You are on page 1of 1

Rujukan Kami : ( )234/2010 Tarikh : 01 September 2010

KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN

Inilah diakui bahawa NAMA PENUNTUT (no. kad pengenalan) adalah penuntut tajaan kami dalam bidang Ijazah Perubatan di University Ain Shams, Mesir yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

Harap beri kerjasama sepenuhnya bagi setiap urusan sepanjang tempoh pengajiannya.

Yang Benar,

(DATO SYEIKH GHAZALI BIN HAJI YAACOB DSDK) Setiausaha, Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah Aras 3, Menara Zakat Jalan Telok Wan Jah 05200 Alor Setar Kedah Malaysia