz˘ cu A. sfera deschis˘ S(P0 . V este vecin˘tate a lui x0 dac˘ exist˘ ε > 0 a. diferit de x. ın ¸ ı¸ Denumirea general˘ de sfer˘ pentru multimea S(x0 . ¸ a s ¸ a . Orice sfer˘ deschis˘ S(x0 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . s a Exemplul 1. a a Sferele deschise sunt multimi deschise. Intreg spatiul este o multime ˆ ¸ ¸ ınchis˘. a a Multimea punctelor interioare ale multimii A se nume¸te interiorul lui A ¸i se noteaz˘ ¸ ¸ s s a cu Int A. ¸ ¸ a O multime format˘ din puncte de acumulare se nume¸te multime perfect˘. ¸ ¸ a Un punct interior complementarei multimii A se nume¸te punct exterior lui A iar ¸ s s Int CA se nume¸te exteriorul lui A. Deci a ¸ ınchis˘ dac˘ A = A. a a a O multime A ⊂ X este m˘rginit˘ dac˘ exist˘ o sfer˘ ˆ ¸ a a a ınchis˘ care contine pe A. Prin urmare. ∃ M > 0 pentru care d(x. ∃ M > 0 pentru care A ⊂ S(x0 . M ).ˆ a ın a a ı. ceea ce este echivalent cu ∃ x0 ∈ X. ε) este multimea punctelor din inte¸ s a s a riorul cercului cu centrul ˆ P0 ¸i de raz˘ ε. a ın Tinˆnd seama de definitia vecin˘t˘¸ii unui punct. iar sfera ˆ ın ınchis˘ S(x0 . adic˘ a ¸ a a a ∃ x0 ∈ X. Deci ¸ a s ¸ a A este deschis˘ dac˘ A = Int A. adic˘ V ∩ A = ∅. Un punct x aderent al lui A ¸ poate sau nu s˘ apartin˘ multimii A. Q) este distanta dintre ¸ ¸ punctele P ¸i Q ale planului. a a a Punctul x ∈ X se nume¸te punct de acumulare al multimii A dac˘ orice vecin˘tate s ¸ V a sa contine cel putin un punct din A.ANALIZA MATEMATICA 10 Exemplul 1. ε) dintr-un spatiu metric ˆsi are a a ¸ originea ˆ acest exemplu. ε) la care se adaug˘ punctele de pe cercul cu centrul ˆ P0 ¸ ¸i de raz˘ ε. O multime format˘ numai din puncte interioare se nume¸te multime deschis˘. x0 ) ≤ M. ¸ ı. adic˘ V ∩ (A \ {x}) = ∅.6 In spatiul metric al punctelor din plan unde d(P. V ⊂ A. a a A este o multime ˆ Sferele ˆ ınchise sunt multimi ˆ ¸ ınchise. Intreg spatiul X este o multime deschis˘. ∀ x ∈ A. Punctul x ∈ A se nume¸te punct interior al multimii A dac˘ exist˘ o vecin˘tate V a s ¸ a a a lui x inclus˘ ˆ A.

x = 0. 1. al multimii A. s a Definitia 1. ˆsi contine toate punctele de acumulare. 3o . a a ¸ Punctul x ∈ A se nume¸te punct frontier˘ al multimii A dac˘ orice vecin˘tate V a sa s a a a s contine atˆt puncte din A cˆt ¸i puncte din complementara lui A. Dac˘ ar exista un punct aderent al lui A care ar fi din A. adic˘ dac˘ exist˘ o vecin˘tate V a sa a. ∀ α ∈ R. 3. y) = ||x − y||. ∀ x ∈ V .1 Spatii liniare normate ¸ ¸ Fie V un spatiu liniar peste corpul K (R sau C). De exemplu. y ∈ V. ∀ α ∈ K. ||x|| ≥ 0. a a ı¸ ¸ Reciproc. s ¸ ¸ s Deci A este ˆ ınchis˘. Num˘rul real nenegativ ||x|| se nume¸te norma vectorului x. ∀ x ∈ V ¸i x · x = 0 d. multimea N a numerelor naturale nu ıns˘ ¸ are puncte de acumulare. atunci orice punct aderent a ı¸ ¸ este ˆ A. O aplicatie a lui V × V ˆ R se nume¸te produs scalar pe ¸ ın V dac˘ satisface urm˘toarele axiome: a a 1. Orice punct aderent al unei multimi ¸ A care nu apartine lui A este punct de acumulare al lui A. rezult˘ c˘ A ˆsi contine toate punctele de acumulare. ||αx|| = |α| ||x||. ∀ x. a ı¸ ¸ Dac˘ A este ˆ a ınchis˘ ˆsi contine punctele aderente. ∀ x. Nu toate multimile ¸ as ¸ ¸ infinite au ˆ a puncte de acumulare. (αx) · y = α(x · y). De aici rezult˘ c˘ o multime care are un punct de acumulare este o a a ¸ multime infinit˘ ¸i deci multimile finite nu au puncte de acumulare. . a s Un spatiu liniar pe care s-a definit o nom˘ se nume¸te spatiu liniar normat.4 Multimea A este ˆ ¸ ınchis˘ d.3. dac˘ A ˆsi contine toate punctele de acumulare.1 Aplicatia ||·|| : V → R se nume¸te norm˘ pe V dac˘ satisface urm˘toarele ¸ ¸ a a axiome: s 1o . Contradictie. 2o . a a ¸ Multimea punctelor frontier˘ ale multimii A se nume¸te frontiera lui A ¸i se noteaz˘ ¸ a ¸ s s a cu Fr A sau ∂A.d. y ∈ V . ∀ x.d. Cum orice punct de acumulare a ı¸ ¸ este punct aderent. ¸ a s ¸ Dac˘ (V. x · y = y · x. define¸te o metric˘ pe V . ∀ x. x · x ≥ 0. ||x + y|| ≤ ||x|| + ||y||. y ∈ V .d. el ar fi punct de ın a acumulare pentru A ¸i deci A nu ¸i-ar contine toate punctele de acumulare.ANALIZA MATEMATICA 11 Punctul x ∈ A se nume¸te punct izolat al multimii A dac˘ nu este punct de acumulare s ¸ a ı. ∀ x ∈ V ¸i ||x|| = 0 d. s a a a a ¸ s Fie V un spatiu liniar real. a ¸ ¸ d(x. x = 0. ¸ a s ¸ a Orice punct de acumulare este punct aderent. ¸ Orice vecin˘tate a unui punct de acumulare al multimii A contine o infinitate de a ¸ ¸ puncte din A.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .ˆ V ∩ (A \ {x}) = ∅. s 2. || · ||) este un spatiu normat. y ∈ V . aplicatia d : V × V → R. numit˘ metrica indus˘ de norm˘. ¸ a a s Un punct frontier˘ este punct aderent atˆt pentru multimea A cˆt ¸i pentru CA. ¸ a a a a O multime format˘ numai din puncte izolate se nume¸te multime discret˘. Teorema 1.

Un spatiu liniar real pe care s-a definit un produs scalar se nume¸te spatiu euclidian ¸ s ¸ sau spatiu prehilbertian. ∀ x.3) putem scrie √ (x + y)2 = x2 + 2(x · y) + y2 ≤ x2 + 2 x2 de unde obtinem (1. Deci un spatiu euclidian este un spatiu metric. y ∈ E. cu norma indus˘ de produsul ¸ ¸ a scalar. oricare ar fi λ ∈ R avem (λx + y)2 = x2 λ2 + 2(x · y)λ + y2 ≥ 0. (x · y)2 − x2 y2 ≤ 0. a s a a Un spatiu euclidian este deci un spatiu liniar normat. definit˘ prin ¸ a √ ||x|| = x2 . echivalent˘ cu (1. (1. √ y2 + y2 = ( x2 + y 2 )2 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . care are loc d. inegalit˘¸ile lui Cauchy ¸i Minkowski se scriu ¸ at s |x · y| ≤ ||x|| ||y||. Ea se nume¸te norma indus˘ de produsul scalar sau norma euclidian˘. a Cu notatia (1. a d(x. Folosind inegalitatea (1.5) ∀x ∈ E (1. z ∈ V . ∀ x.6 (Inegalitatea lui Minkowski) Pentru orice x. y ∈ E.3).6) este o norm˘ pe E. y. Se noteaz˘ cu a s s a x2 = x · x. (1. .3) este adev˘rat˘.7) care se nume¸te metrica euclidian˘. x = 0. y ∈ E avem √ |x · y| ≤ x2 · y2 . Se noteaz˘ cu E. ||x + y|| ≤ ||x|| + ||y||. Norma euclidian˘ pe E induce metrica d : E × E → R. a Teorema 1. Pentru a a a x. (x + y) · z = x · z + y · z. y ∈ E avem √ (x + y)2 ≤ x2 + y2 . cu s a ¸ ¸ metrica euclidian˘.6). y) = ||x − y|| = (x − y)2 . ¸ a Teorema 1. cum x · 0 = 0.5 (Inegalitatea lui Schwarz-Cauchy) Pentru orice x. 0 · y = 0. ∀ x.3) Dac˘ x = 0 sau y = 0. y ∈ E.4) (1.5). ¸ Aplicatia || · || : E → R. Num˘rul real x · y se nume¸te produsul scalar al vectorilor x ¸i y.ANALIZA MATEMATICA 12 4. (1. (1.d.

733 etc. |x| < ε d. |x| =  −x. y ∈ R. 74. Ca submultime a a a √ lui Q. determin˘ pe R o metric˘. de exemplu de 2. x = 0. ¸ ¸ a s ¸ ¸ Ceea ce deosebe¸te multimea R de multimea Q a numerelor rationale este axioma lui s ¸ ¸ ¸ Cantor a marginii superioare. y ∈ R. −ε < x < ε. x > 0. s ¸a Axioma lui Cantor. |xy| = |x| |y|. ∀ x. ∀ x ∈ R ¸i |x| = 0 d.4 Multimea numerelor reale ¸ Functia modul are urm˘toarele propriet˘¸i: ¸ a at 1o .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . x < 0. ca a a ¸ ¸ submultime a √ R. a a a a a ¸ 1. ∀ x.8 S˘ consider˘m multimea A = {x ∈ Q | x2 ≤ 3}. a Cel mai mic majorant al multimii majorate A se nume¸te marginea superioar˘ a lui ¸ s A sau supremum de A ¸i se noteaz˘ sup A. Multimea R poate fi s a ¸ a ¸ ¸ organizat˘ ca spatiu metric. y ∈ R.ANALIZA MATEMATICA 13 1. Multimea A. Orice multime nevid˘ majorat˘ A ⊂ R admite un cel mai mic ¸ a a majorant. precum ¸i de 3.1 Multimi m˘rginite de numere reale ¸ a Fie A o multime nevid˘ de numere reale.d. In ¸ a raport cu acelea¸i dou˘ operatii R formeaz˘ un spatiu liniar real. s 2o . Conform axiomei lui Cantor √ ¸ A admite un cel mai mic majorant. care st˘ la baza obtinerii tuturor rezultatelor profunde ale a ¸ analizei matematice ¸i pe care o enunt˘m mai jos.d. Spunem c˘ A este m˘rginit˘ superior sau ¸ a a a a majorat˘ dac˘ exist˘ un num˘r real b a. Aplicatia d : R × R → R definit˘ prin ¸ a d(x. |x + y| ≤ |x| + |y|. M = sup A. este majorat˘. pentru orice x ∈ A. 2o ¸i 3o rezult˘ c˘ functia modul este o norm˘ pe spatiul liniar real R. 4o . a a a a nume¸te majorant al multimii A. are numerele de mai sus ca majoranti. Se nume¸te valoare absolut˘ sau modul al num˘rului real x a a s a num˘rul |x| definit prin a   x. dar ¸i de aproximatiile succesive prin ¸ lui s ¸ a √ s adaos ale lui 3: 1. s a Exemplul 1. 8.ˆ x ≤ b. Deci a a ¸ a ¸ ¸ R este un spatiu liniar normat. 3o . dac˘ M este a a ¸ a majorant al multimii A ¸i este cel mai mic majorant. ¸ ¸ ¸ Deci ea nu admite un cel mai mic majorant num˘r rational. 1. |x| ≥ 0. a ¸ Fie x un num˘r real. y) = |x − y|. x = 0. a ¸ Num˘rul real M este marginea superioar˘ a multimii A. cu exceptia lui 3 care nu apartine lui Q. De unde teorema care urmeaz˘. s Din 1o . ∀ x. Num˘rul b se a ı. In raport cu aceast˘ metric˘ R formeaz˘ un spatiu metric. Se poate ar˘ta c˘ sup A = 3. s ¸ Notiunea de multime majorat˘ se poate defini ¸i pentru multimi de numere rationale. 0. In raport cu operatiile de adunare ¸i ˆ ¸ s ınmultire R formeaz˘ un corp comutativ. 1.4. ¸ s a .

dac˘ exist˘.7 (de caracterizare a marginii superioare) Num˘rul M = sup A d. ∀ x ∈ A. a a a s Dac˘ A este m˘rginit˘ atunci exist˘ sup A ¸i inf A ¸i inf A ≤ x ≤ sup A. a a a a Spunem c˘ multimea A de numere reale este m˘rginit˘ inferior sau minorat˘ dac˘ a ¸ a s exist˘ un num˘r real a a. / a s a s O multime A ⊂ R nemajorat˘ sau/¸i neminorat˘ se nume¸te multime nem˘rginit˘.d. ∀ ε > 0.8 Orice multime nevid˘ minorat˘ A ⊂ R admite un cel mai mare minorant. pentru orice x ∈ A. a a a ı. Urm˘toarele operatii ¸ ¸ nu sunt definite pe R: ∞ − ∞. 0 · ∞. Aceste elemente. a a 2o . ∀ x ∈ A (M este majorant al multimii A). ∃ xε ∈ A a. al multimii A. Dac˘ inf A ∈ A a ¸ atunci este cel mai mic element al multimii A.ˆ a ≤ x ≤ b. 1∞ . Un minorant al multimii A care apartine lui A se nume¸te cel mai mic ¸ s element al multimii A. ∀ x ∈ A (m este minorant al multimii A). Prezentarea unitar˘ a unor rezultate fundamentale ale analizei matematice impune a introducerea simbolurilor −∞ ¸i +∞. n ∈ N } a s ¸ nu are cel mai mic element deoarece inf A = 0 ∈ A. De unde teorema: ¸ s Teorema 1. pentru orice x ∈ A.ANALIZA MATEMATICA 14 a Teorema 1. Num˘rul a se nume¸te minorant a a ı.ˆ xε > M − ε (orice num˘r mai mic decˆt M nu este majorant al lui A). A este m˘rginit˘ d. ∃ xε ∈ A a. ¸ ı.9 (de caracterizare a marginii inferioare) Num˘rul m = inf A d.ˆ |xM | > M . 0 . a 1o . ¸ ¸ a a Teorema 1. a a a ı. ∞0 . a s ı. sunt unice. a a ¸ Operatiile algebrice definite pe R se extind numai partial la R. +∞} se nume¸te dreapta real˘ ˆ ¸ s a ıncheiat˘. ¸ Folosind axioma lui Cantor se poate stabili urm˘toarea a Teorema 1. inf A = sup A. m = inf A. ∀ ε > 0.d. A este nem˘rginit˘ d. Spre exemplu multimea A{1/n. Num˘rul real m este marginea inferioar˘ a multimii A. Multimea A const˘ dintr-un singur element d. 0 ∞ Acestea se numesc operatii f˘r˘ sens sau cazuri de nedeterminare.d. Se poate ˆ ampla ca o multime A s˘ nu ¸ ıntˆ ¸ a aib˘ cel mai mare sau/¸i cel mai mic element.ˆ xε < m + ε (orice num˘r mai mare decˆt m nu este minorant al lui A). ∀ M > 0 exist˘ un xM ∈ A a. s s Multimea R = R ∪ {−∞. .ˆ a ≤ x. 1o .d. 0 ∞ 0 . x ≤ M. ¸ ı. 2o .ˆ |x| ≤ M .10 Dac˘ A ⊂ R atunci: a 1o . plus infinit. m ≤ x. ¸ a a . s a a a as a a a O multime A ⊂ R se nume¸te m˘rginit˘ dac˘ este majorat˘ ¸i minorat˘.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ¸ a a s a Cel mai mare minorant al multimii minorate A se nume¸te marginea inferioar˘ a lui ¸ s a A sau infimum de A ¸i se noteaz˘ inf A. ¸ a a a Dac˘ sup A ∈ A atunci este cel mai mare element al multimii A.d. ¸ a Un majorant al multimii A care apartine lui A se nume¸te cel mai mare element al ¸ ¸ s ¸ ¸ multimii A. pentru orice a s x ∈ A. exist˘ M > 0 a. dac˘ m este a a ¸ a minorant al multimii A ¸i este cel mai mare minorant. a a 2o . numite minus infinit ¸i respectiv. adic˘ dac˘ ¸ exist˘ numerele reale a ¸i b a.

b) care contine pe x0 este vecin˘tate a lui x0 . .semidreapt˘ deschis˘ nem˘rginit˘ la dreapta. . x2 + y2 . . Deci Rn a s ¸ este un spatiu liniar real numit spatiul liniar real n-dimensional. b). . . . 0). a a a a a ınchis˘. b) ⊂ V . a d. a < b. n.d. xi = yi . .. n}. Orice vecin˘tate a lui x0 contine o vecin˘tate simetric˘.interval deschis. ın Definim operatia de adunare ˆ Rn prin ¸ ∀ x. x0 + ε). . . ∞) = {x ∈ R | x ≥ a} . adic˘ a ıns˘s ¸ a Multimea Rn poate fi organizat˘ ca spatiu liniar real. y = (y1 . nem˘rginit˘ la dreapta. ˆ ınchis sau segment. Se noteaz˘ cu Rn produsul cartezian al multimii R cu ea ˆ a¸i de n ori. x2 . .semidreapt˘ ˆ 3) (−∞. xi ∈ R. i = 1. . xn ) este elementul −x = (−x1 . a a s a ¸ ¸ Fie x0 ∈ R. y2 . orice interval ¸ deschis (a. . 0. se nume¸te vecin˘tate a s simetric˘ a lui x0 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . 2) [a. −x2 . cu ε > 0. xn ). 3) (a. ¸ a 1. x2 . . a a a a a 4) (−∞. ∞) = {x ∈ R | x > a} . xn ) le vom numi vectori. Numerele x1 . . . .semidreapt˘ ˆ a ınchis˘. Aplicatia ¸ n x · y = x1 y1 + x2 y2 + · · · + xn yn = xk yk k=1 . deschis la dreapta. x2 . In particular. ¸ a a O vecin˘tate a lui x0 de forma (x0 − ε. αx = (αx1 .interval ˆ ınchis la stˆnga. ¸ a ¸ Dou˘ elemente x = (x1 . xn + yn ) ∈ Rn ınmultire cu scalari prin ¸ ¸i operatia de ˆ s ¸ ∀ α ∈ R. yn ) din Rn sunt egale. +∞). . . nem˘rginit˘ la stˆnga. ∀ x ∈ Rn . . αx2 . b) = {x ∈ R | a < x < b} . . . . Se nume¸te vecin˘tate a lui x0 orice multime V ⊂ R care contine un interval deschis la care apartine punctul x0 .2 Intervale ¸i vecin˘t˘¸i s a at Fie a. a a ¸ a a Se nume¸te vecin˘tate a lui +∞ orice multime V de numere reale care contine o s a ¸ ¸ semidreapt˘ (a. Elementul nul din Rn este 0 = (0. x0 ∈ (a. . . a a a 2) [a. b] = {x ∈ R | a ≤ x < b} .4. Se nume¸te vecin˘tate a lui −∞ orice multime V de numere reale a s a ¸ care contine o semidreapt˘ (−∞. . 4) [a. . b] = {x ∈ R | a ≤ x ≤ b} . i = 1. x + y = (x1 + y1 . elementele sale x = ¸ (x1 . Numim intervale m˘rginite multimile: a ¸ 1) (a. . . a a ınchis la dreapta. . xn se numesc componentele sau coordonatele vectorului x. xn ). Se verific˘ u¸or restul axiomelor. αxn ) ∈ Rn . y ∈ Rn . x2 . x = y. . . −xn ). b] = {x ∈ R | x ≤ b} .semidreapt˘ deschis˘ nem˘rginit˘ la stˆnga.ANALIZA MATEMATICA 15 1. . . x2 . a a a a Dreapta real˘ este de asemenea interval nem˘rginit.5 Spatiul Rn ¸ Rn = R × R × · · · × R = {x = (x1.interval ˆ Numim intervale nem˘rginite multimile: a ¸ 1) (a. . b) = {x ∈ R | a ≤ x < b} . b ∈ R. . . . iar opusul lui x = (x1 . . . b) = {x ∈ R | x < b} .interval deschis la stˆnga.

s ¸ a Prin functia vectorial˘ f . sunt de asemenea norme pe Rn . k=1 n n k=1 (xk + yk )2 ≤ x2 + k k=1 k=1 2 yk . oric˘rui element x ∈ E i se ata¸eaz˘ ˆ mod unic elementul ¸ a a s a ın y = (y1 .n sunt metrici pe R echivalente cu metrica euclidian˘. |xk − yk |. . ¸ Inegalit˘¸ile lui Cauchy ¸i Minkowski se transcriu at s n n n | k=1 xk yk | ≤ k=1 x2 · k n 2 yk . |xn |}. x2 .6). . se ın nume¸te functie real˘. ε) = {x = (x1 . . y2 . . . ∆ : Rn × Rn → R. .6 Functii cu valori ˆ Rm ¸ ın ¸ a ¸ ¸ Fie E o multime nevid˘ oarecare. . In concluzie. . ||x||2 = |x1 | + |x2 | + · · · + |xn |. . m ≥ 2. y) = ¸ n n k=1 k=1 0 (xk − xk )2 < ε}. y) = ||x − y|| = k=1 (xk − yk )2 . f : E → Rm .7). a a Dup˘ (1. |x2 |. . iar o aplicatie a multimii E ˆ Rm . k k=1 (1. . xn ) ∈ Rn . echivalente cu norma (1.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y = f (x). metrica euclidian˘ pe Rn va fi dat˘ de a a a n d(x. . .ANALIZA MATEMATICA 16 este un produs scalar pe Rn ¸i deci Rn este un spatiu euclidian numit spatiul euclidial s ¸ ¸ n-dimensional. y) = max |xk − yk | k=1.8). xn ) ¸i raz˘ ε este multimea a ın 1 2 n S(x0 . Rn este un spatiu metric. se s ¸ a ¸ ¸ ın nume¸te functie vectorial˘. . norma indus˘ de produsul scalar va fi dat˘ de a √ ||x|| = x2 = n x2 . ¸ 0 s a ¸ Sfera deschis˘ cu centrul ˆ x0 = (x0 . Aplicatiile δ. f : E → R. δ(x. . O aplicatie a multimii E ˆ R. a 1. ∆(x.8) Deci Rn este un spatiu liniar normat. . ym ) ∈ Rm . . Dup˘ (1. x0 . Se verific˘ u¸or c˘ aplicatiile a s a ¸ ||x||1 = max{|x1 |.

xn ). . pentru orice x ∈ E. F (E. Rm ) cu valori ˆ R prin ||f || = supx∈E ||f (x)||. Rm ). Rm ) este un spatiu liniar normat. . . i = 1. xn ). ¸i are componentele s zj = gj (fi (xi . Aplicatia f −1 : F → E se nume¸te a a a ¸ transformarea punctual˘ invers˘ transform˘rii f . . a Functia f : E → Rm . pentru orice x ∈ E. a a ¸ a a Functia f : E → R. Rm ). se nume¸te functie vectorial˘ de o vari¸ ın s ¸ a ¸ a abil˘ vectorial˘ sau functie vectorial˘ de n variabile reale. Num˘rul real x ∈ E are ca imagine prin f vectorul y = f (x) ∈ Rm . O aplicatie biunivoc˘ f : E → F se nume¸te transformare punctual˘ ¸ a a a multimii E pe multimea F . ˆ care I este a ın un interval al axei reale. ∀ f . . m. m. . Ea implic˘ egalit˘¸ile xi = fi (t). k = 1. g ∈ F (E. F = f (E) ⊂ Rm ¸i functia g : F → Rp . i = 1. fm (x)). y = f (x) ∈ F .ANALIZA MATEMATICA 17 Fie f (x) = (f1 (x). xn ) ¸ ¸ a ¸i y = (y1 . a ¸ . . ¸ ın s Num˘rul real x ∈ E are ca imagine prin f num˘rul real y = f (x). este compunerea a ¸ s sau produsul functiilor f ¸i g. . x2 . . . . . m. . dac˘ f −1 (y) = x d. Deci F(E. ¸ s s ¸ ¸ ¸ Fie E ⊂ Rn . . . a a a a Se noteaz˘ cu F(E. . . ¸ a numite ecuatiile transform˘rii. . Functiile componente sunt m functii reale ¸ ¸ de o variabil˘ vectorial˘ sau de n variabile reale yi = fi (x) = fi (x1 . numite s ¸ a a at ecuatiile parametrice ale curbei. Variabila t se nume¸te parametru pe curba Γ. Rm ) formeaz˘ un spatiu liniar ¸ ¸ real. x∈E ¸ numit˘ metrica convergentei uniforme. j = 1. k = 1. yn ). pentru ¸ a orice f ∈ F(E. Rm ) este un spatiu metric. Functia g◦f : E → Rp definit˘ prin z = (g◦f )(x) = g(f (x)). F ⊂ Rn . . ¸ a a Functia f : E → Rm . Vectorul x = (x1 . ˆ care E ⊂ Rn . . xn )). . Dac˘ x = (x1 . n. a a ¸ Numim grafic al functiei f multimea ¸ Gf = {(x. . . x2 . x2 . . ˆ care E ⊂ R se nume¸te functie vectorial˘ de o variabil˘ ¸ ın ¸ a a s real˘. . y) ∈ Rn × Rm | x ∈ E ⊂ Rn . . y = f (x) ∈ Rm }. x2 . . . . Functiile a a ¸ componente sunt m functii reale de o variabil˘ real˘ yk = fk (x). . . . fm (xi . . numite functii componente ale s ın ¸ ¸ functiei f . Vectorul x = (x1 . iar functia f satisface anumite conditii. . i = 1. .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . ˆ care E ⊂ R. In raport a ¸ ¸ ın a ¸ cu operatiile de adunare ¸i ˆ ¸ s ınmultire a functiilor. numit˘ norma convergentei uniforme. se nume¸te functie real˘ de o variabil˘ real˘. t ∈ I ⊂ R}. Ecuatia x = f (t) se ¸ ¸ ¸ nume¸te ecuatia vectorial˘ a curbei. . . f2 (x). ın ¸ Numim curb˘ ˆ Rn multimea Γ = {x ∈ Rn | x = f (t). este o norm˘ pe F(E. . Pentru fiecare x ∈ E. a ¸ a a a a ¸ Deci F(E. s Deoarece f este biunivoc˘ rezult˘ c˘ f (E) = F . p. egalitatea vectorial˘ y = f (x) este echivalent˘ cu egalit˘¸ile s a a at yi = fi (x1 . Not˘m cu ρ metrica indus˘ de norm˘ : ρ = ||f − g|| = sup ||f (x) − g(x)||. Rezult˘ c˘ functia vectorial˘ a a ¸ a f define¸te ˆ mod unic m functii fk : E → R. ın Aplicatia definit˘ pe F (E. xn ). ˆ care E ⊂ Rn . se nume¸te functie real˘ de o variabil˘ ¸ ın s vectorial˘ sau functie real˘ de n variabile reale. . xn ) ∈ Rn are a ¸ a ca imagine prin f num˘rul real y = f (x) = f (x1 . n.d. xn ) ∈ a a Rn are ca imagine vectorul y = f (x) ∈ Rm . functia f : E → Rm . . xn ). . x2 . . Rm ). n ≥ 2. f (x) = y. n ≥ 2. ¸ ¸ a a a Functia f : R → R. s Fie E. Rm ) multimea functiilor definite pe E cu valori ˆ Rm . .

Sirurile cu limit˘ finit˘ se numesc convergente.Capitolul 2 SIRURI SI SERII ¸ ¸ 2. Dac˘ (xn ) are limit˘ atunci limita sa este unic˘. ad˘ug˘m sau suprim˘m s a a a a a un num˘r finit de termeni. un ¸ir este divergent dac˘ ¸ s a nu are limit˘ sau are limit˘ dar aceasta este −∞ sau +∞. Vom nota un ¸ir prin (xn )n∈N sau (xn ). a a orice n > N : xn ∈ V . pentru orice n > N .ˆ pentru a a ı.ˆ d(x.d. a a s a a Deoarece ¸irurile de numere reale au fost studiate ˆ liceu. ¸ aa a ¸ a a Sirurile care nu sunt convergente se numesc divergente. 18 . a ¸ s a s a In consecint˘.2 Sirul xn are limita x ∈ R dac˘ ˆ afara oric˘rei vecin˘t˘¸i V a lui x se ¸ ¸ a ın a a at afl˘ cel mult un num˘r finit de termeni ai ¸irului. obtinem un ¸ir avˆnd aceea¸i limit˘. ı. Dac˘ ˆ a ıntr-un ¸ir cu limit˘ schimb˘m ordinea termenilor. s 10 . Aceast˘ definitie poate fi formulat˘ ¸i astfel: a ¸ as a Un ¸ir de numere reale este o functie f : N → R.1 Siruri de numere reale ¸ dac˘ oricare ar fi V o vecin˘tate a lui x.1 Spunem c˘ ¸irul (xn ) are limita x ∈ R ¸i scriem lim xn = x sau xn → x. a s a 3o . a a Teorema 2. dac˘ (xn ) are un sub¸ir f˘r˘ limit˘ sau dac˘ (xn ) are dou˘ sub¸iruri cu ¸a a s aa a a a s limite diferite. ¸ as n→∞ ¯ Definitia 2. Sirul (xn ) este convergent ¸i are limita x ∈ R d. a Sirurile f˘r˘ limit˘ se numesc oscilante. Deci. oricare ar fi ε > 0. Se noteaz˘ cu xn = f (n) ¸i se s ¸ s s s nume¸te termenul de rang n al ¸irului. Dac˘ (xn ) are limita x atunci orice sub ¸ir al s˘u are limita x. aa ¸ Teorema 2. ˆ cele ce urmeaz˘ vom s ın ın a formula principalele rezultate f˘r˘ a relua demonstratiile.2 (de caracerizare a limitei) Fie (xn ) un ¸ir de numere reale. s ¯ s Definitia 2. s 1o . exist˘ num˘rul natural N = N (V ) a.1 Fie (xn ) un ¸ir de numere reale. a a a 2o . exist˘ un s a ¸ N (ε) ∈ N a. num˘r ce depinde de vecin˘tatea V . atunci (xn ) nu are limit˘. xn ) = |xn − x| < ε.

a s s a s atunci ¸irul (axn ) are limit˘ ¸i s as n x lim ann = ax . 30 . Teorema 2. atunci a a s ı. atunci ¸irul sum˘ as s as s a (xn + yn ) are limit˘ ¸i as n→∞ lim (xn + yn ) = lim xn + lim yn .ˆ xn > ε.ˆ ¸ xn < −ε. pentru orice n ∈ N. ¸i cˆtul limitelor are sens. pentru orice n > N . αn → 0. Dac˘ exist˘ ¸irul (yn ). exist˘ un N (ε) ∈ N a. xn → +∞. an → a. exist˘ un N (ε) ∈ N a. n→∞ n→∞ In particular. Dac˘ ¸irurile (an ) ¸i (xn ) au limit˘. pentru orice n ∈ N.d. oricare ar fi ε > 0. n→∞ yn lim yn lim n→∞ 4 . atunci ¸irul cˆt (xn /yn ) are limit˘ ¸i s a as lim xn xn = n→∞ . Dac˘ ¸irurile (xn ) ¸i (yn ) au limit˘ ¸i produsul limitelor are sens. 30 . (Criteriul major˘rii) dac˘ pentru un x ∈ R exist˘ un ¸ir (αn ) de numere neneı. yn = λ = 0. pentru orice n ∈ N. dac˘ (yn ) este ¸irul constant. Dac˘ ¸irurile (xn ) ¸i (yn ) au limit˘ ¸i suma limitelor are sens. ¸ a ı.4 (Criterii de existent˘ a limitei) Fie (xn ) un ¸ir de numere reale. . ¸a a a a s 10 . yn → −∞.ˆ xn ≤ yn . a. Sirul (xn ) are limita +∞ d. an > 0. xn → x ¸i ax are sens. pentru orice n > N .ˆ xn ≥ yn .3 (Operatii cu ¸iruri care au limit˘) ¸ s a 10 . Sirul (xn ) are limita −∞ d. n→∞ 0 s Teorema 2. gative. yn → +∞. oricare ar fi ε > 0. a. xn → −∞. atunci xn → x. 20 . atunci a a s ı. atunci ¸irul s as produs (xn yn ) are limit˘ ¸i n→∞ lim (xn yn ) = ( lim xn )( lim yn ). yn = 0.d. Dac˘ exist˘ ¸irul (yn ). atunci a s n→∞ 0 lim (λxn ) = λ( lim xn ). n→∞ a s s a s a 3 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . n→∞ n→∞ a s a s s 20 . a.ˆ d(x. Dac˘ ¸irurile (xn ) ¸i (yn ) au limit˘. 20 . pentru orice n ∈ N. xn ) = |xn − x| ≤ αn .ANALIZA MATEMATICA ˘ FINITA ˘ CU LIMITA SIRURI ¸ ˘ INFINITA DIVERGENTE ˘ ˘ ˘ FARA LIMITA (OSCILANTE) 19 CONVERGENTE a ı.

Dac˘ (xn ) este cresc˘tor. Reciproca nu este adev˘rat˘. atunci xn yn → 0.5 (Propriet˘¸i ale ¸irurilor convergente) at s s 10 . ∃ N (ε) ∈ N pentru care d(xn . Sirul xn → x d. Sirul de numere reale (xn ) se nume¸te ¸ir fundamental sau ¸ir Cauchy dac˘ ¸ s s s a ∀ ε > 0. orice n ∈ N. Orice ¸ir convergent este m˘rginit. pentru orice n ∈ N. xn ) = |xn − x| → 0. xn → x ¸i yn → y. s s a a a iar dac˘ (xn ) este descresc˘tor atunci lim xn = inf{xn | n ∈ N}. a a a Teorema 2. iar xn ≤ yn .1) .8 (Lema lui Cesaro) Un ¸ir m˘rginit de numere reale contine un sub¸ir convergent. ˆ plus. Dac˘ ¸irul xn → x. (zn ) satisfac pentru orice n ∈ N conditia xn ≤ yn ≤ zn . Dac˘. xn+p ) = |xn+p − xn | < ε. Un 30 . Un 20 . atunci ¸irul |xn | → |x|. Un 2. bn ]. a s a 40 . m > N. Cantor) Dac˘ (In ).ANALIZA MATEMATICA 20 s a a ¸ Sirul de numere reale (xn ) se nume¸te m˘rginit dac˘ multimea {xn | n ∈ N} a valorilor ¸ a a a sale este m˘rginit˘.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ¸irul d(x. atunci x ≤ y. ¸ 70 . atunci ¸ a a ın n→∞ intersectia const˘ dintr-un singur punct. s a s a Un ¸ir monoton este ¸ir cu limit˘. este un ¸ir de intervale ˆ s ınchise de numere reale care satisfac conditia In+1 ⊂ In . a s Teorema 10 . Dac˘ ¸irurile (xn ). ¸ a s a ¸ s Teorema 2. Un ¸ir nem˘rginit este divergent. adic˘ ¸ s a ¸ a a a a dac˘ oricare ar fi M > 0 exist˘ un nM ∈ N. pentru a a ı. Aceast˘ definitie este echivalent˘ cu urm˘toarea: a ¸ a a s a Sirul de numere reale (xn ) se nume¸te sir fundamental sau ¸ir Cauchy dac˘ ¸ s ∀ ε > 0. pentru s a s s orice n ∈ N. Sirul (xn ) se nume¸te nem˘rginit dac˘ multimea {xn | n ∈ N} este nem˘rginit˘. atunci (yn ) este convergent ¸i s s s a s are limita x. (yn ). Exist˘ ¸iruri s a a a a s m˘rginite care nu sunt convergente. Sirul de numere reale (xn ) se nume¸te cresc˘tor dac˘ xn ≤ xn+1 .2) (2. Dac˘ (xn ) ¸i (yn ) sunt ¸iruri convergente. (2. Reciproca nu este adev˘rat˘ decˆt ˆ a a a ın as cazul x = 0.ˆ |xnM | > M .6 (Existenta limitei unui ¸ir monoton) ¸ s ¸ir monoton ¸i m˘rginit este convergent. Dac˘ xn → 0 ¸i (yn ) este m˘rginit. a a ı. Teorema 2. ¸ a s a s a a a Sirul (xn ) se nume¸te descresc˘tor dac˘ xn ≥ xn+1 . s s a ¸ir cresc˘tor ¸i nem˘rginit superior are limita +∞. s a s a ¸ir descresc˘tor ¸i nem˘rginit inferior are limita −∞. 30 . pentru orice ¸ n ∈ N. lim (bn − an ) = 0. In = [an .7 (Lema intervalelor ˆ ınchise. Orice sub¸ir al unui ¸ir convergent este convergent ¸i are aceea¸i limit˘. atunci intersectia lor este nevid˘. Un ¸ir cresc˘tor ¸ s sau descresc˘tor se nume¸te monoton. ∀ n > N. s s s s a 60 . Deci (xn ) este m˘rginit dac˘ exist˘ M > 0 a. a. ∀ p ∈ N. s a a 50 . ∀ n. pentru orice n ∈ N.ˆ |xn | ≤ M . ¸ s 20 . ∃ N (ε) ∈ N pentru care d(xn . lim xn = sup{xn | n ∈ N}.d. as iar (xn ) ¸i (zn ) sunt convergente ¸i au aceea¸i limit˘ x. xm ) = |xm − xn | < ε.

|x2 |.ˆ pentru orice n > N . Pentru n. ∀ n ∈ N. din (2. s a Teorema 2. s Definitia 2. s este ¸ir Cauchy. n > N putem ı. . Fie acesta a a a ¸ s (xnk )k∈N ¸i fie x limita sa. a a scrie ε ε |xm − xn | ≤ |xm − x| + |xn − x| < + = ε 2 2 ¸i deci (xn ) este un ¸ir Cauchy. s s Suficienta. . K}. m > N.2). 2 2 ε . 2 ε . |xN |. rezult˘ c˘ a s |xm − xn | < 1 ∀ m. . s ε ε + = ε. ∃ K(ε) ∈ N pentru care |xnk − x| < Pe de alt˘ parte. n > N = N (1). a ı. nk > N putem scrie |xn − xnk | < de unde rezult˘ a |xn − x| ≤ |xn − xnk | + |xnk − x| < deci ¸irul (xn ) converge la x. Dac˘ (xn ) este convergent la x. xn ∈ V . Atunci |xn | ≤ M . s Necesitatea. pentru n = N + 1. |xnk − x| < . ∃ N (ε) ∈ N pentru care |xn − xm | < Fie N = max{N. De aici rezult˘ c˘ pentru orice m. oricare ar fi ε > 0.9 Orice ¸ir fundamental este m˘rginit.2 Siruri ˆ spatii metrice ¸ ın ¸ ¸ s Fie (X. pentru ε = 1.ˆ |xn − x| < ε/2. . din teorema precedent˘ rezult˘ c˘ este ¸ s a a a a m˘rginit.10 (Criteriul lui Cauchy) Un ¸ir de numere reale este convergent d. exist˘ un N (ε) ∈ N a a a. exist˘ un N (V ) ∈ N a. pentru orice n ∈ N ¸i deci (xn ) este m˘rginit. de unde. pentru orice n > N . iar din Lema lui Cesaro rezult˘ c˘ (xn ) contine un sub¸ir convergent.3 Spunem c˘ ¸irul (xn ) converge la x ∈ X dac˘ oricare ar fi o vecin˘tate ¸ as a a V a lui x. s a a a Dac˘ (xn ) este ¸ir fundamental. Dac˘ (xn ) este un ¸ir Cauchy.ANALIZA MATEMATICA Teorema 2. ∀ nk > K.d. Deoarece xnk → x s ∀ ε > 0. ∀ n > N . deoarece (xn ) este ¸ir Cauchy a s ∀ ε > 0. 2 2. obtinem ¸ |xn | = |(xn − xN +1 ) + xN +1 | ≤ |xn − xN +1 | + |xN +1 | < 1 + |xN +1 |.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . 1 + |xN +1 |} > 0. 2 2 ε ε . ∀ n. d) un spatiu metric ¸i (xn ) un ¸ir de puncte din X. 21 Fie M = max{|x1 |. .

din (2. xn ∈ (X. s a Dac˘ (xn ) este ¸ir fundamental. ¸ s a a ¸ a a Teorema 2. . 20 .4). ı. Teorema 2. adic˘ xn → x. ε). Reciproc.4) Dac˘ xn → x. Din a a at ıi (2. ∃ N (ε) ∈ N pentru care n > N =⇒ d(x. fie. ε) ¸i deci xn ∈ V (x). . Limita unui ¸ir convergent este unic˘. 2. (Criteriul major˘rii) Dac˘ exist˘ un x ∈ X ¸i un ¸ir de numere reale (αn ). V (x) = S(x.d. a a a s s αn → 0. obtinem ¸ d(xN . Orice sub¸ir al unui ¸ir convergent este convergent. (2.4) rezult˘ atunci c˘ pentru n > N . . Reciproca nu este adev˘rat˘. xn → x d. ∃ N (V ) ∈ N pentru care n > N ⇒ xn ∈ V (x).ˆ S(x. pentru orice n > N . ∃ N (ε) ∈ N pentru care d(xn .ˆ d(x. s s 40 .12 (Propriet˘¸i ale ¸irurilor convergente) at s s a 10 . ∀ n. 50 . . pentru n = N . 30 .3) rezult˘ a a a atunci (2. Aceast˘ definitie este echivalent˘ cu urm˘toarea: a ¸ a a Definitia 2. ε) este echivalent˘ cu d(x. ε) ⊂ V (x). Din (2. ∀ p ∈ N. xn+p ) < ε. xn+p ) < 1. sau echivalent: s s s Sirul (xn ) se nume¸te ¸ir fundamental sau ¸ir Cauchy dac˘ ¸ a ∀ ε > 0. xn ) < ε.5) . pentru un ε > 0 arbitrar. a a s s Sirul (xn ) se nume¸te divergent dac˘ nu este convergent. s a a a Sirul (xn ) se nume¸te m˘rginit dac˘ multimea valorilor sale este m˘rginit˘. Punctul x se nume¸te limita ¸irului (xn ) ¸i se noteaz˘ s s s a n→∞ 22 (2. ∀ n > N. p = 1. d). a.4 Sirul (xn ) este convergent la x dac˘ ˆ afara oric˘rei vecin˘t˘¸i a punc¸ ¸ a ın a a at tului x se afl˘ un num˘r finit de termeni ai ¸irului (xn ). Un ¸ir convergent este m˘rginit.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . xN +p ) < 1. xn → x dac˘ ∀ V (x). 2.3) lim xn = x sau xn → x. xn ) ≤ αn . . se nume¸te ¸ir fundamental sau ¸ir Cauchy dac˘ ¸ s s ∀ ε > 0. (2. N = N (1). ¸ a Teorema 2. m > N. s a a a s a Sirul (xn ). xm ) < ε.ANALIZA MATEMATICA a Prin urmare. p = 1. d(x. In particular. deoarece xn ∈ S(x. ∀ n ≥ N. ı. oric˘rei vecin˘t˘¸i V (x) ˆ corespunde un ε > 0 a.11 Conditia necesar˘ ¸i suficient˘ ca xn → x este ca ¸ as a ∀ ε > 0. atunci xn → x. xn ∈ S(x. ∃ N (ε) ∈ N pentru care d(xn . .6) pentru ε = 1 rezult˘ c˘ a s a a d(xn .13 Orice ¸ir fundamental este m˘rginit. xn ) → 0. xn ) < ε. .6) (2.

¸ pentru orice x. xn ) + d(x.15 O multime A ⊂ X compact˘ este m˘rginit˘ ¸i ˆ ¸ a a a s ınchis˘. ¸ s Exemplul 2. de¸i (xn ) este un ¸ir fundamental de numere din Q. xm ) ≤ d(x. xN −1 ). . s s a ın Un spatiu metric ˆ care orice ¸ir Cauchy este convergent se nume¸te spatiu metric ¸ ın s s ¸ complet.16 Orice spatiu metric compact este complet. a Reciproca acestei teoreme nu este adev˘rat˘. ∀ n ∈ N ¸i deci ¸irul este m˘rginit. xm ) < ε ε + = ε. s / Deci.14 Orice ¸ir convergent este ¸ir fundamental. y ∈ Q. Exist˘ spatii metrice ˆ care nu orice a a a ¸ ın multime m˘rgint˘ ¸i ˆ ¸ a a s ınchis˘ este compact˘. xn = (1 + 1/n)n ∈ Q. . 1}. (xn ) contine a s ¸ ¸ un sub¸ir convergent. s s c˘ a 23 Dac˘ xn → x. a d(xn . ∀ ε > 0. s s ¸ ¸ ın Exemplul 2.14. x1 ). 2 . 2 2 adic˘ (xn ) este ¸ir Cauchy. a a Teorema 2. d(xN . s s a Reciproca teoremei nu este adev˘rat˘.ANALIZA MATEMATICA Fie M = max{d(xN . De aici rezult˘ a ı.xn ) < ε/2. n ∈ N. a a Teorema 2. este un ¸ir Cauchy s deoarece (xn ) considerat ca ¸ir de numere reale este convergent.ˆ n > N =⇒ d(x. ¸ Avem de ar˘tat c˘ ˆ a a ıntr-un spatiu metric compact este adev˘rat˘ reciproca Teo¸ a a a s ¸ remei 2. xn → e. Deoarece xnk → x s s ∀ ε > 0. m > N.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . b] de numere reale este o multime com¸ pact˘. el nu are limit˘ ˆ Q. xn ) ≤ M. ∃ N (ε) ∈ N a. a s Reciproca acestei teoreme nu este adev˘rat˘. x2 ). ∃ K(ε) ∈ N pentru care d(x. d(xN . d) spatiul metric al numerelor rationale. Fie acesta (xnk )k∈N ¸i fie x ∈ X limita sa. y) = |x−y|.2 Din Teorema 2.10 (Criteriul lui Cauchy) rezult˘ c˘ multimea R a nua a ¸ merelor reale este un spatiu metric complet. ¸ ¸ ¸ O multime A de puncte dintr-un spatiu metric se nume¸te compact˘ dac˘ orice ¸ir de ¸ ¸ s a s a puncte din A contine un sub¸ir convergent la un punct din A. . . xnk ) < ε .3 Multimea Q a numerelor rationale nu este spatiu metric complet. adic˘ orice ¸ir fundamental de puncte dintr-un spatiu metric compact este convergent. a Teorema 2. ˆ care d(x. Rezult˘ atunci c˘ a a d(xN . ∀ n. Dac˘ (xn ) este un ¸ir Cauchy de puncte din spatiul metric compact X. Sirul (xn ). Exemplul 2.1 Fie (Q. Exist˘ spatii metrice ˆ care nu orice a a a ¸ ın ¸ir Cauchy este ¸ir convergent.4 Un interval m˘rginit ¸i ˆ a s ınchis [a. conform Lemei lui Cesaro. ∀nk > K. ¸ Exemplul 2. Dar e ∈ Q.

.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Num˘rul q se nume¸te coeficient de contractie. s (2. . . m > N. iar xn se nume¸te aproximatia de ordinul n. xnk ) < . a spatiului metric X pe el ˆ si. x1 = ϕ (x0 ) .ANALIZA MATEMATICA s Pe de alt˘ parte. ¸ ın a s 2. Deci un punct fix al aplicatiei ϕ este o solutie a ecuatiei ϕ(x) = x. d) are un punct fix ¸i numai unul. ξ2 ) = 0. ceea ce implic˘ d(ξ1 .ˆ ¸ d(ϕ(x). ∀n. ξ2 ). ¸ ¸ ¸ Teorema 2. ∀x. . Acest ¸ir se nume¸te ¸irul aproximatiilor succesive. Pornind de la un x0 ∈ X arbitrar. adic˘ ϕ(ξ1 ) = ξ1 ¸i a s ¸ a s ϕ(ξ2 ) = ξ2 . xm ) < Fie N = max{N. K}. . xn = ϕ(xn−1 ). y ∈ X. a De aici obtinem c˘ (1 − q) d(ξ1 . contractie a lui X dac˘ exist˘ q ∈ (0. x0 se nume¸te aproximatia de ordinul s s s s ¸ ¸ ¸ zero sau punctul de start. d(x. s Unicitatea.17 (Principiul contractiei) O contractie a unui spatiu metric complet ¸ ¸ ¸ (X.6 Punctul ξ ∈ X se nume¸te punct fix al aplicatiei ϕ : X → X dac˘ ¸ ϕ(ξ) = ξ.5 Aplicatia ϕ : X → X. xn ) ≤ d(x. construim ¸irul ¸ s x0 . || · ||) se nume¸te spatiu Banach dac˘ este spatiu metric ¸ ¸ a ¸ s complet ˆ raport cu metrica indus˘ de norm˘. 2 2 ε . a s ¸ s ¸ a Definitia 2. . y). atunci 0 ≤ d(ξ1 . ξ2 ) ≤ 0. se nume¸te ¸ ¸ ¸ ınsu¸ s a a ı. nk > N putem scrie d(xn .7) . deoarece (xn ) este ¸ir Cauchy a ∀ ε > 0. ϕ(ξ2 )) ≤ q d(ξ1 . 2 2 ε ε . ∀ n > N . ın a a ¸ Un spatiu euclidian complet ˆ metrica euclidian˘ se nume¸te spatiu Hilbert. Dac˘ ξ1 ¸i ξ2 sunt puncte fixe ale contractiei ϕ. ∃ N (ε) ∈ N pentru care d(xn . ξ2 ) = d(ϕ(ξ1 ). echivalent cu ¸ a ξ1 = ξ2 . .3 Principiul contractiei ¸ Definitia 2. Existenta. xnk ) < de unde rezult˘ a d(x. Pentru n. . xnk ) + d(xn . ϕ(y)) ≤ q d(x. xnk ) < ε ε + = ε. s Un spatiu liniar normat (V. 2 24 deci ¸irul (xn ) converge la x. 1) a.

8). In adev˘r. xn = (xn . xn+1 ) ≤ q n+1 δ. 1−q (2. Atunci. Intr-adev˘r. Ea ne permite s˘ ¸ a s ¸ a aproxim˘m solutia exact˘ cu xn . X fiind spatiu metric complet. xn+2 ) = d(ϕ(xn ). adic˘ n→∞ δ q n . Avem atunci ¸ a a ϕ(ξ) = ϕ( lim xn ) = lim xn+1 = ξ. xn ) < δ q n . p. deci ϕ(ξ) = ξ. n→∞ n→∞ Teorema precedent˘ se mai nume¸te ¸i teorema de punct fix a lui Banach. din (2. x1 ). xn+2 ) + · · · + d(xn+p−1 . adic˘ x0 este punctul fix a a al aplicatiei ϕ ¸i demonstratia este ˆ ¸ s ¸ ıncheiat˘. deoarece din y → x urmeaz˘ ϕ(y) → ϕ(x). Pentru estimarea erorii metodei. Procedˆnd prin inductie. g˘sim c˘ a a a a ¸ a a d(xn+1 . folosind inegalitatea triunghiular˘ ¸i inegali¸ tatea precedent˘. ϕ(xn+1 )) ≤ q d(xn . Acestea se numesc ¸irurile a ın s s componente ale ¸irului de vectori (xn ).7) rezult˘ c˘ ϕ este o ¸ a a a aplicatie continu˘. xn+p ) < δ 1 − qn < qn . xn+1 ) + d(xn+1 . Fie ξ limita sa. obtinem ¸ d(ξ. . Punctul ξ este punct fix al contractiei ϕ. p → ∞. x2 . deters 1 n min˘ ˆ mod unic ¸irurile de numere reale (xk )n∈N . k = 1. s . xn+p ) ≤ ≤ δq n (1 + q + q 2 + · · · + q p−1 ) = A¸adar s d(xn . Metoda a s s de demonstratie folosit˘ se nume¸te metoda aproximatiilor succesive.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . xn+p ) ≤ d(xn . ∀n ∈ N. . xp ).ANALIZA MATEMATICA 25 Fie δ = d(x0 . a as Sirul (xn ) este convergent. pentru p ∈ N arbitrar putem scrie succesiv a d(xn . rezult˘ c˘ s a (xn ) este convergent. xn+p ) ≤ · · · ≤ d(xn . pentru orice n ∈ N. . ¸irul (xn ) este ¸ir Cauchy. S˘ presupunem c˘ δ > 0. ∀n ∈ N. 1−q 1−q s ¸ a a Deoarece q n → 0. s˘ facem ˆ (2. a ¸ a a ın pentru n fixat. xn ) = 0. xn+1 ) ≤ q n δ. Dac˘ δ = 0.4 Siruri ˆ Rp ¸ ın n n Un ¸ir de vectori (xn )∈N din Rp . pentru a a a orice n ∈ N are loc inegalitatea d(xn .8) lim xn = ξ sau n→∞ lim d(ξ. xn+1 ) + d(xn+1 . . atunci x0 = x1 = ϕ(x0 ). In adev˘r. ∀n ∈ N. pentru n = 0 este adev˘rat˘. 1−q 2.

Reciproc. k = 1. Deci. Termenul general al ¸irului termenilor acestei serii este an = sn − sn−1 ¸i deci s s s aceast˘ serie este a s1 + (s2 − s1 ) + · · · + (sn − sn−1 ) + · · · (2. ¸irl (xn ) este ¸ a a s s m˘rginit. ın a a ¸ Teorema 2. Sirul de vectori (xn ) converge la x0 = (x0 . p. exist˘ o serie care are ca ¸ir al sumelor partiale ¸ s a s ¸ ¸irul (sn ). . iar ¸irul (sn ) se nume¸te ¸irul sumelor ¸ s s s s s partiale. Limita acestui a a ¸ s sub¸ir este ˆ A deoarece A este ˆ s ın ınchis˘. ¸irurile (xn )n∈N . a Reciproc. k = 1. orice ¸ir de vectori din A contine a s ¸ un sub¸ir convergent la un vector din A.15 este m˘rginit˘ ¸i ˆ ¸ a a s ınchis˘. .1 Serii de numere reale Serii convergente. este a s dat˘ de teorema urm˘toare. dat ¸irul (sn ).5 2. s2 = a1 + a2 .d. . x0 ) ∈ Rp d. (sn )) se nume¸te serie de numere reale ¸i se noteaz˘ s s s a a1 + a2 + · · · + an + · · · sau ∞ n=1 an sau an .d. s 10 . s a a 2. k = 1. contine un sub¸ir convergent. Sirul de vectori (xn ) este ¸ir Cauchy d. p sunt ¸iruri ¸ s s s k Cauchy.d.11) ¸i se nume¸te seria telescopic˘ a ¸irului (sn ). ¸ a ın s Din definitia precedent˘ rezult˘ c˘ seria (2. Sirul de vectori (xn ) este m˘rginit d.19 (Lema lui Cesaro) Un ¸ir m˘rginit din Rp contne un sub¸ir convers a ¸ s gent. adic˘ un spatiu Hilbert. Studiul ¸irurilor de vectori din Rp se reduce la studiul ¸irurilor componente. p ¸ a s k sunt m˘rginite. .9) Fie (an ) un ¸ir de numere reale ¸i (sn ) ¸irul s s s Perechea de ¸iruri ((an ).10) determin˘ ˆ mod unic ¸irul (sn ) al ¸ a a a sumelor partiale. .18 Fie (xn ) un ¸ir de vectori din Rp .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . adic˘ A este compact˘. s s a s . (2. dup˘ Lema lui Cesaro. Propriet˘¸i generale at s1 = a1 . x0 . . s s Propriet˘¸ile 20 ¸i 30 din teorema precedent˘ arat˘ c˘ spatiul Rp este un spatiu metric at s a a a ¸ ¸ complet ˆ metrica euclidian˘.ANALIZA MATEMATICA 26 n s s Leg˘tura dintre ¸irul de vectori (xn ) ¸i ¸irurile componente (xk )n∈N . este m˘rginit˘ ¸i ˆ ¸ a a Multimea A fiind compact˘.20 Multimea A ⊂ Rp este compact˘ d. a a a s ınchis˘.10) Sirul (an ) se nume¸te ¸irul termenilor seriei. ¸irurile componente (xn )n∈N . p. . . Multimea A fiind m˘rginit˘. sn = a1 + a2 + · · · + an . . a a Teorema 2. fie (xn ) un ¸ir de vectori din A. cˆnd n → ∞. dup˘ Teorema 2. a Teorema 2. Prin urmare. ¸ p 1 2 k a k = 1. .d. (2. xn → xk . a 0 20 . .5. 30 .

as a sn = 1 1 1 + + ··· + = 1·2 2·3 n(n + 1) n ∞ k=1 1 1 − k k+1 =1− 1 → 1. ∀ n > N. atunci pentru orice n. Tinˆnd seama de observatia precedent˘. Dac˘ sn → ±∞ spunem c˘ a a s a a a suma seriei este ±∞. ∃ N (ε) ∈ N pentru care |sn+p − sn | < ε. Seria an este convergent˘ d.d. ∀ p ∈ N.d. ınt a a Prin natura unei serii ˆ ¸elegem caracterul ei de a fi convergent˘ sau divergent˘. Dac˘ (sn ) nu are limit˘ se spune c˘ seria este oscilant˘. ¸ a ¸ Consecinta 2.12) Seria an este divergent˘ dac˘ ¸irul (sn ) este divergent.1 Dac˘ pentru seria ¸ a αn → 0 ¸i un num˘r natural N a.13) ∀ ε > 0. ∀ n > N. a (2. a s an se poate indica un ¸ir de numere pozitive (αn ).5 Seria 1 1 1 1 + + ··· + + ··· = 1·2 2·3 n(n + 1) n(n + 1) n=1 este convergent˘ ¸i s = 1. ∃ N (ε) ∈ N pentru care |an+1 + an+2 + · · · + an+p | < ε. dac˘ ¸irul (sn ) este convergent ¸i are limita as as s.22 (Criteriul general al lui Cauchy) Seria a an este convergent˘ d. In acest caz scriem ∞ n an = s = lim n=1 n→∞ ak . s ¸ Exemplul 2. ¸irul (sn ) este convergent. as a Teorema 2.ANALIZA MATEMATICA 27 Aceast˘ leg˘tur˘ dintre ¸iruri ¸i serii justific˘ o mare parte a definitiilor care urmeaz˘.d. ∀ n > N. p ∈ N putem a s ¸ sn+p − sn = an+1 + an+2 + · · · + an+p . ∀ p ∈ N. |an+1 + an+2 + · · · + an+p | < αn . seria telescopic˘ (2.21 Seria an este convergent˘ la s d.14) scrie Dac˘ (sn ) este ¸irul sumelor partiale ale seriei. Dar (sn ) este convergent a s d. ∃ N (ε) ∈ N pentru care |sn − s| < ε. k=1 (2. ∀ ε > 0. In adev˘r. este ¸ir fundamenal. ∀ n > N.11) este convergent˘ ¸i are limita s. a a a a Din definitia precedent˘ ¸i Teorema 2. adic˘ s a ∀ ε > 0. rezult˘ c˘ un ¸ir (sn ) este convergent ¸i are ¸ a ¸ a a a s s limita s d.d.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .2 rezult˘ ¸ as Teorema 2. Natura unei serii coincide cu natura ¸irului sumelor ei partiale. atunci seria an este convergent˘. Inlocuind aici diferenta sn+p − sn cu expresia precedent˘ obtinem (2. a a a s s a ¸ a s Seria an este convergent˘ ¸i are suma s. n+1 .d.ˆ s a ı.14). (2. ∀ p ∈ N.

q ∈ R se nume¸te seria geometric˘ deoarece ¸irul (an ). deoarece ¸ a s |s2n − sn | = 1 1 1 1 + + ··· + ≥ . Sirul sumelor partiale are ¸ termenul general sn = 1 + q + q + · · · + q Obtinem ¸ n→∞ 2 n−1 = 1−q n 1−q . Pentru q ≤ −1 ¸irul (sn ) nu are limit˘. Numim sum˘ a seriilor (A) ¸i (B) seria (an + bn ). Ea este o serie oscilant˘ deoarece ¸irul (sn ) al sumelor partiale este ¸irul a a s ¸ s oscilant: 1. seria geometric˘ cu ratia q este convers a a ¸ gent˘ pentru |q| < 1 ¸i are suma 1/(1 − q) ¸i divergent˘ pentru |q| ≥ 1. 0. n+1 n+2 2n 2 s ceea ce arat˘ c˘ (sn ) ne este ¸ir fundamental. . deoarece pentru n ≥ 2.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Natura acestei serii depinde de valorile lui q. Aceast˘ serie este divergent˘ ¸i are suma +∞. n=1 . Astfel. 1. n. In adev˘r. 1 1−q . Deci: ∞ n=1 an + ∞ n=1 bn = ∞ n=1 (an + bn ). Exemplul 2. . Numim produs al seriei (A) cu a s scalarul λ seria (λan ).ANALIZA MATEMATICA Exemplul 2. +∞.. q ≥ 1. .6 Seria 1+ 28 1 1 1 1 + + ··· + + ··· = 2 3 n n n=1 ∞ a se nume¸te seria armonic˘. 0. a s s a s a Fie seriile (A) an ¸i (B) s bn ¸i λ un num˘r real.8 Seria 1 + q + q 2 + · · · + q n−1 + · · · = ∞ n=1 q n−1 . λ ∞ n=1 an = ∞ (λan ). q = 1. Deci lim sn = +∞. an este media armonic˘ a termenilor s a s a as a s vecini an−1 ¸i an+1 . ¸irul (sn ) al sumelor partiale este strict cresc˘tor ¸i divergent. an = q n−1 .7 Seria 1 − 1 + 1 − 1 + · · · + (−1)n−1 + · · · = ∞ n=1 (−1)n−1 este divergent˘. q = 1. este o progresie geometric˘ s a s a ¸ ¸ cu ratia q. lim sn = |q| < 1. a a Exemplul 2.

µ ∈ R. Prin ad˘ugarea sau ˆ aturarea unui num˘r finit de termeni. an . a s a atunci as 10 . s s as a Fie an o serie convergent˘ ¸i s suma sa. a . de unde prin trecere la limit˘ a rezult˘ s ≤ σ. Atunci n→∞ lim Sn = lim (λsn + µσn ) = λ lim sn + µ lim σn = λs + µσ. se asociaz˘ ˆ grupe a¸a a a a a ın s fel ˆ at fiecare grup˘ s˘ contin˘ un num˘r finit de termeni consecutivi ¸i fiecare termen ıncˆ a a ¸ a a s s˘ apartin˘ la o singur˘ grup˘. Sirul resturilor seriei este convergent la zero. Sirul termenilor unei serii convergente este convergent la zero. Prin schimbarea ordinii unui num˘r finit de termeni ai seriei. seria obtinut˘ a a ınl˘ a a ¸ a are aceea¸i natur˘ cu seria dat˘. Dac˘ seria dat˘ este divergent˘ cu suma ±∞. Dac˘ an ≤ bn . 30 . a a se obtine o serie care are aceea¸i natur˘ cu seria dat˘. Dac˘ termenii unei serii. 30 . ¸ ¸ a ¸ 20 . ¸irul sumelor partiale a ınl˘ a s ¸ se modific˘ cu o cantitate constant˘ (suma termenilor ad˘ugati sau ˆ aturati).ANALIZA MATEMATICA 29 s Teorema 2. Dac˘ acest ¸ir este convergent. 20 . O serie este convergent˘ dac˘ ¸irul sumelor sale partiale este convergent. Sirul sumelor partiale ale unei serii convergente este m˘rginit. Dac˘ la o serie se adaug˘ sau se ˆ atur˘ un num˘r finit de termeni. Fie (sn ) ¸i respectiv (σn ) ¸irurile sumelor partiale ale celor dou˘ serii ¸i Sn = s s ¸ a s λsn + µσn . Teorema 2. Din an ≤ bn urmeaz˘ sn ≤ σn . ˆ general. Dac˘ seria dat˘ are sum˘. iar (rn ) se nume¸te ¸irul s s se nume¸te restul de ordinul n al seriei convergente s ¸ resturilor seriei. Dac˘ seria dat˘ este convergent˘. atunci seria ce are ca termen general suma termenilor a ¸ a a a dintr-o grup˘ are aceea¸i natur˘ ¸i aceea¸i sum˘ cu seria dat˘. oeicare ar fi λ. a s ¸ a 20 . Dac˘ ¸irul termenilor unei serii nu converge la zero. n ∈ N. n→∞ n→∞ n→∞ a 20 . Sirul sumelor partiale ale seriei obtinute este un sub¸ir al ¸irului sumelor partiale ale seriei date ¸i deci are aceea¸i natur˘ ¸i limit˘ cu aceasta. se modific˘ un num˘r finit de termeni ai ¸irului sumelor sale partiale. Dac˘ ˆ a ıntr-o serie se schimb˘ ordinea unui num˘r finit de termeni. seria obtinut˘ ın a a a ¸ a are suma ±∞. sumele celor dou˘ s a a a a a a serii. a ¸ ¸ ¸ s s ¸ 30 . a 10 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . atunci seria este divergent˘.23 Dac˘ seriile (A) ¸i (B) sunt convergente. atunci s ≤ σ. cu suma finit˘ sau infinit˘. limita sa se modific˘ cu aceast˘ a a s a a cantitate constant˘.25 10 . avˆnd sumele s ¸i respectiv σ. a s as s a a a a 10 .24 10 . deci m˘rginit. ¸ a s a 20 . pentru orice n ∈ N. a Teorema 2. ceea ce nu modific˘ natura sa. as a a as ¸ 10 . seria ¸ s a a a a a obtinut˘ are aceea¸i sum˘. Num˘rul as a r n = s − sn = ∞ k=n+1 ak . Seria (λan + µbn ) este convergent˘ ¸i are suma λs + µσ. nu coincid. deci a a a ¸ ınl˘ ¸ natura sa nu se modific˘. pentru orice n ∈ N.

