MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Splaiul Independenţei nr.313, Bucureşti - 060042, ROMÂNIA Telefon: 021 318 10 00; Fax: 021 318 10 01

Nr. 9974/15 Iunie 2011

CALENDARUL LUNII SEPTEMBRIE 2011
1. Sesiunea de reprogramare a verificărilor finale, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi masterat: 01 - 14 septembrie 2011 2. Înscrierea la concursul de admitere în vederea continuării de studii: 01 - 04 septembrie 2011 3. Concursul de admitere în vederea continuării de studii: 05 şi 07 septembrie 2011 4. Înscrierea la examenul de absolvire/diplomă/disertaţie (sesiunea de toamnă 2011): 01 - 15 septembrie 2011 5. Sesiunea de toamnă în vederea susţinerii examenului de absolvire/diplomă/disertaţie: 16 - 17 septembrie 2011 6. Înscrierea la concursul de admitere pentru studii universitare de masterat (sesiunea de toamnă): 05 - 18 septembrie 2011 7. Înscrierea la concursul de admitere pentru studii doctorale: 01 – 24 septembrie 2011 8. Concursul de admitere pentru studii universitare de masterat (sesiunea de toamnă): 19 şi 20 septembrie 2011 9. Concursul de admitere pentru studii doctorale: 29 şi 30 septembrie 2011

RECTOR, Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU

SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, Prof.dr.ing. Gabriel IACOBESCU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.