You are on page 1of 1

Achtel dawna jednostka miary objto ci, rzadziej dugo ci, zazwyczaj 1/8 miary wikszej.

W Polsce w XVI-XVII w. stosowany na og jako miara objto ci piwa achtel krakowski stanowi 1/2 beczki i zawiera 62 garnce, co odpowiadao ok. 134 140 l. W 1565 wprowadzono nowy achtel, ktry odpowiada 72 garncom (ok. 155 163 l), a rwnocze ni e oznacza 1/8 beczki, czyli 1/2 antaa, zwanym inaczej antakiem, mierzcemu 9 garncom (ok. 19 21 l). achtel lwowski w XVII w. zawiera 36 garncw. W zaborze pruskim achtel do pynw stanowi 1/60 oksfeta (3,745 l) W zaborze austriackim achtel by stosowany jako grnicza miara dugo ci i odpowiada 0,261 5 m, za jako miara objto ci cia sypkich odpowiada 7,6875 l.