24. ˆ caz de a a s ın ¸ convergent˘. s a Tinˆnd seama e punctul 30 al Teoremei 2. deci. pentru orice n ∈ N.7 O serie se nume¸te serie cu termeni pozitivi dac˘. ¸ s a an ¸i (B) s Teorema 2. Afirmatia rezult˘ din egalitatea an = sn − sn−1 . 30 . ˆ ¸ s a ıncepˆnd cu un anumit a rang. Dac˘ ¸irul (an ) este descresc˘tor.2 Serii cu termeni pozitivi Definitia 2. ¸ 30 Studiul seriilor comport˘ dou˘ probleme: stabilirea naturii unei serii ¸i.28 (Criteriul de condensare. a as a as .dac˘ seria (B) este convergent˘ ¸i seria (A) este convergent˘. Cauchy) Fie (A) an o serie cu termeni a s a pozitivi. (sn ) este nem˘rginit. pentru orice n > N .5. se poate considera c˘ seria ¸ a a pozitivi dac˘ an > 0. In cele ce urmeaz˘ vom stabili cˆteva criterii (conditii ¸a a a suficiente) de convergent˘. ¸inˆnd seama de 20 . a a a a seria (A) este convergent˘. a as a a Teorema 2. Din inegalitatea precedent˘ a a a rezult˘ c˘ ¸i (σn ) este nem˘rginit. a a Dac˘ seria (A) este divergent˘. seria (A) are aceea¸i natur˘ cu seria (D) a s 2n a2n . a a Fie (sn ) ¸i respectiv (σn ) ¸irurile sumelor partiale ale celor dou˘ serii. deci seria (B) este divergent˘.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a Sirul sumelor partiale ale unei serii cu termeni pozitivi este monoton cresc˘tor. a a a ı.ˆ an ≤ bn . ¸ ¸ a as ¸ Teorema 2. seria este divergent˘. a Sirul (sn ) fiind monoton ¸i m˘rginit este convergent. a t a a s Reciprocile afirmatiilor 20¸i 30 nu sunt adev˘rate. seria este convergent˘.ANALIZA MATEMATICA ¸ a 20 . Dac˘ exist˘ un num˘r natural N a. iar dac˘ este nem˘rginit. seria (A) are aceea¸i natur˘ cu seriile ¸ a (B) ∞ n=1 bn = (a1 + a2 ) + (a3 + a4 ) + (a5 + a6 + a7 + a8 ) + · · · cu b1 = a1 + a2 . bn = a2n−1 +1 + · · · + a2n pentru orice n ≥ 2 ¸i s (C) ∞ n=0 cn = a1 + (a2 + a3 ) + (a4 + a5 + a6 + a7 ) + · · · . ¸ a an este cu termeni Tinˆnd seama de Teorema 2. Din an ≤ bn s s ¸ a urmeaz˘ sn ≤ σn .dac˘ seria (A) este divergent˘ ¸i seria (B) este divergent˘. atunci: . (σn ) este m˘rginit. Rezult˘ prin reducere la absurd.27 (Criteriul comparatiei) Fie (A) ¸ bn dou˘ serii cu tera meni pozitivi. toti termenii s˘i sunt pozitivi.24.26 (Criteriul monotoniei) Dac˘ ¸irul sumelor partiale ale seriei cu termeni pozitivi a a a a an este m˘rginit. pentru orice n > 1. dup˘ criteriul monotoniei. pentru orice n > N . calculul sumei. a Dac˘ seria (B) este convergent˘ . ¸a 2.

Dac˘ exist˘ un num˘r natural N a.dac˘ λ < 1. dac˘ α ≤ 0. a at Deoarece ¸irul (an ) este descresc˘tor.9 Seria ∞ n=1 1 nα . n an ≥ q ≥ 1.ˆ q = λ + ε < 1. a q > 1 ¸i deci seria este divergent˘. cu q < 1 ¸i deci seria a a ı. a ¸ adic˘ α > 1. cu q ≥ 1 este divergent˘.dac˘ λ = 1. a a .ˆ q = λ − ε > 1. deci ¸i seria a a a a s a a a a (A) este convergent˘. din (b) a ¸ a s a rezult˘ c˘ seria (D) este convergent˘. adic˘ α ≤ 1. caz de dubiu. a a care este o serie geometric˘ cu ratia q = 21−α > 0. a s Dac˘ α > 0. seria este divergent˘ deoarece ¸irul termenilor ei nu converge a a a s la zero. deci ¸i seria (C) este divergent˘. Deci seria a an este divergent˘. a a α ∈ R.convergent˘ pentru α > 1. Dac˘ seria (D) este divergent˘. cu 0 < q < 1 este convergent˘. seria este divergent˘. adic˘ an < q n . exist˘ un N ∈ N a. pentru orice n ≥ 0. dac˘ seria (D) este convergent˘. seria este divergent˘. a s a a a Teorema 2. seria este convergent˘. a Aplic˘m criteriul comparatiei. a √ . √ λ − ε < n an < λ + ε. a Din definitia limitei rezult˘ c˘ pentru orice ε > 0. 31 Aplic˘m criteriul comparatiei. convergent˘ dac˘ q = 21−α < 1. deci ¸i (B) este convergent˘.pentru orice n > N . n an ≤ q < 1. cu a a a ı. an ≥ q n . √ . seria este convergent˘. avem inegalit˘¸ile s (b) bn ≥ 1 n (2 a2n ). 2 (c) cn ≤ 2n a2n .divergent˘ pentru α ≤ 1. Dac˘ λ > 1 putem g˘si un ε > 0 a. Cauchy) Fie a a an o serie cu termeni pozitivi. adic˘ an > q n .pentru orice n > N . Deci seria an este convergent˘. numit˘ seria lui Riemann sau seria armonic˘ generalizat˘ este: a . an Dac˘ λ < 1 putem g˘si un ε > 0 a. iar seria a ¸ ¸ a a a q . a n Teorema 2.30 (Criteriul r˘d˘cinii cu limit˘) Fie seria cu termeni pozitivi a a a √ pentru care exista˘ lim n an = λ : a n→∞ . In cazul al doilea.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .ˆ a a a ı. ¸i divergent˘ dac˘ q = 21−α ≥ 1. a . Dac˘ seria (A). s a este convergent˘.ˆ ¸ a a a ı.ANALIZA MATEMATICA cu cn = a2n + a2n +1 + · · · + a2n+1 −1 . s a Exemplul 2. In primul caz. a Intr-adev˘r. a a a a s a din (c) rezult˘ c˘ seria (D) este divergnt˘. s a . a a . din (b) rezult˘ c˘ seria (C). ∀ n ≥ 1. a a a Reciproc. Dac˘ seria (A). iar seria q n . ¸irul cu termenul general an = 1/nα este descresc˘tor ¸i deci seria lui a s Riemann are aceea¸i natur˘ cu seria s a ∞ n=1 2n · 1 = n )α (2 n=1 ∞ 1 2α−1 n . deci a ¸i (A) este divergent˘. din (b) rezult˘ c˘ seria (B).dac˘ λ > 1.29 (Criteriul r˘d˘cinii. din enunt avem c˘ an ≤ q n .

seria este convergent˘. F˘r˘ a restrˆnge generalitatea putem presupune c˘ inegelit˘¸ile din enunt sunt aa a a at ¸ ¸ adev˘rate pentru n ≥ 1. din enunt ¸i egalitatea precedent˘ avem c˘ an ≤ a1 q n−1 . d Alembert) Fie an o serie cu termeni pozitivi. a a Teorema 2. 2n − 1 2 Teorema 2. inegalitatea din enunt se mai scrie a kn an − kn+1 an+1 ≥ λan+1 > 0. an+1 a . 7182818 . In cazul al doilea. . c˘ci a a n! 1 an+1 1 = = ≤ < 1. a Se demonstreaz˘ la fel ca la criteriul r˘d˘cinii. a an ≥ a1 q n−1 . . iar seria q n−1 . a a . Teorema 2. F˘r˘ a restrˆnge generalitatea putem presupune c˘ inegalit˘¸ile din enunt sunt aa a a at ¸ adev˘rate pentru n ≥ 1 ¸i s˘ observ˘m c˘ a s a a a an = an an−1 a2 · · ··· · · a1 . n+1 a . Dac˘ exist˘ un num˘r natural N a. a a a Exemplul 2. cu q ≥ 1 este divergent˘. cu 0 < q < 1 este convergent˘.ˆ a a a ı. seria este convergent˘. a a .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .pentru orice n > N : kn · aan − kn+1 ≥ λ > 0.pentru orice n > N : kn · an+1 − kn+1 ≤ λ ≤ 0. an−1 an−2 a1 In primul caz. atunci seria a an este divergent˘. .33 (Criteriul lui Kummer) Fie an o serie cu termeni pozitivi. iar seria kn este divergent˘. n ≥ 1.pentru orice n > N : aan ≤ q < 1. atunci seria a an este convergent˘. exist˘ un ¸ir de numere pozitive (kn ) ¸i un num˘r natural N a. caz de dubiu.dac˘ λ < 1. Deci seria a an este convergent˘.10 Seria cu termenul general an = √ n an = lim n 32 n+1 2n−1 n este convergent˘. Dac˘ a s a ı. seria este divergent˘.dac˘ λ > 1. an (n + 1)! n+1 2 Suma acestei serii este e = 2. In primul caz.ANALIZA MATEMATICA Exemplul 2. seria este divergent˘.11 Seria ∞ n=0 1 n! an este convergent˘. c˘ci a a n→∞ lim n→∞ n+1 2n − 1 n = lim n→∞ n+1 1 = < 1.pentru orice n > N : an ≥ q ≥ 1.32 (Criteriul raportului cu limit˘) Fie seria cu termeni pozitivi a n+1 pentru care exist˘ lim aan = λ : a n→∞ . iar seria ¸s a a q n−1 .ˆ a s . Deci seria an este divergent˘. n+1 an 1 a .dac˘ λ = 1.31 (Criteriul raportului.

pentru orice n ≥ 1.dac˘ λ > 1.3 Serii cu termeni oarecare O serie cu termeni oarecare are o infinitate de termeni pozitivi ¸i o infinitate de termeni s negativi. a a a Criteriul lui Raabe ¸i Duham el se aplic˘. Teorema 2. ˆ general. a a . a p ∀ ε > 0. seria este divergent˘.15) Seria modulelor fiind convergent˘. a an o serie cu Teorema 2. adic˘ ¸irul kn an ¸ ¸ as este monoton cresc˘tor. 2. caz de dubiu. Definitia 2. din inegalitatea din enunt obtinem kn an ≤ kn+1 an+1 . Cum λ > 0. deducem c˘ seria a a an este divergent˘. cu exceptia unui num˘r finit. ∀ n > N. Prin urmare. . inegalitatea precedent˘ se mai scrie as a 1 an+1 ≤ λ bn .5. Dac˘ exist˘ un num˘r natural N a. (2. . conform criteriului lui Cauchy. a a . deci a as convergent. ˆ cazul ˆ care criteriul lui s a ın ın ın a d Alembert d˘ dubiu. atunci seria an este convergent˘. seria este convergent˘. a seria kn s ¸ In cazul particular kn = n ¸i λ = r − 1 se obtine: Teorema 2.dac˘ λ = 1. a Se demonstreaz˘ la fel ca la criteriul r˘d˘cinii. ∀ p ∈ N. ∃ N (ε) ∈ N pentru care k=1 |an+k | < ε. a n+1 . O serie care are toti termenii negativi. deducem c˘ seria a ¸ a an este convergent˘.pentru orice n > N : n aan − 1 ≥ r > 1.36 Dac˘ seria a an se nume¸te absolut convergent˘ dac˘ s a a a as an este absolut convergent˘. a In cazul al doilea. prin ˆ ¸ ¸ a ınmultire ¸ cu −1 devine o serie cu termeni pozitivi.pentru orice n > N : n an an+1 − 1 ≤ r ≤ 1.ANALIZA MATEMATICA 33 a s a de unde rezult˘ c˘ ¸irul (kn an ) este monoton descresc˘tor ¸i m˘rginit inferior de 0. seria cu termenul general bn = kn an − kn+1 an+1 este convergent˘ ¸i are suma k1 a1 − .34 (Criteriul lui Raabe ¸i Duhamel) Fie s an o serie cu termeni pozitivi.dac˘ λ < 1. atunci ea este convergent˘ ¸i ∞ n=1 an ≤ ∞ n=1 |an |. atunci seria an este divergent˘. Cum a n 1 este divergent˘.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Aplicˆnd criteriul comparatiei.35 (Criteriul lui Raabe ¸i Duhamel cu limit˘) Fie s a termeni pozitivi pentru care exist˘ lim n aan − 1 = λ : a n+1 n→∞ . deci kn an ≥ k1 a1 sau an ≥ k1 a1 · k1 .ˆ a a a ı.8 Seria cu termeni oarecare ¸ a seria |an | este convergent˘. Fie limita sa.

a Seria modulelor unei serii date este o serie cu termeni pozitivi. k ∈ N. Dac˘ o serie nu este absolut convergent˘ ea poate fi convergent˘ a a a sau divergent˘. D˘m ˆ continuare un criteriu de convergent˘ pentru serii cu termeni a a ın ¸a oarecare. iar s a s sn = a1 + a2 + · · · + an este m˘rginit. ¸ Reciproca teoremei precedente nu este adev˘rat˘. deoarece αn → 0. este divergent˘. .9 O serie convergent˘ care nu este absolut convergent˘ se nume¸te semi¸ a a s a convergent˘ sau simplu convergent˘. adic˘ |sn | ≤ M . de¸i seria modulelor. Spre exemplu. deoarece an+k = sn+k − sn+k−1 . adic˘ a seria armonic˘. n n=1 a a a s a numit˘ seria armonic˘ alternant˘.37 (Criteriul lui Abel-Dirichlet) Seria (αn ) este un ¸ir de numere reale pozitive monoton descresc˘tor ¸i αn → 0. pentru orice n ∈ N. a a Definitia 2. Criteriile de convergen¸˘ pentru serii cu termeni pozitivi se pot folosi ¸i pentru stabilirea absolutei convergente ta s ¸ a unei serii oarecare. pentru orice n. a a Ar˘t˘m c˘ seria aa a αn an satisface criteriul general al lui Cauchy. seria a a a a 1 (−1)n−1 . De unde deducem c˘ seria a k=1 ak ≤ k=1 |ak | se obtine (2. a p k=1 αn+k an+k ≤ M αn+1 + M (αn+1 − αn+p ) + M αn+p = 2M αn+1 < ε. Prin urmare. exist˘ serii convergente f˘r˘ ca a a a aa seria modulelor s˘ fie convergent˘.ANALIZA MATEMATICA p p 34 an Dar k=1 an+k ≤ satisface criteriul lui Cauchy. Trecˆnd la limit˘ ˆ inegalitatea a a ın n n k=1 |an+k |. dup˘ cum vom vedea mai tˆrziu. s Dar |sn | ≤ M ¸i (αn ) este monoton descresc˘tor.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . putem scrie p p ∞ αn+k an+k = k=1 p−1 k=1 αn+k (sn+k − sn+k−1 ) = = −αn+1 sn + k=1 (αn+k − αn+k+1 )sn+k + αn+p sn+p . αn an este convergent˘ dac˘ a a Teorema 2. este o serie convergent˘.15). αn+k − αn+k+1 > 0.

ıncˆ s Exemplul 2. De unde.12 Seria a nα este convergent˘ pentru α > 0.6 Serii ˆ Rp ın In Rp sunt definite sumele finite de vectori. datorit˘ structurii de spatiu normat. Dup˘ criteriul lui a s a a α Leibniz seria este convergent˘. ın In adev˘r. . cˆt ¸i a ¸ a s limitele ¸irurilor de vectori.16) .38 (Criteriul lui Leibniz) O serie alternant˘ este convergent˘ dac˘ ¸irul a a as (αn ) este monoton descresc˘tor ¸i αn → 0. . ¸irul ( n1 ) cu α > 0 este monoton descresc˘tor la zero. 1. pentru α > 0. Pentru α > 1 seria este absolut convergent˘. . (2. evident m˘rginit. a a pentru 0 < α ≤ 1 seria lui Riemann alternat˘ este simplu convergent˘. a a Definitia 2. iar an = (−1)n+1 . 0. .ANALIZA MATEMATICA 35 sin nx a Exemplul 2.. 1 ¸rul αn = nα este monoton descresc˘tor la zero. .10 Se nume¸te serie alternant˘ o serie de forma ¸ s a α1 − α2 + α3 − α4 + · · · + (−1)n+1 αn + · · · . In adev˘r.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ˆ at (sn ) este ¸irul: 1. ˆ care toti αn sunt numere reale pozitive. a s Aplic˘m criteriul lui Abel-Dirichlet. s2 = a1 + a2 . . sin x 2 2 2 pentru x = 2kπ. . cu k num˘r ˆ a ıntreg. . iar s a n sn = k=1 sin kx = 1 nx (n + 1)x sin sin . 0. . a a 2. In concluzie. | sin x | 2 (−1)n+1 n=1 1 nα a ˆ care 0 < α ≤ 1 este simplu convergent˘. sn = a1 + a2 + · · · + an . datorit˘ structurii de spatiu liniar. Sirul (αn ) satisface conditiile cerute de acest a ¸ ¸ a criteriu. s a ¸ Definitia convergentei unei serii de vectori din Rp este complet analoag˘ definitiei ¸ ¸ a ¸ convergentei unei serii de numere reale. ¸ s Fie (an ) un ¸ir de vectori din Rp ¸i (sn ) ¸irul s s s1 = a1 . |sn | ≤ adic˘ (sn ) este m˘rginit. . ın ¸ Teorema 2.13 Seria armonic˘ generalizat˘ (sau seria lui Riemann) alternat˘ a a a ∞ 1 .

k=1 (2. a2 . (2. (2. ¸ Seria an este convergent˘ ¸i are ca sum˘ vectorul s ∈ Rp . seriile de numere reale a an . ∃ N (ε) ∈ N pentru care ||an+1 + an+2 + · · · + an+p || < ε. ∀ p ∈ N.18) Seria an este divergent˘ dac˘ ¸irul (sn ) este divergent. . (2.d.39 (Criteriul general al lui Cauchy) Seria an este convergent˘ d. k = 1. Dar (sn ) este convergent a s d. ∃ N (ε) ∈ N pentru care k=1 ||an+k || < ε. Seria an este convergent˘ d. (sn )) se nume¸te serie de de vectori din Rp ¸i se noteaz˘ s a1 + a2 + · · · + an + · · · sau ∞ n=1 36 an sau an .17) s s s s Sirul (an ) se nume¸te ¸irul termenilor seriei. .d. ∀ n > N. ∀ p ∈ N. a ∀ ε > 0. an ) este ın p 1 convergent˘ d. .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . iar ¸irul (sn ) se nume¸te ¸irul sumelor ¸ s partiale. ¸ an se nume¸te convergent˘ ˆ norm˘ dac˘ seria Definitia 2. conform criteriului lui Cauchy. obtinem (2. urmeaz˘ c˘ seria de vectori s a a an . k Multe din rezultatele obtinute pentru serii de numere reale se mentin ¸i pentru serii ¸ ¸ s de vectori. a p ∀ ε > 0. ∀ n > N. a ¸ Inlocuind aici diferenta sn+p − sn cu expresia precedent˘. dac˘ ¸irul (sn ) este a a s a s convergent ¸i are limita s. este ¸ir fundamenal. atunci pentru orice n.40 Dac˘ seria a ¸i s a ın a a an este convergent˘ ˆ norm˘. In acest caz scriem s ∞ n=1 n an = s = lim n→∞ ak . p ∈ N putem a s ¸ sn+p − sn = an+1 + an+2 + · · · + an+p . adic˘ s a ∀ ε > 0. p. a as ¸ Deoarece convergenta unui ¸ir de vectori din Rp se reduce la convergenta celor p ¸ s n ¸iruri componente. .11 Seria de vectori ¸ s a ın a a a ||an || (seria normelor) este convergent˘. ∀ p ∈ N. ˆ care an = (an . atunci ea este convergent˘ ∞ n=1 an ≤ ∞ n=1 an .ANALIZA MATEMATICA s s a Perechea de ¸iruri ((an ).20) Seria normelor fiind convergent˘.19) scrie Dac˘ (sn ) este ¸irul sumelor partiale ale seriei.19).d. Teorema 2. ¸irul (sn ) este convergent. sunt convergente. . ∃ N (ε) ∈ N pentru care ||sn+p − sn || < ε. Teorema 2.d. ∀ n > N.

Pentru demonstratie se folose¸te teorema precedent˘ ¸i criteriul comparatiei de la ¸ s as ¸ serii cu termeni pozitivi.41 (Criteriul major˘rii) Dac˘ pentru seria de vectori an exist˘ o serie a de numere reale pozitive αn . De unde deducem c˘ seria a Trecˆnd la limit˘ ˆ inegalitatea a a ın n n k=1 ak ≤ k=1 ||ak || se obtine (2.ˆ ||an || ≤ αn . k ∈ N. an satisface criteriul lui Cauchy. pentru orice n. atunci a s ı. ¸ a a Teorema 2.20).ANALIZA MATEMATICA Dar 37 p p k=1 an+k ≤ k=1 ||an+k ||. seria a an este convergent˘. pentru orice n ∈ N. . convergent˘ ¸i a.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .

1 Spunem c˘ num˘rul real l este limita functiei f ˆ punctul x0 dac˘ pentru ¸ a a ın ı. x = x0 .ˆ oricare ar fi x ∈ E pentru care |x − x0 | < δ. dou˘ functii definite pe E ⊂ R ¸i x0 un punct de acumulare al a ¸ s multimii E.2 Spunem c˘ num˘rul real l este limita functiei f ˆ punctul x0 dac˘ pentru ¸ a a ¸ ın a orice ε > 0 exist˘ un num˘r δ(ε) > 0 a. s˘ avem |f (x) − l| < ε. a a a s˘ avem f (x) ∈ U ¸i scriem a s lim f (x) = l. x ∈ V ∩E. ¸ 38 .1. orice vecin˘tate U a lui l exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 a.Capitolul 3 LIMITE DE FUNCTII ¸ 3. convergent la x0 .1.3 Spunem c˘ num˘rul real l este limita functiei f ˆ punctul x0 dac˘ pentru ¸ a a ¸ a ın orice ¸ir (xn ). f2 :→ R. at s s ¸ Fie f1 .1 3. 3. vecin˘t˘¸ile V ¸i U fiind definite a at s corespunz˘tor. o s parte dintre propriet˘¸ile limitelor ¸irurilor sunt valabile ¸i pentru limite de functii. Atˆt x0 cˆt ¸i l pot fi finite sau infinite. defintia precedent˘ este echivalent˘ cu definitia care urmeaz˘: a s ¸ a a ¸ a Definitia 3.ˆ oricare ar fi x = x0 .1 Limita unei functii reale de o variabil˘ real˘ ¸ a a Limita ˆ ıntr-un punct Fie f : E → R ¸i x0 un punct de acumulare al multimii E. xn ∈ E. ¸irul corespunz˘tor al valorilor functiei s s a ¸ (f (xn )) este convergent la l. dar trebuie s˘ fie punct de acumulare a ¸ a ¸ a a a s pentru E. a Dac˘ x0 ¸i l sunt finite. ¸ s ¸ a Definitia 3. as s Definitia 3. x→x0 Punctul x0 poate s˘ nu apartin˘ multimii E. a Definitia limitei unei functii ˆ ¸ ¸ ıntr-un punct poate fi formulat˘ ¸i cu ajutorul ¸irurilor. a a ı.2 Propriet˘¸i ale limitei unei functii at ¸ Deoarece limita unei functii ˆ ¸ ıntr-un punct se poate defini cu ajutorul limitei unui ¸ir.

x→x0 x→x0 x→x0 3.d. x ∈ V ∩ E. urmeaz˘ c˘ pentru orice ¸ir (xn ) convergent ¸ a ın ¸ s la x0 .1 Dac˘ functiile f1 ¸i f2 au limite ˆ punctul x0 . atunci functia f1 2 are limit˘ ˆ a ¸ a ın punctul x0 ¸i s x→x0 lim (f1 (x)) f2 (x) = x→x0 lim f1 (x) x→x0 lim f2 (x) .ˆ pentru orice x.ˆ pentru orice x. pentru care exist˘ lim u(x) = u0 . dac˘ suma limitelor are sens. x→x0 x→x0 x→x0 a ın 2. a s ¸ Teorema 3. a a ı. finite sau infinite ¸i: a ¸ a ın 1. a exist˘ un δ(ε) > 0 a. . ¸irul (un ). Teorema 3. |f (x) − f (x )| < |f (x) − l| + |f (x ) − l| < 2ε. este convergent la u0 Functia f avˆnd limita l ˆ punctul a as u0 . criteriul lui Cauchy ne permite s˘ studiem convergenta unui ¸ir f˘r˘ a s a ¸ s aa fi implicat˘ limita acestuia. x0 + δ) s˘ avem a |f (x) − l| < ε. oricare ar fi ε > 0. dac˘ cˆtul limitelor are sens.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ¸ a x→x0 Dac˘ exist˘ lim f (u) = l. a a x. Deci. x = x0 . ı. Definitia limitei unei functii cu ajutorul ¸irurilor ne permite a ¸ ¸ s s˘ transpunem acest criteriu ¸i la functii. de unde. dac˘ limita lui f1 la puterea limila lui f2 are sens.ANALIZA MATEMATICA 39 s s ın Teorema 3.2 Fie u : E → F ¸i f :→ R dou˘ functii ¸i x0 un punct de acumulare al s a ¸ s ¸ multimii E. S˘ presupunem c˘ f (x) → l cˆnd x → x0 . atunci functia produs f1 · f2 are limit˘ ˆ punctul a ¸ x0 ¸i s lim (f1 (x) · f2 (x)) = lim f1 (x) · lim f2 (x). s˘ avem |f (x) − f (x )| < ε.3 (Criteriul lui Cauchy-Bolzano) Functia f are limit˘ ˆ punctul x0 ¸ a ın d. Pentru ¸iruri. urmeaz˘ c˘ ¸irul cu termenul general f (nn ) = f (u(xn )) = (f ◦ u)(xn ) este convergent la l. atunci functia compus˘ f ◦ u : E → R are limit˘ ˆ punctul a a ¸ a a ın s x0 ¸i u→u0 x→x0 lim (f ◦ u)(x) = l. cu un = u(xn ). a ın a a s Functia u avˆnd limita u0 ˆ punctul x0 . u0 punct de acumulare al multimii F . dac˘ produsul limitelor are sens. a a Necesitatea. |f (x ) − l| < ε. atunci functia sum˘ f1 + f2 are limit˘ ˆ punctul x0 a ¸ a ¸i s lim (f1 (x) + f2 (x)) = lim f1 (x) + lim f2 (x). oricare ar fi ε > 0 exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 a. f2 (x) lim f2 (x) x→x0 x→x0 f 4. x ∈ V = (x0 − δ. atunci functia cˆt f1 /f2 are limit˘ ˆ punctul x0 ¸i a a ¸ a s a ın lim lim f1 (x) f1 (x) x→x0 = .

atunci: a ¸ ın x→x0 lim (λ1 f1 (x) + λ2 f2 (x)) = λ1 lim f1 (x) + λ2 lim f2 (x). k = 1. m ¸i definitia precedent˘.ˆ pentru x.d. punctul x0 dac˘ pentru orice ε > 0 exist˘ un num˘r δ(ε) > 0 a. x ∈ V ∩ E. x = x0 . E ⊂ R ¸i x0 un punct de acumulare al multimii E. s x→x0 k=1 (fk (x) − lk ) < ε 2 Teorema 3. x→x0 Teorema rezult˘ din dubla inegalitate a m |fk (x) − lk | ≤ ||f (x) − l|| ≤ i=1 |fi (x) − li |. x→x0 x→x0 . Sirul (xn ) fiind convergent la x0 . xn = x0 . functiile sale compo¸ nente au limite ˆ acel punct. 3. Prin urmare. s˘ avem a a ı. .4 Spunem c˘ vectorul l = (l1 .ˆ oricare ar fi x ∈ E a pentru care |x − x0 | < δ. m > N . s˘ avem m ||f (x) − l|| = ¸i scriem lim f (x) = l. deducem c˘ functia f are limit˘ ˆ s a s a ¸ a ın punctul x0 . λ2 ∈ R.5 Dac˘ functiile f1 . s ¸ Definitia 3. |f (x) − f (x )| < ε. x. ¸ Teorema 3. m. xn . x→x0 x→x0 x→x0 lim (f1 (x) · f2 (x)) = lim f1 (x) · lim f2 (x). s ¸ a Aceast˘ teorem˘ reduce studiul limitei unei functii vectoriale la studiul limitelor a m a a ¸ functii reale. Cum ¸irul (xn ) este arbitrar. xn ∈ E. Conform ipotezei. ¸irul (f (xn )) este un ¸ir Cauchy de numere s s s reale ¸i deci are limit˘.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . k = 1. pentru ¸ a orice ε > 0 exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 a. lm ) ∈ Rm este limita functiei f ˆ ¸ a ¸ ın a a a ı. xn → x0 . ¸i deci |f (xn ) − f (xm )| < ε. xm ∈ V ¸ a ı. . Fie (xn ) un ¸ir.2 Limita unei functii vectoriale de o variabil˘ real˘ ¸ a a Fie f : E → Rm .ANALIZA MATEMATICA 40 s Suficienta. .ˆ pentru n.4 O functie vectorial˘ are limit˘ ˆ ¸ a a ıntr-un punct d. adic˘ ın a x→x0 lim f (x) = l ⇔ lim fk (x) = lk . exist˘ un N (ε) a. f2 : E → Rm au limite ˆ punctul x0 . . l2 . ∀ λ1 .

¸ ın Definitia 3.3 Limita unei functii de o variabil˘ vectorial˘ ¸ a a 0 0 ¸ a s Fie f : E → R.5 Spunem c˘ num˘rul real l este limita functiei f ˆ punctul x0 dac˘ pentru ¸ a a ¸ a a a ı. s a pentru care ||x − x0 || < δ. 0 0 ¸ a s Fie f : E → Rm .ANALIZA MATEMATICA 41 3. lm ) ∈ Rm este limita functiei f ˆ ¸ a ın ¸ a punctul x0 dac˘ pentru orice ε > 0 exist˘ un num˘r δ(ε) > 0 a. adic˘ ın a x→x0 lim f (x) = l ⇔ lim fk (x) = lk . i lim f (x) = l. orice ε > 0 exist˘ un num˘r δ(ε) > 0 a. .4 r˘mˆne valabil˘ ¸i ˆ cazul functiilor vectoriale de o variabil˘ vectorial˘. E ⊂ Rn . xn ) ∈ E pentru care n ||x − x0 || = s˘ avem |f (x) − l| < ε ¸i scriem a s x→x0 i=1 (xi − x0 )2 < δ. . .ˆ oricare ar fi x = (x1 . o functie real˘ ¸i x0 = (x0 . .6 Spunem c˘ vectorul l = (l1 . . k = 1. . a a a s ın ¸ a a Teorema 3. . . o functie vectorial˘ ¸i x0 = (x1 . .6 O functie vectorial˘ are limit˘ ˆ ¸ a a ıntr-un punct d. l2 . s˘ avem ||f (x) − l|| < ε ¸i scriem lim f (x) = l. xn ) un punct de 1 acumulare al multimii E. . . . xn ) un punct de 2 acumulare al multimii E. x→x0 Teorema 3. . x0 . m. functiile sale compo¸ nente au limite ˆ acel punct. x2 . x→x0 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . ¸ Definitia 3. E ⊂ Rn . .d. .ˆ oricare ar fi x ∈ E a a ı. x2 .

¸ as a ın Definitia 4.ˆ oricare ar fi x ∈ E pentru care |x − x0 | < δ. s˘ avem a a ı. ¸ Definitia precedent˘ este echivalent˘ cu urm˘toarea definitie: ¸ a a a ¸ Definitia 4. Nu se pune problema a ¸ ın continuit˘¸ii ˆ punctele +∞ ¸i −∞ ¸i nici ˆ punctele ˆ care valoarea functiei devine at ın s s ın ın ¸ ¸ a ın ¸ infinit˘. a. a |f (x) − f (x0 )| < ε.2 Spunem c˘ functia f este continu˘ ˆ punctul x0 dac˘ pentru orice ε > 0 ¸ a ¸ a ın a exist˘ un num˘r δ(ε) > 0 a. E ⊂ R. continuitatea ˆ punctul ın ın x0 se poate defini cu ajutorul limitei.1 4. a avem f (x) ∈ U . Intr-un punct izolat x0 ∈ E functia f este continu˘. Un punct x0 ˆ care functia este continu˘ se nume¸te punct de continuitate pentru ın ¸ a s functia f .1.1 Continuitatea functiilor reale de o variabil˘ real˘ ¸ a a Continuitatea ˆ ıntr-un punct Fie f : E → R. In cazul ˆ care x0 ∈ E este punct de acumulare pentru E. deoarece ˆ definitia contia nuit˘¸ii nu se cere (ca la definitia limitei ˆ at ¸ ıntr-un punct) ca x0 s˘ fie punct de acumulare a al lui E.1 Spunem c˘ functia f este continu˘ ˆ punctul x0 dac˘ oricare ar fi U o ¸ a ¸ a a a vecin˘tate a lui f (x0 ). 42 . a ¸ a ¸ ¸ ¸ Functia este continu˘ ˆ punctul x0 dac˘ la valori ale variabilei x vecine de x0 functia ¸ a ın a ¸ ia valori oricˆt de apropiate de valoarea functiei ˆ punctul x0 . ¸ ın a ¸a ¸ ın deci x0 trebuie s˘ apartin˘ multimii de definitie a functiei. s˘ a ı. exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 .Capitolul 4 FUNCTII CONTINUE ¸ 4. In problema continuit˘¸ii se cerceteaz˘ a at a a comportarea functiei ˆ vecin˘tatea punctului x0 fat˘ de valoarea functiei ˆ punctul x0 . o functie real˘ ¸i x0 ∈ E.ˆ pentru orice x ∈ V ∩ E. Vecin˘tatea V depinde de vecin˘tatea U .

Dac˘ f nu este continu˘ ˆ x0 . a ın Deoarece functia u este continu˘ ˆ x0 . xn ∈ E. adic˘ ¸ a Definitia 4. ¸ s a ¸ a a ın Functia f este continu˘ pe o multime A ⊂ E dac˘ este continu˘ ˆ fiecare punct al ¸ multimii A. atunci: a ¸ 1. Deci f (u(xn )) → f (u(x0 )). un = u(xn ). a a .1. Dac˘ functia u este continu˘ ˆ punctul a ¸ s a ın x0 ∈ E ¸i f este continu˘ ˆ punctul u0 = u(x0 ) ∈ F . Din definitia continuit˘¸ii. dac˘ g(x0 ) = 0. a ¸ a ın Continuitatea functiei compuse ¸ Teorema 4. punct de acumulare ¸ a ¸ pentru E. ı.2 Propriet˘¸i ale functiilor continue at ¸ Operatii cu functii continue ¸ ¸ Din definitia continuit˘¸ii cu ajutorul ¸irurilor ¸i propriet˘¸ile operatiilor cu ¸iruri rezult˘: ¸ at s s at ¸ s a ın Teorema 4.ANALIZA MATEMATICA 43 a ın Definitia 4. rezult˘ c˘ a a 2 1 exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 a. pentru orice ¸ir (xn ). |x − x| < δ. s Propriet˘¸i locale ale functiilor continue at ¸ Teorema 4.4 Dac˘ f este continu˘ ˆ x0 exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 ˆ care f este a a ın ın a a m˘rginit˘. a a ı. Dac˘ f (x0 ) < 0. spunem c˘ ın a a ın a a ın functia f este discontinu˘ ˆ punctul x0 .3 Dac˘ f este continu˘ ˆ x0 ¸i f (x0 ) = 0. functia f /g este continu˘ ˆ x0 . ¸ a ın ¸irul (f (un )) este convergent la f (u0 ). s˘ avem |f (x ) − f (x)| < ε. lu˘m ε = − 2 f (x0 ).ˆ pentru orice x ∈ V ∩ E s˘ avem f (x) · f (x0 ) > 0. g : E → R sunt continue ˆ punctul x0 . a 4. functia f · g este continu˘ ˆ x0 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .1 Dac˘ functiile f. ¸ a ın 3. problema continuit˘¸ii se pune a ın at numai ˆ punctele de acumulare ale lui E. a Din demonstratia teoremei precedente rezult˘ ¸ a Teorema 4. iar x0 se nume¸te punct de discontinuitate. functia f + g este continu˘ ˆ x0 .2 Fie u : E → F ¸i f : F → R. exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 a a ın s a a a.3 Spunem c˘ functia f este continu˘ ˆ punctul x0 . Functia f fiind continu˘ ˆ u0 . din F este convergent la u0 . adic˘ s a a a a ın x→x0 lim f (x) = f (x0 ). ¸ a ın 2.ˆ oricare ar fi x ∈ E pentru care s a a ı.ˆ pentru orice x ∈ V ∩ E avem |f (x) − f (x0 )| < 2 f (x0 ). dac˘ f are limit˘ ˆ x0 ¸i aceasta este egal˘ cu f (x0 ). ¸irul (un ). x) > 0 a. atunci functia compus˘ f ◦ u : s a ın ¸ a E → R este continu˘ ˆ punctul x0 .4 Spunem c˘ functia f este continu˘ pe A ⊂ E dac˘ pentru orice x ∈ A ¸ a ¸ a a ¸i pentru orice ε > 0 exist˘ un num˘r δ(ε. 1 1 a de unde f (x) > 2 f (x0 ) > 0. a s ¸ at a a S˘ presupunem c˘ f (x0 ) > 0 ¸i fie ε = 1 f (x0 ). convergent la ¸ s a ın s x0 . Deoarece f este continu˘ ˆ orice punct izolat din E.

ˆ f1 (x) ≤ M1 . 2 a a Dac˘ f (x2 ) = 0. b] → R. b] ˆ care f (ξ) = m. b] a. b2 ] acele dintre a a ın intervalele [a1 . S˘ presupunem c˘ functia f : [a. b]. a a a inferioar˘ a valorilor functiei f pe [a. s a a a s ceea ce conduce la f (x0 ) = 0. de unde rezult˘ c˘ m + M1 ≤ f (x). punct ξM ∈ [a. f (b) > 0 ¸i fie x1 + a+b mijlocul lui [a. b]. dup˘ definitia marginii inferioare. ¸irul (ξn ) este m˘rginit ¸i—conform lemei lui s a s Intervalul [a. a a Demonstratie prin reducere la absurd. unde m este a a ı. b] a. b] pentru care f (a1 ) < 0. Din Lema lui Cesaro rezult˘ c˘ a a ∞ n=1 In = {x0 }. b] ia cel putin o s a ¸ dat˘ toate valorile cuprinse ˆ a ıntre marginea inferioar˘ m ¸i marginea superioar˘ M a a s a valorilor sale pe [a.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Contradictie.ˆ |f (ξn )| > n. b]. a s S˘ presupunem c˘ f (a) < 0. b]. Dac˘ a a 2 f (x1 ) = 0. a s marginea inferioar˘ ¸i M marginea superioar˘ a valorilor functiei f pe [a. b]. b]. In caz contrar. Prin s ¸ as a a urmare. |f (ξnk )| → ∞. b) a. b]. Deci. dup˘ teorema precedent˘ este ¸ a a m˘rginit˘ pe [a. atunci exist˘ cel putin a a ¸ un punct x0 ∈ (a. f1 este m˘rginit˘ pe [a. pentru orice num˘r M > 0 exist˘ un a a a a a ı. f (b2 ) > 0. b] → R. Teorema 4. bn ] cu In+1 ⊂ In ¸i s b−a 2n bn − an = → 0. deci exist˘ un M1 > 0 a a 1 a. urmeaz˘ c˘ f (x) − ¸ a ¸ a a 1 m > 0 pe [a. a ı. s a a Functia f : [a. b]. b] este continu˘ ¸i ˆ ξ. nu ar fi m˘rginit˘ pe [a. S˘ presupunem c˘ ˆ nici un punct din [a.ANALIZA MATEMATICA Propriet˘¸i ale functiilor continue pe un interval ˆ at ¸ ınchis ¸i m˘rginit s a 44 Teorema 4. ¸ a a ¸ continu˘ pe [a. S˘ lu˘m M = n. b]. In caz contrar. urmeaz˘ c˘ f (x0 ) ≤ 0 ¸i f (x0 ) ≥ 0. obtinem un ¸ir de intervale m˘rginite ¸i ˆ ¸ s a s ınchise In = [an . not˘m cu [a2 . a a a ¸ ın Teorema 4. Functia fiind s ¸ a s ın continu˘ pe [a. adic˘ f (a) · f (b) < 0.ˆ |f (ξM )| > M . b1 ] acela dintre intervalele a a s [a. . trecˆnd la limit˘ pentru n → ∞. x1 este punctul c˘utat. Atunci. Continuˆnd ˆ acest mod. Urmeaz˘ c˘ pentru orice n ∈ N a a a a exist˘ un ξn = ξn [a. Ins˘ din |f (ξnk )| > nk deducem a a c˘ pentru k → ∞. b].ˆ f (x0 ) = 0. adic˘ m nu ar mai fi maginea ı. a ¸ ¸ In mod asem˘n˘tor se demonstreaz˘ existenta unui punct ˆ care f ia valoarea M .ˆ m ≤ f (x) ≤ M . b] ¸i deci functia f1 (x) = f (x)−m este continu˘ ¸i pozitiv˘ pe [a. x1 ] sau [x1 . f (bn ) > 0 a as s a a ¸i f este continu˘. not˘m cu [a1 . b] ¸ a a ın functia f nu ia valoarea m. punctul x0 fiind s limita comun˘ a celor dou˘ ¸iruri (an ) ¸i (bn ) ¸i x0 ∈ [a. a s ınchis. b] fiind m˘rginit ¸i ˆ Cesaro—se poate extrage un sub¸ir (ξnk ) convergent la un punct ξ ∈ [a. b] este m˘rginit˘ pe [a. Deoarece f (an ) < 0. b] ˆsi atinge marginile pe [a. deci f (ξn ) → f (ξ). b]. b]. b1 ]. b]. a ¸ ¸ a Teorema 4. x2 este punctul c˘utat. Contradictie. b1 ] pentru care f (a2 ) < 0. deci exist˘ numerele m ¸i M a. ı. f (b1 ) > 0 ¸i fie x2 = a1 +b1 mijlocul lui [a1 . b].7 Dac˘ o functie continu˘ pe un interval ˆ a ¸ a ınchis ¸i m˘rginit [a. fiind continu˘ pe [a.5 (Prima teorem˘ lui Weierstrass) O functia continu˘ pe un interval a ¸ a a a ˆ ınchis ¸i m˘rginit [a. S˘ ar˘t˘m as a ¸ a aa ın c˘ exist˘ un punct ξ ∈ [a. s a Demonstratie prin reducere la absurd. conform teoremei precedente. b] ia valori s a de semne contrare la capetele intervalului. x2 ] sau [x2 .6 (Adoua teorem˘ a lui Weierstrass) O functie continu˘ pe un interval a ı¸ ˆ ınchis ¸i m˘rginit [a.8 O functie continu˘ pe un interval ˆ ¸ a ınchis ¸i m˘rginit [a.

cu δ(ε) = 27/ε. b] fiind m˘rginit. b]. 3] pentru care |x − x | < δ(ε).1. b]. ¸ a a ¸ a a a a continu˘ pe [a. ¸ a |f (x) − f (x )| = |x − x | · (x2 + xx + x 2 ) < 27 |x − x | < ε. a a Exemplul 4. s urmeaz˘ c˘ sub¸irul (xnk ) al lui (xn ) este de asemenea convergent la x0 . ¸ s ¸ . 1 ¸ as S˘ lu˘m δ = n . b]. b]. x ∈ E exist˘ un num˘r L > 0 a. Fie x0 limita sa. b] a a s ¸ fiind ˆ ınchis. Teorema 4. b] cu propria a 1 s etatea c˘ pentru orice n ∈ N avem |xn − xn | < n ¸i |f (xδ ) − f (xδ )| ≥ ε0 .10 Dac˘ pentru orice x.1) se nume¸te conditia lui Lipschitz. |f (x) − f (x )| < L |x − x |. Dac˘ ˆ definitia precedent˘ p˘str˘m pe x ∈ E fix. xδ ∈ [a.ˆ a a a ı. pentru δ(ε) = L . x ∈ E pentru care |x − x | < δ. Rezult˘ c˘ f este uniform continu˘ pe [a. k→∞ lim f (xnk ) = f (x0 ). b]. x0 ∈ [a. 3]. M ). b] cu |xδ − xδ | < δ pentru care ı. ¸irul (xn ) este m˘rginit ¸i—conform Lemei lui Cesaro— a s 1 admite un sub¸ir (xnk ) convergent. x ∈ [1. s˘ avem |f (x) − f (x )| < ε. Contradictie. ¸ a a a a a (4.ˆ pentru orice δ > 0 exist˘ punctele xδ . adic˘ f (x0 ) = α. Intervalul [a. Dac˘ ξm ¸i ξM s ¸ a a s sunt punctele pentru care f (ξm ) = m ¸i f (ξM ) = M . a ın ¸a ın a a s 4.1) ε a Intr-adev˘r. x ∈ [1. s exist˘ un punct x0 cuprins ˆ a Proprietatea pus˘ ˆ evident˘ ˆ aceast˘ teorem˘ se nume¸te proprietatea lui Darboux.5 Spunem c˘ functia f : E → R este uniform continu˘ pe E dac˘ oricare ¸ a ¸ a ar fi ε > 0 exist˘ un num˘r δ(ε) > 0 a. a |f (xδ ) − f (xδ )| ≥ ε0 .ˆ g(x0 ) = 0. b] → R. b].1 Functia f (x) = x3 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a a ı.ANALIZA MATEMATICA 45 Fie α ∈ (m. Conditia (4. S˘ presupunem c˘ functia f : [a. Intr-adev˘r. avem a s ın k→∞ lim f (xnk ) = f (x0 ).ˆ pentru orice x. a ıntre ξm ¸i ξM a. ¸ a a a Teorema 4. inegalitatea |x − x | < δ implic˘ inegalitatea |f (x) − a f (x )| < ε. Functia f fiind continu˘ pe [a. Deci ı. obtinem definitia continuit˘¸ii a ın ¸ a a a ¸ ¸ at functiei f pe E. a a s Intervalul [a. de unde 0 ≥ ε0 . deci ¸i ˆ x0 . Deci o functie uniform continu˘ pe multimea E este continu˘ pe E. (xn ) din [a. ¸ ¸ a ¸ a a a Reciproca nu este adev˘rat˘. deoarece |xnk − xnk | < nk → 0. Obtinem astfel dou˘ ¸iruri de puncte (xn ).9 O functie continu˘ pe un interval ˆ ¸ a ınchis ¸i m˘rginit (compact) este unis a form continu˘ pe acel interval. avem g(ξm ) < 0. Rezult˘ atunci c˘ exist˘ un ε0 > 0 a a. ¸ O conditie suficient˘ de uniform˘ continuitate este dat˘ de urm˘toarea teorem˘. pentru orice x. a atunci functia f este uniform continu˘ pe E. a Demonstratie prin reducere la absurd. g(ξM ) > 0.3 Continuitatea uniform˘ a a Definitia 4. Functia g(x) = f (x) − α este continu˘ pe [a. nu ar fi uniform continu˘ pe [a. 3] este uniform continu˘ pe [1.

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA

46

4.2
4.2.1

Continuitatea functiilor vectoriale ¸
Continuitatea ˆ ıntr-un punct

Fie f : E → Rm , E ⊂ Rn , o functie vectorial˘ ¸i x0 ∈ E. ¸ as Definitia 4.6 Spunem c˘ functia f este continu˘ ˆ punctul x0 dac˘ pentru orice ε > 0 ¸ a ¸ a ın a exist˘ un num˘r δ(ε) > 0 a.ˆ oricare ar fi x ∈ E pentru care ||x − x0 || < δ, s˘ avem a a ı. a ||f (x) − f (x0 )|| < ε. In cazul ˆ care x0 ∈ E este punct de acumulare pentru E, continuitatea ˆ punctul ın ın x0 se poate defini cu ajutorul limitei. Definitia 4.7 Spunem c˘ functia f este continu˘ ˆ punctul x0 , punct de acumulare ¸ a ¸ a ın a pentru E, dac˘ f are limit˘ ˆ x0 ¸i aceasta este egal˘ cu f (x0 ), adic˘ a ın s a a
x→x0

lim f (x) = f (x0 ), sau lim ||f (x) − f (x0 )|| = 0.
x→x0

a ın Teorema 4.11 Functia f : E → Rm , f = (f1 , f2 , . . . , fm ), este continu˘ ˆ punctul x0 ¸ d.d. functiile componente fk E → R, k = 1, m, sunt continue ˆ x0 . ¸ ın Din inegalit˘¸ile at
m

|fk (x) − fk (x0 )| ≤ ||f (x) − f (x0 )|| ≤ avem implicatiile ¸

i=1

|fi (x) − fi (x0 )|, k = 1, m,

||f (x) − f (x0 )|| < ε ⇒ |fk (x) − fk (x0 )| < ε, k = 1, m, ε , i = 1, m ⇒ ||f (x) − f (x0 )|| < ε. m Urm˘toarele propriet˘¸i, stabilite pentru functii reale de o variabil˘ real˘, se mentin a at ¸ a a ¸ ¸i pentru functii vectoriale de o variabil˘ vectorial˘: s ¸ a a 1. Dac˘ f este continu˘ ˆ punctul x0 exist˘ o vecin˘tate a punctului x0 ˆ care a a ın ın a a functia este m˘rginit˘. ¸ a a 2. Dac˘ f este continu˘ ˆ punctul x0 , atunci functia ||f || este continu˘ ˆ punctul a a ın a ın ¸ x0 . Reciproca nu este adev˘rat˘. a a 3. Dac˘ f ¸i g sunt continue ˆ punctul x0 , atunci f + g, λf , f · g sunt continue ˆ a s ın ın punctul x0 . 4. Fie f : E → Rm , E ⊂ Rn , F = f (E) ⊂ Rm ¸i g : F → Rp . Dac˘ functia f este s a ¸ continu˘ ˆ punctul x0 ∈ E ¸i g este continu˘ ˆ punctul y0 = f (x0 ) ∈ F , atunci functia a ın s a ın ¸ compus˘ g ◦ f : E → Rp este continu˘ ˆ punctul x0 . a a ın a a 5. Dac˘ f este continu˘ ˆ punctul x0 ¸i f (x0 ) = 0, atunci exist˘ o vecin˘tate V a a s a ın punctului x0 a.ˆ pentru orice x ∈ V ∩ E s˘ avem f (x) = 0. ı. a |fi (x) − fi (x0 )| <

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA

47

4.2.2

Continuitatea uniform˘ a

Definitia 4.8 Spunem c˘ functia f : E → Rm este uniform continu˘ pe E dac˘ oricare ¸ a ¸ a a ı. ar fi ε > 0 exist˘ un num˘r δ(ε) > 0 a.ˆ pentru orice x, x ∈ E pentru care ||x − x || < δ, a a s˘ avem ||f (x) − f (x )|| < ε. a Teorema 4.12 Functia f : E → Rm , f = (f1 , f2 , . . . , fm ), este uniform continu˘ pe E ¸ a a d.d. functiile componente fk E → R, k = 1, m, sunt uniform continu˘ pe E. ¸ Din inegalit˘¸ile at
m

|fk (x) − fk (x )| ≤ ||f (x) − f (x )|| ≤ avem implicatiile ¸

i=1

|fi (x) − fi (x )|, k = 1, m,

||f (x) − f (x )|| < ε ⇒ |fk (x) − fk (x )| < ε, k = 1, m, |fi (x) − fi (x )| < ε , i = 1, m ⇒ ||f (x) − f (x )|| < ε. m

Teorema 4.13 O functie vectorial˘ continu˘ pe o multime E compact˘ (m˘rginit˘ ¸i ¸ a a ¸ a a a s a ˆ ınchis˘) din Rn este uniform continu˘ pe E. a

Capitolul 5

DERIVATE SI ¸ DIFERENTIALE ¸
5.1
5.1.1

Derivata ¸i diferentiala functiilor de o variabil˘ s ¸ ¸ a
Derivata ¸i diferentiala unei functii reale de o variabil˘ s ¸ ¸ a real˘ a

¸ as ¸ Fie f : E → R, E ⊂ R, o functie real˘ ¸i x0 ∈ E un punct de acumulare al multimii E. Definitia 5.1 Spunem c˘ functia f este derivabil˘ ˆ punctul x0 dac˘ exist˘ ¸i este ¸ a ¸ a ın a a s ¸ finit˘ limita ˆ x0 a functiei a ın Rx0 (x) = f (x) − f (x0 ) , x ∈ E \ {x0 }. x − x0

Dac˘ f este derivabil˘ ˆ x0 , limita finit˘ a functiei Rx0 se nume¸te derivata functiei f a a ¸ ¸ a ın s ˆ x0 ¸i se noteaz˘ cu f (x0 ): ın s a f (x0 ) = lim
x→x0

f (x) − f (x0 ) . x − x0

a ın a a ¸ Dac˘ limita functiei Rx0 este infinit˘, atunci functia f nu este derivabil˘ ˆ x0 . Dac˘ a ¸ a ın limita functiei Rx0 este ±∞ se spune c˘ f are derivata ±∞ ˆ x0 . ¸ Definitia 5.2 Spunem c˘ functia f : E → R este diferentiabil˘ ˆ punctul x0 ∈ E, punct ¸ a ¸ ¸ a ın s ¸ de acumulare pentru E, dac˘ exist˘ num˘rul A ∈ R ¸i functia α : E → R satisf˘cˆnd a a a a a conditia lim α(x) = α(x0 ) = 0 a.ˆ ¸ ı.
x→x0

f (x) − f (x0 ) = A (x − x0 ) + α(x) (x − x0 ), ∀ x ∈ E, sau, cu x − x0 = h f (x0 + h) − f (x0 ) = A h + α(x0 + h) h, ∀ x0 + h ∈ E. 48

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA ¸ a ın Dac˘ f este diferentiabil˘ ˆ x0 , aplicatia a ¸ h −→ A h, ∀ h ∈ R, ¸ ¸ se nume¸te diferentiala functiei f ˆ x0 ¸i se noteaz˘ s ın s a df (x0 ) = df (x0 ; h) = A h.

49

a Pentru functia identic˘ i : R → R, definit˘ prin i(x) = x, oricare ar fi x0 ∈ R are loc ¸ a identitatea i(x) − i(x0 ) = 1 · h + 0 · h, ∀ h ∈ R, s care arat˘ c˘ functia identic˘ este diferentiabil˘ ˆ orice punct x0 ∈ R ¸i di(x0 ) = a a ¸ a ¸ a ın di(x0 ; h) = h, ∀ h ∈ R. Deoarece diferentiala functiei identice este aceea¸i ˆ orice punct ¸ ¸ s ın a din R, ea se noteaz˘ di(x) = dx = h (5.1) ¸i se nume¸te diferentiala variabilei independente. s s ¸

5.1.2

Derivata ¸i diferentiala unei functii vectoriale de o variabil˘ s ¸ ¸ a real˘ a

Fie f : E → Rm , E ⊂ R, o functie vectorial˘ ¸i x0 ∈ E un punct de acumulare al ¸ a s multimea E. ¸ a ın a ¸ Definitia 5.3 Spunem c˘ functia f este derivabil˘ ˆ punctul x0 dac˘ functia ¸ a ¸ Rx0 (x) = f (x) − f (x0 ) , x ∈ E \ {x0 }, x − x0

s ¸ are limit˘ ˆ x0 ¸i aceasta apartine lui Rm . a ın a ın ¸ ¸ Dac˘ f este derivabil˘ ˆ x0 , limita functiei Rx0 se nume¸te derivata functiei f ˆ x0 a s ın ¸i se noteaz˘ cu f (x0 ): s a f (x) − f (x0 ) f (x0 ) = lim . (5.2) x→x0 x − x0 ¸ Teorema 5.1 Functia vectorial˘ f = (f1 , f2 , . . . , fm ) este derivabil˘ ˆ x0 d.d. functiile ¸ a a ın componente fk , k = 1, m, sunt derivabile ˆ x0 . In acest caz ın f (x0 ) = (f1 (x0 ), f2 (x0 ), . . . , fm (x0 )). Teorema rezult˘ din a f (x) − f (x0 ) = x − x0 f1 (x) − f1 (x0 ) f2 (x) − f2 (x0 ) fm (x) − fm (x0 ) , ,..., x − x0 x − x0 x − x0

¸i faptul c˘ o functie vectorial˘ are limit˘ ˆ s a ¸ a a ıntr-un punct d.d. functiile componente au ¸ limit˘ ˆ acel punct. a ın

α : E → Rm satisf˘cˆnd conditia lim α(x) = α(x0 ) = 0 a. (5. x ∈ E \ {x0 } x−x0 α= (5.4) (5.ˆ a a ¸ x→x0 f (x) − f (x0 ) = A (x − x0 ) + α(x) (x − x0 ). h) = f (x0 ) h. se nume¸te diferentiala functiei f ˆ x0 : s ¸ ¸ ın df (x0 ) = df (x0 . . a a ın s a ın Reciproc. k = 1. A2 . ∀ x0 + h ∈ E.5) putem scrie (5.9) 0.6) (5. Diferentiabilitatea functiei f ˆ x0 atrage continuitatea ei ˆ x0 . astfel f (x) − f (x0 ) = df (x0 . h) + α(x0 + h) h. m. a a ın ¸ prin f (x)−f (x0 ) . df2 (x0 ). dac˘ exist˘ vectorul A = (A1 . In acest caz ¸ ın df (x0 ) = (df1 (x0 ). . fm ) este diferentiabil˘ ˆ x0 d. deoarece din (5. dfm (x0 )). rezult˘ c˘ functia vectorial˘ f = (f1 .3) f (x0 + h) − f (x0 ) = A h + α(x0 + h) h. ¸ a ın a ın a Teorema 5.3). x = x0 .3).3) este echivalent˘ cu a fk (x) − fk (x0 ) = Ak (x − x0 ) + αk (x) (x − x0 ).d. f2 . x − x0 ¸ adic˘ f este derivabil˘ ˆ x0 ¸i f (x0 ) = A. a ¸ a ın ¸ a h −→ A h.8) lim f (x) − f (x0 ) = A ∈ Rm .2 Functia f este diferentiabil˘ ˆ x0 d.5) (5. Luˆnd A = f (x0 ) ˆ (5. In baza lui (5. cu x − x0 = h ∀ x ∈ E. . Dac˘ f este ¸ diferentiabil˘ ˆ x0 . atunci pentru orice h ∈ R avem ¸ a ın df (x0 . x − x0 ) + α(x) (x − x0 ). ∀ h ∈ R.8). punct de acu¸ a ¸ mulare pentru E.4 Spunem c˘ functia f este diferentiabil˘ ˆ punctul x0 ∈ E. k = 1. . functiile a a ¸ a ¸ ¸ a ın componente fk .7) f (x0 + h) − f (x0 ) = df (x0 . dac˘ f este derivabil˘ ˆ x0 are loc (5. sunt diferentiabile ˆ x0 . .4). Am ) ∈ Rm ¸i functia vectorial˘ a a s ¸ a ı. este derivabil˘ ˆ x0 . m.3) ¸ ¸ ın ın urmeaz˘ a lim f (x) = f (x0 ).2). (5. sau. .5) obtinem (5. . Construim functia α : E → Rm .d. x→x0 Deoarece (5. aplicatia liniar˘ df (x0 ) : R → Rn . . h) = A h. Dac˘ f este diferentiabil˘ ˆ x0 . ∀x0 + h ∈ E. respectiv (5. . de unde deducem a x→x0 (5. .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . ¸ a ın Dac˘ f este diferentiabil˘ ˆ x0 are loc (5. . ∀ x ∈ E. .ANALIZA MATEMATICA 50 ¸ a ın Definitia 5. ∀ x ∈ E.

3) cu A = f (x0 ). de unde f (x0 ) = df (x0 ) . (5.2) este echivalent˘ cu lim α(x) = α(x0 ) = 0. µ ∈ R ¸i d(λf +µg) =λdf + s µdg. a ¸ Definitia 5. rezult˘ c˘ egalitatea precedent˘ are loc ¸i pentru x = x0 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . de unde f (x0 ) = df (x0 ) .1. 5. ¸ s ¸ a ın ¸ ¸ a ın 20 . ∀ x ∈ E \ {x0 }. Pe de alt˘ parte. o functie real˘.3 Derivate ¸i diferentiale de ordin superior s ¸ Fie f : E → R. Produsul scalar al functiilor f ¸i g. .1 ¸i 5. In acest caz.6 Spunem c˘ functia f este de dou˘ ori derivabil˘ ˆ x0 dac˘ functia f ¸ a ¸ a a ın ¸ ın s este derivabil˘ ˆ x0 . precum ¸i regulile de derivare ¸ s a functiilor reale de o variabil˘ real˘. a Definitia 5.2 rezult˘ ¸ a a a s s a teorema urm˘toare. atunci: ¸ ın 10 . A¸adar f a a a s s satisface (5. (f ) (x0 ) se nume¸te derivata a doua a functiei f ˆ a ın x0 ¸i se noteaz˘ f (x0 ). Utilizˆnd aceste reguli ¸i teoremele 5. ¸ a ın Cu (5. 30 . deci este diferentiabil˘ ˆ x0 . E ⊂ R.1). relatia (5. a Teorema 5. oricare ar fi λ. Deci s a f (x0 ) = (f ) (x0 ) sau d d2 f (x0 ) = 2 dx dx df dx (x0 ).8) se mai scrie ¸ df (x0 ) = f (x0 ) dx. este o functie diferentiabil˘ ¸ s a ¸ ¸ ¸ a ¸i s d(f · g) =df · g + f ·dg. f : A → R. mai simplu. sunt diferentiabile ˆ x0 ∈ E. Functia ϕ f este diferentiabil˘ ˆ x0 ¸i d(ϕ f ) = ϕ df + f dϕ. dx Teorema precedent˘ se mentine ¸i pentru cazul functiilor reale ¸i a ¸ s ¸ s df (x0 ) = f (x0 ) dx. a ¸ a s ¸ E ⊂ R. dx ın a s Diferenta f (x) − f (x0 ) se nume¸te cre¸terea functiei f ˆ x0 corespunz˘toare cre¸terii ¸ s s ¸ ın h = x − x0 a variabilei independente ˆ x0 . A ⊂ E. Functia f : E → Rm se nume¸te functia derivat˘ a functiei a ın f sau.3 Dac˘ functia scalar˘ ϕ : E → R ¸i functiile vectoriale f . din (5. adic˘ functia f · g. Functia λf +µg este diferentiabil˘ ˆ x0 . derivata lui f pe A.5 Functia f : E → Rm este derivabil˘ pe multimea A ⊂ E dac˘ este deriv¸ ¸ a ¸ ¸ a ¸ ¸ s abil˘ ˆ orice punct x ∈ A.ANALIZA MATEMATICA 51 a Atunci. g : E → Rm .9) avem a x→x0 f (x) − f (x0 ) = A (x − x0 ) + α(x) (x − x0 ). derivata functiei f ¸i x0 ∈ A ¸ s ¸ a un punct de acumulare pentru A. Presupunem cunoscute derivatele functiilor elementare. Deoarece α(x0 ) = 0.

