You are on page 1of 4

"kailangan nating magdagdag ng dalawang taon sa ating edukasyon.

Yaong mga taong maykayang magbayad hanggang laping-apat na taong pag-aaral sa mga magagandang unibersidad , kaya ang kanilang mga anak ay nakakuha ng magandang edukasyon pagkatapos magkaroon ng magandang trabaho pagkatapos ng pag-aaral.Gusto kong hindi bababa sa labindalawang taong pag-aaral para sa mga batang nasa pampublikong paaralan upang mabigyan sila ng pagkakataong makaagapay sa mga nag-aaral sa mga pribadong paaralan para magkaroon sila magandang edukasyon at katuparan ng pangarapPangulong Benigno C.Aquino III. Kinuha mula sa pagsasalita ng ating mahal na Pangulo Benigno C. Aquino III sa kanyang talumpati nang ipatupad ang programa ng K-12 Education sa ating bansa .Masaya ako at nabigyang pansin ng ating mga pangulo ang mga kabataang nag-aaral sa pampublikong paaralan. Ngunit ako ay napaisip kung ang programang ito ay talagang nakatulong ba sa mga kabataan upang maging handa at maging isang matibay na mamamayan na handing makipagsabayan sa pandaigdig na kompetisyon sa hinaharap? Para maliwanagan ako sa lahat ng ito at makatulong na rin sa pamahalaan sa abot ng aking makakaya sa pagpapaliwanag ng programang ito sa aking mga kaklase kaya ginawa ko ang sanaysay na ito upang maipaabot ko aking kahandandaan sa pagharap ng pagbabago. Sa aking mga nababasa tungkol sa programang ito, na ang kahulugan pala sa mga taga Estados Unidos ay ang K ay kindergarten at 12 ay nagsasaad ng hanggang labindalawang baitang na pag-aaral mula kinder sa edad na lima o anim na tao at ang pagtatapos ng ikalabindalawang baitang ay nasa edad mula 17 at 19 na taon.At sa antas ring ito, ang mga mag-aaral ay libre ang kanilang pag-aaral. . Sa unang implementasyon sa programang ito sa USA ay umani din ito ng sangkaterbang batikos na bumubuo ng makasalungat na grupo, yaong mga naniwala sa administrasyon na maganda ang idudulot nito at yaong nagagalit dahil sa paniniwalang dagdag sakripisyo sa mga mag-aaral at dagdag gastos sa mga magulang at sa argumentong sa anong paraan ito nakakatulong sa pagtupad ng mga mithiin ng Millenium Development Goal.ng sandaigdig. Datapwat paglipas ng panahon, napatunayan ng mga mamamayan ng USA at iba pang umuunlad na bansa na ang programang ito ay matagumpay na naipatupad at malaki ang naitulong nito sa kaunlaran ng kani-kanilang mga bansa dahil sa mga programang nakaakibat nito gaya ng libre edukasyon kung saan ito ang pinaka importante sa lahat upang hind maging mangmang ang mga mamamayan at makatulong sila sa pagpapaunlad ng bansa at ang kaakibat na batas nito na ang layunin ay hanapan ng trabaho ang bawat estudyanteng nakapagtapos ng pag-aaral at ang intergasyon ng teknolohiya sa pag-aaral at ang paggamit ng mga kagamitang pangteknolohiya sa pag-aaral sa Online kung saan ang pag-aaral at pagdiskubre ng mga bagay bagay ay hindi limitado sa apat na sulok ng silid aralan lamang dahil sa kaalaman ng paggamit ng internet na nakakatulong upang mabawasan ang kakulangan upang matugunan at mapaunlad ang abilidad ng bawat mag-aaral. At ito ay napapatunayan na ang programa ng K+12 Education ay nakakatulong upang ang mga mag-aaral ay maging intelihente sa kanilang napiling propesyon kahit may bumabatikos pa rin hindi nawalan ng pag-asa ang pamahalaan na patuloy na sinusuportahan ang programang ito dahil sa tagumpay ng kanilang tinatamasa.

