You are on page 1of 1

BRONNEN:

Internet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Structuralisme_(filosofie) http://nl.wikipedia.org/wiki/Nietzsche http://nl.wikipedia.org/wiki/Honderdjarige_Oorlog http://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming) http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenjarige_Oorlog_(1756-1763) http://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme http://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_Oorlog Boeken: *Handboek filosofie van Matthias Vogt bij DuMont monte Verlag, Keulen *Geschiedenis van de filosofie 1 van Hans Joachim Strig bij Het Spectrum *Geschiedenis van de filosofie 2 van Hans Joachim Strig bij Het Spectrum *Encyclopedie van de filosofie van Laurens ten Kate bij Boom, Amsterdam *Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte van dr Bernard Delfgaauw bij wereldvenster/baarn *Kroniek van de mensheid van Aart Aarsbergen et. al. bij Elsevier-Amsterdam/Brussel *De wereldgeschiedenis in een notendop van jav van Oudheusden bij Prometheus Amsterdam *Het verloren millennium: de vergeten wortels van het Moderne Europa van Mark Heirman bij Hadewijch Antwerpen-Baarn *Storia 5 (aso) van Kristel Bekers et. al. Bij Van In, Wommelgem *Nieuwe Historische Atlas van Rik Geivers bij de boeck