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ¸ ¸ a ın Deoarece h = dx.10) a s Spunem c˘ functia vectorial˘ f = (f1 . dk fm (x0 )). . . s a a Definitia 5. s ¸ ¸ Functia f este de k ori diferentiabil˘ ˆ x0 dac˘ diferentiala de ordinul k − 1 a functiei ¸ ¸ a ın a ¸ ¸ f . a ın a ın a a ın Functia f se nume¸te infinit derivabil˘ ˆ x0 dac˘ admite derivat˘ de orice ordin ˆ ¸ s acest punct. (5. Evident c˘ a dk f (x0 ) = f (k) (x0 ) dxk . h) = d(f (k−1) h)(x0 . . h) = (f (k−1) h) (x0 ) h = f (k) (x0 ) hk se nume¸te diferentiala de ordinul k a functiei f ˆ x0 . fm (x0 )). Dac˘ f este de ¸ a dou˘ ori diferentiabil˘ ˆ x0 atunci aplicatia a ¸ a ın ¸ d2 f (x0 . Prin C ∞ (I) se noteaz˘ multimea functiilor infinit ¸ ¸ a ¸ ¸ derivabile pe I. h) = (f h) (x0 ) h = f (x0 ) h2 ın se nume¸te diferentiala a doua a functiei f ˆ x0 . ¸ Definitia 5. s ¸ ¸ ın a ın Functia f este de k ori diferentiabil˘ ˆ x0 d. f2 .d. . m. In mod asem˘n˘tor se definesc derivatele ¸i diferentialele de ordin superior ale unei a a s ¸ functii vectoriale f . a a ınt Multimea functiilor de clas˘ C k pe I se noteaza C k (I).ANALIZA MATEMATICA 52 Procedˆnd prin recurent˘. dk f2 (x0 ). fm ) este de clas˘ C k pe I ¸i scriem a ¸ a a f ∈ C k (I) dac˘ fi ∈ C k (I). .8 Functia f : I → R se nume¸te de clas˘ C k pe intervalul I dac˘ f are ¸ ¸ s a toate derivatele pˆn˘ la ordinul k pe I ¸i derivata de ordinul k este continu˘ pe I. h) = f (x) h este diferentiabil˘ ˆ x0 oricare ar fi h ∈ R. aplicatia ¸ dk f (x0 . i = 1. dk f (x0 ) = (dk f1 (x0 ). Deci a ın f (k) (x0 ) = (f (k−1) ) (x0 ) sau dk f d (x0 ) = dxk dx dk−1 f dxk−1 (x0 ). . Cˆnd afirm˘m c˘ f este de k ori derivabil˘ ˆ x0 subˆ ¸elegem c˘ f are toate derivatele a a a ınt a a ın pˆn˘ la ordinul k − 1 inclusiv. ¸ Functia vectorial˘ f = (f1 . f2 . adic˘ dk−1 f (x. h) = d(dk−1 f )(x0 . In a ¸ a ın acest caz. . f este de k ori derivabil˘ ˆ x0 . fm ) este de k ori derivabil˘ (diferentiabil˘) ˆ x0 ¸ a a ¸ a ın ¸ ın s d. k = 1. functiile componente fk . Functiile elementare sunt infinit derivabile ˆ orice punct interior multimii ¸ ın ¸ lor de definitie. putem scrie dk f (x0 ) = f (k) (x0 ) dxk . h) = d(df )(x0 . h) = f (k−1) (x) hk−1 este diferentiabil˘ ˆ x0 pentru orice h ∈ R. h) = d(f h)(x0 .7 Spunem c˘ functia f este de dou˘ ori diferentiabil˘ ˆ punctul x0 dac˘ ¸ a ¸ a a ¸ a ın ¸ a ın functia df (x. Prin C 0 (I) = C(I) se ˆ ¸elege ¸ ¸ a multimea functiiloe continue pr I. . f2 (x0 ). . . . m.d. . . sunt de k ori derivabile (diferentiabile) ˆ x0 ¸i ¸ avem (k) (k) (k) f (k) (x0 ) = (f1 (x0 ). . pe o vecin˘tate a lui x0 ¸i c˘ derivata de ordinul k − 1 este a a s a a derivabil˘ ˆ x0 . . spunem c˘ f este de k ori derivabil˘ ˆ x0 dac˘ f (k−1) este a ¸a a a ın a derivabil˘ ˆ x0 . . .

¸ a a pentru orice x ∈ V ∩ E. Dac˘: a f (x) − f (x0 ) ≤ 0. atunci s a ¸ f (x0 ) = 0.ˆ diferenta f (x) − f (x0 ) s˘ p˘streze semn constant a a a ı. E ⊂ R. a a Teorema 5. ¸ ¸ a Inmultind (5. trecem totu¸i ˆ revist˘ unele dintre s s ın a aceste propriet˘¸i. atunci f · g ∈ C n (I) ¸i are loc formula s n (f · g)(n) (x) = k=0 k Cn f (n−k) (x) · g(k) (x). Teorema lui Fermat Fie f : E → R. Pentru a u¸ura expunerea rezultatelor noi. at Puncte de extrem. (5. obtinem ¸ s a ın ¸ n dn (f · g)(x) = k=0 k Cn dn−k f (x) · dk g(x).4 Propriet˘¸i ale functiilor derivabile at ¸ Multe dintre propriet˘¸ile functiilor derivabile de o variabil˘ real˘ sunt cunoscute din at ¸ a a liceu. f (x) − f (x0 ) ≥ 0.4 (Formula lui Leibniz) Dac˘ f . x0 este punct de minim local. atunci x0 se a ¸ a a nume¸te punct de extrem absolut. 5.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .9 Punctul x0 ∈ E se nume¸te punct de extrem local sau relativ al functiei f ¸ ¸ s dac˘ exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 a. Reciproca nu este adev˘rat˘. definit˘ pe intervalul I ⊂ R a a ın ¸i x0 un punct de extrem interior lui I. g ∈ C n (I).11) Demonstratie prin inductie dup˘ n.10 Un punct x0 ∈ I se nume¸te punct stationar sau punct critic al functiei ¸ s ¸ ¸ a ın f dac˘ f este derivabil˘ ˆ x0 ¸i f (x0 ) = 0.ANALIZA MATEMATICA 53 a Teorema 5. x0 este punct de maxim local. ∀ x ∈ I. ¸ . Dac˘ functia f este derivabil˘ ˆ x0 . Definitia 5.10). Dac˘ diferenta f (x) − f (x0 ) p˘streaz˘ semn constant pentru orce x ∈ E.11) cu dxn ¸i avˆnd ˆ vedere (5. Teorema lui Fermat este o conditie necesar˘ de extrem. ∀ x ∈ I. a s Teorema lui Fermat afirm˘ c˘ punctele de extrem ale unei functii derivabile sunt a a ¸ puncte stationare.5 (Teorema lui Fermat) Fie f : I → R. Orice punct de extrem absolut este punct de extrem s relativ. n ∈ N. ∀ x ∈ V ∩ E. ∀ x ∈ V ∩ E. ¸ a Definitia 5.1.

ˆ a ı. g : I → R sunt derivabile pe I ⊂ R ¸i f (x) = g (x) pe I. dac˘ a. cu θ ∈ (0. b). b). a + h ∈ I. x ∈ [a. b]. f (a) = f (b). b) a. f este continu˘ pe [a.6 (Teorema lui Rolle) Fie f : [a.i. Deoarece ϕ(b) − ϕ(a) = (f (b) − f (a))2 = ||f (b) − f (a)||2 . f˘r˘ nici s a ¸ aa o precizare asupra unicit˘¸ii acestuia. b]. ξ = a + θh. a a a s a a atunci f ¸i g difer˘ printr-o constant˘ pe I. b] → R.7 (Teorema lui Lagrange) Fie f : [a. a 2. f (x1 ) − f (x2 ) = (x1 − x2 ) · f (ξ). a a 2. a ¸ a s a ı. s Urm˘toarea teorem˘ generalizeaz˘ teorema lui Lagrange la cazul functiilor vectoriale a a a ¸ de o variabil˘ real˘.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a ı. avem a f (a + h) = f (a) = h · f (ξ). at a Din teorema lui Lagrange rezult˘ c˘ dac˘ f : I → R este derivabil˘ pe I. . b] → R. S˘ a presupunem c˘ f (b) = f (a). atunci exist˘ un punct c ∈ (a. Teorema 5. x1 = x2 . atunci f ¸ a s este constant˘ pe I. b − a). b). s ¸ a Teorema 5. s a Consecinta 5. ϕ (c) = (f (b) − f (a)) · f (c). Dac˘: a 1. Dac˘: a 1.ˆ a ||f (b) − f (a)|| ≤ ||f (c)|| (b − a). b). 54 Teoremele lui Rolle ¸i Lagrange afirm˘ numai existenta punctului c ∈ (a.12) are loc pentru orice punct c ∈ (a.12) a Dac˘ f (b) = f (a). b]. b). b] → Rm este continu˘ pe [a. a a Teorema 5. a. In particular. atunci exist˘ un punct c ∈ (a. (5.7 se nume¸te prima teorem˘ de medie a calculului diferential sau teorema cre¸terilor finite.8 Dac˘ dunctia f : [a. f este continu˘ pe [a. Lagrange ¸i Cauchy s Teorema 5. b) a. b] ¸i derivabil˘ pe (a. exist˘ ξ de forma ξ = x1 + θ(x2 − x1 ). inegalitatea (5. f este derivabil˘ pe (a. a 3. θ ∈ (0.ˆ f (c) = 0. b) a. 1). atunci a a a oricare ar fi x1 . x2 ∈ I. 1). ¸ s a ϕ(b) − ϕ(a) = ϕ (c) (b − a).ˆ f (b) − f (a) = f (c) (b − a) = df (c. b) a. Definim functia real˘ a ¸ a ϕ(x) = (f (b) = f (a)) · f (x). f este derivabil˘ pe (a. a ı.1 Dac˘ f : I → R este derivavil˘ pe I ⊂ R ¸i f (x) = 0 pe I. Functia ϕ satisface ipotezele teoremei lui Lagrange ¸i deci exist˘ un punct c ∈ (a. atunci exist˘ un punct c ∈ (a.ANALIZA MATEMATICA Teoremele lui Rolle. a De aici rezult˘ c˘ dac˘ f.

g(x0 ) = 0.ˆ s a f (b) − f (a) f (c) = . g : [a. s Teorema 5. x − x0 ) k! se nume¸te polinomul lui Taylor de gradul n al functiei f ˆ punctul x0 . atunci f a ¸ a a a are proprietatea lui Darboux pe I (adic˘ nu poate trece de la o valoare la alta f˘r˘ a trece prin toate valorile intermediare). s 3.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . se nume¸te restul lui Taylor de ordinul n al ¸ s functiei f ˆ punctul x0 . b). s s ın 2. s ¸ ın Deoarece lim Rn (x) = 0. f ¸i g sunt continue pe [a. care se nume¸te formula lui Taylor de ordinul n a functiei f ˆ punctul x0 . b] → R. ∀ x ∈ I.ANALIZA MATEMATICA obtinem ¸ Dar. Dac˘: a ¸ 1.11 (Regula lui l Hospital) Fie f. a (x) 4. f ¸i g sunt derivabile pe (a. (f (b) − f (a)) · f (c) ≤ ||f (b) − f (a)|| ||f (c)||. g (x) = 0 ˆ ıntr-o vecin˘tate a lui x0 . g (x) = 0. a ¸ Teorema 5. g(b) − g(a) g (c) Aceast˘ teorem˘ se nume¸te a doua teorem˘ de medie a calculului diferential. adic˘ f (x) ≈ Tn (x). f ¸i g sunt derivabile pe (a.12). cu care. x ∈ I. atunci g(a) = g(b) ¸i exist˘ un punct c ∈ (a.11 Fie f : I → R o functie de n ori derivabil˘ ˆ punctul x0 ∈ I. b]. folosind inegalitatea lui Schwarz-Cauchy. Formula lui Taylor pentru functii de o variabil˘ ¸ a ¸ a ın Definitia 5. Dac˘: a 1. 3. ı. x ∈ (a. b] → R ¸i x0 ∈ [a. pentru valori ale lui x sufucient de apropiate de x0 . f (x0 ) = 0. b) \ {x0 } ¸i continue ˆ x0 .10 (Teorema lui Darboux) dac˘ functia f este derivabil˘ pe I. a g x→x0 atunci exist˘ ¸i lim as f (x) x→x0 g(x) = λ. Polinomul ¸ Tn (x) = f (x0 ) + 1 1 1 f (x0 )(x − x0 ) + f (x0 )(x − x0 )2 + · · · + f (n) (x0 )(x − x0 )n = 1! 2! n! n k=0 1 (k) f (x0 )(x − x0 )k = k! n k=0 1 k d f (x0 . b). a .9 (Teorema lui Cauchy) Fie functiile f. s ¸ ın Functia Rn (x) = f (x) − Tn (x). exist˘ lim f (x) = λ. polix→x0 a nomul Tn (x) aproximeaz˘ pe f (x). dup˘ simplificare prin ||f (b) − f (a)|| obtinem (5. s 2. g˘sim a ||f (b) − f (a)||2 = (f (b) − f (a)) · f (c) (b − a). b) a. b]. g : [a. Din egalitatea precedent˘ avem ¸ ın a f (x) = Tn (x) + Rn (x). a a s a ¸ 55 a Teorema 5.

n! p In acest scop s˘ condider˘m functia ϕ : I → R.13) Pentru orice p ∈ N. 1). Oricare ar fi x. x0 ∈ I. s ¸ 2.ANALIZA MATEMATICA 56 a Teorema 5. ¸ s a ı. a n f (x) = k=0 (x − x0 )p (x − ξ)n−p+1 (n+1) 1 (k) f (x0 )(x − x0 )k + (ξ). x0 ∈ I. θ ∈ (0. A¸adar. θ ∈ (0. exist˘ un punct ξ cuprins ˆ s ıntre x0 ¸i x.13) se nume¸te restul lui Sch¨mlich Rn (x) = Cazuri particulare 1. x = x0 . obtinem a a Rn (x) = (x − x0 )n+1 (n+1) f (ξ).t. Pentru a dovedi (5. x] ¸i deci exist˘ un punct ξ ∈ (x0 . functia ϕ satisface a ın a a s ¸ conditiilor teoremei lui Rolle pe [x0 . numere fixate. care se nume¸te restul lui Lagrange. avˆnd ˆ vedere (a).c. num˘rul A ∈ R satisf˘cˆnd a a a conditia ¸ (a) f (x) = f (x0 ) + 1 1 f (x0 )(x − x0 ) + · · · + f (n) (x0 )(x − x0 )n + (x − x0 )p · A 1! n! este unic determinat. definit˘ prin a a ¸ a ϕ(t) = f (t) + 1 1 f (t)(x − t) + · · · + f (n) (t)(x − t)n + (x − t)p · A. x) a. ın Functia ϕ este derivabil˘ pe I deoarece f este de n + 1 ori derivabil˘ pe I.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . 1). x = x0 .ˆ ϕ (ξ) = 0. s s o Restul din formula (5. s a adic˘ de forma ξ = x0 + θ(x − x0 ). 1! n! ˆ care A safisface (a). a. p ∈ N.d.ˆ s˘ avem a ı. Dar 1 ϕ (t) = f (n+1) (t)(x − t)n − p(x − t)p−1 · A n! ¸i deci A are expresia (b). x.12 (Formula lui Taylor) Fie f : I → R o functie de n + 1 ori derivabil˘ ¸ pe I ¸i p ∈ N. g˘sim c˘ ϕ(x0 ) = ϕ(x) = f (x). 1).13) r˘mˆne s˘ ar˘t˘m c˘ a a a aa a (b) A = f (n+1) (ξ) (x − x0 )n−p+1 . θ ∈ (0. f k! n! p (5. obtinem a a ¸ Rn (x) = (x − x0 )n+1 (1 − θ)n f (n+1) (ξ). s . ξ = x0 + θ(x − x0 ). n! ξ = x0 + θ(x − x0 ). n! (x − x0 )p (x − ξ)n−p+1 (n+1) f (ξ). n! p care se nume¸te restul lui Cauchy. c. Pe de alt˘ ¸ a a a parte. Dac˘ lu˘m p = n + 1. Dac˘ lu˘m p = 1.

putem scrie ˆ a formula lui Taylor sub forma a f (x0 + h) = f (x0 ) + n 1 1 1 f (n+1) (ξ) hn+1 = f (x0 ) h + · · · + f (n) (x0 ) hn + 1! n! (n + 1)! ξ = x0 + θ h. h). obtinem a s a f (x) = f (0) + n 1 1 1 f (0) x + · · · + f (n) (0) xn + f (n+1) (θx) xn+1 = 1! n! (n + 1)! 1 1 k d f (0. are dezvoltarea Mac¸ Laurin n (1 + x)α = 1 + k=1 α(α − 1) · · · (α − k + 1) k α(α − 1) · · · (α − n) n+1 x + (1 + θx)α−n+1 . (2k − 1)! (2n)! Exemplul 5. = k=0 1 1 k d f (x0 . h) + dn+1 f (ξ. x k! (n + 1)! cu θ ∈ (0. α ∈ R. θ ∈ (0. k! (n + 1)! ınc˘ Luˆnd x − x0 = h. 1). are dezvoltarea Mac-Laurin ¸ n sin x = (−1)k−1 k=1 x2k−1 x2n + sin(θx).4 Functia f (x) = (1 + x)α . x ∈ R. ξ = x0 + θ(x − x0 ). k (n + 1)(1 + θx)n+1 Exemplul 5.3 Functia f (x) = ln(1 + x). x) + dn+1 f (θx. x ∈ (−1. are dezvoltarea Mac-Laurin ¸ n ln(1 + x) = k=1 (−1)k−1 xn+1 xk + (−1)n . k! (n + 1)! ¸ Dac˘ 0 ∈ ¸i lu˘m x0 = 0. x − x0 ). x − x0 ) + dn+1 f (ξ.1 Functia f (x) = sin x. x ∈ (−1. .ANALIZA MATEMATICA Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange se scrie f (x) = f (x0 )+ n 57 1 1 1 f (x0 )(x−x0 )+· · ·+ f (n) (x0 )(x−x0 )n + f (n+1) (ξ)(x−x0 )n+1 1! n! (n + 1)! = k=0 1 k 1 d f (x0 .2 Functia f (x) = cos x. (2k)! (2n + 1)! Exemplul 5. k! (n + 1)! θ ∈ (0. 1). 1). ∞). θ ∈ (0. θ ∈ (0. = k=0 care se nume¸te formula lui Mac-Laurin. 1). 1). x). x ∈ R.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . s Exemplul 5. are dezvoltarea Mac-Laurin ¸ n cos x = (−1)k k=0 x2k x2n+1 + cos(θx). 1). θ ∈ (0. ∞). θ ∈ (0. 1).

. ˆ care ın f (x0 ) = f (x0 ) = . Punctul x0 nu este punct de extrem deoarece nu exist˘ nici o vecin˘tate a a a lui x0 pe care diferenta f (x) − f (x0 ) s˘ p˘streze semn constant. θ ∈ (0. a 2. a s deoarece (x − x0 )n ≥ 0. n ≥ 2. (n + 1)! i ¸ a care reprezint˘ formula lui Taylor pentru functia vectorial˘ f cu restul lui Lagrange. Dac˘ n = 2m − 1. . Dac˘ n = 2m − 1. f = (f1 . punctul x0 nu este punct de extrem. . atunci (x − x0 )n este negativ pentru x < x0 ¸i pozitiv a s pentru x > x0 . atunci: 1. ξ = x0 + θ(x − x0 ). . k! n n n cu Rn (x) = (R1 (x). ξi = x0 + θi (x − x0 ). f2 . 1). a a ın ¸ 1. putem scrie a n fi (x) = k=0 1 (k) n f (x0 )(x − x0 )k + Ri (x). este de n + 1 ori derivabil˘ ˆ a ¸ a a ın x0 ∈ I atunci pentru fiecare component˘ fi . Dac˘ n = 2m. m. . Deci x0 este punct de extrem: de maxim dac˘ f (n) (x0 ) < 0 ¸i a de minim dac˘ f (n) (x0 ) > 0. 2. . Rm (x)). interior lui I. a Conditii suficiente de extrem pentru functii de o variabil˘ ¸ ¸ a Teorema 5. m ∈ N. n! Cum f (n) (x0 ) = 0. atunci diferenta f (x) − f (x0 ) are semnul lui f (n) (x0 ). fm ). R2 (x). = f (n−1) (x0 ) = 0. f (n) (x0 ) = 0.punct de maxim dac˘ f (n) (x0 ) < 0. a . formula lui Taylor cu restul lui Lagrange se scrie f (x) − f (x0 ) = (x − x0 )n (n) f (ξ). care sunt echivalente cu n f (x) = k=0 1 (k) f (x0 )(x − x0 )k + Rn (x). m ∈ N. i = 1. exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 ˆ care f (n) (x0 ) · f (n) (x) > 0. . Dac˘ n = 2m. k! i i = 1. . a Inipotezele teoremei. 1).13 Fie f : I → R o functie de n ori derivabil˘ ˆ a ıntr-o vecin˘tate a punctului a ¸ x0 .ANALIZA MATEMATICA Formula lui Taylor pentru functii vectoriale de o variabil˘ ¸ a 58 Dac˘ functia vetorial˘ f : I → Rm . punctul x0 este punct de extrem al functiei f ¸i anume: a ¸ s a . m ∈ N.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . m. i = 1. unde n Ri (x) = 1 (n+1) f (ξi )(x − x0 )n+1 . . θi ∈ (0. m ∈ N. . m.punct de minim dac˘ f (n) (x0 ) > 0. ¸ a a .

y0 ) − f (x0 . y0 ) ˆ raport ıns˘s s ¸ a ın cu x ¸i se noteaz˘ prin s a ∂f fx (x0 . 0)} are derivatele partiale ¸ ¸ ∂f ∂f 2x 2y . y0 ) lim . f = f (x1 . . . . ∂y Din definitie rezult˘ c˘ atunci cˆnd deriv˘m ˆ raport cu x. a ¸ ın ın Definitia 5. .12 Spunem c˘ functia f este derivabil˘ partial ˆ punctul (x0 . x0 ) un punct interior al lui E. x0 . y0 ) ˆ raport ¸ a ¸ cu variabila x dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ a as a x→x0 lim f (x. cu schimbarea rolului variabilelor. n 1 2 a ¸ ın ın Definitia 5. y) − f (x0 . x − x0 ¸ ın Limita ˆ a¸i se nume¸te derivata partial˘ a functiei f ˆ punctul (x0 . E ⊂ Rn .1 Derivatele ¸i diferentiala functiilor de n variabile s ¸ ¸ Derivatele partiale ¸i diferentiala functiilor reale de n vari¸ s ¸ ¸ abile ¸ a s a Fie f : E → R. . xk . x0 . y) o functie real˘ de dou˘ variabile ¸i x0 = (x0 . x0 ) − f (x1 . . . y0 ) sau (x0 . xk − x0 k Limita ˆ a¸i se nume¸te derivata partial˘ a functiei f ˆ punctul x0 ˆ raport cu ıns˘s s ¸ a ın ın ¸ s a variabila xk ¸i se noteaz˘ prin fxk (x0 ) sau ∂f (x0 ). variabila y este considerat˘ ¸ a a a a ın a constant˘ ¸i deriv˘m ca ¸i cum am avea o functie de singura variabil˘ x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . O observatie as a s ¸ a ¸ asem˘m˘toare. y) = 2 (x. x2 . . . E ⊂ R2 . y0 ). y0 ) ˆ raport ıns˘s s ¸ a ın ın s a cu y ¸i se noteaz˘ prin ∂f fy (x0 . y0 ) sau (x0 . . y) = 2 ∂x x + y 2 ∂y x + y2 Fie acum f : E → R. y0 ). . x0 ) n 1 2 n 2 k−1 . Exemplul 5. . . ∂xk .2. . ∂x Spunem c˘ functia f este derivabil˘ partial ˆ punctul (x0 . x0 . y) = ln(x2 +y 2 ). y0 ) un punct interior lui E. y) ∈ R2 \{(0.2 5. . . (x.5 Functia f (x. xk+1 . .ANALIZA MATEMATICA 59 5. . . x0 . are loc ¸i ˆ privinta derivatei ˆ raport a a s ın ¸ ın cu y. y→y0 y − y0 ¸ Limita ˆ a¸i se nume¸te derivata partial˘ a functiei f ˆ punctul (x0 . y0 ) ˆ raport cu variabila a ¸ a ¸ ın ın a as a y dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ f (x0 . . xn ) o functie real˘ de n variabile ¸i ¸ a s x0 = (x0 . y0 ) .13 Spunem c˘ functia f este derivabil˘ partial ˆ punctul x0 ˆ raport cu ¸ a ¸ a as a variabila xk dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ xk →xk lim 0 0 0 f (x0 . (x. f = f (x. .

.15) Pentru functiile p : R2 → R2 ¸i q : R2 → R2 . ¸ s at oricare ar fi (x0 . y0 ) = k + 0 ||h||. ¸ a O functie f (x1 . . y) = α(x0 . k) = h. xn ) o functie real˘ de n variabile ¸i s ¸ a 0 0 x0 = (x1 . A2 . ∀ x ∈ E. . dq(x. h. cu x − x0 = h. xn ) poate avea. Deoarece diferentialele functiilor p ¸ ¸ a ¸i q sunt acelea¸i ˆ orice punct din R2 . x2 .14 Spunem c˘ functia f este diferentiabil˘ ˆ punctul x0 . y − y0 = k. y0 ) = 0 a. De aici rezult˘ c˘ regulile de calcul ale derivatelor partiale sunt acelea¸i cu cele ale a a ¸ s derivatelor functiilor de o variabil˘. punct de acumu¸ a ¸ ¸ a ın lare pentru E. definite prin p(x. . punct de acumu¸ a ¸ ¸ a ın lare pentru E.ANALIZA MATEMATICA 60 ¸ a ¸ ¸ Derivata partial˘ ˆ raport cu xk a functiei f (x1 . y0 ) ∈ R2 . y0 ) = a a ¸ ¸ ın s dp(x0 .15 Spunem c˘ functia f este diferentiabil˘ ˆ punctul x0 . . ∀ h ∈ R2 . ele se noteaz˘ s s ın dp(x. dac˘ exist˘ vectorul A = (A1 . . f = f (x. sau. . ∀ h = (h. q(x.ˆ a a ¸ ı. ¸ ın se nume¸te diferentiala functiei f ˆ punctul x0 ¸i se noteaz˘ s ¸ s a df (x0 . y0 ) = dq(x0 . . k) ∈ R2 . ∀ x ∈ E. y) = y. . . xn ) se obtine derivˆnd functia ¸ a ın a ¸ f privit˘ ca functie numai de variabila xk . cel mult n derivate partiale. . celelalte variabile fiind considerate constante. y0 + k) ||h||. y) o functie real˘ de dou˘ variabile ¸i s x0 = (x0 . . y) = x. y) ||x − x0 ||. h. . ¸ ¸ a a Fie din nou f : E → R. y0 ) = A h + B k + α(x0 + h. y0 ) = A (x − x0 ) + B (y − y0 ) + α(x. y0 ) = h + 0 ||h||.ˆ ¸ x→x0 f (x. y0 . au loc inegalit˘¸ile p(x. adic˘ x − x0 = h. (5. ∀ x0 + h ∈ E. a f (x0 + h.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . x2 . y) − q(x0 . k) = A h + B k. B) ∈ R2 ¸i functia α : E → R satisf˘cˆnd a a a a s ¸ ı. f = f (x1 . x2 . n Definitia 5. . s ¸ Fie acum f : E → R. y0 ) un punct interior lui E. E ⊂ Rn . . h. . y0 .16) ¸i se numesc diferentialele variabilelor independente. q(x. aplicatia liniar˘ a ¸ a ın ¸ a h → A · h = A h + B k. s care arat˘ c˘ functiile p ¸i q sunt diferentiabile ˆ orice punct x0 ∈ R2 ¸i dp(x0 . . E ⊂ R2 . An ) ∈ Rn ¸i functia α : E → R a a s ¸ satisf˘cˆnd conditia lim α(x) = α(x0 ) = 0 a. x2 . dac˘ exist˘ vectorul A = (A. (5. Definitia 5. y) − p(x0 . x→x0 f (x) − f (x0 ) = A·(x − x0 ) + α(x) ||x − x0 ||. .14) Dac˘ f este diferentiabil˘ ˆ x0 . . y) − f (x0 . y) = dx = h. x0 ) un punct interior lui E. ˆ ¸ ıntr-un punct x0 . dq(x0 . y) = dy = k (5. . y0 + k) − f (x0 . k) = k. . y0 . conditia lim α(x. y0 ) = df (x0 .

Deoarece diferentialele functiilor pi sunt acelea¸i ˆ orice punct din ¸ ¸ s ın Rn . lim = B. apoi luˆnd h = 0. . . h) = A · h = Ai hi . . . . au loc inegalit˘¸ile at 2 n 1 care arat˘ c˘ functiile pi sunt diferentiabile ˆ orice punct x0 ∈ Rn ¸i dpi (x0 ) = a a ¸ ¸ ın s dp(x0 . aplicatia liniar˘ a n 61 h→A·h= i=1 Ai hi . x2 . ˆ artind prin k ¸i trecˆnd la limit˘ pentru a a k → 0. s ¸ Teorema 5. y0 ) − f (x0 . x2 . obtinem pentru diferentiala functiei ¸ f ˆ x0 expresia ın ∂f ∂f (x0 ) dx + (x0 ) dy.ANALIZA MATEMATICA sau. h) = hi .17) ¸i se numesc diferentialele variabilelor independente. B = (x0 ). ∂xi i=1 S˘ presupunem c˘ f este o functie de dou˘ variabile. .18) (x0 ) dxi . . . .14 Dac˘ functia f este diferentiabil˘ ˆ punctul x0 atunci exist˘ toate dea ¸ ¸ a ın a rivatele partiale ˆ x0 ¸i ¸ ın s n ∂f df (x0 ) = (5.14). ∀ h ∈ Rn . ∂x ∂y s ın s t a ¸ ¸ Inlocuind A ¸i B ˆ (5. Dac˘ functia f este diferentia a ¸ a a ¸ ¸ ımp˘ ¸ s a abil˘ ˆ punctul x0 atunci are loc (5. a ın Pentru functiile pi : Rn → Rn . x0 . ∀ h = (h1 . (5. . f (x0 + h) − f (x0 ) = A · h+α(x0 + h) ||h||. i=1 Dac˘ ˆ definitia precedent˘ facem pe x → x0 . obtinem ¸ f (x0 + h. xn ) − p(x0 . x0 ) = hi + 0 ||h||. . y0 + k) − f (x0 . x2 . i = 1. . . a a ¸ ¸ ¸ . . df (x0 ) = ∂x ∂y Existenta derivatelor partiale ˆ ¸ ¸ ıntr-un punct nu implic˘ diferentiabilitatea functiei ˆ a ¸ ¸ ın acel punct ¸i nici continuitatea functiei ˆ acel punct. xn ) = dxi = hi .15) ¸i ¸inˆnd seama de (5. xn ) = xi . . . x2 . ∀ x0 + h ∈ E. ¸ a ın ¸ a Dac˘ f este diferentiabil˘ ˆ x0 . s ¸ ın Teorema care urmeaz˘ precizeaz˘ conditii suficiente de diferentiabilitate a functiei f . . rezult˘ c˘ o functie diferentiabil˘ a ın ¸ a a a ¸ ¸ a ˆ ıntr-un punct este continu˘ ˆ acel punct. ˆ artind prin h ¸i trecˆnd a ın a ımp˘ ¸ s a a la limit˘ pentru h → 0. oricare ¸ ar fi (x0 . .16). . n. definite prin pi (x1 . Luˆnd aici k = 0. h2 . x0 ) ∈ Rn . . . . . ele se noteaz˘ a dp(x1 . . 1 n lim A= ∂f ∂f (x0 ). y0 ) = A. ¸ ¸ ın se nume¸te diferentiala functiei f ˆ punctul x0 ¸i se noteaz˘ s s a n df (x0 ) = df (x0 . hn ) ∈ Rn . k→0 h k ın s de unde deducem c˘ exist˘ derivatele partiale ale functiei f ˆ x0 ¸i a a ¸ ¸ h→0 0 pi (x1 . cu x − x0 = h. y0 ) f (x0 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .

Pentru orice x = (x. y) − f (x0 . d f g = g df − f dg . y) ∈ a a a ¸ S(x0 . g(x) =0. η) − fy (x0 . y) − fx (x0 . avem at ¸ ın |α(x)| ≤ |fx (ξ. η) (y − y0 ). y0 )| + |fy (x0 .15 Dac˘ functia f are toate derivatele partiale pe sfera S(x0 . atunci f este diferentiabil˘ ˆ x0 . x). ∀ λ. y0 ) = fx (x0 . y) = fx (ξ. y). g2 . y) − fx (x0 . deoarece (ξ. y) ||x − x0 ||. y0 ) = fx (x0 . y0 ) (x − x0 ) + fy (x0 . y) − f (x0 . y) − f (x0 . ¸ Se verific˘ imediat urm˘toarele reguli de diferentiere: a a ¸ d(λf + µg) = λ df + µ dg. y0 ) = [f (x. y) − f (x0 . cu α(x) = 1 [fx (ξ. deci f (x. Din |x − x0 |. adic˘ a f (x. y0 ) (y − y0 ) + α(x. s a Aplicatia ¸ d = ∂ ∂ ∂ dx1 + dx2 + · · · + dxn .ANALIZA MATEMATICA 62 ¸ Teorema 5. δ) avem f (x. η) − fy (x0 . η ∈ (y0 . y0 ) (x − x0 ) + fy (x0 . s s a S˘ ar˘t˘m c˘ α(x) → 0 cˆnd x → x0 . ∂x1 ∂x2 ∂xn prin care se asociaz˘ fiec˘rei functii diferentiabile f diferentiala sa ˆ x0 . ξ ∈ (x0 . y) − f (x0 . µ ∈ R. y0 )](x − x0 ) + [fy (x0 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y0 )](y − y0 )| → 0. δ). η) ¸i (x0 . ın S˘ presupunem c˘ f este o functie de dou˘ variabile. y) − fx (x0 . se nume¸te a a ¸ ¸ ¸ ın s operatorul de diferentiere. η) − fy (x0 . |y − y0 | ≤ ||x − x0 || ¸i datorit˘ a aa a a continuit˘¸ii derivatelor partiale ˆ S(x0 . δ) ⊂ E ¸i a ¸ s ¸ a ın acestea sunt continue ˆ x0 . y) − f (x0 . ||x − x0 || pentru x = x0 ¸i α(x0 ) = 0. y0 ) (y − y0 )+ [fx (ξ. d(f g) = g df + f dg. y0 )](x − x0 ) + [fy (x0 . g˘sim s a ın a a f (x. y0 )](y − y0 ) . y0 ) = fy (x0 . y0 )] ¸i aplicˆnd teorema lui Lagrange ˆ fiecare parantez˘. y0 )](y − y0 ). y)] + [f (x0 . f (x0 . y) − f (x0 . η) → (x0 . y0 ) cˆnd x → x0 . y) (x − x0 ).

. . . Definitia 5. functiile componente fi . . x0 ) un punct interior al lui E. . . . Dac˘ f este diferentiabil˘ ˆ x0 . . a a ¸ x→x0 f (x) − f (x0 ) = A·(x − x0 ) + α(x) ||x − x0 ||.17 Functia vectorial˘ f = (f1 . x0 . dac˘ exist˘ matricea A = (Aij ) ∈ Mm×n (R) ¸i functia vectorial˘ a a s ¸ a α : E → Rm . Afirmatia rezult˘ din faptul c˘ raportul incrementar al functiei vectoriale f ˆ x0 ¸ a a ¸ ın ¸ ˆ raport cu xk are drept componente rapoartele incrementare ale functiilor componente ın ın ın fi ˆ x0 ˆ raport cu xk . f2 . .2 Derivate partiale ¸i diferentiala functiilor vectoriale de n ¸ s ¸ ¸ variabile ¸ a s Fie f : E → Rm . . Amj ). sunt derivabile partial ¸ ın ¸ ın x0 ˆ raport cu variabila xk . xn ) o functie vectorial˘ de n variabile ¸i x0 = (x0 . m. j=1 (5. f2 . vectorii din Rm ce au drept componente coloanele matricei A. x0 ) 2 1 n 1 n 2 k−1 k+1 . . . satisf˘cˆnd conditia lim α(x) = α(x0 ) = 0 a. . .d. se nume¸te diferentiala functiei f ˆ punctul x0 : s ¸ ¸ ın n df (x0 ) = df (x0 . i = 1. α = (α1 . cu x − x0 = h. . x0 ) − f (x0 . functiile componente fi .ANALIZA MATEMATICA 63 5. .ˆ ı. . f (x0 + h) − f (x0 ) = A · h + α(x0 + h) ||h||. . . . xk − x0 k xk →xk ¸ a ¸ ın Limita ˆ a¸i se nume¸te derivata partial˘ a functiei f ˆ punctul x0 ˆ raport cu ıns˘s s ın variabila xk ¸i se noteaz˘ prin s a fxk (x0 ) sau ∂f (x0 ). . ∀ x0 + h ∈ E. αm ). ∀ h = (h1 . . fm ) este diferentiabil˘ ˆ punctul x0 ¸ a ¸ a ın ¸ ın d.17 Spunem c˘ functia f este diferentiabil˘ ˆ punctul x0 . n h→A·h= j=1 Aj hj . xk . .16 Spunem c˘ functia f este derivabil˘ partial ˆ punctul x0 ˆ raport cu ¸ a ¸ variabila xk dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ a as a lim 0 f (x0 . ∂xk Teorema 5. . . x2 . . aplicatia liniar˘ df (x0 ) : Rn → ¸ a a ¸ a ın Rm . x0 . j = 1. ¸ . (5. .20) Teorema 5. . . sunt diferentiabile ˆ x0 . .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . x0 . m.19) Fie Aj = t (A1j . hn ) ∈ Rn .16 Functia vectorial˘ f = (f1 . . x0 . . . . . . n. α2 . x0 . fm ) este derivabil˘ partial ˆ punctul ¸ a a ¸ ın x0 ˆ raport cu variabila xk d. punct de acu¸ a ¸ ¸ a ın mulare penrtu E.2. .d. f = f (x1 . n 1 2 a ¸ ın ın Definitia 5. h) = A · h = Aj h j . . h2 . ∀ x ∈ E. . . i = 1. sau. A2j . E ⊂ Rn .

atunci ın ∂2f ∂2f (x.19) este echivalent˘ cu ¸ a a a a egalit˘¸ile at n fi (x0 + h) − fi (x0 ) = j=1 Aij hj +αi (x0 + h) ||h||. j = 1. y). y + kt).18 (Teoreme lui Schwarz) Dac˘ functia f are derivate partiale mixte de ¸ ordinul doi ˆ ıntr-o vecin˘tate V a unui punct (x. ¸ ¸ a a ¸ Teorema 5. ∂2f ∂ = ∂y∂x ∂y ∂f ∂x . i = 1. ∀ x0 + h ∈ E. n. E ⊂ R2 . y). deri¸ a ¸ vatele lor partiale se numesc derivate partiale de ordinul doi ale functiei f ¸i se noteaz˘: ¸ ¸ ¸ s a ∂2f ∂ = ∂x2 ∂x ∂f ∂x . 1] pentru care x+th ∈ V . y) o functie real˘ de dou˘ variabile derivabil˘ partial ˆ raport fiecare variabil˘ x ¸i y. ı. definim functiile ¸ ϕ(t) = f (x + ht. ∂2f ∂ = ∂y 2 ∂y ∂f ∂y . Pentru t ∈ [0. . y + kt) − f (x. Deci o functie de dou˘ variabile poate avea patru derivate partiale de odinul doi.18 Dac˘ functiile fx ¸i fy sunt derivabile partial ˆ raport cu x ¸i y.2.21) ∂x∂y ∂x∂y Fie h = (h. ψ(t) = f (x + h.ANALIZA MATEMATICA 64 Afirmatia rezult˘ din faptul c˘ egalitatea vectorial˘ (5. m. y). i = 1. m. ∂2f ∂ = ∂x∂y ∂x ∂f ∂y . Teorema care urmeaz˘ stabile¸te conditii suficiente ca derivatele a s ¸ partiale mixte ale unei functii s˘ fie egale. Egalitatea vectorial˘ (5. xn ) are n2 derivate partiale de ¸ ordinul doi: ∂2f ∂ ∂f = . functiile fi au a a a ¸ a ın ¸ toate derivatele partiale ˆ x0 ¸i ¸ ın s n dfi (x0 ) = j=1 ∂fi (x0 ) dxj .3 Derivate partiale ¸i diferentiale de ordin superior ¸ s ¸ ¸ a a ¸ a Fie f : E → R. .ˆ x + h ∈ V . nu sunt egale. x2 .20) se scrie pe componente a n dfi (x0 ) = dfi (x0 . . i = 1.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . h) = j=1 Aij hj . o functie de n variabile f = f (x1 . ın a s ın ¸ ın s s Definitia 5. (5. Din Teorema 5. ∂xj 5. y + k) − f (x + ht. k) ∈ R2 a. m.14 rezult˘ atunci c˘ dac˘ f este diferentiabil˘ ˆ x0 . y) = (x. . ˆ ¸ s s ¸ ın general. y) din interiorul lui E ¸i acestea sunt a s continue ˆ (x. ¸ a ¸ ¸ In general. i. f = f (x. ˆ punctele interioare ale lui E. ∂xi ∂xj ∂xi ∂xj Derivatele partiale ∂ 2 f /∂x∂y ¸i ∂ 2 f /∂y∂x (numite ¸i derivate partiale mixte). .

ın Definitia 5. a a a as ¸ a ¸ a ¸ a Fie f : E → R. Trecˆnd la limit˘ pentru (h. k) = d(df )(x. y) ¸ a ¸ a ¸ a ın dac˘ functia df (x. θ1 . h. y + kθ2 ) − (x. t ∈ [0. y) dy 2 . ın a Rezultatul se mentine ¸i pentru derivatele de ordin superior ¸ s ∂ n+m f ∂ n+m f (x. 1]. y + kt).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y. 1]. y). y) o functie real˘ de dou˘ variabile diferentiabil˘ ˆ punctele interioare ale lui E. y) rezult˘ (5. y) hk + 2 (x. ϕ (θ1 ) = ψ (θ2 ). ∂y∂x ∂x∂y θ3 . y) dx dy + 2 (x. h. θ2 ∈ (0. Dac˘ f a ¸ ¸ a ın a este de dou˘ ori diferentiabil˘ ˆ (x. 0) ¸i ¸inˆnd seama c˘ derivatele partiale mixte sunt a a s t a a ¸ continue ˆ (x.ANALIZA MATEMATICA 65 Se constat˘ imediat c˘ ϕ(1) − ϕ(0) = ψ(1) − ψ(0). y) · h = (x + h. ∂xn ∂y m ∂y m ∂xn Teorema r˘mˆne adev˘rat˘ ¸i pentru functii reale sau vectoriale de n variabile. ∂x ∂x ∂y ∂y Printr-o nou˘ aplicare a teoremei lui Lagrange functiilor a ¸ ∂f ∂f (x + hθ1 .k) = ∂2f ∂2f ∂2f (x. g˘sim ¸ a (a) de unde ∂f ∂f ∂f ∂f (x + hθ1 . E ⊂ R2 . Aplicˆnd teorema lui Lagrange a a a s functiilor ϕ ¸i ψ pe intervalul [0. k) este diferentiabil˘ ˆ (x. y + k) − (x + hθ1 . f = f (x.21). h. y. y) = (x. y) k 2 2 ∂x ∂x∂y ∂y ¸ ¸ ın se nume¸te diferentiala a doua a functiei f ˆ (x. 1). 1). y. atunci aplicatia a ¸ a ın ¸ d2 f (x. y). y + kθ2 ). k) ∈ R2 . y) oricare ar fi (h. diferentiala a doua se mai scrie s d2 f (x. s . y + kθ2 ) · k. ∂x ∂y obtinem ¸ ∂2f ∂2f (x + hθ1 . s ¸ Deoarece h = dx ¸i k = dy. y). y + kθ2 ). y) dx2 + 2 (x. y) = Operatorul d2 = ∂ ∂ dx + dy ∂x ∂y (2) ∂2f ∂2f ∂2f (x. y) h2 + 2 (x. ∂x2 ∂x∂y ∂y = ∂2 ∂2 ∂2 dx2 + 2 dx dy + 2 dy 2 ∂x2 ∂x∂y ∂y ¸ se nume¸te operatorul de diferentiere de ordinul doi. θ4 ∈ (0. k) → (0. (x + ht. y + kθ3 ) = (x + hθ4 .19 Spunem c˘ functia f este de dou˘ ori diferentiabil˘ ˆ punctul (x.

v0 ) u (x0 ) + fv (u0 . x). au derivate continue pe I. s cu uξ ∈ (u0 . v) u (ξu ) + fv (u0 .22) = + . v) − f (u0 . ın a . are derivat˘ continu˘ pe I. ¸ a a s a Definitia 5. v0 ) = [f (u. ξv → x0 ¸i toate functiile sunt continue. v) − f (u0 . x − x0 x − x0 Trecˆnd la limit˘ pentru x → x0 . v)(u − u0 ) + fv (u0 . vξ ∈ (v0 . v) − f (u0 . Rezult˘ a F (x) − F (x0 ) f (u. I ⊂ R.4 Derivatele partiale ¸i diferentialele functiilor compuse ¸ s ¸ ¸ Teorema 5. y) ¸i diferentiala de ordinul p este dat˘ de ¸ ¸ a ın a s ¸ d f= p ∂ ∂ dx + dy ∂x ∂y (p) p f= k=0 k Cp ∂pf dxp−k dy k . Aplicˆnd teorema lui Lagrange. cu ξu . dat˘ a a a de dF ∂f du ∂f dv (5. v) − f (u0 . E ⊂ R2 . rezult˘ (5. v − v0 = v(x) − v(x0 ) = v (ξv )(x − x0 ). v)] + [f (u0 . a ¸ s functia f este de p ori diferentiabil˘ ˆ (x. pentru orice x ∈ I. iar a ¸ ¸ functia f : E → R.22). ξv ∈ (x0 . are derivate partiale continue pe E. putem scrie s f (u. vξ )(v − v0 ).2. a a s ¸ obtinem ¸ F (x0 ) = fu (u0 . ınt ¸ ¸ 5. v0 ) v (x0 ). u). diferentiala de ordinul p se define¸te ˆ ¸ s ın mod asem˘n˘tor a a dp f = ∂ ∂ ∂ dx1 + dx2 + · · · + dxn ∂x1 ∂x2 ∂xn (p) f.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . atunci functia compus˘ ¸ ¸ a F : I → R. Fie D o multime deschis˘ din Rn . v(x)). cum ξu . v0 )] = = fu (uξ . Cum x0 este arbitrar ales ˆ I. ¸ a a s Multimea functiilor de clas˘ C k pe D se noteaz˘ C k (D). v0 ) = = fu (uξ . v0 = v(x0 ). vξ ) v (ξv ). Prin C 0 (D) = C(D) se ¸ ¸ a a ˆ ¸elege multimea functiilor continue pe D. v : I → R.ANALIZA MATEMATICA 66 ¸ Dac˘ functia f are toate derivatele partiale de ordinul p ¸i acestea sunt continue. ∂xp−k ∂y k ¸ Pentru functii reale sau vectoriale de n variabile. dx ∂u dx ∂v dx a Fie x0 ∈ I ¸i u0 = u(x0 ). F (x) = f (u(x). v) ¸i u − u0 = u(x) − u(x0 ) = u (ξu )(x − x0 ).20 Functia f : D → R se nume¸te de clas˘ C k pe D dac˘ f are toate ¸ ¸ derivatele partiale pˆn˘ la ordinul k pe D ¸i derivatele de ordinul k sunt continue pe D.19 Dac˘ functiile u.

. ¸ ¸ s ¸ Exemplul 5. . xn ). Avem ∂f 1 ∂f ∂f ∂f F (x) = u + v = 1+ + 3x2 . . ∂u2 ∂u∂v ∂v ∂u ∂v . . . atunci functia F (x) = f (u(x). . txn ) ∈ E. v = 1 + x3 . pentru functia F (x) = f (u1 (x). . . a ¸ Derivatele ¸i diferentialele de ordin superior se calculeaz˘ ˆ mod asem˘n˘tor. .22) cu dx ¸i ¸inˆnd seama c˘ du = u (x) dx. . .21 Functia f : E → R. . tx2 . u2 (x). . tx2 . . . E ⊂ Rn . ∂u1 ∂u2 ∂un Rezultatele obtinute se mentin ¸i pentru functiile vectoriale. (tx1 . . x2 . . x2 . dx ∂u1 dx ∂u2 dx ∂un dx iar diferentiala va fi dat˘ de ¸ a dF = ∂f ∂f ∂f du1 + du2 + · · · + dun . . dac˘ functia f (u. 1 + x3 ). x2 . xn ). .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . g˘sim c˘ ¸ a a dF = ∂f ∂f du + dv. . Dac˘ deriv˘m aceast˘ relatie ˆ raport cu t ¸i facem apoi t = 1. ∂u ∂v 67 In mod asem˘n˘tor. obtinem a a a ¸ ın s ¸ x1 ∂f ∂f ∂f + x2 + · · · + xn = m f (x1 . se nume¸te omogen˘ de gradul m dac˘ ¸ ¸ f (tx1 . Punem u = x + ln x. ∂u ∂v ∂u x ∂v a s a Definitia 5. s ¸ a ın a a ¸ ın s ¸ Astfel. txn ) = tm f (x1 . .6 Fie F (x) = f (x + ln x. dv = v (x) dx. xn ) ∂x1 ∂x2 ∂xn numit˘ relatia lui Euler. dx ∂u dx2 ∂v dx2 ∂ 2 f du ∂ 2 f dv + 2 ∂v∂u dx ∂v dx iar diferentiala a doua ¸ d2 F = ∂2f ∂2f ∂f 2 ∂f 2 ∂2f 2 d u+2 du dv + 2 d2 v + d u+ d v. v(x)) s ¸ este de dou˘ ori derivabil˘ pe I ¸i a a s d2 F d = 2 dx dx = ∂ 2 f dv ∂ 2 f du + ∂u2 dx ∂u∂v dx du + dx ∂f du ∂f dv + ∂u dx ∂v dx = ∂f d2 u ∂f d2 v dv + + . un (x)) avem urm˘a a ¸ a toarea regul˘ de derivare a ∂f du1 ∂f du2 ∂f dun dF = + + ··· + . x > 0. v) are derivate partiale de ordinul doi continue ˆ E ¸i functiile a ¸ u(x) ¸i v(x) au derivate de ordinul doi continue pe I.ANALIZA MATEMATICA s t a a Inmultind (5. . . pentru orice (x1 .

y) = f (u(x. iar functia f : E → R. ∂u ∂v ∂u ∂v Derivatele partiale ¸i diferentialele de ordin superior se calculeaz˘ ˆ mod ¸ s ¸ a ın asem˘n˘tor a a ∂ ∂f ∂u ∂f ∂v ∂2F = + = 2 ∂x ∂x ∂u ∂x ∂v ∂x = ∂ 2 f ∂v ∂ 2 f ∂u + ∂u2 ∂x ∂u∂v ∂x ∂u + ∂x ∂ 2 f ∂u ∂ 2 f ∂v + 2 ∂v∂u ∂x ∂v ∂x ∂f ∂u ∂f ∂v + ∂u ∂x ∂v ∂x ∂f ∂ 2 u ∂f ∂ 2 v ∂v + + . y). y). x2 + y 2 ). date de ¸ ∂F ∂f ∂u ∂f ∂v ∂F ∂f ∂u ∂f ∂v = + . y) este dat˘ de ¸ ¸ a dF = ¸inˆnd seama de (5. D ⊂ R2 .23) obtinem t a ¸ dF = de unde rezult˘ a dF = ∂f ∂f ∂u ∂u ∂v ∂v du + dv. au a ¸ ¸ derivate partiale continue pe D. a Deoarece diferentiala functiei F (x.23) Afirmatia rezult˘ din teorema precedent˘. ∂F ∂F dx + dy. y).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ∂x ∂u ∂v ∂y ∂u ∂v iar pentru diferential˘ ¸ a dF = ∂f ∂f ∂f ∂f du + dv = (dx + dy) + (2x dx + 2y dy). cu : du = dx + dy. Punem u = x + y. deoarece la derivarea partial˘ ˆ raport ¸ a a ¸ a ın a ¸ cu o variabil˘ cealalt˘ variabil˘ este mentinut˘ constant˘. v(x.7 Fie functia F (x. v : D → R. v = x2 + y 2 ¸ ¸i obtinem pentru derivatele partiale s ¸ ¸ ∂f ∂f ∂F ∂f ∂f ∂F = + 2x .20 Dac˘ functiile u. y)). ∂u ∂v ∂x ∂y ∂x ∂y ∂f ∂u ∂f ∂v + ∂u ∂x ∂v ∂x dx + ∂f ∂u ∂f ∂v + ∂u ∂y ∂v ∂y dy. F (x. ∂x ∂u ∂x2 ∂v ∂x2 = ∂v ∂f ∂ 2 u ∂f ∂ 2 v + + . = + . ∂x ∂u ∂x ∂v ∂x ∂y ∂u ∂y ∂v ∂y (5. f = f (u. = + 2y . u = u(x. atunci functia compus˘ F : D → R. v = v(x. deci F se consider˘ functie a a a ¸ a a numai de o variabil˘. y) ∈ D. dv = dx + dy. v). are derivate partiale continue pe D. ∂x ∂y Exemplul 5. ¸ pentru orice (x.ANALIZA MATEMATICA 68 Teorema 5. y) = f (x + y. ∂x ∂u ∂x∂y ∂v ∂x∂y = ∂ ∂2F = ∂x∂y ∂y = ∂ 2 f ∂v ∂ 2 f ∂u + ∂u2 ∂y ∂u∂v ∂y ∂u + ∂x ∂ 2 f ∂u ∂ 2 f ∂v + 2 ∂v∂u ∂y ∂v ∂y ∂f ∂u ∂f ∂v + ∂u ∂y ∂v ∂y ∂ ∂2F = ∂y 2 ∂y . E ⊂ R2 . are derivate ¸ ¸ a partiale continue pe E.

. sau ın ¸ dF = cu duk = ∂f ∂f ∂f du1 + du2 + · · · + dup . x2 . .21 Dac˘ functiile uk : D → R. iar functia f : E → R. up (x1 . sau ın ¸ d2 F = ∂2f ∂f 2 ∂2f ∂f 2 ∂2f 2 du dv + 2 dv 2 + d u+ d v.2. 1]. d2 v = dx dy + 2 dy 2 . ∂y ∂u ∂y 2 ∂v ∂y 2 69 Pentru diferentiala a doua avem ¸ d2 F = ∂2F ∂2F 2 ∂2F dx2 + 2 dx dy + dy . ¸ a a a Teorema 5. . . a ¸ ¸ au derivate partiale continue pe D. xn ). . x2 . x2 . a2 . pentru orice (x1 . t ∈ [0. n. xn ). i = 1. atunci functia compus˘ F : D → R. E ⊂ Rp . . . u2 . . ∂x1 ∂x2 ∂xn 5.f = f (u1 . . . p. . . . . . bn ) ∈ Rn . . . xn )). are derivate partiale continue pe D.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . .ANALIZA MATEMATICA = ∂ 2 f ∂u ∂ 2 f ∂v + 2 ∂y ∂u ∂u∂v ∂y ∂u + ∂y ∂ 2 f ∂u ∂ 2 f ∂v + 2 ∂v∂u ∂y ∂v ∂y ∂f ∂ 2 u ∂f ∂ 2 v ∂v + + . k = 1. b2 . . . . ∂x2 ∂x∂y ∂y 2 ˆ care derivatele partiale sunt date de expresiile precedente. D ⊂ Rn . . . x2 . . du + 2 2 ∂u ∂u∂v ∂v ∂u ∂v s s ˆ care du ¸i dv au expresiile scrise mai sus. . . x2 . . . . ∂u1 ∂u2 ∂up ∂uk ∂uk ∂uk dx1 + dx2 + · · · + dxn . xn ) = f (u1 (x1 . x2 . .24) ˆ care derivatele partiale au expresiile precedente. . Definitia 5. uk = uk (x1 . . xn ). xn ) ∈ D. . ¸ are derivate partiale continue pe E. . . k = 1. ∂x1 ∂x2 ∂xn (5. . date de ¸ ∂F ∂f ∂u1 ∂f ∂u2 ∂f ∂up = + + ··· + . multimea at ın punctelor x ∈ Rn de forma: x = a + t(b − a). ∂xi ∂u1 ∂xi ∂u2 ∂xi ∂up ∂xi Diferentiala functiei F este dat˘ de ¸ ¸ a dF = ∂F ∂F ∂F dx1 + dx2 + · · · + dxn . ¸ ¸ a F (x1 . . iar pentru d2 u ¸i d2 v avem ın d2 u = ∂2u ∂2v ∂2v 2 ∂2u ∂2v ∂2u 2 dx dy + 2 dy 2 . p. an ). b = (b1 . . .22 Numim segment ˆ ¸ s ¸ ınchis cu extremit˘¸ile ˆ punctele a ¸i b.5 Propriet˘¸i ale functiilor diferentiabile at ¸ ¸ Teorema lui Lagrange pentru functii de n variabile ¸ Fie a = (a1 . u2 (x1 . . dx + 2 dx + 2 ∂x2 ∂x∂y ∂y ∂x2 ∂x∂y ∂y Pentru functii de mai multe variabile avem o teorem˘ asem˘n˘toare. up ).

y0 ). s Ins˘ F (1) = f (x.ˆ F (1) − a ı. Exist˘ deci un punct θ ∈ (0. y(t)). b). avem a ¸ F (1) = F (0) + cu Rn (1) = 1 1 1 F (0) + F (0) + · · · + F (n) (0) + Rn (1). ¸ a Aplicˆnd formula lui Taylor functiei F pe [0. Functia F este de n + 1 ori derivabil˘ pe [0. Dac˘ f este continu˘ pe [a. F (t) = f (x0 + t(x − x0 ). F (t) = f (a + t(b − a)). 1] → R. b) a. E ⊂ R2 . y(t)) dtk . b] ⊂ Rn . y(t)). avem s dk F (t) = Deci dk F (t) = De unde dk F (t) = dtk ¸ Pentru t = 0 obtinem F (k) (0) = (x − x0 ) ∂ ∂ + (y − y0 ) ∂x ∂y (k) ∂ ∂ dx + dy ∂x ∂y (k) f (x(t). ¸ Cu acest rezultat. 1) a. [a. derivabil˘ de n + 1 ori pe E ¸i ¸ a a s a ¸ (x0 . consider˘m functia F : [0. a n f (b) − f (a) = i=1 ∂f (c) (bi − ai ).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y0 ). y0 )+ . Dar F (0) = f (a). Deoarece F (t) = f (x(t). y0 ) + 1 1! (x − x0 ) ∂ ∂ + (y − y0 ) ∂x ∂y f (x0 . y(t)). f (x0 . formula lui Taylor pentru functia f (x. care satisface conditiile a ¸ ¸ teoremei lui Lagrange pe intervalul [0. 1]. y) ¸i F (0) = f (x0 . cu x(t) = ¸ x0 + (x − x0 ) t ¸i y(t) = y0 + (y − y0 ) t.ANALIZA MATEMATICA 70 Teorema 5. y) ˆ punctul (x0 . b). (k) (x − x0 ) f (x(t). b] → R. 1]. F (1) = f (b) ¸i s n F (θ) = i=1 ∂f (c) (bi − ai ). 1! 2! n! 1 F (n+1) (θ). y0 + t(y − y0 )). (n + 1)! θ ∈ (0.22 Fie f : [a. Pentru calculul derivatelor functiei F (t) folosim a ¸ formula de derivare a functiilor compuse. c = a + θ(b − a) ∈ (a. y0 ) un punct interior lui E. atunci exist˘ un punct c ∈(a. 1] → R. (k) (x − x0 ) ∂ ∂ + (y − y0 ) ∂x ∂y ∂ ∂ + (y − y0 ) ∂x ∂y f (x(t). ∂xi Consider˘m functia F : [0. y) ∈ E. o functie de dou˘ variabile. 1). 1]. Pentru (x. ∂xi Formula lui Taylor pentru functii de mai multe variabile ¸ Fie f : E → R. F (0) = F (θ). y0 ) se scrie ın f (x. b] ¸i a a s diferentiabil˘ pe (a. y) = f (x0 .ˆ ¸ a ı.

o functie de n variabile. .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y0 )(y − y0 ) + ∂x ∂y ∂2f ∂2f ∂2f (x0 . . E ⊂ Rn . x2 . y0 ) ¸ ın se nume¸te polinomul Taylor de gradul n asociat functiei f ˆ punctul (x0 . care se s mai scrie Tn (x. a Exemplul 5. . In mod asem˘n˘tor ca la functii de dou˘ a a ¸ a n 1 variabile se demonstreaz˘ c˘ pentru orice x = (x1 . x2 . ¸ numit˘ formula lui Taylor pentru functii de n variabile. y0 )(x − x0 )(y − y0 ) + 2 (x0 . derivabil˘ de p + 1 ori pe E ¸i ¸ a s 0 x0 = (x0 . y0 )(x − x0 )n−k (y − y0 )k . y0 )+ +··· + (x − x0 ) ∂ ∂ + (y − y0 ) ∂x ∂y f (x0 . ˆ care θ ∈ (0. 1). y) = ¸ punctul (1. . 3! 4 2 . y) = x2 + y 2 ˆ ın √ 1 1 1 1 √ [(x − 1)2 + 2(x − 1)(y − 1) + (y − 1)2 ]− 2 + √ [(x − 1) + (y − 1)] + 1! 2 2! 2 2 − 1 1 √ [(x − 1)3 − (x − 1)2 (y − 1) − (x − 1)(y − 1)2 + (y − 1)3 ]. y0 ). y0 )(x − x0 ) + (x0 . . 1) este T3 (x. y). y0 ) + + 1 2! 1 1! ∂f ∂f (x0 .ANALIZA MATEMATICA 1 n! ∂ ∂ + (y − y0 ) ∂x ∂y (n) 71 +··· + cu Rn (x. y) = f (x0 . y0 + θ(y − y0 )). cu 1 Rp (x) = (p + 1)! n i=1 (xi − x0 ) i ∂ ∂xi (p+1) f (x0 + θ(x − x0 )). . Polinomul ın Tn (x. x0 ) un punct interior lui E. y0 )(x − x0 )2 + 2 (x0 . . y) = f (x0 . y0 ) + Rn (x. y0 ) + 1 n! 1 1! (x − x0 ) ∂ ∂ + (y − y0 ) ∂x ∂y (n) f (x0 . Fie acum f : E → R. xn ) ∈ E are loc formula a a p f (x) = f (x0 ) + k=1 1 k! n i=1 (xi − x0 ) i ∂ ∂xi (k) f (x0 ) + Rp (x). y) = 1 (n + 1)! (x − x0 ) f (x0 . y0 )(y − y0 )2 + 2 ∂x ∂x∂y ∂y +··· + 1 n! n k Cn k=0 ∂nf ∂xn−k ∂y k (x0 . (x − x0 ) ∂ ∂ + (y − y0 ) ∂x ∂y (n+1) f (x0 + θ(x − x0 ).8 Polinomul Taylor de gradul 3 asociat functiei f (x. θ ∈ (0. 1). .

1.9 Polinomul Taylor de gradul n asociat functiei f (x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .10 S˘ se g˘seasc˘ o valoare aproximativ˘ a num˘rului (1. −1) este n Tn (x. a a a a a Polinomul Taylor de gradul 3 asociat functiei f (x. . 1. 2) = 0. y) = 1 + k=1 1 [(x − 1) + (y + 1)]k = k! n k k=0 i=0 1 (x − 1)k−i (y + 1)i . i!(k − i)! Exemplul 5.ANALIZA MATEMATICA 72 ¸ Exemplul 5.2 . 1)1. 1021. 1. y > 0. 1. y) = xy . ˆ punctul ın ¸ (1. 1! 2! 3! Putem atunci scrie f (1. 1) este T3 (x. y) = ex+y ˆ punctul ın (1. 2) ≈ T3 (1. x > 0. y) = 1 + 1 1 1 (x − 1) + [2(x − 1)(y − 1)] + [3(x − 1)2 (y − 1)].

f (x)) = 0. √− x . f (x) = 2 . pentru care ¸ ¸ (x. β].1 Functii definite implicit de o ecuatie ¸ ¸ Functii reale de o variabil˘ real˘ ¸ a a F (x. a a Exemplul 6. +1] \ [α. x ∈ [−1.Capitolul 6 FUNCTII DEFINITE ¸ IMPLICIT 6.1. pentru α. f (x) = 2. ¸ Intr-adev˘r.1) 2 Fie dat˘ ecuatia a ¸ ˆ care F este o functie real˘ definit˘ pe o multime E ⊂ R . (6. +1]. β]. pentru orice x ∈ A. β ∈ (−1. − 1−x √ 2 − √ 1 − x . Ecuatia (6.1) pe multimea A dac˘ F (x. y) = 0. f (x)) ∈ E. x ∈ [α.1 6. . +1] \ [α. β]. +1). β ∈ [−1. ın ¸ a a ¸ Definitia 6. Aceste solutii sunt functii discontinue ˆ punctele ¸ ¸ ¸ ¸ ın s ¸ ¸ x = α ¸i x = β. 1−x x ∈ [−1. x ∈ [α. β].1) poate avea pe multimea A mai multe solutii sau nici una.1 Ecuatia x2 + y 2 − 1 = 0 are ˆ raport cu y o infinitate de solutii definite ¸ ın ¸ pe multimea A = [−1. dup˘ cum ¸ ¸ ¸ a rezult˘ din urm˘toarele exemple. β]. +1]. sunt solutii ale ecuatiei x2 + y 2 − 1 = 0.1 O functie y = f (x) definit˘ pe o multime A ⊂ R se nume¸te solutie ¸ ¸ a ¸ s ¸ a a ecuatiei (6. Numai pentru α = −1 ¸i β = +1 se obtin functii s continue pe A: f1 (x) = 1 − x2 . pentru orice α. f2 (x) = − 73 1 − x2 . cu α ≤ β. functiile a ¸ √ 2 1 x ∈ [α.

β] ¸i are valori a a s de semne contrare ˆ extremit˘¸ile intervalului. a ¸ a s Teorema 6. β) > 0.1) define¸te implicit functia f . β) a a lui y0 . ¸ Fie U = Uα ∩ Uβ . y) = 0. Fy (x. pentru orice x ∈ U . ıi a Deoarece F (x0 . sau [F (x + h. . ın a a Functia F (x0 . deci este strict cresc˘toare pe V . este continu˘ ˆ punctul x0 ¸i F (x0 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y + k) − F (x. β) > 0. ı. β). s ¸ atunci exist˘ o vecin˘tate U a lui x0 . putem scrie a F (x + h. o vecin˘tate V a lui y0 ¸i o functie f : U → V . β) a. y0 ) = 0. y). are derivata pozitiv˘ ˆ ¸ a ıntr-o vecin˘tate V = (α. f (x)) (6. Intr-adev˘r. x + h ∈ U . y). f ∈ C 1 (U ) a. y + k) − F (x. Pentru orice x ∈ U . Exist˘ atunci un punct ¸i numai unul ın at a s y = f (x) ∈ (α. s f (x0 ) = − Fx (x. ¸ ¸ a Definitia 6. de variabila x. β].ˆ F (x. f (x)) = 0. de variabila y.ANALIZA MATEMATICA 74 Dac˘ pe lˆng˘ continuitate cerem ca solutiile s˘ satisfac˘ ¸i conditia f (0) = 1. f (x + h)) = 0. y0 ) ¸i continu˘ ˆ acest punct. y)] = 0. este continu˘ ˆ punctul x0 ¸i F (x0 . pentru orice x. Deoarece se anuleaz˘ ˆ punctul y0 . r˘mˆne numai functia f1 . F (x0 . y + k)] + [F (x. ca functie de y. pentru orice x ∈ Uβ . Conditiile ˆ care ecuatia (6. Adic˘. f (x)) . precum ¸i propriet˘¸ile ¸ ın ¸ s ¸ s at acesteia sunt precizate de teorema care urmeaz˘. +1] care pentru x0 = 0 ia valoarea y0 = 1. y) > a ın a 0. a a a y = f (x).ˆ F (x. este strict cresc˘toare pe [α. urmeaz˘ c˘ a a ın a a s F (x0 . f (x)) = 0. y) = 0. putem scrie: ¸ a a s ¸ a F (x. α) < 0. de variabila x. punctului x0 ∈ U ˆ corespunde punctul y0 ∈ (α. a ¸ ¸ a Exemplul 6.2 O functie y = f (x). Exist˘ ¸ s a deci o vecin˘tate Uβ a lui x0 a. deducem a a prin trecere la limit˘ ˆ a doua egalitate c˘ F (x. α) < 0 ¸i F (x0 . Dac˘: a F ∈ C 1 (E). Functia F fiind continu˘ pe E. y0 ) = 0. Functia s ¸ F (x. solutie a ecuatiei (6. une E ⊂ R2 este o multime deschis˘ ¸i (x0 . f (x + h)) − F (x. f (x0 ) = y0 ¸i ı. x ∈ U. lim f (x + h)) = 0. β) > 0. Notˆnd apoi cu k = f (x + h) − f (x) = f (x + h) − y. oricare ar fi x ∈ R. avem: F (x. se nume¸te functie definit˘ ¸ ¸ ¸ ¸ s ¸ a ¸ implicit de ecuatia (6. α) < 0. y0 ) ˆ care Fy (x. a ı.1 Fie F : E → R. Exist˘ ¸ a ın s a ı. β) > 0.2) a ın s a ın a Functia Fy (x. y + k) − F (x. pentru orice x ∈ Uα . f (x)) = 0 ¸i F (x + h.2 Ecuatia x2 + y 2 + 1 = 0 nu are nici o solutie real˘.1). y0 ) = 0.1). deci o vecin˘tate Uα a lui x0 a. a a ın Functia F (x. Functia F (x. y) este diferit˘ de zero ˆ (x0 . α) < 0 ¸i F (x. De aici g˘sim c˘ a ın a h→0 h→0 lim f (x + h) = f (x).ˆ F (x. functie continu˘ pe [−1. f (x)) = F (x + h. Exist˘ ¸ deci o vecin˘tate a punctului (x0 . continu˘ pe [α. ecuatia ¸ ¸ ¸ a a ¸ a ¸ are o singur˘ solutie. adic˘ f (x0 ) = y0 . Putem presupune c˘ Fy (x. ˆ aceast˘ vecin˘tate.ˆ F (x. Functia f este continu˘ pe U . α). Fy (x0 . y0 ) ∈ E. din a a a ¸ a a s ¸ multimea solutiilor ecuatiei x2 + y 2 − 1 = 0. β).

f (x)) = 0 dup˘ regula de derivare a unei functii coma a puse. y0 ) = 0. s ¸ ¸ pentru care (x.3 O functie y = f (x) = f (x1 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ¸ a s a . x2 . (6. Aceast˘ observatie ne permite s˘ calcul˘m derivata de ordinul doi a functiei f ˆ a ¸ a a ¸ ın ipoteza c˘ F ∈ C 2 (E).1. xn ) ¸i F este o functie real˘ definit˘ pe o multime E ⊂ R ın ¸ a a ¸ . cum derivatele partiale ale functiei F sunt continue. η) f (x + h) − f (x) = 0. h Trecˆnd la limit˘ pentru h → 0. y0 ) ∈ E.ANALIZA MATEMATICA Aplicˆnd teorema cre¸terilor finite deducem a s Fx (ξ. avem a a Fxx + Fxy f (x) + [Fyx + Fyy f (x)] f (x) + Fy f (x) = 0.2 Functii reale de n variabile ¸ F (x. .3) pe multimea A dac˘ F (x. ∂xk Fy (x. .ˆ F (x. Definitia 6. a a ¸ ¸ rezult˘ c˘ f este derivabil˘ ¸i are loc (6. f (x)) f (x) = 0. ˆ artind prin h g˘sim ¸ a ımp˘ ¸ a Fx (ξ. atunci exist˘ o vecin˘tate U a lui x0 . f (x)) ∂f (x0 ) = − xk .3) n+1 Fie dat˘ ecuatia a ¸ s ˆ care x = (x1 . f (x0 ) = y0 ¸i s F (x. . . pentru orice x ∈ A.4) Demonstratia urmeaz˘ acelea¸i etape cu cea din teorema precedent˘. η) k = 0. a a a s ¸ ı.2). xn . (6. η ∈ (y. 75 Tinˆnd seama de expresia lui k. y = f (x).2). y) = 0. ¸inˆnd seama de (6. ξ ∈ (x. y + k). f ∈ C 1 (U ) a. F (x0 . y + k) h + Fy (x.2 Fie F : E → R. x + h). x2 . ¸ as Teorema 6. Derivˆnd din nou ultima egalitate. pentru orice x ∈ U . a de unde. Fy (x0 . Dac˘: a F ∈ C 1 (E). de unde se deduce (6. o vecin˘tate V a lui y0 ¸i o functie f : U → V . f (x)) + Fy (x. . y) = 0. a a as a ¸ Dac˘ deriv˘m identitatea F (x. une E ⊂ Rn+1 este o multime deschis˘ ¸i (x0 . rezult˘ t a f (x) = − Fy2 Fxx − 2Fx Fy Fxy + Fx2 Fyy . xn ) definit˘ pe o multime A ⊂ Rn se ¸ ¸ a ¸ a ¸ nume¸te solutie a ecuatiei (6.2). f (x)) ∈ E. . x2 . . f (x)) x ∈ U. Fy3 6. f (x)) = 0. . deci F(x1 . f (x)) = 0. . y0 ) = 0. . . y + k) + Fy (x. avem Fx (x. .

. f˘r˘ demonstratie aceast˘ s a aa ¸ a teorem˘. a a a s ¸ y = f (x).. . . . y1 . ∂Fm ∂y2 . i = 1. . s fiecare k = 1. f (x)) ∈ E.. . i = 1. .. j = 1.. . Teoremele precedente pot fi extinse ¸i la acest caz. s ¸ s ¸ pentru x = y. adic˘ ¸ ın a D(F1 . u. . ∂Fm ∂ym . . f (x)) = 0. Fm ) = D(y1 . . . . une E ⊂ Rn+m este o multime deschis˘ ¸i (x0 . y. m. Fm ) este o functie ın s vectorial˘ definit˘ pe o multime E ⊂ Rn+m .2 Functii definite implicit de un sistem de ecuatii ¸ ¸ F(x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .. .4 O functie y = f (x) definit˘ pe o multime A ⊂ Rn se nume¸te solutie ¸ ¸ a ¸ s ¸ a a ecuatiei (6. fm ˆ raport cu variabila xk sunt solutii ın ¸ ¸ ale sistemului algebric liniar m i=1 ∂Fj ∂Fj ∂fi (x. . v) = xu + yv − 1 = 0. f2 . y2 . . D(y1 . m. (6. define¸te pe u ¸i v ca functii de x ¸i y. .3 Sistemul F (x.5 Numim determinant functional sau jacobianul functiilor F1 ... y) ¸i v = v(x. pentru orice x ∈ U . . y. F ∈ C 1 (E).ANALIZA MATEMATICA 76 6. f ∈ C 1 (U ) a.. . . . . . uy + vy = 1. y). . (6.7) Exemplul 6. y2 . Se obtin sistemele liniare ux + vx = 1. x2 . . F2 . F2 . F2 . n. x2 . ym ) ∂F1 ∂y1 ∂F2 ∂y1 ∂F1 ∂y2 ∂F2 ∂y2 . x2 .ˆ F(x. . F(x0 . . ∂Fm ∂y1 . .. ym ) ¸i F = (F1 . m.. . a Definitia 6. f (x)) = 0. ∂yi ∂xk ∂xk (6. . . deriv˘m cele dou˘ ecuatii ˆ raport cu x ¸i apoi ¸ s s a a ¸ ın ¸ cu y. . xn ). . .5) este echivalen˘ cu sistemul ¸ a a Fi (x1 . . . a a ¸ Definitia 6. ym ) = 0. f (x)) = 0. y2 .6) iar egalitatea y = f (x) este echivalent˘ cu yi = fi (x1 . derivatele finctiilor f1 . o vecin˘tate V a lui y0 ¸i o functie f : U → V . v) = u + v − x − y = 0. G(x. y0 ) = 0. F2 . . Fm ) (x0 . D˘m. ym . ¸ as Dac˘: a D(F1 . .. y0 ) = 0. xux + yvx = −u. . . . . ∂F1 ∂ym ∂F2 ∂ym . . determinantul ce are drept linii derivatele partiale ın ¸ ale functiilor Fi ˆ raport cu variabilele yj . y = (y1 . xuy + yvy = −v. pentru orice x ∈ A. f (x0 ) = y0 ¸i pentru ı. . Fm ¸ ¸ ¸ ˆ raport cu variabilele y1 . . xn .. . f (x)) (x) + (x. .. j = 1. y0 ) ∈ E. . . . u. . Ecuatia vectorial˘ (6. . y2 .5) pe multimea A dac˘ F(x. m. i.. Pentru a calcula derivatele partiale s ale functiilor u = u(x.5) Fie dat˘ ecuatia vectorial˘ a ¸ a ¸ ˆ care x = (x1 . y) = 0. . ym ) atunci exist˘ o vecin˘tate U a lui x0 . . . . xn ). pentru care ¸ ¸ (x. a Teorema 6.3 Fie F : E → Rm .

n. sau pe componente ın yi = fi (x1 .11) . . a a ın s atunci exist˘ o vecin˘tate U ⊂ E a lui x0 ¸i o vecin˘tate V ⊂ E a lui y0 a. G) = D(u. Jaa ın ¸ as a ın cobianul J(x0 ) al unei transform˘ri regulate ˆ a ıntr-o vecin˘tate a punctului x0 p˘streaz˘ a a a semn constant pe acea vecin˘tate. derivatele partiale ∂gk /∂yj (y0 ). yn ) J(x0 ) (6. . uy = . k = 1. gn ) 1 = .ˆ restrictia a a s a ı.3 Transform˘ri punctuale. yn ). F = f (E) ⊂ Rn . g2 . vx = − . . k = 1. y2 . k = 1. (6. (6. . a x = g(y). . xn ) O transformare regulat˘ ˆ punctul x0 este diferentiabil˘ ¸i deci continu˘ ˆ x0 . . i = 1. sunt solutiile sis¸ ¸ temelor algebrice liniare n ∂gk ∂fi (x0 ) (y0 ) = δij . x2 . fn ) (x0 ) = 0. deci xk = gk (y1 . D(x1 . . .10) ∂xk ∂yj k=1 iar jacobianul transform˘rii inverse este a D(g1 . vy = − . . aplicatia g : V → U . . D(y1 . . n. . n. adic˘ functia f : U → V . .8) Numim transformare punctual˘ pe Rn orice functie f : E → F . satisface conditia g(x0 ) = x0 ¸i este o transformare regulat˘ ˆ y0 . y2 . n. . a Teorema 6. . v) Aplicˆnd regula lui Cramer se obtine a ¸ ux = y+u x+u y+v x+v . .4 Dac˘ transformarea f este regulat˘ ˆ punctul x0 ∈ E ¸i y0 = f (x0 ).ANALIZA MATEMATICA al c˘ror determinant este a D(F. Derivarea functiilor ina ¸ verse y = f (x). 77 6.9) Definitia 6. a as ¸ pe o vecin˘tate a lui x0 ¸i a s J(x0 ) = D(f1 . este o bijectie a lui U pe V . . xn ). (6. i. ¸ transform˘rii f la vecin˘tatea U . . . a ¸ ˆ care E ⊂ Rn . . . ¸ s a ın Pentru fiecare j = 1. x2 .6 Spunem c˘ transformarea punctual˘ f este o transformare regulat˘ ˆ ¸ a a a ın punctul x0 ∈ E dac˘ exist˘ ¸i sunt continue toate derivatele partiale ∂fi /∂xk . .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y−x y−x y−x y−x 1 1 x y = u − x = 0. a a a ¸ ¸ s ¸ deci inversabil˘ pe U ¸i inversa sa. . f2 . n. .

legat˘ de perechea (x. .13) este regulat˘ ¸i inversa ei ın ¸ as este y r = x2 + y 2 . . Matriceal. exist˘ vecin˘t˘¸ile V a lui y0 . z) 0 0 1 a Deci ˆ orice punct cu exceptia celor de pe axa Oz. y) = f (x) − y = 0.4 Fie (x. . legat de (x.ANALIZA MATEMATICA 78 Aplic˘m teorema functiilor definite implicit ecuatiei vectoriale ˆ necunoscuta x0 : a ¸ ¸ ın F(x. y = r sin ϕ. ϕ ∈ [0. Aplicˆnd teorema de s ¸ ¸ a ın a derivare a functiilor compuse. z) r cos ϕ 0 = r. ϕ. . gn ) D(f1 . z ∈ (−∞. D(x1 . . . s a a at s ¸ satisf˘cˆnd conditiilor g(y0 ) = x0 ¸i F(g(y). . x Exemplul 6. ∞). yn ). . (6. adic˘ f (g(y)) = y. pentru orice y ∈ a a ¸ s a V . . . fn ) (x0 ) · (y0 ) = 1. yn ). Exemplul 6. obtinem sistemele liniare (6. y) prin a x = r cos ϕ. transformarea (6. . a a a Luˆnd determinantii ambilor membri deducem a ¸ D(g1 . . z). ϕ. . .12) as Aceasta ˆ ınseamn˘ c˘ restrictia lui f la U este bijectiv˘ ¸i g este inversa acestei restrictii. (6. . gn (y1 . deci admit solutie unic˘. y2 . a a ¸ ¸ Conform aceleia¸i teoreme. ϕ ∈ [0. ∞). y = r sin ϕ. . y2 . cu r ∈ [0. . = sin ϕ r cos ϕ D(r. functia g este diferentiabil˘ ˆ y0 . . z) prin x = r cos ϕ. y) = 0. g2 (y1 . ∞). y2 . 2π). ın ¸ . y2 . n. . Numim coordonate polare ale acestui punct perechea (r. . i = 1. y) cos ϕ −r sin ϕ = r. ϕ) Deci ˆ orice punct cu exceptia originii. xn ) D(y1 . . ϕ). transformarea (6. .12) ˆ ¸ a ¸ at ın ¸ raport cu yj ˆ punctul y0 . z = z. . yn )) = yi .11). . . z) coordonatele unui punct din R3 .14) relatii care definesc o transformare punctual˘ ˆ R3 . . cu r ∈ [0. Determinantul functional al trans¸ a ın form˘rii este a D(x. .5 Fie (x. . Toate aceste sisteme au ca ın determinant J(x0 ) = 0. tgϕ = .10) exprim˘ a ¸ a at faptul c˘ produsul a dou˘ matrice p˘tratice de ordinul n este egal cu matricea unitate. egalit˘¸ile (6. sau pe componente fi (g1 (y1 . y) coordonatele unui punct din R2 . = sin ϕ D(r. . Determinantul functional al trans¸ a ın ¸ form˘rii este a cos ϕ −r sin ϕ 0 D(x. x2 . y. A¸dar. derivˆnd partial membru cu membru identit˘¸ile (6. (6. . Numim coordonate cilindrice ale acestui punct tripletul (r. y. g2 . U a lui x0 ¸i functia g : V → U . y.13) ¸ relatii care definesc o transformare punctual˘ ˆ R2 . 2π). f2 . x = g(y).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . .10). .14) este regulat˘. yn ) de unde (6.

ϕ). ¸ Teorema 6. f2 . ϕ. . . . y. y = r sin θ sin ϕ. f2 (x). n. . . fm } este functional dependent pe D a ¸ ¸ ¸i functiile f1 . . obtinem ¸ a ¸ ¸ ¸ a a ın ∂fm = ∂xi m−1 k=1 ∂F ∂fk (f1 (x). rg ∂xk . θ ∈ [0. dac˘ exist˘ o functie a ¸ ¸ F : E → R. ∞). fm (x)). z) sin θ cos ϕ r cos θ cos ϕ −r sin θ sin ϕ r sin θ cos ϕ sin θ sin ϕ r cos θ sin ϕ 0 cos θ −r sin θ = r2 sin θ. Deci ˆ orice punct cu exceptia celor de pe axa Oz. transformarea (6. π]. . ¸ ¸ avem fm (x) = F (f1 (x). f2 . . . fm sunt diferentiabile pe D. f2 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .5 Dac˘ sistemul de functii {f1 . f2 . cu r ∈ [0. (6. 2π]. z) prin x = r sin θ cos ϕ. f2 . f2 (x). ∂yk ∂xi care arat˘ c˘ linia m a matricei (∂fi /∂xk ) este o combinatie liniar˘ de celelalte m − 1 a a ¸ a linii ale ei ¸i deci s ∂fi (x) ≤ m − 1 < m. . . . x ∈D. . . f2 . . z) = D(r. y. fm } se nume¸te functional dependent pe ¸ ¸ s ¸ a ¸ ¸ D dac˘ cel putin una din functiile sistemului depinde de celelalte. Numim coordonate sferice ale acestui punct tripletul (r. fm } se nume¸te functional independent pe D dac˘ ¸ a s ¸ nici una din functiile sistemului nu depinde de celelalte. fm : D → R. f (x) = F (f1 (x). . fm−1 (x)). depinde de celelalte. Sistemul de functii {f1 . . .15) relatii care definesc o transformare punctual˘ ˆ R3 . . . . . .15) este regulat˘. x ∈D.ANALIZA MATEMATICA 79 Exemplul 6.4 Dependent˘ ¸i independent˘ functional˘ ¸a s ¸a ¸ a Fie functiile f . Prin urmare. E ⊂ Rm . legat de (x. . f2 (x). . ∀ x ∈ D. ϕ ∈ [0. . . atunci s ¸ ¸ rg ∂fi (x) ∂xk < m. . Definitia 6. ¸ a a ¸ Spunem c˘ functia f depinde de functiile f1 . fie aceasta fm . . . ∀ x ∈ D. ın ¸ a 6. cel ¸ ¸ putin una din functiile sistemului. i = 1. f1 . . Determinantul functional al trans¸ a ın ¸ form˘rii este a D(x. . . y. fm pe D. Deoarece sistemul de functii {f1 . unde F este o functie diferentiabil˘. D ⊂ Rn . fm−1 (x)) (x).7 Sistemul de functii {f1 . z) coordonatele unui punct din R3 . f2 . a. . θ.6 Fie (x. z = r cos θ.ˆ ı. . . . Derivˆnd ˆ raport cu xi relatia precedent˘. fm } este functional dependent pe D. . . .

E ⊂ R. 80 ¸ atunci sistemul de functii {f1 . y. dt dx dt dx dx ϕ (t) dt Inlocuind aici pe y prin dy/dx obtinem ¸ d d2 y = 2 dx dx dy dx = 1 d ϕ (t) dt 1 dy ϕ (t) dt = 1 dy d2 y ϕ (t) 2 − ϕ (t) . f2 . . f2 . avem ın a ¸ dy dx 1 dy dy dy dy = = ϕ (t) . a a ¸ . dt dt2 ın Este deci necesar s˘ calcul˘m derivatele functiei y ˆ raport cu x ˆ functie de derivatele a a ¸ ın ¸ sale ˆ raport cu t.. 6. . f2 . .. ¸ atunci exist˘ o vecin˘tate V a punctului x0 pe care r dintre functiile f1 .5 Schimb˘ri de variabile a Rezolvarea multor probleme de analiz˘ matematic˘ ˆ care sunt implicate expresii ce a a ın contin functii de una sau mai multe variabile ¸i derivate ale acestora devine uneori mai ¸ ¸ s simpl˘ dac˘ se efectueaz˘ o schimbare a variabilelor independente sau chiar a functiilor. fm sunt a a functional independente. dy d2 y . . = . .. fm sunt diferentiabile pe D ¸i a ¸ ¸ s rg ∂fi (x0 ) ∂xk = r ≤ m. . t ∈ I ⊂ R. y) = xy ¸i f3 (x.. y) = x2 + y 2 sunt ¸ 2 functional dependente deoarece f3 = f1 + 2f2 . .1 Dac˘ ˆ ¸ a ıntr-un punct x0 ∈ D avem rg ∂fi (x0 ) ∂xk = m. dac˘ functiile f1 . o transformare regulat˘ pe I.5. a a a ¸ In cele ce urmeaz˘ vom analiza modul cum se modific˘ aceste expresii la schimbarea a a variabilelor.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y.1 Schimbarea variabilelor independente Cazul functiilor de o variabil˘ ¸ a Fie dat˘ functia y = y(x). . dx dx2 Fie ˆ a x = ϕ(t). . .. Dup˘ regula de derivare a functiilor compuse. y devine o functie de t: y = y(ϕ(t)) = f (t). f2 (x. Efectuˆnd schimbarea de variabil˘ a a a a ¸ x = ϕ(t). dy d2 y . . deci cu ϕ (t) = 0 pe ınc˘ a I. ¸i fie expresia a ¸ a s F x. . . Presupunem c˘ ϕ este de n ori derivabil˘ pe I. iar expresia F ia forma G t. de unde. ¸ Mai general. . fm } este functional independent pe D. ¸ 6. de n ori derivabil˘ pe E. 3 (t) ϕ dt dt In mod asem˘n˘tor se obtin derivatele de ordin superior. .ANALIZA MATEMATICA Consecinta 6. y) = x − y. .7 Functiile f1 (x.. x ∈ E. ¸ s Exemplul 6.

∂x ∂y ∂x2 ∂x∂y ∂y 2 Fie ˆ a x = ϕ(u. v). ¸i fie expresia a ¸ a s F x. Exemplul 6. v).. x ∈ E. ınc˘ a Presupunem c˘ ϕ ¸i ψ sunt de n ori diferentiabile pe D. y). . v). v)) = f (u.. y = ψ(u. de n ori derivabil˘ pe E. v. = ϕ + ψ . ∂z = ∂y 1 D(ϕ. v). θ): x = r cos θ. v).. y = ψ(u.. . ınc˘ a a s ¸ deci cu D(ϕ.2 Schimb˘ri de variabile independente ¸i functii a s ¸ Cazul functiilor de o variabil˘ ¸ a Fie dat˘ functia y = y(x).8 Functia z = z(x. y) ∈ E.ψ) D(u. o transformare regulat˘ pe D. . z. . ∂z ∂z ∂ 2 z ∂ 2 z ∂ 2 z . (x.v) Efectuˆnd schimbarea de variabile x = ϕ(u. z devine o functie de r ¸ ¸i θ ¸i satisface ecuatia s s ¸ ∂2z 1 ∂2z 1 ∂z ∆z = 2 + 2 2 + = 0. y. ¸i fie expresia a ¸ s a F x. . . Dup˘ regula de derivare a functiilor ¸ ¸ ın s a ¸ compuse. y. E ⊂ R. .ψ) = 0 pe D. v) ∈ D ⊂ R2 . v) ∈ D ⊂ R2 . ∂u ∂x u ∂y u ∂v ∂x v ∂y v de unde ∂z = ∂x 1 D(ϕ. v). (u. . z..v) −ϕv ∂z ∂z + ϕu ∂u ∂v .. . y = r sin θ. y) satisface ecuatia ¸ ¸ ∆z = ∂2z ∂2z + 2 = 0. . (u.. ∂u ∂v ∂u2 ∂u∂v ∂v 2 Este deci necesar s˘ calcul˘m derivatele partiale ale functiei z ˆ raport cu x si y ˆ a a ¸ ¸ ın ın functie de derivatele sale partiale ˆ raport cu u ¸i v. dx dx2 Fie ˆ a x = ϕ(u. Efectuˆnd schimbarea de a s ¸ a . Presupunem c˘ ϕ ¸i ψ sunt de n ori diferentiabile pe D. D(u.v) ψv ∂z ∂z − ψu ∂u ∂v . iar expresia F ia forma G u.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . v). ψ(u. . de n ori derivabil˘ pe E. dy d2 y .ψ) D(u.5. ∂r r ∂θ r ∂r 6.ANALIZA MATEMATICA Cazul functiilor de dou˘ variabile ¸ a 81 Fie dat˘ functia z = z(x. 2 ∂x ∂y Prin trecere la coordonatele polare (r. v). . o transformare regulat˘ pe D. E ⊂ R2 . avem ∂z ∂z ∂z ∂z ∂z ∂z = ϕ + ψ . s ¸ ¸ Inlociund aici z prin ∂z/∂x ¸i ∂z/∂y obtinem derivatele partiale de ordinul doi etc... y = ψ(u. ∂z ∂z ∂ 2 z ∂ 2 z ∂ 2 z . z devine o functie de u ¸i v: a ¸ s z = z(ϕ(u.

∂x ∂y ∂x2 ∂x∂y ∂y 2 Este deci necesar s˘ calcul˘m derivatele partiale ale functiei z ˆ raport cu x si y ˆ a a ¸ ¸ ın ın functie de derivatele sale partiale ale functiei w ˆ raport cu u ¸i v. Dup˘ regula de derivare a functiilor compuse.. ψ ¸i χ sunt de n ori diferentiabile pe a a D. avem ¸ ψu + ψw ψv + ψw ∂w ∂z = ∂u ∂x ∂w ∂z = ∂v ∂x ϕu + ϕw ϕv + ϕw ∂w ∂u ∂w ∂v + + ∂z ∂y ∂z ∂y ψu + ψw ψv + ψw ∂w ∂u ∂w ∂v . y) devine χ(u. w). v). du du2 Este deci necesar s˘ calcul˘m derivatele functiei y ˆ raport cu x ˆ functie de derivatele a a ¸ ın ın ¸ functiei v ˆ raport cu u. z.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Presupunem c˘ ϕ. care define¸te o s functie v = v(u). w)). . v. ψ(u. w). v. . Dup˘ regula de ¸ ¸ ¸ ın s a derivare a functiilor compuse.. w) ∈ D ⊂ R3 . z = a z(x. v. ¸i fie expresia a ¸ F Fie ˆ a ınc˘ x = ϕ(u. v. y. (x. . . pentru ϕu + ϕv (dv/du) = 0. v. Printr-o nou˘ derivare se obtine derivata de ordinul doi etc.. v) = y(ϕ(u. z = χ(u. . Prin rezolvarea acestui sistem se obtin derivatele ∂z/∂x ¸i∂z/∂y. (u. de n ori derivabil˘ pe E. dv d2 v . . ...ANALIZA MATEMATICA 82 variabile x = ϕ(u. y). s ¸ iar expresia F ia forma G u. Efectuˆnd schimbarea de variabile x = ϕ(u. ¸ . v)). Printr-o nou˘ derivare ¸ s a a sistemului precedent obtinem derivatele de ordinul doi etc. ∂u ∂v ∂u2 ∂u∂v ∂v 2 x. .... y = ψ(u. ∂w ∂w ∂ 2 w ∂ 2 w ∂ 2 w . . . v. w). w). E ⊂ R2 . v. . w). v). y = y(x) devine ψ(u. obtinem ψ + ψv dy = u dx ϕu + ϕv dv du dv du . w. v. . v. ∂z ∂z ∂ 2 z ∂ 2 z ∂ 2 z . care define¸te o functie w = w(u. y = ψ(u. a ¸ Cazul functiilor de dou˘ variabile ¸ a a s Fie dat˘ functia z = z(x. v. y) ∈ E. s ¸ o transformare regulat˘ pe D. ¸ de unde. v). z = χ(u. y = ψ(u. w) = z(ϕ(u. iar expresia F ia forma ¸ G u. v. avem ¸ ın a ¸ ψu + ψv dv dy = du dx ϕu + ϕv dv du . v. .. w). w).

x0 ). xi + t. Fi (0) = 0. . . . n. atunci diferenta f (x) − f (x0 ) p˘strez˘ semn constant. ¸ a a a pentru orice x ∈ V ∩ E. Definitia 7. Reciproca nu este adev˘rat˘.1) 0 0 a Fie Fi (t) = f (x0 . xi−1 .Capitolul 7 EXTREME PENTRU FUNCTII DE MAI MULTE ¸ VARIABILE 7.1 (Teorema lui Fermat) Dac˘ x0 este punct de extrem pentru functia f a ¸ 0 ¸i f are toate derivatele partiale ˆ x0 = (x1 . . . atunci x0 se a ¸ a a nume¸te punct de extrem absolut. Dac˘: f (x) − f (x0 ) ≤ 0. Dac˘ x0 este punct de n 1 i+1 extrem pentru functia f . x0 ) = 0. ¸a 83 . ceea ce implic˘ (7. . ∀ x ∈ V ∩ E. E ⊂ Rn . a a Teorema 7. deci ¸i ¸ ¸ a a s Fi (t) − Fi (0) p˘strez˘ semn constant. x . . x0 . atunci s ¸ ın n 2 ∂f 0 0 (x . . . i = 1. n ∂xi 1 2 (7. ∀ x ∈ V ∩ E.ˆ diferenta f (x) − f (x0 ) s˘ p˘streze semn constant a a a ı. . . f (x) − f (x0 ) ≥ 0. x0 este punct de maxim local. n. . x0 .1 Puncte de extrem pentru functii de mai multe ¸ variabile Fie f : E → R. . Orice punct de extrem absolut este punct de extrem s local. i = 1. . ca atare t = 0 este punct de extrem pentru Fi . n. conform teoremei lui Fermat. x0 este punct de minim local. . i = 1.1 Punctul x0 ∈ E se nume¸te punct de extrem local sau relativ al functiei f ¸ s ¸ dac˘ exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 a.1). . Dac˘ diferenta f (x)−f (x0 ) p˘streaz˘ semn constant pentru orice x ∈ E. x0 ). In a a a consecint˘.

y0 ) este un punct stationar ıntˆ ∂f (x0 . . n. (x0 . deoarece fx (0.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . dac˘ ∆2 = AC − B 2 = 0. xn ) = 0. . Reciproca afirmatiei nu este adev˘rat˘. x0 este punct de maxim. y0 ) este punct de maxim. 0) = 0 ¸i fy (0. not˘m ¸ a A= ∂2f ∂2f ∂2f (x0 . x0 nu este punct de extrem. a 3. a s 3. . i. .2) (x1 . n ∂xi se nume¸te punct stationar sau punct critic al functiei f . .. r. xn ) ∈ E pentru care are loc (7. a ¸ Scriem formula lui Taylor de ordinul ˆ ai. a ın Presupunem c˘ f este o functie de dou˘ variabile f (x. dar nu este punct ¸ ın a de extrem deoarece f (x. nu putem a s decide asupra naturii punctului x0 cu ajutorul derivatelor partiale de ordinul doi.. 0) = 0. A1p . y0 ) este punct de minim.. A2p . f ∈ C 2 (E) ¸i x0 un punct stationar al functiei f . . C = (x0 . . n. p = 1.. App ∆p = . y0 ) = 0 ∂y . dac˘ ∆1 = A < 0 ¸i ∆2 = AC − B 2 > 0.2 Fie f : E → R. x0 este punct de minim.. dac˘ ∆p nu sunt nici ˆ unul din cazurile precedente. . E ⊂ Rn . a s 2. y) ¸i (x0 .. i = 1.. dac˘ ∆2 = AC − B 2 < 0. .. x2 . s ¸ ¸ Teorema lui Fermat afirm˘ c˘ punctele de extrem ale unei functii sunt puncte statioa a ¸ ¸ nare. . s Un punct stationar care nu este punct de extrem se nume¸te punct ¸a. ¸ s Dac˘ f este diferentiabil˘ ˆ x0 .1). adic˘ o solutie a a ¸ 2 sistemului ∂f (7. interior lui E. 0) = x2 − y 2 nu are semn constant ˆ nici o vecin˘tate a originii. ¸ 4. a S˘ presupunem c˘ f are derivate partiale de ordinul doi ˆ punctul x0 . Ap1 A12 A22 . y) − f (0. a ¸ a ın ¸ a Teorema care urmeaz˘ pune ˆ evident˘ conditii suficiente ca un punct stationar s˘ a ın ¸a ¸ fie punct de extrem. 2 ∂x ∂x∂y ∂y 2 Avem de demonstrat c˘: a 1. nu putem decide asupra naturii punctului (x0 . Ap2 . y) = x2 − y 2 . y0 ) = 0. x0 . a ¸ 0 0 Un punct x0 = (x1 . originea este punct stationar ¸ a a ¸ s pentru functia f (x. y0 ). B = (x0 . n. atunci df (x0 ) = 0. a 2. s ¸ ¸ Teorema 7. y0 ). De exemplu. y0 ) cu a ajutorul derivatelor partiale de ordinul doi. Atunci: 1. y0 ). ∂x ∂f (x0 . p = 1. (x0 . . p = 1. ¸ 4.ANALIZA MATEMATICA 84 Teorema lui Fermat precizeaz˘ conditii necesare de extrem. dac˘ (−1)p ∆p > 0. . Deoarece (x0 . Not˘m cu a a ¸ ın ∂2f Aij = (x0 ). . dac˘ rg (Aij ) = r < n ¸i ∆p > 0 (respectiv (−1)p ∆p > 0). dac˘ ∆p > 0. . y0 ) nu este punct de extrem. . dac˘ ∆1 = A > 0 ¸i ∆2 = AC − B 2 > 0. y0 ) fiind un punct a s ¸ a stationar al acesteia. j = 1. n. (x0 . . p = 1. punct de extrem pentru f . ∂xi ∂xj A11 A21 .

d2 f (x0 . −1).1 S˘ determin˘m punctele de extrem ale functiei f (x. y0 ) nu p˘streaz˘ semn constant ˆ nici o a a a ın vecin˘tate a punctului (x0 . . ∆1 = −12 < 0. k)] k 2 ≥ 0. Punctele stationare sunt solutiile sistemului ¸ ¸ ∂f ∂f = 3(x2 + y 2 − 5) = 0. In punctul (−2. A a ın iar dac˘ A = 0. respectiv k = 0. ın 1. a Exemplul 7. atunci a s d2 f (x0 . 1). y0 ) ˆ care |α(h. y0 ). ∆2 = 108 > 0. ∆2 = −108 < 0. η) h2 + 2 (ξ. 1) este un punct de minim. y) ∈ R2 . 1) = −28. y) − f (x0 . −2). A ∆1 Fie V o vecin˘tate a lui (x0 . Deci nu putem decide asupra naturii punctului ¸ (x0 . (x. 2). 2 ∂x ∂x∂y ∂y 2 In punctul (2. (−1. −1) este un punct de maxim. y0 ) ≥ [m + α(h. k → 0. y) ∈ V . avem s a f (x. de unde deducem c˘ d2 f (x0 . f (2. 2 Deci (x0 . Deoarece A > 0 ¸i AC − B 2 > 0. η) k 2 = 2! ∂x2 ∂x∂y ∂y 85 1 A h2 + 2B hk + C k 2 + α(h. y − y0 = k. y0 ) = A h2 + 2B hk + C k 2 . A (h/k)2 + 2B h/k + C. y0 ) = 1 ∂2f ∂2f ∂2f (ξ. ∆2 = 108 > 0. y0 ) ˆ care semnul diferentei f (x. y0 ): d2 f (x0 . derivatele partiale de ordinul doi fiind continue. Nu sunt puncte de extrem. = 6x. = 6y. −2). y0 ) = 0 ˆ punctele a dreptei A h + B k = 0. atunci d2 f (x0 . −1). k) k 2 . y) = x3 + 3xy 2 − a a ¸ 15x − 12y. (−2. admite s un minim ∆2 B 2 − AC m=− = > 0. f (−2. a ın a a 3. y0 ) = 1 (A h + B k)2 . Cazul 2.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Dac˘ B 2 − AC = 0 ¸i A = 0. ın ¸ a Rezult˘ c˘ exist˘ o vecin˘tate a punctului (x0 . In punctele (1. −1) = 28. 4. se trateaz˘ ˆ mod asem˘n˘tor. Pentru orice (x. (2. = 6(xy − 2) = 0. k) → 0 cˆnd h → 0. y0 ) este dat de diferentiala a doua ˆ (x0 . trinomul ˆ h/k. y0 ) este un punct de minim. Dac˘ B 2 − AC > 0. ∆1 = 12 > 0. η) hk + 2 (ξ. putem a ın scrie 1 f (x. ∂x ∂x adic˘: (2.ANALIZA MATEMATICA ¸i notˆnd x − x0 = h. y) − f (x0 . Derivatele de ordinul doi sunt a ∂2f ∂2f ∂2f = 6x. (−2. (1. y) − a a a a ın ¸ ¸ ın f (x0 . 1). 2). 2! ˆ care α(h. (−1. k)| < m. y0 ) = C k 2 . y0 ) cu ajutorul derivatelor partiale de ordinul doi.

x2 . a ¸ ın ¸ Dac˘ (x0 . (7. m. y) = 0. . y = F (x1 . E ⊂ Rn . ¸ Fie F : E → R. . . y) = 0. E ⊂ Rn . .4). i = 1. . o functie real˘ ¸i ¸ as Gj (x1 . De exemplu: s˘ se determine aria maxim˘ a unui dreptunghi dac˘ perimetrul s˘u are a a a a o valoare constant˘. xn ) = 0. ¸ a ¸ se rezolv˘ sistemul (7. n. y. ∂xi ∂xj ∂xj ∂y ∂xi ∂y ∂xi ∂xj ∂y ∂xi ∂xj ∂xi ∂y ∂xj ∂y 2 ∂xi ∂xj ¸ Dac˘ x0 este un punct stationar pentru f . n ≥ 2. ∂xi Deoarece ∂F ∂F ∂f (x. n. sau s˘ se determine volumul maxim al unui paralelipiped dac˘ suma a a a muchiilor sale ¸i aria total˘ au valori constante. punctul (x0 . ¸ ¸ s˘ presupunem c˘ f este de dou˘ ori diferentiabil˘ pe E. y) = 0. ∂xi ∂y ∂xi (7. . F (x. . xn .4) de n + 1 ecuatii ˆ necunoscutele x1 .d. y) + (x.4) (7.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .3). . cu y0 = f (x0 ). d. atunci f /∂xi (x0 ) = 0 ¸i din relatia precea s ¸ dent˘ rezult˘ a a 1 ∂2F ∂2f (x0 ) = − ∂F (x0 . punctul (x0 .2). atunci x0 este un punct stationar al a ¸ functiei f ¸i y0 = f (x0 ).2 Extreme pentru functii definite implicit ¸ F (x. x2 . a ¸ 7. x2 . In aceste probleme se cere determinarea s a valorilor extreme ale unei functii de mai multe variabile.3 Extreme conditionate ¸ In practic˘ apar uneori ¸i probleme care nu se pot ˆ a s ıncadra ˆ teoria prezentat˘ pˆn˘ ın a a a aici.5) rezult˘ c˘ ∂f /∂xi (x0 ) = 0. a a ¸ Pentru a determina punctele de extrem ale functiei f definit˘ implicit de ecuatia (7. y0 ).d. y = f (x). (7. . y0 ) Aplicˆnd acum Teorema (7. putem stabili natura punctului stationar x0 . dac˘ acestea satisfac un num˘r ¸ a a de conditii date. y) (x) = 0. Aij = ∂xi ∂xj ∂xi ∂xj ∂y (x0 .3 Fie f : E → R. y0 ) este o solutie a sistemului (7. o functie definit˘ implicit de ecuatia Punctul x0 ∈ E este punct stationar al functiei f d.5) ˆ raport cu xj . . . xn ).3) ¸ a ¸ Teorema 7.ANALIZA MATEMATICA 86 7. obtinem a ∂2F ∂ 2 F ∂f ∂F ∂ 2 f ∂ 2 F ∂f ∂F ∂ 2 f ∂ 2 F ∂f ∂f + + + + + = 0. ¸ s Pentru a vedea care dintre punctele stationare ale functiei f sunt puncte de extrem. j = 1. . i = 1. y0 ) este solutie a sistemului (7. y0 ). cu y = f (x).4). a a a ¸ a ¸ ın Derivˆnd (7. ¸ ¸ este solutie a sistemului ¸ ∂F (x.6) .

x2 .6) dac˘ este punct de extrem pentru F ¸i solutie a sistemului ¸ (7. . λ). ¸ Un punct de extrem conditionat este un punct de extrem liber. j = 1. . .6) (leg˘turi ¸ a ¸ a ˆ ıntre variabilele x1 . (7. . se caut˘ extremele functiei F pe multimea punctelor x ∈ E ın a ¸ ¸ ale c˘ror coordonate x1 . . . . . . . functiile Gj : E → R fiind functional independente pe E.ANALIZA MATEMATICA 87 ¸ ¸ un sistem de m < n ecuatii. sunt de clas˘ C 1 pe E ¸i a ¸ s rg ∂Gi ∂xj (x0 ) = m. . .7) 0 atunci exist˘ λ0 = (λ1 . . . λ) = Gj (x) = 0. . . x0 ) a. λ2 . λ) = F (x) + λ1 G1 (x) + λ2 G2 (x) + · · · + λm Gm (x). . ∀ (x. x0 ) = 0. i = 1. . x2 . i = 1. ¸ Teorema 7. . . Scalarii λ1 . x0 . xn−1 ) = F (x1 . . . extremele conditionate se mai numesc extreme cu leg˘turi. . . x2 . S˘ observ˘m c˘ functiile F ¸i L iau acelea¸i valori ˆ toare punctele care satisfac a a a ¸ s s ın sistemul (7. . λ) = (x) + λ1 (x) + · · · + λm (x) = 0. x2 . . λ2 . . xn sunt legate ˆ a ıntre ele prin cele m ecuatii (7. xn−1 . conditionate de sistemul (7. ∂xi ∂xi ∂xi ∂xi ∂L (x. . . . Sistemul (7. cu ∂G (x0 ) = 0. . . a m 2 a ¸ stationar al functiei L(x.6). xn−1 . x2 . . xn−1 ) = x0 ¸i a ı. x2 . . xn−1 ). λ1 . Deoarece. . . xn . λ2 . ∂xn 0 0 G(x1 . xn−1 )) = 0. g(x1 . . . . . dar nu orice punct de ¸ extrem liber este punct de extrem conditionat. ˆ acest caz. . xn−1 )). ¸ a ¸ 0 0 definit˘ ˆ a ıntr-o vecin˘tate a punctului (x0 . . x2 .6) se poate a ¸ ¸ reduce la o problem˘ de extrem liber prin introducerea functiei lui Lagrange: a ¸ L(x. adic˘ solutie a sistemului de n + m ecuatii ¸ ¸ ¸ ∂G1 ∂Gm ∂L ∂F (x. . . cu λ = (λ1 . x2 .6). n. λ) ∈ E × Rm . obtinem functia ın f (x1 . λ0 . .6).2 Punctul x0 = (x0 . . g(x1 . λ0 ) ∈ Rm a. . x0 . x0 . ın ¸ Presupunem m = 1. x2 . ¸ Problema determin˘rii extremelor functiei F . .8) Conform teoremei functiilor definite implicit. ¸ ¸ Inlocuind ˆ F (x1 . xn ) = 0. λm . . λm se numesc multiplicatorii lui Lagrange. . . . xn ) ∈ E se nume¸te punct de extrem al functiei ¸ s ¸ 1 2 s ¸ a F conditionat de sistemul (7. . m ∂λj ˆ n + m necunoscute x1 . xn ) pe xn .4 Fie x0 un punct de extrem al func. s a Dac˘ functiile F ¸i Gi .ˆ g(x0 . x2 . . . λ0 ) ∈ E × Rm s˘ fie punct a ı. ¸ 0 Definitia 7. . x2 . . λm ). n 2 (7.6) se reduce atunci la ecuatia G(x1 . xn−1 . . exist˘ functia xn = g(x1 . 1 n s 1 2 n−1 G(x1 . . . . . . . m. xn ). .tiei F conditionat de sistemul (7. xn−1 . . . . . .ˆ punctul (x0 . .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . . Extremele functiei F definite ˆ paragraful precedent le vom numi extreme libere sau ¸ ın extreme neconditionate. x2 . . . . .

avem ∂Gj ∂Gj ∂Gj (x0 ) dx1 + (x0 ) dx2 + · · · + (x0 ) dxn = 0. λ0 ) a sistemului (7. vom da ˆ continuare conditii suficiente de extrem conditionat. de exemplu. Punctul stationar conditionat x0 este punct ¸ ¸ ¸ ¸ a ¸ de extrem conditionat pentru functia F dac˘ diferenta F (x) − F (x0 ) p˘streaz˘ semn ¸ ¸ a a constant pentru orice x. ∂xj 0 j = 1. n − 1. . λ0 ) a a ¸ s a un punct stationar al functiei lui Lagrange. solutie a sistemului (7. j = 1. ¸ ¸ Prin eliminarea derivatelor functiei g. n − 1. . sunt de clas˘ C 2 pe E ¸i fie (x0 . de unde. Inlocuindu-le ˆ expresia lui d2 Φ(x0 ). i = 1. semnul diferentei Φ(x) − Φ(x0 ). Punctele de extrem conditionat ¸ ¸ ¸ ¸ ale functiei F se g˘sesc printre punctele stationare conditionate. dintr-o vecin˘tate a punctului x0 . ∂xi ∂xj i. iar x0 punct stationar conditionat al functiei F . ∂x1 ∂x2 ∂xn care este un sistem algebric liniar de m ecuatii cu n necunoscute: dx1 . putem exprima m dintre diferentialele dxi .8) se nume¸te punct stationar al functiei lui La¸ ¸ ¸ grange. s Orice solutie (x0 . Deoarece dΦ(x0 ) = 0. ∂G ∂xj (x0 ) ∂xn (x0 ) De aici deducem ∂L ∂F ∂G (x0 . S˘ observ˘m c˘ pentru orice solutie a sistemului (7. λ0 ). m. dx2 . ¸ a ¸ ¸ Pentru a stabili care dintre punctele stationare conditionate ale functiei F sunt puncte ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ de extrem conditionat. m. ¸ ¸ ın In ipoteza (7. deci 1 88 ∂f (x ) = 0. a ¸ Not˘m cu Φ(x) = L(x. ∂xj ∂xn ∂xj 0 ˆ care derivatele functiei g se obtin din ın ¸ ¸ ∂G ∂g ∂G (x0 ) + (x0 ) (x ) = 0. j = 1. . Intr-adev˘r. obtinem ¸ ın ¸ n−m d2 Φ(x0 ) = i. n − 1. ∂xj ∂xn ∂xj 0 j = 1. ¸ ˆ ıntr-o vecin˘tate a punctului x0 este dat de diferentiala a doua a ¸ d2 Φ(x0 ) = ∂2Φ (x0 ) dxi dxj . dxn . x2 . .6) a a a a ¸ F (x) − F (x0 ) = Φ(x) − Φ(x0 ).6) ˆ x0 . λ0 ) = (x0 ) + λ0 (x0 ) = 0. j = 1. ¸ ın s S˘ presupunem c˘ functiile F ¸i Gj .j=1 Aij dxm+i dxm+j .ANALIZA MATEMATICA 0 0 pentru care x0 = (x0 . .j=1 n ˆ care ˆ a diferentialele dxi nu sunt independente.6). . xn−1 ) este un extrem liber. . ∂xj ∂xj ∂xj j = 1. n. primele m ˆ functie de celelalte n − m.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .7). diferentiind sistemul ın ıns˘ ¸ a ¸ ın (7. . ¸inˆnd seama de definitia lui f deducem t a ¸ ∂F ∂g ∂F (x0 ) + (x0 ) (x ) = 0. n − 1. . conditiile de extrem pentru functia f se pot scrie ¸ sub forma ∂F ∂F (x0 ) ∂xj (x0 ) − ∂G = − ∂xn = λ0 .

.2.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .ANALIZA MATEMATICA 89 ¸ a Cu Aij astfel determinati se aplic˘ Teorema 7. care precizeaz˘ conditii suficiente de a ¸ extrem.

1 8. cu fn = ¸ ¸ R. ¸ ¸a x ∈ R.1. are multimea de convergent˘ 8. functia limit˘ a ¸irului este f (x) = x . Multimea de convergent˘ ¸ ¸ ¸ ¸a s ¸ ¸ s Fie E ⊂ R ¸i F (E.1 Un punct x0 ∈ E se nume¸te punct de convergent˘ al ¸irului de functii ¸ s s ¸ ¸a (fn ) dac˘ ¸irul numeric (fn (x0 )) este convergent.Capitolul 8 SIRURI SI SERII DE ¸ ¸ FUNCTII ¸ 8.1 Siruri de functii reale ¸ ¸ Siruri de functii. are multimea de convergenta R ¸ ¸ ¸ ¸˘ 2 2 ¸i pentru orice x ∈ R.1.2 Functia limit˘ a unui ¸ir de functii ¸ a s ¸ Fie (fn ) un ¸ir de functii definite pe E ¸i A ⊂ E multimea de convergent˘ a ¸irului. as ¸ Multimea punctelor de convergnt˘ ale ¸irului de functii (fn ) se nume¸te multimea de ¸ ¸a s ¸ s convergent˘ a ¸irului (fn ). x ∈ R. x ∈ A. R) se nume¸te ¸ir de functii reale. s s ¸ Definitia 8. s ¸ a s 2 2 90 . s ¸ s +1 Exemplul 8. definit˘ prin ¸ a f (x) = lim fn (x). n→∞ ¸ a se nume¸te functia limit˘ pe multimea A a ¸irului (fn ). sin x n2 +1 . R) multimea functiilor definite pe E cu valori ˆ R.1 Sirul de functii (fn ). ¸a s Exemplul 8. ın cu fn ∈ F (E. Un ¸ir (fn )n∈N . s ¸ ¸ ¸a s s Functia f : A → R.2 Sirul de functii fn (x) = nnx+1 .

d. ε ≥ 1.2) In definitia uniformei convergente. Reciproca nu este. cos+1 < ε dac˘ n21 < ε. ε < 1. x ∈ R cu α > 0. este uniform convergent c˘tre ¸ ¸ n2 f (x) = 0.3 Convergenta simpl˘ ¸ a Fie (fn ) un ¸ir de functii pe E ⊂ R. n > x ε . ε ≥ x2 . a Exemplul 8. . s ¸ Definitia 8. Un ¸ir de functii uniform convergent este ¸i simplu convergent. x ∈ R. ˆ s ¸ s ın general.1. este uniform convergent . ∀ n > N .4 Convergenta uniform˘ ¸ a Definitia 8. ∀ ε > 0.1. ∃ N (ε. x ∈ [0. |fn (x) − f (x)| ≤ an . s ∀ ε > 0.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ∃ N (ε. Un criteriu de convergent˘ uniform˘ este dat de urm˘toarea ¸a a a ¸ Teorema 8. 1−ε ε . a α n sin nx nα . |fn (x) − f (x)| < ε. x) pentru care |(fn ) − f (x)| < ε. 8. Din definitie rezult˘ c˘ num˘rul N depinde atˆt de ε cˆt ¸i de x. a.2 Spunem c˘ ¸irul de functii (fn ) este simplu (punctual) convergent pe E ¸ as ¸ c˘tre functia f . Prin urmare. este simplu convergent pe R c˘tre ¸ ¸ a f (x) = 0. dac˘ a ¸ a ∀ x ∈ E.5 Sirul de functii fn (x) = ¸ ¸ pe R c˘tre f (x) = 0.ˆ a a s ∀ n ∈ N.4 Sirul de functii fn (x) = cos+1 . convergent c˘tre zero. ∀ n > N. adev˘rat˘. ∀ x ∈ E. ¸ a a a a a s x Exemplul 8. a a nx a Exemplul 8. x) pentru care |(fn ) − f (x)| < ε.ANALIZA MATEMATICA 91 8. adic˘ d. ∀ n > N. ∃ N (ε) pentru care an < ε. Deci a a a +1 n2 ε N (ε) = 0.1) N (ε. Deoarece ¸irul (an ) are limita 0. num˘rul N depinde numai de ε ¸i este acela¸i ¸ ¸ a s s pentru orice x ∈ E. deci (fn ) este uniform convergent pe R c˘tre f (x) = 0. dac˘ exist˘ un ¸ir (an ) de numere pozitive. x) = x2 −ε ε 0. n2 > 1−ε . π]. 2 x2 −ε Intr-adev˘r. sin α ≤ n1 → 0. ε < x2 .d. ∀ x ∈ E.1 Sirul de functii (fn ) definite pe E converge uniform pe E la functia f ¸ ¸ a ı. a nx Intr-adev˘r.3 Spunem c˘ ¸irul de functii (fn ) este uniform convergent pe E c˘tre functia ¸ as ¸ a ¸ a f dac˘ ∀ ε > 0. nx Intr-adev˘r. n+1 < ε d. ∀ x ∈ E. ∀ n > N.3 Sirul de functii fn (x) = n+1 . Deci a 2 (8. (8.

s ¸ ın Consecinta 8. derivabilitatea ¸i integrabilitatea functiei limit˘. ∃ N1 (ε) ∈ N pentru care ∀ n > N1 . s˘ avem a ı. urmeaz˘ c˘ ¸irul (fn (x0 )) este convergent. . ın Deoarece ¸irul (fn ) este uniform convergent pe E. exist˘ N2 (ε) ∈ N a. 1] este uniform convergent c˘tre a Teorema 8. s ¸ a s ¸ ¸ Teorema 8.ˆ s a ı. Sirul de functii (fn ) fiind u. ∀ x ∈ V. Dac˘ a toate functiile fn sunt continue ˆ punctul x0 ∈ E. ¸ n3 x4 +1 n3 +1 . x ∈ [0. Dac˘ toate functiile fn au derivate continue pe I ¸i ¸irul de functii a ¸ a ¸ s s ¸ (fn ). s Functia fn (x) fiind continu˘ ˆ punctul x0 . are loc (8. Dar a |f (x) − f (x0 )| ≤ |f (x) − fn (x)| + |fn (x) − fn (x0 )| + |fn (x0 ) − f (x0 )| < 3ε. deci dup˘ criteriul general al lui Cauchy s a pentru ¸iruri. avem ¸i |fn (x) − fn (x0 )| < ε.3 Fie (fn ) un ¸ir de functii uniform convergente pe intervalul m˘rginit I ⊂ s ¸ a E c˘tre functia f . |fn (x0 ) − g(x0 )| < ε.1.ANALIZA MATEMATICA 92 8. ceea ce dovede¸te continuitatea functiei f ˆ punctul x0 . s In particular. n ∈ N. al derivatelor functiilor fn .ˆ pentru ε > 0.6 Sirul de functii fn (x) = ¸ ¸ functia f (x) = x4 . ¸ a a a ın s a aa a Fie x0 ∈ I. Dar ¸irul (fn (ξ)) este convergent.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . avˆnd derivat˘ continu˘ ˆ punctul x0 . x ∈ [0. pentru orice n ∈ N. |fn (ξ) − fm (ξ)| < ε.c. pentru orice x ∈ I. uniform convergent pe ¸ s ¸ E. = |fn (ξ) − fm (ξ)|. a (b) fn (x) − fn (x0 ) − fn (x0 ) < ε. pe I la g. atunci functia limit˘ f este continu˘ ¸ ın ¸ a a ˆ punctul x0 . ∀ n. exist˘ o vecin˘tate V a lui x0 a. ∀ x0 ∈ I. x − x0 Pe de alt˘ parte.ˆ pentru ¸ a ın a a ı. ¸ ¸ a as deci (a) ∀ ε > 0. m > N2 . exist˘ o ¸ a a a ın a vecin˘tate V a lui x0 a. ¸ a Exemplul 8. putem scrie a fn (x) − fn (x0 ) fm (x) − fm (x0 ) (fn (x) − fm (x)) − (fn (x0 ) − fm (x0 )) = = − x − x0 x − x0 x − x0 cu ξ cuprins ˆ ıntre x0 ¸i x. pentru orice m. S˘ ar˘t˘m c˘ f este derivabil˘ ˆ x0 ¸i f (x0 ) = g(x0 ). este uniform convergent c˘tre o functie g pe intervalul a ¸ ¸ s I.2) pentru orice x ∈ E. 1].1 Limita unui ¸ir (fn ) de functii continue pe E.5 Propriet˘¸i ale ¸irurilor uniform convergente at s In leg˘tur˘ cu ¸irurile de functii uniform convergente vom demonstra trei teoreme privind a a s ¸ continuitatea. este o functie continu˘ pe E. Functia fn (x). ales mai sus.2 Fie (fn ) un ¸ir de functii uniform convergente pe E la functia f . pentru orice x ∈ V ∩ E. dup˘ cum rezult˘ aplicˆnd teorema lui Lagrange functiei s a a a ¸ fn (x)−fm (x). x ∈ V ∩ E s˘ avem |fn (x) − fn (x0 )| < ε. atunci functia limit˘ f este derivabil˘ pe I ¸i f (x) = g(x).

∀ x ∈ [a. ∀ n > N. m > N2 . rezult˘ a a (c) fn (x) − fn (x0 ) f (x) − f (x0 ) < ε. ¸ a ¸ ∀ ε > 0. functiile fn (x) fiind continue. b] c˘tre functia f . urmeaz˘ a f (x) − f (x0 ) − g(x0 ) ≤ x − x0 ≤ f (x) − f (x0 ) fn (x) − fn (x0 ) fn (x) − fn (x0 ) + − − fn (x0 ) + |fn (x0 ) − g(x0 )| < 3ε.4 Fie (fn ) un ¸ir de functii uniform convergente pe intervalul [a. Sirul (fn ) fiind u. ∀ x0 ∈ I. c˘tre f .c. Deci putem scrie a b a b b fn (x) dx − a f (x) dx ≤ b n→∞ a |fn (x) − f (x)| dx < ε(b − a). π]. lim Deci f este derivabil˘ pe I ¸i f (x) = g(x). x − x0 x − x0 a F˘cˆnd aici m → ∞. s s aa s a a Exemplul 8. pentru orice x ∈ I. x − x0 x − x0 x − x0 x→x0 Prin urmare. Pe de alt˘ parte. pentru orice n > N ¸i orice x ∈. c˘tre functia f (x) = 0. a Teorema 8. − x − x0 x − x0 93 s s Fie acum N = max{N1 .7 Sirul fn (x) = sin nx .c. (b) ¸i (c). ˆ a ¸irul derivatelor fn (x) = n+1 sin 2nx ¸ s ıns˘ s nu este convergent pe [0. b deci lim a fn (x) dx = a f (x) dx.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . π]. b]. dup˘ Teorema 8. b]. ¸ a ¸ n+1 1 Functiile fn ¸i f sunt derivabile pe [0. s Intr-adev˘r. Dac˘ toate functiile fn sunt continue pe [a.c. este u. π]. avem ¸a fn (x) − fn (x0 ) fm (x) − fm (x0 ) − < ε. . N2 }.2. Atunci. ∀ n. f˘r˘ ca ¸irul (fn ) s˘ fie u. functia f (x) este a ¸ ¸ a continu˘ pe [a. din (a). pe [a. ∀ n > N.ANALIZA MATEMATICA In consecint˘. x − x0 lim fn (x) dx = a a lim fn (x) dx = a f (x) dx. ∃ N (ε) pentru care |fn (x) − f (x)| < ε. pentru x = π/4 ¸irul fn (π/4)) este divergent.c. a s Un ¸ir (fn ) poate fi u. x ∈ [0. b]. b] ⊂ E s ¸ c˘tre functia f . pentru orice x ∈ I. atunci a ¸ a ¸ b n→∞ b b n→∞ 2 f (x) − f (x0 ) = g(x0 ). cu (fn ) ¸i f derivabile. ∀ n > N2 .

s ¸ ¸ a ¸ Exemplul 8. 1).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .3) coincide cu multimea de convergent˘ ¸ ¸a ¸ ¸ ¸a a ¸irului de functii (sn ) a sumelor partiale ale seriei. n=1 Folosind definitia cu ε a convergentei ¸irului (sn ) la functia f pe E.2.2. ¸ a Definitia 8.1 Serii de functii ¸ Serii de functii. form˘m seria de functii s ¸ 1 + x + x2 + · · · + xn + · · · .2 Convergenta simpl˘ a unei serii de functii ¸ a ¸ ∞ n=1 Definitia 8. ∀ n > N.3) n=1 ¸ Sirul (sn ) se nume¸te ¸irul sumelor partiale ale seriei. ∀ ε > 0. ∃ N (ε. (sn )) se nume¸te serie de functii reale ¸i se ¸ s noteaz˘ a f1 + f 2 + · · · + f n + · · · = ∞ fn . (8.4 Perechea de ¸iruri ((fn ). R) un ¸ir de functii reale ¸i sn ∈ F (E.2 8. Deoarece ¸irul de functii sn (x) = 1+x+x2 +· · ·+xn−1 este convergent pentru x ∈ (−1. Multimea de convergent˘ ¸ ¸ ¸a n Fie fn ∈ F(E. x ∈ R. ¸ s s s ¸a Definitia 8.4) .6 Spunem c˘ seria de functii ¸ a ¸ ∞ fn este simplu (punctual) convergent˘ pe a a as ¸ E c˘tre functia f dac˘ ¸irul sumelor sale partiale (sn ) este simplu convergent c˘tre f pe a ¸ ¸ E. 1).7 Seria de functii ¸ ¸ functia f dac˘ ¸ a ∞ n=1 fn este simplu (punctual) convergent˘ pe E c˘tre a a n ∀ x ∈ E. a a a n=1 8.ANALIZA MATEMATICA 94 8. (8. Functia f se nume¸te suma seriei s fn pe E. Multimea punctelor de convergenta se nume¸te multimea de convergent˘ a seriei de functii. n ∈ N. n ∈ N.3) dac˘ se¸ a ∞ ria numeric˘ a a ¸ ¸˘ s fn (x0 ) este convergent˘.5 Un punct x0 ∈ E se nume¸te punct de convergent˘ al seriei (8. R) ¸irul definit prin s ¸ s s sn = f1 + f2 + · · · + fn = fk .8 Dat ¸irul de functii fn (x) = xn . s ¸ rezult˘ c˘ seria este convergent˘ pe (−1. k=1 s ¸ s Definitia 8. ¸ ¸a ¸ Multimea de convergent˘ a seriei de functii (8. avem urm˘toarea ¸ ¸ s ¸ a definitie echivalent˘. x) ∈ N pentru care k=1 fk (x) − f (x) < ε.

a ¸a a a Teorema 8. ∃ N (ε) ∈ N pentru care de unde rezult˘ a k=1 an+k < ε. ∀ p ∈ N. |sn+p (x) − sn (x)| = k=1 fn+k (x) ≤ ∞ n=1 p k=1 |fn+k (x)| ≤ an+k . ∃ N (ε) ∈ N pentru care k=1 fk (x) − f (x) < ε. |sn+p (x) − sn (x)| < ε.8 Spunem c˘ seria de functii ¸ a ¸ a fn este uniform convergent˘ pe E c˘tre a a a s ¸ functia f dac˘ ¸irul sumelor sale partiale (sn ) este uniform convergent c˘tre f pe E.5 (Criteriul lui Weierstrass) Seria de functii ¸ a ¸ vergent˘ pe E c˘tre functia f dac˘ exist˘ seria a a a a.3 Convergenta uniform˘ a unei serii de functii ¸ a ¸ ∞ n=1 Definitia 8. ∀ x ∈ E. deci as ∞ n=1 fn este u. .2. ∀ x ∈ E. ∀ n > N. 8. Pentru orice p ∈ N avem p p p ∞ n=1 ∞ n=1 fn este uniform con- an de numere pozitive. Seria s an fiind convergent˘. a ∀ n ∈ N.9 Seria de functii ¸ f (x) = 1 1−x . ∀ n > N. a ∀ ε > 0. 1) la functia deoarece |sn (x) − f (x)| = |x|n 1 1 − xn = − →0 1−x 1−x 1−x pentru |x| < 1.ˆ ı. k=1 pentru orice n ∈ N ¸i orice x ∈ E. ∞ n=1 95 a ¸ xn−1 este simplu convergent˘ pe (−1. adic˘ ¸irul (sn ) este uniform convergent pe E.ANALIZA MATEMATICA Exemplul 8.c. ¸ adic˘ dac˘ a a n ∀ ε > 0.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ∀ p ∈ N. Un criteriu de uniform˘ convergent˘ este dat de urm˘toarea teorem˘. ∀ x ∈ E. convergent˘. ∀ n > N. pe E. |fn (x)| ≤ an .

de la a b n→∞ b ¸iruri de functii. Teorema 8. functiile sn = f1 + f2 + · · · + fn sunt ¸ ¸ functii continue pe [a. deci integrabile pe [a. Dac˘ ¸ a ¸ toate functiile fn sunt continue pe E. limita ¸ s a f este continu˘ pe E. b] la ¸ a b b b a ¸ functia f . ¸ ¸ Teorema 8.ANALIZA MATEMATICA 96 8. de la ¸iruri uniform convergente.3. sau lim σn = a f (x) dx.2.7 Fie ∞ n=1 fn o serie de functii uniform convergent˘ pe intervalul I ⊂ E la ¸ a ∞ n=1 functia f . atunci ¸ f (x) dx = a a f1 (x) dx + a f2 (x) dx + · · · + a fn (x) dx + · · · . f este integrabil˘ pe [a.2. (8. atunci functia sum˘ f este continu˘ pe E.5) Deoarece functiile fn sunt continue pe [a.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . de la ¸iruri as de functii.c.6 Fie ∞ n=1 a fn o serie de functii uniform convergent˘ pe E la functia f . s ¸ a Teorema 8. Dac˘ toate functiile fn au derivate continue pe I ¸i seria de functii ¸ a ¸ s ¸ fn este uniform convergent˘ c˘tre o functie g pe intervalul I. b] ¸i s ¸ a s lim sn (x) dx = a b n→∞ a f (x) dx. b]. b]. b]. deci seria ∞ n=1 b a fn (x) dx al c˘rei ¸ir al sumelor partiale este σn este o serie numeric˘ a s ¸ a convergent˘ ¸i are loc (8.8 Fie b ∞ n=1 fn o serie de functii uniform convergent˘ pe intervalul [a. atunci functia sum˘ f este a a ¸ ¸ a derivabil˘ pe I ¸i f (x) = g(x). Fie ¸ b b b b σn = a sn (x) dx = a ∞ n=1 f1 (x) dx + a f2 (x) dx + · · · + fn (x) dx. functia f este derivabil˘ ¸i derivata sa este g. derivabilitatea ¸i integrabilitatea functiei sum˘. pe I la functia g.5). b]. a s Sirul sumelor partiale ale seriei ¸ ¸ partiale ale seriei ¸ ∞ n=1 ∞ ¸ fn este u. pentru orice x ∈ I. b] la f . pe I la functia f . dup˘ Teorema 8. ¸ ¸ a a ¸ Deoarece toate functiile fn sunt continue pe E. a Seria de functii ¸ a fn fiind uniform convergent˘ pe [a.4 Propriet˘¸i ale seriilor uniform convergente at In leg˘tur˘ cu seriile de functii uniform convergente vom demonstra trei teoreme privind a a ¸ continuitatea. as . Conform Teoremei 8. sumele partiale sn = f1 +f2 +· · ·+fn ¸ sunt functii continue pe E. Dac˘ toate functiile fn sunt continue pe [a.c. Conform Teoremei 8.4. Sirul sumelor ¸ n=1 s ¸ fn este u.

7) Lema 8. Deci r satisface conditia 1.ˆ |x0 | > r pentru a orice x0 ∈ A. atunci lim an xn = 0 ¸i deci exist˘ a a ın s a 0 M > 0 a. a a ¸ . +∞).1 (Lema lui Abel) 1. adic˘ pentru care |x| < r. Demonstratie prin reducere la absurd. ¸ Unicitatea num˘rului r rezult˘ din unicitatea marginii superioare a unei multimi.6) se reduce la studiul seriei de puteri ale lui x. seria este divergent˘ pe(−∞. 0 avem n n x x n |an xn | ≤ |an x0 | · ≤M· . a ¸ ¸a Fie A ⊂ R multimea de convergent˘ a seriei (8. ın a0 + a1 x + · · · + an xn + · · · = ∞ n=0 an xn . ı. r).7) este divergent˘ ˆ punctul x0 = 0.7) este convergent˘ ˆ punctul a ın a x0 = 0. Atunci.7). s a 1. forma general˘ a unei serii de puteri este: s a a0 + a1 (x − a) + · · · + an (x − a)n + · · · = ∞ fn . seria este absolut convergent˘ pe intervalul (−r. dup˘ prima parte a teoremei. cu a. pentru orice x ∈ R cu |x| < |x0 |.ˆ |an xn | ≤ M .ˆ seria (8. (8. r). deci ¸i pentru x0 .9 (Existent˘ razei de convergent˘) Oricare ar fi seria de puteri (8.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Prin trecerea lui x − a a a s s ˆ x. a 2. Contradictie. Dar. studiul seriei (8. atunci pentru orice x ∈ (−r.ANALIZA MATEMATICA 97 8. ¸ a a a a cu |x1 | > |x0 | a. atunci ea este a divergent˘ pentru orice x ∈ R cu |x| > |x0 |. ı. atunci ea este absolut convergent˘ pentru orice x ∈ R cu |x| < |x0 |. exist˘ un x0 ∈ A a. Dac˘ seria este convergent˘ ˆ punctul x0 = 0. convergent˘. Dac˘ s a r = 0. deci aceasta este convergent˘. x ∈ A}. exist˘ ¸i este unic determinat num˘rul real r ≥ 0 (r poate fi ¸i +∞) a.7) ¸i fie r = sup{|x|. rezult˘ c˘ seria geometric˘ ∞ n=0 x x0 n n→∞ este o serie majorant˘ convera gent˘ pentru seria (8. A¸adar. a a 2.7) s˘ fie convergent˘. x0 x0 a a a Deoarece |x/x0 | < 1. (8.6) O serie de puteri este unic determinat˘ de num˘rul a ¸i ¸irul an . a Pentru x = 0 seria se reduce la a0 ¸i este .ˆ as a 1. Dac˘ seria de puteri (8. ¸ s ¸ a a ı. atunci A = {0} ¸i singurul punct de convergent˘ al seriei este x = 0. a s ¸ Teorema 8. ¸a ¸a s ı. Dac˘ s ¸a a r > 0. Num˘rul r satisface ¸i conditia 2 c˘ci dac˘ ar exista un x0 ∈ A a.ˆ a a ı. Presupunem c˘ ar exista un punct x1 ∈ R.7). pentru orice n ∈ N. seria ar fi convergent˘ pentru orice x ∈ R cu |x| < |x1 |. an ∈ R. a a ın 2. evident. s a a a a ın |x| < |x0 | < r| ¸i din teorema precedent˘ rezult˘ c˘ seria este convergent˘ ˆ punctul x. −r) ∪ (r.9 Se nume¸te serie de puteri o serie de functii ¸ s ¸ a) .3 n Serii de puteri ∞ n=1 Definitia 8. unde fn (x) = an (x − n=0 an (x − a)n . aceasta ar contrazice definitia lui r. Dac˘ seria de puteri (8.

r]. |an |αn este o serie majorant˘ convergent˘ a seriei (8. atunci seria sum˘ are raza de a a ¸˘ s a convergent˘ r ≥ min{r1 . s a Teorema 8. Deci seria (8. Aceasta deoarece x n an xn = an rn · r a an rn este convergent˘ iar ¸irul x . ¸a ¸ a 2. r) este monoton descresc˘tor ¸i seria s a s r la zero (criteriul lui Abel). Dac˘ ρ = ∞.7) este absolut ¸i uniform convergent˘ pe acest interval. pentru orice x ∈ R ¸i seria este absolut convergent˘ a s a pe R. ¸a n . ¸a a a a Pentru fiecare x fixat aplic˘m seriei (8. atunci λ = ∞. n 98 n→∞ |an |. a Dac˘ seria este convergent˘ ˆ punctul x = r > 0 atunci ea este uniform convergent˘ a a ın a pe [0. atunci λ = 0 < 1.7). S˘ observ˘m c˘ dac˘ 0 < ρ < ∞. −r) ∪ (r. Dac˘ dou˘ serii au razele de convergenta r1 ¸i r2 . 0).7) pe a a Pentru α ∈ (0. Avem lim n |an | · |x|n = |x| · n |an | = |x| · ρ = λ. adic˘ r = 0.ANALIZA MATEMATICA a Teorema 8.12 1. r2 }. r). r]. pentru orice x = 0 ¸i deci seria este divergent˘ pentru a s a a orice x = 0. r) seria intervalul [−α. seria este absolut convergent˘ pe (−r. pentru orice α ∈ (0. Dac˘ 0 < ρ < ∞.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . cu x ∈ (0. n→∞ Dac˘ ρ = 0. ρ = ∞. ρ = 0. Produsul unei serii cu un num˘r real nenul are aceea¸i raz˘ de cona s a vergent˘ cu seria initial˘.10 (Calculul razei de convergent˘) Dac˘ ρ = lim ¸a   +∞. r) ¸i divera a a a a s gent˘ pe (−∞. ¸a Teorema 8. r=  ρ 0.7) criteriul r˘d˘cinii de la serii numerice. ea este uniform convergent˘ pe [−α. dar nu cunoa¸tem natura sa ˆ extremit˘¸ile intervalului a s ın at de convergent˘. 1 0 < ρ < ∞. +∞). atunci este raza de convergent˘ a seriei (8. adic˘ s a a 1 pentru |x| > ρ . adic˘ pentru a a a 1 toate valorile lui x pentru care |x| < ρ ¸i este divergent˘ pentru λ = |x| · ρ > 1. seria este absolut convergent˘ pentru λ = |x| · ρ < 1.11 (Teorema lui Abel) Dac˘ seria de puteri a ∞ n=0 a ın an xn este convergent˘ ˆ punctul x = r > 0 atunci. .

Formula lui Taylor ¸ a ın pentru functia f ˆ punctul x0 se scrie ¸ ın f (x) = f (x0 ) + (x − x0 )n (n) x − x0 f (x0 ) + Rn (x). f (n + 1)! ξ ∈ (x0 . pentru orice x ∈ V ¸i orice num˘r natural n. f (x0 ) + · · · + 1! n! x ∈ I. deci a ¸ ın a a f (x) = f (x0 ) + x − x0 (x − x0 )n (n) f (x0 ) + · · · + f (x0 ) + · · · . (n + 1)! (x−x0 )n+1 (n+1)! a ˆ a |Rn (x)| → 0 cˆnd n → ∞.8) este convergent˘ pentru x = x0 . se scrie Rn (x) = deci |Rn (x)| ≤ (x − x0 )n+1 (n+1) (ξ). ¸a ¸ ¸a a a Teorema 8. x ∈ A.13 Seria Taylor a functiei f este convergent˘ ˆ ¸ a ıntr-o vecin˘tate V a punctua a a lui x0 dac˘ derivatele de orice ordin f (n) sunt egal m˘rginite pe V . as n→∞ atunci seria f (x0 ) + x − x0 (x − x0 )n (n) f (x0 ) + · · · + f (x0 ) + · · · . a s a M > 0.9) ın Formula (8.9) se nume¸te formula de dezvoltare a functiei f ˆ serie Taylor ˆ jurul s ¸ ın punctului x0 . sub forma lui Lagrange. 1! n! x ∈ A. pentru x ∈ A ⊂ I.8) numit˘ seria Taylor a functiei f ˆ punctul x0 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . O conditie suficient˘ de a a existent˘ a unei multimi de convergent˘ este dat˘ de teorema care urmeaz˘. 1! 2! n! . x ∈ A. a a n→∞ este lim x − x0 an+1 = lim = 0.ANALIZA MATEMATICA 99 8. adic˘ |f (n) (x)| ≤ M . x).4 Serii Taylor Fie f : I → R o functie indefinit derivabil˘ ˆ punctul x0 ∈ I. adic˘ lim Rn (x) = 0. este convergent˘ c˘tre f (x). deoarece seria cu termenul general an = ıns˘ convergent˘ pentru orice x ∈ R. a a Dac˘ ¸irul Rn (x) este convergent c˘tre zero. Restul Rn (x). Intr-adev˘r. 1! n! (8. (x − x0 )n+1 · M. (8. seria care se obtine se nume¸te seria lui Mac-Laurin: a ın a f (x) = f (0) + x x2 xn (n) f (0) + f (0) + · · · + f (0) + · · · . a ¸ a Se observ˘ c˘ seria (8. n→∞ n + 1 an ¸ s Dac˘ ˆ (8.8) lu˘m x0 = 0.

f˘r˘ a indica intervalul I. s a ¸ Definitia 9. rezult˘ c˘ F (x) + C este o primitiv˘ a functiei f . deoarece F (x) ¸i Φ(x) sunt primitive ale functiei f (x) pe intervalul I. atunci functia a a ¸ ¸ F (x) + C este de asemenea o primitiv˘ a functiei f . Dac˘ F (x) ¸i Φ(x) sunt dou˘ a a ¸ s a primitive ale functiei f pe intervalul I.2 Se nume¸te integral˘ nedefinit˘ a functiei f : I → R. ∀x ∈ I. Integrala nedefinit˘ a a a ınchis sau deschis) al axei reale Fie I un interval oarecare (m˘rginit sau nem˘rginit. multimea tuturor ¸ s ¸ a a ¸ primitivelor functiei f pe intervalul I.1 Dac˘ F (x) este o primitiv˘ a functiei f (x) pe intervalul I. a a Din aceast˘ teorem˘ rezult˘ c˘ dac˘ functia f admite o primitiv˘ atunci ea admite a a a a a ¸ a o infinitate de primitive.1 Se nume¸te primitiv˘ a functiei f pe intervalul I. deducem c˘ Φ(x) − F (x) = C. atunci Φ(x) − F (x) = C. (9.1 Primitive. o functie F : I → R. a s ¸ a rezult˘ c˘ (Φ(x) − F (x)) = 0. care satisface conditia a ¸ F (x) = f (x). Cˆnd spunem c˘ functia F (x) este primitiva functiei f (x). ¸ 100 . Cum I este interval. ınt a a ¸ Teorema 9. a a ¸ ¸ aa atunci se subˆ ¸elege c˘ I este orice interval pe care functia f este definit˘. Spunem c˘ primitiva unei functii se determin˘ pˆn˘ a a ¸ a a a la o constant˘ aditiv˘. ¸ s ¸ derivabil˘ pe I. ˆ ¸i f : I → R. a a a ¸ Pe de alt˘ parte. ¸ Deoarece (F (x) + C) = f (x). oricare ar fi x ∈ I. dac˘ F (x) este o primitiv˘ a functiei f (x). atunci orice alt˘ a a ¸ a primitiv˘ este de forma F (x) + C. a a Definitia 9.Capitolul 9 INTEGRALA RIEMANN SI ¸ EXTINDERI 9.1) Din definitie rezult˘ c˘ functia ¸i primitiva ei sunt definite pe un interval ce nu se ¸ a a ¸ s reduce la un punct ¸i nu pe o reuniune de intervale sau alt tip de multime de numere s ¸ reale.

De as ¸ a a a exemplu: 2 ex cos x 1 sin x .2. Din teorema precea ¸ dent˘ rezult˘ c˘ dac˘ F (x) este o primitiv˘ oarecare a functiei f (x) pe intervalul I. (9. f (x) dx = f (x) dx.4) In leg˘tur˘ cu primitivele unei functii se pun urm˘toarele probleme: a a ¸ a . sin x2 .2. ¸ Exist˘ ¸i functii continue ale c˘ror primitive nu pot fi exprimate sub form˘ finit˘. . a ¸ a In ceea ce prive¸te prima problem˘ afirm˘m c˘: orice functie continu˘ admite primis a a a ¸ a tive.2) Din definitie ¸i expresia (9. atunci functia f + g are primitive pe I a ¸ ¸ s ¸i s (f (x) + g(x)) dx = f (x) dx + g(x) dx. Ne vom ocupa numai de primitivele ¸ a ın a functiilor continue. xn xn ln x x 9. (9. (9.2 Dac˘ functiile u ¸i v.ANALIZA MATEMATICA 101 a Integrala nedefinit˘ a functiei f se noteaz˘ cu simbolul f (x) dx.dac˘ o functie admite primitive.6) 9. F (x) dx = F (x) + C. rezult˘ urm˘toarele propriet˘¸i imediate ale integralei ¸ s a a at nedefinite: d d (9. ¸ . atunci functia αf are primitive a ¸ s ¸ pe I ¸i s αf (x) dx = α f (x) dx.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .care sunt clasele de functii ce admit primitive. dx dF (x) = F (x) + C. . Demonstratia va fi dat˘ ˆ capitolul urm˘tor. preciz˘m c˘ ne va preocupa determinarea primitivelor a a a a a acelor functii pentru care primitivele pot fi exprimate sub form˘ finit˘.5) Dac˘ functia f are primitive pe intervalul I ¸i α ∈ R. definite pe intervalul I. cos x2 . (9. etc. ¸ In leg˘tur˘ cu a doua problem˘.7) . C ∈ R.2 Integrarea prin p˘rti a ¸ s Teorema 9. cum se determin˘ ele.1 Calculul primitivelor Integrala sumei ¸i produsului cu o constant˘ s a Dac˘ functiile f ¸i g au primitive pe intervalul I. adic˘ pot fi ¸ a a a exprimate cu ajutorul unui num˘r finit de operatii aritmetice sau operatii de compunere a ¸ ¸ a functiilor elementare.2). a ¸ atunci uv dx = uv − u v dx. e−x . (9. au derivate continue pe I. .3) f (x) dx = f (x).2 9. a a a a a ¸ atunci f (x) dx = F (x) + C.

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA

102

Deoarece (uv) = u v + uv ¸i deci uv = (uv) − u v, ¸inˆnd seama de (9.4), rezult˘ a s t a (9.7), numit˘ ¸i formula de integrare prin p˘rti. as a¸ s Dac˘ presupunem c˘ functiile u ¸i v, definite pe intervalul I, au derivate continue a a ¸ pˆn˘ la ordinul n + 1 inclusiv, atunci are loc formula a a uv (n+1) dx = uv (n) − u v (n−1) + · · · + (−1)n u(n) v + (−1)(n+1) numit˘ ¸i formula generalizat˘ de integrare prin p˘rti. as a a¸ u(n+1) v dx, (9.8)

9.2.3

Schimbarea de variabil˘ ˆ integrala nedefinit˘ a ın a

Teorema 9.3 Fie I ¸i J dou˘ intervale ¸i functiile u : I → J, f : J → R. Dac˘ s a s ¸ a functia u are derivat˘ continu˘ pe I, f este continu˘ pe J, iar F este o primitiv˘ a ¸ a a a a ¸ a a functiei f , adic˘ are loc (9.2), atunci functia compus˘ F ◦ u : I → R, definit˘ prin ¸ a (F ◦ u)(t) = F (u(t)), este o primitiv˘ a functiei f (u(t)) · u (t) pe I ¸i deci a ¸ s f (u(t)) · u (t) dt = F (u(t)) + C. s ¸ Deoarece functiile F ¸i u sunt derivabile, functia F ◦ u este derivabil˘ ¸i avem ¸ as d dF F (u(t)) = (u(t)) · u (t). dt dx Cum F (x) = f (x), rezult˘ c˘ a a d F (u(t)) = f (u(t)) · u (t), dt de unde (9.9). Teorema precedent˘ st˘ la baza metodei schimb˘rii de variabil˘ (metoda substitutiei) a a ¸ a a ˆ integrala nedefinit˘. Ea se folose¸te de fapt pentru g˘sirea primitivelor functiei f (x) ın a s a ¸ pe J atunci cˆnd, ˆ urma substitutiei x = u(t), este mai u¸or de g˘sit o primitiv˘ a a ın ¸ s a a functiei f (u(t))u (t) pe I. Dac˘ Φ(t) este o primitiv˘ a functiei f (u(t))u (t), atunci ¸ a ¸ a F (u(t)) = Φ(t) + C0 . (9.10) (9.9)

Aceast˘ relatie ne permite s˘ determin˘m pe F (x). Pentru aceasta presupunem c˘ functia a ¸ a a a ¸ u : I → J este inversabil˘, adic˘ exist˘ functia u−1 : J → I, t = u−1 (x). Inlocuind ˆ a a a ¸ ın (9.10), g˘sim a F (x) = Φ(u−1 (x)) + C0 . ¸ Exemplul 9.1 Prin schimbarea de variabil˘ x = t + a obtinem a I= dx = ln |x − a| + C. x−a

Exemplul 9.2 Prin schimbarea de variabil˘ x = t + a obtinem a ¸ I= dx 1 1 =− · + C. (x − a)n n − 1 (x − a)n−1

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA Exemplul 9.3 Se d˘ integrala a I= x2 dx , − 2ax + b a2 − b < 0. √

103

Deoarece x2 − 2ax + b = (x − a)2 + α2 cu α = x = αt + a, obtinem ¸ I= 1 α

a b − a2 , prin schimbarea de variabil˘

dt x−a 1 1 = arctg t + C = arctg + C. t2 + 1 α α α

9.2.4

Integrarea prin recurent˘ ¸a

In multe cazuri functia de integrat depinde nu numai de argumentul s˘u ci ¸i de un ¸ a s num˘r natural n. Se poate ˆ ampla ca aplicˆnd metoda de integrare prin p˘rti s˘ a ıntˆ a a¸ a obtinem o integral˘ de aceea¸i form˘ dar pentru o valoarea a lui n mai mic˘ cu cel putin ¸ a s a a ¸ o unitate. Continuˆnd ˆ acest mod, dup˘ un num˘r finit de pa¸i ajungem la una din a ın a a s integralele imediate. O asemenea metod˘ de calcul a integralelor se nume¸te integrarea a s prin recurent˘. Vom ilustra aceast˘ metod˘ prin cˆteva exemple. ¸a a a a Exemplul 9.4 Fie integrala In = Integrˆnd prin p˘rti, avem a a¸ In = De unde In+1 (t) = 1 t 2n − 1 + In (t), cu I1 (t) = arctg t + C. 2n (t2 + 1)n 2n (t2 t − + 1)n td (t2 1 + 1)n = (t2 t + 2n + 1)n (t2 t2 dt. + 1)n+1 dt , (t2 + 1)n n ∈ N.

Exemplul 9.5 Fie integrala Jn (x) = (x2 Ax + B dx, − 2ax + b)n a2 − b < 0, n ∈ N.

Dup˘ transform˘ri evidente, g˘sim a a a Jn (x) = A 2 (x2 2(x − a) dx + (Aa + B) − 2ax + b)n (x2 dx . − 2ax + b)n α= b − a2 .

Pentru n = 1 obtinem ¸ J1 (x) = A Aa + B x−a ln(x2 − 2ax + b) + arctg + c, 2 α α

Pentru n > 1, s˘ efectu˘m ˆ integrala a doua schimbarea de variabil˘ x = αt + a, cu a a ın a √ α = b − a2 . Avem dx = (x2 − 2ax + b)n dx 1 = 2n−1 In (t), [(x − a)2 + α2 ]n α

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA ¸ ˆ care In (t) este integrala din exercitiul precedent. Prin urmare ın Jn (x) = A 1 Aa + B + 2n−1 · In 2 − 2ax + b)n−1 2(1 − n) (x α x−a α .

104

9.3

Integrarea functiilor rationale ¸ ¸

O clas˘ important˘ de functii ale c˘ror primitive se pot exprima sub form˘ finit˘ este a a ¸ a a a clasa functiilor rationale. Prin functie rational˘ se ˆ ¸elege o functie de forma ¸ ¸ ¸ ¸ a ınt ¸ R(x) = P (x) , Q(x) (9.11)

s unde P (x) ¸i Q(x) sunt polinoame reale. Asemenea functii sunt definite pe reuniuni de intervale ¸i sunt continue pe tot dome¸ s niul de definitie. Vom presupune c˘ P (x) ¸i Q(x) nu au factori comuni. ¸ a s F˘r˘ a restrˆnge generalitatea putem presupune c˘ aa a a grad P (x) < grad Q(x). In caz contrar, f˘cˆnd ˆ artirea, avem a a ımp˘ ¸ P1 (x) P (x) = C(x) + , Q(x) Q(x) grad P1 (x) < grad Q(x). (9.13) (9.12)

Va fi atunci suficient s˘ ne ocup˘m de integrarea functiilor rationale de forma (9.11) a a ¸ ¸ a cu conditia (9.12). Presupunem c˘ grad Q(x) = n. ¸ a a s Dac˘ ai , i = 1, r, sunt r˘d˘cinile reale, de ordinele de multiplicitate ni ¸i αk ± iβk , a k = 1, s, sunt r˘d˘cinile complexe de ordinele de multiplicitate mk , ale ecuatiei Q(x) = 0, a a ¸ atunci Q(x) se poate factoriza sub forma Q(x) = a0 (x − a1 )n1 · · · (x − ar )nr (x2 − 2p1 x + q1 )m1 · · · (x2 − 2ps x + qs )ms , a a ¸ unde n1 + · · · + nr + 2(m1 + · · · + ms ) = n, iar αk ± iβk sunt r˘d˘cinile ecuatiei x2 − 2pk x + qk = 0, cu p2 − qk < 0. k Vom numi fractii simple functiile rationale de forma ¸ ¸ ¸ A Mx + N , , (x − a)n (x2 − 2px + q)m unde A, M, N, a, p, q ∈ R cu p2 − q < 0, n, m ∈ N. ın Orice functie rational˘ de forma (9.11) se poate reprezenta ˆ mod unic sub forma ¸ ¸ a unei sume finite de fractii simple. ¸ ¸ Cˆnd se cunoa¸te descompunerea (9.14) a polinomului Q(x), pentru scrierea functiei a s a ¸ at a rationale R(x) ca sum˘ de fractii simple trebuie s˘ ¸inem seama de urm˘toarele: ¸ (9.14)

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC - ANALIZA MATEMATICA

105

a). Prezenta unui factor de forma (x − a)n ˆ (9.14) furnizeaz˘ ˆ descompunere o ¸ ın a ın sum˘ de fractii simple de forma a ¸ A2 An A1 + ··· + . + x − a (x − a)2 (x − a)n (9.15)

b). Prezenta unui factor de forma (x2 −2px+q)m ˆ (9.14) furnizeaz˘ ˆ descompunere ¸ ın a ın o sum˘ de fractii simple de forma a ¸ M1 x + N1 M2 x + N2 Mm x + Nm + ··· + 2 . + 2 2 − 2px + q 2 x (x − 2px + q) (x − 2px + q)m (9.16)

Coeficientii Ai , Mk , Nk se pot determina prin metoda coeficientilor nedeterminati. ¸ ¸ ¸ Rezult˘ c˘ integrarea functiilor rationale se reduce la integrarea fractiilor simple. a a ¸ ¸ ¸ Integrarea acestora s-a f˘cut ˆ exemplele precedente. a ın

9.3.1

Integrale reductibile la integrale din functii rationale ¸ ¸
P (x, y) , Q(x, y)

Prin functie rational˘ ˆ variabilele x, y ˆ ¸elegem o functie de forma ¸ ¸ a ın ınt ¸ R(x, y) =

ın unde P (x, y) ¸i Q(x, y) sunt polinoame ˆ variabilele x ¸i y. s s A). Primitive de forma R(sin x, cos x) dx. Efectuˆnd schimbarea de variabil˘ t = tg x , adic˘ x = 2arctg t, t ∈ R, integrala devine a a a 2 R(sin x, cos x) dx = 2 R 1 − t2 2t , 2 1 + t2 1+t dt . 1 + t2

Dac˘ integrala se poate scrie sub una din formele a f (sin x) cos x dx, f (cos x) sin x dx, f (tg x) dx,

sunt de preferat substitutiile t = sin x, t = cos x, t = tg x, respectiv. ¸ B). Primitive de forma ax + b dx. R x, n cx + d Presupunem c˘ ad − bc = 0, c˘ci ˆ caz contrar a a ın ax + b = k. cx + d Cu ajutorul schimb˘rii de variabil˘ a a t=
n

ax + b , cx + d

x=

dtn − b , a − ctn

.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Fie x1 ¸i x2 r˘d˘cinile reale ale ecuatiei ax2 + bx + c = 0. Dac˘ c ≥ 0 se poate face schimbarea de variabil˘ a a ax2 Obtinem ¸ R x. (a − t2 )2 √ √ √ 2t c − b t2 c − bt + a c . (a − t2 )2 3. b − 2t a 2. Integrale binome. ax2 + bx + c dx = 2a(x2 − x1 ) R ax2 − x1 t2 a(x2 − x1 ) . = −2 R ax2 + bx + c dx = √ √ t2 a − bt + c a √ 2 dt. Efectuˆnd substitutia a ¸ a(x − x1 )(x − x2 ) = t(x − x1 ). Presupunem c˘ trinomul ax2 + bx + c ia valori pozitive pe un anumit interval ¸i c˘ a s a b2 − 4ac = 0. Atunci s a a ¸ ax2 + bx + c = a(x − x1 )(x − x2 ). =2 R + bx + c = xt + c. a − t2 ax2 + bx + c dx = √ √ t2 c − bt + a c dt. Dac˘ a < 0 ¸i c < 0 avem b2 − 4ac > 0.t a − ctn tn−1 dt. Primitive de forma R(x. ax2 + bx + c) dx.ANALIZA MATEMATICA obtinem ¸ R x. √ 2t c − b x= . Integralele de aceast˘ form˘ se reduc la primitive din functii rationale ˆ urma unei a a ¸ ¸ ın substitutii Euler. n 106 ax + b cx + d dx = n(ad − bc) R dtn − b . ¸ 1. a − t2 a − t2 D). rezult˘ a R x. (a − ctn )2 C).− √ b − 2t a b − 2t a √ x= t2 − c √ . Dac˘ a > 0 se poate face schimbarea de variabil˘ a a √ ax2 + bx + c = x a + t. Obtinem ¸ R x. c˘ci altfel ax2 + bx + c < 0 pentru orice a s a x ∈ R. a − t2 a − t2 dt . (b − 2t a) √ √ t2 a − bt + c a t2 − c √ .

. x1 . i=1 a Definitia 9. Dac˘ p nu este ˆ a ıntreg. . xi ]. a a t cu r ¸i s s 9.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . determin˘ o diviziune sau o partitie a intervalului [a. Dac˘ p este ˆ a ıntreg ¸i s variabil˘ t = us . m+1 nu este ˆ n n numere ˆ ıntregi. Dac˘ not˘m cu δxi = xi − xi−1 lungimea unui interval ¸ a a partial al diviziunii. adic˘ x = t1/n . O multime finit˘ ¸i ordonat˘ s a ¸ as a de puncte ∆ = {x0 .18) t n −1 (at + b)p dt = t n +p−1 n n t a ¸ Cele trei cazuri ˆ care integrala binom˘ I se reduce la o integral˘ dintr-o functie ın a rational˘ sunt: ¸ a 1. .4 9. dar m+1 este ˆ n efectueaz˘ schimbarea de variabil˘ at + b = us . xn se numesc a ¸ s puncte de diviziune ale diviziunii ∆. b]. un interval ˆ ınchis ¸i m˘rginit al axei reale. . i = ø1.4. adic˘ ¸ s a a lungimea celui mai mare interval al diviziunii ∆. a a s ıntregi. Cebˆ¸ev a demonstrat c˘ exist˘ numai trei cazuri ˆ care o integral˘ binom˘ se poate reduce la o integral˘ dintr-o functie rational˘. Punctele x0 . b] ¸i (νn ) ¸irul normelor acestora. n ∈ N. a = x0 < x1 < · · · < xn = b. a a ın a Obtinem ¸ p m+1 m+1 1 at + b 1 I= dt. . a m+1 n = r .1 Integrala definit˘ a Sume integrale Riemann. s s s νn = ν(∆n ). 107 (9. Integrabilitate Fie [a. a a a ¸ ¸ a a S˘ efectu˘m ˆ integrala (9. x1 . xn } ⊂ [a. Fie (∆n ) un ¸ir de diviziuni ale intervalului [a. se efectueaz˘ schimbarea de variabil˘ at+b = us . dar m+1 + p este ˆ ıntreg. n. . p = ıntreg. avem ¸ n b−a= δxi . b]. (9. se efectueaz˘ schimbarea de a s r s 2. se cu r ¸i s numere ˆ r s 3. . b]. Dac˘ p nu este ˆ a ıntreg. a < b.ANALIZA MATEMATICA ınt Prin integrale binome ˆ ¸elegem integralele de forma I= xm (axn + b)p dx. Fiecare interval [xi−1 . p = ıntreg.17) schimbarea de variabil˘ xn = t.17) ¸ as a a ın unde m. se nume¸te interval partial al diviziunii ∆. . . n. cu r ¸i s numere ˆ s ıntregi. p sunt numere rationale.3 Se nume¸te norm˘ a diviziunii ∆ num˘rul ν = ν(∆) = maxi δxi .

a n→∞ Fie f : [a. 3. b] ¸i ξi ∈ [xi−1 . ¸ Definitia 9. s Definitia 9. a a s s˘ avem a |σ∆ (f ) − I| < ε. atunci σ∆ (f ) ≥ 0. exist˘ un δ(ε) > 0 a. b] ¸i pentru fiecare dia s viziune exist˘ o infinitate de moduri de alegere a punctelor intermediare ξi . rezult˘ c˘ a a a pentru o functie f multimea sumelor integrale Riemann este o multime infinit˘. b]. b].7 Num˘rul finit I se nume¸te limita sumelor integrale σ∆ (f ) cˆnd norma ¸ a s diviziunii tinde la zero. i=1 Se poate demonstra c˘ definitia precedent˘ este echivalent˘ cu definitia urm˘toare: a ¸ a a ¸ a a Definitia 9. Deoarece exist˘ o infinitate de diviziuni ale unui interval [a. Scriem atunci I = lim σ∆ (f ) = lim ν→0 ν→0 n f (ξi ) δxi . i = 1. diviziune ∆ a c˘rei norm˘ ν(∆) < δ(ε) ¸i pentru orice alegere a punctelor intermediare. Dac˘ f. dac˘ f (x) ≥ 0. a 4. adic˘ a a n→∞ lim σn = I. x ∈ [a.ANALIZA MATEMATICA 108 s Definitia 9. b] → R. β sunt constante arbitrare. atunci σ∆ (f ) ≤ σ∆ (g).ˆ pentru orice a a ı. ¸irul corespuna s s z˘tor al sumelor integrale σn = σ∆n (f ) este convergent la I. b]. ∀x ∈ [a.5 Se nume¸te sum˘ integral˘ Riemann a functiei f corespunz˘toare diviz¸ s a a ¸ a iunii ∆ ¸i unei alegeri date a punctelor intermediare ξi . xi ]. b] → R ¸i α. b] ¸ as dac˘ lim νn = 0. g : [a.4 Spunem c˘ ¸irul (∆n ) este un ¸ir normal de diviziuni ale intervalului [a.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . dac˘ pentru orice ¸ir normal de diviziuni (∆n ). b] → R ¸i f (x) ≤ g(x). Suma Riemann a functiei constante f (x) = c. b] → R o functie definit˘ pe intervalul ˆ ¸ a ınchis ¸i m˘rginit [a. b] este ¸ n n σ∆ (c) = i=1 c δxi = c i=1 δxi = c(b − a). ∆ o diviziune s a a intervalului [a.6 Num˘rul finit I se nume¸te limita sumelor integrale σ∆ (f ) cˆnd norma ¸ a s a diviziunii tinde la zero. ¸ ¸ ¸ a Sumele Riemann au urm˘toarele propriet˘¸i: a at 1. Pentru orice functie f : [a. 2. g : [a. . avem |σ∆ (f )| ≤ σ∆ (|f |). n. avem σ∆ (αf +βg) = ασ∆ (f )+ a s βσ∆ (g). num˘rul σ = σ∆ (f ) definit s a prin n σ = σ∆ (f ) = i=1 f (ξi ) δxi . Dac˘ f. dac˘ oricare ar fi ε > 0. pentru orice alegere a punctelor intermediare ξi . ∀x ∈ [a. In a s particular.

functia f functia de integrat sau inte¸ s ¸ a grand. b].4 Num˘rul I(f ) asociat unei functii f pe intervalul [a. dac˘ f. graficul functiei f ¸i dreptele x = a. x ∈ [a. s delimitat˘ de axa Ox. b] ¸i se ¸ s a s noteaz˘ a b I(f ) = a f (x) dx. Prin reducere la absurd. iar x variabil˘ de integrare. a a ¸ s atunci multimea ¸ Dy = {(x. atunci suma Riemann σ∆ (f ) reprezint˘ suma ariilor a ¸ a a s ın˘ ¸ dreptunghiurilor de baz˘ xi − xi−1 ¸i de ˆ altime f (ξi ). cuprins˘ ˆ a ıntre graficele functiilor f. atunci multimea Dy are arie ¸i a ¸ s b A(Dy ) = a f (x) dx. Dac˘ functia f este pozitiv˘. (9. x = b.ANALIZA MATEMATICA 109 a ¸ Dac˘ exist˘ num˘rul I spunem c˘ functia f este integrabil˘ (ˆ sens Riemann) pe a a a a ın [a. rezult˘ c˘ exist˘ I cu proprietatea c˘ lui ε = 1 a ˆ corespunde un δ > 0 a. Teorema 9.6 Functia f (x) = c. |I1 − I2 | < |I1 − σ| + |σ − I2 | < ε 2 + ε 2 = ε. b]. este integrabil˘ ¸i ¸ as b a c dx = c(b − a).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . g : [a. b] → R. Numerele a ¸i b se numesc limite de integrare.19) s oricare ar fi diviziunea ∆ cu ν(∆) < δ ¸i oricare ar fi punctele intermediare ξi . integrabil˘ pe [a. b] → R sunt dou˘ functii continue ¸i f (x) ≤ g(x) pe [a. ¸ a a a a a a a Deoarece f este integrabil˘ pe [a. b]. b]. b] este unic determia ¸ nat. Deci σ∆ (f ) aproximeaz˘ aria a a multimii din plan ¸ Dy = {(x. Exemplul 9. x = b. Se poate ar˘ta c˘ dac˘ a ¸ a a a f este continu˘.5 Orice functie f : [a. Mai general. y) ∈ R2 | a ≤ x ≤ b. b]. iar I se nume¸te integrala definit˘ sau integrala Riemann a functiei f pe [a. f (x) ≤ y ≤ g(x)}. b].ˆ ıi ı. y) ∈ R2 | a ≤ x ≤ b. are arie ¸i ¸ s s b A(Dy ) = a [g(x) − f (x)] dx. 0 ≤ y ≤ f (x)}. este m˘rginit˘ pe [a. |σ∆ (f ) − I| < 1. . g ¸i dreptele x = a. Teorema 9.

M = sup f (x).inferioar˘. Reciproca teoremei nu este adev˘rat˘. Mi = sup f (x). ξk = x. Este suficient s˘ ar˘t˘m c˘ f este m˘rginit˘ pe fiecare a aa a interval [xk−1 .22) . avem m(b − a) ≤ s∆ ≤ σ∆ ≤ S∆ ≤ M (b − a). oricare ar fi ξi ∈ [xi−1 . (9. a ¸ a Consecinta 9.20) s = s∆ (f ) = i=1 mi δxi . S = S∆ (f ) = i=1 Mi δxi (9. Atunci. arbitrar. prin ˆ ınmultire cu δxi ¸i sumare dup˘ i. xi ]. xk ].ANALIZA MATEMATICA 110 a a Fie ∆ o asemenea diviziune. pentru x ∈ [xk−1 .21) se numesc sume integrale Darboux (s . 1 (1 + | δxk i=k f (xi ) δxi | + |I|) > 0.2 Sume Darboux. cu Mk = i=k f (xi ) δxi − I| < 1. In acest scop. Criteriu de integrabilitate Fie f : [a. b].1 O functie nem˘rginit˘ pe un interval ˆ ¸ ¸ a a ınchis nu este integrabil˘ pe acel interval. In adev˘r.8 Sumele ¸ n n x ∈ [xi−1 . b]. k = 1. S . a a a pentru orice diviziune ∆. xk ].4. ∀x ∈ [xi−1 . xi ].superioar˘) ale functiei f coresa ¸ a punz˘toare diviziunii ∆. ¸ s a de unde. b]. obtinem (9. n . ¸ (9. b]. Exist˘ deci a a a a ¸ a numerele m = inf f (x). avem a m ≤ mi ≤ f (ξi ) ≤ Mi ≤ M.19) avem |f (x) δxk + de unde |f (x)| ≤ Mk . consider˘m a urm˘torul sistem de puncte intermediare a ξi = xi . ˆ plus. k = 1. dar numai a s a a a ın o singur˘ sum˘ Darboux inferioar˘ s∆ ¸i o singur˘ sum˘ Darboux superioar˘ S∆ . deci i = k. ea este m˘rginit˘ pe orice interval partial [xi−1 . ∀x ∈ [a. obtinem |f (x)| ≤ M . x ∈ [a.22). b]. Definitia 9. Luˆnd M = max Mk . Exist˘ functii m˘rginite pe un interval ˆ a a a ¸ a ınchis ¸i m˘rginit [a. b] → R o functie m˘rginit˘ ¸i ∆ o diviziune a intervalului [a. f˘r˘ a fi integrabile pe acel interval. xi ]. s a aa 9. mi = inf f (x). xi ]. Deoarece f ¸ a as este m˘rginit˘ pe [a. a Pentru o diviziune dat˘ ∆ se pot forma o infinitate de sume Riemann σ∆ . n. care se g˘sesc ˆ relatia a ın ¸ m ≤ mi ≤ f (x) ≤ Mi ≤ M. din (9.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .

23) pentru orice diviziune ∆ a c˘rei norm˘ ν(∆) < δ. i Deoarece ν(∆) < δ. b]. a a s a i i ε M Pentru asemenea puncte avem f (xi ) − f (xm ) < b−a ¸i deci s i S ∆ − s∆ < ε b−a n δxi = ε. (Sn ) ¸i (σn ) sunt convergente ¸i au aceea¸i limit˘ I. b] care sunt integrabile pe [a. cu atˆt mai mult |xM − xm | < δ(ε).ANALIZA MATEMATICA 111 ¸ as a Teorema 9. rezult˘ c˘ exist˘ xm ¸i xM ˆ [xi−1 . subintervalele partiale ale diviziunii.ˆ ı. b] este integrabil˘ pe [a.ˆ a a a a a i s i ın m mi = f (xi ). i=1 Continuitatea este suficient˘ dar nu necesar˘ pentru integrabilitate. |f (x) − f (x )| < ε . x ∈ [a. xi ].6 (Criteriul de integrabilitate) Conditia necesar˘ ¸i suficient˘ ca funca a ¸ia f : [a. b−a Fie acum ∆ o diviziune a intervalului [a. b] este integrabil˘ pe [a. Dup˘ a doua teorem˘ a lui Weierstrass. (9. b].23) se poate scrie ¸i sub forma ¸ s ν→0 lim (S∆ − s∆ ) = 0. b]. a s a s Aplicˆnd criteriul de integrabilitate vom g˘si unele clase de functii integrabile. a a Conditia (9. Exist˘ functii a a a ¸ discontinue pe [a. a a ı. Prin urmare n n S∆ − s∆ = i=1 (Mi − mi ) δxi = i=1 m (f (xM ) − f (xi )) δxi . ¸ a a a ınchis ¸i m˘rginit [a. Sirurile (sn ).7 Orice functie f : [a. b]. b] este ca oricare ar fi ε > 0 s˘ existe un δ(ε) > 0 t a s. a Dac˘ functia f este integrabil˘ pe [a. b]. b] → R continu˘ pe [a. ¸irul (sn ) prin lips˘.8 O functie monoton˘ pe [a. ea este continu˘ pe orice subinterval [xi−1 . rezult˘ c˘ δxi < δ(ε) ¸i deci. at Teorema 9. oricare ar fi ε > 0 exist˘ un δ(ε) > 0 a.ˆ pentru a ı. b]. S∆ (f ) − s∆ (f ) < ε. functiile monotone pot avea ¸ discontinuit˘¸i dar sunt integrabile. a a ¸ Teorema 9. b] rezult˘ c˘ ea este s a a a Deoarece f este continu˘ pe intervalul ˆ a uniform continu˘ pe [a. Prin urmare. a ¸ s s s a ¸ s s ¸irurile (sn ). ¸ a a . b] pentru care |x − x | < δ. xi ]. orice x. b] avˆnd norma ν(∆) < δ ¸i [xi−1 . a s i = ø1. M Mi = f (xi ). ¸ Deoarece f este continu˘ pe [a. n. iar ¸irul (Sn ) prin adaos.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . atunci pentru orice ¸ir normal de diviziuni. (Sn ) ¸i s (σn ) aproximeaz˘ integrala. xi ] a. Astfel. b] → R s˘ fie integrabil˘ pe [a.

25) 3. x ∈ [a. M = f (b) = f (xn ). b] atunci f este integrabil˘ ¸i pe [b. b]. i = ø1. 9. xi ]. subintervalele partiale ale diviziunii. ε M −m . (9. a a . atunci a s s functia αf + βg este integrabil˘ pe [a. s a a a Fie ∆ o diviziune a lui [a. b]. b] ¸i ¸ a s b b b (αf (x) + βg(x)) dx = α a a f (x) dx + β a g(x) dx. b] =⇒ a f (x) dx ≤ g(x) dx. Dac˘ f ¸i g sunt integrabile pe [a. b]. b]. b].3 Propriet˘¸i ale functiilor integrabile at ¸ b a a 1. 5. 2. a s ¸ a s 6. Pentru orice diviziune ∆ a c˘rei norm˘ ν(∆) < a a n avem S ∆ − s∆ = i=1 (Mi − mi ) δxi = i=1 (f (xi ) − f (xi−1 )) δxi ≤ ε M −m n i=1 (f (xi ) − f (xi−1 )). b]. ¸ a 1 f (x) este m˘rginit˘ pe [a. n.24) Pentru b = a avem atunci a f (x) dx = 0. s Fie ε > 0 ¸i δ(ε) = n ε M −m . a] ¸i a s a as f (x) dx = − a f (x) dx. O functie a a a s ¸ monoton˘ pe [a. a < b. atunci functia f · g este integrabil˘ pe [a. b]. Dac˘ f este integrabil˘ pe [a. atunci a s b b f (x) ≤ g(x). b] este m˘rginit˘ pe [a. β ∈ R sunt constante arbitrare.26) 4. f (x) = 0 pe [a. s ¸ Deoarece f este cresc˘toare. b]. S∆ − s∆ ≤ ε ¸i dup˘ criteriul de integrabilitate. s a ¸ a Deci. Dac˘ f ¸i g sunt integrabile pe [a. a (9. b] ea este integrabil˘.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Dac˘ f este integrabil˘ pe [a. Mi = f (xi ).ANALIZA MATEMATICA 112 Dac˘ f este constant˘ pe [a. b] c˘ci multimea valorilor ei este cuprins˘ ˆ a a a a ¸ a ıntre f (a) ¸i f (b). b] ¸i [xi−1 . avem a m = f (a) = f (x0 ). functia f este integrabil˘ pe [a. Vom presupune c˘ functia a a a a ¸ monoton˘ f : [a. b] ¸i α. b] → R este diferit˘ de o constant˘ ¸i deci f (a) = f (b). Dac˘ f ¸i g sunt integrabile pe [a. atunci functia |f | este integrabil˘ pe [a.4. b (9. mi = f (xi−1 ). S˘ presupunem c˘ f este monoton cresc˘toare. b] ¸i a ¸ a a ¸ s b a b f (x) dx ≤ a |f (x)| dx. Dac˘ functia f este integrabil˘ pe [a. b] ¸i a a 1 atunci functia f (x) este integrabil˘ pe [a.

b]. ∀x ∈ [a. s a s a 8. atunci ea este integrabil˘ pe orice subinterval ˆ a a ınchis ¸i m˘rginit [α. rezult˘ a a mg(x) ≤ f (x)g(x) ≤ M g(x). f (x1 + 0). are limitele laterale ı. ˆ artind prin f (x)g(x) dx b a b a g(x) dx. b a g(x) dx .27) Din m ≤ f (x) ≤ M pentru orice x ∈ [a. b].27) se nume¸te prima formul˘ de medie sub form˘ general˘. b]. a a O functie f se nume¸te continu˘ pe portiuni pe [a. xk ]. Dac˘ ˆ a s a ıns˘ (9. b] ¸i m. b] ¸i dup˘ proprietatea 3. atunci este integrabil˘ pe [a.f (xn − 0) ¸i ia valori arbitrare ˆ capetele s ın subintervalelor [xk−1 . . b]. b b f (x)g(x) dx = µ a a g(x) dx. b]. n. a finite f (x0 + 0).28) rezult˘ c˘ a a f (x)g(x) dx = 0 a ¸i deci (9. .9 Fie f ¸i g dou˘ functii integrabile pe [a. b] este integrabil˘ pe [a. M ] a. Dac˘ g(x) p˘straz˘ semn constant pe [a. xk ). Dac˘ b g(x) dx = 0 din (9. .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . (9. Orice functie continu˘ pe portiuni pe intervalul [a. Cum f ¸i g sunt integrabile pe [a. β] ⊂ [a. presupunˆnd g(x) ≥ 0 pe [a. a (9. b]. a = x0 < x i < · · · < x n = b a. rezult˘ s a a b b b m a g(x) dx ≤ b a a f (x)g(x) dx ≤ M b a g(x) dx.27) are loc oricare ar fi µ. k = ø1. ¸ a ¸ a 9.4.ˆ f este continu˘ pe intervalele deschise (xk−1 . . b]. k = ø1. b] ¸i avem a a s b c b f (x) dx = a a f (x) dx + c f (x) dx. 9.28) devine m ≤ µ ≤ M. n. . cu µ = b a ımp˘ ¸ g(x) dx > 0. Dac˘ f este integrabil˘ pe [a. c] ¸i [c. b].ANALIZA MATEMATICA 113 a 7.ˆ a a ı. produsul f (x) · g(x) este o functie integrabil˘ pe s ¸ a [a. b] dac˘ exist˘ o diviziune a inter¸ s a ¸ valului [a. M marginile inferioar˘ s a ¸ ¸i superioar˘ a valorilor functiei f pe [a.4 Formule de medie s a Teorema 9. s a a a Formula (9.28) Deoarece g(x) ≥ 0 urmeaz˘ c˘ a a a g(x) dx ≥ 0. f (x1 − 0). b]. b] s a ¸ a a a atunci exist˘ num˘rul µ ∈ [m. b]. Dac˘ f este integrabil˘ pe [a.

32) a Functia F se mai nume¸te integral˘ cu limita superioar˘ variabil˘ sau integrala definit˘ ¸ s a a a ca functie de limita superioar˘. x].˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a a b a f (x) dx = f (ξ)(b − a).10 Dac˘ functia f este integrabil˘ pe [a. (9.30) se nume¸te prima formul˘ de medie. x ∈ [a.31) Formula (9. b] → R o functie integrabil˘ pe [a. In adev˘r. deoarece m ≤ µ ≤ M . ¸ a Teorema 9. a a a a a Deoarece f este integrabil˘ pe [a. b].32).ANALIZA MATEMATICA 114 a Dac˘ sunt ˆ a ındeplinite conditiile teoremei precedente ¸i ˆ plus f este continu˘ pe [a.ˆ a ı. b] → R prin ¸ x F (x) = c f (t) dt.11 (Existenta primitivelor functiilor continue) Orice functie real˘ ¸ ¸ ¸ a f : [a.29) ı. (9. x x |F (x) − F (x )| = | x f (t) dt| ≤ | x |f (t)| dt| ≤ M |x − x | ¸i folosind definitia continuit˘¸ii uniforme rezult˘ concluzia teoremei. b] → R continu˘ pe [a. definim functia F : [a. Una dintre aceste primitive a este functia (9.5 Existenta primitivelor functiilor continue ¸ ¸ ¸ a a Fie f : [a. s a 9. (9. b b f (x)g(x) dx = f (ξ) a a g(x) dx. b] a. atunci exist˘ ξ ∈ [a. b]. b] admite primitive pe [a. b].27) devine a ın a a b a f (x) dx = µ(b − a). b] este m˘rginit˘ pe [a. s ¸ at a Teorema 9.30) iar dac˘ ˆ plus f este continu˘. ¸ . b]. b]. a ın a Dac˘ ˆ teorema precedent˘ lu˘m g(x) = 1. (9. deci exist˘ un M > 0 a. b]. Deoarece f este integrabil˘ pe orice subinterval [c. x x x c x F (x) − F (x ) = De aici rezult˘ a c f (t) dt − f (t) dt = c c f (t) dt + x f (t) dt = x f (t) dt. b] putem scrie ı. b] a.4. c. Dar pentru orice x. ¸ s ın atunci exist˘ ξ ∈ [a.ˆ |f (x)| ≤ M pe [a. ˆ acest caz exist˘ ξ ∈ [a. b] a. x ∈ [a. b]. b] atunci functia F este uniform a ¸ a ¸ continu˘ pe [a.ˆ f (ξ) = µ.ˆ a ın ı. (9.

F (x + h) − F (x) = f (ξ). a s A¸adar.ˆ x + h ∈ [a. b] ¸i deci a s x Φ(x) = c f (t) dt + C.ANALIZA MATEMATICA Fie x arbitrar din [a. a a a x F (x) = c f (t) dt este de asemenea o primitiv˘ a lui f (x) pe [a.33) Fie Φ(x) o primitiv˘ a lui f (x) pe [a.4. b] atunci s a a b a f (x) dx = Φ(b) − Φ(a). c 9.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . x] a. F (x + h) − F (x) 1 = h h x+h c x 115 f (t) dt − f (t) dt c = 1 h x+h f (t) dt. pentru calculul integralei definite a functiei f (x) este suficient s˘ cunoa¸tem s ¸ o primitiv˘ a functiei f (x). Dup˘ teorema precedent˘. s a a Deci exist˘ a h→0 h→0 Prin urmare lim F (x + h) − F (x) = f (x). b]. a ¸ . h adic˘ F este derivabil˘ ¸i F (x) = f (x). (9. rezult˘ c˘ lim f (ξ) = f (x). b]. x ı. Avem s ı. b]. b] ¸i h a.ˆ a a a a x+h x f (t) dt = h · f (ξ). Aplicˆnd teorema de medie rezult˘ c˘ exist˘ ξ ∈ [x. Atunci Φ(b) − Φ(a) = a c b b f (t) dt + c f (t) dt = a f (t) dt. a as Prin aceast˘ teorem˘ am dovedit c˘ derivata integralei definite ca functie de limita a a a ¸ superioar˘ este functia de sub semnul de integral˘ a ¸ a d dx x f (t) dt = f (x). b] ¸i Φ(x) este o primitiv˘ a ei pe [a. x + h] sau ξ ∈ [x + h. h a Deoarece pentru h → 0.12 (Formula fundamental˘ a calculului integral) Dac˘ functia f : a a ¸ [a. ξ → x ¸i f este continu˘ pe [a. b] → R este continu˘ pe [a.6 Metode de calcul a integralelor definite Teorema 9.

a a s Teorema 9.13 (Formula schimb˘rii de variabil˘) Dac˘: a a a 1. s a¸ O generalizare a teoremei precedente este teorema: a a Teorema 9.35) a ¸ Deoarece f (x) este continu˘ pe [a. b].36) sau (9.34) Teorema 9.ANALIZA MATEMATICA 116 a Formula (9. a ¸ Aplicˆnd formula lui Leibniz-Newton.15 Dac˘ u ¸i v au derivate pˆn˘ la ordinul n + 1 continue pe [a. atunci a s are loc formula b a b uv (n+1) dx = [uv (n) − u v (n−1) + · · · + (−1)n u(n) v]|b + (−1)n+1 a u(n+1) v dx. functia f : [a.33) se nume¸te formula fundamental˘ a calculului integral sau formula lui s Leibniz-Newton. ¸ a a a s 2.14 (Formula de integrare prin p˘rti) Dac˘ u ¸i v au derivate continue a ¸ pe [a.36) Deoarece uv = (uv) − u v rezult˘ c˘ a a b b b uv dx = a a (uv) dx − a u v dx = uv|a − b b u v dx.38) a .33) se mai a a a ıncˆ scrie b a f (x) dx = Φ(x)|a .36) se mai scrie ¸i sub forma s b a udv = uv|a − b b v du. b] atunci F (ϕ(t)) este o primitiv˘ a functiei f (ϕ(t)) · ϕ (t) pe [α. b]. b] → R este continu˘ pe [a. (9. β] are primitive pe [α. b] ea are primitive pe [a.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ϕ(β) = b.37) se nume¸te formula de integrare prin p˘rti. β]. β] ¸i ϕ(α) = a. ¸ atunci are loc formula b β f (x) dx = a α f (ϕ(t)) · ϕ (t) dt. a (9. ˆ at formula (9. avem a β α b f (ϕ(t))ϕ (t) dt = F (ϕ(β)) − F (ϕ(α)) = F (b) − F (a) = f (x) dx. a Formula (9.37) Formula (9. functia ϕ : [α. Dac˘ F (x) este o primitiv˘ a a a a lui f (x) pe [a. b]. Num˘rul Φ(b) − Φ(a) se noteaz˘ Φ(x)|b . atunci are loc formula b a uv dx = uv|a − b b u v dx. b (9. b] are derivat˘ continu˘ pe [α. β] → [a. (9. De asemenea functia f (ϕ(t)) · ϕ (t) fiind continu˘ pe [α. b]. a (9. β].

a Exemplul 9.38) u(x) = (b−x) ¸i v(x) = f (x) ¸i ¸inˆnd n! seama c˘ a (b − x)n−k) u(k) (x) = (−1)k .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . (9.41) ¸i o vom numi integral˘ improprie de speta ˆ ai. Exist˘ probleme care necesit˘ extinderea notiunii de s ¸ a a ¸ integral˘ definit˘.39) n s t a ¸ a ın s Formula (9. +∞) ¸i scriem a ∞ f (x) dx = lim F (t) t→∞ (9. fie ca functia s˘ a a a a a ¸ a fie nem˘rginit˘. a a Fie f : [a. ¸ a a Not˘m a t F (t) = a f (x) dx. +∞). a Dac˘ functia F (t) nu are limit˘ pentru t → ∞ sau dac˘ lim |F (t)| = ∞ spunem c˘ a ¸ a a t→∞ integrala este divergent˘. n. +∞) → R o functie integrabil˘ pe orice interval m˘rginit [a. b] este m˘rginit a a a a a a ¸i functia f (x) m˘rginit˘ pe [a. Definitia 9. u(n+1) (x) = 0.9 Dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ lim F (t) spunem c˘ functia f este integrabil˘ ¸ a as a a ¸ a t→∞ s pe [a. atunci are a a a loc formula f (b) = f (a) + b−a 1 (b − a)n (n) f (a) + · · · + f (a) + 1! n! n! b a (b − x)n f (n+1) (x) dx.5 Integrale improprii a Pˆn˘ aici. 9. t] ⊂ [a. k = 1. am presupus c˘ intervalul [a. ed (n − k)! Inlocuind aici pe b cu x ¸i pe a cu x0 avem s x − x0 (x − x0 )n (n) 1 f (x0 )+· · ·+ f (x0 )+ 1! n! n! x f (x) = f (x0 )+ (x−t)n f (n+1) (t) dt. b]. xα a .39) se obtine luˆnd ˆ (9. cerˆnd fie ca intervalul de integrare s˘ fie nem˘rginit. (9. studiind integrala definit˘.7 Integrala ∞ 1 dx.16 Dac˘ f are derivate pˆn˘ la ordinul n + 1 continue pe [a.ANALIZA MATEMATICA O aplicatie important˘ a formulei (9. b]. s a ¸ ıntˆ In acest caz spunem c˘ a ∞ a a f (x) dx este convergent˘. a > 0.38) este dat˘ de: ¸ a a 117 Teorema 9.40) x0 a a care este formula lui Taylor cu restul sub form˘ integral˘.

α = 1. f (x) dx. Notˆnd a a a as a Φ(+∞) = lim Φ(x) putem scrie x→∞ ∞ a f (x) dx = Φ(+∞) − Φ(a) = Φ(x)|a .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ∞ care se nume¸te formula lui Leibniz-Newton pentru intrgrale improprii de speta ˆ ai. a a In aceast˘ situatie punctul b se nume¸te punct singular. t→b−0 c˘ integrala este divergent˘. a In adev˘r. a ¸ s Exemplul 9.d. α > 1. avem a t 118 F (t) = a dx = xα ln t − ln a. Definitia 9. s ¸ ıntˆ Fie f : [a. t].ANALIZA MATEMATICA s a este convergent˘ pentru α > 1 ¸i divergent˘ pentru α ≤ 1. exist˘ ¸i este finit˘ lim Φ(t). 1 1−α 1 tα−1 − 1 aα−1 . ∞). +∞ Analog se definesc ¸i integralele s −∞ f (x) dx.10 Dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ lim F (t) spunem c˘ functia f este integrabil˘ ¸ a as a a a ¸ t→b−0 s pe [a. α ≤ 1. b] ¸i scriem b f (x) dx = lim F (t) a t→b−0 a ¸ ¸i o vom numi integral˘ improprie de speta a doua. a < t < b ¸i ¸ a a s lim |f (x)| = +∞. −∞ Fie Φ(x) o primitiv˘ a functiei f (x) pe [a. 1 1 α−1 aα−1 . s b In acest caz spunem c˘ a a a f (x) dx este convergent˘. α=1 ¸i deci s t→∞ lim F (t) = b +∞. Not˘m a x→b−0 t F (t) = a f (x) dx. t→∞ a Rezult˘ de aici c˘ integrala este convergent˘ d. t]. putem scrie t F (t) = a f (x) dx = Φ(t) − Φ(a). Aplicˆnd formula lui Leibniz-Newton a ¸ a pe intervalul [a.8 Integrala b a Dac˘ functia F (t) nu are limit˘ pentru t → b − 0 sau dac˘ lim |F (t)| = ∞ spunem a ¸ a a dx (b − x)α . b) → R o functie integrabil˘ pe orice interval m˘rginit [a.

¸ ıntˆ s a la +∞ pentru integrale improprii de speta ˆ ai ¸i la stˆnga lui b pentru integrale improprii de speta a doua. α = 1. Formula lui Leibniz-Newton r˘mˆne adev˘rat˘ ¸i pentru integrale improprii de speta a a a as ¸ a doua dac˘ exist˘ ¸i sunt finite lim Φ(t). t ∈ (A. − ln(b − t) + ln(b − a). α ≥ 1.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a a b Definitia 9. cu a x→a+0 lim |f (x)| = +∞. x→b−0 f (x) dx. a avˆnd numai pe b ca punct singular. α=1 1 1 1−α (b−a)α−1 . respectiv lim Φ(t). a as t→b−0 t→a+0 Din cele de mai sus rezult˘ c˘ studiul integralelor improprii se reduce la cercetarea a a limitei functiei ¸ t F (t) = a f (x) dx. a In adev˘r. t f (x) dx < ε.ANALIZA MATEMATICA 119 s a este convergent˘ pentru α < 1 ¸i divergent˘ pentru α ≥ 1. b) a.11 Integrala improprie ¸ a s f (x) dx. lim |f (x)| = +∞. t Deoarece t t f (x) dx < |F (t ) − F (t)|. ¸i deci s t→b−0 +∞. teorema este o consecint˘ a teoremei lui Cauchy-Bolzano de caracterizare a functiilor cu ¸a ¸ limit˘ finit˘ pentru t → b − 0 (b = +∞ sau finit). Punctul b este punct singular. In acest caz spunem c˘ f este absolut integrabil˘ pe [a. ¸ ¸ a s a Teorema 9. cu a b x→a+0 lim |f (x)| = +∞. b) s˘ avem ı. Analog se definesc ¸i integralele s b f (x) dx.17 (Criteriul lui Cauchy-Bolzano) Conditia necesar˘ ¸i suficient˘ ca integrala improprie b f (x) dx. a a . cu b = +∞ sau finit.ˆ pentru orice t. s˘ fie convergent˘ este ca oricare ar fi ε > 0 s˘ a a a a a existe un A ∈ [a. avem a t F (t) = a dx = (b − x)α lim F (t) = 1 1 1 − 1−α (b−t)α−1 − (b−a)α−1 . se nume¸te absolut b a convergent˘ dac˘ integrala improprie a a a |f (x)| dx este convergent˘. α < 1. b).