Dito sa Pilipinas, ang papanaw ng mga taong nakatalagang namamahala para sa mga programang pang edukasyon at sa pangunguna ng administrasyong Aquino ang programang K+12 Education ay ipinapatupad upang ang mga kabataan ay makaranas na pagbabago sa sistema ng edukasyon kung saan nangangailangan na ang pag-aaral ay kailangan na talagang magsisimula sa kinder at anim na taon sa elemetarya ,apat na taon sa junior high school at karagdagang dalawang taon para sa senior high school. Ang layunin ng programang ito ay upang iangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas para ang mga nagsitapos na mag-aaral ay madaling makakahanap ng trabaho .Ito ay naglalayon na makamtan ang mga kailangang makamtang ang mga batayang kwalipikasyon ng isang mag-aaral na gusting magtrabaho sa abrod.At higit sa lahat ang sistemang ito ay naglalayon upang mas lalong paigtingin at hasain ang mga mag-aaral upang maging handa ang aspetong emotional at pag-iisip upang ang mga mag-aaral na nagsisipagtapos ay handing humarap sa presyur dala ng mga problema sa trabaho sa hinaharap. Kagaya ng mga nangyari sa ibang bansa nang ipatupad ang sistemang ito marami ring naaning batikos ang pamahalaang Aquino, naroong may nagraraling mga mag-aaral dahil ayaw nila itong ipapatupad dahil sa karagdagang hirap sa pag-aaral at mga magulang na walang tigil sa pagtatalak dahil sa karagdagang gastusin.Ngunit hindi nila nabigyang pansin na ang karagdang mga taon ay upang iangat ang ating edukasyon upang tayo ay makaagapay sa pandaigdig na kompetisyon ng pag unlad at pagbabago. Sa huli, positibong naniniwala pa rin ang mga namamahala dahil sa kaakibat na batas para sa pagpapatupad ng sisteman ito at sa tulong ng kanilang malawakang pag-aaral sa mga posibleng problema at mga negatibong dulot nito ay makahandaan silang suportahan ng goberyerno ang programang ito anuman ang mangyari. Samakatuwid, gustuhin man natin o hindi ang kaalaman ay patuloy at progresibo proseso, kung mayron man pagbabagong mararanasan sa panahong ito ,huwag matakot bagkus ay maging handa tayo sa anumang dala nito dahil kung tayo ay may malakas na pundasyong bilang isang mabuting tao at mag-aaral tayo ay may kahandaang harapin ang hamon ng pagbabago dahil ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay ,dahil ito ay nakasalay kung paano ka mag-isip at paano mo isinasagawa ang iyong iniisip ,kung ito ba ay katanggap tangap sa ating komunidad, kung ito ay katanggap tanggap ,walang kang ipag-alalang sabihin..Pagbabago at tagumpay ay nasa aking mga kamay. Mababang Paaralang ng Teofilo V.Fernandez Purok Santa Cruz,Barangay Indangan Davao City Ika-26 ng Setyembre 2011 Pinakamamahal kong Bayani,

