You are on page 1of 1

Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Specjalno: Resocjalizacja Rodzaj studiw: 3 letnie studia stacjonarne I stopnia PLAN STUDIW (zajcia specjalizacyjne)

RODZAJ ZAJ FORMA ZAL Konwersatoria Semina ria Wykady w/War/ Inne PO SEM Razem godzin Lp NAZWA PRZEDMIOTU ROZKAD ZAJ W LATACH STUDIW I rok II rok III rok Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem.6 W W W W W W C

ECTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Formy i metody pracy profilaktycznoresocjalizacyjnej w rodowisku lokalnym Komunikacja interpersonalna w grupach dewiacyjnych Kulturotechnika w resocjalizacji Metodyka pracy kuratora sdowego Modzieowe podkultury dewiacyjne Patologia spoeczna Podstawy seksuologii Polityka i praca socjalna Profilaktyka i terapia uzalenie Profilaktyka spoeczna Psychiatria dzieci i modziey Readaptacja spoeczna i pomoc postpenitencjarna Teoria i praktyka postpowania mediacyjnego Teorie resocjalizacji Zagroenia wspczesnej cywilizacji a patologia spoeczna Razem

Z ZO Z Z E E E E Z E E E Z0 E E

5 5 4 5 1 6 5 3 6 3 4 5 6 1 5

30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 45 30 495 30 30 255 30 30 30 30 30 30 15 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30

30 30

3 2 2

30 30 30 30 30 15 15 30 30

3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 5 3

15 210

30 60

15 30 15 60 30 15 45 90 90 30 60

43