19 (Criteriul de comparatie) Fie integrala improprie ¸ b f (x) dx. b) avem t t a f (x) dx este absolut convergent˘ atunci ea a t f (x) dx ≤ t |f (x)| dx ¸i concluzia teoremei rezult˘ ¸inˆnd seama de teorema precedent˘. rezult˘ c˘ integrala a a a a |f (x)| dx este convergent˘. dup˘ partea a). t ∈ (a. as a b). a avˆnd numai pe b ca punct singular.ˆ |f (x)| ≤ g(x) pentru orice x ∈ (A. t ∈ [a. adic˘ integrala a a b f (x) dx este a absolut convergent˘ ¸i deci convergent˘. s at a a Reciproca teoremei nu este adev˘rat˘. atunci ¸i integrala a s a f (x) dx este divergent˘. Exist˘ integrale improprii care sunt convera a a gente f˘r˘ a fi absolut convergente. Dac˘ exist˘ un A ∈ [a.ˆ f (x) ≥ h(x) ≥ 0 pentru orice x ∈ (A.ANALIZA MATEMATICA b 120 Teorema 9. Se ajunge astfel la contradictie. t b aplicˆnd criteriul lui Cauchy-Bolzano ¸inˆnd seama c˘ integrala a t a a a b g(x) dx este converb gent˘. cu b = +∞ sau finit. aa b Definitia 9. b) ¸i dac˘ integrala a a ı. a a). a teoa a remei. s a b b integrala a h(x) dx este divergent˘. b) a. Dac˘ presupunem c˘ integrala a a a b f (x) dx este convergent˘. a Pentru orice t. a a Teorema 9.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . atunci ¸i integrala a s a a f (x) dx este convergent˘. b) cu A < t < t avem t t t |f (x)| dx ≤ g(x) dx. ar rezulta c˘ integrala a a a ¸ h(x) dx este convergent˘. s a b b g(x) dx este convergent˘.12 Integrala improprie ¸ a f (x) dx se nume¸te semiconvergent˘ dac˘ ea este a s a convergent˘ dar nu este absolut convergent˘. b) ¸i dac˘ a a ı.18 Dac˘ integrala improprie a este convergent˘. . Deoarece pentru orice t. a b). a a). b) a. Dac˘ exist˘ un A ∈ [a.

a s a 9. b) atunci integrala este divergent˘. Integrala este convergent˘ pentru p > 0 ¸i q > 0 ¸i divergent˘ pentru p ≤ 0 sau q ≤ 0. avˆnd pe b ca punct a).1 Integrale care depind de un parametru Trecerea la limit˘ sub semnul integral a b b(y) Integralele de forma I(y) = a f (x. ¸ Fie y0 un punct de acumulare al multimii E ¸i fie ¸ s g(x) = lim f (x.ˆ f (x)xα ≥ m > 0. pentru orice a a s ı. Dac˘ exist˘ un α ≥ 1 ¸i un A ∈ [a.3 Fie integrala improprie de speta a doua ¸ ¸ singular. pentru orice a a s ı. y). b(y) sunt a s functii definite pe E. +∞) atunci integrala este absolut convergent˘. Dac˘ exist˘ un α < 1 ¸i un A ∈ [a. Dac˘ exist˘ un α ≤ 1 ¸i un A ∈ [a.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . +∞) a. b) atunci integrala este absolut convergent˘. b] pentru orice y ∈ E ¸i a(y). Dac˘ exist˘ un α > 1 ¸i un A ∈ [a. b] × E. y). x ∈ (A. q ∈ R. a Exemplul 9. este integrabil˘ pe [a. y) dx. a Consecinta 9. p ∈ R.ˆ f (x)(b − x)α ≥ m > 0. x ∈ (A. p. unde E ⊂ R. Functia f (x. b) a. b) a. +∞) atunci integrala este divergent˘.ˆ |f (x)|(b − x)α ≤ M .ˆ |f (x)|xα ≤ M . definit˘ pe o multime ¸ a ¸ [a.10 (Integrala lui Euler de speta a doua) Fie integrala ¸ Γ(p) = 0 ∞ xp−1 e−x dx. . pentru orice x ∈ a a ı. a s a s Exemplul 9. Integrala este convergent˘ pentru p > 0 ¸i divergent˘ pentru p ≤ 0. b]. pentru orice a a ı.6 9. q) = 0 xp−1 (1 − x)q−1 dx. +∞) a.ANALIZA MATEMATICA Consecinta 9. y) dx se numesc integrale care depind de un parametru. y→y0 ∀x ∈ [a. J(y) = a(y) f (x.6. (A. x ∈ (A. b a a f (x) dx. a b).9 (Integrala lui Euler de prima spet˘) Fie integrala ¸a 1 B(p.2 Fie integrala improprie de speta ˆ ai ¸ ¸ ıntˆ ∞ a 121 f (x) dx. s a). a s b).

Dac˘ functia f (x. b].42). Ar˘t˘m c˘ J este derivabil˘ ˆ y0 ¸i are loc (9. a(y0 ) = a0 . d]. y) dx + b (y)f (b(y). y) dx. yn ∈ E. Intr-adev˘r. d] → R este derivabil˘ pe [c. y). y0 ) dx. y) − g(x)| < ε cu |y − y0 | < δ. a ¸ s a Teorema 9. β] au derivate continue pe [c. y) dx = a a y→y0 lim f (x. ¸irul (fn ). 9. b] a functiei f cˆnd ¸ a ¸ ¸ a a y → y0 dac˘ ∀ε > 0. b(y0 ) = b0 ¸i s˘ observ˘m c˘ a s a a a b0 b a b0 J(y) = a0 f (x. a . d] a ¸i s b(y) J (y) = a(y) fy (x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . (9. atunci b y→y0 b lim f (x.ANALIZA MATEMATICA 122 a Definitia 9. d] ⊂ R2 . fn (x) = f (x.43) aa a a Fie y0 ∈ [c. S˘ a ın s not˘m a(y) = a. pentru orice ¸ir (yn ). y) − g(x)| dx < ε(b − a). a s ¸ s a rezult˘ atunci c˘ g(x) este continu˘ pe [a. rezult˘ c˘ a a a ¸ b a b b f (x.6. de unde (9. y) dx − 1 y − y0 a f (x. y) − f (x.21 Fie f : D → R. pentru |y − y0 | < δ. b] oricare ar fi y ∈ E. y0 ) dx + y − y0 y − y0 f (x.42) Functia g(x) este continu˘ pe [a. b].43) pentru y = y0 . β] × [c. b(y) = b. d] → as a ¸ a ın a ¸ ¸ [α. y) dx − f (x. Deci: (a) b0 J(y) − J(y0 ) =.20 Dac˘ g este limita uniform˘ pe [a. atunci functia J : [c. y) − a (y)f (a(y).13 Spunem c˘ functia g este limita uniform˘ pe [a. Dup˘ teorema referitoare la continuitatea ¸irurilor de functii uniform convergente. ∀x ∈ [a.2 Derivarea integralelor care depind de un parametru a ¸ Teorema 9. y) dx − a g(x) dx ≤ a |f (x. (9. ∃δ(ε) > 0 pentru care |f (x. a0 J(y0 ) = a0 f (x. iar functiile a. yn ) este un ¸ir uniform convergent pe [a. a a a Deoarece g este limita uniform˘ pe [a. b] a functiei f . y) dx. y) este continu˘ ¸i are derivat˘ partial˘ ˆ raport cu y continu˘ pe D. Teorema care urmeaz˘ ne d˘ regula de intervertire a operatiei de integrare cu operatia a a ¸ ¸ de trecere la limit˘. y) dx + b0 f (x. unde D = [α. b : [c. ¸ a a s ¸ s s yn → y0 . b]. y) dx. a0 Ne vom ocupa pe rˆnd de fiecare din integralele din membrul drept. b] a functiei f ¸i f este continu˘ pe a a [a. b] la functia g(x). b] ¸i deci integrabil˘ pe [a. y − y0 b b0 = a0 1 f (x. d].

y) dx = a (y0 )f (a(y0 ).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . b0 ] la fy (x. y − y0 |η| < |y − y0 |. y0 ) dx = y − y0 b0 a0 fy (x. d] ¸i f este continu˘ pe D. b0 deoarece b este derivabil˘ pe [c. deci functia s ¸ f (x.ANALIZA MATEMATICA ¸ Aplicˆnd teorema lui Lagrange functiei f . y) − f (x. y) dx = b (y0 )f (b(y0 ). y0 )dx.ˆ ı. Aplicˆnd teorema de medie celei de a doua integrale. y) − f (x. avem a 1 y − y0 ¸i la limit˘ s a (c) y→y0 f (x. y) fiind uniform continu˘ pe D. ca functie de variabila y. b0 ]. y0 ) dx = y − y0 b b0 a0 y→y0 lim f (x. f (x. y0 ) − fy (x. y0 + η). (b). y0 ) cˆnd y → y0 . (c) ¸i (d) rezult˘ (9. a a s Asem˘n˘tor. y0 + η) − fy (x. 123 a a a a Functia fy (x. urmeaz˘ c˘ pentru orice ε > 0 exist˘ un ¸ δ(ε) > 0 a. y − y0 b |ξ| < |b − b0 | lim 1 y − y0 f (x. avem a ¸ f (x. y) − f (x. Conform teoremei precedente a b0 pentru |y − y0 | < δ (b) lim y→y0 a0 f (x. y − y0 ¸i pentru orice x ∈ [a0 . a0 s a Din (a). y0 ) = fy (x. y) − f (x. g˘sim a a a (d) lim 1 y − y0 a y→y0 f (x. y0 ) y − y0 converge uniform pe [a0 . y0 ). y0 ).43). y) dx = b0 b(y) − b(y0 ) · f (b(y0 ) + ξ). y0 ) = |fy (x. y) − f (x. y0 )| < ε. y).

3) sau r = r(t) = x(t)i + y(t)j. b] ⊂ I se nume¸te arc de a ın s ın curb˘ continu˘ sau drum cu originea ˆ punctul A(a) ¸i extremitatea ˆ punctul B(b). In general.1 Notiuni de teoria curbelor ¸ ¸ ¸ Reamintim c˘ dac˘ x. ecuatiile (10. t ∈ I. t ∈ I. iar cel˘lalt negativ. s a a iar x = x(t).4) reprezint˘ o curb˘ plan˘.2). o astfel de curb˘ o vom numi orientat˘. A orienta curba ˆ a a un sens de parcurs pe ea. a a a a ın ınseamn˘ a alege a Pe o curb˘ putem stabili dou˘ sensuri de parcurs. 0). se nume¸te curb˘ continu˘. k = (0. z sunt trei functii continue pe un interval I ⊂ R. (10.2) In acest mod. 0. y = y(t). ¸ a Dac˘ z(t) = 0. multimea a a Γ a punctelor M ∈ R3 de coordonate (x(t). situat˘ ˆ planul Oxy.1) ¸ a a a se numesc ecuatiile parametrice ale curbei Γ. t este parametrul pe curb˘. i.Capitolul 10 INTEGRALE CURBILINII 10. t ∈ I. se alege ca sens pozitiv ıl a a a sensul de deplasare a punctului M (t) pe curb˘ cˆnd t cre¸te. b]. z = z(t). y(t). 1). z(t) au derivate continue s a ¸ pe [a. atunci a x = x(t). ¸ ¸i r este vectorul de pozitie al punctului M ∈ Γ fat˘ de O. Dac˘ raport˘m ın pe R3 la un reper ortonormat {O. t ∈ I (10. t ∈ I (10. Un a a a a drum se nume¸te cu tangent˘ continu˘ dac˘ functiile x(t). (10. a s Punctul M0 (t0 ) se nume¸te punct singular al curbei Γ dac˘ r (t0 ) = 0. j. 0). y. 1. 0. z(t)). Un drum a a s 124 . k}. y(t). Un drum a cu tangent˘ continu˘ se nume¸te drum neted dac˘ nu are puncte singulare.1) se pot scrie s ¸ ¸a sub forma r = r(t) = x(t)i + y(t)j + z(t)k. j = (0. ˆ care i = (1. Unul din sensurile a a de parcurs ˆ vom numi pozitiv. s s Partea din curba Γ format˘ din punctele M (t) cu t ∈ [a. y = y(t). curba Γ este imaginea intervalului I prin functia vectorial˘ (10.

. . ˆ ınscris˘ a s a ˆ Γ a c˘rei lungime este ın a n ∆ a cu norma ν = ν(∆) = max (ti − ti−1 ) ¸i reciproc. i = 0. .5) Reciproca fiind adev˘rat˘ numai pentru drumuri deschise.7) Definitia 10. < ti−1 < ti < . s a a a = i=1 d(Mi−1 . Fie Γ un drum cu extremit˘¸ile A(a) ¸i B(b) (cu A = B dac˘ drumul este ˆ at orientat ˆ sensul de cre¸tere a parametrului t ∈ [a. definesc o ın a a a a diviziune a lui Γ. M1 . . ˆ ordinea dictat˘ de orientarea lui Γ. (10. .n (10. Num˘rul ın a a L = lim se nume¸te atunci lungimea drumului Γ.ANALIZA MATEMATICA 125 ¸ ¸ se nume¸te partial neted sau neted pe portiuni dac˘ este reuniunea unui num˘r finit de s a a drumuri netede. S˘ observ˘m c˘ ν → 0 implic˘ νΓ → 0. θi a ¸ ∈ (xi−1 . i=1.9) ∆ Aplicˆnd teorema lui Lagrange functiilor x(t). . s Teorema 10. Spunem c˘ punctele Mi .6) Deoarece Mi (x(ti ). . . σ∆ suma Riemann a functiei f (t) = x 2 (t) + y 2 (t) + z 2 (t) . a ¸ s se mai scrie n ∆ = i=1 y x z x 2 (θi ) + y 2 (θi ) + z 2 (θi ) · (ti − ti−1 ). (10. Mn = B. n. . . cu x y z θi .2 Lungimea unui arc de curb˘ a s a ınchis. θi . Fie. avem n ∆ = i=1 (x(ti ) − x(ti−1 ))2 + (y(ti ) − y(ti−1 ))2 + (z(ti ) − z(ti−1 ))2 . pe de alt˘ parte. ti ]. b].˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . < tn = b. (10. Mi . z(ti )). . ın s Pe drumul Γ alegem punctele A = M0 . Vom numi norm˘ a diviziunii ∆Γ num˘rul νΓ = ν(∆Γ ) = max d(Mi−1 . . . y(ti ). B. . Mi−1 .1 Drumul Γ se nume¸te rectificabil dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ limita lungi¸ s a as a milor ∆ a liniilor poligonale ˆ ınscrise ˆ Γ cˆnd norma diviziunii tinde la zero. b]: a a = t0 < t1 < .8) L= a ||r (t)|| dt. a a Diviziunea ∆Γ a lui Γ define¸te o linie poligonal˘ AM1 M2 . 10. Mi ).n Diviziunea ∆Γ a lui Γ determin˘ o diviziune ∆ a lui [a. i=1.1 Orice drum Γ cu tangent˘ continu˘ este rectificabil ¸i lungimea lui este a a s dat˘ de a b ν→0 ∆ (10. Mi−1 Mi . y(t) ¸i z(t) pe intervalul [ti−1 . xi ). Mi ). pe care o vom nota cu ∆Γ . .

1) a a ¸ a ¸ ¸i f (M ) = f (x. ti ]. cu τi ∈ [ti−1 .ANALIZA MATEMATICA a corespunz˘toare diviziunii ∆ ¸i punctelor intermediare θi ∈ [xi−1 . Deoarece f (t) este integrabil˘ pe [a. suma s n n σ∆Γ (f ) = i=1 f (Pi ) si = i=1 f (x(τi ). adic˘ a s n 126 σ∆ = i=1 x 2 (θi ) + y 2 (θi ) + z 2 (θi ) · (ti − ti−1 ). b]. ∆ diviziunea corespunz˘toare a intervalului ınc˘ a ¸i si lungimea arcului Mi−1 Mi s si = ti−1 [a. Pi (τi ) ∈Mi−1 Mi . i = ø1. z) o functie definit˘ pe arcul AB.10) ¸ Definitia 10. y. n. y(τi ). (10. xi ]. Fie M (t) ∈ Γ ¸i s(t) lungimea arcului de curb˘ AM .3 Integrale curbilinii de primul tip Fie Γ =AB un arc de curb˘ neted˘ pe portiuni. puncte intermediare ale diviziunii ∆Γ ti x 2 (t) + y 2 (t) + z 2 (t) dt. s 10. z(τi )) si .11) .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Dar lim ν→0 ∆ = lim σ∆ ¸i deci s ν→0 b L= a x 2 (t) + y 2 (t) + z 2 (t) dt. de unde s (t) = ||r (t)|| ¸i deci s ds = ||r (t)|| dt = x 2 (t) + y 2 (t) + z 2 (t) dt. a b ν→0 lim σ∆ = a x 2 (t) + y 2 (t) + z 2 (t) dt. ds se nume¸te element de arc al curbei Γ. (10. dat˘ prin ecuatiile parametrice (10.2 Se nume¸te sum˘ integral˘ a functiei f . corespunz˘toare diviziunii ∆Γ ¸ s a a a a arcului AB ¸i punctelor intermediare Pi . Atunci s a t s(t) = a ||r (τ )|| dτ. s ¸ a Fie ˆ a ∆Γ o diviziune a arcului AB. b].

b]. y(t). y(t). y. z(t) sunt continue ¸i s ¸ ¸ au derivate continue [a. s a a ¸ S˘ consider˘m suprafata cilindric˘ avˆnd curba directoare AB ¸i generatoarele paralele a a ¸ a a s a ¸a a a a ¸ ¸ cu axa Oz. i=1 (10. a νΓ →0 ν→0 Interpretarea geometric˘ a integralei curbilinii a Fie f (M ) = f (x. de unde (10. z(t)) x 2 (t) + y 2 (t) + z 2 (t) dt. Prin urmare n f (x. y(τi ). y. z(t)) x 2 (t) + y 2 (t) + z 2 (t). definit˘ pe [a. Putem scrie deci n σ∆Γ (f ) = i=1 f (x(τi ). de ecuatii . y. z(τi )) x 2 (θi ) + y 2 (θi ) + z 2 (θi ) · (ti − ti−1 ). functiile x(t). dat prin ecuatiile parametrice (10. a ¸ a s integrabil˘ pe [a. z) ds. y(t). ti ]. y(t).ANALIZA MATEMATICA 127 Definitia 10.3 Spunem c˘ functia f este integrabil˘ pe AB dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ ¸ a ¸ a a as a νΓ →0 lim σ∆Γ (f ) = I. y(τi ).2 Dac˘ functia f (x(t). z) ds = lim AB νΓ →0 f (x(τi ). Avem c˘ lim σ∆Γ = lim σ∆ . Pe aceast˘ suprafat˘ s˘ consider˘m curba neted˘ pe portiuni A B . (10. Teorema 10. atunci a ¸ a functia f (x. b] ¸i fie σ∆ suma sa Riemann corespunz˘toare diviziunii ∆ ¸i punctelor a a s intermediare τi . Aplicˆnd atunci teorema de medie integralei (10. oricare ar fi punctele intermediare Pi . Dac˘ functia f este integrabil˘ pe AB atunci I se nume¸te integrala curbilinie de a ¸ a s s primul tip a functiei f pe AB ¸i scriem ¸ I= AB f (M ) ds = AB f (x. (10. b].14) Consider˘m functia Φ(t) = f (x(t). z(t)) este integrabil˘ pe intervalul [a.12) Teorema care urmeaz˘ d˘ leg˘tura ˆ a a a ıntre integrala curbilinie de primul tip ¸i integrala s Riemann. z) ds = a AB f (x(t). cu θi ∈ [ti−1 . z(τi )) si . b].10). y. z) este integrabil˘ pe AB ¸i ¸ a s b f (x.13) Deoarece arcul AB este neted pe portiuni. y) ¸i AB un arc de curb˘ plan˘. obtinem a ¸ si = x 2 (θi ) + y 2 (θi ) + z 2 (θi ) · (ti − ti−1 ).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .13).3).

curb˘ AB. y. ζi ) (xi − xi−1 ). y = y(t). atunci I x se nume¸te integrala a ¸ ın ¸ curbilinie de tipul al doilea ˆ raport cu x a functiei f pe AB ¸i scriem ın s n f (x. xi ]. a s Dac˘ functia f este integrabil˘ pe AB ˆ raport cu x. ζi ) (yi − yi−1 ). suma s n x σ∆Γ (f ) = i=1 n f (Pi ) (xi − xi−1 ) = i=1 f (ξi . yi = y(ti ). z σ∆Γ (f ) = i=1 f (Pi ) (zi − zi−1 ) ın s ın ¸i putem defini integralele curbilinii de tipul al doilea ale functiei f ˆ raport cu y ¸i ˆ s ¸ raport cu z: n f (x. orientat˘ de la A la B. a 128 f (x. νΓ →0 oricare ar fi punctele intermediare Pi . zi ]. y(t)). BB ¸i arcele de 10. z = f (x(t). s s cu xi = x(ti ). Fie ∆Γ o diviziune a arcului AB ¸i Mi (xi . yi ] ¸i respectiv s ın s ¸ [zi−1 . Fie ˆ a f (M ) = f (x. Oz. sunt segmentele orientate [xi−1 . ınc˘ ¸ a a a ın a Definitia 10. z) o functie definit˘ pe arcul AB. s ηi = y(τi ). ζi ). y) ds este tocmai AB s aria portiunii din suprafata cilindric˘ cuprins˘ ˆ ¸ ¸ a a ıntre generatoarele AA . ηi .4 Se nume¸te sum˘ integral˘ ˆ raport cu x a functiei f . Proiectiile segmentului orientat [Mi−1 Mi ] pe ¸ axele de coordonate Ox. ηi .4 Integrale curbilinii de tipul al doilea Fie AB un arc de curb˘ neted˘. zi ). A B .1).ANALIZA MATEMATICA parametrice x = x(t). ζi ) (xi − xi−1 ). ηi . t ∈ I.16) s ın In mod analog putem forma sumele integrale ale functiei f ˆ raport cu y ¸i ˆ raport ¸ ın cu z: n n y σ∆Γ (f ) = i=1 f (Pi ) (yi − yi−1 ). z) dy = lim AB νΓ →0 i=1 f (ξi . puncte intermediare. (10. y. corespunz˘toare ¸ s ¸ diviziunii ∆Γ a arcului AB ¸i punctelor intermediare Pi . ζi = z(τi ). ηi . z) dx = lim AB νΓ →0 i=1 f (ξi . Aceste segmente sunt ˆ acela¸i timp proiectiile arcului orientat Mi−1 Mi pe cele trei axe. (10. dat prin ecuatiile (10. [yi−1 . zi = z(ti ).5 Spunem c˘ functia f este integrabil˘ pe AB ˆ raport cu x dac˘ exist˘ ¸ a ¸ ın a a ¸i este finit˘ s a x lim σ∆Γ (f ) = I x . yi . . Atunci. ˆ sensul a a ¸ a ın de cre¸tere a parametrului t de la a la b.15) a Definitia 10. cu ξi = x(τi ). Oy.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y. punctele diviziunii ¸i Pi (ξi .

y. y. a ın ın s ın Prin integral˘ curbilinie de tipul al doilea de form˘ general˘ ˆ ¸elegem expresia a a a ınt I= AB P dx + Q dy + R dz = AB P (M ) dx + AB Q(M ) dy + AB R(M ) dz. y. y(t). a Teorema 10. b]. a ¸ x integrabil˘ pe [a. etc. b].3 Dac˘ functia f (x(t). y. In mod asem˘n˘tor se arat˘ c˘ a a a a b νΓ →0 ν→0 f (x. y(t). Integrala curbilinie de tipul al doilea de form˘ general˘ a a Fie AB un arc de curb˘ neted˘ pe portiuni ¸i trei functii P (M ). (10. z(τi ))x (θi )(ti − ti−1 ). Avem c˘ lim σ∆Γ = lim σ∆ . z) dx = 0. z(t)) este integrabil˘ pe [a. P integrabil˘ pe AB ˆ raport cu x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y. z(t))x (t). ηi . ti ). de unde (10. Dac˘ arcul AB este un segment de dreapt˘ paralel cu axa Oz atunci a a f (x. z) = P (x. y(τi ).18) Uneori este comod s˘ scriem integrala curbilinie de tipul al doilea sub form˘ vectorial˘. suma integral˘ (10. Q(M ). ζi ) (zi − zi−1 ). z) dz = a AB f (x(t). z(t))z (t) dt. b] ¸i fie σ∆ suma sa Riemann corespunz˘toare diviziunii ∆ ¸i punctelor a a s s x x a intermediare τi . Q ˆ raport cu y ¸i R ˆ raport cu z. (10.17) Aplicˆnd teorema lui Lagrange functiei x(t). AB AB f (x. y(t).17). f (x. y(t). a cu θi ∈ (ti−1 . y. a a a Fie F(x. z(t))x (t) dt. iar AB este un a ¸ ın arc neted. z) dy = a AB b f (x(t). y. y. definit˘ pe [a. atunci functia f (x. y. y. z) k o functie vectorial˘ definit˘ pe arcul ¸ a a . z) dx = a AB f (x(t). z) dz = lim AB νΓ →0 i=1 f (ξi . z(t))y (t) dt. R(M ) definite a a ¸ s ¸ pe arcul AB.ANALIZA MATEMATICA n 129 f (x. z) dy = 0. z) j+R(x. z) este integrabil˘ pe AB ˆ raport cu x ¸i ¸ a s b f (x.15) se mai scrie a ¸ a n x σ∆Γ (f ) = i=1 f (x(τi ). Consider˘m apoi functia Φ(t) = f (x(t). z) i+Q(x. y. y(t).

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . avˆnd aceea¸i orientare. B ∈ ın a ın a a ın s ın D ¸i oricare ar fi arcele netede pe portiuni Γ1 ¸i Γ2 situate ˆ D cu extremit˘tile ˆ A ¸i s ¸ s a s B. ¸ ¸ as a s Definitia 10. Reciproca nu este adev˘rat˘. este independent˘ de drum ˆ D dac˘.ANALIZA MATEMATICA 130 s AB. s ¸ Definitia 10.21) unde AB este un drum ˆ D.6 O multime de puncte din plan sau spatiu se nume¸te conex˘ dac˘ orice ¸ ¸ ¸ s a a dou˘ puncte ale ei pot fi unite printr-un arc de curb˘ complet continut ˆ multime.19) Fie τ = dr/ds versorul tangentei la curb˘. avem P dx + Q dy + R dz = Γ1 Γ2 P dx + Q dy + R dz. s a Definitia 10. a a ¸ ın ¸ Definitia 10. a ın s Avem atunci urm˘toarea leg˘tur˘ ˆ a a a ıntre integrala curbilinie de tipul al doilea de form˘ a general˘ ¸i integrala curbilinie de primul tip: as I= AB F · dr = AB F · τ ds. Deoarece dr = i dx + j dy + k dz. ın a ¸ ¸a a a Un domeniu care nu este simplu conex se nume¸te multiplu conex. (10. (10. Exist˘ multimi ¸ a s a a a a ¸ conexe care nu sunt convexe. multimea plan˘ m˘rginit˘ de Γ este inclus˘ ˆ D. dac˘ oricare ar fi curba ¸ ˆ ınchis˘ Γ din D.22) .7 O multime deschis˘ ¸i conex˘ se nume¸te domeniu. exist˘ cel putin o suprafat˘ S m˘rginit˘ de Γ.18) se scrie sub forma I= AB F · dr. Q(M ). a a ¸ ın ¸ Orice multime convex˘ este ¸i conex˘.9 Un domeniu plan D se nume¸te simplu conex.8 O multime de puncte din plan sau spatiu se nume¸te convex˘ dac˘ orice ¸ ¸ ¸ s a a dou˘ puncte ale ei pot fi unite printr-un segment de dreapt˘ complet continut ˆ multime. (10.20) 10. R(M ) trei functii definite pe D.10 Spunem c˘ integrala curbilinie ¸ a I= AB P dx + Q dy + R dz (10. situat˘ ˆ ˆ a ın ıntregime ˆ D. s Fie D ⊂ R3 un domeniu ¸i P (M ). oricare ar fi A. orientat ˆ sensul cre¸terii parametrului s. urmeaz˘ c˘ P dx + Q dy + R dz = F · dr ¸i deci a a (10. dac˘ oricare ar fi curba ˆ a ınchis˘ a ¸ s Γ din D.5 Independenta de drum a integralelor curbilinii ¸ Definitia 10. a a ın ¸ a a a Un domeniu D din spatiu se nume¸te simplu conex.

z) dz. a. dac˘ exist˘ o functie U (x. Integrala I este independent˘ de a ¸ drum pe D d. Presupunem c˘ are loc (10. z) dx + Q(x. de la A la B).5 Fie P. prin derivare.4 Conditia necesar˘ ¸i suficient˘ ca integrala I s˘ fie independent˘ de ¸ a s a drum ˆ D este ca oricare ar fi drumul ˆ ın ınchis C. y. z) dy + R(x. z) = AM (10. Dac˘ x = x(τ ). y. Presupunem I independent˘ de drum pe D. z) = P (x. a Suficienta.ˆ a a a ¸ ı. τ ∈ [a. y = y(τ ). y. Suficienta.23) a ın s a s rezult˘ (10. Not˘m cu Γ1 ¸i Γ2 arcele determinate de punctele A ¸i B pe ¸ ın s C. Dac˘ P dx + Q dy + R dz este o diferential˘ exact˘.11 Spunem c˘ expresia diferential˘ P dx + Q dy + R dz este o diferential˘ ¸ a ¸ a ¸ a exact˘ pe D. Deoarece AΓ1 B ∪BΓ2 A = C din (10. Fie C un contur ˆ ınchis a s a s continut ˆ D ¸i A.22). a ¸ Propriet˘¸ile integralei curbilinii I depind de propriet˘¸ile expresiei diferentiale P dx+ at at Q dy + R dz. z = z(τ ). ¸ s ¸ Teorema 10. ∂x ∂U = Q. Fie AM un drum ˆ D a ¸i s U (x.24) P dx + Q dy + R dz.ANALIZA MATEMATICA 131 a a Teorema 10. ¸ a dU (x. y. Definitia 10. P dx + Q dy + R dz este o diferential˘ exact˘ pe D.23) C Necesitatea.25) .d. diferentiabil˘ pe D. Atunci a s P dx + Q dy + R dz = AΓ1 B AΓ2 B P dx + Q dy + R dz. R trei functii continue pe D. rezult˘ c˘ ¸ a ¸ a a a a ∂U = P. z).23). Functia U se nume¸te primitiva expresiei diferentiale P dx + Q dy + R dz. avˆnd aceea¸i orientare (de ex. continut ˆ D s˘ ¸ ¸ ın a avem P dx + Q dy + R dz = 0. de unde. B ∈ C. avˆnd aceea¸i orientare. (10. atunci t U (t) = a (P (τ )x (τ ) + Q(τ )y (τ ) + R(τ )z (τ )) dt. Deoarece C = AΓ1 B ∪ BΓ2 A.23). Q.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . U (t) = P (t)x (t) + Q(t)y (t) + R(t)z (t) sau dU = P dx + Q dy + R dz. neted pe portiuni. y. ¸ a a ın Necesitatea. y. ∂y ∂U =R ∂z (10. t] este o reprezentare parametric˘ a arcului a a AM . rezult˘ (10. Presupunem I independent˘ de drum pe D. Fie Γ1 ¸i Γ2 dou˘ arce situate ˆ D cu ¸ s a a ın extremit˘tile ˆ A ¸i B.

¸ b = 10. a Definitia 10. R). z) are derivate partiale pe D. y. a Din (10. a Dac˘ U (x. cˆmpul vectorial ¸ s a a rot F = ∂R ∂Q − ∂y ∂z i+ ∂P ∂R − ∂z ∂x j+ ∂Q ∂P − ∂x ∂y i k= ∂ ∂x j ∂ ∂y k ∂ ∂z P Q R . cˆmpul ¸ s ¸a a scalar ∂Q ∂R ∂P div F = + + . z) a.27) se nume¸te gradientul cˆmpului scalar U . z). y. s a ¸ a Dac˘ functia U este diferentiabil˘ atunci dU = grad U · dr. R).26) ∂y ∂x ∂z ∂y ∂x ∂z a as Se poate ar˘ta c˘ dac˘ domeniul D este simplu conex. atunci vectorul a ¸ grad U = ∂U ∂U ∂U i+ j+ k ∂x ∂y ∂z (10. y. putem scrie s I= AB 132 ∂U ∂U ∂U dx + dy + dz = ∂x ∂y ∂z b ∂U ∂U ∂U b (t)x (t) + (t)y (t) + (t)z (t) dt = U (t) dt = U (t)|a .ˆ F(x. In acest caz.16 Se nume¸te rotor al cˆmpului vectorial F = (P. y. ∂x ∂y ∂z a a adic˘ I nu depinde de drum. = .25) rezult˘ c˘ dac˘ I este independent˘ de drum ˆ D atunci functiile P. a ¸ Definitia 10. z) = grad U (x. Q. z) ¸ s a ¸ a definit˘ pe D. Q.ANALIZA MATEMATICA ¸i deci pentru orice arc AB din D. y. z) se nume¸te cˆmp potential dac˘ exist˘ un ¸ a a ¸ s a a ı. numit˘ a ¸ potentialul lui F = (P.14 Cˆmpul vectorial F(x. functia U . (10. a s Definitia 10. ∂x ∂y ∂z a Un cˆmp vectorial se nume¸te solenoidal dac˘ div F = 0.12 Se nume¸te cˆmp scalar pe domeniul D o functie real˘ U (x. este primitiva expresiei diferentiale F · dr = P dx + Q dy + ¸ ¸ R dz.6 Notiuni elementare de teoria cˆmpului ¸ a Definitia 10. Q. = . R a a a a ın ¸ satisfac conditiile ¸ ∂P ∂Q ∂Q ∂R ∂R ∂P = . z) defi¸ s a ¸ a nit˘ pe D. y.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a Definitia 10. atunci este adev˘rat˘ ¸i reciproca a a a afirmatiei precedente.15 Se nume¸te divergent˘ a cˆmpului vectorial F = (P.13 Se nume¸te cˆmp vectorial pe domeniul D o functie vectorial˘ F(x. R). Q. a cˆmpul scalar U (x. y.

ϕ(y) ≤ x ≤ ψ(y). Q. i. In acest caz spunem c˘ ın a a domeniul D este orientat pozitiv. adic˘ frontiera lui este format˘ din mai multe a contururi ˆ ınchise. orientat pozitiv. ce m˘rgine¸te domeniul Dy .ANALIZA MATEMATICA 133 Definitia 10. y). A ¸i B. s ın s ın Fie C conturul ˆ ınchis. R) pe arcul AB. Dac˘ domeniul D este simplu conex. B punctele ˆ care dreptele x = a ¸i respectiv x = b ın s ın s ˆ alnesc curbele y = ϕ(x). a 10. AB Dac˘ F este un cˆmp potential atunci rot F = 0. Prin urmare C y dx = ϕ(x) dx + C a b ψ(x) dx = − b [ψ(x) a − ϕ(x)] dx. Un plan ¸ a ¸ a orientat pozitiv ˆ vom nota Oxy. B A y dx = b ψ(x) dx. Deci aria dome- niului Dy este dat˘ de A = − a y dx. b).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ıntˆ S˘ calcul˘m integrala curbilinie y dx = a a y dx+ y dx+ y dx+ C AB b BB B A a AA a y dx. compact.8 Calculul ariei cu ajutorul integralei curbilinii Fie Dy un domeniu compact definit prin Dy = {(x. y ∈ [c. iar dac˘ D este a a a simplu conex. a a Dac˘ domeniul D este multiplu conex.17 Se nume¸te circulatia cˆmpului vectorial F = (P. iar −k este versorul normalei la fata negativ˘. s ın Un domeniu plan poate fi simplu ¸i ˆ raport cu Ox ¸i ˆ raport cu Oy. ın ¸ s a a vede mereu ˆ stˆnga lui domeniul D m˘rginit de conturul C. a as ¸ a Pentru ca integrala I s˘ fie independent˘ de drum pe D este necesar. ˆ directia normalei pozitive la plan. b]}. Spunem ˆ acest caz c˘ planul Π este orientat pozitiv. ϕ(x) ≤ y ≤ ψ(x). AB b a y dx = a ϕ(x) dx. definit prin Dx = {(x. Ins˘ y dx = BB AA y dx = 0. b] ¸i ϕ(x) < ψ(x) pentru x ∈ (a. s 10. y = ψ(x). ıl s Un contur ˆ ınchis C din planul Π se nume¸te orientat pozitiv dac˘ un observator a perpendicular pe plan. Atunci C =AB ∪ BB ∪ B A ∪ A A. ¸ s ¸ a integrala I = F · dr. se poate ın . A. care se mi¸c˘ pe conturul C. y). a a ¸ a atunci este adev˘rat˘ ¸i afirmatia reciproc˘. d]}. se nume¸te simplu ˆ raport cu axa Ox. x ∈ [a. este ¸i suficient ca rot F = 0. presupus simplu a s ˆ raport cu axa Oy. j} orientat drept. Vom numi s s ¸ un asemenea domeniu simplu ˆ raport cu axa Oy.7 Orientarea curbelor ¸i domeniilor plane s Fie Π un plan raportat la reperul cartezian ortonomat {O. Pentru domenii simple ˆ raport cu Ox. Versorul k = i × j este versorul normalei ın a la fata pozitiv˘ a planului Π. ın Un domeniu Dx . orientarea pozitiv˘ se define¸te ca mai sus pe fiecare din contururile a s ˆ ınchise care alc˘tuiesc frontiera lui. unde ϕ ¸i ψ sunt functii continue pe [a.

ın . a orientat ˆ sens pozitiv. 2 C a s integrala curbilinie fiind luat˘ pe frontiera conturului C.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .ANALIZA MATEMATICA ar˘ta c˘ A = a a 134 x dy. care m˘rgine¸te domeniul D. In astfel de cazuri se utilizeaz˘ formula ce a rezult˘ din acestea a 1 A= x dy − y dx. Formule de acest tip au loc pentru orice domenii D m˘rginite de a C una sau mai multe curbe continue ¸i ˆ s ınchise.

. n cu i=1 Di = D. Q ∈ Di } diametrul multimii Di . .1 11.1 Integrala dubl˘ a Definitia integralei duble ¸ Fie D o multime de puncte din plan sau spatiu. Fie ˆ a f : D → R. n}.1. Q). D2 . a a a ∆ = {D1 . cu a i=1 s ωi = Ω ¸i cu Pi (ξi . de arie Ω.Capitolul 11 INTEGRALE MULTIPLE 11. ηi ) ωi . Di se numesc elementele diviziunii ∆. . .1) 135 . i = 1. ¸ ¸ ¸ a ¸ Definitia 11.3 Numim norm˘ a diviziunii ∆ num˘rul ν = ν(∆) = max{di .1 Numim diametru al multimii D. corespunz˘toare di¸ s viziunii ∆ a domeniului D ¸i punctelor intermediare Pi . n. P. a c˘ror reuniune este D. ¸ Fie di = max{d(P. ¸ a a as a a Fie D un domeniu plan ˆ ınchis ¸i m˘rginit. i = 1. Dn } ⊂ D. marginea superioar˘ a distantelor din¸ tre punctele ei. suma s n n σ∆ (f ) = i=1 f (Pi ) ωi = i=1 f (ξi . Multimea D este m˘rginit˘ dac˘ ¸i numai dac˘ diametrul s˘u este finit. numite puncte intermediare ale diviziunii ∆.4 Se nume¸te sum˘ integral˘ Riemann a functiei f . s a Definitia 11. n. ınc˘ a a ¸ a Definitia 11. ηi ) ∈ Di . i = 1. a Definitia 11. puncte arbitrare.2 Numim diviziune ∆ a domeniului D o multime finit˘ de submultimi ale ¸ ¸ a ¸ lui D f˘r˘ puncte interioare comune. ¸ a n Not˘m cu ωi aria elementului Di al diviziunii ∆. (11.

(x. a . ηi ) ωi . y). exist˘ un δ(ε) > 0 a. iar I se nume¸te a a a a ¸ a s ¸ s a integrala dubl˘ a functiei f pe D ¸i se noteaz˘ a I(f ) = D f (x. i=1 Dac˘ exist˘ num˘rul I spunem c˘ functia f este integrabil˘ pe D. a a s s˘ avem |σ∆ (f ) − I| < ε. a ¸ a a a 11.superioar˘) ale functiei f coresa a ¸ punz˘toare diviziunii ∆.2 Sume Darboux. S .1 Dac˘ f (x. Definitia 11. M = sup f (x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ea este m˘rginit˘ pe orice element Di al diviziunii.1. a Sumele Darboux au propriet˘¸i asem˘n˘toare sumelor Darboux definite pentru inteat a a grala simpl˘. Criteriu de integrabilitate ¸ a as Fie f : D → R o functie m˘rginit˘ ¸i ∆ o diviziune a domeniului D. Deoarece f este a a a m˘rginit˘ pe D. ¸i deci s C dxdy = CΩ. y) ∈ Di . y). ∀(x. care se g˘sesc ˆ relatia a ın ¸ m ≤ mi ≤ f (x.ANALIZA MATEMATICA 136 s Definitia 11. y). Mi = sup f (x. s = s∆ (f ) = i=1 mi ωi . Exemplul 11. a Scriem atunci I = lim σ∆ (f ) = lim ν→0 ν→0 n f (ξi . diviziunii tinde la zero.inferioar˘. Exist˘ deci numerele a a m = inf f (x. dac˘ oricare ar fi ε > 0. mi = inf f (x. y) ≤ Mi ≤ M. y). atunci a n n σ∆ (f ) = i=1 C ωi = C i=1 ωi = CΩ. y) = C pe D. D Se poate demonstra c˘ orice functie integrabil˘ pe D este m˘rginit˘ pe D. S = S∆ (f ) = i=1 M i ωi se numesc sume integrale Darboux (s . y) ∈ D.6 Sumele ¸ n n (x. y) ∈ Di .5 Num˘rul finit I se nume¸te limita sumelor integrale σ∆ (f ) cˆnd norma ¸ a a a ı.ˆ pentru orice a diviziune ∆ a c˘rei norm˘ ν(∆) < δ(ε) ¸i pentru orice alegere a punctelor intermediare. y) dxdy.

ANALIZA MATEMATICA 137 ¸ as a Teorema 11. Exist˘ atunci num˘rul µ ∈ [m. c ≤ y ≤ d} ¸i pentru orice x ∈ [a.1 (Criteriul de integrabilitate) Conditia necesar˘ ¸i suficient˘ ca funca ¸ia f : D → R s˘ fie integrabil˘ pe D este ca oricare ar fi ε > 0 s˘ existe un δ(ε) > 0 t a a a. exist˘ integrala simpl˘ s a a d I(x) = c f (x.4 Dac˘ functia f este integrabil˘ pe dreptunghiul a ¸ a D = {(x.ˆ ı.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y) = 1 pe D din formula precedent˘ g˘sim a a a Ω= D dxdy = D dω. Aici dω = dxdy a a se nume¸te element de arie ˆ coordonate carteziene.3 Reducerea integralei duble la integrale simple iterate Cazul domeniului dreptunghiular Teorema 11. b]. y) dxdy = f (ξ. Teorema 11. a ≤ x ≤ b. D ı.2) pentru orice diviziune ∆ a c˘rei norm˘ ν(∆) < δ. In a a a acest caz avem urm˘toarea formul˘ de medie a a f (x. M ] a. a a Aplicˆnd criteriul de integrabilitate putem pune ˆ evident˘ clase de functii integraa ın ¸a ¸ bile. η) = µ. D Dac˘ f (x.1.3 Fie f o functie integrabil˘ pe D ¸i m. y). formul˘ care d˘ expresia ariei domeniului D cu ajutorul integralei duble.ˆ a ¸ a a ı. s ın 11. (11. y) dxdy = µΩ. ¸ a a Propriet˘¸ile functiilor integrabile pe D sunt analoage propriet˘¸ilor functiilor inteat ¸ at ¸ grabile pe [a. f (x. S∆ (f ) − s∆ (f ) < ε. η) ∈ D a. b]. M marginile inferioar˘ ¸i supes rioar˘ a valorilor functiei f pe D. . Dac˘ f este continu˘ pe D.2 Orice functie f : D → R continu˘ pe D este integrabil˘ pe D. η)Ω. Semnal˘m aici doar teorema de medie a ¸ a as Teorema 11.ˆ f (ξ. y) dy. atunci exist˘ punctul P (ξ.

s ¸ s a Teorema 11. 0. unde ϕ ¸i ψ sunt functii continue pe [a. ϕ(x)). c ≤ y ≤ d}. y). (x. b] ¸i ϕ(x) < ψ(x) pentru x ∈ (a. y) =  y ∈ (ψ(x). y) dxdy. d]. a ≤ x ≤ b. f (x. f (x. y) = Evident c˘ a f (x.4) Fie c = inf ϕ(x). y). d = sup ψ(x). y) dy. y) dxdy = Dy D f (x. (11. Definim pe D functia f (x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .ANALIZA MATEMATICA b 138 atunci exist˘ ¸i integrala iterat˘ as a a I(x) dx ¸i are loc egalitatea s b b d f (x. b]. (11.3) Cazul domeniului oarecare ın Vom considera mai ˆ ai cazul unui domeniu Dy simplu ˆ raport cu axa Oy ıntˆ Dy = {(x. y) ∈ Dy . b]}. ψ(x)]. b). y) dxdy = Dy a I(x) dx = a dx ϕ(x) f (x.5) Pentru x fixat din [a. b] avem  y ∈ [c. b] ¸i dreptunghiul D = {(x. y) dy. a ¸ s exist˘ integrala simpl˘ a a ψ(x) I(x) = ϕ(x) b f (x. (x. y).  0. y) dy. s x ∈ [a. ϕ(x) ≤ y ≤ ψ(x). y) ∈ D \ Dy . (11. y ∈ [ϕ(x). x ∈ [a.5 Dac˘ functia f este integrabil˘ pe domeniul Dy ¸i pentru orice x ∈ [a. y). atunci exist˘ ¸i integrala iterat˘ as a a I(x) dx ¸i are loc egalitatea s b b ψ(x) f (x. y) prin ¸ f (x. 0. y) dxdy = D a I(x) dx = a dx c f (x. . f (x.

y). . adic˘ s˘ presupunem c˘ a a domeniul de integrat este simplu ˆ raport cu axa Ox ın Dx = {(x. (11. d] ¸i ϕ(y) < ψ(y) pentru y ∈ (c. y) dy = I(x). s a s ın a a a a S˘ schimb˘m rolul variabilelor x ¸i y ˆ teorema precedent˘. y) a ¸ este tocmai volumul corpului delimitat de cilindrul cu generatoarele paralele cu axa Oz s ¸ avˆnd drept curb˘ directoare frontiera domeniului D. ın s a Interpretarea geometric˘ a integralei duble a Dac˘ f (x. adic˘ a V= D f (x.6) rezult˘ (11. Atunci. y) dy.3) a b b ψ(x) f (x. y) dxdy = D a I(x) dx = a dx ϕ(x) f (x.5) ¸i (11. s ¸ s a Dac˘ functia f este integrabil˘ pe domeniul Dx ¸i pentru orice y ∈ [c. d]. dup˘ (11. (11. unde ϕ ¸i ψ sunt functii continue pe [c. y ∈ [c. planul Oxy ¸i suprafata z = f (x. y) dxdy.4 Formula lui Green Vom studia acum leg˘tura dintre integrala dubl˘ pe un domeniu compact ¸i integrala a a s curbilinie pe frontiera acelui domeniu. atunci exist˘ ¸i integrala iterat˘ as a c J(y) dy ¸i are s loc egalitatea d d ψ(y) f (x. y) dy = ϕ(x) f (x. 11. deoarece produsul f (Pi ) · ωi este volumul unui cilindru a s ın˘ ¸ a drept cu baza Di ¸i ˆ altimea egal˘ cu f (Pi ). ϕ(y) ≤ x ≤ ψ(y). se a ın ˆ ımparte ˆ subdomenii simple ¸i se aplic˘ formulele precedente. (x. d). y) dx.1. y) ∈ D. rezult˘ c˘ exist˘ ¸i integrala a a a as d ψ(x) I(x) = c f (x. y).ANALIZA MATEMATICA 139 Deoarece pentru fiecare x fixat din [a. y) dx.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . d]}.4). y) dxdy = Dx c J(y) dy = c dy ϕ(y) f (x. exist˘ a ¸ a s ψ(y) d integrala simp˘ J(y) = a ϕ(y) f (x. y) ≥ 0. y) ∈ D.6) Din (11. integrala dubl˘ pe D din functia f (x. a a (x.7) Dac˘ domeniul de integrat D nu este simplu ˆ raport cu nici una dintre axe. b] exist˘ integrala I(x).

orientat. Aceast˘ formul˘ r˘mˆne valabil˘ ¸i pentru un domeniu D oarecare. a ın Deoarece P (x. continue pe D. b). y) ¸i Q(x. Analog se arat˘ c˘ dac˘ D este un domeniu ˆ a a a ınchis cu frontier˘ neted˘. cu derivat˘ partial˘ ˆ raport cu y continu˘ a a a ¸ a ın pe Dy . m˘rginit de curba C. ψ(x)) − P (x. iar P are derivat˘ partial˘ ˆ raport cu y. Adunˆnd membru cu membru ultimele dou˘ relatii obtinem (11. y) dy. y). simplu sau multiplu a a a a as conex. atunci a ¸ a ın P dx + Q dy = C D ∂Q ∂P − ∂x ∂y dxdy.ANALIZA MATEMATICA 140 a a ¸ Teorema 11. (11. care poate fi descompus ˆ ıntr-un num˘r finit de domenii simple ˆ raport cu Oy a ın ∂P dxdy = − ∂y D C P (x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y) dx. y) este continu˘ pe Dy . b] ¸i ϕ(x) < ψ(x) pentru x ∈ (a. Presupunem s s acest domeniu orientat pozitiv. ¸ unde ϕ ¸i ψ sunt functii continue pe [a. Fie C =AB ∪ BB ∪ B A ∪ A A frontiera sa descris˘ ˆ sens direct. y) dx . x ∈ [a. y) a a s a ¸ a ın a este o functie continu˘ pe D ¸i are derivat˘ partial˘ ˆ raport cu x continu˘ pe D.6 (Formula lui Green) Dac˘ P (x. Q are derivat˘ partial˘ ˆ a ¸ a ın raport cu x. b]}. atunci ¸ a ∂Q dxdy = ∂x D C Q(x. ϕ(x)) dx = −  P (x.8) Consider˘m pentru ˆ a ınceput cazul unui domeniu simplu ˆ raport cu axa Oy ın Dy = {(x. y) dx + AB B A  P (x. paralele cu axa Oy sunt nule. iar Q(x. P (x. Obtinem ¸ s ∂P dxdy = − ∂y Dy C  P (x. avem ∂P dxdy = ∂y Dy b a b b ψ(x) dx ϕ(x) ∂P dy = ∂y a b [P (x. y) sunt dou˘ functii cons a tinue pe domeniul plan D. y) dx. ϕ(x) ≤ y ≤ ψ(x). ψ(x)) dx − a Dar integralele pe segmentele BB ¸i A A. ϕ(x))] dx =   = a P (x. a a ¸ ¸ .8).

atunci luˆnd ˆ formula lui Green P = 0 ¸i Q = u · v. m˘rginit de a a a curba C . D = D x − ∂ ∂η x ∂y ∂ξ dξdη = De aici rezult˘ c˘ dac˘ J(ξ. y = y(ξ. v ∂x ∂x D C D numit˘ formula de integrare prin p˘rti ˆ integrala dubl˘. transformarea punctual˘ (11. η) (ξ. In caz contrar spunem c˘ transformarea a ın a este invers˘.9) a ın Definitia 11. a Teorema 11.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . pentru ca Ω > 0 este necesar s˘ parcurgem conturul a a a a C ˆ sens direct. obtinem a a ¸ Ω = |J(ξ0 . domeniul plan m˘rginit de o curb˘ C.10) . η). η). cu jacobianul J(ξ. deci transformarea este direct˘. η) = D(x. η) ∈ D .1. v : D → R sunt dou˘ functii continue pe D care au derivate partiale continue a a ¸ ¸ a ın s ˆ raport cu x continue pe D.5 Schimbarea de variabile ˆ integrala dubl˘ ın a S˘ analiz˘m mai ˆ ai modul cum se transform˘ un domeniu plan printr-o transformare a a ıntˆ a punctual˘ a lui R2 . (ξ0 . (11.9) este a ın a direct˘. (ξ. ın obtinem ¸ ∂v ∂u u dxdy = uv dy − dxdy. a Aria Ω a domeniului D este dat˘ de a Ω= D dxdy = C x dy. imaginea domeniului D . D(ξ. a Fie D. conturul C fiind parcurs ˆ sens direct. η) > 0. prin transformarea punctual˘ regulat˘ a a x = x(ξ. (11. η) > 0 ˆ D .7 Dac˘ jacobianul J(ξ. η0 ) ∈ D . η) dξdη. η) ∂ ∂ξ ∂y ∂η ∂y ∂y dξ + dη = ∂ξ ∂η C x ∂y ∂y dξ + x dη = ∂ξ ∂η J(ξ. y) = 0. ın S˘ calcul˘m transformata acestei integrale prin (11.ANALIZA MATEMATICA 141 Dac˘ u. a a ¸ ın a 11.9) un a a ın ıi punct care se deplaseaz˘ pe C ˆ sens direct. η0 )| · Ω .9) a a Ω= C x(ξ. η) ∈ D .7 Spunem c˘ transformarea domeniului D ˆ domeniul D este direct˘ ¸ a dac˘ unui punct care se deplaseaz˘ pe C ˆ sens direct ˆ corespunde prin (11. ın a Dac˘ aplic˘m formula de medie ultimei integrale duble.

η)) |J(ξ. (11. z). y = y(u. v) ∈ ∆ (11. Dac˘ not˘m cu a a (ξi . n. v). ηi )| · ωi . Multimea Σ = {(x. ηi )| ωi .11) xi = x(ξi . yi )ωi = i=1 i=1 f (x(ξi . v) ∈ ∆. (11. obtinem a a a f (x.13) ¸ a ¸ este ecuatia explicit˘ a suprafetei Σ. Fie ∆ o a ın a diviziune a domeniului D c˘reia. care este formula schimb˘rii de variabile ˆ integrala dubl˘. y) ∈ D. ηi ) ∈ Di .15) .12) ¸ Trecˆnd aici la limit˘ pentru ν = ν(∆ ) → 0. yi = y(ξi . v).9) ˆ corespunde diviziunea ∆ a a ıi domeniului D. ceea ce implic˘ ν = ν(∆) → 0. z) pot fi reprezentate sub forma   x = x(u. a ın a 11. pentru i = 1. A2 + B 2 + C 2 > 0. Spunem ¸ ¸a a s c˘ a z = f (x. y. ηi ). (11. (xi .10) avem s s a ωi = |J(ξi .14)  z = z(u. y(ξ. η). (u. Dac˘ ωi ¸i ωi sunt ariile elementelor Di ¸i respectiv Di . z admit derivate partiale continue ¸ ¸ pe ∆ care satisfac conditia ¸ (u. y. Putem acum deduce formula schimb˘rii de variabile ˆ integrala dubl˘. yi ) ∈ Di . z = f (x. v). prin transformarea (11.ANALIZA MATEMATICA unde Ω = D 142 dξdη este aria domeniului D . iar functiile x. avem egalitatea n n f (xi .2. (x.2 11. η)| dξdη. ηi ). Spunem c˘ suprafata Σ admite o reprezentare parametric˘ regulat˘ dac˘ punctele sale a ¸ a a a (x. (x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y). ηi ). unde ∆ ⊂ R2 este un domeniu plan. y) ∈ D} se nume¸te suprafat˘ neted˘.1 Integrala de suprafat˘ ¸a Notiuni de teoria suprafetelor ¸ ¸ ın s ¸ Fie D un domeniu ˆ planul Oxy ¸i f : D → R o functie cu derivate continue pe D. y) dxdy = D D f (x(ξ. y(ξi . cu (11. ηi )) |J(ξi . (11. y). y.

Un sens de parcurs al a a s ¸ s ¸ conturului C se nume¸te pozitiv sau coerent cu orientarea suprafetei dac˘ un observator a situat pe suprafat˘.14) stabile¸te o corespondent˘ biunivoc˘ ˆ a a s ¸a a ıntre punc¸ ¸a a tele (u. Pentru o astfel de suprafat˘ se alege de obicei ca fat˘ pozitiv˘ fata ¸a a ¸ ¸a ¸a a ¸ a superioar˘ a suprafetei ˆ raport cu planul Oxy. z) . j. (11. care se mi¸c˘ ˆ acest ¸a ın ¸ s ¸a s a ın sens.15) exprim˘ faptul c˘ vectorii ru ¸i rv nu sunt coliniari ¸ s ˆ nici un punct al suprafetei. k ai axelor.13) este o su¸a a a prafat˘ cu dou˘ fete. v) = x(u. v). D(u. D(u. Pentru o astfel de a ¸a a ¸ suprafat˘ se alege de obicei ca fat˘ pozitiv˘ fata exterioar˘ a suprafetei. adic˘ aceea ¸a ¸a a ¸ a ¸ a pentru care versorul normalei la suprafat˘ este ˆ ¸a ındreptat spre exteriorul corpului m˘rginit a de suprafat˘. atunci suprafata Σ este o suprafat˘ neted˘. (11. D(u. ın ¸ Normala la suprafat˘ are directia vectorului ¸a ¸ ru = N = ru × rv = Ai + Bj + Ck ¸i deci versorii normalei sunt dati de s ¸ n= Ai + Bj + Ck ru × rv = √ . ¸a Fie C o curb˘ ˆ a ınchis˘ (contur) ce m˘rgine¸te suprafata Σ. ¸ ¸ avˆnd deci cosinii directori ai normalei a cos α = 1+ −p p2 + q2 . adic˘ aceea pentru care versorul n al a ¸ ın normalei ˆ ıntr-un punct al suprafetei face un unghi ascutit cu axa Oz. deci cos γ > 0. ˆ directia ¸i sensul normalei la suprafat˘. atunci s n = i cos α + j cos β + k cos γ. x) . v)k. vede suprafata ˆ stˆnga lui. de forma (11. ¸ Dac˘ α. y) .16) ∂r ∂r .17) Prin alegerea unuia din cei doi versori ai normalei. orient˘m suprafata alegˆnd una dintre a ¸ a ¸ a fetele sale ca fiind fata pozitiv˘. z) ∈ Σ. v) C= D(x.18) (11. v)j + z(u. Orice suprafat˘ definit˘ printr-o reprezentare explicit˘. y. cos γ = 1 1 + p2 + q 2 . v) B= D(z.14) se pot scrie ¸i sub form˘ vectorial˘ ¸ s a a r = r(u.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . γ sunt unghiurile dintre versorul n al normalei la fata pozitiv˘ a suprafetei a ¸ a ¸ ¸i versorii i. β.ANALIZA MATEMATICA unde A= 143 D(y. s Ecuatiile (11. Orice suprafat˘ neted˘ ˆ ¸a a ınchis˘ este o suprafat˘ cu dou˘ fete. q = ∂f /∂y (notatiile lui Monge). v)i + y(u. ¸ ın a .19) ¸ unde p = ∂f /∂x. v) Dac˘ reprezentarea parametric˘ (11. Vectorii (u. cos β = 1+ −q p2 + q2 . rv = ∂u ∂v sunt vectorii tangentelor la curbele v = const ¸i u = const ˆ punctul de coordonate s ın a a parametrice (u. Conditia (11. v) ∈ ∆. v) ∈ ∆ ¸i punctele (x. ±||ru × rv || ± A2 + B 2 + C 2 (11.

v)i + y(u. (u.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . (u. | cos γ| A2 + B 2 + C 2 dudv = ∆ ||ru × rv || dudv. Cilindrul cu generatoarele paralele cu axa Oz ¸i curb˘ directoarea frontiera elementului Di taie pe planul tangent o portiune s a ¸ plan˘ de suprafat˘ de arie Si . v). v) ∈ ∆. y). (x.3 Integrala de suprafat˘ de primul tip ¸a r = r(u.21) unde γ(Pi ) este unghiul dintre normala la suprafat˘ ˆ Pi ¸i axa Oz.2. Dn } o diviziune a domeniului D. ηi .2 Aria suprafetelor ¸ z = f (x. . (11. In punctul Pi ∈ Σ construim planul tangent. Mi (ξi . (11. ηi ) un punct arbitrar din a s Di ¸i Pi (ξi . v)k.2. (11. v)j + z(u. Rezult˘ c˘ a a S= D 1 + p2 + q 2 dxdy. (11. ¸a ın s Aria suprafetei Σ este atunci definit˘ prin ¸ a n n S = lim ν→0 Si = lim i=1 ν→0 1 + p2 + q 2 i=1 Mi · ωi . . s ¸ ın Dac˘ suprafata Σ este dat˘ printr-o reprezentare parametric˘ a ¸ a a r = r(u. v) = x(u. a Fie {D1 . . y) ∈ D. 11. (11. f (ξi .24) Fie suprafata Σ dat˘ prin reprezentarea parametric˘ ¸ a a .ANALIZA MATEMATICA 144 11. iar elementul de arie are expresia dS = A2 + B 2 + C 2 dudv = ||ru × rv || dudv. v) ∈ ∆. D2 . . atunci S= ∆ 1 dxdy. sau Si = 1 + p2 + q 2 |Mi · ωi .22) unde ν este norma diviziunii domeniului D. ηi )) punctul corespunz˘tor de pe Σ. Dac˘ ωi este aria lui Di atunci a ¸a a ωi = Si | cos γ(Pi )|.20) Fie Σ o suprafat˘ neted˘ definit˘ prin ecuatia explicit˘ ¸a a a ¸ a unde D este un domeniu m˘rginit din planul Oxy.23) Expresia dS = 1 + p2 + q 2 dxdy = se nume¸te element de arie pe suprafata Σ ˆ coordonate carteziene.

vi ). i=1 (11. yi . z) dS = Σ ∆ F (x(u. (11.8 Dac˘ functia F (x. v) ∈ δi . v) ∈ ∆. vi ). z au derivate partiale continue a ¸ pe ∆ ¸i satisfac conditia s ¸ ||ru × rv || > 0. putem scrie n n σ(F ) = i=1 F (Pi )Si = i=1 F (x(Mi ). v))||ru × rv || dudv. Prin urmare.8 Numim sum˘ integral˘ a functiei F pe suprafata Σ suma ¸ a a ¸ n n σ(F ) = i=1 F (Pi )Si = i=1 F (xi . (u. y(u. (11. yi . iar functiile x. z) o functie definit˘ pe Σ. (11. σ2 . z(u. y. yi . y.29) a Aplicˆnd teorema de medie integralei duble (11. . δn } o diviziune a domeniului ∆. y.24) ıi s o diviziune a suprafetei Σ: {σ1 . . zi ) un punct arbitrar din σi ¸i Mi (ui .28) a a Teorema 11. . Fie {δ1 . n: a xi = x(ui . . vi ). zi )Si . . Acestei diviziuni a domeniului ∆ ˆ corespunde prin reprezentarea (11. σn } ¸i fie Si aria elementului σi . Num˘rul I se nume¸te integrala s a a s s de suprafat˘ de primul tip a functiei F pe Σ ¸i scriem ¸a ¸ n F (x. y(Mi ). yi = y(ui . .27) ¸i aceasta este independent˘ de alegerea punctelor Pi . rezult˘ a Si = ||ru × rv ||M i · ωi . Aria sa este dat˘ de Si = δi ||ru × rv || dudv. y. zi = z(ui . avˆnd norma ν ¸i fie ωi aria a s elementului δi .9 Spunem c˘ functia F este integrabil˘ pe Σ dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ ¸ a ¸ a a as a I = lim σ(F ) ν→0 (11. z(Mi ))||ru × rv ||M i · ωi . z) este continu˘ pe Σ atunci ea este integrabil˘ pe a ¸ Σ ¸i s F (x. vi ) ¸ a s punctul corespunz˘tor din δi . z) dS = lim Σ ν→0 F (xi .25).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . i = 1. .26) Definitia 11. δ2 . ¸ Definitia 11.ANALIZA MATEMATICA 145 ¸ unde ∆ este un domeniu plan m˘rginit. v).24) cu a ¸a a a ¸ a (u. .25) Fie F (x. v). y. . Elementul ¸ σi este la rˆndul lui o suprafat˘ neted˘ reprezentat˘ parametric prin ecuatiile (11. zi )Si . Pi (xi .

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a ¸ ¸ a ın Presupunem c˘ suprafata Σ este orientat˘. unde a ¸a a ınc˘ ¸a ın s γi = γ(Pi ) este unghiul dintre normala la suprafat˘ ˆ Pi ¸i axa Oz. iar functiile x. v) × rv (u. y(u.ANALIZA MATEMATICA Fie. v) = F (x(u. (u. Presupunem c˘ domeniul plan D este orientat. v)i + y(u. v). f (x. z) dS = Σ D F (x. ηi . pe ¸ s a a ın suprafata Σ. D2 . y). avˆnd ca fat˘ pozitiv˘ fata superioar˘ ˆ a ¸ a a ¸ a ın a ¸a a raport cu planul Oxy.30) 11. B. v). formula (11. iar F fiind continu˘ pe Σ. suma ¸ n n σz = i=1 F (Pi ) ωi = i=1 F (ξi . (11. z au derivate partiale continue a ¸ pe ∆. . y)) 1 + p2 + q 2 dxdy. z) o functie definit˘ pe Σ.2. ηi . ζi ) punctul corespunz˘tor de pe Σ. Mi (ξi .10 Se nume¸te sum˘ integral˘ ˆ raport cu planul z = 0 a functiei F . z(u. v) ∈ ∆. y. Vom presupune c˘ determinantii functionali A. ¸ a ¸ Definitia 11. . definit˘ pe ∆.4 Integrala de suprafat˘ de tipul al doilea ¸a r = r(u. y. y. v)||. (x. y. C nu se anuleaz˘ ˆ ∆. vi ) ∈ δi . functia f a ¸ a ¸ a ¸ a avˆnd derivate partiale continue pe D. y(Mi ). . ζi ) ωi . Cilindrul cu generatoarele paralele cu s a axa Oz ¸i curb˘ directoarea frontiera elementului Di taie pe planul tangent o portiune ¸ plan˘ de suprafat˘ de arie Si .29). Fie ˆ a F (x. adic˘ aceea pentru care versorul n al normalei ˆ ıntr-un punct al suprafetei face un unghi ascutit cu axa Oz. corespunz˘toare punctelor intermediare Mi (ui . Dac˘ suprafata Σ este dat˘ prin ecuatia explicit˘ z = f (x. v)k. y) ∈ D. ηi ) un punct a arbitrar din Di ¸i Pi (ξi . (11. v))||ru (u. ν→0 de unde (11. . v)j + z(u. Functia Ψ fiind a a ¸ continu˘ pe ∆ este integrabil˘ pe ∆ ¸i deci avem a a s ν→0 lim σ(F ) = lim σ(Ψ).29) devine a ¸ F (x. z(Mi ))||ru × rv ||Mi · ωi . s In punctul Pi ∈ Σ construim planul tangent. suma integral˘ a functiei a ¸ Ψ(u.31) Fie suprafata Σ dat˘ prin reprezentarea parametric˘ ¸ a a ¸ unde ∆ este un domeniu plan m˘rginit. Dac˘ ωi este aria lui Di atunci ωi = Si | cos γi |. Fie {D1 . Dn } o diviziune a domeniului D. pe de alt˘ parte a n n 146 σ(Ψ) = i=1 Ψ(Mi )ωi = i=1 F (x(Mi ). ¸ ¸ ¸ ¸ ın a Fie D proiectia suprafetei Σ ˆ planul Oxy. . v) = x(u.

z) dxdy = ± Σ ∆ F (x(u. (11. D(u. y. z(u. y). ζi ) ωi . ηi . ın Dac˘ functia F este integrabil˘ pe Σ ˆ raport cu planul z = 0. ηi . z)| cos γ| dS. f (x. z) dxdy = lim Σ ν→0 F (ξi . atunci a ¸ a a cos γ = 1 D(x.ANALIZA MATEMATICA 147 a Definitia 11.11 Spunem c˘ functia F este integrabil˘ pe Σ ˆ raport cu planul z = 0 ¸ a ¸ ın dac˘ exist˘ ¸i este finit˘ a as a lim σ z = I z . y. ±||ru × rv || D(u. y(u. y. y.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . atunci I z se nume¸te a ¸ a s integrala de suprafat˘ de tipul al doilea ˆ raport cu planul z = 0 a functiei F pe Σ ¸i ¸a ın s ¸ scriem n F (x. v) ± A2 + B 2 + C 2 D(x. de unde prin trecere la limit˘ pentru ν → 0.31). Dac˘ suprafata Σ este dat˘ prin reprezentarea parametric˘ (11. z)| cos α| dS. z) dydz = Σ Σ F (x. rezult˘ a a F (x. (x. y. y) C √ = · . y) dudv. a s s s a s a Dac˘ suprafata Σ este dat˘ prin ecuatia explicit˘ z = f (x. putem scrie n σz = i=1 F (ξi . y) ∈ D. formula a ¸ a ¸ a precedent˘ devine a F (x. ν→0 oricare ar fi punctele intermediare Pi . v)) cu + dac˘ Σ ¸i ∆ au aceea¸i orientare ¸i cu − dac˘ Σ ¸i ∆ au orient˘ri diferite. . y. z) dxdy = Σ Σ F (x. z) dxdy = ± Σ D F (x. atunci dup˘ (11. i=1 Deoarece ωi = Si | cos γi |. a s s s a s a In mod asem˘n˘tor se definesc integralele de suprafat˘ de tipul al doilea ˆ raport cu a a ¸a ın planele x = 0 ¸i y = 0 ale functiei F pe Σ ¸i ¸ s s F (x. cu + dac˘ Σ ¸i D au aceea¸i orientare ¸i cu − dac˘ Σ ¸i D au orient˘ri diferite. v) Dac˘ functia F este continu˘ pe Σ. v). y. v).32) care exprim˘ leg˘tura ˆ a a ıntre integrala de suprafat˘ de tipul al doilea ˆ raport cu planul ¸a ın s ¸a z = 0 ¸i integrala de suprafat˘ de primul tip. y)) dxdy. y. ζi )| cos γi | · Si .29) a ¸ a a F (x.

