You are on page 1of 3

ANKIETA DLA ZAINTERESOWANYCH PRAC DORYWCZ, ZGASZAJCYCH SI DROG E-MAILOW

IMI: MIEJSCE ZAM. - MIEJSCOWO: KOD POCZTOWY: ULICA: NUMER TELEFONU KOM: NUMER TELEFONU DOM: OCZEKIWANE ZAROBKI:

LEGENDA: * pytania kolorem czerwonym: odpowied na min. 1 pytanie jest cakowicie konieczna. * pytania kolorem czarnym s pytaniami standartowymi

ANKIETA DLA ZAINTERESOWANYCH PRAC DORYWCZ, ZGASZAJCYCH SI DROG E-MAILOW:

IMI: MIEJSCE ZAM. - MIEJSCOWO: KOD POCZTOWY: ULICA: NUMER TELEFONU KOM: NUMER TELEFONU DOM: OCZEKIWANE ZAROBKI:
R. KWOTA WYDAWANA PRZEZ CIEBIE NA WSZELAKIE ZAKUPY ORAZ USUGI TYPU FRYZJER, SOLARIUM, BUDOWLANE, REMONTOWE, GASTRONOMIA: R. KWOTA WYDAWANA PRZEZ CA TWOJ NAJBLISZ RODZIN/OSOBY MIESZKAJCE Z TOB NA WSZELAKIE ZAKUPY ORAZ USUGI TYPU FRYZJER, SOLARIUM, BUDOWLANE, REMONTOWE, GASTRONOMIA:

LEGENDA: * pytania kolorem czerwonym: odpowied na min. 1 pytanie jest cakowicie konieczna. * pytania kolorem czarnym s pytaniami standartowymi * pytania koloru zielonego s cakowicie dobrowolne, aczkolwiek mile widziane, potrzebne do pomocy ustalenia planu rozwoju kariery

ROG E-MAILOW: MIEJSCE NA TWOJE INFORMACJE: