You are on page 1of 1

Zadanie 24

3 ,
3
1
e x
Zadanie 25 dowd
Zadanie 26
a) 3 , 2
b) 2 , 2
Zadanie 27
9 y , 1 = = x
Zadanie 28
2
1
cos sin = o o .
Zadanie 29 dowd
Zadanie 30
49
16
) ( = A P .
Zadanie 31
Wsprzdne punktu stycznoci .
5
1
6 ,
5
3
4
|
.
|

\
|

Zadanie 32
Turysta pokona dziennie 28 km.
Zadanie 33
Pole trjkta KLM jest rwne .
8
3 3