Q ˆ raport cu planul y = 0 ¸i R ˆ raport cu a ın ın planul z = 0. y. z) = P (x. y. D(u. z)i + Q(x.2. z) = P (x. z) dzdx = Σ Σ 148 F (x. y(u. v). z) dydz = ± Σ ∆ F (x(u. dac˘ Σ ¸i ∆ au aceea¸i orientare. y. z(u. v). z)| cos β| dS. z)j + R(x. y. y(u. z)k o functie vectorial˘ definit˘ pe suprafata Σ. z)j + R(x. Q(M ). v) D(z. Prin integral˘ de suprafat˘ de tipul al doilea de form˘ general˘ ˆ ¸elegem expresia a ¸a a a ınt P dydz + Q dzdx + R dxdy = Σ Σ P dydz + Σ Q dzdx + Σ R dxdy. adic˘ a P dydz + Q dzdx + R dxdy = Σ Σ F · n dS. atunci a s s P dydz + Q dzdx + R dxdy = Σ Σ (P cos α + Q cos β + R cos γ) dS. v)) D(y. a ¸ 11. Aceast˘ formul˘ generalizeaz˘ formula lui Green. a care reprezint˘ fluxul cˆmpului vectorial F prin suprafata Σ.33) Uneori este comod s˘ scriem integrala de suprafat˘ de tipul al doilea sub form˘ a ¸a a vectorial˘. atunci dup˘ (11. z)k . v). Deoarece. z) dudv. R(M ) trei functii definite pe suprafata Σ. (11. ¸ a a ¸ n = i cos α + j cos β + k cos γ. y. x) dudv. y. v) F (x. P ¸a as ın s integrabil˘ pe Σ ˆ raport cu planul x = 0. y. y. v)) cu + dac˘ Σ ¸i ∆ au aceea¸i orientare ¸i cu − dac˘ Σ ¸i ∆ au orient˘ri diferite.5 Formula lui Stokes Formula lui Stokes exprim˘ o leg˘tur˘ ˆ a a a ıntre integrala de suprafat˘ ¸i integrala curbilinie ¸a s pe frontiera acestei suprafete. Fie a F(x. ¸ a a a Fie F(x.29) a ¸ a a F (x. y. y. z)i + Q(x. D(u.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a s s s a s a Integrala de suprafat˘ de tipul al doilea de form˘ general˘ ¸a a a ¸ ¸ Fie Σ o suprafat˘ neted˘ ¸i P (M ). z(u. v).ANALIZA MATEMATICA F (x. y. Dac˘ functia F este continu˘ pe Σ. y. z) dzdx = ± Σ ∆ F (x(u.

y. (x. adic˘ a a ¸ a (n · rot F) dS = Σ Γ F · dr. y)) dx.34) Avem de ar˘tat c˘ a a P dx + Q dy + R dz = Γ = Σ ∂R ∂Q − ∂y ∂z dydz + ∂P ∂R − ∂z ∂x dzdx + ∂Q ∂P − ∂x ∂y dxdy. y).19).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . coerent˘ cu orientarea suprafatei Σ.9 (Formula lui Stokes) Fluxul cˆmpului vectorial rot F prin suprafata a ¸ Σ este egal cu circulatia cˆmpului vectorial F pe conturul Γ ce m˘rgine¸te suprafata Σ. obtinem a ¸ Ix = − D ∂ P (x. f (x. ∂y cos γ S˘ transform˘m pentru ˆ a a ınceput primul termen din integrala curbilinie Ix = Γ (11. Vom presupune c˘ orientarea conturului C este cea ¸ ın a impus˘ de orientarea lui Γ. y)) dx = C P (x. Aplicˆnd ultimei integrale formula lui Green. sau. y. y. ¸inˆnd seama de (11. . y.35) t a Ix = − D ∂P ∂P cos β − ∂y ∂z cos γ dxdy. y) ∈ D. unde D este proiectia suprafatei Σ ˆ planul Oxy. pentru care exist˘ cˆmpul vectorial a ¸ a a rot F = ∂R ∂Q − ∂y ∂z i+ ∂P ∂R − ∂z ∂x j+ ∂Q ∂P − ∂x ∂y k. z) dx = Γ P (x. Fie C (frontiera domeniului D) ¸ ¸ ın proiectia frontierei Γ ˆ planul Oxy. Fie suprafata Σ dat˘ prin ecuatia explicit˘ ¸ a ¸ a z = f (x. Atunci ¸ a ∂f cos β =q=− .ANALIZA MATEMATICA o cˆmp vectorial definit pe suprafata Σ. (11. f (x. y)) dxdy = − ∂y D ∂P ∂P ∂f + ∂y ∂z ∂y dxdy. care provine din integrala de suprafat˘ ¸a Ix = − Σ ∂P cos β ∂P − ∂y ∂z cos γ cos γ dS. f (x. 149 Teorema 11.35) P (x. avˆnd versorul normalei a a ¸ a la fata pozitiv˘ a lui Σ dat de (11. ¸ a a s ¸ avˆnd orientarea coerent˘ cu orientarea suprafetei.

iar frontiera sa este o curb˘ a neted˘. Fie ˆ a f : V → R. n. Q). . Numim norm˘ a a diviziunii ∆ num˘rul ν = ν(∆) = max{di . ınc˘ Definitia 11. P. i = 1. puncte arbitrare. de volum V. zi ) τi . ın 11. (11.36) . yi .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a c˘ror reuniune ¸ a ¸ este V n ∆ = {V1 . corespunz˘toare di¸ s a a ¸ a viziunii ∆ a domeniului V ¸i punctelor intermediare Pi . ¸ a a ¸ Formula lui Stokes contine ca un caz particular formula lui Green. Dac˘ Σ este ¸ a domeniul plan orientat de contur Γ situat ˆ planul z = 0. . Adunˆnd membru cu membru ultimele trei formule obtinem (11.ANALIZA MATEMATICA Deci Ix = Γ 150 P dx = Σ ∂P ∂P cos β − cos γ ∂z ∂y dS ¸i ˆ mod asem˘n˘tor obtinem s ın a a ¸ Iy = Γ Q dy = Σ ∂Q ∂Q cos γ − cos α ∂x ∂z ∂R ∂R cos α − cos β ∂y ∂x Σ dS.34). i = 1. zi ) ∈ Vi . i=1 Vi se numesc elementele diviziunii ∆. n.3 11. yi . a ¸ Demonstratia formulei lui Stokes s-a f˘cut ˆ ipoteza c˘ suprafata orientat˘ Σ se ¸ a ın a ¸ a poate proiecta biunivoc pe fiecare din planele de coordonate. Numim diviziune ∆ a domeniului V o ¸ a aa a multime finit˘ de submultimi ale lui V f˘r˘ puncte interioare comune. atunci cos α = 0. . V2 . ¸ a Fie di = max{d(P. care ˆ ınlocuite ˆ (11. i = 1. Q ∈ Vi } diametrul multimii Vi .12 Se nume¸te sum˘ integral˘ Riemann a functiei f . Iz = Γ R dz = dS. suma s n n σ∆ (f ) = i=1 f (Pi ) τi = i=1 f (xi . Teorema r˘mˆne ˆ a valabil˘ ¸i ˆ cazul general al unei suprafete netede pe a a a ıns˘ a s ın ¸ portiuni avˆnd frontiera neted˘ pe portiuni. cu i=1 s τi = V ¸i cu Pi (xi . n}. Vn } ⊂ V.34) ne conduc la formula lui Green. . Vi = V. numite puncte intermediare ale diviziunii ∆.1 Integrala tripl˘ a Definitia integralei triple ¸ Fie V o domeniu spatial m˘rginit. cos β = 0 ¸i ın s cos γ = 1. Not˘m cu τi volumul elementului a n Vi al diviziunii ∆.3.

z) ∈ Vi . dac˘ oricare ar fi ε > 0. M = sup f (x. y. S = S∆ (f ) = i=1 Mi τi se numesc sume integrale Darboux (s .14 Sumele ¸ n n (x. z). Scriem atunci I = lim σ∆ (f ) = lim ν→0 ν→0 n f (xi . Definitia 11. mi = inf f (x. y. Exemplul 11. z) = C pe V . care se g˘sesc ˆ relatia a ın ¸ m ≤ mi ≤ f (x. z) ≤ Mi ≤ M.2 Sume Darboux. z) ∈ V. yi . z). Deoarece f este a m˘rginit˘ pe V . V a a Se poate demonstra c˘ orice functie integrabil˘ pe V este m˘rginit˘ pe V . zi ) τi . z) ∈ Vi . exist˘ un δ(ε) > 0 a. y. ∀(x. Criteriu de integrabilitate ¸ a as Fie f : V → R o functie m˘rginit˘ ¸i ∆ o diviziune a domeniului V . Exist˘ deci numerele a a a a m = inf f (x. z) dxdydz. y. y. ¸i deci s C dxdydz = CV. y.superioar˘) ale functiei f coresa a ¸ punz˘toare diviziunii ∆. ea este m˘rginit˘ pe orice element Vi al diviziunii. i=1 Dac˘ exist˘ num˘rul I spunem c˘ functia f este integrabil˘ pe V . y. iar I se nume¸te a a a a ¸ a s s a integrala tripl˘ a functiei f pe V ¸i se noteaz˘ a ¸ I(f ) = V f (x. a ¸ a 11.inferioar˘.3. S . (x. z).2 Dac˘ f (x. diviziunii tinde la zero. y. z). y.ANALIZA MATEMATICA 151 s Definitia 11. a . atunci a n n σ∆ (f ) = i=1 C τi = C i=1 τi = CV. a a s s˘ avem a |σ∆ (f ) − I| < ε.13 Num˘rul finit I se nume¸te limita sumelor integrale σ∆ (f ) cˆnd norma ¸ a a a ı. Mi = sup f (x. s = s∆ (f ) = i=1 mi τi . y.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .ˆ pentru orice a diviziune ∆ a c˘rei norm˘ ν(∆) < δ(ε) ¸i pentru orice alegere a punctelor intermediare.

12 Fie f o functie integrabil˘ pe V ¸i m. y) ∈ D = {(x. S∆ (f ) − s∆ (f ) < ε.3 Reducerea integralei triple la integrale iterate Cazul domeniului paralelipipedic Teorema 11. η. b1 ≤ y ≤ b2 c1 ≤ z ≤ c2 } ¸i pentru orice s (x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .10 (Criteriul de integrabilitate) Conditia necesar˘ ¸i suficient˘ ca functia ¸ as a ¸ a a a f : V → R s˘ fie integrabil˘ pe V este ca oricare ar fi ε > 0 s˘ existe un δ(ε) > 0 a. M marginile inferioar˘ ¸i supe¸ a as s a a ı. ¸ a a Propriet˘¸ile functiilor integrabile pe V sunt analoage propriet˘¸ilor functiilor inteat ¸ at ¸ grabile pe [a. y. Exist˘ atunci num˘rul µ ∈ [m. ζ) = µ. a1 ≤ x ≤ a2 . ζ)V. a a Aplicˆnd criteriul de integrabilitate putem pune ˆ evident˘ clase de functii integraa ın ¸a ¸ bile. pentru orice diviziune ∆ a c˘rei norm˘ ν(∆) < δ. y. b].3. V (11. ζ) ∈ V a. z) = 1 pe V din formula precedent˘ g˘sim a a a V= V dxdydz = V dτ. z) dxdydz = µV.37) a a Dac˘ f este continu˘ pe V . a ı. V Dac˘ f (x. Semnal˘m aici doar teorema de medie a Teorema 11. Aici a a s ın dτ = dxdydz se nume¸te element de volum ˆ coordonate carteziene. y.ˆ a ¸ f (x. formul˘ care d˘ expresia volumului domeniului V cu ajutorul integralei triple. rioar˘ a valorilor functiei f pe V .ˆ ı. . b1 ≤ y ≤ b2 }.ANALIZA MATEMATICA 152 Sumele Darboux au propriet˘¸i asem˘n˘toare sumelor Darboux definite pentru inteat a a grala simpl˘. η. η. y). z) dxdydz = f (ξ. In acest caz avem urm˘toarea formul˘ de medie a a f (x. M ] a. y. a1 ≤ x ≤ a2 .ˆ f (ξ. a Teorema 11.11 Orice functie f : V → R continu˘ pe V este integrabil˘ pe V . z). atunci exist˘ punctul P (ξ. 11.13 Dac˘ functia f este integrabil˘ pe paralelipipedul a ¸ a V = {(x. Teorema 11.

atunci exist˘ ¸i integrala iterat˘ as a Dz I(x. y) ∈ Dz }. y) dxdy = D dxdy c1 f (x. y) dxdy = Dz dxdy ϕ(x.y) f (x. z) dz. unde Dz este proiectia domeniului Vz pe planul ¸ z = 0. div F = ∂x ∂y ∂z . y) dxdy ¸i are loc egalitatea s c2 f (x. (11. exist˘ integrala simpl˘ ψ(x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y. y. y.ANALIZA MATEMATICA exist˘ integrala simpl˘ a a I(x. z) dxdydz = V D I(x. y) ≤ z ≤ ψ(x. z) dz. z)j + R(x. y) dxdy ¸i are loc egalitatea s ψ(x. z)k o cˆmp vectorial definit pe domeniul V m˘rginit de suprafata Σ. z) dxdydz = Vz Dz I(x. y) = ϕ(x.3. ¸a Fie F(x. z)i + Q(x. z) dz. z). y).14 Dac˘ functia f este integrabil˘ pe domeniul Vz ¸i pentru orice (x. z) dz. pentru care exist˘ a a ¸ a cˆmpul scalar a ∂Q ∂R ∂P + + . Teorema 11. y. y. y) = c1 153 c2 f (x. (x.y) I(x. y.y) f (x. ın s a 11. se a ın ˆ ımparte ˆ subdomenii simple ¸i se aplic˘ formulele precedente.4 Formula lui Gauss-Ostrogradski Vom studia acum leg˘tura dintre integrala tripl˘ pe un domeniu compact ¸i integrala de a a s suprafat˘ pe frontiera acelui domeniu. atunci exist˘ ¸i integrala iterat˘ as a D I(x. s ¸ unde ϕ ¸i ψ sunt functii continue pe Dz . (11. z) = P (x. y) ∈ a ¸ a s a a Dz . y.y) f (x. y. y.39) Dac˘ domeniul de integrat V nu este simplu ˆ raport cu nici una dintre axe. y. ϕ(x.38) Cazul domeniului oarecare ın Vom considera mai ˆ ai cazul unui domeniu Vz simplu ˆ raport cu axa Oz ıntˆ Vz = {(x. y.

y). y. z) este o functie continu˘.ANALIZA MATEMATICA 154 a ¸ s a Teorema 11. Q.y) ∂R dxdydz = ∂z V Dz dxdy ϕ(x. Deoarece pe ın s ¸ as ¸ a ¸ a fata superioar˘ cos γ > 0. ψ(x. y. y)) dxdy − Dz R(x. S˘ observ˘m c˘ suprafata Σ care m˘rgine¸te domeniul V se poate scrie: Σ = Σi ∪Σs ∪Σl . (x. ¸ a ¸ a ¸ a ¸inˆnd seama de formula de calcul a integralei de suprafat˘ de tipul al doilea. y. Aceast˘ formul˘ este adev˘rat˘ a ın ¸i pentru un domeniu V care poate fi ˆ artit ˆ s ımp˘ ¸ ıntr-un num˘r finit de domenii simple ˆ a ın raport cu axa Oz. iar P (x. R ¸i cˆmpul scalar div F ¸ sunt continue pe V . y. y) ∈ Dz }.40) unde n este versorul normalei exterioare la Σ. Dac˘ V este un domeniu ce se poate descompune ˆ a ıntr-un num˘r finit de domenii a ¸ a a ¸ a ın simple ˆ raport cu axa Ox. y)) dxdy. continu˘ pe V . ϕ(x. y) ≤ z ≤ ψ(x. a a a ¸ a s ˆ care Σi ¸i Σs sunt fata inferioar˘ ¸i fata superioar˘. S˘ evalu˘m al treilea termen folosind formula de calcul a integralei triple a a ψ(x. z). ¸ unde ϕ ¸i ψ sunt functii continue pe Dz . pe fata inferioar˘ cos γ < 0. iar pe fata lateral˘ cos γ = 0. atunci a ∂P dxdydz = ∂x V Σ P cos α dS. (11. Consider˘m cazul unui domeniu simplu ˆ raport cu axa Oz a ın V = {(x.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . atunci (div F) dτ = V Σ (F · n) dS. iar Σl fata lateral˘. . care nu este altceva decˆt formala divergentei pentru cˆmpul vectorial F = Rk.y) ∂R dz = ∂z = Dz R(x. cu derivat˘ partial˘ ˆ ın raport cu x. Avem de ar˘tat c˘ a a ∂Q ∂R ∂P + + ∂x ∂y ∂z V dxdydz = Σ (P cos α + Q cos β + R cos γ) dS.15 (Formula divergentei) Dac˘ functiile P. coresa ¸ a a a a a punz˘toare domeniului V simplu ˆ raport cu axa Oz. unde Dz este proiectia domeniului V pe planul s ¸ z = 0. avem t a ¸a ∂R dxdydz = ∂z V Σs R dxdy + Σi R dxdy + Σl R dxdy = Σ R dxdy ¸i deci s V ∂R dxdydz = ∂z Σ R cos γ dS. ϕ(x.

(11. v : V → R sunt dou˘ functii continue pe V care au derivate partiale continue a ¸ ˆ raport cu x continue pe V . η. (ξi . y. unde V = V (ξ0 .40). ηi . ıi Fie ∆ o diviziune a domeniului V c˘reia.42) este volumul domeniului V . ζ) (ξ. η0 . ζ)| dξdηdζ.ANALIZA MATEMATICA 155 ıntr-un num˘r finit de domenii simple a Dac˘ V este un domeniu ce se poate descompune ˆ a ˆ raport cu axa Oy. ζ0 )| · V . obtinem a a ¸ V = |J(ξ0 .41)  z = z(ξ. Dac˘ aplic˘m formula de medie ultimei integrale. a s cu (11. η. atunci luˆnd ˆ formula lui Gauss-Ostrogradski P = u · v ın a ın ¸i Q = R = 0. D(ξ. dξdηdζ (11. ζ) ∈ V . cu derivat˘ partial˘ ˆ raport ın ¸ a a ¸ a ın cu y. ζ). η. η. ζ). obtinem s ¸ u V ∂v dxdydz = ∂x Σ uv dydz − V v ∂u dxdydz. atunci V= V |J(ξ.3. cu jacobianul J(ξ.5 Schimbarea de variabile ˆ integrala tripl˘ ın a ¸ a s Fie V un domeniu spatial m˘rginit ¸i V imaginea sa prin transformarea punctual˘ rega ulat˘ a   x = x(ξ. z) este o functie continu˘. z) = 0. ın a ¸ ¸ a ¸ Dac˘ u. este volumul domeniului V Se poate ar˘ta ca ¸i la integrala dubl˘ c˘ dac˘ V = a s a a a V . adunˆnd ultimele trei relatii obtinem (11. ζ) ∈ V . ηi .43) .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ζi ) ∈ Vi . dac˘ V este un domeniu ce se poate descompune ˆ a domenii simple ˆ raport cu toate axele.42) avem τi = |J(ξi . y. η. ζ0 ) ∈ V . (ξ. η. η. dxdydz. ζi )| · τi . ∂x numit˘ formula de integrare prin p˘rti ˆ integrala tripl˘. ζ) = D(x. ζ). ıntr-un num˘r finit de a Prin urmare. Dac˘ τi ¸i τi sunt volumele elementelor Vi ¸i respectiv Vi . atunci a ∂Q dxdydz = ∂y V Σ P cos β dS. prin transformarea (11. iar Q(x. continu˘ pe V . η. (11. a a ¸ ın a 11.41) ˆ corespunde a s diviziunea ∆ a domeniului V . y = y(ξ. η0 .

z) | x2 + y 2 + z 2 ≤ R2 . η. ζi ). ζi )| τi . η. R] × 0. y. zi ) ∈ Vi . . (r. ζi ). z(ξi . Exemplul 11. ϕ) ∈ [0.  zi = z(ξi . (11. f (xi . y(ξi . yi = y(ξi . ηi . Trecem la coordonate sferice:   x = r sin θ cos ϕ. ζ)) |J(ξ. ηi . ζ)| dξdηdζ. ζi ). π π × 0. Dac˘ not˘m cu a a 156 avem egalitatea n n   xi = x(ξi . yi . ηi . .ANALIZA MATEMATICA pentru i = 1. y = r sin θ sin ϕ. yi . obtinem a a f (x. 2 2 Se g˘se¸te a s ¸i deci s dx dy dz = r2 sin θ dr dθ dϕ π 2 π 2 R I= 0 dϕ 0 dθ 0 r3 sin2 θ cos ϕ dr. z ≥ 0}. zi )τi = i=1 i=1 f (x(ξi . ζ). z(ξ. x ≥ 0. η. (xi . a ın a care este formula schimb˘rii de variabile ˆ integrala tripl˘.44) a ¸ Trecˆnd aici la limit˘ pentru ν = ν(∆ ) → 0. ζi ).  z = r cos θ. ζi )) |J(ξi . z) dxdydz = V V f (x(ξ. ηi . y. r2 + a2 Efectuˆnd calculule se obtine a ¸ I= π 8 R2 + a2 ln a2 a2 + R2 . + z 2 + a2 unde V = {(x. ηi . θ. y ≥ 0. ηi .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ceea ce implic˘ ν = ν(∆) → 0. ζi ). ηi . ζ). y(ξ.3 S˘ se calculeze integrala a I= V x2 + y2 x dxdydz. η. n.

x(n) ) o functie real˘ avˆnd drept argumente variabila ¸ real˘ t ∈ [a. . Functiile necunoscute vor fi notate a s a ¸ ¸ cu x.2 Fie F (t.1) se nume¸te ecuatie diferential˘ de ordinul n dac˘ se cere s˘ se determine functiile x = s ¸ ¸ a a a ¸ x(t). In cele ce a a a ¸ ¸ ¸ urmeaz˘ ne vom ocupa de acestea din urm˘. . . b]. . . ¸ Functiile reale x(t) care ˆ ¸ ındeplinesc conditiile precedente se numesc solutii ale ecuatiei ¸ ¸ diferentiale (12. x . . . . b]. x .1 12. b] a. vom utiliza ¸i noi aceast˘ notatie. .1.1 Ecuatii diferentiale de ordinul I ¸ ¸ Ecuatii diferentiale. x. definite pe intervalul [a.ˆ s˘ avem ı. Solutii ¸ ¸ ¸ ¸ a Definitia 12. ecuatiile se numesc ecuatii diferentiale ordinare. ˆ caz contrar. . . . . y. ¸ 157 . . Derivatele acestora ˆ raport cu t le vom nota x . x . . avˆnd derivate pˆn˘ la ordinul n inclusiv ˆ orice punct ın a a a al intervalului [a. . . . x(n) . a a Deoarece ˆ numeroase aplicatii fizice variabila independent˘ este timpul care se ın ¸ a noteaz˘ cu t. t ın a a ¸ a s Dac˘ functiile necunoscute depind de mai multe variabile. x (t). x(t). z etc. .1). ˆ care intr˘ atˆt functiile cˆt ¸i derivate ale lor. x(n) (t)) = 0. . a F (t. ın ¸ a a Definitia 12. ecuatiile se numesc ecuatii a ¸ ¸ ¸ cu derivate partiale.1 Se numesc ecuatii diferentiale ecuatiile ale c˘ror necunoscute sunt func¸ ¸ ¸ ¸ii de una sau mai multe variabile. Relatia a ¸ F (t. x(n) ) = 0 (12. x . b] ¸i functia real˘ x ˆ a s ¸ a ımpreun˘ cu derivatele ei x . ∀t ∈ [a. x(n) . x.Capitolul 12 ECUATII DIFERENTIALE ¸ ¸ ORDINARE 12. adic˘ dac˘ functiile necunoscute depind de o sin¸ ın a a ¸ gur˘ variabil˘ independent˘.

cu C1 ¸i C2 constante arbitrare.2 Ecuatia x − x = t. t ∈ R este o ecuatie diferential˘ de ordinul doi. (12. Din exem¸ ¸ ıntˆ plele prezentate se vede c˘ ecuatiile diferentiale admit familii de solutii care depind de a ¸ ¸ ¸ constante arbitrare.3) Exemplul 12.4 Se nume¸te solutie particular˘ a ecuatiei (12. reprezint˘ o familie de solutii ale ecuatiei date.2) care nu contine o constant˘ arbitrar˘ nu este ¸ ¸ ¸ ¸ a a ˆ mod necesar o solutie particular˘.2) dac˘ x = x(t. O astfel de solutie se nume¸te solutie singular˘. functia f fiind definit˘ a a ¸ ¸ a a a ˆ ıntr-un domeniu D ⊂ R2 . Pentru ecuatii diferentiale de ordinul ˆ ai aceste familii depind de ¸ ¸ ıntˆ o singur˘ constant˘ arbitrar˘. reprezint˘ o ¸ s a familie de solutii ale ecuatiei date. Functia x(t) = Cet − t − 1. dar nu este o solutie particular˘ deoarece nu se obtine din solutia ¸ a ¸ ¸ general˘ prin particularizarea constantei C.1. ¸ s ¸ a ¸ ¸ a t ∈ [a. a 12. ¸ ¸ a ¸ O solutie a ecuatiei diferentiale (12.2) o solutie x = x(t). a a a ¸ ¸ Exemplul 12. ¸ ¸ a a Exemplul 12.2 Interpretarea geometric˘ a unei ecuatii diferentiale de ora ¸ ¸ dinul ˆ ai ıntˆ ¸ a S˘ consider˘m ecuatia diferential˘ sub form˘ explicit˘ (12.3 Spunem c˘ functia x = x(t. .1 Ecuatia x = x + t este o ecuatie diferential˘ de ordinul ˆ ai. care sunt. C) este solutia general˘ a ecuatiei diferen¸ a ¸ ¸ ¸ a ¸ ¸ ¸iale de ordinul ˆ ai (12. t ∈ R este o solutie a ecuatiei diferentiale din ¸ ¸ ¸ ¸ 4 exemplul precedent. x). conform definitiei a ¸ precedente. x ) = 0 (12. O solutie ¸ ¸ ¸ a ıntˆ ¸ a acestei ecuatii este x(t) = et − t − 1. ¸ ¸ In continuare ne vom ocupa numai de ecuatii diferentiale de ordinul ˆ ai.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . de forma implicit˘ a F (t. a ¸ a Graficul unei solutii a unei ecuatii diferentiale este o curb˘ plan˘ numit˘ curb˘ inte¸ ¸ ¸ a a a a gral˘. a a a Definitia 12. Solutia general˘ a unei ecuatii diferentiale se mai nume¸te ¸i integrala general˘ a ¸ a ¸ ¸ s s a ecuatiei considerate. t ∈ R. Este deci o solutie singular˘.2). ¸ Definitia 12. care se obtine din solutia general˘ dˆnd constantei C o valoare particular˘.4 Functia x(t) = − 1 t2 .3 Ecuatia x = tx + (x )2 are solutia general˘ x(t) = Ct + C 2 . ¸ ¸ ¸ a Functia x(t) = C1 et + C2 e−t − t. t ∈ R.3).2) ¸i dac˘ prin t ıntˆ a s a ¸ ¸ ¸ particularizarea constantei C obtinem orice solutie a ecuatiei (12. t ∈ R. unde C este o ¸ ¸ constant˘ arbitrar˘. ¸ ¸ a Solutia x(t) = t + 1 este o solutie particular˘ care se obtine pentru C = 1. b]. ın ¸ a ¸ s ¸ a Exemplul 12.2) sau sub forma explicit˘ a x = f (t. C) este o solutie a ecuatiei (12. x.ANALIZA MATEMATICA 158 ¸ ¸ ¸ ıntˆ Dac˘ n = 1 obtinem ecuatiile diferentiale de ordinul ˆ ai.

integrabile prin metode ele¸ ¸ mentare 1.4) P ¸i Q fiind functii continue. define¸te cˆmpul de directii v(1. x0 ). deci al c˘rei grafic trece prin punctul (t0 . x)). x) se poate pune sub form˘ (12. b] × R ⊂ R2 .5 Ecuatia x = 1. fiec˘rui punct a ¸ ¸ a a ¸ M (t. altfel spus. Dac˘ x = x(t).4) cu a a ıntˆ a ¸ a −P/Q = f . x0 ). f (t.3 Conditii initiale. a s iar conditia ca x(t0 ) = x0 se nume¸te conditie initial˘. sau. a Ecuatia lor este x(t) = t + C. se nume¸te problema lui Cauchy. x) dx = 0. x(t))). este t x(t) = x0 + t0 f (t) dt. cu f o functie continu˘ pe [a. a ¸ a De aici rezult˘ c˘ pentru orice punct (t0 . Problema lui Cauchy ¸ ¸ Problema determin˘rii solutiei ecuatiei diferentiale (12.4 Ecuatii diferentiale explicite.1. prin orice punct din [a. b].ANALIZA MATEMATICA 159 ıi ¸ Fiec˘rui punct (t0 .3) care pentru t = t0 ia valoarea a ¸ ¸ ¸ x = x0 . ¸ ¸ s S˘ observ˘m mai ˆ ai c˘ orice ecuatie x = f (t. a a a 12. Graficul solutiei x = x(t) este deci ¸ curba integral˘ din D care are proprietatea c˘ ˆ fiecare punct al ei.6 Fie ecuatia diferential˘ x = f (t). f (t. t ∈ R. cu derivate partiale continue pe un domeniu D ⊂ R2 . x0 ) ∈ [a.3) ˆ D revine la g˘sirea curbelor integrale din D cu a ¸ ın a proprietatea c˘ ˆ fiecare punct al lor sunt tangente cˆmpului de directii v(1. x0 )). b].˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . x(t)) ∈ D i se asociaz˘ directia v(1. . Ecuatii diferentiale care provin din anularea unei diferentiale exacte ¸ ¸ ¸ S˘ consider˘m ecuatia diferential˘ de ordinul ˆ ai sub forma simetric˘ a a ¸ ¸ a ıntˆ a P (t. 1) paralel cu ¸ s a ¸ prima bisectoare a axelor. a ın a ¸ Exemplul 12. Curbele integrale sunt drepte paralele cu aceast˘ bisectoare. Prin urmare ecuatia x = f (t. iar C este o constant˘ arbitrar˘. unde C este o constant˘ arbitrar˘. (t. Solutia care satisface conditia initial˘ a a ¸ ¸ ¸ a x(t0 ) = x0 . ¸ Problema integr˘rii ecuatiei (12.3).1. ¸ s ¸ ¸ a Exemplul 12. x0 ) o directie ¸ a a ¸ v(1. ¸ ¸ a ¸ a Solutia ei general˘ este dat˘ de ¸ a a t x(t) = t0 f (t) dt + C. f (t0 . tangenta la curb˘ a a ın a are directia v. b] × R exist˘ o solutie unic˘ care a a satisface conditia x(t0 ) = x0 . unde t0 ∈ [a. x0 ) ∈ D ˆ corespunde o directie de coeficient unghiular x0 = a f (t0 . x) dt + Q(t. t ∈ R. (12. x) asociaz˘ fiec˘rui punct M0 (t0 . Orice paralel˘ ¸ a a a la prima bisectoare este o curb˘ integral˘ particular˘. x) ∈ D este o solutie a ecuatiei (12. trece ¸ s o curb˘ integral˘ a ecuatiei x = f (t) ¸i numai una. a a ¸ 12. x0 ∈ R.

x). ¸ a a a a ¸ ¸ a ın dF (t. cum rezult˘ din (12. a Cu F (t. x0 (t0 .7). (12. 1 sau 3 t3 − tx2 = C. 1). x) ¸i Q(t. x) dx este o diferential˘ exact˘.6) s ¸ ¸ a Deoarece functiile P ¸i Q satisfac conditia (12. x). x0 ) ∈ D. x) = t0 P (τ.5). a s Avem P (t. expresia diferential˘ P (t. x x0 Integrˆnd ecuatia a doua ˆ raport cu x avem F (t.1 Dac˘ functiile P (t.4) sub form˘ implicit˘.5).4) este dat˘ de a ¸ a t x (12. ∂x ∂t integrala general˘ a ecuatiei (12. x0 ) dτ + t0 x0 Q(t.7) ∀(t. x) ∈ D relatia a ¸ ∂P ∂Q = . ∂x (12. . sau ∂F = P (t. x0 ) ∈ D. s ¸ a ¸ a a s a Exemplul 12. Inlocuind ∂P (t. (t0 .ANALIZA MATEMATICA 160 ¸ ın Teorema 12. integrala general˘ a ecuatiei (12. ∂t ∂F = Q(t. Solutia particutar˘ care satisface conditia initial˘ dat˘ este t3 − ¸ a ¸ ¸ a a 2 3tx + 2 = 0. x) astfel determinat˘. x) = a a ¸ a C. Atunci integrala general˘ este dat˘ de ¸ ¸ a a a a t t0 x (τ 2 − x2 ) dτ − 2 0 tξ dξ = C. Integrala general˘ (12. ξ) dξ = C. g˘sim ın ¸ s t a a x x0 Q(t. x) au derivate partiale continue ˆ domea ¸ s niul D ⊂ R2 . adic˘ exist˘ functia F (t. diferentiabil˘ ˆ D a. care verific˘ pentru orice (t. x) = P (t. x) dt + ¸ Q(t. x).ˆ ı. ∂ξ de unde rezult˘ G(t) = a t t0 s P (τ. x) = a ¸ ın ˆ prima ecuatie ¸i ¸inˆnd seama de (12.4) este dat˘ de F (t. a ¸ a ¸ s Ea define¸te solutia general˘ a ecuatiei (12. ξ) dξ + G (t) = P (t.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . x) dx. x) dt + Q(t. x) = t2 − x2 . deci membrul stˆng al a ecuatiei date este o diferential˘ exact˘. ξ) dξ. Q(t. x). ξ) dξ + G(t). x) ∈ D. x0 ) dτ ¸i deci t x F (t. x0 ) dτ + x0 Q(t.7 S˘ se integreze ecuatia (t2 − x2 ) dt − 2tx dx = 0 ¸i apoi s˘ se determine a ¸ curba integral˘ care trece prin punctul (1. x) = −2tx ¸i Px = Qt = −2x.6) se obtine prin dou˘ operatii de integrare numite ¸i cuadraturi.5) P (τ.

x) ∈ [a. care a ¸ ¸ trece prin punctul (1. ecuatia (12. Metoda factorului integrant Fie ecuatia diferential˘ ¸ ¸ a P (t. x).ˆ expresia µ(P dt + Q dx) s˘ fie o diferential˘ exact˘ ˆ D. d]. ∂x ∂t sau µ ∂Q ∂P − ∂t ∂x +Q ∂µ ∂µ −P = 0. 0). a ¸ a a ın functie µ(t. Solutia particular˘ care satisface ¸ a ¸ a conditia dat˘ este ln (2t + 1)2 + x − arctg x = ln 6. b] × [c. Dar aici nu avem a ¸ ¸ a s nevoie de solutia general˘ a ecuatiei (12. x) dt + Q(t. ∂t ∂x (12. Dup˘ cum se ¸ va vedea mai tˆrziu. x0 ) ∈ [a. dac˘ c˘ut˘m un factor integrant µ(t).8). integrarea ei revine la integrarea ecuatiei (12.9) a a a ¸ ¸ devine 1 dµ 1 ∂P ∂Q = − (12.9). ne propunem s˘ determin˘m o a ¸ a a ın a a ı. Intr-adev˘r. b] × [c. de a a a t x P (τ ) dτ + t0 x0 Q(ξ) dξ = C. 2t + 1 x +1 cu solutia general˘ ln (2t + 1)2 + x − arctg x = C. s ¸ ¸ Dac˘ P dt + Q dx nu este o diferential˘ exact˘ ˆ D. ci doar de o solutie particular˘ a acesteia ¸i ¸ a ¸ ˆ anumite cazuri determinarea unei astfel de solutii este posibil˘. d]. a ¸ s ¸ a ¸ ¸ ¸ Ecuatia (12.6). Ecuatii cu variabile separate ¸ 161 Fie ecuatia diferential˘ P (t) dt + Q(x) dx = 0. x) dx = 0.9) 1 dx = 0. functie numai de t. g(x) a ın Definitia 12.8) P ¸i Q fiind functii continue. Functiile P ¸i Q satisfac conditia (12.9). care ¸ ¸ s ¸ ın verific˘ ecuatia (12.5) pentru orice ¸ s ¸ s (t.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .10) µ dt Q ∂x ∂t .8).9) este o ecuatie cu derivate partiale pentru functia µ(t. ¸ a ¸ O ecuatie diferential˘ de ordinul ˆ ai de forma x = f (t) · g(x) este o ecuatie cu ¸ ¸ a ıntˆ variabile separabile. x). (12. ın ¸ a De exemplu. dup˘ (12. O astfel de ecuatie se nume¸te cu variabile separate ¸i integrala sa s general˘ este dat˘. Putem separa variabilele 1 x2 dt + 2 dx = 0. unde P (t) este derivabil˘ pe [a. b] ¸i ¸ ¸ a s a a ¸ Q(x) este derivabil˘ pe [c. se nume¸te factor integrant al ecuatiei (12.ANALIZA MATEMATICA 2. definit˘ ˆ D ¸i cu derivate partiale continue ˆ D. d]. x) a.5 Functia µ(t.8 S˘ se determine solutia ecuatiei (x2 + 1) dt + (2t + 1)x2 dx = 0. Trebuie deci ¸ s˘ avem a ∂ ∂ (µP ) = (µQ). cu (t0 . Exemplul 12. ea poate fi pus˘ sub forma a a f (t) dt − 3. cu derivate partiale continue pe un domeniu D ⊂ R2 .

ANALIZA MATEMATICA 162 a a ¸ ¸i determinarea lui µ este posibil˘ dac˘ membrul drept al ecuatiei (12. x) dx = . x) ¸i Q(t. x) sunt functii omogene ˆ t ¸i x de acela¸i grad m se numesc ecuatii s ¸ ın s s ¸ diferentiale omogene. Qt = 4t3 cos x + 1 ¸i deci s 1 Q ∂P ∂Q − ∂x ∂t 1 dµ µ dt =− 3 t 1 t3 . Exemplul 12. Ecuatii omogene ¸ Ecuatiile diferentiale de forma ¸ ¸ = C. deoarece x = ty + y ecuatia devine ty + y = f (y). obtinem ¸ ln µ = 1 P ∂Q ∂P − ∂t ∂x dx. (12. x) unde P (t. Q ∂x ∂t ¸ In mod asem˘n˘tor. dt Q(t.9 S˘ se integreze ecuatia (t3 sin x − 2x) dt + (t4 cos x + t) dx = 0.13) f (y) − y t ecuatia se poate pune sub forma ¸ .12) dt t Prin schimbarea de functie x = ty ecuatia (12. Intr-adev˘r.12) se transform˘ ˆ ¸ ¸ a ıntr-o ecuatie cu variabile ¸ separabile. ).10) este functie s ¸ numai de t. Q(t. In acest caz.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . (12.11) µ dx P ∂t ∂x ¸i determinarea lui µ este posibil˘ dac˘ membrul drept al ecuatiei (12.10) variabilele se separ˘ ¸i obtinem pe µ a ın ın ¸ a s ¸ printr-o cuadratur˘ a 1 ∂P ∂Q ln µ = − dt. P (t. sau separˆnd a ¸ a variabilele dt dy = . x) = tm P (1. este functie numai de t. x) = tm Q(1. functie numai de x. Intr-adev˘r.11) este functie s ¸ a a ¸ numai de x. ˆ acest caz ˆ ecuatia (12. Avem a ¸ Px = t3 cos x − 2. dac˘ c˘ut˘m un factor integrant µ(x). obtinem ¸ ¸ ¸ sin x − 2x t3 = − 3 ¸i o solutie particular˘ este µ = ¸ a t s 1 t2 dx = 0 dt + t cos x + x t2 a c˘rei solutie general˘ este t sin x + a ¸ a 4. Deoarece ¸ x x P (t. ).9) devine 1 dµ 1 ∂Q ∂P = − (12. Ca atare avem ¸ Inmultind ecuatia cu µ. t t dx x = f ( ). ecuatia a a a a a ¸ (12.

12) este s ¸ a ¸ as a care este o ecuatie cu variabile separate. x0 ). ecuatia devine ¸ ¸ dξ =f dτ aτ + bξ aτ +bξ a a care este o ecuatie omogen˘.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .14) Dac˘ y0 este o r˘d˘cin˘ a ecuatiei f (y) − y = 0. ξ = x − x0 . at+bx+c =0 se intersecteaz˘ ˆ a ıntr-un punct (t0 .10 S˘ se g˘seasc˘ solutia ecuatiei t2 + 2x2 = txx . Dac˘ c2 + (c )2 = 0. integrˆnd ¸ a obtinem ¸ dy ln |t| + C = = Φ(y) f (y) − y x ln |t| + C = Φ( ). a . atunci y(t) = y0 este o solutie a ecuatiei a ¸ ¸ a a a ¸ ty + y = f (y). ¸ a Cu schimbarea de variabil˘ x = ty. care satisface conditia a a a ¸ ¸ initial˘ x(1) = 2. (12.12). c sunt constante. ¸ a a 5. c. dreptele a at + bx + c = 0. Solutia particular˘ c˘utat˘ este t2 5 = t2 + x2 . rezult˘ a a s dx =f dt = b b = k ¸i deci s at + bx + c k(at + bx) + c . 1 + y2 t √ cu solutia general˘ t = C 1 + y 2 . ¸ a ¸ ¸ Exemplul 12.15) este o ecuatie omogen˘. b . ecuatia devine a ¸ dt ydy = . Dac˘ c2 + (c )2 > 0 ¸i ab − a b = 0. Cu substitutia x = ty se a ¸ a ¸ separ˘ variabilele. avem t2 = √ t2√ x2 . . deci x(t) = y0 t este o solutie singular˘ a ecuatiei (12. Ecuatii reductibile la ecuatii omogene ¸ ¸ S˘ consider˘m o ecuatie de forma a a ¸ dx =f dt at + bx + c at+bx+c (12. b.ANALIZA MATEMATICA 163 ¸i solutia general˘ a ecuatiei (12. Conditia ¸ a C ¸ + 1 ¸ a a a initial˘ determin˘ pe C = √5 . Prin schimb˘rile de variabil˘ independent˘ ¸i de a a as functie τ = t − t0 . Dac˘ f este continu˘ ¸i f (y) − y = 0. Dac˘ c2 + (c )2 > 0 ¸i ab − a b = 0. ¸ a c). a s b). a). t (12. Inlocuind pe y.15) unde a.

15) va fi dat˘ implicit prin: ¸ ¸ a ¸ t + C = Φ(at + bx). care este o ecuatie cu variabile separabile.ANALIZA MATEMATICA 164 Prin schimbarea de functie at + bx = y ecuatia (12. 6. y+c bf ky+c + a Dac˘ bf a y+c ky+c + a = 0. t ∈ I. separˆnd variabilele ecuatia a devine dy = dt. . dt S˘ integr˘m mai ˆ ai ecuatia omogen˘. Intra a ıntˆ ¸ a ¸ adev˘r. putem scrie a dx = a(t) dt. fixat.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .2 Solutia general˘ a ecuatiei liniare neomogene este suma dintre solutia ¸ a ¸ ¸ general˘ a ecuatiei liniare omogene corespunz˘toare ¸i o solutie particular˘ a ecuatiei a ¸ a s ¸ a ¸ neomogene. x de unde t ln |x| = sau t0 a(τ ) dτ + ln |C|. deoarece bx = y − a. prin integrare obtinem ¸ t+C = bf dy y+c ky+c = Φ(y).16) dt s unde a(t) ¸i b(t) sunt functii continue pe un interval I. Intr-adev˘r. a ¸ a ¸ a a cu t0 ∈ I.15) se transform˘ ˆ ¸ ¸ a ıntr-o ecuatie cu ¸ a ¸ variabile separabile. t x(t) = C exp t0 a(τ ) dτ . (12. reprezint˘ solutia general˘ a ecuatiei omogene. se nume¸te ecuatie diferential˘ ¸ s ¸ ¸ a liniar˘ de ordinul ˆ ai. solutia general˘ a ecuatiei (12. Dac˘ not˘m cu t x0 (t) = exp t0 a(τ ) dτ . o solutie particular˘ a ecuatiei omogene. +a a Revenind la variabilele initiale. Teorema 12. Ecuatii liniare de ordinul ˆ ai ¸ ıntˆ O ecuatie de forma ¸ dx = a(t)x + b(t). a ıntˆ a Dac˘ b(t) ≡ 0 ecuatia se nume¸te omogen˘ a ¸ s dx = a(t)x. atunci solutia sa general˘ se scrie ¸ a ¸ ¸ a x(t) = Cx0 (t).

r˘mˆne. 2 C˘ut˘m pentru ecuatia neomogen˘ o solutie particular˘ de forma a a ¸ a ¸ a x∗ (t) = u(t) · 1 . cos t 2 4 cos t t∈R\ π + nπ . (12. ¸ O solutie particular˘ a ecuatiei neomogene se poate obtine prin metoda variatiei ¸ a ¸ ¸ constantelor. O solutie a acestei ecuatii este ¸ ¸ t u(t) = t0 b(s) ds. Avem ¸ a ¸ s a c˘ y (t) = x (t) − (x∗ ) (t) sau y (t) = a(t)(x(t) − x∗ (t)). de unde u(t) = 1 t + 1 sin 2t. cos t t∈R\ π + nπ . ea reprezint˘ o familie de curbe ce depinde liniar de constanta arbitrar˘ C.17) Inlocuind ˆ ecuatia (12. ecuatia ¸ ¸ a a ¸ ¸ x0 (t)u = b(t). pentru determinarea functiei u. x0 (s) Geometric. 2 . x0 (s) Solutia general˘ a ecuatiei neomogene se scrie atunci ¸ a ¸ t x(t) = Cx0 (t) + x0 (t) t0 b(s) ds. y(t) a este solutia general˘ a ecuatiei omogene y(t) = Cx0 (t).16) g˘sim (x0 (t) − a(t)x0 (t))u + x0 (t)u = b(t). ˆ care constanta C se ˆ ın ınlocuie¸te printr-o functie u(t) s ¸ x∗ (t) = u(t)x0 (t). Cum x0 este ın ¸ a solutie a ecuatiei omogene.17) ne conduce la solutia particular˘ a ın ¸ a x∗ (t) = x0 (t) t t0 b(s) ds. Aceasta const˘ ˆ a c˘uta o solutie de forma solutiei generale a ecuatiei a ın a ¸ ¸ ¸ omogene.ANALIZA MATEMATICA 165 Fie x∗ (t) o solutie particular˘ a ecuatiei neomogene ¸i y(t) = x(t) − x∗ (t).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . cos t ¸ ¸a ¸ Se obtine pentru u ecuatia u = cos2 t. x = xtg t. a a Exemplul 12. Incˆt ¸ a ¸ a x(t) = Cx0 (t) + x∗ (t). 2 ¸ a Ecuatia omogen˘ corespunz˘toare. x0 (s) care ˆ ınlocuit˘ ˆ (12. are solutia general˘ ¸ a a x(t) = C · 1 .11 S˘ se integreze ecuatia liniar˘ neomogen˘ x = xtg t + cos t. Deci. In consecint˘. adic˘ y (t) = a(t)y(t). pentru a ¸ a a t ∈ R \ { π + nπ}. solutia ¸ 2 4 general˘ a ecuatiei date este a ¸ x(t) = C · 1 1 1 1 + ( t + sin 2t) · .

prin schimbarea de functie a s ¸ a 1 x = x∗ + y . x). a a Considerat˘ ca ecuatie algebric˘ ˆ x . 1}. Ecuatia Bernoulli este o ecuatie de forma ¸ ¸ x = a(t)x + b(t)xα . solutia general˘ a ecuatiei x = f (x ) este a ¸ a a ¸ a ¸ dat˘ parametric de a 1 t= f (p) dp + C. Ecuatii algebrice ˆ x ¸ ın Fie ecuatia diferential˘ ¸ ¸ a a0 (t. x). integrabile prin metode ele¸ ıntˆ mentare 1. p .20). x = f (p). (12. Intr-adev˘r. ecuatia (12.1. care este o ecuatie liniar˘. n. ecuatia Bernoulli se transform˘ ˆ ¸ ¸ a ıntr-o ecuatie ¸ liniar˘. (12. cum x = ¸ a a (x∗ ) − y12 y . x)(x )n + a1 (t. ˆ a a ¸ ınlocuind ˆ (12.19) devine ¸ (x∗ ) − 1 1 y = a(t) x∗ + 2 y y 2 + b(t) x∗ + 1 y + c(t). ¸ ¸ ¸ 12. x)x + an (t.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .ANALIZA MATEMATICA 7. Ecuatia Riccati este o ecuatie de forma ¸ ¸ x = a(t)x2 + b(t)x + c(t).19) se transform˘ ˆ ¸ a ıntr-o ecuatie liniar˘. ¸ a 8. Fiecare a ¸ a ın r˘d˘cin˘ real˘ ne d˘ o ecuatie diferential˘ de forma x = f (t. Intr-adev˘r. x) functii continue ¸i ¸ ın ¸ ¸ s a0 (t. ecuatia (12. ¸inˆnd seam˘ c˘ x∗ este solutie.20) care se obtine prin anularea unui polinom ˆ x cu coeficientii ak (t.20) are n r˘d˘cini fk (t. x) = 0. Ecuatia x = f (x ) ¸ Dac˘ f este o functie cu derivat˘ continu˘. ¸ a b). k = 1. cum (1 − α)x−α x = y . x)(x )n−1 + · · · + an−1 (t.19) ¸ ¸ Dac˘ se cunoa¸te o solutie particular˘ x∗ (t) a ecuatiei Riccati. obtinem t a a a ¸ ¸ y = −(2x∗ (t)a(t) + b(t))y + a(t). α ∈ R \ {0. care este o ecuatie liniar˘. De unde.5 Alte ecuatii de ordinul ˆ ai. Orice solutie a unei a a a a a ¸ ¸ a ¸ astfel de ecuatii este solutie a ecuatiei (12. (12. 166 (12.18) Prin schimbarea de functie x1−α = y.18) obtinem ın y = (1 − α)a(t)y + (1 − α)b(t). x) = 0. Ecuatii de ordinul ˆ ai reductibile la ecuatii liniare ¸ ıntˆ ¸ a).

putem a a s a a s scrie x = ϕ(τ ). Ecuatia t = f (x ) ¸ ¸ a a ¸ a ¸ Dac˘ f este o functie cu derivat˘ continu˘. τ ∈ [a. de unde obtinem pe x ca functie de p printr-o cuadratur˘. n−2 x = an pn + an−1 pn−1 + · · · + a1 p + a0 . p Solutia general˘ este dat˘ de ¸ a a n t = n−1 an pn−1 + n−1 an−1 pn−2 + · · · + a2 p + a1 ln p + C. s˘ punem x = p ¸i s˘ lu˘m pe p ca variabil˘ independent˘. . dx = p dt = (2p + pep ) dp. 1 ϕ (τ ) dτ + C. x= pf (p) dp + C. x ) = 0 se reduce la o cuadratur˘ dac˘ se cunoa¸te o reprezentare ¸ a a s parametric˘ a curbei F (u. Punem x = p. Ecuatia F (x. x = ψ(τ ). v = ψ(τ ). anume u = ϕ(τ ). p > 0. dx = f (p) dp. Solutia general˘ este dat˘ de ¸ a a t = 2p + ep . dt = 1 1 dx = f (p) dp. dx = p dt = pf (p) dp. v) = 0.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Punem x = p. iar ϕ are derivat˘ continu˘ pe [a. ¸ a ¸ Exemplul 12. solutia general˘ a ecuatiei t = f (x ) este dat˘ a a parametric de t = f (p).ANALIZA MATEMATICA a a s a a Intr-adev˘r.13 S˘ se integreze ecuatia t = 2x + ex . b]. Atunci t = a ¸ 2p + ep . x ) = 0 ¸ Integrarea ecuatiei F (x. p p 167 ¸ a de unde obtinem pe t ca functie de p printr-o cuadratur˘. s˘ punem x = p ¸i s˘ lu˘m pe p ca variabil˘ independent˘. dac˘ ϕ ¸i ψ sunt continue. τ ∈ [a. a Intr-adev˘r. 2. Avem a a x = f (p). dτ dt = 1 ϕ (τ ) dτ. ψ(τ ) ˆ at integrala general˘ este dat˘ parametric de ıncˆ a a t= 3. dt = t= 1 p dx. ¸ Exemplul 12. dt = f (p) dp. de unde 1 (nan pn−1 + (n − 1)an−1 pn−2 + · · · + a1 ) dp. b] ¸i deci dx = ϕ (τ ). Atunci dx = p dt.12 S˘ se integreze ecuatia a ¸ x = an (x )n + an−1 (x )n−1 + · · · + a1 x + a0 . Intr-adev˘r. x = p2 + (p − 1)ep + C. b]. ψ(τ ) x = ϕ(τ ). Avem a a a a s a a t = f (p).

p 3 p ∈ R \ {0}. C functii continue. τ ∈ [a. τ ∈ [a. ¸ ıntˆ Dac˘ B(x ) = 0. Intr-adev˘r. a c˘rei solutie general˘. Ecuatia F (t. cu derivate de ordinul ˆ ai continue pe un interval [a. avem x = ϕ(p)t + ψ(p). Integrarea ecuatiei Lagrange se reduce la integrarea unei ecuatii liniare. ¸ ¸ a . Dar dx = p dt ¸i deci s ¸ s dt 2 = − t − 1. B. ¸ a ın ¸ a s a a Prin integrarea acesteia obtinem pe t ca functie de p. care ˆ ¸ ¸ ımpreun˘ cu x = ϕ(p)t + ψ(p) a determin˘ integrala general˘ sub form˘ parametric˘. Ecuatia Lagrange ¸ ¸ ¸ ¸ a Se nume¸te ecuatie Lagrange o ecuatie diferential˘ de forma s A(x )t + B(x )x + C(x ) = 0. vom avea atˆtea solutii particulare cˆte r˘d˘cini are ecuatia p − ϕ(p) = 0. a ¸ a a a ¸ Exemplul 12. v = ψ(τ ).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ˆ at integrala general˘ este dat˘ parametric de ıncˆ a a t = ϕ(τ ). b]. care este o ecuatie liniar˘ ˆ t ca functie necunoscut˘ ¸i p ca variabil˘ independent˘. 5. b]. ¸ ¸ a dac˘ not˘m x = p. iar ϕ are derivat˘ continu˘ pe [a.ANALIZA MATEMATICA 4. (12. putem a a s a a s scrie t = ϕ(τ ). x ) = 0 ¸ 168 Integrarea ecuatiei F (t. a a a a ¸ Dac˘ p = p0 este o r˘d˘cin˘ a ecuatiei p − ϕ(p) = 0. ˆ at 3 ıncˆ Pentru p = 0 se obtine x(t) ≡ 0. dp p − ϕ(p) p − ϕ(p) x= ψ(τ )ϕ (τ ) dτ + C. atunci p(t) = p0 este o solutie a a a a a ¸ ecuatiei (12. Deriv˘m ˆ raport cu t ¸i ¸inem seama c˘ p a a a ın s t a este functie de t: ¸ dp p − ϕ(p) = [ϕ (p)t + ψ (p)] . C p2 − p . dx = ψ(τ ). Atunci a ¸ x = 2tp + p2 ¸i diferentiem: dx = 2p dt + 2t dp + 2p dp. pentru p − ϕ(p) = 0.21) dt de unde. dp p care este o ecuatie liniar˘. a Intr-adev˘r. care este o solutie singular˘. Punem x = p. pentru p = 0.21) ¸i deci x = p0 t + ψ(p0 ) este o solutie singular˘ a ecuatiei lui Lagrange. v) = 0. rezult˘ a ϕ (p) dt ψ (p) = t+ . dac˘ ϕ ¸i ψ sunt continue. anume u = ϕ(τ ). x ) = 0 se reduce la o cuadratur˘ dac˘ se cunoa¸te o reprezentare ¸ a a s parametric˘ a curbei F (u.14 S˘ se integreze ecuatia x = 2tx + (x )2 . ecuatia Lagrange se poate scrie sub forma a ¸ x = ϕ(x )t + ψ(x ). p2 3 x= 2C p2 + . b] ¸i deci dt dx = ϕ (τ )ψ(τ ) dτ. este t = ¸ a a ¸ a solutia general˘ a ecuatiei date se scrie ¸ a ¸ t= p C − . b]. cu A. ¸ s ¸ a ¸ Evident.

de unde solutia general˘ a ¸ a 1 x(t) = − [t2 + t(C − 2t) + (C − 2t)2 ]. b].˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Ecuatia x = f (t. care ne conduce la solutia singular˘ ¸ t = −ψ (p). ϕ(t. care reprezint˘ o a ¸ a a integral˘ singular˘. 3 t ∈ R. x ) ¸ s a ın t a a ¸ Notˆnd x = p. Pentru ¸ ¸ a integrarea ei proced˘m la fel ca pentru integrarea ecuatiei Lagrange. anume cu ϕ(p) = p. 169 ¸ a a unde ψ este o functie cu derivat˘ continu˘ pe un interval [a. x = (1 − n)pn . Punem x = p ¸i derivˆnd a ¸ s a obtinem: p = tp + p + npn−1 p sau p (t + npn−1 ) = 0. s . Exemplul 12.15 S˘ se integreze ecuatia x = tx + (x )n . Dac˘ aceast˘ ecuatie poate fi integrat˘ ¸i p = ϕ(t. p = C ¸i deci x(t) = Ct + ψ(C) este solutia general˘ a at s ¸ a dt ¸ a a ecuatiei Clairaut. Ecuatia Clairaut este o ecuatie Lagrange particular˘. Sau dp = 0. x = −pψ (p) + ψ(p). apoi deriv˘m ˆ raport cu t ¸i ¸inem seama c˘ p este functie de t. p = C. avem x = f (t. a ¸ ¸ x = tp + ψ(p). Avem: p = 0. dt Avem dou˘ posibilit˘¸i. Obtinem a ın s t a ¸ (t + ψ (p)) · dp = 0. C) ¸ a ¸ este solutia sa general˘. C)) este solutia general˘ a ecuatiei date. Deriv˘m ˆ raport cu t: 2pp +p+tp +3p+2t = 0 a ın sau (2p + 1)(p + 2) = 0.ANALIZA MATEMATICA 6. Obtinem ∂f ∂f dp p= + · . ¸ a Exemplul 12. a a 7. Sau t = −npn−1 . a a a Apoi t = −2p ¸i x = −p2 . Sau t + ψ (p) = 0. p) ¸i deriv˘m ˆ raport cu t. Punem x = p.16 S˘ se integreze ecuatia a ¸ (x )2 + tx + 3x + t2 = 0. Inlocuim x = p. ¸inˆnd seama c˘ p este functie a ¸ de t. avem p2 +tp+3x+t2 = 0. Din p = −2 urmeaz˘ p = −2t + C. atunci x(t) = f (t. care reprezint˘ o integral˘ singular˘. Ecuatia Clairaut ¸ Se nume¸te ecuatie Clairaut o ecuatie diferential˘ de forma s ¸ ¸ ¸ a x = tx + ψ(x ). care ¸ d˘ solutia gereral˘ x(t) = Ct + C n . ∂t ∂p dt a a ¸ as de unde putem explicita pe dp/dt.

ANALIZA MATEMATICA 8. de unde solutia general˘ t(x) = ¸ a t = (n + 1)pn .3 Dac˘: a a). x2 )| < L|x1 − x2 |.6 Teorema de existent˘ ¸i unicitate ¸a s In cele ce urmeaz˘ vom stabili conditiile ˆ care problema lui Cauchy pentru o ecuatie a ¸ ın ¸ diferential˘ de ordinul ˆ ai are solutie unic˘ ¸i vom da un mijloc de constructie efectiv˘ ¸ a ıntˆ ¸ as ¸ a a acestei solutii. (12. a s . ¸ a ¸ Exemplul 12. solutie a ecuatiei ¸ a s a s ¸ ¸ a (12. L > 0. Lu˘m h = min {a. x) este continu˘ pe domeniul ˆ ¸ a ınchis D.22) s a numit˘ conditia lui Lipschitz. atunci t(x) = a a ¸ s ¸ a f (x. x) este continu˘ pe domeniul ˆ ¸ a ınchis D. x ) ¸ 170 Notˆnd x = p. C)) este solutia general˘ a ecuatiei date. 12. avem t = f (x.ˆ ı.23) (12. x2 ) ∈ D.17 S˘ se integreze ecuatia t = a ¸ 1 x + pn . x) ∈ R2 |t − t0 | ≤ a. Functia f (t. Obtinem a ın ¸ p 1 x x + (x )n . (t. Ecuatia t = f (x.1. p ∂x ∂p dx Dac˘ putem integra aceast˘ ecuatie ¸i p = ϕ(x. pentru orice (t. a. (t. C) este solutia sa general˘. ¸ Fie ecuatia diferential˘ de ordinul ˆ ai ¸ ¸ a ıntˆ x = f (t. functia f (t. Teorema 12. Obtinem ¸ 1 ∂f ∂f dp = + · . care reprezint˘ o integral˘ singular˘. p) ¸i deriv˘m ˆ raport cu x. ϕ(x. x). dx p dp Deci dx = 0. t0 + h]. sau x = npn+1 . Deriv˘m ˆ raport cu x. atunci exist˘ un num˘r real pozitiv h ≤ a ¸i o singur˘ a ¸ a a ¸ ¸ functie x = x(t) definit˘ ¸i derivabil˘ pe intervalul [t0 − h. b/M } ¸i fie I = [t0 − h.23). functia f (t. considerˆnd pe t ¸i p ca a s a ın s a ¸ functii de x.22) pe intervalul [t0 − h. |x − x0 | ≤ b} b). x1 ).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . |f (t. x)| ≤ M. p = C. t0 + h] ¸i care satisface conditia initial˘ (12. cu conditia initial˘ ¸ ¸ a x(t0 ) = x0 . deci este m˘rginit˘ pe D. a a a 1 Cx + C n . x) ∈ D. t0 + h]. x) satisface inegalitatea ¸ |f (t. avem t = 1 dp · (npn−1 − 2 ) = 0. definit prin D = {(t. Fie a a M > 0. Punem x = p. x1 ) − f (t.

