You are on page 1of 1

Najtrudniejszy jzyk wiata!

Doda: Mateusz A 2010-03-24 13:27 Zacznijmy od tych "najatwiejszych":

atwy: Hiszpaski i woski - przez wielu ludzi uwaane za jedne z najprostszych jzykw. Mona si i h samemu do dobrze nauczy np. z kursu jzykowego na DVD. Umiarkowanie atwy: Angielski - jzyk bardzo popularny, adnych przypadkw, ani rodzajw, pisownia natomiast moe sprawia kopoty. Ma proste podstawy, ale ciko jest opanowa go w stopniu zaawansowa nym. Przecitny: Francuski - duo czasw, ale w wikszo ci nieuywanych, niezbyt trudna gramatyka. Niemiecki - tylko cztery przypadki i okoo piciu wyjtkw, bardzo schematyczny i logicz ny. Do trudny: Chiski i japoski - nie ma w nich adnych przypadkw i rodzajw, prosta gramatyka, ale za to bardzo trudna pisownia. Jzyk mwiony jest atwy do opanowania. Trudna wymowa. Trudny: Ukraiski i rosyjski - w jzykach tych stosuje si inny alfabet, ale wymowa nie naley d o trudnych. Serbski - jest strukturalnie podobny do innych jzykw sowiaskich, ale dodatkowo ma je szcze wiele czasw Bardzo trudny: Fiski, wgierski i estoski - trudne ze wzgldu na niezliczone przypadki rzeczownikw, je dnak w odmianie dodajemy tylko krtkie swka do rdzenia wyrazu.

Ekstremalnie trudny: Polski - 7 przypadkw, odmiana czasownikw, 3 rodzaje, bardzo trudna wymowa. Na opan owanie go w dobrym stopniu potrzeba kilku lat. Chocia wielu Polakw nigdy nie pozna je caego jzyka polskiego, robic mas bdw. Bardzo wana jest te znajomo frazeologizm wbrew pozorom - wiele osb posuguje si nieprawidowo. Swoj drog, zagbienie si w tajnik a polskiego moe by naprawd ciekawe. Niestety, w takiej dziedzinie jak ortografia cz y interpunkcja musimy zmierzy si z przykr konieczno ci opanowania pewnych zasad.

Aby ukaza trudno poszczeglnych jzykw rozwamy formy gramatyczne liczebnika "dwa" (2). Angielski, hiszpaski, niderlandzki - jedna forma (two, dos, twee). Portugalski - dwie formy, w zaleno ci od pci (dois/duas) Chorwacki - siedem form (dva, dvije, dvoje, dvojica, dvojice, dvojici, dvojicu) w zaleno ci od rodzaju. Polski - siedemna cie form gramatycznych! (dwa, dwie, dwoje, dwch (lub dwu), dwaj, dwiema, dwom (lub dwm), dwoma, dwojga, dwojgu, dwojgiem, dwjka, dwjki, dwjk, dwjk, dwjce, dw

My l, e u wiadomio nam to jak trudny, ale zarazem pikny jest jzyk polski i e naprawd w si go uczy. Naley pamita, e kwestia trudno ci oznacza tylko duszy, bd krtszy okres chccego nic trudnego. To czy dobrze posugujemy si jzykiem polskim moemy sprawdzi, rozwizujc test na stronie kademii Jzyka Polskiego.