Ako ay isang mag-aaral sa ikaanim na baitang sa mura kong edad naramdaman ko na ang hirap na dinaranas ng iyong pinakamamamahal na mga kababayan dahil sa maling pamamalakad at pamumulitika ng halos lahat mga lideres ng pamahalaan. Nangarap ako na sana ikaw ay nasa aking harapan nang maipahiwatig ko ang aking nararamdaman na mararamdaman mo rin siguro kung ikaw ay nasa aming sitwasyon. Siguro ikaw na yata ang pinakamalungkot dahil sa kalagayan ng ating bansa ngayon na dinaranas ang paghihirap dahil sa ating pamahalaan na nanungurakot ng pera ng bayan na sanay gagamitin para makaahon sa kahirapan ,kasabay din nito ang mga batas na ipinangakong ipatupad ngunit ang lahat ay nabigo dahil ang batas ng bayan ay sinawalang bahala kaya ang mga tao sa ating bansa ay pawang nalululong sa masasamang gawain sapagkat umaasa sila sa mga namamahala sa pamahalaan na akala nila buong tapat itong nagsisilbi sa taong bayan ngunit sila ay nabigla sa kanilang nararanasang paghihirap ng ating inang bayan ang iyong nag-iisang pinakamamahal na bansa ay ngayo'y nalubog sa kahirapan dahil sa mga taong nawala sa kanilang landas kagaya na lang ng mga krimeng nangyayari holdapan,panluluko sa kapwa at naglipanang mga taong walang trabaho na gumagawa ng iba't ibang krimen,mga batang kagaya ko na sa murang edad ay ibinibenta ang sarili upang mairaos ang pang araw araw na buhay,mga batang gumagamit ng bawal na gamot,naglipanang kahirapan na nadaragdagan pa ng mga kalamidad na kalahati nito ang kasalanan din ng mga mamamayan at ng gobyerno kagaya na ng Global Warmingang dahilan nito ay ang pagpapabaya ng ating kababayan ngunit may mga programa ang pamahalaan na isinasagawa upang maiwasan ito pero hindi nila siniseryoso ang problema datapwat naging daan pa ang mga programang ito upang makakurakot sila ng mga pundo para sa sariling kapakanan. Alam kong nalulungkot ka sa pangyayaring ito sa ating bansa kaya sumulat ako sa iyo upang maiparating ang aking payo hinggil sa bayan na gusto kong imungkahi upang mapabuti ang kalagayan ng ating bayan.Una , sana ang ating mga opisyal na kurakot at walang pakundangang gumagawa ng kasamaan ay magbago na sa kanilang masamang intensyon sa ating mahal na bayan. Pangalawa,para sa pambansang kaunlaran at pagkakaisa gusto kong ipabatid sa ating pangulo na sana ay kanyang panghawakan ang sariling pangako na tutuparin niya ang pangangailangan ng ating bansa upang babalik sa dating anyo kung saan mararamdaman ang mapayapang pamumuhay at sa ating bise-presidente na sana bigyang -lakas at makipagtulungan sa ating pangulo na iisa ang layunin, Pilipinas baguhin para sa kapakanan natin at gampanan ang kanyang tungkulin sa kanyang mga proyekto na pinamamahalaan tulad ng mga proyektong pabahay kung saan kanyang tinutulungan ang ating mamayan na makaahon mula sa mga sakunang kanilang nararanasan at hikayatin din niya ang mga opisyal ng imbahada na sagipin ang mga OFW na sinasamantala sa ibang bansa at walang awang ginagahasa.Pangatlo ,iminumungkahi ko naman sa mga lokal na opisyal ng goberyno lalo na sa aming mayor at bisemayor na magpatupad ng mga batas na makakabuti sa aming lugar upang ito'y maging maaliwalas at magpapatupad ng batas upang tigilan na ang pangngurakot ng ibang opisyal at mas bigyang diin ang mga mamamayan na humuhingi ng tulong na makaahon sa kahirapan at hiling ko na rin sa ating mga kongresista na makipagtulungan at makiisa upang maiwasan ang kaguluhan at magtaguyod din ng samahan na nakakatulong sa ating kapaligiran upang maiwasan ang delikadong sakit tulad ng dengue na pwedeng ikamatay ng isang tao.Paalala ko rin sa mga haligi ng Barangay na mas gawing malawak ang pagtataguyod ng mga proyekto tulad ng pagpapatayo ng Health Center sa bawat barangay at makipagtulungan din ang mga konsehal sa

mga gawain na makakatulong sa mga residente. Panghuli, iminumungkahi ko rin ko rin sa mga pamilya at lahat ng mga mamamayan na makikipagtulungan upang ang kahirapan ay malalapasan natin dahil sa pakikiisa at pakikipagtulungan ang kahirapan ng ating bansa na dinadanas natin ngayon ay ating mapaglabanan at maramdaman nila na imporatante sa bawat isa ang isang bansang maunlad upang hindi nila mararamdaman ng mga estudyanteng katulad ko na umaasa at nangangarap na makadanas ng matiwasay na pamumuhayat maging ehemplo ang ating bansa sa ibang karatig bansa kaya dapat mas lalo pa nilang pagbubutihin ang kanilang pamamahala. Sana po ay matulungan ninyo akong maging instrumento ng pagiging isang modelo ng kabataan upang maisakatuparan ko ang aking mga iminumungkahi sa inyo at gagampanan ko ito sa abot na aking makakaya,ngunit sa ngayon sisimulan ko muna sa aking sarili na maging huwarang batang kagaya mo na ginagawa ang lahat ng makakaya upang mapaunlad ang iyong sarili upang magkaroon ng panghabang buhay na sandatang ipanlaban sa anumang kalupitang mararanasan ko habang hinihintay kong makaabot sa akin ang iyong sagot sa aking iminumungkahi at kung paano ito isakatuparan. Lubos na nagmamahal, AUBREY JOIE PEREZ Like Unfollow Post Share Delete