Pentru orice n ∈ N.25) deoarece ¸irul sumelor partiale ale seriei (12. . Toti termenii ¸irului sunt functii continue pe intervalul I. x0 + b]. S˘ presupunem c˘ aproximatia de ordinul n−1 ˆ a a ¸ ındepline¸te aceast˘ conditie. . . x0 + b]. xn (t) ∈ [x0 − b. xn−1 ) dt ≤ M |t − t0 | ≤ M h ≤ b. . . Deoarece |f (t. satisfac conditia initial˘ xn (t0 ) = x0 . prin urmare. x0 )| ≤ M . (12. n = 1. t0 + h]. x1 (t). x0 )| dt ≤ M |t − t0 | ≤ M h ≤ b. vom a a a a ar˘ta c˘ pentru orice t ∈ I. deci toate integralele care intervin sunt functii continue pe I.ANALIZA MATEMATICA 171 ¸ Pentru determinarea solutiei vom folosi metoda aproximatiilor succesive. . deci xn−1 ∈ s a ¸ [x0 − b. ¸ a 2. pentru t ∈ [t0 − h. xn−1 )| ≤ M ¸i putem scrie s t |xn − x0 | = t0 f (t. (12. s s ¸ Primul termen al ¸irului ˆ lu˘m x0 ¸i se nume¸te aproximatia de ordinul zero. . x0 + b].˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ¸ ¸ Vom ar˘ta acum c˘ ¸irul de functii (xn (t)) converge uniform pe intervalul I la o a a s ¸ functie x(t) cˆnd n → ∞. Demonstratie prin inductie. . s ¸ s a aa Pentru a ar˘ta c˘ seria (12. numit ¸i aproximatia de ordinul ˆ ai. Atunci |f (t. avem ¸ ¸ t t |x1 − x0 | = t0 f (t. a ¸ 3. ˆ definim prin s ¸ s ¸ ıntˆ ıl t x1 (t) = x0 + t0 f (t. t ∈ I. f este ¸ s ¸ continu˘ pe D. prin s ın ¸ t xn (t) = x0 + t0 f (t. Intr-adev˘r. pentru t ∈ I toate aproximatiile apartin intervalului [x0 − b. . x0 ) dt. aproximatia de ordinul doi prin ¸ t x2 (t) = x0 + t0 f (t. Metoda ¸ const˘ din a construi un ¸ir de functii a s ¸ x0 . Al s ıl a doilea termen al ¸irului de functii. a a |xn (t) − xn−1 (t)| ≤ M · Ln−1 · |t − t0 |n .25) este tocmai ¸irul (xn ). x0 ) dt ≤ t0 |f (t.25) este uniform convergent˘ pe I este suficient s˘ ar˘t˘m a a a c˘ ea este majorat˘ de o serie numeric˘ cu termeni pozitivi convergent˘. n! n ∈ N. 3. care converge ˆ mod uniform pe I c˘tre o functie care ˆ ın a ¸ ındepline¸te conditiile din enuntul s ¸ ¸ teoremei. xn−1 (t)) dt. x1 (t)) dt. Toate functiile xn (t). Mai precis.24) Sirul de functii astfel definit are urm˘toarele propriet˘¸i ¸ ¸ a at ¸ ¸ a 1. Convergenta acestui ¸ir este echivalent˘ cu convergenta seriei ¸ a ¸ s a ¸ de functii ¸ x0 + (x1 − x0 ) + (x2 − x1 ) + · · · + (xn − xn−1 ) + · · · .26) . t∈I ¸i ˆ general. t ∈ I. aproximatia de ordinul n. . xn (t). 2. (12.

x(τ )) dτ. t ∈ I. g˘sim c˘ a a ın ¸ ¸a a a t x(t) = x0 + t0 f (τ. s a de unde rezult˘ c˘ seria (12.ANALIZA MATEMATICA Demonstratie prin inductie.26) este verificat˘. Intr-adev˘r. Deoarece |t − t0 | ≤ h. deci pentru n = 1 inegalitatea (12. n→∞ n + 1 an Se poate observa c˘ avem efectiv a ∞ 1 M M (Lh)n · = · (eLh − 1). folosind criteriul raportului avem a a n→∞ lim Lh an+1 = lim = 0. (n − 1)! de unde (12.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .28) . Avem ¸ ¸ t 172 |x1 (t) − x0 | = t0 f (t. n→∞ Trecˆnd la limit˘ ˆ relatia de recurent˘ (12. avem majorarea |xn (t) − xn−1 (t)| ≤ M (Lh)n · . Avem s aa a a as t |t − t0 |n−1 (n − 1)! (12.25) este absolut ¸i uniform convergent˘ pe I.27). L n! t ∈ I. (12. Presupunem c˘ ea este adev˘rat˘ a a a a a pentru n − 1.24). adic˘ |xn−1 (t) − xn−2 (t)| ≤ M · Ln−2 · ¸i ar˘t˘m c˘ este adev˘rat˘ ¸i pentru n. deoarece seria a a numeric˘ a ∞ M (Lh)n · L n! 1 este convergent˘. L n! L Rezult˘ de aici c˘ ¸irul aproximatiilor succesive are ca limit˘ o functie continu˘ pe I a as ¸ a ¸ a x(t) = lim xn (t). xn−1 ) − f (t. x0 ) dt ≤ M |t − t0 |.26). g˘sim s a ¸ s a t t |xn (t) − xn−1 (t)| ≤ L t0 |xn−1 − xn−2 | dt ≤ L M Ln−2 t0 |t − t0 |n−1 dt .27) |xn (t) − xn−1 (t)| ≤ t0 [f (t. xn−2 )] dt ¸i dac˘ folosim conditia lui Lipschitz ¸i inegalitatea (12.

23). C3 sunt constante arbitrare. . Ea a ¸ ¸ ¸ ¸ verific˘ ¸i conditia initial˘ (12. . x . . (12. b] dac˘ ¸ F (t.29). . x(t). Deci metoda folosit˘ ˆ demonstrtia precedent˘. ∀t ∈ [a. . obtinem a ın x (t) = f (t. a a ın t ∈ R. x. b]. 173 de unde deducem c˘ functia x = x(t) este solutie pe I a ecuatiei diferentiale (12. x(n) ) = 0.29) pe intervalul [a. . x (t). Ecuatia admite ¸i solutia ¸ ¸ s ¸ x(t) = C1 et + C2 cos t + C3 sin t.18 Ecuatia diferential˘ de ordinul trei ¸ ¸ a x −x +x −x=0 admite solutiile x1 (t) = et . . .29) se nume¸te ordinul ecuatiei diferena ın s ¸ ¸iale (12. C2 . b] se nume¸te solutie a ecuatiei s ın ¸ ¸ a diferentiale (12.29) Fie ecuatia diferential˘ ¸ ¸ a Ordinul maxim al derivatei care figureaz˘ ˆ (12.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .22). avˆnd derivate pˆn˘ a ¸ a a a la ordinul n inclusiv ˆ orice punct al intervalului [a. cum rezult˘ din (12.2 12. x3 (t) = sin t. unde C1 . x2 (t) = cos t. . x(t)). d˘ ¸i un procedeu de aproximare a solutiei ecuatiei ¸ a s ¸ ¸ diferentiale (12.29) ¸i dac˘ prin ¸ alegerea convenabil˘ a constantelor se transform˘ ˆ orice solutie a ecuatiei (12. 12. t a a ¸ ¸ a Reamintim c˘ functiile x = x(t).1 Ecuatii diferentiale de ordin superior ¸ ¸ Solutia general˘. C1 . Solutii particulare ¸ a ¸ F (t. Din exemplul precedent se vede c˘ solutiile unei ecuatii diferentiale de ordin superior a ¸ ¸ ¸ pot depinde de constante arbitrare.22) care trece printr-un punct dat (t0 .6 Functia x = x(t.ANALIZA MATEMATICA ¸ Derivˆnd (12.29) al a a ın ¸ ¸ c˘rei grafic se afl˘ ˆ D. adic˘ un procedeu de rezolvare ¸ a a problemei lui Cauchy. Exemplul 12. Dac˘ n ≥ 2 spunem c˘ ecuatia diferential˘ este de ordin superior. .28) ˆ raport cu t. numit˘ a ın ¸ a a metoda aproximatiilor succesive. definite pe intervalul [a. C2 . .28).2. x(n) (t)) = 0. b]. t ∈ I. Cn ) este solutia general˘ a ecuatiei dife¸ ¸ ¸ ¸ a ın a ¸ ¸ s a rentiale (12. care sunt cu atˆt mai apropiate ¸ ¸ ¸ a a de x(t) cu cˆt n este mai mare. as ¸ ¸ a a Unicitatea solutiei rezult˘ din unicitatea limitei unui ¸ir convergent. ¸ a s Functiile xn (t) constituie aproximatii ale solutiei x(t).29) ˆ domeniul D ⊂ R2 . . . Definitia 12. x0 ). dac˘ este solutie a ecuatiei (12.

Graficul unei solutii particular˘ a ecuatiei (12. solutia a a a a ın ¸ ¸ g˘sit˘ va contine n constante arbitrare. C2 . . .31) Fie dat˘ ecuatia diferential˘ de ordinul n a ¸ ¸ a ¸i fie s Φ(t. . ¸ ¸ a t ∈ R. Cn . x. In particular. de forma (12. x. . Functia x(t) = cos t + t este o solutie particular˘ care se obtine din solutia ¸ ¸ a ¸ ¸ s general˘ pentru C1 = 1 ¸i C2 = 0. . a Exemplul 12.31) de n − k ori ¸i elimin˘m ˆ a a a ¸ s a ıntre aceste ¸ ¸ ¸ n − k + 1 relatii constantele Ck+1 . . a a ¸ a a (12. . a a ¸ a ¸ .32). . ¸ Solutia general˘ a unei ecuatii diferentiale de ordinul n poate fi scris˘ ¸i sub form˘ ¸ a ¸ ¸ as a parametric˘ a t = ϕ(τ. Dac˘ deriv˘m relatia (12. Cn ). . . .30). Dac˘ (12. pentru k = 1. . . integrala general˘ a ecuatiei (12. . x. Ck ) = 0. x.30). x . care este o ecuatie diferential˘ ¸ ¸ ¸ ¸ a de ordinul n − k.7 Numim solutie particular˘ a ecuatiei (12.29) este o curb˘ plan˘ numit˘ curb˘ ¸ a ¸ a a a a integral˘. . a Solutia general˘ a unei ecuatii diferentiale de ordinul n depinde de n constante arbi¸ a ¸ ¸ trare. . . .30) (12. s Cunoa¸terea unei integrale intermediare simplific˘ rezolvarea ecuatiei diferentiale s a ¸ ¸ a a ¸ initiale.30) o ecuatie diferenti¸ s a a ¸ ¸ ¸ al˘ de ordinul n − k. x . C2 . Cn ) = 0.19 Ecuatia x + x = t are solutia general˘ x(t) = C1 cos t + C2 sin t + t.8 Se nume¸te integral˘ intermediar˘ a ecuatiei (12.2. .32) Definitia 12. atunci integrarea ¸ a ecuatiei (12.ANALIZA MATEMATICA 174 as a Solutia general˘ a unei ecuatii diferentiale de ordinul n poate fi scris˘ ¸i sub form˘ ¸ a ¸ ¸ implicit˘ a Φ(t. C1 . .32).32) contine n − k constante arbitrare ¸i a a ¸ ¸ s dac˘ ad˘ug˘m la acestea cele k constante care intr˘ ˆ structura ecuatiei (12. x(n−k) C1 . .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . deci va fi integrala general˘ a ecuatiei (12. 12.30) se reduce la integrarea ecuatiei (12.32) se nume¸te integral˘ prim˘. C2 . care se obtine din solutia general˘ dˆnd valori particulare ¸ ¸ a a constantelor C1 . De obicei.30). .32) este o integral˘ intermediar˘ a ecuatiei (12.32). x = ψ(τ. (t. Definitia 12. unei relatii de aceast˘ form˘ i se d˘ denumirea de integrala general˘ a ecuatiei ¸ a a a a ¸ diferentiale de ordinul n. C1 . . C2 . . . C2 . Ck+2 . . x(n) ) = 0 (12. .31) a ecuatiei (12. Intr-adev˘r. ¸ ¸ a ¸ ¸ t ∈ [a. . x) ∈ D ⊂ R2 . . Cn ). (12. C1 . . b]. . Integrale prime F (t.29) orice functie x = x(t). . care contine k ≥ 1 constante arbitrare ¸i care este a ¸ s verificat˘ de integrala general˘ (12. Cn ) = 0 integrala sa general˘. C2 . . C1 . . obtinem o relatie de forma Ψ(t.2 Integrale intermediare. . Cn .

deoarece din sistemul a s ¸ ¸ ın ın ¸ (12. C1 . x . 0 (12.30) s Ψi (t. x (t0 ) = x0 .34) ¸ ¸ Problema determin˘rii solutiei x(t) care satisface conditiile initiale (12.4 Ecuatii de ordin superior integrabile prin cuadraturi ¸ 1. x(3) (0) = 0. n 175 (12. adic˘ solutia general˘ a ecuatiei (12. Cn ). x ¸i ¸ ¸ s derivatele sale pˆn˘ la ordinul n − 1 iau valori date a a x(t0 ) = x0 .33) putem obtine pe x.ANALIZA MATEMATICA ¸ In particular. x. 4! 3! 2! 1! Conditiile initiale precizate conduc la solutia particular˘ ¸ ¸ ¸ a x(t) = 1 4 1 2 t − t + 1. 24 2 t ∈ R. (n − 1)! (n − 2)! 1! adic˘ un polinom arbitrar de gradul n − 1. . . Prin n cuadraturi succesive obtinem a ¸ ¸ a ¸ solutia general˘ sub forma ¸ a x(t) = C1 C2 Cn−1 tn−1 + tn−2 + · · · + t + Cn . .34) se nume¸te a ¸ s problema lui Cauchy. . de unde. x . a ¸ ¸ Exemplul 12.33) este echivalent˘ cu cunoa¸terea solutiei generale a ecuatiei (12. x (0) = −1. . . . . x(n−1) Ci ) = 0. . . numite conditii initiale ¸i care o determin˘ ˆ mod unic. x (0) = 0. ˆ ¸ particular. .30) cu proprietatea c˘ pentru t = t0 . care satisface conditiile initia a a ¸ ¸ ale: x(0) = 1. . x(n−1) (t0 ) = xn−1 . se cere o solutie a ecuatiei (12. Problema lui Cauchy ¸ ¸ In multe probleme care conduc la rezolvarea unei ecuatii diferentiale de forma (12. i = 1. x(4) (0) = 1. cunoa¸terea a n integrale prime distincte ale ecuatiei (12. care s˘ satisfac˘ a s ¸ a a ¸ a a anumite conditii. .30) ¸ ¸ nu este necesar s˘ cunoa¸tem solutia general˘ ci doar o anumit˘ solutie. C1 .30). a a ¸ a ¸ 12. . .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .2.3 Conditii initiale. . x(n−1) ˆ functie de t. .2. . .20 S˘ se g˘seasc˘ solutia ecuatiei x(5) = 0. 12. Solutia general˘ este ¸ a x(t) = C1 4 C2 3 C3 2 C4 t + t + t + t + C5 . rezult˘ x = x(t.30). C2 . C2 . ¸ s a ın ¸ ¸ a In general. . Ecuatia x(n) = 0 ¸ Este cea mai simpl˘ ecuatie diferential˘ de ordinul n. Cn . .

a ¸ avem t x(n−1) = t0 f (t) dt + C1 . θ = t ¸i τ = t0 .35) adev˘rat˘ pentru a a a a a n−1 ¸i ar˘t˘m c˘ este adev˘rat˘ pentru n. Ecuatia x(n) = f (t) ¸ 176 Dac˘ f este continu˘ pe intervalul [a. (12. t t x(n−2) = t0 dt t0 f (t) dt + C1 (t − t0 ) + C2 . 2 Solutia problemei lui Cauchy este x(t) = cos t + t2 − t. a a 1 (n − 2)! dτ t0 1 (θ − τ )n−2 f (τ ) dθ = (n − 1)! 1 (n − 2)! D (t − τ )n−1 f (τ ) dτ. b]. Pentru n = 2. Intr-adev˘r. integrˆnd ın s aa a a a ˆ raport cu t avem ın t t t dt t0 t0 t dt · · · θ f (t) dt = t0 1 (n − 2)! t t dt t0 t0 (t − τ )n−2 f (τ ) dτ = (θ − τ )n−2 f (τ ) dθ dτ = t t0 1 (n − 2)! dθ t0 t t0 (θ − τ )n−2 f (τ ) dτ = t τ Deci formula este adev˘rat˘ pentru orice n.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .35) pentru n trecut ˆ n−1.35) Prin inductie dup˘ n.35) este adev˘rat˘ pentru n = 2. de unde. a unde D este triunghiul din planul θτ m˘rginit de dreptele τ = θ.21 S˘ se determine solutia ecuatiei x = sin t. tn−1 + · · · + (n − 1)! 1! cu t0 ∈ [a. x (0) = 0.ANALIZA MATEMATICA 2. Presupunem (12. b]. x (0) = −1. putem scrie a t t t f (τ ) dθ dτ = D t0 [ τ f (τ ) dθ] dτ = t0 (t − τ )f (τ ) dτ. 1! R˘mˆne de ar˘tat c˘ a a a a t t t dt t0 t0 dt · · · t f (t) dt = t0 1 (n − 1)! t θ t t0 (t − τ )n−1 f (τ ) dτ. Prin trei integr˘ri succesive obtinem solutia ¸ general˘ a 1 x(t) = cos t + C1 t2 + C2 t + C3 . care satisface conditiile a ¸ ¸ ¸ a ¸ ¸ initiale x(0) = 1. Din (12. avem ¸ a t t θ dt t0 t0 f (t) dt = t0 dθ t0 f (τ ) dτ = t0 [ t0 f (τ ) dτ ] dθ = D f (τ ) dθ dτ. prin cuadraturi succesive. ¸ . s Inversˆnd ordinea de integrare. Exemplul 12. solutia general˘ a acestei ecuatii se poate pune a a ¸ a ¸ sub forma x(t) = 1 (n − 1)! t t0 (t − τ )n−1 f (τ ) dτ + Cn−1 C1 t + Cn . ··· ··· ··· t t t C1 x = t0 dt t0 dt · · · t0 f (t) dt + (n−1)! tn−1 + · · · + Cn−1 t + Cn . Deci formula (12. ecuatia se mai scrie (x(n−1) ) = f (t).

obtinem solutia sub form˘ parametric˘ a ¸ ¸ ¸ a a t = ϕ(τ ). a s a s v = ψ(τ ). x(n) = ψ(τ ). luˆnd t = ϕ(τ ).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . 6 4 A¸adar am redus problema la cazul precedent. avem dt = ϕ (τ ) dτ . Se obtine solutia general˘ ¸ ¸ a t = τ + ln τ.23 S˘ se integreze ecuatia x(3) · x(4) = −1. deci dt = −τ dτ . a ¸ a ın atunci o reprezentare parametric˘ este dat˘ de x(n) = τ . Repetˆnd operatia de n ori. b] a ecuatiei diferentiale se obtine prin n cuadraturi.22 S˘ se g˘seasc˘ solutia general˘ a ecuatiei t = x + ln x . v) = 0 ¸i anume u = ϕ(τ ). ın ˆ care Pn−1 este un polinom de gradul n − 1 ˆ ϕ(τ ). ın a ¸ Dac˘ ecuatia poate fi explicitat˘ ˆ raport cu t. a ¸ ¸ ¸ Intr-adev˘r. τ = 0. t = f (τ ). x(n) = ψ(τ ). cu ϕ ¸i ψ functii continue ¸i ϕ cu derivat˘ continu˘ pe [a. atunci integrala s ¸ s a a general˘ pe [a. b]. dx(n−1) = a a s a ¸ ψ(τ ) dt. De unde obtinem printr-o cuadratur˘ x(n−1) = ψ(τ )ϕ (τ ) dτ + C1 = Ψ1 (τ ) + C1 . 2 x=− 1 1 7 1 τ + C1 τ 4 − C2 τ 2 + C3 . O reprezentare parametric˘ a ¸ a 1 1 ¸ este x(3) = τ . De unde dt = ϕ (τ)) dτ ¸i printr-o cuadratur˘ obtinem ψ(τ t= ϕ (τ ) dτ + C1 = Ψ(τ ) + C1 . x= 1 3 3 2 τ + τ + C1 (τ + ln τ ) + C2 . x(4) = − τ . Avem dx = τ dt = τ (1 + τ ) τ . a s a v = ψ(τ ). Se obtine solutia general˘ ¸ ¸ a 1 t = − τ 2 + C1 . t = τ + ln τ . b] a ecuatiei diferentiale se obtine prin n cuadraturi. v) = 0 ¸i anume u = ϕ(τ ). avem dx(n−1) = ϕ (τ ) dτ . ψ(τ ) x(n−1) = ϕ(τ ). s Exemplul 12. 105 8 2 . a ¸ ¸ ¸ Intr-adev˘r. b]. dx(3) = − τ dt. 4. a a Exemplul 12. Punem a a a ¸ a ¸ 1 x = τ . luˆnd x(n−1) = ϕ(τ ). Ecuatia F (x(n−1) . adic˘ putem obtine t = f (x(n) ).ANALIZA MATEMATICA 3. x = Ψn (τ ) + Pn−1 (ϕ(τ )). cu ϕ ¸i ψ functii continue ¸i ϕ cu derivat˘ continu˘ pe [a. atunci integrala s ¸ s a a general˘ pe [a. Obtinem dx(3) = dτ . dx(n−1) = ψ(τ ) dt = a a ¸ a ψ(τ )ϕ (τ ) dτ . Apoi dx(n−2) = (Ψ1 (τ ) + C1 ) dt = (Ψ1 (τ ) + C1 )ϕ (τ ) dτ . Ecuatia F (t. De unde x(n−2) = Ψ1 (τ )ϕ (τ ) dτ + C1 ϕ(τ ) + C2 = Ψ2 (τ ) + C1 ϕ(τ ) + C2 . x(n) ) = 0 ¸ s Dac˘ se cunoa¸te o reprezentare parametric˘ a curbei F (u. x(n) ) = 0 ¸ 177 Dac˘ se cunoa¸te o reprezentare parametric˘ a curbei F (u.

x(n−2) = ϕ(τ ). x(n) = ψ(τ ). atunci integrala s ¸ s a a general˘ pe [a. Obtinem succesiv ¸ ¸ d dx d2 x = p. . din dx(n−1) = x(n) dt. x(k) . dx2 d p x Se observ˘ c˘ derivatele d k se exprim˘ cu ajutorul lui p. . . . = 2 dt dt dt d d3 x = dt3 dt d2 x dt2 k dx dt d dx p = dp dx dp dp = p. dxk−1 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a ¸ ¸ ¸ Intr-adev˘r. . C1 . . . . . Exemplul 12. ¸ ¸ a ın ¸ . . reducem ordinul ¸ ecuatiei date cu o unitate. dp . . C1 .2. 2. . Ecuatia F (x(n−2) . x(k+1) . . s 12.5 Ecuatii c˘rora li se poate mic¸ora ordinul ¸ a s 1. . sulutia sa general˘ va fi de forma a a ¸ a ¸ a u(t) = ϕ(t. x(n) ) = 0 ¸ Ecuatia se transform˘ ˆ ¸ a ıntr-o ecuatie diferential˘ de ordinul n − k prin schimbarea de ¸ ¸ a functie x(k) = u. x(n) ) = 0 ¸ 178 Dac˘ se cunoa¸te o reprezentare parametric˘ a curbei F (u. luˆnd pe x ca variabil˘ independent˘. Cn−k ). de unde x(n−1) = 2 ϕ (τ )ψ(τ ) dτ + C1 . b]. u . .ANALIZA MATEMATICA 5. Ecuatia F (x. b] a ecuatiei diferentiale se obtine prin n cuadraturi. Derivˆnd ¸i ˆ ¸ a s ınlocuind obtinem ecuatia ¸ ¸ F (t. Inlocuite ˆ a a ın a dt dt ecuatie ne conduc la o ecuatie de ordinul n − 1 ˆ functia p de variabila independent˘ x. . punem x(n−1) = u ¸i ecuatia se transform˘ ˆ s ¸ a ıntr-o ecuatie liniar˘ ˆ u: ¸ a ın u sin t − u cos t + 1 = 0. dx(n−2) = a a a x(n−1) dt. u. u(n−k) ) = 0. v) = 0 ¸i anume u = ϕ(τ ). x . . Dac˘ aceast˘ ecuatie poate fi integrat˘.24 In ecuatia ¸ x(n) sin t − x(n−1) cos t + 1 = 0. . . luˆnd x(n−2) = ϕ(τ ). . . Ecuatia F (t. dt dx p=p dp dx 2 = d dt p dp dx = + p2 k−1 d2 p . . cu ϕ ¸i ψ functii continue ¸i ϕ cu derivat˘ continu˘ pe [a. prin eliminarea lui dt g˘sim x(n−1) dx(n−1) = x(n) dx(n−2) = ϕ (τ )ψ(τ ) dτ. Integrarea ecuatiei date se reduce atunci la integrarea ecuatiei de ordinul k: ¸ ¸ x(k) = ϕ(t. x(n) ) = 0 ¸ a a a Prin schimbarea de functie x = p. a s a s v = ψ(τ ). Cn−k ). . . A¸adar am redus problema la cazul precedent.

x . . u . .. = u + u. . Ecuatia F (t. . .. . . . . Cu schimbarea de functie ¸ x x x x(n) . x. se poate pune sub forma ¸ a ın F (t. . dx. ¸ Este o ecuatie omogen˘ ˆ x. d n ) = 0 omogen˘ ˆ t. . care este o ecuatie ce nu contine explicit variabila independent˘. deci c˘reia i se poate reduce ordinul cu o unitate. dp = p2 + x2 . x(n) . ¸ x 4. . . x. dx .. Obtinem succesiv ¸ a ¸ dx d2 x x = u. Cu schimbarea de functie ¸ a ın 1 u − u + 2u2 = 0 t care este o ecuatie Bernoulli. x x = x(u3 + 3uu + u ). .. x .ANALIZA MATEMATICA Exemplul 12. x(n) ) = 0 omogen˘ ˆ x. ... x . obtinem succesiv ¸ x = xu. t 2 = u + u . obtinem Fiind omogen˘ ˆ toate argumentele se poate pune sub forma a ın F x dx td2 x tn−1 dn x . u + u . care ˆ a a a ın ¸ ınlocuite ˆ ecuatie ne ın ¸ conduc la o ecuatie de ordinul n − 1 ˆ u. . .25 S˘ se integreze ecuatia a ¸ dp Punem x = p. . x . 2 . x = x(u2 + u ). ) = 0. . t dt dt x ¸ a s ın Se observ˘ c˘ produsele tk−1 d k nu contin decˆt pe u ¸i derivatele sale ˆ raport cu τ a a dt ıncˆ ¸ pˆn˘ la ordinul k.. . a . . Prin schimbarea de functie x = u ¸i schimbarea de variabil˘ independent˘ t = eτ . t dt dt dtn = 0.. de forma studiat˘ la ¸ ¸ a a punctul 2. se ¸ t s a a transform˘ ˆ a ıntr-o ecuatie c˘reia i se poate reduce ordinul cu o unitate. x . dt. x(n) ¸ Ecuatia fiind omogen˘ ˆ x. . x. ¸ a a ın 4.26 S˘ se integreze ecuatia a ¸ txx + t(x )2 − xx = 0. = u. . x = p dx ¸i obtinem ecuatia s ¸ ¸ 179 xx − (x )2 = x2 . Ecuatia F (t. . u + u. . u(k−1) . .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . ¸ ın Exemplul 12.. ˆ at ecuatia devine a a k F (u. dn x ¸ a ın dt dt n x x ¸ = u. x (k) Se observ˘ c˘ x x se exprim˘ ˆ functie de u. . . dx xp care este o ecuatie omogen˘.) = 0.

. t2 x . Se ın s a a a dτ reduce astfel ordinul ecuatiei cu o unitate. dτ dτ dτ dk x . F x. . dtk Se observ˘ c˘ tk x(k) se exprim˘ ˆ functie numai de dx . . . . a a a ın ¸ dτ ia forma dx d2 x dx . tx . . . obtinem o ecuatie c˘reia i se poate a a ¸ ¸ a reduce ordinul cu o unitate. . .ANALIZA MATEMATICA Exemplul 12. = 0. ¸ ¸ a Luˆnd acum u = p obtinem ecuatia liniar˘ a dp 1 + p − 2 = 0. Prin schimbarea de variabil˘ independent˘ t = eτ . Ecuatia F (x. du u 5. . . Punem dx = p ¸i lu˘m pe x ca variabil˘ independent˘. . 2 − dτ dτ dτ Prin urmare ecuatia ¸ ˆ care nu apare explicit τ . t x = 2 − . ¸ .27 Ecuatia ¸ t2 xx + t2 (x )2 − 5txx + 4x2 = 0 este omogen˘ de ordinul 4. Obtinem ¸ tx = dx 2 d2 x dx . Imp˘rtind prin t2 se poate pune sub forma a a¸ x x x · tx + (x )2 − 5 · x + 4 t t t Punem t = eτ . x = tu ¸i ecuatia devine s ¸ uu + (u )2 − 2uu = 0.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . tn x(n) ) = 0 ¸ 2 180 = 0.

(13. n. a ¸ a ¸ a ¸ 181 . Sistemul (13. . n. ∀t ∈ I. s s Prin solutie a sistemului diferential (13. O solutie particular˘ a sistemului se poate obtine impunˆnd anumite conditii. i = 1. . multimea solutiilor sistemului (13. In general. t ∈ I. i = 1.1) se nume¸te s ¸ s a neomogen. n. i = 1. n.Capitolul 13 ECUATII SI SISTEME ¸ ¸ DIFERENTIALE LINIARE ¸ Studiul ecuatiilor ¸i sistemelor de ecuatii diferentiale liniare ofer˘ exemplul unei teorii ¸ s ¸ ¸ a ˆ ınchegate. xn (t)}.1 Sisteme diferentiale liniare de ordinul I ¸ n Un sistem de ecuatii diferentiale liniare de ordinul ˆ ai este de forma: ¸ ¸ ıntˆ xi = j=1 aij (t)xj + bi (t). t∈I (13. i = 1. a s 13. . n t ∈ I.1) pe acest interval. bazat˘ pe metodele ¸i rezultatele algebrei liniare. continuu diferentiabile pe intervalul I care verific˘ ecuatiile (13. adic˘: ¸ a ¸ a xi (t) = j=1 aij (t)xj (t) + bi (t). . x2 (t).2) ¸i se nume¸te omogen. atunci sistemul ia forma: n xi = j=1 aij (t)xj .1) este infinit˘ ¸i o vom numi solutie ¸ ¸ a s ¸ general˘.1) unde aij ¸i bi sunt functii reale continue pe un interval I ⊂ R. Dac˘ bi ≡ 0.1) se ˆ ¸elege un sistem de functii ¸ ¸ ınt ¸ {x1 (t).

3).ANALIZA MATEMATICA ¸ ¸ Cel mai uzual tip de conditii ˆ constituie conditiile initiale: ¸ ıl 0 x1 (t0 ) = x0 . i = 1.7) ¸i ar˘t˘m c˘ ¸irul {xk (t)}k∈N converge uniform pe I la solutia c˘utat˘. . Atunci sistemul (13.5) (13. s 1 2 Prin problem˘ Cauchy asociat˘ sistemului (13. . . xn ) ∈ Rn sunt date ¸i se numesc valori initiale. . bn (t)). unde L = sup ||A(t)||.1) care s˘ verifice conditiile initiale (13. ¸ a s ¸ a a . s aa as ¸ a a s In adev˘r. construim aproximatiile succesive: t t x (t) = x0 . k! k = 0. b(t) = (b1 (t). avem pentru t ∈ I ¸i x oarecare a a ||f (t. x) − f (t. . p˘tratic˘ de ordinul n ¸i vectorii din Rn : x(t) = (x1 (t). (13. x0 = (x0 . a ın ¸ a a s Fie matricea A(t) = ||aij (t)||. care atrage convergenta uniform˘ pe I a ¸irului {xk (t)} la solutia c˘utat˘. . . pentru t ∈ I. prin ınc˘ ¸ a ın a n T (t.3): ¸ ¸ x(t0 ) = x0 . t∈I (13.1) se poate scrie sub forma vectorial˘: a x = T (t. xn (t0 ) = x0 . x0 ). n (13. a ¸ ¸ Din punct de vedere geometric. 2. a a ¸ ¸ a ¸ Pentru t0 ∈ I fixat.1 Oricare ar fi punctul t0 ∈ I ¸i oricare ar fi vectorul x0 ∈ Rn . . . . . . xn (t)). x0 . x) = T (t. x) + b(t). . . definit˘ pe ˆ a ¸ satisf˘cˆnd conditia initial˘ (13. vom g˘si majorarea a ||xk+1 (t) − xk (t)|| ≤ M · (L|t − t0 |)k . .6) iar conditiile initiale (13.6). . notˆnd cu f (t. 3.1). x). o solutie a sistemului (13. Teorema 13. b2 (t). x 0 k+1 (t) = x0 + t0 T (t. x2 (t).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . liniar˘ ˆ x. . 1 2 n a ın Fie ˆ a aplicatia T = T (t. Dac˘ a a a a a a a a a not˘m cu M = sup ||x1 (t) − x0 ||. x0 .4) a sistemului (13. pentru t ∈ I. 1. . Prin norma unei matrici ˆ ¸elegem tot norma ınt euclidian˘. x) + b(t). .5). n 1 182 (13. y)|| ≤ L||x − y||.1) se ˆ ¸elege determinarea unei solutii a a ınt ¸ xi = xi (t).3) 0 s ¸ unde t0 ∈ I ¸i (x0 . x2 (t0 ) = x2 . . ej ) = i=1 aij (t)ei . x (t)) dt + t0 k b(t) dt. exist˘ s a a ıntreg intervalul I ¸i s o singur˘ solutie x = x(t) a sistemului liniar (13. . . t ∈ I.1) reprezint˘ parametric o ¸ a a a a curb˘ ˆ spatiul Rn . numit˘ curb˘ integral˘ a sistemului (13. definit˘ ˆ baza canonic˘ din Rn . adic˘ r˘d˘cina p˘trat˘ din suma p˘tratelor tuturor elementelor sale.

liniar independente pe I. xn (t)} o astfel de baz˘. .8) Teorema 13. x2 (t). xn (t)]. atunci α1 x1 (t) + α2 x2 (t) este de asemenea solutie. Deci.ˆ W (t0 ) = 0. Din Teorema 13. t ∈ I.2 Sisteme diferentiale liniare omogene ¸ Teorema 13. C˘ multimea solutiilor sistemului (13. Pentru ¸ a aceasta introducem aplicatia Γ : S → Rn definit˘ prin Γ(x) = x(t0 ).9) (S-a notat cu X (t) matricea format˘ din derivatele elementelor matricii X(t)).4 Dac˘ exist˘ un t0 ∈ I a.8) se nume¸te sistem fundamental de solutii. . p˘tratic˘ de ordinul n. ¸ X(t) = [x1 (t).1 de existent˘ ¸i unicitate a ¸ a ¸a s a solutiei problemei lui Cauchy asociat˘ sistemului (13. . Deoarece [xk (t)] = T (t. . x2 (t).2). α2 ∈ R. xk (t)). . ¸ a a ¸ ¸ a Din Teorema 13. dim S = dim Rn = n.ANALIZA MATEMATICA 183 13. t ∈ I. se nume¸te wronskianul acestui ¸ sistem. (13.8) formeaz˘ un spatiu vecto¸ ¸ a ¸ rial de dimensiune n.3 Multimea solutiilor sistemului omogen (13. n.8) formeaz˘ un spatiu vectorial rezult˘ din a ¸ ¸ a ¸ a a ¸ a a Teorema 13.3 rezult˘ c˘ spatiul S al solutiilor sistemului (13. Fie {x1 (t). a matricea fundamental˘ nu este unic˘.8). . x2 (t).˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .2 Dac˘ x1 (t) ¸i x2 (t) sunt dou˘ solutii particulare ale sistemului omogen a s a ¸ s (13. putem scrie ¸ s [α1 x1 (t) + α2 x2 (t)] = T (t. pentru k = 1. se nume¸te matrice fundamental˘. s ¸ Matricea X(t).8) ¸i spatiul Rn . ce are drept coloane coordonatele celor n a a vectori solutii. . α1 x1 (t) + α2 x2 (t)). notat cu W (t).8) rezult˘ c˘ Γ este surjectiv˘ ¸ a a a a (adic˘ Γ(S) = Rn ) ¸i injectiv˘ (adic˘ ker Γ = {0}). atunci W (t) = 0 pentru orice a a ı. (13. determinantul W (t) = det X(t). . . Γ este un izomorfism a s a a al spatiului S pe Rn . a a s Fiind dat un sistem de n solutii ale sistemului (13.8) ¸i α1 . x). Evident. adic˘ un sistem de a a a ¸ n solutii ale sistemului (13. t ∈ I. . ¸ Orice sistem de n solutii {x1 (t). Vom studia pentru ˆ ınceput sistemul diferential omogen (13. xn (t)} liniar independente ale sistemului (13.8). t ∈ I.8) admite o baz˘ format˘ din n elemente. ¸ Cum x1 (t) ¸i x2 (t) sunt solutii. Pentru a demonstra c˘ dimensiunea acestui spatiu este n vom ar˘ta c˘ ¸ s ¸ exist˘ un izomorfism ˆ a ıntre spatiul S al solutiilor sistemului (13. . . s a ¸ ¸ ¸ rezult˘ c˘ matricea X(t) este solutie a ecuatiei diferentiale matriceale a a X (t) = A(t)X(t). Evident c˘ Γ este o aplicatie liniar˘. care sub form˘ vecto¸ a rial˘ se mai scrie a x = T (t. Prin urmare. (13.2. pentru t0 ∈ I ¸ fixat. .10) Teorema 13.

1 Sistemul x = 4 4 x − 2 y. deci exist˘ scalarii λ1 . y1 (t) = t ¸i x2 (t) = 2t2 . xn (t0 ) sunt liniar independenti ¸i ˆ consecint˘ W (t0 ) = 0. x2 (t0 ).ANALIZA MATEMATICA 184 Deoarece W (t0 ) = 0. ın Exemplul 13. λ1 x1 (t0 ) + λ2 x2 (t0 ) + . adic˘ este sistem fundamental.8) a ¸ a a a ıntre coloanele cu conditia initial˘ x(t0 ) = 0. xn (t)} este fundamental el este liniar indepena dent pe I. x2 (t). . . . ¸ Observ˘m c˘ x(t) astfel definit este o solutie a sistemului (13. . + λn xn (t). W (t) = 0 pentru a a a orice t ∈ I.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .8) ¸i x(t0 ) = 0. . .10) exist˘ o relatie de dependent˘ liniar˘ pentru orice t ∈ I ¸i deci s a ¸ ¸a a W (t) = 0 pentru orice t ∈ I. Teorema 13. ∞). deci sistemul {x1 (t). . . .1. x2 (t). ˆ care c = (c1 . .6 Dac˘ {x1 (t). rezult˘ c˘ x(t) = 0 pentru orice t ∈ I.d.4. atunci acesta este un sistem fundametal de solutii pentru (13. + cn xn (t) = X(t) c. Dar din a a s Teorema 13. cn ) este un vector arbitrar din Rn .8) ¸i solutia sa general˘ este de forma ¸ s ¸ a x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + .ˆ W (t0 ) = 0. ı. a Reciproc. exist˘ ¸ a un t0 ∈ I a. . xn (t)} este fundamental d. . . t ∈ I. ˆ ıntre coloanele determinantului (13. . a. adic˘ ˆ ¸ ¸ a determinantului (13. . cele dou˘ solutii formeaz˘ un sistem fundametal de solutii a ¸ a ¸ pentru sistemul dat ¸i deci solutia general˘ este s ¸ a x(t) = c1 + 2c2 t2 . dac˘ exist˘ un t0 ∈ I a. . t t y = 2x − 1 y t t ∈ I.ˆ W (t0 ) = 0. λn ∈ R. xn (t)} este liniar independent pe I. dup˘ Teorema 13. t ∈ (0. y2 (t) = t3 . . s admite solutiile particulare: x1 (t) = 1.ˆ ¸ ¸a a a ¸ ı. Cu ace¸ti λi form˘m combinatia liniar˘ s a ¸ a x(t) = λ1 x1 (t) + λ2 x2 (t) + . y(t) = c1 t + c2 t3 . vectorii x1 (t0 ). x2 (t). xn (t)} este un sistem de n solutii ale sistemua ¸ a ı. Dac˘ sistemul {x1 (t). . . . . .8) pentru care exist˘ un t0 ∈ I a. .5 Sistemul de solutii {x1 (t). . . . . . lui (13.ˆ W (t0 ) = 0. . λ2 . . nu toti nuli. . care asigur˘ unicitatea solutiei problemei lui Cauchy pentru sistemul (13. . c2 . . Din teoremele precedente rezult˘: a Teorema 13. . deci pentru t0 arbitrar din I. + λn xn (t0 ) = 0. . pentru t = t0 .10). ¸ s ın ¸a ı. ¸ Deoarece W (t) = −t3 = 0. x2 (t). exist˘ a o relatie de dependent˘ liniar˘.

14) rezult˘ c˘ solutia problemei lui Cauchy pentru sistemul (13.9) d˘ X(t) u (t) = b(t).13) unde functia u : I → Rn este dat˘. s a a ¸ Din (13. c ∈ Rn ¸i deci s are loc (13. (13. (13. s) = X(t)X −1 (s) se nume¸te matricea de tranzitie a sistemului. ˆ care vectorul c ˆ presupunem o functie u(t). adic˘ a a x(t) = X(t) c + x∗ (t). x) + b(t). t ∈ I. (13. Atunci o solutie particular˘ a sistemului neomogen (13.7 Fie X(t) o matrice fundamental˘ a sistemului omogen corespunz˘tor s ¸ a (13.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Teorema 13. pˆn˘ la un vector constant aditiv. ın ıl ¸ Derivˆnd ¸i ˆ a s ınlocuind ˆ (13.8 (Metoda variatiei constantelor) Fie X(t) o matrice fundamental˘ a a ¸ sistemului omogen (13. Dar W (t) = 0. t ∈ I. se obtine ın ¸ X (t) u(t) + X(t) u (t) = A(t)X(t) u(t) + b(t). ¸ Fie x(t) o solutie a sistemului neomogen. ¸ a a deci y(t) este solutia general˘ a sistemului omogen. de ¸ a a a u (t) = X −1 (t)b(t).12). (13. ¸ s .ANALIZA MATEMATICA 185 13. x) + b − (T (t. a ¸ ¸ a a Teorema 13.11).13) ¸i (13. unde c ∈ Rn este un vector arbitrar.8).11) cu conditia initial˘ x(t0 ) = x0 este ¸ ¸ a t x(t) = X(t)X −1 (t0 ) x0 + t0 X(t)X −1 (s) b(s) ds.14) t ∈ I.11) ¸ a este x∗ (t) = X(t) u(t) = u1 (t)x1 (t) + u2 (t)x2 (t) + · · · + un (t)xn (t). adic˘ y(t) = X(t) c. t ∈ I.3 Sisteme diferentiale liniare neomogene ¸ x = T (t. x − x∗ ) = T (t. (13. Avem y = x − x∗ = T (t. ˆ at a a ıncˆ a u (t) = X −1 (t) b(t). y). x∗ ) + b) = T (t. deci de forma (13.15) Matricea U (t. (13. Punem y(t) = x(t) − x∗ (t).13).8) ¸i x∗ (t) o solutie particular˘ a sistemului neomogen (13.11). Solutia general˘ a ¸ a sistemului neomogen este suma dintre solutia general˘ a sistemului omogen ¸i o solutie ¸ a s ¸ particular˘ a sistemului neomogen.12).12) C˘ut˘m o solutie particular˘ pentru sistemul neomogen de forma solutiei generale a a a ¸ a ¸ sistemului omogen. deci exist˘ X −1 (t). care ˆ ımpreun˘ cu (13.11) Vom studia acum sistemul diferential neomogen ¸ Un prim rezultat se refer˘ la structura multimii solutiilor. t ∈ I.

solutia general˘ a sistemului omogen corespunz˘tor este s a ¸ a a x(t) = c1 + 2c2 t2 . t > 0. C˘ut˘m pentru sistemul neomogen o solutie particular˘ de forma a a ¸ a x∗ (t) = u(t) + 2t2 v(t). t2 t 1 . y(t) = c1 t + c2 t3 .16) Consider˘m sistemul diferential liniar omogen cu coeficienti constanti a ¸ ¸ ¸ . obtinem solutia particular˘ a sistemului neomogen ın s ¸ ¸ a x∗ (t) = 4t − 1 − ln t. v(t) = 1 1 − 2.ANALIZA MATEMATICA Exemplul 13. 13. t Inlocuind ˆ x∗ (t) ¸i y ∗ (t). rezolvˆnd ˆ privinta lui u ¸i v : a ın ¸ 1 u =2− .2 Fie sistemul liniar neomogen x = 4 4 1 x− 2 y+ . t t ∈ (0. 1 y ∗ (t) = 3t2 − t − t ln t 2 ¸i deci solutia general˘ a sistemului neomogen este s ¸ a x(t) = c1 + 2c2 t2 + 4t − 1 − ln t. u + t3 v = t. Derivˆnd ¸i ˆ a s ınlocuind ˆ sistem. 1 y(t) = c1 t + c2 t3 + 3t2 − t − t ln t. y(t) = t u(t) + t3 v(t). prin integrare u(t) = 2t − ln t. t t t 1 y = 2 x − y + t.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . t 2t v =− 1 1 + 3.4 Sisteme diferentiale liniare cu coeficienti con¸ ¸ stanti ¸ x = T ( x). 186 A¸a cum am v˘vut. problema determin˘rii unui sistem fundamental de solutii se reduce a s la o problem˘ de algebr˘ liniar˘ ¸i anume la determinarea valorilor proprii ¸i a vectorilor a a as proprii ai matricii A. ∞). ¸ In cele ce urmeaz˘ vom ar˘ta c˘ ˆ cazul particular cˆnd matricea A a sistemului este a a a ın a a ¸ o matrice constant˘. (13. obtinem ın ¸ u + 2t2 v = s sau. t ∈ R. 2 Problema cea mai dificil˘ ˆ rezolvarea unui sistem liniar o constituie determinarea a ın unui sistem fundamental de solutii. t de unde.

urmeaz˘ ¸ a a α1 u1 eλ1 t + α2 u2 eλ2 t + · · · + αn un eλn t = 0. ¸ . .17) deoarece nu orice transformare liniar˘ poate fi adus˘ la expresia canonic˘. . αn = 0 ¸i deci vectorii x1 (t). . Aplicatia T : Rn → Rn definit˘ prin T (ej ) = ¸ a n 187 aij ei . definit˘ prin ¸ x(t) = u eλt . rezult˘ c˘ egalitatea precedent˘ are loc numai dac˘ α1 = 0. α2 = 0.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .19) sunt solutii ale sistemului (13.17) este o solutie a sistemului (13.16) d. . . (13. j = 1. dac˘ u este vector propriu al transform˘rii liniare T corespunz˘tor valorii a a a a a proprii λ. t∈R (13. . a Derivˆnd (13. atunci are loc (13. .18).17) ¸i ˆ a s ınlocuind ˆ (13. iar u vector propriu corespunz˘tor. Tinˆnd seama de (13. λ este valoare proprie a transform˘rii liniare T . ¸ a iar u vector propriu corespunz˘tor.19) formeaz˘ un sistem fundamental de solutii pentru sistemul diferential (13. . . . . Reciproc. .ANALIZA MATEMATICA unde A = ||aij || ∈ M(R) este o matrice p˘tratic˘ cu elemente constante. care ˆ general nu pot fi toate de forma (13.20) Conform teoremei precedente. .d. corespunz˘tori valorilor a a ¸ proprii λ1 . deci a a T (uk ) = λk uk . . x2 (t). . este o transformare i=1 t ∈ R. a ¸ ¸ a a ın ın Prin ipotez˘ sistemul {u1 .9 Functia x : R → Rn . a a ın a a a Deoarece {u1 . u2 . . . .16). λn nu neap˘rat distincte. λn }. a a a a a a Teorema 13. .16) sunt necesare n solutii liniar ¸ ¸ a ¸ ın independente. obtinem ın ¸ T (u) = λu. ¸ Pentru a obtine solutia general˘ a sistumului (13.18) a a Deci λ trebuie s˘ fie valoare proprie pentru T .16). u2 . . u2 . . λ2 . atunci functiile x1 (t) = u1 eλ1 t . k = 1. un } formeaz˘ o baz˘ ˆ Rn . . n. Pentru ¸ ¸ a forma un sistem fundamental de solutii este necesar s˘ fie liniar independente. (13. . .17) este solutie a sistemului (13. . . xn (t) sunt a s liniar independenti.10 Dac˘ transformarea liniar˘ T poate fi adus˘ la expresia canonic˘. t ∈ R. n. a a Teorema 13.16). t ∈ R. . a a liniar˘ pe Rn . x2 (t) = u2 eλ2 t . λ2 . un } de vectori din Rn formeaz˘ o baz˘ ˆ Rn ˆ a care matricea transform˘rii T are forma diagonal˘ diag{λ1 . (13. . . de unde prin ˆ ınmultire cu eλt . xn (t) = un eλn t . . un liniar independenti.19). adic˘ a a ¸ a exist˘ n vectori proprii u1 .16). Fie deci ¸ a combinatia liniar˘ ¸ a α1 x1 (t) + α2 x2 (t) + · · · + αn xn (t) = 0.. g˘sim c˘ x(t) dat de ¸ (13. . functiile (13.

. 4). conjugata a ¸ a a a a a sa complex˘.4 S˘ determin˘m solutia general˘ a sistemului a a ¸ a y = −x. x2 (t) = (e−it . − sin t). Ecuatia caracteristic˘ este λ2 + 1 = 0 ¸i deci λ1 = i. 2i Exemplul 13. −ie−it ). atunci λ2 = λ1 . 2. 1). Vectorii proprii corespunz˘tori sunt a a u1 = (1. y = −z. iar vectorii proprii ¸ a s corespunz˘tori u1 = (1.˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . Deci functiile ¸ x1 (t) = e−t (1. Solutia general˘ a sistemului se scrie atunci a ¸ ¸ a   x(t) = c1 e−t + 5c2 e−2t + 5c3 e3t . Un sistem fundamental de solutii (complexe) va a ¸ fi x1 (t) = (eit . 1. 2i putem ˆ ınlocui solutiile complexe corespunz˘toare x1 (t). Deci transformarea T poate fi adus˘ la expresia a canonic˘. y2 (t) = (sin t. Matricea transform˘rii liniare asociate este a   0 3 −4 A =  0 0 −1  . λ3 = 3. Prin schimbarea precedent˘. z = −2x + y. λ2 = −2. 1. x2 (t) = e−2t (5. t ∈ R. u2 = (1. este de asemenea o r˘d˘cin˘. x3 (t) = e3t (5. ˆ at. y2 (t) = 1 1 (x (t) − x2 (t)). −3).  z(t) = c1 e−t + 4c2 e−2t − 3c3 e3t . u3 = (5. 1). cos t). efectuˆnd schimbarea ¸ a y1 (t) = 1 1 (x (t) + x2 (t)). −3) u2 = (5. i). solutia general˘ a sistemului diferential dat se va scrie ıncˆ ¸ a ¸ y(t) = −c1 sin t + c2 cos t. obtinem sistemul fundamental de solutii (reale) a ¸ ¸ y1 (t) = (cos t. cu r˘d˘cinile ¸ a a a a λ1 = −1. 1. x2 (t) (complex conjugate) prin ¸ a solutii reale. 0 −2 1 formeaz˘ un sistem fundamental de solutii. Deoarece eiθ = cos θ + i sin θ ¸i deci s 1 iθ (e + e−iθ ) = cos θ. −i). λ2 = −i. 2 x = y. simple. 188 Ecuatia caracteristic˘ a transform˘rii liniare T este λ3 − 7λ − 6 = 0.ANALIZA MATEMATICA Exemplul 13. Vectorii proprii corespunz˘tori vor avea a a a a a coordonate complex conjugate. 4). y(t) = c1 e−t + 2c2 e−2t + c3 e3t .3 S˘ determin˘m solutia general˘ a sistemului a a ¸ a x = 3y − 4z. ieit ). Dac˘ ecuatia caracteristic˘ admite o r˘d˘cin˘ complex˘ λ1 . 2 1 iθ (e − e−iθ ) = sin θ. 2. 1. x(t) = c1 cos t + c2 sin t.

C˘ut˘m atunci solutia general˘ sub forma a a a ¸ a x(t) = (a + bt)et . m2 .ANALIZA MATEMATICA 189 a as Dac˘ transformarea liniar˘ T nu poate fi adus˘ la expresia canonic˘ ¸i λ este o valoare a a proprie multipl˘ de ordinul m. t∈R unde Pmk −1 (t) sunt vectori ale c˘ror coordonate sunt polinoame de grad cel mult mk −1. ale¸i drept constante arbitrare. Luˆnd a = c1 .5 Ecuatii diferentiale liniare de ordinul n ¸ ¸ x(n) + a1 (t)x(n−1) + · · · + an (t)x = f (t). Transformarea liniar˘ T nu poate fi adus˘ la expresia a a a canonic˘. t∈I (13. solutia general˘ a sistemului ¸ a (13. Ecuatia caracteristic˘ este (λ − 1)2 = 0 ¸i deci λ1 = 1. Derivˆnd ¸i ˆ a s ınlocuind ˆ sistem. a s Dac˘ λ1 .5 S˘ determin˘m solutia general˘ a sistemului a a ¸ a x = y. cu m1 = 2. a a b = c2 . t∈I (13. ˆ functie de n dintre ei. . d sistemul: a + b = c. ms a ordinele lor de multiplicitate. a ¸ a ın ¸ k = 1.. s. 13. Coeficientii acestor polinoame se determin˘ prin identificare. 1).16) va fi de forma s x(t) = k=1 Pmk −1 (t)eλk t . cu m1 + m2 + . ..˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . y = −x + 2y. . λ2 . obtinem pentru a. g˘sim c = c1 + c2 . c. . i = 1. iar vectorul pro¸ a s priu corespunz˘tor u1 = (1. s Acest mod de a obtine solutia general˘ a sistemului se nume¸te metoda coeficientilor ¸ ¸ a s ¸ nedeterminati. y(t) = (c1 + c2 + c2 t)et . b − 2c + d = 0. y(t) = (c + dt)et . n ¸i f (t) sunt functii continue pe intervalul I. + ms = n. atunci se poate c˘uta o solutie de forma a a ¸ x(t) = Pm−1 (t)eλt . . . . b = d. d = c2 a. t∈R a unde Pm−1 (t) este un vector ale c˘rui coordonate sunt polinoame de grad cel mult m − 1. b. care este compatibil dublu nedeterminat.22) unde ai (t). ın ¸ a − c + d = 0. s ¸ .21) a S˘ consider˘m ecuatia diferential˘ liniar˘ de ordinul n. ¸ Exemplul 13. neomogen˘ a a ¸ ¸ a a ¸i ecuatia omogen˘ asociat˘ s ¸ a a x(n) + a1 (t)x(n−1) + · · · + an (t)x = 0. λs sunt valorile proprii ale transform˘rii liniare T ¸i m1 . ¸ a x(t) = (c1 + c2 t)et . .ˆ solutia general˘ va fi ı.

x2 (t). x0 . (xn )(n−1) (n−1) .27)  .22). X(t) =  (13.. aplicatia Λ definit˘ prin x = Λ(x) = (x.. x (t). adic˘ n solutii liniar independente ale ecuatiei (13. . . x(n−1) ) din Rn exist˘ o ¸ s singur˘ solutie x = x(t) a ecuatiei (13. un sistem format din n ¸ s ın ¸ solutii liniar independente ale ecuatiei (13. . ¸ ¸ ¸ s ¸ ¸ Ecuatiei omogene (13. .d. x(n−1) (t)) a sistemului omogen.ˆ W (t0 ) = 0. x (t0 ) = x0 .13 Sistemul de solutii {x1 (t). xn  (x1 )  (x2 ) . (13. ecuatia neomogen˘ (13.22) formeaz˘ un spatiu vec¸ ¸ ¸ a ¸ torial de dimensiune n. . . a ı. x(n−1) (t0 ) = x0 Conform Teoremei 13.. . (xn ) . . . . . xn = −an (t)x1 − · · · − a1 (t)xn + f (t). . x2 . . xn = x(n−1) . exis¸ t˘ un t0 ∈ I a. .. . .11 Oricare ar fi t0 ∈ I ¸i oricare ar fi (x0 .22) ˆ vom numi sistem fundamental de solutii.21) (respectiv (13.  . .21) este echivalent˘ cu urm˘torul sistem a ¸ ¸ a a a diferential liniar de ordinul ˆ ai ¸ ıntˆ xi = xi+1 . . .22) ˆ corespunde prin izomorfismul Λ sistemul liniar omogen ¸ ıi xi = xi+1 .. i = 1. x . xn ) prin ¸ ¸ a relatiile ¸ x1 = x. . . .22)) se reduce la un sistem diferential de ¸ ¸ a ¸ ordinul I.21). n − 1. . . . . xn (t)} o baz˘ ˆ acest spatiu. functia vectorial˘ x = (x1 . . . sistemului de solutii {x1 .24) Mai precis. Asociem functiei necunoscute x. x(n−1) ) este un izomorfism ¸ a ˆ ıntre multimea solutiilor ecuatiei (13. i = 1. (13.5 deducem ınc˘ ¸ atunci: Teorema 13.. xn } ˆ corespunde matricea ¸ ıi  1  x x2 .24). . x2 (t). Ca ¸i ˆ cazul sistemelor diferentiale liniare. .ANALIZA MATEMATICA 190 Ecuatia diferential˘ (13. definit˘ pe ˆ a ¸ a ıntreg intervalul I ¸i care satisface conditiile initiale ¸ ¸ x(t0 ) = x0 . n − 1.. . (13.. a ın ¸ a ¸ Fie {x1 (t). . . .25) Din teorema de existent˘ ¸i unicitate a solutiei pentru sisteme diferentiale. .12 Multimea solutiilor ecuatiei omogene (13. x2 . .3 de la sisteme diferentiale avem: ¸ Teorema 13. . x2 = x .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .26) Fie ˆ a W (t) = det X(t) wronskianul sistemului de solutii. ¸ ¸ ıl ¸ Cum prin izomorfismul Λ fiec˘rei solutii x(t) a ecuatiei omogene ˆ corespunde o solutie a ¸ ¸ ıi ¸ x(t) = (x(t). (13. . (x1 )(n−1) (x2 )(n−1) . . . Din Teorema 13. xn (t)} este fundamental d. .21) ¸i multimea solutiilor sistemului (13. rezult˘: ¸a s ¸ ¸ a s a Teorema 13.23) Cu aceast˘ substitutie. . . xn = −an (t)x1 − · · · − a1 (t)xn . x3 = x . . .

˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . . t ∈ I. .22) este ¸ x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + · · · + cn xn (t).33) a a De unde se determin˘ atunci u(t) pˆn˘ la un vector c arbitrar. c2 constante arbitrare. Din Teorema 13. a a O solutie particular˘ pentru ecuatia neomogen˘ se poate c˘uta prin metoda variatiei ¸ a ¸ a a ¸ constantelor deja utilizat˘ pentru sisteme.6 Ecuatia diferential˘ x + a2 x = 0. 0. este de forma ¸ x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + · · · + cn xn (t) + x∗ (t).32) Deoarece det X(t) = W (t) = 0 pe I.24). x2 (t). .ANALIZA MATEMATICA In final. .14 Fie {x1 (t). rezult˘ c˘ solutia general˘ a a a ¸ a ecuatiei liniare neomogene de ordinul n. . . x2 (t) = sin at. . f (t)). x2 (t)} este W (t) = cos at sin at −a sin at a cos at = a = 0. dup˘ cum rezult˘ din (13. unde c1 . . . . (13. x2 (t).22). . a ∈ R \ {0} admite solutiile x1 (t) = ¸ ¸ a cos at. cn sunt constante arbitrare. . . .28) Deci {x1 (t). . xn (t)} este un sistem fundamental de solutii pen¸ ¸ a ¸ tru ecuatia (13. Solutia sa se scrie u (t) = X −1 (t)b(t). . .7 de la sisteme liniare neomogene. adic˘ a a a  1  x u1 + x2 u2 + · · · + xn un = 0    (x1 ) u1 + (x2 ) u2 + · · · + (xn ) un = 0  ·······························  1 (n−2)  (x ) u + (x2 )(n−2) u2 + · · · + (xn )(n−2) un = 0    1 (n−1) 1 (x ) u1 + (x2 )(n−1) u2 + · · · + (xn )(n−1) un = f (t) (13. c2 . . . u2 (t). iar a ¸ ¸ a solutia ei general˘ este ¸ a x(t) = c1 cos at + c2 sin at. iar x∗ (t) este o solutie particular˘ a ecuatiei neomogene. x2 (t)} formeaz˘ un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia dat˘.6: ¸ 191 Teorema 13. cu c1 .32) determin˘ ˆ mod unic functia a ın ¸ ¸ u (t).29) t ∈ R. .30) ¸ ¸ ˆ care {x1 (t). sistemul (13. xn (t)} este un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia omo¸ ¸ ¸ a ¸ gen˘ asociat˘. . (13. a . unde {x1 (t). (13. vom lua deci x∗ (t) de forma a x∗ (t) = u1 (t)x1 (t) + u2 (t)x2 (t) + · · · + un (t)xn (t).31) (13. Wronskianul sistemului {x1 (t). ¸ Exemplul 13. . . atunci solutia general˘ a ecuatiei (13. . cu b(t) = (0. t ∈ I.14) a ¸ X(t) u (t) = b(t). obtinem din Teorema 13. x2 (t). xn (t)} este un sistem fundamental de solutii pentru ecuatia ın omogen˘. un (t)) este o solutie a sistemului (13. (13. iar u(t) = (u1 (t).

ˆ care u1 (t) ¸i u2 (t) verific˘ sistemul ın a s u1 cos at + u2 sin at = 0. 2 4a 2a t ∈ R. cu coeficienti constanti. 1 1 sin 2at. Deoarece x(k) = rk ert . c2 = 0. a0 = 0 (13. ¸ C˘ut˘m o solutie de forma x = ert .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC . a ∈ R \ {0}. Solutia general˘ a ecuatiei ¸ ¸ a ¸ omogene asociate este x(t) = c1 cos at + c2 sin at. 2a 2a De unde. unde Kn (r) = a0 rn + a1 rn−1 + · · · + an−1 r + an = 0. este x(t) = 2a sin at. cum c1 = − 4a2 . cu c1 . x (π/a) = −π/2a. ˆ a a ¸ ınlocuind ˆ ecuatia ın ¸ ¸ (13. 13.7 Fie ecuatia x + a2 x = cos at.35) . 4a2 u2 (t) = 1 1 t + 2 sin 2at. Solutia general˘ a ecuatiei date se scrie atunci ¸ a ¸ x(t) = c1 cos at + c2 sin at + 1 1 cos at + t sin at.34) O ecuatie diferential˘ liniar˘ ¸ ¸ a a unde ai . ¸ ¸ ¸ omogen˘.6 Ecuatii de ordinul n cu coeficienti constanti ¸ ¸ ¸ Ln (x) = a0 x(n) + a1 x(n−1) + · · · + an−1 x + an x = 0. C˘ut˘m o solutie particular˘ pentru ecuatia neomogen˘ sub forma a a ¸ a ¸ a x∗ (t) = u1 (t) cos at + u2 (t) sin at. (13. pˆn˘ la constante aditive arbitrare. a Pentru aceast˘ clas˘ de ecuatii putem determina totdeauna un sistem fundamental a a ¸ de solutii. i = 0. 2a 4a Avem deci solutia particular˘ ¸ a x∗ (t) = 1 1 cos at + t sin at.ANALIZA MATEMATICA 192 Exemplul 13. t ∈ R. obtinem a a ¸ u1 (t) = 1 cos 2at. Solutia problemei lui Cauchy cu conditiile initiale x(π/a) = ¸ ¸ ¸ t 1 0. este o ecuatie de ordinul n. Rezult˘ a u1 = − −au1 sin at + au2 cos at = cos at.34) obtinem ert Kn (r) = 0. 4a2 2a t ∈ R. n sunt constante reale. t ∈ R. u2 = (1 + cos 2at). c2 constante arbitrare.

. atunci a ¸ a a a solutiile particulare ¸ x1 (t) = er1 t .2 Ecuatia caracteristic˘ are r˘d˘cini multiple ¸ a a a Teorema 13. n−1 r2 . ¸ ın ¸ a a ¸ 13. . Deci solutiile (13. . e(α−iβ)t = eαt (cos βt − i sin βt). t ∈ R.. ¸ Dac˘ toate r˘d˘cinile ecuatiei caracteristice sunt reale.36) formeaz˘ un sistem fundamental de ¸ solutii.15 Dac˘ ecuatia caracteristic˘ are r˘d˘cinile simple r1 . . xn (t) = ern t ..34). r2 . . atunci ¸i r = α − iβ a ¸ a a a a a este r˘d˘cin˘.34). num˘rul r (real sau complex) trebuie s˘ fie r˘d˘cin˘ a ecuatiei algebrice a (13.. . (13. rn . (e 2 2i 13.6..37) prin solutiile cu valori reale ın 1 (α+iβ)t 1 (α+iβ)t − e(α−iβ)t ) = eαt sin βt.. . n−1 .˘ ˘ GHEORGHE PROCOPIUC .. 1 .34). sunt solutii liniar independente ale ecuatiei (13. x2 (t) = er2 t .6. ¸ ¸ Pentru orice t ∈ R ¸i r real sau complex. ¸ a ¸ ¸ In cele ce urmeaz˘ vom analiza modul ˆ care se poate obtine un sistem fundamental a ın ¸ de solutii ˆ functie de natura r˘d˘cinilor ecuatiei caracteristice.35) are r˘d˘cina multipl˘ r = α. atunci solutia general˘ a a a a ¸ ¸ a ecuatiei diferentiale (13. t ∈ R.. k=1 n